Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 màrqueting digital ca anàlisi de sentiments terme pral.n f ca anàlisi d'opinions sin. compl.n f es análisis de opiniones  es análisis de sentimientos  es minería de opiniones  fr analyse de sentiments  fr détection d'opinions  en opinion mining  en sentiment analysis  en sentiment mining  
2 estratègies i tècniques ca anàlisi de perfils terme pral.n f es análisis de perfiles  fr profilage  en profiling  
3 eines i plataformes ca aplicació mòbil terme pral.n f ca app terme pral.n f ca apli sin. compl.n f es aplicación móvil  es apli  es app  fr appli  fr application mobile  en mobile application  en app  
4 eines i plataformes ca apunt terme pral.n m es artículo  es contribución  es mensaje  es post  fr article  fr billet  fr publication  en post  en posting  
5 públics ca audiència digital terme pral.n f es audiencia digital  fr audience numérique  en digital audience  
6 eines i plataformes ca autofoto terme pral.n f es autofoto  es autorretrato  es selfi  fr autophoto  fr égoportrait  en self-portrait  en selfie  
7 eines i plataformes ca avatar terme pral.n m es avatar  fr avatar  en avatar  
8 eines i plataformes ca balisa terme pral.n f es baliza  fr balise  en beacon  
9 eines i plataformes ca bàner terme pral.n m es banner  es tira publicitaria  fr bandeau  fr bannière  en advertising banner  en banner  
10 màrqueting digital ca producte digital terme pral.n m ca bé digital sin. compl.n m es producto digital  fr produit numérique  fr produit virtuel  en digital product  en soft good  en virtual product  
11 màrqueting digital ca producte tangible terme pral.n m ca bé tangible sin. compl.n m es producto tangible  fr produit concret  fr produit formel  en hard good  en tangible product  
12 eines i plataformes ca bio terme pral.n f es bio  fr bio  en bio  
13 eines i plataformes ca blog terme pral.n m es bitácora  es blog  fr blogue  en blog  en weblog  
14 eines i plataformes ca bloguer | bloguera terme pral.n m, f es bloguero | bloguera  fr blogueur | blogueuse  en blogger  en weblogger  
15 estratègies i tècniques ca bloqueig de publicitat terme pral.n m es bloqueo de anuncios  es bloqueo de publicidad  fr blocage de publicité  en ad-blocking  en ad-filtering  
16 eines i plataformes ca bloquejador de publicitat terme pral.n m es bloqueador de anuncios  es bloqueador de publicidad  fr bloqueur de publicité  fr logiciel antipub  en ad-blocker  en ad-blocking software  
17 eines i plataformes ca canal de continguts terme pral.n m ca fil de continguts terme pral.n m es canal  es fuente  es fuente web  fr fil de syndication  fr flux de syndication  en feed  en news feed  en syndication feed  en web feed  
18 eines i plataformes ca canal de notícies terme pral.n m es últimas noticias  fr fil d'actualité  en news feed  
19 eines i plataformes ca canal web terme pral.n m es canal web  es push channel  fr canal web  en push channel  
20 estratègies i tècniques ca clic d'entrada terme pral.n m es clickthrough  es pulsación pasante  fr clic publicitaire  en click-through  en clickthrough  
21 públics ca client d'aparell mòbil terme pral.n m es cliente de movilidad  fr client mobile  en mobile client  
22 eines i plataformes ca client FTP terme pral.n m es cliente FTP  fr client FTP  en FTP client  
23 públics ca client potencial | clienta potencial terme pral.n m, f es cliente potencial | clienta potencial  es prospecto | prospecta  fr client potentiel | cliente potentielle  fr prospect | prospecte  en prospect  
24 eines i plataformes ca comentari terme pral.n m es comentario  fr commentaire  fr commentaire de blogue  en blog comment  en comment  en weblog comment  
25 eines i plataformes ca comerç electrònic terme pral.n m es comercio electrónico  fr commerce électronique  fr commerce en ligne  fr cybercommerce  en e-commerce  en electronic commerce  
26 estratègies i tècniques ca compromís terme pral.n m es compromiso  es conexión  es engagement  fr engagement  en engagement  
27 eines i plataformes ca compte terme pral.n m es cuenta  fr compte  en account  
28 eines i plataformes ca compte fals terme pral.n m es cuenta falsa  fr faux compte  en fake account  
29 eines i plataformes ca compte verificat terme pral.n m es cuenta verificada  fr compte certifié  en verified account  
