Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 fisiologia ca abducció terme pral.n f es abducción  en abduction  
2 patologia ca ablefària terme pral.n f es ablefaria  en ablepharia  
3 patologia ca abscés anular terme pral.n m es absceso anular  en ring abscess  
4 patologia ca abscés lacrimal terme pral.n m es absceso lagrimal  en lacrimal abscess  
5 patologia ca abscés vitri terme pral.n m es absceso vítreo  en vitreous abscess  
6 fisiologia ca acomodació terme pral.n f es acomodación  en accommodation  
7 fisiologia ca acomodació absoluta terme pral.n f es acomodación absoluta  en absolute accommodation  
8 fisiologia ca acomodació binocular terme pral.n f es acomodación binocular  en binocular accommodation  
9 fisiologia ca acomodació negativa terme pral.n f es acomodación negativa  en negative accommodation  
10 fisiologia ca acomodació positiva terme pral.n f es acomodación positiva  en positive accommodation  
11 fisiologia ca acomodació relativa terme pral.n f es acomodación relativa  en relative accommodation  
12 semiologia ca acromatòpsia terme pral.n f es acromatopsia  en achromatopsia  
13 fisiologia ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adaptation  
14 fisiologia ca adaptació a la claror terme pral.n f ca adaptació fotòpica sin. compl.n f es adaptación a la claridad  es adaptación a la luz  es adaptación fotópica  en light adaptation  en photopic adaptation  
15 fisiologia ca adaptació a la foscor terme pral.n f ca adaptació escotòpica sin. compl.n f es adaptación a la oscuridad  es adaptación escotópica  en dark adaptation  en scotopic adaptation  
16 aparells i instruments ca adaptòmetre terme pral.n m es adaptómetro  en adaptometer  
17 tècniques ca adaptometria terme pral.n f es adaptometría  en adaptometry  
18 fisiologia ca adducció terme pral.n f es aducción  en adduction  
19 patologia ca afàcia terme pral.n f ca afàquia sin. compl.n f es afaquia  en aphakia  
20 patologia ca afàcic -a terme pral.adj ca afàquic -a sin. compl.adj es afáquico  en aphakic  
21 semiologia ca afotestèsia terme pral.n f es afotestesia  en aphotesthesia  
22 oftalmologia ca agudesa visual terme pral.n f ca visió sin. compl.n f es agudeza visual  es visión  en vision  en visual acuity  
23 semiologia ca amaurosi terme pral.n f ca anòpsia sin. compl.n f es amaurosis  es anopsia  en amaurosis  en anopsia  
24 patologia ca amauròtic -a terme pral.adj es amaurótico  en amaurotic  
25 patologia ca amauròtic -a terme pral.adj es amaurótico  en amaurotic  
26 semiologia ca ambliop terme pral.adj es amblíope  en amblyope  
27 semiologia ca ambliopia terme pral.n f ca ceguetat funcional sin. compl.n f es ambliopía  es ceguera funcional  en amblyopia  en functional blindness  
28 semiologia ca ambliopia estràbica terme pral.n f es ambliopía estrábica  en strabismic amblyopia  
29 semiologia ca ambliopia tòxica terme pral.n f es ambliopía tóxica  en toxic amblyopia  
30 aparells i instruments ca amblioscopi terme pral.n m es amblioscopio  en amblyoscope  
31 semiologia ca ametrop terme pral.adj es amétrope  en ametrope  
32 semiologia ca ametropia terme pral.n f es ametropía  en ametropia  
33 semiologia ca ametropia axial terme pral.n f es ametropía axil  en axial ametropia  
34 semiologia ca ametropia de curvatura terme pral.n f es ametropía de curvatura  en curvature ametropia  
35 semiologia ca ametropia de posició terme pral.n f es ametropía de posición  en position ametropia  
36 semiologia ca ametròpic -a terme pral.adj es ametrópico  en ametropic  
37 fisiologia ca amplitud d'acomodació terme pral.n f es amplitud de acomodación  en amplitude of accommodation  
38 anatomia ca ampul·la del canalicle lacrimal terme pral.n f es ampolla del conductillo lagrimal  TA ampulla canaliculi lacrimalis  en ampulla of lacrimal duct  
39 anatomia ca anell conjuntival terme pral.n m es anillo conjuntival  TA anulus conjunctivae  en conjunctival ring  
40 patologia ca anell de Kayser-Fleischer terme pral.n m ca anell de Fleischer-Strümpell sin. compl.n m es anillo de Fleischer-Strümpell  es anillo de Kayser-Fleischer  en Fleischer-Strümpell ring  en Kayser-Fleischer ring  
41 patologia ca anell de Vossius terme pral.n m es anillo de Vossius  en Vossius' ring  
42 anatomia ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  TA anulus tendineus communis  en common tendinous ring  en Zinn's ring  
43 anatomia ca anell major de l'iris terme pral.n m es anillo mayor del iris  TA anulus iridis major  en greater ring of iris  
44 anatomia ca anell menor de l'iris terme pral.n m es anillo menor del iris  TA anulus iridis minor  en lesser ring of iris  
45 semiologia ca protanomalopia terme pral.n f ca protanomalòpsia terme pral.n f ca aneritròpsia sin. compl.n f es protanomalopía  es protanomalopsia  en aneritropsia  en anerythropsia  en protanomaly  
46 semiologia ca angioescotoma terme pral.n m es angioscotoma  en angioscotoma  
47 tècniques ca angioescotometria terme pral.n f es angioscotometría  en angioscotometry  
48 patologia ca angiomatosi retinal terme pral.n f es angiomatosis retinal  en retinal angiomatosis  
49 anatomia ca angle iridocorneal terme pral.n m ca angle iridosclerocorneal sin. compl.n m es ángulo iridocorneal  es ángulo iridoesclerocorneal  TA angulus iridocornealis  en iridocorneal angle  
50 anatomia ca angle lateral de l'ull terme pral.n m es ángulo lateral del ojo  TA angulus oculi lateralis  en lateral angle of eye  
51 anatomia ca angle medial de l'ull terme pral.n m es ángulo medial del ojo  TA angulus oculi medialis  en medial angle of eye  
52 patologia ca anirídia terme pral.n f ca iriderèmia sin. compl.n f es aniridia  es irideremia  en aniridia  en irideremia  
53 fisiologia ca anisoacomodació terme pral.n f es anisoacomodación  en anisoaccommodation  
54 patologia ca anisocòria terme pral.n f es anisocoria  en anisocoria  
55 semiologia ca anisoiconia terme pral.n f es aniseiconía  es anisoiconía  en aniseikonia  en anisoiconia  
56 semiologia ca anisoicònic -a terme pral.adj es aniseicónico  en aniseikonic  
57 semiologia ca anisoicònic -a terme pral.adj es aniseicónico  en aniseikonic  
58 semiologia ca anisometropia terme pral.n f es anisometropía  en anisometropia  
59 anatomia ca annex de l'ull terme pral.n m es anexo del ojo  en adnexus oculi  
60 patologia ca anoftàlmia terme pral.n f es anoftalmía  en anophthalmia  
61 semiologia ca anomalopia terme pral.n f ca anomalòpsia terme pral.n f es anomalopía  en anomalopia  
62 aparells i instruments ca anomaloscopi terme pral.n m es anomaloscopio  en anomaloscope  
63 semiologia ca anortopia terme pral.n f es anortopía  en anorthopia  
64 semiologia ca anotropia terme pral.n f es anotropía  en anotropia  
65 tècniques ca antimetropia terme pral.n f es antimetropía  en antimetropia  
66 anatomia ca aparell lacrimal terme pral.n m es aparato lagrimal  TA apparatus lacrimalis  en lacrimal apparatus  
67 anatomia ca arc palpebral inferior terme pral.n m es arco palpebral inferior  TA arcus palpebralis inferior  en inferior palpebral arch  
68 anatomia ca arc palpebral superior terme pral.n m es arco palpebral superior  TA arcus palpebralis superior  en superior palpebral arch  
69 patologia ca arc senil terme pral.n m ca gerontòxon terme pral.n m es arco senil  es gerontoxón  en arcus senilis  en gerontoxon  
70 anatomia ca artèria angular terme pral.n f es arteria angular  TA arteria angularis  en angular artery  
71 anatomia ca artèria caròtide externa terme pral.n f es arteria carótida externa  TA arteria carotis externa  en external carotid artery  
72 anatomia ca artèria caròtide interna terme pral.n f es arteria carótida interna  TA arteria carotis interna  en internal carotid artery  
73 anatomia ca artèria central de la retina terme pral.n f es arteria central de la retina  TA arteria centralis retinae  en central artery of retina  
74 anatomia ca artèria ciliar anterior terme pral.n f es arteria ciliar anterior  TA arteria ciliaris anterior  en anterior ciliary artery  
75 anatomia ca artèria ciliar posterior curta terme pral.n f es arteria ciliar posterior corta  TA arteria ciliaris posterior brevis  en short posterior ciliary artery  
76 anatomia ca artèria ciliar posterior llarga terme pral.n f es arteria ciliar posterior larga  TA arteria ciliaris posterior longa  en long posterior ciliary artery  
77 anatomia ca artèria conjuntival anterior terme pral.n f es arteria conjuntival anterior  TA arteria conjunctivae anterior  en anterior conjunctival artery  
78 anatomia ca artèria conjuntival posterior terme pral.n f es arteria conjuntival posterior  TA arteria conjunctivae posterior  en posterior conjunctival artery  
79 anatomia ca artèria dorsal nasal terme pral.n f ca artèria nasal externa terme pral.n f es arteria dorsal nasal  es arteria nasal externa  TA arteria dorsalis nasi  TA arteria nasalis externa  en dorsal nasal artery  en external nasal artery  
80 anatomia ca artèria epiescleral terme pral.n f es arteria episcleral  TA arteria episcleralis  en episcleral artery  
81 anatomia ca artèria etmoidal anterior terme pral.n f es arteria etmoidal anterior  TA arteria ethmoidalis anterior  en anterior ethmoidal artery  
82 anatomia ca artèria etmoidal posterior terme pral.n f es arteria etmoidal posterior  TA arteria ethmoidalis posterior  en posterior ethmoidal artery  
83 anatomia ca artèria supraorbitària terme pral.n f ca artèria frontal lateral sin. compl.n f es arteria frontal lateral  es arteria supraorbitaria  TA arteria supraorbitalis  en supraorbital artery  
84 anatomia ca artèria supratroclear terme pral.n f ca artèria frontal medial sin. compl.n f es arteria frontal medial  es arteria supratroclear  TA arteria supratrochlearis  en frontal artery  en supratrochlear artery  
85 anatomia ca artèria hialoidal terme pral.n f es arteria hialoidea  TA arteria hyaloidea  en hyaloid artery  
86 anatomia ca artèria lacrimal terme pral.n f es arteria lagrimal  TA arteria lacrimalis  en lacrimal artery  
87 anatomia ca artèria oftàlmica terme pral.n f es arteria oftálmica  TA arteria ophthalmica  en ophthalmic artery  
88 anatomia ca artèria palpebral lateral terme pral.n f es arteria palpebral lateral  TA arteria palpebralis lateralis  en lateral palpebral artery  
89 anatomia ca artèria palpebral medial terme pral.n f es arteria palpebral medial  TA arteria palpebralis medialis  en medial palpebral artery  
90 anatomia ca arteriola macular inferior terme pral.n f es arteriola macular inferior  TA arteriola macularis inferior  en inferior macular arteriole  
91 anatomia ca arteriola macular superior terme pral.n f es arteriola macular superior  TA arteriola macularis superior  en superior macular arteriole  
92 anatomia ca arteriola medial de la retina terme pral.n f es arteriola medial de la retina  TA arteriola medialis retinae  en medial arteriole of retina  
93 anatomia ca arteriola nasal inferior de la retina terme pral.n f es arteriola nasal inferior de la retina  TA arteriola nasalis retinae inferior  en inferior nasal arteriole of retina  
94 anatomia ca arteriola nasal superior de la retina terme pral.n f es arteriola nasal superior de la retina  TA arteriola nasalis retinae superior  en superior nasal arteriole of retina  
95 anatomia ca arteriola temporal inferior de la retina terme pral.n f es arteriola temporal inferior de la retina  TA arteriola temporalis retinae inferior  en inferior temporal arteriole of retina  
96 anatomia ca arteriola temporal superior de la retina terme pral.n f es arteriola temporal superior de la retina  TA arteriola temporalis retinae superior  en superior temporal arteriole of retina  
97 patologia ca astenopia terme pral.n f es astenopía  en asthenopia  
98 semiologia ca astigmàtic -a terme pral.adj es astigmático  en astigmatic  
99 semiologia ca astigmàtic -a terme pral.adj es astigmático  en astigmatic  
100 semiologia ca astigmatisme terme pral.n m es astigmatismo  en astigmatism  
101 semiologia ca astigmatisme directe terme pral.n m ca astigmatisme amb la regla sin. compl.n m es astigmatismo con la regla  es astigmatismo directo  en astigmatism with the rule  en direct astigmatism  
102 semiologia ca astigmatisme compost terme pral.n m es astigmatismo compuesto  en compound astigmatism  
103 semiologia ca astigmatisme invers terme pral.n m ca astigmatisme contra la regla sin. compl.n m es astigmatismo contra la regla  es astigmatismo inverso  en astigmatism against the rule  en inverse astigmatism  
104 semiologia ca astigmatisme corneal terme pral.n m es astigmatismo corneal  en corneal astigmatism  
105 semiologia ca astigmatisme hipermetrop compost terme pral.n m es astigmatismo hipermetrópico compuesto  en compound hypermetropic astigmatism  
106 semiologia ca astigmatisme hipermetrop simple terme pral.n m es astigmatismo hipermetrópico simple  en simple hypermetropic astigmatism  
107 semiologia ca astigmatisme irregular terme pral.n m es astigmatismo irregular  en irregular astigmatism  
108 semiologia ca astigmatisme lenticular terme pral.n m es astigmatismo lenticular  en lenticular astigmatism  
109 semiologia ca astigmatisme miop compost terme pral.n m es astigmatismo miópico compuesto  en compound myopic astigmatism  
110 semiologia ca astigmatisme miop simple terme pral.n m es astigmatismo miópico simple  en simple myopic astigmatism  
111 semiologia ca astigmatisme mixt terme pral.n m es astigmatismo mixto  en mixed astigmatism  
112 semiologia ca astigmatisme oblic terme pral.n m es astigmatismo oblicuo  en oblique astigmatism  
113 semiologia ca astigmatisme regular terme pral.n m es astigmatismo regular  en regular astigmatism  
114 patologia ca hippus terme pral.n m ca atetosi pupil·lar sin. compl.n f es atetosis pupilar  es hippus  en hippus  en pupillary athetosis  
115 anatomia ca bastó terme pral.n m es bastón  es bastoncillo  en rod  
116 anatomia ca beina del globus ocular terme pral.n f ca càpsula de Tenon sin. compl.n f es cápsula de Tenon  es vaina del globo ocular  TA vagina bulbi  en sheath of eyeball  en Tenon's capsule  
117 anatomia ca beina externa terme pral.n f es vaina externa  TA vagina externa  en external sheath  
118 anatomia ca beina interna terme pral.n f es vaina interna  TA vagina interna  en internal sheath  
119 anatomia ca beina tendinosa del múscul oblic superior terme pral.n f es vaina tendinosa del músculo oblicuo superior  TA vagina tendinis musculi obliqui superioris  en vagina tendinis musculi obliqui superioris  
120 oftalmologia ca binocular terme pral.adj es binocular  en binocular  
121 oftalmologia ca binocular terme pral.adj es binocular  en binocular  
122 oftalmologia ca binocular terme pral.adj es binocular  en binocular  
123 tècniques ca biomicroscòpia terme pral.n f es biomicroscopia  en biomicroscopy  
124 terapèutica ca blefarectomia terme pral.n f es blefarectomía  en blepharectomy  
125 oftalmologia ca palpebral terme pral.adj ca blefàric -a sin. compl.adj es blefárico  es palpebral  en blepharal  en palpebral  
126 patologia ca blefaroespasme terme pral.n m ca blefarisme sin. compl.n m es blefarismo  es blefaroespasmo  en blepharism  en blepharospasm  
127 patologia ca blefaritis terme pral.n f ca palpebritis sin. compl.n f es blefaritis  en blepharitis  
128 patologia ca blefaritis angular terme pral.n f es blefaritis angular  en blepharitis angularis  
129 patologia ca blefaritis ciliar terme pral.n f ca blefaritis marginal sin. compl.n f es blefaritis ciliar  es blefaritis marginal  en blepharitis ciliaris  en blepharitis marginalis  
130 patologia ca blefaritis escatosa terme pral.n f es blefaritis escamosa  en blepharitis squamosa  
131 patologia ca blefaritis ulcerosa terme pral.n f es blefaritis ulcerosa  en blepharitis ulcerosa  
132 patologia ca blefarocalàsia terme pral.n f es blefarocalasia  en blepharochalasis  
133 patologia ca blefaròclon terme pral.n m ca blefaròclonus sin. compl.n m es blefaroclono  en blepharoclonus  
134 patologia ca blefaroconjuntivitis terme pral.n f es blefaroconjuntivitis  en blepharoconjunctivitis  
135 patologia ca blefarodiàstasi terme pral.n f es blefarodiastasis  en blepharodiastasis  
136 terapèutica ca blefaroesfinterectomia terme pral.n f es blefarosfinterectomía  en blepharosphincterectomy  
137 patologia ca blefarofimosi terme pral.n f es blefarofimosis  en blepharophimosis  
138 terapèutica ca blefaroplàstia terme pral.n f es blefaroplastia  en blepharoplasty  
139 patologia ca blefaroplegia terme pral.n f es blefaroplejía  en blepharoplegia  
140 patologia ca blefaroptosi terme pral.n f es blefaroptosis  en blepharoptosis  
141 terapèutica ca blefarorràfia terme pral.n f ca tarsorràfia sin. compl.n f es blefarorrafia  es tarsorrafia  en blepharorrhaphy  en tarsorrhaphy  
142 aparells i instruments ca blefaròstat terme pral.n m es blefaróstato  en blepharostat  
143 terapèutica ca blefarotomia terme pral.n f es blefarotomía  en blepharotomy  
144 patologia ca conjuntivitis gonocòccica terme pral.n f ca blennoftàlmia sin. compl.n f es blenoftalmía  es conjuntivitis gonocócica  en gonococcal conjunctivitis  
