Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 talles > productes ca abrasiu terme pral.n m es abrasivo  fr abrasif  it abrasivo  en abrasive  de Schleifmittel  
2 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  it assorbimento  en absorption  de Absorption  
3 comerç ca acabat terme pral.n m es acabado  fr finition  it finitura  en finish  en make  de Fertigstellung  
4 productes artificials > materials ca acetat de cel·lulosa terme pral.n m es acetato de celulosa  fr acétate de cellulose  it acetato di cellulosa  en cellulose acetate  de Celluloseacetat  
5 característiques cristal·lines externes ca acicular terme pral.adj es acicular  fr aciculaire  it aciculare  en needle-shaped  de nadelförmig  
6 espècies gemmològiques > silicats ca turmalina incolora terme pral.n f ca acroïta sin. compl.n f es acroíta  es turmalina incolora  fr achroïte  fr tourmaline incolore  it acroite  it tormalina incolora  en achroite  en colourless tourmaline  de Achroit  de farbloser Turmalin  
7 espècies gemmològiques > silicats ca actinolita terme pral.n f es actinolita  fr actinote  it actinolite  en actinolite  de Aktinolith  de Strahlstein  
8 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca adularescència terme pral.n f es adularescencia  fr adularescence  it adularescenza  en adularescence  de Adularisieren  
9 espècies gemmològiques > silicats ca adulària terme pral.n f es adularia  fr adulaire  it adularia  en adularia  de Adular  
10 espècies gemmològiques > silicats ca agalmatolita terme pral.n f ca pagodita sin. compl.n f es agalmatolita  es pagodita  fr agalmatolite  fr pagodite  it agalmatolite  it pagodite  en agalmatolite  en pagodite  de Agalmatolith  de Pagodenstein  de Pagodit  
11 espècies gemmològiques > silicats ca àgata terme pral.n f es ágata  fr agate  it agata  en agate  de Achat  
12 característiques cristal·lines externes ca agregat cristal·lí terme pral.n m es agregado cristalino  fr agrégat cristallin  it aggregato cristallino  en crystalline aggregate  de kristallinisches Aggregat  
13 característiques cristal·lines externes ca agregat fibrós terme pral.n m es agregado fibroso  fr agrégat fibreux  it aggregato fibroso  en fibrous aggregate  de faserig Aggregat  
14 aparells i complements ca agulla calenta terme pral.n f es aguja caliente  fr aiguille chaude  it ago caldo  en hot needle  de Warmnadel  
15 aparells i complements ca aigua règia terme pral.n f es agua regia  fr eau régale  it acqua regia  en aqua regia  de Königswasser  
16 espècies gemmològiques > silicats ca aiguamarina terme pral.n f es aguamarina  fr aigue-marine  it acquamarina  en aquamarine  de Aquamarin  
17 espècies gemmològiques > silicats ca aiguamarina oriental terme pral.n f es aguamarina oriental  fr aigue-marine orientale  it acquamarina orientale  en oriental aquamarine  de orientalischer Aquamarin  
18 espècies gemmològiques > sulfats ca alabastre terme pral.n m es alabastro  fr albâtre  fr pierre a plâtre  it alabastro  en alabaster  de Alabaster  
19 espècies gemmològiques > sulfats ca alabastre egipci terme pral.n m ca alabastre oriental terme pral.n m es alabastro egipcio  es alabastro oriental  fr albâtre oriental  it alabastro egiziano  it alabastro orientale  en Egyptian alabaster  en oriental alabaster  de ägyptischer Alabaster  de orientalischer Alabaster  
20 espècies gemmològiques > silicats ca albita terme pral.n f es albita  fr albite  it albite  en albite  de Albit  
21 conceptes generals ca àlcali terme pral.n m es álcali  fr alcali  it alcali  en alkali  de Alkali  
22 espècies gemmològiques > òxids ca alexandrita terme pral.n f es alejandrita  fr alexandrite  it alessandrite  en alexandrite  de Alexandrit  
23 productes artificials > materials sintètics ca alexandrita sintètica terme pral.n f es alejandrita sintética  fr alexandrite synthétique  it alessandrite sintetica  en synthetic alexandrite  de synthetischer Alexandrit  
24 conceptes generals ca aliatge terme pral.n m es aleación  fr alliage  it lega  en alloy  de Legierung  
25 espècies gemmològiques > silicats ca al·lanita terme pral.n f ca ortita sin. compl.n f es alanita  es ortita  fr allanite  fr orthite  it allanite  it ortite  en allanite  en orthite  de Allanit  de Orthit  
26 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca al·locromàtic -a terme pral.adj es alocromático  fr allochromatique  it allocromatico  en allochromatic  de allochromatisch  de fremdfarbig  
27 mineria ca al·luvió terme pral.n m es aluvión  fr alluvion  it alluvione  en alluvium  de Alluvium  
28 espècies gemmològiques > silicats ca almandina terme pral.n f es almandina  es almandino  fr almandin  it almandino  en almandine  de Almandin  
29 talles > productes ca alúmina terme pral.n f ca òxid d'alumini sin. compl.n m es alúmina  es óxido de aluminio  fr alumine  fr oxyde d'aluminium  it allumina  it ossido di aluminio  en alumina  en aluminium oxide  de Aluminiumoxyd  de Tonerde  
30 productes artificials > materials ca aluminat d'itri terme pral.n m es aluminato de itrio  fr aluminate d'yttrium  it alluminato di ittrio  en yttrium aluminate  de Yttrium-Aluminat  
31 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca amàtrix terme pral.n m es amatriz  fr amatrix  it amatrix  en amatrice  de Amatrix  
32 espècies gemmològiques > silicats ca amazonita terme pral.n f ca jade d'Amazones sin. compl.n m es amazonita  es jade del Amazonas  fr amazonite  fr jade de l'Amazone  it amazonite  it giada delle Amazzoni  en Amazon jade  en amazonite  de Amazonen-Jade  de Amazonit  
33 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca ambligonita terme pral.n f es ambligonita  fr amblygonite  it ambligonite  it amblygonite  en amblygonite  de Amblygonit  
34 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca ambre terme pral.n m es ámbar  fr ambre  it ambra  en amber  de Bernstein  
35 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca ambre premsat terme pral.n m ca ambroide sin. compl.n m es ámbar prensado  es ambroide  fr ambre comprimé  fr ambre pressé  fr ambroïde  it ambra compressa  it ambra stampata  it ambroide  en ambroid  en pressed amber  de Ambroid  de Preßbernstein  
36 espècies gemmològiques > silicats ca ametista terme pral.n f ca quars violeta sin. compl.n m es amatista  es cuarzo violeta  fr améthyste  fr quartz violet  it ametista  it quarzo violetto  en amethyst  en violet quartz  de Amethyst  de violetter Quarz  
37 espècies gemmològiques > òxids ca safir violat terme pral.n m ca ametista oriental sin. compl.n f es amatista oriental  es zafiro violeta  fr améthyste orientale  fr saphir pourpre  it ametista orientale  it zaffiro violetto  en oriental amethyst  en purple sapphire  de Amethyst-Saphir  de orientalischer Amethyst  
38 productes artificials > materials sintètics ca ametista sintètica terme pral.n f es amatista sintética  fr améthyste synthétique  it ametista sintetica  en synthetic amethyst  de synthetischer Amethyst  
39 espècies gemmològiques > silicats ca ametrina terme pral.n f ca ametistacitrina sin. compl.n f es amatista-citrino  es ametrina  es ametrino  fr améthyste-citrine  fr amétrine  it ametista-citrino  it ametrino  en amethyst-citrine  en amethyst-citrine  en ametrine  de Amethyst-Citrin  de Ametrin  
40 espècies gemmològiques > sulfats ca amfíbol terme pral.n m es anfíbol  fr amphibole  it anfibolo  en amphibole  de Amphibol  
41 espècies gemmològiques > silicats ca amfíbols terme pral.n m pl es anfíboles  fr amphiboles  it anfiboli  en amphiboles  de Amphibole  
42 característiques cristal·lines internes ca amorf -a terme pral.adj es amorfo  fr amorphe  it amorfo  en amorphous  de amorph  
43 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  it amplezza  en amplitude  de Schwingungsweite  
44 aparells òptics ca analitzador terme pral.n m es analizador  fr analyseur  it analizzatore  en analyser  de Analysator  
45 espècies gemmològiques > òxids ca anatasa terme pral.n f es anatasa  fr anatase  it anatasio  en anatase  de Anatas  
46 espècies gemmològiques > silicats ca andalusita terme pral.n f es andalucita  fr andalousite  it andalusite  en andalusite  de Andalusit  
47 espècies gemmològiques > silicats ca andradita terme pral.n f es andradita  fr andradite  it andradite  en andradite  de Andradit  
48 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca angle de Brewster terme pral.n m es ángulo de Brewster  fr angle de Brewster  it angolo di Brewster  en Brewster angle  de Brewster Winkel  
49 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca angle dels eixos òptics terme pral.n m es ángulo de los ejes ópticos  fr angle des axes optiques  it angolo dei assi ottici  en optical angle  de optischer Achsenwinkel  
50 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca angle límit terme pral.n m es ángulo límite  fr angle critique  it angolo limite  en critical angle  de kritischer Winkel  
51 espècies gemmològiques > sulfats ca anglesita terme pral.n f es anglesita  fr anglesite  it anglesita  en anglesite  de Anglesit  
52 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca àngstrom terme pral.n m es ángstrom  fr angström  it angstrom  sbl Å  en ångstrom  de Ångström  
53 espècies gemmològiques > sulfats ca anhidrita terme pral.n f es anhidrita  fr anhydrite  it anidrite  en anhydrite  de Anhydrit  
54 conceptes generals ca anió terme pral.n m es anión  fr anion  it anione  en anion  de Anion  
55 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca anisòtrop -a terme pral.adj es anisótropo  fr anisotrope  it anisòtropo  en anisotropic  de anisotrop  
56 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca anisotropia terme pral.n f es anisotropía  fr anisotropie  it anisotropia  en anisotropy  de Anisotropie  
57 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca anisotropia anòmala terme pral.n f es anisotropía anómala  fr biréfringence anormale  it birifrangenza anomala  en anomalous birefringence  de anomale Doppelbrechung  
58 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca anisotropia òptica terme pral.n f es anisotropía óptica  fr anisotropie optique  it anisotropia ottica  en optical anisotropy  de optische Anisotropie  
59 espècies gemmològiques > silicats ca antigorita terme pral.n f es antigorita  fr antigorite  it antigorite  en antigorite  de Antigorit  
60 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca apatita terme pral.n f es apatito  fr apatite  it apatite  en apatite  de Apatit  
61 espècies gemmològiques > silicats ca apofil·lita terme pral.n f es apofilita  fr apophyllite  it apofillite  en apophyllite  de Apophyllit  
62 espècies gemmològiques > carbonats ca aragonita terme pral.n f es aragonito  fr aragonite  it aragonite  en aragonite  de Aragonit  
63 característiques cristal·lines externes ca aresta terme pral.n f es arista  fr arête  it spigolo  en edge  de Ecke  
64 talles ca aresta terme pral.n f es arista  fr arête  it spigolo  en edge  de Ecke  
65 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca arsenat terme pral.n m es arseniato  fr arséniate  it arseniato  en arsenate  de Arsenat  
66 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca arsenats terme pral.n m pl es arseniatos  fr arséniates  it arseniati  en arsenates  de Arsenate  
67 espècies gemmològiques > silicats ca asbest terme pral.n m es asbesto  fr asbeste  it asbesto  en asbestos  de Asbest  
68 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca asterisme terme pral.n m ca efecte d'estrella sin. compl.n m es asterismo  es efecto estrella  fr astérisme  fr effet d'étoile  it asterismo  en asterism  en star effect  de Asterismus  
69 conceptes generals ca àtom terme pral.n m es átomo  fr atome  it atomo  en atom  de Atom  
70 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca atzabeja terme pral.n f es azabache  fr jais  fr jayet  it gagate  it giaietto  en jet  de Gagat  de Jet  
71 espècies gemmològiques > carbonats ca atzurita terme pral.n f es azurita  fr azurite  it azzurrite  en azurite  de Azurit  
72 espècies gemmològiques > carbonats ca atzurmalaquita terme pral.n f es azurmalaquita  fr azurite-malachite  fr azuritmalachite  it azzurrite-malachite  en azur-malachite  en azurite-malachite  en azurmalachite  de Azurmalachit  
73 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca augelita terme pral.n f es augelita  fr augélite  it augelite  en augelite  de Augelit  
74 espècies gemmològiques > silicats ca augita terme pral.n f es augita  fr augite  it augite  en augite  de Augit  
75 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca australita terme pral.n f es australita  fr australite  it australit  en australite  de Australite  
76 aparells i complements ca autoclau terme pral.n f es autoclave  fr autoclave  it autoclave  en autoclave  de Autoklav  
77 espècies gemmològiques > silicats ca quars aventurina terme pral.n m ca aventurina sin. compl.n f es aventurina  es cuarzo aventurina  fr aventurine  fr quartz aventurine  it avventurina  it quarzo avventurina  en aventurine  en aventurine quartz  de Aventurin  de Aventurinquarz  
78 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca aventurinat -ada terme pral.adj es aventurinado  fr aventuriné  it avventurinato  en aventurescence  de Aventurisieren  
79 espècies gemmològiques > silicats ca axinita terme pral.n f es axinita  fr axinite  it axinite  en axinite  de Axinit  
80 espècies gemmològiques > òxids ca baddeleyita terme pral.n f es baddeleyita  fr baddeleyite  it baddeleyite  en baddeleyite  
81 comerç ca baga terme pral.n f es lazo  fr sautoir  it filo  en rope  de Perlenschnur  
82 aparells de mesura ca balança hidroestàtica terme pral.n f es balanza hidrostática  fr balance hydrostatique  it bilancia idrostatica  en hydrostatic balance  de hydrostatische Waage  
83 aparells de mesura ca balança Mohr-Westphal terme pral.n f es balanza Mohr-Westphal  fr balance de Westphal  it bilancia di Westphal  en Westphal's balance  de Westphalsche Waage  
84 espècies gemmològiques > elements ca bales terme pral.n m es balás  es ballas  fr ballas  en ballas  de Ballas  
85 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca banda espectral terme pral.n f es banda espectral  fr bande spectrale  it banda spettrale  en spectral band  de Spektralband  
86 productes artificials > materials ca baquelita terme pral.n f es baquelita  fr bakélite  it bachelite  it bakelite  en bakelite  de Bakelit  
87 talles ca barba terme pral.n f es barba  fr barbe  it bavatura  en beard  de Bart  
88 espècies gemmològiques > sulfats ca baritina terme pral.n f es baritina  fr baryte  it barite  it baritina  en barite [US]  en baryter [GB]  de Baryt  de Schwerspat  
89 talles > productes ca barnesita terme pral.n f es barnesita  fr barnesite  it barnesita  en barnesite  de Barnesit  
90 espècies gemmològiques > elements ca Baumgold terme pral.n m es Baumgold  fr Baumgold  it Baumgold  en Baumgold  de Baumgold  
91 productes artificials > materials ca beetle terme pral.n m es beetle  en beetle  
92 productes artificials > materials ca beetlemelamina terme pral.n f es beetlemelamina  en beetlemelamina  
93 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca bellesa terme pral.n f es belleza  fr beauté  it bellezza  en beauty  de Schönheit  
94 espècies gemmològiques > silicats ca benitoïta terme pral.n f es benitoíta  fr bénitoïte  it benitoite  en benitoite  de Benitoit  
95 espècies gemmològiques > silicats ca beril terme pral.n m es berilo  fr béryl  it berillo  en beryl  de Beryll  
96 espècies gemmològiques > silicats ca beril daurat terme pral.n m ca heliodor sin. compl.n m es berilo dorado  es heliodoro  fr béryl jaune  fr héliodore  it berillo aureo  it eliodoro  en golden beryl  en heliodor  de Goldberyll  de Heliodor  
97 espècies gemmològiques > silicats ca beril incolor terme pral.n m ca goshenita sin. compl.n f es berilo incoloro  es goshenita  fr béryl incolore  fr goshénite  it berillo incolore  it goshenite  en colourless beryl  en goshenite  de farbloser Beryll  de Goshenit  
98 espècies gemmològiques > silicats ca beril rosa terme pral.n m ca morganita sin. compl.n f es berilo rosa  es morganita  fr béryl rose  fr morganite  it berillo rosa  it morganite  en morganite  en pink beryl  de Morganit  de Rosaberyll  
99 espècies gemmològiques > silicats ca beril vermell terme pral.n m ca bixbita sin. compl.n f es berilo rojo  es bixbita  fr béryl rouge  fr bixbite  it berillo rosso  it bixbiit  en bixbite  en red beryl  de Bixbiit  de Bixbit  de roter Beryll  
100 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca beril·lonita terme pral.n f es berilonita  fr béryllonite  it berillonite  en beryllonite  de Beryllonit  
101 productes artificials > materials ca bernat terme pral.n m es bernat  fr bernate  it bernat  en bernat  de Bernat  
102 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca biaxial terme pral.adj es biáxico  fr biaxe  it biassico  en biaxial  de zweiachsig  
103 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca bil·litonita terme pral.n f es billitonita  fr billitonite  it billitonit  en billitonite  de Billitonit  
104 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca birefringència terme pral.n f es birrefringencia  fr biréfringence  it birifrangenza  en birefringence  de Doppelbrechung  
105 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca birefringent terme pral.adj es birrefringente  fr biréfringent  it birifrangente  en birefringent  de doppelbrechend  
106 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca bisectriu òptica terme pral.n f es bisectriz óptica  fr bisecteur optique  it bisettrice ottica  en optical bisectrix  de optische Mittellinie  
107 espècies gemmològiques > silicats ca bissolita terme pral.n f es bisolita  fr byssolite  it bissolite  en byssolite  de Byssolith  
108 comerç ca blanc terme pral.adj es blanco  fr blanc  it bianco  en white  de weiss  
109 espècies gemmològiques > sulfurs ca esfalerita terme pral.n f ca blenda sin. compl.n f es blenda  es esfalerita  fr blende  fr sphalérite  it blenda  it sfalerite  en blende  en sphalerite  de Sphalerit  de Zinkblende  
110 morfologia de les inclusions ca bombolla terme pral.n f es burbuja  fr bulle  it bolla  en bubble  de Gasblase  
111 espècies gemmològiques > carbonats ca bonamita terme pral.n f es bonamita  fr bonamite  it bonamite  en bonamite  de Bonamit  
112 espècies gemmològiques > borats ca boracita terme pral.n f es boracita  fr boracite  it boracite  en boracite  de Boracit  
113 espècies gemmològiques > borats ca borat terme pral.n m es borato  fr borate  it borato  en borate  de Borat  
114 espècies gemmològiques > borats ca borats terme pral.n m pl es boratos  fr borates  it borati  en borates  de Borate  
115 espècies gemmològiques > elements ca bord terme pral.n m ca diamant bord sin. compl.n m es bort  es diamante bort  fr boart  fr bort  fr diamant boart  it bort  it diamante bort  en boart  en bort  en diamond boart  de Boart  de Diamant-Bort  
116 espècies gemmològiques > sulfurs ca bornita terme pral.n f es bornita  fr bornite  it bornite  en bornite  de Bornit  
117 espècies gemmològiques > silicats ca bowenita terme pral.n f es bowenita  fr bowénite  it bowenite  en bowenite  de Bowenit  
118 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca brasilianita terme pral.n f es brasilianita  fr brazilianite  it brasilianite  it brazilianite  en brazilianite  de Brasilianit  
119 talles > talles rodones ca brillant terme pral.n m es brillante  fr brillant  it brillante  en brilliant  de Brillant  
120 aparells de mesura ca bromoform terme pral.n m es bromoformo  fr bromoforme  it bromoformio  en bromoform  de Bromoform  
121 espècies gemmològiques > silicats ca bronzita terme pral.n f es broncita  fr bronzite  it bronzite  en bronzite  de Bronzit  
122 espècies gemmològiques > òxids ca brookita terme pral.n f es brookita  fr brookite  it brookite  en brookite  de Brookit  
123 aparells i complements ca bufador terme pral.n m es soplete  fr chalumeau  it cannello  en blowpipe  de Lötrohr  
124 aparells de talla ca burí terme pral.n m es buril  fr pointe à tracer  it punta di incavo  en marking tool  de Reißnadel  
125 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca burmita terme pral.n f es burmita  fr burmite  it burmite  en burmite  de Burmit  
126 morfologia de les inclusions ca cabells de Tetis terme pral.n m pl es cabello de Thetis  fr cheveux de Thétis  it capelli di Teti  en Thetis hair  de Thetishaar  
127 morfologia de les inclusions ca cabells de Venus terme pral.n m pl ca fletxes d'amor sin. compl.n f pl es cabello de Venus  es flechas del amor  fr cheveux de Vénus  fr flèches d'amour  it capelli di Venere  it frecce d'amore  en fleches d'amour  en love's arrows  en Venus hair  de Liebespfeile  de Venushaar  
128 talles ca caboixó terme pral.n m es cabujón  fr cabochon  it cabochon  en cabochon  de Cabochon  
129 espècies gemmològiques > silicats ca calcedònia terme pral.n f es calcedonia  fr calcédoine  it calcedonio  en chalcedony  de Chalcedon  de Chalzedon  
130 espècies gemmològiques > carbonats ca calcita terme pral.n f es calcita  fr calcite  it calcite  en calcite  de Calcit  de Kalkspat  
131 aparells de mesura ca calibrador terme pral.n m es calibrador  fr calibre  it calibro  en gauge  de Kaliber  
132 espècies gemmològiques > silicats ca californita terme pral.n f es californita  fr californite  it californite  en californite  de Californit  
133 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca turquesa terme pral.n f ca cal·laïta sin. compl.n f ca turquesa oriental sin. compl.n f es calaíta  es turquesa  es turquesa oriental  fr callaïte  fr turquoise  fr turquoise orientale  it callaite  it turchese  it turchese orientale  en callaite  en oriental turquoise  en turquoise  de Kallait  de orientalischer Türkis  de Türkis  
134 talles ca camafeu terme pral.n m es camafeo  fr camée  it cammeo  en cameo  de Kamee  
135 espècies gemmològiques > silicats ca cancrinita terme pral.n f es cancrinita  fr cancrinite  it cancrinite  en cancrinite  de Cancrinit  
136 espècies gemmològiques > òxids ca candita terme pral.n f es candita  fr candite  it candite  en candite  de Candit  
137 aparells de talla ca capçal terme pral.n m es cabezal  fr tête  it testa  en head  de Kopf  
138 aparells òptics ca càpsula d'immersió terme pral.n f es celda de inmersión  fr cellule d'immersion  it vaschetta d'immersione  en immersion cell  de Immersionszelle  
139 característiques cristal·lines externes ca cara terme pral.n f es cara  fr face  it faccia  en face  de Fläche  
140 conceptes generals ca diamant negre terme pral.n m ca carbonado sin. compl.n m es carbonado  es diamante negro  fr carbonado  fr diamant noir  it carbonado  it diamante nero  en black diamond  en carbonado  
141 espècies gemmològiques > carbonats ca carbonat terme pral.n m es carbonato  fr carbonate  it carbonato  en carbonate  de Carbonat  
142 espècies gemmològiques > carbonats ca carbonats terme pral.n m pl es carbonatos  fr carbonates  it carbonati  en carbonates  de Carbonate  
143 espècies gemmològiques > silicats ca carboncle terme pral.n m es carbunclo  fr escarboucle  it carbonchi  en carbuncle  de Karfunkel  
144 morfologia de les inclusions ca carbons terme pral.n m pl es carbones  fr crapaud  it carboni  en carbon spots  de Carbon spots  
145 talles > productes ca carborúndum terme pral.n m es carborundo  fr carborundum  it carborundum  en carborundum  de Carborundum  
146 espècies gemmològiques > silicats ca cornalina terme pral.n f ca carneola sin. compl.n f es cornalina  fr cornaline  it cornalina  en carnelian  en cornelian  de Karneol  
147 productes artificials > materials ca caseïna terme pral.n f es caseína  fr caséine  it caseina  en casein  de Kasein  
148 espècies gemmològiques > òxids ca cassiterita terme pral.n f es casiterita  fr cassitérite  it cassiterite  en cassiterite  de Kassiterit  
149 espècies gemmològiques > silicats ca petalita terme pral.n f ca castorita sin. compl.n f es castorita  es petalita  fr castorite  fr pétalite  it castorite  it petalite  en petalite  de Castorit  de Petalit  
150 espècies gemmològiques > silicats ca casxolong terme pral.n m es cachalonga  fr cacholong  it cacholongo  it casciolongo  en cacholong  de Kascholong  
151 conceptes generals ca catió terme pral.n m es catión  fr cation  it catione  en cation  de Kation  
