Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
14 dret (12) ca abdicació terme pral.n f es abdicación  en abdication  cod IATE-1905213  
15 dret (12) ca abdicació terme pral.n f es abdicación  en abdication  cod IATE-1883250  
23 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca aberració cromàtica terme pral.n f es aberración cromática  en chromatic aberration  cod IATE-3508099  
60 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca absorbidor terme pral.n m ca placa absorbent terme pral.n f es absorbedor  en absorber  cod IATE-1679959  
102 dret (12) ca acceptacions terme pral. es aceptaciones  en acceptances  cod IATE-1121354  
109 dret (12) ca accés a l'activitat terme pral. es acceso a la actividad  en taking up of business  cod IATE-1121568  
140 dret (12) ca acció executiva terme pral. es acción ejecutiva  en enforcement procedure  cod IATE-158326  
331 afers socials > sanitat (2841) ca acoblament excitació-contracció terme pral.n m es acoplamiento de excitación y contracción  es acoplamiento excitación-contracción  en excitation-contraction coupling  cod IATE-3544009  
361 dret (12) ca acord de pròrroga terme pral. es acuerdo de prórroga  en extension agreement  cod IATE-1683616  
412 dret (12) ca acte discriminatori terme pral. es acto discriminatorio  en act of discrimination  cod IATE-1883127  
415 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acte internacionalment il·lícit terme pral. en internationally wrongful act  cod IATE-3566951  
433 vida econòmica (16) ca actiu terme pral.n m es activo  en assets  cod IATE-1620422  
447 afers socials > sanitat (2841) ca activitat terme pral.n f es actividad  en activity  cod IATE-3509279  
470 dret (12) ca acusador públic | acusadora pública terme pral.n m, f ca fiscal terme pral. es fiscal  en procurator fiscal  cod IATE-920997  
519 transports (48) ca adhesiu terme pral.n m en adhesive  cod IATE-1240655  
528 dret (12) ca Administració autonòmica terme pral.n f es Administración autonómica  en Autonomous administration  cod IATE-1883276  
533 dret (12) ca administració territorial terme pral. es administración territorial  en territorial administration  cod IATE-1883728  
540 dret (12) ca admissió terme pral. es admisión  en admission  cod IATE-1882958  
564 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca adreçament terme pral.n m es direccionamiento  en addressing  cod IATE-1594867  
573 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca adulteració terme pral.n f es adulteración con agua  es aguado  en adulteration  cod IATE-1450451  
580 dret > dret civil (1211) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. ca manifestació terme pral. es declaración  es manifestación  en representation  cod IATE-3549675  
594 afers socials > sanitat (2841) ca aerofòbia terme pral.n f es aviofobia  es pteromeranofobia  en aviatophobia  en aviophobia  en pteromerhanophobia  cod IATE-1912343  
607 afers socials > sanitat (2841) ca afàcia terme pral. ca afàquia terme pral.n f es afaquia  en aphacia  en aphakia  cod IATE-1707932  
616 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca afinitat terme pral.n f es afinidad  en affinity  cod IATE-1569533  
622 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  es farallón  en outcrop  cod IATE-1707657  
645 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca agent terme pral.n m es agente  en agent  cod IATE-1688196  
675 afers socials > sanitat (2841) ca agonista invers terme pral.n m es agonista inverso  es contragonista  en inverse agonist  cod IATE-3543196  
676 afers socials > sanitat (2841) ca agonista parcial terme pral.n m es agonista parcial  en partial agonist  cod IATE-3543787  
684 dret (12) ca agregar terme pral. es agregar  en aggregate(to)  cod IATE-1121363  
712 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca agrupació de sensors terme pral.n f es agrupamiento de sensores  en sensor array  cod IATE-1680781  
735 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca aigua purificada terme pral.n f es agua purificada  en purified water  cod IATE-1681232  
742 dret (12) ca aigües interiors espanyoles terme pral. es aguas interiores españolas  en Spanish internal waters  cod IATE-1883375  
763 relacions internacionals > defensa (0821) ca ajudant de camp | ajudanta de camp terme pral.n m, f es ADC  es ayuda de campo  en ADC  en aide-de-camp  cod IATE-917906  
778 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca alanina terme pral.n f es alanina  en alanine  cod IATE-1449914  
794 medi ambient > medi natural (5211) ca albúlid terme pral.n m es peces banano  en bonefishes  cod IATE-144324  
833 afers financers (24) ca alfa terme pral.n m es coeficiente alfa  en alpha  cod IATE-1683172  
876 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca alineació terme pral.n f es ajuste  es alineamiento  en alignment  cod IATE-1680023  
887 dret (12) ca al·legar per escrit terme pral. es alegar por escrito  en to state in writing  cod IATE-1883772  
921 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca alnico terme pral.n m es alnico  en alnico  cod IATE-1679930  
939 energia > indústria petroliera (6616) ca alquilació terme pral.n f es alcoilación  es alquilación  es alquilar  en alkylation  cod IATE-1075508  
980 afers socials > sanitat (2841) ca amaurosi terme pral. ca anòpsia terme pral. ca ceguesa terme pral.n f es amaurosis  en amaurosis  cod IATE-1585876  
982 dret (12) ca àmbit terme pral. ca sector terme pral. es sector  en planning sector  cod IATE-1883415  
1043 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  en amnesia  cod IATE-1680336  
1141 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca anàlisi de correspondències terme pral.n f es análisis de correspondencia  en correspondence analysis  cod IATE-1569938  
1151 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca anàlisi qualitativa terme pral.n f es análisis cualitativo  en qualitative analysis  cod IATE-1683441  
1153 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca anàlisi quantitativa terme pral.n f es análisis cuantitativo  en quantitative analysis  cod IATE-1683442  
1218 transports > organització dels transports (4811) ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de incidencia  en angle of incidence  cod IATE-3508067  
1256 geografia (72) ca Anjouan terme pral.n m es Anjouan  en Anjouan  cod IATE-915949  
1275 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca anonimat terme pral.n m es anonimato  en anonymity  cod IATE-1871862  
1289 afers socials > sanitat (2841) ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  en receptor antagonist  cod IATE-1323258  
1290 afers socials > sanitat (2841) ca antagonista competitiu terme pral.n m es antagonista competitivo  en competitive antagonist  cod IATE-3531470  
1324 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antigen carcinoembriogènic terme pral.n m es ACE  es antígeno carcinoembrionario  en carcinoembryonic antigen  en CEA  cod IATE-917566  
1350 afers socials > sanitat (2841) ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  es preservador contra laputrefacción  es protector contra le putrefacción  en anti-rot  en antiseptic  en antiseptic agent  en rot-preventing  cod IATE-1449930  
1365 dret (12) ca anul·lable terme pral.adj es anulable  es cancelable  en voidable  cod IATE-1683644  
1429 dret (12) ca àpoca d'hipoteca terme pral.n f ca cancel·lació d'hipoteca terme pral. es cancelación de hipoteca  es extinción de hipoteca  en discharge of mortgage  cod IATE-1683081  
1432 dret (12) ca apoderament notarial terme pral. ca poder terme pral.n m es poder  cod IATE-1557313  
1469 dret (12) ca aprovació terme pral.n f ca aprovació terme pral. ca vistiplau terme pral. es aprobación  en administrative approval  cod IATE-1882957  
1494 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aranya roja terme pral.n f es araña roja del clarel  en carmine spider mite  en red spider mite  cod IATE-1186196  
1562 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca argument terme pral.n m es argumento  en argument  cod IATE-1412494  
1579 indústria > indústria mecànica (6821) ca armari de regulació terme pral.n m es armario de mandos  es pupitre de mandos  en control cabinet  cod IATE-1445143  
1605 dret (12) ca arrendament terme pral. ca contracte d'arrendament terme pral. ca contracte de lloguer terme pral. ca lloguer terme pral.n m es alquiler  en rent contract  cod IATE-1683628  
1609 dret (12) ca arrendament de servei terme pral. ca contracte de servei terme pral. ca contracte de serveis terme pral.n m es contrato de servicios  en contract for services  cod IATE-1883571  
1622 treball i ocupació (44) ca arròs integral terme pral.n m en brown rice  cod IATE-1202069  
1653 afers socials > sanitat (2841) ca articulació lumbosacra terme pral.n f es articulación lumbosacra  es columna lumbosacra  en lumbo-sacral junction  cod IATE-1707980  
1662 afers socials > sanitat (2841) ca artrosi terme pral.n f es osteoartritis  en osteoarthritis  en osteoarthrosis  cod IATE-3543803  
1664 afers socials > sanitat (2841) ca artrosi terme pral.n f ca malaltia degenerativa articular terme pral. ca osteoartritis terme pral. ca osteoartrosi terme pral. es artritis deformante  es artritis degenerativa  es artropatía deformante  es artropatía degenerativa  es artrosis  es artrosis deformante  es osteoartritis  es osteoartrosis  es reumatismo articular degenerativo  en arthrosis  en degenerative joint disease  cod IATE-3543802  
1669 ca arxiu binari terme pral.n m es fichero binario  en binary file  cod IATE-1588066  
1686 afers socials > sanitat (2841) ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  cod IATE-1449941  
1737 dret (12) ca assegurances terme pral. en insurance  cod IATE-104464  
1740 dret (12) ca Assemblea constituent terme pral. es Asamblea constituyente  en constitutional assembly  cod IATE-1883493  
1810 afers socials > sanitat (2841) ca atenuació terme pral.n f es atenuación  en attenuation  cod IATE-1365018  
1870 transports > transport aeri i espacial (4826) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  en audit  cod IATE-3549003  
1893 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autenticació terme pral.n f es autenticación  en authentication  cod IATE-1574644  
