Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 jardineria. paisatgisme ca abalisament terme pral.n m
2 jardineria. paisatgisme ca aplegada terme pral.n f ca abassegament sin. compl.n m
3 jardineria. paisatgisme ca abast d'un aspersor terme pral.n m ca abast d'un difusor sin. compl.n m
4 jardineria. paisatgisme ca abast del projecte terme pral.n m
5 jardineria. paisatgisme ca abeurada terme pral.n f
6 jardineria. paisatgisme ca absorbent terme pral.adj
7 jardineria. paisatgisme ca absorbidor d'energia terme pral.n m
8 jardineria. paisatgisme ca absorció acústica terme pral.n f
9 jardineria. paisatgisme ca acaule terme pral.adj ca acaulescent terme pral.adj es acaule  es acaulescente  
10 jardineria. paisatgisme ca acceptació terme pral.n f
11 jardineria. paisatgisme ca accessibilitat terme pral.n f
12 jardineria. paisatgisme ca accident terme pral.n m
13 jardineria. paisatgisme ca accident en el trajecte terme pral.n m ca accident in itinere [in itinere: la] sin. compl.n m
14 jardineria. paisatgisme ca accident de treball terme pral.n m ca accident laboral sin. compl.n m
15 jardineria. paisatgisme ca acció correctiva terme pral.n f es acción correctiva  
16 jardineria. paisatgisme ca acció preventiva terme pral.n f es acción preventiva  
17 jardineria. paisatgisme ca aclotadora terme pral.n f
18 jardineria. paisatgisme ca adaptació terme pral.n f es adaptación  
19 jardineria. paisatgisme ca additiu terme pral.n m
20 jardineria. paisatgisme ca adhesivitat terme pral.n f ca adherència sin. compl.n f
21 jardineria. paisatgisme ca aireig terme pral.n m ca aeració sin. compl.n f
22 jardineria. paisatgisme ca aerícola terme pral.adj es aerícola  
23 jardineria. paisatgisme ca aerobi total terme pral.n m es aerobio total  
24 jardineria. paisatgisme ca aerosol marí terme pral.n m es aerosol marino  
25 jardineria. paisatgisme ca afil·le -a terme pral.adj es áfilo -la  
26 jardineria. paisatgisme ca afluent terme pral.n m
27 jardineria. paisatgisme ca agavàcia terme pral.n f es agavácea  
28 jardineria. paisatgisme ca agaviforme terme pral.adj es agaviforme  
29 jardineria. paisatgisme ca agent del projecte terme pral.n m, f
30 jardineria. paisatgisme ca agent patogen terme pral.n m es agente patógeno  
31 jardineria. paisatgisme ca agilitat canina terme pral.n f
32 jardineria. paisatgisme ca aglomerat terme pral.n m
33 jardineria. paisatgisme ca aglutinant terme pral.n m
34 jardineria. paisatgisme ca agregat terme pral.n m
35 jardineria. paisatgisme ca agulla terme pral.n f
36 jardineria. paisatgisme ca aculi terme pral.n m ca agulló sin. compl.n m
37 jardineria. paisatgisme ca aigua agressiva terme pral.n f es agua agresiva  
38 jardineria. paisatgisme ca aigua corrosiva terme pral.n f es agua corrosiva  
39 jardineria. paisatgisme ca aigua d'aportació terme pral.n f es agua de aportación  
40 jardineria. paisatgisme ca aigua d'escorriment superficial terme pral.n f
41 jardineria. paisatgisme ca aigua d'ompliment terme pral.n f
42 jardineria. paisatgisme ca aigua incrustant terme pral.n f es agua incrustante  
43 jardineria. paisatgisme ca aigua no tractada terme pral.n f
44 jardineria. paisatgisme ca aigua de consum humà terme pral.n f ca aigua potable sin. compl.n f
45 jardineria. paisatgisme ca aigua tractada terme pral.n f
46 jardineria. paisatgisme ca aiguamoll terme pral.n m
47 jardineria. paisatgisme ca aigües depurades terme pral.n f pl
48 jardineria. paisatgisme ca aigües grises terme pral.n f pl
49 jardineria. paisatgisme ca aigües fecals terme pral.n f pl ca aigües negres sin. compl.n f pl
50 jardineria. paisatgisme ca aigües pluvials terme pral.n f pl es aguas pluviales  
51 jardineria. paisatgisme ca aigües prepotables terme pral.n f pl
52 jardineria. paisatgisme ca aigües regenerades terme pral.n f pl es aguas regeneradas  
53 jardineria. paisatgisme ca aigües residuals terme pral.n f pl
54 jardineria. paisatgisme ca aigües residuals domèstiques terme pral.n f pl
55 jardineria. paisatgisme ca aïllament acústic terme pral.n m
56 jardineria. paisatgisme ca aïllament tèrmic terme pral.n m
57 jardineria. paisatgisme ca aeració terme pral.n f ca aireig sin. compl.n m
58 jardineria. paisatgisme ca refaldat terme pral.n m ca aixecament de capçada sin. compl.n m
59 jardineria. paisatgisme ca ajuda tècnica terme pral.n f
60 jardineria. paisatgisme ca albeca terme pral.n f
61 jardineria. paisatgisme ca alçària terme pral.n f es altura  
62 jardineria. paisatgisme ca alçària de l'estípit terme pral.n f ca alçària sin. compl.n f es altura del estípite  
63 jardineria. paisatgisme ca alçària de capçada terme pral.n f
64 jardineria. paisatgisme ca alçària de la gespa terme pral.n f
65 jardineria. paisatgisme ca alçària de la tija terme pral.n f
66 jardineria. paisatgisme ca alçària del tronc terme pral.n f es altura del tronco  
67 jardineria. paisatgisme ca alçària total terme pral.n f es altura total  
68 jardineria. paisatgisme ca substrat terme pral.n m ca aliment sin. compl.n m
69 jardineria. paisatgisme ca alineació d'arbres terme pral.n f ca vorada d'arbres sin. compl.n f es alineación de árboles  es liño de árboles  
70 jardineria. paisatgisme ca al·lelopatia terme pral.n f es alelopatía  en allelopathy  
71 jardineria. paisatgisme ca al·lergogen -ògena terme pral.adj es alergógeno -na  
72 jardineria. paisatgisme ca al·lergogenitat terme pral.n f es alergogenidad  
73 jardineria. paisatgisme ca al·lòcton -a terme pral.adj
74 jardineria. paisatgisme ca altura de caiguda crítica terme pral.n f
75 jardineria. paisatgisme ca altura de sega terme pral.n f
76 jardineria. paisatgisme ca altura lliure de caiguda terme pral.n f
77 jardineria. paisatgisme ca alvèol terme pral.n m
78 jardineria. paisatgisme ca àmbit terme pral.n m
79 jardineria. paisatgisme ca àmbit municipal terme pral.n m ca àmbit local sin. compl.n m
80 jardineria. paisatgisme ca àmbit residencial d'ús públic terme pral.n m ca àmbit privat d'ús públic sin. compl.n m
81 jardineria. paisatgisme ca amenaçat -ada terme pral.adj es amenazado -da  
82 jardineria. paisatgisme ca amortiment de l'impacte terme pral.n m
83 jardineria. paisatgisme ca amplària terme pral.n f
84 jardineria. paisatgisme ca anàlisi de compost terme pral.n f
85 jardineria. paisatgisme ca anàlisi de riscs terme pral.n f ca avaluació de riscs terme pral.n f es análisis de riesgos  es evaluación de riesgos  
86 jardineria. paisatgisme ca anàlisi de sòl terme pral.n f
87 jardineria. paisatgisme ca anàlisi de substrat terme pral.n f
88 jardineria. paisatgisme ca anàlisi de terres terme pral.n f
89 jardineria. paisatgisme ca anàlisi del risc terme pral.n f
90 jardineria. paisatgisme ca anàlisi granulomètrica terme pral.n f
91 jardineria. paisatgisme ca anàlisi granulomètrica per tamisatge terme pral.n f
92 jardineria. paisatgisme ca anamnesi laboral terme pral.n f
93 jardineria. paisatgisme ca anastilosi terme pral.n f es anastilosis  
94 jardineria. paisatgisme ca ancoratge terme pral.n m
95 jardineria. paisatgisme ca ancoratge subterrani terme pral.n m
96 jardineria. paisatgisme ca animal de companyia terme pral.n m
97 jardineria. paisatgisme ca animal domèstic terme pral.n m
98 jardineria. paisatgisme ca animal potencialment perillós terme pral.n m
99 jardineria. paisatgisme ca annex terme pral.n m
100 jardineria. paisatgisme ca antena de parallamps terme pral.n f
101 jardineria. paisatgisme ca antitranspirant terme pral.adj
102 jardineria. paisatgisme ca antitranspirant terme pral.n m es antitranspirante  
103 jardineria. paisatgisme ca antropometria dels EPI terme pral.n f
104 jardineria. paisatgisme ca anual terme pral.adj es anual  
105 jardineria. paisatgisme ca aplatat -ada terme pral.adj ca oblat -a sin. compl.adj es achatado -da  es oblato -ta  
106 jardineria. paisatgisme ca aportació superficial terme pral.n f
107 jardineria. paisatgisme ca aptitud terme pral.n f
108 jardineria. paisatgisme ca apuntalament d'arbre terme pral.n m
109 jardineria. paisatgisme ca aquariofília terme pral.n f es acuariofilia  en fishkeeping  
110 jardineria. paisatgisme ca aqüífer terme pral.n m es acuífero  
111 jardineria. paisatgisme ca arborescent terme pral.adj es arborescente  
112 jardineria. paisatgisme ca arboriforme terme pral.adj es arboriforme  
113 jardineria. paisatgisme ca arbrat terme pral.n m ca arbratge sin. compl.n m es arbolado  
114 jardineria. paisatgisme ca arbrat urbà terme pral.n m es arbolado urbano  
115 jardineria. paisatgisme ca arbrat viari terme pral.n m es arbolado viario  
116 jardineria. paisatgisme ca arbre terme pral.n m
117 jardineria. paisatgisme ca arbre amb arrel nua terme pral.n m
118 jardineria. paisatgisme ca arbre amb pa de terra terme pral.n m ca arbre amb mota sin. compl.n m
119 jardineria. paisatgisme ca arbre cultivat en contenidor terme pral.n m ca arbre en contenidor terme pral.n m
120 jardineria. paisatgisme ca arbre de capçada de creu terme pral.n m
121 jardineria. paisatgisme ca arbre de carrer terme pral.n m ca arbre viari terme pral.n m es árbol de calle  es árbol viario  
122 jardineria. paisatgisme ca arbre de fulla caduca terme pral.n m
123 jardineria. paisatgisme ca arbre de fulla perenne terme pral.n m
124 jardineria. paisatgisme ca arbre de capçada terme pral.n m ca arbre estàndard sin. compl.n m
125 jardineria. paisatgisme ca arbre exemplar terme pral.n m
126 jardineria. paisatgisme ca arbre fletxat terme pral.n m
127 jardineria. paisatgisme ca arbre ornamental terme pral.n m
128 jardineria. paisatgisme ca arbre perillós terme pral.n m
129 jardineria. paisatgisme ca arbre ramificat terme pral.n m ca arbre vestit des de la base sin. compl.n m
130 jardineria. paisatgisme ca arbust arborescent terme pral.n m ca arbret sin. compl.n m
131 jardineria. paisatgisme ca arbust terme pral.n m
132 jardineria. paisatgisme ca arbust amb pa de terra terme pral.n m ca arbust amb mota sin. compl.n m
133 jardineria. paisatgisme ca arbust ajagut terme pral.n m ca arbust arrossegadís sin. compl.n m
134 jardineria. paisatgisme ca arbust cultivat en contenidor terme pral.n m
135 jardineria. paisatgisme ca arbust de fulla caduca terme pral.n m
136 jardineria. paisatgisme ca arbust de fulla perenne terme pral.n m
137 jardineria. paisatgisme ca arbust de peu alt terme pral.n m ca arbust amb peu de bola sin. compl.n m ca arbust de mitja tija sin. compl.n m
138 jardineria. paisatgisme ca arbust de rebrot terme pral.n m
139 jardineria. paisatgisme ca arbust de tanca terme pral.n m
140 jardineria. paisatgisme ca arbust de terra àcida terme pral.n m
141 jardineria. paisatgisme ca arbust de vorada terme pral.n m
142 jardineria. paisatgisme ca arbust en espatllera terme pral.n m
143 jardineria. paisatgisme ca arbust enfiladís terme pral.n m
144 jardineria. paisatgisme ca arbust entapissant terme pral.n m
145 jardineria. paisatgisme ca arbust exemplar terme pral.n m
146 jardineria. paisatgisme ca arbust ornamental terme pral.n m
147 jardineria. paisatgisme ca arbust posat en contenidor terme pral.n m
148 jardineria. paisatgisme ca arbust sarmentós terme pral.n m
149 jardineria. paisatgisme ca arbust de fulla semicaduca terme pral.n m ca arbust semipersistent sin. compl.n m
150 jardineria. paisatgisme ca àrea d'alimentació terme pral.n f es área aportante  
151 jardineria. paisatgisme ca àrea d'impacte terme pral.n f
152 jardineria. paisatgisme ca àrea de bany i natació terme pral.n f
153 jardineria. paisatgisme ca àrea de gespa terme pral.n f
154 jardineria. paisatgisme ca àrea de jocs infantils terme pral.n f
155 jardineria. paisatgisme ca àrea de plantació terme pral.n f
156 jardineria. paisatgisme ca àrea de pràctica d'horticultura terme pral.n f
157 jardineria. paisatgisme ca àrea de regeneració amb filtre biològic terme pral.n f
158 jardineria. paisatgisme ca àrea de descans terme pral.n f ca àrea de repòs sin. compl.n f
159 jardineria. paisatgisme ca àrea de servei terme pral.n f
160 jardineria. paisatgisme ca àrea de servitud de visibilitat terme pral.n f
161 jardineria. paisatgisme ca àrea de vegetació terme pral.n f
162 jardineria. paisatgisme ca àrea ornamental terme pral.n f
163 jardineria. paisatgisme ca aresta exterior de l'esplanació terme pral.n f
164 jardineria. paisatgisme ca aresta exterior de la calçada terme pral.n f
165 jardineria. paisatgisme ca àrid solt terme pral.n m
166 jardineria. paisatgisme ca arnès anticaigudes terme pral.n m
167 jardineria. paisatgisme ca arnot terme pral.n m
168 jardineria. paisatgisme ca arqueta d'intercanvi terme pral.n f
169 jardineria. paisatgisme ca arrabassadora terme pral.n f
170 jardineria. paisatgisme ca arrel adventícia terme pral.n f
171 jardineria. paisatgisme ca arrel estranguladora terme pral.n f
172 jardineria. paisatgisme ca arrel napiforme terme pral.n f
173 jardineria. paisatgisme ca arrel nua terme pral.n f
174 jardineria. paisatgisme ca arrel tuberosa terme pral.n f
175 jardineria. paisatgisme ca arruga de l'escorça terme pral.n f
176 jardineria. paisatgisme ca art topiària terme pral.n f
177 jardineria. paisatgisme ca ascendent terme pral.adj ca empinat -ada sin. compl.adj es ascendente  es empinado -da  
178 jardineria. paisatgisme ca aspersor terme pral.n m
179 jardineria. paisatgisme ca aspersor d'impacte terme pral.n m
180 jardineria. paisatgisme ca aspersor de turbina terme pral.n m
181 jardineria. paisatgisme ca aspersor aeri terme pral.n m ca aspersor no replegable sin. compl.n m
182 jardineria. paisatgisme ca aspersor emergent terme pral.n m ca aspersor replegable sin. compl.n m
183 jardineria. paisatgisme ca asprada terme pral.n f ca aspratge terme pral.n m es tutorado  
184 jardineria. paisatgisme ca aspre terme pral.n m es tutor  
185 jardineria. paisatgisme ca assegurament de la qualitat terme pral.n m es aseguramiento de la calidad  
186 jardineria. paisatgisme ca atenuació acústica terme pral.n f
187 jardineria. paisatgisme ca atirantament de capçada terme pral.n m
188 jardineria. paisatgisme ca audiometria terme pral.n f
189 jardineria. paisatgisme ca auditoria terme pral.n f
190 jardineria. paisatgisme ca auditoria terme pral.n f es auditoría  
191 jardineria. paisatgisme ca auditoria externa terme pral.n f es auditoría externa  
192 jardineria. paisatgisme ca aula de natura terme pral.n f
193 jardineria. paisatgisme ca autenticitat terme pral.n f es autenticidad  
194 jardineria. paisatgisme ca emissor regulador terme pral.n m ca autocompensador sin. compl.n m
195 jardineria. paisatgisme ca autocompostatge terme pral.n m
196 jardineria. paisatgisme ca autoconsum terme pral.n m pt autoconsumo  es autoconsumo  
197 jardineria. paisatgisme ca autocontrol terme pral.n m
198 jardineria. paisatgisme ca autòcton -a terme pral.adj
199 jardineria. paisatgisme ca autopista terme pral.n f
200 jardineria. paisatgisme ca autoprotecció terme pral.n f
201 jardineria. paisatgisme ca autoria terme pral.n f
202 jardineria. paisatgisme ca autoritat sanitària terme pral.n f
203 jardineria. paisatgisme ca autorització d'abocament terme pral.n f
204 jardineria. paisatgisme ca autovia terme pral.n f
205 jardineria. paisatgisme ca avaluació d'impacte ambiental terme pral.n f
206 jardineria. paisatgisme ca avaluació del risc terme pral.n f
207 jardineria. paisatgisme ca avaluació periòdica terme pral.n f es evaluación periódica  
208 jardineria. paisatgisme ca avís previ terme pral.n m
209 jardineria. paisatgisme ca axonomorf -a terme pral.adj
210 jardineria. paisatgisme ca armella terme pral.n f ca armella tancada sin. compl.n f ca baga d'ull sin. compl.n f ca baga tancada sin. compl.n f
211 jardineria. paisatgisme ca armella terme pral.n f ca armella oberta sin. compl.n f ca baga de ganxo sin. compl.n f ca baga oberta sin. compl.n f
212 jardineria. paisatgisme ca baixa tensió terme pral.n m
213 jardineria. paisatgisme ca baixant terme pral.n m
214 jardineria. paisatgisme ca balisa terme pral.n f es baliza  
215 jardineria. paisatgisme ca bambú terme pral.n m
216 jardineria. paisatgisme ca banc de llavors terme pral.n m
217 jardineria. paisatgisme ca banda ISM terme pral.n f
218 jardineria. paisatgisme ca bany d'arrels terme pral.n m
219 jardineria. paisatgisme ca barana terme pral.n f
220 jardineria. paisatgisme ca bardissa terme pral.n f
221 jardineria. paisatgisme ca tanca vegetal terme pral.n f ca bardissa sin. compl.n f
222 jardineria. paisatgisme ca barra de suport terme pral.n f
223 jardineria. paisatgisme ca barreja de flors rústiques terme pral.n f
224 jardineria. paisatgisme ca barrera acústica terme pral.n f
225 jardineria. paisatgisme ca barrera als espais verds terme pral.n f
226 jardineria. paisatgisme ca barrera antiarrels terme pral.n m
227 jardineria. paisatgisme ca barrera antivapor terme pral.n f
228 jardineria. paisatgisme ca barrera de seguretat rígida terme pral.n f
229 jardineria. paisatgisme ca barrera de seguretat rígida portàtil terme pral.n f
230 jardineria. paisatgisme ca barrera de vapor terme pral.n f
231 jardineria. paisatgisme ca barrera de seguretat terme pral.n f ca barrera lateral sin. compl.n f
232 jardineria. paisatgisme ca barrera visual terme pral.n f
233 jardineria. paisatgisme ca barreta roscada terme pral.n f
234 jardineria. paisatgisme ca base terme pral.n f
235 jardineria. paisatgisme ca base de càlcul terme pral.n f es base de cálculo  
236 jardineria. paisatgisme ca beina terme pral.n f ca base foliar sin. compl.n f
237 jardineria. paisatgisme ca bassa drenant terme pral.n f es balsa drenante  
238 jardineria. paisatgisme ca bé cultural terme pral.n m es bien cultural  
239 jardineria. paisatgisme ca Bé Cultural d'Interès Local terme pral.n m ca BCIL siglan m es Bien Cultural de Interés Local  es BCIL  
240 jardineria. paisatgisme ca Bé Cultural d'Interès Nacional terme pral.n m ca BCIN siglan m es Bien Cultural de Interés Nacional  es BCIN  
241 jardineria. paisatgisme ca Bé d'Interès Cultural terme pral.n m ca BIC siglan m es Bien de Interés Cultural  es BIC  
242 jardineria. paisatgisme ca bec d'ànec terme pral.n m
243 jardineria. paisatgisme ca berma terme pral.n f
244 jardineria. paisatgisme ca berma de carretera terme pral.n f
245 jardineria. paisatgisme ca berma de talús terme pral.n f
246 jardineria. paisatgisme ca bicicleta terme pral.n f
247 jardineria. paisatgisme ca binomi terme pral.n f
248 jardineria. paisatgisme ca biodispersant terme pral.n m es biodispersante  
249 jardineria. paisatgisme ca bioenginyeria del paisatge terme pral.n f ca bioenginyeria del sòl sin. compl.n f es bioingeniería del paisaje  es bioingeniería del suelo  
250 jardineria. paisatgisme ca estabilització biològica terme pral.n f ca bioestabilització sin. compl.n f
251 jardineria. paisatgisme ca bioestimulant terme pral.n m
252 jardineria. paisatgisme ca biofilm terme pral.n m ca biopel·lícula terme pral.n f
253 jardineria. paisatgisme ca biofiltració terme pral.n f
