Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 pentatló modern ca 5, 4, 3, 2, 1, ja! terme pral.interj es 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya!  fr 5, 4, 3, 2, 1, partez!  en 5, 4, 3, 2, 1, go!  
2 atletisme ca 10 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 10 km marxa sin. compl.n f es 10 km marcha  fr 10 km marche  en 10km walk  
3 atletisme ca 20 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 20 km marxa sin. compl.n f es 20 km marcha  fr 20 km marche  en 20km walk  
4 atletisme ca 50 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 50 km marxa sin. compl.n f es 50 km marcha  fr 50 km marche  en 50km walk  
5 natació ca 50 m lliures terme pral.n m pl es 50 m libre  es 50 m libres  fr 50 m nage libre  en 50m freestyle  
6 natació ca 100 m braça terme pral.n m pl es 100 m braza  fr 100 m brasse  en 100m breaststroke  
7 natació ca 100 m esquena terme pral.n m pl es 100 m espalda  fr 100 m dos  en 100m backstroke  
8 atletisme ca 100 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 100 m llisos sin. compl.n f es 100 m lisos  fr 100 m  en 100m  
9 natació ca 100 m lliures terme pral.n m pl es 100 m libre  es 100 m libres  fr 100 m nage libre  en 100m freestyle  
10 natació ca 100 m papallona terme pral.n m pl es 100 m mariposa  fr 100 m papillon  en 100m butterfly  
11 atletisme ca 100 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 100 m tanques sin. compl.n f es 100 m vallas  fr 100 m haies  en 100m hurdles  
12 atletisme ca 110 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 110 m tanques sin. compl.n f es 110 m vallas  fr 110 m haies  en 110m hurdles  
13 natació ca 200 m braça terme pral.n m pl es 200 m braza  fr 200 m brasse  en 200m breaststroke  
14 natació ca 200 m esquena terme pral.n m pl es 200 m espalda  fr 200 m dos  en 200m backstroke  
15 natació ca 200 m estils terme pral.n m pl ca 200 m estils individual terme pral.n m pl es 200 m estilos  es 200 m estilos individual  fr 200 m quatre nages  en 200m individual medley  en 200m medley  
16 atletisme ca 200 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 200 m sin. compl.n f es 200 m lisos  fr 200 m  en 200m  
17 natació ca 200 m lliures terme pral.n m pl es 200 m libre  es 200 m libres  fr 200 m nage libre  en 200m freestyle  
18 natació ca 200 m papallona terme pral.n m pl es 200 m mariposa  fr 200 m papillon  en 200m butterfly  
19 natació ca 400 m estils terme pral.n m pl ca 400 m estils individual terme pral.n m pl es 400 m estilos  es 400 m estilos individual  fr 400 m quatre nages  en 400m individual medley  en 400m medley  
20 atletisme ca 400 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 400 m llisos sin. compl.n f es 400 m lisos  fr 400 m  en 400m  
21 natació ca 400 m lliures terme pral.n m pl es 400 m libre  es 400 m libres  fr 400 m nage libre  en 400m freestyle  
22 atletisme ca 400 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 400 m tanques sin. compl.n f es 400 m vallas  fr 400 m haies  en 400m hurdles  
23 vela ca 470 terme pral.n m es 470  fr 470  en 470  
24 atletisme ca 800 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 800 m sin. compl.n f es 800 m lisos  fr 800 m  en 800m  
25 natació ca 800 m lliures terme pral.n m pl es 800 m libre  es 800 m libres  fr 800 m nage libre  en 800m freestyle  
26 atletisme ca 1.500 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 1.500 m sin. compl.n f es 1.500 m lisos  fr 1 500 m  en 1,500m  
27 natació ca 1.500 m lliures terme pral.n m pl es 1.500 m libre  es 1.500 m libres  fr 1 500 m nage libre  en 1,500m freestyle  
28 atletisme ca 3.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m llisos sin. compl.n f es 3.000 m lisos  fr 3 000 m  en 3,000m  
29 atletisme ca 3.000 m obstacles terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m obstacles sin. compl.n f es 3.000 m obstáculos  fr 3 000 m steeple  en 3,000m steeplechase  