1898 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autenticació única terme pral.n f es autenticación única  en multi-server session-based authentication  en single sign-on  en SSO  cod IATE-1905007  
1915 dret (12) ca autoinculpació terme pral.n f es autoincriminación  es autoinculpación  en self incrimination  cod IATE-913102  
1918 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca autòlisi terme pral.n f es autolisis  en autolysis  cod IATE-1449947  
1954 dret (12) ca autorització de residència permanent terme pral. es autorización de residencia permanente  en permanent residence permit  cod IATE-1883141  
1977 dret (12) ca avantprojecte de llei terme pral.n m es anteproyecto de ley  en preliminary draft law  cod IATE-1707903  
2035 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca bacitracina terme pral.n f es bacitracina  en bacitracin  cod IATE-1449955  
2088 dret (12) ca ban terme pral.n m es bando  en edict  cod IATE-1883366  
2207 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca bateria d'automòbil terme pral.n f es batería de automóviles  en automotive battery  cod IATE-1681269  
2230 dret (12) ca bé municipal terme pral. es bien municipal  en municipal property  cod IATE-1883362  
2249 afers financers (24) ca bed and breakfast terme pral.n m es bed and breakfast  en bed and breakfast  cod IATE-1682622  
2330 transports > transport terrestre (4816) ca berlina terme pral.n m ca sedan terme pral.n f es Berlina  en saloon  en sedan  cod IATE-62739  
2373 indústria > química (6811) ca bifenil polibromat terme pral.n m es bifenilo polibromado  en PBB  en polybrominated biphenyl  cod IATE-972743  
2423 afers socials > sanitat (2841) ca biotransformació terme pral.n f es biotransformación  es metabolismo  en biotransformation  en metabolism  cod IATE-3529051  
2479 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca Bluetooth terme pral.n m es Bluetooth  en bluetooth  cod IATE-917999  
2532 afers socials > sanitat (2841) ca bootstrap [en] terme pral.n m es bootstrap  en bootstrap  cod IATE-35807  
2567 afers socials > sanitat (2841) ca botulisme terme pral.n m es botulismo  en botulism  cod IATE-1449992  
2585 indústria > indústria mecànica (6821) ca branca terme pral.n f es bifurcación  es rama  en branch  cod IATE-1444349  
2604 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca broca terme pral.n f es barrena  es barrena de perforación  es broca  es cabeza de perforación  es cabeza perforadora  es trepano  en bit  en drill bit  cod IATE-1076536  
2659 afers socials > sanitat (2841) ca bronquièctasi terme pral.n f en bronchiectasis  cod IATE-1500123  
2689 dret (12) ca brut terme pral. es bruto  en gross  cod IATE-1121456  
2753 dret (12) ca Butlletí Oficial de l'Estat terme pral. es BOE  es Boletín Oficial del Estado  en Official State Gazette  cod IATE-843682  
2775 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca cable armat terme pral.n m es cable blindado  en armored cable  en armoured cable  cod IATE-1681025  
2776 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca cable coaxial terme pral.n m es cable coaxial  en coax  en coaxial cable  cod IATE-1680810  
2983 dret (12) ca cancel·lació parcial terme pral. es cancelación parcial  en partial discharge  cod IATE-1683098  
3069 afers socials > sanitat (2841) ca capacitat de producció terme pral.n f es capacidad productora  en production capacity  cod IATE-1257110  
3081 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca capacitat residual terme pral.n f es capacidad residual  en residual capacity  cod IATE-1681154  
3093 empresa i competència > organització de l'empresa (4006) ca capital terme pral.n m es capital social  cod IATE-1487426  
3118 afers socials > sanitat (2841) ca càpsula de Bowman terme pral.n f ca càpsula glomerular terme pral. es cápsula de Bowman  es espacio de Bowman  en Bowman's capsule  en glomerular capsule  cod IATE-1585408  
3158 indústria > química (6811) ca carbamat terme pral.n m es carbamatos  en carbamate  cod IATE-1450028  
3287 dret (12) ca carretera estatal terme pral. es carretera estatal  en national road  cod IATE-1883381  
3290 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca carril VAO terme pral.n m es carril para vehículos de alta ocupación  en high-occupancy vehicle lane  en HOV lane  cod IATE-1401501  
3306 dret (12) ca cartera de valors negociables terme pral. es cartera de valores negociables  en trading portfolio  cod IATE-1121570  
3321 relacions internacionals > defensa (0821) ca cartutx terme pral.n m es cartucho  en cartridge  cod IATE-1216251  
3324 relacions internacionals > defensa (0821) ca cartutx terme pral. es cartucho  en cartridge  en element  en stick of explosive  cod IATE-1377636  
3359 afers socials > sanitat (2841) ca catalasa terme pral.n f es catalasa  en catalase  cod IATE-1450035  
3363 indústria > química (6811) ca catàlisi heterogènia terme pral.n f es catálisis heterogénea  es catálisis por contacto  cod IATE-1165682  
3411 dret (12) ca causar estat terme pral.v intr ca exhaurir la via administrativa terme pral. ca posar fi a la via administrativa terme pral. es agotar la vía administrativa  en to exhaust administrative procedures  cod IATE-1883771  
3440 dret (12) ca cedent terme pral.n m, f es cedente  en holder  cod IATE-357072  
3505 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca cel·la primària terme pral.n f es pila primaria  en primary battery  en primary cell  cod IATE-1681265  
3543 dret (12) ca cens emfitèutic terme pral.n f ca emfiteusi terme pral. es enfiteusis  en ground lease  cod IATE-1683655  
3556 unió europea > construcció europea (1016) ca Centre Carter terme pral.n m es Centro Carter  en Carter Center  cod IATE-933194  
3568 organitzacions internacionals (76) ca Centre Simon Wiesenthal terme pral.n m es Centro Simon Wiesenthal  en Simon Wiesenthal Center  cod IATE-2229893  
3643 afers socials > sanitat (2841) ca CI terme pral.n m ca consentiment informat terme pral. es consentimiento informado  cod IATE-3535646  
3662 afers socials > sanitat (2841) ca ciberfòbia terme pral.n f es ciberfobia  en cyberphobia  cod IATE-1912359  
3677 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca cicle combinat terme pral.n m es ciclo combinado  en combined cycle  cod IATE-1680980  
3686 indústria > indústria mecànica (6821) ca cicle directe terme pral.n m es proceso directo  en direct cycle  cod IATE-1446019  
3792 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca circuit digital terme pral.n m ca circuit integrat digital terme pral. es circuito integrado digital  en digital integrated circuit  cod IATE-1680452  
3795 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca circuit imprès terme pral.n m en p-c  en p.c.  en printed circuit  cod IATE-1555207  
3796 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca circuit integrat òptic terme pral.n m en integrated optical circuit  en IOC  en optical integrated circuit  cod IATE-1693230  
3802 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca circuit primari terme pral.n m es circuito primario  en primary circuit  cod IATE-1680209  
3821 dret (12) ca circular terme pral.n f ca instrucció terme pral. ca ordre de servei terme pral. es circular  en circular  cod IATE-1707900  
3822 dret (12) ca circular terme pral.n f ca instrucció terme pral. ca ordre de servei terme pral. es instrucción  en instruction  cod IATE-1707901  
3892 dret (12) ca classificació terme pral. ca rànquing terme pral.n f es clasificación  es ranking  en rank  en ranking  cod IATE-1683495  
3919 dret (12) ca clàusula de pròrroga terme pral. es cláusula de prórroga  en postponement clause  cod IATE-1683102  
4128 sector agroalimentari > productes agraris transformats (6016) ca coagulació terme pral.n f es coagulación  en clotting  en coagulation  cod IATE-1450019  
4129 sector agroalimentari > productes agraris transformats (6016) ca coagulació terme pral.n f es coagulación  en clotting  en coagulation  cod IATE-1450085  
4159 afers socials > sanitat (2841) ca còccix terme pral. ca vèrtebra coccígia terme pral.n f es cóccix  es meso palomo  es ossa coccix  es palomilla  es palomo  en coccyx  cod IATE-1362093  
4169 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca còdec terme pral.n m es CODEC  es codificador-descodificador  en CODEC  en coder-decoder  cod IATE-1680454  
4175 afers socials > sanitat (2841) ca Codex Alimentarius terme pral.n m es Codex Alimentarius  en Codex Alimentarius  cod IATE-3535602  
4230 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca coeficient de correlació de Pearson terme pral.n m es coeficiente de correlación momento producto de Pearson  en Pearson product-moment correlation coefficient  cod IATE-1688081  
4259 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca coherència terme pral.n f es coherencia  en coherence  cod IATE-1569829  
4286 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca colesterol terme pral.n m es colesterol  en cholest-5-en-3ß-ol  en cholesterol  cod IATE-1450061  
4294 afers socials > sanitat (2841) ca colinèrgic -a terme pral.adj es agonista colinérgico  es colinérgico  es colinomimético  es vagomimético  es vatogónico  en cholinergic agonist  cod IATE-3544587  
4325 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca col·lusió terme pral.n f es connivencia  en collusion  cod IATE-748431  
4353 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca columna terme pral.n f es col.  es col. a  es columna  en col  en column  cod IATE-958029  
4391 dret (12) ca comissió conjunta terme pral. es comisión conjunta  en joint committee  cod IATE-1883466  
4396 dret (12) ca Comissió de Peticions terme pral. es Comisión de Peticiones  en Committee for Petitions  en Committee on Petitions  cod IATE-1883270  
4439 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca commutador rotatiu terme pral.n m es conmutador rotativo  en rotary switch  cod IATE-1680078  
4453 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca comparador terme pral.n m es bloque comparador  es comparador  en comparator  cod IATE-1532301  
4495 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca complementari -ària terme pral.adj es complementario  en complementary  cod IATE-1680461  
4580 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca comptabilitat terme pral.n f es contabilidad  en accounting  cod IATE-748132  
