Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca a caixa terme pral.adj es a caja  en non bleed  
2 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca a l'engròs terme pral.adj es al por mayor  en wholesale  
3 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca al detall terme pral.adj ca a la menuda sin. compl.adj es al detalle  es al por menor  en retail  
4 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca a sang terme pral.adj es a margen perdido  es a sangre  en bled  en bleed  fr à franc bord  fr à marge perdue  
5 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca a tota pàgina terme pral.adj es a toda página  en full page  fr plein papier  fr pleine page  
6 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca adreça electrònica terme pral.n f ca a/e abrev.n f es dirección electrónica  en e-mail  en electronic mail address  fr addresse électronique  
7 comunicació ca abreviació terme pral.n f es abreviación  en abbreviation  
8 comunicació ca abreviatura terme pral.n f es abreviatura  en abbreviation  
9 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca acceptació terme pral.n f es aceptación  en acceptance  
10 comunicació > relacions públiques ca acció de relacions públiques terme pral.n f es acción de relaciones públicas  
11 comunicació > relacions públiques ca acollida terme pral.n f ca acolliment terme pral.n m es acogida  en reception  en welcome  fr accueil  fr accueil du personnel  fr reception  
12 comunicació > relacions públiques ca acreditació terme pral.n f es acreditación  en accreditation card  
13 comunicació ca acrònim terme pral.n m es acrónimo  en acronym  
14 comunicació ca acrònim terme pral.n m es acrónimo  en acronym  
15 comunicació > publicitat > creació > redacció ca acròstic terme pral.n m es acróstico  en acrostic  
16 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca acta terme pral.n f es acta  en minutes  en record  
17 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca acta de control terme pral.n f es acta de control  
18 comunicació > relacions públiques ca acta de reunió terme pral.n f es acta de reunión  en minutes of a meeting  en record of a meeting  fr compte rendu de réunion  fr compte rendu de séance  
19 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca actitud terme pral.n f es actitud  en attitude  
20 comunicació > publicitat ca actor de doblatge | actriu de doblatge terme pral.n m, f ca doblador | dobladora sin. compl.n m, f es actor de doblaje | actriz de doblaje  es doblador | dobladora  en dubbing actor  en dubbing actress [f]  en dubbing speaker  fr acteur de doublage | actrice de doublage  fr acteur de synchro | actrice de synchro  
21 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca actualització terme pral.n f es actualización  en update  en updating  fr mise à jour  
22 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca aculturació terme pral.n f es aculturación  en acculturation  
23 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca justificant de recepció terme pral.n m ca acusament de recepció sin. compl.n m es acuse de recibo  en acknowledgement  en acknowledgement of receipt  fr accusé de réception  fr avis de réception  
24 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca ad hoc terme pral.adj es ad hoc  en ad hoc  fr ad hoc  
25 comunicació > publicitat > producció ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adaptation  
26 comunicació > publicitat > producció ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adaptation  
27 comunicació ca adequació terme pral.n f es adecuación  en appropiateness  
28 comunicació > publicitat > producció ca adhesiu terme pral.n m es adhesivo  es pegatina  en sticker  fr adhésif  fr autocollant  
29 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca adoptant terme pral.n m, f es adoptador | adoptadora  en adopter  fr adepte  
30 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca compra terme pral.n f ca adquisició sin. compl.n f es adquisición  es compra  en acquisition  en purchase  
31 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca adreça terme pral.n f es dirección  en address  
32 comunicació > telecomunicacions ca adreça d'Internet terme pral.n f es dirección Internet  en Internet address  
33 comunicació > telecomunicacions ca adreça IP terme pral.n f es dirección IP  en IP address  
34 comunicació > publicitat > producció ca aerògraf terme pral.n m es aerógrafo  en airbrush  fr aérographe  fr pistolet  
35 comunicació > publicitat > producció ca aerografia terme pral.n f es aerografía  en airbrushing  
36 comunicació > publicitat > producció ca aerografia terme pral.n f es aerografía  en airbrushing  
37 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca afixació terme pral.n f es fijación  en bill posting  en bill sticking  fr affichage  
38 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca afixar terme pral.v tr es fijar  en billpost, to  en post bills, to  en stick bills, to  fr afficher  
39 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca agència de màrqueting directe terme pral.n f es agencia de marketing directo  en direct marketing agency  en direct response agency  
40 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca empresa de màrqueting telefònic terme pral.n f ca agència de màrqueting telefònic sin. compl.n f es agencia de marketing telefónico  es empresa de marketing telefónico  en telemarketing agency  en telephone agency  
41 comunicació > publicitat ca agència de models terme pral.n f es agencia de modelos  en model agency  fr agence de mannequins  
42 comunicació > relacions públiques ca agència de patrocini terme pral.n f ca gabinet de patrocini terme pral.n m es agencia de patrocinio  es gabinete de patrocinio  en sponsorship agency  
43 comunicació > publicitat ca agència de promocions terme pral.n f es agencia de promociones  en agency of promotions  
44 comunicació > publicitat ca agència de publicitat terme pral.n f es agencia de publicidad  en advertising agency  
45 comunicació > publicitat ca agència de publicitat d'exclusives terme pral.n f es agencia de publicidad de exclusivas  
46 comunicació > relacions públiques ca agència de relacions públiques terme pral.n f ca gabinet de relacions públiques terme pral.n m es agencia de relaciones públicas  es gabinete de relaciones públicas  en public relations agency  
47 comunicació > publicitat ca agència de seguiment audiovisual terme pral.n f es agencia de seguimiento audiovisual  en monitoring agency  
48 comunicació > publicitat ca agència de seguiment de premsa terme pral.n f es agencia de recortes de prensa  es agencia de seguimiento de prensa  en clipping bureau  fr agence de coupures de presse  
49 comunicació > publicitat ca agent de publicitat terme pral.n m, f es agente de publicidad  en advertising agent  fr agent de publicité | agente de publicité  
50 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca agent de socialització terme pral.n m es agente de socialización  en socialization agent  
51 comunicació > relacions públiques ca agregat de premsa | agregada de premsa terme pral.n m, f es agregado de prensa | agregada de prensa  en press officer  
52 comunicació > publicitat > creació > ideació ca AIDA terme pral.n m es AIDA  en AIDA  fr AIDA  
53 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació terme pral.n f ca AIMC siglan f es Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación  es AIMC  
54 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca al comptat terme pral.adj es al contado  en cash  
55 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca albarà terme pral.n m es albarán  en delivery order  en delivery slip  fr bon de livraison  fr borderau de livraison  fr feuille de livraison  
56 comunicació > publicitat > producció ca alçada terme pral.n f es alzada  es alzado  en collating  en gathering  fr assemblage  
57 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca alçada de columna terme pral.n f es altura de columna  en depth of column  fr hauteur de colonne  
58 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca alçada de pàgina terme pral.n f es altura de página  en depth of page  fr hauteur de page  
59 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca solapa terme pral.n f ca aleta sin. compl.n f es aleta  es solapa  en flap  
60 comunicació > publicitat > producció ca alineació terme pral.n f ca alineament terme pral.n m es alineación  en alignment  fr alignement  
61 comunicació > publicitat > creació > redacció ca al·legoria terme pral.n f es alegoría  en allegory  
62 comunicació > publicitat > creació > redacció ca al·literació terme pral.n f es aliteración  en alliteration  
63 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca altaveu terme pral.n m es altavoz  en loudspeaker  en speaker  
64 comunicació ca ambigüitat terme pral.n f ca amfibòlia sin. compl.n f ca amfibologia sin. compl.n f es ambigüedad  es anfibología  en ambiguity  en amphibology  
65 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca amenaça terme pral.n f es amenaza  en threat  
66 comunicació > publicitat > producció ca amplada de caràcter terme pral.n f es anchura de carácter  es espesor de carácter  en set  en set size  en set width  fr chasse  fr épaisseur  fr largeur d'un caractère  
67 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca amplada de columna terme pral.n f es ancho de columna  es anchura de columna  en column width  en width of column  fr largeur de colonne  
68 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca amplada de pàgina terme pral.n f es ancho de página  es anchura de página  en page width  en width of page  
69 comunicació > publicitat > producció ca ample -a terme pral.adj es ancho -cha  en expanded  en extended  en wide  
70 comunicació > publicitat > producció ca ampliació terme pral.n f es ampliación  en enlargement  
71 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca amplitud de gamma terme pral.n f es amplitud de gama  en width of the product mix  
72 comunicació > publicitat > creació > redacció ca anadiplosi terme pral.n f es anadiplosis  en anadiplosis  
73 comunicació > publicitat > creació > redacció ca anàfora terme pral.n f es anáfora  en anaphora  
74 comunicació > publicitat > creació > redacció ca anagrama terme pral.n m es anagrama  en anagram  
75 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca anàlisi DAFO terme pral.n f ca DAFO sin. compl.n f es análisis DAFO  es DAFO  en SWOT  en SWOT analysis  fr analyse F.F.P.M  
76 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca anàlisi de la competència terme pral.n f es análisis de la competencia  en competitor analysis  en competitor research  fr analyse concurrentielle  
77 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca anàlisi del valor terme pral.n f es análisis del valor  en value analysis  fr analyse de la valeur  
78 comunicació > publicitat > creació > ideació ca anàlisi morfològica terme pral.n f es análisis morfológico  en morphological analysis  fr analyse morphologique  
79 comunicació > publicitat > producció ca angle de càmera terme pral.n m es angulación  es ángulo de cámara  en camera angle  
80 comunicació > publicitat > producció ca angle de camp terme pral.n m es ángulo de campo  en field angle  
81 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca angle de trama terme pral.n m es ángulo de trama  en screen angle  
82 comunicació > publicitat > producció ca animació terme pral.n f es animación  en animation  
83 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca animació del punt de venda terme pral.n f es animación del punto de venta  en point of sale animation  
84 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca guió animat terme pral.n m ca animatic sin. compl.n m es animatic  en animatic  en video storyboard  fr animatic  fr scénarimage animée  
85 comunicació > publicitat > creació > redacció ca antítesi terme pral.n f es antítesis  en antithesis  
86 comunicació > telecomunicacions ca antivirus terme pral.n m es antivirus  en antivirus  
87 comunicació ca antònim terme pral.n m es antónimo  en antonym  
88 comunicació ca antonímia terme pral.n f es antonimia  en antonymy  
89 comunicació > publicitat > creació > redacció ca antonomàsia terme pral.n f es antonomasia  en antonomasia  
90 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca anuari terme pral.n m es anuario  en yearbook  fr annuaire  
91 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca anunci terme pral.n m es anuncio  en announcement  fr annonce  
92 comunicació > publicitat > producció ca anunci terme pral.n m es anuncio  en ad  en advert  en advertisement  
93 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca anunci aïllat terme pral.n m es anuncio aislado  en island position  en solus advertisement  en solus position  fr annonce isolée  fr îlot  fr position isolé  
94 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca anunci classificat terme pral.n m es anuncio clasificado  en classified advertisement  en small advertisement  fr annonces classées  fr petites annonces  
95 comunicació > publicitat > creació > ideació ca anunci d'intriga terme pral.n m ca anunci de suspens terme pral.n m es anuncio de intriga  en teaser  en teaser ad  fr aguiche  fr annonce à énigme  fr annonce-amorce  fr annonce-suspense  
96 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca anunci de compensació terme pral.n m es anuncio de compensación  en makegood  fr repasse grâcieuse  
97 comunicació > publicitat > producció ca anunci de problema i solució terme pral.n m es anuncio de problema-solución  en problem-solution advertisement  
98 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca anunci enquadrat terme pral.n m es anuncio recuadrado  en boxed advertisement  fr annonce encadrée  
99 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca anunci per paraules terme pral.n m es anuncio por palabras  en classified advertisement  
100 comunicació > publicitat > creació > ideació ca anunci redaccional terme pral.n m es anuncio redaccional  en advertorial  en reading notice  en write-up  
101 comunicació > publicitat > creació > ideació ca anunci redaccional terme pral.n m es anuncio redaccional  en text copy  fr annonce rédactionnelle  
102 comunicació > publicitat > creació > ideació ca anunci testimonial terme pral.n m ca testimonial sin. compl.n m es anuncio testimonial  es testimonial  en testimonial  
103 comunicació > publicitat > creació > ideació ca anunci vinculat terme pral.n m es anuncio vinculado  en top and tail  
104 comunicació > publicitat ca anunciant terme pral.n m, f es anunciante  en advertiser  
105 comunicació > publicitat ca anunciar terme pral.v tr es anunciar  en advertise, to  
106 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca cara terme pral.n f ca anvers sin. compl.n m es anverso  es cara  en recto  
107 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca aparador terme pral.n m es escaparate  en shop window  en show case  en window  fr vitrine  
108 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca aparadorisme terme pral.n m es escaparatismo  en window-dressing  
109 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca aparadorista terme pral.n m, f es escaparatista  en window-dresser  fr étalagiste  
110 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca apartat de correus terme pral.n m es apartado de correos  en post office box  
111 comunicació > publicitat > creació > redacció ca aposició terme pral.n f es aposición  en apposition  
112 comunicació > publicitat > creació > redacció ca apòstrofe terme pral.n m es apóstrofe  en apostrophe  
113 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  en learning  
114 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca apunt terme pral.n m es rough  en rough  en rough layout  fr crayonné  fr esquisse  
115 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca arbitratge de consum terme pral.n m es arbitraje de consumo  es sistema arbitral de consumo  en consumer arbitration  
116 comunicació > publicitat > mitjans ca àrea de cobertura terme pral.n f ca cobertura sin. compl.n f es área de cobertura  es cobertura  en coverage  en coverage area  fr couverture  fr zone de couverture  fr zone de diffusion  fr zone de réception  
117 comunicació ca argot terme pral.n m es argot  es jerga  en cant  en slang  
118 comunicació > publicitat > producció ca argumentari terme pral.n m es argumentario  es folleto de ventas  en sales folder  
119 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca argumentari terme pral.n m es argumentario  en sales arguments  fr argumentaire  
120 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca argumentari terme pral.n m es argumentario  en calling script  en telescript  
121 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca arracada terme pral.n f es arracada  en run around  fr habillage  
122 comunicació > publicitat > producció ca arranjador | arranjadora terme pral.n m, f es arreglista  en arranger  fr arrangeur | arrangeuse  
123 comunicació > publicitat > producció ca arranjament terme pral.n m es arreglo  en arrangement  fr arrangement  
124 comunicació > publicitat > producció ca original terme pral.n m ca art final sin. compl.n m es arte final  en artwork  
125 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca article terme pral.n m es artículo  en item  
126 comunicació > publicitat > producció ca arts gràfiques terme pral.n f pl es artes gráficas  en graphic arts  fr arts graphiques  
127 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca fitxer terme pral.n m ca arxiu sin. compl.n m es archivo  es fichero  en file  fr fichier  fr fichier d'adresses  
128 comunicació > publicitat > producció ca fototeca terme pral.n f ca arxiu fotogràfic sin. compl.n m es archivo fotográfico  es fototeca  en photograph collection  fr banc d'images  fr photothèque  
129 comunicació > publicitat > producció ca fototeca terme pral.n f ca arxiu fotogràfic sin. compl.n m es archivo fotográfico  es fototeca  en photographic library  fr photothèque  
130 comunicació > publicitat > creació > redacció ca asíndeton terme pral.n m es asíndeton  en asyndeton  
131 comunicació > relacions públiques ca assessor d'imatge | assessora d'imatge terme pral.n m, f es asesor de imagen | asesora de imagen  en image consultant  fr imagiste-conseil  
132 comunicació > relacions públiques ca assessor de comunicació | assessora de comunicació terme pral.n m, f es asesor de comunicación | asesora de comunicación  en communication consultant  
133 comunicació > relacions públiques ca assessor de relacions públiques | assessora de relacions públiques terme pral.n m, f es asesor de relaciones públicas | asesora de relaciones públicas  en public relations consultant  fr conseiller en relations publiques | conseillère en relations publiques  
134 comunicació > publicitat ca assessor publicitari | assessora publicitària terme pral.n m, f es asesor publicitario | asesora publicitaria  en advertising consultant  
135 comunicació > relacions públiques ca assessoria d'imatge terme pral.n f es asesoría de imagen  en image consultancy  
136 comunicació > relacions públiques ca assessoria de comunicació terme pral.n f es asesoría de comunicación  en communication consultancy  
137 comunicació > relacions públiques ca assessoria de relacions públiques terme pral.n f es asesoría de relaciones públicas  en public relations consultancy  
138 comunicació > publicitat ca Associació d'Autocontrol de la Publicitat terme pral.n f es Asociación de Autocontrol de la Publicidad  en Advertising Standards Authority [GB]  fr Bureau de Vérification de la Publicité  
139 comunicació > publicitat > creació > ideació ca associació d'idees terme pral.n f es asociación de ideas  en association of ideas  fr association d'idées  
140 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca associació de consumidors i usuaris terme pral.n f ca organització de consumidors i usuaris terme pral.n f es asociación de consumidores y usuarios  es organización de consumidores y usuarios  en consumers and users association  en consumers and users organization  
141 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca assortiment terme pral.n m es surtido  en assortment  fr assortiment  
142 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca asta terme pral.n f ca pal sin. compl.n m es asta  es palo  en main stroke  en stem  fr fût  fr hampe  fr haste  fr jambage  fr jambe  
143 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca atenció terme pral.n f es atención  en attention  
144 comunicació > publicitat > creació > redacció ca lítote terme pral.n f ca atenuació sin. compl.n f es atenuación  es litote  es lítote  es litotes  es lítotes  en litotes  
145 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca atractiu del mercat terme pral.n m es atractivo del mercado  en market attractiveness  
146 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca atribut d'identitat terme pral.n m es atributo de identidad  
147 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca atribut d'imatge terme pral.n m es atributo de imagen  
148 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca atribut de marca terme pral.n m es atributo de marca  en brand attribute  
149 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca atribut de producte terme pral.n m es atributo de producto  en product attribute  fr attribut du produit  
150 comunicació > publicitat > producció ca attrezzo [it] terme pral.n m es atrezo  es atrezzo  en properties  en props  
151 comunicació > publicitat > mitjans ca audiència terme pral.n f es audiencia  en audience  fr audience  
152 comunicació > publicitat > mitjans ca audiència bruta terme pral.n f es audiencia bruta  en gross audience  
153 comunicació > publicitat > mitjans ca audiència cumulativa terme pral.n f es audiencia acumulada  es audiencia añadida  en cumulative audience  fr audience cumulée  
154 comunicació > publicitat > mitjans ca audiència neta terme pral.n f es audiencia neta  en net audience  
155 comunicació > publicitat > mitjans ca audiència potencial terme pral.n f es audiencia potencial  en potential audience  fr audience potentielle  
156 comunicació > publicitat > mitjans ca audiència útil terme pral.n f es audiencia útil  en target audience  fr audience cible  fr audience utile  fr public cible  
157 comunicació > publicitat > mitjans ca audímetre terme pral.n m es audímetro  en audimeter  
158 comunicació > publicitat > mitjans ca audimetria terme pral.n f es audimetría  en audience monitoring  
159 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca audiotext terme pral.n m es audiotexto  en audiotex  en audiotext  
160 comunicació > publicitat > producció ca audiovisual terme pral.n m es audiovisual  en audiovisual  
161 comunicació > publicitat > producció ca audiovisual terme pral.n m es audiovisual  en audiovisual  
162 comunicació > relacions públiques ca audiovisual d'empresa terme pral.n m es audiovisual de empresa  en corporate audiovisual  fr audiovisuel d'entreprise  fr film d'entreprise  fr vídeo d'entreprise  
163 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca auditoria d'imatge terme pral.n f es auditoría de imagen  en image audit  en image research  
164 comunicació ca auditoria d'informació terme pral.n f es auditoría de información  en information audit  
165 comunicació ca auditoria de comunicació terme pral.n f es auditoría de comunicación  en communication audit  fr audit de communication  
166 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca auditoria de màrqueting terme pral.n f es auditoría de marketing  en marketing audit  
167 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca auditoria de punts de venda terme pral.n f es auditoría de la tienda detallista  es store check  en retail audit  en retail check  en store audit  en store check  fr audit de détaillants  fr relevé au point de vente  
168 comunicació > publicitat > producció ca autoedició terme pral.n f es autoedición  en desktop publishing  
169 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca autoimatge terme pral.n f es autoimagen  en self-image  
170 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca autoimatge terme pral.n f es autoimagen  en corporate self-image  
171 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca autopublicitat terme pral.n f ca autopromoció sin. compl.n f es autopromoción  es autopublicidad  en self-advertising  fr autopromotion  
172 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca autoservei terme pral.n m es autoservicio  en self-service  en self-service store  fr libre-service  
173 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca autoservei terme pral.n m es autoservicio  en self-service  fr libre-service  
174 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca autoservei a l'engròs terme pral.n m es autoservicio mayorista  en cash and carry store  fr libre-service de gros  
175 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca autoservei a l'engròs terme pral.n m es autoservicio mayorista  en cash and carry  fr libre-service de gros  fr payer-prendre  
176 comunicació > publicitat > producció ca gravat directe terme pral.n m ca autotípia sin. compl.n f es autotipia  es grabado directo  en halftone process  fr similigravure  
177 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca aval terme pral.n m es aval  en guarantee  
178 comunicació > publicitat > creació > ideació ca avaluació de campanya terme pral.n f es balance de campaña  es evaluación de campaña  en campaign evaluation  fr bilan de campagne  
179 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca avantatge competitiu terme pral.n m es ventaja competitiva  en competitive advantage  fr avantage concurrentiel  
180 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca avantatge diferencial terme pral.n m es ventaja diferencial  en differential advantage  
181 comunicació > publicitat > creació > redacció ca avanttítol terme pral.n m es antetítulo  
182 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca avís terme pral.n m es aviso  en advice  en advice note  en notice  fr avis  
183 comunicació > publicitat > producció ca globus terme pral.n m ca bafarada sin. compl.n f es bocadillo  es globo  en balloon  fr bulle  fr phylactère  
184 comunicació > telecomunicacions ca baixar terme pral.v tr ca descarregar terme pral.v tr es bajar  es descargar  en download, to  
185 comunicació > relacions públiques ca balanç social terme pral.n m es balance social  en social audit  en social report  fr bilan social  
186 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca banc de dades terme pral.n m es banco de datos  en data bank  
187 comunicació > publicitat > producció ca banda sonora terme pral.n f es banda sonora  en soundtrack  
188 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca banderola terme pral.n f es banderola  en banner  en flag  en streamer  fr banderole  fr oriflamme  
189 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca bàner terme pral.n m es banner  en ad banner  en banner  fr bandeau publicitaire  fr bannière  
190 comunicació ca barbarisme terme pral.n m es barbarismo  en barbarism  
191 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca baròmetre terme pral.n m es barómetro  en barometer  fr baromètre  
192 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca barrera d'entrada terme pral.n f es barrera de entrada  en barrier to entry  en entry barrier  
193 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca barrera de sortida terme pral.n f es barrera de salida  en barrier to exit  en exit barrier  
194 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca base de dades terme pral.n f es base de datos  en data base  
195 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca benchmarking [en] terme pral.n m es benchmarking  es evaluación competitiva comparada  en benchmarking  fr balisage  fr étalonnage concurrentiel  fr évaluation comparative  fr jalonnement  fr parangonnage  
196 comunicació > publicitat > creació ca benefici terme pral.n m es beneficio  en consumer benefit  fr bénéfice comsommateur  
197 comunicació > publicitat > creació ca benefici bàsic terme pral.n m ca benefici principal terme pral.n m es beneficio básico  es beneficio primario  es beneficio principal  en basic consumer benefit  
198 comunicació > publicitat > creació ca benefici secundari terme pral.n m es beneficio secundario  
199 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca bescanvi per producte terme pral.n m es publicidad de intercambio  en barter  fr échange marchandises  fr publicité compensée  
200 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca bescanvi per programa terme pral.n m es bartering  en barter  en bartering  fr bartering  fr contrat-échange  fr troc publicitaire  
201 comunicació > publicitat > producció ca Betacam® terme pral.n m
202 comunicació > publicitat > producció ca Betamax® terme pral.n m
203 comunicació ca centre de documentació terme pral.n m ca biblioteca especialitzada sin. compl.n f es biblioteca especializada  es centro de documentación  en documentation center  en special library  
204 comunicació > publicitat > producció ca bicromia terme pral.n f es bicromía  en two-color process  
205 comunicació > publicitat > creació > ideació ca biònica terme pral.n f es biónica  en bionics  
206 comunicació > publicitat > creació > ideació ca bisociació terme pral.n f es bisociación  en bisociation  
207 comunicació > publicitat > producció ca bitò terme pral.n m es bitono  en duotone  en duplex halftone  
208 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca blanc terme pral.n m ca espai en blanc terme pral.n m es blanco  es espacio en blanco  en blank  en white space  fr blanc  fr espace  
209 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca bloc publicitari terme pral.n m es bloque publicitario  en cluster  fr bloc d'annonces  
210 comunicació > publicitat > producció ca bobina de presentació terme pral.n f es bobina de presentación  en demo reel  en sample reel  en show reel  
211 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca botiga terme pral.n f es tienda  en shop  en store  
212 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca botiga a l'abast terme pral.n f ca botiga de conveniència sin. compl.n f es tienda de conveniencia  en convenience store  fr dépanneur  fr magasin de proximité  
213 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca botiga de fabricant terme pral.n f es almacén de fábrica  es tienda de fábrica  en factory outlet  en factory retail store  en factory store  en manufacturer's store  fr magasin d'usine  
214 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca botiga especialitzada terme pral.n f es tienda especializada  en single-line store  en specialty store  
215 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca botiga lliure d'impostos terme pral.n f es tienda libre de impuestos  en duty-free shop  en tax-free shop  fr boutique franche  fr boutique hors douane  
216 comunicació > publicitat ca revisió de marca terme pral.n f ca brand review sin. compl.n f es brand review  en brand review  
217 comunicació > publicitat > creació ca brífing terme pral.n m es briefing  en brief  en briefing  fr brief-client  fr briefing  
218 comunicació > publicitat > creació ca brífing creatiu terme pral.n m es briefing creativo  en creative brief  fr brief créative  fr instructions créatives  
219 comunicació > publicitat > mitjans ca brífing de mitjans terme pral.n m es briefing de medios  en media brief  
220 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca buit de mercat terme pral.n m es hueco de mercado  en market gap  en market slot  en slot  fr créneau  fr créneau de marché  
221 comunicació > telecomunicacions > tècniques ca ofimàtica terme pral.n f ca buròtica sin. compl.n f es burótica  es ofimática  en office automation  
222 comunicació > relacions públiques ca bústia de suggeriments terme pral.n f ca bústia d'idees sin. compl.n f es buzón de ideas  es buzón de sugerencias  en suggestions box  fr boîte a idées  
223 comunicació > telecomunicacions ca bústia electrònica terme pral.n f es buzón electrónico  en electronic mailbox  
224 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca bustiada terme pral.n f es buzoneo  en unadressed mailing  
225 comunicació > relacions públiques ca butlletí intern terme pral.n m es boletín interno  es revista interna  en house journal  en house organ  
226 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca cabina telefònica terme pral.n f es cabina telefónica  en call box  en telephone box  
227 comunicació > publicitat > creació > redacció ca cacofonia terme pral.n f es cacofonía  en cacophony  
228 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca cadena terme pral.n f es cadena  en network  fr réseau  
229 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca cadena de fred terme pral.n f es cadena de frío  en cold chain  en cold storage chain  fr chaîne de froid  
230 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca cadena de valor terme pral.n f es cadena de valor  en value chain  fr chaïne de valeur  
231 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca cadena sucursalista terme pral.n f es cadena sucursalista  
232 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca cadena voluntària terme pral.n f es cadena voluntaria  en voluntary chain  en voluntary group  fr chaîne volontaire  
233 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca caixa terme pral.n f es caja  en type area  en type page  
234 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca majúscula terme pral.n f ca caixa alta sin. compl.n f ca lletra de caixa alta sin. compl.n f ca versal sin. compl.n f es caja alta  es letra de caja alta  es letra mayúscula  es mayúscula  es versal  en cap  en capital  en capital letter  en upper case  en upper-case letter  
235 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca minúscula terme pral.n f ca caixa baixa sin. compl.n f ca lletra de caixa baixa sin. compl.n f es caja baja  es letra de caja baja  es letra minúscula  es minúscula  en lower case  en lower-case letter  en minuscule  en small letter  
236 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca caixa ràpida terme pral.n f es caja rápida  en express check-out  en fast check-out  fr caisse express de sortie  
237 comunicació > publicitat > producció ca calcomania terme pral.n f es calcomanía  en decal  en decalcomania  
238 comunicació > publicitat > mitjans ca calendari d'insercions terme pral.n m es calendario de inserciones  en advertising schedule  en insertion schedule  fr calendrier d'insertions  fr calendrier des insertions  fr calendrier des parutions  
239 comunicació > publicitat > producció ca calibratge terme pral.n m es calibrado  en casting off  en castoff  fr calibrage  
240 comunicació > publicitat > creació > redacció ca cal·ligrama terme pral.n m es caligrama  en calligramme  fr calligramme  
241 comunicació > publicitat > producció ca càmera terme pral.n f es cámara  en camera  
242 comunicació > publicitat > producció ca càmera lenta terme pral.n f ca moviment alentit sin. compl.n m es cámara lenta  es ralentizado  en slow motion  
243 comunicació > publicitat > investigació ca càmera ocular terme pral.n f es cámara de ojos  es cámara ocular  en eye camera  en eye-movement camera  fr caméra oculaire  fr eye camera  
244 comunicació > publicitat > producció ca càmera ràpida terme pral.n f ca moviment accelerat sin. compl.n m es cámara rápida  es movimiento acelerado  en accelerated motion  en fast motion  en quick motion  
245 comunicació > publicitat > producció ca sobrecoberta terme pral.n f ca camisa sin. compl.n f es camisa  es guardapolvo  es sobrecubierta  en book jacket  en dust cover  en dust jacket  
246 comunicació > publicitat > producció ca camp terme pral.n m es campo  en field  en field area  fr champ  
247 comunicació > publicitat > creació > ideació ca camp semàntic terme pral.n m es campo semántico  en semantic field  
248 comunicació > publicitat > creació > ideació ca campanya d'imatge terme pral.n f es campaña de imagen  en image campaign  
249 comunicació > publicitat > creació > ideació ca campanya d'intriga terme pral.n f ca campanya de suspens terme pral.n f es campaña de intriga  en teaser campaign  fr aguichage  fr campagne à énigme  
250 comunicació > publicitat > creació > ideació ca campanya de llançament terme pral.n f es campaña de lanzamiento  en launch campaign  
251 comunicació > publicitat > creació > ideació ca campanya de manteniment terme pral.n f es campaña de mantenimiento  en sustaining campaign  fr campagne d'entretien  
252 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca campanya de màrqueting directe terme pral.n f es campaña de marketing directo  en direct marketing campaign  
253 comunicació > publicitat > creació > ideació ca campanya de patrocini terme pral.n f es campaña de patrocinio  en sponsoring campaign  
254 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca campanya de promoció terme pral.n f ca campanya promocional terme pral.n f es campaña de promoción  es campaña promocional  en promotional campaign  
255 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca campanya de publicitat directa terme pral.n f es campaña de publicidad directa  en direct-mail campaign  fr campagne de publicité directe  
256 comunicació > relacions públiques ca campanya de relacions públiques terme pral.n f es campaña de relaciones públicas  en public relations campaign  
257 comunicació > relacions públiques ca campanya electoral terme pral.n f es campaña electoral  en election campaign  en electoral campaign  
258 comunicació > publicitat > creació > ideació ca campanya publicitària terme pral.n f es campaña de publicidad  es campaña publicitaria  en advertising campaign  
259 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca canal terme pral.n m es canal  en channel  fr canal  
260 comunicació ca canal terme pral.n m es canal  en canal  
261 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca canal de distribució terme pral.n m es canal de distribución  en distribution channel  
262 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca canibalisme terme pral.n m es canibalismo  es canibalización  en cannibalization  fr cannibalisation  
263 comunicació > publicitat ca canibalisme terme pral.n m ca vampirisme terme pral.n m es canibalismo  es vampirismo  en vampirism  
264 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca canvi cultural terme pral.n m es cambio cultural  en cultural change  
265 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca canvi de marca terme pral.n m es cambio de marca  en brand switching  fr changement de marque  
266 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca canvi social terme pral.n m es cambio social  en social change  
267 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca cap de compres terme pral.n m, f es jefe de compras | jefa de compras  en purchasing manager  fr chef d'achats  fr chef des achats  fr chef du service des achats  
268 comunicació ca director de comunicació | directora de comunicació terme pral.n m, f ca cap de comunicació sin. compl.n m, f es director de comunicación | directora de comunicación  es jefe de comunicación | jefa de comunicación  en communication manager  en director of communication  fr directeur de la communication | directrice de la communication  
269 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca cap de góndola terme pral.n m es cabecera de góndola  en gondola end  fr tête de gondole  
270 comunicació > relacions públiques ca cap de premsa terme pral.n m, f es jefe de prensa | jefa de prensa  en media relations officer  en press officer  fr attaché de presse | attachée de presse  
271 comunicació > publicitat ca cap de producció terme pral.n m, f es jefe de producción | jefa de producción  en producer  en production manager  
272 comunicació > relacions públiques ca cap de protocol terme pral.n m, f es jefe de protocolo | jefa de protocolo  en chief of protocol  en protocol officer  fr chef du protocole  
273 comunicació > publicitat ca director de publicitat | directora de publicitat terme pral.n m, f ca cap de publicitat sin. compl.n m, f es director de publicidad | directora de publicidad  es jefe de publicidad | jefa de publicidad  en advertisement director  
274 comunicació > publicitat ca director de publicitat | directora de publicitat terme pral.n m, f ca cap de publicitat sin. compl.n m, f es director de publicidad | directora de publicidad  es jefe de publicidad | jefa de publicidad  en advertising manager  
275 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca cap de vendes terme pral.n m, f es jefe de ventas | jefa de ventas  en sales manager  
