Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 ciències de la salut > oncologia ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m fr anticorps  fr Ac  es anticuerpo  es Ac  en antibody  en Ab  
2 ciències de la salut > oncologia ca acantosi nigricans [nigricans: la] terme pral.n f ca acantosi nigricant sin. compl.n f fr acanthose nigricans  es acantosis nigricans  en acanthosis nigricans  
3 ciències de la salut > oncologia ca acantosi nigricans maligna [nigricans: la] terme pral.n f fr acanthosis nigricans maligne  es acantosis nigricans maligna  en malignant acanthosis nigricans  
4 ciències de la salut > oncologia ca acord de confidencialitat terme pral.n m fr accord de non-divulgation  es acuerdo de confidencialidad  en confidentiality agreement  en secrecy agreement  
5 ciències de la salut > oncologia ca adenocarcinoma terme pral.n m fr adénocarcinome  es adenocarcinoma  en adenocarcinoma  
6 ciències de la salut > oncologia ca fibroadenoma terme pral.n m ca adenofibroma sin. compl.n m ca adenoma fibroide sin. compl.n m ca adenoma fibrós sin. compl.n m fr adénofibrome  fr fibroadénome  es adenofibroma  es fibroadenoma  en adenofibroma  en fibroadenoma  
7 ciències de la salut > oncologia ca adenoma terme pral.n m ca tumor adenoide sin. compl.n m fr adénome  es adenoma  en adenoma  
8 ciències de la salut > oncologia ca adenosarcoma terme pral.n m ca sarcoadenoma sin. compl.n m fr adénosarcome  es adenosarcoma  en adenosarcoma  
9 ciències de la salut > oncologia ca adjuvant terme pral.n m fr adjuvant  es adyuvante  en adjuvant  
10 ciències de la salut > oncologia ca alopècia terme pral.n f ca calvície terme pral.n f ca calbesa sin. compl.n f fr alopécie  fr calvitie  es alopecia  es calvicie  en alopecia  en baldness  en calvities  
11 ciències de la salut > oncologia ca hemoptisi terme pral.n f ca anagogia sin. compl.n f fr anagogie  fr hémoptysie  es anagogía  es hemoptisis  en anagogy  en hemoptysis  
12 ciències de la salut > oncologia ca anaplàsia terme pral.n f fr anaplasie  es anaplasia  en anaplasia  
13 ciències de la salut > oncologia ca anastomosi terme pral.n f fr anastomose  es anastomosis  en anastomosis  
14 ciències de la salut > oncologia ca histologia terme pral.n f ca anatomia microscòpica sin. compl.n f ca histomorfologia sin. compl.n f ca microanatomia sin. compl.n f fr histologie  es histología  en histology  
15 ciències de la salut > oncologia ca anatomia patològica terme pral.n f ca anatomopatologia sin. compl.n f fr anatomie pathologique  es anatomía patológica  es anatomopatología  en pathological anatomy  en pathology  
16 ciències de la salut > oncologia ca anatomopatòleg | anatomopatòloga terme pral.n m, f ca patòleg | patòloga sin. compl.n m, f fr anatomopathologiste  es anatomopatólogo | anatomopatóloga  en pathologist  
17 ciències de la salut > oncologia ca angioma terme pral.n m ca angioneoplàsia sin. compl.n f fr angiome  es angioma  en angioma  
18 ciències de la salut > oncologia ca angiosarcoma terme pral.n m fr angiosarcome  es angiosarcoma  en angiosarcoma  
19 ciències de la salut > oncologia ca anorèxia terme pral.n f fr anorexie  es anorexia  en anorexia  
20 ciències de la salut > oncologia ca anticòs monoclonal terme pral.n m ca immunoglobulina monoclonal sin. compl.n f fr anticorps monoclonal  es anticuerpo monoclonal  en monoclonal antibody  
21 ciències de la salut > oncologia ca antigen associat al tumor terme pral.n m fr antigène associé à la tumeur  fr antigène tumoral  es antígeno asociado al tumor  es antígeno tumoral  en tumor-associated antigen  
22 ciències de la salut > oncologia ca antigen cancerigen 15.3 terme pral.n m ca antigen CA 15.3 sin. compl.n m ca CA 15.3 siglan m fr antigène CA 15.3  es antigeno cancerígeno 15.3  en carcinogen antigen 15.3  
23 ciències de la salut > oncologia ca antigen cancerigen 19.9 terme pral.n m ca antigen CA 19.9 sin. compl.n m ca CA 19.9 siglan m fr antigène CA 19.9  es antígeno cancerígeno 19.9  en cancer antigen 19.9  
24 ciències de la salut > oncologia ca antigen cancerigen 125 terme pral.n m ca antigen CA 125 sin. compl.n m ca CA 125 siglan m fr antigène CA 125  es antígeno cancerígeno 125  en carcinogen antigen 125  
