Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 immunologia ca β2-microglobulina terme pral.n f es β2-microglobulina  fr β2-microglobuline  en ß2-microglobulin  
2 seguretat alimentària ca a punt per a consumir terme pral.adj ca a punt per al consum terme pral.adj es listo -ta para consumir  es listo -ta para el consumo  fr prêt prête à consommer  en ready to eat  
3 infermeria ca abaixallengües terme pral.n m ca depressor lingual sin. compl.n m es bajalengua  es depresor lingual  fr abaisse-langue  en tongue depressor  
4 otorrinolaringologia ca abaixallengües terme pral.n m ca depressor lingual sin. compl.n m es bajalengua  es depresor lingual  en tongue depressor  
5 recerca clínica de medicaments ca abandonament terme pral.n m es abandono  en dropout  
6 bioètica ca abandonament de l'estudi terme pral.n m es abandono del estudio  en patient dropout  
7 bioètica ca abandonament del pacient terme pral.n m es abandono del paciente  en patient abandonment  
8 neurociència ca abàsia terme pral.n f es abasia  en abasia  
9 immunologia ca abatacept terme pral.n m es abatacept  fr abatacept  en abatacept  CAS 332348-12-6  
10 anatomia humana ca abdomen terme pral.n m ca ventre sin. compl.n m es abdomen  es vientre  en abdomen  en belly  en venter  TA abdomen  
11 oftalmologia ca abducció terme pral.n f es abducción  en abduction  
12 fisioteràpia ca abducció terme pral.n f es abducción  en abduction  
13 bioètica ca anomalia cromosòmica terme pral.n f ca aberració cromosòmica sin. compl.n f es aberración cromosómica  es anomalía cromosómica  en chromosomal aberration  
14 immunologia ca abetimús terme pral.n m es abetimús  fr abétimus  en abetimus  CAS 167362-48-3  
15 neurociència ca ablació cerebral terme pral.n f es ablación cerebral  en cerebral ablation  
16 proves radiològiques ca ablació d'una lesió mamària guiada per ecografia terme pral.n f es ablación de lesión mamaria guiada por ecografía  cod 02001901  
17 oftalmologia ca ablefària terme pral.n f es ablefaria  en ablepharia  
18 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca abordatge terme pral.n m es abordaje  fr approche  en approach  
19 salut mental i addiccions ca abordatge terme pral.n m es abordaje  fr approche  en approach  
20 salut mental i addiccions ca abordatge integral terme pral.n m es abordaje integral  fr approche intégrale  fr approche intégrative  en integral approach  en integrative approach  
21 cronicitat ca abordatge interdisciplinari terme pral.n m es abordaje interdisciplinar  es abordaje interdisciplinario  en interdisciplinary approach  
22 salut mental i addiccions ca abordatge interdisciplinari terme pral.n m es abordaje interdisciplinar  es abordaje interdisciplinario  fr approche interdisciplinaire  en interdisciplinary approach  
23 cronicitat ca abordatge multidisciplinari terme pral.n m es abordaje multidisciplinar  es abordaje multidisciplinario  en multidisciplinary approach  
24 salut mental i addiccions ca abordatge multidisciplinari terme pral.n m es abordaje multidisciplinar  es abordaje multidisciplinario  fr approche multidisciplinaire  en multidisciplinary approach  
25 psiquiatria ca abreacció terme pral.n f es abreacción  fr abréaction  en abreaction  de Abreagieren  de Abreaktion  
26 neurociència ca abrusament terme pral.n m es activación propagada  en kindling  
27 psiquiatria ca abrusament terme pral.n m es activación propagada  es kindling  fr embrasement  fr kindling  en kindling  de Kindling  
28 infermeria ca àrea bàsica de salut terme pral.n f ca ABS siglan f es área básica de salud  es ABS  
29 sinologia ca abscés terme pral.n m es absceso  fr abcès  en abscess  it ascesso  
30 infermeria ca abscés terme pral.n m es absceso  fr abcès  en abscess  
31 oftalmologia ca abscés anular terme pral.n m es absceso anular  en ring abscess  
32 otorrinolaringologia ca abscés de Bezold terme pral.n m es absceso de Bezold  en Bezold's abscess  
33 oftalmologia ca abscés lacrimal terme pral.n m es absceso lagrimal  en lacrimal abscess  
34 otorrinolaringologia ca abscés laterofaringi terme pral.n m es absceso laterofaríngeo  en parapharyngeal abscess  
35 otorrinolaringologia ca abscés periamigdalí terme pral.n m ca flegmó periamigdalí sin. compl.n m es absceso periamigdalino  es flemón periamigdalino  en peritonsillar abscess  en quinsy  
36 otorrinolaringologia ca abscés retrofaringi terme pral.n m es absceso retrofaríngeo  en retropharyngeal abscess  
37 oftalmologia ca abscés vitri terme pral.n m es absceso vítreo  en vitreous abscess  
38 neurociència ca absència terme pral.n f es ausencia  en absence  
39 recerca clínica de medicaments ca absorció terme pral.n f es absorción  en absorption  
40 psiquiatria ca abúlia terme pral.n f es abulia  fr aboulie  en abulia  de Abulie  
41 psiquiatria ca abús de substàncies terme pral.n m es abuso de sustancias  fr abus de substances  en substance abuse  de Drogenmissbrauch  
42 bioètica ca assaig aleatoritzat terme pral.n m ca assaig clínic aleatoritzat terme pral.n m ca ACA siglan m es ensayo aleatorizado  es ensayo clínico aleatorizado  es ECA  en randomised clinical trial  en randomized clinical trial  en RCT  
43 covid-19 ca assaig aleatoritzat terme pral.n m ca assaig clínic aleatoritzat terme pral.n m ca ACA siglan m oc assag aleatorizat  oc assag clinic aleatorizat  oc ACA  es ensayo aleatorizado  es ensayo clínico aleatorizado  es ECA  fr essai à répartition aléatoire  fr essai clinique à répartition aléatoire  fr essai clinique randomisé  fr essai randomisé  fr ECR  en randomised clinical trial  en RCT  ptPT ensaio clínico aleatorizado  ptPT ECA  ptBR ensaio clínico randomizado  ptBR estudo clínico randomizado  gl ensaio aleatorizado  gl ensaio clínico aleatorizado  gl ECA  ar تجربة طبية عشوائية  eu saiakuntza ausazkotu  eu saiakuntza kliniko ausazkotu  eu SKA  nl gerandomiseerd klinisch onderzoek  nl gerandomiseerde klinische proef  nl gerandomiseerde klinische studie  
44 covid-19 ca acalabrutinib terme pral.n m oc acalabrutinib  es acalabrutinib  fr acalabrutinib  en acalabrutinib  CAS 1420477-60-6  ptPT acalabrutinib  ptBR acalabrutinibe  gl acalabrutinib  ar أكالابروتينيب  eu akalabrutinib  nl acalabrutinib  
45 neurociència ca acalàsia terme pral.n f es acalasia  en achalasia  
46 neurociència ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  en acalculia  
47 fisioteràpia ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  en acalculia  
48 psiquiatria ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  fr acalculie  en acalculia  de Akalkulie  
49 càncer ca acantosi nigricans [nigricans: la] terme pral.n f ca acantosi nigricant sin. compl.n f es acantosis nigricans  fr acanthose nigricans  en acanthosis nigricans  
50 càncer ca acantosi nigricans maligna [nigricans: la] terme pral.n f es acantosis nigricans maligna  fr acanthosis nigricans maligne  en malignant acanthosis nigricans  
51 neurociència ca acatísia terme pral.n f es acatisia  en akathisia  
52 psiquiatria ca acatísia terme pral.n f es acatisia  fr akathisie  en akathisia  de Akathisie  
53 sinologia ca accelerador lineal terme pral.n m ca línac sin. compl.n m es acelerador lineal  es linac  fr accélérateur linéaire  fr linac  en linear accelerator  en linac  it acceleratore lineare  
54 sinologia ca acceptabilitat terme pral.n f es aceptabilidad  fr acceptabilité  en acceptability  it accettabilità  
55 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus aterotrombòtic terme pral.n m ca accident vascular aterotrombòtic sin. compl.n m es ictus aterotrombótico  fr accident vasculaire cérébral athérothrombotique  en atherotrombotic stroke  
56 neurociència ca accident vascular cerebral terme pral.n m ca ictus cerebral sin. compl.n m es accidente cerebrovascular  es ictus cerebral  en cerebrovascular accident  en stroke  
57 fisioteràpia ca apoplexia terme pral.n f ca accident vascular cerebral sin. compl.n m ca feridura sin. compl.n f es accidente cerebral vascular  es accidente cerebrovascular  es accidente vascular cerebral  es apoplejía  en apoplexy  en cerebral accident  en cerebrovascular accident  en stroke  en stroke syndrome  
58 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus terme pral.n m ca ictus cerebral terme pral.n m ca accident vascular cerebral sin. compl.n m ca malaltia vascular cerebral sin. compl.n f ca AVC siglan m es accidente vascular cerebral  es enfermedad vascular cerebral  es ictus  es ictus cerebral  es AVC  fr accident vasculaire cérébral  fr ictus cérébral  fr AVC  en brain attack  en cerebrovascular accident  en cerebrovascular stroke  en stroke  en CVA  
59 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus cardioembòlic terme pral.n m ca accident vascular cerebral cardioembòlic sin. compl.n m es accidente vascular cerebral cardioembólico  es ictus cardioembólico  fr ictus d'origine cardioembolique  en cardioembolic stroke  
60 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus criptogènic terme pral.n m ca accident vascular cerebral criptogènic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular criptogénico  es ictus criptogénico  fr accident vasculaire cérébral cryptogénique  en cryptogenic stroke  
61 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus hemorràgic terme pral.n m ca accident vascular cerebral hemorràgic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular hemorrágico  es ictus hemorrágico  fr attaque d'apoplexie hémorragique  en bleeding stroke  en hemorrhagic stroke  
62 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus isquèmic terme pral.n m ca accident vascular cerebral isquèmic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular isquémico  es ictus isquémico  fr accident ischémique cérébral  en ischemic stroke  
63 homeopatia ca acció alternant terme pral.n f es acción alternante  fr action alternante  en alternating action  
64 homeopatia ca acció bifàsica terme pral.n f es acción bifásica  fr action biphasique  en biphasic action  
65 seguretat alimentària ca acció correctiva terme pral.n f es acción correctiva  fr action corrective  en corrective action  
66 homeopatia ca acció secundària terme pral.n f ca acció curativa sin. compl.n f es acción secundaria  fr action curative  fr action secondaire  en counteraction  en healing action  en healing reaction  en secondary action  
67 homeopatia ca acció dinàmica terme pral.n f es acción dinámica  fr action dynamique  en dynamic action  
68 infermeria ca acció infermera terme pral.n f es acción enfermera  fr action infirmière  en nursing action  
69 homeopatia ca acció inicial terme pral.n f ca acció primària terme pral.n f es acción primaria  fr action initiale  fr action primaire  en initial action  en primary action  
70 salut mental i addiccions ca acció preventiva terme pral.n f ca actuació preventiva sin. compl.n f ca intervenció preventiva sin. compl.n f es acción preventiva  es actuación preventiva  fr action préventive  fr intervention préventive  en preventive action  en preventive care  en preventive intervention  
71 seguretat alimentària ca acció preventiva terme pral.n f es acción preventiva  fr action préventive  en preventive action  
72 anatomia humana ca acetàbul terme pral.n m ca cavitat cotiloide sin. compl.n f es acetábulo  es cavidad cotiloidea  en acetabulum  en cotyloid cavity  TA acetabulum  
73 fisioteràpia ca acetàbul terme pral.n m ca còtila terme pral.n f es acetábulo  es cavidad cotiloidea  es cótilo  en acetabular bone  en acetabulum  en cotyloid cavity  
74 neurociència ca acetilcolina terme pral.n f ca ACh siglan f es acetilcolina  es ACh  en acetylcholine  en ACh  
75 psiquiatria ca acetilcolina terme pral.n f ca ACh siglan f es acetilcolina  es ACh  fr acétylcholine  fr ACh  en acetylcholine  en ACh  de Acetylcholin  de ACh  
76 neurociència ca acetilcolinesterasa terme pral.n f ca AChE siglan f es acetilcolinesterasa  es AChE  en acetylcholinesterase  en AChE  
77 neurociència ca àcid α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiònic terme pral.n m ca AMPA siglan m es ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiónico  es AMPA  en α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid  en AMPA  
78 neurociència ca àcid γ-aminobutíric terme pral.n m ca GABA siglan m es ácido γ-aminobutírico  es GABA  en γ-aminobutyric acid  en gamma-aminobutyric acid  en GABA  
79 neurociència ca àcid aminofosfovalèric terme pral.n m ca APV siglan m es ácido aminofosfovalérico  es APV  en aminophosphovaleric acid  en APV  
80 neurociència ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  en arachidonic acid  
81 immunologia ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  fr acide arachidonique  en arachidonic acid  
82 neurociència ca àcid aspàrtic terme pral.n m es ácido aspártico  en aspartic acid  sbl Asp  
83 sida ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  fr acide désoxyribonucléique  fr ADN  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  
84 bioètica ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  
85 malalties minoritàries ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  fr acide désoxyribonucléique  fr ADN  fr DNA  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  
86 covid-19 ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m oc acid desoxiribonucleic  es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  fr acide désoxyribonucléique  fr DNA  fr ADN  en deoxyribonucleic acid  en DNA  gl ácido desoxirribonucleico  gl ADN  gl DNA  pt ácido desoxirribonucleico  pt ADN  pt DNA  ar حمض نووي ريبي منقوص الأكسجين  ar الحمض النووي  eu azido desoxirribonukleiko  eu DNA  nl desoxyribonucleïnezuur  nl DNA  
87 bioètica ca àcid desoxiribonucleic recombinant terme pral.n m ca ADN recombinant terme pral.n m ca DNA recombinant terme pral.n m ca ADNr siglan m ca rDNA siglan m es ácido desoxirribonucleico recombinante  es ADN recombinado  es ADN recombinante  es DNA recombinado  es DNA recombinante  es ADNr  es rDNA  en recombinant DNA  en rDNA  
88 neurociència ca àcid domoic terme pral.n m es ácido domoico  en domoic acid  
89 sinologia ca àcid gadopentètic terme pral.n m ca gadolini sin. compl.n m ca Gd-DTPA siglan m es ácido gadopentético  es gadolinio  es gadopentetato de dimeglumina  es Gd-DTPA  fr acide gadopentétique  fr gadolinium  fr Gd-DTPA  en gadolinium  en gadopentetate dimeglumine  en gadopentetic acid  en Gd-DTPA  it acido gadopentetico  
90 psiquiatria ca àcid gamma-aminobutíric terme pral.n m ca GABA siglan m es ácido gamma-aminobutírico  es GABA  fr acide gamma-aminobutyrique  fr GABA  en gamma-aminobutyric acid  en GABA  de gamma-Aminobuttersäure  de GABA  
91 immunologia ca àcid micofenòlic terme pral.n m ca MPA siglan m es ácido micofenólico  es MPA  fr acide mycophénolique  fr MPA  en mycophenolic acid  en MPA  CAS 24280-93-1  
92 neurociència ca àcid retinoic terme pral.n m es ácido retinoico  en retinoic acid  
93 sida ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  fr acide ribonucléique  fr ARN  en ribonucleic acid  en RNA  
94 bioètica ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  en ribonucleic acid  en RNA  
95 malalties minoritàries ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  fr acide ribonucléique  fr ARN  fr RNA  en ribonucleic acid  en RNA  
96 covid-19 ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m oc acid ribonucleic  oc ARN  oc RNA  es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  fr acide ribonucléique  fr ARN  fr RNA  en ribonucleic acid  en RNA  gl ácido ribonucleico  gl ARN  gl RNA  pt ácido ribonucleico  pt ARN  pt RNA  ar حمض نووي ريبي  eu azido erribonukleiko  eu RNA  nl ribonucleïnezuur  nl RNA  
97 sinologia ca àcid zoledrònic terme pral.n m es ácido zoledrónico  fr acide zolédronique  en zoledronic acid  it acido zoledronico  
98 neurociència ca acidosi terme pral.n f es acidosis  en acidosis  
99 sida ca acidosi làctica terme pral.n f es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  
100 seguretat alimentària ca acidulant terme pral.n m es acidulante  fr acidifiant  en acid  en acidulant  en acidulent  
101 malalties minoritàries ca acidúria glutàrica de tipus II terme pral.n f ca deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa múltiple terme pral.n f ca deficiència múltiple d'acil-CoA-deshidrogenasa terme pral.n f ca MADD siglan f es acidemia glutárica tipo 2  es deficiencia de MAD  es deficiencia múltiple de acil-CoA deshidrogenasa  es MADD  fr déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénases  fr MADD  en multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency  en MADD  cod 26791  
102 malalties minoritàries ca acidúria mevalònica terme pral.n f es aciduria mevalónica  es MVA  fr acidurie mévalonique  fr AMV  en mevalonic aciduria  en MVA  cod 29  
103 neurociència ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  en akinesia  
104 fisioteràpia ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  en akinesia  
105 psiquiatria ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  fr acinésie  fr akinésie  en akinesia  de Akinesie  
106 neurociència ca acoblament excitació-contracció terme pral.n m es acoplamiento excitación-contracción  en excitation-contraction coupling  
107 salut mental i addiccions ca acolliment residencial terme pral.n m es acogimiento residencial  fr accueil résidentiel  en residential care service  
108 oftalmologia ca acomodació terme pral.n f es acomodación  en accommodation  
109 fisioteràpia ca acomodació terme pral.n f es acomodación  en accommodation  
110 oftalmologia ca acomodació absoluta terme pral.n f es acomodación absoluta  en absolute accommodation  
111 oftalmologia ca acomodació binocular terme pral.n f es acomodación binocular  en binocular accommodation  
112 fisioteràpia ca acomodació elèctrica terme pral.n f es acomodación eléctrica  en electrical adaptation  
113 oftalmologia ca acomodació negativa terme pral.n f es acomodación negativa  en negative accommodation  
114 neurociència ca acomodació neuronal terme pral.n f ca adaptació neuronal sin. compl.n f es acomodación neuronal  es adaptación neuronal  en neural accommodation  en neural adaptation  
115 neurociència ca acomodació ocular terme pral.n f es acomodación ocular  en ocular accommodation  
116 oftalmologia ca acomodació positiva terme pral.n f es acomodación positiva  en positive accommodation  
117 oftalmologia ca acomodació relativa terme pral.n f es acomodación relativa  en relative accommodation  
118 bioètica ca acompanyament terme pral.n m es acompañamiento  en accompanying  
119 salut mental i addiccions ca acompanyament terapèutic terme pral.n m es acompañamiento terapéutico  fr accompagnement thérapeutique  en therapeutic accompaniment  
120 fisioteràpia ca acondroplàsia terme pral.n f ca micromèlia rizomèlica sin. compl.n f es acondroplasia  en achondroplasia  
121 fisioteràpia ca síndrome de Léri terme pral.n f ca acondroplàsia perifèrica de Silverskiöld sin. compl.n f ca pleonosteosi de Léri sin. compl.n f ca pleonosteosi familiar sin. compl.n f es pleonosteosis de Léri  es pleonosteosis familiar  es síndrome de Léri  en Léri's pleonosteosis  
122 infermeria ca aconsellament terme pral.n m es counselling  fr consultation  fr counselling  en counseling  
123 sida ca aconsellament terme pral.n m es asesoría  es counselling  fr counseling  fr counselling  fr consultation  en counseling  en counselling  
124 bioètica ca aconsellament terme pral.n m es aconsejamiento  es consejo asistido  en counseling  en counselling  
125 sinologia ca aconsellament genètic terme pral.n m es consejo genético  fr conseil génétique  en genetic counseling  it consiglio genetico  it consulenza genetica  
126 sida ca aconsellament posttest terme pral.n m es asesoría post-test  es asesoría post-estudios [MX]  fr consultation post-test  fr counseling post-test  en post-test counselling  
127 sida ca aconsellament pretest terme pral.n m es asesoría pre-test  es asesoría pre-estudios [MX]  fr counseling prétest  fr counselling prétest  en pre-test counselling  
128 recerca clínica de medicaments ca acord de confidencialitat terme pral.n m es acuerdo de confidencialidad  en confidentiality agreement  en secrecy agreement  
129 càncer ca acord de confidencialitat terme pral.n m es acuerdo de confidencialidad  fr accord de non-divulgation  en confidentiality agreement  en secrecy agreement  
130 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de components principals terme pral.n f ca ACP siglan f es análisis de componentes principales  es ACP  en principal components analysis  en PCA  
131 atenció integrada ca atenció centrada en la persona terme pral.n f ca ACP siglan f es atención centrada en la persona  en person-centred care  
132 salut mental i addiccions ca atenció centrada en la persona terme pral.n f ca ACP siglan f es atención centrada en la persona  es ACP  fr soins axés sur la personne  en person-centred care  
133 seguretat alimentària ca acreditació terme pral.n f es acreditación  fr agrément  en accreditation  
134 fisioteràpia ca acrocefàlia terme pral.n f ca oxicefàlia sin. compl.n f es acrocefalia  es oxicefalia  en acrocephalia  en oxycephaly  
135 fisioteràpia ca acrocefalosindactília terme pral.n f es acrocefalosindactilia  en acrocephalosyndactylia  
136 fisioteràpia ca acrocefalosindactília d'Apert terme pral.n f ca acrocefalosindactília tipus I sin. compl.n f ca malaltia d'Apert sin. compl.n f ca síndrome d'Apert sin. compl.n f es acrocefalosindactilia de Apert  es acrocefalosindactilia tipo I  es síndrome de Apert  en Apert syndrome  
137 fisioteràpia ca acrocianosi terme pral.n f ca acrocianosi congènita sin. compl.n f es acrocianosis  es acrocianosis congénita  en acrocyanosis  
138 fisioteràpia ca acrodínia terme pral.n f ca eritroedema sin. compl.n m ca malaltia de Swift-Feer sin. compl.n f es acrodinia  es enfermedad de Swift  en acrodynia  en Swift disease  
139 fisioteràpia ca acroesclerosi terme pral.n f ca acroesclerodèrmia sin. compl.n f ca acroesclerosi de Hutchinson sin. compl.n f ca esclerodactília sin. compl.n f es acrosclerosis  en acrosclerosis  
140 psiquiatria ca acrofòbia terme pral.n f es acrofobia  fr acrophobie  en acrophobia  de Akrophobie  
141 sinologia ca telitis terme pral.n f ca acromastitis sin. compl.n f es acromastitis  es telitis  fr thélite  en acromastitis  en thelitis  
142 neurociència ca acromatòpsia terme pral.n f es acromatopsia  en achromatopsia  
143 oftalmologia ca acromatòpsia terme pral.n f es acromatopsia  en achromatopsia  
144 fisioteràpia ca acromegàlia terme pral.n f ca malaltia de Marie sin. compl.n f es acromegalia  es enfermedad de Marie  en acromegaly  en Marie's disease  
145 malalties minoritàries ca acromegàlia terme pral.n f es acromegalia  fr acromégalie  en acromegaly  cod 963  
146 fisioteràpia ca eritromelàlgia terme pral.n f ca acromelàlgia sin. compl.n f ca eritermàlgia sin. compl.n f ca malaltia de Gerhardt sin. compl.n f ca malaltia de Mitchell sin. compl.n f ca malaltia de Weir-Mitchell sin. compl.n f es enfermedad de Weir Mitchell  es eritromelalgia  en acromelalgia  en erythromelalgia  en Weir Mitchell disease  
147 anatomia humana ca acromi terme pral.n m ca acròmion sin. compl.n m es acromion  en acromion  TA acromion  
148 fisioteràpia ca acromícria terme pral.n f ca dit de marededeu sin. compl.n m ca malaltia de Brugsch sin. compl.n f es acromicria  es enfermedad de Brugsch  en acromicria  
149 fisioteràpia ca acropàquia terme pral.n f ca dit de baqueta de timbal sin. compl.n m ca dit hipocràtic sin. compl.n m es acropaquia  es dedos en palillo de tambor  es dedos hipocráticos  en acropachy  en clubbing  en drumstick finger  en hippocratic finger  
150 fisioteràpia ca acroparestèsia terme pral.n f es acroparestesia  en acroparesthesia  
151 fisioteràpia ca acroparestèsia terme pral.n f es acroparestesia  en acroparesthesia  
152 neurociència ca reflex terme pral.n m ca acte reflex sin. compl.n m ca resposta reflexa sin. compl.n f es acto reflejo  es reflejo  es respuesta refleja  en reflex  en reflex action  en reflex response  
153 psiquiatria ca acte suïcida terme pral.n m es acto suicida  fr acte suicide  en suicidal act  de Suizidhandlung  
154 neurociència ca corticotropina terme pral.n f ca hormona adrenocorticotròpica sin. compl.n f ca ACTH siglan f es corticotropina  es hormona adrenocorticotrópica  es ACTH  en adrenocorticotropic hormone  en corticotropin  en ACTH  
155 neurociència ca actina terme pral.n f es actina  en actin  
156 immunologia ca actinomicina D terme pral.n f ca dactinomicina sin. compl.n f es actinomicina D  fr actinomycine D  fr dactinomycine  en actinomycin D  en dactinomycin  CAS 50-76-0  
157 fisioteràpia ca actitud terme pral.n f ca positura terme pral.n f es postura  en posture  
158 fisioteràpia ca actiu -iva terme pral.adj es activo -va  en active  
159 atenció integrada ca actius comunitaris terme pral.n m pl es activos comunitarios  en community assets  
160 fisioteràpia ca activació terme pral.n f es activación  en activation  
161 psiquiatria ca activació terme pral.n f es activación  fr activation  en activation  de Aktivierung  
162 neurociència ca activació cerebral terme pral.n f es activación cerebral  en brain activation  
163 neurociència ca activació conductual terme pral.n f es activación conductual  en behavioral arousal  
164 neurociència ca activació de canal terme pral.n f ca obertura de canal terme pral.n f es activación de canal  es apertura de canal  en ion channel activation  en ion channel gating  
165 bioètica ca activació de l'oòcit terme pral.n f es activación del oocito  en oocyte activation  
166 immunologia ca activació limfocitària terme pral.n f es activación de linfocitos  es activación linfocítica  fr activation des lymphocytes  en lymphocyte activation  
167 neurociència ca activador de la transcripció terme pral.n m es activador de la transcripción  en transcription activator  
168 immunologia ca activador policlonal terme pral.n m es activador policlonal  fr activateur polyclonal  en polyclonal activator  
169 sida ca activitat terme pral.n f es actividad  fr activité  en activity  
170 seguretat alimentària ca caça terme pral.n f ca activitat cinegètica sin. compl.n f ca cinegètica sin. compl.n f es actividad cinegética  es caza  es cinegética  fr activité cynégétique  fr chasse  fr cynégétique  en hunting  
171 seguretat alimentària ca activitat de l'aigua terme pral.n f ca Aw siglan f es actividad acuosa  es actividad de agua  es actividad del agua  es Aw  fr activité de l'eau  fr Aw  en activity of water  en water activity  en Aw  en WA  sbl aw  
172 neurociència ca activitat hipnagògica terme pral.n f ca al·lucinació hipnagògica sin. compl.n f es actividad hipnagógica  es alucinación hipnagógica  en hypnagogic activity  en hypnagogic hallucination  
173 infermeria ca activitat infermera terme pral.n f es actividad enfermera  fr activité infirmière  en nursing activity  
174 neurociència ca activitat motora involuntària terme pral.n f es actividad motora involuntaria  en involuntary motor activity  
175 neurociència ca activitat motora voluntària terme pral.n f es actividad motora voluntaria  en voluntary motor activity  
176 neurociència ca activitat muscular espontània terme pral.n f es actividad muscular espontánea  en spontaneous muscle activity  
177 neurociència ca activitat relacionada amb el moviment terme pral.n f es actividad relacionada con el movimiento  en movement-related activity  
178 infermeria ca activitats de la vida diària terme pral.n f pl ca AVD siglan f pl es actividades de la vida diaria  es AVD  fr activités de la vie quotidienne  fr AVQ  en activities of daily living  en ADL  
179 infermeria ca activitats instrumentals de la vida diària terme pral.n f pl ca AIVD siglan f pl es actividades instrumentales de la vida diaria  es AIVD  fr activités instrumentales de la vie quotidienne  fr AIVQ  en instrumental activities of daily living  en IADL  
180 psiquiatria ca actuació terme pral.n f es actuación  fr acting out  fr agissement  en acting out  de Agieren  
181 bioètica ca actuació sanitària terme pral.n f ca intervenció sanitària sin. compl.n f es actuación sanitaria  es intervención sanitaria  en medical action  en medical intervention  
182 neurociència ca acufen terme pral.n m es acúfeno  en tinnitus  
183 otorrinolaringologia ca acufen terme pral.n m ca brunzit sin. compl.n m ca tinnitus sin. compl.n m es acúfeno  es tinnitus  es zumbido  en tinnitus  
184 otorrinolaringologia ca acufen objectiu terme pral.n m es acúfeno objetivo  en objective tinnitus  
185 otorrinolaringologia ca acumetria terme pral.n f es acumetría  en acumetry  
186 fisioteràpia ca acupuntura terme pral.n f es acupuntura  en acupuncture  
187 otorrinolaringologia ca acústic -a terme pral.adj es acústico  en acoustic  
188 otorrinolaringologia ca acústic -a terme pral.adj ca auditiu -iva terme pral.adj es acústico  es auditivo  en acoustic  en auditory  
189 otorrinolaringologia ca acústica terme pral.n f es acústica  en acoustics  
190 covid-19 ca vacuna CanSino terme pral.n f ca Ad5-nCoV siglan f ca Convidecia den. com.n f oc vacuna CanSino  oc Ad5-nCoV  oc Convidecia  es vacuna CanSino  es Ad5-nCoV  es Convidecia  fr vaccin CanSino  fr Ad5-nCoV  fr Convidecia  en CanSino vaccine  en Ad5-nCoV  en Convidecia  ptPT vacina Convidecia  ptPT Convidecia  gl vacina Convidecia  gl Ad5-nCov  gl Convidecia  pt vacina CanSino  pt Ad5-nCoV  ar Ad5-nCoV لقاح كانسينو؛ لقاح كونفيديسيا  eu Ad5-nCoV  eu CanSino txerto  eu Convidecia  nl CanSino-vaccin  nl Ad5-nCoV  
191 immunologia ca adenosina-desaminasa terme pral.n f ca ADA siglan f es adenosina-desaminasa  es ADA  fr adénosine désaminase  fr ADA  en adenosine deaminase  en ADA  
192 immunologia ca adalimumab terme pral.n m es adalimumab  fr adalimumab  en adalimumab  CAS 331731-18-1  
193 oftalmologia ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adaptation  
194 infermeria ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  
195 psiquiatria ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  de Anpassung  
196 oftalmologia ca adaptació a la claror terme pral.n f ca adaptació fotòpica sin. compl.n f es adaptación a la claridad  es adaptación a la luz  es adaptación fotópica  en light adaptation  en photopic adaptation  
197 oftalmologia ca adaptació a la foscor terme pral.n f ca adaptació escotòpica sin. compl.n f es adaptación a la oscuridad  es adaptación escotópica  en dark adaptation  en scotopic adaptation  
198 neurociència ca adaptació a la foscor terme pral.n f ca adaptació escotòpica terme pral.n f es adaptación a la oscuridad  es adaptación escotópica  en dark adaptation  en scotopic adaptation  
199 otorrinolaringologia ca adaptació auditiva terme pral.n f es adaptación auditiva  en auditory adaptation  
200 otorrinolaringologia ca adaptació protètica terme pral.n f es adaptación protésica  en fitting  
201 otorrinolaringologia ca adaptació protètica binaural terme pral.n f es adaptación protésica binaural  en binaural fitting  
202 otorrinolaringologia ca adaptació protètica CROS terme pral.n f es adaptación protésica CROS  en CROS fitting  
203 psiquiatria ca adaptació social terme pral.n f es adaptación social  fr adaptation sociale  en social adoption  de soziale Anpassung  
204 otorrinolaringologia ca adaptador anatòmic terme pral.n m es adaptador anatómico  en anatomical adaptator  
205 oftalmologia ca adaptòmetre terme pral.n m es adaptómetro  en adaptometer  
206 oftalmologia ca adaptometria terme pral.n f es adaptometría  en adaptometry  
207 immunologia ca citotoxicitat cel·lular dependent d'anticossos terme pral.n f ca ADCC siglan f es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos  es citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos  es ADCC  fr cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps  fr ADCC  en antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity  en antibody-dependent cellular cytotoxicity  en ADCC  
208 neurociència ca addicció terme pral.n f es adicción  en addiction  
209 infermeria ca addicció terme pral.n f es adicción  fr addiction  en addiction  
210 salut mental i addiccions ca addicció terme pral.n f es adicción  fr addiction  en addiction  
211 psiquiatria ca addicció terme pral.n f es adicción  fr addiction  en addiction  de Abhängigkeit  
212 psiquiatria ca addicció conductual terme pral.n f es adicción comportamental  es adicción conductual  fr addiction comportementale  fr addiction sans substance  fr dépendance comportementale  fr dépendance sans substance  en behavioral addiction  en behavioural addiction  en nonsubstance addiction  de Substanzungebundene Abhängigkeit  
213 seguretat alimentària ca additiu alimentari terme pral.n m es aditivo alimentario  fr additif alimentaire  en food additive  
214 seguretat alimentària ca additiu per a l'alimentació animal terme pral.n m es aditivo para alimentación animal  es aditivo para la alimentación animal  fr additif pour l'alimentation animale  en feed additive  
215 fisioteràpia ca adducció terme pral.n f es aducción  en adduction  
216 oftalmologia ca adducció terme pral.n f es aducción  en adduction  
217 neurociència ca adenilat-ciclasa terme pral.n f es adenilato-ciclasa  en adenylate cyclase  
218 sinologia ca adenocarcinoma terme pral.n m es adenocarcinoma  fr adénocarcinome  en adenocarcinoma  it adenocarcinoma  
219 càncer ca adenocarcinoma terme pral.n m es adenocarcinoma  fr adénocarcinome  en adenocarcinoma  
220 sinologia ca carcinoma de cèl·lules d'anell sigil·lar terme pral.n m ca adenocarcinoma de cèl·lules d'anell sigil·lar sin. compl.n m es carcinoma de células en anillo de sello  fr carcinome à cellules en bague à châton  en signet ring cell carcinoma  it carcinoma a cellule ad anello con castone  
221 sinologia ca fibroadenoma terme pral.n m ca adenofibroma sin. compl.n m es adenofibroma  es fibroadenoma  fr adénofibrome  fr fibroadénome  en adenofibroma  en fibroadenoma  it adenofibroma  it fibroadenoma  
222 càncer ca fibroadenoma terme pral.n m ca adenofibroma sin. compl.n m ca adenoma fibroide sin. compl.n m ca adenoma fibrós sin. compl.n m es adenofibroma  es fibroadenoma  fr adénofibrome  fr fibroadénome  en adenofibroma  en fibroadenoma  
223 anatomia humana ca adenohipòfisi terme pral.n f es adenohipófisis  en adenohypophysis  TA adenohypophysis  TA lobus anterior  
224 neurociència ca adenohipòfisi terme pral.n f ca hipòfisi anterior sin. compl.n f es adenohipófisis  es hipófisis anterior  en adenohypophysis  en anterior hypophysis  
225 otorrinolaringologia ca adenoidal terme pral.adj es adenoideo  en adenoidal  
226 otorrinolaringologia ca adenoidectomia terme pral.n f es adenoidectomía  en adenoidectomy  
227 anatomia humana ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl ca amígdala de Luschka sin. compl.n f es adenoides  es amígdala de Luschka  es amígdala faríngea  en adenoids  en Luschka's tonsil  en pharyngeal tonsil  TA tonsilla pharyngealis  
228 immunologia ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl es adenoides  es amígdala faríngea  fr adénoïde  fr amygdale laryngée  en adenoids  en laryngeal tonsil  
229 otorrinolaringologia ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl ca amígdala de Luschka sin. compl.n f es adenoides  es amígdala de Luschka  es amígdala faríngea  en adenoids  en Luschka's tonsil  en pharyngeal tonsil  TA tonsilla adenoidea  TA tonsilla pharyngealis  
230 otorrinolaringologia ca adenoïditis terme pral.n f es adenoiditis  en adenoiditis  
231 sinologia ca adenoma terme pral.n m ca tumor adenoide sin. compl.n m es adenoma  es tumor adenoide  fr adénome  en adenoid tumor  en adenoma  it adenoma  
232 càncer ca adenoma terme pral.n m ca tumor adenoide sin. compl.n m es adenoma  fr adénome  en adenoma  
233 sinologia ca adenoma del mugró terme pral.n m es adenoma de pezón  fr adénome du mamelon  en adenoma of nipple  it adenoma del capezzolo  
234 sinologia ca adenoma mamari terme pral.n m es adenoma mamario  fr adénome mammaire  en adenoma of the breast  
235 sinologia ca prolactinoma terme pral.n m ca adenoma productor de prolactina sin. compl.n m es adenoma productor de prolactina  es prolactinoma  fr adénome à prolactine  fr prolactinome  en prolactine-producing adenoma  en prolactinoma  it prolattinoma  
236 sinologia ca adenomatós -osa terme pral.adj es adenomatoso  fr adénomateux  en adenomatous  it adenomatoso  
237 sinologia ca adenomatosi terme pral.n f es adenomatosis  fr adénomatose  en adenomatosis  it adenomatosi  
238 sinologia ca adenomatosi erosiva del mugró terme pral.n f es adenomatosis erosiva del pezón  fr adénomatose érosive du mamelon  en erosive adenomatosis of the nipple  it adenomatosi erosiva del capezzolo  
239 sinologia ca adenomegàlia terme pral.n f es adenomegalia  fr adénomégalie  en adenomegaly  it adenomegalia  
240 malalties infeccioses ca adenopatia terme pral.n f ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
241 sinologia ca limfadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f ca limfoadenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  es linfoadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  it adenopatia  it linfadenopatia  it linfoadenopatia  
242 sida ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
243 immunologia ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
244 càncer ca adenosarcoma terme pral.n m ca sarcoadenoma sin. compl.n m es adenosarcoma  fr adénosarcome  en adenosarcoma  
245 sinologia ca adenosi terme pral.n f es adenosis  fr adénose  en adenosis  it adenosi  
246 sinologia ca adenosi esclerosant terme pral.n f es adenosis esclerosante  fr adénose sclérosante  en fibrosing adenosis  en sclerosing adenosis  it adenosi sclerosante  
247 neurociència ca adenosina terme pral.n f es adenosina  en adenosine  
248 neurociència ca trifosfat d'adenosina terme pral.n m ca adenosinatrifosfat sin. compl.n m ca ATP siglan m es adenosintrifosfato  es trifosfato de adenosina  es ATP  en adenosine triphosphate  en ATP  
249 bioètica ca adequació de les actuacions sanitàries terme pral.n f ca adequació de l'esforç terapèutic sin. compl.n f ca limitació de l'esforç terapèutic sin. compl.n f ca LET siglan f es limitación del esfuerzo terapéutico  es limitación del soporte vital  es LET  es LSV  en life support limitation  en limitation of life support  en LSL  en LLS  
250 covid-19 ca adequació de les actuacions sanitàries terme pral.n f ca adequació de l'esforç terapèutic sin. compl.n f ca limitació de l'esforç terapèutic sin. compl.n f ca LET siglan f oc adequacion des actuacions sanitàries  oc limitacion der esfòrç terapeutic  es limitación del esfuerzo terapéutico  es limitación del soporte vital  es LET  es LSV  en life support limitation  en limitation of life support  en LLS  en LSL  ptPT limitação do esforço terapêutico  ptPT LT  ptBR limitação de esforço terapêutico  ptBR limitação de suporte terapêutico  ptBR limitação do suporte de vida  ptBR limite terapêutico  ptBR LSV  gl axeitamento do esforzo terapéutico  gl limitación do esforzo terapéutico  gl LET  pt limitação terapêutica  pt LET  ar حد من الجهد العلاجي  eu ahalegin terapeutikoa egokitze  eu ahalegin terapeutikoa mugatze  eu ATE  eu ATM  nl basislevensondersteuning  nl elementaire levensondersteuning  nl geavanceerde levensondersteuning  nl gevorderde levensondersteuning  
251 covid-19 ca ADG20 terme pral.n m oc ADG20  es ADG20  fr ADG20  en ADG20  CAS 2516243-50-0  ptPT ADG20  gl ADG20  ar عقار الجسم المضاد أحادي النسيلة  eu ADG20  nl ADG20  
252 fisioteràpia ca adherència terme pral.n f es adherencia  es brida  en adhesion  
253 sida ca adherència terme pral.n f es adherencia  fr attachement  en adhesion  en attachment  
254 immunologia ca adherència immunitària terme pral.n f es adherencia inmunitaria  fr immunoadhérence  en immune adherence  
255 anatomia humana ca adherència intertalàmica terme pral.n f ca comissura grisa intertalàmica sin. compl.n f es adhesión intertalámica  en adhesio interthalamica  TA adhesio interthalamica  
256 neurociència ca adhesió cel·lular terme pral.n f es adhesión celular  en cellular adhesion  
257 immunologia ca adhesió leucocitària terme pral.n f es adhesión leucocitaria  fr adhésion leucocytaire  en leukocyte adhesion  
258 immunologia ca adhesió leucocitària ferma terme pral.n f es adhesión leucocitaria firme  fr adhésion leucocytaire ferme  en firm leukocyte adhesion  
259 fisioteràpia ca adhesivitat terme pral.n f es adhesividad  en adhesiveness  
260 fisioteràpia ca adhesivitat plaquetària terme pral.n f es adhesividad plaquetaria  en platelet adhesiveness  
261 fisioteràpia ca adiadococinèsia terme pral.n f ca disdiadococinèsia sin. compl.n f es adiadococinesia  en adiadochokinesia  
262 neurociència ca adiadococinèsia terme pral.n f es adiadococinesia  en adiadochokinesia  
263 fisioteràpia ca adinàmia episòdica hereditària terme pral.n f ca malaltia de Gamstorp sin. compl.n f es adinamia episódica hereditaria  es enfermedad de Gamstorp  en adynamia  en Gamstorp's disease  
264 malalties minoritàries ca adinàmia episòdica hereditària terme pral.n f ca malaltia de Gamstorp terme pral.n f ca paràlisi periòdica familiar hiperpotassèmica terme pral.n f es adinamia episódica de Gamstorp  es enfermedad de Gamstorp  es parálisis periódica hipercalémica  fr maladie de Gamstorp  fr paralysie périodique hyperkaliémique  en Gamstorp disease  en Gamstorp episodic adynamy  cod 682  
265 sinologia ca adipòcit terme pral.n m ca cèl·lula adiposa sin. compl.n f es adipocito  es célula adiposa  fr adipocyte  fr cellule adipeuse  en adipocyte  en fat cell  it adipocita  it cellula adiposa  
266 neurociència ca adípsia terme pral.n f es adipsia  en adipsia  
267 otorrinolaringologia ca aditus ad antrum [la] terme pral.n m es aditus ad antrum  en aditus ad antrum  TA aditus ad antrum  
268 recerca clínica de medicaments ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  en adjuvant  
269 immunologia ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
270 sida ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
271 sinologia ca adjuvant terme pral.adj es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  it adiuvante  
272 càncer ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
273 vacunes ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  es inmunopotenciador  fr adjuvant  en adjuvant  
274 immunologia ca adjuvant complet de Freund terme pral.n m es adyuvante completo de Freund  fr adjuvant complet de Freund  en complete Freund adjuvant  
275 immunologia ca adjuvant de Freund terme pral.n m es adyuvante de Freund  fr adjuvant de Freund  en Freund adjuvant  
276 immunologia ca adjuvant incomplet de Freund terme pral.n m es adyuvante incompleto de Freund  fr adjuvant incomplet de Freund  en incomplete Freund adjuvant  
277 anatomia humana ca adminicle de la línia alba terme pral.n m es adminículo de la línea alba  en adminiculum lineae albae  TA adminiculum lineae albae  
278 infermeria ca administració terme pral.n f es administración  fr administration  en administration  
279 infermeria ca administració terme pral.n f es administración  fr administration  en administration  
280 infermeria ca adolescència terme pral.n f es adolescencia  fr adolescence  en adolescence  
281 bioètica ca recepció d'embrions terme pral.n f ca adopció d'embrions sin. compl.n f es adopción de embriones  es recepción de embriones  en embryo adoption  en embryo reception  
282 salut mental i addiccions ca alta dependència psiquiàtrica terme pral.n f ca ADP siglan f es alta dependencia psiquiátrica  es ADP  en high dependency  
283 neurociència ca adquisició de l'aprenentatge terme pral.n f es adquisición del aprendizaje  en learning acquisition  
284 neurociència ca adquisició de memòria terme pral.n f es adquisición de memoria  en memory acquisition  
285 immunologia ca adrecina terme pral.n f es adresina  es dirigina  fr adressine  en addressin  
286 neurociència ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  es epinefrina  en adrenaline  en epinephrine  
287 psiquiatria ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  es epinefrina  fr adrénaline  fr épinéphrine  en adrenaline  en epinephrine  de Adrenalin  de Epinephrin  
288 infermeria ca adrenarquia terme pral.n f es adrenarquía  fr adrenarche  en adrenarche  
289 infermeria ca adrenèrgic terme pral.n m es adrenérgico  fr adrénergique  en adrenergic  
290 neurociència ca adrenèrgic -a terme pral.adj es adrenérgico  en adrenergic  
291 psiquiatria ca adrenèrgic -a terme pral.adj es adrenérgico -ca  fr adrénergique  en adrenergic  de adrenerg  
292 neurociència ca receptor adrenèrgic terme pral.n m ca adrenoreceptor sin. compl.n m es adrenoceptor  es receptor adrenérgico  en adrenergic receptor  en adrenoceptor  
293 psiquiatria ca receptor adrenèrgic terme pral.n m ca adrenoreceptor sin. compl.n m es adrenoceptor  es adrenorreceptor  es receptor adrenérgico  fr adréno-récepteur  fr récepteur adrénergique  en adrenergic receptor  en adrenoceptor  en adrenoreceptor  de adrenerger Rezeptor  de Adrenozeptor  
294 neurociència ca receptor adrenèrgic α terme pral.n m ca adrenoreceptor α sin. compl.n m es receptor α-adrenérgico  es receptor adrenérgico α  en α-adrenergic receptor  en α-adrenoceptor  en alpha-adrenergic receptor  
295 neurociència ca receptor adrenèrgic ß terme pral.n m ca adrenoreceptor ß sin. compl.n m es receptor ß-adrenérgico  es receptor adrenérgico ß  en ß-adrenergic receptor  en ß-adrenoceptor  en beta-adrenergic receptor  
296 psiquiatria ca receptor adrenèrgic α terme pral.n m ca adrenoreceptor α sin. compl.n m es receptor α-adrenérgico  es receptor adrenérgico α  fr alpha-récepteur adrénergique  fr récepteur adrénergique α  fr récepteur alpha-adrénergique  en α-adrenergic receptor  en α-adrenoceptor  en alpha-adrenergic receptor  de α-Adrenozeptor  de α-Rezeptor  de alpha-adrenerge Rezeptor  de alpha-Rezeptor  
297 psiquiatria ca receptor adrenèrgic ß terme pral.n m ca adrenoreceptor ß sin. compl.n m es receptor ß-adrenérgico  es receptor adrenérgico ß  fr bêta-récepteur adrénergique  fr récepteur adrénergique ß  fr récepteur bêta-adrénergique  en ß-adrenergic receptor  en ß-adrenoceptor  en beta-adrenergic receptor  de ß-Adrenozeptor  de beta-adrenergischer Rezeptor  de Beta-Adrenozeptor  de Betarezeptor  de ß-Rezeptor  
298 seguretat alimentària ca adulteració terme pral.n f es adulteración  fr adultération  en adulteration  
299 infermeria ca adultesa terme pral.n f es adultez  fr âge adulte  en adulthood  
300 recerca clínica de medicaments ca advertiment legal terme pral.n m es advertencia legal  en disclaimer  
301 recerca clínica de medicaments ca Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris terme pral.n f ca AEMPS siglan f es Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  es AEMPS  
302 homeopatia ca aequalia aequalis curantur [la] terme pral.loc llat
303 otorrinolaringologia ca aerootitis terme pral.n f es aerotitis  en aerotitis  
304 infermeria ca aerosol terme pral.n m es aerosol  fr aérosol  en aerosol  
305 fisioteràpia ca aerosol terme pral.n m es aerosol  en aerosol  
306 covid-19 ca aerosol terme pral.n m oc aerosòl  es aerosol  fr aérosol  en aerosol  gl aerosol  pt aerossol  ar حلالة هوائية  eu aerosol  nl aerosol  
307 malalties minoritàries ca atàxia de Friedreich terme pral.n f ca malaltia de Friedreich sin. compl.n f ca AF siglan f es ataxia de Friedreich  es AF  es FRDA  fr ataxie de Friedreich  fr AF  fr FRDA  en Friedreich ataxia  en AF  en FRDA  cod 95  
308 oftalmologia ca afàcia terme pral.n f ca afàquia sin. compl.n f es afaquia  en aphakia  
309 oftalmologia ca afàcic -a terme pral.adj ca afàquic -a sin. compl.adj es afáquico  en aphakic  
310 psiquiatria ca trastorn per afartament terme pral.n m ca afartament compulsiu sin. compl.n m es trastorno alimentario compulsivo  es trastorno de atracones compulsivos  es trastorno de atracones periódicos  es trastorno de ingesta paroxística  es trastorno de sobreingesta compulsiva  es trastorno por atracón  fr hyperphagie boulimique  en binge-eating disorder  en compulsive overeating  en BED  de Binge Eating Störung  de Essanfallsstörung  
311 otorrinolaringologia ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
312 fisioteràpia ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
313 neurociència ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
314 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca afàsia terme pral.n f es afasia  fr aphasie  en aphasia  
315 psiquiatria ca afàsia terme pral.n f es afasia  fr aphasie  en aphasia  de Aphasie  
316 neurociència ca afàsia motora terme pral.n f ca afàsia de Broca sin. compl.n f ca afàsia expressiva sin. compl.n f es afasia de Broca  es afasia expresiva  es afasia motora  en Broca's aphasia  en expressive aphasia  en motor aphasia  
317 neurociència ca afàsia de conducció terme pral.n f es afasia de conducción  en conduction aphasia  
318 neurociència ca afàsia sensorial terme pral.n f ca afàsia de Wernicke sin. compl.n f ca afàsia receptiva sin. compl.n f es afasia de Wernicke  es afasia receptiva  es afasia sensorial  en receptive aphasia  en sensory aphasia  en Wernicke's aphasia  
319 neurociència ca afàsia encreuada terme pral.n f es afasia cruzada  en crossed aphasia  
320 neurociència ca afàsia global terme pral.n f ca afàsia total sin. compl.n f es afasia global  es afasia total  en global aphasia  en total aphasia  
321 neurociència ca afàsia motora transcortical terme pral.n f es afasia motora transcortical  en transcortical motor aphasia  
322 fisioteràpia ca malaltia de Lichtheim terme pral.n f ca afàsia sensorial subcortical sin. compl.n f ca sordesa subcortical sin. compl.n f ca sordesa verbal genuïna sin. compl.n f ca sordesa verbal pura sin. compl.n f es enfermedad de Lichtheim  en Lichtheim disease  
323 neurociència ca afàsia sensorial transcortical terme pral.n f es afasia sensorial transcortical  en transcortical sensorial aphasia  
324 fisioteràpia ca afecció terme pral.n f es afección  en affection  
325 fisioteràpia ca afecció cervicobraquial terme pral.n f ca cervicobraquiàlgia terme pral.n f es cervicobraquialgia  en cervicobrachial disorder  en cervicobrachialgia  
326 fisioteràpia ca afecció cervicocefàlica terme pral.n f es cervicocefalalgia  en cervicocephalalgia  en cervicocephalgia  
327 neurociència ca afecte terme pral.n m es afecto  en affect  
328 psiquiatria ca afecte terme pral.n m es afecto  fr affect  en affect  de Affekt  
329 neurociència ca afecte aplanat terme pral.n m es afecto aplanado  es afecto plano  en flat affect  
330 psiquiatria ca afecte aplanat terme pral.n m es afecto aplanado  es afecto plano  fr affect aplati  fr affect plat  en flat affect  en flattened affect  de flacher Affekt  de verflachter Affekt  
331 psiquiatria ca afecte inadequat terme pral.n m es afecto inadecuado  es afecto inapropiado  fr affect inapproprié  en inappropriate affect  de inadäquater Affekt  
332 psiquiatria ca afecte làbil terme pral.n m es afecto lábil  fr affect labile  en labile affect  de labiler Affekt  
333 neurociència ca afecte retret terme pral.n m es afecto embotado  es afecto restringido  en blunted affect  en constricted affect  
334 psiquiatria ca afecte retret terme pral.n m es afecto constreñido  es afecto embotado  es afecto restringido  fr affect émoussé  en blunt affect  en blunted affect  en constricted affect  en restricted affect  de abgestumpfter Affekt  de verminderter Affekt  
335 fisioteràpia ca afectivitat terme pral.n m es afectividad  en affectivity  
336 infermeria ca afectivitat terme pral.n f es afectividad  fr affectivité  en affectivity  
337 psiquiatria ca afectivitat terme pral.n f es afectividad  fr affectivité  en affectivity  en emotion  de Affektivität  
338 fisioteràpia ca aferent terme pral.adj es aferente  en afferent  
339 neurociència ca aferent terme pral.adj es aferente  en afferent  
340 infermeria ca aferrament terme pral.n m es apego  fr attachement  en attachment  
341 psiquiatria ca aferrament terme pral.n m es apego  fr attachement  en attachment  de Anhänglichkeit  de Bindung  
342 psiquiatria ca aferrament ansiós ambivalent terme pral.n m es apego ansioso ambivalente  es apego inseguro ansioso-ambivalente  fr attachement anxieux/ambivalent  en anxious-ambivalent attachment  de ängstlich-ambivalente Bindung  de C-Bindung  de unsicher-ambivalente Bindung  
343 psiquiatria ca aferrament desorganitzat terme pral.n m es apego desorganizado  es apego inseguro desorganizado-indiscriminado  fr attachement désorganisé  en disorganized attachment  en disorganized attachment  de desorganisierte Bindung  
344 psiquiatria ca aferrament insegur terme pral.n m es apego inseguro  fr attachement insécure  fr attachement insécurisé  en insecure attachment  de unsichere Bindung  
345 psiquiatria ca aferrament per evitació evasiu terme pral.n m es apego evitativo evasivo  es apego inseguro huidizo-evitativo  fr attachement évasif  fr attachement insaisissable  en avoidant attachment  de unsicher-vermeidende Bindung  
346 psiquiatria ca aferrament segur terme pral.n m es apego seguro  fr attachement sécure  fr attachement sécurisé  en secure attachment  de sichere Bindung  
347 immunologia ca afinitat terme pral.n f es afinidad  fr affinité  en affinity  
348 homeopatia ca afinitat electiva terme pral.n f es afinidad electiva  fr affinité élective  en drug affinity  en elective affinity  
349 immunologia ca afinitat funcional terme pral.n f es afinidad funcional  fr affinité fonctionnelle  en functional affinity  
350 homeopatia ca afinitat tissular terme pral.n f es afinidad tisular  fr affinité tissulaire  en histiotropism  en tissue affinity  
351 sinologia ca aflaquiment terme pral.n m ca amagriment terme pral.n m es enflaquecimiento  fr amaigrissement  en emaciation  en weight loss  it dimagrimento  
352 infermeria ca aflicció terme pral.n f es aflicción  fr affliction  fr peine  en affliction  en grief  
353 psiquiatria ca aflicció terme pral.n f es aflicción  fr affliction  fr peine  en affliction  en bereavement  de Kummer  
354 otorrinolaringologia ca afonia terme pral.n f es afonía  en aphonia  
355 neurociència ca afonia terme pral.n f es afonía  en aphonia  
356 oftalmologia ca afotestèsia terme pral.n f es afotestesia  en aphotesthesia  
357 infermeria ca afrontament terme pral.n m es afrontamiento  fr affrontement  en coping  
358 psiquiatria ca afrontament terme pral.n m es afrontamiento  fr affrontement  en coping  de Coping  
359 fisioteràpia ca agafador terme pral.n m es agarrador  en grip  en handgrip  
360 sinologia ca agalàctia terme pral.n f ca agalàxia sin. compl.n f es agalactia  fr agalactie  fr agalaxie  en agalactia  it agalattia  it agalassia  
361 immunologia ca agammaglobulinèmia terme pral.n f es agammaglobulinemia  fr agammaglobulinémie  en agammaglobulinemia  
362 immunologia ca agammaglobulinèmia lligada a X terme pral.n f ca agammaglobulinèmia congènita sin. compl.n f ca malaltia de Bruton sin. compl.n f es agammaglobulinemia congénita  es agammaglobulinemia ligada a X  es enfermedad de Bruton  fr agammaglobulinémie congénitale  fr agammaglobulinémie liée à l'X  fr maladie de Bruton  en Bruton disease  en congenital agammaglobulinemia  en X-linked agammaglobulinemia  
363 malalties minoritàries ca agammaglobulinèmia de causa desconeguda o defecte genètic no registrat terme pral.n f es agammaglobulinemia de causa desconocida o defecto genético no registrado  fr agammaglobulinémie d'origine inconnue ou défaut génétique non enregistré  en agammaglobulinemia with unkonwn cause or unregistered genetic defect  
364 immunologia ca agar-agar terme pral.n m ca agar sin. compl.n m ca gelosa sin. compl.n f es agar  es agar-agar  es gelosa  fr agar-agar  fr gélose  en agar  en agar-agar  en gelose  
365 immunologia ca agarosa terme pral.n f es agarosa  fr agarose  en agarose  
366 recerca clínica de medicaments ca Agència Europea de Medicaments terme pral.n f ca EMA siglan f es Agencia Europea de Medicamentos  es EMA  en European Medicines Agency  en EMA  
367 bioètica ca agència reguladora de medicaments terme pral.n f es agencia reguladora de medicamentos  en drug regulatory agency  en pharmaceutical regulatory agency  
368 fisioteràpia ca agent terme pral.n m es agente  en agent  
369 infermeria ca agent terme pral.n m es agente  fr agent  en agent  
370 covid-19 ca agent biològic terme pral.n m oc agent biologic  es agente biológico  fr agent biologique  en biological agent  gl axente biolóxico  pt agente biológico  ar عامل بيلوجي  eu agente biologiko  nl biologisch agens  
371 infermeria ca agent d'autonomia assistida terme pral.n m, f es agente de autonomía asistida  
372 seguretat alimentària ca agent de càrrega terme pral.n m es agente de carga  fr agent de charge  en bulking agent  
373 seguretat alimentària ca agent de recobriment terme pral.n m es agente de recubrimiento  fr agent d'enrobage  en glazing agent  
374 seguretat alimentària ca agent de suport terme pral.n m ca suport sin. compl.n m es agente de soporte  es soporte  fr agent de support  fr support  en support  en support agent  
375 seguretat alimentària ca agent de tractament de la farina terme pral.n m es agente de tratamiento de la harina  es agente de tratamiento de las harinas  fr agent de traitement de la farine  en flour treatment agent  
376 seguretat alimentària ca agent econòmic terme pral.n m es agente económico  fr agent économique  en economic agent  
377 malalties infeccioses ca immunosupressor terme pral.n m ca agent immunosupressor sin. compl.n m ca immunodepressor sin. compl.n m es agente inmunosupresor  es inmunodepresor  es inmunosupresor  fr agent immunosuppresseur  fr immunodépresseur  fr immunosuppresseur  en immunodepressant  en immunosuppressant  en immunosuppressive agent  
378 bioètica ca agent moral terme pral.n m es agente moral  en moral agent  
379 fisioteràpia ca sinergista terme pral.n m ca agent sinèrgic sin. compl.n m es sinergista  en synergist  
380 neurociència ca agèusia terme pral.n f es ageusia  en ageusia  
381 fisioteràpia ca agèusia terme pral.n f es ageusia  es anestesia gustativa  en ageusia  en ageustia  en gustatory anesthesia  
382 covid-19 ca agèusia terme pral.n f oc agèusia  es ageusia  fr agueusie  en ageusia  gl axeusia  pt ageusia  ar فقدان حاسة التذوق  eu ageusia  nl ageusie  nl smaakverlies  
383 otorrinolaringologia ca agger nasi [la] terme pral.n m es agger nasi  en agger nasi  TA agger nasi  
384 neurociència ca agíria terme pral.n f es agiria  en agyria  
385 neurociència ca agitació psicomotora terme pral.n f ca agitació sin. compl.n f es agitación  es agitación psicomotora  en agitation  en psychomotor agitation  
386 psiquiatria ca agitació psicomotora terme pral.n f ca agitació sin. compl.n f es agitación  es agitación psicomotora  es agitación sicomotora  fr agitation  fr agitation psychomoteur  en agitation  en psychomotor agitation  de Erregung  de psychomotorische Erregung  
387 immunologia ca aglutinació terme pral.n f es aglutinación  fr agglutination  en agglutination  