254 jardineria. paisatgisme ca filtre biològic terme pral.n m ca biofiltre sin. compl.n m
255 jardineria. paisatgisme ca bioma terme pral.n m es bioma  
256 jardineria. paisatgisme ca biomassa terme pral.n f es biomasa  
257 jardineria. paisatgisme ca biomecànica dels EPI terme pral.n f
258 jardineria. paisatgisme ca bionutrient terme pral.n m
259 jardineria. paisatgisme ca bioremediació terme pral.n f
260 jardineria. paisatgisme ca biorotlle terme pral.n m eu zuntz-bilkaria  es biorrollo  it rullo  en fiber roll  
261 jardineria. paisatgisme ca biorotlle vegetalitzat terme pral.n m eu zuntz-bilkari landatua  es biorrollo vegetalizado  it rullo spondale  en vegetation roll  
262 jardineria. paisatgisme ca diana terme pral.n f ca blanc sin. compl.n m
263 jardineria. paisatgisme ca subunitat de reg terme pral.n f ca bloc de reg sin. compl.n m
264 jardineria. paisatgisme ca boca d'aigua terme pral.n f
265 jardineria. paisatgisme ca boca de túnel terme pral.n f
266 jardineria. paisatgisme ca bolc terme pral.n m ca ruptura radical terme pral.n f
267 jardineria. paisatgisme ca bosc de ribera terme pral.n m
268 jardineria. paisatgisme ca braç de palanca terme pral.n m ca braç sin. compl.n m
269 jardineria. paisatgisme ca branca lateral principal terme pral.n f
270 jardineria. paisatgisme ca branca revertida terme pral.n f
271 jardineria. paisatgisme ca branca viva tallada terme pral.n f es rama viva cortada  
272 jardineria. paisatgisme ca brocada terme pral.n f
273 jardineria. paisatgisme ca broquet terme pral.n m
274 jardineria. paisatgisme ca brot terme pral.n m es brote  
275 jardineria. paisatgisme ca brot cec terme pral.n m
276 jardineria. paisatgisme ca bulb terme pral.n m
277 jardineria. paisatgisme ca corm terme pral.n m ca bulb massís sin. compl.n m ca bulb sòlid sin. compl.n m
278 jardineria. paisatgisme ca bulbil terme pral.n m es bulbilo  
279 jardineria. paisatgisme ca bulbil·lífer -a terme pral.adj es bulbilífero -ra  
280 jardineria. paisatgisme ca bulbós -a terme pral.adj es bulboso -sa  
281 jardineria. paisatgisme ca cabal terme pral.n m
282 jardineria. paisatgisme ca cabal d'escorriment capturat terme pral.n m es caudal de descarga  es caudal máximo  
283 jardineria. paisatgisme ca cabal màxim instantani terme pral.n m es caudal máximo instantáneo  
284 jardineria. paisatgisme ca cabalímetre terme pral.n m
285 jardineria. paisatgisme ca cabellera terme pral.n f ca cabellera d'arrels sin. compl.n f
286 jardineria. paisatgisme ca cable conductor de baixada terme pral.n m
287 jardineria. paisatgisme ca cable conductor subterrani terme pral.n m
288 jardineria. paisatgisme ca cable d'acer terme pral.n m
289 jardineria. paisatgisme ca cable de subjecció terme pral.n m
290 jardineria. paisatgisme ca cable elèctric terme pral.n m
291 jardineria. paisatgisme ca cable per a sistemes elàstics de subjecció terme pral.n m
292 jardineria. paisatgisme ca cablejat terme pral.n m
293 jardineria. paisatgisme ca cactiforme terme pral.adj es cactiforme  
294 jardineria. paisatgisme ca cactus terme pral.n m es cacto  es cactus  
295 jardineria. paisatgisme ca caducifoli -òlia terme pral.adj es caducifolio -lia  
296 jardineria. paisatgisme ca caducifoli -òlia de sequera terme pral.adj es caducifolio -lia de sequía  
297 jardineria. paisatgisme ca caiguda terme pral.n f
298 jardineria. paisatgisme ca descendent terme pral.adj ca caigut -uda sin. compl.adj es ascendente  es caído -da  
299 jardineria. paisatgisme ca caixa programadora terme pral.n f
300 jardineria. paisatgisme ca cala terme pral.n f
301 jardineria. paisatgisme ca calçada terme pral.n f
302 jardineria. paisatgisme ca calçada anular terme pral.n f
303 jardineria. paisatgisme ca càlcul estructural terme pral.n m
304 jardineria. paisatgisme ca cambra tècnica terme pral.n f
305 jardineria. paisatgisme ca camèfit terme pral.n m
306 jardineria. paisatgisme ca camp de multiplicació terme pral.n m es campo de multiplicación  
307 jardineria. paisatgisme ca candelabriforme terme pral.adj es candelabriforme  
308 jardineria. paisatgisme ca canonada de reg terme pral.n f
309 jardineria. paisatgisme ca canonada emissora terme pral.n f
310 jardineria. paisatgisme ca canonada exsudant terme pral.n f
311 jardineria. paisatgisme ca canonada primària terme pral.n f ca canonada general sin. compl.n f ca canonada principal sin. compl.n f
312 jardineria. paisatgisme ca canonada secundària terme pral.n f
313 jardineria. paisatgisme ca canonada lateral terme pral.n f ca canonada terciària sin. compl.n f
314 jardineria. paisatgisme ca canvi de rasant terme pral.n m
315 jardineria. paisatgisme ca canya terme pral.n f
316 jardineria. paisatgisme ca cap de gat terme pral.n m ca cap de salze sin. compl.n m
317 jardineria. paisatgisme ca capa antiabrasiva terme pral.n f
318 jardineria. paisatgisme ca capa antiadherent terme pral.n f
319 jardineria. paisatgisme ca capa antipunxonant terme pral.n f
320 jardineria. paisatgisme ca capa auxiliar terme pral.n f
321 jardineria. paisatgisme ca capa d'aïllament terme pral.n f
322 jardineria. paisatgisme ca capa d'arrelament terme pral.n f
323 jardineria. paisatgisme ca capa de protecció terme pral.n f
324 jardineria. paisatgisme ca capa de substrat terme pral.n f
325 jardineria. paisatgisme ca capa de vegetació terme pral.n f
326 jardineria. paisatgisme ca capa drenant terme pral.n f
327 jardineria. paisatgisme ca capa filtrant terme pral.n f
328 jardineria. paisatgisme ca capa ignífuga terme pral.n f
329 jardineria. paisatgisme ca capa separadora terme pral.n f
330 jardineria. paisatgisme ca capacitat d'infiltració terme pral.n f es capacidad de infiltración  
331 jardineria. paisatgisme ca capacitat de camp terme pral.n f es capacidad de campo  
332 jardineria. paisatgisme ca capacitat de càrrega terme pral.n f es capacidad de carga  
333 jardineria. paisatgisme ca capacitat de drenatge terme pral.n f
334 jardineria. paisatgisme ca capçada terme pral.n f es copa  
335 jardineria. paisatgisme ca capçada de creu terme pral.n f es copa en cruz  
336 jardineria. paisatgisme ca capçada en creu terme pral.n f
337 jardineria. paisatgisme ca capitell terme pral.n m
338 jardineria. paisatgisme ca capoll terme pral.n m
339 jardineria. paisatgisme ca característica biotècnica terme pral.n f es característica biotécnica  
340 jardineria. paisatgisme ca carboni orgànic oxidable terme pral.n m
341 jardineria. paisatgisme ca càrrega terme pral.n f
342 jardineria. paisatgisme ca càrrega física de treball terme pral.n f
343 jardineria. paisatgisme ca carretera terme pral.n f
344 jardineria. paisatgisme ca carretera convencional terme pral.n f
345 jardineria. paisatgisme ca carril terme pral.n m
346 jardineria. paisatgisme ca carril bici terme pral.n m
347 jardineria. paisatgisme ca carril bici protegit terme pral.n m
348 jardineria. paisatgisme ca carril d'acceleració terme pral.n m ca carril d'entrada sin. compl.n m
349 jardineria. paisatgisme ca carretó de prestatges terme pral.n m ca carry sin. compl.n m
350 jardineria. paisatgisme ca cascabot terme pral.n m
351 jardineria. paisatgisme ca catàleg urbanístic terme pral.n m
352 jardineria. paisatgisme ca categoria taxonòmica terme pral.n f
353 jardineria. paisatgisme ca categorització del risc terme pral.n f
354 jardineria. paisatgisme ca caudiciforme terme pral.adj es caudiciforme  
355 jardineria. paisatgisme ca cautxú terme pral.n m
356 jardineria. paisatgisme ca cavalló terme pral.n m
357 jardineria. paisatgisme ca cavitat terme pral.n f
358 jardineria. paisatgisme ca cel·la de drenatge terme pral.n f ca geoestructura terme pral.n f es celda de drenaje  
359 jardineria. paisatgisme ca capçal de reg terme pral.n m ca centre de control terme pral.n m
360 jardineria. paisatgisme ca centre de treball terme pral.n m
361 jardineria. paisatgisme ca volta de fulles terme pral.n m ca cercle de fulles sin. compl.n m
362 jardineria. paisatgisme ca cespitós -a terme pral.adj es cespitoso -sa  
363 jardineria. paisatgisme ca cicle de cultiu terme pral.n m
364 jardineria. paisatgisme ca cicle de reg terme pral.n m
365 jardineria. paisatgisme ca cicle vital terme pral.n m ca cicle de vida sin. compl.n m es ciclo de vida  es ciclo vital  
366 jardineria. paisatgisme ca cinta de reg terme pral.n f
367 jardineria. paisatgisme ca circell terme pral.n m
368 jardineria. paisatgisme ca circulació terme pral.n f
369 jardineria. paisatgisme ca cladodi terme pral.n m es cladodio  
370 jardineria. paisatgisme ca classe d'alçària terme pral.n f
371 jardineria. paisatgisme ca classe d'amplària terme pral.n f ca classe diametral sin. compl.n f
372 jardineria. paisatgisme ca classe perimetral terme pral.n f
373 jardineria. paisatgisme ca classe de textura terme pral.n f ca classe granulomètrica sin. compl.n f ca classe textural sin. compl.n f
374 jardineria. paisatgisme ca clàusules generals terme pral.n f pl
375 jardineria. paisatgisme ca clàusules particulars terme pral.n f pl
376 jardineria. paisatgisme ca claviforme terme pral.adj es claviforme  
377 jardineria. paisatgisme ca client | clienta terme pral.n m, f
378 jardineria. paisatgisme ca client final | clienta final terme pral.n m, f es cliente final | clienta final  
379 jardineria. paisatgisme ca clima terme pral.n m es clima  
380 jardineria. paisatgisme ca clon terme pral.n m
381 jardineria. paisatgisme ca clor actiu terme pral.n m es cloro activo  
382 jardineria. paisatgisme ca clor lliure terme pral.n m es cloro libre  
383 jardineria. paisatgisme ca clor residual terme pral.n m es cloro residual  
384 jardineria. paisatgisme ca clot terme pral.n m ca clot de plantació terme pral.n m ca clota de plantació terme pral.n f es hoya de plantación  es hoyo de plantación  
385 jardineria. paisatgisme ca clot de reg terme pral.n m
386 jardineria. paisatgisme ca coadjuvant biològic terme pral.n m
387 jardineria. paisatgisme ca coberta terme pral.n f ca sistema d'impermeabilització sin. compl.n m
388 jardineria. paisatgisme ca coberta lleugera terme pral.n f ca coberta deck sin. compl.n f
389 jardineria. paisatgisme ca coberta invertida terme pral.n f
390 jardineria. paisatgisme ca coberta ecològica extensiva terme pral.n f ca coberta vegetal extensiva sin. compl.n f
391 jardineria. paisatgisme ca coberta enjardinada intensiva terme pral.n f ca coberta vegetal intensiva sin. compl.n f
392 jardineria. paisatgisme ca coberta verda biodiversa terme pral.n f ca coberta verda de successió ecològica sin. compl.n f
393 jardineria. paisatgisme ca coberta verda extensiva terme pral.n f
394 jardineria. paisatgisme ca coberta verda intensiva terme pral.n f
395 jardineria. paisatgisme ca coberta verda semiintensiva terme pral.n f
396 jardineria. paisatgisme ca estora de branques terme pral.n f ca cobertura de branques vives sin. compl.n f
397 jardineria. paisatgisme ca codominància terme pral.n f
398 jardineria. paisatgisme ca codominància de branques terme pral.n f
399 jardineria. paisatgisme ca codominant terme pral.adj
400 jardineria. paisatgisme ca coeficient d'escorriment terme pral.n m es coeficiente de escurrimiento  
401 jardineria. paisatgisme ca coeficient de cultiu terme pral.n m sbl kc  
402 jardineria. paisatgisme ca coeficient de jardí terme pral.n m sbl kj  
403 jardineria. paisatgisme ca conductivitat hidràulica terme pral.n f ca coeficient de permeabilitat sin. compl.n m
404 jardineria. paisatgisme ca cohesió terme pral.n f
405 jardineria. paisatgisme ca coliforme terme pral.n m
406 jardineria. paisatgisme ca coliforme termotolerant terme pral.n m ca coliforme fecal sin. compl.n m
407 jardineria. paisatgisme ca coll de l'arrel terme pral.n m ca coll de l'arbre sin. compl.n m
408 jardineria. paisatgisme ca coll de la branca terme pral.n m
409 jardineria. paisatgisme ca coll de l'arrel terme pral.n m ca coll de l'estípit sin. compl.n m ca coll de la planta sin. compl.n m
410 jardineria. paisatgisme ca col·lector terme pral.n m es colector  
411 jardineria. paisatgisme ca coll de l'arrel terme pral.n m ca coll de la planta sin. compl.n m ca collet de l'arrel sin. compl.n m
412 jardineria. paisatgisme ca columnar terme pral.adj es columnar  
413 jardineria. paisatgisme ca comercialització terme pral.n f
414 jardineria. paisatgisme ca compacitat terme pral.n f es compacidad  
415 jardineria. paisatgisme ca compartimentació terme pral.n f
416 jardineria. paisatgisme ca component terme pral.n m
417 jardineria. paisatgisme ca composició terme pral.n f es composición  
418 jardineria. paisatgisme ca composició granulomètrica terme pral.n f ca distribució de la mida de les partícules sin. compl.n f
419 jardineria. paisatgisme ca compost terme pral.n m
420 jardineria. paisatgisme ca compost de fangs de depuració terme pral.n m ca compost de fangs d'EDAR sin. compl.n m
421 jardineria. paisatgisme ca compost de fracció orgànica terme pral.n m ca compost de FORM sin. compl.n m
422 jardineria. paisatgisme ca compost fresc terme pral.n m
423 jardineria. paisatgisme ca compost madur terme pral.n m
424 jardineria. paisatgisme ca compost mixt terme pral.n m
425 jardineria. paisatgisme ca compost vegetal terme pral.n m
426 jardineria. paisatgisme ca compostatge terme pral.n m es compostaje  
427 jardineria. paisatgisme ca compostatge comunitari terme pral.n m
428 jardineria. paisatgisme ca compostatge domèstic terme pral.n m
429 jardineria. paisatgisme ca compostatge previ terme pral.n m
430 jardineria. paisatgisme ca comptador d'aigua terme pral.n m
431 jardineria. paisatgisme ca conat d'emergència terme pral.n m
432 jardineria. paisatgisme ca conca terme pral.n f es cuenca  
433 jardineria. paisatgisme ca condicionament del sòl terme pral.n m
434 jardineria. paisatgisme ca condicions de treball terme pral.n f pl ca condicions laborals sin. compl.n f pl
435 jardineria. paisatgisme ca condicions tècniques terme pral.n f pl
436 jardineria. paisatgisme ca conductivitat hidràulica terme pral.n f es conductividad hidráulica  
437 jardineria. paisatgisme ca conformitat terme pral.n f es conformidad  
438 jardineria. paisatgisme ca confort tèrmic terme pral.n m
439 jardineria. paisatgisme ca conjunt històric terme pral.n m es conjunto histórico  
440 jardineria. paisatgisme ca connectivitat ecològica terme pral.n f es conectividad ecológica  
441 jardineria. paisatgisme ca connectivitat fluvial terme pral.n f
442 jardineria. paisatgisme ca connector terme pral.n m
443 jardineria. paisatgisme ca connexió de servei terme pral.n f es acometida  
444 jardineria. paisatgisme ca conservació terme pral.n f es conservación  
445 jardineria. paisatgisme ca conservació d'espai verd terme pral.n f es conservación de espacio verde  
446 jardineria. paisatgisme ca consistència terme pral.n f es consistencia  
447 jardineria. paisatgisme ca consola terme pral.n f
448 jardineria. paisatgisme ca consolidació terme pral.n f es consolidación  
449 jardineria. paisatgisme ca contractista terme pral.n m, f ca constructor | constructora sin. compl.n m, f es contractista  
450 jardineria. paisatgisme ca contaminació acústica terme pral.n f
451 jardineria. paisatgisme ca contaminació genètica terme pral.n f es contaminación genética  en genetic pollution  
452 jardineria. paisatgisme ca contaminant terme pral.n m es contaminante  
453 jardineria. paisatgisme ca contenció terme pral.n f es contención  en containment  
454 jardineria. paisatgisme ca contenidor terme pral.n m es contenedor  
455 jardineria. paisatgisme ca contenidor de transport terme pral.n m
456 jardineria. paisatgisme ca contenidor flexible terme pral.n m
457 jardineria. paisatgisme ca contingut d'humitat de la fusta terme pral.n m
458 jardineria. paisatgisme ca contingut en matèria orgànica terme pral.n m ca matèria orgànica total sin. compl.n f es contenido en materia orgánica  
459 jardineria. paisatgisme ca contracte terme pral.n m
460 jardineria. paisatgisme ca contracte de cultiu terme pral.n m
461 jardineria. paisatgisme ca control terme pral.n m
462 jardineria. paisatgisme ca control terme pral.n m
463 jardineria. paisatgisme ca control cultural terme pral.n m
464 jardineria. paisatgisme ca control de la qualitat terme pral.n m es control de la calidad  
465 jardineria. paisatgisme ca control de plantes invasores terme pral.n m es control de plantas invasoras  en invasive alien plant control  
466 jardineria. paisatgisme ca control de soroll terme pral.n m
467 jardineria. paisatgisme ca control poblacional terme pral.n m es control poblacional  en population control  
468 jardineria. paisatgisme ca telecontrol terme pral.n m ca control remot sin. compl.n m
469 jardineria. paisatgisme ca programador de reg terme pral.n m ca controlador de reg sin. compl.n m
470 jardineria. paisatgisme ca coordinació terme pral.n f
471 jardineria. paisatgisme ca coordinador en matèria de seguretat i de salut | coordinadora en matèria de seguretat i de salut terme pral.n m, f
472 jardineria. paisatgisme ca ull terme pral.n m ca cor sin. compl.n m
473 jardineria. paisatgisme ca corba terme pral.n f
474 jardineria. paisatgisme ca corba circular terme pral.n f
475 jardineria. paisatgisme ca corba de ponderació terme pral.n f
476 jardineria. paisatgisme ca corba de ponderació A terme pral.n f
477 jardineria. paisatgisme ca corba IDF terme pral.n f es curva IDF  
478 jardineria. paisatgisme ca corona terme pral.n f
479 jardineria. paisatgisme ca corona de fulles terme pral.n f
480 jardineria. paisatgisme ca corrector de carència terme pral.n m
481 jardineria. paisatgisme ca corredor biològic terme pral.n m es corredor biológico  
482 jardineria. paisatgisme ca corredor ecològic terme pral.n m es corredor ecológico  
483 jardineria. paisatgisme ca corrent circulatori terme pral.n m
484 jardineria. paisatgisme ca corretja de subjecció terme pral.n f
485 jardineria. paisatgisme ca cortina vegetal terme pral.n f
486 jardineria. paisatgisme ca crassulàcia terme pral.n f es crasulácea  
487 jardineria. paisatgisme ca creixement epicòrmic terme pral.n m
488 jardineria. paisatgisme ca criteri de selecció terme pral.n m es criterio de selección  
489 jardineria. paisatgisme ca cronograma terme pral.n m
490 jardineria. paisatgisme ca cultiu in vitro terme pral.n m
491 jardineria. paisatgisme ca cuneta terme pral.n f
492 jardineria. paisatgisme ca cuneta de capdavall de talús terme pral.n f
493 jardineria. paisatgisme ca cuneta de capdamunt de talús terme pral.n f ca cuneta de guarda sin. compl.n f
494 jardineria. paisatgisme ca dany derivat del treball terme pral.n m
495 jardineria. paisatgisme ca demanda bioquímica d'oxigen terme pral.n f ca DBO siglan f
496 jardineria. paisatgisme ca decaïment terme pral.n m
497 jardineria. paisatgisme ca decapatge terme pral.n m
498 jardineria. paisatgisme ca decumbent terme pral.adj
