Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 equipament tècnic ca adreça electrònica terme pral.n f ca a/e abrev.n f es dirección electrónica  fr adresse électronique  en e-mail  en electronic mail adress  pt correio electrónico  
2 activitats socials i culturals ca acompanyant terme pral.n m, f es acompañante  fr accompagnateur  fr personne accompagnante  en accompanying person  en companion  pt acompanhante  de Begleiter  
3 inscripció ca acreditació terme pral.n f ca identificador terme pral.n m es acreditación  es identificador  fr badge  fr porte-nom  en badge  en I.D. badge  en name badge  en nametag  pt acreditação  
4 documentació ca actes terme pral.n f pl es actas  es libro de actas  fr actes  en proceedings  pt livro de actas  
5 activitats firals ca activitat firal terme pral.n f ca manifestació firal sin. compl.n f es actividad ferial  es manifestación ferial  fr manifestation  en exhibit  en exhibition  en trade fair  pt feira comercial  
6 inscripció ca admissió terme pral.n f es admisión  fr admission  en admission  pt admissão  
7 instal·lacions ca aforament terme pral.n m ca capacitat terme pral.n f es aforo  es capacidad  fr capacité  fr capacité d'accueil  en capacity  pt avaliação  pt capacidade  
8 organització i gestió ca agència d'hostes terme pral.n f es agencia de azafatas  fr agence d'hôtes  en hostess agency  pt agência de hospedeiras  de Hostessenagentur  
9 activitats socials i culturals ca agenda cultural terme pral.n f es agenda cultural  fr agenda culturel  en cultural events  pt agenda cultural  
10 transport, allotjament i restauració ca assegurança de viatge terme pral.n f es seguro de viaje  fr assurance voyage  it assicurazione infortuni  en travel insurance  pt seguro de viagem  de Reise-Unfall-Versicherung  
11 reunions ca assemblea terme pral.n f es asamblea  fr assemblée  en assembly  pt assembleia  
12 reunions ca assemblea general terme pral.n f es asamblea general  fr assemblée générale  it assemblea generale  en general assembly  pt assembleia geral  de Generalversammlung  de Hauptversammlung  
13 reunions ca audioconferència terme pral.n f es audioconferencia  fr audioconférence  it audioconferenza  it conferenza telefonica  en audioconference  pt audioconferência  de Telekonferenz  
14 instal·lacions ca auditori terme pral.n m es auditorio  fr auditorium  en auditorium  pt auditório  de Auditorium  
15 equipament tècnic ca auricular terme pral.n m es auricular  fr écouteur  en earphone  pt auscultador  
16 relacions públiques i publicitat ca banderola terme pral.n f es banderola  fr banderole  fr oriflamme  en banner  en flag  en streamer  pt bandeirola  
17 transport, allotjament i restauració ca bloquejar terme pral.v tr es bloquear  fr bloquer  en block, to  pt blocar  
18 transport, allotjament i restauració ca bufet terme pral.n m es bufé  fr buffet  it buffet  en buffet  pt buffet  de Büffet  
19 documentació ca butlletí intern terme pral.n m es boletín interno  es revista interna  fr journal interne  en house journal  en house organ  pt boletim interno  
20 activitats firals ca calendari de fires terme pral.n m es calendario de ferias  fr calendrier des foires  en fair and exhibition schedule  en fair calendar  pt calendário de feiras  
21 relacions públiques i publicitat ca campanya publicitària terme pral.n f es campaña publicitaria  fr campagne publicitaire  it campagna pubblicitaria  en advertising campaign  pt campanha publicitária  de Werbung  
22 equipament tècnic ca canó de projecció terme pral.n m es cañón de proyección  es videoproyector  fr canon de projection  fr projecteur vidéo  fr vidéoprojecteur  en videoprojector  pt videoprojector  
23 documentació ca guia de l'expositor terme pral.n f ca carpeta de contractació sin. compl.n f es carpeta de contratación  es guía del expositor  fr dossier de l'exposant  fr guide de l'exposant  en exhibitor kit  en exhibitor's manual  en service kit  pt guia do expositor  
24 documentació ca carpeta de documentació terme pral.n f es carpeta de documentación  fr trousse de documents  fr valisette  en conference pack  en congress kit  en information kit  pt pasta de documentação  
25 relacions públiques i publicitat ca cartell terme pral.n m es cartel  fr affiche  en poster  pt cartaz  pt poster  
26 documentació ca catàleg oficial de la fira terme pral.n m es catálogo oficial de la feria  fr catalogue officiel de la foire  fr catalogue officiel du salon  en exhibition catalogue  en exhibition directory  pt catálogo da exposição  
27 transport, allotjament i restauració ca servei de càtering terme pral.n m ca càtering sin. compl.n m es cáterin  es catering  es servicio de restauración  fr service de restauration  fr service traiteur  fr traiteurs  en catering  en catering industry  pt restauração  