388 seguretat alimentària ca aglutinació terme pral.n f es aglutinación  fr agglutination  en agglutination  
389 immunologia ca aglutinació directa terme pral.n f ca aglutinació activa sin. compl.n f es aglutinación activa  es aglutinación directa  fr agglutination active  fr agglutination directe  en active agglutination  en direct agglutination  
390 immunologia ca aglutinació passiva terme pral.n f ca aglutinació indirecta sin. compl.n f es aglutinación indirecta  es aglutinación pasiva  fr agglutination indirecte  fr agglutination passive  en passive agglutination  
391 immunologia ca aglutinina terme pral.n f es aglutinina  fr agglutinine  en agglutinin  
392 immunologia ca crioaglutinina terme pral.n f ca aglutinina freda sin. compl.n f es aglutinina fría  fr agglutinine froide  en cold agglutinin  en cryoagglutinin  
393 immunologia ca aglutinogen terme pral.n m es aglutinógeno  fr agglutinogène  en agglutinogen  
394 immunologia ca glomerulonefritis postestreptocòccica aguda terme pral.n f ca AGN siglan f ca GMNPS siglan f es glomerulonefritis postestreptocócica aguda  es AGN  es GMNPS  fr glomérulonéphrite post-streptococcique aiguë  fr GNA  en acute post-streptococcal glomerulonephritis  en AGN  en APSGN  
395 neurociència ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  en agnosia  
396 fisioteràpia ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  en agnosia  
397 psiquiatria ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  fr agnosie  en agnosia  de Agnosie  
398 neurociència ca agnòsia auditiva terme pral.n f es agnosia auditiva  en auditory agnosia  
399 neurociència ca asomatognòsia terme pral.n f ca autotopoagnòsia terme pral.n f ca agnòsia corporal sin. compl.n f es agnosia corporal  es asomatognosia  es autotopoagnosia  en asomatognosia  en autotopagnosia  
400 neurociència ca agnòsia cromàtica terme pral.n f es agnosia cromática  en chromatic agnosia  
401 neurociència ca agnòsia digital terme pral.n f es agnosia digital  en digital agnosia  
402 neurociència ca astereognòsia terme pral.n f ca agnòsia tàctil sin. compl.n f es agnosia táctil  es astereognosia  en astereognosis  en tactile agnosia  
403 neurociència ca agnòsia visual terme pral.n f es agnosia visual  en visual agnosia  
404 infermeria ca agonia terme pral.n f es agonía  fr agonie  en agony  
405 bioètica ca agonia terme pral.n f es agonía  en agony  
406 sinologia ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  it agonista  
407 neurociència ca agonista terme pral.n m es agonista  en agonist  
408 infermeria ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  
409 psiquiatria ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  de Agonist  
410 neurociència ca agonista invers terme pral.n m es agonista inverso  en inverse agonist  
411 psiquiatria ca agonista parcial terme pral.n m es agonista parcial  fr agoniste partiel  en partial agonist  de Partialagonist  
412 neurociència ca agorafòbia terme pral.n f es agorafobia  en agoraphobia  
413 psiquiatria ca agorafòbia terme pral.n f es agorafobia  fr agoraphobie  en agoraphobia  de Agoraphobie  
414 neurociència ca agrafia terme pral.n f es agrafia  en agraphia  
415 fisioteràpia ca agrafia terme pral.n f es agrafia  en agraphia  
416 neurociència ca agramatisme terme pral.n m es agramatismo  en agrammatism  
417 immunologia ca agranulocitosi terme pral.n f es agranulocitosis  fr agranulocytose  en agranulocytosis  
418 fisioteràpia ca agranulocitosi terme pral.n f ca malaltia de Schultz sin. compl.n f es agranulocitosis  es enfermedad de Schultz  es síndrome de Schultz  en agranulocytosis  en Schultz syndrome  
419 sinologia ca agranulocitosi terme pral.n f es agranulocitosis  fr agranulocytose  en agranulocytosis  it agranulocitosi  
420 infermeria ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  fr agressivité  en aggressiveness  en aggressivity  
421 neurociència ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  en aggressivity  
422 psiquiatria ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  fr agressivité  en aggressiveness  en aggressivity  de Aggressivität  
423 immunologia ca agrètop terme pral.n m es agretopo  fr agrétope  en agretope  
424 homeopatia ca agreujament terme pral.n m es agravación  fr aggravation  en aggravation  
425 homeopatia ca agreujament homeopàtic terme pral.n m es agravación homeopática  fr aggravation homéopathique  en homeopathic aggravation  
426 seguretat alimentària ca agricultor | agricultora terme pral.n m, f ca camperol | camperola sin. compl.n m, f ca llaurador | llauradora sin. compl.n m, f ca pagès | pagesa sin. compl.n m, f es agricultor | agricultora  es campesino | campesina  es labrador | labradora  es paisano | paisana  fr agriculteur | agricultrice  fr exploitant agricole | exploitante agricole  en farmer  en peasant  
427 seguretat alimentària ca agricultura terme pral.n f es agricultura  fr agriculture  en agriculture  
428 seguretat alimentària ca agricultura ecològica terme pral.n f ca agricultura biològica sin. compl.n f es agricultura biológica  es agricultura ecológica  es agricultura orgánica  fr agriculture biologique  fr agriculture écologique  en biological agriculture  en biological farming  en organic agriculture  en organic farming  
429 neurociència ca agrina terme pral.n f es agrina  en agrin  
430 seguretat alimentària ca agroalimentari -ària terme pral.adj es agroalimentario -ria  fr agroalimentaire  en agri-food  
431 covid-19 ca agrupament terme pral.n m oc acumulacion  oc agropacion  oc agropament  oc concentracion  es conglomerado  fr regroupement  en cluster  ptBR cluster  gl agrupamento  pt agrupamento  ar متراكم  eu konglomeratu  eu mordo  nl cluster  
432 otorrinolaringologia ca agudesa auditiva terme pral.n f ca sensibilitat auditiva terme pral.n f es agudeza auditiva  es sensibilidad auditiva  en auditory acuity  en auditory sensitivity  
433 otorrinolaringologia ca agudesa olfactòria terme pral.n f es agudeza olfativa  es agudeza olfatoria  en olfactory acuity  
434 oftalmologia ca agudesa visual terme pral.n f ca visió sin. compl.n f es agudeza visual  es visión  en vision  en visual acuity  
435 neurociència ca discriminació visual terme pral.n f ca agudesa visual sin. compl.n f es agudeza visual  es discriminación visual  en visual acuity  en visual discrimination  
436 infermeria ca agulla terme pral.n f es aguja  fr aiguille  en needle  
437 infermeria ca agulla d'ales terme pral.n f ca papallona terme pral.n f es palomita  fr aiguille à ailettes  en butterfly needle  
438 infermeria ca agulla d'injecció terme pral.n f es aguja de inyección  fr aiguille à injection  en injection needle  
439 infermeria ca agulla de sutura terme pral.n f es aguja de sutura  fr aiguille à suture  en suture needle  
440 sinologia ca agulla fina terme pral.n f es aguja fina  fr aiguille fine  en fine needle  en thin needle  it ago sottile  
441 sinologia ca agulla gruixuda terme pral.n f es aguja gruesa  fr grosse aiguille  en wide needle  it ago di grosso calibro  it ago grosso  
442 infermeria ca agulla hipodèrmica terme pral.n f es aguja hipodérmica  fr aiguille hypodermique  en hypodermic needle  
443 fisioteràpia ca agut -uda terme pral.adj es agudo -da  en acute  
444 immunologia ca agut -uda terme pral.adj es agudo  fr aigu  en acute  
445 infermeria ca agut -uda terme pral.adj es agudo  fr aigu  en acute  
446 fisioteràpia ca agut -uda terme pral.adj es agudo -da  en acute  
447 immunologia ca anèmia hemolítica autoimmunitària terme pral.n f ca AHA siglan f es anemia hemolítica autoinmunitaria  es AHA  fr anémie hémolytique auto-immune  fr AHAI  en autoimmune hemolytic anemia  en AHA  
448 seguretat alimentària ca aigua de xarxa terme pral.n f ca aigua corrent sin. compl.n f ca aigua de l'aixeta sin. compl.n f es agua de grifo  es agua de red  es agua entubada  fr eau courante  fr eau du robinet  en piped water  en running water  en tap-water  
449 seguretat alimentària ca aigua potable terme pral.n f ca aigua de beure sin. compl.n f es agua de beber  es agua de boca  es agua de consumo humano  es agua potable  fr eau de boisson  fr eau potable  en drinking water  en potable water  
450 homeopatia ca aigua purificada terme pral.n f es agua purificada  fr eau purifiée  en purified water  
451 seguretat alimentària ca aigua regenerada terme pral.n f es agua regenerada  fr eau régénérée  en rejuvenated water  
452 seguretat alimentària ca aigües residuals terme pral.n f pl es aguas residuales  fr eaux d'égout  fr eaux résiduaires  fr eaux usées  en sewage  en waste water  
453 infermeria ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en isolation  
454 infermeria ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en isolation  
455 bioètica ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  
456 bioètica ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  
457 salut mental i addiccions ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en isolation  
458 psiquiatria ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolation  en isolation  de Isolation  
459 covid-19 ca aïllament terme pral.n m oc isolament  es aislamiento  fr isolement  en isolation  gl illamento  pt isolamento  pt isolamento social  ar عزل  eu bakartze  nl isolatie  
460 infermeria ca aïllament invers terme pral.n m es aislamiento inverso  fr isolement inversé  en reverse isolation  
461 salut mental i addiccions ca aïllament social terme pral.n m es aislamiento social  fr isolement social  en social isolation  
462 psiquiatria ca aïllament social terme pral.n f es aislamiento social  fr isolement social  en social isolation  de soziale Isolation  
463 covid-19 ca aïllat víric terme pral.n m ca aïllat sin. compl.n m oc aislat viric  es aislado  es aislado vírico  es cepa vírica aislada  fr isolat  fr isolat de virus  fr isolat viral  en isolate  en virus isolate  ptPT isolado de vírus  ptBR isolado viral  gl illado  gl illado vírico  pt isolado  ar معزول  ar عزل الفيروس  ar سلالة فيروسية معزولة  eu birus-andui isolatu  eu isolatu biral  eu isolatu biriko  nl geïsoleerd virus  nl virusisolaat  
464 fisioteràpia ca volum de reserva inspiratori terme pral.n m ca aire complementari sin. compl.n m ca VRI siglan m es volumen de reserva inspiratorio  es VRI  en complemental air  en inspiratory reserve volume  en IRV  
465 fisioteràpia ca volum residual terme pral.n m ca aire residual sin. compl.n m ca VR siglan m es aire residual  es volumen residual  es VR  en residual air  en residual capacity  en residual volume  en RV  
466 fisioteràpia ca volum de reserva expiratori terme pral.n m ca aire suplementari sin. compl.n m ca VRE siglan m es volumen de reserva espiratorio  es VRE  en expiratory reserve volume  en supplemental air  en ERV  
467 salut mental i addiccions ca aula integral de suport terme pral.n f ca AIS siglan f es aula integral de apoyo  es AIS  
468 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca atac isquèmic transitori terme pral.n m ca ictus cerebral transitori terme pral.n m ca isquèmia cerebral transitòria sin. compl.n f ca AIT siglan m es accidente isquémico transitorio  es AIT  fr accident ischémique transitoire  fr ischémie cérébrale transitoire  fr AIT  en little stroke  en mini stroke  en slight stroke  en transient ischemic attack  en TIA  
469 sinologia ca aixafament vertebral terme pral.n m es aplastamiento vertebral  fr tassement vertébral  en vertebral crush  it schiacciamento vertebrale  
470 fisioteràpia ca xarop terme pral.n m ca aixarop sin. compl.n m es jarabe  es sirope  en syrup  
471 fisioteràpia ca aixecar terme pral.v tr es levantar  en lift, to  
472 anatomia humana ca aixella terme pral.n f ca axil·la sin. compl.n f ca cavitat axil·lar sin. compl.n f ca fossa axil·lar sin. compl.n f es axila  es fosa axilar  en armpit  en axilla  en axillary fossa  TA axilla  
473 sinologia ca aixella terme pral.n f ca axil·la terme pral.n f ca cavitat axil·lar sin. compl.n f es axila  es hueco axilar  fr aisselle  en armpit  en axilla  it ascella  TA axilla  
474 recerca clínica de medicaments ca ajustament terme pral.n m ca ajust sin. compl.n m es ajuste  en fitting  
475 immunologia ca ajustament induït terme pral.n m fr ajustement induit  en induced fit  
476 recerca clínica de medicaments ca ajustament per mínims quadrats terme pral.n m es ajuste por mínimos cuadrados  en least squares fitting  
477 anatomia humana ca ala de l'ili terme pral.n f es ala del ilion  en wing of ilium  TA ala ossis ilii  
478 anatomia humana ca ala de la crista galli terme pral.n f es ala de la crista galli  en ala cristae galli  TA ala cristae galli  
479 anatomia humana ca retinacle rotular terme pral.n m ca ala de la ròtula sin. compl.n f es aleta de la rótula  es retináculo rotular  en patellar retinaculum  
480 anatomia humana ca ala del nas terme pral.n f es ala de la nariz  en wing of nose  TA ala nasi  
481 otorrinolaringologia ca ala del nas terme pral.n f es ala de la nariz  en wing of nose  TA ala nasi  
482 anatomia humana ca ala del sacre terme pral.n f es ala del sacro  en ala of sacrum  TA ala sacralis  
483 anatomia humana ca ala del vòmer terme pral.n f es ala del vómer  en wing of vomer  TA ala vomeris  
484 anatomia humana ca ala major de l'esfenoide terme pral.n f es ala mayor del esfenoides  en greater wing of sphenoid bone  TA ala major ossis sphenoidalis  
485 anatomia humana ca ala menor de l'esfenoide terme pral.n f es ala menor del esfenoides  en lesser wing of sphenoid bone  TA ala minor ossis sphenoidalis  
486 neurociència ca alàlia terme pral.n f es alalia  en alalia  
487 anatomia humana ca túnica albugínia terme pral.n f ca albugínia sin. compl.n f es albugínea  es túnica albugínea  en albuginea  en tunica albuginea  TA tunica albuginea  
488 neurociència ca alcaloide terme pral.n m es alcaloide  en alkaloid  
489 neurociència ca alcalosi terme pral.n f es alcalosis  en alkalosis  
490 psiquiatria ca alcohol terme pral.n m es alcohol  fr alcool  en alcohol  de Alkohol  
491 neurociència ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol terme pral.n m es alcohol etílico  es etanol  en ethyl alcohol  
492 homeopatia ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol sin. compl.n m es alcohol etílico  es etanol  fr alcool éthylique  fr éthanol  en ethanol  en ethyl alcohol  
493 psiquiatria ca alcoholisme terme pral.n m es alcoholismo  fr alcoolisme  en alcoholism  de Alkoholismus  
494 proves radiològiques ca alcoholització guiada per ecografia terme pral.n f es alcoholización por ecografía  cod 07090601  
495 proves radiològiques ca alcoholització guiada per imatge terme pral.n f es alcoholización guiada por imagen  cod 07090600  
496 proves radiològiques ca alcoholització guiada per tomografia computada terme pral.n f ca alcoholització guiada per TAC sin. compl.n f ca alcoholització guiada per TC sin. compl.n f es alcoholización por TC  es alcoholización por tomografía computarizada  cod 07090602  
497 recerca clínica de medicaments ca aleatori -òria terme pral.adj ca estocàstic -a sin. compl.adj ca probabilístic -a sin. compl.adj es aleatorio  es estocástico  es probabilístico  en probabilistic  en random  en stochastic  
498 recerca clínica de medicaments ca aleatorització terme pral.n f es aleatorización  es asignación al azar  es asignación aleatoria  en randomisation  en randomization  
499 bioètica ca aleatorització terme pral.n f es aleatorización  es asignación al azar  es asignación aleatoria  en randomisation  en randomization  
500 recerca clínica de medicaments ca aleatorització estratificada terme pral.n f es aleatorización estratificada  es asignación aleatoria estratificada  en stratified randomisation  en stratified randomization  
501 recerca clínica de medicaments ca aleatorització per blocs terme pral.n f es aleatorización por bloques  es asignación aleatoria por bloques  en block randomisation  en block randomization  en blocked randomisation  en blocked randomization  
502 recerca clínica de medicaments ca aleatorització per grups terme pral.n f es aleatorización por conglomerados  es aleatorización por grupos  en cluster randomisation  en cluster randomization  en group randomisation  en group randomization  
503 recerca clínica de medicaments ca aleatorització simple terme pral.n f es aleatorización simple  es asignación aleatoria simple  en simple randomisation  en simple randomization  
504 psiquiatria ca alegria patològica terme pral.n f es alegría patológica  fr joie pathologique  en pathological happiness  de pathologische Freude  
505 immunologia ca alemtuzumab terme pral.n m es alemtuzumab  fr alemtuzumab  en alemtuzumab  CAS 21679-14-1  
506 seguretat alimentària ca alerta terme pral.n f es alerta  fr alerte  en alert  
507 psiquiatria ca alerta terme pral.n f es alerta  fr arousal  fr éveil  en arousal  en vigilance  de Vigilanz  
508 neurociència ca estat d'alerta terme pral.n m ca alerta sin. compl.n f es alerta  es estado de alerta  en arousal  en arousal state  
509 seguretat alimentària ca alerta alimentària terme pral.n f es alerta alimentaria  fr alerte alimentaire  en food alert  
510 fisioteràpia ca aleteig terme pral.n m es aleteo  en flutter  
511 fisioteràpia ca aleteig auricular terme pral.n m es aleteo auricular  en atrial flutter  
512 fisioteràpia ca aleteig mediastínic terme pral.n m es aleteo mediastínico  en mediastinal flutter  
513 fisioteràpia ca aleteig nasal terme pral.n m es aleteo nasal  en nasal fllutter  
514 fisioteràpia ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  en word blindness  
515 neurociència ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  
516 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca alèxia terme pral.n f es alexia  fr alexie  en alexia  
517 neurociència ca alèxia anterior terme pral.n f es alexia anterior  en anterior alexia  
518 neurociència ca alèxia central terme pral.n f es alexia central  en central alexia  
519 neurociència ca alèxia posterior terme pral.n f es alexia posterior  en posterior alexia  
520 immunologia ca complement terme pral.n m ca alexina sin. compl.n f ca sistema del complement sin. compl.n m es alexina  es complemento  fr alexine  fr complément  en alexin  en complement  en complement system  
521 psiquiatria ca alexitímia terme pral.n f es alexitimia  fr alexithymie  en alexithymia  de Alexithymie  
522 recerca clínica de medicaments ca alfa de Cronbach terme pral.n m es alfa de Cronbach  en Cronbach's alpha  
523 fisioteràpia ca àlger -a terme pral.adj ca dolorós -osa sin. compl.adj es doloroso -sa  en painful  
524 neurociència ca algèsia terme pral.n f es algesia  en algesia  
525 fisioteràpia ca algèsia terme pral.n f ca sensibilitat dolorosa terme pral.n f es algesia  es sensibilidad dolorosa  en algesthesia  en nociception  en pain sense  
526 neurociència ca algòmetre terme pral.n m ca algesímetre sin. compl.n m es algesímetro  es algómetro  en algesimeter  en algometer  
527 neurociència ca algometria terme pral.n f ca algesimetria sin. compl.n f es algesimetría  es algometría  en algesimetry  en algometry  
528 neurociència ca àlgia terme pral.n f es algia  en algia  
529 fisioteràpia ca àlgia terme pral.n f es algia  en pain  
530 otorrinolaringologia ca algiacúsia terme pral.n f ca hiperacúsia dolorosa sin. compl.n f es algiacusia  es hiperacusia dolorosa  en painful hyperacusis  
531 fisioteràpia ca distròfia reflexa terme pral.n f ca algodistròfia simpàtica reflexa sin. compl.n f ca atròfia òssia àlgica de Destot-Sudeck-Lériche sin. compl.n f ca distròfia simpàtica sin. compl.n f ca malaltia de Lériche sin. compl.n f es algodistrofia simpática refleja  es distrofia refleja  es distrofia simpática  es distrofia simpática refleja  es enfermedad de Lériche  es síndrome de dolor regional complejo de tipo I  en complex regional pain syndrome type 1  en Leriche disease  en reflex sympathetic dystrophy  
532 neurociència ca algorisme terme pral.n m es algoritmo  en algorithm  
533 neurociència ca algorisme d'aprenentatge terme pral.n m es algoritmo de aprendizaje  en learning algorithm  
534 neurociència ca algorisme de retropropagació terme pral.n m es algoritmo de retropropagación  en backpropagation algorithm  
535 infermeria ca aliança terapèutica terme pral.n f ca pacte terapèutic sin. compl.n m es alianza terapéutica  fr alliance thérapeutique  en therapeutic alliance  
536 seguretat alimentària ca aliment terme pral.n m ca producte alimentós sin. compl.n m es alimento  es producto alimenticio  fr aliment  fr denrée alimentaire  fr nourriture  en aliment  en food  en foodstuff  en nourishment  
537 seguretat alimentària ca aliment ecològic terme pral.n m ca aliment biològic sin. compl.n m es alimento biológico  es alimento ecológico  es alimento orgánico  fr aliment bio  fr aliment biologique  fr aliment organique  en organic food  
538 seguretat alimentària ca aliment d'origen animal terme pral.n m es alimento de origen animal  fr aliment d'origine animale  en animal product  en animal source food  en animal-based food  
539 seguretat alimentària ca aliment d'origen vegetal terme pral.n m es alimento de origen vegetal  fr aliment d'origine végétale  en plant source food  en plant-based food  
540 seguretat alimentària ca aliment infantil terme pral.n m es alimento infantil  fr aliment infantile  fr aliment pour bébés  en baby food  en infant food  
541 seguretat alimentària ca aliment modificat genèticament terme pral.n m ca AMG siglan m es alimento genéticamente modificado  es alimento GM  es alimento modificado genéticamente  fr aliment génétiquement modifié  fr aliment modifié génétiquement  fr AGM  en genetically engineered food  en genetically modified food  en genfood  en GM food  en GEF  en GMF  
542 seguretat alimentària ca aliment nou terme pral.n m es alimento nuevo  es nuevo alimento  fr aliment nouveau  fr nouveau aliment  fr nouvel aliment  en novel food  
543 seguretat alimentària ca aliment per a un grup específic terme pral.n m ca aliment per a un grup específic de població terme pral.n m es alimento para un grupo específico  es alimento para un grupo específico de población  fr aliment pour groupes spécifiques  en dietetic food  en food for a specific group  en food for special dietary use  
544 seguretat alimentària ca aliment per a usos mèdics especials terme pral.n m es alimento para usos médicos especiales  fr denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales  en food for special medical purposes  
545 seguretat alimentària ca aliment refrigerat terme pral.n m es alimento refrigerado  fr aliment réfrigéré  en chilled food  
546 seguretat alimentària ca aliment tradicional terme pral.n m es alimento con características tradicionales  es alimento tradicional  fr aliment traditionnel  fr denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles  en food with traditional characteristics  en traditional food  
547 seguretat alimentària ca aliment transgènic terme pral.n m es alimento transgénico  fr aliment transgénique  en transgenic food  
548 infermeria ca alimentació terme pral.n f es alimentación  fr alimentation  en alimentation  en feeding  
549 bioètica ca nutrició artificial terme pral.n f ca alimentació artificial sin. compl.n f es alimentación artificial  es nutrición artificial  en artificial feeding  en artificial nutrition  
550 infermeria ca alimentació enteral terme pral.n f es alimentación enteral  fr alimentation entérale  en enteral feeding  en tube feeding  
551 infermeria ca alimentació parenteral terme pral.n f es alimentación parenteral  fr alimentation parentérale  en parenteral feeding  
552 seguretat alimentària ca alimentari -ària terme pral.adj es alimentario -ria  fr alimentaire  en alimentary  
553 seguretat alimentària ca alimentós -osa terme pral.adj es alimenticio -a  fr nourrissant -ante  en nourishing  
554 fisioteràpia ca al·lel terme pral.n m es alelo  en allele  
555 immunologia ca al·lel terme pral.n m es alelo  fr allèle  en allele  
556 malalties minoritàries ca al·lel terme pral.n m es alelo  fr allèle  en allele  
557 immunologia ca al·lergogen terme pral.n m ca al·lergen sin. compl.n m es alergeno  es alérgeno  fr allergène  en allergen  
558 immunologia ca al·lergogen -ògena terme pral.adj ca al·lergen -èrgena sin. compl.adj es alergeno  es alérgeno  fr allergène  en allergenic  
559 immunologia ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  
560 sida ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  
561 al·lèrgies ca al·lèrgia terme pral.n f en allergy  cod 609328004  
562 al·lèrgies ca al·lèrgia a arbres del gènere Populus terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àlber (Populus alba) sin. compl.n f ca al·lèrgia al clop (Populus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al poll (Populus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pollancre (Populus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al trèmol (Populus tremula) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xop (Populus nigra) sin. compl.n f es alergia a álamo (Populus)  
563 al·lèrgies ca al·lèrgia a Atriplex lentiformis terme pral.n f es alergia a Atriplex lentiformis  
564 al·lèrgies ca al·lèrgia a Blomia tropicalis terme pral.n f es alergia a Blomia tropicalis  
565 al·lèrgies ca al·lèrgia a Botrytis cinerea terme pral.n f es alergia a Botrytis cinerea  
566 al·lèrgies ca al·lèrgia a Candida albicans terme pral.n f es alergia a Candida albicans  
567 al·lèrgies ca al·lèrgia a Cinnamomum terme pral.n f es alergia a cinamomo (Cinnamomum)  
568 al·lèrgies ca al·lèrgia a Cladotanytarsus lewisi terme pral.n f es alergia a Cladotanytarsus lewisi  
569 al·lèrgies ca al·lèrgia a vehicles terme pral.n f ca al·lèrgia a excipients sin. compl.n f en allergy to drug vehicle  cod 402593006  
570 immunologia ca al·lèrgia medicamentosa terme pral.n f ca al·lèrgia a fàrmacs sin. compl.n f es alergia medicamentosa  fr allergie médicamenteuse  en drug allergy  
571 al·lèrgies ca al·lèrgia medicamentosa terme pral.n f ca al·lèrgia a fàrmacs sin. compl.n f ca al·lèrgia a medecines sin. compl.n f ca al·lèrgia a medicaments sin. compl.n f en allergy to drug  en drug allergy  en medication allergy  en medicine allergy  cod 416098002  
572 al·lèrgies ca al·lèrgia a fàrmacs desconeguda terme pral.n f ca al·lèrgia a medicaments desconeguda terme pral.n f en no known drug allergies  en no known drug allergy  en no known history of drug allergy  en no known medicine allergy  en NKDA  cod 409137002  
573 al·lèrgies ca al·lèrgia a Fusarium moniliforme terme pral.n f es alergia a Fusarium moniliforme  
574 al·lèrgies ca al·lèrgia a Helminthosporium halodes terme pral.n f es alergia a Helminthosporium halodes  
575 al·lèrgies ca al·lèrgia a Iva ciliata terme pral.n f es alergia a Iva ciliata  
576 al·lèrgies ca al·lèrgia a Juniperus monticola terme pral.n f es alergia a enebro de montaña (Juniperus monticola)  
577 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tiroxina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'α-iode sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tetraiodotironina sin. compl.n f en thyroxine allergy  cod 294804001  
578 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'α-tocoferol terme pral.n f ca al·lèrgia al tocoferol alfa terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina E sin. compl.n f en alpha-tocopheryl allergy  cod 294926004  
579 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aspirina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'AAS sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid acetilsalicílic sin. compl.n f en aspirin allergy  cod 293586001  
580 al·lèrgies ca al·lèrgia al bacallà (Gadus morhua) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'abadejo (Gadus morhua) sin. compl.n f es alergia a bacalao (Gadus morhua)  
581 al·lèrgies ca al·lèrgia al sapel·li (Entandrophragma cylindricum) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'abebai (Entandrophragma cylindricum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'abudicre (Entandrophragma cylindricum) sin. compl.n f es alergia a sapeli (Entandrophragma cylindricum)  
582 al·lèrgies ca al·lèrgia al donzell (Artemisia absinthium) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'absenta (Artemisia absinthium) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'encens (Artemisia absinthium) sin. compl.n f ca al·lèrgia al donzell mascle (Artemisia absinthium) sin. compl.n f es alergia a ajenjo (Artemisia absinthium)  
583 al·lèrgies ca al·lèrgia a la robínia (Robinia pseudoacacia) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acàcia (Robinia pseudoacacia) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) sin. compl.n f es alergia a acacia blanca (Robinia pseudoacacia)  
584 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcar del gra (Acarus siro) terme pral.n f es alergia a ácaros de la harina (Acarus siro)  es alergia a ácaros de los granos (Acarus siro)  
585 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acarbosa terme pral.n f en acarbose allergy  cod 294742003  
586 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acebutolol terme pral.n f en acebutolol allergy  cod 293964005  
587 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acemetacina terme pral.n f en acemetacin allergy  cod 293611008  
588 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acenocumarol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acenocumarina sin. compl.n f en acenocoumarol allergy  en nicoumalone allergy  cod 294880008  
589 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acetaminofèn terme pral.n f ca al·lèrgia al paracetamol terme pral.n f ca al·lèrgia al NAPAP sin. compl.n f en acetaminophen allergy  en allergy to acetaminophen  en allergy to paracetamol  en paracetamol allergy  cod 293584003  
590 al·lèrgies ca al·lèrgia al paracetamol-dextropropoxifè terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acetaminofèn-dextropropoxifè sin. compl.n f en acetaminophen and dextropropoxyphene allergy  en paracetamol and dextropropoxyphene allergy  cod 297938000  
591 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acetat de ciproterona-etinilestradiol terme pral.n f en cyproterone acetate and ethinylestradiol allergy  en cyproterone acetate and ethinyloestradiol allergy  cod 294770001  
592 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acetazolamida terme pral.n f en acetazolamide allergy  cod 295030006  
593 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acetilcisteïna terme pral.n f en acetylcysteine allergy  cod 294097003  
594 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfacetamida terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acetilsulfanilamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a la sulfanilacetamida sin. compl.n f en sulfacetamide allergy  en sulphacetamide allergy  cod 294582008  
595 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acetohexamida terme pral.n f en acetohexamide allergy  cod 294729003  
596 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aciclovir terme pral.n f en aciclovir allergy  cod 294384008  
597 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid 5-aminosalicílic terme pral.n f ca al·lèrgia a la mesalazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la fisalamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mesalamina sin. compl.n f ca al·lèrgia al 5-ASA sin. compl.n f en 5-aminosalicylic acid allergy  en mesalazine allergy  cod 293660003  
598 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid acètic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid etanoic sin. compl.n f en acetic acid allergy  cod 294404005  
599 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid mandèlic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid amigdàlic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid amigdalínic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid fenilglicòlic sin. compl.n f en mandelic acid allergy  cod 294563004  
600 al·lèrgies ca al·lèrgia a la glicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid aminoacètic sin. compl.n f en glycine allergy  cod 294298002  
601 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid ascòrbic terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina C sin. compl.n f en ascorbic acid allergy  cod 294940003  
602 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid azelaic terme pral.n f en azelaic acid allergy  cod 294180006  
603 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid biliar terme pral.n f en allergy to bile acid  cod 720691008  
604 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid biliar terme pral.n f es alergia al ácido biliar  en allergy to bile acid  cod 720691008  
605 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid bòric terme pral.n f ca al·lèrgia a la sal sedant de Homberg sin. compl.n f en boric acid allergy  cod 294434000  
606 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid carbòlic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid fenílic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hidroxibenzè sin. compl.n f en phenol allergy  cod 294418003  
607 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid clavulànic terme pral.n f es alergia a clavulánico  
608 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid cromoglícic i als antial·lèrgics relacionats terme pral.n f ca al·lèrgia a la cromolina i als antial·lèrgics relacionats sin. compl.n f ca al·lèrgia al cromoglicat i als antial·lèrgics relacionats sin. compl.n f en cromoglycate and related antiallergenic allergy  cod 294141003  
609 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid deshidrocòlic terme pral.n f en allergy to dehydrocholic acid  en dehydrocholic acid allergy  cod 293700007  
610 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid etacrínic terme pral.n f en etacrynic acid allergy  en ethacrynic acid allergy  cod 295002006  
611 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenobarbital terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid feniletilbarbitúric sin. compl.n f ca al·lèrgia a la fenobarbitona sin. compl.n f en phenobarbital allergy  en phenobarbitone allergy  cod 293865005  
612 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid fòlic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid pteroïlglutàmic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la folacina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina B9 sin. compl.n f en folic acid allergy  cod 294930001  
613 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid folínic terme pral.n f ca al·lèrgia a la leucovorina sin. compl.n f en folinic acid allergy  cod 294931002  
614 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid fusídic terme pral.n f en fusidic acid allergy  cod 294482006  
615 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid gamolènic terme pral.n f en gamolenic acid allergy  cod 294206005  
616 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid mefenàmic terme pral.n f en mefenamic acid allergy  cod 293623002  
617 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid nalidíxic terme pral.n f en nalidixic acid allergy  cod 294486009  
618 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid nicotínic terme pral.n f ca al·lèrgia a la niacina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina B3 sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina PP sin. compl.n f en nicotinic acid allergy  cod 294929006  
619 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic terme pral.n f en allergy to chenodeoxycholic acid  en chenodeoxycholic acid allergy  cod 293699006  
620 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic-ursodesoxicòlic terme pral.n f en allergy to chenodeoxycholic acid + ursodeoxycholic acid  en chenodeoxycholic and ursodeoxycholic acid allergy  cod 293702004  
621 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid salicílic per via tòpica terme pral.n f en topical salicylic acid allergy  cod 294201000  
622 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid tiaprofènic terme pral.n f en tiaprofenic acid allergy  cod 293632000  
623 al·lèrgies ca al·lèrgia al timol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid tímic sin. compl.n f en thymol allergy  cod 294413007  
624 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid tranexàmic terme pral.n f en tranexamic acid allergy  cod 294887006  
625 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'àcid ursodesoxicòlic terme pral.n f en allergy to ursodeoxycholic acid  en ursodeoxycholic acid allergy  cod 293701006  
626 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acipimox terme pral.n f en acipimox allergy  cod 294958009  
627 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acitretina terme pral.n f en acitretin allergy  cod 294209003  
628 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aclarubicina terme pral.n f en aclarubicin allergy  cod 293764000  
629 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'acrivastina terme pral.n f en acrivastine allergy  cod 294113002  
630 al·lèrgies ca al·lèrgia a la corticotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ACTH sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona adrenocorticòtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona adrenocorticotròpica sin. compl.n f en corticotrophic hormone allergy  cod 294811002  
631 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'actinídia (Actinidia deliciosa) terme pral.n f ca al·lèrgia al kiwi (Actinidia deliciosa) sin. compl.n f es alergia a árbol del kiwi (Actinidia deliciosa)  
632 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dactinomicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'actinomicina D sin. compl.n f en dactinomycin allergy  cod 293760009  
633 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'adenosina terme pral.n f en adenosine allergy  cod 294975003  
634 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vasopressina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ADH sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona antidiürètica sin. compl.n f en antidiuretic hormone allergy  cod 294806004  
635 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'adhesiu tissular quirúrgic terme pral.n f en surgical tissue adhesive allergy  cod 294189007  
636 al·lèrgies ca al·lèrgia a la doxorubicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'adriamicina sin. compl.n f en doxorubicin allergy  cod 293766003  
637 al·lèrgies ca al·lèrgia a la polimixina B terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aerosporina sin. compl.n f en polymyxin B allergy  cod 294530006  
638 al·lèrgies ca al·lèrgia al gram (Cynodon dactylon) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'agram (Cynodon dactylon) sin. compl.n f ca al·lèrgia al peu de gallina (Cynodon dactylon) sin. compl.n f es alergia a césped de las Bermudas (Cynodon dactylon)  
639 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'agrelleta (Rumex acetosella) terme pral.n f es alergia a acederilla (Rumex acetosella)  
640 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'agrostis (Agrostis stolonifera) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'agrostis blanca (Agrostis stolonifera) sin. compl.n f es alergia a Agrostis stolonifera  
641 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aigua terme pral.n f es alergia al agua  
642 al·lèrgies ca al·lèrgia al peròxid d'hidrogen terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aigua oxigenada sin. compl.n f en hydrogen peroxide allergy  cod 294449008  
643 al·lèrgies ca al·lèrgia al seitó (Engraulis encrasicolus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aladroc (Engraulis encrasicolus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'anxova (Engraulis encrasicolus) sin. compl.n f es alergia a anchoa (Engraulis encrasicolus)  
644 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'olivereta (Ligustrum vulgare) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albena (Ligustrum vulgare) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba dels fics (Ligustrum vulgare) sin. compl.n f es alergia a aligustre (Ligustrum vulgare)  
645 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albendazole terme pral.n f en albendazole allergy  cod 294459009  
646 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albercoc terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'albercoquer (Prunus armeniaca) sin. compl.n f es alergia a albaricoque (Prunus armeniaca)  
647 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albergínia terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'alberginiera (Solanum melongena) sin. compl.n f es alergia a berenjena (Solanum melongena)  
648 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lactoalbúmina alfa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albúmina de llet alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lactalbúmina alfa sin. compl.n f es alergia a alfa lactoalbúmina  
649 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lactoalbúmina beta terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albúmina de llet beta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lactalbúmina beta sin. compl.n f es alergia a beta lactoglobulina  
650 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica bovina terme pral.n f es alergia a albúmina sérica bovina  
651 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica de gat terme pral.n f es alergia a albúmina sérica de gato  
652 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica de gos terme pral.n f es alergia a albúmina sérica de perro  
653 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica de porc terme pral.n f es alergia a albúmina sérica de cerdo  
654 al·lèrgies ca al·lèrgia al salbutamol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albuterol sin. compl.n f en salbutamol allergy  cod 294037000  
655 al·lèrgies ca al·lèrgia al comí de prat (Carum carvi) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcaravia (Carum carvi) sin. compl.n f es alergia a alcaravea (Carum carvi)  
656 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alclometasona terme pral.n f en alclometasone allergy  cod 294691003  
657 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alcohol etílic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcohol sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'etanol sin. compl.n f en allergy to alcohol  en allergy to ethanol  en allergy to ethyl alcohol  cod 420140004  
658 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alcohol desnaturalitzat industrial terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcohol desnaturalitzat per a usos industrials sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'esperit metilat industrial sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'esperit metilat per a usos industrials sin. compl.n f en industrial methylated spirit allergy  cod 294421001  
659 al·lèrgies ca al·lèrgia al glicerol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcohol glicèric sin. compl.n f en glycerol allergy  cod 294320001  
660 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alcohol nicotinílic terme pral.n f en nicotinyl alcohol allergy  cod 295100001  
661 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alcohol polivinílic terme pral.n f en polyvinyl alcohol allergy  cod 294332002  
662 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alcuroni terme pral.n f en alcuronium allergy  cod 294227000  
663 al·lèrgies ca al·lèrgia al formaldehid terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aldehid fòrmic sin. compl.n f ca al·lèrgia al metanal sin. compl.n f en formaldehyde allergy  cod 294426006  
664 al·lèrgies ca al·lèrgia al formaldehid terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aldehid fòrmic sin. compl.n f ca al·lèrgia al metanal sin. compl.n f es alergia a formaldehido  
665 al·lèrgies ca al·lèrgia al cloral terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aldehid tricloroacètic sin. compl.n f ca al·lèrgia al tricloroacetaldehid sin. compl.n f ca al·lèrgia als sedants derivats del cloral sin. compl.n f en chloral sedative allergy  cod 293907000  
666 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aldesleucina terme pral.n f en aldesleukin allergy  cod 293733002  
667 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alfàbrega (Ocimum basilicum) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alfàbega (Ocimum basilicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'alfabeguera (Ocimum basilicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'alfabreguera (Ocimum basilicum) sin. compl.n f es alergia a albahaca (Ocimum basilicum)  
668 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alfentanil terme pral.n f en alfentanil allergy  cod 293604009  
669 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alfuzosina terme pral.n f en alfuzosin allergy  cod 293986006  
670 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alimemazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la trimeprazina terme pral.n f en alimemazine allergy  en rimeprazine allergy  en trimeprazine allergy  cod 294140002  
671 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alimentació enteral i als complements alimentaris terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alimentació enteral i als complements nutricionals sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nutrició enteral i als complements alimentaris sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nutrició enteral i als complements nutricionals sin. compl.n f en enteral and supplement feeds allergy  cod 294918007  
672 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alimentació parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia a la nutrició intravenosa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nutrició parenteral sin. compl.n f en intravenous nutrition allergy  cod 294904000  
673 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alimentació parenteral preparada terme pral.n f en intravenous nutrition (ready mixed) allergy  cod 294911001  
674 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'all terme pral.n f ca al·lèrgia a la cabeça de l'all (Allium sativum) sin. compl.n f es alergia a ajo (Allium sativum)  
675 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'al·lilestrenol terme pral.n f en allylestrenol allergy  en allyloestrenol allergy  cod 294746000  
676 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'al·lopurinol terme pral.n f en allopurinol allergy  cod 294220003  
677 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alopecur de prat (Alopecurus pratensis) terme pral.n f es alergia a alopecuro (Alopercurus pratensis)  es alergia a cola de zorra (Alopercurus pratensis)  
678 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alprazolam terme pral.n f en alprazolam allergy  cod 293892004  
679 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alprostadil terme pral.n f en alprostadil allergy  cod 294255001  
680 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alteplasa terme pral.n f en alteplase allergy  cod 295110005  
681 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'altimira (Artemisia vulgaris) terme pral.n f es alergia a artemisa (Artemisia vulgaris)  
682 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alumini terme pral.n f en allergy to aluminium  en aluminium allergy  cod 402306009  
683 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alverina terme pral.n f en alverine allergy  cod 293691009  
684 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alvocat terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'alvocater (Persea americana) sin. compl.n f es alergia a aguacate (Persea americana)  
685 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'alzina (Quercus ilex) terme pral.n f es alergia a encina (Quercus ilex)  
686 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amantadina terme pral.n f en amantadine allergy  cod 293811005  
687 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amarant (Amaranthus) terme pral.n f es alergia a amaranto común (Amaranthus)  
688 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ametlla terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'ametller (Prunus dulcis) sin. compl.n f es alergia a almendra (Prunus dulcis)  
689 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nou moscada terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametlla del fruit de l'arbre de la nou moscada (Myristica fragrans) sin. compl.n f es alergia a nuez moscada (Myristica fragrans)  
690 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tetracaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametocaïna sin. compl.n f en amethocaine allergy  en tetracaine allergy  cod 293725003  
691 al·lèrgies ca al·lèrgia al metotrexat terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametopterina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'MTX sin. compl.n f en methotrexate allergy  cod 293771005  
692 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amfepramona terme pral.n f ca al·lèrgia al dietilpropió sin. compl.n f en diethylpropion allergy  cod 293805007  
693 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amfotericina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amfotericina B sin. compl.n f en amphotericin allergy  cod 294349009  
694 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vindesina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amida de la desacetilvinblastina sin. compl.n f en vindesine allergy  cod 293795007  
695 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amifostina terme pral.n f en amifostine allergy  cod 293732007  
696 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amikacina terme pral.n f en amikacin allergy  cod 294463002  
697 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amilasa terme pral.n f es alergia a amilasa  
698 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amilorida terme pral.n f en amiloride allergy  cod 295010007  
699 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amilorida i als diürètics de nansa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amilorida i als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en amiloride and loop diuretic allergy  cod 295012004  
700 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amilorida i als diürètics tiazídics terme pral.n f en amiloride and thiazide diuretic allergy  cod 295013009  
701 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aminofil·lina terme pral.n f en aminophylline allergy  cod 294158008  
702 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aminoglutetimida terme pral.n f en aminoglutethimide allergy  cod 293787008  
703 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amiodarona terme pral.n f en amiodarone allergy  cod 294988000  
704 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amitriptilina terme pral.n f en amitriptyline allergy  cod 293829000  
705 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amlodipina terme pral.n f en amlodipine allergy  cod 294002003  
706 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amobarbital terme pral.n f en amobarbital allergy  en amylobarbitone allergy  cod 293880004  
707 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amobarbital sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amobarbital de sodi sin. compl.n f en amobarbital sodium allergy  en amylobarbitone sodium allergy  cod 293883002  
708 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amodiaquina terme pral.n f en amodiaquine allergy  cod 294390007  
709 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amorolfina terme pral.n f en amorolfine allergy  cod 294346002  
710 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amoxapina terme pral.n f en amoxapine allergy  cod 293828008  
711 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amoxicil·lina terme pral.n f en amoxicillin allergy  cod 294505008  
712 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amoxicil·lina-àcid clavulànic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amoxicil·lina-clavulanat de potassi terme pral.n f en amoxicillin + clavulanate potassium allergy  en co-amoxiclav allergy  cod 294523000  
713 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ampicil·lina terme pral.n f en ampicillin allergy  cod 294506009  
714 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ampicil·lina-cloxacil·lina terme pral.n f en ampicillin and cloxacillin allergy  cod 294522005  
715 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ampicil·lina-flucloxacil·lina terme pral.n f en ampicillin + floxacillin allergy  en ampicillin + flucloxacillin allergy  en co-fluampicil allergy  cod 294524006  
716 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'amsacrina terme pral.n f en amsacrine allergy  cod 293778004  
717 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anacard terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de l'anacard (Anacardium occidentale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'anacard (Anacardium occidentale) sin. compl.n f es alergia a anacardo (Anacardium occidentale)  
718 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ancrod terme pral.n f en ancrod allergy  cod 294871008  
719 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benzocaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'anestesina sin. compl.n f en benzocaine allergy  cod 293724004  
720 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anet (Anethum graveolens) terme pral.n f ca al·lèrgia al fonoll pudent (Anethum graveolens) sin. compl.n f es alergia a eneldo (Anethum graveolens)  
721 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anfós lanceolat (Epinephelus lanceolatus) terme pral.n f es alergia a mero gigante (Epinephelus lanceolatus)  
722 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anhídrid ftàlic terme pral.n f es alergia a anhídrido ftálico  
723 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anhídrid trimelític terme pral.n f ca al·lèrgia al TMA sin. compl.n f es alergia a anhídrido trimelítico  es alergia a TMA  
724 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anís (Pimpinella anisum) terme pral.n f ca al·lèrgia a la matafaluga (Pimpinella anisum) sin. compl.n f es alergia a anís (Pimpinella anisum)  
725 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anisakis (Anisakis) terme pral.n f es alergia a anisakis (Anisakis)  
726 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'anistreplasa terme pral.n f en anistreplase allergy  cod 295111009  
727 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor 5-HT3 terme pral.n f ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor de 5-hidroxitriptamina 3 terme pral.n f ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor de serotonina 3 sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor de serotonina 3 sin. compl.n f en 5-HT3-receptor antagonist allergy  en 5-hydroxytryptamine-3-receptor antagonist allergy  cod 293676007  
728 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'antazolina terme pral.n f ca al·lèrgia a la imidamina sin. compl.n f en antazoline allergy  cod 294125004  
729 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'antídot contra les cremades per àcid fluorhídric terme pral.n f en hydrofluoric acid burn antidote allergy  cod 294274009  
730 al·lèrgies ca al·lèrgia al dimercaprol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'antilewisita sin. compl.n f en dimercaprol allergy  cod 294283004  
731 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'antitoxina del botulisme terme pral.n f en botulism antitoxin allergy  cod 294668002  
732 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'antitoxina diftèrica terme pral.n f en diphtheria antitoxin allergy  cod 294669005  
733 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'antitrombina III terme pral.n f en antithrombin III allergy  cod 294855008  
734 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de corder terme pral.n f ca al·lèrgia a l'anyell sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'anyí sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn d'anyell sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn d'anyí sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de be sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de marrec sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de xai sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de xot sin. compl.n f ca al·lèrgia al be sin. compl.n f ca al·lèrgia al corder sin. compl.n f ca al·lèrgia al marrec sin. compl.n f ca al·lèrgia al xai sin. compl.n f ca al·lèrgia al xot sin. compl.n f es alergia a la carne de cordero  
735 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dent de lleó (Taraxacum campylodes) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'apagallums (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pixacà (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pixallits (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia als angelets (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia als queixals de vella (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f es alergia a diente de león (Taraxacum campylodes)  
736 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'api (Apium graveolens) terme pral.n f es alergia a apio (Apium graveolens)  
737 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'apomorfina terme pral.n f en apomorphine allergy  cod 293812003  
738 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'apraclonidina terme pral.n f en apraclonidine allergy  cod 294057001  
739 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aprotinina terme pral.n f en aprotinin allergy  cod 294889009  
740 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'arabinòsid de citosina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ARA-C sin. compl.n f ca al·lèrgia a la citarabina sin. compl.n f en cytarabine allergy  cod 293775001  
741 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vidarabina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'arabinòsid d'adenina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'espongoadenosina sin. compl.n f en vidarabine allergy  cod 294383002  
742 al·lèrgies ca al·lèrgia al capoc terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aràujia sin. compl.n f ca al·lèrgia al miraguà sin. compl.n f es alergia al miraguano  
743 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'areng (Clupea harengus) terme pral.n f es alergia a arenque (Clupea harengus)  
744 al·lèrgies ca al·lèrgia al blet blanc (Chenopodium album) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'armoll (Chenopodium album) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'espinac de carn (Chenopodium album) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba blanca (Chenopodium album) sin. compl.n f ca al·lèrgia al blet moll (Chenopodium album) sin. compl.n f es alergia a cenizo (Chenopodium album)  