152 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca catodoluminescència terme pral.n f es catodoluminiscencia  fr cathodoluminescence  it catodoluminescenza  en cathodoluminescence  de Kathodenlumineszenz  
153 espècies gemmològiques > òxids ca pleonast terme pral.n m ca ceilanita sin. compl.n f es ceilanita  es pleonasto  fr ceylanite  fr pléonaste  it ceilanite  it pleonasto  en ceylanite  en pleonaste  de Ceylonit  de Pleonast  
154 espècies gemmològiques > sulfats ca celestina terme pral.n f es celestina  fr célestine  it celestina  en celestine  de Coelestin  
155 característiques cristal·lines internes ca cel·la elemental terme pral.n f es celda elemental  fr maille élémentaire  it cella elementare  en unit cell  de Elementarzelle  
156 productes artificials > materials ca cel·lon terme pral.n m es cellon  fr cellon  it cellon  en cellon  de Cellon  
157 productes artificials > materials ca cel·luloide terme pral.n m es celuloide  fr celluloïd  fr celluloide  it celluloide  en celluloid  de Celluloid  de Zelluloid  
158 característiques cristal·lines internes ca centre de simetria terme pral.n m ca centre d'inversió sin. compl.n m es centro de inversión  es centro de simetría  fr centre d'inversion  fr centre de symétrie  it centro d'inversione  it centro di simmetria  en inversion centre  en symmetry centre  de Inversionszentrum  de Symmetriezentrum  
159 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca centre de color terme pral.n m es centro de color  fr centre de couleur  it centro di colore  en colour centre  de Farbzentren  
160 espècies gemmològiques > carbonats ca cerussita terme pral.n f es cerusita  fr cérusite  it cerussite  en cerussite  de Cerussit  
161 espècies gemmològiques > silicats ca charoïta terme pral.n f es charoíta  fr charoïte  it charoite  en charoite  
162 espècies gemmològiques > silicats ca cianita terme pral.n f ca distena sin. compl.n f es cianita  es distena  fr cyanite  fr disthène  it cianite  it distene  en cyanite  en disthene  en kyanite  de Cyanit  de Disthen  de Kyanit  
163 espècies gemmològiques > silicats ca ciclosilicat terme pral.n m es ciclosilicato  fr cyclosilicate  it ciclosilicato  en cyclosilicate  de Cyclosilikat  
164 espècies gemmològiques > silicats ca ciclosilicats terme pral.n m pl es ciclosilicatos  fr cyclosilicates  it ciclosilicati  en cyclosilicates  de Cyclosilikate  
165 espècies gemmològiques > òxids ca crisoberil d'ull de gat terme pral.n m ca cimòfana sin. compl.n f ca ull de gat sin. compl.n m ca ull de gat oriental sin. compl.n m es cimófano  es crisoberilo ojo de gato  es ojo de gato  es ojo de gato oriental  fr chrysobéryl oeil de chat  fr cymophane  fr oeil de chat  fr oeil de chat oriental  it cimofane  it crisoberillo occhio di gatto  it occhio di gatto  it occhio di gatto orientale  en cat's eye  en cat's-eye chrysoberyl  en cymophane  en oriental cat's eye  de Chrysoberyllkatzenauge  de Cymophan  de Katzenauge  de orientalisches Katzenauge  
166 espècies gemmològiques > silicats ca citrina terme pral.n f ca quars groc sin. compl.n m es citrino  es cuarzo amarillo  fr citrine  fr quartz jaune  it citrino  it quarzo giallo  en citrine  en yellow quartz  de Citrin  de gelber Quarz  de Zitrin  
167 espècies gemmològiques > silicats ca clinozoisita terme pral.n f es clinozoisita  fr clinozoïsite  it clinozoisite  en clinozoisite  de Klinozoisit  
168 propietats mecàniques de les gemmes > exfoliació, fractura i partició ca exfoliació terme pral.n f ca clivatge sin. compl.n m es clivaje  es exfoliación  fr clivage  it clivaggio  it sfaldatura  en cleavage  de Klieven  de Kliewen  de Spaltung  
169 espècies gemmològiques > silicats ca clorastrolita terme pral.n f es clorastrolita  fr chlorastrolite  it chlorastrolith  it clorastrolite  en chlorastrolith  de Chlorastrolith  
170 espècies gemmològiques > silicats ca clorita terme pral.n f es clorita  fr chlorite  it clorite  en chlorite  de Chlorit  
171 espècies gemmològiques > silicats ca clorites terme pral.n f pl es cloritas  fr chlorites  it cloriti  en chlorites  de Chlorite  
172 espècies gemmològiques > òxids ca cloroespinel·la terme pral.n f es cloroespinela  fr chlorospinelle  it clorospinello  en chlorospinel  de Chlorospinell  
173 espècies gemmològiques > silicats ca cloromelanita terme pral.n f es cloromelanita  fr chloromélanite  it cloromelanite  en chloromelanite  de Chloromelanit  
174 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca closca de tortuga terme pral.n f es concha de tortuga  fr carapace de tortue  it guscio di tartaruga  en tortoise shell  de Schildpatt  
175 talles > productes ca colcòtar terme pral.n m es colcótar  fr colcotar  it colcotar  en colcothar  de Colcothar  
176 espècies gemmològiques > borats ca colemanita terme pral.n f es colemanita  fr colemanite  it colemanite  en colemanite  de Colemanit  
177 comerç ca collar terme pral.n m es collar  fr collier  it collana  en necklace  de Kollier  
178 comerç ca collar terme pral.n m ca collaret terme pral.n m es collar  fr collier  it collana  en necklace  de Kollier  
179 comerç ca collaret terme pral.n m es gargantilla  fr tour-de-cou  it collana uniforme  en choker  de Halsband  
180 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca colofònia terme pral.n f es colofonia  fr colophane  it colofonia  en colophony  de Geigenharz  
181 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca color terme pral.n m es color  fr couleur  it colore  en colour  de Farbe  
182 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca color d'interferència terme pral.n m es color de interferencia  fr couleur d'interférence  it colore d'interferenza  en interference colour  de Interferenzfarbe  
183 aparells òptics ca colorímetre terme pral.n m es colorímetro  fr colorimètre  it colorimetro  en colorimeter  de Kolorimeter  
184 espècies gemmològiques > silicats ca condrodita terme pral.n f es condrodita  fr chondrodite  it chondrodite  it condrodite  en chondrodite  de Chondrodit  
185 propietats físiques de les gemmes ca conductivitat elèctrica terme pral.n f es conductividad eléctrica  fr conductibilité électrique  it conduttività elettrica  en electrical conductivity  de elektrische Leitfähigkeit  
186 propietats físiques de les gemmes ca conductivitat tèrmica terme pral.n f es conductividad térmica  fr conductibilité thermique  it conduttività termica  en thermal conductivity  de Wärmeleitfähigkeit  
187 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca conquiolina terme pral.n f es conchiolina  es conquiolina  fr conchyoline  it conchiolina  en conchyolin  de Conchyolin  
188 característiques cristal·lines internes ca constants reticulars terme pral.n f pl es constantes de la red  fr constantes de réseau  it constanti di reticolo  en lattice constants  de Gitterkonstanten  
189 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca copal terme pral.n m ca resina copal sin. compl.n f es copal  es resina copal  fr copal  fr résine copal  it copale  it coppale  it resina copale  it resina coppale  en copal  en copal resin  de Kopal  de Kopal harz  
190 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca copal kauri terme pral.n m ca resina kauri sin. compl.n f es resina Kauri  fr résine Kauri  it resina Kauri  en Kauri-gum  de Kauri-Kopal  
191 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca coral terme pral.n m ca corall sin. compl.n m es coral  fr corail  it corallo  en coral  de Koralle  
192 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca coral negre terme pral.n m es coral negro  fr corail noir  it corallo nero  en black coral  de schwarzer Koralle  
193 productes artificials > materials ca coral sintètic Gilson terme pral.n m es coral sintético Gilson  fr corail synthétique Gilson  it corallo sintetico Gilson  en Gilson synthetic coral  de synthetischer Koralle Gilson  
194 espècies gemmològiques > silicats ca cordierita terme pral.n f ca dicroïta sin. compl.n f es cordierita  es dicroíta  fr cordiérite  fr dichroïte  it cordierite  it dicroite  en cordierite  en dichroite  de Cordierit  de Dichroit  
195 espècies gemmològiques > òxids ca corindó terme pral.n m es corindón  fr corindon  it corindone  en corundum  de Korund  
196 productes artificials > materials sintètics ca corindó sintètic Verneuil terme pral.n m es corindón sintético Verneuil  fr corindon synthétique Verneuil  it corindone sintetico Verneuil  en Verneuil synthetic corundum  de synthetischer Korund Verneuil  
197 productes artificials > materials sintètics ca corindó tipus alexandrita terme pral.n m es corindón tipo alejandrita  fr corindon type alexandrite  it corindone tipo alessandrite  en alexandrite-like corundum  de Alexandrit Type Korund  
198 talles ca corona terme pral.n f es corona  fr couronne  it corona  en crown  de Krone  de Oberteil  
199 espècies gemmològiques > elements ca Creu de l'Àsia terme pral.n f es Cruz de Asia  fr Croix d'Asie  it Croce di Asia  en Cross of Asia  
200 característiques cristal·lines externes ca criptocristal·lí -ina terme pral.adj es criptocristalino  fr cryptocristallin  it criptocristallino  en cryptocrystalline  de kryptokristallin  
201 espècies gemmològiques > òxids ca crisoberil terme pral.n m es crisoberilo  fr chrysobéryl  it crisoberillo  en chrysoberyl  de Chrysoberyll  
202 espècies gemmològiques > silicats ca crisocol·la terme pral.n f es crisocola  fr chrysocolle  it crisocolla  en chrysocolla  de Chrysokoll  
203 espècies gemmològiques > silicats ca olivina terme pral.n f ca crisòlit sin. compl.n m ca peridot sin. compl.n m es crisolita  es crisolito  es olivino  es peridoto  fr chrysolite  fr olivine  fr péridot  it crisolito  it olivina  it peridoto  en chrysolite  en olivine  en peridot  de Chrysolith  de Olivin  de Peridot  
204 espècies gemmològiques > silicats ca crisopras terme pral.n m es crisoprasa  fr chrysoprase  it crisoprasio  en chrysoprase  de Chrysopras  
205 espècies gemmològiques > silicats ca crisòtil terme pral.n m es crisotilo  fr chrysotile  it crisotilo  en chrysotile  de Chrysotil  
206 conceptes generals ca cristall terme pral.n m es cristal  fr cristal  it cristallo  en crystal  de Kristall  
207 espècies gemmològiques > silicats ca cristall de roca terme pral.n m ca quars incolor sin. compl.n m es cristal de roca  es cuarzo incoloro  fr cristal de roche  fr quartz incolore  it cristallo di rocca  it quarzo ialino  en colourless quartz  en rock crystal  de Bergkristall  de farbloser Quarz  
208 morfologia de les inclusions ca cristall negatiu terme pral.n m es cristal negativo  fr cristal négatif  it cristallo negativo  en negative crystal  de negativer Kristall  
209 conceptes generals ca cristal·lí -ina terme pral.adj es cristalino  fr cristallin  it cristallino  en crystalline  de kristallin  
210 aparells i complements ca cristal·litzador terme pral.n m es cristalizador  fr cristallisateur  it recipiente per cristallizzare  en crystallization vessel  
211 propietats mecàniques de les gemmes ca cristal·lofísica terme pral.n f es cristalofísica  fr cristallophysique  it cristallofisica  en crystal physics  de Kristallphysik  
212 conceptes generals ca cristal·lografia terme pral.n f es cristalografía  fr cristallographie  it cristallografia  en crystallography  de Kristallographie  
213 conceptes generals ca cristal·loquímica terme pral.n f es cristaloquímica  fr cristallochimie  it cristallochimica  en crystal chemistry  de Kristallchemie  
214 espècies gemmològiques > silicats ca crocidolita terme pral.n f es crocidolita  fr crocidolite  it crocidolite  en crocidolite  de Crocidolith  
215 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca crocoïta terme pral.n f es crocoíta  fr crocoïte  it crocoite  en crocoite  de Krokoit  
216 espècies gemmològiques > òxids ca cromita terme pral.n f es cromita  fr chromite  it cromite  en chromite  de Chromit  
217 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca cromòfor terme pral.n m es cromóforo  fr chromophore  it cromoforo  en chromophore  
218 morfologia de les inclusions ca cua de cavall terme pral.n f es cola de caballo  fr queue de cheval  it coda di cavallo  en horse-tail  de Pferdeschwanz  
219 característiques cristal·lines internes ca cúbic -a terme pral.adj es cúbico  fr cubique  it cubico  en cubic  de kubisch  
220 talles ca culata terme pral.n m es culata  fr culasse  it culatta  it padiglione  en pavilion  de Pavillon  de Unterteil  
221 talles > talles rodones ca culet terme pral.n m es culet  fr colette  it tavola inferiore  en culet  de Collet  de Kalette  de Kulette  
222 espècies gemmològiques > elements ca Cullinan terme pral.n m es Cullinan  fr Cullinan  it Cullinan  en Cullinan  de Cullinan  
223 espècies gemmològiques > elements ca Cullinan I terme pral.n m ca Estrella d'Àfrica terme pral.n f es Cullinan I  es Estrella de África  fr Cullinan I  fr Étoile d'Afrique  it Cullinan I  it Stella dell'Africa  en Cullinan I  en Star of Africa  de Cullinan I  de Stern von Africa  
224 espècies gemmològiques > elements ca Cullinan II terme pral.n m es Cullinan II  fr Cullinan II  it Cullinan II  en Cullinan II  de Cullinan II  
225 espècies gemmològiques > elements ca Cullinan III terme pral.n m es Cullinan III  fr Cullinan III  it Cullinan III  en Cullinan III  de Cullinan III  
226 espècies gemmològiques > elements ca Cullinan IV terme pral.n m es Cullinan IV  fr Cullinan IV  it Cullinan IV  en Cullinan IV  de Cullinan IV  
227 espècies gemmològiques > òxids ca cuprita terme pral.n f es cuprita  fr cuprite  it cuprite  en cuprite  de Cuprit  
228 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca dammar terme pral.n f es dámara  fr dammar  it dammar  en dammar  de Dammara  
229 espècies gemmològiques > silicats ca danburita terme pral.n f es danburita  fr danburite  it danburite  en danburite  de Danburit  
230 espècies gemmològiques > elements ca Darya-i-Nur terme pral.n m es Darya-i-Nur  fr Darya-i-Nur  it Darya-i-Nur  en Darya-i-Nur  de Darya-i-Nur  
231 espècies gemmològiques > silicats ca datolita terme pral.n f es datolita  fr datolite  it datolite  en datolite  de Datolith  
232 espècies gemmològiques > elements ca De Beers terme pral.n m es De Beers  fr De Beers  it De Beers  en De Beers  de De Beers  
233 espècies gemmològiques > elements ca Deepdene terme pral.n m es Deepdene  fr Deepdene  it Deepdene  en Deepdene  de Deepdene  
234 espècies gemmològiques > silicats ca demantoide terme pral.n m es demantoide  fr demantoïde  fr démantoide  it demantoide  en demantoid  de Demantoid  
235 propietats físiques de les gemmes ca densitat terme pral.n f es densidad  fr densité  it densità  en density  de Dichte  
236 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca dentina terme pral.n f es dentina  fr pulpe dentaire  it dentina  en dentine  de Zahnknollen  
237 talles ca desbast terme pral.n m es desbaste  fr brutage  it sbozzatura  en bruting  de Reiben  
238 talles ca desbastar terme pral.v tr es desbastar  fr ébaucher  it sbozzare  en rough, to  de Vorwalzen  
239 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca desgast terme pral.n m es desgaste  fr usure  it usura  en wear  de Verschleiß  
240 aparells òptics ca diagrama de Laue terme pral.n m es lauegrama  fr diagramme de Laue  it diagramma di Laue  en lauegram  de Lauediagramme  
241 productes artificials > materials ca diakon terme pral.n m ca pèrspex terme pral.n m es diakon  es perspex  fr diakon  fr perspex  it diakon  it perspex  en diakon  en perspex  de Diakon  de Perspex  
242 espècies gemmològiques > silicats ca dial·laga terme pral.n f es dialaga  fr diallage  it diallagio  en diallage  de Diallag  
243 espècies gemmològiques > elements ca diamant terme pral.n m es diamante  fr diamant  it diamante  en diamond  de Diamant  
244 espècies gemmològiques > elements ca diamant de color terme pral.n m ca diamant fantasia sin. compl.n m es diamante de color  es diamante fantasía  fr diamant de couleur  fr diamant fantaisie  it diamante di colore  it diamante fantasia  en coloured diamond  en fancy diamond  de Fancy-Diamant  de Fantasie-Diamant  de farbiger Diamant  
245 talles > productes ca diamant industrial terme pral.n m es diamante industrial  fr diamant industriel  it diamante industriale  en industrial diamond  de Industriediamant  de Nutzdiamant  
246 productes artificials > materials sintètics ca diamant sintètic terme pral.n m es diamante sintético  fr diamant synthétique  it diamante sintetico  en synthetic diamond  de synthetischer Diamant  
247 talles ca diamantista terme pral.n m, f es diamantista  fr diamantaire  it diamantaro  en diamond cutter  de Diamantschleifer  
248 productes artificials > materials ca Diamonair terme pral.n m es Diamonair  fr Diamonair  it Diamonair  en Diamonair  de Diamonair  
249 espècies gemmològiques > òxids ca diàspor terme pral.n m es diásporo  fr diaspore  it diasporo  en diaspore  de Diaspor  
250 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca dicroisme terme pral.n m es dicroísmo  fr dichroïsme  it dicroismo  en dichroism  de Dichroismus  
251 aparells òptics ca dicroscopi terme pral.n m es dicroscopio  fr dichroscope  it dicroscopio  en dichroscope  de Dichroskop  
252 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca difracció terme pral.n f es difracción  fr diffraction  it diffrazione  en diffraction  de Diffraktion  
253 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca difusió terme pral.n f es difusión  fr diffusion  it diffusione  en diffusion  de Diffusion  
254 propietats mecàniques de les gemmes ca dilatació terme pral.n f es dilatación  fr dilatation  it dilatazione  en dilatation  de Dehnung  
255 característiques cristal·lines internes ca dimorfisme terme pral.n m es dimorfismo  fr dimorphisme  it dimorfismo  en dimorphism  de Dimorphismus  
256 espècies gemmològiques > silicats ca diòpsid terme pral.n m es diópsido  fr diopside  it diopside  en diopside  de Diopsid  
257 espècies gemmològiques > silicats ca dioptasa terme pral.n f es dioptasa  fr dioptase  it dioptasio  it diottasio  en copper-emerald  en dioptase  de Dioptas  de Kupfersmaragd  
258 aparells de talla ca disc terme pral.n m es disco  fr disque  it disco  en lap  de Scheibe  
259 aparells de talla ca disc d'estany terme pral.n m es disco de estaño  fr disque d'étain  it disco di stagno  en tin lap  de Zinnscheibe  
260 aparells de talla ca disc de cera terme pral.n m es disco de cera  fr disque de cire  it disco di cera  en wax lap  de Wachsscheibe  
261 aparells de talla ca disc de ceràmica terme pral.n m es disco de cerámica  fr disque de céramique  it disco di ceramica  en ceramic lap  de Keramikscheibe  
262 aparells de talla ca disc de coure terme pral.n m es disco de cobre  fr disque de cuivre  it disco di rame  en copper lap  de Kupferscheibe  
263 aparells de talla ca disc de fosa terme pral.n m es disco de fundición  fr disque de fonte  fr meule de fonte  it mola di acciaio  en cast-iron lap  en scaife  de Gußscheibe  
264 aparells de talla ca disc de fusta terme pral.n m es disco de madera  fr disque de bois  it disco di legno  en wood lap  de Holzscheibe  
265 aparells de talla ca disc de plàstic terme pral.n m es disco de plástico  fr disque de plastique  it disco de plastico  en plastic lap  de Plasticscheibe  
266 aparells de talla ca disc de plom terme pral.n m es disco de plomo  fr disque de plomb  it disco di piombo  en lead lap  de Bleischeibe  
267 aparells de talla ca disc de zinc terme pral.n m es disco de zinc  fr disque de zinc  it disco di zinco  en zinc lap  de Zinkscheibe  
268 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca dispersió terme pral.n f es dispersión  fr dispersion  it dispersione  en dispersion  de Dispersion  de Lichtzerstreuung  
269 productes artificials > materials ca distrèn terme pral.n m es distreno  fr distrene  it distreno  en distrene  de Distren  
270 aparells de talla ca divisor d'angles terme pral.n m es divisor de ángulos  fr diviseur d'angles  it divisore di angoli  en notched gear  de Winkelmesser  
271 productes artificials > materials ca Djevalita terme pral.n f es Djevalita  fr Djevalite  it Djevalita  en Djevalite  de Djevalith  
272 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca doble refracció terme pral.n f es refracción doble  fr double réfraction  it birifrangenza  en double refraction  de Doppelbrechung  
273 talles ca doblet terme pral.n m es doblete  fr doublet  it doppietta  en doublet  de Dublette  
274 espècies gemmològiques > silicats ca doblet d'òpal terme pral.n m es doblete de ópalo  fr doublet d'opale  it doppietta d'opalo  en opal doublet  de Opal-Dublette  
275 espècies gemmològiques > silicats ca doblet granat-vidre terme pral.n m es doblete granate-vidrio  fr doublet grenat-verre  it doppietta granato-vetro  en garnet-topped doublet  de Granat-glas Dublette  
276 aparells de talla ca dop terme pral.n m es dop  fr dop  it dop  en dop  de Dop  
277 aparells de talla ca dop de soldadura terme pral.n m es dop de soldadura  fr dop à soudure  it dop a saldatura  en solder dop  de Lötdop  
278 aparells de talla ca dop mecànic terme pral.n m es dop mecánico  fr dop mécanique  it dop meccanico  en mechanical dop  de mechanischer Dop  
279 espècies gemmològiques > silicats ca turmalina marró terme pral.n f ca dravita sin. compl.n f es dravita  es turmalina parda  fr dravite  fr tourmaline brune  it dravite  it tormalina bruna  en brown tourmaline  en dravite  de brauner Turmalin  de Dravit  
280 espècies gemmològiques > elements ca Dresden terme pral.n m es Dresden  fr Dresden  it Dresden  en Dresden  de Dresden  
281 espècies gemmològiques > elements ca Dresden verd terme pral.n m es Dresden verde  fr Dresde vert  it Dresda verde  en Dresden green  de Dresden grün  
282 característiques cristal·lines externes ca drusa terme pral.n f es drusa  fr druse  it druse  en druse  de Druse  
283 espècies gemmològiques > silicats ca dumortierita terme pral.n f es dumortierita  fr dumortiérite  it dumortierite  en dumortierite  de Dumortierit  
284 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca durabilitat terme pral.n f es durabilidad  fr durabilité  it durevolezza  en durability  de Beständigkeit  
285 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca duranguita terme pral.n f es durangita  fr durangite  it durangite  en durangite  de Durangit  
286 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca duresa terme pral.n f es dureza  fr dureté  it durezza  en hardness  de Härte  
287 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca duresa Knoop terme pral.n f es dureza Knoop  fr dureté Knoop  it durezza Knoop  en Knoop hardness  de Knoop-Härte  
288 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca duresa Vickers terme pral.n f es dureza Vickers  fr dureté Vickers  it durezza Vickers  en Vickers hardness  de Vickers-Härte  
289 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca efecte d'ull de gat terme pral.n m es efecto ojo de gato  fr chatoiement  it gatteggiamento  en chatoyancy  de Schillern  
290 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca opalescència terme pral.n f ca efecte Tyndall sin. compl.n m es efecto Tyndall  es opalescencia  fr effet Tyndall  fr opalescence  it effetto Tyndall  it opalescenza  en opalescence  en Tyndall effect  de Opaleszenz  de Opalisieren  de Tyndall-Effekt  
291 característiques cristal·lines internes ca eix cristal·logràfic terme pral.n m es eje cristalográfico  fr axe cristallographique  it asse cristallografico  en crystallographic axis  de kristallographische Achse  
292 característiques cristal·lines internes ca eix de simetria terme pral.n m es eje de simetría  fr axe de symétrie  it asse di simmetria  en symmetry axis  de Symmetrieachse  
293 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca eix òptic terme pral.n m es eje óptico  fr axe optique  it asse ottico  en optic axis  de optische Achse  
294 espècies gemmològiques > silicats ca ekanita terme pral.n f es ekanita  fr ekanite  it ekanite  en ekanite  de Ekanit  
295 espècies gemmològiques > elements ca element natiu terme pral.n m ca element sin. compl.n m es elemento  es elemento nativo  fr élément  fr élément natif  it elemento  it elemento nativo  en element  en native element  de Element  
296 característiques cristal·lines internes ca element de simetria terme pral.n m es elemento de simetría  fr élément de symétrie  it elemento di simmetria  en symmetry element  de Symmetrieelement  