28 activitats firals ca fira terme pral.n f ca certamen sin. compl.n m es certamen  es feria  fr foire  en exposition  en fair  en trade fair  pt feira  pt salão  de Messe  
29 documentació ca certificat terme pral.n m es certificado  fr certificat  en certificate  pt certificado  
30 documentació ca circular terme pral.n f es circular  fr circulaire  en circular  en circular letter  pt circular  
31 reunions ca col·loqui terme pral.n m es coloquio  fr colloque  en colloquium  pt colóquio  
32 reunions ca col·loqui terme pral.n m es coloquio  fr colloque  en Q and A  en questions and answer period  pt colóquio  
33 reunions ca comitè científic terme pral.n m es comité científico  fr comité scientifique  en scientific committee  pt comissão científica  
34 activitats firals ca comitè d'honor terme pral.n m es comité de honor  fr comité d'honneur  en committee of honour  en honorary committee  pt comissão de honra  
35 organització i gestió ca comitè organitzador terme pral.n m es comité organizador  fr comité d'organisation  fr comité organisateur  en arrangements committee  en organizing committee  pt comissão organizadora  
36 reunions ca comunicació terme pral.n f es comunicación  fr communication  en paper  pt comunicação  
37 relacions públiques i publicitat ca comunicat de premsa terme pral.n m ca nota de premsa sin. compl.n f es comunicado de prensa  es nota de prensa  fr communiqué de presse  fr information à la presse  en news release  en press release  pt comunicado de imprensa  
38 reunions ca conferència terme pral.n f es conferencia  fr conférence  en lecture  pt conferência  
39 reunions ca conferència terme pral.n f es conferencia  fr conférence  en conference  pt conferência  
40 relacions públiques i publicitat ca conferència de premsa terme pral.n f ca roda de premsa sin. compl.n f es conferencia de prensa  es rueda de prensa  fr conférence de presse  en news conference  en press conference  en press meeting  pt conferência de imprensa  
41 reunions ca conferenciant terme pral.n m, f es conferenciante  fr conférencier  en lecturer  pt conferencista  pt orador  
42 reunions ca congrés terme pral.n m es congreso  fr congrès  en congress  pt congresso  de Kongress  
43 reunions ca congressista terme pral.n m, f es congresista  fr congressiste  en conventioneer  en conventioner  pt congressista  
44 reunions ca convenció terme pral.n f es convención  fr congrès  en convention  pt convenção  
45 organització i gestió ca edició terme pral.n f ca convocatòria sin. compl.n f es convocatoria  es edición  fr edition  en edition  pt edição  
46 documentació ca convocatòria de comunicacions terme pral.n f es convocatoria de comunicaciones  es solicitud de comunicaciones  fr appel à communications  fr appel aux communications  en call for abstracts  en call for papers  pt chamada de trabalhos  
47 equipament tècnic ca correu electrònic terme pral.n m es correo electrónico  fr courriel  fr courrier électronique  it posta elettronica  en e-mail  en electronic mail  pt correio electrónico  
48 inscripció ca data límit d'inscripció terme pral.n f es fecha límite de inscripción  fr date limite d'inscription  fr délai d'inscription  it data di scadenza per le iscrizioni  en closing date for registration  pt data limite de inscrição  de Anmeldefrist  
49 reunions ca debat terme pral.n m es debate  fr débat  en debate  en discussion  pt debate  
50 activitats firals ca demostració terme pral.n f es demostración  fr démonstration  en demonstration  pt demonstração  
51 relacions públiques i publicitat ca departament de premsa terme pral.n m ca oficina de premsa terme pral.n f ca gabinet de premsa sin. compl.n m es departamento de prensa  es gabinete de prensa  es oficina de prensa  fr office de presse  fr service de presse  en press department  en press office  en press relations department  pt serviço de imprensa  
52 activitats firals ca desmuntatge terme pral.n m es desmontaje  fr démontage  fr désassemblage  en dismantle  en take-down  en teardown  pt desmontagem  
53 equipament tècnic ca diaporama terme pral.n m es diaporama  fr diaporama  en slide presentation  en slide show  pt animação  
54 equipament tècnic ca diapositiva terme pral.n f ca transparència sin. compl.n f es diapositiva  es transparencia  fr diapositive  en slide  en transparency  pt diapositivo  
55 reunions ca discurs terme pral.n m es discurso  fr discours  fr intervention  en address  en speech  pt discurso  
56 relacions públiques i publicitat ca display [en] terme pral.n m es display  fr carton publicitaire  en display  pt expor para venda  
57 instal·lacions ca distribuïdor terme pral.n m es dispensador  es distribuidor  fr distributeur  en dispenser  pt distribuidor  
58 instal·lacions ca distribuïdor de fullets terme pral.n m es take-one  fr boîte-présentoir  fr emballage-présentoir  fr présentoir  en take-one  en take-one dispenser  pt vitrina  
