Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 enginyeria de la construcció ca àbac terme pral.n m es ábaco  en drop panel  
2 enginyeria hidràulica ca àbac de Moody terme pral.n m es ábaco de Moody  en Moody diagram  
3 enginyeria de la construcció ca àbac metàl·lic terme pral.n m es ábaco metálico  
4 enginyeria del transport ca abalisament terme pral.n m es balizamiento  en marker posts  
5 enginyeria sanitària i ambiental ca abastament d'aigua terme pral.n m es abastecimiento de agua  en water supply  
6 enginyeria sanitària i ambiental ca abocador terme pral.n m es vertedero  en landfill  
7 enginyeria sanitària i ambiental ca abocament terme pral.n m es vertido  en dump  
8 enginyeria sanitària i ambiental ca abocament terme pral.n m es vertido  en discharge  
9 enginyeria de la construcció ca abrasió terme pral.n f es abrasión  en abrasion  
10 enginyeria del terreny i cartogràfica ca abrasivitat terme pral.n f es abrasividad  en abrasiveness  
11 enginyeria sanitària i ambiental ca absorció terme pral.n f es absorción  en absorption  
12 enginyeria del transport ca absorció terme pral.n f es absorción  en absorption  
13 enginyeria hidràulica ca acceleració convectiva terme pral.n f es aceleración convectiva  en convective acceleration  
14 enginyeria del transport ca acceleració del percentil 85 terme pral.n f es aceleración del percentil 85  en 85th percentile acceleration  
15 enginyeria hidràulica ca acceleració local terme pral.n f es aceleración local  en local acceleration  
16 enginyeria del terreny i cartogràfica ca acceleració pic terme pral.n f ca PGA siglan f es aceleración pico  es PGA  en peak ground acceleration  en PGA  
17 enginyeria del transport ca acceleració sense compensar terme pral.n f es aceleración sin compensar  en non-compensated acceleration  
18 enginyeria del terreny i cartogràfica ca accelerògraf terme pral.n m es acelerógrafo  en accelerograph  
19 enginyeria del terreny i cartogràfica ca accelerograma terme pral.n m es acelerograma  en accelerogram  
20 enginyeria del transport ca accés terme pral.n m ca punt d'accés sin. compl.n m es acceso  es punto de acceso  en access  en access point  
21 enginyeria del transport ca accidentalitat terme pral.n f ca sinistralitat sin. compl.n f es accidentalidad  es siniestralidad  
22 enginyeria de la construcció ca acció terme pral.n f es acción  en action  
23 enginyeria de la construcció ca acció ambiental terme pral.n f es acción ambiental  en environmental action  
24 enginyeria sanitària i ambiental ca acció ambiental terme pral.n f es acción ambiental  
25 enginyeria de la construcció ca acció cíclica terme pral.n f es acción cíclica  en cyclic action  
26 enginyeria marítima ca acció de l'onatge terme pral.n f es acción del oleaje  en wave action  
27 enginyeria de la construcció ca acció directa terme pral.n f es acción directa  en direct action  
28 enginyeria de la construcció ca acció eòlica terme pral.n f es acción eólica  en aeolian action  
29 enginyeria de la construcció ca acció extraordinària terme pral.n f es acción extraordinaria  en extraordinary action  
30 enginyeria de la construcció ca acció gravitatòria terme pral.n f es acción gravitatòria  en gravitatory action  
31 enginyeria de la construcció ca acció indirecta terme pral.n f es acción indirecta  en indirect action  
32 enginyeria de la construcció ca acció permanent terme pral.n f es acción permanente  en permanent action  
33 enginyeria de la construcció ca acció ponderada terme pral.n f es acción ponderada  
34 enginyeria de la construcció ca acció reològica terme pral.n f es acción reológica  en rheological action  
35 enginyeria de la construcció ca acció tèrmica terme pral.n f es acción térmica  en thermal action  
36 enginyeria de la construcció ca acció variable terme pral.n f es acción variable  en variable action  
37 enginyeria marítima ca Accropode® terme pral.n m es Accropode  en Accropode  
38 enginyeria de la construcció ca acer terme pral.n m es acero  en steel  
39 enginyeria de la construcció ca acer al carboni terme pral.n m es acero al carbono  en carbon steel  
40 enginyeria de la construcció ca acer autopatinable terme pral.n m es acero autopatinable  en weathering steel  
41 enginyeria de la construcció ca acer d'alt límit elàstic terme pral.n m es acero de alto límite elástico  en high-strength steel  
42 enginyeria de la construcció ca acer de baixa relaxació terme pral.n m es acero de baja relajación  en low-relaxation steel  
43 enginyeria de la construcció ca acer inoxidable terme pral.n m es acero inoxidable  en stainless steel  
44 enginyeria de la construcció ca acer laminat terme pral.n m es acero laminado  en rolled steel  
45 enginyeria de la construcció ca acoblament de barres terme pral.n m es acoplamiento de barras  en lapped splice  
46 enginyeria marítima ca acreció terme pral.n f es acreción  en accretion  
47 enginyeria del transport ca activador terme pral.n m es activante  en activation agent  en adhesion agent  
48 enginyeria de la construcció ca activitat crítica terme pral.n f es actividad crítica  en critical activity  
49 enginyeria de la construcció ca activitat d'obra terme pral.n f es actividad de obra  
50 enginyeria marítima ca correntòmetre perfilador acústic Doppler terme pral.n m ca ADCP siglan m ca ADP siglan m es correntímetro perfilador acústico Doppler  es ADCP  es ADP  en acoustic Doppler current profiler  en ADCP  en ADP  
51 enginyeria de la construcció ca additiu terme pral.n m es aditivo  en admixture  
52 enginyeria de la construcció ca adherència terme pral.n f es adherencia  en bond  
53 enginyeria del transport ca adherència terme pral.n f es adherencia  en adherence  en gripping  
54 enginyeria del transport ca adhesivitat terme pral.n f es adhesividad  en adhesiveness  
55 enginyeria de la construcció ca adormiment terme pral.n m es fraguado  en setting  
56 enginyeria sanitària i ambiental ca adsorbat terme pral.n m es adsorbato  en adsorbate  
57 enginyeria sanitària i ambiental ca adsorbent terme pral.n m es adsorbente  en adsorbent  
58 enginyeria sanitària i ambiental ca adsorció terme pral.n f es adsorción  en adsorption  
59 enginyeria marítima ca velocímetre acústic Doppler terme pral.n m ca ADV siglan m es velocímetro acústico Doppler  es ADV  en acoustic Doppler velocimeter  en ADV  
60 enginyeria marítima ca advecció terme pral.n f es advección  en advection  
61 enginyeria del transport ca aeròdrom terme pral.n m es aeródromo  en aerodrome  
62 enginyeria del transport ca aeroport terme pral.n m es aeropuerto  en airport  
63 enginyeria del transport ca afectació de carril terme pral.n f es afectación de carril  
64 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  en outcrop  
65 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  en outcrop  
66 enginyeria marítima ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  en upwelling  
67 enginyeria hidràulica ca afluent terme pral.n m es afluente  en affluent  en tributary  
68 enginyeria hidràulica ca aforador terme pral.n m es aforador  en gauge  
69 enginyeria hidràulica ca aforament terme pral.n m es aforo  en gauging  
70 enginyeria del transport ca aforament de trànsit terme pral.n m es aforo de tráfico  en traffic census  en traffic count  
71 enginyeria hidràulica ca aforament per comptador terme pral.n m es aforo por contador  
72 enginyeria hidràulica ca aforament per dilució terme pral.n m es aforo por dilución  en pulse dilution gauging  
73 enginyeria hidràulica ca aforament per mètodes electromagnètics terme pral.n m es aforo por métodos electromagnéticos  en electromagnetic gauging  
74 enginyeria hidràulica ca aforament per molinet terme pral.n m es aforo por molinete  en current meter gauging  
75 enginyeria hidràulica ca aforament per orificis calibrats terme pral.n m es aforo por orificios calibrados  
76 enginyeria hidràulica ca aforament per traçadors radioactius terme pral.n m es aforo por trazadores radioactivos  en radioactive tracer gauging  
77 enginyeria hidràulica ca aforament per tub de Pitot terme pral.n m es aforo por tubo de Pitot  en Pitot tube gauging  
78 enginyeria hidràulica ca aforament per ultrasons terme pral.n m es aforo por ultrasonidos  en ultrasonic gauging  
79 enginyeria hidràulica ca aforament volumètric terme pral.n m es aforo volumétrico  en volumetric gauging  
80 enginyeria de la construcció ca aglomerant hidràulic terme pral.n m es aglomerante hidráulico  en hydraulic binder  
81 enginyeria del transport ca agulla terme pral.n f es aguja  
82 enginyeria del transport ca agulla terme pral.n f es aguja  en tongue  
83 enginyeria de la construcció ca agulla de vibració terme pral.n f es aguja de vibrado  en needle vibrator  en poker vibrator  
84 enginyeria sanitària i ambiental ca aigua terme pral.n f es agua  en water  
85 enginyeria sanitària i ambiental ca aigua tova terme pral.n f ca aigua agressiva sin. compl.n f es agua blanda  en soft water  
86 enginyeria hidràulica ca aigua amunt terme pral.adv es aguas arriba  en upstream  
87 enginyeria marítima ca aigua arrecerada terme pral.n f es agua abrigada  en sheltered water  
88 enginyeria hidràulica ca aigua avall terme pral.adv es aguas abajo  en downstream  
89 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aigua congènita terme pral.n f es agua congénita  en connate water  
90 enginyeria sanitària i ambiental ca aigua d'abastament terme pral.n f es agua de abastecimiento  en drinking water  
91 enginyeria sanitària i ambiental ca aigua potable terme pral.n f ca aigua de beure sin. compl.n f ca aigua de boca den. desest.n f es agua de beber  es agua de boca  es agua potable  en drinking water  en potable water  
92 enginyeria hidràulica ca aigua de fusió terme pral.n f es agua de fusión  en melt water  
93 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aigua dolça terme pral.n f es agua dulce  en fresh water  
94 enginyeria sanitària i ambiental ca aigua dura terme pral.n f ca aigua incrustant sin. compl.n f es agua dura  es agua incrustante  en hard water  
95 enginyeria hidràulica ca aigua freàtica terme pral.n f es agua freática  en phreatic water  
96 enginyeria sanitària i ambiental ca aigua residual terme pral.n f es agua residual  en waste water  
97 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aigua salabrosa terme pral.n f es agua salobre  en brackish water  
98 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aigua salada terme pral.n f es agua salada  en salt water  
99 enginyeria hidràulica ca aigua superficial terme pral.n f es agua superficial  en surface water  
100 enginyeria hidràulica ca conflent terme pral.n m ca aiguabarreig sin. compl.n m ca confluència sin. compl.n f es confluencia  en confluence  
101 enginyeria marítima ca aiguamoll terme pral.n m es humedal  en wetland  
102 enginyeria sanitària i ambiental ca aiguamoll construït terme pral.n m es humedal construido  en constructed wetland  
103 enginyeria de la construcció ca vessant de coberta terme pral.n m ca aiguavés sin. compl.n m es faldón  es vertiente  en sloping roof surface  
104 enginyeria marítima ca aigües intermèdies terme pral.n f pl es aguas intermedias  en intermediate water  
105 enginyeria hidràulica ca aigües pluvials terme pral.n f pl es aguas pluviales  en rain water  
106 enginyeria marítima ca aigües profundes terme pral.n f pl es aguas profundas  en deep water  
107 enginyeria marítima ca aigües somes terme pral.n f pl es aguas someras  en shallow water  
108 enginyeria hidràulica ca aigües superficials terme pral.n f pl es aguas superficiales  en surface waters  
109 enginyeria del transport ca aïllador de secció terme pral.n m es aislador de sección  en section insulator  
110 enginyeria de la construcció ca aïllament sísmic terme pral.n m es aislamiento sísmico  en seismic insulation  
111 enginyeria de la construcció ca aïllament tèrmic terme pral.n m es aislamiento térmico  en thermal isolation  
112 enginyeria de la construcció ca aixafament terme pral.n m es aplastamiento  en concrete crushing  
113 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aixecament topogràfic terme pral.n m es levantamiento topográfico  en topographic survey  
114 enginyeria hidràulica ca aixeta terme pral.n f es grifo  en faucet  en tap  
115 enginyeria marítima ca akmon terme pral.n m es akmon  es akmón  en akmon  
116 enginyeria de la construcció ca ala terme pral.n f es ala  en flange  
117 enginyeria hidràulica ca alardó terme pral.n m es empalizada  es palizada  en palisade  
118 enginyeria marítima ca albufera terme pral.n f es albufera  en lagoon  
119 enginyeria de la construcció ca àlcali terme pral.n m es álcali  en alkali  
120 enginyeria sanitària i ambiental ca alcalinitat terme pral.n f es alcalinidad  en alkalinity  
121 enginyeria del terreny i cartogràfica ca alçària crítica terme pral.n f es altura crítica  en critical height  
122 enginyeria hidràulica ca alçària de neu terme pral.n f es altura de nieve  en snowfall depth  
123 enginyeria hidràulica ca alçària de precipitació terme pral.n f es altura de precipitación  en rainfall depth  
124 enginyeria hidràulica ca àlep terme pral.n m ca paleta sin. compl.n f es álabe  en runner vane  
125 enginyeria hidràulica ca alerta hidrològica terme pral.n f es alerta hidrológica  en hydrological warning  
126 enginyeria hidràulica ca aleta terme pral.n f es aleta  en wing wall  
127 enginyeria hidràulica ca alimentació terme pral.n f es alimentación  en feeding  
128 enginyeria marítima ca alimentació artificial terme pral.n f es alimentación artificial  en artificial nourishment  
129 enginyeria del transport ca alimentador terme pral.n m es fíder  en feeder  
130 enginyeria hidràulica ca alimentador terme pral.n m es alimentador  en inlet  
131 enginyeria del transport ca alineació terme pral.n f es alineación  en alignment  
132 enginyeria del terreny i cartogràfica ca allau de fusió terme pral.n f es alud de fusión  en wet avalanche  
133 enginyeria del terreny i cartogràfica ca allau de neu terme pral.n f es alud de nieve  en snow avalanche  
134 enginyeria del terreny i cartogràfica ca allau de neu recent terme pral.n f es alud de nieve reciente  en loose avalanche  
135 enginyeria del terreny i cartogràfica ca allau de placa terme pral.n f es alud de placa  en slab avalanche  
136 enginyeria marítima ca allau de sediments terme pral.n m
137 enginyeria marítima ca allau de sediments terme pral.n f es avalancha de sedimentos  en sediment avalanching  
138 enginyeria del terreny i cartogràfica ca allau rocallosa terme pral.n f es avalancha rocosa  en rock avalanche  
139 enginyeria del terreny i cartogràfica ca al·lòcton -a terme pral.adj es alóctono  en allochthonous  
140 enginyeria del terreny i cartogràfica ca al·luvió terme pral.n m ca dipòsit al·luvial sin. compl.n m es aluvión  en alluvium  
141 enginyeria hidràulica ca almenara terme pral.n f ca canal d'evacuació sin. compl.n m es almenara  es check structure  
142 enginyeria del terreny i cartogràfica ca roca meteoritzada terme pral.n f ca alterita sin. compl.n f es roca meteorizada  en weathered rock  
143 enginyeria hidràulica ca alternador terme pral.n m es alternador  en alternator  
144 enginyeria de la construcció ca alternança de càrrega terme pral.n f es alternancia de carga  
145 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altímetre terme pral.n m es altímetro  en altimeter  
146 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altimetria terme pral.n f es altimetría  en altimetry  
147 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altimetria terme pral.n f es altimetría  en altimetry  
148 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altitud terme pral.n f es altitud  en altitude  
149 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altitud el·lipsoidal terme pral.n f es altura elipsoidal  en ellipsoidal height  
150 enginyeria hidràulica ca altura d'energia terme pral.n f es altura de energía  en energy head  
151 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altura d'horitzó terme pral.n f es altura de horizonte  en horizon altitude  
152 enginyeria hidràulica ca altura de bombament terme pral.n f ca altura d'impulsió sin. compl.n f ca altura manomètrica sin. compl.n f es altura de bombeo  es altura manométrica  en manometric head  en pumping head  
153 enginyeria marítima ca altura d'ona terme pral.n f es altura de ola  en wave height  
154 enginyeria marítima ca altura d'ona de disseny terme pral.n f es altura de ola de diseño  en design wave height  
155 enginyeria marítima ca altura d'ona màxima terme pral.n f es altura de ola máxima  en maximum wave height  
156 enginyeria marítima ca altura d'ona mitjana quadràtica terme pral.n f es altura de ola media cuadrática  en root mean square wave height  
157 enginyeria marítima ca altura d'ona morfològica terme pral.n f es altura de ola morfológica  en morphologic wave height  
158 enginyeria marítima ca altura d'ona significativa espectral terme pral.n f es altura de ola significante espectral  en spectral significant wave height  
159 enginyeria marítima ca altura d'ona significativa estadística terme pral.n f es altura de ola significante estadística  en statistic significant wave height  
160 enginyeria marítima ca altura d'ona visual terme pral.n f es altura de ola visual  en visual wave height  
161 enginyeria hidràulica ca altura de càrrega terme pral.n f ca càrrega sin. compl.n f es altura de carga  en head  
162 enginyeria marítima ca altura de la marea terme pral.n f es altura de la marea  en tide height  
163 enginyeria hidràulica ca energia específica terme pral.n f ca altura específica sin. compl.n f es altura específica  es energía específica  en specific head  
164 enginyeria hidràulica ca altura metacèntrica terme pral.n f es altura metacéntrica  en metacentric height  
165 enginyeria hidràulica ca altura neta positiva d'aspiració terme pral.n f ca NPSH siglan f es altura neta positiva de aspiración  es altura neta positiva de succión  es NPSH  en net positive suction head  en NPSH  
166 enginyeria del terreny i cartogràfica ca altura piezomètrica terme pral.n f es altura piezométrica  en hydraulic head  
167 enginyeria hidràulica ca altura piezomètrica terme pral.n f ca nivell piezomètric sin. compl.n m es altura piezométrica  es nivel piezométrico  en piezometric head  en piezometric level  
168 enginyeria marítima ca amarra terme pral.n f es amarra  es estacha  en mooring line  
169 enginyeria marítima ca amarrador terme pral.n m es amarradero  es amarrador  en mooring  
170 enginyeria marítima ca amarratge terme pral.n m ca amarrament sin. compl.n m es amarre  en mooring  
171 enginyeria marítima ca amarratge terme pral.n m es amarre  en mooring  
172 enginyeria marítima ca amàs d'alimentació terme pral.n m es alimentación en cabecera  en stockpile  
173 enginyeria del transport ca amortidor d'impacte terme pral.n m es amortiguador de impacto  en crash cushion  en impact attenuator  
174 enginyeria de la construcció ca amortidor sísmic terme pral.n m es amortiguador sísmico  en seismic damper  
175 enginyeria de la construcció ca amortiment terme pral.n m es amortiguamiento  es damping  
176 enginyeria del transport ca paretó terme pral.n m ca ampit sin. compl.n m es pretil  en bridge barrier  en bridge rail  en parapet  
177 enginyeria marítima ca amplada de coronament terme pral.n f es anchura de coronación  en crest width  
178 enginyeria marítima ca amplada de la ploma terme pral.n f es anchura de la pluma  en plume width  
179 enginyeria del transport ca ample de via terme pral.n m es ancho de vía  en track gauge  
180 enginyeria del transport ca ample internacional terme pral.n m es ancho internacional  en international gauge  
181 enginyeria hidràulica ca ample superficial terme pral.n m es ancho superficial  en top width  
182 enginyeria marítima ca amplitud d'ona terme pral.n f es amplitud de onda  en wave amplitude  
183 enginyeria marítima ca amplitud de la marea terme pral.n f es amplitud de la marea  en tide amplitude  
184 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anàlisi d'estabilitat terme pral.n f es análisis de estabilidad  en stability analysis  
185 enginyeria sanitària i ambiental ca anàlisi de risc terme pral.n f es análisis de riesgo  en risk assessment  
186 enginyeria sanitària i ambiental ca anàlisi del cicle de vida terme pral.n f es análisis del ciclo de vida  en life cycle assessment  
187 enginyeria de la construcció ca anàlisi estructural terme pral.n f es análisis estructural  en structural analysis  
188 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anàlisi retrospectiva terme pral.n f es análisis retrospectivo  en back analysis  
189 enginyeria del transport ca analitzador de regularitat superficial terme pral.n m es analizador de regularidad superficial  en profilometer  
190 enginyeria de la construcció ca analogia de la membrana terme pral.n f es analogía de la membrana  en membrane analogy  
191 enginyeria de la construcció ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
192 enginyeria de la construcció ca ancoratge de barres terme pral.n m es anclaje de barras  en bar anchor  en bar anchorage  
193 enginyeria del transport ca andana terme pral.n f es andén  en platform  
194 enginyeria hidràulica ca anell de regulació terme pral.n m es anillo de regulación  
195 enginyeria marítima ca anemometria Doppler per làser terme pral.n f ca LDA siglan f es anemometría Doppler por láser  es LDA  en laser Doppler anemometry  en LDA  
196 enginyeria del transport ca anemoscopi terme pral.n m es anemoscopio  en anemoscope  
197 enginyeria hidràulica ca angle de contacte terme pral.n m es ángulo de contacto  en angle of contact  
198 enginyeria del terreny i cartogràfica ca angle de fricció terme pral.n m es ángulo de fricción  en friction angle  
199 enginyeria marítima ca angle de repòs terme pral.n m es ángulo de reposo  en angle of repose  
200 enginyeria del terreny i cartogràfica ca angle zenital terme pral.n m ca distància zenital sin. compl.n f es ángulo cenital  es distancia cenital  en zenith angle  en zenith distance  
201 enginyeria del transport ca angulositat terme pral.n f es angulosidad  en angularity  
202 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anhidrita terme pral.n f es anhidrita  en anhydrite  
203 enginyeria de la construcció ca ànima terme pral.n f es alma  en web  
204 enginyeria del transport ca ànima del carril terme pral.n f es alma del carril  en web of the rail  
205 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anivellació terme pral.n f es nivelación  en levelling  
206 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anivellació terme pral.n f es nivelación  en levelling  
207 enginyeria del transport ca anivellació terme pral.n f es nivelación  en levelling down high spots  en planning  
208 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anivellació baromètrica terme pral.n f es nivelación barométrica  en barometric levelling  
209 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anivellació geomètrica terme pral.n f es nivelación geométrica  en geometric levelling  
210 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anivellació trigonomètrica terme pral.n f es nivelación trigonométrica  en trigonometric levelling  
211 enginyeria del transport ca anivelladora terme pral.n f es niveladora  en levelling machine  
212 enginyeria de la construcció ca anivelladora terme pral.n f es motoniveladora  en motor grader  
213 enginyeria marítima ca ansa terme pral.n f es ensenada  en inlet  
214 enginyeria del terreny i cartogràfica ca anticlinal terme pral.n m es anticlinal  en anticline  
215 enginyeria marítima ca antiduna terme pral.n f es antiduna  en antidune  
216 enginyeria marítima ca antifer terme pral.n m es antifer  en antifer  
217 enginyeria de la construcció ca antifunicular de càrrega terme pral.n m es antifunicular de carga  en load antifunicular  
218 enginyeria marítima ca antinode terme pral.n m es antinodo  en antinode  
219 enginyeria hidràulica ca antiretorn terme pral.n m es antirretorno  en non-return valve  
220 enginyeria hidràulica ca antiretorn pilotat terme pral.n m es antirretorno pilotado  
221 enginyeria marítima ca anuari de marees terme pral.n m es anuario de mareas  en tide table  
222 enginyeria hidràulica ca anuari hidrològic terme pral.n m es anuario hidrológico  en hydrologic yearbook  
223 enginyeria hidràulica ca any hidrològic terme pral.n m es año hidrológico  en hydrological year  
224 enginyeria de la construcció ca apantalladora terme pral.n f es apantalladora  
225 enginyeria del transport ca aparell de dilatació terme pral.n m es aparato de dilatación  en expansion device  
226 enginyeria de la construcció ca aparell de recolzament terme pral.n m ca placa de suport sin. compl.n f es aparato de apoyo  
227 enginyeria del transport ca aparell de via terme pral.n m es aparato de vía  en points and crossing  en switch gear  
228 enginyeria del transport ca zona d'espera terme pral.n f ca apartador sin. compl.n m es apartadero  es zona de espera  en by-pass lane  en passing bay  en waiting lane  
229 enginyeria del transport ca apedaçament terme pral.n m es bacheo  en patching  
230 enginyeria de la construcció ca aplec terme pral.n m es acopio  en stock pile  
231 enginyeria hidràulica ca aportació anual terme pral.n f es aportación anual  en annual runoff  
232 enginyeria hidràulica ca aportació subterrània terme pral.n f es aportación subterránea  en underground runoff  
233 enginyeria hidràulica ca aportació superficial terme pral.n f es aportación superficial  en surface runoff  
234 enginyeria hidràulica ca aprofitament hidràulic terme pral.n m es aprovechamiento hidráulico  en hydropower exploitation  
235 enginyeria hidràulica ca aprofitament hidroelèctric terme pral.n m es aprovechamiento hidroeléctrico  en hydroelectric installation  
236 enginyeria de la construcció ca apuntalament terme pral.n m es apuntalamiento  en shoring  
237 enginyeria de la construcció ca apuntalament terme pral.n m es entibación  
238 enginyeria hidràulica ca aqüeducte terme pral.n m es acueducto  en aqueduct  
239 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aqüífer terme pral.n m es acuífero  en aquifer  
240 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aqüífer captiu terme pral.n m ca aqüífer confinat sin. compl.n m es acuífero confinado  en confined aquifer  
241 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aqüífer lliure terme pral.n m es acuífero libre  en unconfined aquifer  
242 enginyeria del terreny i cartogràfica ca aqüífer semiconfinat terme pral.n m es acuífero semiconfinado  en semiconfined aquifer  
243 enginyeria de la construcció ca arc terme pral.n m es arco  en arch  
244 enginyeria de la construcció ca arc ogival terme pral.n m ca arc apuntat sin. compl.n m es arco apuntado  es arco ojival  en gothic arch  en pointed arch  
245 enginyeria de la construcció ca arc atirantat terme pral.n m es arco atirantado  en stayed arch  
246 enginyeria de la construcció ca arc de mig punt terme pral.n m es arco de medio punto  en Roman arch  en semicircular arch  
247 enginyeria de la construcció ca arc escarser terme pral.n m es arco escarzano  en segmental arch  
248 enginyeria de la construcció ca arc rebaixat terme pral.n m es arco rebajado  en flat arch  
249 enginyeria del terreny i cartogràfica ca arcosa terme pral.n f es arcosa  en arkose  
250 enginyeria hidràulica ca àrea d'una conca terme pral.n f es área de una cuenca  en surface of a basin  en surface of a catchment  
251 enginyeria del transport ca àrea de descans terme pral.n f ca àrea de repòs sin. compl.n f es área de descanso  en rest area  
252 enginyeria marítima ca àrea de generació terme pral.n f es área de generación  en generation area  
253 enginyeria del transport ca àrea de maniobres terme pral.n f es área de maniobras  en aircraft marshalling area  en maneuvering area  
254 enginyeria del transport ca àrea de peatge terme pral.n f es área de peaje  en toll plaza  en tollgate  
255 enginyeria marítima ca àrea de propagació terme pral.n f es área de propagación  en propagation area  
256 enginyeria del transport ca àrea de servei terme pral.n f es área de servicio  en service area  
257 enginyeria del transport ca àrea de validesa terme pral.n f es zona de validez  en valid area  
258 enginyeria del terreny i cartogràfica ca àrea epicentral terme pral.n f es área epicentral  en epicenter area  
259 enginyeria del transport ca sorrar terme pral.v tr ca arenar sin. compl.v tr ca sorrejar sin. compl.v intr es arenar  en sand, to  
260 enginyeria del transport ca aresta exterior de l'esplanació terme pral.n f es arista exterior de la explanación  en outside edge of the road bed  
261 enginyeria de la construcció ca morter de calç terme pral.n m ca argamassa sin. compl.n f es argamasa  es mortero de cal  en lime mortar  
262 enginyeria del terreny i cartogràfica ca argila terme pral.n f es arcilla  en clay  
263 enginyeria del terreny i cartogràfica ca argil·lita terme pral.n f es arcillita  en claystone  en mudstone  
264 enginyeria marítima ca argolla terme pral.n f es argolla  en mooring ring  
265 enginyeria de la construcció ca àrid terme pral.n m ca granulat sin. compl.n m es árido  en aggregate  
266 enginyeria del transport ca àrid arrodonit terme pral.n m es árido redondeado  en rounded aggregate  
267 enginyeria del transport ca àrid de trituració terme pral.n m es árido de machaqueo  en crushed aggregate  
268 enginyeria hidràulica ca ariet hidràulic terme pral.n m es ariete hidráulico  en hydraulic ram  
269 enginyeria de la construcció ca armadura terme pral.n f es armadura  en reinforcement  
270 enginyeria de la construcció ca armadura activa terme pral.n f es armadura activa  en prestressing steel  
271 enginyeria de la construcció ca armadura adherent terme pral.n f es armadura adherente  en bonded reinforcement  
272 enginyeria de la construcció ca armadura corrugada terme pral.n f es armadura corrugada  en rebar  en reinforcing bar  
273 enginyeria de la construcció ca armadura d'espera terme pral.n f es armadura de espera  
274 enginyeria de la construcció ca armadura de muntatge terme pral.n f es armadura de montaje  
275 enginyeria de la construcció ca armadura de pell terme pral.n f es armadura de piel  en crack control reinforcement  
276 enginyeria de la construcció ca armadura de repartiment terme pral.n f es armadura de reparto  
277 enginyeria de la construcció ca armadura infracrítica terme pral.n f es armadura infracrítica  
278 enginyeria de la construcció ca armadura llisa terme pral.n f es armadura lisa  en smooth reinforcing bars  
279 enginyeria de la construcció ca armadura no adherent terme pral.n f es armadura no adherente  en unbonded reinforcement  
280 enginyeria de la construcció ca armadura passiva terme pral.n f es armadura pasiva  en reinforcing steel  
281 enginyeria de la construcció ca armadura posttesada terme pral.n f es armadura postesa  en post-tensioned reinforcement  
282 enginyeria de la construcció ca armadura pretesada terme pral.n f es armadura pretesa  en pre-tensioned reinforcement  
283 enginyeria de la construcció ca armadura supracrítica terme pral.n f es armadura supracrítica  
284 enginyeria hidràulica ca arqueta terme pral.n f es arqueta  
285 enginyeria hidràulica ca arqueta de captació terme pral.n f ca pericó de captació sin. compl.n m es arqueta de captación  en catchment trough  
286 enginyeria hidràulica ca arqueta de vàlvules terme pral.n f es arqueta de válvulas  en valve box  en valve casket  
287 enginyeria hidràulica ca arreic -a terme pral.adj es arreico  en arheic  
288 enginyeria hidràulica ca arreisme terme pral.n m es arreísmo  en arheism  
289 enginyeria de la construcció ca arrencada terme pral.n f es arranque  en springing  
290 enginyeria hidràulica ca arrossegament terme pral.n m es arrastre  en drag  en sediment transport  
291 enginyeria marítima ca arrossegament per fons terme pral.n m es carga de fondo  en bed load  
292 enginyeria de la construcció ca articulació terme pral.n f es articulación  en hinge  
293 enginyeria hidràulica ca ascens capil·lar terme pral.n m es ascenso capilar  en capillary rise  
294 enginyeria del transport ca ASFA terme pral.n m es ASFA  en ASFA  
295 enginyeria de la construcció ca asfalt terme pral.n m es asfalto  en asphalt  
296 enginyeria del transport ca asfalt natural terme pral.n m es asfalto natural  en lake asphalt  en natural rock asphalt  
297 enginyeria hidràulica ca aspersor terme pral.n m es aspersor  en sprinkler  
298 enginyeria hidràulica ca aspiració terme pral.n f es aspiración  en suction  
299 enginyeria de la construcció ca assaig terme pral.n m es ensayo  en experimental test  
300 enginyeria de la construcció ca assaig accelerat terme pral.n m es ensayo acelerado  en accelerated test  
301 enginyeria de la construcció ca assaig brasiler terme pral.n m es ensayo brasileño  en Brazilian test  
302 enginyeria del transport ca assaig càntabre terme pral.n m es ensayo cántabro  en Cantabro test  
303 enginyeria del transport ca assaig CBR terme pral.n m es ensayo CBR  en CBR test  
304 enginyeria de la construcció ca assaig d'alliberament de tensions terme pral.n m es ensayo de liberación de tensiones  
305 enginyeria del transport ca assaig d'empremta terme pral.n m es ensayo de huella  en imprint test  
306 enginyeria del transport ca assaig d'equivalència de sorra terme pral.n m es ensayo de equivalente de arena  en sand equivalence test  
307 enginyeria del transport ca assaig d'immersió-compressió terme pral.n m es ensayo de inmersión-compresión  en immersion-compression test  
308 enginyeria del transport ca assaig d'indentació terme pral.n m es ensayo de indentación  en indentation test  
309 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig d'inflament terme pral.n m es ensayo de hinchamiento  en swelling pressure test  
310 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig d'injecció terme pral.n m es ensayo de inyección  en injection test  
311 enginyeria del transport ca assaig de blau de metilè terme pral.n m es ensayo de azul de metileno  en blue value test  en methylene blue test  
312 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de bombament terme pral.n m es ensayo de bombeo  en pump test  
313 enginyeria del transport ca assaig de càrrega amb placa terme pral.n m es ensayo de carga con placa  en plate-bearing test  
314 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de càrrega puntual terme pral.n m es ensayo de carga puntual  en point load index test  
315 enginyeria del transport ca assaig de cercle de sorra terme pral.n m es ensayo de círculo de arena  en texture depth by sand patch test  
316 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de compressió simple terme pral.n m es ensayo de compresión simple  en unconfined compression test  
317 enginyeria de la construcció ca assaig de compressió uniaxial terme pral.n m es ensayo de compresión uniaxial  en uniaxial compression test  
318 enginyeria de la construcció ca assaig de con d'Abrams terme pral.n m es ensayo de cono de Abrams  en slump test  
319 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de desgast terme pral.n m es ensayo de abrasividad  en abrasivity test  
320 enginyeria del transport ca assaig de desgast de Los Angeles terme pral.n m es ensayo de desgaste de Los Angeles  en Los Angeles abrasion test  
321 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de desintegració terme pral.n m es ensayo de desintegración  en slake-durability test  
322 enginyeria de la construcció ca assaig de flexotracció terme pral.n m es ensayo de flexotracción  en flexural strength test  
323 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de gat pla terme pral.n m es ensayo de gato plano  en flat-jack test  
324 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de molinet terme pral.n m es ensayo de molinete  en vane test  
325 enginyeria de la construcció ca assaig de penetració terme pral.n m es ensayo de penetración  en penetration test  
326 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de penetració estàndard terme pral.n m ca SPT siglan m es ensayo de penetración estándar  es SPT  en standard penetration test  en SPT  
327 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de permeabilitat terme pral.n m es ensayo de permeabilidad  en permeability test  
328 enginyeria del transport ca assaig de pista de laboratori terme pral.n m es ensayo de pista de laboratorio  en rutting test  
329 enginyeria del transport ca assaig de poliment accelerat terme pral.n m es ensayo de pulimento acelerado  en accelerated polishing test  
330 enginyeria del transport ca assaig de solubilitat en tricloroetilè terme pral.n m es ensayo de solubilidad en tricloroetileno  en solubility in trichloroethylene test  
331 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de tall terme pral.n m es ensayo de corte  en shear test  
332 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de tall directe terme pral.n m es ensayo de corte directo  en direct shear test  
333 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig de tall directe in situ terme pral.n m es ensayo de corte directo in situ  en in situ shear test  
334 enginyeria del transport ca assaig de tracció directa terme pral.n m es ensayo de tracción directa  en direct tensile test  
335 enginyeria del transport ca assaig de tracció directa terme pral.n m es ensayo de tracción directa  en direct tensile test  
336 enginyeria de la construcció ca assaig dinàmic terme pral.n m es ensayo dinámico  en dynamic test  
337 enginyeria del transport ca assaig Hubbard-Field terme pral.n m es ensayo Hubbard-Field  en Hubbard-Field test  
338 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig Lugeon terme pral.n m es ensayo Lugeon  en Lugeon test  
339 enginyeria del transport ca assaig Marshall terme pral.n m es ensayo Marshall  en Marshall test  
340 enginyeria de la construcció ca assaig mecànic terme pral.n m es ensayo mecánico  en mechanical test  
341 enginyeria de la construcció ca assaig no destructiu terme pral.n m es ensayo no destructivo  en non-destructive test  
342 enginyeria del transport ca assaig Proctor terme pral.n m ca assaig Proctor normal sin. compl.n m es ensayo Proctor  es ensayo Proctor normal  en normal Proctor test  en Proctor test  
343 enginyeria del transport ca assaig Proctor modificat terme pral.n m es ensayo Proctor modificado  en modified Proctor test  
344 enginyeria de la construcció ca assaig quasi no destructiu terme pral.n m es ensayo cuasi no destructivo  en quasi non-destructive test  
345 enginyeria de la construcció ca assaig químic terme pral.n m es ensayo químico  en chemical test  
346 enginyeria del terreny i cartogràfica ca assaig triaxial terme pral.n m es ensayo triaxial  en triaxial test  
347 enginyeria hidràulica ca assarb terme pral.n m es azarbe  en opening drainage  
348 enginyeria sanitària i ambiental ca assecatge tèrmic terme pral.n m es secado térmico  en heat drying  
349 enginyeria del transport ca assentament terme pral.n m es asiento  en settlement of consolidation  
350 enginyeria de la construcció ca assentament terme pral.n m es asiento  en settlement  
351 enginyeria hidràulica ca assut terme pral.n m es azud  en weir  
352 enginyeria de la construcció ca atac biològic terme pral.n m es ataque biológico  en biological attack  
353 enginyeria de la construcció ca atac físic terme pral.n m es ataque físico  en physical attack  
354 enginyeria de la construcció ca atac químic terme pral.n m es ataque químico  en chemical attack  
355 enginyeria hidràulica ca atall terme pral.n m es ataguía  en cofferdam  
356 enginyeria hidràulica ca atall terme pral.n m es ataguía  en fixed cofferdam  
357 enginyeria marítima ca atenuació terme pral.n f es atenuación  en decay  
358 enginyeria sanitària i ambiental ca atenuació acústica terme pral.n f es atenuación acústica  en sound attenuation  
359 enginyeria marítima ca aterrament terme pral.n m es aterramiento  en siltation  
360 enginyeria marítima ca atracada terme pral.n f ca atracament sin. compl.n m es atraque  en berthing  
361 enginyeria sanitària i ambiental ca auditor ambiental | auditora ambiental terme pral.n m, f es auditor ambiental  en environmental auditor  
362 enginyeria sanitària i ambiental ca auditoria ambiental terme pral.n f ca ecoauditoria sin. compl.n f es auditoría ambiental  es ecoauditoría  en eco-audit  en environmental audit  
363 enginyeria del transport ca auscultació terme pral.n f es auscultación  en condition survey  en detailed analysis  
364 enginyeria de la construcció ca autobolquet terme pral.n m ca autotrabuc sin. compl.n m ca camió autobolquet sin. compl.n m ca camió de bolquet sin. compl.n m ca camió de trabuc sin. compl.n m es autovolquete  es camión basculante  es camión de volquete  en tip truck  en tipper truck  
365 enginyeria sanitària i ambiental ca autodepuració terme pral.n f es autodepuración  en natural purification  
366 enginyeria hidràulica ca autoencebament terme pral.n m es autocebado  en automatic priming  
367 enginyeria del transport ca autopista terme pral.n f es autopista  en freeway  en motorway  
368 enginyeria del transport ca autopista urbana terme pral.n f es autopista urbana  en urban freeway  en urban motorway  
369 enginyeria del transport ca autovia terme pral.n f es autovía  en freeway  
370 enginyeria marítima ca vehicle submarí autònom terme pral.n m ca AUV siglan m es vehículo submarino autónomo  es AUV  en autonomous underwater vehicle  en AUV  
371 enginyeria sanitària i ambiental ca avaluació d'impacte ambiental terme pral.n f es evaluación de impacto ambiental  en environmental impact evaluation  
372 enginyeria de la construcció ca avaluació estructural terme pral.n f es evaluación estructural  en structural evaluation  
373 enginyeria hidràulica ca avantdistribuïdor terme pral.n m es antedistribuidor  
374 enginyeria marítima ca avantpaís terme pral.n m es voreland  en voreland  
375 enginyeria marítima ca avantplatja terme pral.n f es anteplaya  en shoreface  
376 enginyeria marítima ca avantplatja terme pral.n f es anteplaya  en nearshore zone  
377 enginyeria marítima ca avantport terme pral.n m es antepuerto  en outer harbour  
378 enginyeria del terreny i cartogràfica ca crescuda terme pral.n f ca avinguda sin. compl.n f ca revinguda sin. compl.n f es avenida  es crecida  en flood  
379 enginyeria del terreny i cartogràfica ca azimut terme pral.n m es acimut  en bearing  
380 enginyeria del terreny i cartogràfica ca azimut de la quadrícula terme pral.n m es acimut de la cuadrícula  en grid bearing  
381 enginyeria del transport ca bàcul terme pral.n m es báculo  
382 enginyeria marítima ca badia terme pral.n f es bahía  en bay  
383 enginyeria marítima ca badia d'equilibri terme pral.n f es bahía de equilibrio  en equilibrium bay  
384 enginyeria del terreny i cartogràfica ca badlands terme pral.n m pl es badlands  en badlands  
385 enginyeria hidràulica ca bagant terme pral.n m es atajadero  en gate  
386 enginyeria marítima ca baix terme pral.n m es bajo  en shoal  
387 enginyeria marítima ca baixamar terme pral.n f es bajamar  en low tide  
388 enginyeria marítima ca baixamar viva equinoccial terme pral.n f es bajamar viva equinoccial  en lowest low tide  
389 enginyeria del transport ca baixant terme pral.n m es bajante  en drainpipe  
390 enginyeria de la construcció ca baixant terme pral.n m es bajante  en vent  
391 enginyeria sanitària i ambiental ca balanç de massa terme pral.n m es balance de masa  en mass balance  
392 enginyeria marítima ca balanç de sediments terme pral.n m es balance de sedimentos  en sediment balance  
393 enginyeria hidràulica ca balanç hídric terme pral.n m ca balanç hidrològic sin. compl.n m es balance hídrico  en water balance  
394 enginyeria del terreny i cartogràfica ca balanç iònic terme pral.n m es balance iónico  en ionic balance  
395 enginyeria del transport ca balanceig terme pral.n m es balanceo  en rolling movement  
396 enginyeria marítima ca balanceig terme pral.n m es balance  es balanceo  en roll  en rolling  
397 enginyeria del transport ca balast terme pral.n m es balasto  en ballast  
398 enginyeria del transport ca balastatge terme pral.n m es balastado  en ballasting  
399 enginyeria marítima ca balisa terme pral.n f es baliza  en buoy  en marker  
400 enginyeria del transport ca balisa terme pral.n f es baliza  en track magnetic coil  
401 enginyeria del transport ca balisa terme pral.n f es baliza  en marker post  
402 enginyeria del transport ca balisa cilíndrica terme pral.n f ca sevillana sin. compl.n f es baliza cilíndrica  es sevillana  en cylinder  en tubular marker  
403 enginyeria del transport ca banalització terme pral.n f es banalización  en two-way working  
404 enginyeria marítima ca banc de sorra terme pral.n m es banco de arena  en sand bank  
405 enginyeria del transport ca banda rugosa terme pral.n f ca banda sonora sin. compl.n f es banda rugosa  es banda sonora  en rumble strip  
406 enginyeria del transport ca banderola terme pral.n f es banderola  en overhead cantilever sign  
407 enginyeria hidràulica ca banqueta terme pral.n f es banqueta  en bench  
408 enginyeria marítima ca banqueta terme pral.n f es banqueta  en rubble-mound foundation  
409 enginyeria del transport ca banqueta terme pral.n f es banqueta  en track bench  
410 enginyeria marítima ca barcassa terme pral.n f es barcaza  en barge  
411 enginyeria del terreny i cartogràfica ca barnillatge terme pral.n m es varillaje  en drill rods  
412 enginyeria marítima ca barra terme pral.n f es barra  en bar  
413 enginyeria del transport ca barra terme pral.n f es bar  es barra  en bar  en bus-bar  en continous lenghts of rails  
414 enginyeria del transport ca barra terme pral.n f es barra  en bar  en bus-bar  en continuous lengths of rails  
415 enginyeria del transport ca barra d'unió terme pral.n f es barra de unión  en tie bar  
416 enginyeria de la construcció ca barra de pretensatge terme pral.n f es barra de pretensado  en prestressing bar  en single bar tendon  
417 enginyeria del transport ca barra de reg terme pral.n f es barra de riego  en spray bar  
418 enginyeria marítima ca barra en creixent terme pral.n f es barra en creciente  en cuspate bar  
419 enginyeria marítima ca barra litoral terme pral.n f es barra litoral  en littoral bar  en ridge  
420 enginyeria marítima ca barra longitudinal terme pral.n f es barra longitudinal  en longshore bar  
421 enginyeria marítima ca barra transversal terme pral.n f es barra transversal  en cross-shore bar  
422 enginyeria de la construcció ca barraca d'obra terme pral.n f es caseta de obra  en site hut  
423 enginyeria hidràulica ca barrera de decantació terme pral.n f es barrera de decantación  en retention wall  
424 enginyeria del transport ca barrera de formigó terme pral.n f es barrera de hormigón  en concrete barrier  
425 enginyeria del transport ca barrera de seguretat terme pral.n f es barrera de seguridad  en guardrail  en guide rail  en safety barrier  
426 enginyeria del transport ca barrera flexible terme pral.n f ca barrera deformable sin. compl.n f es barrera deformable  es barrera flexible  en flexible barrier  
427 enginyeria del terreny i cartogràfica ca barrera geoquímica terme pral.n f es barrera geoquímica  es barrera reactiva permeable  en geochemical barrier  en permeable reactive barrier  
428 enginyeria del terreny i cartogràfica ca barrera hidràulica terme pral.n f es barrera hidráulica  en hydraulic barrier  
429 enginyeria del transport ca barrera metàl·lica terme pral.n f es barrera metálica  en steel beam guardrail  
430 enginyeria del transport ca barrera rígida terme pral.n f es barrera rígida  en rigid barrier  
431 enginyeria de la construcció ca barrina terme pral.n f es barrena  en auger  
432 enginyeria del terreny i cartogràfica ca barrinada terme pral.n f es barreno  en blast hole  
433 enginyeria del terreny i cartogràfica ca barrinada terme pral.n f es barreno  en blast hole  
434 enginyeria del terreny i cartogràfica ca barrinadora terme pral.n f es barrenadora  en drilling machine  
435 enginyeria hidràulica ca barrumbada terme pral.n f es avenida  es crecida  en flood  
436 enginyeria del terreny i cartogràfica ca basalt terme pral.n m es basalto  en basalt  
437 enginyeria del transport ca base terme pral.n f es base  en base course  
438 enginyeria hidràulica ca bassa terme pral.n f es alberca  es balsa  en reservoir  
439 enginyeria hidràulica ca bassa d'experimentació de models terme pral.n f es balsa de experimentación de modelos  en model test basin  
440 enginyeria hidràulica ca bassa de laminació terme pral.n f es balsa de laminación  en routing reservoir  
441 enginyeria de la construcció ca bastida terme pral.n f es andamio  en scaffolding  
442 enginyeria de la construcció ca tirantet terme pral.n m ca bastó sin. compl.n m es latiguillo  en tie  
443 enginyeria marítima ca batimetria terme pral.n f es batimetría  en bathymetry  
444 enginyeria marítima ca batimetria terme pral.n f es batimetría  en bathymetry  
445 enginyeria marítima ca batimetria terme pral.n f es batimetría  en bathymetry  
446 enginyeria marítima ca batitermògraf d'un sol ús terme pral.n m ca XBT siglan m es batitermógrafo desechable  es XBT  en expendable bathythermograph  en XBT  
447 enginyeria de la construcció ca beina terme pral.n f es vaina  en post-tensioning duct  
448 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bentonita terme pral.n f es bentonita  en bentonite  
449 enginyeria del transport ca berma terme pral.n f es berma  en verge  
450 enginyeria del transport ca berma terme pral.n f es berma  en verge  
451 enginyeria marítima ca berma de dic terme pral.n f es berma de dique  en berm  
452 enginyeria marítima ca berma de platja terme pral.n f es berma de playa  en beach berm  
453 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bescanvi catiònic terme pral.n m ca intercanvi catiònic sin. compl.n m es intercambio catiónico  en cation exchange  
454 enginyeria sanitària i ambiental ca bescanvi iònic terme pral.n m ca intercanvi iònic sin. compl.n m es intercambio iónico  en ion exchange  
455 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bescanviador iònic terme pral.n m ca intercanviador iònic sin. compl.n m es intercambiador iónico  en ion exchanger  
456 enginyeria de la construcció ca producte bituminós terme pral.n m ca betum sin. compl.n m es producto bituminoso  en bituminous product  
457 enginyeria del transport ca betum asfàltic terme pral.n m ca betum de penetració sin. compl.n m es betún asfáltico  es betún de penetración  en asphaltic bitumen  en penetration bitumen  
458 enginyeria del transport ca betum modificat terme pral.n m es betún modificado  en modified bitumen  
459 enginyeria del transport ca betum residual terme pral.n m es betún residual  en residual bitumen  
460 enginyeria del transport ca beurada bituminosa terme pral.n f es lechada bituminosa  en slurry seal  
461 enginyeria de la construcció ca biarticulat -ada terme pral.adj es biarticulado  en hinged  
462 enginyeria sanitària i ambiental ca bidó de residus terme pral.n m es bidón de residuos  en waste drum  
463 enginyeria de la construcció ca biencastat -ada terme pral.adj es biempotrado  en clampled  
464 enginyeria del transport ca bifurcació terme pral.n f es bifurcación  en branching  en junction  
465 enginyeria del transport ca bifurcació terme pral.n f es bifurcación  en bifurcation  en fork  
466 enginyeria de la construcció ca biga terme pral.n f es viga  en beam  
467 enginyeria del transport ca biga Benkelman terme pral.n f es viga Benkelman  en Benkelman beam  
468 enginyeria de la construcció ca biga centradora terme pral.n f es viga centradora  en ground beam  
469 enginyeria de la construcció ca biga de gran cantell terme pral.n f es viga de gran canto  en deep beam  
470 enginyeria de la construcció ca biga de lligat terme pral.n f es viga de atado  en ground beam  
471 enginyeria de la construcció ca biga de vora terme pral.n f ca congreny perimètric sin. compl.n m ca encercolament perimètric sin. compl.n m es viga de borde  en edge beam  
472 enginyeria de la construcció ca biga enjovada terme pral.n f es viga embrochalada  
