Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca acció positiva terme pral.n f ca discriminació positiva sin. compl.n f es acción afirmativa  es acción positiva  es discriminación positiva  fr action affirmative  fr action antidiscriminatoire  fr action positive  fr discrimination positive  en affirmative action  en positive action  en positive discrimination  en reverse discrimination  
2 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca violència sexual terme pral.n f ca agressió sexual sin. compl.n f es agresión sexual  es violencia sexual  fr agression sexuelle  fr violence sexuelle  en sexual assault  en sexual violence  
3 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca apartheid [af] terme pral.n m es apartheid  fr apartheid  en apartheid  
4 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca asil terme pral.n m es asilo  fr asile  en asylum  
5 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca asil diplomàtic terme pral.n m es asilo diplomático  fr asile diplomatique  en diplomatic asylum  
6 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca asil humanitari terme pral.n m es asilo humanitario  fr asile humanitaire  en humanitarian asylum  
7 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca asil polític terme pral.n m es asilo político  fr asile politique  en political asylum  
8 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca asil territorial terme pral.n m es asilo territorial  fr asile territorial  en internal asylum  en territorial asylum  
9 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca asilat | asilada terme pral.n m, f es asilado | asilada  fr asilé | asilée  en asylee  
10 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca aut dedere aut iudicare terme pral.n m es aut dedere aut iudicare  fr aut dedere aut judicare  en aut dedere aut judicare  
11 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a l'autodeterminació terme pral.n m ca dret a la lliure determinació terme pral.n m ca autodeterminació sin. compl.n f ca lliure determinació sin. compl.n f es autodeterminación  es derecho a la libre determinación  es derecho de autodeterminación  es libre determinación  fr autodétermination  fr droit à l'autodétermination  en right to self-determination  en self-determination  
12 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca camp de refugiats terme pral.n m es campo de refugiados  fr camp de réfugiés  en refugee camp  
13 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca comissió de la veritat i la reconciliació terme pral.n f ca comissió de la veritat sin. compl.n f es comisión de la verdad  es comisión de la verdad y la reconciliación  fr commission de vérité  fr commission de vérité et de réconciliation  en truth and reconciliation commission  en truth commission  
14 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca crim contra la humanitat terme pral.n m ca crim de lesa humanitat terme pral.n m es crimen contra la humanidad  es crimen de lesa humanidad  fr crime contre l'humanité  fr crime de lèse-humanité  en crime against humanity  
15 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca crim d'apartheid [apartheid: af] terme pral.n m es crimen de apartheid  fr crime d'apartheid  en crime of apartheid  
16 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca crim internacional terme pral.n m ca crim de dret internacional sin. compl.n m es crimen de derecho internacional  es crimen internacional  fr crime de droit international  fr crime international  en international crime  
17 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca crim de guerra terme pral.n m es crimen de guerra  fr crime de guerre  en war crime  
18 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca demandant d'asil terme pral.n m, f ca sol·licitant d'asil terme pral.n m, f es demandante de asilo  es solicitante de asilo  fr demandeur d'asile | demandeuse d'asile  en asylum seeker  
19 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca deportació terme pral.n f ca trasllat forçós sin. compl.n m es deportación  es traslado forzoso  fr déportation  fr transfert forcé  en deportation  en forcible transfer  
20 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca desaparició forçosa terme pral.n f es desaparición forzada  fr disparition forcée  en enforced disappearance  en forced disappearance  
21 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca desplaçat intern | desplaçada interna terme pral.n m, f es desplazado interno | desplazada interna  fr déplacé interne | déplacée interne  fr personne déplacée  en internally displaced person  en IDP  
22 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca devolució terme pral.n f es devolución  fr refoulement  en refoulement  
23 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret internacional dels drets humans terme pral.n m ca DIDH siglan m es derecho internacional de los derechos humanos  es DIDH  fr droit international des droits de l'homme  fr DIDH  en international human rights law  en IHRL  
24 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dignitat terme pral.n f ca dignitat humana sin. compl.n f es dignidad  es dignidad humana  fr dignité  fr dignité humaine  en dignity  en human dignity  
25 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca discriminació terme pral.n f es discriminación  fr discrimination  en discrimination  
26 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca discriminació de la dona terme pral.n f ca discriminació contra la dona sin. compl.n f es discriminación contra la mujer  es discriminación de la mujer  fr discrimination contre les femmes  fr discrimination des femmes  en discrimination against women  