30 públics ca comunitat de marca terme pral.n f es comunidad de marca  fr communauté de marque  en brand community  
31 públics ca comunitat virtual terme pral.n f es cibercomunidad  es comunidad virtual  fr communauté virtuelle  fr communauté électronique  fr communauté en ligne  fr cybercommunauté  en cybercommunity  en electronic community  en online community  en virtual community  
32 estratègies i tècniques ca connectat -ada terme pral.adj ca tecnològic -a terme pral.adj es conectado  es tecnológico  en wearable  
33 màrqueting digital ca consum col·laboratiu terme pral.n m es consumo colaborativo  fr consommation collaborative  pt consumo colaborativo  en collaborative consumption  
34 màrqueting digital ca consum proactiu terme pral.n m es prosumerismo  fr proconsommateurisme  fr prosumerisme  en prosumerism  
35 públics ca consumidor proactiu | consumidora proactiva terme pral.n m, f es consumidor proactivo | consumidora proactiva  es prosumer  es prosumidor | prosumidora  fr consommateur éclairé | consommatrice éclairée  fr consommateur proactif | consommatrice proactive  fr prosumer  en proactive consumer  en prosumer  
36 públics ca contacte terme pral.n m es contacto  es lead  fr contact commercial  fr piste  fr piste commerciale  en lead  
37 estratègies i tècniques ca contingut de marca terme pral.n m es contenido de marca  fr contenu de marque  en branded content  
38 avaluació ca rebot terme pral.n m ca correu rebotat sin. compl.n m ca correu retornat sin. compl.n m es rebote  fr bounce  en bounce  en bounce e-mail  en bounce mail  
39 estratègies i tècniques ca cost per acció terme pral.n m ca CPA siglan m es coste por acción  es coste por adquisición  es CPA  fr coût par action  fr CPA  en cost per acquisition  en cost per action  en CPA  
40 estratègies i tècniques ca cost per clic terme pral.n m ca CPC siglan m es coste por clic  es CPC  fr coût par clic  fr CPC  en cost per click  en CPC  
41 estratègies i tècniques ca cost per compromís terme pral.n m ca CPE siglan m es coste por compromiso  es CPE  fr coût par engagement  fr CPE  en cost per engagement  en CPE  
42 estratègies i tècniques ca cost per contacte terme pral.n m ca CPL siglan m es coste por contacto  es coste por lead  es coste por registro  es CPL  fr coût par contact commercial  fr coût par contact generé  fr coût par lead  fr CPL  en cost per lead  en CPL  
43 estratègies i tècniques ca cost per mil terme pral.n m ca CPM siglan m es coste por mil  es CPM  fr coût par mille  fr coût par mille impressions  fr CPM  en cost per mille  en cost per thousand  en CPM  
44 estratègies i tècniques ca crida a l'acció terme pral.n f ca CTA siglan f es llamada a la acción  es CTA  fr appel à l'action  fr incitation à l'action  fr CTA  en call to action  en CTA  
45 eines i plataformes ca cronologia terme pral.n f es cronología  fr fil d'actualité  en timeline  
46 avaluació ca ràtio de clics terme pral.n f ca CTR siglan m es porcentaje de clics  es ratio de clics  es tasa de clics  es CTR  fr taux de clic  fr taux de clics  fr CTR  fr TDC  en click rate  en click-through ratio  en clickthrough rate  en CTR  
47 estratègies i tècniques ca cura de contactes terme pral.n f es cultivo de contactos  es cultivo de leads  es lead nurturing  fr lead nurturing  fr maturation des leads  fr maturation des prospects  en lead nurturing  
48 estratègies i tècniques ca cura de continguts terme pral.n f es content curation  es curación de contenidos  fr édition de contenu  fr organisation de contenu  en content curation  en digital curation  
49 estratègies i tècniques ca curador de continguts | curadora de continguts terme pral.n m, f es responsable de contenidos  fr éditeur de contenu | éditrice de contenu  fr organisateur de contenu | organisatrice de contenu  en content curator  en digital curator  
50 màrqueting digital ca dades massives terme pral.n f pl es macrodatos  fr données massives  fr données volumineuses  fr mégadonnées  en big data  en massive data  
51 eines i plataformes ca deixar de seguir terme pral.v tr es dejar de seguir  fr désabonner, se  en unfollow, to  
52 eines i plataformes ca desvirtualitzar terme pral.v intr es desvirtualizar  fr dévirtualiser  en devirtualize, to  en unvirtualize, to  
53 estratègies i tècniques ca dinamització de creixement terme pral.n f es estrategia de posicionamiento  es growth hacking  fr growth hacking  en growth hacking  
