Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 neurologia ca abàsia terme pral.n f es abasia  en abasia  
2 neurologia ca ablació cerebral terme pral.n f es ablación cerebral  en cerebral ablation  
3 neurologia ca abrusament terme pral.n m es activación propagada  en kindling  
4 neurologia ca absència terme pral.n f es ausencia  en absence  
5 neurologia ca acalàsia terme pral.n f es acalasia  en achalasia  
6 neurologia ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  en acalculia  
7 neurologia ca acatísia terme pral.n f es acatisia  en akathisia  
8 neurologia ca accident vascular cerebral terme pral.n m ca ictus cerebral sin. compl.n m es accidente cerebrovascular  es ictus cerebral  en cerebrovascular accident  en stroke  
9 neuroquímica ca acetilcolina terme pral.n f ca ACh siglan f es acetilcolina  es ACh  en acetylcholine  en ACh  
10 neuroquímica ca acetilcolinesterasa terme pral.n f ca AChE siglan f es acetilcolinesterasa  es AChE  en acetylcholinesterase  en AChE  
11 neurofarmacologia ca àcid α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiònic terme pral.n m ca AMPA siglan m es ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiónico  es AMPA  en α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid  en AMPA  
12 neuroquímica ca àcid γ-aminobutíric terme pral.n m ca GABA siglan m es ácido γ-aminobutírico  es GABA  en γ-aminobutyric acid  en gamma-aminobutyric acid  en GABA  
13 neuroquímica ca àcid aminofosfovalèric terme pral.n m ca APV siglan m es ácido aminofosfovalérico  es APV  en aminophosphovaleric acid  en APV  
14 neuroquímica ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  en arachidonic acid  
15 neuroquímica ca àcid aspàrtic terme pral.n m es ácido aspártico  en aspartic acid  sbl Asp  
16 neurofarmacologia ca àcid domoic terme pral.n m es ácido domoico  en domoic acid  
17 neurobiologia del desenvolupament ca àcid retinoic terme pral.n m es ácido retinoico  en retinoic acid  
18 neurobiologia cel·lular ca acidosi terme pral.n f es acidosis  en acidosis  
19 neurologia ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  en akinesia  
20 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca acoblament excitació-contracció terme pral.n m es acoplamiento excitación-contracción  en excitation-contraction coupling  
21 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca acomodació neuronal terme pral.n f ca adaptació neuronal sin. compl.n f es acomodación neuronal  es adaptación neuronal  en neural accommodation  en neural adaptation  
22 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca acomodació ocular terme pral.n f es acomodación ocular  en ocular accommodation  
23 neurologia ca acromatòpsia terme pral.n f es acromatopsia  en achromatopsia  
24 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex terme pral.n m ca acte reflex sin. compl.n m ca resposta reflexa sin. compl.n f es acto reflejo  es reflejo  es respuesta refleja  en reflex  en reflex action  en reflex response  
25 neuroquímica ca corticotropina terme pral.n f ca hormona adrenocorticotròpica sin. compl.n f ca ACTH siglan f es corticotropina  es hormona adrenocorticotrópica  es ACTH  en adrenocorticotropic hormone  en corticotropin  en ACTH  
26 neurobiologia cel·lular ca actina terme pral.n f es actina  en actin  
27 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca activació cerebral terme pral.n f es activación cerebral  en brain activation  
28 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca activació conductual terme pral.n f es activación conductual  en behavioral arousal  
29 neurobiologia cel·lular ca activació de canal terme pral.n f ca obertura de canal terme pral.n f es activación de canal  es apertura de canal  en ion channel activation  en ion channel gating  
30 neurobiologia cel·lular ca activador de la transcripció terme pral.n m es activador de la transcripción  en transcription activator  
31 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca activitat hipnagògica terme pral.n f ca al·lucinació hipnagògica sin. compl.n f es actividad hipnagógica  es alucinación hipnagógica  en hypnagogic activity  en hypnagogic hallucination  
32 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca activitat motora involuntària terme pral.n f es actividad motora involuntaria  en involuntary motor activity  
33 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca activitat motora voluntària terme pral.n f es actividad motora voluntaria  en voluntary motor activity  
34 neurologia ca activitat muscular espontània terme pral.n f es actividad muscular espontánea  en spontaneous muscle activity  
35 neurobiologia del comportament ca activitat relacionada amb el moviment terme pral.n f es actividad relacionada con el movimiento  en movement-related activity  
36 neurologia ca acufen terme pral.n m es acúfeno  en tinnitus  
37 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca adaptació a la foscor terme pral.n f ca adaptació escotòpica terme pral.n f es adaptación a la oscuridad  es adaptación escotópica  en dark adaptation  en scotopic adaptation  
38 neuropsicologia i psiquiatria ca addicció terme pral.n f es adicción  en addiction  
39 neuroquímica ca adenilat-ciclasa terme pral.n f es adenilato-ciclasa  en adenylate cyclase  
40 neuroanatomia ca adenohipòfisi terme pral.n f ca hipòfisi anterior sin. compl.n f es adenohipófisis  es hipófisis anterior  en adenohypophysis  en anterior hypophysis  
41 neuroquímica ca adenosina terme pral.n f es adenosina  en adenosine  
42 neuroquímica ca trifosfat d'adenosina terme pral.n m ca adenosinatrifosfat sin. compl.n m ca ATP siglan m es adenosintrifosfato  es trifosfato de adenosina  es ATP  en adenosine triphosphate  en ATP  
43 neurobiologia cel·lular ca adhesió cel·lular terme pral.n f es adhesión celular  en cellular adhesion  
44 neurologia ca adiadococinèsia terme pral.n f es adiadococinesia  en adiadochokinesia  
45 neurologia ca adípsia terme pral.n f es adipsia  en adipsia  
46 neurobiologia del comportament ca adquisició de l'aprenentatge terme pral.n f es adquisición del aprendizaje  en learning acquisition  
47 neuropsicologia i psiquiatria ca adquisició de memòria terme pral.n f es adquisición de memoria  en memory acquisition  
48 neuroquímica ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  es epinefrina  en adrenaline  en epinephrine  
49 neuroquímica ca adrenèrgic -a terme pral.adj es adrenérgico  en adrenergic  
50 neuroquímica ca receptor adrenèrgic terme pral.n m ca adrenoreceptor sin. compl.n m es adrenoceptor  es receptor adrenérgico  en adrenergic receptor  en adrenoceptor  
51 neuroquímica ca receptor adrenèrgic α terme pral.n m ca adrenoreceptor α sin. compl.n m es receptor α-adrenérgico  es receptor adrenérgico α  en α-adrenergic receptor  en α-adrenoceptor  en alpha-adrenergic receptor  
52 neuroquímica ca receptor adrenèrgic ß terme pral.n m ca adrenoreceptor ß sin. compl.n m es receptor ß-adrenérgico  es receptor adrenérgico ß  en ß-adrenergic receptor  en ß-adrenoceptor  en beta-adrenergic receptor  
53 neurologia ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
54 neurologia ca afàsia motora terme pral.n f ca afàsia de Broca sin. compl.n f ca afàsia expressiva sin. compl.n f es afasia de Broca  es afasia expresiva  es afasia motora  en Broca's aphasia  en expressive aphasia  en motor aphasia  
55 neurologia ca afàsia de conducció terme pral.n f es afasia de conducción  en conduction aphasia  
56 neurologia ca afàsia sensorial terme pral.n f ca afàsia de Wernicke sin. compl.n f ca afàsia receptiva sin. compl.n f es afasia de Wernicke  es afasia receptiva  es afasia sensorial  en receptive aphasia  en sensory aphasia  en Wernicke's aphasia  
57 neurologia ca afàsia encreuada terme pral.n f es afasia cruzada  en crossed aphasia  
58 neurologia ca afàsia global terme pral.n f ca afàsia total sin. compl.n f es afasia global  es afasia total  en global aphasia  en total aphasia  
59 neurologia ca afàsia motora transcortical terme pral.n f es afasia motora transcortical  en transcortical motor aphasia  
60 neurologia ca afàsia sensorial transcortical terme pral.n f es afasia sensorial transcortical  en transcortical sensorial aphasia  
61 neuropsicologia i psiquiatria ca afecte terme pral.n m es afecto  en affect  
62 neuropsicologia i psiquiatria ca afecte aplanat terme pral.n m es afecto aplanado  es afecto plano  en flat affect  
63 neuropsicologia i psiquiatria ca afecte retret terme pral.n m es afecto embotado  es afecto restringido  en blunted affect  en constricted affect  
64 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca aferent terme pral.adj es aferente  en afferent  
65 neurologia ca afonia terme pral.n f es afonía  en aphonia  
66 neurologia ca agèusia terme pral.n f es ageusia  en ageusia  
67 neurobiologia del desenvolupament ca agíria terme pral.n f es agiria  en agyria  
68 neuropsicologia i psiquiatria ca agitació psicomotora terme pral.n f ca agitació sin. compl.n f es agitación  es agitación psicomotora  en agitation  en psychomotor agitation  
69 neurologia ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  en agnosia  
70 neurologia ca agnòsia auditiva terme pral.n f es agnosia auditiva  en auditory agnosia  
71 neurologia ca asomatognòsia terme pral.n f ca autotopoagnòsia terme pral.n f ca agnòsia corporal sin. compl.n f es agnosia corporal  es asomatognosia  es autotopoagnosia  en asomatognosia  en autotopagnosia  
72 neurologia ca agnòsia cromàtica terme pral.n f es agnosia cromática  en chromatic agnosia  
73 neurologia ca agnòsia digital terme pral.n f es agnosia digital  en digital agnosia  
74 neurologia ca astereognòsia terme pral.n f ca agnòsia tàctil sin. compl.n f es agnosia táctil  es astereognosia  en astereognosis  en tactile agnosia  
75 neurologia ca agnòsia visual terme pral.n f es agnosia visual  en visual agnosia  
76 neuroquímica ca agonista terme pral.n m es agonista  en agonist  
77 neuroquímica ca agonista invers terme pral.n m es agonista inverso  en inverse agonist  
78 neuropsicologia i psiquiatria ca agorafòbia terme pral.n f es agorafobia  en agoraphobia  
79 neurologia ca agrafia terme pral.n f es agrafia  en agraphia  
80 neurologia ca agramatisme terme pral.n m es agramatismo  en agrammatism  
81 neurobiologia del comportament ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  en aggressivity  
82 neurobiologia cel·lular ca agrina terme pral.n f es agrina  en agrin  
83 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca discriminació visual terme pral.n f ca agudesa visual sin. compl.n f es agudeza visual  es discriminación visual  en visual acuity  en visual discrimination  
84 neurologia ca alàlia terme pral.n f es alalia  en alalia  
85 neurofarmacologia ca alcaloide terme pral.n m es alcaloide  en alkaloid  
86 neurobiologia cel·lular ca alcalosi terme pral.n f es alcalosis  en alkalosis  
87 neuroquímica ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol terme pral.n m es alcohol etílico  es etanol  en ethyl alcohol  
88 neurobiologia del comportament ca estat d'alerta terme pral.n m ca alerta sin. compl.n f es alerta  es estado de alerta  en arousal  en arousal state  
89 neurologia ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  
90 neurologia ca alèxia anterior terme pral.n f es alexia anterior  en anterior alexia  
91 neurologia ca alèxia central terme pral.n f es alexia central  en central alexia  
92 neurologia ca alèxia posterior terme pral.n f es alexia posterior  en posterior alexia  
93 neurologia ca algèsia terme pral.n f es algesia  en algesia  
94 neurologia ca algòmetre terme pral.n m ca algesímetre sin. compl.n m es algesímetro  es algómetro  en algesimeter  en algometer  
95 neurologia ca algometria terme pral.n f ca algesimetria sin. compl.n f es algesimetría  es algometría  en algesimetry  en algometry  
96 neurologia ca àlgia terme pral.n f es algia  en algia  
97 neurociència computacional ca algorisme terme pral.n m es algoritmo  en algorithm  
98 neurociència computacional ca algorisme d'aprenentatge terme pral.n m es algoritmo de aprendizaje  en learning algorithm  
99 neurociència computacional ca algorisme de retropropagació terme pral.n m es algoritmo de retropropagación  en backpropagation algorithm  
100 neuroanatomia ca al·locòrtex terme pral.n m es alocorteza  en allocortex  
101 neurologia ca al·lodínia terme pral.n f es alodinia  en allodynia  
102 neurologia ca al·loestèsia terme pral.n f ca al·loquestèsia sin. compl.n f es alaquestesia  es alestesia  es alostesia  en allesthesia  
103 neurologia ca al·loquíria terme pral.n f es aloquiria  en allochiria  
104 neuropsicologia i psiquiatria ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  en hallucination  
105 neuropsicologia i psiquiatria ca alteració cognitiva lleu terme pral.n f es alteración cognitiva leve  en mild cognitive impairment  
106 neuroanatomia ca alveus terme pral.n m es álveo  en alveus  
107 neurofarmacologia ca amfetamina terme pral.n f es anfetamina  en amphetamine  
108 neurohistologia ca cèl·lula satèl·lit terme pral.n f ca amfícit sin. compl.n m es anfícito  es célula satélite  en amphicyte  en satellite cell  
109 neurobiologia del desenvolupament ca amièlia terme pral.n f es amielia  en amyelia  
110 neuroanatomia ca amígdala terme pral.n f ca complex amigdaloide sin. compl.n m es amígdala  es complejo amigdalino  en amygdala  en amygdaloid complex  
111 neuroanatomia ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f es amígdala cerebelosa  en tonsil of cerebellum  
112 neuroquímica ca amina terme pral.n f es amina  en amine  
113 neuroquímica ca amina biogènica terme pral.n f es amina biógena  en biogenic amine  
114 neurofarmacologia ca 4-aminopiridina terme pral.n f ca 4-AP siglan f es 4-aminopiridina  es 4-AP  en 4-aminopyridine  en 4-AP  
115 neurologia ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  en amyotrophy  
116 neurologia ca atròfia muscular espinal terme pral.n f ca amiotròfia espinal sin. compl.n f es amiotrofia espinal  es atrofia muscular espinal  en spinal amyotrophy  en spinal muscular atrophy  
117 neurologia ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  en amnesia  
118 neurologia ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació terme pral.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  
119 neurologia ca amnèsia global terme pral.n f es amnesia global  en global amnesia  
120 neurologia ca amnèsia global transitòria terme pral.n f es amnesia global transitoria  en transient global amnesia  
121 neurologia ca amnèsia lacunar terme pral.n f es amnesia lagunar  en lacunar amnesia  
122 neurologia ca amnèsia retrògrada terme pral.n f es amnesia retrógrada  en retrograde amnesia  
123 neuropsicologia i psiquiatria ca amorfosíntesi terme pral.n f es amorfosíntesis  en amorphosynthesis  
124 neuroquímica ca monofosfat d'adenosina cíclic terme pral.n m ca AMP cíclic sin. compl.n m ca AMPc siglan m es AMP cíclico  es monofosfato de adenosina cíclico  es AMPc  en cyclic adenosine monophosphate  en cyclic AMP  en cAMP  
125 neurociència computacional ca amplificador terme pral.n m es amplificador  en amplifier  
126 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca amplitud terme pral.n f es amplitud  en amplitude  
127 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca amplitud quàntica terme pral.n f es amplitud cuántica  en quantal amplitude  
128 neuroanatomia ca ampul·la terme pral.n f es ampolla  en ampulla  
129 neuroanatomia ca àrea motora suplementària terme pral.n f ca AMS siglan f es área motora suplementaria  es AMS  en supplementary motor area  en SMA  
130 neurologia ca amúsia terme pral.n f es amusia  en amusia  
131 neuroquímica ca anàleg terme pral.n m es análogo  en analogue  
132 neurologia ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
133 neurofarmacologia ca analgèsic terme pral.n m es analgésico  en analgesic  
134 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca anàlisi del soroll terme pral.n f es análisis del ruido  en noise analysis  
135 neurociència computacional ca anàlisi harmònica de Fourier terme pral.n f es análisis armónico de Fourier  en Fourier harmonic analysis  
136 neurologia ca anàrtria terme pral.n f es anartria  en anarthria  
137 neuroanatomia ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  en anastomosis  
138 disciplines connexes ca anatomia neuroquímica terme pral.n f es anatomía neuroquímica  en neurochemical anatomy  
139 neurobiologia cel·lular ca ancoratge de vesícules terme pral.n m es anclaje de vesículas  en vesicular docking  
140 neuroanatomia ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn ring  
141 neurobiologia del desenvolupament ca anencefàlia terme pral.n f es anencefalia  en anencephaly  
142 neurologia ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anesthesia  
143 neurologia ca anestèsia dolorosa terme pral.n f es anestesia dolorosa  en anesthesia dolorosa  
144 neurofarmacologia ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  en anesthetic  
145 neurofarmacologia ca anestèsic general terme pral.n m es anestésico general  en general anesthetic  
146 neurofarmacologia ca anestèsic local terme pral.n m es anestésico local  en local anesthetic  
147 neurologia ca aneurisma cerebral terme pral.n m es aneurisma cerebral  en cerebral aneurysm  
148 neurohistologia ca angioma cerebral terme pral.n m es angioma cerebral  en cerebral angioma  
149 neuroanatomia ca angle pontocerebel·lós terme pral.n m es ángulo ponto-cerebeloso  en pontocerebellar angle  
150 neuropsicologia i psiquiatria ca angoixa terme pral.n f es angustia  en anxiety  
151 neuropsicologia i psiquiatria ca anhedonia terme pral.n f es anhedonia  es anhedonía  en anhedonia  en anhedonism  
152 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca animal bulbar terme pral.n m es animal bulbar  en medullar animal  
153 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca animal de cervell escindit terme pral.n m es animal de cerebro escindido  en split-brain animal  
154 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca animal descerebrat terme pral.n m es animal descerebrado  en decerebrate animal  
155 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca animal espinal terme pral.n m es animal espinal  en spinal animal  
156 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca animal mesencefàlic terme pral.n m es animal mesencefálico  en mesencephalic animal  
157 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca animal talàmic terme pral.n m es animal talámico  en thalamic animal  
158 neurobiologia cel·lular ca anió terme pral.n m es anión  en anion  
159 neurobiologia cel·lular ca anió orgànic terme pral.n m es anión orgánico  en organic anion  sbl A-  
160 neurologia ca anisocòria terme pral.n f es anisocoria  en anisocoria  
161 neurologia ca anòmia terme pral.n f es anomia  en anomia  
162 neuropsicologia i psiquiatria ca anorèxia nerviosa terme pral.n f es anorexia nerviosa  en anorexia nervosa  
163 neurologia ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  en anosmia  
164 neurologia ca anosognòsia terme pral.n f es anosognosia  en anosognosia  
165 neurobiologia cel·lular ca anòxia terme pral.n f es anoxia  en anoxia  
166 neurobiologia cel·lular ca anquirina terme pral.n f es anquirina  en ankyrin  
167 neuropsicologia i psiquiatria ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  en anxiety  
168 neurofarmacologia ca ansiolític terme pral.n m ca anxiolític sin. compl.n m es ansiolítico  en anxiolytic  
169 neuroquímica ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  
170 neuroanatomia ca claustre terme pral.n m ca antemur sin. compl.n m es antemuro  es claustro  en claustrum  
171 neurofarmacologia ca antiàlgic terme pral.n m es antiálgico  en antalgic  en painkiller  
172 neurofarmacologia ca anticolinesteràsic terme pral.n m es anticolinesterásico  en anticholinesterasic agent  
173 neurofarmacologia ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  en antidepressant  
174 neurofarmacologia ca antidepressiu tricíclic terme pral.n m es antidepresivo tricíclico  en tricyclic antidepressant  
175 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca antídrom -a terme pral.adj es antidrómico  en antidromic  
176 neurofarmacologia ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  en antihistaminic  
177 neurofarmacologia ca antipsicòtic terme pral.n m ca neurolèptic sin. compl.n m es antipsicótico  es neuroléptico  en antipsychotic  en neuroleptic  
178 neurologia ca apal·lestèsia terme pral.n f ca pal·lanestèsia sin. compl.n f es apalestesia  es palanestesia  en apallesthesia  en pallanesthesia  
179 neurobiologia cel·lular ca aplísia terme pral.n f es aplisia  en aplysia  
180 neuroanatomia ca apòfisi terme pral.n f es apófisis  en apophysis  en process  
181 neuroanatomia ca apòfisi articular vertebral terme pral.n f es apófisis articular vertebral  en vertebral articular process  
182 neuroanatomia ca apòfisi espinosa terme pral.n f ca espina neural sin. compl.n f es apófisis espinosa  es espina neural  en spinous apophysis  en spinous process  
183 neuroanatomia ca apòfisi odontoide terme pral.n f ca dent de l'axis sin. compl.n f es apófisis odontoides  es diente del axis  en odontoid process  
184 neuroanatomia ca apòfisi transversa terme pral.n f es apófisis transversa  en transverse process  
185 neuroquímica ca apolipoproteïna E terme pral.n f es apolipoproteína E  en apolipoprotein E  
186 neurobiologia cel·lular ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada sin. compl.n f es apoptosis  es muerte celular programada  en apoptosis  en programmed cell death  
187 neurobiologia cel·lular ca apoptosi neuronal terme pral.n f ca mort neuronal programada terme pral.n f es apoptosis neuronal  es muerte neuronal programada  en neuronal apoptosis  en programmed neuronal death  
188 neurologia ca apràxia terme pral.n f es apraxia  en apraxia  
189 neurologia ca apràxia bucofacial terme pral.n f es apraxia bucofacial  en buccofacial apraxia  
190 neurologia ca apràxia constructiva terme pral.n f es apraxia constructiva  en constructional apraxia  
191 neurologia ca apràxia del vestir terme pral.n f es apraxia del vestido  es apraxia del vestir  es apraxia del vestirse  en dressing apraxia  
192 neurologia ca apràxia ideacional terme pral.n f es apraxia ideacional  en ideational apraxia  
193 neurologia ca apràxia ideomotora terme pral.n f ca apràxia ideocinètica sin. compl.n f es apraxia ideocinética  es apraxia ideomotora  en ideokynetic apraxia  en ideomotor apraxia  
194 neurologia ca apràxia motora terme pral.n f es apraxia motora  en limb-kinetic apraxia  en motor apraxia  
195 neurologia ca síndrome de Balint terme pral.n f ca apràxia oculomotora sin. compl.n f es apraxia oculomotora  es síndrome de Balint  en Balint's syndrome  en oculomotor apraxia  
196 neurociència computacional ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  en learning  
197 neurobiologia del comportament ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  en learning  
198 neurobiologia del comportament ca aprenentatge associatiu terme pral.n m es aprendizaje asociativo  en associative learning  
199 neurobiologia del comportament ca aprenentatge d'evitació terme pral.n m es aprendizaje de evitación  en avoidance learning  
200 neurobiologia del comportament ca aprenentatge discriminatiu terme pral.n m es aprendizaje discriminativo  en discrimination learning  
201 neurobiologia del comportament ca aprenentatge espacial terme pral.n m es aprendizaje espacial  en spatial learning  
202 neurobiologia del comportament ca aprenentatge explícit terme pral.n m ca aprenentatge intencional sin. compl.n m es aprendizaje explícito  es aprendizaje intencional  en explicit learning  en intentional learning  
203 neurobiologia del comportament ca aprenentatge implícit terme pral.n m ca aprenentatge incidental sin. compl.n m es aprendizaje implícito  es aprendizaje incidental  en implicit learning  en incidental learning  
204 neurobiologia del comportament ca aprenentatge interoceptiu terme pral.n m es aprendizaje interoceptivo  en interoceptive learning  
205 neurobiologia del comportament ca aprenentatge no associatiu terme pral.n m es aprendizaje no asociativo  en nonassociative learning  
206 neurociència computacional ca aprenentatge no supervisat terme pral.n m es aprendizaje no supervisado  en unsupervised learning  
207 neurobiologia del comportament ca aprenentatge perceptiu terme pral.n m es aprendizaje perceptivo  en perceptual learning  
208 neurociència computacional ca aprenentatge supervisat terme pral.n m es aprendizaje supervisado  en supervised learning  
209 neurologia ca aprosòdia terme pral.n f es aprosodia  en aprosodia  en aprosody  
210 neuroanatomia ca aqüeducte cerebral terme pral.n m ca aqüeducte de Silvi sin. compl.n m ca aqüeducte del mesencèfal sin. compl.n m es acueducto cerebral  es acueducto de Silvio  es acueducto del mesencéfalo  en aqueduct of Silvius  en cerebral aqueduct  
211 neuroanatomia ca aracnoide terme pral.n f es aracnoides  en arachnoid  
212 neurobiologia del desenvolupament ca arc branquial terme pral.n m es arco branquial  en branchial arch  
213 neuroanatomia ca arc vertebral terme pral.n m ca arc neural sin. compl.n m es arco neural  es arco vertebral  en neural arch  en vertebral arch  
214 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca arc reflex terme pral.n m es arco reflejo  en reflex arc  
215 neuroanatomia ca àrea auditiva primària terme pral.n f ca escorça auditiva primària sin. compl.n f es área auditiva primaria  es corteza auditiva primaria  en primary auditory area  en primary auditory cortex  sbl AI  
216 neuroanatomia ca àrea auditiva secundària terme pral.n f ca escorça auditiva secundària sin. compl.n f ca escorça d'associació auditiva sin. compl.n f es área auditiva secundaria  es corteza auditiva secundaria  en secondary auditory area  en secondary auditory cortex  sbl AII  
217 neuroanatomia ca àrea cortical terme pral.n f es área cortical  en cortical area  
218 neuroanatomia ca àrea d'associació terme pral.n f ca escorça d'associació sin. compl.n f es área de asociación  es corteza de asociación  en association area  en association cortex  
219 neuroanatomia ca àrea de Broca terme pral.n f ca àrea motora del llenguatge terme pral.n f es área de Broca  es área motora del lenguaje  en Broca's area  en language motor area  
220 neuroanatomia ca àrea de Brodmann terme pral.n f es área de Brodmann  en Brodmann area  
221 neuroanatomia ca àrea de Panum terme pral.n f ca àrea de fusió sin. compl.n f es área de fusión  es área de Panum  en fusion area  en Panum's area  
222 neuroanatomia ca àrea de Wernicke terme pral.n f ca àrea sensitiva del llenguatge terme pral.n f es área de Wernicke  es área sensitiva del lenguaje  en language-sensitive area  en Wernicke's area  
223 neuroanatomia ca àrea del llenguatge terme pral.n f es área del lenguaje  en language area  
224 neuroanatomia ca àrea motora primària terme pral.n f ca escorça motora primària sin. compl.n f es área motora primaria  es corteza motora primaria  en primary motor area  en primary motor cortex  sbl MI  
225 neuroanatomia ca àrea olfactòria secundària terme pral.n f ca àrea olfactòria d'associació sin. compl.n f ca escorça olfactòria secundària sin. compl.n f es área olfatoria de asociación  es área olfatoria secundaria  es corteza olfatoria secundaria  en secondary olfactory area  en secondary olfactory cortex  
226 neuroanatomia ca àrea olfactòria primària terme pral.n f ca escorça olfactòria primària sin. compl.n f es área olfatoria primaria  es corteza olfatoria primaria  en primary olfactory area  en primary olfactory cortex  
227 neuroanatomia ca escorça piriforme terme pral.n f ca àrea piriforme sin. compl.n f es área piriforme  es corteza piriforme  en piriform area  en piriform cortex  
228 neuroanatomia ca àrea postrema terme pral.n f es área postrema  en area postrema  
229 neuroanatomia ca escorça prefrontal terme pral.n f ca àrea prefrontal sin. compl.n f es área prefrontal  es corteza prefrontal  en prefrontal area  en prefrontal cortex  
230 neuroanatomia ca àrea premotora terme pral.n f ca escorça premotora sin. compl.n f es área premotora  es corteza premotora  en premotor area  en premotor cortex  
231 neuroanatomia ca àrea preòptica terme pral.n f es área preóptica  en preoptic area  
232 neuroanatomia ca escorça sensorial primària terme pral.n f ca àrea sensorial primària sin. compl.n f es corteza sensorial primaria  en primary sensory cortex  
233 neuroanatomia ca escorça sensorial secundària terme pral.n f ca àrea sensorial secundària sin. compl.n f ca escorça d'associació unimodal sin. compl.n f es corteza de asociación unimodal  es corteza sensorial secundaria  en unimodal association cortex  
234 neuroanatomia ca àrea septal terme pral.n f es área septal  en septal area  
235 neuroanatomia ca àrea somatosensorial primària terme pral.n f ca àrea somestèsica primària sin. compl.n f ca escorça somatosensorial primària sin. compl.n f es área somatosensitiva primaria  es área somestésica primaria  es corteza somestésica primaria  en primary somesthetic area  en primary somesthetic cortex  sbl SI  
236 neuroanatomia ca àrea somatosensorial secundària terme pral.n f ca àrea somestèsica secundària sin. compl.n f ca escorça somatosensorial secundària sin. compl.n f es área somatosensitiva secundaria  es área somestésica secundaria  es corteza somato-sensorial secundaria  en secondary somesthetic area  en secondary somesthetic cortex  sbl SII  
237 neuroanatomia ca àrea tegmental ventral terme pral.n f es área tegmental ventral  en ventral tegmental area  
238 neuroanatomia ca àrea visual terme pral.n f ca escorça visual sin. compl.n f es área visual  es corteza visual  en visual area  en visual cortex  
239 neuroanatomia ca arquicerebel terme pral.n m ca vestibulocerebel sin. compl.n m es arquicerebelo  es vestibulocerebelo  en archicerebellum  en vestibulocerebellum  
240 neuroanatomia ca arquicòrtex terme pral.n m ca arquipal·li sin. compl.n m es arqueocorteza  es arquipalio  en archicortex  en archipallium  
241 neurobiologia del desenvolupament ca arquitectura neural terme pral.n f es arquitectura neural  en neural architecture  
242 neurologia ca arreflèxia terme pral.n f es arreflexia  en areflexia  
243 neuroanatomia ca arrel terme pral.n f es raíz  en root  
244 neuroanatomia ca arrel ventral del nervi espinal terme pral.n f ca arrel anterior del nervi espinal sin. compl.n f es raíz anterior del nervio espinal  es raíz ventral del nervio espinal  en anterior root of spinal nerve  en ventral root of spinal nerve  
245 neuroanatomia ca arrel dorsal del nervi espinal terme pral.n f ca arrel posterior del nervi espinal sin. compl.n f es raíz dorsal del nervio espinal  es raíz posterior del nervio espinal  en dorsal root of spinal nerve  en posterior root of spinal nerve  
246 neurobiologia cel·lular ca arrestina terme pral.n f es arrestina  en arrestin  
247 neurobiologia del desenvolupament ca arrinencefàlia terme pral.n f es arrinencefalia  en arhinencephalia  
248 neurobiologia del comportament ca asimetria cerebral terme pral.n f es asimetría cerebral  en cerebral asymmetry  
249 neurologia ca asinergia terme pral.n f es asinergia  en asynergia  en asynergy  
250 neurologia ca astàsia terme pral.n f es astasia  en astasia  
251 neurohistologia ca astròcit terme pral.n m es astrocito  en astrocyte  
252 neurohistologia ca astròcit fibrós terme pral.n m es astrocito fibroso  en fibrous astrocyte  
253 neurohistologia ca astròcit protoplasmàtic terme pral.n m es astrocito protoplasmático  en protoplasmic astrocyte  
254 neurohistologia ca astròcit reactiu terme pral.n m es astrocito reactivo  en reactive astrocyte  
255 neurohistologia ca astrocitoma terme pral.n m ca tumor astrocitari sin. compl.n m es astrocitoma  es tumor astrocitario  en astrocytic tumor  en astrocytoma  
