Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 dispositius mòbils ca tercera generació terme pral.n f ca 3G siglan f es tercera generación  es 3G  fr troisième generation  fr 3G  en third generation  en 3G  
2 dispositius mòbils ca quarta generació terme pral.n f ca 4G siglan f es cuarta generación  es 4G  fr quatrième generation  fr 4G  en fourth generation  en 4G  
3 dispositius mòbils ca cinquena generació terme pral.n f ca 5G sin. compl.n f es 5G  es quinta generación  fr 5G  fr cinquième génération  en 5G  en fifth generation  
4 dispositius mòbils ca pinçar terme pral.v tr ca ajuntar els dits [sobre/damunt/en/a] sin. compl.v prep ca tancar els dits [sobre/damunt/en/a] sin. compl.v prep es acercar los dedos [en/sobre]  es cerrar los dedos [en/sobre]  es juntar los dedos [en/sobre]  es pellizcar  fr fermer les doigts [sur]  fr pincer  fr rapprocher les doigts [sur]  en pinch close, to  en pinch fingers [on], to  en pinch fingers together [on], to  en pinch, to  en squeeze, to  
5 dispositius mòbils ca compartició de xarxa terme pral.n f ca funció de mòdem terme pral.n f ca ancoratge a la xarxa sin. compl.n m ca ancoratge a xarxa var. ling.n f es anclaje a red  es compartición de red  es función de módem  fr fonction modem  en tethering  
6 dispositius mòbils ca interfície de programació d'aplicacions terme pral.n f ca API siglan f es interfaz de programa de aplicación  es interfaz de programación de aplicaciones  es API  fr interface de programmation  fr interface de programmation d'applications  fr interface de programme d'application  fr API  en application program interface  en application programming interface  en API  
7 dispositius mòbils ca aplicació mòbil terme pral.n f ca app terme pral.n f ca apli sin. compl.n f es aplicación móvil  es apli  fr application mobile  fr appli  en mobile application  en app  
8 dispositius mòbils ca aplicació nativa terme pral.n f es aplicación nativa  fr application native  en native application  
9 dispositius mòbils ca aplicació rupturista terme pral.n f es aplicación asesina  fr application phare  fr application vedette  en killer application  en leader application  
10 dispositius mòbils ca aplicació web terme pral.n f es aplicación web  fr application web  en web application  
11 dispositius mòbils ca arrossegar terme pral.v tr es arrastrar  fr faire glisser  en drag, to  
12 dispositius mòbils ca arrossegar el dit terme pral.v intr es arrastrar el dedo  es deslizar el dedo  fr faire glisser le doigt  fr laisser traîner le doigt  fr traîner le doigt  en drag finger, to  
13 dispositius mòbils ca balisa terme pral.n f es baliza  fr balise  en beacon  
14 dispositius mòbils ca Bluetooth terme pral.n m es Bluetooth  fr Bluetooth  en Bluetooth  
15 dispositius mòbils ca botiga d'aplicacions terme pral.n f es tienda de aplicaciones  fr boutique d'applications  fr magasin d'applications  en application store  
16 dispositius mòbils ca codi QR terme pral.n m ca codi bidimensional sin. compl.n m ca codi de barres bidimensional sin. compl.n m ca codi de barres en 2D sin. compl.n m ca codi en 2D sin. compl.n m es código de barras 2D  es código de barras bidimensional  fr code à barres 2D  fr code à barres à deux dimensions  fr code à barres bidimensionnel  fr code bidimensionnel  en 2D barcode  en 2-D bar code  en 2-dimensional bar code  en two-dimensional bar code  en two-dimensional barcode  
17 dispositius mòbils ca comerç mòbil terme pral.n m ca comerç electrònic mòbil sin. compl.n m es comercio electrónico móvil  es comercio móvil  fr commerce électronique mobile  fr commerce mobile  en m-commerce  en mobile commerce  en mobile e-commerce  en mobile electronic commerce  
18 dispositius mòbils ca comunicació de camp proper terme pral.n f ca NFC siglan f es comunicación de campo cercano  es NFC  fr communication courte distance  fr communication de champ proche  fr communication NFC  en near field communication  en NFC  
19 dispositius mòbils ca confiança digital terme pral.n f ca confiança electrònica terme pral.n f es confianza digital  es confianza electrónica  fr e-confiance  en digital trust  en e-trust  en electronic trust  
20 dispositius mòbils ca connectat -ada terme pral.adj ca tecnològic -a terme pral.adj es conectado  es tecnológico  en wearable  
21 dispositius mòbils ca connectivitat terme pral.n f es conectividad  fr connectabilité  en connectivity  
22 dispositius mòbils ca dades obertes terme pral.n f pl es datos abiertos  fr données ouvertes  en open data  
23 dispositius mòbils ca de lliure transmissió terme pral.adj ca OTT terme pral.adj es de transmisión libre  es OTT  fr OTT  fr par contournement  en OTT  en over-the-top  
24 dispositius mòbils ca de màquina a màquina terme pral.adj ca M2M siglaadj es máquina a máquina  es M2M  fr communication entre machines  fr M2M  en machine-to-machine  en M2M  