30 atletisme ca 5.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 5.000 m sin. compl.n f es 5.000 m lisos  fr 5 000 m  en 5,000m  
31 atletisme ca 10.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 10.000 m sin. compl.n f es 10.000 m lisos  fr 10 000 m  en 10,000m  
32 waterpolo ca a boca de canó terme pral.adj es a bocajarro  fr à bout portant  en straight out  
33 vela ca a bord terme pral.adv es a bordo  fr à bord  en aboard  
34 hípica ca a galop tirat terme pral.adj es a galope tendido  fr au grand galop  en at full gallop  
35 esports ca a l'aire lliure terme pral.adj es al aire libre  fr en plein air  en open air  en outdoor  
36 hípica ca a l'amazona terme pral.adv ca a la closa terme pral.adv es a la amazona  es a la mujeriega  es a mujeriegas  es a sentadillas  fr à l'écuyère  fr en amazone  en side-saddle  
37 hípica ca a l'eixarranca terme pral.adv ca a l'oberta terme pral.adv ca a la cavallera terme pral.adv ca a la ganxa terme pral.adv es a horcajadas  fr à califourchon  en astride  
38 vela ca a la capa terme pral.adv es a la capa  fr à la cape  fr en panne  en ahull  
39 hípica ca a la geneta terme pral.adv es a la jineta  
40 hípica ca a la guisa terme pral.adv es a la brida  es a la guisa  
41 hípica ca a la mà terme pral.adv es en la mano  fr en main  fr sur la main  en on the bit  
42 lluita ca a lloc! terme pral.interj es ¡place!  fr place!  en place!  
43 hípica ca a mà dreta terme pral.adv es a mano derecha  fr à main droite  en to the right  
44 hípica ca a mà esquerra terme pral.adv es a mano izquierda  fr à main gauche  en to the left  
45 futbol ca a pilota aturada terme pral.adv es a balón parado  es a pelota parada  fr sur balle arrêtée  
46 vela ca a sobrevent terme pral.adj es a barlovento  fr au vent  en windward  
47 vela ca a sotavent terme pral.adj es a sotavento  fr sous le vent  en down wind  en leeward  
48 lluita ca a terra! terme pral.interj es ¡al suelo!  fr à terre!  en ground wrestling!  
49 halterofília ca a terra! terme pral.interj es ¡tierra!  fr à terre!  en down!  
50 rem ca a tot rem terme pral.adv
51 lluita ca portada a terra terme pral.n f ca abaixada a terra sin. compl.n f es derribo  fr amené à terre  fr portée à terre  en standing take down  
52 boxa ca abaixar el cap terme pral.v intr es bajar la cabeza  fr baisser la tête  en duck, to  
53 halterofília ca abaixar el cos terme pral.v intr es bajar el cuerpo  fr abaisser le corps  en low the body, to  
54 esports nàutics ca abalisament terme pral.n m es abalizamiento  es balizaje  es balizamiento  fr balisage  en beacon  en buoying  
55 ciclisme ca abalisament terme pral.n m es balizaje  fr balisage  fr jalonnement  en marking  
56 esports nàutics ca abalisar terme pral.v tr es abalizar  es balizar  fr baliser  fr jalonner  en buoy, to  en mark, to  
57 esports ca abandó terme pral.n m ca abandonament terme pral.n m ca retirada sin. compl.n f es abandono  es retirada  fr abandon  fr retirement  fr retrait  en retirement  en retiring  en withdrawal  
58 esgrima ca abandó de ferro terme pral.n m es abandono de hierro  fr abandon du fer  
59 esports ca abandonar terme pral.v tr ca retirar-se [de] sin. compl.v prep pron es abandonar  es retirarse  fr abandonner  fr retirer, se  en retire, to  en retreat, to  en withdraw, to  
60 hípica ca abandonar terme pral.v tr es abandonar  fr abandonner  en give up, to  
61 esgrima ca abandonar el ferro terme pral.v intr es abandonar el hierro  fr abandonner le fer  
62 tir olímpic ca abandonar la línia de tir terme pral.v intr es abandonar la línea de tiro  fr quitter le poste de tir  en leave the firing line, to  
63 judo ca maitta! terme pral.interj ca abandono! sin. compl.interj es ¡abandono!  es ¡maitta!  fr j'abandonne!  fr maitta!  en I give up!  en maitta!  