256 neurohistologia ca astrocitosi terme pral.n f es astrocitosis  en astrocytosis  
257 neuropsicologia i psiquiatria ca crisi d'angoixa terme pral.n f ca atac de pànic sin. compl.n m es ataque de pánico  es crisis de angustia  en anxiety crisis  en panic attack  
258 neurologia ca atàxia terme pral.n f es ataxia  en ataxia  
259 neurologia ca atàxia de Friedreich terme pral.n f es ataxia de Friedreich  en Friedreich's ataxia  
260 neurologia ca atàxia espinal terme pral.n f es ataxia espinal  en spinal ataxia  
261 neurologia ca atàxia espinocerebel·losa terme pral.n f es ataxia espinocerebelosa  en spinocerebellar ataxia  
262 neurologia ca atàxia vestibular terme pral.n f es ataxia vestibular  en vestibular ataxia  
263 neurobiologia del comportament ca atenció terme pral.n f es atención  en attention  
264 neurologia ca atetosi terme pral.n f es atetosis  en athetosis  
265 neuroanatomia ca atles terme pral.n m es atlas  en atlas  
266 neurologia ca atonia terme pral.n f es atonía  en atony  
267 neurologia ca atròfia terme pral.n f es atrofia  en atrophy  
268 neurologia ca atròfia cerebral terme pral.n f es atrofia cerebral  en cerebral atrophy  
269 neurologia ca atròfia muscular bulboespinal terme pral.n f ca malaltia de Kennedy sin. compl.n f es atrofia muscular espinal y bulbar  es enfermedad de Kennedy  en Kennedy's disease  en spinal and bulbar muscular atrophy  
270 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca audició terme pral.n f es audición  en audition  en hearing  
271 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca audició binaural terme pral.n f es audición biaural  en binaural audition  
272 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca audició dicòtica terme pral.n f es audición dicótica  en dichotic audition  
273 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca audició monoaural terme pral.n f es audición monoaural  en monaural audition  
274 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca audiòmetre terme pral.n m es audímetro  es audiómetro  en audiometer  
275 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca audiometria terme pral.n f es audiometría  en audiometry  
276 neurologia ca aura terme pral.n f es aura  en aura  
277 neuropsicologia i psiquiatria ca autisme terme pral.n m es autismo  en autism  
278 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn de l'espectre autista terme pral.n m ca autisme sin. compl.n m ca TEA siglan m es autismo  es trastorno del espectro autista  es TEA  en autism  en autism spectrum disorder  en ASD  
279 neurobiologia del comportament ca autoconsciència terme pral.n f es autoconsciencia  en self-consciousness  
280 neurobiologia del comportament ca autoestimulació elèctrica intracranial terme pral.n f es autoestimulación eléctrica intracraneal  en intracranial electrical self-stimulation  
281 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca automatisme espinal terme pral.n m es automatismo espinal  en spinal automatism  
282 neuroanatomia ca autonòmic -a terme pral.adj es autónomo  en autonomic  
283 neurobiologia del comportament ca aversió condicionada al gust terme pral.n f es aversión condicionada al sabor  en conditioned taste aversion  
284 neurohistologia ca axolemma terme pral.n m ca axilemma sin. compl.n m es axilema  es axolema  en axilemma  en axolemma  
285 neuroanatomia ca axis terme pral.n m es axis  en axis  
286 neurohistologia ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m es axón  en axon  
287 neurohistologia ca axó amielínic terme pral.n m es axón amielínico  en amyelinic axon  en unmyelinated axon  
288 neurohistologia ca axó col·lateral de Schaffer terme pral.n m ca col·lateral de Schaffer sin. compl.n m es axón colateral de Schaffer  es colateral de Schaffer  en Schaffer collateral  en Schaffer collateral axon  
289 neurohistologia ca axó col·lateral recurrent terme pral.n m ca col·lateral recurrent sin. compl.n m es axón colateral recurrente  es colateral recurrente  en recurrent collateral  en recurrent collateral axon  
290 neurohistologia ca axó mielínic terme pral.n m es axón mielínico  en myelinated axon  
291 neuroanatomia ca axonal terme pral.adj ca axònic -a terme pral.adj es axonal  es axónico  en axonal  en axonic  
292 neurologia ca axonotmesi terme pral.n f es axonotmesis  en axonotmesis  
293 neurologia ca bal·lisme terme pral.n m es balismo  en ballism  en ballismus  
294 neuroanatomia ca banda diagonal de Broca terme pral.n f ca cinta diagonal de Broca sin. compl.n f es banda diagonal de Broca  es estría diagonal de Broca  en Broca diagonal band  
295 neuroanatomia ca banya ventral terme pral.n f ca banya anterior sin. compl.n f es asta anterior  es asta ventral  en anterior horn  en ventral horn  
296 neuroanatomia ca hipocamp terme pral.n m ca banya d'Ammon sin. compl.n f ca hipocamp propi sin. compl.n m es asta de Ammon  es hipocampo  es hipocampo propio  en Ammon horn  en hippocampus  en hippocampus proper  
297 neuroanatomia ca banya dorsal terme pral.n f ca banya posterior sin. compl.n f es asta dorsal  es asta posterior  en dorsal horn  en posterior horn  
298 neuroanatomia ca banya lateral terme pral.n f ca banya intermediolateral sin. compl.n f es asta intermedio-lateral  es asta lateral  en intermediolateral horn  en lateral horn  
299 neurofarmacologia ca barbitúric terme pral.n m es barbitúrico  en barbiturate  
300 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca baroreceptor terme pral.n m ca receptor de pressió sin. compl.n m es barorreceptor  es presorreceptor  en baroreceptor  en pressoceptor  
301 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca barrera hematoencefàlica terme pral.n f es barrera hematoencefálica  en blood-brain barrier  
302 neurohistologia ca bastó terme pral.n m es bastoncillo  en rod  
303 neurohistologia ca beina de mielina terme pral.n f es vaina de mielina  en myelin sheath  
304 neurohistologia ca neurilemma terme pral.n m ca beina de Schwann sin. compl.n f ca neurolemma sin. compl.n m es neurilema  es neurolema  es vaina de Schwann  en neurilemma  en neurolemma  en Schwann's sheath  
305 neurofarmacologia ca benzodiazepina terme pral.n f es benzodiacepina  en benzodiazepine  
306 neurociència computacional ca bioimpedància terme pral.n f ca impedància bioelèctrica sin. compl.n f es bioimpedancia  es impedancia bioeléctrica  en bioelectrical impedance  en bioimpedance  
307 neurobiologia del desenvolupament ca blastòcit terme pral.n m es blastocito  en blastocyte  
308 neurologia ca blefaroespasme terme pral.n m es blefaroespasmo  en blepharospasm  
309 neurologia ca blefaroptosi terme pral.n f ca ptosi palpebral terme pral.n f es blefaroptosis  es ptosis palpebral  en blepharoptosis  en palpebral ptosis  
310 neurohistologia ca blob terme pral.n m es blob  en blob  en cytochrome oxidase blob  
311 neurobiologia del comportament ca bloc terme pral.n m es bloque  en block  
312 neurofarmacologia ca blocador d'adrenoreceptors β terme pral.n m ca blocador β sin. compl.n m es bloqueador β  es bloqueante β-adrenérgico  en beta adrenergic blocking agent  en beta blocker  en β-blocker  
313 neurofarmacologia ca blocador d'adrenoreceptors α terme pral.n m ca blocador α sin. compl.n m es bloqueador α  es bloqueante α-adrenérgico  en alpha adrenergic blocking agent  en alpha blocker  en α-blocker  
314 neurofarmacologia ca blocador d'adrenoreceptors terme pral.n m es adrenolítico  es antiadrenérgico  es bloqueador adrenérgico  en adrenergic blocking agent  en adrenolytic agent  en antiadrenergic agent  
315 neurobiologia cel·lular ca blocatge d'un canal terme pral.n m ca bloqueig d'un canal terme pral.n m es bloqueo de un canal  en channel blocking  
316 neurologia ca bòbing terme pral.n m es bobbing ocular  es rebote ocular  en bobbing  en ocular bobbing  
317 neurobiologia cel·lular ca bomba de calci terme pral.n f ca bomba de Ca2+ sin. compl.n m es bomba de Ca2+  es bomba de calcio  en Ca2+ pump  en calcium pump  
318 neurobiologia cel·lular ca bomba de sodi i potassi terme pral.n f ca bomba de Na+/K+ sin. compl.n f es bomba de Na+/K+  es bomba de sodio-potasio  en Na+/K+ pump  en sodium-potassium pump  
319 neurobiologia cel·lular ca bomba iònica terme pral.n f es bomba iónica  en ionic pump  
320 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca botó gustatiu terme pral.n m es botón gustativo  en taste bud  
321 neurohistologia ca botó sinàptic terme pral.n m ca terminal presinàptic sin. compl.n m es botón sináptico  es terminal presináptico  en presynaptic terminal  en synaptic bouton  
322 neurologia ca botulisme terme pral.n m es botulismo  en botulism  
323 neurologia ca bradicinèsia terme pral.n f es bradicinesia  en bradykinesia  
324 neuropsicologia i psiquiatria ca bradipsíquia terme pral.n f es bradipsiquia  en bradypsychia  
325 neuroanatomia ca nervi oftàlmic terme pral.n m ca branca V1 del nervi trigemin sin. compl.n f es nervio oftálmico  es rama V1 del nervio trigémino  en ophtalmic nerve  en V1 division of trigeminal nerve  
326 neuroanatomia ca nervi maxil·lar terme pral.n m ca branca V2 del nervi trigemin sin. compl.n f es nervio maxilar  es rama V2 del nervio trigémino  en maxillary division of trigeminal nerve  en maxillary nerve  
327 neuroanatomia ca nervi mandibular terme pral.n m ca branca V3 del nervi trigemin sin. compl.n f es nervio mandibular  es rama V3 del nervio trigémino  en mandibular division of trigeminal nerve  en mandibular nerve  
328 neuroanatomia ca bregma terme pral.n m es bregma  en bregma  
329 neurohistologia ca brot axonal terme pral.n m es brote axonal  en axonal sprout  
330 neurobiologia del comportament ca bucle fonològic terme pral.n m es bucle fonológico  en phonological loop  
331 neuroanatomia ca bulb olfactori terme pral.n m es bulbo olfatorio  en olfactory bulb  
332 neuroanatomia ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga terme pral.n f es bulbo raquídeo  es médula oblonga  en medulla oblongata  
333 neuropsicologia i psiquiatria ca bulímia nerviosa terme pral.n f es bulimia nerviosa  en bulimia nervosa  
334 neurofarmacologia ca α-bungarotoxina terme pral.n f ca bungarotoxina α terme pral.n f es alfa-bungarotoxina  es α-bungarotoxina  en alpha-bungarotoxin  en α-bungarotoxin  
335 neurohistologia ca cabdell neurofibril·lar terme pral.n m es ovillo neurofibrilar  en neurofibrillary tangle  
336 neuroanatomia ca cadena simpàtica terme pral.n f es tronco simpático  en sympathetic chain  en sympathetic trunk  
337 neurobiologia cel·lular ca cadherina terme pral.n f es cadherina  en cadherin  
338 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca calàsia terme pral.n f es calasia  en chalasia  
339 neurobiologia cel·lular ca calbindina terme pral.n f es calbindina  en calbindin  
340 neurobiologia cel·lular ca calmodulina terme pral.n f es calmodulina  en calmodulin  
341 neuroanatomia ca calota cranial terme pral.n f es calota craneal  en calotte  en skullcap  
342 neuroanatomia ca camp de Forel terme pral.n m es campo de Forel  en field of Forel  
343 neuroanatomia ca fascicle talàmic de Forel terme pral.n m ca camp H1 de Forel sin. compl.n m es campo H1 de Forel  es fascículo talámico de Forel  en field H1  en thalamic fasciculus  
344 neuroanatomia ca fascicle lenticular de Forel terme pral.n m ca camp H2 de Forel sin. compl.n m es campo H2 de Forel  es fascículo lenticular de Forel  en field H2  en lenticular fasciculus  
345 neuroanatomia ca camp ocular frontal terme pral.n m es campo ocular frontal  en frontal eye field  
346 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca camp receptiu terme pral.n m es campo receptivo  en receptive field  
347 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca camp receptiu auditiu terme pral.n m es campo receptivo auditivo  en auditory receptive field  
348 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca camp receptiu somestèsic terme pral.n m es campo receptivo somestésico  en somatosensory receptive field  
349 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca camp receptiu visual terme pral.n m es campo receptivo visual  en visual receptive field  
350 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca camp visual terme pral.n m es campo visual  en visual field  
351 neurobiologia cel·lular ca canal de calci terme pral.n m ca canal de Ca2+ sin. compl.n m es canal de Ca2+  es canal de calcio  en Ca2+ channel  en calcium channel  
352 neurobiologia cel·lular ca canal de clor terme pral.n m ca canal de Cl- sin. compl.n m es canal de Cl-  es canal de cloro  en chloride channel  en Cl- pump  
353 neurobiologia cel·lular ca canal de potassi terme pral.n m ca canal de K+ sin. compl.n m es canal de K+  es canal de potasio  en K+ channel  en potassium channel  
354 neurobiologia cel·lular ca canal de sodi terme pral.n m ca canal de Na+ sin. compl.n m es canal de Na+  es canal de sodio  en Na+ channel  en sodium channel  
355 neurobiologia cel·lular ca canal passiu terme pral.n m ca canal en repòs sin. compl.n m es canal en reposo  es canal pasivo  en leakage channel  en nongated channel  en passive ion channel  en resting channel  
356 neurobiologia cel·lular ca canal iònic terme pral.n m es canal iónico  en ionic channel  
357 neurobiologia cel·lular ca canal iònic d'activació mecànica terme pral.n m ca canal iònic mecanosensor sin. compl.n m es canal de activación mecánica  es canal mecanosensor  en mechanical gated channel  
358 neurociència computacional ca capa d'entrada terme pral.n f es capa de entrada  en input layer  
359 neurociència computacional ca capa de sortida terme pral.n f es capa de salida  en output layer  
360 neurohistologia ca capa granular terme pral.n f es capa granular  en granular layer  
361 neurohistologia ca capa infragranular terme pral.n f es capa infragranular  en infragranular layer  
362 neurohistologia ca capa molecular terme pral.n f es capa molecular  en molecular layer  
363 neurohistologia ca capa nuclear externa de la retina terme pral.n f es capa nuclear externa de la retina  en external nuclear layer of retina  
364 neurohistologia ca capa nuclear interna de la retina terme pral.n f es capa nuclear interna de la retina  en inner nuclear layer of retina  
365 neurociència computacional ca capa oculta terme pral.n f es capa oculta  en hidden layer  
366 neurohistologia ca capa piramidal terme pral.n f es capa piramidal  en pyramidal layer  
367 neurohistologia ca capa plexiforme externa de la retina terme pral.n f es capa plexiforme externa de la retina  en external plexiform layer of retina  
368 neurohistologia ca capa plexiforme interna de la retina terme pral.n f es capa plexiforme interna de la retina  en inner plexiform layer of retina  
369 neurohistologia ca capa supragranular terme pral.n f es capa supragranular  en supragranular layer  
370 neurohistologia ca capa zonal de Waldeyer terme pral.n f es capa zonal de Waldeyer  en Waldeyer zonal layer  
371 neuroanatomia ca càpsula externa terme pral.n f es cápsula externa  en external capsule  
372 neuroanatomia ca càpsula extrema terme pral.n f es cápsula extrema  en extreme capsule  
373 neuroanatomia ca càpsula interna terme pral.n f es cápsula interna  en internal capsule  
374 neuroanatomia ca còclea terme pral.n f ca caragol sin. compl.n m es caracol  es cóclea  en cochlea  
375 neurobiologia cel·lular ca caspasa terme pral.n f es caspasa  en caspase  
376 neurobiologia del comportament ca càstig terme pral.n m es castigo  en punishment  
377 neuropsicologia i psiquiatria ca catalèpsia terme pral.n f es catalepsia  en catalepsy  
378 neuropsicologia i psiquiatria ca cataplexia terme pral.n f es cataplejía  en cataplexy  
379 neuropsicologia i psiquiatria ca catatonia terme pral.n f es catatonia  es catatonía  en catatonia  
380 neuroquímica ca catecolamina terme pral.n f es catecolamina  en catecholamine  
381 neurobiologia cel·lular ca catió terme pral.n m es catión  en cation  
382 neurologia ca causàlgia terme pral.n f es causalgia  en causalgia  
383 neuroanatomia ca espai epidural terme pral.n m ca cavitat epidural sin. compl.n f es cavidad epidural  es espacio epidural  en epidural cavity  en epidural space  
384 neurologia ca cefalàlgia terme pral.n f ca cefalea terme pral.n f ca mal de cap sin. compl.n m es cefalalgia  es cefalea  es dolor de cabeza  en cephalalgia  en cephalea  en headache  
385 neurologia ca cefalàlgia per hipotensió endocranial terme pral.n f es cefalalgia por hipotensión endocraneal  en low cerebrospinal fluid pressure headache  
386 neuroanatomia ca cefàlic -a terme pral.adj es cefálico  en cephalic  
387 neuropsicologia i psiquiatria ca ceguesa cortical terme pral.n f es ceguera cortical  en cortical blindness  
388 neurologia ca nictalopia terme pral.n f ca ceguesa crepuscular sin. compl.n f ca ceguesa nocturna sin. compl.n f es ceguera crepuscular  es ceguera nocturna  es nictalopía  en night blindness  en nyctalopia  
389 neurologia ca hemeralopia terme pral.n f ca ceguesa diürna sin. compl.n f es ceguera diurna  es hemeralopía  en day blindness  en hemeralopia  
390 neurohistologia ca cèl·lula amacrina terme pral.n f es célula amacrina  en amacrine cell  
391 neurohistologia ca neurona bipolar terme pral.n f ca cèl·lula bipolar sin. compl.n f es célula bipolar  es neurona bipolar  en bipolar cell  en bipolar neuron  
392 neurohistologia ca neurona bipolar de la retina terme pral.n f ca cèl·lula bipolar de la retina sin. compl.n f es célula bipolar de la retina  es neurona bipolar de la retina  en bipolar cell of the retina  en bipolar neuron of the retina  
393 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca cèl·lula ciliada terme pral.n f es célula ciliada  en hair cell  
394 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca cèl·lula complexa de l'àrea visual primària terme pral.n f es célula compleja del área visual primaria  en complex cell of primary visual cortex  
395 neurohistologia ca cèl·lula cromafí terme pral.n f es célula cromafín  en chromaffin cell  
396 neurohistologia ca cèl·lula de Bergmann terme pral.n f ca glia de Bergmann terme pral.n f es célula de Bergmann  es glía de Bergmann  en Bergmann cell  en Bergmann glia  
397 neurohistologia ca cèl·lula de cistella terme pral.n f es célula en cesta  en basket cell  
398 neurohistologia ca cèl·lula de micròglia terme pral.n f ca micròglia sin. compl.n f es célula microglial  es microglia  en microglia  en microglial cell  
399 neurohistologia ca cèl·lula de Müller terme pral.n f ca glia de Müller terme pral.n f es célula de Müller  es glía de Müller  en Müller cell  en Müller glia  
400 neurohistologia ca cèl·lula de neuròglia terme pral.n f ca cèl·lula glial sin. compl.n f es célula de neuroglia  es célula glial  es célula neuroglial  en glial cell  en neuroglia cell  en neuroglial cell  
401 neurohistologia ca neurona de Purkinje terme pral.n f ca cèl·lula de Purkinje sin. compl.n f es célula de Purkinje  es neurona de Purkinje  en Purkinje cell  en Purkinje neuron  
402 neurohistologia ca cèl·lula de Schwann terme pral.n f es célula de Schwann  en Schwann cell  
403 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca cèl·lula diana terme pral.n f es célula diana  en target cell  
404 neurohistologia ca ependimòcit terme pral.n m ca cèl·lula ependimàtica sin. compl.n f es célula ependimaria  es ependimócito  en ependymal cell  en ependymocyte  
405 neurohistologia ca cèl·lula ganglionar de la retina terme pral.n f ca neurona ganglionar terme pral.n f es célula ganglionar de la retina  es neurona ganglionar  en ganglion cell of retina  en ganglion neuron  
406 neurohistologia ca cèl·lula horitzontal terme pral.n f es célula horizontal  en horizontal cell  
407 neurohistologia ca cèl·lula interplexiforme terme pral.n f es célula interplexiforme  en interplexiform cell  
408 neurohistologia ca cèl·lula neurosecretora terme pral.n f ca cèl·lula neuroendocrina sin. compl.n f es célula neuroendocrina  es célula neurosecretora  en neuroendocrine cell  en neurosecretory cell  
409 neurobiologia cel·lular ca cèl·lula postsinàptica terme pral.n f es célula postsináptica  en postsynaptic cell  
410 neurobiologia cel·lular ca cèl·lula presinàptica terme pral.n f es célula presináptica  en presynaptic cell  
411 neuroanatomia ca cèl·lula principal de l'hipocamp terme pral.n f es célula principal del hipocampo  en hippocampal principal cell  
412 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca cèl·lula simple de l'àrea visual primària terme pral.n f es célula simple del área visual primaria  en simple cell of primary visual cortex  
413 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre de la gana terme pral.n m es centro del hambre  en feeding center  en hunger center  
414 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre de la sacietat terme pral.n m es centro de la saciedad  en satiety center  
415 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre de la set terme pral.n m es centro de la sed  en thirst center  
416 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre pneumotàctic terme pral.n m ca centre de Lumsden sin. compl.n m es centro de Lumsden  es centro pneumotáxico  en pneumotaxic center  
417 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre de relleu terme pral.n m es centro de relevo  en relay center  
418 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre nerviós terme pral.n m es centro nervioso  en nerve center  
419 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca centre respiratori terme pral.n m es centro respiratorio  en respiratory center  
420 neuroanatomia ca cercle arterial cerebral terme pral.n m ca polígon de Wilis sin. compl.n m es círculo arterial cerebral  es polígono de Willis  en arterial circle of Willis  en cerebral arterial circle  
421 neuroanatomia ca cerebel terme pral.n m es cerebelo  en cerebellum  
422 neuroanatomia ca cervell terme pral.n m es cerebro  en cerebrum  
423 neurologia ca cervell escindit terme pral.n m ca cervell dividit sin. compl.n m es cerebro dividido  es cerebro escindido  en split brain  
424 neurohistologia ca cicatriu glial terme pral.n f es cicatriz glial  en glial scar  
425 neurobiologia del desenvolupament ca ciclocefàlia terme pral.n f es ciclocefalia  en cyclocephaly  
426 neurobiologia del desenvolupament ca ciclopia terme pral.n f es ciclopía  en cyclopia  
427 neurologia ca cicloplegia terme pral.n f es cicloplejía  en cycloplegia  
428 disciplines connexes ca ciència cognitiva terme pral.n f es ciencia cognitiva  en cognitive science  
429 neurobiologia cel·lular ca cinasa terme pral.n f ca quinasa terme pral.n f es cinasa  es quinasa  en kinase  
430 neurobiologia cel·lular ca cinesina terme pral.n f es cinesina  es quinesina  en kinesin  
431 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca cinestèsia terme pral.n f es cinestesia  en kinesthesia  
432 neuroanatomia ca cíngol terme pral.n m es cíngulo  en cingulum  
433 neuroanatomia ca nervi trigemin terme pral.n m ca cinquè parell cranial sin. compl.n m ca V parell cranial sin. compl.n m es nervio trigémino  es quinto par craneal  es V par craneal  en cranial nerve V  en fifth cranial nerve  en trigeminal nerve  
434 neuroanatomia ca lemnisc medial terme pral.n m ca cinta de Reil sin. compl.n f es cinta de Reil  es lemnisco medial  en medial lemniscus  en Reil's band  
435 neuroanatomia ca tracte olfactori terme pral.n m ca cinta olfactòria sin. compl.n f es cintilla olfatoria  es tracto olfatorio  en olfactory tract  
436 neuroanatomia ca tracte òptic terme pral.n m ca cinta òptica sin. compl.n f es cintilla óptica  es tracto óptico  en optic tract  
437 neuroanatomia ca cinta vascular terme pral.n f ca estria vascular terme pral.n f ca estria de Corti sin. compl.n f es cinta vascular  es estría vascular  en stria vascularis  en vascular ribbon  
438 neuroanatomia ca circuit de Papez terme pral.n m es circuito de Papez  en Papez circuit  
439 neurociència computacional ca circuit equivalent terme pral.n m es circuito equivalente  en equivalent circuit  
440 neurociència computacional ca circuit integrat terme pral.n m es circuito integrado  en integrated circuit  
441 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca circuit neuronal terme pral.n m ca xarxa neuronal sin. compl.n f es circuito neuronal  es red neuronal  en neural network  en neuronal circuit  
442 neuroanatomia ca circumvolució angular terme pral.n f ca plec corb sin. compl.n m es circunvolución angular  es pliegue curvo  en angular gyrus  
443 neuroanatomia ca circumvolució cerebral terme pral.n f ca plec cerebral sin. compl.n m es circunvolución cerebral  es giro cerebral  en cerebral gyrus  en gyrus  
444 neuroanatomia ca circumvolució del cíngol terme pral.n f ca circumvolució cingular sin. compl.n f ca circumvolució del cos callós sin. compl.n f es circunvolución cingulada  es giro cingular  en cingulate cortex  en cingulate gyrus  
445 neuroanatomia ca circumvolució temporal transversa terme pral.n f ca circumvolució de Heschl sin. compl.n f es circunvolución de Heschl  es circunvolución temporal transversa  en Heschl's gyrus  en transverse temporal gyrus  
446 neuroanatomia ca circumvolució dentada terme pral.n f ca cos bollat sin. compl.n m ca cos dentat sin. compl.n m es circunvolución dentada  es giro dentado  en dentate fascia  en dentate gyrus  
447 neuroanatomia ca circumvolució precentral terme pral.n f ca circumvolució frontal ascendent sin. compl.n f es circunvolución frontal ascendente  es circunvolución precentral  en anterior central gyrus  en precentral gyrus  
448 neuroanatomia ca circumvolució frontal inferior terme pral.n f ca tercera circumvolució frontal sin. compl.n f es circunvolución frontal inferior  es tercera circunvolución frontal  en inferior frontal gyrus  en third frontal gyrus  
449 neuroanatomia ca circumvolució parahipocàmpica terme pral.n f es circunvolución parahipocámpica  en parahippocampalis gyrus  
450 neuroanatomia ca circumvolució postcentral terme pral.n f ca circumvolució parietal ascendent sin. compl.n f es circunvolución parietal ascendente  es circunvolución poscentral  en ascending parietal gyrus  en postcentral gyrus  
451 neuroanatomia ca circumvolució supramarginal terme pral.n f es circunvolución angular  en supramarginal gyrus  
452 neuroanatomia ca circumvolució temporal superior terme pral.n f ca primera circumvolució temporal sin. compl.n f es circunvolución temporal superior  es primera circunvolución temporal  en first temporal gyrus  en superior temporal gyrus  
453 neurologia ca cirurgia de l'epilèpsia terme pral.n f es cirugía de la epilepsia  en epilepsy surgery  
454 neurologia ca cirurgia del Parkinson terme pral.n f es cirugía del Parkinson  en Parkinson surgery  
455 neuroanatomia ca solc calcari terme pral.n m ca cissura calcarina sin. compl.n f es cisura calcarina  es surco calcarino  en calcarine sulcus  en fissura calcarina  
456 neuroanatomia ca cissura cerebral terme pral.n f ca solc interlobar sin. compl.n m es cisura cerebral  es surco interlobular  en cerebral sulcus  
457 neuroanatomia ca solc central del cervell terme pral.n m ca cissura de Rolando sin. compl.n f es cisura de Rolando  es surco central del cerebro  en central cerebral sulcus  en fissure of Rolando  
458 neuroanatomia ca solc lateral del cervell terme pral.n m ca cissura de Silvi sin. compl.n f es cisura de Silvio  es surco lateral del cerebro  en fissure of Sylvius  en lateral cerebral sulcus  
459 neuroanatomia ca cisterna bulbocerebel·losa terme pral.n f ca cisterna magna terme pral.n f ca cisterna cerebel·lobulbar posterior sin. compl.n f es cisterna bulbocerebelosa  es cisterna cerebelobulbar posterior  es cisterna magna  en cisterna magna  en posterior cerebellomedullary cistern  
460 neuroanatomia ca cisterna subaracnoidal terme pral.n f es cisterna subaracnoidea  en subarachnoid cistern  
461 neurohistologia ca citoarquitectura terme pral.n f es citoarquitectura  en cytoarchitecture  
462 neurobiologia cel·lular ca citocina terme pral.n f es citocina  es citoquina  en cytokine  
463 neurohistologia ca citoesquelet terme pral.n m es citoesqueleto  en cytoskeleton  
464 neurobiologia cel·lular ca clatrina terme pral.n f es clatrina  en clathrin  
465 neuropsicologia i psiquiatria ca claustrofòbia terme pral.n f es claustrofobia  en claustrophobia  
466 neurologia ca clonus terme pral.n m ca clon sin. compl.n m es clono  en clonus  
467 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca coactivació terme pral.n f es coactivación  en coactivation  
468 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca coactivació α-γ terme pral.n f es coactivación alfa-gamma  en alpha-gamma coactivation  
469 neuroanatomia ca conducte coclear terme pral.n m ca còclea membranosa sin. compl.n f es cóclea membranosa  es conducto coclear  en cochlear duct  en membranous cochlea  
470 neurobiologia del comportament ca codificació terme pral.n f es codificación  en encoding  
471 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca codificació neural terme pral.n f es codificación neural  en neural encoding  
472 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca codificació per freqüència terme pral.n f es codificación por frecuencia  en frequency encoding  
473 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca codificació per població terme pral.n f es codificación por población  en population encoding  
474 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca codificació per via específica terme pral.n f es codificación por vía específica  en labeled line coding  
475 neurobiologia del comportament ca cognició terme pral.n f es cognición  en cognition  
476 neurobiologia del comportament ca cognició social terme pral.n f es cognición social  en social cognition  
477 neuroquímica ca colecistocinina terme pral.n f ca pancreozimina sin. compl.n f es colecistoquinina  es pancreozimina  en cholecystokinin  en pancreozymin  
478 neuroquímica ca colinèrgic -a terme pral.adj es colinérgico  en cholinergic  
479 neuroanatomia ca tubercle quadrigeminat terme pral.n m ca col·licle sin. compl.n m es colículo  es tubérculo cuadrigémino  en colliculus  
480 neuroanatomia ca col·licle facial terme pral.n m ca eminència teres sin. compl.n f es colículo facial  es eminencia teres  en facial colliculus  en teres eminence  
481 neurofarmacologia ca colquicina terme pral.n f es colchicina  en colchicine  
482 neuroanatomia ca columna d'orientació terme pral.n f es columna de orientación  en orientation column  
483 neuroanatomia ca nucli de Clarke terme pral.n m ca nucli toràcic posterior terme pral.n m ca columna de Clarke sin. compl.n f es columna de Clarke  es núcleo de Clarke  es núcleo torácico posterior  en Clarke column  en Clarke nucleus  en posterior thoracic nucleus  
484 neuroanatomia ca columna de dominància ocular terme pral.n f es columna de dominancia ocular  en ocular dominance column  
485 neuroanatomia ca columna intermediolateral medul·lar terme pral.n f es columna intermediolateral medular  en spinal intermediolateral column  
486 neurologia ca coma terme pral.n m es coma  en coma  
487 neuroanatomia ca comissura terme pral.n f es comisura  en commissure  
488 neuroanatomia ca comissura anterior terme pral.n f es comisura anterior  en anterior commissure  
489 neuroanatomia ca comissura blanca anterior terme pral.n f ca comissura blanca medul·lar sin. compl.n f ca comissura blanca ventral sin. compl.n f es comisura blanca anterior  es comisura blanca ventral  en anterior white comissure  en ventral white comissure  
490 neuroanatomia ca comissura del fòrnix terme pral.n f ca comissura de l'hipocamp sin. compl.n f es comisura del fórnix  es comisura del hipocampo  en commissure of fornix  en hippocampal commissure  
491 neuroanatomia ca comissura posterior terme pral.n f ca comissura epitalàmica sin. compl.n f es comisura epitalámica  es comisura posterior  en epithalamic commissure  en posterior commissure  