276 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca capacitat terme pral.n f es aforo  en seat capacity  
277 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca capçalera terme pral.n f es membrete  en letter heading  en letterhead  fr en-tête  fr tête de lettre  
278 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca capçalera terme pral.n f es cabecera  en heading  en masthead  
279 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca caplletra terme pral.n f es capitular  en initial letter  fr lettrine  
280 comunicació > relacions públiques ca captació de fons terme pral.n f es captación de fondos  en fund-raising  fr collecte de fons  
281 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca caràcter terme pral.n m es carácter  en character  en type  
282 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca caràcter de fantasia terme pral.n m es carácter de fantasía  en fancy character  en fancy type  fr caràctere de fantaisie  
283 comunicació > publicitat > producció ca caràtula terme pral.n f es carátula  
284 comunicació > publicitat > producció ca caràtula terme pral.n f es carátula  en jacket [US]  en sleeve [GB]  
285 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca caràtula de fax terme pral.n f ca portada de fax terme pral.n f es carátula de fax  es cubierta de fax  en fax cover sheet  
286 comunicació > publicitat > producció ca careta terme pral.n f es careta  en program identification  fr indicatif  fr indicatif d'emission  
287 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca carisma terme pral.n m es carisma  en charisma  
288 comunicació > relacions públiques ca carta terme pral.n f es carta  en letter  
289 comunicació > relacions públiques ca carta al director terme pral.n f es carta al director  en letter to the editor  
290 comunicació > publicitat > producció ca carta de colors terme pral.n f ca pantone den. com.n m es carta de colores  es catálogo de colores  es pantone  en color card  en color chart  
291 comunicació ca carta oberta terme pral.n f es carta abierta  en open letter  
292 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca carta publicitària terme pral.n f es carta comercial  es carta publicitaria  en advertising letter  en direct-response letter  en sales letter  fr lettre de vente  fr lettre publicitaire  
293 comunicació > publicitat > producció ca cartell terme pral.n m es cartel  en bill  en poster  fr affiche  fr poster  
294 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca cartell penjant terme pral.n m es cartel colgante  es colgante  en hanger  en hanging sign  en overhanging poster  fr affiche suspendue  fr panneau suspendu  fr pendentif  
295 comunicació > publicitat > producció ca cartel·la terme pral.n f es cartela  en art card  
296 comunicació > publicitat > producció ca cartel·la terme pral.n f es cartela  en art card  
297 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca cartellera terme pral.n f es cartelera  en listing  
298 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca cartellera terme pral.n f es cartelera  en billboard  en poster panel  
299 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca cartellisme terme pral.n m es cartelismo  en poster art  en poster design  
300 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca cartellista terme pral.n m, f es cartelista  en poster artist  en poster designer  fr affichiste  
301 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca gamma de productes terme pral.n f ca cartera de productes sin. compl.n f es cartera de productos  es gama de productos  en product mix  en product portfolio  en product range  fr gamme des produits  
302 comunicació > publicitat > producció ca cartó terme pral.n m ca cartró sin. compl.n m es cartón  en board  fr carton  
303 comunicació > publicitat > producció ca cartó ploma terme pral.n m es cartón pluma  en bulking board  fr carton léger  
304 comunicació > publicitat > producció ca cartolina terme pral.n f es cartulina  
305 comunicació > telecomunicacions ca casset terme pral.n m ca platina terme pral.n f es casete  es platina  en tape recorder  
306 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca casset terme pral.n f es casete  en cassette  en magnetic tape cassette  
307 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca casset digital terme pral.n f ca DAT siglan f es casete digital  es DAT  en digital audio tape  en digital cassette  en DAT  fr cassette audio-numérique  fr DAT  
308 comunicació > publicitat > producció ca càsting terme pral.n m es casting  en casting  fr casting  fr distribution artistique  fr distribution des rôles  
309 comunicació > publicitat > producció ca catàleg terme pral.n m es catálogo  en catalog [US]  en catalogue [GB]  fr catalogue  
310 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca categoria d'adoptants terme pral.n f es categoría de adoptadores  en adopter category  fr catégorie d'adeptes  
311 comunicació > telecomunicacions ca disc compacte terme pral.n m ca compacte sin. compl.n m ca CD siglan m es compacto  es disco compacto  es CD  en compact disc  en CD  
312 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca CD-ROM terme pral.n m es CD-ROM  en CD-ROM  fr CD-ROM  
313 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca central de compres terme pral.n f es central de compras  en purchasing pool  fr centrale d'achats  
314 comunicació > publicitat > mitjans ca central de mitjans terme pral.n f ca central de compres sin. compl.n f es central de medios  es central de compras  en media buying service  fr centrale d'achats d'espace  
315 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca centre comercial terme pral.n m es centro comercial  en mall [US]  en shopping center  en shopping mall [US]  fr centre commercial  
316 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca centre comercial de fabricants terme pral.n m es centro comercial de fabricantes  en factory outlet center  en factory outlet shopping center  fr centre de magasines d'usine  
317 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca centre d'atenció telefònica terme pral.n m es centro de atención de llamadas  es centro de atención telefónica  en call center  fr centre d'appels  
318 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca centre de distribució terme pral.n m es centro de distribución  en distribution center  
319 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca conseller delegat | consellera delegada terme pral.n m, f ca CEO siglan m, f es consejero delegado | consejera delegada  es CEO  en chief executive officer [US]  en managing director [GB]  en CEO  
320 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca cercador terme pral.n m es buscador  es motor de búsqueda  en search engine  fr chercheur  fr moteur de recherche  fr outil de recherche  
321 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca cercapersones terme pral.n m es buscapersonas  en beeper  en paging receiver  
322 comunicació ca cercle de qualitat terme pral.n m es círculo de calidad  en quality circle  
323 comunicació > relacions públiques ca cerimonial terme pral.n m es ceremonial  en ceremonial  
324 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca certificat terme pral.n m es certificado  en certificate  en certification  fr certificat  
325 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca certificat -ada terme pral.adj es certificado -da  en certified  en registered  
326 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca certificat d'homologació terme pral.n m es certificado de homologación  en homologation certificate  
327 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca certificat de qualitat terme pral.n m es certificado de calidad  en quality certificate  
328 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca certificat de treball terme pral.n m es certificado de trabajo  en certificate of work  
329 comunicació > telecomunicacions ca internauta terme pral.n m, f ca cibernauta sin. compl.n m, f es cibernauta  es internauta  en cybernaut  en internaut  
330 comunicació > publicitat ca ciberserial terme pral.n m es ciberculebrón  en cybersoap  
331 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca cícero terme pral.n m es cícero  en cicero  fr cicéro  
332 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca cicle de vida d'un producte terme pral.n m es ciclo de vida de un producto  en product life cycle  
333 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca cicle de vida d'una marca terme pral.n m es ciclo de vida de una marca  en brand life cycle  
334 comunicació > relacions públiques ca cimera terme pral.n f es cumbre  en summit  
335 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca cinema terme pral.n m ca cine sin. compl.n m es cine  es cinema  en cinema  
336 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca cinema terme pral.n m ca cine sin. compl.n m es cine  es cinema  en cinema  
337 comunicació > telecomunicacions ca cinta de vídeo terme pral.n f es cinta de video  es videocinta  en video tape  
338 comunicació > publicitat > producció ca cinta mestra terme pral.n f es máster  en master  fr bande-mère  fr souche  
339 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca circuit de publicitat exterior terme pral.n m es circuito de publicidad exterior  en outdoor plant  en plant  fr réseau  
340 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca circuit tancat terme pral.n m es circuito cerrado  en closed circuit  
341 comunicació > relacions públiques ca circular terme pral.n f es circular  en circular  en circular letter  fr circulaire  
342 comunicació > publicitat > creació > redacció ca circumlocució terme pral.n f ca circumloqui sin. compl.n m ca perífrasi sin. compl.n f es circunlocución  es circunloquio  es perífrasis  en circumlocution  en periphrasis  
343 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca cistell de consum terme pral.n m es cesta de la compra  en shopping basket  fr panier de la ménagère  
344 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca citació terme pral.n f es citación  
345 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca classe social terme pral.n f es clase social  en social class  
346 comunicació > telecomunicacions ca client terme pral.n m es cliente  en client  
347 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca client | clienta terme pral.n m, f es cliente | clienta  en client  en customer  
348 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca client actiu | clienta activa terme pral.n m, f es cliente activo | clienta activa  en active buyer  en active customer  
349 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca client potencial | clienta potencial terme pral.n m, f es cliente potencial | clienta potencial  en prospect  
350 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca clientela terme pral.n f es clientela  en clientele  en customers  
351 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca clima organitzatiu terme pral.n m es clima organizativo  en organizational climate  
352 comunicació > publicitat > producció ca coberta terme pral.n f es cubierta  en cover  fr couverture  
353 comunicació ca cobertura terme pral.n f es cobertura  en coverage  fr couverture  
354 comunicació > publicitat > mitjans ca cobertura terme pral.n f es alcance  es cobertura  en coverage  en reach  
355 comunicació > publicitat > mitjans ca cobertura bruta terme pral.n f es cobertura bruta  en gross coverage  
356 comunicació > publicitat > mitjans ca cobertura efectiva terme pral.n f es cobertura efectiva  en effective reach  
357 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca cobertura exterior terme pral.n f es cobertura exterior  en showing  
358 comunicació > publicitat > mitjans ca cobertura neta terme pral.n f es cobertura neta  en net coverage  fr couverture nette  
359 comunicació > publicitat > mitjans ca cobertura útil terme pral.n f es cobertura útil  
360 comunicació > publicitat > producció ca cobrir terme pral.v tr es cubrir  en cover, to  fr couvrir  
361 comunicació ca codi terme pral.n m es código  en code  fr code  
362 comunicació > publicitat > creació ca codi creatiu terme pral.n m ca codi publicitari sin. compl.n m es código creativo  es código publicitario  en creative code  
363 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca codi de barres terme pral.n m es código de barras  en bar code  fr code à barres  
364 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca codi postal terme pral.n m es código postal  en postal code [GB]  en postcode [GB]  en ZIP code [US]  
365 comunicació ca codificació terme pral.n f es codificación  en coding  en encoding  
366 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca codificació terme pral.n f es codificación  en coding  
367 comunicació > publicitat > mitjans ca coeficient d'afinitat terme pral.n m es coeficiente de afinidad  en affinity index  
368 comunicació > publicitat > mitjans ca coeficient de penetració terme pral.n m es coeficiente de penetración  en penetration ratio  fr taux de pénétration  fr taux de pénétration d'un support  fr taux de pénétration publicitaire  
369 comunicació > publicitat > mitjans ca coeficient de ponderació terme pral.n m es coeficiente de ponderación  en weighting coefficient  
370 comunicació > publicitat > creació > ideació ca coherència gràfica terme pral.n f ca coherència visual terme pral.n f es coherencia gráfica  es coherencia visual  en graphic coherence  
371 comunicació > publicitat > creació > ideació ca coherència verbal terme pral.n f es coherencia verbal  en verbal coherence  
372 comunicació > publicitat > producció ca collage terme pral.n m es colage  en collage  
373 comunicació > publicitat > producció ca collage terme pral.n m es colage  en collage  
374 comunicació > relacions públiques ca col·loqui terme pral.n m es coloquio  en Q and A  en questions and answers period  
375 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color terme pral.n m es color  en color [US]  en colour [GB]  
376 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color acromàtic terme pral.n m es color acromático  en achromatic color  
377 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color additiu terme pral.n m es color aditivo  en additive primary  en additive primary color  
378 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color calent terme pral.n m ca color càlid terme pral.n m es color cálido  es color caliente  en warm color  
379 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color complementari terme pral.n m es color complementario  en complementary color  
380 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca color corporatiu terme pral.n m es color corporativo  en corporate color  
381 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color cromàtic terme pral.n m es color cromático  en chromatic color  
382 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color fred terme pral.n m es color frío  en cold color  
383 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color primari terme pral.n m es color primario  en primary color  fr couleur de base  fr couleur primaire  
384 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color secundari terme pral.n m es color secundario  en secondary color  
385 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color subtractiu terme pral.n m es color substractivo  en subtractive primary  
386 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color terciari terme pral.n m es color terciario  en tertiary color  
387 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca color tipogràfic terme pral.n m es color tipográfico  en weight  
388 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca columna terme pral.n f es columna  en column  fr colonne  
389 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca columna publicitària terme pral.n f ca pirulí sin. compl.n m es columna publicitaria  en advertising pillar  en poster pillar  fr colonne Morris  
390 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca comanda terme pral.n f es pedido  en order form  fr bon de commande  fr commande  
391 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca comanda terme pral.n f es pedido  en order  
392 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca comerç terme pral.n m es comercio  en commerce  en trade  
393 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca comerç associat terme pral.n m es comercio asociado  fr commerce associé  fr commerce indépendant associé  fr commerce indépendant groupé  
394 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca comerç electrònic terme pral.n m es comercio electrónico  en e-commerce  en electronic commerce  fr commerce électronique  fr commerce en ligne  fr cybercommerce  
395 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca comerç integrat terme pral.n m es comercio integrado  fr commérce concentré  fr commerce intégré  
396 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca comercialització terme pral.n f es comercialización  en commercialization  en marketing  fr commercialisation  
397 comunicació > publicitat > producció ca còmic terme pral.n m es cómic  en comic strip  en strip cartoon  
398 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca comissió terme pral.n f es comisión  en commission  
399 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca comissió terme pral.n f es comisión  en commission  
400 comunicació > publicitat ca comissió d'agència terme pral.n f es comisión de agencia  en agency commission  fr commission d'agence  
401 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca comissió paritària terme pral.n f es comisión paritaria  en joint committee  en parity committee  en watchdog committee  
402 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca comitè terme pral.n m es comité  en committee  
403 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca comitè d'empresa terme pral.n m es comité de empresa  en works committee  en works council  
404 comunicació > relacions públiques ca comitè de crisi terme pral.n m ca gabinet de crisi sin. compl.n m es comité de crisis  es gabinete de crisis  en crisis committee  en crisis management team  
405 comunicació > publicitat > producció ca compaginació terme pral.n f es compaginación  en make-up  fr mise en page  
406 comunicació > publicitat > producció ca compaginada terme pral.n f ca paginada sin. compl.n f es compaginada  es paginada  en make-up proof  en page proof  
407 comunicació > publicitat > producció ca compaginar terme pral.v tr es compaginar  en make-up, to  
408 comunicació > publicitat > creació > redacció ca comparació terme pral.n f es comparación  en comparison  
409 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca competència terme pral.n f es competencia  en competition  
410 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca competència terme pral.n f es competencia  en competition  
411 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca competència deslleial terme pral.n f es competencia desleal  en unfair competition  
412 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca competència imperfecta terme pral.n f es competencia imperfecta  en imperfect competition  fr concurrence imparfaite  
413 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca competència perfecta terme pral.n f ca competència pura sin. compl.n f es competencia perfecta  es competencia pura  en perfect competition  en pure competition  fr concurrence parfaite  fr concurrence pure  
414 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca competitivitat terme pral.n f es competitividad  en competitiveness  fr compétitivité  
415 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca compilació terme pral.n f es compilación  en list compiling  fr compilation  
416 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca compilador de llistes | compiladora de llistes terme pral.n m, f es compilador de listas | compiladora de listas  en list compiler  
417 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca comportament terme pral.n m ca conducta terme pral.n f es comportamiento  es conducta  en behavior [US]  en behaviour [GB]  
418 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca comportament de compra terme pral.n m es comportamiento de compra  en buying behavior  fr comportement d'achat  
419 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca comportament del consumidor terme pral.n m es comportamiento del consumidor  en consumer behavior  
420 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca comportament postcompra terme pral.n m es comportamiento postcompra  en postpurchase behavior  
421 comunicació > publicitat > producció ca composició terme pral.n f es composición  en composition  en typesetting  
422 comunicació > publicitat > producció ca composició digital terme pral.n f es composición digital  en digital typesetting  
423 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca composició en bandera terme pral.n f es composición en bandera  en flush left  en flush right  en unjustified setting  
424 comunicació > publicitat > producció ca compòsit terme pral.n m es composit  en composite  
425 comunicació > publicitat > producció ca compositor | compositora terme pral.n m, f es compositor | compositora  en composer  en music composer  fr compositeur | compositrice  
426 comunicació > publicitat ca compra de mitjans terme pral.n f es compra de medios  en media buying  
427 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca compra per impuls terme pral.n f es compra impulsiva  es compra por impulso  en impulse purchase  fr achat d'impulsion  fr achat impulsif  
428 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca comprador | compradora terme pral.n m, f es comprador | compradora  en buyer  
429 comunicació > publicitat ca comprador d'art | compradora d'art terme pral.n m, f es comprador de arte | compradora de arte  en art buyer  fr acheteur d'art | acheteuse d'art  
430 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca comprador de llistes | compradora de llistes terme pral.n m, f es comprador de listas | compradora de listas  en list buyer  
431 comunicació > publicitat ca comprador de mitjans | compradora de mitjans terme pral.n m, f es comprador de medios | compradora de medios  en media buyer  
432 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca compravenda terme pral.n f es compraventa  en buying and selling  en transaction  
433 comunicació > publicitat > mitjans ca comprovant terme pral.n m es comprobante  en air check  en checking copy  en tear sheet  fr exemplaire justificatif  fr justificatif  
434 comunicació > publicitat ca compte terme pral.n m es cuenta  en account  
435 comunicació > publicitat ca compte terme pral.n m es cuenta  en account  en client  
436 comunicació ca comunicació terme pral.n f es comunicación  en communication  
437 comunicació ca comunicació ascendent terme pral.n f es comunicación ascendente  en up the line communication  en upward communication  
438 comunicació ca comunicació audiovisual terme pral.n f es comunicación audiovisual  en audiovisual communication  fr communication audiovisuelle  
439 comunicació ca comunicació col·lectiva terme pral.n f es comunicación colectiva  
440 comunicació ca comunicació comercial terme pral.n f es comunicación comercial  en marketing communication  en trade communication  fr communication commerciale  fr communication marketing  
441 comunicació ca comunicació corporativa terme pral.n f es comunicación corporativa  en corporate communication  
442 comunicació > relacions públiques ca comunicació de crisi terme pral.n f es comunicación de crisis  en crisis communication  fr communication de crise  
443 comunicació ca comunicació de massa terme pral.n f es comunicación de masas  en mass comunication  
444 comunicació ca comunicació descendent terme pral.n f es comunicación descendente  en down the line communication  en downward communication  
445 comunicació ca comunicació empresarial terme pral.n f es comunicación empresarial  en business communication  en corporate communication  en enterprise communication  fr communication d'entreprise  
446 comunicació > relacions públiques ca comunicació escrita terme pral.n f es comunicación escrita  en written communication  
447 comunicació ca comunicació externa terme pral.n f es comunicación externa  en external communication  fr communication ouverte  
448 comunicació ca comunicació financera terme pral.n f es comunicación financiera  en financial communication  fr communication financière  
449 comunicació ca comunicació formal terme pral.n f es comunicación formal  en formal communication  fr communication formelle  
450 comunicació ca comunicació integral terme pral.n f ca comunicació global sin. compl.n f es comunicación global  es comunicación integral  en global communication  fr communication globale  
451 comunicació ca comunicació horitzontal terme pral.n f es comunicación horizontal  en horizontal communication  
452 comunicació ca comunicació informal terme pral.n f es comunicación informal  en informal communication  fr communication informelle  
453 comunicació ca comunicació institucional terme pral.n f es comunicación institucional  
454 comunicació ca comunicació interna terme pral.n f es comunicación interna  en internal communication  fr communication interne  
455 comunicació ca comunicació interpersonal terme pral.n f es comunicación interpersonal  en interpersonal communication  
456 comunicació ca comunicació no verbal terme pral.n f es comunicación no verbal  en nonverbal communication  
457 comunicació > relacions públiques ca comunicació oral terme pral.n f es comunicación oral  en oral communication  
458 comunicació ca comunicació persuasiva terme pral.n f es comunicación persuasiva  en persuasive communication  
459 comunicació > relacions públiques ca comunicació política terme pral.n f es comunicación política  en political communication  fr communication politique  
460 comunicació > publicitat ca publicitat terme pral.n f ca comunicació publicitària sin. compl.n f es comunicación publicitaria  es publicidad  en advertising  en advertising communication  
461 comunicació ca comunicació verbal terme pral.n f es comunicación verbal  en verbal communication  
462 comunicació ca comunicació vertical terme pral.n f es comunicación vertical  en vertical communication  
463 comunicació ca comunicacional terme pral.adj es comunicacional  en communicational  
464 comunicació ca comunicar terme pral.v tr es comunicar  en communicate, to  
465 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca comunicar terme pral.v intr es comunicar  en be busy, to  en be engaged, to  en be in use, to  
466 comunicació > relacions públiques ca comunicat de premsa terme pral.n m ca nota de premsa terme pral.n f es comunicado de prensa  es nota de prensa  es remitido  en news release  en press release  fr communiqué de presse  fr information à la presse  
467 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca comunicat intern terme pral.n m es comunicado de régimen interior  es comunicado interno  en internal memorandum  en interoffice memorandum  fr note de service  
468 comunicació > publicitat > creació > ideació ca concepte de comunicació terme pral.n m es concepto de comunicación  en advertising concept  fr concept de communication  fr concept publicitaire  
469 comunicació > publicitat > creació ca concepte de producte terme pral.n m es concepto de producto  en product concept  
470 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca concessió terme pral.n f es concesión  en concession  fr concession  
471 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca concessionari terme pral.n m es concesionario  en concessionaire  en dealer  
472 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca concurs terme pral.n m es concurso  en contest  fr concours  
473 comunicació > publicitat ca concurs terme pral.n m es concurso  en pitch  
474 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca estret -a terme pral.adj ca condensat -ada sin. compl.adj es chupado -da  es condensado -da  es estrecho -cha  en condensed  en narrow  fr étroit -oite  
475 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca condicionament terme pral.n m es condicionamiento  en conditioning  fr conditionnement  
476 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca condicions generals de venda terme pral.n f pl ca condicions de venda sin. compl.n f pl es condiciones de venta  es condiciones generales de venta  en conditions of sale  en terms of sale  fr conditions de vente  fr conditions générales de vente  
477 comunicació ca conferència terme pral.n f es conferencia  en lecture  fr conférence  
478 comunicació > relacions públiques ca conferència de premsa terme pral.n f ca roda de premsa sin. compl.n f es conferencia de prensa  es rueda de prensa  en news conference  en press conference  en press meeting  fr conférence de presse  
479 comunicació ca confidencial terme pral.adj es confidencial  en confidential  en off the record  
480 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca conformitat terme pral.n f es conformidad  en conformity  
481 comunicació > relacions públiques ca congrés terme pral.n m es congreso  en congress  en convention  fr congrès  
482 comunicació > publicitat ca connotació terme pral.n f es connotación  en connotation  
483 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca consciència terme pral.n f es conciencia  es consciencia  en consciousness  
484 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca consciència de classe terme pral.n f es conciencia de clase  en class consciousness  
485 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca conscient terme pral.n m es consciente  en conscious  
486 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca consell d'administració terme pral.n m es consejo de administración  en board of directors  
487 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca consell de direcció terme pral.n m es consejo de dirección  en board of management  
488 comunicació > relacions públiques ca consell de redacció terme pral.n m es comité de redacción  es consejo de redacción  en editorial advisory board  en editorial advisory committee  en editorial board  en editorial committee  fr comité de rédaction  fr conseil de rédaction  
489 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca consens terme pral.n m es consenso  en consensus  
490 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca construcció de marca terme pral.n f es branding  en branding  
491 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consum terme pral.n m es consumo  en consumption  
492 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumidor | consumidora terme pral.n m, f es consumidor | consumidora  en consumer  
493 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumidor final | consumidora final terme pral.n m, f es consumidor final | consumidora final  en end-consumer  en ultimate consumer  
494 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumidorisme terme pral.n m es consumerismo  es movimiento consumidor  en consumerism  fr consumérisme  
495 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumidorista terme pral.adj es consumerista  en consumerist  
496 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumisme terme pral.n m es consumismo  en consumerism  
497 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumisme terme pral.n m es consumismo  en consumerism  
498 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca consumista terme pral.adj es consumista  en consumerist  
499 comunicació > publicitat > mitjans ca contacte terme pral.n m ca impacte terme pral.n m es contacto  es impacto  en contact  en impact  en impression  fr contact  
500 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca contacte terme pral.n m es contacto  en contact  
501 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca contacte terme pral.n m es contacto  en lead  
502 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca contestador automàtic terme pral.n m es contestador automático  en automatic answering device  
503 comunicació > publicitat > producció ca continuïtat terme pral.n f es continuidad  es raccord  en continuity  en matching  
504 comunicació > publicitat > mitjans ca continuïtat terme pral.n f es continuidad  en continuity  
505 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca contra reembossament terme pral.adj ca contra reemborsament sin. compl.adj es contra reembolso  en cash on delivery [GB]  en collect on delivery [US]  en COD  
506 comunicació > publicitat > creació ca contrabrífing terme pral.n m es contrabriefing  en agency briefing  
507 comunicació > publicitat > mitjans ca contrabrífing de mitjans terme pral.n m es contrabriefing de medios  
508 comunicació > publicitat > producció ca contracoberta terme pral.n f es contracubierta  en inside cover  fr contreplat  
509 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca contracte terme pral.n m es contrato  en agreement  en contract  fr contrat  
510 comunicació > publicitat ca contracte de creació publicitària terme pral.n m es contrato de creación publicitaria  
511 comunicació > publicitat ca contracte de difusió publicitària terme pral.n m es contrato de difusión publicitaria  
512 comunicació > publicitat ca contracte de patrocini publicitari terme pral.n m es contrato de patrocinio publicitario  en advertising sponsorship contract  
513 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca contracte de treball terme pral.n m ca contracte laboral terme pral.n m es contrato de trabajo  es contrato laboral  en contract of employment  en labor contract  en work contract  
514 comunicació > publicitat ca contracte publicitari terme pral.n m es contrato de publicidad  es contrato publicitario  en advertising contract  
515 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca contracultura terme pral.n f es contracultura  en counterculture  
516 comunicació > publicitat > creació > redacció ca contradicció terme pral.n f es contradicción  en contradiction  
517 comunicació > publicitat > producció ca contrallum terme pral.n m es contraluz  en back light  
518 comunicació > publicitat > producció ca contrallum terme pral.n m es contraluz  en back light  fr contre-jour  
519 comunicació > publicitat > producció ca pla contrapicat terme pral.n m ca contrapicat sin. compl.n m es contrapicado  es plano contrapicado  en low shot  en low-angle shot  
520 comunicació > publicitat > producció ca contraplà terme pral.n m es contraplano  en reverse angle  en reverse shot  
521 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca contraportada terme pral.n f es contraportada  en back cover  en fourth cover  fr quatrième de couverture  
522 comunicació > relacions públiques ca contraprestació de patrocini terme pral.n f es contrapartida de patrocinio  es contraprestación de patrocinio  en sponsorship compensation  
523 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca contraprogramació terme pral.n f es contraprogramación  en counterprogramming  
524 comunicació > publicitat > producció ca contrapunxó terme pral.n m en counter  fr intérieur de l'oeil  
525 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca contrast terme pral.n m es contraste  en contrast  
526 comunicació > publicitat > producció ca contratip terme pral.n m ca contratipus sin. compl.n m es contratipo  en dupe negative  en duplicate negative  
527 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca control de màrqueting terme pral.n m es control de marketing  en marketing control  
528 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca control de preus terme pral.n m es control de precios  en price control  fr contrôle des prix  
529 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca control de qualitat terme pral.n m es control de calidad  en quality control  
530 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca control de vendes terme pral.n m es control de ventas  en sales control  
531 comunicació > relacions públiques ca convenció terme pral.n f es convención  en conference  en convention  fr convention  
532 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca conveni terme pral.n m es convenio  en agreement  en convention  fr convention  
533 comunicació > relacions públiques ca conversa terme pral.n f ca conversació sin. compl.n f es conversación  en conversation  
534 comunicació > relacions públiques ca convocatòria terme pral.n f es convocatoria  en notice of a meeting  fr avis de convocation  fr circulaire convocatrice  fr convocation  fr lettre de convocation  
535 comunicació > relacions públiques ca convocatòria de premsa terme pral.n f es convocatoria de prensa  
536 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca convocatòria de reunió terme pral.n f es convocatoria de reunión  
537 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca cooperativa de consum terme pral.n f ca cooperativa de consumidors terme pral.n f es cooperativa de consumidores  es cooperativa de consumo  en consumer cooperative  fr coopérative de consommateurs  fr coopérative de consommation  
538 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca cooperativa de detallistes terme pral.n f es cooperativa de detallistas  en retailer cooperative  fr coopérative de détaillants  
539 comunicació > relacions públiques ca copatrocini terme pral.n m ca patrocini compartit terme pral.n m es copatrocinio  es patrocinio compartido  en cosponsoring  en cosponsorship  en shared sponsorship  fr coparrainage  
540 comunicació > publicitat > producció ca còpia terme pral.n f es copia  en copy  en print  
541 comunicació > publicitat > producció ca còpia terme pral.n f ca còpia positiva terme pral.n f es copia  es copia positiva  en positive print  en print  fr copie  
542 comunicació > publicitat > producció ca còpia terme pral.n f es copia  en copy  en print  
543 comunicació > publicitat > producció ca còpia d'exhibició terme pral.n f es copia de exhibición  en release print  en show copy  en show print  fr copie d'exploitation  fr copie de série  
544 comunicació > publicitat > producció ca còpia de treball terme pral.n f es copia de trabajo  en cutting copy  en work print  fr copie de travail  
545 comunicació > publicitat > producció ca còpia estàndard terme pral.n f ca còpia definitiva sin. compl.n f es copia definitiva  es copia estándar  en combined print  en composite print  en final print  en release print  fr copie standard  
546 comunicació > publicitat > producció ca còpia zero terme pral.n f es copia cero  en answer print  fr copie 0  fr copie zéro  
547 comunicació > publicitat > producció ca copió terme pral.n m es copión  en dailies  en rushes  fr rushes  
548 comunicació > publicitat > creació ca copy strategy terme pral.n f es copy strategy  en copy strategy  fr copie-stratégie  fr copy strategy  
549 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca corondell terme pral.n m es corondel  en column rule  
550 comunicació > publicitat > producció ca corondell cec terme pral.n m es corondel ciego  es medianil  en gutter  
551 comunicació > publicitat > creació > redacció ca correcció d'estil terme pral.n f es corrección de estilo  
552 comunicació > publicitat > producció ca correcció de color terme pral.n f es corrección de color  en color correction  fr correction des couleurs  
553 comunicació > publicitat > producció ca correcció de proves terme pral.n f es corrección de pruebas  en proofreading  
554 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca corredor de llistes | corredora de llistes terme pral.n m, f es corredor de listas | corredora de listas  es list broker  en list broker  fr courtier en liste d'adresses | courtière en liste d'adresses  fr list broker  
555 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca correspondència terme pral.n f ca correu terme pral.n m es correo  es correspondencia  en correspondence  en mail  en post  fr correspondance  fr courrier  
556 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca correu electrònic terme pral.n m es correo electrónico  en electronic mail  fr courrier électronique  fr messagerie électronique  it posta elettronica  
557 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca correu electrònic terme pral.n m es correo electrónico  en e-mail  en electronic mail  
558 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca correus terme pral.n m pl es correos  en Post Office  en postal service  
559 comunicació > publicitat > producció ca cortineta terme pral.n f es cortinilla  en wipe  
560 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca cos terme pral.n m es cuerpo  en body  en body size  en type size  fr corps de la lettre  