54 estratègies i tècniques ca dinamitzador de creixement | dinamitzadora de creixement terme pral.n m, f es growth hacker  fr growth hacker  en growth hacker  
55 estratègies i tècniques ca embut de conversió terme pral.n m es embudo de compra  es embudo de conversión  fr entonnoir  fr entonnoir de conversion  en conversion funnel  en funnel  en purchase funnel  en purchasing funnel  
56 eines i plataformes ca emoji terme pral.n m es emoji  fr emoji  en emoji  it emoji  
57 estratègies i tècniques ca encriptar terme pral.v tr ca xifrar sin. compl.v tr es cifrar  es encriptar  fr chiffrer  fr crypter  en encipher, to  en encrypt, to  
58 estratègies i tècniques ca encriptat -ada terme pral.adj ca xifrat -ada terme pral.adj es cifrado  es encriptado  fr chiffré  fr crypté  en enciphered  en encrypted  
59 eines i plataformes ca entorn de xarxa social terme pral.n m es entorno de red social  fr environnement de réseautage social  fr environnement de réseautage social en ligne  en social networking environment  
60 estratègies i tècniques ca entreteniment de marca terme pral.n m ca entreteniment publicitari sin. compl.n m es advertainment  fr divertissement publicitaire  fr publicité divertissante  fr publidivertissement  en adtainment  en advertainment  en entertising  
61 estratègies i tècniques ca enviament múltiple terme pral.n m es crossposting  es envío cruzado  fr envoi multiple  fr postage croisé  en crossposting  en multiposting  
62 estratègies i tècniques ca escolta activa terme pral.n f es escucha activa  fr écoute active  en active listening  
63 estratègies i tècniques ca espai de marca terme pral.n m es territorio de marca  fr territoire de marque  en brand territory  
64 eines i plataformes ca etiqueta terme pral.n f es etiqueta  fr mot-clic  en hashtag  
65 eines i plataformes ca etiquetar terme pral.v tr es etiquetar  fr étiqueter  en tag, to  
66 eines i plataformes ca etiquetatge terme pral.n m es etiquetado  fr étiquetage  en tagging  
67 estratègies i tècniques ca examen en línia terme pral.n m es webrooming  fr webrooming  en webrooming  
68 estratègies i tècniques ca examen in situ terme pral.n m es showrooming  fr furetage en magasin  fr showrooming  en showrooming  
69 màrqueting digital ca experiència d'usuari terme pral.n f ca UX siglan f es experiencia de usuario  es UX  fr expérience d'utilisateur  fr expérience utilisateur  fr UX  en user experience  en UX  
70 màrqueting digital ca experiència de client terme pral.n f es experiencia del cliente  fr expérience client  en customer experience  en CX  
71 estratègies i tècniques ca experiència de marca terme pral.n f es experiencia de marca  fr expérience de marque  en brand experience  
72 eines i plataformes ca fer un apunt terme pral.v intr es postear  fr publier  en post, to  
73 públics ca fidelitat social terme pral.n f es fidelización del cliente  es social loyalty  fr social loyalty  en social loyalty  
74 eines i plataformes ca galeria terme pral.n f es galería  fr galerie  pt galeria  en gallery  gl galería  it galleria  
75 estratègies i tècniques ca generació d'enllaços terme pral.n f es construcción de enlaces  fr construction de liens  fr création de liens  en link building  en netlinking  
76 estratègies i tècniques ca generació de contactes terme pral.n f es captación de contactos  es captación de leads  es generación de contactos  es generación de leads  fr création de pistes  fr génération de leads  fr génération de pistes  en lead generation  
77 estratègies i tècniques ca geolocalització terme pral.n f ca localització geogràfica terme pral.n f es geolocalización  es localización geográfica  fr géolocalisation  fr localisation géographique  en geografic location  en geolocation  en mobile location  en position determination technology  en wireless location  
78 públics ca gestió de comunitats terme pral.n f es community management  es gestión de comunidades  es gestión de comunidades en línea  fr animation de communauté  fr gestion de communauté  en community management  
79 estratègies i tècniques ca gestió de continguts terme pral.n f es administración de contenidos  es dirección de contenidos  es edición de contenidos  es gestión de contenidos  fr gestion de contenu  fr gestion de contenus  en content management  