745 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'arna de la farina (Ephestia kuehniella) terme pral.n f es alergia a polilla de la harina (Ephestia kuehniella)  
746 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pastanaga terme pral.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la bastanaga (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la carrota (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la pastanaga (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la safanòria (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la bastanaga sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carrota sin. compl.n f ca al·lèrgia a la safanòria sin. compl.n f en allergy to carrot (Daucus carota ssp. sativus)  cod 420080006  
747 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'arròs terme pral.n f ca al·lèrgia al gra de l'arròs (Oryza sativa) sin. compl.n f es alergia a arroz (Oryza sativa)  
748 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'articaïna terme pral.n f es alergia a articaína  
749 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aserbina terme pral.n f en aserbine allergy  cod 294188004  
750 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'asparaginasa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'L-asparaginaamidohidrolasa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la crisantaspasa sin. compl.n f en crisantaspase allergy  cod 293784001  
751 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'astemizole terme pral.n f en astemizole allergy  cod 294111000  
752 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'atenolol terme pral.n f en atenolol allergy  cod 293965006  
753 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'atovaquona terme pral.n f en atovaquone allergy  cod 294596002  
754 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'atracuri terme pral.n f en atracurium allergy  cod 294228005  
755 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'atropina terme pral.n f en atropine allergy  cod 294076004  
756 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'auranofina terme pral.n f en auranofin allergy  cod 294240005  
757 al·lèrgies ca al·lèrgia al negundo (Acer negundo) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'auró de fulla de freixe (Acer negundo) sin. compl.n f es alergia a arce (Acer negundo)  
758 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aurotiomalat de sodi terme pral.n f en sodium aurothiomalate allergy  cod 294239008  
759 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'avellana terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'avellaner (Corylus avellana) sin. compl.n f es alergia a la avellana (Corylus avellana)  
760 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'avellaner (Corylus avellana) terme pral.n f es alergia al avellano (Corylus avellana)  
761 al·lèrgies ca al·lèrgia a la civada terme pral.n f ca al·lèrgia a l'avena sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'avena (Avena sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la civada (Avena sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de l'avena (Avena sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de la civada (Avena sativa) sin. compl.n f en allergy to oats (Avena sativa)  cod 419342009  
762 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pícea (Picea excelsa) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'avet roig (Picea excelsa) sin. compl.n f es alergia a abeto (Picea excelsa)  
763 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'azatioprina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'AZA sin. compl.n f en azathioprine allergy  cod 293799001  
764 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'azapropazona terme pral.n f en azapropazone allergy  cod 293612001  
765 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'azatadina terme pral.n f en azatadine allergy  cod 294127007  
766 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'azelastina terme pral.n f en azelastine allergy  cod 294115009  
767 al·lèrgies ca al·lèrgia a la zidovudina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'azidodesoxitimidina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'AZT sin. compl.n f en zidovudine allergy  cod 294369004  
768 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'azitromicina terme pral.n f en azithromycin allergy  cod 294472005  
769 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'azlocil·lina terme pral.n f en azlocillin allergy  cod 294516001  
770 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'aztreonam terme pral.n f en aztreonam allergy  cod 294565006  
771 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'econazole terme pral.n f en econazole allergy  cod 294359005  
772 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ecotiopat terme pral.n f en ecothiopate allergy  cod 294014006  
773 al·lèrgies ca al·lèrgia a la proteïna catiònica eosinofílica terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ECP sin. compl.n f ca al·lèrgia a la proteïna catiònica d'eosinòfils sin. compl.n f es alergia a PCE  es alergia a proteína catiónica eosinofílica  
774 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'edetat terme pral.n f en edetate allergy  cod 294285006  
775 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'edetat de dicobalt terme pral.n f en dicobalt edetate allergy  cod 294286007  
776 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'edetat de sodi i calci terme pral.n f en sodium calciumedetate allergy  cod 294287003  
777 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'edetat disòdic terme pral.n f en disodium edetate allergy  cod 294289000  
778 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'edetat trisòdic terme pral.n f en trisodium edetate allergy  cod 294288008  
779 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'edrofoni terme pral.n f en edrophonium allergy  cod 294015007  
780 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'efedrina terme pral.n f en ephedrine allergy  cod 294062000  
781 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'emperador (Xiphias gladius) terme pral.n f ca al·lèrgia al peix espasa (Xiphias gladius) sin. compl.n f es alergia a pez espada (Xiphias gladius)  
782 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enantat de flufenazina terme pral.n f en fluphenazine enanthate allergy  cod 293932003  
783 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enbucrilat terme pral.n f en enbucrilate allergy  cod 294190003  
784 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enciam (Lactuca sativa) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'encisam (Lactuca sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lletuga (Lactuca sativa) sin. compl.n f es alergia a lechuga (Lactuca sativa)  
785 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enflurà terme pral.n f en enflurane allergy  cod 293712006  
786 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enoxacina terme pral.n f en enoxacin allergy  cod 294488005  
787 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enoxaparina terme pral.n f en enoxaparin allergy  cod 294873006  
788 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enoximona terme pral.n f en enoximone allergy  cod 295060001  
789 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enterotoxina D produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina D de l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina estafilocòccica D produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f es alergia a enterotoxina D de Staphylococcus aureus  
790 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'enterotoxina produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina de l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina estafilocòccica produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f es alergia a enterorotoxina de Staphylococcus aureus TSST  
791 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epirubicina terme pral.n f en epirubicin allergy  cod 293767007  
792 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli d'animal terme pral.n f es alergia al epitelio de animal  
793 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli d'ovella terme pral.n f es alergia a epitelio de oveja  
794 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de cabra terme pral.n f es alergia a epitelio de cabra  
795 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de canari terme pral.n f es alergia al epitelio de canario  
796 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de cavall terme pral.n f es alergia al epitelio de caballo  
797 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de cérvol terme pral.n f es alergia a epitelio de ciervo  es alergia a epitelio de venado  
798 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de conill terme pral.n f es alergia a epitelio de conejo  
799 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de fura terme pral.n f es alergia a epitelio de hurón  
800 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de gat terme pral.n f es alergia al epitelio de gato  
801 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de gos terme pral.n f es alergia a epitelio de perro  
802 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de guineu terme pral.n f es alergia a epitelio de zorro  
803 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de hàmster terme pral.n f es alergia a epitelio de hámster  
804 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de periquito comú terme pral.n f ca al·lèrgia a l'epiteli de periquito sin. compl.n f es alergia al epitelio de periquito australiano  
805 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de porc terme pral.n f es alergia a epitelio de cerdo  
806 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de rata terme pral.n f es alergia a epitelio de rata  
807 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de ratolí terme pral.n f es alergia a epitelio de ratón  
808 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de ren terme pral.n f es alergia a epitelio de reno  
809 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de vaca terme pral.n f es alergia a epitelio de vaca  
810 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de visó terme pral.n f es alergia a epitelio de visón  
811 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epiteli de xinxilla terme pral.n f es alergia a epitelio de chinchilla  
812 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'eritropoetina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'EPO sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hematopoetina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hemopoetina sin. compl.n f en erythropoietin allergy  cod 294843002  
813 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epoetina alfa terme pral.n f en epoetin alfa allergy  cod 294844008  
814 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epoetina beta terme pral.n f en epoetin beta allergy  cod 294845009  
815 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'epoprostenol terme pral.n f ca al·lèrgia a la PGI2 sin. compl.n f ca al·lèrgia a la prostaciclina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la prostaglandina I2 sin. compl.n f en epoprostenol allergy  cod 294260002  
816 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxirà terme pral.n f ca al·lèrgia a l'epoxietà sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'òxid d'etilè sin. compl.n f es alergia a óxido de etileno  
817 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tènia hidatídica (Echinococcus granulosus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'equinococ granulós (Echinococcus granulosus) sin. compl.n f es alergia a equinococo granuloso (Echinococcus granulosus)  
818 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ergometrina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ergobasina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'ergonovina sin. compl.n f en ergometrine allergy  cod 295068008  
819 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ergolina terme pral.n f en ergoline drug allergy  cod 294799006  
820 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'eritromicina terme pral.n f en allergy to erythromycin  en erythromycin allergy  cod 91931000  
821 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cocaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'eritroxilina sin. compl.n f en cocaine allergy  cod 293723005  
822 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ertapenem terme pral.n f en allergy to ertapenem  cod 441725009  
823 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'escarabat de cuina (Blatta orientalis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la panderola (Blatta orientalis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la panerola (Blatta orientalis) sin. compl.n f es alergia a cucaracha (Blatta orientalis)  
824 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'escarabat destructor (Trogoderma angustum) terme pral.n f es alergia a escarabajo de Berlín (Trogoderma angustum)  
825 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'escarola (Cichorium endivia var. crispum) terme pral.n f es alergia a la escarola (Cichorium endivia var. crispum)  
826 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carxofa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'escarxofa sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carxofera (Cynara scolymus) sin. compl.n f es alergia a alcachofa (Cynara scolymus)  
827 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'escopolamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la hioscina sin. compl.n f ca al·lèrgia al tropat d'escopina sin. compl.n f en hyoscine allergy  cod 294074001  
828 al·lèrgies ca al·lèrgia al butilbromur d'hioscina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'escopolamina butilbromur sin. compl.n f en hyoscine butylbromide allergy  cod 293689001  
829 al·lèrgies ca al·lèrgia a la canyella terme pral.n f ca al·lèrgia a l'escorça del canyeller (Cinnamomum verum) sin. compl.n f en allergy to cinnamon (Cinnamomum verum)  cod 418397007  
830 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fisostigmina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'eserina sin. compl.n f en physostigmine allergy  cod 294011003  
831 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'esmolol terme pral.n f en esmolol allergy  cod 293969000  
832 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'espàrrec terme pral.n f ca al·lèrgia al brot de l'esparreguera (Asparagus officinalis) sin. compl.n f es alergia a espárragos (Asparagus officinalis)  
833 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'espectinomicina terme pral.n f en spectinomycin allergy  cod 294474006  
834 al·lèrgies ca al·lèrgia al semen terme pral.n f ca al·lèrgia a l'esperma sin. compl.n f ca al·lèrgia al fluid seminal sin. compl.n f ca al·lèrgia al líquid seminal sin. compl.n f es alergia a fluido seminal  
835 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'espinac (Spinacia oleracea) terme pral.n f es alergia a espinacas (Spinacia oleracea)  
836 al·lèrgies ca al·lèrgia a la barrella punxosa (Salsola kali) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'espinadella (Salsola kali) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la barrella espinosa (Salsola kali) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la sosa (Salsola kali) sin. compl.n f ca al·lèrgia al salat (Salsola kali) sin. compl.n f es alergia a salicor (Salsola kali)  
837 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'espironolactona terme pral.n f en spironolactone allergy  cod 295009002  
838 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'espironolactona i als diürètics de nansa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'espironolactona i als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en spironolactone and loop diuretic allergy  cod 295014003  
839 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'espironolactona i als diürètics tiazídics terme pral.n f en spironolactone and thiazide diuretic allergy  cod 295015002  
840 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitroglicerina en esprai terme pral.n f ca al·lèrgia a l'esprai de nitroglicerina sin. compl.n f en glyceryl trinitrate spray allergy  cod 295084009  
841 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estanozolol terme pral.n f en stanozolol allergy  cod 294762006  
842 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estibogluconat de sodi terme pral.n f en sodium stibogluconate allergy  cod 294598001  
843 al·lèrgies ca al·lèrgia al dietilestilbestrol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'estilbestrol sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'estrostilbèn sin. compl.n f ca al·lèrgia al DES sin. compl.n f en diethylstilbestrol allergy  en diethylstilboestrol allergy  en stilbestrol allergy  en stilboestrol allergy  cod 294796004  
844 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estradiol terme pral.n f en estradiol allergy  en oestradiol allergy  cod 294782005  
845 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estradiol per via oral terme pral.n f en oral estradiol allergy  en oral oestradiol allergy  cod 294783000  
846 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estradiol per via tòpica terme pral.n f en topical estradiol allergy  en topical oestradiol allergy  cod 294785007  
847 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estragó (Artemisia dracunculus) terme pral.n f ca al·lèrgia al dragonet (Artemisia dracunculus) sin. compl.n f es alergia a estragón (Artemisia dracunculus)  
848 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estramustina terme pral.n f en estramustine allergy  cod 293752008  
849 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estreptocinasa terme pral.n f en streptokinase allergy  cod 295108008  
850 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estreptocinasa-estreptodornasa terme pral.n f en streptokinase streptodornase allergy  cod 295115000  
851 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estreptomicina terme pral.n f en streptomycin allergy  cod 294466005  
852 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estriol terme pral.n f en estriol allergy  en oestriol allergy  cod 294794001  
853 al·lèrgies ca al·lèrgia a la uabaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'estrofantina G sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'ouabaïna sin. compl.n f en ouabain allergy  cod 295058003  
854 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'estropipat terme pral.n f en piperazine estrone sulfate allergy  en piperazine estrone sulphate allergy  en piperazine oestrone sulfate allergy  en piperazine oestrone sulphate allergy  cod 294786008  
855 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etambutol terme pral.n f en allergy to ethambutol  en ethambutolol allergy  cod 294615008  
856 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etamivan terme pral.n f en ethamivan allergy  cod 294100008  
857 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etamsilat terme pral.n f en etamsylate allergy  en ethamsylate allergy  cod 294885003  
858 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'èter terme pral.n f ca al·lèrgia a l'èter etílic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'èter anestèsic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'èter dietílic sin. compl.n f en ether anaesthetic allergy  en ether anesthetic allergy  cod 293713001  
859 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etidronat disòdic terme pral.n f en disodium etidronate allergy  cod 294834006  
860 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etidronat disòdic i al carbonat de calci terme pral.n f en disodium etidronate and calcium carbonate allergy  cod 294837004  
861 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etinilestradiol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'etilenestradiol sin. compl.n f en ethinylestradiol allergy  en ethinyloestradiol allergy  cod 294793007  
862 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etodolac terme pral.n f en etodolac allergy  cod 293614000  
863 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etomidat terme pral.n f en etomidate allergy  cod 293706001  
864 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etopòsid terme pral.n f en etoposide allergy  cod 293777009  
865 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etosuximida terme pral.n f en ethosuximide allergy  cod 293870003  
866 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'etretinat terme pral.n f en etretinate allergy  cod 294208006  
867 al·lèrgies ca al·lèrgia a la femta d'ocell terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació d'ocell sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions d'ocell sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements d'ocell sin. compl.n f es alergia a excremento de pájaros  
868 al·lèrgies ca al·lèrgia a la femta de canari terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de canari sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de canari sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de canari sin. compl.n f es alergia a excrementos de canario  
869 al·lèrgies ca al·lèrgia a la femta de colom terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de colom sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de colom sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de colom sin. compl.n f es alergia a excrementos de paloma  
870 al·lèrgies ca al·lèrgia a la femta de periquito terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de periquito sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de periquito sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de periquito sin. compl.n f es alergia a excrementos de periquito  
871 al·lèrgies ca al·lèrgia a la femta de pollastre terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de pollastre sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de pollastre sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de pollastre sin. compl.n f es alergia a excrementos de pollo  
872 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'extret de cotxinilla (Dactylopius cactii) terme pral.n f es alergia a extracto de cochinilla (Dactylopius cactii)  
873 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'halcinonida terme pral.n f en halcinonide allergy  cod 294690002  
874 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'halibut (Hippoglossus hippoglossus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'halibut (Hippoglossus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a halibut (Hippoglossus hippoglossus)  
875 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'halofantrina terme pral.n f en halofantrine allergy  cod 294399008  
876 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'haloperidol terme pral.n f en haloperidol allergy  cod 293924006  
877 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'halotà terme pral.n f en halothane allergy  cod 293714007  
878 al·lèrgies ca al·lèrgia al diisocianat d'hexametilè terme pral.n f ca al·lèrgia a l'HDI sin. compl.n f es alergia a diisocianato de hexametileno  es alergia a HDI  
879 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'heparina terme pral.n f en heparin allergy  cod 294872001  
880 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'herba badia (Paspalum notatum) terme pral.n f es alergia al pasto bahía (Paspalum notatum)  
881 al·lèrgies ca al·lèrgia al plantatge de fulla estreta (Plantago lanceolata) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'herba de cinc costures (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de cinc nervis (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de cinc ratlles (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia a les fulles de cinc nervis (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia al cincnervis (Plantago lanceolata) sin. compl.n f es alergia a llantén menor (Plantago lanceolata)  
882 al·lèrgies ca al·lèrgia a la morella roquera (Parietaria judaica) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'herba de Nostra Dona (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de paret (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de Sant Pere (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba del cargol (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la cama-roja (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la caragolera (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la granadella (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la parietària (Parietaria judaica) sin. compl.n f es alergia a parietaria (Parietaria judaica)  
883 al·lèrgies ca al·lèrgia al margall (Lolium perenne) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'herba prima (Lolium perenne) sin. compl.n f es alergia a ballico (Lolium perenne)  es alergia a vallico (Lolium perenne)  
884 al·lèrgies ca al·lèrgia a la diamorfina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'heroïna sin. compl.n f ca al·lèrgia a la diacetilmorfina sin. compl.n f en diamorphine allergy  cod 293598006  
885 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hexaclorofè terme pral.n f en hexachlorophane allergy  en hexachlorophene allergy  cod 294416004  
886 al·lèrgies ca al·lèrgia al lindà terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hexaclorur de γ-benzè sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hexaclorur de benzè gamma sin. compl.n f en lindane allergy  cod 294625003  
887 al·lèrgies ca al·lèrgia a la piperazina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hexahidropirozina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la dietilendiamina sin. compl.n f en piperazine allergy  cod 294451007  
888 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hexetidina terme pral.n f en hexetidine allergy  cod 294407003  
889 al·lèrgies ca al·lèrgia al glucagó terme pral.n f ca al·lèrgia a l'HGF sin. compl.n f en glucagon allergy  cod 294671005  
890 al·lèrgies ca al·lèrgia a la somatotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'HGH sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona del creixement sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona somatòtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona somatotròpica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la GH sin. compl.n f ca al·lèrgia a la somatropina sin. compl.n f ca al·lèrgia l'STH sin. compl.n f en growth hormone allergy  en somatrophic hormone allergy  cod 294825001  
891 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hidrargafèn terme pral.n f en hydrargaphen allergy  cod 294405006  
892 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hidrat de cloral terme pral.n f en chloral hydrate allergy  cod 293908005  
893 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hidròxid d'alumini terme pral.n f en aluminum hydroxide allergy  cod 293666009  
894 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hidròxid d'alumini terme pral.n f en aluminium hydroxide allergy  cod 293666009  
895 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'hipurat de metenamina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'aminoform sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'hexametilenamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'hexametilentetramina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'hexamina sin. compl.n f en hexamine hippurate allergy  en methenamine hippurate allergy  cod 294479001  
896 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'holcus llanós (Holcus lanatus) terme pral.n f es alergia a heno blanco (Holcus lanatus)  es alergia a holco (Holcus lanatus)  
897 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'homatropina terme pral.n f en homatropine allergy  cod 294081008  
898 al·lèrgies ca al·lèrgia a la folcodina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'homocodeïna sin. compl.n f en pholcodine allergy  cod 294153004  
899 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tirotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hormona estimulant de la tiroide sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tiroestimulant sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tiroidoestimulant sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tiròtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tirotròpica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tiroestimulina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la TSH sin. compl.n f en thyrotrophic hormone allergy  cod 294828004  
900 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gonadotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hormona gonadòtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona gonadotròpica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la gonadotrofina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la GTH sin. compl.n f en gonadotrophic hormone allergy  cod 294820006  
901 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ibuprofèn terme pral.n f en ibuprofen allergy  cod 293619005  
902 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ictamol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ictiol sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'ictosulfonat d'amoni sin. compl.n f ca al·lèrgia al bituminosulfonat d'amoni sin. compl.n f en ichthammol allergy  cod 294177005  
903 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'interferó gamma-1b terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-γ-1b sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó γ-1b sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó de tipus II 1b sin. compl.n f en human interferon gamma-1b allergy  cod 294376009  
904 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'interferó alfa-2a terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-α-2a sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó α-2a sin. compl.n f en interferon-α-2a allergy  cod 294377000  
905 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'interferó alfa-2b terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-α-2b sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó α-2b sin. compl.n f en interferon-α-2b allergy  cod 294378005  
906 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'interferó alfa-n1 terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-α-n1 sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó α-n1 sin. compl.n f en interferon-α-N1 allergy  cod 294379002  
907 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'imidazole terme pral.n f en imidazole antifungal allergy  cod 294355004  
908 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'imipenem terme pral.n f en allergy to imipenem  cod 442408006  
909 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de gall dindi terme pral.n f ca al·lèrgia a l'indiot sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn d'indiot sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de pioc sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de titot sin. compl.n f ca al·lèrgia al gall dindi sin. compl.n f ca al·lèrgia al pioc sin. compl.n f ca al·lèrgia al titot sin. compl.n f es alergia a carne de pavo  
910 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'inositol terme pral.n f en inositol allergy  cod 294937003  
911 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ipratropi terme pral.n f en ipratropium allergy  cod 294082001  
912 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'iprindole terme pral.n f en iprindole allergy  cod 293824005  
913 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'iroc (Milicia excelsa) terme pral.n f es alergia a iroco (Milicia excelsa)  
914 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'isetionat de dibrompropamidina terme pral.n f en dibromopropamidine isethionate allergy  cod 294429004  
915 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'isetionat de propamidina terme pral.n f en propamidine isethionate allergy  cod 294428007  
916 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'isoaminil terme pral.n f en isoaminile allergy  cod 294148009  
917 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'isoconazole terme pral.n f en isoconazole allergy  cod 294360000  
918 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'isoflurà terme pral.n f en isoflurane allergy  cod 293715008  
919 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isoprenalina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol sin. compl.n f en isoprenaline allergy  cod 294050004  
920 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isoprenalina per via inhalatòria terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol per via inhalatòria sin. compl.n f en inhaled isoprenaline allergy  cod 294052007  
921 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isoprenalina per via oral terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol per via oral sin. compl.n f en oral isoprenaline allergy  cod 294051000  
922 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isoprenalina per via parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol per via parenteral sin. compl.n f en parenteral isoprenaline allergy  cod 294053002  
923 al·lèrgies ca al·lèrgia a la noscapina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'l-α-narcotina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'opianina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la narcotina sin. compl.n f en noscapine allergy  cod 294152009  
924 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'L-carnitina terme pral.n f en L-carnitine allergy  cod 294912008  
925 al·lèrgies ca al·lèrgia a la levodopa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'L-DOPA sin. compl.n f en levodopa allergy  cod 293808009  
926 al·lèrgies ca al·lèrgia al metaraminol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'm-hidroxifenilpropanolamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'm-hidroxinorefedrina sin. compl.n f en metaraminol allergy  cod 294026001  
927 al·lèrgies ca al·lèrgia al diisocianat de difenilmetà terme pral.n f ca al·lèrgia a l'MDI sin. compl.n f es alergia a diisocianato de difenilmetano  es alergia a MDI  
928 al·lèrgies ca al·lèrgia a la netilmicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'n-etil-sisomicina sin. compl.n f en netilmicin allergy  cod 294465009  
929 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'octoxinol terme pral.n f en octoxinol allergy  cod 294248003  
930 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'octreotida terme pral.n f en octreotide allergy  cod 294826000  
931 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ocumé (Aucoumea klaineana) terme pral.n f ca al·lèrgia al gabun (Aucoumea klaineana) sin. compl.n f es alergia a ocume (Aucoumea klaineana)  
932 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ofloxacina terme pral.n f en ofloxacin allergy  cod 294489002  
933 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'olanzapina terme pral.n f es alergia a la olanzapina  
934 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli d'ametlla terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oli d'ametla sin. compl.n f en allergy to almond oil  cod 418606003  
935 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli de menta pebrera terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oli d'herba-sana sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'oli de menta piperita sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'oli de menta romana sin. compl.n f en peppermint oil allergy  cod 293690005  
936 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli d'oliva terme pral.n f en olive oil allergy  cod 294316000  
937 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli de cacauet terme pral.n f en arachis oil allergy  cod 294317009  
938 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli de coco terme pral.n f en allergy to coconut oil  cod 419814004  
939 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli de ricí terme pral.n f en castor oil allergy  cod 294318004  
940 al·lèrgies ca al·lèrgia a la parafina líquida terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oli de vaselina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vaselina líquida sin. compl.n f en liquid paraffin allergy  cod 294327003  
941 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oli fix terme pral.n f en fixed oil allergy  cod 294315001  
942 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oliva terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'oliver (Olea europaea var. europaea) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'olivera (Olea europaea var. europaea) sin. compl.n f es alergia a aceituna (Oea europaea var. europaea)  
943 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'olivera (Olea europaea) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oliver (Olea europaea) sin. compl.n f es alergia a olivo (Olea europaea)  
944 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'olsalazina terme pral.n f en olsalazine allergy  cod 293662006  
945 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'om americà (Ulmus americana) terme pral.n f es alergia a olmo (Ulmus americana)  es alergia a olmo americano (Ulmus americana)  
946 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'omeprazole terme pral.n f en omeprazole allergy  cod 293655002  
947 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'or terme pral.n f en gold allergy  cod 294238000  
948 al·lèrgies ca al·lèrgia al metaproterenol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'orciprenalina sin. compl.n f en orciprenaline allergy  cod 294040000  
949 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ordi terme pral.n f ca al·lèrgia al gra de l'ordi (Hordeum vulgare) sin. compl.n f es alergia a cebada (Hordeum vulgare)  
950 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'orfenadrina terme pral.n f ca al·lèrgia a la mefenamina sin. compl.n f en orphenadrine allergy  cod 294084000  
951 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ostra terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ostra comuna (Ostrea edulis) sin. compl.n f en allergy to oyster (Ostrea edulis)  cod 419967000  
952 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'ovotransferrina terme pral.n f es alergia a conalbúmina  
953 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxatomida terme pral.n f en oxatomide allergy  cod 294121008  
954 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxazepam terme pral.n f en oxazepam allergy  cod 293899008  
955 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxibuprocaïna terme pral.n f en oxybuprocaine allergy  cod 293726002  
956 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxibutinina terme pral.n f en oxybutynin allergy  cod 294088002  
957 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'òxid de mercuri terme pral.n f ca al·lèrgia a l'òxid mercúric sin. compl.n f en mercuric oxide allergy  cod 293770006  
958 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxifenbutazona terme pral.n f en oxyphenbutazone allergy  cod 293627001  
959 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oximetazolina terme pral.n f en oxymetazoline allergy  cod 294063005  
960 al·lèrgies ca al·lèrgia a la polinoxilina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oximetilenurea sin. compl.n f ca al·lèrgia a la polioximetilenurea sin. compl.n f en polynoxylin allergy  cod 294406007  
961 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oximetolona terme pral.n f en oxymetholone allergy  cod 294760003  
962 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxipertina terme pral.n f en oxypertine allergy  cod 293949005  
963 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxitetraciclina terme pral.n f ca al·lèrgia a la hidroxitetraciclina sin. compl.n f en oxytetracycline allergy  cod 294588007  
964 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxitocina terme pral.n f ca al·lèrgia a la hipofamina alfa sin. compl.n f en oxytocin allergy  cod 294823008  
965 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxitocina-ergometrina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oxitocina-ergonovina sin. compl.n f en oxytocin and ergometrine allergy  cod 294824002  
966 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxitropi terme pral.n f en oxitropium allergy  cod 294087007  
967 al·lèrgies ca al·lèrgia a l'oxprenolol terme pral.n f en oxprenolol allergy  cod 293979003  
968 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prednisolona terme pral.n f ca al·lèrgia a la Δ1-hidrocortisona sin. compl.n f ca al·lèrgia a la hidroretrocortina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la metacortandralona sin. compl.n f ca al·lèrgia al Δ1-deshidrocortisol sin. compl.n f en prednisolone allergy  en prednisone allergy  cod 294707002  
969 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prednisolona oftàlmica terme pral.n f ca al·lèrgia a la Δ1-hidrocortisona oftàlmica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la hidroretrocortina oftàlmica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la metacortandralona oftàlmica sin. compl.n f ca al·lèrgia al Δ1-deshidrocortisol oftàlmic sin. compl.n f es alergia a la prednisolona oftálmica  en allergy to ophthalmic prednisolone  cod 721134005  
970 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bacampicil·lina terme pral.n f en bacampicillin allergy  cod 294511006  
971 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mongeta tendra terme pral.n f ca al·lèrgia a la bajoca sin. compl.n f ca al·lèrgia a la bajoqueta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mongeta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tavella sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit tendre de la bajoquera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit tendre de la mongetera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a judía verde (Phaseolus vulgaris)  
972 al·lèrgies ca al·lèrgia al plàtan terme pral.n f ca al·lèrgia a la banana sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del bananer (Musa acuminata) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del plàtan (Musa acuminata) sin. compl.n f es alergia al plátano (Musa acuminata)  
973 al·lèrgies ca al·lèrgia a la banana i el plàtan (gènere Musa) terme pral.n f es alergia a banana (especies de Musa)  
974 al·lèrgies ca al·lèrgia a la beclamida terme pral.n f en beclamide allergy  cod 293858002  
975 al·lèrgies ca al·lèrgia a la beclometasona terme pral.n f en beclometasone allergy  en beclomethasone allergy  cod 294692005  
976 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bena adhesiva terme pral.n f en allergy to adhesive bandage  cod 419238009  
977 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bendroflumetiazida terme pral.n f ca al·lèrgia a la bendrofluazida sin. compl.n f en bendrofluazide allergy  en bendroflumethiazide allergy  cod 294992007  
978 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benserazida-levodopa terme pral.n f en benserazide + levodopa allergy  en co-beneldopa allergy  cod 293809001  
979 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benzatropina terme pral.n f en benzatropine allergy  en benztropine allergy  cod 294078003  
980 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina G sin. compl.n f en benzylpenicillin allergy  cod 294499007  
981 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina benetamínica terme pral.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina benetamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina G benetamínica sin. compl.n f en benethamine penicillin allergy  cod 294494002  
982 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina benzatina terme pral.n f en benzathine penicillin allergy  cod 294495001  
983 al·lèrgies ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina procaínica terme pral.n f ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina procaïna sin. compl.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina G procaïna sin. compl.n f en procaine benzylpenicillin allergy  en procaine penicillin allergy  cod 294498004  
984 al·lèrgies ca al·lèrgia a la betahistina terme pral.n f en betahistine allergy  cod 295103004  
985 al·lèrgies ca al·lèrgia a la betametasona terme pral.n f en betamethasone allergy  cod 294678004  
986 al·lèrgies ca al·lèrgia a la betanidina terme pral.n f en bethanidine allergy  cod 295033008  
987 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bicalutamida terme pral.n f en bicalutamide allergy  cod 294769002  
988 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bleda (Beta vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia a la bledera (Beta vulgaris) sin. compl.n f es alergia a las acelgas (Beta vulgaris)  
989 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bleda-rave (Beta vulgaris var. rapa) terme pral.n f ca al·lèrgia a la remolatxa (Beta vulgaris var. rapa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al ravebleda (Beta vulgaris var. rapa) sin. compl.n f es alergia a remolacha (Beta vulgaris var. rapa)  
990 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bleomicina terme pral.n f en bleomycin allergy  cod 293761008  
991 al·lèrgies ca al·lèrgia al préssec terme pral.n f ca al·lèrgia a la bresquilla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la presseguera (Prunus persica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del presseguer (Prunus persica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al melicotó sin. compl.n f es alergia a melocotón (Prunus persica)  
992 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bromelaïna terme pral.n f en bromelains allergy  cod 295112002  
993 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bromfeniramina terme pral.n f en brompheniramine allergy  cod 294128002  
994 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bromocriptina terme pral.n f en bromocriptine allergy  cod 293815001  
995 al·lèrgies ca al·lèrgia a la budesonida terme pral.n f en budesonide allergy  cod 294712001  
996 al·lèrgies ca al·lèrgia a la budesonida per via tòpica terme pral.n f en topical budesonide allergy  cod 294713006  
997 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bumetanida terme pral.n f en bumetanide allergy  cod 295001004  
998 al·lèrgies ca al·lèrgia a la bupivacaïna terme pral.n f en bupivacaine allergy  cod 293719002  
999 al·lèrgies ca al·lèrgia a la buprenorfina terme pral.n f en buprenorphine allergy  cod 293596005  
1000 al·lèrgies ca al·lèrgia a la buserelina terme pral.n f en buserelin allergy  cod 294817003  
1001 al·lèrgies ca al·lèrgia a la buspirona terme pral.n f en buspirone allergy  cod 293911006  
1002 al·lèrgies ca al·lèrgia a la butriptilina terme pral.n f en butriptyline allergy  cod 293822009  
1003 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cabergolina terme pral.n f en cabergoline allergy  cod 294800005  
1004 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cafeïna terme pral.n f en allergy to caffeine  cod 418344001  
1005 al·lèrgies ca al·lèrgia a la guixa terme pral.n f ca al·lèrgia a la caireta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la guixa (Lathyrus sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la guixera (Lathyrus sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pedrerol (Lathyrus sativus) sin. compl.n f es alergia a almorta (Lathyrus sativus)  
1006 al·lèrgies ca al·lèrgia a la calamina terme pral.n f en calamine allergy  cod 294168003  
1007 al·lèrgies ca al·lèrgia a la calcitonina terme pral.n f ca al·lèrgia a la tirocalcitonina sin. compl.n f en calcitonin allergy  cod 294839001  
1008 al·lèrgies ca al·lèrgia a la calcitonina de salmó terme pral.n f ca al·lèrgia a la sacaltonina terme pral.n f en salcatonin allergy  en salmon calcitonin allergy  cod 294840004  
1009 al·lèrgies ca al·lèrgia a la calcitonina porcina terme pral.n f en pork calcitonin allergy  cod 294841000  
1010 al·lèrgies ca al·lèrgia a la camamilla (Matricaria recutita) terme pral.n f ca al·lèrgia a la camamil·la (Matricaria recutita) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la maçanella (Matricaria recutita) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la majola (Matricaria recutita) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la matricària (Matricaria recutita) sin. compl.n f es alergia a manzanilla (Matricaria recutita)  
1011 al·lèrgies ca al·lèrgia al canyís (Phragmites australis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la canya borda (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canya-xiula (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canyavera (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canyeta (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canyissa (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la milloca (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al canyot (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al senill (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al senís (Phragmites australis) sin. compl.n f es alergia a caña común (Phragmites australis)  
1012 al·lèrgies ca al·lèrgia a la canyota (Sorghum halepense) terme pral.n f ca al·lèrgia a la milloca (Sorghum halepense) sin. compl.n f ca al·lèrgia al canyot (Sorghum halepense) sin. compl.n f es alergia a cañota (Sorghum halepense)  es alergia a millaca (Sorghum halepense)  es alergia a sorgo de Alepo (Sorghum halepense)  
1013 al·lèrgies ca al·lèrgia a la capreomicina terme pral.n f en capreomycin allergy  cod 294609008  
1014 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carabassa terme pral.n f ca al·lèrgia a la carbassa sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carabassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carbassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carabasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carbasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f es alergia a calabaza (Cucurbita pepo)  
1015 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carbamazepina terme pral.n f en carbamazepine allergy  cod 293867002  
1016 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carbenicil·lina terme pral.n f en carbenicillin allergy  cod 294510007  
1017 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carbenoxolona terme pral.n f en carbenoxolone allergy  cod 293657005  
1018 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carbidopa-levodopa terme pral.n f en carbidopa + levodopa allergy  en co-careldopa allergy  cod 293810006  
1019 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carbocisteïna terme pral.n f en carbocisteine allergy  cod 294095006  
1020 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carmel·losa terme pral.n f ca al·lèrgia a la carboximetilcel·lulosa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la CMC sin. compl.n f en carmellose allergy  cod 294339006  
1021 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carfecil·lina terme pral.n f en carfecillin allergy  cod 294518000  
1022 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carmustina terme pral.n f en carmustine allergy  cod 293755005  
1023 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de porc terme pral.n f ca al·lèrgia a la carn de bacó sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de cotx sin. compl.n f ca al·lèrgia al bacó sin. compl.n f ca al·lèrgia al cotx sin. compl.n f ca al·lèrgia al porc sin. compl.n f en allergy to pork  cod 417918006  
1024 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de bou terme pral.n f ca al·lèrgia al bou sin. compl.n f es alergia a la carne de buey  
1025 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de bòvids terme pral.n f ca al·lèrgia als bòvids sin. compl.n f es alergia a carne de bóvidos  
1026 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de cavall terme pral.n f ca al·lèrgia al cavall sin. compl.n f es alergia a carne de caballo  
1027 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de conill terme pral.n f ca al·lèrgia al conill sin. compl.n f es alergia a la carne de conejo  
1028 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de gallina terme pral.n f ca al·lèrgia a la gallina sin. compl.n f es alergia a la carne de gallina  
1029 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de pollastre terme pral.n f ca al·lèrgia al pollastre sin. compl.n f es alergia a la carne de pollo  
1030 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn de vedella terme pral.n f ca al·lèrgia a la vedella sin. compl.n f es alergia a la carne de ternera  
1031 al·lèrgies ca al·lèrgia a la carn vermella terme pral.n f en allergy to red meat  cod 418815008  
1032 al·lèrgies ca al·lèrgia a la càscara sagrada terme pral.n f en cascara allergy  cod 293685007  
1033 al·lèrgies ca al·lèrgia a la caseïna terme pral.n f es alergia a caseína  
1034 al·lèrgies ca al·lèrgia a la caspa d'animals terme pral.n f ca al·lèrgia a la caspa sin. compl.n f en allergy to animal dander  en animal dander allergy  en dander allergy  cod 232347008  
1035 al·lèrgies ca al·lèrgia a la caspa d'animals de laboratori terme pral.n f en laboratory animal dander allergy  cod 188336009  
1036 al·lèrgies ca al·lèrgia a la caspa de cavall terme pral.n f en allergy to horse dander  cod 419063004  
1037 al·lèrgies ca al·lèrgia a la caspa de gat terme pral.n f en allergy to cat dander  cod 232346004  
1038 al·lèrgies ca al·lèrgia a la caspa de gos terme pral.n f en allergy to dog dander  cod 419271008  
1039 al·lèrgies ca al·lèrgia a la castanya terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del castanyer (Castanea sativa) sin. compl.n f es alergia a la castaña (Castanea sativa)  
1040 al·lèrgies ca al·lèrgia al verat (Scomber scombrus) terme pral.n f ca al·lèrgia a la cavalla (Scomber scombrus) sin. compl.n f es alergia a caballa (Scomber scombrus)  
1041 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lomustina terme pral.n f ca al·lèrgia a la CCNU sin. compl.n f en lomustine allergy  cod 293756006  
1042 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ceba terme pral.n f ca al·lèrgia al bulb de la ceba (Allium cepa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al calçot (Allium cepa) sin. compl.n f es alergia a cebolla (Allium cepa)  
1043 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefalexina terme pral.n f en cefalexin allergy  en cephalexin allergy  cod 294535001  
1044 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefalosporina terme pral.n f es alergia a cefalosporina  
1045 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefalotina terme pral.n f en cephalothin allergy  cod 294536000  
1046 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefamicina terme pral.n f en cephamycin allergy  cod 294557008  
1047 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefazolina terme pral.n f en cefazolin allergy  en cephazolin allergy  cod 294537009  
1048 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefixima terme pral.n f en cefixime allergy  cod 294548002  
1049 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefodizima terme pral.n f en cefodizime allergy  cod 294549005  
1050 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefotaxima terme pral.n f en cefotaxime allergy  cod 294545004  
1051 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefoxitina terme pral.n f en cefoxitin allergy  cod 294558003  
1052 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefpiroma terme pral.n f en cefpirome allergy  cod 294556004  
1053 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefpodoxima terme pral.n f en cefpodoxime allergy  cod 294550005  
1054 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefradina terme pral.n f en cefradine allergy  en cephradine allergy  cod 294538004  
1055 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefsulodina terme pral.n f en cefsulodin allergy  cod 294554001  
1056 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ceftazidima terme pral.n f en ceftazidime allergy  cod 294546003  
1057 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ceftizoxima terme pral.n f en ceftizoxime allergy  cod 294547007  
1058 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ceftriaxona terme pral.n f en ceftriaxone allergy  cod 294551009  
1059 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cefuroxima terme pral.n f en cefuroxime allergy  cod 294542001  
1060 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cetirizina terme pral.n f en cetirizine allergy  cod 294116005  
1061 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cetrimida terme pral.n f en cetrimide allergy  cod 294437007  
1062 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cianocobalamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina B12 sin. compl.n f en cyanocobalamin allergy  cod 294934005  
1063 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciclacil·lina terme pral.n f en ciclacillin allergy  cod 294507000  
1064 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciclizina terme pral.n f en cyclizine allergy  cod 294122001  
1065 al·lèrgies ca al·lèrgia al ciclobarbital terme pral.n f ca al·lèrgia a la ciclobarbitona sin. compl.n f en cyclobarbitone allergy  cod 293882007  
1066 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciclofosfamida terme pral.n f en cyclophosphamide allergy  cod 293748008  
1067 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciclopentiazida terme pral.n f en cyclopenthiazide allergy  cod 294994008  
1068 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cicloserina terme pral.n f en cycloserine allergy  cod 294610003  
1069 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciclosporina terme pral.n f en cyclosporin allergy  cod 293798009  
1070 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cimetidina terme pral.n f en cimetidine allergy  cod 293650007  
1071 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cincocaïna terme pral.n f en cinchocaine allergy  cod 293720008  
1072 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cinnarizina terme pral.n f en cinnarizine allergy  cod 294130000  
1073 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciprofloxacina terme pral.n f en ciprofloxacin allergy  cod 294487000  
1074 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciproheptadina terme pral.n f en cyproheptadine allergy  cod 294131001  
1075 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ciproterona terme pral.n f en cyproterone allergy  cod 294771002  
