Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 eleccions ca abstenció terme pral.n f es abstención  fr abstention  en abstention  
2 eleccions ca acta d'escrutini terme pral.n f es acta de escrutinio  
3 eleccions ca acta de sessió terme pral.n f es acta de la sesión  
4 eleccions ca Administració electoral terme pral.n f es Administración electoral  
5 eleccions ca agrupació d'electors terme pral.n f es agrupación de electores  
6 eleccions ca apoderat | apoderada terme pral.n m, f es apoderado  
7 eleccions ca balotatge terme pral.n m es ballottage  es balotaje  fr ballottage  
8 eleccions ca cabina terme pral.n f es cabina  es cabina electoral  fr isoloir  en polling booth  en voting booth  
9 eleccions ca campanya electoral terme pral.n f es campaña electoral  fr campagne électorale  en election campaign  en electoral campaign  
10 eleccions ca campanya electoral terme pral.n f es campaña electoral  fr campagne électorale  en election campaign  en electoral campaign  
11 eleccions ca campanya institucional terme pral.n f es campaña institucional  fr campagne institutionnelle  en institutional campaign  
12 eleccions ca candidat | candidata terme pral.n m, f es candidato  fr candidat  en candidate  
13 eleccions ca candidat electe | candidata electa terme pral.n m, f es candidato electo  fr candidat élu  en elected candidate  
14 eleccions ca candidatura terme pral.n f es candidatura  
15 eleccions ca cap de llista terme pral.n m es cabeza de lista  fr tête de liste  en chief candidate  en head of list  
16 eleccions ca cens electoral terme pral.n m es censo electoral  fr corps électoral  en electorate  
17 eleccions ca certificat censal terme pral.n m es certificación censal  fr carte d'électeur  en poll card  
18 eleccions ca certificat de votació terme pral.n m es certificado de votación  
19 eleccions ca circumscripció electoral terme pral.n f es circunscripción electoral  fr circonscription  en constituency  
20 eleccions ca circumscripció electoral terme pral.n f ca districte electoral sin. compl.n m es circunscripción electoral  es distrito electoral  fr circonscription  fr circonscription électorale  fr district électoral  en constituency  en electoral district  en electoral division  
21 eleccions ca circumscripció plurinominal terme pral.n f es circunscripción plurinominal  fr circonscription plurinominale  en multi-member constituency  en multi-member district  
22 eleccions ca circumscripció única terme pral.n f es circunscripción única  fr circonscription nationale  fr circonscription unique  en single constituency  
23 eleccions ca circumscripció uninominal terme pral.n f es circunscripción uninominal  fr circonscription uninominale  en single-member constituency  en single-member district  en single-member seat  
24 eleccions ca coalició terme pral.n f es coalición  fr coalition  en coalition  en fusion  
25 eleccions ca col·legi electoral terme pral.n m ca local electoral sin. compl.n m es colegio electoral  es local electoral  fr centre de vote  en polling place  en polling station  
26 eleccions ca comptabilitat electoral terme pral.n f es contabilidad electoral  
27 eleccions ca consulta popular terme pral.n f es consulta popular  
28 eleccions ca credencial terme pral.n f es credencial  fr carte d'accréditation  en accreditation card  
29 eleccions ca delimitació terme pral.n f es delimitación  fr découpage électoral  fr délimitation  en delimitation  en districting  
30 eleccions ca delimitació interessada terme pral.n f ca gerrymandering [en] terme pral.n m es gerrymander  es gerrymandering  fr gerrymandering  en gerrymander  en gerrymandering  
31 eleccions ca diputat | diputada terme pral.n m, f es diputado  fr député  en Member of Parliament  en MP  
32 eleccions ca eurodiputat | eurodiputada terme pral.n m, f ca diputat al Parlament Europeu | diputada al Parlament Europeu sin. compl.n m, f ca membre del Parlament Europeu sin. compl.n m, f es diputado al Parlamento Europeo  es eurodiputado  es miembro del Parlamento Europeo  fr député au Parlement européen  fr député européen  fr eurodéputé  en member of the European Parliament  en MEP  
