Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 je > branca central o akwen cod akwe terme pral. ar أكوي شيرينتي  ca xerenti  ca xerente  ca sherente  ca awen  ca akwen  ca a'uwen  ca akwe-xerente  de Xerenti  de Xerente  de Sherente  de Awen  de Akwen  de A'uwen  de Akwe-Sherente  ja シェレンテ語  ja アウェン語  ja アクウェン語  ja アクウェン・シェレンテ語、シェレンティ語  cy Xerenti  cy Xerente  cy Sherente  cy Awen  cy Akwen  cy A'uwen  cy Akwe-xerente  en Akwe-Xerénte  en A'uwe  en A'we  en Akwen  en Sherente  en Sherenté  en Xerente  en Xerenti  ru Акве-шеренте  ru Ауэ  ru Акуэн  ru Шеренте  ru Шеренти  es akwe-xerente  es a'uwen  es akwen  es xerente  es xerenti  es awen  es sherente  eu akwe-xerenteera  eu a'uwen  eu akwen  eu awen  eu sherente  eu xerente  eu xerenti  scr Alfabet llatí  fr akwe-Xerente  fr a'uwen  fr akwen  fr awen  fr sherente  fr xerente  fr xerenti  zh 阿克维-切伦特语  zh 亚温  zh 阿温  zh 切伦提  zh 切伦特  zh 阿克维  zh 舍伦特  num Sistema aràbic  gn akwe-xerente  gn a'uwen  gn akwen  gn awen  gn sherente  gn xerente  gn xerenti  it akwe-xerente  it a'uwen  it akwen  it awen  it sherente  it xerente  it xerenti  nl Akwe-Xerente  nl A'uwen  nl Akwen  nl Awen  nl Sherente  nl Xerente  nl Xerenti  pt akwe-xerente  pt a'uwen  pt akwen  pt awen  pt sherente  pt xerente  pt xerenti  
2 je > branca central o akwen cod a'we terme pral. ar اكوي شافانتي  ca akwe-xavante  ca a'we  ca a'wé  ca shavante  ca tapacua  de Akwe-Shavante  de A'we  de A'wé  de Akwe-Xavante  de Shavante  de Tapacua  ja シャバンテ語  ja シャヴァンチ語、アウェ語、アクウェン・シャバンテ語、タパクワ語  cy Akwe-xavante  cy A'we  cy A'wé  cy Shavante  cy Tapacua  en Akwe-Xavante  en A'uwe  en A'we  en Akwen  en Chavante  en Shavante  en Tapacua  ru Акве-шаванте  ru Ауэ  ru Акуэн  ru Тапакуа  ru Чаванте  ru Шаванте  es akwe-xavante  es a'we  es a'wé  es shavante  es tapacua  eu akwe-xavanteera  eu a'we  eu a'wé  eu shavante  eu tapacua  scr Alfabet llatí  fr akwe-Xavante  fr a'we  fr a'wé  fr chavante  fr shavante  fr tapacua  zh 阿克维-查望特语  zh 亚卫  zh 阿维  zh 塔帕瓜  zh 莎望特  num Sistema aràbic  gn akwe-xavante  gn a'we  gn a'wé  gn shavante  gn tapakua  it akwe-xavante  it a'we  it a'wé  it shavante  it tapacua  nl Akwe-Xavante  nl A'we  nl A'wé  nl Shavante  nl Tapacua  pt akwe-xavante  pt a'we  pt a'wé  pt shavante  pt tapacua  
3 afroasiàtica > cuixítica > cuixític meridional cod asá terme pral. cod afoku terme pral. cod aasáx terme pral. ar آساكس  ca lamanik  ca asax  ca asa  ca aramanik  ca aasa  ca aasax  de Lamanik  de Asax  de Asa  de Aramanik  de Aasax  de Aasa  de Aasáx  cy Lamanik  cy Asax  cy Asa  cy Aramanik  cy Aasa  cy Aasax  en Aasáx  en Aasá  en Aasax  en Aramanik  en Asak  en Asax  en Assa  en Lamanik  es aasax  es aasa  es aramanik  es asa  es asax  es lamanik  eu asera  eu aasa  eu aramanik  eu asa  eu asax  eu lamanik  fr aasax  fr aasa  fr aramanik  fr asa  fr asax  fr lamanik  zh 阿萨克斯语  gl aasax  gl aasa  gl aramanik  gl asa  gl asax  gl lamanik  num Sistema aràbic  gn aasax  gn aasa  gn aramanik  gn asa  gn asax  gn lamanik  it aasax  it aasa  it aramanik  it asa  it asax  it lamanik  tmh Taasaxt  tmh aasa  tmh aramanik  tmh Asa  tmh asax  tmh lamanik  pt aasax  pt aasa  pt aramanik  pt asa  pt asax  pt lamanik  
4 austronèsica > malaiopolinesi occidental > sama-bajaw ar أباكنونية  ca abaknon  ca capul samal  ca capuleño  ca inabaknon  ca kapul  de Abaknon  de Capul  de Capuleno  de Capuleño  de Inabaknon  de Kapul  cy Abaknon  cy Capul samal  cy Capuleño  cy Inabaknon  cy Kapul  en Abaknon  en Abaknon Sama  en Capul  en Capul Samal  en Capuleño  en Inabaknon  en Kapul  es abaknon  es capul sama  es capuleño  es inabaknon  es kapul  eu abaknonera  eu abaknon  eu abaknon sama  eu capul samal  eu capuleño  eu inabaknon  eu kapul  scr Alfabet llatí  fr abaknon  fr capul samal  fr capuleño  fr inabaknon  fr kapul  zh 阿巴克农语  gl abaknon  gl capul samal  gl capuleño  gl inabaknon  gl kapul  num Sistema aràbic  gn avaknon  gn capul samal  gn inavaknon  gn kapul  gn kapuléño  it abaknon  it capul samal  it capuleño  it inabaknon  it kapul  pt abaknon  pt capul samal  pt capuleño  pt inabaknon  pt kapul  
5 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > beboide occidental ca abar  ca missong  ca kinabe  de Abar  de Bejune  de Mijong  de Missong  en Missong / abar  en Kinabe  es missong / abar  es kinabe  eu missong / abar  eu kinabe  fr abar  fr mijong  fr missong  gl missong / abar  gl kinabe  it missong / abar  it kinabe  nl Missong-Abar  nl Abar  nl Mijong  nl Missong  pt missong / abar  pt kinabe  
6 caucàsica nord-occidental o abkhazoadigué > abkhazoabazina cod ?база бызшва (Abaza bizshwa) terme pral. ar الأباظية  ca abazí  de Abasinisch  ja アバザ語  cy Abaseg  en Abaza  ru Абазинский  es abasio  eu abazera  scr Alfabet ciríl·lic  fr abaze  zh 阿巴兹语  gn avasio  it abaza  nl Abazi  tmh Tabazat  pt abaza  
7 àlgica > algonquina > oriental cod alnombak terme pral. ca abenaki occidental  ca abnaki occidental  ca Saint Francis  de Westliches Abenaki  de Saint Francis  de Westliches Abnaki  cy Abenaki Gorllewinol  cy Abnaki gorllewinol  cy Saint Francis  en Western Abenaki  en Saint Francis  en Western Abnaki  es abenaqués occidental  es abnakí occidental  es Saint Francis  eu mendebaldeko abenakia  eu mendebaldeko abenakia  eu mendebaldeko abnaki  eu Saint Francis  scr Alfabet llatí  fr abénaqui occidental  fr abénaki  fr abnaki occidental  fr Saint Francis  gl abenaki occidental  gl abnaki occidental  gl Saint Francis  num Sistema aràbic  gn avenaki occidental  gn abnaki occidental  gn Saint Francis  it abenaki occidentale  it abnaki occidentale  it Saint Francis  pt abenaki ocidental  pt abnaki ocidental  pt Saint Francis  
8 carib > amazones meridional cod e'ñapa terme pral. ar البانارية  ca panare  ca abira  ca eye  ca panari  de Panare  de Abira  de Eye  de Panari  ja パナリ語、アビラ語、エイェ語  ja パナレ語  cy Panare  cy Abira  cy Eye  cy Panari  en Panare  en Abira  en Eñepa  en Eye  en Panari  ru Панаре  ru Эйе  ru Абира  ru Эньяпа  ru Панари  ru Эньепа  es panari  es eye  es abira  es panare  eu panari  eu eye  eu abira  eu panareera  scr Alfabet llatí  fr panari  fr eye  fr abira  fr panaré  zh 帕纳勒语  zh 帕纳利、阿比拉、埃耶  num Sistema aràbic  gn panari  gn eye  gn abira  gn panare  it panari  it eye  it abira  it panare  nl Abira  nl Panare  nl Eye  nl Panari  pt panare  pt abira  pt eye  pt panari  
9 aïllada cod tekiráka terme pral. ar الأوشيرية  ca awshiri  ca abishira  ca aushiri  ca auxira  ca tutapishco  ca vacacocha  de Abishira  de Aushiri  de Auxira  de Avishiri  de Awshiri  de Tekiraka  de Tequiraca  ja アウシリ語  ja アウシラ語  ja アビシラ語  ja バカコチャ語  ja トゥタピシュコ語  cy Awshiri  cy Abishira  cy Aushiri  cy Auxira  cy Tutapishco  cy Vacacocha  en Abishira  en Abigira  en Abijira  en Abiquira  en Agouisiri  en Auishiri  en Avirxiri  en Avishita  en Awshiri  en Ixignor  en Tequraca  en Vacacocha  ru Аушири  ru Аушира  ru Абихира  ru Абишира  ru Авишита  ru Вакакоча  ru Тутапишко  es awshiri  es abishira  es aushiri  es auxira  es tutapishco  es vacachoca  eu awshiriera  eu abishira  eu aushiri  eu auxira  eu tutapishco  eu vacacocha  fr aushiri  fr abishira  fr auxira  fr awshiri  fr tutapishco  fr vacacocha  zh 奥什利语  zh 奥希利、奥希拉、阿比希拉、图塔皮什科、瓦卡可查  gn awshiri  gn abishira  gn aushiri  gn auxira  gn tutapishco  gn vacacocha  it awshiri  it abishira  it aushiri  it auxira  it tutapishco  it vacacocha  nl Awshiri  nl Abishira  nl Aushiri  nl Auxira  nl Tutapishco  nl Vacacocha  pt awshiri  pt abishira  pt aushiri  pt auxira  pt tutapishco  pt vacacocha  
10 caucàsica nord-occidental o abkhazoadigué > abkhazoabazina cod aŋcya бызшәа (Aphshwa bizswa) terme pral. ar الأبخازية  ca abkhaz  de Abchasisch  ja アブハズ語  cy Abchaseg  en Abkhaz  ru Абхазский язык  es abkhaz  eu abkhazera  scr Alfabet ciríl·lic  fr abkhaze  zh 阿布哈兹语  gn avkas  it abcaso  nl Abchazisch  tmh Tabkhazt  pt abcaz  
11 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide septentrional > mambiloide cod nyìndi vtéé terme pral. ca vute  ca 'abotee  ca 'abwetee  ca baboute  ca bamboute  ca boute  ca bubure  ca bule  ca bute  ca foute  ca luvure  ca nbule  ca pute  ca voute  ca voutere  ca woute  ca wute  de Vute  de Abotee  de Baboute  de Babute  de Foute  en Vute  en Abotee/'Abwetee  en Baboute/Bamboute/Boute  en Bubure/Bule/Bute  en Foute  en Luvure/Nbule  en Pute/voute/Voutere/woute/Wute  es vute  es abotee/'Abwetee  es baboute/Bamboute/Boute  es bubure/Bule/Bute  es foute  es luvure/Nbule  es pute/voute/Voutere/woute/Wute  eu vute  eu abotee/'Abwetee  eu baboute/Bamboute/Boute  eu bubure/Bule/Bute  eu foute  eu luvure/Nbule  eu pute/voute/Voutere/woute/Wute  fr vute  fr baboute  fr foute  fr voute  fr woute  gl vute  gl abotee/'Abwetee  gl baboute/Bamboute/Boute  gl bubure/Bule/Bute  gl foute  gl luvure/Nbule  gl pute/voute/Voutere/woute/Wute  it vute  it abotee/'Abwetee  it baboute/Bamboute/Boute  it bubure/Bule/Bute  it foute  it luvure/Nbule  it pute/voute/Voutere/woute/Wute  nl Vute  nl Baboute  nl Foute  nl Voute  nl Woute  pt vute  pt abotee/'Abwetee  pt baboute/Bamboute/Boute  pt bubure/Bule/Bute  pt foute  pt luvure/Nbule  pt pute/voute/Voutere/woute/Wute  
12 nigerocongolesa > kwa cod abrón terme pral. cod brong terme pral. ar أبرون برونغ  ca abron  ca bron  ca brong  ca doma  ca gyaman  de Abron  de Bron  de Brong  de Doma  de Gyaman  ja アブロン・ブロング語  ja ドマ語  ja ブロン語  ja ギャマン語  ja ブロング語  cy Abron  cy Bron  cy Brong  cy Doma  cy Gyaman  en Abron  en Bron  en Brong  en Doma  en Gyaman  ru Аброн  ru Брон  ru Дома  ru Бронг  ru Джаман  es abrón brong  es bron  es brong  es doma  es gyaman  eu abronera  eu bron  eu brong  eu doma  eu gyaman  scr Alfabet llatí  fr abron brong  fr abron  fr bron  fr brong  fr doma  fr gyaman  zh 阿布隆·布隆格  zh 布隆、朵玛、戈雅曼、布隆格  gl abron brong  gl bron  gl brong  gl doma  gl gyaman  num Sistema aràbic  gn avron vrong  gn brong  gn doma  gn gyaman  gn vron  it abron  it bron  it brong  it doma  it gyaman  nl Abron Brong  nl Bron  nl Brong  nl Doma  nl Gyaman  pt abron brong  pt bron  pt brong  pt doma  pt gyaman  
13 maia > yucatec-maia principal > maia principal > q'anjob'al-chuj > q'anjob'al > q'anjob'al-akatek-jakaltec ca akateko  ca acatec  ca acateco  ca conob  ca kanjobal de l'oest  ca kanjobal de San Miguel Acatán  ca q'anjob'al de l'oest  de Acateco  de Acatec  de Akateko  de Conob  de Kanjobal West  de San Miguel Acatán Kanjobal  cy Akateko  cy Acatec  cy Acateco  cy Conob  cy Kanjobal de San Miguel Acatán  cy Kanjobal gorllewinol  cy Q'anjob'al gorllewinol  en Akateko  en Acatec  en Acateco  en Conob  en San Miguel Acatán Kanjobal  en Western Kanjobal  en Western Q'anjob'al  es acateco  es acatec  es akateko  es conob  es kanjobal de San Miguel Acatán  es kanjobal del oeste  es q'anjob'al del oeste  eu akatekera  eu acatec  eu acateco  eu akateko  eu conob  eu mendebaldeko kanjobalera  eu mendebaldeko q'anjob'alera  eu San Miguel Acataneko kanjobalera  scr Alfabet llatí  fr acatèque  fr acatec  fr acateco  fr akateko  fr conob  fr kanjobal de l'ouest  fr kanjobal de San Miguel Acatán  fr q'anjob'al de l'ouest  gl akateko  gl acatec  gl acateco  gl conob  gl kanjobal de San Miguel Acatán  gl kanjobal do oeste  gl q'anjob'al do oeste  num Sistema aràbic  gn akatéko  gn akatec  gn akatéko  gn kanjobal kuarahyreikeogua  gn kanjoval kuarahyreikeogua  gn kanjoval San Miguel Akatan-gua  gn konob  it akateko  it acatec  it acateco  it conob  it kanjobal di San Miguel Acatán  it kanjobal occidentale  it q'anjob'al occidentale  pt akateco  pt acatec  pt acateco  pt conob  pt kanjobal de San Miguel Acatán  pt kanjobal do oeste  pt q'anjob'al do oeste  
14 arawak o maipure > divisió del nord > branca amazones superior > subbranca nawiki occidental > grup piapoko ar أتشاغوية  ca achagua  ca achawa  ca ajagua  ca xagua  de Achagua  de Ajagua  de Xagua  ja アチャワ語  ja サワ語  ja アハワ語  cy Achagua  cy Achawa  cy Ajagua  cy Xagua  en Achagua  en Achawa  en Ajagua  en Xagua  ru Ачагуа  ru Ачава  ru Хагуа  ru Ахагуа  es achagua  es achawa  es ajagua  es xagua  eu achaguera  eu achawa  eu ajagua  eu xagua  fr achagua  fr achawa  fr ajagua  fr xagua  zh 阿查瓜  zh 夏瓜  zh 阿哈瓜  zh 阿查瓦  gl achagua  gl achawa  gl ajagua  gl xagua  sw Achagua  sw Achawa  sw Ajagua  sw Xagua  gn achagua  gn achawa  gn ajagua  gn xagua  it achawa  nl Achagua  nl Achawa  nl Ajagua  nl Xagua  tmh Tacagwat  pt achagua  pt achawa  pt ajagua  pt xagua  
15 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar ياو  ca yao  ca achawa  ca adsawa  ca adsoa  ca ajawa  ca ayao  ca ayawa  ca ayo  ca chiyao  ca djao  ca haiao  ca hiao  ca hyao  ca jao  ca veiao  ca wajao  de Yao  de Achawa  de Adsawa  de Adsoa  de Ajawa  de Ayao  de Ayawa  de Ayo  de Chiyao  de Djao  de Haiao  de Hiao  de Hyao  de Jao  de Veiao  de Wajao  cy Yao  cy Achawa  cy Adsawa  cy Adsoa  cy Ajawa  cy Ayao  cy Ayawa  cy Ayo  cy Chiyao  cy Djao  cy Haiao  cy Hiao  cy Hyao  cy Jao  cy Veiao  cy Wajao  en Yao  en Achawa  en Adsawa  en Adsoa  en Ajawa  en Ayao  en Ayawa  en Ayo  en Chiyao  en Ciyao  en Djao  en Haiao  en Hajao  en Hiao  en Hyao  en Jao  en Veiao  en Wajao  es yao  es achawa  es adsawa  es adsoa  es ajawa  es ayao  es ayawa  es ayo  es chiyao  es djao  es haiao  es hiao  es hyao  es jao  es veiao  es wajao  eu yaoera  eu achawa  eu adsawa  eu adsoa  eu ajawa  eu ayao  eu ayawa  eu ayo  eu chiyao  eu djao  eu haiao  eu hiao  eu yao  eu wajao  eu veiao  eu jao  eu hyao  fr ayao  fr ajawa  fr adsoa  fr adsawa  fr achawa  fr yao  fr wajao  fr veiao  fr jao  fr hyao  fr hiao  fr haiao  fr djao  fr chiyao  fr ayo  fr ayawa  zh 爻语  gl adsawa  gl achawa  gl yao  gl adsoa  gl ajawa  gl ayao  gl ayawa  gl ayo  gl chiyao  gl djao  gl haiao  gl hiao  gl hyao  gl jao  gl veiao  gl wajao  num Sistema aràbic  gn yao  gn achawa  gn adsawa  gn adsoa  gn ajawa  gn ayao  gn ayawa  gn ayo  gn chiyao  gn djao  gn haiao  gn hiao  gn hyao  gn jao  gn veiao  gn wajao  it yao  it achawa  it adsawa  it adsoa  it ajawa  it ayao  it ayawa  it ayo  it chiyao  it djao  it haiao  it hiao  it hyao  it jao  it veiao  it wajao  tmh Tayaot  tmh Achawa  tmh adsawa  tmh adsoa  tmh ajawa  tmh ayao  tmh ayawa  tmh ayo  tmh chiyao  tmh djao  tmh haiao  tmh hiao  tmh hyao  tmh jao  tmh veiao  tmh wajao  pt yao  pt achawa  pt adsawa  pt adsoa  pt ajawa  pt ayao  pt ayawa  pt ayo  pt chiyao  pt djao  pt haiao  pt hiao  pt hyao  pt jao  pt veiao  pt wajao  
16 maia > yucatec-maia principal > maia principal > k'iché-mam > k'iche' > poqom-k'iche' > k'iche' principal ca achí  ca k'iche' de Baixa Verapaz  de Achí  de Achi'  de K'iche' de Baja Verapaz  de Quiché de Baja Verapaz  cy Achí  cy K'iche' de Baja Verapaz  en Achi'  en Achi  en Achí  en Baja Verapaz K'iche'  es achí  es achí  es quiché de Baja Verapaz  eu achiera  eu achi  eu k'iche' de Baja Verapaz  scr Alfabet llatí  fr achi  fr achí  fr quiché de Baja Verapaz  gl achí  gl k'iche' de Baja Verapaz  num Sistema aràbic  gn achi  gn kiche de Baja Verapaz  it achí  it k'iche' di Baja Verapaz  pt achi  pt k'iche' de Baja Verapaz  
17 palaihnih ca achumawi  ca achomawi  ca palaihnih  ca pit river  de Achumawi  de Achomawi  de Palaihnihan  de Pit River  cy Achumawi  cy Achomawi  cy Palaihnih  cy Pit river  en Achumawi  en Achomawi  en Ahjumawi  en Ajumawi  en Palaihnihan  en Pit River  es achumawi  es achomawi  es palaihnih  es pit river  fr achumawi  fr achomawi  fr palaihnih  fr pit river  gl achumawi  gl achomawi  gl palaihnih  gl pit river  gn achumawi  gn achomawi  gn palaihnih  gn pit river  it achumawi  it achomawi  it palaihnih  it pit river  pt achumawi  pt achomawi  pt palaihnih  pt pit river  
18 jívaro cod achuar chicham (tacawart cicam) terme pral. cod aents (tayents) terme pral. ar أتشاوار ية  ca achuar  ca achual  ca achuar shiwiar  ca ashuar  ca jívaro  ca maina  ca shiwiar  ca shuar  de Achuar  de Achual  de Achuale  de Achuar Shiwiar  de Achuara  de Ashuar  ja アチュアル語  ja アシュアル語、アチュアル・シウィアル語、アチュアル語、ヒバロ語、マイナ語、シュワル語、シウィアル語  cy Achuar  cy Achual  cy Achuar shiwiar  cy Ashuar  cy Jívaro  cy Maina  cy Shiwiar  cy Shuar  en Achuar  en Achual  en Achuar Shiwiar  en Jivaro  en Maina  en Shiwiar  en Shuar  ru Ачуар  ru Шуар  ru Ашуар  ru Ачуал  ru Майна  ru Хибаро  ru Хиваро  ru Шивиар  ru Шивьяр  ru Ачуар-шивиар  ru Ачуар-шивьяр  es achuar  es achual  es achuar shiwiar  es ashuar  es jívaro  es maina  es shiwiar  es shuar  eu achuarera  eu achual  eu achuar shiwiar  eu ashuar  eu jívaro  eu maina  eu shiwiar  eu shuar  fr achuar  fr achual  fr achuale  fr achuar-shiwiar  fr ashuar  fr jivaro  fr maina  fr shiwiar  fr shuar  zh 阿楚尔  zh 舒尔  zh 什唯尔  zh 阿楚尔  zh 金瓦罗  zh 玛依纳  zh 阿楚阿尔  gl achuar  gl achual  gl achuar shiwiar  gl ashuar  gl maina  gl shiwiar  gl shuar  gl xíbaro  sw Achuar  sw Achual  sw Achuar shiwiar  sw Ashuar  sw Jívaro  sw Maina  sw Shiwiar  sw Shuar  gn achuar  gn achual  gn achuar shiwiar  gn ashuar  gn jívaro  gn maina  gn shiwiar  gn shuar  it achuar  it achual  it achuar shiwiar  it ashuar  it jívaro  it maina  it shiwiar  it shuar  nl Achuar  nl Achual  nl Achuar Shiwiar  nl Jívaro  nl Maina  nl Shiwiar  nl Shuar  tmh Tacwart  pt achuar  pt achual  pt achuar shiwiar  pt ashuar  pt jívaro  pt maina  pt shiwiar  pt shuar  
19 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar أداسينية  ca addasen tinguian  ca addasen  ca adasen itneg  ca adasen  de Addasen Tinguian  de Addasen  de Adasen Itneg  de Adasen  cy Addasen tinguian  cy Addasen  cy Adasen itneg  cy Adasen  en Itneg Adasen  en Addasen Tinguian  en Addasen  en Adasen  es addasen tinguian  es addasen  es adasen itneg  es adasen  eu addasen  eu addasen tinguian  eu adasen itneg  eu adasen  eu adasenera  fr adasen  fr adasen itneg  fr addasen  fr addasen tinguian  zh 阿达森语  gl adasen  gl adasen itneg  gl addasen  gl addasen tinguian  num Sistema aràbic  gn adasen  gn adasen itneg  gn addasen  gn addasen tinguian  it adasen  it adasen itneg  it addasen  it addasen tinggian  pt adasen  pt adasen itneg  pt addasen  pt addasen tinguian  
20 nigerocongolesa > benue-congo cod èdó terme pral. ar إيدو  ca edo  ca addo  ca benin  ca bini  ca oviedo  ca ovioba  de Edo  de Addo  de Benin  de Bini  de Oviedo  de Ovioba  ja エド語  ja アッド語、ベニン語、ビニ語、オビエド語、オビオバ語  cy Edo  cy Addo  cy Benin  cy Bini  cy Oviedo  cy Ovioba  en Edo  en Addo  en Benin  en Bini  en Oviedo  en Ovioba  ru Эдо  ru Бини  ru Аддо  ru Овейдо  ru Овиоба  es edo  es addo  es benin  es bini  es oviedo  es ovioba  eu edoera  eu addo  eu benin  eu bini  eu edo  eu oviedo  eu ovioba  scr Alfabet llatí  fr édo  fr addo  fr benin  fr bini  fr oviedo  fr ovioba  zh 埃多语  zh 比尼、贝宁、阿多、奥维耶多、奥维奥巴  gl edo  gl addo  gl benin  gl bini  gl oviedo  gl ovioba  num Sistema aràbic  gn edo  gn addo  gn oviedo  gn ovioba  gn venin  gn vini  it edo  it addo  it benin  it bini  it oviedo  it ovioba  nl Edo  nl Addo  nl Benin  nl Bini  nl Oviedo  nl Ovioba  pt edo  pt addo  pt benin  pt bini  pt oviedo  pt ovioba  
21 caucàsica nord-occidental o abkhazoadigué > circassiana cod ?дыгэбзэ (Adigebze) terme pral. ar الأديغية  ca adigué  ca circassià occidental  ca txerkès inferior  de Adygeisch  ja アディゲ語  ja 下位チェルケス語、西チェルケス語  cy Adyge  en Adyghe  en Lower Circassian  en West Circassian  ru Адыгейский язык  ru Кяхский  ru Черкесский  ru Нижнечеркесский  ru Западночеркесский  es adigués  es cherkés inferior  es circasiano occidental  eu adigera  eu adyghera  eu behe txerkesera  eu mendebaldeko txerkesera  scr Alfabet ciríl·lic  fr adygué  fr circassien de l'ouest  fr tcherkesse inférieur  zh 阿迪盖语  gn adigues  gn cherkes iguypeguave  gn sirkasiáno kuarahyreikegua  it adighé  nl Adygisch (of Adyghe)  nl Beneden Tsjerkessië  nl Westelijk Circassië  tmh Tadigit  pt adigue  pt adyguei  pt cherkes  pt circasiano ocidental  
22 indoeuropea > germànica > occidental cod afrikaans terme pral. ar أفريكانية  ca afrikaans  de Afrikaans  de Kaap-Hollands  de Kapholländisch  de Kolonial-Niederländisch  ja アフリカーンス語  cy Afrikaans  cy Kaps-hollands  cy Plat-hollands  en Afrikaans  en Kaaps-Hollands  en Plat-Hollands  ru Африкаанс  ru Бурский  ru Капско-нидерландский  ru Африканско-нидерландский  es afrikáans  es kaps-hollands  es plat-hollands  eu afrikaans  eu kaps-hollands  eu plat-hollands  scr Alfabet llatí  fr afrikaans  fr kaps-hollands  fr plat-hollands  zh 南非语  zh 卡普斯-霍兰德斯  zh 普拉特-霍兰德斯  gl afrikaans  gl kaps-hollands  gl plat-hollands  num Sistema aràbic  gn afrikáans  gn kaps-hollands  gn plat-hollands  it afrikaans  it kaaps-hollands  it plat-hollands  nl Afrikaans  nl Kaaps-Hollands  nl Plat-Hollands  pt afrikaans  pt kaps-hollands  pt plat-hollands  
23 crioll de base anglesa ca afroseminola  ca afro-seminol criollo  de Afroseminolisch  cy Afro-Seminole  cy Afro-seminol criollo  en Afro-Seminole Creole  en Afro-Seminole  en Black Seminole  en Seminole  es afroseminola  es criollo afroseminola  es seminola  es seminola negro  eu afroseminola  eu afro-seminol criollo  eu afroseminola  fr afro-séminole  fr afro-seminol criollo  gl afroseminola  gl afro-seminol criollo  gn afroseminóla  gn afro-seminol criollo  it afroseminola  it afro-seminol criollo  pt afro-seminola  pt afro-seminol criollo  
24 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca esimbi  ca age  ca bogue  ca essimbi  ca isimbi  de Esimbi  de Age  de Bogue  de Isimbi  de Simpi  en Esimbi  en Age  en Bogue  en essimbi  en Isimbi  es esimbi  es age  es bogue  es essimbi  es isimbi  eu esimbi  eu age  eu bogue  eu essimbi  eu isimbi  fr esimbi  fr age  fr bogue  fr isimbi  fr simpi  gl esimbi  gl age  gl bogue  gl essimbi  gl isimbi  it esimbi  it age  it bogue  it essimbi  it isimbi  nl Esimbi  nl Age  nl Bogue  nl Isimbi  nl Simpi  pt esimbi  pt age  pt bogue  pt essimbi  pt isimbi  
25 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > nyang ca denya  ca agnang  ca anyah  ca anyan  ca anyang  ca eyan  ca nyang  ca obonya  ca takamanda  de Denya  de Agnang  de Anyah  de Eyan  de Nyang  en Denya  en Agnang  en Anyah/anyan/anyang  en Eyan  en Nyang  en Obonya  en Takamanda  es denya  es agnang  es anyah/anyan/anyang  es eyan  es nyang  es obonya  es takamanda  eu denya  eu agnang  eu anyah/anyan/anyang  eu eyan  eu nyang  eu obonya  eu takamanda  fr denya  fr agnang  fr anyah  fr eyan  fr nyang  gl denya  gl agnang  gl anyah/anyan/anyang  gl eyan  gl nyang  gl obonya  gl takamanda  it denya  it agnang  it anyah/anyan/anyang  it eyan  it nyang  it obonya  it takamanda  nl Denya  nl Agnang  nl Anyah  nl Eyan  nl Nyang  pt denya  pt agnang  pt anyah/anyan/anyang  pt eyan  pt nyang  pt obonya  pt takamanda  
26 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar دوماغاتية (كاسيغوران)  ca dumagat (casiguran)  ca agta (dumagat casiguran)  ca casiguran dumaget  de Casiguran-Dumagat  de Casiguran Dumaget  de Casiguran-Dumagat-Agta  cy Dumagat (Casiguran)  cy Agta (dumagat casiguran)  cy Casiguran dumaget  en Casiguran Dumagat  en Casiguran Dumagat Agta  es dumagat (casiguran)  es agta (dumagat casiguran)  es casiguran dumaget  eu casigurango dumagatera  eu casiguran dumaget  eu casigurango agta dumagatera  scr Alfabet llatí  fr dumagat (casiguran)  fr agta (dumagat casiguran)  fr casiguran dumaget  zh 多马嘉特语 (卡西古兰)  gl dumagat (casiguran)  gl agta (dumagat casiguran)  gl casiguran dumaget  num Sistema aràbic  gn dumagat (kasiguran)  gn agta (dumagat casiguran)  gn kasiguran dumaget  it dumagat (casiguran)  it agta (dumagat casiguran)  it casiguran dumaget  pt dumagat (casigurano)  pt agta (dumagat casigurano)  pt casigurano dumaget  
27 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional cod sinauna terme pral. ar سيناونا  ca sinauna  ca agta remontado  ca sinauna tagal  ca sinaunang tagal  de Sinauna  de Remontado Agta  cy Sinauna  cy Agta remontado  cy Sinauna tagal  cy Sinaunang tagal  en Sinauna  en Remontado Agta  en Sinauna Tagalog  en Sinaunang Tagalog  es sinauna  es agta remontado  es sinauna tagal  es sinaunang tagal  eu sinaunera  eu agta remontado  eu sinauna  eu sinauna tagal  eu sinaunang tagal  fr sinauna  fr agta remontado  fr hatang kayey  fr sinauna tagal  fr sinaunang tagal  zh 西纳乌纳语  gl sinauna  gl agta remontado  gl sinauna tagalo  gl sinaunang tagalo  num Sistema aràbic  gn sinauna  gn agta remontado  gn sinauna tágalo  gn sinaunang tágalo  it sinauna  it agta remontado  it sinauna tagal  it sinaunang tagal  pt sinauna  pt agta remontado  pt sinauna tagal  pt sinaunang tagal  
