Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 fibres i filaments ca abacà terme pral.n m ca cànem de Manila sin. compl.n m fr abaca  fr chanvre de Manille  es abacá  es cáñamo de Manila  en abaca  en Manila hemp  
2 productes farmacèutics ca abacavir terme pral.n m fr abacavir  es abacavir  en abacavir  
3 operacions i processos de la pell ca abadanament terme pral.n m es abadanamiento  
4 productes farmacèutics ca abamectina terme pral.n f fr abamectine  es abamectina  en abamectin  
5 productes farmacèutics ca abarelix terme pral.n m fr abarélix  es abarelix  en abarelix  
6 mobles ca abatible terme pral.adj fr rabattable  es abatible  en fold-up  en folding  
7 productes farmacèutics ca abciximab terme pral.n m fr abciximab  es abciximab  en abciximab  
8 productes farmacèutics ca abecarnil terme pral.n m fr abécarnil  es abecarnilo  en abecarnil  
9 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca aberració terme pral.n f fr aberration  es aberración  en aberration  
10 productes farmacèutics ca abetimús terme pral.n m fr abétimus  es abetimús  en abetimus  
11 indústria dels materials de la construcció ca beurada terme pral.n f ca abeurada sin. compl.n f ca lletada sin. compl.n f fr barbotine  fr lait de chaux  es lechada  en milk of lime  en slurry  
12 maquinària agrícola ca abeurador terme pral.n m fr abreuvoir  es abrevadero  es bebedero  it abbeveratoio  de Tränke  de Viehtränke  en drinker  en drinking trough  
13 maquinària agrícola ca abeurador automàtic terme pral.n m fr abreuvoir automatique  es bebedero automático  it abbeveratoio automatico  de Selbsttränke  en automatic drinker  
14 maquinària agrícola ca abeurador mecànic terme pral.n m fr abreuvoir mécanique  es bebedero mecánico  it abbeveratoio meccanico  de mechanische Tränke  en mechanic drinker  
15 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca ablanidora terme pral.n f fr attendrisseur  es ablandadora  en tenderiser [GB]  en tenderizer [US]  
16 biomassa ca abocador terme pral.n m fr décharge  es vertedero  en dump  en dump site  en landfill  
17 medi ambient ca abocament terme pral.n m fr décharge  es vertido  en dump  
18 medi ambient ca abocament zero terme pral.n m fr interdiction totale de rejet  es vertido cero  en zero-discharge  
19 energia elèctrica ca abonament terme pral.n m fr abonnement  es abono  de Stromlieferungsvertrag  de Stromversorgungsvertrag  en supply agreement  
20 energia elèctrica ca abonat | abonada terme pral.n m, f fr abonné  es abonado  en customer  
21 indústria tèxtil i de la confecció ca aborrallonament terme pral.n m fr boulochage  fr pilling  es pildeo  es pilling  en pilling  
22 components d'automoció ca abraçadora terme pral.n f ca armella sin. compl.n f fr collier  es abrazadera  en clamp  en collar  
23 processos de fabricació ca abrasió terme pral.n f fr abrasion  es abrasión  en abrasion  
24 productes i materials ca abrasiu terme pral.n m fr abrasif  es abrasivo  en abrasive  
25 productes i materials ca abrasiu natural terme pral.n m fr abrasif naturel  es abrasivo natural  en natural abrasive  
26 productes i materials ca abrasiu químic terme pral.n m fr abrasif chimique  es abrasivo químico  en chemical abrasive  
27 productes i materials ca abrasiu sintètic terme pral.n m fr abrasif artificiel  fr abrasif de synthèse  es abrasivo sintético  en artificial abrasive  
28 maquinària de la pell ca abrillantadora terme pral.n f ca màquina d'abrillantar sin. compl.n f fr lisse  fr machine à lisser  es abrillantadora  es máquina de abrillantar  en glazing machine  
29 operacions i processos de la pell ca abrillantament terme pral.n m ca brunyiment sin. compl.n m fr lissage  es abrillantado  en glazing  
30 productes químics ca acrilonitril/butadiè/estirè terme pral.n m ca ABS siglan m fr acrylonitrile/butadiène/styrène  fr ABS  es acrilonitrilo/butadieno/estireno  es ABS  en acrylonitrile/butadiene/styrene  en ABS  
31 components d'automoció ca sistema antibloqueig terme pral.n m ca ABS siglan m fr système antiblocage de roues  fr système de freinage antiblocage  fr ABS  es sistema antiblocante  es sistema antibloqueo de ruedas  es ABS  en antilock brake system  en antilock braking system  en ABS  
32 productes bevibles ca absenta terme pral.n f fr absinthe  es absenta  es ajenjo  en absinth  en absinthe  
33 indústria tèxtil i de la confecció ca absorbència terme pral.n f fr absorption  es absorbencia  en absorbency  
34 energia solar ca absorbidor terme pral.n m ca placa absorbent sin. compl.n f fr absorbeur  es absorbedor  es placa absorbente  en absorber  en absorber plate  
35 maquinària i materials elèctrics ca absorbidor d'ones terme pral.n m fr absorbeur d'ondes  es absorbedor de ondas  en surge absorber  
36 operacions i processos de la pell ca absorció terme pral.n f fr absorption  es absorción  en absorption  
37 indústria de la pell ca acabador | acabadora terme pral.n m, f ca assaonador | assaonadora terme pral.n m, f fr corroyeur  fr finisseur  es acabador  es zurrador  en finisher  en leather currier  
38 processos de fabricació ca acabament terme pral.n m ca acabat sin. compl.n m fr finissage  es acabado  en finishing  
39 operacions i processos de la pell ca acabament a cortina terme pral.n m fr finissage sur machine à rideau  es acabado a cortina  en curtain-coating finishing  
40 operacions i processos de la pell ca acabament a pistola terme pral.n m fr finissage au pistolet  es acabado a pistola  en spray-finishing  
41 operacions i processos de la pell ca acabament abrillantable terme pral.n m fr apprêt lissable  es acabado abrillantable  en glazing season  
42 operacions i processos de la pell ca acabament amb anilina terme pral.n m fr finissage aniline  es acabado anilina  en aniline finishing  
43 operacions i processos de la pell ca acabament amb dissolvent terme pral.n m es acabado con disolvente  
44 operacions i processos de la pell ca acabament amb lligant terme pral.n m fr finissage aux liants  es acabado con ligantes  en binder finishing  
45 operacions i processos de la pell ca acabament amb planxa terme pral.n m fr finissage à satiner  es acabado con plancha  en ironed finishing  
46 operacions i processos de la pell ca acabament termoplàstic terme pral.n m ca acabament amb resines sin. compl.n m ca acabament plàstic sin. compl.n m fr finissage plaqué  es acabado termoplástico  en plated finishing  
47 operacions i processos de la pell ca acabament amb semianilina terme pral.n m fr finissage semi-aniline  es acabado semianilina  en semianiline finishing  
48 operacions i processos de la pell ca acabament antic terme pral.n m fr finissage antique  es acabado antiguo  es acabado de efecto antiguo  en antique finish  
49 operacions i processos de la pell ca acabament aquós terme pral.n m fr produit de finissage aqueux  es acabado acuoso  en aqueous finish  
50 operacions i processos de la pell ca acabament arrugat terme pral.n m fr finissage ridé  es acabado arrugado  en shrunk finish  
51 operacions i processos de la pell ca acabament brillant terme pral.n m fr finissage brillant  es acabado brillante  en bright finish  
52 operacions i processos de la pell ca acabament jaspiat terme pral.n m ca acabament clapat sin. compl.n m fr finissage marbré  fr finissage tacheté  es acabado jaspeado  es acabado moteado  en marble finish  en mottled finish  
53 operacions i processos de la pell ca acabament de carn terme pral.n m fr apprêt du côté chair  es acabado del lado carne  en flesh finish  
54 operacions i processos de la pell ca acabament de flor terme pral.n m es acabado del lado flor  en grain finish  
55 operacions i processos de la pell ca acabament de serratge terme pral.n m fr finissage de croûtes  es acabado del serraje  en split finishing  
56 operacions i processos de la pell ca acabament enxarolat terme pral.n m fr finissage à l'aide de vernis  es acabado charol  en lacquer finishing  en patent finishing  
57 operacions i processos de la pell ca acabament greixós terme pral.n m fr apprêt gras  es acabado graso  en grease finish  
58 operacions i processos de la pell ca acabament mat terme pral.n m fr finissage mat  es acabado mate  en matt finishing  en matte finishing  
59 operacions i processos de la pell ca acabament per calcomania terme pral.n m fr procédé d'enduction par transfert  es acabado por calcomanía  en transfer coating process  
60 indústria dels plàstics i el cautxú ca acabament per projecció terme pral.n m fr finition par projection  es acabado por proyección  en blast finishing  
61 operacions i processos de la pell ca acabament per transferència terme pral.n m fr finissage par transfert  es acabado por transferencia  en transfer finishing  
62 operacions i processos de la pell ca acabament pigmentat terme pral.n m fr finissage pigmenté  es acabado pigmentado  en pigment finishing  
63 productes farmacèutics ca acadesina terme pral.n f fr acadésine  es acadesina  en acadesine  
64 productes farmacèutics ca acamprosat de calci terme pral.n m fr acamprosate calcique  es acamprosato de calcio  en acamprosate calcium  
65 indústria de la pell ca acamussador | acamussadora terme pral.n m, f fr chamoiseur  es agamuzador  en chamois tanner  
66 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca acanaladora terme pral.n f fr bouveteuse  fr canneleuse  es acanalador  en grooving machine  
67 productes farmacèutics ca acarbosa terme pral.n f fr acarbose  es acarbosa  en acarbose  
68 productes químics ca acaricida terme pral.n m fr acaricide  es acaricida  en acaricide  
69 components d'automoció ca accelerador terme pral.n m fr accélérateur  es acelerador  en accelerator  
70 electrònica ca accelerador terme pral.n m fr accélérateur  es acelerador  en accelerator  
71 components d'automoció ca pedal de l'accelerador terme pral.n m ca accelerador sin. compl.n m fr accélérateur  fr pédale d'accélérateur  fr pédale de marche  es acelerador  es pedal del acelerador  en accelerator  en accelerator pedal  en throttle  en throttle pedal  
72 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca accelerador de connexió terme pral.n m fr accélérateur de connexion  es acelerador de conexión  en connection accelerator  
73 productes químics ca accelerant terme pral.n m fr accélérateur  es acelerador  en accelerator  
74 components d'automoció ca acceleròmetre terme pral.n m fr accéléromètre  es acelerómetro  en accelerometer  
75 electrònica ca acceptor terme pral.n m fr accepteur  es aceptor  en acceptor  
76 components d'automoció ca accessori terme pral.n m fr accessoire  es accesorio  en fitting  
77 instal·lacions i màquines ca accident industrial terme pral.n m fr accident industriel  es accidente industrial  en industrial accident  
78 productes farmacèutics ca acebutolol terme pral.n m fr acébutolol  es acebutolol  en acebutolol  
79 productes farmacèutics ca acecaïnida terme pral.n f fr acécaïnide  es acecainida  en acecainide  
80 productes farmacèutics ca acecarbromal terme pral.n m fr acécarbromal  es acecarbromal  en acecarbromal  
81 productes farmacèutics ca aceclofenac terme pral.n m fr acéclofénac  es aceclofenaco  en aceclofenac  
82 productes farmacèutics ca acediasulfona sòdica terme pral.n f fr acédiasulfone sodique  es acediasulfona de sodio  en acediasulfone sodium  
83 productes farmacèutics ca acedobèn terme pral.n m fr acédobène  es acedobén  en acedoben  
84 productes farmacèutics ca acefil·lina piperazina terme pral.n f fr acéfylline pipérazine  es acefilina piperazina  en acefylline piperazine  
85 productes farmacèutics ca aceglutamida terme pral.n f fr acéglutamide  es aceglutamida  en aceglutamide  
86 productes farmacèutics ca acemannan terme pral.n m fr acémannan  es acemanán  en acemannan  
87 productes farmacèutics ca acenocumarol terme pral.n m fr acénocoumarol  es acenocumarol  en acenocoumarol  
88 productes farmacèutics ca acepromazina terme pral.n f fr acépromazine  es acepromazina  en acepromazine  
89 productes farmacèutics ca aceprometazina terme pral.n f fr acéprométazine  es aceprometazina  en aceprometazine  
90 productes químics ca acer terme pral.n m fr acier  es acero  en steel  
91 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer adherent terme pral.n m fr acier adhérent  es acero adherente  en cohesive steel  
92 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer agre terme pral.n m fr acier aigre  es acero agrio  en brittle steel  
93 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer ordinari terme pral.n m ca acer al carboni sin. compl.n m ca acer no aliat sin. compl.n m fr acier au carbone  fr acier non allié  fr acier ordinaire  es acero al carbono  es acero no aleado  es acero ordinario  en carbon steel  en nonalloy steel  en ordinary steel  
94 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al crom terme pral.n m fr acier au chrome  es acero al cromo  en chromium steel  
95 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al crom ferrític terme pral.n m fr acier au chrome ferritique  es acero al cromo ferrítico  en ferritic chromium steel  
96 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al crom martensític terme pral.n m fr acier au chrome martensitique  es acero al cromo martensítico  en martensitic chromium steel  
97 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al cromníquel terme pral.n m fr acier au chrome-nickel  es acero al cromoníquel  en chromium-nickel steel  
98 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al cromomolibdè terme pral.n m fr acier au chrome-molybdène  es acero al cromomolibdeno  en chromium-molybdenum steel  
99 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al cromtungstè terme pral.n m fr acier au chrome-tungstène  es acero al cromotungsteno  en chromium-tungsten steel  
100 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al cromvanadi terme pral.n m fr acier au chrome-vanadium  es acero al cromovanadio  en chromium-vanadium steel  
101 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al manganès terme pral.n m fr acier au manganèse  es acero al manganeso  en manganese steel  
102 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al níquel terme pral.n m fr acier au nickel  es acero al níquel  en nickel steel  
103 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer al silici terme pral.n m fr acier au silicium  es acero al silicio  en silicon steel  
104 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer especial terme pral.n m ca acer aliat sin. compl.n m fr acier allié  es acero aleado  es acero especial  en alloy steel  
105 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer austenític terme pral.n m fr acier austénitique  es acero austenítico  en austenitic steel  
106 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer autotrempant terme pral.n m fr acier autotrempant  es acero autotemplable  es acero de autotemplado  en self-hardening steel  
107 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer bàsic terme pral.n m ca acer de base sin. compl.n m fr acier basique  es acero básico  es acero de base  en basic steel  
108 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer bonificat terme pral.n m fr acier trempé et recuit  es acero bonificado  en hardened and tempered steel  
109 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer calmat terme pral.n m fr acier calmé  es acero calmado  en killed steel  
110 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer entorcillat terme pral.n m ca acer caragolat sin. compl.n m fr acier tors  es acero entorcijado  es acero retorcido  en twisted bar  
111 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer cementat terme pral.n m fr acier cémenté  es acero cementado  en blister steel  
112 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer colat terme pral.n m fr acier coulé  fr acier de fusion  fr acier moulé  es acero colado  en cast steel  en run steel  
113 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer corrugat terme pral.n m fr barre à haute adhérence  es acero corrugado  en deformed bar  
114 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer d'armar terme pral.n m fr acier d'armature  es acero de armar  en reinforcing steel  
115 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer d'embotició terme pral.n m fr acier d'emboutissage  es acero de embutición  en drawing steel  
116 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer d'emmotllament terme pral.n m fr acier de moulage  es acero de moldeo  en casting steel  
117 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer de cementació terme pral.n m fr acier de cémentation  es acero de cementación  en case hardening steel  
118 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer de fàcil mecanització terme pral.n m fr acier de décolletage  es acero de decoletaje  es acero de fácil mecanización  en free cutting steel  
119 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer de forja terme pral.n m ca acer forjable sin. compl.n m fr acier de forge  es acero de forja  en forging quality steel  
120 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer de mitja canya terme pral.n m fr acier demi-rond  es acero de media caña  en half-round steel  
121 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer de passamà terme pral.n m ca acer pla sin. compl.n m fr acier main-courante  es acero de pasamanos  es acero pletina  en handrail steel  
122 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer de qualitat terme pral.n m fr acier de qualité  es acero de calidad  en fine steel  
123 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer dolç terme pral.n m fr acier doux  es acero dulce  en mild steel  
124 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer dur terme pral.n m fr acier dur  es acero duro  en hard steel  
125 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer efervescent terme pral.n m fr acier effervescent  es acero efervescente  en unkilled steel  
126 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer elèctric terme pral.n m fr acier électrique  es acero eléctrico  en electric steel  
127 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer embotit terme pral.n m fr acier embouti  es acero embutido  en pressed steel  
128 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer emmotllat terme pral.n m fr acier moulé  es acero moldeado  en cast steel  
129 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer en doble T terme pral.n m ca acer en I sin. compl.n m fr acier à double T  es acero en doble T  es acero en I  en double T-steel  
130 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer en T terme pral.n m fr acier en T  es acero en T  en T-steel  
131 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer en U terme pral.n m fr acier en U  es acero en U  en channel steel  en U-steel  
132 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer estampat terme pral.n m fr acier matricé  es acero estampado  en drop-forged steel  
133 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer estirat terme pral.n m fr acier étiré  es acero estirado  en drawn steel  
134 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer extradolç terme pral.n m fr acier extradoux  es acero extradulce  en extramild steel  
135 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer feblement aliat terme pral.n m fr acier faiblement allié  es acero débilmente aleado  en low-alloy steel  
136 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer ferrític terme pral.n m fr acier ferritique  es acero ferrítico  en ferritic steel  
137 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer fi terme pral.n m fr acier fin  es acero fino  en refined steel  
138 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer filat terme pral.n m es acero hilado  
139 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer forjat terme pral.n m fr acier forgé  es acero forjado  en forged steel  
140 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer fortament aliat terme pral.n m fr acier fortement allié  es acero altamente aleado  en high-alloy steel  
141 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer líquid terme pral.n m ca acer fos sin. compl.n m fr acier brut liquide  es acero fundido  es acero líquido  en liquid steel  
142 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer fos al gresol terme pral.n m fr acier fondu au creuset  es acero fundido al crisol  en crucible cast steel  
143 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer galvanitzat terme pral.n m fr acier galvanisé  es acero galvanizado  en galvanised steel [GB]  en galvanized steel [US]  
144 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer nervat terme pral.n m ca acer gravat sin. compl.n m fr acier nervuré  es acero grabado  es acero nervado  en ribbed steel  
145 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer Hadfield terme pral.n m fr acier Hadfield  es acero Hadfield  en Hadfield manganese steel  en manganese Hadfield steel  
146 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer hipereutectoide terme pral.n m fr acier hypereutectoïde  es acero hipereutectoide  en hypereutectoid steel  
147 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer hipoeutectoide terme pral.n m fr acier hypoeutectoïde  es acero hipoeutectoide  en hypoeutectoid steel  
148 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer indeformable terme pral.n m fr acier indéformable  es acero indeformable  en nondeforming steel  
149 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer inoxidable terme pral.n m fr acier inoxydable  es acero inoxidable  en stainless steel  
150 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer laminat terme pral.n m fr acier laminé  es acero laminado  en rolled steel  
151 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer maràging terme pral.n m fr acier maraging  fr acier vieilli thermiquement  es acero maraging  es acero marenvejecible  en maraging steel  
152 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer martensític terme pral.n m fr acier martensitique  es acero martensítico  en martensitic steel  
153 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer microaliat terme pral.n m fr acier microallié  es acero microaleado  en microalloyed steel  
154 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer mig dolç terme pral.n m fr acier demi-doux  es acero semidulce  en semimild steel  
155 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer mig dur terme pral.n m fr acier demi-dur  es acero semiduro  en semihard steel  
156 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer patinable terme pral.n m fr acier autoprotégé  fr acier intempérique  fr acier patinable  es acero autopatinable  es acero patinable  en weather-resistant steel  en weathering steel  
157 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer perlític terme pral.n m fr acier perlitique  es acero perlítico  en perlitic steel  
158 indústria dels materials de la construcció ca acer quadrat terme pral.n m fr acier carré  es acero cuadrado  en square steel bar  
159 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer ràpid terme pral.n m fr acier à coupe rapide  fr acier rapide  es acero de corte rápido  es acero rápido  en high-speed steel  
160 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer refractari terme pral.n m fr acier réfractaire  es acero refractario  en heat-resisting steel  en high-temperature steel  
161 indústria dels materials de la construcció ca acer rodó terme pral.n m fr outil-molette  es acero redondo  en circular form tool  
162 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer semicalmat terme pral.n m fr acier semi-calmé  es acero semicalmado  en semikilled steel  
163 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer soldat terme pral.n m fr acier soudé  es acero soldado  en welding steel  
164 indústria dels materials de la construcció ca acer suec terme pral.n m fr acier suédois  es acero sueco  en Swedish steel  
165 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer trefilat terme pral.n m fr acier tréfilé  es acero trefilado  en drawn steel  
166 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acer zincat terme pral.n m fr acier zingué  es acero cincado  es acero zincado  en zinc-plated steel  
167 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aceració terme pral.n f fr aciérage  es aceración  en steeling  
168 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aceratge terme pral.n m fr aciérage  es acerado  en steeling  
169 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acereria terme pral.n f fr aciérie  es acerería  es acería  en steelworks  
170 productes farmacèutics ca acesulfam potàssic terme pral.n m fr acésulfame potassique  es acesulfamo de potasio  en acesulfame potassium  
171 productes químics ca acetaldehid terme pral.n m fr acétaldéhyde  es acetaldehído  en acetaldehyde  
172 productes farmacèutics ca acetarsol terme pral.n m fr acétarsol  es acetarsol  en acetarsol  
173 productes químics ca acetat terme pral.n m fr acétate  es acetato  en acetate  
174 productes químics ca acetat butirat de cel·lulosa terme pral.n m ca acetobutirat de cel·lulosa terme pral.n m ca CAB siglan m fr acétate butyrate de cellulose  fr acétobutyrate de cellulose  fr CAB  es acetatobutirato de celulosa  es acetobutirato de celulosa  es CAB  en cellulose acetate butyrate  en cellulose acetobutyrate  en CAB  
175 productes químics ca acetat de cel·lulosa terme pral.n m ca CA siglan m fr acétate de cellulose  fr CA  es acetato de celulosa  es CA  en cellulose acetate  en CA  
176 productes químics ca acetat de polivinil terme pral.n m fr acétate de polyvinyle  es acetato de polivinilo  en polyvinyl acetate  
177 productes químics ca acetat de vinil terme pral.n m fr acétate de vinyle  es acetato de vinilo  en vinyl acetate  
178 productes químics ca acetat propionat de cel·lulosa terme pral.n m ca acetopropionat de cel·lulosa terme pral.n m ca CAP siglan m fr acétate propionate de cellulose  fr acétopropionate de cellulose  fr CAP  es acetatopropionato de celulosa  es acetopropionato de celulosa  es CAP  en cellulose acetate propionate  en cellulose acetopropionate  en CAP  
179 productes farmacèutics ca acetazolamida terme pral.n f fr acétazolamide  es acetazolamida  en acetazolamide  
180 productes farmacèutics ca acetiamina terme pral.n f fr acétiamine  es acetiamina  en acetiamine  
181 procediments i processos dels aliments sòlids ca acetificació terme pral.n f fr acétification  es acetificación  en acetification  
182 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca acetificador terme pral.n m fr acétificateur  es acetificador  en acetifier  
183 productes farmacèutics ca acetilcisteïna terme pral.n f fr acétylcystéine  es acetilcisteína  en acetylcysteine  
184 productes farmacèutics ca acetildigitoxina terme pral.n f fr acétildigitoxine  es acetildigitoxina  en acetyldigitoxin  
185 productes químics ca acetilè terme pral.n m fr acétylène  es acetileno  en acetylene  
186 productes farmacèutics ca acetil·leucina terme pral.n f fr acétylleucine  es acetileucina  en acetylleucine  
187 aliments sòlids ca acetobàcter terme pral.n m fr acétobacter  es acetobacter  en acetobacter  
188 productes farmacèutics ca acetohexamida terme pral.n f fr acétohexamide  es acetohexamida  en acetohexamide  
189 productes químics ca acetona terme pral.n f fr acétone  es acetona  en acetone  
190 productes farmacèutics ca acetònid de fluclorolona terme pral.n m fr acétonide de fluclorolone  es acetónido de fluclorolona  en fluclorolone acetonide  
191 productes farmacèutics ca acetònid de fluocinolona terme pral.n m fr acétonide de fluocinolone  es acetónido de fluocinolona  en fluocinolone acetonide  
192 productes farmacèutics ca acevaltrat terme pral.n m fr acévaltrate  es acevaltrato  en acevaltrate  
193 productes farmacèutics ca aciclovir terme pral.n m fr aciclovir  es aciclovir  en aciclovir  
194 productes químics ca àcid terme pral.n m fr acide  es ácido  en acid  
195 productes químics ca àcid acètic terme pral.n m fr acide acétique  es ácido acético  en acetic acid  
196 productes farmacèutics ca àcid acetohidroxàmic terme pral.n m fr acide acétohydroxamique  es ácido acetohidroxámico  en acetohydroxamic acid  
197 productes farmacèutics ca àcid acexàmic terme pral.n m fr acide acexamique  es ácido acexámico  en acexamic acid  
198 productes químics ca àcid acrílic terme pral.n m fr acide acrylique  es ácido acrílico  en acrylic acid  
199 productes químics ca àcid adípic terme pral.n m fr acide adipique  es ácido adípico  en adipic acid  
200 productes farmacèutics ca àcid aminocaproic terme pral.n m fr acide aminocaproïque  es ácido aminocaproico  en aminocaproic acid  
201 productes farmacèutics ca àcid ascòrbic terme pral.n m fr acide ascorbique  es ácido ascórbico  en ascorbic acid  
202 productes farmacèutics ca àcid aspàrtic terme pral.n m fr acide aspartique  es ácido aspártico  en aspartic acid  
203 productes farmacèutics ca àcid azelaic terme pral.n m fr acide azélaïque  es ácido azelaico  en azelaic acid  
204 indústria dels plàstics i el cautxú ca àcid azelaic terme pral.n m fr acide azélaïque  es ácido azelaico  en azelaic acid  
205 productes farmacèutics ca àcid carglúmic terme pral.n m fr acide carglumique  es ácido carglúmico  en carglumic acid  
206 productes químics ca àcid cianhídric terme pral.n m fr acide cyanhydrique  es ácido cianhídrico  en hydrocyanic acid  
207 productes farmacèutics ca àcid cicloxílic terme pral.n m fr acide cicloxilique  es ácido cicloxílico  en cicloxilic acid  
208 productes farmacèutics ca àcid cinamètic terme pral.n m fr acide cinamétique  es ácido cinamético  en cinametic acid  
209 aliments sòlids ca àcid cítric terme pral.n m fr acide citrique  es ácido cítrico  en citric acid  
210 productes farmacèutics ca àcid clavulànic terme pral.n m fr acide clavulanique  es ácido clavulánico  en clavulanic acid  
211 productes farmacèutics ca àcid clodrònic terme pral.n m fr acide clodronique  es ácido clodrónico  en clodronic acid  
212 productes químics ca àcid clorhídric terme pral.n m fr acide chlorhydrique  es ácido clorhídrico  en chlorhydric acid  
213 productes farmacèutics ca àcid deshidrocòlic terme pral.n m fr acide déhydrocholique  es ácido deshidrocólico  en dehydrocholic acid  
214 productes farmacèutics ca àcid dimecròtic terme pral.n m fr acide dimécrotique  es ácido dimecrótico  en dimecrotic acid  
215 productes farmacèutics ca àcid edètic terme pral.n m fr acide édétique  es ácido edético  en edetic acid  
216 productes químics ca àcid esteàric terme pral.n m fr acide stéarique  es ácido esteárico  en stearic acid  
217 productes farmacèutics ca àcid etacrínic terme pral.n m fr acide étacrynique  es ácido etacrínico  en etacrynic acid  
218 productes farmacèutics ca àcid etidrònic terme pral.n m fr acide étidronique  es ácido etidrónico  en etidronic acid  
219 productes farmacèutics ca àcid flufenàmic terme pral.n m fr acide flufénamique  es ácido flufenámico  en flufenamic acid  
220 productes químics ca àcid fluorhídric terme pral.n m fr acide fluorhydrique  es ácido fluorhídrico  en fluorhydric acid  
221 productes farmacèutics ca àcid fòlic terme pral.n m fr acide folique  es ácido fólico  en folic acid  
222 aliments sòlids ca àcid fosfòric terme pral.n m fr acide phosphorique  es ácido fosfórico  en phosphoric acid  
223 indústria dels plàstics i el cautxú ca àcid fumàric terme pral.n m fr acide fumarique  es ácido fumárico  en fumaric acid  
224 productes farmacèutics ca àcid gadobènic terme pral.n m fr acide gadobénique  es ácido gadobénico  en gadobenic acid  
225 productes farmacèutics ca àcid gadopentètic terme pral.n m fr acide gadopentétique  es ácido gadopentético  en gadopentetic acid  
226 productes farmacèutics ca àcid gadotèric terme pral.n m fr acide gadotérique  es ácido gadotérico  en gadoteric acid  
227 productes farmacèutics ca àcid gadoxètic terme pral.n m fr acide gadoxétique  es ácido gadoxético  en gadoxetic acid  
228 productes farmacèutics ca àcid gamolènic terme pral.n m fr acide gamolénique  es ácido gamolénico  en gamolenic acid  
229 productes farmacèutics ca àcid glutàmic terme pral.n m fr acide glutamique  es ácido glutámico  en glutamic acid  
230 productes químics ca àcid gras terme pral.n m fr acide gras  es ácido graso  en fatty acid  
231 aliments sòlids ca àcid gras essencial terme pral.n m fr acide gras essentiel  fr acide gras indispensable  es ácido graso esencial  en essential fatty acid  
232 productes farmacèutics ca àcid incadrònic terme pral.n m fr acide incadronique  es ácido incadrónico  en incadronic acid  
233 productes químics ca àcid inorgànic terme pral.n m fr acide inorganique  es ácido inorgánico  en inorganic acid  
234 productes farmacèutics ca àcid iocetàmic terme pral.n m fr acide iocétamique  es ácido iocetámico  en iocetamic acid  
235 productes farmacèutics ca àcid iodoxàmic terme pral.n m fr acide iodoxamique  es ácido iodoxámico  en iodoxamic acid  
236 productes farmacèutics ca àcid ioglícic terme pral.n m fr acide ioglicique  es ácido ioglícico  en ioglicic acid  
237 productes farmacèutics ca àcid iopanoic terme pral.n m fr acide iopanoïque  es ácido iopanoico  en iopanoic acid  
238 productes farmacèutics ca àcid iotalàmic terme pral.n m fr acide iotalamique  es ácido iotalámico  en iotalamic acid  
239 productes farmacèutics ca àcid iotròxic terme pral.n m fr acide iotroxique  es ácido iotróxico  en iotroxic acid  
240 productes farmacèutics ca àcid ioxàglic terme pral.n m fr acide ioxaglique  es ácido ioxáglico  en ioxaglic acid  
241 productes farmacèutics ca àcid ioxitalàmic terme pral.n m fr acide ioxitalamique  es ácido ioxitalámico  en ioxitalamic acid  
242 productes químics ca àcid isoftàlic terme pral.n m fr acide isophtalique  es ácido isoftálico  en isophthalic acid  
243 productes farmacèutics ca àcid isospaglúmic terme pral.n m fr acide isospaglumique  es ácido isospaglúmico  en isospaglumic acid  
244 productes químics ca àcid itacònic terme pral.n m fr acide itaconique  es ácido itacónico  en itaconic acid  
245 aliments sòlids ca àcid làctic terme pral.n m fr acide lactique  es ácido láctico  en lactic acid  
246 productes químics ca àcid maleic terme pral.n m fr acide maléique  es ácido maleico  en maleic acid  
247 productes farmacèutics ca àcid meclofenàmic terme pral.n m fr acide méclofénamique  es ácido meclofenámico  en meclofenamic acid  
248 productes farmacèutics ca àcid medrònic terme pral.n m fr acide médronique  es ácido medrónico  en medronic acid  
249 productes farmacèutics ca àcid mefenàmic terme pral.n m fr acide méfénamique  es ácido mefenámico  en mefenamic acid  
250 productes químics ca àcid metacrílic terme pral.n m fr acide métacrylique  es ácido metacrílico  en methacrylic acid  
251 productes farmacèutics ca àcid micofenòlic terme pral.n m fr acide mycophénolique  es ácido micofenólico  en mycophenolic acid  
252 productes farmacèutics ca àcid nalidíxic terme pral.n m fr acide nalidixique  es ácido nalidíxico  en nalidixic acid  
253 productes farmacèutics ca àcid neridrònic terme pral.n m fr acide néridronique  es ácido neridrónico  en neridronic acid  
254 productes farmacèutics ca àcid nicotínic terme pral.n m fr acide nicotinique  es ácido nicotínico  en nicotinic acid  
255 productes farmacèutics ca àcid niflúmic terme pral.n m fr acide niflumique  es ácido niflúmico  en niflumic acid  
256 productes químics ca àcid nítric terme pral.n m fr acide nitrique  es ácido nítrico  en nitric acid  
257 productes farmacèutics ca àcid octanoic terme pral.n m fr acide octanoïque  es ácido octanoico  en octanoic acid  
258 aliments sòlids ca àcid oleic terme pral.n m fr acide oléique  es ácido oleico  en oleic acid  
259 productes químics ca àcid orgànic terme pral.n m fr acide organique  es ácido orgánico  en organic acid  
260 productes farmacèutics ca àcid oròtic terme pral.n m fr acide orotique  es ácido orótico  en orotic acid  
261 productes farmacèutics ca àcid oxidrònic terme pral.n m fr acide oxidronique  es ácido oxidrónico  en oxidronic acid  
262 productes farmacèutics ca àcid oxolínic terme pral.n m fr acide oxolinique  es ácido oxolínico  en oxolinic acid  
263 productes químics ca àcid palmític terme pral.n m fr acide palmitique  es ácido palmítico  en palmitic acid  
264 productes farmacèutics ca àcid pamidrònic terme pral.n m fr acide pamidronique  es ácido pamidrónico  en pamidronic acid  
265 aliments sòlids ca àcid pantotènic terme pral.n m fr acide pantothénique  es ácido pantoténico  en pantothenic acid  
266 productes farmacèutics ca àcid pentètic terme pral.n m fr acide pentétique  es ácido pentético  en pentetic acid  
267 productes farmacèutics ca àcid pipemídic terme pral.n m fr acide pipémidique  es ácido pipemídico  en pipemidic acid  
268 productes farmacèutics ca àcid piromídic terme pral.n m fr acide piromidique  es ácido piromídico  en piromidic acid  
269 productes farmacèutics ca àcid quenodesoxicòlic terme pral.n m fr acide chénodésoxycholique  es ácido quenodeoxicólico  en chenodeoxycholic acid  
270 productes químics ca àcid sebàcic terme pral.n m fr acide sébacique  es ácido sebácico  en sebacic acid  
271 productes químics ca àcid sulfhídric terme pral.n m fr acide sulfhydrique  es ácido sulfhídrico  en hydrogen sulfide  en hydrogen sulphide  
272 productes químics ca àcid sulfúric terme pral.n m fr acide sulfurique  es ácido sulfúrico  en sulfuric acid  
273 aliments sòlids ca àcid tartàric terme pral.n m fr acide tartrique  es ácido tartárico  es ácido tártrico  en tartaric acid  
274 productes químics ca àcid tereftàlic terme pral.n m fr acide téréphtalique  es ácido tereftálico  en terephthalic acid  
275 productes farmacèutics ca àcid tiaprofènic terme pral.n m fr acide tiaprofénique  es ácido tiaprofénico  en tiaprofenic acid  
276 productes farmacèutics ca àcid tienílic terme pral.n m fr acide tiénilique  es ácido tienílico  en tienilic acid  
277 productes farmacèutics ca àcid tiludrònic terme pral.n m fr acide tiludronique  es ácido tiludrónico  en tiludronic acid  
278 productes farmacèutics ca àcid tolfenàmic terme pral.n m fr acide tolfénamique  es ácido tolfenámico  en tolfenamic acid  
279 productes farmacèutics ca àcid tranexàmic terme pral.n m fr acide tranexamique  es ácido tranexámico  en tranexamic acid  
280 productes farmacèutics ca àcid ursodesoxicòlic terme pral.n m fr acide ursodéoxycholique  es ácido ursodeoxicólico  en ursodeoxycholic acid  
281 productes farmacèutics ca àcid valproic terme pral.n m fr acide valproïque  es ácido valproico  en valproic acid  
282 productes farmacèutics ca àcid zoledrònic terme pral.n m fr acide zolédronique  es ácido zoledrónico  en zoledronic acid  
283 procediments i processos tèxtils ca acidar terme pral.v tr fr tremper dans un bain acide  es acidar  en bather in acid, to  
284 additius alimentaris ca acidificant terme pral.n m fr acidifiant  es acidificante  en acidifier  
285 additius alimentaris ca acidulant terme pral.n m fr acidulant  es acidulante  en acidulant  
286 productes farmacèutics ca acipimox terme pral.n m fr acipimox  es acipimox  en acipimox  
287 productes farmacèutics ca acitretina terme pral.n f fr acitrétine  es acitretina  en acitretin  
288 maquinària agrícola ca aclaridora terme pral.n f fr démarieuse  fr éclaircisseuse  es aclaradora  it diradatrice  de Auslichter  de Vereinzelungsmaschine  en plant thinner  en root thinner  
289 productes farmacèutics ca aclarubicina terme pral.n f fr aclarubicine  es aclarubicina  en aclarubicin  
290 maquinària agrícola ca aclotadora terme pral.n f fr poqueteuse  fr rayonneuse  es ahoyadora  es máquina abrehoyos  it scavabuche  de Pflanzlochgerät  de Pflanzlochmaschine  en dibbler  en dibbling machine  
291 material esportiu ca aclucalls terme pral.n m pl fr œillère  es anteojera  en blinkers  
292 mobles ca acoblable terme pral.adj fr accouplable  es acoplable  en attachable  
293 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca acoblador terme pral.n m fr coupleur  es acoplador  es acople  en dock  
294 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca acoblador acústic terme pral.n m fr coupleur acoustique  es acoplador acústico  en acoustic coupler  en acoustical coupler  
295 electrònica ca acoblador de guiaones terme pral.n m fr coupleur de guide d'onde  es acoplador de guía de ondas  en waveguide coupler  
296 electrònica ca acoblador direccional terme pral.n m fr coupleur directionnel  es acoplador direccional  en directional coupler  
297 processos de fabricació ca acoblament terme pral.n m fr accouplement  fr assemblage  es acoplamiento  es unión  en joint  
298 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca acoblament terme pral.n m fr accouplement  es acoplamiento  en coupling  
299 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca coloració terme pral.n f ca acoloriment sin. compl.n m fr coloration  es coloración  en coloring [US]  en colouring [GB]  
300 operacions i processos de la pell ca preadobar terme pral.v tr ca acolorir sin. compl.v tr ca colorar sin. compl.v tr fr mettre en couleur  fr prétanner  es colorear  es precurtir  en color, to [US]  en colour, to [GB]  en pretan, to  
301 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca escorxador terme pral.n m ca acorador sin. compl.n m ca degollador sin. compl.n m fr abattoir  es degolladero  es desolladero  es matadero  en abattoir  en slaugtherhouse  
302 instruments musicals ca acordió terme pral.n m fr accordéon  es acordeón  en accordion  
303 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca acordió terme pral.n m fr papier en accordéon  fr papier en paravent  es acordeón  en accordion fold paper  en fanfold paper  en z-fold paper  en zig-zag fold paper  
304 instruments tradicionals catalans ca acordió diatònic terme pral.n m es acordeón diatónico  
305 instruments musicals ca acordionista terme pral.n m, f fr accordéoniste  es acordeonista  en accordionist  
306 aliments sòlids ca acrilamida terme pral.n f fr acrylamide  es acrilamida  en acrylamide  
307 productes químics ca acrilat terme pral.n m fr acrylate  es acrilato  en acrylate  
308 productes químics ca acrilat/acrilonitril terme pral.n m fr acrylate/acrylonitrile  es acrilato/acrilonitrilo  en acrylate/acrylonitrile  
309 productes químics ca acrilonitril terme pral.n m fr acrylonitrile  es acrilonitrilo  en acrylonitrile  
310 productes químics ca acrilonitril/cloroprè terme pral.n m fr acrylonitrile/chloroprène  es acrilonitrilo/cloropreno  en acrylonitrile/chloroprene  
311 productes químics ca acrilonitril/estirè/acrilat terme pral.n m ca ASA siglan m fr acrylonitrile/styrène/acrylate  fr ASA  es acrilonitrilo/estireno/acrilato  es ASA  en acrylonitrile/styrene/acrylate  en ASA  
312 productes químics ca acrilonitril/metacrilat de metil terme pral.n m ca AMMA siglan m fr acrylonitrile/méthacrylate de méthyle  fr AMMA  es acrilonitrilo/metacrilato de metilo  es AMMA  en acrylonitrile/methyl methacrylate  en AMMA  
313 indústria bàsica i productes metàl·lics ca acritud terme pral.n f fr fragilité  es acritud  en brittleness  en shortness  
314 productes farmacèutics ca acrivastina terme pral.n f fr acrivastine  es acrivastina  en acrivastine  
315 productes químics ca acroleïna terme pral.n f fr acroléine  es acroleína  en acrolein  
316 productes farmacèutics ca actarit terme pral.n m fr actarit  es actarit  en actarit  
317 procediments i processos dels aliments sòlids ca actinització terme pral.n f fr actinisation  es actinización  en actinisation [GB]  en actinization [US]  
318 productes farmacèutics ca actinoquinol terme pral.n m fr actinoquinol  es actinoquinol  en actinoquinol  
319 indústria dels plàstics i el cautxú ca activador terme pral.n m fr activateur  es activador  en activator  
320 instal·lacions i màquines ca acumulador terme pral.n m fr accumulateur  es acumulador  en accumulator  
321 maquinària i materials elèctrics ca acumulador elèctric terme pral.n m ca acumulador sin. compl.n m fr accumulateur  fr accumulateur électrique  es acumulador  es acumulador eléctrico  en accumulator  en electric accumulator  
322 energia solar ca acumulador de calor terme pral.n m fr accumulateur de chaleur  es acumulador de calor  en heat accumulator  
323 components d'automoció ca acumulador de plom terme pral.n m fr accumulateur au plomb  fr batterie au plomb  es acumulador de plomo  en lead accumulator  en lead-acid accumulator  
324 productes farmacèutics ca adalimumab terme pral.n m fr adalimumab  es adalimumab  en adalimumab  
325 productes farmacèutics ca adapalè terme pral.n m fr adapalène  es adapaleno  en adapalene  
326 mobles ca adaptable terme pral.adj fr adaptable  es adaptable  en adaptable  
327 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca adaptador terme pral.n m fr adaptateur  es adaptador  en adapter  
328 electrònica ca targeta terme pral.n f ca adaptador sin. compl.n m fr adaptateur  fr carte  es adaptador  es tarjeta  en adapter  en card  
329 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca adaptador de línia terme pral.n m fr adaptateur de ligne  es adaptador de línea  en line adapter  
330 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca adaptador de xarxa terme pral.n m fr adaptateur de réseau  es adaptador de red  en network adapter  
331 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca addenda terme pral.n f fr addenda  es adenda  en addenda  
332 productes químics ca additiu terme pral.n m fr additif  es aditivo  en additive  
333 additius alimentaris ca additiu alimentari terme pral.n m fr additif alimentaire  es aditivo alimentario  en food additive  
334 productes farmacèutics ca adefovir terme pral.n m fr adéfovir  es adefovir  en adefovir  
335 productes farmacèutics ca ademetionina terme pral.n f fr adémétionine  es ademetionina  en ademetionine  
336 productes i materials ca adhesiu terme pral.n m fr adhésif  es adhesivo  en adhesive  
337 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu activat per calor terme pral.n m fr adhésif activé à chaud  es adhesivo activado por calor  en heat activated adhesive  
338 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu anaeròbic terme pral.n m fr adhésif anaérobie  es adhesivo anaeróbico  en anaerobic adhesive  
339 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu cel·lular terme pral.n m fr adhésif mousse  es adhesivo celular  en cellular adhesive  
340 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu de contacte terme pral.n m fr adhésif de contact  es adhesivo de contacto  en contact adhesive  
341 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu encapsulat terme pral.n m fr adhésif encapsulé  es adhesivo encapsulado  en encapsulated adhesive  
342 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu estructural terme pral.n m fr adhésif structural  es adhesivo estructural  en structural adhesive  
343 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu sensible a la pressió terme pral.n m fr adhésif sensible à la pression  es adhesivo sensible a la presión  en pressure sensitive adhesive  
344 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu sintètic terme pral.n m fr adhésif synthétique  es adhesivo sintético  en synthetic adhesive  
345 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu termoendurible terme pral.n m fr adhésif thermodurcissable  es adhesivo termoendurecible  en thermosetting adhesive  
346 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu termofusible terme pral.n m fr adhésif thermofusible  es adhesivo termofusible  en hotmelt adhesive  
347 indústria dels plàstics i el cautxú ca adhesiu termoplàstic terme pral.n m fr adhésif thermoplastique  es adhesivo termoplástico  en thermoplastic adhesive  
348 productes farmacèutics ca adifenina terme pral.n f fr adiphénine  es adifenina  en adiphenine  
349 productes farmacèutics ca adipiodona terme pral.n f fr adipiodone  es adipiodona  en adipiodone  
350 maquinària i materials elèctrics ca admitància terme pral.n f ca conductància aparent sin. compl.n f fr admittance  es admitancia  en admittance  
351 indústria de la pell ca adob terme pral.n m fr lot  es lote  es partida  it conciato  it lotto  de Gerbung  de Los  en pack  
352 indústria de la pell ca adob terme pral.n m fr produit tannant  es adobo  es curtiente  en tanning material  
353 productes químics ca adob terme pral.n m ca fertilitzant terme pral.n m fr engrais  fr fertilisant  es abono  es fertilizante  en fertiliser [GB]  en fertilizer [US]  
354 operacions i processos de la pell ca adob terme pral.n m ca adobament sin. compl.n m ca adobatge sin. compl.n m ca blanqueig sin. compl.n m fr tannage  es curtido  es curtimiento  en tannage  en tanning  
355 instal·lacions i màquines ca reparació terme pral.n f ca adob sin. compl.n m fr réparation  es reparación  en repair  
356 operacions i processos de la pell ca adob a dos banys terme pral.n m fr tannage à deux bains  es curtido a dos baños  en two-bath chrome-tanning  
357 operacions i processos de la pell ca adob a l'alumini terme pral.n m fr tannage aux sels d'aluminium  es curtido al aluminio  en aluminum tannage [US]  