33 eleccions ca districte censal terme pral.n m es distrito censal  
34 eleccions ca regidor | regidora terme pral.n m, f ca edil sin. compl.n m, f es concejal  es edil  fr conseiller municipal  fr édile  en alderman  en councillor  en councilor  
35 eleccions ca eleccions terme pral.n f pl es elección  es elecciones  fr élection  en election  
36 eleccions ca eleccions al Parlament Europeu terme pral.n f pl ca eleccions europees terme pral.n f pl es elecciones al Parlamento Europeo  es elecciones europeas  fr élection au Parlement européen  fr élections européennes  en election to the European Parliament  en European election  
37 eleccions ca eleccions autonòmiques terme pral.n f pl es elecciones autonómicas  
38 eleccions ca eleccions generals terme pral.n f pl ca eleccions legislatives terme pral.n f pl es elecciones generales  es elecciones legislativas  fr élections générales  fr élections législatives  en general election  
39 eleccions ca eleccions locals terme pral.n f pl ca eleccions municipals terme pral.n f pl es elecciones locales  es elecciones municipales  fr élections locales  fr élections municipales  en local election  en municipal election  
40 eleccions ca eleccions presidencials terme pral.n f pl es elecciones presidenciales  fr élection présidentielle  en presidential election  
41 eleccions ca eleccions regionals terme pral.n f pl es elecciones regionales  fr élection régionale  en regional election  
42 eleccions ca elector | electora terme pral.n m, f es elector  fr électeur  fr votant  en elector  en voter  
43 eleccions ca elegible terme pral.adj es elegible  fr éligible  en eligible  
44 eleccions ca enquesta terme pral.n f es encuesta  fr enquête  en inquiry  en survey  
45 eleccions ca escó terme pral.n m es escaño  fr siège  en seat  
46 eleccions ca escrutar terme pral.v tr es escrutar  fr dépouiller  en count, to  
47 eleccions ca escrutini terme pral.n m es escrutinio  fr dépouillement  fr dépouillement des votes  fr dépouillement du scrutin  en counting of ballots  en counting of votes  
48 eleccions ca escrutini general terme pral.n m ca escrutini definitiu sin. compl.n m es escrutinio definitivo  es escrutinio general  fr recensement des suffrages  fr recensement général des votes  fr validation  fr validation des résultats  fr validation du résultat de la votation  en validation of results  
49 eleccions ca escrutini provisional terme pral.n m es escrutinio provisional  fr dépouillement  fr dépouillement des votes  fr dépouillement du scrutin  en counting of ballots  en counting of votes  
50 eleccions ca federació terme pral.n f es federación  fr fédération  en federation  
51 eleccions ca formació política terme pral.n f es formación política  fr formation politique  en political formation  
52 eleccions ca fórmula de la mitjana més elevada terme pral.n f ca fórmula de quocients sin. compl.n f es fórmula de la media mayor  es método de la media mayor  fr méthode de la plus forte moyenne  fr règle de la plus forte moyenne  en highest average formula  en highest average method  en highest average system  en largest average formula  
53 eleccions ca fórmula de la resta més elevada terme pral.n f ca fórmula de quota sin. compl.n f es fórmula del resto mayor  es método del resto mayor  es sistema de cociente y residuo electoral  es sistema del resto mayor  fr méthode du plus fort reste  fr règle du plus fort reste  en largest remainder formula  en largest remainder method  en largest remainder system  
54 eleccions ca fórmula de majoria absoluta terme pral.n f es fórmula de mayoría absoluta  fr formule à majorité absolue  en absolute majority formula  en majority formula  
55 eleccions ca fórmula de majoria relativa terme pral.n f ca fórmula de majoria simple sin. compl.n f es fórmula de mayoría relativa  es fórmula de mayoría simple  fr formule à majorité relative  fr formule à majorité simple  en plurality formula  en relative majority formula  en simple majority formula  
