Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria
1 lingüística textual ca adequació terme pral.n f
2 lingüística textual ca ancoratge del text al context terme pral.n m
3 lingüística textual ca base semàntica de la cohesió terme pral.n f
4 lingüística textual ca clàusula terme pral.n f
5 lingüística textual ca coherència terme pral.n f
6 lingüística textual ca cohesió terme pral.n f
7 lingüística textual ca cohesió gramatical terme pral.n f
8 lingüística textual ca cohesió lèxica terme pral.n f
9 lingüística textual ca cohesió pragmàtica terme pral.n f
10 lingüística textual ca cohesió semàntica terme pral.n f
11 lingüística textual ca cohesió seqüencial terme pral.n f
12 lingüística textual ca competència comunicativa terme pral.n f
13 lingüística textual ca competència discursiva terme pral.n f ca competència textual terme pral.n f
14 lingüística textual ca competència gramatical terme pral.n f ca competència lingüística terme pral.n f
15 lingüística textual ca competència pragmàtica terme pral.n f
16 lingüística textual ca competència semàntica terme pral.n f
17 lingüística textual ca concordança terme pral.n f
18 lingüística textual ca connector bipolar terme pral.n m
19 lingüística textual ca connector extensiu terme pral.n m
20 lingüística textual ca connector sumatiu terme pral.n m
21 lingüística textual ca connexió terme pral.n f
22 lingüística textual ca connexió bipolar terme pral.n f
23 lingüística textual ca connexió extensiva terme pral.n f
24 lingüística textual ca connexió sumativa terme pral.n f
25 lingüística textual ca context terme pral.n m
26 lingüística textual ca correferència terme pral.n f
27 lingüística textual ca element d'enllaç terme pral.n m
28 lingüística textual ca element extralingüístic terme pral.n m
29 lingüística textual ca element lingüístic terme pral.n m
30 lingüística textual ca element paralingüístic terme pral.n m
31 lingüística textual ca emissor | emissora terme pral.n m, f
32 lingüística textual ca esfera cultural terme pral.n f
33 lingüística textual ca esfera d'estat terme pral.n f
34 lingüística textual ca esfera de participació social terme pral.n f
35 lingüística textual ca esfera política terme pral.n f
36 lingüística textual ca esfera privada terme pral.n f
37 lingüística textual ca esfera socioeconòmica terme pral.n f
38 lingüística textual ca expressió referencial terme pral.n f
39 lingüística textual ca funció conativa terme pral.n f ca funció apel·lativa sin. compl.n m
40 lingüística textual ca funció comunicativa terme pral.n f
41 lingüística textual ca funció referencial terme pral.n f ca funció denotativa sin. compl.n f
42 lingüística textual ca funció psíquica terme pral.n f ca funció emotiva sin. compl.n f
43 lingüística textual ca funció factiva terme pral.n f
44 lingüística textual ca funció interlocutiva terme pral.n f
45 lingüística textual ca funció metalingüística terme pral.n f ca funció metacomunicativa sin. compl.n f
46 lingüística textual ca funció poeticoretòrica terme pral.n f ca funció poètica sin. compl.n f
47 lingüística textual ca gènere discursiu terme pral.n m
48 lingüística textual ca gestió textual terme pral.n f
49 lingüística textual ca grau d'especialització alt terme pral.n m
50 lingüística textual ca grau d'especialització baix terme pral.n m
51 lingüística textual ca grau d'especialització de la llengua terme pral.n m
52 lingüística textual ca grau d'especialització mitjà terme pral.n m
53 lingüística textual ca inadequació terme pral.n f
54 lingüística textual ca intercanvi comunicatiu terme pral.n m
55 lingüística textual ca intercanvi comunicatiu individual terme pral.n m
56 lingüística textual ca intercanvi comunicatiu institucionalitzat terme pral.n m
57 lingüística textual ca intercanvi comunicatiu social terme pral.n m
58 lingüística textual ca juxtaposició terme pral.n f
59 lingüística textual ca lingüística textual terme pral.n f
60 lingüística textual ca modalitat oracional terme pral.n f ca modalitat de l'oració sin. compl.n f
61 lingüística textual ca modalitat declarativa terme pral.n f
62 lingüística textual ca modalitat desiderativa/exhortativa terme pral.n f
63 lingüística textual ca modalitat exclamativa terme pral.n f
64 lingüística textual ca modalitat imperativa terme pral.n f