492 neuroanatomia ca comissura grisa terme pral.n f es comisura gris  en grey comissure  
493 neuroanatomia ca comissura habenular terme pral.n f ca comissura interhabenular sin. compl.n f es comisura habenular  es comisura interhabenular  en habenular commissure  
494 neurologia ca comissurotomia terme pral.n f es comisurotomía  en commissurotomy  
495 neurobiologia del desenvolupament ca competència neuronal terme pral.n f es competencia neuronal  en neuronal competition  
496 neuroanatomia ca complex de Bötzinger terme pral.n m es complejo de Bötzinger  en Bötzinger complex  
497 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca complex K terme pral.n m es complejo K  en K complex  
498 neuroanatomia ca nucli olivari inferior terme pral.n m ca complex olivari inferior sin. compl.n m es complejo olivar inferior  es núcleo olivar inferior  en inferior olivary complex  en inferior olivary nucleus  
499 neurobiologia del comportament ca comportament terme pral.n m ca conducta sin. compl.n f es comportamiento  es conducta  en behavior  
500 neurobiologia del comportament ca compulsió terme pral.n f es compulsión  en compulsion  
501 neurociència computacional ca neurocomputació terme pral.n f ca computació neuronal sin. compl.n f es computación neuronal  es neurocomputación  en neural computing  en neurocomputing  
502 neurobiologia cel·lular ca comunicació interneuronal terme pral.n f es comunicación interneuronal  en interneuronal communication  
503 neurohistologia ca con terme pral.n m ca con retinal terme pral.n m es cono  es cono retiniano  en cone  en retinal cone  
504 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca con axònic terme pral.n m ca turó axònic sin. compl.n m es colina axónica  es cono axónico  en axon hillock  
505 neurohistologia ca con de creixement terme pral.n m es cono de crecimiento  en growth cone  
506 neurobiologia del comportament ca concepte terme pral.n m es concepto  en concept  
507 neurobiologia del comportament ca concordança terme pral.n f es concordancia  en concordance  
508 neurobiologia del comportament ca condició experimental terme pral.n f es condición experimental  en experimental condition  
509 neurobiologia del comportament ca condicionament clàssic terme pral.n m ca condicionament pavlovià sin. compl.n m es condicionamiento clásico  es condicionamiento pavloviano  en classical conditioning  en Pavlovian conditioning  
510 neurobiologia del comportament ca condicionament operant terme pral.n m ca condicionament instrumental sin. compl.n m es condicionamiento instrumental  es condicionamiento operante  en instrumental conditioning  en operant conditioning  
511 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca conducció electrotònica terme pral.n f es conducción electrotónica  en electrotonic conduction  
512 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca conducció saltatòria terme pral.n f es conducción saltatoria  en saltatory conduction  
513 neurobiologia cel·lular ca conductància de fuita terme pral.n f es conductancia por fuga  en leakage conductance  
514 neurobiologia cel·lular ca conductància de membrana terme pral.n f es conductancia de membrana  en membrane conductance  
515 neurobiologia cel·lular ca conductància no sinàptica terme pral.n f es conductancia no sináptica  en nonsynaptic conductance  
516 neurobiologia cel·lular ca conductància sinàptica terme pral.n f es conductancia sináptica  en synaptic conductance  
517 neuroanatomia ca conducte central de la medul·la espinal terme pral.n m ca conducte de l'epèndima sin. compl.n m es conducto central de la médula espinal  es conducto del epéndimo  en central canal of spinal cord  
518 neuroanatomia ca conducte endolimfàtic terme pral.n m es conducto endolinfático  en endolymphatic duct  
519 neuroanatomia ca conducte òptic terme pral.n m ca forat òptic sin. compl.n m es agujero óptico  es conducto óptico  en optic canal  en optic foramen  
520 neuroanatomia ca conducte semicircular terme pral.n m es conducto semicircular  en semicircular canal  
521 neuropsicologia i psiquiatria ca conductisme terme pral.n m es conductismo  en behaviorism  
522 neurobiologia cel·lular ca conductor terme pral.n m es conductor  en conductor  
523 neurobiologia del comportament ca coneixement terme pral.n m es conocimiento  en knowledge  
524 neuropsicologia i psiquiatria ca conflicte d'evitació-evitació terme pral.n m ca conflicte negatiu-negatiu sin. compl.n m es conflicto de evitación-evitación  es conflicto negativo-negativo  en avoidance-avoidance conflict  
525 neurobiologia cel·lular ca connexina terme pral.n f es conexina  en connexin  
526 neurobiologia cel·lular ca connexió lateral simètrica terme pral.n f es conexión lateral simétrica  en symmetric lateral connection  
527 neurobiologia cel·lular ca connexionisme cel·lular terme pral.n m es conexionismo celular  en cellular connectionism  
528 neurobiologia cel·lular ca connexó terme pral.n m ca semicanal sin. compl.n m es conexón  es semicanal  en connexon  en hemichannel  
529 neurobiologia del comportament ca consciència terme pral.n f es conciencia  en awareness  en consciousness  
530 neurobiologia del comportament ca consolidació terme pral.n f es consolidación  en consolidation  
531 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca constància de la mida terme pral.n f es constancia del tamaño  en size constancy  
532 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca constància del color terme pral.n f es constancia del color  en color constancy  
533 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca constant de longitud terme pral.n f ca constant d'espai sin. compl.n f es constante de espacio  es constante de longitud  en length constant  en space constant  sbl λ  
534 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca constant de difusió terme pral.n f es constante de difusión  en diffusion constant  sbl D  
535 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca constant de temps terme pral.n f es constante de tiempo  en time constant  sbl τ  
536 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca contrast simultani de color terme pral.n m es contraste simultáneo de color  en simultaneous color contrast  
537 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca contrast successiu de color terme pral.n m es contraste sucesivo de color  en successive color contrast  
538 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca convergència terme pral.n f es convergencia  en convergence  
539 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca convergència polimodal terme pral.n f es convergencia polimodal  en polymodal convergence  
540 neuropsicologia i psiquiatria ca coprolàlia terme pral.n f es coprolalia  en coprolalia  
541 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corba d'ajust terme pral.n f es curva de ajuste  en tuning curve  
542 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corba de llindar-freqüència terme pral.n f es curva de umbral-frecuencia  en threshold-frequency curve  
543 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corba de sensibilitat terme pral.n f es curva de sensibilidad  en sensitivity curve  
544 neuroanatomia ca cordó medul·lar terme pral.n m es cordón medular  en medullary cord  
545 neurologia ca corea terme pral.n f es corea  en chorea  
546 neurologia ca malaltia de Huntington terme pral.n f ca corea de Huntington sin. compl.n f es corea de Huntington  es enfermedad de Huntington  en Huntington's chorea  en Huntington's disease  
547 neurologia ca coreoatetosi terme pral.n f es coreoatetosis  en choreoathetosis  
548 neuroanatomia ca còrnia terme pral.n f es córnea  en cornea  
549 neuroanatomia ca coroide terme pral.n f es coroides  en choroid  
550 neuroanatomia ca cos carotidi terme pral.n m ca corpuscle carotidi sin. compl.n m ca glom carotidi sin. compl.n m es corpúsculo carotídeo  es cuerpo carotídeo  es glomo carotídeo  en carotid body  en carotid corpuscle  en glomus caroticum  
551 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca correlació encreuada d'activació neuronal terme pral.n f es correlación cruzada de activación neuronal  en cross-correlation of neuronal activity  
552 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent terme pral.n m es corriente  en current  
553 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent capacitatiu terme pral.n m es corriente capacitiva  en capacitive current  
554 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent de fuita terme pral.n m es corriente de escape  es corriente de pérdida  en leakage current  
555 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent de placa motora terme pral.n m es corriente de placa motora  en end-plate current  
556 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent elèctric terme pral.n m es corriente eléctrica  en electric current  
557 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent iònic terme pral.n m ca corrent resistiu sin. compl.n m es corriente iónica  es corriente resistiva  en ionic current  en resistive current  
558 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent iònic macroscòpic terme pral.n m es corriente iónica macroscópica  en macroscopic ionic current  
559 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent M terme pral.n m es corriente M  en M current  
560 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca corrent total de membrana terme pral.n m es corriente total de membrana  en total membrane current  
561 neurohistologia ca escorça cerebel·losa terme pral.n f ca còrtex cerebel·lós sin. compl.n m es corteza cerebelosa  en cerebellar cortex  
562 neuroanatomia ca escorça cerebral terme pral.n f ca còrtex cerebral sin. compl.n m es corteza cerebral  en cerebral cortex  
563 neuroanatomia ca cortical terme pral.adj es cortical  en cortical  
564 neuroanatomia ca cos callós terme pral.n m es cuerpo calloso  en corpus callosum  
565 neuroanatomia ca cos ciliar terme pral.n m ca zona ciliar sin. compl.n f es cuerpo ciliar  es zona ciliar  en ciliary body  en ciliary zone  
566 neuroanatomia ca nucli subtalàmic terme pral.n m ca cos de Luys sin. compl.n m es cuerpo de Luys  es núcleo subtalámico  en Luys' body  en subthalamic nucleus  
567 neurohistologia ca cos de Nissl terme pral.n m ca substància basòfila sin. compl.n f ca substància de Nissl sin. compl.n f es cuerpo de Nissl  es sustancia basófila  es sustancia de Nissl  en basophilic substance  en Nissl body  en Nissl substance  
568 neuroanatomia ca fímbria de l'hipocamp terme pral.n f ca cos fimbriat sin. compl.n m ca cos franjat sin. compl.n m es cuerpo franjeado  es fimbria del hipocampo  en corpus fimbriatum hippocampi  en fimbria hippocampi  en fringed body  
569 neuroanatomia ca cos geniculat terme pral.n m es cuerpo geniculado  en geniculate body  
570 neuroanatomia ca tubercle mamil·lar de l'hipotàlem terme pral.n m ca cos mamil·lar sin. compl.n m es cuerpo mamilar  es tubérculo mamilar del hipotálamo  en mammillary body  en mammillary tubercle of hypothalamus  
571 neuroanatomia ca glàndula pineal terme pral.n f ca cos pineal sin. compl.n m ca epífisi sin. compl.n f es cuerpo pineal  es epífisis  es glándula pineal  en epiphysis  en pineal body  en pineal gland  
572 neuroquímica ca cotransmissió terme pral.n f es cotransmisión  en cotransmission  
573 neurobiologia del desenvolupament ca craniosinostosi terme pral.n f es craneosinostosis  en craniosynostosis  
574 neurobiologia del comportament ca creativitat terme pral.n f es creatividad  en creativity  
575 neuroanatomia ca cresta ampul·lar terme pral.n f ca cresta acústica sin. compl.n f es cresta acústica  es cresta ampular  en acoustic crest  en ampullary crest  
576 neurobiologia del desenvolupament ca cresta neural terme pral.n f es cresta neural  en neural crest  
577 neurologia ca crisi epilèptica terme pral.n f es crisis epiléptica  en seizure  
578 neurologia ca crisi oculogira terme pral.n f es crisis oculógira  en oculogyric crisis  
579 neuroanatomia ca cristal·lí terme pral.n m es cristalino  en lens  
580 neurohistologia ca cromatòlisi terme pral.n f es cromatólisis  en chromatolysis  
581 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca cronestèsia terme pral.n f es cronestesia  en chronesthesy  
582 neuroquímica ca diacilglicerol terme pral.n m ca DAG siglan m es diacilglicerol  es DAG  en diacylglycerol  en DAG  
583 neurobiologia del desenvolupament ca daltonisme terme pral.n m es daltonismo  en daltonism  
584 neurologia ca lesió axonal difusa terme pral.n f ca dany axonal difús sin. compl.n m es daño axonal difuso  es lesión axonal difusa  en diffuse axonal injury  
585 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca despolarització de vies aferents primàries terme pral.n f ca DAP siglan f es despolarización de vías aferentes primarias  es DAP  en primary afferent depolarization  en PAD  
586 neuroanatomia ca decussació terme pral.n f es decusación  en decussation  
587 neurologia ca defecte pupil·lar aferent relatiu terme pral.n m es defecto pupilar aferente relativo  en relative afferent pupillary defect  
588 neurohistologia ca degeneració wal·leriana terme pral.n f ca degeneració anterògrada sin. compl.n f es degeneración anterógrada  es degeneración walleriana  en anterograde degeneration  en Wallerian degeneration  
589 neuropsicologia i psiquiatria ca deliri terme pral.n m ca ideació delirant sin. compl.n f es delirio  es ideación delirante  en delusion  en delusional ideation  
590 neuropsicologia i psiquiatria ca delírium terme pral.n m ca síndrome confusional terme pral.n f es delirium  es síndrome confusional  en acute confusion syndrome  en delirium  
591 neuropsicologia i psiquiatria ca delírium trèmens terme pral.n m es delirium tremens  en delirium tremens  
592 neuropsicologia i psiquiatria ca demència terme pral.n f es demencia  en dementia  
593 neurologia ca malaltia d'Alzheimer terme pral.n f ca demència de tipus Alzheimer sin. compl.n f es demencia de tipo Alzheimer  es enfermedad de Alzheimer  en Alzheimer type dementia  en Alzheimer's disease  
594 neurohistologia ca dendrita terme pral.n f es dendrita  en dendrite  
595 neuroanatomia ca enervació terme pral.n f ca denervació sin. compl.n f es denervación  en denervation  en enervation  
596 neuropsicologia i psiquiatria ca dependència de substàncies terme pral.n f es dependencia de sustancias  en substance dependence  
597 neuropsicologia i psiquiatria ca dependència física terme pral.n f es dependencia física  en physical dependence  
598 neuropsicologia i psiquiatria ca dependència psíquica terme pral.n f es dependencia psíquica  en psychological dependence  
599 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn depressiu terme pral.n m ca depressió sin. compl.n f es depresión  es trastorno depresivo  en depression  en depressive disorder  
600 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca depressió a llarg termini terme pral.n f ca DLT siglan f es depresión a largo plazo  es DLP  en long-term depression  en LTD  
601 neuropsicologia i psiquiatria ca depressió major terme pral.n f ca trastorn depressiu major terme pral.n m es depresión mayor  es trastorno depresivo mayor  en major depression  en major depressive disorder  
602 neuroanatomia ca dermàtom terme pral.n m es dermatoma  en dermatome  
603 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca descerebració terme pral.n f es descerebración  en decerebration  
604 neurologia ca descerebració clínica terme pral.n f es descerebración clínica  en clinical decerebration  
605 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca descerebració experimental terme pral.n f es descerebración experimental  en experimental decerebration  
606 neuroanatomia ca nervi vague terme pral.n m ca desè parell cranial sin. compl.n m ca nervi pneumogàstric sin. compl.n m ca X parell cranial sin. compl.n m es décimo par craneal  es nervio neumogástrico  es nervio vago  es X par craneal  en cranial nerve X  en pneumogastric nerve  en tenth cranial nerve  en vagus nerve  
607 neurobiologia cel·lular ca desemmascarament terme pral.n m es desenmascaramiento  en unmasking  
608 neurobiologia del comportament ca deshabituació terme pral.n f es deshabituación  en dishabituation  
609 neuropsicologia i psiquiatria ca deshabituació terme pral.n f es deshabituación  en dishabituation  
610 neuropsicologia i psiquiatria ca desintoxicació terme pral.n f es desintoxicación  en detoxification  en disintoxication  
611 neurohistologia ca desmielinització terme pral.n f es desmielinización  en demyelinization  
612 neuropsicologia i psiquiatria ca incoherència de la parla terme pral.n f ca desorganització de la parla sin. compl.n f es desorganización del habla  es incoherencia del habla  en speech disorganization  en speech incoherence  
613 neuropsicologia i psiquiatria ca desorientació terme pral.n f es desorientación  en disorientation  
614 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca despolarització terme pral.n f es despolarización  en depolarization  
615 neurofarmacologia ca dessensibilització terme pral.n f es desensibilización  en desensitization  
616 neurobiologia del comportament ca dessensibilització sistemàtica terme pral.n f es desensibilización sistemática  en systematic desensitization  
617 neurologia ca dessincronització interna terme pral.n f es desincronización interna  en internal disynchronization  
618 neurobiologia cel·lular ca detecció de coincidències terme pral.n f es detección de coincidencias  en coincidence detection  
619 neurobiologia del comportament ca determinisme terme pral.n m es determinismo  en determinism  
620 neurociència computacional ca diagnòstic per la imatge terme pral.n m es diagnóstico por la imagen  en image diagnosis  
621 neurologia ca diàsquisi terme pral.n f es diasquisis  en diaschisis  
622 neuroanatomia ca diencèfal terme pral.n m es diencéfalo  en diencephalon  en interbrain  
623 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca diferència d'intensitat interaural terme pral.n f es diferencia de intensidad interaural  en interaural intensity difference  
624 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca diferència de temps interaural terme pral.n f es diferencia de tiempo interaural  en interaural time difference  
625 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca diferència mínima detectable terme pral.n f es diferencia mínima detectable  en just noticeable difference  
626 neurobiologia cel·lular ca transport passiu terme pral.n m ca difusió facilitada sin. compl.n f es difusión facilitada  es transporte pasivo  en facilitated diffusion  en passive transport  
627 neuropsicologia i psiquiatria ca dimorfisme sexual cerebral terme pral.n m es dimorfismo sexual cerebral  en brain sexual dimorphism  
628 neurobiologia cel·lular ca dinamina terme pral.n f es dinamina  en dynamin  
629 neurobiologia cel·lular ca dineïna terme pral.n f es dineína  en dynein  
630 neuroquímica ca dinorfina terme pral.n f es dinorfina  en dynorphin  
631 neurologia ca diplopia terme pral.n f ca visió doble sin. compl.n f es diplopía  es visión doble  en diplopia  en double vision  
632 neurologia ca disàrtria terme pral.n f es disartria  en dysarthria  
633 neurologia ca disautonomia terme pral.n f es disautonomía  en dysautonomia  
634 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca disc òptic terme pral.n m es disco óptico  en optic disc  
635 neurologia ca discinèsia terme pral.n f es discinesia  en dyskinesia  
636 neurologia ca discinèsia tardana terme pral.n f es discinesia tardía  en tardive dyskinesia  
637 neurobiologia del comportament ca discordança terme pral.n f es discordancia  en discordance  
638 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca discriminació espacial terme pral.n f es discriminación espacial  en spatial discrimination  
639 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca discriminació temporal terme pral.n f es discriminación temporal  en temporal discrimination  
640 neurobiologia del desenvolupament ca discromatòpsia terme pral.n f es discromatopsia  en dischromatopsia  
641 neurologia ca disdiadococinèsia terme pral.n f es disdiadococinesia  en dysdiadochokinesia  
642 neurologia ca disestèsia terme pral.n f es disestesia  en dysesthesia  
643 neurologia ca disfàgia terme pral.n f es disfagia  en dysphagia  
644 neurologia ca disfàsia terme pral.n f es disfasia  en dysphasia  
645 neurologia ca disfèmia terme pral.n f es disfemia  en disphemia  
646 neurologia ca disfonia terme pral.n f es disfonía  en dysphonia  
647 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn sexual terme pral.n m ca disfunció sexual sin. compl.n f es disfunción sexual  es trastorno sexual  en sexual disorder  en sexual dysfunction  
648 neurologia ca disgèusia terme pral.n f es disgeusia  en dysgeusia  
649 neurologia ca dislàlia terme pral.n f es dislalia  en dyslalia  
650 neurologia ca dislèxia terme pral.n f es dislexia  en dyslexia  
651 neurologia ca dismetria terme pral.n f es dismetría  en dysmetria  
652 neurologia ca disnòmia terme pral.n f es disnomia  en dysnomia  
653 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca disparitat binocular terme pral.n f es disparidad binocular  en binocular disparity  
654 neurologia ca disprosòdia terme pral.n f es disprosodia  en dysprosody  
655 neurobiologia del comportament ca disseny per blocs terme pral.n m es diseño por bloques  en block design  
656 neurobiologia del comportament ca disseny per esdeveniments terme pral.n m es diseño por eventos  en event-related design  
657 neurobiologia del comportament ca dissonància cognitiva terme pral.n f es disonancia cognitiva  en cognitive dissonance  
658 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn distímic terme pral.n m ca distímia sin. compl.n f es distimia  es trastorno distímico  en dysthymia  en dysthymic disorder  
659 neurologia ca distonia terme pral.n f es distonía  en dystonia  
660 neurobiologia del comportament ca distorsió cognitiva terme pral.n f es distorsión cognitiva  en cognitive distortion  
661 neurologia ca distròfia miotònica terme pral.n f es distrofia miotónica  en myotonic dystrophy  
662 neurologia ca distròfia muscular terme pral.n f es distrofia muscular  en muscular dystrophy  
663 neurobiologia cel·lular ca distrofina terme pral.n f es distrofina  en dystrophin  
664 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca divergència terme pral.n f es divergencia  en divergence  
665 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca doctrina neuronal terme pral.n f es doctrina neuronal  en neuronal doctrine  
666 neurologia ca dolor terme pral.n m/f es dolor  en pain  
667 neurologia ca dolor central terme pral.n m es dolor central  en central pain  
668 neurologia ca dolor fisiològic terme pral.n m es dolor fisiológico  en physiologic pain  
669 neurologia ca dolor neurogènic terme pral.n m es dolor neurogénico  en neurogenic pain  
670 neurologia ca dolor neurogènic perifèric terme pral.n m es dolor neurogénico periférico  en peripheral neurogenic pain  
671 neurologia ca dolor patològic terme pral.n m es dolor patológico  en pathologic pain  
672 neurologia ca dolor referit terme pral.n m es dolor referido  en referred pain  
673 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca dominància cerebral terme pral.n f ca dominància hemisfèrica sin. compl.n f es dominancia cerebral  es dominancia hemisférica  en cerebral dominance  en hemispheric dominance  
674 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca dominància ocular terme pral.n f es dominancia ocular  en ocular dominance  
675 neuroquímica ca dopamina terme pral.n f es dopamina  en dopamine  
676 neuroquímica ca dopaminèrgic -a terme pral.adj es dopaminérgico  en dopaminergic  
677 neuroanatomia ca nervi hipoglòs terme pral.n m ca dotzè parell cranial sin. compl.n m ca XII parell cranial sin. compl.n m es doceavo par craneal  es nervio hipogloso  es XII par craneal  en cranial nerve XII  en hypoglossal nerve  en twelfth cranial nerve  
678 neuropsicologia i psiquiatria ca drogoaddicció terme pral.n f ca drogodependència terme pral.n f ca toxicomania terme pral.n f es drogadicción  es drogodependencia  es toxicomanía  en drug addiction  en drug dependence  
679 neuroanatomia ca duramàter terme pral.n f ca paquimeninge sin. compl.n f es duramadre  es duramáter  es paquimeninge  en dura mater  en pachymeninx  
680 neurologia ca encefalomielitis al·lèrgica experimental terme pral.n f ca EAE siglan f es encefalomielitis alérgica experimental  es EAE  en experimental allergic encephalomyelitis  en EAE  
681 neurologia ca ecoacúsia terme pral.n f es ecoacusia  en echoacousia  
682 neurologia ca ecopràxia terme pral.n f ca ecocinèsia sin. compl.n f es ecocinesia  es ecopraxia  en echokinesis  en echopraxia  
683 neurologia ca ecolàlia terme pral.n f es ecolalia  en echolalia  
684 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ecolocalització terme pral.n f es ecolocalización  en echolocation  
685 neurobiologia cel·lular ca ectonucleotidasa terme pral.n f es ectonucleotidasa  en ectonucleotidase  
686 neurobiologia cel·lular ca edema vasogènic terme pral.n m es edema vasógeno  en vasogenic edema  
687 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electroencefalograma terme pral.n m ca EEG siglan m es electroencefalograma  es EEG  en electroencephalogram  en EEG  
688 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca eferent terme pral.adj es eferente  en efferent  
689 neurobiologia del desenvolupament ca efrina terme pral.n f es efrina  en ephrin  
690 neuroanatomia ca eix hipotalamohipofisiari terme pral.n m es eje hipotálamo-hipofisario  en hypothalamo-hypophysial axis  
691 neurologia ca esclerosi lateral amiotròfica terme pral.n f ca ELA siglan f es esclerosis lateral amiotrófica  es ELA  en amyotrophic lateral sclerosis  en ALS  
692 neurociència computacional ca elèctrode terme pral.n m es electrodo  en electrode  
693 neurociència computacional ca elèctrode d'agulla terme pral.n m es electrodo de aguja  en needle electrode  
694 neurociència computacional ca elèctrode de maniguet terme pral.n m es electrodo en manguito  en cuff electrode  
695 neurociència computacional ca elèctrode superficial terme pral.n m es electrodo superficial  en superficial electrode  
696 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electroencefalògraf terme pral.n m es electroencefalógrafo  en electroencephalograph  
697 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electroencefalograma dessincronitzat terme pral.n m es electroencefalograma desincronizado  en desynchronized electroencephalogram  
698 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electroencefalograma sincronitzat terme pral.n m es electroencefalograma sincronizado  en synchronized electroencephalogram  
699 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electromiògraf terme pral.n m es electromiógrafo  en electromyograph  
700 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electromiograma terme pral.n m ca EMG siglan m es electromiograma  es EMG  en electromyogram  en EMG  
701 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electrooculògraf terme pral.n m es electrooculógrafo  en electrooculograph  
702 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca electrooculograma terme pral.n m ca EOG siglan m es electrooculograma  es EOG  en electrooculogram  en EOG  
703 neuropsicologia i psiquiatria ca teràpia electroconvulsiva terme pral.n f ca electroxoc sin. compl.n m ca TEC siglan f es electroshock  es TEC  es terapia electroconvulsiva  en ECT  en electroconvulsive therapy  en electroshock  
704 neurologia ca esclerosi múltiple terme pral.n f ca EM siglan f es esclerosis múltiple  es EM  en multiple sclerosis  en MS  
705 neurobiologia del comportament ca emmagatzematge terme pral.n m es almacenamiento  en storage  
706 neurobiologia del comportament ca emoció terme pral.n f es emoción  en emotion  
707 neurobiologia del comportament ca emoció bàsica terme pral.n f es emoción básica  en basic emotion  
708 neurociència computacional ca estimulació magnètica transcranial terme pral.n f ca EMT siglan f es estimulación magnética transcraneal  es EMT  en transcranial magnetic stimulation  en TMS  
709 neurociència computacional ca estimulació magnètica transcranial repetitiva terme pral.n f ca EMTr siglan f es estimulación magnética transcraneal repetitiva  es EMTr  en repetitive transcranial magnetic stimulation  en rTMS  
710 neurociència computacional ca estimulació magnètica transcranial d'impulsos simples terme pral.n f ca EMTs siglan f es estimulación magnética transcraneal simple  es EMTs  en single pulse transcranial magnetic stimulation  en sTMS  
711 neuroanatomia ca encèfal terme pral.n m es encéfalo  en encephalon  
712 neuroquímica ca encefalina terme pral.n f es encefalina  en enkephaline  
713 neurologia ca encefalitis terme pral.n f es encefalitis  en encephalitis  
714 neurologia ca encefalomielitis terme pral.n f es encefalomielitis  en encephalomyelitis  
715 neurologia ca encefalopatia terme pral.n f es encefalopatía  en encephalopathy  
716 neurologia ca encefalopatia espongiforme terme pral.n f ca malaltia per prions terme pral.n f es encefalopatía espongiforme  es enfermedad por priones  en prion disease  en spongiform encephalopathy  
717 neuroanatomia ca enclusa terme pral.n f es yunque  en incus  
718 neuropsicologia i psiquiatria ca lectura del pensament terme pral.n f ca endevinació del pensament sin. compl.n f es adivinación del pensamiento  es lectura del pensamiento  en thought divination  en thought reading  
719 neurobiologia cel·lular ca endocitosi terme pral.n f es endocitosis  en endocytosis  
720 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca endolimfa terme pral.n f es endolinfa  en endolymph  
721 neuroquímica ca endorfina terme pral.n f es endorfina  en endorphin  
722 neurociència computacional ca enginyeria cognitiva terme pral.n f es ingeniería cognitiva  en cognitive engineering  
723 neurociència computacional ca enregistrament de senyal terme pral.n m es registro de señal  en signal recording  
724 neurociència computacional ca entrenament terme pral.n m es entrenamiento  en training  
725 neurobiologia cel·lular ca envelliment terme pral.n m es envejecimiento  en aging  
726 neurologia ca envelliment cerebral terme pral.n m es envejecimiento cerebral  en brain aging  
727 neurohistologia ca epèndima terme pral.n f es epéndimo  en ependyma  
728 neurologia ca epilèpsia terme pral.n f es epilepsia  en epilepsy  
729 neuropsicologia i psiquiatria ca mania terme pral.n f ca episodi maníac sin. compl.n m es episodio maníaco  es manía  en mania  en manic episode  
730 neuroanatomia ca epitàlem terme pral.n m es epitálamo  en epithalamus  
731 neurobiologia del desenvolupament ca epiteli neural terme pral.n m es epitelio neural  en neural epithelium  
732 neuroanatomia ca epiteli pigmentari de la retina terme pral.n m es epitelio pigmentado de la retina  en retinal pigment epithelium  
733 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca equació de Goldman terme pral.n f ca equació de Goldman-Hodgkin-Katz sin. compl.n f es ecuación de Goldman  es ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz  en Goldman equation  en Goldman-Hodgkin-Katz equation  
734 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca error retinal terme pral.n m es error retiniano  en retinal error  
735 neuroanatomia ca escleròtica terme pral.n f es esclerótica  en sclera  
736 neuroanatomia ca escorça parietal posterior terme pral.n f ca escorça associativa parietal sin. compl.n f es corteza asociativa parietal  es corteza parietal posterior  en posterior parietal cortex  