25 ciències de la salut > oncologia ca antigen carcinoembrionari terme pral.n m ca CEA siglan m fr antigène carcinoembryonnaire  fr CEA  es antígeno carcinoembrionario  es CEA  en carcinoembryonic antigen  en CEA  
26 ciències de la salut > oncologia ca antigen específic de tumor terme pral.n m ca TSA siglan m fr antigène spécifique de tumeur  fr TSA  es antígeno específico de tumor  es antígeno oncoespecífico  es TSA  en TSA  en tumor-specific antigen  
27 ciències de la salut > oncologia ca antigen prostàtic específic terme pral.n m ca PSA siglan m fr antigène prostatique spécifique  fr APS  fr PSA  es antígeno prostático específico  es PSA  en prostate-specific antigen  en PSA  
28 ciències de la salut > oncologia ca antineoplàstic terme pral.n m fr antinéoplastique  es antineoplásico  en antineoplastic  
29 ciències de la salut > oncologia ca colostomia terme pral.n f ca anus artificial sin. compl.n m fr anus artificiel  fr colostomie  es ano artificial  es colostomía  en artificial anus  en colostomy  
30 ciències de la salut > oncologia ca apatia terme pral.n f fr apathie  es apatía  en apathy  
31 ciències de la salut > oncologia ca aplàsia terme pral.n f fr aplasie  es aplasia  en aplasia  
32 ciències de la salut > oncologia ca ascites terme pral.n f ca hidroabdomen sin. compl.n m ca hidroperitoneu sin. compl.n m fr ascite  es ascitis  en ascites  
33 ciències de la salut > oncologia ca asimptomàtic -a terme pral.adj fr asymptomatique  es asintomático -ca  en asymptomatic  
34 ciències de la salut > oncologia ca consell genètic terme pral.n m ca assessorament genètic sin. compl.n m fr avis génétique  fr conseil génétique  fr consultation de génétique  fr consultation génétique  es asesoramiento genético  es consejo genético  en genetic counseling  en genetic counselling  
35 ciències de la salut > oncologia ca astènia terme pral.n f fr asthénie  es astenia  en asthenia  
36 ciències de la salut > oncologia ca carcinoma basocel·lular terme pral.n m ca basalioma sin. compl.n m fr carcinome basocellulaire  es carcinoma basocelular  en basal cell carcinoma  
37 ciències de la salut > oncologia ca benigne -a terme pral.adj fr bénin | bénigne  es benigno -na  en benign  
38 ciències de la salut > oncologia ca bioinformàtica terme pral.n f fr bioinformatique  es bioinformática  en biocomputer informatics  en bioinformatics  en biological informatics  
39 ciències de la salut > oncologia ca biomarcador terme pral.n m ca marcador molecular sin. compl.n m fr biomarqueur  fr marqueur moléculaire  es biomarcador  es marcador molecular  en biomarker  en molecular marker  
40 ciències de la salut > oncologia ca biòpsia terme pral.n f fr biopsie  es biopsia  en biopsy  
41 ciències de la salut > oncologia ca biòpsia líquida terme pral.n f ca test d'ADN tumoral circulant terme pral.n m ca test de biomarcadors basats en la sang terme pral.n m fr biopsie liquide  es biopsia líquida  en fluid biopsy  en liquid biopsy  
42 ciències de la salut > oncologia ca bossa de colostomia terme pral.n f fr poche pour colostomie  fr sac de colostomie  es bolsa de colostomía  en colostomy bag  
43 ciències de la salut > oncologia ca braquiteràpia terme pral.n f fr brachythérapie  es braquiterapia  en brachytherapy  
44 ciències de la salut > oncologia ca càncer terme pral.n m fr cancer  es cáncer  en cancer  
45 ciències de la salut > oncologia ca cancerigen terme pral.n m ca carcinogen sin. compl.n m fr cancérigène  fr cancérogène  fr carcinogène  es cancerígeno  es carcinógeno  en carcinogen  
46 ciències de la salut > oncologia ca cancerigen -ígena terme pral.adj fr cancérogène  es cancerígeno -na  en cancerigenic  
47 ciències de la salut > oncologia ca fatiga terme pral.n f ca cansament sin. compl.n m fr fatigue  es fatiga  en fatigue  
48 ciències de la salut > oncologia ca caquèxia terme pral.n f fr cachexie  es caquexia  en cachexia  
49 ciències de la salut > oncologia ca carcinogènesi terme pral.n f fr carcinogenèse  es carcinogénesis  en carcinogenesis  
50 ciències de la salut > oncologia ca carcinoma terme pral.n m fr carcinome  es carcinoma  en carcinoma  
