Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 operacions borsàries ca abandonar una opció terme pral.v intr es abandonar una opción  en abandon an option, to  fr abandonner une option  
2 actius financers ca acció terme pral.n f es acción  en share  en stock  fr action  
3 actius financers ca acció al portador terme pral.n f es acción al portador  en bearer share  fr action au porteur  
4 actius financers ca acció alliberada terme pral.n f ca acció gratuïta sin. compl.n f es acción gratuita  es acción liberada  en bonus share  en free share  fr action donnée en prime  fr action gratuite  
5 actius financers ca acció amb prima terme pral.n f es acción con prima  en premium share  fr action avec une prime  
6 actius financers ca acció amortitzable terme pral.n f es acción amortizable  en callable share  en redeemable share  fr action amortissable  fr action remboursable  
7 actius financers ca acció convertible terme pral.n f es acción convertible  en convertible share  fr action convertible  
8 actius financers ca acció d'or terme pral.n f es acción de oro  en golden share  fr action préférentielle  fr action spécifique  fr golden share  
9 actius financers ca acció de gaudi terme pral.n f ca bo de gaudi sin. compl.n m es acción de disfrute  es bono de disfrute  en dividend share  fr action bénéficiaire  fr action de jouissance  fr bon de jouissance  
10 actius financers ca acció de primera terme pral.n f es acción de primera clase  es blue chip  es valor estrella  en blue chip  en blue chip stock  fr action de premier ordre  fr blue chip  fr valeur de premier ordre  
11 actius financers ca acció excupó terme pral.n f ca acció exdret sin. compl.n f es acción ex cupón  es acción ex derecho  en ex-rights  fr coupon détaché  fr droit détaché  fr ex-droit  
12 actius financers ca acció nominal terme pral.n f es acción nominativa  en nominal share  en registered share  fr action nominative  
13 actius financers ca acció nova terme pral.n f es acción nueva  en new share  fr action nouvelle  
14 actius financers ca acció ordinària terme pral.n f es acción ordinaria  en common share  en ordinary share  fr action ordinaire  
15 actius financers ca acció preferent terme pral.n f es acción preferente  es acción privilegiada  en preference share  en preferred share  fr action de préférence  fr action de priorité  fr action préférentielle  fr action privilégiée  
16 actius financers ca acció pròpia terme pral.n f es acción propia  en own share  fr action propre  
17 actius financers ca acció sense dret de vot terme pral.n f ca acció sense vot terme pral.n f es acción sin derecho a voto  es acción sin voto  en non-voting share  fr action sans droit de vote  
18 actius financers ca acció sindicada terme pral.n f es acción sindicada  en syndicated share  
19 actius financers ca acció vella terme pral.n f es acción vieja  en old share  fr action ancienne  
20 persones i entitats ca accionariat terme pral.n m es accionariado  en body of shareholders  fr actionnariat  
21 persones i entitats ca accionista terme pral.n m, f es accionista  en shareholder  en stockholder  fr actionnaire  
22 persones i entitats ca accionista fundador | accionista fundadora terme pral.n m, f es accionista fundador  en founder shareholder  en founding shareholder  fr actionnaire fondateur  
23 persones i entitats ca accionista majoritari | accionista majoritària terme pral.n m, f es accionista mayoritario  en majority shareholder  fr actionnaire majoritaire  
24 persones i entitats ca accionista minoritari | accionista minoritària terme pral.n m, f es accionista minoritario  en minority shareholder  en minority stockholder  fr actionnaire minoritaire  
25 estructura i funcionament ca acta de cotització terme pral.n f es acta de cotización  
26 anàlisi d'actius i emissors ca actiu terme pral.n m es activo  en assets  fr actif  
27 anàlisi d'actius i emissors ca actiu corrent terme pral.n m ca actiu circulant sin. compl.n m es activo circulante  es activo corriente  en current assets  en floating assets  fr actif à court terme  fr actif circulant  
28 actius financers ca actiu de renda fixa terme pral.n m ca valor de renda fixa terme pral.n m es título de deuda  es título de renta fija  es valor de renta fija  en debt security  en fixed income security  en fixed-interest security  fr titre à revenu fixe  fr valeur à revenu fixe  
29 actius financers ca actiu de renda variable terme pral.n m ca valor de renda variable terme pral.n m es título de renta variable  es valor de renta variable  en dividend-bearing security  en equity security  en variable income security  fr titre à revenu variable  fr valeur à revenu variable  
30 actius financers ca actiu financer terme pral.n m es activo financiero  en financial asset  fr actif financier  
31 anàlisi d'actius i emissors ca actiu immobilitzat terme pral.n m ca actiu fix sin. compl.n m ca immobilitzat sin. compl.n m es activo fijo  es activo inmovilizado  es inmovilizado  en fixed asset  en fixed assets  en plant  fr actif fixe  fr actif immobilisé  fr actifs immobilisés  fr immobilisations  fr valeurs immobilisées  
32 actius financers ca actiu monetari terme pral.n m es activo monetario  en monetary asset  fr actif monétaire  
33 actius financers ca actiu subjacent terme pral.n m es activo subyacente  en underlying asset  en underlying instrument  fr actif sous-jacent  fr actif support  
34 persones i entitats ca agència de valors terme pral.n f ca AV siglan f es agencia de valores  es AV  
35 operacions borsàries ca agrupació d'accions terme pral.n f es agrupación de acciones  
36 operacions borsàries ca agrupament d'accions terme pral.n m es agrupación de acciones  es contrasplit  en consolidation of shares  en reverse split  en reverse stock split  en splitback  en splitdown  fr regroupement d'actions  
37 anàlisi d'actius i emissors ca alcista terme pral.adj es alcista  en bullish  fr haussier  
38 procés de contractació ca amortització terme pral.n f es amortización  en redemption  fr amortissement  
39 operacions borsàries ca ampliació a la par terme pral.n f es ampliación a la par  en capital increase at par  fr augmentation de capital en numéraire  
40 operacions borsàries ca ampliació alliberada terme pral.n f es ampliación de capital con cargo a reservas  es ampliación liberada  en bonus capital increase  fr augmentation de capital par incorporation de réserves  
41 operacions borsàries ca ampliació amb prima terme pral.n f es ampliación con prima  en capital increase with premium  fr augmentation de capital avec prime  
42 operacions borsàries ca ampliació de capital terme pral.n f es ampliación de capital  en capital increase  en increase of capital  fr augmentation de capital  
43 operacions borsàries ca ampliació parcialment alliberada terme pral.n f es ampliación parcialmente liberada  
44 anàlisi d'actius i emissors ca amplitud terme pral.n f ca recorregut sin. compl.n m es amplitud  es recorrido  en range  en trading range  fr étendue  
45 anàlisi d'actius i emissors ca anàlisi de balanços terme pral.n f es análisis de balances  es análisis del balance  en balance sheet analysis  fr analyse de bilan  
46 anàlisi d'actius i emissors ca anàlisi de la rendibilitat terme pral.n f es análisis de la rentabilidad  en profitability analysis  fr analyse de rentabilité  fr étude de rentabilité  
47 anàlisi d'actius i emissors ca anàlisi del compte d'explotació terme pral.n f ca anàlisi del compte de pèrdues i guanys terme pral.n f ca anàlisi del compte de resultats terme pral.n f es análisis de la cuenta de explotación  es análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias  es análisis de la cuenta de resultados  en profit and loss analysis  en results analysis  fr analyse du compte d'exploitation  fr analyse du compte de profits et pertes  fr analyse du compte de résultat  
48 anàlisi d'actius i emissors ca anàlisi economicofinancera terme pral.n f es análisis económico-financiero  en economic and financial analysis  fr analyse économique et financière  
49 anàlisi d'actius i emissors ca anàlisi fonamental terme pral.n f es análisis fundamental  en fundamental analysis  fr analyse fondamentale  
50 anàlisi d'actius i emissors ca anàlisi tècnica terme pral.n f es análisis técnico  en technical analysis  fr analyse technique  
51 persones i entitats ca analista financer | analista financera terme pral.n m, f es analista financiero  en financial analyst  en investment analyst  en securities analyst  fr analyste financier  
52 persones i entitats ca analista tècnic | analista tècnica terme pral.n m, f es analista técnico  en technical analyst  fr analyste technique  
53 actius financers ca anotació en compte terme pral.n f es anotación en cuenta  en accounting entry  en book entry  fr inscription en compte  
54 estructura i funcionament ca any base terme pral.n m ca any de referència terme pral.n m es año base  es año de referencia  en base year  en reference year  fr année de base  fr année de référence  
55 operacions borsàries ca aplicació terme pral.n f ca aplicació de valors terme pral.n f es aplicación  es aplicación de valores  en cross  en cross order  en crossing  fr application de titres  fr opération croisée  
56 anàlisi d'actius i emissors ca apreciació terme pral.n f es apreciación  en appreciation  fr appréciation  
57 operacions borsàries ca arbitratge terme pral.n m es arbitraje  en arbitrage  fr arbitrage  
58 persones i entitats ca arbitratgista terme pral.n m, f es arbitrajista  en arbitrageur  fr arbitragiste  
59 persones i entitats ca assegurador | asseguradora terme pral.n m, f es asegurador  es asegurador de emisiones  en investment banker  en issuing house  en underwriter  fr preneur ferme  
60 actius financers ca assegurança de multiinversió terme pral.n f es unit link  es unit linked  en unit linked life assurance  
61 operacions borsàries ca assignació terme pral.n f es asignación  en allotment  fr attribution  fr répartition  
62 actius financers ca autocartera terme pral.n f es autocartera  en reacquired shares  fr actions propres  
63 procés de contractació ca aval terme pral.n m es aval  en backing  en guarantee  fr aval  
64 anàlisi d'actius i emissors ca aversió al risc terme pral.n f es aversión al riesgo  en risk aversion  fr aversion au risque  fr aversion pour le risque  
65 anàlisi d'actius i emissors ca baixista terme pral.adj es bajista  en bearish  fr baissier  
66 anàlisi d'actius i emissors ca balanç terme pral.n m es balance  es balance de situación  es balance general  en balance sheet  en statement of financial position  fr bilan  
67 anàlisi d'actius i emissors ca banda de fluctuació terme pral.n f es banda de fluctuación  en fluctuation range  en trading range  fr bande de fluctuation  
68 anàlisi d'actius i emissors ca bandera terme pral.n f es bandera  en flag  fr drapeau  
69 anàlisi d'actius i emissors ca banderola terme pral.n f es banderola  es gallardete  en pennant  fr fanion  
70 anàlisi d'actius i emissors ca benefici brut terme pral.n m es beneficio bruto  en gross income  en gross profit  fr bénéfice brut  fr profit brut  fr revenu brut  
71 anàlisi d'actius i emissors ca benefici net terme pral.n m es beneficio neto  en net income  en net profit  fr bénéfice net  fr profit net  fr revenu net  
72 anàlisi d'actius i emissors ca benefici per acció terme pral.n m ca BPA siglan m es beneficio por acción  es BPA  en earnings per share  en EPS  fr bénéfice par action  fr BPA  
73 operacions borsàries ca bescanvi terme pral.n m es canje  en exchange  fr échange  
74 anàlisi d'actius i emissors ca coeficient beta terme pral.n m ca beta sin. compl.n f es beta  es coeficiente beta  en beta  en beta coefficient  fr bêta  fr coefficient bêta  
75 actius financers ca bloc terme pral.n m ca lot terme pral.n m es bloque  es lote  en block  fr bloc  fr lot  
76 actius financers ca bloc convingut terme pral.n m es bloque convenido  en block on agreed terms  
