Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  fr isolement  
2 farmacologia > conceptes generals ca antivíric terme pral.n m ca antiviral sin. compl.n m es antivírico  en antiviral  fr antiviral  
3 ciències de la salut > semiologia ca asimptomàtic -a terme pral.adj es asintomático -ca  en asymptomatic  fr asymptomatique  
4 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca brot epidèmic terme pral.n m es brote epidémico  en epidemic outbreak  fr poussée épidémique  
5 microbiologia i patologia infecciosa ca càpsida terme pral.n f es cápsida  es cápside  en capsid  fr capside  
6 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca confinament terme pral.n m es confinamiento  en confinement  fr confinement  
7 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca contagi terme pral.n m es contagio  en contagion  fr contagion  
8 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca contagi directe terme pral.n m ca contagi immediat sin. compl.n m es contagio directo  es contagio immediato  es contagio personal  en direct transmission  
9 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca contagi indirecte terme pral.n m ca contagi mediat sin. compl.n m es contagio indirecto  en indirect transmission  
10 microbiologia i patologia infecciosa ca coronavirus terme pral.n m pl es coronavirus  en coronaviruses  nc Coronaviridae  fr coronavirus  
11 microbiologia i patologia infecciosa ca coronavirus associat a la COVID-19 terme pral.n m ca coronavirus SARS-CoV-2 terme pral.n m ca coronavirus de la COVID-19 sin. compl.n m ca SARS-CoV-2 siglan m es coronavirus de la COVID-19  es coronavirus SARS-CoV-2  es SARS-CoV-2  en COVID-19 coronavirus  en COVID-19 virus  en SARS-CoV-2 coronavirus  en SARS-CoV-2  nc severe acute respiratory syndrome-related coronavirus  fr coronavirus de la COVID-19  fr coronavirus SARS-CoV-2  fr SARS-CoV-2  
12 microbiologia i patologia infecciosa ca coronavirus associat a la MERS terme pral.n m ca coronavirus de la MERS sin. compl.n m ca MERS-CoV siglan m es coronavirus asociado a MERS  es coronavirus de la MERS  es coronavirus MERS-CoV  es MERS-CoV  en MERS-CoV coronavirus  en MERS-CoV  nc Middle East respiratory syndrome-related coronavirus  fr coronavirus MERS-CoV  fr MERS-CoV  
13 microbiologia i patologia infecciosa ca coronavirus associat a la SARS terme pral.n m ca coronavirus de la SARS sin. compl.n m ca SARS-CoV siglan m es coronavirus asociado al SARS  es SARS-CoV  en SARS-associated coronavirus  en SARS-CoV  nc severe acute respiratory syndrome-related coronavirus  fr coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère  fr SARS-CoV  
14 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca COVID-19 terme pral.n f ca malaltia respiratòria causada pel SARS-CoV-2 sin. compl.n f ca síndrome respiratòria associada al SARS-CoV-2 sin. compl.n f es COVID-19  es COVID-19  es enfermedad respiratoria provocada por el SARS-CoV-2  en COVID-19  en SARS-CoV-2 acute respiratory disease  fr COVID-19  
15 tècniques diagnòstiques i de tractament ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnosis  es diagnóstico  en diagnosis  en diagnostic  fr diagnose  fr diagnostic  
16 microbiologia i patologia infecciosa ca embolcall terme pral.n m es envoltura  en envelope  en peplos  en viral coat  fr enveloppe  fr péplos  
17 anatomia > citologia ca encebador terme pral.n m es cebador  es iniciador  en primer  fr amorce  
18 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca epidèmia terme pral.n f es epidemia  en epidemic  fr épidémie  
19 ciències de la salut > conceptes troncals ca erradicació terme pral.n f es erradicación  en eradication  fr éradication  
20 microbiologia i patologia infecciosa ca espícula terme pral.n f es espícula  en spike  fr spicule  
21 recerca, metodologia i estadística ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  en risk factor  fr facteur de risque  
22 recerca, metodologia i estadística ca frotis terme pral.n m es frotis  en smear  fr frottis  
23 ciències de la salut > conceptes troncals ca greu terme pral.adj es agudo -da  es fuerte  es grave  en severe  fr fort, forte  fr grave  fr intense  
24 ciències de la salut > conceptes troncals ca higiene terme pral.n f ca profilàctica sin. compl.n f es higiene  es profiláctica  en hygiene  en public health  fr hygiène  