51 ciències de la salut > oncologia ca colangiocarcinoma terme pral.n m ca carcinoma colangiocel·lular sin. compl.n m ca hepatocolangiocarcinoma sin. compl.n m fr cholangiocarcinome  es colangiocarcinoma  en cholangiocarcinoma  
52 ciències de la salut > oncologia ca carcinomatosi terme pral.n f ca carcinosi sin. compl.n f fr carcinomatose  fr carcinose  es carcinomatosis  es carcinosis  en carcinomatosis  
53 ciències de la salut > oncologia ca carcinomatosi peritoneal terme pral.n f ca carcinosi peritoneal sin. compl.n f fr carcinomatose péritonéale  fr carcinose péritonéale  es carcinomatosis peritoneal  es carcinosis peritoneal  en peritoneal carcinomatosis  
54 ciències de la salut > oncologia ca catèter terme pral.n m fr cathéter  es catéter  en catheter  
55 ciències de la salut > oncologia ca cèl·lula blàstica terme pral.n f fr cellule blastique  es célula blástica  en blast cell  
56 ciències de la salut > oncologia ca cèl·lula mare terme pral.n f fr cellule mère  fr cellule souche  es célula madre  en mother cell  en stem cell  
57 ciències de la salut > oncologia ca limfòcit T terme pral.n m ca cèl·lula T sin. compl.n f fr cellule T  fr lymphocyte T  es célula T  es linfocito T  en T cell  en T lymphocyte  en T-cell  
58 ciències de la salut > oncologia ca coll de l'úter terme pral.n m ca cèrvix sin. compl.n f ca coll uterí sin. compl.n m fr cervix  fr col de l'utérus  fr col utérin  es cérvix  es cuello del útero  es cuello uterino  en cervix  en neck of uterus  en uterine cervix  
59 ciències de la salut > oncologia ca citocina terme pral.n f fr cytokine  es citocina  es citoquina  en cytokine  
60 ciències de la salut > oncologia ca citologia terme pral.n f ca citodiagnòstic sin. compl.n m fr cytodiagnostic  es citodiagnóstico  es citología  en cytodiagnosis  
61 ciències de la salut > oncologia ca citologia cervicovaginal terme pral.n f ca frotis de Papanicolau sin. compl.n m ca prova de Papanicolau sin. compl.n f fr cytologie cervicovaginale  fr frottis cervicovaginal  es citología cervicovaginal  es prueba de Papanicolau  en cervical cytology  
62 ciències de la salut > oncologia ca classificació TNM terme pral.n f ca TNM siglan f fr classification TNM  es clasificación TNM  en TNM classification  
63 ciències de la salut > oncologia ca colonoscòpia terme pral.n f ca coloscòpia sin. compl.n f fr colonoscopie  fr coloscopie  es colonoscopia  en colonoscopy  
64 ciències de la salut > oncologia ca colpocitologia terme pral.n f fr colpocitologie  es colpocitología  en colpocitology  
65 ciències de la salut > oncologia ca conització terme pral.n f fr conisation  es conización  en conization  
66 ciències de la salut > oncologia ca contrast terme pral.n m ca medi de contrast terme pral.n m ca solució de contrast terme pral.n m fr produit de contraste  fr substance de contraste  es contraste  es medio de contraste  en contrast agent  en contrast medium  en contrast solution  
67 ciències de la salut > oncologia ca cribratge terme pral.n m fr criblage  fr dépistage  es cribado  es cribaje  en screening  
68 ciències de la salut > oncologia ca criocirurgia terme pral.n f ca crioablació sin. compl.n f ca crioteràpia sin. compl.n f fr cryoablation  fr cryochirurgie  fr cryothérapie  es crioablación  es criocirugía  en cryoablation  en cryoablation  en cryosurgery  en cryotherapy  
69 ciències de la salut > oncologia ca crònic -a terme pral.adj fr chronique  es crónico -ca  en chronic  
70 ciències de la salut > oncologia ca cures pal·liatives terme pral.n f pl ca cura pal·liativa sin. compl.n f fr soins palliatifs  es cuidados paliativos  en palliative care  
71 ciències de la salut > oncologia ca dades massives terme pral.n f pl fr données massives  fr données volumineuses  fr mégadonnées  es macrodatos  en big data  en massive data  
72 ciències de la salut > oncologia ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f fr diagnose  fr diagnostic  es diagnosis  es diagnóstico  en diagnosis  en diagnostic  
73 ciències de la salut > oncologia ca diana terme pral.n f fr cible  es diana  en target  
74 ciències de la salut > oncologia ca disfàgia terme pral.n f fr dysphagie  es disfagia  en dysphagia  
