Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 criteris lingüístics > 07 traducció de paraules concretes ca ADJECTIU ANGLÈS FRIENDLY: TRADUCCIÓ terme pral. en business-friendly (obert -a als negocis) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost)  en earth-friendly (ecològic -a) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost)  en eco-friendly (ecològic -a) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost)  en friendly arrangement (arranjament amistós) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general)  en friendly match (partit amistós) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general)  en friendly settlement (liquidació amistosa) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general)  en gay-friendly (gay-friendly) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost)  en user-friendly interface (interfície amigable) (EXEMPLE de friendly aplicat a una interfície)  
2 criteris lingüístics > 07 traducció de paraules concretes ca ADJECTIU ANGLÈS SMART: TRADUCCIÓ terme pral. en smart ball (pilota intel·ligent) (EXEMPLE de smart)  en smart building (edfici intel·ligent) (EXEMPLE de smart)  en smart card (targeta intel·ligent) (EXEMPLE de smart)  en smart city (ciutat intel·ligent) (EXEMPLE de smart)  en smart meter (comptador intel·ligent) (EXEMPLE de smart)  en smartphone (telèfon intel·ligent) (EXEMPLE de smart)  
3 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca ADMETRE O SUPORTAR? terme pral. es admitir (admetre)  es reconocer (admetre)  es soportar (admetre)  it supportare (admetre)  en support, to (admetre)  fr accepter (admetre)  fr accueillir (admetre)  fr fonctionner [sous] (admetre)  fr permettre l'adjonction [de] (admetre)  fr pouvoir accueillir (admetre)  fr supporter (admetre)  
4 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca AEROFÒBIA, AVIOFÒBIA O AVIATOFÒBIA? terme pral. es aerofobia (aerofòbia)  es aviofobia (aerofòbia)  it aerofobia (aerofòbia)  pt aerodromofobia (aerofòbia)  pt aerofobia (aerofòbia)  pt aviatofobia (aerofòbia)  pt aviofobia (aerofòbia)  en aerodromophobia (aerofòbia)  en aerophobia (aerofòbia)  en aviatophobia (aerofòbia)  en aviophobia (aerofòbia)  en pteromerhanophobia (aerofòbia)  fr aéroacrophobie (aerofòbia)  fr aérodromophobie (aerofòbia)  fr aérophobie (aerofòbia)  fr aviophobie (aerofòbia)  
5 criteris d'especialitat > indústria. energia ca AFLORAMENT, AFLORAMENT DE GREIX, AFLORAMENT DE SUCRE, FLOR, FLOR DE GREIX O FLOR DE SUCRE? terme pral. es blanqueamiento (aflorament)  es blanquecimiento (aflorament)  es eflorescencia (aflorament)  es eflorescencia de azúcar (aflorament de sucre)  es eflorescencia de grasa (aflorament de greix)  en bloom (aflorament de greix)  en bloom (aflorament)  en blooming (aflorament)  en chocolate bloom (aflorament)  en chocolate blooming (aflorament)  en fat bloom (aflorament de greix)  en sugar bloom (aflorament de sucre)  fr blanchiment (aflorament)  fr blanchiment cristallin (aflorament de sucre)  fr blanchiment gras (aflorament de greix)  fr blanchiment sucré (aflorament de sucre)  fr givre de gras (aflorament de greix)  fr pruine du corps gras (aflorament de greix)  
6 criteris d'especialitat > agricultura. ramaderia. pesca ca AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA? terme pral. es agricultura biodinámica (agricultura biodinàmica)  es agricultura biológica (agricultura ecològica)  es agricultura ecológica (agricultura ecològica)  es agricultura integrada (agricultura integrada)  es agricultura orgánica (agricultura ecològica)  es biodinámica (agricultura biodinàmica)  en biodynamic agriculture (agricultura biodinàmica)  en biodynamic farming (agricultura biodinàmica)  en biodynamics (agricultura biodinàmica)  en biological agriculture (agricultura ecològica)  en biological farming (agricultura ecològica)  en integrated farming (agricultura integrada)  en organic agriculture (agricultura ecològica)  en organic farming (agricultura ecològica)  fr agriculture biodynamique (agricultura biodinàmica)  fr agriculture biologique (agricultura ecològica)  fr agriculture écologique (agricultura ecològica)  fr agriculture integrée (agricultura integrada)  fr biodynamie (agricultura biodinàmica)  fr culture biologique (agricultura ecològica)  fr AB (agricultura ecològica)  
7 criteris d'especialitat > arts ca ALBAREL, ALBARELLO, ALBARELL, ALBAREL·LO, POT D'APOTECARI O POT DE FARMÀCIA? terme pral. es albarelo (albarel)  de Albarello (albarel)  it albarello (albarel)  en albarello (albarel)  fr albarelle (albarel)  fr albarello (albarel)  
8 criteris d'especialitat > zoologia ca ALEVÍ, SALMÓ BARRAT, ESMOLT, SALMÓ UNIHIVERNAL O SALMÓ POSTFRESA? terme pral. es alevín (aleví)  es añal (salmó unihivernal)  es esguín (esmolt)  es grilse (salmó unihivernal)  es kelt (salmó postfresa)  es murgón (esmolt)  es parr (salmó barrat)  es pinto (salmó barrat)  es preesguín (salmó barrat)  es salmón joven (salmó barrat)  es salmón zancado (salmó postfresa)  es salmonillo (salmó barrat)  es smolt (esmolt)  es zancado (salmó postfresa)  en alevin (aleví)  en fingerling (salmó barrat)  en fry (aleví)  en grilse (salmó unihivernal)  en kelt (salmó postfresa)  en parr (salmó barrat)  en smolt (esmolt)  fr alevin (aleví)  fr bécard (salmó postfresa)  fr castillon (salmó unihivernal)  fr charognard (salmó postfresa)  fr gerbillot (salmó unihivernal)  fr grilse (salmó unihivernal)  fr madeleineau (salmó unihivernal)  fr saumon vide (salmó postfresa)  fr saumoneau (esmolt)  fr smolt (esmolt)  fr tacon (salmó barrat)  fr unibermarin (salmó unihivernal)  
9 criteris d'especialitat > ciències socials ca ALFABETISME DIGITAL, LITERACITAT DIGITAL, ALFABETITZACIÓ MEDIÀTICA O EDUCACIÓ MEDIÀTICA? terme pral. es alfabetismo digital (alfabetisme digital)  es alfabetización mediática (alfabetització mediàtica)  es educación mediática (alfabetització mediàtica)  es literacidad digital (alfabetisme digital)  it competenza digitale (alfabetisme digital)  en computer literacy (alfabetisme digital)  en digital literacy (alfabetisme digital)  en media education (alfabetització mediàtica)  en media literacy (alfabetisme digital, alfabetització mediàtica)  fr bagage numérique (alfabetisme digital)  fr compétence médiatique (alfabetització mediàtica)  fr compétence numérique (alfabetisme digital)  fr connaissances médiatiques (alfabetització mediàtica)  fr culture médiatique (alfabetització mediàtica)  fr culture numérique (alfabetisme digital)  fr éducation aux medias (alfabetització mediàtica)  
10 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca ALIMENT MODIFICAT GENÈTICAMENT, ALIMENT GENÈTICAMENT MODIFICAT O ALIMENT TRANSGÈNIC? terme pral. es alimento genéticamente modificado (aliment modificat genèticament)  es alimento GM (aliment modificat genèticament)  es alimento modificado genéticamente (aliment modificat genèticament)  es alimento sometido a ingeniería genética (aliment transgènic)  es alimento transgénico (aliment transgènic)  en genetically engineered food (aliment modificat genèticament)  en genetically modified food (aliment modificat genèticament, aliment transgènic)  en genfood (aliment modificat genèticament)  en GM food (aliment modificat genèticament, aliment transgènic)  en transgenic food (aliment transgènic)  en GEF (aliment modificat genèticament)  en GMF (aliment modificat genèticament, aliment transgènic)  fr aliment génétiquement modifié (aliment modificat genèticament)  fr aliment modifié génétiquement (aliment modificat genèticament, aliment transgènic)  fr aliment transgénique (aliment transgènic)  fr AGM (aliment modificat genèticament)  
11 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A DEMANDA / A REQUESTA / A DEMANDA I AUTOREGULADA / REGULADA PEL NADÓ O LLIURE? terme pral. es alimentación complementaria a demanda (alimentació complementària a demanda)  es alimentación complementaria autorregulada (alimentació complementària a demanda)  es alimentación complementaria dirigida por el bebé (alimentació complementària a demanda)  es alimentación complementaria regulada por el bebé (alimentació complementària a demanda)  en baby-led weaning (alimentació complementària a demanda)  en BLW (alimentació complementària a demanda)  fr alimentation autonome du bébé (alimentació complementària a demanda)  fr diversification alimentaire autonome (alimentació complementària a demanda)  fr sevrage au gré du nourrisson (alimentació complementària a demanda)  
12 criteris d'especialitat > transports ca ALLUNAR I AMARTAR O ATERRAR A LA LLUNA I ATERRAR A MART? terme pral.
13 criteris d'especialitat > zoologia ca ANGUILA, ANGUILÓ O ANGULA? terme pral. es anguila (anguila)  es angula (angula)  en common eel (anguila)  en eel (anguila)  en elver (angula)  en european eel (anguila)  nc Anguilla anguilla  fr anguille (anguila)  fr civelle (angula)  
14 criteris d'especialitat > física ca ANY DE TRASPÀS, ANY BIXEST O ANY BISSEXTIL? terme pral. es año bisiesto (any bixest)  it anno bisestile (any bixest)  pt ano bissexto (any bixest)  en leap year (any bixest)  fr année bissextile (any bixest)  
15 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca APLICACIÓ MÒBIL, APP O APLI? terme pral. es aplicación móvil (aplicació mòbil)  es apli (app)  en mobile application (aplicació mòbil)  en app (app)  fr application mobile (aplicació mòbil)  fr appli (app)  
16 criteris d'especialitat > llengua. literatura ca APTÒNIM, APTRÒNIM, EUÒNIM O NOM PARLANT? terme pral. es antropónimo atributivo (aptònim)  es antropónimo evocativo (aptònim)  es aptrónimo (aptònim)  es caracterónimo (aptònim)  es caractónimo (aptònim)  es nombre parlante (aptònim)  de sprenchender Name (aptònim)  it attonimo (aptònim)  it attronimo (aptònim)  pt aptônimo (aptònim)  pt aptrônimo (aptònim)  en aptonym (aptònim)  en aptronym (aptònim)  en charactonym (aptònim)  en euonym (aptònim)  fr aptonyme (aptònim)  
17 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca APUNT, APORTACIÓ, COMENTARI, INTERVENCIÓ, NOTA, MISSATGE, ARTICLE O POST? terme pral. es artículo (apunt)  es contribución (apunt)  es mensaje (apunt)  es post (apunt)  it post (apunt)  en post (apunt)  en posting (apunt)  fr article (apunt)  fr contribution (apunt)  fr entrée (apunt)  
18 criteris d'especialitat > geografia ca ARABOSAHARIÀ -ANA, SAHARIANOARÀBIC -IGA O SAHAROARÀBIC -IGA? terme pral. es saharo-arábigo -ga (arabosaharià -ana)  it arabo-sahariano (arabosaharià -ana)  en saharo-arabian (arabosaharià -ana)  fr saharo-arabique (arabosaharià -ana)  
19 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca ATAC DE DENEGACIÓ DE SERVEI, ATAC DoS, ATAC D'INTERFERÈNCIA, ATAC D'INUNDACIÓ, ATAC DE DENEGACIÓ DE SERVEI DISTRIBUÏT O ATAC DDoS? terme pral. es ataque DDoS (atac de denegació de servei distribuït)  es ataque de denegación de servicio (atac de denegació de servei)  es ataque de denegación de servicio distribuido (atac de denegació de servei distribuït)  es ataque de inundación (atac d'inundació)  es ataque DoS (atac de denegació de servei)  es interferencia intencionada (atac d'interferència)  en DDoS attack (atac de denegació de servei distribuït)  en denial-of-service attack (atac de denegació de servei)  en distruted denial-of-service attack (atac de denegació de servei distribuït)  en DoS attack (atac de denegació de servei)  en flooding attack (atac d'inundació)  en jamming attack (atac d'interferència)  fr attaque d'inondation (atac d'inundació)  fr attaque DDoS (atac de denegació de servei distribuït)  fr attaque Dds (atac de denegació de servei)  fr attaque par déni de service (atac de denegació de servei)  fr attaque par déni de service distribué (atac de denegació de servei distribuït)  fr brouillage intentionnel (atac d'interferència)  
20 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca BAIA DE GOJI O BAIA D'ARÇ XINÈS? terme pral. es baya de goji (baia de goji)  es baya goji (baia de goji)  es goji (baia de goji)  en Chinese wolfberry (baia de goji)  en goji berry (baia de goji)  en wolfberry (baia de goji)  fr baie de goji (baia de goji)  fr baie de lyciet (baia de goji)  fr goji (baia de goji)  
21 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca BAIXAR O DESCARREGAR? terme pral. es bajar (baixar)  es descargar (baixar)  it scaricare (baixar)  pt baixar (baixar)  pt descarregar (baixar)  en download, to (baixar)  fr télécharger (baixar)  fr télécharger vers l'aval (baixar)  fr télédécharger (baixar)  
22 criteris d'especialitat > informació. documentació ca BIBLIOGRAFIA WEB, BIBLIOGRAFIA ELECTRÒNICA O BIBLIOGRAFIA EN LÍNIA? terme pral. es bibliografía electrónica (bibliografia electrònica)  es bibliografía en línea (bibliografia electrònica)  es bibliografía web (bibliografia web)  es webgrafía (bibliografia web)  es webliografía (bibliografia web)  es webografía (bibliografia web)  en electronic bibliography (bibliografia electrònica)  en online bibliography (bibliografia electrònica)  en Web bibliography (bibliografia web)  en webliography (bibliografia web)  en webography (bibliografia web)  fr bibliographie électronique (bibliografia electrònica)  fr bibliographie en ligne (bibliografia electrònica)  fr bibliographie Web (bibliografia web)  fr réseaugraphie (bibliografia web)  fr webliographie (bibliografia web)  fr webographie (bibliografia web)  
23 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca BIG DATA, DADES MASSIVES O MACRODADES? terme pral.
24 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca BIOXIP, MATRIU, BIOXIP DE DNA, MICROXIP DE DNA O MACROXIP DE DNA? terme pral. es biochip (bioxip)  es biochip de ADN (bioxip de DNA)  es chip (bioxip)  es chip de ADN (bioxip de DNA)  es matriz (bioxip)  es matriz de ADN (bioxip de DNA)  es matriz génica (bioxip de DNA)  es microchip de ADN (bioxip de DNA)  es micromatriz (bioxip)  es micromatriz de ADN (bioxip de DNA)  en array (bioxip)  en biochip (bioxip de DNA, bioxip)  en chip (bioxip)  en DNA array (bioxip de DNA)  en DNA biochip (bioxip de DNA)  en DNA chip (bioxip de DNA)  en DNA microarray (bioxip de DNA)  en gene array (bioxip de DNA)  en gene chip (bioxip de DNA)  en gene microarray (bioxip de DNA)  en microarray (bioxip de DNA, bioxip)  fr biopuce (bioxip [suport])  fr micromatrice (bioxip [suport])  fr microréseau (bioxip [instrument, suport])  fr microréseau à ADN (bioxip de DNA)  fr puce (bioxip [suport])  
25 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca BLOG O BLOC? terme pral. es bitácora (blog)  es blog (blog)  en blog (blog)  en weblog (blog)  fr bloc (blog)  fr bloc-notes (blog)  fr blogue (blog)  fr carnet Web (blog)  
26 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca BLOGUER | BLOGUERA O BLOCAIRE? terme pral. es bitacorero | bitacorera (bloguer | bloguera)  es bloguero | bloguera (bloguer | bloguera)  en blogger (bloguer | bloguera)  en weblogger (bloguer | bloguera)  fr blogueur | blogueuse (bloguer | bloguera)  fr carnetier | carnetière (bloguer | bloguera)ç  
27 criteris d'especialitat > esports ca BLOQUEIG I CONTINUACIÓ / BLOQUEIG I OBERTURA O BÉ PICK AND ROLL / PICK AND POP? terme pral. es bloqueo y apertura (bloqueig i obertura)  es bloqueo y continuación (bloqueig i continuació)  es pick and pop (bloqueig i obertura)  es pick and roll (bloqueig i continuació)  en ball screen (bloqueig i continuació)  en pick and pop (bloqueig i obertura)  en pick and roll (bloqueig i continuació)  en screen and roll (bloqueig i continuació)  fr écran et glissement (bloqueig i continuació)  fr pick and pop (bloqueig i obertura)  fr pick and roll (bloqueig i continuació)  
28 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca BOT, ROBOT, BOT DE CONVERSA O ASSISTENT VIRTUAL? terme pral. es asistente virtual (bot2)  es bot (bot1,2)  es chatbot (bot2)  es robot (bot1)  en bot (bot1,2)  en chatbot (bot2)  en software robot (bot1)  en talkbot (bot2)  en virtual agent (bot2)  en virtual assistant (bot2)  fr agent conversationnel (bot2)  fr assistant virtuel (bot2)  fr bot (bot1,2)  fr robot (bot1)  
29 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca BOTÀRIGA, BOTARGA, BOTTARGA O GARROFETA? terme pral. es botarga (botàriga, garrofeta)  es bottarga (botàriga, garrofeta)  de Bottarga (botàriga, garrofeta)  it bottarga (botàriga, garrofeta)  pt bottarga (botàriga, garrofeta)  en botargo (botàriga, garrofeta)  en bottarga (botàriga, garrofeta)  fr boutargue (botàriga, garrofeta)  fr poutargue (botàriga, garrofeta)  
30 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca BRÀQUET O BRACKET? terme pral. es abrazadera (bràquet)  es aplique dental (bràquet)  es bracket (bràquet)  es bráquet (bràquet)  es corchete (bràquet)  es freno (bràquet)  es pieza de fijación dental (bràquet)  es soporte ortodóncico (bràquet)  en bracket (bràquet)  en orthodontic bracket (bràquet)  fr boîtier orthodontique (bràquet)  fr bracket (bràquet)  
31 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca BRÒQUIL, BRÒQUIL VERD, COLIFLOR, BRÒQUIL BLANC O BRÒCOLI? terme pral. es brécol (bròcoli)  es brócol (bròcoli)  es brócoli (bròcoli)  es brócul (bròcoli)  es bróculi (bròcoli)  es bróquil (bròcoli)  es coliflor (coliflor)  es coliflor verde (bròquil)  it broccolo (bròcoli)  it cavolfiore (coliflor)  it cavolfiore verde (bròquil)  it cavolo broccolo (bròcoli)  it cavoloro fiore (coliflor)  pt brócolos (bròcoli)  pt couve bróculo (bròcoli)  pt couve-flor (coliflor)  pt couve-flor verde (bròquil)  en asparagus broccoli (bròcoli)  en broccoflower (bròquil)  en broccoli (bròcoli)  en cauliflower (coliflor)  en cauliflower broccoli (bròquil)  en green coliflower (bròquil)  en sprouting broccoli (bròcoli)  en winter cauliflower (bròquil)  nc Brassica oleracea var. botrytis (bròquil, coliflor)  nc Brassica oleracea var. italica (bròcoli)  fr brocoli (bròcoli)  fr brocoli asperge (bròcoli)  fr chou brocoli (bròquil)  fr chou-fleur (coliflor)  fr chou-fleur vert (bròquil)  
32 criteris d'especialitat > indumentària. confecció ca BURCA, HIJAB, NICAB, NIQAB, XADOR, XAILA, AMIRA O KHIMAR? terme pral. es al-amira (amira)  es burka (burca)  es chador (xador)  es hidjab (hijab)  es hijab (hijab)  es khimar (khimar)  es niqab (nicab)  es shayla (xaila)  en al-amira (amira)  en bourkha (burca)  en burka (burca)  en burkha (burca)  en chadar (xador)  en chaddar (xador)  en chador (xador)  en chuddar (xador)  en chudder (xador)  en hijab (hijab)  en khimar (khimar)  en niqab (nicab)  en shayla (xaila)  fr al-amira (amira)  fr hidjab (hijab)  fr hidjäb (hijab)  fr khimar (khimar)  fr niqab (nicab)  fr shayla (xaila)  fr tchador (xador)  
33 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca CALCS ADEQUATS I CALCS INADEQUATS terme pral. ex alta costura (EXEMPLE de calc adequat)  ex *claus (EXEMPLE de calc inadequat)  ex coixinet (EXEMPLE de calc adequat)  ex *pot de mel (EXEMPLE de calc inadequat)  ex ratolí (EXEMPLE de calc adequat)  ex *segrest de diòxid de carboni (EXEMPLE de calc inadequat)  ex xarxa (EXEMPLE de calc adequat)  
34 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca CALMA, VENTOLINA, VENT FLUIXET, VENT FLUIX, VENT MODERAT, VENT FRESQUET O VENT FRESC? terme pral. es bonancible (vent moderat [GRAU 4])  es brisa débil (vent fluix [GRAU 3])  es brisa fresca (vent fresquet [GRAU 5])  es brisa fuerte (vent fresc [GRAU 6])  es brisa moderada (vent moderat [GRAU 4])  es brisa muy débil (vent fluixet [GRAU 2])  es calma (calma [GRAU 0])  es flojito (vent fluixet [GRAU 2])  es flojo (vent fluix [GRAU 3])  es fresco (vent fresc [GRAU 6])  es fresquito (vent fresquet [GRAU 5])  es ventolina (ventolina [GRAU 1])  it bava di vento (ventolina [GRAU 1])  it brezza leggera (vent fluixet [GRAU 2])  it brezza tesa (vent fluix [GRAU 3])  it calma (calma [GRAU 0])  it vento fresco (vent fresc [GRAU 6])  it vento moderato (vent moderat [GRAU 4])  it vento teso (vent fresquet [GRAU 5])  en calm (calma [GRAU 0])  en fresh breeze (vent fresquet [GRAU 5])  en gentle breeze (vent fluix [GRAU 3])  en light air (ventolina [GRAU 1])  en light breeze (vent fluixet [GRAU 2])  en moderate breeze (vent moderat [GRAU 4])  en strong breeze (vent fresc [GRAU 6])  fr bonne brise (vent fresquet [GRAU 5])  fr calme (calma [GRAU 0])  fr jolie brise (vent moderat [GRAU 4])  fr légère brise (vent fluixet [GRAU 2])  fr petite brise (vent fluix [GRAU 3])  fr très légère brise (ventolina [GRAU 1])  fr vent frais (vent fresc [GRAU 6])  
35 criteris d'especialitat > ciències socials ca CAMPAMENTS O CAMPAMENT? terme pral. es campamento (campaments, campament)  en camp (campaments, campament)  fr camp (campaments, campament)  
36 criteris d'especialitat > esports ca CANVI PER DESVIADOR O CANVI INTERN? terme pral.
37 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CARDIOPROTEGIR PERSONES O CARDIOPROTEGIR TERRITORIS? terme pral. ex cardioprotecció dels assistents a un acte (EXEMPLE de cardioprotegir)  ex ? poliesportiu municipal cardioprotegit (EXEMPLE de cardioprotegir)  ex ? territori cardioprotegit (EXEMPLE de cardioprotegir)  
38 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA (0): GENERALITATS terme pral.