65 lingüística textual ca modalitat interrogativa terme pral.n f
66 lingüística textual ca modalització terme pral.n f
67 lingüística textual ca modalització terme pral.n f
68 lingüística textual ca modalització eclèctica terme pral.n f
69 lingüística textual ca modalització intuïtiva terme pral.n f
70 lingüística textual ca modalització obligada terme pral.n f
71 lingüística textual ca modalitzar terme pral.v tr
72 lingüística textual ca mode de producció complex terme pral.n m
73 lingüística textual ca mode de producció de la comunicació terme pral.n m
74 lingüística textual ca mode de producció simple terme pral.n m
75 lingüística textual ca mode diferit terme pral.n m
76 lingüística textual ca mode directe terme pral.n m
77 lingüística textual ca operador axiològic terme pral.n m ca operador apreciatiu sin. compl.n m
78 lingüística textual ca operador lògic terme pral.n m
79 lingüística textual ca operador modal terme pral.n m
80 lingüística textual ca oració terme pral.n f
81 lingüística textual ca parlant terme pral.n m, f
82 lingüística textual ca patró argumentatiu terme pral.n m
83 lingüística textual ca patró descriptiu terme pral.n m
84 lingüística textual ca patró directiu terme pral.n m
85 lingüística textual ca patró discursiu terme pral.n m
86 lingüística textual ca patró expressiu terme pral.n m
87 lingüística textual ca patró narratiu terme pral.n m
88 lingüística textual ca pla de la llengua terme pral.n m
89 lingüística textual ca pla gràfic terme pral.n m
90 lingüística textual ca pla gramatical terme pral.n m
91 lingüística textual ca pla pragmàtic terme pral.n m
92 lingüística textual ca pla prosòdic terme pral.n m
93 lingüística textual ca pla semàntic terme pral.n m
94 lingüística textual ca posicionament discursiu terme pral.n m
95 lingüística textual ca presència de l'emissor i del receptor en el text terme pral.n f
96 lingüística textual ca presència difuminada terme pral.n f
97 lingüística textual ca presència latent terme pral.n f
98 lingüística textual ca presència patent terme pral.n f
99 lingüística textual ca procediment d'articulació terme pral.n m
100 lingüística textual ca procediment d'associació terme pral.n m
101 lingüística textual ca procediment de cohesió terme pral.n m
102 lingüística textual ca procediment de modalització terme pral.n m
103 lingüística textual ca procediment de repetició terme pral.n m
104 lingüística textual ca proforma terme pral.n f
105 lingüística textual ca pronom terme pral.n m
106 lingüística textual ca recurs d'objectivació terme pral.n m
107 lingüística textual ca recurs de subjectivació terme pral.n m
108 lingüística textual ca referència terme pral.n f
109 lingüística textual ca referència endofòrica terme pral.n f
110 lingüística textual ca referència exofòrica terme pral.n f
111 lingüística textual ca relació estructural terme pral.n f
112 lingüística textual ca relació semàntica terme pral.n f
113 lingüística textual ca repetició emfàtica d'elements lingüístics terme pral.n f
114 lingüística textual ca seqüència d'oracions terme pral.n f
115 lingüística textual ca situació comunicativa terme pral.n f
116 lingüística textual ca text terme pral.n m
117 lingüística textual ca text de no-ficció terme pral.n m
118 lingüística textual ca text monogestionat terme pral.n m
119 lingüística textual ca text monogestionat dependent terme pral.n m
120 lingüística textual ca text monogestionat independent terme pral.n m
121 lingüística textual ca text poligestionat terme pral.n m
122 lingüística textual ca text poligestionat extrínsec terme pral.n m
123 lingüística textual ca text poligestionat intrínsec terme pral.n m
124 lingüística textual ca textura terme pral.n f
125 lingüística textual ca tipologia d'oracions terme pral.n f
126 lingüística textual ca tipologia textual terme pral.n f
127 lingüística textual ca tipologia textual Tipotext terme pral.n f
128 lingüística textual ca transgressió dels usos lingüístics terme pral.n f
129 lingüística textual ca tria o priorització d'elements lingüístics terme pral.n f
130 lingüística textual ca us de la llengua terme pral.n m
131 lingüística textual ca ús privat terme pral.n m
132 lingüística textual ca ús públic terme pral.n m
133 lingüística textual ca ús publicoprivat terme pral.n m