297 espècies gemmològiques > elements ca elements natius terme pral.n m pl ca elements sin. compl.n m pl es elementos  es elementos nativos  fr éléments  fr éléments natifs  it elementi  it elementi nativi  en elements  en native elements  
298 espècies gemmològiques > silicats ca eleolita terme pral.n f es eleolita  fr éléolite  fr pierre grasse  it eleolite  en elaeolite  de Eläolith  
299 morfologia de les inclusions ca empremta digital terme pral.n f es huella dactilar  fr empreinte digitale  it impronta digitale  en finger print  de Fingerabdruck  
300 propietats mecàniques de les gemmes ca en brut terme pral.adj es bruto  es en bruto  fr brut  it greggio  it grézzo  en rough  de roher  
301 aparells i complements ca endoscopi terme pral.n m es endoscopio  fr endoscope  it endoscopio  en endoscope  de Endoskop  
302 conceptes generals ca enllaç covalent terme pral.n m es enlace covalente  fr liaison covalente  it legame covalente  en covalent bond  de kovalente Bindung  
303 conceptes generals ca enllaç iònic terme pral.n m es enlace iónico  fr liaison ionique  it legame ionico  en ionic bond  de Ionenbindung  
304 conceptes generals ca enllaç metàl·lic terme pral.n m es enlace metálico  fr liaison métallique  it legame metallico  en metallic bond  de metallen Bindung  
305 conceptes generals ca enllaç molecular terme pral.n m es enlace molecular  fr liaison résiduelle  it legame moleculare  en residual bond  de molekulare Bindung  
306 espècies gemmològiques > silicats ca enstatita terme pral.n f es enstatita  fr enstatite  it enstatite  en enstatite  de Enstatit  
307 talles ca entalla terme pral.n f es entalle  fr intaille  it intaglio  en intaglio  de Intaglien  
308 espècies gemmològiques > silicats ca epidot terme pral.n m ca pistacita sin. compl.n f es epidota  es pistacita  fr épidote  fr pistazite  it epidoto  it pistacite  en epidote  en pistacite  de Epidot  de Pistazit  
309 origen de les inclusions ca epigènesi terme pral.n f ca epigènia terme pral.n f es epigénesis  es epigenia  fr épigénèse  fr épigénie  it epigenesi  it epigenia  en epigenesis  en epigeny  de Epigenese  
310 característiques cristal·lines internes ca epitàxia terme pral.n f es epitaxia  fr épitaxie  it epitaxia  en epitaxy  de Epitaxie  
311 productes artificials > materials ca erinoide terme pral.n m es erinoide  fr érinoïd  it erinoide  en erinoid  de Erinoid  
312 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca escala de duresa terme pral.n f es escala de dureza  fr échelle de dureté  it scala di durezza  en hardness scale  de Härteskala  
313 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca escala de Mohs terme pral.n f es escala de Mohs  fr échelle de Mohs  it scala di Mohs  en Mohs' scale  de Mohsche Härteskala  
314 espècies gemmològiques > silicats ca escapolita terme pral.n f es escapolita  fr scapolite  it scapolite  en scapolite  de Skapolith  
315 aparells de talla ca escarificador terme pral.n m es escarificador  fr scarificateur  it scarificatore  en scoring tool  de Schröpfmesser  
316 aparells de mesura ca escleròmetre terme pral.n m es esclerómetro  fr scléromètre  it sclerometro  en sclerometer  de Sklerometer  
317 espècies gemmològiques > silicats ca sepiolita terme pral.n f ca escuma de mar sin. compl.n f es espuma de mar  es sepiolita  fr écume de mer  fr sépiolite  it schiuma di mare  it sepiolita  en meerschaum  en sepiolite  de Meerschaum  de Sepiolith  
318 espècies gemmològiques > silicats ca esfèn terme pral.n m ca titanita sin. compl.n f es esfena  es titanita  fr sphène  fr titanite  it sfeno  it titanite  en sphene  en titanite  de Sphen  de Titanit  
319 característiques cristal·lines externes ca esferulita terme pral.n f es esferolito  es esferulita  es esferulito  fr sphérolite  it sferolito  en spherulite  de Sphärolith  
320 espècies gemmològiques > silicats ca esmaragdita terme pral.n f es esmaragdita  fr smaragdite  it smaragdite  en smaragdite  de Smaragdit  
321 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca esparragolita terme pral.n f ca esparreguina terme pral.n f es esparraguina  fr pierre d'asparagus  it asparagus stone  en asparagus stone  de Spargelstein  
322 espècies gemmològiques > carbonats ca espat d'Islàndia terme pral.n m es espato de Islandia  fr spath d'Islande  it spato d'Islanda  en Iceland spar  de isländischer Doppelspat  
323 espècies gemmològiques > sulfats ca espat setinat terme pral.n m es espato satinado  fr spath satiné  it sericolite  en satin-spar  de Fasergips  
324 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectre terme pral.n m es espectro  fr spectre  it spettro  en spectrum  de Spektrum  
325 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectre d'absorció terme pral.n m es espectro de absorción  fr spectre d'absorption  it spettro d'assorbimento  en absorption spectrum  de Absorptionsspektrum  
326 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectre d'emissió terme pral.n m es espectro de emisión  fr spectre d'émission  it spettro di emissione  en emission spectrum  de Emissionsspektrum  
327 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectre de Fraunhofer terme pral.n m es espectro de Fraunhofer  fr spectre de Fraunhofer  it spettro di Fraunhofer  en Fraunhofer spectrum  de Fraunhofersspektrum  
328 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectre electromagnètic terme pral.n m es espectro electromagnético  fr spectre électromagnétique  it spettro elettromagnetico  en electromagnetic spectrum  de elektromagnetisch Spektrum  
329 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectre visible terme pral.n m es espectro visible  fr spectre visible  it spettro visible  en visible spectrum  de Visibelspektrum  
330 espècies gemmològiques > silicats ca espectrolita terme pral.n f es espectrolita  fr spectrolite  it spectrolite  en spectrolite  de Spektrolit  
331 aparells òptics ca espectroscopi terme pral.n m es espectroscopio  fr spectroscope  it spettroscopio  en spectroscope  de Spektroskop  
332 aparells òptics ca espectroscopi de prisma terme pral.n m es espectroscopio de prisma  fr spectroscope à prisme  it spettroscopio di prisma  en prism spectroscope  de Prismenspektroskop  
333 aparells òptics ca espectroscopi de xarxa terme pral.n m es espectroscopio de red  fr spectroscope à réseau  it spettroscopio a reticolo  en grating spectroscope  de Gitterspektroskop  
334 aparells òptics ca espectroscopi manual terme pral.n m es espectroscopio manual  fr spectroscope à main  it spettroscopio manuale  en hand spectroscope  de Handspektroskop  
335 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca espectroscòpia terme pral.n f es espectroscopia  fr spectroscopie  it spettroscopia  en spectroscopy  de Spektroskopie  
336 espècies gemmològiques > òxids ca especularita terme pral.n f es especularita  fr hématite spéculaire  it ematite micacea  it specularita  en specular-iron  de Specularit  
337 espècies gemmològiques > òxids ca espinel·la terme pral.n f es espinela  fr spinelle  it spinello  en spinel  de Spinell  
338 espècies gemmològiques > òxids ca espinel·la de zinc terme pral.n f ca gahnoespinel·la sin. compl.n f es espinela de cinc  es gahnoespinela  fr gahnospinelle  fr spinelle de zinc  it gahnospinello  it spinello di zinco  en gahnospinel  en zinc spinel  de Gahno-Spinell  de Zinkspinell  
339 productes artificials > materials sintètics ca espinel·la sintètica Verneuil terme pral.n f es espinela sintética Verneuil  fr spinelle synthétique Verneuil  it spinello sintetico Verneuil  en Verneuil synthetic spinel  de synthetischer Spinell Verneuil  
340 productes artificials > materials sintètics ca espinel·la tipus alexandrita terme pral.n f es espinela tipo alejandrita  fr spinelle type alexandrite  it spinello tipo alessandrite  en alexandrite-like spinel  de Alexandrit Type Spinell  
341 espècies gemmològiques > silicats ca espodumena terme pral.n f es espodumena  fr spodumène  it spodùmene  en spodumene  de Spodumen  
342 morfologia de les inclusions ca esquerda terme pral.n f es grieta  fr cassure  it spaccatura  en crack  de Riß  
343 morfologia de les inclusions ca esquerda de tensió terme pral.n f es grieta de tensión  fr cassure de tension  it spaccatura di tensione  en tension crack  de Spannungsrisse  
344 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca essència d'orient terme pral.n f es esencia de oriente  fr essence d'orient  it essenza d'oriente  en fish scales  de Perlessenz  
345 espècies gemmològiques > silicats ca estaurolita terme pral.n f es estaurolita  fr staurolite  it staurolite  en staurolite  de Staurolith  
346 espècies gemmològiques > silicats ca esteatita terme pral.n f ca sabó de sastre sin. compl.n m es esteatita  es jaboncillo de sastre  fr pierre de lard  fr stéatite  it pietra-sapone  it steatite  en soapstone  en steatite  de Speckstein  de Steatit  
347 talles ca talla terme pral.n f ca estil de talla sin. compl.n m es estilo de talla  es talla  fr forme de taille  fr taille  it forma del taglio  it taglio  en cut  en style of cutting  de Schliff  de Schlifform  
348 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca estràs terme pral.n m es estrás  es strass  fr strass  it strass  en strass  de Strass  
349 espècies gemmològiques > elements ca Estrella d'Egipte terme pral.n f es Estrella de Egipto  fr Étoile d'Egypte  it Stella d'Egitto  en Star of Egypt  de Stern von Ägypten  
350 espècies gemmològiques > elements ca Estrella de la Terra terme pral.n f es Estrella de la Tierra  fr Étoile de la Terre  it Stella de la Terra  en Earth Star  de Stern von Erde  
351 espècies gemmològiques > elements ca Estrella de Sierra Leone terme pral.n f es Estrella de Sierra Leona  fr Étoile de Sierra Leone  it Stella di Sierra Leona  en Star of Sierra Leona  de Stern von Sierra Leona  
352 espècies gemmològiques > elements ca Estrella del Sud terme pral.n f es Estrella del Sur  fr Étoile du Sud  it Stella del Sud  en Star of the South  de Stern des Südens  
353 espècies gemmològiques > elements ca Estrella Negra d'Àfrica terme pral.n f es Estrella Negra de África  fr Étoile Noire d'Afrique  it Stella Nera dell'Africa  en Black Star of Africa  
354 característiques cristal·lines internes ca estructura cristal·lina terme pral.n f es estructura cristalina  fr structure cristalline  it struttura cristallina  en crystal structure  de Kristallstruktur  
355 espècies gemmològiques > silicats ca èuclasi terme pral.n f es euclasa  fr euclase  it euclasio  en euclase  de Euklas  
356 característiques cristal·lines externes ca euèdric -a terme pral.adj es euhédrico  fr euédrique  fr idiomorphe  it idiomorfico  en euhedral  de euhedral  
357 espècies gemmològiques > elements ca Excelsior terme pral.n m es Excelsior  fr Excelsior  it Excelsior  en Excelsior  de Excelsior  
358 talles ca exfoliació terme pral.n f
359 talles ca exfoliar terme pral.v tr es exfoliar  fr cliver  it sfaldare  en cleave, to  en exfoliate, to  de Spalten  
360 conceptes generals ca exsolució terme pral.n f es desmezcla  es exsolución  fr exsolution  it essoluzione  en exsolution  de Entmischung  
361 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca extinció terme pral.n f es extinción  fr extinction  it estinzione  en extinction  de Aulöschung  
362 productes artificials > materials ca fabulita terme pral.n f es fabulita  fr fabulite  it fabulite  en fabulite  de Fabulit  
363 talles ca faceta terme pral.n f es faceta  fr facette  it faccetta  en facet  de Facette  de Schliff-Fläche  
364 talles > talles rodones ca faceta d'estrella terme pral.n f es faceta estrella  fr facette étoile  it faccetta di stella  en star facet  de Sternfacette  de Tafelfacette  
365 talles > talles rodones ca faceta de la creu terme pral.n f es faceta de la cruz  fr facette de la croix  it faccetta della croce  en cross-facet  de Kreuzfacette  
366 talles > talles rodones ca faceta quadrangular superior terme pral.n f ca faceta fonamental sin. compl.n f es faceta cuadrangular superior  es faceta fundamental  fr facette bezel  fr facette de ceinture  fr facette en coin  it faccetta fondamentale  it faccetta fondamentale superiore  en kite facet  de Mittelfacette  de Oberteilhauptfacette  
367 talles ca taula terme pral.n f ca faceta principal sin. compl.n f es faceta principal  es tabla  fr facette principale  fr table  it faccetta principale  it tavola  en main facet  en table  de Hauptfacette  de Tafel  
368 talles ca faceta quadrangular terme pral.n f es faceta cuadrangular  fr facette quadrangulaire  it faccetta quadrangolare  en quadrangular facet  de Viereckigfacette  
369 talles > talles rodones ca faceta quadrangular inferior terme pral.n f es faceta cuadrangular inferior  fr facette du pavillon  it faccetta fondamentale inferiore  en pavilion facet  de Unterteilhauptfacette  
370 talles ca faceta triangular terme pral.n f es faceta triangular  fr facette triangulaire  it faccetta triangolare  en triangular facet  de Dreieckigfacette  
371 talles > talles rodones ca faceta triangular inferior terme pral.n f es faceta triangular inferior  fr halefis de culasse  it mezza faccetta inferiore  en lower girdle facet  de Untere Rondistenfacette  
372 talles > talles rodones ca faceta triangular superior terme pral.n f ca mitja faceta sin. compl.n f es faceta triangular superior  es media faceta  fr halefis  fr halefis de couronne  it mezza faccetta superiore  it mezze faccette  en half facet  en upper girdle facet  de Hauptfacette  de obere Rondistenfacette  
373 talles ca facetar terme pral.v tr es facetar  fr facetter  it sfaccettare  en facet, to  de facettieren  
374 talles ca facetatge terme pral.n m es facetado  fr facettage  it sfaccettatura  en faceting  de Facettierung  
375 espècies gemmològiques > silicats ca faialita terme pral.n f es fayalita  fr fayalite  it fayalite  en fayalite  de Fayalit  
376 característiques cristal·lines externes ca macrocristal·lí -ina terme pral.adj ca fanerocristal·lí -ina sin. compl.adj es fanerocristalino  es macrocristalino  fr macrocristallin  fr phanérocristallin  it macrocristallino  it phenocristallini  en macrocrystalline  en phanerocrystalline  de makrokristalliner  de phanerokristallin  
377 conceptes generals ca fase terme pral.n f es fase  fr phase  it fase  en phase  de Phase  
378 espècies gemmològiques > silicats ca feldespat terme pral.n m es feldespato  fr feldspath  it feldspato  en feldspar  de Feldspat  
379 espècies gemmològiques > silicats ca feldespat aventurina terme pral.n m ca pedra de sol sin. compl.n f es feldespato aventurina  es piedra sol  fr feldspath aventurine  fr pierre de soleil  it feldspato avventurina  it pietra del sole  en aventurine feldspar  en sunstone  de Aventurinfeldspat  de Sonnenstein  
380 espècies gemmològiques > silicats ca feldespatoide terme pral.n m es feldespatoide  fr feldspathoïde  it feldspatoide  en feldspathoid  de Feldspatvertreter  
381 espècies gemmològiques > silicats ca feldespats terme pral.n m pl es feldespatos  fr feldspaths  it feldspati  en feldspars  de Feldspäte  
382 espècies gemmològiques > silicats ca fenacita terme pral.n f es fenaquita  fr phénacite  it fenacite  en phenacite  en phenakite  de Phenakit  
383 productes artificials > materials sintètics ca Fianita terme pral.n f es Fianita  it Phianite  en Phianite  de Fianit  
384 espècies gemmològiques > silicats ca sil·limanita terme pral.n f ca fibrolita sin. compl.n f es fibrolita  es sillimanita  fr fibrolite  fr sillimanite  it fibrolite  it sillimanite  en fibrolite  en sillimanite  de Fibrolith  de Sillimanit  
385 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca figura d'interferència terme pral.n f es figura de interferencia  fr figure d'interférence  it figura di interferenza  en interference figure  de Interferenzbild  de Interferenzfigur  
386 característiques cristal·lines externes ca figura de corrosió terme pral.n f es figura de corrosión  fr figure de corrosion  it figura di corrosione  en etching figure  de Ätzfiguren  
387 talles ca filetí terme pral.n m es filetín  fr ceinture  fr rondiste  it cintura  it orlo del taglio  en girdle  de Gürtel  de Rondiste  
388 conceptes generals ca fil·losilicat terme pral.n m es filosilicato  fr phyllosilicate  it fillosilicato  en phyllosilicate  de Phyllosilikat  
389 espècies gemmològiques > silicats ca fil·losilicats terme pral.n m pl es filosilicatos  fr phyllosilicates  it fillosilicati  en phyllosilicates  de Phyllosilikate  
390 mineria ca filó terme pral.n m es filón  fr filon  it filone  en dyke  de Gang  
391 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca filtre de Chelsea terme pral.n m es filtro de Chelsea  fr filtre de Chelsea  it filtro di Chelsea  en Chelsea filter  de Chelsea Filter  
392 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca filtre de color terme pral.n m es filtro de color  fr filtre de couleur  it filtro di colore  en colour filter  de Farbfilter  
393 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca filtre de Wood terme pral.n m es filtro de Wood  fr filtre de Wood  it filtro di Wood  en Wood filter  de Wood Filter  
394 morfologia de les inclusions ca fissura terme pral.n f es fisura  fr fissure  it fessura  en fissure  de Spalte  
395 morfologia de les inclusions ca fissura de cicatrització terme pral.n f es fisura de cicatrización  fr fissure cicatrisée  it fessura di cicatrizzazione  en healing fissure  
396 espècies gemmològiques > elements ca Florentí terme pral.n m es Florentino  fr Florentin  it Fiorentino  en Florentine  de Florentiner  
397 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca fluorescència terme pral.n f es fluorescencia  fr fluorescence  it fluorescenza  en fluorescence  de Fluoreszenz  
398 espècies gemmològiques > halurs ca fluorita terme pral.n f es fluorita  fr fluorite  it fluorina  it fluorita  en fluorite  de Flußspat  de Fluorit  
399 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca foc terme pral.n m es fuego  fr feux  it fuoco  en fire  de Feuer  
400 comerç ca forma terme pral.n f es forma  fr forme  it forma  en shape  de Form  
401 característiques cristal·lines externes ca forma cristal·lina terme pral.n f es forma cristalina  fr forme cristalline  it forma cristallina  en crystal form  de Kristallform  
402 aparells i complements ca forn de Verneuil terme pral.n m es horno de Verneuil  fr four de Verneuil  it forno di Verneuil  en Verneuil's furnace  de Verneuil-Ofen  
403 espècies gemmològiques > silicats ca forsterita terme pral.n f es forsterita  fr forstérite  it forsterite  en forsterite  de Forsterit  
404 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca fosfat terme pral.n m es fosfato  fr phosphate  it fosfato  en phosphate  de Phosphat  
405 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca fosfats terme pral.n m pl es fosfatos  fr phosphates  it fosfati  en phosphates  de Phosphate  
406 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca fosforescència terme pral.n f es fosforescencia  fr phosphorescence  it fosforescenza  en phosphorescence  de Phosphoreszenz  
407 propietats mecàniques de les gemmes > exfoliació, fractura i partició ca fractura terme pral.n f es fractura  fr cassure  it frattura  en fracture  de Bruch  
408 propietats mecàniques de les gemmes > exfoliació, fractura i partició ca fràgil terme pral.adj es frágil  fr fragile  it fragile  en brittle  de spröde  
409 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  fr fréquence  it frequenza  en frequency  de Wellenfrequenz  
410 espècies gemmològiques > silicats ca friedelita terme pral.n f es friedelita  fr friedelite  it friedelite  en friedelite  de Friedelit  
411 espècies gemmològiques > silicats ca fuchsita terme pral.n f es fuchsita  fr fuchsite  it fuchsite  en fuchsite  de Fuchsit  
412 morfologia de les inclusions ca fulla de nenúfar terme pral.n f es hoja de nenúfar  fr feuille de nénuphar  it foglia di nenufaro  en water-lily leaves  de Wasserlilie Blatt  
413 productes artificials > materials ca gadoliniat de gal·li terme pral.n m es gadoliniato de galio  fr gadolinate de gallium  it gadolinato di gallio  en gallium gadolinate  de Gallium-Gadolinat  
414 espècies gemmològiques > òxids ca gahnita terme pral.n f es gahnita  fr gahnite  it gahnite  en gahnite  de Gahnit  
415 productes artificials > materials ca galalita terme pral.n f ca plàstic de caseïna sin. compl.n m es galalita  es plástico de caseína  fr galalithe  fr plastique de caséine  it galalite  it galanite  it plastico di caseina  en casein plastic  en galalith  de Galalith  de Kaseinharze  
416 productes artificials > materials ca Galliant terme pral.n m es Galliant  fr Galliant  it Galliant  en Galliant  de Galliant  
417 mineria ca ganga terme pral.n f es ganga  fr gangue  it ganga  en gangue  de Ganggestein  
418 aparells de talla ca ganiveta terme pral.n f es cuchilla  fr couteau  it lama di acciaio  en blade  de Schnitzmesser  
419 aparells i complements ca garbell terme pral.n m es criba  fr crible  it crivello  en sieve  de Sieb  
420 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca gedanita terme pral.n f es gedanita  fr gédanite  it gedanite  en gedanite  de Gedanit  
421 aparells de mesura ca gemèter terme pral.n m es gemeter  fr gemeter  it gemeter  en gemeter  de Gemeter  
422 conceptes generals ca gemma terme pral.n f ca pedra preciosa sin. compl.n f es gema  es piedra preciosa  fr gemme  fr pierre précieuse  it gemma  it pietra preziosa  en gem  en gemstone  en precious stone  de Edelstein  de Gemme  
423 conceptes generals ca gemma natural terme pral.n f es gema natural  fr gemme naturelle  it gemma naturale  en natural gem  de Natursteine  
424 productes artificials > materials sintètics ca gemma sintètica terme pral.n f ca pedra sintètica sin. compl.n f es gema sintética  es piedra sintética  fr gemme synthétique  fr pierre synthétique  it gemma sintetica  it pietra sintetica  en synthetic gem  en synthetic stone  de synthetische Gemme  de synthetischer Stein  
425 tractaments ca gemma tractada terme pral.n f es gema tratada  fr gemme traitée  it gemma trattata  en treated gem  de behandelter-Gemme  
426 conceptes generals ca gemmòleg | gemmòloga terme pral.n m, f es gemólogo  fr gemmologue  it gemmologo  en gemmologist  de Edelsteinkundiger  
427 conceptes generals ca gemmologia terme pral.n f es gemología  fr gemmologie  it gemmologia  en gemmology  de Edelsteinkunde  
428 característiques cristal·lines externes ca geoda terme pral.n f es geoda  fr géode  it geode  en geode  de Geode  
429 conceptes generals ca germen cristal·lí terme pral.n m es germen cristalino  fr noyau cristallin  it germe cristallino  en nucleus of crystallization  de Keimkristall  
430 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca glicerol terme pral.n m ca glicerina sin. compl.n f es glicerina  es glicerol  fr glycérine  fr glycérol  it glicerina  it glicerolo  en glycerine  en glycerol  de Glycerin  
431 productes artificials > materials ca gliptal terme pral.n m es gliptal  es glyptal  fr glyptal  en glyptal  de Glyptal  
432 mineria ca gneis terme pral.n m es gneis  fr gneiss  it gneiss  en gneiss  de Gneis  
433 espècies gemmològiques > òxids ca goethita terme pral.n f es goethita  fr goethite  it goethite  en goethite  de Goethit  
434 aparells de mesura ca goniòmetre terme pral.n m es goniómetro  fr goniomètre  it goniometro  en goniometer  de Goniometer  
435 unitats de mesura ca gra terme pral.n m es grano  fr grain  it grano  en grain  en metric grain  de grain  de gran  
436 talles ca gra (del diamant) terme pral.n m es grano (del diamante)  fr grain (du diamant)  it grano (del diamante)  en (diamond) grain  de Diamantgrain  
437 unitats de mesura ca gram terme pral.n m es gramo  fr gramme  it grammo  sbl g  en gram  de Gramm  
438 espècies gemmològiques > elements ca Gran Crisantem terme pral.n m es Gran Crisantemo  fr Grand Chrysanthème  it Grande Crisantemo  en Great Chrysanthemum  de Großchrysantheme  
439 espècies gemmològiques > elements ca Gran Mogol terme pral.n m es Gran Mogol  fr Grand Moghol  it Gran Mogol  en Great Mogul  de Großmogul  
440 espècies gemmològiques > elements ca Gran Mogol I terme pral.n m es Gran Mogol I  fr Grand Moghol I  it Gran Mogol I  en Great Mogul I  de Großmogul I  
441 espècies gemmològiques > silicats ca granat terme pral.n m es granate  fr grenat  it granato  en garnet  de Granat  