64 vela ca abarloar terme pral.v tr es abarloar  fr mettre bord à bord  en haul alongside, to  
65 tir olímpic ca abast terme pral.n m es alcance  fr portée  en range  
66 tir olímpic ca abast efectiu terme pral.n m es alcance efectivo  fr portée efficace  en effective range  
67 vela ca abatiment terme pral.n m ca caiguda sin. compl.n f es abatimiento  fr dérive  en drift  en leeway  
68 hípica ca abatiment d'obstacle terme pral.n m ca enderrocament d'obstacle sin. compl.n m es derribo de obstáculo  fr renversement d'obstacle  en knocking down an obstacle  
69 hípica ca abatiment de bandera terme pral.n m es derribo de bandera  fr renversement de fanion  en knocking down a flag  
70 atletisme ca abatre terme pral.v tr ca enderrocar [HíPICA] sin. compl.v tr es derribar  fr renverser  en knock down, to  
71 vela ca abatre's terme pral.v intr pron ca caure terme pral.v intr es abatir  es caer  fr abattre  en bear away, to  
72 esports nàutics ca abordar terme pral.v tr es abordar  fr aborder  en collide, to  en touch, to  
73 hípica ca abordar un obstacle terme pral.v intr es abordar un obstáculo  fr aborder un obstacle  en approach an obstacle, to  
74 esports nàutics ca abordatge terme pral.n m ca col·lisió terme pral.n f ca xoc sin. compl.n m es abordaje  es colisión  fr abordage  fr collision  en collision  
75 boxa ca agafada terme pral.n f ca abraçada den. desest. es abrazo  es agarre  es clinch  fr accrochage  fr clinch  en clinch  en holding  
76 lluita ca abraçar terme pral.v tr es abrazar  fr ceinturer  en hug, to  
77 esgrima ca absència de contacte terme pral.n f es ausencia de hoja  fr absence de fer  en absence of blade  en absence of contact  
78 esports ca absolut -a terme pral.adj es absoluto  fr absolu  
79 tir amb arc ca acabament terme pral.n m es conclusión  fr échappement  en follow through  
80 esports ca acceleració terme pral.n f es aceleración  fr accélération  en acceleration  
81 esports ca accelerar terme pral.v tr es acelerar  fr accélérer  en accelerate, to  
82 atletisme ca accelerar el ritme terme pral.v intr es acelerar el ritmo  es acelerar el tren  fr accélérer la cadence  en increase the stride rate, to  
83 lluita ca acció terme pral.n f es acción  fr action  en action  
84 esports de combat ca acció terme pral.n f es acción  fr action  en action  
85 esgrima ca acció composta terme pral.n f es acción compuesta  fr action composée  en composed action  
86 esports ca contraatac terme pral.n m ca acció contraofensiva [ESGRIMA] sin. compl.n f ca cop de contraatac [ESP RAQUETA] sin. compl.n m ca gonosen [JUDO] sin. compl.n m ca kaeshi [JUDO] sin. compl.n m es acción contraofensiva [ESGRIMA]  es contraataque  es go-no-sen [JUDO]  es golpe de contraataque [ESP RAQUETA]  es kaeshi [JUDO]  fr action contre-offensive [ESGRIMA]  fr contre-attaque  fr coup de contre-attaque [ESP RAQUETA]  fr go-no-sen [JUDO]  fr kaeshi [JUDO]  en counterattack  en fast break  en go no sen [JUDO]  en kaeshi [JUDO]  
87 hípica ca ajut de cames terme pral.n m ca cames terme pral.n f pl ca acció de cames sin. compl.n f es acción de piernas  es ayuda de piernas  es piernas  fr action de jambes  fr aide de jambes  fr jambes  en action of the legs  en aid of the legs  
88 lluita ca presa de gran amplitud terme pral.n f ca acció de gran amplitud sin. compl.n f ca presa de gran tècnica sin. compl.n f es acción de gran amplitud  es acción de gran técnica  es presa de gran amplitud  es presa de gran técnica  es presa de técnica mayor  fr action de grande technique  fr prise de grande amplitude  fr prise de grande technique  en great height with arching turning  en major technique  