473 enginyeria de la construcció ca biga enrigidora terme pral.n f es viga rigidizadora  en stiffening beam  
474 enginyeria de la construcció ca bigueta terme pral.n f es vigueta  en floor joist  
475 enginyeria sanitària i ambiental ca bioacumulació terme pral.n f es bioacumulación  en bioaccumulation  
476 enginyeria sanitària i ambiental ca biodisc terme pral.n m es biodisco  en rotating biological contactor  
477 enginyeria sanitària i ambiental ca biopel·lícula terme pral.n f ca biofilm sin. compl.n m es biofilm  es biopelícula  en biofilm  
478 enginyeria sanitària i ambiental ca biogàs terme pral.n m es biogás  en biogas  
479 enginyeria sanitària i ambiental ca bioremediació terme pral.n f es biorremediación  en bioremediation  
480 enginyeria sanitària i ambiental ca fang secundari terme pral.n m ca biosòlid sin. compl.n m es biosólido  es fango secundario  en biosolid  en secondary sludge  
481 enginyeria sanitària i ambiental ca biotorre terme pral.n f es biotorre  en biotower  
482 enginyeria de la construcció ca birecolzat -ada terme pral.adj es biapoyado  en simply-supported  
483 enginyeria marítima ca bita terme pral.n f ca bitó sin. compl.n m es bita  en bitt  
484 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bloc terme pral.n m es bloque  en block  
485 enginyeria marítima ca peça d'escullera terme pral.n f ca bloc sin. compl.n m es bloque  es pieza de escollera  en armour unit  en block  
486 enginyeria marítima ca bloc de guarda terme pral.n m es bloque de guarda  en apron block  
487 enginyeria marítima ca bloc paral·lelepipèdic terme pral.n m es bloque paralelepipédico  en parallelepiped block  
488 enginyeria del transport ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  en block system  
489 enginyeria marítima ca boca terme pral.n f es boca  en mouth  
490 enginyeria hidràulica ca desembocadura terme pral.n f ca boca sin. compl.n f es boca  es desembocadura  en mouth  
491 enginyeria hidràulica ca boca d'incendis terme pral.n f es boca de incendios  en fire hydrant  
492 enginyeria de la construcció ca boca d'injecció terme pral.n f es boquilla de inyección  en injection nozzle  
493 enginyeria marítima ca boca de descàrrega terme pral.n f ca orifici de descàrrega sin. compl.n m es boca de descarga  es orificio de descarga  en port  
494 enginyeria marítima ca bocana terme pral.n f es bocana  en harbour mouth  
495 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bòfia terme pral.n f es torca  en sinkhole  
496 enginyeria del transport ca bogi terme pral.n m es bogie  en bogie  
497 enginyeria marítima ca boia d'onatge terme pral.n f es boya de oleaje  en wave buoy  
498 enginyeria marítima ca boia lagrangiana terme pral.n f es boya lagrangiana  en lagrangian drifter  
499 enginyeria sanitària i ambiental ca boirum terme pral.n m es niebla contaminante  es smog  en smog  
500 enginyeria sanitària i ambiental ca boirum fotoquímic terme pral.n m es smog fotoquímico  en photochemical smog  
501 enginyeria sanitària i ambiental ca boirum sulfurós terme pral.n m es smog sulfuroso  en sulfurous smog  
502 enginyeria de la construcció ca bola d'enderroc terme pral.n f es bola de derribo  en demolition ball  
503 enginyeria del transport ca bolcada terme pral.n f es vuelco  en overturning  en roll-over  
504 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bolcada terme pral.n f es vuelco  en toppling  
505 enginyeria marítima ca bol·lard terme pral.n m es bolardo  en bollard  
506 enginyeria de la construcció ca boló terme pral.n m es bulón  
507 enginyeria de la construcció ca bolquet terme pral.n m es volquete  
508 enginyeria hidràulica ca bomba terme pral.n f es bomba  en pump  
509 enginyeria hidràulica ca bomba centrífuga terme pral.n f es bomba centrífuga  en centrifugal pump  
510 enginyeria de la construcció ca bomba de formigó terme pral.n f es bomba de hormigón  en concrete pump  
511 enginyeria hidràulica ca bombament terme pral.n m ca bombatge sin. compl.n m es bombeo  en pumping  
512 enginyeria del transport ca bombament de fins terme pral.n m es bombeo de finos  en pumping of fines  
513 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bombar terme pral.v tr es bombear  en pump, to  
514 enginyeria del transport ca esquena d'ase terme pral.n f ca bombat sin. compl.n m es bombeo  en camber  en crown  
515 enginyeria marítima ca bona mar terme pral.n f es mar en calma  en calm sea  
516 enginyeria marítima ca bot hidrogràfic terme pral.n m es bote hidrográfico  en hydrographical boat  
517 enginyeria marítima ca botaones terme pral.n m es botaolas  en wave-return wall  
518 enginyeria hidràulica ca braç fals terme pral.n m ca braç mort sin. compl.n m es brazo falso  es brazo muerto  en oxbow  
519 enginyeria del transport ca branc terme pral.n m es hijuela  en branch  
520 enginyeria de la construcció ca branca de descàrrega en ruptura terme pral.n f es rama de descarga en rotura  en post-peak softening branch  
521 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bretxa terme pral.n f es brecha  en breccia  
522 enginyeria del terreny i cartogràfica ca bretxa de falla terme pral.n f es brecha de falla  en fault breccia  
523 enginyeria hidràulica ca brida terme pral.n f es brida  en cleat  
524 enginyeria del transport ca brida terme pral.n f es brida  en fishplate  en flange  
525 enginyeria del terreny i cartogràfica ca brúixola terme pral.n f es brújula  en compass  
526 enginyeria sanitària i ambiental ca bufador terme pral.n m es soplante  en blower  
527 enginyeria del transport ca buits en àrids terme pral.n m pl es huecos en áridos  en voids in aggregates  
528 enginyeria del transport ca buits en mescla terme pral.n m pl es huecos en mezcla  en voids in mix  
529 enginyeria de la construcció ca buldòzer terme pral.n m ca esplanadora d'erugues sin. compl.n f es bulldozer  es cuchilla empujadora  en bulldozer  
530 enginyeria hidràulica ca cabal terme pral.n m es caudal  en discharge  en flow  en flowrate  
531 enginyeria hidràulica ca cabal terme pral.n m es caudal  en discharge  en flow  en flowrate  
532 enginyeria hidràulica ca cabal d'esgotament terme pral.n m es caudal de agotamiento  en falling limb  
533 enginyeria hidràulica ca cabal de base terme pral.n m es caudal de base  en baseflow  
534 enginyeria hidràulica ca cabal de disseny terme pral.n m ca cabal de projecte sin. compl.n m es caudal de diseño  es caudal de proyecto  en design discharge  
535 enginyeria hidràulica ca cabal de punta terme pral.n m es caudal de pico  en peak discharge  
536 enginyeria hidràulica ca cabal mitjà diari terme pral.n m ca cabal diari sin. compl.n m es caudal diario  es caudal medio diario  en mean daily discharge  
537 enginyeria hidràulica ca cabal ecològic terme pral.n m es caudal ecológico  en ecological discharge  en ecological flow  
538 enginyeria hidràulica ca cabal específic terme pral.n m es caudal específico  en unit discharge  
539 enginyeria hidràulica ca cabal específic terme pral.n m es caudal específico  en specific flow  
540 enginyeria hidràulica ca cabal màxim anual terme pral.n m es caudal máximo anual  en annual maximum flow  
541 enginyeria hidràulica ca cabal màxim diari terme pral.n m es caudal máximo diario  en daily maximum flow  
542 enginyeria hidràulica ca cabal mitjà terme pral.n m es caudal medio  en mean discharge  
543 enginyeria hidràulica ca cabal mitjà anual terme pral.n m es caudal medio anual  en mean annual discharge  en mean yearly discharge  
544 enginyeria hidràulica ca cabal mitjà hiperanual terme pral.n m es caudal medio hiperanual  
545 enginyeria hidràulica ca cabal mitjà mensual terme pral.n m es caudal medio mensual  en mean monthly discharge  
546 enginyeria hidràulica ca cabal sòlid terme pral.n m es caudal sólido  en sediment discharge  
547 enginyeria hidràulica ca cabal sòlid en suspensió terme pral.n m es caudal sólido en suspensión  en suspended sediment discharge  
548 enginyeria marítima ca cabal unitari terme pral.n m es caudal unitario  en discharge per unit length  
549 enginyeria de la construcció ca cable terme pral.n m es cable  en cable  
550 enginyeria de la construcció ca cabrestant terme pral.n m es cabrestante  en winch  
551 enginyeria marítima ca càbria flotant terme pral.n f es cabria flotante  en floating crane  
552 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cabussament terme pral.n m ca cabussament real sin. compl.n m es buzamiento  es buzamiento real  en dip  en true dip  
553 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cabussament aparent terme pral.n m es buzamiento aparente  en apparent dip  
554 enginyeria sanitària i ambiental ca cadastre de soroll terme pral.n m es catastro de ruido  en noise limits  
555 enginyeria de la construcció ca cadena terme pral.n f es cadena  en chain  
556 enginyeria de la construcció ca cadena d'angle terme pral.n f es cadena de ángulo  
557 enginyeria de la construcció ca cadena de lligat terme pral.n f es cadena de atado  en binding chain  en rim joist  
558 enginyeria hidràulica ca cadiral terme pral.n m es atajadero  en gate  
559 enginyeria hidràulica ca cadirat terme pral.n m es atajadero  en gate  
560 enginyeria hidràulica ca cadireta terme pral.n f es atajadero  en gate  
561 enginyeria del transport ca caixa de la via terme pral.n f es caja de la vía  en base of ballast  
562 enginyeria del transport ca caixa estenedora terme pral.n f es caja extendedora  es cajón  es rastra  en spreader  en spreader box  
563 enginyeria del terreny i cartogràfica ca caixa flotant terme pral.n f es cajón flotante  en floating caisson  
564 enginyeria hidràulica ca caixer terme pral.n m es cajero  en channel wall  
565 enginyeria marítima ca caixer terme pral.n m es cajonero  en floating dock  
566 enginyeria de la construcció ca caixó terme pral.n m es cajón  en box culvert  
567 enginyeria de la construcció ca cala terme pral.n f es cala  es cata  en inspection pit  
568 enginyeria del terreny i cartogràfica ca calada terme pral.n f es cale  en daylight  
569 enginyeria hidràulica ca calamarsa terme pral.n f es granizo  en ice pellets  
570 enginyeria hidràulica ca calat terme pral.n m es calado  en water depth  
571 enginyeria marítima ca calat terme pral.n m es calado  en draught  
572 enginyeria hidràulica ca calat crític terme pral.n m es calado crítico  en critical depth  
573 enginyeria hidràulica ca calat uniforme terme pral.n m es calado uniforme  en normal depth  
574 enginyeria hidràulica ca calats conjugats terme pral.n m pl es calados conjugados  en sequent depths  
575 enginyeria de la construcció ca calç terme pral.n f es cal  en lime  
576 enginyeria del transport ca calçada terme pral.n f es calzada  en carriageway  en traveled way  
577 enginyeria del transport ca calçada anular terme pral.n f es calzada anular  en circulatory carriageway  en circulatory roadway  
578 enginyeria del transport ca calçada col·lectora-distribuïdora terme pral.n f ca via col·lectora-distribuïdora sin. compl.n f es calzada colectora-distribuidora  en collector-distributor road  en link road  
579 enginyeria del transport ca calçada lateral terme pral.n f es calzada lateral  en lateral carriageway  
580 enginyeria del terreny i cartogràfica ca calcària terme pral.n f es caliza  en limestone  
581 enginyeria del transport ca càlcul invers terme pral.n m es cálculo inverso  en inverse calculation  
582 enginyeria hidràulica ca calibratge terme pral.n m es calibración  en calibration  
583 enginyeria hidràulica ca calibratge terme pral.n m es calibración  en calibration  
584 enginyeria hidràulica ca cambra de càrrega terme pral.n f ca cambra d'aigua sin. compl.n f ca cambra de pressió sin. compl.n f es cámara de carga  en forebay  en regulating reservoir  
585 enginyeria de la construcció ca cambra d'aire terme pral.n f es cámara de aire  en air space  
586 enginyeria sanitària i ambiental ca laberint de desinfecció terme pral.n m ca cambra de contacte sin. compl.n f es cámara de contacto  es laberinto de desinfección  en contact tank  en disinfection tank  
587 enginyeria sanitària i ambiental ca mesclador ràpid terme pral.n m ca cambra de mescla sin. compl.n f es cámara de mezcla  es mezclador rápido  en mixing tank  
588 enginyeria sanitària i ambiental ca cambra de postcombustió terme pral.n f es cámara de postcombustión  en postcombustion chamber  
589 enginyeria hidràulica ca cambra espiral terme pral.n f es cámara espiral  en scroll casing  en spiral casing  
590 enginyeria de la construcció ca cambra humida terme pral.n f es cámara húmeda  en fog room  
591 enginyeria del terreny i cartogràfica ca càmera fotogramètrica terme pral.n f es cámara fotogramétrica  en photogrammetric camera  
592 enginyeria de la construcció ca camí crític d'obra terme pral.n m es camino crítico de obra  en critical path  
593 enginyeria del transport ca camí de servei terme pral.n m en service road  
594 enginyeria hidràulica ca camí de servei terme pral.n m es camino de servicio  en service road  
595 enginyeria hidràulica ca camí de sirga terme pral.n m es camino de sirga  en towing path  
596 enginyeria hidràulica ca camí de vigilància terme pral.n m es camino de vigilancia  en monitoring path  
597 enginyeria hidràulica ca camí riberenc terme pral.n m es camino ribereño  en riverside path  
598 enginyeria de la construcció ca camió cisterna terme pral.n m es camión cisterna  en tanker lorry  
599 enginyeria de la construcció ca camió de barra de reg terme pral.n m es camión con barra de riego  
600 enginyeria de la construcció ca camió formigonera terme pral.n m es camión hormigonera  en concrete mixer truck  
601 enginyeria de la construcció ca camió polvoritzador terme pral.n m es camión pulverizador  
602 enginyeria de la construcció ca camió regador de betum terme pral.n m es camión regador de betún  en bitumen distributor truck  
603 enginyeria del terreny i cartogràfica ca entubament terme pral.n m ca camisa metàl·lica sin. compl.n f ca encamisat sin. compl.n m es encamisado  es entubación  en casing  en tubing  
604 enginyeria marítima ca camp d'espigons terme pral.n m es campo de espigones  en groin field  
605 enginyeria marítima ca camp llunyà terme pral.n m es campo lejano  en far field  
606 enginyeria marítima ca camp proper terme pral.n m es campo cercano  en near field  
607 enginyeria hidràulica ca canal terme pral.n m ca canal hidràulic sin. compl.n m es canal  es canal hidráulico  en channel  en hydraulic channel  
608 enginyeria hidràulica ca canal aforador terme pral.n m es canal de aforo  en gauging flume  
609 enginyeria marítima ca canal d'accés terme pral.n m es canal de acceso  en access channel  
610 enginyeria hidràulica ca canal d'aigües baixes terme pral.n m ca llera d'aigües baixes sin. compl.n f es cauce de aguas bajas  en low-flow channel  
611 enginyeria hidràulica ca canal d'alimentació terme pral.n m es canal de alimentación  en headrace  
612 enginyeria hidràulica ca canal d'aproximació terme pral.n m es canal de aproximación  en approach channel  
613 enginyeria hidràulica ca canal d'avinguda terme pral.n m ca canal de riuada sin. compl.n m ca llera d'avinguda sin. compl.n f es cauce de avenidas  en flood channel  
614 enginyeria hidràulica ca canal de desguàs terme pral.n m ca canal d'escolament sin. compl.n m es canal de desagüe  en flow channel  
615 enginyeria marítima ca canal d'onatge terme pral.n m es canal de oleaje  en wave flume  
616 enginyeria sanitària i ambiental ca canal d'oxidació terme pral.n m es canal de oxidación  en oxidation ditch  
617 enginyeria marítima ca canal de corrent de retorn terme pral.n m es canal de corriente de retorno  en rip current channel  
618 enginyeria hidràulica ca canal de derivació terme pral.n m es canal de derivación  en diversion channel  
619 enginyeria hidràulica ca canal de desviament terme pral.n m es canal de desvío  en bypass channel  
620 enginyeria marítima ca canal de dragatge terme pral.n m es canal de dragado  en dredged channel  
621 enginyeria hidràulica ca canal de drenatge terme pral.n m es canal de descarga  en discharge channel  
622 enginyeria marítima ca canal de navegació terme pral.n m es canal de navegación  en navigation channel  
623 enginyeria hidràulica ca canal de regatge terme pral.n m ca rec sin. compl.n m ca reguer sin. compl.n m ca séquia sin. compl.n f es acequia  es canal de riego  en irrigation canal  
624 enginyeria hidràulica ca canal de tipus A terme pral.n m es canal de tipo A  en A channel  
625 enginyeria hidràulica ca canal de tipus C terme pral.n m es canal de tipo C  en C channel  
626 enginyeria hidràulica ca canal de tipus H terme pral.n m es canal de tipo H  en H channel  
627 enginyeria hidràulica ca canal de tipus M terme pral.n m es canal de tipo M  en M channel  
628 enginyeria hidràulica ca canal de tipus S terme pral.n m es canal de tipo S  en S channel  
629 enginyeria hidràulica ca canal internacional terme pral.n m es canal internacional  es canal marítimo  en international canal  en international channel  en interoceanic channel  
630 enginyeria hidràulica ca canal lateral terme pral.n m es canal lateral  en lateral channel  
631 enginyeria sanitària i ambiental ca canal Venturi terme pral.n m ca canal Parshall sin. compl.n m es canal Parshall  es canal Venturi  en Parshall flume  en Venturi flume  
632 enginyeria hidràulica ca canal principal terme pral.n m es cauce principal  en main channel  
633 enginyeria hidràulica ca canal prismàtic terme pral.n m es canal prismático  en prismatic channel  
634 enginyeria hidràulica ca canal secundari terme pral.n m es canal secundario  en distributary  en secondary canal  
635 enginyeria hidràulica ca canalitzar terme pral.v tr es canalizar  en channel, to  en channelize, to  
636 enginyeria hidràulica ca canalitzar terme pral.v tr es canalizar  en channel, to  
637 enginyeria hidràulica ca canalitzar terme pral.v tr es canalizar  en channel, to  en channelize, to  
638 enginyeria hidràulica ca canaló terme pral.n m es canalón  en gutter  
639 enginyeria hidràulica ca canonada terme pral.n f es tubería  en pipe  
640 enginyeria hidràulica ca canonada d'aspiració terme pral.n f es tubería de aspiración  en suction pipe  
641 enginyeria hidràulica ca canonada d'impulsió terme pral.n f es tubería de impulsión  en delivery pipe  
642 enginyeria hidràulica ca canonada forçada terme pral.n f es tubería forzada  en penstock  
643 enginyeria marítima ca canonada submarina terme pral.n f es tubería submarina  en submarine pipe  
644 enginyeria de la construcció ca cansament terme pral.n m es cansancio  en long-term damage under sustained loading  
645 enginyeria de la construcció ca cantell terme pral.n m es canto  en depth  
646 enginyeria del transport ca cantó terme pral.n m es cantón  en block section  
647 enginyeria de la construcció ca cantonera terme pral.n f es cantonera  en angle bead  
648 enginyeria marítima ca canvi batimètric terme pral.n m es cambio batimétrico  en bathymetric change  
649 enginyeria sanitària i ambiental ca canvi climàtic terme pral.n m es cambio climático  en climate change  
650 enginyeria del transport ca canvi de rasant terme pral.n m es cambio de rasante  en change of grade  en change of gradient  
651 enginyeria marítima ca canvi episòdic terme pral.n m es cambio episódico  en episodic change  
652 enginyeria marítima ca canyó submarí terme pral.n m es cañón submarino  en submarine canyon  
653 enginyeria del terreny i cartogràfica ca caolí terme pral.n m es caolín  en kaolin  
654 enginyeria del terreny i cartogràfica ca caolinita terme pral.n f es caolinita  en kaolinite  
655 enginyeria marítima ca cap terme pral.n m es cabo  en cape  
656 enginyeria de la construcció ca cap d'ancoratge terme pral.n m es cabeza de anclaje  en anchor head  
657 enginyeria de la construcció ca cap d'obra terme pral.n m es jefe de obra  en clerk of works  
658 enginyeria del transport ca cap de carril terme pral.n m es cabeza de carril  en head of rail  
659 enginyeria del transport ca capa terme pral.n f es capa  en course  en layer  
660 enginyeria de la construcció ca capa de compressió terme pral.n f es capa de compresión  en concrete topping  
661 enginyeria del transport ca capa de regularització terme pral.n f es capa de regularización  en regulating course  
662 enginyeria del transport ca capa de trànsit terme pral.n f es capa de rodadura  en wearing course  
663 enginyeria del transport ca capa drenant terme pral.n f es capa drenante  en draining course  
664 enginyeria hidràulica ca capa drenant terme pral.n f ca capa filtrant sin. compl.n f es capa drenante  en drainage layer  
665 enginyeria marítima ca capa filtre terme pral.n f es capa filtro  en filter layer  
666 enginyeria del transport ca capa granular terme pral.n f es capa granular  en unbound course  
667 enginyeria del transport ca capa granular estabilitzada terme pral.n f es capa granular estabilizada  en stabilized course  
668 enginyeria del transport ca capa granular tractada terme pral.n f es capa granular tratada  en granular material bound course  
669 enginyeria del transport ca capa intermèdia terme pral.n f es capa intermedia  en binder course  
670 enginyeria hidràulica ca capa límit terme pral.n f es capa límite  en boundary layer  
671 enginyeria hidràulica ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
672 enginyeria del transport ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
673 enginyeria hidràulica ca capacitat d'embassament terme pral.n f es capacidad de embalse  en storage capacity  en storage space  
674 enginyeria hidràulica ca capacitat d'infiltració terme pral.n f es capacidad de infiltración  en infiltration capacity  
675 enginyeria marítima ca capacitat de càrrega terme pral.n f es capacidad de carga  en bearing capacity  
676 enginyeria del terreny i cartogràfica ca capacitat portant terme pral.n f es capacidad portante  en bearing capacity  
677 enginyeria del terreny i cartogràfica ca capacitat portant terme pral.n f es capacidad portante  en bearing capacity  
678 enginyeria del transport ca capacitat potencial terme pral.n f es capacidad potencial  en potential capacity  
679 enginyeria hidràulica ca capacitat útil d'embassament terme pral.n f es capacidad útil de almacenamiento  en available storage capacity  
680 enginyeria de la construcció ca capatàs | capatassa terme pral.n m, f es capataz  en foreman  
681 enginyeria hidràulica ca capçalera terme pral.n f es cabecera  en headwaters  
682 enginyeria del transport ca capçalera terme pral.n f es cabecera  
683 enginyeria marítima ca capcineig terme pral.n m es cabeceo  en pitch  
684 enginyeria hidràulica ca capil·laritat terme pral.n f es capilaridad  en capillarity  
685 enginyeria de la construcció ca capitell terme pral.n m es capitel  en column capital  
686 enginyeria hidràulica ca captació terme pral.n f es captación  en inlet  en intake  
687 enginyeria del transport ca captador terme pral.n m es captador  en trackside scanner  
688 enginyeria hidràulica ca disdròmetre terme pral.n m ca captador de gotes sin. compl.n m es disdrómetro  en disdrometer  
689 enginyeria del transport ca característiques estructurals terme pral.n f pl es características estructurales  en structural characteristics  
690 enginyeria del transport ca característiques funcionals terme pral.n f pl es características funcionales  en surface characteristics  
691 enginyeria sanitària i ambiental ca carbó activat terme pral.n m es carbón activado  en activated carbon  
692 enginyeria de la construcció ca carbonatació terme pral.n f es carbonatación  en carbonation  
693 enginyeria sanitària i ambiental ca carboni orgànic total terme pral.n m ca COT siglan m es carbono orgánico total  es COT  en total organic carbon  en TOC  
694 enginyeria de la construcció ca carcanyol terme pral.n m es enjuta  en back filling  
695 enginyeria de la construcció ca carcanyol terme pral.n m es tímpano  en spandrel  
696 enginyeria hidràulica ca carena terme pral.n f es carena  en bottom  
697 enginyeria hidràulica ca cargol d'Arquimedes terme pral.n m ca rosca d'Arquimedes sin. compl.n f es tornillo de Arquímedes  en Archimedes screw  
698 enginyeria de la construcció ca càrrega terme pral.n f es carga  en load  
699 enginyeria hidràulica ca càrrega terme pral.n f es carga  en head  
700 enginyeria hidràulica ca càrrega terme pral.n f es carga  en head  
701 enginyeria de la construcció ca càrrega cíclica terme pral.n f es carga cíclica  en cyclic load  
702 enginyeria de la construcció ca càrrega concentrada terme pral.n f ca càrrega puntual sin. compl.n f es carga concentrada  es carga puntual  en concentrated load  
703 enginyeria de la construcció ca càrrega concentrada sobre massís terme pral.n f es carga concentrada sobre macizo  
704 enginyeria sanitària i ambiental ca velocitat d'emissió màssica terme pral.n f ca càrrega contaminant sin. compl.n f es carga contaminante  es velocidad de emisión másica  en contaminant load  en mass emission rate  
705 enginyeria de la construcció ca càrrega crítica d'Euler terme pral.n f es carga crítica de Euler  en Euler critical load  
706 enginyeria de la construcció ca càrrega dinàmica terme pral.n f es carga dinámica  en dynamic load  
707 enginyeria de la construcció ca càrrega distribuïda terme pral.n f es carga distribuida  en distributed load  
708 enginyeria de la construcció ca càrrega equivalent de pretensatge terme pral.n f es carga equivalente de pretensado  en prestressing equivalent load  
709 enginyeria de la construcció ca càrrega estàtica terme pral.n f es carga estática  en static load  
710 enginyeria de la construcció ca càrrega gravitatòria terme pral.n f es carga gravitatoria  en gravity load  
711 enginyeria sanitària i ambiental ca càrrega hidràulica terme pral.n f es carga hidráulica  en hydraulic load  
712 enginyeria de la construcció ca càrrega lineal terme pral.n f es carga lineal  en line load  
713 enginyeria marítima ca càrrega litoral terme pral.n f es carga litoral  en littoral drift  
714 enginyeria sanitària i ambiental ca càrrega màssica terme pral.n f es carga másica  en mass load  sbl q  
715 enginyeria sanitària i ambiental ca càrrega orgànica terme pral.n f es carga orgánica  en organic load  
716 enginyeria sanitària i ambiental ca càrrega orgànica superficial terme pral.n f ca càrrega superficial sin. compl.n f es carga orgánica superficial  es carga superficial  en surface load  en surface organic load  
717 enginyeria sanitària i ambiental ca càrrega volúmica terme pral.n f ca càrrega orgànica volúmica sin. compl.n f es carga orgánica volúmica  es carga volúmica  en organic volumetric load  en volumetric load  
718 enginyeria de la construcció ca càrrega parcial terme pral.n f es carga parcial  en partial load  
719 enginyeria de la construcció ca càrrega permanent terme pral.n f es carga permanente  en dead load  
720 enginyeria de la construcció ca càrrega superficial terme pral.n f es carga superficial  en surface load  
721 enginyeria de la construcció ca càrrega última terme pral.n f es carga última  en failure load  en ultimate load  
722 enginyeria de la construcció ca carregador terme pral.n m es cargador  
723 enginyeria del transport ca carrer de rodada terme pral.n m es calle de rodaje  en taxiway  
724 enginyeria del transport ca carrer de sortida ràpida terme pral.n m es calle de salida rápida  en rapid exit taxiway  
725 enginyeria del transport ca carrer de vianants terme pral.n m es calle peatonalizada  en pedestrian street  
726 enginyeria sanitària i ambiental ca carrera de filtre terme pral.n f es carrera de filtro  
727 enginyeria del transport ca carretera terme pral.n f es carretera  en highway  en road  
728 enginyeria del transport ca carretera amb limitació d'accessos terme pral.n f es carretera con limitación de accesos  en highway with control of access  
729 enginyeria del transport ca carretera convencional terme pral.n f es carretera convencional  en all purpose road  en conventional road  en ordinary road  
730 enginyeria del transport ca carretera de calçades separades terme pral.n f es carretera de calzadas separadas  en dual carriageway road  
731 enginyeria del transport ca carretera de circulació contínua terme pral.n f es carretera de circulación continua  en uninterrupted flow highway  
732 enginyeria del transport ca carretera multicarril terme pral.n f es carretera multicarril  en multilane highway  
733 enginyeria del transport ca carretó de via terme pral.n m es carrillo de vía  en diplory  en push-car  en trolley  en truck  
734 enginyeria de la construcció ca carreu terme pral.n m es sillar  en ashlar  en stone block  
735 enginyeria de la construcció ca carreuó terme pral.n m es sillarejo  en ashlar  
736 enginyeria del transport ca carril terme pral.n m es carril  en lane  en traffic lane  
737 enginyeria del transport ca raïl terme pral.n m ca carril sin. compl.n m ca rail sin. compl.n m es carril  en rail  
738 enginyeria del transport ca carril addicional terme pral.n m es carril adicional  en additional lane  
739 enginyeria del transport ca carril addicional en rampa terme pral.n m es carril adicional en rampa  en climbing lane  
740 enginyeria del transport ca carril auxiliar terme pral.n m es carril auxiliar  en auxiliary lane  
741 enginyeria del transport ca carril auxiliar de pas en intersecció semaforitzada terme pral.n m es carril auxiliar de paso en intersección semaforizada  en auxiliary lane at signalized intersection  
742 enginyeria del transport ca carril auxiliar en bifurcació terme pral.n m es carril auxiliar en bifurcación  en auxiliary lane at bifurcation  
743 enginyeria del transport ca carril auxiliar en confluència terme pral.n m es carril auxiliar en confluencia  en auxiliary lane at confluence  
744 enginyeria del transport ca carril auxiliar en rotonda terme pral.n m es carril auxiliar en glorieta  en auxiliary lane at roundabout  
745 enginyeria del transport ca carril bici terme pral.n m es carril bici  en bicycle lane  
746 enginyeria del transport ca carril bus terme pral.n m es carril bus  en bus lane  en bus-only lane  en reserved bus lane  
747 enginyeria del transport ca carril compartit terme pral.n m es carril compartido  en shared lane  
748 enginyeria del transport ca carril d'acceleració terme pral.n m es carril de aceleración  en acceleration lane  
749 enginyeria del transport ca carril de desacceleració terme pral.n m ca carril d'alentiment sin. compl.n m es carril de deceleración  en deceleration lane  
750 enginyeria del transport ca carril d'avançament terme pral.n m es carril de adelantamiento  en overtaking lane  en passing lane  
751 enginyeria del transport ca carril d'espera i girada a l'esquerra terme pral.n m es carril de espera y giro a la izquierda  en store and left turning lane  
752 enginyeria del transport ca carril de canvi de velocitat terme pral.n m es carril de cambio de velocidad  en auxiliary lane  
753 enginyeria del transport ca carril de girada i incorporació terme pral.n m es carril de giro e incorporación  en turning and incorporation lane  
754 enginyeria del transport ca carril de trenat terme pral.n m es carril de trenzado  en weaving lane  
755 enginyeria del transport ca carril exclusiu terme pral.n m es carril exclusivo  en exclusive lane  
756 enginyeria del transport ca carril lent terme pral.n m es carril lento  en crawler lane  
757 enginyeria del transport ca carril ràpid terme pral.n m es carril rápido  
758 enginyeria del transport ca carril VAO terme pral.n m es carril para vehículos de alta ocupación  es carril VAO  en high-occupancy vehicle lane  en HOV lane  
759 enginyeria de la construcció ca carro perforador terme pral.n m es carro perforador  en wagon drill  
760 enginyeria del terreny i cartogràfica ca carst terme pral.n m es carst  en karst  
761 enginyeria de la construcció ca cartel·la terme pral.n f ca cartabó sin. compl.n m es cartela  en bracket  
762 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cartografia terme pral.n f es cartografía  en cartography  
763 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cartografia digital terme pral.n f es cartografía digital  en digital cartography  
764 enginyeria hidràulica ca caseta d'impulsió terme pral.n f ca estació de bombament sin. compl.n f es caseta de impulsión  en pumping station  
765 enginyeria hidràulica ca caseta de vàlvules terme pral.n f es caseta de válvulas  en valve station  
766 enginyeria de la construcció ca cassetó terme pral.n m es casetón  en pan  
767 enginyeria del transport ca catàleg de deterioraments terme pral.n m es catálogo de deterioros  en deterioration catalogue  
768 enginyeria del transport ca catàleg de seccions de ferm terme pral.n m es catálogo de secciones de firme  en pavements catalogue  
769 enginyeria del transport ca catenària terme pral.n f es catenaria  en catenary  en overhead contact line  
770 enginyeria hidràulica ca catúfol terme pral.n m es cangilón  en bucket  
771 enginyeria hidràulica ca catúfol terme pral.n m es cangilón  en bucket  
772 enginyeria marítima ca càustica terme pral.n f es cáustica  en caustic  
773 enginyeria hidràulica ca mota terme pral.n f ca cavalló sin. compl.n m es mota  es terraplén aluvial  en levee  
774 enginyeria del terreny i cartogràfica ca caverna terme pral.n f es caverna  en cavern  
775 enginyeria del terreny i cartogràfica ca caverna terme pral.n f es caverna  en cavern  
776 enginyeria hidràulica ca cavitació terme pral.n f es cavitación  en cavitation  
777 enginyeria hidràulica ca celeritat d'ona terme pral.n f es celeridad de onda  en wave celerity  
778 enginyeria marítima ca celeritat de grup terme pral.n f es celeridad de grupo  en group celerity  
779 enginyeria marítima ca celeritat de grup terme pral.n f es celeridad de grup  en group celerity  
780 enginyeria sanitària i ambiental ca cendra terme pral.n f es ceniza  en ash  
781 enginyeria de la construcció ca cendra volant terme pral.n f es ceniza volante  en fly ash  
782 enginyeria sanitària i ambiental ca cendra volant terme pral.n f es ceniza volante  en fly ash  
783 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cendra volcànica terme pral.n f es ceniza volcánica  en volcanic ash  
784 enginyeria hidràulica ca central de bombament terme pral.n f ca central d'impulsió sin. compl.n f es central de bombeo  es central de impulsión  en pumping station  
785 enginyeria hidràulica ca central elèctrica terme pral.n f es central eléctrica  en power station  
786 enginyeria hidràulica ca central hidroelèctrica d'aigua fluent terme pral.n f es central hidroeléctrica de agua fluyente  en river power plant  en run-of-river power station  
787 enginyeria hidràulica ca central hidroelèctrica de puntes terme pral.n f es central hidroeléctrica de puntas  en peak load power station  
788 enginyeria hidràulica ca central reversible terme pral.n f es central reversible  en reversible power station  
789 enginyeria hidràulica ca centre de carena terme pral.n m ca centre de flotació sin. compl.n m es centro de carena  es centro de flotación  en centre of buoyancy  
790 enginyeria de la construcció ca centre de llum terme pral.n m es centro de luz  en midspan  
791 enginyeria sanitària i ambiental ca estació de transferència terme pral.n f ca centre de transferència sin. compl.n m es centro de transferencia  es estación de transferencia  en transfer station  
792 enginyeria marítima ca Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners terme pral.n m ca CIIRC siglan m es Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros  es CIIRC  en International Centre for Coastal Resources Research  en CIIRC  
793 enginyeria sanitària i ambiental ca centrífuga terme pral.n f es centrífuga  en centrifuge  
794 enginyeria de la construcció ca cep terme pral.n m ca encep sin. compl.n m es encepado  en pile-cap  
795 enginyeria de la construcció ca ceràmica terme pral.n f es cerámica  en ceramics  
796 enginyeria de la construcció ca ceràmica armada terme pral.n f es cerámica armada  en reinforced masonry  
797 enginyeria del transport ca cercle terme pral.n m es círculo  en outer loop  
798 enginyeria de la construcció ca cèrcol terme pral.n m es cerco  en closed link  en closed stirrup  
799 enginyeria sanitària i ambiental ca cicle de vida terme pral.n m es ciclo de vida  en life cycle  
800 enginyeria hidràulica ca cicle hidrològic terme pral.n m es ciclo hidrológico  en hydrologic cycle  
801 enginyeria del transport ca cicle semafòric terme pral.n m es ciclo semafórico  en signal cycle  
802 enginyeria sanitària i ambiental ca cicló terme pral.n m es ciclón  en cyclone  
803 enginyeria de la construcció ca ciment terme pral.n m es cemento  en cement  
804 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cimentació d'alta pressió terme pral.n f es inyección de alta presión  es jet grouting  en jet grouting  
805 enginyeria de la construcció ca cintra terme pral.n f ca cindri sin. compl.n m es cimbra  en center  en centering  
806 enginyeria de la construcció ca cinta carregadora terme pral.n f es cinta transportadora  en belt conveyor  
807 enginyeria del transport ca circuit de retorn terme pral.n m es circuito de retorno  en return circuit  
808 enginyeria del transport ca circuit de via terme pral.n m es circuito de vía  en track circuit  
809 enginyeria del transport ca circulació a contravia terme pral.n f es circulación a contravía  en wrong-direction running  
810 enginyeria del transport ca circulació contínua terme pral.n f ca circulació ininterrompuda sin. compl.n f es circulación continua  es circulación ininterrumpida  en uninterrupted flow  
811 enginyeria del transport ca circulació discontínua terme pral.n f ca circulació interrompuda sin. compl.n f es circulación discontinua  es circulación interrumpida  en interrupted flow  
812 enginyeria del transport ca circulació en poblat terme pral.n f es circulación en poblado  
813 enginyeria del transport ca circulació estable terme pral.n f es circulación estable  en stable flow  
814 enginyeria del transport ca circulació inestable terme pral.n f es circulación inestable  en unstable flow  
815 enginyeria del transport ca circulació lliure terme pral.n f es circulación libre  en free flow  
816 enginyeria del transport ca circulació restringida terme pral.n f es circulación restringida  en constrained flow  
817 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cisallament terme pral.n m es cizallamiento  en shear  
818 enginyeria hidràulica ca cistar terme pral.n m es partidor  en divide wall  
819 enginyeria sanitària i ambiental ca decantació terme pral.n f ca clarificació sin. compl.n f es decantación  en sedimentation  
820 enginyeria sanitària i ambiental ca decantador terme pral.n m ca clarificador sin. compl.n m ca sedimentador sin. compl.n m es clarificador  es decantador  es sedimentador  en clarifier  en settler  
821 enginyeria del transport ca classificació terme pral.n f es clasificación  en classification of merchandise  
822 enginyeria del transport ca classificació de sòls terme pral.n f es clasificación de suelos  en soil classification  
823 enginyeria del transport ca classificació funcional de carreteres terme pral.n f es clasificación funcional de carreteras  en functional classification of roads  
824 enginyeria del terreny i cartogràfica ca classificació geomecànica terme pral.n f es clasificación geomecánica  en geomechanical classification  en rock mass classification  
825 enginyeria del transport ca classificació tècnica de carreteres terme pral.n f es clasificación técnica de carreteras  en technical classification of roads  
826 enginyeria del terreny i cartogràfica ca clast terme pral.n m es clasto  en clast  
827 enginyeria del terreny i cartogràfica ca clavament terme pral.n m es clavado  en nailing  
828 enginyeria hidràulica ca claveguera terme pral.n f es alcantarilla  en sewer  
829 enginyeria hidràulica ca clavegueram terme pral.n m es alcantarillado  en sewer net  
830 enginyeria marítima ca clima marítim terme pral.n m es clima marítimo  en maritime climate  
831 enginyeria del terreny i cartogràfica ca clinòmetre terme pral.n m es clinómetro  en clinometer  
832 enginyeria sanitària i ambiental ca clor terme pral.n m es cloro  en chlorine  
833 enginyeria sanitària i ambiental ca clor actiu terme pral.n m es cloro activo  en active chlorine  
834 enginyeria sanitària i ambiental ca clor combinat terme pral.n m es cloro combinado  en combined chlorine  
835 enginyeria sanitària i ambiental ca clor lliure terme pral.n m es cloro libre  en free chlorine  
836 enginyeria sanitària i ambiental ca clor residual terme pral.n m es cloro residual  en residual chlorine  
837 enginyeria sanitària i ambiental ca cloració terme pral.n f es cloración  en chlorination  
838 enginyeria sanitària i ambiental ca cloramina terme pral.n f es cloramina  en chloramine  
839 enginyeria sanitària i ambiental ca cloraminació terme pral.n f es cloraminación  en chloramination  
840 enginyeria marítima ca clorinitat terme pral.n f es clorinidad  en chlorinity  
841 enginyeria del transport ca clotoide terme pral.n f es clotoide  en clothoid  en Euler spiral  
842 enginyeria sanitària i ambiental ca coagulació terme pral.n f es coagulación  en coagulation  
843 enginyeria sanitària i ambiental ca coagulant terme pral.n m es coagulante  en coagulant  
844 enginyeria marítima ca cobert terme pral.n m es tinglado  en warehouse  
845 enginyeria del terreny i cartogràfica ca còdol terme pral.n m es canto  en cobble  
846 enginyeria marítima ca còdol terme pral.n m es canto  es guijarro  en cobble  
847 enginyeria marítima ca codolar terme pral.n m es pedregal  en shingle  
848 enginyeria marítima ca coeficient d'autodepuració terme pral.n m es coeficiente de autodepuración  en natural purification coefficient  
849 enginyeria del terreny i cartogràfica ca coeficient d'emmagatzematge terme pral.n m es coeficiente de almacenamiento  en storage coefficient  
850 enginyeria hidràulica ca coeficient d'escolament terme pral.n m es coeficiente de escorrentía  en runoff coefficient  
851 enginyeria marítima ca coeficient d'estratificació terme pral.n m es coeficiente de estratificación  en stratification coefficient  
852 enginyeria del terreny i cartogràfica ca coeficient d'uniformitat terme pral.n m es coeficiente de uniformidad  en narrow coefficient  
853 enginyeria hidràulica ca coeficient de Boussinesq terme pral.n m es coeficiente de Boussinesq  en Boussinesq coefficient  
854 enginyeria hidràulica ca coeficient de Chézy terme pral.n m es coeficiente de Chézy  en Chézy coefficient  
855 enginyeria hidràulica ca coeficient de Coriolis terme pral.n m es coeficiente de Coriolis  en Coriolis coefficient  
856 enginyeria del terreny i cartogràfica ca coeficient de curvatura terme pral.n m es coeficiente de curvatura  en curvature coefficient  
857 enginyeria hidràulica ca coeficient de Darcy-Weisbach terme pral.n m es coeficiente de Darcy-Weisbach  en Darcy-Weisbach coefficient  
858 enginyeria del transport ca coeficient de desgast de Los Angeles terme pral.n m es coeficiente de desgaste de Los Ángeles  en Los Angeles coefficient  
859 enginyeria hidràulica ca coeficient de desguàs terme pral.n m es coeficiente de desagüe  es coeficiente de descarga  en discharge coefficient  
860 enginyeria marítima ca coeficient de difracció terme pral.n m es coeficiente de difracción  en diffraction coefficient  
861 enginyeria marítima ca coeficient de dispersió terme pral.n m es coeficiente de dispersión  en dispersion coefficient  
862 enginyeria del transport ca coeficient de fregament longitudinal de càlcul terme pral.n m es coeficiente de rozamiento longitudinal de cálculo  en design coefficient of longitudinal deceleration  
863 enginyeria del transport ca coeficient de fregament transversal de càlcul terme pral.n m es coeficiente de rozamiento transversal de cálculo  en design value of side friction demand  en side friction demand factor  
864 enginyeria marítima ca coeficient de fricció terme pral.n m es coeficiente de fricción  en friction coefficient  
865 enginyeria hidràulica ca coeficient de Manning terme pral.n m es coeficiente de Manning  en Manning coefficient  
866 enginyeria del transport ca coeficient de netedat terme pral.n m es coeficiente de limpieza  
867 enginyeria marítima ca coeficient de permeabilitat terme pral.n m es coeficiente de permeabilidad  en permeability coefficient  sbl P  
868 enginyeria del transport ca coeficient de Poisson terme pral.n m es coeficiente de Poisson  en Poisson coefficient  
869 enginyeria del transport ca coeficient de poliment accelerat terme pral.n m es coeficiente de pulido acelerado  en coefficient of accelerated polishing  en polished stone value  en polishing speed coefficient  
870 enginyeria marítima ca coeficient de reflexió terme pral.n m es coeficiente de reflexión  en reflection coefficient  
871 enginyeria del transport ca coeficient de reflexió sota il·luminació difusa terme pral.n m es coeficiente de reflexión bajo iluminación difusa  en luminance coefficient under diffuse lighting  
872 enginyeria marítima ca coeficient de refracció terme pral.n m es coeficiente de refracción  en refraction coefficient  
873 enginyeria del transport ca coeficient de retroreflexió terme pral.n m es coeficiente de retrorreflexión  en coefficient of retroreflection  
874 enginyeria hidràulica ca coeficient de rugositat terme pral.n m es coeficiente de rugosidad  en roughness coefficient  
875 enginyeria de la construcció ca coeficient de seguretat terme pral.n m es coeficiente de seguridad  en safety factor  
876 enginyeria marítima ca coeficient de somatge terme pral.n m es coeficiente de asomeramiento  en shoaling coefficient  en shoaling factor  
877 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cohesió aparent terme pral.n f es cohesión aparente  en apparent cohesion  
878 enginyeria hidràulica ca cohesió del mantell nival terme pral.n f es cohesión del manto nival  en snowpack cohesion  
879 enginyeria del terreny i cartogràfica ca colada de terra terme pral.n f es colada de tierra  en earthflow  en mudslide  
880 enginyeria hidràulica ca colador terme pral.n m ca filtre de succió sin. compl.n m es alcachofa  en strainer  en suction filter  
881 enginyeria sanitària i ambiental ca coliformes fecals terme pral.n m pl es coliformes fecales  en faecal coliforms  
882 enginyeria sanitària i ambiental ca coliformes totals terme pral.n m pl es coliformes totales  en total coliforms  
883 enginyeria del terreny i cartogràfica ca col·lapse terme pral.n m es colapso  en cave-in  en collapse  
884 enginyeria de la construcció ca col·lapse terme pral.n m es colapso  en collapse  en failure  
885 enginyeria hidràulica ca col·lector terme pral.n m es colector  en collector  
886 enginyeria sanitària i ambiental ca col·lector de tela terme pral.n m ca col·lector de cambra de sacs sin. compl.n m ca col·lector de fibra sin. compl.n m ca filtre de gasos sin. compl.n m ca filtre de mànegues sin. compl.n m es colector de cámara de sacos  es colector de fibra  es colector de tela  es filtro de gases  es filtro de mangas  en baghouse filter  
887 enginyeria sanitària i ambiental ca col·lector de partícules terme pral.n m es colector de partículas  en particle collector  
888 enginyeria del transport ca col·lector de pols terme pral.n m es colector de polvo  en dust collector  en textile bag filter  
889 enginyeria sanitària i ambiental ca col·lector humit terme pral.n m ca rentador per via humida sin. compl.n m es colector húmedo  es lavador por vía húmeda  en wet scrubber  
890 enginyeria sanitària i ambiental ca col·lector inercial terme pral.n m ca separador inercial sin. compl.n m es colector inercial  es separador inercial  en centrifugal collector  
891 enginyeria del terreny i cartogràfica ca col·luvió terme pral.n m es coluvión  en colluvium  
892 enginyeria del terreny i cartogràfica ca columnes de grava terme pral.n f pl es columnas de grava  en gravel columns  en stone columns  
893 enginyeria del transport ca colzada terme pral.n f es garrote  en kink  
894 enginyeria sanitària i ambiental ca combustió terme pral.n f es combustión  en combustion  
895 enginyeria de la construcció ca compactació terme pral.n f es compactación  en compaction  
896 enginyeria de la construcció ca compactació terme pral.n f es compactación  en compaction  
897 enginyeria de la construcció ca compactadora terme pral.n f es compactador  en compactor  
898 enginyeria de la construcció ca compactadora de corrons terme pral.n f es compactador de rodillo  
899 enginyeria de la construcció ca compactadora de pneumàtics terme pral.n f es comptactador de neumáticos  en pneumatic compactor  
900 enginyeria de la construcció ca compactadora de pota de cabra terme pral.n f es compactador de pata de cabra  
901 enginyeria de la construcció ca compactadora de reixa terme pral.n f es compactador de reja  
902 enginyeria de la construcció ca compactadora llisa vibratòria terme pral.n f es compactador liso vibratorio  
903 enginyeria de la construcció ca compactadora mixta terme pral.n f es compactador mixto  
904 enginyeria de la construcció ca compactadora tàndem terme pral.n f es compactador tándem  en tandem compactor  
905 enginyeria de la construcció ca compactòmetre terme pral.n m es compactómetro  en compactometer  
906 enginyeria del transport ca compensació de la catenària terme pral.n f es compensación de la catenaria  en catenary cable compensation  
907 enginyeria sanitària i ambiental ca complexació terme pral.n f es complexación  en complexation  
908 enginyeria hidràulica ca comporta terme pral.n f es clapeta  es compuerta  en gate  
909 enginyeria sanitària i ambiental ca comportament ambiental terme pral.n m es comportamiento ambiental  en environmental behavior  
910 enginyeria del transport ca composició del tren terme pral.n f es composición del tren  en set of wagons  en train set  
911 enginyeria de la construcció ca compòsit terme pral.n m es composite  en composite  
912 enginyeria sanitària i ambiental ca compost terme pral.n m es compost  en compost  
913 enginyeria sanitària i ambiental ca compostatge terme pral.n m es compostaje  en composting  
914 enginyeria hidràulica ca compressibilitat terme pral.n f es compresibilidad  en compressibility  
915 enginyeria de la construcció ca compressor terme pral.n m es compresor  en compressor  
916 enginyeria del transport ca comprovador d'agulles terme pral.n m es comprobador de agujas  en point detector  
917 enginyeria del transport ca comptador d'eixos terme pral.n m es contador de ejes  en axle counter  en wheel-counting apparatus  
918 enginyeria del transport ca con terme pral.n m es cono  en cone  
919 enginyeria de la construcció ca con d'Abrams terme pral.n m es cono de Abrams  en Abrams con  
920 enginyeria del terreny i cartogràfica ca con de bombament terme pral.n m es cono de bombeo  en depression cone  
921 enginyeria del terreny i cartogràfica ca con de dejecció terme pral.n m es cono de deyección  en debris fan  
922 enginyeria hidràulica ca conca terme pral.n f ca conca vessant sin. compl.n f es cuenca  es cuenca vertiente  en basin  en catchment  
923 enginyeria hidràulica ca conca de recepció terme pral.n f es cuenca de recepción  en catchment basin  
924 enginyeria marítima ca concentració de contaminants terme pral.n f es concentración de contaminantes  en pollutant concentration  
925 enginyeria marítima ca concentració de referència terme pral.n f es concentración de referencia  en reference concentration  
926 enginyeria marítima ca concentració de sediment en suspensió terme pral.n f es concentración de sedimento en suspensión  en suspended sediment concentration  
927 enginyeria marítima ca concentració de sediment en suspensió terme pral.n f es concentración de sedimento en suspensión  en suspended sediment concentration  
928 enginyeria hidràulica ca condensació terme pral.n f es condensación  en condensation  
929 enginyeria sanitària i ambiental ca condensador terme pral.n m es condensador  en condenser  
930 enginyeria sanitària i ambiental ca condicionament d'aigua terme pral.n m es acondicionamiento de agua  en water conditioning  
931 enginyeria sanitària i ambiental ca condicionament de fang terme pral.n m es acondicionamiento de fangos  en sludge conditioning  
932 enginyeria hidràulica ca conducció terme pral.n f es conducción  en conduction  