561 comunicació > publicitat > creació > redacció ca cos de text terme pral.n m es cuerpo de texto  en body copy  en body text  en copy  fr corps de l'annonce  fr texte principal  
562 comunicació > publicitat > producció ca cosir terme pral.v tr es coser  en sew, to  
563 comunicació > publicitat > producció ca cosit terme pral.n m es cosido  es costura  en sewing  fr couture  
564 comunicació > publicitat > mitjans ca cost brut terme pral.n m es coste bruto  en gross amount  
565 comunicació > publicitat > mitjans ca cost net terme pral.n m es coste neto  en net amount  
566 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca cost per comanda terme pral.n m ca CPC siglan m es coste por pedido  es CPP  en cost per order  en CPO  fr coût par commande  
567 comunicació > publicitat > mitjans ca cost per impacte terme pral.n m ca CPI siglan m es coste por impacto  es CPI  en cost per impact  en CPI  
568 comunicació > publicitat > mitjans ca cost per mil terme pral.n m ca CPM siglan m es coste por mil  es CPM  en cost per thousand  en CPM [US]  en CPT [GB]  fr coût au mille  fr coût per mille  
569 comunicació > publicitat > mitjans ca cost per punt de ràting terme pral.n m ca CPRP siglan m es coste por punto de rating  es CPRP  en cost per rating point  en CPRP  
570 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca cost per resposta terme pral.n m ca CPR siglan m es coste por respuesta  es CPR  en cost per inquiry  en CPI  
571 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca cotramesa terme pral.n f es bus-mailing  es mailing cooperativo  en bus-mailing  en cooperative mailing  fr copublipostage  fr multipostage  fr publipostage collectif  fr publipostage commun  
572 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca creació de nom terme pral.n f es naming  en naming  
573 comunicació > publicitat ca creatiu | creativa terme pral.n m, f es creativo | creativa  en creative  fr concepteur | conceptrice  fr créateur publicitaire | créatrice publicitaire  fr créatif | créative  
574 comunicació > publicitat > creació ca creativitat terme pral.n f es creatividad  en creativity  fr créativité  
575 comunicació > publicitat > creació ca creativitat publicitària terme pral.n f es creatividad publicitaria  en advertising creativity  
576 comunicació > relacions públiques ca credibilitat terme pral.n f es credibilidad  en believability  en credibility  fr crédibilité  
577 comunicació > relacions públiques ca crèdits terme pral.n m pl es créditos  en credits  
578 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca creença terme pral.n f es creencia  en belief  fr croyance  
579 comunicació > publicitat > producció ca creu de registre terme pral.n f es cruz de registro  en crosshairs  en register cross  
580 comunicació ca crisi terme pral.n f es crisis  en crisis  
581 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca cua promocional terme pral.n f es cola promocional  en tag  
582 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca cultura terme pral.n f es cultura  en culture  
583 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca cultura corporativa terme pral.n f ca cultura d'empresa terme pral.n f es cultura corporativa  es cultura de empresa  en corporate culture  en shared values  fr culture d'entreprise  
584 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca cupó terme pral.n m es cupón  en coupon  
585 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca cupó terme pral.n m es cupón  en coupon  
586 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca cupó de resposta terme pral.n m ca targeta de resposta sin. compl.n f es cupón de respuesta  es tarjeta de respuesta  en reply card  en reply coupon  en return card  fr bon-réponse  fr carte-réponse  
587 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca currículum terme pral.n m ca curriculum vitae sin. compl.n m es currículo  es currículum vitae  en curriculum vitae  en résumé  
588 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca cursiva terme pral.n f ca itàlica sin. compl.n f es bastardilla  es cursiva  es itálica  en italic  
589 comunicació > relacions públiques ca d'empresa a empresa terme pral.adj es business-to-business  es entre empresas  en business-to-business  fr interentreprise  
590 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca dada primària terme pral.n f es dato primario  en primary datum  fr donée primaire  
591 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca dada secundària terme pral.n f es dato secundario  en secondary datum  fr donnée secondaire  
592 comunicació > publicitat > creació > ideació ca DAGMAR terme pral.n m es DAGMAR  en DAGMAR  
593 comunicació > publicitat > producció ca disseny assistit per ordinador terme pral.n m ca DAO siglan m es diseño asistido por ordenador  es CAD  es DAO  en computer-aided design  en computer-assisted design  en CAD  
594 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca data de caducitat terme pral.n f es fecha de caducidad  en expiration date  fr date-limite de vente  
595 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca data de consum preferent terme pral.n f es fecha de consumo preferente  en best before date  en use-by date  
596 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca data de tancament terme pral.n f es fecha de cierre  en closing date  en deadline  fr date de tombée  fr date limite  fr date limite de remise des documents  
597 comunicació > relacions públiques ca debat terme pral.n m es debate  en debate  en discussion  
598 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca decisió de compra terme pral.n f es decisión de compra  en purchase decision  
599 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca decisor | decisora terme pral.n m, f es decisor | decisora  en decision-maker  fr décisionnaire  
600 comunicació ca declaració terme pral.n f es declaración  en statement  
601 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca declaració jurada terme pral.n f es declaración jurada  en affidavit  fr déclaration sous serment  
602 comunicació > publicitat > creació ca declinabilitat terme pral.n f es declinabilidad  
603 comunicació > publicitat > producció ca decorat terme pral.n m es decorado  en scenery  
604 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca defensa dels consumidors i usuaris terme pral.n f es defensa de los consumidores y usuarios  en consumers and users defense  en consumers's interest safeguarding  fr protection et défense des consommateurs  
605 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca degustació terme pral.n f es degustación  en tasting  fr dégustation  
606 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca delegat | delegada terme pral.n m, f es delegado | delegada  en delegate  
607 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca delegat de personal | delegada de personal terme pral.n m, f es delegado de personal | delegada de personal  en shop steward [GB]  en union representative [US]  fr délégué du personnel | déléguée du personnel  
608 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda terme pral.n f es demanda  en demand  
609 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda complementària terme pral.n f es demanda complementaria  en joint demand  
610 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda decreixent terme pral.n f es demanda decreciente  es demanda en declive  en faltering demand  fr demande déclinante  
611 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda derivada terme pral.n f es demanda derivada  en derived demand  
612 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda estacional terme pral.n f es demanda estacional  en seasonal demand  
613 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda final terme pral.n f es demanda final  en final demand  
614 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda fluctuant terme pral.n f ca demanda irregular terme pral.n f es demanda fluctuante  es demanda irregular  en irregular demand  
615 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda inexistent terme pral.n f es demanda inexistente  en no demand  
616 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda latent terme pral.n f es demanda latente  en latent demand  
617 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda negativa terme pral.n f es demanda negativa  en negative demand  
618 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca demanda potencial terme pral.n f es demanda potencial  en potential demand  
619 comunicació > publicitat > producció ca demostració terme pral.n f es demostración  en demonstration  
620 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca demostració terme pral.n f es demostración  en demonstration  
621 comunicació > publicitat > producció ca demostració terme pral.n f es demostración  en demonstration  
622 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca denominació d'origen terme pral.n f es denominación de origen  en denomination of origin  fr appelation d'origen  
623 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca denominació social terme pral.n f es denominación social  en corporate name  en corporate title name  fr denomination sociale  
624 comunicació > publicitat ca denotació terme pral.n f es denotación  en denotation  
625 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca departament terme pral.n m es departamento  en department  
626 comunicació > publicitat ca departament creatiu terme pral.n m es departamento creativo  es departamento de creación  en creative department  fr service création  
627 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca departament de compres terme pral.n m es departamento de compras  en purchasing department  
628 comunicació > publicitat ca departament de comptes terme pral.n m ca departament de servei al client sin. compl.n m es departamento de cuentas  es departamento de servicio al cliente  en account department  en client service  
629 comunicació > relacions públiques ca departament de comunicació terme pral.n m es departamento de comunicación  en office of communication  
630 comunicació > publicitat ca departament de coordinació terme pral.n m es departamento de control  es departamento de coordinación  es departamento de tráfico  en traffic department  fr service trafic  
631 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca departament de màrqueting terme pral.n m es departamento de marketing  en marketing department  
632 comunicació > publicitat ca departament de mitjans terme pral.n m es departamento de medios  en media department  fr service médias  
633 comunicació > relacions públiques ca departament de premsa terme pral.n m ca oficina de premsa terme pral.n f ca gabinet de premsa sin. compl.n m es departamento de prensa  es gabinete de prensa  es oficina de prensa  en press department  en press office  en press relations department  fr bureau de presse  fr service de presse  
634 comunicació > publicitat ca departament de producció terme pral.n m es departamento de producción  en production department  fr service production  
635 comunicació > publicitat ca departament de producció audiovisual terme pral.n m es departamento de producción audiovisual  en broadcast production department  
636 comunicació > publicitat ca departament de producció gràfica terme pral.n m es departamento de producción gráfica  en print production department  
637 comunicació > publicitat ca departament de publicitat terme pral.n m es departamento de publicidad  en advertising department  
638 comunicació > publicitat ca departament de publicitat terme pral.n m es departamento de publicidad  en advertising department  
639 comunicació > relacions públiques ca departament de relacions públiques terme pral.n m es departamento de relaciones públicas  en public relations department  fr service des relations publiques  
640 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca departament de vendes terme pral.n m es departamento de ventas  en sales department  
641 comunicació > publicitat > producció ca descart terme pral.n m es descarte  en out  en out-take  en outtake  
642 comunicació ca descodificació terme pral.n f es decodificación  es descodificación  en decoding  
643 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca descompte terme pral.n m ca rebaixa sin. compl.n f es descuento  es rebaja  en discount  en rebate  fr rabais  fr réduction de prix  
644 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca descompte terme pral.n m es discount  en discount  fr discount  
645 comunicació > publicitat > mitjans ca descompte d'agència terme pral.n m es descuento de agencia  en agency discount  fr dégressif d'agence  
646 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca desduplicació terme pral.n f es deduplicación  en dedupe  en deduplication  en dupe elimination  
647 comunicació > publicitat > producció ca desenfocament terme pral.n m es desenfoque  
648 comunicació ca desinformació terme pral.n f es desinformación  
649 comunicació ca desinformació terme pral.n f es desinformación  en disinformation  en misinformation  fr désinformation  
650 comunicació ca desmentiment terme pral.n m es desmentido  es mentís  en denial  
651 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca desplegable terme pral.n m es desplegable  en gatefold  fr encart à volet  
652 comunicació > publicitat > producció ca desplegable terme pral.n m es desplegable  es plegable  en folder  fr dépliant  
653 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca destinatari | destinatària terme pral.n m, f es destinatario | destinataria  en addressee  
654 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca detallista terme pral.n m, f ca menudista sin. compl.n m, f es detallista  es minorista  en retailer  
655 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca devolució terme pral.n f es devolución  en N/S return  en newsstand return  
656 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca devolució terme pral.n f es devolución  en nixie  en refused mail  en undeliverable as adressed  
657 comunicació > publicitat > producció ca diafragma terme pral.n m es diafragma  en diaphragm  
658 comunicació ca dialecte terme pral.n m es dialecto  en dialect  
659 comunicació > publicitat > producció ca diàleg terme pral.n m es diálogo  en dialogue  fr dialogue  
660 comunicació ca diàleg terme pral.n m es diálogo  en talk  fr talk  
661 comunicació > publicitat > producció ca diaporama terme pral.n m es diaporama  en slide show  fr diaporama  
662 comunicació > publicitat > producció ca diapositiva terme pral.n f ca transparència sin. compl.n f es diapositiva  es transparencia  en slide  en transparency  
663 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca diari terme pral.n m es diario  en daily  en journal  en newspaper  fr journal  
664 comunicació > publicitat > mitjans ca diari d'escolta terme pral.n m es diario de escucha  en listener diary  fr cahier d'écoute  fr journal d'écoute  
665 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca diari oficial terme pral.n m es boletín oficial  es diario oficial  en gazette  en official gazette  fr journal officiel  
666 comunicació > publicitat > producció ca dibuixos animats terme pral.n m pl es dibujos animados  en animated cartoon  
667 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca dictàfon terme pral.n m es dictáfono  en dictaphone  en dictating machine  
668 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca diferencial semàntic terme pral.n m es diferencial semántico  en semantic differential  fr différenciateur sémantique  fr différentiel sémantique  
669 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca difusió terme pral.n f es difusión  en circulation  fr diffusion  
670 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca difusió gratuïta terme pral.n f es difusión gratuita  en nonpaid circulation  fr diffusion non payée  
671 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca difusió pagada terme pral.n f es difusión pagada  en paid circulation  fr difussion payée  
672 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca difusió per amistat terme pral.n f ca MGM siglan f es difusión por amistad  es MGM  en member-get-member  en MGM  fr parrainage  
673 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca dinàmica de grup terme pral.n f es dinámica de grupo  en group dynamics  fr dynamique de groupe  
674 comunicació > publicitat > producció ca díptic terme pral.n m es díptico  en brochure  en leaflet  en pamphlet  
675 comunicació > publicitat > producció ca realització terme pral.n f ca direcció sin. compl.n f es dirección  es realización  en direction  fr réalisation  
676 comunicació > publicitat ca realitzador | realitzadora terme pral.n m, f ca director | directora sin. compl.n m, f es director | directora  es realizador | realizadora  en director  fr metteur en scène | metteuse en scène  fr réalisateur | réalisatrice  
677 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca director comercial | directora comercial terme pral.n m, f es director comercial | directora comercial  en marketing manager  
678 comunicació > publicitat ca director creatiu | directora creativa terme pral.n m, f es director creativo | directora creativa  en creative director  fr directeur de création | directrice de création  
679 comunicació > publicitat ca director creatiu executiu | directora creativa executiva terme pral.n m, f es director creativo ejecutivo | directora creativa ejecutiva  en executive creative director  
680 comunicació > publicitat ca director d'art | directora d'art terme pral.n m, f es director de arte | directora de arte  en art director  
681 comunicació > publicitat ca director de comptes | directora de comptes terme pral.n m, f es director de cuentas | directora de cuentas  en account director  
682 comunicació > publicitat ca director de fotografia | directora de fotografia terme pral.n m, f es director de fotografía | directora de fotografía  en cinematographer  en director of photography  fr directeur de la photographie | directrice de la photographie  
683 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca director de marca | directora de marca terme pral.n m, f es director de marca | directora de marca  en brand manager  
684 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca director de màrqueting | directora de màrqueting terme pral.n m, f es director de marketing | directrice de marketing  en marketing manager  fr directeur du marketing | directrice du marketing  
685 comunicació > publicitat ca director de mitjans | directora de mitjans terme pral.n m, f es director de medios | directora de medios  en media director  en media manager  
686 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca director de producte | directora de producte terme pral.n m, f es director de producto | directora de producto  es jefe de producto | jefa de producto  en product manager  fr chef de producte  fr directeur de produit | directrice de produit  
687 comunicació > relacions públiques ca director de relacions públiques | directora de relacions públiques terme pral.n m, f es director de relaciones públicas | directora de relaciones públicas  en public relations director  en public relations manager  fr directeur des relations publiques | directrice des relations publiques  
688 comunicació > publicitat ca director de servei al client | directora de servei al client terme pral.n m, f es director de servicios al cliente | directora de servicios al cliente  en client service director  
689 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca director general | directora general terme pral.n m, f es director general | directora general  en chief operating officer [US]  en general manager  
690 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca directori terme pral.n m es directorio  en directory  
691 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca disc dur terme pral.n m es disco duro  en hard disc  
692 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca disc magnètic terme pral.n m es disco magnético  en magnetic disc  
693 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca disc òptic terme pral.n m es disco óptico  en optical disc  
694 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca disciplina del mercat terme pral.n f es disciplina del mercado  en discipline of the market  
695 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca discriminació de preus terme pral.n f es discriminación de precios  en price discrimination  fr discrimination des prix  
696 comunicació > relacions públiques ca discurs terme pral.n m es discurso  en address  en speech  
697 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca reunió de grup terme pral.n f ca discussió de grup sin. compl.n f es discusión de grupo  es reunión de grupo  en focus group  en group discussion  fr discussion de groupe  fr réunion de groupe  
698 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca display terme pral.n m es display  en display  fr carton publicitaire  
699 comunicació > publicitat > mitjans ca disponibilitat terme pral.n f es disponibilidad  en availability  
700 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca disquet terme pral.n m es disquete  en diskette  
701 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca disseny gràfic terme pral.n m ca grafisme terme pral.n m es diseño gráfico  en graphic design  
702 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca dissenyador gràfic | dissenyadora gràfica terme pral.n m, f es diseñador gráfico | diseñadora gráfica  en graphic designer  
703 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca dissonància cognitiva terme pral.n f es disonancia cognitiva  en cognitive dissonance  fr dissonance cognitive  
704 comunicació > publicitat > producció ca distància focal terme pral.n f es distancia focal  en focal length  fr distance focale  fr focale  
705 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució terme pral.n f es distribución  en distribution  fr distribution  
706 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució en exclusiva terme pral.n f es distribución en exclusiva  es distribución exclusiva  en exclusive distribution  
707 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució física terme pral.n f es distribución física  en physical distribution  
708 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució intensiva terme pral.n f es distribución intensiva  en intensive distribution  fr distribution intensive  
709 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució numèrica terme pral.n f es distribución numérica  en numerical distribution  
710 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució ponderada terme pral.n f es distribución ponderada  es distribución valor  en weighted distribution  
711 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribució selectiva terme pral.n f es distribución selectiva  en selective distribution  fr distibution sélective  
712 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca distribuïdor terme pral.n m es dispensador  es distribuidor  en dispenser  fr distributeur  
713 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca distribuïdor | distribuïdora terme pral.n m, f es distribuidor | distribuidora  en distributer  en distributor  
714 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca distribuïdor de fullets terme pral.n m es take-one  en take-one  en take-one dispenser  fr boîte-présentoir  fr emballage-présentoir  fr présentoir  
715 comunicació > publicitat > producció ca doblatge terme pral.n m es doblaje  en dubbing  fr doublage  
716 comunicació > publicitat > producció ca doble terme pral.n m, f es doble  en body-double  en stunt double  fr doublure  
717 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca doble mitja pàgina terme pral.n f es doble media página  en half-page double spread  en half-page spread  
718 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca doble pàgina terme pral.n f es doble página  en double page spread  en double spread  en spread  fr annonce double page  fr double page  
719 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca doble pàgina central terme pral.n f es doble página central  en center spread  fr double page centrale  
720 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca document terme pral.n m es documento  en document  
721 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca document administratiu terme pral.n m es documento administrativo  fr imprimé administratif  
722 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca documentació terme pral.n f es documentación  en documentation  fr documentation  
723 comunicació ca documentalista terme pral.n m, f es documentalista  en documentalist  fr documentaliste  
724 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca domini terme pral.n m es dominio  en domain  
725 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca domini de mercat terme pral.n m es dominio de mercado  en market control  en market dominance  
726 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca dominical terme pral.n m es dominical  es suplemento dominical  en Sunday supplement  
727 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca dors terme pral.n m ca revers sin. compl.n m es dorso  es reverso  en verso  fr verso  
728 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca dossier terme pral.n m ca expedient terme pral.n m es dossier  es expediente  en dossier  en file  en record  fr dossier  
729 comunicació > relacions públiques ca dossier de patrocini terme pral.n m es dossier de patrocinio  en sponsorship dossier  en sponsorship pack  
730 comunicació > relacions públiques ca dossier de premsa terme pral.n m es carpeta de prensa  es dossier de prensa  en press book  en press file  en press kit  fr dossier de presse  
731 comunicació > relacions públiques ca recull de premsa terme pral.n m ca dossier de premsa sin. compl.n m es dossier de prensa  es revista de prensa  en press book  fr revue de presse  
732 comunicació > publicitat > producció ca dossier de presentació terme pral.n m es book  en book  en sample book  fr book  fr dossier de présentation  
733 comunicació > relacions públiques ca dret de rectificació terme pral.n m es derecho de rectificación  en right of redemption  en right to rectification  fr droit de rectification  
734 comunicació > publicitat > producció ca drets d'autor terme pral.n m pl es derechos de autor  en copyright  fr droits d'auteur  
735 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca drets del consumidor terme pral.n m pl es derechos del consumidor  en consumer rights  
736 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca drugstore terme pral.n m es drugstore  en drugstore  fr drugstore  it drugstore  
737 comunicació > publicitat > creació ca ductilitat del concepte terme pral.n f es ductilidad del concepto  en extendibility  
738 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca dúmping terme pral.n m es dumping  en dumping  
739 comunicació > publicitat > mitjans ca duplicació d'audiència terme pral.n f es duplicación de audiencia  en audience duplication  fr duplication d'audience  
740 comunicació > publicitat > producció ca duplicat terme pral.n m es duplicado  
741 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca DVD terme pral.n m es DVD  en DVD  fr DVD  
742 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca DVD-ROM terme pral.n m es DVD-ROM  en DVD-ROM  en SD-ROM  fr DVD-ROM  
743 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca etiqueta ecològica terme pral.n f ca ecoetiqueta sin. compl.n f es ecoetiqueta  es etiqueta ecológica  en eco-label  en environmental label  
744 comunicació ca economia lingüística terme pral.n f es economía lingüística  en language economy  
745 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca economies d'escala terme pral.n f pl es economías de escala  en economies of scale  fr économie d'échelle  
746 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte ecològic terme pral.n m ca ecoproducte sin. compl.n m es ecoproducto  es producto ecológico  en clean product  en eco-product  
747 comunicació > telecomunicacions ca intercanvi electrònic de dades terme pral.n m ca EDI siglan m es intercambio electrónico de datos  es EDI  en electronic data exchange  en electronic data interchange  en EDI  
748 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca edició terme pral.n f es edición  en edition  fr édition  
749 comunicació > publicitat > producció ca edició terme pral.n f es edición  en edition  en publication  
750 comunicació > publicitat > producció ca editatge terme pral.n m ca edició sin. compl.n f es edición  es editaje  en editing  
751 comunicació > publicitat > producció ca editor gràfic digital terme pral.n m es editor gráfico digital  
752 comunicació > publicitat ca efecte bumerang terme pral.n m es efecto bumerán  en boomerang effect  
753 comunicació > publicitat > producció ca efecte de so terme pral.n m ca efecte sonor terme pral.n m es efecto de sonido  es efecto sonoro  en sound effect  
754 comunicació > publicitat > mitjans ca efecte de sobreexposició terme pral.n m es efecto desgaste  en wearout  en wearout effect  en wearout phenomenon  fr érosion  fr usure  
755 comunicació > publicitat > producció ca efecte especial terme pral.n m es efecto especial  en special effect  
756 comunicació > publicitat > investigació ca efectivitat publicitària terme pral.n f ca eficàcia publicitària terme pral.n f es efectividad de la publicidad  es eficacia de la publicidad  en advertising effectiveness  fr efficacité de la publicité  fr efficacité publicitaire  
757 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca egípcia terme pral.n f es egipcia  en Egyptian  en slab serif  en square serif  fr égiptienne  
758 comunicació > publicitat > mitjans ca Estudi General de Mitjans terme pral.n m ca EGM siglan m es Estudio General de Medios  es EGM  fr Étude General des Médias  
759 comunicació > publicitat > creació > ideació ca eix de comunicació terme pral.n m ca eix publicitari terme pral.n m es eje de comunicación  es eje publicitario  en advertising theme  
760 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca elasticitat de la demanda terme pral.n f es elasticidad de la demanda  en elasticity of demand  
761 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca elecció de marca terme pral.n f es elección de marca  en brand choice  
762 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca elit terme pral.n f es elite  en elite  
763 comunicació > publicitat > creació > redacció ca el·lipsi terme pral.n f es elipsis  en eclipsis  en ellipsis  
764 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca romana antiga terme pral.n f ca elzeviriana sin. compl.n f es elzeviriana  es romana antigua  en old face  fr elzévir  
765 comunicació > publicitat > producció ca embalatge terme pral.n m es embalaje  es envoltorio  en package  en packaging  
766 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca emblema de marca terme pral.n m es brand property  es propiedad de marca  en brand property  
767 comunicació > publicitat > creació > redacció ca èmfasi terme pral.n m es énfasis  en emphasis  
768 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca emissió en cadena terme pral.n f es emisión en cadena  en chain broadcasting  
769 comunicació ca emissor terme pral.n m es emisor  en sender  en speaker  
770 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca emissora terme pral.n f es emisora  en broadcast station  en station  fr station  
771 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca emissora filial terme pral.n f es emisora asociada  en affiliate station  en O & O  en owned and operated station  
772 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca emissora independent terme pral.n f es emisora independiente  en independent station  
773 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca emmagatzematge terme pral.n m ca emmagatzemament sin. compl.n m es almacenaje  es almacenamiento  en storage  en warehousing  
774 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca emoció terme pral.n f es emoción  en emotion  fr émotion  
775 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca empatia terme pral.n f es empatía  en empathy  fr empathie  
776 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca emplaçament terme pral.n m es emplazamiento  en posting  
777 comunicació > publicitat > mitjans ca emplaçament terme pral.n m es emplazamiento  es posición  en advertising position  en position  
778 comunicació > publicitat > mitjans ca emplaçament de producte terme pral.n m es emplazamiento de producto  es integración de producto  es product placement  en product placement  fr product placement  
779 comunicació > publicitat > mitjans ca emplaçament fix terme pral.n m es emplazamiento fijo  en fixed position  fr emplacement fixe  
780 comunicació > publicitat > mitjans ca emplaçament indeterminat terme pral.n m es emplazamiento indeterminado  en run of paper  en run of press  en run of schedule  en run of station  fr emplacement indéterminé  fr libre programmation  
781 comunicació > publicitat > mitjans ca emplaçament preferent terme pral.n m es emplazamiento preferente  en preferred position  fr emplacement de rigueur  fr emplacement préferentiel  
782 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca empresa de serveis de publicitat directa terme pral.n f es empresa de servicios de publicidad directa  en lettershop  en mail shop  en mailing house  en mailing shop  fr entreprise de publicité directe  fr entreprise de publipostage  
783 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca empresa de venda per correu terme pral.n f es empresa de venta por correo  en mail-order trade  fr enterprise de vente par correspondance  
784 comunicació > publicitat > producció ca emulsió terme pral.n f es emulsión  en emulsion  
785 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca en blanc i negre terme pral.adj es en blanco y negro  en black-and-white  
786 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca en color terme pral.adj ca en colors terme pral.adj es en color  en color [US]  en colour [GB]  
787 comunicació > telecomunicacions ca en línia terme pral.adj es en línea  en online  
788 comunicació > publicitat > producció ca encadenament terme pral.n m ca fosa encadenada sin. compl.n f es encadenado  es fundido encadenado  en cross fade  en cross-dissolve  en dissolve  en lap dissolve  en mix  fr enchaîné  fr fondu enchainé  
789 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca encaminador terme pral.n m es direccionador  es encaminador  en router  en router program  
790 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca encartadora terme pral.n f ca màquina encartadora terme pral.n f es encartadora  es máquina encartadora  en inserter  
791 comunicació > publicitat > mitjans ca encartament terme pral.n m es encarte  en insert  
792 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca encartar terme pral.v tr es encartar  en insert, to  fr encarter  
793 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca encavallament terme pral.n m es piggy-back  en piggy-back  
794 comunicació > publicitat > producció ca encolar terme pral.v tr es encolar  en glue, to  
795 comunicació > publicitat > producció ca enfocament terme pral.n m es enfoque  en focusing  fr mise au point  
796 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca enganxador de cartells | enganxadora de cartells terme pral.n m, f es cartelero | cartelera  en billposter  en billsticker  en poster  fr colleur d'affiches | colleuse d'affiches  
797 comunicació > publicitat ca enginyer de so | enginyera de so terme pral.n m, f ca tècnic de so | tècnica de so terme pral.n m, f es ingeniero de sonido | ingeniera de sonido  es técnico de sonido | técnica de sonido  en sound engineer  fr chef opérateur du son | chef opératrice du son  fr ingénieur du son  
798 comunicació > publicitat > producció ca engrapar terme pral.v tr ca grapar terme pral.v tr es grapar  en stich, to  
799 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca enllaç terme pral.n m es enlace  en link  
800 comunicació > publicitat > producció ca enquadernació terme pral.n f es encuadernación  en binding  
801 comunicació > publicitat > producció ca enquadernació terme pral.n f ca relligadura sin. compl.n f es encuadernación  en binding  
802 comunicació > publicitat > producció ca enquadernació a l'americana terme pral.n f es encuadernación a la americana  es encuadernación arráfica  en adhesive binding  en perfect binding  en thermoplastic binding  en unsewn binding  fr reliure araphique  fr reliure arraphique  fr reliure par collage  fr reliure sans couture  
803 comunicació > publicitat > producció ca enquadernació en cartoné terme pral.n f es encuadernación en cartoné  en binding in boards  
804 comunicació > publicitat > producció ca enquadernació en rústica terme pral.n f es encuadernación en rústica  en binding in papers cover  en paperback binding  
805 comunicació > publicitat > producció ca enquadrament terme pral.n m es encuadre  en frame  en framing  fr cadrage  
806 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta terme pral.n f es encuesta  en survey  
807 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta assistida per ordinador terme pral.n f es encuesta asistida por ordenador  en computer-assisted survey  
808 comunicació > publicitat > mitjans ca enquesta de coincidència terme pral.n f es encuesta coincidental  en coincidental survey  fr enquête coincidentale  fr enquête coincidentel  fr enquête coïncidentielle  fr enquête en simultané  fr méthode coïncidentale  
809 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta panel terme pral.n f ca enquesta pànel sin. compl.n f es encuesta por panel  en panel survey  fr enquête par panel  
810 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta per correu terme pral.n f es encuesta por correo  es encuesta postal  en mail survey  en postal survey  
811 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta personal terme pral.n f es encuesta personal  en personal survey  fr enquête par entretien direct  
812 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta pilot terme pral.n f es encuesta piloto  en pilot survey  fr enquête-pilote  
813 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquesta telefònica terme pral.n f es encuesta telefónica  en telephone survey  fr enquête par téléphone  fr enquête téléphonique  
814 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquestador | enquestadora terme pral.n m, f es encuestador | encuestadora  en interviewer  en pollster  
815 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca enquestat | enquestada terme pral.n m, f es encuestado | encuestada  en respondent  
816 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca ensobradora terme pral.n f ca màquina ensobradora terme pral.n f es ensobradora  es máquina ensobradora  
817 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca ensobrar terme pral.v tr es ensobrar  
818 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca entorn terme pral.n m es entorno  en environment  fr environnement  
819 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca entrefilet terme pral.n m es entrefilete  en between borders  en short paragraph  fr entrefilet  
820 comunicació > relacions públiques ca entrevista terme pral.n f es entrevista  en interview  fr entrevue  
821 comunicació > relacions públiques ca entrevista terme pral.n f es entrevista  en interview  
822 comunicació > relacions públiques ca entrevista terme pral.n f ca interviu sin. compl.n m es entrevista  es interviú  en interview  fr entrevue  fr interview  
823 comunicació > relacions públiques ca entrevista terme pral.n f ca interviu sin. compl.n m es entrevista  es interviú  en interview  fr interview  
824 comunicació > relacions públiques ca entrevista de selecció terme pral.n f es entrevista de selección  en selection interview  fr entretien d'embauche  
825 comunicació > relacions públiques ca entrevista de sortida terme pral.n f es entrevista de salida  en exit interview  en separation interview  en termination interview  fr entretien de départ  fr entrevue de cessation d'emploi  fr entrevue de départ  fr entrevue de fin d'emploi  
826 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevista en profunditat terme pral.n f es entrevista en profundidad  en depth interview  en in-depth interview  fr entretien en profondeur  
827 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevista estructurada terme pral.n f es entrevista estructurada  en structured interview  fr entretien structuré  