28 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar دوماغاتية (أوميري)  ca dumagat uminey  ca agta umiray  ca dumagat (umirey)  de Umirey-Dumagat  de Umiray Agta  de Agta Umiray Dumaget  de Umiray-Dumagat  cy Dumagat uminey  cy Agta umiray  cy Dumagat (Umirey)  en Umirey Dumagat Agta  en Umiray Dumaget Agta  en Umiray Agta  en Umirey Dumagat  es dumagat uminey  es agta umiray  es dumagat (umirey)  eu dumagat umirey  eu dumagat uminey  eu agta umiray  eu umireyko dumagatera  scr Alfabet llatí  fr agta umiray  fr dumagat (umirey)  fr dumagat uminey  zh 多马嘉特语 (乌米雷)  gl dumagat (umirey)  gl agta umiray  gl dumagat uminey  num Sistema aràbic  gn dumagat (umirey)  gn agta umiray  gn dumagat uminey  it dumagat (umirey)  it agta umiray  it dumagat uminey  pt dumagat (umirey)  pt agta umiray  pt dumagat uminey  
29 utoasteca > utoasteca del nord > takic ca agua caliente  ca cahuilla  de Agua Caliente  de Cahuilla  cy Agua caliente  cy Cahuilla  en Agua Caliente  en Cahuilla  es agua caliente  es cahuilla  eu cahuillera  eu cahuilla  eu agua caliente  eu cahuillera  fr agua caliente  fr cahuilla  gl agua caliente  gl cahuilla  gn agua kaliente  gn kahuilla  it agua caliente  it cahuilla  pt agua caliente  pt cahuilla  
30 maia > yucatec-maia principal > maia principal > k'iché-mam > mam > awawateko-ixil ca aguacateco  ca awakateko  de Awakateko  de Aguacateco  cy Aguacateco  cy Awakateko  en Aguacateco  en Aguacatec  en Awakateko  es awakateko  es aguacateco  es aguacateco  eu awakateko  eu aguacateco  eu awakatekera  scr Alfabet llatí  fr awakateko  fr aguacateco  fr aguacatèque  gl aguacateco  gl awakateko  num Sistema aràbic  gn awakateko  gn aguakatéko  it aguacateco  it awakateko  pt awakateco  pt aguacateco  
31 jívaro cod ayents terme pral. ar أغوارونية  ca aguaruna  ca aguajun  ca ahuajún  ca awajún  ca awaruna  de Aguaruna  de Aguajun  de Ahuajún  de Awahun  de Awajún  ja アワジュナ語  ja アワルナ語、アワジュン語  cy Aguaruna  cy Aguajun  cy Ahuajún  cy Awajún  cy Awaruna  en Aguaruna  en Aguajun  en Ahuajun  en Awajun  en Awaruna  ru Агуаруна  ru Авахун  ru Ауахун  ru Аваруна  ru Агуахун  ru Ауаруна  es aguaruna  es aguajun  es ahuajún  es awajún  es awaruna  eu awajunera  eu aguajun  eu aguaruna  eu ahuajún  eu awajún  eu awaruna  fr aguaruna  fr aguajun  fr ahuajún  fr awajún  fr awaruna  zh 阿瓜鲁纳  zh 阿华均  zh 阿瓜均  zh 阿瓦均  zh 阿瓦鲁纳  gl aguaruna  gl aguajun  gl ahuajún  gl awajún  gl awaruna  sw Aguaruna  sw Aguajun  sw Ahuajún  sw Awajún  sw Awaruna  gn aguaruna  gn aguajun  gn ahuajun  gn awajun  gn awaruna  it aguaruna  it awajun  nl Aguaruna  nl Aguajun  nl Ahuajún  nl Awajún  nl Awaruna  tmh Tagwarunt  pt aguaruna  pt aguajun  pt ahuajún  pt awajún  pt awaruna  
32 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > lesguiana cod ?гъул чIал (agul txhal) terme pral. cod ?ьe чIал (khe txhal) terme pral. ar الأغولية  ar الأجولية  ca agul  de Agulisch  ja アグール語  cy Agul  en Agul  ru Агульский язык  es agul  eu agulera  eu aghulera  scr Alfabet ciríl·lic  fr aghoul  zh 阿古尔语  gn agul  it agul  nl Agul  tmh Tagult  pt agul  
33 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí meridional ar مانوبو (أغوسان)  ca agusan  ca manobo (agusan)  de Agusan  de Manobo (Agusan)  cy Agusan  cy Manobo (Agusan)  en Agusan  en Agusan Manobo  es agusano  es manobo (agusano)  eu gusan  eu agusanera  eu agusango manobo  scr Alfabet llatí  fr agusan  fr manobo (agusan)  zh 马诺博语(阿古桑)  gl agusan  gl manobo (agusan)  num Sistema aràbic  gn agusan  gn manovo (agusan)  it agusan  it manobo (agusan)  pt agusan  pt manobo (agusan)  
34 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar أغوتاينونية  ca agutaynon  ca agutainen  ca agutaino  ca agutayanen  ca agutayano  de Agutaynen  de Agutayno  de Agutaynon  cy Agutaynon  cy Agutainen  cy Agutaino  cy Agutayanen  cy Agutayano  en Agutaynen  en Agutaino  en Agutayanen  en Agutayano  en Agutayno  en Agutaynon  es agutayno  es agutainen  es agutaino  es agutayanen  es agutayano  eu agutaynenera  eu agutainen  eu agutaino  eu agutayanen  eu agutayano  eu agutaynon  scr Alfabet llatí  fr agutaynon  fr agutainen  fr agutaino  fr agutayanen  fr agutayano  zh 阿古泰农语  gl agutaynon  gl agutainen  gl agutaino  gl agutayanen  gl agutayano  num Sistema aràbic  gn agutaynon  gn agutainen  gn agutaino  gn agutayanen  gn agutayano  it agutaynon  it agutaino  it agutayanen  it agutayano  it agutaynen  pt agutaynon  pt agutainen  pt agutaino  pt agutayanen  pt agutayano  
35 atapascana-eyak-tlingit > septentrional ca ahtna  ca ahtena  ca atna  ca copper river  de Copper River  de Atna  de Ahtena  de Ahtna  cy Copper river  cy Atna  cy Ahtena  cy Ahtna  en Copper River  en Atna  en Ahtena  en Ahtna  es copper river  es ahtna  es ahtena  es atna  eu copper river  eu atna  eu ahtna  eu ahtena  eu ahtnera  scr Alfabet llatí  fr atna  fr copper river  fr ahtena  fr ahtna  gl ahtna  gl ahtena  gl atna  gl copper river  num Sistema aràbic  gn ahtna  gn ahtena  gn atna  gn kopper river  it ahtna  it ahtena  it atna  it copper river  pt ahtna  pt ahtena  pt atna  pt copper river  
36 aïllada ar أيكانية  ca aikanã  ca corumbiara  ca huarí  ca kasupà  ca masakà  ca mundé  ca tubarão  de Aikaná  de Harí  de Kasupa  de Masaka  de Munde  de Tubarao  ja アイカナ語  ja トゥバラオ語、ウアリ語、マサカ語、カスパ語、ムンデ語、コルンビアラ語  cy Aikanã  cy Corumbiara  cy Huarí  cy Kasupá  cy Masaká  cy Mundé  cy Tubarão  en Aikanã  en Corumbiara  en Kasupá  en Masaká  en Mundé  en Tubarão  en Warí  ru Айкана  ru Уари  ru Мунде  ru Масака  ru Касупа  ru Тубаран  ru Корумбиара  es aikaná  es corumbiara  es huarí  es kasupá  es masaká  es mundé  es tubarão  eu aikanera  eu corumbiara  eu huarí  eu kasupà  eu masakà  eu mundé  eu tubarão  fr aikana  fr corumbiara  fr huari  fr kolumbiara  fr masaka  fr tubarão  fr uari  fr wari  zh 阿伊卡纳  zh 瓦里  zh 玛萨卡  zh 姆恩德  zh 图巴老  zh 卡苏帕  zh 科鲁比亚拉  gl aikanã  gl corumbiara  gl huarí  gl kasupá  gl masaká  gl mundé  gl tubarão  sw Aikaná  sw Corumbiara  sw Huarí  sw Kasupá  sw Masaká  sw Mundé  sw Tubarão  gn aikana  gn huari  gn kasupa  gn korumbiara  gn masaka  gn munde  gn tuvarão  it aikanã  it corumbiara  it huarí  it kasupà  it masakà  it mundé  it tubarao  nl Aikanã  nl Corumbiara  nl Huarí  nl Kasupá  nl Masaká  nl Mundé  nl Tubarão  tmh Taykant  pt aikanã  pt corumbiara  pt huarí  pt kasupá  pt kolumbiara  pt masaká  pt mundé  pt tubarão  
37 tupí > tupí-guaraní > tenetehara ar سوروي مودجيتيري  ca suruí-mudjetire  ca aikewara  ca akewara  ca akewere  ca mudjétira  ca mudjetíre-suruí  ca suruí do Pará  ca suruí do Tocantins  de Suruí do Tocantins  de Suruí do Pará  de Mudjetíre-Suruí  de Mudjétira  de Akewere  de Akewara  de Aikewara  de Surui-Mudjetire  ja スルイ・ムッジェティレ語  ja アケワラ語  ja アイケワラ語  ja アケウェレ語  ja ムッジェティラ語  ja スルイ・ド・パラー語  ja ムッジェティレ・スルイ語  ja スルイ・ド・トカンティンス語  cy Akewere  cy Akewera  cy Aikewara  cy Suruí-mudjetire  cy Suruí do Tocantins  cy Suruí do Pará  cy Mudjetíre-suruí  cy Mudjétira  en Mudjetíre  en Mudjétira  en Akewere  en Akewara  en Aikewara  en Suruí-Mudjetíre  en Mudjetíre-Suruí  en Suruí  en Suruí do Pará  en Suruí do Tocantins  ru Суруи-муджетире  ru Суруи  ru Акевара  ru Акевере  ru Акеуара  ru Акеуере  ru Айкевара  ru Айкеуара  ru Муджетира  ru Муджетири  ru Муджетири-суруи  ru Суруи-ду-токантинс  ru Cуруи-ду-пара  es suruí-mudjetire  es aikewara  es akewara  es akewere  es mudjétira  es mudjetíre-suruí  es suruí do Pará  es suruí do Tocantins  eu surui mudjetire  eu aikewara  eu akewara  eu akewere  eu mudjétira  eu mudjetíre-suruí  eu suruí do Pará  eu suruí do Tocantins  fr surui-mudjetire  fr aikewara  fr akewara  fr akewere  fr mudjétira  fr mudjetíre-suruí  fr suruí do pará  fr suruí do tocantins  zh 苏瑞-穆杰提勒语  zh 帕拉苏瑞语、托勘丁斯苏瑞语、埃克瓦拉、阿科维勒、阿克瓦拉、穆杰提拉、穆杰提勒-苏瑞  gn suruí-mudjetire  gn aikewara  gn akewara  gn akewere  gn mudjétira  gn mudjetíre-suruí  gn suruí do pará  gn suruí do tocantins  it surui-mudjetire  it aikewara  it akewara  it akewere  it mudjétira  it mudjetíre-suruí  it suruí do pará  it suruí do tocantins  nl Suruí-Mudjetire  nl Aikewara  nl Akewara  nl Akewere  nl Mudjétira  nl Mudjetíre-Suruí  nl Suruí do Pará  nl Suruí do Tocantins  pt suruí do tocantins  pt suruí-mudjetire  pt aikewara  pt akewara  pt akewere  pt mudjétira  pt mudjetíre-suruí  pt suruí do pará  
38 aimara cod aimara terme pral. ar أيمارية  ca aimara  de Aymara  de Aimara  ja アイマラ語  cy Aimara  en Aymara  ru Аймара  es aymara  eu aimara  fr aymara  zh 阿雅玛拉  gl aimará  sw Aymara  gn aimara  it aymara  nl Aymara  tmh Taymarat  pt aimará  
39 botocudo ar بوتوكودو  ca krenak  ca gueren  ca borun  ca aymoré  ca aimoré  ca botocudo  de Krenak  de Gueren  de Borun  de Aymoré  de Aimoré  de Botocudo  ja ボトクド語  cy Krenak  cy Gueren  cy Borun  cy Aymoré  cy Aimoré  cy Botocudo  en Gueren  en Borun  en Aymoré  en Aimoré  en Botocudo  en Krenak  ru Ботокудский  ru Борун  ru Айморе  ru Герено  ru Кренак  es botocudo  es aimoré  es aymoré  es borun  es gueren  es krenak  es krenakí  eu botocudoera  eu aimoré  eu aymoré  eu borun  eu botocudo  eu gueren  eu krenak  scr Alfabet llatí  fr botocudo  fr aimoré  fr aymoré  fr borun  fr gueren  fr krenak  zh 波托库多语  zh 博伦、克雷纳科、盖伦、埃莫勒、阿伊莫勒  gl botocudo  gl aimoré  gl aymoré  gl borun  gl gueren  gl krenak  num Sistema aràbic  it botocudo  it aimoré  it aymoré  it borun  it gueren  it krenak  nl Botocudo  nl Aimoré  nl Aymoré  nl Borun  nl Gueren  nl Krenak  pt botocudo  pt aimoré  pt aymoré  pt borun  pt gueren  pt krenak  
40 nigerocongolesa > kwa ar أيشانتية  ca aixanti  ca aixanti twi  ca asante  de Asante  de Asante Twi  de Asanti  de Aschanti  de Ashante  de Ashanti  ja アシャンティ語  cy Ashanti  cy Asante  cy Ashanti  cy Ashanti twi  en Asante  en Asante Twi  en Ashanti  en Ashanti Twi  ru Ашанти  ru Асанте  ru Ашанти-тви  ru Ашанти-чви  es asante  es asante twi  es ashanti  es ashanti twi  eu ashantiera  eu aixanti twi  eu asante  eu ashanti  eu ashanti twi  scr Alfabet llatí  fr ashanti  fr achanti  fr achanti twi  fr asante  fr ashanti twi  zh 阿散蒂语  gl axanti  gl asante  gl ashanti  gl ashanti twi  gl axanti twi  num Sistema aràbic  gn asante  gn aixanti twi  gn ashanti  gn ashanti twi  it ashanti  it asante  it ascianti  it ashanti twi  nl Ashanti  nl Aixanti Twi  nl Asante  nl Ashanti  nl Ashanti Twi  pt ashanti  pt asante  pt ashanti twi  
41 mataco/mataguai cod niwaqlé hli'is (Taniwaklit tahliyist) terme pral. ar نيفاكلية  ca niwaklé chulupí  ca ajlujlay  ca nivaclé  de Chulupí  de Ashlushlay  de Ajlujlay  de Nivaclé  ja ニバクレ語  ja ニワクレ・チュルピ語、アルライ語  cy Niwaklé chulupí  cy Ajlujlay  cy Nivaclé  en Niwaklé  en Chulupí  en Ashlushlay  en Nivaclé  ru Нивакле  ru Чулупи  ru Ашлушлай  es ajlujlay  es nivaclé  es niwaklé chulupí  eu niwaklé chulupí  eu ajlujlay  eu nivacleera  fr axluslay  fr chulupie  fr nivaklé  fr ashlushlay  fr nivaclé  fr niwaklé  zh 尼瓦科莱  zh 楚鲁皮  zh 尼瓦科莱  zh 阿什鲁什雷  gl nivaclé  gl ajlujlay  gl niwaklé chulupí  sw Nivaclé  sw Ajlujlay  sw Niwaklé chulupí  gn nivakle  gn ajlujlai  gn niwakle chulupi  it nivaclé  it ajlujlay  it niwaklé chulupí  nl Nivaclé  nl Ajlujlay  nl Niwaklé Chulupí  tmh Tanibaklit  pt nivaclé  pt ajlujlay  pt niwaklé chulupí  
42 carib > amazones meridional > ararà cod opinadkóm terme pral. cod u-kara-ngmã terme pral. cod wogarangma terme pral. ar أرارا  ca arára  ca ajujure  ca apingui  ca arára do Pará  ca parirí  de Arara  de Ajujure  de Apingui  de Arára do Pará  de Parirí  ja アララ語  cy Arára  cy Ajujure  cy Arára do Apingui  cy Arára do Pará  cy Parirí  en Arara  en Ajujure  en Apingui  en Arára  en Arára do Pará  ru Арара  ru Апинги  ru Парири  ru Арара-ду-пара  es ajujure  es apingui  es arára do Pará  es parirí  eu ararera  eu ajujure  eu apingui  eu arára  eu arára do Pará  scr Sense tradició escrita  fr arara  fr ajujure  fr apingui  fr arára do Pará  fr parirí  zh 阿拉拉语  zh 帕拉州的阿拉拉语、阿约约勒、阿平圭、帕里里  gl arara  gl ajujure  gl apingui  gl arara do Pará  gl parirí  it arara  it ajujure  it apingui  it arára do Pará  it parirí  nl Arára  nl Ajujure  nl Apingui  nl Arára do Pará  nl Parirí  pt arára  pt ajujure  pt apingui  pt arára do Pará  pt parirí  
43 tupí > tuparí cod wajurú terme pral. ar وايورو  ca wayoró  ca ajurú  ca ayurú  ca wajaru  ca wajurú  ca wayora  ca wayurú  de Wayoró  de Ajurú  de Ayuru  de Ayurú  de Wajaru  de Wajurú  de Wayora  de Wayoro  de Wayurú  ja ワヨロ語  cy Wayoró  cy Ajurú  cy Ayurú  cy Wajaru  cy Wajurú  cy Wayora  cy Wayurú  en Wayoró  en Ajurú  en Ayurú  en Uaiora  en Wajaru  en Wajurú  en Wayurú  ru Вайорó  ru Вайюру  es huayoró  es ajurú  es ayurú  es wajaru  es wajurú  es wayora  es wayoró  es wayurú  eu wayoroera  eu ayurú  eu wajaru  eu wayora  eu wayoró  eu wayurú  scr Alfabet llatí  fr ayuru  fr ajurú  fr ayurú  fr wajaru  fr wajurú  fr wayora  fr wayoró  fr wayru  fr wayurú  zh 瓦尤洛语  zh 瓦尤鲁、瓦居卢、阿尤鲁、阿居鲁、瓦尤拉、瓦加鲁  gl wayoró  gl ajurú  gl ayurú  gl wajaru  gl wajurú  gl wayora  gl wayurú  num Sistema aràbic  it wayoro  it ajurú  it ayurú  it wajaru  it wajurú  it wayora  it wayurú  nl Wayoró  nl Ajurú  nl Ayurú  nl Wajaru  nl Wajurú  nl Wayora  nl Wayurú  pt wayoró  pt ajurú  pt ayurú  pt wajaru  pt wajurú  pt wayora  pt wayurú  
44 carib > amazones septentrional > pemón > pemón cod kapon terme pral. ca akawaio  de Akawaio  ja アカワイオ語  cy Akawaio  en Akawaio  ru Акавайо  ru Капон (обычное название среди акавайо и патамона)  es akawaio  eu akawaioera  fr akawaio  zh 阿卡瓦约  gl akawaio  sw Akawaio  gn akawaio  it akawaio  nl Akawaio  tmh Takawayut  pt akawaio  
45 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar أكلانونية  ca aklanon  ca akeanon  ca aklan  ca aklano  ca bisaya-aklanon  ca panay  de Aklanon  de Aklan  de Aklano  de Bisaya-Aklan  de Panay  cy Aklanon  cy Akeanon  cy Aklan  cy Aklano  cy Bisaya-aklanon  cy Panay  en Aklanon  en Akeanon  en Aklan  en Aklano  en Aklanon-Bisayan  en Inakeanon  en Panay  es aklanón  es akeanon  es aklan  es aklano  es bisaya-aklanon  es panay  eu aklanonera  eu akeanon  eu aklan  eu aklano  eu aklanon  eu bisaya-aklanon  eu inakeanon  eu panay  scr Alfabet llatí  fr aklanon  fr akeanon  fr aklan  fr aklano  fr bisaya-aklanon  fr panay  zh 阿戈拉农语  gl aklanón  gl akeanon  gl aklan  gl aklano  gl bisaya-aklanón  gl panay  num Sistema aràbic  gn aklanon  gn akeanon  gn aklan  gn aklano  gn bisaya-aklanon  gn panay  it aklanon  it akeanon  it aklan  it aklano  it bisaya-aklanon  it panay  pt aklanon  pt akeanon  pt aklan  pt aklano  pt bisaya-aklanon  pt panay  
46 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > àvar-andi-dido > andi cod ?шwалlи мицlи (Ashvalkhi mitskhi) terme pral. ar الأكهفاخية  ca akhvakh  de Achwachisch  ja アフバフ語  cy Akhvakh  en Akhvakh  ru Ахвахский язык  es akhvakh  eu akhwakhera  scr Sense tradició escrita  fr akhvakh  zh 阿克瓦克语  gn akvak  it akhvakh  nl Achvach  tmh Takhvakht  pt akhvakh  
47 nilosahariana > africà central > sudànic oriental > nilòtic ar أكي  ca okiek  ca akiek  ca akie  de Okiek  de Akiek  de Akie  cy Okiek  cy Akiek  cy Akie  en Okiek  en Akiek  en Akie  es okiek  es akiek  es akie  es okieko  eu okiek  eu akiera  eu akiek  eu akie  eu akiera  fr akie  fr ogiek  fr akiek  fr okiek  zh 阿基耶语  gl akie  gl akiek  gl okiek  gn akie  gn akiek  gn okiek  it akie  it akiek  it okiek  tmh Takiet  tmh Akiek  tmh okiek  pt akie  pt akiek  pt okiek  
48 tupí > tupí-guaraní > tenetehara ar أسورينية  ca akwawa  ca assuriní  ca akuawa  ca assuriní de Tocantins  ca assuriní de Trocarà  de Asurini  de Akuawa  de Assurini  de Assuriní de Tocantins  de Assuriní de Trocará  de Asurini do Tocantins  ja アスリニ語  ja アクアワ語  ja トロカラのアスリニ語  ja トカンティンスのアスリニ語  cy Assuriní  cy Akuawa  cy Assuriní de Tocantins  cy Assuriní de Trocará  en Asuriní  en Akuáwa  en Akwawa  en Akwaya  en Assuriní  en Asurini  en Asuriní do Tocantins  en Asuriní do Trocará  en Tocantins Asuriní  ru Асурини  ru Асурини ду Трокара  ru Асурини ду Токантинс  ru Акуава  ru Токантинс асурини  es asuriní  es akuawa  es asuriní de Tocantins  es asuriní de Trocará  eu asuriniera  eu akuawa  eu tocantinseko asuriniera  eu trocarako asuriniera  scr Alfabet llatí  fr assurini  fr akuawa  fr assurini de Tocantins  fr assurini de Trocará  zh 阿苏里尼语  zh 阿库阿瓦  zh 托勘丁斯的阿苏里尼语  zh 特洛卡拉的阿苏里尼语  num Sistema aràbic  gn asurini  gn akuawa  gn assuriní de Tocantins  gn assuriní de Trocarà  it assurini  it akuawa  it assuriní de Tocantins  it assuriní de Trocarà  nl Assuriní  nl Akuawa  nl Assuriní de Tocantins  nl Assuriní de Trocará  pt assurini  pt akuawa  pt assurini do Tocantins  pt assurini do Trocará  
49 nigerocongolesa > benue-congo cod aakuem terme pral. cod oakuem terme pral. ca akum  ca anyar  ca okum  de Akum  de Anyar  de Okum  en Akum  en Anyar  en Okum  es akum  es anyar  es okum  eu akum  eu anyar  eu okum  fr akoume  fr akum  fr anyar  fr okum  gl akum  gl anyar  gl okum  it akum  it anyar  it okum  nl Akum  nl Anyar  nl Okum  pt akum  pt anyar  pt okum  
50 tupí > tuparí ca akuntsú  ca akunsu  ca akunt'su  ca akuntsu  de Akuntsu  de Akunsu  de Akunt'su  de Akuntsú  ja アクンツ語  ja アクンス語  cy Akuntsú  en Akuntsu  en Akunsu  en Akunt'su  ru Акунтсу  ru Акунсу  ru Акунцу  eu akuntsuera  scr Sense tradició escrita  fr akuntsu  zh 阿昆苏语  zh 阿昆簇  zh 阿昆苏  zh 阿昆特苏  num Sistema aràbic  gn akuntsu  gn akunsu  gn akunt'su  gn akuntsu  it akuntsu  it akunsu  it akunt'su  it akuntsú  nl Akuntsú  nl Akunsu  nl Akunt'su  nl Akuntsu  pt akuntsú  pt akunsu  pt akunt'su  pt akuntsu  
51 carib > tiriyó > tiriyó cod akuriekare terme pral. cod turaekare terme pral. ar أكورية  ca akurio  ca akuriyana  ca akuriyo  ca wama  de Akurio  de Akuriyo  de Wama  ja アクリオ語  cy Akurio  cy Akuriyana  cy Akuriyo  cy Wama  en Akurio  en Aama  en Akuriyana  en Akuriyo  ru Акурио  ru Аама  ru Акурийо  ru Акурияна  es akurio  es akuriyana  es akuriyo  es wama  eu akurioera  eu akuriyana  eu akuriyo  eu wama  fr akurio  fr akuriyana  fr akuriyo  fr wama  gl akurio  gl akuriyana  gl akuriyo  gl wama  sw Akurio  sw Akuriyana  sw Akuriyo  sw Wama  gn akurio  gn akurijana  gn akurijo  gn wama  it akurio  it akuriyana  it akuriyo  it wama  nl Akurio  nl Akuriyana  nl Akuriyo  nl Wama  tmh Takuryut  pt akurio  pt akuriyana  pt akuriyo  pt wama  
52 yuma > pai ca paipai  ca akwa'ala  de Paipai  de Paipai Akwa'ala  en Paipai  en Akwa'ala  es paipai  es akwa'ala  eu paipai  eu akwa'ala  fr paipai  fr paipai Akwa'ala  gl paipai  gl akwa'ala  it paipai  it akwa'ala  nl Paipai  nl Paipai Akwa'ala  pt paipai  pt akwa'ala  
53 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > beboide oriental cod sali terme pral. ca nsari  ca akweto  ca pesaa  ca sari  de Nsari  de Akweto  en Nsari  en Akweto  en Pesaa  en Sari  es nsari  es akweto  es pesaa  es sari  eu nsari  eu akweto  eu pesaa  eu sari  fr nsari  fr akweto  fr pesaa  fr sali  gl nsari  gl akweto  gl pesaa  gl sari  it nsari  it akweto  it pesaa  it sari  nl Nsari  nl Akweto  nl Pesaa  nl Sali  pt nsari  pt akweto  pt pesaa  pt sari  
54 nigerocongolesa > gur-adamawa > gur ar والية  ca wala  ca waali  ca ouala  ca ala  ca wali  de Wala  de Waali  de Ouala  de Ala  de Wali  ja ワリ語  cy Wala  cy Waali  cy Ouala  cy Ala  cy Wali  en Wala  en Waali  en Ouala  en Ala  en Wali  ru Вали  ru Уали  ru Вала  es ouala  es ala  es vali  es waali  es wala  es wali  eu waliera  eu ala  eu ouala  eu waali  eu wala  fr wali  fr ala  fr ouala  fr waali  fr wala  zh 瓦利  gl wali  gl ala  gl ouala  gl waali  gl wala  gn vali  gn ala  gn ouala  gn waali  gn wala  it wali  it ala  it ouala  it waali  it wala  nl Wali  nl Ala  nl Ouala  nl Waali  nl Wala  pt wali  pt ala  pt ouala  pt waali  pt wala  
55 muskogi > oriental > central > apalache-alabama-koasati > albama-koasati ca alabama  ca alibamu  de Alabama  de Alibamu  cy Alabama  cy Alibamu  en Alabama  en Alibamu  es alabama  es alibamu  scr Alfabet llatí  fr alabama  fr alibamu  gl alabama  gl alibamu  num Sistema aràbic  gn alaváma  gn alivamu  it alabama  it alibamu  pt alabama  pt alibamu  
56 aïllada cod kawiskar terme pral. ar كاوسكارية  ca kawésqar  ca alacaluf  ca alakaluf  ca halakwalip  ca kawaskar  ca kawesqar  ca qawashqar  ca qawasqar  de Kaweskar  de Alacaluf  de Halakwulup  de Kawaskar  de Kawesqar  ja カウェシカル語  ja アラカルフ語  ja カワスカル語  ja カウェシカル語  ja カウェスカル語  ja カワシュカル語  ja ハラクワリプ語  cy Kawésqar  cy Alacaluf  cy Alakaluf  cy Halakwalip  cy Kawaskar  cy Kawesqar  cy Qawashqar  cy Qawasqar  en Kawésqar  en Alacaluf  en Alakaluf  en Halakwalip  en Kawaskar  en Kawesqar  en Qawashqar  en Qawasqar  ru Кавескар  ru Алакалуф  ru Каваскар  ru Кавашкар  ru Кауэскар  ru Алаквалип  ru Алаквулуп  es kawésqar  es alacaluf  es alakaluf  es halakwalip  es kawaskar  es kawesqar  es qawashqar  es qawasqar  eu kaweskarera  eu alacaluf  eu alakaluf  eu halakwalip  eu kawaskar  eu kawesqar  eu qawashqar  eu qawasqar  fr kawésqar  fr alacaluf  fr alakaluf  fr halakwalip  fr kawaskar  fr kawesqar  fr qawashqar  fr qawasqar  zh 科维斯卡  zh 卡瓦斯卡  zh 卡维斯卡  zh 考瓦世卡  zh 考瓦斯卡  zh 阿拉伽卢夫  zh 阿拉卡卢夫  zh 哈拉克瓦利浦  gl kawésqar  gl alacaluf  gl alakaluf  gl halakwalip  gl kawaskar  gl kawesqar  gl qawashqar  gl qawasqar  sw Kawésqar  sw Alacaluf  sw Alakaluf  sw Halakwalip  sw Kawaskar  sw Kawesqar  sw Qawashqar  sw Qawasqar  gn kawéskar  gn alacaluf  gn alakaluf  gn halakwalip  gn kawashkar  gn kawaskar  gn kawesqar  gn qawasqar  it kawésqar  it alacaluf  it alakaluf  it halakwalip  it kawaskar  it kawesqar  it qawashqar  it qawasqar  nl Kawésqar  nl Alacaluf  nl Alakaluf  nl Halakwalip  nl Kawaskar  nl Kawesqar  nl Qawashqar  nl Qawasqar  tmh Takawiskart  pt kawésqar  pt alacaluf  pt alakaluf  pt halakwalip  pt kawaskar  pt kawesqar  pt qawashqar  pt qawasqar  
57 nigerocongolesa > volta-níger > gbe ar غونية  ca gun  ca alada  ca alada-gbe  ca egun  ca ge  ca gu  ca gugbe  ca gun-alada  ca gun-gbe  ca mina  ca seto-gbe  ca toli-gbe  de Gun  de Alada  de Alada-Gbe  de Egun  de Ge  de Gu  de Gugbe  de Gun-Alada  de Gun-Gbe  de Mina  de Seto-Gbe  de Toli-Gbe  ja グン語  cy Gun  cy Alada  cy Alada-gbe  cy Egun  cy Ge  cy Gu  cy Gugbe  cy Gun-alada  cy Gun-gbe  cy Mina  cy Seto-gbe  cy Toli-gbe  en Gun  en Alada  en Alada-Gbe  en Egun  en Goun  en Gu  en Gugbe  en Gun-Alada  en Gun-Gbe  en Seto-Gbe  en Toli-Gbe  ru Гун  ru Ге  ru Гу  ru Мина  ru Эгун  ru Алада  ru Гугбе  ru Гун-гбе  ru Сето-гбе  ru Толи-гбе  ru Алада-гбе  ru Гун-алада  es gun  es alada  es alada-gbe  es egun  es ge  es gu  es gugbe  es gun-alada  es gun-gbe  es mina  es seto-gbe  es toli-gbe  eu gun  eu alada  eu alada-gbe  eu egun  eu ge  eu gu  eu gugbe  eu gun-alada  eu gun-gbe  eu mina  eu seto-gbe  eu toli-gbe  scr Alfabet llatí  fr gun  fr alada  fr alada-gbe  fr egun  fr ge  fr gu  fr gugbe  fr gun-alada  fr gun-gbe  fr mina  fr seto-gbe  fr toli-gbe  zh 衮语  zh 戈语、米纳语、阿拉达语、阿拉达-戈贝语、衮-阿拉达语、衮-戈贝语、埃衮语、固语、固戈贝语、塞托-戈贝语、托里-戈贝语  gl gun  gl alada  gl alada-gbe  gl egun  gl ge  gl gu  gl gugbe  gl gun-alada  gl gun-gbe  gl mina  gl seto-gbe  gl toli-gbe  num Sistema aràbic  gn gun  gn alada  gn alada-gbe  gn egun  gn ge  gn gu  gn gugbe  gn gun-alada  gn gun-gbe  gn mina  gn seto-gbe  gn toli-gbe  it gun  it alada  it alada-gbe  it egun  it ge  it gu  it gugbe  it gun-alada  it gun-gbe  it mina  it seto-gbe  it toli-gbe  nl Gun  nl Alada  nl Alada-Gbe  nl Egun  nl Ge  nl Gu  nl Gugbe  nl Gun-Alada  nl Gun-Gbe  nl Mina  nl Seto-Gbe  nl Toli-Gbe  pt gun  pt alada  pt alada-gbe  pt egun  pt ge  pt gu  pt gugbe  pt gun-alada  pt gun-gbe  pt mina  pt seto-gbe  pt toli-gbe  
58 afroasiàtica > cuixítica > cuixític meridional cod alagwa terme pral. ar ألاغوا  ca alagwa  ca alagwaisi  ca alagwase  ca alawa  ca asi  ca chasi  ca kialagwa  ca wasi  de Alagwa  de Wasi  de Kialagwa  de Chasi  de Asi  de Alawa  de Alagwase  de Alagwaisi  cy Alagwa  cy Alagwaisi  cy Alagwase  cy Alawa  cy Asi  cy Chasi  cy Kialagwa  cy Wasi  en Wasi  en Waasi  en Kialagwa  en Chasi  en Asi  en Alawa  en Alagwase  en Alagwaisi  en Alagwa  es wasi  es kialagwa  es chasi  es asi  es alawa  es alagwase  es alagwaisi  es alava  eu wasiera  eu alagwa  eu alagwaisi  eu alagwase  eu alawa  eu asi  eu chasi  eu kialagwa  eu wasi  fr alagwa  fr alagwaisi  fr alagwase  fr alawa  fr asi  fr chasi  fr kialagwa  fr wasi  zh 阿拉格瓦语  gl alagwa  gl alagwaisi  gl alagwase  gl alawa  gl asi  gl chasi  gl kialagwa  gl wasi  num Sistema aràbic  gn alava  gn alagwa  it alagwa  it alagwaisi  it alagwase  it alawa  it asi  it chasi  it kialagwa  it wasi  tmh Talagwat  tmh Alagwaisi  tmh alagwase  tmh alawa  tmh asi  tmh chasi  tmh kialagwa  tmh wasi  pt alagwa  pt alagwaisi  pt alagwase  pt alawa  pt asi  pt chasi  pt kialagwa  pt wasi  
59 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar ألانغانية  ca alangan  de Alangan  cy Alangan  en Alangan  es alangan  eu alagan  eu alanganera  scr Alfabet llatí  fr alangan  zh 阿拉安语  gl alangan  num Sistema aràbic  gn alangan  it alangan  pt alangan  