499 jardineria. paisatgisme ca defecte terme pral.n m
500 jardineria. paisatgisme ca defecte crític terme pral.n m
501 jardineria. paisatgisme ca defecte estructural terme pral.n m
502 jardineria. paisatgisme ca defecte principal terme pral.n m
503 jardineria. paisatgisme ca defecte secundari terme pral.n m
504 jardineria. paisatgisme ca carència terme pral.n f ca carència mineral sin. compl.n f ca deficiència sin. compl.n f ca deficiència mineral sin. compl.n f
505 jardineria. paisatgisme ca deflector terme pral.n m es deflector  
506 jardineria. paisatgisme ca deflector viu terme pral.n m eu deflektore bizia  es deflector vivo  
507 jardineria. paisatgisme ca defoliant terme pral.n m
508 jardineria. paisatgisme ca degotador terme pral.n m
509 jardineria. paisatgisme ca deixalleria terme pral.n f
510 jardineria. paisatgisme ca dendroestàtica terme pral.n f
511 jardineria. paisatgisme ca dendromecànica terme pral.n f
512 jardineria. paisatgisme ca densitat de plantació terme pral.n f
513 jardineria. paisatgisme ca depuració biològica terme pral.n f
514 jardineria. paisatgisme ca depuració d'aigües residuals terme pral.n f
515 jardineria. paisatgisme ca desarenador terme pral.n m es desarenador  
516 jardineria. paisatgisme ca desbotonament terme pral.n m
517 jardineria. paisatgisme ca desbrossadora manual terme pral.n f
518 jardineria. paisatgisme ca desbrossament terme pral.n m
519 jardineria. paisatgisme ca desbrossar terme pral.v tr
520 jardineria. paisatgisme ca descodificador terme pral.n m
521 jardineria. paisatgisme ca descompactació terme pral.n f
522 jardineria. paisatgisme ca descomposició terme pral.n f
523 jardineria. paisatgisme ca desempedregament terme pral.n m
524 jardineria. paisatgisme ca desguàs terme pral.n m
525 jardineria. paisatgisme ca desherbatge terme pral.n m
526 jardineria. paisatgisme ca desinfectant terme pral.n m es desinfectante  
527 jardineria. paisatgisme ca desnitrificació terme pral.n f
528 jardineria. paisatgisme ca destral corba terme pral.n f
529 jardineria. paisatgisme ca diagnòstic terme pral.n m
530 jardineria. paisatgisme ca diagnòstic inicial terme pral.n m es diagnóstico inicial  
531 jardineria. paisatgisme ca amplària de capçada terme pral.n f ca diàmetre de capçada sin. compl.n m es anchura de copa  
532 jardineria. paisatgisme ca dic de terra terme pral.n m
533 jardineria. paisatgisme ca dicromatometria terme pral.n f
534 jardineria. paisatgisme ca difusor terme pral.n m
535 jardineria. paisatgisme ca dimensionar terme pral.v tr es dimensionar  
536 jardineria. paisatgisme ca direcció facultativa terme pral.n f ca direcció d'obra sin. compl.n f
537 jardineria. paisatgisme ca direcció de projecte terme pral.n f
538 jardineria. paisatgisme ca director facultatiu | directora facultativa terme pral.n m, f ca director d'obra | directora d'obra sin. compl.n m, f
539 jardineria. paisatgisme ca directrius del projecte terme pral.n f pl
540 jardineria. paisatgisme ca ventosa terme pral.n f ca disc adhesiu sin. compl.n m
541 jardineria. paisatgisme ca dispositiu terme pral.n m es dispositivo  
542 jardineria. paisatgisme ca dispositiu anticaigudes terme pral.n m
543 jardineria. paisatgisme ca dispositiu anticaigudes lliscant terme pral.n m
544 jardineria. paisatgisme ca dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible terme pral.n m
545 jardineria. paisatgisme ca dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge rígida terme pral.n m
546 jardineria. paisatgisme ca dispositiu anticaigudes retràctil terme pral.n m
547 jardineria. paisatgisme ca dispositiu de bloqueig terme pral.n m
548 jardineria. paisatgisme ca dispositiu de filtratge terme pral.n m
549 jardineria. paisatgisme ca disseny terme pral.n m es diseño  
550 jardineria. paisatgisme ca distància de detenció terme pral.n f
551 jardineria. paisatgisme ca distància de plantació terme pral.n f es distancia de plantación  
552 jardineria. paisatgisme ca distància de visibilitat terme pral.n f
553 jardineria. paisatgisme ca distància de visibilitat de detenció terme pral.n f
554 jardineria. paisatgisme ca emissor d'aigua terme pral.n m ca distribuïdor d'aigua sin. compl.n m
555 jardineria. paisatgisme ca divisió de mata terme pral.n f
556 jardineria. paisatgisme ca divisió de rizoma terme pral.n f
557 jardineria. paisatgisme ca desdoblament terme pral.n m ca doblament sin. compl.n m
558 jardineria. paisatgisme ca doliïforme terme pral.adj es doliiforme  
559 jardineria. paisatgisme ca dominància apical terme pral.n f
560 jardineria. paisatgisme ca dormància terme pral.n f ca dormició sin. compl.n f ca repòs vegetatiu sin. compl.n m es dormancia  es dormición  es reposo vegetativo  en dormancy  
561 jardineria. paisatgisme ca dosi d'exposició terme pral.n f
562 jardineria. paisatgisme ca dosi de reg terme pral.n f
563 jardineria. paisatgisme ca demanda química d'oxigen terme pral.n f ca DQO siglan f
564 jardineria. paisatgisme ca dren terme pral.n m es dren  
565 jardineria. paisatgisme ca dren preformat terme pral.n m es dren preformat  
566 jardineria. paisatgisme ca drenatge terme pral.n m es drenaje  
567 jardineria. paisatgisme ca durabilitat natural terme pral.n f
568 jardineria. paisatgisme ca durada terme pral.n f es durada  
569 jardineria. paisatgisme ca durada del cicle de reg terme pral.n f
570 jardineria. paisatgisme ca duramen terme pral.n m
571 jardineria. paisatgisme ca equivalent-habitant terme pral.n m ca e-h abrev.n m
572 jardineria. paisatgisme ca etiqueta ecològica terme pral.n f ca ecoetiqueta sin. compl.n f es etiqueta ecológica  
573 jardineria. paisatgisme ca ecofisiologia vegetal terme pral.n f es ecofisiología vegetal  
574 jardineria. paisatgisme ca ecofisiològic -a terme pral.adj es ecofisiológico -ca  
575 jardineria. paisatgisme ca ecosistema natural terme pral.n m es ecosistema natural  en natural ecosystem  
576 jardineria. paisatgisme ca ecotò terme pral.n m
577 jardineria. paisatgisme ca estació depuradora d'aigües residuals terme pral.n f ca EDAR siglan f
578 jardineria. paisatgisme ca edat en nombre de sabes terme pral.n f
579 jardineria. paisatgisme ca efecte d'hivernacle terme pral.n m es efecto de invernadero  
580 jardineria. paisatgisme ca efecte de vora terme pral.n m es efecto de borde  
581 jardineria. paisatgisme ca eficàcia terme pral.n f es eficacia  
582 jardineria. paisatgisme ca eficàcia lluminosa d'una làmpada terme pral.n f es eficacia luminosa de una lámpara  
583 jardineria. paisatgisme ca eficiència terme pral.n f es eficiencia  
584 jardineria. paisatgisme ca efluent terme pral.n m
585 jardineria. paisatgisme ca eines terme pral.n f pl
586 jardineria. paisatgisme ca eix de la calçada terme pral.n m
587 jardineria. paisatgisme ca elecció d'arbrat terme pral.n f es elección de arbolado  
588 jardineria. paisatgisme ca electrovàlvula terme pral.n f
589 jardineria. paisatgisme ca element climàtic terme pral.n m es elemento climático  
590 jardineria. paisatgisme ca element d'amarratge terme pral.n m
591 jardineria. paisatgisme ca element d'arboricultura terme pral.n m
592 jardineria. paisatgisme ca element d'urbanització terme pral.n m
593 jardineria. paisatgisme ca element d'urbanització d'espai verd terme pral.n m
594 jardineria. paisatgisme ca element de filtratge terme pral.n m
595 jardineria. paisatgisme ca element de fixació terme pral.n m
596 jardineria. paisatgisme ca element de mobiliari d'espai verd terme pral.n m
597 jardineria. paisatgisme ca element de protecció vial terme pral.n m
598 jardineria. paisatgisme ca element de subjecció terme pral.n m
599 jardineria. paisatgisme ca element de suport terme pral.n m
600 jardineria. paisatgisme ca element estructural terme pral.n m es elemento estructural  
601 jardineria. paisatgisme ca element funcional terme pral.n m
602 jardineria. paisatgisme ca element groller terme pral.n m es elemento grueso  
603 jardineria. paisatgisme ca element significant terme pral.n m es elemento significante  
604 jardineria. paisatgisme ca embenatge terme pral.n m
605 jardineria. paisatgisme ca embornal terme pral.n m es imbornal  
606 jardineria. paisatgisme ca embornal de carboni terme pral.n m es sumidero de carbono  
607 jardineria. paisatgisme ca emergència terme pral.n f
608 jardineria. paisatgisme ca emissió biogènica terme pral.n f es emisión biogénica  
609 jardineria. paisatgisme ca emissor amb autoneteja terme pral.n m
610 jardineria. paisatgisme ca emissor integrat terme pral.n m
611 jardineria. paisatgisme ca emissor en línia terme pral.n m ca emissor interlínia sin. compl.n m
612 jardineria. paisatgisme ca emissor múltiple terme pral.n m
613 jardineria. paisatgisme ca emissor no regulador terme pral.n m ca emissor no compensador sin. compl.n m
614 jardineria. paisatgisme ca emissor sobre línia terme pral.n m ca emissor punxat sin. compl.n m
615 jardineria. paisatgisme ca emissor simple terme pral.n m
616 jardineria. paisatgisme ca emmagatzematge terme pral.n m es almacenamiento  
617 jardineria. paisatgisme ca emparrat terme pral.n m
618 jardineria. paisatgisme ca empelt terme pral.n m
619 jardineria. paisatgisme ca empelt terme pral.n m
620 jardineria. paisatgisme ca empelt terme pral.n m
621 jardineria. paisatgisme ca empeltar terme pral.v tr
622 jardineria. paisatgisme ca emplaçament d'acampada terme pral.n m
623 jardineria. paisatgisme ca empolsadora terme pral.n f
624 jardineria. paisatgisme ca enceball terme pral.n m
625 jardineria. paisatgisme ca enceball de sorra terme pral.n m
626 jardineria. paisatgisme ca enceball mixt terme pral.n m
627 jardineria. paisatgisme ca encebament terme pral.n m
628 jardineria. paisatgisme ca encoixinament terme pral.n m
629 jardineria. paisatgisme ca encoixinat terme pral.n m es acolchado  
630 jardineria. paisatgisme ca encoixinat inorgànic terme pral.n m
631 jardineria. paisatgisme ca encoixinat orgànic de síntesi terme pral.n m
632 jardineria. paisatgisme ca encoixinat orgànic natural terme pral.n m
633 jardineria. paisatgisme ca encreuament terme pral.n m
634 jardineria. paisatgisme ca cruïlla terme pral.n f ca encreuament sin. compl.n m
635 jardineria. paisatgisme ca endoteràpia terme pral.n f
636 jardineria. paisatgisme ca enfiladís -issa terme pral.adj es trepador -ra  
637 jardineria. paisatgisme ca enfiladissa terme pral.n f
638 jardineria. paisatgisme ca creu terme pral.n f ca enforcadura sin. compl.n f ca entreforc sin. compl.n m es cruz  es horcadura  
639 jardineria. paisatgisme ca engraellat viu terme pral.n m fr treillage-bois  eu egur-hesi bizia  es enrejado vivo  it grata viva  en wooden gratings  
640 jardineria. paisatgisme ca enjardinament vertical terme pral.n m es ajardinamiento vertical  
641 jardineria. paisatgisme ca enjardinament vertical amb cultiu en contenidors terme pral.n m
642 jardineria. paisatgisme ca enllaç terme pral.n m
643 jardineria. paisatgisme ca enllumenat terme pral.n m ca xarxa d'enllumenat sin. compl.n f es alumbrado  es red de alumbrado  
644 jardineria. paisatgisme ca enllumenat d'enjardinament d'interior terme pral.n m es alumbrado de ajardinamineto de interior  
645 jardineria. paisatgisme ca enllumenat funcional terme pral.n m es alumbrado funcional  
646 jardineria. paisatgisme ca enllumenat ornamental terme pral.n m es alumbrado ornamental  
647 jardineria. paisatgisme ca entapissant terme pral.adj es tapizante  
648 jardineria. paisatgisme ca entestada terme pral.n f es enmacetado  
649 jardineria. paisatgisme ca entolladura terme pral.n f
650 jardineria. paisatgisme ca entramat viu terme pral.n m eu egur-horma bizia  es entramado vivo  it palificata viva  en live cribwall  
651 jardineria. paisatgisme ca entrecavada terme pral.n f
652 jardineria. paisatgisme ca entreteixit terme pral.n m
653 jardineria. paisatgisme ca envàs terme pral.n m
654 jardineria. paisatgisme ca diàmetre de capçada terme pral.n m ca envergadura sin. compl.n f
655 jardineria. paisatgisme ca equip de primers auxilis terme pral.n m ca EPA siglan m
656 jardineria. paisatgisme ca equip de protecció individual terme pral.n m ca EPI siglan m
657 jardineria. paisatgisme ca epífit -a terme pral.adj es epífito -ta  
658 jardineria. paisatgisme ca epigeu -ea terme pral.adj
659 jardineria. paisatgisme ca epítet específic terme pral.n m
660 jardineria. paisatgisme ca època terme pral.n f es época  
661 jardineria. paisatgisme ca equip d'alarma i evacuació terme pral.n m
662 jardineria. paisatgisme ca equip de comunicació terme pral.n m
663 jardineria. paisatgisme ca equip de primera intervenció terme pral.n m
664 jardineria. paisatgisme ca equip repetidor terme pral.n m
665 jardineria. paisatgisme ca equipament terme pral.n m
666 jardineria. paisatgisme ca equipament d'una àrea de joc infantil terme pral.n m
667 jardineria. paisatgisme ca equivalent de sorra terme pral.n m
668 jardineria. paisatgisme ca estació regeneradora d'aigües terme pral.n f ca ERA siglan f
669 jardineria. paisatgisme ca erecte -a terme pral.adj ca vertical sin. compl.adj es erecto -ta  es vertical  
670 jardineria. paisatgisme ca erectopatent terme pral.adj ca obert -a sin. compl.adj es erectopatente  es abierto -ta  
671 jardineria. paisatgisme ca ergonomia terme pral.n f
672 jardineria. paisatgisme ca aixaragallament terme pral.n m ca erosió de xaragalls sin. compl.n f
673 jardineria. paisatgisme ca erosió transitòria terme pral.n f es erosión transitoria  
674 jardineria. paisatgisme ca erradicació terme pral.n f es erradicación  en eradication  
675 jardineria. paisatgisme ca esbarjo terme pral.n m
676 jardineria. paisatgisme ca escapçat terme pral.n m
677 jardineria. paisatgisme ca escarda terme pral.n f ca birbada sin. compl.n f ca eixarcolada sin. compl.n f
678 jardineria. paisatgisme ca birbar terme pral.v tr ca escardar sin. compl.v tr
679 jardineria. paisatgisme ca escarificació terme pral.n f
680 jardineria. paisatgisme ca Escherichia coli presumptiu terme pral.n m
681 jardineria. paisatgisme ca escocell terme pral.n m es alcorque  
682 jardineria. paisatgisme ca escocell continu terme pral.n m
683 jardineria. paisatgisme ca escocell seguit terme pral.n m ca escocell continu sin. compl.n m es alcorque continuo  es alcorque corrido  
684 jardineria. paisatgisme ca escorça terme pral.n f
685 jardineria. paisatgisme ca escorça inclosa terme pral.n f
686 jardineria. paisatgisme ca escorriment terme pral.n m es escorrentía  
687 jardineria. paisatgisme ca escrostament terme pral.n m
688 jardineria. paisatgisme ca escullera vegetalitzada terme pral.n f eu harri-lubeta  es escollera vegetalizada  
689 jardineria. paisatgisme ca esdeveniment de precipitació terme pral.n m es evento de precipitación  
690 jardineria. paisatgisme ca globular terme pral.adj ca esfèric -a sin. compl.adj ca globós -osa sin. compl.adj es esférico -ca  es globoso -sa  es globular  
691 jardineria. paisatgisme ca esforç terme pral.n m
692 jardineria. paisatgisme ca esglaó de llenya terme pral.n m
693 jardineria. paisatgisme ca eslinga terme pral.n f
694 jardineria. paisatgisme ca esmena terme pral.n f
695 jardineria. paisatgisme ca esmena terme pral.n f
696 jardineria. paisatgisme ca esmena de pH terme pral.n f
697 jardineria. paisatgisme ca esmena orgànica terme pral.n f
698 jardineria. paisatgisme ca esmotxat terme pral.n m
699 jardineria. paisatgisme ca espai blau terme pral.n m es espacio azul  
700 jardineria. paisatgisme ca espai d'apropament terme pral.n m
701 jardineria. paisatgisme ca espai d'ús comú terme pral.n m
702 jardineria. paisatgisme ca espai de caiguda terme pral.n m
703 jardineria. paisatgisme ca espai disponible terme pral.n m ca espai plantable sin. compl.n m es espacio disponible  es espacio plantable  
704 jardineria. paisatgisme ca espai natural de protecció especial terme pral.n m
705 jardineria. paisatgisme ca espai públic terme pral.n m es espacio público  
706 jardineria. paisatgisme ca espai verd terme pral.n m ca zona verda terme pral.n f es espacio verde  es zona verde  en green area  en green space  
707 jardineria. paisatgisme ca espai verd d'ús públic terme pral.n m es espacio verde de uso público  
708 jardineria. paisatgisme ca espatllera terme pral.n f
709 jardineria. paisatgisme ca espècie terme pral.n f es especie  
710 jardineria. paisatgisme ca espècie gregària terme pral.n f es especie gregaria  
711 jardineria. paisatgisme ca espècie inferior terme pral.n f es especie inferior  
712 jardineria. paisatgisme ca espècie protegida terme pral.n f
713 jardineria. paisatgisme ca especificació terme pral.n f es especificación  
714 jardineria. paisatgisme ca espectre terme pral.n m es espectro  
715 jardineria. paisatgisme ca espectre visible terme pral.n m es espectro visible  
716 jardineria. paisatgisme ca espina terme pral.n f
717 jardineria. paisatgisme ca espiralització de les arrels terme pral.n f es espiralización de las raíces  
718 jardineria. paisatgisme ca esplanació terme pral.n f
719 jardineria. paisatgisme ca poda terme pral.n f ca poda d'arbrat terme pral.n m ca esporga sin. compl.n f
720 jardineria. paisatgisme ca pinçament terme pral.n m ca esbrotament sin. compl.n m ca espuntament sin. compl.n m
721 jardineria. paisatgisme ca esqueix arrelat terme pral.n m
722 jardineria. paisatgisme ca esqueixament d'arrels terme pral.n m
723 jardineria. paisatgisme ca esquerda terme pral.n f
724 jardineria. paisatgisme ca estabilitat terme pral.n f
725 jardineria. paisatgisme ca estaca viva terme pral.n f
726 jardineria. paisatgisme ca estació de bombament terme pral.n f
727 jardineria. paisatgisme ca estació de servei terme pral.n f
728 jardineria. paisatgisme ca estany terme pral.n m
729 jardineria. paisatgisme ca estaqueta terme pral.n f
730 jardineria. paisatgisme ca espècie pionera terme pral.n f ca espècie d'establiment ràpid sin. compl.n f ca estàrter sin. compl.n m
731 jardineria. paisatgisme ca estès -esa terme pral.adj es extendido -da  
732 jardineria. paisatgisme ca estil terme pral.n m es estilo  
733 jardineria. paisatgisme ca estípit terme pral.n m
734 jardineria. paisatgisme ca estoló terme pral.n m
735 jardineria. paisatgisme ca estrangulació terme pral.n f
736 jardineria. paisatgisme ca estrangulació de les arrels terme pral.n f es estrangulación de las raíces  
737 jardineria. paisatgisme ca estrat viu de branques i pedres terme pral.n m
738 jardineria. paisatgisme ca estreptococ fecal terme pral.n m
739 jardineria. paisatgisme ca estrès hídric terme pral.n m
740 jardineria. paisatgisme ca estrès laboral terme pral.n m
741 jardineria. paisatgisme ca estrès per fred terme pral.n m
742 jardineria. paisatgisme ca estrès psicosocial terme pral.n m
743 jardineria. paisatgisme ca estrès tèrmic terme pral.n m
744 jardineria. paisatgisme ca estructura terme pral.n f es estructura  
745 jardineria. paisatgisme ca estructura terme pral.n f