828 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevista no estructurada terme pral.n f es entrevista no estructurada  en nonstructured interview  en unstructured interview  
829 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevista personal terme pral.n f es entrevista personal  en personal interview  
830 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevista semiestructurada terme pral.n f es entrevista semiestructurada  en semistructured interview  fr entretien guidé  fr entretien semi-directif  
831 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevistador | entrevistadora terme pral.n m, f es entrevistador | entrevistadora  en interviewer  
832 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca entrevistat | entrevistada terme pral.n m, f es entrevistado | entrevistada  en informant  en interviewee  en respondent  
833 comunicació > publicitat > creació > redacció ca enumeració terme pral.n f es enumeración  en enumeratio  
834 comunicació > publicitat > producció ca envàs terme pral.n m es envase  en container  en package  en packaging  
835 comunicació > publicitat > creació > redacció ca epanadiplosi terme pral.n f es epanadiplosis  en epanalepsis  
836 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca episcopi terme pral.n m ca projector de cossos opacs sin. compl.n m es episcopio  es proyector de cuerpos opacos  en episcope  en opaque projector  
837 comunicació > publicitat ca equip de compte terme pral.n m es equipo de cuenta  es grupo de cuenta  en account group  
838 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca esbós terme pral.n m es boceto  es layout  en layout  
839 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca píxel terme pral.n m ca escac sin. compl.n m es pixel  en picture element  en pixel  fr pixel  
840 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca escala d'actitud terme pral.n f es escala de actitud  en attitude scale  fr échelle d'attitude  
841 comunicació > publicitat > producció ca escala de grisos terme pral.n f es escala de grises  en gray scale [US]  en grey scale [GB]  
842 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca escandall terme pral.n m es escandallo  
843 comunicació > telecomunicacions ca escanejar terme pral.v tr es barrer  es escanear  es explorar  en scan, to  
844 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca escàner terme pral.n m es escáner  en scanner  
845 comunicació > publicitat > producció ca escena terme pral.n f es escena  en scene  
846 comunicació > publicitat > producció ca escombrada terme pral.n f es barrido  en blue pan  en swish pan  en whip pan  en whiz pan  en zip pan  fr filé  
847 comunicació > relacions públiques ca esdeveniment especial terme pral.n m ca esdeveniment sin. compl.n m es evento  es evento especial  en event  en special event  fr événement  
848 comunicació > publicitat > creació > redacció ca eslògan terme pral.n m es eslogan  en slogan  
849 comunicació > publicitat > mitjans ca espai publicitari terme pral.n m es espacio publicitario  en advertising space  fr espace publicitaire  
850 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca espaiat terme pral.n m es espaciado  en spacing  fr espacement  
851 comunicació > publicitat > producció ca especialista terme pral.n m, f es especialista  en stunt man [m] | stunt woman [f]  en stunt player  fr cascadeur | cascadeuse  fr doublure  
852 comunicació > publicitat > producció ca espot terme pral.n m es espot  es spot  en commercial  en spot  en television commercial  fr spot  
853 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca esquela terme pral.n f es esquela  en death announcement  fr annonce de décès  fr annonce nécrologique  
854 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca establiment comercial terme pral.n m es establecimiento comercial  en commercial establishment  fr établissement commercial  
855 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca establiment de descompte terme pral.n m es almacén de descuento  es tienda de descuento  en discount store  fr magasin de discount  fr magasin de rabais  fr magasin minimarge  fr minimarge  
856 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estacionalitat terme pral.n f es estacionalidad  en seasonal variation  en seasonality  
857 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca estadística terme pral.n f es estadística  en statistic  
858 comunicació > publicitat > producció ca estampació terme pral.n f es estampación  es estampado  en blocking  en stamping  
859 comunicació > publicitat > producció ca estampació en sec terme pral.n f es estampación en seco  en blind embossing  
860 comunicació > relacions públiques ca estand terme pral.n m es estand  es stand  en booth  en stand  fr stand  
861 comunicació ca estàndard terme pral.n m ca llengua estàndard terme pral.n f es lengua estándar  en standard language  
862 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca estatus terme pral.n m es status  en status  
863 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca estatut terme pral.n m ca estatuts terme pral.n m pl es estatuto  en articles of association  fr statuts  fr statuts d'une société  
864 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca estereotip terme pral.n m es estereotipo  en stereotype  
865 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca estil de lletra terme pral.n f ca estil sin. compl.n m es estilo  en style  en type style  fr style  
866 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca estil de direcció terme pral.n m es estilo de dirección  en leadership style  en management style  en managerial style  
867 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca estil de vida terme pral.n m es estilo de vida  en life style  fr style de vie  
868 comunicació > publicitat > producció ca estil publicitari terme pral.n m es estilo publicitario  en advertising style  
869 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca estímul terme pral.n m es estímulo  en stimulus  
870 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca estoc terme pral.n m ca existències terme pral.n f pl es existencias  es stock  en inventory [US]  en stock [GB]  en stock-in-trade  
871 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca estrat social terme pral.n m es estrato social  en social stratum  
872 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca estratègia terme pral.n f es estrategia  en strategy  
873 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia competitiva terme pral.n f es estrategia competitiva  en competitive strategy  fr stratégie concurrentielle  
874 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia concentrada terme pral.n f ca estratègia de concentració terme pral.n f es estrategia concentrada  es estrategia de concentración  en concentrated marketing strategy  en concentrated strategy  fr stratégie commerciale concentrée  fr stratégie de concentration  
875 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca estratègia corporativa terme pral.n f es estrategia corporativa  en corporate strategy  fr stratégie de l'entreprise  
876 comunicació > publicitat > creació ca estratègia creativa terme pral.n f es estrategia creativa  en creative strategy  fr stratégie créative  fr stratégie de création  
877 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca estratègia d'estirada terme pral.n f ca estratègia pull sin. compl.n f es estrategia de aspiración  es estrategia de tirón  es estrategia pull  en pull strategy  fr stratégie pull  
878 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca estratègia d'impuls terme pral.n f ca estratègia push sin. compl.n f es estrategia de empujón  es estrategia de presión  es estrategia push  en push strategy  fr push  fr push stratégie  fr stratégie de pression  fr stratégie push  
879 comunicació ca estratègia de comunicació terme pral.n f es estrategia de comunicación  en communication strategy  fr stratégie de communication  
880 comunicació > publicitat ca estratègia publicitària terme pral.n f ca estratègia de comunicació sin. compl.n f es estrategia de comunicación  es estrategia publicitaria  en advertising strategy  en communication strategy  fr stratégie de communication  fr stratégie publicitaire  
881 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia de desenvolupament de mercat terme pral.n f es estrategia de desarrollo de mercado  en market development strategy  
882 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia de desenvolupament de producte terme pral.n f es estrategia de desarrollo de producto  en product development strategy  
883 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca estratègia de desnatació terme pral.n f es estrategia de desnatación  es estrategia de desnatado  en skimming strategy  fr stratégie d'écrémage  
884 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de diferenciació de producte terme pral.n f es estrategia de diferenciación de producto  en product differentiation strategy  
885 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca estratègia de distribució terme pral.n f es estrategia de distribución  en distribution strategy  
886 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia de diversificació terme pral.n f es estrategia de diversificación  en diversification strategy  fr stratégie de diversification  
887 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de líder terme pral.n f es estrategia de líder  en leader strategy  en market leader strategy  
888 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de marca terme pral.n f es estrategia de marca  en brand strategy  
889 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de marca terme pral.n f es estrategia de marca  en brand strategy  
890 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia de màrqueting terme pral.n f es estrategia de marketing  en marketing strategy  fr stratégie commerciale  fr stratégie marketing  
891 comunicació > publicitat > mitjans ca estratègia de mitjans terme pral.n f es estrategia de medios  en media strategy  fr stratégie médias  
892 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca estratègia de munyida terme pral.n f es estrategia de ordeño  en milking strategy  
893 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia de penetració de mercat terme pral.n f es estrategia de penetración de mercado  en market penetration strategy  
894 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de posicionament terme pral.n f es estrategia de posicionamiento  en positioning strategy  
895 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca estratègia de preus terme pral.n f es estrategia de precios  en pricing strategy  fr stratégie de prix  
896 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de producte terme pral.n f es estrategia de producto  en product strategy  fr stratégie de produits  fr stratégie-produit  
897 comunicació > relacions públiques ca estratègia de relacions públiques terme pral.n f es estrategia de relaciones públicas  en public relations strategy  
898 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de reptador terme pral.n f es estrategia de retador  en challenger strategy  en market challenger strategy  
899 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca estratègia de seguidor terme pral.n f es estrategia de seguidor  en follower strategy  en market follower strategy  
900 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia diferenciada terme pral.n f es estrategia diferenciada  en differentiated marketing strategy  en differentiated strategy  fr stratégie commerciale différenciée  
901 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca estratègia indiferenciada terme pral.n f es estrategia indiferenciada  en undifferentiated marketing strategy  en undifferentiated strategy  fr stratégie commerciale indifférencée  
902 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca estratificació social terme pral.n f es estratificación social  en social stratification  
903 comunicació > publicitat ca estudi de disseny gràfic terme pral.n m es estudio de diseño gráfico  en design studio  
904 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca estudi de mercat terme pral.n m ca investigació de mercat sin. compl.n f es estudio de mercado  es investigación de mercado  en market research  
905 comunicació > publicitat > investigació ca estudi de seguiment terme pral.n m es seguimiento  es tracking  en tracking  en tracking study  
906 comunicació > publicitat ca estudi de so terme pral.n m es estudio de sonido  en sound studio  fr studio d'enregistrement  
907 comunicació > publicitat ca estudi tècnic de publicitat terme pral.n m ca estudi gràfic sin. compl.n m es estudio gráfico  es estudio técnico de publicidad  
908 comunicació > publicitat > producció ca etalonatge terme pral.n m es etalonaje  en grading [GB]  en timing [US]  fr étalonnage  
909 comunicació > relacions públiques ca etiqueta terme pral.n f es etiqueta  en etiquette  fr étiquette  
910 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca etiqueta terme pral.n f es etiqueta  en label  
911 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca etiqueta terme pral.n f es etiqueta  en label  
912 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca etiquetatge terme pral.n m es etiquetado  en labelling  fr étiquetage  
913 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca ètnia terme pral.n f es etnia  en ethnia  
914 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca etnocentrisme terme pral.n m es etnocentrismo  en ethnocentrism  
915 comunicació > publicitat > creació > redacció ca eufemisme terme pral.n m es eufemismo  en euphemism  
916 comunicació > publicitat > creació > redacció ca eufonia terme pral.n f es eufonía  en euphony  
917 comunicació ca exclusiva terme pral.n f es exclusiva  en exclusive  en scoop  fr exclusivité  
918 comunicació > publicitat ca exclusiva de publicitat terme pral.n f es exclusiva de publicidad  
919 comunicació > publicitat ca exclusiva de publicitat terme pral.n f es exclusiva de publicidad  
920 comunicació > publicitat ca executiu de comptes | executiva de comptes terme pral.n m, f es ejecutivo de cuentas | ejecutiva de cuentas  en account executive  
921 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca exemplar terme pral.n m es ejemplar  en copy  fr exemplaire  
922 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca expectativa del consumidor terme pral.n f es expectativa del consumidor  en consumer expectation  
923 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca navegador terme pral.n m ca explorador sin. compl.n m es explorador  es navegador  en browser  en explorer  en navigator  fr navigateur  
924 comunicació > publicitat > producció ca exposició terme pral.n f es exposición  en exposure  fr exposition  
925 comunicació > publicitat > mitjans ca exposició terme pral.n f es exposición  en exposure  
926 comunicació > relacions públiques ca exposició terme pral.n f es exposición  en exhibition  fr exposition  
927 comunicació > publicitat > producció ca temps d'exposició terme pral.n m ca exposició sin. compl.n f es exposición  es tiempo de exposición  en exposure time  fr durée d'exposition  fr temps de pose  
928 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca expositor terme pral.n m es exhibidor  es expositor  en display  fr présentoir  
929 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca extensió de línia de productes terme pral.n f es extensión de línea de productos  en product line extension  
930 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca extensió de marca terme pral.n f es extensión de marca  en brand extension  
931 comunicació > publicitat ca extra terme pral.n m, f ca figurant terme pral.n m, f es extra  es figurante  en extra  en extra player  
932 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca extranet terme pral.n f es extranet  en extranet  
933 comunicació ca oficiós -osa terme pral.adj ca extraoficial sin. compl.adj es extraoficial  es oficioso -sa  en officious  en semi-official  en unofficial  
934 comunicació > publicitat > producció ca facsímil terme pral.n m es facsímil  es facsímile  en facsimile  fr fac-similé  
935 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca facsímil terme pral.n m es fax  es telecopia  es telefax  en fax  en telefax  
936 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca fax terme pral.n m ca facsímil sin. compl.n m ca telefax sin. compl.n m es fax  es telecopia  es telefax  en fax  en fax copy  
937 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca factura terme pral.n f es factura  en bill  en invoice  
938 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca xifra de vendes terme pral.n f ca facturació sin. compl.n f ca vendes sin. compl.n f pl es cifra de ventas  es facturación  es ventas  en sales  en sales revenue  en turnover  
939 comunicació > publicitat > producció ca faixa terme pral.n f es faja  es franja  en advertising strip  en book band  fr bande publicitaire  
940 comunicació > publicitat > producció ca falca terme pral.n f es cuña  en commercial  en radio commercial  en radio spot  
941 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca faldó terme pral.n m ca peu de pàgina terme pral.n m es faldón  es pie de página  en bottom page  en strip  fr bandeau  fr bandeau bas de page  
942 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca família terme pral.n f ca tipografia sin. compl.n f es familia  en family  en type family  fr famille  
943 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca família de productes terme pral.n f es familia de productos  en product family  fr famille de produits  
944 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca fax terme pral.n m ca telefax sin. compl.n m es fax  es telecopiador  en fax  en fax machine  
945 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca franqueig a destinació terme pral.n m ca FD siglan m es franqueo en destino  es FD  
946 comunicació > publicitat > producció ca fer alçada terme pral.v intr es alzar  en collate, to  en gather, to  
947 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca fer zàping terme pral.v intr es zapear  en zap, to  fr zapper  
948 comunicació > publicitat > producció ca fictici terme pral.n m es ficticio  en mock-up  fr factice  
949 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca fidelitat terme pral.n f es fidelidad  es lealtad  en loyalty  
950 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca fidelització terme pral.n f es fidelización  en loyalty making  fr fidélisation  
951 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca fidelitzar terme pral.v tr es fidelizar  en make loyal, to  fr fidéliser  
952 comunicació > publicitat ca figura publicitària terme pral.n f es personaje publicitario  en advertising character  en advertising figure  en trade character  fr personnage publicitaire  
953 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca filet terme pral.n m es filete  en rule  en rule line  fr filet  
954 comunicació > publicitat > producció ca pel·lícula terme pral.n f ca film sin. compl.n m es film  es filme  es película  en film  fr film  
955 comunicació > publicitat > producció ca pel·lícula terme pral.n f ca film sin. compl.n m es film  es filme  es película  en film  en motion picture  en movie  fr film  
956 comunicació > publicitat > producció ca rodatge terme pral.n m ca filmació sin. compl.n f es filmación  es rodaje  en filming  en shooting  fr filmage  fr tournage  
957 comunicació > publicitat > producció ca pel·lícula publicitària terme pral.n f ca filmet sin. compl.n m es filmlet  es película publicitaria  en advertising film  en filmlet  fr film publicitaire  
958 comunicació ca filtració terme pral.n f es filtración  en leak  en news leak  fr fuite  
959 comunicació > publicitat > producció ca filtre terme pral.n m es filtro  en filter  
960 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca fina terme pral.n f es fina  en light face  fr caràctere maigre  fr maigre  
961 comunicació > relacions públiques ca fira terme pral.n f es feria  en trade fair  fr foire  
962 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca signatura terme pral.n f ca firma sin. compl.n f es firma  en signature  
963 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca fitxer automatitzat terme pral.n m es fichero automatizado  en automated file  
964 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca fitxer mestre terme pral.n m es fichero maestro  en main file  en master file  
965 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca fixació de preus terme pral.n f es fijación de precios  en pricing  fr détermination des prix  fr établissement des prix  fr fixation des prix  
966 comunicació > publicitat > producció ca flaix terme pral.n m es flash  en flash  
967 comunicació > publicitat > producció ca flexografia terme pral.n f ca impressió flexogràfica sin. compl.n f es flexografía  es impresión flexográfica  en flexographic printing  en flexography  fr flexographie  
968 comunicació > publicitat > mitjans ca flux d'audiència terme pral.n m es flujo de audiencia  en audience flow  fr flux d'audience  
969 comunicació > publicitat > producció ca fonoteca terme pral.n f es fonoteca  en record library  en sound recordings library  fr discothèque  fr phonothèque  
970 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca font terme pral.n f es fuente  en list source  
971 comunicació > relacions públiques ca font terme pral.n f ca font d'informació terme pral.n f es fuente  es fuente de información  en information source  en source  
972 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca font terme pral.n f es fuente  en font [US]  en fount [GB]  en type font [US]  en type fount [GB]  
973 comunicació > telecomunicacions ca fora de línia terme pral.adj es fuera de línea  en offline  
974 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca força de vendes terme pral.n f es fuerza de ventas  en sales force  fr force de vente  
975 comunicació > publicitat > producció ca forma terme pral.n f ca forma d'impressió terme pral.n f es forma  es forma de impresión  en form  en printing form  fr forme  fr forme d'impression  fr forme imprimante  
976 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca format terme pral.n m es formato  en format  en size  fr format  
977 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca format apaïsat terme pral.n m ca format italià sin. compl.n m es formato a la italiana  es formato apaisado  en broadside format  en horizontal format  en landscape format  en oblong format  en turned format  fr format à l'italienne  fr format oblong  
978 comunicació > publicitat > producció ca format d'anunci terme pral.n m es formato de anuncio  en advertisement format  en advertisement size  fr format publicitaire  
979 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca format vertical terme pral.n m ca format francès sin. compl.n m es formato a la francesa  es formato prolongado  es formato vertical  en portrait format  en upright format  fr format à la française  fr format en hauteur  
980 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca imprès terme pral.n m ca formulari sin. compl.n m es formulario  es impreso  en form  fr formulaire  fr formule  fr imprimé  
981 comunicació > publicitat > producció ca fosa terme pral.n f es fundido  en fade  
982 comunicació > publicitat > producció ca fosa terme pral.n f es fundido  en fade  
983 comunicació > publicitat > producció ca fosa d'obertura terme pral.n f es fundido abriendo  es fundido de abertura  es fundido de entrada  en fade in  fr fondu à l'ouverture  fr ouverture en fondu  
984 comunicació > publicitat > producció ca fosa d'obertura terme pral.n f es fundido abriendo  en fade in  en fade up  
985 comunicació > publicitat > producció ca fosa de tancament terme pral.n f es fundido cerrando  es fundido de cierre  es fundido de salida  en fade out  fr fermeture en fondu  fr fondu à la fermeture  
986 comunicació > publicitat > producció ca fosa de tancament terme pral.n f es fundido cerrando  en fade down  en fade out  
987 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca fotografia terme pral.n f ca foto sin. compl.n f es foto  es fotografía  en photo  en photograph  fr photographie  
988 comunicació > publicitat > producció ca fotocomposició terme pral.n f es fotocomposición  en photocomposition  en phototypesetting  fr photocomposition  
989 comunicació > publicitat ca fotògraf | fotògrafa terme pral.n m, f es fotógrafo | fotógrafa  en photographer  
990 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca fotografia terme pral.n f es fotografía  en photography  
991 comunicació > publicitat > producció ca fotografia digital terme pral.n f es fotografía digital  en digital photography  fr photographie numérique  
992 comunicació > publicitat > producció ca fotograma terme pral.n m ca quadre sin. compl.n m es cuadro  es fotograma  en frame  
993 comunicació > publicitat > producció ca fotogravat terme pral.n m es fotograbado  en photoengraving  en photomechanical engraving  fr photogravure  
994 comunicació > publicitat > producció ca fotolit terme pral.n m ca pel·lícula terme pral.n f es fotolito  es película  en film  en film offset  
995 comunicació > publicitat > producció ca fotomecànica terme pral.n f es fotomecánica  en photomechanical processes  en photomechanics  
996 comunicació > publicitat > producció ca fotomuntatge terme pral.n m es fotomontaje  en photomontage  fr photomontage  
997 comunicació > publicitat > producció ca fotomuntatge terme pral.n m es fotomontaje  en photomontage  
998 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca franqueig terme pral.n m es franqueo  en postage  
999 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca franqueig terme pral.n m es franqueo  en postage  
1000 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca franqueig pagat terme pral.n m es franqueo pagado  en postage paid  
1001 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca franquejadora terme pral.n f ca màquina de franquejar terme pral.n f es franqueadora  es máquina de franquear  en franking machine  en postage meter  
1002 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca franquejar terme pral.v tr es franquear  en frank, to  en stamp, to  fr affranchir  
1003 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca franquícia terme pral.n f es franquicia  en franchise  fr franchisage  fr franchise  
1004 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca franquiciador | franquiciadora terme pral.n m, f es franquiciador | franquiciadora  en franchisor  
1005 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca franquiciat | franquiciada terme pral.n m, f es franquiciado | franquiciada  en franchisee  
1006 comunicació > publicitat > creació > redacció ca frase feta terme pral.n f es frase hecha  es frase idiomática  en idiom  
1007 comunicació > publicitat > creació > redacció ca frase final terme pral.n f es base line  es pie de anuncio  en base line  fr phrase-conclusion  fr signature  
1008 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca frau terme pral.n m es fraude  en fraud  fr fraude  
1009 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca fre terme pral.n m es freno  
1010 comunicació > publicitat ca independent terme pral.adj ca freelance sin. compl.adj es freelance  es independiente  en freelance  en freelancer  fr indépendant -ante  
1011 comunicació > publicitat > mitjans ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  en frequency  fr fréquence  
1012 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca freqüència de compra terme pral.n f es frecuencia de compra  en purchasing frequency  fr fréquence d'achat  
1013 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca freqüència de consum terme pral.n f es frecuencia de consumo  
1014 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca frontal terme pral.n m es frontal  en facing  fr front de vente  fr frontal  fr frontale  
1015 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca frustració del consumidor terme pral.n f ca insatisfacció del consumidor terme pral.n f es frustración del consumidor  es insatisfacción del consumidor  en consumer dissatisfaction  
1016 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca protocol de transferència de fitxers terme pral.n m ca FTP siglan m es protocolo de transferencia de ficheros  es FTP  en file transfer protocol  en FTP  
1017 comunicació > publicitat > producció ca full de mà terme pral.n m ca full volander terme pral.n m es hoja suelta  es hoja volante  es octavilla  en flier  en flyer  en handbill  en throwaway  fr affiche à la main  fr feuille volante  
1018 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca full de nòmina terme pral.n m ca full de salari terme pral.n m ca nòmina sin. compl.n f es hoja salarial  es nómina  en paysheet  en payslip  en wage slip  fr bulletin de paie  
1019 comunicació > relacions públiques ca full de reclamació terme pral.n m es hoja de reclamación  en complaints form  en complaints register  fr imprimé de réclamation  
1020 comunicació > publicitat > producció ca fullet terme pral.n m es folleto  en booklet  en brochure  en pamphlet  
1021 comunicació ca funció apel·lativa terme pral.n f ca funció conativa sin. compl.n f es función apelativa  es función conativa  en appellative function  en conative function  
1022 comunicació ca funció del llenguatge terme pral.n f es función del lenguaje  es función lingüística  en language function  en linguistic function  
1023 comunicació ca funció referencial terme pral.n f ca funció denotativa sin. compl.n f es función denotativa  es función informativa  es función referencial  en referential function  
1024 comunicació ca funció expressiva terme pral.n f ca funció emotiva sin. compl.n f es función emotiva  es función expresiva  en expressive function  
1025 comunicació ca funció fàtica terme pral.n f es función fática  en phatic function  
1026 comunicació ca funció metalingüística terme pral.n f es función metalingüística  en metalinguistic function  
1027 comunicació ca funció poètica terme pral.n f es función estética  es función poética  en poetic function  
1028 comunicació > relacions públiques ca fundació terme pral.n f es fundación  en foundation  
1029 comunicació > relacions públiques ca gabinet de comunicació terme pral.n m es gabinete de comunicación  en communication agency  
1030 comunicació > relacions públiques ca gabinet de protocol terme pral.n m ca servei de protocol terme pral.n m es gabinete de protocolo  es servicio de protocolo  en protocol service  
1031 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca gag terme pral.n m es gag  en gag  
1032 comunicació > publicitat > producció ca galerada terme pral.n f es galerada  en galley  en galley proof  fr épreuve en placards  fr épreuve en seconde  
1033 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca garantia terme pral.n f es garantía  en guarantee  en warranty  
1034 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca garantia terme pral.n f es garantía  en guarantee  en warranty  
1035 comunicació > publicitat > producció ca gasetilla terme pral.n f es gacetilla  es remitido  
1036 comunicació ca seleccionador | seleccionadora terme pral.n m, f ca gatekeeper sin. compl.n m, f es gatekeeper  es guardabarreras  es mediador | mediadora  en gatekeeper  fr médiateur | médiatrice  fr sélectionneur | sélectionneuse  
1037 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca gestió d'estocs terme pral.n f es gestión de existencias  es gestión de stocks  en inventory management  en stock management  fr gestion des stocks  
1038 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca gestió de comandes terme pral.n f es gestión de pedidos  es seguimiento de pedidos  en fulfillment [US]  en fulfilment [GB]  fr service à la clientèle  
1039 comunicació > relacions públiques ca gestió de crisi terme pral.n f es gestión de crisis  en crisis management  
1040 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca gestió de lineal terme pral.n f es gestión de lineal  en shelf space management  fr gestion de linéaire  fr gestion du linéaire  
1041 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca gestió total de la qualitat terme pral.n f es gestión total de la calidad  en total quality management  fr gestion intégrale de la qualité  fr maîtrise totale de la qualité  
1042 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca gestor de llistes | gestora de llistes terme pral.n m, f es gestor de listas | gestora de listas  en list manager  
1043 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca gir postal terme pral.n m es giro postal  en money order [US]  en postal order [GB]  fr mandat  fr mandat postal  
1044 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca góndola terme pral.n f es góndola  en gondola  fr gondole  
1045 comunicació > publicitat > producció ca primeríssim primer pla terme pral.n m ca gran primer pla sin. compl.n m ca pla de detall sin. compl.n m ca GPP siglan m ca PD siglan m ca PPP siglan m es gran primer plano  es plano de detalle  es primerísimo primer plano  es GPP  es PD  es PPP  en big close-up  en extreme close-up  en BCU  en ECU  fr plan de détail  fr trés gros plan  
1046 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca gràcia terme pral.n f es gracia  es remate  es terminal  en serif  fr empattement  it grazia  it terminazione  
1047 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca graella de programació terme pral.n f es parrilla de programación  en program schedule  fr grille de programmes  fr grille-horaire  
1048 comunicació > publicitat > producció ca gramatge terme pral.n m es gramaje  en grammage  fr grammage  
1049 comunicació > publicitat > producció ca objectiu gran angular terme pral.n m ca gran angular sin. compl.n m es gran angular  es objetivo gran angular  en wide angle  en wide angle lens  
1050 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca gran descompte terme pral.n m es descuento duro  es hard discount  en hard discount  fr maxidiscompte  
1051 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca gran superfície terme pral.n f ca gran establiment comercial sin. compl.n m es gran superfície  fr grande surface  
1052 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca gran magatzem terme pral.n m ca grans magatzems terme pral.n m pl es gran almacén  en department store  fr grand magasin  
1053 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca gran rètol lluminós terme pral.n m es gran rótulo luminoso  en electric spectacular  en spectacular  fr panneau géant  fr superaffiche  
1054 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca gran superfície especialitzada terme pral.n f es gran superfície especializada  en megastore  
1055 comunicació > publicitat > producció ca gravat al buit terme pral.n m ca impressió al buit terme pral.n f es huecograbado  es impresión en huecograbado  en gravure printing  en intaglio printing  fr héliogravure  
1056 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca lletra de pal sec terme pral.n f ca grotesca sin. compl.n f es grotesca  es palo seco  en block letter  en gothic  en sans serif  fr antique  fr baton  fr lettre baton  
1057 comunicació > publicitat > mitjans ca punt de ràting brut terme pral.n m ca GRP siglan m es gross rating point  es punto de rating bruto  es GRP  en gross rating point  en GRP  fr gross rating point  fr point de couverture brute  fr GRP  
1058 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca grup terme pral.n m es grupo  en group  
1059 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca grup de pertinença terme pral.n m es grupo de pertenencia  en membership group  
1060 comunicació > relacions públiques ca grup de pressió terme pral.n m es grupo de presión  en pressure group  fr groupe de pression  
1061 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca grup de referència terme pral.n m es grupo de referencia  en reference group  
1062 comunicació > publicitat ca públic objectiu terme pral.n m ca grup objectiu sin. compl.n m es grupo objetivo  es público objetivo  en target  en target audience  en target group  
1063 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca grup primari terme pral.n m es grupo primario  en primary group  
1064 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca grup secundari terme pral.n m es grupo secundario  en secondary group  
1065 comunicació > publicitat > producció ca guarda terme pral.n f es guarda  en endleaf  en endpaper  
1066 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca guerra de preus terme pral.n f es guerra de precios  en price war  
1067 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca guia telefònica terme pral.n f es guía telefónica  es listín  en telephone book  en telephone directory  
1068 comunicació > publicitat > creació > redacció ca guió terme pral.n m es guión  en script  fr scénario  fr script  
1069 comunicació > publicitat > producció ca guió tècnic terme pral.n m ca guió de rodatge sin. compl.n m es guión de rodaje  es guión técnico  en shooting script  
1070 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca guió il·lustrat terme pral.n m ca storyboard sin. compl.n m es storyboard  en storyboard  fr scénarimage  fr scénario illustré  fr scénario-maquette  fr storyboard  
1071 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca hàbit terme pral.n m es hábito  en habit  
1072 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca hàbit de compra terme pral.n m es hábito de compra  en buying habit  fr habitude d'achat  
1073 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca hàbit de consum terme pral.n m es hábito de consumo  en consuming habit  fr habitude de consommation  
1074 comunicació > publicitat > creació > redacció ca hipèrbaton terme pral.n m es hipérbaton  en hyperbaton  
1075 comunicació > publicitat > creació > redacció ca hipèrbole terme pral.n f es hipérbole  en hyperbole  
1076 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca hipermèdia terme pral.n m es hipermedia  en hypermedia  
1077 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca hipermercat terme pral.n m es hipermercado  en hypermarket  fr hipermarché  
1078 comunicació > telecomunicacions > tècniques ca hipertext terme pral.n m es hipertexto  en hypertext  
1079 comunicació > publicitat ca historial terme pral.n m es fact book  en fact book  
1080 comunicació > publicitat > producció ca holografia terme pral.n f es holografía  en holography  
1081 comunicació > publicitat > producció ca holograma terme pral.n m es holograma  en hologram  fr hologramme  
1082 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca home anunci | dona anunci terme pral.n m, f es hombre anuncio | mujer anuncio  en sandwich  en sandwich man [m] | sandwich woman [f]  fr homme-affiche | femme-affiche  fr homme-sandwich | femme-sandwich  it uomo sandwich | donna sandwich  
1083 comunicació > publicitat > creació > redacció ca homòfon terme pral.n m es homófono  en homophone  
1084 comunicació > publicitat > creació > redacció ca homofonia terme pral.n f es homofonía  en homophony  
1085 comunicació > publicitat > creació > redacció ca homògraf terme pral.n m es homógrafo  en homograph  
1086 comunicació > publicitat > creació > redacció ca homografia terme pral.n f es homografía  en homography  
1087 comunicació > publicitat > creació > redacció ca homònim terme pral.n m es homónimo  en homonym  
1088 comunicació > publicitat > creació > redacció ca homonímia terme pral.n f es homonimia  en homonymy  
1089 comunicació > publicitat ca honoraris terme pral.n m pl es honorarios  en fee basis  en fee system  fr honoraires  fr rémunération aux honoraires  
1090 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca hora punta terme pral.n f es hora punta  es prime time  en peak time  en prime time  fr heure de plus grande écoute  fr heure de pointe  fr heures de grande écoute  fr période de pointe  fr prime time  
1091 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca horari comercial terme pral.n m es horario comercial  en opening hours  en state hours  fr amplitude horaire  
1092 comunicació > relacions públiques ca hoste | hostessa terme pral.n m, f es azafato | azafata  en hostess [f]  fr hôtesse [f]  
1093 comunicació > telecomunicacions > tècniques ca HTML terme pral.n m es HTML  en HTML  
1094 comunicació > telecomunicacions ca HTTP terme pral.n m es HTTP  en HTTP  
1095 comunicació > publicitat > mitjans ca HUR terme pral.n m es HUR  en HUR  
1096 comunicació > publicitat > mitjans ca HUT terme pral.n m es HUT  en HUT  
1097 comunicació ca icona terme pral.n f es icono  en icon  en ikon  
1098 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca identitat corporativa terme pral.n f es identidad corporativa  en corporate identity  