933 enginyeria hidràulica ca conducte terme pral.n m es conducto  en conduit  
934 enginyeria hidràulica ca conducte llis terme pral.n m es conducto liso  en smooth conduit  
935 enginyeria hidràulica ca conducte rugós terme pral.n m es conducto rugoso  en rough conduit  
936 enginyeria del terreny i cartogràfica ca conductímetre terme pral.n m es conductivímetro  en conductivity meter  
937 enginyeria sanitària i ambiental ca conductivitat elèctrica terme pral.n f es conductividad eléctrica  en electrical conductivity  
938 enginyeria del terreny i cartogràfica ca conductivitat hidràulica terme pral.n f es conductividad hidráulica  en hydraulic conductivity  
939 enginyeria del transport ca confluència terme pral.n f ca entroncament sin. compl.n m es confluencia  en confluence  
940 enginyeria del terreny i cartogràfica ca congelació del sòl terme pral.n f es congelación del suelo  en soil freezing  
941 enginyeria del transport ca conglomerant hidràulic terme pral.n m es conglomerante hidráulico  en hydraulic binder  
942 enginyeria del terreny i cartogràfica ca conglomerat terme pral.n m es conglomerado  en conglomerate  
943 enginyeria del transport ca connector terme pral.n m ca contacte sin. compl.n m es conector  en jumper cable  
944 enginyeria de la construcció ca connector terme pral.n m es conector  en shear connector  
945 enginyeria de la construcció ca connexió de servei terme pral.n f ca presa sin. compl.n f es acometida  es toma  en intake  en service line  
946 enginyeria hidràulica ca conques internes de Catalunya terme pral.n f pl es cuencas internas de Catalunya  en Catalonia internal basins  
947 enginyeria del transport ca conservació extraordinària terme pral.n f es conservación extraordinaria  en extraordinary maintenance  en special maintenance  
948 enginyeria del transport ca conservació ordinària terme pral.n f es conservación ordinaria  en ordinary maintenance  
949 enginyeria del transport ca consigna terme pral.n f es consigna  en standing orders  
950 enginyeria de la construcció ca consistència terme pral.n f es consistencia  en consistency  
951 enginyeria hidràulica ca viscositat terme pral.n f ca consistència d'un fluid sin. compl.n f es viscosidad  en viscosity  
952 enginyeria del terreny i cartogràfica ca consolidació terme pral.n f ca consolidació primària sin. compl.n f es consolidación  en consolidation  
953 enginyeria del terreny i cartogràfica ca consolidació secundària terme pral.n f es consolidación secundaria  en secondary consolidation  
954 enginyeria sanitària i ambiental ca consultor ambiental | consultora ambiental terme pral.n m, f es consultor ambiental  en environmental consultant  
955 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminació terme pral.n f es contaminación  en contamination  
956 enginyeria del terreny i cartogràfica ca contaminació difusa terme pral.n f es contaminación difusa  en diffused contamination  
957 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminació fecal terme pral.n f es contaminación fecal  en faecal contamination  
958 enginyeria del terreny i cartogràfica ca contaminació lineal terme pral.n f es contaminación lineal  en linear pollution  
959 enginyeria marítima ca contaminació marina terme pral.n f es contaminación marina  en marine pollution  
960 enginyeria marítima ca contaminació marina microbiològica terme pral.n f es contaminación marina microbiológica  en microbiological marine pollution  
961 enginyeria marítima ca contaminació marina per hidrocarburs terme pral.n f es contaminación marina por hidrocarburos  en hydrocarbon marine pollution  
962 enginyeria marítima ca contaminació marina per metalls pesants terme pral.n f es contaminación marina por metales pesados  en trace metal marine pollution  
963 enginyeria marítima ca contaminació marina per nutrients terme pral.n f es contaminación marina por nutrientes  en nutrient marine pollution  
964 enginyeria marítima ca contaminació marina tèrmica terme pral.n f es contaminación marina térmica  en thermal marine pollution  
965 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminació orgànica terme pral.n f es contaminación orgánica  en organic contamination  
966 enginyeria del terreny i cartogràfica ca contaminació puntual terme pral.n f es contaminación puntual  en limited pollution  
967 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminació química terme pral.n f es contaminación química  en chemical contamination  
968 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminació radioactiva terme pral.n f es contaminación radioactiva  en radioactive contamination  
969 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminació tèrmica terme pral.n f es contaminación térmica  en thermal contamination  
970 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant terme pral.n m es contaminante  en contaminant  
971 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant de referència terme pral.n m es contaminante de referencia  en criteria contaminant  
972 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant global terme pral.n m es contaminante global  en global contaminant  
973 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant natural terme pral.n m es contaminante natural  en natural contaminant  
974 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant primari terme pral.n m es contaminante primario  en primary contaminant  
975 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant regional terme pral.n m es contaminante regional  en regional contaminant  
976 enginyeria sanitària i ambiental ca contaminant secundari terme pral.n m es contaminante secundario  en secondary contaminant  
977 enginyeria del transport ca contenidor terme pral.n m es contenedor  en container  
978 enginyeria sanitària i ambiental ca contenidor de residus terme pral.n m es contenedor de residuos  en waste container  
979 enginyeria hidràulica ca contingut d'aigua terme pral.n m es contenido de agua  en water content  
980 enginyeria del transport ca contraagulla terme pral.n f es contraaguja  en stock rail  
981 enginyeria del transport ca pota de llebre terme pral.n f ca contracarril sin. compl.n m es contracarril  es pata de liebre  en wing rail  
982 enginyeria hidràulica ca contracció de la vena fluida terme pral.n f ca vena contracta sin. compl.n f es contracción de la vena fluida  es vena contracta  en vena contracta  
983 enginyeria de la construcció ca contractista terme pral.n m, f es contratista  en contractor  
984 enginyeria marítima ca contraderiva terme pral.n f es contraderiva  en updrift  
985 enginyeria marítima ca contradic terme pral.n m es contradique  en counterdike  
986 enginyeria hidràulica ca contraescarpa terme pral.n f es contraescarpa  es contraescarpe  en flip bucket  
987 enginyeria del terreny i cartogràfica ca contrafort drenant terme pral.n m es contrafuerte drenante  en drain counterfort  
988 enginyeria de la construcció ca contravent terme pral.n m ca creu de Sant Andreu sin. compl.n f es contraviento  es cruz de San Andrés  en Saint Andrew's cross  en wind bracing  
989 enginyeria del terreny i cartogràfica ca contravolta terme pral.n f es contrabóveda  en inverted arch  
990 enginyeria de la construcció ca control actiu d'estructures terme pral.n m es control activo de estructuras  en active control of structures  
991 enginyeria del transport ca control de procediment terme pral.n m es control de procedimiento  en process control  
992 enginyeria del transport ca control de producte acabat terme pral.n m es control de producto terminado  en finished product control  
993 enginyeria de la construcció ca control de qualitat terme pral.n m es control de calidad  en quality assurance  en quality control  
994 enginyeria del transport ca control de trànsit centralitzat terme pral.n m ca CTC siglan m es control de tráfico centralizado  es CTC  en centralized traffic control  en CTC  
995 enginyeria de la construcció ca control passiu d'estructures terme pral.n m es control pasivo de estructuras  en passive control of structures  
996 enginyeria marítima ca convecció terme pral.n f es convección  en convection  
997 enginyeria del transport ca convergència terme pral.n f es convergencia  en merge  
998 enginyeria hidràulica ca cop d'ariet terme pral.n m es golpe de ariete  en water hammer  
999 enginyeria del transport ca cor de via terme pral.n m ca cor sin. compl.n m es corazón  en frog  en point crossing  
1000 enginyeria del transport ca cor de calçades terme pral.n m es corazón de calzadas  en painted nose  en tip  
1001 enginyeria del transport ca cor de vorals terme pral.n m es corazón de arcenes  
1002 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corba característica terme pral.n f es curva característica  en load-deformation curve  
1003 enginyeria hidràulica ca corba característica d'una bomba terme pral.n f es curva característica de una bomba  en pump characteristic  
1004 enginyeria hidràulica ca corba característica d'una instal·lació de bombament terme pral.n f es curva característica de una instalación de bombeo  en system characteristic  
1005 enginyeria del transport ca corba d'acord vertical terme pral.n f ca corba d'acord en alçat sin. compl.n f es curva de acuerdo en alzado  es curva de acuerdo vertical  en vertical curve  
1006 enginyeria hidràulica ca corba d'aforament terme pral.n f es curva de aforo  en rating curve  
1007 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corba d'esgotament terme pral.n f es curva de agotamiento  en depletion curve  
1008 enginyeria marítima ca corba d'estats de mar terme pral.n f es curva de estados de mar  en sea state curve  
1009 enginyeria hidràulica ca corba de cabals classificats terme pral.n f es curva de caudales clasificados  en flow duration curve  
1010 enginyeria hidràulica ca corba de cúmul de doble massa terme pral.n f es curva de dobles acumulaciones  en double-mass curve  
1011 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corba de nivell terme pral.n f es curva de nivel  en contour line  
1012 enginyeria hidràulica ca corba de rabeig terme pral.n f es curva de remanso  en backwater curve  
1013 enginyeria del transport ca corba de transició terme pral.n f es curva de transición  en transition curve  
1014 enginyeria del transport ca corba en C terme pral.n f es curva en C  en compound curve  
1015 enginyeria del transport ca corba en S terme pral.n f ca giragonsa sin. compl.n f es curva en S  en reverse curve  
1016 enginyeria hidràulica ca corba en S terme pral.n f es curva en S  en S-curve  
1017 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corba granulomètrica terme pral.n f es curva granulométrica  en grading curve  en granulometric curve  
1018 enginyeria hidràulica ca corba hipsomètrica terme pral.n f es curva hipsométrica  en hypsometric curve  
1019 enginyeria hidràulica ca corba IDF terme pral.n f es curva IDF  en IDF curve  
1020 enginyeria del transport ca cordó terme pral.n m es cordón  en cordon  en cordon line  
1021 enginyeria de la construcció ca cordó terme pral.n m es cordón  en strand  
1022 enginyeria de la construcció ca cordó de soldadura terme pral.n m es cordón de soldadura  en line of welds  
1023 enginyeria marítima ca cordó litoral terme pral.n m es cordón litoral  en littoral barrier  
1024 enginyeria marítima ca Core-Loc® terme pral.n m es Core-Loc  en Core-Loc  
1025 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corniana terme pral.n f es corneana  en hornfels  
1026 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corona terme pral.n f es corona  en drilling bit  
1027 enginyeria del transport ca coronament terme pral.n m es coronación  en crown  
1028 enginyeria marítima ca coronament de berma terme pral.n m es coronación de berma  en berm crest  
1029 enginyeria marítima ca coronament de dic terme pral.n m es coronación de dique  en dike crest  
1030 enginyeria hidràulica ca coronament de presa terme pral.n m es coronación de presa  en dam crest  
1031 enginyeria del transport ca correcció de flonjalls terme pral.n f es saneo de blandones  en regulating  en replacement of failed area  
1032 enginyeria del transport ca corredor terme pral.n m es corredor  en corridor  
1033 enginyeria del terreny i cartogràfica ca corrent d'arrossegalls terme pral.n m es corriente de derrubios  en debris flow  
1034 enginyeria marítima ca corrent de marea terme pral.n m es corriente de marea  en tide current  
1035 enginyeria marítima ca corrent de retorn terme pral.n m es corriente de retorno  en rip current  
1036 enginyeria marítima ca corrent de terbolesa terme pral.n f es corriente de turbidez  en turbidity current  
1037 enginyeria marítima ca corrent de terbolesa terme pral.n m es corriente de turbidez  en turbidity current  
1038 enginyeria marítima ca corrent litoral terme pral.n m es corriente litoral  en littoral current  
1039 enginyeria marítima ca corrent longitudinal terme pral.n m es corriente longitudinal  en longshore current  
1040 enginyeria marítima ca corrent marí terme pral.n m es corriente marina  en marine current  
1041 enginyeria marítima ca corrent transversal terme pral.n m es corriente transversal  en cross-shore current  
1042 enginyeria marítima ca correntòmetre terme pral.n m es correntímetro  en current meter  
1043 enginyeria marítima ca correntòmetre d'hèlix terme pral.n m es correntímetro de hélice  en propeller current meter  
1044 enginyeria marítima ca correntòmetre de mesura vectorial terme pral.n m ca VMCM siglan m es correntímetro de medida vectorial  es VMCM  en vector measuring current meter  en VMCM  
1045 enginyeria marítima ca correntòmetre de mitjana vectorial terme pral.n m ca VACM siglan m es correntímetro de promedio vectorial  es VACM  en vector averaging current meter  en VACM  
1046 enginyeria marítima ca correntòmetre de rotor terme pral.n m es correntímetro de rotor  en rotor current meter  
1047 enginyeria marítima ca correntòmetre electromagnètic terme pral.n m es correntímetro electromagnético  en electromagnetic current meter  
1048 enginyeria de la construcció ca corretja de coberta terme pral.n f es correa de cubierta  en roof purlin  
1049 enginyeria de la construcció ca corretja de façana terme pral.n f es correa de fachada  en façade purlin  
1050 enginyeria del terreny i cartogràfica ca esllavissament terme pral.n m ca corriment de terres sin. compl.n m es corrimiento de tierras  es deslizamiento  en landslide  
1051 enginyeria de la construcció ca corró terme pral.n m es rodillo  en roller  
1052 enginyeria de la construcció ca corrosímetre terme pral.n m es corrosímetro  en corrosimeter  
1053 enginyeria de la construcció ca corrosió terme pral.n f es corrosión  en corrosion  
1054 enginyeria de la construcció ca corrosió per tensió terme pral.n f es corrosión por tensión  en stress corrosion  
1055 enginyeria hidràulica ca cos de la presa terme pral.n m es cuerpo de la presa  en embankment  
1056 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cota terme pral.n f es cota  en spot height  
1057 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cota terme pral.n f es cota  en spot height  
1058 enginyeria marítima ca cota de coronament terme pral.n f es cota de coronación  en crest elevation  en freeboard  
1059 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cota ortomètrica terme pral.n f es cota ortométrica  en orthometric height  
1060 enginyeria del transport ca cotxe terme pral.n m es coche  en carriage  en coach  
1061 enginyeria del transport ca cotxe flotant terme pral.n m es coche flotante  en floating car  
1062 enginyeria del transport ca cotxera terme pral.n f es cochera  en wagon shed  
1063 enginyeria marítima ca creixent terme pral.n m es creciente  en beach cusp  
1064 enginyeria del transport ca creosota terme pral.n f es creosota  en creosote  
1065 enginyeria del terreny i cartogràfica ca crescuda sobtada terme pral.n f ca rierada sin. compl.n f es crecida relámpago  en flash flood  
1066 enginyeria marítima ca cresta d'ona terme pral.n f es cresta de ola  en wave crest  
1067 enginyeria marítima ca cresta d'ona terme pral.n f es cresta de ola  en wave crest  
1068 enginyeria marítima ca cresta de barra terme pral.n f es cresta de barra  en bar crest  
1069 enginyeria marítima ca cresta de duna terme pral.n f es cresta de duna  en dune crest  
1070 enginyeria marítima ca cresta de platja terme pral.n f es cresta de playa  en beach crest  
1071 enginyeria marítima ca cresta de platja terme pral.n f es cresta de playa  en beach crest  
1072 enginyeria del transport ca creuer terme pral.n m es cruzamiento  en crossing  en traverse  
1073 enginyeria hidràulica ca criptorreic -a terme pral.adj es criptorreico  en cryptorheic  
1074 enginyeria hidràulica ca criptorreisme terme pral.n m es criptorreísmo  en cryptorheism  
1075 enginyeria sanitària i ambiental ca criteri de qualitat ambiental terme pral.n m es criterio de calidad ambiental  en environmental quality criteria  
1076 enginyeria de la construcció ca crugia terme pral.n f es crujía  en bay  
1077 enginyeria del transport ca intersecció terme pral.n f ca cruïlla sin. compl.n f es cruce  es intersección  en intersection  en priority junction  
1078 enginyeria marítima ca sonda CTD terme pral.n f ca CTD sin. compl.n f es CTD  es sonda CTD  en conductivity-temperature-depth probe  en CTD  en CTD probe  
1079 enginyeria hidràulica ca cua d'embassament terme pral.n f es cola de embalse  en reservoir tail  
1080 enginyeria de la construcció ca cubilot terme pral.n m es cubilote  en bucket  
1081 enginyeria del transport ca cul-de-sac terme pral.n m es fondo de saco  en dead-end track  
1082 enginyeria de la construcció ca cullera terme pral.n f ca pala sin. compl.n f es cuchara  es pala  
1083 enginyeria hidràulica ca cullera terme pral.n f es cangilón  es cuchara  en bucket  
1084 enginyeria del terreny i cartogràfica ca cuneta terme pral.n f es cuneta  en ditch  
1085 enginyeria del transport ca cupó terme pral.n m es cupón  en rail section  
1086 enginyeria del transport ca curació terme pral.n f es curado  en curing  
1087 enginyeria del transport ca curació terme pral.n f es curado  en curing  
1088 enginyeria hidràulica ca curs terme pral.n m es curso  en reach  
1089 enginyeria hidràulica ca curs alt terme pral.n m es curso alto  en headwaters  en upper reach  
1090 enginyeria hidràulica ca curs baix terme pral.n m es curso bajo  en lower reach  
1091 enginyeria hidràulica ca curs mitjà terme pral.n m es curso medio  en intermediate reach  
1092 enginyeria de la construcció ca curvatura terme pral.n f es curvatura  en bend  en curvature  
1093 enginyeria del terreny i cartogràfica ca D10 terme pral.n m es D10  en D10  
1094 enginyeria del terreny i cartogràfica ca D30 terme pral.n m es D30  en D30  
1095 enginyeria del terreny i cartogràfica ca D60 terme pral.n m es D60  en D60  
1096 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dama terme pral.n f es batache  es dama  
1097 enginyeria del transport ca dansa de les travesses terme pral.n f es danza de las traviesas  en dancing sleeper  en pumping sleeper  
1098 enginyeria de la construcció ca dany terme pral.n m es daño  en damage  
1099 enginyeria marítima ca dàrsena terme pral.n f es dársena  en basin  
1100 enginyeria del terreny i cartogràfica ca datum [en] terme pral.n m es datum  en datum  
1101 enginyeria marítima ca zero d'Alacant terme pral.n m ca datum [en] sin. compl.n m ca zero hidrogràfic sin. compl.n m es cero de Alicante  
1102 enginyeria hidràulica ca dau esmorteïdor terme pral.n m es dado amortiguador  en baffle block  en chute block  
1103 enginyeria sanitària i ambiental ca demanda bioquímica d'oxigen terme pral.n f ca DBO siglan f es demanda bioquímica de oxígeno  es DBO  en biochemical oxygen demand  en BOD  
1104 enginyeria marítima ca decaïment terme pral.n m es decaimiento  en decay  
1105 enginyeria marítima ca decaïment bacterià terme pral.n m es decaimiento bacteriano  en bacteria decay  en inactivation of bacteria  
1106 enginyeria sanitària i ambiental ca decantador dinàmic terme pral.n m es decantador dinámico  en dynamic clarifier  
1107 enginyeria sanitària i ambiental ca decantador estàtic terme pral.n m es decantador estático  en static clarifier  
1108 enginyeria sanitària i ambiental ca decantador lamel·lar terme pral.n m es decantador lamelar  en lamella clarifier  
1109 enginyeria sanitària i ambiental ca decantador primari terme pral.n m es decantador primario  en primary clarifier  
1110 enginyeria sanitària i ambiental ca decantador secundari terme pral.n m es decantador secundario  en secondary clarifier  
1111 enginyeria sanitària i ambiental ca declaració d'impacte ambiental terme pral.n f es declaración de impacto ambiental  en environmental impact declaration  
1112 enginyeria del terreny i cartogràfica ca declinació magnètica terme pral.n f es declinación magnética  en magnetic declination  
1113 enginyeria marítima ca defensa terme pral.n f es defensa  en fender  
1114 enginyeria hidràulica ca dèficit d'escolament terme pral.n m es déficit de escorrentía  en runoff deficit  
1115 enginyeria hidràulica ca dèficit de saturació terme pral.n m ca dèficit d'humitat sin. compl.n m es déficit de saturación  en saturation deficit  
1116 enginyeria hidràulica ca dèficit hídric terme pral.n m es déficit hídrico  en water deficit  
1117 enginyeria del transport ca deflectògraf Lacroix terme pral.n m es deflectógrafo Lacroix  en Lacroix deflectograph  
1118 enginyeria del transport ca deflectòmetre d'impacte terme pral.n m es deflectómetro de impacto  en falling weight deflectometer  
1119 enginyeria hidràulica ca deflector terme pral.n m es deflector  en baffle  
1120 enginyeria hidràulica ca deflector terme pral.n m es deflector  en baffle  
1121 enginyeria del transport ca deflexió terme pral.n f es deflexión  en deflection  
1122 enginyeria del transport ca deflexió característica terme pral.n f es deflexión característica  en average deflection  
1123 enginyeria del transport ca deflexió de càlcul terme pral.n f es deflexión de cálculo  en calculation deflection  
1124 enginyeria de la construcció ca deformació terme pral.n f es deformación  en strain  
1125 enginyeria de la construcció ca deformació terme pral.n f es deformación  en deformation  
1126 enginyeria de la construcció ca deformació axial terme pral.n f es deformación axial  en axial strain  
1127 enginyeria de la construcció ca deformació diferida terme pral.n f es deformación diferida  en long-term strain  
1128 enginyeria de la construcció ca deformació elàstica terme pral.n f es deformación elástica  en elastic strain  
1129 enginyeria de la construcció ca deformació imposada terme pral.n f es deformación impuesta  en imposed deformation  
1130 enginyeria de la construcció ca deformació inicial terme pral.n f es deformación inicial  en initial strain  
1131 enginyeria de la construcció ca deformació instantània terme pral.n f es deformación instantánea  en instantaneous strain  
1132 enginyeria del transport ca deformació Marshall terme pral.n f es deformación Marshall  en Marshall strain  
1133 enginyeria de la construcció ca deformació mecànica terme pral.n f es deformación mecánica  en mechanical strain  
1134 enginyeria de la construcció ca deformació mitjana terme pral.n f es deformación media  en average strain  
1135 enginyeria de la construcció ca deformació no mecànica terme pral.n f es deformación no mecánica  en non-mechanical strain  
1136 enginyeria de la construcció ca deformació plana terme pral.n f es deformación plana  en plane strain  
1137 enginyeria de la construcció ca deformació plàstica terme pral.n f es deformación plástica  en plastic strain  
1138 enginyeria de la construcció ca deformació romanent terme pral.n f es deformación remanente  en remaining strain  
1139 enginyeria de la construcció ca deformació última terme pral.n f es deformación última  en ultimate strain  
1140 enginyeria sanitària i ambiental ca deixalleria terme pral.n f ca punt verd sin. compl.n m es punto azul  es punto limpio  es punto verde  en recycling park  
1141 enginyeria marítima ca delta terme pral.n m es delta  en delta  
1142 enginyeria marítima ca delta de marea terme pral.n m es delta de marea  en tidal delta  
1143 enginyeria marítima ca delta submergit de marea entrant terme pral.n m es delta sumergido de marea entrante  en tidal delta due to flood tide  
1144 enginyeria marítima ca delta submergit de marea sortint terme pral.n m es delta sumergido de marea saliente  en tidal delta due to ebb tide  
1145 enginyeria hidràulica ca demanda d'aigua terme pral.n f es demanda de agua  en water demand  
1146 enginyeria sanitària i ambiental ca demanda de clor terme pral.n f es demanda de cloro  en chlorine demand  
1147 enginyeria sanitària i ambiental ca demanda química d'oxigen terme pral.n f ca DQO siglan f es demanda química de oxígeno  es DQO  en chemical oxygen demand  en COD  
1148 enginyeria del transport ca demora terme pral.n f es demora  en delay  
1149 enginyeria hidràulica ca densitat terme pral.n f es densidad  en density  
1150 enginyeria del transport ca densitat crítica terme pral.n f ca densitat òptima sin. compl.n f es densidad crítica  es densidad óptima  en critical density  en optimal density  
1151 enginyeria sanitària i ambiental ca densitat d'un residu terme pral.n f es densidad de residuo  en waste density  
1152 enginyeria del transport ca densitat de trànsit terme pral.n f es densidad de tráfico  en traffic density  
1153 enginyeria del transport ca densitat natural terme pral.n f es densidad natural  en bulk density  
1154 enginyeria hidràulica ca densitat relativa terme pral.n f es densidad relativa  en apparent density  
1155 enginyeria del transport ca densitat seca terme pral.n f es densidad seca  en dry density  
1156 enginyeria del transport ca densitat seca màxima terme pral.n f es densidad seca máxima  en maximum dry density  
1157 enginyeria sanitària i ambiental ca depuració terme pral.n f es depuración  en wastewater treatment  
1158 enginyeria sanitària i ambiental ca depuradora terme pral.n f ca estació depuradora d'aigües residuals sin. compl.n f ca EDAR siglan f es depuradora  es estación depuradora de aguas residuales  es EDAR  en wastewater treatment plant  en WWTP  
1159 enginyeria marítima ca deriva terme pral.n f es deriva  en drift  
1160 enginyeria marítima ca deriva litoral terme pral.n f es deriva litoral  en littoral drift  
1161 enginyeria del transport ca derivació terme pral.n f es derivación  en bypass  
1162 enginyeria hidràulica ca derivació terme pral.n f es derivación  en diversion  
1163 enginyeria de la construcció ca desapuntalar terme pral.v tr es desapuntalar  en strike, to  
1164 enginyeria hidràulica ca desarenador terme pral.n m ca sorrera sin. compl.n f es desarenador  en grit tank  
1165 enginyeria sanitària i ambiental ca desbast terme pral.n m es desbaste  
1166 enginyeria del terreny i cartogràfica ca desbrossada terme pral.n f es desbroce  
1167 enginyeria del transport ca descarrilador terme pral.n m es descarrilador  en derailer  
1168 enginyeria del transport ca descarrilament terme pral.n m es descarrilamiento  en derailment  
1169 enginyeria hidràulica ca descens capil·lar terme pral.n m es descenso capilar  en capillary falling  
1170 enginyeria de la construcció ca descens de recolzament terme pral.n m es descenso de apoyo  
1171 enginyeria del terreny i cartogràfica ca descens piezomètric terme pral.n m es descenso piezométrico  en piezometric drawdown  
1172 enginyeria de la construcció ca descintrar terme pral.v tr es descimbrar  en strike, to  
1173 enginyeria del terreny i cartogràfica ca descompressió terme pral.n f es descompresión  en stress release  
1174 enginyeria del terreny i cartogràfica ca descontaminació terme pral.n f es descontaminación  en decontamination  
1175 enginyeria del transport ca desembridar terme pral.v tr es desembridar  en remove fishplates, to  
1176 enginyeria hidràulica ca desencebar terme pral.v tr es descebar  en dewater, to  
1177 enginyeria del transport ca desenclavar terme pral.v tr es desenclavar  en remove the rail spike, to  
1178 enginyeria de la construcció ca desencofrar terme pral.v tr es desencofrar  en demould, to  en form removal, to  
1179 enginyeria del terreny i cartogràfica ca desenvolupament terme pral.n m es desarrollo  en stimulation  
1180 enginyeria sanitària i ambiental ca desenvolupament sostenible terme pral.n m es desarrollo sostenible  en sustainable development  
1181 enginyeria sanitària i ambiental ca desfluoració terme pral.n f es desfluoración  en defluoridation  
1182 enginyeria del transport ca desgast terme pral.n m es desgaste  en wear  
1183 enginyeria del transport ca desgast ondulatori terme pral.n m es desgaste ondulatorio  en roaring rail  
1184 enginyeria hidràulica ca desgel terme pral.n m es deshielo  en thawing  
1185 enginyeria sanitària i ambiental ca desgreixador terme pral.n m es desengrasador  en grease removal tank  
1186 enginyeria del transport ca desguarnidora terme pral.n f es desguarnecedora  en ballast clearing machine  
1187 enginyeria hidràulica ca desguàs terme pral.n m es desagüe  en drain  
1188 enginyeria hidràulica ca desguàs terme pral.n m es desagüe  en outlet  
1189 enginyeria hidràulica ca desguàs auxiliar terme pral.n m es desagüe auxiliar  en auxiliary outlet  
1190 enginyeria hidràulica ca desguàs de fons terme pral.n m es desagüe de fondo  en bottom outlet  
1191 enginyeria hidràulica ca desguàs intermedi terme pral.n m es desagüe intermedio  en intermediate outlet  
1192 enginyeria hidràulica ca desguàs submergit terme pral.n m ca desguàs negat sin. compl.n m es desagüe anegado  es desagüe sumergido  en submerged outlet  
1193 enginyeria hidràulica ca desguàs sota comporta terme pral.n m es desagüe bajo compuerta  en flow under a gate  
1194 enginyeria hidràulica ca desguàs superior terme pral.n m es desagüe superior  en spillway  en top outlet  
1195 enginyeria hidràulica ca desguassar terme pral.v intr es desaguar  en drain, to  
1196 enginyeria sanitària i ambiental ca deshidratació de fangs terme pral.n f es deshidratación de lodos  en sludge dewatering  
1197 enginyeria sanitària i ambiental ca desinfecció terme pral.n f es desinfección  en disinfection  
1198 enginyeria del terreny i cartogràfica ca desmunt terme pral.n m ca rebaix sin. compl.n m ca terrabuit sin. compl.n m es desmonte  en cut slope  
1199 enginyeria de la construcció ca despassivació terme pral.n f es despasivación  en depassivation  
1200 enginyeria del transport ca desplaçament lateral de via terme pral.n m es ripado  en lateral displacement  
1201 enginyeria de la construcció ca desplaçament virtual terme pral.n m es desplazamiento virtual  en virtual displacement  
1202 enginyeria del terreny i cartogràfica ca despreniment terme pral.n m es desprendimiento rocoso  en rock fall  
1203 enginyeria sanitària i ambiental ca dessalatge terme pral.n m es desalación  en desalinization  
1204 enginyeria sanitària i ambiental ca dessulfuració terme pral.n f es desulfuración  en desulfurization  
1205 enginyeria del terreny i cartogràfica ca destrossa terme pral.n f es destroza  en bench excavation  
1206 enginyeria del transport ca desviació terme pral.n f es desvío  en deviation  en diversion  
1207 enginyeria hidràulica ca desviament d'un riu terme pral.n m es desvío de un río  en river diversion  
1208 enginyeria del transport ca detector terme pral.n m es detector  en detector  
1209 enginyeria del terreny i cartogràfica ca detritus terme pral.n m es ripio  en rock debris  
1210 enginyeria del terreny i cartogràfica ca deu terme pral.n f es manantial  en spring  
1211 enginyeria del terreny i cartogràfica ca diàclasi terme pral.n f ca junt sin. compl.n m es diaclasa  es junta  en joint  
1212 enginyeria de la construcció ca diafragma terme pral.n m es diafragma  en diaphragm  
1213 enginyeria de la construcció ca diafragma terme pral.n m es diafragma  en diaphragm  
1214 enginyeria sanitària i ambiental ca diagnòstic ambiental terme pral.n m es diagnóstico ambiental  en environmental diagnostic  
1215 enginyeria de la construcció ca diagonal terme pral.n f es diagonal  en diagonal  
1216 enginyeria del transport ca diagonal terme pral.n f es diagonal  en single cross-over  
1217 enginyeria del terreny i cartogràfica ca diagrafia terme pral.n f es diagrafía  en diagraphy  
1218 enginyeria del transport ca diagrama de curvatures terme pral.n m es diagrama de curvaturas  en curvature diagram  
1219 enginyeria del transport ca diagrama de peralts terme pral.n m es diagrama de peraltes  en superelevation diagram  
1220 enginyeria del transport ca diagrama de sobreamples terme pral.n m es diagrama de sobreanchos  en widening diagram  
1221 enginyeria del transport ca diagrama de velocitats terme pral.n m es diagrama de velocidades  en speed diagram  
1222 enginyeria del transport ca diagrama de visibilitats terme pral.n m es diagrama de visibilidades  en visibility diagram  
1223 enginyeria marítima ca diagrama T-S terme pral.n m es diagrama T-S  en T-S diagram  
1224 enginyeria del transport ca diamant terme pral.n m es diamante  en diamond  
1225 enginyeria marítima ca diàmetre de sedimentació terme pral.n m es diámetro de sedimentación  en sedimentation diameter  
1226 enginyeria marítima ca diàmetre de tamisatge terme pral.n m es diámetro de tamizado  en sieving diameter  
1227 enginyeria del terreny i cartogràfica ca diàmetre equivalent terme pral.n m es diámetro equivalente  en equivalent diameter  
1228 enginyeria marítima ca diàmetre nominal terme pral.n m es diámetro nominal  en nominal diameter  sbl Dn  
1229 enginyeria del terreny i cartogràfica ca diapir terme pral.n m es diapiro  en diapir  
1230 enginyeria marítima ca dic terme pral.n m es dique  en breakwater  en dike  
1231 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dic terme pral.n m ca intrusió sin. compl.n f es dique  en dyke  
1232 enginyeria marítima ca dic aïllat terme pral.n m es dique exento  en detached breakwater  
1233 enginyeria marítima ca dic berma terme pral.n m es dique berma  en berm breakwater  
1234 enginyeria marítima ca dic compost terme pral.n m ca dic mixt sin. compl.n m es dique compuesto  es dique mixto  en composite breakwater  
1235 enginyeria marítima ca dic de martell terme pral.n m es dique de martillo  
1236 enginyeria marítima ca dic de perfil trencat terme pral.n m es dique de perfil quebrado  en broken profile breakwater  
1237 enginyeria marítima ca dic de recer terme pral.n m es dique de abrigo  en breakwater  
1238 enginyeria marítima ca dic en talús terme pral.n m ca dic trencaones sin. compl.n m es dique en talud  es dique rompeolas  en breakwater  en rubble breakwater  
1239 enginyeria marítima ca dic escull terme pral.n m es dique arrecife  en artificial reef  
1240 enginyeria marítima ca dic impermeable terme pral.n m es dique impermeable  en impermeable dike  
1241 enginyeria marítima ca dic paral·lel terme pral.n m es dique paralelo  en coast-parallel dike  
1242 enginyeria marítima ca dic permeable terme pral.n m es dique permeable  en permeable dike  
1243 enginyeria marítima ca dic sec terme pral.n m es dique seco  en dry dock  
1244 enginyeria marítima ca dic submergit terme pral.n m es dique sumergido  en submerged breakwater  
1245 enginyeria marítima ca dic vertical terme pral.n m es dique vertical  en vertical breakwater  
1246 enginyeria marítima ca difracció de l'onatge terme pral.n f es difracción del oleaje  en wave diffraction  
1247 enginyeria marítima ca difusió de contaminants terme pral.n f es difusión de contaminantes  en pollutant diffusion  
1248 enginyeria marítima ca difusió de contaminants molecular terme pral.n f es difusión de contaminantes molecular  en pollutant molecular diffusion  
1249 enginyeria marítima ca difusió de contaminants turbulenta terme pral.n f es difusión de contaminantes turbulenta  en pollutant turbulent diffusion  
1250 enginyeria marítima ca difusivitat del sediment terme pral.n f es difusividad del sedimento  en sediment diffusivity  
1251 enginyeria marítima ca difusor terme pral.n m es difusor  en diffuser  
1252 enginyeria hidràulica ca difusor terme pral.n m es difusor  es tobera  en nozzle  
1253 enginyeria sanitària i ambiental ca difusor terme pral.n m
1254 enginyeria sanitària i ambiental ca digestió anaeròbica terme pral.n f es digestión anaeróbica  en anaerobic digestion  
1255 enginyeria sanitària i ambiental ca digestor anaeròbic terme pral.n m es digestor anaeróbico  en anaerobic digester  
1256 enginyeria sanitària i ambiental ca dilaceració terme pral.n f es dilaceración  en comminuting  
1257 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dilatància terme pral.n f es dilatancia  en dilatancy  
1258 enginyeria marítima ca dilució terme pral.n f es dilución  en dilution  
1259 enginyeria marítima ca dilució inicial terme pral.n f es dilución inicial  en initial dilution  
1260 enginyeria del transport ca dimensionament terme pral.n m es dimensionamiento  en structural design  
1261 enginyeria marítima ca dinàmica litoral terme pral.n f es dinámica litoral  en littoral dynamics  
1262 enginyeria hidràulica ca dipòsit terme pral.n m es depósito  en tank  
1263 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dipòsit terme pral.n m es depósito  en deposit  
1264 enginyeria sanitària i ambiental ca dipòsit controlat terme pral.n m es depósito controlado  en landfill  
1265 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dipòsit residual terme pral.n m ca dipòsit d'alteració sin. compl.n m es suelo residual  en residual soil  
1266 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dipòsit deltaic terme pral.n m es depósito deltaico  en deltaic deposit  
1267 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dipòsit eòlic terme pral.n m es depósito eólico  en aeolian deposit  
1268 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dipòsit glaciolacustre terme pral.n m es depósito glaciolacustre  en glaciolacustrine deposit  
1269 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dipòsit lacustre terme pral.n m es depósito lacustre  en lacustrine deposit  
1270 enginyeria hidràulica ca dipòsit regulador terme pral.n m es depósito regulador  en forebay  
1271 enginyeria de la construcció ca direcció d'obra terme pral.n f es dirección de obra  en site management  
1272 enginyeria marítima ca direcció de deriva terme pral.n f es dirección de deriva  en downdrift  
1273 enginyeria marítima ca direcció de l'onatge terme pral.n f es dirección del oleaje  en wave direction  
1274 enginyeria marítima ca direcció del corrent terme pral.n f es dirección de la corriente  en current direction  
1275 enginyeria marítima ca direcció del vent terme pral.n f es dirección del viento  en wind direction  
1276 enginyeria marítima ca direcció mitjana del pic de l'espectre terme pral.n f es dirección media del pico del espectro  en spectral peak mean direction  
1277 enginyeria marítima ca direcció predominant terme pral.n f es dirección predominante  en prevailing direction  
1278 enginyeria de la construcció ca director d'obra | directora d'obra terme pral.n m, f es director de obra  en site manager  
1279 enginyeria de la construcció ca directriu de biga terme pral.n f es directriz de viga  en beam axis  
1280 enginyeria marítima ca disc de Secchi terme pral.n m es disco de Secchi  en Secchi disk  
1281 enginyeria del terreny i cartogràfica ca discontinuïtat terme pral.n f ca junta sin. compl.n f es discontinuidad  es junta  en joint  en rock discontinuity  
1282 enginyeria del transport ca discontinuïtat de la circulació terme pral.n f es discontinuidad de la circulación  en flow interruption  
1283 enginyeria del transport ca disgregació terme pral.n f es disgregación  en stripping of aggregate  
1284 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dispersió terme pral.n f es dispersión  en dispersion  
1285 enginyeria marítima ca dispersió angular de l'onatge terme pral.n f es dispersión angular del oleaje  en wave angular dispersion  
1286 enginyeria marítima ca dispersió de contaminants terme pral.n f es dispersión de contaminantes  en pollutant dispersion  
1287 enginyeria marítima ca dispersió freqüencial de l'onatge terme pral.n f es dispersión frecuencial del oleaje  en wave frequential dispersion  
1288 enginyeria sanitària i ambiental ca disposició del rebuig terme pral.n f es disposición del rechazo  en residue disposal  
1289 enginyeria de la construcció ca disseny sismoresistent terme pral.n m es diseño sismorresistente  en seismic design  
1290 enginyeria marítima ca dissipació d'energia d'onatge terme pral.n f es disipación de energía de oleaje  en wave energy dissipation  
1291 enginyeria hidràulica ca dissipador d'energia terme pral.n m es disipador de energía  en energy dissipator  
1292 enginyeria del terreny i cartogràfica ca distància terme pral.n f es distancia  en distance  
1293 enginyeria del transport ca distància d'avançament terme pral.n f es distancia de adelantamiento  en required full overtaking sight distance  en required passing sight distance  
1294 enginyeria del transport ca distància d'encreuament terme pral.n f es distancia de cruce  
1295 enginyeria del transport ca distància de frenada terme pral.n f es distancia de frenado  en stopping distance  
1296 enginyeria del transport ca distància de parada terme pral.n f es distancia de parada  en required stopping sight distance  
1297 enginyeria del terreny i cartogràfica ca distància reduïda terme pral.n f es distancia reducida  en reduced distance  
1298 enginyeria del terreny i cartogràfica ca distanciòmetre terme pral.n m es distanciómetro  en electronic distance meter  
1299 enginyeria hidràulica ca distribució de velocitats terme pral.n f ca perfil de velocitats sin. compl.n m es distribución de velocidades  es perfil de velocidades  en velocity distribution  en velocity profile  
1300 enginyeria hidràulica ca distribució hidrostàtica de pressions terme pral.n f es distribución hidrostática de presiones  en hydrostatic pressure distribution  
1301 enginyeria hidràulica ca divagació terme pral.n f es divagación  en divagation  
1302 enginyeria del transport ca divergència terme pral.n f es divergencia  en diverge  
1303 enginyeria hidràulica ca divisòria d'aigües terme pral.n f es divisoria de aguas  en water divide  
1304 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dolina terme pral.n f es dolina  en sinkhole  
1305 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dolomia terme pral.n f es dolomía  en dolomite  
1306 enginyeria marítima ca dolos terme pral.n m es dolos  en dolos  
1307 enginyeria del transport ca domini terme pral.n m es dominio  
1308 enginyeria hidràulica ca domini públic hidràulic terme pral.n m es dominio público hidráulico  en public hydric domain  
1309 enginyeria del transport ca dosificació terme pral.n f es dosificación  en dosage  en proportioning  
1310 enginyeria del transport ca dosificació ponderal terme pral.n f es dosificación ponderal  en proportioning by weight  
1311 enginyeria del transport ca dosificació volumètrica terme pral.n f es dosificación volumétrica  en proportioning by volume  
1312 enginyeria sanitària i ambiental ca dotació terme pral.n f es dotación  en duty  
1313 enginyeria del transport ca dotació terme pral.n f es dotación  en rate of spread  
1314 enginyeria hidràulica ca dotació d'aigua terme pral.n f es dotación de agua  en water duty  
1315 enginyeria de la construcció ca draga terme pral.n f es draga  en dredge  
1316 enginyeria de la construcció ca draga de catúfols terme pral.n f es draga de rosario  en bucket-ladder dredge  en ladder dredge  
1317 enginyeria marítima ca draga de cullera terme pral.n f es draga de cuchara  en dipper dredge  
1318 enginyeria de la construcció ca draga de pala terme pral.n f es draga de pala  en dipper dredge  
1319 enginyeria de la construcció ca draga talladora terme pral.n f es draga cortadora  en cutterhead dredge  
1320 enginyeria marítima ca draga xucladora terme pral.n f es draga de succión  en suction dredge  
1321 enginyeria marítima ca dragador -a terme pral.adj es dragador  en dredger  
1322 enginyeria de la construcció ca dragalina terme pral.n f es dragalina  en dragline  en scraper dredge  
1323 enginyeria marítima ca dragatge terme pral.n m es dragado  en dredging  
1324 enginyeria marítima ca drassana terme pral.n f es astillero  en dockyard  en shipyard  
1325 enginyeria del terreny i cartogràfica ca dren terme pral.n m es dren  en drain  
1326 enginyeria del terreny i cartogràfica ca drenatge terme pral.n m es drenaje  en drainage  
1327 enginyeria del transport ca dresina terme pral.n f es dresina  en track motor car  
1328 enginyeria de la construcció ca ductilitat terme pral.n f es ductilidad  en ductility  
1329 enginyeria de la construcció ca traginadora de trabuc terme pral.n f ca dúmper sin. compl.n m es dumper  en dumper  
1330 enginyeria marítima ca duna terme pral.n f es duna  en dune  
1331 enginyeria marítima ca duna davantera terme pral.n f es duna delantera  en foredune  
1332 enginyeria marítima ca duna longitudinal terme pral.n f es duna longitudinal  en longshore dune  
1333 enginyeria marítima ca duna parabòlica terme pral.n f es duna parabólica  en parabolic dune  
1334 enginyeria marítima ca duna transversal terme pral.n f es duna transversal  en cross-shore dune  
1335 enginyeria de la construcció ca durabilitat terme pral.n f es durabilidad  en durability  
1336 enginyeria del terreny i cartogràfica ca duresa terme pral.n f es dureza  en hardness  
1337 enginyeria del terreny i cartogràfica ca duresa terme pral.n f es dureza  en hardness  
1338 enginyeria sanitària i ambiental ca etiqueta ecològica terme pral.n f ca ecoetiqueta sin. compl.n f es ecoetiqueta  es etiqueta ecológica  en eco-label  en ecological label  
1339 enginyeria de la construcció ca edificació terme pral.n f es edificación  
1340 enginyeria de la construcció ca edifici terme pral.n m es edificio  en building  en house  
1341 enginyeria del terreny i cartogràfica ca edòmetre terme pral.n m es edómetro  en oedometer  
1342 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte a curt termini terme pral.n m es efecto a corto plazo  en short term effect  
1343 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte a llarg termini terme pral.n m es efecto a largo plazo  en long term effect  
1344 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte a mitjà termini terme pral.n m es efecto a medio plazo  en medium term effect  
1345 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte acumulatiu terme pral.n m es efecto acumulativo  en cumulative effect  
1346 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte ambiental terme pral.n m es efecto ambiental  en environmental effect  
1347 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte continu terme pral.n m es efecto continuo  en continuous effect  
1348 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte d'aparició irregular terme pral.n m es efecto de aparición irregular  
1349 enginyeria hidràulica ca efecte d'escala terme pral.n m es efecto de escala  en scale effect  
1350 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte d'hivernacle terme pral.n m es efecto invernadero  en greenhouse effect  
1351 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte de corona terme pral.n m es efecto de corona  en crown corrosion  
1352 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte directe terme pral.n m es efecto directo  en direct effect  
1353 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte discontinu terme pral.n m es efecto discontinuo  en intermittent effect  
1354 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte indirecte terme pral.n m ca efecte secundari sin. compl.n m es efecto indirecto  es efecto secundario  en indirect effect  en secondary effect  
1355 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte irrecuperable terme pral.n m es efecto irrecuperable  en unrecoverable effect  
1356 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte irreversible terme pral.n m es efecto irreversible  en irreversible effect  
1357 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte mínim terme pral.n m es efecto mínimo  en minimum effect  
1358 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte negatiu terme pral.n m es efecto negativo  en negative effect  
1359 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte notable terme pral.n m es efecto notable  en notable effect  
1360 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte periòdic terme pral.n m es efecto periódico  en periodic effect  
1361 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte permanent terme pral.n m es efecto permanente  en permanent effect  
1362 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte positiu terme pral.n m es efecto positivo  en positive effect  
1363 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte recuperable terme pral.n m es efecto recuperable  en recoverable effect  
1364 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte reversible terme pral.n m es efecto reversible  en reversible effect  
1365 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte simple terme pral.n m es efecto simple  en simple effect  
1366 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte sinèrgic terme pral.n m es efecto sinérgico  en synergic effect  
1367 enginyeria sanitària i ambiental ca efecte temporal terme pral.n m es efecto temporal  en temporal effect  
1368 enginyeria hidràulica ca efecte Venturi terme pral.n m es efecto Venturi  en Venturi effect  
1369 enginyeria marítima ca efluent terme pral.n m es efluente  en efluent  
1370 enginyeria sanitària i ambiental ca efluent terme pral.n m es efluente  en effluent  
1371 enginyeria sanitària i ambiental ca efluent primari terme pral.n m es efluente primario  en primary effluent  
1372 enginyeria sanitària i ambiental ca efluent secundari terme pral.n m es efluente secundario  en secondary effluent  
1373 enginyeria sanitària i ambiental ca efluent terciari terme pral.n m es efluente terciario  en tertiary effluent  
1374 enginyeria del transport ca eix terme pral.n m es eje  en centre line  
1375 enginyeria del transport ca eix terme pral.n m es eje  en centre line  
1376 enginyeria del transport ca eix de càlcul terme pral.n m es eje de cálculo  en alignment  
1377 enginyeria del transport ca eix de càlcul en alçat terme pral.n m ca eix en alçat sin. compl.n m es eje de cálculo en alzado  es eje en alzado  es rasante  en vertical alignment  
1378 enginyeria del transport ca eix de càlcul en planta terme pral.n m ca eix en planta sin. compl.n m es eje de cálculo en planta  es eje en planta  en horizontal alignment  
1379 enginyeria del transport ca eix tipus terme pral.n m es eje tipo  en standard axle load  
1380 enginyeria hidràulica ca eixut terme pral.n m es sequedad  en dryness  
1381 enginyeria de la construcció ca elasticitat terme pral.n f es elasticidad  en elasticity  
1382 enginyeria del transport ca electrificació terme pral.n f es electrificación  en electric traction equipment  
1383 enginyeria sanitària i ambiental ca electrodiàlisi terme pral.n f es electrodiálisis  en electrodialysis  
1384 enginyeria hidràulica ca electrovàlvula terme pral.n f es electroválvula  en electrovalve  
1385 enginyeria de la construcció ca element vertical portant terme pral.n m es elemento vertical portante  en load bearing vertical element  
1386 enginyeria marítima ca elevació de la superfície lliure terme pral.n f es elevación de la superficie libre  en free surface elevation  
1387 enginyeria marítima ca elevació del nivell del mar terme pral.n f ca SLR siglan f es elevación del nivel del mar  es SLR  en sea level rise  en SLR  
1388 enginyeria marítima ca elevació relativa del nivell del mar terme pral.n f ca RSLR siglan f es elevación relativa del nivel del mar  es RSLR  en relative sea level rise  en RSLR  
1389 enginyeria del terreny i cartogràfica ca el·lipsoide de referència terme pral.n m ca el·lipsoide terrestre sin. compl.n m es elipsoide de referencia  en terrestrial ellipsoid  
1390 enginyeria sanitària i ambiental ca eluat terme pral.n m es eluato  en eluate  
1391 enginyeria sanitària i ambiental ca eluat terme pral.n m es eluato  en eluate  