746 jardineria. paisatgisme ca estructura constructiva vertical terme pral.n f
747 jardineria. paisatgisme ca estructura de ramificació terme pral.n f es estructura de ramificación  
748 jardineria. paisatgisme ca estructura del brancatge terme pral.n f es estructura del ramaje  
749 jardineria. paisatgisme ca estructura del sòl terme pral.n f es estructura del suelo  
750 jardineria. paisatgisme ca estructura flotant vegetalitzada terme pral.n f
751 jardineria. paisatgisme ca estructura vegetalitzada terme pral.n f
752 jardineria. paisatgisme ca estudi d'impacte ambiental terme pral.n m
753 jardineria. paisatgisme ca estudi d'informació terme pral.n m
754 jardineria. paisatgisme ca estudi de factibilitat terme pral.n m es estudio de factibilidad  
755 jardineria. paisatgisme ca evapotranspiració del cultiu terme pral.n f ca ETc siglan f
756 jardineria. paisatgisme ca etiolament terme pral.n m es etiolación  
757 jardineria. paisatgisme ca etiquetatge terme pral.n m
758 jardineria. paisatgisme ca etiquetatge obligatori terme pral.n m
759 jardineria. paisatgisme ca etiquetatge opcional terme pral.n m
760 jardineria. paisatgisme ca evapotranspiració màxima terme pral.n f ca ETM siglan f
761 jardineria. paisatgisme ca evapotranspiració de referència terme pral.n f ca ETo siglan f
762 jardineria. paisatgisme ca evapotranspiració potencial terme pral.n f ca ETP siglan f
763 jardineria. paisatgisme ca eufòrbia crassa terme pral.n f es euforbia crasa  
764 jardineria. paisatgisme ca evaporació terme pral.n f
765 jardineria. paisatgisme ca evapotranspiració terme pral.n f
766 jardineria. paisatgisme ca acompliment terme pral.n m ca execució terme pral.n f es desempeño  es ejecución  
767 jardineria. paisatgisme ca execució forçosa terme pral.n f
768 jardineria. paisatgisme ca exemplar terme pral.n m
769 jardineria. paisatgisme ca expansió terme pral.n f es expansión  en expansion  en spread  
770 jardineria. paisatgisme ca explosió terme pral.n f
771 jardineria. paisatgisme ca exposició professional terme pral.n f
772 jardineria. paisatgisme ca fabricant terme pral.n m
773 jardineria. paisatgisme ca façana terme pral.n f
774 jardineria. paisatgisme ca factor climàtic terme pral.n m es factor climático  
775 jardineria. paisatgisme ca factor crític terme pral.n m
776 jardineria. paisatgisme ca factor psicosocial terme pral.n m
777 jardineria. paisatgisme ca falguera terme pral.n f
778 jardineria. paisatgisme ca falguera arborescent terme pral.n f
779 jardineria. paisatgisme ca fallada terme pral.n f es falla  
780 jardineria. paisatgisme ca faneròfit terme pral.n m
781 jardineria. paisatgisme ca fang de depuració terme pral.n m ca fang d'EDAR sin. compl.n m
782 jardineria. paisatgisme ca crestació terme pral.n f ca fasciació terme pral.n f es crestación  es fasciación  
783 jardineria. paisatgisme ca crestat -ada terme pral.adj ca fasciat -ada terme pral.adj es crestado -da  es fasciado -da  
784 jardineria. paisatgisme ca fase terme pral.n f
785 jardineria. paisatgisme ca fastigiat -ada terme pral.adj ca columnar sin. compl.adj es fastigiado -da  es columnar  
786 jardineria. paisatgisme ca fauna auxiliar terme pral.n f ca fauna útil terme pral.n f
787 jardineria. paisatgisme ca feixa terme pral.n f
788 jardineria. paisatgisme ca feixina terme pral.n f fr fascine  es fajina  it fascinata  en fascine  
789 jardineria. paisatgisme ca feixina d'helòfits terme pral.n f
790 jardineria. paisatgisme ca feixina viva terme pral.n f
791 jardineria. paisatgisme ca feltre terme pral.n m
792 jardineria. paisatgisme ca fem terme pral.n m
793 jardineria. paisatgisme ca compost de fems terme pral.n m ca fem compostat sin. compl.n m
794 jardineria. paisatgisme ca femella d'ull terme pral.n f
795 jardineria. paisatgisme ca ferm terme pral.n m
796 jardineria. paisatgisme ca adob terme pral.n m ca fertilitzant terme pral.n m
797 jardineria. paisatgisme ca fertirrigació terme pral.n f
798 jardineria. paisatgisme ca fi terme pral.n m
799 jardineria. paisatgisme ca fibra natural terme pral.n f
800 jardineria. paisatgisme ca fibra sintètica terme pral.n f
801 jardineria. paisatgisme ca fillol terme pral.n m
802 jardineria. paisatgisme ca filtre d'anelles terme pral.n m
803 jardineria. paisatgisme ca filtre de malla terme pral.n m
804 jardineria. paisatgisme ca filtre de sorra terme pral.n m
805 jardineria. paisatgisme ca finalitat del projecte terme pral.n f
806 jardineria. paisatgisme ca finestra de reg terme pral.n f
807 jardineria. paisatgisme ca fisiopatia terme pral.n f es fisiopatía  
808 jardineria. paisatgisme ca fitoregulador terme pral.n m es fitorregulador  
809 jardineria. paisatgisme ca fitoremediació terme pral.n f
810 jardineria. paisatgisme ca flabel·lat -ada terme pral.adj ca flabel·liforme sin. compl.adj es flabelado -da  es flabeliforme  
811 jardineria. paisatgisme ca guia terme pral.n f ca fletxa sin. compl.n f
812 jardineria. paisatgisme ca flux hemistèric superior instal·lat terme pral.n m ca FHSinst siglan m es flujo hemisférico superior instalado  en upward light output ratio installed  en ULORinst  
813 jardineria. paisatgisme ca flux lluminós terme pral.n m es flujo luminoso  
814 jardineria. paisatgisme ca focus d'emissió de soroll terme pral.n m
815 jardineria. paisatgisme ca focus de recepció de soroll terme pral.n m
816 jardineria. paisatgisme ca foliació terme pral.n f es foliación  
817 jardineria. paisatgisme ca font d'alimentació terme pral.n f ca driver [en] sin. compl.n m es fuente de alimentación  es driver  en driver  
818 jardineria. paisatgisme ca font de soroll terme pral.n f
819 jardineria. paisatgisme ca font de subministrament d'aigua terme pral.n f
820 jardineria. paisatgisme ca fracció orgànica de residus municipals terme pral.n f ca FORM siglan f
821 jardineria. paisatgisme ca forma terme pral.n f es forma  
822 jardineria. paisatgisme ca forma vital terme pral.n f ca forma biològica sin. compl.n f es forma biológica  es forma vital  
823 jardineria. paisatgisme ca formació de pendent terme pral.n f
824 jardineria. paisatgisme ca format exportable terme pral.n m
825 jardineria. paisatgisme ca forqueta terme pral.n f
826 jardineria. paisatgisme ca fracció granulomètrica terme pral.n f ca fracció del sòl sin. compl.n f
827 jardineria. paisatgisme ca fragilitat terme pral.n f es fragilidad  
828 jardineria. paisatgisme ca fragilitat terme pral.n f
829 jardineria. paisatgisme ca freqüència de reg terme pral.n f
830 jardineria. paisatgisme ca friabilitat terme pral.n f
831 jardineria. paisatgisme ca fruticós -osa terme pral.adj ca frutescent sin. compl.adj
832 jardineria. paisatgisme ca sistema de biofiltració de flux subsuperficial horitzontal terme pral.n m ca FSSH sin. compl.n m
833 jardineria. paisatgisme ca sistema de biofiltració de flux subsuperficial vertical terme pral.n m ca FSSV siglan m
834 jardineria. paisatgisme ca full d'assumpció terme pral.n m
835 jardineria. paisatgisme ca fulla caulinar terme pral.n f
836 jardineria. paisatgisme ca fulla basal terme pral.n f ca fulla radical sin. compl.n f
837 jardineria. paisatgisme ca fullatge terme pral.n m es follaje  
838 jardineria. paisatgisme ca funció ecològica terme pral.n f es función ecológica  
839 jardineria. paisatgisme ca fusta de ferida terme pral.n f
840 jardineria. paisatgisme ca fusta de reacció terme pral.n f
841 jardineria. paisatgisme ca fusta meteoritzada terme pral.n f
842 jardineria. paisatgisme ca fusta picada terme pral.n f
843 jardineria. paisatgisme ca fusta rameal fragmentada terme pral.n f
844 jardineria. paisatgisme ca fusta secada a l'aire terme pral.n f
845 jardineria. paisatgisme ca fusta secada en cambra terme pral.n f
846 jardineria. paisatgisme ca fracció vegetal terme pral.n f ca FV siglan f
847 jardineria. paisatgisme ca gabió vegetalitzat terme pral.n m eu gabioi landatua  es gavión vegetalizado  it gabbionata rinverdita  en vegetated hard gabion  
848 jardineria. paisatgisme ca gàlib terme pral.n m
849 jardineria. paisatgisme ca garbellament terme pral.n m
850 jardineria. paisatgisme ca garlanda terme pral.n f
851 jardineria. paisatgisme ca gassa terme pral.n f
852 jardineria. paisatgisme ca gelosia terme pral.n f
853 jardineria. paisatgisme ca gemma perdurant terme pral.n f ca gemma de resistència sin. compl.n f
854 jardineria. paisatgisme ca gènere terme pral.n m es género  
855 jardineria. paisatgisme ca sistema de geocel·les terme pral.n m ca geocel·la sin. compl.n f
856 jardineria. paisatgisme ca geòfit terme pral.n m
857 jardineria. paisatgisme ca geomalla tridimensional terme pral.n f
858 jardineria. paisatgisme ca geoproducte d'enginyeria terme pral.n m es geoproducto de ingeniería  
859 jardineria. paisatgisme ca geoproducte degradable terme pral.n m
860 jardineria. paisatgisme ca geotèxtil terme pral.n m
861 jardineria. paisatgisme ca geomalla terme pral.n f ca geoxarxa sin. compl.n f
862 jardineria. paisatgisme ca gespa terme pral.n f
863 jardineria. paisatgisme ca gestió terme pral.n f es gestión  
864 jardineria. paisatgisme ca gestió de la qualitat terme pral.n f es gestión de la calidad  
865 jardineria. paisatgisme ca gestió de plantes invasores terme pral.n f es gestión de plantas invasoras  en invasive alien plant management  
866 jardineria. paisatgisme ca gestió de projectes terme pral.n f
867 jardineria. paisatgisme ca gestió de residus terme pral.n f
868 jardineria. paisatgisme ca gestió del risc terme pral.n f es gestión del riesgo  
869 jardineria. paisatgisme ca gestió directa terme pral.n f es gestión directa  
870 jardineria. paisatgisme ca gestió indirecta terme pral.n f es gestión indirecta  
871 jardineria. paisatgisme ca gestió integrada de plagues terme pral.n f
872 jardineria. paisatgisme ca gestor de residus | gestora de residus terme pral.n m, f
873 jardineria. paisatgisme ca gleva terme pral.n f es gleba  
874 jardineria. paisatgisme ca glorieta terme pral.n f
875 jardineria. paisatgisme ca gorgera terme pral.n f
876 jardineria. paisatgisme ca gos d'assistència terme pral.n m
877 jardineria. paisatgisme ca governança terme pral.n f es gobernanza  
878 jardineria. paisatgisme ca servei general de paquets per ràdio terme pral.n m ca GPRS siglan m
879 jardineria. paisatgisme ca gramínia ornamental terme pral.n f
880 jardineria. paisatgisme ca gran exemplar terme pral.n m
881 jardineria. paisatgisme ca gran productor de residus | gran productora de residus terme pral.n m, f
882 jardineria. paisatgisme ca gran rotonda terme pral.n f
883 jardineria. paisatgisme ca grandària terme pral.n f es tamaño  
884 jardineria. paisatgisme ca àrid terme pral.n m ca granulat sin. compl.n m
885 jardineria. paisatgisme ca granulometria terme pral.n f
886 jardineria. paisatgisme ca grau d'estabilitat terme pral.n m
887 jardineria. paisatgisme ca grau de finor terme pral.n m
888 jardineria. paisatgisme ca grau de saturació terme pral.n m es grado de saturación  
889 jardineria. paisatgisme ca grau de tolerància del risc terme pral.n m
890 jardineria. paisatgisme ca grava terme pral.n f
891 jardineria. paisatgisme ca grup de risc terme pral.n m es grupo de riesgo  
892 jardineria. paisatgisme ca port terme pral.n m ca hàbit sin. compl.n m es hábito  es porte  
893 jardineria. paisatgisme ca hàbitat terme pral.n m es hábitat  en habitat  
894 jardineria. paisatgisme ca hàbitat natural terme pral.n m es hábitat natural  en natural habitat  
895 jardineria. paisatgisme ca halòfil -a terme pral.adj es halófilo -la  
896 jardineria. paisatgisme ca hapaxàntic -a terme pral.adj
897 jardineria. paisatgisme ca heliòfil -a terme pral.adj es heliófilo -la  
898 jardineria. paisatgisme ca helòfit terme pral.n m
899 jardineria. paisatgisme ca hemicriptòfit terme pral.n m
900 jardineria. paisatgisme ca herbicida terme pral.n m
901 jardineria. paisatgisme ca híbrid terme pral.n m
902 jardineria. paisatgisme ca hibridació terme pral.n f
903 jardineria. paisatgisme ca boca de reg terme pral.n f ca hidrant terme pral.n m
904 jardineria. paisatgisme ca retenidor d'humitat terme pral.n m ca hidroabsorbent sin. compl.n m
905 jardineria. paisatgisme ca hidrocicló terme pral.n m
906 jardineria. paisatgisme ca hidròfit terme pral.n m
907 jardineria. paisatgisme ca hidrograma terme pral.n m es hidrograma  
908 jardineria. paisatgisme ca hidromanta terme pral.n f
909 jardineria. paisatgisme ca hidroneteja terme pral.n f
910 jardineria. paisatgisme ca hidroplanatge terme pral.n m
911 jardineria. paisatgisme ca hidrosembra terme pral.n f
912 jardineria. paisatgisme ca hidrosembra enriquida terme pral.n f
913 jardineria. paisatgisme ca hidrosembradora terme pral.n f
914 jardineria. paisatgisme ca hietograma terme pral.n m es hietograma  
915 jardineria. paisatgisme ca higiene en el treball terme pral.n f ca higiene laboral sin. compl.n f
916 jardineria. paisatgisme ca higienització terme pral.n f
917 jardineria. paisatgisme ca horitzó terme pral.n m
918 jardineria. paisatgisme ca patent terme pral.adj ca horitzontal sin. compl.adj es patente  es horizontal  
919 jardineria. paisatgisme ca hormona d'arrelament terme pral.n f
920 jardineria. paisatgisme ca hort ecològic terme pral.n m pt horta ecológica  es huerto ecológico  
921 jardineria. paisatgisme ca hort urbà terme pral.n m pt horta urbana  es huerto urbano  
922 jardineria. paisatgisme ca humificació terme pral.n f
923 jardineria. paisatgisme ca humitat relativa terme pral.n f es humedad relativa  
924 jardineria. paisatgisme ca humus terme pral.n m
925 jardineria. paisatgisme ca vermicompost terme pral.n m ca humus de cuc de terra sin. compl.n m
926 jardineria. paisatgisme ca identitat terme pral.n f es identidad  
927 jardineria. paisatgisme ca identitat genèrica o específica terme pral.n f
928 jardineria. paisatgisme ca illa de calor terme pral.n f es isla de calor  
929 jardineria. paisatgisme ca illot terme pral.n m
930 jardineria. paisatgisme ca illot central terme pral.n m
931 jardineria. paisatgisme ca il·luminació terme pral.n f es iluminación  
932 jardineria. paisatgisme ca nivell d'il·luminació mínim horitzontal terme pral.n m ca il·luminació mínima horitzontal sin. compl.n f es luminancia mínima horizontal  es nivell d'il·luminació mínim horitzontal  
933 jardineria. paisatgisme ca imbricat -ada terme pral.adj
934 jardineria. paisatgisme ca intensitat mitjana diària terme pral.n f ca IMD siglan f
935 jardineria. paisatgisme ca immissió de soroll terme pral.n f
936 jardineria. paisatgisme ca impacte ambiental terme pral.n m
937 jardineria. paisatgisme ca impacte sonor terme pral.n m
938 jardineria. paisatgisme ca impacte visual terme pral.n m
939 jardineria. paisatgisme ca implantació terme pral.n f
940 jardineria. paisatgisme ca impregnabilitat terme pral.n f
941 jardineria. paisatgisme ca impregnació terme pral.n f
942 jardineria. paisatgisme ca impuresa terme pral.n f
943 jardineria. paisatgisme ca impuresa amb extrems punxants o tallants terme pral.n f
944 jardineria. paisatgisme ca incendi terme pral.n m
945 jardineria. paisatgisme ca incident terme pral.n m
946 jardineria. paisatgisme ca inclusió d'escorça terme pral.n f
947 jardineria. paisatgisme ca incrustació terme pral.n f es incrustación  
948 jardineria. paisatgisme ca índex d'àrea foliar terme pral.n m ca índex de superfície foliar sin. compl.n m es índice de área foliar  es índice de superficie foliar  en leaf area index  en LAI  
949 jardineria. paisatgisme ca indicador terme pral.n m es indicador  
950 jardineria. paisatgisme ca infiltració terme pral.n f es infiltración  
951 jardineria. paisatgisme ca infiltrar terme pral.v tr es infiltrar  
952 jardineria. paisatgisme ca informació addicional terme pral.n f
953 jardineria. paisatgisme ca infraestructura terme pral.n f
954 jardineria. paisatgisme ca infraestructura d'emmagatzematge i distribució terme pral.n f
955 jardineria. paisatgisme ca infraestructura lineal terme pral.n f
956 jardineria. paisatgisme ca infraestructura verda terme pral.n f es infraestructura verde  
957 jardineria. paisatgisme ca infraestructura viària terme pral.n f
958 jardineria. paisatgisme ca inhibidor del creixement terme pral.n m
959 jardineria. paisatgisme ca injecció al tronc terme pral.n f
960 jardineria. paisatgisme ca inoculació de cucs de terra terme pral.n f
961 jardineria. paisatgisme ca inspecció terme pral.n f es inspección  
962 jardineria. paisatgisme ca inspecció de seguretat terme pral.n f
963 jardineria. paisatgisme ca inspecció funcional terme pral.n m
964 jardineria. paisatgisme ca inspecció ocular de rutina terme pral.n f
965 jardineria. paisatgisme ca inspecció principal anual terme pral.n f
966 jardineria. paisatgisme ca inspecció tècnica terme pral.n f
967 jardineria. paisatgisme ca instal·lador | instal·ladora terme pral.n m, f
968 jardineria. paisatgisme ca integració ambiental terme pral.n f
969 jardineria. paisatgisme ca integritat terme pral.n f es integridad  
970 jardineria. paisatgisme ca intensitat terme pral.n f es intensidad  
971 jardineria. paisatgisme ca interceptor terme pral.n m es interceptor  
972 jardineria. paisatgisme ca intersecció terme pral.n f
973 jardineria. paisatgisme ca introducció de planta exòtica terme pral.n f es introducción de planta exótica  en alien plant introduction  
974 jardineria. paisatgisme ca inundador terme pral.n m
975 jardineria. paisatgisme ca invasió terme pral.n f es invasión  en invasion  
976 jardineria. paisatgisme ca inventari d'arbrat terme pral.n m
977 jardineria. paisatgisme ca índex de reproducció cromàtica terme pral.n m ca IRC siglan m es índice de reproducción cromàtica  es IRC  
978 jardineria. paisatgisme ca isopleta terme pral.n f ca isolínia sin. compl.n f
979 jardineria. paisatgisme ca itinerari d'espai verd terme pral.n m
980 jardineria. paisatgisme ca itinerari principal terme pral.n m ca itinerari segur sin. compl.n m es itinerario prinicpal  es itinerario seguro  
981 jardineria. paisatgisme ca jaç protector terme pral.n m
982 jardineria. paisatgisme ca jaló terme pral.n m
983 jardineria. paisatgisme ca jardí històric terme pral.n m es jardín histórico  
984 jardineria. paisatgisme ca jardinera terme pral.n f
985 jardineria. paisatgisme ca kairomona terme pral.n f
986 jardineria. paisatgisme ca làmina d'aigua terme pral.n f es lámina de agua  
987 jardineria. paisatgisme ca làmina de precipitació terme pral.n f es lámina de precipitación  
988 jardineria. paisatgisme ca làmina de senyalització terme pral.n f
989 jardineria. paisatgisme ca làmina escorreguda terme pral.n f es lámina escurrida  
990 jardineria. paisatgisme ca làmpada terme pral.n f es lámpara  
991 jardineria. paisatgisme ca Legionella pneumophila terme pral. es Legionella pneumophila  
992 jardineria. paisatgisme ca Legionella spp. terme pral. es Legionella spp.  