59 relacions públiques i publicitat ca dossier de premsa terme pral.n m es carpeta de prensa  es dossier de prensa  fr dossier de presse  en press book  en press file  en press kit  pt dossier de imprensa  
60 equipament tècnic ca editatge terme pral.n m ca edició sin. compl.n f es edición  es editaje  fr montage  en editing  pt edição  
61 documentació ca edició preliminar terme pral.n f es edición preliminar  es preprint  es prepublicación  fr pré-tirage  fr préprint  fr texte préliminaire  fr tirage préliminaire  en preprint  pt tiragem preliminar  
62 instal·lacions ca ubicació terme pral.n f ca emplaçament sin. compl.n m es ubicación  fr emplacement  en venue  pt situação  
63 instal·lacions ca ubicació terme pral.n f ca emplaçament sin. compl.n m es ubicación  fr emplacement  en venue  pt local do congresso  pt situação  
64 activitats firals ca expositor indirecte terme pral.n m ca empresa representada sin. compl.n f es empresa representada  es expositor indirecto  fr exposant indirect  fr firme représentée  en indirect exhibitor  pt expositor indirecto  
65 equipament tècnic ca en línia terme pral.adj es en línea  fr en ligne  en on-line  en online  pt em linha  
66 organització i gestió ca enquesta terme pral.n f es encuesta  fr enquête  en survey  pt inquérito  
67 organització i gestió ca organització firal terme pral.n f ca entitat firal sin. compl.n f es institución ferial  es organización ferial  fr organisation des foires  en exposition manager  en fair organization  en show manager  pt organização da exposição  
68 instal·lacions ca entorn urbà terme pral.n m es entorno urbano  pt contorno urbano  
69 documentació ca entrada terme pral.n f es entrada  fr entrée  en admission  pt entrada  de Eintrittskarte  
70 instal·lacions ca envelat terme pral.n m es carpa  es entoldado  fr vélum  en awning  pt toldo  
71 relacions públiques i publicitat ca esdeveniment especial terme pral.n m ca esdeveniment sin. compl.n m es evento  es evento especial  fr événement  fr événement spécial  en event  en special event  pt acontecimento especial  
72 instal·lacions ca estand terme pral.n m es estand  es stand  fr stand  en booth  en stand  pt stand  
73 instal·lacions ca estand d'illa terme pral.n m es stand isla  fr stand en îlot  fr stand îlot  en block stand  en island stand  pt stand isolado  
74 instal·lacions ca estand de cantonada terme pral.n m es stand de esquina  es stand en esquina  fr stand d'angle  en corner stand  pt stand de esquina  
75 instal·lacions ca estand de cap d'illa terme pral.n m es stand península  fr stand de tête  fr stand en tête  fr stand péninsule  en end cap  en end stand  en peninsula stand  pt stand em península  
76 instal·lacions ca estand de disseny terme pral.n m es stand de diseño  fr stand traditionnel  en custom designed stand  en specially designed stand  pt stand de desenho  
77 instal·lacions ca estand en filera terme pral.n m es stand en línea  fr stand en ligne  en in-row stand  en linear stand  en row stand  pt stand em fila  pt stand em linha  
78 instal·lacions ca estand exterior terme pral.n m es stand exterior  fr stand extérieur  en outdoor stand  pt stand exterior  
79 instal·lacions ca estand modular terme pral.n m es stand modular  fr stand modulable  en modular exhibit  pt stand modular  
80 activitats firals ca exposició terme pral.n f ca fira de mostres sin. compl.n f ca mostra sin. compl.n f es exposición  es feria de muestras  fr exposition  fr foire échantillon  en exhibition  en exhibition fair  en exposition  pt exposição  
81 instal·lacions ca expositor terme pral.n m es exhibidor  es expositor  fr présentoir  en display  pt expositor  
82 activitats firals ca expositor | expositora terme pral.n m, f es expositor  fr exposant  en exhibitor  pt expositor  de Aussteller  
83 activitats firals ca expositor directe terme pral.n m es expositor directo  fr exposant direct  en direct exhibitor  pt expositor directo  
84 activitats firals ca fira mercat terme pral.n f es feria-mercado  fr marché exposition  pt feira mercado  
85 activitats firals ca saló terme pral.n m ca fira monogràfica sin. compl.n f es feria monográfica  es salón  fr foire monographique  fr foire-exposition  fr salon  fr salon commercial  en trade exhibition  en trade show  pt feira para profissionais  
86 activitats firals ca fira multisectorial terme pral.n f es feria multisectorial  fr foire multisectorielle  en multi-sector fair  pt feira multisectorial  
87 activitats firals ca firal terme pral.adj es ferial  fr des foires  en fair  pt de feiras  
88 instal·lacions ca firal terme pral.n m ca mercadal sin. compl.n m es ferial  fr champ de foire  fr foirail  fr place des foires  en fairground  pt recinto de feiras  
89 organització i gestió ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  fr flexibilité  en flexibility  pt flexibilidade  