145 patologia ca botri terme pral.n m es botrio  en bothrion  
146 patologia ca buftàlmia terme pral.n f ca hidroftàlmia sin. compl.n f es buftalmía  es buftalmos  es hidroftalmía  es hidroftalmos  en buphthalmia  en buphthalmos  en hydrophthalmia  en hydrophthalmos  
147 patologia ca calazi terme pral.n m es chalazión  en chalazion  
148 patologia ca càlcul lacrimal terme pral.n m es cálculo lagrimal  en lacrimal calculus  
149 anatomia ca cambra anterior terme pral.n f es cámara anterior  TA camera anterior  en anterior chamber  
150 anatomia ca cambra posterior terme pral.n f es cámara posterior  TA camera posterior  en posterior chamber  
151 anatomia ca cambra vítria terme pral.n f es cámara vítrea  TA camera vitrea  en vitreous chamber  
152 fisiologia ca camp visual terme pral.n m es campo visual  en visual field  
153 aparells i instruments ca campímetre terme pral.n m ca escotòmetre de Bjerrum sin. compl.n m es campímetro  es escotómetro de Bjerrum  en Bjerrum's scotometer  en campimeter  
154 tècniques ca campimetria terme pral.n f es campimetría  en campimetry  
155 anatomia ca si venós de l'escleròtica terme pral.n m ca canal de Schlemm sin. compl.n m ca conducte de Schlemm sin. compl.n m es canal de Schlemm  es conducto de Schlemm  es seno venoso de la esclerótica  TA sinus venosus sclerae  en Schlemm's canal  en sinus venosus sclerae  
156 anatomia ca canalicle excretor terme pral.n m es conductillo excretor  TA ductulus excretorius  en excretory duct  
157 anatomia ca canalicle lacrimal terme pral.n m ca conducte lacrimal sin. compl.n m es canalículo lagrimal  es conducto lagrimal  TA canaliculus lacrimalis  en lacrimal canal  en lacrimal duct  
158 patologia ca canaliculitis terme pral.n f ca dacriocanaliculitis sin. compl.n f es canaliculitis  es dacriocanaliculitis  en dacryocanaliculitis  
159 anatomia ca epiteli pigmentari de la retina terme pral.n m ca capa pigmentària de la retina sin. compl.n f es capa pigmentada de la retina  es epitelio pigmentario de la retina  en pigmented epithelium of the retina  en pigmented layer of retina  
160 anatomia ca càpsula del cristal·lí terme pral.n f es cápsula del cristalino  TA capsula lentis  en capsule of lens  en crystalline capsule  
161 terapèutica ca capsulectomia terme pral.n f ca facocistectomia sin. compl.n f es capsulectomía  es facocistectomía  en capsulectomy  en phacocystectomy  
162 patologia ca capsulitis terme pral.n f ca facocistitis sin. compl.n f es capsulitis  es facocistitis  en capsulitis  en phacocystitis  
163 terapèutica ca capsulotomia terme pral.n f es capsulotomía  en capsulotomy  
164 anatomia ca cara anterior de l'iris terme pral.n f es cara anterior del iris  TA facies anterior iridis  en facies anterior iridis  
165 anatomia ca cara anterior de la còrnia terme pral.n f es cara anterior de la córnea  TA facies anterior corneae  en facies anterior corneae  
166 anatomia ca cara anterior de la parpella terme pral.n f es cara anterior del párpado  TA facies anterior palpebralis  en anterior palpebral surface  
167 anatomia ca cara anterior del cristal·lí terme pral.n f es cara anterior del cristalino  TA facies anterior lentis  en facies anterior lentis  
168 anatomia ca cara posterior de l'iris terme pral.n f es cara posterior del iris  TA facies posterior iridis  en facies posterior iridis  
169 anatomia ca cara posterior de la còrnia terme pral.n f es cara posterior de la córnea  TA facies posterior corneae  en facies posterior corneae  
170 anatomia ca cara posterior de la parpella terme pral.n f es cara posterior del párpado  TA facies posterior palpebralis  en posterior palpebral surface  
171 anatomia ca cara posterior del cristal·lí terme pral.n f ca cristal·loide sin. compl.n m es cara posterior del cristalino  es cristaloide  TA facies posterior lentis  en facies posterior lentis  
172 anatomia ca carúncula lacrimal terme pral.n f es carúncula lagrimal  TA caruncula lacrimalis  en lacrimal caruncle  
173 patologia ca cataracta terme pral.n f es catarata  en cataract  
174 patologia ca cataracta fusiforme terme pral.n f ca cataracta axial sin. compl.n f es catarata fusiforme  en fusiform cataract  
175 patologia ca cataracta coronària terme pral.n f ca cataracta cerúlia sin. compl.n f es catarata cerúlea  es catarata coronaria  en cerulean cataract  en coronary cataract  
176 patologia ca cataracta complicada terme pral.n f es catarata complicada  en complicated cataract  
177 patologia ca cataracta congènita terme pral.n f es catarata congénita  en congenital cataract  
178 patologia ca cataracta de gira-sol terme pral.n f es catarata en girasol  en sunflower cataract  
179 patologia ca cataracta diabètica terme pral.n f es catarata diabética  en diabetic cataract  
180 patologia ca cataracta glaucomatosa terme pral.n f es catarata glaucomatosa  en glaucomatous cataract  
181 patologia ca cataracta hipermadura terme pral.n f es catarata hipermadura  en hypermature cataract  
182 patologia ca cataracta incipient terme pral.n f es catarata incipiente  en incipient cataract  
183 patologia ca cataracta lamel·lar terme pral.n f ca cataracta laminar terme pral.n f ca cataracta zonular sin. compl.n f es catarata laminar  es catarata zonular  en lamellar cataract  en zonular cataract  
184 patologia ca cataracta madura terme pral.n f es catarata madura  en mature cataract  
185 patologia ca cataracta morgagniana terme pral.n f es catarata de Morgagni  en morgagnian cataract  
186 patologia ca cataracta nuclear terme pral.n f es catarata nuclear  en nuclear cataract  
187 patologia ca cataracta per radiacions terme pral.n f es catarata por radiaciones  en radiation cataract  
188 patologia ca cataracta secundària terme pral.n f es catarata secundaria  en secondary cataract  
189 patologia ca cataracta senil terme pral.n f es catarata senil  en senile cataract  
190 patologia ca cataracta siliquosa terme pral.n f es catarata silicuosa  en siliquose cataract  
191 patologia ca cataracta subcapsular terme pral.n f es catarata subcapsular  en subcapsular cataract  
192 patologia ca cataracta subcapsular posterior terme pral.n f es catarata subcapsular posterior  en posterior subcapsular cataract  
193 patologia ca cataracta traumàtica terme pral.n f es catarata traumática  en traumatic cataract  
194 anatomia ca òrbita terme pral.n f ca cavitat orbitària sin. compl.n f ca conca de l'ull sin. compl.n f es cavidad orbitaria  es cuenca del ojo  es órbita  TA cavitas orbitale  TA orbita  en orbit  en orbital cavity  
195 semiologia ca cec | cega terme pral.n m, f es ciego  en blind  
196 semiologia ca cec cega terme pral.adj es ciego  en blind  
197 semiologia ca ceguetat terme pral.n f ca ceguesa sin. compl.n f es ceguera  en blindness  
198 semiologia ca ceguetat cortical terme pral.n f es ceguera cortical  en cortical blindness  
199 semiologia ca nictalopia terme pral.n f ca ceguetat crepuscular sin. compl.n f ca ceguetat nocturna sin. compl.n f es ceguera nocturna  es nictalopía  en night blindness  en nyctalopia  
200 semiologia ca ceguetat de Bright terme pral.n f es ceguera de Bright  en Bright's blindness  
201 semiologia ca ceguetat de la neu terme pral.n f es ceguera de la nieve  en snow blindness  
202 semiologia ca hemeralopia terme pral.n f ca ceguetat diürna sin. compl.n f es ceguera diurna  es hemeralopía  en day blindness  en hemeralopia  
203 oftalmologia ca ceguetat legal terme pral.n f es ceguera legal  en legal blindness  
204 anatomia ca cella terme pral.n f es ceja  TA supercilium  en eyebrow  
205 patologia ca cel·lulitis orbitària terme pral.n f es celulitis orbitaria  en orbital cellulitis  
206 oftalmologia ca (-)querat(o)- terme pral.pfx ca (-)cerat(o)- sin. compl.pfx
207 anatomia ca cercle arterial major de l'iris terme pral.n m es círculo arterial mayor del iris  TA circulus arteriosus iridis major  en greater arterial circle of iris  
208 anatomia ca cercle arterial menor de l'iris terme pral.n m es círculo arterial menor del iris  TA circulus arteriosus iridis minor  en lesser arterial circle of iris  
209 anatomia ca cercle vascular del nervi òptic terme pral.n m ca cercle vascular de Zinn-Haller sin. compl.n m es círculo vascular de Zinn-Haller  es círculo vascular del nervio óptico  TA circulus vasculosus nervi optici  en vascular circle of optic nerve  
210 semiologia ca cianòpsia terme pral.n f es cianopsia  en cyanopsia  
211 terapèutica ca ciclectomia terme pral.n f es ciclectomía  en cyclectomy  
212 patologia ca ciclitis terme pral.n f es ciclitis  en cyclitis  
213 patologia ca ciclitis heterocromàtica terme pral.n f es ciclitis heterocromática  en heterochromatic cyclitis  
214 patologia ca ciclitis purulenta terme pral.n f es ciclitis purulenta  en purulent cyclitis  
215 patologia ca ciclopia terme pral.n f ca ciclocefàlia sin. compl.n f es ciclocefalia  es ciclopía  en cyclopia  
216 patologia ca ciclocoroïditis terme pral.n f ca coroidociclitis terme pral.n f es ciclocoroiditis  es coroidociclitis  en choroidocyclitis  en cyclochoroiditis  
217 terapèutica ca ciclodiàlisi terme pral.n f es ciclodiálisis  en cyclodialysis  
218 terapèutica ca ciclodiatèrmia terme pral.n f es ciclodiatermia  en cyclodiathermy  
219 fisiologia ca cicloducció terme pral.n f es cicloducción  en cycloduction  
220 terapèutica ca cicloelectròlisi terme pral.n f es cicloelectrólisis  en cycloelectrolysis  
221 fisiologia ca cicloespasme terme pral.n m es ciclospasmo  en cyclospasm  
222 semiologia ca ciclofòria terme pral.n f es cicloforia  en cyclophoria  
223 semiologia ca ciclofòria acomodativa terme pral.n f es cicloforia acomodativa  en accommodative cyclophoria  
224 semiologia ca inciclofòria terme pral.n f ca ciclofòria negativa sin. compl.n f es cicloforia negativa  es incicloforia  en incyclophoria  en negative cyclophoria  
225 semiologia ca exciclofòria terme pral.n f ca ciclofòria positiva sin. compl.n f es cicloforia positiva  es excicloforia  en excyclophoria  en positive cyclophoria  
226 aparells i instruments ca cicloforòmetre terme pral.n m es cicloforómetro  en cyclophorometer  
227 patologia ca cicloplegia terme pral.n f es cicloplejía  en cycloplegia  
228 patologia ca cicloplègic -a terme pral.adj es ciclopléjico  en cycloplegic  
229 patologia ca cicloplègic -a terme pral.adj es ciclopléjico  en cycloplegic  
230 patologia ca cicloqueratitis terme pral.n f es cicloqueratitis  en cyclokeratitis  
231 terapèutica ca ciclotomia terme pral.n f ca cilicotomia sin. compl.n f es ciclotomía  es cilicotomía  en cyclotomy  
232 semiologia ca ciclotropia terme pral.n f es ciclotropía  en cyclotropia  
233 semiologia ca inciclotropia terme pral.n f ca ciclotropia negativa sin. compl.n f es ciclotropía negativa  es inciclotropía  en incyclotropia  en negative cyclotropia  
234 semiologia ca exciclotropia terme pral.n f ca ciclotropia positiva sin. compl.n f es ciclotropía positiva  es exciclotropía  en excyclotropia  en positive excyclotropia  
235 oftalmologia ca ciliar terme pral.adj es ciliar  en ciliary  
236 aparells i instruments ca ciliaroscopi terme pral.n m es ciliaroscopio  en ciliaroscope  
237 terapèutica ca ciliarotomia terme pral.n f es ciliarotomía  en ciliarotomy  
238 terapèutica ca ciliectomia terme pral.n f es ciliectomía  en ciliectomy  
239 anatomia ca cinquè parell cranial terme pral.n m ca nervi trigemin terme pral.n m es nervio trigémino  es quinto nervio craneal  es quinto par craneal  TA nervus trigeminus  en 5th cranial  en trigeminal nerve  
240 tècniques ca cirurgia refractiva terme pral.n f es cirugía refractiva  en refractive surgery  
241 semiologia ca cloròpsia terme pral.n f es cloropsia  en chloropsia  
242 patologia ca coloboma terme pral.n m es coloboma  en coloboma  
243 patologia ca coloboma de l'iris terme pral.n m ca iridocoloboma sin. compl.n m es coloboma del iris  es iridocoloboma  en coloboma of iris  en iridocoloboma  
244 patologia ca coloboma de la coroide terme pral.n m es coloboma de la coroides  en coloboma of choroid  
245 patologia ca coloboma de la retina terme pral.n m es coloboma de la retina  en coloboma of retina  
246 patologia ca coloboma del nervi òptic terme pral.n m es coloboma del nervio óptico  en coloboma of optic nerve  
247 anatomia ca comissura palpebral lateral terme pral.n f es comisura palpebral lateral  TA commissura palpebralis lateralis  en lateral commissure of eyelids  
248 anatomia ca comissura palpebral medial terme pral.n f es comisura palpebral medial  TA commissura palpebralis medialis  en medial commissure of eyelids  
249 patologia ca commoció retinal terme pral.n f ca concussió retinal sin. compl.n f ca edema de Berlin sin. compl.n m es concusión de la retina  es conmoción de la retina  es edema de Berlin  en Berlin's edema  en commotio retinae  en concussion of retina  
250 anatomia ca làmina basal de la coroide terme pral.n f ca complex basal sin. compl.n m ca membrana de Bruch sin. compl.n f es complejo basal  es lámina basal de la coroides  es membrana de Bruch  TA complexus basalis  TA lamina basalis choroideae  en basal complex  en basal lamina of choroid  en Bruch's membrane  
251 anatomia ca con terme pral.n m es cono  en cone  
252 anatomia ca conducte hialoide terme pral.n m ca conducte de Cloquet sin. compl.n m es conducto de Cloquet  es conducto hialoideo  TA canalis hyaloideus  en Cloquet's canal  en hyaloid canal  
253 anatomia ca conducte nasolacrimal terme pral.n m ca conducte lacrimonasal sin. compl.n m es conducto lacrimonasal  es conducto nasolagrimal  TA ductus nasolacrimalis  en nasolacrimal duct  
254 anatomia ca conducte òptic terme pral.n m ca forat òptic sin. compl.n m es agujero óptico  es conducto óptico  TA canalis opticus  en optic canal  en optic foramen  
255 anatomia ca conjuntiva terme pral.n f es conjuntiva  TA tunica conjunctiva  en conjunctiva  
256 anatomia ca conjuntiva bulbar terme pral.n f es conjuntiva bulbar  TA tunica conjunctiva bulbaris  en bulbar conjunctiva  
257 anatomia ca conjuntiva palpebral terme pral.n f es conjuntiva palpebral  TA tunica conjunctiva palpebralis  en palpebral conjunctiva  
258 oftalmologia ca conjuntival terme pral.adj es conjuntival  en conjunctival  
259 patologia ca conjuntivitis terme pral.n f es conjuntivitis  en conjunctivitis  
260 patologia ca conjuntivitis al·lèrgica terme pral.n f es conjuntivitis alérgica  en allergic conjunctivitis  
261 patologia ca conjuntivitis angular terme pral.n f es conjuntivitis angular  en angular conjunctivitis  
262 patologia ca conjuntivitis atòpica terme pral.n f es conjuntivitis atópica  en atopic conjunctivitis  
263 patologia ca conjuntivitis d'inclusió terme pral.n f ca conjuntivitis de les piscines sin. compl.n f es conjuntivitis de inclusión  es conjuntivitis de las piscinas  en inclusion conjunctivitis  en swimming pool conjunctivitis  
264 patologia ca conjuntivitis epidèmica terme pral.n f es conjuntivitis epidémica  en epidemic conjunctivitis  
265 patologia ca conjuntivitis flictenular terme pral.n f es conjuntivitis flictenular  en phlyctenular conjunctivitis  
266 patologia ca conjuntivitis fol·licular terme pral.n f es conjuntivitis folicular  en follicular conjunctivitis  
267 patologia ca conjuntivitis membranosa terme pral.n f es conjuntivitis membranosa  en membranous conjunctivitis  
268 patologia ca conjuntivitis primaveral terme pral.n f es conjuntivitis primaveral  en spring conjunctivitis  
269 patologia ca conjuntivitis purulenta terme pral.n f es conjuntivitis purulenta  en purulent conjunctivitis  
270 terapèutica ca conjuntivodacriocistostomia terme pral.n f es conjuntivodacriocistostomía  en conjunctivodacryocystostomy  
271 patologia ca conjuntivoma terme pral.n m es conjuntivoma  en conjunctivoma  
272 terapèutica ca conjuntivoplàstia terme pral.n f es conjuntivoplastia  en conjunctivoplasty  
273 terapèutica ca conjuntivorrinostomia terme pral.n f es conjuntivorrinostomía  en conjunctivorhinostomy  
274 fisiologia ca convergència terme pral.n f es convergencia  en convergence  
275 fisiologia ca convergència acomodativa terme pral.n f es convergencia de acomodación  en accommodative convergence  
276 fisiologia ca convergència fusional terme pral.n f es convergencia de fusión  en fusional convergence  
277 patologia ca convergència tònica terme pral.n f es convergencia tónica  en tonic convergence  
278 patologia ca corèctasi terme pral.n f es corectasia  en corectasis  
279 terapèutica ca corectomediàlisi terme pral.n f es corectomediálisis  en corectomedialysis  
280 terapèutica ca iridectomia terme pral.n f ca corectomia sin. compl.n f es corectomía  es iridectomía  en corectomy  en iridectomy  
281 patologia ca corectòpia terme pral.n f es corectopia  en corectopia  
282 terapèutica ca iridodiàlisi terme pral.n f ca corediàlisi sin. compl.n f es corediálisis  es iridodiálisis  en coredialysis  en iridodialysis  
283 terapèutica ca corèlisi terme pral.n f es corélisis  en corelysis  
284 terapèutica ca coremorfosi terme pral.n f es coremorfosis  en coremorphosis  