27 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca discriminació de gènere terme pral.n f ca discriminació sexual sin. compl.n f es discriminación de género  es discriminación sexual  fr discrimination de genre  fr discrimination sexiste  fr discrimination sexuelle  en gender discrimination  en gender-based discrimination  en sex discrimination  en sex-based discrimination  en sexual discrimination  
28 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca discriminació ètnica terme pral.n f es discriminación étnica  fr discrimination ethnique  en ethnic discrimination  
29 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca discriminació racial terme pral.n f es discriminación racial  fr discrimination raciale  en race discrimination  en race-based discrimination  en racial discrimination  
30 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret terme pral.n m es derecho  fr droit  en right  
31 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a eleccions lliures terme pral.n m ca eleccions lliures sin. compl.n f pl es derecho a elecciones libres  es elecciones libres  fr droit à des élections libres  fr élections libres  en free elections  en right to free elections  
32 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a l'aigua terme pral.n m es derecho al agua  fr droit à l'eau  en right to water  
33 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a l'alimentació terme pral.n m ca dret a una alimentació adequada sin. compl.n m es derecho a la alimentación  es derecho a una alimentación apropiada  es derecho humano al alimento  fr droit à l'alimentation  fr droit à une nourriture adéquate  en right to adequate food  en right to food  
34 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a l'educació terme pral.n m es derecho a la educación  fr droit à l'éducation  en right to education  
35 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a l'habitatge terme pral.n m es derecho a la vivienda  fr droit au logement  en right to housing  
36 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la cultura terme pral.n m es derecho a la cultura  fr droit à la culture  en right to culture  
37 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la igualtat de remuneració terme pral.n m ca dret a salari igual per igual treball sin. compl.n m es derecho a igual salario por trabajo igual  es derecho a la igualdad de remuneración  es derecho a la igualdad salarial  fr droit à l'égalité de rémunération  fr droit à un salaire égal pour un travail égal  en right to equal pay  en right to equal pay for equal work  en right to equal pay for work of equal value  
38 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la informació terme pral.n m es derecho a la información  fr droit à l'information  en right to information  
39 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la integritat de la persona terme pral.n m ca dret a la integritat personal terme pral.n m es derecho a la integridad de la persona  es derecho a la integridad personal  fr droit à l'intégrité de la personne  en right to personal integrity  en right to the integrity of the person  
40 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la llibertat terme pral.n m es derecho a la libertad  fr droit à la liberté  en right to freedom  en right to liberty  
41 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la pau terme pral.n m es derecho a la paz  fr droit à la paix  en right to peace  
42 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la personalitat jurídica terme pral.n m es derecho a la personalidad jurídica  fr droit à la personnalité juridique  en right to legal personality  
43 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la propietat terme pral.n m ca dret a la propietat privada sin. compl.n m es derecho a la propiedad  es derecho a la propiedad privada  fr droit à la propriété  en right to own property  en right to property  
44 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la protecció de la família terme pral.n m ca protecció de la família sin. compl.n f es derecho a la protección de la familia  es protección de la familia  fr droit à la protection de la famille  fr protection de la famille  en protection of the family  en right to protection of the family  
45 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la salut terme pral.n m es derecho a la salud  fr droit à la santé  en right to health  
46 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la seguretat terme pral.n m ca dret a la seguretat personal sin. compl.n m es derecho a la seguridad  es derecho a la seguridad de la persona  es derecho a la seguridad personal  fr droit à la sûreté  fr droit à la sûreté de la personne  fr droit à la sûreté personnelle  en right to personal security  en right to security of person  
47 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la seguretat social terme pral.n m es derecho a la seguridad social  fr droit à la sécurité sociale  en right to social security  
48 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a la vida terme pral.n m es derecho a la vida  fr droit à la vie  en right to life  
49 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a un judici just terme pral.n m ca dret a un judici equitable sin. compl.n m es derecho a un juicio justo  es derecho a un proceso equitativo  es derecho a un proceso justo  fr droit à un procès équitable  fr droit à un procès juste  en right to a fair trial  
50 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret al medi ambient terme pral.n m ca dret a un medi ambient sa sin. compl.n m es derecho a un medio ambiente sano  es derecho al medio ambiente  fr droit à l'environnement  fr droit à un environnement sain  en right to a healthy environment  en right to environment  