90 inscripció ca imprès d'inscripció terme pral.n m ca formulari d'inscripció sin. compl.n m es formulario de inscripción  es impreso de inscripción  fr bulletin d'inscription  en entry form  pt impresso de inscrição  
91 reunions ca fòrum terme pral.n m es foro  fr forum  fr tribune  en forum  pt fórum  de Forum  
92 organització i gestió ca freelance [en] terme pral.adj es freelance  es independiente  fr free-lance  fr indépendant  fr pigiste  en freelance  en freelancer  pt freelance  
93 relacions públiques i publicitat ca full de mà terme pral.n m ca full volander terme pral.n m ca octaveta den. desest. es hoja suelta  es hoja volante  es octavilla  fr affiche à la main  fr feuille volante  en flier  en flyer  en handbill  en throwaway  pt folheto  
94 documentació ca fullet terme pral.n m es folleto  fr brochure  en brochure  pt brochura  pt folheto  
95 organització i gestió ca gestió dels recursos terme pral.n f es gestión de los recursos  fr gestion des ressources  en resource management  pt gestão de recursos  
96 reunions ca grup d'estudi terme pral.n m es grupo de estudio  fr groupe d'étude  en study group  pt grupo de estudo  
97 reunions ca grup de discussió terme pral.n m es grupo de debate  fr groupe de discussion  it gruppo di discussione  en discussion group  pt grupo de discussão  de Diskussionsgruppe  
98 reunions ca grup de treball terme pral.n m es grupo de trabajo  fr groupe de travail  it gruppo di lavoro  en work group  en working group  en working party  pt grupo de trabalho  de Arbeitsgruppe  de arbejdsgruppe  
99 activitats socials i culturals ca guia terme pral.n f es guía  es guía turística  fr guide  fr guide de tourisme  en guidebook  en traveller's book  en traveller's guide  pt guia turístico  
100 transport, allotjament i restauració ca guia hotelera terme pral.n f es guía hotelera  fr guide d'hôtels  en hotel directory  en hotel guide  pt guia hoteleiro  
101 organització i gestió ca hoste | hostessa terme pral.n m, f es azafato  fr hôte  en host  pt hospedeira  
102 instal·lacions ca illa terme pral.n f es isla  fr îlot  en island  pt ilha  
103 organització i gestió ca impacte directe terme pral.n m es impacto directo  fr impact direct  en direct impact  pt impacte directo  
104 organització i gestió ca impacte induït terme pral.n m es impacto inducido  fr impact induit  en induced impact  pt impacte induzido  
105 organització i gestió ca impacte sobre l'entorn terme pral.n m es impacto sobre el entorno  en impact on the surrounding area  pt impacte sobre o contorno  
106 activitats socials i culturals ca inauguració terme pral.n f es inauguración  fr inauguration  en inaugural ceremony  en inauguration  en opening ceremony  pt inauguração  
107 organització i gestió ca innovació terme pral.n f es innovación  fr innovation  en innovation  pt inovação  
108 inscripció ca inscripció terme pral.n f es inscripción  fr inscription  en registration  pt inscrição  de Einschreibung  
109 traducció i interpretació ca intèrpret terme pral.n m, f es intérprete  fr interprète  en interpreter  pt intérprete  de Dolmetscher  
110 traducció i interpretació ca interpretació terme pral.n f es interpretación  fr interprétation  it interpretazione  en interpretation  en interpreting  pt interpretação  de Dolmetschen  
111 traducció i interpretació ca interpretació consecutiva terme pral.n f es interpretación consecutiva  fr interprétation consécutive  en consecutive interpretation  pt interpretação consecutiva  
112 traducció i interpretació ca interpretació simultània terme pral.n f es interpretación simultánea  fr interprétation simultanée  en simultaneous interpretation  pt interpretação simultânea  
113 documentació ca invitació terme pral.n f es invitación  fr invitation  en invitation  pt convite  
114 reunions ca jornada terme pral.n f es jornada  fr journée d'étude  en study day  pt jornada  
115 activitats firals ca jornada tècnica terme pral.n f ca jornada per a professionals sin. compl.n f es jornada para profesionales  fr journée professionnelle  it giornata per i professionisti  en trade day  pt dia para profissionais  de Fachbesucher-Tag  
116 equipament tècnic ca videolector terme pral.n m ca lector sin. compl.n m es reproductor de vídeo  fr magnétoscope lecteur  en video player  en video tape player  pt leitor vídeo  
117 transport, allotjament i restauració ca llançadora terme pral.n f es lanzadera  fr navette  en shuttle  pt lançadeira  
118 traducció i interpretació ca llengua d'arribada terme pral.n f es lengua de llegada  fr langue d'arrivée  fr langue-cible  it lingua d'arrivo  en target language  pt língua de chegada  pt língua-alvo  de Zielsprache  
119 traducció i interpretació ca llengua de partida terme pral.n f es lengua de origen  fr langue d'origine  fr langue de départ  fr langue-source  it lingua dell'originale  it lingua di partenza  en floor language  en source language  pt língua de partida  pt lingua-fonte  de Ausgangssprache  