39 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU / ADVERBI: DISTINCIÓ terme pral. ex en actiu (EXEMPLE de locució adjectival)  ex en color (EXEMPLE de locució adjectival)  ex en efectiu (EXEMPLE de locució adverbial)  ex en paral·lel (EXEMPLE de locució adverbial)  
40 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (1): GENERALITATS terme pral. ex antimonopoli (EXEMPLE d'adjectiu invariable)  ex antiretrovíric -a (EXEMPLE d'adjectiu variable)  ex en actiu (EXEMPLE d'adjectiu locutiu)  ex multicolor (EXEMPLE d'adjectiu invariable)  ex prenyat -ada (EXEMPLE de fals adjectiu defectiu)  ex vivaç (EXEMPLE d'adjectiu invariable)  ex ARV (EXEMPLE d'adjectiu sigla)  
41 criteris metodològics > denominació ca CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (2): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN CATALÀ terme pral. ex falb -a (EXEMPLE d'adjectiu del grup 1)  ex guerxo -a (EXEMPLE exemple d'adjectiu del grup 1)  ex heterospori -òria (EXEMPLE d'adjectiu del grup 2)  ex liftat -ada (EXEMPLE d'adjectiu del grup 2)  ex lucratiu -iva (EXEMPLE d'adjectiu del grup 2)  ex mut muda (EXEMPLE d'adjectiu del grup 3)  ex petri pètria (EXEMPLE d'adjectiu del grup 3)  
42 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (3): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN ALTRES LLENGÜES terme pral. es deslucido -da (EXEMPLE de representació del femení en castellà)  es oblicuo -cua (EXEMPLE de representació del femení en castellà)  gl sobado -a (EXEMPLE de representació del femení en gallec)  de gebraucht (EXEMPLE de representació del femení en alemany)  it rovinato (EXEMPLE de representació del femení en itailà)  pt usado (EXEMPLE de representació del femení en portuguès)  fr adhésif -ive (EXEMPLE de representació del femení en francès)  fr défraîchi -ie (EXEMPLE de representació del femení en francès)  fr feuillé -ée (EXEMPLE de representació del femení en francès)  fr hélicoïdal -ale (EXEMPLE de representació del femení en francès)  fr lourd lourde (EXEMPLE de representació del femení en francès)  
43 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA ADVERBI terme pral. ex per compte d'altri (EXEMPLE d'adverbi locutiu)  ex reglamentàriament (EXEMPLE d'adverbi no locutiu)  
44 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA INTERJECCIÓ terme pral. ex escac al rei! (EXEMPLE d'interjecció amb valor admiratiu)  ex gràcies (EXEMPLE d'interjecció)  ex preparats? (EXEMPLE d'interjecció amb valor interrogatiu)  
45 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA LOCUCIÓ LLATINA terme pral. ex ad libitum [la] (EXEMPLE de locució llatina falsa)  ex aequalia aequalis curantur [la] (EXEMPLE de locució llatina autèntica)  ex auctor regit actum [la] (EXEMPLE de locució llatina autèntica)  ex ius ad bellum [la] (EXEMPLE de locució llatina falsa)  ex nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege [la] (EXEMPLE de locució llatina autèntica)  
46 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA NOM (1): GENERALITATS terme pral. ex capità | capitana (EXEMPLE de tractament de gènere)  ex escriptura (EXEMPLE de tractament de nombre)  ex estupor (EXEMPLE de tractament de gènere)  ex infant (EXEMPLE de tractament de gènere)  ex persona (EXEMPLE de tractament de gènere)  ex salats (EXEMPLE de tractament de nombre)  ex taula (EXEMPLE de tractament de nombre)  ex valor (EXEMPLE de tractament de nombre)  de Kind (EXEMPLE de tractament de gènere)  en child (EXEMPLE de tractament de gènere)  
47 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA NOM (2): NOM MASCULÍ I FEMENÍ, NOM MASCULÍ O FEMENÍ terme pral. ex adobador | adobadora (EXEMPLE de nom masculí i femení)  ex flavor (EXEMPLE de nom masculí o femení)  
48 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA NOM (3): PLURALS HABITUALS (TRACTAMENT) terme pral. ex acció de primera (EXEMPLE de plural habitual)  ex espagueti (EXEMPLE de plural habitual)  ex remei floral de Bach (EXEMPLE de plural habitual)  
49 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA NOM (4): PLURALS LEXICALITZATS (IDENTIFICACIÓ) terme pral. ex estimulant del tipus amfetamina (EXEMPLE de plural lexicalitzat fals)  ex globus (EXEMPLE de plural lexicalitzat fals)  ex raigs X (EXEMPLE de plural lexicalitzat autèntic)  ex sabatetes (EXEMPLE de plural lexicalitzat autèntic)  ex tisores (EXEMPLE de plural lexicalitzat autèntic)  
50 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA NOM (5): PLURALS LEXICALITZATS (TRACTAMENT) terme pral. ex apunts (EXEMPLE de tractament de plural lexicalitzat)  ex costes (EXEMPLE de tractament de plural lexicalitzat)  ex escacs (EXEMPLE de tractament de plural lexicalitzat)  ex pantaló (EXEMPLE de tractament de plural lexicalitzat)  ex pantalons (EXEMPLE de tractament de plural lexicalitzat)  ex salats (EXEMPLE de tractament de plural lexicalitzat)  
51 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA PREPOSICIÓ terme pral. ex davant de (EXEMPLE de preposició locutiva)  ex via (EXEMPLE de preposició no locutiva)  
52 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA VERB (1): GENERALITATS terme pral. ex accedir [a] (EXEMPLE de característiques sintàctiques del verb)  ex aprendre de memòria (EXEMPLE de característiques morfològiques del verb)  ex aprendre's de memòria (EXEMPLE de característiques morfològiques del verb)  ex arremetre (EXEMPLE de característiques sintàctiques del verb)  ex arrogar-se (EXEMPLE de característiques morfològiques del verb)  ex assimilar-se [a] (EXEMPLE de característiques morfològiques del verb)  ex comunicar (EXEMPLE de característiques sintàctiques del verb)  ex escriure (EXEMPLE de característiques sintàctiques del verb)  ex guerxar-se (EXEMPLE de característiques morfològiques del verb)  ex teledirigir (EXEMPLE de característiques sintàctiques del verb)  
53 criteris metodològics > categoria lèxica ca CATEGORIA LÈXICA VERB (2): VERBS PRONOMINALS I FALSOS VERBS PRONOMINALS terme pral. ex arrogar-se (EXEMPLE de verb pronominal autèntic)  ex baixar (cf. baixar-se, baixar-li) (EXEMPLE de verb no pronominal amb pronom de destinatari)  ex carregar (cf. carregar-se, carregar-li) (EXEMPLE de verb no pronominal amb pronom de destinatari)  ex *caure's (EXEMPLE de verb pronominal incorrecte)  ex llevar-se (EXEMPLE de verb pronominal autèntic)  ex *passar-se (EXEMPLE de verb pronominal incorrecte)  ex pentinar (cf. pentinar-se, pentinar-lo) (EXEMPLE de verb no pronominal amb pronom d'objecte)  
54 criteris d'especialitat > indústria. energia ca CERVESIFICACIÓ, MALTATGE, MACERACIÓ, COCCIÓ, FERMENTACIÓ, BRASSATGE, BRACEIG, BRACEJAT O BRACEJAMENT? terme pral. es braceado (maceració)  es cocción (cocció)  es elaboración de cerveza (cervesificació)  es fabricación de cerveza (cervesificació)  es fermentación (fermentació)  es maceración (maceració)  es malteado (maltatge)  it ammostamento (maceració)  it birrificazione (cervesificació)  it bollitura (cocció)  it fermentazione (fermentació)  it macerazione (maceració)  it maltaggio (maltatge)  en boiling (cocció)  en brewing (cervesificació)  en brewing process (cervesificació)  en fermentation (fermentació)  en malting (maltatge)  en mashing (maceració)  fr brassage (cervesificació, maceració)  fr cuisson (cocció)  fr empâtage (maceració)  fr fermentation (fermentació)  fr maltage (maltatge)  
55 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CHIKUNGUNYA: PRONÚNCIA I GRAFIA terme pral. es chicunguña (chikungunya)  es chikunguña (chikungunya)  es fiebre chicunguña (chikungunya)  es fiebre chikunguña (chikungunya)  es virus del chicunguña (virus del chikungunya)  es virus del chikunguña (virus del chikungunya)  es CHIKV (CHIKV)  en chikungunya (chikungunya)  en chikungunya fever (chikungunya)  en chikungunya virus (virus del chikungunya)  en CHIKV (CHIKV)  fr chikungunya (chikungunya)  fr fièvre Chikungunya (chikungunya)  fr virus du chikungunya (virus del chikungunya)  fr CHIKV (CHIKV)  
56 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca CIBER-, DIGITAL, ELECTRÒNIC -A, VIRTUAL O EN LÍNIA? terme pral. es ciber- (ciber-)  es digital (digital)  es electrónico -ca (electrònic -a)  es en línea (en línia)  es virtual (virtual)  en cyber- (ciber-)  en digital (digital)  en e- (digital, electrònic -a, en línia, virtual)  en electronic (electrònic -a)  en on-line (en línia)  en virtual (virtual)  en online (en línia)  fr cyber- (ciber-)  fr électronique (electrònic -a)  fr en ligne (en línia)  fr virtuel -elle (virtual)  
57 criteris d'especialitat > ciències socials ca CIBERACTIVISME O HACKTIVISME? terme pral. es ciberactivismo (ciberactivisme)  es hacktivismo (hacktivisme)  en clicktivism (ciberactivisme)  en cyberactivism (ciberactivisme)  en digital activism (ciberactivisme)  en hacker activism (hacktivisme)  en hacktivism (hacktivisme)  en Internet activism (ciberactivisme)  en online organizing (ciberactivisme)  en hactivism (hacktivisme)  fr activisme en ligne (ciberactivisme)  fr activisme sur Internet (ciberactivisme)  fr cyberactivisme (ciberactivisme)  fr cybermilitantisme (ciberactivisme)  fr hacktivisme (hacktivisme)  
58 criteris d'especialitat > esports ca CICLISME DE SALA, CICLISME INDOOR, SPINNING, BICICLETA DE SALA O BICICLETA DE SPINNING? terme pral. es bicicleta de ciclismo de interior (bicleta de sala)  es bicicleta de ciclismo indoor (bicleta de sala)  es bicicleta de spinning (bicleta de sala)  es ciclismo de interior (ciclisme de sala)  es ciclismo indoor (ciclisme de sala)  es spinning (ciclisme de sala)  en group cycling bike (bicleta de sala)  en indoor cycling (ciclisme de sala)  en indoor cycling bike (bicleta de sala)  en spinning (ciclisme de sala)  en stationary cycling (ciclisme de sala)  en stationary cycling bike (bicleta de sala)  en studio cycle (bicleta de sala)  en studio cycling (ciclisme de sala)  fr cardio-vélo (bicleta de sala)  fr cardio-vélo (ciclisme de sala)  fr cardiovélo (bicleta de sala)  fr cardiovélo (ciclisme de sala)  fr spinning (ciclisme de sala)  fr vélo de spinning (bicleta de sala)  
59 criteris d'especialitat > transports ca CICLISTA, CICLABLE O PEDALABLE? terme pral. es ciclable (pedalable)  es ciclista (ciclista)  en bicyclable (pedalable)  en cyclist (ciclista)  en rideable (pedalable)  fr cyclable (pedalable)  fr cycliste (ciclista)  
60 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca CICLOGÈNESI EXPLOSIVA, BORRASCA EXPLOSIVA, CICLÓ BOMBA O BOMBA METEOROLÒGICA? terme pral.
61 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CINESTÈSIA, KINESTÈSIA O QUINESTÈSIA? terme pral. es cinestesia (cinestèsia)  en kinaesthesia [GB] (cinestèsia)  en kinesthesia [US] (cinestèsia)  fr cinesthésie (cinestèsia)  
62 criteris d'especialitat > botànica ca CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA? terme pral. es caña de limón (herba llimona)  es citronela (citronel·la, herba llimona)  es esquenanto (herba llimona)  es hierba de limón (herba llimona)  es hierba limón (herba llimona)  es limoncillo (herba llimona)  es nardo índico (herba llimona)  es zacate limón (citronel·la, herba llimona)  en Ceylon citronella (citronel·la)  en citronella (citronel·la)  en citronella grass (citronel·la)  en ginger grass (herba llimona)  en lemon grass (herba llimona)  nc Citrus limon (citronella)  nc Cymbopogon citratus (herba llimona)  nc Cymbopogon nardus (citronel·la)  nc Melissa oficinalis (citronella)  fr citronnelle (citronel·la, herba llimona)  fr citronnelle de Ceylan (citronel·la)  fr herbe citron (herba llimona)  fr verveine des Indes (herba llimona)  
63 criteris d'especialitat > botànica ca CIVADA, AVENA O ORDI? terme pral. es avena (civada)  es cebada (ordi)  it avena (civada)  it orzo (ordi)  en barley (ordi)  en oat (civada)  nc Avena sativa (civada)  nc Hordeum vulgare (ordi)  fr avoine (civada)  fr orge (ordi)  
64 criteris d'especialitat > indústria. energia ca COBERTA, TAPA O PORTADA? terme pral.
65 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca COGNOMS AMB DE, DU, DI, VON O VAN: AMB MAJÚSCULA O AMB MINÚSCULA? terme pral. ex accelerador de Van de Graaff (EXEMPLE de cognom amb Van)  ex anàlisi de Van Soest (EXEMPLE de cognom amb Van)  ex equació de Van Deemter (EXEMPLE de cognom amb Van)  ex esquirol llistat de De Winton (EXEMPLE de cognom amb De)  ex línia de Von Ebner (EXEMPLE de cognom amb Von)  ex malaltia de De Quervain (EXEMPLE de cognom amb De)  ex malaltia de Di Guglielmo (EXEMPLE de cognom amb Di)  ex malaltia de Von Economo (EXEMPLE de cognom amb Von)  ex màquina de Von Neumann (EXEMPLE de cognom amb Von)  ex mètode de De Leenheer (EXEMPLE de cognom amb De)  ex projecció de Van der Grinten (EXEMPLE de cognom amb Van)  ex quocient de Von Weirmarn (EXEMPLE de cognom amb Von)  ex síndrome d'Ellis - Van Creveld (EXEMPLE de cognom amb Van)  ex síndrome de Di George (EXEMPLE de cognom amb Di)  ex síndrome de Von Hippel - Lindau (EXEMPLE de cognom amb Von)  
66 criteris d'especialitat > economia. empresa ca COMPLIMENT NORMATIU, ACOMPLIMENT NORMATIU O COMPLIÀNCIA? terme pral. es conformidad (compliment normatiu)  es cumplimiento (compliment normatiu)  de Regelüberwachung (compliment normatiu)  de Überwachung (compliment normatiu)  en compliance (compliment normatiu)  en regulatory compliance (compliment normatiu)  fr conformité (compliment normatiu)  
67 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CONSELL GENÈTIC, ASSESSORAMENT GENÈTIC, CONSELL PROSPECTIU O CONSELL RETROSPECTIU? terme pral. es asesoramiento genético (consell genètic)  es consejo genético (consell genètic)  es consejo genético a posteriori (consell retrospectiu)  es consejo genético previo (consell prospectiu)  en genetic counseling (consell genètic)  en genetic counselling (consell genètic)  en prospective counseling (consell prospectiu)  en retrospective counseling (consell retrospectiu)  fr avis génétique (consell genètic)  fr conseil génétique (consell genètic)  fr consultation génétique (consell genètic)  fr consultation prospective (consell prospectiu)  fr consultation rétrospective (consell retrospectiu)  
68 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ? terme pral. es conservación (conservació)  es preservación (preservació)  en conservation (conservació)  en preservation (preservació)  fr conservation (conservació)  fr préservation (preservació)  
69 criteris d'especialitat > ciències socials ca CONTRABAN D'ÉSSERS HUMANS, CONTRABAN DE PERSONES, TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS O TRÀFIC DE PERSONES? terme pral. es tráfico de personas (contraban d'éssers humans)  es trata de personas (tràfic d'éssers humans)  es trata de seres humanos (tràfic d'éssers humans)  en human smuggling (contraban d'éssers humans)  en human trafficking (tràfic d'éssers humans)  en people smuggling (contraban d'éssers humans)  en trafficking in human beings (tràfic d'éssers humans)  en trafficking in persons (tràfic d'éssers humans)  fr trafic d'êtres humains (contraban d'éssers humans)  fr trafic de personnes (contraban d'éssers humans)  fr traite de personnes (tràfic d'éssers humans)  fr traite des êtres humains (tràfic d'éssers humans)  
70 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca COOXIMETRIA, CO-OXIMETRIA O COXIMETRIA? terme pral. es CO-oximetría (cooximetria)  es cooximetría (cooximetria)  en CO-oximetry (cooximetria)  en cooximetry (cooximetria)  fr CO-oxymétrie (cooximetria)  fr cooxymétrie (cooximetria)  
71 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca COVID-19, covid: PRONÚNCIA I GRAFIA terme pral.
72 criteris d'especialitat > agricultura. ramaderia. pesca ca CRIA A L'AIRE LLIURE, CRIA ECOLÒGICA, CRIA A TERRA, CRIA EN GÀBIA O CRIA EN BATERIA? terme pral. es cría campera (cria a l'aire lliure)  es cría ecológica (cria ecològica)  es cría en batería (cria en gàbia)  es cría en jaula (cria en gàbia)  es cría en suelo (cria a terra)  it allevamento a terra (cria a terra)  it allevamento all'aperto (cria a l'aire lliure)  it allevamento biologico (cria ecològica)  it allevamento in batteria (cria en gàbia)  it allevamento in gabbia (cria en gàbia)  pt criação animal em pastorícia (cria a l'aire lliure)  pt criação ao ar livre (cria a l'aire lliure)  pt criação biológica (cria ecològica)  pt criação ecológica (cria ecològica)  pt criação em bateria (cria en gàbia)  pt criação em gaiola (cria en gàbia)  pt criação no solo (cria a terra)  en barn rearing (cria a terra)  en battery farming (cria en gàbia)  en battery rearing (cria en gàbia)  en free range farming (cria a l'aire lliure)  en free range poultry farming (cria a l'aire lliure)  en organic poultry farming (cria ecològica)  fr élevage au sol (cria a terra)  fr élevage biologique (cria ecològica)  fr élevage en batterie (cria en gàbia)  fr élevage en cage (cria en gàbia)  fr élevage en plein air (cria a l'aire lliure)  
73 criteris d'especialitat > ciències socials ca CRIANÇA POSITIVA O PARENTALITAT POSITIVA? terme pral. es crianza positiva (criança positiva)  es parentalidad positiva (criança positiva)  de positive Elternschaft (criança positiva)  it genitorialità positiva (criança positiva)  en positive parenting (criança positiva)  fr éducation positive (criança positiva)  fr parentalité positive (criança positiva)  
74 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CRIBRATGE, CRIBATGE, CRIBAT O SCREENING? terme pral. es cribado (cribratge)  es cribaje (cribratge)  en screening (cribratge)  
75 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ? terme pral. en raw foodie (crudívor | crudívora)  en raw foodist raw foodie (crudívor | crudívora)  en raw vegan (crudivegà | crudivegana)  en raw vegetarian (crudivegetarià | crudivegetariana)  
76 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca CUINA SOBRE RODES, RESTAURACIÓ SOBRE RODES, CUINA DE CARRER, MENJAR DE CARRER, CAMIÓ DE CUINA SOBRE RODES O FURGOTECA? terme pral. es camión de cocina sobre ruedas (camió de cuina sobre rodes)  es camión de restauración sobre ruedas (camió de cuina sobre rodes)  es cocina sobre ruedas (cuina sobre rodes)  es comida callejera (cuina de carrer)  es comida de calle (cuina de carrer)  es restauración sobre ruedas (cuina sobre rodes)  en food truck (camió de cuina sobre rodes)  en food truck (cuina sobre rodes)  en street food (cuina de carrer)  
77 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca CULICOSI, CULICOSI AMPUL·LAR, BUTLLOFA, AMPUL·LA O AMPOLLA? terme pral.
78 criteris d'especialitat > economia. empresa ca CURADOR DE CONTINGUTS | CURADORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE CONTINGUTS | GESTORA DE CONTINGUTS, RESPONSABLE DE CONTINGUTS O GESTOR DE COMUNITATS | GESTORA DE COMUNITATS? terme pral. es administrador de contenidos | administradora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts)  es community manager (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  es director de contenidos | directora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts)  es editor de contenidos | editora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts)  es gestor de comunidades | gestora de comunidades (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  es gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  es gestor de contenidos | gestora de contenidos (gestor de continguts | gestora de continguts)  es responsable de contenidos (curador de continguts | curadora de continguts; gestor de continguts | gestora de continguts)  en community manager (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  en content curator (curador de continguts | curadora de continguts)  en content manager (gestor de continguts | gestora de continguts)  en digital curator (curador de continguts | curadora de continguts)  en online community manager (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  fr animateur de communauté | animatrice de communauté (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  fr éditeur de contenu | éditrice de contenu (curador de continguts | curadora de continguts)  fr gestionnaire de communauté (gestor de comunitats | gestora de comunitats)  fr gestionnaire de contenu (gestor de continguts | gestora de continguts)  fr gestionnaire de contenus (gestor de continguts | gestora de continguts)  fr organisateur de contenu | organisatrice de contenu (curador de continguts | curadora de continguts)  
79 criteris d'especialitat > ciències socials ca DEBITOCRÀCIA, DEUTOCRÀCIA O DEUDOCRÀCIA? terme pral. es debitocracia (debitocràcia)  es deudocracia (debitocràcia)  it debitocrazia (debitocràcia)  pt debitocracia (debitocràcia)  en debtocracy (debitocràcia)  fr dettocratie (debitocràcia)  
80 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ (1): SINONÍMIA I RIQUESA LÈXICA terme pral.
81 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ (2): REFERÈNCIA A ALTRES DENOMINACIONS terme pral.
82 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ (3): AUTOREFERÈNCIA terme pral.
83 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ (4): CIRCULARITAT I PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ terme pral.
84 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (1): QÜESTIONS SEMÀNTIQUES terme pral.
85 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (2): QÜESTIONS SINTÀCTIQUES terme pral.
86 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (3): ADJECTIUS terme pral.
87 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ VERBAL AMB SUBJECTE (1): APARICIÓ terme pral.
88 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ VERBAL AMB SUBJECTE (2): MARCATGE I UBICACIÓ terme pral.
89 criteris metodològics > definició ca DEFINICIÓ VERBAL AMB SUBJECTE (3): ERRORS FREQÜENTS terme pral.
90 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DEFÚSING, DEFUSING, DEBRÍFING O DEBRIEFING? terme pral. es debriefing (debrífing)  es defusing (defúsing)  es desactivación (defúsing)  es desactivación emocional (defúsing)  it defusing (defúsing)  en critical incident stress debriefing (debrífing)  en critical incident stress defusing (defúsing)  en debriefing (debrífing)  en defusing (defúsing)  fr bilan post-traumatique (debrífing)  fr débriefing (debrífing)  fr désamorçage (defúsing)  fr désamorçage du stress (defúsing)  fr séance de verbalisation (debrífing)  
91 criteris d'especialitat > dret ca DEIXA O DONACIÓ? terme pral. es donación (donació)  es manda (deixa)  fr donation (donació)  
92 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DEMANAR HORA, CONCERTAR UNA CITA O DEMANAR CITA PRÈVIA?; CITA PRÈVIA O HORA DEMANADA? terme pral.