56 eleccions ca fórmula distributiva terme pral.n f ca fórmula proporcional sin. compl.n f es fórmula distributiva  es fórmula proporcional  fr formule proportionnelle  en PR formula  en proportional formula  en proportional representation formula  
57 eleccions ca fórmula electoral terme pral.n f es fórmula electoral  fr formule électorale  en electoral formula  
58 eleccions ca fórmula majoritària terme pral.n f es fórmula mayoritaria  fr formule majoritaire  en majoritarian formula  en plurality-majority formula  
59 eleccions ca interrupció terme pral.n f es interrupción  fr interruption  en interruption  
60 eleccions ca interventor | interventora terme pral.n m, f es interventor  fr représentant au scrutin  fr représentant d'un parti  fr représentant de candidat  en candidate's representative  en party representative  en poll watcher  en scrutineer  
61 eleccions ca jornada de reflexió terme pral.n f es jornada de reflexión  es veda electoral  fr période d'interdiction  fr silence électoral  en blackout period  en campaign silence  en election silence  
62 eleccions ca junta electoral terme pral.n f es junta electoral  fr commission électorale  en election commission  en electoral commission  
63 eleccions ca llindar efectiu terme pral.n m es umbral efectivo  fr seuil effectif  en effective threshold  en effective threshold of representativity  en natural threshold  
64 eleccions ca llindar legal terme pral.n m es barrera legal  es barrera mínima  es umbral legal  es umbral mínimo  fr seuil formel  fr seuil légal  en electoral threshold  en formal threshold  
65 eleccions ca llista tancada bloquejada terme pral.n f ca llista bloquejada sin. compl.n f ca llista tancada sin. compl.n f es lista bloqueada  es lista cerrada  es lista cerrada y bloqueada  fr liste bloquée  fr liste fermée  en closed list  en fixed party list  
66 eleccions ca llista tancada desbloquejada terme pral.n f ca llista desbloquejada sin. compl.n f es lista cerrada y desbloqueada  es lista cerrada y no bloqueada  es lista desbloqueada  es lista semiabierta  fr liste non bloquée  fr liste ouverte  en open list  
67 eleccions ca llista electoral terme pral.n f es lista electoral  fr liste de candidats  fr liste de parti  en party list  en slate  
68 eleccions ca llista electoral terme pral.n f es lista electoral  fr liste électorale  en electoral register  en electoral roll  
69 eleccions ca llista oberta terme pral.n f es lista abierta  fr liste flexible  fr liste libre  en free list  
70 eleccions ca llista tancada terme pral.n f es lista cerrada  
71 eleccions ca magnitud de la circumscripció terme pral.n f es magnitud de la circunscripción  es magnitud del distrito  fr magnitude de la circonscription  fr représentation de la circonscription  en district magnitude  
72 eleccions ca mesa electoral terme pral.n f es mesa electoral  fr bureau de vote  en election committee  en polling station committee  
73 eleccions ca observador | observadora terme pral.n m, f ca observador electoral | observadora electoral terme pral.n m, f es observador | observadora  es observador electoral | observadora electoral  fr observateur | observatrice  fr observateur électoral | observatrice électorale  en election monitor  en election observer  en monitor  en observer  
74 eleccions ca papereta de vot terme pral.n f es boleta  es papeleta  fr bulletin  fr bulletin de vote  en ballot  en ballot paper  
75 eleccions ca participació ciutadana terme pral.n f es participación ciudadana  
76 eleccions ca participació electoral terme pral.n f es participación electoral  fr participation  fr participation électorale  en electoral participation  en electoral turnout  en voter participation  en voter turnout  
77 eleccions ca partit terme pral.n m ca partit polític terme pral.n m es partido  es partido político  fr parti  fr parti politique  en party  en political party  
78 eleccions ca plebiscit terme pral.n m es plebiscito  fr plébiscite  en plebiscite  de Plebiszit  de Volksabstimmung  