993 jardineria. paisatgisme ca legionel·losi terme pral.n f es legionelosis  
994 jardineria. paisatgisme ca liana terme pral.n f
995 jardineria. paisatgisme ca líber terme pral.n m
996 jardineria. paisatgisme ca llindar de tolerància del risc terme pral.n m ca límit de tolerància del risc sin. compl.n m
997 jardineria. paisatgisme ca limitador de cabal terme pral.n m
998 jardineria. paisatgisme ca línia d'ancoratge terme pral.n f
999 jardineria. paisatgisme ca línia d'ancoratge flexible terme pral.n f
1000 jardineria. paisatgisme ca línia d'ancoratge rígida terme pral.n f
1001 jardineria. paisatgisme ca línia de límit d'afectació terme pral.n f
1002 jardineria. paisatgisme ca línia de límit d'edificació terme pral.n f
1003 jardineria. paisatgisme ca línia de treball terme pral.n f
1004 jardineria. paisatgisme ca línia de seguretat terme pral.n f ca línia de vida sin. compl.n f
1005 jardineria. paisatgisme ca llac terme pral.n m
1006 jardineria. paisatgisme ca llàgrima terme pral.n f
1007 jardineria. paisatgisme ca cuc de terra terme pral.n m ca llambric sin. compl.n m
1008 jardineria. paisatgisme ca llavi de tancament de ferida terme pral.n m ca llavi de cicatrització sin. compl.n m
1009 jardineria. paisatgisme ca llavor terme pral.n f
1010 jardineria. paisatgisme ca llavor de categoria certificada terme pral.n f
1011 jardineria. paisatgisme ca llavor de categoria comercial terme pral.n f
1012 jardineria. paisatgisme ca llavors terme pral.n f pl
1013 jardineria. paisatgisme ca llibre d'incidències terme pral.n m
1014 jardineria. paisatgisme ca llindar d'audició terme pral.n m ca llindar auditiu sin. compl.n m
1015 jardineria. paisatgisme ca llindar de dolor terme pral.n m ca llindar dolorós sin. compl.n m
1016 jardineria. paisatgisme ca llera terme pral.n f ca glera sin. compl.n f ca llit sin. compl.n m ca mare sin. compl.n f es cauce  es lecho  es madre  
1017 jardineria. paisatgisme ca llit de brancatge terme pral.n m
1018 jardineria. paisatgisme ca estora de canyís terme pral.n f ca llit de canyís sin. compl.n m
1019 jardineria. paisatgisme ca llit viu terme pral.n m
1020 jardineria. paisatgisme ca llitera de cucs de terra terme pral.n f
1021 jardineria. paisatgisme ca entrega terme pral.n f ca lliurament sin. compl.n m
1022 jardineria. paisatgisme ca lloc d'origen terme pral.n m
1023 jardineria. paisatgisme ca lloc d'ús d'aigües regenerades terme pral.n m
1024 jardineria. paisatgisme ca lloc de procedència terme pral.n m es lugar de procedencia  
1025 jardineria. paisatgisme ca lloc de treball terme pral.n m
1026 jardineria. paisatgisme ca lloc històric terme pral.n m es sitio histórico  
1027 jardineria. paisatgisme ca llots terme pral.n m pl
1028 jardineria. paisatgisme ca llum intrusa terme pral.n f ca llum molesta sin. compl.n f es luz intrusa  es luz molesta  
1029 jardineria. paisatgisme ca lluminària terme pral.n f ca llumenera sin. compl.n f es luminaria  
1030 jardineria. paisatgisme ca longitud terme pral.n f
1031 jardineria. paisatgisme ca longitud de l'RTI terme pral.n f
1032 jardineria. paisatgisme ca lot terme pral.n m
1033 jardineria. paisatgisme ca lot de plantes terme pral.n m ca lot sin. compl.n m es lote de plantas  
1034 jardineria. paisatgisme ca luminància en un punt d'una superfície terme pral.n f es luminancia en un punto de una superficie  
1035 jardineria. paisatgisme ca luminància mitjana d'una superfície terme pral.n f es luminancia media de una superficie  
1036 jardineria. paisatgisme ca macròfit terme pral.n m
1037 jardineria. paisatgisme ca maduració terme pral.n f
1038 jardineria. paisatgisme ca planta no desitjada terme pral.n f ca mala herba sin. compl.n f ca planta inoportuna sin. compl.n f es mala hierba  es maleza  es planta inoportuna  es planta no deseada  en weed  
1039 jardineria. paisatgisme ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  
1040 jardineria. paisatgisme ca malaltia laboral terme pral.n f
1041 jardineria. paisatgisme ca malaltia professional terme pral.n f
1042 jardineria. paisatgisme ca geoestora terme pral.n f ca malla volumètrica sin. compl.n f
1043 jardineria. paisatgisme ca manta orgànica terme pral.n f
1044 jardineria. paisatgisme ca mantellina terme pral.n f
1045 jardineria. paisatgisme ca manteniment terme pral.n m es mantenimiento  
1046 jardineria. paisatgisme ca manteniment terme pral.n m
1047 jardineria. paisatgisme ca manteniment d'espai verd terme pral.n m es mantenimiento de espacio verde  
1048 jardineria. paisatgisme ca manteniment periòdic terme pral.n m
1049 jardineria. paisatgisme ca manteniment preventiu terme pral.n m es mantenimiento preventivo  
1050 jardineria. paisatgisme ca manual de qualitat terme pral.n m es manual de calidad  
1051 jardineria. paisatgisme ca marc a portell terme pral.n m
1052 jardineria. paisatgisme ca marc de plantació terme pral.n m es marco de plantación  
1053 jardineria. paisatgisme ca marc quadrat terme pral.n m
1054 jardineria. paisatgisme ca marca CE terme pral.n f
1055 jardineria. paisatgisme ca marcatge CE terme pral.n m
1056 jardineria. paisatgisme ca marcescent terme pral.adj es marcescente  
1057 jardineria. paisatgisme ca márcola [es] terme pral.n f
1058 jardineria. paisatgisme ca marge fluvial terme pral.n m es margen fluvial  
1059 jardineria. paisatgisme ca massís terme pral.n m
1060 jardineria. paisatgisme ca massís floral terme pral.n m ca parterre de flor terme pral.n m
1061 jardineria. paisatgisme ca mata terme pral.n f es mata  
1062 jardineria. paisatgisme ca matèria orgànica terme pral.n f
1063 jardineria. paisatgisme ca matèria orgànica de la fracció resta terme pral.n f
1064 jardineria. paisatgisme ca matèria orgànica total terme pral.n f
1065 jardineria. paisatgisme ca matèria seca terme pral.n f
1066 jardineria. paisatgisme ca material vegetal de reproducció terme pral.n m ca material de reproducció sin. compl.n m es material de reproducción  es material vegetal de reproducción  
1067 jardineria. paisatgisme ca material filtrant terme pral.n m es material filtrante  
1068 jardineria. paisatgisme ca material granulós sense cohesió terme pral.n m
1069 jardineria. paisatgisme ca material vegetal terme pral.n m es material vegetal  
1070 jardineria. paisatgisme ca medi natural terme pral.n m es medio natural  en natural environment  
1071 jardineria. paisatgisme ca medi seminatural terme pral.n m es medio seminatural  en semi-natural environment  
1072 jardineria. paisatgisme ca medicina del treball terme pral.n f
1073 jardineria. paisatgisme ca planta herbàcia gegant terme pral.n f ca megafòrbia sin. compl.n f
1074 jardineria. paisatgisme ca membrana impermeabilitzant terme pral.n f
1075 jardineria. paisatgisme ca memòria terme pral.n f
1076 jardineria. paisatgisme ca materials en suspensió terme pral.n m pl ca MES siglan m
1077 jardineria. paisatgisme ca mesembriantem terme pral.n m es mesembirantemo  
1078 jardineria. paisatgisme ca mesura vegetativa terme pral.n f
1079 jardineria. paisatgisme ca metabolisme urbà terme pral.n m es metabolismo urbano  
1080 jardineria. paisatgisme ca mètode d'anàlisi de camp terme pral.n m
1081 jardineria. paisatgisme ca mètode d'anàlisi de sòls terme pral.n m
1082 jardineria. paisatgisme ca mètode de treball terme pral.n m
1083 jardineria. paisatgisme ca mètode racional terme pral.n m es método racional  
1084 jardineria. paisatgisme ca mètode recomanat d'anàlisi terme pral.n m
1085 jardineria. paisatgisme ca metodologia de projectes terme pral.n f
1086 jardineria. paisatgisme ca microaspersor terme pral.n m
1087 jardineria. paisatgisme ca microdifusor terme pral.n m
1088 jardineria. paisatgisme ca millora contínua terme pral.n f es mejora continua  
1089 jardineria. paisatgisme ca millora d'espai verd terme pral.n f
1090 jardineria. paisatgisme ca millora del sòl terme pral.n f
1091 jardineria. paisatgisme ca minirotonda terme pral.n f
1092 jardineria. paisatgisme ca atenuació del risc terme pral.n f ca mitigació del risc terme pral.n f
1093 jardineria. paisatgisme ca ganxo de palmer terme pral.n m ca mitjalluna sin. compl.n f
1094 jardineria. paisatgisme ca mitjana terme pral.n f
1095 jardineria. paisatgisme ca mètode oficial d'anàlisi terme pral.n m ca MOA siglan m
1096 jardineria. paisatgisme ca mobiliari dels espais verds terme pral.n m
1097 jardineria. paisatgisme ca mobiliari urbà terme pral.n m
1098 jardineria. paisatgisme ca modelatge terme pral.n m
1099 jardineria. paisatgisme ca molt baixa tensió terme pral.n f
1100 jardineria. paisatgisme ca moment terme pral.n m
1101 jardineria. paisatgisme ca monocàrpic -a terme pral.adj es monocárpico -ca  
1102 jardineria. paisatgisme ca monstruós -a terme pral.adj es monstruoso -sa  
1103 jardineria. paisatgisme ca monstruositat terme pral.n f es monstruosidad  
1104 jardineria. paisatgisme ca monument històric terme pral.n m es monumento histórico  
1105 jardineria. paisatgisme ca monyó terme pral.n m
1106 jardineria. paisatgisme ca mostra terme pral.n f
1107 jardineria. paisatgisme ca mostra composta terme pral.n f
1108 jardineria. paisatgisme ca mostra per al laboratori terme pral.n f
1109 jardineria. paisatgisme ca mostra simple terme pral.n f
1110 jardineria. paisatgisme ca mostratge de sòls terme pral.n m
1111 jardineria. paisatgisme ca mota terme pral.n m
1112 jardineria. paisatgisme ca mota terme pral.n f
1113 jardineria. paisatgisme ca pa de terra terme pral.n m ca mota sin. compl.n f es cepellón  
1114 jardineria. paisatgisme ca mota revegetada terme pral.n m
1115 jardineria. paisatgisme ca moviment de terres terme pral.n m
1116 jardineria. paisatgisme ca moviment forçat terme pral.n m
1117 jardineria. paisatgisme ca mullant terme pral.n m
1118 jardineria. paisatgisme ca multicaule terme pral.adj
1119 jardineria. paisatgisme ca mur terme pral.n m
1120 jardineria. paisatgisme ca mur cel·lular terme pral.n m
1121 jardineria. paisatgisme ca mur cortina terme pral.n m
1122 jardineria. paisatgisme ca mur de contenció terme pral.n m
1123 jardineria. paisatgisme ca mur vegetalitzat terme pral.n m
1124 jardineria. paisatgisme ca mur vegetalitzat de terres estructurades terme pral.n m
1125 jardineria. paisatgisme ca nas terme pral.n m
1126 jardineria. paisatgisme ca nebulitzador terme pral.n m
1127 jardineria. paisatgisme ca neteja d'espai verd terme pral.n f
1128 jardineria. paisatgisme ca neteja de l'estípit terme pral.n f
1129 jardineria. paisatgisme ca neteja i desinfecció de xoc terme pral.n f es limpieza y desinfección de choque  
1130 jardineria. paisatgisme ca neteja i desinfecció preventiva terme pral.n f es limpieza y desinfección preventiva  
1131 jardineria. paisatgisme ca nínxol ecològic terme pral.n m es nicho ecológico  
1132 jardineria. paisatgisme ca nivell acústic d'avaluació terme pral.n m
1133 jardineria. paisatgisme ca nivell d'il·luminació mitjà horitzontal terme pral.n m ca il·luminació mitjana horitzontal sin. compl.n f es nivel de iluminación medio horizontal  es iluminancia media horizontal  
1134 jardineria. paisatgisme ca nivell d'il·luminació mitjà mantingut terme pral.n m ca il·luminació mitjana mantinguda sin. compl.n f es nivel de iluminación medio mantenido  es iluminancia media mantenida  
1135 jardineria. paisatgisme ca nivell de soroll continu equivalent terme pral.n m
1136 jardineria. paisatgisme ca nivell freàtic terme pral.n m es nivel freático  
1137 jardineria. paisatgisme ca nivell piezomètric terme pral.n m es nivel piezométrico  
1138 jardineria. paisatgisme ca nivell de so terme pral.n m ca nivell sonor sin. compl.n m
1139 jardineria. paisatgisme ca no-conformitat terme pral.n f es no conformidad  
1140 jardineria. paisatgisme ca nomenclatura botànica terme pral.n f es nomenclatura botánica  
1141 jardineria. paisatgisme ca normativa terme pral.n f
1142 jardineria. paisatgisme ca norma de qualitat ambiental terme pral.n f ca NQA siglan f
1143 jardineria. paisatgisme ca nus terme pral.n m
1144 jardineria. paisatgisme ca nus jardiner terme pral.n m ca nus hortícola sin. compl.n m
1145 jardineria. paisatgisme ca nutrient terme pral.n m es nutriente  
1146 jardineria. paisatgisme ca objecte del projecte terme pral.n m
1147 jardineria. paisatgisme ca objectiu del projecte terme pral.n m
1148 jardineria. paisatgisme ca obra terme pral.n f
1149 jardineria. paisatgisme ca obra civil d'espai verd terme pral.n f
1150 jardineria. paisatgisme ca obra de desguàs terme pral.n f
1151 jardineria. paisatgisme ca obra lineal viària terme pral.n f
1152 jardineria. paisatgisme ca obridora de rases terme pral.n f
1153 jardineria. paisatgisme ca obstacle dur terme pral.n m ca obstacle perillós sin. compl.n m
1154 jardineria. paisatgisme ca flamiforme terme pral.adj ca ogival sin. compl.adj es flamiforme  es ojival  
1155 jardineria. paisatgisme ca ordenació del territori terme pral.n f
1156 jardineria. paisatgisme ca òrgan subterrani de reserva terme pral.n m
1157 jardineria. paisatgisme ca organiforme terme pral.adj es organiforme  
1158 jardineria. paisatgisme ca organisme nociu terme pral.n m es organismo nocivo  
1159 jardineria. paisatgisme ca organització terme pral.n f es organización  
1160 jardineria. paisatgisme ca origen terme pral.n m es origen  
1161 jardineria. paisatgisme ca origen del material vegetal terme pral.n m
1162 jardineria. paisatgisme ca originalitat terme pral.n f es originalidad  
1163 jardineria. paisatgisme ca pa d'arrels terme pral.n m es pella de raíces  
1164 jardineria. paisatgisme ca pa d'herba terme pral.n m
1165 jardineria. paisatgisme ca paisatge cultural terme pral.n m es paisaje cultural  
1166 jardineria. paisatgisme ca pala terme pral.n f es pala  
1167 jardineria. paisatgisme ca corbellot terme pral.n m ca pala de palmer sin. compl.n f ca pala tallant sin. compl.n f
1168 jardineria. paisatgisme ca palissada viva terme pral.n f
1169 jardineria. paisatgisme ca palissada viva filtrant terme pral.n f
1170 jardineria. paisatgisme ca palmera terme pral.n f
1171 jardineria. paisatgisme ca palmera amb pa de terra terme pral.n f ca palmera amb mota sin. compl.n f
1172 jardineria. paisatgisme ca palmera cultivada en contenidor terme pral.n f
1173 jardineria. paisatgisme ca palmera ornamental terme pral.n f ca palmera de jardí sin. compl.n f
1174 jardineria. paisatgisme ca palmera arrelada terme pral.n f ca palmera dipositada sin. compl.n f es palmera enraizada  es palmera depositada  
1175 jardineria. paisatgisme ca palmera exemplar terme pral.n f
1176 jardineria. paisatgisme ca palmiforme terme pral.adj es palmiforme  
1177 jardineria. paisatgisme ca pantalla terme pral.n f
1178 jardineria. paisatgisme ca pantalla absorbent terme pral.n f
1179 jardineria. paisatgisme ca pantalla acústica terme pral.n f
1180 jardineria. paisatgisme ca pantalla antienlluernament terme pral.n f
1181 jardineria. paisatgisme ca pantalla artificial terme pral.n f
1182 jardineria. paisatgisme ca pantalla combinada terme pral.n f
1183 jardineria. paisatgisme ca pantalla mixta terme pral.n f
1184 jardineria. paisatgisme ca pantalla reflectora terme pral.n f
1185 jardineria. paisatgisme ca pantalla vegetal terme pral.n f
1186 jardineria. paisatgisme ca pantalla visual terme pral.n f
1187 jardineria. paisatgisme ca crassicaule terme pral.adj ca paquicaule terme pral.adj es crasicaule  es paquicaule  
1188 jardineria. paisatgisme ca radiació fotosintèticament activa terme pral.n f ca PAR siglan f es radiación fotosintéticamente activa  es PAR  en photosynthetically active radiation  en PAR  
1189 jardineria. paisatgisme ca paràsit terme pral.n m
1190 jardineria. paisatgisme ca àrea d'esbarjo de gossos terme pral.n f ca parc caní terme pral.n m
1191 jardineria. paisatgisme ca parcel·la de conreu terme pral.n f pt parcela de cultivo  es parcela de cultivo  
1192 jardineria. paisatgisme ca paret terme pral.n f
1193 jardineria. paisatgisme ca parterre terme pral.n m
1194 jardineria. paisatgisme ca partícula terme pral.n f
1195 jardineria. paisatgisme ca partida de plantes terme pral.n f es partida de plantas  
1196 jardineria. paisatgisme ca pas a nivell terme pral.n m
1197 jardineria. paisatgisme ca pas de fauna terme pral.n m
1198 jardineria. paisatgisme ca passador preformat terme pral.n m
1199 jardineria. paisatgisme ca passamà terme pral.n m
1200 jardineria. paisatgisme ca passaport fitosanitari terme pral.n m es pasaporte fitosanitario  
1201 jardineria. paisatgisme ca equip convertidor de senyal terme pral.n m ca passarel·la sin. compl.n f
1202 jardineria. paisatgisme ca patologia terme pral.n f
1203 jardineria. paisatgisme ca patrimoni cultural terme pral.n m es patrimonio cultural  
1204 jardineria. paisatgisme ca patrimoni històric terme pral.n m es patrimonio histórico  
1205 jardineria. paisatgisme ca patrimoni monumental terme pral.n m es patrimonio monumental  
1206 jardineria. paisatgisme ca paviment terme pral.n m
1207 jardineria. paisatgisme ca paviment amortidor d'impacte terme pral.n m
1208 jardineria. paisatgisme ca paviment fotocatalític terme pral.n m es pavimento fotocatalítico  
1209 jardineria. paisatgisme ca paviment tou terme pral.n m es pavimento blando  
1210 jardineria. paisatgisme ca peanya terme pral.n f
1211 jardineria. paisatgisme ca pecíol terme pral.n m
1212 jardineria. paisatgisme ca pecíol voluble terme pral.n m
1213 jardineria. paisatgisme ca pedregositat terme pral.n f es pedregosidad  
1214 jardineria. paisatgisme ca pedregositat superficial terme pral.n f es pedregosidad superficial  
1215 jardineria. paisatgisme ca pla d'emergència interior terme pral.n m ca PEI siglan m
1216 jardineria. paisatgisme ca tabala terme pral.n f ca penca sin. compl.n f
1217 jardineria. paisatgisme ca pendent terme pral.n m
1218 jardineria. paisatgisme ca perenne terme pral.adj es perenne  
1219 jardineria. paisatgisme ca perennifoli -òlia terme pral.adj es perennifolio -lia  
1220 jardineria. paisatgisme ca perfil terme pral.n m
1221 jardineria. paisatgisme ca perfiladora terme pral.n f
1222 jardineria. paisatgisme ca perfilament terme pral.n m
1223 jardineria. paisatgisme ca pèrgola terme pral.n f