120 traducció i interpretació ca llengua oficial terme pral.n f es lengua oficial  fr langue officielle  it lingua ufficiale  en official language  pt língua oficial  de offizielle Sprache  
121 documentació ca llibre de resums terme pral.n m es resumen de ponencias  fr recueil des résumés  en book of abstracts  pt livro de resumos  
122 organització i gestió ca llista de control terme pral.n f es lista de comprobación  es lista de control  fr liste de contrôle  fr liste de vérification  en check list  en checklist  pt lista de controlo  
123 relacions públiques i publicitat ca logotip terme pral.n m ca logo sin. compl.n m es logo  es logotipo  fr logo  fr logotype  en logo  en logotype  pt logotipo  
124 equipament tècnic ca magnetoscopi terme pral.n m es magnetoscopio  fr magnétoscope  en video tape recorder  pt magnetoscópio  
125 relacions públiques i publicitat ca màrqueting firal terme pral.n m es marketing ferial  fr marketing des foires  en trade show marketing  pt comercialização de feiras  
126 equipament tècnic ca megafonia terme pral.n f es megafonía  fr sonorisation  fr système de sonorisation  en PA system  en public-adress system  pt megafonia  
127 equipament tècnic ca micròfon terme pral.n m es micrófono  fr microphone  en microphone  pt microfone  
128 equipament tècnic ca micròfon de pinça terme pral.n m ca micròfon lavalier terme pral.n m es micrófono de solapa  es micrófono Lavalier  fr microphone lavallière  en Lavalier microphone  pt microfone de lapela  
129 equipament tècnic ca micròfon sense fil terme pral.n m es micrófono inalámbrico  fr microphone sans fil  en wireless microphone  pt microfone sem fios  
130 relacions públiques i publicitat ca mitjà de comunicació de massa terme pral.n m es mass media  es medio de comunicación de masas  fr mass media  fr média  it mass media  it mezzo di comunicazione di massa  en mass media  pt mass-media  
131 reunions ca moderador | moderadora terme pral.n m, f es moderador  fr animateur  fr animateur de débat  en moderator  pt moderador  
132 relacions públiques i publicitat ca mostra terme pral.n f ca mostra gratuïta terme pral.n f es muestra  es muestra gratuita  fr échantillon gratuit  en free sample  en sample  pt amostra  
133 equipament tècnic ca multimèdia terme pral.adj es multimedia  fr multimédia  en multimedia  pt multimedia  
134 activitats firals ca muntatge terme pral.n m es montaje  fr assemblage  fr montage  en assembly  en installation  en set-up  pt montagem  
135 organització i gestió ca ocupació terme pral.n f es ocupación  fr occupation  pt ocupação  
136 instal·lacions ca oficina de turisme terme pral.n f ca oficina d'informació turística sin. compl.n f es oficina de información turística  es oficina de turismo  fr bureau des renseignements de tourisme  fr office du tourisme  fr syndicat d'initiative  en tourist board  en tourist bureau  en tourist information office  en tourist office  en travel information bureau  en travel information centre  pt delegação de turismo  
137 organització i gestió ca oficina de congressos terme pral.n f es convention bureau  es oficina de congresos  fr convention bureau  en convention bureau  pt bureau de convenções  de Messebüro  de Tagungsbüro  
138 organització i gestió ca organitzador professional de congressos | organitzadora professional de congressos terme pral.n m, f ca OPC siglan m, f es organizador profesional de congresos  es OPC  fr organisateur professionnel de congrès  fr OPC  en meeting planner  en professional conference organizer  en PCO  pt organizador profissional de congressos  pt OPC  
139 relacions públiques i publicitat ca opi terme pral.n m es mupi  es opi  fr MUPI  
140 equipament tècnic ca ordinador portable terme pral.n m es ordenador vestible  fr ordinateur corporel  fr ordinateur vestimentaire  it computer da indossare  en wearable computer  pt computador portável  
141 equipament tècnic ca ordinador portàtil terme pral.n m es ordenador portátil  fr ordinateur portable  en laptop computer  en notebook computer  pt computador notebook  
142 documentació ca ordre del dia terme pral.n m es orden del día  fr ordre du jour  en agenda  pt ordem do dia  
143 instal·lacions ca palau de congressos terme pral.n m es palacio de congresos  fr centre de congrès  fr palais des congrès  en conference centre  en congress centre  en convention centre  pt centro de congressos  de Konferenzzentrum  
144 instal·lacions ca palau firal terme pral.n m es palacio de ferias  fr palais des expositions  en exhibition hall  en exposition hall  pt sala de exposição  
145 relacions públiques i publicitat ca pancarta terme pral.n f es pancarta  fr calicot  en banner  pt pancarta  
146 relacions públiques i publicitat ca panel terme pral.n m ca pànel sin. compl.n m es panel  fr panel  en panel  pt panel  