25 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca higiene de mans terme pral.n f ca rentada de mans sin. compl.n f ca rentat de mans sin. compl.n m es higiene de manos  es lavado de manos  en hand hygiene  fr hygiène des mains  
26 ciències de la salut > conceptes troncals ca història clínica terme pral.n f es historia clínica  en clinical chart  en clinical record  en health file  en medical file  en medical record  en patient chart  en patient record  fr dossier du patient  fr dossier médical  
27 immunologia ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  en immunity  fr immunité  
28 ciències de la salut > conceptes troncals ca incubació terme pral.n f es incubación  en incubation  fr incubation  
29 ciències de la salut > conceptes troncals ca infecció terme pral.n f es infección  en infection  fr infection  
30 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca infodèmia terme pral.n f es infodemia  en infodemic  fr infodémie  
31 immunologia ca interferó terme pral.n m es interferón  en interferon  sbl IFN  fr interféron  
32 ciències de la salut > conceptes troncals ca latència terme pral.n f es latencia  en latency  fr latence  
33 microbiologia i patologia infecciosa ca pneumònia terme pral.n f ca mal de costat sin. compl.n m ca pulmonia sin. compl.n f es neumonía  en pneumonia  fr pneumonie  
34 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà terme pral.n f ca MERS siglan f es síndrome respiratorio de Oriente Medio  es MERS  es SROM  en Middle East respiratory syndrome  en MERS  fr syndrome respiratoire du Moyen-Orient  fr MERS  fr SRMO  
35 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca mortalitat terme pral.n f es mortalidad  en mortality  fr mortalité  
36 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca pandèmia terme pral.n f es pandemia  en pandemic  fr pandémie  
37 microbiologia i patologia infecciosa ca patogenicitat terme pral.n f es patogenicidad  en pathogenicity  fr pathogénicité  
38 immunologia ca reacció en cadena per la polimerasa terme pral.n f ca PCR siglan f es reacción en cadena por la polimerasa  es PCR  en polymerase chain reaction  en PCR  fr amplification en chaîne par polymérase  fr réaction de polymérisation en chaîne  fr réaction en chaîne de la polymérase  fr ACP  fr PCR  
39 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca síndrome respiratòria aguda greu terme pral.n f ca pneumònia per coronavirus SARS-CoV sin. compl.n f ca SARS siglan f es neumonía por coronavirus SARS-CoV  es síndrome respiratorio agudo grave  es SARS  en coronavirus pneumonia  en severe acute respiratory syndrome  en SARS  fr pneumonie à coronavirus SARS-CoV  fr syndrome respiratoire aigu grave  fr SARS  
40 recerca, metodologia i estadística ca prevalença terme pral.n f es prevalencia  en prevalence  fr prévalence  
41 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca quarantena terme pral.n f es cuarentena  en quarantine  fr quarantaine  
42 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca reservori terme pral.n m es reservorio  en reservoir  fr réservoir  
43 ciències de la salut > semiologia ca simptomatologia terme pral.n f ca semiologia sin. compl.n f es semiología  en semeiology  en semiology  fr séméiologie  
44 ciències de la salut > semiologia ca signe terme pral.n m es signo  en sign  fr signe  
45 ciències de la salut > semiologia ca símptoma terme pral.n m es síntoma  en symptom  fr symptôme  
46 immunologia ca soca terme pral.n f es cepa  en strain  fr souche  
47 immunologia ca sonda terme pral.n f ca sonda molecular sin. compl.n f es sonda  es sonda molecular  en probe  fr sonde  fr sonde moleculaire  
48 .fitxa revisada 2018 ca taxa de letalitat terme pral.n f es tasa de letalidad  en case-fatality rate  fr taux de létalité  
49 ciències de la salut > conceptes troncals ca transmissible terme pral.adj es transmisible  en communicable  en transmissible  fr transmissible  
50 microbiologia i patologia infecciosa ca virulència terme pral.n f es virulencia  en virulence  fr virulence  
51 microbiologia i patologia infecciosa ca virus terme pral.n m es virus  en virus  fr virus  
52 malalties i síndromes ca zoonosi terme pral.n f es zoonosis  en zoonosis  fr zoonose