60 indoeuropea > albanesa cod shqip terme pral. ar الألبانية  ca albanès  de Albanisch  ja アルバニア語  cy Albaneg  oc albanés  en Albanian  ru Албанский язык  es albanés  eu albaniera  scr Alfabet llatí  fr albanais  zh 阿尔巴尼亚语  gl albanés  num Sistema aràbic  sw Albanian  gn alvanes  it albanese  nl Albanees  tmh Talbant  pt albanês  
61 sioux-catawba > sioux de la vall del mississipí > dakota cod nakoda terme pral. ca stoney  ca alberta assiniboine  ca nakoda  ca nakota  de Stoney  de Nakoda  de Stony  en Stoney  en Alberta assiniboine  en nakode  en Nakota  es stoney  es alberta assiniboine  es nakode  es nakota  eu stoney  eu alberta assiniboine  eu nakode  eu nakota  fr stoney  fr assiniboine de l'Alberta  fr nakoda  fr stony  gl stoney  gl alberta assiniboine  gl nakode  gl nakota  it stoney  it alberta assiniboine  it nakode  it nakota  nl Stoney  nl Nakoda  nl Stony  pt stoney  pt alberta assiniboine  pt nakode  pt nakota  
62 indoeuropea > germànica > occidental cod Deutsch terme pral. ar الألمانية  ca alemany  de Deutsch  ja ドイツ語  cy Almaeneg  oc alemand  en German  ru Немецкий язык  es alemán  eu alemana  scr Alfabet llatí  fr allemand  zh 德语  gl alemán  num Sistema aràbic  sw Kijerumani  gn aleman  it tedesco  nl Duits  tmh Talimant  pt alemão  
63 esquimoalèutica > aleutiana cod unangam tunuu terme pral. ca aleuta  de Aleutisch  de Unangam  de Unangan  de Unangax^  cy Alewteg  cy Unangam  cy Unangan  cy Unangax^  en Aleut  en Unangam  en Unangan  en Unangany  en Unangax  en Unangax^  en Unanghan  es aleutiano  es unangam  es unangan  es unangax^  eu aleutera  eu aleuta  eu aleutera  eu unangam  eu unangan  eu unangax^  scr Alfabet llatí  fr aléoute  fr unangam  fr unangan  fr unangax^  gl aleuta  gl unangam  gl unangan  gl unangax^  num Sistema aràbic  gn aléuta  gn unangam  gn unangan  gn unangax^  it aleut  it unangam  it unangan  it unangax´  pt aleuta  pt unangam  pt unangan  pt unangax^  
64 indoeuropea > itàlica > llatinofalisc > romànic > occidental cod català terme pral. ar الكتالانية  ca català  ca alguerès  ca valencià  de Katalanisch  de Balearisch  de Valencianisch  ja カタルーニャ語  ja バレンシア語、バレアレス語、ロセリョン語、トルトサ語  cy Catalaneg  cy Baleareg  cy Falenseg  oc catalan  oc balear  oc valencian  en Catalan  en Balearic  en Valencian  ru Каталанский язык  ru Балеарский  ru Валенсийский  es catalán  es balear  es valenciano  eu katalana  eu valenciano  scr Alfabet llatí  fr catalan  fr valencien  zh 加泰罗尼亚语  gl catalán  gl balear  gl rosellonés  gl tortosino  gl valenciano  num Sistema aràbic  sw Kikatalani  sw Balearic  sw Valencian  gn katalan  gn valear  gn valensiáno  it catalano  it baleare  it valenziano  nl Catalaans  nl Baleaars  nl Valenciaans  tmh Takatalant  tmh Sya  tmh tigzirin tibaliyarin  pt catalão  pt rossilhonês tortosino  pt valenciano balear  
65 indoeuropea > germànica cod elsässisch terme pral. ar الألزاسية  ca alsacià  de Elsässisch  ja アルザス語  cy Alsaseg  oc alsacian  en Alsatian  ru Эльзасский язык  es alsaciano  eu alsaziera  scr Alfabet llatí  fr alsacien  zh 阿尔萨斯语  gl alsaciano  num Sistema aràbic  sw Alsatian  gn alsasiáno  it alsaziano  nl Elzassisch  tmh Talzasit  pt alsaciano  pt alemão da alsácia  
66 salish > tsamosana ca alt chehalis  de Upper Chehalis  en Alto Chehalis  es alto chehalis  eu alto chehalis  scr Alfabet llatí  fr haut-Chehalis  fr chehalis supérieur  fr upper Chehalis  gl alto chehalis  num Sistema aràbic  it alto chehalis  nl Upper Chahalis  nl Upper Chehalis  pt alto chehalis  
67 atapascana-eyak-tlingit > septentrional ca alt kuskokwim  ca kolchan  ca mcgrath ingalik  ca upper kuskokwim  de Upper Kuskokwim  de Kolchan  de Mcgrath Ingalik  de Oberes Kuskokwim  cy Uchel Kuskokwim  cy Kolchan  cy Mcgrath ingalik  cy Upper kuskokwim  en Upper Kuskokwim  en Kolchan  en Mcgrath Ingalik  es alto kuskokuín  es kolchan  es mcgrath ingalik  es upper kuskokwim  eu goi kuskokwimera  eu kolchan  eu mcgrath ingalik  eu upper kuskokwim  scr Alfabet llatí  fr kolchan  fr goltsan  fr mcgrath ingalik  fr upper kuskokwim  gl alto kuskokwim  gl kolchan  gl mcgrath ingalik  gl upper kuskokwim  num Sistema aràbic  gn alto kuskokwim  gn kolchan  gn mcgrath ingalik  gn upper kuskokwim  it alto kuskokwim  it kolchan  it mcgrath ingalik  it upper kuskokwim  pt kuskokwim superior  pt kolchan  pt mcgrath ingalik  pt upper kuskokwim  
68 utoasteca > utoasteca del sud cod o'odham terme pral. ca alt pima  ca nevome  ca o'odham  ca pima-papago  ca tohono o'odham  de Pima Alto  de O'odham  de Oberes Pima  en Alt pima  en Nevome  en O'odham  en Pima-papago  en Tohono o'odham  es alt pima  es nevome  es o'odham  es pima-papago  es tohono o'odham  eu alt pima  eu nevome  eu o'odham  eu pima-papago  eu tohono o'odham  fr haut-Piman  fr o'odham  fr papago  gl alt pima  gl nevome  gl o'odham  gl pima-papago  gl tohono o'odham  it alt pima  it nevome  it o'odham  it pima-papago  it tohono o'odham  nl Pima  nl O'odham  nl Papago  pt alt pima  pt nevome  pt o'odham  pt pima-papago  pt tohono o'odham  
69 atapascana-eyak-tlingit > septentrional ca upper tanana  ca nabesna  ca alt tanana  de Oberes Tanana  de Nabesna  de Upper Tanana  cy Upper tanana  cy Nabesna  cy Uchel Tanana  en Nabesna  en Upper Tanana  es upper tanana  es nabesna  es alto tanana  eu upper tanana  eu nabesna  eu goi tananera  scr Alfabet llatí  fr nabesna  fr haut tanana  fr upper tanana  gl upper tanana  gl nabesna  gl alto tanana  num Sistema aràbic  gn nabesna  gn upper tanana  gn alto tanana  it tanana superiore  it nabesna  it upper tanana  pt tanana superior  pt nabesna  pt upper tanana  
70 criolls de base anglesa del surinam cod ndjuka-aluku-paamaka terme pral. ar ندجوكية - ألوكوية - باراماكية  ca ndjuka-aluku-paramaka  ca aluku  ca aukan  ca boni  ca ndjuka  ca okanisi  de Ndjuka-Aluku-Paramaka  de Aluku  de Aukaans  de Aukan  de Boni  de Djuka  de Okanisi  ja ンドゥカ・アルク・パラマカ語  ja ボニ語  ja アルク語  ja アウカン語  ja オカニシ語  ja ンドゥカ語  cy Ndjuka-Aluku-Paramaka  cy Aluku  cy Aukan  cy Boni  cy Ndjuka  cy Okanisi  en Ndjuka-Aluku-Paramaka  en Aluku  en Aukan  en Boni  en Ndjuka  en Okanisi  ru Джука-аукан-парамакка  ru Бони  ru Джука  ru Алуку  ru Аукан  ru Оканиси  es ndjuka- aluku- paramaka  es aluku  es aukan  es boni  es ndjuka  es okanisi  eu ndjuka-aluku-paramakera  eu aluku  eu aukan  eu boni  eu ndjuka  eu okanisi  fr ndjuka- aluku- paramaka  fr aluku  fr aukan  fr boni  fr ndjuka  fr okanisi  zh 恩久卡-阿卢库-帕拉马卡  zh 波尼  zh 恩久卡  zh 阿乌坎  zh 阿卢库  zh 奥卡尼斯  gl ndjuka-aluku-paramaka  gl aluku  gl aukan  gl boni  gl ndjuka  gl okanisi  sw Ndjuka-aluku-paramaka  sw Aluku  sw Aukan  sw Boni  sw Ndjuka  sw Okanisi  gn ndjuka- aluku- paramaka  gn aluku  gn aukan  gn ndjuka  gn okanisi  gn voni  it ndjuka-aluku-paramaka  it aluku  it aukan  it boni  it ndjuka  it okanisi  nl Ndjuka-Aluku-Paramaka  nl Aluku  nl Aukan  nl Boni  nl Ndjuka  nl Okanisi  tmh Tanjukt-talukt-taparamakt  pt ndjuka-aluku-paramaka  pt aluku  pt aukan  pt boni  pt ndjuka  pt okanisi  
71 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > grassfields sud-occidental ca alunfa  de Alunfa  en Alunfa  es alunfa  eu alunfa  fr alunfa  gl alunfa  it alunfa  nl Alunfa  pt alunfa  
72 esquimoalèutica > esquimal > yupik ca yupik del Pacífic  ca alutiiq  ca sugcestun  ca sugpiaq  ca sugt'stun  de Pazifik-Golf-Yupik  de Alutiiq  de Sugpiaq  de Suk  cy Yupik y Môr Tawel  cy Alutiiq  cy Sugcestun  cy Sugpiaq  cy Sugt'stun  en Pacific Yupik  en Alutiiq  en Pacific Gulf Yupik  en Sugcestun  en Sugpiak  en Sugpiaq  en Suk  es alutiiq  es alutiiq  es sugcestun  es sugpiaq  es sugt'stun  es yupí del golfo  eu ozeano Bareko yupikera  eu alutiiq  eu ozeano bareko yupikera  eu sugcestun  eu sugpiaq  eu sugt'stun  scr Alfabet llatí  fr yupik du Golfe du Pacifique  fr alutiiq  fr chugach  fr sugcestun  fr sugpiaq  fr sugt'stun  gl yupik do Pacífico  gl alutiiq  gl sugcestun  gl sugpiaq  gl sugt'stun  num Sistema aràbic  gn jupik Pasífiko-gua  gn alutiiq  gn sugcestun  gn sugpiaq  gn sugt'stun  it yupik del golfo del Pacifico  it alutiiq  it sugcestun  it sugpiaq  it sugt'stun  pt yupik do Pacífico  pt alutiiq  pt sugcestun  pt sugpiaq  pt sugt'stun  
73 zaparoana ar إيكيتوية  ca iquito  ca amacacore  ca hamacore  ca puca-uma  ca quiturran  de Iquito  de Amacacore  de Hamacore  de Ikito  de Iquita  de Puca-Uma  de Quiturran  ja イキート語  ja ハマコレ語  ja アマカコレ語  ja キトゥラン語  ja プカ・ウマ語  cy Iquito  cy Amacacore  cy Hamacore  cy Puca-uma  cy Quiturran  en Iquito  en Amacacore  en Hamacore  en Puca-Uma  en Quiturran  ru Икито  ru Амакоре  ru Китурран  ru Пука-ума  ru Амакакоре  es iquito  es amacacore  es hamacore  es puca-uma  es quiturran  eu iquitoera  eu amacacore  eu hamacore  eu puca-uma  eu quiturran  fr iquito  fr amacacore  fr hamacore  fr puca-uma  fr quiturran  zh 依基多  zh 基图朗  zh 阿马考勒  zh 布卡-乌玛  zh 阿马卡考勒  gl iquito  gl amacacore  gl hamacore  gl puca-uma  gl quiturran  sw Iquito  sw Amacacore  sw Hamacore  sw Puca-uma  sw Quiturran  gn ikito  gn amakakore  gn hamakore  gn kiturran  gn puka-uma  it iquito  it amacacore  it hamacore  it puca-uma  it quiturran  nl Iquito  nl Amacacore  nl Hamacore  nl Puca-Uma  nl Quiturran  tmh Takitut  pt iquito  pt amacacore  pt hamacore  pt puca-uma  pt quiturran  
74 pano > principal > amawak-jaminawa ar الأماهواكية  ca amahuaca  ca amaguaco  ca amawaca  ca amawaka  ca amawáka  ca amenguaca  ca ameuhaque  ca ipitineri  ca sayacu  de Amahuaca  de Amaguaco  de Amawaca  de Amawaka  de Amawáka  de Amenguaca  de Ameuhaque  de Ipitineri  de Sayacu  ja アマワカ語  ja サヤコ語  ja アメワケ語  ja アマグワコ語  ja アメングワカ語  ja イピティネリ語  cy Amahuaca  cy Amaguaco  cy Amawaca  cy Amawaka  cy Amawáka  cy Amenguaca  cy Ameuhaque  cy Ipitineri  cy Sayacu  en Amahuaca  en Amaguaco  en Amawaca  en Amawaka  en Amawáka  en Amenguaca  en Ameuhaque  en Ipitineri  en Sayaco  ru Амауака  ru Сайяко  ru Амавака  ru Амеуака  ru Амагуако  ru Ипитинери  es amahuaca  es amaguaco  es amawaka  es amawáka  es amenguaca  es ameuhaque  es ipitineri  es sayacu  eu amahuakera  eu amaguaco  eu amawaca  eu amawaka  eu amawáka  eu amenguaca  eu ameuhaque  eu ipitineri  eu sacayu  scr Alfabet llatí  fr amahuaca  fr amaguaco  fr amawaca  fr amawaka  fr amawáka  fr amenguaca  fr ameuhaque  fr ipitineri  fr sayacu  zh 阿玛瓦卡语  zh 萨亚古  zh 阿门瓜卡  zh 阿玛瓜克  zh 阿玛瓦克  zh 阿玛瓦加  zh 阿玛瓦卡  zh 阿玛瓦科  zh 阿玫哈克  zh 伊皮提内利  num Sistema aràbic  gn amauáka  gn amaguaco  gn amawaca  gn amawaka  gn amawáka  gn amenguaca  gn ameuhaque  it amahuaca  it amaguaco  it amawaca  it amawaka  it amawáka  it amenguaca  it ameuhaque  it ipitineri  it sayacu  nl Amahuaca  nl Amaguaco  nl Amawaca  nl Amawaka  nl Amawáka  nl Amenguaca  nl Ameuhaque  nl Ipitineri  nl Sayacu  pt amahuaca  pt amaguaco  pt amawaca  pt amawaka  pt amawáka  pt amenguaca  pt ameuhaque  pt ipitineri  pt sayacu  
75 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca eman  ca amanavil  ca emane  de Eman  de Amanavie  de Amayo  de Emane  en Eman  en Amanavil  en Emane  es eman  es amanavil  es emane  eu eman  eu amanavil  eu emane  fr eman  fr emane  gl eman  gl amanavil  gl emane  it eman  it amanavil  it emane  nl Eman  nl Emane  pt eman  pt amanavil  pt emane  
76 aïllada cod harakmbut háte terme pral. ar هاراكمبوت  ca harakmbut  ca amarakaeri  ca harakmbet  ca mashco  ca harakmbut ate  de Mashco  de Harakmbut Ate  de Harakmbet  de Amarakaeri  de Harakmbut  ja アラクンブット語  ja マシュコ語  ja アマラカエリ語  cy Mashco  cy Harakmbut ate  cy Harakmbet  cy Amarakaeri  cy Harakmbut  en Mashco  en Harakmbut Ate  en Harakmbet  en Arakmbut  en Arakmbet  en Amarakaeri  en Harakmbut  ru Харакмбыт  ru Машко  ru Аракмбыт  ru Харамбыт  ru Хате туйонери  ru Харакмбет  ru Амаракаэри  es harakmbet  es amarakaerí  es harakambeto  es harakmbut  es harakmbut ate  es mashco  eu harakmbut  eu amarakaeri  eu harakmbet  eu harakmbut ate  eu mashco  scr Alfabet llatí  fr harakmbut  fr amarakaeri  fr harakmbet  fr harakmbut ate  fr mashco  zh 哈拉克姆布特语  zh 哈拉克姆贝特、马史可、哈拉克姆布塔特、阿马拉卡艾里  gl harakmbut  gl amarakaeri  gl harakmbet  gl harakmbut ate  gl mashco  it harakmbut  it amarakaeri  it harakmbet  it harakmbut ate  it mashco  nl Harakmbut  nl Amarakaeri  nl Harakmbet  nl Harakmbut Ate  nl Mashco  pt harakmbut  pt amarakaeri  pt harakmbet  pt harakmbut ate  pt mashco  
77 afroasiàtica > semítica > etiòpic, subgrup meridional cod amarinya terme pral. ar أمهرية  ca amhàric  ca amarinya  ca etíop modern  de Amharisch  de Neu-Äthiopisch  ja アムハラ語  cy Amhareg  cy Ethiopeg modern  en Amharic  en Abyssinian  en Amarigna  en Amarinya  en Ethiopian  ru Амхарский  ru Амаринья  ru Абиссинский  es amárico  es amhárico  es etíope moderno  eu amharera  eu amharic  eu etiopiar hizkuntza modernoa  scr Alfabet amhàric  fr amharique  fr amharigna  fr éthiopien moderne  zh 阿姆哈拉语  zh 阿姆哈拉语、现代埃塞俄比亚语  gl amariña  gl amariña  gl amhárico  gl etíope moderno  num Sistema ge ez  gn amáriko  gn amháriko  gn etíope ágãgua  it amarico  it etiope moderno  nl Amhaars  nl Amhaars  nl Modern Etiopisch  pt amarinya  pt amárico  pt etíope moderno  
78 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > momo cod ngwo terme pral. ca amasi  ca miguhni  ca nguni  ca ngunu  ca ngwaw  de Amasi  en Amasi  en Miguhni  en Nguni  en Ngunu  en Ngwaw  es amasi  es miguhni  es nguni  es ngunu  es ngwaw  eu amasi  eu miguhni  eu nguni  eu ngunu  eu ngwaw  fr amasi  fr miguhni  fr nguni  fr ngunu  fr ngwaw  gl amasi  gl miguhni  gl nguni  gl ngunu  gl ngwaw  it amasi  it miguhni  it nguni  it ngunu  it ngwaw  nl Amasi  nl Miguhni  nl Nguni  nl Ngunu  nl Ngwaw  pt amasi  pt miguhni  pt nguni  pt ngunu  pt ngwaw  
79 afroasiàtica > berber cod tamazight terme pral. ar الأمازيغية  ca amazic  ca berber  de Berbersprachen  ja アマジック語  ja ベルベル語  cy Amaseg  cy Berbereg  oc amazic  oc berbèr  en Tamazight  en Berber  ru Амазиг  ru Берберский язык  es amazige  es bereber  eu tamazight  eu berberera  fr amazigh  fr berbère  zh 阿尔及利亚柏柏尔语  gl amazic  gl bérber  gn amasic  gn verevére  it amazigh  it berbero  nl Tamazight  nl Amazight  nl Berbers  pt amazigh  pt berbere  
80 filiació desconeguda ar كارابايو  ca carabayo  ca amazonas macusa  ca juri  ca yuri  ca yurí  de Carabayo  de Amazonas Macusa  de Juri  de Yuri  de Yurí  ja カラバヨ語  ja ユリ語  ja アマゾン・マクサ語  cy Carabayo  cy Amazonas macusa  cy Juri  cy Yuri  cy Yurí  en Carabayo  en Amazonas Macusa  en Jurí  en Yuri  en Yurí  ru Карабайо  ru Юри  ru Жури  ru Амазонский макуши  es carabayo  es amazonas macusa  es juri  es yuri  es yurí  eu carabayoera  eu amazonas macusa  eu carabayo  eu juri  eu yuri  eu yurí  eu yuriera  fr carabayo  fr amazonas macusa  fr juri  fr yuri  fr yurí  zh 卡拉巴约语  zh 亚马逊马库萨语、尤里、尤利、居利  gl carabayo  gl amazonas macusa  gl juri  gl yuri  gl yurí  it carabayo  it amazonas macusa  it juri  it yuri  it yurí  nl Carabayo  nl Amazonas Macusa  nl Juri  nl Yuri  nl Yurí  pt carabayo  pt amazonas macusa  pt juri  pt yuri  pt yurí  
81 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields cod ambala terme pral. cod bata'o terme pral. cod lɛmbɛla terme pral. cod lembala terme pral. ca ambele  de Ambele  en Ambele  es ambele  eu ambele  fr ambele  fr ambala  fr lembala  gl ambele  it ambele  nl Ambele  nl Ambala  nl Lembala  pt ambele  
82 arawak o maipure > divisió del sud > branca occidental cod yanesha terme pral. ar يانيشية  ca amuesha  ca amoesha  ca yanesha  de Amuesha  de Amoesha  de Yanesha  ja ヤネシャ語  cy Amuesha  cy Amoesha  cy Yanesha  en Amuesha  en Amoesha  en Yanesha'  ru Амуэша  ru Янеша  es amuesha  es amuesa  es amoesha  es yanesha  eu amueshera  eu amuesha  eu amoesha  eu yaneshera  scr Alfabet llatí  fr amoesha  fr yanesha  fr amuesha  zh 亚内夏语  zh 阿姆埃夏、阿莫埃夏  gl yanesha  gl amoesha  gl amuesha  it yanesha  it amoesha  it amuesha  nl Yanesha  nl Amoesha  nl Amuesha  pt yanesha  pt arawakano ou maipureano  
83 carib > amazones meridional > bakairí ar الكويكورو  ca kurkuro  ca kuikuru  ca kuikúro  ca kalapálo  ca guicurú  ca apalakiri  ca amonap  ca kuikuro  de Kuikuru  de Kuikúro  de Kalapálo  de Guicurú  de Apalakiri  de Amonap  de Kuikuro  de Kurkuro  ja クイクロ語  ja カラパロ語  ja クイクル語  ja クルクロ語  ja グイクル語  ja アパラキリ語  ja アモナップ語  cy Kurkuro  cy Kuikuru  cy Kuikúro  cy Kalapálo  cy Guicurú  cy Apalakiri  cy Amonap  cy Kuikuro  en Kuikuro  en Apalakiri  en Apalaquiri  en Cuicutl  en Guicuru  en Guicurú  en Kalapalo  en Kalapálo  en Kuikúro  en Kuikuru  en Kurkuro  ru Куйкуро  ru Куйкуру  ru Гуйкуру  ru Куикуро  ru Куйкутл  ru Куркуро  ru Куйкутль  ru Апалакири  es kuikuro  es amonap  es apalakiri  es guicurú  es kalapálo  es kuikuro  es kuikuru  es kuikúru  es kurkuro  eu kuikuroera  eu amonap  eu apalakiri  eu guicurú  eu kalapálo  eu kuikúro  eu kuikuru  eu kurkuro  scr Alfabet llatí  fr kuikuro  fr amonap  fr apalakiri  fr guicurú  fr kalapálo  fr kuikúro  fr kuikuru  fr kurkuro  zh 奎库罗语  zh 奎库罗、奎库鲁、圭库鲁、库尔库洛、阿莫纳普、卡拉帕罗  num Sistema aràbic  gn kuikuro  gn amonap  gn apalakiri  gn guicurú  gn kalapálo  gn kuikúro  gn kuikuru  gn kurkuro  it kuikuro  it amonap  it apalakiri  it guicurú  it kalapálo  it kuikúro  it kuikuru  it kurkuro  nl Kuikuro  nl Amonap  nl Apalakiri  nl Guicurú  nl Kalapálo  nl Kuikúro  nl Kuikuru  nl Kurkuro  pt apalakiri  pt calapalo  pt guicurú  pt kalapálo  pt kuikúro  pt kuikuru  pt kurkuro  pt kuikuro  pt amonap  
84 tupí ar الأنامبية  ca anambè  ca anambé  de Anambé  de Anambe  ja アナンベ語  cy Anambè  cy Anambé  en Anambé  ru Анамбе  es anambé  eu anambeera  eu anambe  eu anambé  scr Sense tradició escrita  fr anambé  zh 阿纳姆贝语  zh 阿纳姆贝  num Sistema aràbic  gn anambe  gn anambé  it anambè  it anambé  nl Anambé  nl Anambè  pt anambé  
85 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > àvar-andi-dido > andi cod ?ъIваннаб мицци (Kwannab mitxtxi) terme pral. ar الأنديّة  ca andi  de Andisch  ja アンディ語  cy Andi  en Andi  ru Андийский язык  es andi  eu andiera  scr Sense tradició escrita  fr andi  zh 安迪语  gn andi  it andi  nl Andi  tmh andi  tmh Tandit  pt andi  
86 tupí > tupí-guaraní > grup tupí > tupí cod sateré-mawé terme pral. ar ساتيري ماوي  ca masawé-sateré  ca sateré-mawé  ca andira  ca arapium  ca maragua  ca maué  ca mawé  ca sateré  de Sateré-Mawé  de Andira  de Arapium  de Maragua  de Maué  de Mawé  de Sateré  de Satere-Mawe  ja サテレ・マウェ語  ja サテレ語  ja マウェ語  ja マウエ語  ja マラグア語  ja アラピウム語  ja アンディラ語  cy Sateré-mawé  cy Andira  cy Arapium  cy Maragua  cy Maué  cy Mawé  cy Sateré  en Sateré-Mawé  en Andira  en Arapium  en Mabue  en Maragua  en Maué  en Mawé  en Sataré  en Sateré  ru Сатере-мауэ  ru Маве  ru Мауэ  ru Мабуи  ru Андира  ru Сатере  ru Арапиум  ru Марагуа  ru Cатаре  es sateré-mawé  es andira  es arapium  es maragua  es maué  es mawé  es sateré  eu satere maweera  eu andira  eu arapium  eu maragua  eu maué  eu mawé  eu sateré  scr Alfabet llatí  fr sateré-mawé  fr andira  fr arapium  fr maragua  fr maué  fr mawé  fr sateré  zh 萨特勒-马维语  zh 萨特勒、马维、马乌埃、马拉瓜、安迪拉、阿拉皮翁  num Sistema aràbic  gn satere-mawe  gn andira  gn arapium  gn maragua  gn maué  gn mawé  gn sateré  it sateré-mawé  it andira  it arapium  it maragua  it maué  it mawé  it satere  it sateré  nl Sateré-Mawé  nl Andira  nl Arapium  nl Maragua  nl Maué  nl Mawé  nl Sateré  pt sateré-mawé  pt andira  pt arapium  pt maragua  pt maué  pt mawé  pt sateré  
87 zaparoana ar أندوية  ca andoa  ca gae  ca gaye  ca semigae  ca shimigae  ca siaviri  de Andoa  de Gae  de Gaye  de Shimigae  ja アンドア語  ja シミガエ語、セミガエ語、ガエ語、ガイェ語、シアビリ語  cy Andoa  cy Gae  cy Gaye  cy Semigae  cy Shimigae  cy Siaviri  en Andoa  en Gae  en Gaye  en Semigae  en Shimigae  en Siaviri  ru Андоа  ru Гаэ  ru Гайе  ru Шимигаэ  ru Сиавири  ru Симигаэ  es andoa  es gae  es gaye  es semigae  es shimigae  es siaviri  eu andoa  eu gae  eu gaye  eu semigae  eu shimigae  eu siaviri  fr andoa  fr gae  fr gaye  fr semigae  fr shimigae  fr siaviri  zh 安多阿  zh 加恩  zh 加耶  zh 赛米嘎恩  zh 西哈维利  zh 舍米嘎恩  gl andoa  sw Andoa  sw Gae  sw Gaye  sw Semigae  sw Shimigae  sw Siaviri  gn andoa  gn gae  gn gaye  gn semigae  gn shimigae  gn siaviri  it andoa  it gae  it gaye  it semigae  it shimigae  it siaviri  nl Andoa  nl Gae  nl Gaye  nl Semigae  nl Shimigae  nl Siaviri  tmh Tandiwat  pt andoa  pt gae  pt gaye  pt semigae  pt shimigae  pt siaviri  
88 aïllada cod pusi-uhu (At n tgelzimin) terme pral. ar أندوكية  ca andoke  ca andoque  de Andoque  de Andoke  ja アンドケ語  cy Andoke  cy Andoque  en Andoque  en Andoke  ru Андоке  es andoke  es andoque  eu andoke  eu andoque  fr andoke  fr andoque  zh 安多克  zh 安多却  gl andoke  gl andoque  sw Andoke  sw Andoque  gn andóke  gn andoque  it andoke  it andoque  nl Andoke  nl Andoque  tmh Tandukt  pt andoque  pt andoke  
89 mascoy cod enlhit (tanelhit) terme pral. ar أنغايتية  ca angaité  ca chenanesmà  ca coyavitis  ca kyoma  de Angaite  de Angate  de Coyavitis (die Lenguaner bezeichnen die Angaité als 'Kyom')  ja アンガイテ語  ja キョマ語  ja コヤビティス語  ja チェナネスマ語  cy Angaité  cy Chenanesmá  cy Coyavitis  cy Kyoma (enw a roddir i siaradwyr angaité gan siaradwyr lengua)  en Angaite  en Chenanesma  en Covavitis  en Kyoma  ru Ангайте  ru Киома  ru Койавитис  ru Ченанесма  es angaité  es chenanesmá  es coyavitis  es kyoma  eu angaiteera  eu chenanesmà  eu coyavitis  eu kyoma (lengua taldekoek angaiteei ematen dieten izena)  fr angaité  fr chenanesmá  fr coyavitis  fr kyoma (nom donné aux angaités par les lenguas)  zh 安嘎特  zh 车纳内斯玛  zh 卡尤玛(此名称应用在安嘎特人中)卡瓦唯提斯  gl angaité  gl chenanesmá  gl coyavitis  gl kyoma (nome aplicado aos angaité polos lengua)  sw Angaité  sw Chenanesmá  sw Coyavitis  sw Kyoma  gn angaite  gn chenanesma  gn kioma  gn kojavitis  it angaité  it chenanesmà  it coyavitis  it kyoma  nl Angaité  nl Chenanesmà  nl Coyavitis  nl Kyoma (naam door de taal op de angaité toegepast)  tmh Tangaytit  pt angaité  pt chenanesmá  pt coyavitis  pt kyoma (nome dado aos angaité pelos lengua)  
90 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > momo ca ngie  ca angie  ca baminge  ca baninge  ca mengum  ca mingi  ca ngi  ca ugie  ca ungie  de Ngie  de Angie  de Baninge  de Mingi  de Ngi  en Ngie  en Angie  en Baminge/baninge  en Mengum  en Mingi/Ngi  en Ugie  en Ungie  es ngie  es angie  es baminge/baninge  es mengum  es mingi/Ngi  es ugie  es ungie  eu ngie  eu angie  eu baminge/baninge  eu mengum  eu mingi/Ngi  eu ugie  eu ungie  fr ngie  fr angie  fr baninge  fr mingi  fr ngi  gl ngie  gl angie  gl baminge/baninge  gl mengum  gl mingi/Ngi  gl ugie  gl ungie  it ngie  it angie  it baminge/baninge  it mengum  it mingi/Ngi  it ugie  it ungie  nl Ngie  nl Angie  nl Baninge  nl Mingi  nl Ngi  pt ngie  pt angie  pt baminge/baninge  pt mengum  pt mingi/Ngi  pt ugie  pt ungie  
91 indoeuropea > germànica > occidental cod English terme pral. ar الإنجليزية  ca anglès  de Englisch  ja 英語  cy Saesneg  oc anglés  en English  ru Английский язык  es inglés  eu ingelesa  scr Alfabet llatí  fr anglais  zh 英语  gl inglés  num Sistema aràbic  sw Kiingereza  gn ingle  gn english  it inglese  nl Engels  tmh Taglinzit  pt inglês  
92 crioll de base anglesa ar بدجينغليس  ca pidginglis  ca anglès crioll  ca anglès pidgin  ca crioll anglès de Bioko  ca crioll de Fernando Poo  ca fernandino  ca pichi  ca pichinglis  de Pidginglis  de Bioko Creole English  de Criollo  de Equatorial Guinean Pidgin  de Fernandino  de Fernando Po Creole English  de Fernando Po Krio  de Pichi  de Pichinglis  cy Pidginglis  cy Creoliaith Fernando Poo  cy Creoliaith saesneg  cy Creoliaith saesneg bioko  cy Fernandino  cy Krio de Fernando Po  cy Pichi  cy Pichinglis  cy Pidgin English  en Pidginglis  en Equatorial Guinean Pidgin  en Fernandino  en Fernando Po Creole English  en Fernando Po Krio  en Pichi  en Pichinglis  es pichinglis  es criollo de fernando poo  es criollo inglés de bioko  es fernandino  es inglés criollo  es inglés pidgin  es krio de fernando po  es pichi  es pidginglis  eu pidginglis  eu anglès crioll  eu anglès pidgin  eu crioll anglès de bioko  eu crioll de fernando poo  eu fernandino  eu krio de fernando po  eu pichi  eu pichinglis  fr pidginglis  fr anglais créole  fr créole anglais de bioko  fr créole de fernando poo  fr pidgin english  zh 皮钦格利斯语  gl pidginglis  gl crioulo de fernando poo  gl crioulo inglés de bioko  gl fernandino  gl inglés crioulo  gl inglés pidgin  gl krio de fernando po  gl pichi  gl pichinglis  gn pidginglis  gn fernandíno  gn ingles pidgin  gn krio fernando poo-gua  gn krióllo fernando poo  gn krióllo ingles  gn krióllo ingles bioko-gua  gn pichi  gn pichinglis  it pidginglis  it creolo di fernando poo  it creolo inglese di bioko  it fernandino  it inglese creolo  it inglese pidgin  it krio di fernando po  it pichi  it pichinglis  tmh Tapidjinglist  tmh aglinzi apidgin  tmh akeryul aglinzi n bioko  tmh akeryul n fernando poo  tmh anglinzi akeryul  tmh fernandino  tmh krio de fernando po  tmh pichi  tmh Pichinglis  pt pidginglis  pt crioulo de fernando pó  pt crioulo inglês de bioko  pt fernandino  pt inglês crioulo  pt inglês pidgin  pt krio de fernando pó  pt pichi  pt pichinglis  