147 equipament tècnic ca pantalla terme pral.n f es pantalla  fr écran  it schermo  en screen  pt écran  de Leinwand  de Projektionswand  
148 documentació ca passi terme pral.n m es pase  fr laissez-passer  en pass  pt passe  
149 organització i gestió ca patrocinador | patrocinadora terme pral.n m, f es patrocinador  es sponsor  fr commanditaire  fr sponsor  en sponsor  pt patrocinador  
150 organització i gestió ca patrocini terme pral.n m es patrocinio  fr parrainage  fr sponsoring  en sponsorship  pt patrocínio  
151 activitats socials i culturals ca pausa terme pral.n f es pausa  es pausa-café  fr pause  fr pause café  en break  en coffee break  pt pausa  de Kaffeepause  de Pause  
152 instal·lacions ca pavelló terme pral.n m es pabellón  fr pavillon  en pavilion  pt pavilhão  de Halle  
153 organització i gestió ca periodicitat terme pral.n f es periodicidad  fr periodicité  en frequency  en periodicity  pt periodicidade  
154 organització i gestió ca personalitat terme pral.n f ca vip sin. compl.n m, f es personalidad  es vip  fr personnalité  fr VIP  en very important person  en VIP  pt personalidade  
155 instal·lacions ca pictograma terme pral.n m es pictograma  fr pictogramme  en pictogram  pt pictograma  
156 reunions ca ponència terme pral.n f es ponencia  fr communication  en paper  pt comunicação  
157 reunions ca ponent terme pral.n m, f es ponente  fr orateur  en speaker  pt orador  
158 reunions ca ponent convidat | ponent convidada terme pral.n m, f es ponente invitado  fr orateur invité  en invited speaker  pt orador convidado  
159 reunions ca pòster terme pral.n m es póster  fr affiche  fr poster  en poster  pt poster  
160 inscripció ca preinscripció terme pral.n f es preinscripción  fr préinscription  en advance registration  en preregistration  pt inscrição antecipada  pt pre-inscrição  
161 reunions ca president de sessió | presidenta de sessió terme pral.n m, f es presidente de sesión  fr président de séance  en chairman  en chairperson  en chairwoman  pt presidente de sessão  
162 activitats socials i culturals ca programa d'acompanyants terme pral.n m es programa para acompañantes  fr programme pour les accompagnateurs  en accompanying persons' programme  en guests' programme  en spouse program  pt programa para acompanhantes  
163 organització i gestió ca programa d'actes terme pral.n m es programa de actos  fr programme  en program  pt programa  
164 equipament tècnic ca projector terme pral.n m es proyector  fr appareil de projection  fr projecteur  en projector  pt projector  
165 equipament tècnic ca projector de diapositives terme pral.n m es proyector de diapositivas  fr projecteur à diapositives  fr projecteur de diapositives  en slide projector  pt projector de diapositivos  
166 relacions públiques i publicitat ca prospecte terme pral.n m es prospecto  fr prospectus  en leaflet  pt folha volante  pt prospecto  
167 documentació ca publicació d'esdeveniment terme pral.n f es publicación de acontecimiento  es publicación de evento  fr publication d'événement  en event publication  pt publicação de acontecimento  
168 relacions públiques i publicitat ca publitramesa terme pral.n f es mailing  es publienvío  fr mailing  fr postalage  fr publipostage  en mailing  en mailing piece  en package  pt mailing  
169 activitats socials i culturals ca punt de trobada terme pral.n m es punto de encuentro  fr point de rendez-vous  en gathering point  en meeting point  pt ponto de encontro  
170 inscripció ca quota d'inscripció terme pral.n f es cuota de inscripción  es derechos de inscripción  fr droits d'inscription  fr frais d'inscription  en registration fee  pt preço de inscrição  
171 organització i gestió ca recerca i desenvolupament terme pral.n f ca R+D siglan f es investigación y desarrollo  es I+D  fr recherche et développement  fr recherche-développement  fr R. et D.  fr R.-D.  en research and development  en R.&D.  en R&D  pt investigação e desenvolvimiento  pt I+D  
172 instal·lacions ca recinte firal terme pral.n m es parque ferial  es recinto ferial  fr parc d'expositions  fr parc des expositions  en exhibition centre  en fairground  pt centro de exposições  
173 documentació ca recull de premsa terme pral.n m es revista de prensa  fr album de presse  en press book  pt revista de imprensa  
174 transport, allotjament i restauració ca refrigeri terme pral.n m es refrigerio  fr rafraîchissements  en refreshments  pt refeição  de Erfrischungen  
175 organització i gestió ca reglament de participació terme pral.n m es reglamento de participación  fr règlement de participation  en participation rules  en rules and regulations  pt regulamento de participação  
176 transport, allotjament i restauració ca reserva d'allotjament terme pral.n f es reserva de alojamiento  es reserva de habitaciones  fr réservation de chambre  en room reservation  pt reserva de alojamento  