358 operacions i processos de la pell ca adob a l'oli terme pral.n m fr tannage à l'huile  es curtido al aceite  en oil tannage  
359 operacions i processos de la pell ca adob al crom terme pral.n m fr tannage au chrome  es curtido al cromo  en chrome tannage  
360 operacions i processos de la pell ca adob al ferro terme pral.n m fr tannage au fer  es curtido al hierro  en iron tannage  
361 operacions i processos de la pell ca adob al formaldehid terme pral.n m fr tannage au formaldéhyde  es curtido al formaldehído  en formaldehyde tannage  
362 operacions i processos de la pell ca adob al silicat terme pral.n m fr tannage au silicate  es curtido al silicato  en silicate tannage  
363 operacions i processos de la pell ca adob al silici terme pral.n m fr tannage à la silice  es curtido al silicio  en silica tannage  
364 operacions i processos de la pell ca adob al sofre terme pral.n m fr tannage au soufre  es curtido al azufre  en sulfur tannage [US]  
365 operacions i processos de la pell ca adob al titani terme pral.n m fr tannage au titane  es curtido al titanio  en titanium tannage  
366 operacions i processos de la pell ca adob al zirconi terme pral.n m fr tannage au zirconium  es curtido al circonio  es curtido al zirconio  en zirconium tannage  
367 operacions i processos de la pell ca adob als polifosfats terme pral.n m fr tannage aux polyphosphates  es curtido con polifosfatos  en polyphosphate tannage  
368 indústria de la pell ca adob amb escorça terme pral.n m fr tannage à l'écorce  es curtiente con corteza  en bark tannage  
369 operacions i processos de la pell ca adob amb extractes terme pral.n m fr tannage à l'extrait  es curtido con extractos  en extract tanning  
370 operacions i processos de la pell ca adob amb fosfolípids terme pral.n m fr tannage aux phospholipides  es curtido con fosfolípidos  en phosphatide tannage  
371 operacions i processos de la pell ca adob amfòter terme pral.n m ca adob reactiu sin. compl.n m fr tanin amphotère  fr tanin réactif  es curtido anfótero  es curtido reactivo  en amphoteric tannin  en reactive tannin  
372 productes químics ca adob artificial terme pral.n m fr engrais artificiel  es abono artificial  en artificial fertilizer  
373 indústria de la pell ca adob auxiliar terme pral.n m fr tanin auxiliaire  es curtiente auxiliar  en auxiliary tannin  
374 indústria de la pell ca adob blanquejant terme pral.n m fr tanin de blanchiment  es curtiente blanqueante  en bleaching tannin  
375 productes químics ca adob complex terme pral.n m fr engrais complexe  es abono complejo  en complex fertilizer  
376 productes químics ca adob compost terme pral.n m fr engrais composé  es abono compuesto  en compound fertilizer  
377 operacions i processos de la pell ca adob d'inflament terme pral.n m fr tannage gonflant  es curtido de hinchamiento  en plumbing tannage  
378 indústria de la pell ca adob de complex metàl·lic terme pral.n m fr tanin au complexe métallique  es curtiente de complejo metálico  en metal-complex tanning-agent  
379 indústria de la pell ca adob de crispació terme pral.n m fr tanin crispant  es curtiente de crispación  en shrunk-leather tannin  
380 operacions i processos de la pell ca adob de pergamí terme pral.n m fr tannage parchemin  es curtido de pergamino  en parchment tannage  
381 indústria de la pell ca adob de polimerització terme pral.n m fr tannage par polymérisation  es curtiente de polimerización  en polymerisation tannage [GB]  en polymerization tannage [US]  
382 operacions i processos de la pell ca adob de substitució terme pral.n m fr tanin de remplacement  es curtido de sustitución  en replacement tannin  
383 operacions i processos de la pell ca adob electroosmòtic terme pral.n m fr tannage par électroosmose  es curtido electroosmótico  en electro-osmotic tanning  
384 operacions i processos de la pell ca adob en bombo terme pral.n m fr tannage en foulon  es curtido en bombo  en drum tanning  
385 operacions i processos de la pell ca adob en clots terme pral.n m fr tannage en fosse  es curtido en tinas  en pit tannage  
386 operacions i processos de la pell ca adob en sac terme pral.n m fr tannage en sac  es curtido en saco  en bag tannage  
387 operacions i processos de la pell ca adob en sec terme pral.n m fr tannage à sec  es curtido en seco  en dry tannage  
388 productes químics ca adob fosfatat terme pral.n m fr engrais phosphaté  es abono fosfatado  en phosphatic fertilizer [US]  
389 productes químics ca adob mineral terme pral.n m ca adob inorgànic sin. compl.n m fr engrais inorganique  fr engrais minéral  es abono inorgánico  es abono mineral  en inorganic fertilizer [US]  en mineral fertilizer [US]  
390 operacions i processos de la pell ca adob mixt terme pral.n m fr tannage mixte  es curtido mixto  it concia combinata  de Kombinationsgerbung  en combination tannage  
391 operacions i processos de la pell ca adob mort terme pral.n m fr tannage mort  es curtido muerto  en case-hardening  
392 productes químics ca adob natural terme pral.n m ca adob orgànic sin. compl.n m fr engrais naturel  fr engrais organique  es abono natural  es abono orgánico  en natural fertilizer [US]  en organic fertilizer [US]  
393 productes químics ca adob nitrogenat terme pral.n m fr engrais azoté  es abono nitrogenado  en nitrogenous fertilizer [US]  
394 productes químics ca adob organomineral terme pral.n m fr engrais organominéral  es abono organomineral  en organo-mineral fertilizer [US]  
395 operacions i processos de la pell ca adob per condensació terme pral.n m fr tannage par condensation  es curtido por condensación  en condensation tannage  
396 productes químics ca adob potàssic terme pral.n m fr engrais potassique  es abono potásico  en potash fertilizer [US]  
397 indústria de la pell ca substància adobant terme pral.n f ca adob pur sin. compl.n m es curtiente puro  es sustancia curtiente  
398 operacions i processos de la pell ca adob ràpid terme pral.n m fr tannage rapide  es curtido rápido  en quick tannage  
399 indústria de la pell ca adob sintètic terme pral.n m fr tanin artificiel  es curtiente sintético  en artificial tannin  
400 operacions i processos de la pell ca adob vegetal terme pral.n m fr tannage végétal  es curtido vegetal  en vegetable tannage  
401 operacions i processos de la pell ca adob vegetal mixt terme pral.n m fr tannage végétal mixte  es curtido vegetal mixto  en mixed vegetable tannage  
402 aliments sòlids ca adobador | adobadora terme pral.n m, f ca adobaire sin. compl.n m, f fr apprêteur  es adobador  en dresser  
403 indústria de la pell ca adober | adobera terme pral.n m, f ca adobador | adobadora sin. compl.n m, f ca blanquer | blanquera sin. compl.n m, f fr tanneur  es blanquero  es curtidor  en tanner  
404 maquinària agrícola ca adobadora terme pral.n f fr distributeur d'engrais  es abonadora  it spandiconcime  de Düngerstreuer  de Handelsdüngerstreuer  en fertiliser distributor [GB]  en fertiliser spreader [GB]  en fertilizer distributor [US]  en fertilizer spreader [US]  
405 maquinària agrícola ca adobadora d'adobs líquids terme pral.n f fr distributeur d'engrais liquides  es abonadora de abonos líquidos  it spandiconcime per concimi liquidi  de Gerät zum Ausbringen von Flüssigdünger  en liquid fertilizer distributor [US]  
406 maquinària agrícola ca adobadora de fertirrigació terme pral.n f fr doseur d'engrais en irrigation  es abonadora de fertiirrigación  es dosificador de abono en el agua de riego  it dosatore di concime per fertirrigazione  it dosatore di concime solubile  de Düngerlösungs-und-dosiergerät  en irrigation fertilizer flow control regulator [US]  
407 maquinària agrícola ca adobadora de gravetat terme pral.n f fr distributeur à écoulement par gravité  es abonadora de gravedad  it spandiconcime a caduta  it spandiconcime a gravità  de Rieselnder Streuer  en gravity flow fertiliser distributor [GB]  en gravity flow fertilizer distributor [US]  
408 maquinària agrícola ca localitzadora terme pral.n f ca adobadora localitzadora sin. compl.n f fr localisateur  fr localisateur d'engrais  es localizador de abonos  es localizadora  it localizzatore di concimi  it spandiconcime in localizzazione  de Bodenwerkzeug  de Düngereinlegersech  en fertiliser attachment [GB]  en fertilizer attachment [US]  
409 maquinària agrícola ca adobadora pneumàtica terme pral.n f fr distributeur pneumatique d'engrais  es abonadora neumática  it spandiconcime pneumatico  de pneumatischer Düngerstreuer  en pneumatic fertilizer distributor [US]  
410 indústria de la pell ca adoberia terme pral.n f ca blanqueria sin. compl.n f fr tannerie  es adobería  es curtiduría  es tenería  en tannery  
411 indústria de la pell ca adoberia terme pral.n f ca blanqueria sin. compl.n f fr tannerie  es tenería  en tanning  
412 mobles ca adossat -ada terme pral.adj fr adossé  es adosado  en adorsed  
413 operacions i processos de la pell ca adotzenar terme pral.v tr fr mettre en douzaine  es adocenar  en dozen up, to  
414 productes farmacèutics ca adrafinil terme pral.n m fr adrafinil  es adrafinilo  en adrafinil  
415 mobles ca parament de casa terme pral.n m ca adreç de la casa sin. compl.n m fr équipement ménager  es ajuar  es menaje  en household equipment  
416 procediments i processos tèxtils ca adreçament terme pral.n m es enderezamiento  
417 productes farmacèutics ca adrenalona terme pral.n f fr adrénalone  es adrenalona  en adrenalone  
418 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca línia d'abonat digital asimètrica terme pral.n f ca ADSL siglan f fr ligne d'abonné numérique asymétrique  fr ADSL  es línea de abonado digital asimétrica  es ADSL  en asymmetric digital subscriber line  en ADSL  
419 indústria alimentària ca adulteració terme pral.n f fr adultération  es adulteración  en adulteration  
420 energia eòlica ca aerobomba terme pral.n f fr éolienne de pompage  es bomba eólica  en wind pump  
421 instal·lacions i màquines ca aeroclassificador terme pral.n m
422 energia solar ca aerocondensador terme pral.n m fr aérocondenseur  es aerocondensador  de Luftkondensator  en aerocondenser  
423 components d'automoció ca aerodinàmic -a terme pral.adj fr aérodynamique  fr fuselé  es aerodinámico  en aerodynamic  en streamlined  
424 instruments musicals ca instrument aeròfon terme pral.n m ca aeròfon sin. compl.n m ca instrument de vent sin. compl.n m fr aérophone  fr instrument à vent  es aerófono  es instrumento aerófono  es instrumento de viento  en aerophone  en wind instrument  
425 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca fotografia aèria terme pral.n f ca aerofotografia sin. compl.n f fr photographie aérienne  es aerofotografía  es fotografía aérea  en aerial photography  en air photography  
426 energia eòlica ca aerogenerador terme pral.n m fr aérogénérateur  es aerogenerador  de Windgenerator  de Windkraftwerk  en aerogenerator  en wind turbine  
427 energia eòlica ca aerogenerador d'eix horitzontal terme pral.n m fr aérogénérateur à axe horizontal  es aerogenerador de eje horizontal  de Horizontalachsen-Maschine  de Horizontalläufer  en horizontal-axis wind turbine  
428 energia eòlica ca aerogenerador d'eix vertical terme pral.n m fr aérogénérateur à axe vertical  es aerogenerador de eje vertical  de Vertikalachsen-Maschine  en vertical-axis wind turbine  
429 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca aerògraf terme pral.n m fr aérographe  es aerógrafo  en spray gun  
430 maquinària agrícola ca aerolliscador agrícola terme pral.n m fr aéroglisseur agricole  fr engin agricole sur coussin d'air  es hovercraft agrícola  it hovercraft agricolo  it veicolo a cuscino d'aria agricolo  de landwirtschaftlich Luftküsenfahrzeug  en agricultural air cushion vehicle  en agricultural hovercraft  
431 energia eòlica ca aeromotor terme pral.n m fr aéromoteur  fr moteur éolien  es aeromotor  de Windkraftanlage  de Windmotor  de Windturbine  en wind engine  
432 indústria bàsica i productes metàl·lics ca desbarbadora d'engranatges terme pral.n f ca afaitadora sin. compl.n f fr ébarbeuse à engrenages  fr machine à raser  es afeitadora  es desbarbadora de engranajes  en deburring machine  en shaving machine  
433 productes farmacèutics ca afelimomab terme pral.n m fr afélimomab  es afelimomab  en afelimomab  
434 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca afiladora terme pral.n f fr affûteuse  es afiladora  en sharpener  
435 electrodomèstics ca afiladora elèctrica terme pral.n f ca esmoladora elèctrica terme pral.n f fr affûteur électrique  es afilador eléctrico  en electric knife sharpener  
436 instruments musicals ca afinador | afinadora terme pral.n m, f fr accordeur  es afinador  en tuner  
437 indústria bàsica i productes metàl·lics ca afinador | afinadora terme pral.n m, f fr affineur  es afinador  en refiner  
438 indústria bàsica i productes metàl·lics ca afinament terme pral.n m fr affinage  es afinado  es afino  en refining  
439 indústria bàsica i productes metàl·lics ca afinament electrolític terme pral.n m fr affinage électrolytique  es afino electrolítico  en electrolytic refining  
440 indústria bàsica i productes metàl·lics ca afinament líquid terme pral.n m fr affinage liquide  es afino líquido  en liquid refining  
441 indústria bàsica i productes metàl·lics ca afinament per aire terme pral.n m fr affinage au vent  es afino al viento  en converting  
442 indústria bàsica i productes metàl·lics ca afinament tèrmic terme pral.n m fr affinage thermique  es afino térmico  en thermal refining  
443 productes farmacèutics ca afloqualona terme pral.n f fr afloqualone  es aflocualona  en afloqualone  
444 components d'automoció ca aforador de trànsit terme pral.n m fr compteur de trafic  es contador de tráfico  es contador de vehículos  en traffic counter  
445 energia hidroelèctrica ca aforament terme pral.n m fr jaugeage  es aforo  de Abschätzung  en stream gaging [US]  en stream gauging [GB]  
446 components d'automoció ca agafador terme pral.n m fr poignée de maintien  es agarrador de sujección  en assist grip  
447 material esportiu ca estrep de sortida terme pral.n m ca agafador sin. compl.n m fr barre de départ  fr poignée de départ  es agarradero  es barra de salida  es estribo de salida  en handgrip  en starting grip  
448 indústria de la pell ca gala terme pral.n f ca agalla sin. compl.n f fr noix de galle  es agalla  en gall nut  
449 joieria i bijuteria ca àgata terme pral.n f fr agate  es ágata  en agate  
450 indústria dels plàstics i el cautxú ca agent d'expansió terme pral.n m fr agent d'expansion  fr gonflant  es agente de expansión  en blowing agent  
451 productes químics ca agent de blanqueig terme pral.n m fr agent de blanchiment  es agente de blanqueo  en bleaching agent  
452 additius alimentaris ca agent de càrrega terme pral.n m fr agent de remplissage  es agente de carga  en filler  
453 additius alimentaris ca agent de recobriment terme pral.n m fr agent d'enrobage  es agente de recubrimiento  en coating agent  
454 additius alimentaris ca agent de tractament de la farina terme pral.n m fr agent de traitement de la farine  es agente de tratamiento de la harina  en flour treatment agent  
455 productes químics ca agent tensioactiu terme pral.n m ca surfactant sin. compl.n m fr agent tensioactif  fr surfactant  es agente tensioactivo  es surfactante  en surfactant  
456 instal·lacions i màquines ca agitador terme pral.n m fr agitateur  es agitador  en stirrer  
457 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aglomeració terme pral.n f fr agglomération  es aglomeración  en bonding  
458 additius alimentaris ca aglomerant terme pral.n m fr liant  es aglomerante  en binder  
459 indústria del suro ca aglomerat terme pral.n m ca aglomerat de suro sin. compl.n m ca suro aglomerat sin. compl.n m fr aggloméré  fr aggloméré de liège  fr liège aggloméré  es aglomerado  es aglomerado de corcho  es corcho aglomerado  en agglomerated cork  en compressed cork  
460 indústria dels materials de la construcció ca aglomerat terme pral.n m fr agglomérat  es aglomerado  en agglomerate  
461 indústria dels materials de la construcció ca aglomerat asfàltic terme pral.n m fr aggloméré d'asphalte  es aglomerado asfáltico  es aglomerado de asfalto  en bitumen briquet  
462 indústria del suro ca aglomerat no expandit terme pral.n m ca aglomerat blanc sin. compl.n m fr aggloméré pur non expansé  es aglomerado blanco  es aglomerado no expandido  en unexpanded pure agglomerated cork  
463 indústria del suro ca aglomerat compost terme pral.n m ca aglomerat de composició sin. compl.n m fr aggloméré composé  es aglomerado compuesto  es aglomerado de composición  en composition cork  
464 indústria del suro ca aglomerat continu terme pral.n m ca rull sin. compl.n m fr rouleau  es aglomerado continuo  es rollo  en washer  
465 productes i tipus de pells ca aglomerat de cuir terme pral.n m fr cuir reconstitué  es aglomerado de cuero  en reconstituted leather  
466 indústria de la fusta ca aglomerat de fusta terme pral.n m fr aggloméré de bois  es aglomerado de madera  en wood chipboard  
467 indústria dels materials de la construcció ca aglomerat de marbre terme pral.n m fr aggloméré de marbre  es aglomerado de mármol  en marble block  
468 indústria del suro ca aglomerat de surocautxú terme pral.n m es aglomerado de corcho-caucho  en composition rubber cork  
469 indústria del suro ca aglomerat expandit terme pral.n m ca aglomerat negre sin. compl.n m fr aggloméré expansé pur  es aglomerado expandido  es aglomerado negro  en expanded pure agglomerated cork  
470 indústria del suro ca aglomerat pur terme pral.n m fr aggloméré pur  es aglomerado puro  en pure agglomerated cork  
471 indústria dels materials de la construcció ca aglutinant terme pral.n m ca lligant sin. compl.n m fr liant  es ligante  en binder  
472 conceptes generals ca agroindústria terme pral.n f fr agro-industrie  es agroindustria  en agro-industry  
473 components d'automoció ca agulla terme pral.n f fr aiguille  es aguja  en needle  
474 components d'automoció ca agulla de carburador terme pral.n f fr pointeau  es aguja de carburador  es aguja de combustible  en float needle  en fuel inlet valve  en needle valve  
475 joieria i bijuteria ca agulla de corbata terme pral.n f fr épingle à cravate  fr épingle de cravate  es alfiler de corbata  en tiepin  
476 joieria i bijuteria ca fermall terme pral.n m ca agulla de pit sin. compl.n f fr broche  es broche  en brooch  
477 productes i materials ca aigua terme pral.n f fr eau  es agua  en water  
478 energia hidroelèctrica ca aigua amunt terme pral.n f ca aigües amunt terme pral.n f pl fr eau d'amont  es agua arriba  de Oberwasser  en headwater  
479 productes bevibles ca aigua aromatitzada terme pral.n f fr eau aromatisée  es agua aromatizada  en flavored water [US]  en flavoured water [GB]  
480 energia hidroelèctrica ca aigua avall terme pral.n f ca aigües avall terme pral.n f pl fr eau d'aval  es agua abajo  de Unterwasser  en tailwater  
481 productes bevibles ca aigua carbònica terme pral.n f fr eau gazéifiée  es agua carbónica  en carbonated water  
482 indústria de la pell ca aigua combinada terme pral.n f fr eau liée  es agua combinada  en bound water  
483 indústria de la pell ca aigua d'absorció terme pral.n f fr eau d'imbibition  es agua de absorción  en water of imbibition  
484 energia tèrmica ca aigua d'alimentació terme pral.n f fr eau d'alimentation  es agua de alimentación  de Speisewasser  en feed water  
485 indústria de la pell ca aigua d'inflament terme pral.n f fr eau de gonflement  es agua de hinchamiento  en water of swelling  
486 indústria de la pell ca aigua de grau terme pral.n f ca aigua forta sin. compl.n f es agua de grado  
487 processos de fabricació ca aigua de procés terme pral.n f fr eau de fabrication  es agua de proceso  en process water  
488 processos de fabricació ca aigua de refrigeració terme pral.n f fr eau de refroidissement  es agua de refrigeración  en cooling water  
489 processos de fabricació ca aigua de refrigeració auxiliar terme pral.n f fr eau de refroidissement auxiliaire  es agua de refrigeración auxiliar  en auxiliary cooling water  
490 processos de fabricació ca aigua de rentatge terme pral.n f fr eau de lavage  es agua de lavado  en wash water  en washing water  
491 energia tèrmica ca aigua de reposició terme pral.n f fr eau d'appoint  es agua de reposición  es agua de repuesto  de Zusatzwasser  en make-up water  
492 productes bevibles ca aigua de taula terme pral.n f fr eau de table  es agua de mesa  en table water  
493 productes químics ca aigua desionitzada terme pral.n f ca aigua desmineralitzada terme pral.n f fr eau déminéralisée  fr eau désionisée  es agua desionizada  es agua desmineralizada  en deionised water [GB]  en deionized water [US]  en demineralised water [GB]  en demineralized water [US]  
494 productes bevibles ca aigua envasada terme pral.n f fr eau conditionnée  es agua envasada  en packaged water  
495 productes químics ca aigua forta terme pral.n f fr eau-forte  es agua fuerte  en aqua fortis  
496 processos de fabricació ca aigua industrial terme pral.n f fr eau industrielle  es agua industrial  en industrial water  
497 productes bevibles ca aigua mineral terme pral.n f ca aigua mineromedicinal terme pral.n f fr eau minérale  es agua mineral  es agua mineromedicinal  en mineral water  en spa water  
498 productes bevibles ca aigua mineral amb gas terme pral.n f fr eau minérale gazeuse  fr eau minérale pétillante  es agua mineral con gas  en aerated mineral water  en sparkling mineral water  
499 productes bevibles ca aigua mineral sense gas terme pral.n f fr eau minérale non gazeuse  fr eau minérale plate  es agua mineral sin gas  en still mineral water  
500 productes químics ca aigua oxigenada terme pral.n f fr eau oxygénée  es agua oxigenada  en oxygenated water  
501 indústria de la pell ca aigua tànnica terme pral.n f ca aigua vermella sin. compl.n f es agua tánica  
502 productes bevibles ca aigua tònica terme pral.n f ca tònica sin. compl.n f fr soda tonique  es agua tónica  es tónica  en tonic  en tonic water  
503 joieria i bijuteria ca aiguamarina terme pral.n f fr aigue-marine  es aguamarina  en aquamarine  
504 productes bevibles ca aiguamel terme pral.n f ca hidromel sin. compl.n m fr hydromel  es aguamiel  es hidromel  es hidromiel  en hydromel  
505 productes bevibles ca aiguardent terme pral.n m fr eau-de-vie  es aguardiente  en brandy  en liquor  
506 productes bevibles ca aiguardent compost terme pral.n m fr eau-de-vie composée  es aguardiente compuesto  en compound brandy  
507 productes bevibles ca rom terme pral.n m ca aiguardent de canya sin. compl.n m fr rhum  es aguardiente de caña  es ron  en rum  
508 productes bevibles ca aiguardent de cereals terme pral.n m fr eau-de-vie de céréales  es aguardiente de cereales  en grain brandy  
509 productes bevibles ca aiguardent de fruita terme pral.n m fr eau-de-vie de fruit  es aguardiente de fruta  en fruit brandy  
510 productes bevibles ca aiguardent de malt terme pral.n m fr eau-de-vie de malt  es aguardiente de malta  en malt brandy  
511 productes bevibles ca aiguardent de sidra terme pral.n m fr eau-de-vie de cidre  es aguardiente de sidra  en apple brandy  en applejack  
512 productes bevibles ca aiguardent de vi terme pral.n m fr eau-de-vie de vin  es aguardiente de vino  en wine brandy  
513 productes bevibles ca aiguardent simple terme pral.n m fr eau-de-vie simple  es aguardiente simple  en plain brandy  
514 productes químics ca aiguarràs terme pral.n m ca essència de trementina sin. compl.n f ca oli de trementina sin. compl.n m fr essence de térébenthine  es aguarrás  en turpentine  
515 energia mareomotriu ca marea morta terme pral.n f ca aigües mortes sin. compl.n f pl ca marea de quadratura sin. compl.n f fr marée de morte-eau  fr marée de quadrature  es aguas muertas  es marea de cuadratura  es marea muerta  en neap tide  
516 medi ambient ca aigües residuals industrials terme pral.n f pl fr eaux d'égout industrielles  fr eaux résiduaires industrielles  es aguas residuales industriales  en industrial sewage  en industrial wastewaters  en trade wastes  
517 energia mareomotriu ca marea viva terme pral.n f ca aigües vives sin. compl.n f pl fr marée de vive-eau  es aguas vivas  es marea viva  en spring tide  
518 maquinària i materials elèctrics ca aïllador terme pral.n m fr isolateur  es aislador  en insulator  
519 maquinària i materials elèctrics ca aïllador ceràmic terme pral.n m fr isolateur en céramique  es aislador cerámico  en ceramic insulator  
520 maquinària i materials elèctrics ca aïllador d'ancoratge terme pral.n m fr isolateur d'ancrage  es aislador de anclaje  en anchorage insulator  
521 maquinària i materials elèctrics ca aïllador de suspensió terme pral.n m ca aïllador de cadena sin. compl.n m fr élément de chaîne  fr isolateur de suspension  es aislador de cadena  es aislador de suspensión  en chain insulator  en suspension insulator  
522 maquinària i materials elèctrics ca aïllador de casquet i tija terme pral.n m fr isolateur à capot et tige  es aislador de caperuza y badajo  es aislador de caperuza y vástago  es aislador de casquete y vástago  en cap-and-pin insulator  
523 maquinària i materials elèctrics ca aïllador de porcellana terme pral.n m fr isolateur de porcelaine  es aislador de porcelana  en porcelain insulator  
524 maquinària i materials elèctrics ca aïllador de suport terme pral.n m ca aïllador rígid terme pral.n m fr isolateur rigide  es aislador de apoyo  es aislador rígido  en pin insulator  en rigid insulator  
525 maquinària i materials elèctrics ca aïllador de vidre terme pral.n m fr isolateur en verre  es aislador de vidrio  en glass insulator  
526 productes i materials ca aïllament terme pral.n m fr isolation  es aislamiento  en insulation  
527 productes i materials ca aïllament acústic terme pral.n m fr isolation acoustique  es aislamiento acústico  en sound insulation  
528 productes i materials ca aïllant terme pral.n m fr isolateur  es aislante  en insulator  
529 material esportiu ca màrfega aïllant terme pral.n f ca aïllant sin. compl.n m fr matelas isolant  es aislante  es colchoneta aislante  en insulating mat  
530 maquinària i materials elèctrics ca aïllant plàstic terme pral.n m fr isolant plastique  es aislante plástico  en plastic insulant  
531 maquinària i materials elèctrics ca aïllant tèrmic terme pral.n m fr isolant thermique  es aislante térmico  en thermal insulator  
532 maquinària i materials elèctrics ca aïllant termoplàstic terme pral.n m fr isolant thermoplastique  es aislante termoplástico  en thermoplastic insulant  
533 productes químics ca aire terme pral.n m fr air  es aire  en air  
534 productes químics ca aire líquid terme pral.n m fr air liquide  es aire líquido  en liquid air  
535 gas ca aire metanat terme pral.n m fr mélange air-méthane  es aire metanado  en methane-air  
536 gas ca aire propanat terme pral.n m fr mélange air-propane  es aire propanado  en propane-air  
537 procediments i processos dels aliments sòlids ca aireig terme pral.n m fr aération  es oreo  en ventilation  
538 eines i instruments de fusteria ca aixa terme pral.n f fr herminette  es azuela  en adze  
539 maquinària agrícola ca cavadora alternativa terme pral.n f ca aixada mecànica sin. compl.n f fr charrue à bêches alternatives  es cavadora alternativa  it vangatrice alternativa  de schwingende Spatenmaschine  en alternating spading machine  
540 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca aixafadora terme pral.n f fr aplatisseur  es aplastadora  en crusher  
541 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca cap de frare terme pral.n m ca aixamfranador sin. compl.n m ca broca d'aixamfranar sin. compl.n f ca broca de cap de frare sin. compl.n f fr fraise  fr fraise conique  es avellanador  es broca de avellanar  en countersink bit  
542 productes bevibles ca xarop terme pral.n m ca aixarop sin. compl.n m fr sirop  es jarabe  de Sirup  en syrup  
543 operacions i processos de la pell ca aixecar el calciner terme pral.v intr fr lever le pelain  es sacar las pieles del calero  es sacar los calderos  en draw the lime, to  
544 operacions i processos de la pell ca aixecar el remull terme pral.v intr es sacar las pieles del remojo  
545 instal·lacions i màquines ca aixeta terme pral.n f fr robinet  es grifo  es llave de paso  en cock  en tap  en valve  
546 eines i instruments de fusteria ca aixola terme pral.n f fr herminette  es azuela  en adze  
547 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca ajuntadora de fulloles terme pral.n f fr assembleuse de placage  fr jointeuse de placage  es cosedora de chapa  en veneer jointer  en veneer-jointing machine  
548 confecció industrial ca ajustar terme pral.v tr fr ajuster  es ajustar  en fit, to  
549 operacions i processos de la pell ca ajustar el pèl terme pral.v intr es ajustar el pelo  
550 material esportiu ca parapent terme pral.n m ca ala de pendent sin. compl.n f fr parapente  es parapente  en paraglide  
551 indústria dels materials de la construcció ca alabastre terme pral.n m fr albâtre  es alabastro  en alabaster  
552 indústria dels materials de la construcció ca alabastre calcari terme pral.n m fr albâtre calcaire  es alabastro calcáreo  en calcareous alabaster  
553 productes farmacèutics ca alacepril terme pral.n m fr alacépril  es alacepril  en alacepril  
554 productes farmacèutics ca alanina terme pral.n f fr alanine  es alanina  en alanine  
555 productes farmacèutics ca alatrofloxacina terme pral.n f fr alatrofloxacine  es alatrofloxacino  en alatrofloxacin  
556 indústria de la pell ca albadina terme pral.n f es albadina  
557 energia solar ca albedo terme pral.n f fr albédo  es albedo  en albedo  
558 productes farmacèutics ca albendazole terme pral.n m fr albendazole  es albendazol  en albendazole  
559 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca àlbum terme pral.n m fr album  es álbum  en album  
560 productes alimentaris sòlids ca albúmina d'ou terme pral.n f fr albumine d'œuf  es albúmina de huevo  en egg albumin  
561 productes alimentaris sòlids ca albúmina de llet terme pral.n f ca lactoalbúmina terme pral.n f ca lactalbúmina sin. compl.n f fr albumine du lait  fr lactalbumine  es albúmina de la leche  es albúmina de leche  es albúmina láctea  es lactalbúmina  es lactoalbúmina  en lactalbumin  en lactoalbumin  
562 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca alça terme pral.n f fr hausse  es alza  en overlay  
563 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca alçada terme pral.n f fr assemblage  fr collationnement  es alzada  es alzado  en collating  en gathering  
564 productes químics ca àlcali terme pral.n m fr alcali  es álcali  en alkali  
565 productes químics ca alcaloide terme pral.n m fr alcaloïde  es alcaloide  en alkaloid  
566 operacions i processos de la pell ca alçar el clot terme pral.v intr fr lever  fr sortir  fr tirer  es levantar de la tina  es sacar de tina  en haul, to  
567 components d'automoció ca alçavidres terme pral.n m fr lève-glace  fr lève-vitre  es elevalunas  en glass lift  en window lift  en window regulator  
568 components d'automoció ca alçavidres elèctric terme pral.n m fr lève-glace électrique  es elevalunas eléctrico  en electric window lift  
569 components d'automoció ca alçavidres mecànic terme pral.n m fr lève-glace mécanique  es elevalunas mecánico  en mechanical window lift  
570 productes farmacèutics ca alclometasona terme pral.n f fr alclométasone  es alclometasona  en alclometasone  
571 productes farmacèutics ca alcloxa terme pral.n f fr alcloxa  es alcloxa  en alcloxa  
572 productes químics ca alcohol terme pral.n m fr alcool  es alcohol  en alcohol  
573 productes farmacèutics ca alcohol benzílic terme pral.n m fr alcool benzylique  es alcohol bencílico  en benzyl alcohol  
574 productes bevibles ca alcohol destil·lat terme pral.n m fr alcool distillé  es alcohol destilado  en distilled alcohol  en distilled spirit  
575 productes químics ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol sin. compl.n m fr alcool éthylique  fr éthanol  es alcohol etílico  es etanol  en ethanol  en ethyl alcohol  
576 productes químics ca alcohol gras terme pral.n m fr alcool gras  es alcohol graso  en fatty alcohol  
577 productes químics ca alcohol isopropílic terme pral.n m fr alcool isopropylique  es alcohol isopropílico  en isopropyl alcohol  
578 productes bevibles ca alcohol rectificat terme pral.n m fr alcool rectifié  es alcohol rectificado  en rectified alcohol  en rectified spirit  
579 productes químics ca aldehid terme pral.n m fr aldéhyde  es aldehído  en aldehyde  
580 productes químics ca formaldehid terme pral.n m ca aldehid fòrmic sin. compl.n m ca metanal sin. compl.n m fr aldéhyde formique  fr formaldéhyde  fr méthanal  es aldehído fórmico  es formaldehído  es metanal  en formaldehyde  en formic aldehyde  en methanal  
581 productes farmacèutics ca aldesleukina terme pral.n f fr aldesleukine  es aldesleukina  en aldesleukin  
582 productes farmacèutics ca aldioxa terme pral.n f fr aldioxa  es aldioxa  en aldioxa  
583 productes farmacèutics ca aldosterona terme pral.n f fr aldostérone  es aldosterona  en aldosterone  
584 productes farmacèutics ca alefacept terme pral.n m fr aléfacept  es alefacept  en alefacept  
585 productes farmacèutics ca alemtuzumab terme pral.n m fr alemtuzumab  es alemtuzumab  en alemtuzumab  
586 productes farmacèutics ca alendronat de sodi terme pral.n m fr alendronate sodique  es alendronato sódico  en alendronate sodium  
587 components d'automoció ca alentidor terme pral.n m fr ralentisseur  es moderador  es retardador  en retarder  en vehicle retarder  
588 components d'automoció ca alentidor elèctric terme pral.n m fr ralentisseur électrique  es retardador eléctrico  en electric retarder  
589 components d'automoció ca alentidor hidràulic terme pral.n m fr ralentisseur hydraulique  es retardador hidráulico  en hydraulic retarder  en hydroretarder  
590 energia hidroelèctrica ca àlep terme pral.n m ca paleta sin. compl.n f fr aube  es álabe  de Radschaufel  en blade  
591 components d'automoció ca aleró terme pral.n m fr becquet  fr déflecteur  es spoiler  en spoiler  
592 material esportiu ca aleta terme pral.n f fr ailette  es aleta  en flight  
593 components d'automoció ca aleta terme pral.n f fr doublure d'aile  fr fausse-aile  es aleta  es aleta de guardabarros  en fender liner  en fender skirt  en wheel well lining  
594 components d'automoció ca aleta de refrigeració terme pral.n f fr ailette de refroidissement  es aleta de refrigeración  en cooling fin  
595 joieria i bijuteria ca alexandrita terme pral.n f fr alexandrite  es alejandrita  en alexandrite  
596 productes farmacèutics ca alexitol sòdic terme pral.n m fr alexitol sodique  es alexitol de sodio  en alexitol sodium  
597 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca alfabet terme pral.n m fr alphabet  es alfabeto  en alphabet  
598 productes farmacèutics ca alfacalcidol terme pral.n m fr alfacalcidol  es alfacalcidol  en alfacalcidol  
599 productes farmacèutics ca alfadex terme pral.n m fr alfadex  es alfadex  en alfadex  
600 productes farmacèutics ca alfadolona terme pral.n f fr alfadolone  es alfadolona  en alfadolone  
601 alimentació animal ca alfals deshidratat terme pral.n m fr luzerne déshydratée  es alfalfa deshidratada  en dehydrated alfalfa  en dehydrated lucerne  
602 productes farmacèutics ca alfaprostol terme pral.n m fr alfaprostol  es alfaprostol  en alfaprostol  
603 productes farmacèutics ca alfaxalona terme pral.n f fr alfaxalone  es alfaxalona  en alfaxalone  
604 productes farmacèutics ca alfentanil terme pral.n m fr alfentanil  es alfentanilo  en alfentanil  
605 productes farmacèutics ca alfoscerat de colina terme pral.n m fr alfoscérate de choline  es alfoscerato de colina  en choline alfoscerate  
606 productes farmacèutics ca alfuzosina terme pral.n f fr alfuzosine  es alfuzosina  en alfuzosin  
607 indústria dels materials de la construcció ca algepser | algepsera terme pral.n m, f ca guixaire terme pral.n m, f fr plâtrier  es yesero  en plasterer  
608 productes farmacèutics ca algestona terme pral.n f fr algestone  es algestona  en algestone  
609 productes farmacèutics ca alglucerasa terme pral.n f fr alglucérase  es alglucerasa  en alglucerase  
610 joieria i bijuteria ca aliança terme pral.n f ca anell de casament sin. compl.n m fr alliance  fr anneau de mariage  fr anneau nuptial  es alianza  en wedding band  en wedding ring  
611 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge terme pral.n m fr alliage  es aleación  en alloy  
612 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge antifricció terme pral.n m fr alliage antifriction  es aleación antifricción  en antifriction alloy  
613 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge binari terme pral.n m fr alliage binaire  es aleación binaria  en binary alloy  
614 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge d'emmotllament terme pral.n m ca aliatge de foneria sin. compl.n m fr alliage de moulage  es aleación de fundición  es aleación de moldeo  en casting alloy  
615 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge de forja terme pral.n m fr alliage forgeable  es aleación forjable  en forgeable alloy  
616 indústria dels plàstics i el cautxú ca aliatge de polímers terme pral.n m fr alliage de polymères  es aleación de polímeros  en polymer blend  
617 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge dur terme pral.n m fr alliage dur  es aleación dura  en hard alloy  
618 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge eutèctic terme pral.n m fr alliage eutectique  es aleación eutéctica  en eutectic alloy  
619 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge ferri terme pral.n m fr alliage ferreux  es aleación ferrosa  en iron alloy  
620 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge fusible terme pral.n m fr alliage fusible  es aleación fusible  en fusible alloy  
621 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge lleuger terme pral.n m fr alliage léger  es aleación ligera  en light alloy  
622 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge no ferri terme pral.n m fr alliage non ferreux  es aleación no ferrosa  en nonferrous alloy  
623 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge pesant terme pral.n m fr alliage lourd  es aleación pesada  en heavy alloy  
624 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge refractari terme pral.n m fr alliage réfractaire  es aleación refractaria  en heat-resisting alloy  
625 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge ternari terme pral.n m fr alliage ternaire  es aleación ternaria  en ternary alloy  
626 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aliatge ultralleuger terme pral.n m fr alliage ultraléger  es aleación ultraligera  en ultralight alloy  
627 productes farmacèutics ca alibendol terme pral.n m fr alibendol  es alibendol  en alibendol  
628 eines i instruments de fusteria ca alicates terme pral.n f pl fr pinces  es alicates  en pliers [US]  en plyers [GB]  
629 productes farmacèutics ca alimemazina terme pral.n f fr alimémazine  es alimemazina  en alimemazine  
630 productes alimentaris sòlids ca aliment terme pral.n m fr aliment  fr nourriture  es alimento  en food  
631 productes alimentaris sòlids ca aliment biològic terme pral.n m ca aliment natural terme pral.n m fr aliment biologique  es alimento biológico  en organic food  
632 productes alimentaris sòlids ca aliment concentrat terme pral.n m fr aliment concentré  es alimento concentrado  en concentrated food  
633 productes alimentaris sòlids ca aliment confitat terme pral.n m fr aliment confit  es alimento confitado  en candied food  
634 productes alimentaris sòlids ca plat cuinat terme pral.n m ca aliment cuinat sin. compl.n m fr plat cuisiné  es alimento cocinado  es plato cocinado  en convenience food  
635 productes alimentaris sòlids ca aliment dietètic terme pral.n m fr aliment diététique  es alimento dietético  en dietetic food  
636 productes alimentaris sòlids ca aliment energètic terme pral.n m fr aliment énergétique  es alimento energético  en energetic food  
637 productes alimentaris sòlids ca aliment enriquit terme pral.n m fr aliment enrichi  es alimento enriquecido  en fortified food  
638 productes alimentaris sòlids ca aliment funcional terme pral.n m fr alicament  fr aliment fonctionnel  fr aliment santé  es alimento funcional  pt alimento funcional  en functional food  
639 alimentació animal ca aliment humit terme pral.n m fr aliment humide  es alimento húmedo  en wet feed  
640 productes alimentaris sòlids ca aliment infantil terme pral.n m fr aliment infantile  fr aliment pour bébés  es alimento infantil  en baby food  
641 productes alimentaris sòlids ca aliment modificat genèticament terme pral.n m ca aliment transgènic terme pral.n m ca AMG siglan m fr aliment génétiquement modifié  fr aliment transgénique  fr AGM  es alimento genéticamente modificado  es alimento transgénico  es AGM  en biotechnology-derived food  en genetically modified food  en transgenic food  en GMF  
642 productes alimentaris sòlids ca plat precuinat terme pral.n m ca aliment precuinat sin. compl.n m fr plat précuisiné  es alimento precocinado  es plato precocinado  en precooked dish  
643 productes alimentaris sòlids ca aliment sobrecongelat terme pral.n m ca aliment ultracongelat sin. compl.n m fr aliment surgelé  es alimento ultracongelado  en deep-frozen food  
644 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca alimentació de paper terme pral.n f fr alimentation papier  es alimentación de papel  en paper feed  
645 indústria dels plàstics i el cautxú ca alimentació gravimètrica terme pral.n f fr alimentation pondérale  es alimentación gravimétrica  en weight feeding  
646 indústria dels plàstics i el cautxú ca alimentació volumètrica terme pral.n f fr alimentation volumétrique  es alimentación volumétrica  en volumetric feeding  
647 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca alimentador terme pral.n m fr alimentateur  es alimentador  en feeder  
648 electrònica ca alimentador terme pral.n m ca font d'alimentació sin. compl.n f fr alimentateur  fr source d'alimentation  es alimentador  es fuente de alimentación  en feeder  en power supply  
649 instal·lacions i màquines ca alimentador terme pral.n m fr alimentateur  es alimentador  en feeder  
650 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca alimentador automàtic de massa terme pral.n m fr mélangeur-nourrisseur automatique  es alimentador automático de masa  en automatic mixture feeder  
651 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca alimentador de paper continu terme pral.n m fr alimenteur automatique de papier  es alimentador de papel continuo  en auto sheet feeder  
652 envasos i embalatges ca alimentador dosificador terme pral.n m fr alimenteur-doseur  es alimentador dosificador  en batch unit  
653 energia tèrmica ca alimentador mecànic terme pral.n m fr alimentateur mécanique  es alimentador mecánico  de selbsttätiger Speiser  de Stoker  en mechanical feeder  
654 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca alineació terme pral.n f fr alignement  es alineación  en alignment  
655 productes farmacèutics ca alitretinoïna terme pral.n f fr alitrétinoïne  es alitretinoína  en alitretinoin  
656 productes farmacèutics ca alizaprida terme pral.n f fr alizapride  es alizaprida  en alizapride  
657 confecció industrial ca allargament terme pral.n m fr extensibilité  es alargamiento  en extensibility  
658 productes farmacèutics ca al·lilestrenol terme pral.n m fr allylestrénol  es alilestrenol  en allylestrenol  
659 maquinària de la pell ca allisadora terme pral.n f fr lustreuse  es alisadora  en plush-wheel  
660 operacions i processos de la pell ca allisatge terme pral.n m fr lustrage  es alisado  en fur finishing  
661 productes farmacèutics ca al·lobarbital terme pral.n m fr allobarbital  es alobarbital  en allobarbital  
662 productes farmacèutics ca al·loclamida terme pral.n f fr alloclamide  es aloclamida  en alloclamide  
663 productes farmacèutics ca al·lopurinol terme pral.n m fr allopurinol  es alopurinol  en allopurinol  
664 productes farmacèutics ca almagat terme pral.n m fr almagate  es almagato  en almagate  
665 productes farmacèutics ca almasilat terme pral.n m fr almasilate  es almasilato  en almasilate  
666 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca molí d'oli terme pral.n m ca almàssera sin. compl.n f fr moulin à huile  es almazara  es molino de aceite  en oil mill  
667 productes farmacèutics ca alminoprofèn terme pral.n m fr alminoprofène  es alminoprofeno  en alminoprofen  
668 productes farmacèutics ca almitrina terme pral.n f fr almitrine  es almitrina  en almitrine  
669 productes alimentaris sòlids ca almívar terme pral.n m fr sirop  es almíbar  en syrup  
670 productes farmacèutics ca almotriptan terme pral.n m fr almotriptan  es almotriptán  en almotriptan  
671 productes farmacèutics ca alosetró terme pral.n m fr alosétron  es alosetrón  en alosetron  
672 productes farmacèutics ca aloxiprina terme pral.n f fr aloxiprine  es aloxiprina  en aloxiprin  
673 teixits ca alpaca terme pral.n f fr alpaga  es alpaca  en alpaca  
674 fibres i filaments ca alpaca terme pral.n f fr alpaga  es alpaca  en alpaca  
675 indústria bàsica i productes metàl·lics ca alpax terme pral.n m fr alpax  es alpax  en alpax  
676 productes farmacèutics ca alpiroprida terme pral.n f fr alpiropride  es alpiroprida  en alpiropride  
677 productes farmacèutics ca alprazolam terme pral.n m fr alprazolam  es alprazolam  en alprazolam  
678 productes farmacèutics ca alprenolol terme pral.n m fr alprénolol  es alprenolol  en alprenolol  
679 productes farmacèutics ca alprostadil terme pral.n m fr alprostadil  es alprostadil  en alprostadil  
680 indústria bàsica i productes metàl·lics ca alt forn terme pral.n m fr haut fourneau  es alto horno  es horno alto  en blast furnace  
681 confecció industrial ca alta costura terme pral.n f fr haute couture  es alta costura  en high-style dressmaking  
682 electrònica ca alta fidelitat terme pral.n f ca hi-fi sin. compl.n f fr haute fidélité  fr hi-fi  es alta fidelidad  es hi-fi  en hi-fi  en high fidelity  
683 innovació tecnològica ca alta tecnologia terme pral.n f fr haute technologie  es alta tecnología  en high technology  
684 energia elèctrica ca alta tensió terme pral.n f ca AT siglan f fr haute tension  fr HT  es alta tensión  es AT  en high voltage  en HV  
685 electrònica ca altaveu terme pral.n m fr haut-parleur  es altavoz  en loudspeaker  en speaker  
686 electrònica ca altaveu electroestàtic terme pral.n m ca altaveu capacitatiu sin. compl.n m fr haut-parleur électrostatique  es altavoz capacitivo  es altavoz electrostático  en capacitor loudspeaker  en electrostatic loudspeaker  
687 electrònica ca altaveu d'aguts terme pral.n m fr haut-parleur d'aigus  es altavoz de agudos  en tweeter  
688 electrònica ca altaveu electrodinàmic terme pral.n m ca altaveu de bobina mòbil sin. compl.n m fr haut-parleur à bobine mobile  fr haut-parleur à conducteur mobile  es altavoz de bobina móvil  es altavoz electrodinámico  en electrodynamic loudspeaker  en moving-coil loudspeaker  
689 electrònica ca altaveu de greus terme pral.n m fr haut-parleur de graves  es altavoz de graves  en woofer  
690 electrònica ca altaveu de mitjans terme pral.n m fr haut-parleur de médiums  es altavoz de medios  en squawker  
691 electrònica ca altaveu electromagnètic terme pral.n m fr haut-parleur électromagnétique  es altavoz electromagnético  en electromagnetic loudspeaker  
692 electrònica ca altaveu iònic terme pral.n m fr haut-parleur ionique  es altavoz iónico  en ionic loudspeaker  
693 electrònica ca altaveu magnètic terme pral.n m fr haut-parleur magnétique  es altavoz magnético  en magnetic loudspeaker  
694 electrònica ca altaveu piezoelèctric terme pral.n m fr haut-parleur piézoélectrique  es altavoz piezoeléctrico  en piezoelectric loudspeaker  
695 productes farmacèutics ca alteplasa terme pral.n f fr altéplase  es alteplasa  en alteplase  
696 components d'automoció ca alternador terme pral.n m ca generador de corrent altern terme pral.n m fr alternateur  fr génératrice à courant alternatif  es alternador  es generador de corriente alterna  en alternating-current generator  en alternator  
697 maquinària i materials elèctrics ca alternador asíncron terme pral.n m ca generador asíncron terme pral.n m fr alternateur asynchrone  es alternador asíncrono  es generador asíncrono  en asynchronous generator  
698 maquinària i materials elèctrics ca alternador d'imants permanents terme pral.n m fr alternateur à aimant permanent  es alternador de imanes permanentes  en permanent magnet alternator  
699 maquinària i materials elèctrics ca alternador d'inductor giratori terme pral.n m ca alternador d'induït fix terme pral.n m ca alternador de camp rotatiu terme pral.n m fr alternateur à champ tournant  fr alternateur à inducteur tournant  es alternador de campo rotativo  es alternador de inducido fijo  es alternador de inductor giratorio  en rotating field alternator  