285 terapèutica ca coreoplàstia terme pral.n f es coreoplastia  en coreoplasty  
286 patologia ca corestenoma terme pral.n m es corestenoma  en corestenoma  
287 patologia ca coriocele terme pral.n f es coriocele  en choriocele  
288 patologia ca corioretinopatia terme pral.n f es coriorretinopatía  en chorioretinopathy  
289 oftalmologia ca corneal terme pral.adj es corneal  en corneal  
290 patologia ca corneoblèfar terme pral.n m es corneobléfaron  en corneoblepharon  
291 oftalmologia ca corneoescleròtic -a terme pral.adj es corneoesclerótico  en corneoscleral  
292 anatomia ca còrnia terme pral.n f es córnea  TA cornea  en cornea  
293 oftalmologia ca coroidal terme pral.adj es coroideo  en choroidal  
294 anatomia ca coroide terme pral.n f es coroides  TA choroidea  en choroid  
295 patologia ca coroiderèmia terme pral.n f es coroideremia  en choroideremia  
296 patologia ca coroïditis terme pral.n f es coroiditis  en choroiditis  
297 patologia ca coroïditis anterior terme pral.n f es coroiditis anterior  en anterior choroiditis  
298 patologia ca coroïditis areolar terme pral.n f es coroiditis areolar  en areolar choroiditis  
299 patologia ca coroïditis de Tay terme pral.n f ca coroïditis guttata senil sin. compl.n f es coroiditis de Tay  es coroiditis guttata senil  en choroiditis guttata senilis  en Tay's choroiditis  
300 patologia ca coroïditis difusa terme pral.n f es coroiditis difusa  en diffuse choroiditis  
301 patologia ca coroïditis disseminada terme pral.n f es coroiditis diseminada  en disseminated choroiditis  
302 patologia ca coroïditis exsudativa terme pral.n f es coroiditis exudativa  en exudative choroiditis  
303 patologia ca coroïditis supurativa terme pral.n f es coroiditis supurativa  en suppurative choroiditis  
304 patologia ca coroidoiritis terme pral.n f ca iridocoroïditis terme pral.n f es coroidoiritis  es iridocoroiditis  en choroidoiritis  en iridochoroiditis  
305 patologia ca coroidopatia terme pral.n f es coroidopatía  en choroidopathy  
306 patologia ca coroidoretinitis terme pral.n f ca retinocoroïditis terme pral.n f es coroidorretinitis  es retinocoroiditis  en choroidoretinitis  en retinochoroiditis  
307 anatomia ca corona ciliar terme pral.n f es corona ciliar  TA corona ciliaris  en ciliary crown  
308 fisiologia ca correspondència retinal terme pral.n f es correspondencia retiniana  en retinal correspondence  
309 anatomia ca cos adipós orbitari terme pral.n m es cuerpo adiposo de la órbita  TA corpus adiposum orbitae  en adipose body of orbit  
310 anatomia ca cos ciliar terme pral.n m es cuerpo ciliar  TA corpus ciliare  en ciliary body  
311 patologia ca cos de Hassall-Henle terme pral.n m es cuerpo de Hassall-Henle  en Hassall-Henle body  
312 anatomia ca cos vitri terme pral.n m ca cos hialoide sin. compl.n m es cuerpo hialoideo  es cuerpo vítreo  TA corpus vitreum  en hyaloid body  en vitreous body  
313 patologia ca criptoftàlmia terme pral.n f es criptoftalmía  en cryptophthalmia  
314 anatomia ca cristal·lí terme pral.n m es cristalino  es lente  TA lens  en crystalline lens  en lens  
315 patologia ca facitis terme pral.n f ca cristal·litis sin. compl.n f ca faquitis sin. compl.n f es cristalitis  es faquitis  en phakitis  
316 aparells i instruments ca cromatòmetre terme pral.n m ca cromoptòmetre sin. compl.n m es cromatómetro  es cromoptómetro  en chromatometer  en chromoptometer  
317 semiologia ca cromatòpsia terme pral.n f es cromatopsia  en chromatopsia  
318 tècniques ca cromatoptometria terme pral.n f ca cromoptometria sin. compl.n f es cromatoptometría  en chromatoptometry  
319 tècniques ca cromoretinografia terme pral.n f es cromorretinografía  en chromoretinography  
320 aparells i instruments ca cromoscopi terme pral.n m es cromoscopio  en chromoscope  
321 tècniques ca cromoscòpia terme pral.n f es cromoscopia  en chromoscopy  
322 fisiologia ca lacrimogen -ògena terme pral.adj ca dacriagog -a sin. compl.adj ca dacriogen -ògena sin. compl.adj es dacriagogo  es dacriógeno  es lacrimógeno  en dacryagogue  en dacryogenic  en lacrimatory  
323 patologia ca dacriagogatrèsia terme pral.n f es dacriagogatresia  en dacryagogatresia  
324 patologia ca dacrioadenàlgia terme pral.n f es dacrioadenalgia  en dacryoadenalgia  
325 terapèutica ca dacrioadenectomia terme pral.n f es dacrioadenectomía  en dacryoadenectomy  
326 patologia ca dacrioadenitis terme pral.n f es dacrioadenitis  en dacryoadenitis  
327 patologia ca dacrioblennorrea terme pral.n f es dacrioblenorrea  en dacryoblennorrhea  
328 patologia ca dacriocistocele terme pral.n f ca dacriocele sin. compl.n f es dacriocele  es dacriocistocele  en dacryocele  en dacryocystocele  
329 patologia ca dacriocistàlgia terme pral.n f es dacriocistalgia  en dacryocystalgia  
330 patologia ca dacriocistèctasi terme pral.n f es dacriocistectasia  en dacryocystectasia  
331 terapèutica ca dacriocistectomia terme pral.n f es dacriocistectomía  en dacryocystectomy  
332 patologia ca dacriocistitis terme pral.n f es dacriocistitis  en dacryocystitis  
333 patologia ca dacriocistoestenosi terme pral.n f es dacriocistostenosis  en dacryocistostenosis  
334 patologia ca dacriocistoptosi terme pral.n f es dacriocistoptosis  en dacryocistoptosis  
335 terapèutica ca dacriocistorrinostomia terme pral.n f es dacriocistorrinostomía  en dacryocystorhinostomy  
336 terapèutica ca dacriocistosiringotomia terme pral.n f es dacriocistosiringotomía  en dacryicystosyringotomy  
337 terapèutica ca dacriocistotomia terme pral.n f ca operació d'Ammon sin. compl.n f es dacriocistotomía  es operación de Ammon  en Ammon's operation  en dacryocystotomy  
338 patologia ca dacriohemorrea terme pral.n f es dacriohemorrea  en dacryohemorrhea  
339 patologia ca dacriòlit terme pral.n m es dacriolito  en dacryolith  
340 patologia ca dacriolitiasi terme pral.n f es dacriolitiasis  en dacryolithiasis  
341 patologia ca dacrioma terme pral.n m es dacrioma  en dacryoma  
342 patologia ca dacriopiorrea terme pral.n f es dacriopiorrea  en dacryopyorrhea  
343 patologia ca dacriopiosi terme pral.n f es dacriopiosis  en dacryopiosis  
344 patologia ca dacríops terme pral.n m es dacriops  en dacryops  
345 patologia ca dacriorrea terme pral.n f es dacriorrea  en dacryorrhea  
346 patologia ca dacriosolenitis terme pral.n f es dacriosolenitis  en dacryosolenitis  
347 patologia ca daltonià -ana terme pral.adj es daltónico  en colour blind  
348 semiologia ca daltonisme terme pral.n m es daltonismo  en daltonism  
349 patologia ca degeneració macular terme pral.n f es degeneración macular  en macular degeneration  
350 patologia ca degeneració macular congènita terme pral.n f ca degeneració vitel·lina de Best sin. compl.n f es degeneración macular congénita  es degeneración viteliforme de Best  en congenital macular degeneration  en vitelliform degeneration of Best  
351 patologia ca degeneració macular disciforme terme pral.n f es degeneración macular disciforme  en disciform macular degeneration  
352 patologia ca descemetitis terme pral.n f es descemetitis  en descemetitis  
353 patologia ca descemetocele terme pral.n f es descemetocele  en descemetocele  
354 patologia ca despreniment de retina terme pral.n m es desprendimiento de retina  en detachment of retina  
355 semiologia ca deuteranomalopia terme pral.n f ca deuteranomalia sin. compl.n f es deuteranomalía  es deuteranomalopía  en deuteranomalopia  en deuteranomaly  
356 semiologia ca deuteranop terme pral.adj es deuteránope  en deuteranope  
357 semiologia ca deuteranopia terme pral.n f es deuteranopía  en deuteranopia  
358 semiologia ca dicromatòpsia terme pral.n f ca dicromatisme sin. compl.n m es dicromatismo  es dicromatopsia  en dichromatism  en dichromatopsia  
359 fisiologia ca diòptria terme pral.n f es dioptría  en diopter  
360 semiologia ca diplopia terme pral.n f ca poliopia binocular sin. compl.n f ca visió doble sin. compl.n f es diplopía  es poliopía binocular  es visión doble  en binocular polyopia  en diplopia  en double vision  
361 semiologia ca diplopia directa terme pral.n f ca diplopia homònima terme pral.n f es diplopía directa  es diplopía homónima  en direct diplopia  en homonymous diplopia  
362 semiologia ca diplopia encreuada terme pral.n f ca diplopia heterònima terme pral.n f es diplopía cruzada  es diplopía heterónima  en crossed diplopia  en heteronymous diplopia  
363 semiologia ca diplopia horitzontal terme pral.n f es diplopía horizontal  en horizontal diplopia  
364 semiologia ca diplopia vertical terme pral.n f es diplopía vertical  en vertical diplopia  
365 aparells i instruments ca diplopiòmetre terme pral.n m es diplopiómetro  en diplopiometer  
366 aparells i instruments ca diploscopi terme pral.n m es diploscopio  en diploscope  
367 aparells i instruments ca queratoscopi terme pral.n m ca disc de Placido sin. compl.n m es disco de Plácido  es queratoscopio  en keratoscope  en Placido's disk  
368 anatomia ca disc del nervi òptic terme pral.n m ca papil·la del nervi òptic terme pral.n f es disco del nervio óptico  es papila del nervio óptico  TA discus nervi optici  TA papilla nervi optici  en discus nervi optici  en papilla nervi optici  
369 semiologia ca discromatòpsia terme pral.n f es discromatopsia  en dyschromatopsia  
370 fisiologia ca distància infinita terme pral.n f es distancia infinita  en infinite distance  
371 fisiologia ca distància interpupil·lar terme pral.n f es distancia interpupilar  en interpupillary distance  
372 patologia ca distiquiasi terme pral.n f es distiquiasis  en distichiasis  
373 fisiologia ca divergència terme pral.n f es divergencia  en divergence  
374 fisiologia ca ducció terme pral.n f es ducción  en duction  
375 patologia ca ectropi terme pral.n m es ectropión  en ectropion  
376 patologia ca ectropi cicatricial terme pral.n m es ectropión cicatrizal  en cicatricial ectropion  
377 patologia ca ectropi espàstic terme pral.n m es ectropión espástico  en spastic ectropion  
378 patologia ca ectropi luxuriant terme pral.n m ca ectropi sarcomatós sin. compl.n m es ectropión lujuriante  es ectropión sarcomatoso  en ectropion luxurians  en ectropion sarcomatosum  
379 anatomia ca eix anteroposterior de l'ull terme pral.n m es eje anteroposterior del ojo  en anteroposterior axis of eye  
380 anatomia ca eix del cristal·lí terme pral.n m es eje del cristalino  TA axis lentis  en axis of lens  
381 anatomia ca eix òptic terme pral.n m es eje óptico  TA axis opticus  en optic axis  
382 fisiologia ca eix visual terme pral.n m es eje visual  en visual axis  
383 aparells i instruments ca electronistagmògraf terme pral.n m es electronistagmógrafo  en electronystagmograph  
384 tècniques ca electronistagmografia terme pral.n f es electronistagmografía  en electronystagmography  
385 tècniques ca electronistagmograma terme pral.n m ca ENG siglan m es electronistagmograma  es ENG  en electronystagmogram  en ENG  
386 tècniques ca electrooculografia terme pral.n f es electrooculografía  en electro-oculography  
387 tècniques ca electrooculograma terme pral.n m ca EOG siglan m es electrooculograma  es EOG  en electro-oculogram  en EOG  
388 aparells i instruments ca electroretinògraf terme pral.n m es electrorretinógrafo  en electroretinograph  
389 tècniques ca electroretinografia terme pral.n f es electrorretinografía  en electroretinography  
390 tècniques ca electroretinograma terme pral.n m ca ERG siglan m es electrorretinograma  es ERG  en electroretinogram  en ERG  
391 fisiologia ca emmetrop terme pral.adj es emétrope  en emmetrope  
392 fisiologia ca emmetropia terme pral.n f es emetropía  en emmetropia  
393 fisiologia ca emmetròpic -a terme pral.adj es emetrópico  en emmetropic  
394 patologia ca endoftalmitis terme pral.n f ca endoftàlmia sin. compl.n f ca entoftàlmia sin. compl.n f es endoftalmitis  es entoftalmía  en endophthalmitis  en entophthalmia  
395 anatomia ca endoteli corneal terme pral.n m ca epiteli posterior de la còrnia terme pral.n m es endotelio corneal  es epitelio posterior de la córnea  TA endothelium corneale  TA epithelium posterius corneae  en corneal endothelium  en posterior epithelium of cornea  
396 patologia ca enoftàlmia terme pral.n f es enoftalmía  es enoftalmos  en enophthalmos  
397 patologia ca entropi terme pral.n m es entropión  en entropion  
398 patologia ca entropi cicatricial terme pral.n m es entropión cicatrizal  en cicatricial entropion  
399 patologia ca entropi espasmòdic terme pral.n m es entropión espasmódico  en spastic entropion  
400 terapèutica ca enucleació terme pral.n f es enucleación  en enucleation  
401 patologia ca epiblèfar terme pral.n m es epibléfaron  en epiblepharon  
402 patologia ca epicant terme pral.n m es epicanto  en epicanthus  
403 patologia ca epífora terme pral.n f es epifora  en epiphora  
404 terapèutica ca epiqueratofàcia terme pral.n f es epiqueratofaquia  en epikeratophakia  
405 anatomia ca epísclera terme pral.n f es episclera  en episclera  
406 patologia ca episcleritis terme pral.n f ca episclerotitis sin. compl.n f es episcleritis  es episclerotitis  en episcleritis  en episclerotitis  
407 anatomia ca epiteli anterior de la còrnia terme pral.n m ca epiteli corneal sin. compl.n m es epitelio anterior de la córnea  es epitelio corneal  TA epithelium anterius corneae  en anterior epithelium of cornea  en corneal epithelium  
408 anatomia ca epiteli del cristal·lí terme pral.n m es epitelio del cristalino  TA epithelium lentis  en epithelium of lens  
409 anatomia ca epiteli pigmentari de l'iris terme pral.n m es epitelio pigmentario del iris  TA epithelium pigmentosum iridis  en pigmentary epithelium of iris  
410 semiologia ca eritròpsia terme pral.n f es eritropsia  en erythropsia  
411 tècniques ca esciascòpia terme pral.n f es esquiascopia  en retinoscopy  en skiascopy  
412 anatomia ca escleròtica terme pral.n f ca esclera sin. compl.n f es esclera  es esclerótica  TA sclera  en sclera  en sclerotic  
413 oftalmologia ca escleròtic -a terme pral.adj ca escleral sin. compl.adj es escleral  es esclerótico  en scleral  en sclerotic  
414 patologia ca esclerèctasi terme pral.n f es esclerectasia  en sclerectasia  
415 terapèutica ca esclerectoiridectomia terme pral.n f ca operació de Lagrange sin. compl.n f es esclerectoiridectomía  es operación de Lagrange  en Lagrange's operation  en sclerectoiridectomy  
416 terapèutica ca esclerectoiridodiàlisi terme pral.n f es esclerectoiridodiálisis  en sclerectoiridodialysis  
417 terapèutica ca esclerectomia terme pral.n f es esclerectomía  en sclerectomy  
418 patologia ca escleritis terme pral.n f ca esclerotitis sin. compl.n f es escleritis  es esclerotitis  en scleritis  en sclerotitis  
419 patologia ca escleritis anterior terme pral.n f es escleritis anterior  en anterior scleritis  
420 patologia ca escleritis anular terme pral.n f es escleritis anular  en annular scleritis  
421 patologia ca escleritis nodular terme pral.n f es escleritis nodular  en nodular scleritis  
422 patologia ca escleritis posterior terme pral.n f es escleritis posterior  en posterior scleritis  
423 oftalmologia ca escleroconjuntival terme pral.adj es escleroconjuntival  en scleroconjunctival  
424 patologia ca escleroconjuntivitis terme pral.n f es escleroconjuntivitis  en scleroconjunctivitis  
425 patologia ca esclerocoroïditis terme pral.n f es esclerocoroiditis  en sclerochoroiditis  
426 patologia ca escleroftàlmia terme pral.n f es escleroftalmía  en sclerophthalmia  
427 patologia ca escleroiritis terme pral.n f es escleroiritis  en scleroiritis  
428 patologia ca escleromalàcia terme pral.n f es escleromalacia  en scleromalacia  
429 patologia ca escleroqueratitis terme pral.n f ca queratoescleritis sin. compl.n f es escleroqueratitis  es queratoescleritis  en keratoscleritis  en sclerokeratitis  
430 patologia ca escleroqueratoiritis terme pral.n f es escleroqueratoiritis  en sclerokeratoiritis  
431 terapèutica ca esclerostomia terme pral.n f es esclerostomía  en sclerostomy  
432 terapèutica ca esclerotomia terme pral.n f es esclerotomía  en sclerotomy  
433 terapèutica ca esclerotomia anterior terme pral.n f es esclerotomía anterior  en anterior sclerotomy  
434 terapèutica ca esclerotomia posterior terme pral.n f es esclerotomía posterior  en posterior sclerotomy  
435 anatomia ca escorça del cristal·lí terme pral.n f es corteza del cristalino  TA cortex lentis  en cortex lentis  
436 semiologia ca escotoma terme pral.n m es escotoma  en scotoma  
437 semiologia ca escotoma absolut terme pral.n m es escotoma absoluto  en absolute scotoma  
438 semiologia ca escotoma anular terme pral.n m es escotoma anular  en annular scotoma  
439 semiologia ca escotoma de Bjerrum terme pral.n m es escotoma de Bjerrum  en Bjerrum's scotoma  
440 semiologia ca escotoma de Seidel terme pral.n m es escotoma de Seidel  en Seidel's scotoma  
441 semiologia ca escotoma fisiològic terme pral.n m es escotoma fisiológico  en physiologic scotoma  
442 semiologia ca escotoma guspirejant terme pral.n m es escotoma centelleante  en flittering scotoma  en scintillating scotoma  