93 criteris lingüístics > 09 formació de denominacions en àmbits d'especialitat ca DENOMINACIÓ (0): CREACIÓ terme pral. ex aplegapilotes (EXEMPLE de creació per composició)  ex autenticació (EXEMPLE de creació per derivació)  ex concursat | concursada (EXEMPLE de creació per habilitació)  ex enllaç (EXEMPLE de creació per especialització)  ex mamografia (EXEMPLE de creació per cultisme)  ex màrqueting (EXEMPLE de creació per manlleu adaptat)  ex monopatí (EXEMPLE de creació per derivació)  ex pagament per visió (EXEMPLE de creació per sintagmació)  ex sostre de vidre (EXEMPLE de creació per metàfora)  ex terra enganxós (EXEMPLE de creació per metàfora)  ex web (EXEMPLE de creació per manlleu adoptat)  
94 criteris metodològics > denominació ca DENOMINACIÓ ACABADA AMB PREPOSICIÓ terme pral. ex a la manera de (EXEMPLE de preposició amb preposició final)  ex accés (EXEMPLE de nom o adjectiu amb preposició final)  ex funcionar [amb] (EXEMPLE de verb amb preposició final)  ex permetre l'ús [de] (EXEMPLE de verb amb preposició final)  en dress up, to (EXEMPLE de verb amb preposició final)  en head [for/to], to (EXEMPLE de verb amb preposició final)  en look after, to (EXEMPLE de verb amb preposició final):  en take course [for/to], to (EXEMPLE de verb amb preposició final)  en take on, to (EXEMPLE de verb amb preposició final)  
95 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA D'ANIMALS (1): GENERALITATS terme pral. ex àguila marina (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb referència a l'hàbitat)  ex cargol de punxes (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb complement del nom)  ex colom antàrtic de bec gros (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb complement variat)  ex escarabat de la patata (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb referència als costums)  ex escurçó pirinenc (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb base de família o gènere)  ex foca (EXEMPLE de denominació d'una sola unitat basada en nom científic)  ex granota verda (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb base popular)  ex gripau comú (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb referència a la freqüència de distribució)  ex grua damisel·la (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb complement de nom en aposició)  ex mallerenga de Lapònia (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb referència a zona geogràfica)  ex mostela (EXEMPLE de denominació d'una sola unitat patrimonial)  ex rata cellarda (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb base per semblança morfològica)  ex ratapinyada de Natterer (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb referència a un nom propi)  ex territ becllarg (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb referència a la morfologia)  ex territ menut sicilià (EXEMPLE de denominació de més d'una unitat amb complement adjectiu)  ex uacari (EXEMPLE de denominació d'una sola unitat autòctona)  
96 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA D'ANIMALS (2): SELECCIÓ DE FORMES PREFERENTS terme pral. ex calàpet verd (EXEMPLE de denominació motivada per zona d'origen)  ex coiot (EXEMPLE de denominació motivada per tradició)  ex estruç (EXEMPLE de denominació d'una sola unitat lingüística per a una espècie única en el seu gènere)  ex gavina riallera (EXEMPLE de denominació motivada per paral·lelisme amb nom científic)  ex mesquer (EXEMPLE de denominació d'una sola unitat lingüística tradicional i inequívoca)  ex morell cap-roig (EXEMPLE de denominació motivada per analogia amb d'altres del gènere o la família)  ex nero rosat (EXEMPLE de denominació motivada per valor descriptiu)  ex orangutan (EXEMPLE de denominació d'una sola unitat lingüística corresponent a un nom autòcton)  ex quetzal (EXEMPLE de denominació motivada per nom autòcton)  ex rajada estrellada (EXEMPLE de denominació motivada per paral·lelisme amb altres llengües)  ex sarg (EXEMPLE de denominació motivada per etimologia)  ex solraig (EXEMPLE de denominació motivada per extensió geogràfica)  ex somorgallaire alablanc (EXEMPLE de denominació motivada per documentació)  
97 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA D'ANIMALS (3): CREACIÓ DE FORMES terme pral. ex clamidosaure de King (EXEMPLE de denominació que adapta el nom científic)  ex martinet de nit violaci (EXEMPLE de denominació amb valor descriptiu dels costums)  ex merla ala-roja (EXEMPLE de denominació amb valor descriptiu de la morfologia)  ex rasclet groc (EXEMPLE de denominació que adapta un nom d'una altra llengua)  ex rascló gris americà (EXEMPLE de denominació amb valor descriptiu de la procedència geogràfica)  ex talpó arborícola rogenc (EXEMPLE de denominació amb valor descriptiu de l'hàbitat)  ex txajà (EXEMPLE de denominació que adapta un nom autòcton)  ex voltor reial (EXEMPLE de denominació paral·lela a espècies morfològicament semblants)  
98 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca DENOMINACIÓ CATALANA D'ENZIMS terme pral. ex acetat-cinasa (EXEMPLE de denominació d'enzim nom + nom)  ex alanina-transaminasa (EXEMPLE de denominació d'enzim nom + nom)  ex cal·licreïna tissular (EXEMPLE de denominació d'enzim nom + adjectiu)  ex carboxilesterasa (EXEMPLE de denominació d'enzim uninominal)  ex col·lagenasa microbiana (EXEMPLE de denominació d'enzim nom + adjectiu)  ex fosfatasa alcalina (EXEMPLE de denominació d'enzim nom + adjectiu)  ex fumarilacetoacetasa (EXEMPLE de denominació d'enzim uninominal)  ex hidroxiglutamat-descarboxilasa (EXEMPLE de denominació d'enzim nom + nom)  ex leuciltransferasa (EXEMPLE de denominació d'enzim uninominal)  
99 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PAPALLONES (1): GENERALITATS terme pral. ex arlequí (EXEMPLE de manteniment del gènere del nom original)  ex blanca de l'arç (EXEMPLE de femení en base adjectiva)  ex blavet argiu (EXCEPCIÓ al femení en base adjectiva)  ex donzella alpina (EXEMPLE de manteniment del gènere del nom original)  ex macaó (EXCEPCIÓ al manteniment del gènere del nom original)  ex monarca (EXCEPCIÓ al manteniment del gènere del nom original)  ex murri de la pimpinella (EXCEPCIÓ al femení en base adjectiva)  ex papallona de l'ortiga (EXCEPCIÓ al rebuig de 'papallona' en el nom)  ex papallona reina (EXCEPCIÓ al rebuig de 'papallona' en el nom)  ex sageta negra (EXEMPLE del rebuig de 'papallona' en el nom)  
100 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PAPALLONES (2): NOMS POPULARS terme pral. ex argentada de muntanya (EXCEPCIÓ al manteniment del nom popular)  ex mirallets (EXEMPLE de nom popular mantingut)  ex paó de dia (EXCEPCIÓ al manteniment del nom popular)  ex papallona reina (EXEMPLE de nom popular mantingut)  ex salve regina (EXCEPCIÓ al manteniment del nom popular)  ex vellutada del salze (EXEMPLE de nom popular mantingut)  
101 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PAPALLONES (3): NOMS NOUS (ESTRUCTURA) terme pral. ex arlequí (EXCEPCIÓ a l'estructura d'un nucli i un complement)  ex cleòpatra (EXCEPCIÓ a l'estructura d'un nucli i un complement)  ex muntanyesa puntejada pirinenca (EXCEPCIÓ a l'estructura d'un nucli i un complement)  ex tornassolada gran (EXEMPLE d'estructura d'un nucli i un complement)  ex tornassolada petita (EXEMPLE d'estructura d'un nucli i un complement)  ex verdeta d'ull blanc (EXEMPLE d'estructura d'un nucli i un complement)  ex verdeta d'ull ros (EXEMPLE d'estructura d'un nucli i un complement)  
102 criteris d'especialitat > zoologia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PAPALLONES (4): NOMS NOUS (FORMACIÓ) terme pral. ex apol·lo (EXEMPLE de nom que adapta el complement del nom científic)  ex aurora de guaret (EXEMPLE de nom descriptiu de l'hàbitat)  ex barrinadora del gerani (EXEMPLE de nom descriptiu del comportament)  ex blaveta de ratlla blanca (EXEMPLE de nom descriptiu de la morfologia)  ex bruna de secà (EXEMPLE de nom descriptiu de la morfologia)  ex cuetes del melgó (EXEMPLE de nom descriptiu de la planta)  ex muntanyesa aranesa (EXEMPLE de nom descriptiu de la distribució)  ex muntanyesa tardana (EXEMPLE de nom descriptiu del comportament)  ex papallona tigre (EXEMPLE de nom que és calc d'una altra llengua)  ex sàtir (EXEMPLE de nom que adapta el nucli del nom científic)  ex sàtir gran (EXEMPLE de nom descriptiu de la morfologia)  
103 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PLATS DE GASTRONOMIA XINESA (1): MANLLEU O ALTERNATIVA CATALANA? terme pral. ex ànec a la pequinesa (EXEMPLE d'alternativa catalana introduïda)  ex cresta xinesa (EXEMPLE d'alternativa catalana poc introduïda)  ex cumquat (EXEMPLE de forma sense alternativa catalana viable)  ex fondue xinesa [fondue: fr] (EXEMPLE d'alternativa catalana introduïda)  ex jiaozi (EXEMPLE de forma amb alternativa catalana poc introduïda)  ex xopsuei (EXEMPLE de forma sense alternativa catalana viable)  zh Běijīng kǎo (ànec a la pequinesa) (EXEMPLE de forma amb alternativa catalana introduïda)  zh huǒguō (fondue xinesa) (EXEMPLE de forma amb alternativa catalana introduïda)  zh jīnjú (cumquat) EXEMPLE de forma sense alternativa catalana viable)  zh jiǎozi (cresta xinesa) (EXEMPLE de forma amb alternativa catalana poc introduïda)  zh zásuì (xopsuei) (EXEMPLE de forma sense alternativa catalana viable)  
104 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PLATS DE GASTRONOMIA XINESA (2): TRACTAMENT DELS MANLLEUS terme pral. ex cumquat (EXEMPLE d'adaptació a l'ortografia catalana)  ex huangjiu (transcripció estricta huángjiǔ) (EXEMPLE de transcripció de la forma xinesa)  ex jiaozi (transcripció estricta jiǎozi) (EXEMPLE de transcripció de la forma xinesa)  ex jiaozi [zh] (EXEMPLE de marcatge de llengua de procedència)  ex shaomai (transcripció estricta shāomài) (EXEMPLE de transcripció de la forma xinesa)  ex shaomai [zh] (EXEMPLE de marcatge de llengua de procedència)  ex xialongbao (EXEMPLE de marcatge de llengua de procedència)  ex xopsuei (EXEMPLE d'adaptació a l'ortografia catalana)  
105 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PLUGES DE METEORS (1): GENERALITATS terme pral. ex Aquàrids (EXEMPLE de simplificació de i de l'arrel + -ids)  ex Ariètids Diürns (EXEMPLE d'afegiment de l'adjectiu Diürn a les pluges de dia)  ex Cànum Venatícids (EXEMPLE de manteniment com a dos elements amb sufix al segon)  ex Centàurids (EXEMPLE d'arrel plena llatina + -ids)  ex Corona Austràlids (EXEMPLE de manteniment com a dos elements amb sufix al segon)  ex Delfínids (EXEMPLE d'adaptació de grafies estranyes al català)  ex Escútids (EXEMPLE d'adaptació de grafies estranyes al català)  ex gamma-Nòrmids (EXEMPLE de majúscula inicial en noms i adjectius)  ex Giacobínids (EXEMPLE de manteniment del nom tradicional)  ex Hidrúsids (EXEMPLE d'adopció excepcional del nominatiu llatí)  ex Lírids d'Abril (EXEMPLE de majúscula inicial en noms i adjectius)  ex Nòrmids (EXEMPLE d'arrel plena llatina + -ids)  ex Perseids (EXEMPLE de gènere masculí)  
106 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca DENOMINACIÓ CATALANA DE PLUGES DE METEORS (2): CASOS ESPECIALS terme pral. ex alfa-Aurígids (EXEMPLE d'estels més brillants en noms nous de pluges amb mateix radiant)  ex α-Aurígids (EXEMPLE d'estel més brillant en noms nous de pluges amb mateix radiant)  ex Boòtids de Juny (EXEMPLE de mes de l'any en noms tradicionals de pluges amb mateix radiant)  ex Cèfids-Cassiopeids (EXEMPLE de radiant en dues constel·lacions, totes dues)  ex Lírids d'Abril (EXEMPLE de mes de l'any en noms tradicionals de pluges amb mateix radiant)  ex Serpèntids-Corona Boreàlids (EXEMPLE de radiant en dues constel·lacions, totes dues)  ex Tàurids del Nord (EXEMPLE de mateix cos progenitor, 'del Nord' o 'del Sud')  ex Tàurids del Sud (EXEMPLE de mateix cos progenitor, 'del Nord' o 'del Sud')  
107 criteris d'especialitat > agricultura. ramaderia. pesca ca DENOMINACIÓ CATALANA DE RACES DOMÈSTIQUES (1): NOMS PROPIS I GENTILICIS terme pral. ex ase piemontès (EXEMPLE de gentilicis documentats)  ex cabra Caixmir (EXEMPLE de noms propis documentats)  ex cabra manxega (EXEMPLE de gentilicis documentats)  ex cavall ardenès (EXEMPLE de gentilicis no documentats tradicionals)  ex cavall Connemara (EXEMPLE de noms propis no documentats)  ex cavall trotador d'Orlov (EXEMPLE de manteniment de preposició en nom complex)  ex cocker spaniel anglès (EXCEPCIÓ de gentilicis documentats)  ex conill Alaska (EXEMPLE d'elisió de preposició en nom simple)  ex gallina Menorca (EXEMPLE d'elisió de preposició en nom simple)  ex gallina paduana (EXEMPLE de gentilicis no documentats tradicionals)  ex gos briard (EXEMPLE de gentilicis no documentats i no tradicionals)  ex gos pastor de Shetland (EXEMPLE de manteniment de preposició en nom complex)  ex porc Bayeux (EXEMPLE de noms propis documentats)  ex vaca marchighiana (EXEMPLE de gentilicis no documentats i no tradicionals)  ex vaca Pinzgau (EXEMPLE de noms propis no documentats)  
108 criteris d'especialitat > agricultura. ramaderia. pesca ca DENOMINACIÓ CATALANA DE RACES DOMÈSTIQUES (2): TRADUCCIÓ, GRAFIA I ORDENACIÓ terme pral. ex camarga (EXEMPLE de minúscula en nom propi de base)  ex cavall Camarga (EXEMPLE de majúscula en nom propi de complement)  ex cavall paso fino (EXEMPLE de formes descriptives d'ús internacional)  ex gallina Prat (EXEMPLE de majúscula en nom propi de complement)  ex gat bobtail japonès (EXEMPLE de formes descriptives d'ús internacional)  ex gordon setter (EXEMPLE d'ordenació en manlleus no adaptats)  ex gos bullmastiff (EXEMPLE de formes descriptives d'ús internacional)  ex gos schnauzer gegant (EXEMPLE de formes descriptives que delimiten variants)  ex porc lampinyo (EXCEPCIÓ de formes descriptives d'ús internacional)  ex prat (EXEMPLE de minúscula en nom propi de base)  ex setter irlandès (EXEMPLE d'ordenació en manlleus que s'adapten)  ex terrier de Yorkshire (EXEMPLE d'ordenació en manlleus que tenen nom propi)  ex vaca shorthon de llet (EXEMPLE de formes descriptives que delimiten variants)  
109 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE TES JAPONESOS terme pral. ja bancha (bantxa)  ja genmaicha (guenmaitxa)  ja hōjicha (hojitxa)  ja kōcha kinoko (kombutxa)  ja kukicha (kukitxa)  ja matcha (matxa)  ja sencha (sentxa)  
110 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VACUNES (1): GENERALITATS terme pral. ex vacuna anti-Haemophilus influenzae tipus b (EXEMPLE de patró amb anti- i nom)  ex vacuna anti-hepatitis A (EXEMPLE de patró amb anti- i nom)  ex vacuna anti-herpes zòster (EXEMPLE de patró amb anti- i nom)  ex vacuna antiamaríl·lica (EXEMPLE de patró amb anti- i adjectiu)  ex vacuna antipertússica (EXEMPLE de patró amb anti- i adjectiu)  ex vacuna antitetànica (EXEMPLE de patró amb anti- i adjectiu)  ex vacuna antivariolosa (EXEMPLE de patró amb anti- i adjectiu)  ex vacuna contra el tètanus (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  ex vacuna contra Haemophilus influenzae tipus b (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  ex vacuna contra l'hepatitiis A (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  ex vacuna contra l'herpes zòster (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  ex vacuna contra la febre groga (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  ex vacuna contra la tos ferina (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  ex vacuna contra la varicel·la (EXEMPLE de patró amb contra i nom)  
111 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VACUNES (2): SINONÍMIA terme pral. ex vacuna antimeningocòccica tetravalent (EXEMPLE de sinonímia en vacunes polivalents per a un nombre mitjà de serotips)  ex vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent (EXEMPLE de sinonímia en vacunes polivalents per a un nombre elevat de serotips)  ex vacuna contra la pallola (EXEMPLE de sinonímia en designacions de malalties)  ex vacuna contra les hepatitis A i B (EXEMPLE de sinonímia en vacunes polivalents per a pocs serotips)  ex vacuna pentavalent (EXEMPLE de sinonímia popular i especialitzada en vacunes combinades)  ex vacuna triple vírica (EXEMPLE de sinonímia popular en vacunes combinades)  
112 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VACUNES (3): QÜESTIONS ESPECÍFIQUES terme pral. ex vacuna anti-hepatitis A i B (EXEMPLE de referència al nom de serotips o serogrups)  ex *vacuna anti-hepatitis A+B (EXEMPLE no adequat de referència al nom de serotips o serogrups)  ex vacuna anti-meningococ A conjugada (EXEMPLE de referència a la naturalesa conjugada)  ex vacuna antipneumocòccica conjugada 13-valent (EXEMPLE de referència a un nombre de serotips superior a deu)  ex vacuna antipneumocòccica heptavalent (EXEMPLE de referència a un nombre de serotips inferior o igual a deu)  ex vacuna contra les hepatitis A i B (EXEMPLE d'ús del plural)  ex vacuna Pn7 (EXEMPLE de referència al nombre de serotips en formes abreujades)  ex vacuna Pn13 (EXEMPLE de referència al nombre de serotips en formes abreujades)  
113 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VACUNES (4): FORMES ABREUJADES terme pral. ex vacuna BCG (vacuna antituberculosa) (EXEMPLE d'estructura general)  ex vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular) (EXEMPLE 2 de majúscules i minúscules)  ex vacuna DTPa-PI-Hib (EXEMPLE de guionet)  ex vacuna HAB (vacuna anti-hepatitis A i B) (EXEMPLE de símbols i conjuncions)  ex vacuna Hib (vacuna anti-Haemophylus influenzae tipus b) (EXEMPLE de majúscules i minúscules)  ex vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada) (EXEMPLE de vacunes conjugades)  ex vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica) (EXEMPLE d'estructura general)  ex vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent) (EXEMPLE de majúscules i minúscules)  ex vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral) (EXEMPLE d'estructura general)  ex vacuna RV (vacuna antirotavírica) (EXEMPLE d'estructura general)  ex vacuna T (vacuna antitetànica) (EXEMPLE d'estructura general)  ex vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica amb càrrega antigènica baixa) (EXEMPLE de majúscules i minúscules)  ex vacuna VPH2 (vacuna anti-virus del papil·loma humà tipus 16 i 18) (EXEMPLE d'estructura general)  ex vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica) (EXEMPLE d'estructura general)  
114 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VARIETATS VITIVINÍCOLES (1): GÈNERE GRAMATICAL terme pral. ex albarinyo (EXEMPLE de denominació vitivinícola amb terminació diferent de -a)  ex boval (EXEMPLE de denominació vitivinícola amb terminació diferent de -a)  ex carinyena (EXEMPLE de denominació vitivinícola simple acabada amb -a àtona)  ex garnatxa (EXEMPLE de denominació vitivinícola simple acabada amb -a àtona)  ex garnatxa blanca (EXEMPLE de denominació vitivinícola complexa acabada amb -a àtona)  ex malvasia (EXEMPLE de denominació vitivinícola simple acabada amb -a àtona)  ex petit verdot (EXEMPLE de denominació vitivinícola amb terminació diferent de -a)  ex trepat (EXEMPLE de denominació vitivinícola amb terminació diferent de -a)  
115 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VARIETATS VITIVINÍCOLES (2): ÚS DE LA MAJÚSCULA I LA MINÚSCULA terme pral. ex albarinyo (EXEMPLE de la norma general de majúscules i minúscules en denominacions vitivinícoles)  ex garnatxa blanca (EXEMPLE de la norma general de majúscules i minúscules en denominacions vitivinícoles)  ex gewürztraminer (EXEMPLE de la norma general de majúscules i minúscules en denominacions vitivinícoles)  ex malvasia de Sitges (EXEMPLE de denominacions vitivinícoles amb noms propis)  ex moscatell d'Alexandria (EXEMPLE de denominacions vitivinícoles amb noms propis)  ex pedro ximenes (EXEMPLE de la norma general de majúscules i minúscules en denominacions vitivinícoles)  ex riesling (EXEMPLE de la norma general de majúscules i minúscules en denominacions vitivinícoles)  ex syrah (EXEMPLE de la norma general de majúscules i minúscules en denominacions vitivinícoles)  
116 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VARIETATS VITIVINÍCOLES (3): SINONÍMIA I VARIANTS LINGÜÍSTIQUES terme pral. ex *bobal (EXEMPLE de la norma general sobre variants ortogràfiques de denominacions vitivinícoles:)  ex cabernet sauvignon (EXEMPLE de la prevalença de la denominació vitivinícola desenvolupada)  ex cartoixà (EXCEPCIÓ a la norma general sobre denominacions vitivinícoles locals amb reconeixement legal)  ex *cot (EXEMPLE de la desestimació de denominacions vitivinícoles d'altres llengües si hi ha forma catalana)  ex garnatxa negra (EXEMPLE de la prevalença de la denominació vitivinícola desenvolupada)  ex gironet (EXEMPLE de la norma general per a les variants locals de denominacions vitivinícoles)  ex granatxa (EXEMPLE de la norma general sobre variants de pronúncia de denominacions vitivinícoles)  ex lledoner blanc (EXCEPCIÓ a la norma general sobre denominacions vitivinícoles locals de zona de producció)  ex mandó (EXEMPLE de la norma general per a totes les varietats vitivinícoles)  ex marseguera (EXCEPCIÓ a la norma general sobre denominacions vitivinícoles locals amb reconeixement legal)  ex moscatell romà (EXEMPLE de la norma general per a les variants locals de denominacions vitivinícoles)  ex pansa blanca (EXCEPCIÓ a la norma general sobre denominacions vitivinícoles locals de zona de producció)  ex *tempranillo (EXEMPLE de desestimació de denominacions vitivinícoles d'altres llengües si hi ha forma catalana)  
117 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ CATALANA DE VARIETATS VITIVINÍCOLES (4): GRAFIA DELS MANLLEUS terme pral. ex albarinyo (EXEMPLE del tractament especial d'adaptació de denominacions vitivinícoles)  ex chardonnay (EXEMPLE de la norma general de manteniment de grafia en denominacions vitivinícoles)  ex chardonnay [fr] (EXEMPLE de la norma general de marcatge de llengua d'origen en denominacions vitivinícoles)  ex gewürztraminer [de] (EXEMPLE de la norma general de marcatge de llengua d'origen en denominacions vitivinícoles)  ex gewürztraminer (EXEMPLE de la norma general de manteniment de grafia en denominacions vitivinícoles)  ex pinot noir (EXEMPLE de la norma general de manteniment de grafia en denominacions vitivinícoles)  ex pinot noir [fr] (EXEMPLE de la norma general de marcatge de llengua d'origen en denominacions vitivinícoles)  ex riesling [de] (EXEMPLE de la norma general de marcatge de llengua d'origen en denominacions vitivinícoles)  ex riesling (EXEMPLE de la norma general de manteniment de grafia en denominacions vitivinícoles)  ex sirà (EXEMPLE del tractament especial d'adaptació de denominacions vitivinícoles)  ex verdejo (EXEMPLE de la norma general de marcatge de llengua d'origen en denominacions vitivinícoles)  