80 màrqueting digital ca gestió de l'experiència de client terme pral.n f es gestión de la experiencia del cliente  fr gestion de l'expérience client  en customer experience management  en CEM  
81 eines i plataformes ca gestor de comunitats | gestora de comunitats terme pral.n m, f es community manager  es gestor de comunidades | gestora de comunidades  es gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea  fr animateur de communauté | animatrice de communauté  fr gestionnaire de communauté  en community manager  en online community manager  
82 eines i plataformes ca gestor de continguts | gestora de continguts terme pral.n m, f es administrador de contenidos | administradora de contenidos  es director de contenidos | directora de contenidos  es editor de contenidos | editora de contenidos  es gestor de contenidos | gestora de contenidos  es responsable de contenidos  fr gestionnaire de contenu  fr gestionnaire de contenus  en content manager  
83 màrqueting digital ca giny terme pral.n m es gadget  es widget  fr gadget logiciel  fr objet fenêtre  pt gadget [BR]  pt ícone de interface gráfica [PT]  en desktop widget  en gadget  en widget  gl gadget  gl widget  it widget del desktop  
84 màrqueting digital ca graf social terme pral.n m es grafo social  fr graphe social  en social graph  
85 eines i plataformes ca identificador terme pral.n m es identificador  fr pseudo  fr pseudonyme  en handle  
86 màrqueting digital ca indicador clau de rendiment terme pral.n m es indicador clave de rendimiento  en key performance indicator  en KPI  
87 màrqueting digital ca influenciador influenciadora terme pral.n m, f es influenciador  es influyente  en influencer  
88 màrqueting digital ca internet de les coses terme pral.n f es internet de las cosas  fr Internet des objets  en Internet of things  en IoT  de Internet der Dinge  it Internet delle cose  
89 estratègies i tècniques ca joc de marca terme pral.n m ca joc publicitari terme pral.n m es advergame  es juego publicitario  fr jeu promotionnel  fr jeu publicitaire  fr jeu vidéo promotionnel  fr jeu vidéo publicitaire  fr promojeu  fr publijeu  en advergame  en advertising game  en advertising video game  
90 eines i plataformes ca llista de blogs terme pral.n f es blogroll  fr blogoliste  fr défileur  en blogroll  
91 estratègies i tècniques ca ludificació terme pral.n f es ludificación  fr gamification  fr ludification  en gamification  
92 eines i plataformes ca mapa del recorregut del client terme pral.n m es mapa de la experiencia de cliente  es mapa de recorrido del cliente  es mapa del ciclo de vida del cliente  fr cartographie du parcours client  en customer journey map  en CJM  
93 eines i plataformes ca marcador social terme pral.n m es marcador social  fr partage de signets  en social bookmarking  
94 estratègies i tècniques ca màrqueting d'afiliació terme pral.n m es marketing de afiliados  fr marketing d'affiliation  en affiliate marketing  
95 estratègies i tècniques ca màrqueting d'entrada terme pral.n m es inbound marketing  es marketing de atracción  es marketing de llegada  fr marketing entrant  en inbound marketing  
96 avaluació ca màrqueting de cercadors terme pral.n m ca SEM siglan m es marketing en motores de búsqueda  es SEM  fr marketing de la recherche  fr marketing des moteurs de recherche  en search engine marketing  en search marketing  en SEM  en SM  
97 estratègies i tècniques ca màrqueting de continguts terme pral.n m es content marketing  es marketing de contenidos  fr marketing de contenu  fr marketing de contenus  en content marketing  
98 estratègies i tècniques ca màrqueting de mitjans socials terme pral.n m es marketing en medios sociales  es mercadotecnia en medios sociales  fr marketing dans les médias sociaux  fr marketing des médias sociaux  en social medial marketing  
99 màrqueting digital ca màrqueting digital terme pral.n m ca màrqueting electrònic sin. compl.n m es marketing digital  es marketing electrónico  es mercadotecnia digital  es mercadotecnia electrónica  fr marketing digital  fr marketing électronique  fr marketing numérique  en digital marketing  
100 estratègies i tècniques ca màrqueting per internet terme pral.n m ca màrqueting en línia sin. compl.n m es marketing en línea  es marketing por internet  es mercadotecnia en línea  es mercadotecnia por internet  fr marketing en ligne  fr marketing sur internet  en internet marketing  en online marketing  