93 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca ngoni  ca angoni  ca chingoni  ca kingoni  ca kisutu  ca sutu  de Ngoni  de Angoni  de Chingoni  de Kingoni  en Ngoni  en Angoni  en Chingoni  en Kingoni  en Kisutu  en Sutu  es ngoni  es angoni  es chingoni  es kingoni  es kisutu  es sutu  eu ngoni  eu angoni  eu chingoni  eu kingoni  eu kisutu  eu sutu  fr ngoni  fr angoni  fr chingoni  fr kingoni  gl ngoni  gl angoni  gl chingoni  gl kingoni  gl kisutu  gl sutu  it ngoni  it angoni  it chingoni  it kingoni  it kisutu  it sutu  nl Ngoni  nl Angoni  nl Chingoni  nl Kingoni  pt ngoni  pt angoni  pt chingoni  pt kingoni  pt kisutu  pt sutu  
94 àlgica > algonquina > central cod anishinaabe terme pral. ca ojibwa  ca anishinaabemowin  ca chippewa  ca ojibwe  ca ojibwemowin  de Ojibwa  de Anishinaabemowin  de Chippewa  de Ojibway  de Ojibwe  de Ojibwemowin  cy Ojibwa  cy Anishinaabemowin  cy Chippewa  cy Ojibway  cy Ojibwe  cy Ojibwemowin  en Ojibwa  en Anishinaabemowin  en Anishinabe  en Chippewa  en Ojibway  en Ojibwemowin  en Ojibwe  es ojibwemowin  es ojibwe  es ojibway  es ojibwa  es chipeva  es anishinaabemowin  es oyibua  eu ojibwemowin  eu ojibwe  eu ojibway  eu ojibwa  eu chippewa  eu anishinaabemowin  eu ojibwera  scr Alfabet llatí  fr ojibwa  fr odjibwé  fr chippewa  fr anishinaabes  fr anishinaabemowin  fr anishinaabeg  fr anishinaabe-ojibwe(g) de chippewa(y)  fr ojiboué  fr ojibway  fr ojibwé  fr ojibwemowin  fr saulteaux  fr saulteux  fr sauteux  gl ojibwa  gl anishinaabemowin  gl chippewa  gl ojibway  gl ojibwe  gl ojibwemowin  num Sistema aràbic  gn ojibwa  gn anishinaabemowin  gn chippewa  gn ojibway  gn ojibwe  gn ojibwemowin  it ojibwa  it anishinaabemowin  it chippewa  it ojibway  it ojibwe  it ojibwemowin  pt ojibwa  pt anishinaabemowin  pt chippewa  pt ojibway  pt ojibwe  pt ojibwemowin  
95 crioll de base portuguesa cod fa d'Ambu terme pral. ar أنّوبونيس  ca annobonès  ca annabonense  ca annobonense  ca fa d'ambô  de Annobonense  de Annobonés  de Annobonese  de Fá d'Ambô  de Fa d'Ambu  cy Anoboneg  cy Annabonense  cy Annobonense  cy Fa d'ambô  en Annobonese  en Fá d'Ambô  en Fa d'Ambu  es anobonés  es annabonense  es annobonense  es fa d'Ambô  eu annobonera  eu annabonense  eu annobonense  eu annobonera  eu annobonese  eu fa d'Ambô  fr annobonais  fr annoboné  fr fá d'Ambô  zh 阿诺邦语  gl annobonés  gl annabonense  gl annobonense  gl fa d'Ambô  num Sistema aràbic  gn anovones  gn annavonense  gn annovonense  gn fa d'Ambô  it annobonese  it annabonense  it annobonense  it fá d'ambô  it falar de ano bom  it fla d'ambu  tmh Tannubunist  tmh annabonense  tmh Annobonense  tmh fa n ambô  pt anobonês  pt anabonense  pt anobonense  pt fa d'ambô  
96 austroasiàtica > mon-khmer > viet-muong cod tiếng việt terme pral. ar فيتنامية  ca vietnamita  ca annamita  de Vietnamesisch  de Annamitisch  de Ching  de Gin  de Jing  de Kinh  de Viet  ja ベトナム語  ja キン語、安南語  cy Fietnameg  cy Anameg  cy Kinh  en Vietnamese  en Annamese  en Kinh  en Viet  ru Вьетнамский  ru Аннамский  ru Аннамитский  es vietnamita  es anamés  es kinh  eu vietnamera  eu annamera  eu kinh  scr Alfabet llatí  fr vietnamien  fr annamite  fr kinh  zh 越南语  zh  zh 安南语  gl vietnamita  gl annamita  gl kinh  num Sistema aràbic  gn vietnamíta  gn annamas  gn kinh  it vietnamita  it annamita  it kinh  nl Vietnamees  nl Annamees  nl Kinh  pt vietnamita  pt anamês  pt kinh  
97 makú ar ناديبية- كوياوية  ca nadëb-kuyawi  ca anodöb  ca guariba  ca kabori  ca nadëb  ca nadöbö  ca xiriwai  de Nadëb-Kuyawi  de Anodöb  de Guariba  de Kabori  de Nadeb  de Nadöbö  de Xiriwai  ja ナドゥブ・クヤウィ語  ja カボリ語  ja ナデブ語  ja ナドボ語  ja ワリバ語  ja アノドブ語  ja シリワイ語  cy Nadëb-Kuyawi  cy Anodöb  cy Guariba  cy Kabori  cy Nadëb  cy Nadöbö  cy Xiriwai  en Nadëb-Kuyawi  en Anodöb  en Guariba  en Kabori  en Nadëb  en Nadöbö  en Xiriwai  ru Надэб-куяви  ru Надэб  ru Надеб  ru Анодёб  ru Кабори  ru Надёбё  ru Гуариба  ru Шириваи  es nadëb-kuyawi  es anodöb  es guariba  es kabori  es nadëb  es nadöbö  es xiriwai  eu nadeb-kuyawiera  eu anodöb  eu guariba  eu kabori  eu nadëb  eu nadöbö  eu xiriwai  fr nadëb-kuyawi  fr anodöb  fr guariba  fr kabori  fr nadëb  fr nadöbö  fr xiriwai  zh 纳德布-库亚维  zh 卡伯里  zh 瓜里巴  zh 纳多博  zh 纳德布  zh 阿诺多布  zh 西里瓦依  gl nadëb-kuyawi  gl anodöb  gl guariba  gl kabori  gl nadëb  gl nadöbö  gl xiriwai  sw Nadëb-kuyawi  sw Anodöb  sw Guariba  sw Kabori  sw Nadëb  sw Nadöbö  sw Xiriwai  gn nadev-kujawi  gn anodov  gn guariva  gn kavori  gn nadev  gn nadovo  gn xiriwai  it nadëb-kuyawi  it anodöb  it guariba  it kabori  it nadëb  it nadöbö  it xiriwai  nl Nadëb-Kuyawi  nl Anodöb  nl Guariba  nl Kabori  nl Nadëb  nl Nadöbö  nl Xiriwai  tmh Tanadibt-takuyawt  pt nadëb-kuyawi  pt anodöb  pt guariba  pt kabori  pt nadëb  pt nadöbö  pt xiriwai  
98 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > grassfields sud-occidental cod kisam terme pral. cod tinta terme pral. ca manta  ca anta  ca banta  ca bantakpa  ca menta  de Manta  de Anta  de Banta  de Bantakpa  de Menta  en Manta  en Anta  en Banta  en Bantakpa  en Menta  es manta  es anta  es banta  es bantakpa  es menta  eu manta  eu anta  eu banta  eu bantakpa  eu menta  fr manta  fr anta  fr banta  fr bantakpa  fr menta  gl manta  gl anta  gl banta  gl bantakpa  gl menta  it manta  it anta  it banta  it bantakpa  it menta  nl Manta  nl Anta  nl Banta  nl Bantakpa  nl Menta  pt manta  pt anta  pt banta  pt bantakpa  pt menta  
99 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar كيلي-ي  ca keley-i  ca antipolo ifugao  ca hanalulo  ca kallahan keley-i  ca keley-i kalanguya  ca keleyqiq ifugao  de Keley-i  de Antipolo Ifugao  de Hanalulo  de Kallahan Keley-i  de Keley-i Kalanguya  de Keleyqiq Ifugao  cy Keley-i  cy Antipolo ifugao  cy Hanalulo  cy Kallahan keley-i  cy Keley-i kalanguya  cy Keleyqiq ifugao  en Keley-i  en Antipolo Ifugao  en Hanalulo  en Keley-i Kalanguya  en Keley-i Kallahan  en Keleyi  en Keleyqiq Ifugao  es kele-i  es antipolo ifugao  es hanalulo  es kallahan kele-i  es kele-i kalanguya  es keleyqiq ifugao  eu keley-i  eu antipolo ifugao  eu hanalulo  eu kallahan keley-i  eu keley-i kalanguya  eu keleyi  eu keleyqiq ifugao  fr keley-i  fr antipolo ifugao  fr hanalulo  fr kallahan keley-i  fr keley-i kalanguya  fr keleyqiq ifugao  zh 克雷伊语  gl keley-i  gl antipolo ifugao  gl hanalulo  gl kallahan keley-i  gl keley-i kalanguya  gl keleyqiq ifugao  gn keley-i  gn antipolo ifugao  gn hanalulo  gn kallahan keley-i  gn keley-i kalanguya  gn keleyqiq ifugao  it keley-i  it antipolo ifugao  it hanalulo  it kallahan keley-i  it keley-i kalanguya  it keleyqiq ifugao  pt keley-i  pt antipolo ifugao  pt hanalulo  pt kallahan keley-i  pt keley-i kalanguya  pt keleyqiq ifugao  
100 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar كيناراي-أ  ca panayano  ca kiniray-a  ca karay-a  ca hinaray-a  ca ati  ca antiqueño  ca kinaray-a  de Panayano  de Kiniray-a  de Karay-a  de Hinaray-a  de Ati  de Antiqueño  de Kinaray-a  cy Panayano  cy Kiniray-a  cy Karay-a  cy Hinaray-a  cy Ati  cy Antiqueño  cy Kinaray-a  en Antiqueño  en Kinaray-a  en Ati  en Hinaray-a  en Karay-a  en Kiniray-a  en Panayano  es kinarai-a  es antiqueño  es ati  es hinaray-a  es karay-a  es kiniray-a  es panayano  eu kinarayera  eu antiqueño  eu ati  eu hinaray-a  eu karay-a  eu kinaray-a  eu kiniray-a  eu panayano  scr Alfabet llatí  fr kinaray-a  fr antiqueño  fr ati  fr hinaray-a  fr karay-a  fr kiniray-a  fr panayano  zh 基纳拉伊语  gl kinaray-a  gl antiqueño  gl ati  gl hinaray-a  gl karay-a  gl kiniray-a  gl panayano  num Sistema aràbic  gn kinaray-a  gn antiqueño  gn ati  gn hinaray-a  gn karay-a  gn kiniray-a  gn panayano  it kinaray-a  it antiqueño  it ati  it hinaray-a  it karay-a  it kiniray-a  it panayano  pt kinaray-a  pt antiqueño  pt ati  pt hinaray-a  pt karay-a  pt kiniray-a  pt panayano  
101 arawak o maipure > divisió del nord > branca marítima > ta-maipure > grup guajiro cod añú terme pral. ar أنيو  ca paraujano  ca añún  ca añu  ca anyú  de Paraujano  de Añún  de Añu  de Añú  ja アニュー語  ja アニューン語  ja パラウジャノ語  cy Paraujano  cy Añún  cy Añu  cy Añú  en Paraujano  en Parauhano  en Parahujano  en Añu  en Añú  ru Анью  ru Анюн  ru Аньюн  ru Параукан  ru Параухано  es parajuano  es añún  es añu  es añú  eu añu  eu añú  eu añún  eu paraujano  eu añuera  scr Alfabet llatí  fr añun  fr añu  fr añún  fr paraujano  zh 阿纽语  zh 阿纽  zh 阿纽恩  zh 帕拉乌加诺  num Sistema aràbic  gn añu  gn añu  gn añún  gn paraujano  it añú  it añu  it añún  it paraujano  nl Añú  nl Añu  nl Añún  nl Paraujano  pt añú  pt añu  pt añún  pt paraujano  
102 witoto cod dyo'xaiya (dyucaya) terme pral. cod ivó'tsa (ibotsa) terme pral. ar أوكاينية  ca ocaina  ca añuja  ca dukaya  ca okaina  de Ocaina  de Okaina  ja オカイナ語  cy Ocaina  cy Añuja  cy Dukaya  cy Okaina  en Ocaina  en Dukaiya  en Okaina  ru Окайна  ru Дукаия  es ocaina  es añuja  es dukaya  es okaina  eu okainera  eu añuja  eu dukaya  eu okaina  fr ocaina  fr añuja  fr dukaya  fr okaina  zh 欧卡伊纳  zh 欧卡伊纳  zh 都卡伊雅  gl ocaina  gl añuja  gl dukaya  gl okaina  sw Ocaina  sw Añuja  sw Dukaya  sw Okaina  gn okáina  gn añuja  gn dukaja  gn okaina  it ocaina  it añuja  it dukaya  it okaina  nl Ocaina  nl Añuja  nl Dukaya  nl Okaina  tmh Tukaynat  pt ocaina  pt añuja  pt dukaya  pt okaina  
103 tupí cod tuoi terme pral. cod awytyza terme pral. cod arauite terme pral. ar أويتية  ca enumaniá  ca awetö  ca auiti  ca aueto  ca aueti  ca arauite  ca arauine  ca anumaniá  ca awetí  ca aweti  de Arauite  de Arauine  de Anumaniá  de Aweti  de Aueti  de Aueto  de Auiti  de Awetí  de Awetö  de Enumaniá  ja アウェティ語  cy Awetö  cy Awetí  cy Auiti  cy Aueto  cy Aueti  cy Aweti  en Awetí  en Anumaniá  en Arauine  en Arauite  en Aueti  en Aueto  en Auiti  en Aweti  en Awetö  en Enumaniá  ru Аветы  ru Ауэти  ru Авети  es ahuetí  es anumaniá  es arauine  es arauite  es aueti  es aueto  es auiti  es aweti  es awetí  es awetö  es enumaniá  eu awetiera  eu anumaniá  eu arauine  eu arauite  eu aueti  eu aueto  eu auiti  eu awetí  eu awetö  eu enumaniá  scr Sense tradició escrita  fr aweti  fr anumaniá  fr arauine  fr arauite  fr aueti  fr aueto  fr auiti  fr awetí  fr awetö  fr enumaniá  zh 阿维蒂语  zh 阿维提、阿维托、奥维托、奥维提、奥维蒂、阿拉维特、阿拉维内、恩努马尼亚、安努马尼亚  gl awetí  gl anumaniá  gl arauine  gl arauite  gl aueti  gl aueto  gl auiti  gl aweti  gl awetö  gl enumaniá  it aweti  it anumaniá  it arauine  it arauite  it aueti  it aueto  it auiti  it awetí  it awetö  it enumaniá  nl Arauine  nl Arauite  nl Aueti  nl Aueto  nl Auiti  nl Awetí  nl Awetö  nl Enumaniá  nl Aweti  nl Anumaniá  pt aweti  pt anumaniá  pt arauine  pt arauite  pt aueti  pt aueto  pt auiti  pt awetí  pt awetö  pt enumaniá  
104 chon > branca illenca cod chon (tacunt) terme pral. cod elk'nam (taselknamt) terme pral. cod shelknam (tacelknamt) terme pral. ar سلكنامية  ca selknam  ca aona  ca ona  de Selknam  de Aona  de Ona  de Selk'nam  ja シェルクナム語  ja アオナ語、オナ語  cy Selknam  cy Aona  cy Ona  en Selknam  en Aona  en Ona  ru Селькнам  ru Она  ru Чон  ru Аона  ru Шелькнам  es selknam  es aona  es ona  eu selknamera  eu aona  eu ona  fr selknam  fr aona  fr ona  zh 森尔纳姆  zh 欧纳  zh 阿欧纳  gl selknam  gl aona  gl ona  sw Selknam  sw Aona  sw Ona  gn selknan  gn aona  gn ona  it selknam  it aona  it ona  nl Selknam  nl Aona  nl Ona  tmh Taselknamt  pt selknam  pt aona  pt ona  
105 chon cod aonek'enk (tawenkenkt) terme pral. ar تويلتشية  ca tehuelche  ca aonik'enk o inaken  ca aoniken  ca gununa-kena  ca hongote  ca inaquean  ca patagones  ca tsoneka  de Tehuelche  de Aonek'enk  de Aoniken  de Gününa-Küne  de Patagones  de Tsoneka  ja テウェルチェ語  ja アオニケン語、アオニク・エンク語、イナケン語、イナケアン語、グヌナ・ケナ語、ツォネカ語、パタゴネス語、オンゴテ語  cy Tehuelche  cy Aonik'enk neu inaken  cy Aoniken  cy Gununa-kena  cy Hongote  cy Inaquean  cy Patagones  cy Tsoneka  en Tehuelche  en Aonik'enk or Inaquen  en Aoniken  en Gununa-Kena  en Hongote  en Inaquean  en Patagones  en Tsoneka  ru Теуэльче  ru Аоник-енк или инакен  ru Онготе  ru Цонека  ru Аоникен  ru Инакеан  ru Техуэльче  ru Гынына-кена  ru Патагонский  es tehuelche  es aonik'enk o inaken  es aoniken  es gununa-kena  es hongote  es inaquean  es patagones  es tsoneka  eu tehuelcheera  eu aonik'enk o inaken  eu aoniken  eu gununa-kena  eu hongote  eu inaquean  eu patagones  eu tsoneka  fr tehuelche  fr aonnikén  fr aonnikenk ou inaken  fr gününa këna  fr hongote  fr patagones  fr tsonek  zh 特华尔切  zh 奥尼肯  zh 洪干特  zh 依纳格安  zh 塔索尼卡  zh 巴塔岗内斯  zh 古诺纳-肯纳  zh 奥尼克恩克或依纳根  gl tehuelche  gl aonik'enk ou inaken  gl aoniken  gl gununa-kena  gl hongote  gl inaquean  gl patagones  gl tsoneka  sw Tehuelche  sw Aonik'enk o inaken  sw Aoniken  sw Gununa-kena  sw Hongote  sw Inaquean  sw Patagones  sw Tsoneka  gn tehuelche  gn aonik'enk o inaken  gn aoniken  gn gununa-kena  gn hongote  gn inakean  gn patagones  gn tsoneka  it tehuelche  it aonik'enk o inaken  it aoniken  it gununa-kena  it hongote  it inaquean  it patagones  it tsoneka  nl Tehuelche  nl Aonik'enk of Inaken  nl Aoniken  nl Gununa-Kena  nl Hongote  nl Inaquean  nl Patagones  nl Tsoneka  tmh Tahwalcit  pt tehuelche  pt aonik'enk ou inaken  pt aoniken  pt gununa-kena  pt hongote  pt inaquean  pt patagones  pt tsoneka  
106 carib > branca central > wayana cod aparaí terme pral. ar الأبارية  ca aparaí  ca apalai  ca apalaí  ca aparai  ca aparis  de Aparai  de Apalai  de Apalaí  de Aparaí  de Aparis  ja アパライ語  ja アパリス語  cy Aparaí  cy Apalai  cy Apalaí  cy Aparai  cy Aparis  en Aparaí  en Apalai  en Apalaí  en Apalay  en Aparai  ru Апараи  ru Апалаи  ru Апалай  es aparaí  es apalai  es apalaí  es aparai  es aparis  eu aparaiera  eu apalai  eu apalaí  eu aparai  eu aparis  scr Alfabet llatí  fr aparai  fr apalai  fr apalaí  fr aparaí  fr aparis  zh 阿帕拉伊语  zh 阿帕赖  zh 阿帕莱  zh 阿帕利斯  zh 阿帕拉伊  gn aparai  gn apalai  gn apalaí  gn aparai  gn aparis  it aparai  it apalai  it apalaí  it aparai  it aparis  nl Aparaí  nl Apalai  nl Apalaí  nl Aparai  nl Aparis  pt aparaí  pt apalai  pt apalaí  pt aparai  pt aparis  
107 je > branca del nord ca apaniekrà  ca canela  de Apaniekra  de Canela (abwertend)  ja アパニエクラ語  ja カネラ語(軽蔑的)  cy Apaniekrá  cy Canela (difrïol)  en Apaniekra  en Canela (pejorative)  ru Апаниекра  ru Канела (уничижительно)  es apaniekrá  es canela (peyorativo)  eu apaniekrera  eu canela (gutxiesgarri)  fr apaniekra  fr canela (péjoratif)  zh 阿帕涅克拉  zh 卡内拉/r>(贬义)  gl apaniekrá  gl canela (pexorativo)  sw Apaniekrá  sw Canela  gn apaniekra  gn kanéla (ñembohorýrõ)  it apaniekra  it apanhecra  it apanjekra  it canela (peggiorativo)  nl Apaniekrá  nl Canela (geringschattend)  tmh Tapanikrit  pt apaniekra  pt canela (pejorativo)  
108 atapascana-eyak-tlingit > apatxe ca apatxe occidental  ca coyote  ca dineh  ca na'isha  ca nde  ca ndee  ca tinde  de West-Apache  de Coyotero  de Dineh  de Na'isha  de Nde  de Ndee  de Tinde  cy Apatshi Gorllewinol  cy Coyote  cy Dineh  cy Na'isha  cy Nde  cy Ndee  cy Tinde  en Western Apache  en Coyotero  en Dineh  en Na'isha  en Nde  en Ndee  en Tinde  en Tineh  es apache occidental  es coyote  es dineh  es na'isha  es nde  es ndee  es tinde  eu mendebaldeko apachea  eu coyote  eu dineh  eu na'isha  eu nde  eu ndee  eu tinde  scr Alfabet llatí  fr apache occidental  fr coyote  fr dineh  fr na'isha  fr nde  fr ndee  fr tinde  fr western apache  gl apache occidental  gl coiote  gl dineh  gl na'isha  gl nde  gl ndee  gl tinde  num Sistema aràbic  gn apáche occidental  gn coyote  gn dineh  gn na'isha  gn nde  gn ndee  gn tinde  it apache occidentale  it coyote  it dineh  it na'isha  it nde  it ndee  it tinde  pt apache ocidental  pt coyote  pt dineh  pt na'isha  pt nde  pt ndee  pt tinde  
109 maia > yucatec-maia principal > maia principal > chol-tzeltal > chol > chortí-choltí ca ch'orti'  ca apay  ca chan  ca makchan  de Chortí  de Apay  de Ch'orti'  de Chan  de Makchan  cy Ch'orti'  cy Apay  cy Chan  cy Makchan  en Ch'orti'  en Apay  en Chan  en Chorti  en Chortí  en Makchan  es chortí  es apay  es ch'orti'  es chan  es makchan  eu ch'orti'era  eu apay  eu ch'orti'  eu chan  eu makchan  fr chorti  fr apay  fr ch'orti'  fr chan  fr makchan  gl ch'orti'  gl apay  gl chan  gl makchan  gn chorti  gn apay  gn chan  gn makchan  it ch'orti'  it apay  it chan  it makchan  pt ch'orti'  pt apay  pt chan  pt makchan  
110 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional cod isnag terme pral. ar إيسناغية  ca isnag  ca apayao  ca isneg  de Isnag  de Apayao  de Isneg  cy Isnag  cy Apayao  cy Isneg  en Isnag  en Apayao  en Isneg  es isnag  es apayao  es isneg  eu isnagera  eu apayao  eu isnag  eu isneg  scr Alfabet llatí  fr isneg  fr apayao  fr isnag  fr margarat  zh 伊斯纳戈语  gl isnag  gl apayao  gl isneg  num Sistema aràbic  gn isnag  gn apayao  gn isneg  it isnag  it apayao  it isneg  pt isnag  pt apayao  pt isneg  
111 tupí > tupí-guaraní > kawahib cod apiaká terme pral. ar أبياكية  ca apiakà  ca apiacá  ca apiake  de Apiaká  de Apiacá  de Apiake  ja アピアカ語  cy Apiaká  cy Apiacá  cy Apiake  en Apiacá  en Apiaká  en Apiake  ru Апиака  es apiacá  es apiaká  es apiake  eu apiakera  eu apiacá  eu apiake  scr Sense tradició escrita  fr apiaká  fr apiacá  fr apiake  zh 阿皮亚卡语  zh 阿皮亚卡、阿皮亚克  gl apiaká  gl apiacá  gl apiake  it apiakà  it apiacá  it apiake  nl Apiaká  nl Apiacá  nl Apiakà  nl Apiake  pt apiacá  pt apiaká  pt apiake  
112 je > branca del nord ar الأبيناي  ca apinajé  ca apinagé  ca apinayé  de Apinajé  de Apinagé  de Apinayé  ja アピナヘ語  ja アピナイェ語、アピナジェ語  cy Apinajé  cy Apinagé  cy Apinayé  en Apinaye  en Apinajé  en Apinagé  en Apinayé  ru Апинайе  ru Апинаже  es apinajé  es apinagé  es apinayé  eu apinajé  eu apinagé  eu apinayeera  scr Alfabet llatí  fr apinajé  fr apinagé  fr apinayé  zh 阿皮纳耶语  zh 阿皮纳杰  zh 阿皮纳格  gn apinaje  gn apinagé  gn apinajé  it apinaye  it apinagé  it apinajé  nl Apinayé  nl Apinagé  nl Apinajé  pt apinayé  pt apinagé  pt apinajé  
113 sioux-catawba > sioux del riu missouri cod apsaalooke terme pral. ca crow  ca apsaalooke  ca apsaloka  ca apsaroka  ca upsaroka  de Crow  de Apsaalooke  en Crow  en apsaalooke  en Apsaloka  en Apsaroka  en Upsaroka  es crow  es apsaalooke  es apsaloka  es apsaroka  es upsaroka  eu crow  eu apsaalooke  eu apsaloka  eu apsaroka  eu upsaroka  fr crow  fr apsaloka  fr apsaroka  fr upsaroka  gl crow  gl apsaalooke  gl apsaloka  gl apsaroka  gl upsaroka  it crow  it apsaalooke  it apsaloka  it apsaroka  it upsaroka  nl Crow  nl Apsaloka  nl Apsaroka  nl Upsaroka  pt crow  pt apsaalooke  pt apsaloka  pt apsaroka  pt upsaroka  
114 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar تاغبانوا  ca tagbanwa aborlan  ca apurawnon  ca tagbanwa  de Tagbanwa Aborlan  de Tagbanua  de Apurawnon  de Tagbanwa  cy Tagbanwa aborlan  cy Apurawnon  cy Tagbanwa  en Tagbanua  en Apurawnon  en Apurahuano  en Aborlan Tagbanwa  en Tagbanwa  es tagbanwa aborlan  es apurahuano  es tagbanua  eu tagbanwa aborlan  eu tagbanwa  eu apurawnon  eu tagbanwera  scr Alfabet tagbanwa  fr apurawnon  fr tagbanwa  fr tagbanwa aborlan  fr tagbanua  zh 塔戈邦瓦语  gl tagbanwa  gl apurawnon  gl tagbanwa aborlan  num Sistema aràbic  gn tagvanwa  gn apurawnon  gn tagbanwa aborlan  it tagbanwa  it apurawnon  it tagbanwa aborlan  pt tagbanua  pt apurawnon  pt tagbanua aborlan  
115 arawak o maipure > divisió del sud > branca meridional exterior > grup piro ar الأبورينية  ca apurinà  ca apurinã  ca ipurinã  ca kangite  ca popengare  de Apurinã  de Apurina  de Apuriná  de Ipurinã  de Kangite  de Popengare  ja アプリナ語  ja イプリナ語  ja カンジテ語  ja アプリニャ語  ja ポペンガレ語  cy Apuriná  cy Apurinã  cy Ipurinã  cy Kangite  cy Popengare  en Apurinã  en Ipurinãn  en Kangite  en Popengare  ru Апурина  ru Ипурина  ru Кангите  ru Попенгаре  es apuriná  es apurinã  es ipurinã  es kangite  es popengare  eu apurinera  eu apurinã  eu ipurinã  eu kangite  eu popengare  scr Alfabet llatí  fr apurina  fr apurinã  fr ipurinã  fr kangite  fr popengare  zh 阿普里纳语  zh 勘吉特  zh 伊普里瑙  zh 阿普里瑙  zh 波彭加勒c  num Sistema aràbic  gn apurina  gn apurinã  gn ipurinã  gn kangite  gn popengare  it apurina  it apurinã  it ipurinã  it kangite  it popengare  nl Apuriná  nl Apurinã  nl Ipurinã  nl Kangite  nl Popengare  pt apurinã  pt apuriná  pt ipurinã  pt kangite  pt popengare  
116 afroasiàtica > semítica cod al 'arabiyya terme pral. ar العربية  ca àrab  de Arabisch  ja アラビア語  cy Arabeg  oc arab  en Arabic  ru Арабский язык  es árabe  eu arabiera  fr arabe  zh 阿拉伯语  gl árabe  gn árave  it arabo  nl Arabisch  pt árabe  
117 zaparoana cod tapwiyukwaka terme pral. ar أرابيلية  ca arabela  ca chiripuno  de Arabela  de Chiripuno  ja アラベラ語  ja チリプノ語  cy Arabela  cy Chiripuno  en Arabela  en Chiripuno  ru Арабела  ru Чирипуно  es arabela  es chiripuno  eu arabelera  eu chiripuno  fr arabela  fr chiripuno  zh 阿拉倍拉  zh 其利普诺  gl arabela  gl chiripuno  sw Arabela  sw Chiripuno  gn aravela  gn chiripuno  it arabela  it chiripuno  it chiripunu  nl Arabela  nl Chiripuno  tmh Tarabilt  pt arabela  pt chiripuno  pt chiripunu  
118 indoeuropea > itàlica > llatinofalisc > romànic > occidental cod aragonés terme pral. ar الأراغونية  ca aragonès  de Aragonesisch  ja アラゴン語  cy Aragoneg  oc aragonés  en Aragonese  ru Арагонский язык  es aragonés  eu aragoiera  eu aragonés  scr Alfabet llatí  fr aragonais  zh 阿拉贡语  gl aragonés  num Sistema aràbic  sw Aragonese  gn aragone  it aragonese  nl Aragonees  tmh Taragunit  pt aragonês  
119 afroasiàtica > semítica > aramaic cod ârâmâyâ terme pral. ar الآرامية  ca arameu  ca neoarameu  de Aramäisch  de Neuaramäisch  ja アラム語  ja 新アラム語  cy Aramaeg  cy Neo-aramaeg  oc aramèu  oc neoaramèu  en Aramaic  en Neo-Aramaic  ru Арамейский язык  ru Новоарамейский язык  eu arameera  eu neoarameu  fr araméen  fr néo-araméen  zh 阿拉米语  gl arameo  gl neoarameo  gn araméo  gn neoaraméo  it aramaico  it neoaramaico  nl Aramees  nl Nieuw-Aramees  pt aramaico  pt neo-aramaico  
120 indoeuropea > itàlica > llatinofalisc > romànic > occidental cod occitan terme pral. ar الأوكستانية  ca occità  ca aranès  ca gascó  ca llengua d'oc  ca provençal  de Okzitanisch  de Aranesisch  de Langue d'Oc  ja オック語  ja オクシタン語、アラネス語  cy Ocsitaneg  oc occitan  oc aranés  oc lengua d'òc  en Occitan  en Aranese  en Lenga d'Òc  ru Окситанский язык  ru Аранский  ru Лангедокский  ru Провансальский  es occitano  es aranés  es lengua d'oc  eu okzitaniera  scr Alfabet llatí  fr occitan  fr aranais  fr langue d'oc  zh 欧西坦语  gl occitano  gl aranés  gl lingua de oc  num Sistema aràbic  sw Occitan  sw Aranese  sw Lenga d'òc  gn occitáno  gn arane  gn ñe'êdoy  it occitano  it aranese  it lingua d'oc  nl Occitaans  nl Aranees  nl Langue d'Oc  tmh Tuksitant  tmh Iles n ok  tmh taranit  pt occitano  pt aranês  pt língua d'oc  
121 tacana cod araona terme pral. ar الأراونية  ca araona  ca carina  ca cavina  de Araona  de Carina  de Cavina  ja アラオナ語  ja カリナ語  ja カビネニャ語  cy Araona  cy Carina  cy Cavina  en Araona  en Carina  en Cavina  ru Араона  ru Карина  ru Кавина  es araona  es carina  es cavina  eu araonera  eu carina  eu cavina  scr Alfabet llatí  fr araona  fr carina  fr cavina  zh 阿拉奥语  zh 卡利纳  zh 卡维纳  num Sistema aràbic  gn araóna  gn carina  gn cavina  it araona  it carina  it cavina  nl Araona  nl Carina  nl Cavina  pt araona  pt carina  pt cavina  
122 àlgica > algonquina > arapaho ca inuna-ina (grup ètnic)  ca arrapaho  ca arapahoe  ca arapaho  de Inuna-Ina (ethnische Gruppe)  de Arrapaho  de Arapahoe  de Arapaho  cy Inuna-ina (enw'r grŵp ethnig)  cy Arrapaho  cy Arapahoe  cy Arapaho  en Arrapahoe  en Arrapaho  en Arapahoe  en Arapaho  es inuna-ina (grupo étnico)  es arrapaho  es arapahoe  es arapaho  eu arrapaho  eu arapahoe  eu arapaho  eu arapahoera  eu inuna-ina (talde etnikoa)  scr Alfabet llatí  fr arapaho  fr arapahoe  fr arrapaho  fr inuna-ina (groupe ethnique)  gl arapaho  gl arapahoe  gl arrapaho  gl inuna-ina  num Sistema aràbic  gn arapaho  gn arapahoe  gn arrapaho  gn inuna-ina (ta'ýi aty)  it arapaho  it arapahoe  it arrapaho  it inuna-ina (gruppo etnico)  pt arapaho  pt arapahoe  pt arrapaho  pt inuna-ina (grupo étnico)  