1099 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca identitat de marca terme pral.n f es identidad de marca  en brand identity  
1100 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca identitat visual terme pral.n f es identidad visual  en corporate visual identity  fr identité visuelle  
1101 comunicació > publicitat > producció ca ideograma terme pral.n m es ideograma  en ideogram  
1102 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca ideologia terme pral.n f es ideología  en ideology  
1103 comunicació ca idioma terme pral.n m ca llengua terme pral.n f es idioma  es lengua  en language  
1104 comunicació > publicitat > creació > redacció ca idiotisme terme pral.n m ca modisme terme pral.n m ca idiomatisme sin. compl.n m es idiomatismo  es idiotismo  es modismo  en idiom  
1105 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca illa terme pral.n f es isla  es islote  en island display  en isle display  fr îlot  
1106 comunicació > publicitat > producció ca il·luminació terme pral.n f es iluminación  en lighting  
1107 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca il·lustració terme pral.n f es ilustración  en illustration  
1108 comunicació > publicitat ca il·lustrador | il·lustradora terme pral.n m, f es ilustrador | ilustradora  en illustrator  fr illustrateur | illustratrice  
1109 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca imaginació terme pral.n f es imaginación  en imagination  
1110 comunicació > publicitat > creació ca imatge clau terme pral.n f es clave visual  en key-visual  fr image clé  fr visuel clé  
1111 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca imatge corporativa terme pral.n f es imagen corporativa  en corporate image  
1112 comunicació > publicitat > producció ca imatge d'arxiu terme pral.n f es imagen de archivo  en library footage  en library shot  en stock footage  en stock shot  fr image d'archives  fr stock shot  
1113 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca imatge de marca terme pral.n f es imagen de marca  en brand image  
1114 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca imatge de producte terme pral.n f es imagen de producto  en product image  fr image de produit  
1115 comunicació > publicitat > producció ca imatge de síntesi terme pral.n f es imagen de síntesis  en computer generated image  en synthesis image  en synthesis picture  fr image de synthèse  fr image synthétique  
1116 comunicació > publicitat > producció ca imatge de tancament terme pral.n f es bodegón  es pack-shot  es plano de producto  en pack-shot  fr pack-shot  fr plan paquet  fr plan produit  
1117 comunicació > publicitat > producció ca imatge digital terme pral.n f es imagen digital  en digital image  en digital picture  
1118 comunicació > publicitat > producció ca imatge electrònica terme pral.n f es imagen electrónica  en electronic image  
1119 comunicació > publicitat > producció ca imatge òptica terme pral.n f es imagen óptica  en optical image  
1120 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca imatge pública terme pral.n f es imagen pública  en public image  
1121 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca imitació terme pral.n f es imitación  en imitation  
1122 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca imitació terme pral.n f es imitación  en imitation  
1123 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca implicació terme pral.n f es implicación  en involvement  fr implication  
1124 comunicació > publicitat > producció ca imposició terme pral.n f es imposición  en imposition  
1125 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca impost sobre el valor afegit terme pral.n m ca IVA siglan m es impuesto sobre el valor añadido  es IVA  en value added tax  en VAT  
1126 comunicació > publicitat > producció ca imprès terme pral.n m es impreso  en print  en printed matter  
1127 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca imprès sobre terme pral.n m es self-mailer  en self-mailer  fr envoi à découvert  fr self-mailer  fr tout-en-un  
1128 comunicació > publicitat > producció ca impressió terme pral.n f es impresión  en print  en printing  
1129 comunicació > publicitat > producció ca impressió terme pral.n f es impresión  en exposure  en print  
1130 comunicació > publicitat > producció ca impressió digital terme pral.n f es impresión digital  en digital printing  fr impression électronique  fr impression numérique  
1131 comunicació > publicitat > producció ca impressió en relleu terme pral.n f es impresión en relieve  en relief printing  fr impression en relief  
1132 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca impressió làser terme pral.n f es impresión láser  en laser printing  
1133 comunicació > publicitat > producció ca òfset terme pral.n m ca impressió òfset sin. compl.n f es impresión offset  es offset  en offset printing  fr offset  
1134 comunicació > publicitat > producció ca serigrafia terme pral.n f ca impressió serigràfica sin. compl.n f es impresión serigráfica  es serigrafía  en screen printing  en screen process  en serigraphy  en silk-screen printing  fr sérigraphie  
1135 comunicació > publicitat > producció ca tipografia terme pral.n f ca impressió tipogràfica sin. compl.n f es impresión tipográfica  es tipografía  en letterpress  en letterpress printing  en typographic printing  en typography  fr typographie  
1136 comunicació > publicitat > producció ca impressora terme pral.n f es impresora  en printer  
1137 comunicació > publicitat > producció ca impressora d'agulles terme pral.n f ca impressora de punts sin. compl.n f ca impressora matricial sin. compl.n f es impresora de puntos  es impresora matricial  en dot matrix printer  en matrix printer  en needle printer  
1138 comunicació > publicitat > producció ca impressora de raig de tinta terme pral.n f es impresora de chorro de tinta  en ink jet printer  
1139 comunicació > publicitat > producció ca impressora làser terme pral.n f es impresora láser  en laser printer  
1140 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca impuls terme pral.n m es impulso  en drive  
1141 comunicació > relacions públiques ca inauguració terme pral.n f es inauguración  en inaugural cerimony  en inauguration  en opening ceremony  fr inauguration  
1142 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca incentiu terme pral.n m es incentivo  en incentive  en premium  fr stimulant  
1143 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca incidència terme pral.n f es incidencia  en incidence  
1144 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca inconscient terme pral.n m es inconsciente  en unconscious  
1145 comunicació > publicitat > producció ca incrustació terme pral.n f es chroma key  es incrustación  en chroma key  
1146 comunicació > publicitat > mitjans ca índex d'audiència terme pral.n m es índice de audiencia  en holding power  
1147 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca índex de capacitat de compra terme pral.n m es índice de capacidad de compra  en buying power index  
1148 comunicació > publicitat > mitjans ca índex de fidelitat terme pral.n m es índice de fidelidad  en ratio turnover  en turnover  
1149 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca índex de preus de consum terme pral.n m ca IPC siglan m es índice de precios al consumo  es índice de precios de consumo  es IPC  en consumer price index  en CPI  
1150 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca índex de resposta terme pral.n m es índice de respuesta  en response rate  
1151 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca indiferència terme pral.n f es indiferencia  en indifference  
1152 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca inflable terme pral.n m es hinchable  en air inflatable  en inflatable  fr gonflable  fr structure gonflable  
1153 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca influenciador | influenciadora terme pral.n m, f es influenciador | influenciadora  es influente  es influyente  en influencer  
1154 comunicació > publicitat > mitjans ca Infoadex terme pral. es Infoadex  
1155 comunicació > publicitat > producció ca infografia terme pral.n f es infografía  en computer graphics  en infographic  fr infographie  fr informatique graphique  
1156 comunicació > publicitat > producció ca infografia terme pral.n f es infografía  en infographic  fr infographie  
1157 comunicació ca informació terme pral.n f es información  en information  fr information  
1158 comunicació > telecomunicacions ca informàtica terme pral.n f es informática  en computer science  en computing  
1159 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca informe terme pral.n m es informe  en report  
1160 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca innovació terme pral.n f es innovación  en innovation  
1161 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca innovació terme pral.n f es innovación  en innovation  
1162 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca innovadors terme pral.n m pl es innovadores  en innovators  en pioneer buyers  fr innovateurs  fr innovatrices  fr premiers acheteurs  
1163 comunicació > publicitat > mitjans ca inserció terme pral.n f es inserción  en insertion  fr insertion  
1164 comunicació > publicitat > producció ca insolació terme pral.n f es insolación  en burning in  en plate burning  fr insolation  
1165 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca inspecció postal terme pral.n f es inspección postal  en post office inspection  
1166 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca sol·licitud terme pral.n f ca instància sin. compl.n f es instancia  es solicitud  en petition  
1167 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca intenció de compra terme pral.n f es intención de compra  en buying intention  en purchase intention  fr intention d'achat  
1168 comunicació > telecomunicacions ca interactiu -iva terme pral.adj es interactivo -va  en interactive  
1169 comunicació > telecomunicacions ca interfície terme pral.n f es interfaz  en interface  
1170 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca interior de contraportada terme pral.n m es interior de contraportada  en inside back cover  en third cover  fr troisième de couverture  
1171 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca interior de portada terme pral.n m es interior de portada  en inside front cover  en second cover  fr deuxième de couverture  
1172 comunicació > publicitat > creació > redacció ca interjecció terme pral.n f es interjección  en interjection  
1173 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca interlineat terme pral.n m es interlineado  en leading  fr interlignage  
1174 comunicació > publicitat > producció ca interlineat negatiu terme pral.n m es interlineado negativo  en minus leading  en negative leading  
1175 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca interlínia terme pral.n f es interlínea  en leading  
1176 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca interlletra terme pral.n f es acercamiento  es prosa  en fit  en fitting  fr approche  
1177 comunicació > publicitat > producció ca interlletratge terme pral.n m es kerning  en kerning  fr crénage  fr modification d'approche  
1178 comunicació > publicitat > producció ca interlletratge sistemàtic terme pral.n m es tracking  en tracking  fr approche de groupe  fr crénage systématisé  
1179 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca intermediari | intermediària terme pral.n m, f es intermediario | intermediaria  en intermediary  en middleman  
1180 comunicació > publicitat > producció ca internegatiu terme pral.n m es internegativo  en internegative  fr internégatif  
1181 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca Internet terme pral.n f es Internet  en Internet  
1182 comunicació > relacions públiques ca intèrpret terme pral.n m, f es intérprete  en interpreter  
1183 comunicació > publicitat > creació > redacció ca interrogació retòrica terme pral.n f es interrogación retórica  en rhetorical question  
1184 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca intranet terme pral.n f es intranet  en intranet  
1185 comunicació > publicitat ca inversió publicitària terme pral.n f es inversión publicitaria  en advertising expenditure  
1186 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca investigació de màrqueting terme pral.n f ca investigació comercial sin. compl.n f es investigación comercial  es investigación de marketing  en commercial research  en marketing research  
1187 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca treball de camp terme pral.n m ca investigació de camp sin. compl.n f es investigación de campo  es trabajo de campo  en field research  en field work  fr travail sur le terrain  
1188 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca investigació motivacional terme pral.n f ca investigació de la motivació sin. compl.n f es investigación de la motivación  es investigación motivacional  en motivation research  en motivational research  fr étude de motivation  
1189 comunicació > publicitat > mitjans ca investigació de mitjans terme pral.n f es investigación de medios  en media research  
1190 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca investigació del consumidor terme pral.n f es investigación del consumidor  en consumer research  
1191 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca recerca operacional terme pral.n f ca investigació operativa sin. compl.n f es investigación operativa  en operational research [GB]  en operations research [US]  
1192 comunicació > publicitat > investigació ca investigació publicitària terme pral.n f es investigación publicitaria  en advertising research  
1193 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca investigació qualitativa terme pral.n f es investigación cualitativa  en qualitative research  fr étude qualitatif  
1194 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca investigació quantitativa terme pral.n f es investigación cuantitativa  en quantitative research  fr étude quantitative  
1195 comunicació > relacions públiques ca invitació terme pral.n f es invitación  en invitation  
1196 comunicació > publicitat > creació > redacció ca ironia terme pral.n f es ironía  en irony  
1197 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca melodia publicitària terme pral.n f ca jingle sin. compl.n m es jingle  en advertising music  en jingle  fr chanson publicitaire  fr logotype sonore  fr refrain publicitaire  fr ritournelle publicitaire  fr sonal  
1198 comunicació > publicitat > creació > redacció ca joc de paraules terme pral.n m es juego de palabras  en play on words  en pun  
1199 comunicació > publicitat > producció ca joc de transferibles terme pral.n m
1200 comunicació > relacions públiques ca jornada de portes obertes terme pral.n f es día de puertas abiertas  es jornada de puertas abiertas  en at-home  en open day [GB]  en open house [US]  fr journée portes ouvertes  
1201 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca junta general d'accionistes terme pral.n f es junta general de accionistas  en stockholder's meeting  
1202 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca justificació terme pral.n f es justificación  en justification  fr justification  
1203 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca xarxa d'àrea local terme pral.n f ca LAN siglan f es red de área local  es LAN  en local area network  en LAN  
1204 comunicació > telecomunicacions ca lector terme pral.n m es lector  es reproductor  en player  en reader  
1205 comunicació > telecomunicacions ca videolector terme pral.n m ca lector sin. compl.n m es reproductor de vídeo  en video player  en video tape player  
1206 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca lector | lectora terme pral.n m, f es lector | lectora  en reader  fr lecteur | lectrice  
1207 comunicació > telecomunicacions ca lector de CD-ROM terme pral.n m es lector de CD-ROM  en CD-ROM reader  
1208 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca lector primari | lectora primària terme pral.n m, f es lector primario | lectora primaria  en primary reader  fr lecteur primaire | lectrice primaire  
1209 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca lector secundari | lectora secundària terme pral.n m, f es lector secundario | lectora secundaria  en pass-along reader  en secondary reader  fr lecteur secondaire | lectrice secondaire  
1210 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca lectors per exemplar terme pral.n m pl es lectores por ejemplar  en readers per copy  
1211 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca líder terme pral.n m, f es líder  en leader  
1212 comunicació > relacions públiques ca líder d'opinió terme pral.n m, f es líder de opinión  en opinion leader  fr leader d'opinion  
1213 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca líder de mercat terme pral.n m es líder de mercado  en market leader  
1214 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca líder de preus terme pral.n m es líder de precios  en price maker  
1215 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca lideratge terme pral.n m es liderazgo  en leadership  
1216 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca lineal terme pral.n m es lineal  en shelf line  en shelf space  fr linéaire  
1217 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca línia terme pral.n f ca ratlla sin. compl.n f es línea  en line  
1218 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca línia curta terme pral.n f es línea corta  en short line  
1219 comunicació > publicitat > producció ca línia de base terme pral.n f es línea base  en base line  fr ligne de base  
1220 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca línia de productes terme pral.n f es línea de productos  en product line  fr ligne de produits  
1221 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca línia òrfena terme pral.n f ca orfe terme pral.n m ca òrfena terme pral.n f es huérfana  es línea huérfana  en orphan  
1222 comunicació > relacions públiques ca línia permanent terme pral.n f es línea caliente  en hot line  
1223 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca línia plena terme pral.n f es línea completa  es línea llena  en full line  fr ligne pleine  
1224 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca línia viuda terme pral.n f ca viuda terme pral.n f es línea quebrada  es línea viuda  es viuda  en widow  en widow line  fr veuve  
1225 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca liquidació terme pral.n f ca venda en liquidació terme pral.n f es liquidación  es venta en liquidación  en clearance sale  
1226 comunicació > publicitat > producció ca litografia terme pral.n f es litografía  en lithography  
1227 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  en launch  en product launch  en product launching  
1228 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca peu terme pral.n m ca llegenda sin. compl.n f es leyenda  es pie  en caption  en cutline  en legend  
1229 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca llegibilitat terme pral.n f es legibilidad  en legibility  en readability  fr lisibilité  
1230 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca llei de l'oferta i la demanda terme pral.n f es ley de la oferta y la demanda  en law of supply and demand  
1231 comunicació ca llenguatge terme pral.n m es lenguaje  en language  
1232 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca llibre blanc terme pral.n m es libro blanco  en white book  
1233 comunicació > relacions públiques ca llibre d'honor terme pral.n m ca llibre d'or sin. compl.n m es libro de honor  es libro de oro  en visiting book  en visitors' book  fr livre d'or  fr livre des visiteurs  
1234 comunicació > relacions públiques ca manual d'instruccions terme pral.n m ca llibre d'instruccions sin. compl.n m es libro de instrucciones  es manual de instrucciones  en manual  en owner's manual  en user manual  
1235 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista calenta terme pral.n f es lista caliente  en hot list  en hot-line list  fr liste d'acheteurs récents  
1236 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca llista compilada terme pral.n f es lista compilada  en compiled list  fr fichier de compilation  
1237 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista de comportament terme pral.n f es lista de comportamiento  en behavioral list  
1238 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca llista de control terme pral.n f es lista de comprobación  es lista de control  en check list  fr liste de contrôle  fr liste de vérification  
1239 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista de màrqueting terme pral.n f es lista de marketing  en list  en mailing list  fr fichier d'adresses  
1240 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista de preferència terme pral.n f es lista de preferencia  en mail preference list  en MPS add-on file  
1241 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista freda terme pral.n f es lista fría  en cold list  
1242 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista pròpia terme pral.n f es lista propia  en house list  
1243 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca llista Robinson terme pral.n f es lista Robinson  en MPS delete file  en Robinson list  fr liste Robinson  fr liste rose  it lista Robinson  
1244 comunicació > publicitat > creació > ideació ca llistat d'atributs terme pral.n m es listado de atributos  en attribute listing  fr listage des caractéristiques  
1245 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca lloc web terme pral.n m es sitio web  en Web site  
1246 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca lloguer de llistes terme pral.n m es alquiler de listas  en list rental  
1247 comunicació > publicitat > producció ca llom terme pral.n m es lomo  en back  
1248 comunicació > relacions públiques ca lobbisme terme pral.n m es lobbismo  es lobbying  en lobbying  en lobbyism  fr lobbying  fr lobbyisme  
1249 comunicació > relacions públiques ca lobbista terme pral.n m, f es lobbista  en lobbyist  fr lobbyist  
1250 comunicació > relacions públiques ca lobby terme pral.n m es lobby  en lobby  fr lobby  it lobby  
1251 comunicació > publicitat ca locutor | locutora terme pral.n m, f es locutor | locutora  en announcer  
1252 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca logística terme pral.n f es logística  en logistics  
1253 comunicació > publicitat > producció ca logotip terme pral.n m ca logo sin. compl.n m es logo  es logotipo  en logo  en logotype  
1254 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca lona publicitària terme pral.n f ca vela publicitària terme pral.n f es lona publicitaria  en canvass  
1255 comunicació > publicitat > producció ca terme pral.n f es mano  en quire  fr main  fr main de papier  
1256 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca macroentorn terme pral.n m es macroentorno  en macroenvironment  
1257 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca magatzem terme pral.n m es almacén  en warehouse  fr entrepôt  
1258 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca magatzem popular terme pral.n m es almacén popular  en variety store  fr magasin populaire  
1259 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca magnetòfon terme pral.n m es magnetófono  en tape recorder  
1260 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca magnetoscopi terme pral.n m es magnetoscopio  en video tape recorder  
1261 comunicació > telecomunicacions ca magnetoscopi de casset terme pral.n m ca videocasset terme pral.n m es videocasete  en video cassette  en video cassette recorder  
1262 comunicació > telecomunicacions ca magnetoscopi domèstic terme pral.n m ca vídeo sin. compl.n m es magnetoscopio doméstico  es vídeo  en table-top VCR  en video  
1263 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca majorista terme pral.n m, f es mayorista  en wholesaler  fr grossiste  
1264 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca manipulació terme pral.n f es manipulado  
1265 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca manteniment terme pral.n m es mantenimiento  en file maintenance  en list maintenance  
1266 comunicació > relacions públiques ca manual d'acolliment terme pral.n m es manual de acogida  en employee handbook  en induction handbook  fr guide de l'employé  fr livret d'accueil  
1267 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca manual d'estil terme pral.n m es manual de estilo  
1268 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca manual d'identitat visual terme pral.n m es manual de identidad visual  en visual identity manual  fr cahier des normes graphiques  fr charte de l'identité visuelle  fr charte graphique  fr livret des normes graphiques  fr manuel d'identité visuelle  
1269 comunicació > relacions públiques ca manual de procediments terme pral.n m es manual de procedimientos  en procedure manual  fr guide des procédés et méthodes  fr manuel des procédés et méthodes  fr recueil des procédés et méthodes  
1270 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca manual de vendes terme pral.n m es manual de ventas  en sales manual  fr manuel de vente  
1271 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca manxeta terme pral.n f es mancheta  en ear  en ear piece  fr cartouche de tête  fr manchette  fr manchette publicitaire  fr oreille  
1272 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca mapa de posicionament terme pral.n m es mapa de posicionamiento  en mapping  en perceptual mapping  
1273 comunicació > publicitat > producció ca maqueta terme pral.n f es maqueta  en dummy  en mock-up  fr maquette  
1274 comunicació > publicitat > producció ca maquetació terme pral.n f es maquetación  
1275 comunicació > publicitat > producció ca maquillatge terme pral.n m es maquillaje  en make-up  fr maquillage  
1276 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca màquina plegadora terme pral.n f ca plegadora terme pral.n f es máquina plegadora  es plegadora  en folding machine  
1277 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca maquinari terme pral.n m es elementos físicos  es equipo físico  es hardware  en hardware  
1278 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca terme pral.n f es marca  en brand  en trademark  fr marque  
1279 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca blanca terme pral.n f es marca blanca  en white brand  
1280 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca col·lectiva terme pral.n f es marca colectiva  en collective brand  fr marque collective  
1281 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca de distribuïdor terme pral.n f es marca de distribuidor  en distributor brand  en own brand  fr marque de distributeur  
1282 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca de fabricant terme pral.n f es marca de fabricante  en manufacturer's brand  fr marque de fabricant  
1283 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca de garantia terme pral.n f es marca de garantía  
1284 comunicació > publicitat > producció ca marca de registre terme pral.n f es marca de registro  en register mark  fr rèperes  
1285 comunicació > publicitat > producció ca marca de tall terme pral.n f es marca de corte  en trim mark  fr repère de coupe  
1286 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca derivada terme pral.n f es marca derivada  
1287 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca internacional terme pral.n f es marca internacional  en international brand  en internationally registered trademark  
1288 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca privada terme pral.n f es marca privada  en private brand  
1289 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca marca registrada terme pral.n f es marca registrada  en registered trademark  
1290 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca marge terme pral.n m es margen  en margin  
1291 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca marge terme pral.n m es margen  en margin  
1292 comunicació > publicitat > producció ca marge de pinces terme pral.n m es margen de pinzas  en gripper allowance  en gripper bite  en gripper margin  fr blanc de pinces  fr blanc de prise de pinces  fr marge de pinces  fr prise de pinces  
1293 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca marquesina terme pral.n f es marquesina  en bus shelter  fr abribus  fr aubette  
1294 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca màrqueting terme pral.n m es marketing  es mercadología  es mercadotecnia  en marketing  fr marketing  fr mercatique  
1295 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca màrqueting de bases de dades terme pral.n m es marketing de bases de datos  en database marketing  
1296 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca màrqueting de relacions terme pral.n m ca màrqueting relacional terme pral.n m es marketing de relaciones  es marketing relacional  en relationship marketing  fr mercatique de contacts  fr mercatique de relations  fr mercatique relationnelle  
1297 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca màrqueting de serveis terme pral.n m es marketing de servicios  en marketing of services  en service marketing  
1298 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca màrqueting directe terme pral.n m es marketing directo  en direct marketing  
1299 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca màrqueting estratègic terme pral.n m es marketing estratégico  en strategic marketing  
1300 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca màrqueting mix terme pral.n m es marketing mix  en marketing mix  fr marchéage  fr marketing mix  
1301 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca màrqueting operatiu terme pral.n m es marketing operativo  en operative marketing  
1302 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca màrqueting social terme pral.n m es marketing social  en social marketing  
1303 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca màrqueting telefònic terme pral.n m ca telemàrqueting sin. compl.n m es marketing telefónico  es telemarketing  en telemarketing  en telephone marketing  fr marketing téléphonique  fr télémarketing  
1304 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca marxandatge terme pral.n m es merchandising  en merchandising  fr marchandique  fr marchandisage  
1305 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca material de PLV terme pral.n m es material de PLV  es material de punto de venta  en point of purchase displays  en point of sale material  en POP displays  en POS material  fr matériel de PLV  
1306 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca mecanisme de defensa terme pral.n m es mecanismo de defensa  en defense mechanism  
1307 comunicació > relacions públiques ca mecenatge terme pral.n m es mecenazgo  en patronage  fr mécénat  
1308 comunicació > relacions públiques ca mecenes terme pral.n m, f es mecenas  en patron  
1309 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca megafonia terme pral.n f es megafonía  en PA system  en public-address system  
1310 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca memòria terme pral.n f es memoria  en memory  
1311 comunicació ca memòria terme pral.n f es memoria  en report  
1312 comunicació > relacions públiques ca memòria anual terme pral.n f es memoria anual  en annual report  fr rapport annuel  
1313 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca memorització terme pral.n f es memorización  en memorization  fr mémorisation  
1314 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat terme pral.n m es mercado  en market  
1315 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat terme pral.n m es mercado  en market  
1316 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat terme pral.n m es mercado  en market  
1317 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat terme pral.n m es mercado  en market  fr marché  
1318 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat actual terme pral.n m es mercado actual  en effective market  en real market  fr marché actuel  
1319 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca mercat central terme pral.n m es mercado central  es mercado central de abastecimientos  es mercado central de abastos  en central market  
1320 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat de consum terme pral.n m es mercado de consumo  en consumer market  
1321 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat de prova terme pral.n m es mercado de prueba  en test market  
1322 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat industrial terme pral.n m es mercado industrial  en business market  en industrial market  en producer market  
1323 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca mercat municipal terme pral.n m es mercado municipal  
1324 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat potencial terme pral.n m es mercado potencial  en potential market  
1325 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca mercat teòric terme pral.n m es mercado teórico  en theoretical market  
1326 comunicació > publicitat > producció ca mescla terme pral.n f es mezcla  en mix  en mixing  fr mélange  fr mixage  
1327 comunicació > relacions públiques ca mestre de cerimònies | mestra de cerimònies terme pral.n m, f es maestro de ceremonias | maestra de ceremonias  en master of ceremonies  fr maître de cérémonie | maîtresse de cérémonie  fr maître de cérémonies | maîtresse de cérémonies  
1328 comunicació > publicitat > mitjans ca mesurament d'audiència terme pral.n m es medida de audiencia  en audience measurement  fr mesure d'audience  
1329 comunicació > publicitat > creació > redacció ca metàfora terme pral.n f es metáfora  en metaphor  
1330 comunicació > publicitat > producció ca metamorfosi terme pral.n f es morph  es morphing  en morphing  fr métamorphose  fr morphage  fr morphing  
1331 comunicació > publicitat > creació > ideació ca mètode Delphi terme pral.n m ca tècnica Delphi terme pral.n f es método Delphi  es técnica Delphi  en Delphi method  en Delphi technique  fr méthode Delphi  fr technique Delphi  
1332 comunicació > publicitat > creació > redacció ca metonímia terme pral.n f es metonimia  en metonymy  
1333 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca metratge terme pral.n m es metraje  en footage  
1334 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca microentorn terme pral.n m es microentorno  en microenvironment  
1335 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca micròfon terme pral.n m es micrófono  en microphone  
1336 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mil·límetre per columna terme pral.n m es milímetro por columna  en single column millimetre  fr millimètre-colonne  
1337 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca minimòdul terme pral.n m es minimódulo  
1338 comunicació ca missatge terme pral.n m es mensaje  en message  
1339 comunicació ca missatge terme pral.n m es mensaje  en message  
1340 comunicació > publicitat ca missatge publicitari terme pral.n m es mensaje publicitario  en advertising message  fr message publicitaire  
1341 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca missatger | missatgera terme pral.n m, f es mensajero | mensajera  en dispatch driver  en dispatch rider  en messenger  
1342 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca missió terme pral.n f es misión  en corporate mission  en mission  
1343 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca missió comercial terme pral.n f es misión comercial  en trade mission  
1344 comunicació > relacions públiques ca míting terme pral.n m es mitin  en meeting  en rally  
1345 comunicació > publicitat > mitjans ca mitjà publicitari terme pral.n m ca mitjà sin. compl.n m es medio  es medio publicitario  en advertising medium  en medium  
1346 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitjà audiovisual terme pral.n m es medio audiovisual  en audiovisual medium  
1347 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitjà convencional terme pral.n m es medio convencional  en above-the-line medium  
1348 comunicació ca mitjà de comunicació terme pral.n m es medio de comunicación  en communication medium  
1349 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitjà de comunicació de massa terme pral.n m es medio de comunicación de masas  en mass media  en mass medium  fr mass media  fr mass-media  fr média  
1350 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitjà imprès terme pral.n m es medio impreso  en print medium  
1351 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitjà no convencional terme pral.n m es medio no convencional  en below-the-line medium  
1352 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitja pàgina terme pral.n f es media página  en half-page  fr annonce d'une demie page  fr demi-page  
1353 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitja pàgina horitzontal terme pral.n f es media página horizontal  en horizontal half-page  
1354 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mitja pàgina vertical terme pral.n f es media página vertical  en vertical half-page  
1355 comunicació > publicitat > producció ca mitja tinta terme pral.n f es media tinta  es medio tono  en halftone  en middletones  fr demi-teinte  fr demi-teintes  fr demi-ton  
1356 comunicació ca mix de comunicació terme pral.n m es mix de comunicación  en communication mix  en marketing communications mix  en promotional mix  fr composition promotionnelle  fr moyens d'action promotionnels  
1357 comunicació > publicitat > producció ca moaré terme pral.n m es moaré  es muaré  en moiré  en moiré effect  en moiré pattern  
1358 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca mòbil terme pral.n m es móvil  en mobile  fr mobile  
1359 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca mobiliari urbà terme pral.n m es mobiliario urbano  en urban furniture  fr mobilier urbain  
1360 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca moda terme pral.n f es moda  en fashion  en mode  
1361 comunicació > publicitat ca model terme pral.n m, f es modelo  en model  fr mannequin  
1362 comunicació ca model de comunicació terme pral.n m es modelo de comunicación  en model of communication  
1363 comunicació > publicitat > creació > ideació ca model de jerarquia d'efectes terme pral.n m es modelo de jerarquía de efectos  en hierarchy-of-effects model  
1364 comunicació > publicitat > investigació ca model Starch terme pral.n m es modelo Starch  en Starch model  
1365 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca mòdem terme pral.n m es módem  en modem  
1366 comunicació > relacions públiques ca moderador | moderadora terme pral.n m, f es moderador | moderadora  en moderator  
1367 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca mòdul terme pral.n m es módulo  en module  
1368 comunicació > publicitat > producció ca molinet terme pral.n m ca ràfega terme pral.n f es molinete  es ráfaga  fr moulinette  
1369 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca monograma terme pral.n m es monograma  en monogram  fr monogramme  
1370 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca monopoli terme pral.n m es monopolio  en monopoly  
1371 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca monopsoni terme pral.n m es monopsonio  en monopsony  
1372 comunicació ca monosèmia terme pral.n f es monosemia  en monosemy  en univosity  
1373 comunicació ca monosèmic -a terme pral.adj es monosémico -ca  en monosemic  
1374 comunicació > publicitat > producció ca mosaic terme pral.n m es mosaico  en mosaic  
1375 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca rúbrica terme pral.n f ca mosca sin. compl.n f es rúbrica  en flourish  en paraph  
1376 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca mostra terme pral.n f ca mostra gratuïta terme pral.n f es muestra  es muestra gratuita  en free sample  en sample  fr échantillon  fr échantillon gratuit  
1377 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca mostra terme pral.n f es muestra  en sample  
1378 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca mostratge terme pral.n m ca mostreig terme pral.n m es muestreo  en sampling  
1379 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca motivació terme pral.n f es motivación  en motivation  
1380 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca motivació de compra terme pral.n f es motivación de compra  en buying motive  fr mobile d'achat  fr motif d'achat  
1381 comunicació > publicitat > producció ca moviment de càmera terme pral.n m es movimiento de cámara  en camera move  en camera movement  fr mouvement d'appareil  fr mouvement de caméra  