77 actius financers ca bloc per preus terme pral.n m ca bloc parametritzat sin. compl.n m es bloque parametrizado  es bloque por precios  en block with parameters  
78 actius financers ca bo terme pral.n m es bono  en bond  en debenture  en note  fr obligation  
79 actius financers ca bo alcista terme pral.n m es bono alcista  en bull bond  fr bon haussier  fr obligation haussière  
80 actius financers ca bo alcista i baixista terme pral.n m es bono alcista y bajista  en bull and bear bond  en bull-bear bond  fr obligation haussière et baissière  
81 actius financers ca bo amb descompte terme pral.n m es bono al descuento  en discount bond  fr obligation à escompte  
82 actius financers ca bo amb opció de recompra terme pral.n m es bono con opción de recompra  en callable bond  en redeemable bond  fr obligation rachetable  fr obligation remboursable  fr obligation remboursable par anticipation  
83 actius financers ca bo amb opció de revenda terme pral.n m es bono con opción de reventa  en put bond  en putable bond  en retractable bond  fr obligation encaissable par anticipation  
84 actius financers ca bo baixista terme pral.n m es bono bajista  en bear bond  fr bon baissier  fr obligation baissière  
85 actius financers ca bo buldog terme pral.n m es bono bulldog  en bulldog bond  fr obligation bouledogue  
86 actius financers ca bo convertible terme pral.n m ca bo convertible en accions terme pral.n m es bono convertible  es bono convertible en acciones  en convertible bond  en equity bond  en equity convertible bond  fr obligation convertible  fr obligation convertible en actions  
87 actius financers ca bo de borsa terme pral.n m es bono bolsa  es bono indexado a bolsa  en equity index-linked note  en equity-linked note  en ELN  fr obligation boursière  fr obligation indexée sur actions  fr obligation liée aux valeurs mobilières  
88 actius financers ca bo de l'Estat terme pral.n m es bono del Estado  en government bond  fr emprunt d'État  fr obligation d'État  
89 actius financers ca bo hipotecari terme pral.n m es bono con garantía hipotecaria  es bono hipotecario  en mortgage bond  fr obligation hypothécaire  
90 actius financers ca bo ianqui terme pral.n m es bono yankee  en yankee bond  fr obligation yankee  
91 actius financers ca bo indexat terme pral.n m es bono indexado  en index-linked bond  en indexed bond  fr obligation indexée  
92 actius financers ca bo nocional terme pral.n m es bono nocional  en notional bond  fr obligation notionnelle  
93 actius financers ca bo porqueria terme pral.n m es bono basura  en junk bond  fr obligation de pacotille  fr obligation pourrie  
94 actius financers ca bo samurai terme pral.n m es bono samurai  en samurai bond  fr obligation samouraï  fr obligation samuraï  
95 anàlisi d'actius i emissors ca bombolla especulativa terme pral.n f es burbuja especulativa  en speculative bubble  fr bulle spéculative  
96 persones i entitats ca bonista terme pral.n m, f es bonista  en bondholder  fr détenteur d'obligations  fr obligataire  
97 organització ca borsa terme pral.n f es bolsa  en stock exchange  fr bourse  
98 organització ca borsa terme pral.n f ca borsa de valors terme pral.n f ca mercat de valors terme pral.n m ca primer mercat terme pral.n m es bolsa  es bolsa de valores  es mercado de valores  es primer mercado  en exchange  en first market  en securities exchange  en stock exchange  fr bourse  fr bourse de valeurs  fr bourse de valeurs mobilières  fr bourse des valeurs  fr bourse des valeurs mobilières  fr marché boursier  fr premier marché  
99 persones i entitats ca broker [en] terme pral.n m, f ca mediador | mediadora terme pral.n m, f es bróker  es intermediario  es mediador  en broker  fr broker  fr commissionnaire  fr courtier  fr négociateur pour compte de tiers  
100 persones i entitats ca broker dealer [en] terme pral.n m es bróker-dealer  en broker-dealer  fr broker dealer  fr courtier négociant  
101 anàlisi d'actius i emissors ca brut -a terme pral.adj es bruto  en gross  fr brut  
102 estructura i funcionament ca butlletí de cotització terme pral.n m es boletín de cotización  en quotation list  en securities listing  en stock exchange list  en stock exchange official list  fr bulletin officiel de la cote  
103 actius financers ca opció de compra terme pral.n f ca call [en] sin. compl.n f es call  es opción compradora  es opción de compra  en call  en call option  fr call  fr option d'achat  
104 estructura i funcionament ca cambra de compensació terme pral.n f es cámara de compensación  es cámara de compensación y liquidación  en banker's clearing house  en clearing house  fr chambre de compensation  
105 anàlisi d'actius i emissors ca canal terme pral.n m es canal  en channel  fr canal  fr tunnel  
106 anàlisi d'actius i emissors ca cap-i-espatlles terme pral.n m es cabeza y hombros  es hombro-cabeza-hombro  es hombros-cabeza  en head and shoulders  fr épaule-tête-épaule  fr tête et épaules  
107 anàlisi d'actius i emissors ca cap-i-espatlles invertit terme pral.n m es cabeza y hombros invertidos  es hombro-cabeza-hombro invertido  en head and shoulders bottom  en inverse head and shoulders  en reverse head and shoulders  fr épaule-tête-épaule inversée  fr tête et épaules inversées  
108 anàlisi d'actius i emissors ca capital terme pral.n m es capital  en capital  fr capital  
109 anàlisi d'actius i emissors ca capital d'inversió terme pral.n m es capital de inversión  es capital inversión  es private equity  en investment capital  en private equity  en PE  fr capital-investissement  fr private equity  
110 anàlisi d'actius i emissors ca capital de risc terme pral.n m es capital de riesgo  es capital riesgo  es venture capital  en risk capital  en venture capital  en VC  fr capital de risque  fr capital-risque  fr venture capital  
111 anàlisi d'actius i emissors ca capital desemborsat terme pral.n m es capital desembolsado  en contributed capital  en paid-in capital  fr capital d'apport  fr capital libéré  fr capital versé  
112 anàlisi d'actius i emissors ca capital emès terme pral.n m es capital emitido  en issued capital  en issued capital stock  en issued share capital  fr capital émis  
113 anàlisi d'actius i emissors ca capital flotant terme pral.n m es capital flotante  en free float  fr flottant  
114 anàlisi d'actius i emissors ca capital social terme pral.n m es capital social  en capital stock  en share capital  fr capital social  fr capital-actions  
115 anàlisi d'actius i emissors ca capital subscrit terme pral.n m es capital suscrito  en subscribed capital  en subscribed capital stock  fr capital souscrit  
116 anàlisi d'actius i emissors ca capitalització borsària terme pral.n f es capitalización bursátil  en market capitalization  en stock market capitalization  fr capitalisation boursière  fr capitalisation du marché boursier  
117 anàlisi d'actius i emissors ca cartera d'inversions terme pral.n f es cartera de inversión  es cartera de inversiones  en investment portfolio  fr portefeuille d'investissement  fr portefeuille de placement  
118 actius financers ca cartera de valors terme pral.n f es cartera de valores  en securities portfolio  fr portefeuille de titres  fr portefeuille de valeurs  fr portefeuille-titres  
119 operacions borsàries ca casar operacions terme pral.v intr es casar operaciones  en match trades, to  fr apparier les opérations  
120 persones i entitats ca cavaller blanc terme pral.n m es caballero blanco  en white knight  fr chevalier blanc  
121 persones i entitats ca cavaller negre terme pral.n m es caballero negro  en black knight  fr chevalier noir  
122 actius financers ca cèdula hipotecària terme pral.n f es cédula hipotecaria  en mortgage bond  fr cédule hypothécaire  
123 estructura i funcionament ca Comitè Europeu de Reguladors de Valors terme pral.n m ca CESR siglan m es Comité Europeo de Reguladores de Valores  es CESR  en Committee of European Securities Regulators  en CESR  fr Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières  fr CESR  
124 anàlisi d'actius i emissors ca cim terme pral.n m es cresta  es pico  es techo  en top  fr sommet  
125 anàlisi d'actius i emissors ca cim arrodonit terme pral.n m es cresta redondeada  es techo redondeado  en rounded top  en rounding top  fr sommet arrondi  
126 procés de contractació ca clàusula antidilució terme pral.n f es cláusula antidilución  en anti-dilution clause  fr clause antidilution  
127 estructura i funcionament ca clima borsari terme pral.n m es clima bursátil  en market sentiment  fr climat boursier  
128 estructura i funcionament ca clima borsari favorable terme pral.n m ca clima borsari alcista sin. compl.n m es clima bursátil alcista  es clima bursátil favorable  en bullish market sentiment  fr climat boursier favorable  
129 estructura i funcionament ca clima borsari desfavorable terme pral.n m ca clima borsari baixista sin. compl.n m es clima bursátil bajista  es clima bursátil desfavorable  en bearish market sentiment  fr climat boursier défavorable  
130 persones i entitats ca club d'inversió terme pral.n m es club de inversión  en investment club  fr club d'investissement  
131 operacions borsàries ca cobertura terme pral.n f es cobertura  en hedging  fr couverture  
132 procés de contractació ca cobertura terme pral.n f es cobertura  en coverage  en hedge  fr couverture  
133 anàlisi d'actius i emissors ca coeficient delta terme pral.n m ca delta sin. compl.n f es coeficiente delta  es delta  en delta  fr coefficient delta  fr delta  
135 persones i entitats ca col·locador | col·locadora terme pral.n m, f es colocador  en investment banker  en underwriter  fr placeur  
136 operacions borsàries ca compra a crèdit terme pral.n f es compra a crédito  en bull purchase  en buying on margin  en margin buying  en margin trading  fr achat à découvert  fr achat en blanc  fr achat sur marge  
137 actius financers ca compte de valors terme pral.n m es cuenta de valores  en securities account  en securities trading account  fr compte de titres  fr compte titres  
138 operacions borsàries ca operació borsària terme pral.n f ca contractació borsària sin. compl.n f es contratación bursátil  es operación bursátil  en stock exchange transaction  en stock market trading  en stock transaction  fr opération boursière  fr opération de bourse  fr transaction boursière  
139 actius financers ca contracte a termini terme pral.n m es contrato a plazo  es contrato de forward  es contrato forward  es forward  en forward  en forward contract  fr contrat à terme de gré à gré  fr contrat forward  
140 procés de contractació ca contrapartida terme pral.n f es contrapartida  en counterpart  fr contrepartie  
141 procés de contractació ca conversió de títols terme pral.n f es conversión de títulos  en conversion of securities  fr conversion de titres  
142 operacions borsàries ca conversió inversa terme pral.n f es conversión inversa  en reversal  en reverse conversion  fr conversion inverse  
143 anàlisi d'actius i emissors ca correcció terme pral.n f es corrección  en correction  fr correction  fr rectification  
144 anàlisi d'actius i emissors ca correlació terme pral.n f es correlación  en correlation  fr corrélation  
145 estructura i funcionament ca corretatge terme pral.n m es corretaje  en brokerage  en brokerage fees  en commission  fr courtage  fr frais de courtage  
146 anàlisi d'actius i emissors ca cost d'oportunitat terme pral.n m es coste de oportunidad  en opportunity cost  fr coût d'opportunité  fr coût d'option  
147 estructura i funcionament ca cotització terme pral.n f es cotización  en quotation  fr cotation  fr cours  
148 estructura i funcionament ca cotització d'obertura terme pral.n f es cotización de apertura  en opening price  fr cours d'ouverture  
149 estructura i funcionament ca cotització de tancament terme pral.n f es cotización al cierre  es cotización de cierre  en closing price  en closing quotation  fr cours de clôture  
150 estructura i funcionament ca cotització màxima terme pral.n f es cotización máxima  en maximum price  fr prix maximal  