442 espècies gemmològiques > òxids ca pirop terme pral.n m ca granat de Bohèmia sin. compl.n m ca robí de Colorado sin. compl.n m es granate de Bohemia  es piropo  es rubí del Colorado  fr grenat de Bohême  fr pyrope  fr rubis du Colorado  it granato di Boémia  it piropo  it rubino del Colorado  en Bohemian garnet  en Colorado ruby  en pyrope  de böhmischer Granat  de Colorado Rubin  de Pyrop  
443 espècies gemmològiques > silicats ca granat malaia terme pral.n m es granate malaya  en malaya garnet  
444 mineria ca granit terme pral.n m es granito  fr granite  it graniti  en granite  de Granit  
445 aparells i complements ca gresol terme pral.n m es crisol  fr creuset  it crogiuolo  en crucible  de Tiegel  
446 propietats mecàniques de les gemmes > duresa ca grop terme pral.n m es nudo  fr noeud  it nodo  en naat  de Knoten  
447 espècies gemmològiques > silicats ca grossulària terme pral.n f es grosularia  fr grossulaire  it grossularia  en grossular  de Grossular  
448 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca guanina terme pral.n f es guanina  fr guanine  it guanina  en guanine  
449 espècies gemmològiques > sulfats ca guix terme pral.n m es yeso  fr gypse  it gesso  en gypsum  de Gips  
450 característiques cristal·lines externes ca hàbit terme pral.n m es hábito  fr faciès  fr habitus  it abito  en habit  de Habitus  de Tracht  
451 morfologia de les inclusions ca halo pleocroic terme pral.n m es halo pleocroico  fr halo pléochroïque  it alone pleocroico  en pleochroic halo  de pleochroische Lichthöfe  
452 espècies gemmològiques > halurs ca halur terme pral.n m es haluro  fr halogénure  it alogenuro  en halide  de Halogenid  
453 espècies gemmològiques > halurs ca halurs terme pral.n m pl es haluros  fr halogénures  it alogenuri  en halides  de Halogenide  
454 espècies gemmològiques > borats ca hambergita terme pral.n f es hambergita  fr hambergite  it hambergite  en hambergite  de Hambergit  
455 espècies gemmològiques > silicats ca haüyna terme pral.n f es hauyna  fr haüyne  fr haüynite  it haüynite  en haüyne  en haüynite  de Hauyn  
456 espècies gemmològiques > silicats ca heliotropi terme pral.n m es heliotropo  fr héliotrope  it eliotropio  en heliotrope  de Heliotrop  
457 espècies gemmològiques > òxids ca hematites terme pral.n f es hematites  fr hématite  it ematite  en hematite  de Hämatit  
458 espècies gemmològiques > silicats ca hessonita terme pral.n f ca pedra de canyella sin. compl.n f es hessonita  es piedra canela  fr hessonite  fr pierre de canelle  it essonite  it pietra cannella  en cinnamon stone  en hessonite  de Hessonit  de Kaneelstein  
459 característiques cristal·lines internes ca hexagonal terme pral.adj es hexagonal  fr hexagonal  it esagonale  en hexagonal  de hexagonal  
460 espècies gemmològiques > silicats ca hexagonita terme pral.n f es hexagonita  fr hexagonite  it hexagonite  en hexagonite  de Hexagonit  
461 espècies gemmològiques > silicats ca hialita terme pral.n f es hialita  fr hyalite  it ialite  it jalite  en hyalite  de Glasopal  de Hyalit  
462 espècies gemmològiques > silicats ca hiddenita terme pral.n f es hiddenita  fr hiddénite  it hiddenite  en hiddenite  de Hiddenit  
463 espècies gemmològiques > silicats ca hidròfana terme pral.n f es hidrófana  es hidrófano  fr hydrophane  it idrofane  en hydrophane  de Hydrophan  
464 espècies gemmològiques > silicats ca hidrogrossulària terme pral.n f es hidrogrosularia  fr hydrogrossulaire  it idrogrossularia  en hydrogrossular  de Hydrogrossular  
465 espècies gemmològiques > silicats ca hiperstena terme pral.n m es hiperstena  fr hypersthène  it iperstene  en hypersthene  de Hypersthen  
466 espècies gemmològiques > elements ca Hope terme pral.n m es Hope  fr Hope  it Hope  en Hope  de Hope  
467 espècies gemmològiques > silicats ca hornblenda terme pral.n f es hornblenda  fr hornblende  it orneblenda  en hornblende  de Hornblenden  
468 espècies gemmològiques > silicats ca howlita terme pral.n f es howlita  fr howlite  it howlite  en howlite  de Howlith  
469 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca idiocromàtic -a terme pral.adj es idiocromático  fr idiochromatique  it idiocromatico  en idiochromatic  de eigenfarbig  de idiochromatisch  
470 característiques cristal·lines internes ca idiomorf -a terme pral.adj es idiomórfico  fr idiomorphe  it idiomorfico  en idiomorphic  de idiomorph  
471 espècies gemmològiques > silicats ca vesuvianita terme pral.n f ca idocrasa sin. compl.n f es idocrasa  es vesubianita  fr idocrase  fr vesuvianite  it idocrasio  it vesuvianite  en idocrase  en vesuvianite  de Idokras  de Vesuvian  
472 mineria ca illam terme pral.n m es illam  fr illam  it illam  en illam  de Illam  
473 aparells òptics ca il·luminador de camp fosc terme pral.n m es iluminador de campo oscuro  fr éclairage à champ noir  en dark-field illumination  
474 conceptes generals ca imitació terme pral.n f es imitación  fr imitation  it imitazione  en imitation  de Imitation  de Nachahmung  
475 tractaments ca impregnació terme pral.n f es impregnación  fr imprégnation  it impregnatione  en impregnation  de Imprägnation  
476 inclusions ca inclusió terme pral.n f es inclusión  fr inclusion  it inclusione  en inclusion  de Einschluß  
477 morfologia de les inclusions ca inclusió acicular terme pral.n f es inclusión acicular  fr inclusion aciculaire  it inclusione aciculare  en needle-like inclusion  de nadelförmiger-Einschluß  
478 inclusions ca inclusió bifàsica terme pral.n f es inclusión bifásica  fr inclusion à deux phases  it inclusione a due fasi  en two-phase inclusion  de Zweiphasen-Einschluß  
479 inclusions ca inclusió de platí terme pral.n f es inclusión de platino  fr inclusion de platine  it inclusione di platino  en platinum inclusion  de Platin-Einschluß  
480 morfologia de les inclusions ca inclusió dendrítica terme pral.n f es inclusión dendrítica  fr inclusion dendritique  it inclusione dendritica  en dendritic inclusion  de dendritischer Einschluss  
481 morfologia de les inclusions ca inclusió en ala de mosca terme pral.n f es inclusión en ala de mosca  fr inclusion en aile de mouche  it inclusione ad ala di mosca  en insect wing  
482 morfologia de les inclusions ca inclusió en pell de tigre terme pral.n f es inclusión en piel de tigre  fr inclusion en bande tigrée  it inclusione a bande di tigre  en tiger stripes  en zebra stripes  de Streifenbild  de Tigerstreifung  
483 morfologia de les inclusions ca inclusió en ploma terme pral.n f es inclusión en pluma  fr inclusion en plume  it inclusione in piuma  en feather inclusion  de Feder-Einschluß  
484 morfologia de les inclusions ca inclusió en remolí terme pral.n f es inclusión en remolino  fr inclusion en tourbillon  it inclusione in remolino  en swirl inclusion  de Schleierartiger-Einschluß  
485 morfologia de les inclusions ca inclusió en seda terme pral.n f es inclusión en seda  fr inclusion en soie  it inclusione in seta  en silk inclusion  de Seide-Einschluß  
486 morfologia de les inclusions ca inclusió en vel terme pral.n f es inclusión en velo  fr inclusion en voile  it inclusione in velo  en veil inclusion  de Schleier-Einschluß  
487 origen de les inclusions ca inclusió epigenètica terme pral.n f ca inclusió secundària sin. compl.n f es inclusión epigenética  es inclusión secundaria  fr inclusion épigénétique  fr inclusion secondaire  it inclusione epigenetica  it inclusione secondaria  en epigenetic inclusion  en secondary inclusion  de epigenetischer-Einschluß  de sekundäre-Einschluß  
488 inclusions ca inclusió gasosa terme pral.n f es inclusión gaseosa  fr inclusion gazeuse  it inclusione gassosa  en gaseous inclusion  de gashaltiger-Einschluß  
489 inclusions ca inclusió líquida terme pral.n f es inclusión líquida  fr inclusion liquide  it inclusione liquida  en liquid inclusion  de Flüssiger-Keitseinschluß  
490 inclusions ca inclusió monofàsica terme pral.n f es inclusión monofásica  fr inclusion monophasée  it inclusione monofase  en monophase inclusion  de Einphasen-Einschluß  
491 origen de les inclusions ca inclusió singenètica terme pral.n f ca inclusió primària sin. compl.n f es inclusión primaria  es inclusión singenética  fr inclusion primaire  fr inclusion syngénétique  it inclusione primaria  it inclusione singenetica  en primary inclusion  en syngenetic inclusion  de primäre-Einschluß  de syngenetischer Einschluß  
492 origen de les inclusions ca inclusió protogenètica terme pral.n f ca inclusió primària sin. compl.n f es inclusión protogenética  fr inclusion protogénétique  it inclusione protogenetica  en protogenetic inclusion  de protogenetischer Einschluß  
493 inclusions ca inclusió sòlida terme pral.n f es inclusión sólida  fr inclusion solide  it inclusione solida  en solid inclusion  de Feststoff-Einschluß  
494 inclusions ca inclusió trifàsica terme pral.n f es inclusión trifásica  fr inclusion à trois phases  it inclusione a tre fasi  en three-phase inclusion  de Dreiphasen-Einschluß  
495 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca incolor -a terme pral.adj es incoloro  fr incolore  it incolore  en colorless  de Farblos  
496 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca índex de refracció terme pral.n m es índice de refracción  fr indice de réfraction  it indice di rifrazione  en refractive index  de Brechungsindex  
497 espècies gemmològiques > elements ca Indi terme pral.n m es Indio  fr Indien  it Indiani  en Indien  
498 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca indicatriu òptica terme pral.n f es indicatriz óptica  fr indicatrice optique  it superficie ottica  en optical indicatrix  de optische Indikatrix  
499 espècies gemmològiques > silicats ca turmalina blava terme pral.n f ca indicolita sin. compl.n f es indicolita  es turmalina azul  fr indicolite  fr tourmaline bleue  it indicolite  it tormalina blu  en blue tourmaline  en indicolite  de blauer Turmalin  de Indigolith  
500 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca infraroig terme pral.n m es infrarrojo  fr infrarouge  it infrarosso  en infrared  de Infrarot  
501 espècies gemmològiques > silicats ca inosilicat terme pral.n m es inosilicato  fr inosilicate  it inosilicato  en inosilicate  de Inosilikat  
502 espècies gemmològiques > silicats ca inosilicats terme pral.n m pl es inosilicatos  fr inosilicates  it inosilicati  en inosilicates  de Inosilikate  
503 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca interferència terme pral.n f es interferencia  fr interférence  it interferenza  en interference  de Interferenz  
504 característiques cristal·lines internes ca inversió terme pral.n f es inversión  fr inversion  it inversione  en inversion  de Umstellung  
505 conceptes generals ca terme pral.n m es ion  fr ion  it ione  en ion  de Ion  
506 productes artificials > materials ca iodur de metilè terme pral.n m es ioduro de metileno  fr iodure de méthylène  it ioduro di metilene  en methylene iodide  de Methylenjodid  
507 espècies gemmològiques > silicats ca iolita terme pral.n f es iolita  fr iolite  it iolite  en iolite  de Iolith  
508 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca iridescència terme pral.n f es iridiscencia  fr iridiscence  it iridiscenza  en iridescence  de Schiller  
509 propietats físiques de les gemmes ca irradiació terme pral.n f es irradiación  fr irradiation  it irradiazione  en irradiation  de Bestrahlung  
510 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca isogira terme pral.n f es isogira  fr ligne neutre  it isogira  en isogyre  de Isogyr  
511 conceptes generals ca isomorfisme terme pral.n m es isomorfismo  fr isomorphisme  it isomorfismo  en isomorphism  de Isomorphie  
512 conceptes generals ca isòtop terme pral.n m es isótopo  fr isotope  it isotopo  en isotope  de Isotope  
513 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca isòtrop -a terme pral.adj es isótropo  fr isotrope  it isotropo  en isotropic  de isotrop  
514 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca isotropia terme pral.n f es isotropía  fr isotropie  it isotropia  en isotropy  de Isotropie  
515 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca vori terme pral.n m ca ivori sin. compl.n m es marfil  fr ivoire  it avorio  en ivory  de Elfenbein  
516 mineria ca jaciment hidrotermal terme pral.n m es yacimiento hidrotermal  fr gîte hydrothermal  it deposito idrotermale  en hydrotermal deposit  de hydrothermale Lagerstätte  
517 mineria ca jaciment mineral terme pral.n m es yacimiento mineral  fr gîte minéral  it giacimento minerale  en mineral deposit  de Lagerstätte  
518 espècies gemmològiques > silicats ca jacint terme pral.n m es jacinto  fr hyacinthe  it giacinto  en hyacinth  de Hyacinth  
519 espècies gemmològiques > silicats ca jacint de Compostel·la terme pral.n m es jacinto de Compostela  fr hyacinthe de Compostelle  it giacinto di Compostella  en quartz-ferruginous  de Hyacinth von Compostella  
520 espècies gemmològiques > elements ca Jacob terme pral.n m es Jacob  fr Jacob  it Jacob  en Jacob  de Jacob  
521 espècies gemmològiques > silicats ca jade terme pral.n m ca pedra del ronyó sin. compl.n f es jade  es piedra de ijada  fr jade  fr pierre des reins  it giada  it nefrite  en jade  en kidney stone  de Jade  de Nierenstein  
522 espècies gemmològiques > silicats ca jade d'Estíria terme pral.n m ca jade de Corea terme pral.n m es jade de Corea  es jade de Estiria  fr jade coréen  fr jade de Styrie  it giada di Corea  it giada di Stiria  en Korea jade  en Styrian jade  de koreanischer-Jade  de Styrian-Jade  
523 espècies gemmològiques > silicats ca jade d'Oregon terme pral.n m es jade de Oregón  fr jade d'Orégon  it giada dell'Oregon  en Oregon jade  de Oregon-Jade  
524 espècies gemmològiques > silicats ca jade de Transvaal terme pral.n m es jade del Transvaal  fr jade du Transvaal  it giada del Transvaal  en Transvaal jade  de Transvaal-Jade  
525 espècies gemmològiques > silicats ca jade imperial terme pral.n m es jade imperial  fr jade impérial  it giada imperiale  en imperial jade  de Imperial-Jade  
526 espècies gemmològiques > silicats ca jade indi terme pral.n m es jade indio  fr jade indien  it giada indiana  en Indian jade  de indischer-Jade  
527 espècies gemmològiques > silicats ca jade mexicà terme pral.n m es jade mexicano  fr jade mexicain  it giada di Messico  en Mexican jade  de mexikanischer Jade  
528 espècies gemmològiques > silicats ca jadeïta terme pral.n f es jadeíta  fr jadéite  it giadeite  en jadeite  de Jadeit  
529 productes artificials > materials sintètics ca jadeïta sintètica terme pral.n f es jadeíta sintética  fr jadéite synthétique  it giadeite sintetica  en synthetic jadeite  de synthetischer Jadeit  
530 morfologia de les inclusions ca jardí terme pral.n m es jardín  fr jardin  it giardino  en garden  de Garten  
531 espècies gemmològiques > silicats ca jaspi terme pral.n m es jaspe  fr jaspe  it diaspro  en jasper  de Jaspis  
532 conceptes generals ca joia terme pral.n f es alhaja  es joya  fr bijou  it gioiello  it monile  en jewel  de Schmuck  
533 espècies gemmològiques > elements ca Jonker terme pral.n m es Jonker  fr Jonker  it Jonker  en Jonker  de Jonker  
534 espècies gemmològiques > elements ca Jubilee terme pral.n m es Jubilee  fr Jubilee  it Jubilee  en Jubilee  de Jubilee  
535 mineria ca kimberlita terme pral.n f es kimberlita  fr kimberlite  it kimberlite  en kimberlite  de Kimberlit  
536 espècies gemmològiques > elements ca Koh-i-Noor terme pral.n m es Koh-i-Noor  fr Koh-i-Noor  it Koh-i-Noor  en Koh-i-Noor  de Koh-i-Noor  
537 espècies gemmològiques > silicats ca kornerupina terme pral.n f es kornerupina  fr kornerupine  it kornerupina  en kornerupine  de Kornerupin  
538 espècies gemmològiques > silicats ca kunzita terme pral.n f es kunzita  fr kunzite  it kunzite  en kunzite  de Kunzit  
539 conceptes generals ca laboratori terme pral.n m es laboratorio  fr laboratoire  it laboratorio  en laboratory  de Laboratorium  
540 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca labradorescència terme pral.n f es labradorescencia  fr labradorescence  it labradorescenza  en labradorescence  de Labradorisieren  
541 espècies gemmològiques > silicats ca labradorita terme pral.n f es labradorita  fr labradorite  it labradorite  en labradorite  de Labradorit  
542 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca laca terme pral.n f es laca  fr laque  it lacca  en lac  en shellac  de Lack  de Schellack  
543 aparells òptics ca làmpada ultraviolada terme pral.n f es lámpara ultravioleta  fr lampe d'ultraviolet  it lampada a ultravioletto  en ultraviolet lamp  de Ultraviolettlampe  
544 conceptes generals ca lapidari terme pral.n m es lapidario  fr lapidaire  it lapidario  en lapidary  de Lapidär  
545 talles ca lapidari | lapidària terme pral.n m, f ca tallador | talladora sin. compl.n m, f es lapidario  es tallador  fr lapidaire  fr tailleur  it lapidario  it tagliatore  en cutter  en gem cutter  en lapidary  de Edelsteinschleifer  de Lapidär  de Schleifer  
546 espècies gemmològiques > silicats ca lapis alemany terme pral.n m ca lapis suís sin. compl.n m es lapis alemán  es lapis suizo  fr lapis allemand  fr lapis suisse  it lapislazzuli svizzero  it lapislazzuli tedesco  en German lapis  en Swiss lapis  de deutscher Lapis  de schweizer Lapis  
547 espècies gemmològiques > silicats ca lapislàtzuli terme pral.n m es lapislázuli  fr lapis  fr lapis-lazuli  it lapislazzuli  en lapis  en lapislazuli  de Lapislazuli  de Lasurstein  
548 productes artificials > materials ca lapislàtzuli sintètic Gilson terme pral.n m es lapislázuli sintético Gilson  fr lapis-lazuli synthétique Gilson  it lapislazzuli sintetico Gilson  en Gilson synthetic lapis-lazuli  de synthetischer Lapislazuli Gilson  
549 mineria ca larvikita terme pral.n f es larvikita  fr larvikite  it larvikite  en larvikite  de Larvikit  
550 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca latzulita terme pral.n f es lazulita  fr lazulite  it lazulite  en lazulite  de Lazulith  
551 espècies gemmològiques > silicats ca latzurita terme pral.n f es lazurita  fr lazurite  it lazurite  en lazurite  de Lasurit  de Lasurstein  
552 espècies gemmològiques > òxids ca lechatelierita terme pral.n f es lechatelierita  fr lechateliérite  it lechatelierite  en lechatelierite  de Lechatelierit  
553 aparells òptics ca lent de Bertrand terme pral.n f es lente de Bertrand  fr lentille de Bertrand  it lente di Bertrand  en Bertrand lens  de Bertrandlinse  
554 espècies gemmològiques > silicats ca lepidolita terme pral.n f es lepidolita  fr lepidolite  it lepidolite  en lepidolite  de Lepidolith  
555 espècies gemmològiques > silicats ca leucita terme pral.n f es leucita  fr leucite  it leucite  en leucite  de Leucit  
556 espècies gemmològiques > silicats ca liddicoatita terme pral.n f es liddicoatita  fr liddicoatite  it liddicoatite  en liddicoatite  de Liddicoatit  
557 espècies gemmològiques > elements ca Light of Peace terme pral.n m es Light of Peace  fr Light of Peace  it Light of Peace  en Light of Peace  de Light of Peace  
558 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca línia de Becke terme pral.n f es línea de Becke  fr frange de Becke  it righe di Becke  en Becke line  de Beckesche Linie  
559 morfologia de les inclusions ca línies corbes terme pral.n f pl es estrías curvas  fr lignes incurvées  it strie incurvate  en curved striae  de gekrümmte Zuwachsstreifen  
560 productes artificials > materials ca linobat terme pral.n m es linobato  fr linobate  it linobate  en linobate  
561 aparells òptics ca líquid d'immersió terme pral.n m es líquido de inmersión  fr liquide d'immersion  it liquido di immersione  en immersion liquid  de Eintauchenflüssigkeit  
562 aparells òptics ca líquid de contacte terme pral.n m es líquido de contacto  fr liquide de contact  it liquido di contatto  en contact fluid  de Kontaktflüssigkeit  
563 aparells i complements ca líquid pesant terme pral.n m es líquido pesado  fr liqueur lourde  it liquido pesante  en heavy liquid  de Schwerflüssigkeit  
564 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca llambreig terme pral.n m es centelleo  fr étincellement  fr scintillement  it scintillio  en sparkliness  de Funkeln  
565 aparells de mesura ca llapis de duresa terme pral.n m es lápiz de dureza  fr pointe à dureté  it strumento per la durezza  en hardness pencil  de Härtestift  
566 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca llei de Snell terme pral.n f es ley de Snell  fr loi de Snell  it legge di Snell  en Snell's law  de Snelliussche Gesetz  
567 talles ca llenca terme pral.n f es laja  fr pierre plate  fr tranche  it lastra  en slab  de Scheibe  
568 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor terme pral.n f es brillo  fr éclat  it lucentezza  en luster [US]  en lustre [GB]  de Glanz  
569 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor adamantina terme pral.n f es brillo adamantino  fr éclat adamantin  it lucentezza adamantina  en adamantine lustre [GB]  en admantine luster [US]  de Diamantglanz  
570 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor de perla terme pral.n f es brillo de perla  fr éclat de perle  it lustro di perla  en pearl lustre  de Perlglanz  
571 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor greixosa terme pral.n f es brillo graso  fr éclat gras  it lucentezza grassa  en greasy lustre  de Fettglanz  
572 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor metàl·lica terme pral.n f es brillo metálico  fr éclat métallique  it lucentezza metallica  en metallic lustre  de Metallglanz  
573 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor nacrada terme pral.n f es brillo nacarado  fr éclat nacré  it lucentezza di madreperla  en nacreous lustre  de Perlmutterglanz  
574 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor resinosa terme pral.n f es brillo resinoso  fr éclat résineux  it lucentezza resinosa  en resinous lustre  de Harzglanz  
575 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor sedosa terme pral.n f es brillo sedoso  fr éclat soyeux  it lucentezza setosa  en silky lustre  de Seidenglanz  
576 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca lluïssor vítria terme pral.n f es brillo vítreo  fr éclat vitreux  it lucentezza vitrea  en glassy lustre  de Glasglanz  
577 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum terme pral.n f es luz  fr lumière  it luce  en light  de Licht  
578 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum artificial terme pral.n f es luz artificial  fr lumière artificielle  it luce artificiale  en artificial light  de künstlicher Licht  
579 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum blanca terme pral.n f es luz blanca  fr lumière blanche  it luce bianca  en white light  de weißes Licht  
580 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum de dia terme pral.n f es luz de día  fr lumière du jour  it luce del giorno  en daylight  de Tageslicht  
581 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum de sodi terme pral.n f es luz de sodio  fr lumière de sodium  it luce di sodio  en sodium light  de Natriumlicht  
582 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum freda terme pral.n f es luz fría  fr lumière froide  it luce fredda  en cold light  de kalt Licht  
583 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum incandescent terme pral.n f es luz incandescente  fr lumière incandescente  it luce incandescente  en incandescent light  de Glühlicht  
584 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum monocromàtica terme pral.n f es luz monocromática  fr lumière monochromatique  it luce monocromatica  en monochromatic light  de monochromatisches Licht  
585 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum natural terme pral.n f es luz natural  fr lumière naturelle  it luce naturale  en natural light  de natürliches Licht  
586 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum ultraviolada terme pral.n f ca llum negra sin. compl.n f es luz negra  es luz ultravioleta  fr lumière noire  fr lumière ultraviolette  it luce nera  it luce ultravioletta  en black light  en ultraviolet light  de Schwarzelicht  de ultraviolettes Licht  
587 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca llum polaritzada terme pral.n f es luz polarizada  fr lumière polarisée  it luce polarizzata  en polarized light  de polarisiertes Licht  
588 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca lluminositat terme pral.n f es luminosidad  fr luminosité  it luminosità  en luminosity  de Leuchten  
