Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 .fitxa revisada 2018 ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m fr anticorps  fr Ac  es anticuerpo  es Ac  en antibody  en Ab  
2 .fitxa revisada 2018 ca acantosi nigricans [nigricans: la] terme pral.n f ca acantosi nigricant sin. compl.n f fr acanthose nigricans  es acantosis nigricans  en acanthosis nigricans  
3 dermatologia ca acantosi nigricans maligna [nigricans: la] terme pral.n f fr acanthosis nigricans maligne  es acantosis nigricans maligna  en malignant acanthosis nigricans  
4 farmacologia > recerca clínica de medicaments ca acord de confidencialitat terme pral.n m fr accord de non-divulgation  es acuerdo de confidencialidad  en confidentiality agreement  en secrecy agreement  
5 endocrinologia i nutrició ca adenocarcinoma terme pral.n m fr adénocarcinome  es adenocarcinoma  en adenocarcinoma  
6 .fitxa modificada 2018 ca fibroadenoma terme pral.n m ca adenofibroma sin. compl.n m ca adenoma fibroide sin. compl.n m ca adenoma fibrós sin. compl.n m fr adénofibrome  fr fibroadénome  es adenofibroma  es fibroadenoma  en adenofibroma  en fibroadenoma  
7 anatomia patològica ca adenoma terme pral.n m ca tumor adenoide sin. compl.n m fr adénome  es adenoma  en adenoma  
8 endocrinologia i nutrició ca adenosarcoma terme pral.n m ca sarcoadenoma sin. compl.n m fr adénosarcome  es adenosarcoma  en adenosarcoma  
9 farmacologia > conceptes generals ca adjuvant terme pral.n m fr adjuvant  es adyuvante  en adjuvant  
10 .fitxa revisada 2018 ca alopècia terme pral.n f ca calvície terme pral.n f ca calbesa sin. compl.n f fr alopécie  fr calvitie  es alopecia  es calvicie  en alopecia  en baldness  en calvities  
11 .fitxa modificada 2018 ca hemoptisi terme pral.n f ca anagogia sin. compl.n f fr anagogie  fr hémoptysie  es anagogía  es hemoptisis  en anagogy  en hemoptysis  
12 anatomia > histologia ca anaplàsia terme pral.n f fr anaplasie  es anaplasia  en anaplasia  
13 cirurgia > conceptes bàsics > tècniques ca anastomosi terme pral.n f fr anastomose  es anastomosis  en anastomosis  
14 anatomia > histologia ca histologia terme pral.n f ca anatomia microscòpica sin. compl.n f ca histomorfologia sin. compl.n f ca microanatomia sin. compl.n f fr histologie  es histología  en histology  
15 anatomia patològica ca anatomia patològica terme pral.n f ca anatomopatologia sin. compl.n f fr anatomie pathologique  es anatomía patológica  es anatomopatología  en pathological anatomy  en pathology  
16 anatomia patològica ca anatomopatòleg | anatomopatòloga terme pral.n m, f ca patòleg | patòloga sin. compl.n m, f fr anatomopathologiste  es anatomopatólogo | anatomopatóloga  en pathologist  
17 anatomia > embriologia ca angioma terme pral.n m ca angioneoplàsia sin. compl.n f fr angiome  es angioma  en angioma  
18 malalties i síndromes ca angiosarcoma terme pral.n m fr angiosarcome  es angiosarcoma  en angiosarcoma  
19 ciències de la salut > semiologia ca anorèxia terme pral.n f fr anorexie  es anorexia  en anorexia  
20 bioquímica i biologia molecular ca anticòs monoclonal terme pral.n m ca immunoglobulina monoclonal sin. compl.n f fr anticorps monoclonal  es anticuerpo monoclonal  en monoclonal antibody  
21 anatomia > citologia ca antigen associat al tumor terme pral.n m fr antigène associé à la tumeur  fr antigène tumoral  es antígeno asociado al tumor  es antígeno tumoral  en tumor-associated antigen  
22 bioquímica i biologia molecular ca antigen cancerigen 15.3 terme pral.n m ca antigen CA 15.3 sin. compl.n m ca CA 15.3 sigla fr antigène CA 15.3  es antigeno cancerígeno 15.3  en carcinogen antigen 15.3  
23 immunologia ca antigen cancerigen 19.9 terme pral.n m ca antigen CA 19.9 sin. compl.n m ca CA 19.9 siglan m fr antigène CA 19.9  es antígeno cancerígeno 19.9  en cancer antigen 19.9  
24 bioquímica i biologia molecular ca antigen cancerigen 125 terme pral.n m ca antigen CA 125 sin. compl.n m ca CA 125 siglan m fr antigène CA 125  es antígeno cancerígeno 125  en carcinogen antigen 125  