1076 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cirera terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del cirer (Prunus avium) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del cirerer (Prunus avium) sin. compl.n f en allergy to cherry (Prunus avium)  cod 418051002  
1077 al·lèrgies ca al·lèrgia al bitxo terme pral.n f ca al·lèrgia a la cirereta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la pebrina sin. compl.n f ca al·lèrgia al citró sin. compl.n f ca al·lèrgia al coralet sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la bitxera (Capsicum frutescens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del bitxo (Capsicum frutescens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pebre de cirereta sin. compl.n f ca al·lèrgia al vitet sin. compl.n f ca al·lèrgia al vitxo sin. compl.n f es alergia a chile (Capsicum frutescens)  
1078 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cisaprida terme pral.n f en cisapride allergy  cod 293671002  
1079 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clara d'ou terme pral.n f es alergia a clara de huevo  
1080 al·lèrgies ca al·lèrgia a la claritromicina terme pral.n f en clarithromycin allergy  cod 294471003  
1081 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clemastina terme pral.n f en clemastine allergy  cod 294118006  
1082 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clindamicina terme pral.n f en clindamycin allergy  cod 294561002  
1083 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clobetasona terme pral.n f en clobetasone allergy  cod 294694006  
1084 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clofazimina terme pral.n f ca al·lèrgia a la riminofenacina sin. compl.n f en clofazimine allergy  cod 294618005  
1085 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cloïssa (Tapes decussatus) terme pral.n f ca al·lèrgia al grúmol (Tapes decussatus) sin. compl.n f es alergia a almeja (Tapes decussatus)  
1086 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clomipramina terme pral.n f ca al·lèrgia a la clorimipramina sin. compl.n f en clomipramine allergy  cod 293830005  
1087 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clomociclina sòdica terme pral.n f en clomocycline sodium allergy  cod 294584009  
1088 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clonidina terme pral.n f en clonidine allergy  cod 294058006  
1089 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cloramina T terme pral.n f es alergia a cloramina T  
1090 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clorfenamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la clorfeniramina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la clorofenamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la clorprofenpiridamina sin. compl.n f en chlorphenamine allergy  en chlorpheniramine allergy  cod 294129005  
1091 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clorhexidina terme pral.n f en chlorhexidine allergy  cod 294431008  
1092 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clormetina terme pral.n f ca al·lèrgia a la mecloretamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mostassa nitrogenada sin. compl.n f en chlormethine allergy  en mechlorethamine allergy  en mustine allergy  cod 293753003  
1093 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clormezanona terme pral.n f en chlormezanone allergy  cod 293876009  
1094 al·lèrgies ca al·lèrgia al cloramfenicol terme pral.n f ca al·lèrgia a la cloromicetina sin. compl.n f en chloramphenicol allergy  cod 294593005  
1095 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cloroprocaïna terme pral.n f en allergy to chloroprocaine  cod 441931002  
1096 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clorpromazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la cloropromazina sin. compl.n f en chlorpromazine allergy  cod 293935001  
1097 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cloroquina terme pral.n f en chloroquine allergy  cod 294394003  
1098 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clorotiazida terme pral.n f en chlorothiazide allergy  cod 294993002  
1099 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clorpropamida terme pral.n f en chlorpropamide allergy  cod 294730008  
1100 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clortalidona terme pral.n f en chlortalidone allergy  en chlorthalidone allergy  cod 295023000  
1101 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clortetraciclina terme pral.n f en chlortetracycline allergy  cod 294590008  
1102 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cloxacil·lina terme pral.n f en cloxacillin allergy  cod 294501004  
1103 al·lèrgies ca al·lèrgia a la clozapina terme pral.n f en clozapine allergy  cod 293916001  
1104 al·lèrgies ca al·lèrgia a la codeïna terme pral.n f ca al·lèrgia a la metilmorfina sin. compl.n f en codeine allergy  cod 293597001  
1105 al·lèrgies ca al·lèrgia a la col (Brassica oleracea) terme pral.n f es alergia a col (Brassica oleracea)  
1106 al·lèrgies ca al·lèrgia a la col de Brussel·les (Brassica oleracea var. gemmifera) terme pral.n f es alergia a coles de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera)  
1107 al·lèrgies ca al·lèrgia als adhesius terme pral.n f ca al·lèrgia a la cola sin. compl.n f en allergy to adhesive  cod 417930000  
1108 al·lèrgies ca al·lèrgia a la colestiramina terme pral.n f en cholestyramine allergy  en colestyramine allergy  cod 294962003  
1109 al·lèrgies ca al·lèrgia al bròquil blanc (Brassica oleracea var. botrytis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la floricol (Brassica oleracea var. botrytis) sin. compl.n f es alergia a coliflor (Brassica oleracea var. botrytis)  
1110 al·lèrgies ca al·lèrgia a la colistina terme pral.n f en colistin allergy  cod 294529001  
1111 al·lèrgies ca al·lèrgia a la colquicina terme pral.n f en colchicine allergy  cod 294215003  
1112 al·lèrgies ca al·lèrgia a la colza (Brassica rapa L. subsp. oleifera) terme pral.n f es alergia a colza (Brassica rapa L. subsp. oleifera)  
1113 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cortisona terme pral.n f en cortisone allergy  cod 294695007  
1114 al·lèrgies ca al·lèrgia a la crema de ditranol terme pral.n f en dithranol cream allergy  cod 294175002  
1115 al·lèrgies ca al·lèrgia a la criptomèria (Cryptomeria japonica) terme pral.n f es alergia a cedro del Japón (Cryptomeria japonica)  
1116 al·lèrgies ca al·lèrgia al cromoglicat sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia a la cromolina sòdica sin. compl.n f ca al·lèrgia al cromoglicat de sodi sin. compl.n f en sodium cromoglicate allergy  en sodium cromoglycate allergy  cod 294143000  
1117 al·lèrgies ca al·lèrgia a la cua de rata (Phleum pratense) terme pral.n f es alergia a hierba timotea (Phleum pratense)  
1118 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tubocurarina terme pral.n f ca al·lèrgia a la d-tubocurarina sin. compl.n f en tubocurarine allergy  cod 294231006  
1119 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dacarbazina terme pral.n f en dacarbazine allergy  cod 293758007  
1120 al·lèrgies ca al·lèrgia al blat de moro terme pral.n f ca al·lèrgia a la dacsa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la milloca sin. compl.n f ca al·lèrgia al blat de l'Índia sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de la dacsa (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de la milloca (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat de l'Índia (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat de moro (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del milloc (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del moresc (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del panís (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al milloc sin. compl.n f ca al·lèrgia al moresc sin. compl.n f ca al·lèrgia al panís sin. compl.n f en allergy to corn  cod 419573007  
1121 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dalteparina terme pral.n f en dalteparin allergy  cod 294874000  
1122 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dapsona terme pral.n f en dapsone allergy  cod 294617000  
1123 al·lèrgies ca al·lèrgia a la palmera de dàtils (Phoenix dactylifera) terme pral.n f ca al·lèrgia a la datilera (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la palma (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la palmera (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al datiler (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fasser (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f es alergia a palmera datilera (Phoenix dactylifera)  
1124 al·lèrgies ca al·lèrgia a la debrisoquina terme pral.n f en debrisoquine allergy  cod 295034002  
1125 al·lèrgies ca al·lèrgia a la demeclociclina terme pral.n f ca al·lèrgia a la desmetilclorotetraciclina sin. compl.n f en demeclocycline allergy  cod 294591007  
1126 al·lèrgies ca al·lèrgia a la desferroxamina terme pral.n f en desferrioxamine allergy  cod 294284005  
1127 al·lèrgies ca al·lèrgia a la desipramina terme pral.n f en desipramine allergy  cod 293831009  
1128 al·lèrgies ca al·lèrgia a la desmopressina terme pral.n f en desmopressin allergy  cod 294807008  
1129 al·lèrgies ca al·lèrgia a la desonida terme pral.n f en desonide allergy  cod 294685000  
1130 al·lèrgies ca al·lèrgia a la desoximetasona terme pral.n f en desoximetasone allergy  en desoximethasone allergy  cod 294686004  
1131 al·lèrgies ca al·lèrgia a la desoxiribonucleasa terme pral.n f en deoxyribonuclease allergy  cod 295113007  
1132 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dexametasona terme pral.n f en dexamethasone allergy  cod 294702008  
1133 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dexametasona per via tòpica terme pral.n f en topical dexamethasone allergy  cod 294703003  
1134 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dexamfetamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la dextroamfetamina sin. compl.n f en allergy to dextroamphetamine  en dexamfetamine allergy  en dexamphetamine allergy  cod 293958003  
1135 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dexfenfluramina terme pral.n f en dexfenfluramine allergy  cod 293804006  
1136 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dextromoramida terme pral.n f en dextromoramide allergy  cod 293591000  
1137 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dextrotiroxina sòdica terme pral.n f en dextrothyroxine sodium allergy  cod 294955007  
1138 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dicicloverina terme pral.n f ca al·lèrgia a la diciclomina sin. compl.n f en dicyclomine allergy  en dicycloverine allergy  cod 293693007  
1139 al·lèrgies ca al·lèrgia a la diclofenamida terme pral.n f en allergy to diclofenamide  en dichlorphenamide allergy  cod 295029001  
1140 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dicloralfenazona terme pral.n f en dichloralphenazone allergy  cod 293909002  
1141 al·lèrgies ca al·lèrgia a la didanosina terme pral.n f en didanosine allergy  cod 294372006  
1142 al·lèrgies ca al·lèrgia a la didrogesterona terme pral.n f en dydrogesterone allergy  cod 294747009  
1143 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dietilcarbamazina terme pral.n f en diethylcarbamazine allergy  cod 294456002  
1144 al·lèrgies ca al·lèrgia a la difenhidramina terme pral.n f en diphenhydramine allergy  cod 294133003  
1145 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenitoïna terme pral.n f ca al·lèrgia a la difenilhidantoïna sin. compl.n f en phenytoin allergy  cod 293869004  
1146 al·lèrgies ca al·lèrgia a la difenilpiralina terme pral.n f en diphenylpyraline allergy  cod 294134009  
1147 al·lèrgies ca al·lèrgia a la diflucortolona terme pral.n f en diflucortolone allergy  cod 294696008  
1148 al·lèrgies ca al·lèrgia a la digitoxina terme pral.n f en digitoxin allergy  cod 295055000  
1149 al·lèrgies ca al·lèrgia a la digoxina terme pral.n f en digoxin allergy  cod 295054001  
1150 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dihidrocodeïna terme pral.n f en dihydrocodeine allergy  cod 293599003  
1151 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dihidroergotoxina terme pral.n f en co-dergocrine allergy  cod 295065006  
1152 al·lèrgies ca al·lèrgia a la diloxanida terme pral.n f en diloxanide allergy  cod 294602004  
1153 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dimeticona terme pral.n f en dimethicone allergy  cod 294329000  
1154 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dinoprostona terme pral.n f en dinoprostone allergy  cod 294253008  
1155 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dipipanona terme pral.n f en dipipanone allergy  cod 293593002  
1156 al·lèrgies ca al·lèrgia al metamizole terme pral.n f ca al·lèrgia a la dipirona sin. compl.n f es alergia a dipirona  
1157 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dipivefrina terme pral.n f en dipivefrine allergy  cod 294060008  
1158 al·lèrgies ca al·lèrgia a la disopiramida terme pral.n f en disopyramide allergy  cod 294977006  
1159 al·lèrgies ca al·lèrgia a la distigmina terme pral.n f en distigmine allergy  cod 294013000  
1160 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dobutamina terme pral.n f en dobutamine allergy  cod 294047002  
1161 al·lèrgies ca al·lèrgia a la domperidona terme pral.n f en domperidone allergy  cod 293674005  
1162 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dopamina terme pral.n f en dopamine allergy  cod 294061007  
1163 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dopexamina terme pral.n f en dopexamine allergy  cod 294048007  
1164 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dornasa alfa terme pral.n f en dornase alfa allergy  cod 294091002  
1165 al·lèrgies ca al·lèrgia a la dosulepina terme pral.n f en dosulepin allergy  en dothiepin allergy  cod 293832002  
1166 al·lèrgies ca al·lèrgia a la doxazosina terme pral.n f en doxazosin allergy  cod 293987002  
1167 al·lèrgies ca al·lèrgia a la doxepina terme pral.n f en doxepin allergy  cod 293823004  
1168 al·lèrgies ca al·lèrgia a la doxiciclina terme pral.n f en doxycycline allergy  cod 294585005  
1169 al·lèrgies ca al·lèrgia a la falsa ambròsia (Ambrosia acanthicarpa) terme pral.n f ca al·lèrgia a la falsa ambròsia (Franseria acanthicarpa) sin. compl.n f es alergia a falsa ambrosía (Franseria acanthicarpa)  
1170 al·lèrgies ca al·lèrgia a la famotidina terme pral.n f en famotidine allergy  cod 293651006  
1171 al·lèrgies ca al·lèrgia a la farigola (Thymus vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia a la senyorida (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tem (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al timó (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al timonet (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tomell (Thymus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a tomillo (Thymus vulgaris)  
1172 al·lèrgies ca al·lèrgia a la farina terme pral.n f es alergia a la harina  
1173 al·lèrgies ca al·lèrgia a la farina de blat terme pral.n f es alergia a harina de trigo  
1174 al·lèrgies ca al·lèrgia a la farina de sègol terme pral.n f es alergia a la harina de centeno  
1175 al·lèrgies ca al·lèrgia a la farina de soia terme pral.n f ca al·lèrgia a la farina de soja sin. compl.n f es alergia a la harina de soja  
1176 al·lèrgies ca al·lèrgia a la favera (Vicia faba) terme pral.n f ca al·lèrgia a la fava (Vicia faba) sin. compl.n f es alergia a haba (Vicia faba)  
1177 al·lèrgies ca al·lèrgia a la felodipina terme pral.n f en felodipine allergy  cod 293999009  
1178 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenazocina terme pral.n f en phenazocine allergy  cod 293589008  
1179 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenelzina terme pral.n f en phenelzine allergy  cod 293836004  
1180 al·lèrgies ca al·lèrgia a la feneticil·lina terme pral.n f en phenethicillin allergy  cod 294496000  
1181 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenfluramina terme pral.n f en fenfluramine allergy  cod 293806008  
1182 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenilbutazona terme pral.n f en phenylbutazone allergy  cod 293628006  
1183 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenilefrina terme pral.n f en phenylephrine allergy  cod 294030003  
1184 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenindamina terme pral.n f en phenindamine allergy  cod 294137002  
1185 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenindiona terme pral.n f en phenindione allergy  cod 294883005  
1186 al·lèrgies ca al·lèrgia a la feniramina terme pral.n f en pheniramine allergy  cod 294138007  
1187 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenoperidina terme pral.n f en phenoperidine allergy  cod 293607002  
1188 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenotiazina terme pral.n f en phenothiazine allergy  cod 293928009  
1189 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenotrina terme pral.n f en phenothrin allergy  cod 294629009  
1190 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenoxibenzamina terme pral.n f en phenoxybenzamine allergy  cod 293989004  
1191 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fenoximetilpenicil·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina V sin. compl.n f en phenoxymethylpenicillin allergy  cod 294497009  
1192 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fentermina terme pral.n f en phentermine allergy  cod 293803000  
1193 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fentolamina terme pral.n f en phentolamine allergy  cod 293990008  
1194 al·lèrgies ca al·lèrgia a la festuca de prat (Festuca pratensis) terme pral.n f es alergia a cañuela (Festuca pratensis)  
1195 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fibra de cotó terme pral.n f es alergia a fibras de algodón  
1196 al·lèrgies ca al·lèrgia a la figa terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la figuera (Ficus carica) sin. compl.n f es alergia a higo (Ficus carica)  
1197 al·lèrgies ca al·lèrgia a la finasterida terme pral.n f en finasteride allergy  cod 294767000  
1198 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fitoteràpia terme pral.n f ca al·lèrgia a les plantes medicinals sin. compl.n f ca al·lèrgia als medicaments fitoterapèutics sin. compl.n f ca al·lèrgia als productes fitoterapèutics sin. compl.n f en herbal medicine allergy  cod 294295004  
1199 al·lèrgies ca al·lèrgia a la flecaïnida terme pral.n f en flecainide allergy  cod 294979009  
1200 al·lèrgies ca al·lèrgia a la floridura terme pral.n f ca al·lèrgia al florit sin. compl.n f en allergy to mildew  en allergy to mold  en allergy to mould  cod 419474003  
1201 al·lèrgies ca al·lèrgia a la floridura negra (Rhizopus nigricans) terme pral.n f es alergia a Rhizopus nigricans  
1202 al·lèrgies ca al·lèrgia a la flucloxacil·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la floxacil·lina sin. compl.n f en flucloxacillin allergy  cod 294502006  
1203 al·lèrgies ca al·lèrgia a la flucitosina terme pral.n f ca al·lèrgia a la fluorocitosina sin. compl.n f en flucytosine allergy  cod 294341007  
1204 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluclorolona terme pral.n f en fluclorolone allergy  cod 294697004  
1205 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fludarabina terme pral.n f en fludarabine allergy  cod 293786004  
1206 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fludrocortisona terme pral.n f en fudrocortisone allergy  cod 294698009  
1207 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fludroxicortida terme pral.n f en fludroxycortide allergy  en flurandrenolone allergy  cod 294689006  
1208 al·lèrgies ca al·lèrgia a la flufenazina terme pral.n f en fluphenazine allergy  cod 293934002  
1209 al·lèrgies ca al·lèrgia a la flunisolida terme pral.n f en flunisolide allergy  cod 294684001  
1210 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluocinonida terme pral.n f en fluocinonide allergy  cod 294687008  
1211 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluocortolona terme pral.n f en fluocortolone allergy  cod 294688003  
1212 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluorometolona terme pral.n f en fluorometholone allergy  cod 294683007  
1213 al·lèrgies ca al·lèrgia al fluorouracil terme pral.n f ca al·lèrgia a la fluoropirimidina sin. compl.n f en fluorouracil allergy  cod 293776000  
1214 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluoxetina terme pral.n f en fluoxetine allergy  cod 293850009  
1215 al·lèrgies ca al·lèrgia a la flutamida terme pral.n f en flutamide allergy  cod 294768005  
1216 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluticasona terme pral.n f en fluticasone allergy  cod 294700000  
1217 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluvastatina terme pral.n f en fluvastatin allergy  cod 294972000  
1218 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fluvoxamina terme pral.n f en fluvoxamine allergy  cod 293851008  
1219 al·lèrgies ca al·lèrgia a la formiga de foc roja (Solenopsis invicta) terme pral.n f es alergia a hormiga roja (Solenopsis invicta)  
1220 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fosfolipasa terme pral.n f es alergia a fosfolipasa  
1221 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fosfomicina terme pral.n f en fosfomycin allergy  cod 294559006  
1222 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fracció fosfolipídica terme pral.n f en phospholipid fraction allergy  cod 294104004  
1223 al·lèrgies ca al·lèrgia a la maduixa terme pral.n f ca al·lèrgia a la fraga sin. compl.n f ca al·lèrgia a la fraula sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la maduixera (Fragaria vesca) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del maduixer (Fragaria vesca) sin. compl.n f en allergy to strawberries (Fragaria vesca)  cod 91938006  
1224 al·lèrgies ca al·lèrgia a la framicetina terme pral.n f en framycetin allergy  cod 294467001  
1225 al·lèrgies ca al·lèrgia al fred terme pral.n f ca al·lèrgia a la fred sin. compl.n f es alergia al frío  
1226 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fruita terme pral.n f en allergy to fruit  cod 91932007  
1227 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fruita de closca terme pral.n f ca al·lèrgia a la fruita seca de closca sin. compl.n f en allergy to nut  en allergy to nuts  en nut allergy  cod 91934008  
1228 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fruita de la passió terme pral.n f ca al·lèrgia a la granadilla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la passionera (Passiflora edulis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al maracujà sin. compl.n f es alergia a fruta de la pasión (Passiflora edulis)  
1229 al·lèrgies ca al·lèrgia a la furosemida terme pral.n f en frusemide allergy  en furosemide allergy  cod 295000003  
1230 al·lèrgies ca al·lèrgia a la fusta terme pral.n f en allergy to wood  cod 402595004  
1231 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gabapentina terme pral.n f en gabapentin allergy  cod 293861001  
1232 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gal·lamina terme pral.n f en gallamine allergy  cod 294229002  
1233 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gamba (Aristeus antennatus) terme pral.n f en allergy to shrimp (Aristeus antennatus)  cod 419972009  
1234 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gasa terme pral.n f ca al·lèrgia a la gasa hidròfila sin. compl.n f en allergy to gauze  cod 418968001  
1235 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gasa impregnada amb pasta de iodoform i subnitrat de bismut terme pral.n f en bismuth subnitrate and iodoform paste impregnated gauze allergy  cod 294411009  
1236 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gelatina terme pral.n f en gelatin allergy  cod 294847001  
1237 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gentamicina terme pral.n f en gentamicin allergy  cod 294469003  
1238 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gestonorona terme pral.n f en gestonorone allergy  en gestronol allergy  cod 294749007  
1239 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gestrinona terme pral.n f en gestrinone allergy  cod 294765008  
1240 al·lèrgies ca al·lèrgia a la glibenclamida terme pral.n f en glibenclamide allergy  cod 294731007  
1241 al·lèrgies ca al·lèrgia a la glibornurida terme pral.n f en glibornuride allergy  cod 294732000  
1242 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gliclazida terme pral.n f en gliclazide allergy  cod 294733005  
1243 al·lèrgies ca al·lèrgia a la glimidina terme pral.n f en glymidine allergy  cod 294736002  
1244 al·lèrgies ca al·lèrgia a la glipizida terme pral.n f en glipizide allergy  cod 294734004  
1245 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gliquidona terme pral.n f en gliquidone allergy  cod 294735003  
1246 al·lèrgies ca al·lèrgia al cautxú terme pral.n f ca al·lèrgia a la goma sin. compl.n f en allergy to rubber  cod 419412007  
1247 al·lèrgies ca al·lèrgia a la goma aràbiga terme pral.n f es alergia a goma arabica  
1248 al·lèrgies ca al·lèrgia a la goma de guar terme pral.n f en guar gum allergy  cod 294741005  
1249 al·lèrgies ca al·lèrgia a la gonadorelina terme pral.n f en gonadorelin allergy  cod 294815006  
1250 al·lèrgies ca al·lèrgia a la goserelina terme pral.n f en goserelin allergy  cod 294818008  
1251 al·lèrgies ca al·lèrgia a les llavors terme pral.n f ca al·lèrgia a la grana sin. compl.n f ca al·lèrgia a les granes sin. compl.n f en allergy to seed  cod 419101002  
1252 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llavor de cotó terme pral.n f ca al·lèrgia a la grana de cotoner (Gossypium) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del cotoner (Gossypium) sin. compl.n f es alergia a semilla de algodón (Gossypium)  
1253 al·lèrgies ca al·lèrgia a la griseofulvina terme pral.n f ca al·lèrgia al factor Curling sin. compl.n f en griseofulvin allergy  cod 294348001  
1254 al·lèrgies ca al·lèrgia a la grosella terme pral.n f ca al·lèrgia a la riba sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del riber (Ribes) sin. compl.n f es alergia a grosella (Ribes)  
1255 al·lèrgies ca al·lèrgia a la grosella negra terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del riber negre (Ribes nigrum) sin. compl.n f es alergia a grosella negra (Ribes nigrum)  
1256 al·lèrgies ca al·lèrgia a la grosella vermella terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del riber vermell (Ribes rubrum) sin. compl.n f es alergia a grosella roja (Ribes sylvestre)  
1257 al·lèrgies ca al·lèrgia a la guanetidina terme pral.n f en guanethidine allergy  cod 295035001  
1258 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hialuronidasa terme pral.n f en hyaluronidase allergy  cod 295114001  
1259 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidralazina terme pral.n f en hydralazine allergy  cod 295075009  
1260 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroclorotiazida terme pral.n f en hydrochlorothiazide allergy  cod 294995009  
1261 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidrocortisona terme pral.n f ca al·lèrgia al cortisol sin. compl.n f en hydrocortisone allergy  cod 294679007  
1262 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidrocortisona per via tòpica terme pral.n f en topical hydrocortisone allergy  cod 294680005  
1263 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroflumetiazida terme pral.n f en hydroflumethiazide allergy  cod 294996005  
1264 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroxicarbamida terme pral.n f ca al·lèrgia a la hidroxiurea terme pral.n f en hydroxycarbamide allergy  en hydroxyurea allergy  cod 293781009  
1265 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroxicloroquina terme pral.n f en hydroxychloroquine allergy  cod 294393009  
1266 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroxietilcel·lulosa terme pral.n f en hydroxyethylcellulose allergy  cod 294337008  
1267 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroxiprogesterona terme pral.n f en hydroxyprogesterone allergy  cod 294750007  
1268 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroxizina terme pral.n f en hydroxyzine allergy  cod 294135005  
1269 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hidroxocobalamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina B12b sin. compl.n f en hydroxocobalamin allergy  cod 294933004  
1270 al·lèrgies ca al·lèrgia a la hipromel·losa terme pral.n f en hypromellose allergy  cod 294335000  
1271 al·lèrgies ca al·lèrgia a la idarubicina terme pral.n f en idarubicin allergy  cod 293768002  
1272 al·lèrgies ca al·lèrgia a la idoxuridina terme pral.n f en idoxuridine allergy  cod 294385009  
1273 al·lèrgies ca al·lèrgia a la idoxuridina en sulfòxid de dimetil terme pral.n f ca al·lèrgia a la idoxuridina en dimetilsulfòxid sin. compl.n f ca al·lèrgia a la idoxuridina en DMSO sin. compl.n f en idoxuridine in dimethylsulfoxide allergy  en idoxuridine in dimethylsulphoxide allergy  cod 294386005  
1274 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ifosfamida terme pral.n f en ifosfamide allergy  cod 293750000  
1275 al·lèrgies ca al·lèrgia a la imipramina terme pral.n f en imipramine allergy  cod 293833007  
1276 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina anti hepatitis B terme pral.n f ca al·lèrgia a la immunoglobulina contra l'hepatitis B sin. compl.n f en hepatitis B immunoglobulin allergy  cod 294637001  
1277 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina anti herpes zòster terme pral.n f ca al·lèrgia a la immunoglobulina contra l'herpes zòster sin. compl.n f en varicella-zoster immunoglobulin allergy  cod 294639003  
1278 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina antitetànica terme pral.n f ca al·lèrgia a la immunoglobulina contra el tètanus sin. compl.n f en tetanus immunoglobulin allergy  cod 294638006  
1279 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina humana terme pral.n f en human immunoglobulin allergy  cod 294633002  
1280 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina per via intramuscular terme pral.n f en intramuscular immunoglobulin allergy  cod 294634008  
1281 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina per via intravenosa terme pral.n f en Intravenous immunoglobulin allergy  cod 294635009  
1282 al·lèrgies ca al·lèrgia a la immunoglobulina Rh0 (D) terme pral.n f en anti-D (Rh) immunoglobulin allergy  cod 294636005  
1283 al·lèrgies ca al·lèrgia a la indapamida terme pral.n f en indapamide allergy  cod 295024006  
1284 al·lèrgies ca al·lèrgia a la indometacina terme pral.n f en indometacin allergy  en indomethacin allergy  cod 293620004  
1285 al·lèrgies ca al·lèrgia a la indoramina terme pral.n f en indoramin allergy  cod 293988007  
1286 al·lèrgies ca al·lèrgia a la infusió de múltiples electròlits terme pral.n f ca al·lèrgia a la infusió multielectrolítica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la injecció de múltiples electròlits sin. compl.n f en multiple electrolyte infusion allergy  cod 294917002  
1287 al·lèrgies ca al·lèrgia a la inosina pranobex terme pral.n f en inosine pranobex allergy  cod 294368007  
1288 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina terme pral.n f en insulin allergy  cod 294714000  
1289 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina-protamina-zinc terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina amb protamina i zinc sin. compl.n f en protamine zinc insulin allergy  cod 294721000  
1290 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina bovina terme pral.n f es alergia a insulina bovina  
1291 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina d'acció ràpida terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina cristal·lina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina neutra sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina normal sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina regular sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina soluble sin. compl.n f en soluble neutral insulin allergy  cod 294715004  
1292 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina d'acció bifàsica terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina mixta sin. compl.n f en biphasic insulin allergy  cod 294716003  
1293 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina humana terme pral.n f en humulin insulin allergy  cod 294723002  
1294 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina humana terme pral.n f es alergia a insulina humana  
1295 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina isòfana terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina NPH sin. compl.n f en isophane insulin allergy  cod 294720004  
1296 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina isòfana d'acció bifàsica terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina NPH d'acció bifàsica sin. compl.n f en biphasic isophane insulin allergy  cod 294722007  
1297 al·lèrgies ca al·lèrgia a la insulina porcina terme pral.n f es alergia a insulina porcina  
1298 al·lèrgies ca al·lèrgia al clioquinol terme pral.n f ca al·lèrgia a la iodoclorohidroxiquinina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la iodoclorohidroxiquinolina sin. compl.n f en clioquinol allergy  cod 294604003  
1299 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ipecacuana (Carapichea ipecacuanha) terme pral.n f en ipecacuanha (Carapichea ipecacuanha) allergy  cod 294264006  
1300 al·lèrgies ca al·lèrgia a la iproniazida terme pral.n f en iproniazid allergy  cod 293837008  
1301 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isocarboxazida terme pral.n f en isocarboxazid allergy  cod 293838003  
1302 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isoniazida terme pral.n f en isoniazid allergy  cod 294614007  
1303 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isotretinoïna terme pral.n f en isotretinoin allergy  cod 294211007  
1304 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isoxsuprina terme pral.n f en isoxsuprine allergy  cod 295098001  
1305 al·lèrgies ca al·lèrgia a la isradipina terme pral.n f en isradipine allergy  cod 293998001  
1306 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pilocarpina terme pral.n f ca al·lèrgia a la jaborandina sin. compl.n f en pilocarpine allergy  cod 294007009  
1307 al·lèrgies ca al·lèrgia a la kanamicina terme pral.n f en kanamycin allergy  cod 294464008  
1308 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ketamina terme pral.n f en ketamine allergy  cod 293707005  
1309 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lacidipina terme pral.n f en lacidipine allergy  cod 294000006  
1310 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lactosa terme pral.n f ca al·lèrgia a la lactina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lactobiosa sin. compl.n f es alergia a lactosa  
1311 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lactoferrina bovina terme pral.n f es alergia a lactoferrina bovina  
1312 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lactoglobulina terme pral.n f es alergia a lactoglobulina  
1313 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lactulosa terme pral.n f en lactulose allergy  cod 293681003  
1314 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lamotrigina terme pral.n f en lamotrigine allergy  cod 293859005  
1315 al·lèrgies ca al·lèrgia a la leuprorelina terme pral.n f ca al·lèrgia a la leuprolida sin. compl.n f en leuprorelin allergy  cod 294821005  
1316 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vincristina terme pral.n f ca al·lèrgia a la leurocristina sin. compl.n f en vincristine allergy  cod 293794006  
1317 al·lèrgies ca al·lèrgia a la levomepromazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la metotrimeprazina terme pral.n f en levomepromazine allergy  en methotrimeprazine allergy  cod 293929001  
1318 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lidocaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a la lignocaïna sin. compl.n f en lidocaine allergy  en lignocaine allergy  cod 293722000  
1319 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lidoflazina terme pral.n f en lidoflazine allergy  cod 293995003  
1320 al·lèrgies ca al·lèrgia a la limeciclina terme pral.n f en lymecycline allerg  cod 294586006  
1321 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lincomicina terme pral.n f en lincomycin allergy  cod 294562009  
1322 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lincomicina i als seus derivats terme pral.n f en lincomycin and derivatives allergy  cod 294560001  
1323 al·lèrgies ca al·lèrgia a la liotironina terme pral.n f en liothyronine allergy  cod 294803007  
1324 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lipressina terme pral.n f en lypressin allergy  cod 294808003  
1325 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lisurida terme pral.n f en lisuride allergy  en lysuride allergy  cod 293813008  
1326 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llagosta (Palinurus vulgaris) terme pral.n f en allergy to lobster (Palinurus vulgaris)  cod 418626004  
1327 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llana terme pral.n f en allergy to wool  cod 425605001  
1328 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llavor de carabassa terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de carbassa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la carabassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la carbassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del carabasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del carbasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al carabassí sin. compl.n f ca al·lèrgia al carbassí sin. compl.n f es alergia a semilla de calabaza (Cucurbita pepo)  
1329 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llavor de fonoll terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de fenoll sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del fenoll (Foeniculum vulgare) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del fonoll (Foeniculum vulgare) sin. compl.n f es alergia a semilla de hinojo (Foeniculum vulgare)  
1330 al·lèrgies ca al·lèrgia al sèsam terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de l'alegria (Sesamum indicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del sèsam (Sesamum indicum) sin. compl.n f es alergia a semillas de sésamo (Sesamum indicum)  
1331 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mongeta seca terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la bajoquera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la fesolera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mongeta sin. compl.n f ca al·lèrgia al fesol sin. compl.n f ca al·lèrgia la llavor de la mongetera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a judía blanca (Phaseolus vulgaris)  
1332 al·lèrgies ca al·lèrgia al cigró terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la cigronera (Cicer arietinum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del cigró (Cicer arietinum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al ciuró sin. compl.n f es alergia a garbanzo (Cicer arietinum)  
1333 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llentia terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la llentia (Lens culinaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llentilla sin. compl.n f es alergia a lenteja (Lens culinaris)  
1334 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llavor de rosella terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la lloca (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la paparota (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la rosella (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del babol (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del badabadoc (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del colet (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del gall (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del gallaret (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del paramà (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pipiripip (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del quiquiriquic (Papaver rhoeas) sin. compl.n f es alergia a semilla de amapola (Papaver rhoeas)  
1335 al·lèrgies ca al·lèrgia a la macadàmia terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la macadàmia (Macadamia integrifolia) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la macadàmia (Macadamia tetraphylla) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nou d'Austràlia sin. compl.n f es alergia a nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla)  
1336 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mongeta vermella terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la mongetera vermella (Phaseolus coccineus) sin. compl.n f es alergia a frijol rojo (Phaseolus coccineus)  
1337 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nou terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la noguera (Juglans regia) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del noguer (Juglans regia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la noguera (Juglans regia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del noguer (Juglans regia) sin. compl.n f en allergy to walnut (Juglans regia)  cod 91940001  
1338 al·lèrgies ca al·lèrgia al pèsol terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la pesolera (Pisum sativum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pèsol (Pisum sativum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pesoler (Pisum sativum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xítxero sin. compl.n f es alergia a guisante (Pisum sativum)  
1339 al·lèrgies ca al·lèrgia a la soia terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la soia (Glycine max) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la soja (Glycine max) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la soja sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la soia (Glycine max) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la soja (Glycine max) sin. compl.n f es alergia a la soja (Glycine max)  
1340 al·lèrgies ca al·lèrgia al cacau terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del cacau (Theobroma cacao) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del cacauer (Theobroma cacao) sin. compl.n f es alergia a cacao (Theobroma cacao)  
1341 al·lèrgies ca al·lèrgia al cafè terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del cafè (Coffea) sin. compl.n f es alergia a café (Coffea)  
1342 al·lèrgies ca al·lèrgia al cardamom terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del cardamom (Elettaria cardamomum) sin. compl.n f es alergia a cardamomo (Elettaria cardamomum)  
1343 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llavor del gira-sol (Helianthus annuus) terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del mira-sol (Helianthus annuus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del sol coronat (Helianthus annuus) sin. compl.n f es alergia a semillas de girasol (Helianthus annuus)  
1344 al·lèrgies ca al·lèrgia al llobí terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del llobí (Lupinus albus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tramús sin. compl.n f es alergia a altramuces (Lupinus albus)  
1345 al·lèrgies ca al·lèrgia al pinyó terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del pi pinyer (Pinus pinea) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pi pinyoner (Pinus pinea) sin. compl.n f es alergia al piñón (Pinus pinea)  
1346 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llet d'egua terme pral.n f ca al·lèrgia a la llet d'euga sin. compl.n f es alergia a leche de yegua  
1347 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llet d'ovella terme pral.n f es alergia a leche de oveja  
1348 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llet de cabra terme pral.n f es alergia a leche de cabra  
1349 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llet de vaca terme pral.n f en cow's milk allergy  cod 15911003  
1350 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llima terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la llimera (Citrus aurantiifolia) sin. compl.n f es alergia a lima (Citrus aurantiifolia)  
1351 al·lèrgies ca al·lèrgia a la llimona terme pral.n f ca al·lèrgia a la llima sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la llimonera (Citrus limon) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del llimoner (Citrus limon) sin. compl.n f ca al·lèrgia al llimó sin. compl.n f es alergia al limón (Citrus limon)  
1352 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lodoxamida terme pral.n f en lodoxamide allergy  cod 294145007  
1353 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lofepramina terme pral.n f en lofepramine allergy  cod 293825006  
1354 al·lèrgies ca al·lèrgia a la lofexidina terme pral.n f en lofexidine allergy  cod 294059003  
1355 al·lèrgies ca al·lèrgia a la loperamida terme pral.n f en loperamide allergy  cod 293668005  
1356 al·lèrgies ca al·lèrgia a la loratadina terme pral.n f en loratadine allergy  cod 294114008  
1357 al·lèrgies ca al·lèrgia a la loxapina terme pral.n f en loxapine allergy  cod 293915002  
1358 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mafenida terme pral.n f en mafenide allergy  cod 294579003  
1359 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mandarina terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del mandariner (Citrus reticulata) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del taronger mandarí (Citrus reticulata) sin. compl.n f es alergia a mandarina (Citrus reticulata)  
1360 al·lèrgies ca al·lèrgia al mannitol terme pral.n f ca al·lèrgia a la mannita sin. compl.n f en mannitol allergy  cod 295019008  
1361 al·lèrgies ca al·lèrgia a la maprotilina terme pral.n f en maprotiline allergy  cod 293853006  
1362 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mebeverina terme pral.n f en mebeverine allergy  cod 293692002  
1363 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mebhidrolina terme pral.n f en mebhydrolin allergy  cod 294119003  
1364 al·lèrgies ca al·lèrgia a la medroxiprogesterona terme pral.n f en medroxyprogesterone allergy  cod 294755002  
1365 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mefloquina terme pral.n f en mefloquine allergy  cod 294392004  
1366 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mefrusida terme pral.n f en mefruside allergy  cod 295025007  
1367 al·lèrgies ca al·lèrgia a la meglitinida terme pral.n f en allergy to meglitinide  cod 439406006  
1368 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mel terme pral.n f es alergia a miel  
1369 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mepacrina terme pral.n f en mepacrine allergy  cod 294400001  
1370 al·lèrgies ca al·lèrgia a la petidina terme pral.n f ca al·lèrgia a la meperidina sin. compl.n f en pethidine allergy  cod 293606006  
1371 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mepiramina terme pral.n f en mepyramine allergy  cod 294136006  
1372 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mepivacaïna terme pral.n f es alergia a la mepivacaína  
1373 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mequitazina terme pral.n f en mequitazine allergy  cod 294120009  
1374 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mercaptopurina terme pral.n f en mercaptopurine allergy  cod 293772003  
1375 al·lèrgies ca al·lèrgia al mersalil terme pral.n f ca al·lèrgia a la mercuramida sin. compl.n f en mersalyl allergy  cod 295021003  
1376 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mesna terme pral.n f en mesna allergy  cod 294269001  
1377 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mesterolona terme pral.n f en mesterolone allergy  cod 294774005  
1378 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metacolina terme pral.n f en methacholine allergy  cod 294009007  
1379 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metadona terme pral.n f en methadone allergy  cod 293594008  
1380 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metformina terme pral.n f en metformin allergy  cod 294740006  
1381 al·lèrgies ca al·lèrgia a la meticil·lina terme pral.n f en methicillin allergy  cod 294503001  
1382 al·lèrgies ca al·lèrgia a la meticlotiazida terme pral.n f en methyclothiazide allergy  cod 294997001  
1383 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metilcisteïna terme pral.n f en methylcysteine allergy  cod 294096007  
1384 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metildigoxina terme pral.n f en medigoxin allergy  cod 295057008  
1385 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metildopa terme pral.n f en methyldopa allergy  cod 294055009  
1386 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metildopa i als diürètics terme pral.n f en methyldopa and diuretic allergy  cod 294056005  
1387 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metilprednisolona terme pral.n f en methylprednisolone allergy  cod 294706006  
1388 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metiltestosterona terme pral.n f en methyltestosterone allergy  cod 294775006  
1389 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metiprilona terme pral.n f en methyprylone allergy  cod 293877000  
1390 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metirosina terme pral.n f en metirosine allergy  cod 295049005  
1391 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metoclopramida terme pral.n f en metoclopramide allergy  cod 293675006  
1392 al·lèrgies ca al·lèrgia al metohexital terme pral.n f ca al·lèrgia a la metohexitona sin. compl.n f en methohexitone allergy  cod 293710003  
1393 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metolazona terme pral.n f en metolazone allergy  cod 295026008  
1394 al·lèrgies ca al·lèrgia a la metoxamina terme pral.n f en methoxamine allergy  cod 294027005  
1395 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mexiletina terme pral.n f en mexiletine allergy  cod 294980007  
1396 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mezlocil·lina terme pral.n f en mezlocillin allergy  cod 294508005  
1397 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mianserina terme pral.n f en mianserin allergy  cod 293854000  
1398 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mifepristona terme pral.n f en mifepristone allergy  cod 294245000  
1399 al·lèrgies ca al·lèrgia a la milrinona terme pral.n f en milrinone allergy  cod 295062009  
1400 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mimosa (Acacia longifolia) terme pral.n f es alergia a mimosa (Acacia longifolia)  
1401 al·lèrgies ca al·lèrgia a la minociclina terme pral.n f en minocycline allergy  cod 294587002  
1402 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mitomicina terme pral.n f en mitomycin allergy  cod 293762001  
1403 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mitoxantrona terme pral.n f en mitozantrone allergy  cod 293765004  
1404 al·lèrgies ca al·lèrgia a la moclobemida terme pral.n f en moclobemide allergy  cod 293840008  
1405 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mometasona terme pral.n f en mometasone allergy  cod 294701001  
1406 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mora terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'esbarzer (Rubus fruticosus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la romeguera (Rubus fruticosus) sin. compl.n f es alergia a zarzamora (Rubus fruticosus)  
1407 al·lèrgies ca al·lèrgia a la moracizina terme pral.n f en moracizine allergy  cod 294981006  
1408 al·lèrgies ca al·lèrgia a la morella roquera (Parietaria officinalis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la morella (Parietaria officinalis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la parietària (Parietaria officinalis) sin. compl.n f es alergia a cañarroya (Parietaria officinalis)  es alergia a parietaria (Parietaria officinalis)  
1409 al·lèrgies ca al·lèrgia a la morfina terme pral.n f en morphine allergy  cod 293601001  
1410 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mostassa terme pral.n f es alergia a mostaza  
1411 al·lèrgies ca al·lèrgia a la moxisilita terme pral.n f en moxisylyte allergy  en thymoxamine allergy  cod 295102009  
1412 al·lèrgies ca al·lèrgia a la mupirocina terme pral.n f en mupirocin allergy  cod 294480003  
1413 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nabilona terme pral.n f en nabilone allergy  cod 293673004  
1414 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nabumetona terme pral.n f en nabumetone allergy  cod 293624008  
1415 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nafarelina terme pral.n f en nafarelin allergy  cod 294816007  
1416 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nafazolina terme pral.n f en naphazoline allergy  cod 294028000  
1417 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nalbufina terme pral.n f en nalbuphine allergy  cod 293600000  
1418 al·lèrgies ca al·lèrgia a la naloxona terme pral.n f en naloxone allergy  cod 294277002  
1419 al·lèrgies ca al·lèrgia a la naltrexona terme pral.n f en naltrexone allergy  cod 294276006  
1420 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nandrolona terme pral.n f en nandrolone allergy  cod 294761004  
1421 al·lèrgies ca al·lèrgia a la natamicina terme pral.n f en natamycin allergy  cod 294350009  
1422 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nefazodona terme pral.n f en nefazodone allergy  cod 293848001  
1423 al·lèrgies ca al·lèrgia a la neomicina terme pral.n f en neomycin allergy  cod 294468006  
1424 al·lèrgies ca al·lèrgia a la neostigmina terme pral.n f en neostigmine allergy  cod 294017004  
1425 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nespra terme pral.n f ca al·lèrgia a la nespla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nesplera (Mespilus germanica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nesprera (Mespilus germanica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del nespler (Mespilus germanica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del nesprer (Mespilus germanica) sin. compl.n f es alergia al níspero (Mespilus germanica)  
1426 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nicardipina terme pral.n f en nicardipine allergy  cod 294004002  
1427 al·lèrgies ca al·lèrgia a la niketamida terme pral.n f ca al·lèrgia a la nicetamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a la niquetamida sin. compl.n f en nikethamide allergy  cod 294099000  
1428 al·lèrgies ca al·lèrgia a la niclosamida terme pral.n f en niclosamide allergy  cod 294453005  
1429 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nicofuranosa terme pral.n f en nicofuranose allergy  cod 295096002  
1430 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nicotina terme pral.n f en nicotine allergy  cod 293993005  
1431 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nicotinamida terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina B3 sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina PP sin. compl.n f ca al·lèrgia a niacinamida sin. compl.n f en niacinamide allergy  en nicotinamide allergy  cod 294935006  
1432 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nifedipina terme pral.n f en nifedipine allergy  cod 293996002  
1433 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nimodipina terme pral.n f en nimodipine allergy  cod 294001005  
1434 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nistatina terme pral.n f en nystatin allergy  cod 294351008  
1435 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitrofurantoïna terme pral.n f en nitrofurantoin allergy  cod 294478009  
1436 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitrofurazona terme pral.n f en nitrofurazone allergy  cod 294481004  
1437 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitroglicerina terme pral.n f ca al·lèrgia a la trinitrina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la trinitroglicerina sin. compl.n f ca al·lèrgia al trinitrat de gliceril sin. compl.n f ca al·lèrgia al trinitroglicerol sin. compl.n f en glyceryl trinitrate allergy  cod 295079003  
1438 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitroglicerina d'alliberament modificat terme pral.n f en modified release glyceryl trinitrate allergy  en modified release GTN allergy  en modified release nitroglycerin allergy  cod 295081001  
1439 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitroglicerina per via oral terme pral.n f en oral glyceryl trinitrate allergy  cod 295080000  
1440 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitroglicerina per via parenteral terme pral.n f en parenteral glyceryl trinitrate allergy  cod 295082008  
1441 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitroglicerina per via transdèrmica terme pral.n f en transdermal glyceryl trinitrate allergy  cod 295083003  
1442 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nitrosourea terme pral.n f en nitrosurea allergy  cod 293754009  
1443 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nizatidina terme pral.n f en nizatidine allergy  cod 293652004  
1444 al·lèrgies ca al·lèrgia a la noguera (Juglans regia) terme pral.n f ca al·lèrgia al noguer (Juglans regia) sin. compl.n f es alergia a nogal (Juglans regia)  
1445 al·lèrgies ca al·lèrgia a la noradrenalina terme pral.n f ca al·lèrgia a la norepinefrina terme pral.n f en noradrenaline allergy  en norepinephrine allergy  cod 294029008  
1446 al·lèrgies ca al·lèrgia a la noretisterona terme pral.n f ca al·lèrgia a la noretindrona sin. compl.n f en norethisterone allergy  cod 294752004  
1447 al·lèrgies ca al·lèrgia a la norfloxacina terme pral.n f en norfloxacin allergy  cod 294490006  
1448 al·lèrgies ca al·lèrgia a la nortriptilina terme pral.n f en nortriptyline allergy  cod 293826007  
1449 al·lèrgies ca al·lèrgia a la noxitiolina terme pral.n f en noxythiolin allergy  cod 294425005  
1450 al·lèrgies ca al·lèrgia a la palaia (Pleuronectes platessa) terme pral.n f ca al·lèrgia a la palaia anglesa (Pleuronectes platessa) sin. compl.n f es alergia a platija (Pleuronectes platessa)  
1451 al·lèrgies ca al·lèrgia al llenguado (Solea solea) terme pral.n f ca al·lèrgia a la palaia (Solea solea) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la pelaia (Solea solea) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pelut (Solea solea) sin. compl.n f es alergia a lenguado (Solea solea)  
1452 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pancreatina terme pral.n f en pancreatin allergy  cod 293659008  