737 neuroanatomia ca escorça entorínica terme pral.n f es corteza entorrinal  en entorhinal cortex  
738 neuroanatomia ca escorça límbica terme pral.n f es corteza límbica  en limbic cortex  
739 neuroanatomia ca escorça periamigdalina terme pral.n f es corteza periamigdalina  en periamygdaloid cortex  
740 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca visió escotòpica terme pral.n f ca escotopia sin. compl.n f es escotopía  es visión escotópica  en scotopia  en scotopic vision  
741 neurologia ca esfingolipidosi terme pral.n f es esfingolipidosis  en sphingolipidosis  
742 neuroanatomia ca espai subaracnoidal terme pral.n m ca espai aracnoidal sin. compl.n m es espacio aracnoideo  es espacio subaracnoideo  en arachnoid space  en subarachnoid space  
743 neuroanatomia ca substància perforada anterior terme pral.n f ca espai perforat anterior sin. compl.n m es espacio perforado anterior  es sustancia perforada anterior  en anterior perforated space  en anterior perforated substance  
744 neuroanatomia ca substància perforada posterior terme pral.n f ca espai perforat posterior sin. compl.n m es espacio perforado posterior  es sustancia perforada posterior  en posterior perforated substance  
745 neuroanatomia ca espai subdural terme pral.n m es espacio subdural  en subdural space  
746 neurologia ca espasticitat terme pral.n f es espasticidad  en spasticity  
747 neurobiologia del desenvolupament ca especificitat axonal terme pral.n f es especificidad axonal  en axonal specificity  
748 neurobiologia cel·lular ca espectrina terme pral.n f es espectrina  en spectrin  
749 neurociència computacional ca espectroscòpia terme pral.n f es espectroscopia  en spectroscopy  
750 neurociència computacional ca espectroscòpia d'infraroig proper terme pral.n f ca NIRS siglan f es espectroscopia de infrarrojo cercano  es NIRS  en near infrared spectroscopy  en NIRS  
751 neurociència computacional ca espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear terme pral.n f es espectroscopia de resonancia magnética nuclear  en nuclear magnetic resonance spectroscopy  
752 neurobiologia del desenvolupament ca espina bífida terme pral.n f ca raquísquisi sin. compl.n f es espina bífida  es raquisquisis  en rachischisis  en spina bifida  
753 neurohistologia ca espina dendrítica terme pral.n f es espina dendrítica  en dendritic spine  
754 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca espinalització terme pral.n f es espinalización  en spinalization  
755 neuropsicologia i psiquiatria ca esquizofrènia terme pral.n f es esquizofrenia  en schizophrenia  
756 neuropsicologia i psiquiatria ca estat d'ànim terme pral.n m ca humor terme pral.n m es estado de ánimo  es humor  en humor  en mood  
757 neurologia ca estat epilèptic terme pral.n m ca estat de mal epilèptic sin. compl.n m es estado de mal epiléptico  es estado epiléptico  en status epilepticus  
758 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estat de subconductància terme pral.n m es estado de subconductancia  en subconductance state  
759 neurologia ca estat lacunar terme pral.n m es estado lagunar  en status lacunaris  
760 neuropsicologia i psiquiatria ca estat vegetatiu persistent terme pral.n m es estado vegetativo persistente  en persistent vegetative state  
761 neurohistologia ca estatocònia terme pral.n f ca otocònia sin. compl.n f es estatoconia  es otoconia  en otoconium  en statoconium  
762 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estereognòsia terme pral.n f es estereognosis  en stereognosis  
763 neuropsicologia i psiquiatria ca estereotípia terme pral.n f es estereotipia  en stereotypy  
764 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estímul terme pral.n m es estímulo  en stimulus  
765 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estímul adequat terme pral.n m es estímulo adecuado  en adequate stimulus  
766 neurobiologia del comportament ca estímul apetitiu terme pral.n m es estímulo apetitivo  en appetitive stimulus  
767 neurobiologia del comportament ca estímul aversiu terme pral.n m es estímulo aversivo  en aversive stimulus  
768 neurobiologia del comportament ca estímul condicionat terme pral.n m es estímulo condicionado  en conditioned stimulus  
769 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estímul efectiu terme pral.n m es estímulo efectivo  en effective stimulus  
770 neurobiologia del comportament ca estímul incondicionat terme pral.n m es estímulo incondicionado  en unconditioned stimulus  
771 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estímul nociu terme pral.n m es estímulo nocivo  en noxious stimulus  
772 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estímul sensorial terme pral.n m es estímulo sensorial  en sensory stimulus  
773 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estímul supramàxim terme pral.n m es estímulo supramáximo  en supramaximal stimulus  
774 neurologia ca estimulació cerebral profunda terme pral.n f es estimulación cerebral profunda  en deep brain stimulation  
775 neurologia ca estimulació del nervi vague terme pral.n f ca estimulació vagal terme pral.n f es estimulación del nervio vago  es estimulación vagal  en vagal stimulation  en vagus nerve stimulation  
776 neurociència computacional ca estimulació elèctrica funcional terme pral.n f ca FES siglan f es estimulación eléctrica funcional  es FES  en functional electrical stimulation  en FES  
777 neurociència computacional ca estimulació elèctrica transcutània terme pral.n f ca TENS siglan f es estimulación eléctrica transcutánea  es TENS  en transcutaneous electrical nerve stimulation  en TENS  
778 neurociència computacional ca estimulador terme pral.n m es estimulador  en stimulator  
779 neuroanatomia ca estrep terme pral.n m es estribo  en stapes  
780 neurobiologia del comportament ca estrès terme pral.n m es estrés  en stress  
781 neurobiologia del comportament ca estressor terme pral.n m ca factor d'estrès sin. compl.n m es estresor  es factor de estrés  en stressor  
782 neuroanatomia ca estria medul·lar talàmica terme pral.n f es estría medular del tálamo  en medullary stria of thalamus  
783 neuroanatomia ca estria terminal terme pral.n f es estría terminal  en stria terminalis  
784 neuroanatomia ca estriat terme pral.n m ca estriat dorsal sin. compl.n m ca neoestriat sin. compl.n m es estriado  es estriado dorsal  es neoestriado  en dorsal striatum  en neostriatum  en striatum  
785 neuroanatomia ca estriat ventral terme pral.n m es estriado ventral  en ventral striatum  
786 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca estriola terme pral.n f es estriola  en striola  
787 neurobiologia del comportament ca estudi de bessons terme pral.n m es estudio de gemelos  en twin study  
788 neurologia ca estupor terme pral.n m/f es estupor  en stupor  
789 neurobiologia del comportament ca evitació terme pral.n f es evitación  en avoidance  
790 neurobiologia del comportament ca evitació activa terme pral.n f es evitación activa  en active avoidance  
791 neurobiologia del comportament ca evitació passiva terme pral.n f es evitación pasiva  en passive avoidance  
792 neurobiologia del comportament ca evocació terme pral.n f es evocación  en recall  
793 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca excitabilitat terme pral.n f es excitabilidad  en excitability  
794 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca excitació terme pral.n f es excitación  en excitation  
795 neuroquímica ca excitotoxicitat terme pral.n f es excitotoxicidad  en excitotoxicity  
796 neurobiologia del comportament ca executiu central terme pral.n m ca supervisor central terme pral.n m es ejecutivo central  es sistema supervisor  en central executive  en supervisory attentional system  
797 neurobiologia cel·lular ca exocitosi terme pral.n f es exocitosis  en exocytosis  
798 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca exteroceptor terme pral.n m ca exteroreceptor terme pral.n m es exteroceptor  es exteroreceptor  en exteroceptor  en exteroreceptor  
799 neurobiologia del comportament ca extinció terme pral.n f es extinción  en extinction  
800 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca facilitació terme pral.n f es facilitación  en facilitation  
801 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca facilitació postsinàptica terme pral.n f es facilitación postsináptica  en postsynaptic facilitation  
802 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca facilitació presinàptica terme pral.n f es facilitación presináptica  en presynaptic facilitation  
803 neurobiologia del comportament ca facilitació social terme pral.n f es facilitación social  en social facilitation  
804 neuroquímica ca factor de creixement neuronal terme pral.n m ca NGF siglan m es factor de crecimiento neuronal  es NGF  en neural growth factor  en NGF  
805 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca factor de magnificació terme pral.n m es factor de magnificación  en magnification factor  
806 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca factor de seguretat terme pral.n m es factor de seguridad  en safety factor  
807 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca factor de seguretat de la transmissió neuromuscular terme pral.n m es factor de seguridad de la transmisión neuromuscular  en neuromuscular transmission safety factor  
808 neurobiologia cel·lular ca factor neuroquimiotàctic terme pral.n m es factor neuroquimiotáctico  en neurochemotactic factor  
809 neurobiologia cel·lular ca factor neurotròfic terme pral.n m es factor neurotrófico  en neurotrophic factor  
810 neurobiologia cel·lular ca factor neurotròpic terme pral.n m es factor neurotrópico  en neurotropic factor  
811 neuroanatomia ca fascicle terme pral.n m es fascículo  en fascicle  
812 neuroanatomia ca fascicle arquejat terme pral.n m es fascículo arcuato  en arcuate fasciculus  
813 neuroanatomia ca fascicle cuneïforme terme pral.n m ca fascicle de Burdach sin. compl.n m es fascículo cuneiforme  es fascículo de Burdach  en Burdach's fasciculus  en cuneate fasciculus  
814 neuroanatomia ca fascicle gràcil terme pral.n m ca fascicle de Goll sin. compl.n m es fascículo de Goll  es fascículo grácil  en gracilis fasciculus  en tract of Goll  
815 neuroanatomia ca fascicle retroflecte terme pral.n m ca fascicle de Meynert sin. compl.n m es fascículo de Meynert  es fascículo retrorreflejo  en fasciculus retroflexus  en Meynert's fasciculus  
816 neuroanatomia ca fascicle longitudinal medial terme pral.n m ca tracte vestibuloespinal medial sin. compl.n m es fascículo longitudinal medial  es tracto vestíbuloespinal medial  en medial longitudinal fasciculus  en medial vestibulospinal tract  
817 neuroanatomia ca fascicle telencefàlic medial terme pral.n m ca fascicle prosencefàlic medial sin. compl.n m es fascículo prosencefálico medial  es fascículo telencefálico medial  en medial forebrain bundle  
818 neuroanatomia ca fascicle subtalàmic terme pral.n m es fascículo subtalàmico  en subthalamic fasciculus  
819 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fasciculació terme pral.n f es fasciculación  en fasciculation  
820 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fatiga muscular terme pral.n f es fatiga muscular  en muscle fatigue  
821 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fatiga sinàptica terme pral.n f es fatiga sináptica  en synaptic fatigue  
822 neurohistologia ca fenedura sinàptica terme pral.n f es hendidura sináptica  en synaptic cleft  
823 neurologia ca festinació terme pral.n f es festinación  en festination  
824 neurohistologia ca fibra amiloide terme pral.n f es fibra amiloide  en amyloid fiber  
825 neuroanatomia ca fibra comissural terme pral.n f es fibra comisural  en commissural fiber  
826 neuroanatomia ca fibra corticonuclear terme pral.n f ca fibra corticobulbar sin. compl.n f es fibra corticobulbar  es fibra corticonuclear  en corticobulbar fiber  en corticonuclear fiber  
827 neuroanatomia ca fibra corticoespinal terme pral.n f es fibra corticoespinal  en corticospinal fiber  
828 neuroanatomia ca fibra corticoprotuberancial terme pral.n f ca fibra corticopontina sin. compl.n f es fibra corticopontina  es fibra corticoprotuberancial  en corticopontine fiber  
829 neuroanatomia ca fibra d'associació terme pral.n f es fibra de asociación  en association fiber  
830 neuroanatomia ca fibra de projecció terme pral.n f es fibra de proyección  en projection fiber  
831 neurohistologia ca fibra extrafusal terme pral.n f es fibra extrafusal  en extrafusal fiber  
832 neurohistologia ca fibra grimpadora terme pral.n f es fibra trepadora  en climbing fiber  
833 neurohistologia ca fibra intrafusal terme pral.n f es fibra intrafusal  en intrafusal fiber  
834 neurohistologia ca fibra molsosa terme pral.n f es fibra musgosa  en mossy fiber  
835 neurohistologia ca fibra nerviosa terme pral.n f ca neurofibra terme pral.n f es fibra nerviosa  es neurofibra  en nerve fiber  en neurofibra  
836 neurohistologia ca fibra paral·lela terme pral.n f es fibra paralela  en parallel fiber  
837 neuroanatomia ca fibra postganglionar terme pral.n f es fibra posganglionar  en postganglionic fiber  
838 neuroanatomia ca fibra preganglionar terme pral.n f es fibra preganglionar  en preganglionic fiber  
839 neurologia ca fibril·lació terme pral.n f es fibrilación  en fibrillation  
840 neurohistologia ca fibroblast terme pral.n m es fibroblasto  en fibroblast  
841 neurobiologia cel·lular ca filament terme pral.n m es filamento  en filament  
842 neurohistologia ca filopodi terme pral.n m es filopodio  en filopodium  
843 disciplines connexes ca filosofia de la ment terme pral.n f es filosofía de la mente  en philosophy of mind  
844 neurociència computacional ca filtratge terme pral.n m ca filtració sin. compl.n f es filtrado  en filtering  
845 neurobiologia cel·lular ca filtre de selectivitat terme pral.n m es filtro de selectividad  en selectivity filter  
846 neuroanatomia ca finestra rodona terme pral.n f ca finestra coclear sin. compl.n f es ventana coclear  es ventana redonda  en cochlear window  en round window  
847 neuroanatomia ca finestra oval terme pral.n f ca finestra vestibular sin. compl.n f es ventana oval  es ventana vestibular  en oval window  en vestibular window  
848 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fixació de voltatge terme pral.n f es clampeo de voltaje  es fijación de voltaje  en voltage-clamp  
849 neurologia ca flacciditat terme pral.n f ca flaccidesa sin. compl.n f es flaccidez  es flacidez  en flaccidity  
850 neurobiologia del desenvolupament ca flexura terme pral.n f es flexura  en flexure  
851 neuroanatomia ca flòcul terme pral.n m es flóculo  en flocculus  
852 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca flux sanguini cerebral terme pral.n m ca FSC siglan m es flujo sanguíneo cerebral  es FSC  en cerebral blood flow  en CBF  
853 neuropsicologia i psiquiatria ca fòbia terme pral.n f ca neurosi fòbica terme pral.n f es fobia  es neurosis fóbica  en phobia  en phobic neurosis  
854 neuropsicologia i psiquiatria ca fòbia social terme pral.n f es fobia social  en social phobia  
855 neuroanatomia ca forat de conjunció terme pral.n m ca forat intervertebral sin. compl.n m es agujero de conjunción  es agujero intervertebral  en intervertebral foramen  
856 neuroanatomia ca forat de Luschka terme pral.n m ca obertura lateral del quart ventricle sin. compl.n f es agujero de Luschka  es orificio lateral del cuarto ventrículo  en foramen of Luschka  en lateral aperture of fourth ventricle  
857 neuroanatomia ca forat de Magendie terme pral.n m ca obertura mediana del quart ventricle sin. compl.n f es abertura media del cuarto ventrículo  es agujero de Magendie  en foramen of Magendie  en median aperture of fourth ventricle  
858 neuroanatomia ca forat de Monro terme pral.n m ca forat interventricular sin. compl.n m es agujero de Monro  es agujero interventricular  en interventricular foramen  en Monro foramen  
859 neuroanatomia ca forat magne terme pral.n m ca forat occipital sin. compl.n m es agujero magno  es agujero occipital  en great foramen  en occipital foramen  
860 neuroanatomia ca forat vertebral terme pral.n m es agujero vertebral  en vertebral foramen  
861 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca força electromotriu terme pral.n f es fuerza electromotriz  en electromotive force  
862 neuroanatomia ca formació hipocàmpica terme pral.n f es formación del hipocampo  en hippocampal formation  
863 neuroanatomia ca formació reticular terme pral.n f es formación reticular  en reticular formation  
864 neuroanatomia ca fòrnix terme pral.n m ca trígon cerebral sin. compl.n m ca volta dels quatre pilars sin. compl.n f es bóveda de los cuatro pilares  es fórnix  es trígono cerebral  en cerebral trigone  en fornix  
865 neuroquímica ca fosfodiesterasa terme pral.n f es fosfodiesterasa  en phosphodiesterase  
866 neuroquímica ca fosfolipasa terme pral.n f es fosfolipasa  en phospholipase  
867 neuroquímica ca fosforilació terme pral.n f es fosforilación  en phosphorylation  
868 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fotoreceptor terme pral.n m es fotorreceptor  en photoreceptor  
869 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fototeràpia terme pral.n f es fototerapia  en phototherapy  
870 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fototransducció terme pral.n f es fototransducción  en phototransduction  
871 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fototropisme terme pral.n m es fototropismo  en phototropism  
872 neuroanatomia ca fòvea terme pral.n f es fóvea  en fovea  
873 neuroanatomia ca fovèola terme pral.n f es foveola  en foveola  
874 neurobiologia del comportament ca frenologia terme pral.n f es frenología  en phrenology  
875 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca freqüència característica terme pral.n f es frecuencia característica  en characteristic frequency  
876 neurociència computacional ca funció de transferència terme pral.n f es función de transferencia  en transfer function  
877 neuropsicologia i psiquiatria ca funció executiva terme pral.n f es función ejecutiva  en executive function  
878 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca funció visuoespacial terme pral.n f es función visuoespacial  en visuospatial function  
879 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fus del son terme pral.n m es huso del sueño  en sleep spindle  
880 neurohistologia ca fus neuromuscular terme pral.n m ca fus muscular sin. compl.n m es huso muscular  es huso neuromuscular  en muscle spindle  en neuromuscular spindle  
881 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca fusió binocular terme pral.n f es fusión binocular  en binocular fusion  
882 neurobiologia cel·lular ca fusió de membranes terme pral.n f es fusión de membranas  en docking  
883 neuroquímica ca gabaèrgic -a terme pral.adj es gabaérgico  en GABAergic  
884 neuroanatomia ca gangli terme pral.n m es ganglio  en ganglion  
885 neuroanatomia ca gangli autònom terme pral.n m es ganglio autónomo  en autonomic ganglion  
886 neuroanatomia ca nucli basal terme pral.n m ca gangli basal sin. compl.n m es ganglio basal  es núcleo basal  en basal ganglion  en basal nucleus  
887 neuroanatomia ca gangli del trigemin terme pral.n m ca gangli de Gasser sin. compl.n m ca gangli semilunar sin. compl.n m es ganglio de Gasser  es ganglio del trigémino  es ganglio semilunar  en gasserian ganglion  en semilunar ganglion  en trigeminal ganglion  
888 neuroanatomia ca gangli espinal terme pral.n m ca gangli raquidi sin. compl.n m ca gangli sensitiu dels nervis espinals sin. compl.n m es ganglio espinal  es ganglio raquídeo  es ganglio sensitivo de los nervios espinales  en dorsal root ganglion  en spinal ganglion  en spinal sensory ganglion  
889 neurohistologia ca ganglioneuroma terme pral.n m ca neurocitoma sin. compl.n m es ganglioneuroma  es neurocitoma  en ganglioneuroma  en neurocytoma  
890 neuroanatomia ca uncus terme pral.n m ca ganxo sin. compl.n m es gancho  es uncus  en uncus  
891 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca generador central de patrons terme pral.n m es generador central de patrones  en central pattern generator  
892 neurociència computacional ca generalització terme pral.n f es generalización  en generalization  
893 neuropsicologia i psiquiatria ca gestaltisme terme pral.n m ca psicologia de la forma sin. compl.n f ca psicologia de la Gestalt sin. compl.n f es gestaltismo  es psicología de la forma  es psicología de la Gestalt  en Gestalt psychology  en Gestalt theory  en Gestaltism  
894 neuroanatomia ca hipòfisi terme pral.n f ca glàndula pituïtària sin. compl.n f es glándula pituitaria  es hipófisis  en hypophysis  en pituitary gland  
895 neurohistologia ca neuròglia terme pral.n f ca glia sin. compl.n f es glía  es neuroglia  en glia  en neuroglia  
896 neurohistologia ca glia limitant terme pral.n f es glía limitante  en glia limitans  
897 neurohistologia ca glia radial terme pral.n f es glía radial  en radial glia  
898 neurohistologia ca glial terme pral.adj es glial  en glial  
899 neuroquímica ca glicina terme pral.n f es glicina  en glycine  sbl Gly  
900 neurobiologia cel·lular ca glicoproteïna associada a la mielina terme pral.n f ca MAG siglan f es glicoproteína asociada a la mielina  es MAG  en MAG  en myelin-associated glycoprotein  
901 neurohistologia ca glioblastoma terme pral.n m ca glioblastoma multiforme sin. compl.n m es glioblastoma  es glioblastoma multiforme  en glioblastoma  en glioblastoma multiforme  
902 neurohistologia ca glioma terme pral.n m es glioma  en glioma  
903 neurohistologia ca gliosi terme pral.n f es gliosis  en gliosis  
904 neuroanatomia ca pàl·lid terme pral.n m ca globus pàl·lid sin. compl.n m ca paleoestriat sin. compl.n m ca pàl·lid dorsal sin. compl.n m es globo pálido  es paleoestriado  es pálido  es pálido dorsal  en dorsal pallidum  en globus pallidus  en paleostriatum  en pallidus  
905 neurohistologia ca glomèrul cerebel·lós terme pral.n m es glomérulo cerebeloso  en cerebellar glomerulus  
906 neuroquímica ca glucosa terme pral.n f es glucosa  en glucose  
907 neuroquímica ca glutamat terme pral.n m es glutamato  en glutamate  
908 neuroquímica ca glutamatèrgic -a terme pral.adj es glutamatérgico  en glutamatergic  
909 neuroquímica ca monofosfat de guanosina cíclic terme pral.n m ca GMP cíclic sin. compl.n m ca GMPc siglan m es GMP cíclico  es monofosfato de guanosina cíclico  es GMPc  en cyclic GMP  en cyclic guanosine monophosphate  en cGMP  
910 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca gradient electroquímic terme pral.n m es gradiente electroquímico  en electrochemical gradient  
911 neurologia ca grafoanestèsia terme pral.n f es grafanestesia  en graphanesthesia  
912 neuroquímica ca proteïna d'interacció amb el receptor de glutamat terme pral.n f ca GRIP siglan f es proteína de interacción con el receptor de glutamato  es GRIP  en glutamate receptor interacting protein  en GRIP  
913 neuroquímica ca trifosfat de guanosina terme pral.n m ca GTP siglan m es trifosfato de guanosina  es GTP  en guanosine triphosphate  en GTP  
914 neuroquímica ca guanilat-ciclasa terme pral.n f es guanilato-ciclasa  en guanylate cyclase  
915 neurociència computacional ca guany terme pral.n m es ganancia  en gain  
916 neurobiologia del desenvolupament ca guiatge axonal terme pral.n m es orientación axonal  en axon guidance  en axon pathfinding  
917 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca gust terme pral.n m es gusto  en taste  
918 neuroanatomia ca nucli habenular terme pral.n m ca habènula sin. compl.n f es habénula  es núcleo habenular  en habenular nucleus  
919 neurobiologia del comportament ca hàbit terme pral.n m es hábito  en habit  
920 neurobiologia del comportament ca habituació terme pral.n f es habituación  en habituation  
921 neuroanatomia ca helicotrema terme pral.n m es helicotrema  en helicotrema  
922 neurologia ca hemianalgèsia terme pral.n f es hemianalgesia  en hemianalgesia  
923 neurologia ca hemianestèsia terme pral.n f es hemianestesia  en hemianesthesia  
924 neurologia ca hemianòpsia terme pral.n f es hemianopsia  en hemianopsia  
925 neurologia ca hemianòpsia heterònima terme pral.n f es hemianopsia heterónima  en heteronymous hemianopsia  
926 neurologia ca hemianòpsia homònima terme pral.n f es hemianopsia homónima  en homonymous hemianopsia  
927 neurologia ca hemibal·lisme terme pral.n m es hemibalismo  en hemiballismus  
928 neuroanatomia ca hemicamp terme pral.n m es hemicampo  en hemifield  
929 neurologia ca hemidecorticació terme pral.n f es hemidecorticación  en hemidecortication  
930 neurologia ca hemiparèsia terme pral.n f es hemiparesia  en hemiparesis  
931 neurologia ca hemiplegia terme pral.n f es hemiplejía  en hemiplegia  
932 neurologia ca hemisferectomia terme pral.n f es hemisferectomía  en hemispherectomy  
933 neuroanatomia ca hemisferi cerebel·lós terme pral.n m es hemisferio cerebeloso  en cerebellar hemisphere  
934 neuroanatomia ca hemisferi cerebral terme pral.n m es hemisferio cerebral  en cerebral hemisphere  
935 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca hemisferi dominant terme pral.n m es hemisferio dominante  en dominant hemisphere  
936 neurologia ca hemorràgia epidural terme pral.n f ca hemorràgia extradural sin. compl.n f es hemorragia epidural  es hemorragia extradural  en epidural hemorrhage  
937 neurologia ca hemorràgia subaracnoidal terme pral.n f es hemorragia subaracnoidea  en subarachnoid hemorrhage  
938 neurologia ca hemorràgia subdural terme pral.n f es hemorragia subdural  en subdural hemorrhage  
939 neurobiologia del comportament ca heurística de la disponibilitat terme pral.n f es heurística de la disponibilidad  en availability heuristic  
940 neurobiologia del comportament ca heurística de la representativitat terme pral.n f es heurística de la representatividad  en representativeness heuristics  
941 neurologia ca hidrocefàlia terme pral.n f es hidrocefalia  en hydrocephalus  
942 neuroquímica ca serotonina terme pral.n f ca 5-hidroxitriptamina sin. compl.n f ca 5-HT siglan f es 5-hidroxitriptamina  es 5-HT  es serotonina  en 5-HT  en 5-hydroxytryptamine  en serotonin  
943 neurologia ca hiperalgèsia terme pral.n f es hiperalgesia  en hyperalgesia  
944 neuroanatomia ca hipercolumna terme pral.n f es hipercolumna  en hypercolumn  
945 neurologia ca hiperestèsia terme pral.n f es hiperestesia  en hyperesthesia  
946 neurologia ca hiperexplexia terme pral.n f es hiperexplexia  en hyperekplexia  en hyperexplexia  
947 neurologia ca hipermetamorfosi terme pral.n f es hipermetamorfosis  en hypermetamorphosis  
948 neurobiologia del comportament ca hipermnèsia terme pral.n f es hipermnesia  en hypermnesia  
949 neurologia ca hiperpatia terme pral.n f es hiperpatía  en hyperpathia  
950 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca hiperpolarització terme pral.n f es hiperpolarización  en hyperpolarization  
951 neurologia ca hiperreflèxia terme pral.n f es hiperreflexia  en hyperreflexia  
952 neurologia ca hipertonia terme pral.n f es hipertonía  en hypertonia  
953 neurofarmacologia ca hipnòtic terme pral.n m es hipnótico  en hypnotic  
954 neurologia ca hipoalgèsia terme pral.n f es hipoalgesia  en hypoalgesia  
955 neuropsicologia i psiquiatria ca hipocondria terme pral.n f es hipocondría  en hypochondriasis  
956 neurologia ca hipoestèsia terme pral.n f es hipoestesia  en hypoesthesia  
957 neuroanatomia ca neurohipòfisi terme pral.n f ca hipòfisi posterior sin. compl.n f es hipófisis posterior  es neurohipófisis  en neurohypophysis  en posterior hypophysis  
958 neuroanatomia ca hipofisiari -ària terme pral.adj ca hipofític -a terme pral.adj es hipofisario  en hypophyseal  en hypophysial  
959 neuropsicologia i psiquiatria ca hipofrontalitat terme pral.n f es hipofrontalidad  en hypofrontality  
960 neuropsicologia i psiquiatria ca hipomania terme pral.n f es hipomanía  en hypomania  
961 neurobiologia del comportament ca hipomnèsia terme pral.n f es hipomnesia  en hypomnesia  
962 neurologia ca hipopal·lestèsia terme pral.n f es hipopalestesia  en hypopallesthesia  
963 neurologia ca hiporeflèxia terme pral.n f es hiporreflexia  en hyporeflexia  
964 neuroanatomia ca hipotàlem terme pral.n m es hipotálamo  en hypothalamus  
965 neuroanatomia ca hipotàlem lateral terme pral.n m es hipotálamo lateral  en lateral hypothalamus  
966 neuroanatomia ca hipotàlem medial terme pral.n m es hipotálamo medial  en medial hypothalamus  
967 neuroanatomia ca hipotàlem periventricular terme pral.n m es hipotálamo periventricular  en periventricular hypothalamus  
968 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca hipòtesi d'activació i síntesi terme pral.n f es hipótesis de activación-síntesis  en activation-synthesis hypothesis  
969 neurobiologia cel·lular ca hipòtesi de la quimioafinitat terme pral.n f es hipótesis de la quimioafinidad  en chemoaffinity hypothesis  
970 neurobiologia del comportament ca hipòtesi de la retroalimentació facial terme pral.n f es hipótesis de la retroalimentación facial  en facial feedback hypothesis  
971 neurobiologia del comportament ca hipòtesi de sistema distribuït terme pral.n f es hipótesis de sistema distribuido  en distributed system theory  
972 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca hipòtesi del generador d'unitats d'activitat terme pral.n f es hipótesis del generador de unidades de actividad  en unit burst generator hypothesis  
973 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca hipotonia terme pral.n f es hipotonía  en hypotonia  
974 neuroquímica ca histamina terme pral.n f es histamina  en histamine  
975 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn de conversió terme pral.n m ca histèria de conversió sin. compl.n f es histeria de conversión  es trastorno de conversión  en conversion disorder  en conversion hysteria  
976 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn dissociatiu terme pral.n m ca histèria dissociativa sin. compl.n f es histeria disociativa  es trastorno disociativo  en dissociative disorder  en dissociative hysteria  
977 neuroquímica ca histidina terme pral.n f es histidina  en histidine  sbl His  
978 disciplines connexes ca hodologia terme pral.n f es hodología  en hodology  
979 neurobiologia del desenvolupament ca holoprosencefàlia terme pral.n f es holoprosencefalia  en holoprosencephaly  
980 neurobiologia del desenvolupament ca holorraquísquisi terme pral.n f es holorraquisquisis  en araphia  en holorachischisis  
981 neuroanatomia ca homeòstasi terme pral.n f es homeostasis  es homeóstasis  en homeostasis  
982 neuroanatomia ca homuncle terme pral.n m es homúnculo  en homunculus  
983 neuroanatomia ca nervi olfactori terme pral.n m ca I parell cranial sin. compl.n m ca primer parell cranial sin. compl.n m es I par craneal  es nervio olfatorio  es primer par craneal  en cranial nerve I  en first cranial nerve  en olfactory nerve  
984 neuroanatomia ca nervi òptic terme pral.n m ca II parell cranial sin. compl.n m ca segon parell cranial sin. compl.n m es II par craneal  es nervio óptico  es segundo par craneal  en cranial nerve II  en optic nerve  en second cranial nerve  
985 neuroanatomia ca nervi motor ocular comú terme pral.n m ca III parell cranial sin. compl.n m ca nervi oculomotor sin. compl.n m ca tercer parell cranial sin. compl.n m es III par craneal  es nervio motor ocular común  es nervio oculomotor  es tercer par craneal  en common motor ocular nerve  en cranial nerve III  en oculomotor nerve  en third cranial nerve  
986 neuropsicologia i psiquiatria ca il·lusió terme pral.n f es ilusión  en illusion  
987 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca imatge corporal terme pral.n f es imagen corporal  en body image  