1392 enginyeria marítima ca embarcador terme pral.n m es embarcadero  en landing stage  en pier  
1393 enginyeria hidràulica ca embassament terme pral.n m ca pantà sin. compl.n m es embalse  es pantano  en reservoir  
1394 enginyeria hidràulica ca embassament interanual terme pral.n m es embalse interanual  en year-to-year reservoir  
1395 enginyeria de la construcció ca embigat terme pral.n m es envigado  en girdering  
1396 enginyeria hidràulica ca embocadura terme pral.n f es embocadura  en inlet  en intake  
1397 enginyeria del terreny i cartogràfica ca embocadura terme pral.n f es emboquille  en portal  
1398 enginyeria hidràulica ca embornal terme pral.n m es imbornal  en scupper  
1399 enginyeria del transport ca embridar terme pral.v tr es embridar  en fish a plate, to  
1400 enginyeria marítima ca emissari submarí terme pral.n m es emisario submarino  en marine outfall  
1401 enginyeria sanitària i ambiental ca emissió terme pral.n f es emisión  en emission  
1402 enginyeria del terreny i cartogràfica ca emissió acústica terme pral.n f es emisión acústica  en accoustic emission  
1403 enginyeria sanitària i ambiental ca emissor acústic terme pral.n m es emisor acústico  en acoustic emissor  
1404 enginyeria sanitària i ambiental ca emmagatzematge de residus terme pral.n m es almacenamiento de residuos  en waste storage  
1405 enginyeria hidràulica ca empantanar terme pral.v tr es embalsar  en dam up, to  
1406 enginyeria de la construcció ca empara terme pral.n f es quitamiedos  en handrail  
1407 enginyeria del transport ca empedrat terme pral.n m es adoquinado  en sett paving  
1408 enginyeria del terreny i cartogràfica ca empenta activa terme pral.n f es empuje activo  en active earth pressure  
1409 enginyeria del terreny i cartogràfica ca empenta en repòs terme pral.n f es empuje en reposo  en earth pressure at rest  
1410 enginyeria hidràulica ca empenta hidrostàtica terme pral.n f es empuje hidrostático  en hydrostatic push  en water load  
1411 enginyeria del terreny i cartogràfica ca empenta passiva terme pral.n f es empuje pasivo  en pasive earth pressure  
1412 enginyeria de la construcció ca emprimació terme pral.n f es imprimación  
1413 enginyeria del transport ca emulsió bituminosa terme pral.n f es emulsión bituminosa  en bituminous emulsion  
1414 enginyeria de la construcció ca encarregat d'obra | encarregada d'obra terme pral.n m, f es encargado de obra  en assistant site manager  
1415 enginyeria del transport ca encarriladora terme pral.n f es encarriladora  en re-railing device  
1416 enginyeria del terreny i cartogràfica ca encavalcament terme pral.n m es cabalgamiento  en thrust  
1417 enginyeria de la construcció ca encavalcament terme pral.n m es solapo  en splice  
1418 enginyeria de la construcció ca encavallada terme pral.n f es cercha  en trull  en truss  
1419 enginyeria hidràulica ca enceb terme pral.n m es cebo  en priming liquid  
1420 enginyeria hidràulica ca encebament terme pral.n m es cebado  es cebadura  en priming  
1421 enginyeria del transport ca enclavament terme pral.n m es enclavamiento  en interlocking  
1422 enginyeria de la construcció ca encofrat terme pral.n m es encofrado  en formwork  
1423 enginyeria de la construcció ca encofrat lliscant terme pral.n m es encofrado deslizante  en sliding formwork  
1424 enginyeria de la construcció ca encofrat perdut terme pral.n m es encofrado perdido  en lost formwork  
1425 enginyeria de la construcció ca encofrat trepador terme pral.n m es encofrado trepante  en self-climbing formwork  
1426 enginyeria del transport ca encreuament terme pral.n m es cruce  en crossing  
1427 enginyeria del transport ca encreuament a diferent nivell terme pral.n m es cruce a distinto nivel  en grade separated crossing  
1428 enginyeria del transport ca encreuament a nivell terme pral.n m es cruce a nivel  en at grade crossing  
1429 enginyeria del transport ca encreuament de prioritat fixa terme pral.n m es cruce de prioridad fija  en major/minor priority junction  en unsignalized intersection  
1430 enginyeria hidràulica ca endegament terme pral.n m es encauzamiento  en canalization  
1431 enginyeria de la construcció ca enderroc terme pral.n m es derribo  en demolition  
1432 enginyeria hidràulica ca endorreic -a terme pral.adj es endorreico  en endoreic  en endorheic  
1433 enginyeria hidràulica ca endorreisme terme pral.n m es endorreísmo  en endoreism  en endorheism  
1434 enginyeria de la construcció ca enduriment terme pral.n m es endurecimiento  en hardening  
1435 enginyeria marítima ca energia d'ona terme pral.n f ca energia d'onatge sin. compl.n f es energía de onda  en wave energy  
1436 enginyeria hidràulica ca energia hidràulica terme pral.n f es energía hidráulica  en water energy  
1437 enginyeria del terreny i cartogràfica ca enfonsament terme pral.n m es hundimiento  en sinking  
1438 enginyeria del terreny i cartogràfica ca enfonsament terme pral.n m ca esfondrament terme pral.n m es colapso  es hundimiento  en collapse  en sinking  
1439 enginyeria del terreny i cartogràfica ca esfondrament terme pral.n m ca enfonsament sin. compl.n m es colapso  es hundimiento  en collapse  en sinking  
1440 enginyeria del terreny i cartogràfica ca enfonsament profund de vessant terme pral.n m es deformación gravitacional profunda  en sagging  
1441 enginyeria sanitària i ambiental ca enginyeria ambiental terme pral.n f ca tecnologia del medi ambient sin. compl.n f es ingeniería ambiental  es tecnología del medio ambiente  en environmental engineering  en environmental technology  
1442 conceptes generals ca enginyeria civil terme pral.n f es ingeniería civil  en civil engineering  
1443 enginyeria de la construcció ca enginyeria de la construcció terme pral.n f es ingeniería de la construcción  en construction engineering  
1444 enginyeria sanitària i ambiental ca enginyeria sanitària terme pral.n f es ingeniería sanitaria  en sanitary engineering  
1445 enginyeria del terreny i cartogràfica ca enginyeria sísmica terme pral.n f es ingeniería sísmica  en earthquake engineering  
1446 enginyeria de la construcció ca engraellat de fonamentació terme pral.n m es emparrillado de cimentación  en foundation grillage  
1447 enginyeria de la construcció ca engraellat pla terme pral.n m es emparrillado plano  en grillage  
1448 enginyeria del transport ca engravat terme pral.n m es engravillado  en chipping  
1449 enginyeria del transport ca enllaç terme pral.n m es enlace  en grade separated junction  en interchange  
1450 enginyeria del transport ca enllaç de circulació contínua terme pral.n m es enlace de circulación continua  en interchange  en interchange with uninterrupted flow  
1451 enginyeria del transport ca enllaç omnidireccional terme pral.n m es enlace omnidireccional  
1452 enginyeria marítima ca enrasament terme pral.n m es enrase  en levelling  
1453 enginyeria de la construcció ca enrigidor terme pral.n m es rigidizador  en stiffener  
1454 enginyeria de la construcció ca entrebigat terme pral.n m es entrevigado  en beam filling  
1455 enginyeria del transport ca entrevia terme pral.n f es entrevía  en midway between tracks  
1456 enginyeria del terreny i cartogràfica ca entubament terme pral.n m es ademe  es entubación  en casing  
1457 enginyeria de la construcció ca envelliment terme pral.n m es envejecimiento  en ageing  
1458 enginyeria de la construcció ca envelliment terme pral.n m es envejecimiento  en ageing  
1459 enginyeria del terreny i cartogràfica ca epicentre terme pral.n m es epicentro  en epicenter  
1460 enginyeria de la construcció ca equació constitutiva terme pral.n f es ecuación constitutiva  en constitutive equation  
1461 enginyeria hidràulica ca trinomi de Bernoulli terme pral.n m ca equació de Bernoulli sin. compl.n f es trinomio de Bernoulli  en Bernoulli equation  
1462 enginyeria marítima ca equació de conservació de l'acció de les ones terme pral.n f es ecuación de conservación de la acción del oleaje  en wave action conservation equation  
1463 enginyeria hidràulica ca equació de Darcy-Weisbach terme pral.n f es ecuación de Darcy-Weisbach  en Darcy-Weisbach equation  
1464 enginyeria marítima ca equació de Helmholtz terme pral.n f es ecuación de Helmholtz  en Helmholtz equation  
1465 enginyeria hidràulica ca equació de les corbes de rabeig terme pral.n f es ecuación de las curvas de remanso  en gradually varied flow equation  
1466 enginyeria hidràulica ca equació de Navier-Stokes terme pral.n f es ecuación de Navier-Stokes  en Navier-Stokes equation system  
1467 enginyeria hidràulica ca llei de Poiseuille terme pral.n f ca equació de Poiseuille sin. compl.n f es ecuación de Poiseuille  es ley de Poiseuille  en Poiseuille equation  en Poiseuille law  
1468 enginyeria hidràulica ca equació de quantitat de moviment terme pral.n f es ecuación de cantidad de movimiento  en momentum equation  
1469 enginyeria hidràulica ca equació de Torricelli terme pral.n f es ecuación de Torricelli  en Torricelli equation  
1470 enginyeria marítima ca equació del pendent suau terme pral.n f es ecuación de la pendiente suave  en mild slope equation  
1471 enginyeria marítima ca equació iconal terme pral.n f es ecuación de eiconal  es ecuación eikonal  es ecuación iconal  en eikonal equation  
1472 enginyeria hidràulica ca equacions de Reynolds terme pral.n f pl es ecuaciones de Reynolds  en Reynolds equations  
1473 enginyeria hidràulica ca equacions de Saint-Venant terme pral.n f pl es ecuaciones de Saint-Venant  en Saint-Venant equations  
1474 enginyeria hidràulica ca equacions del cop d'ariet terme pral.n f pl es ecuaciones del golpe de ariete  en waterhammer equations  
1475 enginyeria sanitària i ambiental ca equalització terme pral.n f es ecualización  en equalization  
1476 enginyeria del terreny i cartogràfica ca equidistància terme pral.n f es equidistancia  en contour interval  
1477 enginyeria de la construcció ca equilibri terme pral.n m es equilibrio  en equilibrium  
1478 enginyeria del terreny i cartogràfica ca equilibri límit terme pral.n m es equilibrio límite  en limit equilibrium  
1479 enginyeria hidràulica ca equivalent en aigua de la neu terme pral.n m es equivalente en agua de la nieve  en water equivalent of snow  
1480 enginyeria sanitària i ambiental ca era d'assecatge terme pral.n f es era de secado  en sludge drying bed  
1481 enginyeria hidràulica ca erosió terme pral.n f es erosión  en erosion  
1482 enginyeria marítima ca erosió de platja terme pral.n f es erosión de playa  en beach erosion  
1483 enginyeria hidràulica ca erosionabilitat terme pral.n f es erosionabilidad  en erodability  en erodibility  
1484 enginyeria hidràulica ca erosivitat terme pral.n f es erosividad  en erosivity  
1485 enginyeria de la construcció ca eruga terme pral.n f es oruga  en caterpillar  en endless track  
1486 enginyeria del transport ca esbrossada terme pral.n f es desbroce  en bush clearing  en clearing brushwood  en stripping of top soil  
1487 enginyeria de la construcció ca escairament terme pral.n m es refrentado  en facing  
1488 enginyeria del terreny i cartogràfica ca escala terme pral.n f es escala  en scale  
1489 enginyeria marítima ca escala de Beaufort terme pral.n f es escala de Beaufort  en Beaufort scale  
1490 enginyeria hidràulica ca escala de peixos terme pral.n f es escala de peces  en fishway  
1491 enginyeria hidràulica ca escala geomètrica terme pral.n f es escala geométrica  en geometric scale  
1492 enginyeria hidràulica ca escala limnimètrica terme pral.n f es escala limnimétrica  en staff gauge  
1493 enginyeria del terreny i cartogràfica ca escala sísmica terme pral.n f es escala sísmica  en seismic scale  
1494 enginyeria del transport ca escalfament en pel·lícula fina terme pral.n m es calentamiento en película fina  en loss on heating test  
1495 enginyeria marítima ca escaló terme pral.n m es cantil del muelle  en waterfront  
1496 enginyeria del transport ca escampadora de sal terme pral.n f es esparcidora de sal  en salt spreader  
1497 enginyeria marítima ca escandall terme pral.n m es escandallo  en sounding line  
1498 enginyeria del transport ca escapament terme pral.n m es escape  en cross over between straight tracks  
1499 enginyeria marítima ca escar terme pral.n m ca moll varador sin. compl.n m es muelle varadero  es rampa de varada  es varadero  en hauling ramp  en slipway  
1500 enginyeria del terreny i cartogràfica ca escarificació terme pral.n f es escarificación  en scarification  
1501 enginyeria del terreny i cartogràfica ca escarificadora terme pral.n f es escarificadora  es ripper  en ripper  
1502 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estripadora terme pral.n f ca escarificadora sin. compl.n f ca ripadora sin. compl.n f es escarificadora  es ripadora  es ripper  en ripper  
1503 enginyeria hidràulica ca escarpa terme pral.n f es escarpa  es escarpe  es frente de azud  en upstream face  
1504 enginyeria marítima ca escarpament de platja terme pral.n m es escarpadura de playa  en beach scarp  
1505 enginyeria del transport ca esclarida terme pral.n f es despeje  en site clearing  
1506 enginyeria del transport ca escocell terme pral.n m es alcorque  en tree pit  
1507 enginyeria hidràulica ca escolament terme pral.n m es flujo  en flow  
1508 enginyeria hidràulica ca escolament laminar terme pral.n m es escorrentía laminar  en laminar flow  en laminar runoff  
1509 enginyeria hidràulica ca escolament subsuperficial terme pral.n m es escorrentía subsuperficial  en interflow  en subsurface flow  en underground runoff  
1510 enginyeria sanitària i ambiental ca escolament superficial terme pral.n m es escorrentía superficial  en overland flow  
1511 enginyeria hidràulica ca escolament superficial terme pral.n m es escorrentía superficial  en surface runoff  
1512 enginyeria del transport ca escombradora terme pral.n f es barredora  en road sweeper  
1513 enginyeria sanitària i ambiental ca escòria terme pral.n f es escoria  en bottom ash  en slag  
1514 enginyeria hidràulica ca escorrentiu terme pral.n m es escorrentía  en runoff  
1515 enginyeria marítima ca escullera terme pral.n f es escollera  en rubblemound  
1516 enginyeria hidràulica ca escullera terme pral.n f es escollera  en rip-rap  
1517 enginyeria hidràulica ca escullera concertada terme pral.n f ca escullera col·locada sin. compl.n f es escollera colocada  es escollera concertada  en placed rockfill  
1518 enginyeria hidràulica ca escullera de peu terme pral.n f es escollera de pie  
1519 enginyeria hidràulica ca escullera vessada terme pral.n f es escollera vertida  en dumped rockfill  
1520 enginyeria sanitària i ambiental ca escumeig terme pral.n m es espumación  en foaming  
1521 enginyeria hidràulica ca escura-reixes terme pral.n m ca rastell sin. compl.n m es limpiarrejas  en rake  
1522 enginyeria del terreny i cartogràfica ca escut terme pral.n m es escudo  en shield  
1523 enginyeria de la construcció ca esforç terme pral.n m es esfuerzo  en force  en sectional stress  
1524 enginyeria de la construcció ca esforç de compressió terme pral.n m es esfuerzo de compresión  en compression force  
1525 enginyeria de la construcció ca esforç de tracció terme pral.n m es esfuerzo de tracción  en tensile force  
1526 enginyeria de la construcció ca esforç normal terme pral.n m es esfuerzo normal  en normal force  
1527 enginyeria de la construcció ca esforç tallant terme pral.n m es esfuerzo cortante  en shear force  
1528 enginyeria marítima ca esglaó de platja terme pral.n m es escalón de playa  en beach step  
1529 enginyeria del transport ca esglaonament terme pral.n m es escalonamiento  en stepping  
1530 enginyeria de la construcció ca esgotament terme pral.n m es agotamiento  en failure  
1531 enginyeria marítima ca eslora de la caixa flotant terme pral.n f es eslora del cajón flotante  en floating caisson length  
1532 enginyeria del terreny i cartogràfica ca esmectita terme pral.n f es esmectita  en smectite  
1533 enginyeria sanitària i ambiental ca esmena orgànica terme pral.n f es enmienda orgánica  en organic amendment  en soil conditioner  
1534 enginyeria del transport ca esmoladora de carrils terme pral.n f es amoladora de carriles  en rail-grinding machine  
1535 enginyeria marítima ca espaiament entre dics aïllats terme pral.n m es espaciamiento entre diques exentos  en detached breakwater gap  
1536 enginyeria marítima ca espaiament entre espigons terme pral.n m es espaciamiento entre espigones  en groin gap  
1537 enginyeria del transport ca espasí terme pral.n m es espadín  en blade  en point tongue  
1538 enginyeria del transport ca espatller terme pral.n m es espaldón  
1539 enginyeria de la construcció ca especejament terme pral.n m es despiece  en detailing  
1540 enginyeria marítima ca espectre d'onatge terme pral.n m ca funció de densitat espectral sin. compl.n f es espectro de oleaje  en wave spectrum  
1541 enginyeria del terreny i cartogràfica ca espectre de resposta terme pral.n m es espectro de respuesta  en response spectrum  
1542 enginyeria marítima ca espectre direccional terme pral.n m es espectro direccional  en directional spectrum  
1543 enginyeria sanitària i ambiental ca espessidor de fangs terme pral.n m es espesador de fangos  en sludge thickener  
1544 enginyeria sanitària i ambiental ca espessiment de fangs terme pral.n m es espesamiento de fangos  en sludge thickening  
1545 enginyeria hidràulica ca espigó terme pral.n m es espigón  en groin  
1546 enginyeria marítima ca espigó d'endegament terme pral.n m es espigón de encauzamiento  en channelling groin  
1547 enginyeria hidràulica ca espigó d'estabilització terme pral.n m es espigón de estabilización  en stabilization spur  
1548 enginyeria marítima ca espigó de retenció parcial terme pral.n m es espigón de retención parcial  en short groin  
1549 enginyeria marítima ca espigó de retenció total terme pral.n m es espigón de retención total  en long groin  
1550 enginyeria marítima ca espigó en L terme pral.n m es espigón en L  en L-groin  
1551 enginyeria marítima ca espigó en T terme pral.n m es espigón en T  en T-groin  
1552 enginyeria marítima ca espigó impermeable terme pral.n m es espigón impermeable  en impermeable groin  
1553 enginyeria marítima ca espigó permeable terme pral.n m es espigón permeable  en permeable groin  
1554 enginyeria del transport ca esplanació terme pral.n f es explanación  en earthworks  en mass haul  
1555 enginyeria del transport ca esplanada terme pral.n f es explanada  en subgrade  
1556 enginyeria del transport ca esplanadora terme pral.n f es explanadora  en machine to level  
1557 enginyeria del transport ca esponjament terme pral.n m es esponjamiento  en bulking  
1558 enginyeria del transport ca esquelet mineral terme pral.n m es esqueleto mineral  en mineral skeleton  
1559 enginyeria del transport ca esquema de vies terme pral.n f es esquema de vías  en track plan  
1560 enginyeria del terreny i cartogràfica ca esquist terme pral.n m es esquisto  en schist  
1561 enginyeria hidràulica ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  en stability  
1562 enginyeria hidràulica ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  en stability  
1563 enginyeria del transport ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  en stability  
1564 enginyeria del transport ca estabilitat Marshall terme pral.n f es estabilidad Marshall  en Marshall stability  
1565 enginyeria sanitària i ambiental ca estabilització d'aigua terme pral.n f es estabilización de agua  en water stabilization  
1566 enginyeria marítima ca estabilització de dunes terme pral.n f es estabilización de dunas  en dune stabilization  
1567 enginyeria sanitària i ambiental ca estabilització de fangs terme pral.n f es estabilización de fangos  en sludge stabilization  
1568 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estabilització de talussos terme pral.n f es estabilización de taludes  en slope cut  
1569 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estabilització del sòl terme pral.n f es estabilización del suelo  en soil stabilization  
1570 enginyeria marítima ca estaca terme pral.n f es pilote  en pile  
1571 enginyeria marítima ca estacada d'amarratge terme pral.n f es duque de Alba  en dolphin  
1572 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estació terme pral.n f es estación  en station  
1573 enginyeria del transport ca estació terme pral.n f es estación  en station  
1574 enginyeria del transport ca estació d'aforament terme pral.n f es estación de aforo  en count station  
1575 enginyeria hidràulica ca estació d'aforament terme pral.n f es estación de aforo  en gauging station  
1576 enginyeria del transport ca estació d'aforament de cobertura terme pral.n f es estación de aforo de cobertura  en coverage count station  
1577 enginyeria del transport ca estació d'aforament de control terme pral.n f es estación de aforo de control  
1578 enginyeria del transport ca estació d'aforament permanent terme pral.n f es estación de aforo permanente  en permanent count station  
1579 enginyeria del transport ca estació d'aforament primària terme pral.n f es estación de aforo primaria  
1580 enginyeria del transport ca estació d'aforament secundària terme pral.n f es estación de aforo secundaria  
1581 enginyeria del transport ca estació de classificació terme pral.n f es estación de clasificación  en marshalling yard  
1582 enginyeria marítima ca estació de marea terme pral.n f es estación de marea  en tide station  
1583 enginyeria hidràulica ca estació de tractament d'aigua potable terme pral.n f ca potabilitzadora sin. compl.n f ca ETAP siglan f es estación de tratamiento de agua potable  es potabilizadora  es ETAP  en filtration plant  en water treatment plant  en WTP  
1584 enginyeria marítima ca estació marítima terme pral.n f es estación marítima  en harbour station  en maritime station  
1585 enginyeria del transport ca estació terminal de càrrega terme pral.n f es terminal de carga  en freight terminal  
1586 enginyeria del transport ca estació terminal de passatgers terme pral.n f es terminal de pasajeros  en passenger terminal  
1587 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estació total terme pral.n f es estación total  en total station  
1588 enginyeria del transport ca estalonable terme pral.adj es talonable  en splitting the points  
1589 enginyeria del transport ca estalonar terme pral.v tr es talonar  en force open the points, to  
1590 enginyeria de la construcció ca estassada terme pral.n f es desbroce  
1591 enginyeria de la construcció ca estassadora terme pral.n f es desbrozadora  en machine for clearing scrub  
1592 enginyeria marítima ca estat de la mar terme pral.n m es estado del mar  en sea state  
1593 enginyeria de la construcció ca estat límit terme pral.n m es estado límite  en limit state  
1594 enginyeria de la construcció ca estat límit de servei terme pral.n m es estado límite de servicio  en serviceability limit state  
1595 enginyeria de la construcció ca estat límit de servei de deformabilitat terme pral.n m es estado límite de servicio de deformabillidad  en serviceability limit state of deflections  
1596 enginyeria de la construcció ca estat límit de servei de fissuració terme pral.n m es estado límite de servicio de fisuración  en serviceability limit state of cracking  
1597 enginyeria de la construcció ca estat límit de servei de vibració terme pral.n m es estado límite de servicio de vibraciones  en serviceability limit state of vibration  
1598 enginyeria de la construcció ca estat límit últim terme pral.n m es estado límite último  en ultimate limit state  
1599 enginyeria de la construcció ca estat límit últim d'ancoratge de barres terme pral.n m es estado límite último de anclaje  en ultimate limit state of bond  
1600 enginyeria de la construcció ca estat límit últim d'esforç rasant en junts terme pral.n m es estado límite último de esfuerzo rasante en juntas  en ultimate limit state of shear at the interface between concretes  
1601 enginyeria de la construcció ca estat límit últim de fatiga terme pral.n m es estado límite último de fatiga  en ultimate limit state of fatigue  
1602 enginyeria de la construcció ca estat límit últim de punxonament terme pral.n m es estado límite último de punzonamiento  en ultimate limit state of punching shear  
1603 enginyeria de la construcció ca estat límit últim de sol·licitacions normals terme pral.n m es estado límite último de solicitaciones normales  en ultimate limit state of bending and axial force  
1604 enginyeria de la construcció ca estat límit últim de sol·licitacions tangencials terme pral.n m es estado límite último de solicitaciones tangenciales  en ultimate limit state of shear and torsion  
1605 enginyeria marítima ca estat morfodinàmic terme pral.n m es estado morfodinámico  en morphodynamic state  
1606 enginyeria de la construcció ca estat tensional terme pral.n m es estado tensional  en stress state  
1607 enginyeria de la construcció ca estàtica terme pral.n f es estática  en statics  
1608 enginyeria del transport ca estenedora terme pral.n f es extendedora  en finisher  en paver  
1609 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estereoscopi terme pral.n m es estereoscopio  en stereoscope  
1610 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estereoscopi de miralls terme pral.n m es estereoscopio de espejos  en mirror stereoscope  
1611 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estereoscòpia terme pral.n f es estereoscopia  en stereoscopy  
1612 enginyeria del transport ca estesa terme pral.n f es extendido  en spreading  
1613 enginyeria hidràulica ca estiatge terme pral.n m es estiaje  en low water  
1614 enginyeria sanitària i ambiental ca estovament d'aigua terme pral.n m es ablandamiento de agua  en water softening  
1615 enginyeria marítima ca estran terme pral.n m ca zona intercotidal sin. compl.n f ca zona intermareal sin. compl.n f es estero  es estrán  es zona intermareal  es zona intertidal  en intertidal zone  en strand  en tidal zone  
1616 enginyeria del transport ca estratègia de conservació de ferms terme pral.n f es estrategia de conservación de firmes  en pavement maintenance strategy  
1617 enginyeria marítima ca estratificació marina terme pral.n f es estratificación marina  en marine stratification  
1618 enginyeria del transport ca estrella indonèsia terme pral.n f es estrella indonesia  en all directional interchange  en braided interchange  
1619 enginyeria del transport ca estrella transposada terme pral.n f es estrella transpuesta  
1620 enginyeria de la construcció ca estrep terme pral.n m es estribo  en abutlment  
1621 enginyeria de la construcció ca estrep terme pral.n m es estribo  en abutment  
1622 enginyeria de la construcció ca estrep terme pral.n m es estribo  en link  en stirrup  
1623 enginyeria del transport ca estriatge terme pral.n m es estriado  es ranurado  en grooving  
1624 enginyeria de la construcció ca estructura terme pral.n f es estructura  en structure  
1625 enginyeria de la construcció ca estructura articulada terme pral.n f es estructura articulada  en articulated structure  
1626 enginyeria de la construcció ca estructura espacial terme pral.n f es estructura espacial  en spatial structure  
1627 enginyeria de la construcció ca estructura porticada terme pral.n f ca estructura esquelètica sin. compl.n f es estructura esquelètica  es estructura porticada  en frame  en framed structure  en skeletal structure  
1628 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estructura geològica terme pral.n f es estructura geológica  en geological structure  
1629 enginyeria de la construcció ca estructura hiperestàtica terme pral.n f es estructura hiperestática  en static indeterminate structure  
1630 enginyeria de la construcció ca estructura isostàtica terme pral.n f es estructura isostática  en static determinate structure  
1631 enginyeria de la construcció ca estructura laminar terme pral.n f es estructura laminar  en shell structure  
1632 enginyeria de la construcció ca estructura metàl·lica terme pral.n f es estructura metálica  en steel structure  
1633 enginyeria de la construcció ca estructura mixta terme pral.n f es estructura mixta  en composite structure  
1634 enginyeria del terreny i cartogràfica ca estructura relicta terme pral.n f es estructura relicta  en relict structure  
1635 enginyeria de la construcció ca estructura resistent a accions laterals terme pral.n f
1636 enginyeria de la construcció ca estructura reticular terme pral.n f es estructura reticular  en frame  en framed structure  
1637 enginyeria marítima ca estuari terme pral.n m es estuario  en estuary  
1638 enginyeria marítima ca estuari terme pral.n m es estuario  en estuary  
1639 enginyeria sanitària i ambiental ca estudi d'impacte ambiental terme pral.n m es estudio de impacto ambiental  en environmental impact assessment  
1640 enginyeria del transport ca esvàstica terme pral.n f es esvástica  
1641 enginyeria de la construcció ca esveltesa geomètrica terme pral.n f es esbeltez geométrica  en geometric slenderness  
1642 enginyeria de la construcció ca esveltesa mecànica terme pral.n f es esbeltez mecánica  en mechanical slenderness  
1643 enginyeria hidràulica ca evapotranspiració potencial terme pral.n f ca ETP siglan f es evapotranspiración potencial  es ETP  en potential evapotranspiration  en PET  
1644 enginyeria hidràulica ca evapotranspiració real terme pral.n f ca evapotranspiració efectiva sin. compl.n f ca ETR siglan f es evapotranspiración efectiva  es evapotranspiración real  es ETR  en actual evapotranspiration  en effective evapotranspiration  en AET  
1645 enginyeria sanitària i ambiental ca eutrofització terme pral.n f es eutrofización  en eutrophication  
1646 enginyeria hidràulica ca evaporació terme pral.n f es evaporación  en evaporation  
1647 enginyeria del terreny i cartogràfica ca evaporita terme pral.n f es evaporita  en evaporite  
1648 enginyeria hidràulica ca evapotranspiració terme pral.n f es evapotranspiración  en evapotranspiration  
1649 enginyeria marítima ca evolució costanera terme pral.n f es evolución costera  en coastal evolution  
1650 enginyeria marítima ca evolució costanera a curt termini terme pral.n f es evolución costera a corto plazo  en short term coastal evolution  
1651 enginyeria marítima ca evolució costanera a llarg termini terme pral.n f es evolución costera a largo plazo  en long term coastal evolution  
1652 enginyeria marítima ca evolució costanera a mitjà termini terme pral.n f es evolución costera a medio plazo  en medium term coastal evolution  
1653 enginyeria del terreny i cartogràfica ca excavabilitat terme pral.n f es excavabilidad  en excavability  
1654 enginyeria del terreny i cartogràfica ca excavació terme pral.n f es excavación  en excavation  
1655 enginyeria de la construcció ca excentricitat terme pral.n f es excentricidad  en excentricity  
1656 enginyeria hidràulica ca excés de precipitació terme pral.n m es exceso de precipitación  en precipitation excess  
1657 enginyeria de la construcció ca excitació terme pral.n f es excitación  en excitation  
1658 enginyeria hidràulica ca exorreic -a terme pral.adj es exorreico  en exoreic  en exorheic  
1659 enginyeria hidràulica ca exorreisme terme pral.n m es exorreísmo  en exoreism  en exorheism  
1660 enginyeria sanitària i ambiental ca expansió d'un filtre terme pral.n f es expansión de filtro  en filter expansion  
1661 enginyeria del terreny i cartogràfica ca expansivitat terme pral.n f es expansividad  en heave  en swell potential  
1662 enginyeria del transport ca expedir terme pral.v tr es expedir  en dispatch, to  
1663 enginyeria del terreny i cartogràfica ca explosió de roca terme pral.n f es explosión de roca  en rock bursting  
1664 enginyeria del transport ca explotació ferroviària terme pral.n f es explotación ferroviaria  en railway operations  
1665 enginyeria de la construcció ca exsudació terme pral.n f es exudación  en bleeding  
1666 enginyeria del transport ca exsudació terme pral.n f es exudación  en bleeding  en fatting up  
1667 enginyeria hidràulica ca exsurgència terme pral.n f es exsurgencia  en exsurgence  
1668 enginyeria del terreny i cartogràfica ca extensió lateral terme pral.n f es expansión lateral  en lateral spreading  
1669 enginyeria del terreny i cartogràfica ca extensòmetre terme pral.n m es extensómetro  en extensometer  
1670 enginyeria sanitària i ambiental ca extracció terme pral.n f es extracción  en extraction  
1671 enginyeria sanitària i ambiental ca extracció per bomba de buit terme pral.n f ca extracció per rentatge sin. compl.n f es extracción por bomba de vacío  es extracción por lavado  en vacuum extraction  
1672 enginyeria sanitària i ambiental ca extracció selectiva de gasos terme pral.n f es extracción selectiva de gases  
1673 enginyeria de la construcció ca extradós terme pral.n m es extradós  en extrados  
1674 enginyeria del transport ca extraràpid terme pral.n m es extrarrápido  en circuit-breaker  
1675 enginyeria del transport ca factor d'equivalència de vehicles pesants terme pral.n m es factor de equivalencia de vehículos pesados  en heavy-vehicle adjustment factor  
1676 enginyeria del transport ca factor d'hora punta terme pral.n m es factor de hora punta  en peak-hour factor  
1677 enginyeria del transport ca factor d'utilització de carril terme pral.n m es factor de utilización de carril  en adjustment factor for lane utilization  
1678 enginyeria del transport ca factor de desgast terme pral.n m es factor de desgaste  
1679 enginyeria del transport ca factor de dissabtes terme pral.n m es factor de sábados  
1680 enginyeria del transport ca factor de diumenges terme pral.n m es factor de domingos  
1681 enginyeria del transport ca factor de festius terme pral.n m es factor de festivos  
1682 enginyeria marítima ca factor de forma del sediment terme pral.n m es factor de forma del sedimento  en shape factor of sediment  
1683 enginyeria del transport ca factor de luminància terme pral.n m es factor de luminancia  en luminance factor  
1684 enginyeria del transport ca factor de nocturnitat terme pral.n m es factor de nocturnidad  
1685 enginyeria marítima ca factor de realimentació terme pral.n m es factor de realimentación  en renourishment factor  sbl RJ  
1686 enginyeria marítima ca factor de sobrealimentació terme pral.n m es factor de sobrealimentación  en overfill factor  
1687 enginyeria marítima ca factor de sobrealimentació terme pral.n f es factor de sobrealimentación  en overfill factor  
1688 enginyeria del transport ca factor de variació mensual terme pral.n m es factor de variación mensual  
1689 enginyeria sanitària i ambiental ca factor punta terme pral.n m es factor punta  en peak factor  
1690 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falca activa terme pral.n f es cuña activa  en active wedge  
1691 enginyeria de la construcció ca falca d'ancoratge terme pral.n f es cuña de anclaje  en jaw  
1692 enginyeria del transport ca falca de canvi de velocitat terme pral.n f es cuña de cambio de velocidad  en taper  
1693 enginyeria marítima ca falca salina terme pral.n f es cuña salina  en salt wedge  
1694 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falla terme pral.n f es falla  en fault  
1695 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falla activa terme pral.n f es falla activa  en active fault  
1696 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falla de direcció terme pral.n f es falla de dirección  es falta de rumbo  en strike-slip fault  
1697 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falla inversa terme pral.n f es falla inversa  en reverse fault  
1698 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falla normal terme pral.n f es falla normal  en normal fault  
1699 enginyeria del terreny i cartogràfica ca falles conjugades terme pral.n f pl es fallas conjugadas  en conjugate faults  
1700 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fals color terme pral.n m es falso color  en false color  
1701 enginyeria de la construcció ca fals túnel terme pral.n m es falso túnel  
1702 enginyeria del terreny i cartogràfica ca família de junts terme pral.n f es familia de juntas  en set of joints  
1703 enginyeria sanitària i ambiental ca fang terme pral.n m ca llot sin. compl.n m es fango  es lodo  en sludge  
1704 enginyeria sanitària i ambiental ca fang terme pral.n m ca llot sin. compl.n m es fango  es lodo  en sludge  
1705 enginyeria sanitària i ambiental ca fang filamentós terme pral.n m ca fang voluminós sin. compl.n m es fango filamentoso  es fango voluminoso  en bulky sludge  
1706 enginyeria sanitària i ambiental ca fang primari terme pral.n m es fango primario  en primary sludge  
1707 enginyeria sanitària i ambiental ca fang sèptic terme pral.n m es fango séptico  en septic sludge  
1708 enginyeria sanitària i ambiental ca fang viscós terme pral.n m es fango viscoso  en viscous sludge  
1709 enginyeria sanitària i ambiental ca fangs activats terme pral.n m pl es fangos activados  en activated sludge  
1710 enginyeria marítima ca far terme pral.n m es faro  en lighthouse  
1711 enginyeria del terreny i cartogràfica ca farina de falla terme pral.n f es salbanda de falla  en fault gouge  
1712 enginyeria marítima ca fase d'ona terme pral.n f es fase de onda  en wave phase  
1713 enginyeria del transport ca fase semafòrica terme pral.n f es fase semafórica  en signal phase  
1714 enginyeria de la construcció ca fatiga terme pral.n f es fatiga  en fatigue  
1715 enginyeria marítima ca fenomen de multireflexió terme pral.n m es fenómeno de multirreflexión  en re-reflection  
1716 enginyeria del transport ca ferm terme pral.n m es firme  en pavement  
1717 enginyeria de la construcció ca ferrallar terme pral.v tr es ferrallar  
1718 enginyeria del transport ca ferrocarril terme pral.n m es ferrocarril  en railway  
1719 enginyeria marítima ca fetch [en] terme pral.n m es fetch  en fetch  
1720 enginyeria del transport ca fi terme pral.n m es fino  en fines  
1721 enginyeria de la construcció ca fiabilitat estructural terme pral.n f es fiabilidad estructural  en structural reliability  
1722 enginyeria de la construcció ca fibra terme pral.n f es fibra  en fiber  
1723 enginyeria de la construcció ca fibra terme pral.n f es fibra  en fiber  
1724 enginyeria de la construcció ca fibra de poliamida aromàtica terme pral.n f ca fibra aramida sin. compl.n f es fibra de aramida  es fibra de poliamida aromática  en aramid fiber  en aromatic polyamide  
1725 enginyeria de la construcció ca fibra baricèntrica terme pral.n f es fibra baricéntrica  
1726 enginyeria de la construcció ca fibra de carboni terme pral.n f es fibra de carbono  en carbon fiber  
1727 enginyeria de la construcció ca fibra de vidre terme pral.n f es fibra de vidrio  en glass fiber  
1728 enginyeria de la construcció ca fibra neutra terme pral.n f es fibra neutra  en neutral fiber  
1729 enginyeria de la construcció ca fibrociment terme pral.n m es fibrocemento  en fiber cement composite  
1730 enginyeria del transport ca fil de contacte terme pral.n m es hilo de contacto  en contact wire  
1731 enginyeria del transport ca fil de guarda terme pral.n m es cable de guarda  en earthing cable  
1732 enginyeria marítima ca filera de dunes terme pral.n f es cordón de dunas  en dune ridge  en row of dunes  
1733 enginyeria de la construcció ca filferro terme pral.n m es alambre  en wire  
1734 enginyeria del transport ca fíl·ler terme pral.n m es filler  es polvo mineral  en filler  
1735 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fil·lita terme pral.n f es filita  en phyllite  
1736 enginyeria hidràulica ca filtració terme pral.n f es filtración  en filtration  
1737 enginyeria sanitària i ambiental ca filtre d'aigua terme pral.n m es filtro de agua  en water filter  
1738 enginyeria sanitària i ambiental ca filtre de bandes terme pral.n m es filtro de bandas  en belt filter  
1739 enginyeria sanitària i ambiental ca filtre de premsa terme pral.n m es filtro de prensa  en filter press  
1740 enginyeria sanitària i ambiental ca filtre de torba terme pral.n m es filtro de turba  en peat bed  
1741 enginyeria sanitària i ambiental ca filtre percolador terme pral.n m ca llit bacterià sin. compl.n m es filtro percolador  es lecho bacteriano  en trickling filter  
1742 enginyeria sanitària i ambiental ca filtre verd terme pral.n m ca infiltració lenta sin. compl.n f es filtro verde  es infiltración lenta  en slow rate infiltration  
1743 enginyeria de la construcció ca fissuració per compressió terme pral.n f es fisuración por compresión  en compression cracking  
1744 enginyeria de la construcció ca fissuració per tracció terme pral.n f es fisuración por tracción  en tensile cracking  
1745 enginyeria del transport ca fita d'aresta terme pral.n f es hito de arista  en guide post  
1746 enginyeria del transport ca fita de vèrtex terme pral.n f es hito de vértice  
1747 enginyeria del transport ca fita miriamètrica terme pral.n f es hito miriamétrico  
1748 enginyeria del transport ca fita quilomètrica terme pral.n f es hito kilométrico  en milepost  en milestone  
1749 enginyeria de la construcció ca flectir terme pral.v tr es flectar  en bend, to  
1750 enginyeria del transport ca fletxa terme pral.n f es flecha  en arrow  
1751 enginyeria del transport ca fletxa terme pral.n f es flecha  en versed sine  
1752 enginyeria del transport ca fletxa terme pral.n f es flecha  en arrow  
1753 enginyeria de la construcció ca fletxa terme pral.n f es flecha  en deflection  en vertical deflection  
1754 enginyeria marítima ca fletxa creixent terme pral.n f es flecha en creciente  en cuspate spit  
1755 enginyeria marítima ca hemitómbol terme pral.n m ca fletxa creixent sin. compl.n f es flecha en creciente  es hemitómbolo  en cuspate spit  en salient  
1756 enginyeria marítima ca fletxa litoral terme pral.n f es flecha litoral  en spit  
1757 enginyeria de la construcció ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  en flexibility  
1758 enginyeria de la construcció ca vinclament terme pral.n m ca flexió sobtada sin. compl.n f es pandeo  en buckling  
1759 enginyeria sanitària i ambiental ca floculació terme pral.n f es floculación  en flocculation  
1760 enginyeria sanitària i ambiental ca floculador terme pral.n m es floculador  en flocculator  
1761 enginyeria del transport ca flonjall terme pral.n m es blandón  en depression  
1762 enginyeria marítima ca flotabilitat terme pral.n f es flotabilidad  en buoyancy  
1763 enginyeria sanitària i ambiental ca flotació terme pral.n f es flotación  en flotation  
1764 enginyeria hidràulica ca flotador terme pral.n m es flotador  en float  
1765 enginyeria de la construcció ca fluència terme pral.n f es fluencia  en creep  
1766 enginyeria hidràulica ca fluid terme pral.n m es fluido  en fluid  
1767 enginyeria hidràulica ca fluid ideal terme pral.n m es fluido ideal  en ideal fluid  
1768 enginyeria hidràulica ca fluid newtonià terme pral.n m es fluido newtoniano  en newtonian fluid  
1769 enginyeria hidràulica ca fluid real terme pral.n m es fluido real  en real fluid  
1770 enginyeria sanitària i ambiental ca fluoració terme pral.n f es fluoración  en fluoridation  
1771 enginyeria marítima ca flux terme pral.n m ca marea entrant sin. compl.n f es flujo  en flux  
1772 enginyeria hidràulica ca flux terme pral.n m es flujo  en flow  
1773 enginyeria hidràulica ca flux amb pressió terme pral.n m es flujo a presión  en flow under pressure  en full conduit flow  en pressure flow  
1774 enginyeria marítima ca flux d'energia terme pral.n m es flujo de energía  en energy flux  
1775 enginyeria marítima ca flux de sediments terme pral.n m es flujo de sedimentos  en sediment flux  
1776 enginyeria del terreny i cartogràfica ca flux de terres terme pral.n m es flujo de tierras  en flow  
1777 enginyeria hidràulica ca flux en làmina lliure terme pral.n m es flujo en lámina libre  en free surface flow  en open channel flow  
1778 enginyeria marítima ca flux geostròfic terme pral.n m es flujo geostrófico  en geostrophic flux  
1779 enginyeria hidràulica ca règim laminar terme pral.n m ca flux laminar sin. compl.n m es régimen laminar  en laminar flow  en laminar regime  
1780 enginyeria del terreny i cartogràfica ca flux local terme pral.n m es flujo local  en local flow  
1781 enginyeria del terreny i cartogràfica ca flux multifase terme pral.n m es flujo multifase  en multiphase flow  
1782 enginyeria del terreny i cartogràfica ca flux regional terme pral.n m es flujo regional  en regional flow  
1783 enginyeria hidràulica ca règim lent terme pral.n m ca flux subcrític sin. compl.n m ca règim subcrític sin. compl.n m es régimen lento  es régimen subcrítico  en subcritical flow  
1784 enginyeria hidràulica ca règim ràpid terme pral.n m ca flux supercrític sin. compl.n m ca règim supercrític sin. compl.n m es régimen rápido  es régimen supercrítico  en supercritical flow  
1785 enginyeria hidràulica ca règim turbulent terme pral.n m ca flux turbulent sin. compl.n m es régimen turbulento  en turbulent flow  en turbulent regime  
1786 enginyeria sanitària i ambiental ca focus emissor terme pral.n m es foco emisor  en emission source  
1787 enginyeria del terreny i cartogràfica ca focus sísmic terme pral.n m es foco sísmico  en seismic focus  
1788 enginyeria del terreny i cartogràfica ca foliació terme pral.n f es foliación  en foliation  
1789 enginyeria de la construcció ca fonament terme pral.n m es cimiento  en foundation  
1790 enginyeria del transport ca fonament de terraplè terme pral.n m es cimiento de terraplén  en embankment subgrade  
1791 enginyeria de la construcció ca fonament flexible terme pral.n m es cimentación flexible  en flexible foundations  
1792 enginyeria de la construcció ca fonament profund terme pral.n m es cimentación profunda  en deep foundation  
1793 enginyeria de la construcció ca fonament rígid terme pral.n m es cimentación rígida  en rigid foundation  
1794 enginyeria de la construcció ca fonament superficial terme pral.n m es cimentación superficial  en shallow foundation  
1795 enginyeria de la construcció ca fonamentació terme pral.n f es cimentación  en foundation  
1796 enginyeria marítima ca fondària terme pral.n f es profundidad  en depth  
1797 enginyeria marítima ca fondeig terme pral.n m es fondeo  en mooring  
1798 enginyeria marítima ca fons arrissat terme pral.n m es fondo rizado  en rippled bed  
1799 enginyeria hidràulica ca fons de la llera terme pral.n m es fondo del cauce  en channel bottom  
1800 enginyeria hidràulica ca font terme pral.n f ca naixement sin. compl.n m es fuente  es manantial  es nacimiento  en spring  
1801 enginyeria del terreny i cartogràfica ca túnel terme pral.n m ca foradada sin. compl.n f es túnel  en tunnel  
1802 enginyeria sanitària i ambiental ca forat de la capa d'ozó terme pral.n m es agujero de la capa de ozono  en ozone hole  
1803 enginyeria hidràulica ca força capil·lar terme pral.n f es fuerza capilar  en capillary force  
1804 enginyeria marítima ca força d'arrossegament terme pral.n f es fuerza de arrastre  en drag force  
1805 enginyeria marítima ca força d'elevació terme pral.n f es fuerza de elevación  en uplift force  
1806 enginyeria marítima ca força de Coriolis terme pral.n f es fuerza de Coriolis  en Coriolis force  
1807 enginyeria hidràulica ca força específica terme pral.n f es fuerza específica  en specific force  
1808 enginyeria marítima ca força geostròfica terme pral.n f es fuerza geostrófica  en geostrophic force  
1809 enginyeria de la construcció ca força inercial terme pral.n f es fuerza inercial  en inertial force  
1810 enginyeria sanitària i ambiental ca forçament radiatiu terme pral.n m es forzamiento radiativo  en radiative forcing  
1811 enginyeria de la construcció ca forjat terme pral.n m ca sostre sin. compl.n m es forjado  en floor slab  en joist  
1812 enginyeria del transport ca forma terme pral.n f es forma  en form  en shape  
1813 enginyeria del terreny i cartogràfica ca formació superficial terme pral.n f es formación superficial  en surficial formation  
1814 enginyeria del terreny i cartogràfica ca format de trama terme pral.n m es formato de trama  es formato raster  en raster format  
1815 enginyeria del terreny i cartogràfica ca format vectorial terme pral.n m es formato vectorial  en vectorial format  
1816 enginyeria marítima ca formes de fons terme pral.n f pl es formas de fondo  en bed forms  
1817 enginyeria de la construcció ca formigó terme pral.n m es hormigón  en concrete  
1818 enginyeria de la construcció ca formigó armat terme pral.n m es hormigón armado  en reinforced concrete  
1819 enginyeria de la construcció ca formigó ciclopi terme pral.n m es hormigón ciclópeo  en cyclopean concrete  
1820 enginyeria de la construcció ca formigó col·locat in situ terme pral.n m es hormigón colocado in situ  en cast-in-place concrete  
1821 enginyeria del transport ca formigó compactat amb corró terme pral.n m es hormigón compactado con rodillo  en roller-compacted concrete  
1822 enginyeria de la construcció ca formigó especial terme pral.n m ca formigó d'altes prestacions sin. compl.n m es hormigón de altas prestaciones  es hormigón especial  en high performance concrete  
1823 enginyeria sanitària i ambiental ca formigó de material ceràmic reciclat terme pral.n m es hormigón de material cerámico reciclado  en recycled ceramic material concrete  
1824 enginyeria de la construcció ca formigó de neteja terme pral.n m es hormigón de limpieza  
1825 enginyeria de la construcció ca formigó en massa terme pral.n m es hormigón en masa  en plain concrete  
1826 enginyeria de la construcció ca formigó fresc terme pral.n m es hormigón fresco  en fresh concrete  
1827 enginyeria de la construcció ca formigó lleuger terme pral.n m es hormigón ligero  en light weight concrete  
1828 enginyeria del transport ca formigó magre terme pral.n m es hormigón magro  en lean concrete  
1829 enginyeria de la construcció ca formigó pesant terme pral.n m es hormigón pesado  en heavy concrete  
1830 enginyeria de la construcció ca formigó pobre terme pral.n m es hormigón pobre  
1831 enginyeria de la construcció ca formigó porós terme pral.n m es hormigón poroso  en porous concrete  
1832 enginyeria de la construcció ca formigó prefabricat terme pral.n m es hormigón prefabricado  en precast concrete  
1833 enginyeria de la construcció ca formigó preparat terme pral.n m es hormigón preparado  en readymix concrete  
1834 enginyeria de la construcció ca formigó pretensat terme pral.n m es hormigón pretensado  en prestressed concrete  
1835 enginyeria del terreny i cartogràfica ca formigó projectat terme pral.n m es hormigón proyectado  en sprayed concrete  
1836 enginyeria de la construcció ca formigó putzolànic terme pral.n m es hormigón puzolánico  en concrete with pozzolans  
1837 enginyeria sanitària i ambiental ca formigó reciclat terme pral.n m es hormigón reciclado  en recycled concrete  
1838 enginyeria marítima ca fórmula d'Ahrens terme pral.n f es fórmula de Ahrens  en Ahrens formula  
1839 enginyeria hidràulica ca fórmula d'Allievi terme pral.n f es fórmula de Allievi  en Allievi formula  
1840 enginyeria marítima ca fórmula d'Iribarren terme pral.n f es fórmula de Iribarren  en Iribarren formula  
1841 enginyeria marítima ca fórmula de Burcharth terme pral.n f es fórmula de Burcharth  en Burcharth formula  
1842 enginyeria hidràulica ca fórmula de Chézy terme pral.n f es fórmula de Chézy  en Chézy formula  
1843 enginyeria hidràulica ca fórmula de Colebrook-White terme pral.n f es fórmula de Colebrook-White  en Colebrook-White formula  
1844 enginyeria marítima ca fórmula de Gerding terme pral.n f es fórmula de Gerding  en Gerding formula  
1845 enginyeria marítima ca fórmula de Goda terme pral.n f es fórmula de Goda  en Goda formula  
1846 enginyeria marítima ca fórmula de Hudson terme pral.n f es fórmula de Hudson  en Hudson formula  
1847 enginyeria hidràulica ca fórmula de Manning terme pral.n f es fórmula de Manning  en Manning formula  
1848 enginyeria hidràulica ca fórmula de Michaud terme pral.n f es fórmula de Michaud  en Michaud formula  
1849 enginyeria marítima ca fórmula de Morison terme pral.n f es fórmula de Morison  en Morison formula  
1850 enginyeria marítima ca fórmula de Van der Meer terme pral.n f es fórmula de Van der Meer  en Van der Meer formula  