151 estructura i funcionament ca cotització mínima terme pral.n f es cotización mínima  en minimum price  fr prix minimal  
152 estructura i funcionament ca cotització oficial terme pral.n f es cotización oficial  en official quotation  fr cotation officielle  
153 operacions borsàries ca cotització postampliació terme pral.n f es cotización ex-post  en ex post value  fr cours ex-post  
154 operacions borsàries ca cotització preampliació terme pral.n f es cotización ex-ante  en ex ante value  fr cours ex-ante  
155 operacions borsàries ca cotització teòrica postampliació terme pral.n f es cotización teórica ex-derecho  es cotización teórica ex-post  en ex post current value  
156 estructura i funcionament ca crac borsari terme pral.n m es crac bursátil  en stock market crash  fr crash boursier  fr krach boursier  
157 persones i entitats ca creador de mercat | creadora de mercat terme pral.n m, f es creador de mercado  en jobber  en market maker  fr mainteneur de marché  fr teneur de marché  
158 anàlisi d'actius i emissors ca cupó terme pral.n m es cupón  en coupon  fr coupon  
159 actius financers ca cupó terme pral.n m es cupón  en coupon  fr coupon  
160 anàlisi d'actius i emissors ca cupó corregut terme pral.n m es cupón corrido  en accrued interest  fr coupon couru  fr intérêt couru  
161 anàlisi d'actius i emissors ca cupó zero terme pral.n m es cupón cero  en zero coupon  en zero-coupon  fr coupon zéro  
162 estructura i funcionament ca data d'emissió terme pral.n f es fecha de emisión  en date of issue  en issue date  fr date d'émission  
163 estructura i funcionament ca data d'exercici terme pral.n f es fecha de ejercicio  en date of exercise  en exercise date  fr date de levée  
164 estructura i funcionament ca data de conversió terme pral.n f es fecha de conversión  en conversion date  fr date de conversion  
165 estructura i funcionament ca data de liquidació terme pral.n f es fecha de liquidación  en settlement date  fr date de liquidation  fr date de règlement  
166 estructura i funcionament ca data de lliurament terme pral.n f es fecha de entrega  en delivery date  fr date de livraison  
167 estructura i funcionament ca data de reemborsament terme pral.n f es fecha de reembolso  en redemption date  fr date de remboursement  
168 estructura i funcionament ca data de referència terme pral.n f es fecha de referencia  en reference date  fr date de référence  
169 estructura i funcionament ca data de registre terme pral.n f es fecha de registro  en date of record  en record date  fr date de clôture des registres  
170 persones i entitats ca dipositari central de valors terme pral.n m ca DCV siglan m es depositario central de valores  es DCV  en central securities depository  en CSD  fr dépositaire central de titres  fr CSD  fr DCT  
171 persones i entitats ca dealer [en] terme pral.n m, f es dealer  en dealer  fr contrepartiste  fr négociant  fr négociateur pour compte propre  
172 procés de contractació ca demanda terme pral.n f es demanda  en demand  fr demande  
173 persones i entitats ca demandant de capital terme pral.n m, f es demandante de capital  en capital demander  fr demandeur de capitaux  
174 anàlisi d'actius i emissors ca dents de serra terme pral.n f pl es dientes de sierra  en zigzag lines  fr dents de scie  
175 anàlisi d'actius i emissors ca depreciació terme pral.n f es depreciación  en depreciation  fr dépréciation  
176 actius financers ca producte derivat terme pral.n m ca derivat sin. compl.n m ca derivat financer sin. compl.n m es derivado  es derivado financiero  es instrumento derivado  es producto derivado  en derivative  en derivative instrument  en derivative product  en financial derivative  fr dérivé  fr instrument dérivé  fr produit dérivé  
177 operacions borsàries ca descomptar terme pral.v tr es descontar  en discount, to  fr actualiser  
178 operacions borsàries ca descomptar dividend o dret terme pral.v intr es descontar dividendo o derecho  es descontar dividendos o derecho  en discount dividends, to  
179 operacions borsàries ca desdoblament d'accions terme pral.n m es desdoblamiento de acciones  es split  en share split  en split  en stock split  fr division d'actions  fr fractionnement d'actions  
180 procés de contractació ca desinversió terme pral.n f es desinversión  en disinvestment  en divestiture  en divestment  fr désinvestissement  
181 procés de contractació ca desmaterialització terme pral.n f es desmaterialización  en DEMAT  en dematerialisation  en dematerialization  fr dématérialisation  
182 anàlisi d'actius i emissors ca deteriorament d'actius terme pral.n m es deterioro de activos  es saneamiento de activos  en write-down  en write-down of the value of assets  fr réduction de la valeur de l'actif  fr réduction de valeur  
183 actius financers ca deute terme pral.n m es deuda  en debt  fr dette  
184 actius financers ca deute amortitzable terme pral.n m ca deute temporal sin. compl.n m es deuda amortizable  es deuda temporal  en redeemable debt  fr dette amortissable  
185 actius financers ca deute exterior terme pral.n m es deuda exterior  es deuda externa  en external debt  en foreign debt  fr dette extérieure  
186 actius financers ca deute interior terme pral.n m es deuda interior  en domestic debt  fr dette intérieure  
187 actius financers ca deute perpetu terme pral.n m es deuda perpetua  en fixed debt  fr dette perpétuelle  
188 actius financers ca deute privat terme pral.n m es deuda privada  en corporate debt  en private debt  fr dette privée  
189 actius financers ca deute públic terme pral.n m es deuda pública  en public debt  fr dette publique  
190 actius financers ca deute públic pignorable terme pral.n m es deuda pública pignorable  
191 actius financers ca deute subordinat terme pral.n m es deuda subordinada  en junior debt  en subordinated debt  fr dette de rang inférieur  fr dette subordonnée  
192 anàlisi d'actius i emissors ca diamant terme pral.n m es diamante  en diamond  fr diamant  
193 anàlisi d'actius i emissors ca diferencial terme pral.n m es diferencial  es spread  en spread  fr écart  fr spread  
194 operacions borsàries ca dilució de capital terme pral.n f es dilución del capital  en stock dilution  fr dilution du capital  
195 actius financers ca dins de diner terme pral.adj es dentro de dinero  es dentro del dinero  es in the money  en in the money  fr dans la monnaie  fr dans le cours  fr en dedans du cours  
196 actius financers ca dipòsit de garantia terme pral.n m es depósito de garantía  es depósito en garantía  en initial margin  fr dépôt de garantie  
197 actius financers ca dipòsit de valors terme pral.n m es depósito de valores  en deposit of securities  en securities deposit  fr dépôt de titres  fr dépôt de valeurs  
198 persones i entitats ca dipositari | dipositària terme pral.n m, f es depositario  en depositary  fr dépositaire  
199 persones i entitats ca dipositari d'institucions d'inversió col·lectiva terme pral.n m ca entitat dipositària terme pral.n f es depositario de instituciones de inversión colectiva  es entidad depositaria  es sociedad depositaria  en mutual fund corporation  en mutual fund custodian  fr dépositaire d'un fonds de placement  fr dépositaire de fonds commun de placement  
200 anàlisi d'actius i emissors ca diversificació terme pral.n f es diversificación  en diversification  fr diversification  
201 anàlisi d'actius i emissors ca dividend terme pral.n m es dividendo  en dividend  fr dividende  
202 anàlisi d'actius i emissors ca dividend a compte terme pral.n m es dividendo a cuenta  en advance dividend  en interim dividend  fr acompte sur dividende  
203 anàlisi d'actius i emissors ca dividend actiu terme pral.n m es dividendo activo  en active dividend  fr dividende active  
204 anàlisi d'actius i emissors ca dividend brut terme pral.n m es dividendo bruto  en gross dividend  fr dividende brut  
205 anàlisi d'actius i emissors ca dividend complementari terme pral.n m es dividendo complementario  en extra dividend  fr dividende complémentaire  fr dividende supplémentaire  
206 anàlisi d'actius i emissors ca dividend net terme pral.n m es dividendo neto  en net dividend  fr dividende net  
207 anàlisi d'actius i emissors ca dividend passiu terme pral.n m es dividendo pasivo  en called-up capital  fr capital appelé  
208 anàlisi d'actius i emissors ca dividend per acció terme pral.n m ca DPA siglan m es dividendo por acción  es DPA  en dividend per share  en DPS  fr dividende par action  fr DPA  
209 anàlisi d'actius i emissors ca doble cim terme pral.n m es doble cresta  es doble pico  es doble techo  en double top  fr double sommet  fr formation en M  
210 anàlisi d'actius i emissors ca doble vall terme pral.n f es doble suelo  es doble valle  en double bottom  en W formation  fr double creux  fr formation en W  
211 operacions borsàries ca dret de custòdia terme pral.n m es derecho de custodia  en custodial fee  en custody charge  fr droit de garde  
212 operacions borsàries ca dret de subscripció preferent terme pral.n m es derecho de suscripción preferente  en preemptive right  en subscription right  fr droit préférentiel de souscription  
213 actius financers ca dret valor terme pral.n m es derecho valor  en book-entry security  fr valeur mobilière dématérialisée  
214 anàlisi d'actius i emissors ca durada terme pral.n f es duración  en duration  fr duration  fr durée  
215 actius financers ca efecte públic terme pral.n m ca fons públic sin. compl.n m es efecto público  es fondo público  en government security  fr effet public  fr fonds d'État  
216 operacions borsàries ca emetre terme pral.v tr es emitir  en issue, to  fr émettre  
217 operacions borsàries ca emissió terme pral.n f es emisión  en issue  fr émission  
218 operacions borsàries ca emissió a la par terme pral.n f es emisión a la par  en issue at par  fr émission à la valeur nominale  fr émission au pair  
219 operacions borsàries ca emissió sobre la par terme pral.n f es emisión con prima  es emisión sobre la par  en issue above par  en issue at a premium  fr émission au-dessus du pair  
220 operacions borsàries ca emissió sota la par terme pral.n f es emisión al descuento  es emisión bajo la par  en issue at a discount  en issue below par  fr émission au-dessous du pair  
221 persones i entitats ca emissor | emissora terme pral.n m, f es emisor  en issuer  fr émetteur  
222 actius financers ca emprèstit terme pral.n m es empréstito  en debenture loan  en government borrowing  fr emprunt  
223 estructura i funcionament ca enter terme pral.n m es entero  en point  fr point  
224 persones i entitats ca entitat gestora terme pral.n f es entidad gestora  en pension fund manager  fr gestionnaire de caisse de retraite  fr gestionnaire de fonds de pension  
225 persones i entitats ca entitat gestora terme pral.n f es entidad gestora  en fund manager  fr gestionnaire  
226 anàlisi d'actius i emissors ca estat d'origen i aplicació de fons terme pral.n m ca EOAF siglan m es cuadro de financiación  es cuadro de financiamiento  es estado de origen y aplicación de fondos  es EOAF  en cash flow statement  en statement of cash flows  en CFS  fr état de la provenance et de l'utilisation des fonds  fr tableau de financement  fr TF  
227 persones i entitats ca especialista terme pral.n m, f es especialista  en specialist  fr spécialiste  
228 operacions borsàries ca especulació terme pral.n f es especulación  en speculation  fr spéculation  
229 actius financers ca estrip terme pral.n m es strip  en strip  en strip bond  en stripped bond  fr obligation démembrée  
230 operacions borsàries ca estripar terme pral.v tr es segregar  en strip, to  fr démembrer  
231 actius financers ca fons d'inversió cotitzat terme pral.n m ca fons cotitzat sin. compl.n m ca ETF siglan m es fondo cotizado  es fondo de inversión cotizado  es ETF  en exchange-traded fund  en ETF  fr fonds coté en bourse  fr FCB  
232 actius financers ca eurobò terme pral.n m es eurobono  en eurobond  fr euro-obligation  