589 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca longitud d'ona terme pral.n f es longitud de onda  fr longueur d'onde  it lunghezza d'onda  en wavelength  de Wellenlänge  
590 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca longitud d'ona dominant terme pral.n f es longitud de onda dominante  fr longueur d'onde dominante  it lunghezza d'onda dominante  en dominant wavelength  de herrscherin Wellenlänge  
591 talles > productes ca lubrificant terme pral.n m es lubricante  fr lubrifiant  it lubrificante  en lubricant  de Schmiermittel  
592 aparells òptics ca lucidoscop terme pral.n m es lucidoscopio  fr lucidoscope  en lucidoscope  
593 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca luminància terme pral.n f es luminancia  fr luminance  en luminance  
594 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca luminescència terme pral.n f es luminiscencia  fr luminescence  it luminescenza  en luminescence  de Lumineszenz  
595 aparells òptics ca lupa terme pral.n f es lupa  fr loupe  it lente d'ingrandimento  en loupe  de Lupe  
596 aparells òptics ca microscopi binocular terme pral.n m ca lupa binocular sin. compl.n f es lupa binocular  es microscopio binocular  fr loupe binoculaire  fr microscope binoculaire  it lente binoculare  it microscopio binoculare  en binocular loupe  en binocular microscope  de Binokular-Mikroskop  de Binokularlupe  
597 característiques cristal·lines internes ca macla terme pral.n f es macla  fr macle  it geminazione  en twin  de Zwilling  
598 característiques cristal·lines internes ca macla polisintètica terme pral.n f es macla polisintética  fr macle polysynthétique  it geminazione polisintetica  en polysynthetic twin  de polysynthetisch Zwilling  
599 característiques cristal·lines internes ca maclat -ada terme pral.adj es maclado  fr maclé  it geminato  en twinned  de verzwillingt  
600 mineria ca magma terme pral.n m es magma  fr magma  it magma  en magma  de Magma  
601 propietats físiques de les gemmes ca magnetisme terme pral.n m es magnetismo  fr magnétisme  it magnetismo  en magnetism  de Magnetismus  
602 propietats físiques de les gemmes ca magnetisme terme pral.n m es magnetismo  fr magnétisme  it magnetismo  en magnetism  de Magnetismus  
603 espècies gemmològiques > òxids ca magnetita terme pral.n f es magnetita  fr magnétite  it magnetite  en magnetite  de Magnetit  
604 espècies gemmològiques > carbonats ca malaquita terme pral.n f es malaquita  fr malachite  it malachite  en malachite  de Malachit  
605 aparells de talla ca màquina de facetar terme pral.n f es máquina de facetar  fr machine à facetter  it macchina per sfaccettare  en faceting machine  de Facettiermaschine  
606 espècies gemmològiques > silicats ca maragda terme pral.n f es esmeralda  fr émeraude  it smeraldo  en emerald  de Smaragd  
607 espècies gemmològiques > òxids ca safir verd terme pral.n m ca maragda oriental sin. compl.n f es esmeralda oriental  es zafiro verde  fr émeraude orientale  fr saphir vert  it smeraldo orientale  it zaffiro verde  en green sapphire  en oriental emerald  de Grünsaphir  de orientalischer Smaragd  
608 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Biron terme pral.n f es esmeralda sintética Biron  fr émeraude synthétique Biron  it smeraldo sintetico Biron  en Biron synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Biron  
609 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Chatham terme pral.n f es esmeralda sintética Chatham  fr émeraude synthétique Chatham  it smeraldo sintetico Chatham  en Chatham synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Chatham  
610 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Crescent terme pral.n f es esmeralda sintética Crescent  fr émeraude synthétique Crescent  it smeraldo sintetico Crescent  en Crescent synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Crescent  
611 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Emerita terme pral.n f es esmeralda sintética Emerita  fr émeraude synthétique Emerita  it smeraldo sintetico Emerita  en Emerita synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Emerita  
612 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Gilson terme pral.n f es esmeralda sintética Gilson  fr émeraude synthétique Gilson  it smeraldo sintetico Gilson  en Gilson synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Gilson  
613 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Igmerald terme pral.n f es esmeralda sintética Igmerald  fr émeraude synthétique Igmerald  it smeraldo sintetico Igmerald  en Igmerald synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Igmerald  
614 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Inamori terme pral.n f es esmeralda sintética Inamori  fr émeraude synthétique Inamori  it smeraldo sintetico Inamori  en Inamori synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Inamori  
615 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Lechleitner terme pral.n f es esmeralda sintética Lechleitner  fr émeraude synthétique Lechleitner  it smeraldo sintetico Lechleitner  en Lechleitner synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Lechleitner  
616 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Lenix terme pral.n f es esmeralda sintética Lenix  fr émeraude synthétique Lenix  it smeraldo sintetico Lenix  en Lenix synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Lenix  
617 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Linde terme pral.n f es esmeralda sintética Linde  fr émeraude synthétique Linde  it smeraldo sintetico Linde  en Linde synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Linde  
618 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Nacken terme pral.n f es esmeralda sintética Nacken  fr émeraude synthétique Nacken  it smeraldo sintetico Nacken  en Nacken synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Nacken  
619 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Regency terme pral.n f es esmeralda sintética Regency  fr émeraude synthétique Regency  it smeraldo sintetico Regency  en Regency synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Regency  
620 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Seiko terme pral.n f es esmeralda sintética Seiko  fr émeraude synthétique Seiko  it smeraldo sintetico Seiko  en Seiko synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Seiko  
621 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Symerald terme pral.n f es esmeralda sintética Symerald  fr émeraude synthétique Symerald  it smeraldo sintetico Symerald  en Symerald synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Symerald  
622 productes artificials > materials sintètics ca maragda sintètica Zerfass terme pral.n f es esmeralda sintética Zerfass  fr émeraude synthétique Zerfass  it smeraldo sintetico Zerfass  en Zerfass synthetic emerald  de synthetischer Smaragd Zerfass  
623 productes artificials > materials ca maragda soudé terme pral.n f es esmeralda soudé  fr émeraude soudée  it smeraldo soudé  en soudé emerald  de soudé Smaragd  
624 espècies gemmològiques > carbonats ca marbre terme pral.n m es mármol  fr marbre  it marmo  en marble  de Marmor  
625 espècies gemmològiques > carbonats ca marbre d'ònix terme pral.n m es mármol ónice  es mármol ónix  fr marbre onyx  it marmo onice  en onyx marble  de Onyxmarmor  
626 espècies gemmològiques > sulfurs ca marcassita terme pral.n f es marcasita  fr marcasite  it marcasite  en marcasite  de Markasit  
627 talles ca marcatge terme pral.n m es marcado  fr marqué  it marcato  en marking  
628 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca mareperla terme pral.n f es madreperla  fr nacre  it madreperla  en mother of pearl  de Perlmutter  
629 propietats mecàniques de les gemmes > exfoliació, fractura i partició ca marques de foc terme pral.n f pl es marcas de fuego  fr marques du feu  it fenditure  en fire marks  de Spannungsrisse  
630 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca màstic terme pral.n m es mástico  es resina de almáciga  it mastice  it mastrice  en mastic  de Mastix  
631 conceptes generals ca matèria cristal·lina terme pral.n f es materia cristalina  fr matière cristalline  it materia cristallina  en crystalline material  de Kristallinmaterial  
632 comerç ca matiné terme pral.n m es matiné  fr matinée  it matinée  en matinee  
633 conceptes generals ca matís terme pral.n m es matiz  fr nuance  it lucentezza  en overtone  de Nuance  
634 espècies gemmològiques > elements ca Meister terme pral.n m es Meister  fr Meister  it Meister  en Meister  de Meister  
635 espècies gemmològiques > silicats ca melanita terme pral.n f es melanita  fr mélanite  it melanite  en melanite  de Melanit  
636 conceptes generals ca melé terme pral.n f es mêlée  fr mêlée  it melée  en mêlée  de Melée  
637 mineria ca mena terme pral.n f es mena  fr minerai  it minerale metallifero  en ore  de Erz  
638 espècies gemmològiques > silicats ca mesolita terme pral.n f es mesolita  fr mésolite  it mesolite  en mesolite  de Mesolith  
639 conceptes generals ca metall terme pral.n m es metal  fr métal  it metallo  en metal  de Metall  
640 conceptes generals ca metall preciós terme pral.n m es metal precioso  fr métal précieux  it metallo prezioso  en precious metal  de Edelmetall  
641 conceptes generals ca metamíctic -a terme pral.adj es metamíctico  es metamicto  fr métamicte  it metamittico  en metamict  de metamikt  
642 mineria ca metamorfisme terme pral.n m es metamorfismo  fr métamorphisme  it metamorfismo  en metamorphism  de Metamorphismus  
643 productes artificials > mètodes d'obtenció ca mètode d'estiratge terme pral.n m ca mètode de Czochralski sin. compl.n m es método de Czochralski  es método de estiraje  fr méthode de Czochralski  fr procédé par tirage  it metodo del tiraggio  it metodo di Czochralski  en Czochralski method  en pulling method  de Czochralski-Verfahren  
644 productes artificials > mètodes d'obtenció ca mètode de fase fosa terme pral.n m es método de fase fundida  fr procédé par fusion dans fondant  it metodo di cristallizzazione in fondente  it procedimento in fondente  en flux-fusion method  en flux-fusion process  en flux-melt method  en melting flux process  de Flußmittelverfahren  
645 productes artificials > mètodes d'obtenció ca mètode de fusió a la flama terme pral.n m ca mètode de Verneuil terme pral.n m es método de fusión a la llama  es método de Verneuil  fr méthode par fusion à la flamme  fr procédé Verneuil  it metodo di fusione alla fiamma  it metodo di Verneuil  it procedimento di Verneuil  en flame-fusion process  en Verneuil process  de Flammenschmelzverfahren  de Verneuil-Verfahren  
646 productes artificials > mètodes d'obtenció ca mètode de fusió en calavera terme pral.n m es método de fusión en calavera  it metodo del crogiuolo freddo  en skull melting  de Kalttiegelverfahren  
647 tractaments ca mètode de Hall terme pral.n m es método de Hall  fr méthode de Hall  it metodo di Hall  en Hall method  de Hall-Verfahren  
648 tractaments ca mètode hidrotermal terme pral.n m es método hidrotermal  fr méthode hydrothermale  it metodo idrotermale  en hydrothermal method  de Hydrotermalverfahren  
649 espècies gemmològiques > silicats ca mica terme pral.n f es mica  fr mica  it mica  en mica  de Glimmer  
650 espècies gemmològiques > silicats ca microclina terme pral.n f es microclina  fr microcline  it microclino  en microcline  de Mikroklin  
651 característiques cristal·lines externes ca microcristal·lí -ina terme pral.adj es microcristalino  fr microcristallin  it microcristallino  en microcrystalline  de mikrokristallin  
652 unitats de mesura ca micròmetre terme pral.n m es micrómetro  fr micron  it micron  sbl mm  en micrometre  de Mikron  
653 aparells de mesura ca micròmetre terme pral.n m es micrómetro  fr micromètre  it micrometro  en micrometer  de Mikrometer  
654 aparells òptics ca microscopi terme pral.n m es microscopio  fr microscope  it microscopio  en microscope  de Mikroskop  
655 aparells òptics ca microscopi petrogràfic terme pral.n m ca microscopi de polarització sin. compl.n m es microscopio de polarización  es microscopio petrográfico  fr microscope pétrographique  fr microscope polarisant  it microscopio polarizzante  en petrographic microscope  en polarizing microscope  de Polarisationsmikroskop  
656 aparells òptics ca microscopi estereoscòpic terme pral.n m es microscopio estereoscópico  fr microscope stéréoscopique  it microscopio stereoscopico  en stereomicroscope  de Stereomikroskop  
657 aparells òptics ca microscopi horitzontal terme pral.n m es microscopio horizontal  fr microscope horizontal  it microscopio orizzontale  en horizontal microscope  de Horizontalmikroskop  
658 unitats de mesura ca mil·lèsim -a terme pral.n m es milésima  fr millième  it millesima  en fineness  de tausendstel  
659 mineria ca mina terme pral.n f es mina  fr mine  it miniera  en mine  de Mine  
660 conceptes generals ca mineral terme pral.n m es mineral  fr minéral  it minerale  en mineral  de Mineral  
661 mineria ca mineral primari terme pral.n m es mineral primario  fr minéral primaire  it minerale primario  en primary mineral  de primäres Mineral  
662 mineria ca mineral secundari terme pral.n m es mineral secundario  fr minéral secondaire  it minerale secondario  en secondary mineral  de sekundäres Mineral  
663 conceptes generals ca mineralogia terme pral.n f es mineralogía  fr minéralogie  it mineralogia  en mineralogy  de Mineralogie  
664 conceptes generals ca mineralogista terme pral.n m, f es mineralogista  fr minéralogiste  fr minéralogue  it mineralogista  it mineralogo  en mineralogist  de Mineraloge  
665 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca mirra terme pral.n f es mirra  fr myrrhe  it mírra  en myrrh  de Myrrhe  
666 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca mitjaperla terme pral.n f es media perla  fr demi-perle  it mezza-perla  en half-pearl  de Halbperle  
667 aparells de talla ca mola terme pral.n f es muela  fr meule  it ruota  en wheel  de Rad  
668 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca moldavita terme pral.n f ca pedra de botella sin. compl.n f es moldavita  es piedra botella  fr moldavite  fr verre météorique  it moldavite  it vetro meteorico  en bottlestone  en moldavite  de Bouteillenstein  de Moldavit  de Moldawit  
669 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca molibdat terme pral.n m es molibdato  fr molybdate  it milibdato  en molybdate  de Molybdat  
670 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca molibdats terme pral.n m pl es molibdatos  fr molybdates  it molibdati  en molybdates  de Molybdate  
671 unitats de mesura ca momme terme pral.n m es momme  fr momme  it momme  en momme  de Momme  
672 productes artificials > materials ca monobromonaftalè terme pral.n m es monobromonaftaleno  fr monobromonaphthalène  it monobromuro di naftalina  en monobromonaphthalene  de Monobromnaphthalin  
673 característiques cristal·lines internes ca monoclínic -a terme pral.adj es monoclínico  fr monoclinique  it monoclino  en monoclinic  de monoklin  
674 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca monorefringent terme pral.adj es monorrefringente  fr monoréfringent  it monorifrangente  en single refraction  de einfache Lichtbrechung  
675 espècies gemmològiques > elements ca Moon terme pral.n m es Moon  fr Moon  it Moon  en Moon  de Moon  
676 característiques cristal·lines externes ca morfologia cristal·lina terme pral.n f es morfología cristalina  fr morphologie cristalline  it morfologia cristallina  en crystal form  de Kristallform  
677 espècies gemmològiques > silicats ca mtorolita terme pral.n f es mtorolita  en mtorolite  
678 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca nacre terme pral.n m es nácar  fr nacre  it madreperla  en nacre  de Perlmutter  
679 unitats de mesura ca nanòmetre terme pral.n m es nanómetro  fr nanomètre  it nanometro  sbl nm  en nanometre  de Nanometer  
680 conceptes generals ca natural terme pral.adj es natural  fr naturel  it naturale  en natural  de natürlich  
681 conceptes generals ca natural terme pral.adj es natural  fr naturel  it naturale  en natural  de natürlich  
682 espècies gemmològiques > elements ca Nawanager terme pral.n m es Nawanager  fr Nawanager  it Nawanager  en Nawanager  de Nawanager  
683 espècies gemmològiques > silicats ca nefelina terme pral.n f es nefelina  fr néphéline  it nefelina  en nepheline  de Nephelin  
684 espècies gemmològiques > silicats ca nefrita terme pral.n f ca pedra maori sin. compl.n f es nefrita  es piedra maorí  fr néphrite  fr pierre maori  it nefrite  it nefrite  en Maori stone  en nephrite  de Nephrit  de Nephrit  
685 espècies gemmològiques > silicats ca nesosilicat terme pral.n m es nesosilicato  fr nésosilicate  it nesosilicato  en nesosilicate  de Nesosilikat  
686 espècies gemmològiques > silicats ca nesosilicats terme pral.n m pl es nesosilicatos  fr nésosilicates  it nesosilicati  en nesosilicates  de Nesosilikate  
687 espècies gemmològiques > sulfurs ca niquelina terme pral.n f ca nicolita sin. compl.n f es nicolita  es niquelina  es niquelita  fr niccolite  fr nickeline  it niccolite  it nichelina  en niccolite  en nickelite  de Niccolit  de Nickelin  
688 productes artificials > materials ca niló terme pral.n m es nailon  es nilón  es nylon  fr nylon  it nylon  en nylon  de Nylon  
689 productes artificials > materials ca niobat de liti terme pral.n m es niobato de litio  fr niobate de lithium  it niobato di litio  en lithium niobate  de Lithium-Niobat  
690 espècies gemmològiques > elements ca Nizam terme pral.n m es Nizam  fr Nizam  it Nizam  en Nizam  de Nizam  
691 conceptes generals ca nucli terme pral.n m es núcleo  fr noyau  it nocciolo  it nucleo  en nucleus  de Kern  
692 morfologia de les inclusions ca núvol terme pral.n m es nube  fr nuage  it nuvola  en cloud  de Wolken  
693 aparells òptics ca objectiu terme pral.n m es objetivo  fr objectif  it obiettivo  en objective  de Objektiv  
694 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca obsidiana terme pral.n f ca vidre volcànic sin. compl.n m es obsidiana  es vidrio volcánico  fr obsidienne  fr verre volcanique  it ossidiana  it vetro vulcanico  en obsidian  en volcanic glass  de Obsidian  de vulkanisches  
695 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca obsidiana daurada terme pral.n f es obsidiana dorada  fr obsidienne dorée  it ossidiana dorata  en golden obsidian  
696 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca obsidiana floc de neu terme pral.n f es obsidiana copo de nieve  fr obsidienne flocons de neige  it ossidiana a macchie bianche  en flowering obsidian  
697 aparells òptics ca ocular terme pral.n m es ocular  fr oculaire  it oculare  en eyepiece  de Okular  
698 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca odontolita terme pral.n f ca turquesa d'os sin. compl.n f ca turquesa fòssil sin. compl.n f es odontolita  es turquesa de hueso  es turquesa fósil  fr odontolite  fr turquoise d'os  fr turquoise fossile  it odontolite  it turchese d'ossa  it turchese d'ossa  en bone turquoise  en fossil turquoise  en odontolite  de Beintürkis  de Fossiler Türkis  de Odontolith  de Zahntürkis  
699 espècies gemmològiques > silicats ca oligòclasi terme pral.n f es oligoclasa  fr oligoclase  it oligoclasio  en oligoclase  de Oligoklas  
700 espècies gemmològiques > silicats ca ònix terme pral.n m es ónice  es ónix  fr onyx  it onice  en onyx  de Onyx  
701 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca opac -a terme pral.adj es opaco  fr opaque  it opaco  en opaque  de opak  
702 espècies gemmològiques > silicats ca òpal terme pral.n m es ópalo  fr opale  it opale  en opal  de Opal  
703 espècies gemmològiques > silicats ca òpal arlequí terme pral.n m es ópalo arlequín  it opale arlecchino  
704 espècies gemmològiques > silicats ca òpal blanc terme pral.n m es ópalo blanco  fr opale blanche  it opale nobile  en white opal  de Edelopal  
705 espècies gemmològiques > silicats ca òpal comú terme pral.n m es ópalo común  es ópalo lechoso  fr opale commune  it opale comune  en common opal  de Milchopal  
706 espècies gemmològiques > silicats ca òpal d'aigua terme pral.n m es ópalo de agua  fr opale d'eau  it opale girasole  en water opal  de Wasseropal  
707 espècies gemmològiques > silicats ca òpal de foc terme pral.n m es ópalo de fuego  fr opale de feu  it opale di fuoco  en fire opal  de Feueropal  
708 espècies gemmològiques > silicats ca òpal negre terme pral.n m es ópalo negro  fr opale noire  it opale nero  en black opal  de schwarzer Opal  
709 productes artificials > materials sintètics ca òpal sintètic Gilson terme pral.n m es ópalo sintético Gilson  fr opale synthétique Gilson  it opalo sintetico Gilson  en Gilson synthetic opal  de synthetischer Opal Gilson  
710 comerç ca òpera terme pral.n m es ópera  fr opéra  it opera  en opera  
711 característiques cristal·lines internes ca operació de simetria terme pral.n f es operación de simetría  fr opération de symétrie  it operatione di simmetria  en symmetry operation  de Symmetrieoperation  
712 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca opercle terme pral.n m es opérculo  fr opercule  fr operculum  it opercolo  en operculum  de Operculum  
713 propietats òptiques de les gemmes ca òptica cristal·lina terme pral.n f es óptica cristalina  fr optique cristalline  it ottica cristallina  en crystalline optics  de Kristallinoptik  
714 característiques cristal·lines externes ca orbicular terme pral.adj es orbicular  fr orbiculaire  it orbiculare  en orbicular  de scheibenförmig  
715 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca orient terme pral.n m es oriente  fr orient  it oriente  en orient  de Orient  
716 conceptes generals ca oriental terme pral.adj es oriental  fr orientale  it orientale  en oriental  de orientalischer  
717 espècies gemmològiques > elements ca Orlov terme pral.n m es Orloff  fr Orlov  it Orlow  en Orloff  de Orlow  
718 espècies gemmològiques > silicats ca ortòclasi terme pral.n f es ortoclasa  es ortosa  fr orthose  it ortoclasio  en orthoclase  de Orthoklas  
719 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca os terme pral.n m es hueso  fr os  it osso  en bone  de Knochen  
720 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca ostra terme pral.n f es ostra  fr huître  it ostrica  en oyster  de Auster  
721 espècies gemmològiques > òxids ca òxid terme pral.n m es óxido  fr oxyde  it ossido  en oxide  de Oxyd  
722 talles > productes ca òxid de ceri terme pral.n m es óxido de cerio  fr oxyde de cérium  it ossido di cerio  en cerium oxide  de Zeriumoxyd  
723 talles > productes ca òxid de crom terme pral.n m es óxido de cromo  fr oxyde de chrome  it ossido di cromo  en chrome oxide  de Chromoxyd  
724 talles > productes ca òxid de zirconi terme pral.n m es óxido de zirconio  fr oxyde de zirconium  it ossido di zirconio  en zirconium oxide  de Zirkoniumoxyd  
725 espècies gemmològiques > òxids ca òxids terme pral.n m pl es óxidos  fr oxydes  it ossidi  en oxides  de Oxide  
726 espècies gemmològiques > òxids ca safir taronja terme pral.n m ca padparadscha sin. compl.n m es padparadscha  es zafiro naranja  fr padparadscha  fr saphir orange  it padparadscha  it zaffiro arancio  en orange sapphire  en padparadscha  de oranger Saphir  de Padparadscha  
727 espècies gemmològiques > silicats ca painita terme pral.n f es painita  fr païnite  it painite  en painite  de Painit  
728 aparells i complements ca pala terme pral.n f es pala  fr pelle  it ramaiuolo  en scoop  de Kelle  
729 mineria ca paragènesi terme pral.n f es paragénesis  fr paragenèse  it paragenesi  en paragenesis  de Paragenese  
730 propietats físiques de les gemmes ca paramagnetisme terme pral.n m es paramagnetismo  fr paramagnétisme  it paramagnetismo  en paramagnetism  de Paramagnetismus  
731 espècies gemmològiques > silicats ca pargasita terme pral.n f es pargasita  fr pargasite  en pargasite  de Pargasit  
732 propietats mecàniques de les gemmes > exfoliació, fractura i partició ca partició terme pral.n f es partición  fr fente  it partizione  en parting  de Spaltung  
733 talles > productes ca pasta de diamant terme pral.n f es pasta de diamante  fr pâte au diamant  it pasta diamantata  en diamond compound  de Diamantpaste  