101 estratègies i tècniques ca màrqueting mòbil terme pral.n m es marketing móvil  es mercadotecnia móvil  fr marketing mobile  en mobile marketing  
102 estratègies i tècniques ca màrqueting per correu electrònic terme pral.n m es marketing por correo electrónico  fr marketing par courrier électronique  en e-mail marketing  
103 estratègies i tècniques ca màrqueting viral terme pral.n m es marketing viral  fr marketing viral  en viral marketing  
104 eines i plataformes ca mem terme pral.n m es meme  fr mème  fr mème Internet  en Internet meme  en meme  it meme  
105 eines i plataformes ca menció terme pral.n f es mención  fr mention  en mention  
106 màrqueting digital ca mercat invers terme pral.n m es mercado inverso  es mercado invertido  fr marché inverse  en reverse market  
107 màrqueting digital ca mercat web terme pral.n m es plaza de mercado  fr place de marché  en marketplace  
108 eines i plataformes ca microblog terme pral.n m es microblog  fr microblogue  en microblog  
109 estratègies i tècniques ca micromecenatge terme pral.n m es financiación en masa  es micromecenazgo  fr financement participatif  fr micromécénat  en crowdfunding  
110 màrqueting digital ca mineria de dades terme pral.n f es extracción de datos  es minería de datos  fr exploration de données  fr extraction de données  en data harvesting  en data mining  
111 eines i plataformes ca missatge rebotat terme pral.n m ca missatge retornat sin. compl.n m es correo devuelto  es correo rebotado  es mensaje devuelto  es mensaje rebotado  es rebote  fr message renvoyé  fr message retourné  en bounce  en bounce e-mail  en bounce message  en bounced e-mail  en bounced message  en returned e-mail  en returned message  
112 eines i plataformes ca missatge rebotat permanentment terme pral.n m ca missatge retornat permanentment sin. compl.n m es rebote permanente  fr message renvoyé définitivement  fr message retourné définitivement  en hard bounce  en hard bounce e-mail  en hard bounce message  en hard bounced e-mail  en hard bounced message  
113 eines i plataformes ca missatge rebotat temporalment terme pral.n m ca missatge retornat temporalment sin. compl.n m es rebote temporal  fr message renvoyé temporairement  fr message retourné temporairement  en soft bounce  en soft bounce e-mail  en soft bounce message  en soft bounced message  en sott bounced e-mail  
114 eines i plataformes ca missatgeria instantània terme pral.n f es mensajería instantánea  fr messagerie instantanée  en instant messaging  
115 eines i plataformes ca mitjà social terme pral.n m es medio social  fr média social  en social media  en social medium  
116 avaluació ca monetització terme pral.n f es monetización  fr monétisation  en monetization  
117 avaluació ca monetitzar terme pral.v tr es monetizar  fr monétiser  en monetize, to  
118 estratègies i tècniques ca multisuport terme pral.adj es crossmedia  fr multisupport  en crossmedia  
119 estratègies i tècniques ca narrativa transmèdia terme pral.n f es narración transmedia  es narrativa transmedia  fr mise en récit transmédia  fr narration transmédia  fr transmédia  en transmedia  en transmedia narrative  en transmedia storytelling  en crossmedia  
120 eines i plataformes ca natiu -iva terme pral.adj es nativo -va  fr natif -ive  en native  
121 eines i plataformes ca notificació terme pral.n f es notificación  fr notification  en notification  
122 estratègies i tècniques ca optimització de compra terme pral.n f es optimización de compras  fr optimisation d'achat  en shoptimization  
123 estratègies i tècniques ca optimització publicitària terme pral.n f ca optimització de pagament sin. compl.n f ca SEA siglan m es optimización de pago  es optimización de pago por clic  es publicidad en buscadores  es SEA  fr référencement payant  en paid referencing  en paid search advertising  en paid search engine optimization  en search advertising  en search engine advertising  en SEA  
124 avaluació ca optimització natural terme pral.n f ca SEO siglan m es optimización de buscadores  es optimización natural  es optimización para motores de búsqueda  es SEO  fr référencement  fr référencement naturel  fr optimisation des moteurs de recherche  fr optimisation pour les moteurs de recherche  fr référencement gratuit  en natural referencing  en natural search engine optimization  en organic search engine optimization  en search engine optimisation  en search engine optimization  en SEO  
