Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 atacs ca amenaça terme pral.n f es amenaza  en threat  fr menace  
2 atacs ca amenaça externa terme pral.n f es amenaza externa  en outsider threat  fr menace externe  
3 atacs ca amenaça física terme pral.n f es amenaza física  en physical threat  fr menace physique  
4 atacs ca amenaça interna terme pral.n f es amenaza interna  en insider threat  fr menace interne  
5 atacs ca amenaça lògica terme pral.n f es amenaza lógica  en logical threat  fr menace logique  
6 atacs ca amenaça persistent avançada terme pral.n f es amenaza persistente avanzada  es APT  en advanced persistent threat  en APT  fr menace persistante avancée  fr menace persistante évoluée  fr APT  fr MPA  
7 comportaments socials ca analfabet digital | analfabeta digital terme pral.n m, f es analfabeto digital | analfabeta digital  en computer illiterate  en digital illiterate  fr analphabète de l'informatique  
8 tecnologia ca apagada terme pral.n f es apagón  en blackout  fr panne d'électricité  fr panne de courant  
9 mitjans tècnics de seguretat ca aranya terme pral.n f es araña  en crawler  en spider  fr araignée  fr collecteur  fr robot d'indexation  
10 tecnologia ca bot terme pral.n m ca bot de conversa terme pral.n m ca assistent virtual sin. compl.n m es asistente virtual  es bot  es chatbot  en bot  en chatbot  en talkbot  en virtual agent  en virtual assistant  fr agent conversationnel  fr assistant virtuel  
11 atacs ca atac terme pral.n m ca ciberatac terme pral.n m es ataque  es ciberataque  en cyber-attack  en cyberattack  en cyberspace attack  fr attaque du cyberespace  fr cyber-attaque  fr cyberattaque  
12 atacs ca atac BlackNurse terme pral.n m es ataque BlackNurse  en BlackNurse attack  fr attaque BlackNurse  
13 atacs ca atac d'amplificació de DNS terme pral.n m es ataque de amplificación de DNS  en amplification attack  en DNS amplification attack  fr attaque DNS par amplification  fr attaque par amplification DNS  
14 atacs ca atac d'autenticació terme pral.n m es ataque de autenticación  en authentication attack  fr attaque d'authentification  
15 atacs ca atac d'injecció terme pral.n m es ataque de inyección  en injection attack  fr attaque par injection  
16 atacs ca atac d'injecció de teclat terme pral.n m es ataque de inyección de pulsaciones de teclado  es ataque de inyección de teclas  en keystroke injection attack  fr attaque par injections de frappes clavier  
17 atacs ca atac d'injecció SQL terme pral.n m es ataque de inyección SQL  en SQL injection attack  fr attaque d'injection SQL  
18 atacs ca atac d'interferència terme pral.n m es interferencia intencionada  en jamming attack  fr brouillage  fr brouillage intentionnel  
19 atacs ca atac d'intermediari terme pral.n m ca intercepció terme pral.n f es ataque de intermediario  es interceptación  en man-in-the-middle attack  fr attaque de l'homme du milieu  fr attaque de l'intercepteur  fr intercepteur  
20 atacs ca atac d'inundació terme pral.n m es ataque de inundación  en flood attack  en flooding attack  fr attaque d'inondation  
21 atacs ca atac d'inundació ICMP terme pral.n m es ataque de inundación ICMP  en ICMP flood attack  en ICMP flooding attack  fr attaque d'inondation ICMP  
22 atacs ca atac de denegació de servei distribuït terme pral.n m ca atac DDoS sin. compl.n m es ataque DDoS  es ataque de denegación de servicio distribuido  en DDoS attack  en distributed denial-of-service attack  fr attaque DDoS  fr attaque par déni de service distribué  fr attaque par refus de service distribuée  
23 atacs ca atac de denegació de servei terme pral.n m ca atac DoS sin. compl.n m es ataque de denegación de servicio  es ataque DoS  en denial of service attack  en denial-of-service attack  en DoS attack  fr attaque Dds  fr attaque DoS  fr attaque par déni de service  fr attaque par refus de service  
24 atacs ca atac de diccionari terme pral.n m es ataque de diccionario  es ataque por diccionario  en dictionary attack  fr attaque par dictionnaire  
25 atacs ca atac de força bruta terme pral.n m es ataque de fuerza bruta  en brute force attack  en exhaustion attack  en exhaustive attack  fr attaque à outrance  fr attaque en force  fr attaque exhaustive  fr attaque frontale  fr attaque par force brute  fr recherche exhaustive  
26 atacs ca atac de reinjecció terme pral.n m ca atac de repetició terme pral.n m es ataque de reinyección  es ataque de repetición  en playback attack  en replay attack  fr attaque par réinsertion  fr attaque par rejeu  
27 atacs ca atac de repudiació terme pral.n m es ataque de repudio  en repudiation attack  fr attaque de répudiation  
28 atacs ca atac de suplantació d'identitat terme pral.n m es ataque de suplantación de identidad  en impersonation attack  fr attaque d'usurpation d'identité  
29 atacs ca atac reflex terme pral.n m es ataque reflejo  en reflection attack  fr attaque par réflexion  
30 atacs ca atac Sybil terme pral.n m es ataque Sybil  en Sybil attack  fr attaque Sybil  
31 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació terme pral.n f es autenticación  en authentication  fr authentification  
32 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació de doble factor terme pral.n f es autenticación de doble factor  en 2FA  en two-factor authentication  fr authentification à deux facteurs  