734 talles > productes ca pasta de polir terme pral.n f es pasta para pulir  fr pâte à polir  it pasta per lucidare  en polishing paste  de Polierpaste  
735 espècies gemmològiques > silicats ca pectolita terme pral.n f es pectolita  fr pectolite  it pectolite  en pectolite  de Pektolith  
736 conceptes generals ca pedra terme pral.n f es piedra  fr pierre  it pietra  en stone  de Stein  
737 conceptes generals ca pedra artificial terme pral.n f es piedra artificial  fr pierre artificielle  it pietra artificiale  en artificial stone  de künstlicher Stein  
738 conceptes generals ca pedra composta terme pral.n f es piedra compuesta  fr pierre assemblée  it pietra doppia  en composite stone  de Edelsteindublette  
739 conceptes generals ca pedra d'imitació terme pral.n f es piedra de imitación  fr pierre d'imitation  it pietra d'imitazione  en imitation stone  de Imitationstein  
740 conceptes generals ca pedra de color terme pral.n f es piedra de color  fr pierre de couleur  it pietra di colore  en coloured stone  de Farbedelstein  de Farbstein  
741 espècies gemmològiques > silicats ca pedra de creu terme pral.n f es piedra en cruz  fr pierre de croix  it pietra di croce  en cross-stone  de Kreuzstein  
742 espècies gemmològiques > silicats ca pedra de lluna terme pral.n f es piedra de luna  es piedra luna  fr pierre de lune  fr pierre lunaire  it pietra di luna  it pietra lunaria  en moonstone  de Mondstein  
743 espècies gemmològiques > silicats ca pedra de Moca terme pral.n f es piedra de moca  es piedra mocha  fr pierre de moka  it pietra di mokka  it pietra mocca  en mocha stone  de Mochastein  de Mokkastein  
744 espècies gemmològiques > silicats ca pedra de sang terme pral.n f es piedra sangre  fr sanguine  it pietra di sangue  en bloodstone  de Blutstein  
745 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca pedra de Slocum terme pral.n f es piedra Slocum  fr pierre de Slocum  it pietra Slocum  en Slocum stone  de Glas Slocum  
746 espècies gemmològiques > silicats ca pedra de toc terme pral.n f es piedra de toque  fr pierre de touche  fr toucheau  it pietra di paragone  en touchstone  de Goldstein  de Prüfstein  
747 conceptes generals ca pedra falsa terme pral.n f es piedra falsa  fr pierre fause  it pietra falsa  en false stone  de unechter Stein  
748 conceptes generals ca pedra fina terme pral.n f ca pedra semipreciosa sin. compl.n f es piedra fina  es piedra semipreciosa  fr pierre fine  fr pierre semi-précieuse  it pietra fina  it pietra semipreziosa  en fine stone  en semi-precious stone  de Edelstein  de Halbedelstein  
749 conceptes generals ca pedra ornamental terme pral.n f es piedra ornamental  fr pierre d'ornamentation  it pietra da ornamento  en ornamental stone  de Schmuckstein  
750 productes artificials > materials ca pedra reconstruïda terme pral.n f es piedra reconstruida  fr pierre agglomérée  it pietra ricostruita  en reconstructed stone  de rekonstruierter Stein  
751 talles > productes ca pedra tosca en pols terme pral.n f es piedra pómez en polvo  fr pierre ponce en poudre  it pietra pomice in polvere  en pumice powder  de Pulver-Bimstein  
752 conceptes generals ca pedra tractada terme pral.n f es piedra tratada  fr pierre traitée  it pietra trattata  en treated stone  de behandelter Stein  
753 espècies gemmològiques > silicats ca pedrenyera terme pral.n f es pedernal  fr pierre de feu  it selce  en firestone  de Feuerstein  
754 mineria ca pegmatita terme pral.n f es pegmatita  fr pegmatite  it pegmatite  en pegmatite  de Pegmatite  
755 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca període terme pral.n m es período  fr période  it periodo  en period  de Periode  
756 espècies gemmològiques > silicats ca peristerita terme pral.n f es peristerita  fr péristérite  it peristerite  en peristerite  de Peristerit  
757 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla terme pral.n f es perla  fr perle  it perla  en pearl  de Perle  
758 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla barroca terme pral.n f es barrueco  es perla barroca  fr perle baroque  it perla barocca  en baroque pearl  de Barockperle  
759 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla Biwa terme pral.n f es perla Biwa  fr perle Biwa  it perla Biwa  en Biwa pearl  de Biwaperle  
760 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla blava terme pral.n f es perla azul  fr perle bleue  it perla azzurra  en blue pearl  de Blauperle  
761 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla blíster terme pral.n f es perla blister  fr perle blister  it perla blister  en blister pearl  de Blisterperle  
762 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla cultivada terme pral.n f es perla cultivada  fr perle cultivée  it perla coltivata  en cultured pearl  de Zuchtperle  
763 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla d'aigua dolça terme pral.n f ca perla de riu sin. compl.n f es perla de agua dulce  es perla de río  fr perle d'eau douce  fr perle de rivière  it perla di acqua dolce  it perla di fiume  en fresh-water pearl  en river pearl  de Flußperle  de Süßwasserperle  
764 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla d'imitació terme pral.n f ca perla falsa sin. compl.n f es perla de imitación  es perla falsa  fr fausse perle  fr perle d'imitation  it perla d'imitazione  it perla falsa  en imitation pearl  de Imitationsperle  de unechte Perle  
765 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla marina terme pral.n f ca perla de mar sin. compl.n f es perla de mar  es perla marina  fr perle de mer  fr perle marine  it perla di mare  it perla marina  en marine pearl  en sea pearl  de Marineperle  de Seeperle  
766 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla natural terme pral.n f ca perla fina sin. compl.n f es perla fina  es perla natural  fr perle fine  fr perle naturelle  it perla fina  it perla naturale  en fine pearl  en natural pearl  de Echteperle  de Naturperle  
767 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla mabe terme pral.n f es perla mabe  fr perle mabe  it perla mabe  en mabe pearl  de Mabeperle  
768 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla negra terme pral.n f es perla negra  fr perle noire  it perla nera  en black pearl  de schwarze Perle  
769 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla oriental terme pral.n f es perla oriental  fr perle orientale  it perla orientale  en oriental pearl  de Orientperle  
770 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla rosa terme pral.n f es perla rosa  fr perle rose  it perla rosa  en pink pearl  de Pinkperle  
771 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca perla rosa terme pral.n f es perla rosa  fr perle rose  it perla rosa  en pink pearl  de Pinkperle  
772 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca perlita terme pral.n f es perlita  fr perlite  it perlite  en perlite  de Perlit  de Perlstein  
773 aparells òptics ca perlòmetre terme pral.n m es perlómetro  fr perlomètre  it perlometro  en pearlometer  de Perloskop  
774 espècies gemmològiques > silicats ca perthita terme pral.n f es pertita  fr perthite  it perthite  en perthite  de Perthit  
775 conceptes generals ca pes terme pral.n m es peso  fr poids  it peso  en weight  de Gewicht  
776 propietats físiques de les gemmes ca pes específic terme pral.n m es peso específico  fr poids spécifique  it peso specifico  en specific gravity  de spezifisches Gewicht  
777 conceptes generals ca pesqueria de perles terme pral.n f es pesquería de perlas  fr pêcherie de perles  it luogo di perle  en pearl fishery  de Perlenfischerei  
778 aparells de mesura ca picnòmetre terme pral.n m es picnómetro  fr pycnomètre  it picnometro  en pycnometer  de Pyknometer  
779 espècies gemmològiques > òxids ca picotita terme pral.n f es picotita  fr picotite  it picotite  en picotite  de Picotit  
780 espècies gemmològiques > silicats ca piemontita terme pral.n f es piamontita  fr piémontite  it piemontite  en piemontite  de Piemontit  
781 propietats físiques de les gemmes ca piezoelectricitat terme pral.n f es piezoelectricidad  fr piézoélectricité  it piezoelettricità  en piezoelectricity  de Piezoelektrizität  
782 aparells i complements ca pinces terme pral.n f pl es pinzas  fr brucelles  fr pince  it pinzette  en tweezers  de Pinzette  
783 aparells òptics ca pinces de turmalina terme pral.n f pl es pinzas de turmalina  fr pince à tourmaline  it pinzetta a tormaline  en tourmaline tongs  de Turmalinprüfer  
784 espècies gemmològiques > silicats ca rodolita terme pral.n f ca piralmandita sin. compl.n f ca pirandina sin. compl.n f es piralmandita  es pirandina  es rodolita  fr pyralmandite  fr pyrandin  fr rhodolite  it piralmandite  it pirandine  it rodolite  en pyralmandite  en pyrandine  en rhodolite  de Pyralmandit  de Pyrandin  de Rhodolith  
785 espècies gemmològiques > sulfurs ca pirita terme pral.n f es pirita  fr pyrite  it pirite  en pyrite  de Pyrit  
786 propietats físiques de les gemmes ca piroelectricitat terme pral.n f es piroelectricidad  fr pyroélectricité  it piroelecttricità  en pyroelectricity  de Pyroelektrizität  
787 espècies gemmològiques > silicats ca pirofil·lita terme pral.n f es pirofilita  fr pyrophyllite  it pirofillite  en pyrophyllite  de Pyrophyllit  
788 espècies gemmològiques > òxids ca pirolusita terme pral.n f es pirolusita  fr pyrolusite  it pirolussite  en pyrolusite  de Pyrolusit  
789 espècies gemmològiques > sulfurs ca pirrotina terme pral.n f es pirrotina  fr pyrrhotite  it pirrotina  it pirrotite  en pyrrhotite  de Pyrrhotin  
790 característiques cristal·lines internes ca pla d'exfoliació terme pral.n m es plano de exfoliación  fr plan de clivage  it piano di sfaldatura  en cleavage plane  de Spaltfläche  
791 característiques cristal·lines internes ca pla de macla terme pral.n m es plano de macla  fr plan de macle  it piano di geminazione  en twin plane  de Zwillingsebene  
792 característiques cristal·lines internes ca pla de simetria terme pral.n m es plano de simetría  fr plan de symétrie  it piano di simmetria  en plane of symmetry  de Symmetrieebene  
793 mineria ca placer terme pral.n m es placer  fr placer  it giacimento detritico  en placer  de Sandbank  de Seife  
794 espècies gemmològiques > silicats ca plagiòclasi terme pral.n f es plagioclasa  fr plagioclase  it plagioclasi  en plagioclase  de Plagioklas  
795 espècies gemmològiques > silicats ca plagiòclasis terme pral.n m pl es plagioclasas  fr plagioclases  it plagioclasi  en plagioclases  de Plagioklase  
796 talles ca planejar terme pral.v tr es aplanar  fr planer  it appianare  en smooth, to  de platt machen  
797 aparells de talla ca plantilla terme pral.n f es plantilla  fr patron  it sagoma  en template  de Schablone  
798 espècies gemmològiques > silicats ca plasma terme pral.n m es plasma  fr plasma  it plasma  en plasma  de Plasma  
799 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca plàstic terme pral.n m es plástico  fr plastique  it plastico  en plastic  de Kunstharze  de Plastik  
800 aparells òptics ca platina terme pral.n f es platina  fr platine  it piattaforma  en stage  de Drehtisch  
801 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca pleocroisme terme pral.n m es pleocroísmo  fr pléochroïsme  it pleocroismo  en pleochroism  de Pleochroismus  
802 aparells òptics ca polariscopi terme pral.n m es polariscopio  fr polariscope  it polariscopio  en polariscope  de Polariskop  
803 propietats òptiques de les gemmes ca polarització terme pral.n f es polarización  fr polarisation  it polarizzazione  en polarization  de Polarisation  
804 propietats òptiques de les gemmes ca polarització per absorció terme pral.n f es polarización por absorción  fr polarisation par absorption  it polarizzazione per assorbimento  en absorption's polarizing  de Absorptionspolarisation  
805 propietats òptiques de les gemmes ca polarització per doble refracció terme pral.n f es polarización por doble refracción  fr polarisation par double réfraction  it polarizzazione per doppia rifrazione  en double refraction polarization  de Doppelbrechungspolarisation  
806 propietats òptiques de les gemmes ca polarització per reflexió terme pral.n f es polarización por reflexión  fr polarisation par réflexion  it polarizzazione per riflessione  en reflection's polarizing  de Reflexionspolarisation  
807 propietats òptiques de les gemmes ca polarització rotatòria terme pral.n f es polarización rotatoria  fr polarisation rotatoire  it polarizzazione rotatoria  en rotating polarization  de Rotationspolarisation  
808 aparells òptics ca polaritzador terme pral.n m es polarizador  fr polariseur  it polarizzatore  en polarizer  de Polarisator  
809 aparells òptics ca polaritzadors encreuats terme pral.n m pl es polarizadores cruzados  fr polariseurs croisés  it polarizzatori incrociati  en crossed polarizers  de gekreuzte Polarisatoren  
810 aparells òptics ca polaritzadors paral·lels terme pral.n m pl es polarizadores paralelos  fr polariseurs parallèles  it polarizzatori paralleli  en parallel polarizers  de parallele Polarisatoren  
811 aparells òptics ca polaroide terme pral.n m es polaroid  fr polaroid  fr polaroïd  it polaroid  en polaroid  de Polaroid  
812 productes artificials > materials ca poliestirè terme pral.n m es poliestireno  fr polystyrène  it polistirene  en polystyrene  de Polystyrol  
813 talles ca poliment terme pral.n m es pulido  fr polissage  it lucidatura  it politura  en polishing  de Polierung  de Schleifen  
814 talles ca poliment amb bombo terme pral.n m es pulido a bombo  fr polissage au tonneau  it barilatura  en barrel polishing  en tumbling  de Trommelpolierung  
815 conceptes generals ca polimorfisme terme pral.n m es polimorfismo  fr polymorphisme  it polimorfismo  en polymorphism  de Polymorphie  
816 talles ca polir terme pral.v tr es pulimentar  es pulir  fr polir  it lucidare  it polire  en polish, to  de polieren  de schleifen  
817 productes artificials > materials ca pol·lopes terme pral.n m es pollopas  fr pollopas  it pollopas  en pollopas  de Pollopas  
818 espècies gemmològiques > silicats ca pol·lucita terme pral.n f es polucita  fr pollucite  it pollucite  en pollucite  de Pollucit  
819 talles > productes ca pólvores d'estany terme pral.n f pl es polvo de estaño  fr potée d'étain  it polveri di stagno  en putty powder  en tin oxide  de Polierasche  de Zinnasche  
820 productes artificials > materials ca polybern terme pral.n m es polybern  en polybern  de Polybern  
821 espècies gemmològiques > silicats ca porcellana terme pral.n f es porcelana  fr porcelaine  it porcellana  en porcelain  de Porzellan  
822 aparells de talla ca portadops terme pral.n m es invención  fr bras porte-dop  fr évention  it sostegno  en jamb peg  
823 espècies gemmològiques > elements ca Portuguès terme pral.n m es Portugués  fr Portugais  it Portuguez  en Portuguese  
824 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca powel·lita terme pral.n f es powellita  fr powellite  it powellite  en powellite  de Powellit  
825 espècies gemmològiques > silicats ca prasi terme pral.n m es prasio  fr prase  it prasio  en prase  de Prasem  
826 espècies gemmològiques > silicats ca prasiolita terme pral.n f es prasiolita  fr prasiolite  it prasiolite  en prasiolite  de Prasiolit  
827 talles ca preforma terme pral.n f es preforma  fr préforme  it preforma  en preform  de Vorforme  
828 espècies gemmològiques > silicats ca prehnita terme pral.n f es prehnita  fr préhnite  it prehnite  en prehnite  de Prehnit  
829 espècies gemmològiques > elements ca President Vargas terme pral.n m es Presidente Vargas  fr Président Vargas  it Presidente Vargas  en Presidente Vargas  
830 comerç ca princesa terme pral.n m es princesa  fr princesse  it principessa  en princess  de Princess  
831 propietats físiques de les gemmes ca principi d'Arquimedes terme pral.n m es principio de Arquímedes  fr principe d'Archimède  it principio di Archimede  en Archimedes' principle  de Archimedisches Prinzip  
832 aparells òptics ca prisma terme pral.n m es prisma  fr prisme  it prisma  en prism  de Prisma  
833 aparells òptics ca prisma de Nicol terme pral.n m es prisma de Nicol  fr prisme de Nicol  it prisma di Nicol  en Nicol prism  de Nicolsches Prisma  
834 propietats òptiques de les gemmes ca propietat òptica terme pral.n f es propiedad óptica  fr propriété optique  it proprietà ottica  en optical property  de Optikeigenschaft  
835 espècies gemmològiques > halurs ca prosopita terme pral.n f es prosopita  fr prosopite  it prosopite  en prosopite  de Prosopit  
836 espècies gemmològiques > sulfurs ca proustita terme pral.n f es proustita  fr proustite  it proustite  en proustite  de Proustit  
837 espècies gemmològiques > silicats ca pseudofita terme pral.n f es pseudofita  fr pseudophite  it pseudophite  en pseudophite  de Pseudophit  
838 espècies gemmològiques > òxids ca psilomelana terme pral.n f es psilomelana  fr psilomelane  it psilomelano  en psilomelane  de Psilomelan  
839 espècies gemmològiques > silicats ca pumpel·lyita terme pral.n f es pumpellyíta  fr pumpellyite  it pumpellyite  en pumpellyite  de Pumpellyit  
840 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca puresa terme pral.n f es pureza  fr pureté  it purezza  en chroma  en purity  de Chroma  
841 conceptes generals ca puresa terme pral.n f es pureza  fr pureté  it purezza  en clarity  de Reinheit  
842 espècies gemmològiques > silicats ca quars terme pral.n m es cuarzo  fr quartz  it quarzo  en quartz  de Quarz  
843 espècies gemmològiques > silicats ca quars d'ull de bou terme pral.n m ca ull de bou sin. compl.n m es cuarzo ojo de buey  es ojo de buey  fr oeil de boeuf  fr quartz oeil de taureau  it occhio di bue  it quarzo occhio di bue  en bull's eye  en quartz bull's eye  de Ochsenauge  
844 espècies gemmològiques > silicats ca quars d'ull de falcó terme pral.n m ca ull de falcó sin. compl.n m es cuarzo ojo de halcón  es ojo de halcón  fr oeil de faucon  fr quartz oeil de faucon  it occhio di falco  it quarzo occhio di falco  en falcon's eye  en quartz hawk's eye  de Falkenauge  de Quarzfalckenauge  
845 espècies gemmològiques > silicats ca quars d'ull de gat terme pral.n m es cuarzo ojo de gato  fr quartz oeil de chat  it quarzo occhio di gatto  en quartz cat's eye  de Quarzkatzenauge  
846 espècies gemmològiques > silicats ca quars d'ull de tigre terme pral.n m ca ull de tigre sin. compl.n m es cuarzo ojo de tigre  es ojo de tigre  fr oeil de tigre  fr quartz oeil de tigre  it occhio di tigre  it quarzo occhio di tigre  en tiger's eye  en tiger's eye quartz  de Quarztigerauge  de Tigerauge  
847 espècies gemmològiques > silicats ca quars de llet terme pral.n m es cuarzo lechoso  fr quartz laiteux  it quarzo latteo  en milky quartz  de Milchquarz  
848 espècies gemmològiques > silicats ca quars fumat terme pral.n m es cuarzo ahumado  fr quartz enfumé  it quarzo affumicato  en smoky quartz  de Rauchquarz  
849 espècies gemmològiques > silicats ca quars rosa terme pral.n m es cuarzo rosa  fr quartz rose  it quarzo rosa  en rose quartz  de Rosenquarz  
850 espècies gemmològiques > silicats ca quarsita terme pral.n f es cuarcita  fr quartzite  it quarzite  en quartzite  de Quarzit  
851 espècies gemmològiques > silicats ca quiastolita terme pral.n f es quiastolita  fr chiastolite  it chiastolite  en chiastolite  de Chiastolith  
852 unitats de mesura ca quirat terme pral.n m es quilate  fr carat  it carato  sbl K  sbl kt  en carat (UK)  en karat (US)  de Karat  
853 unitats de mesura ca quirat mètric terme pral.n m ca quirat sin. compl.n m es quilate métrico  fr carat métrique  it carato metrico  sbl c  sbl ct  en metric carat  de metrisches Karat  
854 unitats de mesura ca quirat pes terme pral.n m ca quirat antic sin. compl.n m es quilate antiguo  es quilate peso  fr carat ancien  fr carat poids  it carato peso  it carato vecchio  en carat weight  en old carat  de antik Karat  de Karatgewicht  
855 aparells de mesura ca quiratador terme pral.n m es quilatero  fr balance à carats  it bilancia pesacarati  en carat balance  de Karatwaage  
856 conceptes generals ca radiació terme pral.n f es radiación  fr radiation  fr rayonnement  it radiazione  en radiation  de Strahlung  
857 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca raigs X terme pral.n m pl ca radiació X sin. compl.n f ca raigs Röntgen sin. compl.n m pl es radiación X  es rayos Röntgen  es rayos X  fr rayonnement X  fr rayons X  it radiazione X  it raggi Röntgen  it raggi X  en Roentgen rays  en Röntgen rays  en X-ray  de Röntgenstrahlen  
858 aparells òptics ca radiografia terme pral.n f es radiografía  fr radiographie  it radiografia  en radiograph  de Radiographie  
859 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca raig extraordinari terme pral.n m es rayo extraordinario  fr rayon extraordinaire  it raggio straordinario  en extraordinary ray  de außerordentlicher Lichtstrahl  
860 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca raig ordinari terme pral.n m es rayo ordinario  fr rayon ordinaire  it raggio ordinario  en ordinary ray  de ordentlicher Lichtstrahl  
861 conceptes generals ca raresa terme pral.n f es rareza  fr rareté  it rarezza  it scarsezza  en rarity  de Rarität  
862 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca ratlla terme pral.n f es raya  fr trace  it stría  en streak  de Strich  
863 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca ratlles de Fraunhofer terme pral.n f pl es líneas de Fraunhofer  fr raies de Fraunhofer  it righe di Fraunhofer  en Fraunhofer lines  de Fraunhoferlinien  
864 espècies gemmològiques > elements ca Raulconda terme pral.n m es Raulconda  fr Raulconda  it Raulconda  en Raulconda  de Raulconda  
865 espècies gemmològiques > elements ca Red Cross terme pral.n m es Red Cross  fr Red Cross  it Red Cross  en Red Cross  
866 aparells de mesura ca reflectòmetre terme pral.n m es reflectómetro  fr réflectomètre  it riflettometro  en reflectometer  de Reflektometer  
867 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca reflexió terme pral.n f es reflexión  fr réflexion  it riflessione  en reflection  de Reflexion  
868 característiques cristal·lines internes ca reflexió terme pral.n f es reflexión  fr réflexion  it riflessione  en reflection  de Reflexion  
869 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca reflexió total terme pral.n f es reflexión total  fr réflexion totale  it riflessione totale  en total reflection  de Totalreflexion  
870 propietats òptiques de les gemmes > reflexió, refracció, angle límit ca refracció terme pral.n f es refracción  fr réfraction  it rifrazione  en refraction  de Brechungt  de Refraktion  
871 aparells òptics ca refractòmetre terme pral.n m es refractómetro  fr réfractomètre  it rifrattometro  en refractometer  de Refraktometer  
872 aparells òptics ca refractòmetre d'esfalerita terme pral.n m es refractómetro de esfalerita  fr réfractomètre à sphalérite  it rifrattometro di sfalerite  en sphalerite refractometer  de Sphalerit Refraktometer  
873 aparells òptics ca refractòmetre d'espinel·la terme pral.n m es refractómetro de espinela  fr réfractomètre à spinelle  it rifrattometro di spinello  en spinel refractometer  de Spinell Refraktometer  
874 aparells òptics ca refractòmetre de diamant terme pral.n m es refractómetro de diamante  fr réfractomètre à diamant  it rifrattometro di diamante  en diamond refractometer  de Diamant Refraktometer  
875 aparells òptics ca refractòmetre de fabulita terme pral.n m es refractómetro de fabulita  fr réfractomètre à fabulite  it rifrattometro di fabulita  en fabulite refractometer  de Fabulit Refraktometer  
876 aparells òptics ca refractòmetre de vidre terme pral.n m es refractómetro de vidrio  fr réfractomètre à verre  it rifrattometro di vetro  en glass refractometer  de Glas Refraktometer  
877 aparells òptics ca refractòmetre de zircònia terme pral.n m es refractómetro de zirconia  fr réfractomètre à zircone  it rifrattometro di zirconia  en zirconia refractometer  de Zirkonia Refractometer  
878 talles > productes ca refrigerant terme pral.n m es refrigerante  fr réfrigérant  it refrigerante  en coolant  de Kühlend  
879 espècies gemmològiques > elements ca Regent terme pral.n m es Regente  fr Régent  it Reggente  en Regent  de Regent  
880 característiques cristal·lines internes ca regular terme pral.adj es regular  fr régulier  it regolare  en regular  de reguläres  