1224 jardineria. paisatgisme ca arqueta terme pral.n f ca pericó sin. compl.n f es arqueta  
1225 jardineria. paisatgisme ca perill terme pral.n m
1226 jardineria. paisatgisme ca perill de caiguda terme pral.n m
1227 jardineria. paisatgisme ca perillositat terme pral.n f
1228 jardineria. paisatgisme ca perímetre del tronc terme pral.n m
1229 jardineria. paisatgisme ca perímetre total terme pral.n m
1230 jardineria. paisatgisme ca període d'implantació terme pral.n m
1231 jardineria. paisatgisme ca període de retorn terme pral.n m ca temps de retorn sin. compl.n m sbl T  es periodo de retorno  
1232 jardineria. paisatgisme ca període vegetatiu terme pral.n m
1233 jardineria. paisatgisme ca permacultura terme pral.n f pt permacultura  es permacultura  
1234 jardineria. paisatgisme ca permeabilitat terme pral.n f es permeabilidad  
1235 jardineria. paisatgisme ca permeabilitat territorial terme pral.n f
1236 jardineria. paisatgisme ca pern d'ull terme pral.n m
1237 jardineria. paisatgisme ca pern de ganxo terme pral.n m
1238 jardineria. paisatgisme ca persona amb limitacions terme pral.n f
1239 jardineria. paisatgisme ca persona amb mobilitat reduïda terme pral.n f
1240 jardineria. paisatgisme ca pilot terme pral.n m
1241 jardineria. paisatgisme ca pilot hidràulic terme pral.n m
1242 jardineria. paisatgisme ca pinçament d'arrels terme pral.n m
1243 jardineria. paisatgisme ca coníferes terme pral.n f pl ca pinòpsids sin. compl.n m pl
1244 jardineria. paisatgisme ca pista bici terme pral.n f
1245 jardineria. paisatgisme ca pla d'evacuació terme pral.n m
1246 jardineria. paisatgisme ca pla d'intervencions terme pral.n m ca pla d'accions sin. compl.n m es plan de intervenciones  es plan de acciones  
1247 jardineria. paisatgisme ca pla d'investigació terme pral.n m es plan de investigación  
1248 jardineria. paisatgisme ca pla d'usos terme pral.n m es plan de usos  
1249 jardineria. paisatgisme ca pla de conservació terme pral.n m es plan de conservación  
1250 jardineria. paisatgisme ca pla de gestió terme pral.n m es plan de gestión  
1251 jardineria. paisatgisme ca pla de gestió de plantes invasores terme pral.n m es plan de gestión de plantas invasoras  en management plan for invasive alien plants  
1252 jardineria. paisatgisme ca pla de gestió del risc terme pral.n m
1253 jardineria. paisatgisme ca pla de manteniment terme pral.n m es plan de mantenimiento  
1254 jardineria. paisatgisme ca pla de mostreig terme pral.n m
1255 jardineria. paisatgisme ca pla de projecte terme pral.n m
1256 jardineria. paisatgisme ca pla de protecció de la vegetació terme pral.n m
1257 jardineria. paisatgisme ca pla de qualitat terme pral.n m es plan de calidad  
1258 jardineria. paisatgisme ca pla director terme pral.n m es plan director  
1259 jardineria. paisatgisme ca pla especial terme pral.n m
1260 jardineria. paisatgisme ca pla especial de protecció terme pral.n m
1261 jardineria. paisatgisme ca pla urbanístic terme pral.n m
1262 jardineria. paisatgisme ca punt de lliurament d'aigües depurades terme pral.n m ca PLAD siglan m
1263 jardineria. paisatgisme ca plaga terme pral.n f es plaga  
1264 jardineria. paisatgisme ca plaga de quarantena terme pral.n f es plaga de cuarentena  
1265 jardineria. paisatgisme ca plançó terme pral.n m
1266 jardineria. paisatgisme ca plànol terme pral.n m
1267 jardineria. paisatgisme ca plànol d'obra acabada terme pral.n m
1268 jardineria. paisatgisme ca planta agaviforme terme pral.n f
1269 jardineria. paisatgisme ca planta alternativa terme pral.n f es planta alternativa  en alternative plant  
1270 jardineria. paisatgisme ca planta amb arrel nua terme pral.n f es planta a raíz desnuda  
1271 jardineria. paisatgisme ca planta amb pa de terra terme pral.n f ca planta amb mota sin. compl.n f
1272 jardineria. paisatgisme ca planta anual terme pral.n f
1273 jardineria. paisatgisme ca planta aquàtica terme pral.n f
1274 jardineria. paisatgisme ca planta enfiladissa terme pral.n f ca planta arrapadissa sin. compl.n f
1275 jardineria. paisatgisme ca planta arrelada terme pral.n f es planta enraizada  
1276 jardineria. paisatgisme ca planta biennal terme pral.n f
1277 jardineria. paisatgisme ca planta musciforme terme pral.n f ca planta brioide sin. compl.n f
1278 jardineria. paisatgisme ca planta bulbífera terme pral.n f
1279 jardineria. paisatgisme ca planta bulbosa terme pral.n f
1280 jardineria. paisatgisme ca planta C3 terme pral.n f
1281 jardineria. paisatgisme ca planta C4 terme pral.n f
1282 jardineria. paisatgisme ca planta cactiforme terme pral.n f
1283 jardineria. paisatgisme ca planta CAM terme pral.n f
1284 jardineria. paisatgisme ca planta adventícia terme pral.n f ca planta casual sin. compl.n f es planta adventicia  es planta casual  en adventive plant  en casual plant  
1285 jardineria. paisatgisme ca planta cespitosa terme pral.n f
1286 jardineria. paisatgisme ca planta cormosa terme pral.n f
1287 jardineria. paisatgisme ca planta crassa terme pral.n f ca planta suculenta sin. compl.n f es planta crasa  es planta suculenta  
1288 jardineria. paisatgisme ca planta cultivada terme pral.n f ca cultigen sin. compl.n m es planta cultivada  es cultígeno  en cultivated plant  en cultigen  
1289 jardineria. paisatgisme ca planta cultivada en envàs terme pral.n f
1290 jardineria. paisatgisme ca planta cultivada en recipient terme pral.n f ca planta en recipient sin. compl.n f es planta cultivada en recipiente  es planta en recipiente  
1291 jardineria. paisatgisme ca planta d'interior terme pral.n f
1292 jardineria. paisatgisme ca planta de compostatge terme pral.n f
1293 jardineria. paisatgisme ca planta de flor terme pral.n f
1294 jardineria. paisatgisme ca planta ornamental terme pral.n f ca planta de jardí sin. compl.n f es planta de jardín  es planta ornamental  en garden plant  en ornamental plant  
1295 jardineria. paisatgisme ca planta de temporada terme pral.n f
1296 jardineria. paisatgisme ca planta de tanca terme pral.n f ca planta de vorada sin. compl.n f
1297 jardineria. paisatgisme ca planta depuradora terme pral.n f
1298 jardineria. paisatgisme ca planta en catifa terme pral.n f
1299 jardineria. paisatgisme ca planta en contenidor terme pral.n f
1300 jardineria. paisatgisme ca planta en roseta terme pral.n f
1301 jardineria. paisatgisme ca planta endurida terme pral.n f es planta endurecida  
1302 jardineria. paisatgisme ca planta enfiladissa autoportant terme pral.n f
1303 jardineria. paisatgisme ca planta enfiladissa voluble terme pral.n f
1304 jardineria. paisatgisme ca planta entapissant terme pral.n f
1305 jardineria. paisatgisme ca planta epífita terme pral.n f
1306 jardineria. paisatgisme ca planta estolonífera terme pral.n f
1307 jardineria. paisatgisme ca planta exemplar terme pral.n f
1308 jardineria. paisatgisme ca planta exemplar de viver terme pral.n f
1309 jardineria. paisatgisme ca planta exòtica amb potencial invasor terme pral.n f ca planta potencialment invasora terme pral.n f es planta exótica con potencial invasor  es planta potencialmente invasora  en potentially invasive alien plant  
1310 jardineria. paisatgisme ca planta feral terme pral.n f es planta asilvestrada  en feral plant  
1311 jardineria. paisatgisme ca planta graminoide terme pral.n f
1312 jardineria. paisatgisme ca planta herbàcia terme pral.n f ca herba sin. compl.n f
1313 jardineria. paisatgisme ca planta herbàcia perenne terme pral.n f
1314 jardineria. paisatgisme ca planta herbàcia perennifòlia terme pral.n f
1315 jardineria. paisatgisme ca planta híbrida invasora terme pral.n f es planta híbrida invasora  en hybrid invasive plant  
1316 jardineria. paisatgisme ca planta exòtica terme pral.n f ca planta al·lòctona sin. compl.n f ca planta introduïda sin. compl.n f es planta alóctona  es planta exótica  es planta introducida  en alien plant  en introduced plant  en non-native plant  
1317 jardineria. paisatgisme ca planta invasora terme pral.n f ca planta exòtica invasora sin. compl.n f es planta exótica invasora  es planta invasora  en invasive alient plant  en invasive plant  
1318 jardineria. paisatgisme ca planta junciforme terme pral.n f
1319 jardineria. paisatgisme ca planta mare terme pral.n f
1320 jardineria. paisatgisme ca planta micorrizada terme pral.n f
1321 jardineria. paisatgisme ca planta musiforme terme pral.n f
1322 jardineria. paisatgisme ca planta autòctona terme pral.n f ca planta nativa terme pral.n f es planta autóctona  es planta nativa  en native plant  
1323 jardineria. paisatgisme ca planta naturalitzada terme pral.n f es planta naturalizada  en naturalized plant  
1324 jardineria. paisatgisme ca planta palmiforme terme pral.n f
1325 jardineria. paisatgisme ca planta penjant terme pral.n f ca planta pèndula sin. compl.n f
1326 jardineria. paisatgisme ca planta perenne terme pral.n f
1327 jardineria. paisatgisme ca planta posada en recipient terme pral.n f
1328 jardineria. paisatgisme ca planta en coixinet terme pral.n f ca planta pulviniforme sin. compl.n f
1329 jardineria. paisatgisme ca planta rizomatosa terme pral.n f
1330 jardineria. paisatgisme ca planta en roseta basal terme pral.n f ca planta rosulada amb fulles basals sin. compl.n f
1331 jardineria. paisatgisme ca planta sarmentosa terme pral.n f
1332 jardineria. paisatgisme ca planta subespontània terme pral.n f es planta subespontánea  en subspontaneous plant  
1333 jardineria. paisatgisme ca planta transformadora terme pral.n f es planta transformadora  en transformer  
1334 jardineria. paisatgisme ca planta tuberosa terme pral.n f
1335 jardineria. paisatgisme ca planta umbraculiforme terme pral.n f
1336 jardineria. paisatgisme ca planta vivaç terme pral.n f
1337 jardineria. paisatgisme ca planta voluble terme pral.n f
1338 jardineria. paisatgisme ca plantació terme pral.n f es plantación  
1339 jardineria. paisatgisme ca plantació terme pral.n f es plantación  
1340 jardineria. paisatgisme ca plantació a plena terra terme pral.n f
1341 jardineria. paisatgisme ca plantació a portell terme pral.n f
1342 jardineria. paisatgisme ca plantació arbustiva terme pral.n f
1343 jardineria. paisatgisme ca estacatge terme pral.n m ca plantació d'estaques sin. compl.n f
1344 jardineria. paisatgisme ca plantació herbàcia terme pral.n f
1345 jardineria. paisatgisme ca plantació ornamental terme pral.n f
1346 jardineria. paisatgisme ca planter terme pral.n m es plantel  
1347 jardineria. paisatgisme ca plantes de planter terme pral.n f pl
1348 jardineria. paisatgisme ca plàntula terme pral.n f
1349 jardineria. paisatgisme ca plasticitat terme pral.n f
1350 jardineria. paisatgisme ca platabanda terme pral.n f
1351 jardineria. paisatgisme ca plataforma terme pral.n f
1352 jardineria. paisatgisme ca plataforma en grades terme pral.n f
1353 jardineria. paisatgisme ca plec terme pral.n m
1354 jardineria. paisatgisme ca plec de prescripcions tècniques terme pral.n m ca plec de condicions tècniques sin. compl.n m es pliego de prescripciones técnicas  es pliego de condiciones técnicas  
1355 jardineria. paisatgisme ca pèndul -a terme pral.adj ca penjant terme pral.adj ca ploraner -a terme pral.adj ca nutant sin. compl.adj es colgante  es llorón -na  es nutante  es péndulo -la  
1356 jardineria. paisatgisme ca precipitació de disseny terme pral.n f ca pluja de disseny sin. compl.n f es lluvia de diseño  es precipitación de diseño  
1357 jardineria. paisatgisme ca pluja efectiva terme pral.n f ca pluja eficaç sin. compl.n f es lluvia efectiva  
1358 jardineria. paisatgisme ca pluviòmetre terme pral.n m
1359 jardineria. paisatgisme ca pluviometria terme pral.n f
1360 jardineria. paisatgisme ca pluviometria de pluja terme pral.n f
1361 jardineria. paisatgisme ca pluviometria de reg terme pral.n f
1362 jardineria. paisatgisme ca pressió nominal d'assaig terme pral.n f ca PN siglan f
1363 jardineria. paisatgisme ca poda d'arrels terme pral.n f
1364 jardineria. paisatgisme ca poda de palmeres terme pral.n f
1365 jardineria. paisatgisme ca podridura terme pral.n f
1366 jardineria. paisatgisme ca ternal de palanca terme pral.n m ca polispast de palanca sin. compl.n m
1367 jardineria. paisatgisme ca pollís terme pral.n m
1368 jardineria. paisatgisme ca lluc terme pral.n m ca pollís sin. compl.n m
1369 jardineria. paisatgisme ca pollís franc terme pral.n m
1370 jardineria. paisatgisme ca polsador terme pral.n m
1371 jardineria. paisatgisme ca polvoritzadora terme pral.n f
1372 jardineria. paisatgisme ca porositat terme pral.n f es porosidad  
1373 jardineria. paisatgisme ca porositat eficaç terme pral.n f ca porositat efectiva sin. compl.n f es porosidad efectiva  es porosidad eficaz  
1374 jardineria. paisatgisme ca porositat eficaç de drenatge terme pral.n f es porosidad eficaz de drenaje  
1375 jardineria. paisatgisme ca patró terme pral.n m ca peu sin. compl.n m ca portaempelt sin. compl.n m
1376 jardineria. paisatgisme ca posada al mercat terme pral.n f
1377 jardineria. paisatgisme ca posició de reg terme pral.n f
1378 jardineria. paisatgisme ca posseïdor de residus | posseïdora de residus terme pral.n m, f
1379 jardineria. paisatgisme ca probabilitat d'impacte terme pral.n f ca potencial d'impacte sin. compl.n m
1380 jardineria. paisatgisme ca probabilitat de bolc terme pral.n f ca potencial de bolc sin. compl.n m
1381 jardineria. paisatgisme ca probabilitat de caiguda terme pral.n f ca potencial de caiguda sin. compl.n m
1382 jardineria. paisatgisme ca pou d'infiltració terme pral.n m es pozo de infiltración  
1383 jardineria. paisatgisme ca pou de registre terme pral.n m es pozo de registro  
1384 jardineria. paisatgisme ca Pla de prevenció i control de legionel·la terme pral.n m ca PPCL siglan m es Plan de prevención y control de legionela  es PPCL  
1385 jardineria. paisatgisme ca prat terme pral.n m
1386 jardineria. paisatgisme ca precipitació terme pral.n f es precipitación  
1387 jardineria. paisatgisme ca presa de terra terme pral.n f
1388 jardineria. paisatgisme ca presa manomètrica terme pral.n f es toma manométrica  
1389 jardineria. paisatgisme ca prescripcions terme pral.n f pl
1390 jardineria. paisatgisme ca preservació terme pral.n f es preservación  
1391 jardineria. paisatgisme ca preservació de la vegetació terme pral.n f
1392 jardineria. paisatgisme ca pressió nominal terme pral.n f ca pressió de treball sin. compl.n f
1393 jardineria. paisatgisme ca pressió dinàmica terme pral.n f
1394 jardineria. paisatgisme ca pressió acústica terme pral.n f ca pressió sonora sin. compl.n f
1395 jardineria. paisatgisme ca pressòstat terme pral.n m
1396 jardineria. paisatgisme ca pressupost terme pral.n m
1397 jardineria. paisatgisme ca prevenció terme pral.n f es prevención  en prevention  
1398 jardineria. paisatgisme ca prevenció terme pral.n f es prevención  
1399 jardineria. paisatgisme ca primer usuari | primera usuària terme pral.n m, f
1400 jardineria. paisatgisme ca matèria primera terme pral.n f ca primera matèria sin. compl.n f
1401 jardineria. paisatgisme ca prevenció de riscos laborals terme pral.n f ca PRL siglan f
1402 jardineria. paisatgisme ca probabilitat de ruptura terme pral.n f ca probabilitat de fractura sin. compl.n f
1403 jardineria. paisatgisme ca origen del material de reproducció terme pral.n m ca procedència del material de reproducció sin. compl.n f
1404 jardineria. paisatgisme ca procés ecològic terme pral.n m es proceso ecológico  
1405 jardineria. paisatgisme ca procumbent terme pral.adj
1406 jardineria. paisatgisme ca producte a granel terme pral.n m
1407 jardineria. paisatgisme ca producte de síntesi terme pral.n m
1408 jardineria. paisatgisme ca producte fitosanitari terme pral.n m
1409 jardineria. paisatgisme ca producte higienitzat terme pral.n m
1410 jardineria. paisatgisme ca producte mineral terme pral.n m
1411 jardineria. paisatgisme ca producte orgànic terme pral.n m
1412 jardineria. paisatgisme ca producte vegetal terme pral.n m es producto vegetal  
1413 jardineria. paisatgisme ca productor de residus | productora de residus terme pral.n m, f
1414 jardineria. paisatgisme ca programa de manteniment terme pral.n m es programa de mantenimiento  
1415 jardineria. paisatgisme ca programa de reg terme pral.n m
1416 jardineria. paisatgisme ca programa de treball terme pral.n m
1417 jardineria. paisatgisme ca programador terme pral.n m
1418 jardineria. paisatgisme ca programador de descodificadors terme pral.n m
1419 jardineria. paisatgisme ca programador de reg en xarxa terme pral.n m
1420 jardineria. paisatgisme ca programador satèl·lit terme pral.n m
1421 jardineria. paisatgisme ca programari terme pral.n m
1422 jardineria. paisatgisme ca projecte terme pral.n m es proyecto  
1423 jardineria. paisatgisme ca projecte d'urbanització terme pral.n m
1424 jardineria. paisatgisme ca projecte d'obra terme pral.n m ca projecte de construcció sin. compl.n m
1425 jardineria. paisatgisme ca projecte de drenatge terme pral.n m es proyecto de drenaje  
1426 jardineria. paisatgisme ca projecte de jardineria i paisatgisme terme pral.n m
1427 jardineria. paisatgisme ca projectista terme pral.n m, f es proyectista  
1428 jardineria. paisatgisme ca promotor | promotora terme pral.n m, f es promotor | promotora  
1429 jardineria. paisatgisme ca propàgul terme pral.n m es propágulo  en propagule  
1430 jardineria. paisatgisme ca propietari | propietària terme pral.n m, f
1431 jardineria. paisatgisme ca propietat del sòl terme pral.n f es propiedad del suelo  
1432 jardineria. paisatgisme ca prostrat -ada terme pral.adj es postrado -da  
1433 jardineria. paisatgisme ca protecció terme pral.n f
1434 jardineria. paisatgisme ca protecció aïllant terme pral.n f
1435 jardineria. paisatgisme ca protecció col·lectiva terme pral.n f
1436 jardineria. paisatgisme ca protecció del paisatge terme pral.n f
1437 jardineria. paisatgisme ca protecció dels elements vegetals terme pral.n f
1438 jardineria. paisatgisme ca protecció legal terme pral.n f es protección legal  
1439 jardineria. paisatgisme ca protecció pesant terme pral.n f
1440 jardineria. paisatgisme ca protector d'arbre terme pral.n m