1851 enginyeria marítima ca fórmula del CERC terme pral.n f es fórmula del CERC  en CERC formula  
1852 enginyeria sanitària i ambiental ca forn de graelles terme pral.n m es horno de parrillas  en grate kiln  
1853 enginyeria sanitària i ambiental ca forn rotatiu terme pral.n m es horno rotativo  en rotary kiln  
1854 enginyeria de la construcció ca fosa terme pral.n f es fundición  en cast iron  
1855 enginyeria marítima ca fossa d'extracció terme pral.n f es fosa de extracción  en extraction pit  en extraction trench  
1856 enginyeria sanitària i ambiental ca fossa de recepció terme pral.n f es fosa de recepción  en waste bunker  
1857 enginyeria marítima ca fossa oceànica terme pral.n f es fosa abisal  es fosa oceánica  en deep trench  
1858 enginyeria sanitària i ambiental ca fossa sèptica terme pral.n f es fosa séptica  en septic tank  
1859 enginyeria del transport ca fossat terme pral.n m es foso  en pit  
1860 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fotografia aèria terme pral.n f es fotografía aérea  en aerial photograph  en air-photograph  
1861 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fotografia d'infraroig terme pral.n f es fotografía de infrarrojo  en infrared film  
1862 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fotogrametria terme pral.n f es fotogrametría  en photogrammetry  
1863 enginyeria del transport ca fraccionament terme pral.n m es fraccionamiento  en division  en fractionation  
1864 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fracturació hidràulica terme pral.n f ca hidrofracturació sin. compl.n f es fracturación hidráulica  en hydraulic fracturing  
1865 enginyeria del terreny i cartogràfica ca fragilitat terme pral.n f es fragilidad  en brittleness  
1866 enginyeria marítima ca francbord terme pral.n m es francobordo  en freeboard  
1867 enginyeria marítima ca franja costanera terme pral.n f es franja costera  en coastal fringe  
1868 enginyeria del transport ca fre de recuperació terme pral.n m es freno de recuperación  en regenerative brake  
1869 enginyeria del transport ca fre de via terme pral.n m es freno de vía  en rail brake  
1870 enginyeria del transport ca fregador terme pral.n m es frotador  en pantograph wearing strip  
1871 enginyeria de la construcció ca fregament terme pral.n m es rozamiento  en friction  
1872 enginyeria marítima ca freqüència angular terme pral.n f es frecuencia angular  en wave angular frequency  
1873 enginyeria marítima ca freqüència d'ona terme pral.n f es frecuencia de onda  en wave frequency  
1874 enginyeria de la construcció ca freqüència principal terme pral.n f es frecuencia principal  
1875 enginyeria de la construcció ca freqüència pròpia de vibració terme pral.n f es frecuencia propia de vibración  en natural frequency of vibration  
1876 enginyeria del transport ca fresadora terme pral.n f es fresadora  en snow cutter  
1877 enginyeria de la construcció ca fresadora terme pral.n f es fresadora  en asphalt milling machine  en road reclaimer  
1878 enginyeria del transport ca fresadora de bandes terme pral.n f es fresadora de bandas  
1879 enginyeria del transport ca fresatge terme pral.n m es fresado  en milling  
1880 enginyeria marítima ca fricció amb el fons terme pral.n f es fricción con el fondo  en bottom friction  
1881 enginyeria marítima ca fricció superficial terme pral.n f es fricción superficial  en skin friction  
1882 enginyeria de la construcció ca front d'atac terme pral.n m ca front d'excavació sin. compl.n m es frente de ataque  es frente de excavación  en excavation area  
1883 enginyeria de la construcció ca front d'atac terme pral.n m ca front d'excavació terme pral.n m es frente de ataque  es frente de excavación  en excavation area  
1884 enginyeria marítima ca front d'ona terme pral.n m es frente de onda  en wave front  
1885 enginyeria de la construcció ca front de carbonatació terme pral.n m es frente de carbonatación  en carbonation front  
1886 enginyeria marítima ca front deltaic terme pral.n m es frente deltaico  en deltaic front  
1887 enginyeria del transport ca full de dos quilòmetres terme pral.n m es hoja de dos kilómetros  en two kilometer longitudinal section  
1888 enginyeria sanitària i ambiental ca full de seguiment terme pral.n m es hoja de seguimiento  
1889 enginyeria de la construcció ca fum de sílice terme pral.n m es humo de sílice  en silica fume  
1890 enginyeria del transport ca fus granulomètric terme pral.n m es huso granulométrico  en grading envelope  
1891 enginyeria marítima ca fust de la caixa flotant terme pral.n m es fuste del cajón flotante  en caisson shaft  
1892 enginyeria de la construcció ca fusta laminada encolada terme pral.n f es madera laminada encolada  en glued laminated timber  en plywood  
1893 enginyeria de la construcció ca fusta massissa terme pral.n f es madera maciza  en solid wood  
1894 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gabió terme pral.n m es gavión  en gabion  
1895 enginyeria hidràulica ca gabionar terme pral.v tr es gavionar  en protect with gabions, to  
1896 enginyeria hidràulica ca galeria d'inspecció terme pral.n f es galería de inspección  en inspection gallery  
1897 enginyeria hidràulica ca galeria de pressió terme pral.n f es galería de presión  en pressure gallery  en pressure tunnel  
1898 enginyeria del terreny i cartogràfica ca galeria drenant terme pral.n f es galería drenante  en drainage drift  
1899 enginyeria de la construcció ca gàlib terme pral.n m es gálibo  en clearange gauge  en vehicle clearance envelope  
1900 enginyeria del transport ca galop terme pral.n m es galope  en galloping  
1901 enginyeria de la construcció ca gànguil terme pral.n m es gánguil  en barge  
1902 enginyeria de la construcció ca gànguil de comporta terme pral.n m es gánguil de compuerta  en hopper  
1903 enginyeria de la construcció ca gànguil de golfo terme pral.n m es gánguil de charnela  
1904 enginyeria de la construcció ca gànguil tancat terme pral.n m es gánguil cerrado  en closed barge  
1905 enginyeria hidràulica ca garantia terme pral.n f es garantía  en guarantee  
1906 enginyeria del transport ca garbelladora terme pral.n f es tamiz  en sieve  
1907 enginyeria del transport ca garrotament terme pral.n m es garrote  
1908 enginyeria sanitària i ambiental ca gasificació terme pral.n f es gasificación  en gasification  
1909 enginyeria sanitària i ambiental ca gasòmetre terme pral.n m es gasómetro  en gasometer  
1910 enginyeria de la construcció ca gat de pretensatge terme pral.n m es gato de pretensado  en stressing jack  
1911 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gat pla terme pral.n m es gato plano  en flat jack  
1912 enginyeria de la construcció ca gelosia terme pral.n f es celosía  en truss  
1913 enginyeria marítima ca generador d'onatge terme pral.n m es generador de olas  es generador de oleaje  en wave generator  en wave machine  en wave maker  
1914 enginyeria marítima ca generador d'onatge de falca terme pral.n m es generador de oleaje de cuña  es generador de oleaje de tipo cuña  en wedge-type wave generator  
1915 enginyeria marítima ca generador d'onatge de frontissa terme pral.n m es generador de oleaje de bandera  es generador de oleaje de charnela  es generador de oleaje flap  es generador de oleaje rotacional  en flap wavemaker  en flap-type wave maker  
1916 enginyeria marítima ca generador d'onatge de pistó terme pral.n m es generador de oleaje de pistón  es generador de oleaje de tipo pistón  en piston type wave maker  en piston wave maker  
1917 enginyeria marítima ca generador d'onatge multidireccional terme pral.n m es generador de oleaje multidireccional  en multidirectional wave generator  
1918 enginyeria marítima ca generador d'onatge unidireccional terme pral.n m es generador de oleaje unidireccional  en unidirectional wave generator  
1919 enginyeria del terreny i cartogràfica ca geodèsia terme pral.n f es geodesia  en geodesy  
1920 enginyeria del terreny i cartogràfica ca geoide terme pral.n m es geoide  en geoid  
1921 enginyeria del terreny i cartogràfica ca geomàtica terme pral.n f es geomática  en geomatics  
1922 enginyeria del terreny i cartogràfica ca georadar terme pral.n m es georradar  en georadar  
1923 enginyeria del terreny i cartogràfica ca georeferenciació terme pral.n f es georreferenciación  en georeferentiation  
1924 enginyeria del terreny i cartogràfica ca geotèxtil terme pral.n m es geotextil  en geotextile  
1925 enginyeria marítima ca gestió costanera terme pral.n f es gestión costera  en coastal management  
1926 enginyeria de la construcció ca rotació terme pral.n f ca gir sin. compl.n m es giro  es rotación  en rotation  
1927 enginyeria marítima ca gir de platja barrera terme pral.n m es giro de playa barrera  en barrier rollover  
1928 enginyeria del terreny i cartogràfica ca giroscopi terme pral.n m es giroscopio  en gyroscope  
1929 enginyeria del terreny i cartogràfica ca glacera terme pral.n f es glaciar  en glacier  
1930 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gneis terme pral.n m es gneis  es neis  en gneiss  
1931 enginyeria marítima ca gola de marea terme pral.n f es boca de marea  en tidal inlet  
1932 enginyeria marítima ca golf terme pral.n m es golfo  en gulf  
1933 enginyeria del transport ca gorgera terme pral.n f es gorguera  en apron  
1934 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sistema de posició global terme pral.n m ca GPS siglan m es sistema de posicionamiento global  es GPS  en global positioning system  en GPS  
1935 enginyeria marítima ca gradient de salinitat terme pral.n m es gradiente de salinidad  en salinity gradient  
1936 enginyeria marítima ca gradient de salinitat terme pral.n m es gradiente de salinidad  en salinity gradient  
1937 enginyeria marítima ca gradient de transport terme pral.n m es gradiente de transporte  en transport gradient  
1938 enginyeria sanitària i ambiental ca gradient de velocitat terme pral.n m es gradiente de velocidad  en velocity gradient  sbl G  
1939 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gradient hidràulic terme pral.n m es gradiente hidráulico  en hydraulic gradient  
1940 enginyeria del transport ca graf terme pral.n m es grafo  en graph  
1941 enginyeria del transport ca gràfic de marxa terme pral.n m es gráfico de marcha  en train diagram  
1942 enginyeria hidràulica ca gran presa terme pral.n f es gran presa  en large dam  
1943 enginyeria del terreny i cartogràfica ca granit terme pral.n m es granito  en granite  
1944 enginyeria de la construcció ca grans deformacions terme pral.n f pl es grandes deformaciones  en large deformations  
1945 enginyeria de la construcció ca grans moviments terme pral.n m pl es grandes movimientos  en large displacements  
1946 enginyeria sanitària i ambiental ca granulat de material ceràmic terme pral.n m es árido de material cerámico  en ceramic material aggregate  
1947 enginyeria del terreny i cartogràfica ca granulometria terme pral.n f es granulometría  en grading  en grain-size distribution  en granulometry  
1948 enginyeria marítima ca grau de classificació terme pral.n m es grado de clasificación  en sorting  
1949 enginyeria del transport ca grau de compactació terme pral.n m es grado de compactación  en compaction index  en rate of compaction  
1950 enginyeria del terreny i cartogràfica ca grau de saturació terme pral.n m es grado de saturación  en degree of saturation  
1951 enginyeria del terreny i cartogràfica ca grava terme pral.n f es grava  en gravel  
1952 enginyeria del terreny i cartogràfica ca grava terme pral.n f es grava  en gravel  
1953 enginyeria del transport ca grava tractada terme pral.n f es grava tratada  en treated gravel  
1954 enginyeria del transport ca grava-cendra volant terme pral.n f es grava-ceniza volante  en fly-ash stabilized gravel  
1955 enginyeria del transport ca grava-ciment terme pral.n f es grava-cemento  en cement-bound gravel  
1956 enginyeria del transport ca grava-emulsió terme pral.n f es grava-emulsión  en emulsion stabilized gravel  
1957 enginyeria del transport ca grava-escòria terme pral.n f es grava-escoria  en blast furnace slag stabilized gravel  
1958 enginyeria de la construcció ca graveta terme pral.n f es almendrilla  es gravilla  en gravel  en grit  
1959 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gravímetre terme pral.n m es gravímetro  en gravimeter  
1960 enginyeria del terreny i cartogràfica ca greda terme pral.n f es lapilli  en lapilli  
1961 enginyeria del transport ca greixador terme pral.n m es engrasador  en lubricating-feed mechanism  
1962 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gres terme pral.n m es arenisca  en sandstone  
1963 enginyeria de la construcció ca grua terme pral.n f es grúa  en crane  
1964 enginyeria de la construcció ca grua automòbil terme pral.n f es grúa automóvil  en crane lorry  
1965 enginyeria de la construcció ca grua de ploma terme pral.n f es grúa de pluma  
1966 enginyeria de la construcció ca grua grimpadora terme pral.n f es grúa trepadora  en tower crane with climbing frame  
1967 enginyeria de la construcció ca grua pòrtic terme pral.n f es grúa pórtico  en gantry crane  
1968 enginyeria de la construcció ca grua torre terme pral.n f es grúa torre  
1969 enginyeria marítima ca gruix de la zona de mescla terme pral.n m es espesor de la zona de mezcla  en width of the mixing zone  
1970 enginyeria marítima ca grup d'ones terme pral.n m es grupo de olas  en wave group  
1971 enginyeria del transport ca grup de carrils terme pral.n m es grupo de carriles  en lane group  
1972 enginyeria hidràulica ca gual terme pral.n m es badén  en dip  
1973 enginyeria hidràulica ca gual terme pral.n m es vado  en crossing  en ford  
1974 enginyeria de la construcció ca guaspa terme pral.n f es azuche  en pile shoe  
1975 enginyeria del transport ca guerxament de la via terme pral.n m es alabeo de la vía  en warping of track  
1976 enginyeria del terreny i cartogràfica ca guix terme pral.n m es yeso  en gypsum  
1977 enginyeria del terreny i cartogràfica ca guix terme pral.n m es yeso  en gypsum  
1978 enginyeria del terreny i cartogràfica ca gunita terme pral.n f es gunita  en gunited concrete  en shotcrete  
1979 enginyeria de la construcció ca gunitar terme pral.v tr es gunitar  
1980 enginyeria sanitària i ambiental ca habitant-equivalent terme pral.n m es habitante-equivalente  en inhabitant-equivalent  en person equivalent  
1981 enginyeria marítima ca haloclina terme pral.n f es haloclina  en halocline  
1982 enginyeria del transport ca hangar terme pral.n m es hangar  en hangar  
1983 enginyeria de la construcció ca remolinador terme pral.n m ca helicòpter sin. compl.n m es fratasadora  es helicóptero  
1984 enginyeria marítima ca hemidelta terme pral.n m es hemidelta  en hemidelta  
1985 enginyeria hidràulica ca hidràulic -a terme pral.adj es hidráulico  en hydraulic  
1986 enginyeria hidràulica ca hidràulica terme pral.n f es hidráulica  en hydraulics  
1987 enginyeria del terreny i cartogràfica ca hidrofresa terme pral.n f es hidrofresa  
1988 enginyeria de la construcció ca hidrofresadora terme pral.n f es hidrofresa  
1989 enginyeria de la construcció ca hidrofugant terme pral.n m es hidrofugante  en water repellant  
1990 enginyeria hidràulica ca hidrograma terme pral.n m es hidrograma  en hydrograph  
1991 enginyeria hidràulica ca hidrograma d'avinguda terme pral.n m es hidrograma de avenida  en flood hydrograph  
1992 enginyeria hidràulica ca hidrograma de disseny terme pral.n m es hidrograma de diseño  en design hydrograph  
1993 enginyeria hidràulica ca hidrograma unitari terme pral.n m es hidrograma unitario  en unit hydrograph  
1994 enginyeria hidràulica ca hidrograma unitari sintètic terme pral.n m es hidrograma unitario sintético  en synthetic unit hydrograph  
1995 enginyeria hidràulica ca hidrologia terme pral.n f es hidrología  en hydrology  
1996 enginyeria hidràulica ca hidrològic -a terme pral.adj es hidrológico  en hydrologic  
1997 enginyeria hidràulica ca hidrometeorologia terme pral.n f es hidrometeorología  en hydrometeorology  
1998 enginyeria hidràulica ca hidrometria terme pral.n f es hidrometría  en hydrometry  
1999 enginyeria hidràulica ca hidromorf -a terme pral.adj es hidromorfo  en hydromorph  
2000 enginyeria del transport ca hidroplanatge terme pral.n m es hidroplaneo  en aquaplaning  en hydroplaning  
2001 enginyeria del transport ca hidrosembra terme pral.n f es hidrosiembra  en hydroseeding  
2002 enginyeria hidràulica ca hidrosfera terme pral.n f es hidrosfera  en hydrosphere  
2003 enginyeria hidràulica ca hidrostàtica terme pral.n f es hidrostática  en hydrostatics  
2004 enginyeria hidràulica ca hietograma terme pral.n m es hietograma  en hyetograph  
2005 enginyeria hidràulica ca hietograma de disseny terme pral.n m es hietograma de diseño  en design hyetograph  
2006 enginyeria hidràulica ca hietograma sintètic terme pral.n m es hietograma sintético  en synthetic hyetograph  
2007 enginyeria hidràulica ca higròmetre terme pral.n m es higrómetro  en hygrometer  
2008 enginyeria de la construcció ca hiperestatisme terme pral.n m es hiperestatismo  
2009 enginyeria del terreny i cartogràfica ca hipocentre terme pral.n m es hipocentro  en hypocenter  
2010 enginyeria del transport ca hipòdrom terme pral.n m
2011 enginyeria del transport ca hipòtesis de Burmister terme pral.n f pl es hipótesis de Burmister  en Burmister hypothesis  
2012 enginyeria del transport ca hipòtesis de Westergaard terme pral.n f pl es hipótesis de Westergaard  en Westergaard hypothesis  
2013 enginyeria del transport ca hora punta terme pral.n f es hora punta  en peak hour  en rush hour  
2014 enginyeria del transport ca hora vall terme pral.n f es hora valle  en off-peak hour  
2015 enginyeria del transport ca hora X terme pral.n f es hora X  en Xth hour  
2016 enginyeria del terreny i cartogràfica ca humitat terme pral.n f es humedad  en moisture  
2017 enginyeria hidràulica ca humitat absoluta terme pral.n f es humedad absoluta  en absolute humidity  
2018 enginyeria hidràulica ca humitat antecedent terme pral.n f es humedad antecedente  en antecedent soil moisture  
2019 enginyeria hidràulica ca humitat específica terme pral.n f es humedad específica  en specific humidity  
2020 enginyeria del transport ca humitat òptima terme pral.n f es humedad óptima  en optimum moisture  
2021 enginyeria hidràulica ca humitat relativa terme pral.n f es humedad relativa  en relative humidity  
2022 enginyeria de la construcció ca ignífug -a terme pral.adj es ignífugo  en fire-proof  
2023 enginyeria de la construcció ca ignifugar terme pral.v tr es ignifugar  en fire-proof, to  
2024 enginyeria marítima ca illa barrera terme pral.n f es isla barrera  en barrier island  
2025 enginyeria del terreny i cartogràfica ca il·lita terme pral.n f es illita  en illite  
2026 enginyeria del transport ca illot terme pral.n m es isleta  en island  en traffic island  
2027 enginyeria del transport ca illot bombat franquejable terme pral.n m en road hump  en speed hump  
2028 enginyeria del terreny i cartogràfica ca imatge terme pral.n f es imagen  en image  
2029 enginyeria del transport ca intensitat mitjana diària terme pral.n f ca IMD siglan f es intensidad media diaria  es IMD  en annual average daily traffic  en average daily traffic  en AADT  en ADT  
2030 enginyeria hidràulica ca immissari -ària terme pral.adj es afluente  es inmisario  es tributario  en affluent  en tributary  
2031 enginyeria sanitària i ambiental ca immissió terme pral.n f es inmisión  en immission  
2032 enginyeria sanitària i ambiental ca immobilització terme pral.n f es inmovilización  en immobilization  
2033 enginyeria sanitària i ambiental ca immobilització terme pral.n f es inmovilización  en immobilization  
2034 enginyeria sanitària i ambiental ca impacte ambiental terme pral.n m es impacto ambiental  en environmental impact  
2035 enginyeria sanitària i ambiental ca impacte ambiental compatible terme pral.n m es impacto ambiental compatible  
2036 enginyeria sanitària i ambiental ca impacte ambiental crític terme pral.n m es impacto ambiental crítico  
2037 enginyeria sanitària i ambiental ca impacte ambiental moderat terme pral.n m es impacto ambiental moderado  en moderate environmental impact  
2038 enginyeria sanitària i ambiental ca impacte ambiental sever terme pral.n m es impacto ambiental severo  en severe environmental impact  
2039 enginyeria del transport ca impedància terme pral.n f es impedancia  en impedance  
2040 enginyeria de la construcció ca imposta terme pral.n f es imposta  en impost  
2041 enginyeria del transport ca impotència de tracció terme pral.n f es impotencia de tracción  en powerlessness  
2042 enginyeria hidràulica ca impulsió terme pral.n f es impulsión  en pump  
2043 enginyeria sanitària i ambiental ca incineració terme pral.n f es incineración  en incineration  
2044 enginyeria del terreny i cartogràfica ca inclinòmetre terme pral.n m es inclinómetro  en inclinometer  
2045 enginyeria del transport ca índex CBR terme pral.n m es índice CBR  en California bearing ratio  
2046 enginyeria del transport ca índex de perillositat terme pral.n m ca índex d'accidentalitat sin. compl.n m es índice de accidentalidad  es índice de peligrosidad  en accident rate  
2047 enginyeria del transport ca índex d'agulles terme pral.n m es índice de agujas  
2048 enginyeria del transport ca índex d'estat terme pral.n m es índice de estado  en condition indicator  
2049 enginyeria sanitària i ambiental ca índex de biodegradabilitat terme pral.n m es índice de biodegradabilidad  en biodegradability index  
2050 enginyeria de la construcció ca índex de fiabilitat terme pral.n m es índice de fiabilidad  en reliability index  
2051 enginyeria del terreny i cartogràfica ca índex de fracturació terme pral.n m es índice de fracturación  en fracture index  
2052 enginyeria del transport ca índex de llenques terme pral.n m es índice de lajas  
2053 enginyeria del transport ca índex de mortalitat terme pral.n m es índice de mortalidad  en death rate  en mortality rate  
2054 enginyeria del transport ca índex de penetració terme pral.n m es índice de penetración  en penetration index  
2055 enginyeria del terreny i cartogràfica ca índex de plasticitat terme pral.n m es índice de plasticidad  en plasticity index  
2056 enginyeria del terreny i cartogràfica ca índex de porus terme pral.n m es índice de poros  en void ratio  
2057 enginyeria del transport ca índex de regularitat internacional terme pral.n m ca IRI siglan m es índice de regularidad internacional  es IRI  en international roughness index  en IRI  
2058 enginyeria hidràulica ca índex de retenció d'un embassament terme pral.n m es índice de retención de un embalse  en reservoir trap efficiency  
2059 enginyeria marítima ca índex de trencament terme pral.n m es índice de rotura  en breaking index  
2060 enginyeria del terreny i cartogràfica ca índex Q terme pral.n m es índice Q  en Q index  
2061 enginyeria sanitària i ambiental ca índex simplificat de qualitat de l'aigua terme pral.n m ca ISQA siglan m es índice simplificado de calidad del agua  es ISCA  en simplified water quality index  en SWQI  
2062 enginyeria sanitària i ambiental ca índex volumètric de fangs terme pral.n m es índice volumétrico de fangos  en slugde volume index  
2063 enginyeria sanitària i ambiental ca indicador de contaminació fecal terme pral.n m es indicador de contaminación fecal  en indicator of faecal contamination  
2064 enginyeria del transport ca indicador de posició d'agulles terme pral.n m es indicador de posición de agujas  en signal point indicator  
2065 enginyeria hidràulica ca infiltració terme pral.n f es infiltración  en infiltration  
2066 enginyeria sanitària i ambiental ca infiltració ràpida terme pral.n f ca infiltració-percolació sin. compl.n f es infiltración rápida  es infiltración-percolación  en infiltration-percolation  en rapid infiltration  en soil-aquifer treatment  
2067 enginyeria de la construcció ca injecció terme pral.n f es inyección  en injection  
2068 enginyeria del terreny i cartogràfica ca injecció terme pral.n f es inyección  en grouting  
2069 enginyeria del transport ca inscripció terme pral.n f es inscripción  en pavement word and symbol markings  
2070 enginyeria del transport ca inscripció en corba terme pral.n f es inscripción en curva  en running through curves  
2071 enginyeria de la construcció ca inspecció terme pral.n f es inspección  en inspection  
2072 enginyeria de la construcció ca inspecció visual terme pral.n f es inspección visual  en visual inspection  
2073 enginyeria de la construcció ca instal·lació terme pral.n f es instalación  en installation  
2074 enginyeria del transport ca insuficiència de peralt terme pral.n f es insuficiencia de peralte  en cant deficiency  
2075 enginyeria del transport ca intensitat de trànsit terme pral.n f ca intensitat de circulació sin. compl.n f es intensidad de circulación  es intensidad de tráfico  en traffic flow  en traffic volume  
2076 enginyeria hidràulica ca intensitat de pluja terme pral.n f es intensidad de lluvia  en rainfall intensity  
2077 enginyeria del transport ca intensitat de projecte terme pral.n f es intensidad de proyecto  en design traffic flow  en design traffic volume  
2078 enginyeria del transport ca intensitat de saturació terme pral.n f es intensidad de saturación  en saturation flow  
2079 enginyeria del transport ca intensitat de servei terme pral.n f es intensidad de servicio  en maximum service flow  
2080 enginyeria del terreny i cartogràfica ca intensitat sísmica terme pral.n f es intensidad sísmica  en seismic intensity  
2081 enginyeria marítima ca interacció ona-corrent terme pral.n f es interacción ola-corriente  en wave-current interaction  
2082 enginyeria hidràulica ca intercepció terme pral.n f es intercepción  en interception  
2083 enginyeria del transport ca intereix de bogi terme pral.n m es empate de bogie  en bogie pitch  en bogie wheel-base  
2084 enginyeria del terreny i cartogràfica ca intersecció terme pral.n f es intersección  en intersection  
2085 enginyeria del transport ca intersecció anular terme pral.n f es intersección anular  en circular intersection  
2086 enginyeria del transport ca intersecció canalitzada terme pral.n f es intersección canalizada  en channelized intersection  
2087 enginyeria del transport ca intersecció en creu terme pral.n f es intersección en cruz  en crossroad  
2088 enginyeria del transport ca intersecció en T terme pral.n f es intersección en T  en T intersection  en T junction  
2089 enginyeria del transport ca intersecció en X terme pral.n f es intersección en X  
2090 enginyeria del transport ca intersecció en Y terme pral.n f es intersección en Y  en skew  en Y-intersection  en Y-junction  
2091 enginyeria del transport ca interval crític terme pral.n m es intervalo crítico  en critical gap  
2092 enginyeria de la construcció ca intradós terme pral.n m es intradós  en intrados  en soffit  
2093 enginyeria del terreny i cartogràfica ca intrusió terme pral.n f es intrusión  en intrusion  
2094 enginyeria del terreny i cartogràfica ca intrusió marina terme pral.n f es intrusión marina  en sea water intrusion  
2095 enginyeria del terreny i cartogràfica ca intrusió salina terme pral.n f es intrusión salina  en saltwater intrusion  
2096 enginyeria hidràulica ca inundació terme pral.n f es inundación  en flooding  
2097 enginyeria sanitària i ambiental ca inversió de càrrega terme pral.n f es inversión de carga  en charge inversion  
2098 enginyeria sanitària i ambiental ca Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic terme pral.n m ca IPCC siglan m es Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático  es IPCC  en Intergovernamental Panel on Climate Change  en IPCC  
2099 enginyeria marítima ca isòbata terme pral.n f ca línia batimètrica sin. compl.n f es isóbata  es línea batimétrica  en bottom contour  en depth contour  en isobath  
2100 enginyeria hidràulica ca isòcrona terme pral.n f es isócrona  en isochrone  
2101 enginyeria hidràulica ca isohieta terme pral.n f es isoyeta  en isohyet  
2102 enginyeria marítima ca isopícnic -a terme pral.adj es isopícnico  en isopycnic  
2103 enginyeria del terreny i cartogràfica ca isopieza terme pral.n f ca línia equipotencial sin. compl.n f es isopieza  es línea isopiezométrica  en isopiestic line  
2104 enginyeria del terreny i cartogràfica ca isosista terme pral.n f es isosista  en isoseismal curve  
2105 enginyeria sanitària i ambiental ca isoterma d'adsorció terme pral.n f es isoterma de adsorción  en adsorption isotherm  
2106 enginyeria del terreny i cartogràfica ca itinerari terme pral.n m ca poligonació sin. compl.n f es itinerario  en traverse  
2107 enginyeria del transport ca itinerari terme pral.n m es itinerario  en working timetable  
2108 enginyeria del transport ca itinerari terme pral.n m es itinerario  en working timetable  
2109 enginyeria del terreny i cartogràfica ca jaló terme pral.n m es jalón  en surveyor's staff  
2110 enginyeria de la construcció ca jàssera terme pral.n f es jácena  en girder  
2111 enginyeria de la construcció ca jou terme pral.n m es brochal  en bridging joist  
2112 enginyeria de la construcció ca jumbo terme pral.n m es jumbo  
2113 enginyeria de la construcció ca junt terme pral.n m ca junta sin. compl.n f es junta estructural  en structural joint  
2114 enginyeria de la construcció ca junt a mitja fusta terme pral.n m es junta a media madera  en joint  
2115 enginyeria del transport ca junt aïllant terme pral.n m es junta aislante  en insulated joint  
2116 enginyeria hidràulica ca junt d'estanquitat terme pral.n m es junta de estanquidad  en water bar  
2117 enginyeria de la construcció ca junt de mitgera terme pral.n m es junta de medianería  
2118 enginyeria hidràulica ca junta de dilatació terme pral.n f es junta de dilatación  en movement joint  
2119 enginyeria del transport ca juntura terme pral.n f es junta  en joint  
2120 enginyeria hidràulica ca juntura de sola i caixer terme pral.n f es junta de solera y cajero  
2121 enginyeria hidràulica ca laberint terme pral.n m es laberinto  en labyrinth seal  
2122 enginyeria de la construcció ca làmina terme pral.n f es lámina  en shell  
2123 enginyeria hidràulica ca làmina lliure terme pral.n f ca superfície lliure sin. compl.n f es lámina de agua  es superficie libre  en free surface  
2124 enginyeria del terreny i cartogràfica ca Landsat terme pral.n m es Landsat  en Landsat  
2125 enginyeria del terreny i cartogràfica ca latitud terme pral.n f es latitud  en latitude  
2126 enginyeria sanitària i ambiental ca líquid de mescla terme pral.n m ca licor mesclat sin. compl.n m es licor de mezcla  es licor mezclado  es líquido de mezcla  en mixed liquor  
2127 enginyeria del terreny i cartogràfica ca límit de retracció terme pral.n m es límite de retracción  en shrinkage limit  
2128 enginyeria hidràulica ca límit de semblança terme pral.n m es límite de semejanza  en limit of similarity  
2129 enginyeria de la construcció ca límit elàstic terme pral.n m es límite elástico  en yield limit  
2130 enginyeria del terreny i cartogràfica ca límit líquid terme pral.n m es límite líquido  en liquid limit  
2131 enginyeria del terreny i cartogràfica ca límit plàstic terme pral.n m es límite plástico  en plastic limit  
2132 enginyeria del terreny i cartogràfica ca límits d'Atterberg terme pral.n m pl es límites de Atterberg  en Atterberg limits  
2133 enginyeria hidràulica ca limnígraf terme pral.n m es limnígrafo  en water-level gauge  
2134 enginyeria hidràulica ca limnigrama terme pral.n m es limnigrama  en limnigraph  
2135 enginyeria hidràulica ca limnímetre terme pral.n m es limnímetro  en limnimeter  
2136 enginyeria del terreny i cartogràfica ca limolita terme pral.n f es limolita  en siltstone  
2137 enginyeria de la construcció ca línia d'arrencada terme pral.n f es arranque  en springing  
2138 enginyeria del transport ca línia d'edificació terme pral.n f es línea de edificación  en building line  
2139 enginyeria hidràulica ca línia d'energia terme pral.n f es línea de energía  en energy line  
2140 enginyeria de la construcció ca línia d'influència terme pral.n f es línea de influencia  
2141 enginyeria hidràulica ca línia de corrent terme pral.n f es línea de corriente  en streamline  
2142 enginyeria marítima ca línia de costa terme pral.n f es línea de costa  en coastal line  
2143 enginyeria hidràulica ca línia de flotació terme pral.n f ca línia de surada sin. compl.n f es línea de flotación  en water line  
2144 enginyeria del terreny i cartogràfica ca línia de flux terme pral.n f es línea de flujo  en flowline  
2145 enginyeria hidràulica ca línia de pendent màxim terme pral.n f es línea de máxima pendiente  en line of maximum slope  
2146 enginyeria marítima ca línia de rompents terme pral.n f es línea de rompientes  en breaking line  
2147 enginyeria del transport ca línia ferroviària terme pral.n f es línea ferroviaria  en railway line  
2148 enginyeria marítima ca línia isobàtica terme pral.n f es línea isobática  en bottom contour  en depth contour  
2149 enginyeria de la construcció ca línia neutra terme pral.n f es línea neutra  en neutral axis  
2150 enginyeria marítima ca línia ortogonal terme pral.n f ca raig sin. compl.n m es ortogonal  es rayo  en orthogonal  en ray  
2151 enginyeria hidràulica ca línia piezomètrica terme pral.n f es línea piezométrica  en hydraulic grade line  
2152 enginyeria del terreny i cartogràfica ca liqüefacció terme pral.n f es licuefacción  en liquefaction  
2153 enginyeria hidràulica ca lisímetre terme pral.n m es lisímetro  en lysimeter  
2154 enginyeria marítima ca litoral terme pral.n m es litoral  en littoral  
2155 enginyeria de la construcció ca lixiviació terme pral.n f es lixiviación  en lixiviation  
2156 enginyeria sanitària i ambiental ca lixiviat terme pral.n m es lixiviado  en leachate  
2157 enginyeria del transport ca llaç terme pral.n m es lazo  en inner loop  en loop  
2158 enginyeria sanitària i ambiental ca llacuna aeròbica terme pral.n f es laguna aeróbica  en aerobic pond  
2159 enginyeria sanitària i ambiental ca llacuna anaeròbica terme pral.n f es laguna anaeróbica  en anaerobic pond  
2160 enginyeria sanitària i ambiental ca llacuna d'alt rendiment terme pral.n f es laguna de alta carga  en high rate pond  
2161 enginyeria sanitària i ambiental ca llacuna d'estabilització terme pral.n f ca llacuna d'oxidació sin. compl.n f es laguna de estabilización  es laguna de oxidación  en oxidation pond  en stabilization pond  
2162 enginyeria sanitària i ambiental ca llacuna facultativa terme pral.n f es laguna facultativa  en facultative pond  
2163 enginyeria sanitària i ambiental ca llacunatge terme pral.n m es lagunaje  en waste stabilization pond system  
2164 enginyeria del transport ca llàgrima terme pral.n f es lágrima  
2165 enginyeria hidràulica ca llavi del sobreeixidor terme pral.n m es cresta del aliviadero  es cresta del vertedero  es labio del aliviadero  es labio del vertedero  en spillway crest  
2166 enginyeria hidràulica ca llei d'aigües terme pral.n f es ley de aguas  en water law  
2167 enginyeria del terreny i cartogràfica ca llei de Darcy terme pral.n f es ley de Darcy  en Darcy law  
2168 enginyeria del transport ca llei de fatiga terme pral.n f es ley de fatiga  en fatigue law  
2169 enginyeria hidràulica ca llei de Jurin terme pral.n f es ley de Jurin  en Jurin law  
2170 enginyeria del transport ca llei de Miner terme pral.n f es ley de Miner  en Miner law  
2171 enginyeria hidràulica ca llei de Newton dels fluids viscosos terme pral.n f es ley de Newton de los fluidos viscosos  en Newtonian fluid law  
2172 enginyeria del transport ca llenca terme pral.n f ca llentia sin. compl.n f es laja  
2173 enginyeria hidràulica ca llera terme pral.n f es cauce  en channel  
2174 enginyeria de la construcció ca llevaneu terme pral.n f es quitanieves  en snow plow  en snowplough  
2175 enginyeria del transport ca llevaneu d'empenta terme pral.n f es quitanieves de empuje  en blade type snow plow  en blade type snowplough  
2176 enginyeria del transport ca llevaneu dinàmica terme pral.n f es quitanieves dinámica  en snowblower  
2177 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pissarra terme pral.n f ca llicorella sin. compl.n f es pizarra  en slate  
2178 enginyeria de la construcció ca lligant terme pral.n m es ligante  en binder  
2179 enginyeria del transport ca lligant hidrocarbonat terme pral.n m es ligante hidrocarbonado  en hydrocarbon binder  
2180 enginyeria del terreny i cartogràfica ca llim terme pral.n m es limo  en silt  
2181 enginyeria del terreny i cartogràfica ca llim terme pral.n m es limo  en silt  
2182 enginyeria de la construcció ca llinda terme pral.n f es dintel  en lintel  
2183 enginyeria hidràulica ca llindar d'escolament terme pral.n m es umbral de escorrentía  en inception runoff  
2184 enginyeria del terreny i cartogràfica ca lliscament terme pral.n m es deslizamiento  en slide  
2185 enginyeria del transport ca lliscament terme pral.n m es deslizamiento  en skid  
2186 enginyeria del transport ca llit de frenada terme pral.n m es lecho de frenado  en arrester bed  
2187 enginyeria sanitària i ambiental ca llit de macròfits terme pral.n m es lecho de macrófitos  en reed bed  en subsurface flow constructed wetland  
2188 enginyeria hidràulica ca llit fluvial terme pral.n m es lecho fluvial  en river channel  
2189 enginyeria marítima ca llit marí terme pral.n m es lecho marino  en sea bottom  en seabed  
2190 enginyeria del terreny i cartogràfica ca llit mòbil terme pral.n m es lecho móvil  en mobile riverbed  
2191 enginyeria del terreny i cartogràfica ca llit rocós terme pral.n m es cauce rocoso  en rock riverbed  
2192 enginyeria de la construcció ca llosa terme pral.n f ca placa sin. compl.n f es losa  es placa  en plate  en slab  
2193 enginyeria de la construcció ca placa alveolada terme pral.n f ca llosa alveolada sin. compl.n f es placa alveolar  en hollow-core plank  
2194 enginyeria de la construcció ca llosa bidireccional terme pral.n f es forjado bidireccional  en two-way slab  
2195 enginyeria de la construcció ca llosa de continuïtat terme pral.n f es losa de continuidad  en continuity slab  
2196 enginyeria de la construcció ca llosa de fonament terme pral.n f es losa de cimentación  en mat foundation  
2197 enginyeria de la construcció ca llosa de transició terme pral.n f es losa de transición  en transition slab  
2198 enginyeria de la construcció ca llosa massissa terme pral.n f es losa maciza  en flat plate  
2199 enginyeria de la construcció ca llosa nervada terme pral.n f es losa nervada  en joist slab  
2200 enginyeria de la construcció ca llosa reticular terme pral.n f es forjado reticular  en waffle slab  
2201 enginyeria de la construcció ca llosa unidireccional terme pral.n f es forjado unidireccional  en one-way slab  
2202 enginyeria de la construcció ca llots bentonítics terme pral.n m pl ca llots tixotròpics sin. compl.n m pl es lodos bentoníticos  es lodos tixotrópicos  en bentonitic slurry  
2203 enginyeria de la construcció ca llum terme pral.n f es luz  en span  
2204 enginyeria de la construcció ca llum de càlcul terme pral.n f es luz de cálculo  en theoretical span  
2205 enginyeria de la construcció ca llum lliure terme pral.n f es luz libre  en free span  
2206 enginyeria del transport ca llumenera terme pral.n f ca lluminària terme pral.n f es luminaria  en light fitting  en light fixture  en lighting fitting  en luminaire  
2207 enginyeria marítima ca lòbul deltaic terme pral.n m es lóbulo deltaico  en deltaic lobe  
2208 enginyeria del transport ca locomotora terme pral.n f es locomotora  en engine  en locomotive  
2209 enginyeria del terreny i cartogràfica ca loess [de] terme pral.n m es loess  en loess  
2210 enginyeria del terreny i cartogràfica ca longitud terme pral.n f es longitud  en longitude  
2211 enginyeria del terreny i cartogràfica ca longitud d'avanç terme pral.n f es longitud de pase  en span  
2212 enginyeria marítima ca longitud d'ona terme pral.n f es longitud de onda  en wave length  
2213 enginyeria de la construcció ca longitud de vinclament terme pral.n f es longitud de pandeo  en buckling length  
2214 enginyeria marítima ca longitud del difusor terme pral.n f es longitud del difusor  en diffuser length  
2215 enginyeria del terreny i cartogràfica ca lutita terme pral.n f ca pelita sin. compl.n f es lutita  es pelita  en lutite  en pelite  
2216 enginyeria del transport ca macadam terme pral.n m es macadam  en macadam  
2217 enginyeria de la construcció ca maçoneria terme pral.n f es obra de fábrica  en masonry  
2218 enginyeria sanitària i ambiental ca macroestructura del fang activat terme pral.n f es macroestructura del fango activado  en activated sludge macrostructure  
2219 enginyeria marítima ca macromareal terme pral.adj es macromareal  en macrotidal  
2220 enginyeria sanitària i ambiental ca maduració de filtre terme pral.n f es maduración de filtro  en filter maturation  
2221 enginyeria marítima ca magatzem terme pral.n m es almacén  en warehouse  
2222 enginyeria del terreny i cartogràfica ca magnitud sísmica terme pral.n f es magnitud sísmica  en seismic magnitude  
2223 enginyeria del terreny i cartogràfica ca malla terme pral.n f es malla  en mesh  en net  
2224 enginyeria del transport ca malla de trens terme pral.n f es malla de trenes  en graph of train running  
2225 enginyeria de la construcció ca malla electrosoldada terme pral.n f es malla electrosoldada  en welded-wire fabric  
2226 enginyeria del transport ca mànega terme pral.n f es manga  en coupling hose  
2227 enginyeria de la construcció ca maneguet terme pral.n m es manguito  en mechanical coupler  
2228 enginyeria hidràulica ca mantell freàtic terme pral.n m es manto freático  en groundwater  
2229 enginyeria hidràulica ca mantell nival terme pral.n m es manto nivoso  en snow pack  
2230 enginyeria marítima ca mantell principal terme pral.n m es manto principal  en armour layer  
2231 enginyeria del transport ca manteniment terme pral.n m es mantenimiento  en maintenance  
2232 enginyeria marítima ca mapa batimètric terme pral.n m es mapa batimétrico  en bathymetric chart  
2233 enginyeria del transport ca màquina d'allisar terme pral.n f es alisadora  en smoothing machine  en trowel  
2234 enginyeria hidràulica ca màquina hidràulica terme pral.n f es máquina hidráulica  en hydraulic engine  
2235 enginyeria del transport ca màquina pinta-ratlles terme pral.n f es máquina pintabandas  en road marking machine  
2236 enginyeria del transport ca maquinària de via terme pral.n f es maquinaria de vía  en track machines  
2237 enginyeria del transport ca maquinista terme pral.n m, f es maquinista  en engine driver  
2238 enginyeria marítima ca mar terme pral.n m/f ca oceà sin. compl.n m es mar  es océano  en ocean  en sea  
2239 enginyeria marítima ca mar de fons terme pral.n f es mar de fondo  en swell  
2240 enginyeria marítima ca mar de vent terme pral.n f es mar de viento  en sea  
2241 enginyeria marítima ca mar oberta terme pral.n f es mar abierto  en open sea  
2242 enginyeria del terreny i cartogràfica ca marbre terme pral.n m es mármol  en marble  
2243 enginyeria de la construcció ca marc terme pral.n m es marco  en culvert  
2244 enginyeria marítima ca marca de remunta terme pral.n f es marca de crecida  en swash mark  
2245 enginyeria del transport ca marca viària terme pral.n f es marca vial  en pavement marking  en road marking  
2246 enginyeria del terreny i cartogràfica ca marcassita terme pral.n f es marcasita  en marcasite  
2247 enginyeria hidràulica ca séquia major terme pral.n f ca mare sin. compl.n f ca séquia mare sin. compl.n f es acequia mayor  
2248 enginyeria marítima ca marea terme pral.n f es marea  en tide  
2249 enginyeria marítima ca marea diürna terme pral.n f es marea diurna  en diurnal tide  
2250 enginyeria marítima ca marea meteorològica terme pral.n f es marea meteorológica  en strom surge  
2251 enginyeria marítima ca marea morta terme pral.n f es marea muerta  en neap tide  
2252 enginyeria marítima ca marea negra terme pral.n f es marea negra  en black tide  en oil slick  
2253 enginyeria marítima ca marea semidiürna terme pral.n f es marea semidiurna  en semidiurnal tide  
2254 enginyeria marítima ca reflux terme pral.n m ca marea sortint sin. compl.n f es reflujo  en ebb  
2255 enginyeria marítima ca marea viva terme pral.n f es marea viva  en spring tide  
2256 enginyeria marítima ca mareògraf terme pral.n m es mareógrafo  en tide gauge  
2257 enginyeria hidràulica ca màrfega terme pral.n f
2258 enginyeria del terreny i cartogràfica ca marga terme pral.n f es marga  en marl  
2259 enginyeria hidràulica ca marge terme pral.n m es margen  en bank  
2260 enginyeria hidràulica ca marge de riu terme pral.n m es margen de río  en river bank  
2261 enginyeria hidràulica ca marge dret terme pral.n m es margen derecha  en right bank  
2262 enginyeria hidràulica ca marge esquerre terme pral.n m es margen izquierda  en left bank  
2263 enginyeria hidràulica ca margenada terme pral.n f es obra de protección de márgenes  en river bank protection works  
2264 enginyeria marítima ca marina terme pral.n f es marina  en marina  
2265 enginyeria de la construcció ca martell picador terme pral.n m es martillo picador  en jackhammer  
2266 enginyeria del terreny i cartogràfica ca martell pneumàtic terme pral.n m es martillo neumático  en pneumatic hammer  
2267 enginyeria del transport ca marxa a vista terme pral.n f es marcha a la vista  en cautious running  
2268 enginyeria del terreny i cartogràfica ca massís terme pral.n m es macizo  en massif  
2269 enginyeria del transport ca massís multicapa terme pral.n m es macizo multicapa  en multilayer system  
2270 enginyeria del terreny i cartogràfica ca massís rocós terme pral.n m es macizo rocoso  en rock mass  
2271 enginyeria del transport ca massís semiindefinit de Boussinesq terme pral.n m es macizo semiindefinido de Boussinesq  en Boussinesq half-indefinite massif  
2272 enginyeria del transport ca massís semiindefinit de Winkler terme pral.n m es macizo semiindefinido de Winkler  en Winkler half-indefinite massif  
2273 enginyeria de la construcció ca màstic terme pral.n m es mástico  
2274 enginyeria del transport ca màstic bituminós terme pral.n m es mástico bituminoso  en bituminous mastic  
2275 enginyeria hidràulica ca matalàs d'aigua terme pral.n m es colchón de agua  en water cushion  
2276 enginyeria sanitària i ambiental ca matèria en suspensió terme pral.n f ca sòlids en suspensió sin. compl.n m pl es materia en suspensión  es sólidos en suspensión  es sólidos en suspensión totales  en suspended solids  en total suspended solids  
2277 enginyeria de la construcció ca matriu terme pral.n f es matriz  en matrix  
2278 enginyeria del terreny i cartogràfica ca model digital d'elevació terme pral.n m ca MDE siglan m es modelo digital de elevación  es MDE  en digital elevation model  en DEM  
2279 enginyeria del terreny i cartogràfica ca model digital del terreny terme pral.n m ca MDT siglan m es modelo digital del terreno  es MDT  en digital terrain model  en DTM  
2280 enginyeria hidràulica ca meandre terme pral.n m es meandro  en meander  
2281 enginyeria hidràulica ca mecànica de fluids terme pral.n f es mecánica de fluidos  en fluid mechanics  
2282 enginyeria sanitària i ambiental ca medi ambient terme pral.n m es medio ambiente  en environment  
2283 enginyeria marítima ca megacreixent terme pral.n m es megacreciente  en megacusp  
2284 enginyeria marítima ca megamareal terme pral.adj es megamareal  en megatidal  
2285 enginyeria de la construcció ca megapòrtic terme pral.n m es megapórtico  en superframe  
2286 enginyeria de la construcció ca membrana terme pral.n f es membrana  en membrane  
2287 enginyeria del transport ca menció terme pral.n f es mención  en destination  
2288 enginyeria hidràulica ca menisc terme pral.n m es menisco  en meniscus  
2289 enginyeria del transport ca mènsula terme pral.n f es ménsula  en bracket  
2290 enginyeria de la construcció ca mènsula terme pral.n f es ménsula  en cantilever  
2291 enginyeria de la construcció ca mènsula curta terme pral.n f es ménsula corta  en corbel  
2292 enginyeria del terreny i cartogràfica ca meridià terme pral.n m es meridiano  en meridian  
2293 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mescla terme pral.n f es lechada  en grout  
2294 enginyeria del transport ca mescla bituminosa terme pral.n f es mezcla bituminosa  en asphalt concrete  en bituminous mixture  
2295 enginyeria sanitària i ambiental ca mescla bituminosa amb cautxú terme pral.n f es mezcla bituminosa con caucho  en rubber bituminous mixture  
2296 enginyeria sanitària i ambiental ca mescla bituminosa reciclada terme pral.n f es mezcla bituminosa reciclada  en recycled bituminous mixture  
2297 enginyeria de la construcció ca mescladora terme pral.n f es mezcladora  en mixer  
2298 enginyeria marítima ca mesomareal terme pral.adj es mesomareal  en mesotidal  
2299 enginyeria sanitària i ambiental ca mesurador Venturi terme pral.n m es medidor Venturi  en Venturi meter  
2300 enginyeria sanitària i ambiental ca meta ambiental terme pral.n f es meta ambiental  en environmental aim  
2301 enginyeria hidràulica ca metacentre terme pral.n m es metacentro  en metacentre  
2302 enginyeria del terreny i cartogràfica ca meteorització terme pral.n f es meteorización  en weathering  
2303 enginyeria del terreny i cartogràfica ca meteorització física terme pral.n f es meteorización física  en mechanical weathering  
2304 enginyeria del terreny i cartogràfica ca meteorització química terme pral.n f es meteorización química  en chemical weathering  
2305 enginyeria de la construcció ca mètode de l'engraellat pla terme pral.n m es método del emparrillado plano  en grillage  
2306 enginyeria del transport ca mètode de la sorra terme pral.n m es método de la arena  en sand method  
2307 enginyeria de la construcció ca mètode de les diferències finites terme pral.n m es método de las diferencias finitas  en finite differences method  
2308 enginyeria hidràulica ca mètode de Muskingum terme pral.n m es método de Muskingum  en Muskingum method  
2309 enginyeria hidràulica ca mètode del nombre de corba terme pral.n m es método del número de curva  en curve number method  
2310 enginyeria marítima ca mètode del pas ascendent per zero terme pral.n m es método del paso ascendente por cero  en zero up-crossing method  
2311 enginyeria marítima ca mètode del pas descendent per zero terme pral.n m es método del paso descendente por cero  en zero down-crossing method  
2312 enginyeria de la construcció ca mètode dels elements de contorn terme pral.n m es método de los elementos de contorno  en boundary elements method  
2313 enginyeria de la construcció ca mètode dels elements finits terme pral.n m es método de los elementos finitos  en finite element method  
2314 enginyeria de la construcció ca mètode dels tres moments terme pral.n m es método de los tres momentos  en three moment method  
2315 enginyeria de la construcció ca mètode energètic terme pral.n m es método energético  en energy method  
2316 enginyeria del transport ca mètode nuclear terme pral.n m es método nuclear  en nuclear method  
2317 enginyeria de la construcció ca mètode numèric terme pral.n m es método numérico  en numerical method  
2318 enginyeria hidràulica ca mètode racional terme pral.n m es método racional  en rational method  
2319 enginyeria del transport ca metro terme pral.n m ca metropolità sin. compl.n m es metropolitano  en underground railway  
2320 enginyeria del transport ca microaglomerat terme pral.n m es microaglomerado  en micro-asphalt concrete  en thin asphalt concrete  
2321 enginyeria hidràulica ca microcentral hidroelèctrica terme pral.n f es microcentral hidroeléctrica  en microhydroelectric power station  
2322 enginyeria de la construcció ca microestructura terme pral.n f es microestructura  en micro-structure  
2323 enginyeria sanitària i ambiental ca microestructura del fang activat terme pral.n f es microestructura del fango activado  en activated sludge microstructure  
2324 enginyeria sanitària i ambiental ca microfiltració terme pral.n f es microfiltración  en microfiltration  