233 operacions borsàries ca execució d'una ordre terme pral.n f es ejecución de una orden  en execution of an order  fr exécution d'un ordre  
234 operacions borsàries ca exercir una opció terme pral.v intr es ejercer una opción  en exercise an option, to  fr exercer une option  fr lever une option  
235 actius financers ca fons de capital de risc terme pral.n m ca FCR siglan m es fondo de capital de riesgo  es fondo de capital riesgo  es FCR  en VC fund  en venture capital fund  fr fonds de capital de risque  fr fonds de capital-risque  fr FCPR  
236 actius financers ca fons d'inversió en actius del mercat monetari terme pral.n m ca fons de diner sin. compl.n m ca FIAMM siglan m es fondo de dinero  es fondo de inversión en activos del mercado monetario  es FIAMM  en money market fund  en MMF  fr fonds du marché monétaire  
237 anàlisi d'actius i emissors ca figura terme pral.n f ca patró terme pral.n m es figura  es formación chartista  es formación gráfica  es patrón  en pattern  en trading pattern  fr figure chartiste  
238 anàlisi d'actius i emissors ca figura de canvi de tendència terme pral.n f es figura de cambio de tendencia  en trend reversal pattern  fr figure de changement de tendance  
239 anàlisi d'actius i emissors ca figura de continuació de tendència terme pral.n f es figura de continuación de tendencia  en trend continuation pattern  fr figure de continuation de tendance  
240 actius financers ca fons d'inversió immobiliària terme pral.n m ca FII siglan m es fondo de inversión inmobiliaria  es FII  en real estate investment trust  en REIT  fr fonds de placement immobilier  fr FPI  
241 actius financers ca fons d'inversió mobiliària terme pral.n m ca FIM siglan m es fondo de inversión mobiliaria  es FIM  en securities investment trust  fr fonds commun de placement  fr FCP  
242 anàlisi d'actius i emissors ca finançament terme pral.n m es financiación  es financiamiento  en financing  en funding  fr financement  
243 estructura i funcionament ca fixació terme pral.n f es fixing  en fixing  fr fixage  fr fixing  
244 estructura i funcionament ca fluctuació terme pral.n f es fluctuación  en fluctuation  fr fluctuation  
245 anàlisi d'actius i emissors ca flux de caixa lliure terme pral.n m es cash-flow libre  es flujo de caja libre  en free cash flow  en FCF  fr flux de trésorerie disponible  fr FTD  
246 anàlisi d'actius i emissors ca flux de caixa lliure per acció terme pral.n m es flujo de caja libre por acción  en free cash flow per share  fr cash flow libre par action  
247 anàlisi d'actius i emissors ca flux de caixa net terme pral.n m es flujo de caja neto  es flujo neto de caja  en cash flow  en net cash flow  fr flux de trésorerie  
248 anàlisi d'actius i emissors ca flux de caixa per acció terme pral.n m es cash-flow por acción  es flujo de caja por acción  en cash flow per share  fr capacité d'autofinancement par action  fr cash flow par action  
249 persones i entitats ca fons d'inversió terme pral.n m es fondo de inversión  en investment trust  en mutual fund  fr fonds d'investissement  fr fonds de placement  
250 actius financers ca fons d'inversió en deute de l'Estat terme pral.n m es fondo de inversión en Deuda del Estado  en public investment fund  en PIF  fr fonds d'investissement public  
251 actius financers ca fons d'inversió ètic terme pral.n m ca fons ètic sin. compl.n m es fondo de inversión ético  es fondo ético  en conscience fund  en ethical fund  en social investment fund  en socially conscious mutual fund  en socially responsible fund  en socially-conscious fund  fr fonds éthique  fr fonds socialement responsable  
252 actius financers ca fons d'inversió garantit terme pral.n m es fondo de inversión garantizado  es fondo garantizado  en guaranteed fund  en guaranteed investment fund  en GIF  fr fonds de placement garanti  fr fonds garanti  
253 actius financers ca fons d'inversió lliure terme pral.n m es fondo de gestión alternativa  es fondo de inversión libre  es fondo especulativo  en hedge fund  fr fonds d'investissement spéculatif  fr fonds de placement spéculatif  fr fonds spéculatif  
254 actius financers ca fons de cobertura terme pral.n m es fondo de cobertura  en hedge fund  fr fonds d'arbitrage  fr fonds de couverture  
255 actius financers ca fons de divises terme pral.n m es fondo de divisas  en currency fund  fr fonds de devises  
256 actius financers ca fons de fons terme pral.n m es fondo de fondos  es fondo de inversión de fondos  en fund of funds  fr fonds de fonds  
257 actius financers ca fons de pensions terme pral.n m es fondo de pensiones  en pension fund  fr caisse de retraite  fr fonds de pension  fr fonds de retraite  
258 actius financers ca fons de titulització d'actius terme pral.n m ca FTA siglan m es fondo de titulización de activos  es FTA  en asset securitization fund  fr fonds de titrisation d'actifs  
259 actius financers ca fons de titulització hipotecària terme pral.n m ca FTH siglan m es fondo de titulización hipotecaria  es FTH  en MBS fund  en mortgage-backed-securities fund  
260 actius financers ca fons paraigua terme pral.n m es fondo paraguas  en rainbow funds  en umbrella fund  en umbrella funds  en umbrella investment funds  fr fonds à compartiments  fr fonds parapluie  fr sicav à compartiments  
261 actius financers ca fons sectorial terme pral.n m es fondo sectorial  en sector fund  fr fonds sectoriel  
262 actius financers ca fora de diner terme pral.adj es fuera de dinero  es fuera del dinero  es out of the money  en out of the money  en underwater  fr en dehors du cours  fr hors de la monnaie  fr hors du cours  
263 anàlisi d'actius i emissors ca forat terme pral.n m es gap  es hueco  es salto  en gap  fr gap  
264 anàlisi d'actius i emissors ca freqüència de contractació terme pral.n f es frecuencia de contratación  es IF  es índice de frecuencia  en frequency ratio  fr taux de fréquence  
265 estructura i funcionament ca fullet d'admissió terme pral.n m ca fullet d'emissió sin. compl.n m es folleto de admisión  es folleto de emisión  en information prospectus  en prospectus  fr note d'information  fr prospectus d'émission  
266 actius financers ca futur terme pral.n m es contrato de futuros  es futuro  en futures  en futures contract  fr contrat à terme standardisé  fr contrat future  fr futur  fr future  
267 actius financers ca futur financer terme pral.n m es futuro  es futuro financiero  en financial future  en financial futures  en financial futures contract  fr contrat à terme d'instrument financier  fr futur sur instrument financier  
268 anàlisi d'actius i emissors ca gràfic terme pral.n m ca xart terme pral.n m es chart  es gráfico  en chart  fr graphique  
269 anàlisi d'actius i emissors ca gràfic d'espelmes terme pral.n m es gráfico de velas  es velas japonesas  en candlestick  en candlestick chart  en Japanese candlestick chart  fr chandelier japonais  
270 anàlisi d'actius i emissors ca gràfic de barres terme pral.n m es gráfico de barras  en bar chart  fr graphique à bandes  fr graphique en barres  
271 anàlisi d'actius i emissors ca gràfic de punts terme pral.n m es gráfico de punto y figura  es gráfico de puntos  en point and figure chart  fr graphique chiffré  fr graphique point et figure  
272 anàlisi d'actius i emissors ca gràfic de volum de contractació terme pral.n m es gráfico de volumen de contratación  en volume chart  fr graphique de volume  
273 anàlisi d'actius i emissors ca gràfic lineal terme pral.n m es gráfico lineal  es gráfico ordinario  en linear chart  fr graphique linéaire  
274 anàlisi d'actius i emissors ca guany de capital terme pral.n m es ganancia de capital  en capital gain  fr gain en capital  
275 persones i entitats ca guru borsari | guru borsària terme pral.n m, f es gurú bursátil  en stock market guru  fr gourou boursier  
276 persones i entitats ca societat de cartera terme pral.n f ca societat gestora de carteres terme pral.n f ca societat gestora de patrimonis terme pral.n f ca hòlding sin. compl.n m es gestora de patrimonios  es sociedad de cartera  es sociedad gestora  es sociedad gestora de carteras  en capital management company  en portfolio management company  fr société de gestion  fr société de gestion de portefeuille  fr SGP  
277 persones i entitats ca institució d'inversió col·lectiva terme pral.n f ca IIC siglan f es institución de inversión colectiva  es IIC  en investment company  en investment fund  fr OPCVM  fr organisme de placement collectif en valeurs mobilières  
278 estructura i funcionament ca índex borsari terme pral.n m es índice bursátil  en market index  en stock market index  fr indice boursier  
279 estructura i funcionament ca índex de Fisher terme pral.n m es índice de Fisher  en Fisher index  en Fisher's index  fr indice de Fisher  fr indice Fisher  
280 anàlisi d'actius i emissors ca índex de força relativa terme pral.n m ca RSI siglan m es índice de fuerza relativa  es RSI  en relative strength index  en RSI  fr indice de force relative  fr relative strength index  fr RSI  
281 estructura i funcionament ca índex de Laspeyres terme pral.n m es índice de Laspeyres  en Laspeyres index  en Laspeyres' index  fr indice de Laspeyres  fr indice Laspeyres  
282 estructura i funcionament ca índex de Paasche terme pral.n m es índice de Paasche  en Paasche index  en Paasche's index  fr indice de Paasche  fr indice Paasche  
283 estructura i funcionament ca índex de referència terme pral.n m es benchmark  es índice de referencia  en benchmark  fr benchmark  fr indice de référence  
284 estructura i funcionament ca índex general terme pral.n m es índice general  en broad-based index  en broadly-based index  fr indice général  
285 estructura i funcionament ca índex sectorial terme pral.n m es índice sectorial  en narrow-based index  en narrowly-based index  fr indice sectoriel  
286 anàlisi d'actius i emissors ca indicador estadístic terme pral.n m es indicador estadístico  en statistical indicator  fr indicateur statistique  
287 estructura i funcionament ca informació privilegiada terme pral.n f es información privilegiada  en inside information  en insider information  en privileged information  fr information privilégiée  
288 estructura i funcionament ca informe d'empreses terme pral.n m es informe sobre empresas  en company profile report  fr rapport d'entreprises  
289 anàlisi d'actius i emissors ca infravalorat -ada terme pral.adj es infravalorado  en undervalued  fr sous-évalué  
290 actius financers ca instrument financer terme pral.n m es instrumento financiero  en financial instrument  fr instrument financier  
291 anàlisi d'actius i emissors ca interès terme pral.n m es interés  en interest  fr intérêt  
292 anàlisi d'actius i emissors ca interès al descompte terme pral.n m es interés al descuento  en discounted interest  fr intérêt escompté  
293 procés de contractació ca inversió terme pral.n f es inversión  en investment  fr investissement  fr placement  
294 procés de contractació ca inversió de creixement terme pral.n f es inversión de crecimiento  en growth investment  fr investissement de croissance  
295 procés de contractació ca inversió socialment responsable terme pral.n f ca inversió ètica sin. compl.n f ca ISR siglan f es inversión ética  es inversión socialmente responsable  es ISR  en ethical investing  en ethical investment  en socially conscious investing  en socially responsible investing  en socially responsible investment  en SRI  fr investissement éthique  fr investissement responsable  fr investissement socialement responsable  fr ISR  
296 persones i entitats ca inversor | inversora terme pral.n m, f ca inversionista sin. compl.n m, f es inversor  es inversionista  en investor  fr investisseur  
297 persones i entitats ca inversor individual | inversora individual terme pral.n m, f ca inversor particular | inversora particular terme pral.n m, f es inversor minorista  es inversor particular  en individual investor  en retail investor  fr investisseur individuel  fr petit investisseur  