79 eleccions ca precampanya electoral terme pral.n f es precampaña electoral  fr pré-campagne électorale  en pre-campaign period  
80 eleccions ca primera volta terme pral.n f es primera vuelta  fr premier tour  fr premier tour de scrutin  en first ballot  en first round  
81 eleccions ca procés electoral terme pral.n m es proceso electoral  fr processus électoral  en election process  en electoral process  
82 eleccions ca propaganda electoral terme pral.n f es propaganda electoral  fr propagande électorale  en election propaganda  en electioneering  
83 eleccions ca proporcionalitat terme pral.n f es proporcionalidad  fr proportionnalité  en proportionality  
84 eleccions ca prorrateig terme pral.n m es prorrateo  en apportionment  en legislative apportionment  
85 eleccions ca prorrateig desviat terme pral.n m es mal prorrateo  es mal reparto  es malapportionment  es prorrateo desviado  fr découpage électoral inégal  en malapportionment  
86 eleccions ca quota electoral terme pral.n f es cociente electoral  es cuota  es cuota electoral  fr quotient électoral  en electoral quota  en quota  
87 eleccions ca recurs contenciós electoral terme pral.n m es recurso contencioso-electoral  fr recours  fr recours en matière de votation  fr recours en matière électorale  en appeal  en contestation  en election appeal  
88 eleccions ca referèndum terme pral.n m es referéndum  fr référendum  en referendum  
89 eleccions ca resultats definitius terme pral.n m pl es resultados definitivos  fr compte final  fr résultat final  fr résultats définitifs  en final results  en final tally  en final vote count  en final vote tally  en official results  
90 eleccions ca resultats provisionals terme pral.n m pl es resultados provisionales  fr résultats provisoires  en interim results  en provisional results  
91 eleccions ca secció censal terme pral.n f ca secció electoral sin. compl.n f es sección censal  es sección electoral  
92 eleccions ca segona volta terme pral.n f es ballottage  es balotaje  es segunda vuelta  fr deuxième scrutin  fr deuxième tour de scrutin  fr scrutin de ballottage  fr second tour  en ballotage  en runoff  en runoff election  en second ballot  en second round  
93 eleccions ca senador | senadora terme pral.n m, f es senador  fr sénateur  en senator  
94 eleccions ca sistema de dues voltes terme pral.n m es sistema a dos vueltas  es sistema de doble vuelta  es sistema de dos vueltas  es sistema mayoritario a dos vueltas  fr scrutin à deux tours  fr scrutin majoritaire à deux tours  fr scrutin majoritaire uninominal à deux tours  en runoff voting  en two-round system  en TRS  
95 eleccions ca sistema electoral terme pral.n m es sistema electoral  fr mode de scrutin  fr régime électoral  fr système électoral  en electoral system  en voting system  
96 eleccions ca sistema majoritari terme pral.n m es sistema mayoritario  fr système majoritaire  en majoritarian system  en plurality-majority system  
97 eleccions ca sistema mixt terme pral.n m es sistema combinado  es sistema mixto  fr système mixte  en mixed system  
98 eleccions ca sistema paral·lel terme pral.n m es sistema mixto paralelo  es sistema paralelo  es sistema segmentado  fr scrutin mixte sans compensation  fr système parallèle  en member mixed majoritarian system  en mixed member majoritarian system  en parallel system  en MMM  
99 eleccions ca sistema proporcional terme pral.n m es sistema de representación proporcional  es sistema proporcional  fr système de représentation proportionnelle  fr système proportionnel  en proportional representation system  en proportional system  
100 eleccions ca sistema proporcional personalitzat terme pral.n m es sistema de representación proporcional personalizada  es sistema mixto compensatorio  es sistema proporcional de voto personalizado  es sistema proporcional personalizado  fr système de représentation proportionnelle mixte  fr système mixte avec compensation  fr système mixte avec compensation proportionnelle  fr système mixte proportionnel  fr RPM  en mixed member proportional system  en mixed member proportionality  en MMP  en MMP system  