2325 enginyeria marítima ca micromareal terme pral.adj es micromareal  en microtidal  
2326 enginyeria del terreny i cartogràfica ca micropiló terme pral.n m es micropilote  en micro-pile  
2327 enginyeria del terreny i cartogràfica ca microsisme terme pral.n m es microsismo  en microseism  
2328 enginyeria del transport ca mida màxima nominal terme pral.n f es tamaño máximo nominal  en highest size  en maximum particle size  
2329 enginyeria del transport ca mig vessant terme pral.n m es media ladera  
2330 enginyeria del terreny i cartogràfica ca millora del terreny terme pral.n f es mejora del terreno  en ground improvement  
2331 enginyeria del terreny i cartogràfica ca milonita terme pral.n f es milonita  en mylonite  
2332 enginyeria del terreny i cartogràfica ca minador terme pral.n m es fresadora  es minador  es rozadora  
2333 enginyeria hidràulica ca minicentral hidroelèctrica terme pral.n f es minicentral hidroeléctrica  en small hydroelectric power station  
2334 enginyeria sanitària i ambiental ca minimització de residus terme pral.n f es minimización de residuos  en waste minimization  
2335 enginyeria del transport ca minirotonda terme pral.n f es miniglorieta  en mini-roundabout  
2336 enginyeria marítima ca mirall d'aigua terme pral.n m es espejo de agua  en sheltered waters  
2337 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mirall de falla terme pral.n m es espejo de falla  en polished fault surface  
2338 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mitja secció terme pral.n f es media sección  en top heading excavation  
2339 enginyeria del transport ca mitjana terme pral.n f es mediana  en central reserve  en median  
2340 enginyeria del transport ca mobilitat no obligada terme pral.n f es movilidad no obligada  en non-compulsory mobility  
2341 enginyeria del transport ca mobilitat obligada terme pral.n f es movilidad obligada  en compulsory mobility  
2342 enginyeria del transport ca model d'assignació terme pral.n m es modelo de asignación  en assignment model  
2343 enginyeria del transport ca model d'atracció terme pral.n m es modelo de atracción  en attraction model  
2344 enginyeria del transport ca model d'avançament terme pral.n m es modelo de adelantamiento  en full overtaking sight distance model  en passing sight distance model  
2345 enginyeria marítima ca model d'una línia terme pral.n m es modelo de una línea  en shoreline change model  
2346 enginyeria de la construcció ca model de bieles i tirants terme pral.n m es modelo de bielas y tirantes  en strut-and-tie model  
2347 enginyeria marítima ca model de dispersió de contaminants terme pral.n m es modelo de dispersión de contaminantes  en pollutant dispersion model  
2348 enginyeria del transport ca model de distribució terme pral.n m es modelo de distribución  en distribution model  
2349 enginyeria del transport ca model de generació terme pral.n m es modelo de generación  en generation model  
2350 enginyeria marítima ca model de raigs terme pral.n m es modelo de rayos  en ray model  
2351 enginyeria del transport ca model de repartiment modal terme pral.n m es modelo de repartimiento modal  en modal choice model  
2352 enginyeria de la construcció ca model estructural terme pral.n m es modelo estructural  en structural model  
2353 enginyeria hidràulica ca model físic terme pral.n m ca model reduït sin. compl.n m es modelo físico  es modelo reducido  en physical model  en scale model  
2354 enginyeria marítima ca model físic de fons mòbil terme pral.n m es modelo físico de fondo móvil  en mobile bed physical model  
2355 enginyeria marítima ca model físic de fons rígid terme pral.n m es modelo físico de fondo rígido  en rigid bed physical model  
2356 enginyeria marítima ca model físic distorsionat terme pral.n m es modelo físico distorsionado  en distorted physical model  
2357 enginyeria hidràulica ca model hidrològic terme pral.n m es modelo hidrológico  en hydrologic model  
2358 enginyeria de la construcció ca model numèric terme pral.n m es modelo numérico  en numerical model  
2359 enginyeria del transport ca mòdul complex terme pral.n m es módulo complejo  en complex modulus  
2360 enginyeria hidràulica ca mòdul d'elasticitat volumètrica terme pral.n m es módulo de elasticidad volumétrica  en bulk modulus of elasticity  
2361 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mòdul de deformació terme pral.n m es módulo de deformación  en modulus of deformation  
2362 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mòdul de deformació terme pral.n m es módulo de deformación  en modulus of deformation  
2363 enginyeria del transport ca molí terme pral.n m es molino  
2364 enginyeria hidràulica ca molinet terme pral.n m es molinete  en current meter  
2365 enginyeria marítima ca moll terme pral.n m es muelle  en dock  en pier  en quay  en wharf  
2366 enginyeria marítima ca moll adossat terme pral.n m es muelle adosado  en breakwater quay  en leeward quay  
2367 enginyeria marítima ca moll clavat terme pral.n m es muelle clavado  en piled quay  
2368 enginyeria marítima ca moll d'entramats terme pral.n m es muelle de entramados  en cribwork pier  
2369 enginyeria marítima ca moll de blocs terme pral.n m es muelle de bloques  en block-bonded pier  
2370 enginyeria marítima ca moll de caixes terme pral.n m es muelle de cajones  en concrete caisson quay  
2371 enginyeria marítima ca moll de ribera terme pral.n m ca moll de costa sin. compl.n m es muelle de costa  es muelle de ribera  en coastal quay  
2372 enginyeria marítima ca moll de gravetat terme pral.n m es muelle de gravedad  en gravity quay  
2373 enginyeria marítima ca moll de maçoneria terme pral.n m es muelle de mampostería  en masonry quay  
2374 enginyeria marítima ca moll de recintes de palplanxes terme pral.n m es muelle de recintos de tablestacas  en sheet-piled quay  
2375 enginyeria marítima ca moll massís terme pral.n m es muelle macizo  en massive quay  
2376 enginyeria marítima ca moll mixt terme pral.n m es muelle mixto  en marginal wharf  
2377 enginyeria marítima ca moll pantalla terme pral.n m es muelle pantalla  en sheet pile bulkhead  en sheet pile quay  
2378 enginyeria marítima ca moll sobre estaques terme pral.n m es muelle sobre estacas  en timber sheet-piled quay  
2379 enginyeria de la construcció ca molla elàstica terme pral.n f es muelle elástico  en elastic spring  
2380 enginyeria de la construcció ca molla rotativa terme pral.n f es muelle rotativo  en rotational spring  
2381 enginyeria de la construcció ca moment d'inèrcia terme pral.n m es momento de inercia  en moment of inertia  
2382 enginyeria de la construcció ca moment d'una força terme pral.n m es momento de una fuerza  en moment of a force  
2383 enginyeria de la construcció ca moment flector terme pral.n m es momento flector  en bending moment  
2384 enginyeria del terreny i cartogràfica ca moment sísmic terme pral.n m es momento sísmico  en seismic moment  
2385 enginyeria de la construcció ca moment torsor terme pral.n m es momento torsor  en torsional moment  
2386 enginyeria del transport ca monocarril terme pral.n m ca monorail sin. compl.n m ca monoraïl sin. compl.n m es monorraíl  en monorail  
2387 enginyeria del terreny i cartogràfica ca montmoril·lonita terme pral.n f es montmorillonita  en montmorillonite  
2388 enginyeria del terreny i cartogràfica ca morena terme pral.n f es morrena  en moraine  
2389 enginyeria marítima ca morfodinàmica costanera terme pral.n f es morfodinámica costera  en coastal morphodynamics  
2390 enginyeria del transport ca morro terme pral.n m es morro  en nose  
2391 enginyeria marítima ca morrot terme pral.n m ca morro sin. compl.n m es morro  en breakwater head  en roundhead  
2392 enginyeria marítima ca mort terme pral.n m es muerto  en deadman  
2393 enginyeria de la construcció ca morter terme pral.n m es mortero  en mortar  
2394 enginyeria de la construcció ca morter terme pral.n m es mortero  en mortar  
2395 enginyeria sanitària i ambiental ca morter adherit terme pral.n m es mortero adherido  en stuck mortar  
2396 enginyeria de la construcció ca morter autoanivellador terme pral.n m es mortero autonivelante  en self-levelling mortar  
2397 enginyeria del transport ca morter bituminós terme pral.n m es mortero bituminoso  en bituminous mortar  
2398 enginyeria de la construcció ca morter de ciment pòrtland terme pral.n m es mortero de cemento pórtland  en portland cement mortar  
2399 enginyeria de la construcció ca morter de guix terme pral.n m es mortero de yeso  en gypsum mortar  
2400 enginyeria de la construcció ca morter de retracció compensada terme pral.n m ca morter sense retracció sin. compl.n m es mortero de retracción compensada  es mortero sin retracción  en non-shrink mortar  en shrinkage-compensated mortar  
2401 enginyeria de la construcció ca morter epoxi terme pral.n m es mortero epoxi  en epoxi mortar  
2402 enginyeria de la construcció ca morter especial terme pral.n m es mortero especial  en special mortar  
2403 enginyeria de la construcció ca morter expansiu terme pral.n m es mortero expansivo  
2404 enginyeria de la construcció ca morter hidràulic terme pral.n m es mortero hidráulico  en hydraulic mortar  
2405 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mostra alterada terme pral.n f es muestra alterada  en disturbed sample  
2406 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mostra bloc terme pral.n f es muestra bloque  
2407 enginyeria sanitària i ambiental ca mostra composta terme pral.n f es muestra compuesta  en composite sample  
2408 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mostra inalterada terme pral.n f es muestra inalterada  en undisturbed sample  
2409 enginyeria sanitària i ambiental ca mostra integrada terme pral.n f es muestra integrada  en integrated sample  
2410 enginyeria sanitària i ambiental ca mostra puntual terme pral.n f es muestra puntual  en grab sample  
2411 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mostra reemmotllada terme pral.n f es muestra remoldeada  en remoulded sample  
2412 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mostrejador terme pral.n m es sacatestigos  en sampler  
2413 enginyeria marítima ca mostrejador vibratori terme pral.n m es muestreador vibratorio  es vibrocore  en vibrocore  
2414 enginyeria de la construcció ca motoanivelladora terme pral.n f es motoniveladora  
2415 enginyeria hidràulica ca motor hidràulic terme pral.n m es motor hidráulico  en hydraulic engine  
2416 enginyeria de la construcció ca mototragella terme pral.n f es mototraílla  en grader  
2417 enginyeria de la construcció ca muntant terme pral.n m es montante  en stanchion  
2418 enginyeria de la construcció ca mur terme pral.n m es muro  en wall  
2419 enginyeria de la construcció ca mur corregut terme pral.n m es muro corrido  
2420 enginyeria de la construcció ca mur de contenció terme pral.n m es muro de contención  en retaining wall  
2421 enginyeria de la construcció ca mur de contraforts terme pral.n m es muro de contrafuertes  en buttressed wall  
2422 enginyeria hidràulica ca mur de coronament terme pral.n m es espaldón  es muro de coronación  en parapet wall  en top wall  
2423 enginyeria marítima ca mur de defensa terme pral.n m es muro de defensa  en seawall  
2424 enginyeria de la construcció ca mur de fonament terme pral.n m ca mur de soterrani sin. compl.n m es muro de cimentación  es muro de sótano  en basement wall  en foundation wall  
2425 enginyeria de la construcció ca mur de gravetat terme pral.n m es muro de gravedad  en gravity wall  
2426 enginyeria de la construcció ca mur de safates terme pral.n m es muro de bandejas  
2427 enginyeria marítima ca mur emergent terme pral.n m es espaldón  en shoulder  
2428 enginyeria de la construcció ca mur en volada terme pral.n m es muro en voladizo  en cantilever wall  
2429 enginyeria de la construcció ca mur frontal terme pral.n m es muro frontal  en front wall  
2430 enginyeria de la construcció ca mur pantalla terme pral.n m es muro pantalla  es pantalla  en sheet pile wall  
2431 enginyeria del terreny i cartogràfica ca mur verd terme pral.n m es muro verde  en green screen  
2432 enginyeria sanitària i ambiental ca nanofiltració terme pral.n f es nanofiltración  en nanofiltration  
2433 enginyeria del transport ca nansa terme pral.n f es asa  
2434 enginyeria del transport ca nansa exterior terme pral.n f es asa exterior  
2435 enginyeria del transport ca nansa interior terme pral.n f es asa interior  
2436 enginyeria del transport ca nas terme pral.n m es nariz  en diverge nose  
2437 enginyeria hidràulica ca Natural Resources Conservation Service terme pral.n m ca Soil Conservation Service sin. compl.n m ca NRCS siglan m
2438 enginyeria marítima ca navegador GPS terme pral.n m es navegador GPS  en GPS navigator  
2439 enginyeria hidràulica ca necessitats d'aigua terme pral.n f pl es necesidades de agua  en water need  
2440 enginyeria marítima ca nefelòmetre terme pral.n m es nefelómetro  en nephelometer  
2441 enginyeria de la construcció ca nervi enrigidor terme pral.n m es nervio rigidizador  en stiffening beam  
2442 enginyeria sanitària i ambiental ca neutralització terme pral.n f es neutralización  en neutralization  
2443 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nivell terme pral.n m es nivel  en level  
2444 enginyeria sanitària i ambiental ca nivell acústic d'avaluació terme pral.n m es nivel acústico de evaluación  
2445 enginyeria sanitària i ambiental ca nivell acústic d'immissió terme pral.n m es nivel acústico de inmisión  en sound immission level  
2446 enginyeria hidràulica ca nivell d'alerta terme pral.n m es nivel de alerta  en warning stage  
2447 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nivell de bombolla terme pral.n m es nivel de burbuja  en bubble tube  
2448 enginyeria del transport ca nivell de contenció terme pral.n m es nivel de contención  en containment level  
2449 enginyeria sanitària i ambiental ca nivell de pressió acústica terme pral.n m es nivel de presión acústica  en sound pressure level  
2450 enginyeria del transport ca nivell de retroreflexió terme pral.n m es nivel de retrorreflexión  en retroreflectivity level  
2451 enginyeria del transport ca nivell de servei terme pral.n m es nivel de servicio  en level of service  
2452 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nivell dinàmic terme pral.n m es nivel dinámico  en dynamic level  
2453 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nivell estàtic terme pral.n m es nivel estático  en static level  
2454 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nivell freàtic terme pral.n m es nivel freático  en phreatic surface  
2455 enginyeria marítima ca nivell mitjà de la marea terme pral.n m es nivel medio de la marea  en mean tide level  
2456 enginyeria marítima ca nivell mitjà del mar terme pral.n m es nivel medio del mar  en mean water level  
2457 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nivell piezomètric terme pral.n m es nivel piezométrico  en piezometric head  
2458 enginyeria hidràulica ca nivologia terme pral.n f es nivología  en snow science  
2459 enginyeria hidràulica ca nivòmetre terme pral.n m es nivómetro  en snowgauge  
2460 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nou mètode austríac terme pral.n m ca NMA siglan m es nuevo método austriaco  es NMA  en new Austrian tunnelling method  en NATM  
2461 enginyeria marítima ca node terme pral.n m es nodo  en node  
2462 enginyeria hidràulica ca nombre d'Euler terme pral.n m es número de Euler  en Euler number  
2463 enginyeria marítima ca nombre d'Iribarren terme pral.n m es número de Iribarren  en surf parameter  sbl Ir  
2464 enginyeria marítima ca nombre d'ona terme pral.n m es número de onda  en wave number  
2465 enginyeria hidràulica ca nombre de Mach terme pral.n m ca nombre de Cauchy sin. compl.n m es número de Cauchy  es número de Mach  en Cauchy number  en Mach number  
2466 enginyeria hidràulica ca nombre de Froude terme pral.n m es número de Froude  en Froude number  
2467 enginyeria hidràulica ca nombre de Newton terme pral.n m es número de Newton  en Newton number  
2468 enginyeria hidràulica ca nombre de Reynolds terme pral.n m es número de Reynolds  en Reynolds number  
2469 enginyeria marítima ca nombre de Richardson terme pral.n m es número de Richardson  en Richardson number  sbl Ri  
2470 enginyeria hidràulica ca nombre de Strouhal terme pral.n m es número de Strouhal  en Strouhal number  
2471 enginyeria hidràulica ca nombre de Weber terme pral.n m es número de Weber  en Weber number  
2472 enginyeria marítima ca norai terme pral.n m es noray  en bollard  
2473 enginyeria sanitària i ambiental ca norma de qualitat ambiental terme pral.n f es norma de calidad ambiental  en environmental regulation  
2474 enginyeria sanitària i ambiental ca norma ISO 14000 terme pral.n f es norma ISO 14000  en ISO 14000 guidelines  
2475 enginyeria del terreny i cartogràfica ca nucli terme pral.n m es núcleo  en impervious core  
2476 enginyeria de la construcció ca nucli terme pral.n m es núcleo  en core  
2477 enginyeria marítima ca nucli terme pral.n m es núcleo  en core  
2478 enginyeria de la construcció ca nucli central terme pral.n m es núcleo central  
2479 enginyeria hidràulica ca nucli impermeable terme pral.n m es núcleo impermeable  en impermeable core  
2480 enginyeria marítima ca número d'estabilitat terme pral.n m es número de estabilidad  en stability number  sbl Ns  
2481 enginyeria de la construcció ca nus terme pral.n m es nudo  en node  
2482 enginyeria del transport ca nus terme pral.n m es nudo  en junction  en node  
2483 enginyeria del transport ca nus ferroviari terme pral.n m es nudo ferroviario  en railway junction  
2484 enginyeria sanitària i ambiental ca objectiu ambiental terme pral.n m es objetivo ambiental  en environmental target  
2485 enginyeria sanitària i ambiental ca objectiu de qualitat ambiental terme pral.n m es objetivo de calidad ambiental  en environmental quality objective  
2486 enginyeria del transport ca obra de desguàs transversal terme pral.n f es obra de desagüe transversal  es obra de paso  en cross-drainage work  
2487 enginyeria del transport ca obra de terra terme pral.n f es obra de tierra  en earthworks  
2488 enginyeria de la construcció ca obra lineal terme pral.n f es obra lineal  en linear work  
2489 enginyeria marítima ca sensor de retrodispersió òptic terme pral.n m ca OBS siglan m es sensor de retrodispersión óptico  es OBS  en optical backscatter sensor  en OBS  
2490 enginyeria del terreny i cartogràfica ca obturador terme pral.n m es obturador  en packer  
2491 enginyeria marítima ca oceànic -a terme pral.adj ca oceà -ana sin. compl.adj es oceánico  en oceanic  
2492 enginyeria marítima ca oceanografia terme pral.n f es oceanografía  en oceanography  
2493 enginyeria marítima ca oceanologia terme pral.n f es oceanología  en oceanology  
2494 enginyeria del transport ca ocupació de circuit terme pral.n f es ocupación de circuito  en circuit occupation  
2495 enginyeria marítima ca ona terme pral.n f es ola  es onda  en wave  
2496 enginyeria marítima ca ona capil·lar terme pral.n f es onda capilar  en capillary wave  
2497 enginyeria marítima ca ona cnoidal terme pral.n f es onda cnoidal  en cnoidal wave  
2498 enginyeria marítima ca ona d'Airy terme pral.n f es onda de Airy  en Airy wave  
2499 enginyeria marítima ca ona de Stokes terme pral.n f es onda de Stokes  en Stokes wave  
2500 enginyeria marítima ca ona de translació terme pral.n f es onda de traslación  en translatory wave  
2501 enginyeria marítima ca ona de vora terme pral.n f es onda de borde  en edge wave  
2502 enginyeria marítima ca ona difractada terme pral.n f es ola difractada  en diffracted wave  
2503 enginyeria marítima ca ona divergent terme pral.n f es onda divergente  en divergent wave  
2504 enginyeria marítima ca ona estacionària terme pral.n f es onda estacionaria  en standing wave  
2505 enginyeria marítima ca ona gravitatòria terme pral.n f es onda gravitatoria  en gravity wave  
2506 enginyeria marítima ca ona incident terme pral.n f es ola incidente  en incident wave  
2507 enginyeria marítima ca ona infragravitatòria terme pral.n f es onda infragravitatoria  en infragravity wave  
2508 enginyeria marítima ca ona irregular terme pral.n f es ola irregular  en irregular wave  
2509 enginyeria marítima ca ona llarga terme pral.n f es onda larga  en long wave  
2510 enginyeria marítima ca ona llarga terme pral.n f es onda larga  en long wave  
2511 enginyeria marítima ca ona monocromàtica terme pral.n f ca ona regular sin. compl.n f es ola regular  es onda monocromática  en monochromatic wave  en regular wave  
2512 enginyeria marítima ca ona oscil·latòria terme pral.n f es onda oscilatoria  en oscillatory wave  
2513 enginyeria marítima ca ona progressiva terme pral.n f es onda progresiva  en progressive wave  
2514 enginyeria marítima ca ona reflectida terme pral.n f es ola reflejada  en reflected wave  
2515 enginyeria marítima ca ona refractada terme pral.n f es ola refractada  en refracted wave  
2516 enginyeria marítima ca ona rompent terme pral.n f es ola rompiente  en breaking wave  
2517 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ona sísmica terme pral.n f es onda sísmica  en seismic wave  
2518 enginyeria marítima ca ona solitària terme pral.n f es onda solitaria  en solitary wave  
2519 enginyeria marítima ca onada de sorra terme pral.n f es onda de arena  en sand wave  
2520 enginyeria marítima ca onada transversal terme pral.n f es onda transversal  en transversal wave  
2521 enginyeria marítima ca onada transversal terme pral.n f es onda transversal  en transversal wave  
2522 enginyeria marítima ca onatge terme pral.n m es oleaje  en waves  
2523 enginyeria marítima ca onatge terme pral.n m es oleaje  en waves  
2524 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ondulació terme pral.n f es ondulación  en undulation  
2525 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ondulació del geoide terme pral.n f es ondulación del geoide  en geoid undulation  
2526 enginyeria del transport ca ordenació del trànsit terme pral.n f es ordenación de la circulación  es ordenación del tráfico  en physical measures of traffic management  
2527 enginyeria hidràulica ca ordre hidrogràfic terme pral.n m es orden hidrográfico  en hydraulic order  
2528 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ortofotomapa terme pral.n m es ortofotomapa  en orthophotomap  
2529 enginyeria hidràulica ca oscil·lació de massa terme pral.n f es oscilación de masa  en mass oscillation  en water level oscillation  
2530 enginyeria sanitària i ambiental ca osmosi inversa terme pral.n f es ósmosis inversa  en reverse osmosis  
2531 enginyeria de la construcció ca oxidació terme pral.n f es oxidación  en oxidation  
2532 enginyeria sanitària i ambiental ca ozonització terme pral.n f es ozonación  en ozonation  
2533 enginyeria del transport ca paella terme pral.n f es horquilla  en hairpin bend  
2534 enginyeria del transport ca pal SOS terme pral.n m ca pal d'auxili sin. compl.n m es poste de socorro  es poste SOS  en highway emergency telephone  
2535 enginyeria de la construcció ca pala carregadora terme pral.n f es pala cargadora  en front end loader  en front loader  en loader  
2536 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pala excavadora terme pral.n f es pala excavadora  en bulldozer  en face shovel  
2537 enginyeria marítima ca palanca terme pral.n f es palanca  en finger  
2538 enginyeria de la construcció ca paleta terme pral.n m, f es albañil  en mason  
2539 enginyeria marítima ca palissada de captació de sorra terme pral.n f es empalizada de captación de arena  en sand fence  
2540 enginyeria del terreny i cartogràfica ca palplanxa terme pral.n f es tablestaca  en sheet pile  
2541 enginyeria del transport ca panell complementari terme pral.n m es panel complementario  en plate  en supplemental plaque  
2542 enginyeria del transport ca panell direccional terme pral.n m ca plafó direccional sin. compl.n m es panel direccional  en chevron alignment sign  
2543 enginyeria marítima ca pantalà terme pral.n m es pantalán  en pier  
2544 enginyeria de la construcció ca pantalla terme pral.n f es pantalla  en shear wall  
2545 enginyeria del transport ca pantalla terme pral.n f es pantalla  
2546 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pantalla terme pral.n f es pantalla  en diaphragm wall  
2547 enginyeria del transport ca pantalla terme pral.n f es pantalla  en screenline  
2548 enginyeria del transport ca pantalla acústica terme pral.n f es pantalla acústica  es pantalla antirruido  en antinoise screen  en noise barrier  en noise screen  
2549 enginyeria de la construcció ca pantalla ancorada terme pral.n f es pantalla anclada  en anchored slurry wall  
2550 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pantalla d'injecció terme pral.n f es pantalla de inyección  en grouted curtain  
2551 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pantalla de consolidació terme pral.n f es pantalla de consolidación  en grouted wall  
2552 enginyeria de la construcció ca pantalla de fonament terme pral.n f ca pantalla de soterrani sin. compl.n f es pantalla de cimentación  es pantalla de sótano  
2553 enginyeria de la construcció ca pantalla de palplanxes terme pral.n f es pantalla de tablestacas  en sheet pile  
2554 enginyeria de la construcció ca pantalla de pilons terme pral.n f es pantalla de pilotes  
2555 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pantalla dinàmica terme pral.n f es pantalla dinámica  en catch fence  
2556 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pantalla drenant terme pral.n f es pantalla drenante  en drainage curtain  
2557 enginyeria de la construcció ca pantalles acoblades terme pral.n f pl es pantallas acopladas  en coupled shear walls  
2558 enginyeria del transport ca pantògraf terme pral.n m es pantógrafo  en pantograph  
2559 enginyeria del transport ca pany Boure terme pral.n m es cerradura Boure  en Boure lock  
2560 enginyeria marítima ca panyol terme pral.n m es pañol  en store  en storeroom  
2561 enginyeria del transport ca paraallaus terme pral.n m es barrera de contención de aludes  es paraavalancha  en protection against avalanches  en snow fence  
2562 enginyeria de la construcció ca paraboloide hiperbòlic terme pral.n m es paraboloide hiperbólico  en hypar  en hyperbolic paraboloid  
2563 enginyeria del terreny i cartogràfica ca paraigua terme pral.n m es paraguas  en forepoling  
2564 enginyeria del transport ca parallamps terme pral.n m es pararrayos  en lightning conductor  
2565 enginyeria del terreny i cartogràfica ca paral·lel terme pral.n m es paralelo  en parallel  
2566 enginyeria de la construcció ca parament terme pral.n m es paramento  en parament  
2567 enginyeria hidràulica ca parament aigua amunt terme pral.n m es paramento aguas arriba  en upstream face  
2568 enginyeria hidràulica ca parament aigua avall terme pral.n m es paramento aguas abajo  en downstream face  
2569 enginyeria de la construcció ca paràmetre d'imperfecció terme pral.n m es parámetro de imperfección  en imperfection parameter  
2570 enginyeria marítima ca paràmetre de Coriolis terme pral.n m es parámetro de Coriolis  en Coriolis parameter  
2571 enginyeria marítima ca paràmetre de Dean terme pral.n m es parámetro de Dean  en Dean parameter  
2572 enginyeria sanitària i ambiental ca paràmetre de sensibilitat climàtica terme pral.n m es parámetro de sensibilidad climática  en climate sensitivity parameter  
2573 enginyeria marítima ca paràmetre de Shields terme pral.n m es parámetro de Shields  en Shields parameter  
2574 enginyeria del transport ca parc de vehicles terme pral.n m es parque de vehículos  en fleet of motor vehicles  
2575 enginyeria del transport ca parella terme pral.n f es pareja  en pair  
2576 enginyeria de la construcció ca paret a tallant terme pral.n f es pared a cortante  en shear wall  
2577 enginyeria de la construcció ca paret de carcanyol terme pral.n f es muro de tímpano  en spandrel wall  
2578 enginyeria de la construcció ca paret de càrrega terme pral.n f ca paret mestra sin. compl.n f ca paret portant sin. compl.n f es pared de carga  es pared maestra  es pared portante  en load bearing wall  
2579 enginyeria de la construcció ca paret de trava terme pral.n f es pared de arriostramiento  es pared de traba  
2580 enginyeria del terreny i cartogràfica ca paret lateral terme pral.n f es hastial  en sidewall  
2581 enginyeria hidràulica ca partidor terme pral.n m es partidor  en divide wall  
2582 enginyeria del transport ca pas a nivell terme pral.n m es paso a nivel  en road-crossing  
2583 enginyeria del transport ca pas de mitjana terme pral.n m es paso de mediana  en central reserve gap  
2584 enginyeria del transport ca pas de vianants terme pral.n m es paso de peatones  en crosswalk  en pedestrian crossing  
2585 enginyeria del transport ca pas inferior terme pral.n m es paso inferior  en underbridge  en undergrade crossing  
2586 enginyeria del transport ca pas superior terme pral.n m es paso superior  en overbridge  en overhead crossing  
2587 enginyeria del transport ca passador terme pral.n m es pasador  en dowel  
2588 enginyeria marítima ca passarel·la terme pral.n f es pasarela  en gangplank  en gangway  
2589 enginyeria de la construcció ca passarel·la terme pral.n f es pasarela  en pedestrian bridge  
2590 enginyeria de la construcció ca pastat terme pral.n m es amasado  en batch  
2591 enginyeria de la construcció ca pastera terme pral.n f es amasadera  en mixer  
2592 enginyeria del transport ca patí terme pral.n m es patín  en foot  
2593 enginyeria del transport ca patinatge terme pral.n m es patinaje  en skidding  en slipping  
2594 enginyeria de la construcció ca paviment terme pral.n m es pavimento  en pavement  
2595 enginyeria del transport ca paviment terme pral.n m es pavimento  en surfacing  
2596 enginyeria del transport ca paviment de formigó terme pral.n m es pavimento de hormigón  en concrete pavement  
2597 enginyeria del transport ca pavimentadora d'encofrats lliscants terme pral.n f es pavimentadora de encofrados deslizantes  en slip-form paver  
2598 enginyeria del transport ca pedal terme pral.n m es pedal  en pedal  en treadle  
2599 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pedraplè terme pral.n m es pedraplén  en stone slope  
2600 enginyeria del transport ca pell de cocodril terme pral.n f es piel de cocodrilo  en alligator cracking  en crazing  
2601 enginyeria del transport ca pendent terme pral.n m es pendiente  en gradient ratio  
2602 enginyeria hidràulica ca pendent terme pral.n m es pendiente  en slope  
2603 enginyeria hidràulica ca pendent crític terme pral.n m es pendiente crítica  en critical slope  
2604 enginyeria marítima ca pendent d'ona terme pral.n m es pendiente de ola  en peralte de ola  en wave slope  
2605 enginyeria marítima ca pendent de platja terme pral.n m es pendiente de playa  en beach slope  
2606 enginyeria hidràulica ca pendent motor terme pral.n m es pendiente motriz  en energy slope  
2607 enginyeria del transport ca pèndol de fricció terme pral.n m es péndulo de fricción  en portable skid resistance tester  
2608 enginyeria del transport ca pèndola terme pral.n f es péndola  en dropper  en hanger  en overhead contact system dropper  
2609 enginyeria del transport ca penetració terme pral.n f es penetración  en penetration  
2610 enginyeria del terreny i cartogràfica ca penetròmetre terme pral.n m es penetrómetro  en penetrometer  
2611 enginyeria del terreny i cartogràfica ca penetròmetre dinàmic terme pral.n m es penetrómetro dinámico  en ram penetrometer  
2612 enginyeria del terreny i cartogràfica ca penetròmetre estàtic terme pral.n m es penetrómetro estático  en static penetrometer  
2613 enginyeria de la construcció ca peó terme pral.n m es peón  en builder's labourer  
2614 enginyeria del transport ca peralt terme pral.n m es peralte  en superelevation  
2615 enginyeria del terreny i cartogràfica ca teledetecció terme pral.n f ca percepció remota sin. compl.n f es teledetección  en remote sensing  
2616 enginyeria hidràulica ca percolació terme pral.n f es percolación  en seepage  
2617 enginyeria hidràulica ca pèrdua de càrrega terme pral.n f es pérdida de carga  en headloss  
2618 enginyeria del transport ca pèrdua de traçat terme pral.n f es pérdida de trazado  
2619 enginyeria de la construcció ca perfil conformat en fred terme pral.n m es perfil conformado en frío  en cold formed beam  
2620 enginyeria hidràulica ca perfil Creager terme pral.n m es perfil Creager  en Creager profile  
2621 enginyeria marítima ca perfil d'acumulació terme pral.n m ca perfil de calma sin. compl.n m es perfil de acumulación  es perfil de calma  en accretive profile  en calm profile  
2622 enginyeria marítima ca perfil d'equilibri terme pral.n m es perfil de equilibrio  en equilibrium profile  
2623 enginyeria marítima ca perfil de platja terme pral.n m es perfil de playa  en beach profile  
2624 enginyeria marítima ca perfil de temporal terme pral.n m ca perfil erosiu sin. compl.n m es perfil de temporal  es perfil erosivo  en erosive profile  
2625 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tall geològic terme pral.n m ca perfil geològic sin. compl.n m es corte geológico  es perfil geológico  en geological cross-section  
2626 enginyeria de la construcció ca perfil laminat terme pral.n m es perfil laminado  en hot rolled beam  
2627 enginyeria del transport ca perfil longitudinal terme pral.n m es perfil longitudinal  en longitudinal section  
2628 enginyeria marítima ca perfil parabòlic terme pral.n m es perfil parabólico  en parabolic profile  
2629 enginyeria del terreny i cartogràfica ca perfil topogràfic terme pral.n m es perfil topográfico  en topographic profile  
2630 enginyeria hidràulica ca perfil WES terme pral.n m es perfil WES  en WES profile  
2631 enginyeria marítima ca perfilador de fons terme pral.n m es perfilador de fondo  en bed profiler  
2632 enginyeria del transport ca perfilar terme pral.v tr es perfilar  en toe the ballast, to  
2633 enginyeria del transport ca perfilòmetre terme pral.n m es perfilómetro  en profilometer  
2634 enginyeria del terreny i cartogràfica ca perforació terme pral.n f es perforación  en borehole  
2635 enginyeria del terreny i cartogràfica ca perforador terme pral.n m es perforadora  en drilling machine  
2636 enginyeria de la construcció ca perforadora de broca de got terme pral.n f es sacatestigos  
2637 enginyeria marítima ca perforadora submarina terme pral.n f es perforadora submarina  en submarine drill  
2638 enginyeria del terreny i cartogràfica ca perímetre de protecció terme pral.n m es perímetro de protección  es polígono de protección  en protection zone  
2639 enginyeria hidràulica ca perímetre mullat terme pral.n m es perímetro mojado  en wetted perimeter  
2640 enginyeria marítima ca període d'ona terme pral.n m es periodo de ola  en wave period  
2641 enginyeria marítima ca període d'ona terme pral.n m es periodo de ola  en wave period  
2642 enginyeria marítima ca període d'ona terme pral.n f es periodo de ola  es wave period  
2643 enginyeria marítima ca període d'ona mitjà terme pral.n m es periodo medio de oleaje  en mean wave period  
2644 enginyeria marítima ca període d'ona significatiu terme pral.n m es periodo significante de oleaje  en significant wave period  
2645 enginyeria marítima ca període de pic espectral terme pral.n m es periodo de pico espectral  en spectral peak period  
2646 enginyeria del transport ca període de projecte terme pral.n m es periodo de proyecto  en design life  
2647 enginyeria hidràulica ca període de retorn terme pral.n m es periodo de retorno  en return period  
2648 enginyeria del terreny i cartogràfica ca permeabilitat terme pral.n f es permeabilidad  en permeability  
2649 enginyeria del terreny i cartogràfica ca permeàmetre terme pral.n m es permeámetro  en permeameter  
2650 enginyeria del transport ca permeàmetre LCS terme pral.n m es permeámetro LCS  en LCS permeameter  
2651 enginyeria de la construcció ca pern terme pral.n m es perno  en stud  
2652 enginyeria de la construcció ca tècnica d'avaluació i de revisió de programes terme pral.n f ca PERT siglan m es técnica de evaluación y revisión de programas  es PERT  en program evaluation and review technique  en PERT  
2653 enginyeria hidràulica ca pes específic terme pral.n m es peso específico  en specific weight  
2654 enginyeria del transport ca pes no suspès terme pral.n m es peso no suspendido  en non-suspended weight  
2655 enginyeria del transport ca pes per eix terme pral.n m es peso por eje  en axle load  
2656 enginyeria del transport ca pes per roda terme pral.n m es peso por rueda  en wheel load  
2657 enginyeria de la construcció ca pes propi terme pral.n m es peso propio  en self-weight  
2658 enginyeria del transport ca pes suspès terme pral.n m es peso suspendido  en suspended weight  
2659 enginyeria de la construcció ca pescant terme pral.n m es pescante  
2660 enginyeria del transport ca pestanya terme pral.n f es pestaña  en flange of wheel  
2661 enginyeria de la construcció ca petites deformacions terme pral.n f pl es pequeñas deformaciones  
2662 enginyeria de la construcció ca petits moviments terme pral.n m pl es pequeños movimientos  en small displacements  
2663 enginyeria hidràulica ca peu de talús terme pral.n m es pie del talud  en footslope  
2664 enginyeria de la construcció ca peu dret terme pral.n m es pie derecho  
2665 enginyeria del transport ca PG-3 terme pral.n m es PG-3  
2666 enginyeria marítima ca picnoclina terme pral.n f es picnoclina  en pycnocline  
2667 enginyeria de la construcció ca picó terme pral.n m es pisón  en tamper  
2668 enginyeria de la construcció ca picó terme pral.n m es pisón  en tamper  
2669 enginyeria del transport ca pictograma terme pral.n m es pictograma  en symbol  
2670 enginyeria hidràulica ca piezòmetre terme pral.n m es piezómetro  en piezometer  
2671 enginyeria sanitària i ambiental ca pila voltada terme pral.n f es pila volteada  en turning windrow  
2672 enginyeria de la construcció ca pilar terme pral.n m es pilar  en column  
2673 enginyeria de la construcció ca pilar amb platabandes d'unió terme pral.n m es pilar empresillado  en battened column  
2674 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pilar central terme pral.n m es machón central  en central core  en wegde of unexcavated earth  
2675 enginyeria de la construcció ca pilar compost terme pral.n m es pilar compuesto  en compound column  
2676 enginyeria de la construcció ca pilastra terme pral.n f es pilastra  en masonry pier  en masonry pillar  
2677 enginyeria del terreny i cartogràfica ca piló terme pral.n m es pilote  en pile  
2678 enginyeria de la construcció ca piló barrinat terme pral.n m es pilote barrenado  
2679 enginyeria de la construcció ca piló clavat terme pral.n m es pilote hincado  en driven pile  
2680 enginyeria de la construcció ca piló columna terme pral.n m es pilote columna  
2681 enginyeria de la construcció ca piló flotant terme pral.n m es pilote flotante  en friction pile  
2682 enginyeria de la construcció ca piló perforat terme pral.n m es pilote perforado  
2683 enginyeria de la construcció ca piló prefabricat terme pral.n m es pilote prefabricado  en precast pile  
2684 enginyeria del transport ca pilot terme pral.n m es piloto  en pilotman  
2685 enginyeria de la construcció ca pinyolet terme pral.n m es garbancillo  
2686 enginyeria del transport ca piquet terme pral.n m es piquete  en peg  en picket  en stake  
2687 enginyeria del transport ca piquetatge terme pral.n m es piqueteado  en pegging out  
2688 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pirita terme pral.n f es pirita  en pyrite  
2689 enginyeria sanitària i ambiental ca piròlisi terme pral.n f es pirólisis  en pyrolysis  
2690 enginyeria marítima ca piscina multidireccional terme pral.n f es piscina multidireccional  en multidirectional wave basin  
2691 enginyeria del transport ca pista terme pral.n f es pista  en runway  
2692 enginyeria del transport ca pista d'assaig terme pral.n f es pista de ensayo  en test track  
2693 enginyeria del transport ca pista d'envol i aterratge terme pral.n f es pista de despegue y aterrizaje  en runway  
2694 enginyeria marítima ca velocimetria per imatges de partícules terme pral.n f ca PIV siglan f es velocimetría por imágenes de partículas  es PIV  en particle imaging velocimetry  en PIV  
2695 enginyeria del terreny i cartogràfica ca píxel terme pral.n m es píxel  en pixel  
2696 enginyeria sanitària i ambiental ca pla d'emergència terme pral.n m es plan de emergencia  en emergency plan  
2697 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pla d'esquistositat terme pral.n m es plano de esquistosidad  en schistosity plane  
2698 enginyeria hidràulica ca pla de flotació terme pral.n m es plano de flotación  en water plane  
2699 enginyeria hidràulica ca pla hidrològic terme pral.n m es plan hidrológico  en hydrological plan  
2700 enginyeria de la construcció ca placa terme pral.n f es placa  en plate  
2701 enginyeria de la construcció ca placa d'ancoratge terme pral.n f es placa de anclaje  en anchor plate  
2702 enginyeria del terreny i cartogràfica ca placa de càrrega terme pral.n f es placa de carga  en plate bearing  
2703 enginyeria de la construcció ca placa de repartiment terme pral.n f es placa de reparto  en bearing plate  
2704 enginyeria del transport ca placa Vialit® terme pral.n f es placa Vialit  en Vialit plate  
2705 enginyeria marítima ca placer terme pral.n m es placer  en placer  
2706 enginyeria del transport ca plafó terme pral.n m es cartel  
2707 enginyeria del transport ca plafó alfanumèric terme pral.n m es panel alfanumérico  en matrix sign  
2708 enginyeria de la construcció ca plafó d'encofrat terme pral.n m es panel de encofrado  en formwork plate  
2709 enginyeria del transport ca plafó d'orientació terme pral.n m es cartel de orientación  en directional sign  en guide sign  
2710 enginyeria del transport ca plafó fletxa terme pral.n m es cartel flecha  en flag sign  
2711 enginyeria del transport ca plafó lateral terme pral.n m es cartel lateral  en lateral directional sign  en lateral guide sign  
2712 enginyeria de la construcció ca plafó prefabricat terme pral.n m es panel prefabricado  en precast concrete panel  
2713 enginyeria de la construcció ca plafó sandvitx terme pral.n m es panel sandwich  en sandwich panel  
2714 enginyeria del terreny i cartogràfica ca plana al·luvial terme pral.n f es llanura aluvial  en alluvial plain  
2715 enginyeria marítima ca plana costanera terme pral.n f es llanura costera  en coastal plain  
2716 enginyeria marítima ca plana deltaica terme pral.n f es llanura deltaica  en deltaic plain  
2717 enginyeria de la construcció ca planificació terme pral.n f es planificación  en planning  
2718 enginyeria del terreny i cartogràfica ca planimetria terme pral.n f es planimetría  en planimetry  
2719 enginyeria del terreny i cartogràfica ca plànol terme pral.n m es plano  en plan  
2720 enginyeria del transport ca planta asfàltica terme pral.n f es planta asfáltica  en mixing plant  
2721 enginyeria de la construcció ca plasticitat terme pral.n f es plasticidad  en plasticity  
2722 enginyeria de la construcció ca platabanda terme pral.n f es platabanda  en cover plate  
2723 enginyeria del transport ca plataforma terme pral.n f es plataforma  en apron  
2724 enginyeria del transport ca plataforma terme pral.n f es plataforma  en base of ballast  
2725 enginyeria del transport ca plataforma terme pral.n f es plataforma  en formation width  
2726 enginyeria marítima ca plataforma terme pral.n f es plataforma  en shelf  
2727 enginyeria marítima ca plataforma continental terme pral.n f es plataforma continental  en continental shelf  
2728 enginyeria marítima ca plataforma en mar oberta terme pral.n f es plataforma en alta mar  en offshore platform  
2729 enginyeria marítima ca plataforma interna terme pral.n f es plataforma interna  en inner shelf  
2730 enginyeria de la construcció ca platina terme pral.n f es pletina  en flat bar  
2731 enginyeria marítima ca platja terme pral.n f es playa  en beach  en shore  
2732 enginyeria marítima ca platja alimentadora terme pral.n f es playa alimentadora  en feeder beach  
2733 enginyeria marítima ca platja alta terme pral.n f es playa alta  en backshore  
2734 enginyeria marítima ca platja baixa terme pral.n f es playa baja  en foreshore  
2735 enginyeria marítima ca platja barrera terme pral.n f es playa barrera  en barrier beach  
2736 enginyeria marítima ca platja de creixents terme pral.n f es playa de cúspides  en cuspate beach  
2737 enginyeria del transport ca platja de vies terme pral.n f es playa de vías  en set of tracks  
2738 enginyeria marítima ca platja dissipativa terme pral.n f es playa disipativa  en dissipative beach  
2739 enginyeria marítima ca platja encaixada terme pral.n f es playa encajada  en pocket beach  
2740 enginyeria marítima ca platja humida terme pral.n f es playa húmeda  
2741 enginyeria marítima ca platja multibarrada terme pral.n f es playa multibarrada  en multibarred beach  
2742 enginyeria marítima ca platja penjada terme pral.n f es playa sustentada  en perched beach  
2743 enginyeria marítima ca platja reflectora terme pral.n f es playa reflejante  en reflective beach  
2744 enginyeria marítima ca platja seca terme pral.n f es playa seca  
2745 enginyeria del terreny i cartogràfica ca plec terme pral.n m es pliegue  en fold  
2746 enginyeria de la construcció ca plec de condicions terme pral.n m es pliego de condiciones  
2747 enginyeria marítima ca plenamar terme pral.n f es pleamar  en flood tide  
2748 enginyeria marítima ca plenamar viva equinoccial terme pral.n f es pleamar viva equinoccial  en highest high tide  
2749 enginyeria marítima ca ploma terme pral.n f es pluma  en plume  
2750 enginyeria hidràulica ca plugim terme pral.n m es llovizna  en drizzle  
2751 enginyeria sanitària i ambiental ca pluja àcida terme pral.n f es lluvia ácida  en acid rain  
2752 enginyeria hidràulica ca pluja acumulada terme pral.n f es lluvia acumulada  en accumulative precipitation  
2753 enginyeria hidràulica ca pluja efectiva terme pral.n f ca pluja neta sin. compl.n f es lluvia efectiva  es precipitación efectiva  en effective rainfall  
2754 enginyeria hidràulica ca pluja mitjana anual terme pral.n f es lluvia media anual  en mean annual rainfall  
2755 enginyeria hidràulica ca pluviògraf terme pral.n m es pluviógrafo  en pluviograph  
2756 enginyeria hidràulica ca pluviograma terme pral.n m es pluviograma  en rainfall intensity pattern  
2757 enginyeria hidràulica ca pluviòmetre terme pral.n m es pluviómetro  en pluviometer  
2758 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pluviometria terme pral.n f es pluviometría  en pluviometry  
2759 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pluviometria terme pral.n f es pluviometría  en pluviometry  
2760 enginyeria hidràulica ca precipitació màxima probable terme pral.n f ca PMP siglan f es precipitación máxima probable  es PMP  en probable maximum precipitation  en PMP  
2761 enginyeria del transport ca pol terme pral.n m es polo  
2762 enginyeria de la construcció ca polígon funicular terme pral.n m es polígono funicular  en funicular polygon  
2763 enginyeria del transport ca poliment terme pral.n m es pulimento  en polishing  
2764 enginyeria sanitària i ambiental ca polimerització de contaminants terme pral.n f es polimerización de contaminantes  en pollutant polymerization  
2765 enginyeria de la construcció ca politja terme pral.n f es polea  en pulley  
2766 enginyeria sanitària i ambiental ca pol·lució terme pral.n f es polución  en pollution  
2767 enginyeria sanitària i ambiental ca pol·luent terme pral.n m es polutante  en pollutant  
2768 enginyeria de la construcció ca pont terme pral.n m es puente  en bridge  
2769 enginyeria de la construcció ca pont ascensional terme pral.n m
2770 enginyeria de la construcció ca pont basculant terme pral.n m es puente basculante  en bascule bridge  
2771 enginyeria de la construcció ca pont esbiaixat terme pral.n m es puente esviado  en skewed bridge  
2772 enginyeria de la construcció ca pont flotant terme pral.n m es puente flotante  en floating bridge  
2773 enginyeria de la construcció ca pont giratori terme pral.n m es puente giratorio  en rotating bridge  
2774 enginyeria de la construcció ca pont grua terme pral.n m es puente grúa  en bridge crane  
2775 enginyeria de la construcció ca pont mòbil terme pral.n m es puente móvil  en mobile bridge  
2776 enginyeria de la construcció ca pont pèrgola terme pral.n m es puente pérgola  
2777 enginyeria de la construcció ca pontó terme pral.n m es pontón  en pontoon bridge  
2778 enginyeria marítima ca pontó terme pral.n m es pontón  en pontoon  
2779 enginyeria marítima ca pontó basculador terme pral.n m es pontón basculador  en tilting pontoon  
2780 enginyeria de la construcció ca pontó grua terme pral.n m es pontón grúa  en pontoon crane  
2781 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pòrfir terme pral.n m es pórfido  en porphyr  
2782 enginyeria del terreny i cartogràfica ca porosimetria terme pral.n f es porosimetría  en porosimetry  
2783 enginyeria del terreny i cartogràfica ca porositat terme pral.n f es porosidad  en porosity  
2784 enginyeria del terreny i cartogràfica ca porositat eficaç terme pral.n f es porosidad eficaz  en effective porosity  
2785 enginyeria marítima ca port terme pral.n m es puerto  en harbour  en port  
2786 enginyeria marítima ca port comercial terme pral.n m es puerto comercial  en commercial port  en trading port  
2787 enginyeria marítima ca port d'interès general terme pral.n m es puerto de interés general  
2788 enginyeria del transport ca port de muntanya terme pral.n m es puerto de montaña  en col  
2789 enginyeria marítima ca port esportiu terme pral.n m es puerto deportivo  en marina  
2790 enginyeria marítima ca port illa terme pral.n m es puerto isla  
2791 enginyeria marítima ca port natural terme pral.n m es puerto natural  en natural harbour  
2792 enginyeria marítima ca port pesquer terme pral.n m es puerto pesquero  en fishing port  
2793 enginyeria de la construcció ca pòrtic terme pral.n m es pórtico  en portal frame  
2794 enginyeria del transport ca pòrtic terme pral.n m es pórtico  en arched catenary support  en portal structure  
2795 enginyeria del transport ca pòrtic de senyalització terme pral.n m es pórtico de señalización  en gantry  
2796 enginyeria de la construcció ca pòrtic espacial terme pral.n m es pórtico espacial  en spatial frame  en three-dimensional frame  
2797 enginyeria de la construcció ca pòrtic pla terme pral.n m es pórtico plano  en two-dimensional frame  
2798 enginyeria sanitària i ambiental ca postulats de Hazen terme pral.n m pl es postulados de Hazen  en Hazen postulates  
2799 enginyeria sanitària i ambiental ca potabilització terme pral.n f es potabilización  en water treatment  
2800 enginyeria hidràulica ca potamologia terme pral.n f es potamología  en potamology  
2801 enginyeria hidràulica ca potència hidràulica terme pral.n f es potencia hidráulica  en hydraulic power  
2802 enginyeria sanitària i ambiental ca potencial d'escalfament global terme pral.n m es potencial de calentamiento global  en global warming potential  
2803 enginyeria marítima ca potencial de velocitat terme pral.n m es potencial de velocidad  en velocity potential  
2804 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pou terme pral.n m es pozo  en well  
2805 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pou artesià terme pral.n m es pozo artesiano  en artesian well  
2806 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pou de drenatge terme pral.n m es pozo de drenaje  en drainage well  
2807 enginyeria de la construcció ca pou de fonamentació terme pral.n m es pozo de cimentación  en pier  
2808 enginyeria hidràulica ca pou de plomada terme pral.n m es pozo de plomada  en gauging well  
2809 enginyeria hidràulica ca pou de registre terme pral.n m es pozo de registro  en monitoring well  
2810 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pou parcialment penetrant terme pral.n m ca pou incomplet sin. compl.n m es pozo parcialmente penetrante  en partially penetrating well  