4611 relacions internacionals > equilibri internacional (0816) ca comunitat de seguretat terme pral. en security community  cod IATE-3566230  
4631 indústria > química (6811) ca concentració terme pral.n f es concentración  en concentration  cod IATE-1083514  
4662 vida política (04) ca conclusió terme pral. en conclusion  cod IATE-3578306  
4670 dret (12) ca condemnar a costes terme pral.v tr es condenar en costas  en to condemn to costs  cod IATE-1883781  
4684 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca condensador ceràmic terme pral.n m es condensador cerámico  en ceramic capacitor  cod IATE-1679967  
4701 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca condicionament terme pral.n m es acondicionamiento  en conditioning  cod IATE-1681245  
4729 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca conductor nu terme pral.n m es conductor desnudo  en bare conductor  cod IATE-1679752  
4748 afers financers (24) ca confirmació terme pral.n f es confirmación  en confirmation  cod IATE-1682668  
4760 dret (12) ca conflicte positiu terme pral. es conflicto positivo  en positive conflict of competence  cod IATE-1883495  
4776 organitzacions internacionals (76) ca Congregació de Germanes de Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor terme pral.n f es Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor  en Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd  cod IATE-2223582  
4778 vida política (04) ca Congrés terme pral.n m es Congreso  en Congress  cod IATE-1443682  
4822 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca connexió en sèrie terme pral.n f es conexión serie  en series  en series connection  cod IATE-1681142  
4891 dret (12) ca constitucionalitat de les lleis terme pral. es constitucionalidad de las leyes  en constitutionality of laws  cod IATE-1883737  
4958 dret (12) ca contracte d'adhesió terme pral.n m es contrato de adhesión  en pre-formulated standard contract  cod IATE-136760  
5009 dret (12) ca contraprestació econòmica terme pral. es causa contractual onerosa  es contraprestación económica  en valuable consideration  cod IATE-1683642  
5072 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca controlador terme pral.n m es controlador  en controller  cod IATE-1681083  
5081 vida econòmica (16) ca convenció terme pral.n f es convención  en convention  cod IATE-1465386  
5106 afers financers (24) ca convergència terme pral.n f es convergencia  en convergence  cod IATE-1682163  
5115 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca convertidor terme pral.n m es convertidor  en converter  cod IATE-1217892  
5130 dret (12) ca convocatòria d'eleccions generals terme pral. es convocatoria de elecciones generales  en call for general elections  cod IATE-1883708  
5132 dret (12) ca convocatòria de referèndum terme pral. es convocatoria de referéndum  en referendum call  cod IATE-1883158  
5179 dret (12) ca copropietaris terme pral. es copropietarios  en tenants in common  cod IATE-1683666  
5197 indústria > indústria mecànica (6821) ca corba de refredament terme pral.n f es curva de enfriamiento  en cooling curve  cod IATE-1445463  
5226 medi ambient (52) ca corologia terme pral.n f es corología  en chorology  cod IATE-45611  
5250 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca corrent actiu terme pral.n m es corriente activa  en active current  cod IATE-1680177  
5255 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca corrent de desplaçament terme pral.n m es corriente de desplazamiento  en displacement current  cod IATE-1679970  
5272 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca corrosió terme pral.n f es corrosión  en corrosion  cod IATE-1681170  
5313 dret (12) ca cost de reposició terme pral. es coste de reposición  en reproduction cost  cod IATE-1683629  
5360 dret (12) ca creació d'associacions terme pral. es creación de asociaciones  en partnering  en partnering approach  cod IATE-930444  
5362 afers socials > sanitat (2841) ca creatina terme pral.n f es creatina  en creatine  cod IATE-1450110  
5370 dret (12) ca crèdits documentaris terme pral. es créditos documentarios  en documentary credits  cod IATE-1121427  
5447 indústria > química (6811) ca cristal·linitat terme pral.n f es cristalinidad  en crystallinity  cod IATE-1681462  
5489 afers socials > sanitat (2841) ca crudivorisme terme pral.n m es crudivorismo  en raw foodism  cod IATE-2215756  
5516 afers socials > sanitat (2841) ca cultiu terme pral.n m es cultivo  en breeding  en culture  en growing  cod IATE-1450124  
5528 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca cupó corregut terme pral.n m es intereses devengados  cod IATE-1487665  
5613 dret (12) ca data de declaració terme pral. es fecha de la declaración  en declaration date  cod IATE-1683692  
5694 dret (12) ca decret legislatiu terme pral.n m es decreto legislativo  es norma con rango de ley  en legislative decree  cod IATE-1707904  
5732 dret > dret penal (1216) ca deganat terme pral.n m es decanato  en Registry  cod IATE-2246636  
5760 dret > drets i llibertats (1236) ca delicte terme pral.n m es delito  en offense  cod IATE-3556019  
5789 dret > dret penal (1216) ca delinqüència juvenil terme pral.n f es delincuencia juvenil  en delinquent behaviour  cod IATE-3552237  
5797 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca delta terme pral.n f es delta  en delta  cod IATE-1688049  
5823 dret (12) ca democràcia terme pral. es democracia  en democracy  cod IATE-1883713  
5828 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca demostració terme pral.n f es demostración  en demonstration  cod IATE-1691309  
5846 indústria > química (6811) ca densificació terme pral.n f es densificación  en densification  cod IATE-1445885  
5847 indústria > química (6811) ca densificació terme pral.n f es condensación  es densificación  en densification  cod IATE-1445884  
5862 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca densitat de potència terme pral.n f es densidad de potencia  en power density  cod IATE-1680916  
5896 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca depressió terme pral.n f es depresión  en depression  cod IATE-1445900  
5933 dret (12) ca desacatament terme pral.n m es desacato  en contempt of authority  cod IATE-362525  
5996 educació i comunicacions > educació (3206) ca desenvolupador de programari terme pral.n m ca desenvolupadora de programari terme pral.n f es desarrollador de programas informáticos  es desarrollador de software  en software developer  cod IATE-902741  
6011 dret (12) ca desestimar el recurs terme pral. es desestimar el recurso  en to reject the application  cod IATE-1883788  
6018 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca desfasament terme pral.n m es desplazamiento de fase  en phase shift  cod IATE-1680173  
6026 indústria > química (6811) ca desgasador terme pral.n m es desgasificador  en degasifier  cod IATE-1445840  
6043 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca desintegració alfa terme pral.n f es desintegración alfa  en alpha decay  cod IATE-1681442  
6061 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca desmodulació terme pral.n f es demodulación  en demodulation  cod IATE-1570019  
6078 dret > dret civil (1211) ca desnonament terme pral. es desahucio  en eviction  cod IATE-3547011  
6147 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca detecció terme pral.n f es detección  en detection  cod IATE-1371730  
6148 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca detecció terme pral.n f es detección  en detection  cod IATE-1370210  
6170 indústria > química (6811) ca detergent aniònic terme pral.n m es detergente aniónico  en anionic detergent  cod IATE-1449927  
6257 unió europea (10) ca diagnòstic terme pral. es diagnóstico  en diagnostic  cod IATE-1872113  
6348 dret (12) ca dictar sentència terme pral.v intr es dictar sentencia  en to find  en to issue judgement  cod IATE-1883787  
6381 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca diferencial terme pral.n m es diferencial  en differential  cod IATE-1683555  
6383 indústria > política i estructures industrials (6806) ca diferencial terme pral.n m es diferencial  en differential  cod IATE-1241849  
6393 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca difusió terme pral.n f es difusión  en diffusion  cod IATE-1679990  
6441 indústria > química (6811) ca dilució terme pral.n f es dilución  en boron removal  en deborating  en deboration  en dilution  cod IATE-1444316  
6511 dret (12) ca dipòsit terme pral.n m es depósito  en deposit  cod IATE-1121423  
6512 indústria > química (6811) ca dipòsit terme pral.n m es depósito  en deposit  cod IATE-1445892  
6516 dret (12) ca dipositari terme pral. es depositario  en escrow  cod IATE-1683652  
6530 dret (12) ca directius terme pral. es consejeros  es directivos  en directors  en managers  cod IATE-1121581  
6633 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca dispositiu lògic programable terme pral.n m es dispositivo de lógica programable  es PLD  en PLD  en programmable logic device  cod IATE-1681350  
6641 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca disseny terme pral.n m es diseño  en design  cod IATE-1688211  
6650 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca dissipador tèrmic terme pral.n m es disipador de calor  es radiador  en heat sink  cod IATE-1679928  
6655 dret (12) ca dissolució del Parlament terme pral. es disolución del Parlamento  en dissolution of parliament  cod IATE-1883585  
6670 ca distorsió terme pral.n f es distorsión  en distortion  cod IATE-1446111  
6685 afers socials > sanitat (2841) ca distribució terme pral.n f es distribución  en distribution  cod IATE-3529050  
6731 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca dividend terme pral.n m es dividendo  cod IATE-1074362  
6734 relacions internacionals > defensa (0821) ca divisió terme pral.n f es DIV  es división  en DIV  en Division  cod IATE-917919  
6739 dret (12) ca divisió de competències terme pral. es reparto de competencias  en division of duties  cod IATE-1121426  
6741 dret (12) ca divisió parcel·lària terme pral.n f ca parcel·lació terme pral. es parcelación  en subdivision  cod IATE-1683664  
6770 dret (12) ca document administratiu terme pral.n m es documento administrativo  en administrative document  cod IATE-1882878  