700 maquinària i materials elèctrics ca alternador síncron terme pral.n m ca generador síncron terme pral.n m fr alternateur synchrone  es alternador síncrono  es generador síncrono  en synchronous generator  
701 productes farmacèutics ca altizida terme pral.n f fr altizide  es altizida  en altizide  
702 productes farmacèutics ca altrenogest terme pral.n m fr altrénogest  es altrenogest  en altrenogest  
703 productes farmacèutics ca altretamina terme pral.n f fr altrétamine  es altretamina  en altretamine  
704 productes i tipus de pells ca aluda terme pral.n f ca luda sin. compl.n f fr cuir mégi  es baldés  en tawed leather  
705 productes químics ca alúmina terme pral.n f fr alumine  es alúmina  en alumina  
706 productes químics ca alúmina activada terme pral.n f fr alumine activée  es alúmina activada  en activated alumina  
707 productes químics ca alúmina calcinada terme pral.n f fr alumine calcinée  es alúmina calcinada  en calcinated alumina  
708 productes químics ca alúmina hidratada terme pral.n f fr alumine hydratée  es alúmina hidratada  en hydrated alumina  
709 productes químics ca alumini terme pral.n m fr aluminium  es aluminio  sbl Al  en aluminium [GB]  en aluminum [US]  
710 indústria bàsica i productes metàl·lics ca alumini anoditzat terme pral.n m fr aluminium anodisé  es aluminio anodizado  en anodized aluminum [US]  
711 indústria bàsica i productes metàl·lics ca alumini monobloc terme pral.n m fr aluminium monobloc  es aluminio monobloque  en monobloc aluminum [US]  
712 indústria bàsica i productes metàl·lics ca alumini primari terme pral.n m fr aluminium primaire  es aluminio primario  en primary aluminum [US]  
713 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aluminiatge terme pral.n m fr aluminiage  es aluminado  en aluminising [GB]  en aluminizing [US]  
714 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aluminotèrmia terme pral.n f fr aluminothermie  es aluminotermia  en aluminothermy  
715 envasos i embalatges ca alvèol terme pral.n m ca bombolla terme pral.n f fr coque  es alveolo  es alvéolo  en blister  
716 joieria i bijuteria ca alveolat terme pral.n m fr cloisonné  es alveolado  es cloisonné  es tabicado  en cloisonné  
717 productes farmacèutics ca alverina terme pral.n f fr alvérine  es alverina  en alverine  
718 productes farmacèutics ca alvimopan terme pral.n m fr alvimopan  es alvimopán  en alvimopan  
719 indústria bàsica i productes metàl·lics ca amalgama terme pral.n f fr amalgame  es amalgama  en amalgam  
720 indústria bàsica i productes metàl·lics ca amalgamació terme pral.n f fr amalgamation  es amalgamación  es amalgamamiento  en amalgamation  
721 productes farmacèutics ca amantadina terme pral.n f fr amantadine  es amantadina  en amantadine  
722 maquinària tèxtil ca amarador terme pral.n m fr rouissoir  es poza  en retting tank  
723 procediments i processos tèxtils ca amaratge terme pral.n m fr rouissage  es enriado  es enriamiento  en retting  
724 medi ambient ca ambientòleg | ambientòloga terme pral.n m, f fr environnementaliste  es ambientólogo  en environmentalist  
725 productes farmacèutics ca ambroxol terme pral.n m fr ambroxol  es ambroxol  en ambroxol  
726 productes farmacèutics ca ambucetamida terme pral.n f fr ambucétamide  es ambucetamida  en ambucetamide  
727 productes farmacèutics ca amcinonida terme pral.n f fr amcinonide  es amcinonida  en amcinonide  
728 joieria i bijuteria ca ametista terme pral.n f ca quars violeta sin. compl.n m fr améthyste  fr quartz violet  es amatista  es cuarzo violeta  en amethyst  en violet quartz  
729 productes farmacèutics ca amfetamina terme pral.n f fr amfétamine  es anfetamina  en amfetamine  
730 productes farmacèutics ca amfetaminil terme pral.n m fr amfétaminil  es anfetaminilo  en amfetaminil  
731 productes farmacèutics ca amfotericina B terme pral.n f fr amphotéricine B  es amfotericina B  en amphotericin B  
732 productes químics ca asbest terme pral.n m ca amiant sin. compl.n m fr amiante  fr asbeste  es amianto  es asbesto  en asbestos  
733 productes químics ca amidol terme pral.n m fr amidol  es amidol  en amidol  
734 productes farmacèutics ca amidotrizoat de sodi terme pral.n m fr amidotrizoate de sodium  es amidotrizoato de sodio  en sodium amidotrizoate  
735 productes farmacèutics ca amifenazole terme pral.n m fr amiphénazol  es amifenazol  en amiphenazole  
736 productes farmacèutics ca amifostina terme pral.n f fr amifostine  es amifostina  en amifostine  
737 productes farmacèutics ca amikacina terme pral.n f fr amikacine  es amikacina  en amikacin  
738 productes farmacèutics ca amikel·lina terme pral.n f fr amikhelline  es amikelina  en amikhelline  
739 productes farmacèutics ca amilmetacresol terme pral.n m fr amylmétacrésol  es amilmetacresol  en amylmetacresol  
740 productes farmacèutics ca amilòmer terme pral.n m fr amilomère  es amilómero  en amilomer  
741 productes farmacèutics ca amilorida terme pral.n f fr amiloride  es amilorida  en amiloride  
742 productes farmacèutics ca amiloxat terme pral.n m fr amiloxate  es amiloxato  en amiloxate  
743 productes químics ca amina terme pral.n f fr amine  es amina  en amine  
744 productes farmacèutics ca amineptina terme pral.n f fr amineptine  es amineptina  en amineptine  
745 productes farmacèutics ca aminoacridina terme pral.n f fr aminoacridine  es aminoacridina  en aminoacridine  
746 productes farmacèutics ca aminofenazona terme pral.n f fr aminophénazone  es aminofenazona  en aminophenazone  
747 productes farmacèutics ca aminofil·lina terme pral.n f fr aminophylline  es aminofilina  en aminophylline  
748 productes farmacèutics ca aminoglutetimida terme pral.n f fr aminoglutéthimide  es aminoglutetimida  en aminoglutethimide  
749 productes farmacèutics ca amiodarona terme pral.n f fr amiodarone  es amiodarona  en amiodarone  
750 productes farmacèutics ca amisulprida terme pral.n f fr amisulpride  es amisulprida  en amisulpride  
751 productes farmacèutics ca amitraz terme pral.n m fr amitraz  es amitraz  en amitraz  
752 productes farmacèutics ca amitriptilina terme pral.n f fr amitriptyline  es amitriptilina  en amitriptyline  
753 productes farmacèutics ca amlexanox terme pral.n m fr amlexanox  es amlexanoxo  en amlexanox  
754 productes farmacèutics ca amlodipina terme pral.n f fr amlodipine  es amlodipino  en amlodipine  
755 productes farmacèutics ca amobarbital terme pral.n m fr amobarbital  es amobarbital  en amobarbital  
756 productes farmacèutics ca amocarzina terme pral.n f fr amocarzine  es amocarzina  en amocarzine  
757 productes farmacèutics ca amodiaquina terme pral.n f fr amodiaquine  es amodiaquina  en amodiaquine  
758 productes químics ca amoníac terme pral.n m fr ammoniac  es amoníaco  en ammonia  
759 productes farmacèutics ca amorolfina terme pral.n f fr amorolfine  es amorolfina  en amorolfine  
760 components d'automoció ca amortidor terme pral.n m ca esmorteïdor sin. compl.n m fr amortisseur  es amortiguador  en shock absorber  
761 components d'automoció ca amortidor de direcció terme pral.n m fr amortisseur de direction  es amortiguador de dirección  en steering shock absorber  
762 components d'automoció ca amortidor de pulsacions terme pral.n m fr amortisseur de pulsations  es amortiguador de pulsaciones  en pulsation dampener  
763 components d'automoció ca dàmper terme pral.n m ca amortidor de vibracions sin. compl.n m ca amortidor torsional sin. compl.n m fr amortisseur de torsion  fr amortisseur de vibrations  es amortiguador de vibración del cigüeñal  es amortiguador de vibraciones  es damper  en vibration damper  
764 components d'automoció ca amortidor hidràulic terme pral.n m fr amortisseur hydraulique  es amortiguador hidráulico  en hydraulic shock absorber  
765 components d'automoció ca amortidor telescòpic terme pral.n m fr amortisseur télescopique  es amortiguador teléscopico  en telescopic shock absorber  
766 productes farmacèutics ca amosulalol terme pral.n m fr amosulalol  es amosulalol  en amosulalol  
767 productes farmacèutics ca amoxapina terme pral.n f fr amoxapine  es amoxapina  en amoxapine  
768 productes farmacèutics ca amoxicil·lina terme pral.n f fr amoxicilline  es amoxicilina  en amoxicillin  
769 components d'automoció ca amperímetre terme pral.n m ca amperòmetre sin. compl.n m fr ampèremètre  es amperímetro  en ammeter  en ampermeter  
770 components d'automoció ca amperímetre voltímetre terme pral.n m fr ampèremètre voltmètre  es amperímetro-voltímetro  en current and voltage sensor  
771 productes farmacèutics ca amperozida terme pral.n f fr ampérozide  es amperozida  en amperozide  
772 productes farmacèutics ca ampicil·lina terme pral.n f fr ampicilline  es ampicilina  en ampicillin  
773 productes farmacèutics ca ampiroxicam terme pral.n m fr ampiroxicam  es ampiroxicam  en ampiroxicam  
774 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca ampliació terme pral.n f fr agrandissement  es ampliación  en enlargement  
775 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca ampliadora terme pral.n f fr agrandisseur  es ampliadora  en enlarger  
776 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca ampliadora automàtica terme pral.n f fr agrandisseur automatique  es ampliadora automática  en enlarger-printer  
777 maquinària i materials elèctrics ca amplidina terme pral.n f fr amplidyne  es amplidina  en amplidyne  
778 electrònica ca amplificador terme pral.n m fr amplificateur  es amplificador  en amplifier  
779 electrònica ca amplificador acústic terme pral.n m fr amplificateur acoustique  es amplificador acústico  en acoustic amplifier  
780 electrònica ca amplificador càscode terme pral.n m fr amplificateur cascode  es amplificador cascodo  en cascode amplifier  
781 electrònica ca amplificador d'àudio terme pral.n m ca amplificador d'audiofreqüència sin. compl.n m ca amplificador de baixa freqüència sin. compl.n m fr amplificateur d'audiofréquences  fr amplificateur de basse fréquence  fr amplificateur de l'audio  es amplificador de audio  es amplificador de audiofrecuencia  es amplificador de baja frecuencia  en audio amplifier  en audio-frequency amplifier  en low-frequency amplifier  
782 electrònica ca amplificador d'impulsos terme pral.n m fr amplificateur d'impulsions  es amplificador de impulsos  en pulse amplifier  
783 electrònica ca amplificador d'ona completa terme pral.n m es amplificador de onda completa  en full-wave amplifier  
784 electrònica ca amplificador d'ona progressiva terme pral.n m fr amplificateur à ondes progressives  es amplificador de onda progresiva  en travelling-wave amplifier  
785 electrònica ca amplificador de banda ampla terme pral.n m fr amplificateur à large bande  es amplificador de banda ancha  en wideband amplifier  
786 electrònica ca amplificador de banda estreta terme pral.n m fr amplificateur à bande étroite  es amplificador de banda estrecha  en narrowband amplifier  
787 electrònica ca amplificador de classe A terme pral.n m fr amplificateur classe A  es amplificador clase A  en class A amplifier  
788 electrònica ca amplificador de classe AB terme pral.n m fr amplificateur classe AB  es amplificador clase AB  en class AB amplifier  
789 electrònica ca amplificador de classe B terme pral.n m fr amplificateur classe B  es amplificador clase B  en class B amplifier  
790 electrònica ca amplificador de classe C terme pral.n m fr amplificateur classe C  es amplificador clase C  en class C amplifier  
791 electrònica ca amplificador equilibrat terme pral.n m ca amplificador de contrafase sin. compl.n m fr amplificateur compensé  fr amplificateur symétrique  es amplificador en contrafase  es amplificador equilibrado  en balanced amplifier  en push-pull amplifier  
792 electrònica ca amplificador de corrent terme pral.n m fr amplificateur de courant  es amplificador de corriente  en current amplifier  
793 electrònica ca amplificador de llum terme pral.n m ca intensificador d'imatge sin. compl.n m fr amplificateur de luminance  fr intensificateur d'image  es amplificador de luz  es intensificador de imagen  en image intensifier  en light amplifier  
794 electrònica ca amplificador de microones terme pral.n m fr amplificateur hyperfréquence  es amplificador de microondas  en microwave amplifier  
795 electrònica ca amplificador de potència terme pral.n m fr amplificateur de puissance  es amplificador de potencia  en power amplifier  
796 electrònica ca amplificador de radiofreqüència terme pral.n m fr amplificateur à radiofréquence  es amplificador de radiofrecuencia  en radio-frequency amplifier  
797 electrònica ca amplificador de retroacció terme pral.n m fr amplificateur à réaction  es amplificador de retroacción  en feedback amplifier  
798 electrònica ca amplificador de tensió terme pral.n m fr amplificateur de tension  es amplificador de tensión  en voltage amplifier  
799 electrònica ca amplificador de vídeo terme pral.n m fr amplificateur vidéo  es amplificador de vídeo  en video amplifier  
800 electrònica ca amplificador diferencial terme pral.n m fr amplificateur différentiel  es amplificador diferencial  en differential amplifier  
801 electrònica ca amplificador electrònic terme pral.n m fr amplificateur électronique  es amplificador electrónico  en electronic amplifier  
802 electrònica ca amplificador en cascada terme pral.n m ca amplificador multietapa sin. compl.n m fr amplificateur à plusieurs étages  fr amplificateur en cascade  es amplificador en cascada  es amplificador multietapa  en cascade amplifier  en multistage amplifier  
803 electrònica ca amplificador estereofònic terme pral.n m fr amplificateur stéréophonique  es amplificador estereofónico  en stereophonic amplifier  
804 electrònica ca amplificador lineal terme pral.n m fr amplificateur linéaire  es amplificador lineal  en linear amplifier  
805 electrònica ca amplificador magnètic terme pral.n m fr amplificateur magnétique  es amplificador magnético  en magnetic amplifier  
806 electrònica ca amplificador operacional terme pral.n m fr amplificateur opérationnel  es amplificador operacional  en operational amplifier  
807 electrònica ca amplificador òptic terme pral.n m fr amplificateur optique  es amplificador óptico  en optical amplifier  
808 electrònica ca amplificador paramètric terme pral.n m fr amplificateur paramétrique  es amplificador paramétrico  en parametric amplifier  
809 electrònica ca amplificador sintonitzador terme pral.n m fr ampli-syntonisateur  es amplificador-sintonizador  en amplifier-tuner  
810 electrònica ca amplificador sintonitzat terme pral.n m fr amplificateur accordé  es amplificador sintonizado  en tuned amplifier  
811 electrònica ca amplificador transistoritzat terme pral.n m fr amplificateur à transistors  es amplificador transistorizado  en transistor amplifier  
812 energia mareomotriu ca amplitud de la marea terme pral.n f fr amplitude de la marée  es amplitud de la marea  de Gezeitenamplitude  de Gezeitenhub  de Tidenhub  en tide range  
813 mobles ca ampoller terme pral.n m ca boteller terme pral. fr casier à bouteilles  es botellero  en bottle rack  
814 productes farmacèutics ca amprenavir terme pral.n m fr amprénavir  es amprenavir  en amprenavir  
815 productes farmacèutics ca amproli terme pral.n m fr amprolium  es amprolio  en amprolium  
816 productes farmacèutics ca amrinona terme pral.n f fr amrinone  es amrinona  en amrinone  
817 productes farmacèutics ca amrubicina terme pral.n f fr amrubicine  es amrubicina  en amrubicin  
818 productes farmacèutics ca amsacrina terme pral.n f fr amsacrine  es amsacrina  en amsacrine  
819 productes farmacèutics ca amtolmetina guacil terme pral.n f fr amtolmétine guacil  es amtolmetina guacilo  en amtolmetin guacil  
820 instruments musicals ca anafil terme pral.n m ca nafil sin. compl.n m fr busine  es anafil  es añafil  en buysine  
821 productes farmacèutics ca anagrelida terme pral.n f fr anagrélide  es anagrelida  en anagrelide  
822 productes farmacèutics ca anakinra terme pral.n f fr anakinra  es anakinra  en anakinra  
823 indústria alimentària ca anàlisi bromatològica terme pral.n f fr analyse bromatologique  es análisis bromatológico  en bromatological analysis  
824 operacions i processos de la pell ca anàlisi tànnica terme pral.n f fr analyse tannique  es análisis tánico  en tannin analysis  
825 electrònica ca analitzador terme pral.n m fr analyseur  es analizador  en analyser [GB]  en analyzer [US]  
826 electrònica ca analitzador d'espectre terme pral.n m fr analyseur de spectre  es analizador de espectro  en spectrum analyzer [US]  
827 electrònica ca analitzador d'imatge terme pral.n m fr analyseur d'image  es analizador de imagen  en flying spot scanner  
828 electrònica ca analitzador d'ones terme pral.n m fr analyseur d'ondes  es analizador de ondas  en wave analyzer [US]  
829 electrònica ca analitzador de xarxes terme pral.n m fr analyseur de réseaux  es analizador de redes  en network analyzer [US]  
830 electrònica ca analitzador harmònic terme pral.n m fr analyseur harmonique  es analizador armónico  en harmonic analyzer [US]  
831 productes farmacèutics ca anastrozole terme pral.n m fr anastrozole  es anastrozol  en anastrozole  
832 productes farmacèutics ca ancestim terme pral.n m fr ancestim  es ancestim  en ancestim  
833 processos de fabricació ca ancoratge terme pral.n m fr accrochage [PELL]  fr ancrage  es anclaje  en anchorage  
834 indústria dels plàstics i el cautxú ca ancoratge químic terme pral.n m fr ancrage chimique  es anclaje químico  en chemical anchorage  
835 productes farmacèutics ca ancrod terme pral.n m fr ancrod  es ancrod  en ancrod  
836 joieria i bijuteria ca andradita terme pral.n f fr andradite  es andradita  en andradite  
837 productes farmacèutics ca androstanolona terme pral.n f fr androstanolone  es androstanolona  en androstanolone  
838 indústria del suro ca anell terme pral.n m fr anneau  es anillo  en ring  
839 components d'automoció ca anell terme pral.n m fr anneau  fr bague  es anillo  es aro  en ring  
840 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca anell terme pral.n m fr anneau  es anillo  en ring  
841 joieria i bijuteria ca anell terme pral.n m ca tumbaga sin. compl.n f fr anneau  fr bague  es anillo  en ring  
842 maquinària i materials elèctrics ca anell col·lector terme pral.n m fr bague collectrice  es anillo colector  en collector ring  en slip ring  
843 maquinària i materials elèctrics ca anell de curtcircuit terme pral.n m fr anneau de mise en court-circuit  es anillo de cortocircuito  en short-circuiting ring  
844 electrònica ca anell de guarda terme pral.n m fr anneau de garde  fr anneau pare-effluve  es anillo de guarda  en arcing ring  en grading ring  en grading shield  
845 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca anell de testimoni terme pral.n m fr anneau à jeton  fr anneau à jeton circulant  es anillo con paso de testigo  es anillo de testigos  en token passing ring  en token ring  
846 components d'automoció ca anella terme pral.n f fr anneau  es anilla  en ring  
847 material esportiu ca cèrcol terme pral.n m ca anella den. desest.n f fr anneau  es aro  en ring  
848 joieria i bijuteria ca anellera terme pral.n f fr baguier  es anillero  es sortijero  en ring sizer  
849 material esportiu ca anelles terme pral.n f pl fr anneaux  es anillas  en rings  
850 energia eòlica ca anemòmetre terme pral.n m fr anémomètre  es anemómetro  de Anemometer  en anemometer  
851 productes farmacèutics ca angiotensinamida terme pral.n f fr angiotensinamide  es angiotensinamida  en angiotensinamide  
852 indústria bàsica i productes metàl·lics ca angle terme pral.n m fr angle  es ángulo  en angle  
853 indústria bàsica i productes metàl·lics ca angle de ferro terme pral.n m ca perfil angular sin. compl.n m ca perfil L sin. compl.n m fr cornière  fr fer cornière  es ángulo de hierro  es hierro angular  es hierro ángulo  es perfil angular  es perfil L  en angle bar  en angle iron  
854 fibres i filaments ca angora terme pral.n f ca llana d'angora terme pral.n f fr angora  fr laine d'Angora  es angora  es lana de Angora  en angora  en Angora wool  
855 fibres i filaments ca angorina terme pral.n f fr angoratine  es angorina  en imitation angora  
856 begudes ca angostura terme pral.n f fr angustura  fr angusture  es angostura  en angostura  
857 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca objectiu angular terme pral.n m ca angular sin. compl.n m es angular  es objetivo angular  
858 productes químics ca anhídrid ftàlic terme pral.n m fr anhydride phtalique  es anhídrido ftálico  en phtalic anhydride  
859 productes químics ca anhídrid maleic terme pral.n m fr anhydride maléique  es anhídrico maleico  en maleic anhydride  
860 productes químics ca anhídrid sulfurós terme pral.n m fr anhydride sulfureux  es anhídrido sulfuroso  en sulfurous acid anhydride  
861 productes farmacèutics ca anidulafungina terme pral.n f fr anidulafungine  es anidulafungina  en anidulafungin  
862 productes farmacèutics ca anileridina terme pral.n f fr aniléridine  es anileridina  en anileridine  
863 productes químics ca anilina terme pral.n f fr aniline  es anilina  en aniline  
864 productes farmacèutics ca aniracetam terme pral.n m fr aniracétam  es aniracetam  en aniracetam  
865 productes bevibles ca anís terme pral.n m fr anis  es anís  en anis  
866 productes bevibles ca aniset terme pral.n m fr anisette  es anisete  en anisette  
867 productes farmacèutics ca anisindiona terme pral.n f fr anisindione  es anisindiona  en anisindione  
868 productes farmacèutics ca anistreplasa terme pral.n f fr anistreplase  es anistreplasa  en anistreplase  
869 maquinària agrícola ca anivelladora terme pral.n f fr niveleuse  es niveladora  it livellatrice  de Planierschild  en land grader  
870 maquinària agrícola ca anivelladora làser terme pral.n f fr niveleuse à laser  es niveladora láser  it livellatrice a laser  en laser grader  
871 maquinària i materials elèctrics ca ànode terme pral.n m ca elèctrode positiu terme pral.n m fr anode  fr électrode positive  es ánodo  es electrodo positivo  en anode  en positive electrode  
872 energia solar ca ànode fotoelèctric terme pral.n m ca fotoànode sin. compl.n m fr anode photoélectronique  fr photoanode  es ánodo fotoeléctrico  es ánodo fotoelectrónico  es fotoánodo  en photoanode  en photoelectric anode  
873 indústria bàsica i productes metàl·lics ca anodització terme pral.n f fr anodisation  es anodizado  en anodising [GB]  en anodizing [US]  
874 energia geotèrmica ca anomalia geotèrmica terme pral.n f fr anomalie géothermique  es anomalía geotérmica  de geothermische Anomalie  en geothermal anomaly  
875 productes farmacèutics ca antazolina terme pral.n f fr antazoline  es antazolina  en antazoline  
876 components d'automoció ca avantcambra terme pral.n f ca antecambra sin. compl.n f ca cambra de precombustió sin. compl.n f fr avant-chambre  fr chambre de précombustion  es antecámara  es cámara de precombustión  en antechamber  en precombustion chamber  
877 components d'automoció ca antena terme pral.n f fr antenne  es antena  en aerial  en antenna  
878 electrònica ca antena bidireccional terme pral.n f fr antenne bidirectionnelle  es antena bidireccional  en bidirectional antenna  
879 electrònica ca antena de nucli de ferrita terme pral.n f fr antenne à noyau de ferrite  es antena de núcleo de ferrita  en ferrite-rod antenna  
880 electrònica ca antena de quadre terme pral.n f fr antenne à cadre  es antena de cuadro  en frame antenna  
881 electrònica ca antena de telecomunicacions terme pral.n f fr antenne de télécommunications  es antena de telecomunicaciones  en communications antenna  
882 electrònica ca antena de televisió terme pral.n f fr antenne de télévision  es antena de televisión  en television antenna  
883 electrònica ca antena dipol terme pral.n f ca dipol terme pral.n m fr antenne dipôle  fr dipôle  es antena dipolo  es dipolo  en dipole  en dipole antenna  
884 electrònica ca antena direccional terme pral.n f fr antenne directionnelle  es antena direccional  en directional antenna  
885 electrònica ca antena omnidireccional terme pral.n f fr antenne omnidirectionnelle  es antena omnidireccional  en omnidirectional antenna  
886 electrònica ca antena parabòlica terme pral.n f fr antenne parabolique  es antena parabólica  en parabolic antenna  
887 electrònica ca antena receptora terme pral.n f fr antenne de réception  es antena receptora  en receiving antenna  
888 electrònica ca antena telescòpica terme pral.n f fr antenne télescopique  es antena telescópica  en telescoping antenna  
889 electrònica ca antena vertical terme pral.n f fr antenne verticale  es antena vertical  en vertical antenna  
890 electrònica ca antena Yagi terme pral.n f fr antenne Yagi  es antena Yagi  en Yagi antenna  en Yagi-Uda antenna  
891 indústria tèxtil i de la confecció ca antiaborrallonament terme pral.n m fr antiboulochage  fr antipilling  es antipilling  en antipilling  
892 indústria dels plàstics i el cautxú ca antiadherent terme pral.n m fr agent antiadhérent  es antiadherente  es sustancia antiadherente  en antiblocking agent  
893 additius alimentaris ca antiaglomerant terme pral.n m fr antiagglomérant  es antiaglomerante  en anticaking agent  
894 additius alimentaris ca antiaglutinant terme pral.n m fr antiagglutinant  fr anticollant  es antiapelmazante  en anticompressing  
895 productes químics ca antibiòtic terme pral.n m fr antibiotique  es antibiótico  en antibiotic  
896 additius alimentaris ca antiescumejant terme pral.n m fr antimoussant  fr antimousse  es antiespumante  en defoamer  
897 indústria dels plàstics i el cautxú ca antiestàtic terme pral.n m fr agent antistatique  es antiestático  en antistatic agent  
898 additius alimentaris ca antiferment terme pral.n m fr antienzyme  es antifermento  en antiferment  
899 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca antihalo terme pral.n m fr antihalo  es antihalo  en antihalation  
900 productes i tipus de pells ca antílop terme pral.n m fr antilope  es antílope  en antelope  
901 medi ambient ca antimoni terme pral.n m fr antimoine  es antimonio  sbl Sb  en antimony  
902 productes i materials ca antioxidant terme pral.n m fr antioxydant  es antioxidante  en antioxidant  
903 indústria dels plàstics i el cautxú ca antiozonant terme pral.n m fr antiozone  es antiozonante  en antiozonant  
904 components d'automoció ca vàlvula antiretorn terme pral.n f ca antiretorn sin. compl.n m fr antiretour  fr valve antiretour  es antirretorno  es válvula antirretorno  en check valve  en nonreturn valve  
905 components d'automoció ca antirobatori terme pral.n m fr antivol  fr dispositif antivol  es antirrobo  es dispositivo antirrobo  en antitheft device  
906 productes farmacèutics ca antitrombina III terme pral.n f fr antithrombine III  es antitrombina III  en antithrombin III  
907 confecció industrial ca antropòmetre terme pral.n m fr appareil anthropométrique  es antropómetro  en anthropometric apparatus  
908 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca anvers terme pral.n m ca cara sin. compl.n f ca recto sin. compl.n m fr avers  fr recto  es anverso  es cara  es recto  en face  en front side  en recto  
909 indústria del suro ca vena terme pral.n f ca any sin. compl.n m ca línia sin. compl.n f fr couche  fr veine  es anillo  es línea  es vena  en layer  en vein  
910 energia hidroelèctrica ca any hidràulic terme pral.n m fr année hydrologique  es año hidráulico  de Wasserwirtschaftsjahr  en water year  
911 productes farmacèutics ca apafant terme pral.n m fr apafant  es apafant  en apafant  
912 productes farmacèutics ca apaflurà terme pral.n m fr apaflurane  es apaflurano  en apaflurane  
913 energia elèctrica ca apagada terme pral.n f fr panne de courant  es apagón  de Netzausfall  en blackout  
914 operacions i processos de la pell ca apagar la calç terme pral.v intr fr éteindre la chaux  es apagar la cal  en slake lime, to  
915 mobles ca bufet terme pral.n m ca aparador sin. compl.n m fr buffet  es aparador  es bufete  en buffet  en sideboard  
916 instal·lacions i màquines ca aparell terme pral.n m fr appareil  es aparato  de Gerät  en apparatus  
917 maquinària i materials elèctrics ca aparell de connexió terme pral.n m fr appareil de connexion  es aparato de conexión  en switching device  
918 maquinària i materials elèctrics ca aparell de mesura terme pral.n m fr appareil de mesure  es aparato de medida  en measuring instrument  
919 instal·lacions i màquines ca aparell de rellotgeria terme pral.n m ca mecanisme de rellotgeria terme pral.n m fr mécanisme d'horlogerie  es aparato de relojería  es mecanismo de relojería  en clockwork mechanism  
920 envasos i embalatges ca aparell de soldadura per punts terme pral.n m fr appareil de soudage par points  es aparato de soldadura por puntos  en spot welder  
921 maquinària i materials elèctrics ca aparell de tallament terme pral.n m fr appareil de coupe  es aparato cortador  es aparato de corte  de Schneidwerk  
922 envasos i embalatges ca aparell de termosoldadura terme pral.n m es aparato de soldadura por calor  es aparato de termosoldadura  
923 indústria dels materials de la construcció ca arquitecte tècnic | arquitecta tècnica terme pral.n m, f ca aparellador | aparelladora sin. compl.n m, f fr architecte technique  fr technicien du bâtiment  es aparejador  es arquitecto técnico  en building technician  en technical architect  
924 maquinària i materials elèctrics ca aparellatge terme pral.n m fr appareillage  es aparamenta  en switchgear and controlgear  
925 electrònica ca fotodíode d'allau terme pral.n m ca APD siglan m fr photodiode à avalanche  fr PDA  es fotodiodo de avalancha  es APD  en avalanche photodiode  en APD  
926 operacions i processos de la pell ca apelfatge terme pral.n m fr ponçage  es afelpado  en fluffing  
927 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca apèndix terme pral.n m fr appendice  es apéndice  en appendix  
928 productes bevibles ca aperitiu vínic terme pral.n m fr apéritif à base de vin  es aperitivo vínico  es vino aperitivo  en aperitif wine  en appetiser wine [GB]  en appetizer wine [US]  
929 mobles ca apilable terme pral.adj ca superposable terme pral.adj fr empilable  fr superposable  es apilable  es superponible  en stackable  en superposable  
930 maquinària de la pell ca apiladora automàtica terme pral.n f fr empileuse automatique  es apiladora automática  en leather stacker  
931 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca aplacadora de cantells terme pral.n f fr plaqueuse de champ  fr plaqueuse de chant  es chapeadora de cantos  en edge bander  
932 joieria i bijuteria ca aplacat terme pral.n m fr plaqué  es chapado  es chapeado  en cladding  
933 maquinària agrícola ca aplanadora terme pral.n f fr masse niveleuse  es rastra niveladora  it spianone  de Ackerschleppe  en float  
934 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aplanadora terme pral.n f fr aplatissoir  es aplanadora  en flattening roll  
935 maquinària agrícola ca aplegadora de bales terme pral.n f fr groupeur de balles  es agrupador de pacas  it ragruppaballe  de Ballensammler  en bale accumulator  en bale collector  
936 confecció industrial ca aplicació terme pral.n f fr application  fr applique  es aplicación  en appliqué  
937 confecció industrial ca aplom terme pral.n m es aplomo  
938 confecció industrial ca aplom terme pral.n m fr point d'aplomb  es aplomo  en balance mark  en notch  en slit  
939 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca apodització terme pral.n f fr apodisation  es apodización  en apodisation [GB]  en apodization [US]  
940 productes farmacèutics ca apolat de sodi terme pral.n m fr apolate de sodium  es apolato de sodio  en sodium apolate  
941 productes químics ca apòsit terme pral.n m fr pansement  es apósito  en dressing  
942 procediments i processos dels aliments sòlids ca appertització terme pral.n f fr appertisation  es apertización  es appertización  en appertisation [GB]  en appertization [US]  
943 productes farmacèutics ca apraclonidina terme pral.n f fr apraclonidine  es apraclonidina  en apraclonidine  
944 productes farmacèutics ca apramicina terme pral.n f fr apramycine  es apramicina  en apramycin  
945 productes farmacèutics ca aprepitant terme pral.n m fr aprépitant  es aprepitant  en aprepitant  
946 operacions i processos de la pell ca aprest terme pral.n m fr apprêt  es acabado  es apresto  en finish [TÈXTIL]  en finishing [TÈXTIL]  en season [PELL]  
947 procediments i processos tèxtils ca aprest antiarnament terme pral.n m fr apprêt antimite  es apresto antiapolillamiento  en mothproof finishing  
948 procediments i processos tèxtils ca aprest antiarrugament terme pral.n m fr apprêt infroissable  es apresto antiarrugamiento  es apresto inarrugable  en wrinkle-resistant finish  
949 procediments i processos tèxtils ca aprest antiencongiment terme pral.n m fr apprêt irrétrécissable  es acabado inencogible  en shrink-resistant finish  
950 procediments i processos tèxtils ca aprest antienfeltrament terme pral.n m es apresto antifieltramiento  
951 procediments i processos tèxtils ca aprest antifloridura terme pral.n m fr apprêt antirouille  es apresto antimoho  en rust inhibitive primer  
952 procediments i processos tèxtils ca aprest antilliscant terme pral.n m fr apprêt antiglissant  es apresto antideslizante  en antislip finish  
953 procediments i processos tèxtils ca aprest antitaques terme pral.n m fr apprêt antitaches  es apresto antimanchas  en stain proof  en stain repellent  en stain repeller  
954 indústria tèxtil i de la confecció ca aprestador | aprestadora terme pral.n m, f fr apprêteur  es aprestador  en finisher  
955 productes farmacèutics ca aprindina terme pral.n f fr aprindine  es aprindina  en aprindine  
956 productes farmacèutics ca aprobarbital terme pral.n m fr aprobarbital  es aprobarbital  en aprobarbital  
957 energia hidroelèctrica ca aprofitament hidràulic terme pral.n m fr aménagement hydroélectrique  es aprovechamiento hidráulico  de Wasserkraftanlage  en hydroelectric installation  en hydroelectric scheme  
958 productes farmacèutics ca aprotinina terme pral.n f fr aprotinine  es aprotinina  en aprotinin  
959 productes i materials ca aprovisionament terme pral.n m fr approvisionnement  es provisionamiento  en supply  
960 productes farmacèutics ca aptiganel terme pral.n m fr aptiganel  es aptiganel  en aptiganel  
961 energia geotèrmica ca aqüífer terme pral.n m fr aquifère  es acuífero  de Aquifer  en aquifer  
962 productes bevibles ca àrac terme pral.n m fr arak  fr arrack  es arak  es arrak  en arak  en arrack  
963 maquinària agrícola ca arada terme pral.n f fr charrue  es arado  it aratro  de Pflug  en plough [GB]  en plow [US]  
964 maquinària agrícola ca arada alternativa terme pral.n f fr charrue alternative  es arado alternativo  it aratro alternativo  de Wechselpflug  en treadle-type two-way plow [US]  
965 maquinària agrícola ca arada brabant terme pral.n f fr charrue brabant  es arado brabante  it aratro brabantino  de Rahmenpflug  en brabant plow [US]  
966 maquinària agrícola ca arada calçadora terme pral.n f fr charrue chausseuse  es arado aporcador  es arado calzador  it aratro rincalzatore  de Anhäufelpflug  en covering plow [US]  
967 maquinària agrícola ca arada de cisells terme pral.n f fr cultivateur lourd  es arado de cincel  it chisel  de Schwerer Grubber  de Tiefwühlgrubber  en chisel  
968 maquinària agrícola ca arada de discos terme pral.n f fr charrue à disques  es arado de discos  it aratro a dischi  de Scheibenpflug  en disc plough  en disk plow [US]  
969 maquinària agrícola ca arada de pala terme pral.n f fr charrue à socs  es arado de vertedera  it aratro a versoi  it aratro a vomeri  de Scharpflug  en moldboard plow [US]  en shareplow [US]  
970 maquinària agrícola ca arada descalçadora terme pral.n f fr charrue déchausseuse  es arado desaporcador  es arado descalzador  it aratro scalzatore  de Abräumpflug  de Freilegepflug  en uncovering plow [US]  
971 maquinària agrícola ca arada descavallonadora terme pral.n f ca descavallonadora sin. compl.n f fr charrue décavaillonneuse  fr décavaillonneuse  es arado descaballonador  es descaballonadora  it aratro scavallatore  de Stockräumpflug  en French plow [US]  en Kirpy plow [US]  
972 maquinària agrícola ca arada interceps terme pral.n f fr bineuse interceps  es arado intercepas  it aratro intraceppi  it aratro scavallatore interfilare  de Zwischen-räumpflug  de Zwischenstock-räumpflug  en inter-vine hoe  
973 maquinària agrícola ca arada múltiple terme pral.n f fr charrue polysoc  es arado polirreja  es arado polisurco  it aratro polivomere  de Mehrfurchenpflug  de Mehrscharpflug  en multifurrow plow [US]  en multiple furrow plow [US]  
974 maquinària agrícola ca arrencadora de tubercles terme pral.n f ca arada patatera sin. compl.n f fr arracheuse de pommes de terre  es arado patatero  es arrancadora de patatas  it scavapatate  de Kartoffelroder  en potato digger  
975 maquinària agrícola ca arada rascle terme pral.n f fr déchaumeuse à disques  es arado-grada  es arado-rastra  it aratro rompistoppie a dischi  it aratro stoppiatore a dischi  de Scheiben-Schälpflug  de Vertikalscheibenpflug  en disc tiller  en disk tiller [US]  
976 maquinària agrícola ca arada vinyatera terme pral.n f fr charrue vigneronne  es arado viñero  it aratro per vigneti  de Weinbaupflug  de Weinbergpflug  en vineyard plow [US]  
977 indústria bàsica i productes metàl·lics ca aram terme pral.n m fr cuivre  es cobre  en copper  
978 productes farmacèutics ca aranidipina terme pral.n f fr aranidipine  es aranidipino  en aranidipine  
979 productes farmacèutics ca arbekacina terme pral.n f fr arbékacine  es arbekacina  en arbekacin  
980 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca arbre terme pral.n m fr arbre  es árbol  en shaft  
981 components d'automoció ca cigonyal terme pral.n m ca arbre cigonyal sin. compl.n m fr vilebrequin  es cigüeñal  en crankshaft  
982 components d'automoció ca arbre mogut terme pral.n m ca arbre comandat sin. compl.n m ca arbre conduït sin. compl.n m ca arbre receptor sin. compl.n m fr arbre commandé  fr arbre conduit  fr arbre mené  fr arbre récepteur  es árbol conducido  es árbol mandado  es árbol receptor  en driven shaft  
983 components d'automoció ca arbre motor terme pral.n m ca arbre conductor sin. compl.n m ca arbre de comandament sin. compl.n m fr arbre de commande  fr arbre moteur  es árbol motor  en driving shaft  
984 components d'automoció ca arbre primari terme pral.n m ca arbre d'entrada sin. compl.n m fr arbre d'entrée de boîte de vitesses  fr arbre primaire de boîte de vitesses  es árbol primario  en clutch shaft  en input shaft  en transmission input shaft  
985 components d'automoció ca arbre de lleves terme pral.n m fr arbre à cames  fr arbre de distribution  es árbol de levas  en cam shaft  en timing shaft  
986 components d'automoció ca arbre secundari terme pral.n m ca arbre de sortida sin. compl.n m fr arbre de sortie  fr arbre secondaire de boîte de vitesses  es árbol secundario  en output shaft  en transmission output shaft  
987 innovació tecnològica ca arbre de tecnologies terme pral.n m fr arbre de technologies  fr grappe de technologies  es árbol de tecnologías  en technology cluster  
988 components d'automoció ca arbre de transmissió terme pral.n m ca arbre de transmissió articulat terme pral.n m fr arbre de transmission  fr arbre de transmission articulé  es árbol de transmisión  en articulated drive shaft  en drive shaft  en propeller shaft  
989 components d'automoció ca arbre intermediari terme pral.n m fr arbre intermédiaire  es árbol intermediario  en counter shaft  
990 productes farmacèutics ca arbutamina terme pral.n f fr arbutamine  es arbutamina  en arbutamine  
991 material esportiu ca arc terme pral.n m fr arc  es arco  en bow  
992 maquinària i materials elèctrics ca arc terme pral.n m fr arc  es arco  de Bogen  de Lichtbogen  en arc  
993 parts i accessoris dels instruments musicals ca arquet terme pral.n m ca arc sin. compl.n m fr archet  es arco  es arquillo  en bow  
994 material esportiu ca arc de politges terme pral.n m ca arc compost sin. compl.n m ca arc mecànic sin. compl.n m fr arc à démultiplication  fr arc à poulies  fr arc composé  es arco compuesto  es arco de poleas  es arco mecánico  en compound bow  en pulley bow  
995 material esportiu ca arc corb terme pral.n m ca arc monobloc sin. compl.n m fr arc recourbé  es arco monobloc  es arco recurvado  en recurved bow  
996 material esportiu ca arc desmuntable terme pral.n m fr arc démontable  es arco desmontable  en takedown bow  
997 material esportiu ca arc recte terme pral.n m fr arc droit  es arco recto  en longbow  en straight bow  
998 maquinària i materials elèctrics ca arc voltaic terme pral.n m fr arc voltaïque  es arco voltaico  en arc light  
999 mobles ca caixa terme pral.n f ca arca sin. compl.n f fr arque  fr coffre  es arca  es arcón  en chest  
1000 operacions i processos de la pell ca arcar terme pral.v tr es arcar  es arquear  
1001 productes farmacèutics ca ardeparina sòdica terme pral.n f fr ardéparine sodique  es ardeparina de sodio  en ardeparin sodium  
1002 energia solar ca àrea captadora bruta terme pral.n f fr superficie hors-tout  es área captadora bruta  en gross area  
1003 energia solar ca àrea d'obertura terme pral.n f fr superficie d'entrée  es superficie de abertura  es superficie de apertura  en aperture area  
1004 indústria dels plàstics i el cautxú ca àrea de rebava terme pral.n f fr jointure  es área de rebaba  en flash ridge  
1005 indústria dels materials de la construcció ca arena terme pral.n f ca sorra terme pral.n f fr sable  es arena  en sand  
1006 indústria bàsica i productes metàl·lics ca arena d'emmotllament terme pral.n f fr sable de moulage  es arena de moldeo  en molding sand [US]  
1007 indústria dels materials de la construcció ca arena de pedrera terme pral.n f fr sable de carrière  es arena de cantera  en quarry sand  
1008 indústria dels materials de la construcció ca arena fina terme pral.n f fr sable fin  es arena fina  en fine sand  
1009 eines i instruments per a la pell ca areòmetre terme pral.n m fr aréomètre  es areómetro  en areometer  
1010 indústria dels materials de la construcció ca argamassa terme pral.n f ca morter de calç sin. compl.n m fr argamasse  fr mortier de chaux  es argamasa  es mortero de cal  en argamasa  en lime mortar  
1011 productes farmacèutics ca argatroban terme pral.n m fr argatroban  es argatrobán  en argatroban  
1012 maquinària i materials elèctrics ca argent terme pral.n m ca plata terme pral.n f fr argent  es plata  sbl Ag  en silver  
1013 joieria i bijuteria ca argent de llei terme pral.n m fr argent au titre  es plata de ley  en standard silver  en sterling silver  
1014 joieria i bijuteria ca argent fi terme pral.n m fr argent fin  es plata fina  en fine silver  
1015 joieria i bijuteria ca argentat terme pral.n m fr argentage  fr argenture  es plateado  en silvering  
1016 joieria i bijuteria ca argenter | argentera terme pral.n m, f ca plater | platera sin. compl.n m, f fr argenteur  es platero  en silversmith  
1017 joieria i bijuteria ca argenteria terme pral.n f ca plateria sin. compl.n f fr argenterie  fr orfèvrerie d'argent  es plata  es platería  en silver plate  en silverware  
1018 joieria i bijuteria ca argenteria terme pral.n f ca plateria sin. compl.n f fr atelier d'argenterie  es platería  en silversmith's workshop  
1019 joieria i bijuteria ca argenteria terme pral.n f ca plateria sin. compl.n f fr argenture  es platería  en silversmith's art  
1020 indústria dels materials de la construcció ca argila terme pral.n f fr argile  es arcilla  en clay  
1021 indústria dels materials de la construcció ca argila esquistosa terme pral.n f fr argile schisteuse  es arcilla esquistosa  en shale clay  
1022 indústria dels materials de la construcció ca argila expandida terme pral.n f fr argile expansée  es arcilla expandida  en expanded clay  
1023 indústria dels materials de la construcció ca argila refractària terme pral.n f fr argile réfractaire  es arcilla refractaria  en refractory clay  
1024 productes farmacèutics ca arginina terme pral.n f fr arginine  es arginina  en arginine  
1025 productes farmacèutics ca argipressina terme pral.n f fr argipressine  es argipresina  en argipressin  
1026 productes químics ca argó terme pral.n m fr argon  es argón  sbl Ar  en argon  
1027 jocs i joguines ca argolla terme pral.n f fr sorte de passe-boules  es argolla  
1028 maquinària i materials elèctrics ca argue terme pral.n m ca cabrestant sin. compl.n m fr cabestan  es argue  es cabrestante  de Winde  en capstan hoist  
1029 indústria dels materials de la construcció ca àrid terme pral.n m ca granulat sin. compl.n m fr granulat  es árido  es granulado  en aggregate  
1030 productes farmacèutics ca aripiprazole terme pral.n m fr aripiprazole  es aripiprazol  en aripiprazole  
1031 material esportiu ca arma de foc terme pral.n f ca arma sin. compl.n f fr arme  fr arme à feu  es arma  es arma de fuego  en firearm  
1032 material esportiu ca arma automàtica terme pral.n f fr arme automatique  es arma automática  en automatic firearm  
1033 material esportiu ca arma curta terme pral.n f fr arme de poing  es arma corta  en handgun  
1034 material esportiu ca arma d'aire terme pral.n f ca arma pneumàtica sin. compl.n f fr arme à air  fr arme pneumatique  es arma de aire  es arma neumática  en air firearm  en pneumatic firearm  
1035 material esportiu ca arma de repetició terme pral.n f fr arme à répétition  es arma de repetición  en repeating firearm  
1036 material esportiu ca arma llarga terme pral.n f fr arme d'épaule  es arma larga  en long gun  
1037 material esportiu ca arma semiautomàtica terme pral.n f fr arme semi-automatique  es arma semiautomática  en semiautomatic firearm  
1038 indústria dels materials de la construcció ca armadura terme pral.n f fr armature  es armadura  en reinforcement  
1039 maquinària i materials elèctrics ca armadura terme pral.n f fr armature  es armadura  en armor [US]  en armour [GB]  
1040 maquinària i materials elèctrics ca armadura de protecció terme pral.n f fr garniture de protection  es varilla de protección  en armor rod [US]  
1041 indústria dels materials de la construcció ca armadura posttesada terme pral.n f fr armature postcontrainte  es armadura postensada  en poststressed reinforcement  
1042 indústria dels materials de la construcció ca armadura pretesada terme pral.n f fr armature précontrainte  es armadura pretensada  en prestressed reinforcement  
1043 mobles ca armari terme pral.n m fr armoire  es armario  en armoire  en cabinet  en cupboard  en wardrobe  
1044 mobles ca armari de claus terme pral.n m ca armari clauer sin. compl.n m fr armoire à clefs  fr armoire à clés  es armario llavero  en key cabinet  
1045 mobles ca armari mirall terme pral.n m ca armari de lluna sin. compl.n m ca armari trèmol sin. compl.n m ca trèmol sin. compl.n m fr armoire à glace  es armario de luna  en mirror door cabinet  
1046 mobles ca armari de rebost terme pral.n m fr placard  es alacena  en closet  
1047 mobles ca armari de sagristia terme pral.n m fr armoire de sacristie  es armario de sacristía  en sacristy cabinet  
1048 mobles ca armari rober terme pral.n m ca rober sin. compl.n m fr armoire-vestiaire  fr penderie  es armario ropero  es ropero  en wardrobe  
1049 material esportiu ca armer terme pral.n m fr râtelier  es armero  en gun rack  
1050 material esportiu ca armeria terme pral.n f fr dépôt d'armes  es armería  en gun room  
1051 material esportiu ca armilla hidroestàtica terme pral.n f fr bouée plongeur  es chaleco hidrostático  en buoyancy aid  en buoyancy compensator device  en jacket  en stabilising jacket [GB]  en stabilizing jacket [US]  
1052 material esportiu ca armilla salvavides terme pral.n f ca jaqueta salvavides terme pral.n f fr brassière de sécurité  fr gilet de sauvetage  es chaleco salvavidas  en life jacket  
1053 indústria de la pell ca arnat terme pral.n m fr teigne  es moho  en ringworm  
1054 material esportiu ca arnès terme pral.n m fr baudrier  es arnés  es budrier  en harness  
1055 productes químics ca compost aromàtic terme pral.n m ca aromàtic sin. compl.n m fr aromatique  fr composé aromatique  es aromático  es compuesto aromático  en aromatic  en aromatic compound  
1056 procediments i processos dels aliments sòlids ca aromatització terme pral.n f fr aromatisation  es aromatización  en flavoring [US]  en flavouring [GB]  
1057 additius alimentaris ca aromatitzant terme pral.n m fr aromatisant  es aromatizante  en flavoring [US]  en flavouring [GB]  
1058 productes farmacèutics ca arotinolol terme pral.n m fr arotinolol  es arotinolol  en arotinolol  
1059 instruments musicals ca arpa terme pral.n f fr harpe  es arpa  en harp  
1060 teixits ca xarpellera terme pral.n f ca arpillera sin. compl.n f fr hessian  fr serpillière  fr toile de jute  es arpillera  es harpillera  en burlap  en hessian  