118 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca DENOMINACIÓ CIENTÍFICA DE BASE LLATINA (1): DE NOMENCLATURES INTERNACIONALS terme pral. ex espígol (EXEMPLE de nom comú)  TA capsula lentis (EXEMPLE de terminologia anatòmica)  nc Eucaryota (EXEMPLE de nom científic)  nc Lamiaceae (EXEMPLE de nom científic):  nc Lamiales (EXEMPLE de nom científic)  nc Lavandula (EXEMPLE de nom científic)  nc Lavandula angustifolia (EXEMPLE de nom científic)  nc Magnoliopsida (EXEMPLE de nom científic)  nc Plantae (EXEMPLE de nom científic)  nc Streptophyta (EXEMPLE de nom científic)  TH limbus penicilatus (EXEMPLE de terminologia histològica)  NAV cuneus ungulae (EXEMPLE de nòmina anatòmica veterinària)  
119 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca DENOMINACIÓ CIENTÍFICA DE BASE LLATINA (2): FORMES TRADICIONALS terme pral. ex agger nasi [la] (EXEMPLE de denominació científica de base llatina)  ex angulus ludovici [la] (EXEMPLE de denominació científica de base llatina)  es agger nasi (EXEMPLE de denominació científica de base llatina)  TA agger nasi (EXEMPLE de denominació científica de base llatina)  TA angulus sterni (EXEMPLE de denominació científica de base llatina)  en agger nasi (EXEMPLE de denominació científica de base llatina)  
120 criteris d'especialitat > treball ca DENOMINACIÓ D'OCUPACIONS: NOMBRE DEL COMPLEMENT terme pral. ex actor de doblatge | actriu de doblatge (EXEMPLE de complement que és un nom incomptable)  ex administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics (EXEMPLE de complement que és un nom comptable no únic)  ex assistent de pista (EXEMPLE de complement que és un nom comptable únic)  ex cap del servei mèdic (EXEMPLE de complement que és un nom comptable únic)  ex director de publicitat | directora de publicitat (EXEMPLE de complement que és un nom incomptable)  ex dissenyador de webs | dissenyadora de webs (EXEMPLE de complement que és un nom comptable no únic)  ex fabricant de matrius (EXEMPLE de complement que és un nom comptable no únic)  ex [la] cap del servei informàtic (EXEMPLE de complement que és un cas concret)  
121 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca DENOMINACIÓ DE FORMATGES: AMB ORTOGRAFIA ADAPTADA O SENSE ADAPTAR?; AMB MAJÚSCULA O AMB MINÚSCULA? terme pral. ex asiago (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex blarney (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex brie (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex cheshire (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex gloucester (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex idiazabal (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex jarlsberg (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex manxego (EXEMPLE de denominació coincident amb un gentilici)  ex monterey (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex parmesà (EXEMPLE de denominació coincident amb un gentilici)  ex rocafort (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  ex saint-paulin (EXEMPLE de denominació coincident amb un topònim)  
122 criteris lingüístics > 08 criteris sobre àmbits d'especialitat ca DENOMINACIÓ DE MARCA COMERCIAL (1): GENERALITATS terme pral. ex biopeça (EXEMPLE de nom de marca evitat: Biobrick)  ex cartutx d'anestèsia (EXEMPLE de nom de marca evitat: Carpule)  ex cel·lo (EXEMPLE de nom de marca adaptat: Cellon)  ex cinta adhesiva (EXEMPLE de nom de marca evitat: Cello)  ex eruga (EXEMPLE de nom de marca evitat: Ratrac)  ex màquina trepitjaneu (EXEMPLE de nom de marca evitat: Ratrac)  ex pasta adhesiva (EXEMPLE de nom de marca evitat: Blu Tack)  
123 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca DENOMINACIÓ DE MARCA COMERCIAL (2): WHATSAPP, WHATSAP, WATSAP, WASSAP O WASAP? terme pral. es wasap (WhatsApp, whatsapp, whatsap)  es Whatsapp (WhatsApp, whatsapp, whatsap)  es whatsapp·(WhatsApp, whatsapp, whatsap)  es guasap (WhatsApp, whatsapp, whatsap)  
124 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca DENOMINACIÓ DE MARCA COMERCIAL (3): FER / ESCRIURE / ENVIAR UN MISSATGE DE WHATSAPP, FER / ESCRIURE / ENVIAR UN WHATSAPP, WHATSAPPEJAR O WHATSAPEJAR? terme pral. es escribir / enviar un mensaje de WhatsApp (fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp / un whatsapp / un whatsap)  es escribir / enviar un wasap (fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp / un whatsapp / un whatsap)  es wasapear (fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp / un whatsapp / un whatsap)  
125 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca DENOMINACIÓ DE MARCA COMERCIAL (4): Wi-Fi O wifi?; MASCULÍ O FEMENÍ? terme pral. es wi fi (wifi)  es Wi-Fi (Wi-Fi)  es wifi (wifi)  it Wi-Fi (Wi-Fi)  it wi-fi (wifi)  en Wi-Fi (Wi-Fi, wifi)  fr Wi-Fi (Wi-Fi)  fr wi-fi·(wifi)  fr wifi (wifi)  
126 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca DENOMINACIÓ DE MARCA COMERCIAL (4): Wi-Fi O wifi?; MASCULÍ O FEMENÍ? terme pral. es wi fi (wifi)  es Wi-Fi (Wi-Fi)  es wifi (wifi)  it Wi-Fi (Wi-Fi)  it wi-fi (wifi)  en Wi-Fi (Wi-Fi, wifi)  fr Wi-Fi (Wi-Fi)  fr wi-fi·(wifi)  fr wifi (wifi)  
127 criteris d'especialitat > indumentària. confecció ca DENOMINACIÓ DE MARCA COMERCIAL (5): TAPABOQUES, BRAGA, CALCES, BUFF® O BUF? terme pral. es braga (tapaboques)  es bufanda multiuso (tapaboques)  en muffler (tapaboques)  fr cache-col (tapaboques)  fr cache-cou (tapaboques)  
128 criteris metodològics > denominació ca DENOMINACIÓ FEMENINA (1): REPRESENTACIÓ DE FORMES DOBLES DETERMINADES PEL SEXE (SISTEMA TRADICIONAL) terme pral. ex aconsellador -a (EXEMPLE de forma femenina del grup 1)  ex audiòleg -òloga (EXEMPLE de forma femenina del grup 2)  ex cec cega (EXEMPLE de forma femenina del grup 3)  ex educatiu -iva (EXEMPLE de forma femenina del grup 2)  ex falb -a (EXEMPLE de forma femenina del grup 1)  ex guerxo -a (EXEMPLE de forma femenina del grup 1)  ex home anunci, dona anunci (EXEMPLE de forma femenina del grup 3)  ex joni jònia (EXEMPLE de forma femenina del grup 3)  ex mestre-sala, mestra-sala (EXEMPLE de forma femenina del grup 4)  ex obstetre -a (EXEMPLE de forma femenina del grup 1)  ex petri pètria (EXEMPLE de forma femenina del grup 3)  ex roig roja (EXEMPLE de forma femenina del grup 3)  
129 criteris metodològics > denominació ca DENOMINACIÓ FEMENINA (2): REPRESENTACIÓ DE FORMES DOBLES DETERMINADES PEL SEXE (PROPOSTA DE TRACTAMENT) terme pral. ex cec cega (EXEMPLE de forma femenina d'adjectiu)  ex consumidor proactiu | consumidora proactiva (EXEMPLE de forma femenina de nom)  ex educatiu -iva (EXEMPLE de forma femenina d'adjectiu)  ex falb -a (EXEMPLE de forma femenina d'adjectiu)  ex guerxo -a (EXEMPLE de forma femenina d'adjectiu)  ex petri pètria (EXEMPLE de forma femenina d'adjectiu)  ex pilot (EXEMPLE de forma femenina de nom)  ex professor | professora (EXEMPLE de forma femenina de nom)  
130 criteris metodològics > denominació ca DENOMINACIÓ FEMENINA (3): REPRESENTACIÓ DE FORMES DOBLES NO DETERMINADES PEL SEXE (TRACTAMENT) terme pral. ex claustre n m - claustra n f (EXEMPLE de denominació simple amb forma masculina i forma femenina quasi iguals)  ex flavor n m/f (EXEMPLE de denominació simple amb forma masculina i forma femenina iguals)  ex invariant adiabàtic n m - invariant adiabàtica n f (EXEMPLE de denominació sintagmàtica sense forma prioritzada)  ex invariant adiabàtic n m (EXEMPLE de denominació sintagmàtica amb forma prioritzada)  ex invariant relativista n m (EXEMPLE de denominació sintagmàtica amb forma prioritzada)  ex invariant relativista n m/f (EXEMPLE de denominació sintagmàtica sense forma prioritzada)  
131 criteris d'especialitat > construcció ca DESBALLESTAMENT, DESGUÀS O DESAIGÜE? terme pral. es aliviadero (desguàs [GEOGRAFIA])  es desaguadero (desguàs [CONSTRUCCIÓ, GEOGRAFIA])  es desagüe (desguàs [CONSTRUCCIÓ, GEOGRAFIA])  es desguace (desballestament)  en disgorging spring (desguàs [GEOGRAFIA])  en drain (desguàs [CONSTRUCCIÓ])  en scrapping (desballestament)  en water outlet (desguàs [CONSTRUCCIÓ])  fr dégorgeoir (desguàs [GEOGRAFIA])  fr mise au rebut (desballestament)  fr sortie d'eau (desguàs [CONSTRUCCIÓ])  
132 criteris d'especialitat > medi ambient ca DESERTIFICACIÓ O DESERTITZACIÓ? terme pral. es desertificación (desertificació)  es desertización (desertització)  en desertification (desertificació)  en desertization (desertització)  fr désertification (desertificació)  fr désertisation (desertització)  
133 criteris d'especialitat > dret ca DESESCALAR (UN CONFLICTE), (UN CONFLICTE) DESESCALAR O (UN CONFLICTE) DESESCALAR-SE? terme pral. es desescalar (desescalar v intr / desescalar-se v intr pron)  es desescalar (desescalar v tr)  es desescalarse (desescalar v intr / desescalar-se v intr pron)  en de-escalate, to (desescalar v intr / desescalar-se v intr pron)  en de-escalate, to (desescalar v tr)  fr désescalader (desescalar v intr / desescalar-se v intr pron)  fr désescalader (desescalar v tr)  
134 criteris d'especialitat > economia. empresa ca DESLOCALITZACIÓ, DESLOCALITZACIÓ PROPERA, DESLOCALITZACIÓ INTERIOR, DESLOCALITZACIÓ DE TORNADA O RELOCALITZACIÓ? terme pral. en inshoring (relocalització)  en nearshore outsourcing (deslocalització propera)  en nearshoring (deslocalització propera)  en offshoring (deslocalització)  en onshoring (deslocalització interior, relocalització)  en relocation (deslocalització)  en reshoring (relocalització)  en reverse offshoring (relocalització)  
135 criteris d'especialitat > dret ca DETENCIÓ, ARREST O LOCALITZACIÓ PERMANENT? terme pral. es arresto (arrest)  es detención (detenció)  es localización permanente (localització permanent)  en arrest (detenció)  fr arrestation (detenció)  
136 criteris d'especialitat > ciències socials ca DIÀLEG A TRES O TRIÀLEG? terme pral. es diálogo a tres bandas (diàleg a tres)  es diálogo tripartito (diàleg a tres)  es triálogo (diàleg a tres)  es trílogo (diàleg a tres)  it dialogo a tre (diàleg a tres)  it trialogo (diàleg a tres)  it trilogo (diàleg a tres)  pt trílogo (diàleg a tres)  en trialogue (diàleg a tres)  en trilogue (diàleg a tres)  en tripartite dialogue (diàleg a tres)  fr trilogue (diàleg a tres)  
137 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DIGITOPRESSIÓ, DIGITOPUNTURA, DIGITIPRESSIÓ, DIGITIPUNTURA O ACUPRESSIÓ? terme pral. es acupresión (digitopressió)  es digitopresión (digitopressió)  es digitopuntura (digitopressió)  it digitopressione (digitopressió)  en acupressure (digitopressió)  fr acupression (digitopressió)  fr digipuncture (digitopressió)  fr digitopression (digitopressió)  fr digitopuncture (digitopressió)  
138 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca DISCAPACITAT O DIVERSITAT FUNCIONAL? terme pral. es discapacidad (discapacitat)  en disability (discapacitat)  fr incapacité (discapacitat)  
139 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca DISSENY WEB ADAPTATIU O DISSENY WEB RESPONSIU? terme pral. es diseño web adaptativo (disseny web adaptatiu)  es diseño web responsivo (disseny web responsiu)  en adaptive design (disseny web adaptatiu)  en adaptive web design (disseny web adaptatiu)  en responsive design (disseny web responsiu)  en responsive web design (disseny web responsiu)  
140 criteris d'especialitat > botànica ca DRAC O DRAGÓ? terme pral.
141 criteris d'especialitat > protecció civil. defensa ca DRON, DRONE, VEHICLE AERI NO TRIPULAT O UAV? terme pral. es dron (dron)  es vehículo aéreo no tripulado (dron)  es UAV (dron)  es VANT (dron)  it aeromobile a pilotaggio remoto (dron)  it drone (dron)  it velivolo non pilotato (dron)  it APR (dron)  it UAV (dron)  en drone (dron)  en unmanned aerial vehicle (dron)  en UAV (dron)  fr drone (dron)  fr véhicule aérien sans pilote (dron)  fr UAV (dron)  
142 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca E PROTÈTICA EN EL GRUP [S+CONSONANT] terme pral. ex adscriure (EXCEPCIÓ de paraula de naturalesa complexa no evident)  ex aeròstat (EXCEPCIÓ de paraula amb accent en el primer formant)  ex angiosperm -a (EXEMPLE de paraula complexa amb segon formant no lliure en català)  ex arterioesclerosi (EXEMPLE de paraula complexa amb segon formant lliure en català)  ex autoescola (EXEMPLE de paraula complexa amb segon formant lliure en català)  ex bioespeleologia (EXEMPLE de paraula complexa amb segon formant lliure en català)  ex cardioespasme (EXEMPLE de paraula complexa amb segon formant lliure en català)  ex colonoscòpia (EXEMPLE de paraula complexa amb segon formant no lliure en català)  ex escàner (EXEMPLE de paraula simple amb e protètica)  ex esnob (EXEMPLE de paraula simple amb e protètica)  ex espècie (EXEMPLE de paraula simple amb e protètica)  ex estàndard (EXEMPLE de paraula simple amb e protètica)  ex megàspora (EXCEPCIÓ de paraula amb accent en el primer formant)  ex substrat (EXCEPCIÓ de paraula de naturalesa complexa no evident)  
143 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca EBOLA: PRONÚNCIA I GRAFIA terme pral. es enfermedad del Ébola (febre hemorràgica de l'Ebola)  es virosis del Ébola (febre hemorràgica de l'Ebola)  es virus del Ébola (virus de l'Ebola)  en Ebola hemorrhagic fever (febre hemorràgica de l'Ebola)  en Ebola virus (virus de l'Ebola)  en Ebola virus disease (febre hemorràgica de l'Ebola)  
144 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca ECOLÒGIC -A O BIOLÒGIC -A? terme pral. es biológico -ca (biològic -a, ecològic -a1)  es ecológico -ca (ecològic -a1, ecològic -a2)  es orgánico -ca (ecològic -a1)  it biologico (biològic -a, ecològic -a1)  it ecologico (ecològic -a2)  pt biológico (biològic -a, ecològic -a1)  pt ecológico (ecològic -a2)  pt verde (ecològic -a2)  en biological (biològic -a)  en earth-friendly (ecològic -a2)  en eco-friendly (ecològic -a2)  en ecological (ecològic -a2)  en environment friendly (ecològic -a2)  en environmental (ecològic -a2)  en environmentally friendly (ecològic -a2)  en green (ecològic -a2)  en organic (ecològic -a1)  fr bio (ecològic -a1)  fr biologique (biològic -a, ecològic -a1)  fr écologique (ecològic -a2)  fr organique (ecològic -a1)  fr vert verte (ecològic -a2)  
145 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca ECOS INDESITJATS, ECO, RETORN O SOROLL? terme pral. es eco (eco)  es ecos espurios (ecos indesitjats)  es ecos parásitos (ecos indesitjats)  es retorno (eco)  en clutter (ecos indesitjats)  en clutter echoes (ecos indesitjats)  en echo (eco)  en radar clutter (ecos indesitjats)  en return (eco)  fr brouillage radar (ecos indesitjats)  fr écho (eco)  fr fouillis d'échos (ecos indesitjats)  fr retour (eco)  
146 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca EMOTICONA, EMOTICONA GRÀFICA, EMOTICONA TEXTUAL, EMOJI O KAOMOJI? terme pral. es emoji (emoticona gràfica)  es emoticono (emoticona)  es emoticono gráfico (emoticona gràfica)  es emoticono textual (emoticona textual)  es emoticono tipográfico (emoticona textual)  es kaomoji (kaomoji)  es verticono (kaomoji)  en emoji (emoticona gràfica)  en emoticon (emoticona)  en graphic emoticon (emoticona gràfica)  en kaomoji (kaomoji)  en smiley (emoticona)  en text emoticon (emoticona textual)  en text smiley (emoticona textual)  en textual emoticon (emoticona textual)  fr emoji (emoticona gràfica)  fr émoticône (emoticona)  fr émoticône graphique (emoticona gràfica)  fr emoticône textuelle (emoticona textual)  fr émoticône typographique (emoticona textual)  fr frimousse (emoticona)  fr kaomoji (kaomoji)  
147 criteris d'especialitat > ciències socials ca EMPODERAMENT, EMPODERAR I EMPODERAR-SE O BÉ APODERAMENT, APODERAR O APODERAR-SE? terme pral. es empoderamiento (empoderament)  es empoderar (empoderar)  es empoderarse (empoderar-se)  en empower [myself, yourself, etc.], to (empoderar-se)  en empower, to (empoderar)  en empowerment (empoderament)  
148 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca ENTORN IMMERSIU, REALITAT VIRTUAL, RV, VR, REALITAT AUGMENTADA, RA O AR? terme pral. es entorno inmersivo (entorn immersiu)  es realidad aumentada (realitat augmentada)  es realidad virtual (realitat virtual)  es RA (RA)  es VR(RV)  en augmented reality (realitat augmentada)  en immersive environment (entorn immersiu)  en virtual reality (realitat virtual)  en AR (RA)  en VR (RV)  fr environnement immersif (entorn immersiu)  fr réalité augmentée (realitat augmentada)  fr réalité virtuelle (realitat virtual)  fr RA (RA)  fr RV(RV)  
149 criteris d'especialitat > treball ca ENTRENAMENT, ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT, GUIA O COACHING? terme pral. es coaching (entrenament)  es entrenamiento (entrenament)  de Coachen (entrenament)  de Coaching (entrenament)  en coaching (entrenament)  fr accompagnement (entrenament)  fr assistance professionnelle (entrenament)  fr compagnonnage (entrenament)  
150 criteris d'especialitat > indústria. energia ca ENVÀS ACTIU O ENVÀS INTEL·LIGENT? terme pral. es envase activo (envàs actiu)  es envase inteligente (envàs intel·ligent)  en active packaging (envàs actiu)  en intelligent packaging (envàs intel·ligent)  en smart packaging (envàs intel·ligent)  fr emballage actif (envàs actiu)  fr emballage intelligent (envàs intel·ligent)  
151 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca EPIGENÈTICA O EPIGENOMA? terme pral. es epigenética (epigenètica)  es epigenoma (epigenoma)  en epigenetics (epigenètica)  en epigenome (epigenoma)  fr épigénétique (epigenètica)  fr épigénome (epigenoma)  
152 criteris d'especialitat > dret ca ESCALAR (UN CONFLICTE), (UN CONFLICTE) ESCALAR O (UN CONFLICTE) ESCALAR-SE? terme pral. es escalar (escalar v intr / escalar-se v intr pron)  es escalar (escalar v tr)  es escalarse (escalar v intr / escalar-se v intr pron)  en escalate, to (escalar v intr / escalar-se v intr pron)  en escalate, to (escalar v tr)  fr augmenter (escalar v intr / escalar-se v intr pron)  fr escalader (escalar v intr / escalar-se v intr pron)  fr escalader (escalar v tr)  fr escalader, s' (escalar v intr / escalar-se v intr pron)  
153 criteris d'especialitat > esports ca ESCALFAR I ENTRENAR O BÉ ESCALFAR-SE I ENTRENAR-SE? terme pral.
154 criteris d'especialitat > arts ca ESCUMA EVA, GOMA EVA, ESCUMA EVAC, GOMA EVAC, FOAM O FOAMY? terme pral. es espuma EVA (escuma EVA)  es goma EVA (escuma EVA)  en EVA foam (escuma EVA)  fr mousse EVA (escuma EVA)  
155 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca ESPAGUETITZAR / ESPAGUETITZACIÓ O BÉ ESPAGUETIFICAR / ESPAGUETIFICACIÓ? terme pral. en spaghettification (espaguetització)  en spaghettify, to (espaguetitzar)  en spaghettization (espaguetització)  
156 criteris d'especialitat > esports ca ESQUAT, GATZONETA O ASSEGUDETA? terme pral. es cuclilla (esquat)  es sentadilla (esquat)  en squat (esquat)  
157 criteris d'especialitat > ciències socials ca ESTAT / estat: AMB MAJÚSCULA O AMB MINÚSCULA? terme pral. ex cap d'estat (EXEMPLE d'estats i referències indeterminats)  ex Estat francès (EXEMPLE d'estats concrets)  ex l'Estat (EXEMPLE de referències genèriques determinades)  ex un estat (EXEMPLE d'estats i referències indeterminats)  
158 criteris d'especialitat > dret ca EUROVINYETA, EURODISTINTIU O EUROPEATGE? terme pral. es distintivo europeo (eurovinyeta)  es eurodistintivo (eurovinyeta)  es euroviñeta (eurovinyeta)  de Eurovignette (eurovinyeta)  it eurobollo (eurovinyeta)  pt eurovinheta (eurovinyeta)  en eurovignette (eurovinyeta)  fr eurovignette (eurovinyeta)  
159 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA terme pral. es facebooker (facebooker | facebookera)  es facebookero | facebookera (facebooker | facebookera)  es instagramero | instagramera (instagramer | instagramera)  es instagrammer (instagramer | instagramera)  es youtuber (youtuber | youtubera)  es youtubero | youtubera (youtuber | youtubera)  es yutúber (youtuber | youtubera)  en facebooker (facebooker | facebookera)  en instagramer (instagramer | instagramera)  en instagrammer (instagramer | instagramera)  en Tuber (youtuber | youtubera)  en youtuber (youtuber | youtubera)  fr facebooker | facebookeuse (facebooker | facebookera)  fr instagrammer (instagramer | instagramera)  fr instagrammeur | instagrammeuse (instagramer | instagramera)  fr youtuber (youtuber | youtubera)  fr youtubeur | youtubeuse (youtuber | youtubera)  
160 criteris d'especialitat > ciències socials ca FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL? terme pral. es familia monoparental femenina (família monoparental femenina)  en lone-mother family (família monoparental femenina)  en single mother family (família monoparental femenina)  fr famille de mère seule (família monoparental femenina)  fr famille gynoparentale (família monoparental femenina)  fr famille monoparentale féminine (família monoparental femenina)  
161 criteris d'especialitat > comunicació. audiovisuals ca FANZÍN O FANZINE? terme pral. es fanzine (fanzín)  de Fanzine (fanzín)  it fanzine (fanzín)  pt fanzine (fanzín)  en fanzine (fanzín)  fr fanzine (fanzín)  
162 criteris d'especialitat > transports ca FAR DE XENÓ DUAL, FAR BIXENÓ, FAR DE XENÓ DOBLE O FAR DE DOBLE XENÓ? terme pral. es faro bixenón (far de xenó dual)  de Bi-Xenon-Scheinwerfer (far de xenó dual)  en bi-xenon headlamp (far de xenó dual)  fr phare bi-xénon (far de xenó dual)  
163 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca FER UN APUNT, PENJAR UN APUNT, PUBLICAR UN APUNT O POSTEJAR? terme pral. es postear (fer un apunt)  it postare (fer un apunt)  en post, to (fer un apunt)  fr poster (fer un apunt)  
164 criteris d'especialitat > esports ca FER UNA ASSISTÈNCIA O DONAR UNA ASSISTÈNCIA? terme pral.