25 .fitxa revisada 2018 ca antigen carcinoembrionari terme pral.n m ca CEA siglan m fr antigène carcinoembryonnaire  fr CEA  es antígeno carcinoembrionario  es CEA  en carcinoembryonic antigen  en CEA  
26 immunologia ca antigen específic de tumor terme pral.n m ca TSA siglan m fr antigène spécifique de tumeur  fr TSA  es antígeno específico de tumor  es antígeno oncoespecífico  es TSA  en TSA  en tumor-specific antigen  
27 bioquímica i biologia molecular ca antigen prostàtic específic terme pral.n m ca PSA sigla fr antigène prostatique spécifique  es antígeno prostático específico  en prostate-specific antigen  en PSA  
28 farmacologia > fàrmacs ca antineoplàstic terme pral.n m fr antinéoplastique  es antineoplásico  en antineoplastic  
29 cirurgia > cirurgia digestiva > tub digestiu baix ca colostomia terme pral.n f ca anus artificial sin. compl.n m fr anus artificiel  fr colostomie  es ano artificial  es colostomía  en artificial anus  en colostomy  
30 malalties i síndromes ca apatia terme pral.n f fr apathie  es apatía  en apathy  
31 anatomia > òrgans i sistemes ca aplàsia terme pral.n f fr aplasie  es aplasia  en aplasia  
32 angiologia ca ascites terme pral.n f ca hidroabdomen sin. compl.n m ca hidroperitoneu sin. compl.n m fr ascite  es ascitis  en ascites  
33 .fitxa modificada 2017 ca asimptomàtic -a terme pral.adj fr asymptomatique  es asintomático  en asymptomatic  
34 bioètica ca consell genètic terme pral.n m ca assessorament genètic sin. compl.n m fr avis génétique  fr conseil génétique  fr consultation de génétique  fr consultation génétique  es asesoramiento genético  es consejo genético  en genetic counseling  en genetic counselling  
35 ciències de la salut > semiologia ca astènia terme pral.n f fr asthénie  es astenia  en asthenia  
36 .fitxa revisada 2018 ca carcinoma basocel·lular terme pral.n m ca basalioma sin. compl.n m fr carcinome basocellulaire  es carcinoma basocelular  en basal cell carcinoma  
37 .fitxa modificada 2018 ca benigne -a terme pral.adj fr bénin  es benigno  en benign  
38 .fitxa modificada 2018 ca bioinformàtica terme pral.n f fr bioinformatique  es bioinformática  en biocomputer informatics  en bioinformatics  en biological informatics  
39 oncologia i radioteràpia ca biomarcador terme pral.n m ca marcador molecular sin. compl.n m fr biomarqueur  fr marqueur moléculaire  es biomarcador  es marcador molecular  en biomarker  en molecular marker  
40 .fitxa modificada 2017 ca biòpsia terme pral.n f fr biopsie  es biopsia  en biopsy  
41 oncologia i radioteràpia ca biòpsia líquida terme pral.n f ca test d'ADN tumoral circulant terme pral.n m ca test de biomarcadors basats en la sang terme pral.n m fr biopsie liquide  es biopsia líquida  en fluid biopsy  en liquid biopsy  
42 cirurgia > cirurgia digestiva > tub digestiu baix ca bossa de colostomia terme pral.n f fr poche pour colostomie  fr sac de colostomie  es bolsa de colostomía  en colostomy bag  
43 .fitxa revisada 2018 ca braquiteràpia terme pral.n f fr brachythérapie  es braquiterapia  en brachytherapy  
44 .fitxa modificada 2018 ca càncer terme pral.n m fr cancer  es cáncer  en cancer  
45 ciències de la salut > conceptes troncals ca cancerigen terme pral.n m ca carcinogen sin. compl.n m fr cancérigène  fr cancérogène  fr carcinogène  es cancerígeno  es carcinógeno  en carcinogen  
46 .fitxa modificada 2018 ca cancerigen -ígena terme pral.adj fr cancérogène  es cancerígeno  en cancerigenic  
47 .fitxa modificada 2017 ca fatiga terme pral.n f ca cansament sin. compl.n m fr fatigue  es fatiga  en fatigue  
48 ciències de la salut > semiologia ca caquèxia terme pral.n f fr cachexie  es caquexia  en cachexia  
49 oncologia i radioteràpia ca carcinogènesi terme pral.n f fr carcinogenèse  es carcinogénesis  en carcinogenesis  
50 .fitxa modificada 2018 ca carcinoma terme pral.n m fr carcinome  es carcinoma  en carcinoma  
51 gastroenterologia ca colangiocarcinoma terme pral.n m ca carcinoma colangiocel·lular sin. compl.n m ca hepatocolangiocarcinoma sin. compl.n m fr cholangiocarcinome  es colangiocarcinoma  en cholangiocarcinoma  