1061 instruments musicals ca arpista terme pral.n m, f fr harpiste  es arpista  en harper  en harpist  
1062 material esportiu ca arpó terme pral.n m fr harpon  es arpón  en harpoon  en speargun  
1063 mobles ca arqueta terme pral.n f es arqueta  es arquilla  
1064 instruments musicals ca arqueter | arquetera terme pral.n m, f fr archetier  fr facteur d'archets  es arquillero  en bow maker  
1065 mobles ca arquibanc terme pral.n m fr coffre à siège  es arquibanco  en bench with drawers  
1066 mobles ca arquimesa terme pral.n f fr coffre table  es arquimesa  en chest table  
1067 indústria dels materials de la construcció ca arquitecte | arquitecta terme pral.n m, f fr architecte  es arquitecto  en architect  
1068 indústria dels materials de la construcció ca arquitecte urbanista | arquitecta urbanista terme pral.n m, f ca urbanista sin. compl.n m, f fr architecte urbaniste  fr urbaniste  es arquitecto urbanista  es urbanista  en city planner  en town planner  en urban planner  
1069 joieria i bijuteria ca arracada terme pral.n f fr boucle d'oreille  fr pendant d'oreille  es pendiente  en earring  
1070 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca arracada terme pral.n f fr habillage  es arracada  en run around  
1071 operacions i processos de la pell ca arranar terme pral.v tr ca arrasar terme pral.v tr fr raser  es arrasar  en shear, to  
1072 indústria de la pell ca arrel del pèl terme pral.n f fr racine du poil  es raíz del pelo  en hair root  
1073 maquinària agrícola ca arrencadora terme pral.n f fr arracheuse  es arrancadora  it brucatore  de Pflücker  de Roder  en lifter  en stripper  
1074 maquinària agrícola ca arrencadora arrengleradora terme pral.n f fr arracheuse-aligneuse  es arrancadora-hileradora  it estirpandanatrice  de Roder und Schwadleger  en lifter-windrower  
1075 maquinària agrícola ca arrencadora de plàntules terme pral.n f fr souleveuse et déterreuse de plantules  es arrancadora de plántulas  it cavapiantine  de Erntemaschine für Plänzlinge  en seedlings lifter  
1076 maquinària agrícola ca arrencadora mecànica de fruits terme pral.n f fr arracheuse mécanique de fruits  es arrancadora mecánica de frutos  it sgrapoltrice meccanica dei frutti  de mechanische Obst-Abstreifer  en mechanical fruit stripper  
1077 maquinària agrícola ca arrengleradora terme pral.n f fr andaineuse  es hileradora  es rastrillo hilerador  it ranghinatore  it rastrello andanatore  de Schwadenrechen  en side delivery rake [GB]  en windrower [US]  
1078 maquinària agrícola ca arrengleradora de sarments terme pral.n f fr andaineuse de sarments  es hileradora de sarmientos  it andanatore di sarmenti  de Rebholzschwader  en vine shoot swather  
1079 material esportiu ca arreus terme pral.n m pl ca guarniments terme pral.n m pl fr harnachement  es arreo  es guarniciones  en saddlery  
1080 indústria del suro ca arrimador terme pral.n m fr antebois  fr antébois  fr antibois  es arrimador  en chair rail  en chair-rail  
1081 procediments i processos tèxtils ca arrissada terme pral.n f fr crêpage  es rizado  de Kräuseln  en crimping  
1082 procediments i processos tèxtils ca arrissada per compressió terme pral.n f fr texturation par compression  es rizado por compresión  en stufferbox crimping  
1083 productes alimentaris sòlids ca arròs terme pral.n m fr riz  es arroz  en rice  
1084 productes alimentaris sòlids ca arròs integral terme pral.n m ca arròs bru sin. compl.n m ca arròs esquellat sin. compl.n m fr riz brun  fr riz cargo  fr riz complet  fr riz décortiqué  es arroz cargo  es arroz descascarillado  es arroz integral  es arroz pardo  en brown rice  en cargo rice  en hulled rice  en husked rice  
1085 productes alimentaris sòlids ca arròs matisat terme pral.n m fr riz camolino  es arroz camolino  es arroz matizado  en camolino rice  
1086 alimentació animal ca arròs partit terme pral.n m fr brisures de riz  es arroz partido  en broken rice  
1087 productes alimentaris sòlids ca arròs setinat terme pral.n m fr riz glacé  fr riz perlé  es arroz glaseado  es arroz perlado  en glazed rice  
1088 productes alimentaris sòlids ca arròs tractat terme pral.n m fr riz traité  es arroz tratado  en treated rice  
1089 jocs i joguines ca arrossegall terme pral.n m fr jouet à traîner  es arrastre  en pull along toy  en pull toy  
1090 medi ambient ca arsènic terme pral.n m fr arsenic  es arsénico  sbl As  en arsenic  
1091 productes farmacèutics ca artemèter terme pral.n m fr artéméther  es artemeter  en artemether  
1092 productes farmacèutics ca artemisinina terme pral.n f fr artémisinine  es artemisinina  en artemisinin  
1093 productes farmacèutics ca artemotil terme pral.n m fr artémotil  es artemotilo  en artemotil  
1094 economia ca artesanat industrial terme pral.n m fr artisanat industriel  es artesanado industrial  
1095 productes farmacèutics ca artesunat terme pral.n m fr artésunate  es artesunato  en artesunate  
1096 productes farmacèutics ca articaïna terme pral.n f fr articaïne  es articaína  en articaine  
1097 productes químics ca article pirotècnic terme pral.n m fr article pyrotechnique  es artículo pirotécnico  en pyrotechnical item  
1098 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca arts gràfiques terme pral.n f pl fr arts graphiques  es artes gráficas  en graphic arts  
1099 instruments musicals ca arxicistre terme pral.n m fr archicistre  es archicistro  en archcittern  
1100 instruments musicals ca arxillaüt terme pral.n m fr archiluth  es archilaúd  en archlute  
1101 mobles ca arxivador terme pral.n m fr classeur  es archivador  en filing cabinet  
1102 energia mareomotriu ca ascensió de la marea terme pral.n f fr montant  es ascenso de la marea  en tidal rise  
1103 productes farmacèutics ca ascorbat de sodi terme pral.n m fr ascorbate de sodium  es ascorbato de sodio  en sodium ascorbate  
1104 indústria dels materials de la construcció ca asfalt terme pral.n m fr asphalte  es asfalto  en asphalt  
1105 indústria dels materials de la construcció ca asfalt fos terme pral.n m fr asphalte coulé  es asfalto fundido  en cast asphalt  
1106 indústria dels materials de la construcció ca asfalt natural terme pral.n m fr asphalte naturel  es asfalto natural  en rock asphalt  
1107 electrònica ca circuit integrat d'aplicació específica terme pral.n m ca circuit integrat específic sin. compl.n m ca ASIC siglan m fr circuit intégré à application spécifique  fr ASIC  es circuito integrado de aplicación específica  es circuito integrado específico  es ASIC  en application specific integrated circuit  en specific integrated circuit  en ASIC  
1108 energia eòlica ca aspa terme pral.n f fr aile  es aspa  en wing  
1109 productes farmacèutics ca aspartam terme pral.n m fr aspartam  es aspartamo  en aspartame  
1110 maquinària tèxtil ca aspi terme pral.n m fr bobinoir à écheveaux  es aspe  en reeling machine  
1111 procediments i processos tèxtils ca aspiatge terme pral.n m fr dévidage  es aspeado  en reeling  
1112 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca aspirador terme pral.n m ca extractor sin. compl.n m fr aspirateur  es aspirador  en sawdust collector  
1113 maquinària tèxtil ca aspirador de fibres terme pral.n m fr collecteur d'aspiration de fibres  es aspirador de fibras  en fiber vacuum collector [US]  
1114 maquinària tèxtil ca aspirador de fils trencats terme pral.n m fr collecteur d'aspiration de fils cassés  es aspirador de hilos rotos  en vacuum end collector  
1115 maquinària tèxtil ca aspirador de pols terme pral.n m fr aspirateur  fr suceuse  es aspirador de polvo  en dust removal  en suction machine  
1116 electrodomèstics ca aspiradora terme pral.n f fr aspirateur  es aspirador  en vacuum cleaner  en vacuum sweeper  
1117 maquinària agrícola ca aspiradora recol·lectora d'avellanes terme pral.n f fr aspirateur-ramasseur de noisettes  es aspiradora-recogedora de avellanas  it aspira-raccoglitrice per nocciole  en hazelnut suction collector  
1118 productes farmacèutics ca aspoxicil·lina terme pral.n f fr aspoxicilline  es aspoxicilina  en aspoxicillin  
1119 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig terme pral.n m fr essai  es ensayo  en essay  en test  
1120 maquinària i materials elèctrics ca assaig al fre terme pral.n m fr essai au frein  es ensayo al freno  en brake test [US]  en braking test [GB]  
1121 maquinària i materials elèctrics ca assaig amb màquina auxiliar tarada terme pral.n m fr essai avec machine auxiliaire tarée  es ensayo con máquina auxiliar tarada  en calibrated driving machine test  
1122 maquinària i materials elèctrics ca assaig d'acceleració terme pral.n m fr essai d'accélération  es ensayo de aceleración  en acceleration test  
1123 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig de corrosió terme pral.n m fr essai de corrosion  es ensayo de corrosión  en corrosion test  
1124 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig de duresa terme pral.n m fr essai de dureté  es ensayo de dureza  en hardness test  
1125 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig de fatiga terme pral.n m fr essai de fatigue  fr essai de résistance à la fatigue  es ensayo de fatiga  en fatigue test  
1126 maquinària i materials elèctrics ca assaig de mostratge terme pral.n m fr essai sur prélèvement  es ensayo de muestreo  en sampling test  
1127 maquinària i materials elèctrics ca assaig de prototipus terme pral.n m fr essai sur prototype  es ensayo de prototipo  en prototype test  
1128 maquinària i materials elèctrics ca assaig de recepció terme pral.n m fr essai de réception  es ensayo de recepción  en acceptance test  
1129 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig de resiliència terme pral.n m ca assaig de xoc sin. compl.n m fr essai de choc  fr essai de résilience  es ensayo de choque  es ensayo de resiliencia  en impact test  
1130 maquinària i materials elèctrics ca assaig de rutina terme pral.n m fr essai de routine  es ensayo de rutina  en routine test  
1131 maquinària i materials elèctrics ca assaig de tipus terme pral.n m fr essai de type  es ensayo de tipo  en type test  
1132 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig de tracció terme pral.n m fr essai de traction  es ensayo de tracción  en tensile test  
1133 maquinària i materials elèctrics ca assaig en oposició terme pral.n m fr essai en opposition  es ensayo en oposición  en back-to-back test  
1134 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig físic terme pral.n m fr essai physique  es ensayo físico  en physical test  
1135 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig magnètic terme pral.n m ca assaig metal·loscòpic terme pral.n m fr essai magnétique  es ensayo magnético  es ensayo metaloscópico  en magnetic particule test  
1136 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig mecànic terme pral.n m fr essai mécanique  es ensayo mecánico  en mechanical test  
1137 indústria bàsica i productes metàl·lics ca assaig químic terme pral.n m fr essai chimique  es ensayo químico  en chemical test  
1138 instal·lacions i màquines ca assecador terme pral.n m fr sécheur  fr séchoir  es secador  en drier  en dryer  
1139 maquinària de la pell ca assecador amb bomba de vapor terme pral.n m fr séchoir avec pompe à vapeur  es secadero con bomba de vapor  en steam pump drier  
1140 indústria dels plàstics i el cautxú ca assecador automàtic terme pral.n m fr sécheur automatique  es secador automático  en automatic drier [US]  
1141 instal·lacions i màquines ca assecador continu terme pral.n m fr séchoir continu  es secadero continuo  en continuous drier  
1142 maquinària de la pell ca assecador d'alta freqüència terme pral.n m fr séchoir à haute fréquence  es secadero de alta frecuencia  en high-frequency drier  
1143 maquinària de la pell ca assecador de buit terme pral.n m fr séchoir à vide  es secadero al vacío  en vacuum drier  
1144 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca assecador de càrrega terme pral.n m fr séchoir de charge  es secadero de carga  en charge drier  
1145 electrodomèstics ca assecador de mà terme pral.n m fr séchoir à main  es secador de mano  en hand drier  
1146 maquinària de la pell ca assecador de pinces terme pral.n m fr séchoir à pinces  es secadero de pinzas  en toggle drier  
1147 maquinària de la pell ca assecador de túnel terme pral.n m fr séchoir à tunnel  es secadero de túnel  en tunnel drier  
1148 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca assecador pneumàtic terme pral.n m fr séchoir pneumatique  es secadero neumático  en flash drier  en pneumatic drier  
1149 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca assecador rotatiu terme pral.n m fr séchoir rotatif  es secadero rotativo  en rotary drier  
1150 electrodomèstics ca assecadora terme pral.n f fr sèche-linge  fr sécheuse  es secadora  es secarropa  en drier  en tumble drier  
1151 productes químics ca assecant terme pral.n m fr siccatif  es secante  en drier  
1152 processos de fabricació ca assecatge terme pral.n m ca assecat sin. compl.n m fr séchage  es secado  en drying  
1153 procediments i processos dels aliments sòlids ca deshidratació terme pral.n f ca assecatge sin. compl.n m fr déshydratation  fr séchage  es deshidratación  es secado  en dehydration  en drying  
1154 operacions i processos de la pell ca assecatge al buit terme pral.n m fr séchage à vide  es secado al vacío  en vacuum drying  
1155 operacions i processos de la pell ca assecatge al natural terme pral.n m fr séchage à l'air  es secado al natural  en air drying  
1156 operacions i processos de la pell ca assecatge amb radiador terme pral.n m fr séchage secotherme  es secado secoterm  en secotherm drying  
1157 operacions i processos de la pell ca assecatge de pinces terme pral.n m fr séchage à pinces  es secado de pinzas  en toggle drying  
1158 operacions i processos de la pell ca assecatge en cambra terme pral.n m fr séchage en chambre  es secado en cámara  en room drying  
1159 operacions i processos de la pell ca assecatge per adhesió terme pral.n m fr collage  fr séchage sur plaque  es secado pasting  es secado pegado  en paste drying  en pasting  
1160 operacions i processos de la pell ca assecatge per alta freqüència terme pral.n m fr séchage par haute fréquence  es secado por alta frecuencia  en high-frequency drying  
1161 operacions i processos de la pell ca assecatge per infraroigs terme pral.n m fr séchage par infrarouge  es secado por infrarrojos  en infrared drying  
1162 operacions i processos de la pell ca assecatge per microones terme pral.n m fr séchage à micro-ondes  es secado por microondas  en microwaves drying  
1163 operacions i processos de la pell ca assecatge per radiació terme pral.n m fr séchage par radiation  es secado por radiación  en radiation drying  
1164 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca assemblador terme pral.n m fr assembleur  es ensamblador  en assembler  
1165 energia solar ca assolellament terme pral.n m fr ensoleillement  es asoleo  es soleamiento  en insolation  
1166 indústria tèxtil i de la confecció ca assortiment terme pral.n m fr assortiment  es surtido  en set  
1167 energia hidroelèctrica ca assut terme pral.n m fr déversoir  es azud  de Haltung  en weir  
1168 productes farmacèutics ca astemizole terme pral.n m fr astémizole  es astemizol  en astemizole  
1169 teixits ca astracan terme pral.n m fr astrakan  es astracán  en astrakhan  
1170 indústria de la pell ca astringència terme pral.n f fr astringence  es astringencia  de Adstringenz  en astringency  
1171 productes farmacèutics ca astromicina terme pral.n f fr astromicine  es astromicina  en astromicin  
1172 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca ASVD terme pral.n f fr ASVD  es ASVD  en ASVD  
1173 indústria tèxtil i de la confecció ca atacat terme pral.n m fr tissu serré  es atacado  en pin tack  
1174 energia hidroelèctrica ca atall terme pral.n m fr batardeau  es ataguía  de Achslagersteg  de Fangedamm  de Spundwand  de Unterzug  en cofferdam  
1175 productes farmacèutics ca atazanavir terme pral.n m fr atazanavir  es atazanavir  en atazanavir  
1176 productes farmacèutics ca atenolol terme pral.n m fr aténolol  es atenolol  en atenolol  
1177 electrònica ca atenuador terme pral.n m fr atténuateur  es atenuador  en attenuator  
1178 productes farmacèutics ca atevirdina terme pral.n f fr atévirdine  es atevirdina  en atevirdine  
1179 productes farmacèutics ca atipamezole terme pral.n m fr atipamézole  es atipamezol  en atipamezole  
1180 teixits ca atles terme pral.n m fr atlas  es atlas  en atlas  
1181 procediments i processos dels aliments sòlids ca atomització terme pral.n f fr atomisation  es atomización  en spray drying  
1182 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca atomitzador terme pral.n m fr atomiseur  es atomizador  en atomizer [US]  
1183 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca atordidor terme pral.n m ca estabornidor terme pral.n m fr étourdisseur  es aturdidor  en stunner  
1184 procediments i processos dels aliments sòlids ca atordiment terme pral.n m ca estaborniment terme pral.n m fr étourdiment  es aturdimiento  en stunning  
1185 productes farmacèutics ca atorvastatina terme pral.n f fr atorvastatine  es atorvastatina  en atorvastatin  
1186 productes farmacèutics ca atosiban terme pral.n m fr atosiban  es atosibán  en atosiban  
1187 productes farmacèutics ca atovaquona terme pral.n f fr atovaquone  es atovacuona  en atovaquone  
1188 electrodomèstics ca aturada terme pral.n f ca parada terme pral.n f fr arrêt  es parada  es paro  en shutdown  
1189 electrodomèstics ca aturada automàtica terme pral.n f ca parada automàtica terme pral.n f fr arrêt automatique  es parada automática  es paro automático  en automatic shutdown  
1190 joieria i bijuteria ca atzabeja terme pral.n f fr jais  es azabache  en jet  
1191 electrònica ca àudio terme pral.n m fr audio  es audio  en audio  
1192 electrònica ca audioconferència terme pral.n f fr audioconférence  es audioconferencia  en audioconference  
1193 electrònica ca audiòmetre terme pral.n m fr audiomètre  es audímetro  es audiómetro  en audiometer  
1194 medi ambient ca auditor mediambiental | auditora mediambiental terme pral.n m, f fr auditeur environnemental  es auditor medioambiental  en environmental auditor  
1195 medi ambient ca auditoria ambiental terme pral.n f ca auditoria ecològica sin. compl.n f ca ecoauditoria sin. compl.n f fr audit écologique  fr audit environnemental  es auditoría ambiental  es auditoría ecológica  es ecoauditoría  en eco-audit  en environmental audit  
1196 medi ambient ca auditoria de residus i emissions terme pral.n f fr audit des déchets  es auditoría de residuos y emisiones  en waste audit  
1197 procediments i processos tèxtils ca augmentació terme pral.n f fr augmentation  es aumentación  en widening  
1198 productes farmacèutics ca auranofina terme pral.n f fr auranofine  es auranofina  en auranofin  
1199 electrònica ca auricular terme pral.n m fr écouteur  es auricular  en headset  
1200 productes farmacèutics ca aurotiomalat de sodi terme pral.n m fr aurothiomalate de sodium  es aurotiomalato de sodio  en sodium aurothiomalate  
1201 productes farmacèutics ca aurotiosulfat de sodi terme pral.n m fr aurotiosulfate de sodium  es aurotiosulfato de sodio  en sodium aurotiosulfate  
1202 indústria bàsica i productes metàl·lics ca austenita terme pral.n f fr austénite  es austenita  en austenite  
1203 indústria bàsica i productes metàl·lics ca austenització terme pral.n f fr austénitisation  es austenización  en austenitising [GB]  en austenitizing [US]  
1204 indústria bàsica i productes metàl·lics ca austenització incompleta terme pral.n f ca austenització parcial terme pral.n f fr austénitisation partielle  es austenización incompleta  es austenización parcial  en incomplete austenitizing [US]  en partial austenitizing [US]  
1205 components d'automoció ca automòbil terme pral.n m ca auto sin. compl.n m ca cotxe sin. compl.n m fr auto  fr automobile  fr voiture  es auto  es automóvil  es coche  en auto  en automobile  en car  en motorcar  
1206 components d'automoció ca autobús terme pral.n m ca bus sin. compl.n m fr autobus  fr bus  es autobús  es bus  en bus  en omnibus  
1207 components d'automoció ca autocar terme pral.n m fr autocar  es autocar  en coach  
1208 envasos i embalatges ca autoclau terme pral.n f fr autoclave  es autoclave  de Autoklav  en autoclave  
1209 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca autodisparador terme pral.n m fr déclencheur automatique  es autodisparador  en automatic release  
1210 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca autoedició terme pral.n f fr auto-édition  fr éditique  fr microédition  fr publication assistée par ordinateur  es autoedición  en computer-aided publishing  en desktop publishing  
1211 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca autofocus terme pral.n m fr autofocus  es autofoco  en autofocus  
1212 productes alimentaris sòlids ca autolisat de llevat terme pral.n m fr autolysat de levure  es autolisado de levadura  en yeast autolysate  
1213 indústria de la pell ca autòlisi terme pral.n f fr autolyse  es autólisis  en autolysis  
1214 processos de fabricació ca automatització terme pral.n f fr automatisation  es automatización  en automation  
1215 components d'automoció ca automoció terme pral.n f fr industrie automobile  es automoción  es industria de automoción  en automobile industry  en automotive industry  
1216 processos de fabricació ca autonomació terme pral.n f ca jidoka sin. compl.n m fr autonomation  fr jidoka  es autonomación  es jidoka  en autonomation  en jidoka  
1217 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca autor | autora terme pral.n m, f fr auteur  es autor  en author  
1218 maquinària i materials elèctrics ca autotransformador terme pral.n m fr autotransformateur  es autotransformador  en autotransformer  
1219 mobles ca auxiliar terme pral.adj fr d'appoint  es auxiliar  en add-on  
1220 medi ambient ca avaluació d'impacte ambiental terme pral.n f fr étude d'impact sur l'environnement  es evaluación de impacto ambiental  en environmental impact assessment  
1221 innovació tecnològica ca avaluació tecnològica terme pral.n f fr évaluation technologique  es evaluación tecnológica  en technology assessment  
1222 processos de fabricació ca avaria terme pral.n f fr panne  es avería  en breakdown  
1223 productes farmacèutics ca aviptadil terme pral.n m fr aviptadil  es aviptadil  en aviptadil  
1224 electrònica ca avisador acústic terme pral.n m fr avertisseur acoustique  es avisador acústico  en electric hooter  
1225 productes farmacèutics ca avobenzona terme pral.n f fr avobenzone  es avobenzona  en avobenzone  
1226 productes farmacèutics ca avoparcina terme pral.n f fr avoparcine  es avoparcina  en avoparcin  
1227 productes farmacèutics ca azacitidina terme pral.n f fr azacitidine  es azacitidina  en azacitidine  
1228 productes farmacèutics ca azanidazole terme pral.n m fr azanidazole  es azanidazol  en azanidazole  
1229 productes farmacèutics ca azaperona terme pral.n f fr azapérone  es azaperona  en azaperone  
1230 productes farmacèutics ca azasetró terme pral.n m fr azasétron  es azasetrón  en azasetron  
1231 productes farmacèutics ca azatadina terme pral.n f fr azatadine  es azatadina  en azatadine  
1232 productes farmacèutics ca azatioprina terme pral.n f fr azathioprine  es azatioprina  en azathioprine  
1233 productes farmacèutics ca azelastina terme pral.n f fr azélastine  es azelastina  en azelastine  
1234 productes farmacèutics ca azelnidipina terme pral.n f fr azelnidipine  es azelnidipino  en azelnidipine  
1235 productes farmacèutics ca azidamfenicol terme pral.n m fr azidamfénicol  es azidanfenicol  en azidamfenicol  
1236 productes farmacèutics ca azidocil·lina terme pral.n f fr azidocilline  es azidocilina  en azidocillin  
1237 productes farmacèutics ca azimilida terme pral.n f fr azimilide  es azimilida  en azimilide  
1238 productes farmacèutics ca azintamida terme pral.n f fr azintamide  es azintamida  en azintamide  
1239 productes farmacèutics ca azitromicina terme pral.n f fr azithromycine  es azitromicina  en azithromycin  
1240 productes farmacèutics ca azlocil·lina terme pral.n f fr azlocilline  es azlocilina  en azlocillin  
1241 productes farmacèutics ca azosemida terme pral.n f fr azosémide  es azosemida  en azosemide  
1242 productes farmacèutics ca aztreonam terme pral.n m fr aztréonam  es aztreonam  en aztreonam  
1243 components d'automoció ca baca terme pral.n f fr galerie  es baca  en basket carrier  
1244 productes farmacèutics ca bacampicil·lina terme pral.n f fr bacampicilline  es bacampicilina  en bacampicillin  
1245 productes farmacèutics ca bacitracina terme pral.n f fr bacitracine  es bacitracina  en bacitracin  
1246 productes farmacèutics ca baclofèn terme pral.n m fr baclofène  es baclofeno  en baclofen  
1247 procediments i processos dels aliments sòlids ca bactofugació terme pral.n f fr bactofugation  es bactofugación  en bactofugation  
1248 eines i instruments de fusteria ca badaine terme pral.n m ca badaina sin. compl.n f fr bédane  es badano  es escoplo  en cape chisel  en mortise chisel  
1249 productes i tipus de pells ca badana terme pral.n f fr basane  es badana  en basil  
1250 indústria del suro ca bafí terme pral.n m es bajofino  
1251 electrònica ca pantalla acústica terme pral.n f ca bafle sin. compl.n m fr écran acoustique  es pantalla acústica  en baffle  
1252 alimentació animal ca bagàs terme pral.n m fr bagasse  es bagazo  en bagasse  
1253 aliments sòlids ca baguet terme pral.n f fr baguette  es baguette  en baguette  
1254 confecció industrial ca bagueta terme pral.n f fr bride d'arrêt  es presilla  en tack  
1255 mobles ca bagul terme pral.n m fr bahut  fr malle  es baúl  es mundo  en trunk  
1256 teixits ca baiadera terme pral.n f fr tissu bayadère  es bayadera  en bayadere  
1257 teixits ca baieta terme pral.n f fr serpillière  es bayeta  en flannel  
1258 teixits ca baietó terme pral.n m fr molleton  es bayetón  en thick woollen cloth  
1259 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bainita terme pral.n f fr bainite  es bainita  en bainite  
1260 instruments musicals ca baix elèctric terme pral.n m fr guitare basse  es bajo eléctrico  en bass guitar  
1261 instruments musicals ca baixista terme pral.n m, f ca baix elèctric sin. compl.n m, f fr bassiste  es bajista  es bajo  en bass guitar player  
1262 joieria i bijuteria ca baixa talla terme pral.n f fr bas-relief  es bajorrelieve  en low-relief  
1263 energia elèctrica ca baixa tensió terme pral.n f ca BT siglan f fr basse tension  fr BT  es baja tensión  es BT  en low voltage  en LV  
1264 energia mareomotriu ca baixamar terme pral.n f ca marea baixa sin. compl.n f fr basse mer  es bajamar  es marea baja  en low tide  en low water  
1265 energia mareomotriu ca baixamar alta terme pral.n f fr basse mer supérieure  es bajamar máxima  en higher low water  
1266 energia mareomotriu ca baixamar baixa terme pral.n f fr basse mer inférieure  es bajamar mínima  en lower low water  
1267 instruments musicals ca fagot terme pral.n m ca baixó sin. compl.n m fr basson  fr dulcian  es bajón  es fagot  en bassoon  en dolcian  
1268 material esportiu ca bala terme pral.n f fr balle  es bala  en bullet  
1269 jocs i joguines ca bala terme pral.n f fr bille  es canica  en marble  
1270 indústria tèxtil i de la confecció ca bala terme pral.n f fr balle  es bala  en bale  
1271 instruments musicals ca balalaica terme pral.n f fr balalaïka  es balalaica  en balalaika  
1272 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca balanç de blancs terme pral.n m fr équilibre des blancs  es balance de blancos  en white balance  
1273 mobles ca balancí terme pral.n m fr berceuse  fr fauteuil à bascule  es balancín  es mecedora  en rocking chair  
1274 components d'automoció ca balancí terme pral.n m fr culbuteur  es balancín  en rocker  en rocker arm  
1275 jocs i joguines ca baldufa terme pral.n f fr toupie  es peón  es peonza  es trompo  en top  
1276 material esportiu ca balí terme pral.n m fr plomb  es balín  en pellet  
1277 material esportiu ca balisa terme pral.n f fr marque  es baliza  en mark  
1278 components d'automoció ca ballador terme pral.n m fr baladeur  fr pignon baladeur  es desplazable  en sliding gear  
1279 jocs i joguines ca ballaruga terme pral.n f fr toton  es perinola  en teetotum  
1280 components d'automoció ca ballesta terme pral.n f ca molla de ballesta sin. compl.n f fr ressort à lames  es ballesta  es muelle de ballesta  en leaf spring  
1281 components d'automoció ca ballesta parabòlica terme pral.n f fr ressort à lames paraboliques  es ballesta parabólica  en taper leaf spring  
1282 components d'automoció ca ballesta semiel·líptica terme pral.n f fr ressort à lames semi-elliptique  es ballesta semielíptica  en semielliptic leaf spring  
1283 productes farmacèutics ca balofloxacina terme pral.n f fr balofloxacine  es balofloxacino  en balofloxacin  
1284 productes farmacèutics ca balsalazida terme pral.n f fr balsalazide  es balsalazida  en balsalazide  
1285 productes farmacèutics ca bambermicina terme pral.n f fr bambermycine  es bambermicina  en bambermycin  
1286 productes farmacèutics ca bambuterol terme pral.n m fr bambutérol  es bambuterol  en bambuterol  
1287 productes farmacèutics ca bametan terme pral.n m fr baméthan  es bametán  en bamethan  
1288 productes farmacèutics ca bamifil·lina terme pral.n f fr bamifylline  es bamifilina  en bamifylline  
1289 productes farmacèutics ca bamipina terme pral.n f fr bamipine  es bamipina  en bamipine  
1290 mobles ca banc terme pral.n m fr banc  es banco  en bench  
1291 instal·lacions i màquines ca banc terme pral.n m ca taulell terme pral.n m fr établi  es banco  en workbench  
1292 mobles ca banc de paret terme pral.n m ca banc arrimador sin. compl.n m fr banc mural  es banco de pared  en wall bench  
1293 indústria bàsica i productes metàl·lics ca banc de trefilar terme pral.n m ca banc d'estiratge sin. compl.n m ca trefiladora sin. compl.n f fr banc à étirer  fr tréfileuse  es banco de estirar  es trefiladora  en drawbench  en wire-drawing machine  
1294 material esportiu ca banc d'hiperextensions terme pral.n m fr chaise romaine  es banco de hiperextensiones  en roman bench  en roman chair  
1295 eines i instruments de fusteria ca banc de fuster terme pral.n m fr établi  es banco de carpintero  en planning bench  en workbench  
1296 instal·lacions i màquines ca banc de proves terme pral.n m fr banc d'essai  es banco de pruebas  en test bench  
1297 mobles ca banc respatller terme pral.n m ca banc de respatller sin. compl.n m fr banc avec dossier  es banco con respaldo  en bench with backrest  
1298 mobles ca escon terme pral.n m ca banc escon sin. compl.n m ca escó sin. compl.n m fr banc à dossier  es escaño  en settle bench  
1299 mobles ca banc ras terme pral.n m fr banc sans dossier  es banco sin respaldo  en bench without backrest  en flat bench  
1300 material esportiu ca banc Scott terme pral.n m fr pupitre Larry Scott  es banco predicador  es banco Scott  en preacher curl bench  en Scott bench  
1301 mobles ca banca terme pral.n f fr banquette  es banca  en bench  
1302 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca bancada terme pral.n f fr bâti  es bancada  en bed  en body  
1303 mobles ca bancada terme pral.n f fr traverse de lit  es larguero  en rail  
1304 components d'automoció ca bancada del cigonyal terme pral.n f fr berceau-moteur  es bancada  en engine cradle  
1305 mobles ca caixabanc terme pral.n m ca bancal sin. compl.n m fr coffre  es arquibanco  en bench with drawers  
1306 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca banda sense fi terme pral.n f ca banda sin. compl.n f fr bande de ponceuse  fr courroie abrasive  fr courroie de ponçage  es banda de lija  en sanding belt  
1307 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca banda ampla terme pral.n f fr large bande  es banda ancha  en broadband  en wideband  
1308 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca banda base terme pral.n f fr bande de base  es banda de base  en baseband  
1309 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca banda de freqüències terme pral.n f fr bande de fréquences  es banda de frecuencias  en frequency band  
1310 components d'automoció ca banda de rodolament terme pral.n f fr bande de roulement  es banda de rodadura  en tire tread [US]  en tread  en tyre tread [GB]  
1311 indústria del vidre ca banda de vidre terme pral.n f fr bande de verre  es banda de vidrio  en glass slip  
1312 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca banda estreta terme pral.n f fr bande étroite  es banda estrecha  en narrowband  
1313 energia solar ca banda para-sol terme pral.n f fr bande pare-soleil  es parasol  en shadow band  en shadow ring  
1314 instruments musicals ca bandola terme pral.n f ca bandolí sin. compl.n m fr bandola  es bandola  es bandolín  es bandolina  en bandola  
1315 instruments musicals ca bandoneó terme pral.n m fr bandonéon  es bandoneón  en bandonion  
1316 instruments musicals ca bandura terme pral.n f fr bandoura  es bandura  en bandore  en bandoura  en bandura  
1317 instruments musicals ca bandúrria terme pral.n f fr mandore espagnole  es bandurria  en bandurria  
1318 instruments musicals ca banjo terme pral.n m fr banjo  es banjo  en banjo  
1319 mobles ca banquet terme pral.n m fr petit banc  es banquillo  en low bench  
1320 mobles ca banqueta terme pral.n f fr banquette  es banqueta  en bench  
1321 material esportiu ca llitera de tir terme pral.n f ca banqueta den. desest.n f fr banquette  es camastro  en table  
1322 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bany terme pral.n m fr bain  es baño  en bath  
1323 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca bany terme pral.n m fr bain  es baño  en bath  
1324 procediments i processos dels aliments sòlids ca bany terme pral.n m fr enrobage  es baño  en coating  
1325 indústria de la pell ca bany curt terme pral.n m fr bain court  es baño corto  en short float  
1326 indústria de la pell ca bany d'arsènic terme pral.n m fr bain d'arsenic  es baño de arsénico  en arsenic dip  
1327 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca bany d'aturada terme pral.n m fr bain d'arrêt  es baño de paro  en stop bath  
1328 indústria de la pell ca bany d'inflament terme pral.n m fr cuve de gonflement  es baño de hinchamiento  en plumping suspender  
1329 maquinària i materials elèctrics ca bany d'oli terme pral.n m fr bain d'huile  es baño de aceite  en oil bath  
1330 joieria i bijuteria ca bany d'or terme pral.n m fr bain d'or  es baño de oro  en gold bath  
1331 procediments i processos dels aliments sòlids ca bany de cocció terme pral.n m fr bain de cuisson  es baño de cocción  en cooking bath  
1332 indústria de la pell ca primer bany terme pral.n m ca bany de crom sin. compl.n m fr bain de chromatage  fr bain premier  es baño de cromado  es primer baño  en chroming bath  en first bath  
1333 indústria de la pell ca bany de fixació terme pral.n m fr bain de fixation  es baño de fijación  en fixing bath  
1334 operacions i processos de la pell ca bany de píquel terme pral.n m fr bain de picklage  es baño de píquel  en pickle  en pickle bath  
1335 indústria de la pell ca segon bany terme pral.n m ca bany de reducció sin. compl.n m fr bain de réduction  fr bain second  es baño de reducción  es segundo baño  en reduction bath  en second bath  
1336 procediments i processos dels aliments sòlids ca bany de refredament terme pral.n m fr bain de refroidissement  es baño de enfriamiento  en cooling bath  
1337 indústria de la pell ca bany de remull terme pral.n m fr bain de trempe  es baño de remojo  
1338 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bany de sals terme pral.n m fr bain de sels  es baño de sales  en salt bath  
1339 indústria de la pell ca bany de segó terme pral.n m es baño de salvado  
1340 indústria de la pell ca bany de tintura terme pral.n m fr bain de teinture  es baño de tintura  en dye bath  
1341 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bany electrolític terme pral.n m fr bain électrolytique  es baño electrolítico  en electrolytic bath  
1342 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca bany fixador terme pral.n m fr bain de fixation  es baño fijador  en fixing bath  
1343 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bany galvànic terme pral.n m fr bain de galvanisation  es baño de galvanización  en electroplating bath  en galvanising bath [GB]  en galvanizing bath [US]  
1344 indústria de la pell ca bany llarg terme pral.n m fr bain long  es baño largo  en long float  
1345 procediments i processos dels aliments sòlids ca bany maria terme pral.n m fr bain-marie  es baño de María  es baño María  en bain-marie  
1346 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bany metàl·lic terme pral.n m fr bain métallique  es baño metálico  en metal bath  
1347 maquinària i materials elèctrics ca banya de guarda terme pral.n f fr corne de garde  es cuerno de guarda  de Schutzhorn  en arcing horn  
1348 maquinària i materials elèctrics ca baquelita terme pral.n f fr bakélite  es baquelita  en bakelite  
1349 parts i accessoris dels instruments musicals ca baqueta terme pral.n f ca maça sin. compl.n f ca maceta sin. compl.n f fr baguette  fr mailloche  es baqueta  es macillo  es maza  en drumstick  en stick  
1350 material esportiu ca baqueta terme pral.n f fr baguette  es baqueta  en cleaning rod  
1351 productes farmacèutics ca baquiloprim terme pral.n m fr baquiloprime  es baquiloprim  en baquiloprim  
1352 jocs i joguines ca baralla terme pral.n f ca joc de cartes terme pral.n m fr jeu de cartes  es baraja  es juego de naipes  en pack of cards  
1353 indústria de la pell ca barb terme pral.n m fr bosse de varron  es barro  de Dasselbeule  en warble  
1354 indústria de la pell ca barb cicatritzat terme pral.n m fr cicatrice de varron  es barro cicatrizado  en blind warble  
1355 indústria de la pell ca barb foradat terme pral.n m fr trou de varron  es barro agujereado  en warble hole  
1356 indústria tèxtil i de la confecció ca barba terme pral.n f fr barbe  es barba  
1357 parts i accessoris dels instruments musicals ca barbada terme pral.n f fr mentonnière  es apoyabarbas  es barbada  es mentonera  de Kinnhalt  en chin rest  
1358 indústria tèxtil i de la confecció ca barbes terme pral.n f pl fr barbes  fr rebut de nappe  es barbas  de laps  en lap waste  en laps  
1359 productes farmacèutics ca barbexaclona terme pral.n f fr barbexaclone  es barbexaclona  en barbexaclone  
1360 productes farmacèutics ca barbital terme pral.n m fr barbital  es barbital  en barbital  
1361 productes químics ca barbitúric terme pral.n m fr barbiturique  es barbitúrico  en barbiturate  
1362 maquinària tèxtil ca barca terme pral.n f fr barque à tourniquet  es barca  en beck  en tub  en winch  
1363 maquinària tèxtil ca barca de rentatge terme pral.n f fr bac de lavage  es barca de lavado  de Waschkufe  en scouring beck  
1364 eines i instruments per a la pell ca barcòmetre terme pral.n m fr barkomètre  es barcómetro  en barkometer  
1365 mobles ca barguenyo terme pral.n m fr cabinet espagnol  es bargueño  es vargueño  en decorated Spanish cabinet  
1366 productes farmacèutics ca barnidipina terme pral.n f fr barnidipine  es barnidipino  en barnidipine  
1367 indústria bàsica i productes metàl·lics ca barra terme pral.n f fr barre  es barra  en bar  
1368 material esportiu ca halters terme pral.n m pl ca barra sin. compl.n f fr barre  fr haltère  es barra  es barra de carga  es haltera  en bar  en barbell  
1369 indústria dels materials de la construcció ca barra calibrada terme pral.n f fr barre calibrée  es barra calibrada  en calibrated bar  
1370 maquinària i materials elèctrics ca barra col·lectora terme pral.n f ca barra de transferència sin. compl.n f ca barra òmnibus sin. compl.n f fr barre collectrice  es barra colectora  de Sammelschiene  de Stromschiene  en collecting bar  
1371 indústria dels materials de la construcció ca barra corrugada terme pral.n f ca rodó corrugat terme pral.n m fr rond crénelé  es barra corrugada  en corrugated bar  
1372 indústria bàsica i productes metàl·lics ca barra d'acer terme pral.n f fr barre d'acier  es barra de acero  en steel bar  
1373 components d'automoció ca barra d'acoblament terme pral.n f fr barre d'accouplement  fr barre intermédiaire  es barra de acoplamiento de la mangueta  en center link [US]  en centre link [GB]  
1374 indústria dels materials de la construcció ca barra d'armadura terme pral.n f fr barre d'armature  es barra de armadura  en reinforcement bar  
1375 material esportiu ca barra d'equilibri terme pral.n f fr poutre  fr poutre d'équilibre  es barra de equilibrio  en balance beam  
1376 components d'automoció ca barra de comandament de la direcció terme pral.n f ca barra de direcció terme pral.n f fr barre de direction  es barra de dirección  en steering bar  
1377 energia nuclear ca barra de control terme pral.n f fr barre de commande  es barra de control  de Regelstab  de Steuerstab  en control rod  
1378 energia nuclear ca barra de control aproximat terme pral.n f fr barre de commande approximatif  es barra de control aproximado  de Grobregelstab  en shim rod  
1379 indústria bàsica i productes metàl·lics ca barra de ferro terme pral.n f ca ferro rodó sin. compl.n m fr barre de fer  es barra de hierro  es hierro redondo  en iron bar  
1380 energia solar ca barra de llum terme pral.n f fr guide-lumière  fr lumiduc  es barra de luz  en solar light well  
1381 productes alimentaris sòlids ca pa de barra terme pral.n m ca barra de pa sin. compl.n f fr pain parisien  es pan de barra  en French loaf  
1382 energia nuclear ca barra de regulació fina terme pral.n f fr barre de réglage fin  es barra de regulación fina  de Feinregelstab  en fine-regulating rod  
1383 maquinària agrícola ca barra de tall terme pral.n f fr barre de coupe  es barra de corte  es barra segadora  it barra falciante  de Mähbalken  de Mähwerk  en cutter bar  
1384 components d'automoció ca barra de torsió terme pral.n f fr barre de torsion  es barra de torsión  en torsion bar  
1385 components d'automoció ca barra estabilitzadora terme pral.n f fr barre antiroulis  fr barre stabilisatrice  es barra estabilizadora  en antiroll bar  en stabiliser bar [GB]  en stabilizer bar [US]  en sway bar  
1386 material esportiu ca barra fixa terme pral.n f fr barre fixe  es barra fija  en horizontal bar  
1387 indústria bàsica i productes metàl·lics ca barra quadrada terme pral.n f ca ferro quadrat sin. compl.n m fr barre carrée  es barra cuadrada  es hierro cuadrado  en square bar  
1388 eines i instruments per a la pell ca barrada terme pral.n f fr barre de séchage en bois  es barra para secadero  en wooden drying pole  
1389 teixits ca barragà terme pral.n m fr bouracan  es barragán  en barracan  
1390 indústria de la pell ca barrat terme pral.n m fr effet de rayures  es barrado  en stripping effect  
1391 indústria de la pell ca barreja d'extractes terme pral.n f fr mélange d'extraits  es mezcla de extractos  en blended extract  
1392 maquinària agrícola ca barrejadora de pinsos terme pral.n f fr mélangeur d'aliments  es mezcladora de piensos  it miscelatore per mangimi  de Futtermischer  en feed mixer  
1393 maquinària agrícola ca barrejadora de terres terme pral.n f fr mélangeur de terreaux  es mezcladora de mantillo  it miscelatore di terriccio  en compost mixer  en potting medium mixer  
1394 energia nuclear ca barrera de seguretat terme pral.n f fr barrière de sûreté  es barrera de seguridad  en safety barrier  
1395 material esportiu ca paral·leles asimètriques terme pral.n f pl ca barres asimètriques sin. compl.n f pl fr barres asymétriques  es barras asimétricas  es paralelas asimétricas  en asymmetric bars  en uneven parallel bars  
1396 material esportiu ca paral·leles terme pral.n f pl ca barres paral·leles sin. compl.n f pl fr barres parallèles  es barras paralelas  es paralelas  en parallel bars  
1397 indústria tèxtil i de la confecció ca barreter | barretera terme pral.n m, f ca capeller | capellera terme pral.n m, f ca barretaire sin. compl.n m, f fr chapelier  es sombrerero  en hat maker  
1398 confecció industrial ca barreteria terme pral.n f ca capelleria terme pral.n f fr fabrique de chapeaux  es sombrerería  en hat factory  
1399 eines i instruments de fusteria ca barrina terme pral.n f ca trebinella sin. compl.n f ca tribana sin. compl.n f fr vrille  es barrena  en auger  
1400 mobles ca barrot terme pral.n m ca barró sin. compl.n m fr traverse  es barrote  en rail  
1401 eines i instruments de fusteria ca barrobí terme pral.n m fr tarière  es barreno  en auger  
1402 indústria dels materials de la construcció ca basalt terme pral.n m fr basalte  es basalto  en basalt  
1403 maquinària i materials elèctrics ca basament terme pral.n m fr embase de poteau  fr socle de poteau  es zanca  de Anker  de Fuss eines Holzmastes  de Sockel eines Holzmastes  en spur  
1404 instal·lacions i màquines ca bàscula terme pral.n f fr bascule  es báscula  en bascule  en weigher  
1405 electrònica ca basculador terme pral.n m ca bàscula sin. compl.n f fr bascule  es báscula  en toggle  en trigger  
1406 electrònica ca basculador biestable terme pral.n m fr bascule bistable  fr flip-flop  es báscula biestable  es flip-flop  en bistable circuit  en bistable trigger circuit  en flip-flop  
1407 electrònica ca basculador monoestable terme pral.n m ca multivibrador monoestable terme pral.n m fr bascule monostable  fr multivibrateur monostable  es báscula monoestable  es multivibrador monoestable  en monostable multivibrator  en monostable trigger  
1408 productes químics ca base terme pral.n f fr base  es base  en base  
1409 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca suport terme pral.n m ca base sin. compl.n f fr support  es soporte  en base  
1410 productes farmacèutics ca basiliximab terme pral.n m fr basiliximab  es basiliximab  en basiliximab  
1411 mobles ca basseta terme pral.n f ca gibrellera sin. compl.n f fr chaise d'aisances  fr chaise percée  fr siège de commodité  fr siège percé  es silla con orinal  en commode  
1412 instal·lacions i màquines ca bastidor terme pral.n m ca bastiment [AUTOMOCIÓ] sin. compl.n m fr cadre [AUTOMOCIÓ]  fr châssis  es bastidor  en chassis  en frame [AUTOMOCIÓ]  
1413 confecció industrial ca bastidor terme pral.n m ca bastigi sin. compl.n m fr châssis  es bastidor  en frame  
1414 components d'automoció ca bastidor auxiliar terme pral.n m ca fals bastidor sin. compl.n m fr cadre auxiliaire  fr faux cadre  es bastidor auxiliar  es falso bastidor  en body subframe  
1415 material esportiu ca bastó terme pral.n m ca pal sin. compl.n m fr bâton  fr canne  fr club  es palo  en club  
1416 mobles ca bastonera terme pral.n f fr porte-cannes  es bastonera  en walking stick stand  
1417 material esportiu ca bat terme pral.n m fr batte  es bate  en bat  
1418 maquinària de la pell ca bombo terme pral.n m ca batà sin. compl.n m ca batan sin. compl.n m ca bota sin. compl.n f fr foulon  fr tonneau  es batán  es bombo  es bota  de Fass  de Gerbfass  en drum  
1419 maquinària tèxtil ca batan terme pral.n m ca batà sin. compl.n m ca noc sin. compl.n m fr battant  fr batteur  es batán  en scutcher  en sley  
1420 instruments tradicionals catalans ca batall terme pral.n m fr battant  es badajo  en clapper  
1421 maquinària tèxtil ca batan acabador terme pral.n m ca batan repassador terme pral.n m fr batteur-finisseur  es batán acabador  es batán repasador  en finisher scutcher  
1422 maquinària tèxtil ca batan obridor terme pral.n m fr batteur-nappeur  es batán abridor  en picker  
1423 operacions i processos de la pell ca batanatge terme pral.n m fr battage  es abatanado  es batanado  de Millen  en beating  
1424 procediments i processos tèxtils ca batanatge terme pral.n m fr foulage  es abatanado  es batanado  en fulling  en milling  en tucking  en walking  
1425 parts i accessoris dels instruments musicals ca batedor terme pral.n m fr touche  es batidor  en fingerboard  
1426 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca batedora terme pral.n f fr batteur  fr malaxeur  es batidora  en food mixer  en mixer  
1427 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca batedora contínua terme pral.n f fr mélangeur continu  es batidora continua  en continuous mixer  
1428 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca batedora mescladora terme pral.n f fr batteur-mélangeur  es batidora mezcladora  en beater mixer  
1429 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca batedora refinadora terme pral.n f es batidora refinadora  en beater and refiner  
1430 maquinària i materials elèctrics ca bateria terme pral.n f fr batterie  es batería  en battery  
1431 instruments musicals ca bateria terme pral.n m, f fr batteur  fr drummer  fr percussionniste  es batería  es baterista  en drummer  