881 espècies gemmològiques > elements ca Reina d'Holanda terme pral.n f es Reina de Holanda  fr Reine de Hollande  it Regina di Holanda  en Queen of Holland  
882 espècies gemmològiques > elements ca Reitz terme pral.n m es Reitz  fr Reitz  it Reitz  en Reitz  de Reitz  
883 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca resina terme pral.n f es resina  fr résine  it resina  en resin  en rosin  de Harz  
884 productes artificials > materials ca resina epoxídica terme pral.n f ca resina epoxi sin. compl.n f es resina epóxido  fr résine époxyde  it resina epossilica  en epoxy resin  de Epoxyharze  
885 productes artificials > materials ca resina fenòlica terme pral.n f es resina fenólica  fr résine phénolique  it resina fenolica  en phenolic resin  de Phenolplaste  
886 característiques cristal·lines internes ca reticle cristal·lí terme pral.n m es red cristalina  fr maille cristalline  fr réseau cristallin  it reticolo cristallino  en crystal lattice  de Kristallgitter  de Raumgitter  
887 productes artificials > materials ca rhodoide terme pral.n m es rhodoid  fr rhodoïd  it rhodoid  en rhodoid  de Rhodoid  
888 espècies gemmològiques > silicats ca riebeckita terme pral.n f es riebeckita  fr riébeckite  it riebeckite  en riebeckite  de Riebeckit  
889 espècies gemmològiques > òxids ca robí terme pral.n m ca robí oriental sin. compl.n m es rubí  es rubí oriental  fr rubis  fr rubis oriental  it rubino  it rubino orientale  en oriental ruby  en ruby  de orientalischer Rubin  de Rubin  
890 espècies gemmològiques > òxids ca robí d'Arizona terme pral.n m ca robí de Montana terme pral.n m ca robí del Cap terme pral.n m es rubí de Arizona  es rubí de Montana  es rubí del Cabo  fr rubis d'Arizona  fr rubis de Montana  fr rubis du Cap  it rubino del Capo  it rubino di Arizona  it rubino di Montana  en Arizona ruby  en Cape ruby  en Montana ruby  de Arizona Rubin  de Cap Rubin  de Montana Rubin  
891 espècies gemmològiques > òxids ca robí d'estrella terme pral.n m es rubí estrella  fr rubis étoilé  it rubino asteria  en star ruby  de Sternrubin  
892 productes artificials > materials sintètics ca robí d'estrella sintètic terme pral.n m es rubí estrella sintético  fr rubis synthétique étoilé  it rubino-asteria sintetico  en synthetic star-ruby  de synthetischer Sternrubin  
893 espècies gemmològiques > òxids ca turmalina vermella terme pral.n f ca robí de Sibèria sin. compl.n m ca robí del Brasil sin. compl.n m ca rubel·lita sin. compl.n f es rubelita  es rubí de Siberia  es rubí del Brasil  es turmalina roja  fr rubellite  fr rubis du Brésil  fr rubis Sibérien  fr tourmaline rouge  it rubellite  it rubino del Brasile  it rubino Siberiano  it tormalina rossa  en Brazilian ruby  en red tourmaline  en rubellite  en Siberian ruby  de brasilianischer Rubin  de roter Turmalin  de Rubellit  de sibirischer Rubin  
894 productes artificials > materials sintètics ca robí sintètic Chatham terme pral.n m es rubí sintético Chatham  fr rubis synthétique Chatham  it rubino sintetico Chatham  en Chatham synthetic ruby  de synthetischer Rubin Chatham  
895 productes artificials > materials sintètics ca robí sintètic Czochralski terme pral.n m es rubí sintético Czochralski  fr rubis synthétique Czochralski  it rubino sintetico Czochralski  en Czochralski synthetic ruby  de synthetischer Rubin Czochralski  
896 productes artificials > materials sintètics ca robí sintètic Kashan terme pral.n m es rubí sintético Kashan  fr rubis synthétique Kashan  it rubino sintetico Kashan  en Kashan synthetic ruby  de synthetischer Rubin Kashan  
897 productes artificials > materials sintètics ca robí sintètic Knischka terme pral.n m es rubí sintético Knischka  fr rubis synthétique Knischka  it rubino sintetico Knischka  en Knischka synthetic ruby  de synthetischer Rubin Knischka  
898 productes artificials > materials sintètics ca robí sintètic Ramaura terme pral.n m es rubí sintético Ramaura  fr rubis synthétique Ramaura  it rubino sintetico Ramaura  en Ramaura synthetic ruby  de synthetischer Rubin Ramaura  
899 productes artificials > materials sintètics ca robí sintètic Verneuil terme pral.n m es rubí sintético Verneuil  fr rubis synthétique Verneuil  it rubino sintetico Verneuil  en Verneuil synthetic ruby  de synthetischer Rubin Verneuil  
900 mineria ca roca terme pral.n f es roca  fr roche  it rocca  en rock  de Gestein  
901 mineria ca roca volcànica terme pral.n f ca roca extrusiva sin. compl.n f es roca extrusiva  es roca volcánica  fr roche extrusive  fr roche volcanique  it roccia effusiva  it roccia vulcanicha  en extrusive rock  en volcanic rock  de Eruptivgestein  de Extrusivgestein  de Vulkanit  
902 mineria ca roca ígnia terme pral.n f es roca ígnea  fr roche ignée  it roccia ignea  en igneous rock  de Magmagestein  de Magmatit  
903 mineria ca roca plutònica terme pral.n f ca roca intrusiva sin. compl.n f es roca intrusiva  es roca plutónica  fr roche intrusive  fr roche plutonique  it roccia intrusiva  it roccia plutonica  en intrusive rock  en plutonic rock  de Intrusivgestein  de Plutonit  de Tiefengestein  
904 mineria ca roca mare terme pral.n f es roca madre  fr roche mère  it roccia madre  en mother rock  en parent rock  de Muttergestein  
905 mineria ca roca metamòrfica terme pral.n f es roca metamórfica  fr roche métamorphique  it roccia metamorfica  en metamorphic rock  de metamorphes Gestein  de Metamorphit  
906 mineria ca roca sedimentària terme pral.n f es roca sedimentaria  fr roche sédimentaire  it roccia sedimentaria  en sedimentary rock  de Sedimentgestein  
907 espècies gemmològiques > borats ca rodizita terme pral.n f es rodicita  fr rhodizite  it rodizite  en rhodizite  de Rhodizit  
908 espècies gemmològiques > carbonats ca rodocrosita terme pral.n f es rodocrosita  fr rhodochrosite  it rodocrosite  en rhodochrosite  de Rhodochrosit  
909 espècies gemmològiques > silicats ca rodonita terme pral.n f es rodonita  fr rhodonite  it rodonite  en rhodonite  de Rhodonit  
910 talles > productes ca roig de polir terme pral.n m es rojo de pulir  fr rouge à polir  it rosso per brunire  en polishing red  de Polierrot  
911 espècies gemmològiques > elements ca Rojtman terme pral.n m es Rojtman  fr Rojtman  it Rojtman  en Rojtman  de Rojtman  
912 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca romanita terme pral.n f es rumanita  fr roumanite  it rumenite  en roumanite  de Rumänit  
913 característiques cristal·lines internes ca ròmbic -a terme pral.adj es rómbico  fr orthorhombique  it rombico  en orthorhombic  de rhombisch  
914 característiques cristal·lines internes ca romboèdric -a terme pral.adj es romboédrico  fr rhomboédrique  it romboedrico  en rhombohedral  de romboedrisch  
915 característiques cristal·lines internes ca rotació terme pral.n f es rotación  fr rotation  it rotazione  en rotation  de Umdrehung  
916 espècies gemmològiques > òxids ca rútil terme pral.n m es rutilo  fr rutile  it rùtilo  en rutile  de Rutil  
917 productes artificials > materials sintètics ca rútil sintètic terme pral.n m es rutilo sintético  fr rutile synthétique  it rùtilo sintetico  en synthetic rutile  de synthetischer Rutil  
918 espècies gemmològiques > òxids ca safir terme pral.n m es zafiro  fr saphir  it zaffiro  en sapphire  de Saphir  
919 espècies gemmològiques > òxids ca safir d'estrella terme pral.n m es zafiro estrella  fr saphir étoilé  it zaffiro asteria  en star sapphire  de Sternsaphir  
920 productes artificials > materials sintètics ca safir d'estrella sintètic terme pral.n m es zafiro estrella sintético  fr saphir synthétique étoilé  it zaffiro-asteria sintetico  en synthetic star-sapphire  de synthetischer Sternsaphir  
921 productes artificials > materials sintètics ca safir daurat sintètic Chatham terme pral.n m es zafiro dorado sintético Chatham  fr saphir doré synthétique Chatham  it zaffiro aureo sintetico Chatham  en Chatham synthetic golden sapphire  de synthetischer golden-Saphir Chatham  
922 espècies gemmològiques > òxids ca safir groc terme pral.n m ca topazi oriental sin. compl.n m es topacio oriental  es zafiro amarillo  fr saphir jaune  fr topaze orientale  it topazio orientale  it zaffiro giallo  en oriental topaz  en yellow sapphire  de gelber Saphir  de orientalischer Topas  
923 espècies gemmològiques > òxids ca safir incolor terme pral.n m es zafiro incoloro  fr saphir incolore  it leucozaffiro  en white sapphire  de Leukosaphir  
924 espècies gemmològiques > òxids ca safir rosa terme pral.n m es zafiro rosa  fr saphir rose  it zaffiro rosa  en pink sapphire  de Rosasaphir  
925 productes artificials > materials sintètics ca safir sintètic Chatham terme pral.n m es zafiro sintético Chatham  fr saphir synthétique Chatham  it zaffiro sintetico Chatham  en Chatham synthetic sapphire  de synthetischer Saphir Chatham  
926 productes artificials > materials sintètics ca safir sintètic Verneuil terme pral.n m es zafiro sintético Verneuil  fr saphir synthétique Verneuil  it zaffiro sintetico Verneuil  en Verneuil synthetic sapphire  de synthetischer Saphir Verneuil  
927 espècies gemmològiques > silicats ca safirina terme pral.n f es zafirina  fr saphirine  it saffirina  en sapphirine  de Saphirin  
928 espècies gemmològiques > elements ca Sancy terme pral.n m es Sancy  fr Sancy  it Sancy  en Sancy  de Sancy  
929 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca sandàraca terme pral.n f es sandáraca  fr sandaraque  it sandracca  it sandraracca  en sandarach  de Sandarak  
930 espècies gemmològiques > silicats ca sanidina terme pral.n f es sanidina  fr sanidine  it sanidino  en sanidine  de Sanidin  
931 espècies gemmològiques > silicats ca saponita terme pral.n f es saponita  fr saponite  it saponite  en saponite  de Saponit  
932 espècies gemmològiques > silicats ca sarda terme pral.n f es sardo  fr sarde  it sarda  en sard  de Sarder  
933 espècies gemmològiques > silicats ca sardònix terme pral.n m es sardónica  es sardónice  fr sardonyx  it sardaonice  en sardonyx  de Sardonyx  
934 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca saturació terme pral.n f es saturación  fr saturation  it saturazione  en saturation  de Farbintensität  
935 espècies gemmològiques > silicats ca saussurita terme pral.n f es saussurita  fr saussurite  it saussurite  en saussurite  de Saussurit  
936 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca scheelita terme pral.n f es scheelita  fr scheelite  it scheelite  en scheelite  de Scheelit  
937 espècies gemmològiques > silicats ca turmalina negra terme pral.n f ca schörl sin. compl.n m es chorlo  es turmalina negra  fr schorl  fr tourmaline noire  it sciorlo  it scorlo  it tormalina nera  en black tourmaline  en schorl  de Schörl  de schwarzer Turmalin  
938 mineria ca sedimentació terme pral.n f es sedimentación  fr sédimentation  it sedimentazione  en sedimentation  de Sedimentation  
939 espècies gemmològiques > sulfats ca selenita terme pral.n f es selenita  fr sélénite  it selenite  en selenite  de Selenit  
940 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca semiperíode terme pral.n m es semiperíodo  fr semi-période  it semiperiodo  en semiperiod  de Halbperiode  
941 espècies gemmològiques > silicats ca serpentina terme pral.n f es serpentina  fr serpentine  it serpentino  en serpentine  de Serpentin  
942 aparells de talla ca serra terme pral.n f es sierra  fr scie  it sega  en saw  de Säge  
943 talles ca serrada terme pral.n f es aserrado  fr sciage  it segatura  en sawing  de Sägen  
944 talles ca serrar terme pral.v tr es serrar  fr scier  it segare  en saw, to  de sägen  
945 espècies gemmològiques > elements ca Shah terme pral.n m es Shah  fr Shah  it Shah  en Shah  
946 espècies gemmològiques > silicats ca siberita terme pral.n f es siberita  fr sibérite  it siberite  en siberite  de Siberit  
947 espècies gemmològiques > carbonats ca siderita terme pral.n f es siderita  fr sidérite  it siderite  en siderite  de Siderit  
948 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca signe òptic terme pral.n m es signo óptico  fr signe optique  it segno ottico  en optic sign  de optische Zeichen  
949 espècies gemmològiques > silicats ca silicat terme pral.n m es silicato  fr silicate  it silicato  en silicate  de Silikat  
950 espècies gemmològiques > silicats ca silicats terme pral.n m pl es silicatos  fr silicates  it silicati  en silicates  de Silikate  
951 espècies gemmològiques > silicats ca sílice terme pral.n f es sílice  fr silice  it silice  en silica  de Kieselsäure  
952 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca simetita terme pral.n f es simetita  fr simétite  it simetite  en simetite  de Simetit  
953 característiques cristal·lines internes ca simetria cristal·lina terme pral.n f es simetría cristalina  fr symétrie cristalline  it simmetria cristallina  en crystal symmetry  de Kristallsymmetrie  
954 espècies gemmològiques > borats ca sinhalita terme pral.n f es sinhalita  fr sinhalite  it sinhalite  en sinhalite  de Sinhalit  
955 tractaments ca sinterització terme pral.n f es sinterización  fr frittage  it sinterizzazione  en sintering  de Sinterung  
956 productes artificials > materials sintètics ca sintètic -a terme pral.adj es sintético  fr synthétique  it sintetico  en synthetic  de synthetisch  
957 característiques cristal·lines internes ca sistema cristal·lí terme pral.n m es sistema cristalino  fr système cristallin  it sistema cristallino  en crystal system  de Kristallsystem  
958 característiques cristal·lines internes ca sistema cúbic terme pral.n m ca sistema regular sin. compl.n m es sistema cúbico  es sistema regular  fr système cubique  fr système régulier  it sistema cubico  it sistema regolare  en cubic system  en regular system  de kubisches System  de reguläres System  
959 característiques cristal·lines internes ca sistema hexagonal terme pral.n m es sistema hexagonal  fr système hexagonal  it sistema esagonale  en hexagonal system  de hexagonales System  
960 característiques cristal·lines internes ca sistema monoclínic terme pral.n m es sistema monoclínico  fr système monoclinique  it sistema monoclino  en monoclinic system  de monoklines System  
961 característiques cristal·lines internes ca sistema ròmbic terme pral.n m es sistema rómbico  fr système orthorhombique  it sistema rombico  en orthorhombic system  de rhombisches System  
962 característiques cristal·lines internes ca sistema trigonal terme pral.n m ca sistema romboèdric sin. compl.n m es sistema romboédrico  es sistema trigonal  fr système rhomboédrique  fr système rhomboédrique  it sistema romboedrico  it sistema trigonale  en rhombohedric system  en trigonal system  de rhomboedrisches System  de trigonales System  
963 característiques cristal·lines internes ca sistema tetragonal terme pral.n m es sistema tetragonal  fr système tétragonal  it sistema tetragonale  en tetragonal system  de tetragonales System  
964 característiques cristal·lines internes ca sistema triclínic terme pral.n m es sistema triclínico  fr système triclinique  it sistema triclino  en triclinic system  de triklines System  
965 espècies gemmològiques > carbonats ca smithsonita terme pral.n f es smithsonita  fr smithsonite  it smithsonite  en smithsonite  de Smithsonit  de Zinkspat  
966 espècies gemmològiques > silicats ca sodalita terme pral.n f es sodalita  fr sodalite  it sodalite  en sodalite  de Sodalith  
967 propietats mecàniques de les gemmes ca solubilitat terme pral.n f es solubilidad  fr solubilité  it solubilità  en solubility  de Löslichkeit  
968 aparells de mesura ca solució de Clerici terme pral.n f es disolución de Clerici  fr solution de Clerici  it liquido di Clerici  en Clerici solution  de Clericische Lösung  
969 conceptes generals ca solució sòlida terme pral.n f es solución sólida  fr solution solide  it soluzione solida  en solid solution  de Mischkristall  
970 espècies gemmològiques > silicats ca sorosilicat terme pral.n m es sorosilicato  fr sorosilicate  it sorosilicato  en sorosilicate  de Sorosilikat  
971 espècies gemmològiques > silicats ca sorosilicats terme pral.n m pl es sorosilicatos  fr sorosilicates  it sorosilicati  en sorosilicates  de Sorosilikate  
972 espècies gemmològiques > silicats ca spessartina terme pral.n f es spessartina  fr spessartine  it spessartina  en spessartine  de Spessartin  
973 espècies gemmològiques > elements ca Stewart terme pral.n m es Stewart  fr Stewart  it Stewart  en Stewart  de Stewart  
974 espècies gemmològiques > carbonats ca stichtita terme pral.n f es stichtita  fr stichtite  it stichtite  en stichtite  de Stichtit  
975 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca succinita terme pral.n f es succinita  fr succinite  it succinite  en succinite  de Succinit  
976 espècies gemmològiques > sulfats ca sulfat terme pral.n m es sulfato  fr sulfate  it solfato  en sulphate  de Sulfat  
977 espècies gemmològiques > sulfats ca sulfats terme pral.n m pl es sulfatos  fr sulfates  it solfati  en sulfhates  de Sulfate  
978 espècies gemmològiques > sulfurs ca sulfur terme pral.n m es sulfuro  fr sulfure  it solfuro  en sulphide  de Sulfid  
979 espècies gemmològiques > sulfurs ca sulfurs terme pral.n m pl es sulfuros  fr sulfures  it solfuri  en sulphides  de Sulfide  
980 espècies gemmològiques > òxids ca taaffeïta terme pral.n f es taaffeíta  fr taaffeïte  it taaffeite  en taaffeite  de Taaffeit  
981 espècies gemmològiques > elements ca Taj-e-Mah terme pral.n m es Taj-e-Mah  fr Taj-e-Mah  it Taj-e-Mah  en Taj-e-Mah  
982 espècies gemmològiques > silicats ca talc terme pral.n m es talco  fr talc  it talco  en talc  de Talk  
983 talles ca talla terme pral.n f es talla  fr taille  it taglio  en cutting  de Schleifen  
984 talles > talles rodones ca talla senzilla terme pral.n f ca talla 8/8 sin. compl.n f ca talla de vuit facetes sin. compl.n f es talla 8/8  es talla de ocho facetas  es talla sencilla  fr taille 8/8  fr taille à huit facettes  fr taille simple  it taglio 8/8  it taglio a otto faccette  it taglio semplice  en 8/8 cut  en eight-facet cut  en single cut  de 8/8 Schliff  de Achtkant-Schliff  de Einfachschliff  
985 talles > talles rodones ca talla suïssa terme pral.n f ca talla 16/16 sin. compl.n f ca talla de setze facetes sin. compl.n f es talla 16/16  es talla de dieciséis facetas  es talla suiza  fr taille 16/16  fr taille à seize facettes  fr taille suisse  it taglio 16/16  it taglio a sedici faccette  it taglio Svizzero  en 16/16 cut  en sixteen-facet cut  en Swiss cut  de 16/16 Schliff  de Schweizerschliff  de Sechzehnkant-Schliff  
986 talles > talles rodones ca talla antiga terme pral.n f ca talla coixí sin. compl.n f es talla almohadón  es talla antigua  fr taille ancienne  fr taille coussin  it taglio antico  it taglio cuscino  en cushion cut  en old cut  de Altschliff  de Kissenschliff  
987 talles > talles en escala ca talla baguet terme pral.n f es talla baguette  fr taille baguette  it taglio baguette  en baguette cut  de Baguetteschliff  
988 talles > talles en escala ca talla baguet trapezoidal terme pral.n f es talla baguette trapezoidal  fr taille baguette trapézoïdal  it taglio baguette trapezoidale  en tapered baguette cut  de Trapez-Baguetteschliff  
989 talles > talles rodones ca talla Brasil terme pral.n f es talla Brasil  fr taille Brésil  it taglio a Brasil  en Brazilian cut  de brasilianischer Schliff  
990 talles > talles rodones ca talla brillant terme pral.n f es talla brillante  fr taille brillant  it taglio brillante  en brilliant cut  de Brillantschliff  
991 talles > talles rodones ca talla brillant Tolkowsky terme pral.n f ca talla brillant americana sin. compl.n f es talla brillante americana  es talla brillante Tolkowsky  fr taille brillant américaine  fr taille brillant Tolkowsky  it taglio brillante americano  it taglio brillante Tolkowsky  en American brilliant cut  en Tolkowsky brilliant cut  de amerikanischer Brillantschliff  de Tolkowsky-Brillantschliff  
992 talles > talles rodones ca talla brillant Eppler terme pral.n f ca talla brillant europea sin. compl.n f es talla brillante Eppler  es talla brillante europea  fr taille brillant Eppler  fr taille brillant européene  it taglio brillante Eppler  it taglio brillante europeo  en Eppler brilliant cut  en European brilliant cut  de Eppler-Brillantschliff  de europäischer Brillantschliff  
993 talles > talles rodones ca talla brillant moderna terme pral.n f ca talla brillant ideal sin. compl.n f es talla brillante ideal  es talla brillante moderna  fr taille brillant idéal  fr taille brillant moderne  it taglio brillante ideale  it taglio brillante moderno  en ideal brilliant cut  en modern brilliant cut  de idealer Brillantschliff  de moderner Brillantschliff  
994 talles > talles rodones ca talla brillant partit terme pral.n f es talla brillante partido  fr taille brillant fendu  it taglio brillante diviso  en split brilliant cut  de Split-Brillantschliff  
995 talles > talles rodones ca talla brillant rodona anglesa terme pral.n f ca talla Jeffries sin. compl.n f es talla brillante redonda inglesa  es talla Jeffries  fr taille brillant ronde anglaise  fr taille Jeffries  it taglio brillante rotondo inglese  it taglio Jeffries  en English round-cut brilliant  en Jeffries cut  de Englisch-rund-Brillantschliff  de Jeffriesschliff  
996 talles > talles rodones ca talla briolet terme pral.n f es talla briolette  fr taille briolette  fr taille en goutte  it taglio briolette  en briolette cut  de Brioletteschliff  
997 talles > talles en escala ca talla briolet en escala terme pral.n f es talla briolette escalonada  fr taille briolette à gradins  it taglio briolette a scala  en briolette step cut  de Briolett-Treppenschliff  
998 talles ca talla caboixó terme pral.n f es talla en cabujón  fr taille en cabochon  it taglio a cabochon  en cabochon cut  de Cabochonschliff  de Glattschliff  
999 talles > talles en escala ca talla cap de vedell terme pral.n f es talla cabeza de ternero  fr taille tête de veau  it taglio testa de vitello  en calf's head cut  de Kalbkopfschliff  
1000 talles > talles rodones ca talla cor terme pral.n f es talla corazón  fr taille coeur  it taglio a cuore  en heart cut  de Herzschliff  
1001 talles > talles rodones ca talla de Ceilan terme pral.n f es talla de Ceilán  fr taille de Ceylan  it taglio di Ceylon  en Ceylon cut  de Ceylonschliff  
1002 talles ca talla doble caboixó terme pral.n f es talla en cabujón doble  fr taille en double cabochon  it taglio a cabochon doppio  en double cabochon cut  de Doppel-Cabochonschliff  de Doppelmugel  
1003 talles > talles en escala ca talla dovella terme pral.n f es talla dovela  fr taille douelle  it taglio a cuneo  en keystone cut  de Bogensteinschliff  
1004 talles > talles en escala ca talla en bisell terme pral.n f es talla en bisel  fr taille en biseau  it taglio a sbieco  en bevel cut  de Biseauschliff  
1005 talles > talles en escala ca talla en escala terme pral.n f es talla en escalera  fr taille à gradins  fr taille en escalier  it taglio a scala  en step cut  en trap cut  de Treppenschliff  
1006 talles > talles rodones ca talla pendeloc terme pral.n f ca talla en pera sin. compl.n f es talla en pera  es talla pendeloque  fr taille en poire  fr taille pendeloque  it taglio a pera  it taglio pendeloque  en pear cut  en pendeloque cut  de Birneschliff  de Pendeloqueschliff  
1007 talles ca talla princesa terme pral.n f ca talla en perfil sin. compl.n f es talla en perfil  es talla princesa  fr taille à profil  fr taille princesse  it taglio a profilo  it taglio princess  en princess cut  en profile cut  de Princess-Schliff  de Profilschliff  
1008 talles > talles en escala ca talla en taula terme pral.n f ca talla índia sin. compl.n f es talla en tabla  es talla india  fr taille en table  fr taille indienne  it taglio a tavola  it taglio indiano  en Indian cut  en table cut  de Hinduschliff  de Tafelschliff  
1009 talles ca talla en tisora terme pral.n f ca talla encreuada sin. compl.n f es talla cruzada  es talla en tijera  fr taille croisée  fr taille en ciseaux  it taglio crociato  it taglio in forbici  en cross cut  en scissors cut  de Kreuzerschliff  de Scherenschliff  
1010 talles > talles en escala ca talla escut terme pral.n f es talla escudo  fr taille écu  it taglio scudo  en shield cut  de Schildschliff  
1011 talles > talles en escala ca talla esfèrica escalonada terme pral.n f es talla esférica escalonada  fr taille sphérique à gradins  it taglio sferico a scala  en step cut bead  de Kugel-Treppenschliff  