988 neurociència computacional ca imatge potenciada en difusió terme pral.n f es imagen potenciada en difusión  en diffusion weighted image  
989 neurociència computacional ca imatge potenciada en perfusió terme pral.n f es imagen potenciada en perfusión  en perfusion weighted image  
990 neurociència computacional ca imatgeria terme pral.n f es imaginería  en imagery  en imaging  
991 neurociència computacional ca imatgeria molecular terme pral.n f es imaginería molecular  en molecular imaging  
992 neurociència computacional ca imatgeria òptica terme pral.n f es imaginería óptica  en optical imaging  
993 neurobiologia del comportament ca imitació terme pral.n f es imitación  en imitation  
994 neuropsicologia i psiquiatria ca implosió terme pral.n f es implosión  en flooding  en implosion  
995 neuropsicologia i psiquiatria ca inventari multifàsic de personalitat de Minnesota terme pral.n m ca IMPM sin. compl.n m es IMPM  es inventario multifásico de personalidad de Minnesota  en Minessota multiphasic personality inventory  en MMPI  
996 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca impuls elèctric terme pral.n m es impulso eléctrico  en pulse  
997 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca impuls nerviós terme pral.n m es espiga  es impulso nervioso  en spike  
998 neuropsicologia i psiquiatria ca impulsivitat terme pral.n f es impulsividad  en impulsiveness  
999 neurobiologia cel·lular ca inactivació de canal terme pral.n f es inactivación de canal  en channel inactivation  
1000 neurobiologia del comportament ca indefensió apresa terme pral.n f es indefensión aprendida  en learned helplessness  
1001 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca indicador del son terme pral.n m es indicador del sueño  en sleep indicator  
1002 neuroquímica ca indolamina terme pral.n f es indolamina  en indoleamine  
1003 disciplines connexes ca informàtica terme pral.n f es informática  en computer science  
1004 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca inhibició terme pral.n f es inhibición  en inhibition  
1005 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca inhibició lateral terme pral.n f es inhibición lateral  en lateral inhibition  
1006 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca inhibició postsinàptica terme pral.n f es inhibición postsináptica  en postsynaptic inhibition  
1007 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca inhibició presinàptica terme pral.n f es inhibición presináptica  en presynaptic inhibition  
1008 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca inhibició recíproca terme pral.n f es inhibición recíproca  en reciprocal inhibition  
1009 neurofarmacologia ca inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina terme pral.n m es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina  en selective serotonin reuptake inhibitor  
1010 neurobiologia del comportament ca innatisme terme pral.n m ca nativisme sin. compl.n m es innatismo  es nativismo  en innatism  en nativism  
1011 neuroanatomia ca innervació terme pral.n f es inervación  en innervation  
1012 neuropsicologia i psiquiatria ca insomni terme pral.n m es insomnio  en insomnia  
1013 neurobiologia del comportament ca instint terme pral.n m es instinto  en instinct  
1014 neuroanatomia ca lòbul de l'ínsula terme pral.n m ca ínsula de Reil sin. compl.n f ca lòbul insular sin. compl.n m es ínsula de Reil  es lóbulo de la ínsula  es lóbulo insular  en insular lobe  en island of Reil  
1015 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca integració sinàptica terme pral.n f ca integració neuronal sin. compl.n f es integración neuronal  es integración sináptica  en neural integration  en synaptic integration  
1016 neurobiologia cel·lular ca integrina terme pral.n f es integrina  en integrin  
1017 neurobiologia del comportament ca intel·ligència terme pral.n f es inteligencia  en intelligence  
1018 neurociència computacional ca intel·ligència artificial terme pral.n f es inteligencia artificial  en artificial intelligence  
1019 neurobiologia del comportament ca intel·ligència emocional terme pral.n f es inteligencia emocional  en emotional intelligence  
1020 neuropsicologia i psiquiatria ca intent de suïcidi terme pral.n m ca temptativa de suïcidi sin. compl.n f es intento de suicidio  es tentativa de suicidio  en attempted suicide  
1021 neurobiologia del comportament ca interaccionisme terme pral.n m es interaccionismo  en interactionism  
1022 neurohistologia ca interblob terme pral.n m es interblob  en interblob  en interblob region  
1023 neurobiologia del comportament ca interferència proactiva terme pral.n f es interferencia proactiva  en proactive interference  
1024 neurobiologia del comportament ca interferència retroactiva terme pral.n f es interferencia retroactiva  en retroactive interference  
1025 neurohistologia ca interneurona terme pral.n f es interneurona  en interneuron  
1026 neurohistologia ca interneurona de Golgi terme pral.n f es interneurona de Golgi  en Golgi interneuron  
1027 neurohistologia ca interneurona de projecció terme pral.n f es interneurona de proyección  en projection interneuron  
1028 neurohistologia ca interneurona de Renshaw terme pral.n f ca neurona de Renshaw sin. compl.n f es interneurona de Renshaw  es neurona de Renshaw  en Renshaw interneuron  en Renshaw neuron  
1029 neurohistologia ca interneurona estrellada terme pral.n f es interneurona estrellada  en stellate interneuron  
1030 neurohistologia ca interneurona local terme pral.n f es interneurona local  en local interneuron  
1031 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca interoceptor terme pral.n m ca interoreceptor terme pral.n m es interoceptor  es interoreceptor  en interoceptor  
1032 neurobiologia cel·lular ca terme pral.n m es ion  en ion  
1033 neurobiologia cel·lular ca ió calci terme pral.n m es ion calcio  en calcium ion  sbl Ca2+  
1034 neurobiologia cel·lular ca ió clorur terme pral.n m es ion cloruro  en chloride  sbl Cl-  
1035 neurobiologia cel·lular ca ió magnesi terme pral.n m es ion magnesio  en magnesium ion  sbl Mg2+  
1036 neurobiologia cel·lular ca ió potassi terme pral.n m es ion potasio  en potassium ion  sbl K+  
1037 neurobiologia cel·lular ca ió sodi terme pral.n m es ion sodio  en sodium ion  sbl Na+  
1038 neuroanatomia ca iris terme pral.n m es iris  en iris  
1039 neuroanatomia ca neocòrtex terme pral.n m ca neoescorça terme pral.n m ca isocòrtex sin. compl.n m ca neopal·li sin. compl.n m es isocórtex  es neocórtex  es neopalio  en isocortex  en neocortex  en neopallium  
1040 neuroanatomia ca nervi troclear terme pral.n m ca IV parell cranial sin. compl.n m ca nervi patètic sin. compl.n m ca quart parell cranial sin. compl.n m es cuarto par craneal  es IV par craneal  es nervio patético  es nervio troclear  en cranial nerve IV  en fourth cranial nerve  en pathetic nerve  en trochlear nerve  
1041 neuroanatomia ca nervi glossofaringi terme pral.n m ca IX parell cranial sin. compl.n m ca novè parell cranial sin. compl.n m es IX par craneal  es nervio glosofaríngeo  es noveno par craneal  en cranial nerve IX  en glossopharyngeal nerve  en ninth cranial nerve  
1042 neuropsicologia i psiquiatria ca jargonafàsia terme pral.n m es jargonafasia  en jargonaphasia  
1043 neuroquímica ca kainat terme pral.n m es kainato  en kainate  
1044 neurobiologia del comportament ca laberint aquàtic de Morris terme pral.n m es laberinto acuático de Morris  en Morris water maze  
1045 neuroanatomia ca laberint membranós terme pral.n m es laberinto membranoso  en membranous labyrinth  
1046 neuroanatomia ca lambda terme pral.n f es lambda  en lambda  
1047 neurohistologia ca lamel·lipodi terme pral.n m es lamelipodio  en lamellipodium  
1048 neuroanatomia ca làmina vertebral terme pral.n f ca làmina sin. compl.n f es lámina  es lámina vertebral  en lamina  en vertebral lamina  
1049 neurohistologia ca làmina basal terme pral.n f es lámina basal  en basal lamina  
1050 neurohistologia ca membrana basilar terme pral.n f ca làmina basilar sin. compl.n f es lámina basilar  es membrana basilar  en basilar lamina  en basilar membrane  
1051 neuroanatomia ca làmina cribrosa de l'etmoide terme pral.n f es lámina cribosa del etmoides  en cribriform lamina of ethmoid bone  
1052 neuroanatomia ca làmina medul·lar terme pral.n f ca làmina de Rexed sin. compl.n f es lámina de Rexed  es lámina espinal  en Rexed lamina  en spinal lamina  
1053 neuroanatomia ca làmina medul·lar interna del tàlem terme pral.n f es lámina medular interna del tálamo  en internal medullary lamina  
1054 neuroanatomia ca làmina quadrigeminada terme pral.n f ca sostre del mesencèfal sin. compl.n m ca tecte mesencefàlic sin. compl.n m es lámina cuadrigémina  es techo del mesencéfalo  es téctum del mesencéfalo  en midbrain tectum  en tegmentum of mesencephalon  
1055 neurohistologia ca làmina reticular terme pral.n f es lámina reticular  en reticular lamina  
1056 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca latència terme pral.n f es latencia  en latency  
1057 neuropsicologia i psiquiatria ca lateralització terme pral.n f es lateralización  en lateralization  
1058 neuroanatomia ca líquid cefalorraquidi terme pral.n m ca líquid cerebroespinal sin. compl.n m ca LCR siglan m es líquido cefalorraquídeo  es líquido cerebroespinal  es LCR  en cerebrospinal fluid  en CSF  
1059 neuroanatomia ca lemnisc terme pral.n m es lemnisco  en lemniscus  
1060 neuroanatomia ca lemnisc espinal terme pral.n m es lemnisco espinal  en spinal lemniscus  
1061 neuroanatomia ca lemnisc lateral terme pral.n m es lemnisco lateral  en lateral lemniscus  
1062 neuroanatomia ca lemnisc trigemin terme pral.n m ca tracte trigeminotalàmic sin. compl.n m es lemnisco trigeminal  es tracto trigeminotalámico  en trigeminal lemniscus  en trigeminothalamic tract  
1063 neuroanatomia ca leptomeninge terme pral.n f es leptomeninge  en leptomeninx  
1064 neurobiologia del comportament ca lesió encreuada terme pral.n f es lesión cruzada  en crossed lesion  
1065 neurologia ca leucodistròfia terme pral.n f es leucodistrofia  en leukodystrophy  
1066 neuroanatomia ca limen de l'ínsula terme pral.n m ca llindar de l'ínsula terme pral.n m es limen de la ínsula  es umbral insular  en insular threshold  en limen insulae  
1067 disciplines connexes ca lingüística terme pral.n f es lingüística  en linguistics  
1068 disciplines connexes ca lingüística computacional terme pral.n f es lingüística computacional  en computational linguistics  
1069 neurobiologia cel·lular ca lipofuscina terme pral.n f es lipofuscina  en lipofuscin  
1070 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca llei de Weber terme pral.n f es ley de Weber  en Weber's law  
1071 neuroquímica ca lligand terme pral.n m es ligando  en ligand  
1072 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca llindar absolut terme pral.n m es umbral absoluto  en absolute threshold  
1073 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca llindar auditiu terme pral.n m es umbral auditivo  en auditory threshold  
1074 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca llindar d'activació terme pral.n m es umbral de activación  en activation threshold  
1075 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca llindar d'excitabilitat terme pral.n m ca llindar electrofisiològic sin. compl.n m es umbral de excitabilidad  es umbral electrofisiológico  en electrophysiologic threshold  en excitability threshold  
1076 neurologia ca llindar de dolor terme pral.n m ca llindar dolorós terme pral.n m es umbral de dolor  en pain threshold  
1077 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca llindar diferencial terme pral.n m es umbral diferencial  en differential threshold  
1078 neuroquímica ca lloc d'unió terme pral.n m es sitio de unión  en binding site  
1079 neuroanatomia ca lobel parietal inferior terme pral.n m es lobulillo parietal inferior  en inferior parietal lobule  
1080 neuroanatomia ca lobel parietal superior terme pral.n m es lobulillo parietal superior  en superior parietal lobule  
1081 neurologia ca lobotomia terme pral.n f es lobotomía  en lobotomy  
1082 neuroanatomia ca lòbul cerebral terme pral.n m es lóbulo cerebral  en lobe of cerebrum  
1083 neuroanatomia ca lòbul floculonodular terme pral.n m es lóbulo floculonodular  en flocculonodular lobe  
1084 neuroanatomia ca lòbul frontal terme pral.n m es lóbulo frontal  en frontal lobe  
1085 neuroanatomia ca lòbul occipital terme pral.n m es lóbulo occipital  en occipital lobe  
1086 neuroanatomia ca lòbul paracentral terme pral.n m es lóbulo paracentral  en paracentral lobe  
1087 neuroanatomia ca lòbul parietal terme pral.n m es lóbulo parietal  en parietal lobe  
1088 neuroanatomia ca lòbul temporal terme pral.n m es lóbulo temporal  en temporal lobe  
1089 neuropsicologia i psiquiatria ca localització cerebral terme pral.n f es localización cerebral  en cerebral localization  
1090 neurobiologia del comportament ca localitzacionisme terme pral.n m es localizacionismo  en localizationism  
1091 neuroanatomia ca nucli ceruli terme pral.n m ca locus ceruli sin. compl.n m ca locus cineri sin. compl.n m es locus ceruleus  es locus cinereus  es núcleo cerúleo  en caerulean nucleus  en locus ceruleus  en locus cinereus  
1092 neuroanatomia ca substància negra terme pral.n f ca locus negre sin. compl.n m ca substància negra de Soemmering sin. compl.n f es locus niger  es sustancia negra de Soemmering  en locus niger  en Soemmering's substance  
1093 neurologia ca macròpsia terme pral.n f es macropsia  en macropsia  
1094 neuroanatomia ca màcula lútia terme pral.n f ca màcula retinal sin. compl.n f ca taca groga sin. compl.n f es mácula de la retina  es mácula lútea  es mancha amarilla  en macula lutea  en macula retinae  en yellow spot  
1095 neuroanatomia ca màcula otolítica terme pral.n f es mácula otolítica  en otolithic macula  
1096 neurociència computacional ca magnetoencefalografia terme pral.n f ca MEG siglan f es magnetoencefalografía  es MEG  en magnetoencephalography  en MEG  
1097 neurologia ca malaltia de Parkinson terme pral.n f es enfermedad de Parkinson  en Parkinson's disease  
1098 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn mental terme pral.n m ca malaltia mental sin. compl.n f es enfermedad mental  es trastorno mental  en mental disorder  en mental illness  
1099 neurologia ca malformació arteriovenosa cerebral terme pral.n f es malformación arteriovenosa cerebral  en cerebral arteriovenous malformation  
1100 neurobiologia del desenvolupament ca malformació d'Arnold-Chiari terme pral.n f ca síndrome d'Arnold-Chiari sin. compl.n f es malformación de Arnold-Chiari  es síndrome de Arnold-Chiari  en Arnold-Chiari malformation  en Arnold-Chiari syndrome  
1101 neurobiologia cel·lular ca proteïna associada als microtúbuls terme pral.n f ca MAP siglan f es proteína asociada a los microtúbulos  es MAP  en microtubule-associated protein  en MAP  
1102 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa motor terme pral.n m es mapa motor  en motor map  
1103 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa neuronal terme pral.n m es mapa neuronal  en neural map  
1104 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa retinotòpic terme pral.n m es mapa retinotópico  en retinotopic map  
1105 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa sensorial terme pral.n m es mapa sensorial  en sensory map  
1106 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa somatotòpic terme pral.n m es mapa somatotópico  en somatotopic map  
1107 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa tonotòpic terme pral.n m es mapa tonotópico  en tonotopic map  
1108 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mapa topogràfic terme pral.n m es mapa topográfico  en topographic map  
1109 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca marcapassos terme pral.n m es marcapasos  en pacemaker  
1110 neuroanatomia ca martell terme pral.n m es martillo  en malleus  
1111 neurobiologia cel·lular ca proteïna bàsica de la mielina terme pral.n f ca MBP siglan f es proteína básica de la mielina  es PBM  en myelin basic protein  en MBP  
1112 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mecanisme centre-perifèria terme pral.n m es mecanismo centro-periferia  en center-surround mechanism  
1113 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mecanoreceptor terme pral.n m es mecanorreceptor  en mechanoreceptor  
1114 disciplines connexes ca medicina nuclear terme pral.n f es medicina nuclear  en nuclear medicine  
1115 neuroanatomia ca medul·la espinal terme pral.n f es médula espinal  en spinal cord  
1116 neurohistologia ca medul·loblastoma terme pral.n m es meduloblastoma  en medulloblastoma  
1117 neuroquímica ca melatonina terme pral.n f es melatonina  en melatonin  
1118 neurohistologia ca membrana basal terme pral.n f es membrana basal  en basement membrane  
1119 neurohistologia ca membrana tectòria terme pral.n f es membrana tectoria  en tectorial membrane  
1120 neuroanatomia ca membrana timpànica terme pral.n f ca timpà sin. compl.n m es membrana timpánica  es tímpano  en tympanic membrane  en tympanum  
1121 neurobiologia del comportament ca memòria terme pral.n f es memoria  en memory  
1122 neurobiologia del comportament ca memòria a curt termini terme pral.n f es memoria a corto plazo  en short-term memory  
1123 neurobiologia del comportament ca memòria a llarg termini terme pral.n f es memoria a largo plazo  en long-term memory  
1124 neurobiologia del comportament ca memòria associativa terme pral.n f es memoria asociativa  en associative memory  
1125 neurobiologia del comportament ca memòria de treball terme pral.n f es memoria de trabajo  en working memory  
1126 neurobiologia del comportament ca memòria declarativa terme pral.n f ca memòria explícita sin. compl.n f es memoria declarativa  es memoria explícita  en declarative memory  en explicit memory  
1127 neurobiologia del comportament ca memòria emocional terme pral.n f es memoria emocional  en emotional memory  
1128 neurobiologia del comportament ca memòria episòdica terme pral.n f es memoria episódica  en episodic memory  
1129 neurobiologia del comportament ca memòria procedimental terme pral.n f ca memòria implícita sin. compl.n f es memoria de procedimientos  es memoria implícita  es memoria procedimental  en implicit memory  en procedural memory  
1130 neurobiologia del comportament ca memòria semàntica terme pral.n f es memoria semántica  en semantic memory  
1131 neurobiologia del comportament ca memòria sensorial terme pral.n f es memoria sensorial  en sensory memory  
1132 neuroanatomia ca meninge terme pral.n f es meninge  en meninx  
1133 neurohistologia ca meningioma terme pral.n m es meningioma  en meningioma  
1134 neurologia ca meningitis terme pral.n f es meningitis  en meningitis  
1135 neurobiologia del comportament ca ment terme pral.n f es mente  en mind  
1136 neuroanatomia ca mesencèfal terme pral.n m es mesencéfalo  en mesencephalon  en midbrain  
1137 neurobiologia del desenvolupament ca mesènquima terme pral.n m es mesénquima  en mesenchyme  
1138 neuroanatomia ca mesocòrtex terme pral.n m ca mesopal·li terme pral.n m es mesocórtex  es mesopalio  en mesocortex  en mesopallium  
1139 neurobiologia del desenvolupament ca mesoderma terme pral.n m es mesodermo  en mesoderm  
1140 neurobiologia del desenvolupament ca mesoderma paraaxial terme pral.n m es mesodermo paraxial  en paraxial mesoderm  
1141 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca metàmer terme pral.n m es metámera  en metamere  
1142 neuroquímica ca metarrodopsina II terme pral.n f es metarrodopsina II  en metarhodopsin II  
1143 neuroanatomia ca metatàlem terme pral.n m es metatálamo  en metathalamus  
1144 neuroanatomia ca metencèfal terme pral.n m es metencéfalo  en metencephalon  
1145 neurologia ca miastènia greu terme pral.n f ca miastènia gravis sin. compl.n f es miastenia grave  es miastenia gravis  en myasthenia gravis  
1146 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca microelèctrode terme pral.n m es microelectrodo  en microelectrode  
1147 disciplines connexes ca microelectrònica terme pral.n f es microelectrónica  en microelectronics  
1148 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca microneurografia terme pral.n f es microneurografía  en microneurography  
1149 neurologia ca micròpsia terme pral.n f ca micropia sin. compl.n f es micropía  es micropsia  en micropsia  
1150 neurociència computacional ca microsistema terme pral.n m es microsistema  en microsystem  
1151 neurociència computacional ca microtecnologia terme pral.n f es microtecnología  en microtechnology  
1152 neurobiologia cel·lular ca microtúbul terme pral.n m es microtúbulo  en microtubule  
1153 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca mida quàntica terme pral.n f es tamaño cuántico  en quantal size  
1154 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca midriasi terme pral.n f es midriasis  en mydriasis  
1155 neurobiologia del desenvolupament ca mielencèfal terme pral.n m es mielencéfalo  en myelencephalon  
1156 neurohistologia ca mielina terme pral.n f es mielina  en myelin  
1157 neurohistologia ca mielinòlisi terme pral.n f ca mielinoclàsia sin. compl.n f es mielinoclasis  es mielinólisis  en myelinoclasis  en myelinolysis  
1158 neurologia ca mielitis terme pral.n f es mielitis  en myelitis  
1159 neurohistologia ca mieloarquitectura terme pral.n f es mieloarquitectura  en myeloarchitecture  
1160 neurologia ca migranya terme pral.n f es jaqueca  es migraña  en migraine  
1161 neurologia ca miocímia terme pral.n f es mioquimia  en myokymia  
1162 neurologia ca mioclònia terme pral.n f es mioclonia  es mioclono  en myoclonia  
1163 neurologia ca miopatia terme pral.n f es miopatía  en myopathy  
1164 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca miosi terme pral.n f es miosis  en miosis  
1165 neurobiologia cel·lular ca miosina terme pral.n f es miosina  en myosin  
1166 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca miòtom terme pral.n m es miotoma  en myotome  
1167 neurologia ca miotonia terme pral.n f es miotonía  en myotonia  
1168 neurobiologia cel·lular ca missatger transcel·lular terme pral.n m es mensajero transcelular  en transcellular messenger  
1169 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca modalitat sensorial terme pral.n f es modalidad sensorial  en sensory modality  
1170 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca model animal terme pral.n m es modelo animal  en animal model  
1171 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca model connexionista terme pral.n m es modelo conexionista  en connectionist model  
1172 neurociència computacional ca model de cable terme pral.n m es modelo de cable  en cable model  
1173 neurociència computacional ca model de Hodgkin-Huxley terme pral.n m es modelo de Hodgkin-Huxley  en Hodgkin-Huxley model  
1174 neurobiologia del comportament ca model de la cursa terme pral.n m es modelo de la carrera  en race model  
1175 neurobiologia del comportament ca model mental terme pral.n m es modelo mental  en mental model  
1176 neurobiologia cel·lular ca molècula d'adhesió cel·lular terme pral.n f es molécula de adhesión celular  en cell adhesion molecule  
1177 neurologia ca monitoratge intraoperatori terme pral.n m ca monitoratge quirúrgic sin. compl.n m es monitorización intraoperatoria  es monitorización quirúrgica  en surgical monitoring  
1178 neurologia ca monitoratge per videoelectroencefalografia terme pral.n m es monitorización vídeo-EEG  en video-electroencephalography-monitoring  
1179 neuroquímica ca monoamina terme pral.n f es monoamina  en monoamine  
1180 neuroquímica ca monoamina-oxidasa terme pral.n f es monoaminooxidasa  en monoamine oxidase  
1181 neurologia ca mononeuropatia múltiple terme pral.n f ca mononeuritis múltiple sin. compl.n f es mononeuritis múltiple  es mononeuropatía múltiple  en mononeuritis multiplex  en mononeuropathy multiplex  
1182 neurologia ca mononeuropatia terme pral.n f es mononeuropatía  en mononeuropathy  
1183 neurologia ca monoparèsia terme pral.n f es monoparesia  en monoparesis  
1184 neurologia ca monoplegia terme pral.n f es monoplejía  en monoplegia  
1185 neuroquímica ca monòxid de carboni terme pral.n m es monóxido de carbono  en carbon monoxide  
1186 neurobiologia cel·lular ca necrosi neuronal terme pral.n f ca mort neuronal per necrosi sin. compl.n f es muerte neuronal por necrosis  es necrosis neuronal  en necrotic cell death  en neuronal necrosis  
1187 neurobiologia cel·lular ca mort neuronal retardada terme pral.n f es muerte neuronal retardada  en delayed neuronal death  
1188 neurobiologia del desenvolupament ca mosaic terme pral.n m es mosaico  en mosaic  
1189 neurobiologia del comportament ca motivació terme pral.n f es motivación  en motivation  
1190 neurohistologia ca motoneurona terme pral.n f ca neurona motora sin. compl.n f ca neurona motriu sin. compl.n f es motoneurona  es neurona motora  es neurona motriz  en motoneuron  en motor neuron  
1191 neurohistologia ca motoneurona γ terme pral.n f es motoneurona γ  en gamma motoneuron  
1192 neurohistologia ca motoneurona α terme pral.n f es motoneurona α  en alpha motoneuron  
1193 neurologia ca moviment sacàdic terme pral.n m es movimiento sacádico  es sacada  en saccade  en saccadic movement  
1194 neuroquímica ca muscarina terme pral.n f es muscarina  en muscarine  
1195 neuroanatomia ca múscul terme pral.n m es músculo  en muscle  
1196 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca múscul agonista terme pral.n m es músculo agonista  en agonist muscle  
1197 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca múscul antagonista terme pral.n m es músculo antagonista  en antagonist muscle  
1198 neuroanatomia ca múscul ciliar terme pral.n m es músculo ciliar  en ciliary muscle  
1199 neuroanatomia ca múscul de l'estrep terme pral.n m ca múscul estapedial sin. compl.n m es músculo del estribo  es músculo estapedio  en stapedius muscle  
1200 neuroanatomia ca múscul tensor del timpà terme pral.n m ca múscul del martell sin. compl.n m es músculo del martillo  es músculo tensor del tímpano  en musculus tensor tympani  en tensor tympani muscle  
1201 neuroanatomia ca múscul dilatador de la pupil·la terme pral.n m es músculo dilatador de la pupila  en dilator muscle of pupil  
1202 neuroanatomia ca múscul elevador de la parpella superior terme pral.n m es músculo elevador del párpado superior  en levator palpebrae superioris muscle  
1203 neuroanatomia ca múscul esfínter de la pupil·la terme pral.n m es músculo esfínter de la pupila  en sphincter muscle of pupil  
1204 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca múscul extensor terme pral.n m es músculo extensor  en extensor muscle  
1205 neuroanatomia ca múscul extrínsec del globus ocular terme pral.n m ca múscul extraocular sin. compl.n m es músculo extraocular  es músculo extrínseco del globo ocular  en extraocular muscle  en extrinsic muscle of eyeball  
1206 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca múscul flexor terme pral.n m es músculo flexor  en flexor muscle  
1207 neuroanatomia ca múscul oblic inferior de l'ull terme pral.n m ca múscul oblic menor de l'ull sin. compl.n m es músculo oblicuo inferior del ojo  es músculo oblicuo menor del ojo  en inferior oblique muscle  
1208 neuroanatomia ca múscul oblic superior de l'ull terme pral.n m ca múscul oblic major de l'ull sin. compl.n m es músculo oblicuo mayor del ojo  es músculo oblicuo superior del ojo  en superior oblique muscle  
1209 neuroanatomia ca múscul recte lateral de l'ull terme pral.n m ca múscul recte extern de l'ull sin. compl.n m es músculo recto externo del ojo  es músculo recto lateral del ojo  en lateral rectus muscle of eyeball  en musculus rectus lateralis oculi  
1210 neuroanatomia ca múscul recte inferior de l'ull terme pral.n m es músculo recto inferior del ojo  en inferior rectus muscle  
1211 neuroanatomia ca múscul recte medial de l'ull terme pral.n m ca múscul recte intern de l'ull sin. compl.n m es músculo recto interno del ojo  es músculo recto medial del ojo  en medial rectus muscle  en musculus rectus medialis  
1212 neuroanatomia ca múscul recte superior de l'ull terme pral.n m es músculo recto superior del ojo  en superior rectus muscle  
1213 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca músculs sinergètics terme pral.n m pl es músculos sinérgicos  en synergist muscles  
1214 neuroquímica ca N-metil-D-aspartat terme pral.n m ca NMDA siglan m es N-metil-D-aspartato  es NMDA  en N-methyl-D-aspartate  en NMDA  
1215 disciplines connexes ca nanotecnologia terme pral.n f es nanotecnología  en nanotechnology  
1216 neuroanatomia ca nansa lenticular terme pral.n f es asa lenticular  en lenticular loop  
1217 neurologia ca narcolèpsia terme pral.n f es narcolepsia  en narcolepsy  
1218 neurobiologia cel·lular ca necrosi terme pral.n f es necrosis  en necrosis  
1219 neuroanatomia ca neocerebel terme pral.n m es neocerebelo  en neocerebellum  
1220 neurobiologia cel·lular ca neosinaptogènesi terme pral.n f es neosinaptogénesis  en neosynaptogenesis  
1221 neuroanatomia ca nervi terme pral.n m es nervio  en nerve  
1222 neuroanatomia ca nervi iliohipogàstric terme pral.n m ca nervi abdominogenital major sin. compl.n m ca nervi iliopúbic sin. compl.n m es nervio abdominogenital mayor  es nervio iliohipogástrico  es nervio iliopúbico  en iliohypogastric nerve  en iliopubic nerve  
1223 neuroanatomia ca nervi ilioinguinal terme pral.n m ca nervi abdominogenital menor sin. compl.n m es nervio abdominogenital menor  es nervio ilioinguinal  en ilioinguinal nerve  
1224 neuroanatomia ca nervi motor ocular extern terme pral.n m ca nervi abducent sin. compl.n m ca sisè parell cranial sin. compl.n m ca VI parell cranial sin. compl.n m es nervio abducens  es nervio motor ocular externo  es sexto par craneal  es VI par craneal  en abducens nerve  en cranial nerve VI  en external motor ocular nerve  en sixth cranial nerve  
1225 neuroanatomia ca nervi espinal terme pral.n m ca nervi accessori sin. compl.n m ca onzè parell cranial sin. compl.n m ca XI parell cranial sin. compl.n m es nervio accesorio  es nervio espinal  es onceavo par craneal  es XI par craneal  en accessory nerve  en cranial nerve XI  en spinal nerve  
1226 neuroanatomia ca nervi axil·lar terme pral.n m ca nervi circumflex sin. compl.n m es nervio axilar  es nervio circunflejo  en axillary nerve  en circumflex nerve  
1227 neuroanatomia ca nervi ciàtic terme pral.n m es nervio ciático  en sciatic nerve  
1228 neuroanatomia ca nervi cutani posterior de la cuixa terme pral.n m ca nervi ciàtic menor sin. compl.n m es nervio ciático menor  es nervio cutáneo posterior del muslo  en posterior cutaneous nerve of thigh  en small sciatic nerve  
1229 neuroanatomia ca nervi cranial terme pral.n m ca parell cranial sin. compl.n m es nervio craneal  es par craneal  en cranial nerve  
1230 neuroanatomia ca nervi femoral terme pral.n m ca nervi crural sin. compl.n m es nervio crural  es nervio femoral  en crural nerve  en femoral nerve  
1231 neuroanatomia ca nervi cubital terme pral.n m es nervio cubital  en cubital nerve  en ulnar nerve  
1232 neuroanatomia ca nervi cutani medial de l'avantbraç terme pral.n m ca nervi cutani antebraquial medial sin. compl.n m es nervio cutáneo antebraquial medial  es nervio cutáneo medial del antebrazo  en medial antebrachial cutaneous nerve  en medial cutaneous nerve of forearm  
1233 neuroanatomia ca nervi cutani lateral de la cuixa terme pral.n m ca nervi femorocutani sin. compl.n m es nervio cutáneo lateral del muslo  es nervio femorocutáneo  en lateral cutaneous nerve of thigh  
1234 neuroanatomia ca nervi cutani medial del braç terme pral.n m ca nervi cutani medial braquial sin. compl.n m es nervio cutáneo medial braquial  es nervio cutáneo medial del brazo  en medial brachial cutaneous nerve  en medial cutaneous nerve of arm  