33 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació de múltiples factors terme pral.n f ca autenticació multifactorial terme pral.n f es autenticación de múltiples factores  es autenticación multifactor  es AMF  en multi-factor authentication  en MFA  fr authentification à facteurs multiples  fr authentification multifacteur  fr AFM  
34 mitjans tècnics de seguretat ca autenticar terme pral.v tr es autenticar  en authenticate, to  fr authentiquer  
35 atributs de seguretat ca autenticitat terme pral.n f es autenticidad  en authenticity  fr authenticité  
36 mitjans tècnics de seguretat ca autoritat de certificació terme pral.n f es autoridad de certificación  en certification authority  fr autorité de certification  
37 mitjans tècnics de seguretat ca autoritat de segell de temps terme pral.n f es autoridad de sellado de tiempo  es autoridad de sello de tiempo  en timestamp authority  en TSA  fr autorité de certification des temps  
38 mitjans tècnics de seguretat ca autoritat de validació terme pral.n f es autoridad de validación  en validation authority  en VA  fr autorité de validation  
39 mitjans tècnics de seguretat ca biometria terme pral.n f es biometría  en biometrics  en biometry  fr biométrie  
40 tecnologia ca bitcoin terme pral.n m es bitcoin  es bitcóin  en bitcoin  fr bitcoin  sbl BTC  sbl XBT  
41 mitjans tècnics de seguretat ca bloquejar terme pral.v tr ca blocar sin. compl.v tr es bloquear  en ban, to  en lock, to  fr verrouiller  
42 tecnologia ca Bluetooth terme pral.n m es Bluetooth  en Bluetooth  fr Bluetooth  
43 atacs ca bomba lògica terme pral.n f ca virus latent terme pral.n m es bomba lógica  en logic bomb  en sleeping virus  fr bombe logique  fr virus latent  
44 atacs ca bombardeig terme pral.n m es bombardeo  es bombardeo de correo electrónico  en mail bombing  fr bombardement  fr mitraillage de courrier  
45 tecnologia ca bot terme pral.n m ca robot terme pral.n m es bot  es robot  en bot  en software robot  fr bot  fr robot  
46 tecnologia ca error terme pral.n m ca brossa sin. compl.n f es defecto  es error  en bug  fr bogue  fr erreur  
47 tecnologia ca cadena de blocs terme pral.n f es cadena de bloques  en blockchain  fr chaîne de blocs  
48 mitjans tècnics de seguretat ca CAPTCHA terme pral.n m ca test de CAPTCHA terme pral.n m es CAPTCHA  es prueba de CAPTCHA  en CAPTCHA  en CAPTCHA test  fr CAPTCHA  fr test CAPTCHA  
49 atacs ca catfishing terme pral.n m ca impostura sin. compl.n f es catfishing  es catphishing  en catfishing  en catphishing  fr catfishing  fr catphishing  
50 atacs ca troià terme pral.n m ca cavall de Troia sin. compl.n m es caballo de Troya  es troyano  en Trojan  en Trojan horse  fr cheval de Troie  
51 mitjans tècnics de seguretat ca certificat anònim terme pral.n m es certificado ciego  en blind certificate  fr certificat confidentiel  
52 mitjans tècnics de seguretat ca certificat arrel terme pral.n m es certificado raíz  en root certificate  fr certificat racine  
53 mitjans tècnics de seguretat ca certificat electrònic terme pral.n m ca certificat digital sin. compl.n m es certificado digital  es certificado electrónico  en digital certificate  en e-certificate  en electronic certificate  fr certificat électronique  fr certificat numérique  
54 mitjans tècnics de seguretat ca certificat electrònic reconegut terme pral.n m ca certificat reconegut terme pral.n m es certificado digital reconocido  es certificado electrónico reconocido  es certificado reconocido  
55 comportaments socials ca ciberactivisme terme pral.n m es ciberactivismo  en clicktivism  en cyberactivism  en digital activism  en digital advocacy  en E-activism  en E-campaigning  en electronic advocacy  en Internet activism  en online organizing  fr activisme en ligne  fr activisme sur Internet  fr cyber-activisme  fr cyberactivisme  fr cybermilitantisme  
56 comportaments socials ca ciberassetjament terme pral.n m es ciberacoso  en cyberstalking  en Internet harassment  en on-line harassment  fr cyber-harcèlement  fr cyberharcèlement  fr harcèlement électronique  fr harcèlement en ligne  
57 comportaments socials ca ciberassetjament pedòfil terme pral.n m es captación de menores  es captación sexual  es grooming  es seducción de niños  en child grooming  en grooming  fr grooming  fr pédopiégeage  fr séduction malintentionnée des enfants  
58 atacs ca ciberdelicte terme pral.n m es ciberdelito  en cybercrime  fr cybercrime  
59 comportaments socials ca ciberdelinqüència terme pral.n f es ciberdelincuencia  es delincuencia informática  en computer crime  en cybercrime  en digital crime  en e-crime  fr délinquance informatique  
60 comportaments socials ca ciberdelinqüent terme pral.n m, f es ciberdelincuente  en cyberdelinquent  fr cyberdélinquant | cyberdélinquante  
61 comportaments socials ca ciberespionatge terme pral.n m es ciberespionaje  es espionaje en Internet  en cyber espionage  en cyber-espionage  en cyberspying  fr cyber-espionnage  fr cyberespionnage  
62 comportaments socials ca ciberguerra terme pral.n f es ciberguerra  en cyberwar  fr cyberguerre  
63 atacs ca ciberocupació terme pral.n f es ciberocupación  es ciberokupación  es registro abusivo de nombre de dominio  en abusive registration of a domain name  en cybersquatting  en domain name grabbing  en domain squatting  en net squatting  fr accaparement de noms de domaine  fr cyberintrusion  fr cybersquat  fr cybersquattage  
64 atacs ca ciberocupació per error tipogràfic terme pral.n f es ciberocupación basada en errores tipográficos  es typosquatting  en typosquatting  fr typosquattage  