89 esports de pilota ca acció de joc terme pral.n f ca jugada terme pral.n f es acción de juego  es jugada  fr action de jeu  fr jeu  en play  en playing action  
90 hípica ca ajut de mans terme pral.n m ca mans terme pral.n f pl ca acció de mans sin. compl.n f es acción de manos  es ayuda de riendas  es manos  fr action de mains  fr aide de mains  fr mains  en action of the hands  
91 basquetbol ca acció de tir terme pral.n f es acción de tiro  fr action de tirer  en act of shooting  
92 esports ca acció defensiva terme pral.n f ca defensa terme pral.n f es acción defensiva  es defensa  fr action défensive  fr défense  en defence  en defense  en defensive action  
93 esgrima ca acció del ferro terme pral.n f es acción del hierro  fr action de la lame  
94 hípica ca acció del mos terme pral.n f es acción del bocado  fr action du mors  en action of the loin  
95 hípica ca acció del pes del cos terme pral.n f es acción del asiento  fr action de l'assiette  fr aide du poids du corps  en action of the seat  
96 taekwondo ca acció especial terme pral.n f es acción especial  
97 esports ca acció ofensiva terme pral.n f ca atac terme pral.n m ca entrada [JUDO] sin. compl.n f ca gonggyok [TAEKWONDO] sin. compl.n m es acción ofensiva  es ataque  es entrada [JUDO]  es gong kiok [TAEKWONDO]  fr action offensive  fr attaque  fr entrée [JUDO]  fr kong kyeuk [TAEKWONDO]  en attack  en entry [JUDO]  en offensive action  
98 esgrima ca acció simple terme pral.n f es acción simple  fr action simple  en simple action  
99 esgrima ca acció simultània terme pral.n f es acción simultánea  fr action simultanée  en simultaneous action  
100 esgrima ca acció sobre el ferro terme pral.n f es acción sobre el hierro  fr action sur le fer  en action on the blade  
101 lluita ca acció! terme pral.interj es ¡acción!  fr action!  en action!  
102 tir olímpic ca aclucalls terme pral.n m pl es anteojera  fr cache-oeil  fr oeillère  en blinkers  
103 hípica ca aclucalls terme pral.n m pl ca clucales terme pral.n f pl es anteojeras  
104 esports de pilota ca acompanyament terme pral.n m es acompañamiento  fr accompagnement  fr phase finale [ESP RAQUETA]  en follow through  
105 bàdminton ca acompanyament terme pral.n m es acompañamiento  fr accompagnement  en carry  
106 esports ca acompanyament musical terme pral.n m es acompañamiento musical  fr accompagnement musical  en musical accompaniment  
107 basquetbol ca acompanyant d'equip terme pral.n m, f es acompañante de equipo  fr accompagnateur d'équipe  en team follower  
108 esports de pilota ca acompanyar terme pral.v tr es acompañar  fr accompagner  en follow through, to  
109 hípica ca acompanyar terme pral.v tr es acompañar  fr accompagner  en go with the horse, to  
110 halterofília ca acompanyar la barra terme pral.v intr es acompañar la barra  
111 boxa ca acompanyar un cop terme pral.v intr es acompañar un golpe  fr accompagner un coup  
112 hípica ca acord d'ajuts terme pral.n m es acuerdo de ayudas  fr accord des aides  en harmonious use of aids  
113 hípica ca acotar-se terme pral.v intr pron es encapotarse  fr encapuchonner, s'  en stoop, to  
114 esports ca acreditació terme pral.n f es acreditación  fr carte d'accréditation  en accreditation card  
115 gimnàstica ca acrobàcia terme pral.n f es acrobacia  fr acrobatie  en acrobatics  
116 gimnàstica ca acrobàtic -a terme pral.adj es acrobático  fr acrobatique  en acrobatic  