1012 talles > talles en escala ca talla estel terme pral.n f es talla cometa  fr taille cerf-volant  it taglio aquilone  en kite cut  de Drachenschliff  
1013 talles ca talla estrella terme pral.n f es talla en estrella  fr taille étoilée  it taglio a stella  en star cut  de Sternschliff  
1014 talles > talles rodones ca talla estrella anglesa terme pral.n f es talla estrella inglesa  fr taille à étoile anglaise  it taglio a stella inglese  en English star cut  de Englisch-Sternschliff  
1015 talles > talles rodones ca talla Estrella del Caire terme pral.n f es talla Estrella del Cairo  fr taille Étoile de Caire  it taglio a Stella del Caire  en Cairo Star cut  de Caireschliff  
1016 talles > talles rodones ca talla europea antiga terme pral.n f es talla europea antigua  fr taille européenne ancienne  it taglio europeo antico  en old European cut  
1017 talles ca talla fantasia terme pral.n f es talla fantasía  fr taille fantaisie  it taglio fantasia  en fancy cut  de Phantasieschliff  
1018 talles > talles en escala ca talla finestra terme pral.n f es talla ventana  fr taille fenêtre  it taglio a finestra  en window cut  de Fensterschliff  
1019 talles > talles rodones ca talla francesa terme pral.n f es talla francesa  fr taille française  it taglio francese  en French cut  de französischer Schliff  
1020 talles > talles en escala ca talla hexagonal terme pral.n f es talla hexágono  fr taille hexagone  it taglio esagonale  en hexagon cut  de Sechseckschliff  
1021 talles > talles rodones ca talla Jubileu terme pral.n f ca talla segle XX sin. compl.n f es talla Jubileo  es talla siglo XX  fr taille Jubilée  fr taille siècle XX  it taglio Giubileo  it taglio secolo XX  en Jubilee cut  en twentieth century cut  de Jubiläumsschliff  de Zwanzigzeitschliff  
1022 talles > talles rodones ca talla King terme pral.n f es talla King  fr taille King  it taglio King  en King cut  de Kingschliff  
1023 talles > talles rodones ca talla Lisboa terme pral.n f es talla Lisboa  fr taille Lisbonne  it taglio a Lisbona  en Lisbon cut  de Lissabonschliff  
1024 talles > talles rodones ca talla Magna terme pral.n f es talla Magna  fr taille Magna  it taglio Magna  en Magna cut  de Magnaschliff  
1025 talles > talles en escala ca talla maragda terme pral.n f es talla esmeralda  fr taille émeraude  it taglio smeraldo  en emerald cut  de Smaragdschliff  
1026 talles > talles en escala ca talla maragda Barion terme pral.n f es talla esmeralda Barion  fr taille émeraude Barion  it taglio smeraldo Barion  en Barion emerald cut  de Barion-Smaragdschliff  
1027 talles > talles en escala ca talla maragda quadrada terme pral.n f es talla esmeralda cuadrada  fr taille émeraude carrée  it taglio smeraldo quadrato  en square emerald cut  de Quadrat-Smaragdschliff  
1028 talles > talles en escala ca talla naveta terme pral.n f ca talla marquesa sin. compl.n f es talla marquesa  es talla marquise  es talla naveta  es talla navette  fr taille marquise  fr taille navette  it taglio a navetta  it taglio marchesa  it taglio marquise  it taglio navette  en marquise cut  en navette cut  de Marquise-Schliff  de Navette-Schliff  
1029 talles > talles rodones ca talla Mazarin terme pral.n f es talla Mazarino  fr taille Mazarin  it taglio Mazarino  en Mazarin cut  de Mazarinschliff  
1030 talles > talles rodones ca talla mig brillant terme pral.n f es talla medio brillante  fr taille demi-brillant  it taglio mezzo-brillante  en half brilliant cut  de Halbbrillantschliff  
1031 talles > talles rodones ca talla mina antiga terme pral.n f es talla mina antigua  fr taille de la vieille mine  it taglio a mina vecchia  en old mine cut  de Altschliff  
1032 talles > talles rodones ca talla mitja lluna terme pral.n f es talla media luna  fr taille demi-lune  it taglio mezza luna  en half-moon cut  de Halbmondschliff  
1033 talles > talles rodones ca talla mitja rosa d'Holanda terme pral.n f es talla media rosa de Holanda  fr taille demi-rose d'Hollande  it taglio mezza rosa olandese  en half Dutch rose cut  de halbe-holländische Rose  
1034 talles > talles rodones ca talla mixta terme pral.n f es talla mixta  fr taille mixte  it taglio misto  en mixed cut  de gemischter Schliff  
1035 talles > talles en escala ca talla obús terme pral.n f es talla obús  fr taille boulet  it taglio obice  en bullet cut  de Haubitzeschliff  
1036 talles > talles en escala ca talla octagonal terme pral.n f es talla octógono  fr taille octogone  it taglio ottagono  en octagon cut  de Oktogonschliff  
1037 talles > talles rodones ca talla oval terme pral.n f es talla oval  fr taille ovale  it taglio ovale  en oval cut  de Ovalschliff  
1038 talles > talles en escala ca talla oval en escala terme pral.n f es talla oval escalonada  fr taille ovale à gradins  it taglio ovale a scala  en step oval cut  de Treppenovalschliff  
1039 talles > talles rodones ca talla oval mixta terme pral.n f es talla oval mixta  fr taille ovale mixte  it taglio ovale misto  en mixed oval cut  de gemischter Ovalschliff  
1040 talles > talles en escala ca talla pentagonal terme pral.n f es talla pentágono  fr taille pentagone  it taglio pentagono  en pentagon cut  de Fünfeckschliff  
1041 talles > talles rodones ca talla Peruzzi terme pral.n f es talla Peruzzi  fr taille Peruzzi  it taglio Peruzzi  en Peruzzi cut  de Peruzzischliff  
1042 talles > talles rodones ca talla portuguesa terme pral.n f es talla portuguesa  fr taille portugaise  it taglio portoghese  en Portuguese cut  de portugiesischer Schliff  
1043 talles > talles en escala ca talla quadrada terme pral.n f es talla cuadrada  fr taille carrée  it taglio quadrato  en square cut  de Quadrat-schliff  
1044 talles > talles rodones ca talla quadrada anglesa terme pral.n f es talla cuadrada inglesa  fr taille carrée anglaise  it taglio quadrato inglese  en English square cut  de Englisch-Quadratschliff  
1045 talles ca talla quadrada Barion terme pral.n f es talla cuadrada Barion  fr taille carrée Barion  it taglio quadrato Barion  en Barion square cut  de Barion-Quadratschliff  
1046 talles > talles rodones ca talla rodona terme pral.n f es talla redonda  fr taille ronde  it taglio rotondo  en round cut  de Rundschliff  
1047 talles > talles en escala ca talla rodona en escala terme pral.n f es talla redonda escalonada  fr taille ronde à gradins  it taglio rotondo a scala  en step round cut  de Rund-Treppenschliff  
1048 talles > talles en escala ca talla rombal terme pral.n f es talla en rombo  fr taille en losange  it taglio a rombo  en lozenge cut  de Rhombusschliff  
1049 talles > talles en escala ca talla romboidal terme pral.n f es talla romboidal  fr taille rhomboïdale  it taglio romboidale  en rhomboid cut  de Rhomboidschliff  
1050 talles > talles rodones ca talla rondella terme pral.n f es talla rondelle  fr taille rondelle  it taglio rondelle  en rondelle cut  de Rondelleschliff  
1051 talles > talles rodones ca talla rosa terme pral.n f es talla rosa  fr taille rose  it taglio rosa  en rose cut  de Rosenschliff  
1052 talles ca talla rosa Chiffre terme pral.n f es talla rosa Chiffre  fr taille rose Chiffre  it taglio rosa Chiffre  en Chiffre rose cut  de Chiffre-Rosenschliff  
1053 talles > talles rodones ca talla rosa d'Anvers terme pral.n f ca talla rosa de Brabant sin. compl.n f es talla rosa de Amberes  es talla rosa de Brabante  fr taille rose d'Anvers  fr taille rose de Brabant  it taglio rosa di Anversa  it taglio rosa di Brabante  en Antwerp rose cut  en Brabant rose cut  de Antwerpener-Rosenschliff  de Brabanter-Rosenschliff  
1054 talles > talles rodones ca talla rosa d'Holanda terme pral.n f es talla rosa de Holanda  fr taille rose d'Hollande  it taglio rosa di Olanda  en Dutch rose cut  de Holländer-Rosenschliff  
1055 talles > talles rodones ca talla rosa d'Holanda triple terme pral.n f es talla rosa de Holanda triple  fr taille rose d'Hollande triple  it taglio rosa di Olanda triplo  en triple Dutch rose cut  de dreifach-Holländer-Rosenschliff  
1056 talles > talles rodones ca talla rosa de sis facetes terme pral.n f es talla rosa de seis facetas  fr taille rose à six facettes  it taglio rosa a sei faccette  en six-facet rose cut  de Sechskant-Rosenschliff  
1057 talles > talles rodones ca talla rosa de tres facetes terme pral.n f es talla rosa de tres facetas  fr taille rose à trois facettes  it taglio rosa a tre faccette  en three-facet rose cut  de Dreiflächner-Rosenschliff  
1058 talles > talles rodones ca talla rosa doble terme pral.n f es talla rosa doble  fr taille rose double  it taglio rosa  en double rose cut  de Doppel-Rosenschliff  
1059 talles > talles rodones ca talla rosa en creu terme pral.n f es talla rosa en cruz  fr taille rose croisée  it taglio rosa a croce  en cross rose cut  de Kreuzrosette  de Kreuzschliff  
1060 talles > talles rodones ca talla rosa en pera terme pral.n f es talla rosa en pera  fr taille rose en poire  it taglio rosa a pera  en pear-shaped rose cut  de Birne-Rosenschliff  
1061 talles > talles rodones ca talla rosa moda terme pral.n f es talla rosa mode  fr taille rose mode  it taglio rosa mode  en mode rose cut  de Mode-Rosenschliff  
1062 talles > talles rodones ca talla rosa naveta terme pral.n f es talla rosa navette  fr taille rose navette  it taglio rosa navette  en navette rose cut  de Navette-Rosenschliff  
1063 talles > talles rodones ca talla Royal terme pral.n f es talla Royal  fr taille Royal  it taglio Royal  en Royal cut  de Royalschliff  
1064 talles > talles rodones ca talla seminaveta terme pral.n f es talla seminavette  fr taille seminavette  it taglio seminavette  en seminavette cut  de Seminavetteschliff  
1065 talles > talles rodones ca talla senzilla antiga terme pral.n f es talla sencilla antigua  fr taille simple ancienne  it taglio semplice vecchio  en old single cut  de einfache-Altschliff  
1066 talles > talles rodones ca talla senzilla rodona terme pral.n f es talla sencilla redonda  fr taille simple ronde  it taglio semplice rotondo  en rounded single cut  de einfache-Rundschliff  
1067 talles > talles en escala ca talla trapezial terme pral.n f es talla trapecio  fr taille trapèze  it taglio trapezio  en trapeze cut  de Trapezschliff  
1068 talles > talles en escala ca talla triangular terme pral.n f es talla triángulo  fr taille triangle  it taglio triangolo  en triangle cut  de Dreieckschliff  
1069 talles ca talla triangular Barion terme pral.n f es talla triángulo Barion  fr taille triangle Barion  it taglio triangolo Barion  en Barion triangle cut  de Barion-Dreieckschliff  
1070 talles ca talla trillant terme pral.n f es talla trilliant  fr taille trilliant  it taglio trilliant  en trilliant cut  de Trilliantschliff  
1071 talles ca talla Troidia terme pral.n f es talla Troidia  fr taille Troidia  it taglio Troidia  en Troidia cut  de Troidiaschliff  
1072 talles > talles en escala ca talla ventall terme pral.n f es talla abanico  fr taille éventail  it taglio ventaglio  en fan cut  de Fächerschliff  
1073 talles > talles en escala ca talla xarretera terme pral.n f es talla charretera  fr taille épaulette  it taglio a spallina  en epaulette cut  de Epaulettenschliff  
1074 talles > talles en escala ca talla xiulet terme pral.n f es talla silbato  fr taille sifflet  it taglio fischietto  en whistle cut  de Pfeifeschliff  
1075 talles > talles rodones ca talla zircó terme pral.n f es talla zircón  fr taille zircon  it taglio zircone  en zircon cut  de Zirkonschliff  
1076 talles ca tallar terme pral.v tr es tallar  fr tailler  it tagliare  en cut, to  de Schleifen  
1077 talles ca taller de lapidació terme pral.n m es taller de lapidación  fr taillerie  it tagliera  en cutting works  de Schleiferei  
1078 espècies gemmològiques > silicats ca tanzanita terme pral.n f es tanzanita  fr tanzanite  it tanzanite  en tanzanite  de Tansanit  
1079 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca tectita terme pral.n f es tectita  fr tectite  it tektite  en tektite  de Tektit  
1080 espècies gemmològiques > silicats ca tectosilicat terme pral.n m es tectosilicato  fr tectosilicate  it tectosilicato  en tectosilicate  de Tektosilikat  
1081 espècies gemmològiques > silicats ca tectosilicats terme pral.n m pl es tectosilicatos  fr tectosilicates  it tectosilicati  en tectosilicates  de Tektosilikate  
1082 propietats mecàniques de les gemmes > tenacitat ca tenacitat terme pral.n f es tenacidad  fr ténacité  it tenacità  en toughness  de Zähigkeit  
1083 aparells de talla ca tenalles terme pral.n f pl es tenaza  fr tenaille  it tenaglie  en tang  de Zange  
1084 tractaments ca tenyiment terme pral.n m es teñido  fr teint  it tintura  en staining  de Färbung  
1085 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca termoluminescència terme pral.n f es termoluminiscencia  fr thermoluminescence  it termoluminescenza  en thermoluminescence  de Thermolumineszenz  
1086 mineria ca terra blava terme pral.n f es tierra azul  fr terre bleue  it terra blu  en blue ground  de Blaugrund  
1087 talles > productes ca trípol terme pral.n m ca terra de polir sin. compl.n f es tierra de pulir  es trípoli  fr terre à polir  fr tripoli  it terra per polire  it tripolo  en rottenstone  en tripoli  de Polierschiefer  de Tripel  
1088 mineria ca terra groga terme pral.n f es tierra amarilla  fr terre jaune  it terra gialla  en yellow ground  de gelber Grund  
1089 característiques cristal·lines internes ca tetragonal terme pral.adj es tetragonal  fr tétragonal  it tetragonale  en tetragonal  de tetragonal  
1090 espècies gemmològiques > silicats ca thomsonita terme pral.n f es thomsonita  fr thomsonite  it thomsonite  en thomsonite  de Thomsonit  
1091 espècies gemmològiques > silicats ca thulita terme pral.n f es thulita  fr thulite  it thulite  en thulite  de Thulit  
1092 espècies gemmològiques > elements ca Tiffany terme pral.n m es Tiffany  fr Tiffany  it Tiffany  en Tiffany  de Tiffany  
1093 productes artificials > materials ca titanat d'estronci terme pral.n m es titanato de estroncio  fr titanate de strontium  it titanato di stronzio  en strontium titanate  de Strontiumtitanat  
1094 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca to terme pral.n m es tono  fr ton  it tono  en hue  de Ton  
1095 espècies gemmològiques > silicats ca topazi terme pral.n m es topacio  fr topaze  it topazio  en topaz  de Topas  
1096 espècies gemmològiques > silicats ca topazolita terme pral.n f es topazolita  fr topazolite  it topazolite  it topazzolite  en topazolite  de Topazolith  
1097 propietats òptiques de les gemmes ca tornassol terme pral.n m es tornasol  fr chatoyant  it gatteggiante  en iridescence  en sheen  de Schillern  
1098 tractaments ca tractament per irradiació terme pral.n m es tratamiento por irradiación  fr traitement par irradiation  it trattamento per irradiazione  en irradiation treatment  de Bestrahlungbehandlung  
1099 tractaments ca tractament superficial terme pral.n m es tratamiento superficial  fr traitement de surface  it trattamento superficiale  en surface treatment  de Oberflächenbehandlung  
1100 tractaments ca tractament tèrmic terme pral.n m es tratamiento térmico  fr traitement thermique  it trattamento termico  en heat treatment  de Wärmebehandlung  
1101 aparells de talla ca transferidor terme pral.n m es transferidor  fr transfert  it trasferitore  en transfer  de Übertragung  
1102 característiques cristal·lines internes ca translació terme pral.n f es traslación  fr translation  it traslazione  en translation  de Translation  
1103 propietats òptiques de les gemmes ca translúcid -a terme pral.adj es translúcido  fr translucide  it traslucido  en translucent  de durchsichtig  
1104 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca transmissió terme pral.n f es transmisión  fr transmission  it transmissione  en transmission  de Lichtübertragung  
1105 propietats òptiques de les gemmes ca transparent terme pral.adj es transparente  fr transparent  it trasparente  en transparent  de transparent  
1106 mineria ca transport terme pral.n m es transporte  fr transport  it trasporto  en transport  de Rutschung  
1107 espècies gemmològiques > silicats ca tremolita terme pral.n f es tremolita  fr trémolite  it tremolite  en tremolite  de Tremolit  
1108 propietats òptiques de les gemmes > color i luminescència ca triboluminescència terme pral.n f es triboluminiscencia  fr triboluminescence  it triboluminescenza  en triboluminescence  de Tribolumineszenz  
1109 característiques cristal·lines internes ca triclínic -a terme pral.adj es triclínico  fr triclinique  it triclino  en triclinic  de triklin  
1110 propietats òptiques de les gemmes ca tricroisme terme pral.n m es tricroísmo  fr trichroïsme  it tricroismo  en trichroism  de Trichroismus  
1111 característiques cristal·lines externes ca trígon terme pral.n m es trígono  fr trigone  it figura di corrosione  en trigon  de Trigon  
1112 característiques cristal·lines internes ca trigonal terme pral.adj es trigonal  fr rhomboédrique  it trigonale  en trigonal  de Trigonal  
1113 talles ca triplet terme pral.n m es triplete  fr triplet  it tripletta  en triplet  de Triplette  
1114 espècies gemmològiques > silicats ca tsavolita terme pral.n f ca tsavorita terme pral.n f es tsavolita  es tsavorita  fr tsavorite  it tsavorite  en tsavorite  de Tsavorit  
1115 espècies gemmològiques > silicats ca tugtupita terme pral.n f es tugtupita  fr tugtupite  it tugtupite  en tugtupite  de Tugtupit  
1116 espècies gemmològiques > silicats ca turmalina terme pral.n f es turmalina  fr tourmaline  it tormalina  en tourmaline  de Turmalin  
1117 espècies gemmològiques > silicats ca turmalina verda terme pral.n f ca verdelita sin. compl.n f es turmalina verde  es verdelita  fr tourmaline verte  fr verdéite  it tormalina verde  it verdelite  en green tourmaline  en verdelite  de grüner Turmalin  de Verdelith  
1118 productes artificials > materials ca turquesa sintètica Gilson terme pral.n f es turquesa sintética Gilson  fr turquoise synthétique Gilson  it turchese sintetica Gilson  en Gilson synthetic turquoise  de synthetischer Türkis Gilson  
1119 espècies gemmològiques > borats ca ulexita terme pral.n f es ulexita  fr ulexite  it ulexite  en ulexite  de Ulexit  
1120 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca ull de gat xinès terme pral.n m es ojo de gato chino  fr oeil chinois  it occhio di gatto cinese  en Chinese cat's eye  de Chinesisches Katzenauge  
1121 propietats òptiques de les gemmes > naturalesa de la llum ca ultraviolat terme pral.n m es ultravioleta  fr ultraviolet  it ultravioleto  en ultraviolet  de Ultraviolett  
1122 espècies gemmològiques > silicats ca unakita terme pral.n f es unakita  fr unakite  it unakite  en unakite  de Unakit  
1123 propietats òptiques de les gemmes > isotropia i anisotropia ca uniaxial terme pral.adj es uniáxico  fr uniaxe  it uniassico  en uniaxial  de einachsig  
1124 espècies gemmològiques > silicats ca ussinguita terme pral.n f es ussingita  fr ussingite  it ussingite  en ussingite  de Ussingit  
1125 espècies gemmològiques > silicats ca uvarovita terme pral.n f es uvarovita  fr uvarovite  it uvarovite  en uvarovite  de Uwarowit  
1126 espècies gemmològiques > silicats ca uvita terme pral.n f es uvita  fr uvite  it uvite  en uvite  de Uvit  
1127 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca vanadat terme pral.n m es vanadato  fr vanadate  it vanadato  en vanadate  de Vanadat  
1128 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca vanadats terme pral.n m pl es vanadatos  fr vanadates  it vanadati  en vanadates  de Vanadate  
1129 aparells de talla ca vara de subjecció terme pral.n f es varilla  fr bâton  it bastoncino  en dop-stick  de Doppe-stab  
1130 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca variscita terme pral.n f es variscita  fr variscite  it variscite  en variscite  de Variscit  
1131 característiques cristal·lines internes ca vector de translació terme pral.n m es vector de traslación  fr vecteur de translation  it vettore di traslazione  en translation vector  de Translation Vektor  
1132 espècies gemmològiques > silicats ca verd antic terme pral.n m es verde antiguo  fr vert-antique  it verd-antique  en verd-antique  de Verde-antico  
1133 espècies gemmològiques > silicats ca verdita terme pral.n f es verdita  fr verdite  it verdite  en verdite  de Verdit  
1134 característiques cristal·lines externes ca vèrtex terme pral.n m es vértice  fr sommet  it vertice  en vertex  de Scheitel  
1135 mineria ca veta terme pral.n f es veta  fr veine  it vena  en vein  de Ader  
1136 espècies gemmològiques > elements ca Victoria 1880 terme pral.n m es Victoria 1880  fr Victoria 1880  it Victoria 1880  en Victoria 1880  de Victoria 1880  
1137 espècies gemmològiques > elements ca Victoria 1884 terme pral.n m es Victoria 1884  fr Victoria 1884  it Victoria 1884  en Victoria 1884  de Victoria 1884  
1138 productes artificials > materials ca victron terme pral.n m es victron  en victron  de Victron  
1139 propietats òptiques de les gemmes > dispersió, vida i lluïssor ca vida terme pral.n f es vida  fr brillance  it brillantezza  it vita  en brilliancy  de Brillanz  
1140 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca vidre terme pral.n m es vidrio  fr verre  it vetro  en glass  de Glas  
1141 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca vidre aventurina terme pral.n m es vidrio aventurina  fr verre aventurine  it vetro avventurina  en aventurine glass  en goldstone  de Aventuringlas  
1142 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca vidre crown terme pral.n m es vidrio crown  fr verre crown  it vetro crown  en crown glass  de Crown-Glas  
1143 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca vidre flint terme pral.n m es vidrio flint  fr verre flint  it vetro flint  en flint glass  de Flintgläser  
1144 espècies gemmològiques > vidres naturals i artificials ca vidre natural terme pral.n m es vidrio natural  fr verre naturel  it vetro naturale  en natural glass  de Naturglas  
1145 espècies gemmològiques > silicats ca violana terme pral.n f es violán  es violana  fr violane  it violano  en violane  de Violan  
1146 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca vivianita terme pral.n f es vivianita  fr vivianite  it vivianite  en vivianite  de Vivianit  
1147 espècies gemmològiques > materials d'origen orgànic ca vulcanita terme pral.n f es vulcanita  fr vulcanite  it vulcanite  en vulcanite  de Vulkanite  
1148 espècies gemmològiques > fosfats, arsenats i vanadats ca wardita terme pral.n f es wardita  fr wardite  it wardite  en wardite  de Wardit  
1149 espècies gemmològiques > silicats ca wil·lemita terme pral.n f es willemita  fr willémite  it willemite  en willemite  de Willemit  
1150 espècies gemmològiques > silicats ca wil·liamsita terme pral.n f es williamsita  fr williamsite  it williamsite  en williamsite  de Williamsit  
1151 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca wolframat terme pral.n m es volframato  es wolframato  fr fungstate  it fungstato  en tungstate  
1152 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca wolframats terme pral.n m pl es volframatos  es wolframatos  fr tungstates  it tungstati  en tungstates  de Wolframate  
1153 espècies gemmològiques > silicats ca wol·lastonita terme pral.n f es wollastonita  fr wollastonite  it wollastonite  en wollastonite  de Wollastonit  
1154 espècies gemmològiques > elements ca Woyie River terme pral.n m es Woyie River  fr Woyie River  it Woyie River  en Woyie River  
1155 espècies gemmològiques > wolframats i molibdats ca wulfenita terme pral.n f es wulfenita  fr wulfénite  it wulfenite  en wulfenite  de Wulfenit  
1156 espècies gemmològiques > òxids ca zincita terme pral.n f es cinzita  es zincita  fr zincite  it zincite  en zincite  de Zinkit  
1157 espècies gemmològiques > silicats ca zircó terme pral.n m es circón  es zircón  fr zircon  it zircone  en zircon  de Zirkon  
1158 espècies gemmològiques > silicats ca zircó baix terme pral.n m es zircón bajo  fr zircon bas  it zircone basso  en low zircon  
1159 productes artificials > materials sintètics ca zircònia terme pral.n f es circonia  es zirconia  fr zircone  it zirconia  en zirconia  de Zirkonia  
1160 espècies gemmològiques > silicats ca zoisita terme pral.n f es zoisita  fr zoïsite  it zoisite  en zoisite  de Zoisit  
1161 morfologia de les inclusions ca zonació terme pral.n f es zonación  fr zonage  fr zonation  it zonatura  en zonation  en zoning  de Zonarbau