177 organització i gestió ca reserva d'espai terme pral.n f es reserva de espacio  fr réservation d'espace  en space reservation  pt reserva de espaço  
178 documentació ca resum terme pral.n m es resumen  fr résumé  en abstract  pt resumo  
179 relacions públiques i publicitat ca rètol terme pral.n m es rótulo  fr panonceau  en sign  pt rótulo  
180 equipament tècnic ca retroprojector terme pral.n m es proyector de transparencias  es retroproyector  fr rétroprojecteur  en overhead projector  pt retroprojector  
181 reunions ca reunió terme pral.n f es reunión  fr réunion  en gathering  en meeting  pt reunião  de Sitzung  
182 reunions ca reunió informal terme pral.n f es reunión informal  fr réunion informelle  fr réunion officieuse  en informal meeting  pt reunião informal  
183 documentació ca revista d'empresa terme pral.n f es boletín de empresa  es boletín de información  es periódico de empresa  es revista de empresa  fr bulletin d'entreprise  fr bulletin de liaison  fr journal d'entreprise  fr lettre d'informations  en house journal  en house organ  en newsletter  pt boletim de informação  
184 organització i gestió ca rotació terme pral.n f es rotación  
185 instal·lacions ca sala d'actes terme pral.n f es sala de actos  es salón de actos  fr salle de congrès  en assembly hall  en assembly room  en conference hall  en conference room  pt sala de actos  
186 instal·lacions ca sala d'exposicions terme pral.n f es sala de exposiciones  fr hall d'exposition  fr salle d'exposition  en exhibit hall  en exhibition hall  en show hall  pt sala de exposição  
187 instal·lacions ca sala de banquets terme pral.n f es sala de banquetes  fr salle de banquets  en banquet room  pt sala de banquetes  
188 instal·lacions ca sala de premsa terme pral.n f es sala de prensa  fr salle des représentants de presse  en press room  pt gabinete de imprensa  
189 organització i gestió ca satisfacció del client terme pral.n f es satisfacción del cliente  fr satisfaction client  fr satisfaction du client  en customer satisfaction  pt satisfação do cliente  
190 organització i gestió ca satisfacció del personal terme pral.n f es satisfacción del personal  fr satisfaction du personnel  en employee satisfaction  en staff satisfaction  pt satisfação do pessoal  
191 reunions ca seminari terme pral.n m es seminario  fr séminaire  en seminar  pt seminário  
192 organització i gestió ca senyalística terme pral.n f es señalética  fr signalétique  it segnaletica  pt sinalética  
193 instal·lacions ca senyalització terme pral.n f es señalización  fr fléchage  en signage  en signs  pt sinalização  
194 documentació ca separata terme pral.n f es separata  fr tiré à part  it estratto  it ristampa a parte  en offprint  pt separata  de off-print  de Separatdruck  de Sonderdruck  
195 organització i gestió ca serveis firals terme pral.n m pl es servicios feriales  fr services de la foire  en fair services  pt serviços de feiras  
196 reunions ca sessió terme pral.n f es sesión  fr séance  en session  pt sessão  
197 reunions ca sessió d'obertura terme pral.n f es sesión de apertura  fr séance d'ouverture  en opening session  pt sessão de abertura  
198 reunions ca sessió de cloenda terme pral.n f es sesión de clausura  fr séance de clôture  en closing meeting  en closing session  pt sessão de encerramento  
199 reunions ca sessió de pòsters terme pral.n f es sesión de pósters  fr séance avec posters  fr séance par affichage  en poster presentation  en poster session  en poster viewing  pt sessão de posters  
200 reunions ca sessió extraordinària terme pral.n f es sesión extraordinaria  fr séance extraordinaire  it sessione straordinaria  en extraordinary session  pt sessão extraordinária  de ausserordentliche Sitzung  
201 reunions ca sessió plenària terme pral.n f es sesión plenaria  fr séance plénière  en plenary session  pt sessão plenária  
202 reunions ca sessió simultània terme pral.n f es sesión simultánea  fr séance simultanée  en concurrent session  pt sessão simultânea  
203 reunions ca simpòsium terme pral.n m ca simposi sin. compl.n m es simposio  fr symposium  en symposium  pt simpósio  de Symposium  
204 organització i gestió ca subvenció terme pral.n f es subvención  fr subside  fr subvention  en grant  en subsidy  pt subvenção  
205 instal·lacions ca superfície bruta terme pral.n f ca superfície total terme pral.n f es superficie bruta  es superficie total  fr surface brute  en gross exhibition space  en gross square footage  pt superfície bruta  
206 instal·lacions ca superfície neta terme pral.n f es superficie neta  fr surface nette  en net exhibition space  en net square footage  pt superfície neta  
207 traducció i interpretació ca traducció automàtica terme pral.n f ca TA siglan f es traducción automática  es TA  fr traduction automatique  fr TA  en machine translation  en MT  pt tradução automática  pt TA  