443 semiologia ca escotoma insular terme pral.n m es escotoma insular  en insular scotoma  
444 semiologia ca escotoma negatiu terme pral.n m es escotoma negativo  en negative scotoma  
445 semiologia ca escotoma positiu terme pral.n m es escotoma positivo  en positive scotoma  
446 semiologia ca escotoma relatiu terme pral.n m es escotoma relativo  en relative scotoma  
447 semiologia ca escotomatós -osa terme pral.adj es escotomatoso  en scotomatous  
448 aparells i instruments ca escotòmetre terme pral.n m es escotómetro  en scotometer  
449 tècniques ca escotometria terme pral.n f es escotometría  en scotometry  
450 fisiologia ca visió escotòpica terme pral.n f ca escotopia sin. compl.n f ca visió nocturna sin. compl.n f es escotopia  es visión escotópica  es visión nocturna  en night vision  en scotopia  en scotopic vision  
451 fisiologia ca escotòpic -a terme pral.adj es escotópico  en scotopic  
452 semiologia ca esodesviació terme pral.n f es esodesviación  en esodeviation  
453 semiologia ca esofòria terme pral.n f es esoforia  en esophoria  
454 semiologia ca esofòric -a terme pral.adj es esofórico  en esophoric  
455 semiologia ca esotropia terme pral.n f ca estrabisme convergent terme pral.n m ca estrabisme intern sin. compl.n m es endotropía  es esotropía  es estrabismo convergente  es estrabismo interno  en convergent strabismus  en esotropia  en internal strabismus  
456 semiologia ca esotròpic -a terme pral.adj es esotrópico  en esotropic  
457 anatomia ca espai de l'angle iridocorneal terme pral.n m ca espai de Fontana sin. compl.n m ca interstici trabecular esclerocorneal sin. compl.n m es espacio de Fontana  es espacio del ángulo iridocorneal  es intersticio trabecular esclerocorneal  TA spatium anguli iridocornealis  en Fontana's space  en space of iridocorneal angle  
458 anatomia ca espai epiescleral terme pral.n m ca espai de Tenon sin. compl.n m ca espai interfascial sin. compl.n m es espacio de Tenon  es espacio episcleral  es espacio interfascial  TA spatium episclerale  en episcleral space  en interfascial space  en Tenon's space  
459 anatomia ca espai intervaginal del nervi òptic terme pral.n m es espacio intervaginal del nervio óptico  TA spatium intervaginale nervi optici  en intervaginal space of optic nerve  
460 anatomia ca espai zonular terme pral.n m es espacio zonular  TA spatium zonulare  en zonular space  
461 patologia ca espasme d'acomodació terme pral.n m es espasmo de acomodación  en spasm of accommodation  
462 anatomia ca esperó escleral terme pral.n m es espolón escleral  en scleral spur  
463 patologia ca estafiloma terme pral.n m es estafiloma  en staphyloma  
464 patologia ca estafiloma anterior terme pral.n m es estafiloma anterior  en anterior staphyloma  
465 patologia ca estafiloma anular terme pral.n m es estafiloma anular  en annular staphyloma  
466 patologia ca estafiloma ciliar terme pral.n m es estafiloma ciliar  en ciliary staphyloma  
467 patologia ca estafiloma corneal terme pral.n m es estafiloma corneal  en corneal staphyloma  
468 patologia ca estafiloma posterior terme pral.n m ca estafiloma de Scarpa sin. compl.n m es estafiloma de Scarpa  es estafiloma posterior  en posterior staphyloma  en Scarpa's staphyloma  
469 patologia ca estafiloma equatorial terme pral.n m es estafiloma ecuatorial  en equatorial staphyloma  
470 patologia ca estafiloma escleral terme pral.n m es estafiloma escleral  en scleral staphyloma  
471 patologia ca estafiloma intercalat terme pral.n m es estafiloma intercalar  en intercalary staphyloma  
472 patologia ca estafiloma racemós terme pral.n m es estafiloma racemoso  en staphyloma racemosum  
473 patologia ca estafiloma uveal terme pral.n m es estafiloma uveal  en uveal staphyloma  
474 aparells i instruments ca estereocampímetre terme pral.n m es estereocampímetro  en stereocampimeter  
475 semiologia ca estràbic -a terme pral.adj es estrábico  en strabismic  
476 semiologia ca estràbic -a terme pral.adj es estrábico  en strabismic  
477 semiologia ca estrabisme terme pral.n m ca heterotropia terme pral.n f es estrabismo  es heterotropía  en heterotropia  en strabismus  
478 semiologia ca estrabisme absolut terme pral.n m es estrabismo absoluto  en absolute strabismus  
479 semiologia ca estrabisme acomodatiu terme pral.n m es estrabismo de acomodación  en acommodative strabismus  
480 semiologia ca estrabisme alternant terme pral.n m es estrabismo alternante  en alternating strabismus  
481 semiologia ca estrabisme bilateral terme pral.n m es estrabismo bilateral  en bilateral strabismus  
482 semiologia ca estrabisme cíclic terme pral.n m es estrabismo cíclico  en cyclic strabismus  
483 semiologia ca estrabisme cinètic terme pral.n m es estrabismo cinético  en kinetic strabismus  
484 semiologia ca estrabisme concomitant terme pral.n m es estrabismo concomitante  en concomitant strabismus  
485 semiologia ca estrabisme divergent terme pral.n m ca exotropia terme pral.n f ca estrabisme extern sin. compl.n m es estrabismo divergente  es estrabismo externo  es exotropía  en divergent strabismus  en exotropia  en external strabismus  
486 semiologia ca estrabisme intermitent terme pral.n m es estrabismo intermitente  en intermittent strabismus  
487 semiologia ca estrabisme latent terme pral.n m es estrabismo latente  en latent strabismus  
488 semiologia ca estrabisme mecànic terme pral.n m es estrabismo mecánico  en mechanical strabismus  
489 semiologia ca estrabisme no concomitant terme pral.n m es estrabismo inconcomitante  es estrabismo no concomitante  en nonconcomitant strabismus  
490 semiologia ca estrabisme paralític terme pral.n m es estrabismo paralítico  en paralytic strabismus  
491 semiologia ca estrabisme unilateral terme pral.n m es estrabismo unilateral  en unilateral strabismus  
492 aparells i instruments ca estrabòmetre terme pral.n m ca estrabismòmetre sin. compl.n m es estrabismómetro  es estrabómetro  en strabismometer  en strabometer  
493 tècniques ca estrabometria terme pral.n f es estrabometría  en strabometry  
494 terapèutica ca estrabotomia terme pral.n f es estrabotomía  en strabotomy  
495 anatomia ca estroma corneal terme pral.n m ca substància pròpia de la còrnia terme pral.n f es estroma corneal  es sustancia propia de la córnea  TA substantia propria corneae  en proper substance of cornea  en stroma of cornea  
496 anatomia ca estroma de l'iris terme pral.n m es estroma del iris  TA stroma iridis  en stroma of iris  
497 anatomia ca estroma vitri terme pral.n m es estroma vítreo  TA stroma vitreum  en vitreous stroma  
498 aparells i instruments ca eutiscopi terme pral.n m es eutiscopio  en euthyscope  
499 terapèutica ca evisceració terme pral.n f es evisceración  en evisceration  
500 anatomia ca excavació de la papil·la terme pral.n f ca excavació del disc terme pral.n f es excavación de la papila  es excavación del disco  TA excavatio disci  TA excavatio papillae  en excavation of optic disk  
501 semiologia ca exofòria terme pral.n f es exoforia  en exophoria  
502 patologia ca exoftàlmia terme pral.n f es exoftalmos  es exoftamía  en exophthalmos  
503 patologia ca exoftàlmia maligna terme pral.n f es exoftalmos maligno  en malignant exophthalmos  
504 patologia ca exoftàlmia pulsativa terme pral.n f es exoftalmos pulsátil  en pulsating exophthalmos  
505 patologia ca exoftàlmic -a terme pral.adj es exoftálmico  en exophthalmic  
506 aparells i instruments ca exoftalmòmetre terme pral.n m es exoftalmómetro  en exophthalmometer  
507 tècniques ca exoftalmometria terme pral.n f es exoftalmometría  en exophthalmometry  
508 anatomia ca expansió del múscul recte lateral terme pral.n f es expansión del músculo recto lateral  TA lacertus musculi rectis lateralis  en lacertus musculi rectis lateralis  
509 semiologia ca extorsió terme pral.n f es extorsión  en extorsion  
510 patologia ca facocele terme pral.n f es facocele  en phacocele  
511 terapèutica ca facoemulsificació terme pral.n f es facoemulsificación  en phacoemulsification  
512 patologia ca facoglaucoma terme pral.n m es facoglaucoma  en phacoglaucoma  
513 terapèutica ca facòlisi terme pral.n f es facólisis  en phacolysis  
514 patologia ca facoma terme pral.n m es facoma  en phacoma  
515 patologia ca facomalàcia terme pral.n f es facomalacia  en phacomalacia  
516 aparells i instruments ca facòmetre terme pral.n m es facómetro  en phacometer  
517 tècniques ca facoscòpia terme pral.n f es facoscopia  en phacoscopy  
518 anatomia ca fàscia muscular terme pral.n f es fascia muscular  TA fascia muscularis  en muscular fascia  
519 anatomia ca fissura orbitària superior terme pral.n f ca fenedura esfenoidal sin. compl.n f es fisura orbitaria superior  es hendidura esfenoidal  TA fissura orbitalis superior  en sphenoidal fissure  en superior orbital fissure  
520 anatomia ca fissura orbitària inferior terme pral.n f ca fenedura esfenomaxil·lar sin. compl.n f es fisura orbitaria inferior  es hendidura esfenomaxilar  TA fissura orbitalis inferior  en inferior orbital fissure  en sphenomaxillary fissure  
521 anatomia ca fenedura palpebral terme pral.n f es hendidura palpebral  TA rima palpebrarum  en palpebral fissure  
522 anatomia ca fibra circular del múscul ciliar terme pral.n f ca múscul de Müller-Rouget sin. compl.n m ca porció circular del múscul ciliar sin. compl.n f es fibra circular del músculo ciliar  es músculo de Müller-Rouget  es porción circular del músculo ciliar  TA fibra circularis  en circular fiber of ciliary muscle  en Müller's fiber  
523 anatomia ca fibra del cristal·lí terme pral.n f es fibra del cristalino  TA fibra lentis  en fiber of lens  
524 anatomia ca fibra longitudinal del múscul ciliar terme pral.n f ca múscul de Brücke sin. compl.n m ca porció longitudinal del múscul ciliar sin. compl.n f es fibra longitudinal del músculo ciliar  es músculo de Brücke  es porción longitudinal del músculo ciliar  TA fibra longitudinalis  TA fibra meridionalis  en Brücke's fiber  en longitudinal fiber of ciliary muscle  
525 anatomia ca fibra zonular terme pral.n f es fibra zonular  TA fibra zonularis  en zonular fiber  
526 patologia ca retinopatia dels prematurs terme pral.n f ca fibroplàsia retrolenticular sin. compl.n f es fibroplasia retrolenticular  es retinopatía de los prematuros  en retinopathy of prematurities  en retrolental fibroplasia  
527 fisiologia ca fixació terme pral.n f es fijación  es foveación  en fixation  
528 semiologia ca fixació excèntrica terme pral.n f es fijación excéntrica  en eccentric fixation  
529 patologia ca flictènula terme pral.n f es flicténula  en phlyctenula  
530 patologia ca flictenulosi terme pral.n f es flictenulosis  en phlyctenulosis  
531 anatomia ca fons de l'ull terme pral.n m es fondo del ojo  en fundus of eye  
532 anatomia ca forat etmoidal anterior terme pral.n m es agujero etmoidal anterior  TA foramen ethmoidale anterius  en anterior ethmoidal foramen  
533 anatomia ca forat etmoidal posterior terme pral.n m es agujero etmoidal posterior  TA foramen ethmoidale posterius  en posterior ethmoidal foramen  
534 semiologia ca fòria terme pral.n f es foria  en phoria  
535 terapèutica ca foriascopi terme pral.n m es foriascopio  en phoriascope  
536 anatomia ca fòrnix conjuntival inferior terme pral.n m es fondo del saco conjuntival inferior  es fórnix conjuntival inferior  TA fornix conjunctivae inferior  en inferior conjunctival fornix  
537 anatomia ca fòrnix conjuntival superior terme pral.n m es fondo del saco conjuntival superior  es fórnix conjuntival superior  TA fornix conjunctivae superior  en superior conjunctival fornix  
538 semiologia ca fosfè terme pral.n m es fosfeno  en phosphene  
539 anatomia ca fossa del sac lacrimal terme pral.n f es fosa del saco lagrimal  TA fossa sacci lacrimalis  en fossa sacci lacrimalis  
540 anatomia ca fossa hialoidal terme pral.n f ca fossa patel·lar sin. compl.n f es fosa hialoidea  es fosa patelar  TA fossa hyaloidea  en hyaloid fossa  en patellar fossa  
541 semiologia ca fotofòbia terme pral.n f es fotofobia  en photophobia  
542 fisiologia ca visió fotòpica terme pral.n f ca fotopia sin. compl.n f ca visió diürna sin. compl.n f es fotopia  es visión diurna  es visión fotópica  en day vision  en photopia  en photopic vision  
543 fisiologia ca fotòpic -a terme pral.adj es fotópico  en photopic  
544 semiologia ca fotòpsia terme pral.n f es fotopsia  en photopsia  
545 anatomia ca fotoreceptor terme pral.n m es fotorreceptor  en photoreceptor  
546 fisiologia ca fotoreceptor -a terme pral.adj es fotorreceptor  en photoreceptor  
547 patologia ca fototraumatisme terme pral.n m es fototraumatismo  en phototrauma  
548 patologia ca fototraumatisme macular terme pral.n m es fototraumatismo macular  en macular phototrauma  
549 anatomia ca fòvea central terme pral.n f es fóvea central  TA fovea centralis  en central fovea  
550 anatomia ca fovèola terme pral.n f es foveola  TA foveola  en foveola  
551 fisiologia ca fusió binocular terme pral.n f es fusión binocular  en binocular fusion  
552 anatomia ca gangli ciliar terme pral.n m ca gangli oftàlmic sin. compl.n m es ganglio ciliar  es ganglio oftálmico  TA ganglion ciliare  en ciliary ganglion  en ophthalmic ganglion  
553 anatomia ca gangli trigeminal terme pral.n m ca gangli de Gasser sin. compl.n m ca gangli semilunar sin. compl.n m es ganglio de Gasser  es ganglio semilunar  es ganglio trigeminal  TA ganglion trigeminale  en Gasser's ganglion  en semilunar ganglion  en trigeminal ganglion  
554 anatomia ca gangli limfàtic parotidi superficial terme pral.n m es nódulo linfático parotídeo superficial  TA nodus lymphaticus parotideus superficialis  en superficial parotid lymph node  
555 anatomia ca gangli limfàtic preauricular terme pral.n m es nódulo linfático preauricular  TA nodus lymphaticus pre-auricularis  en preauricular lymph node  
556 anatomia ca gangli limfàtic submandibular terme pral.n m es nódulo linfático submandibular  TA nodus lymphaticus submandibularis  en submandibular lymph node  
557 anatomia ca glàndula ciliar terme pral.n f ca glàndula de Moll sin. compl.n f es glándula ciliar  es glándula de Moll  TA glandula ciliaris  en ciliary gland  en Moll's gland  
558 anatomia ca glàndula conjuntival terme pral.n f es glándula conjuntival  TA glandula conjunctivalis  en conjunctival gland  
559 anatomia ca glàndula tarsal terme pral.n f ca glàndula de Meibom sin. compl.n f es glándula de Meibomio  es glándula tarsal  TA glandula tarsalis  en meibomian gland  en tarsal gland  
560 anatomia ca glàndula sebàcia conjuntival terme pral.n f ca glàndula de Zeis sin. compl.n f es glándula de Zeis  es glándula sebácea conjuntival  TA glandula sebacea conjunctivalis  en gland of Zeis  en sebaceous gland of conjunctiva  
561 anatomia ca glàndula lacrimal terme pral.n f es glándula lagrimal  TA glandula lacrimalis  en lacrimal gland  
562 anatomia ca glàndula lacrimal accessòria terme pral.n f es glándula lagrimal accesoria  TA glandula lacrimalis accessoria  en accessory lacrimal gland  
563 patologia ca glaucoma terme pral.n m es glaucoma  en glaucoma  
564 patologia ca glaucoma absolut terme pral.n m es glaucoma absoluto  en absolute glaucoma  
565 patologia ca glaucoma afàcic terme pral.n m es glaucoma afáquico  en aphakic glaucoma  
566 patologia ca glaucoma agut terme pral.n m es glaucoma agudo  en acute glaucoma  
567 patologia ca glaucoma auricular terme pral.n m es glaucoma auricular  en auricular glaucoma  
568 patologia ca glaucoma congènit terme pral.n m es glaucoma congénito  en congenital glaucoma  
569 patologia ca glaucoma d'angle obert terme pral.n m ca glaucoma d'angle ample sin. compl.n m ca glaucoma simple sin. compl.n m es glaucoma de ángulo abierto  es glaucoma de ángulo amplio  es glaucoma simple  en open-angle glaucoma  en simple glaucoma  en wide-angle glaucoma  
570 patologia ca glaucoma d'angle tancat terme pral.n m ca glaucoma d'angle estret sin. compl.n m es glaucoma de ángulo cerrado  es glaucoma de ángulo estrecho  en angle-closure glaucoma  en closed-angle glaucoma  en narrow-angle glaucoma  
571 patologia ca glaucoma enzímic terme pral.n m es glaucoma enzimático  en enzyme glaucoma  
572 patologia ca glaucoma hemorràgic terme pral.n m es glaucoma hemorrágico  en hemorrhagic glaucoma  
573 patologia ca glaucoma inflamatori terme pral.n m es glaucoma inflamatorio  en inflammatory glaucoma  
574 patologia ca glaucoma lenticular terme pral.n m es glaucoma lenticular  en lenticular glaucoma  
575 patologia ca glaucoma maligne terme pral.n m es glaucoma maligno  en malignant glaucoma  
576 patologia ca glaucoma per blocatge vitri terme pral.n m ca glaucoma maligne sin. compl.n m es glaucoma maligno  es glaucoma por bloqueo vítreo  en vitreous-block glaucoma  
577 patologia ca glaucoma neovascular terme pral.n m es glaucoma neovascular  en neovascular glaucoma  
578 patologia ca glaucoma per blocatge aeri terme pral.n m es glaucoma por bloqueo de aire  en air-block glaucoma  