51 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret a vot terme pral.n m ca dret de vot terme pral.n m ca dret de sufragi actiu sin. compl.n m es derecho a voto  es derecho al voto  es derecho de sufragio activo  es derecho de voto  fr droit de vote  en right to vote  en voting right  
52 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret al matrimoni terme pral.n m ca dret al casament sin. compl.n m ca ius connubii sin. compl.n m es derecho a contraer matrimonio  es derecho al matrimonio  es ius connubii  fr droit au mariage  fr droit de se marier  fr jus connubii  en right to marry  en jus connubii  
53 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret al descans i al lleure terme pral.n m ca dret al descans sin. compl.n m es derecho al descanso  es derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre  fr droit au repos et aux loisirs  en right to rest  en right to rest and leisure  
54 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret al desenvolupament terme pral.n m es derecho al desarrollo  fr droit au développement  en right to development  
55 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret al respecte de la vida privada i familiar terme pral.n m es derecho al respeto a la vida privada y familiar  es respeto de la vida privada y familiar  fr droit au respect de la vie privée et familiale  fr respect de la vie privée et familiale  en respect for private and family life  en right to respect for private and family life  
56 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret al treball terme pral.n m es derecho a trabajar  es derecho al trabajo  fr droit à l'emploi  fr droit au travail  fr droit de travailler  en right to engage in work  en right to work  
57 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret civil terme pral.n m es derecho civil  fr droit civil  en civil right  
58 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret col·lectiu terme pral.n m es derecho colectivo  fr droit collectif  en collective right  en group right  
59 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret cultural terme pral.n m es derecho cultural  fr droit culturel  en cultural right  
60 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret d'accés a les funcions i els càrrecs públics terme pral.n m ca dret d'accés sin. compl.n m ca dret d'accés als càrrecs públics sin. compl.n m es derecho de acceso  es derecho de acceso a las funciones públicas  es derecho de acceso a los cargos públicos  fr droit à accéder aux fonctions publiques  en right of access  en right to access to public service  
61 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret d'asil terme pral.n m es derecho de asilo  fr droit d'asile  en right of asylum  en right to asylum  
62 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret d'associació terme pral.n m ca llibertat d'associació sin. compl.n f es derecho de asociación  es libertad de asociación  fr droit d'association  fr liberté d'association  en freedom of association  en right of association  
63 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat sindical terme pral.n f ca dret d'associació sindical sin. compl.n m ca dret de sindicació sin. compl.n m es derecho a la asociación sindical  es derecho de asociación sindical  es derecho de sindicación  es libertad sindical  fr droit de syndicalisation  fr liberté syndicale  en right to unionisation  en trade union rights  
64 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret de sufragi passiu terme pral.n m ca dret d'elegibilitat sin. compl.n m es derecho de elegibilidad  es derecho de sufragio pasivo  fr droit d'éligibilité  en right of eligibility  
65 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret humà terme pral.n m ca dret de l'home sin. compl.n m es derecho del hombre  es derecho humano  fr droit de l'homme  fr droit humain  en human right  
66 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret de l'infant terme pral.n m ca dret de la infància terme pral.n m ca dret dels infants terme pral.n m es derecho del niño  fr droit de l'enfant  en children's right  en right of the child  
67 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret de la dona terme pral.n m ca dret de les dones terme pral.n m es derecho de la mujer  es derecho de las mujeres  fr droit de la femme  fr droit des femmes  fr droit humain des femmes  en women's human right  en women's right  
68 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret de les persones amb discapacitat terme pral.n m es derecho de las personas con discapacidad  fr droit des personnes handicapées  en right of persons with disability  
69 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret de reunió terme pral.n m ca llibertat de reunió sin. compl.n f es derecho de reunión  es libertad de reunión  fr droit de réunion  fr liberté de réunion  en freedom of assembly  en right of assembly  
70 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret de vaga terme pral.n m es derecho de huelga  fr droit de grève  en right to strike  
71 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret econòmic terme pral.n m es derecho económico  fr droit économique  en economic right  
72 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret fonamental terme pral.n m ca dret humà fonamental terme pral.n m es derecho fundamental  es derecho fundamental del hombre  fr droit fondamental  fr droit fondamental de l'homme  en fundamental human right  en fundamental right  
73 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret humà de primera generació terme pral.n m es derecho de primera generación  es derecho humano de primera generación  fr droit de l'homme de première génération  fr droit de première génération  en first generation human right  en first generation right  