298 persones i entitats ca inversor institucional terme pral.n m es inversor institucional  en institutional investor  fr investisseur institutionnel  
299 persones i entitats ca junta general d'accionistes terme pral.n f es asamblea general de accionistas  es junta general de accionistas  en general meeting of shareholders  en general shareholders' meeting  fr assemblée générale des actionnaires  
300 actius financers ca just a diner terme pral.adj es a dinero  es at the money  es en dinero  es en el dinero  en at the money  fr à la monnaie  fr à parité  fr au cours  
301 anàlisi d'actius i emissors ca líquid -a terme pral.adj es líquido  en liquid  fr liquide  
302 operacions borsàries ca liquidació terme pral.n f es liquidación  en liquidation  fr liquidation  
303 operacions borsàries ca liquidació de valors terme pral.n f es liquidación de valores  en settlement  fr liquidation  fr liquidation boursière  
304 anàlisi d'actius i emissors ca liquiditat terme pral.n f es liquidez  en liquidity  fr liquidité  
305 actius financers ca lletra de canvi terme pral.n f es letra de cambio  en bill  en bill of exchange  en draft  en B/E  fr lettre de change  fr traite  
306 actius financers ca lletra del tresor terme pral.n f es letra del tesoro  en gilt  en T-bill  en Treasury bill  fr bon du Trésor  fr BTF  
307 organització ca mercat alternatiu borsari terme pral.n m ca mercat de valors alternatiu terme pral.n m ca MAB siglan m es mercado alternativo bursátil  es MAB  en alternative investment market  en alternative market  en AIM  fr marché alternatif  
308 persones i entitats ca mediador no autoritzat terme pral.n m ca paradeta financera sin. compl.n f es chiringuito financiero  es intermediario no autorizado  en fly-by-night operator  en unauthorized intermediary  fr intermédiaire non autorisé  
309 persones i entitats ca membre del mercat terme pral.n m, f ca membre de la borsa sin. compl.n m, f es miembro de la bolsa  es miembro del mercado  en member of the exchange  en member of the stock exchange  fr membre de la bourse  fr membre du marché  
310 estructura i funcionament ca memòria terme pral.n f es memoria  en report  fr mémoire  fr rapport  
311 organització ca mercat a crèdit terme pral.n m es mercado a crédito  fr marché à crédit  
312 organització ca mercat alcista terme pral.n m ca mercat a l'alça sin. compl.n m es mercado al alza  es mercado alcista  en bull market  en bullish market  fr marché à la hausse  fr marché haussier  
313 organització ca mercat baixista terme pral.n m ca mercat a la baixa sin. compl.n m es mercado a la baja  es mercado bajista  en bear market  en bearish market  fr marché à la baisse  fr marché baissier  
314 organització ca mercat a termini terme pral.n m es forward  es mercado a plazo  en forward  en forward market  fr marché à terme  fr marché forward  
315 organització ca mercat al comptat terme pral.n m es mercado al contado  es spot  en cash market  en spot market  fr marché au comptant  fr marché du disponible  
316 organització ca mercat ampli terme pral.n m es mercado amplio  en broad market  fr marché large  
317 organització ca mercat cec terme pral.n m es mercado ciego  en blind market  
318 organització ca mercat continu terme pral.n m es mercado continuo  
319 organització ca mercat d'opcions terme pral.n m es mercado de opciones  en option exchange  en options exchange  fr bourse d'options  fr marché d'options  fr marché des options  
320 organització ca mercat de capitals terme pral.n m es mercado de capitales  en capital market  fr marché financier  
321 organització ca mercat de crèdit terme pral.n m es mercado crediticio  es mercado de crédito  en loan market  fr marché de prêts  
322 organització ca mercat de productes derivats terme pral.n m ca mercat de derivats sin. compl.n m es mercado de derivados  es mercado de productos derivados  en derivative market  en derivatives market  fr marché dérivé  fr marché des instruments dérivés  
323 organització ca mercat de renda fixa terme pral.n m ca mercat de deute sin. compl.n m es mercado de deuda  es mercado de renta fija  en debt market  en fixed income market  fr marché des instruments à taux fixe  fr marché des valeurs à revenu fixe  
324 organització ca mercat de deute públic anotat terme pral.n m es mercado de deuda pública anotada  
325 organització ca mercat de diner terme pral.n m es mercado de dinero  en money market  fr marché d'argent  
326 organització ca mercat de divises terme pral.n m es mercado de divisas  en foreign exchange market  en forex market  en FX  en forex  fr marché des changes  fr marché des devises  
327 organització ca mercat de futurs terme pral.n m es mercado de futuros  en futures exchange  en futures market  fr marché à terme  fr marché des futurs  
328 organització ca mercat de lletres del tresor terme pral.n m es mercado de letras del tesoro  en T-bill market  en Treasury bill market  fr marché des bons du Trésor  
329 organització ca mercat de matèries primeres terme pral.n m es mercado de materias primas  en commodities exchange  en commodity exchange  en commodity market  fr bourse de commerce  fr bourse de marchandises  fr bourse des marchandises  
330 organització ca mercat de pagarés terme pral.n m es mercado de pagarés  en commercial paper market  
331 organització ca mercat de renda variable terme pral.n m es mercado de renta variable  en equity market  en stock market  fr marché d'actions  
332 organització ca mercat de ròdols terme pral.n m es mercado de corros  en auction market  fr marché d'enchères  fr marché d'enchères à la criée  
333 organització ca mercat electrònic terme pral.n m es mercado electrónico  en electronic exchange  en electronic market  en electronic stock market  fr marché électronique  
334 organització ca mercat estret terme pral.n m es mercado estrecho  en narrow market  en thin market  fr marché étroit  
335 organització ca mercat financer terme pral.n m es mercado financiero  en financial market  fr marché des capitaux  
336 organització ca mercat gris terme pral.n m es mercado gris  en gray market  en grey market  fr marché gris  
337 organització ca mercat il·líquid terme pral.n m es mercado ilíquido  en illiquid market  fr marché illiquide  
338 organització ca mercat líquid terme pral.n m es mercado líquido  en liquid market  fr marché liquide  
339 organització ca mercat monetari terme pral.n m es mercado monetario  en money market  fr marché monétaire  
340 organització ca mercat no organitzat terme pral.n m ca mercat OTC terme pral.n m es mercado no organizado  es mercado OTC  en OTC market  en over-the-counter market  fr marché de gré à gré  fr marché hors Bourse  fr marché hors cote  fr marché OTC  
341 estructura i funcionament ca mercat obert terme pral.n m ca sessió oberta terme pral.n f es mercado abierto  es sesión abierta  en trade reporting period  en trading period  fr phase de négociation  
342 organització ca mercat organitzat terme pral.n m es mercado organizado  en organized market  fr marché organisé  
343 organització ca mercat primari terme pral.n m es mercado de emisión  es mercado de emisiones  es mercado primario  en primary market  fr marché primaire  
344 organització ca mercat secundari terme pral.n m es mercado secundario  en aftermarket  en secondary market  fr marché secondaire  
345 anàlisi d'actius i emissors ca mètode dinàmic terme pral.n m es método dinámico  en dynamic method  fr méthode dynamique  
346 anàlisi d'actius i emissors ca mètode estàtic terme pral.n m es método estático  en static method  fr méthode statique  
347 anàlisi d'actius i emissors ca minusvàlua terme pral.n f es minusvalía  en capital loss  fr moins-value  
348 anàlisi d'actius i emissors ca mitjana mòbil terme pral.n f es media móvil  en moving average  fr moyenne mobile  
349 anàlisi d'actius i emissors ca moment terme pral.n m es momento  en momentum  fr momentum  
350 anàlisi d'actius i emissors ca multiplicador del flux de caixa terme pral.n m es multiplicador del cash flow  es ratio precio/cash flow  en price to cash-flow ratio  fr ratio cours/cash flow  
351 anàlisi d'actius i emissors ca muralla xinesa terme pral.n f es muralla china  en Chinese wall  fr muraille de Chine  
352 operacions borsàries ca negociació per blocs terme pral.n f es negociación de bloques  es negociación por bloques  en block trade  en block trading  fr négociation de blocs de titres  
353 persones i entitats ca negociant terme pral.n m, f es trader  en trader  fr négociateur  fr opérateur de marché  
354 anàlisi d'actius i emissors ca net -a terme pral.adj es neto  en net  fr net  
355 actius financers ca valor nominal terme pral.n m ca nominal sin. compl.n m ca principal sin. compl.n m ca valor facial sin. compl.n m es nominal  es principal  es valor facial  es valor nominal  en denomination  en face value  en nominal value  en par value  fr nominal  fr valeur au pair  fr valeur faciale  fr valeur nominale  
356 organització ca nou mercat terme pral.n m es nuevo mercado  en new market  fr nouveau marché  
357 actius financers ca obligació terme pral.n f es obligación  en bond  en debenture  fr obligation  
358 actius financers ca obligació amb lot terme pral.n f es obligación con lote  en lottery bond  fr obligation à lots  
359 actius financers ca obligació amb prima terme pral.n f es obligación con prima  en premium bond  fr obligation à prime  fr obligation au-dessus du pair  
360 actius financers ca obligació bescanviable terme pral.n f es obligación canjeable  en exchangeable bond  fr obligation échangeable  
361 actius financers ca obligació constant terme pral.n f es obligación constante  en fixed-income bond  en fixed-interest bond  en fixed-rate bond  fr obligation à revenu fixe  fr obligation à taux fixe  
362 actius financers ca obligació convertible terme pral.n f ca obligació convertible en accions terme pral.n f es obligación convertible  es obligación convertible en acciones  en convertible bond  en equity bond  en equity convertible bond  fr obligation convertible  fr obligation convertible en actions  
363 actius financers ca obligació de l'Estat terme pral.n f es obligación del Estado  en exchequer bond  en T-bond  en Treasury bond  fr obligation du Trésor  fr obligation du Trésor à long terme  
364 actius financers ca obligació de participació terme pral.n f ca obligació participant terme pral.n f es obligación de participación  es obligación participativa  en income bond  en participating bond  en participation bond  en profit-sharing bond  fr obligation participante  
365 actius financers ca obligació garantida terme pral.n f es obligación garantizada  en secured bond  fr obligation garantie  
366 actius financers ca obligació hipotecària terme pral.n f es obligación hipotecaria  en mortgage bond  en mortgage-backed bond  fr obligation hypothécaire  
367 actius financers ca obligació indexada terme pral.n f es obligación indiciada  en index-linked bond  en indexed bond  fr obligation indexée  
368 actius financers ca obligació sense garantia terme pral.n f ca obligació simple terme pral.n f es obligación no garantizada  es obligación simple  es obligación sin garantía  en debenture bond  en unsecured bond  en unsecured loan stock  fr obligation non garantie  
369 actius financers ca obligació subordinada terme pral.n f es obligación subordinada  en subordinated bond  fr obligation subordonnée  
370 actius financers ca obligació variable terme pral.n f es obligación variable  en floating-rate bond  en floating-rate debt security  fr obligation à taux flottant  fr obligation à taux variable  fr OTV  
371 persones i entitats ca obligacionista terme pral.n m, f es obligacionista  en bondholder  fr détenteur d'obligations  fr obligataire  
372 persones i entitats ca oferent de capital terme pral.n m, f es oferente de capital  en capital bidder  fr offreur de capitaux  
373 operacions borsàries ca oferta pública d'adquisició d'accions terme pral.n f ca OPA siglan f es oferta pública de adquisición  es oferta pública de adquisición de acciones  es OPA  en takeover bid  en tender offer  en TOB  fr offre publique d'achat  fr OPA  