52 oncologia i radioteràpia ca carcinomatosi terme pral.n f ca carcinosi sin. compl.n f fr carcinomatose  fr carcinose  es carcinomatosis  es carcinosis  en carcinomatosis  
53 ciències de la salut > semiologia ca carcinomatosi peritoneal terme pral.n f ca carcinosi peritoneal sin. compl.n f fr carcinomatose péritonéale  fr carcinose péritonéale  es carcinomatosis peritoneal  es carcinosis peritoneal  en peritoneal carcinomatosis  
54 .fitxa modificada 2017 ca catèter terme pral.n m fr cathéter  es catéter  en catheter  
55 .fitxa modificada 2015 ca cèl·lula blàstica terme pral.n f fr cellule blastique  es célula blástica  en blast cell  
56 .fitxa revisada 2018 ca cèl·lula mare terme pral.n f fr cellule mère  fr cellule souche  es célula madre  en mother cell  en stem cell  
57 .fitxa revisada 2018 ca limfòcit T terme pral.n m ca cèl·lula T sin. compl.n f fr cellule T  fr lymphocyte T  es célula T  es linfocito T  en T cell  en T lymphocyte  en T-cell  
58 anatomia > òrgans i sistemes ca coll de l'úter terme pral.n m ca cèrvix sin. compl.n f ca coll uterí sin. compl.n m fr cervix  fr col de l'utérus  fr col utérin  es cérvix  es cuello del útero  es cuello uterino  en cervix  en neck of uterus  en uterine cervix  
59 malalties i síndromes ca síndrome dels carcinomes basocel·lulars terme pral.n f ca cinquena facomatosi sin. compl.n f ca facomatosi cinquena sin. compl.n f ca síndrome de Gorlin sin. compl.n f ca síndrome de Gorlin-Goltz sin. compl.n f ca síndrome dels carcinomes basocel·lulars nevoides sin. compl.n f ca síndrome dels nevus basocel·lulars sin. compl.n f ca síndrome dels nevus de cèl·lules basals sin. compl.n f fr syndrome naevomatose baso-cellulaire  es síndrome de carcinoma nevoide de células basales  es síndrome de nevus de células basales  es síndrome del carcinoma basocelular nevoide  en basal cell nevus syndrome  en Gorlin syndrome  en Gorlin-Goltz syndrome  
60 .fitxa revisada 2018 ca citocina terme pral.n f fr cytokine  es citocina  es citoquina  en cytokine  
61 .fitxa modificada 2018 ca citologia terme pral.n f ca citodiagnòstic sin. compl.n m fr cytodiagnostic  es citodiagnóstico  es citología  en cytodiagnosis  
62 oncologia i radioteràpia ca citologia cervicovaginal terme pral.n f ca frotis de Papanicolau sin. compl.n m ca prova de Papanicolau sin. compl.n f fr cytologie cervicovaginale  fr frottis cervicovaginal  es citología cervicovaginal  es prueba de Papanicolau  en cervical cytology  
63 anatomia patològica ca classificació TNM terme pral.n f ca TNM siglan f fr classification TNM  es clasificación TNM  en TNM classification  
64 gastroenterologia ca colonoscòpia terme pral.n f ca coloscòpia sin. compl.n f fr colonoscopie  fr coloscopie  es colonoscopia  en colonoscopy  
65 anatomia > citologia ca colpocitologia terme pral.n f fr colpocitologie  es colpocitología  en colpocitology  
66 cirurgia > cirurgia ginecològica i obstètrica ca conització terme pral.n f fr conisation  es conización  en conization  
67 oncologia i radioteràpia ca contrast terme pral.n m ca medi de contrast terme pral.n m ca solució de contrast terme pral.n m fr produit de contraste  fr substance de contraste  es contraste  es medio de contraste  en contrast agent  en contrast medium  en contrast solution  
68 .fitxa modificada 2018 ca cribratge terme pral.n m fr criblage  fr dépistage  es cribado  es cribaje  en screening  
69 .fitxa revisada 2017 ca criocirurgia terme pral.n f ca crioablació sin. compl.n f ca crioteràpia sin. compl.n f fr cryoablation  fr cryochirurgie  fr cryothérapie  es crioablación  es criocirugía  en cryoablation  en cryoablation  en cryosurgery  en cryotherapy  
70 ciències de la salut > conceptes troncals ca crònic -a terme pral.adj fr chronique  es crónico  en chronic  
71 oncologia i radioteràpia ca cures pal·liatives terme pral.n f pl ca cura pal·liativa sin. compl.n f fr soins palliatifs  es cuidados paliativos  en palliative care  
72 ciències de la salut > conceptes troncals ca dades massives terme pral.n f pl fr données massives  fr données volumineuses  fr mégadonnées  es macrodatos  en big data  en massive data  