1235 neuroanatomia ca nervi intermediari terme pral.n m ca nervi de Wrisberg sin. compl.n m es nervio de Wrisberg  es nervio intermedio  en intermediate nerve  en Wrisberg's nerve  
1236 neuroanatomia ca nervi digital terme pral.n m es nervio digital  en digital nerve  
1237 neuroanatomia ca nervi raquidi terme pral.n m ca nervi espinal sin. compl.n m es nervio espinal  es nervio raquídeo  en spinal nerve  
1238 neuroanatomia ca nervi vestibulococlear terme pral.n m ca nervi estatoacústic sin. compl.n m ca VIII parell cranial sin. compl.n m ca vuitè parell cranial sin. compl.n m es nervio estatoacústico  es nervio vestibulococlear  es octavo par craneal  es VIII par craneal  en cranial nerve VIII  en eighth cranial nerve  en vestibulocochlear nerve  
1239 neuroanatomia ca nervi facial terme pral.n m ca setè parell cranial sin. compl.n m ca VII parell cranial sin. compl.n m es nervio facial  es séptimo par craneal  es VII par craneal  en cranial nerve VII  en facial nerve  en seventh cranial nerve  
1240 neuroanatomia ca nervi peroneal comú terme pral.n m ca nervi fibular comú sin. compl.n m es nervio fibular común  es nervio peroneo común  en common fibular nerve  en common peroneal nerve  
1241 neuroanatomia ca nervi frènic terme pral.n m es nervio frénico  en phrenic nerve  
1242 neuroanatomia ca nervi gluti inferior terme pral.n m es nervio glúteo inferior  en inferior gluteal nerve  
1243 neuroanatomia ca nervi gluti superior terme pral.n m es nervio glúteo superior  en superior gluteal nerve  
1244 neuroanatomia ca nervi intercostal terme pral.n m es nervio intercostal  en intercostal nerve  
1245 neuroanatomia ca nervi medià terme pral.n m es nervio mediano  en median nerve  
1246 neuroanatomia ca nervi musculocutani terme pral.n m es nervio musculocutáneo  en musculocutaneous nerve  
1247 neuroanatomia ca nervi obturador terme pral.n m es nervio obturador  en obturator nerve  
1248 neuroanatomia ca nervi peroneal profund terme pral.n m es nervio peroneo profundo  en deep peroneal nerve  
1249 neuroanatomia ca nervi peroneal superficial terme pral.n m es nervio peroneo superficial  en superficial peroneal nerve  
1250 neuroanatomia ca nervi radial terme pral.n m es nervio radial  en radial nerve  
1251 neuroanatomia ca nervi safè terme pral.n m es nervio safeno  en saphenous nerve  
1252 neuroanatomia ca nervi sural terme pral.n m es nervio sural  en sural nerve  
1253 neuroanatomia ca nervi tibial terme pral.n m es nervio tibial  en tibial nerve  
1254 neurohistologia ca neural terme pral.adj es neural  en neural  
1255 neurologia ca neuràlgia terme pral.n f es neuralgia  en neuralgia  
1256 neurologia ca neurapràxia terme pral.n f es neurapraxia  en neurapraxia  
1257 neurobiologia cel·lular ca neuroregulina terme pral.n f ca neuregulina sin. compl.n f es neuregulina  es neurorregulina  en neuroregulin  
1258 neurobiologia cel·lular ca neurexina terme pral.n f es neurexina  en neurexin  
1259 neurohistologia ca neurilemmoma terme pral.n m ca neurinoma sin. compl.n m ca schwannoma sin. compl.n m es neurilemoma  es neurinoma  es schwannoma  en neurilemoma  en neurinoma  en schwannoma  
1260 neurologia ca neuritis terme pral.n f es neuritis  en neuritis  
1261 neurologia ca neuritis òptica terme pral.n f es neuritis óptica  en optic neuritis  
1262 neurobiologia cel·lular ca neuritogènic -a terme pral.adj es neuritogénico  en neuritogenic  
1263 neuroanatomia ca neuroanatomia terme pral.n f es neuroanatomía  en neuroanatomy  
1264 neurobiologia cel·lular ca neurobiologia cel·lular terme pral.n f es neurobiología celular  en cellular neurobiology  
1265 neurobiologia del comportament ca neurobiologia del comportament terme pral.n f es neurobiología del comportamiento  en behavioral neurobiology  
1266 neurobiologia del desenvolupament ca neurobiologia del desenvolupament terme pral.n f es neurobiología del desarrollo  en developmental neurobiology  
1267 neurobiologia del desenvolupament ca neurobiotaxi terme pral.n f es neurobiotaxis  en neurobiotaxis  
1268 neurobiologia del desenvolupament ca neuroblast terme pral.n m es neuroblasto  en neuroblast  
1269 neuroanatomia ca neuroceli terme pral.n m es neurocele  en neurocoele  
1270 disciplines connexes ca neurociència terme pral.n f es neurociencia  en neuroscience  
1271 disciplines connexes ca neurociència cognitiva terme pral.n f es neurociencia cognitiva  en cognitive neuroscience  
1272 disciplines connexes ca neurocirurgia terme pral.n f es neurocirugía  en neurosurgery  
1273 neurohistologia ca neurocladisme terme pral.n m es neurocladismo  en neurocladism  
1274 neurobiologia del desenvolupament ca neuroectoderma terme pral.n m es neuroectodermo  en neuroectoderm  
1275 neuroanatomia ca neuroeix terme pral.n m es neuroeje  en neuraxis  
1276 neurociència computacional ca neuroenginyeria terme pral.n f es neuroingeniería  en neuroengineering  
1277 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca neuroestimulador terme pral.n m es neuroestimulador  en neurostimulator  
1278 disciplines connexes ca neuroetologia terme pral.n f es neuroetología  en neuroethology  
1279 neurofarmacologia ca neurofarmacologia terme pral.n f es neurofarmacología  en neuropharmacology  
1280 neurobiologia cel·lular ca neurofibril·la terme pral.n f es neurofibrilla  en neurofibril  en neurofibrilla  
1281 neurologia ca neurofibromatosi terme pral.n f es neurofibromatosis  en neurofibromatosis  
1282 neurobiologia cel·lular ca neurofilament terme pral.n m es neurofilamento  en neurofilament  
1283 neurobiologia cel·lular ca neurofisina terme pral.n f es neurofisina  en neurophysin  
1284 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca neurofisiologia terme pral.n f es neurofisiología  en neurophysiology  
1285 disciplines connexes ca neurofisiologia clínica terme pral.n f es neurofisiología clínica  en clinical neurophysiology  
1286 neurobiologia del desenvolupament ca neurogènesi terme pral.n f es neurogénesis  en neurogenesis  
1287 disciplines connexes ca neurogenètica terme pral.n f es neurogenética  en neurogenetics  
1288 neurohistologia ca neurohistologia terme pral.n f es neurohistología  en neurohistology  
1289 neuroquímica ca neurohormona terme pral.n f es neurohormona  en neurohormone  
1290 neurociència computacional ca neuroimatgeria terme pral.n f es neuroimagen  es neuroimaginería  en neuroimaging  
1291 neurologia ca neurologia terme pral.n f es neurología  en neurology  
1292 neurohistologia ca neuroma terme pral.n m es neuroma  en neuroma  
1293 neurohistologia ca neuroma d'amputació terme pral.n m es neuroma de amputación  en amputation neuroma  
1294 neurohistologia ca neurona terme pral.n f es neurona  en neuron  
1295 neurociència computacional ca neurona artificial terme pral.n f ca node sin. compl.n m es neurona artificial  es nodo  en artificial neuron  en node  
1296 neurohistologia ca neurona coniocel·lular terme pral.n f es neurona coniocelular  en koniocellular cell  
1297 neurociència computacional ca neurona de McCulloch-Pitts terme pral.n f es neurona de McCulloch-Pitts  en McCulloch-Pitts neuron  
1298 neurohistologia ca neurona espacial terme pral.n f es neurona espacial  en spatial neuron  
1299 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca neurona expiratòria terme pral.n f es neurona espiratoria  es neurona respiratoria E  en E-neuron  en expiratory neuron  
1300 neurohistologia ca neurona ganglionar del nervi espinal terme pral.n f es neurona ganglionar del nervio espinal  en spinal nerve ganglion neuron  
1301 neurohistologia ca neurona granular terme pral.n f es neurona granular  en granular neuron  
1302 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca neurona inspiratòria terme pral.n f es neurona inspiratoria  es neurona respiratoria I  en I-neuron  en inspiratory neuron  
1303 neurohistologia ca neurona magnocel·lular de l'hipotàlem terme pral.n f es neurona magnocelular del hipotálamo  en hypothalamic magnocellular neuron  
1304 neurohistologia ca neurona magnocel·lular de la retina terme pral.n f es neurona magnocelular de la retina  en magnocellular neuron of the retina  
1305 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca neurona mirall terme pral.n f es neurona espejo  en mirror neuron  
1306 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca neurona monoaural terme pral.n f es neurona monoaural  en monoaural neuron  
1307 neurohistologia ca neurona multipolar terme pral.n f es neurona multipolar  en multipolar neuron  
1308 neurohistologia ca neurona parvocel·lular de l'hipotàlem terme pral.n f es neurona parvocelular del hipotálamo  en hypothalamus parvocellular neuron  
1309 neurohistologia ca neurona parvocel·lular de la retina terme pral.n f es neurona parvocelular de la retina  en parvocellular neuron of the retina  
1310 neurohistologia ca neurona piramidal terme pral.n f es neurona piramidal  en pyramidal neuron  
1311 neurohistologia ca neurona propioespinal terme pral.n f es neurona propioespinal  en propriospinal neuron  
1312 neurohistologia ca neurona pseudounipolar terme pral.n f es neurona pseudounipolar  en pseudounipolar neuron  
1313 neurohistologia ca neurona sensorial terme pral.n f es neurona sensorial  en sensory neuron  
1314 neurohistologia ca neurona sensorial Ia terme pral.n f es neurona sensorial Ia  en Ia sensory neuron  
1315 neurohistologia ca neurona sensorial Ib terme pral.n f es neurona sensorial Ib  en Ib sensory neuron  
1316 neurohistologia ca neurona unipolar terme pral.n f es neurona unipolar  en unipolar neuron  
1317 neurohistologia ca neuronal terme pral.adj es neuronal  en neuronal  
1318 disciplines connexes ca neurooftalmologia terme pral.n f es neuroftalmología  es neurooftalmología  en neuro-ophthalmology  
1319 disciplines connexes ca neurooncologia terme pral.n f es neuroncología  es neurooncología  en neuro-oncology  
1320 neurologia ca neuropatia terme pral.n f es neuropatía  en neuropathy  
1321 neuroquímica ca neuropèptid terme pral.n m es neuropéptido  en neuropeptide  
1322 neurohistologia ca neuròpil terme pral.n m es neuropilo  en neuropil  
1323 neurohistologia ca neuroplasma terme pral.n m es neuroplasma  en neuroplasm  
1324 neurociència computacional ca neuropròtesi terme pral.n f es neuroprótesis  en neural prostheses  en neuroprostheses  
1325 neuropsicologia i psiquiatria ca neuropsicologia terme pral.n f es neuropsicología  en neuropsychology  
1326 disciplines connexes ca neuroquímica terme pral.n f es neuroquímica  en neurochemistry  
1327 neurohistologia ca neurotmesi terme pral.n f es neurotmesis  en neurotmesis  
1328 neurofarmacologia ca neurotoxicitat terme pral.n f es neurotoxicidad  en neurotoxicity  
1329 neurofarmacologia ca neurotoxina terme pral.n f es neurotoxina  en neurotoxin  
1330 neuroquímica ca neurotransmissió terme pral.n f es neurotransmisión  en neurotrasmission  
1331 neuroquímica ca neurotransmissor terme pral.n m es neurotransmisor  en neurotransmitter  
1332 neurobiologia cel·lular ca neurotròfic -a terme pral.adj es neurotrófico  en neurotrophic  
1333 neurobiologia cel·lular ca neurotropisme terme pral.n m es neurotropismo  en neurotropism  
1334 neurobiologia del desenvolupament ca neurulació terme pral.n f es neurulación  en neurulation  
1335 neuroquímica ca nicotina terme pral.n f es nicotina  en nicotine  
1336 neurologia ca nistagme terme pral.n m es nistagmo  en nystagmus  
1337 neurologia ca nivell de tolerància al dolor terme pral.n m es nivel de tolerancia al dolor  en pain tolerance level  
1338 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca nociceptor terme pral.n m ca nocireceptor terme pral.n m es nociceptor  en nociceptor  en nocireceptor  
1339 neuroanatomia ca nòdul terme pral.n m es nódulo  en nodule  
1340 neurohistologia ca nòdul de Ranvier terme pral.n m es nódulo de Ranvier  en node of Ranvier  
1341 neuroquímica ca noradrenalina terme pral.n f ca norepinefrina sin. compl.n f es noradrenalina  es norepinefrina  en noradrenaline  en norepinephrine  
1342 neuroquímica ca nucleòtid cíclic terme pral.n m es nucleótido cíclico  en cyclic nucleotide  
1343 neuroanatomia ca nucli terme pral.n m es núcleo  en nucleus  
1344 neuroanatomia ca nucli accessori del nervi motor ocular comú terme pral.n m es núcleo accesorio del nervio motor ocular común  en accessory nucleus of oculomotor nerve  
1345 neuroanatomia ca nucli accumbens terme pral.n m es núcleo accumbens  en nucleus accumbens  
1346 neuroanatomia ca nucli ambigu terme pral.n m es núcleo ambiguo  en ambiguus nucleus  
1347 neuroanatomia ca nucli anterior del tàlem terme pral.n m es núcleo anterior del tálamo  en anterior nucleus of thalamus  
1348 neuroanatomia ca nucli arciforme terme pral.n m ca nucli arquejat sin. compl.n m es núcleo arqueado  en arcuate nucleus  
1349 neuroanatomia ca nucli arquejat de l'hipotàlem terme pral.n m ca nucli infundibular sin. compl.n m es núcleo arcuato del hipotálamo  es núcleo infundibular  en arcuate nucleus of the hypothalamus  en infundibular nucleus  
1350 neuroanatomia ca nucli basal de Meynert terme pral.n m es núcleo basal de Meynert  en basal nucleus of Meynert  
1351 neuroanatomia ca nucli caudat terme pral.n m es núcleo caudado  en caudate nucleus  
1352 neuroanatomia ca nucli central medial del tàlem terme pral.n m es núcleo central medial del tálamo  en central medial nucleus of thalamus  
1353 neuroanatomia ca nucli coclear terme pral.n m es núcleo coclear  en cochlear nuclei  
1354 neuroanatomia ca nucli de la comissura posterior terme pral.n m ca nucli comissural posterior sin. compl.n m es núcleo comisural posterior  es núcleo de la comisura posterior  en nucleus of posterior commissure  
1355 neuroanatomia ca nucli cuneïforme terme pral.n m ca nucli cuneat sin. compl.n m ca nucli de Burdach sin. compl.n m es núcleo cuneiforme  es núcleo de Burdach  en Burdach nucleus  en cuneate nucleus  
1356 neuroanatomia ca nucli d'Edinger-Westphal terme pral.n m es núcleo de Edinger-Westphal  en Edinger-Westphal nucleus  
1357 neuroanatomia ca nucli de Darkxévitx terme pral.n m es núcleo de Darkshevich  en Darkshevich's nucleus  en nucleus of Darkschewitsch  
1358 neuroanatomia ca nucli vestibular lateral terme pral.n m ca nucli de Deiters sin. compl.n m es núcleo de Deiters  es núcleo vestibular lateral  en Deiter's nucleus  en lateral vestibular nucleus  
1359 neuroanatomia ca nucli gràcil terme pral.n m ca nucli de Goll sin. compl.n m es núcleo de Goll  es núcleo grácil  en Goll's nucleus  en gracilis nucleus  
1360 neuroanatomia ca nucli de la banda diagonal de Broca terme pral.n m es núcleo de la banda diagonal de Broca  en nucleus of diagonal band  
1361 neuroanatomia ca nucli de la columna cel·lular eferent somàtica terme pral.n m es núcleo de la columna celular eferente somática  en somatic efferent nucleus  
1362 neuroanatomia ca nucli de la columna cel·lular motora braquial terme pral.n m es núcleo de la columna celular motora braquial  en brachiomotor nucleus  
1363 neuroanatomia ca nucli de la columna cel·lular parasimpàtica terme pral.n m es núcleo de la columna celular parasimpática  en preganglionic parasympathetic nucleus  
1364 neuroanatomia ca nucli del pont terme pral.n m ca nucli de la protuberància sin. compl.n m ca nucli pòntic sin. compl.n m es núcleo de la protuberancia  es núcleo del puente  es núcleo pontino  en pontine nucleus  
1365 neuroanatomia ca nucli de la rafe terme pral.n m es núcleo del rafe  en raphe nucleus  
1366 neuroanatomia ca nucli subhipoglòs terme pral.n m ca nucli de Roller sin. compl.n m es núcleo de Roller  es núcleo subhipogloso  en Roller's nucleus  en subhypoglossal nucleus  
1367 neuroanatomia ca nucli intercalar terme pral.n m ca nucli de Staderini sin. compl.n m es núcleo de Staderini  es núcleo intercalado  en nucleus intercalatus  en Staderini's nucleus  
1368 neuroanatomia ca nucli del cerebel terme pral.n m es núcleo del cerebelo  en cerebellar nucleus  
1369 neuroanatomia ca nucli solitari terme pral.n m ca nucli del fascicle solitari sin. compl.n m es núcleo del fascículo solitario  es núcleo solitario  en nucleus of solitary tract  en solitary nucleus  
1370 neuroanatomia ca nucli del nervi motor ocular extern terme pral.n m ca nucli del nervi abducent sin. compl.n m es núcleo del nervio abducens  es núcleo del nervio ocular externo  en nucleus of abducens nerve  
1371 neuroanatomia ca nucli del nervi accessori terme pral.n m es núcleo del nervio accesorio  en accessory nerve nucleus  
1372 neuroanatomia ca nucli del nervi hipoglòs terme pral.n m es núcleo del nervio hipogloso  en nucleus of hypoglossal nerve  
1373 neuroanatomia ca nucli del nervi motor ocular comú terme pral.n m ca nucli del nervi oculomotor sin. compl.n m es núcleo del nervio motor ocular común  es núcleo del nervio oculomotor  en nucleus of oculomotor nerve  
1374 neuroanatomia ca nucli del nervi troclear terme pral.n m ca nucli del nervi patètic sin. compl.n m es núcleo del nervio patético  es núcleo del nervio troclear  en nucleus of trochlear nerve  
1375 neuroanatomia ca nucli vestibular terme pral.n m ca nucli del nervi vestibular sin. compl.n m es núcleo del nervio vestibular  es núcleo vestibular  en vestibular nucleus  
1376 neuroanatomia ca nucli fastigi terme pral.n m ca nucli del sostre sin. compl.n m ca nucli medial del cerebel sin. compl.n m es núcleo del fastigio  es núcleo del techo  es núcleo medial del cerebelo  en fastigial nucleus  en medial cerebellar nucleus  en roof nucleus  
1377 neuroanatomia ca nucli dentat terme pral.n m ca nucli lateral del cerebel sin. compl.n m es núcleo dentado  es núcleo lateral del cerebelo  en dentate nucleus  en nucleus lateralis cerebelli  
1378 neuroanatomia ca nucli dorsal del nervi vague terme pral.n m ca nucli posterior del nervi vague sin. compl.n m es núcleo dorsal del nervio vago  es núcleo posterior del nervio vago  en dorsal nucleus of vagus nerve  en posterior nucleus of vagus nerve  
1379 neuroanatomia ca nucli dorsomedial de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo dorsomedial del hipotálamo  en dorsomedial nucleus of hypothalamus  
1380 neuroanatomia ca nucli dorsomedial del tàlem terme pral.n m ca nucli medial dorsal del tàlem sin. compl.n m es núcleo dorsomedial del tálamo  es núcleo medial dorsal del tálamo  en dorsomedial nucleus of thalamus  en medial dorsal nucleus of thalamus  
1381 neuroanatomia ca nucli emboliforme terme pral.n m ca nucli interposat anterior sin. compl.n m es núcleo emboliforme  es núcleo interpósito anterior  en anterior interpositus nucleus  en emboliform nucleus  
1382 neuroanatomia ca nucli geniculat lateral del tàlem terme pral.n m es núcleo geniculado lateral del tálamo  en lateral geniculate nucleus of the thalamus  
1383 neuroanatomia ca nucli geniculat medial del tàlem terme pral.n m es núcleo geniculado medial del tálamo  en medial geniculate nucleus of the thalamus  
1384 neuroanatomia ca nucli globós terme pral.n m ca nucli interposat posterior sin. compl.n m es núcleo globoso  es núcleo interpósito posterior  en globose nucleus  en posterior interpositus nucleus  
1385 neuroanatomia ca nucli interpeduncular terme pral.n m es núcleo interpeduncular  en interpeduncular nucleus  
1386 neuroanatomia ca nucli interposat terme pral.n m es núcleo interpósito  en interpositus nucleus  
1387 neuroanatomia ca nucli intersticial de Cajal terme pral.n m es núcleo intersticial de Cajal  en interstitial nucleus of Cajal  
1388 neuroanatomia ca nucli intralaminar del tàlem terme pral.n m es núcleo intralaminar del tálamo  en intralaminar nucleus of thalamus  
1389 neuroanatomia ca nucli mamil·lar de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo mamilar del hipotálamo  en mammillary nucleus of hypothalamus  
1390 neuroanatomia ca nucli motor del nervi trigemin terme pral.n m ca nucli masticatori sin. compl.n m es núcleo masticatorio  es núcleo motor del nervio trigémino  en masticatory nucleus  en motor nucleus of trigeminal nerve  
1391 neuroanatomia ca nucli motor del nervi facial terme pral.n m es núcleo motor del nervio facial  en motor nucleus of facial nerve  
1392 neuroanatomia ca nucli paraventricular de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo paraventricular del hipotálamo  en paraventricular nucleus of hypothalamus  
1393 neuroanatomia ca nucli perihipoglós terme pral.n m es núcleo perihipogloso  en perihypoglossal nucleus  
1394 neuroanatomia ca nucli posterior de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo posterior del hipotálamo  en posterior nucleus of hypothalamus  
1395 neuroanatomia ca nucli preòptic terme pral.n m es núcleo preóptico  en preoptic nucleus  
1396 neuroanatomia ca nucli preposat terme pral.n m es núcleo prepósito  en prepositus nucleus  
1397 neuroanatomia ca nucli pulvinar del tàlem terme pral.n m es núcleo pulvinar del tálamo  en pulvinar nucleus of the thalamus  
1398 neuroanatomia ca nucli reticular del tàlem terme pral.n m es núcleo reticular del tálamo  en reticular nucleus of thalamus  
1399 neuroanatomia ca nucli roig terme pral.n m ca nucli vermell sin. compl.n m es núcleo rojo  en red nucleus  
1400 neuroanatomia ca nucli rostral intersticial terme pral.n m ca nucli rostral intersticial del fascicle longitudinal medial sin. compl.n m es núcleo rostral intersticial  es núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial  en rostral interstitial nucleus  en rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus  
1401 neuroanatomia ca nucli salival inferior terme pral.n m es núcleo salival inferior  en inferior salivary nucleus  
1402 neuroanatomia ca nucli salival superior terme pral.n m es núcleo salival superior  en superior salivary nucleus  
1403 neuroanatomia ca nucli sensitiu del nervi trigemin terme pral.n m es núcleo sensitivo del nervio trigémino  en sensory nucleus of trigeminal nerve  
1404 neuroanatomia ca nucli sensorial troncoencefàlic terme pral.n m es núcleo sensorial troncoencefálico  en brainstem sensory nucleus  
1405 neuroanatomia ca nucli septal terme pral.n m es núcleo septal  en septal nucleus  
1406 neuroanatomia ca nucli subceruli terme pral.n m es núcleo subcerúleo  en subcoeruleus nucleus  
1407 neuroanatomia ca nucli supramamil·lar terme pral.n m es núcleo supramamilar  en supramamillary nucleus  
1408 neuroanatomia ca nucli supraòptic de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo supraóptico del hipotálamo  en supraoptic nucleus of hypothalamus  
1409 neuroanatomia ca nucli supraquiasmàtic terme pral.n m es núcleo supraquiasmático  en suprachiasmatic nucleus  
1410 neuroanatomia ca nucli talàmic terme pral.n m es núcleo del tálamo  en thalamic nucleus  
1411 neuroanatomia ca nucli ventral anterior del tàlem terme pral.n m es núcleo ventral anterior del tálamo  en ventral anterior nucleus of thalamus  
1412 neuroanatomia ca nucli ventral lateral del tàlem terme pral.n m es núcleo ventral lateral del tálamo  en ventral lateral nucleus of thalamus  
1413 neuroanatomia ca nucli ventral posterior del tàlem terme pral.n m es núcleo ventral posterior del tálamo  en ventral posterior nucleus of thalamus  
1414 neuroanatomia ca nucli ventromedial de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo ventromedial del hipotálamo  en ventromedial nucleus of hypothalamus  
1415 neuroanatomia ca òbex terme pral.n m es óbex  en obex  
1416 neurobiologia del comportament ca obsessió terme pral.n f es obsesión  en obsession  
1417 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca oïda terme pral.n f es oído  en hearing  
1418 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca oïda absoluta terme pral.n f es oído absoluto  en absolute pitch  
1419 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca oïda relativa terme pral.n f es oído relativo  en relative pitch  
1420 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca olfacte terme pral.n m es olfato  en smell  
1421 neurohistologia ca oligodendròcit terme pral.n m ca oligodendròglia sin. compl.n f es oligodendrocito  es oligodendroglía  en oligodendrocyte  en oligodendroglia  
1422 neurohistologia ca oligodendroglioma terme pral.n m es oligodendroglioma  en oligodendroglioma  
1423 neuropsicologia i psiquiatria ca retard mental terme pral.n m ca oligofrènia sin. compl.n f es oligofrenia  es retraso mental  en mental retardation  en oligophrenia  
1424 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca onda F terme pral.n f es onda F  en F wave  
1425 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca onda H terme pral.n f es onda H  en H wave  
1426 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca onda M terme pral.n f es onda M  en M wave  
1427 neuroanatomia ca opercle de l'ínsula terme pral.n m ca opercle d'Arnold sin. compl.n m es opérculo de Arnold  es opérculo de la ínsula  en insular operculum  
1428 neurofarmacologia ca opi terme pral.n m es opio  en opium  
1429 neurofarmacologia ca opiaci terme pral.n m es opiáceo  en opiate type drug  
1430 neurofarmacologia ca opioide terme pral.n m es opioide  en opioid  
1431 neuroquímica ca opioide endogen terme pral.n m es opioide endógeno  en endogenous opioid  
1432 neurologia ca opistòton terme pral.n m es opistótono  en opisthotonus  
1433 neuroquímica ca opsina terme pral.n f es opsina  en opsin  
1434 neurologia ca opsoclònia terme pral.n f es opsoclonía  es opsoclonus  en opsoclonia  en opsoclonus  
1435 neuroanatomia ca òrgan espiral terme pral.n m ca òrgan de Corti sin. compl.n m es órgano de Corti  es órgano espiral  en organ of Corti  en spiral organ  
1436 neurohistologia ca òrgan de Golgi terme pral.n m ca òrgan tendinós de Golgi sin. compl.n m es órgano de Golgi  es órgano tendinoso de Golgi  en Golgi organ  en Golgi tendon organ  
1437 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ortòdrom -a terme pral.adj es ortodrómico  en orthodromic  
1438 neurologia ca oscil·lòpsia terme pral.n f es oscilopsia  en oscillopsia  
1439 neurociència computacional ca oscil·loscopi terme pral.n m es osciloscopio  en oscilloscope  
1440 neurofarmacologia ca ouabaïna terme pral.n f es ouabaina  en ouabain  
1441 neuroquímica ca òxid nítric terme pral.n m es óxido nítrico  en nitric oxide  
1442 neuroquímica ca òxid nítric-sintasa terme pral.n f es óxido nítrico sintasa  en nitric-oxide synthase  
1443 neuroanatomia ca paleocerebel terme pral.n m es paleocerebelo  en paleocerebellum  
1444 neuroanatomia ca paleocòrtex terme pral.n m ca paleopal·li sin. compl.n m es paleocórtex  es paleopalio  en paleocortex  en paleopallium  
1445 neurologia ca palilàlia terme pral.n f es palilalia  en palilalia  
1446 neurologia ca palinòpsia terme pral.n f es palinopsia  en palinopsia  
1447 neurologia ca palipràxia terme pral.n f es palipraxia  en palipraxia  
1448 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensibilitat vibratòria terme pral.n f ca pal·lestèsia sin. compl.n f es palestesia  es sensibilidad vibratoria  en pallesthesia  en vibratory sensation  
1449 neuroanatomia ca pàl·lid ventral terme pral.n m es pálido ventral  en ventral pallidum  
1450 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial d'acció muscular compost terme pral.n m ca PAMC siglan m es potencial de acción muscular compuesto  es PAMC  en compound muscle action potential  en CMAP  
1451 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial d'acció nerviós compost terme pral.n m ca PANC siglan m es potencial de acción nervioso compuesto  es PANC  en compound nerve action potential  en CNAP  
1452 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca papil·la gustativa terme pral.n f es papila gustativa  en taste papilla  
1453 neurologia ca paracúsia terme pral.n f es paracusia  en paracusia  en paracusis  
1454 neurobiologia del comportament ca paradigma de recordar/conèixer terme pral.n m es paradigma de recordar/conocer  en remember/know paradigm  
1455 neuropsicologia i psiquiatria ca paradigma de tasques duals terme pral.n m es paradigma de tareas duales  en dual task paradigm  
1456 neurologia ca parafàsia terme pral.n f es parafasia  en paraphasia  
1457 neurologia ca paragrafia terme pral.n f es paragrafía  en paragraphia  
1458 neurologia ca paragramatisme terme pral.n m es paragramatismo  en paragrammatism  
1459 neurologia ca paralèxia terme pral.n f es paralexia  en paralexia  
1460 neurologia ca paràlisi terme pral.n f es parálisis  en paralysis  
1461 neurologia ca paràlisi central terme pral.n f es parálisis central  en central paralysis  
1462 neurologia ca paràlisi cerebral infantil terme pral.n f ca paràlisi cerebral sin. compl.n f es parálisis cerebral  es parálisis cerebral infantil  en cerebral palsy  
1463 neurologia ca paràlisi pseudobulbar terme pral.n f es parálisis pseudobulbar  en pseudobulbar palsy  
1464 neurologia ca paràlisi supranuclear progressiva terme pral.n f es parálisis supranuclear progresiva  en progressive supranuclear palsy  
1465 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn delirant terme pral.n m ca paranoia sin. compl.n f es paranoia  es trastorno delirante  en delusional disorder  en paranoia  
1466 neurologia ca paraparèsia terme pral.n f es paraparesia  en paraparesis  
1467 neurologia ca paraplegia terme pral.n f es paraplejía  en paraplegia  
1468 neurologia ca paraplegia espàstica terme pral.n f es paraplejía espástica  en spastic paraplegia  
1469 neurologia ca parasòmnia terme pral.n f es parasomnia  en parasomnia  
1470 neuroanatomia ca regió paravermiana terme pral.n f ca paravermis sin. compl.n m ca regió intermèdia del cerebel sin. compl.n f es paravermis  es región intermedia del cerebelo  es región paravermiana  en paravermis  
1471 neurologia ca parèsia terme pral.n f es paresia  en paresis  
1472 neurologia ca parestèsia terme pral.n f es parestesia  en paresthesia  
1473 neurologia ca parkinsonisme terme pral.n m ca síndrome parkinsoniana terme pral.n f es parkinsonismo  es síndrome parkinsoniano  en Parkinson's syndrome  en parkinsonism  
1474 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca patró d'acció fix terme pral.n m es pauta de acción fija  en fixed action pattern  
1475 neurociència computacional ca patró d'entrenament terme pral.n m es patrón de entrenamiento  en training pattern  
1476 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial d'acció d'unitat motora terme pral.n m ca PAUM siglan m es potencial de acción de unidad motora  es PAUM  en motor unit action potential  en MUAP  
1477 neuroanatomia ca pedicle vertebral terme pral.n m es pedículo vertebral  en vertebral pedicle  
1478 neuroanatomia ca peduncle terme pral.n m es pedúnculo  en peduncle  
1479 neuroanatomia ca peduncle cerebel·lós terme pral.n m es pedúnculo cerebeloso  en cerebellar peduncle  
1480 neuroanatomia ca peduncle cerebral terme pral.n m es pedúnculo cerebral  en cerebral peduncle  
1481 neurobiologia del comportament ca pensament convergent terme pral.n m es pensamiento convergente  en convergent thinking  
1482 neurobiologia del comportament ca pensament divergent terme pral.n m es pensamiento divergente  en divergent thinking  
1483 neurobiologia cel·lular ca pentraxina terme pral.n f es pentraxina  en pentraxin  
1484 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca percepció terme pral.n f es percepción  en perception  
1485 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca percepció categòrica terme pral.n f es percepción categórica  en categorical perception  
1486 neurociència computacional ca perceptró terme pral.n m es perceptrón  en perceptron  
1487 neurociència computacional ca perceptró monocapa terme pral.n m es perceptrón monocapa  en single-layer perceptron  
1488 neurociència computacional ca perceptró multicapa terme pral.n m es perceptrón multicapa  en multilayer perceptron  
1489 neurohistologia ca perilimfa terme pral.n f es perilinfa  en perilymph  