75 ciències de la salut > oncologia ca displàsia terme pral.n f fr dysplasie  es displasia  en dysplasia  
76 ciències de la salut > oncologia ca neoplàsia intraepitelial cervical terme pral.n f ca displàsia de coll uterí sin. compl.n f ca NIC siglan f fr dysplasie du col de l'utérus  fr néoplasie cervicale intrapételliale  fr NIC  es displasia de cuello uterino  es neoplasia intraepitelial cervical  es NIC  en cervical intraepithelial neoplasia  en dysplasia of cervix  en CIN  
77 ciències de la salut > oncologia ca dispnea terme pral.n f ca ofec sin. compl.n m ca tapament sin. compl.n m fr dyspnée  es disnea  en dyspnea  
78 ciències de la salut > oncologia ca disseminació terme pral.n f fr dissémination  es diseminación  en dissemination  
79 ciències de la salut > oncologia ca dosi màxima tolerada terme pral.n f ca DMT siglan f fr dose maximale tolérée  es dosis máxima tolerada  es DMT  en maximum tolerated dose  en MTD  
80 ciències de la salut > oncologia ca edema terme pral.n m fr oedème  es edema  en edema  
81 ciències de la salut > oncologia ca limfoedema terme pral.n m ca edema limfàtic sin. compl.n m ca limfedema sin. compl.n m fr lymphoedème  es edema linfático  es linfedema  en lymphedema  
82 ciències de la salut > oncologia ca resposta placebo terme pral.n f ca efecte placebo sin. compl.n m fr effet placebo  es efecto placebo  es respuesta placebo  en placebo effect  en placebo response  
83 ciències de la salut > oncologia ca efecte secundari terme pral.n m fr effet secondaire  es efecto secundario  en secondary effect  
84 ciències de la salut > oncologia ca vòmit terme pral.n m ca èmesi sin. compl.n f fr émèse  fr vomissement  es emesis  es vómito  en emesis  en vomiting  
85 ciències de la salut > oncologia ca epigenètica terme pral.n f fr épigénétique  es epigenética  en epigenetics  
86 ciències de la salut > oncologia ca epistaxi terme pral.n f ca rinorràgia terme pral.n f ca hemorràgia nasal sin. compl.n f fr épistaxis  fr rinorragie  fr saignement nasal  es epistaxis  es hemorragia nasal  es rinorragia  en epistaxis  en nasal hemorrhage  en rhinorrhagia  
87 ciències de la salut > oncologia ca extirpar terme pral.v tr ca erradicar sin. compl.v tr fr extirper  es extirpar  en extirpate, to  
88 ciències de la salut > oncologia ca escala de Gleason terme pral.n f fr score de Gleason  es escala de Gleason  en Gleason scale  
89 ciències de la salut > oncologia ca especificitat terme pral.n f fr spécificité  es especificidad  en specificity  
90 ciències de la salut > oncologia ca estadi terme pral.n m fr stade  es estadio  en stage  
91 ciències de la salut > oncologia ca estadificació terme pral.n f ca estadiatge sin. compl.n m fr stadification  es estadiaje  es estadificación  en staging  
92 ciències de la salut > oncologia ca estudi de casos i controls terme pral.n m fr étude cas-témoins  es estudio de casos y controles  es estudio de casos y testigos  en case referent study  en case-control study  
93 ciències de la salut > oncologia ca etiologia terme pral.n f fr étiologie  es etiología  en aetiology  en etiology  
94 ciències de la salut > oncologia ca fibroma terme pral.n m ca tumor fibrocel·lular terme pral.n m fr fibrome  es fibroma  en fibroma  
95 ciències de la salut > oncologia ca fibromioma terme pral.n m fr fibromyome  es fibromioma  en fibromyoma  
96 ciències de la salut > oncologia ca fibrosarcoma terme pral.n m ca sarcoma de cèl·lules fusiformes sin. compl.n m ca tumor fibroplàstic sin. compl.n m fr fibrosarcome  es fibrosarcoma  en fibrosarcoma  
97 ciències de la salut > oncologia ca incidència terme pral.n f ca freqüència sin. compl.n f fr incidence  es incidencia  en incidence  
98 ciències de la salut > oncologia ca galactorrea terme pral.n f ca lactorrea sin. compl.n f fr galactorrhée  es galactorrea  en galactorrhea  
99 ciències de la salut > oncologia ca gammagrafia terme pral.n f fr gammagraphie  es gammagrafía  en gammagraphy  
100 ciències de la salut > oncologia ca gangli limfàtic terme pral.n m ca node limfàtic sin. compl.n m ca nòdul limfàtic sin. compl.n m fr ganglion lymphatique  es ganglio linfático  es nódulo linfático  en lymph node  