165 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca FIL SOCIAL O AGREGADOR SOCIAL? terme pral. es agregador de redes sociales (agregador social)  es agregador social (agregador social)  es corriente vital (fil social)  es flujo de vida (fil social)  es lifestream (fil social)  en lifestream (fil social)  en lifestream aggregator (agregador social)  en social activity stream (fil social)  en social aggregator (agregador social)  en social network aggregator (agregador social)  en social stream (fil social)  fr aggrégateur de réseaux sociaux (agregador social)  fr flux de vie (fil social)  fr lifestream (fil social)  fr outil de lifestream (agregador social)  
166 criteris d'especialitat > economia. empresa ca FINANÇAMENT COL·LECTIU AMB RECOMPENSA, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE RECOMPENSA, MICROMECENATGE, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE DONACIÓ O MICRODONACIÓ? terme pral. es crowdfunding de donación (finançament col·lectiu de donació)  es crowdfunding de recompensa (finançament col·lectiu amb recompensa)  es microdonación (finançament col·lectiu de donació)  es micromecenazgo (finançament col·lectiu amb recompensa)  en contribution crowdfunding (finançament col·lectiu de donació)  en donation based crowdfunding (finançament col·lectiu de donació)  en pledge based crowdfunding (finançament col·lectiu de donació)  en reward based crowdfunding (finançament col·lectiu amb recompensa)  
167 criteris d'especialitat > economia. empresa ca FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ? terme pral. es crowdfunding de inversión (finançament col·lectiu d'inversió)  es crowdfunding de préstamo (finançament col·lectiu de préstec)  en crowdlending (finançament col·lectiu de préstec)  en debt crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec)  en equity-based crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió)  en investment crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió)  en lending based crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec)  en loan crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec)  en securities crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió)  
168 criteris d'especialitat > esports ca FITNES CARDIOVASCULAR, FITNESS CARDIOVASCULAR, CARDIOFITNES, CARDIOFITNESS O CÀRDIO? terme pral. es fitness cardio (fitnes cardiovascular)  es fitness cardiovascular (fitnes cardiovascular)  it cardio fitness (fitnes cardiovascular)  it cardiofitness (fitnes cardiovascular)  en cardio fitness (fitnes cardiovascular)  en cardiovascular fitness (fitnes cardiovascular)  en cardiofitness (fitnes cardiovascular)  fr fitness aérobique (fitnes cardiovascular)  fr fitness cardiovasculaire (fitnes cardiovascular)  
169 criteris d'especialitat > esports ca FITNES, FITNESS, CONDICIONAMENT FÍSIC, CONDICIÓ FÍSICA O FORMA? terme pral. es condición física (condició física)  es estado físico (condició física)  es fitness (fitnes)  es forma (forma)  de Fitnesstraining (fitnes)  it condizione fisica (condició física)  it fitness (fitnes)  en fitness training (fitnes)  en form (forma)  en physical condition (condició física)  en physical condition training (fitnes)  en physical conditioning (fitnes)  en physical fitness training (fitnes)  en physical training (fitnes)  fr condition physique (condició física)  fr conditionnement physique (fitnes)  fr entraînement physique (fitnes)  fr fitness (fitnes)  fr forme (forma)  fr gymnastique de forme (fitnes)  
170 criteris d'especialitat > treball ca FLEXISEGURETAT O FLEXIGURETAT? terme pral. es flexiguridad (flexiseguretat)  es flexiseguridad (flexiseguretat)  de Flexicurity (flexiseguretat)  it flessicurezza (flexiseguretat)  it flexicurity (flexiseguretat)  pt flexigurança (flexiseguretat)  pt flexisegurança (flexiseguretat)  pt flexissegurança (flexiseguretat)  en flex-security (flexiseguretat)  en flexicurity (flexiseguretat)  fr flexicurité (flexiseguretat)  fr flexisécurité (flexiseguretat)  
171 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca FLOP O FLOPS: SINGULAR I PLURAL (DECAFLOPS, HECTOFLOPS, KILOFLOPS, MEGAFLOPS, GIGAFLOPS, TERAFLOPS, PETAFLOPS, EXAFLOPLS, ZETAFLOPS, YOTTAFLOPS) terme pral.
172 criteris d'especialitat > transports ca FLOTA CAPTIVA O FLOTA GRISA? terme pral.
173 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMA PREFIXADA ANGLESA E-: TRADUCCIÓ terme pral. en e- ([NOM] electrònic)  en e-banking (banca electrònica) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-book (llibre electrònic) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-cash (diner electrònic) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-commerce (comerç electrònic) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-democracy (democràcia electrònica) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-government (administració electrònica) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-health (salut electrònica) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-mail (adreça electrònica) (EXEMPLE de prefix e-)  en e-marketing (màrqueting electrònic) (EXEMPLE de prefix e-)  
174 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMA PREFIXADA ANGLESA M-: TRADUCCIÓ terme pral. en m- ([NOM] mòbil)  en m-administration (administració mòbil) (EXEMPLE de prefix m-)  en m-business (negocis mòbils) (EXEMPLE de prefix m-)  en m-commerce (comerç mòbil) (EXEMPLE de prefix m-)  en m-government (govern mòbil) (EXEMPLE de prefix m-)  en m-learning (aprenentatge mòbil) (EXEMPLE de prefix m-)  
175 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMA PREFIXADA PEDO- O PAIDO-? terme pral.
176 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca FORMA SUFIXADA -GEN -GENA O -GÈNIC -GÈNICA? terme pral. ex acidogen (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex al·lergogen (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex cancerigen -ígena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex endogen -ògena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex exogen -ògena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex fisiogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex gasogen (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex glucogen (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex hidatogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex iogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex necrogen -ògena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex neurogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex oncogen -ògena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex oncogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex organogen -ògena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex patogen -ògena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex patogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex piretogen (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  ex pirogènic -a (EXEMPLE de sufix -gènic -gènica)  ex terrigen -ígena (EXEMPLE de sufix -gen -gena)  
177 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMA SUFIXADA ANGLESA -LIKE: TRADUCCIÓ terme pral. en -like (de tipus, d'efecte / amb efecte, adjectiu alternatiu, +forme, +oide, pseudo+, simili+)  en allergy-like symptom (símptoma pseudoal·lèrgic) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el prefix pseudo-)  en anaphylaxis-like (anafilactoide) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el sufix -oide)  en atropine-like activity (activitat atropínica) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb un adjectiu alternatiu)  en cortisone-like action (acció amb efecte cortisona) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt com 'd'efecte, amb efecte')  en crater-like hole of optic disc (forat crateriforme del disc òptic) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el sufix -forme)  en fungus-like organism (pseudofong) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el prefix pseudo-)  en mucus-like (mucoide) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el sufix -oide)  en noggin-like protein (similinoguina) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el prefix simili-)  en ring-like corneal dystrophy (distròfia corneal anular) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb un adjectiu alternatiu)  en tic-like pain (dolor intermitent) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb un adjectiu alternatiu)  en Toll-like receptor (receptor de tipus Toll) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt com 'de tipus')  en virus-like particle (partícula similivírica) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el prefix simili-)  en wedge-like (cuneïforme) (EXEMPLE de sufix anglès -like resolt amb el sufix -forme)  
178 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca FORMANT (-)CERATO(O)- O (-)QUERAT(O)-? terme pral. ex ceratosi (EXEMPLE d'afix (-)cerato)  ex cicloqueratitis (EXEMPLE d'afix (-)querat(o))  ex epiqueratofàcia (EXEMPLE d'afix (-)querat(o))  ex hiperqueratosi (EXEMPLE d'afix (-)querat(o))  ex queratitis estriada (EXEMPLE d'afix (-)querat(o))  ex queratoglobus (EXEMPLE d'afix (-)querat(o))  ex queratosi (EXEMPLE d'afix (-)querat(o))  
179 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMANTS CULTES (1): NORMA GENERAL I TRIA DE VARIANTS PER A LA CREACIÓ D'UN MOT COMPLEX terme pral. ex anquilosi (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat per l'ús [B5])  ex cirurgia (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat com a forma tradicional [B6])  ex clistocarp (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat per adequació a la norma general [B1])  ex dipiràmide (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat per homogeneïtat lingüística [B2])  ex econòmic -a [català] < oeconomicus [llatí] < oikonomikós [grec] (EXEMPLE de terme amb formants cultes que segueix la norma general [A])  ex impedància (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat per analogia amb altres llengües [B3])  ex megalocèfal -a (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat per adequació a la norma general [B1])  ex quirúrgic -a (EXEMPLE de terme amb formants cultes triat com a forma tradicional [B6])  ex somato- < sómatos [genitiu grec] (EXEMPLE de terme amb formants cultes que segueix la norma general [A])  
180 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMANTS CULTES (2): GRAFIA DELS FORMANTS D'UN MOT COMPLEX terme pral. ex acidificació (EXEMPLE de terme culte amb forma prefixada amb vocal d'enllaç [D1])  ex angiosperm -a (EXEMPLE de terme culte amb segon formant començat amb s+CONS [E2])  ex asèpal -a (EXEMPLE de terme culte amb segon formant començat amb r/s+VOC [F])  ex cardioespasme (EXEMPLE de terme culte amb segon formant començat amb s+CONS [E1])  ex cardiovascular (EXEMPLE de terme culte amb forma prefixada amb vocal d'enllaç [D2])  ex megaesòfag (EXEMPLE de terme culte amb forma prefixada invariable [B])  ex termalgèsia (EXEMPLE de terme culte amb forma prefixada sense vocal d'enllaç [C])  ex termoanalgèsia (EXEMPLE de terme culte amb forma prefixada amb vocal d'enllaç [D3])  ex ultraatòmic -a (EXEMPLE de terme culte amb prefix [A])  
181 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca FORMANTS CULTES (3): ACCENTUACIÓ D'UN MOT COMPLEX terme pral. ex cefalometria (EXEMPLE de terme culte amb accent secundari en la forma prefixada [A])  ex -crom (EXEMPLE de forma sufixada tònica grega [B1])  ex -cron (EXEMPLE de forma sufixada àtona grega [B2])  ex -cultor (EXEMPLE de forma sufixada tònica llatina [B1])  ex -forme (EXEMPLE de forma sufixada tònica llatina [B1])  ex -fug (EXEMPLE de forma sufixada àtona llatina [B2])  ex -gam (EXEMPLE de forma sufixada àtona grega [B2])  ex -glot (EXEMPLE de forma sufixada tònica grega [B1])  ex heterosexual (EXEMPLE de terme culte amb accent secundari en la forma prefixada [A])  ex medicoquirúrgic -a (EXEMPLE de terme culte amb accent secundari en la forma prefixada [A])  ex -òptria (EXEMPLE de forma sufixada tònica grega [B1])  ex -pede (EXEMPLE de forma sufixada àtona llatina [B2])  ex -stasi (EXEMPLE de forma sufixada àtona grega [B2])  
182 criteris d'especialitat > química ca FÓRMULES QUÍMIQUES terme pral. ex àcid clorhídric (EXEMPLE de substància química)  es ácido clorhídrico (EXEMPLE de substància química)  for HCl (EXEMPLE de substància química)  en chlorydric acid (EXEMPLE de substància química)  fr acide chlorydrique (EXEMPLE de substància química)  
183 criteris d'especialitat > botànica ca FUNGA, MICOBIOTA, MICOFLORA, FLORA MICOLÒGICA, FLORA FÚNGICA, MICOTECA O HERBARI MICOLÒGIC? terme pral. es flora fúngica (funga)  es flora micológica (funga)  es funga (funga)  es herbario de hongos (micoteca)  es micetoteca (micoteca)  es micobiota (funga)  es micoflora (funga)  es micoteca (micoteca)  de Pilzflora (funga)  it flora micologica (funga)  it funga (funga)  it micoflora (funga)  en funga (funga)  en fungus culture collection (micoteca)  en fungus flora (funga)  en fungus population (funga)  en mycobiota (funga)  en mycoflora (funga)  en mycological collection (micoteca)  en mycology (funga)  en mycotheca (micoteca)  fr collection mycologique (micoteca)  fr flore fongique (funga)  fr flore mycologique (funga)  fr herbier de champignons (micoteca)  fr mycoflore (funga)  fr mycothèque (micoteca)  
184 criteris d'especialitat > esports ca FUTBOL, FUTBOL SALA O FUTSAL? terme pral. es fútbol (futbol)  es fútbol sala (futbol sala)  es futsal (futbol sala)  de Futsal (futbol sala)  de Hallenfußball (futbol sala)  it calcetto (futbol sala)  it calcio (futbol)  it calcio a cinque (futbol sala)  it futsal (futbol sala)  en association football (futbol)  en football [GB] (futbol)  en futsal (futbol sala)  en soccer [US] (futbol)  fr football (futbol)  fr futbol en salle (futbol sala)  fr futsal (futbol sala)  
185 criteris d'especialitat > esports ca FUTBOLGOLF O FUTBOL GOLF?; FUTGOLF O FOOTGOLF? terme pral.
186 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca GEL GRANULAT, GEL GREIXÓS, GEL EN CROSTA I GEL EN GALETES O BÉ FRAZIL ICE, GREASE ICE, NILAS I PANCAKE ICE? terme pral.
187 criteris d'especialitat > construcció ca GELIVITAT, GELADICITAT, RESISTÈNCIA A LA GELADA, RESISTÈNCIA ALS CICLES DE GEL-DESGEL O RESISTÈNCIA AL XOC TÈRMIC? terme pral. es helacidad (gelivitat)  es heladicidad (gelivitat)  es susceptibilidad a la helada (gelivitat)  de Frostempfindlichkeit (gelivitat)  it gelività (gelivitat)  pt gelevidade (gelivitat)  en frost susceptibiity (gelivitat)  en gelivity (gelivitat)  en liability to frost damage (gelivitat)  fr gélivité (gelivitat)  
188 criteris d'especialitat > construcció ca GENTRIFICACIÓ O ENNOBLIMENT? terme pral. es aburguesamiento (gentrificació)  es elitización (gentrificació)  es elitización residencial (gentrificació)  es gentrificación (gentrificació)  de Gentrifikation (gentrificació)  it gentrification (gentrificació)  it gentrificazione (gentrificació)  pt gentrificação (gentrificació)  en gentrification (gentrificació)  fr élitisation (gentrificació)  fr embourgeoisement (gentrificació)  fr gentrification (gentrificació)  
189 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca GESTANT O MARE PER SUBSTITUCIÓ O BÉ GESTANT O MARE SUBROGADA? PARE | MARE D'INTENCIÓ, COMITENT O SUBROGADOR? terme pral. es gestante por sustitución (gestant per substitució)  es madre de alquiler (gestant per substitució)  es madre portadora (gestant per substitució)  es madre subrogada (gestant per substitució)  es padre comitente | madre comitente (pare d'intenció | mare d'intenció)  es padre de intención | madre de intención (pare d'intenció | mare d'intenció)  en intended father [m] | intended mother [f] (pare d'intenció | mare d'intenció)  en intended parent (pare d'intenció | mare d'intenció)  en surrogate mother (gestant per substitució)  fr mère de substitution (gestant per substitució)  fr mère porteuse (gestant per substitució)  fr parent intentionnel (pare d'intenció | mare d'intenció)  fr père d'intention | mère d'intention (pare d'intenció | mare d'intenció)  
190 criteris d'especialitat > ciències socials ca GIHAD O JIHAD? NOM MASCULÍ O NOM FEMENÍ? terme pral. ex gihadisme (EXEMPLE de derivat de gihad)  ex gihadista (EXEMPLE de derivat de gihad)  es jihad (gihad)  es yihad (gihad)  en jehad (gihad)  en jihad (gihad)  fr djihad (gihad)  fr jihad (gihad)  
191 criteris d'especialitat > ciències socials ca GOS D'ASSISTÈNCIA, GOS DE SENYALITZACIÓ DE SONS, GOS PIGALL, GOS GUIA, GOS D'AVÍS O GOS PER A PERSONES AMB AUTISME? terme pral. es perro de asistencia (gos d'assistència)  es perro de señalización de sonidos (gos de senyalització de sons)  es perro guía (gos pigall)  es perro oyente (gos de senyalització de sons)  es perro señal (gos de senyalització de sons)  en assistance dog (gos d'assistència)  en guide dog (gos pigall)  en hearing dog (gos de senyalització de sons)  en hearing ear dog (gos de senyalització de sons)  fr chien d'assistance (gos d'assistència)  fr chien d'aveugle (gos pigall)  fr chien-guide (gos pigall)  fr chien-guide pour personne malentendante (gos de senyalització de sons)  fr chien-guide pour personne sourde (gos de senyalització de sons)  
192 criteris d'especialitat > esports ca GRAND SLAM, GRAN ESLAM O GRAN SLAM?; AMB MAJÚSCULES O AMB MINÚSCULES? terme pral.
193 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca GRUP SANGUINI 0 [XIFRA] O GRUP SANGUINI O [LLETRA]? terme pral. es grupo sanguíneo 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O)  es grupo sanguíneo O (grup sanguini 0, grup sanguini O)  it gruppo sanguigno 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O)  it gruppo sanguigno O (grup sanguini 0, grup sanguini O)  pt grupo sanguíneo 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O)  pt grupo sanguíneo O (grup sanguini 0, grup sanguini O)  en 0 blood group (grup sanguini 0, grup sanguini O)  en O blood group (grup sanguini 0, grup sanguini O)  fr groupe sanguin 0 (grup sanguini 0, grup sanguini O)  fr groupe sanguin O (grup sanguini 0, grup sanguini O)  
194 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca GUIONET (1): NORMA GENERAL SOBRE LA PRESÈNCIA O ABSÈNCIA DE GUIONET EN MOTS COMPLEXOS terme pral.
195 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca GUIONET (2): NORMA GENERAL SOBRE L'ACCENTUACIÓ DE MOTS COMPLEXOS terme pral.
196 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca GUIONET (3): ÚS EN COMPOSTOS MANLLEVATS terme pral.
197 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca GUIONET (4): ÚS EN DENOMINACIONS AMB ANTROPÒNIMS terme pral.
198 criteris d'especialitat > indústria. energia ca HÀTXEK, OCELLET, MÀCRON O BREU? terme pral. es acento anticircunflejo (hàtxek)  es acento largo (màcron)  es caron (hàtxek)  es háček (hàtxek)  es macron (màcron)  de Haček (hàtxek)  de Hatschek (hàtxek)  de Längestrich (màcron)  de Macron (màcron)  de Makron (màcron)  it antiflesso (hàtxek)  it caron (hàtxek)  it hatchek (hàtxek)  it macron (màcron)  en caron (hàtxek)  en háček (hàtxek)  en long accent (màcron)  en macron (màcron)  en reverse circumflex (hàtxek)  en straight accent (màcron)  en wedge (hàtxek)  fr accent circonflexe inversé (hàtxek)  fr accent long (màcron)  fr caron (hàtxek)  fr chevron (hàtxek)  fr hatchek (hàtxek)  fr macron (màcron)  fr trait supérieur (màcron)  
199 criteris d'especialitat > esports ca ICESTOCK O CÚRLING? terme pral. es curling (cúrling)  es curling alemán (icestock [esport])  es icestock (icestock [esport])  de Eisschießen (icestock [esport])  de Eisstock (icestock [disc, esport])  de Eisstockschießen (icestock [esport])  de Eisstocksport (icestock [esport])  it curling (cúrling)  en Bavarian curling (icestock [esport])  en curling (cúrling)  en German curling (icestock [esport])  en ice stock (icestock [disc])  en icestocksport (icestock [esport])  en stock (icestock [disc])  fr curling (cúrling)  fr curling allemand (icestock [esport])  fr eisstock (icestock [disc, esport])  fr pétanque sur glace (icestock [esport])  
200 criteris d'especialitat > esports ca IMPERMEABLE O RESISTENT A L'AIGUA? terme pral. es impermeable (impermeable)  es resistente al agua (resistent a l'aigua)  en water impermeable (impermeable)  en water-resistant (resistent a l'aigua)  en waterproof (impermeable)  en water resistant (resistent a l'aigua)  fr imperméable (impermeable)  fr imperméable à l'eau (impermeable)  fr résistant à l'eau (resistent a l'aigua)  
201 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca IMPOSICIÓ DE PROVEÏDOR O IMPOSICIÓ DE SERVEIS? terme pral. es imposición de proveedor (imposició de proveïdor)  es slamming (imposició de proveïdor)  en cramming (imposició de serveis)  en slamming (imposició de proveïdor)  fr détournement d'abonné (imposició de proveïdor)  fr détournement de client (imposició de proveïdor)  fr détournement de clientèle (imposició de proveïdor)  fr écrasement de ligne (imposició de proveïdor)  
202 criteris d'especialitat > economia. empresa ca INDIFERENCIAR, MERCANTILITZAR, COMODITITZAR O COMODIFICAR? terme pral. es banalizar (indiferenciar)  es comodificar (mercantilitzar)  es comoditizar (indiferenciar)  es mercantilizar (mercantilitzar)  en commodify, to (mercantilitzar)  en commoditize, to (indiferenciar, mercantilitzar)  fr commodifier (mercantilitzar)  
203 criteris d'especialitat > economia. empresa ca INFLACIÓ, DEFLACIÓ, HIPERINFLACIÓ, DESINFLACIÓ, BIFLACIÓ, REFLACIÓ, ESTAGFLACIÓ O AGROFLACIÓ? terme pral.
204 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca INFORMÀTICA AL NÚVOL, INFORMÀTICA EN NÚVOL O COMPUTACIÓ AL NÚVOL? terme pral.
205 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca INFUSIONAR, INFUSAR, FER UNA INFUSIÓ O INFONDRE? terme pral. es infundir (infusionar)  es infusionar (infusionar)  pt infundir (infusionar)  en infuse, to (infusionar)  fr infuser (infusionar)  
206 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca INGREDIENTS BOTÀNICS I INGREDIENTS QUÍMICS O BÉ BOTÀNICS I QUÍMICS? terme pral. en botanical1 (ingredient botànic)  en botanical2 (botànic -a)  en botanist (botànic | botànica)  en chemical1 (ingredient químic)  en chemical2 (2b químic -a)  en chemist (químic | química)  
207 criteris d'especialitat > tractament de la informació ca INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, APRENENTATGE AUTOMÀTIC O APRENENTATGE PROFUND? terme pral. en artificial intelligence (intel·ligència artificial)  en automatic learning (aprenentatge automàtic)  en deep learning (aprenentatge profund)  en machine learning (aprenentatge automàtic)  
208 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca INTERNET: AMB MAJÚSCULA O AMB MINÚSCULA? terme pral.
209 criteris d'especialitat > indústria. energia ca LAMINATGE AMB ESCUMA, LAMINAT D'ESCUMA O FOAMITZAT? terme pral. es foamizado (laminatge amb escuma)  es laminado con espuma (laminat d'escuma)  es laminado sobre espuma (laminatge amb escuma)  en fabric to foam laminating (laminatge amb escuma)  en foam backed fabric (laminat d'escuma)  en foam laminated (laminat d'escuma)  en foam laminating (laminatge amb escuma)  en foam-to-fabric laminate (laminat d'escuma)  en foam-to-fabric laminating (laminatge amb escuma)  fr tissu doublé de mousse (laminat d'escuma)  
210 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca LLAMP O LLAMPEC? terme pral. es rayo (llamp)  es relámpago (llampec)  it fulmine (llamp)  it lampo (llampec)  pt raio (llamp)  pt relâmpago (llampec)Ç  en lightning (llamp)  en thunderbolt (llamp)  en thunderbolt (llampec)  fr éclair (llampec)  fr foudre (llamp)  
211 criteris d'especialitat > llengua. literatura ca LLENGUA SINÍTICA O LLENGUA SÍNICA? terme pral. es lengua sínica (llengua sinítica)  es lengua sinítica (llengua sinítica)  en Chinese language (llengua sinítica)  en Sinitic language (llengua sinítica)  fr langue chinoise (llengua sinítica)  fr langue sinitique (llengua sinítica)  
212 criteris d'especialitat > llengua. literatura ca LLENGUATGE DE SIGNES O LLENGUA DE SIGNES? terme pral. es lengua de signos (llengua de signes)  es lenguaje de signos (llenguatge de signes)  es lenguaje gestual (llenguatge de signes)  en sign language (llengua de signes, llenguatge de signes)  fr langage de signes (llenguatge de signes)  fr langue des signes (llengua de signes)  
213 criteris d'especialitat > ciències socials ca LLETRA LLIGADA O LLETRA CURSIVA? terme pral. es cursiva (lletra cursiva)  es itálica (lletra cursiva)  es letra bastardilla (lletra cursiva)  es letra cursiva (lletra cursiva)  es letra itálica (lletra cursiva)  es letra ligada (lletra lligada)  en cursive (lletra lligada)  en cursive handwriting (lletra lligada)  en cursive writing (lletra lligada)  en italic type (lletra cursiva)  en italic typeface (lletra cursiva)  en italics (lletra cursiva)  en joined-up handwriting (lletra lligada)  en joined-up writing (lletra lligada)  en joint writing (lletra lligada)  en linked writing (lletra lligada)  fr caractère cursif (lletra cursiva)  fr caractère italique (lletra cursiva)  fr cursive (lletra lligada)  fr écriture cursive (lletra lligada)  fr écriture liée (lletra lligada)  fr italique (lletra cursiva)  
214 criteris d'especialitat > ciències socials ca LLIBERTAT SEXUAL, CONSENTIMENT SEXUAL I CULTURA DEL CONSENTIMENT terme pral.