2811 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pou obert terme pral.n m es pozo abierto  en wellhole  
2812 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pou surgent terme pral.n m es pozo surgente  en flowing well  
2813 enginyeria del transport ca preavís terme pral.n m es preaviso  
2814 enginyeria del terreny i cartogràfica ca precàrrega terme pral.n f es precarga  en pre-loading  
2815 enginyeria del transport ca precaució terme pral.n f es precaución  en speed limiting  
2816 enginyeria hidràulica ca precipitació terme pral.n f es precipitación  en precipitation  
2817 enginyeria hidràulica ca precipitació terme pral.n f es precipitación  en precipitation  
2818 enginyeria hidràulica ca precipitació areal terme pral.n f ca precipitació zonal sin. compl.n f es precipitación areal  en areal precipitation  
2819 enginyeria sanitària i ambiental ca precipitador electrostàtic terme pral.n m es precipitador electrostático  en electrostatic precipitator  
2820 enginyeria sanitària i ambiental ca precloració terme pral.n f es precloración  en prechlorination  
2821 enginyeria del terreny i cartogràfica ca precursor terme pral.n m es precursor  en precursor  
2822 enginyeria marítima ca predicció d'onatge terme pral.n f es predicción de oleaje  en wave forecasting  
2823 enginyeria de la construcció ca prefabricació terme pral.n f es prefabricación  en prefabrication  
2824 enginyeria de la construcció ca prellosa terme pral.n f es prelosa  
2825 enginyeria del transport ca premarcatge terme pral.n m es premarcado  en pre-marking  
2826 enginyeria hidràulica ca presa terme pral.n f es presa  en dam  
2827 enginyeria hidràulica ca presa alleugerida terme pral.n f es presa aligerada  en hollow dam  
2828 enginyeria hidràulica ca presa amb diafragma terme pral.n f ca presa amb pantalla sin. compl.n f es presa con diafragma  es presa de pantalla  en decked embankment dam  
2829 enginyeria hidràulica ca presa arc-gravetat terme pral.n f es presa arco-gravedad  en arch-gravity dam  
2830 enginyeria hidràulica ca presa d'arc terme pral.n f es presa de arco  en arch dam  
2831 enginyeria hidràulica ca presa d'escullera terme pral.n f es presa de escollera  en rockfill dam  
2832 enginyeria hidràulica ca presa de contraforts terme pral.n f es presa de contrafuertes  en buttress dam  
2833 enginyeria hidràulica ca presa de fàbrica terme pral.n f es presa de fábrica  en masonry dam  
2834 enginyeria hidràulica ca presa de gravetat terme pral.n f es presa de gravedad  en gravity dam  
2835 enginyeria hidràulica ca presa de materials solts terme pral.n f es presa de materiales sueltos  en embankment dam  
2836 enginyeria hidràulica ca presa de terra terme pral.n f es presa de tierra  en earth dam  
2837 enginyeria hidràulica ca presa de volta terme pral.n f es presa de bóveda  en dome dam  
2838 enginyeria hidràulica ca presa de voltes múltiples terme pral.n f es presa de bóvedas múltiples  en multiple dome dam  
2839 enginyeria hidràulica ca presa heterogènia terme pral.n f es presa heterogénea  en heterogeneous dam  
2840 enginyeria hidràulica ca presa homogènia terme pral.n f es presa homogénea  en homogeneous dam  
2841 enginyeria hidràulica ca presa inflable terme pral.n f es presa hinchable  en inflatable dam  
2842 enginyeria del transport ca presenyalització terme pral.n f es preseñalización  en system of advance direction signs  en system of advance guide signs  
2843 enginyeria hidràulica ca pressió terme pral.n f es presión  en pressure  
2844 enginyeria hidràulica ca pressió absoluta terme pral.n f es presión absoluta  en absolute pressure  
2845 enginyeria hidràulica ca pressió atmosfèrica terme pral.n f es presión atmosférica  en atmospheric pressure  
2846 enginyeria hidràulica ca pressió d'estancament terme pral.n f es presión de estancamiento  en stagnation pressure  
2847 enginyeria hidràulica ca pressió de vapor terme pral.n f es presión de vapor  en vapor pressure  
2848 enginyeria hidràulica ca pressió dinàmica terme pral.n f ca pressió de velocitat sin. compl.n f es presión dinámica  en dynamic pressure  
2849 enginyeria hidràulica ca pressió hidrostàtica terme pral.n f ca pressió estàtica sin. compl.n f es presión estática  es presión hidrostática  en hydrostatic pressure  
2850 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pressió geostàtica terme pral.n f ca pressió litostàtica sin. compl.n f es presión geostática  es presión litostática  en geostatic pressure  en lithostatic pressure  
2851 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pressió intersticial terme pral.n f es presión intersticial  en pore water pressure  
2852 enginyeria hidràulica ca pressió relativa terme pral.n f es presión relativa  en relative pressure  
2853 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pressiòmetre terme pral.n m es presiómetro  en pressuremeter  
2854 enginyeria del transport ca préstec terme pral.n m es préstamo  en borrow pit  
2855 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pretall terme pral.n m es precorte  en preshear blasting  en presplitting  
2856 enginyeria del terreny i cartogràfica ca pretall mecànic terme pral.n m es precorte mecánico  
2857 enginyeria de la construcció ca pretensar terme pral.v tr es pretensar  en prestress, to  
2858 enginyeria de la construcció ca pretensatge terme pral.n m es pretensado  en prestressing  
2859 enginyeria de la construcció ca pretensatge exterior terme pral.n m es pretensado exterior  en external prestressing  
2860 enginyeria sanitària i ambiental ca pretractament terme pral.n m es pretratamiento  en pretreatment  
2861 enginyeria hidràulica ca previsió hidrològica terme pral.n f es previsión hidrológica  en hydrological forecast  
2862 enginyeria hidràulica ca principi d'Arquimedes terme pral.n m es principio de Arquímedes  en Archimedes principle  
2863 enginyeria de la construcció ca principi de Bernoulli terme pral.n m es principio de Bernoulli  en Bernoulli principle  
2864 enginyeria del transport ca principi de continuïtat terme pral.n m es principio de continuidad  en continuity principle  
2865 enginyeria del transport ca principi de llegibilitat terme pral.n m es principio de legibilidad  en legibility principle  
2866 enginyeria hidràulica ca principi de Pascal terme pral.n m es principio de Pascal  en Pascal principle  
2867 enginyeria de la construcció ca principi de Saint-Venant terme pral.n m es principio de Saint-Venant  en Saint-Venant principle  
2868 enginyeria hidràulica ca principi de Torricelli terme pral.n m es principio de Torricelli  en Torricelli principle  
2869 enginyeria del terreny i cartogràfica ca prisma terme pral.n m es prisma  en reflector  
2870 enginyeria hidràulica ca probabilitat d'excedència terme pral.n f es probabilidad de excedencia  en probability of excedence  
2871 enginyeria de la construcció ca procediments de construcció terme pral.n m pl es procedimientos de construcción  en construction procedures  
2872 enginyeria de la construcció ca producte bituminós terme pral.n m es producto bituminoso  en bituminous product  
2873 enginyeria sanitària i ambiental ca productivitat terme pral.n f es productividad  en yield  sbl Y  
2874 enginyeria marítima ca profunditat de tancament terme pral.n f ca profunditat activa sin. compl.n f es profundidad activa  es profundidad de cierre  en closure depth  
2875 enginyeria marítima ca profunditat d'abocament terme pral.n f es profundidad de vertido  en depth of discharge  
2876 enginyeria marítima ca profunditat de mescla terme pral.n f es profundidad de mezcla  en mixing depth  
2877 enginyeria marítima ca profunditat de trencament terme pral.n f es profundidad de rotura  en breaking depth  
2878 enginyeria marítima ca profunditat relativa terme pral.n f es profundidad relativa  en relative depth  
2879 enginyeria de la construcció ca programa de pretensatge terme pral.n m es programa de pretensado  
2880 enginyeria del transport ca programa estratègic d'investigació de carreteres terme pral.n m ca SHRP siglan m es programa estratégico de investigación de carreteras  es SHRP  en strategic highway research program  en SHRP  
2881 enginyeria de la construcció ca programació d'obra terme pral.n f es programación de obra  
2882 enginyeria del terreny i cartogràfica ca projecció cartogràfica terme pral.n f es proyección cartográfica  en map projection  
2883 enginyeria del terreny i cartogràfica ca projecció estereogràfica terme pral.n f es proyección estereográfica  en stereographic projection  
2884 enginyeria del terreny i cartogràfica ca projecció transversal de Mercator terme pral.n f es proyección transversal de Mercator  en transverse Mercator projection  
2885 enginyeria del terreny i cartogràfica ca projecció universal transversal de Mercator terme pral.n f ca projecció UTM sin. compl.n f ca UTM siglan f es proyección UTM  es UTM  en UTM projection  en UTM  
2886 enginyeria de la construcció ca projectista terme pral.n m, f es proyectista  en designer  
2887 enginyeria marítima ca promontori terme pral.n m es promontorio  en headland  en promontory  
2888 enginyeria marítima ca propagació d'onatge terme pral.n f es propagación de oleaje  en wave propagation  
2889 enginyeria hidràulica ca propagació de cabals terme pral.n f es propagación de caudales  en routing hydrograph  
2890 enginyeria del terreny i cartogràfica ca prospecció elèctrica terme pral.n f es prospección eléctrica  en electrical prospecting  
2891 enginyeria del terreny i cartogràfica ca prospecció electromagnètica terme pral.n f es prospección electromagnética  en electromagnetical prospecting  
2892 enginyeria del terreny i cartogràfica ca prospecció geofísica terme pral.n f es prospección geofísica  en geophysical prospecting  
2893 enginyeria del terreny i cartogràfica ca prospecció gravimètrica terme pral.n f es prospección gravimétrica  en gravimetric prospecting  
2894 enginyeria del terreny i cartogràfica ca prospecció sísmica terme pral.n f es prospección sísmica  en seismic prospecting  
2895 enginyeria marítima ca protecció de costes terme pral.n f es protección de costas  en coastal protection  
2896 enginyeria marítima ca protecció del peu terme pral.n f es protección del pie  en toe protection  
2897 enginyeria hidràulica ca prototip terme pral.n m es prototipo  en prototype  
2898 enginyeria de la construcció ca proveta terme pral.n f es probeta  en sample  en specimen  
2899 enginyeria de la construcció ca proveta cilíndrica terme pral.n f es probeta cilíndrica  en cylindrical sample  
2900 enginyeria de la construcció ca proveta cúbica terme pral.n f es probeta cúbica  en cubic sample  
2901 enginyeria de la construcció ca proveta emmotllada terme pral.n f es probeta moldeada  
2902 enginyeria de la construcció ca testimoni terme pral.n m ca proveta testimoni sin. compl.n f es testigo  en core  
2903 enginyeria hidràulica ca psicròmetre terme pral.n m es psicrómetro  en psychrometer  
2904 enginyeria marítima ca puja-i-baixa terme pral.n m es alteada  es voltejeo  en heave  
2905 enginyeria marítima ca pujada del nivell del mar terme pral.n f es subida del nivel del mar  en sea level rise  
2906 enginyeria marítima ca punt amfídrom terme pral.n m es punto anfidrómico  en amphidromic point  
2907 enginyeria marítima ca punt calent erosiu terme pral.n m es punto caliente erosivo  en erosion hot spot  
2908 enginyeria hidràulica ca punt d'estancament terme pral.n m es punto de estancamiento  en stagnation point  
2909 enginyeria del transport ca punt d'estovament terme pral.n m ca temperatura d'anell i bola sin. compl.n f es punto de reblandecimiento  es temperatura de anillo y bola  en ring and ball temperature  en softening point  
2910 enginyeria del transport ca punt d'inflamació terme pral.n m es punto de inflamación  en flash point  
2911 enginyeria del transport ca punt de conflicte terme pral.n m es punto de conflicto  en conflict point  
2912 enginyeria del transport ca punt de decisió terme pral.n m es punto de decisión  en decision point  
2913 enginyeria del transport ca punt de fragilitat de Fraass terme pral.n m es punto de fragilidad de Fraass  en Fraass brittle point  
2914 enginyeria hidràulica ca punt de funcionament terme pral.n m es punto de funcionamiento  en duty point  en working point  
2915 enginyeria hidràulica ca punt de rosada terme pral.n m es punto de rocío  en dewpoint  
2916 enginyeria sanitària i ambiental ca punt de ruptura terme pral.n m es punto de ruptura  en break point  
2917 enginyeria del transport ca tram de concentració d'accidents terme pral.n m ca punt negre sin. compl.n m es punto negro  es tramo de concentración de accidentes  en black spot  en high accident location  
2918 enginyeria del transport ca punta terme pral.n f es punta  en merge nose  
2919 enginyeria de la construcció ca puntal terme pral.n m es puntal  en post-shore  en prop  en shore  
2920 enginyeria marítima ca puntal de la caixa flotant terme pral.n m es puntal del cajón flotante  en caisson depth  
2921 enginyeria del transport ca pupitre de comandament terme pral.n m es pupitre de mando  en interlocking frame  
2922 enginyeria de la construcció ca putzolana terme pral.n f es puzolana  en pozzolana  en pozzuolana  
2923 enginyeria del transport ca quadre terme pral.n m es cuadro  en panel  
2924 enginyeria sanitària i ambiental ca qualitat acústica terme pral.n f es calidad acústica  
2925 enginyeria de la construcció ca quantia d'armadura terme pral.n f es cuantía de armadura  en amount of reinforcement  
2926 enginyeria de la construcció ca quantia d'armadura geomètrica mínima terme pral.n f es cuantía de armadura geométrica mínima  en minimum amount of reinforcement  
2927 enginyeria de la construcció ca quantia d'armadura mecànica mínima terme pral.n f es cuantía de armadura mecánica mínima  en minimum amount of reinforcement  
2928 enginyeria del terreny i cartogràfica ca quarsita terme pral.n f es cuarcita  en quartzite  
2929 enginyeria del terreny i cartogràfica ca quarsita terme pral.n f es cuarcita  en quartzite  
2930 enginyeria sanitària i ambiental ca quimiòstat terme pral.n m es quimiostato  en chemostat  
2931 enginyeria de la construcció ca quitrà terme pral.n m es alquitrán  en tar  
2932 enginyeria hidràulica ca rabeig terme pral.n m es remanso  en backwater  
2933 enginyeria del terreny i cartogràfica ca radar d'obertura sintètica terme pral.n m ca SAR siglan m es radar de abertura sintética  es SAR  en synthetic aperture radar  en SAR  
2934 enginyeria hidràulica ca radar meteorològic terme pral.n m es radar meteorológico  en meteorological radar  
2935 enginyeria del terreny i cartogràfica ca radi d'influència terme pral.n m es radio de influencia  en radius of influence  
2936 enginyeria de la construcció ca radi de gir terme pral.n m es radio de giro  en radius of rotation  
2937 enginyeria hidràulica ca radi hidràulic terme pral.n m es radio hidráulico  en hydraulic radius  
2938 enginyeria del terreny i cartogràfica ca radiació terme pral.n f es radiación  en radiation  
2939 enginyeria hidràulica ca radiació solar terme pral.n f es radiación solar  en solar radiation  
2940 enginyeria marítima ca rafal terme pral.n m es tinglado  en shed  
2941 enginyeria marítima ca raig terme pral.n m es chorro  en jet  
2942 enginyeria marítima ca raig amb flotabilitat terme pral.n m es chorro con flotabilidad  en buoyant jet  
2943 enginyeria del transport ca ramal terme pral.n m es ramal  en connector road  en ramp  
2944 enginyeria del transport ca ramal directe terme pral.n m es ramal directo  en directional ramp  
2945 enginyeria del transport ca ramal semidirecte terme pral.n m es ramal semidirecto  
2946 enginyeria hidràulica ca rambla terme pral.n f es rambla  en intermittent stream  en wadi  
2947 enginyeria del transport ca rampa terme pral.n f es rampa  en ramp  en slope  
2948 enginyeria del transport ca raqueta terme pral.n f es cayado  
2949 enginyeria del transport ca raqueta terme pral.n f es raqueta  en avoiding line  en loop line  
2950 enginyeria del terreny i cartogràfica ca rasa terme pral.n f es zanja  en ditch  
2951 enginyeria sanitària i ambiental ca rasa d'infiltració terme pral.n f es zanja de infiltración  en disposal trench  
2952 enginyeria marítima ca rasa submarina terme pral.n f es zanja submarina  en submarine trench  
2953 enginyeria de la construcció ca rasadora terme pral.n f es zanjadora  en scraper  
2954 enginyeria del transport ca rasant terme pral.n f es rasante  en gradient  en slope  
2955 enginyeria de la construcció ca reacció terme pral.n f es reacción  en reaction  
2956 enginyeria del transport ca reacció del material terme pral.n f es reacción del material  en surging action of the vehicles  
2957 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor terme pral.n m es reactor  en reactor  
2958 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor aeròbic terme pral.n m es reactor aeróbico  en aerobic reactor  
2959 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor anaeròbic terme pral.n m es reactor anaeróbico  en anaerobic reactor  
2960 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor biològic terme pral.n m es reactor biológico  en biological reactor  
2961 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor continu terme pral.n m es reactor continuo  en continuous flow reactor  
2962 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor de flux en pistó terme pral.n m es reactor de flujo en pistón  en plug flow reactor  
2963 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor de mescla completa terme pral.n m es reactor de mezcla completa  en complete mix reactor  
2964 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor de mescla ràpida terme pral.n m es reactor de mezcla rápida  en rapid mix reactor  
2965 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor discontinu terme pral.n m ca reactor seqüencial sin. compl.n m es reactor discontinuo  es reactor secuencial  en batch reactor  en sequential batch reactor  
2966 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor ideal terme pral.n m es reactor ideal  en ideal reactor  
2967 enginyeria sanitària i ambiental ca reactor real terme pral.n m es reactor real  en full scale reactor  
2968 enginyeria del transport ca reble terme pral.n m es recebo  en fines for waterbound macadam  
2969 enginyeria del transport ca rebliment terme pral.n m es relleno todo uno  en filling  
2970 enginyeria sanitària i ambiental ca rebliment terme pral.n m es relleno  en medium  
2971 enginyeria de la construcció ca rebló terme pral.n m es roblón  en rivet  
2972 enginyeria sanitària i ambiental ca rebuig terme pral.n m es rechazo  en residue  
2973 enginyeria sanitària i ambiental ca rebuig terme pral.n m es rechazo  en retentate  
2974 enginyeria del transport ca rec terme pral.n m es caz  en curved channel  
2975 enginyeria hidràulica ca rec major terme pral.n m es canal principal  en main channel  
2976 enginyeria sanitària i ambiental ca recarbonatació terme pral.n f es recarbonatación  en recarbonation  
2977 enginyeria del terreny i cartogràfica ca recàrrega terme pral.n f es recarga  en recharge  
2978 enginyeria sanitària i ambiental ca reciclatge terme pral.n m es reciclaje  en recycling  
2979 enginyeria sanitària i ambiental ca reciclatge terme pral.n m
2980 enginyeria sanitària i ambiental ca recirculació terme pral.n f es recirculación  en recycling  
2981 enginyeria del terreny i cartogràfica ca recobriment terme pral.n m es recubrimiento  en overburden  
2982 enginyeria sanitària i ambiental ca recollida selectiva terme pral.n f es recogida selectiva  en separate collection  
2983 enginyeria de la construcció ca recolzament terme pral.n m es apoyo  en support  
2984 enginyeria de la construcció ca recolzament articulat terme pral.n m es apoyo articulado  en hinged support  
2985 enginyeria de la construcció ca recolzament encastat terme pral.n m es apoyo empotrado  en fixed support  
2986 enginyeria de la construcció ca recolzament lliscant terme pral.n m es apoyo deslizante  en slider  
2987 enginyeria de la construcció ca recolzament simple terme pral.n m es apoyo simple  en simple support  
2988 enginyeria del transport ca recorregut terme pral.n m es recorrido  en route  
2989 enginyeria del transport ca rectificació terme pral.n f es rectificación  en rectification  
2990 enginyeria del transport ca reculada terme pral.n f es retranqueo  en offset  en shift  
2991 enginyeria marítima ca reculada terme pral.n f es retranqueo  
2992 enginyeria sanitària i ambiental ca recuperació terme pral.n f es recuperación  en recovery  
2993 enginyeria hidràulica ca recursos hidràulics terme pral.n m pl ca recursos hídrics sin. compl.n m pl es recursos hidráulicos  es recursos hídricos  en hydraulic resources  en water resources  
2994 enginyeria hidràulica ca recursos regulables terme pral.n m pl es recursos regulables  
2995 enginyeria hidràulica ca recursos regulables actuals terme pral.n m pl es recursos regulables actuales  
2996 enginyeria hidràulica ca recursos regulables possibles terme pral.n m pl es recursos regulables posibles  
2997 enginyeria marítima ca redistribució de sorra en platja seca terme pral.n f es redistribución de arena en playa seca  en scraping  
2998 enginyeria sanitària i ambiental ca reducció en origen terme pral.n f es reducción en origen  en source reduction  
2999 enginyeria del terreny i cartogràfica ca reflectometria en el domini del temps terme pral.n f ca TDR siglan f es reflectometría en el dominio del tiempo  es TDR  en time-domain reflectometry  en TDR  
3000 enginyeria marítima ca reflexió de l'onatge terme pral.n f es reflexión del oleaje  en wave reflection  
3001 enginyeria del transport ca reforç terme pral.n m es refuerzo  en strengthening  
3002 enginyeria de la construcció ca reforç estructural terme pral.n m es refuerzo estructural  en structural strengthening  
3003 enginyeria marítima ca refracció de l'onatge terme pral.n f es refracción del oleaje  en wave refraction  
3004 enginyeria del transport ca reg terme pral.n m es riego  en coat  en spraying  en surface dressing  
3005 enginyeria hidràulica ca regatge terme pral.n m es riego  en irrigation  en watering  
3006 enginyeria hidràulica ca regatge gota a gota terme pral.n m ca regatge per degoteig sin. compl.n m es riego por goteo  en drip irrigation  en trickle irrigation  
3007 enginyeria hidràulica ca regatge per aspersió terme pral.n m es riego por aspersión  en sprinkler irrigation  
3008 enginyeria hidràulica ca regatge per gravetat terme pral.n m es riego por gravedad  en gravity irrigation  
3009 enginyeria sanitària i ambiental ca regeneració terme pral.n f es regeneración  en regeneration  
3010 enginyeria sanitària i ambiental ca regeneració ambiental terme pral.n f ca restauració ambiental sin. compl.n f es regeneración ambiental  es restauración ambiental  en environmental restoration  
3011 enginyeria sanitària i ambiental ca regeneració d'aigua terme pral.n f es regeneración de agua  en water reclamation  
3012 enginyeria hidràulica ca règim crític terme pral.n m es régimen crítico  en critical flow  en critical regime  
3013 enginyeria marítima ca règim d'onatge terme pral.n m es régimen de oleaje  en wave climate  
3014 enginyeria marítima ca règim de temporals terme pral.n m es régimen de temporales  en extreme wave climate  
3015 enginyeria hidràulica ca règim espacialment variat terme pral.n m es régimen espacialmente variado  en spatially varied flow  
3016 enginyeria hidràulica ca règim permanent terme pral.n m ca règim estacionari sin. compl.n m es régimen permanente  en steady flow  
3017 enginyeria hidràulica ca règim fluvial terme pral.n m es régimen fluvial  en river regime  
3018 enginyeria hidràulica ca règim gradualment variat terme pral.n m es régimen gradualmente variado  en gradually varied flow  
3019 enginyeria hidràulica ca règim hidràulic terme pral.n m es régimen hidráulico  en hydraulic regime  
3020 enginyeria hidràulica ca règim natural terme pral.n m es régimen natural  en natural flow  
3021 enginyeria hidràulica ca règim no permanent terme pral.n m ca règim no estacionari sin. compl.n m ca règim transitori sin. compl.n m es régimen no permanente  en unsteady flow  
3022 enginyeria hidràulica ca règim ràpidament variat terme pral.n m es régimen rápidamente variado  en rapidly varied flow  
3023 enginyeria hidràulica ca règim real terme pral.n m es régimen real  en actual flow  
3024 enginyeria hidràulica ca règim turbulent intermedi terme pral.n m es régimen turbulento intermedio  en transition turbulent flow  
3025 enginyeria hidràulica ca règim turbulent llis terme pral.n m es régimen turbulento liso  en smooth turbulent flow  
3026 enginyeria hidràulica ca règim turbulent rugós terme pral.n m es régimen turbulento rugoso  
3027 enginyeria hidràulica ca règim uniforme terme pral.n m es régimen uniforme  en uniform flow  
3028 enginyeria hidràulica ca règim variable terme pral.n m es régimen variable  en unsteady flow  
3029 enginyeria marítima ca registre d'onatge terme pral.n m es registro de oleaje  en wave record  
3030 enginyeria del terreny i cartogràfica ca registre de sondeig terme pral.n m es registro de sondeo  en drill log  
3031 enginyeria marítima ca regla de Bruun terme pral.n f es regla de Bruun  en Bruun rule  
3032 enginyeria del transport ca regla del dècim terme pral.n f es regla del décimo  en one-tenth rule  
3033 enginyeria del transport ca reglament de circulació terme pral.n m es reglamento de circulación  en traffic regulations  
3034 enginyeria marítima ca regle de marea terme pral.n m es regla de marea  es staff gauge  
3035 enginyeria del transport ca regle mòbil terme pral.n m es regla móvil  en straight edge  
3036 enginyeria de la construcció ca reglista terme pral.n m, f es reglista  en screeding contractor  
3037 enginyeria hidràulica ca regueró terme pral.n m ca reguerall sin. compl.n m ca reguerol sin. compl.n m es regato  es reguera  en irrigation ditch  
3038 enginyeria hidràulica ca regulació terme pral.n f es regulación  en regulation  
3039 enginyeria del transport ca regulació de la circulació terme pral.n f es regulación de la circulación  en regulation of traffic  
3040 enginyeria del transport ca regulació del trànsit terme pral.n f es regulación del tráfico  en traffic regulation  
3041 enginyeria hidràulica ca regulador terme pral.n m es regulador  en regulator  
3042 enginyeria del transport ca regulador accionat terme pral.n m es regulador accionado  en fully actuated controller  en under vehicle actuation controller  
3043 enginyeria del transport ca regulador de temps fixos terme pral.n m es regulador de tiempos fijos  en pre-determined fixed times controller  en pretimed controller  
3044 enginyeria del transport ca regulador de temps variables terme pral.n m es regulador de tiempos variables  en variable times controller  
3045 enginyeria del transport ca regulador semafòric terme pral.n m es regulador semafórico  en traffic signal controller  
3046 enginyeria del transport ca regulador semiaccionat terme pral.n m es regulador semiaccionado  en semiactuated controller  
3047 enginyeria del transport ca regularitat superficial terme pral.n f es regularidad superficial  en evenness  
3048 enginyeria de la construcció ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  en rehabilitation  
3049 enginyeria de la construcció ca rehabilitació terme pral.n f es habilitación  en rehabilitation  
3050 enginyeria sanitària i ambiental ca reixa terme pral.n f es reja  en bar rack  
3051 enginyeria de la construcció ca relació aigua-ciment terme pral.n f es relación agua-cemento  en water-cement ratio  
3052 enginyeria del transport ca relació de columna terme pral.n f es relación de columna  en platoon ratio  
3053 enginyeria marítima ca relació de dispersió terme pral.n f es relación de dispersión  en dispersion relationship  
3054 enginyeria de la construcció ca relaxació de l'acer terme pral.n f es relajación del acero  en relaxation of steel  
3055 enginyeria del transport ca relleix terme pral.n m es berma  en bench  
3056 enginyeria sanitària i ambiental ca remineralització terme pral.n f es remineralización  en remineralization  
3057 enginyeria marítima ca remunta terme pral.n f es remontamiento  en swash  
3058 enginyeria del transport ca renovació de la via terme pral.n f es renovación de la vía  en renewal of the track  en track relaying  
3059 enginyeria del transport ca renovació superficial terme pral.n f es renovación superficial  en retread process  en retreading  
3060 enginyeria sanitària i ambiental ca rentador per via seca terme pral.n m es lavador por vía seca  en dry scrubber  
3061 enginyeria sanitària i ambiental ca rentador per via semiseca terme pral.n m es lavador por vía semiseca  en spray absorber  en spray dryer  
3062 enginyeria sanitària i ambiental ca rentatge a contracorrent terme pral.n m es lavado a contracorriente  en backwashing  
3063 enginyeria de la construcció ca reologia terme pral.n f es reología  en rheology  
3064 enginyeria del transport ca reòmetre de biga a flexió terme pral.n m es reómetro de viga a flexión  en bending beam rheometer  
3065 enginyeria del transport ca reòmetre de tall directe terme pral.n m es reómetro de corte directo  en dynamic shear rheometer  
3066 enginyeria del transport ca reperfilatge terme pral.n m es reperfilado  en grading  
3067 enginyeria de la construcció ca replanteig terme pral.n m es replanteo  en laying out  en setting out  
3068 enginyeria del terreny i cartogràfica ca rèplica terme pral.n f es réplica  en aftershock  
3069 enginyeria del transport ca reposició terme pral.n f es reposición  en replacement  
3070 enginyeria del terreny i cartogràfica ca reptació terme pral.n f es reptación  en creep  
3071 enginyeria marítima ca rerepaís terme pral.n m es hinterland  en hinterland  
3072 enginyeria hidràulica ca resclosa terme pral.n f es azud  es esclusa  en small dam  en weir  
3073 enginyeria del terreny i cartogràfica ca reserva terme pral.n f es reserva  en reserve  en storage  
3074 enginyeria hidràulica ca resguard terme pral.n m es resguardo  en freeboard  
3075 enginyeria sanitària i ambiental ca residu terme pral.n m es residuo  en waste  
3076 enginyeria sanitària i ambiental ca residu de construcció terme pral.n m es residuo de construcción  en construction waste  
3077 enginyeria sanitària i ambiental ca residu de demolició terme pral.n m es residuo de demolición  en demolition waste  
3078 enginyeria sanitària i ambiental ca residu especial terme pral.n m es residuo peligroso  en hazardous waste  
3079 enginyeria sanitària i ambiental ca residu explosiu terme pral.n m es residuo explosivo  en explosive waste  
3080 enginyeria sanitària i ambiental ca residu industrial terme pral.n m es residuo industrial  en industrial waste  
3081 enginyeria sanitària i ambiental ca residu inert terme pral.n m es residuo inerte  en inert waste  
3082 enginyeria sanitària i ambiental ca residu municipal terme pral.n m es residuo municipal  es residuo urbano  en municipal solid waste  
3083 enginyeria sanitària i ambiental ca residu no especial terme pral.n m es residuo no especial  en non-special waste  
3084 enginyeria del transport ca residu per destil·lació terme pral.n m es residuo por destilación  en residue and oil distillate by distillation  
3085 enginyeria sanitària i ambiental ca residu radioactiu terme pral.n m es residuo radiactivo  en radioactive waste  
3086 enginyeria sanitària i ambiental ca residu sanitari terme pral.n m es residuo sanitario  en hospital waste  
3087 enginyeria sanitària i ambiental ca residu secundari terme pral.n m es residuo secundario  en secondary waste  
3088 enginyeria de la construcció ca resina terme pral.n f es resina  en resin  
3089 enginyeria sanitària i ambiental ca resina de bescanvi iònic terme pral.n f es resina de intercambio iónico  en ion exchange resin  
3090 enginyeria de la construcció ca resina epoxi terme pral.n f es resina epoxi  en epoxy resin  
3091 enginyeria de la construcció ca resistència terme pral.n f es resistencia  en strength  
3092 enginyeria del transport ca resistència a l'avanç terme pral.n f es resistencia al avance  en resistance to forward motion  
3093 enginyeria de la construcció ca resistència a la compressió uniaxial terme pral.n f es resistencia a la compresión uniaxial  en uniaxial compressive strength  
3094 enginyeria del terreny i cartogràfica ca resistència a volum constant terme pral.n f es resistencia a volumen constante  en constant volume shear strength  
3095 enginyeria del transport ca resistència al lliscament terme pral.n f es resistencia al deslizamiento  en braking-force  en friction  en sideway force  en skid resistance  
3096 enginyeria del transport ca resistència al rodolament terme pral.n f es resistencia a la rodadura  en rolling resistance  
3097 enginyeria de la construcció ca resistència característica terme pral.n f es resistencia característica  en characteristic strength  
3098 enginyeria de la construcció ca resistència de càlcul terme pral.n f es resistencia de cálculo  en design strength  
3099 enginyeria del transport ca resistència de l'aire terme pral.n f es resistencia del aire  en air resistance  
3100 enginyeria del transport ca resistència de la rampa terme pral.n f es resistencia de la rampa  en resistance of the grade  en resistance of the gradient  
3101 enginyeria de la construcció ca resistència de materials terme pral.n f es resistencia de materiales  en strength of materials  
3102 enginyeria del terreny i cartogràfica ca resistència de pic terme pral.n f es resistencia de pico  en peak shear strength  
3103 enginyeria de la construcció ca resistència mitjana terme pral.n f es resistencia media  en average strength  
3104 enginyeria del terreny i cartogràfica ca resistència no drenada terme pral.n f es resistencia no drenada  en undrained shear strength  
3105 enginyeria del terreny i cartogràfica ca resistència residual terme pral.n f es resistencia residual  en residual strength  
3106 enginyeria de la construcció ca resposta estructural terme pral.n f es respuesta estructural  en structural response  
3107 enginyeria marítima ca ressaca terme pral.n f es resaca  en undertow  
3108 enginyeria marítima ca ressalt de l'onatge terme pral.n m es resalto del oleaje  en bore  
3109 enginyeria hidràulica ca ressalt hidràulic terme pral.n m es resalto hidráulico  en hydraulic jump  
3110 enginyeria marítima ca ressonància terme pral.n f es resonancia  en resonance  
3111 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ressonància magnètica terme pral.n f es resonancia magnética  en magnetic resonance  
3112 enginyeria hidràulica ca ressurgència terme pral.n f es resurgencia  en resurgence  
3113 enginyeria marítima ca ressuspensió terme pral.n f es resuspensión  en resuspension  
3114 enginyeria del terreny i cartogràfica ca restitució terme pral.n f es restitución  en restitution  
3115 enginyeria hidràulica ca retorn terme pral.n m es retorno  
3116 enginyeria de la construcció ca retracció terme pral.n f es retracción  en shrinkage  
3117 enginyeria marítima ca retrocés de la costa terme pral.n m es retroceso de la costa  en beach retreat  
3118 enginyeria del terreny i cartogràfica ca retroexcavadora terme pral.n f es retroexcavadora  en backhoe  
3119 enginyeria del transport ca retroreflectància terme pral.n f es retrorreflectancia  en retroreflectivity  
3120 enginyeria del transport ca retroreflector terme pral.n m es captafaros  es retrorreflector  en retroreflector  
3121 enginyeria sanitària i ambiental ca reutilització d'aigua terme pral.n f es reutilización de agua  en water reuse  
3122 enginyeria sanitària i ambiental ca reutilització d'un residu terme pral.n f es reutilización de un residuo  en waste reutilization  
3123 enginyeria del terreny i cartogràfica ca revestiment terme pral.n m es revestimiento  en lining  
3124 enginyeria hidràulica ca revestiment terme pral.n m es revestimiento  en rendering  
3125 enginyeria del transport ca revolt terme pral.n m es curva  en bend  
3126 enginyeria de la construcció ca revoltó terme pral.n m es bovedilla  en flooring block  en long hollow brick  
3127 enginyeria hidràulica ca ribera terme pral.n f es ribera  en bank  en riverside  
3128 enginyeria hidràulica ca riera terme pral.n f es arroyo  en stream  
3129 enginyeria hidràulica ca rierol terme pral.n m es arroyo  en brook  
3130 enginyeria de la construcció ca rigidesa terme pral.n f es rigidez  en stiffness  
3131 enginyeria del transport ca rigola terme pral.n f es rigola  en edge channel  
3132 enginyeria de la construcció ca trava terme pral.n f ca riosta sin. compl.n f es arriostramiento  en sway bracing  
3133 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ripabilitat terme pral.n f es ripabilidad  en rippability  
3134 enginyeria sanitària i ambiental ca risc ambiental terme pral.n m es riesgo ambiental  en environmental risk  
3135 enginyeria marítima ca risc d'excedència terme pral.n m es riesgo de excedencia  en risk of excedence  
3136 enginyeria del terreny i cartogràfica ca risc sísmic terme pral.n m es riesgo sísmico  en seismic risk  
3137 enginyeria hidràulica ca riu terme pral.n m es río  en river  
3138 enginyeria hidràulica ca riuada terme pral.n f es avenida  en flood  
3139 enginyeria del terreny i cartogràfica ca RMR terme pral.n m es RMR  en RMR  en rock mass rating  
3140 enginyeria del terreny i cartogràfica ca roca terme pral.n f es roca  en rock  
3141 enginyeria del terreny i cartogràfica ca roca mare terme pral.n f ca roca fresca sin. compl.n f es roca madre  en fresh rock  
3142 enginyeria del terreny i cartogràfica ca roca matriu terme pral.n f es roca intacta  en intact rock  
3143 enginyeria hidràulica ca roda hidràulica terme pral.n f es rueda hidráulica  en hydraulic wheel  
3144 enginyeria del transport ca rodera terme pral.n f es rodera  en rut  
3145 enginyeria hidràulica ca rodet terme pral.n m ca rotor sin. compl.n m es rodete  en runner  
3146 enginyeria marítima ca rompent d'esquitxada terme pral.n m es rompiente de rocío  en spilling breaker  
3147 enginyeria marítima ca rompent d'inflament terme pral.n m es rompiente por hinchazón  en surging breaker  
3148 enginyeria marítima ca rompent de cabussada terme pral.n m es rompiente de voluta  en plunging breaker  
3149 enginyeria marítima ca rompent de col·lapse terme pral.n m es rompiente por colapso  en collapsing breaker  
3150 enginyeria marítima ca rosa d'onatge terme pral.n f es rosa de oleaje  en wave rose  
3151 enginyeria hidràulica ca rosada terme pral.n f es rocío  en dew  
3152 enginyeria del transport ca rotonda terme pral.n f es glorieta  en roundabout  
3153 enginyeria del transport ca rotonda a diferent nivell terme pral.n f es glorieta a distinto nivel  en two bridge roundabout  
3154 enginyeria del transport ca rotonda doble terme pral.n f es glorieta doble  en double roundabout  
3155 enginyeria del transport ca rotonda partida terme pral.n f es glorieta partida  en split roundabout  
3156 enginyeria marítima ca rotor de Savonius terme pral.n m es rotor de Savonius  en Savonius rotor  
3157 enginyeria de la construcció ca ròtula terme pral.n f es rótula  en hinge  
3158 enginyeria de la construcció ca ròtula plàstica terme pral.n f es rótula plástica  en plastic hinge  
3159 enginyeria marítima ca vehicle de control remot terme pral.n m ca ROV siglan m es vehículo de control remoto  es ROV  en remote operating vehicle  en ROV  
3160 enginyeria del terreny i cartogràfica ca RQD terme pral.n f es RQD  en rock quality designation  en RQD  
3161 enginyeria del terreny i cartogràfica ca rugositat terme pral.n f es rugosidad  en roughness  
3162 enginyeria hidràulica ca rugositat terme pral.n f es rugosidad  en roughness  
3163 enginyeria hidràulica ca rugositat absoluta terme pral.n f es rugosidad absoluta  en absolute roughness  
3164 enginyeria marítima ca rugositat aparent del sediment terme pral.n f es rugosidad aparente del sedimento  en sediment apparent rugosity  
3165 enginyeria marítima ca rugositat del fons terme pral.n f es rugosidad del fondo  en bottom rugosity  
3166 enginyeria marítima ca rugositat del sediment terme pral.n f es rugosidad del sedimento  en sediment rugosity  
3167 enginyeria hidràulica ca rugositat relativa terme pral.n f es rugosidad relativa  en relative roughness  
3168 enginyeria de la construcció ca runa terme pral.n f es escombros  en rubble  
3169 enginyeria de la construcció ca ruptura terme pral.n f es rotura  en failure  
3170 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ruptura circular terme pral.n f es rotura circular  en circular failure  
3171 enginyeria del transport ca ruptura d'una emulsió terme pral.n f es rotura de una emulsión  en emulsion breaking  
3172 enginyeria de la construcció ca ruptura dúctil terme pral.n f es rotura dúctil  en ductile failure  
3173 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ruptura en falca terme pral.n f es rotura en cuña  en wedge failure  
3174 enginyeria de la construcció ca ruptura fràgil terme pral.n f es rotura frágil  en brittle failure  
3175 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ruptura múltiple terme pral.n f es rotura múltiple  en multiple failure  
3176 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ruptura per bolcada terme pral.n f es rotura por vuelco  en toppling failure  
3177 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ruptura plana terme pral.n f es rotura planar  en plane failure  
3178 enginyeria del terreny i cartogràfica ca ruptura progressiva terme pral.n f es rotura progresiva  en progressive failure  
3179 enginyeria de la construcció ca sabata terme pral.n f es zapata  en footing  
3180 enginyeria de la construcció ca sabata aïllada terme pral.n f es zapata aislada  en pillar footing  
3181 enginyeria de la construcció ca sabata combinada terme pral.n f es zapata combinada  en combined footing  
3182 enginyeria de la construcció ca sabata contínua terme pral.n f es zapata corrida  en spread footing  
3183 enginyeria del transport ca sabata de fre terme pral.n f es zapata de freno  en brake-shoe insert  
3184 enginyeria de la construcció ca sabata de mitgera terme pral.n f es zapata de medianería  en cantilever footing  en strap footing  
3185 enginyeria marítima ca sac de sorra terme pral.n m es saco de arena  en sand bag  
3186 enginyeria de la construcció ca sageta terme pral.n f es flecha  en rise  en sag  
3187 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sal terme pral.n f es sal  en halite  
3188 enginyeria marítima ca salinitat terme pral.n f es salinidad  en salinity  
3189 enginyeria marítima ca salinòmetre terme pral.n m es salinómetro  en salinometer  
3190 enginyeria hidràulica ca salt d'aigua terme pral.n m ca salt sin. compl.n m es salto de agua  en waterfall  
3191 enginyeria hidràulica ca salt d'aigua fluent terme pral.n m es salto de agua fluyente  en diversion canal plant  
3192 enginyeria del transport ca salt de moltó terme pral.n m es salto de carnero  en fly-over  
3193 enginyeria hidràulica ca salt de peu de presa terme pral.n m es salto de pie de presa  en run-of-river plant  
3194 enginyeria hidràulica ca salt reversible terme pral.n m es salto reversible  en pumped storage plant  
3195 enginyeria marítima ca saltació terme pral.n f es saltación  en saltation  
3196 enginyeria sanitària i ambiental ca sanejament terme pral.n m es saneamiento  en sanitation  
3197 enginyeria sanitària i ambiental ca sanejament autònom terme pral.n m es saneamiento autónomo  en decentralized sanitation  
3198 enginyeria sanitària i ambiental ca sanejament col·lectiu terme pral.n m es saneamiento colectivo  en centralized sanitation  
3199 enginyeria del terreny i cartogràfica ca soscavació terme pral.n f ca sapa sin. compl.n f es descalce  es socavamiento  es zapa  en sapping  en scour  en undermining  
3200 enginyeria hidràulica ca saturació terme pral.n f es saturación  en saturation  
3201 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sauló terme pral.n m es jabre  en weathered granite  
3202 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sauló terme pral.n m es jabre  en weathered granite  
3203 enginyeria del transport ca SCRIM terme pral.n m es SCRIM  en SCRIM  en sideway-force coefficient routine investigation machine  
3204 enginyeria de la construcció ca secció terme pral.n f es sección  en section  
3205 enginyeria del terreny i cartogràfica ca secció completa terme pral.n f es sección completa  en full face  en full section  
3206 enginyeria hidràulica ca secció d'aforament terme pral.n f es sección de aforo  en gauging section  
3207 enginyeria hidràulica ca secció de control terme pral.n f es sección de control  en control section  
3208 enginyeria del terreny i cartogràfica ca secció de convergència terme pral.n f es sección de convergencia  en convergence array  
3209 enginyeria hidràulica ca secció mullada terme pral.n f es sección mojada  en wetted area  
3210 enginyeria del transport ca secció tipus terme pral.n f ca secció transversal tipus sin. compl.n f es sección tipo  es sección transversal tipo  en type section  
3211 enginyeria del transport ca secció transversal terme pral.n f es sección transversal  en cross section  
3212 enginyeria del transport ca seccionament terme pral.n m es seccionamiento  en sectioning  
3213 enginyeria sanitària i ambiental ca sector ambiental terme pral.n m es sector ambiental  en environmental sector  
3214 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sediment terme pral.n m es sedimento  en sediment  
3215 enginyeria marítima ca sediment cohesiu terme pral.n m es sedimento cohesivo  en cohesive sediment  
3216 enginyeria marítima ca sediment de préstec terme pral.n m es sedimento de préstamo  en borrow sediment  
3217 enginyeria marítima ca sediment natiu terme pral.n m es sedimento nativo  en native sediment  
3218 enginyeria hidràulica ca sedimentació terme pral.n f es sedimentación  en sedimentation  
3219 enginyeria del transport ca segadora terme pral.n f es segadora  en mowing equipment  
3220 enginyeria del terreny i cartogràfica ca segellament terme pral.n m es sellado  en sealing  
3221 enginyeria marítima ca segellament d'abocador terme pral.n m es sellado de vertedero  en capping  
3222 enginyeria sanitària i ambiental ca segellament d'abocador terme pral.n m es sellado de depósito controlado  es sellado de vertedero  en closure cover  en landfill sealing  
3223 enginyeria del transport ca segellament d'esquerdes terme pral.n m es sellado de grietas  en crack sealing  
3224 enginyeria de la construcció ca segregació terme pral.n f es segregación  en segregation  
3225 enginyeria sanitària i ambiental ca separació de residus terme pral.n f ca segregació de residus sin. compl.n f es segregación de residuos  es separación de residuos  en waste segregation  en waste separation  
3226 enginyeria marítima ca seixa terme pral.n f es seiche  en seiche  
3227 enginyeria marítima ca seixa terme pral.n f es seiche  en seiche  
3228 enginyeria del transport ca semàfor terme pral.n m es semáforo  en light signal  en traffic control signal  en traffic light  en traffic signal  
3229 enginyeria hidràulica ca semblança cinemàtica terme pral.n f es semejanza cinemática  en kinematic similarity  
3230 enginyeria hidràulica ca semblança completa terme pral.n f ca semblança mecànica sin. compl.n f es semejanza completa  es semejanza mecánica  en full similarity  
3231 enginyeria hidràulica ca semblança de Froude terme pral.n f es semejanza de Froude  en Froude similarity  
3232 enginyeria hidràulica ca semblança de Reynolds terme pral.n f es semejanza de Reynolds  en Reynolds similarity  
3233 enginyeria hidràulica ca semblança dinàmica terme pral.n f es semejanza dinámica  en dynamic similarity  
3234 enginyeria hidràulica ca semblança geomètrica terme pral.n f es semejanza geométrica  en geometric similarity  
3235 enginyeria del transport ca semibarrera terme pral.n f es semibarrera  en half-barrier  
3236 enginyeria de la construcció ca semiencastament terme pral.n m es semiempotramiento  en partial fixing  
3237 enginyeria del transport ca semitrèvol-semiesvàstica terme pral.n m es semitrébol-semiesvástica  
3238 enginyeria marítima ca sensor d'onatge terme pral.n m es sensor de oleaje  en wave gauge  
3239 enginyeria del transport ca senyal terme pral.n m es señal  en signal  
3240 enginyeria del transport ca senyal d'advertiment de perill terme pral.n m ca senyal de perill sin. compl.n m es señal de advertencia de peligro  es señal de peligro  en warning sign  
3241 enginyeria del transport ca senyal d'indicació terme pral.n m es señal de indicación  en informatory sign  
3242 enginyeria del transport ca senyal d'orientació terme pral.n m es señal de orientación  en directional sign  en guide sign  
3243 enginyeria del transport ca senyal de reglamentació terme pral.n m ca senyal preceptiu sin. compl.n m es señal de reglamentación  es señal preceptiva  en regulatory sign  
3244 enginyeria del transport ca senyal de servei terme pral.n m es señal de servicio  en service sign  
3245 enginyeria del transport ca senyal horitzontal terme pral.n m es señal horizontal  en horizontal sign  
3246 enginyeria del transport ca senyal vertical terme pral.n m es señal vertical  en road sign  en traffic sign  en upright sign  en vertical sign  
3247 enginyeria del transport ca senyalització terme pral.n f es señalización  en signalling  
3248 enginyeria del transport ca senyalització terme pral.n f es señalización  en signalling  
3249 enginyeria del transport ca senyalització d'obres terme pral.n f es señalización de obras  en system of road work signs  
3250 enginyeria del transport ca senyalització d'orientació terme pral.n f es señalización de orientación  en system of directional signs  en system of guide signs  
3251 enginyeria del transport ca senyalització de confirmació terme pral.n f es señalización de confirmación  en system of post-interchange distance signs  en system of route confirmatory signs  
3252 enginyeria del transport ca senyalització de direcció terme pral.n f es señalización de dirección  en system of destination signs  en system of direction signs  
3253 enginyeria del transport ca senyalització de localització terme pral.n f es señalización de localización  en system of place identification signs  
3254 enginyeria del transport ca senyalització fixa terme pral.n f es señalización fija  
3255 enginyeria del transport ca senyalització horitzontal terme pral.n f es señalización horizontal  en system of horizontal signs  
3256 enginyeria del transport ca senyalització permanent terme pral.n f es señalización permanente  en system of permanent signs  
3257 enginyeria del transport ca senyalització temporal terme pral.n f es señalización temporal  en system of temporary signs  
3258 enginyeria del transport ca senyalització turística terme pral.n f es señalización turística  en system of tourist attraction signs  en system of tourist-oriented directional signs  
3259 enginyeria del transport ca senyalització variable terme pral.n f es señalización variable  en system of changeable message signs  en system of variable message signs  
3260 enginyeria del transport ca senyalització vertical terme pral.n f es señalización vertical  en system of road signs  en system of traffic signs  en system of upright signs  en system of vertical signs  
3261 enginyeria de la construcció ca separador terme pral.n m es calzo  es separador  en spacer  
3262 enginyeria del transport ca separador terme pral.n m es separador  en blockout  
3263 enginyeria hidràulica ca sequera terme pral.n f es sequía  en drought  
3264 enginyeria hidràulica ca séquia fillola terme pral.n f ca sequial sin. compl.n m ca sequió sin. compl.n m ca sequiol sin. compl.n m ca sequiola sin. compl.n f es cequeta  en secondary canal  
3265 enginyeria hidràulica ca sèrie de màxims anuals terme pral.n f es serie de máximos anuales  en annual-flood peak series  
3266 enginyeria marítima ca servitud de sorres terme pral.n f es servidumbre de arenas  en borrow deposit  
3267 enginyeria hidràulica ca sifó terme pral.n m es sifón  en siphon  
3268 enginyeria hidràulica ca sifó terme pral.n m es sifón  en siphon  