6880 dret (12) ca dret a l'honor terme pral. es derecho al honor  en right to honour  cod IATE-1883473  
6897 dret > drets i llibertats (1236) ca dret al desenvolupament terme pral. es derecho al desarrollo  en right to development  en RtD  cod IATE-913917  
6912 dret (12) ca dret constitucional terme pral. es derecho constitucional  en constitutional law  cod IATE-1883244  
6915 dret (12) ca dret d'accés terme pral. es derecho al acceso  es derecho de acceso  en access right  cod IATE-3550899  
6916 dret (12) ca dret d'arrendament terme pral. es derecho de arrendamiento  en lease hold estate  cod IATE-1683659  
6924 dret (12) ca dret d'opció terme pral.n m es derecho de opción  en option right  cod IATE-141029  
6925 dret (12) ca dret d'ús terme pral.n m es derecho de uso  en use right  cod IATE-3551006  
6942 dret (12) ca dret de petició terme pral.n m es derecho de petición  en right to petition  cod IATE-1883506  
6953 dret (12) ca dret de reversió terme pral. es derecho de reversión  en reversion  cod IATE-1683631  
6955 dret (12) ca dret de sufragi actiu terme pral. es derecho de sufragio activo  en right of active suffrage  en right to active suffrage  cod IATE-1883252  
6956 dret (12) ca dret de sufragi passiu terme pral. es derecho de sufragio pasivo  en right to passive suffrage  cod IATE-1883253  
6989 relacions internacionals > defensa (0821) ca dret militar terme pral. en military law  cod IATE-926498  
6991 dret (12) ca dret parlamentari terme pral. es derecho parlamentario  en parliamentary law  cod IATE-1883256  
7013 dret > drets i llibertats (1236) ca drets culturals terme pral. es derechos culturales  en cultural rights  cod IATE-2143979  
7023 dret > drets i llibertats (1236) ca drets econòmics i socials terme pral. es derechos económicos y sociales  en economic and social rights  cod IATE-1883260  
7060 vida econòmica (16) ca economia participativa terme pral.n f es economía participativa  en parecon  en participatory economics  cod IATE-3541824  
7125 dret (12) ca efecte suspensiu terme pral. es efecto suspensivo  en suspensory effect  cod IATE-1882917  
7131 indústria > química (6811) ca efecte Tyndall terme pral.n f ca opalescència terme pral.n m es efecto Tyndall  en Tyndall effect  cod IATE-3511242  
7133 afers socials > sanitat (2841) ca EFG terme pral. ca especialitat farmacèutica genèrica terme pral.n f ca medicament genèric terme pral. es genérico  es medicamento esencialmente similar  es medicamento genérico  en essentially similar medicinal product  en essentially similar product  cod IATE-3555276  
7142 dret (12) ca eines terme pral. ca estris terme pral. ca utensilis terme pral. es bienes muebles  es enseres  en chattel  cod IATE-1683609  
7150 dret (12) ca eleccions terme pral.n f pl es elecciones  en elections  cod IATE-1883719  
7151 dret (12) ca eleccions autonòmiques terme pral.n f pl es elecciones autonómicas  en autonomous elections  cod IATE-1883731  
7166 dret (12) ca elegible terme pral.adj es elegible  en eligible  cod IATE-1882845  
7204 vida política (04) ca emergència complexa terme pral. en complex emergency  cod IATE-3566801  
7226 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca empastament terme pral.n m es empastado  en pasting  cod IATE-1681211  
7233 dret (12) ca empreses associades terme pral. es empresas asociadas  en affiliates  cod IATE-1121362  
7267 dret (12) ca endegament d'accions terme pral. es entablar acciones  en to institute proceedings  cod IATE-1883795  
7271 dret (12) ca endós terme pral. es endoso  en endorsement  cod IATE-1121432  
7279 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca energia potencial terme pral.n f es energía potencial  en potential energy  cod IATE-1681439  
7285 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca enfarinada terme pral.n f ca enfarinament terme pral.n m es caleo  en chalking  cod IATE-1385487  
7330 medi ambient (52) ca enterrament terme pral.n m es enterramiento  en burial  cod IATE-1444383  
7419 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca escala terme pral.n f es escala  en scale  cod IATE-1688184  
7424 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca escalabilitat terme pral.n f es escalabilidad  en scalability  cod IATE-1688253  
7448 afers socials > sanitat (2841) ca escarlatina terme pral.n f es escarlatina  en Scarlet Fever  en SF  cod IATE-1013257  
7455 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca esclau terme pral.n m es subordinado  en slave  cod IATE-1693531  
7465 medi ambient (52) ca escola terme pral.n f es escuela  en school  cod IATE-48832  
7494 dret (12) ca escriptura terme pral.n f es escritura  en deed  cod IATE-1683650  
7511 dret (12) ca escrutini terme pral.n m es escrutinio  en scrutiny  cod IATE-1883538  
7531 afers socials > sanitat (2841) ca esdeveniment advers terme pral.n m es acontecimiento adverso  en adverse event  en AE  cod IATE-3545263  
7534 afers socials > sanitat (2841) ca esfenoide terme pral.n m es hueso esfenoides  en sphenoid bone  cod IATE-1538243  
7541 dret > justícia (1221) ca esgotament de la via administrativa terme pral. es agotamiento de la vía administrativa  en exhaustion of administrative appeals  cod IATE-2221691  
7546 dret (12) ca esmena a la totalitat terme pral. es enmienda a la totalidad  en amendment to the whole  cod IATE-1883171  
7581 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca especificitat terme pral.n f es especificidad  en specificity  cod IATE-1688186  
7625 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca espinor terme pral. ca spinor terme pral.n m es espinor  en spinor  cod IATE-2223433  
7638 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca espora terme pral.n f es espora  cod IATE-1624143  
7649 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca esquema terme pral.n m es esquema  en schema  cod IATE-1688242  
7688 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca estació de compressió terme pral.n f es estación del compresor  en compressor station  cod IATE-1444969  
7694 dret (12) ca estadística terme pral. es estadística  en statistics  cod IATE-1883613  
7699 dret (12) ca estadística per a fins estatals terme pral. es estadística para fines estatales  en national statistical information  cod IATE-1883233  
7702 afers socials > sanitat (2841) ca estafilococ terme pral.n m es estafilococo  en Staphylococcus  cod IATE-1450654  
7747 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca estàtic terme pral. ca estàtica terme pral.adj es estático  en static  cod IATE-1680662  
7862 dret (12) ca estructura organitzativa terme pral. es estructura organizativa  en structural organization  cod IATE-1121566  
7872 afers socials > sanitat (2841) ca estudi de cohorts terme pral.n m es estudio de cohorte  es estudio de grupo humano  en cohort study  cod IATE-1353805  
7886 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca Ethernet terme pral.n f es Ethernet  en Ethernet  cod IATE-1492310  
7902 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca exactitud terme pral.n f en accuracy  cod IATE-1680672  
7942 afers socials > sanitat (2841) ca expansor del plasma terme pral.n m es expansor de plasma  en plasma expander  cod IATE-866270  
7943 dret (12) ca expedició del visat terme pral. es expedición del visado  en issuance of visa  en visa issuance  cod IATE-1883132  
7964 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca expressió regular terme pral.n f es expresión regular  en regex  en regexp  en regular expression  cod IATE-1588065  
8013 afers socials > sanitat (2841) ca factor II de la coagulació terme pral.n m ca protrombina terme pral.n f es protrombina  en prothrombin  cod IATE-910861  
8093 afers socials > sanitat (2841) ca febre hemorràgica boliviana terme pral.n f es fiebre hemorrágica boliviana  en BHF  en Bolivian hemorrhagic fever  cod IATE-1280188  
8242 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca filtre actiu terme pral.n m es filtro activo  en active filter  cod IATE-1680238  
8279 dret (12) ca fiscalia terme pral.n f es fiscalía  es procuraduría  en procuracy  cod IATE-933688  
8315 afers socials > sanitat (2841) ca flebòclisi terme pral. ca perfusió terme pral.n f ca venòclisi terme pral. es fleboclisis  es infusión endovenosa  es infusión intravenosa  es perfusión  es perfusión endovenosa  es perfusión intravenosa  es venoclisis  en intravenous infusion  cod IATE-35550  
8352 dret (12) ca fonament de dret terme pral.n m ca fonament jurídic terme pral. ca raonament jurídic terme pral. es fundamento de derecho  en foundation of law  cod IATE-1883695  
8373 dret (12) ca fons propis terme pral. es fondos propios  en stockholder equity  cod IATE-1683475  
8393 dret (12) ca força de llei terme pral. es autoridad de la cosa juzgada  es fuerza de la cosa juzgada  es fuerza de ley  en authority of res judicata  cod IATE-1391937  
8432 dret (12) ca formular alegacions terme pral. es formular alegaciones  en to lodge pleadings  cod IATE-1883797  
8449 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca fosa terme pral.n f es fundición  en casting  cod IATE-1681155  
8460 vida econòmica (16) ca fosfat terme pral.n m es fosfato  en phosphate  cod IATE-1450510  
8466 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca fosfatasa terme pral.n f es fosfatasa  en phosphatase  cod IATE-1478895  
8571 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca freqüència angular terme pral.n f es frecuencia angular  es velocidad angular  en angular frequency  cod IATE-1681450  
8630 dret (12) ca funció legislativa terme pral. es función legislativa  en legislative function  cod IATE-1883166  
8647 dret (12) ca fusió de municipis terme pral. es fusión de municipios  en merger of municipalities  cod IATE-1883344  
8694 dret (12) ca garantia jurídica terme pral. es garantía jurídica  en legal safeguard  cod IATE-2250377  
8698 dret (12) ca garanties de compliment terme pral. es garantías de cumplimiento  en performance bonds  cod IATE-1121515  
8852 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca gràfic de punts terme pral.n m es gráfico de puntos  en dot plot  cod IATE-1688264  
8964 dret (12) ca haver-hi lloc al recurs terme pral. es haber lugar al recurso  en to grant an appeal  en to grant an application  en to uphold an appeal  en to uphold an application  cod IATE-1883812  