1441 jardineria. paisatgisme ca protector de planta terme pral.n m
1442 jardineria. paisatgisme ca protector de tronc terme pral.n m
1443 jardineria. paisatgisme ca protector hidrosoluble terme pral.n m
1444 jardineria. paisatgisme ca proveïdor | proveïdora terme pral.n m, f es proveedor | proveedora  
1445 jardineria. paisatgisme ca proximitat al mar terme pral.n f es proximidad al mar  
1446 jardineria. paisatgisme ca psicosociologia aplicada a la prevenció de riscos laborals terme pral.n m ca psicologia social aplicada a la prevenció de riscos laborals sin. compl.n f
1447 jardineria. paisatgisme ca punt crític terme pral.n m es punto crítico  
1448 jardineria. paisatgisme ca punt d'ancoratge terme pral.n m
1449 jardineria. paisatgisme ca punt de descàrrega terme pral.n m es punto de descarga  
1450 jardineria. paisatgisme ca punt de recollida terme pral.n m ca punt d'intercepció sin. compl.n m es punto de intercepción  es punto de recogida  
1451 jardineria. paisatgisme ca puresa de lot terme pral.n f es pureza de lote  
1452 jardineria. paisatgisme ca purga i drenatge terme pral.n f es purga y drenaje  
1453 jardineria. paisatgisme ca quadre de comandament terme pral.n m es armario de control  
1454 jardineria. paisatgisme ca qualitat terme pral.n f es calidad  
1455 jardineria. paisatgisme ca qualitat de l'efluent terme pral.n f es calidad del efluente  
1456 jardineria. paisatgisme ca qualitat justa i comercial terme pral.n f es calidad cabal y comercial  
1457 jardineria. paisatgisme ca quarantena terme pral.n f es cuarentena  
1458 jardineria. paisatgisme ca quimera terme pral.n f
1459 jardineria. paisatgisme ca quimera d'empelt terme pral.n f
1460 jardineria. paisatgisme ca quiròpters terme pral.n m pl es quirópteros  
1461 jardineria. paisatgisme ca radiació tèrmica terme pral.n f
1462 jardineria. paisatgisme ca radiació tèrmica terme pral.n f
1463 jardineria. paisatgisme ca radicant terme pral.adj
1464 jardineria. paisatgisme ca raïl terme pral.n m ca carril sin. compl.n m ca rail sin. compl.n m
1465 jardineria. paisatgisme ca branc terme pral.n m ca ramal sin. compl.n m
1466 jardineria. paisatgisme ca rampa de pedra terme pral.n f fr seuil de blocs  eu harrizko arrapala  es rampa de piedra  it rampa a blocchi  en blockstone weir  
1467 jardineria. paisatgisme ca rang de pressions de treball terme pral.n m
1468 jardineria. paisatgisme ca rang de regulació terme pral.n m
1469 jardineria. paisatgisme ca raqueta terme pral.n f
1470 jardineria. paisatgisme ca raquis terme pral.n m
1471 jardineria. paisatgisme ca rasa de plantació terme pral.n f
1472 jardineria. paisatgisme ca rasant terme pral.n f
1473 jardineria. paisatgisme ca rasclonament terme pral.n m
1474 jardineria. paisatgisme ca raspall viu terme pral.n m
1475 jardineria. paisatgisme ca reacció terme pral.n f
1476 jardineria. paisatgisme ca reactivitat del sòl terme pral.n f ca pH del sòl sin. compl.n m es reactividad del suelo  es pH del suelo  
1477 jardineria. paisatgisme ca rebaix terme pral.n m
1478 jardineria. paisatgisme ca reblert terme pral.n m
1479 jardineria. paisatgisme ca recepció terme pral.n f
1480 jardineria. paisatgisme ca reciclatge terme pral.n m es reciclaje  
1481 jardineria. paisatgisme ca recipient terme pral.n m ca envàs sin. compl.n m es envase  es recipiente  
1482 jardineria. paisatgisme ca recobriment terme pral.n m
1483 jardineria. paisatgisme ca recobriment terme pral.n m
1484 jardineria. paisatgisme ca recollida selectiva terme pral.n f
1485 jardineria. paisatgisme ca reconstrucció terme pral.n f es reconstrucción  
1486 jardineria. paisatgisme ca itinerari terme pral.n m ca recorregut sin. compl.n m es itinerario  es recorrido  
1487 jardineria. paisatgisme ca recreació terme pral.n f es recreación  
1488 jardineria. paisatgisme ca recuperació terme pral.n f es recuperación  
1489 jardineria. paisatgisme ca recurs renovable terme pral.n m es recurso renovable  
1490 jardineria. paisatgisme ca recursos fitogenètics terme pral.n m pl pt recursos fitogenéticos  es recursos fitogenéticos  
1491 jardineria. paisatgisme ca recursos hídrics no potables terme pral.n m pl
1492 jardineria. paisatgisme ca redacció de projectes terme pral.n f
1493 jardineria. paisatgisme ca reentestada terme pral.n f es reenmacetado  
1494 jardineria. paisatgisme ca refaldatge terme pral.n m ca aixecament de capçada sin. compl.n m ca refaldada sin. compl.n f es levantamiento de copa  es refaldado  
1495 jardineria. paisatgisme ca reflector -a terme pral.adj
1496 jardineria. paisatgisme ca reflorescent terme pral.n m
1497 jardineria. paisatgisme ca reforçament terme pral.n m
1498 jardineria. paisatgisme ca refugi terme pral.n m
1499 jardineria. paisatgisme ca reg aeri terme pral.n m es riego aéreo  
1500 jardineria. paisatgisme ca reg per degoteig terme pral.n m ca reg gota a gota sin. compl.n m
1501 jardineria. paisatgisme ca reg localitzat terme pral.n m
1502 jardineria. paisatgisme ca reg localitzat enterrat terme pral.n m
1503 jardineria. paisatgisme ca reg localitzat superficial terme pral.n m
1504 jardineria. paisatgisme ca reg per aspersió terme pral.n m
1505 jardineria. paisatgisme ca reg per difusió terme pral.n m
1506 jardineria. paisatgisme ca reg per exsudació terme pral.n m
1507 jardineria. paisatgisme ca reg per superfície terme pral.n m ca reg a manta sin. compl.n m ca reg per gravetat sin. compl.n m
1508 jardineria. paisatgisme ca reg per microaspersió terme pral.n m
1509 jardineria. paisatgisme ca reg subterrani terme pral.n m
1510 jardineria. paisatgisme ca reg terme pral.n m ca irrigació sin. compl.n f ca regatge sin. compl.n m
1511 jardineria. paisatgisme ca regeneració d'aigües terme pral.n f
1512 jardineria. paisatgisme ca regió de procedència terme pral.n f
1513 jardineria. paisatgisme ca registre terme pral.n m es registro  
1514 jardineria. paisatgisme ca registre d'actuacions terme pral.n m es registro de actuaciones  
1515 jardineria. paisatgisme ca regulador de pressió terme pral.n m
1516 jardineria. paisatgisme ca regulador del creixement terme pral.n m
1517 jardineria. paisatgisme ca rehabilitació terme pral.n f
1518 jardineria. paisatgisme ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  
1519 jardineria. paisatgisme ca reixat terme pral.n m
1520 jardineria. paisatgisme ca reixeta terme pral.n f
1521 jardineria. paisatgisme ca rejuntada terme pral.n f
1522 jardineria. paisatgisme ca relació C/N terme pral.n f ca relació carboni/nitrogen sin. compl.n f
1523 jardineria. paisatgisme ca relé receptor d'arqueta terme pral.n m
1524 jardineria. paisatgisme ca relleu terme pral.n m es relieve  
1525 jardineria. paisatgisme ca reforma d'espai verd terme pral.n f ca remodelació d'espai verd sin. compl.n f
1526 jardineria. paisatgisme ca rendiment d'una lluminària terme pral.n m es rendimiento de una luminaria  
1527 jardineria. paisatgisme ca renòs terme pral.n m
1528 jardineria. paisatgisme ca reparació terme pral.n f es reparación  
1529 jardineria. paisatgisme ca manteniment correctiu terme pral.n m ca reparació sin. compl.n f es mantenimiento correctivo  
1530 jardineria. paisatgisme ca repel·lent terme pral.n m
1531 jardineria. paisatgisme ca repicada terme pral.n f ca repicament terme pral.n m es repicado  
1532 jardineria. paisatgisme ca repicar terme pral.v tr
1533 jardineria. paisatgisme ca repicatge terme pral.n m
1534 jardineria. paisatgisme ca replantació terme pral.n f es replantación  
1535 jardineria. paisatgisme ca replanteig terme pral.n m ca replantejament sin. compl.n m
1536 jardineria. paisatgisme ca dormància de la llavor terme pral.n f ca repòs de la llavor sin. compl.n m
1537 jardineria. paisatgisme ca reposició de falles terme pral.n f ca reposició de baixes sin. compl.n f es reposición de marras  es reposición de bajas  
1538 jardineria. paisatgisme ca relleix terme pral.n m ca represa sin. compl.n f
1539 jardineria. paisatgisme ca representativitat terme pral.n f es representatividad  
1540 jardineria. paisatgisme ca reptant terme pral.adj
1541 jardineria. paisatgisme ca requisit terme pral.n m es requisito  
1542 jardineria. paisatgisme ca capacitat útil de l'aigua del sòl terme pral.n f ca reserva útil de l'aigua del sòl terme pral.n f
1543 jardineria. paisatgisme ca residu terme pral.n m
1544 jardineria. paisatgisme ca residu comercial terme pral.n m
1545 jardineria. paisatgisme ca residu orgànic terme pral.n m
1546 jardineria. paisatgisme ca residus sòlids terme pral.n m pl
1547 jardineria. paisatgisme ca resiliència terme pral.n f
1548 jardineria. paisatgisme ca resiliència terme pral.n f es resiliencia  
1549 jardineria. paisatgisme ca resplendor lluminosa nocturna terme pral.n f es resplandor luminoso nocturno  
1550 jardineria. paisatgisme ca responsable tècnic | responsable tècnica terme pral.n m, f es responsable técnico | responsable técnica  
1551 jardineria. paisatgisme ca ressembra terme pral.n f
1552 jardineria. paisatgisme ca restauració terme pral.n f es restauración  
1553 jardineria. paisatgisme ca restauració d'espai verd terme pral.n f
1554 jardineria. paisatgisme ca restauració paisatgística terme pral.n f ca restauració del paisatge sin. compl.n f
1555 jardineria. paisatgisme ca restauració ecològica terme pral.n f
1556 jardineria. paisatgisme ca restes de sega terme pral.n f pl
1557 jardineria. paisatgisme ca retall terme pral.n m
1558 jardineria. paisatgisme ca reutilització terme pral.n f es reutilización  
1559 jardineria. paisatgisme ca reutilització d'aigües terme pral.n f
1560 jardineria. paisatgisme ca revegetació terme pral.n f
1561 jardineria. paisatgisme ca reversible terme pral.adj
1562 jardineria. paisatgisme ca revolt terme pral.n m
1563 jardineria. paisatgisme ca radiofreqüència terme pral.n f ca RF siglan f
1564 jardineria. paisatgisme ca riba terme pral.n f es orilla  
1565 jardineria. paisatgisme ca ribera terme pral.n f es ribera  
1566 jardineria. paisatgisme ca rigola terme pral.n f
1567 jardineria. paisatgisme ca riquesa terme pral.n f
1568 jardineria. paisatgisme ca riquesa del sòl terme pral.n f es riqueza del suelo  
1569 jardineria. paisatgisme ca risc terme pral.n m
1570 jardineria. paisatgisme ca risc d'accident terme pral.n m ca risc de dany terme pral.n m
1571 jardineria. paisatgisme ca risc de fallada terme pral.n m sbl R  es riesgo de fallo  
1572 jardineria. paisatgisme ca risc laboral terme pral.n m
1573 jardineria. paisatgisme ca risc residual terme pral.n m
1574 jardineria. paisatgisme ca rizoma terme pral.n m
1575 jardineria. paisatgisme ca residu municipal terme pral.n m ca residu sòlid urbà sin. compl.n m ca RM siglan m
1576 jardineria. paisatgisme ca roser terme pral.n m
1577 jardineria. paisatgisme ca roser comercialitzat a arrel nua o neta terme pral.n m ca roser comercialitzat a arrel neta sin. compl.n m
1578 jardineria. paisatgisme ca roser comercialitzat en contenidor terme pral.n m
1579 jardineria. paisatgisme ca roser conreat en contenidor terme pral.n m
1580 jardineria. paisatgisme ca roser empeltat terme pral.n m
1581 jardineria. paisatgisme ca roseta terme pral.n f es roseta  
1582 jardineria. paisatgisme ca rotllada viva ripària terme pral.n f eu ibar-bilkari biziak  es rollada viva riparial  it rollada viva riparial  
1583 jardineria. paisatgisme ca rotonda terme pral.n f ca intersecció giratòria sin. compl.n f
1584 jardineria. paisatgisme ca rotonda a desnivell terme pral.n f
1585 jardineria. paisatgisme ca rotonda compacta terme pral.n f
1586 jardineria. paisatgisme ca rotonda partida terme pral.n m
1587 jardineria. paisatgisme ca roll terme pral.n m ca rull sin. compl.n m
1588 jardineria. paisatgisme ca ruptura terme pral.n f ca fractura sin. compl.n f
1589 jardineria. paisatgisme ca ruptura de branca terme pral.n f ca trencament de branca terme pral.n m
1590 jardineria. paisatgisme ca residu vegetal terme pral.n m ca RV siglan m
1591 jardineria. paisatgisme ca safata alveolada terme pral.n f es badeja alveolar  
1592 jardineria. paisatgisme ca salmonel·la terme pral.n f
1593 jardineria. paisatgisme ca salut en el treball terme pral.n f ca salut laboral sin. compl.n f
1594 jardineria. paisatgisme ca salvacàmbium terme pral.n m
1595 jardineria. paisatgisme ca saó terme pral.n f
1596 jardineria. paisatgisme ca sarmentosa terme pral.n f
1597 jardineria. paisatgisme ca satisfacció del client final terme pral.n f es satisfacción del cliente final  
1598 jardineria. paisatgisme ca saturació del terreny terme pral.n f es saturación del terreno  
1599 jardineria. paisatgisme ca rupícola terme pral.adj ca saxícola terme pral.adj es rupícola  es saxícola  
1600 jardineria. paisatgisme ca sector terme pral.n m
1601 jardineria. paisatgisme ca sector de reg terme pral.n m
1602 jardineria. paisatgisme ca sectorització terme pral.n f
1603 jardineria. paisatgisme ca sedimentador terme pral.n m es sedimentador  
1604 jardineria. paisatgisme ca segar terme pral.v tr
1605 jardineria. paisatgisme ca segar arran del sòl terme pral.v tr
1606 jardineria. paisatgisme ca seguretat en el treball terme pral.n f ca seguretat laboral sin. compl.n f
1607 jardineria. paisatgisme ca seient adaptat terme pral.n m
1608 jardineria. paisatgisme ca seient reservat terme pral.n m
1609 jardineria. paisatgisme ca selecció d'arbrat terme pral.n f es selección de arbolado  
1610 jardineria. paisatgisme ca sembra terme pral.n f
1611 jardineria. paisatgisme ca semicaducifoli -òlia terme pral.adj ca semiperennifoli -òlia terme pral.adj es semicaducifolio -lia  es semiperennifolio -lia  
1612 jardineria. paisatgisme ca sender pedalable terme pral.n m
1613 jardineria. paisatgisme ca sensor terme pral.n m
1614 jardineria. paisatgisme ca sensor d'humitat terme pral.n m
1615 jardineria. paisatgisme ca sensor de pluja terme pral.n m
1616 jardineria. paisatgisme ca sentit terme pral.n m
1617 jardineria. paisatgisme ca marca viària terme pral.n f ca senyal horitzontal sin. compl.n m
1618 jardineria. paisatgisme ca senyalització viària terme pral.n f
1619 jardineria. paisatgisme ca separació en origen terme pral.n f
1620 jardineria. paisatgisme ca separador terme pral.n m
1621 jardineria. paisatgisme ca separador d'arrels terme pral.n m
1622 jardineria. paisatgisme ca separador de trànsit terme pral.n m
1623 jardineria. paisatgisme ca separata terme pral.n f
1624 jardineria. paisatgisme ca servei ecosistèmic terme pral.n m es servicio ecosistémico  en ecosystem service  
1625 jardineria. paisatgisme ca servitud terme pral.n f
1626 jardineria. paisatgisme ca servitud de carreteres terme pral.n f
1627 jardineria. paisatgisme ca servitud de protecció terme pral.n f
1628 jardineria. paisatgisme ca servitud de visibilitat terme pral.n f
1629 jardineria. paisatgisme ca servitud pública terme pral.n f
1630 jardineria. paisatgisme ca significació cultural terme pral.n f ca importància cultural sin. compl.n f es significación cultural  es importancia cultural  en cultural significance  
1631 jardineria. paisatgisme ca singularitat terme pral.n f es singularidad  
1632 jardineria. paisatgisme ca sinuós -osa terme pral.adj es sinuoso -sa  
1633 jardineria. paisatgisme ca sistema anticaigudes terme pral.n m
1634 jardineria. paisatgisme ca sistema binomial terme pral.n m ca sistema binari sin. compl.n m
1635 jardineria. paisatgisme ca sistema d'accés mitjançant corda terme pral.n m
1636 jardineria. paisatgisme ca sistema d'aeració terme pral.n m
1637 jardineria. paisatgisme ca sistema d'aigües grises terme pral.n m
1638 jardineria. paisatgisme ca sistema d'autorepicada terme pral.n m ca sistema d'autorepicament sin. compl.n m
1639 jardineria. paisatgisme ca sistema d'estalvi d'aigua terme pral.n m
1640 jardineria. paisatgisme ca sistema de biofiltració terme pral.n m
1641 jardineria. paisatgisme ca sistema de captació d'aigües pluvials terme pral.n m
1642 jardineria. paisatgisme ca sistema de confinament cel·lular terme pral.n m
1643 jardineria. paisatgisme ca sistema antiespiralitzant terme pral.n m ca sistema de direccionament de les arrels sin. compl.n m
1644 jardineria. paisatgisme ca sistema de drenatge terme pral.n m es sistema de drenaje  
1645 jardineria. paisatgisme ca sistema de filtratge terme pral.n m
1646 jardineria. paisatgisme ca sistema de fixació terme pral.n m
1647 jardineria. paisatgisme ca sistema de gestió terme pral.n m es sistema de gestión  
1648 jardineria. paisatgisme ca sistema de gestió de la qualitat terme pral.n m es sistema de gestió de la qualitat  
1649 jardineria. paisatgisme ca sistema de reutilització d'aigües terme pral.n m
1650 jardineria. paisatgisme ca sistema de sosteniment terme pral.n m
1651 jardineria. paisatgisme ca sistema de suport extern terme pral.n m
1652 jardineria. paisatgisme ca sistema de telecontrol terme pral.n m
1653 jardineria. paisatgisme ca sistema extern terme pral.n m es sistema externo  
1654 jardineria. paisatgisme ca sistema físic terme pral.n m ca sistema fisicoquímic terme pral.n m es sistema físico  es sistema fisicoquímico  
1655 jardineria. paisatgisme ca sistema hidràulic terme pral.n m
1656 jardineria. paisatgisme ca sistema intern terme pral.n m es sistema interno  
1657 jardineria. paisatgisme ca sistema localitzat terme pral.n m es sistema localizado  
1658 jardineria. paisatgisme ca sistema radical terme pral.n m es sistema radical  
1659 jardineria. paisatgisme ca sistema radical axonomorf terme pral.n m
1660 jardineria. paisatgisme ca sistema urbà de drenatge sostenible terme pral.n m ca SUDS siglan m es sistema urbano de drenaje sostenible  es SUDS  
1661 jardineria. paisatgisme ca situació d'emergència terme pral.n f
1662 jardineria. paisatgisme ca situació topogràfica exposada terme pral.n f
1663 jardineria. paisatgisme ca sobreeixidor terme pral.n m es rebosadero de seguridad  
1664 jardineria. paisatgisme ca sobresembra terme pral.n f
1665 jardineria. paisatgisme ca sòl terme pral.n m
1666 jardineria. paisatgisme ca sòl de suport terme pral.n m es suelo portante  
1667 jardineria. paisatgisme ca sòl estructural terme pral.n m
1668 jardineria. paisatgisme ca sòl in situ terme pral.n m