117 gimnàstica ca gimnàstica acrobàtica terme pral.n f ca acroesport sin. compl.n m es acrosport  es gimnasia acrobática  fr acrosport  fr gymnastique acrobatique  en acrobatic gymnastics  en acrosport  
118 esports ca acta terme pral.n f es acta  fr feuille  fr formulaire  fr procès-verbal  en protocol  en sheet  en summary record  
119 halterofília ca acta d'homologació de rècord terme pral.n f es acta de homologación de récord  fr certificat de record  
120 hípica ca actitud terme pral.n f es actitud  fr attitude  en carriage  
121 esports ca conducta antiesportiva terme pral.n f ca actitud antiesportiva sin. compl.n f es actitud antideportiva  es comportamiento antideportivo  es conducta antideportiva  fr attitude antisportive  fr conduite antisportive  en unsportsmanlike conduct  
122 esports ca conducta esportiva terme pral.n f ca actitud esportiva sin. compl.n f es actitud deportiva  es comportamiento deportivo  es conducta deportiva  fr attitude sportive  fr conduite sportive  en sportsmanlike conduct  
123 lluita ca actiu -iva terme pral.adj es activo  fr actif  en active  
124 handbol ca acuit terme pral.n m es acoso  fr harcèlement  en press  en pressing  
125 boxa ca acusar un cop terme pral.v intr es acusar un golpe  fr accuser le coup  
126 handbol ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adapting the ball  
127 tir amb arc ca adaptador de culatí terme pral.n m es adaptador de culatín  fr fixe-encoche  en bushing  
128 tir amb arc ca adaptador de punta terme pral.n m es adaptador de punta  en point insert  
129 atletisme ca adjunt -a del jutge d'arribada terme pral.n m, f es auxiliar del juez de llegada  fr commissaire  en judge's steward  
130 atletisme ca adjunt -a del jutge de sortida terme pral.n m, f es adjunto del juez de salida  fr starter de rappel  en recaller  
131 ciclisme ca auxiliar de sortida terme pral.n m, f ca adjunt -a del jutge de sortida sin. compl.n m, f es auxiliar de salida  es soltador  fr lanceur  fr teneur  en holder  en pusher  
132 gimnàstica ca adler terme pral.n m es Adler  fr Adler  en Adler  en eagle  
133 vela ca adreçament terme pral.n m ca redreçament sin. compl.n m es adrizamiento  es enderezamiento  fr redressement  en righting  
134 vela ca adreçar terme pral.v tr ca redreçar sin. compl.v tr es adrizar  es enderezar  fr redresser  en right, to  
135 esports ca adversari terme pral.n m ca contrari terme pral.n m ca contrincant terme pral.n m ca oponent terme pral.n m ca rival terme pral.n m es adversario  es contrario  es contrincante  es rival  fr adversaire  fr opposant  fr partenaire  fr rival  en contestant  en opponent  en rival  
136 esports ca adversari -ària terme pral.adj ca contrari -ària terme pral.adj ca contrincant terme pral.adj ca oponent terme pral.adj ca rival terme pral.adj es adversario  es contendiente  es contrario  es oponente  es rival  fr adverse  fr opposant  fr rival  en opponent  
137 esports ca adversari -ària terme pral.n m, f ca contrari -ària terme pral.n m, f ca contrincant terme pral.n m, f ca oponent terme pral.n m, f ca rival terme pral.n m, f es adversario  es contrario  es contrincante  es rival  fr adversaire  fr opposant  fr partenaire  fr rival  en contestant  en opponent  en rival  
138 lluita ca advertència terme pral.n f ca punt negatiu sin. compl.n m es advertencia  es punto negativo  fr avertissement  en caution  en warning  
139 esports ca advertència terme pral.n f ca advertiment sin. compl.n m ca avís sin. compl.n m es advertencia  es aviso  fr avertissement  fr avis  fr rappel  fr remarque  fr réprimande  en caution  en warning  