579 patologia ca glaucoma pigmentari terme pral.n m es glaucoma pigmentario  en pigmentary glaucoma  
580 patologia ca glaucoma primari terme pral.n m es glaucoma primario  en primary glaucoma  
581 patologia ca glaucoma secundari terme pral.n m es glaucoma secundario  en secondary glaucoma  
582 patologia ca glaucoma traumàtic terme pral.n m es glaucoma traumático  en traumatic glaucoma  
583 patologia ca glaucomatós -osa terme pral.adj es glaucomatoso  en glaucomatous  
584 patologia ca glaucomatós -osa terme pral.adj es glaucomatoso  en glaucomatous  
585 semiologia ca glaucosi terme pral.n f es glaucosis  en glaucosis  
586 patologia ca glioma òptic terme pral.n m es glioma óptico  en optic glioma  
587 anatomia ca globus ocular terme pral.n m ca ull terme pral.n m es globo ocular  es ojo  TA bulbus oculi  TA oculus  en eye  en eyeball  
588 aparells i instruments ca gonioscopi terme pral.n m es gonioscopio  en gonioscope  
589 tècniques ca gonioscòpia terme pral.n f es gonioscopia  en gonioscopy  
590 patologia ca goniosinèquia terme pral.n f ca sinèquia anterior terme pral.n f es goniosinequia  es sinequia anterior  en anterior synechia  en goniosynechia  
591 terapèutica ca goniotomia terme pral.n f ca operació de Barkan sin. compl.n f es goniotomía  es operación de Barkan  en Barkan's operation  en goniotomy  
592 patologia ca halo glaucomatós terme pral.n m es halo glaucomatoso  en glaucomatous halo  
593 patologia ca halo senil terme pral.n m es halo senil  en senile halo  
594 aparells i instruments ca haploscopi terme pral.n m es haploscopio  en haploscope  
595 patologia ca hematocòrnia terme pral.n f ca queratohèmia sin. compl.n f es hematocórnea  es queratohemia  en keratohemia  
596 semiologia ca hemianopia terme pral.n f ca hemianòpsia terme pral.n f es hemianopía  es hemianopsia  en hemianopia  en hemianopsia  
597 semiologia ca hemianòpsia absoluta terme pral.n f es hemianopsia absoluta  en absolute hemianopia  
598 semiologia ca hemianòpsia horitzontal terme pral.n f ca hemianòpsia altitudinal sin. compl.n f es hemianopsia altitudinal  es hemianopsia horizontal  en altitudinal hemianopia  
599 semiologia ca hemianòpsia binasal terme pral.n f es hemianopsia binasal  en binasal hemianopia  
600 semiologia ca hemianòpsia bitemporal terme pral.n f es hemianopsia bitemporal  en bitemporal hemianopia  
601 semiologia ca hemianòpsia còngrua terme pral.n f es hemianopsia congruente  en congruous hemianopia  
602 semiologia ca hemianòpsia heterònima terme pral.n f ca hemianòpsia encreuada sin. compl.n f es hemianopsia cruzada  es hemianopsia heterónima  en heteronymous hemianopia  
603 semiologia ca hemianòpsia homònima terme pral.n f ca hemianòpsia equilateral sin. compl.n f es hemianopsia equilateral  es hemianopsia homónima  en homonymous hemianopia  
604 semiologia ca hemianòpsia incompleta terme pral.n f es hemianopsia incompleta  en incomplete hemianopia  
605 semiologia ca hemianòpsia incòngrua terme pral.n f es hemianopsia incongruente  en incongruous hemianopia  
606 semiologia ca hemianòpsia vertical terme pral.n f ca hemianòpsia lateral sin. compl.n f es hemianopsia lateral  es hemianopsia vertical  en lateral hemianopia  
607 semiologia ca hemianòpsia nasal terme pral.n f es hemianopsia nasal  en nasal hemianopia  
608 semiologia ca quadrantanopia terme pral.n f ca quadrantanòpsia terme pral.n f ca hemianòpsia quadràntica sin. compl.n f es cuadrantanopia  es cuadrantanopsia  en quadrantanopia  en quadrantanopsia  
609 semiologia ca hemianòpsia relativa terme pral.n f es hemianopsia relativa  en relative hemianopia  
610 semiologia ca hemianòpsia temporal terme pral.n f es hemianopsia temporal  en temporal hemianopia  
611 semiologia ca hemianòpsia unilateral terme pral.n f ca hemianòpsia uniocular sin. compl.n f es hemianopsia unilateral  es hemianopsia uniocular  en unilateral hemianopia  
612 fisiologia ca hemoftàlmia terme pral.n f es hemoftalmía  en hemophthalmia  
613 patologia ca hèrnia de l'iris terme pral.n f ca iridenclisi sin. compl.n f ca iridocele sin. compl.n f es hernia del iris  es iridencleisis  es iridocele  en hernia of the iris  en iridencleisis  en iridocele  
614 patologia ca herpes corneal terme pral.n m es herpes corneal  en herpes corneae  
615 patologia ca herpes zòster oftàlmic terme pral.n m es herpes zoster oftálmico  en herpes zoster ophthalmicus  
616 patologia ca hialitis terme pral.n f ca hialoïditis sin. compl.n f es hialitis  es hialoiditis  en hyalitis  en hyaloiditis  
617 patologia ca hialosi terme pral.n f es hialosis  en hyalosis  
618 patologia ca hialosi asteroide terme pral.n f es hialosis asteroide  en hyalosis asteroide  
619 patologia ca hipema terme pral.n m es hipema  es hipemia  en hyphema  en hyphemia  
620 semiologia ca hiperfòria terme pral.n f es hiperforia  en hyperphoria  
621 semiologia ca hipermetrop terme pral.adj es hipermétrope  en hypermetrope  
622 semiologia ca hipermetropia terme pral.n f ca hiperopia terme pral.n f es hipermetropía  es hiperopía  en hypermetropia  en hyperopia  
623 semiologia ca hipermetropia absoluta terme pral.n f es hipermetropía absoluta  en absolute hyperopia  
624 semiologia ca hipermetropia axial terme pral.n f es hipermetropía axil  en axial hyperopia  
625 semiologia ca hipermetropia de curvatura terme pral.n f es hipermetropía de curvatura  en curvature hyperopia  
626 semiologia ca hipermetropia facultativa terme pral.n f ca hipermetropia relativa terme pral.n f es hipermetropía facultativa  es hipermetropía relativa  en facultative hyperopia  en relative hyperopia  
627 semiologia ca hipermetropia latent terme pral.n f es hipermetropía latente  en latent hyperopia  
628 semiologia ca hipermetropia manifesta terme pral.n f es hipermetropía manifiesta  en manifest hyperopia  
629 semiologia ca hipermetropia total terme pral.n f es hipermetropía total  en total hyperopia  
630 semiologia ca hipermetròpic -a terme pral.adj es hipermetrópico  en hipermetropic  
631 patologia ca hipertelorisme ocular terme pral.n m es hipertelorismo ocular  en ocular hypertelorism  
632 semiologia ca hipertropia terme pral.n f es hipertropía  en hypertropia  
633 semiologia ca hipofòria terme pral.n f es hipoforia  en hypophoria  
634 patologia ca hipopi terme pral.n m es hipopión  en hypopyon  
635 patologia ca hiposfagma terme pral.n m es hiposfagma  en hyposphagma  
636 patologia ca hipotonia ocular terme pral.n f es hipotonía ocular  en hypotonia oculi  
637 semiologia ca hipotropia terme pral.n f es hipotropía  en hypotropia  
638 fisiologia ca horòpter terme pral.n m es horóptero  en horopter  
639 anatomia ca humor aquós terme pral.n m es humor acuoso  TA humor aquosus  en aqueous humor  
640 anatomia ca humor vitri terme pral.n m es humor vítreo  TA humor vitreus  en vitreous humor  
641 oftalmologia ca infraorbitari -ària terme pral.adj es infraorbitario  en infraorbital  
642 semiologia ca intorsió terme pral.n f es intorsión  en intorsion  
643 terapèutica ca iridectomia estenopeica terme pral.n f es iridectomía estenopeica  en stenopeic iridectomy  
644 terapèutica ca iridectomia òptica terme pral.n f es iridectomía óptica  en optic iridectomy  en optical iridectomy  
645 terapèutica ca iridectomia perifèrica terme pral.n f es iridectomía periférica  en peripheral iridectomy  
646 terapèutica ca iridectomia sectorial terme pral.n f es iridectomía de sector  en sector iridectomy  
647 patologia ca iridectropi terme pral.n m es iridectropión  en iridectropium  
648 patologia ca iridèmia terme pral.n f es iridemia  en iridemia  
649 terapèutica ca iridenclisi terme pral.n f es iridencleisis  en iridencleisis  
650 patologia ca iridentropi terme pral.n m es iridentropión  en iridentropium  
651 oftalmologia ca iridià -ana terme pral.adj es irídico  en iridic  
652 semiologia ca iridització terme pral.n f es iridización  en iridization  
653 patologia ca iridocapsulitis terme pral.n f ca iridoperifacitis sin. compl.n f es iridocapsulitis  es iridoperifaquitis  en iridocapsulitis  en iridoperiphakitis  
654 terapèutica ca iridociclectomia terme pral.n f es iridociclectomía  en iridocyclectomy  
655 patologia ca iridociclitis terme pral.n f ca uveïtis anterior sin. compl.n f es iridociclitis  es uveítis anterior  en anterior uveitis  en iridocyclitis  
656 patologia ca panuveïtis terme pral.n f ca iridociclocoroïditis sin. compl.n f es iridociclocoroiditis  es panuveítis  en iridocyclochoroiditis  en panuveitis  
657 fisiologia ca iridocinesi terme pral.n f es iridocinesia  es iridocinesis  en iridokinesis  
658 terapèutica ca iridocorneosclerectomia terme pral.n f es iridocorneosclerectomía  en iridocorneosclerectomy  
659 tècniques ca iridodiagnòstic terme pral.n m es iridodiagnóstico  en iridodiagnosis  
660 patologia ca iridodiàstasi terme pral.n f es iridodiastasis  en iridodiastasis  
661 patologia ca iridodonesi terme pral.n f es iridodonesis  en iridodonesis  
662 patologia ca iridolèptinsi terme pral.n f es iridoleptinsis  en iridoleptynsis  
663 patologia ca iridomalàcia terme pral.n f es iridomalacia  en iridomalacia  
664 patologia ca iridoncus terme pral.n m es iridonco  en iridoncus  
665 patologia ca iridoplegia terme pral.n f ca iridoparàlisi sin. compl.n f es iridoparálisis  es iridoplejía  en iridoparalysis  en iridoplegia  
666 patologia ca iridoptosi terme pral.n f es iridoptosis  en iridoptosis  
667 patologia ca iridoqueratitis terme pral.n f ca queratoiritis terme pral.n f es iridoqueratitis  es queratoiritis  en iridokeratitis  en keratoiritis  
668 patologia ca iridorrexi terme pral.n f es iridorrexis  en iridorrhexis  
669 terapèutica ca iridostèresi terme pral.n f es iridostéresis  en iridosteresis  
670 terapèutica ca iridòtasi terme pral.n f es iridotasis  en iridotasis  
671 terapèutica ca iridotomia terme pral.n f es iridotomía  en iridotomy  
672 anatomia ca iris terme pral.n m es iris  TA iris  en iris  
673 patologia ca iris bombat terme pral.n m ca iris de paraigua sin. compl.n m es iris abombado  es iris en sombrilla  en iris bombé  en umbrella iris  
674 patologia ca iritis terme pral.n f es iritis  en iritis  
675 patologia ca iritis catamenial terme pral.n f es iritis catamenial  en iritis catamenialis  
676 patologia ca iritis diabètica terme pral.n f es iritis diabética  en diabetic iritis  
677 patologia ca iritis esponjosa terme pral.n f ca iritis plàstica terme pral.n f es iritis esponjosa  es iritis plástica  en plastic iritis  en spongy iritis  
678 patologia ca iritis fol·licular terme pral.n f es iritis folicular  en follicular iritis  
679 patologia ca iritis gotosa terme pral.n f ca iritis uràtica sin. compl.n f es iritis gotosa  es iritis urática  en gouty iritis  en uratic iritis  
680 patologia ca iritis papulosa terme pral.n f es iritis papulosa  en iritis papulosa  
681 patologia ca iritis purulenta terme pral.n f es iritis purulenta  en purulent iritis  
682 patologia ca iritis serosa terme pral.n f es iritis serosa  en serous iritis  
683 patologia ca iritis simpàtica terme pral.n f es iritis simpática  en sympathetic iritis  
684 terapèutica ca iritoectomia terme pral.n f es iritoectomía  en iritoectomy  
685 patologia ca isquèmia retinal terme pral.n f es isquemia retiniana  en ischemia retinae  
686 oftalmologia ca lacrimal terme pral.adj es lagrimal  en lacrimal  
687 terapèutica ca lacrimotomia terme pral.n f es lacrimotomía  en lacrimotomy  
688 patologia ca lagoftàlmia terme pral.n f es lagoftalmía  en lagophthalmos  
689 anatomia ca làmina basal del cos ciliar terme pral.n f es lámina basal del cuerpo ciliar  TA lamina basalis corporis ciliaris  en basal lamina of the ciliary body  
690 anatomia ca làmina coroidocapil·lar terme pral.n f ca làmina coriocapil·lar sin. compl.n f es lámina coriocapilar  es lámina coroidocapilar  TA lamina choroidocapillaris  en choriocapillary layer  
691 anatomia ca làmina cribrosa de l'escleròtica terme pral.n f es lámina cribosa de la esclerótica  TA lamina cribrosa sclerae  en lamina cribrosa sclerae  
692 anatomia ca làmina epiescleral terme pral.n f es lámina episcleral  TA lamina episcleralis  en episcleral lamina  
693 anatomia ca làmina fosca de l'escleròtica terme pral.n f es lámina fusca de la esclerótica  TA lamina fusca sclerae  en lamina fusca sclerae  
694 anatomia ca làmina limitant anterior terme pral.n f ca membrana de Bowman terme pral.n f es lámina limitante anterior  es membrana de Bowman  TA lamina limitans anterior  en anterior limiting lamina  en Bowman's membrane  
695 anatomia ca làmina limitant posterior terme pral.n f ca membrana de Descemet terme pral.n f es lámina limitante posterior  es membrana de Descemet  TA lamina limitans posterior  en Descemet's membrane  en posterior limiting lamina  
696 anatomia ca làmina profunda del múscul elevador de la parpella superior terme pral.n f ca múscul palpebral de Müller terme pral.n m es lámina profunda del músculo elevador del párpado superior  es músculo palpebral de Müller  TA lamina profunda musculi levatoris palpebrae superioris  en lamina profunda musculi levatoris palpebrae superioris  en muscle of Müller  
697 anatomia ca làmina superficial del múscul elevador de la parpella superior terme pral.n f es lámina superficial del músculo elevador del párpado superior  TA lamina superficialis musculi levatoris palpebrae superioris  en lamina superficialis musculi levatoris palpebrae superioris  
698 anatomia ca làmina supracoroidal terme pral.n f es lámina supracoroidea  TA lamina suprachoroidea  en suprachoroid layer  
699 aparells i instruments ca làmpada de fenedura terme pral.n f ca làmpada d'escletxa sin. compl.n f ca làmpada de Gullstrand sin. compl.n f es lámpara de Gullstrand  es lámpara de hendidura  en Gullstrand's slit lamp  en slit lamp  
700 terapèutica ca lent de contacte terme pral.n f ca lentícula sin. compl.n f ca lentilla sin. compl.n f es lente de contacto  es lentilla  en contact lens  
701 patologia ca lenticon terme pral.n m es lenticono  en lenticonus  
702 oftalmologia ca lenticular terme pral.adj ca lenticulat -ada sin. compl.adj es lenticular  en lenticular  
703 patologia ca lentiglobus terme pral.n f es lentiglobo  en lentiglobus  
704 patologia ca leucocòria terme pral.n f es leucocoria  en leukokoria  
705 patologia ca leucoma terme pral.n m es leucoma  en leukoma  
706 patologia ca leucoma adherent terme pral.n m es leucoma adherente  en adherent leukoma  
707 anatomia ca limbe corneal terme pral.n m ca limbe esclerocorneal terme pral.n m es limbo corneal  es limbo esclerocorneal  TA limbus corneae  en limbus of cornea  en sclerocorneal junction  
708 anatomia ca limbe palpebral anterior terme pral.n m es limbo palpebral anterior  TA limbus palpebralis anterioris  en limbus palpebralis anterioris  
709 anatomia ca limbe palpebral posterior terme pral.n m es limbo palpebral posterior  TA limbus palpebralis posterioris  en limbus palpebralis posterioris  
710 patologia ca litiasi conjuntival terme pral.n f es litiasis conjuntival  en lithiasis conjuntivae  
711 anatomia ca llac lacrimal terme pral.n m es lago lagrimal  TA lacus lacrimalis  en lacrimal lake  
712 fisiologia ca llàgrima terme pral.n f es lágrima  en tear  
713 patologia ca lleganya terme pral.n f es legaña  en rheum  
714 anatomia ca lligament palpebral lateral terme pral.n m es ligamento palpebral lateral  TA ligamentum palpebrale laterale  en lateral palpebral ligament  
715 anatomia ca lligament palpebral medial terme pral.n m es ligamento palpebral medial  TA ligamentum palpebrale mediale  en medial palpebral ligament  
716 anatomia ca zònula ciliar terme pral.n f ca lligament suspensor del cristal·lí sin. compl.n m ca zònula de Zinn sin. compl.n f es ligamento suspensor del cristalino  es zónula ciliar  es zónula de Zinn  TA zonula ciliaris  en ciliary zonule  en suspensory ligament of lens  en zonule of Zinn  
717 anatomia ca màcula lútia terme pral.n f ca taca groga sin. compl.n f es mácula lútea  es mancha amarilla  TA macula lutea  en macula lutea  en yellow spot  
718 patologia ca madarosi terme pral.n f es madarosis  en madarosis  
719 patologia ca malaltia d'Eales terme pral.n f es enfermedad de Eales  en Eales' disease  
720 patologia ca megalocòrnia terme pral.n f es megalocórnea  en megalocornea  
721 patologia ca melanosi escleral terme pral.n f es melanosis escleral  en melanosis sclerae  
722 patologia ca melanosi ocular terme pral.n f es melanosis ocular  en melanosis oculi  
723 anatomia ca membrana vítria terme pral.n f ca membrana hialoide sin. compl.n f es membrana hialoidea  es membrana vítrea  TA membrana vitrea  en hyaloid membrane  en vitreous membrane  
724 anatomia ca membrana pupil·lar terme pral.n f ca membrana iridopupil·lar sin. compl.n f es membrana iridopupilar  es membrana pupilar  TA membrana pupillaris  en iridopupilar membrane  en pupillary membrane  
725 semiologia ca metamorfòpsia terme pral.n f es metamorfopsia  en metamorphopsia  
726 patologia ca microcòrnia terme pral.n f es microcórnea  en microcornea  
727 semiologia ca microestrabisme terme pral.n m es microestrabismo  en microstrabismus  