9085 energia (66) ca hidròxid de potassi terme pral.n m es hidróxido de potasio  en potassium hydroxide  cod IATE-1681251  
9124 ca Hispasat terme pral.n m es Satélite español de telecomunicaciones  en Hispasat  cod IATE-1231144  
9145 afers socials > sanitat (2841) ca hormona alliberadora de corticotropina terme pral.n f es CRH  es hormona liberadora de corticotropina  en corticotrophin releasing hormone  en corticotropin-releasing hormone  en CRH  cod IATE-184598  
9146 afers socials > sanitat (2841) ca hormona del creixement terme pral.n f ca somatotropina terme pral. es somatotropina  en somatotropin  cod IATE-758698  
9156 afers socials > sanitat (2841) ca IC terme pral.n f ca insuficiència cardíaca terme pral. es espanocardia  es fallo cardíaco  es fracaso cardíaco  es IC  es ICC  es insuficiencia cardíaca  es insuficiencia cardíaca crónica  es insuficiencia miocárdica  es insuficiencia ventricular  en heart failure  cod IATE-1584546  
9163 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca identitat corporativa terme pral.n f es identidad corporativa  en corporate identity  cod IATE-1746663  
9165 afers socials (28) ca identitat sexual terme pral.n f es identidad sexual  en sexual identity  cod IATE-3532492  
9184 dret (12) ca illes terme pral. es islas  en isles  cod IATE-1883280  
9192 dret (12) ca ILP terme pral. ca iniciativa legislativa popular terme pral.n f ca iniciativa popular terme pral. es iniciativa legislativa popular  en popular legislative initiative  cod IATE-1883170  
9207 dret (12) ca immunitat parlamentària terme pral.n f es inmunidad parlamentaria  en parliamentary immunity  cod IATE-1883111  
9264 dret (12) ca incoar procediment sancionador terme pral. es incoar procedimiento sancionador  en to commence disciplinary proceedings  cod IATE-1883774  
9312 dret (12) ca indult general terme pral.n m es indulto general  en general pardon  cod IATE-1883710  
9332 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca inferència bayesiana terme pral.n f es inferencia bayesiana  en Bayesian inference  cod IATE-1569650  
9354 dret (12) ca informe no vinculant terme pral. es informe no vinculante  en non-binding report  cod IATE-1883690  
9358 dret (12) ca informe vinculant terme pral.n m es informe vinculante  en binding report  en legally binding report  cod IATE-1883689  
9396 dret (12) ca inspecció urbanística terme pral. es inspección urbanística  en planning inspection  cod IATE-1883404  
9415 afers socials > sanitat (2841) ca insuficiència respiratòria terme pral.n f es insuficiencia respiratoria  en Respiratory Failure  en RF  cod IATE-1012900  
9474 dret (12) ca intestat terme pral. es intestado  en intestate  cod IATE-1683620  
9486 treball i ocupació > ocupació (4406) ca introductor de dades | introductora de dades terme pral.n m, f es digitador  en data entry clerk  cod IATE-2232472  
9506 dret (12) ca inviolabilitat parlamentària terme pral.n f es inviolabilidad parlamentaria  en parliamentary inviolability  cod IATE-1883110  
9533 medi ambient (52) ca jaciment arqueològic terme pral.n m en archaeological site  cod IATE-45215  
9614 afers socials > sanitat (2841) ca làser terme pral.n m en laser  cod IATE-96442  
9631 dret (12) ca legislació bàsica terme pral.n f es legislación básica  en basic legislation  cod IATE-1707908  
9663 afers socials > sanitat (2841) ca limfa terme pral.n f ca plasma terme pral.n m es linfa  en lymph  cod IATE-1499099  
9682 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca limitacions de funcionament terme pral.n f pl es especificaciones máximas absolutas  en absolute maximum ratings  cod IATE-1680873  
9688 transports > organització dels transports (4811) ca línia central terme pral.n f es eje central  en centre line  cod IATE-3508094  
9692 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca línia d'empaquetament terme pral.n f es línea de llenado  en packaging line  cod IATE-1136029  
9718 dret (12) ca liquidació terme pral. es liquidación  en settlement  cod IATE-1121553  
9766 dret (12) ca llei de bases terme pral.n f es ley de bases  en basic law  cod IATE-1883097  
9776 dret (12) ca llei ordinària terme pral. es ley ordinaria  en ordinary law  cod IATE-1883098  
9778 dret > fonts i branques del dret (1206) ca llei orgànica terme pral.n f es ley orgánica  es LO  en organic law  cod IATE-1707910  
9812 dret (12) ca llibertat d'ensenyament terme pral. en freedom of teaching  cod IATE-1882876  
9818 dret (12) ca llibertat de culte terme pral. es libertad de culto  en freedom of worship  cod IATE-1883783  
9821 dret (12) ca llibertat ideològica terme pral. es libertad ideológica  en freedom of ideology  cod IATE-1883478  
9832 dret (12) ca llibre terme pral.n m ca llibre registre terme pral. es libro-registro  en book  cod IATE-1121380  
9835 dret (12) ca llibre registre d'accionistes terme pral. es libro registro de accionistas  en main register  cod IATE-1683488  
9837 dret (12) ca llicència d'obertura terme pral. es licencia de apertura  en opening licence  cod IATE-1883441  
9840 dret (12) ca llicència urbanística terme pral. es licencia urbanística  en planning permission  cod IATE-1883401  
9884 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca llot terme pral.n m es lodo  en sludge  cod IATE-1397008  
9914 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca logaritme binari terme pral.n m es logaritmo binario  en binary logarithm  cod IATE-203777  
9986 vida econòmica (16) ca maledicció dels recursos terme pral.n f es maldición de los recursos  en resource curse  cod IATE-2250475  
10011 dret > dret penal (1216) ca manipulació terme pral. es manipulación  en tampering  cod IATE-858556  
10040 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca maó de cubilot terme pral. ca maó refractari terme pral.n m es ladrillo refractario  en firebrick  en firestone  cod IATE-1418342  
10091 dret (12) ca marca col·lectiva terme pral. es marca colectiva  en collective trade mark  cod IATE-2210577  
10156 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca mazama centreamericà terme pral.n m es ciervo mazama  en Central American red brocket  cod IATE-877385  
10175 afers socials > sanitat (2841) ca medicament en investigació terme pral.n m es medicamento en fase de investigación clínica  es medicamento en investigación  es PEI  es producto en fase de investigación clínica  en IMP  en investigational medicinal product  cod IATE-2146586  
10182 unió europea > construcció europea (1016) ca medicolegal terme pral. es medicolegal  en forensic  cod IATE-901759  
10203 dret (12) ca membre del Govern terme pral. es miembro del Gobierno  en member of the Government  cod IATE-1883297  
10206 dret (12) ca memoràndum d'acord terme pral. es memorándum de acuerdo  en declaration of intent  en letter of intent  cod IATE-1390804  
10208 dret (12) ca memòria anual terme pral. es memoria anual  en annual review  cod IATE-1683483  
10215 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca memòria intermèdia terme pral.n f es memoria tampón de datos  en data buffer  cod IATE-134007  
10216 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca memòria morta terme pral. ca memòria només de lectura terme pral. ca ROM terme pral.n f es memoria de sólo lectura  es memoria muerta  es memoria ROM  es ROM  en read only memory  en ROM  cod IATE-1681360  
10229 dret (12) ca mercat d'opcions terme pral. es mercado de opciones  en options market  cod IATE-1121509  
10230 vida econòmica (16) ca mercat d'opcions terme pral.n m es mercado de opciones  en options market  cod IATE-878935  
10250 dret > justícia (1221) ca mesura cautelar terme pral. ca mesura d'assegurament terme pral.n f es medida cautelar  en cautionary measure  cod IATE-1883814  
10257 relacions internacionals > defensa (0821) ca mesura d'efecte equivalent terme pral. es medida de efecto equivalente  en action having similar effect  en measure having equivalent effect  cod IATE-1263393  
10269 dret (12) ca mesures preventives terme pral. es medidas preventivas  en precautionary measures  cod IATE-1121521  
10307 vida política > vida política i seguretat pública (0431) ca MI6 terme pral.n m es MI6  es Servicio de Inteligencia Secreto  es SIS  en MI6  en Secret Intelligence Service  en SIS  cod IATE-163402  
10366 relacions internacionals > defensa (0821) ca míssil aire-aire terme pral.n m es misil aire-aire  en AAM  en air-to-air missile  cod IATE-917770  
10367 relacions internacionals > defensa (0821) ca míssil aire-superfície terme pral.n m es misil aire-superficie  en air-to-surface missile  en ASM  cod IATE-917775  
10377 afers socials > sanitat (2841) ca mitja vida terme pral.n f ca semivida terme pral. es hemivida  es semivida  es  es vida media  es vida mitad  en elimination half-life  en half-life  en metabolic half-life  en metabolic half-time  cod IATE-3523297  
10389 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca mode comú terme pral.n m es modo común  en common mode  cod IATE-1680754  
10396 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca model conceptual terme pral.n m es modelo conceptual  en conceptual model  cod IATE-926537  
10473 afers socials > sanitat (2841) ca mostra terme pral.n f es espécimen  es muestra  es muestra de ensayo  en specimen  cod IATE-1386462  
10503 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca motxilla terme pral.n f es dispositivo de protección  es mochila  en dongle  cod IATE-1588093  
10519 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca multímetre digital terme pral.n m es multímetro digital  en digital multimeter  en DMM  cod IATE-1680661  
10528 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca muntatge terme pral.n m es ensamblaje  es montaje  en assembly  cod IATE-1680496  
10547 dret > dret internacional (1231) ca nacionalitat terme pral. es nacionalidad  en citizenship  en nationality  cod IATE-1569084  
10576 indústria > química (6811) ca negre de carbó terme pral.n m es negro de humo  en carbon black  en diamond black  cod IATE-1205975  
10578 transports > transport aeri i espacial (4826) ca nen terme pral.n m ca nena terme pral.n f es niño  en child  cod IATE-3548944  
10590 afers socials > sanitat (2841) ca nervi òptic terme pral.n m es nervio óptico  en optic nerve  cod IATE-1542580  
10592 dret (12) ca net terme pral. es neto  en net  cod IATE-1121495  