140 esports ca advertir terme pral.v tr es advertir  fr rappeler  fr remarquer  en warn, to  
141 gimnàstica ca aeròbic terme pral.n m es aerobic  es aeróbic  fr aérobique  fr danse aérobique  en aerobic dancing  en aerobics  en workout  
142 gimnàstica ca aeròbic -a terme pral.adj es aeróbico  fr aérobique  en aerobic  
143 ciclisme ca aerodinàmic -a terme pral.adj es aerodinámico  fr aérodynamique  en streamlined  
144 esports ca aficionat -ada terme pral.adj ca afeccionat -ada sin. compl.adj es aficionado  fr amateur  en amateur  
145 esports ca aficionat -ada terme pral.n m, f ca afeccionat -ada sin. compl.n m, f ca seguidor -a sin. compl.n m, f es aficionado  es hincha  es seguidor  fr fanatique  fr supporter  en fan  en supporter  
146 vela ca aferrar terme pral.v tr es aferrar  fr ferler  en furl, to  
147 ciclisme ca afluixar terme pral.v tr es aflojar  fr ralentir  en slow down, to  
148 hípica ca afluixar les regnes terme pral.v intr es ceder las riendas  es soltar rienda  fr lâcher les rênes  en give rein, to  
149 lluita ca agafada terme pral.n f es agarre  fr saisie  en grip  en hold  
150 halterofília ca agafada terme pral.n f ca presa sin. compl.n f es agarre  es presa  fr prise  fr prise de mains  en grip  
151 basquetbol ca agafada terme pral.n f es agarrada  es agarre  es agarrón  fr retenue  fr tenir  en holding  
152 judo ca kumikata terme pral.n m ca agafada sin. compl.n f ca guàrdia sin. compl.n f ca presa sin. compl.n f ca tècnica d'agafada sin. compl.n f es agarre  es kumikata  es presa  fr kumi-kata  fr prise  en grip  en hold  en kumikata  
153 halterofília ca agafada ampla terme pral.n f es agarre ancho  fr écartement  fr prise large  en wide grip  
154 lluita ca agafada de coll terme pral.n f es agarre de cuello  fr saisie de cou  en neck hold  
155 lluita ca agafada de dits terme pral.n f es agarre de dedos  fr saisie de doigts  en finger hold  
156 halterofília ca agafada de ganxo terme pral.n f es agarre de gancho  es crochetage  fr crochetage  en hook grip  
157 lluita ca agafada de gola terme pral.n f es agarre de garganta  fr saisie de gorge  en throat hold  
158 lluita ca agafada doble terme pral.n f es doble agarre  fr saisie double  en double hold  
159 halterofília ca agafada estreta terme pral.n f es agarre estrecho  fr prise étroite  en narrow grip  
160 lluita ca posició inicial terme pral.n f ca agafada inicial sin. compl.n f es agarre inicial  es posición de partida  fr position initiale  
161 lluita ca agafada lateral terme pral.n f es agarre lateral  fr saisie de côté  en hold from the side  
162 lluita ca agafada per darrere terme pral.n f es agarre por detrás  fr saisie par derrière  
163 halterofília ca agafada simple terme pral.n f es agarre normal  fr prise normale  fr prise simple  en ordinary grip  en shoulder-width grip  
164 piragüisme ca agafador terme pral.n m ca corda de seguretat terme pral.n f es agarre de seguridad  es asa  fr anneau de bosse  en grab loop  en handle  
165 natació ca estrep de sortida terme pral.n m ca agafador sin. compl.n m es agarradero  es barra de salida  es estribo de salida  fr barre de départ  fr poignée de départ  en handgrip  en starting grip  
166 esports de combat ca agafar terme pral.v tr es agarrar  es coger  es retener  fr attraper  fr tenir  en clinch, to [ESP COMBAT]  en grab, to  en hold, to  
167 judo ca agafar terme pral.v tr es agarrar  es coger  fr tenir  en grip, to  