101 ciències de la salut > oncologia ca gangli sentinella terme pral.n m fr ganglion sentinell  es ganglio centinela  en sentinel lymph node  en sentinel node  
102 ciències de la salut > oncologia ca gen terme pral.n m fr gène  es gen  en gene  
103 ciències de la salut > oncologia ca gen BRCA1 terme pral.n m fr gène BRCA1  es gen BRCA1  en BRCA1 gene  
104 ciències de la salut > oncologia ca gen BRCA2 terme pral.n m fr gène BRCA2  es gen BRCA2  en BRCA2 gene  
105 ciències de la salut > oncologia ca gen supressor tumoral terme pral.n m ca gen oncosupressor sin. compl.n m ca gen supressor del càncer sin. compl.n m fr anti-oncogène  fr antioncogène  fr gène suppresseur de tumeur  es antioncogén  es gen supresor tumoral  en antioncogene  en tumor suppressor gene  
106 ciències de la salut > oncologia ca gen p53 terme pral.n m fr gène p53  es gen p53  en p53 gene  
107 ciències de la salut > oncologia ca genètic -a terme pral.adj fr génétique  es genético -ca  en genetic  
108 ciències de la salut > oncologia ca genètica terme pral.n f fr génétique  es genética  en genetics  
109 ciències de la salut > oncologia ca glioma terme pral.n m ca gliocitoma sin. compl.n m ca neurogliocitoma sin. compl.n m fr gliome  es glioma  en glioma  
110 ciències de la salut > oncologia ca grup de comparació terme pral.n m ca grup de control sin. compl.n m fr groupe témoin  es grupo comparativo  es grupo de control  es grupo de referencia  en comparison group  en control group  
111 ciències de la salut > oncologia ca hematèmesi terme pral.n f fr hématémèse  es hematemesis  en hematemesis  
112 ciències de la salut > oncologia ca hematòleg | hematòloga terme pral.n m, f fr hématologue  es hematólogo | hematóloga  en hematologist  
113 ciències de la salut > oncologia ca hematologia terme pral.n f ca hemologia sin. compl.n f fr hématologie  es hematología  en hematology  
114 ciències de la salut > oncologia ca hereditari -ària terme pral.adj fr héréditaire  es hereditario -ria  en hereditary  
115 ciències de la salut > oncologia ca virus d'Epstein-Barr terme pral.n m ca herpesvirus humà 4 sin. compl.n m ca VEB siglan m fr virus d'Epstein-Barr  fr VEB  es virus de Epstein-Barr  es VEB  en Epstein-Barr virus  en human herpesvirus 4  en EBV  en HHV-4  
116 ciències de la salut > oncologia ca hiperplàsia terme pral.n f fr hyperplasie  es hiperplasia  en hyperplasia  
117 ciències de la salut > oncologia ca hormonoteràpia terme pral.n f ca teràpia hormonal sin. compl.n f fr hormonothérapie  fr thérapie hormonale  es hormonoterapia  es terapia hormonal  en hormonal therapy  en hormonotherapy  
118 ciències de la salut > oncologia ca virus limfotròfic de limfòcits T humans, tipus 1 terme pral.n m ca HTLV-1 siglan m fr virus T-lymphotrope humain, type 1  es virus linfotrófico de linfocitos T humanos, tipo 1  en human T-cell lymphotrophic virus, type I  en VLTH-1  
119 ciències de la salut > oncologia ca immunitat cel·lular terme pral.n f ca immunitat mediada per cèl·lules terme pral.n f fr immunité à médiation cellulaire  fr immunité cellulaire  es inmunidad celular  es inmunidad mediada por células  en cell-mediated immunity  en cellular immunity  
120 ciències de la salut > oncologia ca immunoteràpia terme pral.n f fr immunothérapie  es inmunoterapia  en immunotherapy  
121 ciències de la salut > oncologia ca in situ terme pral.loc llat fr in situ  es in situ  en in situ  
122 ciències de la salut > oncologia ca indiferenciat -ada terme pral.adj fr indifférencié -ée  es indiferenciado -da  en undifferentiated  
123 ciències de la salut > oncologia ca interval lliure de malaltia terme pral.n m fr intervalle sans maladie  es intervalo libre de enfermedad  en disease-free survival  
124 ciències de la salut > oncologia ca invasiu -iva terme pral.adj fr invasif -ive  es invasivo -va  en invasive  
125 ciències de la salut > oncologia ca laparoscòpia terme pral.n f fr abdominoscopie  fr laparoscopie  es laparoscopia  en laparoscopy  
126 ciències de la salut > oncologia ca laparotomia terme pral.n f fr laparotomie  es laparotomía  en laparotomy  
127 ciències de la salut > oncologia ca leucèmia terme pral.n f ca leucosi sin. compl.n f fr leucémie  es leucemia  en leukaemia  en leukemia  