73 .fitxa revisada 2017 ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f fr diagnose  fr diagnostic  es diagnosis  es diagnóstico  en diagnosis  en diagnostic  
74 .fitxa revisada 2015 ca diana terme pral.n f fr cible  es diana  en target  
75 .fitxa revisada 2017 ca disfàgia terme pral.n f fr dysphagie  es disfagia  en dysphagia  
76 anatomia ca displàsia terme pral.n f fr dysplasie  es displasia  en dysplasia  
77 anatomia patològica ca neoplàsia intraepitelial cervical terme pral.n f ca displàsia de coll uterí sin. compl.n f ca NIC siglan f fr dysplasie du col de l'utérus  fr néoplasie cervicale intrapételliale  fr NIC  es displasia de cuello uterino  es neoplasia intraepitelial cervical  es NIC  en cervical intraepithelial neoplasia  en dysplasia of cervix  en CIN  
78 .fitxa revisada 2017 ca dispnea terme pral.n f ca ofec sin. compl.n m ca tapament sin. compl.n m fr dyspnée  es disnea  en dyspnea  
79 ciències de la salut > conceptes troncals ca disseminació terme pral.n f fr dissémination  es diseminación  en dissemination  
80 .fitxa modificada 2018 ca dosi màxima tolerada terme pral.n f ca DMT siglan f fr dose maximale tolérée  es dosis máxima tolerada  es DMT  en maximum tolerated dose  en MTD  
81 hematologia i hemoteràpia ca edema terme pral.n m fr oedème  es edema  en edema  
82 ciències de la salut > semiologia ca limfoedema terme pral.n m ca edema limfàtic sin. compl.n m ca limfedema sin. compl.n m fr lymphoedème  es edema linfático  es linfedema  en lymphedema  
83 .fitxa modificada 2018 ca efecte placebo terme pral.n m fr effet placébo  es efecto placebo  en placebo effect  
84 .fitxa modificada 2018 ca efecte secundari terme pral.n m fr effet secondaire  es efecto secundario  en secondary effect  
85 ciències de la salut > semiologia ca vòmit terme pral.n m ca èmesi sin. compl.n f fr émèse  fr vomissement  es emesis  es vómito  en emesis  en vomiting  
86 .fitxa modificada 2018 ca epigenètica terme pral.n f fr épigénétique  es epigenética  en epigenetics  
87 ciències de la salut > semiologia ca epistaxi terme pral.n f ca rinorràgia terme pral.n f ca hemorràgia nasal sin. compl.n f fr épistaxis  fr rinorragie  fr saignement nasal  es epistaxis  es hemorragia nasal  es rinorragia  en epistaxis  en nasal hemorrhage  en rhinorrhagia  
88 .fitxa modificada 2017 ca extirpar terme pral.v tr ca erradicar sin. compl.v tr fr extirper  es extirpar  en extirpate, to  
89 oncologia i radioteràpia ca escala de Gleason terme pral.n f fr score de Gleason  es escala de Gleason  en Gleason scale  
90 farmacologia > recerca clínica de medicaments ca especificitat terme pral.n f fr spécificité  es especificidad  en specificity  
91 oncologia i radioteràpia ca estadi terme pral.n m fr stade  es estadio  en stage  
92 oncologia i radioteràpia ca estadificació terme pral.n f ca estadiatge sin. compl.n m fr stadification  es estadiaje  es estadificación  en staging  
93 farmacologia > recerca clínica de medicaments ca estudi de casos i controls terme pral.n m es estudio de casos y controles  es estudio de casos y testigos  en case referent study  en case-control study  
94 ciències de la salut > conceptes troncals ca etiologia terme pral.n f fr étiologie  es etiología  en aetiology  en etiology  
95 anatomia patològica ca fibroma terme pral.n m ca tumor fibrocel·lular terme pral.n m fr fibrome  es fibroma  en fibroma  
96 .fitxa modificada 2018 ca fibromioma terme pral.n m fr fibromyome  es fibromioma  en fibromyoma  
97 .fitxa modificada 2018 ca fibrosarcoma terme pral.n m ca sarcoma de cèl·lules fusiformes sin. compl.n m ca tumor fibroplàstic sin. compl.n m fr fibrosarcome  es fibrosarcoma  en fibrosarcoma  
98 .fitxa modificada 2017 ca incidència terme pral.n f ca freqüència sin. compl.n f fr incidence  es incidencia  en incidence  
99 ciències de la salut > semiologia ca galactorrea terme pral.n f ca lactorrea sin. compl.n f fr galactorrhée  es galactorrea  en galactorrhea  