123 aïllada cod kwazà terme pral. ar كوازية  ca kwaza  ca aràra  ca coaià  ca koaià  ca koayà  ca koià  ca quaià  de Kwazá  de Arará  de Koaiá  de Koayá  ja クワサ語  ja アララ語  ja コアヤ語  ja コイア語  ja ワイア語  ja コアイア語  cy Kwaza  cy Arára  cy Coaiá  cy Koaiá  cy Koayá  cy Koiá  cy Quaiá  en Kwaza  en Arára  en Coaia  en Koaiá  en Koayá  en Quaiá  ru Кважа  ru Коая  ru Арара  ru Коайя  ru Куайя  es kwaza  es arára  es coaia  es koaiá  es koaya  es quaiá  eu kwazera  eu aràra  eu coaià  eu koaià  eu koayà  eu koià  eu quaià  fr kwaza  fr arára  fr koaiá  fr koayá  fr kwaza  zh 克瓦扎  zh 库阿亚  zh 阿拉拉  zh 考阿亚  zh 考阿雅  gl kwaza  gl arára  gl coaiá  gl koaiá  gl koayá  gl koiá  gl quaiá  sw Kwaza  sw Arára  sw Coaia  sw Koaiá  sw Koaya  sw Quaiá  gn kwasa  gn arára  gn coaia  gn koaia  gn koaja  gn kuaia  it kwaza  it arara  it coaià  it koaià  it koayà  it koià  it quaià  nl Kwaza  nl Arára  nl Coaiá  nl Koaiá  nl Koayá  nl Koiá  nl Quaiá  tmh Takwazt  pt kwaza  pt arára  pt coaia  pt koaiá  pt koaya  pt koiá  pt quaiá  
124 tupí > ramarama cod karo terme pral. ar كارو  ca urukú  ca ramarama  ca ntogapig  ca ntogapid  ca itogapúk  ca itogapuc  ca itanga  ca arára-karo  ca arára do Ji-Paraná  ca arára da Rondônia  ca arára  ca karo  de Arára da Rondônia  de Karo  de Arára  de Arára do Ji-Paraná  de Arára-Karo  de Itanga  de Itogapuc  de Itogapuk  de Ntogapid  de Ntogapig  de Ramarama  de Urukú  ja カロ語  ja アララ語  cy Ntogapig  cy Ntogapid  cy Itogapúk  cy Itogapuc  cy Itanga  cy Arára-Karo  cy Arára do Ji-Paraná  cy Arára  cy Karo  cy Arára da Rondônia  cy Ramarama  cy Urukú  en Karo  en Arara  en Arára da Rondônia  en Arára do Jiparaná  en Arara-Karo  en Itanga  en Itogapuc  en Itogapúk  en Ntogapid  en Ntogapig  en Ramarama  en Uruku  ru Каро  ru Арара каро  ru Арара  ru Уруку  ru Итогапук  ru Рамарама  ru Каро-арара  es arára da Rondônia  es karo  es arára  es arára do Ji-Paraná  es arára-karo  es itanga  es itogapuc  es itogapúk  es ntogapid  es ntogapig  es ramarama  es urukú  eu arára da Rondônia  eu karoera  eu arára  eu arára do Ji-Paraná  eu arára-karo  eu itanga  eu itogapuc  eu itogapúk  eu ntogapid  eu ntogapig  eu ramarama  eu urukú  scr Alfabet llatí  fr arára da Rondônia  fr karo  fr arára  fr arára do Ji-Paraná  fr arára-karo  fr itanga  fr itogapuc  fr itogapúk  fr ntogapid  fr ntogapig  fr ramarama  fr urukú  zh 卡罗语  zh 阿拉拉、吉-帕拉那/隆多尼亚的阿拉拉语、阿拉拉-卡罗、依托加普克、依托加布克、恩托加匹克、恩托加匹德、拉马拉马、伊坦加、乌鲁库  gl arára da Rondônia  gl karo  gl arára  gl arára do Ji-Paraná  gl arára-karo  gl itanga  gl itogapuc  gl itogapúk  gl ntogapid  gl ntogapig  gl ramarama  gl urukú  it arára da Rondônia  it karo  it arára  it arára do Ji-Paraná  it arára-karo  it itanga  it itogapuc  it itogapúk  it ntogapid  it ntogapig  it ramarama  it urukú  nl Arára da Rondônia  nl Karo  nl Ará Ra-Karo  nl Arára  nl Arára do Ji-Paraná  nl Itanga  nl Itogapuc  nl Itogapúk  nl Ntogapid  nl Ntogapig  nl Ramarama  nl Urukú  pt karo  pt arára  pt arará da Rondônia  pt arára do Ji-Paraná  pt arára-karo  pt itanga  pt itogapuc  pt itogapúk  pt ntogapid  pt ntogapig  pt ramarama  pt urukú  
125 aïllada cod mapudungu terme pral. ar مابودونغية  ca mapudungu  ca araucà  ca chedungun  ca mapudungun  ca maputxe  de Mapudungu  de Araucano  de Araukanisch  de Mapuche  de Mapudungun  ja マプドゥング語  ja アラウカ語  ja マプチェ語  ja チェドゥングン語  ja マプドゥングン語  cy Mapudungu  cy Araucá  cy Chedungun  cy Mapuche  cy Mapudungun  en Mapudungu  en Araucano  en Chedungun  en Mapuche  en Mapudungun  ru Мапудунгу  ru Мапуче  ru Чедунгун  ru Мапудунгун  ru Арауканский  es mapudungu  es araucano  es chedungun  es mapuche  eu mapudungun  eu araucano  eu chedungun  eu mapudungun  eu maputxe  fr mapuche  fr mapudungu(n)  fr arauca  fr chedungun  zh 马布顿古  zh 切顿衮  zh 马布切  zh 阿劳卡诺  gl mapudungu  gl araucano  gl chedungun  gl mapudungun  gl maputxe  sw Mapudungu  sw Araucano  sw Chedungun  sw Mapuche  gn mapudungu  gn araukáno  gn chedungun  gn mapúche  it mapudungun  it araucano  it mapuche  it mapudungu  nl Mapudungun  nl Araucá  nl Chedungun  nl Mapuche  nl Mapudungu  tmh Tamapudungut  pt mapudungu  pt araucano  pt chedungun  pt mapuche  pt mapudungun  
126 arawak o maipure > divisió del nord > branca marítima > ta-maipure > grup guajiro cod arawak terme pral. ar أراواكية  ca arawak  ca lokono  de Arawak  de Locono  de Lokono  ja アラワク語  ja ロコノ語  cy Arawac  cy Lokono  en Arawak  en Lokono  ru Аравакский  ru Локоно  es arahuaca  es lokono  eu arawakera  eu lokono  fr arawak  fr lokono  zh 阿拉瓦卡  zh 罗克诺  gl aruaque  gl lokono  sw Arahuaca  sw Lokono  gn arauáka  gn lokono  it arawak  it lokono  nl Arawak  nl Lokono  tmh Tarawakt  pt arawak  
127 tupí > tupí-guaraní ar أراويتية  ca arawetè  de Arawete  de Araweté  ja ビデ語  ja アラウェテ語  cy Araweté  cy Araweté  en Vïde  en Bïde  en Araweté  ru Аравити  ru Аравете  es araweté  eu araweté  eu araweteera  scr Alfabet llatí  fr arawete  fr araweté  zh 阿拉维特语  zh 阿拉维特  num Sistema aràbic  gn araweté  gn arawete  it araweté  it arawete  nl Araweté  pt araueté  pt araweté  
128 carib > amazones septentrional > pemón > pemón cod pemon terme pral. cod tawrepan terme pral. ca arekuna  de Arekuna  ja アレクナ語  cy Arekuna  en Arekuna  ru Арекуна  es arekuna  eu arekunera  fr arekuna  zh 阿雷库纳  gl arekuna  sw Arekuna  gn arekuna  it arekuna  nl Arekuna  tmh Tarakunt  pt arekuna  
129 arawak o maipure > divisió del nord > branca amazones superior > subbranca nawiki occidental > grup warekena ca guarequena  ca arequena  ca urequema  ca warekena  de Guarequena  de Arequena  de Urequema  de Warekena  ja グアレケナ語  ja グワレケナ語 、アレケナ語、ウレケマ語、ワレケナ語  cy Guarequena  cy Arequena  cy Urequema  cy Warekena  en Guarequena  en Arequena  en Guarekena  en Uerequema  en Urequema  en Warekena  en Warekéna  en Werekena  en Werikena  ru Гуарекена  ru Арекена  ru Урекема  ru Уарекена  eu guarekenera  eu arequena  eu guarequenera  eu urequema  eu warekena  scr Sense tradició escrita  fr guarequena  fr arequena  fr urequema  fr warekena  zh 瓜勒格纳语  zh 乌勒格玛  zh 阿勒格纳  zh 瓦勒科纳  num Sistema aràbic  gn guarekena  gn arequena  gn urequema  gn warekena  it guarequena  it arequena  it urequema  it warekena  nl Guarequena  nl Arequena  nl Urequema  nl Warekena  pt guarequena  pt arequena  pt urequema  pt warekena  
130 txibtxa > txibtxa b > txibtxa oriental > colombià > colombià del nord > arhuaco > arhuaco del sud i de l'est cod ika terme pral. ar أرواكوية  ca arhuaco  ca bíntucua  de Arhuaco  de Bintucua  ja アルワコ語  ja ビントゥクア語  cy Arhuaco  cy Bíntucua  en Arhuaco  en Bíntukua  ru Аруако  ru Бинтукуа  es arhuaco  es bíntucua  eu arhuacoera  eu bíntucua  fr arhuaco  fr bintucua  zh 阿尔瓦克  zh 宾杜库阿  gl arhuaco  gl bíntucua  sw Arhuaco  sw Bíntucua  gn aruako  gn víntukua  it arhuaco  nl Arhuaco  nl Bíntucua  tmh Tarahwakt  pt arhuaco  pt bintucua  
131 arauà cod pamoarí terme pral. ar باومارية  ca purupurú  ca pamoari  ca ariathí  ca paumarí  de Purupurú  de Paumarí  de Pamoari  de Ariathí  de Paumari  ja パウマリ語  ja パモアリ語  ja プルプル語  ja アリアティ語  cy Purupurú  cy Pamoari  cy Ariathí  cy Paumarí  en Purupurú  en Paumari  en Pamoari  en Ariathi  en Paumarí  ru Паумари  ru Ариати  ru Памоари  ru Пурупуру  es purupurú  es pamoari  es ariathí  es paumarí  eu paumariera  eu ariathí  eu pamoari  eu purupurú  scr Sense tradició escrita  fr paumarí  fr ariathí  fr pamoari  fr purupurú  zh 帕乌玛利语  zh 帕莫阿利、普鲁普路、阿里亚提  num Sistema aràbic  gn paumari  gn ariathí  gn pamoari  gn purupurú  it paumari  it ariathí  it pamoari  it purupurú  nl Paumarí  nl Ariathí  nl Pamoari  nl Purupurú  pt paumari  pt ariathí  pt pamoari  pt paumaré  pt purupurú  
132 jabutí ar أريكابوية  ca arikapú  ca aricapú  ca maxubí  de Arikapú  de Aricapú  de Mashubi  ja アリカプ語  ja マスビ語  cy Arikapú  cy Aricapú  cy Maxubí  en Arikapú  en Aricapú  en Maxubí  ru Арикапу  ru Машуби  es arikapú  es aricapú  es maxubí  eu arikapuera  eu aricapú  eu maxubí  fr arikapu  fr aricapu  fr maxubi  zh 阿里卡普  zh 玛修比  gl arikapú  gl aricapú  gl maxubí  sw Arikapú  sw Aricapú  sw Maxubí  gn arikapu  gn arikapu  gn maxuvi  it arikapu  it aricapú  it maxubí  nl Arikapú  nl Aricapú  nl Maxubí  tmh Tarikaput  pt arikapu  pt aricapu  pt maxubi  
133 caddo > septentrional cod sáhniš terme pral. ca arikara  ca arickaree  ca arikari  ca ree  ca ris  ca sahnish  ca sanish  de Sanish  de Sahnish  de Ris  de Ree  de Arikari  de Arikara  de Arikaree  cy Sanish  cy Sahnish  cy Ris  cy Ree  cy Arikari  cy Arickaree  cy Arikara  en Sanish  en Sahnish  en Ris  en Ree  en Arikaris  en Arikari  en Arikaree  en Arickaree  en Arikara  es arikara  es arickaree  es arikari  es ree  es ris  es sahnish  es sanish  scr Alfabet llatí  fr arikara  fr arickaree  fr arikari  fr ree  fr ris  fr sahnish  fr sanish  gl arikara  gl arickaree  gl arikari  gl ree  gl ris  gl sahnish  gl sanish  num Sistema aràbic  gn arikara  gn arickaree  gn arikari  gn ree  gn ris  gn sahnish  gn sanish  it arikara  it arickaree  it arikari  it ree  it ris  it sahnish  it sanish  pt arikara  pt arickaree  pt arikari  pt ree  pt ris  pt sahnish  pt sanish  
134 aïllada cod rikbaktsá terme pral. ar ريكباكتسا  ca rikbaktsà  ca aripaktsá  ca canoeiro  ca erikbaktsá  de Rikbaktsa  de Aripaktsá  de Canoeiro  de Erikbaktsá  de Rikbaktsá  ja リクバクツァ語  ja カノエイロ語  ja アリパクツァ語  ja エリクバクツァ語  cy Rikbaktsá  cy Aripaktsá  cy Canoeiro  cy Erikbaktsá  en Rikbaktsa  en Aripaktsa  en Canoeiro  en Erikbatsa  en Erikpatsa  ru Рибакца  ru Арипакца  ru Кануэйро  ru Эрикбаца  ru Эрикпаца  es rikbaktsá  es aripaktsá  es canoeiro  es erikbaktsá  eu rikbaktsera  eu aripaktsá  eu canoeiro  eu erikbaktsá  scr Sense tradició escrita  fr rikbaktsa  fr aripaktsá  fr canoeiro  fr erikbaktsá  zh 瑞克巴科查语  zh 卡诺埃罗、阿里帕克查、埃里克巴科查  num Sistema aràbic  gn rikbaktsa  gn aripaktsá  gn canoeiro  gn erikbaktsá  it rikbaktsa  it aripaktsá  it canoeiro  it erikbaktsá  nl Rikbaktsá  nl Aripaktsá  nl Caonoeiro  nl Erikbaktsá  pt rikbaktsa  pt aripactsá  pt aripaktsá  pt canoeiro  pt erikbaktsá  
135 indoeuropea > armènia cod ?այերեն լեզու (Haieren lezu) terme pral. cod ?այերէն (Haieren) terme pral. ar الأرمينية  ca armeni  de Armenisch  ja アルメニア語  cy Armeneg  en Armenian  ru Армянский язык  es armenio  eu armeniera  scr Alfabet armeni  fr arménien  zh 亚美尼亚语。  gn arménio  it armeno  nl Armeens  tmh Tarminact  pt arménio  
136 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar مامانوا  ca mamanwa  ca arnarnanusa  ca conking  ca mamaua  ca mamaw  ca manmanua  de Mamanwa  de Amamanusa  de Manmanua  de Mamaw  de Mamaua  de Conking  cy Mamanwa  cy Amamanusa  cy Conking  cy Mamaua  cy Mamaw  cy Manmanua  en Minamanwa  en Manmanua  en Mamaw  en Mamaua  en Mamanwa Negrito  en Conking  en Amamanusa  en Mamanwa  es manmanua  es mamaw  es mamaua  es conking  es amamanusa  es mamanwa  eu mamaw  eu mamaua  eu mamanwa  eu conking  eu amamanusa  eu mamanwera  eu manmanua  scr Alfabet llatí  fr mamanwa  fr amamanusa  fr conking  fr mamaua  fr mamaw  fr manmanua  zh 马曼瓦语  gl mamanwa  gl amamanusa  gl conking  gl mamaua  gl mamaw  gl manmanua  num Sistema aràbic  gn mamanwa  gn amamanusa  gn konking  gn mamaua  gn mamaw  gn manmanua  it mamanwa  it amamanusa  it conking  it mamaua  it mamaw  it manmanua  pt mamanwa  pt amamanusa  pt conking  pt mamaua  pt mamaw  pt manmanua  
137 indoeuropea > itàlica > llatinofalisc > romànic > occidental cod francoprovençal terme pral. ar البروفانسية  ca francoprovençal  ca arpità  de Franko-Provenzalisch  ja フランコ・プロバンス語  cy Profensaleg  oc francoprovençau  en Franco-Provençal  ru Франко-провансальский язык  es francoprovenzal  eu franko-proventzera  eu arpitana  scr Alfabet llatí  fr franco-provençal  zh 弗朗科普罗文萨语  gl francoprovenzal  num Sistema aràbic  sw Franco-Provençal  gn frankoprovensal  it francoprovenzale  nl Francoprovençaals  tmh Tafrankupruvinsit  pt franco-provençal  
138 txibtxa > txibtxa b > txibtxa oriental > colombià > colombià del sud > cundicocuye(s) cod damana terme pral. ar ويوا  ca wiwa  ca arsario  ca damana  ca guamaca  ca malayo  ca marocacero  ca nábela  ca sanka  ca sanká  de Wiwa  de Arsario  de Damana  de Guamaca  de Malayisch  de Malayo  de Marocacero  de Nábela  de Sanka  de Sanká  ja ウィワ語  cy Wiwa  cy Arsario  cy Damana  cy Guamaca  cy Malayo  cy Marocacero  cy Nábela  cy Sanka  cy Sanká  en Wiwa  en Arsario  en Damana  en Guamaca  en Malayo  en Marocasero  en Nábela  en Sancá  en Sanja  en Sanka  ru Вива  ru Санха  ru Малайо  ru Арсарио  ru Гуамака  es wiwa  es arsario  es damana  es guamaca  es malayo  es marocacero  es nábela  es sanka  es sanká  eu wiwa  eu arsario  eu damana  eu guamaca  eu malayo  eu marocacero  eu nábela  eu sanka  eu sanká  scr Alfabet llatí  fr damana  fr arsario  fr guamaca  fr malayo  fr marocacero  fr nábela  fr sanka  fr sanká  fr wiwa  zh 维瓦语  zh 桑卡、马拉约、阿萨里奥、纳贝拉、瓜玛卡、马洛卡塞罗、达马那、桑卡  gl wiwa  gl arsario  gl damana  gl guamaca  gl malaio  gl marocacero  gl nábela  gl sanka  gl sanká  it wiwa  it arsario  it damana  it guamaca  it malayo  it marocacero  it nábela  it sanka  it sanká  nl Wiwa  nl Arsario  nl Guamaca  nl Malayo  nl Marocacero  nl Nábela  nl Sanka  nl Sanká  pt wiwa  pt arsario  pt damana  pt guamaca  pt malayo  pt marocacero  pt nábela  pt sanka  pt sanká  
139 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > lesguiana cod ?ршаттен чIат (Arshatten txat) terme pral. ar الأرتشية  ca artxi  de Artschinisch  ja アルチ語  cy Archi  en Archi  ru Арчинский язык  es archi  eu archiera  scr Sense tradició escrita  fr archi  zh 阿齐语  gn archi  it arci  nl Arshi  tmh Tartcict  pt archi  
140 tupí > mondé ar أروا  ca aruà  de Arua  ja アルア語  cy Aruá  en Aruá  ru Аруаши  ru Аруа  es aruá  eu aruá  eu aruera  fr aruá  zh 阿鲁瓦语  gl aruá  it aruá  nl Aruá  pt aruá  
141 aïllada cod uruak terme pral. ar أورواك  ca urutani  ca awake  ca auaqué  ca arutani  ca uruak  de Urutani  de Awake  de Auaqué  de Arutani  de Uruak  ja ウルアク語  cy Urutani  cy Awake  cy Auaqué  cy Arutani  cy Uruak  en Urutani  en Awake  en Auaqué  en Arutani  en Uruak  ru Уруак  ru Аваке  ru Ауаке  ru Арутани  es arutani  es arutaní  es auaqué  es awake  es uruak  es urutani  eu uruakera  eu arutani  eu auaqué  eu awake  eu urutani  scr Sense tradició escrita  fr uruak  fr arutani  fr auaké  fr auaqué  fr awake  fr urutani  zh 乌鲁瓦克语  zh 阿瓦克、阿瓦盖、阿鲁塔尼、乌鲁塔尼  gl uruak  gl arutani  gl auaqué  gl awake  gl urutani  num Sistema aràbic  it uruak  it arutani  it auaqué  it awake  it urutani  nl Uruak  nl Arutani  nl Auaqué  nl Awake  nl Urutani  pt uruak  pt arutani  pt auaqué  pt awake  pt urutani  
142 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca caka  ca asaka  ca assaka  ca batanga  de Caka  de Asaka  de Batanga  en Caka  en Asaka  en Assaka  en Batanga  es caka  es asaka  es assaka  es batanga  eu caka  eu asaka  eu assaka  eu batanga  fr caka  fr asaka  fr assaka  fr batanga  gl caka  gl asaka  gl assaka  gl batanga  it caka  it asaka  it assaka  it batanga  nl Caka  nl Asaka  nl Assaka  nl Batanga  pt caka  pt asaka  pt assaka  pt batanga  
143 arawak o maipure > divisió del sud > branca campa cod acaninka terme pral. ar أشانينكاوية  ca ashaninca  ca ashàninga  ca ashaninka  ca campa  de Asháninca  de Ashaninka  de Campa  ja アシャニンカ語  ja カンパ語  cy Ashaninca  cy Ashaninka  cy Campa  en Asháninka  en Asháninca  en Campa  ru Ашанинка  ru Кампа  ru Ашанинга  es ashaninca  es ashaninka  es campa  eu ashaninkera  eu ashaninka  eu campa  fr ashaninca  fr ashaninka  fr campa  zh 阿沙尼卡  zh 卡姆帕  zh 阿沙尼可  gl ashaninca  gl ashaninka  gl campa  sw Ashaninca  sw Ashaninka  sw Campa  gn achaninka  gn ashaninka  gn kampa  it ashaninca  it ashaninka  it campa  it kampa  nl Ashaninca  nl Ashaninka  nl Campa  tmh Tacaninkat  pt ashaninca  pt ashaninka  pt campa  
144 arawak o maipure > divisió del sud > branca campa cod acininka terme pral. cod atsiri terme pral. ar أشينينكوية  ca asheninca  ca ashéninga  ca asheninka  ca campa  de Ashéninca  de Asheninka  de Ashennica  de Campa  ja アシェニンカ語  ja カンパ語  cy Asheninca  cy Asheninka  cy Campa  en Asheninca  en Asheninka  en Campa  ru Ашенинка  ru Кампа  ru Ашенинга  es asheninca  es asheninka  es campa  eu asheninkera  eu asheninka  eu campa  fr asheninca  fr asheninka  fr campa  zh 阿舍尼卡  zh 卡姆帕  zh 阿舍尼科  gl asheninca  gl asheninka  gl campa  sw Asheninca  sw Asheninka  sw Campa  gn acheninka  gn asheninka  gn kampa  it asheninca  it asheninka  it campa  it kampa  nl Asheninca  nl Asheninka  nl Campa  tmh Tacininkat  pt asheninca  pt asheninka  pt campa  
145 yuki ca wappo  ca ashochimi  de Wappo  de Ashochimi  cy Wappo  cy Ashochimi  en Wappo  en Ashochimi  es wappo  es ashochimi  eu wappoera  eu ashochimia  eu wappo  eu wappoera  fr wappo  fr ashochimi  gl wappo  gl ashochimi  gn wappo  gn ashochimi  it wappo  it ashochimi  pt wappo  pt ashochimi  
146 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar بانتونية  ca bantoanon  ca asiq  ca asi  ca banton  de Banton  cy Bantoanon  cy Asiq  cy Asi  cy Banton  en Banton  en Asiq  en Asi  en Bantoanon  es bantoanon  es asiq  es asi  es bantoano  eu banton  eu bantoanon  eu asiq  eu asi  eu bantoanonera  scr Alfabet llatí  fr asi  fr asiq  fr bantoanon  fr banton  zh 班顿语  gl banton  gl asi  gl asiq  gl bantoanon  num Sistema aràbic  gn vanton  gn asi  gn asiq  gn vantoanon  it banton  it asi  it asiq  it bantoanon  pt banton  pt asi  pt asiq  pt bantoanon  
147 sioux-catawba > sioux de la vall del mississipí > dakota cod nakoda terme pral. ca assiniboin  ca assiniboine  ca hohe  ca nakoda  ca nakota  de Assiniboine  de Assiniboin  en Assiniboin  en Assiniboine  en hohe  en Nakoda  en Nakota  es assiniboin  es assiniboine  es hohe  es nakoda  es nakota  eu assiniboin  eu assiniboine  eu hohe  eu nakoda  eu nakota  fr assiniboine  fr assiniboin  fr nakona  fr nakota  gl assiniboin  gl assiniboine  gl hohe  gl nakoda  gl nakota  it assiniboin  it assiniboine  it hohe  it nakoda  it nakota  nl Assiniboine  nl Nakona  nl Nakota  pt assiniboin  pt assiniboine  pt hohe  pt nakoda  pt nakota  
148 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca ipulo  ca assumbo  ca asumbo  ca badzumbo  de Ipulo  de Assumbo  de Asumbo  de Badzumbo  de Etongo  en Ipulo  en Assumbo  en asumbo  en Badzumbo  es ipulo  es assumbo  es asumbo  es badzumbo  eu ipulo  eu assumbo  eu asumbo  eu badzumbo  fr ipulo  fr assumbo  fr asumbo  fr badzumbo  gl ipulo  gl assumbo  gl asumbo  gl badzumbo  it ipulo  it assumbo  it asumbo  it badzumbo  nl Ipulo  nl Assumbo  nl Asumbo  nl Badzumbo  pt ipulo  pt assumbo  pt asumbo  pt badzumbo  
149 tupí > tupí-guaraní > kayabí ar الأسوريني في شينغو  ca assuriní del Xingu  ca asuriní de Coatinema  ca asurinikin  ca awaeté  ca awaté  de Awaté  de Awaeté  de Asurinikin  de Asuriní de Coatinema  de Asurini do Xingu  ja シング-のアスリニ語  ja アスリニキン語  ja アワテ語、アワエテ語  ja コアティネマのアスリニ語  cy Assuriní del Xingu  cy Asuriní de Coatinema  cy Asurinikin  cy Awaeté  cy Awaté  en Surini  en Awaté  en Awaeté  en Asurinikin  en Asuriní do Xingu  en Asurini do Xingu  en Asuriní de Koatinema  en Xingu Asuriní  ru Шингу асурини  ru Асурини ду Шингу  ru Асурини де Коатинема  ru Авате  ru Аваэте  ru Сурини  ru Асуриникин  es awaté  es awaeté  es asurinikin  es asuriní de Coatinema  es asuriní de Xingú  eu coatinemako asuriniera  eu awate  eu awaete  eu asurinikin  eu xinguko asuriniera  scr Alfabet llatí  fr assurini du Xingu  fr assurini de Coatinema  fr assurinikin  fr awaeté  fr awaté  zh 辛古阿苏里尼语  zh 阿瓦特、阿瓦埃特、科阿廷马、阿苏里尼今  num Sistema aràbic  gn asurini Xingu-gua  gn asuriní de Coatinema  gn asurinikin  gn awaeté  gn awaté  it assurini del Xingu  it asuriní de Coatinema  it asurinikin  it awaeté  it awaté  nl Assuriní del Xingu  nl Asuriní de Coatinema  nl Asurinikin  nl Awaeté  nl Awaté  pt assurini do Xingu  pt assurini de Coatinema  pt asurinikin  pt awaeté  pt awaté  
150 indoeuropea > itàlica > llatinofalisc > romànic > occidental cod asturianu (Espanya) terme pral. cod mirandès (Portugal) terme pral. ar الليونية  ca asturià  ca asturianolleonès  ca asturlleonès  ca bable  ca lleonès  de Asturisch  de Asturischleonesich  de Asturleonesisch  de Leonesisch  ja アストゥリアス語  ja アストゥリア・レオン語  cy Astwreg  cy Leoneg  oc asturian  oc asturianoleonés  oc asturleonés  oc leonés  en Asturian  en Astur-Leonese  en Asturian-Leonese  en Leonese  ru Астурийский язык  ru Леонский  ru Астурийско-леонский  ru Леонско-астурийский  es asturiano  es asturianoleonés  es asturleonés  es leonés  eu asturleonera  scr Alfabet llatí  fr asturien  fr asturien-léonais  fr asturléonais  fr léonais  zh 莱昂语  gl asturiano  gl asturianoleonés  gl asturleonés  gl leonés  num Sistema aràbic  sw Asturian  sw Astur-leonese  sw Asturia-leonese  sw Leonese  gn asturiano  gn asturianoleone  gn asturleone  gn leone  it asturiano  it asturianoleonese  it asturleonese  it leonese  nl Asturisch  nl Asturiano-Leonees  nl Leonees  nl Mirandees  tmh Taliyunist  tmh tasturliyunisit  tmh tawstriyanulyunisit  tmh Tawstriyat  pt asturiano  pt asturiano-leonês  pt asturo-leonês  pt leonês  pt mirandês  
151 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar باري  ca pare  ca asu  ca athu  ca casu  ca chasu  ca chiasu  de Pare  de Asu  de Athu  de Casu  de Chasu  de Chiasu  cy Pare  cy Asu  cy Athu  cy Casu  cy Chasu  cy Chiasu  en Pare  en Asu  en Athu  en Casu  en Chasu  en Chiasu  es pare  es asu  es athu  es casu  es chasu  es chiasu  eu pareera  eu asu  eu athu  eu casu  eu chasu  eu chiasu  eu pare  fr paré  fr asu  fr athu  fr casu  fr chasu  fr chiasu  zh 帕雷语  gl pare  gl asu  gl athu  gl casu  gl chasu  gl chiasu  num Sistema aràbic  gn pare  gn asu  gn athu  gn casu  gn chasu  gn chiasu  it pare  it asu  it athu  it casu  it chasu  it chiasu  tmh Taparit  tmh Asu  tmh athu  tmh casu  tmh chasu  tmh chiasu  pt pare  pt asu  pt athu  pt casu  pt chasu  pt chiasu  
152 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca iyive  ca asumbo  ca ndir  ca uive  ca yiive  de Iyive  de Uive  de Yiive  en Iyive  en asumbo  en Ndir  en Ulive  en Yiive  es iyive  es asumbo  es ndir  es ulive  es yiive  eu iyive  eu asumbo  eu ndir  eu ulive  eu yiive  fr iyive  fr uive  fr yiive  gl iyive  gl asumbo  gl ndir  gl ulive  gl yiive  it iyive  it asumbo  it ndir  it ulive  it yiive  nl Iyive  nl Uive  nl Yiive  pt iyive  pt asumbo  pt ndir  pt ulive  pt yiive  
153 aïllada cod likan antai terme pral. ar الكونزية  ca ulipe  ca lipa  ca kunsa  ca cunza  ca atacameño  ca atacama  ca kunza  de Ulipe  de Lipa  de Kunsa  de Cunza  de Atacameño  de Atacama  de Kunza  ja クンザ語  ja リパ語  ja ウリペ語  ja クンサ語  ja アタカマ語  ja アタカメニョ語  cy Ulipe  cy Lipa  cy Kunsa  cy Cunza  cy Atacameño  cy Atacama  cy Kunza  en Kunza  en Atacama  en Atacameño  en Cunza  en Kunsa  en Likanantaí  en Lincan Antai  en Lipe  en Ulipe  ru Кунса  ru Липа  ru Кунца  ru Улипе  ru Атакама  ru Атакаменьо  es kunza  eu kunzera  eu atacama  eu atacameño  eu cunza  eu kunsa  eu lipa  eu ulipe  fr kunza  fr atacama  fr atacameño  fr cunza  fr kunsa  fr lipa  fr ulipe  zh 昆萨语  zh 昆沙  zh 衮扎  zh 阿塔卡马  zh 阿塔卡梅、利帕、乌利佩  num Sistema aràbic  gn kúnsa  gn atakáma  gn atakaméño  gn cunza  gn kúnsa  gn lipa  gn ulipe  it kunza  it atacama  it atacameño  it cunza  it kunsa  it lipa  it ulipe  nl Kunza  nl Atacama  nl Atacameño  nl Cunza  nl Kunsa  nl Lipa  nl Ulipe  pt kunza  pt atacama  pt atacameño  pt cunza  pt kunsa  pt lipa  pt ulipe  
154 aïllada cod waqha-umbabelte (Tawakhat-tumbabiltit) terme pral. ar بيليلية  ca vilela  ca atalalà  ca chulupí  ca chunupí  ca uakambalelté  de Vilela  de Chulupí  de Chunupí  ja ビレラ語  ja ワカンバレルテ語、アタララ語、チュルピ語、チュヌピ語  cy Vilela  cy Atalalá  cy Chulupí  cy Chunupí  cy Uakambalelté  en Vilela  en Atalalá  en Chulupí  en Chunupí  en Uakambabelté  ru Вилела  ru Чулупи  ru Чунупи  ru Аталала  ru Уакамбабельте  es vilela  es atalalá  es chulupí  es chunupí  es uakambalelté  eu vilelera  eu atalalà  eu chulupí  eu chunupí  eu uakambalelté  fr vilela  fr atalalá  fr chulupie  fr chunupí  fr uakambalelté  zh 威莱拉  zh 楚鲁皮  zh 楚诺皮  zh 阿塔拉兰  zh 乌阿卡姆巴贝台  gl vilela  gl atalalá  gl chulupí  gl chunupí  gl uakambalelté  sw Vilela  sw Atalalá  sw Chulupí  sw Chunupí  sw Uakambalelté  gn vilela  gn atalala  gn chulupi  gn chunupi  gn uakambalelte  it vilela  it atalalà  it chulupí  it chunupí  it uakambalelté  nl Vilela  nl Atalalà  nl Chulupí  nl Chunupí  nl Uakambalelté  tmh Tabililat  pt vilela  pt atalalá  pt chulupí  pt chunupí  pt uakambalelté  
155 nigerocongolesa > kwa > nyo ar أتية  ca atie  ca attié  de Attie  de Attié  ja アティエ語  cy Atie  cy Attié  en Attié  en Akie  en Akye  en Atche  en Atie  en Atshe  ru Атье  ru Аттье  es atie  es attié  eu akiera  eu akie  eu akye  eu atche  eu atie  eu atshe  eu attie  scr Alfabet llatí  fr attié  fr akyé  fr atyé  zh 阿提语  gl atie  gl attié  num Sistema aràbic  gn atie  gn attié  it akye  nl Atie  nl Attié  pt atie  pt attié  