128 ciències de la salut > oncologia ca limfoma terme pral.n m ca limfoma maligne sin. compl.n m fr lymphome  es linfoma  en lymphoma  
129 ciències de la salut > oncologia ca mieloma múltiple terme pral.n m ca malaltia de Kahler sin. compl.n f ca mielomatosi múltiple sin. compl.n f fr myélome multiple  es mieloma múltiple  en multiple myeloma  
130 ciències de la salut > oncologia ca maligne -a terme pral.adj fr malin | maligne  es maligno -na  en malignant  
131 ciències de la salut > oncologia ca mastectomia terme pral.n f ca mamectomia sin. compl.n f fr mastectomie  es mastectomía  en mastectomy  
132 ciències de la salut > oncologia ca mamografia terme pral.n f ca mastografia sin. compl.n f fr mammographie  es mamografía  en mammography  
133 ciències de la salut > oncologia ca mamografia terme pral.n f ca mastografia sin. compl.n f fr mammographie  es mamografía  es mastografía  en mammography  
134 ciències de la salut > oncologia ca marcador genètic terme pral.n m fr marqueur génétique  es marcador genético  en genetic marker  
135 ciències de la salut > oncologia ca marcador tumoral terme pral.n m fr marqueur tumorale  es marcador tumoral  en tumor marker  
136 ciències de la salut > oncologia ca marge quirúrgic terme pral.n m fr marge chirurgicale  es margen quirúrgico  en surgical margin  
137 ciències de la salut > oncologia ca medicina nuclear terme pral.n f fr médecine nucléaire  es medicina nuclear  en nuclear medicine  
138 ciències de la salut > oncologia ca medul·la òssia terme pral.n f ca moll de l'os sin. compl.n m fr moelle osseuse  es médula ósea  es tuétano  en bone marrow  
139 ciències de la salut > oncologia ca melanòcit terme pral.n m fr mélanocyte  es melanocito  en melanocyte  
140 ciències de la salut > oncologia ca melanoma terme pral.n m fr mélanome  es melanoma  en melanoma  
141 ciències de la salut > oncologia ca melanoma hereditari terme pral.n m ca melanoma familiar sin. compl.n m fr mélanome malin familial  es melanoma familiar  es melanoma hereditario  en familial melanoma  en hereditary melanoma  
142 ciències de la salut > oncologia ca melena terme pral.n f ca melanorràgia sin. compl.n f fr mélæna  es melena  en melena  
143 ciències de la salut > oncologia ca metaplàsia terme pral.n f ca procés metaplàstic sin. compl.n m fr métaplasie  es metaplasia  en metaplasia  
144 ciències de la salut > oncologia ca metàstasi terme pral.n f fr métastase  es metástasis  en metastasis  
145 ciències de la salut > oncologia ca microcalcificació mamogràfica terme pral.n f fr microcalcification mammographique  es microcalcificación mamográfica  en mammographic microcalcification  
146 ciències de la salut > oncologia ca mieloma terme pral.n m fr myélome  es mieloma  en myeloma  
147 ciències de la salut > oncologia ca mioma terme pral.n m ca miocitoma sin. compl.n f fr myome  es mioma  en myoma  
148 ciències de la salut > oncologia ca morbiditat terme pral.n f fr morbidité  es morbididad  es morbilidad  en morbidity  
149 ciències de la salut > oncologia ca mortalitat terme pral.n f fr mortalité  es mortalidad  en mortality  
150 ciències de la salut > oncologia ca nàusea terme pral.n f fr nausée  es náusea  en nausea  
151 ciències de la salut > oncologia ca neoplàsia endocrina múltiple terme pral.n f ca NEM siglan f fr neóplasie endocrinienne multiple  fr NEM  es neoplasia endocrina múltiple  es NEM  en multiple endocrine neoplasia  en MEN  
152 ciències de la salut > oncologia ca neoformació terme pral.n f fr néoformation  es neoformación  en neoformation  
153 ciències de la salut > oncologia ca neoplàsia terme pral.n f ca procés neoplàstic sin. compl.n m fr néoplasie  es neoplasia  en neoplasia  
154 ciències de la salut > oncologia ca nòdul terme pral.n m ca node sin. compl.n m fr nodule  es nódulo  en nodule  en nodulus  
155 ciències de la salut > oncologia ca odinofàgia terme pral.n f fr odynophagie  es odinofagia  en odynophagia  
156 ciències de la salut > oncologia ca oncogèn terme pral.n m fr oncogène  es oncogén  en oncogene  
157 ciències de la salut > oncologia ca oncogen -ògena terme pral.adj ca tumorigen -ígena terme pral.adj fr oncogène  fr oncogénique  fr tumorigène  es oncógeno -na  es tumorígeno -na  en oncogenic  en tumorigenic  