728 patologia ca microfàcia terme pral.n f es microfaquia  en microphakia  
729 patologia ca microftàlmia terme pral.n f ca nanoftàlmia sin. compl.n f es microftalmía  es nanoftalmía  en microphthalmia  en nanophthalmia  
730 patologia ca micropia terme pral.n f ca micròpsia terme pral.n f es micropsia  en micropsia  
731 aparells i instruments ca microscopi corneal terme pral.n m es microscopio corneal  en corneal microscope  
732 patologia ca midriasi terme pral.n f es midriasis  en mydriasis  
733 patologia ca midriasi alternant terme pral.n f es midriasis alternada  en alternating mydriasis  
734 patologia ca midriasi espàstica terme pral.n f es midriasis espástica  en spastic mydriasis  
735 patologia ca midriasi espinal terme pral.n f es midriasis espinal  en spinal mydriasis  
736 patologia ca midriasi paralítica terme pral.n f es midriasis paralítica  en paralytic mydriasis  
737 patologia ca midriàtic -a terme pral.adj es midriático  en mydriatic  
738 patologia ca midriàtic -a terme pral.adj es midriático  en mydriatic  
739 patologia ca migranya oftàlmica terme pral.n f es jaqueca oftálmica  en ophthalmic migraine  
740 patologia ca migranya oftalmoplègica terme pral.n f es jaqueca oftalmopléjica  en ophthalmoplegic migraine  
741 semiologia ca miop terme pral.adj es miope  en myope  
742 semiologia ca miopia terme pral.n f es miopía  en myopia  
743 semiologia ca miopia axial terme pral.n f es miopía axil  en axial myopia  
744 semiologia ca miopia d'índex terme pral.n f es miopía de índice  en index myopia  
745 semiologia ca miopia de curvatura terme pral.n f es miopía de curvatura  en curvature myopia  
746 semiologia ca miopia maligna terme pral.n f ca miopia perniciosa terme pral.n f es miopía maligna  es miopía perniciosa  en malignant myopia  en pernicious myopia  
747 semiologia ca miopia prodròmica terme pral.n f es miopía prodrómica  en prodromal myopia  
748 semiologia ca miopia progressiva terme pral.n f es miopía progresiva  en progressive myopia  
749 patologia ca miosi terme pral.n f es miosis  en miosis  
750 patologia ca miòtic -a terme pral.adj es miótico  en miotic  
751 patologia ca miòtic -a terme pral.adj es miótico  en miotic  
752 patologia ca miòtic -a terme pral.adj es miótico  en miotic  
753 semiologia ca monocromatisme terme pral.n m es monocromatismo  en monochromatism  
754 semiologia ca monocromatisme dels bastons terme pral.n m es monocromatismo de los bastoncillos  en rod monochromatism  
755 semiologia ca monocromatisme dels cons terme pral.n m es monocromatismo de los conos  en cone monochromatism  
756 oftalmologia ca monocular terme pral.adj es monocular  en monocular  
757 anatomia ca múscul ciliar terme pral.n m es músculo ciliar  TA musculus ciliaris  en ciliary muscle  
758 anatomia ca múscul constrictor de la pupil·la terme pral.n m ca múscul esfínter de la pupil·la terme pral.n m es músculo constrictor de la pupila  es músculo esfínter de la pupila  TA musculus sphincter pupillae  en sphincter muscle of pupil  
759 anatomia ca múscul corrugador superciliar terme pral.n m ca múscul superciliar sin. compl.n m es músculo corrugador de la ceja  es músculo superciliar  TA musculus corrugator supercilii  en musculus corrugator supercilii  
760 anatomia ca múscul depressor superciliar terme pral.n m es músculo depresor de la ceja  TA musculus depressor supercilii  en superciliary depressor muscle  
761 anatomia ca múscul dilatador de la pupil·la terme pral.n m es músculo dilatador de la pupila  TA musculus dilator pupillae  en dilator muscle of pupil  
762 anatomia ca múscul elevador de la parpella superior terme pral.n m es músculo elevador del párpado superior  TA musculus levator palpebrae superioris  en levator muscle of upper eyelid  
763 anatomia ca múscul extrínsec de l'ull terme pral.n m ca múscul extraocular sin. compl.n m es músculo extraocular  es músculo extrínseco del ojo  en extraocular muscle  en extrinsic ocular muscle  
764 anatomia ca múscul intrínsec de l'ull terme pral.n m ca múscul intraocular sin. compl.n m es músculo intraocular  es músculo intrínseco del ojo  en intraocular muscle  en intrinsic ocular muscle  
765 anatomia ca múscul oblic inferior terme pral.n m ca múscul oblic menor sin. compl.n m es músculo oblicuo inferior  es músculo oblicuo menor  TA musculus obliquus inferior  en inferior oblique muscle  
766 anatomia ca múscul oblic superior terme pral.n m ca múscul oblic major sin. compl.n m es músculo oblicuo mayor  es músculo oblicuo superior  TA musculus obliquus superior  en superior oblique muscle  
767 anatomia ca múscul orbicular de les parpelles terme pral.n m es músculo orbicular de los párpados  TA musculus orbicularis oculi  en orbicular muscle of eyelids  
768 anatomia ca múscul recte inferior terme pral.n m es músculo recto inferior  TA musculus rectus inferior  en musculus rectus inferior  
769 anatomia ca múscul recte lateral terme pral.n m es músculo recto lateral  TA musculus rectus lateralis  en musculus rectus lateralis  
770 anatomia ca múscul recte medial terme pral.n m es músculo recto medial  TA musculus rectus medialis  en musculus rectus medialis  
771 anatomia ca múscul recte superior terme pral.n m es músculo recto superior  TA musculus rectus superior  en musculus rectus superior  
772 anatomia ca múscul tarsal inferior terme pral.n m es músculo tarsal inferior  TA musculus tarsalis inferior  en inferior tarsal muscle  
773 anatomia ca múscul tarsal superior terme pral.n m es músculo tarsal superior  TA musculus tarsalis superior  en superior tarsal muscle  
774 patologia ca mussol terme pral.n m ca ordèol sin. compl.n m es orzuelo  en stye  
775 anatomia ca nervi motor ocular extern terme pral.n m ca sisè parell cranial terme pral.n m ca nervi abducent sin. compl.n m es nervio abducens  es nervio motor ocular externo  es sexto nervio craneal  es sexto par craneal  TA nervus abducens  en 6th cranial  en abducens nerve  
776 anatomia ca nervi ciliar llarg terme pral.n m es nervio ciliar largo  TA nervus ciliaris longus  en long ciliary nerve  
777 anatomia ca nervi etmoidal anterior terme pral.n m es nervio etmoidal anterior  TA nervus ethmoidalis anterior  en anterior ethmoidal nerve  
778 anatomia ca nervi etmoidal posterior terme pral.n m es nervio etmoidal posterior  TA nervus ethmoidalis posterior  en posterior ethmoidal nerve  
779 anatomia ca nervi facial terme pral.n m ca setè parell cranial terme pral.n m es nervio facial  es séptimo nervio craneal  es séptimo par craneal  TA nervus facialis  en facial nerve  
780 anatomia ca nervi frontal terme pral.n m es nervio frontal  TA nervus frontalis  en frontal nerve  
781 anatomia ca nervi supraorbitari terme pral.n m ca nervi frontal extern sin. compl.n m es nervio frontal externo  es nervio supraorbitario  TA nervus supraorbitalis  en supraorbital nerve  
782 anatomia ca nervi supratroclear terme pral.n m ca nervi frontal intern sin. compl.n m es nervio frontal interno  es nervio supratroclear  TA nervus supratrochlearis  en supratrochlear nerve  
783 anatomia ca nervi infratroclear terme pral.n m ca nervi nasal extern sin. compl.n m es nervio infratroclear  es nervio nasal externo  TA nervus infratrochlearis  en infratrochlear nerve  
784 anatomia ca nervi lacrimal terme pral.n m es nervio lagrimal  TA nervus lacrimalis  en lacrimal nerve  
785 anatomia ca nervi motor ocular comú terme pral.n m ca tercer parell cranial terme pral.n m ca nervi oculomotor sin. compl.n m es nervio motor ocular común  es nervio oculomotor  es tercer nervio craneal  es tercer par craneal  TA nervus oculomotorius  en 3rd cranial  en oculomotor nerve  
786 anatomia ca nervi nasociliar terme pral.n m ca nervi nasal sin. compl.n m es nervio nasal  es nervio nasociliar  TA nervus nasociliaris  en nasal nerve  en nasociliary nerve  
787 anatomia ca nervi oftàlmic terme pral.n m es nervio oftálmico  TA nervus ophthalmicus  en ophthalmic nerve  
788 anatomia ca nervi òptic terme pral.n m ca segon parell cranial terme pral.n m ca tracte òptic sin. compl.n m es nervio óptico  es segundo nervio craneal  TA nervus opticus  en 2nd cranial  en optic nerve  
789 anatomia ca nervi troclear terme pral.n m ca quart parell cranial terme pral.n m ca nervi patètic sin. compl.n m es cuarto nervio craneal  es cuarto par craneal  es nervio patético  es nervio troclear  TA nervus trochlearis  en 4th cranial  en trochlear nerve  
790 patologia ca neuritis intraocular terme pral.n f es neuritis intraocular  en intraocular neuritis  
791 patologia ca neuritis òptica terme pral.n f ca oftalmoneuritis terme pral.n f es neuritis óptica  es oftalmoneuritis  en ophthalmoneuritis  en optic neuritis  
792 patologia ca neuritis retrobulbar terme pral.n f es neuritis retrobulbar  en retrobulbar neuritis  
793 patologia ca neuroretinitis terme pral.n m es neuroretinitis  en neuroretinitis  
794 semiologia ca nictalop terme pral.adj es nictálope  en nyctalope  
795 anatomia ca pupil·la terme pral.n f ca nineta sin. compl.n f es niña  es pupila  TA pupilla  en pupil  
796 patologia ca nistagme terme pral.n m es nistagmo  en nystagmus  
797 patologia ca nistagme dissociat terme pral.n m es nistagmo disociado  en dissociated nystagmus  
798 patologia ca nistagme latent terme pral.n m es nistagmo latente  en latent nystagmus  
799 patologia ca nistagme optocinètic terme pral.n m es nistagmo optocinético  en optokinetic nystagmus  
800 patologia ca nistagme pendular terme pral.n m es nistagmo pendular  en pendular nystagmus  
801 patologia ca nistagme rotatori terme pral.n m es nistagmo rotatorio  en rotatory nystagmus  
802 patologia ca nistàgmic -a terme pral.adj es nistágmico  en nystagmic  
803 aparells i instruments ca nistagmògraf terme pral.n m es nistagmógrafo  en nystagmograph  
804 fisiologia ca nubècula terme pral.n f es nube  es nubécula  en nubecula  en opaque spot  
805 anatomia ca nucli del cristal·lí terme pral.n m es núcleo del cristalino  TA nucleus lentis  en nucleus of lens  
806 anatomia ca obertura orbitària terme pral.n f es abertura orbitaria  TA aditus orbitalis  en orbital aperture  
807 oftalmologia ca ocular terme pral.adj ca oftàlmic -a terme pral.adj es ocular  es oftálmico  en ocular  en ophthalmic  
808 oftalmologia ca oftalmòleg | oftalmòloga terme pral.n m, f ca oculista sin. compl.n m, f es oculista  es oftalmólogo  en oculist  en ophthalmologist  
809 oftalmologia ca oftalmologia terme pral.n f ca oculística sin. compl.n f es oculística  es oftalmología  en oculistics  en ophthalmology  
810 fisiologia ca oculogir -a terme pral.adj es oculógiro  en oculogyric  
811 fisiologia ca oculomotor -a terme pral.adj es oculomotor  en oculomotor  
812 tècniques ca oculoplàstia terme pral.n f es oculoplastia  en oculoplasty  
813 patologia ca oftalmoreacció terme pral.n f ca oculoreacció sin. compl.n f es oculorreacción  es oftalmorreacción  en ophthalmic reaction  en ophthalmoreaction  
814 patologia ca oftalmàlgia terme pral.n f es oftalmalgia  en ophthalmalgia  
815 patologia ca oftàlmia terme pral.n f ca oftalmitis sin. compl.n f es oftalmia  es oftalmía  es oftalmitis  en ophthalmia  en ophthalmitis  
816 patologia ca oftàlmia elèctrica terme pral.n f es oftalmía eléctrica  en electric ophthalmia  
817 patologia ca oftàlmia metastàtica terme pral.n f es oftalmía metastásica  en metastatic ophthalmia  
818 patologia ca oftàlmia nodular terme pral.n f es oftalmía nudosa  en ophthalmia nodosa  
819 patologia ca oftàlmia simpàtica terme pral.n f es oftalmía simpática  en sympathetic ophthalmia  
820 patologia ca oftalmodesmitis terme pral.n f es oftalmodesmitis  en ophthalmodesmitis  
821 aparells i instruments ca oftalmodinamòmetre terme pral.n m es oftalmodinamómetro  en ophthalmodynamometer  
822 tècniques ca oftalmodinamometria terme pral.n f es oftalmodinamometría  en ophthalmodynamometry  
823 terapèutica ca oftalmoflebotomia terme pral.n f es oftalmoflebotomía  en ophthalmophlebotomy  
824 aparells i instruments ca oftalmògraf terme pral.n m es oftalmógrafo  en ophthalmograph  
825 tècniques ca oftalmografia terme pral.n f es oftalmografía  en ophthalmography  
826 aparells i instruments ca oftalmoïconòmetre terme pral.n m es oftalmoeiconómetro  en ophthalmoeikonometer  
827 aparells i instruments ca oftalmoleucoscopi terme pral.n m es oftalmoleucoscopio  en ophthalmoleukoscope  
828 oftalmologia ca oftalmològic -a terme pral.adj es oftalmológico  en ophthalmologic  
829 patologia ca oftalmomalàcia terme pral.n f ca tisi ocular sin. compl.n f es oftalmomalacia  es tisis ocular  en ocular phthisis  en ophthalmomalacia  
830 aparells i instruments ca oftalmòmetre terme pral.n m ca queratòmetre sin. compl.n m es oftalmómetro  es queratómetro  en keratometer  en ophthalmometer  
831 tècniques ca oftalmometria terme pral.n f es oftalmometría  en ophthalmometry  
832 patologia ca oftalmomiïtis terme pral.n f ca oftalmomiositis sin. compl.n f es oftalmomiositis  en ophthalmomyositis  
833 terapèutica ca oftalmomiotomia terme pral.n f es oftalmomiotomía  en ophthalmomyotomy  
834 patologia ca oftalmopatia terme pral.n f es oftalmopatía  en ophthalmopathy  
835 terapèutica ca oftalmoplàstia terme pral.n f es oftalmoplastia  en ophthalmoplasty  
836 patologia ca oftalmoplegia terme pral.n f es oftalmoplejía  en ophthalmoplegia  
837 patologia ca oftalmoplegia basilar terme pral.n f es oftalmoplejía basal  en basal ophthalmoplegia  
838 patologia ca oftalmoplegia de Parinaud terme pral.n f es oftalmoplejía de Parinaud  en Parinaud's ophthalmoplegia  
839 patologia ca oftalmoplegia exoftàlmica terme pral.n f es oftalmoplejía exoftálmica  en exophthalmic ophthalmoplegia  
840 patologia ca oftalmoplegia externa terme pral.n f es oftalmoplejía externa  en external ophthalmoplegia  
841 patologia ca oftalmoplegia interna terme pral.n f es oftalmoplejía interna  en internal ophthalmoplegia  
842 patologia ca oftalmoplegia nuclear terme pral.n f es oftalmoplejía nuclear  en nuclear ophthalmoplegia  
843 patologia ca oftalmoplegia orbitària terme pral.n f es oftalmoplejía orbitaria  en orbital ophthalmoplegia  
844 patologia ca oftalmoplegia parcial terme pral.n f es oftalmoplejía parcial  en partial ophthalmoplegia  
845 patologia ca oftalmoplegia progressiva terme pral.n f es oftalmoplejía progresiva  en progressive ophthalmoplegia  
846 patologia ca oftalmoplegia total terme pral.n f es oftalmoplejía total  en total ophthalmoplegia  
847 patologia ca oftalmoplègic -a terme pral.adj es oftalmopléjico  en ophthalmoplegic  
848 patologia ca oftalmoptosi terme pral.n f es oftalmoptosis  en ophthalmoptosis  
849 patologia ca oftalmorràgia terme pral.n f es oftalmorragia  en ophthalmorrhagia  
850 patologia ca oftalmorrexi terme pral.n f es oftalmorrexis  en ophthalmorrhexis  
851 aparells i instruments ca oftalmoscopi terme pral.n m es oftalmoscopio  en ophthalmoscope  
852 aparells i instruments ca oftalmoscopi binocular terme pral.n m es oftalmoscopio binocular  en binocular ophthalmoscope  
853 aparells i instruments ca oftalmoscopi directe terme pral.n m es oftalmoscopio directo  en direct ophthalmoscope  
854 aparells i instruments ca oftalmoscopi indirecte terme pral.n m es oftalmoscopio indirecto  en indirect ophthalmoscope  
855 tècniques ca oftalmoscòpia terme pral.n f es oftalmoscopia  en ophthalmoscopy  
856 tècniques ca oftalmoscòpia directa terme pral.n f es oftalmoscopia directa  en direct ophthalmoscopy  
857 tècniques ca oftalmoscòpia indirecta terme pral.n f es oftalmoscopia indirecta  en indirect ophthalmoscopy  
858 tècniques ca oftalmoscòpia mètrica terme pral.n f es oftalmoscopia métrica  en metric ophthalmoscopy  
859 patologia ca oftalmostèresi terme pral.n f es oftalmosteresis  en ophthalmosteresis  
860 aparells i instruments ca oftalmotermòmetre terme pral.n m es oftalmotermómetro  en ophthalmothermometer  
861 terapèutica ca oftalmotomia terme pral.n f es oftalmotomía  en ophthalmotomy  
862 tècniques ca tonometria terme pral.n f ca oftalmotonometria sin. compl.n f es oftalmotonometría  es tonometría  en ophthalmotonometry  en tonometry  
863 aparells i instruments ca oftalmotropòmetre terme pral.n m es oftalmotropómetro  en ophthalmotropometer  
864 tècniques ca oncologia ocular terme pral.n f es oncología ocular  en ocular oncologist  
865 anatomia ca opacitat terme pral.n f es opacidad  en opacity  
866 terapèutica ca operació d'Elliot terme pral.n f es operación de Elliot  en Elliot's operation  
867 patologia ca opsoclònia terme pral.n f ca opsioclònia sin. compl.n f es opsoclonía  en opsoclonia  
868 oftalmologia ca òptic -a terme pral.adj es óptico  en optic  en optical  
869 aparells i instruments ca optòmetre terme pral.n m es optómetro  en optometer  
870 tècniques ca optometria terme pral.n f es optometría  en optometry  
871 aparells i instruments ca optomiòmetre terme pral.n m es optomiómetro  en optomyometer  
872 aparells i instruments ca optotip terme pral.n m ca optotipus sin. compl.n m es optotipo  en optotype  en test type  