65 ciberseguretat ca ciberseguretat terme pral.n f ca seguretat informàtica sin. compl.n f es ciberseguridad  en computer security  en cybersecurity  fr cybersécurité  fr sécurité informatique  
66 mitjans tècnics de seguretat ca clau terme pral.n f es clave  en key  fr clé  
67 mitjans tècnics de seguretat ca clau privada terme pral.n f es clave privada  en private key  fr clé privée  
68 mitjans tècnics de seguretat ca clau pública terme pral.n f es clave pública  en public key  fr clé publique  
69 mitjans tècnics de seguretat ca clau secreta terme pral.n f es clave secreta  en secret key  fr clé secrète  
70 mitjans tècnics de seguretat ca codi d'accés terme pral.n m es código de acceso  en access code  fr code d'accès  
71 mitjans tècnics de seguretat ca codi d'autenticació de missatge terme pral.n m es código de autenticación de mensaje  en MAC code  en message authentication code  fr code d'authentification de message  fr code MAC  
72 tecnologia ca comerç electrònic terme pral.n m es comercio electrónico  en e-commerce  en electronic commerce  fr commerce électronique  
73 tecnologia ca commutador terme pral.n m es conmutador  en switch  fr commutateur  
74 tecnologia ca complement terme pral.n m es complemento  en add-in  en add-on  fr compagnon  fr matériel compagnon  
75 tecnologia ca comunicació de camp proper terme pral.n f ca NFC siglan f es comunicación de campo cercano  es NFC  en near field communication  en NFC  fr communication courte distance  fr communication de champ proche  fr communication NFC  
76 atributs de seguretat ca confiança terme pral.n f es confianza  en trustworthiness  fr confiance  
77 comportaments socials ca confiança digital terme pral.n f ca confiança electrònica terme pral.n f es confianza digital  es confianza electrónica  en digital trust  en e-trust  en electronic trust  fr e-confiance  
78 atributs de seguretat ca confidencialitat terme pral.n f es confidencialidad  en confidentiality  fr confidentialité  
79 tecnologia ca connectat -ada terme pral.adj ca tecnològic -a terme pral.adj es conectado -da  es tecnológico -ca  en wearable  fr vestimentaire  
80 tecnologia ca connector terme pral.n m es conector  es plug-in  en plug-in  fr addiciel  fr compagnon  fr plugiciel  
81 mitjans tècnics de seguretat ca contrasenya terme pral.n f es contraseña  en access code  en access key  en password  fr clé d'accès  fr code d'accès  fr mot de passe  
82 mitjans tècnics de seguretat ca control d'accés terme pral.n m es control de acceso  en control access  fr contrôle d'accès  
83 mitjans tècnics de seguretat ca còpia de seguretat terme pral.n f es copia de respaldo  es copia de seguridad  en backup  en backup copy  fr copie de sauvegarde  
84 atacs ca skimming terme pral.n m ca còpia fraudulenta de targetes sin. compl.n m es skimming  en skimming  fr écrémage  fr skimming  
85 atacs ca correu brossa terme pral.n m es correo basura  es correo no deseado  en junk mail  en spam  fr courriel indésirable  fr pourriel  
86 mitjans tècnics de seguretat ca dada credencial terme pral.n f ca credencial sin. compl.n f es credencial  es dato credencial  en credential  fr authentifiant  fr information d'identification  
87 comportaments socials ca crim com a servei terme pral.n m es crimen como servicio  en Crime as a Service  en CaaS  fr délit comme service  
88 mitjans tècnics de seguretat ca criptografia terme pral.n f es criptografía  en cryptography  fr cryptographie  
89 tecnologia ca criptomoneda terme pral.n f ca moneda criptogràfica sin. compl.n f es criptomoneda  es moneda criptográfica  en cryptocurrency  fr crypto-monnaie  fr monnaie chiffrée  
90 atacs ca cuc terme pral.n m es gusano  en worm  fr ver  
91 tecnologia ca d'igual a igual terme pral.adj es de igual a igual  es peer-to-peer  en P2P  en peer-to-peer  fr poste à poste  
92 tecnologia ca dades massives terme pral.n f pl es macrodatos  en big data  en massive data  fr données massives  fr données volumineuses  fr mégadonnées  
93 tecnologia ca dades obertes terme pral.n f pl es datos abiertos  en open data  fr données ouvertes  
94 atacs ca de dia zero terme pral.adj es de día cero  en 0-day  en zero-day  fr jour zero  
95 tecnologia ca de màquina a màquina terme pral.adj ca M2M siglaadj es máquina a máquina  es M2M  en machine-to-machine  en M2M  fr communication entre machines  fr M2M  
96 atacs ca delicte informàtic terme pral.n m es delito informático  en computer crime  fr délit informatique  
97 atacs ca denegació de servei terme pral.n f ca DoS terme pral.n f es denegación de servicio  es DoS  en denial of service  en DoS  fr déni de service  fr interruption de service  fr refus de service  
98 mitjans tècnics de seguretat ca depurador terme pral.n m ca desbrossador sin. compl.n m es depurador  en debugger  fr débogueur  
99 mitjans tècnics de seguretat ca desbloqueig terme pral.n m es desbloqueo  es jailbreak  es rooteo  es rooting  en jailbreaking  en rooting  fr déblocage  fr débridage  fr déplombage  fr déverrouillage  fr jailbreak  fr rootage  
100 atacs ca descaminament terme pral.n m es pharming  en pharming  fr détournement de domaine  fr dévoiement  fr pharming  
101 mitjans tècnics de seguretat ca desencriptació terme pral.n f es descifrado  es desciframiento  es desencriptación  en decipherment  en decryption  fr déchiffrement  fr décryptage  
102 atacs ca desfiguració terme pral.n f es defacement  es desfiguración  en web defacement  en website defacement  fr défaçage  fr défacement  fr défiguration  