168 beisbol ca agafar terme pral.v tr ca atrapar terme pral.v tr ca entomar sin. compl.v tr es atrapar  es coger  es fildear  fr attraper  en catch, to  en field, to  
169 lluita ca agafar terme pral.v tr es agarrar  en grip, to  en hold, to  
170 piragüisme ca prendre l'ona terme pral.v intr ca agafar l'ona sin. compl.v intr es ir a la ola  es tomar la ola  fr prendre la vague  en hang on wash, to  en take a wash, to  
171 halterofília ca agafar la barra terme pral.v intr es agarrar la barra  fr agripper la barre  en grip the bar, to  
172 basquetbol ca agafar un rebot terme pral.v intr es rebotear  fr emparer d'un rebond, s'  fr prendre un rebond  fr rebondir  en clear the boards, to  en rebound, to  
173 gimnàstica ca agilitat terme pral.n f es agilidad  fr agilité  en agility  
174 esports ca agrimensor -a terme pral.n m, f es agrimensor  fr géomètre  en surveyor  
175 tir olímpic ca agrupament terme pral.n m es agrupamiento  fr groupement  en grouping  en pattern  
176 ciclisme ca agrupar-se terme pral.v intr pron es agruparse  fr grouper, se  en group, to  
177 gimnàstica ca agrupat -ada terme pral.adj ca encongit -ida sin. compl.adj es agrupado  fr accroupi  fr groupé  en tuck  en tucked  
178 vela ca compàs terme pral.n m ca agulla nàutica sin. compl.n f es aguja náutica  es compás  fr boussole  fr compas  en compass  
179 taekwondo ca agwi son terme pral.n m es acui son  fr agoui sonn  fr fourche de main  
180 piragüisme ca aigua dura terme pral.n f es agua dura  fr eau dure  en hard water  
181 piragüisme ca aigües braves terme pral.n f pl ca aigües vives terme pral.n f pl es aguas bravas  es aguas vivas  fr eau vive  fr eaux vives  en wild water  
182 esports nàutics ca aigües braves terme pral.n f pl ca aigües vives terme pral.n f pl es aguas bravas  es aguas vivas  fr eau vive  fr eaux vives  en moving water  en white water  en wild water  
183 natació ca aigües obertes terme pral.n f pl es aguas abiertas  fr eau ouverte  en open water  
184 piragüisme ca aigües tranquil·les terme pral.n f pl es aguas tranquilas  fr eau calme  fr eaux calmes  en flat water  
185 esports nàutics ca aigües tranquil·les terme pral.n f pl es aguas tranquilas  fr eau calme  fr eaux calmes  en flat water  en still water  
186 hípica ca aire terme pral.n m es aire  fr allure  en pace  
187 hípica ca aire artificial terme pral.n m ca aire d'escola sin. compl.n m es aire artificial  es aire de escuela  fr allure artificielle  fr allure d'école  en school pace  
188 hípica ca trot terme pral.n m ca aire de dos temps sin. compl.n m es aire en dos tiempos  es trote  fr allure à deux temps  fr trot  en pace of two time  en trot  
189 hípica ca pas terme pral.n m ca aire de quatre temps sin. compl.n m es aire en cuatro tiempos  es paso  fr allure à quatre temps  fr pas  en pace of four time  en walk  
190 hípica ca galop terme pral.n m ca aire de tres temps sin. compl.n m es aire en tres tiempos  es galope  fr allure à trois temps  fr galop  en canter  en gallop  en pace of three time  
191 hípica ca aire diagonal terme pral.n m es aire diagonal  fr allure diagonale  en diagonal pace  
192 hípica ca aire lateral terme pral.n m es aire lateral  fr allure latérale  en lateral pace  
193 hípica ca aire marxat terme pral.n m es aire marchado  fr allure marchée  en marching pace  
194 hípica ca aire natural terme pral.n m es aire natural  fr allure naturelle  en natural pace  
195 hípica ca aire saltat terme pral.n m es aire saltado  fr allure sautée  
196 lluita ca enfonsar el pont terme pral.v intr ca aixafar el pont sin. compl.v intr es hundir el puente  fr écraser le pont  en break the bridge, to  