374 operacions borsàries ca oferta pública d'adquisició d'accions amistosa terme pral.n f ca OPA amistosa terme pral.n f es oferta pública de adquisición de acciones amistosa  es OPA amistosa  en friendly takeover  en friendly takeover bid  fr offre publique d'achat amicale  fr OPA amicale  
375 operacions borsàries ca oferta pública d'adquisició d'accions d'exclusió terme pral.n f ca OPA d'exclusió terme pral.n f es oferta pública de adquisición de acciones de exclusión  es oferta pública de exclusión  es OPA de exclusión  en exclusion takeover bid  fr OPA d'exclusion  
376 operacions borsàries ca oferta pública d'adquisició d'accions hostil terme pral.n f ca OPA hostil terme pral.n f es oferta pública de adquisición de acciones hostil  es OPA hostil  en hostile takeover  en hostile takeover bid  en unfriendly takeover bid  fr offre publique d'achat hostile  fr offre publique d'achat inamicale  fr OPA hostile  fr OPA inamicale  
377 operacions borsàries ca oferta pública d'adquisició d'accions parcial terme pral.n f ca OPA parcial terme pral.n f es oferta pública de adquisición de acciones parcial  es oferta pública de adquisición parcial  es OPA parcial  en partial takeover  en partial takeover bid  fr offre publique partielle  fr OPA partielle  
378 operacions borsàries ca oferta pública d'adquisició d'accions total terme pral.n f ca OPA total terme pral.n f es oferta pública de adquisición de acciones total  es OPA total  en total takeover  en total takeover bid  fr offre publique totale  fr OPA totale  
379 operacions borsàries ca oferta pública de subscripció d'accions terme pral.n f ca OPS siglan f es oferta pública de suscripción  es oferta pública de suscripción de acciones  es OPS  en public offering of securities  fr offre en souscription publique  
380 operacions borsàries ca oferta pública de venda d'accions terme pral.n f ca OPV siglan f es oferta pública de venta  es oferta pública de venta de acciones  es OPV  en buyout proposal  en public offering  en PO  fr offre publique de vente  fr OPV  
381 operacions borsàries ca oferta pública inicial terme pral.n f ca OPI siglan f es oferta pública inicial  es OPI  en initial public offering  en IPO  fr premier appel public à l'épargne  fr PAPE  
382 actius financers ca opció terme pral.n f es contrato de opción  es opción  en option  en option contract  fr contrat d'option  fr option  
383 actius financers ca opció americana terme pral.n f es opción a la americana  es opción americana  en American option  en American-style option  fr option à l'américaine  fr option américaine  fr option de type américain  
384 actius financers ca opció asiàtica terme pral.n f es opción asiática  en Asian option  en Asian-style option  en average option  fr option à l'asiatique  fr option asiatique  
385 actius financers ca opció d'accions terme pral.n f es opción sobre acciones  es stock option  en share option  en stock option  fr option d'achat d'actions  fr option de souscription d'actions  fr option sur actions  
386 actius financers ca opció d'accions fantasma terme pral.n f es opción sobre acciones fantasma  en phantom option  en phantom shares option  en phantom stock option  en shadow option  fr option d'achat d'actions fictives  
387 actius financers ca opció de venda terme pral.n f ca put [en] sin. compl.n f es opción de venta  es opción vendedora  es put  en put  en put option  fr option de vente  fr put  
388 actius financers ca opció europea terme pral.n f es opción a la europea  es opción europea  en European option  en European-style option  fr option à l'européenne  fr option de type européen  fr option européenne  
389 procés de contractació ca opció greenshoe [greenshoe: en] terme pral.n f ca sobreadjudicació d'accions terme pral.n f es greenshoe  es sobreadjudicación de acciones  en green shoe option  en greenshoe  en greenshoe option  fr green shoe  fr rallonge  
390 operacions borsàries ca operació a crèdit terme pral.n f es operación a crédito  en credit transaction  fr opération à crédit  fr opération de crédit  
391 operacions borsàries ca operació a termini terme pral.n f es operación a plazo  en forward deal  en forward trade  en forward transaction  fr opération à terme  
392 operacions borsàries ca operació acordió terme pral.n f es operación acordeón  en accordion operation  fr coup d'accordéon  fr opération accordéon  
393 operacions borsàries ca operació al comptat terme pral.n f es operación al contado  en cash trade  en cash transaction  en spot trade  en spot transaction  fr opération au comptant  
394 operacions borsàries ca operació amb pacte de recompra terme pral.n f ca operació de dobles sin. compl.n f es operación con pacto de recompra  es operación de dobles  es operación de repo  es repo  en repo  en repo transaction  en repurchase agreement transaction  fr opération de mise en pension  fr repo  
395 operacions borsàries ca operació blanca terme pral.n f es operación blanca  en free stock increase  fr opération blanche  
396 operacions borsàries ca operació especial terme pral.n f es operación especial  
397 operacions borsàries ca operació especial entre dos membres terme pral.n f es operación entre miembros  es operación especial entre dos miembros  
398 estructura i funcionament ca operador general d'anotacions en compte terme pral.n m es operador general de anotaciones en cuenta  
399 procés de contractació ca ordre de borsa terme pral.n f ca ordre sin. compl.n f es orden  es orden bursátil  es orden de bolsa  en order  en stock exchange order  fr ordre  fr ordre de bourse  
400 procés de contractació ca ordre a l'obertura terme pral.n f es orden a la apertura  es orden al primer cambio  en at-the-opening order  en opening price order  fr ordre au premier cours  
401 procés de contractació ca ordre al millor terme pral.n f es orden al mejor cambio  es orden al mejor precio  es orden por lo mejor  en at best order  fr ordre à la meilleure limite  fr ordre au prix du marché  
402 procés de contractació ca ordre combinada terme pral.n f es orden combinada  en combination order  en combined order  fr ordre combiné  
403 procés de contractació ca ordre d'estop terme pral.n f es orden stop  en stop order  fr ordre à arrêt  fr ordre à déclenchement  fr ordre stop  
404 procés de contractació ca ordre d'executar o anul·lar terme pral.n f es orden de ejecutar o anular  en fill or kill order  fr ordre exécuter sinon annuler  
405 procés de contractació ca ordre de mercat terme pral.n f es orden al mercado  es orden de mercado  en at the market order  en market order  fr ordre au marché  
406 procés de contractació ca ordre de prou pèrdues terme pral.n f es orden stop-loss  en stop-loss order  fr ordre de vente stop  fr ordre de vente stop loss  
407 procés de contractació ca ordre de tot o res terme pral.n f es orden de todo o nada  es orden todo o nada  en all or none order  en all-or-none order  en AON order  fr ordre TOR  fr ordre tout ou rien  
408 procés de contractació ca ordre de volum mínim terme pral.n f es orden con volumen mínimo  es orden de ejecución mínima  es orden de volumen mínimo  en minimum execution order  fr ordre à execution minimale  
409 procés de contractació ca ordre de volum ocult terme pral.n f es orden con volumen oculto  es orden de volumen oculto  en hidden order  en hidden size order  en iceberg order  fr ordre à quantité cachée  fr ordre caché  fr ordre iceberg  fr ordre voilé  
410 procés de contractació ca ordre especial terme pral.n f es orden especial  en special order  fr ordre spécial  
411 procés de contractació ca ordre fins a la cancel·lació terme pral.n f es orden abierta  es orden buena hasta la cancelación  es orden hasta la cancelación  es orden sin fecha  en good till canceled  en good-till-cancelled order  en GTC order  en GTC  fr ordre à révocation  fr ordre ouvert  fr ordre valable jusqu'à révocation  
412 procés de contractació ca ordre fins a una data terme pral.n f es orden buena hasta la fecha  es orden hasta una fecha  en good through  en good through date order  en good through order  en good until date order  fr ordre à durée déterminée  fr ordre à validité limitée  fr ordre valable pour une durée limitée  
413 procés de contractació ca ordre l'una o l'altra terme pral.n f es orden alternativa  es orden una cancela la otra  en alternative order  en either-or order  en OCO order  en one-cancels-the-other order  fr ordre bivalent  fr ordre l'un annule l'autre  
414 procés de contractació ca ordre limitada terme pral.n f es orden con límite  es orden limitada  en limit order  en limited order  fr ordre à cours limité  
415 procés de contractació ca ordre per a un dia terme pral.n f es orden a un día  es orden al día  es orden día  es orden para un día  en day order  en good for day order  en order valid today  fr ordre jour  fr ordre valable ce jour  fr ordre valable jour  fr ordre valable pour la journée  
416 procés de contractació ca ordre per blocs terme pral.n f ca ordre per lots terme pral.n f es orden por lotes  en board-lot order  fr ordre de lots réguliers  
417 estructura i funcionament ca organisme regulador del mercat de valors terme pral.n m es organismo regulador del mercado de valores  es regulador de valores  en financial services authority  en securities commission  en securities regulator  en securities regulatory authority  fr commission des valeurs mobilières  fr organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
418 anàlisi d'actius i emissors ca oscil·lador terme pral.n m es oscilador  en oscillator  fr oscillateur  
419 estructura i funcionament ca punt bàsic terme pral.n m ca p.b. abrev.n m es punto básico  es P.B.  en basis point  en BPS  fr point de base  fr bp  fr pb  
420 operacions borsàries ca pacte de recompra terme pral.n m es pacto de recompra  en buy-back agreement  en buyback  en repo  en repo agreement  en repurchase agreement  fr contrat de report  fr engagement de rachat  fr pension sur titres  fr repo  
421 actius financers ca pagaré terme pral.n m es pagaré  en promissory note  fr billet à ordre  
422 actius financers ca pagaré bancari terme pral.n m es pagaré bancario  en bank note  fr billet de banque  
423 actius financers ca pagaré d'empresa terme pral.n m es pagaré de empresa  en commercial paper  fr billet de trésorerie  fr papier commercial  
424 estructura i funcionament ca palanquejament borsari terme pral.n m es apalancamiento bursátil  en stock market leverage  fr levier boursier  
425 anàlisi d'actius i emissors ca paritat terme pral.n f es paridad  en parity  fr parité  
426 estructura i funcionament ca parquet terme pral.n m es parqué  es parquet  en floor  en trading floor  fr parquet  fr parquet de la bourse  
427 persones i entitats ca part interessada terme pral.n f es grupo de interés  es parte interesada  es stakeholder  en stakeholder  fr partie intéressée  fr partie prenante  
428 persones i entitats ca partícip terme pral.n m, f es partícipe  en participant  fr participant  
429 actius financers ca participació en fons d'inversió terme pral.n f es participación de los fondos de inversión  es participación en fondos de inversión  en investment trust share  en investment trust unit  fr part de fonds de placement  
430 actius financers ca participació preferent terme pral.n f es participación preferente  en preference share  en preferred stock  fr action à dividende prioritaire  
431 actius financers ca passiu financer terme pral.n m es pasivo financiero  en financial liability  fr passif financier  
432 estructura i funcionament ca període de carència terme pral.n m es período de carencia  en deferral period  fr délai de carence  
433 estructura i funcionament ca període de subscripció terme pral.n m es período de suscripción  en subscription period  fr période de souscription  
434 operacions borsàries ca permuta financera terme pral.n f es permuta financiera  es swap  en swap  fr crédit croisé  fr échange financier  fr troc financier  