158 ciències de la salut > oncologia ca oncòleg | oncòloga terme pral.n m, f fr oncologue  es oncólogo | oncóloga  en oncologist  
159 ciències de la salut > oncologia ca oncologia terme pral.n f fr oncologie  es oncología  en oncology  
160 ciències de la salut > oncologia ca osteoma terme pral.n m fr ostéome  es osteoma  en osteoma  
161 ciències de la salut > oncologia ca osteosarcoma terme pral.n m ca sarcoma osteoblàstic sin. compl.n m ca sarcoma osteogen sin. compl.n m ca sarcoma osteoide sin. compl.n m ca sarcoma osteolític sin. compl.n m fr ostéosarcome  es osteosarcoma  en osteosarcoma  
162 ciències de la salut > oncologia ca punció aspirativa amb agulla fina terme pral.n f ca PAAF siglan f fr ponction d'aspiration avec l'aiguille finale  es punción aspirativa con aguja final  en fine-needle aspiration puncture  
163 ciències de la salut > oncologia ca virus del papil·loma humà terme pral.n m ca papil·lomavirus humà sin. compl.n m ca VPH siglan m fr papillomavirus humain  fr virus du papillome humain  fr VPH  es papilomavirus humano  es virus del papiloma humano  es VPH  en human papillomavirus  en HPV  
164 ciències de la salut > oncologia ca paracentesi terme pral.n f fr paracentèse  es paracentesis  en paracentesis  
165 ciències de la salut > oncologia ca producte en fase de recerca clínica terme pral.n m ca PEI siglan m fr drogue nouvelle de recherche  fr DNR  es producto en fase de investigación clínica  es PEI  en clinical trial exemption certificate  en investigational new drug  en CTX  en IND  
166 ciències de la salut > oncologia ca punció lumbar terme pral.n f ca punció raquídia sin. compl.n f ca raquicentesi sin. compl.n f ca raquiocentesi sin. compl.n f ca PL siglan f fr ponction lombair  es punción lumbar  en lumbar puncture  
167 ciències de la salut > oncologia ca placebo terme pral.n m fr placebo  es placebo  en placebo  
168 ciències de la salut > oncologia ca pòlip terme pral.n m fr polype  es pólipo  en polyp  
169 ciències de la salut > oncologia ca precancerós -osa terme pral.adj fr précancéreux -euse  es precanceroso -sa  en precancerous  
170 ciències de la salut > oncologia ca prevalença terme pral.n f fr prévalence  es prevalencia  en prevalence  
171 ciències de la salut > oncologia ca prevenció terme pral.n f fr prévention  es prevención  en prevention  
172 ciències de la salut > oncologia ca pronòstic terme pral.n m fr pronostic  es pronóstico  en prognosis  
173 ciències de la salut > oncologia ca prostatectomia terme pral.n f fr prostatectomie  es prostatectomía  en prostatectomy  
174 ciències de la salut > oncologia ca protooncogèn terme pral.n m fr proto-oncogène  fr protooncogène  es protoncogén  es protooncogén  en proto-oncogene  en protooncogene  
175 ciències de la salut > oncologia ca prova diagnòstica per la imatge terme pral.n f fr test d'imagerie  es prueba diagnóstica por imagen  en diagnostic imaging test  
176 ciències de la salut > oncologia ca psicooncòleg | psicooncòloga terme pral.n m, f fr psychooncologue  es psicooncólogo | psicooncóloga  en psychooncologist  
177 ciències de la salut > oncologia ca psicooncologia terme pral.n f fr psycho-oncologie  es psicooncología  en psycho-oncology  
178 ciències de la salut > oncologia ca qualitat de vida terme pral.n f ca QV siglan f fr qualité de vie  es calidad de vida  es CV  en quality of life  en QOL  
179 ciències de la salut > oncologia ca quimioprevenció terme pral.n f ca quimioprofilaxi sin. compl.n f fr chimioprévention  fr chimioprophylaxie  es quimioprevención  es quimiprofilaxis  en chemoprevention  en chemoprophylaxis  
180 ciències de la salut > oncologia ca quimioteràpia terme pral.n f fr chimiothérapie  es quimioterapia  en chemotherapy  
181 ciències de la salut > oncologia ca quimioteràpic terme pral.n m fr chimiothérapique  es quimioterápico  en chemotherapeutic  
182 ciències de la salut > oncologia ca quist terme pral.n m fr kyste  es quiste  en cyst  
183 ciències de la salut > oncologia ca radiació terme pral.n f fr radiation  es radiación  en radiation  