100 oncologia i radioteràpia ca gammagrafia terme pral.n f fr gammagraphie  es gammagrafía  en gammagraphy  
101 .fitxa modificada 2018 ca gangli limfàtic terme pral.n m ca node limfàtic sin. compl.n m ca nòdul limfàtic sin. compl.n m fr ganglion lymphatique  es ganglio linfático  es nódulo linfático  en lymph node  
102 oncologia i radioteràpia ca gangli sentinella terme pral.n m fr ganglion sentinell  es ganglio centinela  en sentinel lymph node  en sentinel node  
103 disciplines de suport > genètica i genòmica ca gen terme pral.n m fr gène  es gen  en gene  
104 oncologia i radioteràpia ca gen BRCA1 terme pral.n m fr gène BRCA1  es gen BRCA1  en BRCA1 gene  
105 oncologia i radioteràpia ca gen BRCA2 terme pral.n m fr gène BRCA2  es gen BRCA2  en BRCA2 gene  
106 oncologia i radioteràpia ca gen supressor tumoral terme pral.n m ca gen oncosupressor sin. compl.n m ca gen supressor del càncer sin. compl.n m fr anti-oncogène  fr antioncogène  fr gène suppresseur de tumeur  es antioncogén  es gen supresor tumoral  en antioncogene  en tumor suppressor gene  
107 oncologia i radioteràpia ca gen p53 terme pral.n m fr gène p53  es gen p53  en p53 gene  
108 disciplines de suport > genètica i genòmica ca genètic -a terme pral.adj fr génétique  es genético  en genetic  
109 disciplines de suport > genètica i genòmica ca genètica terme pral.n f fr génétique  es genética  en genetics  
110 anatomia patològica ca glioma terme pral.n m ca gliocitoma sin. compl.n m ca neurogliocitoma sin. compl.n m fr gliome  es glioma  en glioma  
111 farmacologia > recerca clínica de medicaments ca grup de comparació terme pral.n m ca grup de control sin. compl.n m es grupo comparativo  es grupo de control  es grupo de referencia  en comparison group  en control group  
112 .fitxa revisada 2017 ca hematèmesi terme pral.n f fr hématémèse  es hematemesis  en hematemesis  
113 hematologia i hemoteràpia ca hematòleg | hematòloga terme pral.n m, f fr hématologue  es hematólogo  en hematologist  
114 .fitxa modificada 2018 ca hematologia terme pral.n f ca hemologia sin. compl.n f fr hématologie  es hematología  en hematology  
115 disciplines de suport > genètica i genòmica ca hereditari -ària terme pral.adj fr héréditaire  es hereditario  en hereditary  
116 immunologia ca virus d'Epstein-Barr terme pral.n m ca herpesvirus humà 4 sin. compl.n m ca VEB siglan m fr virus d'Epstein-Barr  fr VEB  es virus de Epstein-Barr  es VEB  en Epstein-Barr virus  en human herpesvirus 4  en EBV  en HHV-4  
117 .fitxa modificada 2018 ca hiperplàsia terme pral.n f fr hyperplasie  es hiperplasia  en hyperplasia  
118 farmacologia ca hormonoteràpia terme pral.n f ca teràpia hormonal sin. compl.n f fr hormonothérapie  fr thérapie hormonale  es hormonoterapia  es terapia hormonal  en hormonal therapy  en hormonotherapy  
119 microbiologia i patologia infecciosa ca virus limfotròfic de limfòcits T humans, tipus 1 terme pral.n m ca HTLV-1 sigla fr virus T-lymphotrope humain, type 1  es virus linfotrófico de linfocitos T humanos, tipo 1  en human T-cell lymphotrophic virus, type I  en VLTH-1  
120 .fitxa revisada 2018 ca immunitat cel·lular terme pral.n f ca immunitat mediada per cèl·lules terme pral.n f fr immunité à médiation cellulaire  fr immunité cellulaire  es inmunidad celular  es inmunidad mediada por células  en cell-mediated immunity  en cellular immunity  
121 .fitxa revisada 2017 ca immunoteràpia terme pral.n f fr immunothérapie  es inmunoterapia  en immunotherapy  
122 ciències de la salut > conceptes troncals ca in situ terme pral.loc llat fr in situ  es in situ  en in situ  
123 anatomia > histologia ca indiferenciat -ada terme pral.adj fr indifférencié  es indiferenciado  en undifferentiated  
124 ciències de la salut > conceptes troncals ca interval lliure de malaltia terme pral.n m fr intervalle sans maladie  es intervalo libre de enfermedad  en disease-free survival  
125 .fitxa modificada 2018 ca invasiu -iva terme pral.adj fr invasif  es invasivo  en invasive  
126 cirurgia > cirurgia general ca laparoscòpia terme pral.n f fr abdominoscopie  fr laparoscopie  es laparoscopia  en laparoscopy  