1382 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca multimèdia terme pral.adj es multimedia  en multimedia  
1383 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca multimèdia terme pral.n m es multimedia  en multimedia  
1384 comunicació > publicitat > producció ca muntador | muntadora terme pral.n m, f es montador | montadora  en editor  
1385 comunicació > publicitat > producció ca muntatge terme pral.n m es montaje  en stripping  en stripping up  fr montage  
1386 comunicació > publicitat > producció ca muntatge terme pral.n m es montaje  en cutting  en editing  fr montage  
1387 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca mural terme pral.n m es mural  en mural  en painted wall  fr peinture murale  
1388 comunicació > publicitat > producció ca música d'arxiu terme pral.n f es música de archivo  es música de librería  en library music  en stock music  
1389 comunicació > telecomunicacions ca navegar terme pral.v intr es navegar  en browse, to  en explore, to  en navigate, to  fr fureter  fr naviguer  
1390 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca necessitat terme pral.n f es necesidad  en need  
1391 comunicació > publicitat > producció ca negatiu terme pral.n m es negativo  en negative  fr négatif  
1392 comunicació > publicitat > mitjans ca negociació terme pral.n f es negociación  en negotiation  fr négociation  fr réduction  fr rétrocession  
1393 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca negreta terme pral.n f es negrilla  es negrita  en bold  en bold face  en bold type  
1394 comunicació > publicitat > creació > redacció ca neologisme terme pral.n m es neologismo  en neologism  fr néologisme  
1395 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca nivell de vida terme pral.n m es nivel de vida  en level of living  en standard of living  
1396 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca nom comercial terme pral.n m es nombre comercial  en trade name  
1397 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca nom de marca terme pral.n m es nombre de marca  en brand name  fr nom de marque  
1398 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca nòmina terme pral.n f es nómina  en payroll  fr feuille de paie  
1399 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca norma terme pral.n f es norma  en standard  
1400 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca norma social terme pral.n f es norma social  en social norm  
1401 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca normalització terme pral.n f es normalización  en standardization  
1402 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca nota terme pral.n f es nota  en note  fr note  
1403 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca nota adhesiva terme pral.n f es nota adhesiva  es nota de quita y pon  es pósit  en removable self-stick note  fr feuille mobile  fr feuillet mobile  fr papillon adhésif repositionnable  
1404 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca notificació terme pral.n f es notificación  en notification  
1405 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca notorietat terme pral.n f es notoriedad  en awareness  fr notoriété  
1406 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca notorietat espontània terme pral.n f es notoriedad espontánea  en spontaneous awareness  en unaided brand awareness  fr notoriété spontanée  
1407 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca notorietat suggerida terme pral.n f es notoriedad asistida  es notoriedad sugerida  en aided brand awareness  fr notorieté aidée  fr notoriété assistée  fr notoriété suggérée  
1408 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca novetat terme pral.n f es novedad  en novelty  fr nouveauté  
1409 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca ull mitjà terme pral.n m ca nucli sin. compl.n m es altura de x  es núcleo  es ojo medio  en x-height  fr chasse moyenne  fr hauteur "x"  fr hauteur des minuscules "x"  
1410 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca número terme pral.n m es número  en issue  fr numéro  
1411 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca número de fax terme pral.n m es número de fax  en fax number  
1412 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca número de telèfon terme pral.n m es número de teléfono  en telephone number  
1413 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca número zero terme pral.n m es número cero  en advance copy  fr exemplaire de prépublication  fr numéro zéro  
1414 comunicació > publicitat > producció ca objectiu terme pral.n m es objetivo  en lens  
1415 comunicació ca objectiu de comunicació terme pral.n m es objetivo de comunicación  en communication objective  
1416 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca objectiu de màrqueting terme pral.n m es objetivo de marketing  en marketing goal  
1417 comunicació > publicitat > mitjans ca objectiu de mitjans terme pral.n m es objetivo de medios  
1418 comunicació > relacions públiques ca objectiu de patrocini terme pral.n m es objetivo de patrocinio  en sponsorship objective  
1419 comunicació > publicitat ca objectiu publicitari terme pral.n m es objetivo publicitario  en advertising goal  en advertising objective  fr objectif publicitaire  
1420 comunicació > publicitat > producció ca ull de peix terme pral.n m ca objectiu ull de peix sin. compl.n m es objetivo ojo de pez  es ojo de pez  en fish-eye  en fish-eye lens  
1421 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca observació terme pral.n f es observación  en observation  
1422 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca observació no participant terme pral.n f es observación no participante  es observación no participativa  en nonparticipant observation  
1423 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca observació participant terme pral.n f es observación participante  es observación participativa  en participant observation  
1424 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca obsolescència terme pral.n f es obsolescencia  en obsolescence  fr obsolescence  
1425 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca obsolescència planificada terme pral.n f ca obsolescència programada terme pral.n f es obsolescencia planificada  es obsolescencia programada  en planned obsolescence  fr obsolescence planifiée  fr obsolescence programmée  
1426 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor terme pral.n f ca OCIC siglan f es Oficina Comarcal de Información al Consumidor  es OCIC  
1427 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta terme pral.n f es oferta  en offer  
1428 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca oferta terme pral.n f es oferta  en supply  
1429 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca oferta terme pral.n f es oferta  en offer  
1430 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta autoliquidable terme pral.n f es oferta autoliquidable  en self-liquidating offer  en self-liquidating premium  fr offre auto-payante  fr offre autopayante  fr prime autopayante  
1431 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta de llançament terme pral.n f es oferta de lanzamiento  en introductory offer  fr offre de lancement  
1432 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta de preu terme pral.n f es oferta de precio  en money-off offer  en reduced price offer  fr offre à prix réduit  
1433 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta de producte addicional terme pral.n f es oferta de producto adicional  fr prime de produits en plus  fr prime produit plus  
1434 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta de promoció terme pral.n f ca oferta promocional terme pral.n f es oferta promocional  en promotional offer  
1435 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta de reembossament terme pral.n f ca oferta de reemborsament sin. compl.n f es oferta de reembolso  en cash refund offer  en money-refund offer  fr offre de remboursement  
1436 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca oferta de regal terme pral.n f es oferta de regalo  en premium offer  
1437 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca ofici terme pral.n m es oficio  en official note  
1438 comunicació ca oficial terme pral.adj es oficial  en official  
1439 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca oficina central terme pral.n f es oficina central  en head office [GB]  en headquarters  en home office [US]  
1440 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca oficina d'informació al consumidor terme pral.n f es oficina de información al consumidor  en consumer information office  
1441 comunicació > publicitat > mitjans ca Oficina de Justificació de la Difusió terme pral.n f ca OJD siglan f es Oficina de Justificación de la Difusión  es OJD  en Audit Bureau of Circulations  en ABC  fr Office de Justification de la Diffusion  fr OJD  
1442 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca Oficina Municipal d'Informació al Consumidor terme pral.n f ca OMIC siglan f es Oficina Municipal de Información al Consumidor  es OMIC  
1443 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca oligopoli terme pral.n m es oligopolio  en oligopoly  
1444 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca òmnibus terme pral.adj es ómnibus  en omnibus  
1445 comunicació > publicitat > mitjans ca onada terme pral.n f es oleada  en flight  en wave  fr vague  
1446 comunicació > publicitat > mitjans ca onada terme pral.n f es oleada  en wave  
1447 comunicació > publicitat > creació > redacció ca onomatopeia terme pral.n f es onomatopeya  en onomatopoeia  
1448 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca teleoperador | teleoperadora terme pral.n m, f ca operador | operadora sin. compl.n m, f es operador | operadora  es teleoperador | teleoperadora  en operator  en telemarketer  
1449 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca opi terme pral.n m es mupi  es opi  fr MUPI  
1450 comunicació > relacions públiques ca opinió pública terme pral.n f es opinión pública  en public opinion  fr opinion publique  
1451 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca oportunitat terme pral.n f es oportunidad  en opportunity  
1452 comunicació > publicitat > mitjans ca oportunitat de sentir terme pral.n f ca OTH siglan f es oportunidad de oír  es ODO  es OTH  en opportunity to hear  en OTH  fr occasion d'entendre  fr ODE  
1453 comunicació > publicitat > mitjans ca oportunitat de veure terme pral.n f ca OTS siglan f es oportunidad de ver  es ODV  es OTS  en opportunity to see  en OTS  fr occasion de voir  fr ODV  fr OTS  
1454 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca òptic terme pral.n m es óptico  es resumen óptico  
1455 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca ordinador terme pral.n m es ordenador  en computer  
1456 comunicació > publicitat > mitjans ca ordre d'inserció terme pral.n f ca ordre de compra terme pral.n f es orden de compra  es orden de inserción  es orden de publicidad  en advertisement order  en insertion order  fr ordre d'insertion  
1457 comunicació > publicitat ca ordre de treball terme pral.n f es orden de trabajo  en job order  en job ticket  en work order  
1458 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca organigrama terme pral.n m es organigrama  en organization chart  
1459 comunicació > publicitat > producció ca original terme pral.n m es original  en master  fr original  
1460 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca orla terme pral.n f es orla  en border  
1461 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca ortotipografia terme pral.n f ca ortografia tipogràfica sin. compl.n f es ortografía tipográfica  es ortotipografía  
1462 comunicació > publicitat > producció ca ozalid terme pral.n m es ozálida  es prueba ozálida  en whiteprint  fr épreuve ozalid  fr ozalid  
1463 comunicació > publicitat > producció ca pla americà terme pral.n m ca pla de tres quarts sin. compl.n m ca PA siglan m es plano americano  es plano de tres cuartos  es PA  en knee shot  en medium close shot  en three-quarter shot  en KS  en MCS  fr plan américain  
1464 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pagament per visió terme pral.n m ca PPV siglan m es pago por visión  es peaje por programa  es PPV  en pay-per-view  en PPV  fr paiement à l'émission  fr paiement à la consommation  fr PPV  
1465 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca pagaré terme pral.n m es pagaré  en promissory note  fr billet à ordre  
1466 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pàgina terme pral.n f ca plana sin. compl.n f es página  en page  fr page  
1467 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pàgina terme pral.n f es página  en page  
1468 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pàgina senar terme pral.n f ca pàgina dreta sin. compl.n f es página derecha  es página impar  en odd page  en right-hand page  fr belle page  fr page de droite  fr page impaire  
1469 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pàgina parella terme pral.n f ca pàgina esquerra sin. compl.n f es página izquierda  es página par  en even page  en left-hand page  fr page gauche  
1470 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca pàgina inicial terme pral.n f es página inicial  es página principal  en home page  fr page d'accueil  
1471 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pàgina interior terme pral.n f es página interior  en inner page  en inside page  fr page intérieure  
1472 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca pàgina web terme pral.n f es página web  en Web page  
1473 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pàgines grogues terme pral.n f pl es páginas amarillas  en yellow pages  
1474 comunicació > publicitat > creació > redacció ca palíndrom terme pral.n m es palíndromo  en palindrome  
1475 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca pancarta terme pral.n f es pancarta  en banner  fr calicot  
1476 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca panel terme pral.n m ca pànel sin. compl.n m es panel  en panel  fr panel  
1477 comunicació > publicitat > mitjans ca panel d'audiència terme pral.n m es panel de audiencia  en audience panel  
1478 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca panel de consumidors terme pral.n m es panel de consumidores  en consumer panel  
1479 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca panel de detallistes terme pral.n m es panel de detallistas  en retailer panel  
1480 comunicació > publicitat > producció ca panoràmica terme pral.n f es panorámica  en pan  en tilt  
1481 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca pantalla terme pral.n f es pantalla  en screen  
1482 comunicació > telecomunicacions ca pantalla de televisió terme pral.n f es pantalla de televisión  en television screen  
1483 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca pantalla tàctil terme pral.n f es pantalla táctil  en touch screen  
1484 comunicació > publicitat > producció ca paper terme pral.n m es papel  en paper  
1485 comunicació > publicitat > producció ca paper ceba terme pral.n m es papel cebolla  en copy paper  en copying paper  en onion skin paper  
1486 comunicació > publicitat > producció ca paper cuixé terme pral.n m ca paper estucat sin. compl.n m es papel cuché  es papel estucado  en coated paper  
1487 comunicació > publicitat > producció ca paper d'embalatge terme pral.n m ca paper d'embalar sin. compl.n m es papel de embalaje  es papel de embalar  en wrapping paper  
1488 comunicació > publicitat > producció ca paper d'impremta terme pral.n m ca paper d'impressió sin. compl.n m es papel de imprenta  es papel de impresión  es papel de imprimir  en printing paper  
1489 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca paper de carta terme pral.n m es papel de carta  en letter paper  en letterhead  
1490 comunicació > publicitat > producció ca paper òfset terme pral.n m es papel offset  en offset paper  
1491 comunicació > publicitat > producció ca paper premsa terme pral.n m es papel prensa  en newsprint  en newsprint paper  
1492 comunicació > publicitat > producció ca paper setinat terme pral.n m es papel satinado  en supercalendered paper  
1493 comunicació > publicitat > producció ca paper verjurat terme pral.n m es papel verjurado  en laid paper  
1494 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca papereria terme pral.n f es papelería  en stationery  fr papeterie  
1495 comunicació > publicitat > mitjans ca paquet terme pral.n m es paquete  en package  en package deal  fr achat groupé  
1496 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca paquet postal terme pral.n m es paquete postal  en parcel  en parcel post  
1497 comunicació > publicitat > creació > redacció ca paradoxa terme pral.n f es paradoja  en paradox  
1498 comunicació ca paràgraf terme pral.n m es parágrafo  es párrafo  en paragraph  
1499 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca paràgraf alemany terme pral.n m ca paràgraf modern terme pral.n m es párrafo alemán  es párrafo moderno  en flush paragraph  
1500 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca paràgraf francès terme pral.n m es párrafo colgante  es párrafo francés  en French paragraph  en hanging paragraph  
1501 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca paràgraf ordinari terme pral.n m es párrafo natural  es párrafo ordinario  en indented paragraph  en plain paragraph  fr paragraphe en retrait  
1502 comunicació > publicitat > creació > redacció ca paral·lelisme terme pral.n m es paralelismo  en parallelism  
1503 comunicació > publicitat > creació > redacció ca paronomàsia terme pral.n f es paronomasia  en paronomasia  
1504 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca participació de mercat terme pral.n f ca quota de mercat terme pral.n f es cuota de mercado  es participación de mercado  en market share  fr part de marché  
1505 comunicació > relacions públiques ca passi terme pral.n m es pase  en pass  fr laissez-passer  
1506 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca patent terme pral.n f es patente  en patent  
1507 comunicació > relacions públiques ca patrocinador | patrocinadora terme pral.n m, f es patrocinador | patrocinadora  en sponsor  fr commanditaire  fr parrain  fr parraineur | parraineuse  
1508 comunicació > relacions públiques ca patrocinar terme pral.v tr es patrocinar  en sponsor, to  fr commanditer  fr parrainer  
1509 comunicació > relacions públiques ca patrocinat | patrocinada terme pral.n m, f es patrocinado | patrocinada  en sponsored party  
1510 comunicació > relacions públiques ca patrocini terme pral.n m es patrocinio  en sponsoring  en sponsorship  fr commandite  fr parrainage  
1511 comunicació > relacions públiques ca patronat terme pral.n m es patronato  en board of trustees  
1512 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca pausa publicitària terme pral.n f ca tall publicitari sin. compl.n m es corte publicitario  es pausa publicitaria  en commercial break  
1513 comunicació > publicitat > creació > redacció ca postdata terme pral.n f ca post scriptum sin. compl.n m ca PD siglan f ca PS siglan m es posdata  es post scríptum  es postdata  es PD  es PS  en postscript  en PS  
1514 comunicació > publicitat > producció ca peça publicitària terme pral.n f es pieza publicitaria  
1515 comunicació > telecomunicacions ca penjar terme pral.v tr ca pujar terme pral.v tr es cargar  es subir  en upload, to  
1516 comunicació > publicitat > creació > ideació ca pensament lateral terme pral.n m es pensamiento lateral  en lateral thinking  
1517 comunicació > publicitat > creació > ideació ca pensament vertical terme pral.n m ca pensament lògic sin. compl.n m es pensamiento lógico  es pensamiento vertical  en vertical thinking  
1518 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca percepció terme pral.n f es percepción  en perception  
1519 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca percepció subliminar terme pral.n f es percepción subliminal  en subliminal perception  
1520 comunicació > publicitat > mitjans ca perfil d'audiència terme pral.n m es perfil de audiencia  en audience profile  
1521 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca perfil de consumidor terme pral.n m es perfil de consumidor  en consumer profile  
1522 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca publicació periòdica terme pral.n f ca periòdic sin. compl.n m es periódico  es publicación periódica  en journal  en periodical  en periodical publication  fr périodique  fr publication périodique  
1523 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca permeabilitat del mercat terme pral.n f es permeabilidad del mercado  en market permeability  en sensitivity of a market  fr perméabilité d'un marché  
1524 comunicació > relacions públiques ca personalitat terme pral.n f ca vip sin. compl.n m, f es personaje  es personalidad  es vip  en very important person  en VIP  
1525 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca personalitat terme pral.n f es personalidad  en personality  
1526 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca personalitat de marca terme pral.n f es personalidad de marca  en brand personality  
1527 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca personalització terme pral.n f es personalización  en personalization  
1528 comunicació > publicitat > creació > redacció ca personificació terme pral.n f es personificación  en personification  
1529 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca persuasió terme pral.n f es persuasión  en persuasion  fr persuasion  
1530 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca petició terme pral.n f es petición  en application  en request  fr demande  
1531 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca petit paquet terme pral.n m es pequeño paquete  en small packet  
1532 comunicació > publicitat > producció ca pla general terme pral.n m ca PG siglan m es plano general  es PG  en distance shot  en long shot  en LS  fr plan éloigne  fr plan général  fr plan lontain  fr PE  fr PG  
1533 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca pica terme pral.n f es pica  en pica  fr pica  
1534 comunicació > publicitat > producció ca pla picat terme pral.n m ca picat sin. compl.n m es picado  es plano picado  en high shot  en high-angle shot  
1535 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca pictograma terme pral.n m es pictograma  en pictogram  en pictograph  fr pictogramme  
1536 comunicació > publicitat > producció ca pla terme pral.n m es plano  en shot  fr plan  
1537 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca pla d'empresa terme pral.n m es plan de empresa  en business plan  
1538 comunicació ca pla de comunicació terme pral.n m es plan de comunicación  en communication plan  
1539 comunicació ca pla de comunicació de crisi terme pral.n m es plan de comunicación de crisis  en crisis communication plan  
1540 comunicació ca pla de comunicació externa terme pral.n m es plan de comunicación externa  en external communication plan  
1541 comunicació ca pla de comunicació integral terme pral.n m es plan de comunicación integral  
1542 comunicació ca pla de comunicació interna terme pral.n m es plan de comunicación interna  en internal communication plan  
1543 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca pla de màrqueting terme pral.n m es plan de marketing  en marketing plan  
1544 comunicació > publicitat > mitjans ca pla de mitjans terme pral.n m es plan de medios  en media plan  fr plan médias  
1545 comunicació > publicitat ca pla de publicitat terme pral.n m es plan de publicidad  en advertising plan  
1546 comunicació > publicitat > producció ca pla de recurs terme pral.n m es plano de recurso  en cutaway  en cutaway shot  fr plan de coupe  fr plan de secours  
1547 comunicació > relacions públiques ca pla de relacions públiques terme pral.n m es plan de relaciones públicas  en public relations plan  
1548 comunicació > publicitat > producció ca pla de situació terme pral.n m es plano de situación  en establishing shot  fr plan de situation  
1549 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca pla estratègic terme pral.n m es plan estratégico  en strategic plan  
1550 comunicació > publicitat > producció ca pla mitjà terme pral.n m ca PM siglan m es plano medio  es PM  
1551 comunicació > publicitat > producció ca pla mitjà curt terme pral.n m ca PMC siglan m es plano medio corto  es PMC  en medium close-up  en MCU  fr plan rapproché poitrine  
1552 comunicació > publicitat > producció ca pla mitjà llarg terme pral.n m ca PML siglan m es plano medio largo  es PML  en medium shot  en MS  fr plan rapproché taille  
1553 comunicació > publicitat > producció ca pla nadir terme pral.n m es plano nadir  es plano supino  
1554 comunicació > publicitat > producció ca pla objectiu terme pral.n m es plano objetivo  
1555 comunicació > publicitat > producció ca pla seqüència terme pral.n m es plano secuencia  en sequence shot  fr plan séquence  
1556 comunicació > publicitat > producció ca pla subjectiu terme pral.n m es plano subjetivo  en first person shot  en point-of-view shot  en subjective shot  en subjective-point-of-view shot  
1557 comunicació > publicitat > producció ca pla zenital terme pral.n m es plano cenital  es plano zenital  en overhead shot  fr plongée verticale  
1558 comunicació > publicitat ca plagi terme pral.n m es plagio  en plagiarism  fr plagiat  
1559 comunicació > publicitat > mitjans ca planificació de mitjans terme pral.n f es planificación de medios  en media planning  
1560 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca planificació estratègica terme pral.n f es planificación estratégica  en strategic planning  
1561 comunicació > publicitat ca planificador de mitjans | planificadora de mitjans terme pral.n m, f es planificador de medios | planificadora de medios  en media planner  
1562 comunicació > publicitat ca planificador estratègic | planificadora estratègica terme pral.n m, f es planificador de cuentas | planificadora de cuentas  es planificador estratégico | planificadora estratégica  en account planner  fr planificateur stratégique | planificatrice stratégique  
1563 comunicació > publicitat > creació ca plataforma estratègica terme pral.n f es plataforma estratégica  en copy platform  
1564 comunicació > publicitat > producció ca plató terme pral.n m es plató  en set  
1565 comunicació > publicitat > producció ca playback terme pral.n m es playback  en playback  
1566 comunicació > publicitat > producció ca plec terme pral.n m es pliego  en signature  
1567 comunicació > publicitat > producció ca plegat terme pral.n m ca plegatge terme pral.n m es doblado  es plegado  en folding  fr pliage  fr pliure  
1568 comunicació > publicitat > producció ca plegat en acordió terme pral.n m es plegado en acordeón  es plegado en zigzag  en accordion folding  en concertina folding  en zig-zag folding  fr pliure accordéon  fr pliure en accordéon  
1569 comunicació > publicitat > producció ca plegat en creu terme pral.n m ca plegat en angle recte sin. compl.n m es plegado en ángulo recto  es plegado en cruz  es plegado transversal  en chopper folding  en cross folding  en right angle folding  
1570 comunicació > publicitat > producció ca plegat paral·lel terme pral.n m es plegado paralelo  en parallel folding  
1571 comunicació > publicitat > creació > ideació ca pluja d'idees terme pral.n f es brainstorming  es tormenta de ideas  en brainstorming  fr brainstorming  fr remue-méninges  
1572 comunicació > publicitat ca publicitat en el punt de venda terme pral.n f ca PLV siglan f es publicidad en el lugar de venta  es publicidad en el punto de venta  es PLV  es PPV  en point of purchase advertising  en point of sale advertising  en POP advertising  fr publicité sur le lieu de vente  fr PLV  
1573 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca univers terme pral.n m ca població sin. compl.n f es población  es universo  en population  en universe  
1574 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca poder adquisitiu terme pral.n m es poder adquisitivo  es poder de compra  en purchasing power  fr pouvoir d'achat  
1575 comunicació > publicitat > producció ca policromia terme pral.n f es policromía  en full-color printing  en multicolor printing  fr polychromie  
1576 comunicació ca polisèmia terme pral.n f es polisemia  en polysemy  
1577 comunicació ca polisèmic -a terme pral.adj es polisémico -ca  en polysemic  en polysemous  
1578 comunicació > publicitat > creació > redacció ca polisíndeton terme pral.n m es polisíndeton  en polysyndeton  
1579 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca política terme pral.n f es política  en policy  fr politique  
1580 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca política comercial terme pral.n f es política comercial  en marketing policy  fr politique commerciale  
1581 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca política d'empresa terme pral.n f es política de empresa  en business policy  en company policy  fr politique générale de l'entreprise  
1582 comunicació ca política de comunicació terme pral.n f es política de comunicación  en communication policy  
1583 comunicació ca política lingüística terme pral.n f es política lingüística  en language policy  
1584 comunicació > publicitat > mitjans ca ponderació terme pral.n f es ponderación  en weighting  fr pondération  
1585 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca portada terme pral.n f es portada  en cover  en cover page  en first cover  en front cover  fr couverture  fr page de couverture  fr première page  
1586 comunicació > relacions públiques ca portaveu terme pral.n m, f es portavoz  en spokesman [m] | spokeswoman [f]  en spokesperson  
1587 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca posicionament terme pral.n m es posicionamiento  en positioning  fr positionnement  
1588 comunicació > publicitat > producció ca positiu terme pral.n m es positivo  en positive  fr positif  
1589 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca postal terme pral.n f ca targeta postal terme pral.n f es postal  es tarjeta postal  en postal card [US]  en postcard [GB]  
1590 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca postal publicitària terme pral.n f es postal publicitaria  en advertising postcard  
1591 comunicació > publicitat > producció ca postimatge de tancament terme pral.n f es after pack  en after pack  fr plan tampon  
1592 comunicació > publicitat > producció ca postproducció terme pral.n f es postproducción  en postproduction  fr post-production  
1593 comunicació > publicitat > investigació ca posttest terme pral.n m es post-test  en post-test  fr post-enquête  fr post-test  
1594 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca potencial de mercat terme pral.n m es potencial de mercado  en market potential  fr potentiel de marché  
1595 comunicació > publicitat > producció ca primer pla terme pral.n m ca PP siglan m es primer plano  es PP  en close-up  en CU  fr gros plan  fr plan serré  
1596 comunicació > relacions públiques ca precedència terme pral.n f es precedencia  en precedence  en precedency  fr préséance  
1597 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca preferència de marca terme pral.n f es preferencia de marca  en brand preference  fr préférence pour la marque  
1598 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca pregunta d'elecció múltiple terme pral.n f es pregunta de elección múltiple  en multichoice question  en multiple-choice question  fr question à choix multiple  
1599 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca pregunta de control terme pral.n f es pregunta de control  en control question  fr question de contrôle  
1600 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca pregunta dicotòmica terme pral.n f es pregunta dicotómica  en dichotomous question  en two-choice question  fr question dichotomique  
1601 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca pregunta filtre terme pral.n f es pregunta filtro  en filter question  fr question filtre  
1602 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca pregunta oberta terme pral.n f es pregunta abierta  en open question  en open-ended question  fr question ouverte  
1603 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca pregunta tancada terme pral.n f es pregunta cerrada  en closed question  en closed-ended question  fr question fermée  
1604 comunicació > publicitat > producció ca preimpressió terme pral.n f es preimpresión  en prepress  en preprinting  
1605 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca prejudici terme pral.n m es prejuicio  en prejudice  
1606 comunicació > publicitat > producció ca premaqueta terme pral.n f es premaqueta  en layout  fr pré-maquette  fr prémaquette  
1607 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca premi terme pral.n m es premio  en premium  en prize  fr prix  
1608 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca premsa terme pral.n f es prensa  en press  en print media  fr presse  
1609 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca premsa gratuïta terme pral.n f es prensa gratuita  en free-circulation publications  fr presse gratuite  
1610 comunicació > publicitat > producció ca preproducció terme pral.n f es preproducción  en preproduction  fr pré-production  
1611 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca prescriptor | prescriptora terme pral.n m, f es prescriptor | prescriptora  en prescriptor  fr préconisateur | préconisatrice  fr prescripteur | prescriptrice  
1612 comunicació > publicitat ca presentació d'agència terme pral.n f es presentación de agencia  en agency presentation  fr présentation d'agence  fr spéculative  
1613 comunicació > publicitat ca presentació de campanya terme pral.n f es presentación de campaña  en campaign presentation  fr présentation d'une campagne  
1614 comunicació > publicitat > mitjans ca pressió publicitària terme pral.n f es presión publicitaria  en advertising pressure  en advertising weight  fr pression publicitaire  
1615 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca pressupost terme pral.n m es presupuesto  en budget  
1616 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca pressupost terme pral.n m es presupuesto  en budget  en estimate  fr devis  
1617 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca pressupost terme pral.n m es presupuesto  en budget  
1618 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca pressupost comercial terme pral.n m es presupuesto comercial  en marketing budget  en sales budget  fr budget commercial  
1619 comunicació > publicitat ca pressupost publicitari terme pral.n m es presupuesto de publicidad  es presupuesto publicitario  en advertising appropiation  en advertising budget  fr budget de publicité  fr budget publicitaire  
1620 comunicació > publicitat > investigació ca pretest terme pral.n m es pretest  en pre-test  fr pré-enquête  fr pré-test  
1621 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu terme pral.n m es precio  en price  
1622 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu a l'engròs terme pral.n m es precio al por mayor  en wholesale price  fr prix de gros  
1623 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu al detall terme pral.n m ca preu a la menuda sin. compl.n m es precio al por menor  en retail price  
1624 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu d'oferta terme pral.n m es precio de oferta  en sale price  
1625 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de cost terme pral.n m es precio de coste  en cost price  
1626 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de desnatació terme pral.n m es precio de descremación  en skimming price  fr prix d'écrémage  
1627 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de liquidació terme pral.n m es precio de liquidación  en closing-down price  
1628 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de llançament terme pral.n m es precio de lanzamiento  en introductory price  
1629 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de mercat terme pral.n m es precio de mercado  en market price  fr prix de marché  fr valeur marchande  
1630 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de penetració terme pral.n m es precio de penetración  en penetration price  fr prix d'incitation  
1631 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de prestigi terme pral.n m es precio de prestigio  en prestige price  
1632 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca preu de promoció terme pral.n m ca preu promocional terme pral.n m es precio de promoción  es precio promocional  en promotional price  fr prix promotionnel  
1633 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de saldo terme pral.n m es precio de saldo  
1634 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de tarifa terme pral.n m es precio de tarifa  en list price  
1635 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de venda terme pral.n m es precio de venta  en selling price  
1636 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de venda al públic terme pral.n m ca PVP siglan m es precio de venta al público  es PVP  en consumer price  en retail price  
1637 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu de venda recomanat terme pral.n m es precio de venta recomendado  es precio recomendado  en suggested price  en suggested retail price  fr prix conseillé  fr prix de vente conseillé  
1638 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu fix terme pral.n m es precio fijo  en fixed price  
1639 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu net terme pral.n m es precio neto  en net price  
1640 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu net terme pral.n m es precio neto  
1641 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu psicològic terme pral.n m es precio psicológico  en psychological price  
1642 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu rebaixat terme pral.n m es precio rebajado  en reduced price  fr prix reduit  
1643 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca preu únic terme pral.n m es precio único  en one price  
1644 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca previsió de la demanda terme pral.n f es previsión de la demanda  en demand forecast  
1645 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca previsió de vendes terme pral.n f es previsión de ventas  en sales forecast  
1646 comunicació > publicitat > producció ca primera còpia terme pral.n f es primera copia  en first trial composite  en first trial composite print  
1647 comunicació > publicitat > investigació ca primera menció terme pral.n f es top of mind  en top of mind  fr top of mind  
1648 comunicació > relacions públiques ca procediment d'acollida terme pral.n m es procedimiento de acogida  en reception procedure  fr procédure d'accueil  
1649 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca procés d'adopció terme pral.n m es proceso de adopción  en adoption process  
1650 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca procés de decisió de compra terme pral.n m es proceso de decisión de compra  en buying decision process  
1651 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca procés de difusió terme pral.n m es proceso de difusión  en diffusion process  fr processus de diffusion  
1652 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca processador de textos terme pral.n m es procesador de textos  en text processor  en word processor  
1653 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca processament de textos terme pral.n m ca tractament de textos terme pral.n m es procesamiento de textos  es tratamiento de textos  en text processing  en word processing  
1654 comunicació > publicitat > producció ca producció terme pral.n f es producción  en production  fr production  
1655 comunicació > publicitat > producció ca producció terme pral.n f es producción  en production  fr fabrication publicitaire  
1656 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte terme pral.n m es producto  en product  
1657 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte augmentat terme pral.n m es producto aumentado  es producto incrementado  en augmented product  
1658 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte complementari terme pral.n m es producto complementario  en complementary product  fr produit complémentaire  
1659 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte d'especialitat terme pral.n m es producto de especialidad  en specialty good  en specialty product  fr bien spécialisé  fr produit de spécialité  