103 mitjans tècnics de seguretat ca detector terme pral.n m es husmeador  en sniffer  fr renifleur  
104 atributs de seguretat ca disponibilitat terme pral.n f es disponibilidad  en availability  fr disponibilité  
105 mitjans tècnics de seguretat ca zona desmilitaritzada terme pral.n f ca DMZ siglan f es zona desmilitarizada  es DMZ  en demilitarized zone  en network perimeter  en perimeter network  en DMZ  fr zone d'accueil  fr zone démilitarisée  fr zone DMZ  fr DMZ  fr ZD  
106 mitjans tècnics de seguretat ca servidor de noms de domini terme pral.n m ca DNS siglan m es servidor de nombres de dominio  es DNS  en domain name server  en DNS  fr serveur de noms de domaine  fr DNS  
107 comportaments socials ca emissor de correu brossa | emissora de correu brossa terme pral.n m, f es emisor de correo basura | emisora de correo basura  es emisor de spam | emisora de spam  es inundador | inundadora  en spammer  fr arroseur | arroseuse  fr inondeur | inondeuse  
108 tecnologia ca empremta digital terme pral.n f ca empremta dactilar sin. compl.n f es huella dactilar  es huella digital  en fingerprint  fr empreinte digitale  
109 tecnologia ca encaminador terme pral.n m es direccionador  es encaminador  es enrutador  es rúter  en router  fr routeur  
110 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació terme pral.n f ca xifratge terme pral.n m es cifrado  es ciframiento  es encriptación  en encipherment  en encryption  fr chiffrement  fr cryptage  
111 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació asimètrica terme pral.n f es cifrado asimétrico  es ciframiento asimétrico  es encriptación asimétrica  en asymmetric encipherment  en asymmetric encryption  fr chiffrement asymétrique  fr cryptage asymétrique  
112 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació irreversible terme pral.n f es cifrado irreversible  es ciframiento irreversible  es encriptación irreversible  en irreversible encipherment  en irreversible encryption  en one way encipherment  en one way encryption  fr chiffrement irréversible  fr cryptage irréversible  
113 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació reversible terme pral.n f es cifrado reversible  es ciframiento reversible  es encriptación reversible  en reversible encipherment  en reversible encryption  fr chiffrement réversible  fr cryptage réversible  
114 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació simètrica terme pral.n f es cifrado simétrico  es ciframiento simétrico  en symmetric encipherment  en symmetric encryption  fr chiffrement symétrique  fr cryptage symétrique  
115 mitjans tècnics de seguretat ca encriptar terme pral.v tr ca xifrar terme pral.v tr es cifrar  es encriptar  en encipher, to  en encrypt, to  fr chiffrer  fr crypter  
116 comportaments socials ca enginyeria social terme pral.n f ca pirateria social terme pral.n f es ingeniería social  es piratería social  en social engineering  fr fraude psychologique  fr ingénierie sociale  fr piratage psychologique  fr piratage social  
117 tecnologia ca enregistrador de teclat terme pral.n m es registro de teclado  en keylogger  fr enregistreur de frappe  
118 mitjans tècnics de seguretat ca entitat certificadora terme pral.n f es entidad certificadora  en certificate authority  fr autorité de certification  fr tiers de certification  
119 mitjans tècnics de seguretat ca equip bastió terme pral.n m es bastión  es servidor bastión  en bastion  en bastion host  en bastion host gateway  en screened-host gateway  fr bastion  fr système fortifié  
120 mitjans tècnics de seguretat ca escàner de vulnerabilitats terme pral.n m es escáner de vulnerabilidades  en network security scanner  en vulnerability scanner  fr analyseur de vulnérabilité  fr scanner de vulnérabilités  fr scanneur de vulnérabilités  
121 atacs ca esquer terme pral.n m es sistema trampa  es tarro de miel  en honeypot  fr pot de miel  
122 atacs ca explotador terme pral.n m es exploit  en exploit  fr exploit  
123 atacs ca explotador de dia zero terme pral.n m es exploit de día cero  en 0-day exploit  en zero-day exploit  fr exploit jour zéro  
124 comportaments socials ca extorsió sexual terme pral.n f ca sextorsió sin. compl.n f es extorsión sexual  es sextorsión  en sextortion  en sexual extortion  fr extorsion sexuelle  fr sextorsion  
125 tecnologia ca extranet terme pral.n f es extranet  en extranet  fr extranet  
126 atacs ca falsa alarma terme pral.n f es bulo  es engaño  es falsa alarma  es información engañosa  es noticia falsa  es virus engañoso  es virus fraudulento  en hoax  en hoax virus  en hoaxing virus  fr canular  
127 atacs ca falsejament d'identitat terme pral.n m es spoofing  en spoofing  en web spoofing  fr mystification  fr piratage d'accès  fr usurpation de site Web  
128 atributs de seguretat ca fiabilitat terme pral.n f es fiabilidad  en dependability  en reliability  fr fiabilité  
129 tecnologia ca forat de seguretat terme pral.n m es agujero de seguridad  es brecha de seguridad  en security breach  fr brèche de sécurité  fr faille de sécurité  
130 mitjans tècnics de seguretat ca fortificació terme pral.n f ca reforçament de la seguretat terme pral.n m es bastionado  en hardening  en security hardening  fr bastionnage  fr renforcement de la sécurité  
131 mitjans tècnics de seguretat ca frase de contrasenya terme pral.n f es frase de contraseña  en passphrase  fr phrase passe  fr phrase secrète  