127 .fitxa modificada 2017 ca laparotomia terme pral.n f fr laparotomie  es laparotomía  en laparotomy  
128 .fitxa modificada 2015 ca leucèmia terme pral.n f ca leucosi sin. compl.n f fr leucémie  es leucemia  en leukaemia  en leukemia  
129 immunologia ca limfoma terme pral.n m ca limfoma maligne sin. compl.n m fr lymphome  es linfoma  en lymphoma  
130 .fitxa modificada 2015 ca mieloma múltiple terme pral.n m ca malaltia de Kahler sin. compl.n f ca mielomatosi múltiple sin. compl.n f fr myélome multiple  es mieloma múltiple  en multiple myeloma  
131 oncologia i radioteràpia ca maligne -a terme pral.adj fr maligne  es maligno  en malignant  
132 cirurgia > cirurgia ginecològica i obstètrica ca mastectomia terme pral.n f ca mamectomia sin. compl.n f fr mastectomie  es mastectomía  en mastectomy  
133 tècniques diagnòstiques i de tractament ca mamografia terme pral.n f ca mastografia sin. compl.n f fr mammographie  es mamografía  es mastografía  en mammography  
134 tècniques diagnòstiques i de tractament ca mamografia terme pral.n f ca mastografia sin. compl.n f fr mammographie  es mamografía  en mammography  
135 bioquímica i biologia molecular ca marcador genètic terme pral.n m fr marqueur génétique  es marcador genético  en genetic marker  
136 .fitxa modificada 2018 ca marcador tumoral terme pral.n m fr marqueur tumorale  es marcador tumoral  en tumor marker  
137 cirurgia > conceptes generals ca marge quirúrgic terme pral.n m fr marge chirurgicale  es margen quirúrgico  en surgical margin  
138 .fitxa modificada 2018 ca medicina nuclear terme pral.n f fr médecine nucléaire  es medicina nuclear  en nuclear medicine  
139 .fitxa modificada 2017 ca medul·la òssia terme pral.n f ca moll de l'os sin. compl.n m fr moelle osseuse  es médula ósea  es tuétano  en bone marrow  
140 anatomia > citologia ca melanòcit terme pral.n m
141 dermatologia ca melanoma terme pral.n m fr mélanome  es melanoma  en melanoma  
142 dermatologia ca melanoma hereditari terme pral.n m ca melanoma familiar sin. compl.n m es melanoma familiar  es melanoma hereditario  en familial melanoma  en hereditary melanoma  
143 .fitxa modificada 2018 ca melena terme pral.n f ca melanorràgia sin. compl.n f fr mélæna  es melena  en melena  
144 anatomia patològica ca metaplàsia terme pral.n f ca procés metaplàstic sin. compl.n m fr métaplasie  es metaplasia  en metaplasia  
145 anatomia patològica ca metàstasi terme pral.n f fr métastase  es metástasis  en metastasis  
146 oncologia i radioteràpia ca microcalcificació mamogràfica terme pral.n f fr microcalcification mammographique  es microcalcificación mamográfica  en mammographic microcalcification  
147 .fitxa modificada 2015 ca mieloma terme pral.n m fr myélome  es mieloma  en myeloma  
148 anatomia > òrgans i sistemes ca mioma terme pral.n m ca miocitoma sin. compl.n f fr myome  es mioma  en myoma  
149 .fitxa revisada 2016 ca morbiditat terme pral.n f fr morbidité  es morbididad  es morbilidad  en morbidity  
150 .fitxa modificada 2017 ca mortalitat terme pral.n f fr mortalité  es mortalidad  en mortality  
151 .fitxa modificada 2018 ca nàusea terme pral.n f fr nausée  es náusea  en nausea  
152 anatomia patològica ca neoplàsia endocrina múltiple terme pral.n f ca NEM siglan f fr neóplasie endocrinienne multiple  es neoplasia endocrina múltiple  en multiple endocrine neoplasia  en MEN  
153 .fitxa modificada 2018 ca neoformació terme pral.n f fr néoformation  es neoformación  en neoformation  
154 .fitxa modificada 2018 ca neoplàsia terme pral.n f ca procés neoplàstic sin. compl.n m fr néoplasie  es neoplasia  en neoplasia  
155 .fitxa modificada 2018 ca nòdul terme pral.n m ca node sin. compl.n m fr nodule  es nódulo  en nodule  en nodulus  
156 .fitxa modificada 2018 ca odinofàgia terme pral.n f fr odynophagie  es odinofagia  en odynophagia  
157 oncologia i radioteràpia ca oncogèn terme pral.n m fr oncogène  es oncogén  en oncogene  