215 criteris d'especialitat > informació. documentació ca LLIBRE ANTIC O LLIBRE VELL? terme pral. es libro antiguo (llibre antic)  es libro viejo (llibre vell)  en ancient book (llibre antic)  en early printed book (llibre antic)  fr livre ancien (llibre antic)  fr vieux livre (llibre antic)  
216 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca LLIBRE ELECTRÒNIC, LLIBRE DIGITAL, LECTOR DE LLIBRES ELECTRÒNICS, LECTOR DE LLIBRES DIGITALS O E-BOOK? terme pral. es ciberlibro (llibre electrònic)  es lector de libros digitales (lector de llibres electrònics)  es libro digital (llibre electrònic)  es libro electrónico (lector de llibres electrònics)  es libro electrónico (llibre electrònic)  en e-book (llibre electrònic)  en e-reader (lector de llibres electrònics)  en electronic book (llibre electrònic)  fr cyberlivre (llibre electrònic)  fr livre électronique (lector de llibres electrònics)  fr livre électronique (llibre electrònic)  fr livrel (lector de llibres electrònics)  
217 criteris lingüístics > 04 formació per sintagmació ca LOCUCIÓ NOMINAL NOM+NOM: SEGON NOM SINGULAR O PLURAL? terme pral. ex berenars sopars (EXEMPLE de locució nom + nom en plural)  ex caces bombarders (EXEMPLE de locució nom + nom en plural)  ex camions cisterna (EXEMPLE de locució nom + nom en singular)  ex conselleres delegades (EXEMPLE de locució nom + nom en plural)  ex mobles bar (EXEMPLE de locució nom + nom en singular)  ex nombres índex (EXEMPLE de locució nom + nom en singular)  ex sofàs llit (EXEMPLE de locució nom + nom en singular)  
218 criteris d'especialitat > comunicació. audiovisuals ca LUDOPUBLICITAT, PUBLICITAT LÚDICA O LUDIFICACIÓ? terme pral. es gamificación (ludificació)  es jueguización (ludificació)  es juguetización (ludificació)  es ludificación (ludificació)  it gamification (ludificació)  it ludicizzazione (ludificació)  en adgaming (ludopublicitat)  en advergaming (ludopublicitat)  en advertgaming (ludopublicitat)  en game advertising (ludopublicitat)  en gamevertising (ludopublicitat)  en gamification (ludificació)  fr gamification (ludificació)  fr ludification (ludificació)  fr ludopubilcité (ludopublicitat)  fr publicité ludique (ludopublicitat)  
219 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca LULO O NARANJILLA? terme pral. es lulo (lulo)  es naranjilla (lulo)  es naranjillo (lulo)  es toronja (lulo)  de Lulo (lulo)  it lulo (lulo)  en lulo (lulo)  en naranjilla (lulo)  en naranrilla (lulo)  en Quito orange (lulo)  nc Solanum quitoense (lulo)  fr lulo (lulo)  fr morelle de Quito (lulo)  fr naranjilla (lulo)  fr naranrille (lulo)  
220 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca LUNISTICI, LUNASTICI, LLUNISTICI, LLUNASTICI O ATURADA LUNAR? terme pral. es detención lunar (lunistici)  es lunasticio (lunistici)  es lunisticio (lunistici)  en lunar standstill (lunistici)  en lunistice (lunistici)  fr lunestice (lunistici)  fr lunistice (lunistici)  
221 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca MAL DE FONDÀRIA, NARCOSI DE LES PROFUNDITATS, NARCOSI PER NITROGEN, NARCOSI SUBMARINA, BORRATXERA DE LES PROFUNDITATS O EMBRIAGUESA DE LES PROFUNDITATS? terme pral. es embriaguez de las profundidades (mal de fondària)  es enfermedad de las profundidades (mal de fondària  es mal de las profundidades (mal de fondària  es narcosis (mal de fondària  es narcosis de la profundidad (mal de fondària  es narcosis por nitrógeno (mal de fondària  de Stickstoffnarkose (mal de fondària  de Tiefenrausch (mal de fondària  it narcosi d'azoto (mal de fondària  en nitrogen narcosis (mal de fondària  en rapture of the deep (mal de fondària  fr ivresse des profondeurs (mal de fondària  fr narcose à l'azote (mal de fondària  
222 criteris d'especialitat > medi ambient ca MALBARATAMENT ALIMENTARI, MALBARATAMENT D'ALIMENTS O PÈRDUA D'ALIMENTS? terme pral.
223 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca MALENCONIA POSTPART, TRISTESA DE LA MATERNITAT, TRISTESA POSTPART, DEPRESSIÓ POSTPART O PSICOSI PUERPERAL? terme pral. es depresión posparto (depressió postpart)  es depresión puerperal (depressió postpart)  es disforia posparto (malenconia postpart)  es melancolía del tercer día (malenconia postpart)  es melancolía puerperal (malenconia postpart)  es psicosis puerperal (psicosi puerperal)  es tristeza posparto (malenconia postpart)  es tristeza puerperal (malenconia postpart)  en baby blues (malenconia postpart)  en maternity blues (malenconia postpart)  en postnatal depression (depressió postpart)  en postpartum blues (malenconia postpart)  en postpartum depression (depressió postpart)  en postpartum dysphoria (malenconia postpart)  en puerperal psychosis (psicosi puerperal)  fr dépression du post-partum (depressió postpart)  fr psychose puerpérale (psicosi puerperal)  fr syndrome du troisième jour (malenconia postpart)  
224 criteris lingüístics > 05 formació per manlleu ca MANLLEUS (1): GENERALITATS terme pral. ex chill-out (EXEMPLE de manlleu gràficament no modificable)  ex edelweiss (EXEMPLE de manlleu adoptat)  ex espagueti (EXEMPLE de manlleu de llengua general)  ex falàfel (EXEMPLE de manlleu introduït)  ex futbol (EXEMPLE de manlleu adaptat a partir de la pronúncia)  ex galeta (EXEMPLE de manlleu adaptat morfològicament)  ex gòspel (EXEMPLE de manlleu gràficament modificable)  ex kopje (EXEMPLE de manlleu no introduït)  ex rock (EXEMPLE de manlleu internacionalitzat)  ex túnel (EXEMPLE de manlleu adaptat a partir de la grafia)  ex warrant (EXEMPLE de manlleu especialitzat)  
225 criteris lingüístics > 05 formació per manlleu ca MANLLEUS (2): ÚS DE LA CURSIVA terme pral. ex alla prima (EXEMPLE de manlleu normalitzat)  ex amateur (EXEMPLE de manlleu normatiu)  ex bottoming (EXEMPLE de manlleu no adaptat)  ex esnif (EXEMPLE de manlleu adaptat)  ex esplín (EXEMPLE de manlleu normatiu)  ex fanzín (EXEMPLE de manlleu normalitzat)  ex pírcing (EXEMPLE de manlleu normatiu)  ex web (EXEMPLE de manlleu normatiu)  ex wicket (EXEMPLE de manlleu normalitzat)  ex xauarma (EXEMPLE de manlleu normalitzat)  
226 criteris lingüístics > 05 formació per manlleu ca MANLLEUS (3): FLEXIÓ DE PLURAL terme pral. ex babaganuix, babaganuixos (EXEMPLE de flexió de plural)  ex blini, blinis (EXEMPLE de flexió de plural)  ex burca, burques (EXEMPLE de flexió de plural)  ex kelvin, kèlvins (EXEMPLE de flexió de plural)  ex kirsch, kirschs (EXEMPLE de flexió de plural)  ex lobby, lobbys (EXEMPLE de flexió de plural)  ex manga, mangues (EXEMPLE de flexió de plural)  ex mousse, mousses (EXEMPLE de flexió de plural)  ex ninja, ninges (EXEMPLE de flexió de plural)  ex nyoqui, nyoquis (EXEMPLE de flexió de plural)  ex play-off, play-offs (EXEMPLE de flexió de plural)  ex tanka, tankes (EXEMPLE de flexió de plural)  
227 criteris lingüístics > 05 formació per manlleu ca MANLLEUS (4): GRAFIA D'ANTROPÒNIMS terme pral. ex barani (EXEMPLE de manlleu com a base del terme)  ex duresa Vickers (EXEMPLE de manlleu com a modificador del terme)  ex espectre de Fraunhofer (EXEMPLE de manlleu com a modificador del terme)  ex rudy (EXEMPLE de manlleu com a base del terme)  
228 criteris lingüístics > 05 formació per manlleu ca MANLLEUS (5): XENISMES terme pral. ex txatri (EXEMPLE de xenisme)  ex vèdika (EXEMPLE de xenisme)  ex xíkhara (EXEMPLE de xenisme)  
229 criteris lingüístics > 05 formació per manlleu ca MANLLEUS (6): PRONÚNCIA terme pral. ex Manlleu alemany: lied (PRONÚNCIA APROX.: lit)  ex Manlleu anglès: freelance (PRONÚNCIA APROX.: frilans)  ex Manlleu anglès: plum-cake (PRONÚNCIA APROX.: plumqueic)  ex Manlleu francès: collage (PRONÚNCIA APROX.: colaix)  ex Manlleu francès: fauve (PRONÚNCIA APROX.: fop o fof)  ex Manlleu francès: fondue (PRONÚNCIA APROX.: fondí)  ex Manlleu històric: karate  ex Manlleu històric: libido  ex Manlleu històric: òpera  ex Manlleu històric: soprano  
230 criteris d'especialitat > economia. empresa ca MAQUILA O MÀQUILA? terme pral. es maquila (maquila)  
231 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca MAR PLANA, MAR ARRISSADA, MAREJOL, MAROR O FORTA MAROR? terme pral. es fuerte marejada (forta maror [GRAU 4])  es mar llana (mar plana [GRAU 0])  es mar rizada (mar arrissada [GRAU 1])  es marejada (maror [GRAU 3])  es marejadilla (marejol [GRAU 2])  it mare calmo (mar plana [GRAU 0])  it mare molto mosso (forta maror [GRAU 4])  it mare mosso (maror [GRAU 3])  it mare poco mosso (marejol [GRAU 2])  it mare quasi calmo (mar arrissada [GRAU 1])  en calm sea (mar plana [GRAU 0])  en moderate sea (forta maror [GRAU 4])  en rippled sea (mar arrissada [GRAU 1])  en slight sea (maror [GRAU 3])  en smooth sea (marejol [GRAU 2])  fr mer agitée (forta maror [GRAU 4])  fr mer belle (marejol [GRAU 2])  fr mer calme (mar plana [GRAU 0])  fr mer peu agitée (maror [GRAU 3])  fr mer ridée (mar arrissada [GRAU 1])  
232 criteris d'especialitat > ciències socials ca MARE DE DIA O PARE DE DIA? terme pral. es asistente maternal (mare de dia)  es asistente maternal (pare de dia)  es madre de día (mare de dia)  es padre de día (pare de dia)  de Tagesmutter (mare de dia)  de Tagesvater (pare de dia)  en childminder (mare de dia, pare de dia)  en parental assistant (mare de dia, pare de dia)  en child minder (mare de dia, pare de dia)  fr assistant maternel (pare de dia)  fr assistante maternelle (mare de dia)  fr maman de jour (mare de dia)  fr papa de jour (pare de dia)  
233 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca MAREGASSA, MAR BRAVA, MAR DESFETA, MAR MOLT ALTA O MAR ENORME? terme pral. es mar arbolada (mar desfeta [GRAU 7])  es mar enorme (mar enorme [GRAU 9])  es mar gruesa (maregassa [GRAU 5])  es mar montañosa (mar molt alta [GRAU 8])  es mar muy gruesa (mar brava [GRAU 6])  it mare agitato (maregassa [GRAU 5])  it mare grosso (mar desfeta [GRAU 7])  it mare molto agitato (mar brava [GRAU 6])  it mare molto grosso (mar molt alta [GRAU 8])  it mare tempestoso (mar enorme [GRAU 9])  en high sea (mar desfeta [GRAU 7])  en phenomenal sea (mar enorme [GRAU 9])  en rough sea (maregassa [GRAU 5])  en very high sea (mar molt alta [GRAU 8])  en very rough sea (mar brava [GRAU 6])  fr mer enorme (mar enorme [GRAU 9])  fr mer forte (maregassa [GRAU 5])  fr mer grosse (mar desfeta [GRAU 7])  fr mer très forte (mar brava [GRAU 6])  fr mer très grosse (mar molt alta [GRAU 8])  
234 criteris d'especialitat > esports ca MARXA AQUÀTICA, MARXA AQUÀTICA COSTANERA O SENDERISME AQUÀTIC? terme pral. es marcha acuática (marxa aquàtica)  es marcha acuática costera (marxa aquàtica)  it marcia acquatica (marxa aquàtica)  en french water walking (marxa aquàtica)  en long-cost (marxa aquàtica)  fr longe-côte (marxa aquàtica)  fr marche aquatique (marxa aquàtica)  fr marche en mer (marxa aquàtica)  fr randonnée aquatique (marxa aquàtica)  
235 criteris d'especialitat > física ca METEOR, ESTEL FUGAÇ, METEORIT O METEOROIDE? terme pral. es estrella fugaz (meteor)  es meteorito (meteorit)  es meteoro (meteor)  es meteoroide (meteoroide)  en meteor (meteor)  en meteorite (meteorit)  en meteoroid (meteoroide)  en shooting star (meteor)  fr étoile filante (meteor)  fr météore (meteor)  fr météorite (meteorit)  fr météoroïde (meteoroide)  
236 criteris d'especialitat > dret ca MIGRANT, EMIGRANT O IMMIGRANT? terme pral. es emigrante (emigrant)  es inmigrante (immigrant)  es migrante (migrant)  it emigrante (emigrant)  it immigrante (immigrant)  it migrante (migrant)  en emigrant (emigrant)  en immigrant (immigrant)  en migrant (migrant)  fr émigrant | émigrante (emigrant)  fr immigrant | immigrante (immigrant)  fr migrant | migrante (migrant)  
237 criteris d'especialitat > ciències socials ca MIL·LENNISTA, MIL·LENISTA, MIL·LENARISTA, MIL·LÈNIC | MIL·LÈNICA, NEOMIL·LENNISTA, MIL·LENNIAL O MILLENNIAL? terme pral. es milénico | milénica (mil·lennista)  es milenista (mil·lennista)  en echo boomer (mil·lennista)  en millennial (mil·lennista)  en nexer (mil·lennista)  en nexter (mil·lennista)  en post-boomer (mil·lennista)  fr echo-boomer (mil·lennista)  fr milléniste (mil·lennista)  fr post-boomer (mil·lennista)  
238 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca MINERIA DE DADES, MINERIA WEB, PROSPECCIÓ DE DADES, EXPLORACIÓ DE DADES, EXTRACCIÓ DE DADES O EXPLOTACIÓ DE DADES? terme pral. es extracción de datos (mineria de dades)  es minería de datos (mineria de dades)  es minería de la web (mineria web)  es minería web (mineria web)  en data harvesting (mineria de dades)  en data mining (mineria de dades)  en web mining (mineria web)  fr exploration de données (mineria de dades)  fr extraction de données (mineria de dades)  fr fouille du web (mineria web)  
239 criteris d'especialitat > ciències socials ca MÍNOR O MENCIÓ? terme pral. es mención (menció)  es minor (mínor)  en academic minor (mínor)  en minor (mínor)  fr mineure (mínor)  
240 criteris d'especialitat > esports ca MITJAPUNTA O MITJA PUNTA?; MIG CENTRE O MIGCENTRE? terme pral. es delantero falso | delantera falsa (mitjapunta)  es media punta (mitjapunta)  es medio centro (mig centre)  de hängende Spitze (mitjapunta)  de zentraler Mittelfeldspieler | zentrale Mittelfeldspielerin (mig centre)  it centrocampista centrale (mig centre)  it mezza punta (mitjapunta)  en centre half (mig centre)  en half spearhead (mitjapunta)  fr demi-centre (mig centre)  fr demi-pointe (mitjapunta)  
241 criteris d'especialitat > transports ca MODE DE TRANSPORT O MITJÀ DE TRANSPORT? terme pral. es medio de transporte (mitjà de transport)  es modo de transporte (mode de transport)  it mezzo di trasporto (mitjà de transport)  it modo di trasporto (mode de transport)  pt meio de transporte (mitjà de transport)  pt modo de transporte (mode de transport)  en mean of transport (mitjà de transport)  en mode of transport (mode de transport)  en transport mode (mode de transport)  fr mode de transport (mode de transport)  fr moyen de transport (mitjà de transport)  
242 criteris d'especialitat > arts ca MODELITZACIÓ, MODELATGE O MODELAT? terme pral. es modelado (modelat, modelatge, modelització)  es modelaje (modelatge)  en modelling (modelat, modelatge, modelització)  en moulding (modelatge)  fr modelage (modelatge)  fr modelé (modelat)  fr modélisation (modelatge, modelització)  
243 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca MOTRICITAT GLOBAL, MOTRICITAT GRUIXUDA, MOTRICITAT GROSSA, MOTRICITAT GROSSERA, MOTRICITAT BÀSICA, MOTRICITAT GROLLERA O MOTRICITAT FINA? terme pral. es motricidad fina (motricitat fina)  es motricidad global (motricitat global)  es motricidad gruesa (motricitat global)  en fine motor skill (motricitat fina)  en gross motor skill (motricitat global)  fr motricité fine (motricitat fina)  fr motricité globale (motricitat global)  
244 criteris d'especialitat > ciències socials ca MUSEALITZAR O MUSEÏTZAR? terme pral. es musealizar (museïtzar)  it museificare (museïtzar)  pt musealizar (museïtzar)  en musealize, to (museïtzar)  en museumize, to (museïtzar)  fr muséaliser (museïtzar)  
245 criteris d'especialitat > matemàtiques ca N-TUPLA, N-PLA, N-TUPLE, N-UPLA, N-UPLE, N-UPLET, TUPLA, TUPLE, UPLA, UPLE O UPLET? terme pral. es n-pla (n-tupla)  es n-tupla (n-tupla)  es n-tuplo (n-tupla)  es tupla (n-tupla, tupla)  it n-pla (n-tupla)  it n-upla (n-tupla)  it tupla (n-tupla, tupla)  en n-tuple (n-tupla)  en tuple (n-tupla, tupla)  fr n-uple (n-tupla)  fr n-uplet (n-tupla, tupla)  fr nuplet (tupla)  fr uplet (tupla)  
246 criteris d'especialitat > ciències socials ca NATIU DIGITAL | NATIVA DIGITAL, NADIU DIGITAL | NADIUA DIGIAL O IMMIGRANT DIGITAL? terme pral.
247 criteris d'especialitat > ciències socials ca NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL? terme pral. en body negative (negativitat corporal)  en body negativity (negativitat corporal)  en body neutral (neutralitat corporal)  en body neutrality (neutralitat corporal)  en body positive (positivitat corporal)  en body positivity (positivitat corporal)  
248 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca NIT TROPICAL, NIT TÒRRIDA O NIT ROENT? terme pral.
249 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca NOM ANGLÈS DRUG: TRADUCCIÓ terme pral. es fármaco (fàrmac)  es medicamiento (medicament)  es principio activo (principi actiu)  en active principle (principi actiu)  en drug (fàrmac, medicament, principi actiu)  
250 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca NOM ANGLÈS DRUGABILITY: TRADUCCIÓ terme pral. es accesibilidad farmacológica (farmacomodulabilitat)  es drogabilidad (farmacomodulabilitat)  es farmacopotencialidad (farmacopotencialitat)  es modulabilidad farmacológica (farmacomodulabilitat)  es potencialidad farmacológica (farmacopotencialitat)  en drugability (farmacopotencialitat)  en druggability (farmacomodulabilitat)  en pharmacological potentiality (farmacopotencialitat)  en druggability (farmacopotencialitat)  fr druggabilité (farmacomodulabilitat)  fr druggabilité (farmacopotencialitat)  fr pharmacopotentialité (farmacopotencialitat)  fr potentialité pharmacologique (farmacopotencialitat)  
251 criteris lingüístics > 03 formació per composició ca NOMS COMPOSTOS VERB+NOM: BASE NOMINAL SINGULAR O PLURAL? terme pral. ex cobrellit (EXEMPLE de singular en compostos que són una part)  ex eixugamà/eixugamans (EXCEPCIÓ de formes dobles opcionals en casos determinats de noms comptables)  ex gratacel (EXEMPLE de singular en noms no comptables)  ex lligacama (EXEMPLE de singular en noms de parts del cos)  ex parallamps (EXEMPLE de plural en noms comptables)  ex rentamans (EXCEPCIÓ de plural en casos determinats de parts del cos no úniques)  ex tastavins (EXCEPCIÓ de plural en casos determinats de noms no comptables metonímics)  ex voltadits (EXCEPCIÓ de formes dobles vacil·lants en casos determinats de noms comptables)  
252 criteris d'especialitat > esports ca NOMS DE LES JUGADORES DE FUTBOL: LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET? terme pral.
253 criteris d'especialitat > esports ca NOMS DELS ESPORTS DE PILOTA: ADAPTATS AL CATALÀ O SENSE ADAPTAR? terme pral.
254 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca NOMS DELS FLOCS DE NEU I LES NEVADES terme pral.
255 criteris d'especialitat > química ca NOMS SISTEMÀTICS, NOMS TRIVIALS I NOMS SEMISISTEMÀTICS terme pral. ex aigua (EXEMPLE de nom trivial)  ex glicerina (EXEMPLE de nom trivial)  ex glicerol (EXEMPLE de nom semisistemàtic)  ex propan-1,2,3-triol (EXEMPLE de nom sistemàtic)  
256 criteris d'especialitat > arts ca NOTA MUSICAL: PLICA, PAL, CAP, BARRA, GANXO I CUA terme pral. es barra (barra)  es cabeza (cap)  es corchete (ganxo)  es gancho (ganxo)  es plica (plica)  es rabillo (ganxo)  en beam (barra)  en cross bar (barra)  en cross-stroke (barra)  en flag (ganxo)  en hook (ganxo)  en notehead (cap)  en stem (plica)  en tail (ganxo)  fr barre (barra)  fr crochet (ganxo)  fr hampe (plica)  fr tête (cap)  
257 criteris d'especialitat > imatge personal ca NOTA, NOTA DE CAP, NOTA DE SORTIDA, NOTA DE COR, NOTA MITJANA, NOTA DE BASE O NOTA DE FONS? terme pral. es nota (nota)  es nota alta (nota de cap)  es nota baja (nota de base)  es nota de base (nota de base)  es nota de cabeza (nota de cap)  es nota de corazón (nota de cor)  es nota de cuerpo (nota de cor)  es nota de fondo (nota de base)  es nota de salida (nota de cap)  es nota media (nota de cor)  en back note (nota de base)  en background note (nota de base)  en base note (nota de base)  en body note (nota de cor)  en bottom note (nota de base)  en head note (nota de cap)  en heart note (nota de cor)  en mid note (nota de cor)  en middle note (nota de cor)  en note (nota)  en top note (nota de cap)  fr note (nota)  fr note de base (nota de base)  fr note de coeur (nota de cor)  fr note de corps (nota de cor)  fr note de fond (nota de base)  fr note de tête (nota de cap)  
258 criteris metodològics > nota ca NOTES (1): NATURALESA terme pral.
259 criteris metodològics > nota ca NOTES (2): PRESENTACIÓ terme pral.
260 criteris metodològics > nota ca NOTES (3): FÓRMULES terme pral.
261 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca NUMERALS (1): EN XIFRES O EN LLETRES? terme pral.
262 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca NUMERALS (2): MILERS I DECIMALS terme pral.
263 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca NUMERALS (3): INDICACIÓ DE MILER terme pral.