101 eleccions ca sondeig terme pral.n m es encuesta  es sondeo  fr sondage  en poll  en survey  
102 eleccions ca vot terme pral.n m ca sufragi sin. compl.n m es sufragio  fr scrutin  fr suffrage  fr voix  en suffrage  
103 eleccions ca vot terme pral.n m ca sufragi sin. compl.n m es sufragio  es voto  fr suffrage  fr voix  fr vote  en suffrage  en vote  
104 eleccions ca vot terme pral.n m ca sufragi sin. compl.n m es sufragio  es voto  fr voix  fr vote  en franchise  en suffrage  en vote  
105 eleccions ca sufragi actiu terme pral.n m es sufragio activo  fr droit de suffrage  fr droit de vote  fr droit électoral  en active voting rights  en right to vote  en voting right  
106 eleccions ca sufragi passiu terme pral.n m es sufragio pasivo  fr éligibilité  en eligibility  en passive voting rights  
107 eleccions ca suspensió terme pral.n f es suspensión  fr suspension  en adjournment  
108 eleccions ca targeta censal terme pral.n f es tarjeta censal  fr carte d'électeur  fr carte électorale  en poll card  
109 eleccions ca urna terme pral.n f es urna  fr urne  en ballot box  
110 eleccions ca vot terme pral.n m es voto  fr vote  en ballot  
111 eleccions ca vot a candidatura terme pral.n m es voto a candidatura  fr suffrage exprimé  fr voix exprimée  fr vote exprimé  en valid vote  
112 eleccions ca vot accessible terme pral.n m es voto accesible  fr élection accessible  en accessible vote  en accessible voting  
113 eleccions ca vot alternatiu terme pral.n m es segunda vuelta instantánea  es voto alternativo  es voto preferencial  fr vote alternatif  fr vote préférentiel  en alternative vote  en instant runoff voting  en AV  en IRV  
114 eleccions ca vot anticipat terme pral.n m es voto anticipado  fr scrutin anticipé  fr scrutin par anticipation  fr vote par anticipation  en advance poll  en advance polling  en advance voting  en early voting  
115 eleccions ca vot de barreja terme pral.n m es panachage  es voto combinado  fr panachage  en panachage  
116 eleccions ca vot de llista terme pral.n m es voto de lista  fr scrutin de liste  en party-centered ballot  en party-centered vote  en party-list vote  
117 eleccions ca vot electrònic terme pral.n m es voto electrónico  fr vote électronique  en e-polling  en e-voting  en electronic voting  
118 eleccions ca vot en blanc terme pral.n m es voto en blanco  fr vote blanc  en blank ballot paper  
119 eleccions ca vot nul terme pral.n m es voto nulo  fr vote nul  en invalid ballot paper  en invalid vote  en spoiled ballot  
120 eleccions ca vot obligatori terme pral.n m es voto obligatorio  fr vote obligatoire  en compulsory voting  
121 eleccions ca vot per correu terme pral.n m es voto por correo  es voto por correspondencia  fr scrutin par correspondance  fr vote par correspondance  en postal vote  
122 eleccions ca vot personalitzat terme pral.n m es voto personalizado  
123 eleccions ca vot preferencial terme pral.n m es voto de preferencia  es voto preferencial  fr vote préférentiel  en preferential ballot  en preferential voting  en rank voting  
124 eleccions ca vot transferible terme pral.n m es voto preferencial  es voto preferencial transferible  fr vote préférentiel  en choice voting  en ordinal voting  en preferential voting  en transferable preferential ballot  
125 eleccions ca vot únic transferible terme pral.n m es voto único transferible  fr vote unique transférable  en single transferable vote  en STV  
126 eleccions ca vot útil terme pral.n m es voto útil  fr vote utile  en tactical voting  
127 eleccions ca vot vàlid terme pral.n m es voto válido  
128 eleccions ca votació terme pral.n f es sufragio  es votación  es voto  fr scrutin  fr suffrage  fr vote  en balloting  en poll  en polling  en suffrage  en vote  
129 eleccions ca votació terme pral.n f es votación  fr vote  en polling  
130 eleccions ca votant terme pral.n m, f es votante  fr votant  en voter