74 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret humà de segona generació terme pral.n m es derecho de segunda generación  es derecho humano de segunda generación  fr droit de deuxième génération  fr droit de l'homme de deuxième génération  en second generation human right  en second generation right  
75 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret humà de tercera generació terme pral.n m es derecho de tercera generación  es derecho humano de tercera generación  fr droit de l'homme de troisième génération  fr droit de troisième génération  en third generation human right  en third generation right  
76 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret polític terme pral.n m es derecho político  fr droit politique  en political right  
77 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret reproductiu terme pral.n m es derecho reproductivo  fr droit en matière de procréation  fr droit génésique  en reproductive right  
78 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca dret social terme pral.n m es derecho social  fr droit social  en social right  
79 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets civils terme pral.n m pl es derechos civiles  fr droits civils  en civil rights  
80 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets col·lectius terme pral.n m pl es derechos colectivos  fr droits collectifs  en collective rights  en group rights  
81 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets culturals terme pral.n m pl es derechos culturales  fr droits culturels  en cultural rights  
82 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets humans terme pral.n m pl ca drets de l'home sin. compl.n m pl es derechos del hombre  es derechos humanos  fr droits de l'homme  fr droits humains  en human rights  
83 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets de l'infant terme pral.n m pl ca drets de la infància terme pral.n m pl ca drets dels infants terme pral.n m pl es derechos del niño  fr droits de l'enfant  en children's rights  en rights of the child  
84 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets de la dona terme pral.n m pl ca drets de les dones terme pral.n m pl es derechos de la mujer  es derechos de las mujeres  fr droits de la femme  fr droits des femmes  fr droits humains des femmes  en women's human rights  en women's rights  
85 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets de les persones amb discapacitat terme pral.n m pl es derechos de las personas con discapacidad  fr droits des personnes handicapées  en rights of persons with disabilities  
86 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets econòmics terme pral.n m pl es derechos económicos  fr droits économiques  en economic rights  
87 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets fonamentals terme pral.n m pl ca drets humans fonamentals terme pral.n m pl es derechos fundamentales  es derechos fundamentales del hombre  fr droits fondamentaux  fr droits fondamentaux de l'homme  en fundamental human rights  en fundamental rights  
88 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets humans de primera generació terme pral.n m pl es derechos de primera generación  es derechos humanos de primera generación  fr droits de l'homme de première génération  fr droits de première génération  en first generation human rights  en first generation rights  
89 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets humans de segona generació terme pral.n m pl es derechos de segunda generación  es derechos humanos de segunda generación  fr droits de deuxième génération  fr droits de l'homme de deuxième génération  en second generation human rights  en second generation rights  
90 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets humans de tercera generació terme pral.n m pl es derechos de tercera generación  es derechos humanos de tercera generación  fr droits de l'homme de troisième génération  fr droits de troisième génération  en third generation human rights  en third generation rights  
91 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets polítics terme pral.n m pl es derechos políticos  fr droits politiques  en political rights  
92 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets reproductius terme pral.n m pl es derechos reproductivos  fr droits en matière de procréation  fr droits génésiques  en reproductive rights  
93 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca drets socials terme pral.n m pl es derechos sociales  fr droits sociaux  en social rights  
94 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca embaràs forçós terme pral.n m es embarazo forzado  fr grossesse forcée  en forced pregnancy  
95 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca empresonament terme pral.n m ca encarcerament sin. compl.n m es encarcelación  es encarcelamiento  fr emprisonnement  fr incarcération  en imprisonment  en incarceration  
96 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca esclavitud terme pral.n f ca esclavatge sin. compl.n m es esclavitud  fr esclavage  en slavery  
97 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca esclavitud sexual terme pral.n f es esclavitud sexual  fr esclavage sexuel  en sexual slavery  
98 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca estat d'excepció terme pral.n m ca estat d'emergència sin. compl.n m es estado de emergencia  es estado de excepción  fr état d'exception  fr état d'urgence  en state of emergency  en state of exception  
99 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca estatus de refugiat terme pral.n m es estatus de refugiado  es estatuto de refugiado  fr statut de réfugié  en refugee status  en status of refugee  