158 .fitxa revisada 2017 ca oncogen -ògena terme pral.adj ca tumorigen -ígena terme pral.adj fr oncogène  fr oncogénique  fr tumorigène  es oncógeno -na  es tumorígeno -na  en oncogenic  en tumorigenic  
159 ciències de la salut > conceptes troncals ca oncòleg | oncòloga terme pral.n m, f fr oncologue  es oncólogo  en oncologist  
160 ciències de la salut > conceptes troncals ca oncologia terme pral.n f fr oncologie  es oncología  en oncology  
161 .fitxa modificada 2018 ca osteoma terme pral.n m fr ostéome  es osteoma  en osteoma  
162 oncologia i radioteràpia ca osteosarcoma terme pral.n m ca sarcoma osteoblàstic sin. compl.n m ca sarcoma osteogen sin. compl.n m ca sarcoma osteoide sin. compl.n m ca sarcoma osteolític sin. compl.n m fr ostéosarcome  es osteosarcoma  en osteosarcoma  
163 tècniques diagnòstiques i de tractament ca punció aspirativa amb agulla fina terme pral.n f ca PAAF siglan f fr ponction d'aspiration avec l'aiguille finale  es punción aspirativa con aguja final  en fine-needle aspiration puncture  
164 .fitxa revisada 2017 ca virus del papil·loma humà terme pral.n m ca papil·lomavirus humà sin. compl.n m ca VPH siglan m fr papillomavirus humain  fr virus du papillome humain  fr VPH  es papilomavirus humano  es virus del papiloma humano  es VPH  en human papillomavirus  en HPV  
165 .fitxa modificada 2017 ca paracentesi terme pral.n f fr paracentèse  es paracentesis  en paracentesis  
166 farmacologia > recerca clínica de medicaments ca producte en fase de recerca clínica terme pral.n m ca PEI siglan m es producto en fase de investigación clínica  es PEI  en clinical trial exemption certificate  en investigational new drug  en CTX  en IND  
167 .fitxa revisada 2018 ca punció lumbar terme pral.n f ca punció raquídia sin. compl.n f ca raquicentesi sin. compl.n f ca raquiocentesi sin. compl.n f ca PL siglan f fr ponction lombair  es punción lumbar  en lumbar puncture  
168 .fitxa modificada 2018 ca placebo terme pral.n m fr placebo  es placebo  en placebo  
169 anatomia > histologia ca pòlip terme pral.n m fr polype  es pólipo  en polyp  
170 farmacologia ca port-a-cath terme pral.n m fr port-a-cath  es port-a-cath  es port-a-cath  
171 ciències de la salut > conceptes troncals ca precancerós -osa terme pral.adj fr précancéreux  es precanceroso  en precancerous  
172 .fitxa revisada 2017 ca prevalença terme pral.n f fr prévalence  es prevalencia  en prevalence  
173 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca prevenció terme pral.n f fr prévention  es prevención  en prevention  
174 ciències de la salut > conceptes troncals ca pronòstic terme pral.n m fr pronostic  es pronóstico  en prognosis  
175 .fitxa modificada 2018 ca prostatectomia terme pral.n f fr prostatectomie  es prostatectomía  en prostatectomy  
176 .fitxa modificada 2018 ca protooncogèn terme pral.n m fr proto-oncogène  fr protooncogène  es protoncogén  es protooncogén  en proto-oncogene  en protooncogene  
177 oncologia i radioteràpia ca prova diagnòstica per la imatge terme pral.n f fr test d'imagerie  es prueba diagnóstica por imagen  en diagnostic imaging test  
178 .fitxa revisada 2018 ca psicooncòleg | psicooncòloga terme pral.n m, f fr psychooncologue  es psicooncólogo  en psychooncologist  
179 oncologia i radioteràpia ca psicooncologia terme pral.n f fr psycho-oncologie  es psicooncología  en psycho-oncology  
180 .fitxa revisada 2018 ca qualitat de vida terme pral.n f ca QV siglan f fr qualité de vie  es calidad de vida  es CV  en quality of life  en QOL  
181 farmacologia ca quimioprevenció terme pral.n f ca quimioprofilaxi sin. compl.n f fr chimioprévention  fr chimioprophylaxie  es quimioprevención  es quimiprofilaxis  en chemoprevention  en chemoprophylaxis  
182 .fitxa modificada 2018 ca quimioteràpia terme pral.n f fr chimiothérapie  es quimioterapia  en chemotherapy  
183 farmacologia ca quimioteràpic terme pral.n m fr chimiothérapique  es quimioterápico  en chemotherapeutic  
184 .fitxa modificada 2018 ca quist terme pral.n m fr kyste  es quiste  en cyst  
185 .fitxa modificada 2018 ca radiació terme pral.n f fr radiation  es radiación  en radiation  