156 arawak o maipure > divisió del sud > branca campa cod nomatsiguenga terme pral. ar نوماتسيغينغا  ca intsome  ca inthome  ca inato  ca ina'o  ca campa nomatsiguenga  ca atiri  ca nomatsiguenga  de Intsome  de Inthome  de Inato  de Ina'o  de Campa Nomatsiguenga  de Atiri  de Nomatsiguenga  ja ノマチゲンガ語  cy Intsome  cy Inthome  cy Inato  cy Ina'o  cy Campa nomatsiguenga  cy Atiri  cy Nomatsiguenga  en Nomatsiguenga  en Atiri  en Campa Nomatsiguenga  en Ina'o  en Inato  en Inthome  en Intsome  en Nomatsiguenga Campa  ru Номацигенга  ru Атири  ru Кампа номацигенга  es nomachiguenga  es atiri  es campa nomatsiguenga  es ina'o  es inato  es inthome  es intsome  es nomatsiguenga  eu nomatsiguengera  eu atiri  eu campa nomatsiguenga  eu ina'o  eu inato  eu inthome  eu intsome  eu nomatsiguenga  scr Alfabet llatí  fr nomatsiguenga  fr atiri  fr campa nomatsiguenga  fr ina'o  fr inato  fr inthome  fr intsome  zh 诺马奇根加语  zh 坎帕-诺马奇根加、伊纳托、伊纳奥、因托美、因索美、阿提利  gl nomatsiguenga  gl atiri  gl campa nomatsiguenga  gl ina'o  gl inato  gl inthome  gl intsome  it nomatsiguenga  it atiri  it campa nomatsiguenga  it ina'o  it inato  it inthome  it intsome  nl Nomatsiguenga  pt nomatsiguenga  pt atiri  pt campa nomatsiguenga  pt ina'o  pt inato  pt inthome  pt intsome  
157 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > grassfields sud-occidental cod etoh terme pral. ca atong  de Atong  de Etoh  en Atong  es atong  eu atong  fr atong  fr etoh  gl atong  it atong  nl Atong  nl Etoh  pt atong  
158 arawak o maipure ar أتورادية  ca atorad  ca atorada  de Atorada  ja アトラド語  ja アトラダ語  cy Atorad  cy Atorada  en Atorad  en Atorada  ru Аторад  ru Атораи  ru Аторада  es atorad  es atorada  eu atoradera  eu atorada  fr atorai  fr atorad  fr atorada  zh 阿托拉  zh 阿托拉达  gl atorad  gl atorada  sw Atorad  sw Atorada  gn atorad  gn atorada  it atorad  it atorada  nl Atorad  nl Atorada  tmh Taturadit  pt atorad  pt atorada  
159 palaihnih ca atsugewi  de Atsugewi  cy Atsugewi  en Atsugewi  es atsugewi  es atsugewi  eu achumawiera  eu achomawi  eu achumawi  eu achumawiera  eu palaihnih  eu pit river  fr atsugewi  gl atsugewi  gn atsugewi  it atsugewi  pt atsugewi  
160 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar أتّا  ca atta  de Atta  cy Atta  en Atta  es atta  eu attera  eu atta  scr Alfabet llatí  fr atta  zh 阿塔语  gl atta  num Sistema aràbic  gn atta  it atta  pt atta  
161 aïllada cod wao tededô terme pral. cod waodãdi apædekã terme pral. ar واورانية  ca waorani  ca auca  ca awshiri  ca huao  ca huaorani  ca sabela (subgrups tihuacuno i chiripuno)  ca wao terero  ca wao tiriro  de Waorani  de Auca  de Awshiri  de Huao  de Huaorani  de Sabela (untergruppen Tihuacuno und Chiripuno)  de Wao Terero  de Wao Tiriro  ja ワオラニ語  ja アウカ語  ja アウシリ語  cy Waorani  cy Huao  cy Huaorani  cy Wao terero  cy Wao tiriro  en Huaorani  en Auca  en Awshiri  en Huao  en Sabela (Tihuacuno and Shiripuno subgroups)  en Wao Terero  en Wao Tiriro  en Waorani  ru Ваорани  ru Аука  ru Аушири  ru Уаорани  ru Сабела (подгруппы тихуакуно и чирипуно)  es huaorani  es auca  es awshiri  es huao  es sabela (subgrupos tihuacuno y chiripuno)  es wao terero  es wao tirirowao terero  es waorani  eu waoraniera  eu auca  eu awshiri  eu huao  eu huaorani  eu sabela (tihuacuno eta shiripuno azpitaldeak)  eu wao terero  eu wao tiriro  eu waorani  scr Alfabet llatí  fr waorani  fr auca  fr awshiri  fr huao  fr huaorani  fr sabela (sous-groupes tihuacuno et chiripuno)  fr wao terero  fr wao tiriro  zh 瓦奥拉尼语  zh 胡奥拉尼、胡奥、瓦奥-提利罗、瓦奥-特雷罗、奥卡、萨贝拉(属提华库诺及奇利普诺支语族)、奥希利  gl waorani  gl auca  gl awshiri  gl huao  gl huaorani  gl sabela  gl wao terero  gl wao tiriro  it waorani  it auca  it awshiri  it huao  it huaorani  it sabela (sottogruppi tihuacuno e chiripuno)  it wao terero  it wao tiriro  nl Waorani  nl Auca  nl Awshiri  nl Huao  nl Huaorani  nl Sabela  nl Wao Terero  nl Wao Tiriro  pt waorani  pt auca  pt awshiri  pt huao  pt huaorani  pt sabela (subgrupos tihuacuno e chiripuno)  pt wao terero  pt wao tiriro  
162 tupí > tupí-guaraní ar أورية  ca auré  ca aurá  ca aurà  ca aurê  de Aurá  de Aurà  de Auré  de Aurê  ja アウレ語  ja アウラ語  cy Auré  cy Aurá  cy Aurà  cy Aurê  en Aurá  en Auré  en Aurê  ru Ауре  ru Аура  es auré  es aurá  es aurà  es aurê  eu aureera  eu aurá  eu aurà  eu auré  eu aurê  fr auré  fr aurá  fr aurà  fr aurê  zh 奥勒语  zh 奥雷、奥拉  gl auré  gl aurá  gl aurà  gl aurê  it auré  it aurá  it aurà  it aurê  nl Auré  nl Aurá  nl Aurê  pt auré  pt aurá  pt aurê  
163 tupí ar بوروبورا  ca puruborà  ca aurã  ca kuyubí  ca miguelinho  ca pumbora  ca puruba  de Puruborá  de Aurã  de Kuyubí  de Miguelinho  de Pumbora  de Puruba  ja プルボラ語  cy Puruborá  cy Aurã  cy Kuyubí  cy Miguelinho  cy Pumbora  cy Puruba  en Puruborá  en Aurã  en Kuyubi  en Miguelenho  en Pumbora  en Puruba  ru Пурубора  es puruborá  es aurã  es kuyubí  es miguelinho  es pumbora  es puruba  eu puruborera  eu aurã  eu kuyubí  eu miguelinho  eu pumbora  eu puruba  eu puruborá  scr Sense tradició escrita  fr puruborá  fr aurã  fr kuyubí  fr miguelinho  fr pumbora  fr puruba  zh 普鲁博拉语  zh 普卢巴、彭博拉、库尤比、米格林诺、奥拉  gl puruborá  gl aurã  gl kuyubí  gl miguelinho  gl pumbora  gl puruba  it purubora  it aurã  it kuyubí  it miguelinho  it pumbora  it puruba  nl Puruborá  nl Aurã  nl Kuyubí  nl Miguelinho  nl Pumbora  nl Puruba  pt puruborá  pt aurã  pt kuyubí  pt miguelenho  pt pumbora  pt puruba  
164 arawak o maipure > divisió del sud > branca central > grup waurà ar واورية  ca wauja  ca vaurá  ca uaurá  ca aura  ca waurà  de Wauja  de Vaurá  de Uaurá  de Aura  de Waura  ja ワウラ語  ja アウラ語  ja バウラ語  ja ワウジャ語  cy Wauja  cy Vaurá  cy Uaurá  cy Aura  cy Waurá  en Wauja  en Vaurá  en Uaura  en Aura  en Waurá  ru Ваура  ru Аура  ru Ваужа  ru Уаура  es uaurá  es aura  es waurá  es vaurá  es wauja  eu waurera  eu aura  eu uaurá  eu vaurá  eu wauja  scr Alfabet llatí  fr waura  fr aura  fr uaurá  fr vaurá  fr wauja  zh 瓦乌拉语  zh 瓦乌拉、瓦乌加、维乌拉、阿乌拉  num Sistema aràbic  gn waura  gn aura  gn uaurá  gn vaurá  gn wauja  it waura  it aura  it uaurá  it uaura wauja  it vaurá  nl Waurá  nl Aura  nl Uaurá  nl Vaurá  nl Wauja  pt waurá  pt aura  pt uaurá  pt vaurá  pt waujá  
165 tupí > tupí-guaraní > tenetehara ar كواجية  ca avà  ca guajà  ca awà  ca awà-guajà  ca ayaya  ca guaxare  ca wazaizara  de Guajá  de Awa  ja グアジャ語  ja アワ語、アワ・グアジャ語、アヤヤ語、ワザイザラ語、グアハレ語  cy Guajá  cy Awá  cy Awá-guajá  cy Ayaya  cy Guaxare  cy Wazaizara  en Guajá  en Awá  en Awá-Guajá  en Ayaya  en Guaxare  en Wazaizara  ru Гуажа  ru Ава  ru Гуашаре  ru Ава-гуажа  ru Аяя вазайзара  es guajá  es awá  es awá-guajá  es ayaya  es guaxare  es wazaizara  eu guajera  fr guajá  fr awá  fr awá-guajá  fr ayaya  fr guaxare  fr wazaizara  zh 瓜哈  zh 阿瓦  zh 阿亚亚  zh 瓜夏雷  zh 阿瓦-瓜哈  zh 瓦萨伊萨拉  gl guajá  gl awá  gl awá-guajá  gl ayaya  gl guaxare  gl wazaizara  sw Guajá  sw Awá  sw Awá-guajá  sw Ayaya  sw Guaxare  sw Wazaizara  gn guaja  gn ajaja  gn awa  gn awa-guaja  gn guaxare  gn wasaisara  it guaja  it awà  it awà-guajà  it ayaya  it guaxare  it wazaizara  nl Guajá  nl Awà  nl Awà-Guajà  nl Ayaya  nl Guaxare  nl Wazaizara  tmh Tagwajt  pt guajá  pt awá  pt awá-guajá  pt ayayé  pt guaxare  pt wazaizara  
166 tupí > tupí-guaraní ar أفا كانويرو  ca canoeiro de Goiás  ca awana  ca avá-canoeiro  ca ava-canoeiro  ca avà-canoeiro  de Canoeiro de Goiás  de Awana  de Avá-Canoeiro  de Ava-Canoeiro  ja アバ・カノエイロ語  ja カノア語  ja カノエ語  ja カノエイロ語  ja アバ語、アワナ語  ja ゴイアスのカノエイロ語  cy Canoeiro de Goiás  cy Awana  cy Avá-canoeiro  cy Ava-canoeiro  cy Avá-canoeiro  en Canoeiros  en Canoeiro de Goiás  en Canoe  en Canoa  en Awana  en Ava-Canoeiro  en Avá  en Abá  en Avá-Canoeiro  ru Ава-каноэйро  ru Кануэйро ди Гойас  ru Аба  ru Ава  ru Авана  ru Кануэйрос  ru Ава-кануэйро  es avá-canoeiro  es ava-canoerio  es awana  es canoeiro de Goiás  eu ava-canoeiroera  eu ava-canoeiro  eu avá-canoeiro  eu awana  eu goiasko canoeiroera  scr Sense tradició escrita  fr ava-canoeiro  fr avá-canoeiro  fr awana  fr canoeiro de Goiás  zh 阿瓦-卡诺埃罗语  zh 阿瓦那  zh 阿瓦-卡诺埃罗  zh 戈亚斯卡诺埃罗语  num Sistema aràbic  gn ava-kanoeiro  gn ava-canoeiro  gn avá-canoeiro  gn awana  gn canoeiro de Goiás  it ava-canoeiro  it ava-canoeiro  it avá-canoeiro  it awana  it canoeiro de Goiàs  nl Avá-Canoeiro  nl Ava-Canoeiro  nl Awana  nl Canoeiro de Goiás  pt avá-canoeiro  pt ava-canoeiro  pt awana  pt canoeiro de Goiás  
167 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca evant  ca avand  ca avande  ca balegete  ca belegete  ca evand  ca ovand  ca ovande  ca ovando  de Evant  de Avand  de Avande  de Evand  de Ovande  en Evant  en Avand  en Avande  en Balegete/belegete  en Evand/Ovand  en Ovande  en Ovando  es evant  es avand  es avande  es balegete/belegete  es evand/Ovand  es ovande  es ovando  eu evant  eu avand  eu avande  eu balegete/belegete  eu evand/Ovand  eu ovande  eu ovando  fr evand  fr avand  fr avande  fr evant  fr ovande  gl evant  gl avand  gl avande  gl balegete/belegete  gl evand/Ovand  gl ovande  gl ovando  it evant  it avand  it avande  it balegete/belegete  it evand/Ovand  it ovande  it ovando  nl Evant  nl Avand  nl Avande  nl Evand  nl Ovande  pt evant  pt avand  pt avande  pt balegete/belegete  pt evand/Ovand  pt ovande  pt ovando  
168 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > àvar-andi-dido > àvar cod ?вар мацIцI (Awar mats'ts') terme pral. cod ?агIарул мацIцI (Ma'arul mats'ts') terme pral. ar الأوارية  ca àvar  ca daguestànic  de Awarisch  de Avarisch  de Dagestanisch  ja アヴァル語  cy Avar  cy Dagestanig  en Avar  en Dagestani  ru Аварский язык  ru Дагестанский (устар)  es avar  eu avarera  eu dagestanera  scr Alfabet ciríl·lic  fr avar  fr daguestanien  zh 阿瓦尔语  gn avar  it avaro  nl Avaars  nl Dagestaans  tmh tavaract  pt avar  
169 barbacoa > branca del nord cod tawa-pit terme pral. ar أوابيتية  ca awapit  ca awa  ca awa-cuaiquer  ca coaiquer  ca kwaiker  de Awa Pit  de Awa  de Coaiquer  de Cuaiquer  de Kwaiker  de Quaiquer  ja アワピット語  ja アワ語  ja クワイケル語  ja コワイケル語  ja アワ-コワイケル語  cy Awapit  cy Awa  cy Awa-cuaiquer  cy Coaiquer  cy Kwaiker  en Awapit  en Awa  en Awa-Cuaiquer  en Cuaiquer  ru Ава-пит  ru Ава  ru Квайкер  ru Коаикер  ru Коайкер  ru Ава-куайкер  es awapit  es awa  es awa-cuaiquer  es coaiquer  es kwaiker  eu awa pit  eu awa  eu awa-cuaiquer  eu coaiquer  eu kwaiker  fr awa-cuaiquer  fr awa  fr awa pit  fr coaiquer  fr kwaiker  fr quaiquer  zh 阿瓦皮特  zh 阿瓦  zh 瓜伊盖尔  zh 阿瓦-瓜伊盖尔  gl awapit  sw Awapit  sw Awa  sw Awa-cuaiquer  sw Coaiquer  sw Kwaiker  gn awapit  gn awa  gn awa-kuaiker  gn koaiker  gn kwaiker  it awapit  it awa  it awa-cuaiquer  it coaiquer  it kwaiker  nl Awapit  nl Awa  nl Awa-Cuaiquer  nl Coaiquer  nl Kwaiker  tmh Tawapit  pt awapit  pt awa-coaquier  pt coaquier  
170 tupí > tupí-guaraní > tenetehara cod awaeté terme pral. ar باراكانية  ca parocana  ca parakanân  ca awareté  ca parakanã  de Parocana  de Parakanân  de Awareté  de Parakanã  ja パラカナ語  cy Parocana  cy Parakanân  cy Awareté  cy Parakanã  en Parocana  en Parakanân  en Awareté  en Parakanã  ru Паракана  ru Аварете  es parocana  es parakanân  es awareté  es parakaná  eu parakanã  eu parakanân  eu parocana  eu awareté  eu parakanera  scr Sense tradició escrita  fr parakanã  fr awareté  fr parakanân  fr parocana  zh 帕拉卡纳语  zh 阿瓦勒特、帕拉卡南、帕罗卡纳  gl parakaná  gl awareté  gl parakanân  gl parocana  it parakana  it awareté  it parakanân  it parocana  nl Parakaña  nl Awareté  nl Parakanân  nl Parocana  pt parakanã  pt awareté  pt parakanân  pt parocana  
171 je > branca del sud cod laklano terme pral. ar لاكلانوية  ca laklano  ca aweikoma  ca botocudo  ca bugre  ca chocré  ca socré  ca xokleng  ca xokren  de Laklano  de Aweikoma  de Botocudo  de Bugre  de Chocré  de Xokren  de Xokleng  de Socré  ja ラクラノ語  ja ソクレ語  ja ブグレ語  ja チョクレ語  ja ボトクド語  ja ショクレン語  ja アウェイコマ語  cy Laklano  cy Aweikoma  cy Botocudo  cy Bugre  cy Chocré  cy Socré  cy Xokleng  cy Xokren  en Xokren  en Xokleng  en Socré  en Shokleng  en Shocleng  en Chocré  en Bugre  en Botocudos  en Aweikoma  en Laklano  ru Лаклано  ru Бугре  ru Сокре  ru Чокре  ru Шокрен  ru Шокленг  ru Авейкома  ru Ботокудский  es xokren  es xokleng  es socré  es chocré  es bugre  es botocudo  es aweikoma  es laklano  eu bugre  eu chocré  eu socré  eu xokleng  eu xokren  eu botocudo  eu aweikoma  eu laklanoera  scr Alfabet llatí  fr laklano  fr aweikoma  fr botocudo  fr bugre  fr chocré  fr socré  fr xokleng  fr xokren  zh 拉克兰诺语  zh 肖克伦、索克雷、乔克雷、乔克伦、阿维克马、布格雷、波托库多  num Sistema aràbic  gn laklano  gn aweikoma  gn botocudo  gn bugre  gn chocré  gn socré  gn xokleng  gn xokren  it laklano  it aweikoma  it botocudo  it bugre  it chocré  it socré  it xokleng  it xokren  nl Laklano  nl Aweikoma  nl Botocudo  nl Bugre  nl Chocré  nl Socré  nl Xokleng  pt laklãnõ  pt aveicoma  pt aweikoma  pt botocudo  pt bugre  pt chocré  pt socré  pt xokleng  pt xokren  
172 nigerocongolesa > benue-congo ca awing  ca awi  ca bambuluwe  ca mbwe'wi  de Awing  de Awi  de Bambuluwe  de Mbwe'wi  en Awing  en Awi  en Bambuluwe  en Mbwe'wi  es awing  es awi  es bambuluwe  es mbwe'wi  eu awing  eu awi  eu bambuluwe  eu mbwe'wi  fr awing  fr awi  fr bambuluwe  fr mbwe'wi  gl awing  gl awi  gl bambuluwe  gl mbwe'wi  it awing  it awi  it bambuluwe  it mbwe'wi  nl Awing  nl Awi  nl Bambuluwe  nl Mbwe'wi  pt awing  pt awi  pt bambuluwe  pt mbwe'wi  
173 zamuco cod ayo(w)eo (ayu(w)iw) terme pral. cod ayoré (ayuri) terme pral. ar أيورية  ca ayoreo  ca ayoréode  ca moro  ca morotoco  ca pyta jovai  ca zamuco  de Ayoreo  de Ayoré  de Moro  de Morotoco  de Pyeta Yovai  de Zamuco  ja アヨレオ語  ja アヨルオデ語、モロ語、モロトコ語、ピジャホバイ語、サムコ語  cy Ayoreo  cy Ayoréode  cy Moro  cy Morotoco  cy Pyta jovai  cy Zamuco  en Ayoreo  en Ayoré  en Moro  en Morotoco  en Pyeta Yovai  en Zamuco  ru Айорео  ru Моро  ru Айоре  ru Пита йовай  ru Самуко  ru Моротоко  es ayoreo  es ayoréode  es moro  es morotoco  es pyta jovai  es zamuco  eu ayoreoera  eu ayoréode  eu moro  eu morotoco  eu pyta jovai  eu zamuco  fr ayoreo  fr ayoréode  fr moro  fr morotoco  fr pyeta yovai  fr zamuco  zh 阿尤莱欧  zh 莫罗  zh 撒目可  zh 阿尤雷  zh 莫罗托克  zh 皮耶它尤瓦依  gl ayoreo  gl ayoréode  gl moro  gl morotoco  gl pyta jovai  gl zamuco  sw Ayoreo  sw Ayoréode  sw Moro  sw Morotoco  sw Pyta jovai  sw Zamuco  gn ajoréo  gn ajoréode  gn móro  gn morotóko  gn pyta jovái  gn samúko  it ayoreo  it ayoréode  it moro  it morotoco  it pyta jovai  it zamuco  nl Ayoreo  nl Ayoréode  nl Moro  nl Morotoco  nl Pyta Jovai  nl Zamuco  tmh Tayuriwt  pt ayoreo  pt ayoréode  pt moro  pt morotoco  pt pyta jovai  pt zamuco  
174 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional cod eyeta terme pral. ar أيتا  ca ayta  de Ayta  de Aeta  de Agta  ja アエタ語  cy Ayta  cy Agta  en Ayta  en Aeta  en Agta  ru Айта  ru Агта  ru Аэта  es ayta  es agta  eu aetera  eu agta  scr Alfabet llatí  fr aeta  fr agta  zh 阿埃塔  zh 阿格塔  gl ayta  gl agta  num Sistema aràbic  gn ayta  gn agta  it aeta  it agta  nl Ayta  nl Agta  pt agta  pt ayta  
175 altaica > turquesa > meridional o oghuz cod ?зәрбајҹан дили (Azərbaycan dili) terme pral. cod آذربایجان دیلی (Azərbaycanca / Азәрбајҹанҹа) terme pral. ar الآذرية  ca àzeri  ca azerbaidjanès  de Aseri  de Aserbaidschanisch  ja アゼルバイジャン語  cy Aseri  cy Aserbaijaneg  en Azeri  en Azerbaijani  ru Азербайджанский язык  es azerí  eu azeriera  eu azerbaijanera  scr Alfabet aràbic  scr Alfabet llatí  fr azéri  fr azerbaïdjanais  zh 阿赛利语  zh 阿塞拜疆语  gn aseri  it azero  nl Azerisch of Azeri  nl Azerbeidzjaans  tmh tazirict  pt azeri  pt azerbaijano  
176 maia > yucatec-maia principal > maia principal > k'iché-mam > mam > teco-mam ca teko  ca tectiteco  ca tectitán  ca teco  ca b'a'aj  ca tektiteko  de Tectiteco  de B'a'aj  de Teco  de Tectitán  de Teko  de Tektiteko  cy Tectitán  cy Teco  cy B'a'aj  cy Tektiteko  cy Tectiteco  cy Teko  en Tektiteko  en B'a'aj  en Teco  en Tectitán Mam  en Tectitec  en Tectiteco  en Teko  en Tektitek  es tectiteco  es b'a'aj  es teco  es tectitán  es teko  es tektiteko  eu tektitekera  eu b'a'aj  eu teco  eu tektiteko  eu tektitekera  eu teko  eu tectiteco  eu tectitán  scr Alfabet llatí  fr teko  fr tectiteco  fr tectitán  fr teco  fr b'a'aj  fr tectitèque  gl tectiteco  gl teko  gl tectitán  gl teco  gl b'a'aj  gl tektiteko  num Sistema aràbic  gn tektitéko  gn b'a'aj  gn teco  gn tectitan  gn tectiteco  gn teko  it tektiteko  it b'a'aj  it teco  it tectitán  it tectiteco  it teko  pt tektiteco  pt b'a'aj  pt teco  pt tectitán  pt tectiteco  pt teko  
177 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > ring cod nga-kejom terme pral. ca babanki  ca kedjom  ca kejeng  ca kejom  ca kidzem  ca kidzom  de Babanki  de Kedjom  de Kejeng  de Kejom  de Kidzem  en Babanki  en Kedjom  en Kejeng  en Kejom  en Kidzem  en Kidzom  es babanki  es kedjom  es kejeng  es kejom  es kidzem  es kidzom  eu babanki  eu kedjom  eu kejeng  eu kejom  eu kidzem  eu kidzom  fr babanki  fr kedjom  fr kejeng  fr kejom  fr kidzem  gl babanki  gl kedjom  gl kejeng  gl kejom  gl kidzem  gl kidzom  it babanki  it kedjom  it kejeng  it kejom  it kidzem  it kidzom  nl Babanki  nl Kedjom  nl Kejeng  nl Kejom  nl Kidzem  pt babanki  pt kedjom  pt kejeng  pt kejom  pt kidzem  pt kidzom  
178 atapascana-eyak-tlingit > septentrional ca nedut'en  ca nat'oot'en  ca nadot'en  ca carrier septentrional  ca babine carrier  ca babine-Witsuwit'en  de Northern Carrier  de Nedut'en  de Nat'oot'en  de Nadot'en  de Babine Carrier  de Babine-Witsuwit'en  cy Babine-Witsuwit'en  cy Nedut'en  cy Nat'oot'en  cy Nadot'en  cy Carrier gogleddol  cy Babine carrier  en Natooten  en Nat'oot'en  en Nadot'en  en Babine-Witsuwiten  en Babine Carrier  en Babine-Witsuwit'en  en Nedut'en  en Northern Carrier  en Wet'suwet'en  en Wets'uwet'en  en Wetsuwet'en  es babín  es babine carrier  es nadot'en  es nat'oot'en  es nedut'en  es tacolí septentrional  eu babine-Witsuwit'en  eu babine carrier  eu babine carrierrera  eu babine-witsuwiten  eu iparraldeko carrierrera  eu nadot'en  eu nat'oot'en  eu nedut'en  eu wet'suwet'en  eu wets'uwet'en  eu wetsuwet'en  scr Alfabet llatí  fr babine-Witsuwit'en  fr babine porteur  fr nadot'en  fr nat'oot'en  fr nedut'en  fr porteur du nord  fr porteur septentrional  gl babine-Witsuwit'en  gl babine carrier  gl carrier setentrional  gl nadot'en  gl nat'oot'en  gl nedut'en  num Sistema aràbic  gn vavine-Witsuwit'en  gn karrier septentrional  gn nadot'en  gn nat'oot'en  gn nedut'en  gn vavine karrier  it babine-Witsuwit'en  it babine carrier  it carrier settentrionale  it nadot'en  it nat'oot'en  it nedut'en  pt babine-Witsuwit'en  pt babine carrier  pt carrier setentrional  pt nadot'en  pt nat'oot'en  pt nedut'en  
179 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar بافوتية  ca bafut  ca babute  ca bufe  ca fut  de Bafut  de Babute  de Bufe  de Fut  ja バフット語  ja バブ-ト語、ブフェ語、フー語、フート語  cy Bafut  cy Babute  cy Bufe  cy Fut  en Bafut  en Babute  en Befe  en Bufe  en Fu  en Fut  ru Бафут  ru Фут  ru Буфе  ru Бабуте  es bafuto  es babute  es bufe  es fut  eu bafutera  eu babute  eu bufe  eu fut  scr Alfabet llatí  fr bafut  fr babute  fr bufe  fr fut  zh 巴弗特语  zh 巴布特、布非、弗特  gl bafut  gl babute  gl bufe  gl fut  num Sistema aràbic  gn vafuto  gn fut  gn vabute  gn vufe  it bafut  it babute  it bufe  it fut  nl Bafut  nl Babute  nl Bufe  nl Fut  pt bafut  pt babute  pt bufe  pt fut  
180 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar بابويانية  ca babuyan  ca ibataan  ca ibatan  de Babuyan  de Ibataan  de Ibatan  de Ivata  cy Babuyan  cy Ibataan  cy Ibatan  en Babuyan  en Ivatan  en Ibataan  en Ibatan  es babuyano  es ibataan  es ibatán  eu babuyanera  eu babuyan  eu ibataan  eu ibatan  scr Alfabet llatí  fr babuyan  fr ibataan  fr ibatan  zh 巴布延语  gl babuyan  gl ibataan  gl ibatan  num Sistema aràbic  gn vavuyan  gn ibataan  gn ibatan  it babuyan  it ibataan  it ibatan  pt babuyan  pt ibataan  pt ibatan  
181 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar باتاكية  ca batak  ca babuyan  ca batak palawan  ca batako  ca binatak  ca tinitianes  de Batak  de Babuyan  de Batac  de Batak Palawan  de Batako  de Binatak  de Tinitianes  cy Batak  cy Babuyan  cy Batak palawan  cy Batako  cy Binatak  cy Tinitianes  en Batak  en Babuyan  en Batac  en Binatak  en Palawan Batak  en Tinitianes  es bataco  es babuyano  es batak palawano  es batako  es binatak  es tinitianes  eu batakera  eu babuyan  eu batak  eu batak palawan  eu batako  eu binatak  eu tinitianes  scr Sense tradició escrita  fr batak  fr babuyan  fr batak palawan  fr batako  fr binatak  fr tinitianes  zh 巴塔克语  gl batak  gl babuyan  gl batak palawan  gl batako  gl binatak  gl tinitianes  num Sistema aràbic  gn vatak  gn batak palawan  gn tinitianes  gn vatako  gn vavuyan  gn vinatak  it batak  it babuyan  it batak palawan  it batako  it binatak  it tinitianes  pt batak  pt babuyan  pt batak palawano  pt batako  pt binatak  pt tinitianes  
182 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca baca  ca bongo  ca nubaca  ca yambasa del sud  de Baca  de Bango  de Bongo  de Nubaca  en Baca  en Bongo  en Nubaca  en Yambasa del sur  es baca  es bongo  es nubaca  es yambasa del sur  eu baca  eu bongo  eu nubaca  eu yambasa del sur  fr nubaca  fr baca  fr bango  fr bongo  fr yambassa du Sud  gl baca  gl bongo  gl nubaca  gl yambasa do sur  it baca  it bongo  it nubaca  it yambasa del sur  nl Baca  nl Bango  nl Bongo  nl Nubaca  pt baca  pt bongo  pt nubaca  pt yambasa del sur  
183 carib > amazones meridional > bakairí cod kurâ terme pral. ar باكايرية  ca bacairí  ca bacairi  ca bakairi  ca curâ  de Bakairi  de Bacairi  de Bacairí  de Curâ  ja バカイリ語  ja クラ語  cy Bacairí  cy Bacairi  cy Bakairi  cy Curâ  en Bacairi  en Bacairí  en Bakairi  en Bakairí  en Kurâ  ru Бакаири  ru Кура  ru Куран  es bacairí  es bacairi  es bakairi  es curâ  eu bakairiera  eu bacairi  eu bakairi  eu curâ  scr Alfabet llatí  fr bacairi  fr bacairí  fr bakairi  fr curâ  zh 巴凯利语  zh 库拉、巴凯利、巴凯利  num Sistema aràbic  gn vakairi  gn bacairi  gn bakairi  gn curâ  it bakairi  it bacairi  it bakairi  it curâ  nl Bacairí  nl Bacairi  nl Bakairi  nl Curâ  pt bacairí  pt bacairi  pt bakairi  pt curâ  
184 crioll de base anglesa ca crioll anglès de Barbados  ca badian  ca bajan  ca barbardian  de Barbados-Kreol-Englisch  de Bajan  de Bajan-Patois  de Barbadian Creole English  en Barbados English Creole  en Badian  en Bajan  en Barbadian  en Barbadian Creole English  en Barbadian Creole English  es criollo inglés de Barbados  es badian  es bajan  es barbadian  es barbadian creole english  eu barbados Kreolera  eu badian  eu bajan  eu barbadian  eu barbadian creole english  fr créole anglais de la Barbade  fr badian  fr bajan  fr barbadian Creole English  fr créole barbadien  gl crioulo inglés de Barbados  gl badian  gl bajan  gl barbadian  gl barbadian creole english  it creolo inglese di Barbados  it badian  it bajan  it barbadian  it barbadian creole english  nl Creools Engels op Barbados  nl Badian  nl Bajan  nl Barbadian Creole English  nl Engels-Creools van Barbados  pt crioulo inglês de Barbados  pt badian  pt bajan  pt barbadian  pt barbadian creole english  
185 nigerocongolesa > benue-congo ca chufie'  ca bafangi  ca bafanji  ca bafanyi  ca chuufi  ca nchufie  ca ncufie  de Bafanji  de Nchufie  en Chufie'  en Bafangi  en Bafanji  en Bafanyi  en Chuufi  en Nchufie  en Ncufie  es chufie'  es bafangi  es bafanji  es bafanyi  es chuufi  es nchufie  es ncufie  eu chufie'  eu bafangi  eu bafanji  eu bafanyi  eu chuufi  eu nchufie  eu ncufie  fr bafanji  fr bafangi  fr bafanyi  fr chufie'  fr nchufie  gl chufie'  gl bafangi  gl bafanji  gl bafanyi  gl chuufi  gl nchufie  gl ncufie  it chufie'  it bafangi  it bafanji  it bafanyi  it chuufi  it nchufie  it ncufie  nl Chufie'  nl Bafangi  nl Bafanji  nl Bafanyi  nl Nchufie  pt chufie'  pt bafangi  pt bafanji  pt bafanyi  pt chuufi  pt nchufie  pt ncufie  
186 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > ring ca mmem  ca bafmen  ca bafoumeng  ca bafumen  ca mme  ca mmen  de Mmem  de Bafmen  de Bafmeng  de Bafumen  en Mmem  en Bafmen  en Bafoumeng  en Bafumen  en Mme  en Mmen  es mmem  es bafmen  es bafoumeng  es bafumen  es mme  es mmen  eu mmem  eu bafmen  eu bafoumeng  eu bafumen  eu mme  eu mmen  fr mmen  fr bafmen  fr bafoumeng  fr bafumen  gl mmem  gl bafmen  gl bafoumeng  gl bafumen  gl mme  gl mmen  it mmem  it bafmen  it bafoumeng  it bafumen  it mme  it mmen  nl Mmem  nl Bafmen  nl Bafumen  nl Bafumeng  pt mmem  pt bafmen  pt bafoumeng  pt bafumen  pt mme  pt mmen  