10598 afers socials > sanitat (2841) ca neuràlgia terme pral.n f es dolor de origen nervioso  es dolor neurógeno  es dolor neuropático  es neuralgia  es neurodinia  en neuropathic pain  cod IATE-3544549  
10625 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca nivell de bombolla terme pral.n m es nivel de burbuja  en spirit level  cod IATE-3508358  
10638 dret (12) ca nom comercial terme pral. es nombre comercial  en trade name  cod IATE-814913  
10642 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca nombre de Schmidt terme pral.n m es número de Schmidt  es número Schmidt  en Schmidt number  cod IATE-1566995  
10643 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca nombre de Sherwood terme pral.n m es número de Sherwood  es Sh  en Sh  en Sherwood number  cod IATE-1589011  
10661 afers socials > sanitat (2841) ca nosofòbia terme pral.n f es nosemafobia  es nosofobia  en nosemaphobia  en nosophobia  cod IATE-1912645  
10663 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca notació polonesa inversa terme pral.n f es notación polaca inversa  es RPN  en reverse Polish notation  en RPN  cod IATE-884076  
10683 dret (12) ca nul·litat terme pral.n f es nulidad  en nullity  cod IATE-1883680  
10721 dret (12) ca obligacions terme pral. es obligaciones  en liabilities  cod IATE-1121475  
10729 dret (12) ca observació terme pral. es observación  en comment  cod IATE-347537  
10760 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca ofici terme pral.n m es oficio  en document  en memo  en memorandum  en note  en official letter  en written communication  cod IATE-1882881  
10866 dret (12) ca ordre terme pral.n f es orden  en order  cod IATE-1707919  
10880 dret (12) ca ordre jurisdiccional terme pral. es orden jurisdiccional  en area of law  cod IATE-2210136  
10890 dret (12) ca òrgan terme pral. es órgano  en administrative entity  cod IATE-1883019  
11021 afers socials > sanitat (2841) ca osteopatia terme pral.n f es enfermedad ósea  es osteopatía  en bone disease  en bone pathology  cod IATE-3544277  
11022 sector agroalimentari > productes d'origen animal (6011) ca ostra terme pral.n f es morcillo  en oyster  cod IATE-1352240  
11135 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca pagament per visió terme pral.n m es pago por ver  es PPV  en pay-per-view  en PPV  cod IATE-1714853  
11137 dret (12) ca pagarés terme pral. es pagarés  en notes  cod IATE-1121501  
11181 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca paletització terme pral.n f es paletización  en palletisation  cod IATE-1136034  
11224 afers socials > sanitat (2841) ca pantofòbia terme pral.n f es panofobia  es pantofobia  en panophobia  en pantophobia  cod IATE-1912536  
11273 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca paper de seguretat terme pral.n m es papel de garantía  es papel de seguridad  es papel fiduciario  en security paper  cod IATE-1485912  
11281 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca paper fotogràfic terme pral.n m es papel fotográfico  en photographic paper  cod IATE-1466708  
11345 indústria > indústria mecànica (6821) ca parell d'engegada terme pral.n m es momento de arranque  es par de arranque  en cranking torque  en starting moment  cod IATE-1374363  
11383 dret (12) ca part en el procediment terme pral. es parte en el procedimiento  en party to the proceedings  cod IATE-2215503  
11397 indústria > química (6811) ca partició terme pral.n f es partición  en to partition  cod IATE-3509570  
11398 dret (12) ca partició terme pral. es partición  en partition  cod IATE-1683661  
11405 dret (12) ca participació ordinària terme pral. es participación ordinaria  en equity sharing  cod IATE-1683651  
11414 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca partit terme pral.n m ca partit polític terme pral. es partido  en territorial district  cod IATE-1443708  
11496 dret > dret civil (1211) ca peça separada terme pral.n f es pieza separada  en interlocutory proceedings  cod IATE-3547776  
11514 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca pedra de paredar terme pral.n f es sillar  en cutstone  en freestone  cod IATE-1418316  
11531 afers socials > sanitat (2841) ca pegilar terme pral.v tr es pegilar  en pegylate  cod IATE-3542217  
11581 dret > dret penal (1216) ca pena substitutiva terme pral.n f es pena sustitutiva  en alternative sanction  cod IATE-1914972  
11587 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca pendent terme pral.n m es pendiente  en slope  cod IATE-1688091  
11599 afers socials > sanitat (2841) ca penicil·lina terme pral.n f es penicilina  en penicillin  cod IATE-1450504  
11678 dret (12) ca pèrdues terme pral. es pérdidas  en losses  cod IATE-1121479  
11719 dret (12) ca període mínim terme pral. es periodo mínimo  en vesting  cod IATE-1683724  
11728 unió europea > construcció europea (1016) ca perit terme pral. ca pèrit terme pral. es perito  en forensic expert  en forensic scientist  cod IATE-909752  
11783 vida política > vida política i seguretat pública (0431) ca persona protegida terme pral. en protected person  cod IATE-3556460  
11856 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca pila alcalina terme pral.n f es pila alcalina  en alkaline cell  cod IATE-1681300  
12012 dret (12) ca Pla Estadístic Nacional terme pral. es Plan Estadístico Nacional  en National Statistical Plan  cod IATE-1883216  
12014 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca placa base terme pral.n f es placa base  en base plate  cod IATE-1680874  
12039 dret (12) ca planificació hidrològica terme pral. es planificación hidrológica  en hydrological planification  cod IATE-1883394  
12099 dret > fonts i branques del dret (1206) ca plec de càrrecs terme pral.n m es pliego de cargos  en statement of complaints  en the charges  cod IATE-2251126  
12140 dret (12) ca població del municipi terme pral. es población del municipio  en municipal population  cod IATE-1883339  
12355 dret (12) ca posició terme pral. es posición  en position  cod IATE-1121519  
12411 dret (12) ca potestat tributària terme pral.n f es potestad tributaria  en tax-raising powers  cod IATE-1883740  
12443 dret (12) ca precedent terme pral. es precedente  en precedent  cod IATE-831367  
12446 dret (12) ca predi servent terme pral. es predio sirviente  en servient estate  cod IATE-1883534  
12464 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca preforma terme pral.n f es preforma  en preform  cod IATE-1680633  
12488 dret (12) ca prenedor de l'assegurança terme pral. es tomador del seguro  cod IATE-768976  
12505 afers socials > sanitat (2841) ca prescripció terme pral.n f es prescripción  es prescripción médica  en prescribing  en prescription  cod IATE-3517071  
12584 dret (12) ca preus de compra i de venda terme pral. es precios de compra y de venta  en two-way prices  cod IATE-1121573  
12585 dret (12) ca preus de compra i de venda terme pral. es precios de compra y de venta  en bid and offer prices  cod IATE-1121377  
12619 dret (12) ca Princep d'Astúries terme pral. ca príncep d'Astúries terme pral.n m es Príncipe de Asturias  en Prince of Asturias  cod IATE-1883091  
12624 dret (12) ca principi d'autonomia terme pral.n m es principio de autonomía  en principle of autonomy  cod IATE-1883805  
12625 dret (12) ca principi d'eficàcia terme pral.n m es principio de eficacia  en principle of efficiency  cod IATE-1883302  
12632 dret (12) ca principi de coordinació terme pral.n m es principio de coordinación  en principle of co-ordination  cod IATE-1883306  
12633 dret (12) ca principi de descentralització terme pral.n m es principio de descentralización  en principle of decentralization  cod IATE-1883304  
12634 dret (12) ca principi de desconcentració terme pral.n m es principio de desconcentración  en principle of deconcentration  cod IATE-1883305  
12635 dret (12) ca principi de jerarquia terme pral. es principio de jerarquía  en principle of hierarchy  cod IATE-1883303  
12636 dret (12) ca principi de legalitat terme pral.n m es principio de legalidad  en principle of legality  cod IATE-1883764  
12641 dret (12) ca principi de seguretat jurídica terme pral.n m es principio de seguridad jurídica  en principle of judicial security  cod IATE-1883769  
12642 dret (12) ca principi de solidaritat terme pral. es principio de solidaridad  en principle of solidarity  cod IATE-1883804  
12652 dret (12) ca privacitat terme pral.n f ca privacitat terme pral. ca privadesa terme pral. ca privadesa terme pral. es privacidad  en privacy  cod IATE-911115  
12675 dret (12) ca procediment abreujat terme pral.n m es procedimiento abreviado  en abbreviated procedure  cod IATE-1883198  
12715 transports > transport aeri i espacial (4826) ca procés terme pral.n m es proceso  en process  cod IATE-3549073  
12720 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca procés ARMA terme pral. ca procés autoregressiu de mitjanes mòbils terme pral.n m es proceso ARMA  en ARMA-process  en autoregressive moving average process  cod IATE-1569605  
12725 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca procés de Poisson terme pral.n m es proceso de Poisson  en Poisson process  cod IATE-1688116  
12734 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca processament de senyal terme pral.n m es tratamiento de señales  en signal processing  cod IATE-1382872  
12735 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca processament de senyal terme pral.n m en signal processing  cod IATE-1680871  
12736 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca processament de senyal terme pral.n m en signal processing  cod IATE-1693128  
12778 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca Profibus terme pral.n m es PROFIBUS  en PROFIBUS  cod IATE-1679734  
12782 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca profunditat terme pral.n f es profundidad  en depth  cod IATE-1679846  
12797 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca programa actiu terme pral.n m es programa activo  es programa en curso de ejecución  en active program  cod IATE-1436413  
12821 dret (12) ca prohibició terme pral.n f es prohibición  en administrative prohibition  cod IATE-1882946  
12843 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca prolactina terme pral.n f es galactina  es hormona galactopoyética  es hormona lactogénica  es hormona luteotrófica  es hormona luteotrópica  es hormona prolactina  es lactógeno  es lactotrofina  es lactotropina  es luteotrofina  es luteotropina  es mamotropina  es PRL  es prolactina  en prolactin  cod IATE-1450541  