132 atacs ca frau del clic terme pral.n m es fraude del clic  en click fraud  fr fraude au clic  
133 mitjans tècnics de seguretat ca funció resum terme pral.n f es función hash  es función resumen  en hash function  en hashing function  fr fonction de condensation  
134 comportaments socials ca hacker [en] terme pral.n m, f ca furoner | furonera sin. compl.n m, f es experto informático | experta informática  es hacker  en computer hacker  en hacker  en white hat hacker  fr bidouilleur | bidouilleuse  fr fouineur | fouineuse  fr mordu de l'informatique | mordue de l'informatique  
135 mitjans tècnics de seguretat ca generador de claus terme pral.n m es generador de claves  es keygen  en key generator  en key maker  en keygen  en serial generator  en serialgen  fr générateur de clé  
136 mitjans tècnics de seguretat ca gestor de contrasenyes terme pral.n m es administrador de contraseñas  es gestor de contraseñas  en password manager  en password vault  fr gestionnaire de mots de passe  
137 tecnologia ca sistema global de navegació per satèl·lit terme pral.n m ca sistema de posicionament global sin. compl.n m ca GNSS siglan m es sistema de posicionamiento global  es sistema global de navegación por satélite  es GNSS  en global navigation satellite system  en global positioning system  en GNSS  
138 comportaments socials ca hackató terme pral.n f ca marató de hackers [hacker: en] terme pral.n f es hackathon  es hackatón  en codefest  en hack day  en hackathon  en hackfest  
139 comportaments socials ca hacker ètic | hacker ètica [hacker: en] terme pral.n m, f ca hacker de barret blanc [hacker: en] sin. compl.n m, f es hacker de sombrero blanco  es hacker ético | hacker ética  en ethical hacker  en samurai hacker  en white hat  en white hat hacker  fr hacker au chapeau blanc  fr hacker éthique  fr pirate éthique  fr white hat  
140 comportaments socials ca hacker de barret blau [hacker: en] terme pral.n m, f es hacker de sombrero azul  en blue hat hacker  fr blue hat  fr chapeau bleu  
141 comportaments socials ca hacker de barret gris [hacker: en] terme pral.n m, f es hacker de sombrero gris  en grey hat hacker  fr chapeau gris  fr grey hat  
142 comportaments socials ca hacking [en] terme pral.n m es hackeo  en computer intrusion  en hacking  en malicious hacking  fr intrusion informatique  
143 comportaments socials ca hacking ètic [hacking: en] terme pral.n m ca hacking de barret blanc [hacking: en] sin. compl.n m es hacking de sombrero blanco  es hacking ético  es piratería informática ética  en ethical hacking  en white hacking  en white hat hacking  fr hacking éthique  fr piratage contrôlé  fr piratage éthique  fr piratage identifié  fr piratage ordonné  fr piratage prescrit  
144 comportaments socials ca hacktivisme terme pral.n m es hacktivismo  en hacker activism  en hacktivism  en hactivism  fr cyberactivisme  
145 tecnologia ca HTML terme pral.n m es HTML  en HTML  fr HTML  
146 tecnologia ca protocol de transferència d'hipertext terme pral.n m ca HTTP siglan m es protocolo de transferencia de hipertexto  es HTTP  en hypertext transfer protocol  en HTTP  fr protocole de transfert hypertexte  fr HTTP  
147 mitjans tècnics de seguretat ca HTTPS terme pral.n m es HTTPS  en HTTPS  fr HTTPS  
148 tecnologia ca protocol d'internet de missatges de control terme pral.n m ca protocol ICMP sin. compl.n m ca ICMP siglan m es protocolo de mensajes de control de internet  es protocolo ICMP  es ICMP  en ICMP protocol  en Internet Control Message Protocol  en ICMP  fr protocole de message de contrôle Internet  fr protocole ICMP  fr ICMP  
149 comportaments socials ca identitat digital terme pral.n f es identidad digital  es identidad en Internet  en digital identity  en Internet identity  en online identity  fr cyberidentité  fr identité numérique  
150 tecnologia ca informàtica en núvol terme pral.n f es cloud computing  es computación en la nube  es computación en nube  en cloud computing  fr informatique dans les nuages  fr informatique en nuage  
151 atributs de seguretat ca integritat terme pral.n f es integridad  en integrity  fr intégrité  
152 tecnologia ca internet de les coses terme pral.n f es internet de las cosas  en Internet of things  en IoT  fr Internet des objets  
153 tecnologia ca intranet terme pral.n f es intranet  en intranet  fr intranet  
154 comportaments socials ca intrusió per Bluetooth terme pral.n f es bluejacking  en bluejacking  fr bluejacking  
155 comportaments socials ca inundació terme pral.n f es inundación  en spamming  fr arrosage  fr inondation  fr multipostage abusif  fr pollupostage  
156 tecnologia ca xarxa d'àrea local terme pral.n f ca LAN siglan f es red de área local  es LAN  en local area network  en LAN  fr réseau local  fr réseau local d'entreprise  fr RLE  
157 tecnologia ca LDAP terme pral.n m es LDAP  en LDAP  fr LDAP  
158 mitjans tècnics de seguretat ca llista de certificats revocats terme pral.n f ca llista de revocació de certificats terme pral.n f es lista de certificados revocados  es lista de revocación de certificados  en certificate revocation list  en CRL  fr liste de révocation de certificat  fr liste de révocation de certificats  fr liste de révocation des certificats  fr liste des certificats révoqués  fr LCR  
159 mitjans tècnics de seguretat ca llista de control d'accés terme pral.n f es lista de control de acceso  en access control list  en ACL  fr liste de contrôle d'accès  