1432 instruments musicals ca bateria terme pral.n f fr batterie  es batería  en drums  
1433 components d'automoció ca bateria d'acumuladors terme pral.n f ca bateria sin. compl.n f ca bateria elèctrica sin. compl.n f fr batterie  fr batterie d'accumulateurs  fr batterie électrique  es batería  es batería de acumuladores  es batería eléctrica  de Akkumulatorenbatterie  de Sekundärbatterie  en battery  en electric battery  en storage battery  
1434 eines i instruments per a la pell ca bateria d'extracció terme pral.n f fr batterie d'extraction  es batería de extracción  en leaching battery  
1435 maquinària i materials elèctrics ca bateria solar terme pral.n f ca bateria de cèl·lules solars sin. compl.n f fr batterie de cellules solaires  fr batterie solaire  es batería de células solares  es batería solar  en solar battery  en solar cell battery  
1436 maquinària i materials elèctrics ca bateria de condensadors terme pral.n f fr batterie de condensateurs  es batería de condensadores  en capacitor bank  
1437 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca bateria de mòdems terme pral.n f fr baie de modems  es batería de modems  en modem pool  
1438 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca bateria de roleus terme pral.n f fr jeu de rouleaux  es batería de rodillos  es juego de rodillos  en set of rollers  
1439 energia nuclear ca bateria nuclear terme pral.n f fr batterie nucléaire  es batería nuclear  de Atombatterie  de Kernbatterie  en nuclear battery  
1440 procediments i processos tèxtils ca bàtik terme pral.n m fr batik  es batik  it batik  de Batik  pt batik  en batik  en battik  
1441 teixits ca bàtik terme pral.n m fr batik  es batik  it batik  de Batik  en batik  
1442 productes farmacèutics ca batimastat terme pral.n m fr batimastat  es batimastat  en batimastat  
1443 teixits ca batista terme pral.n f fr batiste  es batista  en batiste  en cambric  
1444 productes farmacèutics ca batroxobina terme pral.n f fr batroxobine  es batroxobina  en batroxobin  
1445 productes bevibles ca batut terme pral.n m fr lait frappé  es batido  en milk shake  
1446 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bauxita terme pral.n f fr bauxite  es bauxita  en bauxite  
1447 gas ca bec de gas terme pral.n m fr bec à gaz  es mechero  en burner top  
1448 productes farmacèutics ca becaplermina terme pral.n f fr bécaplermine  es becaplermina  en becaplermin  
1449 productes farmacèutics ca beclamida terme pral.n f fr béclamide  es beclamida  en beclamide  
1450 productes farmacèutics ca beclometasona terme pral.n f fr béclométasone  es beclometasona  en beclometasone  
1451 productes farmacèutics ca befloxatona terme pral.n f fr béfloxatone  es befloxatona  en befloxatone  
1452 productes farmacèutics ca befunolol terme pral.n m fr béfunolol  es befunolol  en befunolol  
1453 productes bevibles ca beguda terme pral.n f fr boisson  es bebida  en beverage  en drink  
1454 productes bevibles ca beguda alcohòlica terme pral.n f fr boisson alcoolique  fr boisson alcoolisée  es bebida alcohólica  en alcoholic beverage  
1455 productes bevibles ca beguda sense alcohol terme pral.n f ca beguda analcohòlica sin. compl.n f ca beguda no alcohòlica sin. compl.n f fr boisson sans alcool  es bebida analcohólica  es bebida no alcohólica  es bebida sin alcohol  en nonalcoholic beverage  
1456 productes bevibles ca beguda carbònica terme pral.n f fr boisson gazeuse  es bebida carbónica  en carbonated beverage  
1457 productes bevibles ca beguda d'extractes terme pral.n f ca beguda d'extrets sin. compl.n f fr boisson d'extraits  es bebida de extractos  en extract beverage  
1458 productes bevibles ca beguda de cacau terme pral.n f fr boisson cacaotée  es bebida de cacao  en cocoa beverage  
1459 productes bevibles ca beguda de fruites disgregades terme pral.n f fr boisson de fruits désagrégés  es bebida de frutas disgregadas  en disintegrated fruit beverage  
1460 productes bevibles ca beguda destil·lada terme pral.n f ca beguda espirituosa terme pral.n f fr boisson distillée  fr boisson spiritueuse  es bebida destilada  es bebida espirituosa  en distilled beverage  en spirituous beverage  
1461 productes bevibles ca beguda estimulant terme pral.n f fr boisson stimulante  es bebida estimulante  en stimulating beverage  
1462 productes bevibles ca beguda fermentada terme pral.n f fr boisson fermentée  es bebida fermentada  en fermented beverage  
1463 productes bevibles ca beguda làctia terme pral.n f fr boisson lactée  es bebida láctea  en milk beverage  
1464 energia nuclear ca beina terme pral.n f fr gaine  es vaina  en can  en cladding  en sheath  
1465 gas ca beina terme pral.n f fr gaine  es manguito  es vaina  en sleeve  
1466 productes farmacèutics ca bekanamicina terme pral.n f fr békanamycine  es bekanamicina  en bekanamycin  
1467 productes farmacèutics ca bemegrida terme pral.n f fr bémégride  es bemegrida  en bemegride  
1468 productes farmacèutics ca bemetizida terme pral.n f fr bémétizide  es bemetizida  en bemetizide  
1469 productes farmacèutics ca bemiparina sòdica terme pral.n f fr bémiparine sodique  es bemiparina de sodio  en bemiparin sodium  
1470 productes farmacèutics ca benactizina terme pral.n f fr bénactyzine  es benacticina  en benactyzine  
1471 productes farmacèutics ca benazepril terme pral.n m fr bénazépril  es benazepril  en benazepril  
1472 productes farmacèutics ca benciclà terme pral.n m fr bencyclane  es benciclano  en bencyclane  
1473 productes farmacèutics ca bendamustina terme pral.n f fr bendamustine  es bendamustina  en bendamustine  
1474 productes farmacèutics ca bendazac terme pral.n m fr bendazac  es bendazaco  en bendazac  
1475 productes farmacèutics ca bendazol terme pral.n m fr bendazol  es bendazol  en bendazol  
1476 components d'automoció ca mecanisme de Bendix terme pral.n m ca bèndix sin. compl.n m fr commande de démarreur Bendix  fr commande par inertie  es bendix  es dispositivo de inercia  en Bendix drive  en Bendix starter drive  
1477 productes farmacèutics ca bendroflumetiazida terme pral.n f fr bendrofluméthiazide  es bendroflumetiazida  en bendroflumethiazide  
1478 productes farmacèutics ca benexat terme pral.n m fr bénexate  es benexato  en benexate  
1479 productes farmacèutics ca benfluorex terme pral.n m fr benfluorex  es benfluorex  en benfluorex  
1480 productes farmacèutics ca benfotiamina terme pral.n f fr benfotiamine  es benfotiamina  en benfotiamine  
1481 teixits ca bengalina terme pral.n f fr bengaline  es bengalina  en bengaline  
1482 productes farmacèutics ca benidipina terme pral.n f fr bénidipine  es benidipino  en benidipine  
1483 productes farmacèutics ca benorilat terme pral.n m fr bénorilate  es benorilato  en benorilate  
1484 productes farmacèutics ca benoxaprofèn terme pral.n m fr bénoxaprofène  es benoxaprofeno  en benoxaprofen  
1485 productes farmacèutics ca benperidol terme pral.n m fr benpéridol  es benperidol  en benperidol  
1486 productes farmacèutics ca benproperina terme pral.n f fr benpropérine  es benproperina  en benproperine  
1487 productes i materials ca béns d'equipament terme pral.n m pl ca béns d'equip sin. compl.n m pl fr biens d'équipement  es bienes de equipo  en capital goods  
1488 productes farmacèutics ca benserazida terme pral.n f fr bensérazide  es benserazida  en benserazide  
1489 productes farmacèutics ca bentazepam terme pral.n m fr bentazépam  es bentazepam  en bentazepam  
1490 productes farmacèutics ca bentiromida terme pral.n f fr bentiromide  es bentiromida  en bentiromide  
1491 productes químics ca bentonita terme pral.n f fr bentonite  es bentonita  en bentonite  
1492 productes farmacèutics ca benzatropina terme pral.n f fr benzatropine  es benzatropina  en benzatropine  
1493 productes farmacèutics ca benzbromarona terme pral.n f fr benzbromarone  es benzbromarona  en benzbromarone  
1494 productes químics ca benzè terme pral.n m fr benzène  es benceno  en benzene  
1495 productes farmacèutics ca benzfetamina terme pral.n f fr benzfétamine  es benzfetamina  en benzfetamine  
1496 productes farmacèutics ca benzidamina terme pral.n f fr benzydamine  es bencidamina  en benzydamine  
1497 productes químics ca benzilcel·lulosa terme pral.n f fr benzylcellulose  es bencilcelulosa  en benzylcellulose  
1498 productes farmacèutics ca benzilpenicil·lina terme pral.n f fr benzylpénicilline  es bencilpenicilina  en benzylpenicillin  
1499 productes farmacèutics ca benzilpenicil·lina benzatina terme pral.n f fr benzathine benzylpénicilline  es benzatina bencilpenicilina  en benzathine benzylpenicillin  
1500 productes químics ca benzina terme pral.n f fr benzine  es bencina  en benzine  
1501 productes farmacèutics ca benziodarona terme pral.n f fr benziodarone  es benciodarona  en benziodarone  
1502 productes farmacèutics ca benznidazole terme pral.n m fr benznidazole  es benznidazol  en benznidazole  
1503 productes farmacèutics ca benzoat d'estradiol terme pral.n m fr benzoate d'estradiol  es benzoato de estradiol  en estradiol benzoate  
1504 productes farmacèutics ca benzoat de denatoni terme pral.n m fr benzoate de dénatonium  es benzoato de denatonio  en denatonium benzoate  
1505 productes farmacèutics ca benzobarbital terme pral.n m fr benzobarbital  es benzobarbital  en benzobarbital  
1506 productes farmacèutics ca benzocaïna terme pral.n f fr benzocaïne  es benzocaína  en benzocaine  
1507 productes farmacèutics ca benzonatat terme pral.n m fr benzonatate  es benzonatato  en benzonatate  
1508 productes farmacèutics ca benzoxiquina terme pral.n f fr benzoxiquine  es benzoxiquina  en benzoxiquine  
1509 productes farmacèutics ca benzquercina terme pral.n f fr benzquercine  es benzquercina  en benzquercin  
1510 productes farmacèutics ca benztiazida terme pral.n f fr benzthiazide  es benztiazida  en benzthiazide  
1511 productes farmacèutics ca bepiastina terme pral.n f fr bépiastine  es bepiastina  en bepiastine  
1512 productes farmacèutics ca bepridil terme pral.n m fr bépridil  es bepridil  en bepridil  
1513 productes farmacèutics ca beraprost terme pral.n m fr béraprost  es beraprost  en beraprost  
1514 operacions i processos de la pell ca rendiment amb segó terme pral.n m ca berenyada sin. compl.n f fr confitage au son  es rendido con salvado  en drenching  
1515 joieria i bijuteria ca beril terme pral.n m fr béryl  es berilo  en beryl  
1516 indústria energètica ca bescanviador de calor terme pral.n m ca intercanviador de calor terme pral.n m fr échangeur de chaleur  fr échangeur thermique  es intercambiador de calor  de Wärmeaustaucher  en heat exchanger  
1517 productes alimentaris sòlids ca galeta terme pral.n f ca bescuit sin. compl.n m fr biscuit  es bizcocho  en biscuit  
1518 productes farmacèutics ca besilat d'atracuri terme pral.n m fr bésilate d'atracurium  es besilato de atracurio  en atracurium besilate  
1519 productes farmacèutics ca besilat de cisatracuri terme pral.n m fr bésilate de cisatracurium  es besilato de cisatracurio  en cisatracurium besilate  
1520 components d'automoció ca bessona terme pral.n f fr jumelle  es gemela  en spring shackle  
1521 productes farmacèutics ca betacarotè terme pral.n m fr bétacarotène  es betacaroteno  en betacarotene  
1522 productes farmacèutics ca betadex terme pral.n m fr bétadex  es betadex  en betadex  
1523 productes farmacèutics ca betahistina terme pral.n f fr bétahistine  es betahistina  en betahistine  
1524 productes farmacèutics ca betametasona terme pral.n f fr bétaméthasone  es betametasona  en betamethasone  
1525 productes farmacèutics ca betamipró terme pral.n m fr bétamipron  es betamiprón  en betamipron  
1526 productes farmacèutics ca betanidina terme pral.n f fr bétanidine  es betanidina  en betanidine  
1527 productes farmacèutics ca betaxolol terme pral.n m fr bétaxolol  es betaxolol  en betaxolol  
1528 indústria de la pell ca betulina terme pral.n f fr bétuline  es betulina  en betulin  
1529 indústria dels materials de la construcció ca betum terme pral.n m fr bitume  es betún  en bitumen  
1530 indústria dels materials de la construcció ca betum asfàltic terme pral.n m fr bitume asphaltique  es betún asfáltico  en asphalt bitumen  
1531 indústria dels materials de la construcció ca betum líquid terme pral.n m fr bitume fluide  es betún líquido  en liquid bitumen  
1532 productes farmacèutics ca bevacizumab terme pral.n m fr bévacizumab  es bevacizumab  en bevacizumab  
1533 productes farmacèutics ca bevantolol terme pral.n m fr bévantolol  es bevantolol  en bevantolol  
1534 productes farmacèutics ca bexarotè terme pral.n m fr bexarotène  es bexaroteno  en bexarotene  
1535 productes farmacèutics ca bezafibrat terme pral.n m fr bézafibrate  es bezafibrato  en bezafibrate  
1536 productes farmacèutics ca bezitramida terme pral.n f fr bézitramide  es bezitramida  en bezitramide  
1537 productes farmacèutics ca biapenem terme pral.n m fr biapénem  es biapenem  en biapenem  
1538 mobles ca llibreria terme pral.n f ca biblioteca sin. compl.n f fr bibliothèque  es biblioteca  es librería  en bookcase  
1539 material esportiu ca bibotella terme pral.n f fr bibouteille  es bibotella  en double tank  
1540 productes farmacèutics ca bibrocatol terme pral.n m fr bibrocathol  es bibrocatol  en bibrocathol  
1541 productes farmacèutics ca bicalutamida terme pral.n f fr bicalutamide  es bicalutamida  en bicalutamide  
1542 material esportiu ca bicara terme pral.n f fr bicoin  es bicoin  en chock  en nut  
1543 productes químics ca bicarbonat de sodi terme pral.n m fr bicarbonate de sodium  es bicarbonato de sodio  en sodium bicarbonate  
1544 jocs i joguines ca bicicleta terme pral.n f fr bicyclette  fr vélo  es bicicleta  de Fahrrad  en bicycle  en bike  
1545 material esportiu ca bicicleta de carretera terme pral.n f fr vélo de route  es bicicleta de carretera  es bicicleta de ruta  en road bike  
1546 material esportiu ca bicicleta de competició terme pral.n f ca bicicleta de cursa sin. compl.n f fr vélo de course  es bicicleta de carrera  en racing bike  
1547 material esportiu ca bicicleta tot terreny terme pral.n f ca bicicleta de muntanya sin. compl.n f fr vélo tout-terrain  es bicicleta de montaña  es mountain bike  en mountain bike  
1548 material esportiu ca bicicleta de pista terme pral.n f fr vélo de piste  es bicicleta de pista  en track bike  
1549 material esportiu ca bicicleta estàtica terme pral.n f fr vélo d'exercice  es bicicleta estática  en stationary bike  
1550 productes farmacèutics ca biclotimol terme pral.n m fr biclotymol  es biclotimol  en biclotymol  
1551 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca bicromia terme pral.n f fr bichromie  es bicromía  en two-color printing [US]  en two-colour printing [GB]  
1552 instal·lacions i màquines ca biela terme pral.n f fr bielle  es biela  es vástago  en rod  
1553 components d'automoció ca biela de direcció terme pral.n f fr bielle de direction  es biela de dirección  en steering rod  
1554 components d'automoció ca biela mestra terme pral.n f fr bielle maîtresse  es biela maestra  en master rod  
1555 components d'automoció ca bieleta terme pral.n f fr biellette  es bieleta  en articulated rod  
1556 maquinària i materials elèctrics ca bifàsic -a terme pral.adj fr biphasé  es bifásico  en two-phase  
1557 productes farmacèutics ca bifemelà terme pral.n m fr bifémélane  es bifemelano  en bifemelane  
1558 aliments sòlids ca bífidus terme pral.n m fr bifidus  es bífidus  en bifidus  
1559 aliments sòlids ca bífidus actiu terme pral.n m fr bifidus actif  es bífidus activo  en active bifidus  
1560 maquinària i materials elèctrics ca bifilar terme pral.adj fr bifilaire  es bifilar  en bifilar  
1561 productes farmacèutics ca bifonazole terme pral.n m fr bifonazole  es bifonazol  en bifonazole  
1562 indústria dels materials de la construcció ca jàssera terme pral.n f ca biga mestra sin. compl.n f fr poutre maîtresse  es jácena  es viga maestra  en girder  en main beam  
1563 eines i instruments per a la pell ca bigalot terme pral.n m fr culot  es zoquete  en base  
1564 indústria dels plàstics i el cautxú ca biinjecció terme pral.n f fr bi-injection  es biinyección  en biinjection  
1565 joieria i bijuteria ca bijuteria terme pral.n f fr bijouterie fantaisie  es bisutería  en costume jewellery [GB]  en costume jewelry [US]  
1566 jocs i joguines ca billar terme pral.n m fr billard  es billar  en billiards  
1567 productes farmacèutics ca bimatoprost terme pral.n m fr bimatoprost  es bimatoprost  en bimatoprost  
1568 maquinària i materials elèctrics ca bimetall terme pral.n m fr bimétal  es bimetal  en bimetal  
1569 maquinària agrícola ca binadora terme pral.n f fr bineuse  fr sarcleuse  es binadora  es escardadora  it sarchiatrice  it zappatrice  de Hackmaschine  en cultivator [US]  en hoe [GB]  en hoe-cultivator [US]  en hoeing machine [GB]  
1570 productes farmacèutics ca binifibrat terme pral.n m fr binifibrate  es binifibrato  en binifibrate  
1571 biomassa ca bioalcohol terme pral.n m fr bioalcool  es bioalcohol  en bioalcohol  
1572 biomassa ca biocarburant terme pral.n m fr biocarburant  es biocarburante  en biofuel  
1573 productes químics ca biocida terme pral.n m fr biocide  es biocida  en biocide  
1574 medi ambient ca biodegradable terme pral.adj fr biodégradable  es biodegradable  en biodegradable  
1575 biomassa ca biodegradació terme pral.n f fr biodégradation  es biodegradación  en biodegradation  
1576 procediments i processos tèxtils ca biodesfibril·lació terme pral.n f fr bio-polishing  es biodesfibrilación  en biopolishing  
1577 biomassa ca bioenergia terme pral.n f fr bioénergie  es bioenergía  en bioenergy  
1578 processos de fabricació ca bioenginyeria terme pral.n f fr bio-ingénierie  es bioingeniería  en bioengineering  
1579 gas ca biogàs terme pral.n m fr biogaz  es biogás  en biogas  
1580 biomassa ca biomassa terme pral.n f fr biomasse  es biomasa  en biomass  
1581 productes químics ca biomaterial terme pral.n m fr biomatériau  es biomaterial  en biomaterial  
1582 productes químics ca bioquímic | bioquímica terme pral.n m, f fr biochimiste  es bioquímico  en biochemist  
1583 indústria dels plàstics i el cautxú ca biorientació terme pral.n f ca orientació biaxial terme pral.n f fr biorientation  fr orientation biaxiale  es biorientación  es orientación biaxial  en biaxial orientation  en biorientation  
1584 conceptes generals ca biotecnologia terme pral.n f fr biotechnologie  es biotecnología  en biotechnology  
1585 productes farmacèutics ca biotina terme pral.n f fr biotine  es biotina  en biotin  
1586 productes farmacèutics ca biperidèn terme pral.n m fr bipéridène  es biperideno  en biperiden  
1587 maquinària i materials elèctrics ca bipolar terme pral.adj fr bipolaire  es bipolar  en bipolar  
1588 productes químics ca bipolímer terme pral.n m fr bipolymère  es bipolímero  en bipolymer  
1589 maquinària agrícola ca birbadora terme pral.n f fr désherbeuse  es desherbadora  it diserbatrice  de Unkrautstriegel  en weeder  en weeder-mulcher  
1590 indústria del suro ca birlo terme pral.n m
1591 productes farmacèutics ca bisacodil terme pral.n m fr bisacodyl  es bisacodil  en bisacodyl  
1592 productes farmacèutics ca bisantrè terme pral.n m fr bisantrène  es bisantreno  en bisantrene  
1593 productes farmacèutics ca bisbentiamina terme pral.n f fr bisbentiamine  es bisbentiamina  en bisbentiamine  
1594 productes alimentaris sòlids ca biscota terme pral.n f fr biscotte  es biscote  en biscuit  
1595 productes farmacèutics ca biscumacetat d'etil terme pral.n m fr biscoumacétate d'éthyle  es biscumacetato de etilo  en ethyl biscoumacetate  
1596 parts i accessoris dels instruments musicals ca bisell terme pral.n m fr biseau  es bisel  en languid  
1597 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca biselladora terme pral.n f fr machine à biseauter  es biseladora  en beveling machine [US]  en bevelling machine [GB]  
1598 indústria dels plàstics i el cautxú ca bisfenol A terme pral.n m fr bisphénol A  es bisfenol A  en bisphenol A  
1599 productes farmacèutics ca bisoprolol terme pral.n m fr bisoprolol  es bisoprolol  en bisoprolol  
1600 productes farmacèutics ca bisoxatina terme pral.n f fr bisoxatine  es bisoxatina  en bisoxatin  
1601 productes farmacèutics ca bisulfit sòdic de menadiona terme pral.n m fr bisulfite sodique de ménadione  es bisulfito sódico de menadiona  en menadione sodium bisulfite  
1602 productes farmacèutics ca bitartrat de detajmi terme pral.n m fr bitartrate de détajmium  es bitartrato de detajmio  en detajmium bitartrate  
1603 productes farmacèutics ca bitartrat de prajmali terme pral.n m fr bitartrate de prajmalium  es bitartrato de prajmalio  en prajmalium bitartrate  
1604 productes bevibles ca bíter terme pral.n m fr bitter  es bíter  en bitter  
1605 productes farmacèutics ca bitionol terme pral.n m fr bithionol  es bitionol  en bithionol  
1606 jocs i joguines ca bitlla terme pral.n f fr quille  es bolo  en ninepin [US]  en skittle [GB]  
1607 eines i instruments per a la pell ca bitllot terme pral.n m fr cheville  es barrote  en peg  
1608 jocs i joguines ca bitllot terme pral.n m fr boule  es bola  en bowling ball  
1609 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca bitò terme pral.n m fr deux tons  fr similigravure deux tons  es bitono  en bitone  en duotone  en duplex halftone  
1610 productes farmacèutics ca bitolterol terme pral.n m fr bitoltérol  es bitolterol  en bitolterol  
1611 productes farmacèutics ca bivalirudina terme pral.n f fr bivalirudine  es bivalirudina  en bivalirudin  
1612 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca blanc terme pral.n m fr blanc  es blanco  en blank  
1613 material esportiu ca blanc terme pral.n m fr cible  es blanco  en target  
1614 indústria del suro ca suro blanc terme pral.n m ca blanc sin. compl.n m es blanco  es corcho blanco  
1615 procediments i processos tèxtils ca blanqueig terme pral.n m fr blanchiment  es blanqueo  en bleaching  
1616 procediments i processos dels aliments sòlids ca blanqueig terme pral.n m fr blanchiment  es blanqueo  en blanching  
1617 additius alimentaris ca blanquejant terme pral.n m fr agent de blanchiment  es blanqueante  en bleaching agent  
1618 indústria del suro ca blau terme pral.n m fr bleu  es azul  en blue rot  
1619 indústria del suro ca suro blau terme pral.n m ca blau sin. compl.n m es azul  es corcho azul  
1620 eines i instruments per a la pell ca blau de bromofenol terme pral.n m fr bleu de bromophénol  es azul de bromofenol  en bromophenol blue  
1621 eines i instruments per a la pell ca blau de timol terme pral.n m fr bleu de thymol  es azul de timol  en thymol blue  
1622 productes farmacèutics ca bleomicina terme pral.n f fr bléomycine  es bleomicina  en bleomycin  
1623 energia nuclear ca blindatge terme pral.n m fr blindage  es blindaje  en shielding  
1624 energia nuclear ca blindatge biològic terme pral.n m fr blindage biologique  es blindaje biológico  de biologischer Panzer  en biological shielding  
1625 energia nuclear ca blindatge de plom terme pral.n m fr blindage en plomb  es blindaje de plomo  de Bleiabschirmung  en lead shielding  
1626 energia nuclear ca blindatge magnètic terme pral.n m fr blindage magnétique  es blindaje magnético  en magnetic shielding  
1627 envasos i embalatges ca blíster terme pral.n m fr blister  fr emballage-coque  es blíster  en blister pack  en bubble pack  
1628 components d'automoció ca bloc de cilindres terme pral.n m ca bloc motor terme pral.n m fr bloc cylindres  fr bloc moteur  fr bloc-cylindres  es bloque de cilindros  es bloque de motor  es bloque motor  en cylinder block  
1629 material esportiu ca bloc de sortida terme pral.n m fr bloc de départ  fr plateforme de départ  fr plot de départ  es bloque de salida  es plataforma de salida  es poyete  en starting block  en starting platform  
1630 material esportiu ca blocs de sortida terme pral.n m pl fr blocs de départ  es tacos de salida  en starting block  
1631 teixits ca blonda terme pral.n f fr blonde  es blonda  en blonde lace  
1632 components d'automoció ca bloqueig electrònic del diferencial terme pral.n m ca control electrònic de la tracció sin. compl.n m ca EDS siglan m fr blocage du différentiel à commande électronique  es bloqueo electrónico del diferencial  es control electrónico de la tracción  es EDS  en EDS  en electronic differential slip  en electronic traction control  en electronically controlled differential lock  
1633 material esportiu ca bloquejador terme pral.n m fr bloqueur  es bloqueador  en arrester  en ascender  
1634 indústria del suro ca boata terme pral.n f es boata  
1635 material esportiu ca bob terme pral.n m fr bob  fr bobsleigh  es bob  es bobsleigh  en bobsled  en bobsledding  en bobsleigh  
1636 components d'automoció ca bobina terme pral.n f ca rodet sin. compl.n m fr bobine  es bobina  en coil  
1637 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca bobina terme pral.n f fr bobine  es bobina  en bobbin  en reel  en roll  
1638 components d'automoció ca bobina d'encesa terme pral.n f fr bobine d'allumage  es bobina de encendido  en ignition coil  
1639 maquinària i materials elèctrics ca bobina d'inducció terme pral.n f ca bobina d'inductància sin. compl.n f fr bobine d'inductance  fr bobine d'induction  es bobina de inducción  es bobina de inductancia  en inductance coil  en induction coil  
1640 electrònica ca bobina de compensació terme pral.n f fr bobine de compensation  es bobina compensadora  en bucking coil  
1641 electrònica ca bobina de deflexió terme pral.n f ca bobina deflectora terme pral.n f fr bobine de déviation  es bobina de deflexión  es bobina de desviación  es bobina deflectora  en deflecting coil  en deflection coil  
1642 electrònica ca bobina de niu d'abella terme pral.n f fr bobine en nid d'abeille  es bobina de nido de abeja  es bobina de panal  en honeycomb coil  
1643 electrònica ca bobina mòbil terme pral.n f fr bobine mobile  es bobina móvil  en moving coil  
1644 electrònica ca bobina plana terme pral.n f fr bobine plate  es bobina plana  en pancake coil  
1645 electrònica ca bobina toroidal terme pral.n f fr bobine toroïdale  es bobina toroidal  en toroidal coil  
1646 instal·lacions i màquines ca bobinadora terme pral.n f fr bobineuse  es bobinadora  en winder  en winding machine  
1647 processos de fabricació ca bobinatge terme pral.n m fr bobinage  es bobinado  en winding  
1648 eines i instruments de fusteria ca boca terme pral.n f fr bouche  es boca  en throat  
1649 indústria del suro ca boeta terme pral.n f es boeta  
1650 components d'automoció ca boia terme pral.n f fr flotteur  es boya  en float  
1651 material esportiu ca boia terme pral.n f fr bouée  es boya  en buoy  
1652 medi ambient ca boirum terme pral.n m fr smog  es niebla contaminante  es smog  en smog  
1653 components d'automoció ca boixa terme pral.n f fr moyeu  es buje  de Nabe  en hub  
1654 material esportiu ca bola terme pral.n f ca pilota den. desest.n f fr balle  es bola  en ball  
1655 joieria i bijuteria ca bola de gravador terme pral.n f fr boulet de graveur  es bola de grabador  en engraver's block  
1656 eines i instruments de fusteria ca bolleta terme pral.n f fr bouton  es empuñadura  en handle  
1657 indústria del suro ca bonda terme pral.n f ca boló sin. compl.n m ca bonó sin. compl.n m fr bonde  fr bondon  es bonda  es bonón  en bung  
1658 components d'automoció ca pern terme pral.n m ca boló sin. compl.n m fr boulon  es perno  en connecting rod bolt  
1659 energia solar ca bolòmetre terme pral.n m fr bolomètre  es bolómetro  en bolometer  
1660 energia hidroelèctrica ca bomba terme pral.n f fr pompe  es bomba  en pump  
1661 components d'automoció ca bomba d'acceleració terme pral.n f fr pompe d'accélération  fr pompe de reprise  es bomba de aceleración  en accelerator pump  
1662 components d'automoció ca bomba d'aigua terme pral.n f fr pompe à eau  es bomba de agua  en coolant pump  en water pump  
1663 energia tèrmica ca bomba d'aigua condensada terme pral.n f ca bomba de condensat sin. compl.n f fr pompe à eau de condensation  es bomba de agua condensada  es bomba de condensado  en condensate pump  
1664 energia tèrmica ca bomba d'aigua d'alimentació terme pral.n f fr pompe à eau d'alimentation  es bomba de alimentación de caldera  de Kesselspeisepumpe  en feed water pump  
1665 indústria energètica ca bomba d'aigua de refrigeració terme pral.n f ca bomba de circulació sin. compl.n f fr pompe à eau de refroidissement  fr pompe de circulation  es bomba de agua de refrigeración  es bomba de circulación  de Umlaufpumpe  de Zirkulationspumpe  en circulating pump  en cooling water pump  
1666 energia tèrmica ca bomba d'aire terme pral.n f fr pompe à air  es bomba de aire  de Luftpumpe  en air pump  
1667 components d'automoció ca bomba d'embragatge terme pral.n f fr impulseur  fr pompe  es bomba de embrague  es impulsor  en impeller  en pump  
1668 components d'automoció ca bomba d'engranatges terme pral.n f fr pompe à engrenage  fr pompe à huile à engrenage  es bomba de engranajes  en gear-type oil pump  en gear-type pump  
1669 components d'automoció ca bomba d'injecció terme pral.n f fr pompe d'injection  es bomba de inyección  en fuel injection pump  en injection pump  en injector pump  
1670 components d'automoció ca bomba d'oli terme pral.n f fr pompe à l'huile  es bomba de aceite  en oil pump  
1671 indústria energètica ca bomba de calor terme pral.n f fr pompe à chaleur  es bomba de calor  en heat pump  
1672 components d'automoció ca bomba de combustible terme pral.n f fr pompe à carburant  es bomba de alimentación de combustible  en fuel pump  
1673 components d'automoció ca bomba de fre terme pral.n f ca cilindre mestre terme pral.n m fr maître-cylindre  fr maître-cylindre de frein  es bomba de freno  es cilindro maestro del freno  en master brake cylinder  en master cylinder  
1674 instal·lacions, màquines i aparells de begudes ca bomba de verema terme pral.n f fr pompe à moût  fr pompe à vendanges  es bomba de vendimia  en grape pulp pump  en must pump  
1675 components d'automoció ca bomba hidràulica de servodirecció terme pral.n f fr pompe de servodirection  es bomba hidráulica de servodirección  en power steering pump  
1676 energia solar ca bomba termosolar terme pral.n f fr pompe solaire thermique  es bomba de calor solar  en solar thermal pump  
1677 instruments musicals ca bombarda terme pral.n f fr bombarde  es bombarda  en bombarde  en shawm  
1678 instruments musicals ca bombardí terme pral.n m fr bugle ténor  es bombardino  es fiscorno barítono  en baritone horn  
1679 instruments musicals ca bombardó terme pral.n m fr bombardon  fr contrebasse de saxhorn  es bombardón  es saxhorn contrabajo  en bass saxhorn  en bombardon  
1680 maquinària i materials elèctrics ca bombeta terme pral.n f fr ampoule  es bombilla  en bulb  
1681 instruments musicals ca bombo terme pral.n m fr grosse caisse  es bombo  en bass drum  
1682 productes alimentaris sòlids ca bombó terme pral.n m fr bonbon au chocolat  fr chocolat  es bombón  de Praline  de Schokoladenbonbon  en chocolate  
1683 instruments musicals ca bombo terme pral.n m, f fr joueur de grosse caisse  es bombo  en bass drum player  
1684 maquinària de la pell ca bombo d'adob terme pral.n m fr foulon de tannage  es bombo de curtición  en tanning drum  
1685 maquinària de la pell ca bombo d'enllustrar terme pral.n m fr tonneau de dégraissage  es bombo de lustrar  en sawdust drum  
1686 maquinària de la pell ca bombo de batanar terme pral.n m fr foulon grillagé  es bombo de abatanar  es bombo de batanar  en cage  
1687 maquinària de la pell ca bombo de greixatge terme pral.n m fr foulon de nourriture  es bombo de engrase  en stuffing drum  
1688 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca bombo de macerar terme pral.n m fr cuve d'empâtage  fr cuve-matière  es bombo de maceración  es maceradora  en mash tub [GB]  en mash tun [US]  
1689 maquinària de la pell ca bombo de martells terme pral.n m fr foulon à marteaux  es bombo de martillos  en kicker  
1690 maquinària de la pell ca bombo de rentar terme pral.n m fr foulon de rinçage  es bombo de lavar  en washing drum  
1691 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca bombo de salmorra terme pral.n m fr bassin à saumure  es bombo de salmuera  en brining drum  
1692 maquinària de la pell ca bombo de tenyir terme pral.n m fr foulon de teinture  es bombo de teñir  en dyeing drum  
1693 gas ca bombona terme pral.n f fr bouteille  es bombona  en carboy  
1694 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bonderització terme pral.n f fr bondérisation  es bonderización  en bonderising [GB]  en bonderizing [US]  
1695 indústria del suro ca bondeta terme pral.n f es bondeta  
1696 normalització i qualitat ca bones pràctiques de fabricació terme pral.n f pl ca BPF siglan f pl fr bonnes pratiques de fabrication  fr BPF  es buenas prácticas de fabricación  es BPF  en good manufacturing practices  en GMP  
1697 indústria alimentària ca bones pràctiques higièniques terme pral.n f pl ca BPH siglan f pl fr bonnes pratiques d'hygiène  fr BPH  es buenas prácticas higiénicas  es BPH  en good hygiene practice  en GHP  
1698 instruments musicals ca bongos terme pral.n m pl ca bongós sin. compl.n m pl fr bongos  es bongoes  es bongos  es bongós  en bongos  
1699 productes farmacèutics ca bopindolol terme pral.n m fr bopindolol  es bopindolol  en bopindolol  
1700 productes i tipus de pells ca boquina terme pral.n f fr peau de bouc  es piel de macho cabrío  en goat skin  
1701 energia nuclear ca boral terme pral.n m fr boral  es boral  de Boral  en boral  
1702 productes farmacèutics ca borat de fenilmercuri terme pral.n m fr borate de phénylmercure  es borato de fenilmercurio  en phenylmercuric borate  
1703 indústria de la pell ca bòrax terme pral.n m ca borraix sin. compl.n m fr borax  es bórax  en borax  
1704 indústria del suro ca bordelès terme pral.n m es bordelés  
1705 parts i accessoris dels instruments musicals ca buna terme pral.n f ca bordó sin. compl.n m fr bourdon  es bordón  es roncón  en drone  
1706 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bordonadora terme pral.n f fr machine à border  es bordonadora  en flanging machine  
1707 indústria del vidre ca bordura terme pral.n f fr bordure  es bordura  en banding  
1708 maquinària i materials elèctrics ca born terme pral.n m ca terminal terme pral.n m fr borne  es borne  es clema  es terminal  de Klemme  en terminal  
1709 maquinària i materials elèctrics ca born negatiu terme pral.n m fr borne négative  es borne negativo  en negative terminal  
1710 maquinària i materials elèctrics ca born positiu terme pral.n m fr borne positive  es borne positivo  en positive terminal  
1711 productes farmacèutics ca bornaprina terme pral.n f fr bornaprine  es bornaprina  en bornaprine  
1712 indústria del suro ca bornoi terme pral.n m ca surada sin. compl.n f fr flotteur  es encorchadura  en float  
1713 indústria tèxtil i de la confecció ca borra terme pral.n f fr bouchon  fr bourre  es borra  en flock  
1714 indústria tèxtil i de la confecció ca borra de llana de carda terme pral.n f fr déchet de laine de carde  es borra de lana de carda  de Krempelwolleabgall  en card wool waste  
1715 medi ambient ca borsa de subproductes terme pral.n f ca borsa de residus sin. compl.n f fr bourse de déchets  es bolsa de residuos  en surplus materials exchange  en waste exchange  en waste materials exchange  
1716 productes farmacèutics ca bortezomib terme pral.n m fr bortézomib  es bortezomib  en bortezomib  
1717 productes farmacèutics ca bosentan terme pral.n m fr bosentan  es bosentán  en bosentan  
1718 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca bossa terme pral.n f fr sac  es bolsa  en bag  
1719 gas ca bossa de gas natural terme pral.n f fr gisement de gaz naturel  es bolsa de gas natural  en natural gas deposit  
1720 maquinària tèxtil ca bot terme pral.n m fr pot  es bote  en can  
1721 instruments musicals ca cornamusa terme pral.n f ca bot sin. compl.n m ca gaita sin. compl.n f ca manxa borrega sin. compl.n f ca sac de gemecs sin. compl.n m ca xeremies sin. compl.n f pl fr cornemuse  es cornamusa  es gaita  en bagpipe  
1722 material esportiu ca bot de rem terme pral.n m ca bot sin. compl.n m ca embarcació de rem sin. compl.n f fr bateau à l'aviron  fr canot à rames  fr embarcation d'aviron  es bote de remo  es embarcación de remo  en rowboat  
1723 material esportiu ca bota terme pral.n f fr botte  fr chaussure  es bota  en boot  en shoe  
1724 material esportiu ca bota d'esquí terme pral.n f fr botte de ski  fr chaussure de ski  es bota de esquí  en ski boot  
1725 material esportiu ca bota de doma terme pral.n f fr botte de dressage  es bota de doma  en dressage boot  
1726 material esportiu ca bota de muntar terme pral.n f fr botte à l'écuyère  fr botte d'équitation  es bota de montar  en riding boot  
1727 material esportiu ca bota de plàstic terme pral.n f fr chaussure à coque  es bota de plástico  es bota plástica  en plastic boot  
1728 material esportiu ca bota de tresc terme pral.n f fr chaussure de randonnée  es bota de trekking  en hill walking boot  
1729 indústria del suro ca botella terme pral.n m fr bouteille  es botella  en bottle  
1730 material esportiu ca botella d'aire comprimit terme pral.n f fr bouteille d'air comprimé  es botella de aire comprimido  en compressed-air cylinder  
1731 material esportiu ca botí terme pral.n m fr botillon  es botín  en boot  
1732 jocs i joguines ca botiga de joguines terme pral.n f fr magasin de jouets  es juguetería  en toyshop  
1733 joieria i bijuteria ca botó terme pral.n m fr bouton  es botón  en button  
1734 indústria tèxtil i de la confecció ca botó terme pral.n m ca nep terme pral.n m fr bouton  fr nep  es botón  es nep  en nep  
1735 maquinària i materials elèctrics ca botó terme pral.n m fr bouton  es botón  en switch-knob  
1736 confecció industrial ca botoneria terme pral.n f fr boutonnerie  es botonería  en button factory  
1737 joieria i bijuteria ca botons de puny terme pral.n m pl fr boutons de manchettes  es gemelos  en cuff links  
1738 jocs i joguines ca botxes terme pral.n f pl es bochas  
1739 components d'automoció ca botzina terme pral.n f ca clàxon sin. compl.n m fr avertisseur sonore  fr klaxon  es bocina  es claxon  en claxon  en horn  en klaxon  
1740 material esportiu ca box de sortida terme pral.n m fr box  es box  en starting gate stall  
1741 productes i tipus de pells ca box-calf terme pral.n m fr box  fr box-calf  fr calf  es box  es box-calf  en box-calf  
1742 processos de fabricació ca reenginyeria de processos terme pral.n f ca BPR siglan f fr reconfiguration des processus  fr BPR  es reingeniería de procesos  es BPR  en business process reengineering  en BPR  
1743 mobles ca braç terme pral.n m fr bras  es brazo  en arm rest  
1744 instal·lacions i màquines ca braç de càrrega terme pral.n m fr bras de charge  es brazo de carga  en load arm  
1745 material esportiu ca braç de cops terme pral.n m ca pao [ko] sin. compl.n m fr pao  es pao  en forearm shield  
1746 components d'automoció ca braç de l'eixugaparabrises terme pral.n m fr bras de l'essuie-glace  es brazo del limpiaparabrisas  en windscreen wiper arm  en windshield wiper arm  
1747 components d'automoció ca braç de la direcció terme pral.n m fr bras de direction  fr levier de fusée  fr levier sur porte-fusée  es brazo de la dirección  en spindle arm  en steering arm  en steering knuckle arm  
1748 components d'automoció ca braç de la suspensió terme pral.n m fr bras de suspension  es brazo de la suspensión  es brazo de unión  en control arm  en suspension arm  
1749 components d'automoció ca braç del cigonyal terme pral.n m fr bras de vilebrequin  es brazo del cigüeñal  en crank web  
1750 joieria i bijuteria ca braçalet terme pral.n m ca polsera sin. compl.n f fr bracelet  es brazalete  es pulsera  en bracelet  
1751 material esportiu ca bracerola terme pral.n f ca protector de braç sin. compl.n m fr bracelet  fr brassard  fr protège-bras  es brazalera  es protector de brazo  en armguard  en bracer  
1752 productes farmacèutics ca bral·lobarbital terme pral.n m fr brallobarbital  es bralobarbital  en brallobarbital  
1753 productes bevibles ca brandi terme pral.n m fr brandy  es brandy  en brandy  
1754 electrodomèstics ca braser elèctric terme pral.n m fr brasero électrique  es brasero eléctrico  en electric brasier  en electric brazier  
1755 indústria de la pell ca brasil terme pral.n m fr brésiline  es brasileína  en brasilein [GB]  en brazilein [US]  
1756 indústria de la pell ca brasilina terme pral.n f fr brésiléine  es brasilina  en brasilin [GB]  en brazilin [US]  
1757 indústria dels materials de la construcció ca brea terme pral.n f fr brai  es brea  en pitch  
1758 indústria dels materials de la construcció ca brèndola terme pral.n f fr balustre  es balaustre  es balaústre  es barrote de barandilla  en baluster  
1759 productes farmacèutics ca brequinar terme pral.n m fr bréquinar  es brequinar  en brequinar  
1760 mobles ca bressol terme pral.n m ca bres sin. compl.n m ca bressola sin. compl.n f fr berceau  es cuna  en cot [GB]  en cradle  en crib [US]  
1761 indústria del suro ca tap bisellat terme pral.n m ca breta sin. compl.n f es breta  es tapón biselado  
1762 indústria tèxtil i de la confecció ca bri terme pral.n m fr brin  es hebra  en filament  
1763 material esportiu ca brida terme pral.n f fr bride  es brida  en bridle  
1764 components d'automoció ca brida terme pral.n f fr bride  es brida  en flange  
1765 joieria i bijuteria ca brillant terme pral.n m fr brillant  es brillante  en brilliant  
1766 teixits ca brillanté terme pral.n m fr brillanté  es brillanté  en mercerised cotton [GB]  en mercerized cotton [US]  
1767 productes farmacèutics ca brimonidina terme pral.n f fr brimonidine  es brimonidina  en brimonidine  
1768 productes farmacèutics ca brinzolamida terme pral.n f fr brinzolamide  es brinzolamida  en brinzolamide  
1769 productes alimentaris sòlids ca brioixeria terme pral.n f fr viennoiserie  es bollería  en viennoiserie  
1770 productes farmacèutics ca brivudina terme pral.n f fr brivudine  es brivudina  en brivudine  
1771 eines i instruments de fusteria ca broca terme pral.n f fr foret  fr mèche  es broca  es taladro  en bit [FUSTA]  en drill bit [FUSTA]  en pivot drill [JOIERIA I BIJUTERIA]  
1772 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca broca de ferro terme pral.n f fr foret de fer  es broca para metal  en twist drill bit  
1773 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca broca de fusta terme pral.n f fr mèche à trois pointes  es broca de tres puntas  es broca para madera  en center bit [US]  en centre bit [GB]  
1774 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca broca de tambor terme pral.n f fr mèche de tonnelier  es broca de tambor  en cylinder bit  
1775 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca broca de trau terme pral.n f fr mèche à mortaiser  es broca de escoplear  en mortise bit  
1776 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca broca de vídia terme pral.n f fr mèche au carbure de tungstène  es broca de metal duro  es broca de widia  en masonry bit  en tungsten tip drill bit  
1777 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca broca plana terme pral.n f ca trepant sin. compl.n m fr mèche plate  es broca de pala  es broca plana  en spade bit  
1778 teixits ca brocat terme pral.n m fr brocart  es brocado  en brocade  
1779 teixits ca brocatell terme pral.n m fr brocatelle  es brocatel  en brocatelle  
1780 indústria tèxtil i de la confecció ca brodador | brodadora terme pral.n m, f fr brodeur  es bordador  en embroiderer  
1781 confecció industrial ca brodat terme pral.n m ca brodadura sin. compl.n f fr broderie  es bordado  es bordadura  en embroidery  
1782 productes farmacèutics ca brodimoprim terme pral.n m fr brodimoprime  es brodimoprima  en brodimoprim  
1783 productes farmacèutics ca brofaromina terme pral.n f fr brofaromine  es brofaromina  en brofaromine  
1784 productes químics ca brom terme pral.n m fr brome  es bromo  sbl Br  en bromine  
1785 aliments sòlids ca bromatòleg | bromatòloga terme pral.n m, f fr bromatologue  es bromatólogo  en food scientist  
1786 indústria alimentària ca bromatologia terme pral.n f fr bromatologie  es bromatología  en bromatology  
1787 productes farmacèutics ca bromazepam terme pral.n m fr bromazépam  es bromazepam  en bromazepam  
1788 productes farmacèutics ca bromazina terme pral.n f fr bromazine  es bromazina  en bromazine  
1789 productes farmacèutics ca bromelaïna terme pral.n f fr bromélaïnes  es bromelaína  en bromelains  
1790 productes farmacèutics ca bromfenac terme pral.n m fr bromfénac  es bromfenaco  en bromfenac  
1791 productes farmacèutics ca bromfeniramina terme pral.n f fr bromphéniramine  es bromfeniramina  en brompheniramine  
1792 productes farmacèutics ca bromhexina terme pral.n f fr bromhexine  es bromhexina  en bromhexine  
1793 productes farmacèutics ca bromisoval terme pral.n m fr bromisoval  es bromisoval  en bromisoval  
1794 productes farmacèutics ca bromocriptina terme pral.n f fr bromocriptine  es bromocriptina  en bromocriptine  
1795 productes farmacèutics ca bromofenofós terme pral.n m fr bromofénofos  es bromofenofós  en bromofenofos  
1796 productes farmacèutics ca bromoprida terme pral.n f fr bromopride  es bromoprida  en bromopride  
1797 productes farmacèutics ca bromperidol terme pral.n m fr brompéridol  es bromperidol  en bromperidol  
1798 productes químics ca bromur terme pral.n m fr bromure  es bromuro  en bromide  
1799 productes farmacèutics ca bromur d'azametoni terme pral.n m fr bromure d'azaméthonium  es bromuro de azametonio  en azamethonium bromide  
1800 productes farmacèutics ca bromur d'ipratropi terme pral.n m fr bromure d'ipratropium  es bromuro de ipratropio  en ipratropium bromide  
1801 productes farmacèutics ca bromur d'otiloni terme pral.n m fr bromure d'otilonium  es bromuro de otilonio  en otilonium bromide  
1802 productes farmacèutics ca bromur d'oxifenoni terme pral.n m fr bromure d'oxyphénonium  es bromuro de oxifenonio  en oxyphenonium bromide  
1803 productes farmacèutics ca bromur d'oxitropi terme pral.n m fr bromure d'oxitropium  es bromuro de oxitropio  en oxitropium bromide  
1804 productes farmacèutics ca bromur de bibenzoni terme pral.n m fr bromure de bibenzonium  es bromuro de bibenzonio  en bibenzonium bromide  
1805 productes farmacèutics ca bromur de butropi terme pral.n m fr bromure de butropium  es bromuro de butropio  en butropium bromide  
1806 productes farmacèutics ca bromur de cetrimoni terme pral.n m fr bromure de cétrimonium  es bromuro de cetrimonio  en cetrimonium bromide  
1807 productes farmacèutics ca bromur de cicloni terme pral.n m fr bromure de ciclonium  es bromuro de ciclonio  en ciclonium bromide  
1808 productes farmacèutics ca bromur de cimetropi terme pral.n m fr bromure de cimétropium  es bromuro de cimetropio  en cimetropium bromide  
1809 productes farmacèutics ca bromur de clidini terme pral.n m fr bromure de clidinium  es bromuro de clidinio  en clidinium bromide  
1810 productes farmacèutics ca bromur de demecari terme pral.n m fr bromure de démécarium  es bromuro de demecario  en demecarium bromide  
1811 productes farmacèutics ca bromur de distigmina terme pral.n m fr bromure de distigmine  es bromuro de distigmina  en distigmine bromide  
1812 productes farmacèutics ca bromur de dodecloni terme pral.n m fr bromure de dodéclonium  es bromuro de dodeclonio  en dodeclonium bromide  
1813 productes farmacèutics ca bromur de fenpiverini terme pral.n m fr bromure de fenpivérinium  es bromuro de fenpiverinio  en fenpiverinium bromide  
1814 productes farmacèutics ca bromur de fentoni terme pral.n m fr bromure de fentonium  es bromuro de fentonio  en fentonium bromide  
1815 productes farmacèutics ca bromur de flutropi terme pral.n m fr bromure de flutropium  es bromuro de flutropio  en flutropium bromide  
1816 productes farmacèutics ca bromur de glicopirroni terme pral.n m fr bromure de glycopyrronium  es bromuro de glicopirronio  en glycopyrronium bromide  
1817 productes farmacèutics ca bromur de mepenzolat terme pral.n m fr bromure de mépenzolate  es bromuro de mepenzolato  en mepenzolate bromide  
1818 productes farmacèutics ca bromur de metantelini terme pral.n m fr bromure de méthanthélinium  es bromuro de metantelinio  en methanthelinium bromide  
1819 productes farmacèutics ca bromur de metilbenactizi terme pral.n m fr bromure de méthylbénactyzium  es bromuro de metilbenacticio  en methylbenactyzium bromide  
1820 productes farmacèutics ca bromur de neostigmina terme pral.n m fr bromure de néostigmine  es bromuro de neostigmina  en neostigmine bromide  
1821 productes farmacèutics ca bromur de pancuroni terme pral.n m fr bromure de pancuronium  es bromuro de pancuronio  en pancuronium bromide  
1822 productes farmacèutics ca bromur de parapenzolat terme pral.n m fr bromure de parapenzolate  es bromuro de parapenzolato  en parapenzolate bromide  