1660 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte de compra habitual terme pral.n m es producto de compra habitual  es producto de conveniencia  en convenience good  en convenience product  fr bien banal  fr produit banal  fr produit courant  fr produit d'achat courant  
1661 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte de consum terme pral.n m es producto de consumo  en consumer product  
1662 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte de reclam terme pral.n m es producto de reclamo  es producto gancho  en loss leader  fr produit d'appel  fr produit d'attraction  
1663 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte esperat terme pral.n m es producto esperado  en expected product  
1664 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte genèric terme pral.n m es producto genérico  en core product  en generic product  
1665 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte genèric terme pral.n m es producto genérico  en generic product  fr produit générique  
1666 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte industrial terme pral.n m es producto industrial  en industrial product  
1667 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte paritari terme pral.n m es me-too product  en me-too product  fr me-too product  fr produit d'imitation  fr produit moi-aussi  
1668 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte potencial terme pral.n m es producto potencial  en potential product  
1669 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca producte substitutiu terme pral.n m es producto sustitutivo  en substitute product  en substitutive product  fr bien de substitution  fr produit de substitution  
1670 comunicació > publicitat ca productor | productora terme pral.n m, f es productor | productora  en producer  fr producteur | productrice  
1671 comunicació > publicitat ca productora terme pral.n f es productora  en producing house  en production company  
1672 comunicació > publicitat > producció ca profunditat de camp terme pral.n f es profundidad de campo  en depth of field  fr profondeur de champ  
1673 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca profunditat de línia terme pral.n f es profundidad de línea  en depth of the product mix  
1674 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca programa terme pral.n m es programa  en program  en programme  fr émission  fr programme  
1675 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca programa terme pral.n m es programa  en program  en programme  
1676 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca programa terme pral.n m es programa  en program  en programme  
1677 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca programa d'identitat visual terme pral.n m es programa de identidad visual  en visual identity program  
1678 comunicació > relacions públiques ca programa de relacions públiques terme pral.n m es programa de relaciones públicas  en public relations program  
1679 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca programació terme pral.n f es programación  en program  en programme  fr programme  
1680 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca programació terme pral.n f es programación  en program  en programme  fr programme  
1681 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca programari terme pral.n m es equipo lógico  es logical  es software  en software  
1682 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca projecció terme pral.n f es pase  en appearance  en run  fr passage  
1683 comunicació ca projecte d'empresa terme pral.n m es proyecto de empresa  en corporate project  en corporate scheme  fr projet d'entreprise  
1684 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca projector terme pral.n m es proyector  en projector  
1685 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca projector de diapositives terme pral.n m es proyector de diapositivas  en slide projector  
1686 comunicació > publicitat > creació > ideació ca promesa terme pral.n f es promesa  en advertising promise  en promise  fr promesse  
1687 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca promoció de vendes terme pral.n f es promoción de ventas  en sales promotion  fr promotion des ventes  
1688 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca promoció en el punt de venda terme pral.n f es promoción en el punto de venta  en in-store promotion  en in-store sales promotion  fr promotion sur le lieu de vente  
1689 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca promocional terme pral.adj es promocional  en promotional  fr promotionnel -elle  it promozionale  
1690 comunicació > relacions públiques ca propaganda terme pral.n f es propaganda  en propaganda  
1691 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca propietari de llistes | propietària de llistes terme pral.n m, f es propietario de listas | propietaria de listas  en list owner  
1692 comunicació > publicitat > creació ca proposició única de venda terme pral.n f ca USP siglan f es proposición única de venta  es USP  en unique selling proposition  en USP  fr argument publicitaire unique  fr proposition exclusive de vente  fr proposition unique de vente  fr USP  
1693 comunicació > publicitat > producció ca prospecte terme pral.n m es prospecto  
1694 comunicació > publicitat > producció ca prospecte terme pral.n m es prospecto  
1695 comunicació > relacions públiques ca protocol terme pral.n m es protocolo  en etiquette  en protocol  
1696 comunicació > telecomunicacions ca protocol de comunicació terme pral.n m ca protocol de transmissió terme pral.n m es protocolo de comunicación  es protocolo de transmisión  en communication protocol  en transmission protocol  
1697 comunicació > relacions públiques ca protocol oficial terme pral.n m es protocolo oficial  en official protocol  
1698 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca prototip terme pral.n m es prototipo  en prototype  
1699 comunicació > publicitat > producció ca prova d'impremta terme pral.n f ca prova sin. compl.n f es prueba  es prueba de imprenta  en print proof  en proof  fr épreuve  
1700 comunicació > publicitat > producció ca prova de color terme pral.n f es prueba de color  en color proof  
1701 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca prova de compra terme pral.n f es prueba de compra  en proof of purchase  
1702 comunicació > publicitat > producció ca prova de gravador terme pral.n f es prueba de grabador  en engraver's proof  fr épreuve de photograveur  
1703 comunicació > publicitat > producció ca prova digital terme pral.n f es prueba digital  en digital color proof  
1704 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca prova gratuïta terme pral.n f es prueba gratuita  en free trial  en trial offer  fr essai gratuit  fr essai-promotion  
1705 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca proveïdor | proveïdora terme pral.n m, f es proveedor | proveedora  en supplier  
1706 comunicació > telecomunicacions ca proveïdor d'Internet terme pral.n m es proveedor de acceso a Internet  es proveedor de servicios de Internet  en Internet access provider  en Internet service provider  
1707 comunicació > publicitat > creació > ideació ca psicodrama terme pral.n m es psicodrama  en psychodrama  en role-playing  fr psycodrame  
1708 comunicació > publicitat > investigació ca psicogalvanòmetre terme pral.n m es psicogalvanómetro  en psychogalvanometer  fr psychogalvanomètre  
1709 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca psicografia terme pral.n f es psicografía  en psychographics  
1710 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca psicogràfic -a terme pral.adj es psicográfico -ca  en psychographic  
1711 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca psicologia terme pral.n f es psicología  es sicología  en psychology  
1712 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca psicologia social terme pral.n f ca psicosociologia sin. compl.n f ca sociopsicologia sin. compl.n f es psicología social  es psicosociología  es sociopsicología  en social psychology  
1713 comunicació ca públic terme pral.n m es público  en audience  en public  
1714 comunicació ca públic d'interès terme pral.n m es grupo de interés  es público de interés  en interest group  en stakeholder  fr groupe d'intérêt  fr groupe intéressé  fr partie concertée  fr partie intéressée  
1715 comunicació ca públic extern terme pral.n m es público externo  en external public  
1716 comunicació ca públic intern terme pral.n m es público interno  en internal public  
1717 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca publicació terme pral.n f es publicación  en publication  fr publication  
1718 comunicació > relacions públiques ca publicació d'empresa terme pral.n f es publicación de empresa  en corporate publication  
1719 comunicació > relacions públiques ca publicació d'esdeveniment terme pral.n f es publicación de acontecimiento  es publicación de evento  en event publication  
1720 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca publicació electrònica terme pral.n f es publicación electrónica  en electronic publication  
1721 comunicació > relacions públiques ca publicació oficial terme pral.n f es publicación oficial  en government publication  en official publication  fr publication officielle  
1722 comunicació > publicitat ca publicitari | publicitària terme pral.n m, f es publicitario | publicitaria  en advertising man [m] | advertising woman [f]  en advertising person  fr publicitaire  it pubblicitario | pubblicitaria  
1723 comunicació > publicitat ca publicitari -ària terme pral.adj es publicitario -ria  
1724 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca publicitat adjunta terme pral.n f es bill stuffer  en bill enclosure  en bill insert  en bill stuffer  en envelope stuffer  en statement stuffer  fr publicité avec facture  
1725 comunicació > publicitat ca publicitat aèria terme pral.n f es publicidad aérea  en aerial advertising  en sky advertising  fr publicité aérienne  
1726 comunicació > publicitat ca publicitat als transports públics terme pral.n f es publicidad en los transportes públicos  en transit advertising  en transport advertising [GB]  en transportation advertising [US]  fr affichage-transport  fr publicité dans les moyens de transport  fr publicité transport  
1727 comunicació > publicitat ca publicitat audiovisual terme pral.n f es publicidad audiovisual  en audiovisual advertising  fr publicité audiovisuelle  
1728 comunicació > publicitat ca publicitat comparativa terme pral.n f es publicidad comparativa  en comparative advertising  
1729 comunicació > publicitat ca publicitat connotativa terme pral.n f es publicidad connotativa  en connotative advertising  
1730 comunicació > publicitat ca publicitat d'intriga terme pral.n f ca publicitat de suspens terme pral.n f es publicidad de intriga  en teaser advertising  
1731 comunicació > publicitat ca publicitat de marca terme pral.n f es publicidad de marca  en brand advertising  fr publicité de marque  
1732 comunicació > publicitat ca publicitat de producte terme pral.n f es publicidad de producto  en product advertising  fr publicité produit  
1733 comunicació > publicitat ca publicitat denotativa terme pral.n f es publicidad denotativa  en denotative advertising  
1734 comunicació > publicitat ca publicitat deslleial terme pral.n f es publicidad desleal  en unfair advertising  
1735 comunicació > publicitat ca publicitat directa terme pral.n f es publicidad directa  en direct advertising  en direct response advertising  fr publicité directe  
1736 comunicació > publicitat ca publicitat emocional terme pral.n f es publicidad emocional  en emotional advertising  
1737 comunicació > publicitat ca publicitat enganyosa terme pral.n f es publicidad engañosa  en deceptive advertising  en misleading advertising  fr publicité mensongère  fr publicité trompeuse  
1738 comunicació > publicitat ca publicitat estàtica terme pral.n f es publicidad estática  en arena advertising  en perimeter advertising  
1739 comunicació > publicitat ca publicitat exterior terme pral.n f es publicidad exterior  en outdoor advertising  fr publicité extérieure  
1740 comunicació > publicitat ca publicitat genèrica terme pral.n f es publicidad genérica  en cooperative advertising  en horizontal advertising  fr publicité générique  
1741 comunicació > publicitat ca publicitat global terme pral.n f es publicidad global  en global advertising  
1742 comunicació > publicitat ca publicitat il·lícita terme pral.n f es publicidad ilícita  en illicit advertising  
1743 comunicació > publicitat ca publicitat impresa terme pral.n f es publicidad gráfica  es publicidad impresa  en print advertising  fr publicité imprimée  
1744 comunicació ca publicitat institucional terme pral.n f es publicidad institucional  en public advertising  
1745 comunicació > publicitat ca publicitat interactiva terme pral.n f es publicidad interactiva  en interactive advertising  
1746 comunicació > publicitat ca publicitat lluminosa terme pral.n f es publicidad luminosa  en electric sign advertising  fr publicité lumineuse  
1747 comunicació > publicitat ca publicitat mancomunada terme pral.n f es publicidad colectiva  es publicidad mancomunada  en cooperative advertising  
1748 comunicació > publicitat ca publicitat negativa terme pral.n f es publicidad negativa  
1749 comunicació > publicitat ca publicitat oficial terme pral.n f es publicidad oficial  en legal advertising  fr publicité légale  
1750 comunicació > publicitat ca publicitat per correu terme pral.n f es publicidad por correo  en direct-mail advertising  fr publicité par correspondance  fr publicité par courrier  
1751 comunicació > publicitat ca publicitat racional terme pral.n f es publicidad racional  en reason-why advertising  
1752 comunicació > publicitat ca publicitat recordatòria terme pral.n f es publicidad de recuerdo  en reminder advertising  
1753 comunicació > publicitat ca publicitat redaccional terme pral.n f es publicidad redaccional  en editorial advertising  fr publicité rédactionelle  
1754 comunicació > publicitat ca publicitat subliminar terme pral.n f es publicidad subliminal  en subliminal advertising  
1755 comunicació > publicitat ca publicitat testimonial terme pral.n f es publicidad testimonial  en endorsement advertising  en testimonial advertising  fr publicité testimoniale  
1756 comunicació > publicitat ca publiinformació terme pral.n f ca publicity sin. compl.n f es publicity  en publicity  fr information publicitaire  fr information rédactionnelle  
1757 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca publicorreu terme pral.n m es publicorreo  
1758 comunicació > publicitat > producció ca publireportatge terme pral.n m es publirreportaje  en infomercial  fr publi-reportage  fr publiredactionnel  fr publireportage  
1759 comunicació > publicitat > producció ca publireportatge terme pral.n m es publirreportaje  en advertorial  
1760 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca publitramesa terme pral.n f es mailing  en mailing  en mailing piece  en package  
1761 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca publitramesa única terme pral.n f es mailing de un solo producto  es one-shot mailing  en one-shot mailing  
1762 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca punt terme pral.n m ca punt tipogràfic terme pral.n m es punto  es punto tipográfico  en point  en typographic point  fr point typographique  
1763 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca punt calent terme pral.n m es punto caliente  en hot point  en hot spot  fr point chaud  
1764 comunicació > publicitat > mitjans ca punt de ràting terme pral.n m es punto de rating  en rating point  
1765 comunicació > publicitat > mitjans ca punt de ràting ponderat terme pral.n m ca QRP siglan m es quality rating point  es QRP  en quality rating point  en QRP  
1766 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca punt de venda terme pral.n m es lugar de venta  es punto de venta  en outlet  en point of sale  fr lieu de vente  fr point de vente  
1767 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca punt feble terme pral.n m es punto débil  en weakness  
1768 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca punt fort terme pral.n m es punto fuerte  en strength  
1769 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca punt fred terme pral.n m es punto frío  en cool point  en cool spot  
1770 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca punts regal terme pral.n m pl es puntos regalo  en trading stamps  fr points-cadeau  fr timbres-prime  
1771 comunicació ca puntuació terme pral.n f es puntuación  en punctuation  
1772 comunicació > publicitat > investigació ca pupil·lòmetre terme pral.n m es pupilómetro  en pupilometer  fr pupillomètre  
1773 comunicació > publicitat > mitjans ca PUR terme pral.n m es PUR  en PUR  
1774 comunicació > publicitat > mitjans ca PUT terme pral.n m es PUT  en PUT  
1775 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca quadratí terme pral.n m es cuadratín  en em  en em space  
1776 comunicació > publicitat > producció ca quadre terme pral.n m es cuadro  en frame  
1777 comunicació > publicitat > producció ca quadricromia terme pral.n f ca tetracromia sin. compl.n f es cuatricromía  es tetracromía  en four-color process  fr quadrichromie  
1778 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca quart de pàgina terme pral.n m es cuarto de página  en quarter page  fr annonce quart de page  fr quart de page  
1779 comunicació > relacions públiques ca queixa terme pral.n f es queja  en complaint  
1780 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca qüestionari terme pral.n m es cuestionario  en questionnaire  fr questionnaire  
1781 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca qüestionari d'autocompleció terme pral.n m es cuestionario autoadministrado  en self-administered questionnaire  fr questionnaire auto-administré  
1782 comunicació > publicitat > creació > redacció ca quiasme terme pral.n m es quiasmo  en chiasmus  
1783 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca quiosc terme pral.n m es kiosco  es quiosco  en newsstand  fr kiosque  
1784 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca quitança terme pral.n f es finiquito  en clearance certificate  en settlement  
1785 comunicació > publicitat > mitjans ca quota terme pral.n f es cuota  es participación de audiencia  es share  en share  en share of audience  
1786 comunicació > publicitat ca quota de presència publicitària terme pral.n f es porcentaje de presencia publicitaria  es share of voice  en share of voice  fr part de voix  fr share of voice  
1787 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca quota de vendes terme pral.n f es cuota de ventas  en sales quota  fr quota de vente  
1788 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca recerca i desenvolupament terme pral.n f ca R+D siglan f es investigación y desarrollo  es I+D  en research and development  en R & D  
1789 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca ràdio terme pral.n f es radio  en radio  fr radio  
1790 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca ràdio terme pral.n f es radio  en radio  
1791 comunicació > telecomunicacions ca radiodifusió terme pral.n f es radiodifusión  en broadcasting  
1792 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca radiooient terme pral.n m, f es radioyente  en listener  fr auditeur | auditrice  
1793 comunicació > publicitat > producció ca ràfega terme pral.n f es ráfaga  
1794 comunicació > publicitat > producció ca raima terme pral.n f es resma  en ream  fr rame  
1795 comunicació > publicitat > mitjans ca rànquing de suports terme pral.n m es ranking de soportes  
1796 comunicació > publicitat > mitjans ca ràpel terme pral.n m es rappel  en bonus  en rebate  fr dégressif  
1797 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca ràpel terme pral.n m es rappel  en rebate  
1798 comunicació > publicitat > mitjans ca ràting terme pral.n m es rating  en rating  fr cote  
1799 comunicació ca retroacció terme pral.n f ca realimentació sin. compl.n f es realimentación  es retroalimentación  en feedback  fr rétroaction  
1800 comunicació > publicitat > creació ca reason-why terme pral.n f es reason-why  en reason-why  fr reason why  
1801 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca rebaixes terme pral.n f pl es rebajas  es venta en rebajas  en sale  fr solde  
1802 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca rebaixes terme pral.n f pl es rebajas  
1803 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca rebut terme pral.n m es recibo  en receipt  en voucher  
1804 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca recàrrec terme pral.n m es recargo  en surcharge  
1805 comunicació > publicitat > mitjans ca recàrrec terme pral.n m es recargo  en surcharge  
1806 comunicació ca recepció terme pral.n f es recepción  en reception  en walk-in service  fr bureau d'accueil  fr service d'accueil  
1807 comunicació > relacions públiques ca recepció terme pral.n f es recepción  en reception  en welcome party  en welcome reception  
1808 comunicació > relacions públiques ca recepció terme pral.n f es recepción  en reception  en welcome reception  en welcoming party  
1809 comunicació ca recepcionista terme pral.n m, f es recepcionista  en receptionist  
1810 comunicació ca receptor terme pral.n m es receptor  en receiver  
1811 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca reclam terme pral.n m es reclamo  
1812 comunicació > relacions públiques ca reclamació terme pral.n f es reclamación  en claim  
1813 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca reconeixement de marca terme pral.n m es reconocimiento de marca  en brand identification  en brand recognition  fr reconnaisance de la marque  
1814 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca record espontani terme pral.n m es recuerdo espontáneo  en spontaneous recall  en unaided recall  fr souvenir spontané  
1815 comunicació > publicitat > investigació ca record publicitari terme pral.n m es recuerdo publicitario  en advertising recall  
1816 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca record suggerit terme pral.n m es recuerdo sugerido  en aided recall  en prompted recall  fr rappel assisté  fr souvenir aidé  fr souvenir assisté  
1817 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca recurs terme pral.n m es recurso  en appeal  
1818 comunicació > publicitat > creació > redacció ca redacció publicitària terme pral.n f es redacción publicitaria  en copywriting  
1819 comunicació > publicitat ca redactor publicitari | redactora publicitària terme pral.n m, f ca redactor | redactora sin. compl.n m, f es redactor | redactora  es redactor publicitario | redactora publicitaria  en copy  en copywriter  fr rédacteur | rédactrice  fr rédacteur publicitaire | rédactrice publicitaire  
1820 comunicació ca redundància terme pral.n f es redundancia  en redundancy  
1821 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca referència terme pral.n f es referencia  en reference  
1822 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca reforç terme pral.n m es refuerzo  en reinforcement  
1823 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca regal terme pral.n m es regalo  en gift  en premium  fr prime  
1824 comunicació > relacions públiques ca regal d'empresa terme pral.n m es regalo de empresa  en business gift  
1825 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca regal diferit terme pral.n m es regalo diferido  en send-away premium  fr offre différée  fr prime différée  
1826 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca regal directe terme pral.n m es regalo directo  en direct premium  fr prime de remise immédiate  fr prime directe  
1827 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca regal publicitari terme pral.n m es regalo publicitario  en advertising specialty [US]  en give away  fr cadeau publicitaire  
1828 comunicació ca registre terme pral.n m es registro  en register  
1829 comunicació > publicitat > producció ca registre terme pral.n m es registro  en register  en registration  fr repérage  
1830 comunicació > publicitat > producció ca registre terme pral.n m es registro  en register  en registration  fr registre  
1831 comunicació > relacions públiques ca relacions públiques terme pral.n m, f ca tècnic en relacions públiques | tècnica en relacions públiques terme pral.n m, f es relaciones públicas  es técnico en relaciones públicas | técnica en relaciones públicas  en public relations officer  fr rélationniste  fr spécialiste des relations publiques  
1832 comunicació > relacions públiques ca relacions públiques terme pral.n f pl ca RP siglan f pl es relaciones públicas  es RP  en public relations  en PR  fr relations publiques  fr RP  
1833 comunicació > relacions públiques ca relacions públiques externes terme pral.n f pl es relaciones públicas externas  en external public relations  
1834 comunicació > relacions públiques ca relacions públiques internes terme pral.n f pl es relaciones públicas internas  en internal public relations  fr relations publiques internes  
1835 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca rellançament terme pral.n m es relanzamiento  
1836 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca remitent terme pral.n m, f es remitente  en sender  
1837 comunicació > publicitat ca remuneració d'agència terme pral.n f es remuneración de agencia  en remuneration of advertising agency  fr remuneration  
1838 comunicació > publicitat ca report de situació terme pral.n m es status report  en status report  fr rapport d'activité  fr rapport d'état  fr rapport de développment  
1839 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca reposicionament terme pral.n m es reposicionamiento  en repositioning  
1840 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca reputació de marca terme pral.n f es reputación de marca  en brand reputation  
1841 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca resolució terme pral.n f ca resolució administrativa terme pral.n f es resolución  es resolución administrativa  en resolution  
1842 comunicació > relacions públiques ca responsabilitat social terme pral.n f es responsabilidad social  en social responsability  
1843 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca responsable de fitxer terme pral.n m, f es responsable de fichero  en controller of the file  fr responsable d'un fichier  
1844 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca resposta terme pral.n f es respuesta  en inquiry  en response  fr remontée  fr réponse  
1845 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca resposta terme pral.n f es respuesta  en response  
1846 comunicació > relacions públiques ca retall de premsa terme pral.n m es recorte de prensa  en clipping  en cutting  en press clipping  en press cutting  fr coupure de presse  
1847 comunicació > publicitat > creació > ideació ca retall de vida terme pral.n m es trozo de vida  en slice of life  fr tranche de vie  
1848 comunicació > publicitat > creació > redacció ca reticència terme pral.n f es reticencia  fr réticence  
1849 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca retícula terme pral.n f es pauta  es retícula  en grid  
1850 comunicació > publicitat > producció ca retiratge terme pral.n m es retiración  en backing-up  en perfecting  fr retiration  
1851 comunicació > publicitat > producció ca retoc terme pral.n m es retoque  en retouch  fr retouche  
1852 comunicació > publicitat ca retocador | retocadora terme pral.n m, f es retocador | retocadora  en retoucher  fr retoucheur | retoucheuse  
1853 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca rètol terme pral.n m es rótulo  en sign  fr panonceau  
1854 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca rètol d'establiment terme pral.n m es rótulo de establecimiento  en outdoor sign  en trade sign  fr enseigne  fr enseigne extérieure  
1855 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca rètol lluminós terme pral.n m es luminoso  es rótulo luminoso  en electric sign  fr caisson lumineux  fr enseigne lumineuse  
1856 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca retolació terme pral.n f es rotulación  en signs  
1857 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca retolista terme pral.n m, f es rotulista  en sign painter  fr dessinateur de lettres | dessinatrice de lettres  
1858 comunicació > publicitat > creació > redacció ca retòrica terme pral.n f es retórica  en rhetoric  fr rhétorique  
1859 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca retractilar terme pral.v tr es retractilar  en shrink wrap, to  
1860 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca retroprojector terme pral.n m es retroproyector  en overhead projector  
1861 comunicació > relacions públiques ca reunió terme pral.n f es reunión  en gathering  en meeting  
1862 comunicació > publicitat > producció ca revelatge terme pral.n m es revelado  en developing  
1863 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca revista terme pral.n f es revista  en magazine  en review  fr revue  
1864 comunicació > relacions públiques ca revista d'empresa terme pral.n f es boletín de empresa  es boletín de información  es periódico de empresa  es revista de empresa  en house journal  en house organ  en newsletter  fr bulletin d'entreprise  fr bulletin de nouvelles  fr bulletin maison  fr journal d'entreprise  fr journal maison  fr lettre d'informations  
1865 comunicació > publicitat > creació > redacció ca rima terme pral.n f es rima  en rhyme  
1866 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca robapàgines terme pral.n m ca trencapàgines terme pral.n m es robapáginas  es rompepáginas  en junior page  en junior unit  en killer-page  fr mini-page  
1867 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca rodona terme pral.n f es redonda  en roman  en roman type  fr caractère romain  
1868 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca rol terme pral.n m es papel  es rol  en role  
1869 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca romana moderna terme pral.n f es romana moderna  en modern roman  
1870 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca rotació d'estocs terme pral.n f es rotación de stocks  en inventory turnover  en stock turnover  en turnover  fr rotation des stocks  
1871 comunicació > publicitat > producció ca rotativa terme pral.n f es rotativa  en rotary press  fr presse rotative  fr rotative  fr roto  
1872 comunicació > publicitat > producció ca rotogravat terme pral.n m es rotograbado  en rotogravure  fr rotogravure  
1873 comunicació ca rumor terme pral.n m es rumor  en rumor [US]  en rumour [GB]  fr rumeur  
1874 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca ruptura d'estocs terme pral.n f ca trencament d'estocs terme pral.n m es rotura de stocks  es ruptura de stocks  en out of stock  
1875 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca sagnar terme pral.v tr es sangrar  en indent, to  
1876 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca sagnat terme pral.n m ca sagnia sin. compl.n f es sangrado  es sangría  en indent  en indention  
1877 comunicació > relacions públiques ca sala d'actes terme pral.n f es salón de actos  en assembly hall  en assembly room  en conference hall  en conference room  fr salle de conférences  fr salle pour séances plénières  
1878 comunicació > relacions públiques ca sala de premsa terme pral.n f es sala de prensa  en press room  fr salle des représentants de presse  
1879 comunicació > relacions públiques ca sala de reunions terme pral.n f es sala de reuniones  en meeting room  
1880 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca saldo terme pral.n m es saldo  
1881 comunicació > relacions públiques ca saló terme pral.n m es salón  en show  en trade show  fr salon  
1882 comunicació > publicitat > creació ca salt creatiu terme pral.n m es salto creativo  fr saut créatif  
1883 comunicació > relacions públiques ca saluda terme pral.n m es saluda  
1884 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca satisfacció del consumidor terme pral.n f es satisfacción del consumidor  en consumer satisfaction  
1885 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca saturació del mercat terme pral.n f es saturación del mercado  en market saturation  
1886 comunicació > publicitat > mitjans ca saturació publicitària terme pral.n f es saturación publicitaria  en advertising saturation  en saturation  
1887 comunicació > publicitat > mitjans ca saturació publicitària terme pral.n f es saturación publicitaria  en advertising saturation  
1888 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca segell terme pral.n m es sello  en stamp  
1889 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca segment de mercat terme pral.n m es segmento de mercado  en market segment  
1890 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca segmentació de mercat terme pral.n f es segmentación de mercado  en market segmentation  fr segmentation du marché  
1891 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca segona marca terme pral.n f es segunda marca  en second brand  
1892 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca seguidors terme pral.n m pl es seguidores  
1893 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca seguiment terme pral.n m es seguimiento  en follow-up  fr relance  fr suivi  
1894 comunicació > publicitat > producció ca selecció de colors terme pral.n f ca separació de colors sin. compl.n f es selección de colores  es separación de colores  en color selection  en color separation  fr sélection chromatique  fr sélection des coleurs  
1895 comunicació > publicitat > mitjans ca selecció de mitjans terme pral.n f es selección de medios  en media selection  
1896 comunicació > relacions públiques ca seminari terme pral.n m es seminario  en seminar  fr seminaire  
1897 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca seminegra terme pral.n f es seminegra  en semibold  
1898 comunicació ca semiologia terme pral.n f es semiología  en semeiology  en semiology  
1899 comunicació ca semiòtica terme pral.n f es semiótica  en semeiotics  en semiotics  
1900 comunicació > publicitat > producció ca sensibilitat terme pral.n f es sensibilidad  en sensitivity  fr sensibilité  
1901 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca sensibilitat a la marca terme pral.n f es sensibilidad a la marca  en sensitivity to the brand  fr sensibilité aux marques  
1902 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca senyalística terme pral.n f es señalética  fr signalétique  it segnaletica  
1903 comunicació > comunicació corporativa i institucional ca senyalització terme pral.n f es señalización  en signs  fr signalisation  
1904 comunicació > publicitat > producció ca seqüència terme pral.n f es secuencia  en sequence  fr séquence  
1905 comunicació > publicitat ca serial publicitari terme pral.n m es soap opera  en soap opera  
1906 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca sèrie terme pral.n f es serie  en type style  
1907 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca servei terme pral.n m es servicio  en service  fr service  
1908 comunicació > relacions públiques ca servei d'atenció al client terme pral.n m ca servei al client sin. compl.n m es servicio al cliente  es servicio de atención al cliente  en customer service  
1909 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca Servei de Llistes Robinson terme pral.n m ca SLR siglan m es Servicio de Listas Robinson  es SLR  en Mail Preference Service  en MPS  
1910 comunicació ca servei lingüístic terme pral.n m es servicio lingüístico  en language bureau  
1911 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca servei postvenda terme pral.n m es servicio posventa  en after-sales service  
1912 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca serveis regulars terme pral.n m pl es servicios regulares  
1913 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca servidor terme pral.n m es servidor  en server  
1914 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca servucció terme pral.n f es servucción  en servuction  fr servuction  
1915 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca setmanari terme pral.n m es semanario  en weekly  
1916 comunicació ca sigla terme pral.n f es sigla  en acronym  en initials  
1917 comunicació ca signe terme pral.n m es signo  en sign  
1918 comunicació ca signe de puntuació terme pral.n m es signo de puntuación  en punctuation mark  
1919 comunicació > publicitat > producció ca símbol terme pral.n m es emblema  es símbolo  en emblem  en symbol  fr attribute  fr symbole  
1920 comunicació ca símbol terme pral.n m es símbolo  en symbol  
1921 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca simulació de compra terme pral.n f es compra simulada  es pseudocompra  es simulación de compra  en mistery shopping  
1922 comunicació > publicitat > producció ca sincronització terme pral.n f es sincronización  en synchronization  
1923 comunicació > publicitat > producció ca sincronització labial terme pral.n f es sincronización labial  en lip sync  en lip synchronization  fr synchronisation labiale  
1924 comunicació > publicitat > creació > redacció ca sinècdoque terme pral.n f es sinécdoque  en synecdoche  
1925 comunicació > publicitat > creació > ideació ca sinèctica terme pral.n f es sinéctica  en synectics  fr synectique  
1926 comunicació ca sinergia terme pral.n f es sinergia  en synergism  en synergy  
1927 comunicació > publicitat > creació > redacció ca sinestèsia terme pral.n f es sinestesia  en synaesthesia [GB]  en synesthesia [US]  
1928 comunicació ca sinònim terme pral.n m es sinónimo  en synonym  
1929 comunicació ca sinonímia terme pral.n f es sinonimia  en synonymy  
1930 comunicació > publicitat > producció ca sintonia terme pral.n f es sintonía  en signature tune  en theme song  fr indicatif  fr indicatif musical  
1931 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca sistema d'informació de màrqueting terme pral.n m es sistema de información de marketing  en marketing information system  fr système d'information commerciale  fr système d'investigation marketing  
1932 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca sistema de valors terme pral.n m es sistema de valores  en value system  
1933 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca sistema social terme pral.n m es sistema social  en social system  
1934 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca so clau terme pral.n m es key-audial  en key-audial  
1935 comunicació > publicitat > producció ca so digital terme pral.n m es sonido digital  en digital sound  fr son numérique  
1936 comunicació > publicitat > producció ca so directe terme pral.n m es sonido directo  en direct sound  en live sound  fr son direct  fr son synchrone  
1937 comunicació > publicitat > producció ca so magnètic terme pral.n m es sonido magnético  en magnetic sound  fr son magnètique  
1938 comunicació > publicitat > producció ca so òptic terme pral.n m es sonido óptico  en optical sound  en photographic sound  fr son optique  fr son photographique  
1939 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca sobre terme pral.n m es sobre  en envelope  
1940 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca sobre amb finestreta terme pral.n m es sobre con ventanilla  en window envelope  
1941 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca sobre autoadhesiu terme pral.n m es sobre autoadhesivo  en adhesive envelope  
1942 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca sobre de resposta terme pral.n m es sobre de respuesta  en reply envelope  en return envelope  fr enveloppe-réponse  
1943 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca sobre exterior terme pral.n m es sobre exterior  en outer envelope  fr enveloppe porteuse  
1944 comunicació > publicitat > producció ca sobreexposició terme pral.n f es sobreexposición  en overexposure  fr surexposition  
1945 comunicació > publicitat > producció ca sobreimpressió terme pral.n f es sobreimpresión  en super  en superimpose  en superimposition  fr surimpression  
1946 comunicació > publicitat > creació ca sobrepromesa terme pral.n f es promesa excesiva  en overpromise  
1947 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca socialització terme pral.n f es socialización  en socialization  
1948 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca societat terme pral.n f es sociedad  en society  
1949 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca sociologia terme pral.n f es sociología  en sociology  
1950 comunicació > publicitat > mitjans ca SOFRES, A.M. terme pral. es SOFRES, A.M.  