160 mitjans tècnics de seguretat ca marca d'aigua terme pral.n f es marca de agua  en watermark  
161 tecnologia ca memòria cau terme pral.n f es antememoria  es memoria caché  en cache memory  en cache storage  fr antémémoire  fr mémoire cache  
162 tecnologia ca memòria d'accés aleatori terme pral.n f ca memòria viva sin. compl.n f ca RAM siglan f es memoria de acceso aleatorio  es memoria viva  es RAM  en random access memory  en RAM  fr mémoire à accès sélectif  fr mémoire vive  fr MEV  
163 tecnologia ca metadada terme pral.n f es metadato  en metadata  fr métadonnée  
164 mitjans tècnics de seguretat ca miner terme pral.n m es minero  en miner  fr mineur  
165 mitjans tècnics de seguretat ca mineria terme pral.n f es minería  en mining  fr minage  
166 tecnologia ca moneda digital terme pral.n f ca moneda virtual sin. compl.n f es moneda digital  es moneda virtual  en digital currency  en virtual currency  fr cybermonnaie  fr monnaie virtuelle  
167 atributs de seguretat ca no-repudi terme pral.n m es no repudio  en non-repudiation  en nonrepudiation  fr non-répudiation  
168 mitjans tècnics de seguretat ca nom d'usuari terme pral.n m es nombre de usuario  en user name  fr nom d'usager  fr nom d'utilisateur  
169 tecnologia ca ordinador zombi terme pral.n m es ordenador zombi  es zombi  es zombie  en zombie  en zombie computer  fr ordinateur zombie  fr zombie  
170 tecnologia ca plataforma per a preferències de privacitat terme pral.n f ca P3P siglan f es plataforma para las preferencias de privacidad  es P3P  en platform privacy preferences  en P3P  fr plateforme de préférences relatives à la protection de la vie privée  fr P3P  
171 atacs ca rootkit terme pral.n m ca paquet d'intrusió sin. compl.n m es encubridor  es rootkit  en root kit  en rootkit  fr dissimulateur d'activité  fr outils de dissimulation d'activité  fr programmes malveillants furtifs  fr rootkit  fr trousse administrateur pirate  
172 tecnologia ca pedaç terme pral.n m es parche  en patch  fr rustine  
173 tecnologia ca portable terme pral.adj ca per a vestir sin. compl.adj ca vestible sin. compl.adj es de vestir  en wearable  fr vestimentaire  
174 atacs ca pesca d'escombraries terme pral.n f es buceo de contenedores  es buceo en la basura  en dumpster diving  en trashing  fr fouille de poubelles  
175 comportaments socials ca pesca de credencials terme pral.n f es phishing  es suplantación de identidad  en e-mail phishing  en phishing  fr appâtage  fr hameçonnage  fr phishing  
176 comportaments socials ca pesca dirigida terme pral.n f es spear phishing  en spear phishing  en spear-phishing  fr hameçonnage ciblé  fr harponnage  
177 comportaments socials ca pesca per SMS terme pral.n f es phishing por SMS  en smishing  en SMiShing  en SMS phishing  fr hameçonnage par message texte  fr hameçonnage par SMS  fr hameçonnage par texto  
178 comportaments socials ca pescaire terme pral.n m, f es phisher  en phisher  fr hameçonneur | hameçonneuse  
179 comportaments socials ca petjada digital terme pral.n f es huella digital  en digital footprint  fr trace numérique  
180 mitjans tècnics de seguretat ca PGP terme pral.n m es PGP  en PGP  fr PGP  
181 comportaments socials ca pirata terme pral.n m, f es pirata  es pirata informático | pirata informática  en black hat hacker  en cracker  fr braqueur informatique | braqueuse informatique  fr pirate  fr pirate informatique  
182 comportaments socials ca pirata telefònic | pirata telefònica terme pral.n m, f es fonopirata  es pirata telefónico | pirata telefónica  en phone phreak  en phreaker  fr pirate téléphonique  
183 comportaments socials ca pirateria terme pral.n f es piratería  en piracy  fr piratage  
184 mitjans tècnics de seguretat ca PKI terme pral.n f es PKI  en PKI  fr PKI  
185 mitjans tècnics de seguretat ca porta del darrere terme pral.n f es puerta de captura  es puerta trasera  es trampa  en backdoor  en trapdoor  fr porte dérobée  fr porte dissimulée  fr trappe  
186 tecnologia ca portar el dispositiu propi terme pral.n m es traer el dispositivo propio  en bring your own device  en BYOD  fr apportez votre équipement personnel de communication  fr prenez vos appareils personnels  fr AVEC  fr PAP  
187 tecnologia ca portar el núvol propi terme pral.n m es traiga su propia nube  en bring your own cloud  en BYOC  fr utiliser votre propre nuage  
188 tecnologia ca portar l'encriptació pròpia terme pral.n m es traiga su propia encripción  es traiga su propio cifrado  en bring your own encryption  en BYOE  
189 tecnologia ca portar la identitat pròpia terme pral.n m es traiga su propia identidad  en bring your own identity  en BYOI  
190 comportaments socials ca pretèxting terme pral.n m es pretexting  en pretexting  en blagging  en bohoing  fr pretexting  
191 mitjans tècnics de seguretat ca privacitat terme pral.n f ca privadesa terme pral.n f es intimidad  es privacidad  en privacy  fr confidentialité  
192 mitjans tècnics de seguretat ca programari antiespia terme pral.n m es software antiespía  en antispyware  fr anti-logiciel espion  fr antiespiogiciel  
193 atacs ca programari d'alarma terme pral.n m es scareware  en scareware  fr alamiciel  fr scareware  
194 tecnologia ca programari de publicitat terme pral.n m es software de publicidad  en adware  fr logiciel publicitaire  fr publiciel  
195 atacs ca programari de segrest terme pral.n m ca segrestador sin. compl.n m es criptovirus  es malware secuestrador  es ransomware  es secuestrador  en ransomware  fr cryptorançongiciel  fr logiciel de rançon  fr rançongiciel  