3269 enginyeria hidràulica ca sifó invertit terme pral.n m es sifón invertido  en cross drainage  
3270 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sifonament terme pral.n m es sifonamiento  en siphoning  
3271 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sistema d'informació geogràfica terme pral.n m ca SIG siglan m es sistema de información geográfica  es SIG  en geographic information system  en GIS  
3272 enginyeria marítima ca similitud terme pral.n f es similitud  en similitude  
3273 enginyeria marítima ca similitud cinemàtica terme pral.n f es similitud cinemática  en kinematic similitude  
3274 enginyeria marítima ca similitud dinàmica terme pral.n f es similitud dinámica  en dynamic similitude  
3275 enginyeria marítima ca similitud geomètrica terme pral.n f es similitud geométrica  en geometric similitude  
3276 enginyeria marítima ca similitud parcial terme pral.n f es similitud parcial  en partial similitude  
3277 enginyeria hidràulica ca simulador de pluja terme pral.n m es simulador de lluvia  en rainfall simulator  
3278 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sinclinal terme pral.n m es sinclinal  en syncline  
3279 enginyeria hidràulica ca sínia terme pral.n f es noria  en noria  
3280 enginyeria marítima ca sinus d'ona terme pral.n m es seno de onda  en wave trough  
3281 enginyeria marítima ca sinus d'ona terme pral.n m es seno de onda  en wave trough  
3282 enginyeria del terreny i cartogràfica ca terratrèmol terme pral.n m ca sisme sin. compl.n m es seísmo  es sismo  es terremoto  en earthquake  en seism  
3283 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sísmica de reflexió terme pral.n f es sísmica de reflexión  en reflection seismology  
3284 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sísmica de refracció terme pral.n f es sísmica de refracción  en refraction seismology  
3285 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sismògraf terme pral.n m es sismógrafo  en seismograph  
3286 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sistema d'estabilització terme pral.n m es sistema de estabilización  en stabilization system  
3287 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sistema de contenció terme pral.n m es sistema de contención  en retaining structure  
3288 enginyeria del transport ca sistema de contenció de vehicles terme pral.n m es sistema de contención de vehículos  en road safety barrier system  
3289 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sistema de drenatge terme pral.n m es sistema de drenaje  en drainage system  
3290 enginyeria sanitària i ambiental ca sistema de gestió ambiental terme pral.n m es sistema de gestión ambiental  en environmental management system  
3291 enginyeria del transport ca sistema de gestió de ferms terme pral.n m es sistema de gestión de firmes  en pavement management system  
3292 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sistema de navegació inercial terme pral.n m es sistema de navegación inercial  en inertial navigation system  
3293 enginyeria de la construcció ca sistema de pretensatge terme pral.n m es sistema de pretensado  en prestressing system  
3294 enginyeria hidràulica ca sistema de regatge terme pral.n m es sistema de regadío  en irrigation system  
3295 enginyeria de la construcció ca sitja terme pral.n f es silo  en silo  
3296 enginyeria sanitària i ambiental ca sitja de fangs terme pral.n f es silo de fangos  en sludge storage tank  
3297 enginyeria del terreny i cartogràfica ca SMR terme pral.n m es SMR  en slope mass rating  en SMR  
3298 enginyeria del transport ca sobreample terme pral.n m es sobreancho  en widening  
3299 enginyeria del transport ca sobreample de via terme pral.n m es sobreancho de vía  en gauge widening  
3300 enginyeria de la construcció ca sobrecàrrega terme pral.n f es sobrecarga  en overloading  
3301 enginyeria de la construcció ca sobrecàrrega permanent terme pral.n f es sobrecarga permanente  en live load  en permanent live load  
3302 enginyeria de la construcció ca sobrecàrrega variable terme pral.n f es sobrecarga variable  en live load  
3303 enginyeria hidràulica ca sobreeixidor terme pral.n m es aliviadero  es vertedor  en spillway  
3304 enginyeria hidràulica ca vessador de llavi fi terme pral.n m ca sobreeixidor de llavi fi sin. compl.n m es aliviadero de labio fino  es vertedero de labio fino  en sharp crested weir  
3305 enginyeria hidràulica ca vessador de llavi gruixut terme pral.n m ca sobreeixidor de llavi gruixut sin. compl.n m es aliviadero de labio grueso  es vertedero de labio grueso  en broad crested weir  
3306 enginyeria hidràulica ca vessador de perfil estricte terme pral.n m ca sobreeixidor de perfil estricte sin. compl.n m es aliviadero de perfil estricto  en ogee crest  en ogee profile  
3307 enginyeria marítima ca sobreelevació del nivell del mar terme pral.n f es sobreelevación del nivel del mar  en sea level setup  
3308 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sobreexcavació terme pral.n f es sobreexcavación  en overbreak  
3309 enginyeria marítima ca sobresedimentació terme pral.n f es sobresedimentación  en oversedimentation  
3310 enginyeria del transport ca sòl terme pral.n m es suelo  en soil  
3311 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl ben gradat terme pral.n m es suelo bien gradado  en well graded soil  
3312 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl clavat terme pral.n m es suelo claveteado  en nailed soil  
3313 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl cohesiu terme pral.n m es suelo cohesivo  en cohesive soil  
3314 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl col·lapsable terme pral.n m es suelo colapsable  en collapsing soil  
3315 enginyeria sanitària i ambiental ca sòl contaminat terme pral.n m es suelo contaminado  en contaminated soil  
3316 enginyeria del transport ca sòl estabilitzat amb calç terme pral.n m es suelo estabilizado con cal  en lime stabilized soil  
3317 enginyeria del transport ca sòl estabilitzat amb ciment terme pral.n m es suelo estabilizado con cemento  en cement stabilized soil  
3318 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl expansiu terme pral.n m es suelo expansivo  en expansive soil  
3319 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl granular terme pral.n m es suelo granular  en granular soil  
3320 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl mal gradat terme pral.n m ca sòl uniforme sin. compl.n m es suelo mal gradado  es suelo uniforme  en poorly graded soil  en uniform soil  
3321 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl no saturat terme pral.n m es suelo no saturado  en unsaturated soil  
3322 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl normalment consolidat terme pral.n m es suelo normalmente consolidado  en normally consolidated soil  
3323 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl orgànic terme pral.n m es suelo orgánico  en organic soil  
3324 enginyeria de la construcció ca sòl reforçat terme pral.n m ca terra armada® den. com.n f es suelo reforzado  es tierra armada  
3325 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl reforçat terme pral.n m es suelo reforzado  en reinforced soil structure  en reinforced soil system  
3326 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl saturat terme pral.n m es suelo saturado  en saturated soil  
3327 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sòl sobreconsolidat terme pral.n m es suelo sobreconsolidado  en overconsolidated soil  
3328 enginyeria del transport ca sòl-ciment terme pral.n m es suelo-cemento  en cement stabilized soil  
3329 enginyeria del terreny i cartogràfica ca solera terme pral.n f ca sola sin. compl.n f es solera  en floor  
3330 enginyeria hidràulica ca sola dentada terme pral.n f es solera dentada  en dentated sill  en dragon's teeth  
3331 enginyeria marítima ca solc de barra terme pral.n m es surco de barra  en bar trough  
3332 enginyeria de la construcció ca soldadura terme pral.n f es soldadura  en welding  
3333 enginyeria sanitària i ambiental ca solidificació terme pral.n f es solidificación  en solidification  
3334 enginyeria del terreny i cartogràfica ca solifluxió terme pral.n f es solifluxión  en solifluction  
3335 enginyeria marítima ca somatge terme pral.n m es asomeramiento  es somerización  en shoaling  
3336 enginyeria marítima ca sonar terme pral.n m es sónar  en sonar  
3337 enginyeria marítima ca sonar d'escombratge lateral terme pral.n m es sónar de barrido lateral  en side-scan sonar  
3338 enginyeria marítima ca sonda terme pral.n f es escandallo  es sonda  en lead  
3339 enginyeria marítima ca sonda terme pral.n f es sonda  en depth  
3340 enginyeria marítima ca sonda acústica terme pral.n f es ecosonda  en echosounder  en fathometer  
3341 enginyeria marítima ca sonda CTD d'un sol ús terme pral.n f ca XCTD sin. compl.n f es sonda CTD desechable  es XCTD  en expendable conductivity-temperature-depth probe  en expendable CTD probe  en XCTD  
3342 enginyeria hidràulica ca sonda d'ultrasons terme pral.n f es sonda de ultrasonidos  en ultrasonic probe  
3343 enginyeria hidràulica ca sonda de calat terme pral.n f es sonda de calado  en depth probe  
3344 enginyeria hidràulica ca sonda de nivell terme pral.n f es sonda de nivel  en level probe  
3345 enginyeria hidràulica ca sonda de pressió terme pral.n f es sonda de presión  en pressure probe  
3346 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sondeig terme pral.n m es sondeo  en drillhole  
3347 enginyeria hidràulica ca sondeig nivomètric terme pral.n m es sondeo nivométrico  en snow survey  
3348 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sondeig per percussió terme pral.n m es sondeo por percusión  en percussion boring  
3349 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sondeig per rotació terme pral.n m es sondeo por rotación  en rotary drilling  
3350 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sondeig per rotopercussió terme pral.n m es sondeo por rotopercusión  en rotopercussion drilling  
3351 enginyeria sanitària i ambiental ca soroll terme pral.n m es ruido  en noise  
3352 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sorra terme pral.n f es arena  en sand  
3353 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sorra terme pral.n f
3354 enginyeria del transport ca sorra-betum terme pral.n f es arena-betún  en sand asphalt  
3355 enginyeria marítima ca sorramoll terme pral.n m es arenal  es arenas movedizas  en quicksand  
3356 enginyeria del terreny i cartogràfica ca sosteniment terme pral.n m es sostenimiento  en lining support  en tunnel support  
3357 enginyeria de la construcció ca sostre de biguetes terme pral.n m es forjado de viguetas  en beam and block floor  
3358 enginyeria de la construcció ca sostre de xapa grecada i formigó terme pral.n m es forjado de chapa grecada y hormigón  en composite deck-slab  
3359 enginyeria del transport ca sot terme pral.n m es bache  en pothole  
3360 enginyeria de la construcció ca sotapont terme pral.n m es sopanda  en soffit board  
3361 enginyeria del terreny i cartogràfica ca SPOT terme pral.n m es SPOT  en SPOT  
3362 enginyeria marítima ca sta-bar terme pral.n m es sta-bar  en sta-bar  
3363 enginyeria marítima ca Sta-Pod® terme pral.n m es Sta-Pod  en Sta-Pod  
3364 enginyeria marítima ca stabit terme pral.n m es stabit  en stabit  
3365 enginyeria hidràulica ca subafluent terme pral.n m es subafluente  en subtributary  
3366 enginyeria del transport ca subbase terme pral.n f es subbase  en sub-base  
3367 enginyeria del transport ca subestació terme pral.n f es subestación  en substation  
3368 enginyeria del transport ca subplafó terme pral.n m es subcartel  
3369 enginyeria del terreny i cartogràfica ca subpressió terme pral.n f es subpresión  en uplift  
3370 enginyeria sanitària i ambiental ca subproducte terme pral.n m es subproducto  en byproduct  
3371 enginyeria del terreny i cartogràfica ca subsidència terme pral.n f es subsidencia  en subsidence  
3372 enginyeria del terreny i cartogràfica ca substrat rocós terme pral.n m es substrato rocoso  en bedrock  
3373 enginyeria del transport ca successió automàtica terme pral.n f es sucesión automática  en automatic sequence of trains  
3374 enginyeria hidràulica ca succió terme pral.n f es succión  en suction  
3375 enginyeria hidràulica ca succió terme pral.n f es succión  en suction  
3376 enginyeria de la construcció ca sulfatació terme pral.n f es sulfatación  
3377 enginyeria marítima ca superestructura terme pral.n f es superestructura  en superstructure  
3378 enginyeria de la construcció ca superestructura terme pral.n f es superestructura  en superstructure  
3379 enginyeria del transport ca superestructura terme pral.n f es superestructura  en superstructure  
3380 enginyeria del terreny i cartogràfica ca superfície d'estratificació terme pral.n f es superficie de estratificación  en stratal surface  
3381 enginyeria del transport ca superfície específica terme pral.n f es superficie específica  en specific surface  
3382 enginyeria del terreny i cartogràfica ca surgència terme pral.n f es surgencia  en spring  
3383 enginyeria del transport ca susceptibilitat tèrmica terme pral.n f es susceptibilidad térmica  en thermal susceptibility  
3384 enginyeria marítima ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  
3385 enginyeria del transport ca sustentador terme pral.n m es sustentador  en carrier  en carrying cable  
3386 enginyeria del transport ca tacòmetre terme pral.n m es tacómetro  en tachometer  
3387 enginyeria de la construcció ca tall terme pral.n m es tajo  en job  en task  
3388 enginyeria hidràulica ca taló terme pral.n m es talón  en heel  
3389 enginyeria del transport ca taló d'agulla terme pral.n m es talón de aguja  en heel of blade  en heel of points  
3390 enginyeria de la construcció ca talp terme pral.n m es topo  en TBM  en tunnel-boring machine  en tunnelling machine  
3391 enginyeria del transport ca talús terme pral.n m es talud  en batter  
3392 enginyeria marítima ca talús continental terme pral.n m es talud continental  en continental slope  
3393 enginyeria marítima ca talús d'escullera concertada terme pral.n m es talud de escollera concertada  
3394 enginyeria sanitària i ambiental ca tamís terme pral.n m es tamiz  en screen  
3395 enginyeria de la construcció ca tanc terme pral.n m es tanque  en tank  
3396 enginyeria sanitària i ambiental ca tanc d'aeració terme pral.n m es tanque de aireación  en aeration tank  
3397 enginyeria sanitària i ambiental ca tanc Imhoff terme pral.n m es tanque Imhoff  en Imhoff tank  
3398 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tanca terme pral.n f es barrera  en fence  
3399 enginyeria del transport ca tanca de doble onda terme pral.n f es bionda  es valla bionda  en W beam  
3400 enginyeria del transport ca tanca de triple onda terme pral.n f es trionda  es valla trionda  en thrie beam  
3401 enginyeria hidràulica ca tancada terme pral.n f es cerrada  en damsite  
3402 enginyeria de la construcció ca tancament terme pral.n m es cerramiento  en building envelope  
3403 enginyeria hidràulica ca tancament lent terme pral.n m es cierre lento  en slow valve closure  
3404 enginyeria hidràulica ca tancament ràpid terme pral.n m es cierre rápido  en quick valve closure  
3405 enginyeria hidràulica ca tapa de registre terme pral.n f es tapa de registro  en manhole cover  
3406 enginyeria del terreny i cartogràfica ca taqueig terme pral.n m es taqueo  en popping  
3407 enginyeria del terreny i cartogràfica ca taquimetria terme pral.n f es taquimetría  en tacheometry  
3408 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tartera terme pral.n f es canchal  en talus scree  
3409 enginyeria del transport ca tascó terme pral.n m es cuña  en wedge snow plow  en wedge snowplough  
3410 enginyeria del transport ca tascó orientable terme pral.n m es cuña orientable  en adjustable blade  
3411 enginyeria de la construcció ca taulat d'encofrat terme pral.n m es mesa de encofrado  en form  en formwork  
3412 enginyeria de la construcció ca tauler terme pral.n m es tablero  en deck  
3413 enginyeria de la construcció ca tauler caixa terme pral.n m es tablero cajón  en box deck  
3414 enginyeria de la construcció ca tauler de bigues terme pral.n m es tablero de vigas  
3415 enginyeria de la construcció ca tauler llosa terme pral.n m es tablero losa  en slab deck  
3416 enginyeria sanitària i ambiental ca taxa d'assimilació d'oxigen terme pral.n f es tasa de asimilación de oxígeno  en oxygen uptake rate  
3417 enginyeria marítima ca taxa de desaparició terme pral.n f es tasa de desaparición  en inactivation rate  
3418 enginyeria marítima ca taxa de transport de sediments terme pral.n f es tasa de transporte de sedimentos  en sediment transport rate  
3419 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tuneladora terme pral.n f ca TBM siglan f es tuneladora  es TBM  en mole  en tunnel boring machine  en TBM  
3420 enginyeria del transport ca temps d'esclariment terme pral.n m es tiempo de despeje  en clearance lost time  
3421 enginyeria del terreny i cartogràfica ca temps d'estabilitat terme pral.n m es tiempo de estabilidad  en stand-up time  
3422 enginyeria sanitària i ambiental ca temps de permanència terme pral.n m ca temps d'estada sin. compl.n m ca temps de residència sin. compl.n m ca temps de retenció sin. compl.n m es tiempo de estancia  es tiempo de permanencia  es tiempo de residencia  es tiempo de retención  en detention time  en residence time  en retention time  
3423 enginyeria hidràulica ca temps de concentració terme pral.n m es tiempo de concentración  en concentration time  
3424 enginyeria sanitària i ambiental ca temps de contacte terme pral.n m es tiempo de contacto  en contact time  
3425 enginyeria del transport ca temps de demora terme pral.n m es tiempo de demora  en time-spent-following  
3426 enginyeria del transport ca temps de percepció i reacció terme pral.n m es tiempo de percepción y reacción  en perception-reaction time  
3427 enginyeria hidràulica ca temps de pic terme pral.n m es tiempo de pico  en peak time  
3428 enginyeria del transport ca temps de recorregut terme pral.n m es tiempo de recorrido  en travel time  
3429 enginyeria hidràulica ca temps de resposta terme pral.n m es tiempo de respuesta  en lag time  
3430 enginyeria del transport ca temps de seguiment terme pral.n m es tiempo de seguimiento  en follow-up time  
3431 enginyeria del transport ca temps de verd efectiu terme pral.n m es tiempo de verde efectivo  en effective green time  
3432 enginyeria del transport ca temps de vermell efectiu terme pral.n m es tiempo de rojo efectivo  en effective red time  
3433 enginyeria del transport ca temps perdut terme pral.n m es tiempo perdido  en lost time  
3434 enginyeria del transport ca temps semafòric terme pral.n m es tiempo semafórico  en signal period  en signal time  
3435 enginyeria de la construcció ca tendó terme pral.n m es tendón  en tendon  
3436 enginyeria hidràulica ca tensímetre terme pral.n m es tensiómetro  en tensiometer  
3437 enginyeria de la construcció ca tensió terme pral.n f es tensión  en stress  
3438 enginyeria de la construcció ca tensió de fluència terme pral.n f es tensión de fluencia  en yielding stress  
3439 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tensió efectiva terme pral.n f es tensión efectiva  en effective stress  
3440 enginyeria de la construcció ca tensió inicial terme pral.n f es tensión inicial  en initial stress  
3441 enginyeria de la construcció ca tensió normal terme pral.n f es tensión normal  en normal stress  
3442 enginyeria de la construcció ca tensió plana terme pral.n f es tensión plana  en plane stress  
3443 enginyeria hidràulica ca tensió superficial terme pral.n f es tensión superficial  en surface tension  
3444 enginyeria de la construcció ca tensió tangencial terme pral.n f es tensión tangencial  en shear stress  
3445 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tensió total terme pral.n f es tensión total  en total stress  
3446 enginyeria de la construcció ca tensor terme pral.n m es tensor  en turnbuckle  
3447 enginyeria del terreny i cartogràfica ca teodolit terme pral.n m es teodolito  en theodolite  
3448 enginyeria hidràulica ca teorema de Bernoulli terme pral.n m es teorema de Bernoulli  en Bernoulli theorema  
3449 enginyeria de la construcció ca teorema dels treballs virtuals terme pral.n m es teorema de los trabajos virtuales  en virtual work theorem  
3450 enginyeria de la construcció ca teoria de la fiabilitat terme pral.n f es teoría de la fiabilidad  en reliability theory  
3451 enginyeria hidràulica ca teoria de la semblança terme pral.n f ca teoria de models sin. compl.n f es teoría de la semejanza  es teoría de modelos  en models theory  en similarity theory  
3452 enginyeria de la construcció ca teoria del dany terme pral.n f es teoría del daño  en damage theory  
3453 enginyeria sanitària i ambiental ca terbolesa terme pral.n f es turbidez  es turbiedad  en turbidity  
3454 enginyeria del transport ca tercer carril terme pral.n m es tercer carril  en third rail  
3455 enginyeria marítima ca terminal de contenidors terme pral.n f es terminal de contenedores  en container terminal  
3456 enginyeria marítima ca termoclina estacional terme pral.n f es termoclina estacional  en seasonal thermocline  
3457 enginyeria marítima ca termoclina principal terme pral.n f es termoclina principal  en main thermocline  
3458 enginyeria marítima ca termòmetre reversible terme pral.n m es termómetro reversible  en reversible thermometer  
3459 enginyeria del transport ca termoplasticitat terme pral.n f es termoplasticidad  en thermoplasticity  
3460 enginyeria del transport ca terra terme pral.n m es tierra  en earthing  
3461 enginyeria del transport ca terra vegetal terme pral.n f es tierra vegetal  en top soil  
3462 enginyeria del terreny i cartogràfica ca terraplè terme pral.n m es terraplén  en embankment  en fill  
3463 enginyeria hidràulica ca terraplè de protecció terme pral.n m es macizo de protección  en downstream shoulder  
3464 enginyeria hidràulica ca terraplè de suport terme pral.n m es macizo de apoyo  en upstream shoulder  
3465 enginyeria del terreny i cartogràfica ca terraplè lleuger terme pral.n m es terraplén ligero  en lightweight embankment  
3466 enginyeria del terreny i cartogràfica ca terrassa terme pral.n f es terraza  en terrace  
3467 enginyeria del terreny i cartogràfica ca terreny marginal terme pral.n m es terreno marginal  en marginal land  
3468 enginyeria del transport ca terreny natural terme pral.n m es terreno natural  en natural ground  
3469 enginyeria del terreny i cartogràfica ca test de Markland terme pral.n m ca test cinemàtic sin. compl.n m es test de Markland  en Markland test  
3470 enginyeria sanitària i ambiental ca test de floculació terme pral.n m es ensayo de floculación  en jar test  
3471 enginyeria del terreny i cartogràfica ca test de meteorització terme pral.n m es test de meteorización  en jar test  
3472 enginyeria de la construcció ca testimoni terme pral.n m es testigo  en tell-tale  
3473 enginyeria del terreny i cartogràfica ca testimoni de sondeig terme pral.n m es testigo de sondeo  en drill core  
3474 enginyeria marítima ca tetràpode terme pral.n m es tetrápodo  en tetrapod  
3475 enginyeria marítima ca unitat TEU terme pral.n f ca TEU sin. compl.n f es TEU  es unidad TEU  en TEU  en twenty equivalent unit  
3476 enginyeria del transport ca textura superficial terme pral.n f es textura superficial  en surface texture  
3477 enginyeria del terreny i cartogràfica ca til terme pral.n m es till  en till  
3478 enginyeria del transport ca timoneria del canvi terme pral.n f es timonería del cambio  en shaft  
3479 enginyeria de la construcció ca tipologia estructural terme pral.n f es tipología estructural  en structural typology  
3480 enginyeria de la construcció ca tirafons terme pral.n m es tirafondo  en coach screw  
3481 enginyeria de la construcció ca tirant terme pral.n m es tirante  en stay  en tie  
3482 enginyeria del transport ca tisora terme pral.n f es tijera  en jackknife  
3483 enginyeria de la construcció ca tolerància terme pral.n f es tolerancia  en tolerance  
3484 enginyeria marítima ca tómbol terme pral.n m es tómbolo  en tombolo  
3485 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tongada terme pral.n f es tongada  en lift  
3486 enginyeria del transport ca topall terme pral.n m es tope  en bracket  
3487 enginyeria del transport ca topall de via terme pral.n m es topera  en buffer stop  
3488 enginyeria del terreny i cartogràfica ca topografia terme pral.n f es topografía  en topography  
3489 enginyeria del terreny i cartogràfica ca torba terme pral.n f es turba  en peat  
3490 enginyeria de la construcció ca tornapunta terme pral.n m es tornapuntas  en diagonal brace  en diagonal bracing  
3491 enginyeria de la construcció ca torre terme pral.n f es torre  en tower  
3492 enginyeria sanitària i ambiental ca torre d'absorció terme pral.n f es torre de absorción  en absorption tower  
3493 enginyeria sanitària i ambiental ca torre d'adsorció terme pral.n f es torre de adsorción  en adsorption tower  
3494 enginyeria hidràulica ca torre de captació terme pral.n f es torre de captación  en drawoff tower  
3495 enginyeria hidràulica ca torrent terme pral.n m ca torrental sin. compl.n m ca torrentera sin. compl.n f es torrente  en torrent  
3496 enginyeria hidràulica ca torrentada terme pral.n f es avenida  en flood  
3497 enginyeria de la construcció ca torsió terme pral.n f es torsión  en torsion  
3498 enginyeria de la construcció ca torsió de guerxament terme pral.n f es torsión de libre alabeo  
3499 enginyeria de la construcció ca torsió mixta terme pral.n f es torsión mixta  
3500 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tortorà terme pral.n m es costra calcárea  en caliche  
3501 enginyeria del terreny i cartogràfica ca travertí terme pral.n m ca tosca sin. compl.n f es travertino  en travertine  
3502 enginyeria del transport ca tot vermell terme pral.n m es todo rojo  en all-red period  en all-red time  
3503 enginyeria del transport ca tot-u terme pral.n m es zahorra artificial  en graded aggregate  en wet mix macadam  
3504 enginyeria del terreny i cartogràfica ca traçador terme pral.n m es trazador  en tracer  
3505 enginyeria del transport ca traçat terme pral.n m es trazado  en geometric design  en layout  
3506 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament terme pral.n m es tratamiento  en treatment  
3507 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament biològic terme pral.n m es tratamiento biológico  en biological treatment  
3508 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament convencional terme pral.n m es tratamiento convencional  en conventional treatment  
3509 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament in situ terme pral.n m es tratamiento in situ  en on-site treatment  
3510 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament primari terme pral.n m es tratamiento primario  en primary treatment  
3511 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament secundari terme pral.n m es tratamiento secundario  en secondary treatment  
3512 enginyeria del transport ca tractament superficial terme pral.n m es tratamiento superficial  en surface dressing  
3513 enginyeria sanitària i ambiental ca tractament terciari terme pral.n m es tratamiento terciario  en tertiary treatment  
3514 enginyeria del transport ca tractor terme pral.n m es tractor  en hump locomotive  
3515 enginyeria de la construcció ca tragella terme pral.n f es traílla  en towed grader  en tractor-drawn grader  
3516 enginyeria del transport ca tram terme pral.n m es tramo  en track panel  
3517 enginyeria de la construcció ca tram terme pral.n m es vano  en span  
3518 enginyeria del transport ca tram de trenat terme pral.n m es tramo de trenzado  en weaving segment  
3519 enginyeria del transport ca tram urbà terme pral.n m es tramo urbano  en urban section  
3520 enginyeria marítima ca trampa de sediments terme pral.n f es trampa de sedimentos  en sediment trap  
3521 enginyeria hidràulica ca trampolí terme pral.n m es trampolín  en flip bucket  en ski jump  
3522 enginyeria del transport ca transbord terme pral.n m es transbordo  en transshipment  
3523 enginyeria marítima ca transductor de pressió terme pral.n m es transductor de presión  en pressure transducer  
3524 enginyeria del transport ca transició del peralt terme pral.n f es transición del peralte  en superelevation transition  
3525 enginyeria del transport ca transició del sobreample terme pral.n f es transición del sobreancho  en widening transition  
3526 enginyeria del transport ca trànsit terme pral.n m es tráfico  en traffic  
3527 enginyeria del transport ca trànsit atret terme pral.n m es tráfico atraído  en attracted traffic  
3528 enginyeria del transport ca trànsit conflictiu terme pral.n m es tráfico conflictivo  en conflicting flow rate  
3529 enginyeria del transport ca trànsit convertit terme pral.n m es tráfico convertido  
3530 enginyeria del transport ca trànsit encolumnat terme pral.n m es tráfico encolumnado  en traffic with platoon movement  
3531 enginyeria del transport ca trànsit generat terme pral.n m es tráfico generado  
3532 enginyeria del transport ca trànsit induït terme pral.n m es tráfico inducido  en induced traffic  
3533 enginyeria del transport ca trànsit pesant terme pral.n m es tráfico pesado  en heavy traffic  en weight traffic  
3534 enginyeria hidràulica ca transitori -òria terme pral.adj es transitorio  en transient  
3535 enginyeria del terreny i cartogràfica ca transmissivitat terme pral.n f es transmisividad  en transmissivity  
3536 enginyeria hidràulica ca transpiració terme pral.n f es transpiración  en transpiration  
3537 enginyeria marítima ca transport de sediments terme pral.n m es transporte de sedimentos  en sediment transport  
3538 enginyeria marítima ca transport eòlic terme pral.n m es transporte eólico  en eolian transport  en wind transport  
3539 enginyeria marítima ca transport longitudinal de sediments terme pral.n m es transporte longitudinal de sedimentos  en longitudinal sediment transport  
3540 enginyeria marítima ca transport transversal de sediments terme pral.n m es transporte transversal de sedimentos  en transversal sediment transport  
3541 enginyeria sanitària i ambiental ca transportista autoritzat | transportista autoritzada terme pral.n m, f es transportista autorizado  en licensed hauler  en licensed transporter  
3542 enginyeria hidràulica ca transvasament terme pral.n m es transvase  en water conveyance  
3543 enginyeria marítima ca transvasament de sorres terme pral.n m es trasvase de arenas  en sand bypassing  
3544 enginyeria de la construcció ca travar terme pral.v tr es arriostrar  en brace, to  
3545 enginyeria del transport ca travessa terme pral.n f es traviesa  en sleeper  
3546 enginyeria hidràulica ca travessa terme pral.n f es traviesa  en rafter  
3547 enginyeria del transport ca travessera terme pral.n f es travesía  en cross-town link  
3548 enginyeria del transport ca travessia terme pral.n f es travesía  en crossing  en traverse  
3549 enginyeria del transport ca tremuja terme pral.n f es tolva  en hopper  
3550 enginyeria del transport ca tremuja d'emmagatzematge terme pral.n f es tolva de almacenamiento  en storage bin  
3551 enginyeria del transport ca tremuja de descàrrega terme pral.n f es tolva de descarga  en discharge hopper  
3552 enginyeria del transport ca tren terme pral.n m es tren  en train  
3553 enginyeria marítima ca trencament de les ones terme pral.n m es rotura del oleaje  en wave breaking  
3554 enginyeria marítima ca trencament de platja barrera terme pral.n m es rotura de playa barrera  en barrier breaching  
3555 enginyeria del terreny i cartogràfica ca trepant terme pral.n m es trépano  en boring tool  
3556 enginyeria del transport ca trèvol terme pral.n m es trébol  en cloverleaf  
3557 enginyeria del transport ca trèvol d'una fulla terme pral.n m es trébol de una hoja  en interchange with ramp in only one quadrant  
3558 enginyeria del transport ca trèvol de dues fulles terme pral.n m es trébol de dos hojas  en half cloverleaf  
3559 enginyeria del transport ca trèvol modificat terme pral.n m es trébol modificado  en modified cloverleaf  
3560 enginyeria del transport ca trèvol parcial terme pral.n m es trébol parcial  en partial cloverleaf  
3561 enginyeria del transport ca triangle terme pral.n m es triángulo  en reverse triangle  
3562 enginyeria del terreny i cartogràfica ca triangulació terme pral.n f es triangulación  en triangulation  
3563 enginyeria marítima ca tribar terme pral.n m es tribar  en tribar  
3564 enginyeria de la construcció ca trompeta terme pral.n f es trompeta de empalme  en trumpet  
3565 enginyeria del transport ca trompeta terme pral.n f es trompeta  en trumpet  
3566 enginyeria del transport ca tronc terme pral.n m es tronco  en mainline  
3567 enginyeria marítima ca tsunami terme pral.n m es tsunami  en tsunami  
3568 enginyeria hidràulica ca tub terme pral.n m es tubo  en pipe  
3569 enginyeria hidràulica ca tub capil·lar terme pral.n m es tubo capilar  en capillary tube  
3570 enginyeria de la construcció ca tub d'aire comprimit terme pral.n m es tubo de aire comprimido  en compressed air pipe  
3571 enginyeria hidràulica ca tub de flux terme pral.n m es tubo de corriente  es tubo de flujo  en stream tube  
3572 enginyeria hidràulica ca tub de Pitot terme pral.n m es tubo de Pitot  en Pitot tube  
3573 enginyeria hidràulica ca tub de Prandtl terme pral.n m es tubo de Prandtl  en Prandtl tube  
3574 enginyeria de la construcció ca tub en tub terme pral.n m es tubo en tubo  en tube-in-tube  
3575 enginyeria de la construcció ca tub exterior terme pral.n m es tubo exterior  en exterior tube  
3576 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tub extractor terme pral.n m es tubo extractor  en core barrel  
3577 enginyeria del terreny i cartogràfica ca tubificació terme pral.n f es erosión interna  es tubificación  en piping  
3578 enginyeria hidràulica ca túnel de desviament terme pral.n m es túnel de desvío  en diversion tunnel  
3579 enginyeria sanitària i ambiental ca túnel dinàmic terme pral.n m es túnel dinámico  en dynamic tunnel  
3580 enginyeria sanitària i ambiental ca túnel estàtic terme pral.n m es túnel estático  en static tunnel  
3581 enginyeria marítima ca turbidímetre terme pral.n m es turbidímetro  en turbidimeter  
3582 enginyeria hidràulica ca turbina terme pral.n f es turbina  en turbine  
3583 enginyeria del transport ca turbina terme pral.n f es turbina  
3584 enginyeria hidràulica ca turbina terme pral.n f es turbina  en turbine  
3585 enginyeria hidràulica ca turbinar terme pral.v tr es turbinar  en turbine, to  
3586 enginyeria hidràulica ca turbobomba terme pral.n f es turbobomba  en turbopump  
3587 enginyeria hidràulica ca turbomàquina terme pral.n f es turbomáquina  en turbomachine  
3588 enginyeria hidràulica ca turbulència terme pral.n f es turbulencia  en turbulence  
3589 enginyeria del transport ca Unió Internacional de Ferrocarrils terme pral.n f ca UIC siglan f es Unión Internacional de Ferrocarriles  es UIC  en International Union of Railways  en UIC  
3590 enginyeria hidràulica ca ull terme pral.n m es surgencia  en exsurgence  
3591 enginyeria del transport ca ull de gat terme pral.n m es captafaros de utilización en señalización horizontal  en cat's-eye  en delineator  
3592 enginyeria de la construcció ca ull de perdiu terme pral.n m es guisantillo  
3593 enginyeria hidràulica ca ullal terme pral.n m es ojo  en exsurgence  
3594 enginyeria sanitària i ambiental ca ultrafiltració terme pral.n f es ultrafiltración  en ultrafiltration  
3595 enginyeria marítima ca ultrapassament de l'onatge terme pral.n m es rebase del oleaje  en wave overtopping  
3596 enginyeria marítima ca ultrapassament de sediments terme pral.n m es rebase de sedimentos  en sediment overtopping  
3597 enginyeria de la construcció ca unió terme pral.n f es unión  en joint  
3598 enginyeria de la construcció ca unió collada terme pral.n f es unión atornillada  en bolted joint  en fastened joint  
3599 enginyeria de la construcció ca unió reblonada terme pral.n f es unión roblonada  
3600 enginyeria de la construcció ca unió soldada terme pral.n f es unión soldada  en welded joint  
3601 enginyeria del terreny i cartogràfica ca unitat Lugeon terme pral.n f es lugeon  en lugeon  
3602 enginyeria hidràulica ca ús consumptiu de l'aigua terme pral.n m es uso consuntivo del agua  en withdrawal use  
3603 enginyeria hidràulica ca ús no consumptiu de l'aigua terme pral.n m es uso no consuntivo del agua  en non-withdrawal use  
3604 enginyeria sanitària i ambiental ca V30 terme pral.n m es V30  en V30  
3605 enginyeria del transport ca vagoneta terme pral.n f es vagoneta  en push-car  
3606 enginyeria marítima ca vaixell oceanogràfic terme pral.n m es buque oceanográfico  en oceanographic vessel  
3607 enginyeria de la construcció ca valor característic de l'acció terme pral.n m es valor característico de la acción  en characteristic value of action  
3608 enginyeria sanitària i ambiental ca valor d'atenció terme pral.n m ca valor d'emergència sin. compl.n m es valor de atención  es valor de emergencia  en limit value  
3609 enginyeria sanitària i ambiental ca valor de fons terme pral.n m es valor de fondo  en guide value  
3610 enginyeria sanitària i ambiental ca valor guia terme pral.n m ca valor de referència sin. compl.n m es valor de referencia  es valor guía  en guide value  
3611 enginyeria de la construcció ca valor freqüent de l'acció terme pral.n m es valor frecuente de la acción  en frequent value of action  
3612 enginyeria sanitària i ambiental ca valor indicatiu de qualitat del sòl terme pral.n m es valor indicativo de calidad del suelo  en soil quality index  
3613 enginyeria sanitària i ambiental ca valor límit terme pral.n m es valor límite  en limit value  
3614 enginyeria de la construcció ca valor quasipermanent de l'acció terme pral.n m es valor cuasipermanente de la acción  en quasi-permanent value of action  
3615 enginyeria sanitària i ambiental ca valorització de residus terme pral.n f es valorización de residuos  en waste valorization  
3616 enginyeria hidràulica ca vàlvula terme pral.n f es válvula  en valve  
3617 enginyeria hidràulica ca vàlvula de peu terme pral.n f es válvula de pie  en foot valve  en suction valve  
3618 enginyeria hidràulica ca vàlvula de regulació terme pral.n f es válvula de regulación  en regulating valve  
3619 enginyeria hidràulica ca vàlvula de seguretat terme pral.n f es válvula de seguridad  en safety valve  
3620 enginyeria hidràulica ca vàlvula de tancament terme pral.n f es válvula de cierre  en closing valve  
3621 enginyeria del transport ca variant terme pral.n f es variante  
3622 enginyeria del transport ca variant de població terme pral.n f es variante de población  en bypass  
3623 enginyeria hidràulica ca vas esmorteïdor terme pral.n m es cuenco amortiguador  en stilling basin  
3624 enginyeria sanitària i ambiental ca vector ambiental terme pral.n m es vector ambiental  en environmental vector  
3625 enginyeria del transport ca vehicle terme pral.n m es vehículo  en vehicle  
3626 enginyeria hidràulica ca velocitat d'embalament terme pral.n f es velocidad de embalamiento  en overspeed  en runaway speed  
3627 enginyeria marítima ca velocitat de caiguda terme pral.n f es velocidad de caída  en fall velocity  en settlement velocity  
3628 enginyeria del transport ca velocitat de planejament terme pral.n f es velocidad de planeamiento  
3629 enginyeria del transport ca velocitat de projecte terme pral.n f es velocidad de proyecto  en design speed  
3630 enginyeria del transport ca velocitat de servei terme pral.n f es velocidad de servicio  en minimum average travel speed of a level of service  
3631 enginyeria del transport ca velocitat del percentil 85 terme pral.n f es velocidad del percentil 85  en 85th percentile speed  
3632 enginyeria del transport ca velocitat dinàmica terme pral.n f ca velocitat màxima sin. compl.n f es velocidad dinámica  es velocidad máxima  
3633 enginyeria del transport ca velocitat dinàmica de recorregut terme pral.n f ca velocitat màxima de recorregut sin. compl.n f es velocidad dinámica de recorrido  es velocidad máxima de recorrido  
3634 enginyeria del transport ca velocitat específica terme pral.n f es velocidad específica  en limiting curve speed standard  
3635 enginyeria del transport ca velocitat específica de recorregut terme pral.n f es velocidad específica de recorrido  
3636 enginyeria marítima ca velocitat llindar terme pral.n f es velocidad umbral  en threshold velocity  
3637 enginyeria del transport ca velocitat lliure terme pral.n f es velocidad libre  en free-flow speed  
3638 enginyeria hidràulica ca velocitat mitjana terme pral.n f es velocidad media  en mean velocity  
3639 enginyeria del transport ca velocitat mitjana de recorregut terme pral.n f es velocidad media de recorrido  en average running speed  en travel speed  
3640 enginyeria del transport ca velocitat mitjana espacial terme pral.n f es velocidad media espacial  en average space speed  en average travel speed  
3641 enginyeria del transport ca velocitat mitjana temporal terme pral.n f es velocidad media temporal  en average time speed  en time mean speed  
3642 enginyeria marítima ca velocitat orbital terme pral.n f es velocidad orbital  en orbital velocity  
3643 enginyeria hidràulica ca vena fluida terme pral.n f es vena fluida  en stream  
3644 enginyeria hidràulica ca ventosa terme pral.n f es ventosa  en sucker  
3645 enginyeria sanitària i ambiental ca verificador ambiental | verificadora ambiental terme pral.n m, f es verificador ambiental  en environmental evaluator  
3646 enginyeria del terreny i cartogràfica ca vèrtex geodèsic terme pral.n m es vértice geodésico  en geodesic vertex  
3647 enginyeria hidràulica ca vessador terme pral.n m es aliviadero  es vertedero  en spillway  en weir  
3648 enginyeria hidràulica ca vessador de bec d'ànec terme pral.n m ca vessador de cremallera sin. compl.n m es vertedero de cremallera  es vertedero de pico de pato  en duckbill weir  
3649 enginyeria hidràulica ca vessador lliure terme pral.n m es vertedero libre  en free weir  
3650 enginyeria hidràulica ca vessament per coronament terme pral.n m es vertido por coronación  en overtopping  
3651 enginyeria hidràulica ca vessant terme pral.n m es vertiente  en side  
3652 enginyeria del transport ca via arterial terme pral.n f es vía arterial  
3653 enginyeria del transport ca via de servei terme pral.n f es vía de servicio  en service road  
3654 enginyeria del transport ca via desviada terme pral.n f es vía desviada  en deviated track  en diverted track  
3655 enginyeria del transport ca via directa terme pral.n f es vía directa  en main line  
3656 enginyeria del transport ca via fèrria terme pral.n f es vía férrea  en track  
3657 enginyeria del transport ca via preferent terme pral.n f es vía preferente  
3658 enginyeria del transport ca via ràpida terme pral.n f es vía rápida  
3659 enginyeria del transport ca via segregada terme pral.n f es vía segregada  
3660 enginyeria de la construcció ca viaducte terme pral.n m es viaducto  en viaduct  
3661 enginyeria del transport ca viàgraf terme pral.n m es viágrafo  en viagraph  
3662 enginyeria de la construcció ca vibració terme pral.n f es vibración  en vibration  
3663 enginyeria de la construcció ca vibració ambiental terme pral.n f es vibración ambiental  en environmental vibration  
3664 enginyeria de la construcció ca vibració del formigó terme pral.n f es vibrado del hormigón  en concrete vibration  
3665 enginyeria de la construcció ca vibració forçada terme pral.n f es vibración forzada  en forced vibration  
3666 enginyeria de la construcció ca vibrador terme pral.n m es vibrador  en vibrator  
3667 enginyeria del terreny i cartogràfica ca vibroflotació terme pral.n f es vibroflotación  en vibroflotation  
3668 enginyeria marítima ca vida útil terme pral.n f es vida útil  en useful life  
3669 enginyeria de la construcció ca vinclament lateral terme pral.n m es pandeo lateral  en lateral torsional buckling  
3670 enginyeria de la construcció ca vinclament per flexió i torsió terme pral.n m es pandeo por flexión y torsión  en torsional-flexural buckling  
3671 enginyeria de la construcció ca vinclament per torsió terme pral.n m es pandeo por torsión  en torsional buckling  
3672 enginyeria hidràulica ca viscositat dinàmica terme pral.n f ca viscositat absoluta sin. compl.n f es viscosidad dinámica  en dynamic viscosity  
3673 enginyeria hidràulica ca viscositat cinemàtica terme pral.n f es viscosidad cinemática  en kinematic viscosity  
3674 enginyeria del transport ca viscositat relativa terme pral.n f es viscosidad relativa  en relative viscosity  
3675 enginyeria del transport ca visera terme pral.n f es visera  en peak  
3676 enginyeria del transport ca visibilitat d'avançament terme pral.n f es visibilidad de adelantamiento  en existing full overtaking sight distance  en existing passing sight distance  
3677 enginyeria del transport ca visibilitat d'encreuament terme pral.n f es visibilidad de cruce  
3678 enginyeria del transport ca visibilitat de parada terme pral.n f es visibilidad de parada  en existing stopping sight distance  
3679 enginyeria sanitària i ambiental ca vitrificació terme pral.n f es vitrificación  en vitrification  
3680 enginyeria del transport ca vol de perdiu terme pral.n m es vuelo de perdiz  
3681 enginyeria de la construcció ca volada terme pral.n f es vuelo  
3682 enginyeria de la construcció ca voladís terme pral.n m es voladizo  en cantilever  
3683 enginyeria sanitària i ambiental ca volatilització amb vapor terme pral.n f es volatilización con vapor  en soil vapour extraction  
3684 enginyeria del terreny i cartogràfica ca volta terme pral.n f es bóveda  en vault  
3685 enginyeria marítima ca volum d'aportació terme pral.n m es volumen de aportación  en nourishment volume  
3686 enginyeria hidràulica ca volum d'avinguda terme pral.n m es volumen de avenida  en flooding volume  
3687 enginyeria hidràulica ca volum de carena terme pral.n m es volumen de carena  en buoyancy  
3688 enginyeria hidràulica ca volum de control terme pral.n m es volumen de control  en control volume  
3689 enginyeria hidràulica ca volum escolat terme pral.n m es volumen de escorrentía  en runoff volume  
3690 enginyeria del transport ca vora terme pral.n f es margen  en hard shoulder for emergency stop  
3691 enginyeria del transport ca vorada terme pral.n f es bordillo  en curb  en kerb  
3692 enginyeria marítima ca vorada de moll terme pral.n f es borde de muelle  en edge of the quay  
3693 enginyeria del transport ca voral terme pral.n m es arcén  en hardshoulder  en hardstrip  en pared shoulder  
3694 enginyeria del transport ca vorera terme pral.n f ca voravia sin. compl.n f es acera  en footway  en pavement  en sidewalk  en walkway  
3695 enginyeria hidràulica ca vòrtex terme pral.n m es vórtice  en vortex  
3696 enginyeria hidràulica ca vorticitat terme pral.n f es vorticidad  en vorticity  
3697 enginyeria marítima ca vulnerabilitat costanera terme pral.n f es vulnerabilidad costera  en coastal vulnerability  
3698 enginyeria de la construcció ca xapa terme pral.n f es chapa  en plate  en sheet  
3699 enginyeria del terreny i cartogràfica ca xapa Bernold terme pral.n f es chapa Bernold  en Bernold shield  
3700 enginyeria de la construcció ca xapa nervada terme pral.n f ca xapa grecada sin. compl.n f es chapa grecada  es chapa nervada  en rib-deck  
3701 enginyeria del terreny i cartogràfica ca xaragall terme pral.n m es cárcava  en gully  
3702 enginyeria del transport ca xarpellera terme pral.n f es arpillera  en sackcloth  en sacking  
3703 enginyeria del transport ca xarxa arterial terme pral.n f es red arterial  
3704 enginyeria del transport ca xarxa bàsica terme pral.n f es red básica  
3705 enginyeria del transport ca xarxa comarcal terme pral.n f es red comarcal  
3706 enginyeria hidràulica ca xarxa d'abastament terme pral.n f ca xarxa de distribució sin. compl.n f es red de abastecimiento  en water supply network  
3707 enginyeria hidràulica ca xarxa d'evacuació terme pral.n f ca xarxa de sanejament sin. compl.n f es red de evacuación  es red de saneamiento  en sewage evacuation network  
3708 enginyeria marítima ca xarxa d'instrumentació oceanogràfica i meteorològica terme pral.n f ca XIOM siglan f es red de instrumentación oceanográfica y meteorológica  en meteorologic and oceanographic instrumentation network  
3709 enginyeria del terreny i cartogràfica ca xarxa de flux terme pral.n f es red de flujo  en flow net  
3710 enginyeria de la construcció ca xarxa de precedències terme pral.n f es red de precedencias  en precedence network  
3711 enginyeria del terreny i cartogràfica ca xarxa geodèsica terme pral.n f es red geodésica  en geodetic network  
3712 enginyeria hidràulica ca xarxa hidrogràfica terme pral.n f es red hidrográfica  en hydrographic network  
3713 enginyeria hidràulica ca xarxa hidromètrica terme pral.n f es red hidrométrica  en hydrometric network  
3714 enginyeria del transport ca xarxa local terme pral.n f es red local  
3715 enginyeria hidràulica ca xemeneia d'equilibri terme pral.n f es chimenea de equilibrio  en surge tank  
3716 enginyeria marítima ca xipolleig terme pral.n m es chapoteo  en clapotis  
3717 enginyeria del transport ca xuntatge terme pral.n m es shuntado  en shunt  
3718 enginyeria del transport ca zebrat terme pral.n m es cebrado  en chevron marking  en striping  
3719 enginyeria del terreny i cartogràfica ca zenit terme pral.n m es cenit  en zenith  
3720 enginyeria sanitària i ambiental ca zeolita terme pral.n f es zeolita  en zeolite  
3721 enginyeria marítima ca zona costanera terme pral.n f es zona costera  en coastal zone  
3722 enginyeria del transport ca zona d'afectació terme pral.n f es zona de afección  
3723 enginyeria del terreny i cartogràfica ca zona de recàrrega terme pral.n f ca zona d'infiltració sin. compl.n f es zona de recarga  en recharge zone  
3724 enginyeria marítima ca zona d'injecció terme pral.n f es zona de inyección  en injection zone  
3725 enginyeria hidràulica ca zona d'inundació terme pral.n f es zona de inundación  en floodland  
3726 enginyeria marítima ca zona de decaïment terme pral.n f es zona de decaimiento  en decay area  
3727 enginyeria del terreny i cartogràfica ca zona de descàrrega terme pral.n f es zona de descarga  en discharge zone  
3728 enginyeria del transport ca zona de domini públic terme pral.n f es zona de dominio público  en right of way  en total land requirement  
3729 enginyeria marítima ca zona de mescla terme pral.n f es zona de mezcla  en mixing zone  
3730 enginyeria del transport ca zona de parada terme pral.n f es zona de parada  en lay-by  en turn-out  
3731 enginyeria hidràulica ca zona de policia terme pral.n f es zona de policía  en control area  en surveillance area  
3732 enginyeria marítima ca zona de remunta terme pral.n f es zona de crecida  en swash zone  
3733 enginyeria marítima ca zona de rompents terme pral.n f es zona de rompientes  en surf zone  
3734 enginyeria sanitària i ambiental ca zona de sensibilitat acústica terme pral.n f es zona de sensibilidad acústica  
3735 enginyeria hidràulica ca zona de servitud terme pral.n f es zona de servidumbre  en restricted area  
3736 enginyeria del transport ca zona de servitud terme pral.n f es zona de servidumbre  en restricted area  
3737 enginyeria marítima ca zona font terme pral.n f es zona fuente  en source zone  
3738 enginyeria marítima ca zona font terme pral.n f es zona fuente  en source zone  
3739 enginyeria marítima ca zona litoral terme pral.n f es zona litoral  en littoral zone  
3740 enginyeria del transport ca zona lliure d'obstacles terme pral.n f es zona libre de obstáculos  en clearway  
3741 enginyeria marítima ca zona maritimoterrestre terme pral.n f es zona marítimo-terrestre  
3742 enginyeria del transport ca zona neutra terme pral.n f es zona neutra  en insulated section  
3743 enginyeria del terreny i cartogràfica ca zona saturada terme pral.n f es zona saturada  en saturated zone