1453 al·lèrgies ca al·lèrgia a la papaia terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del papaier (Carica papaya) sin. compl.n f es alergia a papaya (Carica papaya)  
1454 al·lèrgies ca al·lèrgia a la papaïna terme pral.n f es alergia a papaína  
1455 al·lèrgies ca al·lèrgia a la papaverina terme pral.n f en papaverine allergy  cod 294242002  
1456 al·lèrgies ca al·lèrgia a la parafina terme pral.n f en paraffin allergy  cod 294324005  
1457 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vaselina blanca terme pral.n f ca al·lèrgia a la parafina tova blanca sin. compl.n f en paraffin-white soft allergy  cod 294326007  
1458 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vaselina groga terme pral.n f ca al·lèrgia a la parafina tova groga sin. compl.n f en paraffin-yellow soft allergy  cod 294325006  
1459 al·lèrgies ca al·lèrgia a la paroxetina terme pral.n f en paroxetine allergy  cod 293847006  
1460 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vinya (Vitis vinifera) terme pral.n f ca al·lèrgia a la parra (Vitis vinifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la raïmera (Vitis vinifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al cep (Vitis vinifera) sin. compl.n f es alergia a vid (Vitis vinifera)  
1461 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pasta de ditranol terme pral.n f en dithranol paste allergy  cod 294176001  
1462 al·lèrgies ca al·lèrgia cutània terme pral.n f ca al·lèrgia a la pell sin. compl.n f ca exantema al·lèrgic sin. compl.n m ca hipersensibilitat a la pell sin. compl.n f ca hipersensibilitat cutània sin. compl.n f en allergic skin rash  en cutaneous allergy  en cutaneous hypersensitivity  en skin allergy  en skin hypersensitivity  cod 21626009  
1463 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pell de poma terme pral.n f es alergia a la piel de manzana  
1464 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pell de préssec terme pral.n f es alergia a la piel del melocotón  
1465 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pemolina terme pral.n f en pemoline allergy  cod 293954001  
1466 al·lèrgies ca al·lèrgia a la penicil·lamina terme pral.n f en penicillamine allergy  cod 294291008  
1467 al·lèrgies ca al·lèrgia a la penicil·lina terme pral.n f en allergy to penicillin  en penicillin allergy  cod 91936005  
1468 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pentamidina terme pral.n f en pentamidine allergy  cod 294600007  
1469 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pentazocina terme pral.n f en pentazocine allergy  cod 293588000  
1470 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pentostatina terme pral.n f en pentostatin allergy  cod 293774002  
1471 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pentoxifil·lina terme pral.n f en oxpentifylline allergy  en pentoxifylline allergy  cod 295094004  
1472 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pepsina terme pral.n f es alergia a pepsina  
1473 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pera terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la perera (Pyrus communis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del perer (Pyrus communis) sin. compl.n f es alergia a pera (Pyrus communis)  
1474 al·lèrgies ca al·lèrgia a la perfenazina terme pral.n f en perphenazine allergy  cod 293939007  
1475 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pergolida terme pral.n f en pergolide allergy  cod 293814002  
1476 al·lèrgies ca al·lèrgia a la periciazina terme pral.n f en pericyazine allergy  cod 293930006  
1477 al·lèrgies ca al·lèrgia a la permetrina terme pral.n f ca al·lèrgia al permetrín sin. compl.n f en permethrin allergy  cod 294630004  
1478 al·lèrgies ca al·lèrgia a la petxina de pelegrí (Pecten jacobaeus) terme pral.n f ca al·lèrgia a la vieira (Pecten jacobaeus) sin. compl.n f es alergia a vieiras (Pecten)  
1479 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pimozida terme pral.n f en pimozide allergy  cod 293926008  
1480 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pinya terme pral.n f ca al·lèrgia a la pinya americana sin. compl.n f ca al·lèrgia a la pinya tropical sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'ananàs (Ananas comosus) sin. compl.n f es alergia a piña (Ananas comosus)  
1481 al·lèrgies ca al·lèrgia a la piperacil·lina terme pral.n f en piperacillin allergy  cod 294515002  
1482 al·lèrgies ca al·lèrgia a la piperacil·lina-tazobactam terme pral.n f en piperacillin and tazobactam allergy  cod 294525007  
1483 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pipotiazina terme pral.n f en pipothiazine allergy  en pipotiazine allergy  cod 293936000  
1484 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pirazinamida terme pral.n f en pyrazinamide allergy  cod 294607005  
1485 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pirenzepina terme pral.n f en pirenzepine allergy  cod 293658000  
1486 al·lèrgies ca al·lèrgia a la piretanida terme pral.n f en piretanide allergy  cod 295003001  
1487 al·lèrgies ca al·lèrgia a la piridostigmina terme pral.n f en pyridostigmine allergy  cod 294016008  
1488 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pirimetamina terme pral.n f en pyrimethamine allergy  cod 294388006  
1489 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pivampicil·lina terme pral.n f en pivampicillin allergy  cod 294509002  
1490 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pivampicil·lina-pivmecil·linam terme pral.n f en pivampicillin and pivmecillinam allergy  cod 294526008  
1491 al·lèrgies ca al·lèrgia a la plicamicina terme pral.n f en plicamycin allergy  cod 293763006  
1492 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma d'ànec terme pral.n f ca al·lèrgia a la ploma de tiró sin. compl.n f es alergia a pluma de pato  
1493 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de gall dindi terme pral.n f ca al·lèrgia a la ploma d'indiot sin. compl.n f ca al·lèrgia a la ploma de pioc sin. compl.n f es alergia a pluma de pavo  
1494 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma d'oca terme pral.n f es alergia a pluma de ganso  
1495 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de canari terme pral.n f es alergia a pluma de canario  
1496 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de colom terme pral.n f es alergia a las plumas de paloma  
1497 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de gallina terme pral.n f es alergia a las plumas de gallina  
1498 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de lloro terme pral.n f es alergia a pluma de loro  
1499 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de periquito terme pral.n f es alergia a pluma de periquito  
1500 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de pinsà terme pral.n f es alergia a pluma de pinzón  
1501 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ploma de pollastre terme pral.n f es alergia a pluma de pollo  
1502 al·lèrgies ca al·lèrgia a la poa de prat (Poa pratensis) terme pral.n f es alergia a espiguilla (Poa pratensis)  es alergia a poa (Poa pratensis)  
1503 al·lèrgies ca al·lèrgia a la podofil·lotoxina terme pral.n f en podophyllotoxin allergy  cod 294183008  
1504 al·lèrgies ca al·lèrgia a la poldina terme pral.n f en poldine allergy  cod 293696004  
1505 al·lèrgies ca al·lèrgia a la politiazida terme pral.n f en polythiazide allergy  cod 294998006  
1506 al·lèrgies ca al·lèrgia a la povidona iodada terme pral.n f ca al·lèrgia a la polividona iodada sin. compl.n f ca al·lèrgia a la polivinilpirrolidona iodada sin. compl.n f en povidone iodine allergy  cod 294916006  
1507 al·lèrgies ca al·lèrgia a la polpa de poma terme pral.n f es alergia a la pulpa de manzana  
1508 al·lèrgies ca al·lèrgia a la polpa de préssec terme pral.n f es alergia a la pulpa del melocotón  
1509 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pols terme pral.n f en dust allergy  cod 390952000  
1510 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pols de l'aiús (Triplochiton scleroxylon) terme pral.n f ca al·lèrgia a la pols de la samba (Triplochiton scleroxylon) sin. compl.n f es alergia a polvo de madera de abachi (Triplochiton scleroxylon)  
1511 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pols domèstica terme pral.n f ca al·lèrgia a la pols de la llar sin. compl.n f en house dust allergy  cod 232349006  
1512 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pols de llana terme pral.n f es alergia al polvo de lana  
1513 al·lèrgies ca al·lèrgia a la poma terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la pomera (Malus domestica) sin. compl.n f es alergia a manzana (Malus domestica)  
1514 al·lèrgies ca al·lèrgia a la poma borda terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la pomera borda (Malus sylvestris) sin. compl.n f es alergia a manzana silvestre (Malus sylvestris)  
1515 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pomada de ditranol terme pral.n f en dithranol ointment allergy  cod 294174003  
1516 al·lèrgies ca al·lèrgia al clavell d'espècia terme pral.n f ca al·lèrgia a la poncella deshidratada del claveller (Syzygium aromaticum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al clau d'espècia sin. compl.n f es alergia a clavo (Syzygium aromaticum)  
1517 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pralidoxima terme pral.n f en pralidoxime allergy  cod 294273003  
1518 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pravastatina terme pral.n f en pravastatin allergy  cod 294973005  
1519 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prazosina terme pral.n f en prazosin allergy  cod 293991007  
1520 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prednisolona per via tòpica terme pral.n f en topical prednisolone allergy  cod 294708007  
1521 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prenilamina terme pral.n f en prenylamine allergy  cod 293997006  
1522 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prilocaïna terme pral.n f en prilocaine allergy  cod 293721007  
1523 al·lèrgies ca al·lèrgia a la primaquina terme pral.n f en primaquine allergy  cod 294391006  
1524 al·lèrgies ca al·lèrgia a la primidona terme pral.n f en primidone allergy  cod 293866006  
1525 al·lèrgies ca al·lèrgia a la procaïna terme pral.n f en procaine allergy  cod 293727006  
1526 al·lèrgies ca al·lèrgia a la procaïnamida terme pral.n f en procainamide allergy  cod 294982004  
1527 al·lèrgies ca al·lèrgia a la procarbazina terme pral.n f en procarbazine allergy  cod 293782002  
1528 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prociclidina terme pral.n f en procyclidine allergy  cod 294089005  
1529 al·lèrgies ca al·lèrgia a la proclorperazina terme pral.n f en prochlorperazine allergy  cod 293940009  
1530 al·lèrgies ca al·lèrgia a la progesterona terme pral.n f en progesterone allergy  cod 294748004  
1531 al·lèrgies ca al·lèrgia a la promazina terme pral.n f en promazine allergy  cod 293937009  
1532 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prometazina terme pral.n f en promethazine allergy  cod 294126003  
1533 al·lèrgies ca al·lèrgia a la propafenona terme pral.n f en propafenone allergy  cod 294983009  
1534 al·lèrgies ca al·lèrgia a la propantelina terme pral.n f en propantheline allergy  cod 293697008  
1535 al·lèrgies ca al·lèrgia a la prostaglandina terme pral.n f en prostaglandin allergy  cod 294249006  
1536 al·lèrgies ca al·lèrgia a la protamina terme pral.n f en protamine allergy  cod 294278007  
1537 al·lèrgies ca al·lèrgia a la protirelina terme pral.n f en protirelin allergy  cod 294829007  
1538 al·lèrgies ca al·lèrgia a la protriptilina terme pral.n f en protriptyline allergy  cod 293834001  
1539 al·lèrgies ca al·lèrgia a la proximetacaïna terme pral.n f en proxymetacaine allergy  cod 293728001  
1540 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pruna terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la prunera (Prunus domestica) sin. compl.n f es alergia a ciruela (Prunus domestica)  
1541 al·lèrgies ca al·lèrgia a la pseudoefedrina terme pral.n f en pseudoephedrine allergy  cod 294023009  
1542 al·lèrgies ca al·lèrgia a la quimopapaïna terme pral.n f es alergia a quimopapaína  
1543 al·lèrgies ca al·lèrgia a la quimotripsina terme pral.n f en chymotrypsin allergy  cod 295116004  
1544 al·lèrgies ca al·lèrgia a la quinagolida terme pral.n f en quinagolide allergy  cod 294801009  
1545 al·lèrgies ca al·lèrgia a la quinidina terme pral.n f ca al·lèrgia a la quinotina sin. compl.n f en quinidine allergy  cod 294978001  
1546 al·lèrgies ca al·lèrgia a la quinina terme pral.n f en quinine allergy  cod 294398000  
1547 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ranitidina terme pral.n f en ranitidine allergy  cod 293653009  
1548 al·lèrgies ca al·lèrgia a la regalèssia (Glycyrrhiza glabra) terme pral.n f ca al·lèrgia a la regalíssia (Glycyrrhiza glabra) sin. compl.n f en liquorice (Glycyrrhiza glabra) allergy  cod 293647009  
1549 al·lèrgies ca al·lèrgia a la resina de bescanvi aniònic terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna d'intercanvi aniònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la reïna de bescanvi aniònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la resina d'intercanvi aniònic sin. compl.n f en anion exchange resins allergy  cod 294960006  
1550 al·lèrgies ca al·lèrgia a la resina de bescanvi catiònic terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna d'intercanvi catiònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la reïna de bescanvi catiònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la resina d'intercanvi catiònic sin. compl.n f en cation exchange resin allergy  cod 294942006  
1551 al·lèrgies ca al·lèrgia a la resina de bescanvi iònic terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna d'intercanvi iònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la reïna de bescanvi iònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la resina d'intercanvi iònic sin. compl.n f en ion exchange resin allergy  cod 294941004  
1552 al·lèrgies ca al·lèrgia a la resina de podofil (Podophyllum peltatum) terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna de podofil (Podophyllum peltatum) sin. compl.n f en podophyllum (Podophyllum peltatum) resin allergy  cod 294182003  
1553 al·lèrgies ca al·lèrgia a la remoxiprida terme pral.n f en remoxipride allergy  cod 293950005  
1554 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ribavirina terme pral.n f en ribavirin allergy  en tribavirin allergy  cod 294380004  
1555 al·lèrgies ca al·lèrgia a la rifabutina terme pral.n f en rifabutin allergy  cod 294612006  
1556 al·lèrgies ca al·lèrgia a la rifampicina terme pral.n f en rifampicin allergy  cod 294611004  
1557 al·lèrgies ca al·lèrgia a la risperidona terme pral.n f en risperidone allergy  cod 293917005  
1558 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ritodrina terme pral.n f en ritodrine allergy  cod 294043003  
1559 al·lèrgies ca al·lèrgia a la rosoxacina terme pral.n f en acrosoxacin allergy  cod 294484007  
1560 al·lèrgies ca al·lèrgia al nitrat d'argent terme pral.n f ca al·lèrgia a la sal infernal sin. compl.n f ca al·lèrgia al nitrat de plata sin. compl.n f en silver nitrate allergy  cod 294204008  
1561 al·lèrgies ca al·lèrgia al gatsaule (Salix caprea) terme pral.n f ca al·lèrgia a la salanca (Salix caprea) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la salenca (Salix caprea) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gatell (Salix caprea) sin. compl.n f es alergia a sauce (Salix caprea)  
1562 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfasalazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la salazopirina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la salazosulfapiridina sin. compl.n f en sulfasalazine allergy  en sulphasalazine allergy  cod 293663001  
1563 al·lèrgies ca al·lèrgia a la saliva artificial terme pral.n f en artificial saliva allergy  cod 294313008  
1564 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sàlvia (Salvia officinalis) terme pral.n f es alergia a salvia (Salvia officinalis)  
1565 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sardina (Sardina pilchardus) terme pral.n f es alergia a sardina (Sardina pilchardus)  
1566 al·lèrgies ca al·lèrgia al saüc (Sambucus nigra) terme pral.n f ca al·lèrgia a la saüquera (Sambucus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al saüquer (Sambucus nigra) sin. compl.n f es alergia a saúco (Sambucus nigra)  
1567 al·lèrgies ca al·lèrgia a la seda terme pral.n f es alergia a seda  
1568 al·lèrgies ca al·lèrgia a la selegilina terme pral.n f ca al·lèrgia al deprenil sin. compl.n f en selegiline allergy  cod 293952002  
1569 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sertralina terme pral.n f en sertraline allergy  cod 293845003  
1570 al·lèrgies ca al·lèrgia a la silicona terme pral.n f en silicone allergy  cod 294328008  
1571 al·lèrgies ca al·lèrgia a la simvastatina terme pral.n f en simvastatin allergy  cod 294971007  
1572 al·lèrgies ca al·lèrgia a la síndria terme pral.n f ca al·lèrgia a la xíndria sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la síndria (Citrullus lanatus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la sindriera (Citrullus lanatus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la xíndria (Citrullus lanatus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al meló d'aigua sin. compl.n f ca al·lèrgia al meló d'Alger sin. compl.n f ca al·lèrgia al meló de moro sin. compl.n f en allergy to watermelon (Citrullus lanatus)  cod 419298007  
1573 al·lèrgies ca al·lèrgia a la soia (Glycine max) terme pral.n f ca al·lèrgia a la soja (Glycine max) sin. compl.n f es alergia a soja (Glycine max)  
1574 al·lèrgies ca al·lèrgia a la subtilisina (Bacillus subtilis) terme pral.n f es alergia a alcalasa  
1575 al·lèrgies ca al·lèrgia al suxametoni terme pral.n f ca al·lèrgia a la succinilcolina sin. compl.n f en suxamethonium allergy  cod 294224007  
1576 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfacarbamida terme pral.n f en allergy to sulfacarbamide  en sulfaurea allergy  en sulphaurea allergy  cod 294578006  
1577 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfadiazina terme pral.n f en sulfadiazine allergy  en sulphadiazine allergy  cod 294573002  
1578 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfadiazina argèntica terme pral.n f en silver sulfadiazine allergy  en silver sulphadiazine allergy  cod 294580000  
1579 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfadimetoxina terme pral.n f en sulfadimethoxine allergy  en sulphadimethoxine allergy  cod 294574008  
1580 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfadimidina terme pral.n f en sulfadimidine allergy  en sulphadimidine allergy  cod 294575009  
1581 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfaguanidina terme pral.n f en sulfaguanidine allergy  en sulphaguanidine allergy  cod 294577001  
1582 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfinpirazona terme pral.n f en sulfinpyrazone allergy  en sulphinpyrazone allergy  cod 294218001  
1583 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulfonilurea terme pral.n f en sulfonylurea allergy  en sulphonylurea allergy  cod 294728006  
1584 al·lèrgies ca al·lèrgia a la sulpirida terme pral.n f en sulpiride allergy  cod 293914003  
1585 al·lèrgies ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina-zinc terme pral.n f ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina amb zinc sin. compl.n f en insulin zinc suspension allergy  cod 294717007  
1586 al·lèrgies ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina-zinc amorfa terme pral.n f ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina amb zinc amorfa sin. compl.n f en amorphous insulin zinc suspension allergy  cod 294718002  
1587 al·lèrgies ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina-zinc cristal·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina amb zinc cristal·lina sin. compl.n f en crystalline insulin zinc suspension allergy  cod 294719005  
1588 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tabaquera (Nicotiana tabacum) terme pral.n f ca al·lèrgia al tabac (Nicotiana tabacum) sin. compl.n f es alergia a tabaco (Nicotiana tabacum)  
1589 al·lèrgies ca al·lèrgia a la talampicil·lina terme pral.n f en talampicillin allergy  cod 294512004  
1590 al·lèrgies ca al·lèrgia a la taronja terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del taronger (Citrus sinensis) sin. compl.n f es alergia a naranja (Citrus sinensis)  
1591 al·lèrgies ca al·lèrgia a la teicoplanina terme pral.n f en teicoplanin allergy  cod 294476008  
1592 al·lèrgies ca al·lèrgia a la temafloxacina terme pral.n f en temafloxacin allergy  cod 294491005  
1593 al·lèrgies ca al·lèrgia a la temocil·lina terme pral.n f en temocillin allergy  cod 294514003  
1594 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tobramicina terme pral.n f ca al·lèrgia a la tenebrimicina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tenemicina sin. compl.n f en tobramycin allergy  cod 294470002  
1595 al·lèrgies ca al·lèrgia a la teofil·lina terme pral.n f en theophylline allergy  cod 294160005  
1596 al·lèrgies ca al·lèrgia a la terazosina terme pral.n f en terazosin allergy  cod 293992000  
1597 al·lèrgies ca al·lèrgia a la terbinafina terme pral.n f en terbinafine allergy  cod 294342000  
1598 al·lèrgies ca al·lèrgia a la terbutalina terme pral.n f en terbutaline allergy  cod 294044009  
1599 al·lèrgies ca al·lèrgia a la terfenadina terme pral.n f en terfenadine allergy  cod 294112007  
1600 al·lèrgies ca al·lèrgia a la terlipressina terme pral.n f en terlipressin allergy  cod 294809006  
1601 al·lèrgies ca al·lèrgia a la testosterona terme pral.n f en testosterone allergy  cod 294776007  
1602 al·lèrgies ca al·lèrgia a la testosterona per via intramuscular terme pral.n f en intramuscular testosterone allergy  cod 294778008  
1603 al·lèrgies ca al·lèrgia a la testosterona per via oral terme pral.n f en oral testosterone allergy  cod 294779000  
1604 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tetrabenazina terme pral.n f en tetrabenazine allergy  cod 293918000  
1605 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tetraciclina terme pral.n f en tetracycline allergy  cod 294592000  
1606 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tetracosactida terme pral.n f en tetracosactide allergy  en tetracosactrin allergy  cod 294813004  
1607 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tetramina terme pral.n f es alergia a tetramina  
1608 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tiazolidinediona terme pral.n f en allergy to thiazolidinedione  cod 439954005  
1609 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tibolona terme pral.n f en tibolone allergy  cod 294758000  
1610 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ticarcil·lina terme pral.n f en ticarcillin allergy  cod 294517005  
1611 al·lèrgies ca al·lèrgia a la ticarcil·lina-àcid clavulànic terme pral.n f en ticarcillin and clavulanic acid allergy  cod 294527004  
1612 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tietilperazina terme pral.n f en thiethylperazine allergy  cod 293933008  
1613 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tinzaparina terme pral.n f en tinzaparin allergy  cod 294875004  
1614 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tioguanina terme pral.n f en thioguanine allergy  cod 293773008  
1615 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tioguanina terme pral.n f en tioguanine allergy  cod 293773008  
1616 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tioridazina terme pral.n f en thioridazine allergy  cod 293938004  
1617 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tiotepa terme pral.n f ca al·lèrgia a la trietilentiofosforamida sin. compl.n f en thiotepa allergy  cod 293745006  
1618 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tirotrofina terme pral.n f en thyrotrophin allergy  cod 294830002  
1619 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tocaïnida terme pral.n f en tocainide allergy  cod 294984003  
1620 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tolazamida terme pral.n f en tolazamide allergy  cod 294737006  
1621 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tolbutamida terme pral.n f en tolbutamide allergy  cod 294738001  
1622 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tolmetina terme pral.n f en tolmetin allergy  cod 293633005  
1623 al·lèrgies ca al·lèrgia al tomàquet terme pral.n f ca al·lèrgia a la tomaca sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tomata sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tomàtiga sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la tomaquera (Solanum lycopersicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tomàtec sin. compl.n f ca al·lèrgia al tomàtic sin. compl.n f en allergy to tomato (Solanum lycopersicum)  cod 418779002  
1624 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares) terme pral.n f es alergia a atún (Thunnus albacares)  es alergia a atún de aleta amarilla (Thunnus albacares)  
1625 al·lèrgies ca al·lèrgia a la torasemida terme pral.n f en torasemide allergy  cod 295004007  
1626 al·lèrgies ca al·lèrgia a la toxina botulínica terme pral.n f ca al·lèrgia a la toxina de Clostridium botulinum sin. compl.n f en Clostridium botulinum toxin allergy  cod 294667007  
1627 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tranilcipromina terme pral.n f en tranylcypromine allergy  cod 293839006  
1628 al·lèrgies ca al·lèrgia a la trazodona terme pral.n f en trazodone allergy  cod 293855004  
1629 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tretinoïna terme pral.n f en tretinoin allergy  cod 294210008  
1630 al·lèrgies ca al·lèrgia a la triamcinolona terme pral.n f en triamcinolone allergy  cod 294711008  
1631 al·lèrgies ca al·lèrgia a la trientina terme pral.n f en trientine allergy  cod 294290009  
1632 al·lèrgies ca al·lèrgia a la trifluoperazina terme pral.n f en trifluoperazine allergy  cod 293941008  
1633 al·lèrgies ca al·lèrgia a la trifluridina terme pral.n f en allergy to trifluridine  en trifluorothymidine allergy  cod 294381000  
1634 al·lèrgies ca al·lèrgia a la trimipramina terme pral.n f en trimipramine allergy  cod 293827003  
1635 al·lèrgies ca al·lèrgia a la triprolidina terme pral.n f en triprolidine allergy  cod 294139004  
1636 al·lèrgies ca al·lèrgia a la triptorelina terme pral.n f en triptorelin allergy  cod 294819000  
1637 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tromboplastina terme pral.n f en thromboplastin allergy  cod 294886002  
1638 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tropicamida terme pral.n f en tropicamide allergy  cod 294073007  
1639 al·lèrgies ca al·lèrgia a la truita irisada (Oncorhynchus mykiss) terme pral.n f es alergia a trucha (Oncorhynchus mykiss)  es alergia a trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)  
1640 al·lèrgies ca al·lèrgia a la tuberculina terme pral.n f en tuberculin allergy  cod 293635003  
1641 al·lèrgies ca al·lèrgia a la urocinasa terme pral.n f en urokinase allergy  cod 295109000  
1642 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna anti Haemophilus influenzae tipus b terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra Haemophilus influenzae tipus b sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Hib sin. compl.n f en haemophilus influenzae type B vaccine allergy  en hemophilus influenzae type B vaccine allergy  cod 294664000  
1643 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna anti hepatitis A terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'hepatitis A sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna HA sin. compl.n f en hepatitis A vaccine allergy  cod 294663006  
1644 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna anti hepatitis B terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'hepatitis B sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna HB sin. compl.n f en hepatitis B vaccine allergy  cod 294646007  
1645 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna anti Lactobacillus acidophilus terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra Lactobacillus acidophilus sin. compl.n f en lactobacill acidophil vaccine allergy  cod 294401002  
1646 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna anticarboncle terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el carboncle sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'àntrax sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'àntrax maligne sin. compl.n f en anthrax vaccine allergy  cod 294641002  
1647 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la diftèria sin. compl.n f ca al·lèrgia al toxoide diftèric sin. compl.n f en diphtheria vaccines allergy  cod 294642009  
1648 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica monoantigènica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica d'antigen únic sin. compl.n f en diphtheria single antigen vaccine allergy  cod 294643004  
1649 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna DTPa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna triple bacteriana sin. compl.n f en diphtheria and tetanus and pertussis vaccine allergy  cod 294645006  
1650 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antigripal terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G sin. compl.n f en influenza vaccine allergy  cod 294647003  
1651 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antigripal de subunitats terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna antigripal d'antígens de superfície sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip d'antígens de superfície sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip de subunitats sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G d'antígens de superfície sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G de subunitats sin. compl.n f en influenza surface antigen vaccine allergy  cod 294649000  
1652 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antigripal fraccionada terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip fraccionada sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G fraccionada sin. compl.n f en influenza split virion vaccine allergy  cod 294648008  
1653 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antimeningocòccica de polisacàrids terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el meningococ de polisacàrids sin. compl.n f en meningococcal polysaccharide vaccine allergy  cod 294665004  
1654 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antiparotidítica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la parotiditis sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra les galteres sin. compl.n f en mumps vaccine allergy  cod 294650000  
1655 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antipertússica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la tos ferina sin. compl.n f en pertussis vaccine allergy  cod 294651001  
1656 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antipneumocòccica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el pneumococ sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Pn sin. compl.n f en pneumococcal vaccine allergy  cod 294652008  
1657 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antipoliomielítica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la poliomielitis sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna PI sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna PO sin. compl.n f en poliomyelitis vaccine allergy  cod 294654009  
1658 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antiràbica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la ràbia sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Ra sin. compl.n f en rabies vaccine allergy  cod 294655005  
1659 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antirubeòlica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la rubèola sin. compl.n f en rubella vaccine allergy  cod 294656006  
1660 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antitetànica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el tètanus sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna T sin. compl.n f ca al·lèrgia al toxoide tetànic sin. compl.n f en tetanus vaccine allergy  cod 294658007  
1661 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antitetànica i antidiftèrica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el tètanus i la diftèria sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Td sin. compl.n f en diphtheria and tetanus vaccine allergy  cod 294644005  
1662 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antitifoidal terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la febre tifoide sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna FT sin. compl.n f en typhoid vaccine allergy  cod 294659004  
1663 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antitifoidal de cèl·lules senceres terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la febre tifoide de cèl·lules senceres sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna FT de cèl·lules senceres sin. compl.n f en typhoid whole cell vaccine allergy  cod 294661008  
1664 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antitifoidal de polisacàrids terme pral.n f en typhoid polysaccharide vaccine allergy  cod 294660009  
1665 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antivariolosa terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la verola sin. compl.n f en smallpox vaccine allergy  cod 294657002  
1666 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna triple vírica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna XRP sin. compl.n f en measles, mumps, and rubella vaccine allergy  cod 294662001  
1667 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vainilla terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la vainilla (Vanilla planifolia) sin. compl.n f es alergia a vainilla (Vanilla planifolia)  
1668 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vancomicina terme pral.n f en vancomycin allergy  cod 294475007  
1669 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vara d'or (Solidago virgaurea) terme pral.n f es alergia a vara de oro (Solidago virgaurea)  
1670 al·lèrgies ca al·lèrgia a la venlafaxina terme pral.n f en venlafaxine allergy  cod 293843005  
1671 al·lèrgies ca al·lèrgia als vegetals terme pral.n f ca al·lèrgia a la verdura o a la fruita sin. compl.n f ca al·lèrgia a les hortalisses o a la fruita sin. compl.n f es alergia a vegetal  
1672 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vigabatrina terme pral.n f en vigabatrin allergy  cod 293868007  
1673 al·lèrgies ca al·lèrgia a la viloxazina terme pral.n f en viloxazine allergy  cod 293856003  
1674 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vinblastina terme pral.n f ca al·lèrgia a la vincaleucoblastina sin. compl.n f en vinblastine allergy  cod 293793000  
1675 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vitamina A terme pral.n f en vitamin A allergy  cod 294923007  
1676 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vitamina D terme pral.n f en vitamin D allergy  cod 294924001  
1677 al·lèrgies ca al·lèrgia a la vitamina K terme pral.n f en vitamin K allergy  cod 294925000  
1678 al·lèrgies ca al·lèrgia a la warfarina terme pral.n f en warfarin allergy  cod 294881007  
1679 al·lèrgies ca al·lèrgia a la xantina terme pral.n f en xanthine allergy  cod 294157003  
1680 al·lèrgies ca al·lèrgia a la xilometazolina terme pral.n f en xylometazoline allergy  cod 294031004  
1681 al·lèrgies ca al·lèrgia a la xipamida terme pral.n f en xipamide allergy  cod 295027004  
1682 al·lèrgies ca al·lèrgia al xiprer (Cupressus sempervirens) terme pral.n f ca al·lèrgia a la xiprera (Cupressus sempervirens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xifrer (Cupressus sempervirens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xiprer comú (Cupressus sempervirens) sin. compl.n f es alergia a ciprés (Cupressus sempervirens)  
1683 al·lèrgies ca al·lèrgia a la xocolata terme pral.n f en chocolate allergy  cod 300912001  
1684 al·lèrgies ca al·lèrgia a la zalcitabina terme pral.n f en zalcitabine allergy  cod 294373001  
1685 al·lèrgies ca al·lèrgia a la zopiclona terme pral.n f en zopiclone allergy  cod 293874007  
1686 al·lèrgies ca al·lèrgia a les 4-quinolones terme pral.n f en 4-quinolones allergy  cod 294483001  
1687 al·lèrgies ca al·lèrgia als fongs del gènere Alternaria terme pral.n f ca al·lèrgia a les alternàries sin. compl.n f es alergia a Alternaria  
1688 al·lèrgies ca al·lèrgia a les amfetamines terme pral.n f ca al·lèrgia a les benzedrines sin. compl.n f ca al·lèrgia a les fenilisopropilamines sin. compl.n f en amphetamine group allergy  cod 293957008  
1689 al·lèrgies ca al·lèrgia a les ascàrides (Ascaris) terme pral.n f es alergia a Ascaris  
1690 al·lèrgies ca al·lèrgia a les polimixines terme pral.n f ca al·lèrgia a les bacil·losporines sin. compl.n f en polymyxins allergy  cod 294528009  
1691 al·lèrgies ca al·lèrgia a les bases terme pral.n f en base allergy  cod 294322009  
1692 al·lèrgies ca al·lèrgia a les benzodiazepines terme pral.n f ca al·lèrgia als derivats benzodiazepínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als hipnosedants benzodiazepínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als sedants benzodiazepínics sin. compl.n f en benzodiazepine sedative allergy  cod 293885009  
1693 al·lèrgies ca al·lèrgia a les biguanides terme pral.n f en biguanide allergy  cod 294739009  
1694 al·lèrgies ca al·lèrgia als esquistosomes (Schistosoma) terme pral.n f ca al·lèrgia a les bilhàrzies (Schistosoma) sin. compl.n f es alergia a esquistosomas (Schistosoma)  
1695 al·lèrgies ca al·lèrgia a les butirofenones terme pral.n f ca al·lèrgia als antipsicòtics butirofenònics sin. compl.n f en butyrophenone allergy  cod 293919008  
1696 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cefalosporines terme pral.n f en cephalosporin allergy  cod 294532003  
1697 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cefalosporines de primera generació terme pral.n f en first generation cephalosporin allergy  cod 294533008  
1698 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cefalosporines de quarta generació terme pral.n f en fourth generation cephalosporin allergy  cod 294555000  
1699 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cefalosporines de segona generació terme pral.n f en second generation cephalosporin allergy  cod 294540009  
1700 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cefalosporines de tercera generació terme pral.n f en third generation cephalosporin allergy  cod 294544000  
1701 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cintes (Phalaris arundinacea) terme pral.n f es alergia a alpiste (Phalaris arundinacea)  
1702 al·lèrgies ca al·lèrgia a les cremes amb urea terme pral.n f ca al·lèrgia a les cremes amb carbamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a les cremes que contenen carbamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a les cremes que contenen urea sin. compl.n f en urea creams allergy  cod 294165000  
1703 al·lèrgies ca al·lèrgia al dàctil (Dactylis glomerata) terme pral.n f ca al·lèrgia a les cucurulles (Dactylis glomerata) sin. compl.n f es alergia a dáctilo (Dactylis glomerata)  
1704 al·lèrgies ca al·lèrgia a les difenilbutilpiperidines terme pral.n f en diphenylbutylpiperidine allergy  cod 293925007  
1705 al·lèrgies ca al·lèrgia a les espècies d'Echinococcus terme pral.n f es alergia a Echinococcus  
1706 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors de l'HMG-CoA-reductasa terme pral.n f ca al·lèrgia a les estatines sin. compl.n f en HMG-CoA reductase inhibitor allergy  en 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitor allergy  en statin allergy  cod 294970008  
1707 al·lèrgies ca al·lèrgia a les etanolamines terme pral.n f en ethanolamine allergy  cod 295106007  
1708 al·lèrgies ca al·lèrgia a les fibres terme pral.n f es alergia a las fibras  
1709 al·lèrgies ca al·lèrgia a les gramínies terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de les gramínies terme pral.n f en allergy to grass pollen  en allergy to hay  cod 418689008  
1710 al·lèrgies ca al·lèrgia a les hormones hipotalàmiques i hipofítiques terme pral.n f ca al·lèrgia a les hormones de l'hipotàlem i la glàndula pituïtària sin. compl.n f ca al·lèrgia a les hormones de l'hipotàlem i la hipòfisi sin. compl.n f ca al·lèrgia a les hormones hipotalàmiques i hipofisiàries sin. compl.n f en hypothalamic/pituitary hormone allergy  cod 294805000  
1711 al·lèrgies ca al·lèrgia als estrògens terme pral.n f ca al·lèrgia a les hormones estrògenes sin. compl.n f en estrogen allergy  en oestrogen allergy  cod 294781003  
1712 al·lèrgies ca al·lèrgia a les hormones reguladores de les gònades terme pral.n f ca al·lèrgia a les hormones reguladores de les glàndules sexuals sin. compl.n f en gonad regulating hormone allergy  cod 294814005  
1713 al·lèrgies ca al·lèrgia a les hormones reguladores del metabolisme del calci terme pral.n f en calcium regulating hormone allergy  cod 294838009  
1714 al·lèrgies ca al·lèrgia a les hormones sexuals terme pral.n f en sex hormones allergy  cod 294744002  
1715 al·lèrgies ca al·lèrgia a les hormones tiroidals terme pral.n f en thyroid agent allergy  cod 294802002  
1716 al·lèrgies ca al·lèrgia a les hormones, als substituts hormonals sintètics i als antagonistes hormonals terme pral.n f en hormones, synthetic substitutes and antagonists allergy  cod 294670006  
1717 al·lèrgies ca al·lèrgia a les penicil·lines antipseudomones terme pral.n f ca al·lèrgia a les penicil·lines antipseudomònades sin. compl.n f ca al·lèrgia a les penicil·lines antipseudomòniques sin. compl.n f en antipseudomonal penicillins allergy  cod 294513009  
1718 al·lèrgies ca al·lèrgia a les penicil·lines d'ampli espectre terme pral.n f en broad spectrum penicillins allergy  cod 294504007  
1719 al·lèrgies ca al·lèrgia a les penicil·lines resistents a la penicil·linasa terme pral.n f en penicillinase-resistant penicillins allergy  cod 294500003  
1720 al·lèrgies ca al·lèrgia a les penicil·lines sensibles a la penicil·linasa terme pral.n f en penicillinase-sensitive penicillins allergy  cod 294492003  
1721 al·lèrgies ca al·lèrgia a les plantes terme pral.n f en allergy to plant  cod 402594000  
1722 al·lèrgies ca al·lèrgia a les plomes terme pral.n f en feather allergy  cod 232348003  
1723 al·lèrgies ca al·lèrgia a les pólvores assecants terme pral.n f en dusting powders allergy  cod 294167008  
1724 al·lèrgies ca al·lèrgia a les pólvores d'esmectita terme pral.n f ca al·lèrgia a les pólvores de terra de batan sin. compl.n f ca al·lèrgia a les pólvores de terra de paraire sin. compl.n f en fullers earth powder allergy  cod 294280001  
1725 al·lèrgies ca al·lèrgia a les pólvores de bentonita terme pral.n f en bentonite powder allergy  cod 294281002  
1726 al·lèrgies ca al·lèrgia al pebre vermell terme pral.n f ca al·lèrgia a les pólvores dels fruits dessecats de la pebrotera (Capsicum annuum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pebre roig sin. compl.n f ca al·lèrgia als fruits dessecats en pols de la pebrotera (Capsicum annuum) sin. compl.n f es alergia a pimentón (Capsicum annuum)  
1727 al·lèrgies ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie A terme pral.n f en A series prostaglandin allergy  cod 294250006  
1728 al·lèrgies ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie E terme pral.n f en E series prostaglandin allergy  cod 294252003  
1729 al·lèrgies ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie F terme pral.n f en F series prostaglandin allergy  cod 294256000  
1730 al·lèrgies ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie I terme pral.n f en I series prostaglandin allergy  cod 294259007  
1731 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries d'animal terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina d'animal sin. compl.n f es alergia a proteína urinaria de animal  
1732 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de conill terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de conill sin. compl.n f es alergia a proteínas de orina de conejo  
1733 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de porc terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de porc sin. compl.n f es alergia a proteínas de orina porcina  
1734 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de rata terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de rata sin. compl.n f es alergia a proteínas de orina de rata  
1735 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de ratolí terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de ratolí sin. compl.n f es alergia a proteínas urinarias de ratón  
1736 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes de l'ou terme pral.n f en egg protein allergy  cod 213020009  
1737 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca terme pral.n f ca sensibilitat a les proteïnes de la llet de vaca sin. compl.n f es alergia a las proteínas de leche de vaca  en cow's milk protein sensitivity  cod 15911003  
1738 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques d'animal terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum d'animal sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de animal  
1739 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de cavall terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de cavall sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de caballo  
1740 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de conill terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de conill sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de conejo  
1741 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de periquito terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de periquito sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de periquito  
1742 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de pollastre terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de pollastre sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de pollo  
1743 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de rata terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de rata sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de rata  
1744 al·lèrgies ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de ratolí terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de ratolí sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de ratón  
1745 al·lèrgies ca al·lèrgia a les resines vegetals terme pral.n f ca al·lèrgia a les reïnes d'origen vegetal sin. compl.n f ca al·lèrgia a les reïnes vegetals sin. compl.n f ca al·lèrgia a les resines d'origen vegetal sin. compl.n f en allergy to tree resin  cod 402597007  
1746 al·lèrgies ca al·lèrgia a les sals ferroses terme pral.n f ca al·lèrgia a les sals de ferro sin. compl.n f en ferrous salt allergy  cod 294897002  
1747 al·lèrgies ca al·lèrgia a les sals de rehidratació oral terme pral.n f ca al·lèrgia a les SRO sin. compl.n f en oral rehydration salts allergy  cod 294919004  
1748 al·lèrgies ca al·lèrgia a les solucions cardioplègiques terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de cardioplegia sin. compl.n f en cardioplegia solution allergy  cod 294304006  
1749 al·lèrgies ca al·lèrgia a les solucions clorades terme pral.n f en chlorinated solutions allergy  cod 294409000  
1750 al·lèrgies ca al·lèrgia a les solucions d'albúmina terme pral.n f en albumin solution allergy  cod 294854007  
1751 al·lèrgies ca al·lèrgia a les solucions d'hemofiltració terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions d'ultrafiltració sin. compl.n f en haemofiltration solution allergy  en hemofiltration solution allergy  cod 294302005  
1752 al·lèrgies ca al·lèrgia als contrastos terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast sin. compl.n f en contrast media allergy  cod 293637006  
1753 al·lèrgies ca al·lèrgia als contrastos de la imatgeria per ressonància magnètica terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast de la imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast emprades en imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia als contrastos emprats en imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast de la imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast emprats en imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f en allergy to magnetic resonance imaging contrast media  en magnetic resonance imaging contrast media allergy  cod 293639009  
1754 al·lèrgies ca al·lèrgia als contrastos emprats en diagnòstic terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast emprades en diagnòstic sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast emprats en diagnòstic sin. compl.n f en diagnostic dye allergy  cod 293641005  
1755 al·lèrgies ca al·lèrgia als contrastos radiològics terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast emprades en radiodiagnòstic sin. compl.n f ca al·lèrgia als contrastos radiogràfics sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast emprats en radiodiagnòstic sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast radiogràfic sin. compl.n f en allergy to X-ray contrast media  en X-ray contrast media allergy  cod 293638001  
1756 al·lèrgies ca al·lèrgia a les solucions de diàlisi peritoneal terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions per a diàlisi peritoneal sin. compl.n f en peritoneal dialysis solution allergy  cod 294300002  
1757 al·lèrgies ca al·lèrgia a les solucions de proteïnes plasmàtiques terme pral.n f en plasma protein solution allergy  cod 294852006  
1758 al·lèrgies ca al·lèrgia als irritants terme pral.n f ca al·lèrgia a les substàncies irritants sin. compl.n f ca al·lèrgia a les substàncies irritatives sin. compl.n f ca al·lèrgia als agents irritants sin. compl.n f ca al·lèrgia als agents irritatius sin. compl.n f es alergia a irritantes  
1759 al·lèrgies ca al·lèrgia a les sulfonamides terme pral.n f en allergy to sulfa drugs  en allergy to sulfonamides  en allergy to sulpha drugs  en allergy to sulphonamides  en sulfonamide allergy  en sulphonamide allergy  cod 91939003  
1760 al·lèrgies ca al·lèrgia als colorants terme pral.n f ca al·lèrgia a les tintures sin. compl.n f ca al·lèrgia als tints sin. compl.n f en allergy to dye  cod 418545001  
1761 al·lèrgies ca al·lèrgia a les tintures desinfectants terme pral.n f en disinfectant dye allergy  cod 294444003  
1762 al·lèrgies ca al·lèrgia a les vacunes terme pral.n f ca al·lèrgia als vaccins sin. compl.n f en vaccines allergy  cod 294640001  
1763 al·lèrgies ca al·lèrgia a les vacunes amb extractes d'al·lergògens terme pral.n f ca al·lèrgia a les vacunes amb extractes d'al·lèrgens sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vacunes antial·lèrgiques sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vacunes contra l'al·lèrgia sin. compl.n f en allergen extract vaccine allergy  cod 293640006  
1764 al·lèrgies ca al·lèrgia a les vacunes, a les immunoglobulines i als antisèrums terme pral.n f ca al·lèrgia a les vacunes, a les immunoglobulines i als immunosèrums sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vacunes, a les immunoglobulines i als sèrums immunes sin. compl.n f en vaccine, immunoglobulins and antisera allergy  cod 294631000  
1765 al·lèrgies ca al·lèrgia al complex vitamínic B terme pral.n f ca al·lèrgia a les vitamines B sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vitamines del complex B sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vitamines del grup B sin. compl.n f ca al·lèrgia al complex de la vitamina B sin. compl.n f ca al·lèrgia al grup de la vitamina B sin. compl.n f en vitamin B group allergy  cod 294928003  
1766 al·lèrgies ca al·lèrgia a les vitamines de l'alimentació parenteral terme pral.n f en intravenous nutrition (vitamins) allergy  cod 294907007  
1767 al·lèrgies ca al·lèrgia a les vitamines hidrosolubles terme pral.n f en water soluble vitamin allergy  cod 294927008  
1768 al·lèrgies ca al·lèrgia a les vitamines liposolubles terme pral.n f en fat soluble vitamin allergy  cod 294922002  
1769 al·lèrgies ca al·lèrgia a Phyllostachys pubescens terme pral.n f es alergia a bambú (Phyllostachys pubescens)  
1770 al·lèrgies ca al·lèrgia a Saccharopolyspora rectivirgula terme pral.n f es alergia a Saccharopolyspora rectivirgula  
1771 al·lèrgies ca al·lèrgia a Stachybotrys chartarum terme pral.n f es alergia a Stachybotrys chartarum  
1772 al·lèrgies ca al·lèrgia a Stemphylium botryosum terme pral.n f es alergia a Stemphylium botryosum  
1773 al·lèrgies ca al·lèrgia a substàncies terme pral.n f en allergy to substance  cod 419199007  
1774 al·lèrgies ca al·lèrgia a Syagrus romanzoffianum terme pral.n f es alergia a palmera reina (Syagrus romanzoffianum)  
1775 al·lèrgies ca al·lèrgia a Thermoactinomyces vulgaris terme pral.n f es alergia a Thermoactinomyces vulgaris  
1776 al·lèrgies ca al·lèrgia a Trichoderma viride terme pral.n f es alergia a Trichoderma viride  
1777 al·lèrgies ca al·lèrgia a Trichophyton rubrum terme pral.n f es alergia a Trichophyton rubrum  
1778 al·lèrgies ca al·lèrgia a Tyrophagus putrescentiae terme pral.n f es alergia a Tyrophagus putrescentiae  
1779 al·lèrgies ca al·lèrgia a Ustilago nuda terme pral.n f es alergia a Ustilago nuda  
1780 al·lèrgies ca al·lèrgia a Xanthium commune terme pral.n f es alergia a bardana (Xanthium commune)  
1781 al·lèrgies ca al·lèrgia al baclofèn terme pral.n f en baclofen allergy  cod 294234003  
1782 al·lèrgies ca al·lèrgia al bàlsam del Perú (Myroxylon pereirae) terme pral.n f en allergy to Myroxylon pereirae  cod 445395006  
1783 al·lèrgies ca al·lèrgia al bambuterol terme pral.n f en bambuterol allergy  cod 294038005  
1784 al·lèrgies ca al·lèrgia al bedoll (Betula pendula) terme pral.n f ca al·lèrgia al beç (Betula pendula) sin. compl.n f ca al·lèrgia al bedoll comú (Betula pendula) sin. compl.n f es alergia a abedul (Betula pendula)  
1785 al·lèrgies ca al·lèrgia al befeni terme pral.n f en bephenium allergy  cod 294455003  
1786 al·lèrgies ca al·lèrgia al benperidol terme pral.n f en benperidol allergy  cod 293920002  
1787 al·lèrgies ca al·lèrgia al benzalconi terme pral.n f en benzalkonium allergy  cod 294438002  
1788 al·lèrgies ca al·lèrgia al trihexifenidil terme pral.n f ca al·lèrgia al benzhexol sin. compl.n f en benzhexol allergy  en trihexyphenidyl allergy  cod 294077008  
1789 al·lèrgies ca al·lèrgia al benzoat de benzil terme pral.n f en benzyl benzoate allergy  cod 294620008  
1790 al·lèrgies ca al·lèrgia al beractant terme pral.n f en beractant allergy  cod 294103005  
1791 al·lèrgies ca al·lèrgia al betanecol terme pral.n f en bethanechol allergy  cod 294018009  
1792 al·lèrgies ca al·lèrgia al betaxolol terme pral.n f en betaxolol allergy  cod 293966007  
1793 al·lèrgies ca al·lèrgia al bezafibrat terme pral.n f en bezafibrate allergy  cod 294964002  
1794 al·lèrgies ca al·lèrgia al biperidèn terme pral.n f en biperiden allergy  cod 294069009  
1795 al·lèrgies ca al·lèrgia al bisacodil terme pral.n f en bisacodyl allergy  cod 293678008  
1796 al·lèrgies ca al·lèrgia al bisoprolol terme pral.n f en bisoprolol allergy  cod 293967003  
1797 al·lèrgies ca al·lèrgia al blat terme pral.n f ca al·lèrgia al blat (Triticum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat (Triticum) sin. compl.n f en allergy to wheat (Triticum)  cod 420174000  
1798 al·lèrgies ca al·lèrgia al fajol terme pral.n f ca al·lèrgia al blat cairut sin. compl.n f ca al·lèrgia al blat negre sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat cairut (Fagopyrum esculentum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat negre (Fagopyrum esculentum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del fajol (Fagopyrum esculentum) sin. compl.n f es alergia a alforfón (Fagopyrum esculentum)  
1799 al·lèrgies ca al·lèrgia al borat terme pral.n f en borate allergy  cod 294433006  
1800 al·lèrgies ca al·lèrgia al bou (Cancer pagurus) terme pral.n f es alergia a buey de mar (Cancer pagurus)  
1801 al·lèrgies ca al·lèrgia al bretili terme pral.n f en bretylium allergy  cod 294986001  
1802 al·lèrgies ca al·lèrgia al bròcoli (Brassica oleracea var. italica) terme pral.n f es alergia a brócoli (Brassica oleracea var italica)  
1803 al·lèrgies ca al·lèrgia al brom (Bromus inermis) terme pral.n f ca al·lèrgia al bromus inerme (Bromus inermis) sin. compl.n f es alergia a bromo (Bromus inermis)  
1804 al·lèrgies ca al·lèrgia al bromazepam terme pral.n f en bromazepam allergy  cod 293893009  
1805 al·lèrgies ca al·lèrgia al bromhidrat d'escopolamina terme pral.n f ca al·lèrgia al bromhidrat d'hioscina sin. compl.n f ca al·lèrgia al bromhidrat de tropat d'escopina sin. compl.n f en hyoscine hydrobromide allergy  cod 294075000  
1806 al·lèrgies ca al·lèrgia al bromhidrat de dextrometorfan terme pral.n f en dextromethorphan hydrobromide allergy  cod 294151002  
1807 al·lèrgies ca al·lèrgia al bromur d'emeproni terme pral.n f en emepronium bromide allergy  cod 294070005  
1808 al·lèrgies ca al·lèrgia al bufexamac terme pral.n f en bufexamac allergy  cod 294172004  
1809 al·lèrgies ca al·lèrgia al busulfan terme pral.n f en busulfan allergy  en busulphan allergy  cod 293742009  
1810 al·lèrgies ca al·lèrgia al secbutabarbital terme pral.n f ca al·lèrgia al butabarbital sin. compl.n f en butobarbital allergy  en butobarbitone allergy  cod 293881000  
1811 al·lèrgies ca al·lèrgia al cacauet terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del cacauet (Arachis hypogaea) sin. compl.n f en allergy to peanuts (Arachis hypogaea)  cod 91935009  
1812 al·lèrgies ca al·lèrgia al calamar (Loligo vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia al calamars (Loligo vulgaris) sin. compl.n f es alergia a calamar (Loligo vulgaris)  
1813 al·lèrgies ca al·lèrgia al calcipotriol terme pral.n f en calcipotriol allergy  cod 294178000  
1814 al·lèrgies ca al·lèrgia al xampinyó (Agaricus bisporus) terme pral.n f ca al·lèrgia al camperol cultivat (Agaricus bisporus) sin. compl.n f es alergia a champiñón (Agaricus hortensis)  
1815 al·lèrgies ca al·lèrgia al canreonat de potassi terme pral.n f en potassium canrenoate allergy  cod 295008005  
1816 al·lèrgies ca al·lèrgia al caolí terme pral.n f en kaolin allergy  cod 293669002  
1817 al·lèrgies ca al·lèrgia al caqui terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del caquier (Diospyros kaki) sin. compl.n f es alergia a caqui (Diospyros kaki)  