873 anatomia ca ora serrata terme pral.n f es ora serrata  TA ora serrata  en ora serrata  
874 anatomia ca orbicle ciliar terme pral.n m es orbículo ciliar  TA orbiculus ciliaris  en orbiculus ciliaris  
875 oftalmologia ca orbitari -ària terme pral.adj es orbitario  en orbital  
876 aparells i instruments ca orbitonòmetre terme pral.n m es orbitonómetro  en orbitonometer  
877 tècniques ca orbitonometria terme pral.n f es orbitonometría  en orbitonometry  
878 terapèutica ca orbitotomia terme pral.n f es orbitotomía  en orbitotomy  
879 anatomia ca òrgan de la visió terme pral.n m es órgano de la visión  TA organum visuale  TA organum visus  en visual organ  
880 fisiologia ca ortofòria terme pral.n f es ortoforia  en orthophoria  
881 terapèutica ca ortòptic -a terme pral.adj es ortóptico  en orthoptic  
882 terapèutica ca ortòptica terme pral.n f es ortóptica  en orthoptics  
883 aparells i instruments ca ortoptoscopi terme pral.n m es ortoptoscopio  en orthoptoscope  
884 aparells i instruments ca ortoscopi terme pral.n m es ortoscopio  en orthoscope  
885 semiologia ca oscil·lòpsia terme pral.n f ca visió oscil·lant sin. compl.n f es oscilopsia  es visión oscilante  en oscillating vision  en oscillopsia  
886 anatomia ca parpella terme pral.n f ca palpebra sin. compl.n f es pálpebra  es párpado  TA palpebra  en eyelid  en lid  
887 oftalmologia ca palpebrat -ada terme pral.adj es palpebrado  en lidded  
888 patologia ca pannus terme pral.n m es paño  en pannus  
889 patologia ca pannus carnós terme pral.n m ca pannus cras sin. compl.n m es paño carnoso  es paño craso  en pannus carnosus  en pannus crassus  
890 patologia ca pannus degeneratiu terme pral.n m es paño degenerativo  en degenerative pannus  
891 patologia ca pannus flictenular terme pral.n m es paño flictenular  en phlyctenular pannus  
892 patologia ca pannus glaucomatós terme pral.n m es paño glaucomatoso  en glaucomatous pannus  
893 patologia ca pannus sec terme pral.n m es paño seco  en pannus siccus  
894 patologia ca pannus tracomatós terme pral.n m es paño tracomatoso  en pannus trachomatosus  
895 patologia ca panoftàlmia terme pral.n f ca panoftalmitis sin. compl.n f es panoftalmía  es panoftalmitis  en panophthalmia  en panophthalmitis  
896 aparells i instruments ca pantalla tangent terme pral.n f ca pantalla de Bjerrum sin. compl.n f es pantalla de Bjerrum  es pantalla tangente  en Bjerrum's screen  en tangent screen  
897 anatomia ca papil·la lacrimal terme pral.n f es papila lagrimal  TA papilla lacrimalis  en lacrimal papilla  
898 patologia ca papil·ledema terme pral.n m es papiledema  en papilledema  
899 patologia ca papil·litis terme pral.n f es papilitis  en papillitis  
900 patologia ca papil·loretinitis terme pral.n f ca retinopapil·litis terme pral.n f es papilorretinitis  es retinopapilitis  en papilloretinitis  en retinopapillitis  
901 terapèutica ca paracentesi bulbar terme pral.n f es paracentesis bulbar  en paracentesis bulbi  
902 patologia ca paràlisi de l'acomodació terme pral.n f es parálisis de la acomodación  en paralysis of accommodation  
903 anatomia ca paret inferior de l'òrbita terme pral.n f es pared inferior de la órbita  TA paries inferior orbitae  en floor of orbit  
904 anatomia ca paret lateral de l'òrbita terme pral.n f es pared lateral de la órbita  TA paries lateralis orbitae  en lateral wall of the orbit  
905 anatomia ca paret medial de l'òrbita terme pral.n f es pared medial de la órbita  TA paries medialis orbitae  en medial wall of the orbit  
906 anatomia ca paret superior de l'òrbita terme pral.n f es pared superior de la órbita  TA paries superior orbitae  en roof of orbit  
907 anatomia ca parpella inferior terme pral.n f es párpado inferior  TA palpebra inferior  en lower eyelid  
908 anatomia ca parpella superior terme pral.n f es párpado superior  TA palpebra superior  en upper eyelid  
909 anatomia ca pars plana terme pral.n f es pars plana  en pars plana  
910 patologia ca pars planitis terme pral.n f es pars planitis  en pars planitis  
911 anatomia ca part ciliar de la retina terme pral.n f es porción ciliar de la retina  TA pars ciliaris retinae  en pars ciliaris retinae  
912 anatomia ca part coriocapil·lar terme pral.n f es porción coriocapilar  
913 anatomia ca part corneoescleròtica terme pral.n f ca trabècula esclerocorneal terme pral.n f es porción corneoescleral  es trabécula esclerocorneal  TA pars corneoscleralis  en corneo-scleral trabeculae  en pars corneoscleralis  
914 anatomia ca part intracanalicular del nervi òptic terme pral.n f es porción intracanalicular del nervio óptico  TA pars intracanalicularis nervi optici  en pars intracanalicularis nervi optici  
915 anatomia ca part intracranial del nervi òptic terme pral.n f es porción intracraneal del nervio óptico  TA pars intracranialis nervi optici  en pars intracranialis nervi optici  
916 anatomia ca part intralaminar del nervi òptic terme pral.n f es porción intralaminar del nervio óptico  TA pars intralaminaris nervi optici  en pars intralaminaris nervi optici  
917 anatomia ca part intraocular del nervi òptic terme pral.n f es porción intraocular del nervio óptico  TA pars intraocularis nervi optici  en pars intraocularis nervi optici  
918 anatomia ca part iridiana de la retina terme pral.n f es porción irídea de la retina  TA pars iridica retinae  en pars iridica retinae  
919 anatomia ca part nerviosa de la retina terme pral.n f es porción nerviosa de la retina  TA pars nervosa retinae  en nervous part of retina  
920 anatomia ca part orbitària de la glàndula lacrimal terme pral.n f es porción orbitaria de la glándula lagrimal  TA pars orbitalis glandulae lacrimalis  en pars orbitalis glandulae lacrimalis  
921 anatomia ca part orbitària del nervi òptic terme pral.n f es porción orbitaria del nervio óptico  TA pars orbitalis nervi optici  en pars orbitalis nervi optici  
922 anatomia ca part palpebral de la glàndula lacrimal terme pral.n f es porción palpebral de la glándula lagrimal  TA pars palpebralis glandulae lacrimalis  en pars palpebralis glandulae lacrimalis  
923 fisiologia ca pel·lícula lacrimal terme pral.n f es película lagrimal  en tear film  
924 aparells i instruments ca perímetre terme pral.n m es perímetro  en perimeter  
925 tècniques ca perimetria terme pral.n f es perimetría  en perimetry  
926 anatomia ca periòrbita terme pral.n f es periórbita  TA periorbita  en periorbita  
927 terapèutica ca peritectomia terme pral.n f es peritectomía  en peritectomy  
928 anatomia ca pestanya terme pral.n f es cilio  es pestaña  TA cilium  en eyelash  
929 patologia ca pingüècula terme pral.n f es pinguécula  en pinguecula  
930 anatomia ca plec ciliar terme pral.n m es pliegue ciliar  TA plica ciliaris  en ciliary fold  
931 anatomia ca plec iridià terme pral.n m es pliegue del iris  TA plica iridis  en iridial fold  
932 anatomia ca plec lacrimal terme pral.n m ca vàlvula de Hasner sin. compl.n f es pliegue lagrimal  es válvula de Hasner  TA plica lacrimalis  en Hasner's valve  en lacrimal fold  
933 anatomia ca plec semilunar de la conjuntiva terme pral.n m es pliegue semilunar de la conjuntiva  TA plica semilunaris conjunctivae  en semilunar fold of conjunctiva  
934 terapèutica ca plegament dels músculs oculars terme pral.n m es plegamiento de los músculos oculares  en folding of the ocular muscles  
935 terapèutica ca pleòptica terme pral.n f es pleóptica  en pleoptics  
936 anatomia ca pol anterior del cristal·lí terme pral.n m es polo anterior del cristalino  TA polus anterior lentis  en anterior pole of lens  
937 anatomia ca pol anterior del globus ocular terme pral.n m es polo anterior del globo ocular  TA polus anterior bulbi oculi  en anterior pole of eyeball  
938 anatomia ca pol posterior del cristal·lí terme pral.n m es polo posterior del cristalino  TA polus posterior lentis  en posterior pole of lens  
939 anatomia ca pol posterior del globus ocular terme pral.n m es polo posterior del globo ocular  TA polus posterior bulbi oculi  en posterior pole of eyeball  
940 patologia ca policòria terme pral.n f es policoria  en polycoria  
941 semiologia ca poliopia terme pral.n f ca poliòpsia terme pral.n f ca visió múltiple sin. compl.n f es poliopía  es poliopsia  es visión múltiple  en multiple vision  en polyopia  en polyopsia  
942 semiologia ca presbícia terme pral.n f ca presbiopia terme pral.n f es presbicia  es presbiopía  en presbyopia  en presbytia  
943 fisiologia ca pressió intraocular terme pral.n f es presión intraocular  en intraocular pressure  
944 anatomia ca procés ciliar terme pral.n m es proceso ciliar  TA processus ciliaris  en ciliary proces  
945 semiologia ca protanop terme pral.adj es protánope  en protanope  
946 semiologia ca protanopia terme pral.n f ca protanòpsia terme pral.n f es protanopía  es protanopsia  en protanopia  en protanopsia  
947 tècniques ca prova d'Ishihara terme pral.n f es prueba de Ishihara  en Ishihara's test  
948 tècniques ca prova de Graefe terme pral.n f es prueba de Graefe  en Graefe's test  
949 tècniques ca prova de Hering terme pral.n f es prueba de Hering  en Hering's test  
950 tècniques ca prova de Mauthner terme pral.n f es prueba de Mauthner  en Mauthner's test  
951 tècniques ca prova de Nagel terme pral.n f es prueba de Nagel  en Nagel's test  
952 tècniques ca prova de Schirmer terme pral.n f es prueba de Schirmer  en Schirmer's test  
953 patologia ca pseudoretinitis pigmentària terme pral.n f es seudorretinitis pigmentosa  en pseudoretinitis pigmentosa  
954 patologia ca pterigi terme pral.n m ca pterígion sin. compl.n m es pterigión  en pterygium  
955 fisiologia ca punt corresponent terme pral.n m es punto correspondiente  en corresponding point  
956 fisiologia ca punt de fixació terme pral.n m es punto de fijación  en point of fixation  
957 anatomia ca punt lacrimal terme pral.n m es punto lagrimal  TA punctum lacrimale  en lacrimal point  
958 fisiologia ca punt pròxim terme pral.n m es punto cercano  en near point  
959 fisiologia ca punt remot terme pral.n m es punto lejano  en fair point  
960 terapèutica ca pupil·la artificial terme pral.n f es pupila artificial  en artificial pupil  
961 patologia ca pupil·la d'Argyll Robertson terme pral.n f es pupila de Argyll Robertson  en Argyll Robertson pupil  
962 oftalmologia ca pupil·lar terme pral.adj es pupilar  en pupilary  en pupillary  
963 patologia ca pupil·latonia terme pral.n f es pupilatonía  en pupillatonia  
964 aparells i instruments ca pupil·loestatòmetre terme pral.n m es pupilostatómetro  en pupillostatometer  
965 aparells i instruments ca pupil·lògraf terme pral.n m es pupilógrafo  en pupillograph  
966 aparells i instruments ca pupil·lòmetre terme pral.n m es pupilómetro  en pupillometer  
967 tècniques ca pupil·lometria terme pral.n f es pupilometría  en pupillometry  
968 aparells i instruments ca pupil·loscopi terme pral.n m es pupiloscopio  en pupilloscope  
969 patologia ca quemosi terme pral.n f es quemosis  en chemosis  
970 patologia ca queratàlgia terme pral.n f es queratalgia  en keratalgia  
971 terapèutica ca queratectomia terme pral.n f es queratectomía  en keratectomy  
972 patologia ca queratitis terme pral.n f es queratitis  en keratitis  
973 patologia ca queratitis d'acne rosàcia terme pral.n f es queratitis de acné rosácea  en acne rosacea keratitis  
974 patologia ca queratitis dendrítica terme pral.n f ca queratitis dendriforme sin. compl.n f es queratitis dendriforme  es queratitis dendrítica  en dendriform keratitis  en dendritic keratitis  
975 patologia ca queratitis disciforme terme pral.n f es queratitis disciforme  en disciform keratitis  
976 patologia ca queratitis esclerosant terme pral.n f es queratitis esclerosante  en sclerosing keratitis  
977 patologia ca queratitis estriada terme pral.n f es queratitis estriada  en striate keratitis  
978 patologia ca queratitis filamentosa terme pral.n f es queratitis filamentosa  en keratitis filamentosa  
979 patologia ca queratitis herpètica terme pral.n f es queratitis herpética  en herpetic keratitis  
980 patologia ca queratitis intersticial terme pral.n f ca queratitis parenquimàtica terme pral.n f es queratitis intersticial  es queratitis parenquimatosa  en intersticial keratitis  en parenchymatous keratitis  
981 patologia ca queratitis lagoftàlmica terme pral.n f es queratitis lagoftálmica  en lagophthalmic keratitis  
982 patologia ca queratitis metaherpètica terme pral.n f es queratitis metaherpética  en metaherpetic keratitis  
983 patologia ca queratitis neuroparalítica terme pral.n f es queratitis neuroparalítica  en neuroparalytic keratitis  
984 patologia ca queratitis nummular terme pral.n f es queratitis numular  en keratitis nummularis  
985 patologia ca queratitis puntejada terme pral.n f es queratitis punteada  en punctate keratitis  
986 patologia ca queratitis vascular terme pral.n f es queratitis vascular  en vascular keratitis  
987 patologia ca queratitis vesicular terme pral.n f es queratitis vesicular  en vesicular keratitis  
988 patologia ca queratocele terme pral.n f es queratocele  en keratocele  
989 terapèutica ca queratocentesi terme pral.n f es queratocentesis  en keratocentesis  
990 patologia ca queratocon terme pral.n m es queratocono  en keratoconus  
991 patologia ca queratoconjuntivitis terme pral.n f es queratoconjuntivitis  en keratoconjunctivitis  
992 patologia ca queratoconjuntivitis epidèmica terme pral.n f es queratoconjuntivitis epidémica  en epidemic keratoconjunctivitis  
993 patologia ca queratoconjuntivitis flictenular terme pral.n f es queratoconjuntivitis flictenular  en phlyctenular keratoconjunctivitis  
994 patologia ca queratoconjuntivitis seca terme pral.n f es queratoconjuntivitis seca  en keratoconjunctivitis sicca  
995 terapèutica ca queratofàcia terme pral.n f ca queratofàquia sin. compl.n f es queratofaquia  en keratophakia  
996 patologia ca queratoglobus terme pral.n m es queratoglobo  en keratoglobus  
997 patologia ca queratohelcosi terme pral.n f es queratohelcosis  en keratohelcosis  
998 patologia ca queratoiridociclitis terme pral.n f ca queratouveïtis sin. compl.n f es queratoiridociclitis  es queratouveítis  en keratoiridocyclitis  
999 terapèutica ca queratoleptinsi terme pral.n f es queratoleptinsis  en keratoleptynsis  
1000 patologia ca queratomalàcia terme pral.n f es queratomalacia  en keratomalacia  
1001 terapèutica ca queratomileusi terme pral.n f es queratomileusis  en keratomileusis  
1002 patologia ca queratopatia terme pral.n f es queratopatía  en keratopathy  
1003 terapèutica ca queratoplàstia terme pral.n f es queratoplastia  en keratoplasty  
1004 terapèutica ca queratoplàstia òptica terme pral.n f es queratoplastia óptica  en optic keratoplasty  
1005 terapèutica ca queratoplàstia refractiva terme pral.n f es queratoplastia de refracción  en refractive keratoplasty  
1006 terapèutica ca queratoplàstia tectònica terme pral.n f es queratoplastia tectónica  en tectonic keratoplasty  
1007 patologia ca queratorrexi terme pral.n f es queratorrexis  en keratorrhexis  
1008 tècniques ca queratoscòpia terme pral.n f es queratoscopia  en keratoscopy  
1009 terapèutica ca queratotomia terme pral.n f es queratotomía  en keratotomy  
1010 terapèutica ca queratotomia delimitant terme pral.n f es queratotomía delimitante  en delimiting keratotomy  
1011 terapèutica ca queratotomia radial terme pral.n f es querototomía radial  en radial keratotomy  
1012 terapèutica ca recessió dels músculs oculars terme pral.n f es recesión de los músculos oculares  en recession of ocular muscle  
1013 fisiologia ca reflex consensual a la llum terme pral.n m es reflejo consensual a la luz  en consensual light reflex  
1014 fisiologia ca reflex corneal terme pral.n m ca reflex palpebral sin. compl.n m es reflejo corneal  es reflejo palpebral  en corneal reflex  en lid reflex  
1015 fisiologia ca reflex d'acomodació terme pral.n m es reflejo de acomodación  en accommodation reflex  
1016 fisiologia ca reflex foveolar terme pral.n m es reflejo foveolar  en foveolar reflex  
1017 fisiologia ca reflex pupil·lar terme pral.n m es reflejo pupilar  en pupillary reflex  
1018 fisiologia ca reflex vestibuloocular terme pral.n m es reflejo vestibuloocular  en vestibulo-ocular reflex  
1019 fisiologia ca refracció dinàmica terme pral.n f es refracción dinámica  en dynamic refraction  
1020 fisiologia ca refracció estàtica terme pral.n f es refracción estática  en static refraction  
1021 fisiologia ca refracció ocular terme pral.n f es refracción ocular  en ocular refraction  
1022 aparells i instruments ca refractòmetre terme pral.n m es refractómetro  en refractometer  
1023 terapèutica ca resecció dels músculs oculars terme pral.n f es resección de los músculos oculares  
1024 fisiologia ca resposta visual evocada terme pral.n f es respuesta visual evocada  en visual evoked response  
1025 anatomia ca retina terme pral.n f es retina  TA retina  en retina  
1026 patologia ca retina tigroide terme pral.n f es retina tigroide  en tigroid retina  