196 atacs ca programari espia terme pral.n m es programa espía  es software espía  en spyware  fr espiogiciel  fr logiciel espion  
197 tecnologia ca programari inflat terme pral.n m es inflaware  es software inflado  en bloatware  en crapware  en fatware  fr boufficiel  fr inflagiciel  fr obésiciel  
198 atacs ca programari maliciós terme pral.n m es programa malicioso  es programa maligno  es software malicioso  en malicious code  en malicious software  en malware  fr antiprogramme  fr logiciel malveillant  fr maliciel  
199 mitjans tècnics de seguretat ca protecció de dades terme pral.n f es protección de datos  es securización de datos  en data securement  en data securisation  fr sécurisation des données  
200 mitjans tècnics de seguretat ca protocol de control de transmissió terme pral.n m ca TCP siglan m es protocolo de control de transmisión  es TCP  en transmission control protocol  en TCP  fr protocole de contrôle de transmission  fr TCP  
201 mitjans tècnics de seguretat ca protocol de transacció segura terme pral.n m ca SET siglan m es transacción electrónica segura  es SET  en secure electronic transaction  en SET  fr protocole SET  fr SET  
202 tecnologia ca protocol UDP terme pral.n m ca UDP terme pral.n m es protocolo UDP  es UDP  en UDP  en UDP protocol  fr protocole UDP  fr UDP  
203 mitjans tècnics de seguretat ca prova de caixa blanca terme pral.n f es prueba de caja blanca  en white box testing  en white-box test  fr test boîte blanche  fr test de la boîte blanche  fr test en boîte blanche  
204 mitjans tècnics de seguretat ca prova de caixa grisa terme pral.n f es prueba de caja gris  en grey-box test  en grey-box testing  fr test boîte grise  fr test de la boîte grise  fr test en boîte grise  
205 mitjans tècnics de seguretat ca prova de caixa negra terme pral.n f es prueba de caja negra  en black box test  en black box testing  en black-box test  fr test boîte noire  fr test de la boîte noire  
206 mitjans tècnics de seguretat ca prova de participació terme pral.n f es prueba de participación  en proof of stake  en PoS  fr preuve d'enjeu  fr preuve de participation  
207 mitjans tècnics de seguretat ca prova de penetració terme pral.n f es ensayo de penetración  es prueba de penetración  en pen test  en penetration test  en penetration testing  fr essai de pénétration  fr test de pénétration  
208 mitjans tècnics de seguretat ca prova de treball terme pral.n f es prueba de trabajo  en proof of work  en POW  fr preuve de calcul  fr preuve de travail  
209 atacs ca raspador de RAM terme pral.n f es raspador de RAM  en memory-scraping malware  en RAM scraper  en RAM scraping malware  fr racleur de RAM  
210 mitjans tècnics de seguretat ca rastreig terme pral.n m es rastreo  en crawling  en spidering  en Web crawling  fr exploration  
211 mitjans tècnics de seguretat ca rastrejar terme pral.v tr es rastrear  en crawl, to  fr analyser  fr collecter  
212 atributs de seguretat ca rendició de comptes terme pral.n f es rendición de cuentas  es responsabilidad proactiva  en accountability  fr reddition de comptes  
213 tecnologia ca reproducció en continu terme pral.n f ca reproducció en línia sin. compl.n f es emisión en continuo  es emisión en línea  es reproducción en continuo  es reproducción en línea  en multimedia streaming  en streaming  fr diffusion continue  fr diffusion en continu  fr diffusion en flux  fr diffusion en ligne  
214 atributs de seguretat ca resiliència terme pral.n f es resiliencia  en resilience  en resiliency  fr résilience  
215 mitjans tècnics de seguretat ca revocació d'un certificat terme pral.n f es revocación de un certificado  en revocation of a certificate  fr révocation d'un certificat  
216 atacs ca robatori d'identitat terme pral.n m es robo de identidad  en identity-theft  fr vol d'identité  
217 atacs ca sabotatge terme pral.n m es sabotaje  en cybersabotage  en sabotage  fr sabotage  
218 tecnologia ca script terme pral.n m es script  es secuencia de comandos  en script  fr script  
219 mitjans tècnics de seguretat ca segell de certificació terme pral.n m es etiqueta de certificación  es sello de certificación  en certification label  en certification seal  fr sceau de certification  
220 mitjans tècnics de seguretat ca segell de temps terme pral.n m es sello de tiempo  en time stamp  en timestamp  fr estampille temporelle  
221 atacs ca segrest terme pral.n m es secuestro  en hijacking  fr détournement  
222 comportaments socials ca seguda virtual terme pral.n f es sentada virtual  en virtual blockade  en virtual sit-in  fr sit-in virtuel  
223 mitjans tècnics de seguretat ca seguretat de la informació terme pral.n f es seguridad de la información  en information security  en INFOSEC  fr sécurité de l'information  fr INFOSEC  
224 mitjans tècnics de seguretat ca seguretat perimetral terme pral.n f es seguridad perimetral  en perimeter security  fr sécurité du perimètre  fr sécurité périmétrique  
225 tecnologia ca sense fil terme pral.adj es inalámbrico -ca  en cordless  en wireless  fr sans fil  
226 mitjans tècnics de seguretat ca servidor AAA terme pral.n m es servidor AAA  en AAA server  fr serveur AAA  
227 tecnologia ca servidor de comandament i control terme pral.n m es servidor de comando y control  es servidor de mando y control  en C&C server  en command and control server  en C2  fr serveur C&C  fr serveur de commandement et de contrôle  