1490 neurobiologia del desenvolupament ca període crític terme pral.n m es periodo crítico  en critical period  
1491 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca període refractari terme pral.n m es periodo refractario  en refractory period  
1492 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca període refractari absolut terme pral.n m es periodo refractario absoluto  en absolute refractory period  
1493 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca període refractari relatiu terme pral.n m es periodo refractario relativo  en relative refractory period  
1494 neuropsicologia i psiquiatria ca perseveració terme pral.n f es perseveración  en perseveration  
1495 neurobiologia del comportament ca personalitat terme pral.n f es personalidad  en personality  
1496 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca pertorbació motora terme pral.n f es perturbación motora  en motor perturbation  
1497 neurociència computacional ca pes terme pral.n m es peso  en weight  
1498 neurociència computacional ca tomografia per emissió de positrons terme pral.n f ca PET siglan f es tomografía por emisión de positrones  es PET  en positron emission tomography  en PET  
1499 neuroanatomia ca piamàter terme pral.n f es piamadre  es piamáter  en pia mater  
1500 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca pinçament de membrana terme pral.n m es pinzamiento zonal de membrana  es técnica de patch clamp  en patch clamp  en patch clamping  
1501 neuroanatomia ca pla temporal terme pral.n m es plano temporal  en planum temporale  
1502 neurobiologia del desenvolupament ca placa neural terme pral.n f ca placa medul·lar sin. compl.n f es placa medular  es placa neural  en medullary plate  en neural plate  
1503 neurohistologia ca placa motora terme pral.n f es placa motora  en motor end-plate  
1504 neurohistologia ca placa senil terme pral.n f es placa senil  en senile plaque  
1505 neurobiologia cel·lular ca plasticitat terme pral.n f es plasticidad  en plasticity  
1506 neurobiologia cel·lular ca plasticitat modal encreuada terme pral.n f es plasticidad modal cruzada  en crossmodal plasticity  
1507 neurobiologia cel·lular ca plasticitat sinàptica terme pral.n f es plasticidad sináptica  en synaptic plasticity  
1508 neuroanatomia ca plexe braquial terme pral.n m es plexo braquial  en brachial plexus  
1509 neuroanatomia ca plexe cervical terme pral.n m es plexo cervical  en cervical plexus  
1510 neuroanatomia ca plexe coroide terme pral.n m es plexo coroideo  en choroid plexus  
1511 neuroanatomia ca plexe mientèric terme pral.n m ca plexe d'Auerbach sin. compl.n m es plexo de Auerbach  es plexo mientérico  en Auerbach's plexus  en myenteric plexus  
1512 neuroanatomia ca plexe submucós terme pral.n m ca plexe de Meissner sin. compl.n m es plexo de Meissner  es plexo submucoso  en Meissner's plexus  en submucosal plexus  
1513 neuroanatomia ca plexe lumbar terme pral.n m es plexo lumbar  en lumbar plexus  
1514 neuroanatomia ca plexe pudend terme pral.n m es plexo pudendo  en pudendal plexus  
1515 neuroanatomia ca plexe sacre terme pral.n m es plexo sacro  en sacral plexus  
1516 neurologia ca plexopatia terme pral.n f es plexopatía  en plexopathy  
1517 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potenciació a llarg termini terme pral.n f ca PLT siglan f es potenciación a largo plazo  es PLP  en long-term potentiation  en LTP  
1518 neurobiologia del desenvolupament ca poda axonal terme pral.n f es poda axonal  en axon pruning  en pruning  
1519 neuroquímica ca poliamina terme pral.n f es poliamina  en polyamine  
1520 neurologia ca polidípsia terme pral.n f es polidipsia  en polydipsia  
1521 neurologia ca polineuropatia terme pral.n f es polineuropatía  en polyneuropathy  
1522 neurologia ca poliopia terme pral.n f ca poliòpsia terme pral.n f es poliopía  es poliopsia  en polyopia  en polyopsia  
1523 neurologia ca poliradiculoneuropatia terme pral.n f es polirradiculoneuropatía  en polyradiculoneuropathy  
1524 neurologia ca síndrome de Guillain-Barré terme pral.n f ca poliradiculoneuropatia desmielinitzant inflamatòria aguda sin. compl.n f es polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda  es síndrome de Guillain-Barré  en acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy  en Guillain-Barré syndrome  
1525 neurologia ca polisomnografia terme pral.n f es polisomnografía  en polysomnography  
1526 neuroanatomia ca protuberància terme pral.n f ca pont sin. compl.n m es protuberancia  es puente  en pons  
1527 neurohistologia ca pont creuat terme pral.n m es puente cruzado  en cross bridge  
1528 neurobiologia cel·lular ca porus de fusió terme pral.n m es poro de fusión  en fusion pore  
1529 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca postpotencial terme pral.n m es postpotencial  en afterpotential  
1530 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca postsinàptic -a terme pral.adj es postsináptico  en postsynaptic  
1531 neurologia ca postura de decorticació terme pral.n f es postura de decorticación  en decorticate posturing  
1532 neurologia ca postura de descerebració terme pral.n f es postura de descerebración  en decerebrate posturing  
1533 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potenciació posttetànica terme pral.n f es potenciación postetánica  en posttetanic potentiation  
1534 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potenciació sinàptica terme pral.n f es potenciación sináptica  en synaptic potentiation  
1535 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial d'acció terme pral.n m es potencial de acción  en action potential  
1536 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial d'equilibri terme pral.n m ca potencial de Nernst sin. compl.n m es potencial de equilibrio  es potencial de Nernst  en equilibrium potential  en Nernst potential  
1537 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial de membrana terme pral.n m es potencial de membrana  en membrane potential  en transmembrane potential  
1538 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial de placa motora terme pral.n m ca PPM siglan m es potencial de placa motora  es PPM  en end-plate potential  en EPP  
1539 neurobiologia del comportament ca potencial de preparació motora terme pral.n m es potencial de preparación motora  en readiness potential  
1540 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial de receptor terme pral.n m es potencial de receptor  en receptor potential  
1541 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial de repòs de membrana terme pral.n m es potencial de reposo de membrana  en resting membrane potential  
1542 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial de reversió terme pral.n m es potencial de reversión  en reversal potential  
1543 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial electrotònic terme pral.n m ca potencial local terme pral.n m es potencial electrotónico  es potencial local  en electrotonic potential  en local potential  
1544 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial evocat terme pral.n m ca potencial provocat sin. compl.n m es potencial evocado  es potencial provocado  en evoked potential  
1545 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial evocat auditiu terme pral.n m es potencial evocado auditivo  en auditory evoked potential  
1546 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial evocat cognitiu terme pral.n m es potencial evocado cognitivo  en cognitive evoked potential  
1547 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial evocat motor terme pral.n m es potencial evocado motor  en motor evoked potential  
1548 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial evocat somatosensorial terme pral.n m es potencial evocado somatosensorial  en somatosensory evoked potential  
1549 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial evocat visual terme pral.n m es potencial evocado visual  en visual evoked potential  
1550 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial postsinàptic excitador terme pral.n m ca PPSE siglan m es potencial postsináptico excitador  es PPSE  en excitatory postsynaptic potential  en EPSP  
1551 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial postsinàptic inhibidor terme pral.n m ca PPSI siglan m es potencial postsináptico inhibidor  es PPSI  en inhibitory postsynaptic potential  en IPSP  
1552 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca potencial sinàptic terme pral.n m es potencial sináptico  en synaptic potential  
1553 neurobiologia del comportament ca pràctica terme pral.n f es práctica  en rehearsal  
1554 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca presinàptic -a terme pral.adj es presináptico  en presynaptic  
1555 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca principi de la mida terme pral.n m es principio del tamaño  en size principle  
1556 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca principi de polarització dinàmica terme pral.n m es principio de polarización dinámica  en principle of dynamic polarization  
1557 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca priorització terme pral.n f es primerización  es priorización  en priming  
1558 neurobiologia del comportament ca problema de la conjunció terme pral.n m es problema de la conjunción  en binding problem  
1559 neuroanatomia ca procés ciliar terme pral.n m es proceso ciliar  en ciliary proces  
1560 neurobiologia del comportament ca procés cognitiu terme pral.n m es proceso cognitivo  en cognitive process  
1561 neurobiologia del comportament ca processament de la informació terme pral.n m ca processament sin. compl.n m es procesamiento  es procesamiento de la información  en information processing  en processing  
1562 neurobiologia del comportament ca processament ascendent terme pral.n f es procesamiento ascendente  en bottom-up processing  
1563 neurobiologia del comportament ca processament de transferència apropiada terme pral.n m es procesamiento de transferencia apropiada  en transfer appropriate processing  
1564 neurobiologia del comportament ca processament descendent terme pral.n m es procesamiento descendente  en top-down processing  
1565 neurobiologia del comportament ca processament distribuït terme pral.n m es procesamiento distribuido  en distributed processing  
1566 neurobiologia del comportament ca processament en paral·lel terme pral.n m es procesamiento en paralelo  en parallel processing  
1567 neurobiologia del comportament ca processament en sèrie terme pral.n m ca processament serial sin. compl.n m es procesamiento en serie  en serial processing  
1568 neuroquímica ca prodinorfina terme pral.n f es prodinorfina  en prodynorphin  
1569 neuroquímica ca proencefalina terme pral.n f es proencefalina  en proenkephalin  
1570 neurobiologia del comportament ca profunditat de processament terme pral.n f es profundidad de procesamiento  en depth of processing  
1571 neuroquímica ca proopiomelanocortina terme pral.n f es proopiomelanocortina  en pro-opiomelanocortin  
1572 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca propietat cinemàtica terme pral.n f es propiedad cinemática  en kinematic property  
1573 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca propietat dinàmica terme pral.n f es propiedad dinámica  en dynamic property  
1574 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca propioceptor terme pral.n m ca propioreceptor terme pral.n m es propioceptor  en proprioceptor  
1575 neuroanatomia ca prosencèfal terme pral.n m es prosencéfalo  en forebrain  en prosencephalon  
1576 neurologia ca prosopagnòsia terme pral.n f es prosopagnosia  en prosopagnosia  
1577 neuroquímica ca prostaglandina terme pral.n f es prostaglandina  en prostaglandin  
1578 neurobiologia cel·lular ca proteïna associada a la matriu extracel·lular terme pral.n f es proteína asociada a la matriz extracelular  en extracellular matrix-associated protein  
1579 neurobiologia cel·lular ca proteïna associada a vesícules terme pral.n f es proteína asociada a vesículas  en vesicle associated protein  
1580 neurobiologia cel·lular ca proteïna associada al citoesquelet terme pral.n f es proteína asociada al citoesqueleto  en cytoskeleton associated protein  
1581 neurobiologia cel·lular ca proteïna c-fos terme pral.n f es proteína c-fos  en c-fos protein  
1582 neurobiologia cel·lular ca proteïna de membrana terme pral.n f es proteína de membrana  en membrane protein  
1583 neuroquímica ca proteïna G terme pral.n f es proteína G  en G protein  
1584 neurobiologia cel·lular ca proteïna integral de membrana terme pral.n f es proteína integral de membrana  en integral membrane protein  en membrane-spanning protein  
1585 neurobiologia cel·lular ca proteïna motora terme pral.n f es proteína motora  en motor protein  
1586 neurobiologia cel·lular ca proteïna P0 terme pral.n f es proteína P0  en P0 protein  
1587 neurobiologia cel·lular ca proteïna tau terme pral.n f es proteína tau  en tau protein  
1588 neurobiologia del comportament ca prova de resposta retardada terme pral.n f es prueba de respuesta retardada  en delayed response test  
1589 neurofarmacologia ca psicofàrmac terme pral.n m ca psicòtrop sin. compl.n m es psicofármaco  es psicotrópico  es psicótropo  en psychotropic  
1590 disciplines connexes ca psicofísica terme pral.n f es psicofísica  en psychophysics  
1591 disciplines connexes ca psicologia evolucionista terme pral.n f es psicología evolucionista  en evolutionary psychology  
1592 disciplines connexes ca psicologia social terme pral.n f ca psicosociologia sin. compl.n f ca sociopsicologia sin. compl.n f es psicología social  es psicosociología  es sociopsicología  en psychosociology  en social psychology  en sociopsychology  
1593 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn antisocial de la personalitat terme pral.n m ca psicopatia sin. compl.n f es psicopatía  es trastorno antisocial de la personalidad  en antisocial personality disorder  en psycopathy  
1594 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn psicòtic terme pral.n m ca psicosi sin. compl.n f es psicosis  es trastorno psicótico  en psychosis  en psychotic disorder  
1595 neuropsicologia i psiquiatria ca psicosi cicloide terme pral.n f es psicosis cicloide  en cycloid psychosis  
1596 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn bipolar terme pral.n m ca psicosi maniacodepressiva sin. compl.n f es psicosis maniacodepresiva  es trastorno bipolar  en bipolar disorder  en manic-depressive psychosis  
1597 neuropsicologia i psiquiatria ca psicosi orgànica terme pral.n f ca psicosi simptomàtica sin. compl.n f es psicosis orgánica  es psicosis sintomática  en organic psychosis  en symptomatic psychosis  
1598 neuropsicologia i psiquiatria ca psicosi primària terme pral.n f es psicosis primaria  en primary psychosis  
1599 neuropsicologia i psiquiatria ca psicosi secundària terme pral.n f es psicosis secundaria  en secondary psychosis  
1600 neuropsicologia i psiquiatria ca psicosi tòxica terme pral.n f es psicosis tóxica  en toxic psychosis  
1601 neuropsicologia i psiquiatria ca psicoteràpia terme pral.n f es psicoterapia  en psychotherapy  
1602 disciplines connexes ca psiquiatria terme pral.n f es psiquiatría  en psychiatrics  en psychiatry  
1603 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca punt cec terme pral.n m es punto ciego  en blind spot  
1604 neuroanatomia ca pupil·la terme pral.n f es pupila  en pupil  
1605 neurologia ca pupil·la d'Adie terme pral.n f ca pupil·la tònica d'Adie sin. compl.n f es pupila de Adie  es pupila tónica de Adie  en Adie pupil  en Adie's tonic pupil  
1606 neurologia ca pupil·la d'Argyll Robertson terme pral.n f es pupila de Argyll Robertson  en Argyll Robertson pupil  
1607 neuroanatomia ca putamen terme pral.n m es putamen  en putamen  
1608 neuropsicologia i psiquiatria ca quocient intel·lectual terme pral.n m ca QI siglan m es cociente intelectual  es coeficiente intelectual  es CI  en intelligence quotient  en IQ  
1609 neurologia ca quadrantanòpsia terme pral.n f ca quadrantanopia sin. compl.n f es cuadrantanopía  es cuadrantanopsia  en quadrantanopia  en quadrantanopsia  
1610 neurologia ca tetraparèsia terme pral.n f ca quadriparèsia sin. compl.n f es cuadriparesia  es tetraparesia  en quadriparesis  en tetraparesis  
1611 neurologia ca tetraplegia terme pral.n f ca quadriplegia sin. compl.n f es cuadriplejía  es tetraplejía  en quadriplegia  en tetraplegia  
1612 neurobiologia del comportament ca qualia [la] terme pral.n m pl es qualia  en qualia  
1613 neuropsicologia i psiquiatria ca quequesa terme pral.n f es tartamudez  en stuttering  
1614 neuroanatomia ca quiasma òptic terme pral.n m es quiasma óptico  en optic chiasm  
1615 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca quimioceptor terme pral.n m ca quimioreceptor terme pral.n m es quimiorreceptor  en chemoreceptor  
1616 neurobiologia del desenvolupament ca quimiotropisme terme pral.n m es quimiotropismo  en chemotropism  
1617 neuroanatomia ca radiació acústica terme pral.n f es radiación acústica  en acoustic radiation  
1618 neuroanatomia ca radiació òptica terme pral.n f ca radiació de Gratiolet sin. compl.n f es radiación de Gratiolet  es radiación óptica  en optic radiation  en radiation of Gratiolet  
1619 neuroquímica ca radical lliure terme pral.n m es radical libre  en free radical  
1620 neurologia ca radiculopatia terme pral.n f es radiculopatía  en radiculopathy  
1621 neurohistologia ca ramificació col·lateral axonal terme pral.n f es colateralización  en collateral sprouting  en collateralization  
1622 neuroanatomia ca rampa timpànica terme pral.n f es rampa timpánica  en scala tympani  en tympanic canal of cochlea  
1623 neuroanatomia ca rampa vestibular terme pral.n f es rampa vestibular  en scala vestibuli  en vestibular canal of cochlea  
1624 neurobiologia cel·lular ca raó de permeabilitat d'un canal terme pral.n f es tasa de permeabilidad de un canal  en channel-permeability ratio  
1625 neurobiologia del comportament ca raonament deductiu terme pral.n m es razonamiento deductivo  en deductive reasoning  
1626 neurobiologia del comportament ca raonament inductiu terme pral.n m es razonamiento inductivo  en inductive reasoning  
1627 neurofarmacologia ca ratolí genoanul·lat terme pral.n m es ratón knock out  en knock-out mouse  
1628 neurofarmacologia ca ratolí genominvat terme pral.n m es ratón knock down  en knock-down mouse  
1629 neurofarmacologia ca ratolí genomodificat terme pral.n m es ratón knock in  en knock-in mouse  
1630 neurohistologia ca reacció astrocitària terme pral.n f es reacción astrocitaria  en astrocyte reaction  
1631 neuroquímica ca recaptació terme pral.n f es recaptación  en reuptake  
1632 neuroquímica ca receptor terme pral.n m es receptor  en receptor  
1633 neuroquímica ca receptor colinèrgic terme pral.n m ca receptor d'acetilcolina terme pral.n m es receptor colinérgico  es receptor de acetilcolina  en acetylcholine receptor  en cholinergic receptor  
1634 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca receptor tònic terme pral.n m ca receptor d'adaptació lenta sin. compl.n m es receptor de adaptación lenta  es receptor tónico  en slow adapting receptor  en tonic receptor  
1635 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca receptor fàsic terme pral.n m ca receptor d'adaptació ràpida sin. compl.n m es receptor de adaptación rápida  es receptor fásico  en fast adapting receptor  en phasic receptor  
1636 neuroquímica ca receptor d'adenosina terme pral.n m es receptor de adenosina  en adenosine receptor  
1637 neuroquímica ca receptor d'AMPA terme pral.n m es receptor de AMPA  en AMPA receptor  
1638 neuroquímica ca receptor d'NMDA terme pral.n m es receptor de NMDA  en NMDA receptor  
1639 neuroquímica ca receptor d'opioides terme pral.n m es receptor de opioides  en opioid receptor  
1640 neuroquímica ca receptor de dopamina terme pral.n m es receptor de dopamina  en dopamine receptor  
1641 neuroquímica ca receptor de GABA terme pral.n m es receptor de GABA  en GABA receptor  
1642 neuroquímica ca receptor de glicina terme pral.n m es receptor de glicina  en glycine receptor  
1643 neuroquímica ca receptor de glutamat terme pral.n m ca receptor glutamatèrgic terme pral.n m es receptor de glutamato  es receptor glutamatérgico  en glutamate receptor  
1644 neuroquímica ca receptor de kainat terme pral.n m es receptor de kainato  en kainate receptor  
1645 neuroquímica ca receptor de serotonina terme pral.n m ca receptor serotoninèrgic terme pral.n m es receptor 5-HT  es receptor de serotonina  en 5-HT receptor  en serotonin receptor  
1646 neuroquímica ca receptor ionotròpic terme pral.n m es receptor ionotrópico  en ionotropic receptor  
1647 neuroquímica ca receptor metabotròpic terme pral.n m es receptor metabotrópico  en metabotropic receptor  
1648 neuroquímica ca receptor muscarínic terme pral.n m es receptor muscarínico  en muscarinic receptor  
1649 neuroquímica ca receptor nicotínic terme pral.n m es receptor nicotínico  en nicotinic receptor  
1650 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca receptor postsinàptic terme pral.n m es receptor postsináptico  en postsynaptic receptor  
1651 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca receptor presinàptic terme pral.n m es receptor presináptico  en presynaptic receptor  
1652 neuroquímica ca receptor purinèrgic terme pral.n m es receptor purinérgico  en purinergic receptor  
1653 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca receptor sensorial terme pral.n m es receptor sensitivo  en sensory receptor  
1654 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca receptor tendinós terme pral.n m es receptor tendinoso  en tendinous receptor  
1655 neuroquímica ca receptor tirosina-cinasa terme pral.n m es receptor de tirosina cinasa  en tyrosine kinase receptor  
1656 neuroanatomia ca receptor vestibular terme pral.n m es receptor vestibular  en vestibular receptor  
1657 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reclutament terme pral.n m es reclutamiento  en recruitment  
1658 neurobiologia del comportament ca reconeixement terme pral.n m es reconocimiento  en recognition  
1659 neurociència computacional ca reconeixement de patrons terme pral.n m es reconocimiento de patrones  en pattern recognition  
1660 neurobiologia del comportament ca record terme pral.n m es recuerdo  en memory  
1661 neurobiologia del comportament ca reestructuració cognitiva terme pral.n f es reestructuración cognitiva  en cognitive restructuring  
1662 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex miotàtic terme pral.n m ca reflex d'estirament sin. compl.n m es reflejo de estiramiento  es reflejo miotático  en myotatic reflex  en stretch reflex  
1663 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex de retirada terme pral.n m es reflejo de retirada  en withdrawal reflex  
1664 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex espinal terme pral.n m ca reflex medul·lar terme pral.n m es reflejo espinal  es reflejo medular  en medullary reflex  en spinal reflex  
1665 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex miotàtic invers terme pral.n m ca reflex tendinós terme pral.n m es reflejo miotático inverso  es reflejo tendinoso  en inverse myotatic reflex  en tendon reflex  
1666 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex monosinàptic terme pral.n m es reflejo monosináptico  en monosynaptic reflex  
1667 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex polisinàptic terme pral.n m es reflejo polisináptico  en polysynaptic reflex  
1668 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex vestibulocervical terme pral.n m es reflejo vestibulocervical  en vestibulocervical reflex  
1669 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex vestibuloespinal terme pral.n m es reflejo vestibuloespinal  en vestibulospinal reflex  
1670 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex vestibuloocular terme pral.n m es reflejo vestibuloocular  en vestibulo-ocular reflex  
1671 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca reflex visceral terme pral.n m es reflejo visceral  en visceral reflex  
1672 neurobiologia del comportament ca reforçament terme pral.n m ca reforç sin. compl.n m es refuerzo  en reinforcement  
1673 neurobiologia del comportament ca reforçament negatiu terme pral.n m es refuerzo negativo  en negative reinforcement  
1674 neurobiologia del comportament ca reforçament positiu terme pral.n m es refuerzo positivo  en positive reinforcement  
1675 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca refractari -ària terme pral.adj es refractario  en refractory  
1676 neurobiologia cel·lular ca regeneració neuronal terme pral.n f es regeneración neuronal  en neural regeneration  
1677 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca regió d'isofreqüència terme pral.n f es región de isofrecuencia  en isofrequency region  
1678 neurobiologia del desenvolupament ca regió organitzadora terme pral.n f es región organizadora  en organizer region  
1679 neurobiologia del comportament ca registre visuoespacial terme pral.n m es agenda visoespacial  en visuospatial sketchpad  
1680 neurobiologia cel·lular ca regla de Hebb terme pral.n f es regla de Hebb  en Hebb rule  
1681 neurociència computacional ca regla delta terme pral.n f es regla delta  en delta rule  
1682 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca relació corrent-voltatge terme pral.n f es relación corriente-voltaje  en current-voltage relationship  
1683 neurohistologia ca relació g terme pral.n f es relación g  en g ratio  
1684 neurologia ca reparació neural terme pral.n f es reparación neural  en neural repair  
1685 neuropsicologia i psiquiatria ca representació interna terme pral.n f es representación interna  en internal representation  
1686 neuropsicologia i psiquiatria ca representació mental terme pral.n f es representación mental  en mental representation  
1687 neurofarmacologia ca reserpina terme pral.n f es resperina  en reserpine  
1688 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resistència terme pral.n f es resistor  en resistor  
1689 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resistència de membrana terme pral.n f es resistencia de membrana  en membrane resistance  
1690 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resposta activa terme pral.n f es respuesta activa  en active response  
1691 neurobiologia del comportament ca resposta apetitiva terme pral.n f es respuesta apetitiva  en appetitive response  
1692 neurobiologia del comportament ca resposta d'evitació terme pral.n f es respuesta de evitación  en avoidance response  
1693 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resposta de tot o res terme pral.n f es respuesta de todo o nada  en all-or-none response  
1694 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resposta hemodinàmica terme pral.n f es respuesta hemodinámica  en hemodynamic response  
1695 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resposta multimodal terme pral.n f es respuesta multimodal  en multimodal response  
1696 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resposta passiva terme pral.n f es respuesta pasiva  en passive response  
1697 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca resposta unimodal terme pral.n f es respuesta unimodal  en unimodal response  
1698 neurociència computacional ca ressonància magnètica terme pral.n f ca RM siglan f es resonancia magnética  es RM  en magnetic resonance imaging  en MRI  
1699 neurociència computacional ca ressonància magnètica funcional terme pral.n f ca RMf siglan f es resonancia magnética funcional  es RMf  en functional magnetic resonance imaging  en fMRI  
1700 neuroanatomia ca retina terme pral.n f es retina  en retina  
1701 neuroquímica ca retinal terme pral.n m es retinal  en retinal  
1702 neurologia ca rigidesa muscular terme pral.n f es rigidez muscular  en muscle rigidity  
1703 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme delta terme pral.n m ca ritme δ sin. compl.n m es ritmo δ  es ritmo delta  en delta rhythm  
1704 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme alfa terme pral.n m ca ritme α sin. compl.n m es ritmo α  es ritmo alfa  en alpha rhythm  
1705 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme gamma terme pral.n m ca ritme γ sin. compl.n m es ritmo γ  es ritmo gamma  en gamma rhythm  
1706 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme beta terme pral.n m ca ritme β sin. compl.n m es ritmo β  es ritmo beta  en beta rhythm  
1707 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme theta terme pral.n m ca ritme ϴ sin. compl.n m es ritmo ϴ  es ritmo theta  en theta rhythm  
1708 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme circadiari terme pral.n m es ritmo circadiano  en circadian rhythm  
1709 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme infradiari terme pral.n m es ritmo infradiano  en infradian rhythm  
1710 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca ritme ultradiari terme pral.n m es ritmo ultradiano  en ultradian rhythm  
1711 neuropsicologia i psiquiatria ca ritual terme pral.n m es ritual  en ritual  
1712 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca rivalitat binocular terme pral.n f es rivalidad binocular  en binocular rivalry  
1713 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca rizotomia dorsal terme pral.n f es rizotomía dorsal  en dorsal rhizotomy  
1714 neuroquímica ca rodopsina terme pral.n f es rodopsina  en rhodopsin  
1715 neuroanatomia ca romboencèfal terme pral.n m es rombencéfalo  en hindbrain  en rhombencephalon  
1716 neurologia ca ròving terme pral.n m es movimiento ocular errante  es roving ocular  en roving eye movement  
1717 neuroanatomia ca sac endolimfàtic terme pral.n m es saco endolinfático  en endolymphatic sac  
1718 neuroanatomia ca sàcul terme pral.n m es sáculo  en saccule  
1719 neurohistologia ca sarcolemma terme pral.n m es sarcolema  en sarcolemma  
1720 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca saturació terme pral.n f es saturación  en saturation  
1721 neurobiologia cel·lular ca secreció terme pral.n f es secreción  en secretion  
1722 neurobiologia cel·lular ca segon missatger terme pral.n m es segundo mensajero  en second messenger  
1723 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca selectivitat visual terme pral.n f es selectividad visual  en visual selectivity  
1724 neuroanatomia ca sella turca terme pral.n f es silla turca  en sella turcica  
1725 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensació terme pral.n f es sensación  en sensation  
1726 neurologia ca sensació de membre fantasma terme pral.n f es sensación de miembro fantasma  en phantom limb sensation  
1727 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensibilitat tàctil terme pral.n f es sensibilidad táctil  en tactile sensation  
1728 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensibilitat tèrmica terme pral.n f es sensibilidad térmica  en thermal sensation  
1729 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensibilització terme pral.n f es sensibilización  en sensitization  
1730 neurobiologia del comportament ca sensibilització terme pral.n f es sensibilización  en sensitization  
1731 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensorial terme pral.adj ca sensitiu -iva sin. compl.adj es sensitivo  es sensorial  en sensory  
1732 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensor terme pral.n m es sensor  en sensor  
1733 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sensor molecular terme pral.n m es sensor molecular  en molecular sensor  
1734 neurociència computacional ca senyal terme pral.n m es señal  en signal  