100 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca esterilització forçosa terme pral.n f es esterilización forzada  es esterilización forzosa  fr stérilisation forcée  en enforced sterilisation  en forced sterilisation  
101 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca execució extrajudicial terme pral.n f es ejecución extrajudicial  fr exécution extrajudiciaire  en extra-legal execution  en extrajudicial execution  en extrajudicial killing  
102 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca exili terme pral.n m es exilio  fr exil  en exile  
103 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca exiliat | exiliada terme pral.n m, f es exiliado | exiliada  fr exilé | exilée  en exile  
104 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca extermini terme pral.n m ca exterminació sin. compl.n f es exterminación  es exterminio  fr extermination  en extermination  
105 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca fons fiduciari terme pral.n m es fondo fiduciario  fr fonds en fiducie  fr fonds fiduciaire  en trust fund  
106 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca genocidi terme pral.n m es genocidio  fr génocide  en genocide  
107 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca igualtat terme pral.n f es igualdad  fr égalité  en equality  
108 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca igualtat entre esposos terme pral.n f ca igualtat entre els cònjuges sin. compl.n f es igualdad entre esposos  fr égalité entre époux  en equality between spouses  
109 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca ingerència humanitària terme pral.n f es injerencia humanitaria  fr ingérence humanitaire  en humanitarian interference  
110 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca intervenció humanitària terme pral.n f es intervención humanitaria  fr intervention humanitaire  en humanitarian intervention  
111 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca justícia transicional terme pral.n f ca justícia de transició sin. compl.n f es justicia de transición  es justicia transicional  fr justice transitionnelle  en transitional justice  
112 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat terme pral.n f ca llibertat civil sin. compl.n f es libertad  es libertad civil  fr liberté  fr liberté civile  en civil liberty  en freedom  en liberty  
113 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat terme pral.n f es libertad  fr liberté  en freedom  
114 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat fonamental terme pral.n f ca llibertat bàsica sin. compl.n f es libertad básica  es libertad fundamental  fr liberté fondamentale  en basic human freedom  en fundamental freedom  
115 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat d'expressió terme pral.n f es libertad de expresión  es libertad de palabra  fr liberté d'expression  en freedom of expression  en freedom of speech  
116 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat d'opinió terme pral.n f es libertad de opinión  fr liberté d'opinion  en freedom of opinion  
117 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat de circulació terme pral.n f ca llibertat de moviment sin. compl.n f es libertad de circulación  es libertad de movimiento  fr liberté de circulation  en freedom of movement  
118 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat de consciència terme pral.n f es libertad de conciencia  fr liberté de conscience  en freedom of conscience  
119 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat de culte terme pral.n f ca llibertat de cultes terme pral.n f es libertad de culto  es libertad de cultos  fr liberté de culte  fr liberté des cultes  en freedom of worship  
120 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat de pensament terme pral.n f es libertad de pensamiento  fr liberté de pensée  en freedom of thought  
121 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat de premsa terme pral.n f es libertad de prensa  fr liberté de la presse  en freedom of the press  
122 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertat de religió terme pral.n f ca llibertat religiosa terme pral.n f es libertad de religión  es libertad religiosa  fr liberté de religion  fr liberté religieuse  en freedom of religion  en religious freedom  
123 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca llibertats fonamentals terme pral.n f pl ca llibertats bàsiques sin. compl.n f pl es libertades básicas  es libertades fundamentales  fr libertés fondamentales  en basic human freedoms  en fundamental freedoms  
124 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca minoria ètnica terme pral.n f es minoría étnica  fr minorité ethnique  en ethnic minority  
125 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca minoria nacional terme pral.n f es minoría nacional  fr minorité nationale  en national minority  
126 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca minoria racial terme pral.n f es minoría racial  fr minorité raciale  en racial minority  
127 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca necessitat bàsica terme pral.n f es necesidad básica  fr besoin fondamental  en basic human need  en basic need  
128 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca neteja ètnica terme pral.n f es depuración étnica  es limpieza étnica  fr épuration ethnique  fr nettoyage ethnique  fr purification ethnique  en ethnic cleansing  
129 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca principi de no-devolució terme pral.n m ca no-devolució sin. compl.n f es no devolución  es non-refoulement  es principio de no devolución  fr non-refoulement  fr principe de non-refoulement  en non-refoulement  en principle of non-refoulement  