1823 productes farmacèutics ca bromur de pinaveri terme pral.n m fr bromure de pinavérium  es bromuro de pinaverio  en pinaverium bromide  
1824 productes farmacèutics ca bromur de pipecuroni terme pral.n m fr bromure de pipécuronium  es bromuro de pipecuronio  en pipecuronium bromide  
1825 productes farmacèutics ca bromur de pipenzolat terme pral.n m fr bromure de pipenzolate  es bromuro de pipenzolato  en pipenzolate bromide  
1826 productes farmacèutics ca bromur de piridostigmina terme pral.n m fr bromure de pyridostigmine  es bromuro de piridostigmina  en pyridostigmine bromide  
1827 productes farmacèutics ca bromur de prifini terme pral.n m fr bromure de prifinium  es bromuro de prifinio  en prifinium bromide  
1828 productes farmacèutics ca bromur de rapacuroni terme pral.n m fr bromure de rapacuronium  es bromuro de rapacuronio  en rapacuronium bromide  
1829 productes farmacèutics ca bromur de rocuroni terme pral.n m fr bromure de rocuronium  es bromuro de rocuronio  en rocuronium bromide  
1830 productes farmacèutics ca bromur de timepidi terme pral.n m fr bromure de timépidium  es bromuro de timepidio  en timepidium bromide  
1831 productes farmacèutics ca bromur de tiotropi terme pral.n m fr bromure de tiotropium  es bromuro de tiotropio  en tiotropium bromide  
1832 productes farmacèutics ca bromur de tiquizi terme pral.n m fr bromure de tiquizium  es bromuro de tiquizio  en tiquizium bromide  
1833 productes farmacèutics ca bromur de tonzoni terme pral.n m fr bromure de tonzonium  es bromuro de tonzonio  en tonzonium bromide  
1834 productes farmacèutics ca bromur de vecuroni terme pral.n m fr bromure de vécuronium  es bromuro de vecuronio  en vecuronium bromide  
1835 productes farmacèutics ca bromur de xenitropi terme pral.n m fr bromure de xénytropium  es bromuro de xenitropio  en xenytropium bromide  
1836 productes farmacèutics ca bronopol terme pral.n m fr bronopol  es bronopol  en bronopol  
1837 productes químics ca bronze terme pral.n m fr bronze  es bronce  en bronze  
1838 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bronze d'alumini terme pral.n m fr cuproaluminium  es bronce de aluminio  en aluminum bronze [US]  
1839 operacions i processos de la pell ca bronzejar terme pral.v tr fr bronzer  es broncear  en bronze, to  
1840 productes farmacèutics ca broparestrol terme pral.n m fr broparestrol  es broparestrol  en broparestrol  
1841 productes farmacèutics ca bropirimina terme pral.n f fr bropirimine  es bropirimina  en bropirimine  
1842 parts i accessoris dels instruments musicals ca broqueta terme pral.n f fr baguette  fr mailloche  es palillo  en drumstick  en stick  
1843 productes alimentaris sòlids ca mató terme pral.n m ca brossat sin. compl.n m ca brull sin. compl.n m ca recuit sin. compl.n m fr fromage blanc  es requesón  en cottage cheese  
1844 productes farmacèutics ca brotizolam terme pral.n m fr brotizolam  es brotizolam  en brotizolam  
1845 eines i instruments de fusteria ca brotxa terme pral.n f fr broche  es brocha  en brush  
1846 indústria bàsica i productes metàl·lics ca brotxadora terme pral.n f fr brocheuse  fr machine à brocher  es brochadora  en broaching machine  
1847 indústria bàsica i productes metàl·lics ca brotxatge terme pral.n m fr brochage  es brochado  en broaching  
1848 productes alimentaris sòlids ca brou terme pral.n m ca caldo terme pral.n m fr bouillon  es caldo  en broth  
1849 productes farmacèutics ca brovanexina terme pral.n f fr brovanexine  es brovanexina  en brovanexine  
1850 productes farmacèutics ca broxiquinolina terme pral.n f fr broxyquinoline  es broxiquinolina  en broxyquinoline  
1851 productes farmacèutics ca broxuridina terme pral.n f fr broxuridine  es broxuridina  en broxuridine  
1852 indústria bàsica i productes metàl·lics ca brunyidor terme pral.n m fr brunissoir  fr polissoir  es bruñidor  en burnisher  en polisher  
1853 indústria bàsica i productes metàl·lics ca brunyidor | brunyidora terme pral.n m, f fr brunisseur  fr polisseur  es bruñidor  en burnisher  en polisher  
1854 indústria bàsica i productes metàl·lics ca brunyiment terme pral.n m fr bruni  fr poli  es bruñido  en burnish  en polish  
1855 indústria bàsica i productes metàl·lics ca brunyiment terme pral.n m fr brunissage  fr polissage  es bruñido  en burnishing  en polishing  
1856 electrònica ca brunzidor terme pral.n m fr ronfleur  es zumbador  en buzzer  
1857 indústria tèxtil i de la confecció ca bruts terme pral.n m pl es tela auxiliar  
1858 teixits ca buata terme pral.n f fr ouate  es guata  en wadding  
1859 mobles ca buc terme pral.n m fr carcasse  fr châssis  es caja  en frame  
1860 indústria del suro ca rusquer terme pral.n m ca buc sin. compl.n m es colmena  
1861 productes farmacèutics ca bucil·lamina terme pral.n f fr bucillamine  es bucilamina  en bucillamine  
1862 productes farmacèutics ca bucindolol terme pral.n m fr bucindolol  es bucindolol  en bucindolol  
1863 productes farmacèutics ca bucladesina terme pral.n f fr bucladésine  es bucladesina  en bucladesine  
1864 teixits ca bucle terme pral.n m fr bouclé  fr tissu bouclé  es bucle  en bouclé  en looped fabric  
1865 productes farmacèutics ca buclizina terme pral.n f fr buclizine  es buclizina  en buclizine  
1866 productes farmacèutics ca buclosamida terme pral.n f fr buclosamide  es buclosamida  en buclosamide  
1867 productes farmacèutics ca budesonida terme pral.n f fr budésonide  es budesonida  en budesonide  
1868 productes farmacèutics ca budipina terme pral.n f fr budipine  es budipino  en budipine  
1869 instruments musicals ca flauta de Pan terme pral.n f ca bufacanyes sin. compl.n m ca flabiol de set canons sin. compl.n m ca flabiol de set forats sin. compl.n m fr flûte de Pan  es flauta de Pan  es zampoña  en panpipe  
1870 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bufador terme pral.n m fr chalumeau  es soplete  en blowpipe  en torch  
1871 parts i accessoris dels instruments musicals ca tudell terme pral.n m ca bufador sin. compl.n m ca bufeta sin. compl.n f fr bocal  es tudel  en crook  
1872 energia tèrmica ca bufador de sutge terme pral.n m fr souffleur de suie  es soplador de hollín  de Rußblaser  en soot blower  
1873 indústria del vidre ca bufador de vidre | bufadora de vidre terme pral.n m, f fr souffleur de verre  es soplador de vidrio  en glass blower  
1874 indústria bàsica i productes metàl·lics ca bufament terme pral.n m fr soufflage  es soplado  en blowing  
1875 productes farmacèutics ca bufeniode terme pral.n m fr buféniode  es bufeniodo  en bufeniode  
1876 productes farmacèutics ca bufexamac terme pral.n m fr bufexamac  es bufexamaco  en bufexamac  
1877 productes farmacèutics ca buflomedil terme pral.n m fr buflomédil  es buflomedil  en buflomedil  
1878 productes farmacèutics ca buformina terme pral.n f fr buformine  es buformina  en buformin  
1879 components d'automoció ca bugia terme pral.n f ca bugia d'encesa sin. compl.n f fr bougie  fr bougie d'allumage  es bujía  es bujía de encendido  en ignition plug  en plug  en spark plug  
1880 components d'automoció ca bugia calenta terme pral.n f fr bougie chaude  es bujía caliente  en hot plug  en hot spark plug  
1881 components d'automoció ca bugia d'incandescència terme pral.n f ca bugia de preescalfament sin. compl.n f fr bougie à incandescence  fr bougie de préchauffage  es bujía de incandescencia  es bujía de precalentamiento  en glow plug  en heating plug  
1882 components d'automoció ca bugia freda terme pral.n f fr bougie froide  es bujía fría  en cold plug  en cold spark plug  
1883 material esportiu ca buirac terme pral.n m ca carcaix terme pral.n m fr carquois  es carcaj  en quiver  
1884 maquinària agrícola ca esplanadora d'erugues terme pral.n f ca buldòzer sin. compl.n m fr bouteur  fr lame de terrassement frontale transversale  es bulldozer  es hoja empujadora recta  it apripista  it bulldozer  de Bulldozer  en bulldozer  
1885 indústria del suro ca bullidor | bullidora terme pral.n m, f fr bouilleur  es hervidor  en boiler  
1886 electrodomèstics ca bullidora elèctrica terme pral.n f fr bouilloire électrique  es hervidor eléctrico  en electric boiler  
1887 productes farmacèutics ca bumetanida terme pral.n f fr bumétanide  es bumetanida  en bumetanide  
1888 parts i accessoris dels instruments musicals ca llengüeta terme pral.n f ca buna sin. compl.n f ca canya sin. compl.n f ca inxa sin. compl.n f fr anche  es lengüeta  en reed  
1889 productes farmacèutics ca bunazosina terme pral.n f fr bunazosine  es bunazosina  en bunazosin  
1890 productes farmacèutics ca bunitrolol terme pral.n m fr bunitrolol  es bunitrolol  en bunitrolol  
1891 productes farmacèutics ca buparvaquona terme pral.n f fr buparvaquone  es buparvacuona  en buparvaquone  
1892 productes farmacèutics ca bupivacaïna terme pral.n f fr bupivacaïne  es bupivacaína  en bupivacaine  
1893 productes farmacèutics ca bupranolol terme pral.n m fr bupranolol  es bupranolol  en bupranolol  
1894 productes farmacèutics ca buprenorfina terme pral.n f fr buprénorphine  es buprenorfina  en buprenorphine  
1895 productes farmacèutics ca bupropió terme pral.n m fr bupropione  es bupropión  en bupropion  
1896 teixits ca burat terme pral.n m fr burat  es burato  en coarse woollen cloth  
1897 eines i instruments de fusteria ca burenc terme pral.n m fr burin  es gubia triangular  en chant gouge  
1898 joieria i bijuteria ca burí terme pral.n m ca punxó sin. compl.n m fr burin  es buril  en burin  
1899 mobles ca buró terme pral.n m fr bureau  es buró  en bureau desk  
1900 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca ofimàtica terme pral.n f ca buròtica sin. compl.n f fr bureautique  es burótica  es ofimática  de Bürotik  en office automation  
1901 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca bus terme pral.n m fr bus  es bus  en bus  
1902 productes farmacèutics ca buserelina terme pral.n f fr buséréline  es buserelina  en buserelin  
1903 productes farmacèutics ca buspirona terme pral.n f fr buspirone  es buspirona  en buspirone  
1904 productes farmacèutics ca busulfan terme pral.n m fr busulfan  es busulfano  en busulfan  
1905 productes químics ca butà terme pral.n m fr butane  es butano  en butane  
1906 mobles ca butaca terme pral.n f fr fauteuil  es butaca  es sillón  en armchair  
1907 mobles ca butaca d'orelles terme pral.n f fr fauteuil à oreilles  es sillón de orejas  en wing chair  
1908 productes farmacèutics ca butacaïna terme pral.n f fr butacaïne  es butacaína  en butacaine  
1909 productes químics ca butadiè terme pral.n m fr butadiène  es butadieno  en butadiene  
1910 productes químics ca butadiè/acrilonitril terme pral.n m fr butadiène/acrylonitrile  es butadieno/acrilonitrilo  en butadiene/acrylonitrile  
1911 productes químics ca butadiè/estirè terme pral.n m fr butadiène/styrène  es butadieno/estireno  en butadiene/styrene  
1912 productes farmacèutics ca butalamina terme pral.n f fr butalamine  es butalamina  en butalamine  
1913 productes farmacèutics ca butalbital terme pral.n m fr butalbital  es butalbital  en butalbital  
1914 productes farmacèutics ca butamirat terme pral.n m fr butamirate  es butamirato  en butamirate  
1915 productes químics ca butanol terme pral.n m fr butanol  es butanol  en butanol  
1916 productes farmacèutics ca butenafina terme pral.n f fr buténafine  es butenafina  en butenafine  
1917 productes farmacèutics ca butetamat terme pral.n m fr butétamate  es butetamato  en butetamate  
1918 productes farmacèutics ca butinolina terme pral.n f fr butinoline  es butinolina  en butinoline  
1919 productes químics ca butiraldehid terme pral.n m fr butyraldéhyde  es butiraldehído  en butyraldehyde  
1920 productes químics ca butirat de vinil terme pral.n m fr butyrate de vinyle  es butirato de vinilo  en vinyl butyrate  
1921 productes farmacèutics ca butizida terme pral.n f fr butizide  es butizida  en butizide  
1922 indústria de la pell ca butllofa terme pral.n f fr soufflure  es ampolla  en blister  
1923 productes farmacèutics ca butoconazole terme pral.n m fr butoconazole  es butoconazol  en butoconazole  
1924 productes farmacèutics ca butorfanol terme pral.n m fr butorphanol  es butorfanol  en butorphanol  
1925 productes farmacèutics ca butriptilina terme pral.n f fr butriptyline  es butriptilina  en butriptyline  
1926 energia hidroelèctrica ca cabal terme pral.n m fr débit  es caudal  de Abfluß  en discharge  
1927 productes alimentaris sòlids ca cabell d'àngel terme pral.n m fr cheveux d'ange  fr vermicelles  es cabello de ángel  en vermicelli  
1928 productes farmacèutics ca cabergolina terme pral.n f fr cabergoline  es cabergolina  en cabergoline  
1929 components d'automoció ca cabina terme pral.n f fr cabine  es cabina  en cab  
1930 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca cabina de fotografia instantània terme pral.n f ca fotomaton sin. compl.n m ca fotoràpid sin. compl.n m fr cabine photographique  fr photomaton  es cabina para fotografía instantánea  es fotomatón  en automatic photo booth  en photomaton  
1931 mobles ca cabinet terme pral.n m fr cabinet  es cabinet  en cabinet  
1932 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cablatge terme pral.n m ca cablejat terme pral.n m fr câblage  es cableado  en wiring  
1933 instal·lacions i màquines ca cable terme pral.n m fr câble  es cable  en cable  
1934 maquinària i materials elèctrics ca cable aeri terme pral.n m fr câble aérien  es cable aéreo  en aerial cable  
1935 maquinària i materials elèctrics ca cable armat terme pral.n m fr câble armé  es cable armado  en armored cable [US]  en armoured cable [GB]  
1936 maquinària i materials elèctrics ca cable coaxial terme pral.n m fr câble coaxial  es cable coaxial  en coaxial cable  
1937 electrònica ca cable d'alimentació terme pral.n m fr câble d'alimentation  es cable de alimentación  en feeder cable  
1938 maquinària i materials elèctrics ca cable d'alta tensió terme pral.n m fr câble à haute tension  es cable de alta tensión  en high-voltage tension  
1939 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable d'enllaç terme pral.n m fr câble de jonction  es cable de enlace  en junction cable  
1940 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable d'entroncament terme pral.n m ca cable principal terme pral.n m fr câble principal  es cable principal  en trunk cable  
1941 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable de banda ampla terme pral.n m fr câble à large bande  es cable de banda ancha  en broadband cable  en wideband cable  
1942 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable de cintes terme pral.n m fr câble à rubans  es cable de cinta  en ribbon cable  
1943 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable de dispersió terme pral.n m fr câble de dispersion  es cable de dispersión  en dispersion cable  
1944 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable de distribució terme pral.n m fr câble de distribution  es cable de distribución  en distribution cable  
1945 electrònica ca cable de fibra òptica terme pral.n m fr câble à fibre optique  es cable de fibra óptica  en optical fiber cable  
1946 fibres i filaments ca cable de filaments terme pral.n m fr câble  es cable de filamentos  en tow  
1947 components d'automoció ca cable de fre terme pral.n m fr câble de frein  es cable de freno  en brake cable  
1948 components d'automoció ca cable de massa terme pral.n m fr câble de masse  es cable de masa  en grounded terminal cable  
1949 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable de parells terme pral.n m fr câble à paires  es cable de pares  en paired cable  
1950 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca cable de parells trenats terme pral.n m fr paire torsadée  es cable de pares trenzado  es par trenzado  en twisted wire pair  
1951 maquinària i materials elèctrics ca cable de terra terme pral.n m ca fil de terra sin. compl.n m fr câble de garde  fr câble de terre  fr fil de garde  es cable de tierra  es hilo de tierra  en overhead ground wire  en shield wire  en sky wire  
1952 indústria dels materials de la construcció ca cable metàl·lic terme pral.n m fr câble d'acier  es cable metálico  en wire rope  
1953 maquinària i materials elèctrics ca cable nu terme pral.n m fr câble nu  es cable desnudo  en bare cable  
1954 maquinària i materials elèctrics ca cable pla terme pral.n m fr câble plat  es cable plano  en ribbon cable  
1955 maquinària i materials elèctrics ca cable sec terme pral.n m fr câble sec  es cable de aislamiento seco  en dry-core cable  
1956 maquinària i materials elèctrics ca cable submarí terme pral.n m fr câble sous-marin  es cable submarino  en ocean cable  
1957 maquinària i materials elèctrics ca cable subterrani terme pral.n m fr câble souterrain  es cable subterráneo  en underground cable  
1958 maquinària i materials elèctrics ca cable terrestre terme pral.n m fr câble terrestre  es cable terrestre  en land cable  
1959 indústria dels materials de la construcció ca cable trenat terme pral.n m fr câble tressé  es cable trenzado  en braided cable  
1960 eines i instruments de fusteria ca cabota terme pral.n f ca cap sin. compl.n m fr tête  es cabeza  en head  
1961 eines i instruments de fusteria ca cabota de martell terme pral.n f fr tête de marteau  es cabeza de martillo  en hammer head  
1962 productes i tipus de pells ca cabritilla terme pral.n f fr chevrette  es cabritilla  en chevrette  
1963 productes alimentaris sòlids ca cacau terme pral.n m fr cacao  es cacao  en cocoa  
1964 productes alimentaris sòlids ca cacau en pols terme pral.n m fr cacao en poudre  es cacao en polvo  en cocoa powder  en powdered cocoa  
1965 components d'automoció ca cadell terme pral.n m fr cliquet  es trinquete  en ratchet  
1966 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca fresa de cadell terme pral.n f ca cadell sin. compl.n m fr fraise à rainer  es fresa para ranurar  en milling cutter  
1967 joieria i bijuteria ca cadena terme pral.n f fr chaîne  es cadena  en chain  
1968 instal·lacions i màquines ca cadena terme pral.n f fr chaîne  es cadena  en chain  
1969 maquinària i materials elèctrics ca cadena d'aïlladors terme pral.n f fr chaîne d'isolateurs  es cadena de aisladores  en insulator ring  
1970 electrònica ca cadena d'alta fidelitat terme pral.n f ca equip d'alta fidelitat terme pral.n m fr chaîne haute-fidélité  es cadena de alta fidelidad  es equipo de alta fidelidad  en high-fidelity equipment  en high-fidelity system  
1971 maquinària i materials elèctrics ca cadena d'ancoratge terme pral.n f fr chaîne d'ancrage  es cadena de anclaje  en dead-end insulator string  en strain insulator string  
1972 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca cadena de foradar terme pral.n f fr chaîne à mortaiser  es cadena de escoplear  en chain mortiser  
1973 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cadena de fred terme pral.n f fr chaîne du froid  fr chaîne frigorifique  es cadena de frío  en cold chain  en cold storage chain  
1974 components d'automoció ca cadena de la distribució terme pral.n f fr chaîne de distribution  es cadena de la distribución  en timing chain  
1975 processos de fabricació ca cadena de muntatge terme pral.n f fr chaîne de montage  es cadena de montaje  en assembly line  
1976 processos de fabricació ca cadena de producció terme pral.n f fr chaîne de production  es cadena de producción  en production line  
1977 maquinària i materials elèctrics ca cadena de suspensió terme pral.n f fr chaîne de suspension  es cadena de suspensión  en suspension insulator string  
1978 economia ca cadena de valor terme pral.n f fr chaîne de valeur  es cadena de valor  en value chain  
1979 processos de fabricació ca cadència terme pral.n f fr cadence  es cadencia  en pace  
1980 mobles ca cadira terme pral.n f fr chaise  es silla  en chair  
1981 mobles ca cadira de braços terme pral.n f fr fauteuil  es silla de brazos  en armchair  
1982 mobles ca cadira de frare terme pral.n f es sillón frailero  
1983 mobles ca cadirat terme pral.n m fr stalles  es sillería  en choir stalls  
1984 mobles ca cadiratge terme pral.n m fr chaises  es sillería  en chairs  en set of chairs  
1985 maquinària i materials elèctrics ca cadireta terme pral.n f ca permòdol sin. compl.n m fr potelet  es palomilla  de Dachständer  de Mauerständer  en rigid support  
1986 mobles ca cadireta terme pral.n f fr petite chaise  es benjamín  es sillita  en small chair  
1987 maquinària i materials elèctrics ca cadmi terme pral.n m fr cadmium  es cadmio  sbl Cd  en cadmium  
1988 productes farmacèutics ca cadralazina terme pral.n f fr cadralazine  es cadralazina  en cadralazine  
1989 productes alimentaris sòlids ca cafè terme pral.n m fr café  es café  en coffee  
1990 productes alimentaris sòlids ca cafè descafeïnat terme pral.n m fr café décaféiné  es café descafeinado  en decaffeinated coffee  
1991 productes alimentaris sòlids ca cafè molt terme pral.n m fr café moulu  es café molido  en ground coffee  
1992 productes alimentaris sòlids ca cafè rentat terme pral.n m fr café lavé  es café lavado  en washed coffee  
1993 productes alimentaris sòlids ca cafè soluble terme pral.n m fr café instantané  fr café soluble  es café soluble  en instant coffee  en soluble coffee  
1994 productes alimentaris sòlids ca cafè torrat terme pral.n m fr café grillé  es café tostado  en toasted coffee  
1995 productes alimentaris sòlids ca cafè torrefacte terme pral.n m fr café torréfié  es café torrefacto  en roasted coffee  
1996 productes alimentaris sòlids ca cafè verd terme pral.n m fr café vert  es café crudo  es café verde  en green coffee  
1997 productes farmacèutics ca cafedrina terme pral.n f fr cafédrine  es cafedrina  en cafedrine  
1998 aliments sòlids ca cafeïna terme pral.n f fr caféine  es cafeína  en caffeine  
1999 electrodomèstics ca cafetera elèctrica terme pral.n f fr cafetière électrique  es cafetera eléctrica  en electric coffeemaker  
2000 indústria bàsica i productes metàl·lics ca escòria terme pral.n f ca cagaferro sin. compl.n m fr laitier  es escoria  en slag  
2001 instruments tradicionals catalans ca cai-cai terme pral.n m es cay-cay  
2002 material esportiu ca caiac terme pral.n m fr kayak  es kayak  en kaiak  en kayak  
2003 material esportiu ca caiac biplaça terme pral.n m fr kayak à deux  fr kayak biplace  es kayak biplaza  sbl K-2  en kayak doubles  en kayak pair  en tandem  
2004 material esportiu ca caiac de quatre terme pral.n m fr kayak à quatre  es kayak a cuatro  sbl K-4  en kayak four  
2005 material esportiu ca caiac monoplaça terme pral.n m fr kayak monoplace  es kayak monoplaza  sbl K-1  en kayak single  
2006 energia elèctrica ca caiguda de tensió terme pral.n f ca caiguda de potencial sin. compl.n f fr chute de potentiel  fr chute de tension  es caída de potencial  es caída de tensión  de Spannungsabfall  en potential drop  en voltage drop  
2007 material esportiu ca caiot terme pral.n m es kaiot  
2008 indústria dels materials de la construcció ca cairó terme pral.n m fr carreau  es baldosa cuadrada  en tile  
2009 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caixa terme pral.n f fr casse  es caja  en case  
2010 eines i instruments de fusteria ca caixa terme pral.n f fr fût  es caja  en block  en plane bottom  
2011 envasos i embalatges ca caixa terme pral.n f fr boîte  es caja  en box  
2012 electrònica ca caixa acústica terme pral.n f fr enceinte acoustique  es caja acústica  en acoustic enclosure  
2013 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca majúscula terme pral.n f ca caixa alta sin. compl.n f ca capital sin. compl.n f ca versal sin. compl.n f fr capitale  fr haut de casse  fr majuscule  es caja alta  es capital  es mayúscula  es versal  en capital  en majuscule  en upper case  
2014 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca minúscula terme pral.n f ca caixa baixa sin. compl.n f fr bas de casse  fr minuscule  es caja baja  es minúscula  en lower case  en minuscule  
2015 instruments musicals ca caixa clara terme pral.n f fr caisse claire  es caja clara  es tambor de tirantes  en snare drum  
2016 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca caixa d'adaptació terme pral.n f fr coffret d'adaptation  es caja de adaptación  en adapter  
2017 indústria bàsica i productes metàl·lics ca caixa d'emmotllament terme pral.n f fr châssis  es caja de moldeo  en flask [US]  en molding box  
2018 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caixa d'impremta terme pral.n f fr casseau  es caja de imprenta  en box case  
2019 maquinària i materials elèctrics ca caixa de condensadors terme pral.n f fr boîte de condensateurs  es caja de condensadores  en capacitor box  
2020 maquinària i materials elèctrics ca caixa de connexió terme pral.n f fr boîtier de raccordement  es caja de conexión  en connecting box  
2021 maquinària i materials elèctrics ca caixa de derivació terme pral.n f fr boîte de dérivation  es caja de derivación  en tapping box  
2022 components d'automoció ca caixa de direcció terme pral.n f fr boîtier de direction  es caja de dirección  en steering gearbox  
2023 maquinària i materials elèctrics ca caixa de distribució terme pral.n f fr boîte de distribution  es caja de distribución  en distribution box  
2024 instal·lacions i màquines ca caixa de fusibles terme pral.n f fr boîte à fusibles  fr boîtier à fusibles  es caja de fusibles  en fuse block  en fuse box  
2025 mobles ca taüt terme pral.n m ca caixa de mort sin. compl.n f ca caixa de morts sin. compl.n f ca fèretre sin. compl.n m fr cercueil  es ataúd  es caja mortuoria  es féretro  en coffin  
2026 instruments musicals ca caixa de percussió terme pral.n f fr caisse de percussion  es caja de percusión  en percussion box  
2027 maquinària i materials elèctrics ca caixa de protecció terme pral.n f fr boîte de protection  es caja de protección  en security box  
2028 maquinària i materials elèctrics ca caixa de resistències terme pral.n f fr boîte de résistances  es caja de resistencias  en resistance box  
2029 instruments musicals ca caixa de ressonància terme pral.n f fr caisse de résonance  es caja de resonancia  en soundbox  
2030 instruments musicals ca caixa de ritmes terme pral.n f fr boîte à rythmes  es caja de ritmos  en rhythm box  
2031 maquinària i materials elèctrics ca caixa de transformador terme pral.n f fr cuve de transformateur  es caja de transformador  en transformer tank  
2032 energia nuclear ca caixa del reactor terme pral.n f ca receptacle del reactor terme pral.n m fr caisson de réacteur  fr cuve de réacteur  es recipiente del reactor  es vasija del reactor  de Reaktorbehälter  de Sicherheitsbehälter  en reactor vessel  
2033 maquinària i materials elèctrics ca caixa terminal terme pral.n f fr boîte d'extrémité  es caja terminal  en pothead  
2034 instruments musicals ca caixa xinesa terme pral.n f ca capsa xinesa terme pral.n f fr bloc chinois  fr caisse chinoise  es caja china  en Chinese block  en Chinese temple block  
2035 material esportiu ca caixetí terme pral.n m fr bac d'appel  es cajetín  en planting box  
2036 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caixetí terme pral.n m fr cassetin  es cajetín  en box  en compartment  
2037 teixits ca caixmir terme pral.n m fr cachemire  es cachemira  en cashmere  
2038 fibres i filaments ca caixmir terme pral.n m fr cachemire  es cachemira  en cashmere  
2039 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca queix terme pral.n m ca caixo sin. compl.n m fr mors  es cajo  en joint  
2040 indústria tèxtil i de la confecció ca calada terme pral.n f fr foule  es calada  en shed  
2041 mobles ca calaix terme pral.n m fr tiroir  es cajón  en drawer  
2042 mobles ca calaixera terme pral.n f fr commode  es cómoda  en chest of drawers  
2043 components d'automoció ca calandra terme pral.n f fr calandre  es calandra del radiador  es rejilla del radiador  en grill  en grille  
2044 maquinària tèxtil ca calandra terme pral.n f fr calandre  es calandria  en calender  
2045 maquinària de la pell ca calandra terme pral.n f fr calandre  es calandra  en calender  
2046 operacions i processos de la pell ca calandratge terme pral.n m fr calandrage  es calandrado  en calendering  
2047 confecció industrial ca calat terme pral.n m fr jour  es calado  en openwork  
2048 indústria dels materials de la construcció ca calç terme pral.n f fr chaux  es cal  en lime  
2049 indústria dels materials de la construcció ca calç apagada terme pral.n f ca calç amarada sin. compl.n f ca calç morta sin. compl.n f fr chaux éteinte  es cal apagada  es cal en pasta  es cal muerta  en slaked lime  
2050 indústria dels materials de la construcció ca calç de llenya terme pral.n f ca calç grassa terme pral.n f fr chaux grasse  es cal de leña  es cal grasa  en fat lime  
2051 indústria dels materials de la construcció ca calç espoltrida terme pral.n f fr chaux en poudre  es cal en polvo  en lime powder  en powdered lime  
2052 indústria dels materials de la construcció ca calç hidràulica terme pral.n f fr chaux hydraulique  es cal hidráulica  en hydraulic lime  
2053 indústria dels materials de la construcció ca calç magra terme pral.n f fr chaux économique  fr chaux grise  fr chaux maigre  es cal árida  es cal flaca  es cal magra  en lean lime  en poor lime  
2054 indústria dels materials de la construcció ca calç viva terme pral.n f fr chaux vive  es cal viva  en quick lime  
2055 maquinària agrícola ca calçador terme pral.n m fr butteuse  es aporcador  it rincalzatore  de Häufler  en ridger  en splitting ridger  
2056 indústria dels materials de la construcció ca calcària terme pral.n f fr calcaire  es caliza  en limestone  
2057 indústria dels materials de la construcció ca calcària de petxina terme pral.n f fr calcaire coquillier  es caliza de concha  en shelly limestone  
2058 joieria i bijuteria ca calcedònia terme pral.n f fr calcédoine  es calcedonia  en chalcedony  
2059 confecció industrial ca calceteria terme pral.n f fr bonneterie  es calcetería  en hosiery  
2060 productes químics ca calci terme pral.n m fr calcium  es calcio  sbl Ca  en calcium  
2061 productes farmacèutics ca calcifediol terme pral.n m fr calcifédiol  es calcifediol  en calcifediol  
2062 operacions i processos de la pell ca calcificació terme pral.n f fr calcification  es calcificación  en calcification  
2063 processos de fabricació ca calcinació terme pral.n f ca calcinada sin. compl.n f fr calcination  es calcinación  de Calcinieren  en calcination  
2064 productes farmacèutics ca calcipotriol terme pral.n m fr calcipotriol  es calcipotriol  en calcipotriol  
2065 productes farmacèutics ca calcitriol terme pral.n m fr calcitriol  es calcitriol  en calcitriol  
2066 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca calcografia terme pral.n f fr chalcographie  es calcografía  en chalcography  
2067 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca calcomania terme pral.n f fr décalcomanie  es calcomanía  en decalcomania  
2068 electrodomèstics ca calculadora terme pral.n f fr calculatrice  es calculadora  en calculator  
2069 instal·lacions i màquines ca caldera terme pral.n f fr chaudière  es caldera  de Kessel  en boiler  
2070 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca caldera d'evaporació terme pral.n f fr chaudière d'évaporation  es caldera de evaporación  en evaporation boiler  
2071 gas ca caldera de gas terme pral.n f fr chaudière à gaz  es caldera de gas  en gas-fired boiler  
2072 energia tèrmica ca caldera de recuperació terme pral.n f fr chaudière de récupération  es caldera de recuperación  de Abhitzekessel  de Abwärmerekuperativkessel  en waste-heat boiler  
2073 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca caldera de refinació terme pral.n f ca caldera de refinatge sin. compl.n f es caldera de refino  en refining pan  
2074 energia tèrmica ca generador de vapor terme pral.n m ca caldera de vapor sin. compl.n f fr chaudière à vapeur  fr générateur à vapeur  es caldera de vapor  es generador de vapor  de Dampferzeuger  en steam boiler  en steam generator  
2075 electrodomèstics ca caldera mixta terme pral.n f fr chaudière mixte  es caldera mixta  en dual-purpose boiler  
2076 electrodomèstics ca caldera simple terme pral.n f fr chaudière simple  es caldera simple  en simple boiler  
2077 energia solar ca caldera solar terme pral.n f fr chaudière solaire  es caldera solar  en solar boiler  
2078 indústria bàsica i productes metàl·lics ca calderer | calderera terme pral.n m, f fr chaudronnier  es calderero  en boilermaker  
2079 indústria bàsica i productes metàl·lics ca caldereria terme pral.n f fr chaudronnerie  es calderería  en boiler shop  en plate shop  
2080 eines i instruments per a la pell ca recipient de pressió terme pral.n m ca calderí sin. compl.n m fr réservoir sous pression  es calderín  es recipiente a presión  en pressurised container [GB]  en pressurized container [US]  
2081 electrodomèstics ca calefacció elèctrica terme pral.n f fr chauffage électrique  es calefacción eléctrica  en electric heating  
2082 components d'automoció ca calefactor terme pral.n m fr système de chauffage  es calefactor  es calentador de aire  en automotive heating system  en heating system  
2083 electrodomèstics ca calefactor terme pral.n m fr radiateur  es calefactor  en heater  
2084 electrodomèstics ca calefactor convector terme pral.n m fr radiateur convecteur  es calefactor-convector  en convector heater  
2085 electrodomèstics ca calefactor de llit terme pral.n m ca escalfallits elèctric terme pral.n m fr chauffe-lit  es calefactor de cama  es calientacamas eléctrico  en bed warmer  
2086 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca calendari terme pral.n m fr calendrier  es calendario  en calendar  
2087 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca calendari de butxaca terme pral.n m fr calendrier de poche  es calendario de bolsillo  en pocket calendar  
2088 processos de fabricació ca calibrador terme pral.n m fr calibre  fr jauge  es calibrador  es calibre  en gage [US]  en gauge [GB]  
2089 processos de fabricació ca calibratge terme pral.n m fr calibrage  es calibrado  en gaging [US]  en gauging [GB]  
2090 processos de fabricació ca calibratge en calent terme pral.n m fr calibrage à chaud  es calibrado en caliente  en hot sizing  
2091 processos de fabricació ca calibratge en fred terme pral.n m fr calibrage à froid  es calibrado en frío  en cold sizing  
2092 productes i materials ca calibre terme pral.n m fr calibre  es calibre  en caliber [US]  en calibre [GB]  
2093 teixits ca calicó terme pral.n m ca calicot sin. compl.n m fr calicot  es calicó  en calico  
2094 jocs i joguines ca calidoscopi terme pral.n m fr kaléidoscope  es caleidoscopio  es calidoscopio  en kaleidoscope  
2095 material esportiu ca callera terme pral.n f fr protège-mains  es callera  en handgrip  en handguard  
2096 indústria bàsica i productes metàl·lics ca calmatge terme pral.n m fr calmage  es calmado  en killing  
2097 indústria energètica ca calor terme pral.n f fr chaleur  es calor  en heat  
2098 indústria energètica ca calor de vaporització terme pral.n f fr chaleur de vaporisation  es calor de vaporización  en vaporisation heat [GB]  en vaporization heat [US]  
2099 indústria energètica ca calor específica terme pral.n f fr chaleur spécifique  es calor específico  en specific heat  
2100 indústria energètica ca calor instantània terme pral.n f fr chaleur instantanée  es calor instantáneo  en instantaneous heat  
2101 indústria energètica ca calor latent terme pral.n f fr chaleur latente  es calor latente  en latent heat  
2102 energia solar ca calor real terme pral.n f fr chaleur réelle  es calor real  en real heat  
2103 indústria energètica ca calor residual terme pral.n f fr chaleur résiduelle  es calor residual  en waste heat  
2104 indústria energètica ca calor sensible terme pral.n f fr chaleur sensible  es calor sensible  en sensible heat  
2105 energia solar ca calor útil terme pral.n f fr chaleur utile  fr puissance thermique effective  es calor útil  en useful heat  en useful heating effect  
2106 indústria bàsica i productes metàl·lics ca calorització terme pral.n f fr calorisation  es calorización  en calorising [GB]  en calorizing [US]  
2107 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca caloritzador terme pral.n m fr calorisateur  es calorizador  en calorisator [GB]  en calorizator [US]  
2108 processos de fabricació ca producció assistida per ordinador terme pral.n f ca CAM siglan f ca PAO siglan f fr fabrication assistée par ordinateur  fr production assistée par ordinateur  fr FAO  fr PAO  es fabricación asistida por ordenador  es producción asistida por ordenador  es CAM  es FAO  en computer-aided manufacturing  en computer-assisted manufacturing  en CAM  
2109 joieria i bijuteria ca camafeu terme pral.n m fr camée  es camafeo  en cameo  
2110 productes farmacèutics ca camazepam terme pral.n m fr camazépam  es camazepam  en camazepam  
2111 productes farmacèutics ca cambendazole terme pral.n m fr cambendazole  es cambendazol  en cambendazole  
2112 instal·lacions i màquines ca cambra terme pral.n f fr chambre  es cámara  en chamber  
2113 components d'automoció ca cambra d'aire terme pral.n f ca cambra sin. compl.n f fr chambre  fr chambre à air  es cámara  es cámara de aire  en inner tube  en tube  
2114 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca cambra assecadora terme pral.n f fr cabine de séchage  es cabina de secado  en drying cabinet  
2115 energia hidroelèctrica ca cambra de càrrega terme pral.n f ca cambra d'aigua sin. compl.n f ca cambra de pressió sin. compl.n f ca dipòsit regulador sin. compl.n m fr bassin d'admission  fr chambre d'admission  es cámara de carga  es cámara de presión  es depósito de carga  es depósito regulador  de Dauckraum  de Füllbehälter  en forebay  
2116 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra d'assecatge terme pral.n f fr chambre de séchage  es cámara de secado  en drying room  
2117 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra d'atmosfera artificial terme pral.n f fr chambre à atmosphère artificielle  es cámara de atmosfera artificial  es cámara de atmósfera artificial  en gas storage room  
2118 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra d'atmosfera controlada terme pral.n f fr chambre à atmosphère contrôlée  es cámara de atmosfera controlada  es cámara de atmósfera controlada  en controlled atmosphere room  
2119 components d'automoció ca cambra de combustió terme pral.n f fr chambre de combustion  es cámara de combustión  es cámara de explosión  en combustion chamber  
2120 energia tèrmica ca cambra de combustió terme pral.n f fr chambre de combustion  es cámara de combustión  de Verbrennungsraum  en combustion chamber  
2121 components d'automoció ca cambra de compressió terme pral.n f fr chambre de compression  es cámara de compresión  en compression chamber  
2122 energia tèrmica ca cambra de condensació terme pral.n f fr bâche de condensation  es pozo de condensación  de Augussraum des Kondensators  de Warmwasserbehälter  en hotwell  
2123 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de congelació terme pral.n f fr chambre de congélation  es cámara de congelación  en freezing room  
2124 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de conservació terme pral.n f fr chambre de conservation  es cámara de conservación  en holding room  
2125 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de curació terme pral.n f fr chambre de maturation  fr chambre de salaison  es cámara de curado  en curing cellar  
2126 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de descongelació terme pral.n f fr chambre de décongélation  es cámara de descongelación  en thawing room  
2127 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de desverdiment terme pral.n f ca cambra de maduració artificial sin. compl.n f fr mûrisserie  es cámara de desverdización  en ripening room  
2128 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de fermentació terme pral.n f fr chambre de fermentation  es cámara de fermentación  en fermentation room  
2129 components d'automoció ca cambra de fre terme pral.n f fr récepteur de freinage  es cámara de freno  en brake chamber  
2130 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de maduració terme pral.n f fr chambre de maturation  es cámara de maduración  en aging room  
2131 indústria dels plàstics i el cautxú ca cambra de plastificació terme pral.n f es cámara de plastificación  en plastification chamber  
2132 instal·lacions i màquines ca reactor terme pral.n m ca cambra de reacció sin. compl.n f fr chambre de réaction  fr réacteur  es cámara de reacción  es reactor  en reaction chamber  en reactor  
2133 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de refredament terme pral.n f fr bac de refroidissement  es cámara de enfriamiento  en cooling pan  
2134 gas ca cambra de regulació terme pral.n f fr salle de contrôle  es cámara de regulación  en control room  
2135 indústria dels plàstics i el cautxú ca cambra de retenció terme pral.n f fr chambre de chargement  es cámara de retención  en loading chamber  
2136 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra de salaó terme pral.n f fr chambre de salaison  es cámara de salazón  en salting room  
2137 indústria dels plàstics i el cautxú ca cambra de transferència terme pral.n f fr chambre de transfert  es cámara de transferencia  en transfer chamber  
2138 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cambra frigorífica terme pral.n f fr chambre frigorifique  fr chambre froide  es cámara frigorífica  en cold chamber  en cold storage room  
2139 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca cambra obscura terme pral.n f fr chambre noire  es cámara oscura  en camera obscura  
2140 teixits ca cambrai terme pral.n m fr chambray  es cambray  en chambray  
2141 teixits ca camellot terme pral.n m fr camelot  es camelote  en camlet  
2142 electrònica ca càmera cinematogràfica terme pral.n f fr appareil de prise de vues  fr caméra cinématographique  es cámara cinematográfica  es cámara de cine  en cine camera [GB]  en film camera  en motion-picture camera  en movie camera [US]  
2143 electrònica ca càmera compacta terme pral.n f fr appareil compact  es cámara compacta  en compact camera  
2144 electrònica ca càmera d'un sol ús terme pral.n f ca càmera no recarregable sin. compl.n f fr appareil jetable  es cámara desechable  en disposable camera  en single-use camera  
2145 electrònica ca càmera de gran format terme pral.n f fr appareil grand format  es cámara de gran formato  en large format camera  
2146 electrònica ca càmera de petit format terme pral.n f ca càmera de reportatge sin. compl.n f ca càmera miniatura sin. compl.n f fr appareil de petit format  fr appareil miniature  es cámara de pequeño formato  es cámara miniatura  en miniature camera  en small camera  
2147 electrònica ca càmera de vídeo terme pral.n f ca videocàmera sin. compl.n f fr caméra vidéo  es cámara de vídeo  es videocámara  en video camera  
2148 electrònica ca càmera de vídeo digital terme pral.n f ca videocàmera digital sin. compl.n f fr caméra vidéo numérique  es cámara de vídeo digital  es videocámara digital  en digital video camera  
2149 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca càmera estereoscòpica terme pral.n f fr appareil stéréoscopique  es cámara estereoscópica  en stereo camera  en stereoscopic camera  
2150 electrònica ca càmera fotogràfica terme pral.n f fr appareil photo  fr appareil photographique  fr caméra photographique  es cámara fotográfica  en photographic camera  
2151 electrònica ca càmera fotogràfica digital terme pral.n f fr appareil photo numérique  fr caméra numérique  es cámara fotográfica digital  en digital camera  
2152 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca càmera horitzontal terme pral.n f fr banc de reproduction horizontal  es cámara horizontal  en horizontal camera  en horizontal process camera  
2153 electrònica ca càmera instantània terme pral.n f fr appareil instantané  es cámara instantánea  en instant camera  
2154 electrònica ca càmera panoràmica terme pral.n f fr appareil panoramique  es cámara panorámica  en panoramic camera  
2155 electrònica ca càmera rèflex terme pral.n f fr appareil reflex  es cámara réflex  en reflex camera  
2156 electrònica ca càmera submarina terme pral.n f fr appareil sous-marin  es cámara submarina  en underwater camera  
2157 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca càmera vertical terme pral.n f fr banc de reproduction vertical  es cámara vertical  en vertical camera  en vertical process camera  
2158 electrònica ca càmera web terme pral.n f fr webcaméra  es cámara web  en web camera  en webcam  
2159 productes farmacèutics ca camilofina terme pral.n f fr camylofine  es camilofina  en camylofin  
2160 jocs i joguines ca caminadors terme pral.n m pl ca carrutxes terme pral.n f pl fr chariot  fr marchette  fr trotte-bébé  fr trotteur  es andaderas  es andadores  en baby walker  en walker  
2161 maquinària agrícola ca camió terme pral.n m fr camion  es camión  en lorry [GB]  en truck [US]  
2162 maquinària agrícola ca camió cisterna terme pral.n m fr camion-citerne  es camión cisterna  de Kesselwagen  de Tankwagen  en tank lorry  en tank truck  
2163 maquinària agrícola ca camió ramader terme pral.n m ca camió gàbia sin. compl.n m fr camion de bétail  es vehículo de ganado  it autocarro per bestiame  it veicolo per bestiame  de Viehwagen  en livestock vehicle  en stock car  
2164 maquinària agrícola ca camió tremuja terme pral.n m fr camion-citerne à aliments  es camión-tolva para pienso  it autocarro per prodotti sfusi  de Futtermehltankwagen  en bulk feed lorry [GB]  en bulk feed truck [US]  
2165 components d'automoció ca camioneta terme pral.n f fr camionnette  es camioneta  en pick-up truck  en pick-up van  
2166 components d'automoció ca camisa terme pral.n f fr chemise  es camisa  en cylinder liner  en cylinder sleeve  
2167 components d'automoció ca camisa humida terme pral.n f fr chemise humide  es camisa de agua  es camisa húmeda  en wet cylinder liner  en wet cylinder sleeve  
2168 productes farmacèutics ca camostat terme pral.n m fr camostat  es camostat  en camostat  
2169 energia solar ca camp d'heliòstats terme pral.n m fr batterie d'héliostats  fr champ d'héliostats  es campo de helióstatos  en array of heliostats  en heliostat field  
2170 energia solar ca camp fotovoltaic terme pral.n m fr panneau photovoltaïque  es campo fotovoltaico  en photovoltaic panel  
2171 energia geotèrmica ca camp geotèrmic terme pral.n m fr champ géothermique  es campo geotérmico  de Geothermalfeld  de geothermisches Feld  en geothermal field  
2172 joieria i bijuteria ca camp llevat terme pral.n m fr champlevé  es campeado  en champlevé  en champlevé enamel  
2173 energia solar ca camp solar terme pral.n m fr batterie de capteurs solaires  fr champ de capteurs solaires  fr champ solaire  es campo solar  en field of solar collectors  
2174 parts i accessoris dels instruments musicals ca campana terme pral.n f ca pavelló terme pral.n m fr pavillon  es pabellón  en bell  
2175 instruments musicals ca campana terme pral.n f fr cloche  es campana  en bell  
2176 electrodomèstics ca campana extractora terme pral.n f fr hotte à évacuation  es campana extractora  en exhaust hood  
2177 productes i tipus de pells ca camussa terme pral.n f fr chamois  es gamuza  en chamois  
2178 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca canal terme pral.n f fr gouttière  es canal  en fore-edge  
2179 energia hidroelèctrica ca canal terme pral.n m fr canal  es canal  en channel  
2180 eines i instruments de fusteria ca canal terme pral.n f fr canal  es canal  en throat  
2181 eines i instruments de fusteria ca canal terme pral.n f fr canal  es canal  
2182 energia nuclear ca canal terme pral.n m fr canal  es canal  de Kanal  en channel  
2183 energia hidroelèctrica ca canal de descàrrega terme pral.n m ca canal d'aforament sin. compl.n m fr canal de fuite  es canal de descarga  de Ausflusskanal  de Austragsrinne  en tailrace  
2184 energia hidroelèctrica ca canal d'alimentació terme pral.n m ca canal de derivació sin. compl.n m fr canal d'amenée  es canal de derivación  de Zubringerkanal  en headrace canal  
2185 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca canal d'anada terme pral.n m fr voie d'aller  es canal de ida  en forward channel  
2186 indústria dels plàstics i el cautxú ca canal de colada terme pral.n m fr canal de buse de moule  es bebedero  es canal de colada  en sprue bushing channel  
2187 energia mareomotriu ca canal de marees terme pral.n m fr canal d'amenée de l'usine marémotrice  es canal de mareas  de Gezeitenströmungskanal  en tidal race  
2188 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca canal de retorn terme pral.n m fr voie de retour  es canal de retorno  en return channel  
2189 instal·lacions i màquines ca canal industrial terme pral.n m fr canal industriel  es canal industrial  en industrial canal  
2190 indústria del suro ca canal lenticular terme pral.n m ca porus sin. compl.n m fr piqûre  fr pore  es canal lenticular  es poro  en pore  