435 organització ca plaça borsària terme pral.n f es plaza bursátil  en stock market place  fr place boursière  
436 organització ca plaça financera terme pral.n f es plaza financiera  en financial centre  fr centre financier  fr place financière  
437 anàlisi d'actius i emissors ca plusvàlua terme pral.n f es plusvalía  en capital gain  fr plus-value  
438 anàlisi d'actius i emissors ca ponderació terme pral.n f es ponderación  en weighting  fr pondération  
439 procés de contractació ca posició terme pral.n f es posición  en position  fr position  
440 procés de contractació ca posició descoberta terme pral.n f ca posició al descobert sin. compl.n f es posición descubierta  es posición en descubierto  en naked position  en unhedged position  fr position à découvert  fr position non couverte  
441 procés de contractació ca posició llarga terme pral.n f ca posició compradora sin. compl.n f es posición compradora  es posición larga  en long position  fr position acheteur  fr position en compte  fr position longue  
442 procés de contractació ca posició curta terme pral.n f ca posició venedora sin. compl.n f es posición corta  es posición vendedora  en short position  fr position à découvert  fr position courte  fr position vendeur  
443 procés de contractació ca posició curta de compra terme pral.n f es posición corta de compra  es posición vendedora de opción de compra  es short call  en short call  en short call option  en short call position  fr position vendeur sur option d'achat  fr short call  
444 procés de contractació ca posició curta de venda terme pral.n f es posición corta de venta  es posición vendedora de opción de venta  es short put  en short put  en short put option  en short put position  fr position vendeur sur option de vente  fr short put  
445 estructura i funcionament ca posició diner terme pral.n f es posición D  es posición de dinero  es posición dinero  en money position  
446 procés de contractació ca posició llarga de compra terme pral.n f es long call  es posición compradora de opción de compra  es posición larga de compra  en long call  en long call option  en long call position  fr long call  fr position acheteur sur options d'achat  
447 procés de contractació ca posició llarga de venda terme pral.n f es long put  es posición compradora de opción de venta  es posición larga de venta  en long put  en long put option  en long put position  fr long put  fr position acheteur sur options de vente  
448 procés de contractació ca posició neta terme pral.n f es posición neta  en net position  fr position nette  
449 procés de contractació ca posició oberta terme pral.n f es posición abierta  en open position  fr position ouverte  
450 estructura i funcionament ca posició paper terme pral.n f es posición de papel  es posición P  es posición papel  en paper position  
451 procés de contractació ca posició tancada terme pral.n f es posición cerrada  en closed position  fr position fermée  
452 estructura i funcionament ca posttancament terme pral.n m es postcierre  en post-trading period  fr négociation au dernier cours  fr post-clôture  
453 estructura i funcionament ca preobertura terme pral.n f es preapertura  en pre-market  en pre-opening  en pre-opening phase  en pre-trading  fr phase de préouverture  fr préouverture  
454 actius financers ca preu terme pral.n m es precio  en price  fr prix  
455 actius financers ca preu d'amortització terme pral.n m ca valor de reemborsament terme pral.n m es precio de amortización  es valor de reembolso  en call price  en redemption price  en redemption value  fr prix de rachat  fr prix de remboursement  fr valeur de rachat  fr valeur de remboursement  
456 actius financers ca preu d'emissió terme pral.n m es precio de emisión  es valor de emisión  en issue price  fr prix d'émission  
457 actius financers ca preu d'exercici terme pral.n m es precio de ejercicio  en exercise price  en strike price  en striking price  fr prix d'exercice  fr prix de levée  
458 actius financers ca preu d'oferta terme pral.n m es oferta  es precio de oferta  en ask  en asked price  en offer  en offer price  fr cours vendeur  fr offre  
459 actius financers ca preu de demanda terme pral.n m es bid  es precio de demanda  en bid  en bid price  fr cours acheteur  fr demande  
460 actius financers ca prima terme pral.n f es prima  en premium  fr prime  
461 actius financers ca prima d'amortització terme pral.n f es prima de amortización  en call premium  fr prime de remboursement  fr prime de remboursement anticipé  
462 actius financers ca prima d'emissió terme pral.n f es prima de emisión  en issue premium  fr prime d'émission  
463 actius financers ca prima de conversió terme pral.n f es prima de conversión  en conversion premium  fr prime de conversion  
464 actius financers ca prima de reemborsament terme pral.n f es prima de reembolso  en maturity premium  en premium on redemption  en redemption premium  fr prime de remboursement  
465 actius financers ca prima de risc terme pral.n f es prima de riesgo  en risk premium  fr prime de risque  
466 anàlisi d'actius i emissors ca qualificació terme pral.n f es calificación  es rating  en rating  fr notation  fr rating  
467 persones i entitats ca quòrum terme pral.n m es quórum  en quorum  fr quorum  
468 actius financers ca valor estret terme pral.n m ca rampoina sin. compl.n f es chicharro  es valor estrecho  en ankle biter  en small cap  en small cap stock  en small capitalization stock  fr petite valeur  
469 anàlisi d'actius i emissors ca ràtio borsària terme pral.n f es ratio bursátil  en stock market ratio  fr ratio boursier  
470 anàlisi d'actius i emissors ca ràtio cotització-valor comptable terme pral.n f es ratio precio/valor contable  en price to book ratio  en price-to-book value ratio  fr ratio cours/valeur comptable  fr ratio cours-valeur comptable  
471 anàlisi d'actius i emissors ca ràtio de rotació de l'actiu terme pral.n f es ratio de rotación  es ratio de rotación del activo  en asset turnover ratio  en turnover ratio  fr coefficient de rotation de l'actif  fr ratio de rotation de l'actif  
472 anàlisi d'actius i emissors ca ràtio del balanç terme pral.n f es ratio del balance  en balance-sheet ratio  fr ratio tiré du bilan  
473 anàlisi d'actius i emissors ca ràtio dividend-benefici terme pral.n f es pay-out  es ratio de distribución de dividendos  es ratio de política de dividendo  en dividend payout ratio  en payout ratio  fr ratio de distribution des dividendes  fr ratio dividendes/bénéfice  fr taux de distribution du bénéfice  
474 anàlisi d'actius i emissors ca ràtio preu-benefici terme pral.n f es ratio precio-beneficio  es PER  en P/E ratio  en price/earnings ratio  en price-earnings ratio  en PER  fr ratio cours/bénéfice  fr ratio cours-bénéfice  
475 anàlisi d'actius i emissors ca reacció terme pral.n f es reacción  en reaction  fr réaction  
476 procés de contractació ca realització de beneficis terme pral.n f es realización de beneficios  en profit-taking  fr prise de bénéfice  fr prise de bénéfices  
477 operacions borsàries ca recompra d'accions terme pral.n f es recompra  es recompra de acciones  en buyback  en corporate repurchase  en stock buyback  en stock repurchase  fr rachat d'actions  
478 anàlisi d'actius i emissors ca recuperació terme pral.n f es recuperación  en rally  en recovery  fr reprise  
479 operacions borsàries ca reducció de capital terme pral.n f es reducción de capital  en capital reduction  en reduction of capital  fr réduction du capital  
480 estructura i funcionament ca referència de registre terme pral.n f es referencia de registro  en request reference  
481 estructura i funcionament ca registre comptable terme pral.n m es registro contable  en accounting register  fr registre comptable  
482 operacions borsàries ca reinversió terme pral.n f es reinversión  en reinvestment  fr nouveau placement  fr réinvestissement  
483 anàlisi d'actius i emissors ca renda fixa terme pral.n f es renta fija  en fixed income  fr revenu fixe  
484 anàlisi d'actius i emissors ca renda variable terme pral.n f es renta variable  en variable yield  fr revenu variable  
485 anàlisi d'actius i emissors ca rendibilitat financera terme pral.n f ca ROE siglan f es rentabilidad de los fondos propios  es rentabilidad de los recursos propios  es rentabilidad financiera  es rentabilidad sobre recursos propios  es ROE  en return on equity  en ROE  fr rendement des capitaux propres  fr rentabilité des fonds propres  fr taux de rendement des capitaux propres  fr ROE  
486 anàlisi d'actius i emissors ca rendibilitat per dividend terme pral.n f es rentabilidad por dividendo  en dividend yield  fr rendement boursier  fr rendement des actions  fr taux de rendement des actions  
487 anàlisi d'actius i emissors ca resistència terme pral.n f es línea de resistencia  es nivel de resistencia  es resistencia  en resistance  en resistance level  fr niveau de résistance  fr résistance  
488 anàlisi d'actius i emissors ca retallada terme pral.n f es recorte  en cut  en impairment  en impairment of value  fr baisse  fr baisse de valeur  fr réduction  fr réduction de valeur  
489 anàlisi d'actius i emissors ca revaloració d'actius terme pral.n f es revalorización  es revalorización de activos  en write-up  fr réévaluation  fr réévaluation des actifs  
490 anàlisi d'actius i emissors ca risc de cartera terme pral.n m es riesgo de cartera  en portfolio risk  fr risque de portefeuille  fr risque du portefeuille  fr risque lié au portefeuille  
491 anàlisi d'actius i emissors ca risc de mercat terme pral.n m es riesgo de mercado  en market risk  fr risque de marché  fr risque du marché  fr risque lié au marché  
492 anàlisi d'actius i emissors ca risc de taxa d'interès terme pral.n m es riesgo de tipo de interés  en interest rate risk  fr risque de taux d'intérêt  
493 anàlisi d'actius i emissors ca risc específic terme pral.n m es riesgo específico  en specific risk  fr risque spécifique  
494 anàlisi d'actius i emissors ca risc sistemàtic terme pral.n m es riesgo sistemático  en market risk  en systematic risk  en undiversifiable risk  fr risque non diversifiable  fr risque systématique  
495 organització ca ròdol terme pral.n m es corro  en pit  en ring  fr corbeille  
496 anàlisi d'actius i emissors ca ruptura de tendència terme pral.n f es ruptura  es ruptura de tendencia  en breakout  en trend breakout  fr percée  fr rupture de tendance  
497 estructura i funcionament ca servei de compensació i liquidació de valors terme pral.n m ca SCLV siglan m es servicio de compensación y liquidación de valores  es SCLV  en securities settlement system  en SSS  fr service de compensation des valeurs mobilières  fr SCVM  
498 persones i entitats ca societat de capital de risc terme pral.n f ca SCR siglan f es sociedad de capital de riesgo  es sociedad de capital riesgo  es SCR  en venture capital company  en venture capital corporation  en venture capital firm  en VC firm  en VCC  fr société de capital de risque  fr société de capital-risque  fr SCR  
499 organització ca segon mercat terme pral.n m es segundo mercado  en second market  fr second marché  
500 estructura i funcionament ca sessió borsària terme pral.n f es sesión bursátil  en session  en trading day  en trading session  fr séance de bourse  fr séance de négociation  
501 estructura i funcionament ca sistema de gestió d'ordres terme pral.n m ca SGO siglan m es routing de órdenes  es sistema de gestión de órdenes  es SGO  en automated order entry system  en order management system  en order routing system  fr plate-forme de routage d'ordres  fr routage d'ordres  fr système d'acheminement des ordres  
502 persones i entitats ca societat d'inversió mobiliària terme pral.n f ca SIM siglan f es sociedad de inversión mobiliaria  es SIM  en investment company  en investment trust  fr organisme de placement collectif en valeurs mobilières ouvert au public  fr société d'investissement  fr société de placement  