208 reunions ca taller terme pral.n m es taller  fr atelier  fr carrefour  en workshop  pt workshop  
209 equipament tècnic ca traducció assistida per ordinador terme pral.n f ca TAO siglan f es traducción asistida por ordenador  es TAO  fr traduction assistée par ordinateur  fr TAO  en computer-aided translation  en computer-assisted translation  en CAT  pt tradução assistida por computador  pt TAC  
210 transport, allotjament i restauració ca tarifa completa terme pral.n f es tarifa completa  fr forfait  fr plein tarif  fr prix global  it tariffa forfettaria  it tariffa tutto compreso  en inclusive rate  pt preço tudo incluído  de Inklusivpreis  de Pauschalpreis  
211 transport, allotjament i restauració ca tarifa diürna terme pral.n f es tarifa diurna  fr tarif de jour  fr tarif journalier  it tariffa giorno  en day rate  pt preço de day use  de Tagespreis  
212 transport, allotjament i restauració ca tarifa especial terme pral.n f es tarifa especial  fr tarif spécial  en special fare  en special rate  pt preço especial  
213 transport, allotjament i restauració ca tarifa oficial terme pral.n f es tarifa oficial  fr prix officiel  fr tarif affiché  it tariffa ufficiale  en rack rate  pt preço de contrato  de normaler Zimmerpreis  
214 reunions ca taula rodona terme pral.n f es mesa redonda  fr table ronde  en round table  pt mesa-redonda  
215 instal·lacions ca taulell d'informació terme pral.n m es mostrador de información  fr bureau d'information  fr comptoir d'information  en information desk  pt balcão de informações  de Informationsschalter  de Informationsstand  
216 instal·lacions ca taulell de benvinguda terme pral.n m es mostrador de bienvenida  fr comptoir d'accueil  en welcome desk  pt balcão de acolhimento  de Begrüßungsstand  de Empfangstisch  
217 instal·lacions ca tauler d'anuncis terme pral.n m ca tauler d'avisos sin. compl.n m es tablón de anuncios  fr tableau d'affichage  en bulletin board  en notice board  pt quadro de informações  
218 equipament tècnic ca tecnologies de la informació i la comunicació terme pral.n f pl ca TIC siglan f pl es tecnologías de la información y la comunicación  es TIC  fr technologies de l'information et de la communication  fr TIC  en information and communication technologies  en ICT  pt tecnologias do informação e comunicação  pt TIC  
219 reunions ca teleconferència terme pral.n f ca telereunió terme pral.n f es teleconferencia  fr téléconférence  fr téléréunion  en teleconference  en telemeeting  pt tele-conferência  
220 traducció i interpretació ca traducció terme pral.n f es traducción  fr traduction  en translation  pt tradução  
221 traducció i interpretació ca traductor | traductora terme pral.n m, f es traductor  fr traducteur  en translator  pt traductor  
222 documentació ca transcripció terme pral.n f es transcripción  fr transcription  it trascrizione  en transcription  pt transcrição  de Transkript  
223 transport, allotjament i restauració ca transferiment terme pral.n m es transfer  es traslado  fr transfert  en transfer  pt transfer  
224 equipament tècnic ca transparència terme pral.n f es transparencia  fr acétate  fr transparent  en acetate  en transparency  pt transparência  
225 activitats socials i culturals ca turisme de fires i congressos terme pral.n m es turismo de ferias y congresos  fr tourisme de congrès et d'expositions  en conference and exhibition tourism  pt turismo de feiras e congressos  
226 activitats socials i culturals ca viatge d'incentiu terme pral.n m es viaje de incentivos  fr voyage de motivation  fr voyage de stimulation  fr voyage récompense  fr voyage-motivation  en incentive tour  en incentive travel  pt viagem de estímulo  de Incentivereise  
227 reunions ca videoconferència terme pral.n f es videoconferencia  fr vidéoconférence  it videoconferenza  en video conferencing  pt videoconferência  
228 equipament tècnic ca videodisc terme pral.n m es videodisco  fr vidéodisque  en videodisc  pt videodisco  
229 activitats socials i culturals ca visita de la ciutat terme pral.n f es visita de la ciudad  fr tour de ville  it tour de ville  it visita della città  en city tour  en sightseeing tour  pt circuito  pt visita turística  de Rundfahrt  de Stadtrundfahrt  
230 activitats socials i culturals ca visita guiada terme pral.n f es visita guiada  fr excursion guidée  fr visite guidée  en conducted tour  en guided tour  pt visita guiada  de geführte Besichtigung  de geführte Tour  
231 activitats firals ca visitant terme pral.n m, f es visitante  fr visiteur  en visitor  pt visitante  
232 activitats firals ca visitant professional terme pral.n m, f es visitante profesional  fr visiteur professionnel  en professional visitor  pt visitante profissional  
233 equipament tècnic ca xart terme pral.n m es chart  fr chart  en chart  pt gráfico  
234 reunions ca xat terme pral.n m es chat  fr bavardage  fr chat  en chat  pt tertúlia