228 mitjans tècnics de seguretat ca servidor intermediari terme pral.n m es servidor intermedio  es servidor proxy  en proxy  fr serveur mandataire  fr serveur proxy  
229 comportaments socials ca sèxting terme pral.n m es sexting  en sex messaging  en sex text messaging  en sex texting  en sext messaging  en sexting  fr sextage  fr sexting  fr textopornographie  
230 mitjans tècnics de seguretat ca signatura cega terme pral.n f es firma ciega  en blind signature  fr signature confidentielle  
231 mitjans tècnics de seguretat ca signatura electrònica terme pral.n f ca signatura digital sin. compl.n f es firma digital  es firma electrónica  en e-signature  en electronic signature  fr signature électronique  
232 mitjans tècnics de seguretat ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  en advanced electronic signature  fr signature électronique renforcée  
233 mitjans tècnics de seguretat ca signatura electrònica reconeguda terme pral.n f es firma electrónica reconocida  en recognized electronic signature  fr signature électronique reconnue  
234 mitjans tècnics de seguretat ca sistema d'encriptació terme pral.n m es sistema de cifrado  es sistema de encriptación  en ciphersystem  en cryptographic system  en cryptosystem  fr système cryptographique  fr système de chiffrement  
235 tecnologia ca sistema distribuït terme pral.n m es sistema distribuido  en distributed system  fr système reparti  
236 mitjans tècnics de seguretat ca SSL terme pral.n m es SSL  en SSL  fr SSL  
237 mitjans tècnics de seguretat ca tallafoc terme pral.n m es cortafuego  en firewall  fr coupe-feu  fr garde-barrière  
238 mitjans tècnics de seguretat ca tallafoc humà terme pral.n m es cortafuegos humano  en human firewall  fr pare-feu humain  
239 mitjans tècnics de seguretat ca targeta d'identificació d'abonat terme pral.n f ca targeta SIM sin. compl.n f es tarjeta de identificación de abonado  es tarjeta SIM  en SIM card  en subscriber identification module card  fr carte d'identification de l'abonné  fr carte SIM  
240 tecnologia ca targeta sense contacte terme pral.n f es tarjeta sin contacto  en contactless card  en contactless smart card  fr carte sans contact  
241 mitjans tècnics de seguretat ca tercer de confiança terme pral.n f es tercero de confianza  en trusted third party  en TTP  fr tiers de confiance  
242 mitjans tècnics de seguretat ca testimoni d'autenticació terme pral.n m es token de autenticación  es token de seguridad  en authentication token  en security token  en token  fr jeton  fr jeton d'authentification  fr jeton de sécurité  
243 atributs de seguretat ca traçabilitat terme pral.n f es trazabilidad  en lineage  en traceability  fr traçabilité  
244 mitjans tècnics de seguretat ca transferència inconscient terme pral.n f es transferencia inconsciente  es transferencia trascordada  en oblivious transfer  fr transfert inconscient  
245 mitjans tècnics de seguretat ca usuari autoritzat | usuària autoritzada terme pral.n m, f es usuario autorizado | usuaria autorizada  en authorized user  fr utilisateur autorisé | utilisatrice autorisée  
246 mitjans tècnics de seguretat ca validació de les dades terme pral.n f es validación de los datos  en data validation  fr validation des données  
247 atacs ca vector d'atac terme pral.n m es vector de ataque  en attack vector  fr vecteur d'attaque  
248 mitjans tècnics de seguretat ca verificació terme pral.n f es verificación  en verification  fr vérification  
249 mitjans tècnics de seguretat ca verificació en dos passos terme pral.n f es verificación en dos pasos  en two-step verification  en 2SV  fr vérification en deux étapes  
250 mitjans tècnics de seguretat ca verificar terme pral.v tr es verificar  en verify, to  fr vérifier  
251 atacs ca violació de la seguretat terme pral.n f es violación de la seguridad  en security breach  en security violation  fr atteinte à la sécurité  fr violation de la sécurité  
252 atacs ca violació de les dades terme pral.n f es violación de los datos  en data breach  en electronic data breach  fr brèche de données  fr infraction aux données personnelles  fr violation de données  
253 atacs ca virus terme pral.n m es virus  en virus  fr virus  
254 tecnologia ca VoIP terme pral.n f es VoIP  en VoIP  fr VoIP  
255 atributs de seguretat ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  en vulnerability  fr vulnerabilité  
256 tecnologia ca xarxa d'àrea estesa terme pral.n f ca WAN siglan f es red de área extensa  es WAN  en wide area network  en WAN  fr réseau étendu  fr réseau grande distance  fr WAN  
257 tecnologia ca web fosc terme pral.n m es web oscura  en dark web  fr dark web  
258 tecnologia ca web profund terme pral.n m es web profunda  en deep web  fr web profond  
259 tecnologia ca web visible terme pral.n m es web visible  en surface web  fr web de surface  fr web indexable  fr web surfacique  fr web visible  
260 mitjans tècnics de seguretat ca WEP terme pral.n m es WEP  en WEP  fr WEP  
261 tecnologia ca Wi-Fi terme pral.n f es Wi-Fi  en Wi-Fi  fr Wi-Fi  
262 tecnologia ca xarxa de zombis terme pral.n f es botnet  es red zombi  en botnet  en robot network  en zombie army  en zombie network  en zombienet  fr botnet  fr réseau d'ordinateurs zombie  fr réseau de zombies  fr réseau zombie  
263 mitjans tècnics de seguretat ca xarxa privada virtual terme pral.n f ca XPV siglan f es red privada virtual  es VPN  en virtual private network  en VPN  fr réseau privé virtuel  fr RPV  fr VPN