12890 dret (12) ca propietat pública terme pral.n f es propiedad demanial  es propiedad pública  en public property  cod IATE-1883542  
12926 afers socials > sanitat (2841) ca prostaglandina terme pral.n f es PG  es Pg  es prostaglandina  en prostaglandin  cod IATE-1450544  
12945 unió europea > construcció europea (1016) ca protecció policial terme pral. es protección policial  en police protection  cod IATE-918766  
12959 afers socials > sanitat (2841) ca proteòlisi terme pral.n f es proteólisis  en protein breakdown  en proteolysis  cod IATE-1450548  
12978 dret (12) ca protocol general terme pral.n m es protocolo general  en general protocol  cod IATE-1883196  
13018 dret (12) ca prova preconstituïda terme pral.n f es prueba preconstituida  en evidence existing before trial  cod IATE-916628  
13110 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca punt de control terme pral.n m es punto de control  en control point  cod IATE-1695142  
13124 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca punt de servei terme pral.n m es punto de servicio  en service point  cod IATE-1681006  
13148 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca quadratura terme pral.n f es cuadratura  en quadrature  cod IATE-1681335  
13183 dret (12) ca queixa terme pral.n f es queja  en complaint  cod IATE-1883245  
13190 afers socials > sanitat (2841) ca queratotomia radial terme pral.n f es queratotomía radial  es RK  en radial keratotomy  en RK  cod IATE-1270343  
13222 afers socials > sanitat (2841) ca quimiofòbia terme pral.n f es quimiofobia  en chemophobia  cod IATE-1912563  
13396 dret (12) ca ratificar terme pral.v tr ca subscriure terme pral. es ratificar  es suscribir  en to witness  cod IATE-1683645  
13408 afers socials > sanitat (2841) ca RCP terme pral. ca reanimació cardiopulmonar terme pral.n f ca reanimació cardiorespiratòria terme pral. ca ressuscitació terme pral. es reanimación cardiopulmonar  en cardiopulmonary resuscitation  en CPR  cod IATE-1585409  
13418 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca reacció reversible terme pral.n f es reacción reversible  en reversible reaction  cod IATE-1681216  
13482 dret (12) ca reciprocitat de tracte terme pral. es reciprocidad de trato  en reciprocal treatment  cod IATE-1121535  
13496 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca reconeixement òptic de caràcters terme pral.n m es reconocimiento óptico de caracteres  en OCR  en optical character recognition  cod IATE-1441525  
13550 dret (12) ca recurs especial terme pral. es recurso especial  en special appeal  cod IATE-1882906  
13612 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca reformatació terme pral.n f es reformateado  en reformatting  cod IATE-1327906  
13629 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca refrigeració terme pral.n f es refrigeración  en cooling  en cooling down  en refrigeration  cod IATE-1450572  
13651 dret (12) ca regència terme pral. es regencia  en regency  cod IATE-1883074  
13665 dret (12) ca règim presidencial terme pral. es régimen presidencial  en presidential government  cod IATE-1883574  
13680 dret (12) ca Registre d'aigües terme pral. es Registro de aguas  en Water Register  cod IATE-1883458  
13690 dret (12) ca Registre General de Protecció de Dades terme pral. es Registro General de Protección de Datos  en General Data Protection Register  cod IATE-1882823  
13692 dret (12) ca registre, enregistrament terme pral. es inscripción en el Registro  es registro  en registration  cod IATE-34301  
13694 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca regla terme pral.n f es regla  en rule  cod IATE-1688240  
13710 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca regressió lineal mínim-quadràtica terme pral.n f es regresión lineal simple  en simple linear regression  cod IATE-1681479  
13743 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca relació d'ones estacionàries terme pral.n f es relación de ondas estacionarias  en standing wave ratio  cod IATE-1681068  
13749 afers socials > sanitat (2841) ca relació senyal-soroll terme pral.n f es Razón señal-ruido  en Signal-to-noise ratio  cod IATE-36658  
13774 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca rem terme pral.n m es equivalente humano de Roentgen  en Roentgen equivalent man  cod IATE-1589009  
13835 dret (12) ca representació parlamentària terme pral. es representación parlamentaria  en parliamentary representation  cod IATE-1883662  
13836 dret (12) ca representació permanent terme pral. es misión permanente  es representación permanente  en permanent mission  cod IATE-1882814  
13841 dret (12) ca representant de la societat terme pral. es representante de la sociedad  en company representative  cod IATE-1683687  
13846 afers socials > sanitat (2841) ca reproducció terme pral.n f es reproducción  en reproduction  cod IATE-1707958  
13898 relacions internacionals > defensa (0821) ca reserva monetària terme pral. en reserve  en reserve force  cod IATE-1298564  
13899 afers socials > sanitat (2841) ca reservori terme pral.n m es reservorio  en natural reservoir  en pathological reservoir  en reservoir  cod IATE-3538531  
13924 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca resina fotosensible terme pral.n f es foto-resist  en photoresist  cod IATE-1679750  
13925 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca resina fotosensible terme pral.n f es fotorresistente  en photoresist  cod IATE-1679745  
13988 dret (12) ca responsabilitat personal terme pral. es responsabilidad ilimitada  es responsabilidad personal  en personal liability  cod IATE-1683048  
14003 indústria > química (6811) ca ressonador terme pral.n m es resonador  en resonator  cod IATE-1680019  
14005 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ressonador dielèctric terme pral.n m es resonador dieléctrico  en dielectric resonator  cod IATE-1680259  
14091 energia > indústries nuclear i elèctrica (6621) ca reversibilitat terme pral.n f es reversibilidad  en reversibility  cod IATE-2244625  
14093 dret (12) ca reversió terme pral.n f es reversión  en escheat  cod IATE-1683615  
14106 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca revestiment per immersió terme pral.n m es revestimiento por inmersión  en dip coating  cod IATE-1680137  
14122 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca revolucions per minut terme pral.n f pl es r.m.  es revoluciones por minuto  en r/m  en revolutions per minute  cod IATE-994101  
14132 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ribonucleasa terme pral.n f es ribonucleasa  en ribonuclease  en RNase  cod IATE-1450588  
14173 afers financers (24) ca risc terme pral.n m es riesgo  en risk  cod IATE-1683313  
14179 dret (12) ca risc de tipus de canvi terme pral. es riesgo de tipo de cambio  en foreign-exchange risk  cod IATE-1121446  
14207 dret > dret penal (1216) ca robatori terme pral.n m es robo  en burglary  cod IATE-927617  
14208 dret > dret penal (1216) ca robatori terme pral.n m es robo  es robo con fuerza en las cosas  en breaking and entering  en housebreaking  cod IATE-927622  
14296 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca RS-422 terme pral.n m es RS-423  en RS-423  cod IATE-1679721  
14329 dret (12) ca sabotatge terme pral.n m en sabotage  cod IATE-1399174  
14330 transports > transport aeri i espacial (4826) ca sabotatge terme pral.n m en sabotage  cod IATE-31827  
14331 dret (12) ca sabotatge terme pral.n m en sabotage  cod IATE-160592  
14445 dret (12) ca secció constant terme pral. es sección constante  en constant section  cod IATE-1566054  
14452 dret > drets i llibertats (1236) ca secret de la informació terme pral. es secreto de la información  en privacy of data  cod IATE-1609381  
14471 transports > transport aeri i espacial (4826) ca sector terme pral.n m es sector  en sector  cod IATE-3549086  
14502 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca segmentació terme pral.n f es segmentación  en segmentation  cod IATE-1573446  
14583 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca sembra terme pral.n f es siembra  en seeding  en sowing  cod IATE-1450182  
14609 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca sensibilitat terme pral.n f es sensibilidad  en power of the statistical test  en sensitivity  cod IATE-1688185  
14621 indústria > química (6811) ca sensor terme pral.n m es célula de medida  es célula detectora  en detector cell  en measurement cell  en measuring cell  cod IATE-1350231  
14632 dret (12) ca sentència condemnatòria terme pral.n f es sentencia condenatoria  cod IATE-116316  
14651 medi ambient (52) ca senyal continu terme pral.n m es indicación continua  es señal continua  en continuous signal  cod IATE-1704878  
14673 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca separador terme pral.n m es separador  en separator  cod IATE-1681141  
14699 afers financers (24) ca sèrie terme pral.n f es serie  en series  cod IATE-1682541  
14700 afers financers (24) ca sèrie terme pral.n f es serie  en series  cod IATE-1682604  
14734 dret (12) ca servei actiu terme pral.n m es servicio activo  en active service  cod IATE-1883579  
14757 dret > dret civil (1211) ca servitud terme pral. es servidumbre  en encumbrance  cod IATE-1683084  
14767 dret (12) ca sessió conjunta terme pral. es sesión conjunta  en joint session  cod IATE-1883527  
14769 dret (12) ca sessió ordinària terme pral. es sesión ordinaria  en ordinary session  cod IATE-1883528  
14805 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca siderita terme pral.n f es chalibita  es siderita  en chalybite  en siderite  cod IATE-1204746  
14812 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca sigma terme pral.n f es sigma  en sigma  cod IATE-1688090  
14830 dret (12) ca silenci negatiu terme pral.n m es silencio negativo  en negative administrative silence  en negative silence  cod IATE-1883757  
14831 dret (12) ca silenci positiu terme pral.n m es silencio positivo  en positive silence  en positive-administrative silence  cod IATE-1883756  
14870 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca síndrome d'alienació parental terme pral.n f es SAP  es síndrome de alienación parental  en Parental Alienation Syndrome  en PAS  cod IATE-2215560  