125 estratègies i tècniques ca optimització per mitjans socials terme pral.n f ca SMO siglan m es optimización en medios sociales  es SMO  fr optimisation pour les médias sociaux  fr optimisation pour les réseaux sociaux  fr optimisation sur les réseaux sociaux  fr référencement social  fr SMO  en social media optimisation  en social media optimization  en SMO  
126 estratègies i tècniques ca portable terme pral.adj ca per a vestir sin. compl.adj ca vestible sin. compl.adj es de vestir  fr vestimentaire  en wearable  
127 eines i plataformes ca percentatge de rebot terme pral.n m es porcentaje de rebote  es rebote  es tasa de rebote  fr taux de bounce  en bounce  en bounce rate  en return rate  
128 eines i plataformes ca perfil terme pral.n m es perfil  fr profil  en profile  
129 estratègies i tècniques ca pescaclics terme pral.n m es cebo de clicks  fr appât à clics  fr aspirateur à clics  fr attrape-clics  fr piège à clics  en clickbait  
130 eines i plataformes ca piulada terme pral.n f ca tuit sin. compl.n m es tuit  es tuiteo  fr micromessage  en micropost  en tweet  
131 públics ca piulador | piuladora terme pral.n m, f ca piulaire terme pral.n m, f ca tuitaire sin. compl.n m, f ca tuitejador | tuitejadora sin. compl.n m, f es tuitero | tuitera  fr gazouilleur | gazouilleuse  en tweeter  en twitterer  
132 eines i plataformes ca piular terme pral.v tr ca tuitejar sin. compl.v tr es tuitear  fr gazouiller  en tweet, to  
133 eines i plataformes ca plataforma de microblogs terme pral.n f es plataforma de microblogs  fr plateforme de microblogues  en microblog platform  en microblogging platform  
134 avaluació ca posicionament digital terme pral.n m es posicionamiento digital  fr positionnement digital  en digital brand positioning  en digital positioning  
135 públics ca postureig terme pral.n m es postureo  
136 eines i plataformes ca privacitat terme pral.n f ca privadesa terme pral.n f es privacidad  fr confidentialité  en privacy  
137 màrqueting digital ca protecció de dades terme pral.n f es securización de datos  fr sécurisation des données  en data securement  en data securisation  
138 estratègies i tècniques ca proveïment participatiu terme pral.n m es crowdsourcing  es subcontratación voluntaria  es tercerización masiva  fr approvisionnement par la foule  fr externalisation à grande échelle  fr externalisation ouverte  fr impartition à grande échelle  en crowdsourcing  de Schwarmauslagerung  it crowdsourcing  
139 eines i plataformes ca publicació terme pral.n f es publicación  fr publication  en posting  en publication  
140 estratègies i tècniques ca publicitat conductual terme pral.n f es publicidad comportamental  es publicidad comportamental en línea  es publicidad conductual  fr publicité comportamentale  fr publicité comportamentale en ligne  en behavioral advertising  en online behavioral advertising  en OBA  
141 estratègies i tècniques ca publicitat nativa terme pral.n f es publicidad nativa  fr publicité indigène  en native advertising  
142 màrqueting digital ca quadre de comandament terme pral.n m es escritorio  es panel de control  es tablero de control  fr dashboard  fr tableau de bord  pt painel de gestão  en dashboard  
143 avaluació ca quota de presència terme pral.n f es índice de presencia  es SOV  fr part de voix  fr PDV  en share of voice  en SOV  
144 estratègies i tècniques ca realitat augmentada terme pral.n f ca RA siglan f es realidad aumentada  es RA  fr réalité augmentée  fr RA  en augmented reality  en AR  
145 estratègies i tècniques ca rastreig terme pral.n m es rastreo  fr exploration  fr indexation  en crawling  en spidering  en Web crawling  
146 màrqueting digital ca realitat virtual terme pral.n f ca RV siglan f es realidad virtual  es VR  fr réalité virtuelle  fr RV  en virtual reality  en VR  
147 eines i plataformes ca redifusió terme pral.n f ca sindicació terme pral.n f es redifusión de contenidos  es redifusión web  fr syndication de contenu  fr syndication Web  pt difusão de conteúdos [PT]  pt retransmissão de conteúdos [BR]  pt RSS [BR]  en content syndication  en web syndication  gl redifusión  gl sindicación  it content syndication  it distribuzione organizzata di contenuti  