2191 indústria dels plàstics i el cautxú ca canal secundari terme pral.n m fr canal secondaire d'injection  es canal secundario  en runner  
2192 teixits ca canalé terme pral.n m fr côte  es canalé  de Rippm  en rib  
2193 mobles ca canapè terme pral.n m fr canapé  es canapé  en couch  
2194 indústria del suro ca canari terme pral.n m es canario  
2195 productes farmacèutics ca candicidina terme pral.n f fr candicidine  es candicidina  en candicidin  
2196 productes farmacèutics ca candoxatril terme pral.n m fr candoxatril  es candoxatrilo  en candoxatril  
2197 material esportiu ca canellera terme pral.n f fr serre-poignet  es muñequera  en wristband  
2198 fibres i filaments ca cànem terme pral.n m fr chanvre  es cáñamo  en hemp  
2199 fibres i filaments ca cànem de Guinea terme pral.n m fr chanvre de Guinée  fr kénaf  es cáñamo de Guinea  es kenaf  en Guinée hemp  en kenaf  
2200 fibres i filaments ca cànem indi terme pral.n m fr chanvre indien  es cáñamo indio  en Indian hemp  
2201 teixits ca canemàs terme pral.n m fr canevas  es cañamazo  en canvas  
2202 indústria tèxtil i de la confecció ca canemuixa terme pral.n f ca caramuixa sin. compl.n f ca riscla sin. compl.n f fr chènevotte  es agramiza  es cañamiza  de Flachsschabe  de Schabe  en stalk  
2203 teixits ca canequí terme pral.n m fr canequin  fr cannequin  es canequí  es caniquí  
2204 productes farmacèutics ca cangrelor terme pral.n m fr cangrélor  es cangrelor  en cangrelor  
2205 indústria de la pell ca canina terme pral.n f fr crotte de chien  es canina  en dog-dung  
2206 energia nuclear ca canó terme pral.n m fr canon  es cañón  de Kanone  en gun  
2207 instruments musicals ca saltiri terme pral.n m ca canó sin. compl.n m ca salteri sin. compl.n m fr psaltérion  es salterio  en psaltery  
2208 electrònica ca canó d'electrons terme pral.n m ca canó electrònic terme pral.n m fr canon à électrons  fr canon électronique  es cañón de electrones  es cañón electrónico  en electron gun  
2209 energia nuclear ca canó d'ions terme pral.n m fr canon ionique  es cañón de iones  en ion gun  
2210 material esportiu ca canoa terme pral.n f fr canoë  es canoa  en Canadian canoe  en canoe  
2211 material esportiu ca canoa biplaça terme pral.n f fr canoë biplace  es canoa biplaza  sbl C-2  en Canadian pair  
2212 material esportiu ca canoa canadenca terme pral.n f fr canoë canadien  es canoa canadiense  en Canadian canoe  
2213 material esportiu ca canoa de quatre terme pral.n f fr canoë à quatre  es canoa a cuatro  sbl C-4  en Canadian four  
2214 material esportiu ca canoa de vela terme pral.n f fr canoë à voile  es canoa a vela  en sailing canoe  
2215 material esportiu ca canoa monoplaça terme pral.n f fr canoë monoplace  es canoa monoplaza  sbl C-1  en Canadian single  
2216 energia hidroelèctrica ca canonada forçada terme pral.n f ca canonada de pressió sin. compl.n f fr conduite forcée  es tubería de presión  es tubería forzada  en penstock  en pressure conduit  
2217 productes farmacèutics ca canrenona terme pral.n f fr canrénone  es canrenona  en canrenone  
2218 aliments sòlids ca cansalader | cansaladera terme pral.n m, f ca xarcuter | xarcutera terme pral.n m, f fr charcutier  es chacinero  es charcutero  es fiambrero  es tocinero  en delicatessen dealer  en pork butcher  
2219 indústria del vidre ca cantell terme pral.n m fr joint  es canto  en edge  
2220 indústria del vidre ca cantell llavorat terme pral.n m fr joint au grès  es canto arenado  en rough round edge  
2221 indústria del vidre ca cantell polit terme pral.n m fr joint poli  es canto pulido  en polished edge  
2222 mobles ca canterano terme pral.n m fr secrétaire  es canterano  en bureau  en secretaire  
2223 mobles ca cantirer terme pral.n m ca cantirera sin. compl.n f ca poalera sin. compl.n f ca sellonera sin. compl.n f fr banc pour les cruches  es cantarera  en dealer in earthenware  en potter  
2224 instruments tradicionals catalans ca cantiret terme pral.n m ca filomena sin. compl.n f ca rossinyol sin. compl.n m fr flageolet d'oiseau  es cantarillo  es filomena  
2225 mobles ca raconer -a terme pral.adj ca cantoner -a sin. compl.adj fr d'angle  es de rincón  en corner  
2226 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cantonera terme pral.n f fr coin  es cantonera  es esquinazo  en corner  
2227 components d'automoció ca canvi de marxes terme pral.n m fr boîte de vitesses  es cambio de marchas  es cambio de velocidades  en gearbox [GB]  en transmission [US]  
2228 components d'automoció ca canvi de marxes automàtic terme pral.n m fr boîte de vitesses automatique  es cambio de marchas automático  en automatic gearbox [GB]  en automatic transmission [US]  
2229 productes i materials ca canvi de materials terme pral.n m fr changement de matériaux  es cambio de materiales  en input materials change  en materials change  
2230 medi ambient ca canvi de procés terme pral.n m ca modificació de procés terme pral.n f fr changement de processus  es cambio de proceso  es modificación de proceso  en process change  
2231 processos de fabricació ca canvi de producte terme pral.n m ca modificació de producte terme pral.n f fr modification de produit  es cambio de producto  es modificación de producto  en product change  en product modification  
2232 indústria de la pell ca canvi de to terme pral.n m fr virage de nuance  es viraje del tono  en change of shade  
2233 innovació tecnològica ca canvi tecnològic terme pral.n m fr changement technologique  es cambio tecnológico  en technological change  
2234 productes bevibles ca canya terme pral.n f fr eau-de-vie de canne  es caña  en molasses brandy [US]  en treacle brandy [GB]  
2235 material esportiu ca canya de pescar terme pral.n f fr canne à pêche  es caña de pescar  en fishing rod  
2236 material esportiu ca canyellera terme pral.n f fr jambière  fr protection des tibias  fr protège-tibia  es espinillera  es protector de espinillas  en leg guard  en leg pad  en shin guard  en shin pad  
2237 instruments tradicionals catalans ca canyís terme pral.n m es xilófono de caña  
2238 indústria dels materials de la construcció ca canyís terme pral.n m fr roseau  es cañizo  es encañado  en reed  
2239 indústria de la pell ca caolí terme pral.n m fr kaolin  es caolín  en kaolin  
2240 eines i instruments de fusteria ca cap terme pral.n m fr tête  es cabeza  es mocheta  en head  
2241 indústria del suro ca corona terme pral.n f ca cap sin. compl.n m ca escapça sin. compl.n f es corona  
2242 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca capçal d'esborrament terme pral.n m ca cap d'esborrament sin. compl.n m fr tête d'effacement  es cabeza de borrado  en erase head  
2243 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca capçal d'escriptura terme pral.n m ca cap d'escriptura sin. compl.n m fr tête d'écriture  es cabeza de escritura  en write head  
2244 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca capçal d'impressió terme pral.n m ca cap d'impressió sin. compl.n m fr tête d'impression  es cabeza de impresión  en printing head  
2245 productes alimentaris sòlids ca cap de feina terme pral.n m ca creixent sin. compl.n m ca massa mare sin. compl.n f ca pasta mare sin. compl.n f ca rent sin. compl.n m fr levain  fr pâte fermentée  es masa fermentada  es masa madre  en leaven  en sourdough  
2246 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca capçal de lectura terme pral.n m ca cap de lectura sin. compl.n m fr tête de lecture  es cabeza de lectura  en read head  
2247 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca capçal de lectura/escriptura terme pral.n m ca cap de lectura/escriptura sin. compl.n m fr tête de lecture/écriture  es cabeza de lectura/escritura  en read/write head  
2248 indústria del suro ca cap de mirall terme pral.n m
2249 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca capçal magnètic terme pral.n m ca cap magnètic sin. compl.n m fr tête magnétique  es cabeza magnética  en magnetic head  
2250 maquinària i materials elèctrics ca capa terme pral.n f fr couche  es capa  en layer  
2251 indústria de la pell ca capa terme pral.n f fr couche  es capa  en layer  
2252 indústria de la pell ca capa abrillantable terme pral.n f fr couche de finissage lissable  es capa abrillantable  en glazable layer  
2253 indústria de la pell ca capa de fons terme pral.n f fr couche de fond  es capa de fondo  en grounding  
2254 indústria de la pell ca capa de protecció terme pral.n f fr couche de protection  es capa de protección  en protective layer  
2255 energia elèctrica ca capacitat terme pral.n f fr capacité  es capacidad  de Kapazität  en capacity  
2256 indústria dels plàstics i el cautxú ca capacitat d'injecció terme pral.n f fr capacité d'injection  es capacidad de inyección  en shot capacity  
2257 indústria dels plàstics i el cautxú ca capacitat de plastificació terme pral.n f fr capacité de plastification  es capacidad de plastificación  en plastification capacity  
2258 processos de fabricació ca capacitat de producció terme pral.n f fr capacité de production  es capacidad de producción  en production capacity  
2259 energia elèctrica ca capacitat de sobrecàrrega terme pral.n f fr capacité de surcharge  es capacidad de sobrecarga  en overload capacity  
2260 energia elèctrica ca capacitat de transport terme pral.n f fr capacité de transport  es capacidad de transporte  de Übertragungsfähigkeit  en transmission capacity  
2261 energia elèctrica ca capacitat residual terme pral.n f fr capacité résiduelle  es capacidad residual  en residual capacity  
2262 energia elèctrica ca capacitat útil terme pral.n f fr capacité utile  es capacidad útil  en service output  
2263 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca capçada terme pral.n f ca trencafila terme pral.n f fr tranchefile  es cabezada  en binding cord  en headband  
2264 instal·lacions i màquines ca capçal terme pral.n m fr poupée  es cabezal  en headstock  
2265 indústria dels plàstics i el cautxú ca capçal d'extrusió terme pral.n m fr tête d'extrudeuse  es cabezal de extrusión  en extruder head  
2266 mobles ca capçalera terme pral.n f fr tête de lit  es cabecera  en headboard  
2267 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca capçalera terme pral.n f fr bandeau  es cabecera  en headpiece  
2268 eines i instruments de fusteria ca capçalet terme pral.n m es cortador  
2269 productes farmacèutics ca capecitabina terme pral.n f fr capécitabine  es capecitabina  en capecitabine  
2270 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca capella terme pral.n f fr bonne feuille  es capilla  en advance sheet  en clean sheet  
2271 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca capítol terme pral.n m fr chapitre  es capítulo  en chapter  
2272 indústria del suro ca capnet terme pral.n m es cabeza limpia  
2273 indústria del suro ca capnet natural terme pral.n m es cabeza natural  
2274 components d'automoció ca capó terme pral.n m fr capot  es capó  en bonnet [GB]  en hood [US]  
2275 fibres i filaments ca capoc terme pral.n m ca miraguà sin. compl.n m ca miraguano sin. compl.n m fr kapok  es kapok  es miraguano  en kapok  
2276 components d'automoció ca capota terme pral.n f fr capote  es capota  en convertible top  
2277 productes farmacèutics ca capreomicina terme pral.n f fr capréomycine  es capreomicina  en capreomycin  
2278 productes farmacèutics ca caproat de gestonorona terme pral.n m fr caproate de gestonorone  es caproato de gestonorona  en gestonorone caproate  
2279 productes químics ca caprolactama terme pral.n f fr caprolactame  es caprolactama  en caprolactam  
2280 indústria tèxtil i de la confecció ca filots terme pral.n m pl ca caps sin. compl.n m pl fr fil de gros titre  es hilachos  es hilazas  en coarse yarn  
2281 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca capsa terme pral.n f fr boîte  es caja  en box  
2282 instruments musicals ca capsa de música terme pral.n f fr boîte à musique  es caja de música  en musical box  
2283 eines i instruments de fusteria ca santanella terme pral.n f ca capserrat sin. compl.n m ca fals escaire sin. compl.n m ca salta-regle sin. compl.n m ca santanell sin. compl.n m fr fausse équerre  fr sauterelle  es escuadra falsa  es falsa escuadra  es falsarregla  es saltarregla  en bevel square  en sliding bevel  
2284 indústria del suro ca capsipuntes terme pral.n m pl es pedazos  
2285 electrònica ca càpsula de condensador terme pral.n f fr pick-up électrostatique  es cápsula de condensador  en capacitor pickup  
2286 electrònica ca càpsula fonocaptora terme pral.n f ca fonocaptor sin. compl.n m fr capteur phonographique  fr phonocapteur  es cápsula fonográfica  es fonocaptor  en phonograph pickup  en pickup cartridge  
2287 electrònica ca càpsula fotoelèctrica terme pral.n f fr capteur photoélectrique  es cápsula fotoeléctrica  en photoelectric pickup  
2288 productes químics ca càpsula fulminant terme pral.n f fr amorce  es cápsula fulminante  en primer  
2289 electrònica ca càpsula magnètica terme pral.n f fr pick-up électromagnétique  es cápsula magnética  en magnetic pickup  
2290 electrònica ca càpsula microfònica terme pral.n f fr capsule microphonique  es cápsula microfónica  en microphone pickup  
2291 electrònica ca càpsula piezoelèctrica terme pral.n f fr capteur piézoélectrique  es cápsula piezoeléctrica  en piezoelectric pickup  
2292 instal·lacions, màquines i aparells de begudes ca capsuladora terme pral.n f ca encapsuladora terme pral.n f fr capsulateur  fr capsuleuse  es capsulador  es capsuladora  de Kapselmaschine  pt capsulador  pt capsuladora  en bottle capper  en capsuling machine  
2293 procediments i processos de les begudes ca capsulament terme pral.n m ca encapsulament terme pral.n m fr capsulage  es capsulación  es capsulado  es encapsulado  de Verkapseln  pt capsulagem  en capsuling  
2294 energia solar ca captació solar terme pral.n f fr captage solaire  es captación solar  en solar collection  
2295 components d'automoció ca captador terme pral.n m fr capteur  es captador  en sensor  
2296 energia solar ca captador solar terme pral.n m ca captador sin. compl.n m ca col·lector solar sin. compl.n m fr capteur  fr capteur solaire  fr collecteur solaire  es captador  es captador solar  es colector solar  en collector  en solar collector  
2297 energia solar ca captador de cilindre parabòlic terme pral.n m ca captador cilindroparabòlic den. desest.n m fr capteur à concentration cylindro-parabolique  es captador cilíndrico-parabólico  de Parabolrinne  de Parabolzylinder  de Rinneskonzentrator  en parabolic cylinder collector  
2298 energia solar ca captador concentrador terme pral.n m fr capteur à concentration  fr capteur concentrateur  es captador concentrador  de konzentrierender Sonnenkollektor  en concentrating collector  
2299 energia solar ca captador parabòlic terme pral.n m fr capteur parabolique  es captador parabólico  en parabolic collector  
2300 energia solar ca captador pla terme pral.n m fr capteur plan  es captador plano  de Flachkollektor  de Plankollektor  en flat-plate collector  
2301 energia solar ca tub de buit terme pral.n m ca captador solar de buit sin. compl.n m fr capteur solaire sous vide  fr tube à vide  es captador solar de vacío  es tubo de vacío  en evacuated solar collector  en vacuum tube  
2302 productes farmacèutics ca captodiam terme pral.n m fr captodiame  es captodiam  en captodiame  
2303 productes farmacèutics ca captopril terme pral.n m fr captopril  es captopril  en captopril  
2304 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca cara del tall terme pral.n f ca cara d'atac sin. compl.n f fr face d'attaque  fr face de coupe  fr face travaillante  es cara del corte  en cutting face  en front  
2305 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca cara destalonada terme pral.n f fr face détalonnée  es cara destalonada  en front relief  
2306 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca cara lateral terme pral.n f fr face latérale  es cara lateral  en side face  
2307 indústria del suro ca suro carabassal terme pral.n m ca carabassal sin. compl.n m
2308 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caràcter terme pral.n m fr caractère  es carácter  en character  en type  
2309 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caràcter d'escriptura terme pral.n m fr caractère d'écriture  es carácter de escritura  en script type  
2310 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caràcter de fantasia terme pral.n m fr caractère de fantaisie  es carácter de fantasía  en fancy type  
2311 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca caràcter tipogràfic terme pral.n m ca tipus terme pral.n m fr caractère d'imprimerie  es carácter tipográfico  es tipo  en printing type  
2312 electrodomèstics ca característica d'ús terme pral.n f fr caractéristique d'usinage  es característica de uso  en machining property  
2313 maquinària i materials elèctrics ca característica de regulació terme pral.n f fr caractéristique de régulation  es característica de regulación  en control characteristic  
2314 instal·lacions i màquines ca caragol terme pral.n m ca cargol sin. compl.n m ca vis sin. compl.n m fr vis  es tornillo  en screw  
2315 eines i instruments de fusteria ca caragol de banc terme pral.n m ca caragol sin. compl.n m ca caragol de fuster sin. compl.n m ca caragols de fuster sin. compl.n m pl fr étau de menuisier  es prensa de banco  es tornillo de banco  en bench vice  
2316 parts i accessoris dels instruments musicals ca voluta terme pral.n f ca caragol sin. compl.n m fr volute  es voluta  en scroll  
2317 eines i instruments de fusteria ca serjant terme pral.n m ca caragol d'aplacar sin. compl.n m ca caragol d'estrènyer sin. compl.n m ca caragol de collar sin. compl.n m ca gat sin. compl.n m ca gat d'escaleta sin. compl.n m fr sergent  fr serre-joint  es cárcel  es gato  es sargento  es tornillo  en clamp  en cramp  
2318 eines i instruments de fusteria ca caragol d'estoc terme pral.n m fr étau  es tornillo de ebanista  en joiner's vice  
2319 indústria dels plàstics i el cautxú ca caragol d'extrusió terme pral.n m fr vis d'extrudeuse  es husillo  es tornillo de extrusión  en extruder screw  
2320 components d'automoció ca caragol de purga terme pral.n m fr vis de purge  es tornillo de purga  en bleeder screw  
2321 eines i instruments de fusteria ca vis sens fi terme pral.n m ca caragol sense fi sin. compl.n m fr vis sans fin  es tornillo sin fin  en endless screw  en worm  
2322 productes alimentaris sòlids ca caramel terme pral.n m fr bonbon  es caramelo  de Bonbon  en candy [US]  en sweet [GB]  
2323 fibres i filaments ca caramell terme pral.n m fr ficelle  es bramante  
2324 instruments musicals ca caramella terme pral.n f fr chalumeau  es caramillo  en shepherd's pipe  
2325 procediments i processos dels aliments sòlids ca caramel·lització terme pral.n f fr caramélisation  es caramelización  en caramelisation [GB]  en caramelization [US]  
2326 productes farmacèutics ca caramifèn terme pral.n m fr caramiphène  es caramifeno  en caramiphen  
2327 components d'automoció ca caravana terme pral.n f fr caravane  fr roulotte  es caravana  es roulotte  en caravan [GB]  en trailer [US]  en van [GB]  
2328 productes farmacèutics ca carazolol terme pral.n m fr carazolol  es carazolol  en carazolol  
2329 productes farmacèutics ca carbacol terme pral.n m fr carbachol  es carbacol  en carbachol  
2330 productes farmacèutics ca carbadox terme pral.n m fr carbadox  es carbadox  en carbadox  
2331 productes químics ca carbamat terme pral.n m fr carbamate  es carbamato  en carbamate  
2332 productes farmacèutics ca carbamazepina terme pral.n f fr carbamazépine  es carbamazepina  en carbamazepine  
2333 productes farmacèutics ca carbasalat càlcic terme pral.n m fr carbasalate calcique  es carbasalato cálcico  en carbasalate calcium  
2334 productes farmacèutics ca carbazocroma terme pral.n f fr carbazochrome  es carbazocromo  en carbazochrome  
2335 productes farmacèutics ca carbenicil·lina terme pral.n f fr carbénicilline  es carbenicilina  en carbenicillin  
2336 productes farmacèutics ca carbenoxolona terme pral.n f fr carbénoxolone  es carbenoxolona  en carbenoxolone  
2337 productes farmacèutics ca carbetocina terme pral.n f fr carbétocine  es carbetocina  en carbetocin  
2338 productes farmacèutics ca carbidopa terme pral.n f fr carbidopa  es carbidopa  en carbidopa  
2339 productes farmacèutics ca carbimazole terme pral.n m fr carbimazole  es carbimazol  en carbimazole  
2340 productes farmacèutics ca carbimida càlcica terme pral.n f fr carbimide calcique  es carbimida cálcica  en calcium carbimide  
2341 productes farmacèutics ca carbinoxamina terme pral.n f fr carbinoxamine  es carbinoxamina  en carbinoxamine  
2342 productes químics ca carbó terme pral.n m fr charbon  es carbón  en coal  
2343 productes químics ca carbó activat terme pral.n m ca carbó actiu sin. compl.n m fr charbon actif  fr charbon activé  es carbón activado  es carbón activo  en activated carbon  en active carbon  
2344 indústria del suro ca carbó de suro terme pral.n m es carbón de corcho  
2345 productes farmacèutics ca carbocisteïna terme pral.n f fr carbocistéine  es carbocisteína  en carbocisteine  
2346 productes farmacèutics ca carbocromèn terme pral.n m fr carbocromène  es carbocromeno  en carbocromen  
2347 aliments sòlids ca glúcid terme pral.n m ca sacàrid terme pral.n m ca carbohidrat sin. compl.n m ca glícid sin. compl.n m ca hidrat de carboni sin. compl.n m fr carbohydrate  fr glucide  fr hydrate de carbone  fr saccharide  es carbohidrato  es glúcido  es hidrato de carbono  es sacárido  en carbohydrate  en glucide  en saccharide  
2348 productes químics ca carbonat terme pral.n m fr carbonate  es carbonato  en carbonate  
2349 productes químics ca carbonat de calci terme pral.n m fr carbonate de calcium  es carbonato de calcio  en calcium carbonate  
2350 productes químics ca carbonat de potassi terme pral.n m fr carbonate de potassium  es carbonato de potasio  en potassium carbonate  
2351 productes químics ca carbonat de sodi terme pral.n m fr carbonate de sodium  es carbonato de sodio  en sodium carbonate  
2352 procediments i processos de les begudes ca carbonatació terme pral.n f fr carbonatation  es carbonatación  en carbonation  
2353 productes químics ca carboni terme pral.n m fr carbone  es carbono  sbl C  en carbon  
2354 indústria dels materials de la construcció ca carbonissa terme pral.n f fr poussière de charbon  es carbonilla  en coal dust  
2355 indústria bàsica i productes metàl·lics ca carbonitruració terme pral.n f fr carbonitruration  es carbonitruración  en carbonitriding  
2356 procediments i processos tèxtils ca carbonització terme pral.n f ca desmotatge sin. compl.n m fr carbonisage  fr échardonnage  es carbonización  es desmote  en burring  en carbonising [GB]  en carbonizing [US]  
2357 productes farmacèutics ca carboplatí terme pral.n m fr carboplatine  es carboplatino  en carboplatin  
2358 productes farmacèutics ca carboprost terme pral.n m fr carboprost  es carboprost  en carboprost  
2359 productes farmacèutics ca carboquona terme pral.n f fr carboquone  es carbocuona  en carboquone  
2360 productes químics ca carboximetilcel·lulosa terme pral.n f ca CMC siglan f fr carboxyméthylcellulose  fr CMC  es carboximetilcelulosa  es CMC  en carboxymethylcellulose  en CMC  
2361 productes farmacèutics ca carbromal terme pral.n m fr carbromal  es carbromal  en carbromal  
2362 productes químics ca carbur terme pral.n m fr carbure  es carburo  en carbide  
2363 productes químics ca carbur de calci terme pral.n m fr carbure de calcium  es carburo de calcio  en calcium carbide  
2364 productes químics ca carbur de silici terme pral.n m fr carbure de silicium  es carburo de silicio  en silicon carbide  
2365 indústria bàsica i productes metàl·lics ca carburació terme pral.n f fr carburation  es carburación  en carburation  
2366 components d'automoció ca carburador terme pral.n m fr carburateur  es carburador  en carbureter [US]  en carburetor [US]  en carburetter [GB]  en carburettor [GB]  
2367 components d'automoció ca carburador invertit terme pral.n m fr carburateur à courant descendant  fr carburateur inversé  es carburador descendente  es carburador invertido  en downdraft carburetor [US]  
2368 productes farmacèutics ca carbutamida terme pral.n f fr carbutamide  es carbutamida  en carbutamide  
2369 energia solar ca carcassa terme pral.n f fr coffre  fr coque  es carcasa  en casing  en collector box  en enclosure  en housing  
2370 instal·lacions i màquines ca carcassa terme pral.n f fr carcasse  es armazón  es carcasa  en yoke frame  
2371 eines i instruments de fusteria ca carda terme pral.n f fr carde  es carda  en wire brush  
2372 maquinària tèxtil ca carda terme pral.n f fr carde  es carda  en card  
2373 maquinària tèxtil ca carda aerodinàmica terme pral.n f fr carde pneumatique  es carda aerodinámica  en aerodynamic card  
2374 maquinària tèxtil ca carda automàtica terme pral.n f ca carda de xapons giratoris terme pral.n f fr carde à chapeaux  es carda automática  es carda de chapones giratorios  en flat card  
2375 maquinària tèxtil ca carda d'alta producció terme pral.n f fr carde à haute production  es carda de alta producción  en high-production card  
2376 maquinària tèxtil ca carda de cilindrets terme pral.n f fr carde à cylindres  es carda de cilindros  en roller card  
2377 maquinària tèxtil ca carda de xapons fixos terme pral.n f fr carde à chapeaux fixes  es carda de chapones fijos  en stationary flat card  
2378 maquinària tèxtil ca carda doble terme pral.n f fr carde double  es carda doble  en double card  
2379 maquinària tèxtil ca embonadora terme pral.n f ca carda embonadora sin. compl.n f fr carde en gros  es carda emborradora  en scribbler  
2380 maquinària tèxtil ca carda metxera terme pral.n f fr carde en fin  fr carde finisseuse  es carda mechera  en finisher card  en finishing card  
2381 maquinària tèxtil ca repassadora terme pral.n f ca carda repassadora sin. compl.n f fr carde à tambour enrouleur  fr carde repasseuse  es carda repasadora  es repasadora  de Pelzkrempel  en intermediate card  en second breaker  
2382 maquinària de la pell ca màquina de cardar terme pral.n f ca cardadora sin. compl.n f fr machine à carder  es cardadora  es máquina de cardar  en carding machine  
2383 procediments i processos tèxtils ca cardatge terme pral.n m fr cardage  es cardado  en carding  
2384 procediments i processos tèxtils ca cardatge aerodinàmic terme pral.n m fr cardage pneumatique  es cardado aerodinámico  en aerodynamic carding  
2385 components d'automoció ca carenat terme pral.n m fr carénage  es carenado  es carenaje  en fairing  
2386 material esportiu ca careta terme pral.n f ca màscara sin. compl.n f fr masque  fr masque facial  fr protège-visage  es careta  es máscara  en facemask  en mask  
2387 jocs i joguines ca careta terme pral.n f fr masque  es careta  en mask  
2388 productes farmacèutics ca carfecil·lina terme pral.n f fr carfécilline  es carfecilina  en carfecillin  
2389 productes farmacèutics ca carfentanil terme pral.n m fr carfentanil  es carfentanilo  en carfentanil  
2390 instruments musicals ca carilló terme pral.n m fr cloches tubulaires  fr cloches-tubes  es carillón  en chimes  en tubular bells  
2391 instruments musicals ca carilló terme pral.n m fr carillon  es carillón  en carillon  
2392 productes farmacèutics ca carindacil·lina terme pral.n f fr carindacilline  es carindacilina  en carindacillin  
2393 productes farmacèutics ca carisoprodol terme pral.n m fr carisoprodol  es carisoprodol  en carisoprodol  
2394 eines i instruments de fusteria ca carleta terme pral.n f fr lime barrette  es carleta  en pillar file  
2395 productes farmacèutics ca carmel·losa terme pral.n f fr carmellose  es carmelosa  en carmellose  
2396 productes farmacèutics ca carmofur terme pral.n m fr carmofur  es carmofur  en carmofur  
2397 productes farmacèutics ca carmustina terme pral.n f fr carmustine  es carmustina  en carmustine  
2398 indústria de la pell ca carn terme pral.n f fr chair  es carne  en flesh  
2399 productes i tipus de pells ca carnassa terme pral.n f ca carnota sin. compl.n f fr carnasses  es carnaza  de Leimgut  de Leimleder  en glue-stock  
2400 indústria de la pell ca carnauba terme pral.n f ca cera del Brasil sin. compl.n f fr carnauba  es carnauba  en carnauba  
2401 productes farmacèutics ca carnidazole terme pral.n m fr carnidazole  es carnidazol  en carnidazole  
2402 productes farmacèutics ca carnitina terme pral.n f fr carnitine  es carnitina  en carnitine  
2403 procediments i processos dels aliments sòlids ca carnització terme pral.n f fr transformation en viande  es carnización  en meat production  
2404 productes i tipus de pells ca carnot terme pral.n m fr carnasses  es carnaza curtida  en fleshing  
2405 indústria de la pell ca carnús terme pral.n m fr issues  es carniza  en nonedible offals  
2406 productes farmacèutics ca caroverina terme pral.n f fr carovérine  es caroverina  en caroverine  
2407 productes farmacèutics ca carperitida terme pral.n f fr carpéritide  es carperitida  en carperitide  
2408 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca carpeta terme pral.n f fr chemise  es carpeta  en folder  
2409 productes farmacèutics ca carpipramina terme pral.n f fr carpipramine  es carpipramina  en carpipramine  
2410 productes farmacèutics ca carprofèn terme pral.n m fr carprofène  es carprofeno  en carprofen  
2411 material esportiu ca carrabina terme pral.n f fr carabine  fr carabine de petit calibre  es carabina  en rifle  en smallbore rifle  
2412 eines i instruments de fusteria ca carraca terme pral.n f fr cliquet adaptateur  es trinquete  en ratch  
2413 additius alimentaris ca carragenat terme pral.n m fr carraghénate  es carragenato  en carrageenin  en carragheenate  
2414 instruments tradicionals catalans ca xerric-xerrac terme pral.n m ca carrau sin. compl.n m ca xerrac sin. compl.n m es carraca  
2415 indústria de la pell ca càrrega terme pral.n f fr produit de retannage  es carga  en loading agent  
2416 productes químics ca matèria de càrrega terme pral.n f ca càrrega sin. compl.n f fr matière de charge  es extendedor  en extender  
2417 indústria dels plàstics i el cautxú ca càrrega d'injecció terme pral.n f fr charge d'injection  es carga de inyección  en shot  
2418 energia elèctrica ca càrrega de ruptura terme pral.n f fr charge de rupture  es carga de rotura  de Bruchlast  en breaking load  en failure load  
2419 energia elèctrica ca càrrega elèctrica terme pral.n f fr charge électrique  es carga eléctrica  en electric charge  
2420 indústria dels plàstics i el cautxú ca càrrega reforçant terme pral.n f fr charge renforçante  es carga reforzante  en reinforcing filler  
2421 energia solar ca càrrega tèrmica terme pral.n f fr charge thermique  es carga térmica  en thermal load  
2422 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca carregador terme pral.n m fr chargeur  es cargador  en loader  
2423 maquinària tèxtil ca carregadora automàtica terme pral.n f fr chargeuse automatique  es cargadora automática  en hopper feeder  
2424 maquinària agrícola ca carregadora de bales terme pral.n f fr chargeur de balles  es cargadora de pacas  it caricaballe  de Ballenlader  en bale loader  
2425 maquinària agrícola ca carregadora elevadora de bales terme pral.n f fr chargeur-ramasseur de balles  es recogedora-cargadora de pacas  it raccogli-caricaballe  de Sammelballenlader  en pick-up bale loader  
2426 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca carret terme pral.n m ca rodet terme pral.n m fr bobine  es carrete  en reel  en roll  en spool  
2427 mobles ca carret bar terme pral.n m fr bar portatif  es carrito bar  en bar-cabinet  
2428 mobles ca carret de servei terme pral.n m ca carret de taula sin. compl.n m fr table roulante  es carrito de servicio  en serving trolley  
2429 instal·lacions i màquines ca carretó terme pral.n m fr chariot  es carretilla  en truck  
2430 jocs i joguines ca carretó terme pral.n m fr chariot  es carretilla  en handcart  
2431 maquinària agrícola ca carretó automotor terme pral.n m fr chariot automoteur d'affouragement  es carretón automóvil  it caricatore semovente  de selbstfahrende Futterkarre  en self-propelled feeding cart  
2432 instal·lacions i màquines ca carro terme pral.n m fr chariot  es carro  en carriage  
2433 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca carro circular terme pral.n m fr carrousel  fr magasin circulaire  fr panier circulaire  es carrusel  en circular magazine  en round slide tray  
2434 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca carro de diapositives terme pral.n m fr magasin à diapositives  fr panier  es carro de diapositivas  en slide magazine  en slide tray  
2435 confecció industrial ca carro desplegador terme pral.n m fr étaleuse de tissu  es carro  es extendedora de tejido  en fabric expanding device  
2436 components d'automoció ca carrosseria terme pral.n f fr carrosserie  es carrocería  en body  
2437 components d'automoció ca carrosseria autoportant terme pral.n f ca carrosseria monobuc terme pral.n f fr carrosserie autoporteuse  fr carrosserie monocoque  es carrocería autoportante  es carrocería monocasco  en monocoque body  en unitised body [GB]  en unitized body [US]  
2438 jocs i joguines ca carta terme pral.n f ca naip terme pral.n m fr carte  es carta  es naipe  en card  
2439 confecció industrial ca carta de colors terme pral.n f ca Pantone den. com.n m fr spécimen de couleurs  es carta de colores  es catálogo de colores  en color book [US]  en color sampler [US]  
2440 indústria tèxtil i de la confecció ca carta de control FAST terme pral.n f es tabla de control FAST  en FAST control chart  
2441 eines i instruments de fusteria ca cartabó terme pral.n m fr équerre  es escuadra  en set square  en square  en triangle  
2442 eines i instruments de fusteria ca cartabó de biaix terme pral.n m fr sauterelle  es cartabón de carpintero  es escuadra de uña  
2443 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cartell terme pral.n m fr affiche  es cartel  en poster  
2444 productes farmacèutics ca carteolol terme pral.n m fr cartéolol  es carteolol  en carteolol  
2445 components d'automoció ca càrter terme pral.n m fr carter  fr carter de protection  es cárter  en hood  en safety hood  
2446 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cartó terme pral.n m ca cartró sin. compl.n m fr carton  es cartón  en board  
2447 indústria paperera ca cartó acanalat terme pral.n m fr carton cannelé  es cartón acanalado  en fluted board  
2448 indústria paperera ca cartó aïllant terme pral.n m fr carton isolant  es cartón aislante  en insulating board  
2449 indústria paperera ca cartó asfaltat terme pral.n m ca cartó embetumat sin. compl.n m ca cartó embreat sin. compl.n m fr carton bitumé  es cartón asfaltado  es cartón embetunado  es cartón embreado  en asphaltic cardboard  
2450 indústria paperera ca cartó calibrat terme pral.n m fr carton laminé  es cartón calibrado  en laminated board  
2451 indústria paperera ca cartó compacte terme pral.n m fr carton complet  es cartón compacto  en plain board  en solid board  
2452 indústria paperera ca cartó compost terme pral.n m fr contreplaqué multiplis  es cartón compuesto  en multi-ply  
2453 indústria paperera ca cartó de pasta de cuir terme pral.n m ca cartó cuir sin. compl.n m fr carton cuir  fr carton de pâte de cuir  es cartón cuero  es cartón de pasta de cuero  en leather board  en leatherpulp board  
2454 indústria paperera ca cartó d'embalatge terme pral.n m fr carton d'emballage  es cartón de embalaje  en packing board  
2455 indústria paperera ca cartó d'enquadernar terme pral.n m fr carton pour reliure  es cartón de encuadernar  en bookbinding board  
2456 indústria paperera ca cartó de cel·lulosa terme pral.n m fr carton bois  es cartón de celulosa  en pulp board  
2457 indústria paperera ca cartó de draps terme pral.n m fr carton de chiffon  es cartón de trapos  en rag board  
2458 indústria paperera ca cartó de folre terme pral.n m fr carton doublé  es cartón de forro  en lined board  
2459 indústria paperera ca cartó de jute terme pral.n m fr carton jute  es cartón de yute  en jute board  
2460 indústria paperera ca cartó fusta terme pral.n m ca cartó de pasta mecànica sin. compl.n m fr carton bois  fr carton de pâte mécanique  es cartón de pasta mecánica  es cartón madera  en mechanical pulp board  en wood board  
2461 indústria paperera ca cartó de pasta química terme pral.n m fr carton de pâte chimique  es cartón de pasta química  en chemical pulp board  
2462 indústria paperera ca cartó dielèctric terme pral.n m fr carton diélectrique  es cartón dieléctrico  en electrical insulating board  
2463 indústria paperera ca cartó dúplex terme pral.n m fr carton duplex  es cartón dúplex  en duplex board  en two-ply board  
2464 indústria paperera ca cartó dur terme pral.n m fr carton dur  es cartón duro  en hard board  
2465 indústria paperera ca cartó en branca terme pral.n m fr carton en l'état  es cartón en rama  en unprocessed board  
2466 indústria paperera ca cartó parafinat terme pral.n m ca cartó encerat sin. compl.n m fr carton ciré  fr carton paraffiné  es cartón encerado  es cartón parafinado  en waxed board  
2467 indústria paperera ca cartó encolat terme pral.n m fr carton collé  es cartón encolado  en sized board  
2468 indústria paperera ca cartó entelat terme pral.n m fr carton entre deux toiles  es cartón entelado  en cloth-centred board  
2469 indústria paperera ca cartó estampat terme pral.n m fr carton gaufré  es cartón estampado  en embossed board  
2470 indústria paperera ca cartó estucat terme pral.n m fr carton couché  es cartón estucado  en coated board  
2471 indústria paperera ca cartó estucat esponjós terme pral.n m fr carton couché mousse  es cartón estucado esponjoso  en bubble coated board  
2472 indústria paperera ca cartó feltre terme pral.n m fr carton feutre  es cartón fieltro  en felt board  
2473 indústria paperera ca cartó fi terme pral.n m fr carton fin  es cartón fino  en fine board  
2474 indústria paperera ca cartó folrat terme pral.n m fr carton doublé  es cartón forrado  en lined board  
2475 indústria paperera ca cartó gris terme pral.n m fr carton gris  es cartón gris  en chipboard  
2476 indústria paperera ca cartó gris folrat terme pral.n m fr carton gris mixte  es cartón gris forrado  en lined chipboard  
2477 indústria paperera ca cartó gruixut terme pral.n m fr carton à l'enrouleuse  es cartón grueso  en millboard  
2478 indústria dels materials de la construcció ca cartó guix terme pral.n m fr carton-gypse  es cartón yeso  en gypsum board  
2479 indústria paperera ca cartó heterogeni terme pral.n m fr carton hétérogène  es cartón heterogéneo  en heterogeneous board  
2480 indústria paperera ca cartó homogeni terme pral.n m fr carton homogène  es cartón homogéneo  en solid board  
2481 indústria paperera ca cartó ignífug terme pral.n m ca cartó incombustible terme pral.n m fr carton ignifuge  es cartón ignífugo  es cartón incombustible  en flame-resistant board  
2482 indústria paperera ca cartó impermeable terme pral.n m fr carton imperméable  es cartón impermeable  en waterproof board  
2483 indústria paperera ca cartó impregnat terme pral.n m fr carton imprégné  es cartón impregnado  en impregnated board  
2484 indústria paperera ca cartó jacquard terme pral.n m fr carton jacquard  es cartón jacquard  en jacquard board  
2485 indústria paperera ca cartó jaspiat terme pral.n m fr carton chiné  es cartón jaspeado  en veined board  
2486 indústria paperera ca cartó kraft terme pral.n m fr carton kraft  es cartón kraft  en kraft board  
2487 indústria paperera ca cartó laminat terme pral.n m fr carton laminé  es cartón laminado  en laminated board  
2488 indústria paperera ca cartó Manila terme pral.n m fr carton manille  es cartón Manila  en Manila board  
2489 indústria paperera ca cartó mat terme pral.n m fr carton mat  es cartón mate  en matt board  en matte board  
2490 indústria paperera ca cartó microondulat terme pral.n m fr carton microcannelure  es cartón microondulado  en microflute board  
2491 indústria paperera ca cartó minimicro terme pral.n m es cartón minimicro  
2492 indústria paperera ca cartó modelat terme pral.n m fr cellulose moulée  es cartón moldeado  en molded pulp [US]  en moulded pulp [GB]  
2493 indústria paperera ca cartó multicapa terme pral.n m ca cartó múltiplex sin. compl.n m fr carton multicouches  fr carton multiplex  es cartón multicapa  es cartón múltiplex  en multi-layer board  en multiplex board  
2494 indústria paperera ca cartó ondulat terme pral.n m fr carton ondulé  es cartón ondulado  en corrugated board  en corrugated fiberboard [US]  en corrugated fibreboard [GB]  
2495 indústria paperera ca cartó ondulat tres fulls terme pral.n m ca cartó ondulat cara doble sin. compl.n m fr carton ondulé double face  fr carton ondulé simple cannelure  es cartón ondulado tres hojas  en double-face corrugated fiberboard [US]  en single-wall corrugated board  
2496 indústria paperera ca cartó ondulat dos fulls terme pral.n m ca cartó ondulat cara simple sin. compl.n m fr carton ondulé simple face  fr carton ondulé une face  es cartón ondulado dos hojas  en single-face corrugated fiberboard [US]  
2497 indústria paperera ca cartó ondulat cinc fulls terme pral.n m ca cartó ondulat doble-doble sin. compl.n m fr carton ondulé double cannelure  fr carton ondulé double-double face  es cartón ondulado cinco hojas  es cartón ondulado doble-doble  en double-double faced corrugated fiberboard [US]  en double-wall corrugated fiberboard [US]  
2498 indústria paperera ca cartó palla terme pral.n m fr carton-paille  es cartón paja  en strawboard  
2499 indústria paperera ca cartó palla mixt terme pral.n m fr carton-paille mixte  es cartón paja mixto  en mixed strawboard  
2500 indústria paperera ca cartó pedra terme pral.n m fr carton-pierre  es cartón piedra  en carton-pierre  
2501 indústria paperera ca cartó pergamí terme pral.n m fr carton parchemin  es cartón pergamino  en parchment board  
2502 indústria paperera ca cartó ploma terme pral.n m fr carton léger  es cartón pluma  en bulking board  
2503 indústria paperera ca cartó premsat terme pral.n m fr carton comprimé  es cartón prensado  en pressboard  
2504 indústria paperera ca cartó presspan terme pral.n m fr carton comprimé  fr carton presspan  es cartón presspan  en pressboard  en presspahn board  
2505 indústria paperera ca cartó revestit terme pral.n m fr carton couché  es cartón revestido  en coated board  
2506 indústria paperera ca cartó sec terme pral.n m fr ais  es cartón seco  en dry board  
2507 indústria paperera ca cartó semikraft terme pral.n m fr carton demikraft  fr carton mikraft  es cartón semikraft  en halfkraft board  
2508 indústria paperera ca cartó setinat terme pral.n m fr carton glacé  fr carton lissé  es cartón satinado  en glazed board  
2509 indústria paperera ca cartó tèxtil terme pral.n m fr carton pour apprêts textiles  es cartón téxtil  en textile board  
2510 indústria paperera ca cartó tríplex terme pral.n m fr carton triple couche  fr carton triplex  es cartón tríplex  en three-layer board  en triplex board  
2511 indústria paperera ca cartó vitel·la terme pral.n m fr carton vélin  es cartón vitela  en vellum board  
2512 indústria paperera ca cartó vulcanitzat terme pral.n m fr carton vulcanisé  es cartón vulcanizado  en vulcanised board [GB]  en vulcanized board [US]  
2513 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cartolina terme pral.n f fr bristol  fr carton  es cartulina  en cardboard  
2514 indústria paperera ca cartolina abrillantada terme pral.n f fr carton glacé  es cartulina abrillantada  en glazed cardboard  
2515 indústria paperera ca cartolina acoblada terme pral.n f fr bristol contrecollé  es cartulina acoplada  en pasted board  en pasted bristol  
2516 indústria paperera ca cartolina calandrada terme pral.n f fr carton calandré  es cartulina calandrada  en calendered board  
2517 indústria paperera ca cartolina de dibuix terme pral.n f fr carton à dessin  es cartulina de dibujo  en drawing board  
2518 indústria paperera ca cartolina dúplex terme pral.n f fr carton duplex  es cartulina dúplex  en duplex cardboard  
2519 indústria paperera ca cartolina dura terme pral.n f fr carton dur  es cartulina dura  en hard cardboard  
2520 indústria paperera ca cartolina parafinada terme pral.n f ca cartolina encerada sin. compl.n f fr carton ciré  fr carton paraffiné  es cartulina encerada  es cartulina parafinada  en waxed cardboard  
2521 indústria paperera ca cartolina esmaltada terme pral.n f fr carton émail  es cartulina esmaltada  en enamelled cardboard  
2522 indústria paperera ca cartolina estucada terme pral.n f fr carton couché  es cartulina estucada  en coated cardboard  
2523 indústria paperera ca cartolina folrada terme pral.n f fr carton doublé  es cartulina forrada  en lined cardboard  
2524 indústria paperera ca cartolina gofrada terme pral.n f fr carton gaufré  es cartulina gofrada  en embossed cardboard  
2525 indústria paperera ca cartolina impermeable terme pral.n f fr carton imperméable  es cartulina impermeable  en waterproof cardboard  
2526 indústria paperera ca cartolina Manila terme pral.n f fr carton manille  es cartulina Manila  en Manila cardboard  
2527 indústria paperera ca cartolina martelé terme pral.n f fr carton bosselé  fr carton martelé  es cartulina martelé  en cockled board  
2528 indústria paperera ca cartolina multicapa terme pral.n f fr carton multicouches  es cartulina multicapa  en multi-layer board  
2529 indústria paperera ca cartolina múltiplex terme pral.n f fr carton multiplex  es cartulina múltiplex  en multiplex cardboard  
2530 indústria paperera ca cartolina òfset terme pral.n f fr carton offset  es cartulina offset  en offset cardboard  
2531 indústria paperera ca cartolina opalina terme pral.n f fr carton opalin  es cartulina opalina  en opaline cardboard  
2532 indústria paperera ca cartolina revestida terme pral.n f fr carton couché  es cartulina revestida  en coated cardboard  
2533 indústria paperera ca cartolina setinada terme pral.n f fr carton glacé  es cartulina satinada  en glazed cardboard  
2534 indústria paperera ca cartolina tríplex terme pral.n f fr carton triplex  es cartulina tríplex  en triplex cardboard  
2535 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cartonatge terme pral.n m fr couverture en carton  es cartonaje  en board cover  
2536 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cartoné terme pral.n m es cartoné  
2537 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cartonet terme pral.n m fr bristol  fr carton  fr carton blanchi  es cartoncillo  en paperboard  
2538 indústria paperera ca cartonet de jute terme pral.n m fr bristol jute  es cartoncillo de yute  en jute bristol  
2539 indústria paperera ca cartonet estucat terme pral.n m fr carton couché  es cartoncillo estucado  en coated board  
2540 indústria paperera ca cartonet gris terme pral.n m fr carton gris  es cartoncillo gris  en chipboard  
2541 indústria paperera ca cartonet gris folrat terme pral.n m fr carton gris recouvert  es cartoncillo gris forrado  en lined chipboard  
2542 mobles ca cartoteca terme pral.n f fr cartothèque  es cartoteca  en card library  
2543 maquinària i materials elèctrics ca cartutx terme pral.n m fr capsule  es cartucho  en cartridge  
2544 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics ca cartutx terme pral.n m fr cartouche  es cartucho  en cartridge  
2545 productes farmacèutics ca carumonam terme pral.n m fr carumonam  es carumonam  en carumonam  
2546 productes farmacèutics ca carvedilol terme pral.n m fr carvédilol  es carvedilol  en carvedilol  
2547 productes farmacèutics ca carzenida terme pral.n f fr carzénide  es carzenida  en carzenide  
2548 jocs i joguines ca casa de nines terme pral.n f fr maison de poupée  es casa de muñecas  en doll's house  
2549 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca casat terme pral.n m fr imposition  es casado  en imposition  
2550 material esportiu ca casc terme pral.n m fr casque  es casco  en headguard  en helmet  
2551 material esportiu ca casc integral terme pral.n m fr casque intégral  es casco integral  en full-face helmet  
2552 productes i tipus de pells ca casc oví terme pral.n m fr nerf  es casco ovino  en sheep pelt  
2553 energia hidroelèctrica ca salt d'aigua terme pral.n m ca cascada sin. compl.n f ca sallent sin. compl.n m ca saltant sin. compl.n m fr cascade  fr chute d'eau  es cascada  es salto de agua  de Stauanlage  de Wasserfall  en waterfall  
2554 instruments musicals ca cascavell terme pral.n m ca picarol terme pral.n m fr grelot  es cascabel  en bell  
2555 aliments sòlids ca caseïna terme pral.n f fr caséine  es caseína  en casein  
2556 aliments sòlids ca caseïnat terme pral.n m fr caséinate  es caseinato  en caseinate  
2557 mobles ca caseller terme pral.n m fr casier  es casillero  es taquilla  en pigeonholes  en set of pigeonholes  