14887 afers socials > sanitat (2841) ca síndrome del node sinusal malalt terme pral.n f es síndrome del seno enfermo  en sick sinus syndrome  en SSS  cod IATE-1020118  
14920 indústria > indústria mecànica (6821) ca sistema d'aspersió del conteniment terme pral.n m es sistema de aspersión de la contención  en containment cooling system  en containment spray system  cod IATE-1445076  
14924 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca sistema d'encriptació terme pral.n m es criptosistema  es sistema criptográfico  en cryptographic system  en cryptosystem  cod IATE-898833  
14998 dret (12) ca sobirania popular terme pral. es soberanía popular  en popular sovereignty  cod IATE-1883839  
15001 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca sobrecàrrega terme pral.n f es sobrecarga  en overload  cod IATE-1872332  
15060 dret (12) ca sòl urbà consolidat terme pral.n m es suelo urbano consolidado  en consolidated development land  cod IATE-1883408  
15087 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca sol·licitud d'extradició terme pral.n f en request for extradition  cod IATE-1070779  
15097 dret > dret internacional (1231) ca sol·licitud de visat terme pral. es solicitud de visado  en visa application  cod IATE-2224784  
15139 afers socials > sanitat (2841) ca soroll terme pral.n m es fondo  en background  en background noise  cod IATE-3509921  
15170 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca sprite [en] terme pral.n m es forma gráfica móvil  en sprite  cod IATE-883751  
15180 dret (12) ca subcontracte terme pral. es subcontrato  en subcontract  cod IATE-1883598  
15220 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca sulfat de bari terme pral.n m es sulfato de bario  en barium sulfate  cod IATE-1681238  
15223 dret (12) ca suma terme pral. es globalización  es redondeo  es suma  en grossing up  cod IATE-1683486  
15233 dret > dret penal (1216) ca suplantació terme pral. es decepción imitativa  es suplantación  en impersonation  en masquerade  cod IATE-902273  
15245 dret (12) ca suspendre la tramitació del recurs terme pral. es suspender la tramitación del recurso  en to suspend appeal proceedings  cod IATE-1883821  
15246 afers socials > sanitat (2841) ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  cod IATE-3509191  
15308 dret (12) ca tarifa terme pral.n f es tarifa  en fee  cod IATE-1121439  
15345 afers financers (24) ca taxa anual equivalent terme pral.n f es TAE  es tipo anual efectivo  en annual percentage rate  en APR  cod IATE-1683074  
15376 medi ambient (52) ca teledetecció terme pral.n f es teledetección  en remote sensing  cod IATE-48649  
15377 ciència (36) ca teledetecció terme pral.n f es teledetección  en remote sensing  cod IATE-754814  
15413 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca temps d'accés terme pral.n m es tiempo de acceso  en access time  cod IATE-1593053  
15418 dret (12) ca temps de les intervencions terme pral. es tiempo de las intervenciones  en length of speech  cod IATE-1883490  
15426 medi ambient (52) ca temps de residència terme pral.n m es tiempo de residencia  en chemical lifetime  en chemical residence time  en lifetime  en residence time  cod IATE-1485525  
15447 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca tensió de defecte terme pral.n f es voltaje de corte  en cut-off voltage  cod IATE-1680536  
15450 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca tensió de ruptura terme pral.n f es tensión de ruptura  en breakdown voltage  cod IATE-1680158  
15456 afers socials > sanitat (2841) ca teoria de les catàstrofes terme pral.n f es teoría de las catástrofes  en catastrophe theory  cod IATE-35824  
15494 dret (12) ca territori autonòmic terme pral. es territorio autonómico  en autonomous territory  cod IATE-1883586  
15496 dret (12) ca territori provincial terme pral. es territorio provincial  en provincial territory  cod IATE-1883340  
15499 vida política > vida política i seguretat pública (0431) ca terrorisme biològic terme pral. es bioterrorismo  es terrorismo biológico  en bio-terrorism  en biological terrorism  en bioterrorism  cod IATE-1267679  
15501 relacions internacionals > política internacional (0806) ca terrorisme patrocinat per l'Estat terme pral. en proxy war  en state-sponsored terrorism  en surrogate war  en war by proxy  en warfare by proxy  cod IATE-2242578  
15531 dret (12) ca text amb articles terme pral. es texto articulado  en articled text  cod IATE-1883188  
15532 dret (12) ca text refós terme pral. es texto refundido  en rewritten text  cod IATE-1883189  
15543 dret (12) ca tinença terme pral. es tenencia  en tenure  cod IATE-1683640  
15565 dret (12) ca tipus d'interès fix terme pral. es tipo de interés fijo  en fixed rate interest  cod IATE-1121443  
15566 dret (12) ca tipus de canvi vigent terme pral. es tipo de cambio vigente  en prevailing exchange rate  cod IATE-1121523  
15585 dret (12) ca títol competencial terme pral. es título competencial  en title of competence  cod IATE-2247579  
15588 dret (12) ca títol de propietat terme pral. es documento de propiedad  es título de propiedad  en document of title  cod IATE-1683647  
15597 dret (12) ca titular terme pral. es titular  en holder  cod IATE-158208  
15644 medi ambient (52) ca torre de refrigeració terme pral.n f es torre de refrigeración  en cooling tower  cod IATE-45829  
15650 afers socials > sanitat (2841) ca tortura de dades terme pral.n f es dragado de los datos  en data dredging  cod IATE-35954  
15657 dret > dret penal (1216) ca toxicòman terme pral. ca toxicòmana terme pral. es drogadicto  es toxicómano  en drug abuser  cod IATE-835591  
15676 afers socials > sanitat (2841) ca tractament tèrmic terme pral.n m es tratamiento térmico  en heat treatment  cod IATE-3515223  
15700 dret > dret penal (1216) ca traïdoria terme pral.n f es alevosía  en malice aforethought  cod IATE-2215544  
15727 dret (12) ca transfronterer terme pral. ca transfronterera terme pral. es transfronterizo  en across frontier  cod IATE-1121359  
15764 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca transmissió tèrmica terme pral.n f es transferencia térmica  en heat transfer  cod IATE-1681118  
15842 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca trenyella terme pral.n f es trenza  en braid  cod IATE-1680607  
15926 afers socials > sanitat (2841) ca tumor terme pral.n m es bulto  es tumor  es tumoración  en lump  cod IATE-3544612  
15928 afers socials > sanitat (2841) ca túnel terme pral.n m es túnel  en tunnel  cod IATE-3544935  
15963 afers financers (24) ca unça terme pral.n f es onza  en ounce  cod IATE-1682907  
15964 dret (12) ca única autorització terme pral. es única autorización  en single authorization  cod IATE-1121558  
15972 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca unitat aritmeticològica terme pral.n f es UAL  es unidad aritmética lógica  en ALU  en arithmetic logic unit  cod IATE-1681386  
15992 dret (12) ca universitat privada terme pral. es universidad privada  en private university  cod IATE-1883201  
16021 afers socials > sanitat (2841) ca vacuna anti-Haemophilus influenzae tipus b conjugada terme pral.n f ca vacuna contra Haemophilus influenzae tipus b conjugada terme pral. ca vacuna Hib terme pral. es Haemophilus influenzae de tipo b  es Hib  en haemophilus influenza type B  en Hib  cod IATE-199483  
16070 afers socials > sanitat (2841) ca valor predictiu d'un resultat negatiu terme pral. ca valor predictiu negatiu terme pral.n m ca VPN terme pral. es valor diagnóstico de un resultado negativo  es valor predictivo negativo  en negative predictive value  en NPV  cod IATE-3510337  
16071 afers socials > sanitat (2841) ca valor predictiu d'un resultat positiu terme pral.n m ca valor predictiu positiu terme pral. ca VPP terme pral. es valor diagnóstico de un resultado positivo  es valor predictivo positivo  en positive predictive value  en PPV  cod IATE-3510338  
16086 afers socials > sanitat (2841) ca vàlvula auriculoventricular dreta terme pral.n f ca vàlvula tricúspide terme pral. es válvula tricúspide  en right atrioventricular valve  en tricuspid valve  cod IATE-1269204  
16108 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca vapor saturat terme pral.n m es vapor saturado  en saturated steam  cod IATE-1447906  
16114 afers socials > sanitat (2841) ca variable d'eficàcia terme pral.n f es variable de eficacia  en efficacy end-point  en efficacy endpoint  cod IATE-3543765  
16127 relacions internacionals > defensa (0821) ca vehicle blindat de combat terme pral.n m es vehículo acorazado de combate  es vehículo blindado de combate  en AFV  en armoured fighting vehicle  cod IATE-910731  
16188 afers socials > sanitat (2841) ca via d'administració IM terme pral. ca via d'administració intramuscular terme pral. ca via intramuscular terme pral.n f es vía intramuscular  en IM route  en intramuscular route  cod IATE-3555285  
16191 afers socials > sanitat (2841) ca via d'administració SC terme pral. ca via d'administració subcutània terme pral. ca via subcutània terme pral.n f es vía subcutánea  en subcutaneous route  cod IATE-3561140  
16192 afers socials > sanitat (2841) ca via oral terme pral.n f es vía oral  en oral route  cod IATE-869201  
16205 afers socials > sanitat (2841) ca vida artificial terme pral.n f es vida artificial  en artificial life  cod IATE-1588053  
16251 afers socials > sanitat (2841) ca virió terme pral.n m es virión  en viral particle  en virion  cod IATE-197401  
16268 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca visita d'inspecció terme pral. es visita de inspección  en verification visit  cod IATE-140795  
16287 dret (12) ca volum de la participació terme pral. es volumen de la participación  en size of the holding  cod IATE-1121561  
16292 dret (12) ca vot particular terme pral. ca vot reservat terme pral.n m es voto particular  en dissenting opinion  cod IATE-1883531  
16293 dret (12) ca vot plural terme pral. es voto acumulado  es voto plural  en cumulative voting  cod IATE-1683684  
16295 dret (12) ca votació d'investidura terme pral. es votación de investidura  en vote for investiture  cod IATE-1883290  
16297 dret (12) ca votació ordinària terme pral. es votación ordinaria  en normal voting procedure  cod IATE-1883283