1951 comunicació > publicitat > producció ca solapa terme pral.n f es solapa  en flap  fr rabat  
1952 comunicació > publicitat > creació > ideació ca somiar despert terme pral.n m es soñar despierto  en sleep writing  
1953 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca sondeig terme pral.n m es sondeo  en poll  
1954 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca sondeig d'opinió terme pral.n m es sondeo de opinión  en opinion poll  fr sondage d'opinion  
1955 comunicació > publicitat > producció ca sonorització terme pral.n f es sonorización  en dubbing  
1956 comunicació ca soroll terme pral.n m es ruido  en noise  fr bruit  
1957 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca sorteig terme pral.n m es sorteo  en draw  fr tirage  
1958 comunicació > disciplines relacionades > psicologia ca subconscient terme pral.n m es subconsciente  en subconscious  
1959 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca subcultura terme pral.n f es subcultura  en subculture  
1960 comunicació > telecomunicacions ca subdomini terme pral.n m es subdominio  en subdomain  
1961 comunicació > publicitat > producció ca subexposició terme pral.n f es subexposición  en underexposure  fr sous-exposition  
1962 comunicació > publicitat > mitjans ca subscripció terme pral.n f es subscripción  es suscripción  en subscription  fr abonnement  
1963 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca subscripcions col·lectives terme pral.n f pl es suscripciones colectivas  
1964 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca subscripcions normals terme pral.n f pl ca subscripcions individuals sin. compl.n f pl es suscripciones individuales  es suscripciones normales  
1965 comunicació > publicitat > producció ca subtítol terme pral.n m es subtítulo  en subtitle  
1966 comunicació > publicitat > creació > redacció ca subtítol terme pral.n m es subtitular  es subtítulo  en cross head  en subhead  fr intertitre  fr sous-titre  
1967 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca sucursal terme pral.n f es sucursal  en branch  en branch office  fr succursale  
1968 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca superfície de venda terme pral.n f es superfície de venta  en sales area  en sales space  fr surface de vente  
1969 comunicació > publicitat > producció ca superfina terme pral.n f es superfina  en ultra light  
1970 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca supermercat terme pral.n m es supermercado  en supermarket  
1971 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca supernegra terme pral.n f es supernegra  en black  en extra bold  
1972 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca supervisor | supervisora terme pral.n m, f es supervisor | supervisor  
1973 comunicació > publicitat ca supervisor de comptes | supervisora de comptes terme pral.n m, f es supervisor de cuentas | supervisora de cuentas  en account supervisor  
1974 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca suplement terme pral.n m es suplemento  en magazine supplement  en supplement  fr supplément  
1975 comunicació > publicitat > mitjans ca suport publicitari terme pral.n m ca suport sin. compl.n m es soporte  es soporte publicitario  en media vehicle  en vehicle  
1976 comunicació > publicitat > producció ca suport d'impressió terme pral.n m es soporte de impresión  en printing substrate  fr support d'impression  
1977 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca taca d'impressió terme pral.n f ca taca sin. compl.n f es mancha  es mancha de impresión  en print area  en printed area  
1978 comunicació > publicitat > producció ca tall terme pral.n m es corte  en edge  
1979 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca taller de manipulació terme pral.n m es taller de manipulado  en lettershop  
1980 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca talonari de xecs terme pral.n m es talonario de cheques  en check book [US]  en cheque book [GB]  
1981 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca tanca de prismes terme pral.n f es valla giratoria  en multivision sign  en prisma sign  fr panneau multivision  
1982 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca tanca pintada terme pral.n f es valla pintada  en painted bulletin  
1983 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca tanca publicitària terme pral.n f es valla publicitaria  en billboard  en hoarding  en poster panel  
1984 comunicació > publicitat > investigació ca taquistoscopi terme pral.n m es taquistoscopio  en T-scope  en tachistoscope  fr tachistoscope  
1985 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca tardans terme pral.n m pl es rezagados  en laggards  fr retardataires  fr traditionalistes  fr traînards  
1986 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca targeta comercial terme pral.n f es tarjeta comercial  en business card  fr carte commerciale  
1987 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca targeta de client terme pral.n f ca targeta de fidelitat terme pral.n f es tarjeta de cliente  es tarjeta de fidelidad  en fidelity card  en loyalty card  fr carte de fidelité  
1988 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca targeta de crèdit terme pral.n f es tarjeta de crédito  en credit card  
1989 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca tarifa terme pral.n f es tarifa  en rate  
1990 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca tarifa terme pral.n f es tarifa  en price list  fr tarif  
1991 comunicació > publicitat > mitjans ca tarifa combinada terme pral.n f es tarifa combinada  en combination rate  
1992 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca tarifa postal terme pral.n f es tarifa postal  en post rate  
1993 comunicació > publicitat > mitjans ca tarifa publicitària terme pral.n f es tarifa publicitaria  en advertising rate  fr tarif publicitaire  
1994 comunicació > publicitat > mitjans ca tarifa publicitària terme pral.n f es tarifa publicitaria  en rate card  
1995 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test d'apercepció temàtica terme pral.n m ca TAT siglan m es test de apercepción temática  es TAT  en thematic apperception test  en TAT  fr test de perception thématique  fr TAT  
1996 comunicació > relacions públiques ca taula rodona terme pral.n f es mesa redonda  en round table  en round-table discussion  
1997 comunicació > relacions públiques ca tauler d'anuncis terme pral.n m ca tauler d'avisos sin. compl.n m es tablón de anuncios  en bulletin board [US]  en notice board [GB]  
1998 comunicació > publicitat > creació > redacció ca tautologia terme pral.n f es tautología  en tautology  
1999 comunicació > telecomunicacions ca TCP/IP terme pral.n m es TCP/IP  en TCP/IP  
2000 comunicació > publicitat > creació > ideació ca tècnica creativa terme pral.n f es técnica creativa  en creative technique  
2001 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca tècnica de venda terme pral.n f es técnica de venta  en sales technique  fr technique de vente  
2002 comunicació > publicitat > mitjans ca telebotiga terme pral.n f es teletienda  
2003 comunicació > publicitat > producció ca telecine terme pral.n m es telecine  en telecine transfer  fr télécinéma  
2004 comunicació > telecomunicacions ca telecomunicació terme pral.n f es telecomunicación  en telecommunication  
2005 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca teleespectador | teleespectadora terme pral.n m, f ca televident sin. compl.n m, f es telespectador | telespectadora  es televidente  en televiewer  en viewer  fr téléspectateur | téléspectatrice  
2006 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca telèfon terme pral.n m es teléfono  en phone  en telephone  
2007 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca telèfon gratuït terme pral.n m ca telèfon 900 sin. compl.n m es teléfono 900  es teléfono gratuito  en eight-hundred number  en in-wats  en inward WATS  en toll free number  
2008 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca telèfon mòbil terme pral.n m es teléfono móvil  en cell phone  en cellullar phone  en cellullar telephone  
2009 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca telefonia terme pral.n f es telefonía  en telephony  
2010 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca telègraf terme pral.n m es telégrafo  en telegraph  
2011 comunicació > telecomunicacions ca telegrafia terme pral.n f es telegrafía  en telegraphy  
2012 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca telegrama terme pral.n m es telegrama  en telegram  
2013 comunicació > telecomunicacions > tècniques ca telemàtica terme pral.n f es telemática  en computer communication  en telematics  
2014 comunicació > publicitat > producció ca teleobjectiu terme pral.n m es teleobjetivo  en telephoto  en telephoto lens  
2015 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca teletext terme pral.n m es teletexto  en teletex  en teletext  
2016 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca teletip terme pral.n m ca teletipus sin. compl.n m es teletipo  en teleprinter  en teletype  
2017 comunicació > telecomunicacions ca teletreball terme pral.n m es teletrabajo  en telecommuting  en teleworking  
2018 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca televenda terme pral.n f es televenta  en teleshopping  
2019 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca televenedor | televenedora terme pral.n m, f es televendedor | televendedora  en telephone salesman [m] | telephone saleswoman [f]  en telephone salesperson  fr télévendeur | télévendeuse  
2020 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca televisió terme pral.n f es televisión  en television  
2021 comunicació > telecomunicacions ca televisió terme pral.n f es televisión  en television  
2022 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca televisió de pagament terme pral.n f es televisión de pago  en pay television  en pay TV  en subscription television  fr télévision à paiement  fr télévision payante  
2023 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca televisió digital terme pral.n f es televisión digital  en digital television  
2024 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca televisor terme pral.n m es televisor  en television receiver  en television set  en televisor  
2025 comunicació > publicitat > mitjans ca temps publicitari terme pral.n m es tiempo publicitario  en advertising time  en airtime  fr temps publicitaire  
2026 comunicació ca teoria de la comunicació terme pral.n f es teoría de la comunicación  en communication theory  fr théorie de la communication  
2027 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca zona de vendes terme pral.n f ca territori de vendes sin. compl.n m es territorio de ventas  es zona de ventas  en sales area  en sales territory  fr secteur de vente  
2028 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test cec terme pral.n m es test ciego  en blind test  fr test aveugle  
2029 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test d'associació terme pral.n m es test de asociación  en association test  fr test d'association  
2030 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test d'envàs terme pral.n m es test de envase  en package test  
2031 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test de compleció de frases terme pral.n m es test de compleción de frases  es test de frases incompletas  en expression test  en sentence completion test  fr test d'expression  fr test de complément de phrase  
2032 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test de concepte terme pral.n m es test de concepto  en concept test  
2033 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test de frustració terme pral.n m ca test de Rosenzweig terme pral.n m es test de frustración  es test de Rosenzweig  en frustration test  fr test de frustration  fr test de Rosenzweig  
2034 comunicació > publicitat > investigació ca test de l'endemà terme pral.n m ca test de les 24 hores terme pral.n m es test de recuerdo a las 24 horas  es test del día después  es test del día siguiente  en day after recall  en twenty-four hour recall  fr test de mémorisation différée  fr test du lendemain  
2035 comunicació > publicitat > investigació ca test de la doble versió terme pral.n m es test split-run  en split run test  fr test de tirage partagé  fr test sur tirage équifractionné  
2036 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test de marca terme pral.n m es test de marca  en brand test  
2037 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test de mercat terme pral.n m es test de mercado  en market test  
2038 comunicació > publicitat > investigació ca test de portaanuncis terme pral.n m es folder test  es test de portaanuncios  en folder test  fr folder test  fr test de porte-annonces  
2039 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test de producte terme pral.n m es test de producto  en product test  
2040 comunicació > publicitat > investigació ca test de record terme pral.n m es test de recuerdo  en recall test  fr test de mémoration  fr test de mémorisation  fr test de rappel  
2041 comunicació > publicitat > investigació ca test de text publicitari terme pral.n m es test de mensaje publicitario  en copy test  en copy testing  fr test de communicabilité  fr test de message publicitaire  
2042 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca test monàdic terme pral.n m es test monádico  en monadic test  fr test monadique  
2043 comunicació > publicitat > investigació ca test publicitari terme pral.n m es test publicitario  en advertising test  fr test publicitaire  
2044 comunicació > publicitat > creació > redacció ca text publicitari terme pral.n m es texto publicitario  en ad copy  en copy  fr texte publicitaire  
2045 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca textura terme pral.n f es textura  en texture  
2046 comunicació > publicitat > producció ca tinta d'impremta terme pral.n f es tinta de imprenta  es tinta de imprimir  en printer's ink  en printing ink  fr encre d'imprimerie  
2047 comunicació > publicitat > producció ca tinta de gamma terme pral.n f es tinta de gama  en process ink  en process-color ink  fr encre primaire  
2048 comunicació > publicitat > producció ca tinta plana terme pral.n f es tinta plana  en flat color  en flat tint  en solid color  en solid tint  fr couleur en aplat  fr teinte en aplat  
2049 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca tipus terme pral.n m es tipo  en type  
2050 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca tiquet de compra terme pral.n m es tique de compra  es tíquet de compra  en sales check  en sales slip  fr ticket de caisse  
2051 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca tiratge terme pral.n m ca tirada sin. compl.n f es tirada  en impression  en press run  en print run  en run  fr impression  fr tirage  
2052 comunicació > publicitat > producció ca tiratge terme pral.n m es tiraje  en copying  en printing  
2053 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca tiratge útil terme pral.n m es tirada útil  
2054 comunicació > publicitat > creació > redacció ca títol terme pral.n m ca titular terme pral.n m es titular  es título  en caption  en headline  fr accroche  fr ligne de tête  fr titre  
2055 comunicació > publicitat > creació > redacció ca titolet terme pral.n m es ladillo  es titulillo  
2056 comunicació > publicitat > creació > redacció ca tmesi terme pral.n f es tmesi  es tmesis  en tmesis  
2057 comunicació > publicitat > creació ca to terme pral.n m es tonalidad  es tono  en advertising tone  en tonality  fr ambience  fr ton  
2058 comunicació > publicitat > producció ca to terme pral.n m es tono  en tone  
2059 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca to terme pral.n m es tono  en tone  
2060 comunicació > relacions públiques ca tractament terme pral.n m es tratamiento  es trato  en title  
2061 comunicació > publicitat > producció ca tractament d'imatge terme pral.n m es tratamiento de imagen  en image processing  fr traitement d'image  
2062 comunicació > publicitat > relació agència-anunciant ca tractament de dades terme pral.n m es tratamiento de datos  en data processing  
2063 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca trade màrqueting terme pral.n m es trade-marketing  en trade-marketing  fr mercatique associée  
2064 comunicació > relacions públiques ca traducció simultània terme pral.n f es traducción simultánea  en simultaneous interpreting  en simultaneous translation  fr traduction sumultanée  
2065 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca trama terme pral.n f ca tramat sin. compl.n m es trama  en screen  
2066 comunicació > publicitat > producció ca tramar terme pral.v tr es tramar  en screen, to  
2067 comunicació > publicitat > producció ca transferible terme pral.n m es carácter transferible  es transferible  en instant lettering  
2068 comunicació ca transparència terme pral.n f es transparencia  en acetate  en transparency  fr acétate  fr transparent  
2069 comunicació > publicitat > producció ca tràveling terme pral.n m es travelín  en travelling  fr travelling  
2070 comunicació > publicitat > producció ca tràveling òptic terme pral.n m ca zoom terme pral.n m es travelín óptico  es zoom  en optical travelling  en zoom  fr travelling optique  
2071 comunicació > publicitat > producció ca travesser terme pral.n m es rasgo transversal  en bar  en crossbar  
2072 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca tret ascendent terme pral.n m es asta ascendente  en ascender  
2073 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca tret descendent terme pral.n m es asta descendente  en descender  
2074 comunicació > publicitat > producció ca tricromia terme pral.n f es tricromía  en three-color process  fr trichromie  
2075 comunicació > publicitat > producció ca tridimensional terme pral.n m es pop-up  en pop-up  fr dépliant surprise  fr dépliant surprise trois dimensions  fr pop-up  
2076 comunicació > publicitat > producció ca tríptic terme pral.n m es tríptico  en brochure  en leaflet  en pamphlet  
2077 comunicació > publicitat > producció ca trucadora terme pral.n f es truca  en optical printer  en optical printing machine  fr tireuse optique  fr truca  
2078 comunicació > publicitat > producció ca trucatge terme pral.n m es trucaje  fr trucage  fr truquage  
2079 comunicació > publicitat > producció ca U-matic® terme pral.n m
2080 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca ull terme pral.n m es ojo  en face  en typeface  
2081 comunicació > disciplines relacionades > organització empresarial ca unitat organitzativa terme pral.n f es unidad organizativa  en organizational unit  
2082 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca URL terme pral.n m es URL  en URL  
2083 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > consum ca usuari | usuària terme pral.n m, f es usuario | usuaria  en user  
2084 comunicació > publicitat > mitjans > promocions ca val terme pral.n m es vale  en coupon  en voucher  
2085 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca valor terme pral.n m es valor  en value  
2086 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca valor de marca terme pral.n m es valor de marca  en brand equity  fr capital marques  fr plus-marque  
2087 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > producte ca valor percebut terme pral.n m es valor percibido  en perceived value  
2088 comunicació > disciplines relacionades > sociologia ca valor social terme pral.n m es valor social  en social value  
2089 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > investigació ca variable de segmentació terme pral.n f es variable de segmentación  en segmentation variable  
2090 comunicació ca varietat lingüística terme pral.n f es variante lingüística  en variety of language  
2091 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda terme pral.n f es venta  en sale  en selling  
2092 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda a crèdit terme pral.n f es venta a crédito  en credit sale  en sale on credit  
2093 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda a dipòsit terme pral.n f es venta en depósito  en sale on consignment  
2094 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca venda a distància terme pral.n f es venta a distancia  en distant selling  
2095 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda a domicili terme pral.n f ca venda domiciliària terme pral.n f es venta a domicilio  es venta domiciliaria  
2096 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda a pèrdua terme pral.n f es venta a pérdida  en sale at a loss  fr vente à perte  
2097 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda a preu rebaixat terme pral.n f es venta a precio rebajado  en sale at reduced price  fr vente à prix réduit  
2098 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda a terminis terme pral.n f ca venda a termes sin. compl.n f es venta a plazos  en installment selling  
2099 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca venda al número terme pral.n f es venta al número  en sale per copy  fr vente au numéro  
2100 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca venda associada terme pral.n f es venta cruzada  en cross-selling  fr vente croisée  fr vente de productes associées  fr vente parallele  
2101 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda automàtica terme pral.n f es venta automática  es venta automatizada  en automatic selling  en sale by vending machine  en vending  en vending-machine selling  
2102 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda de saldos terme pral.n f es venta de saldos  fr vente au rabais  
2103 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda directa terme pral.n f es venta directa  en direct selling  fr vente directe  
2104 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca venda en bloc terme pral.n f es venta en bloque  
2105 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda en cadena terme pral.n f es venta en cadena  en snowball selling  
2106 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda en piràmide terme pral.n f es venta en pirámide  es venta piramidal  en pyramid selling  fr vente pyramidale  
2107 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda en reunió terme pral.n f es venta en reunión  en house party selling  en party plan selling  fr vente en réunion  
2108 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda estacional terme pral.n f es venta estacional  en on season sales  
2109 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda indirecta terme pral.n f es venta indirecta  en indirect selling  fr vente indirecte  
2110 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca venda per catàleg terme pral.n f es venta por catálogo  en catalog selling  
2111 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca venda per correu terme pral.n f ca VPC siglan f es venta por correo  es VPC  en mail order  en mail-order selling  en MO  fr vente par correspondance  fr VPC  
2112 comunicació > publicitat > mitjans > màrqueting directe ca venda per telèfon terme pral.n f es venta por teléfono  en telephone selling  
2113 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda personal terme pral.n f es venta personal  en personal selling  fr vente personnelle  
2114 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venda porta a porta terme pral.n f es venta puerta a puerta  en door-to-door selling  
2115 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca venedor | venedora terme pral.n m, f es vendedor | vendedora  en salesman [m] | saleswoman [f]  en salesperson  en seller  
2116 comunicació > publicitat > producció ca vernís terme pral.n m es barniz  en varnish  fr vernis  
2117 comunicació > relacions públiques ca vernissatge terme pral.n m es vernissage  en vernissage  fr vernissage  
2118 comunicació > publicitat > creació > direcció d'art ca versaleta terme pral.n f es versalita  en small cap  en small capital  
2119 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca veta de mercat terme pral.n f es nicho de mercado  en market niche  en niche  fr niche  
2120 comunicació > publicitat > creació > redacció ca veu activa terme pral.n f es voz activa  en active voice  
2121 comunicació > publicitat > producció ca veu en off terme pral.n f es voz en off  en voice-off  en voice-over  
2122 comunicació > publicitat > creació > redacció ca veu passiva terme pral.n f es voz pasiva  en passive voice  
2123 comunicació > publicitat > producció ca VHS® terme pral.n m
2124 comunicació > telecomunicacions > tècniques ca vídeo terme pral.n m es vídeo  en video  
2125 comunicació > telecomunicacions ca videocasset terme pral.n f ca vídeo sin. compl.n m es videocasete  en video cassette  
2126 comunicació ca videoconferència terme pral.n f es videoconferencia  en video teleconference  en video teleconferencing  en videoconferencing  fr vidéoconférence  fr visioconférence  
2127 comunicació > telecomunicacions ca videodisc terme pral.n m es videodisco  en videodisc  
2128 comunicació > telecomunicacions > aparells i dispositius ca videòfon terme pral.n m ca videotelèfon sin. compl.n m es videoteléfono  en videophone  en visiophone  en visual telephone  
2129 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca videografia terme pral.n f es videografía  en videography  
2130 comunicació > telecomunicacions > productes i serveis ca videotext terme pral.n m es videotexto  en videotex  en videotext  
2131 comunicació > publicitat > producció ca vinyeta terme pral.n f es viñeta  en panel  en vignette  
2132 comunicació > telecomunicacions ca virus terme pral.n m es virus  en virus  
2133 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans publicitaris ca visibilitat terme pral.n f es visibilidad  en visibility  
2134 comunicació > relacions públiques ca visita d'empresa terme pral.n f es visita de empresa  en works visit  fr visite de l'entreprise  
2135 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting ca volum de mercat terme pral.n m es dimensión de mercado  en market size  
2136 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca web terme pral.n m ca W3 siglan m ca WWW siglan m es web  es W3  es WWW  en Web  en World Wide Web  en W3  en WWW  
2137 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca xarxa d'àrea estesa terme pral.n f ca WAN siglan f es red de área amplia  es red de área ancha  es WAN  en wide area network  en WAN  
2138 comunicació > publicitat > creació > ideació ca xart terme pral.n m es chart  en chart  fr chart  
2139 comunicació > publicitat > producció ca xart de concepte terme pral.n m es concept board  en concept board  
2140 comunicació ca xarxa de comunicació terme pral.n f es red de comunicación  en communication network  fr voies de communication  
2141 comunicació > telecomunicacions ca xarxa de comunicacions terme pral.n f es red de comunicaciones  en communication network  
2142 comunicació > disciplines relacionades > màrqueting > distribució i venda ca xarxa de vendes terme pral.n f es red de ventas  en sales organization  
2143 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca xarxa digital de serveis integrats terme pral.n f ca XDSI siglan f es red digital de servicios integrados  es RDSI  en integrated services digital network  en ISDN  
2144 comunicació > telecomunicacions ca xarxa informàtica terme pral.n f es red informática  en computer network  
2145 comunicació > telecomunicacions > sistemes de telecomunicacions ca xarxa telefònica terme pral.n f es red telefónica  en telephone network  
2146 comunicació ca xat terme pral.n m es charla  es chat  en chat  fr bavardage  fr chat  
2147 comunicació > comunicació administrativa i comercial ca xec terme pral.n m es cheque  en check [US]  en cheque [GB]  
2148 comunicació > relacions públiques ca xerrada terme pral.n f es charla  en chat  
2149 comunicació > publicitat > mitjans > mitjans de comunicació de massa ca zàping terme pral.n m es zapeo  es zapping  en zapping  fr pitouner  fr zappping  
2150 comunicació > publicitat > producció ca zoom terme pral.n m es zoom  en zoom  en zoom lens