148 estratègies i tècniques ca relat de marca terme pral.n m es storytelling  fr mise en récit  fr storytelling  en brand storytelling  en storytelling  
149 avaluació ca rendibilitat de la inversió terme pral.n f ca ROI terme pral.n m es rendimiento sobre la inversión  es rentabilidad sobre la inversión  es retorno de inversión  es ROI  fr rendement de l'investissement  fr rendement des investissements  fr rendement du capital investi  fr rentabilité de l'investissement  fr RCI  fr RI  en return on capital  en return on invested capital  en return on investment  en ROC  en ROI  en ROIC  
150 avaluació ca rendibilitat de la inversió en màrqueting terme pral.n f ca ROI de màrqueting terme pral.n m es rendimiento de la inversión en marketing  es rentabilidad de la inversión en marketing  es rentabilidad de marketing  es retorno de inversión en marketing  es retorno de inversión en mercadeo  es ROI de marketing  fr rendement de l'investissement en marketing  fr rendement de marketing  fr rendement du capital investi en marketing  fr retour sur investissement des actions marketing  fr ROI du marketing  fr ROMI  en marketing return on investment  en marketing ROI  en return on marketing investment  en ROMI  
151 eines i plataformes ca repiulada terme pral.n f ca retuit sin. compl.n m es retuit  fr gazouillis partagé  en retweet  
152 eines i plataformes ca repiular terme pral.v tr ca retuitejar sin. compl.v tr es retuitear  fr partager un gazouillis  en retweet, to  
153 estratègies i tècniques ca reproducció en temps real terme pral.n f es reproducción en tiempo real  es técnica streaming  es vídeo en tiempo real  fr lecture en transit  en real time system  en streaming  en streaming system  
154 estratègies i tècniques ca retorn del compromís terme pral.n m ca return on engagement terme pral.n m ca ROE sigla es return on engagement  es ROE  fr retour sur engagement  fr return on engagement  fr ROE  en return on engagement  en ROE  
155 eines i plataformes ca RSS terme pral.n m/f es RSS  fr format RSS  en RSS  
156 públics ca segmentar terme pral.v tr es segmentar  fr cibler  en target, to  
157 eines i plataformes ca seguidor | seguidora terme pral.n m, f es follower  es seguidor | seguidora  fr abonné | abonnée  en follower  
158 màrqueting digital ca seguiment de la mirada terme pral.n m es seguimiento de la mirada  es seguimiento ocular  fr porsuite oculaire  fr suivi du regard  en eye tracking  en eye-movement tracking  en gaze tracking  
159 eines i plataformes ca seguir terme pral.v tr es seguir  fr suivre  en follow, to  
160 màrqueting digital ca seguretat informàtica terme pral.n f es seguridad informática  fr sécurité informatique  en computer security  
161 eines i plataformes ca sistema de gestió de continguts terme pral.n m ca SGC siglan m es sistema de administración de contenidos  es sistema de gestión de contenidos  es SAC  es SGC  fr système de gestion de contenu  fr système de gestion de contenu Web  fr SGC  en content management system  en CMS  
162 avaluació ca taxa de compromís terme pral.n f es tasa de compromiso  fr taux d'engagement  en engagement rate  
163 eines i plataformes ca tema del moment terme pral.n m es tema del momento  fr sujet tendance  fr tendance  en trending topic  
164 estratègies i tècniques ca test A/B terme pral.n m es prueba A/B  es test A/B  fr test A/B  en A/B split test  en A/B test  en split test  en split-run test  
165 estratègies i tècniques ca transmèdia terme pral.adj es transmedia  fr transmédia  en transmedia  en crossmedia  
166 eines i plataformes ca trol terme pral.n m es trol  fr troll  en troll  
167 eines i plataformes ca trol terme pral.n m, f es trol  fr troll d'Internet  fr troll Internet  en troll  
168 públics ca veta de mercat terme pral.n f es nicho de mercado  fr niche  en market niche  en niche  
169 estratègies i tècniques ca viral terme pral.adj es viral  fr viral  en viral  
170 estratègies i tècniques ca viralitzar terme pral.v tr es viralizar  fr viraliser  en viralise, to  
171 eines i plataformes ca web social terme pral.n m es web social  fr Web social  en social web  
172 eines i plataformes ca xarxa social terme pral.n f es red social  fr réseau social  en social network