1027 oftalmologia ca retinal terme pral.adj es retiniano  en retinal  
1028 patologia ca retinitis terme pral.n f es retinitis  en retinitis  
1029 patologia ca retinitis actínica terme pral.n f es retinitis actínica  en actinic retinitis  
1030 patologia ca retinitis albuminúrica terme pral.n f es retinitis albuminúrica  en retinitis albuminurica  
1031 patologia ca retinitis apoplèctica terme pral.n f es retinitis apopléctica  en apoplectic retinitis  
1032 patologia ca retinopatia exsudativa terme pral.n f ca retinitis de Coats sin. compl.n f ca retinitis exsudativa sin. compl.n f es retinitis de Coats  es retinitis exudativa  es retinopatía exudativa  en Coats' retinitis  en exudative retinitis  en exudative retinopathy  
1033 patologia ca retinitis sifilítica terme pral.n f ca retinitis de Jacobson sin. compl.n f es retinitis de Jacobson  es retinitis sifilítica  en Jacobson's retinitis  en syphilitic retinitis  
1034 patologia ca retinocoroïditis juxtapapil·lar terme pral.n f ca retinitis de Jensen sin. compl.n f es retinitis de Jensen  es retinocoroiditis yuxtapapilar  en Jensen's retinitis  en retinochoroiditis juxtapapillaris  
1035 patologia ca retinitis disciforme terme pral.n f es retinitis disciforme  en disciform retinitis  
1036 patologia ca retinitis estel·lar terme pral.n f es retinitis estelar  en retinitis stellata  
1037 patologia ca retinitis estriada terme pral.n f es retinitis estriada  en striate retinitis  
1038 patologia ca retinitis gravídica terme pral.n f es retinitis gravídica  en gravidic retinitis  
1039 patologia ca retinitis hipertensiva terme pral.n f es retinitis hipertensiva  en hypertensive retinitis  
1040 patologia ca retinitis metastàtica terme pral.n f es retinitis metastásica  en metastatic retinitis  
1041 patologia ca retinitis pigmentària terme pral.n f es retinitis pigmentosa  en retinitis pigmentosa  
1042 patologia ca retinitis proliferant terme pral.n f es retinitis proliferativa  en proliferating retinitis  
1043 patologia ca retinitis puntejada terme pral.n f es retinitis punteada  en punctate retinitis  
1044 patologia ca retinitis serosa terme pral.n f es retinitis serosa  en serous retinitis  
1045 patologia ca retinitis solar terme pral.n f es retinitis solar  en solar retinitis  
1046 patologia ca retinitis urèmica terme pral.n f es retinitis urémica  en uremic retinitis  
1047 patologia ca retinoblastoma terme pral.n m es retinoblastoma  en retinoblastoma  
1048 oftalmologia ca retinocoroidal terme pral.adj es retinocoroideo  en retinochoroid  
1049 patologia ca retinodiàlisi terme pral.n f es retinodiálisis  en retinodyalisis  
1050 tècniques ca retinografia terme pral.n f es retinografía  en retinography  
1051 patologia ca retinomalàcia terme pral.n f es retinomalacia  en retinomalacia  
1052 patologia ca retinopatia terme pral.n f es retinopatía  en retinopathy  
1053 patologia ca retinopatia circinada terme pral.n f es retinopatía circinada  en circinate retinopathy  
1054 patologia ca retinopatia diabètica terme pral.n f es retinopatía diabética  en diabetic retinopathy  
1055 patologia ca retinopatia hipertensiva terme pral.n f es retinopatía hipertensiva  en hypertensive retinopathy  
1056 patologia ca retinopatia leucèmica terme pral.n f es retinopatía leucémica  en leukemic retinopathy  
1057 patologia ca retinopatia serosa central terme pral.n f es retinopatía serosa central  en central serous retinopathy  
1058 aparells i instruments ca retinoscopi terme pral.n m es retinoscopio  en retinoscope  
1059 tècniques ca retinoscòpia terme pral.n f es retinoscopia  en retinoscopy  
1060 patologia ca rigidesa midriàtica terme pral.n f es rigidez midriática  en mydriatic rigidity  
1061 anatomia ca rivus lacrimalis terme pral.n m es rivus lacrimalis  TA rivus lacrimalis  en rivus lacrimalis  
1062 patologia ca rubeosi de l'iris terme pral.n f es rubeosis del iris  en rubeosis iridis  
1063 anatomia ca sac conjuntival terme pral.n m es saco conjuntival  TA saccus conjunctivalis  en conjunctival sac  
1064 anatomia ca sac lacrimal terme pral.n m es saco lagrimal  TA saccus lacrimalis  en lacrimal sac  
1065 fisiologia ca sensibilitat de contrast terme pral.n f es sensibilidad de contraste  en contrast sensitivity  
1066 anatomia ca septe escleral terme pral.n m es tabique escleral  en tabes dorsalis  
1067 anatomia ca septe orbitari terme pral.n m es tabique orbitario  TA septum orbitale  en orbital septum  
1068 patologia ca simblefària terme pral.n m ca simblèfaron sin. compl.n f es simbléfaron  en symblepharon  
1069 patologia ca síndrome d'Adie terme pral.n f es síndrome de Adie  en Adie's syndrome  
1070 patologia ca síndrome d'Anton terme pral.n f es síndrome de Anton  en Anton's syndrome  
1071 patologia ca sinèquia terme pral.n f es sinequia  en synechia  
1072 patologia ca sinèquia posterior terme pral.n f es sinequia posterior  en posterior synechia  
1073 fisiologia ca sinizesi terme pral.n f es sinicesis  en synizesis  
1074 patologia ca sinoftàlmia terme pral.n f es sinoftalmía  en synophthalmia  
1075 aparells i instruments ca sinoptòfor terme pral.n m es sinoptóforo  en synoptophore  
1076 anatomia ca sistema nerviós parasimpàtic terme pral.n m es sistema nervioso parasimpático  TA pars parasympathetica  en parasympathetic nervous system  
1077 anatomia ca sistema nerviós simpàtic terme pral.n m es sistema nervioso simpático  TA pars sympathetica  en sympathetic nervous system  
1078 anatomia ca solc escleral terme pral.n m es surco escleral  TA sulcus sclerae  en scleral sulcus  
1079 patologia ca sordcec | sordcega terme pral.n m, f es ciego-sordo  es sordociego  en deaf-blind  
1080 patologia ca sordceguesa terme pral.n f es sordoceguera  en deaf-blindness  
1081 anatomia ca substància del cristal·lí terme pral.n f es sustancia del cristalino  TA substantia lentis  en substance of lens  
1082 anatomia ca substància pròpia de l'escleròtica terme pral.n f es sustancia propia de la esclerótica  TA substantia propria sclerae  en proper substance of sclera  
1083 oftalmologia ca supraorbitari -ària terme pral.adj es supraorbitario  en supraorbital  
1084 fisiologia ca taca cega terme pral.n f ca taca de Mariotte sin. compl.n f es mancha ciega  es mancha de Mariotte  en blind spot  en Mariotte's spot  
1085 anatomia ca tars terme pral.n m es tarso  en tarsus  
1086 anatomia ca tars inferior terme pral.n m es tarso inferior  TA tarsus inferior  en tarsus inferior  
1087 anatomia ca tars superior terme pral.n m es tarso superior  TA tarsus superior  en tarsus superior  
1088 oftalmologia ca tarsal terme pral.adj es tarsal  en tarsal  
1089 terapèutica ca tarsoplàstia terme pral.n f es tarsoplastia  en tarsoplasty  
1090 tècniques ca tonografia terme pral.n f es tonografía  en tonography  
1091 aparells i instruments ca tonòmetre terme pral.n m es tonómetro  en tonometer  
1092 anatomia ca trabècula uveal terme pral.n f es trabécula uveal  TA pars uvealis  en pars uvealis  
1093 patologia ca tracoma terme pral.n m es tracoma  en trachoma  
1094 anatomia ca túnica vascular de l'ull terme pral.n f ca tracte uveal sin. compl.n m ca úvea sin. compl.n f es túnica vascular del ojo  es úvea  TA tractus uvealis  TA tunica vasculosa bulbi  en uvea  en uveal tract  en vascular tunic of eyeball  
1095 terapèutica ca trasplantament de còrnia terme pral.n f es trasplante de córnea  en cornea transplantation  
1096 terapèutica ca trepanació corneal terme pral.n f es trepanación corneal  en corneoscleral trephination  
1097 patologia ca triquiasi terme pral.n f es triquiasis  en trichiasis  
1098 semiologia ca tritanomalopia terme pral.n f ca tritanomalia sin. compl.n f es tritanomalía  es tritanomalopía  en tritanomalopia  en tritanomaly  
1099 semiologia ca tritanopia terme pral.n f ca tritanòpsia terme pral.n f es tritanopía  es tritanopsia  en tritanopia  en tritanopsia  
1100 anatomia ca tròclea terme pral.n f es tróclea  TA trochlea  en trochlea  
1101 semiologia ca tropia terme pral.n f es tropía  en tropia  
1102 anatomia ca túnica fibrosa de l'ull terme pral.n f ca túnica externa de l'ull sin. compl.n f es túnica externa del ojo  es túnica fibrosa del ojo  TA tunica fibrosa bulbi  en fibrous tunic of eyeball  
1103 anatomia ca túnica interna de l'ull terme pral.n f ca túnica nerviosa de l'ull sin. compl.n f es túnica interna del ojo  es túnica nerviosa del ojo  TA tunica interna bulbi  TA tunica sensoria bulbi  en inner tunic of eyeball  
1104 patologia ca úlcera de Mooren terme pral.n f es úlcera de Mooren  en Mooren's ulcer  
1105 terapèutica ca ulleres terme pral.n f pl es anteojos  es gafas  en eyeglasses  en glasses  en spectacles  
1106 oftalmologia ca uveal terme pral.adj es uveal  en uveal  
1107 patologia ca uveïtis terme pral.n f es uveítis  en uveitis  
1108 patologia ca uveomeningitis terme pral.n f es uveomeningitis  en uveomeningitis  
1109 patologia ca uveopapil·litis terme pral.n f ca uveoneuraxitis sin. compl.n f es uveoneuraxitis  es uveopapilitis  en uveoneuraxitis  
1110 patologia ca uveoscleritis terme pral.n f es uveoescleritis  en uveoscleritis  
1111 anatomia ca vas sanguini de la retina terme pral.n m es vaso sanguíneo de la retina  TA vas sanguineum retinae  en retinal blood vessel  
1112 anatomia ca vena angular terme pral.n f es vena angular  TA vena angularis  en angular vein  
1113 anatomia ca vena central de la retina terme pral.n f es vena central de la retina  TA vena centralis retinae  en central vein of retina  
1114 anatomia ca vena ciliar terme pral.n f es vena ciliar  TA vena ciliaris  en ciliary vein  
1115 anatomia ca vena ciliar anterior terme pral.n f es vena ciliar anterior  TA vena ciliaris anterior  en anterior ciliary vein  
1116 anatomia ca vena ciliar posterior terme pral.n f es vena ciliar posterior  TA vena ciliaris posterior  en posterior ciliary vein  
1117 anatomia ca vena conjuntival terme pral.n f es vena conjuntival  TA vena conjunctivae  en conjunctival vein  
1118 anatomia ca vena epiescleral terme pral.n f es vena episcleral  TA vena episcleralis  en episcleral vein  
1119 anatomia ca vena escleral terme pral.n f es vena escleral  TA vena scleralis  en scleral vein  
1120 anatomia ca vena etmoidal terme pral.n f es vena etmoidal  TA vena ethmoidalis  en ethmoidal vein  
1121 anatomia ca vena facial terme pral.n f es vena facial  TA vena facialis  en facial vein  
1122 anatomia ca vena jugular externa terme pral.n f es vena yugular externa  TA vena jugularis externa  en external jugular vein  
1123 anatomia ca vena jugular interna terme pral.n f es vena yugular interna  TA vena jugularis interna  en internal jugular vein  
1124 anatomia ca vena lacrimal terme pral.n f es vena lagrimal  TA vena lacrimalis  en lacrimal vein  
1125 anatomia ca vena nasal externa terme pral.n f es vena nasal externa  TA vena nasalis externa  en external nasal vein  
1126 anatomia ca vena nasofrontal terme pral.n f es vena nasofrontal  TA vena nasofrontalis  en nasofrontal vein  
1127 anatomia ca vena oftàlmica inferior terme pral.n f es vena oftálmica inferior  TA vena ophthalmica inferior  en inferior ophthalmic vein  
1128 anatomia ca vena oftàlmica superior terme pral.n f es vena oftálmica superior  TA vena ophthalmica superior  en superior ophthalmic vein  
1129 anatomia ca vena palpebral terme pral.n f es vena palpebral  TA vena palpebralis  en palpebral vein  
1130 anatomia ca vena palpebral inferior terme pral.n f es vena palpebral inferior  TA vena palpebralis inferior  en inferior palpebral vein  
1131 anatomia ca vena palpebral superior terme pral.n f es vena palpebral superior  TA vena palpebralis superior  en superior palpebral vein  
1132 anatomia ca vena supraorbitària terme pral.n f es vena supraorbitaria  TA vena supraorbitalis  en supraorbital vein  
1133 anatomia ca vena supratroclear terme pral.n f es vena supratroclear  TA vena supratrochlearis  en supratrochlear vein  
1134 anatomia ca vena vorticosa terme pral.n f es vena vorticosa  TA vena choroidea oculi  TA vena vorticosa  en vorticose vein  
1135 anatomia ca vènula macular inferior terme pral.n f es vénula macular inferior  TA venula macularis inferior  en inferior macular venule  
1136 anatomia ca vènula macular superior terme pral.n f es vénula macular superior  TA venula macularis superior  en superior macular venule  
1137 anatomia ca vènula medial de la retina terme pral.n f es vénula medial de la retina  TA venula medialis retinae  en medial venule of retina  
1138 anatomia ca vènula nasal inferior de la retina terme pral.n f es vénula nasal inferior de la retina  TA venula nasalis retinae inferior  en inferior nasal venule of retina  
1139 anatomia ca vènula nasal superior de la retina terme pral.n f es vénula nasal superior de la retina  TA venula nasalis retinae superior  en superior nasal venule of retina  
1140 anatomia ca vènula temporal inferior de la retina terme pral.n f es vénula temporal inferior de la retina  TA venula temporalis retinae inferior  en inferior temporal venule of retina  
1141 anatomia ca vènula temporal superior de la retina terme pral.n f es vénula temporal superior de la retina  TA venula temporalis retinae superior  en superior temporal venule of retina  
1142 fisiologia ca vergència terme pral.n f es vergencia  en vergence  
1143 fisiologia ca versió terme pral.n f es versión  en version  
1144 anatomia ca vèrtex de la còrnia terme pral.n m es vértice de la córnea  TA vertex corneae  en vertex of cornea  
1145 oftalmologia ca veure terme pral.v tr es ver  en see, to  
1146 oftalmologia ca veure-hi terme pral.v intr es ver  en see, to  
1147 fisiologia ca visió terme pral.n f es visión  en vision  
1148 oftalmologia ca visió terme pral.n f es visión  en vision  
1149 semiologia ca visió acromàtica terme pral.n f es visión acromática  en achromatic vision  
1150 fisiologia ca visió binocular terme pral.n f es visión binocular  en binocular vision  
1151 fisiologia ca visió central terme pral.n f ca visió directa sin. compl.n f ca visió fòvica sin. compl.n f es visión central  es visión directa  es visión foveal  en central vision  en direct vision  en foveal vision  
1152 fisiologia ca visió cromàtica terme pral.n f ca visió de color terme pral.n f es visión cromática  es visión de color  en chromatic vision  en color vision  
1153 semiologia ca visió iridiscent terme pral.n f ca visió d'halo sin. compl.n f es visión en halo  es visión iridiscente  en halo vision  en rainbow vision  
1154 semiologia ca visió estereoscòpica terme pral.n f ca visió sòlida sin. compl.n f es visión estereoscópica  es visión sólida  en solid vision  en stereoscopic vision  
1155 fisiologia ca visió perifèrica terme pral.n f ca visió indirecta sin. compl.n f es visión indirecta  es visión periférica  en indirect vision  en peripheral vision  
1156 fisiologia ca visió monocular terme pral.n f es visión monocular  en monocular vision  
1157 semiologia ca visió pseudoscòpica terme pral.n f es visión seudoscópica  en pseudoscopic vision  
1158 semiologia ca visió tubular terme pral.n f ca visió tunneliforme sin. compl.n f es visión en túnel  es visión tubular  en tubular vision  en tunnel vision  
1159 oftalmologia ca vista terme pral.n f es vista  en sight  
1160 oftalmologia ca vista terme pral.n f es vista  en sight  
1161 oftalmologia ca visual terme pral.adj es visual  en visual  
1162 aparells i instruments ca visuscopi terme pral.n m es visuscopio  en visuscope  
1163 terapèutica ca vitrectomia terme pral.n f es vitrectomía  en vitrectomy  
1164 oftalmologia ca vitreoretinal terme pral.adj es vitreorretiniano  en vitreoretinal  
1165 oftalmologia ca vitri vítria terme pral.adj es vítreo  en vitreous  
1166 anatomia ca vora ciliar terme pral.n f es borde ciliar  TA margo ciliaris  en ciliary margin  
1167 anatomia ca vora infraorbitària terme pral.n f es borde infraorbitario  TA margo infraorbitalis  en infraorbital margin  
1168 anatomia ca vora lateral orbitària terme pral.n f es borde lateral orbitario  TA margo lateralis orbitae  en lateral margin of orbit  
1169 anatomia ca vora lliure de les parpelles terme pral.n f es borde libre de los párpados  en free margin of eyelids  
1170 anatomia ca vora medial orbitària terme pral.n f es borde medial orbitario  TA margo medialis orbitae  en medial margin of orbit  
1171 anatomia ca vora orbitària terme pral.n f es borde de la órbita  TA margo orbitalis  en orbital margin  
1172 anatomia ca vora pupil·lar terme pral.n f es borde pupilar  TA margo pupillaris  en pupillary margin  
1173 anatomia ca vora supraorbitària terme pral.n f es borde supraorbitario  TA margo supraorbitalis  en supraorbital margin  
1174 patologia ca xantelasma terme pral.n m es xantelasma  en xanthelasma  
1175 semiologia ca xantòpsia terme pral.n f es xantopsia  en xanthopsia  
1176 patologia ca xeroftàlmia terme pral.n f es xeroftalmía  en xerophthalmia  
1177 patologia ca xerosi corneal terme pral.n f es xerosis corneal  en corneal xerosis  
1178 oftalmologia ca zigomaticoorbitari -ària terme pral.adj es cigomaticoorbitario  en zygomatico-orbital