130 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca principi de no-discriminació terme pral.n m ca no-discriminació sin. compl.n f es no discriminación  es principio de no discriminación  fr non-discrimination  fr principe de non-discrimination  en non-discrimination  en non-discrimination principle  en principle of non-discrimination  
131 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca pena de mort terme pral.n f ca pena capital sin. compl.n f es pena capital  es pena de muerte  fr peine capitale  fr peine de mort  en capital punishment  en death penalty  
132 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca persecució terme pral.n f es persecución  fr persécution  en persecution  
133 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca positivització dels drets humans terme pral.n f es positivación de los derechos humanos  es positivización de los derechos humanos  fr positivation des droits de l'homme  en positivisation of human rights  
134 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca presumpció d'innocència terme pral.n f es presunción de inocencia  fr présomption d'innocence  en presumption of innocence  
135 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca principi de solidaritat terme pral.n m es principio de solidaridad  fr principe de solidarité  en principle of solidarity  
136 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca prostitució forçosa terme pral.n f es prostitución forzada  fr prostitution forcée  en enforced prostitution  en forced prostitution  
137 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca protecció de la infància terme pral.n f es protección de la infancia  es protección infantil  fr protection de l'enfance  en child protection  
138 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca protecció dels drets humans terme pral.n f es protección de los derechos humanos  fr protection des droits de l'homme  en human rights protection  en protection of human rights  
139 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca protecció internacional terme pral.n f es protección internacional  fr protection internationale  en international protection  
140 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca protecció subsidiària terme pral.n f es protección subsidiaria  fr protection complémentaire  fr protection subsidiaire  en complementary protection  en subsidiary protection  
141 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca protecció temporal terme pral.n f es protección temporal  fr protection temporaire  en temporary protection  
142 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca refugiat | refugiada terme pral.n m, f es refugiado | refugiada  fr réfugié | réfugiée  en refugee  
143 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca refugiat de facto | refugiada de facto terme pral.n m, f es refugiado de facto | refugiada de facto  es refugiado de hecho | refugiada de hecho  fr réfugié de facto | réfugiée de facto  fr réfugié de fait | réfugiée de fait  en de facto refugee  
144 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca refugiat en òrbita | refugiada en òrbita terme pral.n m, f es refugiado en órbita | refugiada en órbita  es refugiado itinerante | refugiada itinerante  fr réfugié en orbite | réfugiée en orbite  en refugee in orbit  
145 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca refugiat en trànsit | refugiada en trànsit terme pral.n m, f es refugiado en tránsito | refugiada en tránsito  fr réfugié en transit | réfugiée en transit  en refugee in transit  
146 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca refugiat in situ | refugiada in situ terme pral.n m, f es refugiado a posteriori | refugiada a posteriori  es refugiado en el sitio | refugiada en el sitio  es refugiado in situ | refugiada in situ  es refugiado sobrevenido | refugiada sobrevenida  es refugiado sur place | refugiada sur place  fr réfugié sur place | réfugiée sur place  en refugee sur place  
147 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca relator especial | relatora especial terme pral.n m, f es relator especial | relatora especial  fr rapporteur spécial | rapporteuse spéciale  en special rapporteur  
148 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca responsabilitat de protegir terme pral.n f es responsabilidad de proteger  fr responsabilité de protéger  en responsibility to protect  en R2P  
149 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca segregació racial terme pral.n f es segregación racial  fr ségrégation raciale  en racial segregation  
150 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca seguretat humana terme pral.n f ca seguretat sin. compl.n f es seguridad  es seguridad humana  fr sécurité  fr sécurité humaine  fr sûreté  en human security  en security  
151 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca tortura terme pral.n f es tortura  fr torture  en torture  
152 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca tràfic d'éssers humans terme pral.n m ca tràfic de persones terme pral.n m es trata de personas  es trata de seres humanos  fr traite de personnes  fr traite des êtres humains  en human trafficking  en trafficking in human beings  en trafficking in persons  
153 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca treballs forçats terme pral.n m pl es trabajos forzados  fr travaux forcés  en forced labour  
154 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca violació terme pral.n f es violación  fr viol  en rape  en sexual assault  
155 àmbits de cooperació i conflicte > drets humans ca violència de gènere terme pral.n f ca violència sexista sin. compl.n f es violencia de género  es violencia sexista  fr violence de genre  fr violence fondée sur le genre  fr violence fondée sur le sexe  fr violence sexiste  en gender violence  en gender-based violence