1669 jardineria. paisatgisme ca soldadura a topar terme pral.n f ca soldadura per tesa sin. compl.n f
1670 jardineria. paisatgisme ca soroll terme pral.n m
1671 jardineria. paisatgisme ca sorra terme pral.n f
1672 jardineria. paisatgisme ca sorrera terme pral.n f
1673 jardineria. paisatgisme ca sostenibilitat terme pral.n f es sostenibilidad  
1674 jardineria. paisatgisme ca sosteniment artificial terme pral.n m
1675 jardineria. paisatgisme ca sport terme pral.n m
1676 jardineria. paisatgisme ca subarbust terme pral.n m es subarbusto  
1677 jardineria. paisatgisme ca subcontractista terme pral.n m, f
1678 jardineria. paisatgisme ca suberificació terme pral.n f ca suberització terme pral.n f es suberificación  es suberización  
1679 jardineria. paisatgisme ca subespècie terme pral.n f es subespecie  
1680 jardineria. paisatgisme ca subsolatge terme pral.n m
1681 jardineria. paisatgisme ca substrat terme pral.n m ca substrat de cultiu sin. compl.n m es sustrato  
1682 jardineria. paisatgisme ca successió de feixines i branques terme pral.n f
1683 jardineria. paisatgisme ca sufruticós -osa terme pral.adj ca sufrutescent sin. compl.adj
1684 jardineria. paisatgisme ca superfície pavimentada terme pral.n f
1685 jardineria. paisatgisme ca suport terme pral.n m
1686 jardineria. paisatgisme ca suport de base terme pral.n m
1687 jardineria. paisatgisme ca suport isquiàtic terme pral.n m
1688 jardineria. paisatgisme ca tallagespa helicoidal terme pral.n m
1689 jardineria. paisatgisme ca tallagespa rotatiu terme pral.n m
1690 jardineria. paisatgisme ca paravent terme pral.n m ca tallavent sin. compl.n m
1691 jardineria. paisatgisme ca talús terme pral.n m
1692 jardineria. paisatgisme ca tamís terme pral.n m
1693 jardineria. paisatgisme ca tamisatge terme pral.n m
1694 jardineria. paisatgisme ca tanca terme pral.n f
1695 jardineria. paisatgisme ca tanca espinosa terme pral.n f ca tanca de defensa sin. compl.n f
1696 jardineria. paisatgisme ca tanca de protecció terme pral.n f
1697 jardineria. paisatgisme ca tanca retallada terme pral.n f ca tanca formal sin. compl.n f
1698 jardineria. paisatgisme ca tanca lliure terme pral.n f ca tanca informal sin. compl.n f
1699 jardineria. paisatgisme ca tanca viva terme pral.n f ca tanca vegetal sin. compl.n f
1700 jardineria. paisatgisme ca tancament fix terme pral.n m
1701 jardineria. paisatgisme ca taxa d'emissió nominal terme pral.n f
1702 jardineria. paisatgisme ca taxa d'infiltració terme pral.n f es tasa de infiltración  
1703 jardineria. paisatgisme ca tàxon terme pral.n m es taxón  
1704 jardineria. paisatgisme ca tècnic competent en jardineria | tècnica competent en jardineria terme pral.n m, f
1705 jardineria. paisatgisme ca tècnic competent en prevenció de riscos laborals | tècnica competent en prevenció de riscos laborals terme pral.n m, f
1706 jardineria. paisatgisme ca tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura terme pral.n m, f
1707 jardineria. paisatgisme ca tècnica complementària terme pral.n f es técnica complementaria  
1708 jardineria. paisatgisme ca tècnica d'estabilització terme pral.n f es técnica de estabilización  
1709 jardineria. paisatgisme ca tècnica de bioenginyeria terme pral.n f
1710 jardineria. paisatgisme ca tècnica de bioenginyeria del paisatge terme pral.n f es técnica de bioingeniería del paisaje  
1711 jardineria. paisatgisme ca tècnica de protecció superficial terme pral.n f es técnica de protección superficial  
1712 jardineria. paisatgisme ca tècnica de recobriment terme pral.n f es técnica de recubrimiento  
1713 jardineria. paisatgisme ca tècnica mixta terme pral.n f ca tècnica combinada sin. compl.n f es técnica combinada  es técnica mixta  
1714 jardineria. paisatgisme ca tècnica mixta d'estabilització terme pral.n f es técnica mixta de estabilización  
1715 jardineria. paisatgisme ca tècnica mixta de revestiment terme pral.n f es técnica mixta de revestimiento  
1716 jardineria. paisatgisme ca malla antigerminant terme pral.n f ca tela antigerminant sin. compl.n f
1717 jardineria. paisatgisme ca telegestió terme pral.n f
1718 jardineria. paisatgisme ca temperat -ada terme pral.adj
1719 jardineria. paisatgisme ca temperatura de color terme pral.n f es temperatura de color  
1720 jardineria. paisatgisme ca temps d'escorriment terme pral.n m es tiempo de escorrentía  
1721 jardineria. paisatgisme ca temps de concentració terme pral.n m es tiempo de concentración  
1722 jardineria. paisatgisme ca temps màxim de buidatge terme pral.n m sbl tm  es tiempo máximo de vaciado  
1723 jardineria. paisatgisme ca tercejat terme pral.n m
1724 jardineria. paisatgisme ca tercer usuari | tercera usuària terme pral.n m, f
1725 jardineria. paisatgisme ca termini de seguretat terme pral.n m
1726 jardineria. paisatgisme ca termòfil -a terme pral.adj es termófilo -la  
1727 jardineria. paisatgisme ca terra terme pral.n f
1728 jardineria. paisatgisme ca terra àcida terme pral.n f
1729 jardineria. paisatgisme ca terra de cactus terme pral.n f
1730 jardineria. paisatgisme ca terra fina terme pral.n f
1731 jardineria. paisatgisme ca terra natural terme pral.n f
1732 jardineria. paisatgisme ca terra orgànica de jardí terme pral.n f
1733 jardineria. paisatgisme ca terra per a àrees de gespa terme pral.n f
1734 jardineria. paisatgisme ca terra simple de jardí terme pral.n f
1735 jardineria. paisatgisme ca terra vegetal d'obra terme pral.n f es tierra vegetal de obra  
1736 jardineria. paisatgisme ca terra vegetal de jardí terme pral.n f
1737 jardineria. paisatgisme ca terra de jardineria terme pral.n f ca terra de jardí sin. compl.n f ca terra vegetal de jardí sin. compl.n f
1738 jardineria. paisatgisme ca terra volcànica terme pral.n f
1739 jardineria. paisatgisme ca desmunt terme pral.n m ca rebaix sin. compl.n m ca terrabuit sin. compl.n m
1740 jardineria. paisatgisme ca terraplè terme pral.n m
1741 jardineria. paisatgisme ca test terme pral.n m ca torreta sin. compl.n f es maceta  
1742 jardineria. paisatgisme ca test d'autoescalfament terme pral.n m
1743 jardineria. paisatgisme ca textura del sòl terme pral.n f es textura del suelo  
1744 jardineria. paisatgisme ca textura foliar terme pral.n f es textura foliar  
1745 jardineria. paisatgisme ca tija terme pral.n f
1746 jardineria. paisatgisme ca tija principal terme pral.n f
1747 jardineria. paisatgisme ca tipologia de projectes terme pral.n f
1748 jardineria. paisatgisme ca tira-saba terme pral.n m
1749 jardineria. paisatgisme ca titular de l'autorització d'abocament terme pral.n m, f
1750 jardineria. paisatgisme ca titular de la instal·lació terme pral.n m, f es titular de la instalación  
1751 jardineria. paisatgisme ca tofa terme pral.n f ca mota sin. compl.n f es macolla  
1752 jardineria. paisatgisme ca tolerància terme pral.n f
1753 jardineria. paisatgisme ca topiària terme pral.n f
1754 jardineria. paisatgisme ca topografia terme pral.n f es topografía  
1755 jardineria. paisatgisme ca torba terme pral.n f
1756 jardineria. paisatgisme ca traçabilitat terme pral.n f
1757 jardineria. paisatgisme ca traçat terme pral.n m es trazado  
1758 jardineria. paisatgisme ca traçat terme pral.n m
1759 jardineria. paisatgisme ca tractament de cel·la plena terme pral.n m
1760 jardineria. paisatgisme ca tractament de depuració d'aigües terme pral.n m
1761 jardineria. paisatgisme ca tractament de depuració secundari terme pral.n m
1762 jardineria. paisatgisme ca tractament de depuració terciari terme pral.n m
1763 jardineria. paisatgisme ca tractament de regeneració d'aigües terme pral.n m
1764 jardineria. paisatgisme ca tractament fitosanitari terme pral.n m es tratamiento fitosanitario  
1765 jardineria. paisatgisme ca trajectòria terme pral.n f
1766 jardineria. paisatgisme ca tram acústicament sensible terme pral.n m
1767 jardineria. paisatgisme ca trampa de feromones terme pral.n f es trampa de feromonas  
1768 jardineria. paisatgisme ca trànsit terme pral.n m
1769 jardineria. paisatgisme ca trànsit rodat terme pral.n m
1770 jardineria. paisatgisme ca transport terme pral.n m es transporte  
1771 jardineria. paisatgisme ca transport intern terme pral.n m
1772 jardineria. paisatgisme ca trasplantació terme pral.n f ca trasplantament terme pral.n m es trasplantación  es trasplante  
1773 jardineria. paisatgisme ca trasplantar terme pral.v tr
1774 jardineria. paisatgisme ca travada de capçada terme pral.n f
1775 jardineria. paisatgisme ca travessera terme pral.n f
1776 jardineria. paisatgisme ca treball amb riscos especials terme pral.n m
1777 jardineria. paisatgisme ca treball en altura terme pral.n m
1778 jardineria. paisatgisme ca treball estàtic terme pral.n m
1779 jardineria. paisatgisme ca treballador autònom | treballadora autònoma terme pral.n m, f
1780 jardineria. paisatgisme ca trenat viu de branques terme pral.n m
1781 jardineria. paisatgisme ca diagrama de textura terme pral.n m ca triangle de textura sin. compl.n m
1782 jardineria. paisatgisme ca triangle de textures terme pral.n m
1783 jardineria. paisatgisme ca trípode terme pral.n m
1784 jardineria. paisatgisme ca tronc terme pral.n m
1785 jardineria. paisatgisme ca tub d'aeració terme pral.n m
1786 jardineria. paisatgisme ca tub de drenatge terme pral.n m
1787 jardineria. paisatgisme ca tubercle terme pral.n m
1788 jardineria. paisatgisme ca tuberós -a terme pral.adj es tuberoso -sa  
1789 jardineria. paisatgisme ca túnel terme pral.n m
1790 jardineria. paisatgisme ca unitats formadores de colònies terme pral.n f pl ca UFC siglan f pl es unidades formadoras de colonias  es UFC  
1791 jardineria. paisatgisme ca umbraculiforme terme pral.adj es umbraculiforme  es aparasolado -da  
1792 jardineria. paisatgisme ca ungla terme pral.n f
1793 jardineria. paisatgisme ca unió dèbil terme pral.n f
1794 jardineria. paisatgisme ca unitat central de control terme pral.n f
1795 jardineria. paisatgisme ca unitat de reg terme pral.n f
1796 jardineria. paisatgisme ca urbanització terme pral.n m
1797 jardineria. paisatgisme ca urbanització terme pral.n f
1798 jardineria. paisatgisme ca usuari | usuària terme pral.n m, f
1799 jardineria. paisatgisme ca usuari d'aigües regenerades | usuària d'aigües regenerades terme pral.n m, f
1800 jardineria. paisatgisme ca usuari d'EPI | usuària d'EPI terme pral.n m, f
1801 jardineria. paisatgisme ca temps universal coordinat terme pral.n m ca UTC siglan m es tiempo universal coordinado  es UTC  
1802 jardineria. paisatgisme ca valona terme pral.n f
1803 jardineria. paisatgisme ca valoració del risc terme pral.n f ca estimació del risc sin. compl.n f
1804 jardineria. paisatgisme ca valorització terme pral.n f es valorización  
1805 jardineria. paisatgisme ca vàlvula terme pral.n f
1806 jardineria. paisatgisme ca vàlvula antiretorn terme pral.n f
1807 jardineria. paisatgisme ca vàlvula antisifó terme pral.n f
1808 jardineria. paisatgisme ca vàlvula automàtica de control remot terme pral.n f
1809 jardineria. paisatgisme ca vàlvula autònoma programable terme pral.n f
1810 jardineria. paisatgisme ca vàlvula d'acoblament ràpid terme pral.n f
1811 jardineria. paisatgisme ca vàlvula de descàrrega terme pral.n f
1812 jardineria. paisatgisme ca vàlvula de desguàs terme pral.n f
1813 jardineria. paisatgisme ca vàlvula de rentatge terme pral.n f
1814 jardineria. paisatgisme ca vàlvula de ventosa terme pral.n f
1815 jardineria. paisatgisme ca vàlvula manual terme pral.n f
1816 jardineria. paisatgisme ca vàlvula mestra terme pral.n f
1817 jardineria. paisatgisme ca vàlvula de sector terme pral.n f ca vàlvula sectorial terme pral.n f
1818 jardineria. paisatgisme ca vara viva terme pral.n f es vara viva  
1819 jardineria. paisatgisme ca variant terme pral.n f
1820 jardineria. paisatgisme ca variegació terme pral.n f es variegación  
1821 jardineria. paisatgisme ca varietat terme pral.n f es variedad  
1822 jardineria. paisatgisme ca cultivar terme pral.n f ca varietat cultivada sin. compl.n f es cultivar  es variedad cultivada  
1823 jardineria. paisatgisme ca vegetació de ribera terme pral.n f ca vegetació ripària sin. compl.n f
1824 jardineria. paisatgisme ca vegetal terme pral.n m
1825 jardineria. paisatgisme ca velocitat d'infiltració terme pral.n f
1826 jardineria. paisatgisme ca velocitat de flux terme pral.n f
1827 jardineria. paisatgisme ca velocitat del vent terme pral.n f
1828 jardineria. paisatgisme ca velocitat de projecte terme pral.n f ca velocitat específica sin. compl.n f
1829 jardineria. paisatgisme ca ventosa de doble efecte terme pral.n f
1830 jardineria. paisatgisme ca verd urbà terme pral.n m es verde urbano  
1831 jardineria. paisatgisme ca verificació terme pral.n f es verificación  
1832 jardineria. paisatgisme ca vermicompostador terme pral.n m
1833 jardineria. paisatgisme ca vermicompostatge terme pral.n m
1834 jardineria. paisatgisme ca vermicultura terme pral.n f
1835 jardineria. paisatgisme ca vernalització terme pral.n f es vernalización  
1836 jardineria. paisatgisme ca vessament terme pral.n m es derrame  
1837 jardineria. paisatgisme ca vessament nociu terme pral.n m
1838 jardineria. paisatgisme ca via terme pral.n f
1839 jardineria. paisatgisme ca via ciclista terme pral.n f
1840 jardineria. paisatgisme ca via fèrria terme pral.n f
1841 jardineria. paisatgisme ca via interurbana terme pral.n f
1842 jardineria. paisatgisme ca via preferent terme pral.n f
1843 jardineria. paisatgisme ca via pública terme pral.n f
1844 jardineria. paisatgisme ca via ràpida terme pral.n f
1845 jardineria. paisatgisme ca via segregada terme pral.n f
1846 jardineria. paisatgisme ca via urbana terme pral.n f
1847 jardineria. paisatgisme ca viabilitat terme pral.n f
1848 jardineria. paisatgisme ca vida útil terme pral.n f es vida útil  
1849 jardineria. paisatgisme ca vida útil terme pral.n f es vida útil  
1850 jardineria. paisatgisme ca vida útil terme pral.n m
1851 jardineria. paisatgisme ca vigilància de la salut terme pral.n f
1852 jardineria. paisatgisme ca visibilitat terme pral.n f
1853 jardineria. paisatgisme ca visibilitat de detenció terme pral.n f
1854 jardineria. paisatgisme ca vitalitat terme pral.n f
1855 jardineria. paisatgisme ca viver terme pral.n m es vivero  en nursery  
1856 jardineria. paisatgisme ca viver d'obra terme pral.n m es vivero de obra  
1857 jardineria. paisatgisme ca viver de dipòsit terme pral.n m
1858 jardineria. paisatgisme ca viver de procedència terme pral.n m
1859 jardineria. paisatgisme ca valor límit terme pral.n m ca VL siglan m
1860 jardineria. paisatgisme ca valor límit ambiental terme pral.n m ca VLA sin. compl.n m
1861 jardineria. paisatgisme ca valor màxim admissible terme pral.n m ca VMA siglan m
1862 jardineria. paisatgisme ca dosser arbori urbà terme pral.n m ca cobricel arbori urbà sin. compl.n m ca volada arbòria urbana sin. compl.n f es dosel arbóreo urbano  en urban tree canopy  
1863 jardineria. paisatgisme ca voluble terme pral.adj
1864 jardineria. paisatgisme ca volum de terra útil terme pral.n m
1865 jardineria. paisatgisme ca volum escorregut terme pral.n m es volumen escurrido  
1866 jardineria. paisatgisme ca vorada terme pral.n f
1867 jardineria. paisatgisme ca vorada herbàcia terme pral.n f
1868 jardineria. paisatgisme ca voral terme pral.n m
1869 jardineria. paisatgisme ca vorera terme pral.n f ca voravia sin. compl.n f
1870 jardineria. paisatgisme ca vorada terme pral.n f ca vorera sin. compl.n f
1871 jardineria. paisatgisme ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  
1872 jardineria. paisatgisme ca xancre terme pral.n m
1873 jardineria. paisatgisme ca xarxa arterial terme pral.n f
1874 jardineria. paisatgisme ca xarxa bàsica terme pral.n f
1875 jardineria. paisatgisme ca xarxa de distribució terme pral.n f
1876 jardineria. paisatgisme ca xarxa de drenatge terme pral.n f es red de drenaje  
1877 jardineria. paisatgisme ca xarxa de sanejament terme pral.n f es instalación pública de saneamiento  es IPS  
1878 jardineria. paisatgisme ca xarxa general terme pral.n f es zona edáfica  
1879 jardineria. paisatgisme ca xarxa viària terme pral.n f
1880 jardineria. paisatgisme ca xeròfil -a terme pral.adj es xerófilo -la  
1881 jardineria. paisatgisme ca xeromòrfic -a terme pral.adj es xeromórfico -ca  
1882 jardineria. paisatgisme ca zona arqueològica terme pral.n f es zona arqueológica  
1883 jardineria. paisatgisme ca zona de rusticitat terme pral.n f ca zona climàtica de resistència sin. compl.n f es zona de rusticidad  es zona climática de resistencia  en plant hardiness zone  
1884 jardineria. paisatgisme ca zona d'afectació terme pral.n f
1885 jardineria. paisatgisme ca zona d'aplegada de terres vegetals terme pral.n f
1886 jardineria. paisatgisme ca zona d'higiene canina terme pral.n f
1887 jardineria. paisatgisme ca zona d'interès etnològic terme pral.n f es zona de interés etnológico  
1888 jardineria. paisatgisme ca zona de degoteig terme pral.n f
1889 jardineria. paisatgisme ca zona de diana terme pral.n f
1890 jardineria. paisatgisme ca zona de domini públic terme pral.n f
1891 jardineria. paisatgisme ca zona de plantació terme pral.n f
1892 jardineria. paisatgisme ca zona de protecció terme pral.n f
1893 jardineria. paisatgisme ca zona de protecció contra incendis terme pral.n f
1894 jardineria. paisatgisme ca zona de seguretat contra incendis terme pral.n f
1895 jardineria. paisatgisme ca zona de seguretat radical terme pral.n f
1896 jardineria. paisatgisme ca zona de sensibilitat acústica terme pral.n f
1897 jardineria. paisatgisme ca zona de servitud terme pral.n f
1898 jardineria. paisatgisme ca zona demarcada de quarantena fitosanitària terme pral.n f
1899 jardineria. paisatgisme ca zona edàfica terme pral.n f es red general  
1900 jardineria. paisatgisme ca zona hidràulica terme pral.n f
1901 jardineria. paisatgisme ca zona paleontològica terme pral.n f es zona paleontológica  
1902 jardineria. paisatgisme ca zona radical terme pral.n f
1903 jardineria. paisatgisme ca zona radical llenyosa terme pral.n f
1904 jardineria. paisatgisme ca zonificació terme pral.n f es zonificación