503 persones i entitats ca societat d'inversió mobiliària de capital variable terme pral.n f ca SIMCAV siglan f es sociedad de inversión mobiliaria de capital variable  es SIMCAV  en mutual fund  en open-end fund  en open-end investment company  en open-end investment trust  en OEIC  fr société d'investissement à capital variable  fr société de placement à capital variable  fr SICAV  
504 persones i entitats ca sindicat terme pral.n m es sindicato  en syndicate  fr syndicat  
505 estructura i funcionament ca sistema d'interconnexió borsari terme pral.n m ca sistema electrònic de negociació terme pral.n m es sistema de interconexión bursátil  es sistema de negociación electrónica  es sistema electrónico de negociación  en electronic communication network  en electronic securities trading system  en electronic trading system  en ECN  fr réseau de courtage électronique  fr réseau électronique de courtage  fr système de négociation électronique  
506 anàlisi d'actius i emissors ca sistema de filtres terme pral.n m es sistema de filtros  en filter system  fr système de filtres  
507 anàlisi d'actius i emissors ca sistema preu-volum terme pral.n m es sistema de precio-volumen  en price-volume relationship  fr prix-volume  
508 anàlisi d'actius i emissors ca sobrevalorat -ada terme pral.adj es sobrevalorado  en overvalued  fr surévalué  
509 persones i entitats ca societat d'inversió mobiliària de capital fix terme pral.n f es sociedad de inversión mobiliaria de capital fijo  en closed-end company  en closed-end fund  en closed-end investment company  en closed-end investment fund  en closed-end mutual fund  en CEIC  fr fonds à capital fixe  fr fonds de placement à capital fixe  fr société d'investissement à capital fixe  fr SICAF  
510 persones i entitats ca societat de valors terme pral.n f ca SV siglan f es sociedad de valores  es SV  
511 persones i entitats ca societat rectora de la borsa de valors terme pral.n f es sociedad rectora de la bolsa de valores  en exchange operating company  fr entité chargée de la gestion  
512 operacions borsàries ca subhasta competitiva terme pral.n f es subasta competitiva  en competitive bid  en competitive tender  fr soumission concurrentielle  fr soumission en régime de concurrence  
513 operacions borsàries ca subhasta no competitiva terme pral.n f es subasta no competitiva  en non-competitive bid  en non-competitive tender  fr soumission non concurrentielle  
514 operacions borsàries ca subscripció d'accions terme pral.n f es suscripción  es suscripción de acciones  en share subscription  en subscription  fr souscription  fr souscription d'actions  
515 anàlisi d'actius i emissors ca suport terme pral.n m es nivel de soporte  es soporte  en support  en support level  fr niveau de soutien  fr support  
516 estructura i funcionament ca tancament del mercat terme pral.n m es cierre del mercado  en close of the market  en market close  fr clôture du marché  
517 operacions borsàries ca tancar un contracte terme pral.v intr es cerrar un contrato  en close a contract, to  fr fermer un contrat  
518 anàlisi d'actius i emissors ca tascó terme pral.n m es cuña  en wedge  fr biseau  
519 persones i entitats ca tauró terme pral.n m, f es tiburón  en corporate raider  en predator  en raider  fr attaquant  fr prédateur  
520 anàlisi d'actius i emissors ca taxa d'interès terme pral.n f ca tipus d'interès terme pral.n m es tasa de interés  es tipo de interés  en interest rate  en rate of interest  fr taux d'intérêt  
521 anàlisi d'actius i emissors ca taxa interna de rendibilitat terme pral.n f ca TIR siglan f es tasa interna de rendimiento  es tasa interna de rentabilidad  es TIR  en internal rate of return  en IRR  fr taux de rendement effectif  fr taux de rendement interne  fr taux de rentabilité interne  fr taux interne de rendement  fr TIR  fr TRI  
522 anàlisi d'actius i emissors ca tendència terme pral.n f es tendencia  en trend  fr tendance  
523 anàlisi d'actius i emissors ca tendència primària terme pral.n f es tendencia primaria  en major trend  en primary trend  fr tendance dominante  fr tendance majeure  fr tendance primaire  fr tendance principale  
524 anàlisi d'actius i emissors ca tendència secundària terme pral.n f es tendencia secundaria  en intermediate trend  en secondary trend  fr tendance intérmediaire  fr tendance secondaire  
525 anàlisi d'actius i emissors ca tendència terciària terme pral.n f es tendencia terciaria  en minor trend  en tertiary trend  fr tendance mineure  fr tendance tertiaire  
526 persones i entitats ca tenidor | tenidora terme pral.n m, f es tenedor  en bearer  en holder  fr détenteur  fr porteur  
527 anàlisi d'actius i emissors ca teoria de Dow terme pral.n f es teoría de Dow  en Dow theory  fr théorie de Dow  fr théorie Dow  
528 anàlisi d'actius i emissors ca teoria de l'opció contrària terme pral.n f es teoría de la opinión contraria  es teoría de la posición contraria  en odd-lot theory  fr théorie de l'opinion contraire  
529 anàlisi d'actius i emissors ca teoria de les ones d'Elliott terme pral.n f es teoría de las ondas de Elliott  en Elliott wave principle  en Elliott wave theory  fr théorie d'Elliott  fr théorie des vagues d'Elliott  
530 anàlisi d'actius i emissors ca termini de recuperació terme pral.n m es plazo de recuperación  en payback  en payback period  en payout period  fr délai de récupération  fr période de récupération  fr période de remboursement  
531 estructura i funcionament ca timbre terme pral.n m es timbre  en stamp  en stamp duty  fr timbre  fr vignette  
532 estructura i funcionament ca tíquer terme pral.n m es ticker  en stock ticker  en ticker  en ticker tape  fr téléscripteur  fr ticker  
533 actius financers ca títol terme pral.n m es título  en certificate  en security  fr titre  fr titre de placement  
534 actius financers ca títol a l'ordre terme pral.n m es título a la orden  en instrument to order  fr titre à ordre  
535 actius financers ca títol al portador terme pral.n m es título al portador  en bearer certificate  en bearer paper  en bearer security  fr titre au porteur  
536 actius financers ca títol nominatiu terme pral.n m es título nominativo  en registered security  fr titre nominatif  
537 actius financers ca títol valor terme pral.n m es título valor  fr papier-valeur  
538 operacions borsàries ca tram terme pral.n m es tramo  en tranche  fr tranche  
539 estructura i funcionament ca transparència del mercat terme pral.n f es transparencia del mercado  en market transparency  en transparency of the market  fr transparence du marché  
540 anàlisi d'actius i emissors ca triangle terme pral.n m es triángulo  en triangle  fr triangle  
541 anàlisi d'actius i emissors ca triple cim terme pral.n m es triple cresta  es triple techo  en triple top  fr triple sommet  
542 anàlisi d'actius i emissors ca triple vall terme pral.n f es triple suelo  es triple valle  en triple bottom  fr triple creux  
543 anàlisi d'actius i emissors ca vall terme pral.n f es suelo  es valle  en bottom  fr creux  
544 anàlisi d'actius i emissors ca vall arrodonida terme pral.n f es sopera  es suelo redondeado  es valle redondeado  en rounded bottom  en rounding bottom  fr creux arrondi  
545 actius financers ca valor terme pral.n m ca valor mobiliari terme pral.n m es valor  es valor mobiliario  en security  fr valeur  fr valeur mobilière  
546 anàlisi d'actius i emissors ca valor actual terme pral.n m es valor actual  en present value  en PV  fr valeur actualisée  fr valeur actuelle  fr VA  
547 anàlisi d'actius i emissors ca valor actual net terme pral.n m ca VAN siglan m es valor actual neto  es VAN  en net present value  en NPV  fr valeur actualisée nette  fr valeur actuelle nette  fr VAN  
548 anàlisi d'actius i emissors ca valor comptable d'una acció terme pral.n m es valor contable de una acción  en book value per share  en net asset value per share  fr valeur comptable d'une action  
549 actius financers ca valor cotitzat terme pral.n m es valor cotizado  en listed security  fr valeur cotée  fr valeur inscrite à la cote  
550 operacions borsàries ca valor del dret de subscripció al mercat terme pral.n m es valor del derecho de suscripción en el mercado  en value of subscription rights  fr valeur du droit de souscription  
551 anàlisi d'actius i emissors ca valor econòmic d'una acció terme pral.n m es valor económico de una acción  
552 actius financers ca valor efectiu terme pral.n m es valor efectivo  en cash value  fr valeur effective  
553 anàlisi d'actius i emissors ca valor extrínsec d'una opció terme pral.n m es valor extrínseco de una opción  es valor temporal de una opción  en time value  en time value of an option  fr valeur spéculative d'une option  fr valeur temporelle  fr valeur temporelle d'une option  fr valeur temps  fr valeur temps d'une option  
554 anàlisi d'actius i emissors ca valor teòric d'una acció terme pral.n m ca valor intrínsec d'una acció sin. compl.n m ca valor real d'una acció sin. compl.n m es valor intrínseco de una acción  es valor real de una acción  es valor teórico de una acción  en intrinsic value  fr valeur intrinsèque d'une action  fr valeur théorique d'une action  
555 anàlisi d'actius i emissors ca valor intrínsec d'una opció terme pral.n m es valor intrínseco de una opción  en intrinsic value of an option  fr valeur intrinsèque d'une option  
556 actius financers ca valor liquidatiu terme pral.n m es valor liquidativo  en net asset value  en NAV  fr valeur liquidative  
557 actius financers ca valor refugi terme pral.n m es valor refugio  en store of value  fr valeur refuge  
558 anàlisi d'actius i emissors ca valor teòric d'una opció terme pral.n m es valor teórico de una opción  en theoretical value  en theoretical value of an option  fr valeur théorique d'une option  
559 operacions borsàries ca valor teòric del dret de subscripció terme pral.n m es valor teórico de los derechos de suscripción  es valor teórico del derecho de suscripción  en current value of subscription rights  
560 estructura i funcionament ca variació mínima terme pral.n f es tick  en minimum fluctuation  en tick  fr échelon de cotation  fr fluctuation minimale  
561 procés de contractació ca venciment terme pral.n m es vencimiento  en due date  en expiration  fr échéance  
562 operacions borsàries ca venda en descobert terme pral.n f ca venda a crèdit sin. compl.n f es venta a crédito  es venta al descubierto  es venta en descubierto  en bear sale  en short sale  en short selling  fr vente à découvert  fr VAD  
563 actius financers ca volatilitat terme pral.n f es volatilidad  en volatility  fr volatilité  
564 anàlisi d'actius i emissors ca volum de contractació terme pral.n m ca volum de negociació terme pral.n m es volumen de contratación  es volumen de negociación  en trading volume  en volume  fr volume des opérations  fr volume des transactions  
565 actius financers ca warrant [en] terme pral.n m es warrant  en subscription warrant  en warrant  fr bon d'option  fr bon de souscription  fr certificat d'option  fr warrant  
566 actius financers ca warrant americà [warrant: en] terme pral.n m es warrant americano  en American warrant  fr warrant américain  
567 actius financers ca warrant Bermudes [warrant: en] terme pral.n m es warrant Bermudas  
568 actius financers ca warrant de compra [warrant: en] terme pral.n m es call warrant  es warrant call  es warrant de compra  en call warrant  fr call warrant  fr warrant call  fr warrant d'achat  
569 actius financers ca warrant de venda [warrant: en] terme pral.n m es put warrant  es warrant de venta  es warrant put  en put warrant  fr put warrant  fr warrant de vente  fr warrant put  
570 actius financers ca warrant europeu [warrant: en] terme pral.n m es warrant europeo  en European warrant  fr warrant européen  
571 anàlisi d'actius i emissors ca xartisme terme pral.n m es análisis chartista  es chartismo  en chart analysis  en chartism  fr analyse chartiste  fr chartisme  fr méthode chartiste  
572 persones i entitats ca xartista terme pral.n m, f es chartista  en chartist  fr chartiste