1818 al·lèrgies ca al·lèrgia al carabassó terme pral.n f ca al·lèrgia al carbassó sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carabassonera (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carbassonera (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carabassó (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carbassó (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f es alergia a calabacín (Cucurbita pepo var. oblonga)  
1819 al·lèrgies ca al·lèrgia al caragol sapenc (Helix aspersa) terme pral.n f ca al·lèrgia al cargol sapenc (Helix aspersa) sin. compl.n f es alergia a caracol (Helix aspersa)  
1820 al·lèrgies ca al·lèrgia al carbacol terme pral.n f en carbachol allergy  cod 294019001  
1821 al·lèrgies ca al·lèrgia al carbaril terme pral.n f en carbaryl allergy  cod 294623005  
1822 al·lèrgies ca al·lèrgia al carbimazole terme pral.n f en carbimazole allergy  cod 294674002  
1823 al·lèrgies ca al·lèrgia al carbó activat terme pral.n f ca al·lèrgia al carbó actiu sin. compl.n f en charcoal-activated allergy  cod 294265007  
1824 al·lèrgies ca al·lèrgia al carbòmer 940 terme pral.n f en carbomer-940 allergy  cod 294333007  
1825 al·lèrgies ca al·lèrgia al carbonat de liti terme pral.n f en lithium carbonate allergy  cod 293818004  
1826 al·lèrgies ca al·lèrgia al carboplatí terme pral.n f en carboplatin allergy  cod 293779007  
1827 al·lèrgies ca al·lèrgia al carboprost terme pral.n f en carboprost allergy  cod 294258004  
1828 al·lèrgies ca al·lèrgia al carisoprodol terme pral.n f en carisoprodol allergy  cod 294235002  
1829 al·lèrgies ca al·lèrgia al carteolol terme pral.n f en carteolol allergy  cod 293976005  
1830 al·lèrgies ca al·lèrgia al carvedilol terme pral.n f en carvedilol allergy  cod 293974008  
1831 al·lèrgies ca al·lèrgia al castanyer bord (Aesculus hippocastanum) terme pral.n f ca al·lèrgia al castanyer d'Índia (Aesculus hippocastanum) sin. compl.n f es alergia a castaño de indias (Aesculus hippocastanum)  
1832 al·lèrgies ca al·lèrgia al cisplatí terme pral.n f ca al·lèrgia al CDDP sin. compl.n f en cisplatin allergy  cod 293780005  
1833 al·lèrgies ca al·lèrgia al libocedre (Calocedrus decurrens) terme pral.n f ca al·lèrgia al cedre d'encens (Calocedrus decurrens) sin. compl.n f es alergia a cedro (Calocedrus decurrens)  
1834 al·lèrgies ca al·lèrgia al cefaclor terme pral.n f en cefaclor allergy  cod 294541008  
1835 al·lèrgies ca al·lèrgia al cefadroxil terme pral.n f en cefadroxil allergy  cod 294534002  
1836 al·lèrgies ca al·lèrgia al cefamandole terme pral.n f en cephamandole allergy  cod 294543006  
1837 al·lèrgies ca al·lèrgia al ceftibutèn terme pral.n f en ceftibuten allergy  cod 294552002  
1838 al·lèrgies ca al·lèrgia al coriandre (Coriandrum sativum) terme pral.n f ca al·lèrgia al celiandre (Coriandrum sativum) sin. compl.n f es alergia a cilantro (Coriandrum sativum)  
1839 al·lèrgies ca al·lèrgia al celiprolol terme pral.n f en celiprolol allergy  cod 293968008  
1840 al·lèrgies ca al·lèrgia al cetilpiridini terme pral.n f en cetylpyridinium allergy  cod 294441006  
1841 al·lèrgies ca al·lèrgia al ketoconazole terme pral.n f ca al·lèrgia al cetoconazole sin. compl.n f en ketoconazole allergy  cod 294362008  
1842 al·lèrgies ca al·lèrgia al ketoprofèn terme pral.n f ca al·lèrgia al cetoprofèn sin. compl.n f en ketoprofen allergy  cod 293621000  
1843 al·lèrgies ca al·lèrgia al ciclandelat terme pral.n f en cyclandelate allergy  cod 295095003  
1844 al·lèrgies ca al·lèrgia al ciclofenil terme pral.n f en cyclofenil allergy  cod 294763001  
1845 al·lèrgies ca al·lèrgia al ciclopentolat terme pral.n f en cyclopentolate allergy  cod 294079006  
1846 al·lèrgies ca al·lèrgia al ciprofibrat terme pral.n f en ciprofibrate allergy  cod 294967009  
1847 al·lèrgies ca al·lèrgia al cirerer (Prunus avium) terme pral.n f es alergia a cerezo (Prunus avium)  
1848 al·lèrgies ca al·lèrgia al citalopram terme pral.n f en citalopram allergy  cod 293849009  
1849 al·lèrgies ca al·lèrgia al citrat d'orfenadrina terme pral.n f ca al·lèrgia al citrat de mefenamina sin. compl.n f en orphenadrine citrate allergy  cod 294086003  
1850 al·lèrgies ca al·lèrgia al citrat de liti terme pral.n f en lithium citrate allergy  cod 293819007  
1851 al·lèrgies ca al·lèrgia al clobazam terme pral.n f en clobazam allergy  cod 293895002  
1852 al·lèrgies ca al·lèrgia al clobetasol terme pral.n f en clobetasol allergy  cod 294693000  
1853 al·lèrgies ca al·lèrgia al clodronat sòdic terme pral.n f en sodium clodronate allergy  cod 294836008  
1854 al·lèrgies ca al·lèrgia al clofibrat terme pral.n f en clofibrate allergy  cod 294965001  
1855 al·lèrgies ca al·lèrgia al clometiazole terme pral.n f en chlormethiazole allergy  en clomethiazole allergy  cod 293912004  
1856 al·lèrgies ca al·lèrgia al clomifè terme pral.n f en clomifene allergy  en clomiphene allergy  cod 294798003  
1857 al·lèrgies ca al·lèrgia al clonazepam terme pral.n f en clonazepam allergy  cod 293871004  
1858 al·lèrgies ca al·lèrgia al clopidogrel terme pral.n f es alergia al clopidogrel  
1859 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorambucil terme pral.n f en chlorambucil allergy  cod 293747003  
1860 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorazepat dipotàssic terme pral.n f ca al·lèrgia al clorazepat sin. compl.n f en dipotassium clorazepate allergy  en potassium clorazepate allergy  cod 293896001  
1861 al·lèrgies ca al·lèrgia al clordiazepòxid terme pral.n f en chlordiazepoxide allergy  cod 293894003  
1862 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat d'isoetarina terme pral.n f en isoetharine hydrochloride allergy  cod 294021006  
1863 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat d'orfenadrina terme pral.n f ca al·lèrgia al clorhidrat de mefenamina sin. compl.n f en orphenadrine hydrochloride allergy  cod 294085004  
1864 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de bromhexina terme pral.n f en bromhexine hydrochloride allergy  cod 294094005  
1865 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de clorhexidina-sulfat de neomicina terme pral.n f en chlorhexidine hydrochloride and neomycin sulfate allergy  en chlorhexidine hydrochloride and neomycin sulphate allergy  cod 294432001  
1866 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de fenilpropanolamina terme pral.n f en phenylpropanolamine hydrochloride allergy  cod 294022004  
1867 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de meclozina terme pral.n f en meclozine hydrochloride allergy  cod 294124000  
1868 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de piperidolat terme pral.n f en piperidolate hydrochloride allergy  cod 294068001  
1869 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de terodilina terme pral.n f en terodiline hydrochloride allergy  cod 294071009  
1870 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorhidrat de tetraciclina terme pral.n f en tetracycline hydrochloride allergy  cod 409639003  
1871 al·lèrgies ca al·lèrgia al cloroxilenol terme pral.n f en chloroxylenol allergy  cod 294415000  
1872 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorprotixè terme pral.n f en chlorprothixene allergy  cod 293943006  
1873 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorur d'acetilcolina terme pral.n f en acetylcholine chloride allergy  cod 294008004  
1874 al·lèrgies ca al·lèrgia al clorur de lacesina terme pral.n f en lachesine chloride allergy  cod 294072002  
1875 al·lèrgies ca al·lèrgia al clotrimazole terme pral.n f en clotrimazole allergy  cod 294356003  
1876 al·lèrgies ca al·lèrgia al coco terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del cocoter (Cocos nucifera) sin. compl.n f es alergia a coco (Cocos nucifera)  
1877 al·lèrgies ca al·lèrgia al cogombre terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la cogombrera (Cucumis sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del cogombre (Cucumis sativus) sin. compl.n f es alergia a pepinillo (Cucumis sativus)  es alergia a pepino (Cucumis sativus)  
1878 al·lèrgies ca al·lèrgia al colestipol terme pral.n f en colestipol allergy  cod 294961005  
1879 al·lèrgies ca al·lèrgia al colfosceril terme pral.n f en colfosceril allergy  cod 294106002  
1880 al·lèrgies ca al·lèrgia al col·lagen terme pral.n f en collagen allergy  cod 294888001  
1881 al·lèrgies ca al·lèrgia al col·liri d'hipromel·losa terme pral.n f en hypromellose eye drops allergy  cod 294336004  
1882 al·lèrgies ca al·lèrgia al col·lodió terme pral.n f en collodion allergy  cod 294191004  
1883 al·lèrgies ca al·lèrgia al corc del blat (Sitophilus granarius) terme pral.n f ca al·lèrgia al corc dels cereals (Sitophilus granarius) sin. compl.n f es alergia a gorgojo del grano (Sitophilus granarius)  es alergia a gorgojo del trigo (Sitophilus granarius)  
1884 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfametoxazole-trimetoprim terme pral.n f ca al·lèrgia al cotrimoxazole sin. compl.n f en co-trimoxazole allergy  en sulfamethoxazole + trimethoprim allergy  en sulfamethoxazole and trimethoprim allergy  cod 294594004  
1885 al·lèrgies ca al·lèrgia al cranc de riu (Astacus astacus) terme pral.n f es alergia a cangrejo de río (Astacus astacus)  
1886 al·lèrgies ca al·lèrgia al crotamitó terme pral.n f en crotamiton allergy  cod 294200004  
1887 al·lèrgies ca al·lèrgia al cuc de la farina (Tenebrio molitor) terme pral.n f ca al·lèrgia al cuc de rossinyol (Tenebrio molitor) sin. compl.n f es alergia a gusano de la harina (Tenebrio mollitor)  
1888 al·lèrgies ca al·lèrgia al cuc de sang (Chironomus thummi) terme pral.n f es alergia a gusano de la sangre (Chironomus thummi)  
1889 al·lèrgies ca al·lèrgia al curri terme pral.n f es alergia a curry  
1890 al·lèrgies ca al·lèrgia al danaparoide sòdic terme pral.n f en danaparoid sodium allergy  cod 294877007  
1891 al·lèrgies ca al·lèrgia al danazol terme pral.n f en danazol allergy  cod 294764007  
1892 al·lèrgies ca al·lèrgia al dantró terme pral.n f en danthron allergy  en dantron allergy  cod 293679000  
1893 al·lèrgies ca al·lèrgia al dantrolè terme pral.n f en dantrolene allergy  cod 294237005  
1894 al·lèrgies ca al·lèrgia al decanoat d'haloperidol terme pral.n f en haloperidol decanoate allergy  cod 293922005  
1895 al·lèrgies ca al·lèrgia al decanoat de flufenazina terme pral.n f en fluphenazine decanoate allergy  cod 293931005  
1896 al·lèrgies ca al·lèrgia al decanoat de flupentixol terme pral.n f en flupenthixol decanoate allergy  en flupentixol decanoate allergy  cod 293944000  
1897 al·lèrgies ca al·lèrgia al decanoat de zuclopentixol terme pral.n f en zuclopenthixol decanoate allergy  cod 293945004  
1898 al·lèrgies ca al·lèrgia al demecari terme pral.n f en demecarium allergy  cod 294012005  
1899 al·lèrgies ca al·lèrgia al dequalini terme pral.n f en dequalinium allergy  cod 294443009  
1900 al·lèrgies ca al·lèrgia al desflurà terme pral.n f en desflurane allergy  cod 293717000  
1901 al·lèrgies ca al·lèrgia al droperidol terme pral.n f ca al·lèrgia al deshidrobenzoperidol sin. compl.n f en droperidol allergy  cod 293923000  
1902 al·lèrgies ca al·lèrgia al dexketoprofèn terme pral.n f es alergia al dexketoprofeno  
1903 al·lèrgies ca al·lèrgia al dextropropoxifè terme pral.n f en dextropropoxyphene allergy  cod 293592007  
1904 al·lèrgies ca al·lèrgia al diacetat d'etinodiol terme pral.n f en ethynodiol diacetate allergy  en etynodiol diacetate allergy  cod 294753009  
1905 al·lèrgies ca al·lèrgia al diazepam terme pral.n f en diazepam allergy  cod 293902006  
1906 al·lèrgies ca al·lèrgia al diazòxid terme pral.n f en diazoxide allergy  cod 295074008  
1907 al·lèrgies ca al·lèrgia al diclofenac terme pral.n f en diclofenac allergy  cod 293613006  
1908 al·lèrgies ca al·lèrgia al dienestrol terme pral.n f en dienestrol allergy  en dienoestrol allergy  cod 294789001  
1909 al·lèrgies ca al·lèrgia al diisocianat de toluè terme pral.n f ca al·lèrgia al TDI sin. compl.n f es alergia a diisocianato de tolueno  es alergia a TDI  
1910 al·lèrgies ca al·lèrgia al diltiazem terme pral.n f en diltiazem allergy  cod 294003008  
1911 al·lèrgies ca al·lèrgia al dimenhidrinat terme pral.n f en dimenhydrinate allergy  cod 294123006  
1912 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfòxid de dimetil terme pral.n f ca al·lèrgia al dimetilsulfòxid sin. compl.n f ca al·lèrgia al DMSO sin. compl.n f en dimethyl sulfoxide allergy  en dimethyl sulphoxide allergy  cod 293796008  
1913 al·lèrgies ca al·lèrgia al dimetindè terme pral.n f en dimethindene allergy  en dimetindene allergy  cod 294132008  
1914 al·lèrgies ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida terme pral.n f en isosorbide dinitrate allergy  cod 295085005  
1915 al·lèrgies ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida d'alliberament modificat terme pral.n f en modified release isosorbide dinitrate allergy  cod 295088007  
1916 al·lèrgies ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida per via oral terme pral.n f en oral isosorbide dinitrate allergy  cod 295087002  
1917 al·lèrgies ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida per via parenteral terme pral.n f en parenteral isosorbide dinitrate allergy  cod 295086006  
1918 al·lèrgies ca al·lèrgia al dinoprost terme pral.n f en dinoprost allergy  cod 294257009  
1919 al·lèrgies ca al·lèrgia al docusat sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia al dioctilsulfosuccinat sòdic sin. compl.n f en docusate allergy  cod 293687004  
1920 al·lèrgies ca al·lèrgia al dipiridamole terme pral.n f en dipyridamole allergy  cod 295077001  
1921 al·lèrgies ca al·lèrgia al disulfiram terme pral.n f en disulfiram allergy  en disulphiram allergy  cod 293960001  
1922 al·lèrgies ca al·lèrgia al ditranol terme pral.n f en dithranol allergy  cod 294173009  
1923 al·lèrgies ca al·lèrgia al domifèn terme pral.n f en domiphen allergy  cod 294439005  
1924 al·lèrgies ca al·lèrgia al doxapram terme pral.n f en doxapram allergy  cod 294101007  
1925 al·lèrgies ca al·lèrgia al faig americà (Fagus grandifolia) terme pral.n f es alergia a haya americana (Fagus grandifolia)  
1926 al·lèrgies ca al·lèrgia al famciclovir terme pral.n f en famciclovir allergy  cod 294371004  
1927 al·lèrgies ca al·lèrgia al felbinac terme pral.n f en felbinac allergy  cod 293615004  
1928 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenbufèn terme pral.n f en fenbufen allergy  cod 293616003  
1929 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenofibrat terme pral.n f en fenofibrate allergy  cod 294966000  
1930 al·lèrgies ca al·lèrgia al fonoll (Foeniculum vulgare) terme pral.n f ca al·lèrgia al fenoll (Foeniculum vulgare) sin. compl.n f es alergia a hinojo fresco (Foeniculum vulgare)  
1931 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenoprofèn terme pral.n f en fenoprofen allergy  cod 293617007  
1932 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenoterol terme pral.n f en fenoterol allergy  cod 294039002  
1933 al·lèrgies ca al·lèrgia al fentanil terme pral.n f en fentanyl allergy  cod 293605005  
1934 al·lèrgies ca al·lèrgia al fenticonazole terme pral.n f en fenticonazole allergy  cod 294357007  
1935 al·lèrgies ca al·lèrgia al feredetat de sodi terme pral.n f en sodium feredetate allergy  en sodium ironedetate allergy  cod 294894009  
1936 al·lèrgies ca al·lèrgia al ferro terme pral.n f en iron allergy  cod 294891001  
1937 al·lèrgies ca al·lèrgia al ferro-àcid fòlic terme pral.n f ca al·lèrgia al ferro-folacina sin. compl.n f ca al·lèrgia al ferro-vitamina B9 sin. compl.n f en iron and folic acid allergy  cod 294892008  
1938 al·lèrgies ca al·lèrgia al ferro-sorbitol terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats de ferro i sorbitol sin. compl.n f en iron sorbitol allergy  cod 294896006  
1939 al·lèrgies ca al·lèrgia al festuc terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del festuc (Pistacia vera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del pistatxer (Pistacia vera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pistatxo sin. compl.n f es alergia a pistacho (Pistacia vera)  
1940 al·lèrgies ca al·lèrgia al filgrastim terme pral.n f en filgrastim allergy  cod 293737001  
1941 al·lèrgies ca al·lèrgia al flavoxat terme pral.n f en flavoxate allergy  cod 294243007  
1942 al·lèrgies ca al·lèrgia al flosequinan terme pral.n f en flosequinan allergy  cod 295073002  
1943 al·lèrgies ca al·lèrgia al fluconazole terme pral.n f en fluconazole allergy  cod 294365005  
1944 al·lèrgies ca al·lèrgia al flumazenil terme pral.n f en flumazenil allergy  cod 294271001  
1945 al·lèrgies ca al·lèrgia al flunitrazepam terme pral.n f en flunitrazepam allergy  cod 293886005  
1946 al·lèrgies ca al·lèrgia al fluorur terme pral.n f en fluoride allergy  cod 294951003  
1947 al·lèrgies ca al·lèrgia al fluorur de sodi terme pral.n f en sodium fluoride allergy  cod 294952005  
1948 al·lèrgies ca al·lèrgia al flupentixol terme pral.n f en flupenthixol allergy  en flupentixol allergy  cod 293948002  
1949 al·lèrgies ca al·lèrgia al flurazepam terme pral.n f en flurazepam allergy  cod 293887001  
1950 al·lèrgies ca al·lèrgia al flurbiprofèn terme pral.n f en flurbiprofen allergy  cod 293618002  
1951 al·lèrgies ca al·lèrgia al fluspirilè terme pral.n f en fluspirilene allergy  cod 293927004  
1952 al·lèrgies ca al·lèrgia al formatge terme pral.n f en cheese allergy  cod 300914000  
1953 al·lèrgies ca al·lèrgia al formestà terme pral.n f en formestane allergy  cod 293791003  
1954 al·lèrgies ca al·lèrgia al foscarnet terme pral.n f en foscarnet allergy  cod 294382007  
1955 al·lèrgies ca al·lèrgia al fosfat de poliestradiol terme pral.n f en polyestradiol phosphate allergy  cod 294790005  
1956 al·lèrgies ca al·lèrgia al fosfat ferrós terme pral.n f en ferrous phosphate allergy  cod 294903006  
1957 al·lèrgies ca al·lèrgia al fosfat sòdic de cel·lulosa terme pral.n f en sodium cellulose phosphate allergy  cod 294943001  
1958 al·lèrgies ca al·lèrgia al fosfestrol terme pral.n f en fosfestrol allergy  cod 294791009  
1959 al·lèrgies ca al·lèrgia al freixe d'Amèrica (Fraxinus americana) terme pral.n f es alergia a fresno blanco (Fraxinus americana)  
1960 al·lèrgies ca al·lèrgia al nabiu terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'avajonera (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la moixereta (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nabinera (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nabissera (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del mirtil (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del nabiu (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f es alergia a arándano (Vaccinium myrtillus)  
1961 al·lèrgies ca al·lèrgia al gerd terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la gerdera (Rubus idaeus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la gerdonera (Rubus idaeus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gerdó sin. compl.n f es alergia a frambuesa (Rubus idaeus)  
1962 al·lèrgies ca al·lèrgia al meló terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la melonera (Cucumis melo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del meló (Cucumis melo) sin. compl.n f es alergia a melón (Cucumis melo)  
1963 al·lèrgies ca al·lèrgia al pebrot terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la pebrotera (Capsicum annuum var. grossum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del pebroter (Capsicum annuum var. grossum) sin. compl.n f es alergia al pimiento (Capsicum annuum var. grossum)  
1964 al·lèrgies ca al·lèrgia al raïm blanc terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la vinya (Vitis vinifera) sin. compl.n f es alergia a la uva blanca (Vitis vinifera)  
1965 al·lèrgies ca al·lèrgia al raïm negre terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la vinya (Vitis vinifera) sin. compl.n f es alergia a la uva negra (Vitis vinifera)  
1966 al·lèrgies ca al·lèrgia al mango terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del mango (Mangifera indica) sin. compl.n f es alergia a mango (Mangifera indica)  
1967 al·lèrgies ca al·lèrgia al pebre terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del pebrer (Piper nigrum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al piment sin. compl.n f es alergia a pimienta (Piper nigrum)  
1968 al·lèrgies ca al·lèrgia al ftalilsulfatiazole terme pral.n f en phthalylsulfathiazole allergy  en phthalylsulphathiazole allergy  cod 294571000  
1969 al·lèrgies ca al·lèrgia al fumarat ferrós terme pral.n f en ferrous fumarate allergy  cod 294898007  
1970 al·lèrgies ca al·lèrgia al fusidat de sodi terme pral.n f en sodium fusidate allergy  cod 294473000  
1971 al·lèrgies ca al·lèrgia al ganciclovir terme pral.n f en ganciclovir allergy  cod 294370003  
1972 al·lèrgies ca al·lèrgia al gas medicinal terme pral.n f en medical gas allergy  cod 429819005  
1973 al·lèrgies ca al·lèrgia al gemeprost terme pral.n f en gemeprost allergy  cod 294254002  
1974 al·lèrgies ca al·lèrgia al gemfibrozil terme pral.n f en gemfibrozil allergy  cod 294956008  
1975 al·lèrgies ca al·lèrgia al gingebre terme pral.n f ca al·lèrgia al rizoma del gingebre (Zingiber officinale) sin. compl.n f es alergia a jengibre (Zingiber officinale)  
1976 al·lèrgies ca al·lèrgia al glicerol, al glicol o al macrogol terme pral.n f en glycerol/glycol/macrogol allergy  cod 294319007  
1977 al·lèrgies ca al·lèrgia al glicopirroni terme pral.n f en glycopyrronium allergy  cod 294080009  
1978 al·lèrgies ca al·lèrgia al gluconat ferrós terme pral.n f en ferrous gluconate allergy  cod 294899004  
1979 al·lèrgies ca al·lèrgia al glutaraldehid terme pral.n f ca al·lèrgia al glutaral sin. compl.n f en glutaraldehyde allergy  cod 294423003  
1980 al·lèrgies ca al·lèrgia al gluten mediada per la immunoglobulina E terme pral.n f ca al·lèrgia al gluten mediada per la IgE sin. compl.n f es alergia a gluten IgE mediada  
1981 al·lèrgies ca al·lèrgia al sègol terme pral.n f ca al·lèrgia al gra del segle (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del sègol (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del sèguel (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al segle sin. compl.n f ca al·lèrgia al segle (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al sègol (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al sèguel sin. compl.n f ca al·lèrgia al sèguel (Secale cereale) sin. compl.n f en allergy to rye (Secale cereale)  cod 418184004  
1982 al·lèrgies ca al·lèrgia al gram d'olor (Anthoxanthum odoratum) terme pral.n f es alergia a césped aterciopelado (Anthoxanthum odoratum)  
1983 al·lèrgies ca al·lèrgia al grup de les tetraciclines terme pral.n f en tetracyclines group allergy  cod 294583003  
1984 al·lèrgies ca al·lèrgia al hialuronat de sodi terme pral.n f en sodium hyaluronate allergy  cod 294297007  
1985 al·lèrgies ca al·lèrgia al iodòfor terme pral.n f en iodophore allergy  cod 294915005  
1986 al·lèrgies ca al·lèrgia al julivert (Petroselinum crispum) terme pral.n f es alergia a perejil (Petrosilenum crispum)  
1987 al·lèrgies ca al·lèrgia al ketazolam terme pral.n f en ketazolam allergy  cod 293897005  
1988 al·lèrgies ca al·lèrgia al ketorolac terme pral.n f en ketorolac allergy  cod 293622007  
1989 al·lèrgies ca al·lèrgia al ketotifèn terme pral.n f en ketotifen allergy  cod 294144006  
1990 al·lèrgies ca al·lèrgia al labetalol terme pral.n f en labetalol allergy  cod 293977001  
1991 al·lèrgies ca al·lèrgia al lanatòsid C terme pral.n f en lanatoside C allergy  cod 295056004  
1992 al·lèrgies ca al·lèrgia al lansoprazole terme pral.n f en lansoprazole allergy  cod 293656001  
1993 al·lèrgies ca al·lèrgia al latamoxef terme pral.n f en latamoxef allergy  cod 294539007  
1994 al·lèrgies ca al·lèrgia al làtex terme pral.n f en latex allergy  cod 300916003  
1995 al·lèrgies ca al·lèrgia al lenograstim terme pral.n f en lenograstim allergy  cod 293736005  
1996 al·lèrgies ca al·lèrgia al levamisole terme pral.n f en levamisole allergy  cod 293738006  
1997 al·lèrgies ca al·lèrgia al levobunolol terme pral.n f en levobunolol allergy  cod 293978006  
1998 al·lèrgies ca al·lèrgia al levonorgestrel terme pral.n f en levonorgestrel allergy  cod 294754003  
1999 al·lèrgies ca al·lèrgia al levorfanol terme pral.n f en levorphanol allergy  cod 293609004  
2000 al·lèrgies ca al·lèrgia al liti terme pral.n f en lithium allergy  cod 293817009  
2001 al·lèrgies ca al·lèrgia al llagostí (Penaeus kerathurus) terme pral.n f en allergy to shrimp (Penaeus kerathurus)  cod 419972009  
2002 al·lèrgies ca al·lèrgia al llagostí cafè (Penaeus aztecus) terme pral.n f es alergia a langostino marrón (Penaeus aztecus)  
2003 al·lèrgies ca al·lèrgia al llamàntol (Homarus gammarus) terme pral.n f es alergia a bogavante (Homarus gammarus)  
2004 al·lèrgies ca al·lèrgia al llorer (Laurus nobilis) terme pral.n f ca al·lèrgia al llor (Laurus nobilis) sin. compl.n f es alergia a laurel (Laurus nobilis)  
2005 al·lèrgies ca al·lèrgia al lluç (Merluccius merluccius) terme pral.n f es alergia a merluza (Merluccius merluccius)  
2006 al·lèrgies ca al·lèrgia al loprazolam terme pral.n f en loprazolam allergy  cod 293888006  
2007 al·lèrgies ca al·lèrgia al lorazepam terme pral.n f en lorazepam allergy  cod 293903001  
2008 al·lèrgies ca al·lèrgia al lormetazepam terme pral.n f en lormetazepam allergy  cod 293889003  
2009 al·lèrgies ca al·lèrgia al malation terme pral.n f en malathion allergy  cod 294627006  
2010 al·lèrgies ca al·lèrgia al marisc terme pral.n f en allergy to seafood  en seafood allergy  cod 91937001  
2011 al·lèrgies ca al·lèrgia al marisc terme pral.n f en shellfish allergy  cod 300913006  
2012 al·lèrgies ca al·lèrgia al mazindol terme pral.n f en mazindol allergy  cod 293802005  
2013 al·lèrgies ca al·lèrgia al mebendazole terme pral.n f en mebendazole allergy  cod 294458001  
2014 al·lèrgies ca al·lèrgia al mecil·linam terme pral.n f en mecillinam allergy  cod 294519008  
2015 al·lèrgies ca al·lèrgia al medazepam terme pral.n f en medazepam allergy  cod 293898000  
2016 al·lèrgies ca al·lèrgia al megestrol terme pral.n f en megestrol allergy  cod 294751006  
2017 al·lèrgies ca al·lèrgia al melfalan terme pral.n f en melphalan allergy  cod 293751001  
2018 al·lèrgies ca al·lèrgia al mepenzolat terme pral.n f en mepenzolate allergy  cod 293694001  
2019 al·lèrgies ca al·lèrgia al meprobamat terme pral.n f en meprobamate allergy  cod 293906009  
2020 al·lèrgies ca al·lèrgia al meptazinol terme pral.n f en meptazinol allergy  cod 293608007  
2021 al·lèrgies ca al·lèrgia al meropenem terme pral.n f en allergy to meropenem  cod 442022002  
2022 al·lèrgies ca al·lèrgia al mesilat de dihidroergotamina terme pral.n f en dihydroergotamine mesylate allergy  cod 295067003  
2023 al·lèrgies ca al·lèrgia al mestranol terme pral.n f en mestranol allergy  cod 294792002  
2024 al·lèrgies ca al·lèrgia al metall terme pral.n f es alergia a los metales de contacto  en metal allergy  cod 300915004  
2025 al·lèrgies ca al·lèrgia al metilfenidat terme pral.n f en methylphenidate allergy  cod 293955000  
2026 al·lèrgies ca al·lèrgia al metilfenobarbital terme pral.n f en methylphenobarbital allergy  en methylphenobarbitone allergy  cod 293864009  
2027 al·lèrgies ca al·lèrgia al metipranolol terme pral.n f en metipranolol allergy  cod 293975009  
2028 al·lèrgies ca al·lèrgia al metixè terme pral.n f en methixene allergy  cod 294083006  
2029 al·lèrgies ca al·lèrgia al metocarbamol terme pral.n f en methocarbamol allergy  cod 294236001  
2030 al·lèrgies ca al·lèrgia al metoprolol terme pral.n f en metoprolol allergy  cod 293970004  
2031 al·lèrgies ca al·lèrgia al metronidazole terme pral.n f en metronidazole allergy  cod 294567003  
2032 al·lèrgies ca al·lèrgia al miconazole terme pral.n f en miconazole allergy  cod 294363003  
2033 al·lèrgies ca al·lèrgia al midazolam terme pral.n f en midazolam allergy  cod 293901004  
2034 al·lèrgies ca al·lèrgia al minoxidil terme pral.n f en minoxidil allergy  cod 295071000  
2035 al·lèrgies ca al·lèrgia al misoprostol terme pral.n f en misoprostol allergy  cod 293648004  
2036 al·lèrgies ca al·lèrgia al mitobronitol terme pral.n f en mitobronitol allergy  cod 293741002  
2037 al·lèrgies ca al·lèrgia al mivacuri terme pral.n f en mivacurium allergy  cod 294226009  
2038 al·lèrgies ca al·lèrgia al molgramostim terme pral.n f en molgramostim allergy  cod 293735009  
2039 al·lèrgies ca al·lèrgia al mononitrat d'isosorbida terme pral.n f en isosorbide mononitrate allergy  cod 295089004  
2040 al·lèrgies ca al·lèrgia al mononitrat d'isosorbida d'alliberament modificat terme pral.n f en modified release isosorbide mononitrate allergy  cod 295090008  
2041 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfiram terme pral.n f ca al·lèrgia al monosulfiram sin. compl.n f en allergy to sulfiram  en monosulfiram allergy  en monosulphiram allergy  cod 294621007  
2042 al·lèrgies ca al·lèrgia al mosquit (Culex pipiens) terme pral.n f es alergia a mosquito (Culex pipiens)  
2043 al·lèrgies ca al·lèrgia al musclo (Mytilus edulis) terme pral.n f ca al·lèrgia al musclo comú (Mytilus edulis) sin. compl.n f es alergia a mejillón azul (Mytilus edulis)  
2044 al·lèrgies ca al·lèrgia al musclo (Mytilus galloprovincialis) terme pral.n f ca al·lèrgia al musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) sin. compl.n f es alergia a los mejillones (Mytilus galloprovincialis)  
2045 al·lèrgies ca al·lèrgia al nadolol terme pral.n f en nadolol allergy  cod 293972007  
2046 al·lèrgies ca al·lèrgia al naftidrofuril terme pral.n f ca al·lèrgia al nafronil sin. compl.n f en naftidrofuryl allergy  cod 295099009  
2047 al·lèrgies ca al·lèrgia al naproxèn terme pral.n f en naproxen allergy  cod 293625009  
2048 al·lèrgies ca al·lèrgia al nedocromil terme pral.n f en nedocromil allergy  cod 294142005  
2049 al·lèrgies ca al·lèrgia al nefopam terme pral.n f en nefopam allergy  cod 293626005  
2050 al·lèrgies ca al·lèrgia al nicorandil terme pral.n f en nicorandil allergy  cod 295076005  
2051 al·lèrgies ca al·lèrgia al nicotinat d'inositol terme pral.n f en inositol nicotinate allergy  cod 295097006  
2052 al·lèrgies ca al·lèrgia al nimorazole terme pral.n f en nimorazole allergy  cod 294569000  
2053 al·lèrgies ca al·lèrgia al níquel terme pral.n f en allergy to nickel  cod 419788000  
2054 al·lèrgies ca al·lèrgia al nitrazepam terme pral.n f en nitrazepam allergy  cod 293890007  
2055 al·lèrgies ca al·lèrgia al nitrit de sodi terme pral.n f en sodium nitrite allergy  cod 294266008  
2056 al·lèrgies ca al·lèrgia al nitroprussiat de sodi terme pral.n f ca al·lèrgia al nitroprussiat sòdic sin. compl.n f en sodium nitroprusside allergy  cod 295072007  
2057 al·lèrgies ca al·lèrgia al nonoxinol terme pral.n f en nonoxinol allergy  en nonoxynol allergy  cod 294247008  
2058 al·lèrgies ca al·lèrgia al paclitaxel terme pral.n f ca al·lèrgia al taxol sin. compl.n f en paclitaxel allergy  cod 293785000  
2059 al·lèrgies ca al·lèrgia al pamidronat disòdic terme pral.n f en disodium pamidronate allergy  cod 294835007  
2060 al·lèrgies ca al·lèrgia al pancuroni terme pral.n f en pancuronium allergy  cod 294230007  
2061 al·lèrgies ca al·lèrgia al paraldehid terme pral.n f ca al·lèrgia al paracetaldehid sin. compl.n f en paraldehyde allergy  cod 293878005  
2062 al·lèrgies ca al·lèrgia al pebrer bord (Schinus molle) terme pral.n f es alergia a pimentero (Schinus molle)  
2063 al·lèrgies ca al·lèrgia al peix terme pral.n f en allergy to fish  cod 417532002  
2064 al·lèrgies ca al·lèrgia al peix blau terme pral.n f es alergia al pescado azul  es alergia al pescado grasoso  
2065 al·lèrgies ca al·lèrgia al pèl d'animal terme pral.n f en allergy to animal hair  cod 300911008  
2066 al·lèrgies ca al·lèrgia al penbutolol terme pral.n f en penbutolol allergy  cod 293980000  
2067 al·lèrgies ca al·lèrgia al tiopental terme pral.n f ca al·lèrgia al pentotal sin. compl.n f en thiopental allergy  en thiopentone allergy  cod 293709008  
2068 al·lèrgies ca al·lèrgia al perborat de sodi terme pral.n f en sodium perborate allergy  cod 294408008  
2069 al·lèrgies ca al·lèrgia al perfum terme pral.n f en perfume allergy  cod 300908007  
2070 al·lèrgies ca al·lèrgia al permanganat de potassi terme pral.n f en potassium permanganate allergy  cod 294410005  
2071 al·lèrgies ca al·lèrgia al peròxid de benzoïl terme pral.n f en benzoyl peroxide allergy  cod 294203002  
2072 al·lèrgies ca al·lèrgia al picosulfat de sodi terme pral.n f en sodium picosulfate allergy  en sodium picosulphate allergy  cod 293680002  
2073 al·lèrgies ca al·lèrgia al pindolol terme pral.n f en pindolol allergy  cod 293973002  
2074 al·lèrgies ca al·lèrgia al pipenzolat terme pral.n f en pipenzolate allergy  cod 293695000  
2075 al·lèrgies ca al·lèrgia al piracetam terme pral.n f en piracetam allergy  cod 293860000  
2076 al·lèrgies ca al·lèrgia al pirantel terme pral.n f en pyrantel allergy  cod 294452000  
2077 al·lèrgies ca al·lèrgia al pirazole terme pral.n f es alergia a pirazol  
2078 al·lèrgies ca al·lèrgia al pirbuterol terme pral.n f en pirbuterol allergy  cod 294035008  
2079 al·lèrgies ca al·lèrgia al piroxicam terme pral.n f en piroxicam allergy  cod 293629003  
2080 al·lèrgies ca al·lèrgia al pivmecil·linam terme pral.n f en pivmecillinam allergy  cod 294520002  
2081 al·lèrgies ca al·lèrgia al plàtan (Platanus orientalis var. acerifolia) terme pral.n f ca al·lèrgia al plàtan d'ombra (Platanus orientalis var. acerifolia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al plataner (Platanus orientalis var. acerifolia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al plataner d'ombra (Platanus orientalis var. acerifolia) sin. compl.n f es alergia a plátano de sombra (Platanus orientalis var. acerifolia)  
2082 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len terme pral.n f en allergy to pollen  cod 300910009  
2083 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len de la civada (Avena sativa) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de l'avena (Avena sativa) sin. compl.n f es alergia a polen de avena (Avena sativa)  
2084 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len de l'ordi (Hordeum vulgare) terme pral.n f es alergia a polen de cebada (Hordeum vulgare)  
2085 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del blat de moro (Zea mays) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de la dacsa (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del moresc (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del panís (Zea mays) sin. compl.n f es alergia al polen de maíz (Zea mays)  
2086 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len de la noguera de Califòrnia (Juglans californica) terme pral.n f es alergia a polen de nogal de California (Juglans californica)  
2087 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len de la parietària (Parietaria) terme pral.n f es alergia al polen de parietaria (Parietaria)  
2088 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del blat blancal (Triticum aestivum) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de la xeixa (Triticum aestivum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del blat comú (Triticum aestivum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del blat xeixa (Triticum aestivum) sin. compl.n f es alergia a polen de trigo (Triticum aestivum)  
2089 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len de les ambròsies (Ambrosia) terme pral.n f en alergia al polen de ambrosía (Ambrosia)  en allergy to ragweed (Ambrosia) pollen  cod 418561004  
2090 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len de les males herbes terme pral.n f en allergy to weed pollen  cod 419210001  
2091 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del marxant (Amaranthus retroflexus) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len del blet punxent (Amaranthus retroflexus) sin. compl.n f es alergia al polen de bledo (Amaranthus retroflexus)  
2092 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del castanyer (Castanea sativa) terme pral.n f es alergia a polen de castaño (Castanea sativa)  
2093 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del dàctil (Dactylis glomerata) terme pral.n f es alergia a polen de dáctilo (Dactylis glomerata)  
2094 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del gira-sol (Helianthus annuus) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len del mira-sol (Helianthus annuus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del sol coronat (Helianthus annuus) sin. compl.n f es alergia a polen de girasol (Helianthus annuus)  
2095 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len del sègol (Secale cereale) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len del segle (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del sèguel (Secale cereale) sin. compl.n f es alergia a polen de centeno (Secale cereale)  
2096 al·lèrgies ca al·lèrgia al pol·len dels arbres terme pral.n f en allergy to tree pollen  cod 419263009  
2097 al·lèrgies ca al·lèrgia al pop (Octopus vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia al polp (Octopus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a pulpo (Octopus vulgaris)  
2098 al·lèrgies ca al·lèrgia al porro (Allium ampeloprasum var. porrum) terme pral.n f es alergia a puerro (Allium ampeloprasum var. porrum)  
2099 al·lèrgies ca al·lèrgia al potassi terme pral.n f en potassium allergy  cod 294946009  
2100 al·lèrgies ca al·lèrgia al potassi per via oral terme pral.n f en oral potassium allergy  cod 294947000  
2101 al·lèrgies ca al·lèrgia al potassi per via parenteral terme pral.n f en parenteral potassium allergy  cod 294948005  
2102 al·lèrgies ca al·lèrgia al practolol terme pral.n f en practolol allergy  cod 293981001  
2103 al·lèrgies ca al·lèrgia al prazepam terme pral.n f en prazepam allergy  cod 293900003  
2104 al·lèrgies ca al·lèrgia al probenecid terme pral.n f en probenecid allergy  cod 294217006  
2105 al·lèrgies ca al·lèrgia al probucol terme pral.n f en probucol allergy  cod 294957004  
2106 al·lèrgies ca al·lèrgia al progestagen terme pral.n f en progestogen allergy  cod 294745001  
2107 al·lèrgies ca al·lèrgia al proguanil terme pral.n f en proguanil allergy  cod 294396001  
2108 al·lèrgies ca al·lèrgia al prolintà terme pral.n f en prolintane allergy  cod 293956004  
2109 al·lèrgies ca al·lèrgia al propiltiuracil terme pral.n f en propylthiouracil allergy  cod 294676000  
2110 al·lèrgies ca al·lèrgia al propionat de drostanolona terme pral.n f en drostanolone propionate allergy  cod 294759008  
2111 al·lèrgies ca al·lèrgia al propofol terme pral.n f en propofol allergy  cod 293708000  
2112 al·lèrgies ca al·lèrgia al propranolol terme pral.n f en propranolol allergy  cod 293982008  
2113 al·lèrgies ca al·lèrgia al pumactant terme pral.n f en pumactant allergy  cod 294105003  
2114 al·lèrgies ca al·lèrgia al quelat de bismut terme pral.n f en bismuth chelate allergy  cod 293645001  
2115 al·lèrgies ca al·lèrgia al quinestradol terme pral.n f en quinestradol allergy  cod 294787004  
2116 al·lèrgies ca al·lèrgia al quinestrol terme pral.n f en quinestrol allergy  cod 294788009  
2117 al·lèrgies ca al·lèrgia al quitrà d'hulla terme pral.n f en coal tar allergy  cod 294169006  
2118 al·lèrgies ca al·lèrgia al rap (Lophius budegassa) terme pral.n f es alergia al rape (Lophius budegassa)  
2119 al·lèrgies ca al·lèrgia al razoxà terme pral.n f en razoxane allergy  cod 293783007  
2120 al·lèrgies ca al·lèrgia al remifentanil terme pral.n f en allergy to remifentanil  cod 441992007  
2121 al·lèrgies ca al·lèrgia al reproterol terme pral.n f en reproterol allergy  cod 294041001  
2122 al·lèrgies ca al·lèrgia al rimiterol terme pral.n f en rimiterol allergy  cod 294042008  
2123 al·lèrgies ca al·lèrgia al rocuroni terme pral.n f en rocuronium allergy  cod 294233009  
2124 al·lèrgies ca al·lèrgia al rovell d'ou terme pral.n f es alergia a yema de huevo  
2125 al·lèrgies ca al·lèrgia al safrà (Crocus sativus) terme pral.n f es alergia a azafrán (Crocus sativus)  
2126 al·lèrgies ca al·lèrgia al salicilat terme pral.n f en salicylate allergy  cod 293585002  
2127 al·lèrgies ca al·lèrgia al salmeterol terme pral.n f en salmeterol allergy  cod 294036009  
2128 al·lèrgies ca al·lèrgia al salmó (Salmo salar) terme pral.n f es alergia a salmón (Salmo salar)  
2129 al·lèrgies ca al·lèrgia al secobarbital terme pral.n f en quinalbarbitone allergy  en secobarbital allergy  cod 293884008  
2130 al·lèrgies ca al·lèrgia al seleni per via tòpica terme pral.n f en topical selenium allergy  cod 294199002  
2131 al·lèrgies ca al·lèrgia al senet (Senna) terme pral.n f en senna (Senna) allergy  cod 293686008  
2132 al·lèrgies ca al·lèrgia al sèrum terme pral.n f es alergia al suero  
2133 al·lèrgies ca al·lèrgia al xerigot d'ovella terme pral.n f ca al·lèrgia al sèrum d'ovella sin. compl.n f es alergia a suero de leche de oveja  
2134 al·lèrgies ca al·lèrgia al sèrum de colom terme pral.n f es alergia a suero de paloma  
2135 al·lèrgies ca al·lèrgia al sevoflurà terme pral.n f en allergy to sevoflurane  cod 441954006  
2136 al·lèrgies ca al·lèrgia al sofre terme pral.n f en sulfur allergy  en sulphur allergy  cod 294179008  
2137 al·lèrgies ca al·lèrgia al sorell (Trachurus trachurus) terme pral.n f es alergia a jurel (Trachurus japonicus)  
2138 al·lèrgies ca al·lèrgia al sotalol terme pral.n f en sotalol allergy  cod 293983003  
2139 al·lèrgies ca al·lèrgia al succinat ferrós terme pral.n f en ferrous succinate allergy  cod 294901008  
2140 al·lèrgies ca al·lèrgia al sucralfat terme pral.n f en sucralfate allergy  cod 293646000  
2141 al·lèrgies ca al·lèrgia al sufentanil terme pral.n f en allergy to sufentanil  cod 441955007  
2142 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulconazole terme pral.n f en sulconazole allergy  cod 294361001  
2143 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfafurazole terme pral.n f en sulfafurazole allergy  en sulphafurazole allergy  cod 294576005  
2144 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfalè terme pral.n f en allergy to sulfalene  en sulfametopyrazine allergy  en sulphametopyrazine allergy  cod 294572007  
2145 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfaloxat de calci terme pral.n f ca al·lèrgia al sulfaloxat càlcic sin. compl.n f en calcium sulfaloxate allergy  en calcium sulphaloxate allergy  cod 294570004  
2146 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfametoxazole terme pral.n f es alergia a sulfametoxazol  
2147 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfat d'estreptomicina terme pral.n f en streptomycin sulfate allergy  en streptomycin sulphate allergy  cod 409638006  
2148 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfat de bametan terme pral.n f en bamethan sulfate allergy  en bamethan sulphate allergy  cod 295093005  
2149 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfat de magnesi terme pral.n f en magnesium sulfate allergy  en magnesium sulphate allergy  cod 293682005  
2150 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfat de neomicina terme pral.n f en neomycin sulfate allergy  en neomycin sulphate allergy  cod 409640001  
2151 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfat ferrós terme pral.n f en ferrous sulfate allergy  en ferrous sulphate allergy  cod 294902001  
2152 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfat ferrós de glicina terme pral.n f en ferrous glycine sulfate allergy  en ferrous glycine sulphate allergy  cod 294900009  
2153 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfonat càlcic de poliestirè terme pral.n f en calcium polystyrene sulfonate allergy  en calcium polystyrene sulphonate allergy  cod 294944007  
2154 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulfonat sòdic de poliestirè terme pral.n f en sodium polystyrene sulfonate allergy  en sodium polystyrene sulphonate allergy  cod 294945008  
2155 al·lèrgies ca al·lèrgia al sulindac terme pral.n f en sulindac allergy  cod 293630008  
2156 al·lèrgies ca al·lèrgia al tamoxifèn terme pral.n f en tamoxifen allergy  cod 293790002  
2157 al·lèrgies ca al·lèrgia al tartrat d'oxedrina terme pral.n f en oxedrine tartrate allergy  cod 294025002  
2158 al·lèrgies ca al·lèrgia al te (Camellia sinensis) terme pral.n f es alergia a té (Camellia sinensis)  
2159 al·lèrgies ca al·lèrgia al temazepam terme pral.n f en temazepam allergy  cod 293904007  
2160 al·lèrgies ca al·lèrgia al tenoxicam terme pral.n f en tenoxicam allergy  cod 293631007  
2161 al·lèrgies ca al·lèrgia al teofil·linat de colina terme pral.n f en choline theophyllinate allergy  cod 294159000  
2162 al·lèrgies ca al·lèrgia al tetradecilsulfat de sodi terme pral.n f en sodium tetradecyl sulfate allergy  en sodium tetradecyl sulphate allergy  cod 295105006  
2163 al·lèrgies ca al·lèrgia al tetranitrat de pentaeritritil terme pral.n f en pentaerithrityl tetranitrate allergy  en pentaerythritol tetranitrate allergy  cod 295091007  
2164 al·lèrgies ca al·lèrgia al tiabendazole terme pral.n f en thiabendazole allergy  en tiabendazole allergy  cod 294460004  
2165 al·lèrgies ca al·lèrgia al til·ler de fulla petita (Tilia cordata) terme pral.n f es alergia a tilo (Tilia cordata)  
2166 al·lèrgies ca al·lèrgia al tiloxapol terme pral.n f en tyloxapol allergy  cod 294093004  
2167 al·lèrgies ca al·lèrgia al timolol terme pral.n f en timolol allergy  cod 293984009  
2168 al·lèrgies ca al·lèrgia al tinidazole terme pral.n f en tinidazole allergy  cod 294568008  
2169 al·lèrgies ca al·lèrgia al tioconazole terme pral.n f en tioconazole allergy  cod 294358002  
2170 al·lèrgies ca al·lèrgia al tioxantè terme pral.n f en thioxanthene allergy  cod 293942001  
2171 al·lèrgies ca al·lèrgia al tolnaftat terme pral.n f en tolnaftate allergy  cod 294344004  
2172 al·lèrgies ca al·lèrgia al tragacant (Astragalus gummifer) terme pral.n f es alergia a tragacanto (Astragalus gummifer)  
2173 al·lèrgies ca al·lèrgia al treosulfan terme pral.n f en treosulfan allergy  en treosulphan allergy  cod 293743004  
2174 al·lèrgies ca al·lèrgia al triamterè terme pral.n f en triamterene allergy  cod 295006009  
2175 al·lèrgies ca al·lèrgia al triamterè i als diürètics de nansa terme pral.n f ca al·lèrgia al triamterè i als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en triamterene and loop diuretic allergy  cod 295016001  
2176 al·lèrgies ca al·lèrgia al triamterè i als diürètics tiazídics terme pral.n f en triamterene and thiazide diuretic allergy  cod 295017005  
2177 al·lèrgies ca al·lèrgia al triazolam terme pral.n f en triazolam allergy  cod 293891006  
2178 al·lèrgies ca al·lèrgia al triclofós sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia al triclofós de sodi sin. compl.n f en triclofos sodium allergy  cod 293910007  
2179 al·lèrgies ca al·lèrgia al tricloroetilè terme pral.n f en trichloroethylene allergy  cod 293716009  
2180 al·lèrgies ca al·lèrgia al triclosan terme pral.n f en triclosan allergy  cod 294417008  
2181 al·lèrgies ca al·lèrgia al trifluperidol terme pral.n f en trifluperidol allergy  cod 293921003  
2182 al·lèrgies ca al·lèrgia al trilostà terme pral.n f en trilostane allergy  cod 293789006  
2183 al·lèrgies ca al·lèrgia al trimetafan terme pral.n f en trimetaphan allergy  cod 295048002  
2184 al·lèrgies ca al·lèrgia al trimetoprim terme pral.n f en trimethoprim allergy  cod 294477004  
2185 al·lèrgies ca al·lèrgia al triptòfan terme pral.n f en tryptophan allergy  cod 293842000  
2186 al·lèrgies ca al·lèrgia al trisilicat de magnesi terme pral.n f en magnesium trisilicate allergy  cod 293665008  
2187 al·lèrgies ca al·lèrgia al tulobuterol terme pral.n f en tulobuterol allergy  cod 294045005  
2188 al·lèrgies ca al·lèrgia al valaciclovir terme pral.n f en valaciclovir allergy  cod 294374007  
2189 al·lèrgies ca al·lèrgia al valproat sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia al valproat de sodi sin. compl.n f en sodium valproate allergy  cod 293862008  
2190 al·lèrgies ca al·lèrgia al vecuroni terme pral.n f en vecuronium allergy  cod 294232004  
2191 al·lèrgies ca al·lèrgia al verapamil terme pral.n f en verapamil allergy  cod 294005001  
2192 al·lèrgies ca al·lèrgia al verd brillant terme pral.n f en brilliant green allergy  cod 294448000  
2193 al·lèrgies ca al·lèrgia al verí d'abella terme pral.n f en allergy to bee venom  cod 424213003  
2194 al·lèrgies ca al·lèrgia al verí d'aranya terme pral.n f es alergia al veneno de araña  en allergy to spider venom  cod 427487000  
2195 al·lèrgies ca al·lèrgia al verí d'escorpí terme pral.n f en allergy to scorpion venom  cod 422921000  
2196 al·lèrgies ca al·lèrgia al verí de borinot terme pral.n f es alergia a veneno de abejorro  
2197 al·lèrgies ca al·lèrgia al verí de les vespes del gènere Dolichovespula terme pral.n f es alergia a veneno de avispón (Dolichovespula)  
2198 al·lèrgies ca al·lèrgia al verí de vespa terme pral.n f en allergy to wasp venom  cod 423058007  
2199 al·lèrgies ca al·lèrgia al vern pilós (Alnus incana) terme pral.n f es alergia a aliso gris (Alnus incana)  
2200 al·lèrgies ca al·lèrgia al violeta cristall terme pral.n f ca al·lèrgia al violeta de genciana sin. compl.n f en crystal violet allergy  cod 294447005  
2201 al·lèrgies ca al·lèrgia al xamoterol terme pral.n f en xamoterol allergy  cod 294064004  
2202 al·lèrgies ca al·lèrgia al xiprer blau (Cupressus arizonica) terme pral.n f es alergia a ciprés de Arizona (Cupressus arizonica)  
2203 al·lèrgies ca al·lèrgia al zinc terme pral.n f en zinc allergy  cod 294950002  
2204 al·lèrgies ca al·lèrgia al zuclopentixol terme pral.n f en zuclopenthixol allergy  cod 293946003  
2205 al·lèrgies ca al·lèrgia alimentària terme pral.n f en food allergy  cod 414285001  
2206 al·lèrgies ca al·lèrgia alimentària gastrointestinal terme pral.n f ca al·lèrgia alimentària amb símptomes digestius sin. compl.n f en gastrointestinal food allergy  en gastrointestinal food sensitivity  cod 414314005  
2207 al·lèrgies ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides farinae) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides farinae) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Dermatophagoides farinae)  
2208 al·lèrgies ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides microceras) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides microceras) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Dermatophagoides microceras)  
2209 al·lèrgies ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides pteronyssinus) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides pteronyssinus) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Dermatophagoides pteronyssinus)  
2210 al·lèrgies ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides) sin. compl.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides) sin. compl.n f en allergy to house dust mite (Dermatophagoides)  en house dust mite (Dermatophagoides) allergy  cod 232350006  
2211 al·lèrgies ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Euroglyphus maynei) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Euroglyphus maynei) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Euroglyphus maynei)  
2212 al·lèrgies ca al·lèrgia als additius alimentaris terme pral.n f es alergia a aditivo alimentario  
2213 al·lèrgies ca al·lèrgia als additius dels banys emol·lients terme pral.n f en emollient bath additives allergy  cod 294166004  
2214 al·lèrgies ca al·lèrgia als simpaticomimètics terme pral.n f ca al·lèrgia als adrenèrgics sin. compl.n f en sympathomimetic allergy  cod 294020007  
2215 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents abrasius per via tòpica terme pral.n f en topical abrasive agent allergy  cod 294202007  
2216 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents antimicobacterians terme pral.n f en antimycobacterial agent allergy  cod 294605002  
2217 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents diagnòstics terme pral.n f en allergy to contrast media  en allergy to diagnostic agent  en diagnostic agent allergy  cod 293634004  
2218 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents hematològics terme pral.n f en haematological agents allergy  en hematological agents allergy  cod 294842007  
2219 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents i als antídots quelants terme pral.n f en chelating agents and antidotes allergy  cod 294262005  
2220 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents per a eliminar escares terme pral.n f en desloughing agents allergy  cod 294187009  
2221 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents quelants terme pral.n f ca al·lèrgia als quelants sin. compl.n f en chelating agent allergy  cod 294282009  
2222 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents reguladors del metabolisme del calci terme pral.n f en calcium regulating agent allergy  cod 294831003  
2223 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius aniònics terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants aniònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius aniònics sin. compl.n f en anionic surfactant allergy  cod 294195008  
2224 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius catiònics terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants catiònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius catiònics sin. compl.n f en cationic surfactant allergy  cod 294435004  
2225 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius de l'amoni quaternari terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants de l'amoni quaternari sin. compl.n f en quaternary ammonium surfactant allergy  cod 294436003  
2226 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius del piridini quaternari terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants del piridini quaternari sin. compl.n f en quaternary pyridinium surfactant allergy  cod 294440007  
2227 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius del quinolini quaternari terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants del quinolini quaternari sin. compl.n f en quaternary quinolinium surfactant allergy  cod 294442004  
2228 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius no iònics terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants no iònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius no iònics sin. compl.n f en non-ionic surfactant allergy  cod 294246004  
2229 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tensioactius pulmonars terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants pulmonars sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius pulmonars sin. compl.n f en respiratory surfactant allergy  cod 294102000  
2230 al·lèrgies ca al·lèrgia als agents tòpics terme pral.n f en topical agent allergy  cod 419666006  
2231 al·lèrgies ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics beta-1 selectius terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes beta-1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants d'adrenoreceptors ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants d'adrenoreceptors beta-1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics beta-1 selectius sin. compl.n f en selective beta-1 adrenoceptor stimulants allergy  cod 294046006  
2232 al·lèrgies ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics beta terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors ß sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors beta sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics ß sin. compl.n f en beta-adrenoceptor agonist allergy  cod 294032006  
2233 al·lèrgies ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics alfa terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors α sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics α sin. compl.n f en alpha-adrenoceptor agonist allergy  cod 294024003  
2234 al·lèrgies ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics alfa centrals terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors α centrals sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors alfa centrals sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics α centrals sin. compl.n f en central alpha-adrenoceptor agonist allergy  cod 294054008  
2235 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiinflamatoris no esteroidals terme pral.n f ca al·lèrgia als AINE sin. compl.n f en non-steroidal anti-inflammatory drug allergy  cod 293610009  
2236 al·lèrgies ca al·lèrgia als alcaloides de la vinca (Vinca) terme pral.n f ca al·lèrgia als alcaloides de l'herba donzella (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la donzella (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la pervinca (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la pruenga (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la vincapervinca (Vinca) sin. compl.n f en vinca (Vinca) alkaloid allergy  cod 293792005  
2237 al·lèrgies ca al·lèrgia als alcaloides de l'opi terme pral.n f en opium alkaloid allergy  cod 293602008  
2238 al·lèrgies ca al·lèrgia als alcaloides de la belladona (Atropa belladonna) terme pral.n f ca al·lèrgia als alcaloides del tabac bord (Atropa belladonna) sin. compl.n f en belladonna (Atropa belladonna) alkaloids allergy  cod 294067006  
2239 al·lèrgies ca al·lèrgia als alcaloides del còlquic (Colchicum autumnale) terme pral.n f en colchicum (Colchicum autumnale) alkaloid allergy  cod 294214004  
2240 al·lèrgies ca al·lèrgia als alcaloides del sègol banyut terme pral.n f ca al·lèrgia als alcaloides del cornet sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides del sègol cornut sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides ergòtics sin. compl.n f en ergot alkaloid allergy  cod 295066007  
2241 al·lèrgies ca al·lèrgia als alcohols de llana terme pral.n f en wool alcohol allergy  cod 294330005  
2242 al·lèrgies ca al·lèrgia als aminoàcids de l'alimentació parenteral terme pral.n f en intravenous nutrition (amino acids) allergy  cod 294908002  
2243 al·lèrgies ca al·lèrgia als aminoglicòsids terme pral.n f ca al·lèrgia als aminoglucòsids sin. compl.n f en aminoglycosides allergy  cod 294462007  
2244 al·lèrgies ca al·lèrgia als anabolitzants terme pral.n f en anabolic steroids allergy  cod 294757005  
2245 al·lèrgies ca al·lèrgia als anàlegs de petidina terme pral.n f ca al·lèrgia als anàlegs de meperidina sin. compl.n f en pethidine analog allergy  en pethidine analogue allergy  cod 293603003  
2246 al·lèrgies ca al·lèrgia als anàlegs de metadona terme pral.n f en methadone analog allergy  en methadone analogue allergy  cod 293590004  
2247 al·lèrgies ca al·lèrgia als analgèsics terme pral.n f en analgesic allergy  cod 293582004  
2248 al·lèrgies ca al·lèrgia als analgèsics no opioides terme pral.n f en non-opioid analgesic allergy  cod 293583009  
2249 al·lèrgies ca al·lèrgia als analgèsics opioides terme pral.n f en opioid analgesic allergy  cod 293587005  
2250 al·lèrgies ca al·lèrgia als andrògens terme pral.n f en androgen allergy  cod 294773004  
2251 al·lèrgies ca al·lèrgia als anestèsics terme pral.n f en anaesthetic allergy  en anesthetic allergy  cod 418434002  