184 ciències de la salut > oncologia ca radiofàrmac terme pral.n f ca radiotraçador sin. compl.n m fr médicament radiopharmaceutique  es radiofármaco  en radiopharmaceutical  
185 ciències de la salut > oncologia ca radiòleg | radiòloga terme pral.n m, f fr radiologiste  fr radiologue  es radiólogo | radióloga  en radiologist  
186 ciències de la salut > oncologia ca radioteràpia terme pral.n f fr radiothérapie  es radioterapia  en radiotherapy  
187 ciències de la salut > oncologia ca recaiguda terme pral.n f fr rechute  es recaída  en relapse  
188 ciències de la salut > oncologia ca recanvi plasmàtic terme pral.n m fr échange de plasma  fr échange plasmatique  es recambio plasmático  en plasma exchange  
189 ciències de la salut > oncologia ca recidiva terme pral.n f fr récidive  es recidiva  en recidivation  en recidivism  en relapse  
190 ciències de la salut > oncologia ca recurrència terme pral.n f fr récurrence  es recurrencia  en recurrence  
191 ciències de la salut > oncologia ca remissió terme pral.n f ca remitència sin. compl.n f fr rémission  es remisión  en remission  en remittence  
192 ciències de la salut > oncologia ca sang oculta terme pral.n f fr sang occulte  es sangre oculta  en occult blood  
193 ciències de la salut > oncologia ca sarcoma terme pral.n m fr sarcome  es sarcoma  en sarcoma  
194 ciències de la salut > oncologia ca seminoma terme pral.n m fr séminome  es seminoma  en seminoma  
195 ciències de la salut > oncologia ca sensibilitat terme pral.n f fr sensibilité  es sensibilidad  en sensitivity  
196 ciències de la salut > oncologia ca seqüela terme pral.n f fr séquelle  es secuela  en sequel  
197 ciències de la salut > oncologia ca signe terme pral.n m fr signe  es signo  en sign  
198 ciències de la salut > oncologia ca símptoma terme pral.n m fr symptôme  es síntoma  en symptom  
199 ciències de la salut > oncologia ca síndrome carcinoide terme pral.n f fr syndrome carcinoïde  es síndrome carcinoides  en carcinoid syndrome  
200 ciències de la salut > oncologia ca síndrome constitucional terme pral.n f fr syndrome constitutionnel  es síndrome constitucional  en constitutional syndrome  
201 ciències de la salut > oncologia ca xerostomia terme pral.n f ca síndrome de la boca seca sin. compl.n f fr syndrome de sécheresse buccale  fr xérostomie  es síndrome de la boca seca  es xerostomía  en dry mouth syndrome  en xerostomia  en xerostomy  
202 ciències de la salut > oncologia ca sistema limfàtic terme pral.n m fr système lymphatique  es sistema linfático  en lymphatic system  
203 ciències de la salut > oncologia ca supervivència terme pral.n f fr survie  es supervivencia  en survival  
204 ciències de la salut > oncologia ca tècnica del gangli sentinella terme pral.n f fr technique du ganglion sentinelle  es técnica del ganglio centinela  en sentinel lymph node technique  
205 ciències de la salut > oncologia ca teràpia biològica terme pral.n f fr thérapie biologique  es terapia biológica  en biological therapy  
206 ciències de la salut > oncologia ca teràpia T-CAR terme pral.n f ca teràpia CAR-T sin. compl.n f fr thérapie CAR-T  es terapia de células T con CAR  en CAR T-cell therapy  en CAR-T therapy  
207 ciències de la salut > oncologia ca teratoma terme pral.n m ca tumor organoide sin. compl.n m ca tumor teratoide sin. compl.n m ca tumor tridèrmic sin. compl.n m fr tératome  es teratoma  en teratoma  
208 ciències de la salut > oncologia ca terminal terme pral.adj fr terminal -ale  es terminal  en terminal  
209 ciències de la salut > oncologia ca tumorectomia terme pral.n f ca tilectomia sin. compl.n f fr tumorectomie  es tilectomía  es tumorectomía  en lumpectomy  en tumorectomy  en tylectomy  
210 ciències de la salut > oncologia ca tumor terme pral.n m fr tumeur  es tumor  en tumor  en tumour  
211 ciències de la salut > oncologia ca tumor primari terme pral.n m fr tumeur primaire  es tumor primario  en primary tumor  
212 ciències de la salut > oncologia ca tumor secundari terme pral.n m fr tumeur secondaire  es tumor secundario  en secondary tumor  
213 ciències de la salut > oncologia ca valoració integral terme pral.n f fr évaluation intégrale  es valoración integral  en comprehensive assessment