2558 energia elèctrica ca caseta transformadora terme pral.n f fr poste souterrain  es caseta transformadora  de Transformatorenhäuschen  en underground substation  
2559 productes alimentaris sòlids ca càseum terme pral.n m ca casi sin. compl.n m fr caséum  es cáseo  es cuajada  en caseum  
2560 productes farmacèutics ca caspofungina terme pral.n f fr caspofungine  es caspofungina  en caspofungin  
2561 maquinària i materials elèctrics ca culot terme pral.n m ca casquet sin. compl.n m ca guaspa sin. compl.n f ca virolla sin. compl.n f fr culot  es casquillo  en cap  
2562 electrònica ca casset de butxaca terme pral.n m ca Walkman den. com.n m fr baladeur  es casete de bolsillo  es walkman  en walkman  
2563 electrònica ca casset digital terme pral.n f ca DAT siglan f fr cassette audionumérique  fr DAT  es casete digital  es DAT  en digital audio tape  en digital cassette  en DAT  
2564 instruments musicals ca castanyoles terme pral.n f pl ca castanyetes sin. compl.n f pl ca esclafidors sin. compl.n m pl fr castagnettes  es castañuelas  en castanets  
2565 indústria tèxtil i de la confecció ca casuller | casullera terme pral.n m, f fr chasublier  es casullero  en church vestment maker  
2566 confecció industrial ca casulleria terme pral.n f fr chasublerie  es taller de casullas  en church vestment factory  
2567 components d'automoció ca catadiòptric terme pral.n m fr catadioptre  fr réflecteur  es catadióptrico  es retrocatadióptrico  en reflector  
2568 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca catàleg terme pral.n m fr catalogue  es catálogo  en catalogue  
2569 productes químics ca catalitzador terme pral.n m fr catalyseur  es catalizador  en catalyst  
2570 material esportiu ca catamarà terme pral.n m fr catamaran  es catamarán  en catamaran  
2571 material esportiu ca catavent terme pral.n m fr girouette  fr penon  es cataviento  en telltale  en wind indicator  
2572 indústria de la pell ca catequina terme pral.n f ca catecol sin. compl.n m fr catéchine  fr catéchol  es catecol  es catequina  en catechin  en catechol  
2573 mobles ca càtedra terme pral.n f fr chaire  es cátedra  en throne chair  
2574 productes químics ca catgut terme pral.n m fr catgut  es catgut  en catgut  
2575 productes farmacèutics ca catina terme pral.n f fr cathine  es catina  en cathine  
2576 productes farmacèutics ca catinona terme pral.n f fr cathinone  es catinona  en cathinone  
2577 maquinària i materials elèctrics ca càtode terme pral.n m ca elèctrode negatiu terme pral.n m fr cathode  fr électrode négative  es cátodo  es electrodo negativo  en cathode  en negative electrode  
2578 energia solar ca càtode fotoelèctric terme pral.n m ca fotocàtode sin. compl.n m fr cathode photoélectronique  fr photocathode  es cátodo fotoeléctrico  es cátodo fotoelectrónico  es fotocátodo  en photocathode  en photoelectric cathode  
2579 mobles ca catre terme pral.n m fr lit de camp  fr lit pliant  es catre  en campbed  en folding bed  
2580 jocs i joguines ca estel terme pral.n m ca catxerulo sin. compl.n m fr cerf-volant  es birlocha  es cometa  es pájara  es pájaro bitango  en kite  
2581 productes químics ca cautxú terme pral.n m ca goma sin. compl.n f fr caoutchouc  es caucho  es goma  en rubber  
2582 productes químics ca cautxú acrílic terme pral.n m fr caoutchouc acrylique  es caucho acrílico  en acrylic rubber  
2583 productes químics ca cautxú butílic terme pral.n m fr caoutchouc butyle  es caucho butílico  en butyle rubber  
2584 productes químics ca cautxú cel·lular terme pral.n m fr caoutchouc cellulaire  fr caoutchouc mousse  es caucho celular  en cellular rubber  en foam rubber  
2585 productes químics ca cautxú clorat terme pral.n m fr caoutchouc chloré  es caucho clorado  en chlorinated rubber  
2586 productes químics ca cautxú de silicona terme pral.n m fr caoutchouc de silicone  es caucho de silicona  en silicone rubber  
2587 productes químics ca cautxú fluorat terme pral.n m fr caoutchouc fluoré  es caucho fluorado  en fluorinated rubber  
2588 productes químics ca cautxú líquid terme pral.n m fr caoutchouc liquide  es caucho líquido  en liquid rubber  
2589 productes químics ca cautxú natural terme pral.n m fr caoutchouc naturel  es caucho natural  en natural rubber  
2590 productes químics ca cautxú regenerat terme pral.n m fr caoutchouc régénéré  es caucho regenerado  en reclaimed rubber  
2591 productes químics ca cautxú sintètic terme pral.n m fr caoutchouc synthétique  es caucho sintético  en synthetic rubber  
2592 productes químics ca cautxú vulcanitzat terme pral.n m fr caoutchouc vulcanisé  es caucho vulcanizado  en vulcanised rubber [GB]  en vulcanized rubber [US]  
2593 productes bevibles ca cava terme pral.n m fr cava  es cava  en Catalan champagne  en cava  
2594 productes bevibles ca cava brut terme pral.n m fr cava brut  es cava brut  en brut cava  
2595 productes bevibles ca cava extrabrut terme pral.n m ca cava brut natural sin. compl.n m ca cava brut nature sin. compl.n m fr cava brut nature  fr cava extrabrut  es cava brut nature  es cava extrabrut  en brut nature cava  en extrabrut cava  
2596 productes bevibles ca cava dolç terme pral.n m fr cava doux  es cava dulce  en sweet cava  
2597 productes bevibles ca cava extrasec terme pral.n m fr cava extrasec  es cava extraseco  en extradry cava  
2598 productes bevibles ca cava rosat terme pral.n m fr cava rosé  es cava rosado  en rosé cava  
2599 productes bevibles ca cava sec terme pral.n m fr cava sec  es cava seco  en dry cava  
2600 productes bevibles ca cava semisec terme pral.n m fr cava demi-sec  es cava semiseco  en medium dry cava  en semidry cava  
2601 maquinària agrícola ca cavadora terme pral.n f fr charrue à bêches  es cavadora  it vangatrice  de Spatenmaschine  de Spatenpflug  en spading machine  
2602 maquinària agrícola ca cavadora rotativa terme pral.n f fr charrue à bêches rotatives  es cavadora rotativa  it vangatrice routante  de rotierende Spatenmaschine  de Rotorgraber  en rotary spading machine  
2603 material esportiu ca cavall de salts terme pral.n m ca cavall sin. compl.n m ca poltre sin. compl.n m fr cheval-sautoir  es caballo  es caballo de saltos  es potro  en horse  en vaulting horse  
2604 material esportiu ca cavall amb arcs terme pral.n m fr cheval d'arçons  fr cheval-arçons  es caballo con arcos  en pommel horse  
2605 jocs i joguines ca cavall balancí terme pral.n m fr cheval à bascule  es caballo mecedora  en rocking and pull horse  
2606 jocs i joguines ca cavall de pal terme pral.n m es caballo escoba  
2607 productes i tipus de pells ca cavalla terme pral.n f fr maquereau  es caballa  es calcuta negra  en mackerel  
2608 eines i instruments de fusteria ca cavallet terme pral.n m fr chevalet  fr tréteau  es caballete  en trestle  
2609 maquinària i materials elèctrics ca cavallet terme pral.n m fr chevalet de déroulage  es caballete  en let-off reel stand  
2610 eines i instruments per a la pell ca cavallet terme pral.n m fr chevalet  es caballete  en horse  
2611 productes i tipus de pells ca cavallina terme pral.n f fr peau de cheval tannée  es piel de caballo curtida  
2612 maquinària agrícola ca cavallonadora terme pral.n f fr billonneuse  es acaballonadora  es alomador  it assolcatore  de Dämmelpflug  en ridger [GB]  en ridging plough [GB]  en ridging plow [US]  
2613 productes alimentaris sòlids ca caviar terme pral.n m fr caviar  es caviar  en caviar  en caviare  
2614 begudes ca cavista terme pral.n m, f ca elaborador de caves | elaboradora de caves sin. compl.n m, f fr élaborateur champenoise  es cavista  es elaborador de cavas  en champagne producer  
2615 indústria dels plàstics i el cautxú ca cavitat terme pral.n f fr cavité  es cavidad  en cavity  
2616 electrònica ca dispositiu d'acoblament per càrrega terme pral.n m ca CCD siglan m fr dispositif à couplage de charges  fr DCC  es dispositivo acoplado por carga  es CCD  en charge-coupled device  en CCD  
2617 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca disc compacte terme pral.n m ca compacte sin. compl.n m ca CD siglan m ca cedé den. desest.n m fr disque audionumérique  fr disque compact  fr CD  es compacto  es disco compacto  es CD  en compact disc [GB]  en compact disk [US]  en CD  
2618 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca disc compacte interactiu terme pral.n m ca CD-I siglan m fr disque compact interactif  fr CD-I  es disco compacto interactivo  es CD-I  en compact disk interactive [US]  en CD-I  
2619 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca disc compacte enregistrable terme pral.n m ca CD-R siglan m fr disque compact enregistrable  fr disque compact inscriptible  fr CD-R  es disco compacto grabable  es CD-R  en compact disk recordable [US]  en recordable compact disk [US]  en CD-R  
2620 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca CD-ROM terme pral.n m ca cederrom den. desest.n m fr CD-ROM  es CD-ROM  en CD-ROM  
2621 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca disc compacte reenregistrable terme pral.n m ca CD-RW siglan m fr disque compact réenregistrable  fr CD-RW  es disco compacto regrabable  es CD-RW  en compact disk rewritable [US]  en rewritable compact disk [US]  en CD-RW  
2622 productes farmacèutics ca cefaclor terme pral.n m fr céfaclor  es cefaclor  en cefaclor  
2623 productes farmacèutics ca cefadroxil terme pral.n m fr céfadroxil  es cefadroxilo  en cefadroxil  
2624 productes farmacèutics ca cefalexina terme pral.n f fr céfalexine  es cefalexina  en cefalexin  
2625 productes farmacèutics ca cefaloni terme pral.n m fr céfalonium  es cefalonio  en cefalonium  
2626 productes farmacèutics ca cefaloridina terme pral.n f fr céfaloridine  es cefaloridina  en cefaloridine  
2627 productes farmacèutics ca cefalotina terme pral.n f fr céfalotine  es cefalotina  en cefalotin  
2628 productes farmacèutics ca cefamandole terme pral.n m fr céfamandole  es cefamandol  en cefamandole  
2629 productes farmacèutics ca cefapirina terme pral.n f fr céfapirine  es cefapirina  en cefapirin  
2630 productes farmacèutics ca cefatrizina terme pral.n f fr céfatrizine  es cefatrizina  en cefatrizine  
2631 productes farmacèutics ca cefazolina terme pral.n f fr céfazoline  es cefazolina  en cefazolin  
2632 productes farmacèutics ca cefbuperazona terme pral.n f fr cefbupérazone  es cefbuperazona  en cefbuperazone  
2633 productes farmacèutics ca cefcapè terme pral.n m fr cefcapène  es cefcapeno  en cefcapene  
2634 productes farmacèutics ca cefdinir terme pral.n m fr cefdinir  es cefdinir  en cefdinir  
2635 productes farmacèutics ca cefditorèn terme pral.n m fr cefditorène  es cefditoreno  en cefditoren  
2636 productes farmacèutics ca cefepima terme pral.n f fr céfépime  es cefepima  en cefepime  
2637 productes farmacèutics ca cefetamet terme pral.n m fr céfétamet  es cefetamet  en cefetamet  
2638 productes farmacèutics ca cefixima terme pral.n f fr céfixime  es cefixima  en cefixime  
2639 productes farmacèutics ca cefluprenam terme pral.n m fr céfluprénam  es cefluprenam  en cefluprenam  
2640 productes farmacèutics ca cefmenoxima terme pral.n f fr cefménoxime  es cefmenoxima  en cefmenoxime  
2641 productes farmacèutics ca cefmetazole terme pral.n m fr cefmétazole  es cefmetazol  en cefmetazole  
2642 productes farmacèutics ca cefminox terme pral.n m fr cefminox  es cefminox  en cefminox  
2643 productes farmacèutics ca cefodizima terme pral.n f fr céfodizime  es cefodizima  en cefodizime  
2644 productes farmacèutics ca cefonicid terme pral.n m fr céfonicide  es cefonicid  en cefonocid  
2645 productes farmacèutics ca cefoperazona terme pral.n f fr céfopérazone  es cefoperazona  en cefoperazone  
2646 productes farmacèutics ca ceforanida terme pral.n f fr céforanide  es ceforanida  en ceforanide  
2647 productes farmacèutics ca cefoselís terme pral.n m fr céfosélis  es cefoselís  en cefoselis  
2648 productes farmacèutics ca cefotaxima terme pral.n f fr céfotaxime  es cefotaxima  en cefotaxime  
2649 productes farmacèutics ca cefotetan terme pral.n m fr céfotétan  es cefotetán  en cefotetan  
2650 productes farmacèutics ca cefotiam terme pral.n m fr céfotiam  es cefotiam  en cefotiam  
2651 productes farmacèutics ca cefoxitina terme pral.n f fr céfoxitine  es cefoxitina  en cefoxitin  
2652 productes farmacèutics ca cefozopran terme pral.n m fr céfozopran  es cefozoprán  en cefozopran  
2653 productes farmacèutics ca cefpiramida terme pral.n f fr cefpiramide  es cefpiramida  en cefpiramide  
2654 productes farmacèutics ca cefpiroma terme pral.n f fr cefpirome  es cefpiroma  en cefpirome  
2655 productes farmacèutics ca cefpodoxima terme pral.n f fr cefpodoxime  es cefpodoxima  en cefpodoxime  
2656 productes farmacèutics ca cefprozil terme pral.n m fr cefprozil  es cefprozilo  en cefprozil  
2657 productes farmacèutics ca cefquinoma terme pral.n f fr cefquinome  es cefquinoma  en cefquinome  
2658 productes farmacèutics ca cefradina terme pral.n f fr céfradine  es cefradina  en cefradine  
2659 productes farmacèutics ca cefsulodina terme pral.n f fr cefsulodine  es cefsulodina  en cefsulodin  
2660 productes farmacèutics ca ceftazidima terme pral.n f fr ceftazidime  es ceftazidima  en ceftazidime  
2661 productes farmacèutics ca cefteram terme pral.n m fr ceftéram  es cefteram  en cefteram  
2662 productes farmacèutics ca ceftezole terme pral.n m fr ceftézole  es ceftezol  en ceftezole  
2663 productes farmacèutics ca ceftibutèn terme pral.n m fr ceftibutène  es ceftibuteno  en ceftibuten  
2664 productes farmacèutics ca ceftizoxima terme pral.n f fr ceftizoxime  es ceftizoxima  en ceftizoxime  
2665 productes farmacèutics ca ceftriaxona terme pral.n f fr ceftriaxone  es ceftriaxona  en ceftriaxone  
2666 productes farmacèutics ca cefuroxima terme pral.n f fr céfuroxime  es cefuroxima  en cefuroxime  
2667 productes farmacèutics ca celecoxib terme pral.n m fr célécoxib  es celecoxib  en celecoxib  
2668 instruments musicals ca celesta terme pral.n f fr célesta  es celesta  en celesta  
2669 productes farmacèutics ca celiprolol terme pral.n m fr céliprolol  es celiprolol  en celiprolol  
2670 energia nuclear ca cel·la terme pral.n f fr cellule  es celda  de Reaktorzelle  en cell  
2671 indústria dels plàstics i el cautxú ca cel·la terme pral.n f fr alvéole  es célula  en cell  
2672 energia elèctrica ca cel·la de distribució terme pral.n f ca cel·la sin. compl.n f fr travée  es celda  es celda de distribución  de Schaltfeld  de Schaltsäule  en switch bay  
2673 indústria dels plàstics i el cautxú ca cel·la oberta terme pral.n f fr alvéole ouvert  es célula abierta  en open cell  
2674 indústria dels plàstics i el cautxú ca cel·la tancada terme pral.n f fr alvéole fermé  es célula cerrada  en closed cell  
2675 productes farmacèutics ca cel·lacefat terme pral.n m fr cellacéfate  es celacefato  en cellacefate  
2676 parts i accessoris dels instruments musicals ca celleta terme pral.n f fr sillet  es ceja  es cejilla  en nut  
2677 energia elèctrica ca cèl·lula electroquímica terme pral.n f fr cellule électrochimique  es célula electroquímica  en electrochemical cell  
2678 maquinària i materials elèctrics ca cèl·lula fotoconductora terme pral.n f ca cèl·lula fotoresistiva sin. compl.n f ca fotoresistència sin. compl.n f ca LDR siglan f fr cellule photoconductrice  fr photorésistance  fr LDR  es célula fotoconductora  es célula fotorresistiva  es fotorresistencia  es LDR  en photoconductive cell  en photoresistive cell  en LDR  
2679 maquinària i materials elèctrics ca cèl·lula fotoelèctrica terme pral.n f ca fotocèl·lula sin. compl.n f fr cellule photoélectrique  fr photocellule  es célula fotoeléctrica  es fotocélula  en photocell  en photoelectric cell  
2680 electrònica ca cèl·lula fotoemissiva terme pral.n f ca fototub sin. compl.n m fr cellule photoémissive  fr phototube  es célula fotoemisora  es fototubo  en photoemissive cell  en phototube  
2681 electrònica ca cèl·lula fotomultiplicadora terme pral.n f fr cellule photoémissive multiplicatrice  es célula fotomultiplicadora  en photomultiplier cell  
2682 energia solar ca cèl·lula solar terme pral.n f ca cèl·lula fotovoltaica sin. compl.n f fr cellule photovoltaïque  fr cellule solaire  es célula fotovoltaica  es célula solar  en photovoltaic cell  en solar cell  
2683 productes químics ca cel·lulosa regenerada terme pral.n f fr cellulose régénérée  es celulosa regenerada  en regenerated cellulose  
2684 instruments musicals ca clavicèmbal terme pral.n m ca cèmbal sin. compl.n m ca clave sin. compl.n m ca clavecí sin. compl.n m fr cembalo  fr clavecin  fr clavicembalo  es clave  es clavecín  es clavicémbalo  en harpsichord  
2685 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cement terme pral.n m fr cément  es cemento  en cement  
2686 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementació terme pral.n f fr cémentation  es cementación  en cementation  
2687 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementació electrolítica terme pral.n f fr cémentation électrolytique  es cementación electrolítica  en electrolytic cementation  
2688 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementació gasosa terme pral.n f fr cémentation gazeuse  es cementación gaseosa  en gas cementation  
2689 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cianuració terme pral.n f ca cementació líquida sin. compl.n f fr cyanuration  es cementación líquida  es cianuración  en cyaniding  
2690 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementació per carboni terme pral.n f fr cémentation au carbone  es cementación por carbono  en carburising [GB]  en carburizing [US]  
2691 indústria bàsica i productes metàl·lics ca nitruració terme pral.n f ca cementació per nitrogen sin. compl.n f fr nitruration  es cementación por nitrógeno  es nitruración  en nitriding  
2692 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementació sòlida terme pral.n f fr cémentation solide  es cementación sólida  en solid cementation  
2693 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementador | cementadora terme pral.n m, f fr cimentier  es cementador  en cementer  
2694 energia nuclear ca cementiri nuclear terme pral.n m fr cimetière radioactif  es cementerio nuclear  en burial graveyard  en burial ground  en radioactive burial ground  
2695 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cementita terme pral.n f fr cémentite  es cementita  en cementite  
2696 medi ambient ca cendra terme pral.n f fr cendre  es ceniza  en ash  
2697 medi ambient ca cendra volant terme pral.n f ca cendres volants terme pral.n f pl fr cendre volante  es ceniza voladora  es ceniza volante  es ceniza volátil  en fly ash  
2698 energia elèctrica ca central d'acumulació terme pral.n f fr centrale à accumulation  es central de acumulación  en storage power plant  
2699 energia elèctrica ca central de base terme pral.n f fr centrale de base  es central de base  de Grundlastkraftwerk  en base-load power plant  
2700 energia hidroelèctrica ca central hidroelèctrica de bombament terme pral.n f ca central de bombament sin. compl.n f fr centrale de pompage  fr centrale hydroélectrique de pompage  es central de bombeo  es central hidroeléctrica de bombeo  de Pumpzentrale  en pumped-storage plant  en pumping plant  
2701 energia elèctrica ca central de punta terme pral.n f fr centrale de pointe  es central de puntas  de Spitzenlastkraftwerk  en peak-load power plant  
2702 energia tèrmica ca central dièsel terme pral.n f fr centrale diesel  es central diésel  de Dieselkraftzentrale  en diesel power plant  
2703 energia elèctrica ca central elèctrica terme pral.n f fr centrale électrique  es central eléctrica  de Elektrizitätswerk  de Kraftwerk  en power plant  en power station  
2704 energia eòlica ca central eòlica terme pral.n f fr centrale éolienne  es central eólica  de Windkraftwerk  en wind power plant  
2705 energia solar ca central fotovoltaica terme pral.n f fr centrale photovoltaïque  es central fotovoltaica  de photovoltaisches Kraftwerk  en photovoltaic power plant  
2706 energia geotèrmica ca central geotèrmica terme pral.n f fr centrale géothermique  es central geotérmica  en geothermal power plant  
2707 energia solar ca central heliotèrmica terme pral.n f ca central heliotermodinàmica sin. compl.n f fr centrale héliothermique  fr centrale héliothermodynamique  es central heliotérmica  en solar thermal power plant  
2708 energia hidroelèctrica ca central hidroelèctrica terme pral.n f ca central hidràulica sin. compl.n f fr centrale hydraulique  fr centrale hydroélectrique  es central hidráulica  es central hidroeléctrica  de Hydrokraftwerk  de Wasserkraftwerk  de Wasserkraftzentrale  en hydroelectric power plant  en water power station  
2709 energia hidroelèctrica ca central hidroelèctrica d'aigua fluent terme pral.n f fr centrale hydroélectrique au fil de l'eau  es central hidroeléctrica de agua fluyente  de Laufkraftwerk  en run-of-river power plant  
2710 energia hidroelèctrica ca central hidroelèctrica d'embassament terme pral.n f fr centrale hydroélectrique à réservoir  es central hidroeléctrica con embalse  de Speicherkraftwerk  en power plant with reservoir  
2711 energia mareomotriu ca central mareomotriu terme pral.n f fr centrale marémotrice  es central mareomotriz  de Gezeitenkraftwerk  en tidal power plant  
2712 energia nuclear ca central nuclear terme pral.n f ca central termonuclear sin. compl.n f fr centrale nucléaire  es central nuclear  es central termonuclear  de Kernkraftwerk  en nuclear power plant  
2713 energia solar ca central solar terme pral.n f fr centrale solaire  es central solar  en solar power plant  
2714 energia solar ca central solar eòlica terme pral.n f ca central solar de xemeneia sin. compl.n f fr centrale solaire éolienne  es central eólico-solar  es central solar de chimenea  en solar chimney power plant  en solar-wind power plant  
2715 energia solar ca central solar orbital terme pral.n f fr centrale solaire orbitale  es central solar orbital  en orbital solar power plant  
2716 energia tèrmica ca central tèrmica terme pral.n f ca central termoelèctrica terme pral.n f fr centrale thermique  fr centrale thermoélectrique  es central térmica  es central termoeléctrica  de thermisches Kraftwerk  de Wärmeelektrizitätswerk  de Wärmekraftwerk  en thermal electric power plant  en thermal power plant  
2717 energia tèrmica ca central tèrmica convencional terme pral.n f fr centrale thermique classique  es central térmica convencional  de Verbrennungsfkraftwerk  en conventional thermal power plant  en fossil fuel power plant  
2718 energia tèrmica ca central tèrmica de cicle combinat terme pral.n f fr centrale à cycle mixte  es central de ciclo combinado  en combined cycle power plant  
2719 electrònica ca centraleta terme pral.n f fr standard  fr tableau de commutation  es centralita  en switchboard  
2720 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca centre d'explotació terme pral.n m fr centre d'exploitation  es centro de explotación  en operation center [US]  en operation centre [GB]  
2721 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca centre de commutació terme pral.n m fr centre de commutation  es centro de conmutación  en switching center [US]  en switching centre [GB]  
2722 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca centre de distribució terme pral.n m fr centre de distribution  es centro de distribución  en distribution center [US]  en distribution centre [GB]  
2723 energia elèctrica ca centre de maniobra terme pral.n m fr poste de commande  es centro de maniobra  de Schaltleitung  en system control center [US]  en system control centre [GB]  
2724 instal·lacions i màquines ca centrifugadora terme pral.n f ca centrífuga sin. compl.n f fr centrifugeuse  es centrífuga  es centrifugadora  en centrifuge  
2725 processos de fabricació ca centrifugació terme pral.n f fr centrifugation  es centrifugación  en centrifugation  
2726 productes químics ca cera terme pral.n f fr cire  es cera  en wax  
2727 productes químics ca cera artificial terme pral.n f fr cire artificielle  es cera artificial  en artificial wax  
2728 productes químics ca cera preparada terme pral.n f fr cire préparée  es cera preparada  en prepared wax  
2729 indústria dels materials de la construcció ca ceràmica terme pral.n f fr céramique  es cerámica  en ceramics  
2730 indústria dels materials de la construcció ca ceràmica de construcció terme pral.n f fr céramique de bâtiment  es cerámica de construcción  en heavy ceramics  
2731 indústria dels materials de la construcció ca ceràmica fina terme pral.n f fr céramique fine  es cerámica fina  en fine ceramics  en whiteware  
2732 indústria dels materials de la construcció ca ceràmica sanitària terme pral.n f fr céramique sanitaire  es cerámica sanitaria  en sanitary ceramics  
2733 electrònica ca cercapersones terme pral.n m fr téléavertisseur  es buscapersonas  en beeper  en pager  
2734 normalització i qualitat ca cercle de qualitat terme pral.n m fr cercle de qualité  es círculo de calidad  en quality circle  
2735 eines i instruments per a la pell ca cèrcol terme pral.n m fr trépointe  es aro  es cerco  
2736 material esportiu ca cèrcol terme pral.n m fr cerceau  es aro  en hoop  
2737 instruments musicals ca pandereta terme pral.n f ca cèrcol sin. compl.n m fr tambour de basque  es pandereta  en tambourine  
2738 productes alimentaris sòlids ca cereal terme pral.n m ca cereals terme pral.n m pl fr céréales  es cereales  en breakfast cereal  en cereal  
2739 productes alimentaris sòlids ca cereal en flocs terme pral.n m ca cereals en flocs terme pral.n m pl fr céréale en flocons  es cereal en copos  en flake cereal  
2740 productes alimentaris sòlids ca cereal infantil terme pral.n m ca cereals infantils terme pral.n m pl fr céréale pour bébés  es cereal infantil  en baby cereal  
2741 productes alimentaris sòlids ca cereal inflat terme pral.n m ca cereals inflats terme pral.n m pl fr céréale gonflée  fr céréale soufflée  es cereal inflado  en puffed cereal  
2742 productes farmacèutics ca cerivastatina terme pral.n f fr cérivastatine  es cerivastatina  en cerivastatin  
2743 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cermet terme pral.n m fr cermet  es cermet  en cermet  
2744 instal·lacions, màquines i aparells d'aliments sòlids ca cernedor terme pral.n m fr blutoir  es cernedor  en sieving machine  
2745 productes i tipus de pells ca cerra terme pral.n f fr soie  es cerda  en bristle  
2746 normalització i qualitat ca certificat de qualitat terme pral.n m fr certificat de qualité  es certificado de calidad  en quality certificate  
2747 processos de fabricació ca certificat de verificació terme pral.n m fr certificat du vérificateur  es certificado de verificación  en auditor's certificate  
2748 productes farmacèutics ca certoparina sòdica terme pral.n f fr certoparine sodique  es certoparina de sodio  en certoparin sodium  
2749 productes farmacèutics ca ceruletida terme pral.n f fr cérulétide  es ceruletida  en ceruletide  
2750 productes químics ca cerussa terme pral.n f fr céruse  es cerusa  en white lead  
2751 productes bevibles ca cervesa terme pral.n f fr bière  es cerveza  en beer  
2752 productes bevibles ca cervesa blanca terme pral.n f fr bière blanche  es cerveza blanca  en wheat beer  en white beer  
2753 productes bevibles ca cervesa de cereals terme pral.n f fr bière de céréales  es cerveza de cereales  en cereal beer  
2754 productes bevibles ca cervesa especial terme pral.n f fr bière spéciale  es cerveza especial  en specialty beer  
2755 productes bevibles ca cervesa negra terme pral.n f fr bière brune  es cerveza negra  en dark beer  
2756 productes bevibles ca cervesa rossa terme pral.n f fr bière blonde  fr pale ale  es cerveza rubia  en pale ale  
2757 additius alimentaris ca cerveser | cervesera terme pral.n m, f fr brasseur  es cervecero  en brewer  
2758 instal·lacions, màquines i aparells de begudes ca cerveseria terme pral.n f fr brasserie  es cervecería  en brewery  
2759 material esportiu ca cesta terme pral.n f ca txistera sin. compl.n f ca cistella den. desest.n f fr chistera  es cesta  es chistera  en basket  en cesta  
2760 material esportiu ca cesta punta terme pral.n f ca cesta sin. compl.n f ca cesta-punta den. desest.n f ca cistella den. desest.n f fr chistera de cesta-punta  fr grande chistera  es cesta  es cesta punta  es cesta-punta  en cesta  en jai alai basket  
2761 productes farmacèutics ca cetiedil terme pral.n m fr cétiédil  es cetiedil  en cetiedil  
2762 productes farmacèutics ca cetirizina terme pral.n f fr cétirizine  es cetirizina  en cetirizine  
2763 productes farmacèutics ca cetomacrogol 1.000 terme pral.n m fr cétomacrogol 1000  es cetomacrogol 1000  en cetomacrogol 1000  
2764 productes químics ca cetona terme pral.n f fr cétone  es cetona  en ketone  
2765 productes farmacèutics ca cetraxat terme pral.n m fr cétraxate  es cetraxato  en cetraxate  
2766 productes farmacèutics ca cetrimida terme pral.n f fr cétrimide  es cetrimida  en cetrimide  
2767 productes farmacèutics ca cetromicina terme pral.n f fr céthromycine  es cetromicina  en cethromycin  
2768 productes farmacèutics ca cetrorelix terme pral.n m fr cétrorélix  es cetrorelix  en cetrorelix  
2769 productes farmacèutics ca cetuximab terme pral.n m fr cétuximab  es cetuximab  en cetuximab  
2770 productes farmacèutics ca cevimelina terme pral.n f fr céviméline  es cevimelina  en cevimeline  
2771 medi ambient ca clorofluorocarboni terme pral.n m ca clorofluorocarbur terme pral.n m ca freó sin. compl.n m ca CFC siglan m ca clorofluorocarbonat den. desest.n m ca clorofluorocarbonós den. desest.n m fr chlorofluorocarbone  fr CFC  es clorofluorocarbono  es clorofluorocarburo  es CFC  en chlorofluorocarbon  en CFC  
2772 mobles ca chaise-longue [fr] terme pral.n f fr chaise longue  es chaise longue  es chaise-longue  en chaise longue  
2773 productes farmacèutics ca ciamemazina terme pral.n f fr cyamémazine  es ciamemazina  en cyamemazine  
2774 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cian terme pral.n m fr cyan  es cian  en cyan  
2775 productes químics ca cianhidrina de l'acetona terme pral.n f fr cyanohydrine de l'acétone  es cianhidrina de la acetona  en acetone cyanohydrin  
2776 productes farmacèutics ca cianocobalamina terme pral.n f fr cyanocobalamine  es cianocobalamina  en cyanocobalamin  
2777 productes químics ca cianur terme pral.n m fr cyanure  es cianuro  en cyanide  
2778 productes químics ca cianur de sodi terme pral.n m fr cyanure de sodium  es cianuro de sodio  en sodium cyanide  
2779 productes farmacèutics ca cibenzolina terme pral.n f fr cibenzoline  es cibenzolina  en cibenzoline  
2780 indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació ca ciberseguretat terme pral.n f ca seguretat informàtica terme pral.n f fr cybersécurité  fr sécurité informatique  es ciberseguridad  es seguridad informática  en computer security  en cybersecurity  
2781 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cícero terme pral.n m fr cicéro  es cícero  en cicero  
2782 productes farmacèutics ca ciclacil·lina terme pral.n f fr ciclacilline  es ciclacilina  en ciclacillin  
2783 productes farmacèutics ca ciclamat de sodi terme pral.n m fr cyclamate de sodium  es ciclamato de sodio  en sodium cyclamate  
2784 productes farmacèutics ca ciclandelat terme pral.n m fr cyclandélate  es ciclandelato  en cyclandelate  
2785 energia geotèrmica ca cicle binari terme pral.n m fr cycle à fluide binaire  es ciclo binario  de Binärsystem  en binary fluid cycle  
2786 energia tèrmica ca cicle Brayton terme pral.n m fr cycle de Brayton  es ciclo de Brayton  en Brayton cycle  
2787 energia tèrmica ca cicle Carnot terme pral.n m fr cycle de Carnot  es ciclo de Carnot  en Carnot cycle  
2788 energia tèrmica ca cicle combinat terme pral.n m fr cycle combiné  es ciclo combinado  de Kombianlagen  en combined cycle  
2789 energia hidroelèctrica ca cicle d'efecte simple terme pral.n m fr cycle à simple effet  es ciclo de simple efecto  en single-effect operation  
2790 indústria dels plàstics i el cautxú ca cicle d'emmotllament terme pral.n m fr cycle de moulage  es ciclo de moldeo  en molding cycle [US]  
2791 energia hidroelèctrica ca cicle de doble efecte terme pral.n m fr cycle à double effet  es ciclo de doble efecto  de Duplexbetrieb  en double-effect operation  
2792 energia tèrmica ca cicle de fusió-solidificació terme pral.n m fr cycle de fusion-solidification  es ciclo de fusión-solidificación  en fusion-solidification cycle  
2793 energia tèrmica ca cicle de Rankine terme pral.n m fr cycle de Rankine  es ciclo de Rankine  en Rankine cycle  
2794 processos de fabricació ca cicle de treball terme pral.n m fr flux de travaux  es ciclo de trabajo  en job cycle  en workflow  
2795 energia hidroelèctrica ca cicle directe terme pral.n m fr cycle direct  es ciclo directo  en direct cycle  
2796 energia geotèrmica ca cicle directe sense condensació terme pral.n m ca cicle directe a contrapressió sin. compl.n m ca cicle directe amb descàrrega lliure sin. compl.n m fr cycle direct à contrepression  fr cycle direct à échappement libre  es ciclo directo a contrapresión  es ciclo directo con descarga libre  es ciclo directo sin condensación  de Anlage mit Gegendruckbetrieb  de Gegendruckanlage  en back-pressure cycle  en direct noncondensing cycle  
2797 energia geotèrmica ca cicle directe amb condensació terme pral.n m fr cycle direct à condensation  es ciclo directo con condensación  de Dampfaufbereitung  de Direcktkondensationsanlage  en direct condensing cycle  
2798 energia geotèrmica ca cicle semidirecte d'expansió de vapor terme pral.n m fr cycle à détente  fr cycle à vaporisation  es ciclo semidirecto con flash  de Flashprozess  de Flashsystem  en flash cycle  
2799 indústria energètica ca cicle termodinàmic terme pral.n m fr cycle thermodynamique  es ciclo termodinámico  en thermodynamic cycle  
2800 productes farmacèutics ca ciclesonida terme pral.n f fr ciclésonide  es ciclesonida  en ciclesonide  
2801 productes farmacèutics ca cicletanina terme pral.n f fr ciclétanine  es cicletanina  en cicletanine  
2802 productes farmacèutics ca cicliomenol terme pral.n m fr ciclioménol  es cicliomenol  en cicliomenol  
2803 productes farmacèutics ca ciclizina terme pral.n f fr cyclizine  es ciclizina  en cyclizine  
2804 productes farmacèutics ca ciclobarbital terme pral.n m fr cyclobarbital  es ciclobarbital  en cyclobarbital  
2805 productes farmacèutics ca ciclobenzaprina terme pral.n f fr cyclobenzaprine  es ciclobenzaprina  en cyclobenzaprine  
2806 productes farmacèutics ca ciclobutirol terme pral.n m fr cyclobutyrol  es ciclobutirol  en cyclobutyrol  
2807 productes farmacèutics ca ciclofenil terme pral.n m fr cyclofénil  es ciclofenilo  en cyclofenil  
2808 productes farmacèutics ca ciclofosfamida terme pral.n f fr cyclophosphamide  es ciclofosfamida  en cyclophosphamide  
2809 productes químics ca ciclohexà terme pral.n m fr cyclohexane  es ciclohexano  en cyclohexane  
2810 productes químics ca ciclohexanona terme pral.n f fr cyclohexanone  es ciclohexanona  en cyclohexanone  
2811 productes farmacèutics ca cicloheximida terme pral.n f fr cicloheximide  es cicloheximida  en cicloheximide  
2812 components d'automoció ca ciclomotor terme pral.n m fr cyclomoteur  es ciclomotor  en moped  en motorbicycle  
2813 productes farmacèutics ca ciclopentiazida terme pral.n f fr cyclopenthiazide  es ciclopentiazida  en cyclopenthiazide  
2814 productes farmacèutics ca ciclopentolat terme pral.n m fr cyclopentolate  es ciclopentolato  en cyclopentolate  
2815 productes farmacèutics ca ciclopirox terme pral.n m fr ciclopirox  es ciclopirox  en ciclopirox  
2816 productes farmacèutics ca ciclopropà terme pral.n m fr cyclopropane  es ciclopropano  en cyclopropane  
2817 productes farmacèutics ca cicloserina terme pral.n f fr cyclosérine  es cicloserina  en cycloserine  
2818 productes farmacèutics ca ciclosporina terme pral.n f fr ciclosporine  es ciclosporina  en ciclosporin  
2819 productes farmacèutics ca ciclotiazida terme pral.n f fr cyclothiazide  es ciclotiazida  en cyclothiazide  
2820 productes farmacèutics ca ciclovalona terme pral.n f fr cyclovalone  es ciclovalona  en cyclovalone  
2821 productes farmacèutics ca cicotiamina terme pral.n f fr cycotiamine  es cicotiamina  en cycotiamine  
2822 productes farmacèutics ca cidofovir terme pral.n m fr cidofovir  es cidofovir  en cidofovir  
2823 productes farmacèutics ca cilansetró terme pral.n m fr cilansétron  es cilansetrón  en cilansetron  
2824 productes farmacèutics ca cilastatina terme pral.n f fr cilastatine  es cilastatina  en cilastatin  
2825 productes farmacèutics ca cilazapril terme pral.n m fr cilazapril  es cilazapril  en cilazapril  
2826 indústria bàsica i productes metàl·lics ca cilindratge terme pral.n m fr chariotage  fr cylindrage  es cilindrado  en plain turning  en straight turning  
2827 operacions i processos de la pell ca cilindratge terme pral.n m fr cylindrage  es cilindrado  en rolling  
2828 components d'automoció ca cilindre terme pral.n m fr cylindre  es cilindro  en cylinder  
2829 indústria de les arts gràfiques i l'edició ca cilindre terme pral.n m fr cylindre  es cilindro  en cylinder  
2830 components d'automoció ca cilindre auxiliar terme pral.n m fr vérin auxiliaire de direction assistée  fr vérin auxiliaire de servodirection  es cilindro auxiliar  es cilindro auxiliar de dirección hidráulica  en power steering auxiliary cylinder  
2831 components d'automoció ca cilindre de fre terme pral.n m fr cylindre de frein de roue  fr cylindre de roue  es bombín  es cilindro de freno  en wheel-brake cylinder  
2832 maquinària de la pell ca cilindre de peu terme pral.n m fr cylindre de pied  es cilindro de pie  en root cylinder  
2833 maquinària de la pell ca cilindre de pressió terme pral.n m fr cylindre entraîneur  es cilindro de presión  en grip roller  
2834 components d'automoció ca cilindre hidràulic terme pral.n m fr cylindre d'actionnement  fr cylindre de commande  fr cylindre de manœuvre  fr cylindre hydraulique  fr cylindre moteur  es cilindro hidráulico  en actuating cylinder  
2835 components d'automoció ca cilindre pneumàtic terme pral.n m fr cylindre pneumatique  es cilindro neumático  en pneumatic cylinder  
2836 productes farmacèutics ca cilnidipina terme pral.n f fr cilnidipine  es cilnidipino  en cilnidipine  
2837 productes farmacèutics ca cilostazol terme pral.n m fr cilostazol  es cilostazol  en cilostazol  
2838 processos de fabricació ca producció integrada per ordinador terme pral.n f ca CIM siglan f ca PIO siglan f fr production intégrée par ordinateur  fr productique  fr PIO  es fabricación integrada por ordenador  es producción integrada por ordenador  es CIM  en computer-integrated manufacturing  en CIM  
2839 instruments musicals ca cimbaler | cimbalera terme pral.n m, f fr cymbalier  fr cymbaliste  es cimbalero  es cimbalista  es platillero  en cymbal player  en cymbaleer  en cymbaler  en cymbalist  
2840 instruments musicals ca címbals terme pral.n m pl fr cymbales  es címbalo  en cymbals  
2841 indústria dels materials de la construcció ca ciment terme pral.n m fr ciment  es cemento  en cement  
2842 indústria dels materials de la construcció ca ciment aluminós terme pral.n m fr ciment alumineux  es cemento aluminoso  en aluminous cement  
2843 indústria dels materials de la construcció ca ciment artificial terme pral.n m fr ciment artificiel  es cemento artificial  en artificial cement  
2844 indústria dels materials de la construcció ca ciment blanc terme pral.n m fr ciment blanc  es cemento blanco  en white cement  
2845 indústria dels materials de la construcció ca ciment cola terme pral.n m fr ciment-colle  es cemento cola  en glue-cement  
2846 indústria dels materials de la construcció ca ciment compost terme pral.n m fr ciment composé  fr ciment mélangé  es cemento compuesto  en blended cement  
2847 indústria dels materials de la construcció ca ciment d'alt forn terme pral.n m fr ciment de haut fourneau  es cemento de alto horno  en blastfurnace cement  
2848 indústria dels materials de la construcció ca ciment siderúrgic terme pral.n m ca ciment d'escòries sin. compl.n m ca ciment metal·lúrgic sin. compl.n m fr ciment de laitier  fr ciment métallurgique  es cemento de escorias  es cemento metalúrgico  es cemento siderúrgico  en metallurgical cement  en siderurgical cement  en slag cement  
2849 indústria dels materials de la construcció ca ciment de trass terme pral.n m fr ciment de trass  es cemento de trass  en trass cement  
2850 indústria dels materials de la construcció ca ciment expansiu terme pral.n m fr ciment expansif  es cemento expansivo  en expansive cement  
2851 indústria dels materials de la construcció ca ciment hidràulic terme pral.n m fr ciment hydraulique  es cemento hidráulico  en hydraulic cement  
2852 indústria dels materials de la construcció ca ciment lent terme pral.n m fr ciment à prise lente  fr ciment lent  es cemento lento  en slow-setting cement  
2853 indústria dels materials de la construcció ca ciment natural terme pral.n m ca ciment romà terme pral.n m fr ciment naturel  es cemento natural  en natural cement  
2854 indústria dels materials de la construcció ca ciment pòrtland terme pral.n m fr ciment portland  es cemento de Pórtland  en portland cement  
2855 indústria dels materials de la construcció ca ciment pòrtland fèrric terme pral.n m fr ciment portland de fer  es cemento de Pórtland férrico  en portland blastfurnace cement  
2856 indústria dels materials de la construcció ca ciment putzolànic terme pral.n m fr ciment pouzzolanique  es cemento puzolánico  en pozzolanic cement  
2857 indústria dels materials de la construcció ca ciment ràpid terme pral.n m fr ciment à prise rapide  fr ciment prompt  es cemento rápido  en quick-setting cement  
2858 indústria dels materials de la construcció ca ciment refractari terme pral.n m fr ciment réfractaire  es cemento refractario  en refractory cement  
2859 productes farmacèutics ca cimetidina terme pral.n f fr cimétidine  es cimetidina  en cimetidine  
2860 joieria i bijuteria ca crisoberil d'ull de gat terme pral.n m ca cimòfana sin. compl.n f ca ull de gat sin. compl.n m ca cimòfan den. desest.n m ca cimofana den. desest.n f ca ull de gat oriental den. desest.n m fr chrysobéryl œil de chat  fr cymophane  fr œil-de-chat  fr œil-de-chat oriental  es cimofana  es crisoberilo ojo de gato  es ojo de gato  es ojo de gato oriental  en cat's eye  en cat's-eye chrysoberyl  en cymophane  en oriental cat's eye  
2861 productes farmacèutics ca cinacalcet terme pral.n m fr cinacalcet  es cinacalcet  en cinacalcet  
2862 productes farmacèutics ca cincocaïna terme pral.n f fr cinchocaïne  es cincocaína  en cinchocaine  
2863 productes farmacèutics ca cinepazet terme pral.n m fr cinépazet  es cinepazet  en cinepazet  
2864 productes farmacèutics ca cinitaprida terme pral.n f fr cinitapride  es cinitaprida  en cinitapride  
2865 productes farmacèutics ca cinnamedrina terme pral.n f fr cinnamédrine  es cinamedrina  en cinnamedrine  
2866 productes farmacèutics ca cinnarizina terme pral.n f fr cinnarizine  es cinarizina  en cinnarizine  
2867 productes farmacèutics ca cinolazepam terme pral.n m fr cinolazépam  es cinolazepam  en cinolazepam  
2868 productes farmacèutics ca cinoxacina terme pral.n f fr cinoxacine  es cinoxacino  en cinoxacin  
2869 productes farmacèutics ca cinoxat terme pral.n m fr cinoxate  es cinoxato  en cinoxate  
2870 eines i instruments de fusteria ca cinta terme pral.n f fr lame de scie  es cinta  en saw blade  
2871 material esportiu ca cinta terme pral.n f fr ruban  es cinta  en ribbon  
2872 maquinària i materials elèctrics ca cinta aïllant terme pral.n f fr ruban isolant  es cinta aislante  en friction tape [US]  en insulating tape [GB]  
2873 electrònica ca cinta de so terme pral.n f ca cinta d'àudio sin. compl.n f fr bande magnétique audio  fr bande son  es cinta de audio  es cinta de sonido  en audio tape  en sound tape  
2874 indústria tèxtil i de la confecció ca cinta de carda terme pral.n f fr ruban de carde  es cinta de carda  en card sliver  
2875 indústria tèxtil i de la confecció ca cinta de fibres terme pral.n f fr ruban de fibres  es cinta de fibras  de Faserband  en fiber sliver [US]  
2876 indústria tèxtil i de la confecció ca cinta de manuar terme pral.n f fr ruban d'étirage  es cinta de manuar  en drafter sliver  
2877 indústria tèxtil i de la confecció ca cinta de pentinadora terme pral.n f ca cinta pentinada sin. compl.n f fr ruban peigné  es cinta de peinadora  es cinta peinada  en combed sliver  
2878 electrònica ca cinta de vídeo terme pral.n f fr bande vidéo  es videocinta  en video tape  
2879 confecció industrial ca cinta mètrica terme pral.n f fr mètre à ruban  es cinta métrica  en tape measure  
2880 maquinària i equipament auxiliar de fusteria ca cinta sense fi terme pral.n f fr ruban sans fin  es cinta sin fin  en band saw  
2881 envasos i embalatges ca cinta transportadora terme pral.n f ca transportador de cinta sin. compl.n m fr transporteur à bande  fr transporteur à bande souple  fr transporteur à courroie  es cinta transportadora  es transportador de cinta  en band conveyor  en belt conveyer  
2882 confecció industrial ca cinteria terme pral.n f fr rubanerie  es cintería  en ribbon factory  
2883 indústria tèxtil i de la confecció ca cinteria terme pral.n f fr rubanerie  es cintería  en ribbon trade  
2884 material esportiu ca cinturó de llast terme pral.n m ca cinturó de ploms sin. compl.n m fr ceinture de plomb  fr ceinture lestée  es cinturón de lastre  es cinturón de plomos  en weightbelt  
2885 components d'automoció ca cinturó de seguretat terme pral.n m fr ceinture de sécurité  es cinturón de seguridad  en safety belt  en seat belt  
2886 economia ca cinturó industrial terme pral.n m fr ceinture industrielle  es cinturón industrial  en industrial belt  
2887 productes farmacèutics ca ciprocinonida terme pral.n f fr ciprocinonide  es ciprocinonida  en ciprocinonide  
2888 productes farmacèutics ca ciprofibrat terme pral.n m fr ciprofibrate  es ciprofibrato  en ciprofibrate  
2889 productes farmacèutics ca ciprofloxacina terme pral.n f fr ciprofloxacine  es ciprofloxacino  en ciprofloxacin  
2890 productes farmacèutics ca ciproheptadina terme pral.n f fr cyproheptadine  es ciproheptadina  en cyproheptadine  
2891 productes farmacèutics ca ciproterona terme pral.n f fr cyprotérone  es ciproterona  en cyproterone  
2892 instal·lacions i màquines ca circuit terme pral.n m fr circuit  es circuito  en circuit  
2893 electrònica ca circuit integrat analògic terme pral.n m ca circuit integrat lineal terme pral.n m ca circuit analògic sin. compl.n m ca circuit lineal sin. compl.n m fr circuit analogique  fr circuit intégré analogique  fr circuit intégré linéaire  fr circuit linéaire  es circuito analógico  es circuito integrado analógico  es circuito integrado lineal  es circuito lineal  en analog circuit  en analog integrated circuit  en linear circuit  en linear integrated circuit  
2894 electrònica ca circuit anestable terme pral.n m fr circuit astable  es circuito astable  en astable circuit  
2895 electrònica ca circuit antiressonant terme pral.n m ca circuit paral·lel terme pral.n m fr circuit antirésonant  fr circuit antirésonnant  es circuito antirresonante  es circuito en paralelo  en antiresonant circuit  
2896 maquinària i materials elèctrics ca circuit auxiliar terme pral.n m fr circuit auxiliaire  es circuito auxiliar  en auxiliary circuit  
2897 electrònica ca circuit imprès bicapa terme pral.n m ca circuit bicapa sin. compl.n m fr circuit à deux couches  fr circuit imprimé à deux couches  es circuito bicapa  es circuito impreso bicapa  en two-layer circuit  en two-layer printed circuit  
2898 electrònica ca circuit biestable terme pral.n m fr circuit bistable  es circuito biestable  en bistable circuit  
2899 electrònica ca circuit combinatori terme pral.n m fr circuit combinatoire  es circuito combinador  en combinational circuit  
2900 electrònica ca circuit comparador terme pral.n m fr circuit de comparaison  es circuito comparador  en comparator circuit  
2901 electrònica ca circuit conformador d'ona terme pral.n m fr circuit de formation d'onde  es circuito conformador de onda  en wave-shaping circuit  
2902 components d'automoció ca circuit d'encesa terme pral.n m fr système d'allumage  es circuito de encendido  en ignition system  en ignition unit  
2903 maquinària i materials elèctrics ca circuit de conductors d'unió terme pral.n m fr circuit de conducteurs d'union  es circuito de conductores de unión  en union conductors circuit  
2904 electrònica ca circuit de deflexió terme pral.n m fr circuit de déflection  es circuito de deflexión  en deflection circuit  
2905 components d'automoció ca circuit de frens terme pral.n m fr système de freinage  es circuito de frenos  en braking system  
2906 energia nuclear ca circuit de refrigeració terme pral.n m fr circuit de refroidissement  es circuito de refrigeración  de Kühlkreislauf  en