2252 al·lèrgies ca al·lèrgia als anestèsics generals terme pral.n f en general anaesthetic drug allergy  en general anesthetic drug allergy  cod 293704003  
2253 al·lèrgies ca al·lèrgia als anestèsics intravenosos terme pral.n f en intravenous anaesthetics allergy  en intravenous anesthetics allergy  cod 293705002  
2254 al·lèrgies ca al·lèrgia als anestèsics locals terme pral.n f en local anaesthetic drug allergy  en local anesthetic drug allergy  cod 293718005  
2255 al·lèrgies ca al·lèrgia als anestèsics per via inhalatòria terme pral.n f en inhalational anaesthetics allergy  en inhalational anesthetics allergy  cod 293711004  
2256 al·lèrgies ca al·lèrgia als animals terme pral.n f en allergy to animal  cod 232347008  
2257 al·lèrgies ca al·lèrgia als animals de laboratori terme pral.n f en laboratory animal allergy  cod 188336009  
2258 al·lèrgies ca al·lèrgia als anorexígens d'acció central terme pral.n f en centrally acting appetite suppressant allergy  cod 293801003  
2259 al·lèrgies ca al·lèrgia als antimetabòlits terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes sin. compl.n f en antimetabolite allergy  cod 293769005  
2260 al·lèrgies ca al·lèrgia als antagonistes dels receptors benzodiazepínics terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes benzodiazepínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als antagonistes de les benzodiazepines sin. compl.n f en benzodiazepine antagonist allergy  cod 294270000  
2261 al·lèrgies ca al·lèrgia als antagonistes d'estrògens terme pral.n f en estrogen antagonist allergy  en oestrogen antagonist allergy  cod 293788003  
2262 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihistamínics H1 terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes de receptors H1 sin. compl.n f ca al·lèrgia als antagonistes H1 sin. compl.n f ca al·lèrgia als inhibidors de receptors H1 sin. compl.n f en allergy to histamine H1 receptor antagonist  en H1 antihistamine allergy  cod 294109009  
2263 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihistamínics H2 terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes de receptors H2 sin. compl.n f ca al·lèrgia als antagonistes H2 sin. compl.n f ca al·lèrgia als inhibidors de receptors H2 sin. compl.n f en allergy to histamine H2 receptor antagonist  en H2 receptor antagonist allergy  cod 293649007  
2264 al·lèrgies ca al·lèrgia als antagonistes de receptors muscarínics terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes muscarínics sin. compl.n f en antimuscarinic allergy  cod 294066002  
2265 al·lèrgies ca al·lèrgia als antagonistes opioides terme pral.n f en opioid antagonist allergy  cod 294275005  
2266 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiàcids terme pral.n f ca al·lèrgia als inhibidors de l'acidesa gàstrica sin. compl.n f en antacid allergy  cod 293664007  
2267 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiadrenèrgics terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors adrenèrgics sin. compl.n f en adrenergic neurone blocking drug allergy  cod 295032003  
2268 al·lèrgies ca al·lèrgia als antial·lèrgics terme pral.n f en antiallergenic drug allergy  cod 294107006  
2269 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiandrògens terme pral.n f en anti-androgens allergy  cod 294766009  
2270 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiarrítmics terme pral.n f en antiarrhythmic drug allergy  cod 294974004  
2271 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe I terme pral.n f en class I antiarrhythmic allergy  cod 294976002  
2272 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe II terme pral.n f en class II antiarrhythmic allergy  cod 294985002  
2273 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe III terme pral.n f en class III antiarrhythmic allergy  cod 294987005  
2274 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe IV terme pral.n f en class IV antiarrhythmic allergy  cod 294989008  
2275 al·lèrgies ca al·lèrgia als antibacterians terme pral.n f en antibacterial drug allergy  cod 294461000  
2276 al·lèrgies ca al·lèrgia als antibiòtics antituberculosos terme pral.n f en antibiotic antituberculosis drug allergy  cod 294608000  
2277 al·lèrgies ca al·lèrgia als antibiòtics carbapenèmics terme pral.n f ca al·lèrgia als carbapenems sin. compl.n f en carbapenem allergy  cod 294531005  
2278 al·lèrgies ca al·lèrgia als antibiòtics citotòxics terme pral.n f en cytotoxic antibiotic allergy  cod 293759004  
2279 al·lèrgies ca al·lèrgia als macròlids terme pral.n f ca al·lèrgia als antibiòtics macròlids sin. compl.n f en allergy to macrolide antibiotic  cod 91933002  
2280 al·lèrgies ca al·lèrgia als macròlids terme pral.n f ca al·lèrgia als antibiòtics macròlids sin. compl.n f en macrolide allergy  cod 91933002  
2281 al·lèrgies ca al·lèrgia als antibiòtics monobactàmics terme pral.n f ca al·lèrgia als monobactams sin. compl.n f en monobactam allergy  cod 294564005  
2282 al·lèrgies ca al·lèrgia als antibiòtics sulfonamídics terme pral.n f en allergy to sulfonamide antibiotic  en allergy to sulphonamide antibiotic  cod 429239002  
2283 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticoagulants terme pral.n f en anticoagulant allergy  cod 294869008  
2284 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticoagulants cumarínics terme pral.n f en coumarin anticoagulant allergy  cod 294879005  
2285 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticoagulants d'acció directa terme pral.n f en direct acting anticoagulant allergy  cod 294870009  
2286 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticoagulants d'acció indirecta terme pral.n f en indirect acting anticoagulant allergy  cod 294878002  
2287 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticoagulants derivats de la indanediona terme pral.n f en indanedione anticoagulant allergy  cod 294882000  
2288 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticolinèrgics terme pral.n f ca al·lèrgia als parasimpaticolítics sin. compl.n f en anticholinergic allergy  cod 294065003  
2289 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiepilèptics terme pral.n f ca al·lèrgia als anticomicials sin. compl.n f en antiepileptic allergy  cod 293857007  
2290 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiepilèptics barbitúrics terme pral.n f ca al·lèrgia als anticomicials barbitúrics sin. compl.n f en barbiturate antiepileptic allergy  cod 293863003  
2291 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticonceptius orals combinats terme pral.n f ca al·lèrgia als contraceptius orals combinats sin. compl.n f en combined oral contraceptive allergy  cod 294772009  
2292 al·lèrgies ca al·lèrgia als anticossos antidigoxina terme pral.n f ca al·lèrgia als anticossos antidigoxínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als anticossos contra la digoxina sin. compl.n f en digoxin-specific-antibody allergy  cod 294268009  
2293 al·lèrgies ca al·lèrgia als antidepressius terme pral.n f en antidepressant drug allergy  cod 293816000  
2294 al·lèrgies ca al·lèrgia als antidepressius tetracíclics terme pral.n f en tetracyclic antidepressant drug allergy  cod 293852001  
2295 al·lèrgies ca al·lèrgia als antidepressius tricíclics terme pral.n f en tricyclic antidepressant drug allergy  cod 293821002  
2296 al·lèrgies ca al·lèrgia als antidiarreics terme pral.n f en antidiarrheal drug allergy  en antidiarrhoeal drug allergy  cod 293667000  
2297 al·lèrgies ca al·lèrgia als antídots terme pral.n f ca al·lèrgia als contraverins sin. compl.n f ca al·lèrgia als toxicides sin. compl.n f en antidote allergy  cod 294263000  
2298 al·lèrgies ca al·lèrgia als antídots contra pesticides terme pral.n f ca al·lèrgia als antídots contra plaguicides sin. compl.n f en antidotes for pesticides allergy  cod 294279004  
2299 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiemètics terme pral.n f ca al·lèrgia als antivomitius sin. compl.n f en antiemetic allergy  cod 293672009  
2300 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiespasmòdics terme pral.n f ca al·lèrgia als espasmolítics sin. compl.n f en antispasmodic allergy  cod 293688009  
2301 al·lèrgies ca al·lèrgia als antifúngics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimicòtics sin. compl.n f ca al·lèrgia als fungicides sin. compl.n f en antifungal drug allergy  cod 294340008  
2302 al·lèrgies ca al·lèrgia als antifúngics azòlics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimicòtics azòlics sin. compl.n f ca al·lèrgia als fungicides azòlics sin. compl.n f en azole antifungal allergy  cod 294352001  
2303 al·lèrgies ca al·lèrgia als antifúngics triazòlics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimicòtics triazòlics sin. compl.n f ca al·lèrgia als fungicides triazòlics sin. compl.n f en triazole antifungals allergy  cod 294364009  
2304 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihelmíntics terme pral.n f en anthelmintics allergy  cod 294450008  
2305 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihelmíntics derivats del benzimidazole terme pral.n f en benzimidazole anthelmintic allergy  cod 294457006  
2306 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihipertensius terme pral.n f ca al·lèrgia als antihipertensors sin. compl.n f en antihypertensive allergy  cod 295031005  
2307 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihipertensius de rauvòlfia terme pral.n f ca al·lèrgia als antihipertensors de rauvòlfia sin. compl.n f en rauwolfia antihypertensive allergy  cod 295051009  
2308 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihistamínics no sedants terme pral.n f en non-sedating antihistamine allergy  cod 294110004  
2309 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihistamínics per via tòpica terme pral.n f en topical antihistamine allergy  cod 294108001  
2310 al·lèrgies ca al·lèrgia als antihistamínics sedants terme pral.n f en sedating antihistamine allergy  cod 294117001  
2311 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiinfecciosos terme pral.n f en allergy to anti-infective agent  en anti-infectives allergy  cod 91929009  
2312 al·lèrgies ca al·lèrgia als antileprosos terme pral.n f en antileprotic drug allergy  cod 294616009  
2313 al·lèrgies ca al·lèrgia als antipalúdics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics sin. compl.n f en antimalarial drug allergy  cod 294387001  
2314 al·lèrgies ca al·lèrgia als antipalúdics aminoquinolínics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base d'aminoquinolines sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics aminoquinolíncs sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base d'aminoquinolines sin. compl.n f en aminoquinoline antimalarial allergy  cod 294389003  
2315 al·lèrgies ca al·lèrgia als antipalúdics a base de quina terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base d'escorça d'arbre de la quina sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base d'escorça de cincona sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base de quina sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base d'escorça d'arbre de la quina sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base d'escorça de cincona sin. compl.n f en cinchona antimalarial allergy  cod 294397005  
2316 al·lèrgies ca al·lèrgia als antipalúdics biguanídics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base de biguanida sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics biguanídics sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base de biguanida sin. compl.n f en biguanide antimalarial allergy  cod 294395002  
2317 al·lèrgies ca al·lèrgia als antineoplàstics terme pral.n f en antineoplastic allergy  cod 293739003  
2318 al·lèrgies ca al·lèrgia als antineoplàstics del grup dels triazens terme pral.n f en triazene antineoplastic allergy  cod 293757002  
2319 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiprotozoaris terme pral.n f en antiprotozoal drug allergy  cod 294595003  
2320 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiprotozoaris antimonials terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats antimonials sin. compl.n f en antimony antiprotozoal allergy  cod 294597006  
2321 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiprotozoaris diamidínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats diamidínics sin. compl.n f en diamidine antiprotozoal allergy  cod 294599009  
2322 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiprotozoaris dicloroacetamidínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats dicloroacetamidínics sin. compl.n f en dichloroacetamide antiprotozoal allergy  cod 294601006  
2323 al·lèrgies ca al·lèrgia als antiprotozoaris hidroxiquinolínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats hidroxiquinolínics sin. compl.n f en hydroxyquinoline antiprotozoal allergy  cod 294603009  
2324 al·lèrgies ca al·lèrgia als antipsicòtics terme pral.n f ca al·lèrgia als neurolèptics sin. compl.n f en neuroleptic allergy  cod 293913009  
2325 al·lèrgies ca al·lèrgia als antisèrums terme pral.n f en antisera allergy  cod 294666003  
2326 al·lèrgies ca al·lèrgia als antitiroidals terme pral.n f en antithyroid drug allergy  cod 294672003  
2327 al·lèrgies ca al·lèrgia als antitiroidals derivats de la tiourea terme pral.n f ca al·lèrgia als antitiroidals derivats de la tiocarbamida sin. compl.n f en thiourea antithyroid agent allergy  cod 294673008  
2328 al·lèrgies ca al·lèrgia als antitiroidals derivats del tiouracil terme pral.n f en thiouracil antithyroid agent allergy  cod 294675001  
2329 al·lèrgies ca al·lèrgia als antituberculosos terme pral.n f en antituberculous drug allergy  cod 294606001  
2330 al·lèrgies ca al·lèrgia als antituberculosos hidrazídics terme pral.n f ca al·lèrgia als antituberculosos a base d'hidrazides sin. compl.n f en hydrazide antituberculosis drug allergy  cod 294613001  
2331 al·lèrgies ca al·lèrgia als antitussígens terme pral.n f ca al·lèrgia als bèquics sin. compl.n f en cough suppressant allergy  cod 294147004  
2332 al·lèrgies ca al·lèrgia als antitussígens morfínics terme pral.n f en morphinan cough suppressant allergy  en morphinian cough suppressant allergy  cod 294149001  
2333 al·lèrgies ca al·lèrgia als antivaricosos terme pral.n f en antivaricose agent allergy  cod 295104005  
2334 al·lèrgies ca al·lèrgia als antivírics terme pral.n f ca al·lèrgia als antivirals sin. compl.n f en antiviral drug allergy  cod 294367002  
2335 al·lèrgies ca al·lèrgia als antraquinònics terme pral.n f en anthraquinone laxative allergy  cod 293684006  
2336 al·lèrgies ca al·lèrgia als fongs del gènere Aspergillus terme pral.n f ca al·lèrgia als aspergils sin. compl.n f es alergia a Aspergillus  
2337 al·lèrgies ca al·lèrgia als astringents terme pral.n f en astringent allergy  cod 294197000  
2338 al·lèrgies ca al·lèrgia als astringents alumínics terme pral.n f ca al·lèrgia als astringents a base d'alumini sin. compl.n f en aluminium astringent allergy  cod 294198005  
2339 al·lèrgies ca al·lèrgia als azocolorants d'acridina desinfectants terme pral.n f ca al·lèrgia als colorants azo d'acridina desinfectants sin. compl.n f ca al·lèrgia als colorants azoics d'acridina desinfectants sin. compl.n f en acridine azo disinfectant dye allergy  cod 294445002  
2340 al·lèrgies ca al·lèrgia als azocolorants del trifenilmetà desinfectants terme pral.n f ca al·lèrgia als colorants azo del trifenilmetà desinfectants sin. compl.n f ca al·lèrgia als colorants azoics del trifenilmetà desinfectants sin. compl.n f en triphenylmethane azo disinfectant dye allergy  cod 294446001  
2341 al·lèrgies ca al·lèrgia als bifosfonats terme pral.n f en biphosphonates allergy  cod 294833000  
2342 al·lèrgies ca al·lèrgia als biocides terme pral.n f en allergy to biocide  cod 402591008  
2343 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta cardioselectius terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors ß cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors beta cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors ß cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors beta cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics ß cardioselectius sin. compl.n f en cardioselective beta-blocker allergy  cod 293963004  
2344 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics alfa terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors α sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors α sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics α sin. compl.n f en alpha-adrenoceptor blocking drug allergy  cod 293985005  
2345 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors ß sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors beta sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics ß sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta sin. compl.n f en beta-adrenoceptor blocking drug allergy  cod 293962009  
2346 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta no cardioselectius terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors ß no cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors beta no cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics ß no cardioselectius sin. compl.n f en non-cardioselective beta-blocker allergy  cod 293971000  
2347 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors neuromusculars terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors de la transmissió neuromuscular sin. compl.n f ca al·lèrgia als relaxants musculars sin. compl.n f en neuromuscular transmission drug allergy  cod 294222006  
2348 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors dels canals de calci terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors dels canals de Ca2+ sin. compl.n f en calcium-channel blocker allergy  cod 293994004  
2349 al·lèrgies ca al·lèrgia als blocadors ganglionars terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors ganglioplègics sin. compl.n f en ganglion-blocking drug allergy  cod 295047007  
2350 al·lèrgies ca al·lèrgia als carbamats terme pral.n f ca al·lèrgia als sedants derivats del carbamat sin. compl.n f en carbamate sedative allergy  cod 293905008  
2351 al·lèrgies ca al·lèrgia als glícids de l'alimentació parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia als carbohidrats de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als glúcids de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als hidrats de carboni de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als sacàrids de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als sucres de l'alimentació parenteral sin. compl.n f en intravenous nutrition (carbohydrate) allergy  cod 294909005  
2352 al·lèrgies ca al·lèrgia als cataplasmes terme pral.n f ca al·lèrgia als malagmes sin. compl.n f en poultices allergy  cod 294194007  
2353 al·lèrgies ca al·lèrgia als laxants terme pral.n f ca al·lèrgia als catàrtics sin. compl.n f ca al·lèrgia als minoratius sin. compl.n f ca al·lèrgia als solutius sin. compl.n f en laxative allergy  cod 293677003  
2354 al·lèrgies ca al·lèrgia als cicatritzants d'úlceres terme pral.n f en ulcer healing drug allergy  cod 293644002  
2355 al·lèrgies ca al·lèrgia als citrats terme pral.n f en citrate allergy  cod 294307004  
2356 al·lèrgies ca al·lèrgia als cítrics terme pral.n f en allergy to citrus fruit  cod 418085001  
2357 al·lèrgies ca al·lèrgia als fongs del gènere Cladosporium terme pral.n f ca al·lèrgia als cladosporis sin. compl.n f es alergia a Clasdosporium  
2358 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats penicil·línics terme pral.n f ca al·lèrgia als combinats penicil·línics sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats que combinen penicil·lines sin. compl.n f en combined penicillin preparation allergy  cod 294521003  
2359 al·lèrgies ca al·lèrgia als complexos de brom terme pral.n f ca al·lèrgia als compostos de brom sin. compl.n f en bromine complexes allergy  cod 294181005  
2360 al·lèrgies ca al·lèrgia als complexos de ferro-polisacàrid terme pral.n f en polysaccharide iron complex allergy  cod 294893003  
2361 al·lèrgies ca al·lèrgia als compostos del iode terme pral.n f en iodine compounds allergy  cod 294913003  
2362 al·lèrgies ca al·lèrgia als compostos perfluorats terme pral.n f ca al·lèrgia als productes químics perfluorats sin. compl.n f en perfluorochemical allergy  cod 294851004  
2363 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb concentrat de factor V terme pral.n f ca al·lèrgia als concentrats de factor V sin. compl.n f en factor V concentrate products allergy  cod 294863009  
2364 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb concentrat de factor VII terme pral.n f ca al·lèrgia als concentrats de factor VII sin. compl.n f en factor VII concentrate products allergy  cod 294864003  
2365 al·lèrgies ca al·lèrgia als conservants terme pral.n f ca al·lèrgia als conservadors sin. compl.n f ca al·lèrgia als conservadors d'aliments sin. compl.n f ca al·lèrgia als conservants d'aliments sin. compl.n f es alergia al conservante de alimentos  
2366 al·lèrgies ca al·lèrgia als corticoesteroides terme pral.n f ca al·lèrgia als corticoesteroides terme pral.n f ca al·lèrgia als corticoides sin. compl.n f ca al·lèrgia als corticoides sin. compl.n f en allergy to corticosteroid  en corticosteroids allergy  cod 294677009  
2367 al·lèrgies ca al·lèrgia als corticoesteroides per via inhalatòria terme pral.n f ca al·lèrgia als corticoides per via inhalatòria sin. compl.n f en allergy to inhaled corticosteroids  cod 294162002  
2368 al·lèrgies ca al·lèrgia als cosmètics terme pral.n f en allergy to cosmetic  cod 417982003  
2369 al·lèrgies ca al·lèrgia als crustacis terme pral.n f es alergia a crustáceos  
2370 al·lèrgies ca al·lèrgia als factors estimuladors de colònies terme pral.n f ca al·lèrgia als CSF sin. compl.n f en colony stimulating factors allergy  cod 293734008  
2371 al·lèrgies ca al·lèrgia als derivats de la clormetina terme pral.n f ca al·lèrgia als derivats de la mecloretamina sin. compl.n f ca al·lèrgia als derivats de la mostassa nitrogenada sin. compl.n f en nitrogen mustard derivative allergy  cod 293746007  
2372 al·lèrgies ca al·lèrgia als derivats de la fenotiazina terme pral.n f en phenothiazine derivative allergy  cod 418737008  
2373 al·lèrgies ca al·lèrgia als derivats de la sang terme pral.n f ca al·lèrgia als hemoderivats sin. compl.n f en blood derivative allergy  cod 294853001  
2374 al·lèrgies ca al·lèrgia als descongestius terme pral.n f en allergy to decongestant  cod 723654003  
2375 al·lèrgies ca al·lèrgia als deshabituadors de l'alcohol terme pral.n f en alcohol metabolism modifier allergy  cod 293959006  
2376 al·lèrgies ca al·lèrgia als desinfectants alcohòlics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base d'alcohol sin. compl.n f en alcoholic disinfectant allergy  cod 294419006  
2377 al·lèrgies ca al·lèrgia als desinfectants aldehídics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base d'aldehids sin. compl.n f en aldehyde disinfectant allergy  cod 294422008  
2378 al·lèrgies ca al·lèrgia als desinfectants amidínics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base d'amidina sin. compl.n f en amidine disinfectant allergy  cod 294427002  
2379 al·lèrgies ca al·lèrgia als desinfectants biguanídics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base de biguanida sin. compl.n f en biguanide disinfectant allergy  cod 294430009  
2380 al·lèrgies ca al·lèrgia als desinfectants fenòlics clorats terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants clorofenòlics sin. compl.n f en chlorinated phenol disinfectant allergy  cod 294414001  
2381 al·lèrgies ca al·lèrgia als desinfectants i als productes de neteja terme pral.n f en disinfectants and cleansers allergy  cod 294403004  
2382 al·lèrgies ca al·lèrgia als relaxants musculars despolaritzants terme pral.n f ca al·lèrgia als despolaritzadors sin. compl.n f ca al·lèrgia als relaxants musculars despolaritzadors sin. compl.n f en depolarising muscle relaxant allergy  en depolarizing muscle relaxant allergy  cod 294223001  
2383 al·lèrgies ca al·lèrgia als dissolvents terme pral.n f ca al·lèrgia als solvents sin. compl.n f es alergia a disolvente  
2384 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics terme pral.n f en diuretic allergy  cod 294990004  
2385 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics antagonistes de l'aldosterona terme pral.n f en aldosterone antagonists allergy  cod 295007000  
2386 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics de nansa terme pral.n f ca al·lèrgia als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en loop diuretic allergy  cod 294999003  
2387 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics estalviadors de potassi terme pral.n f en potassium sparing diuretic allergy  cod 295005008  
2388 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics inhibidors de l'anhidrasa carbònica terme pral.n f en carbonic anhydrase inhibitor allergy  cod 295028009  
2389 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics mercurials terme pral.n f en mercurial diuretic allergy  cod 295020002  
2390 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics osmòtics terme pral.n f en osmotic diuretic allergy  cod 295018000  
2391 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics sulfonamídics terme pral.n f en sulfonamide diuretic allergy  en sulphonamide diuretic allergy  cod 419930008  
2392 al·lèrgies ca al·lèrgia als diürètics tiazídics terme pral.n f en thiazide diuretic allergy  cod 294991000  
2393 al·lèrgies ca al·lèrgia als dopaminèrgics emprats per al tractament del parkinsonisme terme pral.n f ca al·lèrgia als dopaminèrgics emprats per al tractament antiparkinsonià sin. compl.n f ca al·lèrgia als dopaminèrgics emprats per al tractament de la síndrome parkinsoniana sin. compl.n f en dopaminergic drug used in parkinsonism allergy  cod 293807004  
2394 al·lèrgies ca al·lèrgia als electròlits aniònics terme pral.n f en electrolyte anion allergy  cod 294949002  
2395 al·lèrgies ca al·lèrgia als electròlits o als micronutrients de l'alimentació parenteral terme pral.n f en intravenous nutrition (electrolytes/trace elements) allergy  cod 294906003  
2396 al·lèrgies ca al·lèrgia als emol·lients terme pral.n f en emollient allergy  cod 294193001  
2397 al·lèrgies ca al·lèrgia als enzims terapèutics terme pral.n f en medicinal enzyme allergy  cod 295107003  
2398 al·lèrgies ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics beta-2 selectius terme pral.n f ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics ß2 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants d'adrenoreceptors beta-2 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics ß2 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics beta-2 selectius sin. compl.n f en selective beta-2 adrenoceptor stimulants allergy  cod 294033001  
2399 al·lèrgies ca al·lèrgia als estimulants centrals terme pral.n f ca al·lèrgia als estimulants del sistema nerviós central sin. compl.n f en central stimulant allergy  cod 293953007  
2400 al·lèrgies ca al·lèrgia als estimulants de la motilitat terme pral.n f en motility stimulant allergy  cod 293670001  
2401 al·lèrgies ca al·lèrgia als estimulants respiratoris terme pral.n f en respiratory stimulant allergy  cod 294098008  
2402 al·lèrgies ca al·lèrgia als estrògens conjugats terme pral.n f en conjugated estrogens allergy  en conjugated oestrogens allergy  cod 294795000  
2403 al·lèrgies ca al·lèrgia als etoglúcids terme pral.n f en ethoglucid allergy  cod 293749000  
2404 al·lèrgies ca al·lèrgia als eucaliptus (Eucalyptus) terme pral.n f es alergia a eucalipto (Eucalyptus)  es alergia a eucaliptus (Eucalyptus)  
2405 al·lèrgies ca al·lèrgia als expectorants terme pral.n f en expectorant allergy  cod 294156007  
2406 al·lèrgies ca al·lèrgia als factors de la coagulació terme pral.n f en blood clotting factor allergy  cod 294856009  
2407 al·lèrgies ca al·lèrgia als fàrmacs en contacte amb la pell terme pral.n f en allergy to drug in contact with skin  cod 402592001  
2408 al·lèrgies ca al·lèrgia als medicaments homeopàtics terme pral.n f ca al·lèrgia als fàrmacs homeopàtics sin. compl.n f en homoeopathic medicine allergy  cod 294293006  
2409 al·lèrgies ca al·lèrgia als fàrmacs per al tractament de la gota terme pral.n f ca al·lèrgia als fàrmacs per al tractament de la gota úrica sin. compl.n f en drug for the treatment of gout allergy  cod 294213005  
2410 al·lèrgies ca al·lèrgia als fenols terme pral.n f en phenolics allergy  cod 294412002  
2411 al·lèrgies ca al·lèrgia als fibrats terme pral.n f en fibrate antihyperlipidaemic allergy  en fibrate antihyperlipidemic allergy  cod 417960005  
2412 al·lèrgies ca al·lèrgia als ficus (Ficus) terme pral.n f es alergia a ficus (Ficus)  
2413 al·lèrgies ca al·lèrgia als fongs terme pral.n f es alergia a los hongos  
2414 al·lèrgies ca al·lèrgia als fongs del gènere Penicillium terme pral.n f ca al·lèrgia als penicil·lis sin. compl.n f es alergia a Penicillium  
2415 al·lèrgies ca al·lèrgia als gasos anestèsics i medicinals terme pral.n f en anesthetics and medical gases allergy  cod 293703009  
2416 al·lèrgies ca al·lèrgia als gats terme pral.n f en cat allergy  cod 232346004  
2417 al·lèrgies ca al·lèrgia als glucòsids cardíacs terme pral.n f ca al·lèrgia als glicòsids cardíacs sin. compl.n f ca al·lèrgia als glicòsids cardiotònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als glicòsids digitàlics sin. compl.n f ca al·lèrgia als glucòsids cardiotònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als glucòsids digitàlics sin. compl.n f en cardiac glycoside allergy  cod 295053007  
2418 al·lèrgies ca al·lèrgia als greixos de l'alimentació parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia als lípids de l'alimentació parenteral sin. compl.n f en intravenous nutrition (fats) allergy  cod 294910000  
2419 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs emprats principalment en els trastorns obstètrics, ginecològics i del tracte urinari terme pral.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs emprats principalment en els trastorns obstètrics, ginecològics i de les vies urinàries sin. compl.n f en drug groups primarily used in obstetrics, gynaecological and urinary tract disorders allergy  en drug groups primarily used in obstetrics, gynecological and urinary tract disorders allergy  cod 294244001  
2420 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs i agents que actuen principalment sobre la pell terme pral.n f en drug groups and agents primarily acting on the skin allergy  cod 294163007  
2421 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema cardiovascular terme pral.n f en drug groups primarily affecting the cardiovascular system allergy  cod 294953000  
2422 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema musculoesquelètic terme pral.n f en drug groups primarily affecting the musculoskeletal system allergy  cod 294212000  
2423 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós autònom terme pral.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós vegetatiu sin. compl.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'SNA sin. compl.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'SNV sin. compl.n f en drug groups primarily affecting the autonomic nervous system allergy  cod 293961002  
2424 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós central terme pral.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'SNC sin. compl.n f en drug groups primarily affecting the central nervous system allergy  cod 293800002  
2425 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'aparell respiratori terme pral.n f en drug groups primarily affecting the respiratory system allergy  cod 294090001  
2426 al·lèrgies ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que afecten principalment l'aparell digestiu terme pral.n f en drug groups primarily affecting the gastrointestinal system allergy  cod 293643008  
2427 al·lèrgies ca al·lèrgia als hemostàtics terme pral.n f en haemostatic allergy  en hemostatic allergy  cod 294884004  
2428 al·lèrgies ca al·lèrgia als heparinoides terme pral.n f en heparinoid allergy  cod 294876003  
2429 al·lèrgies ca al·lèrgia als hipolipemiants terme pral.n f ca al·lèrgia als hipocolesterolemiants sin. compl.n f en lipid-lowering drug allergy  cod 294954006  
2430 al·lèrgies ca al·lèrgia als hipoglucemiants per via oral terme pral.n f en oral hypoglycaemic allergy  en oral hypoglycemic allergy  cod 294727001  
2431 al·lèrgies ca al·lèrgia als interferons terme pral.n f ca al·lèrgia als IFN sin. compl.n f en interferons allergy  cod 294375008  
2432 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors de la monoamina-oxidasa terme pral.n f ca al·lèrgia als IMAO sin. compl.n f en MAOI allergy  en monoamine oxidase inhibitor allergy  cod 293835000  
2433 al·lèrgies ca al·lèrgia als immunosupressors terme pral.n f ca al·lèrgia als immunodepressors sin. compl.n f en immunosuppressant allergy  cod 293797004  
2434 al·lèrgies ca al·lèrgia als immunoestimulants terme pral.n f en immunostimulant allergy  cod 293730004  
2435 al·lèrgies ca al·lèrgia als implants d'estradiol terme pral.n f en estradiol implant allergy  en oestradiol implant allergy  cod 294784006  
2436 al·lèrgies ca al·lèrgia als implants de testosterona terme pral.n f en testosterone implant allergy  cod 294777003  
2437 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors de la bomba de protons terme pral.n f ca al·lèrgia als inhibidors de l'H+ sin. compl.n f ca al·lèrgia als inhibidors de la K+-ATPasa sin. compl.n f en proton pump inhibitor allergy  cod 293654003  
2438 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors de la descarboxilasa terme pral.n f en decarboxylase inhibitor allergy  cod 293951009  
2439 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors de la fosfodiesterasa terme pral.n f en phosphodiesterase inhibitor allergy  cod 295059006  
2440 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors de la xantina-oxidasa terme pral.n f en xanthine oxidase inhibitor allergy  cod 294219009  
2441 al·lèrgies ca al·lèrgia als inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina terme pral.n f ca al·lèrgia als ISRS sin. compl.n f en selective serotonin re-uptake inhibitor allergy  en SSRI allergy  cod 293844004  
2442 al·lèrgies ca al·lèrgia als inòtrops terme pral.n f en cardiac inotropic agent allergy  cod 295052002  
2443 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes lactis terme pral.n f ca al·lèrgia als làctics sin. compl.n f ca al·lèrgia als lactis sin. compl.n f ca al·lèrgia als productes làctics sin. compl.n f es alergia a lácteos  en allergy to dairy product  cod 425525006  
2444 al·lèrgies ca al·lèrgia als laxants de Plantago ispaghula terme pral.n f ca al·lèrgia als laxants de Plantago ovata sin. compl.n f es alergia a laxantes de ispágula (Plantago ispaghula)  
2445 al·lèrgies ca al·lèrgia als laxants formadors de massa terme pral.n f en bulk-forming laxative allergy  cod 293683000  
2446 al·lèrgies ca al·lèrgia als líquens terme pral.n f en allergy to lichen  cod 402596003  
2447 al·lèrgies ca al·lèrgia als líquids d'hemodiàlisi terme pral.n f en haemodialysis fluid allergy  en hemodialysis fluid allergy  cod 294301003  
2448 al·lèrgies ca al·lèrgia als líquids de diàlisi terme pral.n f en dialysis fluid allergy  cod 294299005  
2449 al·lèrgies ca al·lèrgia als líquids o a les solucions de farmàcia terme pral.n f en pharmaceutical fluid or solution allergy  cod 419081001  
2450 al·lèrgies ca al·lèrgia als llegums terme pral.n f en allergy to legumes  en allergy to pulse vegetables  cod 409136006  
2451 al·lèrgies ca al·lèrgia als lubricants terme pral.n f en lubricant allergy  cod 294321002  
2452 al·lèrgies ca al·lèrgia als modificadors de la viscositat terme pral.n f en viscosity modifier allergy  cod 294331009  
2453 al·lèrgies ca al·lèrgia als modificadors de la viscositat derivats de la cel·lulosa terme pral.n f en cellulose-derived viscosity modifier allergy  cod 294334001  
2454 al·lèrgies ca al·lèrgia als mol·luscs terme pral.n f ca al·lèrgia als mol·luscos sin. compl.n f es alergia a los moluscos  
2455 al·lèrgies ca al·lèrgia als tàvecs (Tabanus) terme pral.n f ca al·lèrgia als moscallons (Tabanus) sin. compl.n f ca al·lèrgia als tavans (Tabanus) sin. compl.n f es alergia a tábanos (Tabanus)  
2456 al·lèrgies ca al·lèrgia als mucolítics terme pral.n f en mucolytics allergy  cod 294092009  
2457 al·lèrgies ca al·lèrgia als nitrofenols terme pral.n f en nitrophenol allergy  cod 294343005  
2458 al·lèrgies ca al·lèrgia als nitroimidazoles terme pral.n f en nitroimidazole allergy  cod 294566007  
2459 al·lèrgies ca al·lèrgia als nitrovasodilatadors terme pral.n f en nitrate vasodilator allergy  cod 295078006  
2460 al·lèrgies ca al·lèrgia als olis de peix terme pral.n f en fish oils allergy  cod 294968004  
2461 al·lèrgies ca al·lèrgia als olis i als greixos terme pral.n f es alergia a aceites y grasas  
2462 al·lèrgies ca al·lèrgia als opioides morfínics terme pral.n f en morphinan opioid allergy  cod 293595009  
2463 al·lèrgies ca al·lèrgia als pesticides organofosforats terme pral.n f ca al·lèrgia als organofosforats sin. compl.n f en organophosphorate pesticide allergy  cod 294626002  
2464 al·lèrgies ca al·lèrgia als ous terme pral.n f en allergy to eggs  cod 91930004  
2465 al·lèrgies ca al·lèrgia als parasimpaticomimètics terme pral.n f en parasympathomimetic allergy  cod 294006000  
2466 al·lèrgies ca al·lèrgia als parasimpaticomimètics anticolinesteràsics terme pral.n f en anticholinesterase parasympathomimetic allergy  cod 294010002  
2467 al·lèrgies ca al·lèrgia als pegats de testosterona terme pral.n f en testosterone patch allergy  cod 294780002  
2468 al·lèrgies ca al·lèrgia als pesticides terme pral.n f ca al·lèrgia als plaguicides sin. compl.n f en pesticide allergy  cod 294619002  
2469 al·lèrgies ca al·lèrgia als pesticides a base de carbamats terme pral.n f en carbamate pesticide allergy  cod 294622000  
2470 al·lèrgies ca al·lèrgia als pesticides clorats terme pral.n f ca al·lèrgia als pesticides a base de clor sin. compl.n f en chlorinated pesticide allergy  cod 294624004  
2471 al·lèrgies ca al·lèrgia als pesticides piretroides terme pral.n f ca al·lèrgia als piretroides sin. compl.n f en pyrethroid pesticides allergy  cod 294628001  
2472 al·lèrgies ca al·lèrgia als pins (Pinus) terme pral.n f es alergia a pino (Pinus)  
2473 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats amb èter dimetílic i propà terme pral.n f en dimethyl-ether propane allergy  cod 294306008  
2474 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats antisolars terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats amb filtre solar sin. compl.n f en sunscreening preparations allergy  cod 294184002  
2475 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats antihemorroidals terme pral.n f en haemorrhoid preparation allergy  en hemorrhoid preparation allergy  cod 294308009  
2476 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats broncodilatadors terme pral.n f en bronchodilator preparations allergy  cod 294161009  
2477 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de piridoxina terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats d'adermina sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamina B6 sin. compl.n f en pyridoxine preparation allergy  cod 294938008  
2478 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de tiamina terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats d'aneurina sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamina B1 sin. compl.n f en thiamine preparation allergy  cod 294939000  
2479 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats d'estrògens i progestàgens terme pral.n f en estrogen and progestogen preparation allergy  en oestrogen and progestogen preparation allergy  cod 294797008  
2480 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de camuflatge terme pral.n f en camouflaging preparations allergy  cod 294185001  
2481 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de prednisolona per via rectal terme pral.n f en rectal prednisolone preparations allergy  cod 294710009  
2482 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de quitrà d'hulla per al bany terme pral.n f en coal tar bath preparations allergy  cod 294171006  
2483 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de quitrà d'hulla per al cuir cabellut terme pral.n f en coal tar scalp preparations allergy  cod 294170007  
2484 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats de vitamina B12 terme pral.n f en vitamin B12 preparation allergy  cod 294932009  
2485 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats del complex vitamínic B terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamines B sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamines del complex B sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats del complex de la vitamina B sin. compl.n f en vitamin B complex preparations allergy  cod 294936007  
2486 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats dermatològics per via tòpica terme pral.n f en topical dermatological preparation allergy  cod 294164001  
2487 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats descongestius o antitussígens terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats per a la tos o la congestió sin. compl.n f en cough/decongestant preparation allergy  cod 294146008  
2488 al·lèrgies ca al·lèrgia als suplements multivitamínics i minerals terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats multivitamínics i minerals sin. compl.n f en multivitamin and mineral preparations allergy  cod 294921009  
2489 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats nasals antiinfecciosos terme pral.n f en anti-infective nasal preparations allergy  cod 294402009  
2490 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats orofaringis terme pral.n f en oropharyngeal preparations allergy  cod 294312003  
2491 al·lèrgies ca al·lèrgia als preparats per a l'extracció de cerumen terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats per a l'extracció de cera de les orelles sin. compl.n f en ear wax removal preparation allergy  cod 294309001  
2492 al·lèrgies ca al·lèrgia als suplements vitamínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats vitamínics sin. compl.n f en vitamin products allergy  cod 294920005  
2493 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes a base d'immunoglobulines terme pral.n f en immunoglobulin products allergy  cod 294632007  
2494 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes alcohòlics terme pral.n f en alcohol products allergy  cod 294420000  
2495 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb factor de Von Willebrand terme pral.n f en von Willebrand factor products allergy  cod 294868000  
2496 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb factor XI terme pral.n f en factor XI products allergy  cod 294866001  
2497 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb factor XIII terme pral.n f en factor XIII products allergy  cod 294867005  
2498 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor IX terme pral.n f en factor IX fraction products allergy  cod 294859002  
2499 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor IX amb efecte bypass terme pral.n f ca al·lèrgia als productes intermedis del factor IX sin. compl.n f en factor IX by-passing fraction products allergy  cod 294862004  
2500 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor VII activat terme pral.n f en activated factor VII products allergy  cod 294860007  
2501 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor VIII terme pral.n f en factor VIII fraction products allergy  cod 294857000  
2502 al·lèrgies ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor VIII amb efecte bypass terme pral.n f en factor VIII by-passing fraction products allergy  cod 294865002  
2503 al·lèrgies ca al·lèrgia als radiofàrmacs terme pral.n f ca al·lèrgia als radiotraçadors sin. compl.n f en allergy to radiopharmaceutical  en radiopharmaceutical allergy  cod 293636002  
2504 al·lèrgies ca al·lèrgia als reactivadors de la colinesterasa terme pral.n f en cholinesterase reactivator allergy  cod 294272008  
2505 al·lèrgies ca al·lèrgia als relaxants de la musculatura esquelètica terme pral.n f en skeletal muscle relaxant allergy  cod 294221004  
2506 al·lèrgies ca al·lèrgia als relaxants de la musculatura llisa terme pral.n f en smooth muscle relaxant allergy  cod 294241009  
2507 al·lèrgies ca al·lèrgia als relaxants musculars no despolaritzants terme pral.n f ca al·lèrgia als relaxants musculars no despolaritzadors sin. compl.n f en non-depolarising muscle relaxant allergy  en non-depolarizing muscle relaxant allergy  cod 294225008  
2508 al·lèrgies ca al·lèrgia als retinoides terme pral.n f en retinoid allergy  cod 294207001  
2509 al·lèrgies ca al·lèrgia als revulsius terme pral.n f en counter irritants allergy  cod 294192006  
2510 al·lèrgies ca al·lèrgia als roures (Quercus) terme pral.n f es alergia a roble (Quercus)  
2511 al·lèrgies ca al·lèrgia als sabons elaborats amb metalls alcalins terme pral.n f en alkali metal soap allergy  cod 294196009  
2512 al·lèrgies ca al·lèrgia als saboritzants terme pral.n f en allergy to flavor  en allergy to flavour  cod 402598002  
2513 al·lèrgies ca al·lèrgia als sedants terme pral.n f en sedative allergy  cod 293873001  
2514 al·lèrgies ca al·lèrgia als sedants barbitúrics terme pral.n f en barbiturate sedative allergy  cod 293879002  
2515 al·lèrgies ca al·lèrgia als substituts del plasma terme pral.n f en plasma substitutes allergy  cod 294846005  
2516 al·lèrgies ca al·lèrgia als suplements de l'alimentació parenteral terme pral.n f en supplementary preparations for parenteral nutrition allergy  cod 294905004  
2517 al·lèrgies ca al·lèrgia als triglicèrids amb àcids grassos omega-3 d'origen marí terme pral.n f ca al·lèrgia als TAG amb àcids grassos omega-3 d'origen marí sin. compl.n f ca al·lèrgia als triacilglicèrids amb àcids grassos omega-3 d'origen marí sin. compl.n f ca al·lèrgia als triacilglicerols amb àcids grassos omega-3 d'origen marí sin. compl.n f en omega 3-marine triglycerides allergy  cod 294969007  
2518 al·lèrgies ca al·lèrgia als terpens terme pral.n f en terpenes allergy  cod 294261003  
2519 al·lèrgies ca al·lèrgia als undecilenats terme pral.n f en undecenoates allergy  cod 294354000  
2520 al·lèrgies ca al·lèrgia als uricosúrics terme pral.n f en uricosuric agent allergy  cod 294216002  
2521 al·lèrgies ca al·lèrgia als vasoconstrictors terme pral.n f en vasoconstrictor allergy  cod 295063004  
2522 al·lèrgies ca al·lèrgia als vasodilatadors terme pral.n f en vasodilator allergy  cod 295069000  
2523 al·lèrgies ca al·lèrgia als vasodilatadors perifèrics o als vasodilatadors cerebrals terme pral.n f en peripheral/cerebral vasodilator allergy  cod 295092000  
2524 al·lèrgies ca al·lèrgia ambiental terme pral.n f en environmental allergy  cod 426232007  
2525 al·lèrgies ca al·lèrgia de contacte al potassi terme pral.n f en topical potassium allergy  cod 294310006  
2526 al·lèrgies ca al·lèrgia de contacte al zinc terme pral.n f en topical zinc allergy  cod 294311005  
2527 al·lèrgies ca al·lèrgia desconeguda terme pral.n f en no known allergy  en NKA  cod 716186003  
2528 al·lèrgies ca al·lèrgia estacional terme pral.n f en seasonal allergy  cod 444316004  
2529 immunologia ca al·lèrgic -a terme pral.adj es alérgico  fr allergique  en allergic  
2530 immunologia ca al·lèrgic -a terme pral.adj es alérgico  fr allergique  en allergic  
2531 al·lèrgies ca al·lèrgies ambientals múltiples terme pral.n f pl en multiple environmental allergies  cod 444026000  
2532 immunologia ca al·lergització terme pral.n f es alergización  fr allergisation  en allergization  
2533 infermeria ca alletament terme pral.n m ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactancia  fr allaitement  en lactation  en suckling  
2534 sinologia ca alletament terme pral.n m ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactación  fr allaitement  en breastfeeding  en nursing  it allattamento  
2535 sinologia ca alletament terme pral.n m ca lactació sin. compl.n f ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactancia  fr allaitement  fr lactation  en infant feeding  it allattamento  
2536 sinologia ca alletament artificial terme pral.n m ca lactància artificial sin. compl.n f es lactancia artificial  fr allaitement artificiel  en artificial infant feeding  en bottle-feeding  it allattamento artificiale  
2537 infermeria ca alletament artificial terme pral.n m es lactancia artificial  fr alimentation artificielle du nourrisson  fr allaitement artificiel  fr allaitement au biberon  en bottle feeding  
2538 sinologia ca alletament de dida terme pral.n m es lactancia mercenaria  fr allaitement par nourrice  en wet nurse breastfeeding  it allattamento baliatico  it allattamento mercenario  
2539 infermeria ca alletament matern terme pral.n m es lactancia materna  es lactancia natural  fr allaitement au sein  fr allaitement maternel  fr allaitement naturel  en breast feeding  en breastfeeding  
2540 sinologia ca alletament matern terme pral.n m ca lactància materna sin. compl.n f es lactancia materna  fr allaitement maternel  en maternal breastfeeding  it allattamento materno  
2541 infermeria ca alletament mixt terme pral.n m es lactancia mixta  fr allaitement mixte  en mixed feeding  en mixed lactation  
2542 sinologia ca alletament mixt terme pral.n m ca lactància mixta sin. compl.n f es lactancia mixta  fr allaitement mixte  en combined feeding  en mixed feeding  it allattamento misto  
2543 sinologia ca alletament natural terme pral.n m ca lactància natural sin. compl.n f es lactancia natural  fr allaitement naturel  en breastfeeding  en natural infant feeding  it allattamento naturale  
2544 fisioteràpia ca alliberar terme pral.v tr es liberar  en release, to  
2545 immunologia ca al·loanticòs terme pral.n m es aloanticuerpo  fr alloanticorps  en alloantibody  
2546 immunologia ca al·loantigen terme pral.n m es aloantígeno  fr alloantigène  en alloantigen  
2547 immunologia ca al·loantisèrum terme pral.n m es aloantisuero  en alloantiserum  
2548 neurociència ca al·locòrtex terme pral.n m es alocorteza  en allocortex  
2549 neurociència ca al·lodínia terme pral.n f es alodinia  en allodynia  
2550 fisioteràpia ca al·lodínia terme pral.n f es alodinia  en allodynia  
2551 immunologia ca al·loempelt terme pral.n m ca empelt al·logènic sin. compl.n m es aloinjerto  fr allogreffe  fr transplantation allogénique  en allogenic graft  en allograft  
2552 bioètica ca al·loempelt terme pral.n m ca homoempelt terme pral.n m ca empelt al·logènic sin. compl.n m es aloinjerto  es homoinjerto  es injerto alogénico  en allogenic graft  en allograft  en homograft  en homologous graft  
2553 neurociència ca al·loestèsia terme pral.n f ca al·loquestèsia sin. compl.n f es alaquestesia  es alestesia  es alostesia  en allesthesia  
2554 immunologia ca al·loficocianina terme pral.n f ca APC siglan f es aloficocianina  es APC  fr allophycocyanine  fr APC  en allophycocyanine  en APC  
2555 immunologia ca al·logènic -a terme pral.adj es alogénico  fr allogénique  en allogeneic  en allogenic  
2556 immunologia ca al·logrup terme pral.n m es alogrupo  fr allogroupe  en allogroup  
2557 immunologia ca al·loimmunitat terme pral.n f es aloinmunidad  fr allo-immunité  en alloimmunity  
2558 immunologia ca al·loimmunització terme pral.n f es aloinmunización  fr allo-immunisation  en alloimmunization  
2559 homeopatia ca al·lopatia terme pral.n f es alopatía  fr allopathie  en allopathy  
2560 neurociència ca al·loquíria terme pral.n f es aloquiria  en allochiria  
2561 immunologia ca al·loreactivitat terme pral.n f ca reconeixement al·logènic sin. compl.n m es alorreactividad  es alorreconocimiento  es reconocimiento alogénico  fr alloréactivité  fr reconnaissance allogénique  en allogenic recognition  en alloreactivity  
2562 immunologia ca al·lotip terme pral.n m es alotipo  fr allotype  en allotype  
2563 immunologia ca al·lotípia terme pral.n f es alotipia  fr allotypie  en allotypy  
2564 immunologia ca al·lotípic -a terme pral.adj es alotípico  fr allotypique  en allotypic  
2565 immunologia ca determinant al·lotípic terme pral.n m ca al·lòtop sin. compl.n m es alotopo  es determinante alotípico  fr déterminant allotypique  en allotope  en allotypic determinant  
2566 infermeria ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  fr hallucination  en hallucination  
2567 neurociència ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  en hallucination  
2568 psiquiatria ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  fr hallucination  en hallucination  de Halluzination  
2569 otorrinolaringologia ca al·lucinació auditiva terme pral.n f es alucinación auditiva  en auditory hallucination  
2570 psiquiatria ca al·lucinació auditiva terme pral.n f es alucinación auditiva  fr hallucination auditive  en auditory hallucination  de akustische Halluzination  
2571 psiquiatria ca al·lucinació somàtica terme pral.n f ca al·lucinació cenestèsica sin. compl.n f es alucinación corporal  es alucinación somática  fr hallucination somatique  en cenesthesic hallucination  en somatic hallucination  de Körperhalluzination  de zönästhetische Halluzination  
2572 psiquiatria ca al·lucinació cinestèsica terme pral.n f es alucinación cinestésica  fr hallucination kinesthésique  en kinesthetic hallucination  de kinästhetische Halluzination  
2573 psiquiatria ca al·lucinació congruent amb l'estat d'ànim terme pral.n f es alucinación congruente con el estado de ánimo  fr hallucination congruente à l'humeur  en mood-congruent hallucination.  de stimmungskongruente Halluzination  
2574 psiquiatria ca al·lucinació gustativa terme pral.n f es alucinación gustativa  fr hallucination du goût  en taste hallucination  de Geschmackshalluzination  
2575 psiquiatria ca al·lucinació tàctil terme pral.n f ca al·lucinació hàptica sin. compl.n f es alucinación háptica  es alucinación táctil  fr hallucination tactile  en haptic hallucination  en tactile hallucination  de haptische Halluzination  de taktile Halluzination  
2576 psiquiatria ca al·lucinació hipnagògica terme pral.n f es alucinación hipnogógica  fr hallucination hypnagogique  en hypnagogic hallucination  de hypnagoge Halluzination  
2577 psiquiatria ca al·lucinació hipnopòmpica terme pral.n f es alucinación hipnopómpica  fr hallucination hypnopompique  en hypnopompic hallucination  de hypnopompe Halluzination  
2578 psiquiatria ca al·lucinació imperativa terme pral.n f es alucinación imperativa  fr hallucination impérative  en imperative hallucination  de imperative Halluzination  
2579 psiquiatria ca al·lucinació no congruent amb l'estat d'ànim terme pral.n f es alucinación no congruente con el estado de ánimo  fr hallucination non congruente à l'humeur  en mood-incongruent hallucination  de stimmungsinkongruente Halluzination  
2580 psiquiatria ca al·lucinació olfactòria terme pral.n f es alucinación olfativa  fr hallucination olfactive  en olfactory hallucination  de Geruchshalluzination  
2581 psiquiatria ca al·lucinació psíquica terme pral.n f ca pseudoal·lucinació terme pral.n f es alucinación psíquica  es alucinación síquica  es pseudoalucinación  es seudoalucinación  fr hallucination psychique  en pseudohallucination  en psychical hallucination  de Pseudohalluzination  de psychische Halluzination  
2582 psiquiatria ca al·lucinació visual terme pral.n f es alucinación visual  fr hallucination visuelle  en visual hallucination  de optische Halluzination  
2583 psiquiatria ca al·lucinogen terme pral.n m es alucinógeno  fr hallucinogène  en hallucinogen  de Halluzinogen  
2584 psiquiatria ca al·lucinosi terme pral.n f es alucinosis  fr hallucinose  en hallucinosis  de Halluzinose  
2585 psiquiatria ca al·lucinosi alcohòlica terme pral.n f es alucinosis alcohólica  fr hallucinose des buveurs  en alcoholic hallucinosis  de Alkoholhalluzinose  
2586 psiquiatria ca alògia terme pral.n f ca pobresa de la parla sin. compl.n f es alogia  es pobreza del habla  fr alogie  fr pauvreté du langage  en alogia  en poverty of speech  de Alogie  de Spracharmut  
2587 sinologia ca alopècia terme pral.n f es alopecia  fr alopécie  en alopecia  it alopecia  
2588 càncer ca alopècia terme pral.n f ca calvície terme pral.n f ca calbesa sin. compl.n f es alopecia  es calvicie  fr alopécie  fr calvitie  en alopecia  en baldness  en calvities  
2589 infermeria ca alta terme pral.n f es alta  en discharge report  
2590 covid-19 ca alta mèdica terme pral.n f ca alta sin. compl.n f ca comunicat mèdic d'alta sin. compl.n m oc comunicat medicau de nauta  oc curat  oc nauta  oc nauta medicau  es alta  es alta médica  es parte médico de alta  fr sortie  en discharge  gl alta  gl alta médica  gl parte médico de alta  pt alta  pt alta hospitalar  pt alta médica  ar إذن الخروج طبي  eu medikuaren alta  nl medisch ontslag  nl ontslag  nl ontslag uit het ziekenhuis  
2591 infermeria ca alta hospitalària terme pral.n f es alta hospitalaria  fr bon de sortie  fr bulletin de sortie  en hospital discharge  
2592 infermeria ca alta infermera terme pral.n f es alta enfermera  en nurse-led discharge  
2593 seguretat alimentària ca alta pressió hidroestàtica terme pral.n f ca APH siglan f es alta presión hidrostática  es APH  fr haute pression hydrostatique  fr HPH  en high hydrostatic pressure  en high pressure processing  en HHP  
2594 infermeria ca alta voluntària terme pral.n f es alta voluntaria  fr décharge  fr décharge de responsabilité  en self-discharge  
2595 seguretat alimentària ca alteració terme pral.n f es alteración  fr altération  fr détérioration  en spoilage  
2596 neurociència ca alteració cognitiva lleu terme pral.n f es alteración cognitiva leve  en mild cognitive impairment  
2597 proves radiològiques ca altres arteriografies selectives terme pral.n f pl es otras arteriografías selectivas  cod 09070208  
2598 proves radiològiques ca altres embolitzacions terme pral.n f pl es otras embolizaciones  cod 09072913  
2599 proves radiològiques ca altres flebografies terme pral.n f pl es otras flebografías  cod 09070405  
2600 malalties minoritàries ca altres miopaties adquirides autoimmunitàries terme pral.n f pl es otras miopatías adquiridas autoinmunitarias  fr autres myopathies acquises auto-immunes  en other autoimmune acquired myopathies  
2601 proves radiològiques ca altres radiografies simples amb equip portàtil terme pral.n f pl ca altres RX amb portàtil sin. compl.n f pl es otras radiografías simples con portátil  es otras RX simples con portátil  cod 01090101  
2602 bioètica ca altruisme terme pral.n m es altruismo  en altruism  
2603 otorrinolaringologia ca altura tonal terme pral.n f ca tonia terme pral.n f es altura tonal  es tonía  fr hauteur tonale  fr tonie  en pitch  