264 criteris d'especialitat > zoologia ca OCELL O AU? terme pral. es ave (ocell)  es pájaro (ocell)  gl ave (ocell)  gl paxaro (ocell)  it uccello (ocell)  pt ave (ocell)  en bird (ocell)  fr oiseau (ocell)  
265 criteris d'especialitat > lleure. turisme ca OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR? terme pral. es agencia de viajes mayorista (agència de viatges majorista)  es mayorista (agència de viatges majorista)  es operador turístico (agència de viatges majorista)  es operador turístico (operador turístic)  en tour operator (agència de viatges majorista)  en tour operator (operador turístic)  en wholesaler (agència de viatges majorista)  fr organisateur de voyages (agència de viatges majorista)  fr tour-opérateur (operador turístic)  fr voyagiste (agència de viatges majorista)  fr voyagiste (operador turístic)  
266 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca OPIACI O OPIOIDE? terme pral. es opiáceo (opiaci)  es opioide (opioide)  en opiate (opiaci)  en opiate type drug (opiaci)  en opioid (opioide)  fr opiacé (opiaci)  fr opioïde (opioide)  
267 criteris d'especialitat > ciències de la vida ca ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC? terme pral. es organismo genéticamente modificado (organisme modificat genèticament)  es organismo modificado genéticamente (organisme modificat genèticament)  es organismo transgénico (organisme transgènic)  es OGM (OMG)  es OMG (OMG)  de gentechnisch veränderter Organismus (organisme modificat genèticament)  de transgener Organismus (organisme transgènic)  de GVO (OMG)  it organismo geneticamente modificato (organisme modificat genèticament)  it organismo transgenico (organisme transgènic)  it OGM (OMG)  en genetically engineered organism (organisme modificat genèticament)  en genetically modified organism (organisme modificat genèticament)  en transgenic organism (organisme transgènic)  en transgenic species (organisme transgènic)  en GEO (OMG)  en GMO (OMG)  fr organisme génétiquement modifié (organisme modificat genèticament)  fr organisme transgénique (organisme transgènic)  fr OGM (OMG)  
268 criteris d'especialitat > ciències socials ca ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU? terme pral. es acompañamiento educativo (acompanyament educatiu)  es orientación educativa (orientació educativa)  en educational guidance (orientació educativa)  fr orientation éducative (orientació educativa)  
269 criteris d'especialitat > indumentària. confecció ca PANTALONS DE PETO O PETO? terme pral. es pantalón de peto (pantalons de peto)  es peto (pantalons de peto)  it salopette (pantalons de peto)  en bib-and-brace overalls (pantalons de peto)  en dungarees (pantalons de peto)  en overall (pantalons de peto)  fr salopette (pantalons de peto)  
270 criteris d'especialitat > arts ca PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG? terme pral. es cámara de rastreo (parany fotogràfic)  es cámara trampa (parany fotogràfic)  es colocación de fototrampas (parament fotogràfic)  es colocación de trampas (parament)  es fototrampeo (1. parament fotogràfic)  es instalación de trampas (parament)  es instalación de trampas fotográficas (1. parament fotogràfic)  es trampeo (parament)  es trampeo fotográfico (parament fotogràfic)  en camera trap (parany fotogràfic)  en photo trap (parany fotogràfic)  en phototrapping (parament fotogràfic)  en placing of traps (parament)  en trail camera (parany fotogràfic)  en trapping (parament)  fr caméra piège (parany fotogràfic)  fr installation de pièges (parament)  fr installation de pièges photographiques (parament fotogràfic)  fr photopiège (parany fotogràfic)  fr piège photographique (parany fotogràfic)  fr piégeage (parament)  fr piègeage photographique (parament fotogràfic)  
271 criteris d'especialitat > indumentària. confecció ca PAREO: PRONÚNCIA terme pral.
272 criteris d'especialitat > economia. empresa ca PART INTERESSADA, PÚBLIC D'INTERÈS O STAKEHOLDER? terme pral. es grupo de interés (part interessada, públic d'interès)  es parte interesada (part interessada)  es público de interés (públic d'interès)  es stakeholder (part interessada)  en interest group (públic d'interès)  en stakeholder (part interessada, públic d'interès)  fr groupe d'intérêt (públic d'interès)  fr groupe intéressé (públic d'interès)  fr partie concertée (públic d'interès)  fr partie intéressée (part interessada, públic d'interès)  fr partie prenante (part interessada)  
273 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca PENJAR O PUJAR? terme pral. es cargar (penjar)  es colgar (penjar)  es subir (penjar)  it caricare (penjar)  en upload, to (penjar)  fr télécharger (penjar)  fr télécharger vers l'amont (penjar)  fr télécharger vers le serveur (penjar)  fr téléverser (penjar)  
274 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER? terme pral. es peso de un fichero (pes d'un fitxer)  es tamaño de un fichero (mida d'un fitxer)  en file size (mida d'un fitxer)  en file weight (pes d'un fitxer)  fr poids de fichier (pes d'un fitxer)  fr taille de fichier (mida d'un fitxer)  
275 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE? terme pral. es disposición de patillas (disposició de pins [manera, descripció])  es disposición de pines (disposició de pins [manera, descripció])  es patilla (pin)  es patillaje (disposició de pins [manera, descripció])  es pin (pin)  it piedino (pin)  it pin (pin)  pt pino (pin)  en lead (pin)  en pin (pin)  en pin configuration (disposició de pins [manera])  en pinout (disposició de pins [manera, descripció])  en pinout diagram (disposició de pins [descrpció])  fr brochage (disposició de pins [manera, descripció])  fr broche (pin)  fr configuration des broches (disposició de pins [manera, descripció])  fr disposition des broches (disposició de pins [manera, descripció])  fr patte (pin)  
276 criteris d'especialitat > botànica ca PITAHAIA, PITAIA, PITAHAYA O PITAYA? terme pral.
277 criteris d'especialitat > esports ca PLANTER, PLANTILLA O PEDRERA? terme pral.
278 criteris d'especialitat > transports ca PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL? terme pral. es aerotabla (plataforma elèctrica)  es hoverboard (plataforma elèctrica)  es monociclo autoequilibrado (roda elèctrica)  es monociclo eléctrico (roda elèctrica)  es monopatín eléctrico (plataforma elèctrica)  es rueda eléctrica (roda elèctrica)  es rueda motorizada (roda elèctrica)  es transporte personal con autobalance (plataforma de manillar)  en electric unicycle (roda elèctrica)  en hoverboard (plataforma elèctrica)  en self-balancing board (plataforma elèctrica)  en self-balancing human transporter (plataforma de manillar)  en self-balancing personal transporter (plataforma de manillar)  en self-balancing skateboard (plataforma elèctrica)  en self-balancing unicycle (roda elèctrica)  fr gyropode (plataforma de manillar)  fr gyroroue (roda elèctrica)  fr monocycle gyroscopique (roda elèctrica)  fr planche autoéquilibrante (plataforma elèctrica, roda elèctrica)  fr planche gyroscopique (plataforma elèctrica, roda elèctrica)  fr roue électrique (roda elèctrica)  fr roue gyroscopique (roda elèctrica)  fr giropode (plataforma de manillar)  
279 criteris d'especialitat > ciències socials ca POBRESA ENERGÈTICA O POBRESA RESIDENCIAL? terme pral. es pobreza energética (pobresa energètica)  es pobreza residencial (pobresa residencial)  en energy poverty (pobresa energètica)  en fuel poverty(pobresa energètica)  en shelter poverty (pobresa residencial)  fr pauvreté due au logement (pobresa residencial)  fr pauvreté énergétique (pobresa energètica)  
280 criteris d'especialitat > política ca PODER DUR / PODER SUAU O HARD POWER / SOFT POWER? terme pral. es poder blando (poder suau)  es poder duro (poder dur)  es poder no coactivo (poder suau)  en hard power (poder dur)  en soft power (poder suau)  fr pouvoir de contraindre (poder dur)  fr pouvoir de convaincre (poder suau)  fr puissance douce (poder suau)  fr puissance forte (poder dur)  
281 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca POLS O IMPULS? terme pral. es impulso (impuls, pols)  es pulso (pols)  pt pulso (pols)  en impulse (impuls, pols)  en pulse (pols)  fr impulsion (pols)  
282 criteris d'especialitat > arts ca PORNO ALTERNATIU, PORNO FEMINISTA O POSTPORNO? terme pral. es altporn (porno alternatiu)  es porno alternativo (porno alternatiu)  es porno feminista (porno feminista)  es posporno (postporno)  es postporno (postporno)  en alternative porn (porno alternatiu)  en altporn (porno alternatiu)  en feminist porn (porno feminista)  en independent porn (porno alternatiu)  en indie porn (porno alternatiu)  en post-porn (postporno)  fr altporn (porno alternatiu)  fr porno alternatif (porno alternatiu)  fr porno féministe (porno feminista)  fr postporno (postporno)  fr alt-porn (porno alternatiu)  fr post-porno (postporno)  
283 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca PORTABLE, VESTIBLE, DE VESTIR, PER A VESTIR, CONNECTAT -ADA, TECNOLÒGIC -A, DIGITAL O INTEL·LIGENT? terme pral. es conectado -da (connectat -ada)  es de vestir (portable)  es tecnológico -ca (connectat -ada)  en wearable (connectat -ada)  en wearable (portable)  fr vestimentaire (portable)  
284 criteris d'especialitat > comunicació. audiovisuals ca PORTAFOLIS, PORTAFOLI, PORTFOLI, PORTFOLIO O DOSSIER?; PORTAFOLIS D'APRENENTATGE O PORTAFOLIS DE DOCÈNCIA? terme pral. es portafolio (portafolis)  es portafolio de aprendizaje (portafolis d'aprenentatge)  es portafolio del alumno (portafolis d'aprenentatge)  es portafolio docente (portafolis de docència)  en learning portfolio (portafolis d'aprenentatge)  en portfolio (portafolis, portafolis d'aprenentatge)  en student portfolio (portafolis d'aprenentatge)  en teaching portfolio (portafolis de docència)  fr portefeuille (portafolis)  fr portefeuille d'apprentissage (portafolis d'aprenentatge)  fr portefeuille de compétences (portafolis)  fr portefeuille de l'étudiant (portafolis d'aprenentatge)  fr portefolio (portafolis)  fr portfolio (portafolis)  fr portfolio d'enseignement (portafolis de docència)  fr portfolio d'apprentissage (portafolis d'aprenentatge)  fr portfolio de l'étudiant (portafolis d'aprenentatge)  
285 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca PREDICCIONS METEOROLÒGIQUES: CLASSIFICACIÓ terme pral.
286 criteris d'especialitat > química ca PREFIXOS NUMERALS GRECS: AMB VOCAL O SENSE? TETRA- O TETR-? terme pral.
287 criteris d'especialitat > treball ca PRESENTISME LABORAL O PRESENCIALISME LABORAL? terme pral. es presencialismo laboral (presentisme laboral)  es presentismo laboral (presentisme laboral)  de Präsentismus (presentisme laboral)  it presenzialismo sul lavoro (presentisme laboral)  en presenteeism (presentisme laboral)  fr présentéisme (presentisme laboral)  
288 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca PROBLEMA DE SALUT CRÒNIC O CONDICIÓ CRÒNICA? terme pral. es condición crónica (problema de salut crònic)  es problema de salud crónico (problema de salut crònic)  en chronic condition (problema de salut crònic)  en long-term condition (problema de salut crònic)  fr condition chronique (problema de salut crònic)  fr problème de santé chronique (problema de salut crònic)  
289 criteris d'especialitat > economia. empresa ca PRODUCTE INDIFERENCIAT, INDIFERENCIACIÓ, MERCANTILITZACIÓ O COMODITAT? terme pral. es artículo indiferenciado (producte indiferenciat)  es banalización (indiferenciació)  es commodity (producte indiferenciat)  es comodificación (mercantilització)  es comoditización (indiferenciació)  es mercadización (indiferenciació)  es mercantilización (mercantilització)  es producto indiferenciado (producte indiferenciat)  en commodification (mercantilització)  en commoditisation (indiferenciació)  en commoditization (indiferenciació)  en commodity (producte indiferenciat)  fr banalisation (indiferenciació)  fr commodification (mercantilització)  fr commodité (producte indiferenciat)  fr commoditisation (indiferenciació)  fr indifférenciation (indiferenciació)  fr marchandisation (mercantilització)  fr produit banal (producte indiferenciat)  fr produit banalisé (producte indiferenciat)  
290 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca PUNT DE FIL, PUNT VOLANT, PUNT DE FLORETA, PUNT DE BOLA O PUNT DE CARAMEL? terme pral. es punto de bola (punt de bola)  es punto de bolita (punt de bola)  es punto de caramelo (punt de caramel)  es punto de florecilla (punt volant)  es punto de hebra (punt de fil)  es punto de hilo (punt de fil)  es punto de soplo (punt volant)  es punto volante (punt volant)  en ball stage (punt de bola)  en liquid stage (punt de caramel)  en thread stage (punt de fil)  fr boulé (punt de bola)  fr caramel (punt de caramel)  fr filé (punt de fil)  fr filet (punt de fil)  fr grand perlé (punt volant)  fr grand soufflé (punt volant)  fr petit boulé (punt volant)  fr soufflé (punt volant)  
291 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca QUILOMETRATGE ALIMENTARI O ALIMENT DE GRAN QUILOMETRATGE? terme pral. es alimento de largo recorrido (aliment de gran quilometratge)  es kilometraje de los alimentos (quilometratge alimentari)  es kilómetro alimentario (quilometratge alimentari)  es kilómetro por alimento (quilometratge alimentari)  en food miles (quilometratge alimentari)  en long distance food (aliment de gran quilometratge)  fr kilomètre-aliment (quilometratge alimentari)  fr kilomètre-assiette (quilometratge alimentari)  
292 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca RÀTIO O RATI?; EN FEMENÍ O EN MASCULÍ? terme pral.
293 criteris d'especialitat > economia. empresa ca RECERCA O INVESTIGACIÓ? terme pral. es investigación (recerca)  it ricerca (recerca)  en research (recerca)  fr recherche (recerca)  
294 criteris d'especialitat > economia. empresa ca RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; R+D+I; INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; I+D+i; RECERCA I DESENVOLUPAMENT; R+D; INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT, O I+D? terme pral. es investigación y desarrollo (recerca i desenvolupament)  es investigación, desarrollo e innovación (recerca, desenvolupament i innovació)  es I+D (R+D)  es I+D+i· (R+D+I)  es I+D+I (R+D+I)  en R & D and innovation (recerca, desenvolupament i innovació)  en research and development (recerca i desenvolupament)  en research and experimental development (recerca i desenvolupament)  en research, development and innovation (recerca, desenvolupament i innovació)  en R & D (R+D)  fr recherche et développement (recerca i desenvolupament)  fr recherche, développement et innovation (recerca, desenvolupament i innovació)  fr recherche-développement (recerca i desenvolupament)  fr R & D (R+D)  fr R. et D. (R+D)  fr R-D (R+D)  fr RDI (R+D+I)  
295 criteris d'especialitat > dret ca RECURS O IMPUGNACIÓ?; RECÓRRER O IMPUGNAR? terme pral. es impugnación (impugnació)  es impugnar (impugnar)  es recurrir (recórrer [contra])  es recurso (recurs)  
296 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca REDIFUSIÓ, SINDICACIÓ, CANAL DE CONTINGUTS, FIL DE CONTINGUTS, AGREGADOR O LECTOR? terme pral. es agregador (agregador)  es canal (canal de continguts)  es fuente (canal de continguts)  es fuente web (canal de continguts)  es redifusión de contenidos (redifusió)  es sindicación de contenidos (redifusió)  en aggregator (agregador)  en content syndication (redifusió)  en feed (canal de continguts)  en feed aggregator (agregador)  en feed reader (agregador)  en news aggregator (agregador)  en news feed (canal de continguts)  en news reader (agregador)  en RSS reader (agregador)  en syndication feed (canal de continguts)  en web feed (canal de continguts)  en web syndication (redifusió)  fr agrégateur (agregador)  fr agrégateur de nouvelles (agregador)  fr fil de nouvelles (canal de continguts)  fr fil de syndication (canal de continguts)  fr flux de nouvelles (canal de continguts)  fr flux de syndication (canal de continguts)  fr lecteur de fils de syndication (agregador)  fr regroupeur de nouvelles (agregador)  fr syndication (redifusió)  fr syndication Web (redifusió)  
297 criteris d'especialitat > dret ca REFUGIAT, REFUGIAT IN SITU O REFUGIAT SOBREVINGUT? terme pral. es (refugiat | refugiada) refugiado | refugiada  es (refugiat in situ | refugiada in situ) refugiado a posteriori | refugiada a posteriori  es (refugiat in situ | refugiada in situ) refugiado en el sitio | refugiada en el sitio  es (refugiat in situ | refugiada in situ) refugiado in situ | refugiada in situ  es (refugiat in situ | refugiada in situ) refugiado sobrevenido | refugiada sobrevenida  es (refugiat in situ | refugiada in situ) refugiado sur place | refugiada sur place  en (refugiat | refugiada) refugee  en (refugiat in situ | refugiada in situ) refugee sur place  fr (refugiat | refugiada) réfugié | réfugiée  fr (refugiat in situ | refugiada in situ) réfugié sur place | réfugiée sur place  
298 criteris d'especialitat > dret ca REFUGIATS, MIGRANTS FORÇATS O DESPLAÇATS INTERNS? terme pral.
299 criteris d'especialitat > comunicació. audiovisuals ca RELAT DE MARCA, MÀRQUETING DE CONTINGUTS, CONTINGUT DE MARCA, ENTRETENIMENT DE MARCA, ENTRETENIMENT PUBLICITARI, JOC DE MARCA O JOC PUBLICITARI? terme pral. es advergame (joc de marca)  es advertainment (entreteniment de marca)  es contenido de marca (contingut de marca)  es content marketing (màrqueting de continguts)  es juego publicitario (joc de marca)  es marketing de contenidos (màrqueting de continguts)  es storytelling (relat de marca)  en adtainment (entreteniment de marca)  en advergame (joc de marca)  en advertainment (entreteniment de marca)  en advertising game (joc de marca)  en advertising video game (joc de marca)  en brand storytelling (relat de marca)  en branded content (contingut de marca)  en content marketing (màrqueting de continguts)  en entertising (entreteniment de marca)  en storytelling (relat de marca)  fr contenu de marque (contingut de marca)  fr divertissement publicitaire (entreteniment de marca)  fr jeu promotionnel (joc de marca)  fr jeu publicitaire (joc de marca)  fr jeu vidéo promotionnel (joc de marca)  fr jeu vidéo publicitaire (joc de marca)  fr marketing de contenu (màrqueting de continguts)  fr marketing de contenus (màrqueting de continguts)  fr mise en récit (relat de marca)  fr promojeu (joc de marca)  fr publicité divertissante (entreteniment de marca)  fr publidivertissement (entreteniment de marca)  fr publijeu (joc de marca)  fr storytelling (relat de marca)  
300 criteris d'especialitat > ciències socials ca REREGALAR, REGALAR DE NOU, REVENDA DE REGALS O REGIFTING? terme pral. es regifting (reregalar, revenda de regals)  it regifting (reregalar, revenda de regals)  en regifting (reregalar, revenda de regals)  en regiving (reregalar, revenda de regals)  fr regifting (reregalar, revenda de regals)  
301 criteris d'especialitat > construcció ca RETRO O VINTAGE? terme pral. es retro (retro)  es vintage (vintage)  en retro (retro)  en vintage (vintage)  fr millésimé (vintage)  fr rétro (retro)  fr vintage (vintage)  
302 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca ROIBOS O ROOIBOS? terme pral. es rooibos (roibos)  es té rojo sudafricano (roibos)  es té rooibos (roibos)  de Rooibosbusch (roibos)  de Rooibostee (roibos)  it rooibos (roibos)  it tè rosso africano (roibos)  pt chá de rooibos (roibos)  pt chá vermelho (roibos)  pt rooibos (roibos)  en bush tea (roibos)  en redbush tea (roibos)  en rooi tea (roibos)  en rooibos (roibos)  en rooibos tea (roibos)  en South African red tea (roibos)  nc Aspalathus linearis (roibos)  fr buisson rougeâtre (roibos)  fr rooibos (roibos)  fr thé rooibos (roibos)  fr thé rouge africain (roibos)  
303 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca RUTA DE NAVEGACIÓ O BARRA DE NAVEGACIÓ? terme pral. es barra de navegación (barra de navegació)  es migas (ruta de navegació)  es ruta de navegación (ruta de navegació)  en breadcrumb (ruta de navegació)  en breadcrumb trail (ruta de navegació)  en navigation bar (barra de navegació)  fr barre de navigation (barra de navegació)  fr fil d'Ariane (ruta de navegació)  fr piste de navegation (ruta de navegació)  
304 criteris d'especialitat > esports ca SEIENT, SELLÓ, SELLÍ O SILLÍN? terme pral.
305 criteris d'especialitat > ciències socials ca SEMICONVIVÈNCIA, CONVIVÈNCIA EN LLARS SEPARADES, CONVIVÈNCIA SEPARADA, SEMICOHABITACIÓ, PARELLA EN SEMICONVIVÈNCIA O JUNTS PERÒ SEPARATS? terme pral. es living apart together (semiconvivència)  es semicohabitación (semiconvivència)  es LAT (semiconvivència)  en LAT couple (parella en semiconvivència)  en living alone together (semiconvivència)  en living alone together couple (parella en semiconvivència)  en living apart together (semiconvivència)  en living apart together couple (parella en semiconvivència)  en LAT (semiconvivència)  fr cohabitation partielle (semiconvivència)  fr couple fissionel (parella en semiconvivència)  fr couple semi-cohabitant (parella en semiconvivència)  fr semi-cohabitation (semiconvivència)  
306 criteris d'especialitat > informació. documentació ca SEMINARI WEB I BIBLIOGRAFIA WEB O BÉ WEBINAR / WEBINARI I WEBGRAFIA / WEBLIOGRAFIA / WEBOGRAFIA? terme pral.