25 dispositius mòbils ca despinçar terme pral.v tr ca obrir els dits [sobre/damunt/en/a] sin. compl.v prep ca separar els dits [sobre/damunt/en/a] sin. compl.v prep es abrir los dedos [en/sobre]  es separar los dedos [en/sobre]  fr écarter les doigts [sur]  en pinch open, to  en splay fingers [on], to  en spread fingers [on], to  en spread fingers apart [on], to  
26 dispositius mòbils ca emoji terme pral.n m it emoji  es emoji  fr emoji  en emoji  
27 dispositius mòbils ca fer doble toc [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep ca fer dos tocs [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep ca fer un doble toc [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep es hacer un doble toque [en/sobre]  es pulsar dos veces  es tocar dos veces  fr double-toucher  fr taper deux fois  fr toucher deux fois  en double tap, to  
28 dispositius mòbils ca fer girar els dits terme pral.v intr es girar los dedos  es hacer rotar los dedos  fr faire tourner les doigts  en rotate fingers, to  
29 dispositius mòbils ca fer lliscar el dit terme pral.v intr es deslizar el dedo  fr faire glisser le doigt  fr glisser le doigt  en flick finger, to  en slide finger, to  en swipe finger, to  
30 dispositius mòbils ca fer un toc [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep ca tocar sin. compl.v tr es hacer un toque [en/sobre]  es pulsar  es tocar  fr taper  fr toquer  fr toucher  en tap, to  
31 dispositius mòbils ca fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep ca mantenir pressionat terme pral.v tr es mantener presionado  es mantener pulsado  es presionar  es pulsar  fr effectuer un appui long [sur]  fr maintenir une pression longue [sur]  en press, to  
32 dispositius mòbils ca fita terme pral.n f ca punt de ruta terme pral.n m es punto de paso  es punto de ruta  fr waypoint  en waypoint  
33 dispositius mòbils ca fregar terme pral.v tr es barrer  es frotar  es limpiar  es rascar  en pan, to  
34 dispositius mòbils ca geolocalització terme pral.n f ca localització geogràfica terme pral.n f es geolocalización  es localización geográfica  fr géolocalisation  fr localisation géographique  en geografic location  en geolocation  en mobile location  en position determination technology  en wireless location  
35 dispositius mòbils ca giny terme pral.n m es gadget  es widget  fr gadget logiciel  fr objet fenêtre  fr widget  en desktop widget  en gadget  en widget  
36 dispositius mòbils ca sistema de posicionament global terme pral.n m ca GPS siglan m es sistema de posicionamiento global  es GPS  fr système de positionnement mondial  fr système mondial de localisation  fr GPS  en global positioning system  en GPS  
37 dispositius mòbils ca intel·ligent terme pral.adj es inteligente  fr intelligent  en intelligent  en smart  
38 dispositius mòbils ca interfície d'inici terme pral.n f es interfaz de inicio  fr lanceur  en launcher  
39 dispositius mòbils ca itinerància terme pral.n f es itinerancia  fr itinérance  en roaming  
40 dispositius mòbils ca missatge de text terme pral.n m ca missatge SMS terme pral.n m ca SMS siglan m es mensaje corto  es mensaje de texto  es mensaje SMS  es SMS  fr message court  fr message SMS  fr message text  en short message  en SMS message  en text message  en SMS  
41 dispositius mòbils ca multipantalla terme pral.adj es multipantalla  fr multiécran  en multiscreen  
42 dispositius mòbils ca neutralitat tecnològica terme pral.n f es neutralidad tecnológica  fr neutralité technologique  en technological neutrality  
43 dispositius mòbils ca notificació automàtica terme pral.n f es notificación automática  fr notification poussée  en push notification  
44 dispositius mòbils ca obsolescència planificada terme pral.n f ca obsolescència programada terme pral.n f es obsolescencia planificada  es obsolescencia programada  fr obsolescence planifiée  fr obsolescence programmée  en planned obsolescence  
45 dispositius mòbils ca pantalla multitàctil terme pral.n f es pantalla multitáctil  fr écran tactile multipoint  en multitouch screen  
46 dispositius mòbils ca pantalla tàctil terme pral.n f es pantalla táctil  fr écran tactile  en touch screen  
47 dispositius mòbils ca portable terme pral.adj ca per a vestir sin. compl.adj ca vestible sin. compl.adj es de vestir  fr vestimentaire  en wearable  
48 dispositius mòbils ca punt d'accés Wi-Fi terme pral.n m es punto de acceso Wi-Fi  fr point d'accès sans fil  en hotspot  
49 dispositius mòbils ca realitat augmentada terme pral.n f ca RA siglan f es realidad aumentada  es RA  fr réalité augmentée  fr RA  en augmented reality  en AR  
50 dispositius mòbils ca telèfon tauleta terme pral.n m ca taulèfon sin. compl.n m es phablet  es tabléfono  es tabletófono  es teléfono tableta  fr phablette  fr téléphone-tablette  en phablet  
51 dispositius mòbils ca tauleta tàctil terme pral.n f es tableta  fr tablette  en tablet  
52 dispositius mòbils ca telèfon intel·ligent terme pral.n m es teléfono inteligente  fr téléphone intelligent  en intelligent telephone  en smartphone  
53 dispositius mòbils ca VoIP terme pral.n f es VoIP  fr VoIP  en VoIP  
54 dispositius mòbils ca Wi-Fi terme pral.n m/f es Wi-Fi  fr Wi-Fi  en Wi-Fi