187 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > momo ca ngamambu  ca bafuchu  ca banja  ca mbu  ca mungyen  ca nga  ca ngamambo  ca ngembo  de Ngamambu  de Bafuchu  de Banja  de Nga  de Ngembo  en Ngamambu  en Bafuchu  en Banja  en Mbu  en Mungyen  en Nga/Ngembo  en Ngamambo  es ngamambu  es bafuchu  es banja  es mbu  es mungyen  es nga/Ngembo  es ngamambo  eu ngamambu  eu bafuchu  eu banja  eu mbu  eu mungyen  eu nga/Ngembo  eu ngamambo  fr ngamambo  fr bafuchu  fr banja  fr nga  fr ngembo  gl ngamambu  gl bafuchu  gl banja  gl mbu  gl mungyen  gl nga/Ngembo  gl ngamambo  it ngamambu  it bafuchu  it banja  it mbu  it mungyen  it nga/Ngembo  it ngamambo  nl Ngamambu  nl Bafuchu  nl Banja  nl Nga  nl Ngembo  pt ngamambu  pt bafuchu  pt banja  pt mbu  pt mungyen  pt nga/Ngembo  pt ngamambo  
188 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mindanao del sud cod bagobo terme pral. ar باغوبو  ca guiangga  ca giangga  ca giangan  ca bagobo  de Guianga  de Giangan  de Bagobo  cy Guiangga  cy Giangga  cy Giangan  cy Bagobo  en Guiangga  en Giangan  en Bagobo  es jangan  es guanga  es giangian  es bagobo  eu giangga  eu giangan  eu bagobo  eu bagoboera  eu guiangga  scr Alfabet llatí  fr bagobo  fr giangan  fr giangga  fr guiangga  zh 巴戈博语  gl bagobo  gl bagobo  gl giangan  gl giangga  gl guiangga  num Sistema aràbic  gn vagovo  gn giangan  gn giangga  gn guiangga  it bagobo  it giangan  it giangga  it guiangga  pt bagobo  pt giangan  pt giangga  pt guiangga  
189 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí meridional ar مانوبو (أوبو)  ca manobo (obo)  ca bagobo  ca obo bagobo  de Manobo (Obo)  de Bagobo  de Obo Bagobo  cy Manobo (Obo)  cy Bagobo  cy Obo bagobo  en Obo Manobo  en Bagobo  en Obo Bagobo  es manobo (obo)  es bagobo  es obo bagobo  eu obo manobo  eu bagobo  eu obo bagobo  scr Alfabet llatí  fr manobo (obo)  fr bagobo  fr obo bagobo  zh 马诺博语(欧博  gl manobo (obo)  gl bagobo  gl obo bagobo  gn manovo (ovo)  gn bagobo  gn obo bagobo  it manobo (obo)  it bagobo  it obo bagobo  pt manobo (obo)  pt bagobo  pt obo bagobo  
190 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí meridional ar تاغاباوا  ca tagabawa  ca bagobo tagabawa  ca manobo tagabawa  de Tagabawa  de Bagobo Tagabawa  de Manobo Tagabawa  cy Tagabawa  cy Bagobo tagabawa  cy Manobo tagabawa  en Tagabawa  en Tagabawa Bagobo  en Tagabawa Manobo  es tagabawa  es bagobo tagabawa  es manobo tagabawa  eu tagabawera  eu bagobo tagabawa  eu manobo tagabawa  eu tagabawa  scr Alfabet llatí  fr tagabawa  fr tagabawa bagobo  fr tagabawa manobo  zh 塔加巴瓦语  gl tagabawa  gl bagobo tagabawa  gl manobo tagabawa  num Sistema aràbic  gn tagavawa  gn bagobo tagabawa  gn manovo tagavawa  it tagabawa  it bagobo tagabawa  it manobo tagabawa  pt tagabawa  pt bagobo tagabawa  pt manobo tagabawa  
191 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > àvar-andi-dido > andi cod ?агвалал мисIсI (Bagwalal mishsh) terme pral. ar الباغفالالية  ca bagvalal  de Bagwalalisch  de Bagulal  de Bagvalalisch  ja バグバリ語  cy Bagvalal  en Bagvalal  ru Багвалинский язык  ru Багулальский  ru Кванадинский  es bagvalal  eu bagvalera  eu bagulalera  eu bagval  eu bagvalalera  scr Sense tradició escrita  fr bagvalal  zh 巴格瓦拉尔语  gn vagvalal  it bagvalal  nl Bagvalal  tmh Tabagvalalt  pt bagvalal  
192 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar باغيلي  ca bagyeli  ca bajele  ca bako  ca bakola  ca bekoe  ca bogyeli  ca gieli  ca gyeli  de Gyele  de Bagyele  de Bajele  de Bako  de Bakola  de Bekoe  de Bogyeli  de Giele  de Gieli  de Gyeli  cy Bagyeli  cy Bajele  cy Bako  cy Bakola  cy Bekoe  cy Bogyeli  cy Gieli  cy Gyeli  en Gyele  en Bagiele  en Bagyele  en Bagyeli  en Bajele  en Bako  en Bakola  en Bekoe  en Bogyeli  en Giele  en Gieli  en Gyeli  es bakole  es bagyeli  es bajele  es bako  es bakola  es bekoe  es bogyeli  es gieli  es gyeli  eu bagyeliera  eu bagyeli  eu bagyeliera  eu bajele  eu bako  eu bakola  eu bekoe  eu bogyeli  eu gieli  eu gyeli  fr bagyéli  fr bajele  fr bako  fr bakola  fr bekoe  fr bogyeli  fr gieli  fr gyeli  zh 俾格米语  gl bagyeli  gl bajele  gl bako  gl bakola  gl bekoe  gl bogyeli  gl gieli  gl gyeli  gn vagyeli  gn gieli  gn gyeli  gn vajele  gn vako  gn vakola  gn vekoe  gn vogyeli  it bagyeli  it bajele  it bako  it bakola  it bekoe  it bogyeli  it gieli  it gyeli  tmh Tabagyelit  tmh bajele  tmh bako  tmh bakola  tmh bekoe  tmh bogyeli  tmh gieli  tmh Gyeli  pt bagyeli  pt bajele  pt bako  pt bakola  pt bekoe  pt bogyeli  pt gieli  pt gyeli  
193 austronèsica cod bahasa indonesia terme pral. cod bahasa melayu terme pral. ar مالاوية  ca malai  ca bahasa indonèsia  ca bahasa malàisia  de Malaiisch  de Bahasa Indonesia  de Bahasa Malaysia  ja マレ-語  ja バハサ・ インドネシア語、バハサ・マレ-語  cy Maleieg  cy Bahasa indonesia  cy Bahasa maleisia  en Malay  en Bahasa Indonesia  en Bahasa Malaysia  ru Малайский  ru Малайзийский  ru Индонезийский  es malayo  es bahasa indonesia  es bahasa malaisia  eu malaysiera  eu bahasa indonesia  eu bahasa malaysia  scr Alfabet aràbic  scr Alfabet llatí  fr malais  fr bahasa indonesia  fr bahasa malaysia  zh 马来语  gl malaio  gl bahasa indonesia  gl bahasa malaisia  num Sistema aràbic  gn malájo  gn vahasa indonésia  gn vahasa maláisia  it malese  it bahasa melayu  nl Maleis  nl Indonesisch Bahasa  nl Maleis Bahasa  pt malaio  pt bahasa indonesia  pt bahasa malaysia  
194 salish > tsamosana ca baix Chehalis  de Lower Chehalis  de Chehalis  en Bajo chehalis  es bajo chehalis  eu bajo chehalis  scr Alfabet llatí  fr bas-Chehalis  fr chehalis inférieur  fr lower Chehalis  gl bajo chehalis  num Sistema aràbic  it bajo chehalis  nl Lower Chahalis  nl Lower Chehalis  pt bajo chehalis  
195 atapascana-eyak-tlingit > septentrional ca baix tanana  ca lower tanana  ca minto  ca tanana  de Lower Tanana  de Minto  de Tanana  de Unteres Tanana  cy Isel Tanana  cy Lower tanana  cy Minto  cy Tanana  en Lower Tanana  en Minto  en Tanana  es tanana bajo  eu behe tananera  eu lower tanana  eu minto  eu tanana  scr Alfabet llatí  fr lower tanana  fr bas tanana  fr minto  fr tanana  gl baixo tanana  gl lower tanana  gl minto  gl tanana  num Sistema aràbic  gn vájo tanana  gn lower tanana  gn minto  gn tanana  it basso tanana  it lower tanana  it minto  it tanana  pt tanana inferior  pt lower tanana  pt minto  pt tanana  
196 altaica > turquesa > comú > nord-occidental cod bašqort terme pral. ar البيشكيرية  ca baixkir  de Baschkirisch  ja バシキール語  cy Bashcireg  oc bashquir  en Bashkir  ru Башкирский язык  es bashkir  eu baxkirera  eu bashkirera  fr bachkir  zh 巴什基尔语  gl baixquir  sw Bashkir  gn baishkir  it bashkir  nl Basjkiers  tmh Tabackirt  pt bashkir  
197 austronèsica > malaiopolinesi occidental > sama-bajaw cod pollon-mapun terme pral. ar جاما مابون  ca sama mapun  ca pullon-mapun  ca orang cagayan  ca mapun  ca kagayan  ca cagayanon  ca cagayano  ca cagayan de sulu  ca bajau cagayan  ca jama mapun  de Bajau Cagayan  de Jama Mapun  de Cagayan de Sulu  de Cagayano  de Cagayanon  de Kagayan  de Mapun  de Orang Cagayan  de Pullon-Mapun  de Sama Mapun  cy Sama mapun  cy Pullon-mapun  cy Orang cagayan  cy Mapun  cy Kagayan  cy Cagayanon  cy Cagayano  cy Cagayan de sulu  cy Bajau cagayan  cy Jama mapun  en Jama Mapun  en Bajau Kagayan  en Cagayan  en Cagayan de Sulu  en Cagayano  en Cagayanon  en Kagayan  en Mapun  en Orang  en Pullon Mapun  en Sama Mapun  es jama mapun  es bajau cagayan  es cagayan de sulu  es cagayano  es cagayanon  es kagayan  es mapun  es orang cagayan  es pullon-mapun  es sama mapun  eu jama mapunera  eu bajau cagayan  eu cagayano  eu cagayanon  eu jama mapun  eu kagayan  eu mapun  eu orang cagayan  eu pullon-mapun  eu sama mapun  eu suluko cagayanera  scr Alfabet llatí  fr jama mapun  fr bajau  fr cagayan  fr cagayan de sulu  fr cagayano  fr cagayanon  fr kagayan  fr mapun  fr orang cagayan  fr pullon-mapun  fr sama mapun  zh 贾马·马蓬语  gl jama mapun  gl bajau cagayan  gl cagayan de sulu  gl cagayano  gl cagayanon  gl kagayan  gl mapun  gl orang cagayan  gl pullon-mapun  gl sama mapun  num Sistema aràbic  num Sistema kannada  gn jama mapun  gn bajau cagayan  gn cagayan de sulu  gn cagayano  gn cagayanon  gn kagayan  gn mapun  gn orang cagayan  gn pullon-mapun  gn sama mapun  it jama mapun  it bajau cagayan  it cagayan de sulu  it cagayano  it cagayanon  it kagayan  it mapun  it orang cagayan  it pullon-mapun  it sama mapun  pt jama mapun  pt bajau cagayan  pt cagayan de sulu  pt cagayano  pt cagayanon  pt kagayan  pt mapun  pt orang cagayan  pt pullon-mapun  pt sama mapun  
198 afroasiàtica > txàdica > central cod baka terme pral. ca baka  de Bibaya  de Bebayaga  de Babinga  de Baka  en Baka  es baka  eu baka  fr pygmée  fr bibaya  fr bebayaga  fr babinga  fr baka  gl baka  it baka  nl Bibaya  nl Bebayaga  nl Babinga  nl Baka  pt baka  
199 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca bakoko  ca basoo  de Bakoko  de Adie  de Basoo  de Bisoo  en Bakoko  en Basoo  es bakoko  es basoo  eu bakoko  eu basoo  fr bakoko  fr basoo  gl bakoko  gl basoo  it bakoko  it basoo  nl Bakoko  nl Basoo  pt bakoko  pt basoo  
200 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar تادياوانية  ca tadianan  ca pula  ca balaban  ca tadyawan  de Tadianan  de Pula  de Balaban  de Tadyawan  cy Tadianan  cy Pula  cy Balaban  cy Tadyawan  en Tadianan  en Pula  en Balaban  en Tadyawan  es tadianan  es pula  es balaban  es tadyawan  eu tadianan  eu tadyawan  eu pula  eu balaban  eu tadyawanera  fr tadyawan  fr balaban  fr pula  fr tadianan  zh 塔迪亚望语  gl tadyawan  gl balaban  gl pula  gl tadianan  gn tadyawan  gn balaban  gn pula  gn tadianan  it tadyawan  it balaban  it pula  it tadianan  pt tadyawan  pt balaban  pt pula  pt tadianan  
201 nigerocongolesa > atlàntic septentrional ar بالانتي  ca balante  ca balanda  ca balant  ca balanta  ca ballante  ca belante  ca blante  ca brase  ca brassa  ca bulanda  de Balante  de Balanda  de Balant  de Balanta  de Ballante  de Belante  de Blante  de Brase  de Brassa  de Bulanda  ja バランタ語  cy Balante  cy Balanda  cy Balant  cy Balanta  cy Ballante  cy Belante  cy Blante  cy Brase  cy Brassa  cy Bulanda  en Balanta  en Alante  en Balanda  en Balant  en Balante  en Ballante  en Belante  en Brassa  en Bulanda  en Frase  ru Баланте  ru Брасе  ru Балант  ru Бланте  ru Брасса  ru Баланта  ru Баланда  ru Беланте  ru Буланда  ru Балланте  es balanta  es balanda  es balant  es balante  es ballante  es belante  es blante  es brase  es brassa  es bulanda  eu balantera  eu balanda  eu balant  eu balanta  eu ballante  eu belante  eu blante  eu brase  eu brassa  eu bulanda  scr Alfabet llatí  fr balante  fr balanda  fr balant  fr balanta  fr ballante  fr belante  fr blante  fr brase  fr brassa  fr bulanda  zh 巴兰特语  zh 巴兰塔、巴兰、巴兰达、巴利安特、贝兰特、布兰达、布拉萨、布兰特、布拉塞  gl balanta  gl balanda  gl balant  gl ballante  gl belante  gl brante  gl brase  gl brassa  gl bulanda  num Sistema aràbic  gn valánta  gn balánta  gn valánda  gn valánt  gn vallánte  gn velánte  gn vlante  gn vrase  gn vrassa  gn vulánda  it balante  it balanda  it balant  it balanta  it ballante  it belante  it blante  it brase  it brassa  it bulanda  nl Balante  nl Balanda  nl Balant  nl Balanta  nl Balante  nl Ballante  nl Blante  nl Brase  nl Brassa  nl Bulanda  pt balanta  pt balanda  pt balant  pt balante  pt ballante  pt belante  pt blante  pt brase  pt brassa  pt bulanda  
202 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar بالانغاوية  ca balangaw  ca farangao  ca bontoc balangao  ca balangao  ca balangad  de Guianga  de Giangan  de Balangaw  cy Farangao  cy Bontoc balangao  cy Balangao  cy Balangad  cy Balangaw  en Farangao  en Balangaw  en Balangao Bontoc  en Balangad  en Balangao  es farangao  es bontoc balangao  es balangaw  es balangad  es balangao  eu balangawera  eu balangad  eu balangao  eu balangaw  eu bontoc balangao  eu farangao  scr Alfabet llatí  fr balangao  fr balangad  fr balangaw  fr bontoc balangao  fr farangao  zh 巴朗高语  gl balangaw  gl balangad  gl balangao  gl bontoc balangao  gl farangao  num Sistema aràbic  gn valangao  gn farangao  gn valangad  gn valangao  gn vontoc valangao  it balangaw  it balangad  it balangao  it bontoc balangao  it farangao  pt balangaw  pt balangad  pt balangao  pt bontoc balangao  pt farangao  
203 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar بالينغي  ca molengue  ca molendji  ca balengue  de Molengue  de Molendji  de Balengue  cy Molengue  cy Molendji  cy Balengue  en Molengue  en Molendji  en Balengue  es molengue  es molendji  es balengue  eu molengue  eu molendji  eu balenguera  eu balengue  eu balenguera  fr molengue  fr molendji  fr balengue  zh 巴伦格语  gl balengue  gl molendji  gl molengue  gn valengue  gn molendji  gn molengue  it balengue  it molendji  it molengue  tmh Tabalengit  tmh molendji  tmh Molengue  pt balengue  pt molendji  pt molengue  
204 khoisan ar هادجا  ca hadza  ca bali  ca hadzapi  ca hatsa  ca kangeju  ca kindiga  ca tindiga  ca wakingdiga  ca watindega  de Hadza  de Bali  de Hadzabe  de Hadzapi  de Hatsa  de Kangeju  de Kindiga  de Tindiga  de Wakingdiga  de Watindega  cy Hadza  cy Bali  cy Hadzapi  cy Hatsa  cy Kangeju  cy Kindiga  cy Tindiga  cy Wakingdiga  cy Watindega  en Hadza  en Bali  en Hadzabi  en Hadzapi  en Hatsa  en Kangeju  en Kindiga  en Tindiga  en Wakindiga  en Watindiga  es hatsa  es bali  es hadza  es hadzapi  es kangeju  es kindiga  es tindiga  es wakingdiga  es watindega  eu hadzera  eu bali  eu hadza  eu hadzapi  eu hatsa  eu kangeju  eu kindiga  eu tindiga  eu wakingdiga  eu watindega  fr hadza  fr bali  fr hadzapi  fr hatsa  fr kangeju  fr kindiga  fr tindiga  fr wakindiga  fr watindega  zh Hadza  zh Bali  zh hadzapi  zh hatsa  zh kangeju  zh kindiga  zh tindiga  zh wakingdiga  zh watindega  gl hadza  gl bali  gl hadzapi  gl hatsa  gl kangeju  gl kindiga  gl tindiga  gl wakingdiga  gl watindega  num Sistema aràbic  gn hadsa  gn bali  gn hadzapi  gn hatsa  gn kangeju  gn kindiga  gn tindiga  gn wakingdiga  gn watindega  it hadza  it bali  it hadzapi  it hatsa  it kangeju  it kindiga  it tindiga  it wakingdiga  it watindega  tmh Tahadzat  tmh bali  tmh hadzapi  tmh Hatsa  tmh kangeju  tmh kindiga  tmh tindiga  tmh wakingdiga  tmh watindega  pt hadza  pt bali  pt hadzapi  pt hatsa  pt kangeju  pt kindiga  pt tindiga  pt wakingdiga  pt watindega  
205 nigerocongolesa > benue-congo ca mungaka  ca bali  ca munga'ka  ca nga'ka  ca ngaaka  de Mungaka  de Bali  de Munga'ka  de Nga'ka  de Ngaaka  en Mungaka  en Bali  en Munga'ka  en Nga'ka  en Ngaaka  es mungaka  es bali  es munga'ka  es nga'ka  es ngaaka  eu mungaka  eu bali  eu munga'ka  eu nga'ka  eu ngaaka  fr mungaka  fr bali  fr mga'ka  fr munga'ka  fr ngaaka  gl mungaka  gl bali  gl munga'ka  gl nga'ka  gl ngaaka  it mungaka  it bali  it munga'ka  it nga'ka  it ngaaka  nl Mungaka  nl Bali  nl Mga'ka  nl Munga'ka  nl Ngaaka  pt mungaka  pt bali  pt munga'ka  pt nga'ka  pt ngaaka  
206 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar غا- دانغ  ca ga-dang  ca baliwon  ca gaddang pagà  ca ginabwal  de Ga'dang  de Baliwon  de Ga Dang  de Ginabwal  de Pagan Gaddang  cy Ga-dang  cy Baliwon  cy Gaddang paganaidd  cy Ginabwal  en Ga'dang  en Baliwon  en Ginabwal  en Pagan Gaddang  es ga-dang  es baliwon  es gaddang pagano  es ginabwal  eu ga-dangera  eu ginabwal  eu gaddangera paganoa  eu ga-dang  eu baliwon  scr Alfabet llatí  fr ginabwal  fr « gaddang païen »  fr ga-dang  fr baliwon  fr ga'dang  zh 伽-当语  gl ginabwal  gl gaddang pagán  gl baliwon  gl ga-dang  num Sistema aràbic  gn ginabwal  gn gaddang pagáno  gn baliwon  gn ga-dang  it ginabwal  it gaddang pagano  it baliwon  it ga-dang  pt ginabwal  pt gaddang pagão  pt baliwon  pt ga-dang  
207 altaica > turquesa > occidental o kiptxak > pontocaspià cod ?ъарачай-малкъар тил (Karatxai-malkar til) terme pral. ar الكاراشانية  ca karatxai-balkar  ca balkar  de Karatschaisch  de Balkarisch  de Karatschai-Balkarisch  de Karatschaiisch  de Karatschaisch-Balkarisch  ja カラチャイ語  ja バルカル語、カラチャイ・バルカル語  cy Karachai  cy Balkar  cy Karachai-balkar  en Karachay  en Balkar  en Karachay-Balkar  ru Карачаево-балкарский язык  ru Балкарский  ru Карачаевский  ru Горско-тюркский  ru Горско-татарский  ru Татарско-джагатайский  es karachái  es balkar  es karachai-balkar  eu karatxaiera  eu balkarera  eu karachayera  eu karatxai-balkarera  scr Alfabet ciríl·lic  fr karatchaï  fr balkar  fr karatchaï-balkar  zh 卡拉查语  zh 巴尔卡尔语  zh 卡拉查-巴尔卡尔语  gn karachái  gn karachái-valkar  gn valkar  it karachay  it balkar  it karachay-balkar  nl Karatsjai  tmh karatxai  pt karachai  
208 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > grassfields sud-occidental ca balo  de Balo  en Balo  es balo  eu balo  fr balo  gl balo  it balo  nl Balo  pt balo  
209 indoeuropea > indoirànica > irànic cod bal´dÅ terme pral. ar بالوتشية  ca balutxi  de Belutschisch  de Balochi  de Baluchi  de Beluchi  de Belutschi  ja バローチ語  ja バルチ語  cy Balwchi  cy Balochi  cy Baloci  cy Baluchi  cy Baluci  en Balochi  en Baloci  en Baluchi  en Baluci  ru Белуджский  ru Балочи  ru Балучи  es baluchí  es balochi  es baloci  es baluci  es belucho  eu balochiera  eu balochi  eu baloci  eu baluchi  eu baluci  scr Alfabet aràbic  scr Alfabet llatí  fr baloutche  fr balochi  fr baloci  fr baloutchi  fr baluchi  fr baluci  zh 俾路支语  zh 拜罗兹语、俾卢其语、巴卢兹语、巴洛其语  gl baluchi  gl balochi  gl baloci  gl baluci  num Sistema aràbic  gn valuchi  gn valochi  gn valosi  gn valuchi  gn valuci  it beluci  it baluchi  it baluci  nl Baluchi  nl Balochi  nl Baloci  nl Baluci  nl Beloetjsi  pt baluchi  pt balochi  pt baloci  pt baluci  
210 nigerocongolesa > mande cod bamana terme pral. cod banmana terme pral. ar بامبارا  ca bambara  ca bamankan  de Bambara  de Bamana  de Bamanankan  de Bamankan  de Banmana  ja バンバラ語  ja バマンカン語  cy Bambara  cy Bamankan  en Bambara  en Bamanakan  en Bamanankan  ru Бамбара  ru Баман  ru Бамана  ru Баманан  ru Баманкан  es bambara  es bamankan  eu bambarera  eu bamankan  scr Alfabet llatí  scr Alfabet n ko  fr bambara  fr bamankan  zh 班巴拉语  zh 巴曼坎语  gl bambara  gl bamankan  num Sistema aràbic  num Sistema n ko  gn vambara  gn vamankan  it bambara  it bamankan  nl Bambara  nl Bamankan  pt bambara  pt bamankan  
211 nigerocongolesa > mande ar ماندينغا  ca mandinga  ca bàmbara  ca diula  ca malinke  ca mandinka  ca maninka  ca manna kankan  de Manding  de Bambara (Mali)  de Dioula (Burkina Faso und Elfenbeinküste)  de Malinke (Senegal und Mali)  de Mandinka (Senegal)  de Maninka (Mali)  de Maninkakan (Guinea)  ja マンディンカ語  ja マニンカ語 、マリンケ語 、バンバラ語 、ジュラ語 、マンカ・カンカン語  cy Mandinga  cy Bambara (Mali)  cy Diula (Burkina Faso a'r Traeth Ifori)  cy Gambia (a Gini Bisssau)  cy Malinke (Senegal a Mali)  cy Mandinka (Senegal)  cy Maninka (Mali)  cy Mannka Kankan (Gini)  en Manding  en Bambara  en Diula  en Kankan Maninka  en Malinke  en Mandinka  en Maninka  ru Мандинго  ru Гамбия и Гвинея-Биссау)  ru Бамбара (Мали)  ru Манинка (Мали)  ru Манинка канкан (Гвинея)  ru Мандинка (Сенегал  ru Малинке (Сенегал и Мали)  ru Диула (Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуар)  es mandinga  es bambara (Malí)  es diula (Burkina Faso y Costa de Marfil)  es malinke (Senegal y Malí)  es mandinka (Senegal)  es maninka (Malí)  es mannka kankan (Guinea)  eu mandinkera  eu bambarera  eu diulera  eu kankan maninkera  eu malinkera  eu mandinkera  eu maninkera  scr Alfabet aràbic  scr Alfabet llatí  scr Alfabet n ko  fr mandingue  fr ainsi que manding  fr bambara (Mali)  fr dioula (Burkina Faso et Côte d'Ivoire)  fr malinké (Sénégal et Mali)  fr mande et socé  fr mandingo  fr mandinka (Sénégal)  fr mandinque  fr maninka (Mali)  fr mannka kankan (Guinée)  zh 曼丁加语  zh 曼宁卡 (马里)  zh 班巴拉 (马里)  zh 曼恩卡坎坎 (几内亚)  zh 马林科 (塞内加尔、马里)  zh 迪乌拉(布基纳法索、科特迪瓦)  zh 曼丁卡(塞内加尔、冈比亚、几内亚比绍)  gl mandé  gl bambara  gl diula  gl malinke  gl mandinka  gl maninka  gl mannka kankan  num Sistema aràbic  num Sistema n ko  gn mandinga  gn diula  gn malinke  gn mandinka  gn maninka  gn mannka kankan  gn vámbara  it mandingo  it bambara  it dioula  it malinke  it mandinka  it maninka  it mannka kankan  nl Mandinga  nl Bambara  nl Diula  nl Malinke  nl Mandinka  nl Maninka  nl Mannka Kankan  pt mandinga  pt bambara (Mali)  pt diula (Burkina Faso e Costa do Marfim)  pt malinke (Senegal e Mali)  pt mandinka (Senegal)  pt maninka (Mali)  pt mannka kankan (Guiné)  
212 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca bambili  ca bambili-bambui  ca mbui  de Bambili-Bambui  de Bambili  de Bambui  en Bambili  en Bambili-bambue  en Mbui  es bambili  es bambili-bambue  es mbui  eu bambili  eu bambili-bambue  eu mbui  fr bambili  fr bambili-Bambui  fr mbele  fr mbili  fr mbui  gl bambili  gl bambili-bambue  gl mbui  it bambili  it bambili-bambue  it mbui  nl Bambili  nl Bambili-Bambui  nl Mbele  nl Mbili  nl Mbui  pt bambili  pt bambili-bambue  pt mbui  
213 nigerocongolesa > benue-congo cod itanikom terme pral. ca kom  ca bamekon  ca bikom  ca kong  ca nkom  de Kom  de Bamekon  de Bikom  de Kong  en Kom  en Bamekon  en Bikom  en Kong  en Nkom  es kom  es bamekon  es bikom  es kong  es nkom  eu kom  eu bamekon  eu bikom  eu kong  eu nkom  fr kom  fr bamekom  fr bikom  fr itangikom  fr kong  gl kom  gl bamekon  gl bikom  gl kong  gl nkom  it kom  it bamekon  it bikom  it kong  it nkom  nl Kom  nl Bamekom  nl Bikom  nl Itangikom  nl Kong  pt kom  pt bamekon  pt bikom  pt kong  pt nkom  
214 nigerocongolesa > benue-congo ca mamenyam  ca bamenyan  ca mamenyan  ca mengambo  ca pamenyan  de Bamenyam  de Bamenyan  de Mamenyan  de Mengambo  de Pamenyan  en Mamenyam  en Bamenyan  en Mamenyan  en Mengambo  en Pamenyan  es mamenyam  es bamenyan  es mamenyan  es mengambo  es pamenyan  eu mamenyam  eu bamenyan  eu mamenyan  eu mengambo  eu pamenyan  fr bamenyam  fr mamenyam  fr mamenyan  fr mengambo  fr pamenyan  gl mamenyam  gl bamenyan  gl mamenyan  gl mengambo  gl pamenyan  it mamenyam  it bamenyan  it mamenyan  it mengambo  it pamenyan  nl Mamenyam  nl Bamenyam  nl Mamenyan  nl Mengambo  nl Pamenyan  pt mamenyam  pt bamenyan  pt mamenyan  pt mengambo  pt pamenyan  
215 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > momo ca meta'  ca bameta  ca chubo  ca menemo-moghamo  ca metta  ca mitaa  ca moghamo-menemo  ca muta  de Meta'  de Bameta  de Chubo  de Metta  de Mitaa  en Meta'  en Bameta  en Chubo  en Menemo-moghamo  en Metta/Mitaa  en Moghamo-menemo  en Muta  es meta'  es bameta  es chubo  es menemo-moghamo  es metta/Mitaa  es moghamo-menemo  es muta  eu meta'  eu bameta  eu chubo  eu menemo-moghamo  eu metta/Mitaa  eu moghamo-menemo  eu muta  fr meta'  fr bameta  fr chubo  fr metta  fr mitaa  gl meta'  gl bameta  gl chubo  gl menemo-moghamo  gl metta/Mitaa  gl moghamo-menemo  gl muta  it meta'  it bameta  it chubo  it menemo-moghamo  it metta/Mitaa  it moghamo-menemo  it muta  nl Meta'  nl Bameta  nl Chubo  nl Metta  nl Mitaa  pt meta'  pt bameta  pt chubo  pt menemo-moghamo  pt metta/Mitaa  pt moghamo-menemo  pt muta  
216 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide cod ?みれけご terme pral. ar باميلكية  ca bamileké  ca bamileke  ca bamiléké  de Bamiléké  de Bamileke  ja バミレケ語  cy Bamileke  cy Bamileké  cy Bamiléké  en Bamileke  en Bamileké  en Bamiléké  ru Бамилеке  ru Бамилеко  es bamileké  es bamileke  es bamiléké  eu bamilekera  eu bamileké  eu bamiléké  scr Alfabet llatí  fr bamiléké  fr bamileke  fr bamileké  zh 巴米来科语  zh 巴米勒科、巴米勒克  gl bamileké  gl bamileke  gl bamiléké  num Sistema aràbic  gn vamileke  gn bamileke  gn vamiléké  it bamileke  it bamileké  it bamiléké  it duala  nl Bamileké  nl Bamileke  nl Bamiléké  pt bamileké  pt bamileke  pt bamiléké  
217 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide cod shipamon terme pral. ar بامونية  ca bamun  ca bamum  de Bamun  de Bamum  ja バムン語  cy Bamun  cy Bamum  en Bamum  en Bamoum  en Bamoun  en Bamun  ru Бамун  ru Бамум  es bamún  es bamum  eu bamunera  eu bamum  scr Alfabet llatí  fr bamoun  fr bamum  zh 巴蒙语  zh 巴姆语  gl bamun  gl bamum  num Sistema aràbic  gn vamun  gn bamum  it bamoun  it bamoum  it bamum  it bamun  nl Bamun  nl Bamum  pt bamun  