307 criteris d'especialitat > comunicació. audiovisuals ca SENYALITZACIÓ O SENYALÍSTICA? terme pral. es señalética (senyalística)  es señalización (senyalització)  it segnaletica (senyalística)  pt sinalética (senyalística)  pt sinalização (senyalització)  en signage (senyalització)  en signs (senyalització)  fr fléchage (senyalització)  fr signalétique (senyalística)  
308 criteris d'especialitat > equipament de la llar ca SERRELLET, PLUJA, CABELLS D'ÀNGEL O LLÀGRIMES? terme pral. es cabelleras (pluja)  es espumillón (serrellet)  es lluvia (pluja)  de Lametta (serrellet)  it nastro (serrellet)  en tinsel (serrellet)  en tinsel icicles (pluja)  fr cheveux d'anges (pluja)  fr guirlande argentée (serrellet)  
309 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca SIGLES (1): ESTRUCTURA, PRONÚNCIA I GRAFIA terme pral. ex ADF (EXEMPLE de pronúncia de sigla lletrejada)  ex CAP (EXEMPLE d'estructura de sigla)  ex CIDOB (Excepció d'estructura de sigla amb lletres no inicials)  ex CPNL (Excepció d'estructura de sigla amb paraules gramaticals)  ex IBI (EXEMPLE de pronúncia de sigla acabada en vocal)  ex ICS (EXEMPLE de grafia de sigla)  ex MoMA (Excepció de grafia de sigla amb lletres minúscules)  ex OTAN (EXEMPLE de pronúncia de sigla acabada en consonant)  ex PIB (Excepció de pronúncia de sigla lletrejada)  ex R+D (Excepció d'estructura de sigla amb caràcters no alfabètics)  ex RTV (Excepció d'estructura de sigla amb lletres de formants)  ex sida (Excepció de grafia de sigla lexicalitzada)  
310 criteris lingüístics > 01 aspectes generals ca SIGLES (2): GÈNERE, NOMBRE I CREACIÓ DEL PLURAL terme pral. ex ADF (EXEMPLE de formació del plural de sigla sense marca)  ex ADFs (EXEMPLE de formació del plural de sigla amb marca)  ex CAP (EXEMPLE de formació del plural de sigla sense marca)  ex CAP (EXEMPLE de gènere i nombre de sigla)  ex CAPs (EXEMPLE de formació del plural de sigla amb marca)  ex MAT (Excepció de gènere i nombre de sigla sense nucli del sintagma)  ex ME (EXEMPLE de gènere i nombre de sigla)  ex PAU (EXEMPLE de gènere i nombre de sigla)  
311 criteris d'especialitat > física ca SISTEMA INTERNACIONAL D'UNITATS (1): AMB MAJÚSCULES O AMB MINÚSCULES? terme pral. sbl SI  es sistema de unidades (sistema internacional d'unitats)  es sistema internacional de unidades (sistema internacional d'unitats)  it Sistema Internazionale (sistema internacional d'unitats)  it Sistema internazionale di unità di mesura (sistema internacional d'unitats)  pt Sistema Internacional de Unidades (sistema internacional d'unitats)  en International System (sistema internacional d'unitats)  en International System of Units (sistema internacional d'unitats)  fr Système international d'unités (sistema internacional d'unitats)  fr système international d'unités· (sistema internacional d'unitats)  
312 criteris d'especialitat > física ca SISTEMA INTERNACIONAL D'UNITATS (2): GRAFIA DE LES UNITATS DE MESURA terme pral. sbl cd (EXEMPLE d'unitat internacional: candela)  sbl Ci (EXEMPLE d'unitat internacional: curie)  sbl cm (EXEMPLE d'unitat internacional: centímetre)  sbl J (EXEMPLE d'unitat internacional: joule)  sbl N (EXEMPLE d'unitat internacional: newton)  
313 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca SOFREGIR A FOC LENT, ESCALFAR, BLANQUEJAR, EMBLANQUIR, ESCALDAR, POCHAR O POTXAR? terme pral. es blanquear (blanquejar)  es escaldar (blanquejar)  es escalfar (escalfar)  es pochar (escalfar)  es pochar (sofregir a foc lent)  en blanch, to (blanquejar)  en poach, to (sofregir a foc lent)  fr blanchir (blanquejar)  fr ébouillanter (blanquejar)  fr pocher (escalfar)  fr pocher (sofregir a foc lent)  
314 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca SUBSTITUT DE LA SANG, SANG ARTIFICIAL, SUBSTITUT DELS ERITRÒCITS, ANÀLEG DE L'HEMOGLOBINA O TRANSPORTADOR D'OXIGEN? terme pral. es sangre artificial (substitut de la sang)  es sucedáneo de la sangre (substitut de la sang)  es sustituto de la sangre (substitut de la sang)  es sustituto de los eritrocitos (transportador d'oxigen)  es transportador artificial de oxígeno (transportador d'oxigen)  it sangue artificiale (substitut de la sang)  it sostituto del sangue (substitut de la sang)  it sostituto eritrocitario (transportador d'oxigen)  it surrogato del sangue (substitut de la sang)  en artificial blood (substitut de la sang)  en blood substitute (substitut de la sang)  en blood surrogate (substitut de la sang)  en erythrocyte substitute (transportador d'oxigen)  en oxygen carrier (transportador d'oxigen)  en oxygen-carrying blood substitute (transportador d'oxigen)  fr substitut du sang (substitut de la sang)  fr substitut sanguin (substitut de la sang)  fr succédané de sang (substitut de la sang)  fr transporteur d'oxygène (transportador d'oxigen)  
315 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca SUCRE DE LLUSTRE, SUCRE LLUSTRE O SUCRE GLACE? terme pral. es azúcar de lustre (sucre de llustre)  es azúcar glas (sucre de llustre)  es azúcar glasé (sucre de llustre)  es azúcar glaseada (sucre de llustre)  es azúcar glaseado (sucre de llustre)  es azúcar impalpable (sucre de llustre)  es azúcar lustre (sucre de llustre)  it zucchero a velo (sucre de llustre)  it zucchero velo (sucre de llustre)  en confectioner's sugar (sucre de llustre)  en icing sugar (sucre de llustre)  en powdered sugar (sucre de llustre)  fr sucre à glacer (sucre de llustre)  fr sucre farine (sucre de llustre)  fr sucre glace (sucre de llustre)  fr sucre impalpable (sucre de llustre)  
316 criteris lingüístics > 02 formació amb afixos ca SUFIX -BLE: VERBS DE LA 2A CONJUGACIÓ terme pral. ex abatible (EXEMPLE de sufix -ble amb verb conjugació 2)  ex acoblable (EXEMPLE d'alta productivitat del sufix -ble conjugació 1)  ex atendible (EXEMPLE de grup -ndre amb d etimològica)  ex cognoscible (EXEMPLE de conjugació 2 amb solució culta)  ex componible (EXEMPLE de grup -ndre amb d epentètica)  ex degradable (EXEMPLE de sufix -ble amb verb conjugació 1)  ex elegible (EXEMPLE de sufix -ble amb verb conjugació 3)  ex extensible (EXEMPLE de baixa productivitat del sufix -ble conjugació 2)  ex prescriptible (EXEMPLE de conjugació 2 amb radical acabat en diftong)  ex reductible (EXEMPLE de baixa productivitat del sufix -ble conjugació 3)  ex reprensible (EXEMPLE de grup -ndre amb s etimològica)  ex transmissible (EXEMPLE de conjugació 2 amb radical acabat en grup consonàntic)  
317 criteris lingüístics > 02 formació amb afixos ca SUFIX -ISTA O -METRA PER A DERIVATS DE -METRIA? terme pral. ex *antropometrista (FORMA POSSIBLE amb sufix -ista)  ex *arqueometrista (FORMA POSSIBLE amb sufix -ista)  ex *astrometrista (FORMA POSSIBLE amb sufix -ista)  ex biòmetra (EXEMPLE de sufix -metra)  ex biometrista (EXEMPLE de sufix -ista)  ex econometrista (EXEMPLE de sufix -ista)  ex fotogrametrista (EXEMPLE de sufix -ista)  ex geòmetra (EXEMPLE de sufix -metra)  ex optometrista (EXEMPLE de sufix -ista)  ex *psicometrista (FORMA POSSIBLE amb sufix -ista)  ex *topometrista (FORMA POSSIBLE amb sufix -ista)  ex *zoometrista (FORMA POSSIBLE amb sufix -ista)  
318 criteris lingüístics > 02 formació amb afixos ca SUFIX -ITZAR O -IFICAR? terme pral.
319 criteris lingüístics > 02 formació amb afixos ca SUFIX FRANCÈS -ETTE: ADAPTACIÓ terme pral. ex baguet (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex broqueta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex casset (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex cibulet (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex cigarreta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex disquet (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex faceta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex galeta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex glorieta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex lluneta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex majoret (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex maqueta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -eta)  ex marquiset (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex raclet (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en -et)  ex raqueta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en-eta)  ex vinyeta (EXEMPLE d'adaptació del sufix francès -ette en-eta)  fr -ette (-et, -eta)  
320 criteris d'especialitat > informació. documentació ca SUPERLIBRIS, SUPRALIBROS, SUPER-LIBRIS O SUPRA-LIBROS? terme pral. es superlibris (superlibris)  en super ex libris (superlibris)  fr superlibros (superlibris)  
321 criteris d'especialitat > indústria. energia ca SURIMI, GULA O SURIMI D'ANGULA? terme pral. es angula de surimi (gula)  es gula (gula)  es sucedáneo de angula (gula)  es surimi (surimi)  es surimi de angula (gula)  it gula (gula)  it surimi (surimi)  it surrogato di cecoline (gula)  en elver substitute (gula)  en gula (gula)  en surimi (surimi)  en surimi elver (gula)  fr gula (gula)  fr succédané de civelles (gula)  fr surimi (surimi)  
322 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca TALLAR A LA JULIANA, TALLAR EN JULIENNE, TALLAR A LA BRUNESA, TALLAR EN BRUNOISE, TALLAR A LA XIFONADA O TALLAR EN CHIFFONADE? terme pral. es cortar en brunoise (tallar a la brunesa)  es cortar en chiffonade (tallar a la xifonada)  es cortar en chifonada (tallar a la xifonada)  es cortar en juliana (tallar a la juliana)  en chiffonade, to (tallar a la xifonada)  en cut in brunoise, to (tallar a la brunesa)  en cut in julienne, to (tallar a la juliana)  en julienne, to (tallar a la juliana)  en shred, to (tallar a la juliana)  fr couper en brunoise (tallar a la brunesa)  fr couper en chiffonnade (tallar a la xifonada)  fr couper en julienne (tallar a la juliana)  
323 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca TANATOPRÀXIA, TANATOPLÀSTIA O TANATOESTÈTICA? terme pral. es tanatoestética (tanatoestètica)  es tanatoplastia (tanatoplàstia)  es tanatopraxia (tanatopràxia)  en thanatocosmetics (tanatoestètica)  en thanatopraxis (tanatopràxia)  fr thanatoplastie (tanatoplàstia)  fr thanatopraxie (tanatopràxia)  
324 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca TEMPS VIOLENT, TEMPS SEVER, TEMPS PERILLÓS, TEMPS GREU, TEMPS EXTREM O TEMPS ADVERS? terme pral. es tiempo extremo (temps violent)  es tiempo peligroso (temps violent)  es tiempo severo (temps violent)  es tiempo violento (temps violent)  en severe weather (temps violent)  fr temps violent (temps violent)  
325 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca TERCERA EDAT O QUARTA EDAT? terme pral. es ancianidad (tercera edat)  es cuarta edad (quarta edat)  es tercera edad (tercera edat)  en fourth age (quarta edat)  en third age (tercera edat)  fr quatrième âge (quarta edat)  fr troisième âge (tercera edat)  
326 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca TERMES METEOROLÒGICS: ÚS DE SINGULAR I PLURAL terme pral. ex pluges (EXEMPLE de nom comptable per a un episodi)  ex pluja (EXEMPLE de nom incomptable per a un fenomen)  ex temperatura (EXEMPLE de nom incomptable per a una magnitud)  ex temperatures (EXEMPLE de nom comptable per a un valor)  ex vent (EXEMPLE de nom incomptable per a un fenomen)  ex vents (EXEMPLE de nom comptable per a un episodi)  
327 criteris d'especialitat > economia. empresa ca TERRASSA COBERTA O VETLLADOR? terme pral. es velador (terrassa coberta)  
328 criteris d'especialitat > llengua. literatura ca TIFINAG, TIFINAC, TIFINAGH, AFINAG, NEOTIFINAG O LIBICOTIFINAG? terme pral. es tifinagh (tifinag)  es tifinar (tifinag)  de Tifinagh (tifinag)  de Tifinar (tifinag)  pt tifinagh (tifinag)  en tifinagh (tifinag)  en tifinar (tifinag)  fr tifinagh (tifinag)  
329 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca TIPUS DE TALLS DE CARN I DE PEIX terme pral. ex epigrama  ex filet  ex grenadí  ex medalló  ex palpís  ex polpeta  ex rodanxa  ex suprema  ex rodella  
330 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca TORRÓ FORT / TORRÓ FLUIX O BÉ TORRÓ DUR / TORRÓ TOU? terme pral. es turrón blando (torró fluix)  es turrón duro (torró fort)  it torrone duro (torró fort)  it torrone morbido (torró fluix)  en hard turrón (torró fort)  en soft turrón (torró fluix)  fr touron dur (torró fort)  fr touron mou (torró fluix)  
331 criteris d'especialitat > llengua. literatura ca TRADUCCIÓ A LA VISTA, INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA, TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA, INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ O INTERPRETACIÓ A CAU D'ORELLA? terme pral. es interpretación ad hoc (interpretació d'enllaç)  es interpretación bilateral (interpretació d'enllaç)  es interpretación consecutiva (interpretació consecutiva)  es interpretación de enlace (interpretació d'enllaç)  es interpretación simultánea (interpretació simultània)  es interpretación susurrada (interpretació a cau d'orella)  es traducción a la vista (traducció a la vista)  es traducción a vista (traducció a la vista)  es traducción consecutiva (interpretació consecutiva)  es traducción simultánea (interpretació simultània)  en ad hoc interpreting (interpretació d'enllaç)  en chuchotage (interpretació a cau d'orella)  en consecutive interpretation (interpretació consecutiva)  en consecutive interpreting (interpretació consecutiva)  en consecutive translation (interpretació consecutiva)  en elbow interpretation (interpretació a cau d'orella)  en liaison interpretation (interpretació d'enllaç)  en liaison interpreting (interpretació d'enllaç)  en sight translation (traducció a la vista)  en simultaneous interpretation (interpretació simultània)  en simultaneous interpreting (interpretació simultània)  en simultaneous translation (interpretació simultània)  en whispered interpretation (interpretació a cau d'orella)  en whispered interpreting (interpretació a cau d'orella)  fr chuchotage (interpretació a cau d'orella)  fr interprétation ad hoc (interpretació d'enllaç)  fr interprétation chuchotée (interpretació a cau d'orella)  fr interprétation consécutive (interpretació consecutiva)  fr interprétation de liaison (interpretació d'enllaç)  fr interprétation en consécutive (interpretació consecutiva)  fr interprétation par chuchotage (interpretació a cau d'orella)  fr interprétation simultanée (interpretació simultània)  fr traduction à vue (traducció a la vista)  fr traduction consécutive (interpretació consecutiva)  fr traduction simultanée (interpretació simultània)  
332 criteris d'especialitat > llengua. literatura ca TRADUCCIÓ O INTERPRETACIÓ? terme pral. es intepretación (interpretació)  es traducción (traducció)  de Dolmetschen (interpretació)  de Übersetzung (traducció)  it interpretazione (interpretació)  it traduzione (traducció)  pt interpretação (interpretació)  pt tradução (traducció)  en interpretation (interpretació)  en interpreting (interpretació)  en translation (traducció)  fr interpretation (interpretació)  fr traduction (traducció)  
333 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca TRÀNSIT WEB, TRÀFIC WEB O ANALÍTICA WEB? terme pral. es analítica web (analítica web)  es estadística web (analítica web)  es tráfico web (trànsit web)  es webmetría (analítica web)  en Web analytics (analítica web)  en Web metering (analítica web)  en Web metrics (analítica web)  en Web site metering (analítica web)  en Web site traffic (analítica web)  en Web traffic (trànsit web)  fr analytique Web (analítica web)  fr audimétrie Web (analítica web)  fr mesure d'audience Web (analítica web)  fr mesures Web (analítica web)  fr trafic de site Web (trànsit web)  fr trafic Web (trànsit web)  fr Web analytique (analítica web)  
334 criteris d'especialitat > ciències socials ca TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE, TRANSVERSALITAT DE GÈNERE O PERSPECTIVA DE GÈNERE? terme pral. es incorporación de la perspectiva de género (transversalització de gènere)  es incorporación transversal de la perspectiva de género (transversalització de gènere)  es integración de la perspectiva de género (transversalització de gènere)  es perspectiva de género (perspectiva de gènere)  es transversalización de género (transversalització de gènere)  es transversalización de la perspectiva de género (transversalització de gènere)  it gender mainstreaming (transversalització de gènere)  it integrazione di genere (transversalització de gènere)  it mainstreaming di genere (transversalització de gènere)  it prospettiva di genere (perspectiva de gènere)  en gender mainstreaming (transversalització de gènere)  en gender perspective (perspectiva de gènere)  fr généralisation d'une perspective antisexiste (transversalització de gènere)  fr intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes (transversalització de gènere)  fr intégration des questions d'égalité entre les sexes (transversalització de gènere)  fr perspective de genre (perspectiva de gènere)  fr point de vue tenant compte des différences entre les sexes (perspectiva de gènere)  fr point de vue tenant compte des sexospécificités (perspectiva de gènere)  
335 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca TROL O TROLL?; TROLEJAR, TROLLEJAR O TROL·LEJAR? terme pral. es trol (trol)  es trolear (trolejar)  en troll (trol)  en troll, to (trolejar)  fr troll (trol)  fr troller (trolejar)  
336 criteris d'especialitat > ciències socials ca TUTORITZACIÓ, TUTORATGE O TUTORACIÓ? terme pral. es tutoración (tutorització)  es tutorización (tutorització)  it tutoraggio (tutorització)  en tutorage (tutorització)  en tutoring (tutorització)  en tutorship (tutorització)  
337 criteris d'especialitat > ciències socials ca TUTORITZAR O TUTORAR? terme pral. es tutorar (tutoritzar)  es tutorizar (tutoritzar)  it tutorare (tutoritzar)  en tutor, to (tutoritzar)  
338 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca VALVULOPATIA, ARRÍTMIA, MIOCARDIOPATIA, CARDIOMIOPATIA, CARDIOPATIA CONGÈNITA O CARDIOPATIA ISQUÈMICA? terme pral.
339 criteris d'especialitat > ciències de la salut ca VEGETARIÀ, VEGÀ ALIMENTARI, OVOVEGETARIÀ, LACTOVEGETARIÀ, OVOLACTOVEGETARIÀ, APIVEGETRIÀ, AVIVEGETARIÀ, PISCIVEGETARIÀ, AVIPISCIVEGETARIÀ O FLEXIVEGETARIÀ? terme pral. en beegan (apivegetarià | apivegetariana)  en flexitarian (flexivegetarià | flexivegetariana)  en pescatarian (pisciivegetarià | piscivegetariana)  en pollo-pescetarian (avipiscivegetarià | avipiscivegetariana)  en pollotarian (avivegetarià | avivegetariana)  
340 criteris d'especialitat > ciències de la terra ca VENT FORT, TEMPORAL, TEMPORAL FORT, TEMPORAL MOLT FORT, TEMPORAL VIOLENT O HURACÀ? terme pral. es frescachón (vent fort [GRAU 7])  es huracán (huracà [GRAU 12])  es temporal (temporal [GRAU 8])  es temporal duro (termporal molt fort [GRAU 10])  es temporal fuerte (temporal fort [GRAU 9])  es temporal huracanado (huracà [GRAU 12])  es temporal muy duro (temporal violent [GRAU 11])  es viento fuerte (vent fort [GRAU 7])  it burrasca (temporal [GRAU 8])  it burrasca forte (temporal fort [GRAU 9])  it tempesta (termporal molt fort [GRAU 10])  it tempesta violenta (temporal violent [GRAU 11])  it uragano (huracà [GRAU 12])  it vento forte (vent fort [GRAU 7])  en gale (temporal [GRAU 8])  en hurricane (huracà [GRAU 12])  en near gale (vent fort [GRAU 7])  en storm (termporal molt fort [GRAU 10])  en strong gale (temporal fort [GRAU 9])  en violent storm (temporal violent [GRAU 11])  fr coup de vent (temporal [GRAU 8])  fr fort coup de vent (temporal fort [GRAU 9])  fr grand frais (vent fort [GRAU 7])  fr ouragan (huracà [GRAU 12])  fr tempête (termporal molt fort [GRAU 10])  fr tempête violente (temporal violent [GRAU 11])  
341 criteris d'especialitat > transports ca VIA CICLISTA, CARRIL BICI, CARRIL CICLISTA, VORERA PEDALABLE, VORERA BICI, PISTA BICI, PISTA CICLISTA, CAMÍ PEDALABLE O VIA VERDA? terme pral. es acera ciclable (vorera pedalable)  es acera-bici (vorera pedalable)  es carril ciclista (carril bici)  es carril-bici (carril bici)  es pista ciclista (pista bici)  es pista de bicicletas (pista bici)  es pista-bici (pista bici)  es ruta verde (camí pedalable)  es senda ciclable (camí pedalable)  es sendero verde (camí pedalable)  es vía ciclable (via ciclista)  es vía ciclista (via ciclista)  es vía verde (via verda)  en bicycle trail (camí pedalable)  en bike lane [US] (carril bici)  en bike path (pista bici)  en bikeway (via ciclista)  en cycle lane [GB] (carril bici)  en cycle path (pista bici)  en cycleway [GB] (via ciclista)  en rail trail (via verda)  fr bande cyclable (carril bici)  fr couloir de verdure (camí pedalable)  fr véloroute (pista bici)  fr voie cyclable (via ciclista)  fr voie verte (1via verda)  
342 criteris d'especialitat > transports ca VIA PACIFICADA, CARRER DE VIANANTS, CARRER DE CONVIVÈNCIA, CARRER DE ZONA 30, CARRER RESIDENCIAL O CARRER DE PRIORITAT INVERTIDA? terme pral. es calle de prioridad invertida (carrer de convivència)  es calle de zona 30 (carrer de zona 30)  es calle pacificada (via pacificada)  es calle peatonal (carrer de vianants)  es calle residencial (carrer de convivència)  it strada a zona 30 (carrer de zona 30)  it strada moderata (via pacificada)  it strada pedonale (carrer de vianants)  it strada residenziale (carrer de convivència)  en 20 mph street (carrer de zona 30)  en living street (carrer de convivència)  en pedestrian street (carrer de vianants)  en traffic-calmed street (via pacificada)  en traffic-calmed way (via pacificada)  en vibrant street (carrer de convivència)  fr rue d'ambiance (carrer de convivència)  fr rue en zone 30 (carrer de zona 30)  fr rue piétonne (carrer de vianants)  fr rue piétonnière (carrer de vianants)  fr voie apaisée (via pacificada)  
343 criteris d'especialitat > transports ca VIARI -ÀRIA O VIAL? terme pral. ex disciplina viària  ex educació viària  ex seguretat viària  es disciplina vial (disciplina viària) (EXEMPLE)  es educación vial (educació viària) (EXEMPLE)  es seguridad vial (seguretat viària) (EXEMPLE)  es vial (vial)  en avenue (vial)  en road discipline (disciplina viària) (EXEMPLE)  en road safety (seguretat viària) (EXEMPLE)  en traffic safety education (educació viària) (EXEMPLE)  fr allée (vial)  fr discipline routière (disciplina viària) (EXEMPLE)  fr éducation en sécurité routière (educació viària) (EXEMPLE)  fr sécurité routière (seguretat viària) (EXEMPLE)  
344 criteris d'especialitat > alimentació. gastronomia ca WHISKY DE MALTA, WHISKY DE GRA, WHISKY DE MESCLA, WHISKY DE MALTA ÚNIC, WHISKY DE MALTA DE MESCLA, WHISKY DE GRA ÚNIC O WHISKY DE GRA DE MESCLA? terme pral. es mezcla de maltas (whisky de malta de mescla)  es whisky de cereales (whisky de gra)  es whisky de grano (whisky de gra)  es whisky de grano mezclado (whisky de gra de mescla)  es whisky de grano puro (whisky de gra únic)  es whisky de grano single (whisky de gra únic)  es whisky de malta (whisky de malta)  es whisky de malta mezclado (whisky de malta de mescla)  es whisky de malta puro (whisky de malta de mescla)  es whisky de malta simple (whisky de malta únic)  es whisky de malta single (whisky de malta únic)  es whisky mezclado (whisky de mescla)  es whisky puro de malta (whisky de malta únic)  en blended grain whisky (whisky de gra de mescla)  en blended malt whisky (whisky de malta de mescla)  en blended whisky / blended whiskey (whisky de mescla)  en grain whisky / grain whiskey (2 whisky de gra)  en malt whisky / malt whiskey (whisky de malta)  en pure malt whisky (terme prohibit en la legislació escocesa) (whisky de malta de mescla)  en single grain whisky (whisky de gra únic)  en single malt whisky (whisky de malta únic)  en vatted malt whisky (terme prohibit en la legislació escocesa) (whisky de malta de mescla)  fr whiskey coupé (whisky de mescla)  fr whiskey mélangé (whisky de mescla)  fr whisky blended grain (whisky de gra de mescla)  fr whisky d'assemblage (whisky de mescla)  fr whisky de grain simple (whisky de gra únic)  fr whisky de grains (whisky de gra)  fr whisky de malt (whisky de malta)  fr whisky de pur malt (whisky de malta de mescla)  fr whisky de single malt (whisky de malta únic)  
345 criteris d'especialitat > tecnologies de la informació i la comunicació ca WIKI O VIQUI? terme pral. es wiki (wiki)  de Wiki (wiki)  it wiki (wiki)  pt wiki (wiki)  en wiki (wiki)  fr wiki (wiki)  
346 criteris d'especialitat > botànica ca XYLELLA FASTIDIOSA O XILEL·LA?: PRONÚNCIA I GRAFIA terme pral. nc Xylella fastidiosa