1735 neurofarmacologia ca senyal dependent del nivell d'oxigen a la sang terme pral.n m ca senyal BOLD sin. compl.n m es señal BOLD  es señal dependiente del nivel de oxígeno en la sangre  en blood oxygen level dependent signal  en BOLD signal  
1736 neurobiologia cel·lular ca transducció de senyal terme pral.n f ca senyalització sin. compl.n f es señalización  es transducción de señal  en signal transduction  en signaling  
1737 neuroanatomia ca septe lúcid terme pral.n m ca septe pel·lúcid sin. compl.n m es septo pelúcido  en septum lucidum  en septum pellucidum  
1738 neuroquímica ca serotoninèrgic -a terme pral.adj es serotoninérgico  en serotoninergic  
1739 neurobiologia del comportament ca sessió terme pral.n f es sesión  en session  
1740 neuroanatomia ca si carotidi terme pral.n m es seno carotídeo  en carotid sinus  
1741 neuroanatomia ca si cavernós terme pral.n m es seno cavernoso  en cavernous sinus  
1742 neuroanatomia ca si venós dural terme pral.n m es seno venoso dural  en dural venous sinus  
1743 neurologia ca signe de Babinski terme pral.n m es signo de Babinski  en Babinski sign  
1744 neurologia ca simultagnòsia terme pral.n f es simultagnosia  en simultanagnosia  
1745 neurobiologia cel·lular ca sinapsi terme pral.n f es sinapsis  en synapse  
1746 neurobiologia cel·lular ca sinapsi asimètrica terme pral.n f es sinapsis asimétrica  en asymmetric synapse  
1747 neurobiologia cel·lular ca sinapsi axoaxònica terme pral.n f es sinapsis axoaxónica  en axoaxonic synapse  
1748 neurobiologia cel·lular ca sinapsi axodendrítica terme pral.n f es sinapsis axodendrítica  en axodendritic synapse  
1749 neurobiologia cel·lular ca sinapsi axosomàtica terme pral.n f es sinapsis axosomática  en axosomatic synapse  
1750 neurobiologia cel·lular ca sinapsi elèctrica terme pral.n f es sinapsis eléctrica  en electrical synapse  
1751 neurobiologia cel·lular ca sinapsi excitadora terme pral.n f es sinapsis excitadora  en excitatory synapse  
1752 neurobiologia cel·lular ca sinapsi inhibidora terme pral.n f es sinapsis inhibidora  en inhibitory synapse  
1753 neurobiologia cel·lular ca sinapsi neuromuscular terme pral.n f ca unió neuromuscular sin. compl.n f es sinapsis neuromuscular  es unión neuromuscular  en neuromuscular junction  en neuromuscular synapse  
1754 neurobiologia cel·lular ca sinapsi química terme pral.n f es sinapsis química  en chemical synapse  
1755 neurobiologia cel·lular ca sinapsi simètrica terme pral.n f es sinapsis simétrica  en symmetric synapse  
1756 neurobiologia cel·lular ca sinaptogènesi terme pral.n f es sinaptogénesis  en synaptogenesis  
1757 neurobiologia cel·lular ca sinaptopatia terme pral.n f es sinaptopatía  en synaptopathy  
1758 neurobiologia cel·lular ca sinaptosoma terme pral.n m es sinaptosoma  en synaptosome  
1759 neurologia ca sincinèsia terme pral.n f es sincinesia  en synkinesis  
1760 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sincronitzador biològic terme pral.n m es sincronizador biológico  en entraining agent  en synchronizer  en zeitgeber  
1761 neuropsicologia i psiquiatria ca síndrome d'abstinència terme pral.n f es síndrome de abstinencia  en substance withdrawal syndrome  
1762 neuropsicologia i psiquiatria ca síndrome d'Anton terme pral.n f es síndrome de Anton  en Anton's syndrome  
1763 neurologia ca síndrome de Horner terme pral.n f ca síndrome de Bernard-Horner sin. compl.n f ca síndrome de Claude Bernard-Horner sin. compl.n f es síndrome de Bernard-Horner  es síndrome de Claude Bernard-Horner  es síndrome de Horner  en Bernard-Horner syndrome  en Claude Bernard-Horner syndrome  en Horner syndrome  
1764 neuropsicologia i psiquiatria ca síndrome de Capgras terme pral.n f es síndrome de Capgras  en Capgras syndrome  
1765 neuropsicologia i psiquiatria ca síndrome de desconnexió terme pral.n f es síndrome de desconexión  en disconnection syndrome  
1766 neurologia ca síndrome de Gerstmann terme pral.n f es síndrome de Gerstmann  en Gerstmann syndrome  
1767 neurologia ca síndrome de Klüver-Bucy terme pral.n f es síndrome de Klüver-Bucy  en Klüver-Bucy syndrome  
1768 neuropsicologia i psiquiatria ca síndrome de Korsakov terme pral.n f ca trastorn amnèsic alcohòlic sin. compl.n m es síndrome de Korsakov  es trastorno amnésico alcohólico  en alcohol amnesic disorder  en Korsakoff syndrome  
1769 neurologia ca síndrome de la mà aliena terme pral.n f es síndrome de la mano ajena  en alien hand syndrome  
1770 neurologia ca trastorn de La Tourette terme pral.n m ca síndrome de La Tourette sin. compl.n f es síndrome de la Tourette  es trastorno de la Tourette  en Tourette disorder  en Tourette syndrome  
1771 neurologia ca síndrome del cromosoma X fràgil terme pral.n f ca síndrome de Martin-Bell sin. compl.n f es síndrome de Martin-Bell  es síndrome del cromosoma X frágil  en fragile X syndrome  en Martin-Bell syndrome  
1772 neurologia ca síndrome de negligència terme pral.n f es heminegligencia  es negligencia unilateral  en neglect syndrome  
1773 neurologia ca síndrome de Williams terme pral.n f es síndrome de Williams  en Williams syndrome  
1774 neurologia ca síndrome extrapiramidal terme pral.n f ca síndrome dels nuclis basals sin. compl.n f es síndrome de los ganglios basales  es síndrome extrapiramidal  en basal ganglia syndrome  en extrapyramidal syndrome  
1775 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sinergia motora terme pral.n f es sinergia motora  en motor synergy  
1776 neuropsicologia i psiquiatria ca sinestèsia terme pral.n f es sinestesia  en synesthesia  
1777 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sintonia de fase terme pral.n f es sintonía de fase  en phase-locking  
1778 neurobiologia cel·lular ca sintrofina terme pral.n f es sintrofina  en syntrophin  
1779 neurologia ca siringobúlbia terme pral.n f es siringobulbia  en syringobulbia  
1780 neurologia ca siringomièlia terme pral.n f es siringomielia  en syringomyelia  
1781 neuroanatomia ca sistema anterolateral terme pral.n m ca tracte anterolateral sin. compl.n m es sistema anterolateral  es tracto anterolateral  en anterolateral system  en anterolateral tract  
1782 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema auditiu terme pral.n m es sistema auditivo  en auditory system  
1783 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema d'interneurones espinals terme pral.n m es sistema de interneuronas espinales  en spinal interneuronal system  
1784 neuroanatomia ca sistema de coordenades de Talairach terme pral.n m es sistema de coordenadas de Talairach  en Talairach coordinate system  
1785 neuroanatomia ca sistema de cordons dorsals terme pral.n m ca sistema de les columnes dorsals - lemnisc medial sin. compl.n m es sistema de las columnas dorsales - lemnisco mediano  en dorsal column system  
1786 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema gustatiu terme pral.n m es sistema gustativo  en gustatory system  
1787 neuroanatomia ca sistema límbic terme pral.n m es sistema límbico  en limbic system  
1788 neurobiologia del comportament ca sistema motivacional terme pral.n m es sistema motivacional  en motivational system  
1789 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós terme pral.n m es sistema nervioso  en nervous system  
1790 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós autònom terme pral.n m ca sistema nerviós vegetatiu sin. compl.n m es sistema nervioso autónomo  es sistema nervioso vegetativo  en autonomic nervous system  en vegetative nervous system  
1791 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós central terme pral.n m es sistema nervioso central  en central nervous system  
1792 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós entèric terme pral.n m es sistema nervioso entérico  en enteric nervous system  
1793 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós motor terme pral.n m es sistema nervioso motor  en motor nervous system  
1794 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós parasimpàtic terme pral.n m es sistema nervioso parasimpático  en parasympathetic nervous system  
1795 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós perifèric terme pral.n m es sistema nervioso periférico  en peripheral nervous system  
1796 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós sensorial terme pral.n m es sistema nervioso sensorial  en sensory nervous system  
1797 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nerviós simpàtic terme pral.n m es sistema nervioso simpático  en sympathetic nervous system  
1798 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema nociceptiu terme pral.n m es sistema nociceptivo  en nociceptive system  
1799 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema olfactori terme pral.n m ca sistema olfactiu sin. compl.n m es sistema olfativo  es sistema olfatorio  en olfactory system  
1800 neuroanatomia ca sistema portal hipofisiari terme pral.n m es sistema portal hipofisario  en hypophyseal portal system  
1801 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema somatosensorial terme pral.n m es sistema sensorial somático  en somatosensory system  
1802 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema supraespinal terme pral.n m es sistema supraespinal  en supraspinal system  
1803 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema ventricular terme pral.n m es sistema ventricular  en ventricular system  
1804 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sistema visual terme pral.n m es sistema visual  en visual system  
1805 neurobiologia del comportament ca situacionisme terme pral.n m es situacionismo  en situationism  
1806 neuroanatomia ca solc cerebral terme pral.n m ca solc sin. compl.n m es surco  es surco cerebral  en cerebral sulcus  en sulcus  
1807 neuroanatomia ca solc col·lateral terme pral.n m es surco colateral  en collateral sulcus  
1808 neuroanatomia ca solc intraparietal terme pral.n m es surco intraparietal  en intraparietal sulcus  
1809 neuroanatomia ca solc parietooccipital terme pral.n m es surco parietooccipital  en parietooccipital sulcus  
1810 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca somestèsia terme pral.n f ca somatoestèsia sin. compl.n f es somatoestesia  es somestesia  en somatesthesia  en somesthesia  
1811 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca somatotopia terme pral.n f es somatotopía  en somatotopy  
1812 neurobiologia del desenvolupament ca somita terme pral.n f es somito  en somite  
1813 neurologia ca somnolència terme pral.n f es somnolencia  en somnolence  
1814 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca son terme pral.n m es sueño  en sleep  
1815 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca son lent terme pral.n m ca son d'ondes lentes sin. compl.n m ca son profund sin. compl.n m es sueño de ondas lentas  es sueño lento  es sueño profundo  en slow sleep  en slow-wave sleep  
1816 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca son REM terme pral.n m ca son de moviments oculars ràpids sin. compl.n m ca son MOR sin. compl.n m ca son paradoxal sin. compl.n m es sueño de movimientos oculares rápidos  es sueño MOR  es sueño paradójico  es sueño REM  en rapid-eye-movement sleep  en REM sleep  
1817 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca son lleuger terme pral.n m ca son superficial sin. compl.n m es sueño ligero  es sueño superficial  en light sleep  
1818 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca son no-REM terme pral.n m es sueño no REM  en non-REM sleep  en NREM sleep  
1819 neuropsicologia i psiquiatria ca sordesa cortical terme pral.n f es sordera cortical  en cortical deafness  
1820 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sordesa de conducció terme pral.n f ca sordesa de transmissió sin. compl.n f es sordera de conducción  es sordera de transmisión  en conduction deafness  en transmission deafness  
1821 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sordesa de percepció terme pral.n f ca sordesa neurosensorial sin. compl.n f es sordera de percepción  es sordera neurosensorial  en perceptive deafness  en sensorineural deafness  
1822 neuropsicologia i psiquiatria ca sordesa verbal pura terme pral.n f es sordera verbal pura  en pure verbal deafness  
1823 neurociència computacional ca soroll terme pral.n m es ruido  en noise  
1824 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca soroll biològic terme pral.n m es ruido biológico  en biological noise  
1825 neurociència computacional ca soroll blanc terme pral.n m es ruido blanco  en white noise  
1826 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca soroll neuronal terme pral.n m es ruido neuronal  en neuronal noise  
1827 neurociència computacional ca tomografia computada per emissió de fotó simple terme pral.n f ca SPECT siglan f es tomografía computadorizada por emisión de fotón único  es SPECT  en single-photon emission computed tomography  en SPECT  
1828 neuroanatomia ca subcortical terme pral.adj es subcortical  en subcortical  
1829 neuroanatomia ca subicle terme pral.n m es subículo  en subiculum  
1830 neuroanatomia ca substància blanca terme pral.n f es sustancia blanca  en white substance  
1831 neuroanatomia ca substància gelatinosa de Rolando terme pral.n f es sustancia gelatinosa de Rolando  en Rolando's gelatinous substance  
1832 neuroanatomia ca substància grisa terme pral.n f es sustancia gris  en grey substance  
1833 neuroanatomia ca substància innominada terme pral.n f ca substància innominada de Reichert sin. compl.n f es sustancia innominada  es sustancia innominada de Reichert  en innominate substance  en innominate substance of Reichert  
1834 neuropsicologia i psiquiatria ca substància psicoactiva terme pral.n f es sustancia psicoactiva  en psychoactive substance  
1835 neuroanatomia ca subtàlem terme pral.n m es subtálamo  en subthalamus  
1836 neuropsicologia i psiquiatria ca suïcidi terme pral.n m es suicidio  en suicide  
1837 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sumació espacial terme pral.n f es sumación espacial  en spatial summation  
1838 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sumació espacial visual terme pral.n f es sumación espacial visual  en visual spatial summation  
1839 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca sumació temporal terme pral.n f es sumación temporal  en temporal summation  
1840 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca supersensibilitat terme pral.n f es supersensibilidad  en supersensitivity  
1841 neurobiologia del comportament ca supressió condicionada terme pral.n f es supresión condicionada  en conditioned suppression  
1842 neuroanatomia ca sutura coronal terme pral.n f ca sutura frontoparietal sin. compl.n f es sutura coronal  es sutura frontoparietal  en coronal suture  en frontoparietal suture  
1843 neuroanatomia ca sutura sagital terme pral.n f ca sutura interparietal sin. compl.n f es sutura interparietal  es sutura sagital  en interparietal suture  en sagittal suture  
1844 neuroanatomia ca sutura lambdoide terme pral.n f es sutura lambdoidea  en sutura lambdoidea  
1845 neuroanatomia ca tàlem terme pral.n m es tálamo  en thalamus  
1846 neuropsicologia i psiquiatria ca taquistoscopi terme pral.n m es taquistoscopio  en tachistoscope  
1847 neurobiologia del comportament ca tasca d'aparellament retardat terme pral.n f es tarea de apareamiento retardado  en delayed matching task  en delayed matching to sample task  
1848 neurobiologia del comportament ca tasca de fer/no-fer terme pral.n f es tarea go/no-go  en go/no-go task  
1849 neurobiologia del comportament ca tasca de memòria de reconeixement terme pral.n f es tarea de memoria de reconocimiento  en recognition memory task  
1850 neurobiologia del comportament ca tasca de no-aparellament retardat terme pral.n f es tarea de no apareamiento retardado  en delayed nonmatching task  en delayed nonmatching to sample task  
1851 neurobiologia del comportament ca tasca de Stroop terme pral.n f es tarea de Stroop  en Stroop task  
1852 neurobiologia del comportament ca tasca visuoespacial terme pral.n f es tarea visuoespacial  en visuospatial task  
1853 neurociència computacional ca tomografia computada terme pral.n f ca TC siglan f es tomografía computadorizada  es TC  en computed tomography  en computerized tomography  en CT  
1854 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat terme pral.n m ca TDAH siglan m es trastorno por déficit de atención con hiperactividad  es TDAH  en ADHD  en attention deficit hyperactivity disorder  
1855 neurohistologia ca teixit gliòtic terme pral.n m es tejido gliótico  en gliotic tissue  
1856 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca teleceptor terme pral.n m ca telereceptor terme pral.n m es teleceptor  es telerreceptor  en teleceptor  en telereceptor  
1857 neurociència computacional ca telemetria terme pral.n f es telemetría  en telemetry  
1858 neuroanatomia ca telencèfal terme pral.n m es telencéfalo  en telencephalon  
1859 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca teleòpsia terme pral.n f es teleopsia  en teleopsia  
1860 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca temps de reacció terme pral.n m ca temps de resposta sin. compl.n m es tiempo de reacción  es tiempo de respuesta  en reaction time  en response time  
1861 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca temps sinàptic terme pral.n m es tiempo sináptico  en synaptic time  
1862 neurobiologia del comportament ca teoria de l'autopercepció terme pral.n f es teoría de la autopercepción  en self-perception theory  
1863 neurobiologia del comportament ca teoria de l'intercanvi social terme pral.n f es teoría del intercambio social  en social exchange theory  
1864 neurobiologia del comportament ca teoria de la ment terme pral.n f es teoría de la mente  en theory of mind  
1865 neurobiologia del comportament ca teoria del camp agregat terme pral.n f es teoría del campo agregado  en aggregate field theory  
1866 neuropsicologia i psiquiatria ca teràpia cognitiva terme pral.n f es terapia cognitiva  en cognitive therapy  
1867 neuropsicologia i psiquiatria ca teràpia conductual terme pral.n f es terapia conductual  en behavior therapy  
1868 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca termoreceptor terme pral.n m es termorreceptor  en thermoreceptor  
1869 neurobiologia del comportament ca test terme pral.n m es test  en test  
1870 neurologia ca test de Wada terme pral.n m es test de Wada  en Wada test  
1871 neuropsicologia i psiquiatria ca test de Wisconsin terme pral.n m es test de Wisconsin  en Wisconsin test  
1872 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca test del cilindre giratori terme pral.n m es test del rotarod  en rotarod test  
1873 neurologia ca tètanus terme pral.n m ca tètan sin. compl.n m es tétanos  en tetanus  
1874 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca tetanització terme pral.n f es tetanización  en tetanization  
1875 neurofarmacologia ca tetanolisina terme pral.n f es tetanolisina  en tetanolysin  
1876 neurofarmacologia ca tetanospasmina terme pral.n f es tetanospasmina  en tetanospasmin  
1877 neurofarmacologia ca tetraodontoxina terme pral.n f ca TTX siglan f es tetrodotoxina  es TTX  en tetrodotoxin  en TTX  
1878 neurologia ca tic terme pral.n m es tic  en tic  
1879 neuroanatomia ca tronc de l'encèfal terme pral.n m ca tija encefàlica sin. compl.n f es tronco del encéfalo  en brain stem  en brainstem  
1880 neuroanatomia ca tija hipofítica terme pral.n f ca tija pituïtària terme pral.n f es tronco hipofisiario  es tronco pituitario  en hypophyseal stalk  en pituitary stalk  
1881 neuroquímica ca tirosina terme pral.n f es tirosina  en tyrosine  sbl Tyr  
1882 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn límit de la personalitat terme pral.n m ca TLP siglan m es trastorno límite de la personalidad  es TLP  en borderline personality disorder  en BPD  
1883 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca to muscular terme pral.n m es tono muscular  en muscle tonus  
1884 neuropsicologia i psiquiatria ca tolerància terme pral.n f es tolerancia  en tolerance  
1885 neuropsicologia i psiquiatria ca torre de Hanoi terme pral.n f es torre de Hanoi  en tower of Hanoi  
1886 neurofarmacologia ca toxina botulínica terme pral.n f es toxina botulínica  en botulinum toxin  
1887 neurofarmacologia ca toxina pertússica terme pral.n f es toxina pertussis  en pertussis toxin  
1888 neurofarmacologia ca toxina tetànica terme pral.n f es toxina tetánica  en tetanus toxin  
1889 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca traça de memòria terme pral.n f es traza de memoria  en memory record  
1890 neuroanatomia ca tracte terme pral.n m es tracto  en tract  
1891 neuroanatomia ca tracte vestibuloespinal terme pral.n m ca tracte de Deiters sin. compl.n m ca tracte vestibulospinal lateral sin. compl.n m es tracto vestibuloespinal  es tracto vestibuloespinal lateral  en lateral vestibulospinal tract  en vestibulospinal tract  
1892 neuroanatomia ca tracte espinocerebel·lós terme pral.n m es tracto espinocerebeloso  en spinocerebellar tract  
1893 neuroanatomia ca tracte espinotalàmic terme pral.n m es tracto espinotalámico  en spinothalamic tract  
1894 neuroanatomia ca tracte espinotectal terme pral.n m es tracto espinotectal  en spinotectal tract  
1895 neuroanatomia ca tracte hipotalamohipofisiari terme pral.n m es tracto hipotálamo-hipofisario  en hypothalamohypophyseal tract  
1896 neuroanatomia ca tracte piramidal terme pral.n m ca via piramidal sin. compl.n f es tracto piramidal  es vía piramidal  en pyramidal tract  
1897 neuroanatomia ca tracte rubroespinal terme pral.n m es tracto rubroespinal  en rubrospinal tract  
1898 neuroanatomia ca tracte tectoespinal terme pral.n m es tracto tectoespinal  en tectospinal tract  
1899 neuroanatomia ca tracte tuberoinfundibular terme pral.n m es tracto tuberoinfundibular  en tuberoinfundibular tract  
1900 neuroanatomia ca túnica vascular de l'ull terme pral.n f ca tracte uveal sin. compl.n m ca úvea sin. compl.n f es túnica vascular del ojo  es úvea  en uvea  en uveal tract  en vascular tunic of eyeball  
1901 neurologia ca tractografia terme pral.n f es tractografía  en tractography  
1902 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca transducció d'estímul terme pral.n f es transducción de estímulo  en stimulus transduction  
1903 neurobiologia cel·lular ca transducina terme pral.n f es transducina  en transducin  
1904 neurociència computacional ca transductor terme pral.n m es transductor  en transducer  
1905 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca transmissió quàntica terme pral.n f es transmisión cuántica  en quantal transmission  
1906 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca transmissió sinàptica terme pral.n f es transmisión sináptica  en synaptic transmission  
1907 neurobiologia cel·lular ca transport actiu terme pral.n m es transporte activo  en active transport  
1908 neurobiologia cel·lular ca transport axonal terme pral.n m es transporte axonal  en axonal transport  
1909 neurobiologia cel·lular ca transportador terme pral.n m es transportador  en transporter  
1910 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn adaptatiu terme pral.n m es trastorno adaptativo  en adjustment disorder  
1911 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn de l'estat d'ànim terme pral.n m ca trastorn afectiu sin. compl.n m es trastorno afectivo  es trastorno del estado de ánimo  en affective disorder  en mood disorder  
1912 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn ciclotímic terme pral.n m es trastorno ciclotímico  en cyclothymic disorder  
1913 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn d'ansietat terme pral.n m es trastorno de ansiedad  en anxiety disorder  
1914 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn d'Asperger terme pral.n m es trastorno de Asperger  en Asperger's disorder  
1915 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca trastorn d'horari terme pral.n m es jet lag  en jet lag  
1916 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn de l'aprenentatge terme pral.n m es trastorno del aprendizaje  en learning disorder  
1917 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn de la personalitat terme pral.n m es trastorno de personalidad  en personality disorder  
1918 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn de la personalitat per evitació terme pral.n m es trastorno de la personalidad por evitación  en avoidant personality disorder  
1919 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn esquizoafectiu terme pral.n m es trastorno esquizoafectivo  en schizoaffective disorder  
1920 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn esquizofreniforme terme pral.n m es trastorno esquizofreniforme  en schizophreniform disorder  
1921 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn esquizoide de la personalitat terme pral.n m es trastorno esquizoide de la personalidad  en schizoid personality disorder  
1922 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn esquizotípic de la personalitat terme pral.n m es trastorno esquizotípico de la personalidad  en schizotypal personality disorder  
1923 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn generalitzat del desenvolupament terme pral.n m es trastorno generalizado del desarrollo  en pervasive developmental disorder  
1924 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn histriònic de la personalitat terme pral.n m es trastorno histriónico de la personalidad  en histrionic personality disorder  
1925 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn narcisista de la personalitat terme pral.n m es trastorno narcisista de la personalidad  en narcissistic personality disorder  
1926 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn obsessivocompulsiu terme pral.n m es trastorno obsesivo-compulsivo  en obsessive-compulsive disorder  
1927 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn paranoide de la personalitat terme pral.n m es trastorno paranoide de la personalidad  en paranoid personality disorder  
1928 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn per estrès posttraumàtic terme pral.n m es trastorno por estrés postraumático  en post-traumatic stress disorder  
1929 neuropsicologia i psiquiatria ca trastorn somatomorf terme pral.n m es trastorno somatomorfo  en somatoform disorder  
1930 neurologia ca tremolor terme pral.n m/f es temblor  en tremor  
1931 neurologia ca tremolor parkinsonià terme pral.n m es temblor parkinsoniano  en parkinsonian tremor  
1932 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca tren d'impulsos elèctrics terme pral.n m es tren de impulsos eléctricos  en pulse train  
1933 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca tren d'impulsos nerviosos terme pral.n m es tren de impulsos nerviosos  en spike train  
1934 neuroquímica ca trifosfat d'inositol terme pral.n m es trifosfato de inositol  en inositol triphosphate  
1935 neuroquímica ca triptòfan terme pral.n m es triptófano  en tryptophan  
1936 neurobiologia cel·lular ca troponina terme pral.n f es troponina  en troponin  
1937 neurobiologia del desenvolupament ca tub neural terme pral.n m ca tub nerviós sin. compl.n m es tubo nervioso  es tubo neural  en neural tube  
1938 neurobiologia cel·lular ca unió gap terme pral.n f ca unió intercel·lular comunicant sin. compl.n f es unión de tipo gap  es unión intercelular comunicante  en gap junction  
1939 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca unitat funcional neurona-glia terme pral.n f es unidad funcional neurona-glía  en neuron-glia unit  
1940 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca unitat motora terme pral.n f es unidad motora  en motor unit  
1941 neuroanatomia ca utricle terme pral.n m es utrículo  en utricle  
1942 neurohistologia ca varicositat terme pral.n f es varicosidad  en varicosity  
1943 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca vasomotor -a terme pral.adj es vasomotor  en vasomotor  
1944 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca velocitat de conducció nerviosa terme pral.n f es velocidad de conducción nerviosa  en nerve conduction velocity  
1945 neurofarmacologia ca veratridina terme pral.n f es veratridina  en veratridine  
1946 neuroanatomia ca vermis terme pral.n m es vermis  en vermis  
1947 neurohistologia ca vesícula terme pral.n f es vesícula  en vesicle  en vesicula  
1948 neurobiologia del desenvolupament ca vesícula òtica terme pral.n f ca vesícula acústica sin. compl.n f es vesícula acústica  es vesícula ótica  en acoustic vesicle  en otic vesicle  
1949 neurobiologia cel·lular ca vestíbul extern terme pral.n m es vestíbulo externo  en outer vestibule  
1950 neuroanatomia ca via amigdalòfuga ventral terme pral.n f es vía amigdalófuga ventral  en ventral amygdalofugal pathway  
1951 neurobiologia cel·lular ca via de la tirosina-cinasa terme pral.n f es vía de la tirosina cinasa  en tyrosine kinase pathway  
1952 neuroanatomia ca via dorsal de la visió terme pral.n f es vía dorsal de la visión  en dorsal stream of vision  
1953 neuroanatomia ca via magnocel·lular terme pral.n f ca via M sin. compl.n f es vía M  es vía magnocelular  en M-pathway  en magnocellular pathway  
1954 neuroanatomia ca via mesocortical terme pral.n f es vía mesocortical  en mesocortical pathway  
1955 neuroanatomia ca via mesolímbica terme pral.n f es vía mesolímbica  en mesolimbic pathway  
1956 neuroanatomia ca via moduladora del sistema nerviós central terme pral.n f es vía moduladora del sistema nervioso central  en modulatory pathway of the central nervous system  
1957 neuroanatomia ca via neural terme pral.n f es vía neural  en neural pathway  en neural tract  
1958 neuroanatomia ca via nigroestriatal terme pral.n f es vía nigroestriada  en nigrostriatal pathway  
1959 neuroanatomia ca via òptica terme pral.n f es vía óptica  en visual pathway  
1960 neuroanatomia ca via parvocel·lular terme pral.n f ca via P sin. compl.n f es vía P  es vía parvocelular  en P-pathway  en parvocellular pathway  
1961 neuroanatomia ca via ventral de la visió terme pral.n f es vía ventral de la visión  en ventral stream of vision  
1962 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca visceroceptor terme pral.n m ca visceroreceptor terme pral.n m es visceroceptor  en visceroceptor  en visceroreceptor  
1963 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca visió terme pral.n f es visión  en vision  
1964 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca visió estereoscòpica terme pral.n f es visión estereoscópica  en stereoscopic vision  
1965 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca visió tricromàtica terme pral.n f es visión tricromática  en trichromatic vision  
1966 neurofisiologia cel·lular i de sistemes ca volum sanguini cerebral terme pral.n m es volumen sanguíneo cerebral  en cerebral blood volume  
1967 neurociència computacional ca vòxel terme pral.n m es vóxel  en voxel  
1968 neurociència computacional ca xarxa neuronal artificial terme pral.n f ca XNA siglan f es red neuronal artificial  es RNA  en artificial neural network  en ANN  
1969 neurociència computacional ca xarxa neuronal autoorganitzativa terme pral.n f ca xarxa neuronal de Kohonen sin. compl.n f es red neuronal autoorganizativa  es red neuronal de Kohonen  en Kohonen neural network  en self-organizing neural network  
1970 neurociència computacional ca xip terme pral.n m es chip  en chip  
1971 neurologia ca xoc espinal terme pral.n m ca xoc medul·lar terme pral.n m es choque medular  en spinal shock  
1972 neurobiologia cel·lular ca zona activa terme pral.n f es zona activa  en active zone  
1973 neurobiologia cel·lular ca zona de descàrrega terme pral.n f es zona de disparo  en axon hillock  en trigger zone  
1974 neuroanatomia ca zona incerta terme pral.n f es zona incerta  en zona incerta