186 farmacologia ca radiofàrmac terme pral.n f ca radiotraçador sin. compl.n m fr médicament radiopharmaceutique  es radiofármaco  en radiopharmaceutical  
187 oncologia i radioteràpia ca radiòleg | radiòloga terme pral.n m, f fr radiologiste  fr radiologue  es radiólogo | radióloga  en radiologist  
188 oncologia i radioteràpia ca radioteràpia terme pral.n f fr radiothérapie  es radioterapia  en radiotherapy  
189 malalties i síndromes ca recaiguda terme pral.n f fr rechute  es recaída  en relapse  
190 .fitxa revisada 2018 ca recanvi plasmàtic terme pral.n m fr échange de plasma  fr échange plasmatique  es recambio plasmático  en plasma exchange  
191 .fitxa modificada 2018 ca recidiva terme pral.n f fr récidive  es recidiva  en recidivation  en recidivism  en relapse  
192 .fitxa modificada 2018 ca recurrència terme pral.n f fr récurrence  es recurrencia  en recurrence  
193 .fitxa modificada 2018 ca remissió terme pral.n f ca remitència sin. compl.n f fr rémission  es remisión  en remission  en remittence  
194 .fitxa modificada 2018 ca sang oculta terme pral.n f fr sang occulte  es sangre oculta  en occult blood  
195 .fitxa modificada 2018 ca sarcoma terme pral.n m fr sarcome  es sarcoma  en sarcoma  
196 .fitxa modificada 2018 ca seminoma terme pral.n m fr séminome  es seminoma  en seminoma  
197 farmacologia > recerca clínica de medicaments ca sensibilitat terme pral.n f fr sensibilité  es sensibilidad  en sensitivity  
198 .fitxa revisada 2017 ca seqüela terme pral.n f fr séquelle  es secuela  en sequel  
199 .fitxa modificada 2018 ca signe terme pral.n m fr signe  es signo  en sign  
200 .fitxa revisada 2017 ca símptoma terme pral.n m fr symptôme  es síntoma  en symptom  
201 .fitxa modificada 2018 ca síndrome carcinoide terme pral.n f fr syndrome carcinoïde  es síndrome carcinoides  en carcinoid syndrome  
202 ciències de la salut > semiologia ca síndrome constitucional terme pral.n f fr syndrome constitutionnel  es síndrome constitucional  en constitutional syndrome  
203 .fitxa modificada 2018 ca xerostomia terme pral.n f ca síndrome de la boca seca sin. compl.n f fr syndrome de sécheresse buccale  fr xérostomie  es síndrome de la boca seca  es xerostomía  en dry mouth syndrome  en xerostomia  en xerostomy  
204 .fitxa modificada 2017 ca sistema limfàtic terme pral.n m fr système lymphatique  es sistema linfático  en lymphatic system  
205 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca supervivència terme pral.n f fr survie  es supervivencia  en survival  
206 oncologia i radioteràpia ca tècnica del gangli sentinella terme pral.n f fr technique du ganglion sentinelle  es técnica del ganglio centinela  en sentinel lymph node technique  
207 oncologia i radioteràpia ca teràpia biològica terme pral.n f fr thérapie biologique  es terapia biológica  en biological therapy  
208 .fitxa revisada 2018 ca teràpia T-CAR terme pral.n f ca teràpia CAR-T sin. compl.n f fr thérapie CAR-T  es terapia de células T con CAR  en CAR T-cell therapy  en CAR-T therapy  
209 .fitxa modificada 2018 ca teratoma terme pral.n m ca tumor organoide sin. compl.n m ca tumor teratoide sin. compl.n m ca tumor tridèrmic sin. compl.n m fr tératome  es teratoma  en teratoma  
210 .fitxa modificada 2018 ca terminal terme pral.adj fr terminale  es terminal  en terminal  
211 .fitxa revisada 2015 ca tumorectomia terme pral.n f ca tilectomia sin. compl.n f fr tumorectomie  es tilectomía  es tumorectomía  en lumpectomy  en tumorectomy  en tylectomy  
212 .fitxa modificada 2015 ca tumor terme pral.n m fr tumeur  es tumor  en tumor  en tumour  
213 oncologia i radioteràpia ca tumor primari terme pral.n m fr tumeur primaire  es tumor primario  en primary tumor  
214 oncologia i radioteràpia ca tumor secundari terme pral.n m fr tumeur secondaire  es tumor secundario  en secondary tumor  
215 .fitxa revisada 2018 ca valoració integral terme pral.n f es valoración integral  en comprehensive assessment  
216 farmacologia > fàrmacs ca zoledronat terme pral.n m fr zolédronate  es zoledronato  en zoledronate