2604 covid-19 ca alunacedasa alfa terme pral.n f oc alunacedasa alfa  es alunacedasa alfa  fr alunacédase alfa  en alunacedase alfa  gl alunacedase alfa  pt alunacedase alfa  ar ألوناسيديس ألفا  eu alfa alunazedasa  nl alunacedase a  nl alunacedase alfa  nl alunacedase-a  nl alunacedase-alfa  
2605 sinologia ca alvèol terme pral.n m es alveolo  es alvéolo  fr alvéole  en alveolus  it alveolo  
2606 anatomia humana ca alvèol dental terme pral.n m ca cavitat alveolar sin. compl.n f es alveolo dental  es alvéolo dental  en dental alveolus  TA alveolus dentalis  
2607 sinologia ca alvèol glandular mamari terme pral.n m es alvéolo glandular mamario  fr alvéole mammaire  en mammary alveolus  it alveolo mammario  
2608 anatomia humana ca alvèol pulmonar terme pral.n m es alveolo pulmonar  es alvéolo pulmonar  en pulmonary alveolus  
2609 immunologia ca alveolitis al·lèrgica extrínseca terme pral.n f ca pneumonitis per hipersensibilitat terme pral.n f es alveolitis alérgica extrínseca  es neumonitis por hipersensibilidad  fr alvéolite allergique extrinsèque  fr pneumopathie d'hypersensibilité  en extrinsic allergic alveolitis  en hypersensitivity pneumonitis  
2610 neurociència ca alveus terme pral.n m es álveo  en alveus  
2611 fisioteràpia ca amàstia terme pral.n f es amastia  en amastia  
2612 sinologia ca amàstia terme pral.n f ca aplàsia mamària sin. compl.n f es amastia  es aplasia mamaria  fr amastie  fr aplasie mammaire  en amastia  en mammary aplasia  it amastia  
2613 fisioteràpia ca tòrax d'amazona terme pral.n m ca amàstia unilateral sin. compl.n f es amastia unilateral  es tórax de amazona  en amazon thorax  en unilateral amastia  
2614 oftalmologia ca amaurosi terme pral.n f ca anòpsia sin. compl.n f es amaurosis  es anopsia  en amaurosis  en anopsia  
2615 fisioteràpia ca amaurosi terme pral.n f es amaurosis  en amaurosis  
2616 oftalmologia ca amauròtic -a terme pral.adj es amaurótico  en amaurotic  
2617 oftalmologia ca amauròtic -a terme pral.adj es amaurótico  en amaurotic  
2618 sinologia ca amàzia terme pral.n f es amazia  fr amazie  en amazia  it amazia  
2619 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amb politraumatisme terme pral.adj ca politraumàtic -a sin. compl.adj es politraumatizado -ada  fr polytraumatisé  en polytraumatized  
2620 cronicitat ca àmbit assistencial terme pral.n m es ámbito asistencial  en setting of care  
2621 psiquiatria ca ambivalència terme pral.n f es ambivalencia  fr ambivalence  en ambivalency  de Ambivalenz  
2622 oftalmologia ca ambliop terme pral.adj es amblíope  en amblyope  
2623 oftalmologia ca ambliopia terme pral.n f ca ceguetat funcional sin. compl.n f es ambliopía  es ceguera funcional  en amblyopia  en functional blindness  
2624 oftalmologia ca ambliopia estràbica terme pral.n f es ambliopía estrábica  en strabismic amblyopia  
2625 oftalmologia ca ambliopia tòxica terme pral.n f es ambliopía tóxica  en toxic amblyopia  
2626 oftalmologia ca amblioscopi terme pral.n m es amblioscopio  en amblyoscope  
2627 covid-19 ca ambroxol terme pral.n m oc ambroxol  es ambroxol  fr ambroxol  en ambroxol  CAS 18683-91-5  ptBR cloridrato de ambroxol  gl ambroxol  pt ambroxol  ar أمبروكسول  eu anbroxol  nl ambroxol  
2628 infermeria ca respirador manual terme pral.n m ca Ambu den. com.n m es bolsa de reanimación  es respirador manual  fr insufflateur manuel  en Ambu bag  en bag valve mask  
2629 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de minimització de costos terme pral.n f ca AMC siglan f es análisis de minimización de costes  es AMC  en cost-minimisation analysis  en cost-minimization analysis  en CMA  
2630 infermeria ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  fr aménorrhée  en amenia  en amenorrhea  
2631 sinologia ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  fr aménorrhée  en amenorrhea  it amenorrea  
2632 immunologia ca metotrexat terme pral.n m ca ametopterina sin. compl.n f ca MTX siglan m es ametopterina  es metotrexato  fr améthptérine  fr méthotrexate  en amethopterin  en methotrexate  CAS 59-05-2  
2633 oftalmologia ca ametrop terme pral.adj es amétrope  en ametrope  
2634 oftalmologia ca ametropia terme pral.n f es ametropía  en ametropia  
2635 oftalmologia ca ametropia axial terme pral.n f es ametropía axil  en axial ametropia  
2636 oftalmologia ca ametropia de curvatura terme pral.n f es ametropía de curvatura  en curvature ametropia  
2637 oftalmologia ca ametropia de posició terme pral.n f es ametropía de posición  en position ametropia  
2638 oftalmologia ca ametròpic -a terme pral.adj es ametrópico  en ametropic  
2639 neurociència ca amfetamina terme pral.n f es anfetamina  en amphetamine  
2640 psiquiatria ca amfetamina terme pral.n f es anfetamina  fr amphétamine  en amphetamine  de Amphetamin  
2641 anatomia humana ca amfiartrosi terme pral.n f ca articulació amfiartrodial sin. compl.n f es anfiartrosis  en amphiarthrosis  TA amphiarthrosis  
2642 neurociència ca cèl·lula satèl·lit terme pral.n f ca amfícit sin. compl.n m es anfícito  es célula satélite  en amphicyte  en satellite cell  
2643 neurociència ca amièlia terme pral.n f es amielia  en amyelia  
2644 immunologia ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  fr tonsille  en tonsil  en tonsilla  
2645 neurociència ca amígdala terme pral.n f ca complex amigdaloide sin. compl.n m es amígdala  es complejo amigdalino  en amygdala  en amygdaloid complex  
2646 malalties infeccioses ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  fr tonsille  en tonsil  en tonsilla  
2647 otorrinolaringologia ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  en amygdala  en tonsil  en tonsilla  
2648 anatomia humana ca amígdala lingual terme pral.n f ca amígdala accessòria sin. compl.n f es amígdala accesoria  es amígdala lingual  en accessory tonsil  en lingual tonsil  TA tonsilla lingualis  
2649 otorrinolaringologia ca amígdala lingual terme pral.n f ca amígdala accessòria sin. compl.n f es amígdala accesoria  es amígdala lingual  en accessory tonsil  en lingual tonsil  TA tonsilla lingualis  
2650 neurociència ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f es amígdala cerebelosa  en tonsil of cerebellum  
2651 anatomia humana ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f es amígdala cerebelosa  en tonsil of cerebellum  TA tonsilla cerebelli  TA paraflocculus ventralis  
2652 anatomia humana ca amígdala tubària terme pral.n f ca amígdala de Gerlach sin. compl.n f es amígdala tubárica  en tubal tonsil  TA tonsilla tubaria  
2653 anatomia humana ca amígdala palatina terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala palatina  en palatine tonsil  TA tonsilla palatina  
2654 immunologia ca amígdala palatina terme pral.n f es amígdala palatina  fr amygdale palatine  en faucial tonsil  en palatine tonsil  
2655 otorrinolaringologia ca amígdala palatina terme pral.n f es amígdala palatina  en faucial tonsil  en palatine tonsil  TA tonsilla palatina  
2656 otorrinolaringologia ca amigdalectomia terme pral.n f ca tonsil·lectomia sin. compl.n f es amigdalectomía  es tonsilectomía  en tonsillectomy  
2657 otorrinolaringologia ca amigdalí -ina terme pral.adj ca tonsil·lar sin. compl.adj es amigdalino  es tonsilar  en amygdalin  en tonsillar  
2658 otorrinolaringologia ca amigdalitis terme pral.n f ca tonsil·litis sin. compl.n f es amigdalitis  es tonsilitis  en tonsillitis  
2659 otorrinolaringologia ca amigdalitis catarral aguda terme pral.n f es amigdalitis catarral aguda  en acute catarrhall tonsillitis  
2660 otorrinolaringologia ca amigdalitis eritematosupurativa terme pral.n f ca amigdalitis fol·licular sin. compl.n f ca amigdalitis pultàcia sin. compl.n f ca angina blanca sin. compl.n f es amigdalitis eritematosupurativa  es amigdalitis folicular  es amigdalitis pultácea  es angina blanca  en follicular tonsillitis  
2661 otorrinolaringologia ca amigdalitis lingual terme pral.n f es amigdalitis lingual  en lingual tonsillitis  
2662 immunologia ca amiloide terme pral.n m es amiloide  fr amyloïde  en amyloid  
2663 immunologia ca amiloïdosi terme pral.n f es amiloidosis  fr amyloïdose  en amyloidosis  
2664 malalties minoritàries ca polineuropatia amiloïdòtica familiar terme pral.n f ca amiloïdosi polineuropàtica familiar sin. compl.n f ca PAF siglan f es polineuropatía amiloide familiar  es polineuropatía amiloide transtiretina  es polineuropatía amiloidótica familiar  es PAF  fr neuropathie amyloïde familial  en familial amyloid polyneuropathy  en transthyretin amyloid polyneuropathy  en FAP  
2665 psiquiatria ca amímia terme pral.n f es amimia  fr amimie  en amimia  de Amimie  
2666 neurociència ca amina terme pral.n f es amina  en amine  
2667 neurociència ca amina biogènica terme pral.n f es amina biógena  en biogenic amine  
2668 immunologia ca amina vasoactiva terme pral.n f es amina vasoactiva  fr amine vasoactive  en vasoactive amine  
2669 seguretat alimentària ca aminoàcid terme pral.n m es aminoácido  fr acide aminé  en amino acid  
2670 sinologia ca aminoglutetimida terme pral.n f es aminoglutetimida  fr aminoglutéthimide  en aminoglutethimide  it aminoglutetimide  
2671 neurociència ca 4-aminopiridina terme pral.n f ca 4-AP siglan f es 4-aminopiridina  es 4-AP  en 4-aminopyridine  en 4-AP  
2672 immunologia ca aminopterina terme pral.n f es aminopterina  fr aminoptérine  en aminopterin  CAS 54-62-6  
2673 fisioteràpia ca aplàsia muscular terme pral.n f ca amioplàsia sin. compl.n f es amioplasia  es aplasia muscular  en amyoplasia  en muscle aplasia  
2674 fisioteràpia ca artrogriposi múltiple congènita terme pral.n f ca amioplàsia congènita sin. compl.n f ca síndrome de Guérin-Stern sin. compl.n f es amioplasia congénita  es artrogriposis múltiple congénita  es síndrome de Guérin-Stern  en arthrogryposis multilpex congenita  en congenital multiple arthrogryposis  en Guérin-Stern syndrome  
2675 fisioteràpia ca miastènia terme pral.n f ca amiostènia sin. compl.n f es miastenia  en myasthenia  
2676 fisioteràpia ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  en amyotrophy  
2677 neurociència ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  en amyotrophy  
2678 malalties minoritàries ca amiotròfia terme pral.n f ca atròfia muscular terme pral.n f es amiotrofia  es atrofia muscular  fr amyotrophie  fr fonte musculaire  en amyotrophie  en muscle atrophy  
2679 neurociència ca atròfia muscular espinal terme pral.n f ca amiotròfia espinal sin. compl.n f es amiotrofia espinal  es atrofia muscular espinal  en spinal amyotrophy  en spinal muscular atrophy  
2680 fisioteràpia ca amiotròfia espinal progressiva terme pral.n f es amiotrofia espinal progresiva  en progressive spinal amyotrophy  
2681 malalties minoritàries ca amiotròfia espinal pseudomiopàtica de Wohlfart-Kugelberg-Welander terme pral.n f ca atròfia muscular espinal de tipus III terme pral.n f ca malaltia de Kugelber-Welander terme pral.n f ca malaltia de Wohlfart-Kugelberg-Welander terme pral.n f fr amyotrophie spinale proximale type 3  fr maladie de Kugelberg-Welander  en Kugelberg-Welander disease  en proximal spinal muscular atrophy type 3  cod 83419  
2682 fisioteràpia ca paràlisi amiotròfica terme pral.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze terme pral.n f ca amiotròfia neural progressiva de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca atròfia muscular neural perifèrica progressiva peroneal de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca atròfia muscular peroneal de Tooth sin. compl.n f ca malaltia de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze sin. compl.n f es atrofia de Charcot-Marie  es atrofia muscular peronea  es enfermedad de Charcot-Marie-Tooth  es neuropatía sensitivomotora hereditaria  es síndrome de Charcot-Marie-Tooth  en Charcot-Marie atrophy  en Charcot-Marie syndrome  en Charcot-Marie-Tooth disease  en Charcot-Marie-Tooth neuropathy  en hereditary motor and sensory neuropathy  en peroneal atrophy  en peroneal muscular atrophy  
2683 fisioteràpia ca ammoteràpia terme pral.n f ca arenació sin. compl.n f ca psammoteràpia sin. compl.n f es ammoterapia  es arenación  es psamoterapia  en ammotherapy  en psammotherapy  
2684 neurociència ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  en amnesia  
2685 infermeria ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  fr amnésie  en amnesia  
2686 psiquiatria ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  fr amnésie  en amnesia  de Amnesie  
2687 psiquiatria ca amnèsia alcohòlica terme pral.n f es amnesia alcohólica  es laguna alcohólica  fr amnésie alcoolique  en black out  de Blackout  
2688 neurociència ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació terme pral.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  
2689 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació terme pral.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  fr amnésie antérograde  fr amnésie de fixation  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  
2690 psiquiatria ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació sin. compl.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  fr amnésie antérograde  fr amnésie de fixation  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  de anterograde Amnesie  
2691 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amnèsia retrògrada terme pral.n f ca amnèsia d'evocació sin. compl.n f es amnesia de evocación  es amnesia retrógrada  fr amnésie d'évocation  fr amnésie rétroactive  fr amnésie rétrograde  en retroactive amnesia  en retrograde amnesia  
2692 psiquiatria ca amnèsia retrògrada terme pral.n f ca amnèsia d'evocació sin. compl.n f es amnesia de evocación  es amnesia retrógrada  fr amnésie d'évocation  fr amnésie rétrograde  en evocation amnesia  en retrograde amnesia  de retrograde Amnesie  
2693 psiquiatria ca amnèsia dissociativa terme pral.n f es amnesia disociativa  fr amnésie dissociative  en dissociative amnesia  de dissoziative Amnesie  
2694 neurociència ca amnèsia global terme pral.n f es amnesia global  en global amnesia  
2695 neurociència ca amnèsia global transitòria terme pral.n f es amnesia global transitoria  en transient global amnesia  
2696 psiquiatria ca amnèsia global transitòria terme pral.n f es amnesia global transitoria  fr amnésie globale transitoire  en transient global amnesia  de transiente globale Amnesie  
2697 neurociència ca amnèsia lacunar terme pral.n f es amnesia lagunar  en lacunar amnesia  
2698 psiquiatria ca amnèsia lacunar terme pral.n f ca amnèsia localitzada sin. compl.n f es amnesia lacunar  es amnesia localizada  fr amnésie lacunaire  fr amnésie localisée  en lacunar amnesia  en patchy amnesia  de lakunäre Amnesie  
2699 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amnèsia posttraumàtica terme pral.n f es amnesia posttraumática  fr amnésie post-traumatique  en post traumatic amnesia  en posttraumatic amnesia  en traumatic amnesia  
2700 psiquiatria ca amnèsia posttraumàtica terme pral.n f es amnesia postraumática  fr amnésie posttraumatique  en post-traumatic amnesia  de posttraumatische Amnesie  
2701 neurociència ca amnèsia retrògrada terme pral.n f es amnesia retrógrada  en retrograde amnesia  
2702 psiquiatria ca amnèsia selectiva terme pral.n f es amnesia selectiva  fr amnésie sélective  en selective amnesia  de selektive Amnesie  
2703 infermeria ca amniocentesi terme pral.n f es amniocentesis  fr amniocentèse  en amniocentesis  
2704 infermeria ca amnioscòpia terme pral.n f es amnioscopia  fr amnioscopie  en amnioscopy  
2705 neurociència ca amorfosíntesi terme pral.n f es amorfosíntesis  en amorphosynthesis  
2706 neurociència ca monofosfat d'adenosina cíclic terme pral.n m ca AMP cíclic sin. compl.n m ca AMPc siglan m es AMP cíclico  es monofosfato de adenosina cíclico  es AMPc  en cyclic adenosine monophosphate  en cyclic AMP  en cAMP  
2707 sinologia ca ampere terme pral.n m es ampere  es amperio  fr ampère  en ampere  sbl A  it ampere  
2708 fisioteràpia ca ampere terme pral.n m es amperio  en ampere  sbl A  
2709 sinologia ca amplificació terme pral.n f es amplificación  es magnificación  fr grandissement  en magnification  it ingrandimento  
2710 sinologia ca amplificació gènica terme pral.n f es amplificación génica  fr amplification génique  en gene amplification  it amplificazione genica  
2711 sida ca amplificació gènica terme pral.n f es amplificación génica  fr amplification génique  en gene amplification  
2712 neurociència ca amplificador terme pral.n m es amplificador  en amplifier  
2713 neurociència ca amplitud terme pral.n f es amplitud  en amplitude  
2714 fisioteràpia ca amplitud terme pral.n f es amplitud  en range  
2715 fisioteràpia ca amplitud de moviment articular terme pral.n f ca amplitud articular sin. compl.n f ca amplitud de moviment sin. compl.n f es amplitud articular  es amplitud de movimiento  es amplitud de movimiento articular  en joint range of motion  en range of motion  
2716 oftalmologia ca amplitud d'acomodació terme pral.n f es amplitud de acomodación  en amplitude of accommodation  
2717 recerca clínica de medicaments ca rang interquartílic terme pral.n m ca amplitud interquartílica sin. compl.n f ca distància interquartílica sin. compl.n f ca recorregut interquartílic sin. compl.n m es amplitud intercuartílica  es recorrido intercuartílico  en interquartile range  en midspread  en IQR  
2718 neurociència ca amplitud quàntica terme pral.n f es amplitud cuántica  en quantal amplitude  
2719 recerca clínica de medicaments ca rang semiinterquartílic terme pral.n m ca amplitud semiinterquartílica sin. compl.n f ca recorregut semiinterquartílic sin. compl.n m es amplitud semiintercuartílica  es recorrido semiintercuartílico  en quartile deviation  en semi-interquartile range  
2720 neurociència ca ampul·la terme pral.n f es ampolla  en ampulla  
2721 otorrinolaringologia ca ampul·la terme pral.n f es ampolla  en ampulla  
2722 otorrinolaringologia ca ampul·la anterior terme pral.n f ca ampul·la superior terme pral.n f es ampolla anterior  es ampolla superior  en anterior ampulla  en superior ampulla  TA ampulla anterior  
2723 anatomia humana ca ampul·la de la trompa uterina terme pral.n f es ampolla de la trompa uterina  en ampulla of uterine tube  TA ampulla tubae uterinae  
2724 anatomia humana ca ampul·la hepatopancreàtica terme pral.n f ca ampul·la de Vater sin. compl.n f es ampolla de Vater  es ampolla hepatopancreática  en ampulla of Vater  en hepatopancreatic ampulla  TA ampulla hepatopancreatica  TA ampulla biliaropancreatica  
2725 oftalmologia ca ampul·la del canalicle lacrimal terme pral.n f es ampolla del conductillo lagrimal  en ampulla of lacrimal duct  TA ampulla canaliculi lacrimalis  
2726 anatomia humana ca ampul·la del conducte deferent terme pral.n f es ampolla del conducto deferente  en ampulla of vas deferens  TA ampulla ductus deferentis  
2727 anatomia humana ca ampul·la del conducte lacrimal terme pral.n f es ampolla del conductillo lagrimal  en ampulla of lacrimal canaliculus  TA ampulla canaliculi lacrimalis  
2728 anatomia humana ca ampul·la dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla de los conductos semicirculares  en ampulla of semicircular canals  
2729 otorrinolaringologia ca bul·la etmoidal terme pral.n f ca ampul·la etmoidal sin. compl.n f es ampolla etmoidal  es bulla etmoidal  en ethmoidal ampulla  en ethmoidal bulla  TA bulla ethmoidalis  
2730 otorrinolaringologia ca ampul·la externa terme pral.n f ca ampul·la lateral terme pral.n f es ampolla externa  es ampolla lateral  en external ampulla  en lateral ampulla  TA ampulla lateralis  
2731 sinologia ca si galactòfor terme pral.n m ca ampul·la galactòfora sin. compl.n f ca si lactífer sin. compl.n m es ampolla galactofórica  es seno galactóforo  es seno lactífero  fr sinus galactophore  en lactiferous ampulla  en lactiferous sinus  it seno galattoforo  it seno lattifero  TA sinus lactiferus  
2732 otorrinolaringologia ca ampul·la membranosa terme pral.n f es ampolla membranosa  en membranaceous ampulla  TA ampulla membranacea  
2733 anatomia humana ca ampul·la membranosa dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla membranosa de los conductos semicirculares  en membranaceous ampulla of semicircular canals  
2734 otorrinolaringologia ca ampul·la òssia terme pral.n f es ampolla ósea  en ampulla ossea  TA ampulla ossea  
2735 anatomia humana ca ampul·la òssia dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla ósea de los conductos semicirculares  en osseous ampulla of semicircular canals  
2736 otorrinolaringologia ca ampul·la posterior terme pral.n f es ampolla posterior  en posterior ampulla  TA ampulla posterior  
2737 anatomia humana ca ampul·la rectal terme pral.n f es ampolla rectal  en rectal ampulla  TA ampulla recti  
2738 malalties infeccioses ca amputació terme pral.n f es amputación  fr amputation  en amputation  en detachment  
2739 neurociència ca àrea motora suplementària terme pral.n f ca AMS siglan f es área motora suplementaria  es AMS  en supplementary motor area  en SMA  
2740 neurociència ca amúsia terme pral.n f es amusia  en amusia  
2741 covid-19 ca AMY-101 terme pral.n m oc AMY-101  es AMY-101  fr AMY-101  en AMY-101  CAS 1427001-89-5  ptBR molécula AMY-101  gl AMY-101  pt AMY-101  ar إيه إم واي 101  eu AMY-101  nl AMY-101  
2742 immunologia ca anticòs antinuclear terme pral.n m ca anticòs contra el nucli terme pral.n m ca ANA siglan m es anticuerpo antinuclear  es ANA  fr anticorps antinucléaire  fr ANA  en antinuclear antibody  en ANA  
2743 immunologia ca anafilàctic -a terme pral.adj es anafiláctico  fr anaphylactique  en anaphylactic  
2744 immunologia ca anafilactogen terme pral.n m es anafilactógeno  fr anaphylactogène  en anaphylactogen  
2745 immunologia ca anafilactogen -ògena terme pral.adj es anafilactogénico  fr anaphylactisant  fr anaphylactogène  en anaphylactogenic  
2746 immunologia ca anafilatoxina terme pral.n f ca anafilotoxina sin. compl.n f es anafilactotoxina  es anafilatoxina  es anafilotoxina  fr anaphylatoxine  en anaphylactotoxin  en anaphylatoxin  
2747 sida ca anafilaxi terme pral.n f es anafilaxia  es anafilaxis [MX]  fr anaphylaxie  en anaphylaxis  
2748 immunologia ca anafilaxi terme pral.n f ca reacció anafilàctica terme pral.n f ca resposta anafilàctica sin. compl.n f es anafilaxia  es reacción anafiláctica  es respuesta anafiláctica  fr anaphylaxie  fr réaction anaphylactique  fr réaction d'hipersensibilité anaphylactique  en anaphylactic reaction  en anaphylactic response  en anaphylaxis  
2749 vacunes ca anafilaxi terme pral.n f ca reacció anafilàctica terme pral.n f ca resposta anafilàctica sin. compl.n f es anafilaxia  es anafilaxis  es reacción anafiláctica  fr anaphylaxie  fr réaction anaphylactique  fr réaction d'hypersensibilité anaphylactique  en anaphylactic reaction  en anaphylactic response  en anaphylaxis  
2750 immunologia ca anafilaxi activa terme pral.n f es anafilaxia activa  fr anaphilaxie active  en active anaphylaxis  
2751 immunologia ca anafilaxi citotròpica terme pral.n f es anafilaxia citotrópica  en cytotropic anaphylaxis  
2752 immunologia ca anafilaxi cutània activa terme pral.n f es anafilaxia cutánea activa  fr anaphylaxie cutanée active  en active cutaneous anaphylaxis  
2753 immunologia ca anafilaxi cutània passiva terme pral.n f ca reacció de Prausnitz-Küstner sin. compl.n f es anafilaxia cutánea pasiva  es reacción de Prausnitz-Küstner  fr anaphylaxie cutanée passive  fr réaction de Prausnitz-Küstner  en passive cutaneous anaphylaxis  en Prausnitz-Küstner reaction  
2754 immunologia ca anafilaxi inversa terme pral.n f es anafilaxia inversa  en inverse anaphylaxis  
2755 immunologia ca anafilaxi passiva terme pral.n f es anafilaxia pasiva  fr anaphylaxie passive  en passive anaphylaxis  
2756 immunologia ca anafilaxi passiva inversa terme pral.n f es anafilaxia pasiva inversa  en reversed passive anaphylaxis  
2757 immunologia ca anafilaxi per immunocomplexos terme pral.n f es anafilaxia agregada  en aggregate anaphylaxis  
2758 immunologia ca anafilaxi sistèmica terme pral.n f es anafilaxia sistémica  fr anaphylaxie systémique  en systemic anaphylaxis  
2759 immunologia ca anafilaxi sistèmica activa terme pral.n f es anafilaxia sistémica activa  fr anaphylaxie systémique active  en active systemic anaphylaxis  
2760 immunologia ca anafilaxi sistèmica passiva terme pral.n f es anafilaxia sistémica pasiva  en passive systemic anaphylaxis  
2761 càncer ca hemoptisi terme pral.n f ca anagogia sin. compl.n f es anagogía  es hemoptisis  fr anagogie  fr hémoptysie  en anagogy  en hemoptysis  
2762 covid-19 ca anakinra terme pral.n f oc anakinra  es anakinra  fr anakinra  en anakinra  CAS 143090-92-0  ptPT anacinra  ptBR anakinra  gl anakinra  ar أناكينرا  eu anakinra  nl anakinra  
2763 sida ca anàleg terme pral.n m es análogo  fr analogue  en analog  en analogue  
2764 neurociència ca anàleg terme pral.n m es análogo  en analogue  
2765 sinologia ca anàleg terme pral.n m es análogo  fr analogue  en analog  en analogue  it analogo  
2766 neurociència ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
2767 fisioteràpia ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
2768 bioètica ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
2769 malalties infeccioses ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en anodyne  
2770 neurociència ca analgèsic terme pral.n m es analgésico  en analgesic  
2771 infermeria ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en anodyne  
2772 fisioteràpia ca analgèsic terme pral.n m es analgésico  en analgesic  
2773 covid-19 ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m oc analgesic  es analgésico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en anodyne  ptPT antiálgico  gl analxésico  gl antiálxico  pt analgésico  ar مسكن  ar مسكن للآلام  eu analgesiko  nl analgeticum  nl pijnstiller  
2774 fisioteràpia ca analgèsic -a terme pral.adj es analgésico -ca  en analgesic  
2775 seguretat alimentària ca anàlisi química terme pral.n f ca anàlisi sin. compl.n f es análisis  es análisis químico  fr analyse  fr analyse chimique  en analysis  en chemical analysis  
2776 otorrinolaringologia ca anàlisi acústica terme pral.n f es análisis acústico  en acoustic analysis  
2777 recerca clínica de medicaments ca anàlisi bivariable terme pral.n f ca anàlisi bivariant terme pral.n f es análisis bivariable  es análisis bivariante  en bivariate analysis  
2778 infermeria ca anàlisi clínica terme pral.n f ca analítica sin. compl.n f es análisis clínico  fr analyse clinique  en clinical analysis  
2779 recerca clínica de medicaments ca anàlisi d'agrupaments terme pral.n f es análisis de conglomerados  en cluster analysis  
2780 seguretat alimentària ca anàlisi d'incertesa terme pral.n f es análisis de incertidumbre  fr analyse d'incertitude  en uncertainty analysis  
2781 seguretat alimentària ca anàlisi DAFO terme pral.n f es análisis DAFO  es análisis FODA  fr analyse AFOM  fr analyse FFPM  en SWOT analysis  en TOWS analysis  
2782 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de cost-benefici terme pral.n f es análisis de coste-beneficio  en cost-benefit analysis  
2783 bioètica ca anàlisi de cost-benefici terme pral.n f es análisis de coste-beneficio  en cost-benefit analysis  
2784 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es análisis de coste-efectividad  en cost-effectiveness analysis  
2785 bioètica ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es análisis de coste-efectividad  en cost-effectiveness analysis  
2786 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de cost-utilitat terme pral.n f es análisis de coste-utilidad  en cost-utility analysis  
2787 bioètica ca anàlisi de cost-utilitat terme pral.n f es análisis de coste-utilidad  en cost-utility analysis  
2788 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la covariància terme pral.n f ca anàlisi de covariància sin. compl.n f ca ANCOVA siglan f es análisis de covarianza  es análisis de la covarianza  es ANCOVA  en analysis of covariance  en ANCOVA  
2789 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de decisions terme pral.n f es análisis de decisiones  en decision analysis  
2790 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància terme pral.n f ca anàlisi de variància sin. compl.n f ca ANOVA siglan f es análisis de la varianza  es análisis de varianza  es ANOVA  en analysis of variance  en ANOVA  
2791 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància d'un factor terme pral.n f es análisis de la varianza de un factor  en one-way analysis of variance  
2792 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància de k factors terme pral.n f es análisis de la varianza de k factores  es análisis de la varianza de k vías  en k-way analysis of variance  
2793 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància multivariable terme pral.n f ca anàlisi de la variància multivariant sin. compl.n f ca MANOVA siglan f es análisis de la varianza multivariable  es análisis de la varianza multivariado  es análisis de la varianza multivariante  es MANOVA  en multivariate analysis of variance  en MANOVA  
2794 seguretat alimentària ca anàlisi de perills i punts de control crítics terme pral.n f ca APPCC siglan f es análisis de peligros y puntos críticos de control  es APPCC  fr analyse des dangers et de maîtrise des points critiques  fr analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise  fr HACCP  en hazard analysis critical control points  en HACCP  
2795 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de sensibilitat terme pral.n f es análisis de sensibilidad  en sensitivity analysis  
2796 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de sèries temporals terme pral.n f es análisis de series temporales  en time series analysis  
2797 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de subgrups terme pral.n f es análisis de subgrupos  en subgroup analysis  
2798 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de supervivència terme pral.n f es análisis de supervivencia  en event history analysis  en survival analysis  
2799 homeopatia ca anàlisi del cas terme pral.n f es análisis del caso  fr analyse du cas  en case analysis  
2800 seguretat alimentària ca anàlisi del risc terme pral.n f es análisis de riesgo  fr analyse du risque  en risk analysis  
2801 neurociència ca anàlisi del soroll terme pral.n f es análisis del ruido  en noise analysis  
2802 recerca clínica de medicaments ca anàlisi estadística terme pral.n f es análisis estadístico  en statistical analysis  
2803 recerca clínica de medicaments ca anàlisi factorial terme pral.n f es análisis factorial  en factor analysis  
2804 neurociència ca anàlisi harmònica de Fourier terme pral.n f es análisis armónico de Fourier  en Fourier harmonic analysis  
2805 recerca clínica de medicaments ca anàlisi intermèdia terme pral.n f es análisis intermedio  en interim analysis  
2806 recerca clínica de medicaments ca anàlisi per intenció de tractar terme pral.n f ca anàlisi ITT sin. compl.n f es análisis IDT  es análisis ITT  es análisis por intención de tratar  en intent-to-treat analysis  en intention-to-treat analysis  en ITT analysis  
2807 recerca clínica de medicaments ca anàlisi multivariable terme pral.n f ca anàlisi multivariant terme pral.n f es análisis multivariable  es análisis multivariante  en multivariate analysis  
2808 immunologia ca anàlisi per dilució límit terme pral.n f es análisis por dilución límite  fr analyse en dilution limite  en limiting dilution analysis  
2809 recerca clínica de medicaments ca anàlisi per protocol terme pral.n f ca anàlisi PP sin. compl.n f es análisis por protocolo  es análisis PP  en per-protocol analysis  en PP analysis  
2810 seguretat alimentària ca anàlisi risc-benefici terme pral.n f es análisis de riesgos y beneficios  fr analyse bénéfice-risque  en risk-benefit analysis  
2811 recerca clínica de medicaments ca anàlisi seqüencial terme pral.n f es análisis secuencial  en sequential analysis  
2812 recerca clínica de medicaments ca anàlisi univariable terme pral.n f ca anàlisi univariant terme pral.n f es análisis univariable  es análisis univariante  en univariate analysis  
2813 seguretat alimentària ca anàlit terme pral.n m es analito  fr analyte  en analyte  
2814 fisioteràpia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  
2815 homeopatia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
2816 infermeria ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
2817 fisioteràpia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  
2818 fisioteràpia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  en case history  
2819 sinologia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  it anamnesi  
2820 recerca clínica de medicaments ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en case history  
2821 psiquiatria ca anamnesi terme pral.n f es anamnesia  es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  de Anamnese  
2822 psiquiatria ca anancàstic -a terme pral.adj es anancástico -ca  fr anancastique  en anankastic  de anankastisch  
2823 sinologia ca anaplàsia terme pral.n f es anaplasia  fr anaplasie  en anaplasia  it anaplasia  
2824 càncer ca anaplàsia terme pral.n f es anaplasia  fr anaplasie  en anaplasia  
2825 neurociència ca anàrtria terme pral.n f es anartria  en anarthria  
2826 anatomia humana ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  en anastomosis  
2827 neurociència ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  en anastomosis  
2828 càncer ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  fr anastomose  en anastomosis  
2829 anatomia humana ca anastomosi arteriovenosa terme pral.n f es anastomosis arteriovenosa  en anastomosis arteriovenosa  TA anastomosis arteriolovenularis  TA anastomosis arteriovenosa  
2830 sinologia ca anastrozole terme pral.n m es anastrozol  fr anastrozole  en anastrozole  it anastrozolo  
2831 sinologia ca anatomia terme pral.n f es anatomía  fr anatomie  en anatomy  it anatomia  
2832 càncer ca histologia terme pral.n f ca anatomia microscòpica sin. compl.n f ca histomorfologia sin. compl.n f ca microanatomia sin. compl.n f es histología  fr histologie  en histology  
2833 neurociència ca anatomia neuroquímica terme pral.n f es anatomía neuroquímica  en neurochemical anatomy  
2834 sinologia ca anatomia patològica terme pral.n f es anatomía patológica  fr anatomie pathologique  fr anatomopathologie  en pathoanatomy  en pathological anatomy  it anatomia patologica  
2835 càncer ca anatomia patològica terme pral.n f ca anatomopatologia sin. compl.n f es anatomía patológica  es anatomopatología  fr anatomie pathologique  en pathological anatomy  en pathology  
2836 càncer ca anatomopatòleg | anatomopatòloga terme pral.n m, f ca patòleg | patòloga sin. compl.n m, f es anatomopatólogo | anatomopatóloga  fr anatomopathologiste  en pathologist  
2837 immunologia ca toxoide terme pral.n m ca anatoxina sin. compl.n f es anatoxina  es toxoide  fr anatoxine  fr toxoïde  en anatoxin  en toxoid  
2838 vacunes ca toxoide terme pral.n m ca anatoxina sin. compl.n f es anatoxina  es toxoide  fr anatoxine  fr toxoïde  en anatoxin  en toxoid  
2839 infermeria ca vellesa terme pral.n f ca ancianitat sin. compl.n f es ancianidad  es vejez  fr vieillesse  en old age  en oldness  
2840 fisioteràpia ca ancorar terme pral.v tr es anclar  en anchor, to  
2841 fisioteràpia ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
2842 fisioteràpia ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
2843 neurociència ca ancoratge de vesícules terme pral.n m es anclaje de vesículas  en vesicular docking  
2844 sinologia ca androgen terme pral.n m es andrógeno  fr androgène  en androgen  it androgeno  
2845 sinologia ca androsterona terme pral.n f es androsterona  fr androstérone  en androsterone  it androsterone  
2846 sinologia ca anecoic -a terme pral.adj es anecoico  fr anéchogène  en anechoic  it anecogeno  it anecoico  
2847 otorrinolaringologia ca anecoic -a terme pral.adj es anecoico  en anechoic  
2848 anatomia humana ca anell terme pral.n m es anillo  en ring  
2849 oftalmologia ca anell conjuntival terme pral.n m es anillo conjuntival  en conjunctival ring  TA anulus conjunctivae  
2850 anatomia humana ca anell conjuntival terme pral.n m es anillo conjuntival  en conjunctival ring  TA anulus conjunctivae  
2851 oftalmologia ca anell de Kayser-Fleischer terme pral.n m ca anell de Fleischer-Strümpell sin. compl.n m es anillo de Fleischer-Strümpell  es anillo de Kayser-Fleischer  en Fleischer-Strümpell ring  en Kayser-Fleischer ring  
2852 anatomia humana ca anell de l'iris terme pral.n m es anillo del iris  en ring of iris  
2853 anatomia humana ca limbe de la fossa oval terme pral.n m ca anell de Vieussens sin. compl.n m es anillo de Vieussens  es limbo de la fosa oval  en limbus fossae ovalis  en ring of Vieussens  TA limbus fossae ovalis  
2854 oftalmologia ca anell de Vossius terme pral.n m es anillo de Vossius  en Vossius' ring  
2855 immunologia ca anell de Waldeyer terme pral.n m ca anell limfàtic de Waldeyer sin. compl.n m es anillo de Waldeyer  es anillo linfoide de Waldeyer  fr anneau de Waldeyer  en Waldeyer ring  en Waldeyer tonsillar ring  
2856 otorrinolaringologia ca anell de Waldeyer terme pral.n m ca anell limfàtic de Waldeyer sin. compl.n m es anillo de Waldeyer  es anillo linfoide de Waldeyer  en Waldeyer's ring  en Waldeyer's tonsillar ring  
2857 oftalmologia ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn's ring  TA anulus tendineus communis  
2858 anatomia humana ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn's ring  TA anulus tendineus communis  
2859 neurociència ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn ring  
2860 anatomia humana ca anell femoral terme pral.n m es anillo femoral  en femoral ring  TA anulus femoralis  
2861 otorrinolaringologia ca anell fibrocartilaginós terme pral.n m ca anell fibrós terme pral.n m es anillo fibrocartilaginoso  es anillo fibroso  en anulus fibrocartilagineus  en fibrous anulus  TA anulus fibrocartilagineus  
2862 anatomia humana ca anell inguinal profund terme pral.n m es anillo inguinal profundo  en deep inguinal ring  TA anulus inguinalis profundus  
2863 anatomia humana ca anell inguinal superficial terme pral.n m es anillo inguinal superficial  en superficial inguinal ring  TA anulus inguinalis superficialis  
2864 oftalmologia ca anell major de l'iris terme pral.n m es anillo mayor del iris  en greater ring of iris  TA anulus iridis major  
2865 oftalmologia ca anell menor de l'iris terme pral.n m es anillo menor del iris  en lesser ring of iris  TA anulus iridis minor  
2866 anatomia humana ca anell timpànic terme pral.n m es anillo timpánico  en tympanic ring  TA anulus tympanicus  
2867 otorrinolaringologia ca anell timpànic terme pral.n m es anillo timpánico  en tympanic ring  TA anulus tympanicus  
2868 anatomia humana ca anell umbilical terme pral.n m es anillo umbilical  en umbilical ring  TA anulus umbilicalis  
2869 sinologia ca anèmia terme pral.n f es anemia  fr anémie  en anemia  it anemia  
2870 immunologia ca anèmia terme pral.n f es anemia  fr anémie  en anaemia  en anemia  
2871 malalties minoritàries ca anèmia de Fanconi terme pral.n f ca anèmia aplàstica familiar sin. compl.n f ca anèmia aplàstica infantil sin. compl.n f ca pancitopènia congènita sin. compl.n f ca pancitopènia de Fanconi sin. compl.n f es anemia de Fanconi  es pancitopenia de Fanconi  fr anémie de Fanconi  fr pancytopénie de Fanconi  en Fanconi anemia  en Fanconi pancytopenia  cod 84  
2872 immunologia ca anèmia perniciosa terme pral.n f es anemia perniciosa  fr anémie pernicieuse  en pernicious anemia  
2873 neurociència ca anencefàlia terme pral.n f es anencefalia  en anencephaly  
2874 immunologia ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
2875 sida ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  en anergia  
2876 vacunes ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
2877 psiquiatria ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergia  en anergy  de Anergie  
2878 immunologia ca anergia clonal terme pral.n f es anergia clonal  fr anergie clonale  en clonal anergy  
2879 oftalmologia ca protanomalopia terme pral.n f ca protanomalòpsia terme pral.n f ca aneritròpsia sin. compl.n f es protanomalopía  es protanomalopsia  en aneritropsia  en anerythropsia  en protanomaly  
2880 infermeria ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia  en anesthesia  
2881 neurociència ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anesthesia  
2882 infermeria ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia  en anesthesia  
2883 fisioteràpia ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anesthesia  
2884 fisioteràpia ca anestèsia dolorosa terme pral.n f es anestesia dolorosa  en anesthesia dolorosa  
2885 neurociència ca anestèsia dolorosa terme pral.n f es anestesia dolorosa  en anesthesia dolorosa  
2886 infermeria ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  fr anesthésique  en anaesthetic  en anesthetic  
2887 neurociència ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  en anesthetic  
2888 neurociència ca anestèsic general terme pral.n m es anestésico general  en general anesthetic  
2889 neurociència ca anestèsic local terme pral.n m es anestésico local  en local anesthetic  
2890 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca aneurisma terme pral.n m es aneurisma  fr anévrisme  fr anévrysme  en aneurysm  
2891 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca aneurisma arterioescleròtic terme pral.n m es aneurisma arteriosclerótico  fr anévrisme athérosclérotique  en arteriosclerotic aneurysm  
2892 neurociència ca aneurisma cerebral terme pral.n m es aneurisma cerebral  en cerebral aneurysm  
2893 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca aneurisma cerebral terme pral.n m es aneurisma cerebral  fr anévrisme artériel cérébral  fr anévrysme cérébral  en cerebral aneurysm  
2894 fisioteràpia ca síndrome de Klippel-Trénaunay terme pral.n f ca angièctasi displàstica congènita sin. compl.n f ca elefantiasi angiomatosa congènita sin. compl.n f ca hemangièctasi hipertròfica sin. compl.n f ca hipertròfia hemangiectàtica sin. compl.n f ca nevus varicós osteohipertròfic sin. compl.n m ca síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber sin. compl.n f ca síndrome de l'angioosteohipertròfia sin. compl.n f es enfermedad de Klippel-Trénaunay  es síndrome de Klippel-Trénaunay  en Klippel-Trénaunay syndrome  en Klippel-Trénaunay-Weber syndrome  
2895 fisioteràpia ca arteritis terme pral.n f ca angiïtis sin. compl.n f ca vasculitis sin. compl.n f es arteritis  en arteritis  
2896 otorrinolaringologia ca angina terme pral.n f ca angines terme pral.n f pl es angina  en angina  
2897 otorrinolaringologia ca angina agranulocítica terme pral.n f es angina agranulocítica  en agranulocytic angina  
2898 otorrinolaringologia ca angina de Plaut-Vincent terme pral.n f ca angina fusospiril·lar sin. compl.n f es angina de Plaut-Vincent  es angina fusospirilar  en Vincent's angina  
2899 otorrinolaringologia ca angina diftèrica terme pral.n f es angina diftérica  en diphteric tonsillitis  
2900 otorrinolaringologia ca angina herpètica terme pral.n f es angina herpética  en herpes simplex pharyngitis  
2901 otorrinolaringologia ca mononucleosi infecciosa terme pral.n f ca angina monocítica sin. compl.n f es angina monocítica  es mononucleosis infecciosa  en infectious mononucleosis  
2902 otorrinolaringologia ca faringoamigdalitis catarral aguda terme pral.n f ca angina vermella sin. compl.n f ca faringoamigdalitis eritematosa sin. compl.n f ca faringoamigdalitis vírica sin. compl.n f es angina roja  es faringoamigdalitis catarral aguda  es faringoamigdalitis eritematosa  es faringoamigdalitis vírica  
2903 immunologia ca edema angioneuròtic hereditari terme pral.n m ca angioedema hereditari sin. compl.n m es angioedema hereditario  es edema angioneurótico hereditario  fr oedème angioneurotique héréditaire  en hereditary angioedema  en hereditary angioneurotic edema  
2904 oftalmologia ca angioescotoma terme pral.n m es angioscotoma  en angioscotoma  
2905 oftalmologia ca angioescotometria terme pral.n f es angioscotometría  en angioscotometry  
2906 otorrinolaringologia ca angiofibroma nasofaringi terme pral.n m ca angiofibroma de càvum sin. compl.n m ca angiofibroma juvenil sin. compl.n m es angiofibroma de cavum  es angiofibroma juvenil  es angiofibroma nasofaríngeo  en juvenile angiofibroma  en nasopharyngeal angiofibroma  
2912 sinologia ca angiogènesi tumoral terme pral.n f es angiogénesis tumoral  fr angiogenèse tumorale  en tumor angiogenesis  it angiogenesi tumorale  
2913 proves radiològiques ca angiografia bilateral de la caròtide per a prova de Wada terme pral.n f ca angiografia bilateral de la caròtide per a test de Wada sin. compl.n f es angiografía carotídea bilateral para test de Wada  cod 08070110  
2914 proves radiològiques ca angiografia cerebral completa terme pral.n f es angiografía cerebral completa  cod 08070105  
2915 proves radiològiques ca angiografia cerebral completa i d'artèries cerebrals selectives terme pral.n f es angiografía cerebral completa y selectivas  cod 08070106  
2916 proves radiològiques ca angiografia cerebral d'un vas terme pral.n f es angiografía cerebral de un vaso  cod 08070103  
2917 proves radiològiques ca angiografia cerebral de dos vasos terme pral.n f es angiografía cerebral dos vasos  cod 08070104  
2918 proves radiològiques ca angiografia de l'arc de l'aorta i dels troncs supraaòrtics terme pral.n f ca angiografia de l'arc de l'aorta i dels TSA sin. compl.n f es angiografía de arco aórtico y troncos supraórticos  es angiografía de arco aórtico y TSA  cod 08070101  
2919 proves radiològiques ca angiografia de l'arc de l'aorta i selectiva terme pral.n f ca angiografia selectiva de l'arc de l'aorta terme pral.n f es angiografía del arco aórtico y selectiva  cod 08070102  
2920 proves radiològiques ca angiografia de la medul·la espinal terme pral.n f es angiografía medulo-espinal  cod 08070108  
2921 proves radiològiques ca angiografia intraoperatòria terme pral.n f es angiografía intraoperatoria  cod 08070111  
2922 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica abdominal terme pral.n f ca angioressonància magnètica abdominal terme pral.n f ca angiografia per RM abdominal sin. compl.n f ca ARM abdominal sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de abdomen  es RM angio de abdomen  cod 06070201  
2923 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica abdominal i pelviana terme pral.n f ca angioressonància magnètica abdominal i pelviana terme pral.n f ca angiografia per RM abdominal i pelviana sin. compl.n f ca ARM abdominal i pelviana sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de abdomen y pelvis  es RM angio de abdomen y pelvis  cod 06070200  
2924 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica arterial d'un segment de les extremitats terme pral.n f ca angioressonància magnètica arterial d'un segment de les extremitats terme pral.n f ca angiografia per RM arterial d'un segment de les extremitats sin. compl.n f ca ARM arterial d'un segment de les extremitats sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética arterial de extremidades (un segmento)  es RM angio arterial de extremidades (un segmento)  cod 06070701  
2925 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica d'un segment únic de l'aorta toràcica i abdominal terme pral.n f ca angioressonància magnètica d'un segment únic de l'aorta toràcica i abdominal terme pral.n f ca angiografia per RM d'un segment únic de l'aorta toràcica i abdominal sin. compl.n f es RM angio de aorta torácica y abdominal (segmento único)  cod 06070203  
2926 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica de l'aorta abdominal i de les extremitats inferiors terme pral.n f ca angioressonància magnètica de l'aorta abdominal i de les extremitats inferiors terme pral.n f ca angiografia per RM de l'aorta abdominal i de les extremitats inferiors sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de aorta abdominal y miembros inferiores (movimiento mesa)  es RM angio de aorta abdominal y MM II (movimiento mesa)  cod 06070204  
2927 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica del cervell terme pral.n f ca angioressonància magnètica del cervell terme pral.n f ca angiografia per RM del cervell sin. compl.n f ca ARM del cervell sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética cerebral  es RM angiografía cerebral  cod 06070300  
2928 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica del cervell amb contrast terme pral.n f ca angioressonància magnètica del cervell amb contrast terme pral.n f ca angiografia per RM del cervell amb contrast sin. compl.n f ca ARM del cervell amb contrast sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética cerebral con contraste  es RM angiografía cerebral con contraste  cod 06070302  
2929 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica del cervell i dels troncs supraaòrtics terme pral.n f ca angioressonància magnètica del cervell i dels troncs supraaòrtics terme pral.n f ca angiografia per RM del cervell i dels troncs supraaòrtics sin. compl.n f ca ARM del cervell i dels troncs supraaòrtics sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética cerebral y de troncos supraaórticos  es RM angiografía cerebral y de troncos supraaórticos  cod 06070501  
2930 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica del cervell sense contrast terme pral.n f ca angioressonància magnètica del cervell sense contrast terme pral.n f ca angiografia per RM del cervell sense contrast sin. compl.n f ca ARM del cervell sense contrast sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética cerebral sin contraste  es RM angiografía cerebral sin contraste  cod 06070301  
2931 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica del tòrax terme pral.n f ca angioressonància magnètica del tòrax terme pral.n f ca angiografia per RM del tòrax sin. compl.n f ca ARM del tòrax sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de tórax  es RM angio de tórax  cod 06070100  
2932 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica del tòrax amb contrast o sense terme pral.n f ca angioressonància magnètica del tòrax amb contrast o sense terme pral.n f ca angiografia per RM del tòrax amb contrast o sense sin. compl.n f ca ARM del tòrax amb contrast o sense sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de tórax sin/con contraste  es RM angio de tórax sin/con contraste  cod 06070102  
2933 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica dels troncs supraaòrtics terme pral.n f ca angioressonància magnètica dels troncs supraaòrtics terme pral.n f ca angiografia per RM dels troncs supraaòrtics sin. compl.n f ca ARM dels troncs supraaòrtics sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de troncos supraaórticos  es RM angiografía de TSA  cod 06070400  
2934 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica dels troncs supraaòrtics amb contrast terme pral.n f ca angioressonància magnètica dels troncs supraaòrtics amb contrast terme pral.n f ca angiografia per RM dels troncs supraaòrtics amb contrast sin. compl.n f ca ARM dels troncs supraaòrtics amb contrast sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de troncos supraaórticos con contraste  es RM angiografía de troncos supraaórticos con contraste  cod 06070402  
2935 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica dels troncs supraaòrtics sense contrast terme pral.n f ca angioressonància magnètica dels troncs supraaòrtics sense contrast terme pral.n f ca angiografia per RM dels troncs supraaòrtics sense contrast sin. compl.n f ca ARM dels troncs supraaòrtics sense contrast sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de troncos supraaórticos sin contraste  es RM angiografía de troncos supraaórticos sin contraste  cod 06070401  
2936 proves radiològiques ca angiografia per ressonància magnètica venosa de les extremitats inferiors terme pral.n f ca angioressonància magnètica venosa de les extremitats inferiors terme pral.n f ca angiografia per RM venosa de les extremitats inferiors sin. compl.n f ca ARM venosa de les extremitats inferiors sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética venosa de miembros inferiores  es RM angio venosa de MM II  cod 06070601  
2937 proves radiològiques ca angioressonància magnètica de l'aorta abdominal i de les artèries ilíaques terme pral.n f ca angiografia per RM de l'aorta abdominal i de les artèries ilíaques sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de aorta abdominal e ilíacas  es RM angio de aorta abdominal e ilíacas  cod 06070202  
2938 proves radiològiques ca angioressonància magnètica de les artèries renals terme pral.n f ca angiografia per RM de les artèries renals sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de arterias renales  es RM angio de arterias renales  cod 06070206  
2939 proves radiològiques ca angioressonància magnètica del tòrax sense contrast terme pral.n f ca angiografia per RM del tòrax sense contrast sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética de tórax sin contraste  es RM angio de tórax sin contraste  cod 06070101  
2940 proves radiològiques ca angioressonància magnètica venosa de l'abdomen terme pral.n f ca angiografia per RM venosa de l'abdomen sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética venosa abdominal  es RM angio venosa abdominal  cod 06070207  
2941 proves radiològiques ca angioressonància magnètica venosa de l'abdomen i de les extremitats inferiors terme pral.n f ca angiografia per RM venosa de l'abdomen i de les extremitats inferiors sin. compl.n f es angiografía por resonancia magnética venosa de abdomen y miembros inferiores  es RM angio venosa abdominal y MM II  cod 06070205  
2942 proves radiològiques ca angiografia per tomografia computada abdominal terme pral.n f ca angiografia per TC abdominal sin. compl.n f ca angiotomografia computada abdominal sin. compl.n f ca ATC abdominal sin. compl.n f es TC angio de abdomen  es tomografía computarizada angio de abdomen  cod 05070601  
2943 càncer ca angioma terme pral.n m ca angioneoplàsia sin. compl.n f es angioma  fr angiome  en angioma  
2944 neurociència ca angioma cerebral terme pral.n m es angioma cerebral  en cerebral angioma  
2945 fisioteràpia ca malaltia de Rendu-Osler-Weber terme pral.n f ca angiomatosi hemorràgica familiar sin. compl.n f ca malaltia d'Osler sin. compl.n f ca síndrome de Rendu-Osler sin. compl.n f ca telangièctasi hemorràgica hereditària sin. compl.n f es enfermedad de Osler  es enfermedad de Rendu-Osler-Weber  es síndrome de Rendu-Osler-Weber  es telangiectasia hemorrágica hereditaria  en hereditary hemorrhagic telangiectasia  en Osler disease  en Osler-Weber-Rendu disease  en Rendu-Osler-Weber syndrome  
2946 oftalmologia ca angiomatosi retinal terme pral.n f es angiomatosis retinal  en retinal angiomatosis  
2947 proves radiològiques ca angioplàstia a través de derivació transjugular intrahepàtica portosistèmica terme pral.n f ca angioplàstia a través de TIPS/DTIP terme pral.n f es angioplastia shunt porto-cava percutáneo (TIPS)  cod 09072205  
2948 proves radiològiques ca angioplàstia arterial perifèrica terme pral.n f es angioplastia arterial periférica  cod 09072000  
2949 proves radiològiques ca angioplàstia d'altres artèries terme pral.n f es angioplastia de otras arterias  cod 09072107  
2950 proves radiològiques ca angioplàstia d'empelts vasculars terme pral.n f es angioplastia de injertos vasculares  cod 09072006  
2951 proves radiològiques ca angioplàstia d'extremitat superior unilateral terme pral.n f es angioplastia de miembro superior unilateral  cod 09072007  
2952 proves radiològiques ca angioplàstia d'una fístula arteriovenosa d'hemodiàlisi terme pral.n f ca angioplàstia d'una fístula AV d'hemodiàlisi sin. compl.n f es angioplastia de fístula A.V. de hemodiálisis  es angioplastia de fístula arteriovenosa de hemodiálisis  cod 09072204  
2953 proves radiològiques ca angioplàstia del territori de la vena cava inferior terme pral.n f ca angioplàstia de l'àrea de la vena cava inferior sin. compl.n f es angioplastia territorio cava inferior  cod 09072202  
2954 proves radiològiques ca angioplàstia del territori de la vena cava superior terme pral.n f ca angioplàstia de l'àrea de la vena cava superior sin. compl.n f es angioplastia territorio cava superior  cod 09072201  
2955 proves radiològiques ca angioplàstia de l'artèria central terme pral.n f es angioplastia arterial central  cod 09072100  
2956 proves radiològiques ca angioplàstia de la vàlvula aòrtica terme pral.n f es angioplastia aórtica  cod 09072101  
2957 proves radiològiques ca angioplàstia de les venes hepàtiques terme pral.n f es angioplastia de venas hepáticas  cod 09072203  
2958 proves radiològiques ca angioplàstia dels troncs distals terme pral.n f ca angioplàstia tibioperoneal terme pral.n f es angioplastia de troncos distales (tibioperoneal)  cod 09072005  
2959 proves radiològiques ca angioplàstia dels troncs supraaòrtics terme pral.n f es angioplastia de troncos supraaórticos  cod 09072106  
2960 proves radiològiques ca angioplàstia dels troncs viscerals digestius terme pral.n f es angioplastia de troncos viscerales digestivos  cod 09072105  
2961 proves radiològiques ca angioplàstia esplenoportal terme pral.n f es angioplastia esplenoportal  cod 09072206  
2962 proves radiològiques ca angioplàstia femoropoplítia bilateral terme pral.n f es angioplastia fémoro-poplítea bilateral  cod 09072003  
2963 proves radiològiques ca angioplàstia femoropoplítia unilateral terme pral.n f es angioplastia fémoro-poplítea unilateral  cod 09072004  
2964 proves radiològiques ca angioplàstia ilíaca comuna bilateral terme pral.n f es angioplastia ilíaca bilateral  cod 09072001  
2965 proves radiològiques ca angioplàstia ilíaca comuna unilateral terme pral.n f es angioplastia ilíaca unilateral  cod 09072002  
2966 proves radiològiques ca angioplàstia intracranial terme pral.n f es angioplastia intracraneal  cod 08070501  
2967 proves radiològiques ca angioplàstia renal bilateral terme pral.n f es angioplastia renal bilateral  cod 09072103  
2968 proves radiològiques ca angioplàstia renal unilateral terme pral.n f es angioplastia renal unilateral  cod 09072104  
2969 proves radiològiques ca angioplàstia transluminal percutània extracranial amb pròtesi terme pral.n f ca ATP extracranial amb pròtesi sin. compl.n f es angioplastia (ATP) extracraneal con prótesis  es angioplastia transluminal percutánea extracraneal con prótesis  es ATP extracraneal con prótesis  cod 08070503  
2970 proves radiològiques ca angioplàstia transluminal percutània extracranial sense pròtesi terme pral.n f ca ATP extracranial sense pròtesi sin. compl.n f es angioplastia (ATP) extracraneal sin prótesis  es angioplastia transluminal percutánea extracraneal sin prótesis  es ATP extracraneal sin prótesis  cod 08070504  
2971 proves radiològiq