218 afroasiàtica > txàdica > central ca mizeran  ca koma  ca ka-bana  ca baza  ca bana  de Mizeran  de Koma  de Baza  de Bana  en Mizeran  en Koma  en Ka-bana  en Baza  en Bana  es mizeran  es koma  es ka-bana  es baza  es bana  eu mizeran  eu koma  eu ka-bana  eu baza  eu bana  fr bana  fr baza  fr koma  fr mizeran  fr parole des Bana  gl bana  gl baza  gl ka-bana  gl koma  gl mizeran  it bana  it baza  it ka-bana  it koma  it mizeran  nl Bana  nl Baza  nl Koma  nl Mizeran  pt bana  pt baza  pt ka-bana  pt koma  pt mizeran  
219 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > tivoide ca ugare  ca banagere  ca iyon  ca messaga  ca messaga-ekol  ca messaka  de Messake  de Banagere  de Batomo  de Iyon  de Mesaka  en Ugare  en Banagere  en Iyon  en Messaga  en Messaga-ekol  en Messaka  es ugare  es banagere  es iyon  es messaga  es messaga-ekol  es messaka  eu ugare  eu banagere  eu iyon  eu messaga  eu messaga-ekol  eu messaka  fr mesaka  fr banagere  fr messaga-Ekol  fr messaka  fr ugare  gl ugare  gl banagere  gl iyon  gl messaga  gl messaga-ekol  gl messaka  it ugare  it banagere  it iyon  it messaga  it messaga-ekol  it messaka  nl Ugare  nl Banagere  nl Mesaka  nl Messaga-Ekol  nl Messake  pt ugare  pt banagere  pt iyon  pt messaga  pt messaga-ekol  pt messaka  
220 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca tunen  ca banen  ca banend  ca nenni nyo'o  ca penin  ca penyin  de Tunen  de Banen  de Banend  de Eling  de Nenni Nyo'o  en Tunen  en Banen  en Banend  en Nenni nyo'o  en Penin  en Penyin  es tunen  es banen  es banend  es nenni nyo'o  es penin  es penyin  eu tunen  eu banen  eu banend  eu nenni nyo'o  eu penin  eu penyin  fr tunen  fr banen  fr banend  fr nenni Nyo'o  fr penin  gl tunen  gl banen  gl banend  gl nenni nyo'o  gl penin  gl penyin  it tunen  it banen  it banend  it nenni nyo'o  it penin  it penyin  nl Tunen  nl Banen  nl Banend  nl Nenni Nyo'o  nl Penin  pt tunen  pt banen  pt banend  pt nenni nyo'o  pt penin  pt penyin  
221 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide septentrional > mambiloide ca mambila  ca bang  ca bea  ca ble  ca juli  ca lagubi  ca mambere  ca mambilla  ca nor  ca tagbo  ca tongbo  ca torbi  de Mambila  de Bang  de Ble  de Mambere  de Mambilla  en Mambila  en Bang  en Bea  en Juli  en lagubi  en Mambila  en Nor/Tagbo/Tongbo/Torbi  es mambila  es bang  es bea  es juli  es lagubi  es mambila  es nor/Tagbo/Tongbo/Torbi  eu mambila  eu bang  eu bea  eu juli  eu lagubi  eu mambila  eu nor/Tagbo/Tongbo/Torbi  fr mambila  fr bang  fr ble  fr mambere  fr mambilla  gl mambila  gl bang  gl bea  gl juli  gl lagubi  gl mambila  gl nor/Tagbo/Tongbo/Torbi  it mambila  it bang  it bea  it juli  it lagubi  it mambila  it nor/Tagbo/Tongbo/Torbi  nl Mambila  nl Bang  nl Ble  nl Mambere  nl Mambilla  pt mambila  pt bang  pt bea  pt juli  pt lagubi  pt mambila  pt nor/Tagbo/Tongbo/Torbi  
222 indoeuropea > indoirànica > índic cod bangla terme pral. ar البنغالية  ca bengalí  ca bangla  de Bengalisch  de Bangla  de Bengali  ja ベンガル語  ja バングラ語  cy Bengali  cy Bangla  en Bengali  en Banga-Bhasa  en Bangala  en Bangla  ru Бенгальский  ru Бангла  ru Бенгали  ru Банга-бхаша  es bengalí  es bangla  eu bengalera  scr Alfabet bengalí  fr bengali  fr bangla  zh 孟加拉语  zh 孟加拉  gl bengalí  gl bangla  num Sistema bengalí  gn vengali  gn vangla  it bengali  it bengalese  nl Bengaals  nl Bangla  pt bengali  pt bangala  
223 austronèsica > malaiopolinesi occidental > mesofilipí ar باتانغانية  ca batangan  ca bangon  ca taubuid  ca tawbuid  de Batangan  de Bangon  de Taubuid  de Tawbuid  cy Batangan  cy Bangon  cy Taubuid  cy Tawbuid  en Batangan  en Bangon  en Barangan  en Eastern Tawbuid  en Taubuid  en Tawbuid  es batangano  es bangon  es taubuid  es tawbuid  eu batanganera  eu bangon  eu batangan  eu taubuid  eu tawbuid  fr batangan  fr bangon  fr taubuid  fr tawbuid  zh 巴唐安语  gl batangan  gl bangon  gl taubuid  gl tawbuid  gn vatangan  gn taubuid  gn tawbuid  gn vangon  it batangan  it bangon  it taubuid  it tawbuid  pt batangan  pt bangon  pt taubuid  pt tawbuid  
224 arawak o maipure > divisió del nord > branca amazones superior > subbranca amazones superior central > grup yavitero ar بانيفية  ca baniva  ca banivo  ca baniwa  ca curripaco-baniva  ca kohoroxitari  ca kurripako  ca kurripako-baniva  de Baniva  de Baniba  de Baniua  de Baniwa  de Curripaco  de Kohoroxitari  ja バニバ語  ja バニワ語、バニボ語、コホロシタリ語、クリパコ・バニバ語、クリパコ語  cy Baniva  cy Banivo  cy Baniwa  cy Curripaco-baniva  cy Kohoroxitari  cy Kurripako  cy Kurripako-baniva  en Baniwa  en Banivo  en Curripaco-Baniwa  en Kohoroxitari  en Kurripako  en Kurripako-Baniwa  ru Банива  ru Баниуа  ru Баниво  ru Куррипако  ru Коорошитари  ru Куррипако-банива  es baniva  es banivo  es baniwa  es curripaco-baniva  es kohoroxitari  es kurripako  es kurripako-baniva  eu baniwera  eu banivo  eu baniwa  eu curripaco-baniva  eu kohoroxitari  eu kurripako  eu kurripako-baniva  fr baniva  fr banivo  fr baniwa  fr curripaco-baniva  fr kohoroxitari  fr kurripako  fr kurripako-baniva  zh 巴尼瓦  zh 巴尼沃  zh 库里帕克  zh 科胡罗西塔里  zh 古丽帕克-巴尼瓦  zh 古丽帕卡-巴尼瓦  gl baniva  gl banivo  gl baniwa  gl curripaco-baniva  gl kohoroxitari  gl kurripako  gl kurripako-baniva  sw Baniva  sw Banivo  sw Baniwa  sw Curripaco-baniva  sw Kohoroxitari  sw Kurripako  sw Kurripako-baniva  gn vaniva  gn kohoroxitari  gn kurripáko  gn kurripáko-baniva  gn kurripáko-vaniva  gn vanivo  gn vaniwa  it baniva  it banivo  it baniwa  it curripaco-baniva  it kohoroxitari  it kurripako  it kurripako-baniva  nl Baniva  nl Banivo  nl Baniwa  nl Curripaco-Baniva  nl Kohoroxitari  nl Kurripako  nl Kurripako-Baniva  tmh Tabanibt  pt baniva  pt banivo  pt baniwa  pt curripaco-baniva  pt kohoroxitari  pt kurripako  pt kurripako-baniva  
225 arawak o maipure > divisió del nord > branca amazones superior > subbranca nawiki oriental > karu cod waku terme pral. cod wakuenai (wakwinay) terme pral. ar كوريباكية  ca curripako  ca banivo  ca baniwa  ca curripaco  ca curripaco-baniva  ca kohoroxitari  ca kurripaco  ca kurripako  ca kurripako-baniva  de Curripaco  de Baniva  de Koripako  de Korispaso  de Kuripaco  ja クリパコ語  ja バニワ語、バニボ語、コホロシタリ語、クリパコ・バニバ語  cy Curripako  cy Banivo  cy Baniwa  cy Curripaco-baniva  cy Kohoroxitari  cy Kurripaco  cy Kurripako-baniva  en Curripaco  en Banivo  en Baniwa  en Curripaco-Baniwa  en Kohoroxitari  en Kurripako  en Kurripako-Baniwa  ru Куррипако  ru Баниво  ru Баниуа  ru Курипако  ru Коорошитари  ru Куррипако-банива  es curripako  es banivo  es baniwa  es curripaco-baniva  es kohoroxitari  es kurripaco  es kurripako-baniva  eu kurripako  eu banivo  eu baniwa  eu curripaco-baniva  eu curripako  eu kohoroxitari  eu kurripako-baniva  fr curripaco  fr banivo  fr baniwa  fr curripaco-baniva  fr kohoroxitari  fr kurripaco  fr kurripako-baniva  zh 库里帕卡  zh 巴尼沃  zh 巴尼瓦  zh 库里帕卡  zh 可罗西塔里  zh 库里帕卡-巴尼瓦  gl curripako  gl banivo  gl baniwa  gl curripaco-baniva  gl kohoroxitari  gl kurripaco  gl kurripako-baniva  sw Curripako  sw Banivo  sw Baniwa  sw Curripaco-baniva  sw Kohoroxitari  sw Kurripaco  sw Kurripako-baniva  gn kurripáko  gn curripaco-vaníva  gn kohoroxitari  gn kurripáko  gn kurripako-vaníva  gn vanivo  gn vaniwa  it curripako  it banivo  it baniwa  it curripaco-baniva  it kohoroxitari  it kurripaco  it kurripako-baniva  nl Curripako  nl Banivo  nl Baniwa  nl Curripaco-Baniva  nl Kohoroxitari  nl Kurripaco  nl Kurripako-Baniva  tmh Takuripakt  pt curripako  pt banivo  pt baniwa  pt curripaco-baniva  pt kohoroxitari  pt kurripaco  pt kurripako-baniva  
226 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > nyang ca kenyang  ca banjangi  ca banyang  ca banyangi  ca bayangi  ca manyang  ca nyang  de Kenyang  de Bakoni  de Banjangi  de Banyangi  de Bayangi  en Kenyang  en Banjangi  en Banyang  en Banyangi  en Bayangi  en Manyang  en Nyang  es kenyang  es banjangi  es banyang  es banyangi  es bayangi  es manyang  es nyang  eu kenyang  eu banjangi  eu banyang  eu banyangi  eu bayangi  eu manyang  eu nyang  fr kenyang  fr banjanji  fr banyang  fr banyangi  fr bayangi  gl kenyang  gl banjangi  gl banyang  gl banyangi  gl bayangi  gl manyang  gl nyang  it kenyang  it banjangi  it banyang  it banyangi  it bayangi  it manyang  it nyang  nl Kenyang  nl Banjanji  nl Banyang  nl Banyangi  nl Bayangi  pt kenyang  pt banjangi  pt banyang  pt banyangi  pt bayangi  pt manyang  pt nyang  
227 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar باتانغا  ca batanga  ca bano'o  ca banoho  ca noho  ca nohu  ca noku  de Batanga  de Bano'o  de Banoho  de Banoo  de Noho  de Nohu  de Noku  cy Batanga  cy Bano'o  cy Banoho  cy Noho  cy Nohu  cy Noku  en Batanga  en Bano'o  en Banoho  en Banoo  en Noho  en Nohu  en Noku  es batanga  es bano'o  es banoho  es noho  es nohu  es noku  eu batangera  eu bano'o  eu banoho  eu batanga  eu batangera  eu noho  eu nohu  eu noku  scr Alfabet llatí  fr batanga  fr bano'o  fr banoho  fr noho  fr nohu  fr noku  zh 巴唐加语  gl batanga  gl bano'o  gl banoho  gl noho  gl nohu  gl noku  num Sistema aràbic  gn vatanga  gn noho  gn nohu  gn noku  gn vano'o  gn vanoho  it batanga  it bano'o  it banoho  it noho  it nohu  it noku  tmh Tabatangat  tmh Bano'o  tmh banoho  tmh noho  tmh nohu  tmh noku  pt batanga  pt bano'o  pt banoho  pt noho  pt nohu  pt noku  
228 nigerocongolesa > benue-congo ca lamnso'  ca banso  ca lamso  ca nso'  de Lamnso'  de Bansaw  de Banso  de Nso'  de Panso  en Lamnso'  en Banso  en Lamso  en Nso´  es lamnso'  es banso  es lamso  es nso´  eu lamnso'  eu banso  eu lamso  eu nso´  fr lamso  fr banso  fr lamnso'  fr nso'  fr panso  gl lamnso'  gl banso  gl lamso  gl nso´  it lamnso'  it banso  it lamso  it nso´  nl Lamnso'  nl Banso  nl Lamso  nl Nso'  nl Panso  pt lamnso'  pt banso  pt lamso  pt nso´  
229 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > grassfields sud-occidental ca bantakpa  de Bantakpa  en Bantakpa  es bantakpa  eu bantakpa  fr bantakpa  gl bantakpa  it bantakpa  nl Bantakpa  pt bantakpa  
230 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca pinyin  ca bapinyi  ca pelimpo  de Pinyin  de Bapinyi  de Pelimpo  en Pinyin  en Bapinyi  en Pelimpo  es pinyin  es bapinyi  es pelimpo  eu pinyin  eu bapinyi  eu pelimpo  fr pinyin  fr bapinyi  fr pelimpo  gl pinyin  gl bapinyi  gl pelimpo  it pinyin  it bapinyi  it pelimpo  nl Pinyin  nl Bapinyi  nl Pelimpo  pt pinyin  pt bapinyi  pt pelimpo  
231 tucano > oriental > barà-tuyuca cod wáimaja terme pral. cod waípinõmakã terme pral. ar بارا  ca barà  ca barasano del nord  ca pocanga  ca waimaha  de Bará  de Barasano do Norte  de Pocanga  de Waimaha  ja バラサノ デル ノ-ルド語  ja バラ語  cy Bará  cy Barasano gogleddol  cy Pocanga  cy Waimaha  en Bará  en Northern Barasano  en Pocanga  en Pokangá  en Waimaha  ru Бара  ru Паканг  ru Ваймаха  ru Поканга  ru Северный барасано  es bara  es bará  es barasano del norte  es waimaha  es pokangá  es pocanga  es huaimaha  eu waimaha  eu pocanga  eu iparraldeko barasanera  eu bara  eu barasanera  scr Alfabet llatí  fr waimaja ou waimaha  fr pocanga  fr barasana du nord  fr bara  zh 巴拉语  zh 北部巴拉萨诺语、瓦以马哈、波侃伽  gl waimaha  gl pocanga  gl barasano do norte  gl bará  it waimaha  it pocanga  it barasano del nord  it barà  nl Bará  nl Barasano del Norte  nl Pocanga  nl Waimaha  pt bará  pt barasano do norte  pt pocanga  pt waimaha  
232 tucano > oriental > barà-tuyuca cod baka uka terme pral. cod hadira uka terme pral. cod jiba uka terme pral. ar باراسانية  ca barasana  ca barà  ca barasano  ca edulia  ca paneroa  de Barasana  de Bará  ja バラサナ語  ja バラ語、バラサノ語、パネロア語、エドゥリア語  cy Barasana  cy Bará  cy Barasano  cy Edulia  cy Paneroa  en Barasana  en Bará  en Barasano  en Edulia  en Paneroa  ru Барасана  ru Бара  ru Эдулья  ru Панероа  ru Барасано  es barasano  es bará  es barasana  es edulia  es paneroa  eu barasanera  eu barà  eu barasano  eu edulia  eu paneroa  fr barasana  fr bara  fr bará  fr barasano  fr edulia  fr edúuria  fr paneroa  zh 巴拉萨纳  zh 巴拉  zh 厄都里亚  zh 巴拉萨诺  zh 帕内罗阿  gl barasana  gl bará  gl barasano  gl edulia  gl paneroa  sw Barasano  sw Bará  sw Barasana  sw Edulia  sw Paneroa  gn varasána  gn edulia  gn paneroa  gn vara  gn varasána  it barasana  it barà  it barasano  it edulia  it paneroa  nl Barasana  nl Bará  nl Barasano  nl Edulia  nl Paneroa  tmh Tabarazant  pt barasana  pt bará  pt barasano  pt edulia  pt paneroa  
233 makú ar كاكوا-نوكاك  ca kakua-nukak  ca barà  ca kakua  ca kubeo  ca makú  de Kakua-Nukak  de Bará  de Cacua  de Makú de Cobeo  ja カクア・ヌカク語  ja カクア語、バラ語、マクー語、クベオ語  cy Kakua-nukak  cy Bará  cy Kakua  cy Kubeo  cy Makú  en Cacua-Nukak  en Bara  en Cacua  en Cubeo  en Makú  ru Какуа-нукак  ru Бара  ru Маку  ru Какуа  ru Кубео  es kakua-nukak  es bará  es kakua  es kubeo  es makú  eu kakua-nukakera  eu barà  eu kakua  eu kubeo  eu makú  fr kakua-nukak  fr bará  fr kakua  fr kubeo  fr maku  zh 卡库瓦-奴卡卡  zh 巴拉  zh 玛库  zh 卡库瓦  zh 库佩欧  gl kakua-nukak  gl bará  gl kakua  gl kubeo  gl makú  sw Kakua-nukak  sw Bará  sw Kakua  sw Kubeo  sw Makú  gn kakua-nukak  gn bara  gn kakua  gn kuveo  gn maku  it kakua-nukak  it barà  it kakua  it kubeo  it maku  nl Kakua-Nukak  nl Barà  nl Kakua  nl Kubeo  nl Makú  tmh Takakwat-tanukakt  pt kakua-nukak  pt bará  pt kakua  pt kubeo  pt maku  
234 arawak o maipure > divisió del nord > branca amazones superior > subbranca amazones superior central > grup baré cod balé terme pral. ar بارية  ca baré  ca ibini  de Baré  de Ibini  ja バレ語  ja イビニ語  cy Baré  cy Ibini  en Baré  en Ibini  en Ihini  ru Баре  ru Ибини  es baré  es ibini  eu bareera  eu ibini  scr Sense tradició escrita  fr baré  fr ibini  zh 巴勒语  zh 伊比尼  num Sistema aràbic  gn vare  gn ivini  it baré  it ibini  nl Baré  nl Ibini  pt baré  pt ibini  
235 nilosahariana > africà central > sudànic oriental > nilòtic ar بارية  ca bari  ca kuku  de Bari  de Beri  de Kuku  ja バリ語  ja クク語  cy Bari  cy Kuku  en Bari  en Beri  en Kuku  ru Бари  ru Бери  ru Куку  es bari  es kuku  eu bariera  eu kuku  scr Alfabet llatí  fr bari  fr kuku  zh 巴利语  zh 库库  gl bari  gl kuku  num Sistema aràbic  gn vari  gn kuku  it bari  it kuku  nl Bari  nl Kuku  pt bari  pt kuku  
236 txibtxa > txibtxa b > txibtxa oriental > colombià > colombià del sud cod baria terme pral. ar بارية  ca motilone  ca motilón  ca bari  ca barí  de Bari  de Motilone  de Motilón  de Barí  ja バリ語  ja モティロネ語  ja モティロン語  cy Motilone  cy Motilón  cy Bari  cy Barí  en Motilone  en Motilón  en Bari  en Barí  ru Бари  ru Мотилон  es motilone  es motilón  es bari  es barí  eu motilón  eu motilone  eu bari  eu bariairera  scr Alfabet llatí  fr barí  fr bari  fr motilón  fr motilone  zh 巴利语  zh 巴利、莫提隆、莫提隆内  num Sistema aràbic  gn vari  gn bari  gn motilón  gn motilone  it barí  it bari  it motilón  it motilone  nl Barí  nl Bari  nl Motilón  nl Motilone  pt bari  pt motilón  pt motilone  
237 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > momo cod odzamagu terme pral. ca basa  ca bassa  de Basa  de Abacha  de Abatsa  de Komo  de Rubasa  en Basa  en Bassa  es basa  es bassa  eu basa  eu bassa  fr basa  fr abacha  fr abatsa  fr bassa  fr rubasa  gl basa  gl bassa  it basa  it bassa  nl Basa  nl Abacha  nl Abatsa  nl Bassa  nl Rubasa  pt basa  pt bassa  
238 aïllada cod euskara terme pral. ar الباسكية  ca basc  ca èuscar  ca eusquera  de Baskisch  ja バスク語  cy Basgeg  oc basc  en Basque  ru Баскский язык  es vasco  eu euskara  eu eskuara  eu euskera  eu üskara  fr basque  zh 巴斯克语  gl vasco  sw Basque  gn vásko  it basco  nl Baskisch  tmh Tabaskut  pt basco  
239 nigerocongolesa > benue-congo ca bati  de Bati  de Bati Ba Ngong  de Bati de Brousse  en Bati  es bati  eu bati  fr bati  fr bati Ba Ngong  fr bati de Brousse  gl bati  it bati  nl Bati  nl Bati Ba Ngong  pt bati  
240 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > grassfields > grassfields estricte > momo ca moghamo  ca batibo  ca moghamo-menemo  ca widikum-tadkon  de Mogamo-Menemo  de Chubo  de Meta  de Widikum-Tadkon  en Moghamo  en Batibo  en Moghamo-menemo  en Widikum-tadkon  es moghamo  es batibo  es moghamo-menemo  es widikum-tadkon  eu moghamo  eu batibo  eu moghamo-menemo  eu widikum-tadkon  fr moghamo  fr batibo  fr mogamo  fr moghamo-Menemo  fr widikum-Tadkon  gl moghamo  gl batibo  gl moghamo-menemo  gl widikum-tadkon  it moghamo  it batibo  it moghamo-menemo  it widikum-tadkon  nl Moghamo  nl Batibo  nl Mogamo  nl Moghamo-Menemo  nl Widikum-Tadkon  pt moghamo  pt batibo  pt moghamo-menemo  pt widikum-tadkon  
241 caucàsica nord-oriental o nakhodaguestànica > nakh > bats cod batsbur mott' terme pral. ar الباتسية  ca bats  ca batsbi  ca tsova-tush  de Batsisch  de Batsbi  de Tsova-Tusch  de Zowatusch  ja バツ語  ja バツビ語、ツォヴァ・トゥシ語  cy Bats  cy Batsbi  cy Tsova-tush  en Bats  en Batsbi  en Tsova-Tush  ru Бацбийский язык  ru Цова-тушанский  es bats  eu batsera  scr Sense tradició escrita  fr bats  fr batsbi  fr tsova-tush  zh 贝特语  zh 贝兹比语  zh 托瓦-图什语  gn vats  gn tsova-tuch  gn vatsvi  it bats  it batsbi  it tsova tush  nl Bats  nl Batsbi  nl Tsova-Tush  tmh Tabatsact  pt bácico  
242 arawak o maipure > divisió del sud > branca meridional exterior > grup mojo ar باورية  ca baure  de Baure  ja バウレ語  cy Baure  en Baure  ru Бауре  ru Бануре  es bauré  eu baureera  fr baure  zh 巴乌莱  gl baure  sw Bauré  gn vaure  it baure  nl Baure  tmh Tabawrit  pt baure  
243 atapascana-eyak-tlingit > septentrional cod dane-zaa terme pral. ca beaver  ca dane-zaa  ca dunneza  ca tsattine  de Beaver  de Dane-Zaa  de Dunneza  de Tsattine  cy Beaver  cy Dane-zaa  cy Dunneza  cy Tsattine  en Beaver  en Danezaa  en Dunne Za  en Dunneza  en Tsattine  es castor  es beaver  es dane-zaa  es dunneza  es tsattine  eu beaverrera  eu beaver  eu dane-zaa  eu dunneza  eu tsattine  scr Alfabet llatí  fr dunneza  fr beaver  fr dane-zaa  fr tsattine  gl beaver  gl dane-zaa  gl dunneza  gl tsattine  num Sistema aràbic  gn veaver  gn dane-zaa  gn dunneza  gn tsattine  it beaver  it dane-zaa  it dunneza  it tsattine  pt beaver  pt dane-zaa  pt dunneza  pt tsattine  
244 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional > beboide oriental cod naami terme pral. ca bebe  ca yi be wu  de Bebe  de Yi Be Wu  en Bebe  en Yi be wu  es bebe  es yi be wu  eu bebe  eu yi be wu  fr bebe  fr naami  fr Yi Be Wu  gl bebe  gl yi be wu  it bebe  it yi be wu  nl Bebe  nl Naami  nl Yi Be Wu  pt bebe  pt yi be wu  
245 nigerocongolesa > benue-congo ca beezen  de Beezen  en Beezen  es beezen  eu beezen  fr beezen  gl beezen  it beezen  nl Beezen  pt beezen  
246 je > branca del nord cod mê-kin-se-ji terme pral. ar سويا  ca tapanhúna  ca tapajúna-goronã  ca suiá  ca beiço de pau  ca suyà  de Tapanhúna  de Tapajúna-Goronã  de Suiá  de Beiço de Pau  de Suyá  ja スヤ語  ja スイア語、 ベイソ・デ・パウ語、タパヌナ語、 タパユナ語  cy Tapanhúna  cy Tapajúna-goronã  cy Suiá  cy Beiço de pau  cy Suyá  en Tapayúna  en Tapanhúna  en Tapajúna-Goronã  en Suiá  en Beiço de Pau  en Suyá  ru Суйя  ru Суя  ru Тапаюна  ru Тапаньюна  ru Бейсо-де-пау  es beiço de pau  es suiá  es tapajúna-goronã  es tapanhúna  es suyá  eu suiera  eu beiço de pau  eu suiá  eu suyá  eu tapajúna-goronã  eu tapanhúna  scr Sense tradició escrita  fr suya  fr beiço de pau  fr suiá  fr tapajúna-goronã  fr tapanhúna  zh 苏亚语  zh 遂亚、贝乔德帕乌、塔帕尤纳-格罗那、塔潘胡纳  gl suiá  gl beiço de pau  gl suyá  gl tapajúna-goronã  gl tapanhúna  it suyà  it beiço de pau  it suiá  it tapajúna-goronã  it tapanhúna  nl Suyá  nl Beiço de Pau  nl Suiá  nl Tapajúna-Goronã  nl Tapanhúna  pt suyá  pt beiço de pau  pt suiá  pt tapajúna-goronã  pt tapanhúna  
247 indoeuropea > eslava > oriental cod belaruskaja mova terme pral. cod belaruski terme pral. ar البلاروسية  ca belarús  ca bielorús  de Weißrussisch  ja ベラルーシ語  cy Bielorwseg  oc bielorús  en Belarusian  ru Белорусский язык  es bielorruso  eu bielorrusiera  fr biélorusse  zh 白俄罗斯语  gl bielorruso  sw Byelorussian  gn vielorúso  it bielorusso  nl Wit-Russisch  tmh Tabyelurust  pt bielorrusso  
248 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca elip  ca belibi  ca belip  ca libie  ca nulibie  ca yambasa central  de Elip  de Belibi  de Belip  de Libie  de Nulibie  en Elip  en Belibi  en Belip  en Central Yambasa  en Libie  en Nulibie  es elip  es belibi  es belip  es libie  es nulibie  es yambasa central  eu elip  eu belibi  eu belip  eu libie  eu nulibie  eu yambasa Erdialdekoa  fr elip  fr belibi  fr belip  fr libie  fr nulibie  gl elip  gl belibi  gl belip  gl libie  gl nulibie  gl yambasa central  it elip  it belibi  it belip  it libie  it nulibie  it yambasa centrale  nl Elip  nl Belibi  nl Belip  nl Libie  nl Nulibie  pt elip  pt belibi  pt belip  pt libie  pt nulibie  pt yambasa central  
249 wakashana > septentrional o kwakiutl ca heiltsuk  ca bella bella  de Heiltsuk  de Bella-Bella  en Heiltsuk  en Bella bella  es heiltsuk  es bella bella  eu heiltsuk  eu bella bella  fr heiltsuk  fr bella-Bella  gl heiltsuk  gl bella bella  it heiltsuk  it bella bella  nl Heiltsuk  nl Bella-Bella  pt heiltsuk  pt bella bella  
250 salish > bella coola cod nuxalk terme pral. ca bella coola  ca nuxalk  de Bella Coola  de Bellacoola  de Bellakula  de Nuxalk  en Bella coola  en Nuxalk  es bella coola  es nuxalk  eu bella coola  eu nuxalk  scr Alfabet llatí  fr bella coola  fr nuxalk  gl bella coola  gl nuxalk  num Sistema aràbic  it bella coola  it nuxalk  nl Bella coola  nl Nuxalk  nl Núxalk  pt bella coola  pt nuxalk  
251 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ca bena  ca chibena  ca ekibena  ca ikibena  ca kibena  de Bena  de Ikibena  de Kibena  en Bena  en Chibena  en Ekibena  en Ikibena  en Kibena  es bena  es chibena  es ekibena  es ikibena  es kibena  eu bena  eu chibena  eu ekibena  eu ikibena  eu kibena  fr bena  fr chibena  fr ekibena  fr ikibena  fr kibena  gl bena  gl chibena  gl ekibena  gl ikibena  gl kibena  it bena  it chibena  it ekibena  it ikibena  it kibena  nl Bena  nl Chibena  nl Ekibena  nl Ikibena  nl Kibena  pt bena  pt chibena  pt ekibena  pt ikibena  pt kibena  
252 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional cod sibhendé terme pral. ca bende  ca kibende  ca si'bende  ca sibhende  de Bende  de Kibende  de Si'bende  de Sibhende  en Bende  en Kibende  en Si'bende  en Sibhende  es bende  es kibende  es si'bende  es sibhende  eu bende  eu kibende  eu si'bende  eu sibhende  fr bende  fr kibende  fr si'bende  fr sibhende  gl bende  gl kibende  gl si'bende  gl sibhende  it bende  it kibende  it si'bende  it sibhende  nl Bende  nl Kibende  nl Si'bende  nl Sibhende  pt bende  pt kibende  pt si'bende  pt sibhende  
253 crioll de base anglesa cod sanandresano terme pral. ar كريول سان آندريس وبروفيد ينسيا  ca crioll de San Andrés i Providència  ca bende  ca wende  de Kreol von San Andrés und Providencia  de Bende  de Islander Creole English  de Wende  ja サン・アンドレス・イ・プロビデンシアのクレオ-ル語  ja ベンデ語  ja ウェンデ語  cy Creoliaith San Andrés a Providencia  cy Bende  cy Wende  en Islander Creole English  en Bende  en San Andrés Creole  en San Andrés-Providencia Creole  en Wende  ru Островной креольский язык на основе английского  ru Бенд  ru Уэнд  ru Креоль острова Сан-Андрес  ru Креоль островов Сан-Андрес и Провиденсия  es criollo de San Andrés y Providencia  es bende  es wende  eu san Andres eta Providenciako kreolera  eu bende  eu wende  scr Alfabet llatí  fr créole de San Andrés et Providencia  fr bende  fr wende  zh 圣安德烈斯-普罗维登西亚省克里奥尔语  zh 本德语  zh 温德语  num Sistema aràbic  gn krióllo San Andrés ha Providénsia-gua  gn vende  gn wende  it creolo di San Andrés e Providencia  it bende  it wende  nl Creools van San Andrés en Providència  nl Bende  nl Wende  pt crioulo de San Andrés e Providencia  pt bende  pt wende  
254 nigerocongolesa > benue-congo > bantoide cross > bantoide > bantoide meridional ar بينغا  ca boumba  ca benga  de Boumba  de Benga  cy Boumba  cy Benga  en Boumba  en Benga  es boumba  es benga  eu boumba  eu bengera  eu benga  eu bengera  scr Alfabet llatí  fr boumba  fr benga  zh 本加语  gl boumba  gl benga  num Sistema aràbic  gn voumba  gn venga  it boumba  it benga  tmh Tabengat  tmh Boumba  pt boumba  pt benga  
255 austronèsica > malaiopolinesi occidental > filipí septentrional ar إينيبالوي  ca inibaloi  ca benguet-igorot  ca ibadoy  ca ibaloi  ca ibaloy  ca igodor  ca nabaloi  de Inibaloi  de Benguet-Igorot  de Ibadoy  de Ibaloi  de Ibaloy  de Igodor  de Nabaloi  cy Inibaloi  cy Benguet-igorot  cy Ibadoy  cy Ibaloi  cy Ibaloy  cy Igodor  cy Nabaloi  en Ibaloi  en Benguet-Igorot  en Ibadoy  en Ibaloy  en Igodor  en Inibaloi  en Nabaloi  es inibalói  es benguet-igorot  es ibadoy  es ibaloi  es ibaloy  es igodor  es nabaloi  eu inibaloiera  eu benguet-igorot  eu ibadoy  eu ibaloi  eu ibaloy  eu igodor  eu inibaloi  eu nabaloi  scr Alfabet llatí  fr nabaloi  fr benguet-igorot  fr ibadoy  fr ibaloi  fr ibaloy &