197 lluita ca aixecada terme pral.n f es levantamiento  fr enlevé  fr soulevé  en lift  
198 halterofília ca aixecador -a terme pral.n m, f ca halterofilista sin. compl.n m, f es halterofilista  es halterófilo  es levantador  es pesista  fr haltérophile  fr leveur  fr souleveur de poids  en lifter  en weight lifter  
199 halterofília ca aixecament terme pral.n m ca alçament sin. compl.n m es levantamiento  fr levée  fr relèvement  fr soulevé  en lift  en lifting  
200 halterofília ca halterofília terme pral.n f ca aixecament de pesos sin. compl.n m es halterofilia  es levantamiento de pesas  fr haltérophilie  fr poids et haltères  en weightlifting  
201 halterofília ca moviment incomplet terme pral.n m ca aixecament incomplet sin. compl.n m es movimiento incompleto  fr essai incomplet  en uncompleted attempt  
202 halterofília ca moviment nul terme pral.n m ca aixecament nul sin. compl.n m es intento nulo  es levantamiento nulo  es movimiento nulo  fr essai manqué  fr essai nul  en no lift  
203 halterofília ca moviment vàlid terme pral.n m ca aixecament vàlid sin. compl.n m es levantamiento válido  es movimiento válido  fr essai réussi  en completed attempt  en good lift  
204 lluita ca aixecar terme pral.v tr es levantar  fr soulever  en lift, to  
205 halterofília ca aixecar els halters terme pral.v intr ca alçar els halters sin. compl.v intr es alzar la barra  es levantar la barra  fr lever la barre  fr relever la barre  fr soulever la barre  en lift the barbell, to  en raise the barbell, to  
206 boxa ca aixecar els punys terme pral.v intr es levantar los puños  
207 tir amb arc ca aixecar l'arc terme pral.v intr es levantar el arco  fr lever l'arc  en raise the bow, to  
208 boxa ca aixecar la mà terme pral.v intr es levantar el brazo  es levantar la mano  fr lever le bras  en raise the hand, to  
209 esports ca ajornat -ada terme pral.adj es aplazado  fr retardé  en postponed  
210 basquetbol ca ajuda terme pral.n f ca ajut terme pral.n m es ayuda  fr aide  en help  
211 hípica ca ajut terme pral.n m ca ajuda sin. compl.n f es ayuda  fr aide  en aid  
212 hípica ca ajuda autoritzada terme pral.n f es ayuda autorizada  fr assistance autorisée  en authorised assistance  en authorized assistance  
213 pentatló modern ca ajuda no autoritzada terme pral.n f ca ajuda oficiosa [HÍPICA] sin. compl.n f es ayuda no autorizada  es ayuda oficiosa [HÍPICA]  es ayuda prohibida  fr aide complaisance [HÍPICA]  fr assistance non-autorisée  en unauthorised assistance  en unauthorized assistance  
214 basquetbol ca ajudant -a d'anotador terme pral.n m, f es ayudante de anotador  fr aide marqueur  en assistant scorer  
215 boxa ca ajudant -a de segon terme pral.n m, f ca assistent sin. compl.n m, f es ayudante de segundo  fr assistant-soigneur  en assistant second  
216 natació artística ca ajudant -a del jutge àrbitre terme pral.n m, f es asistente del juez árbitro  es ayudante de juez árbitro  fr arbitre adjoint  en assistant referee  
217 natació ca ajudant -a del jutge de sortida terme pral.n m, f es ayudante del juez de salida  fr commis de course  en clerk of course  
218 esports ca ajudant -a del jutge de sortida terme pral.n m, f ca auxiliar del jutge de sortida terme pral.n m, f es auxiliar del juez de salida  es ayudante del juez de salida  es starter adjunto  fr aide-starter  fr assistant du starter  fr starter adjoint  en assistant starter  en starter's assistant  
219 lluita ca ajupiment terme pral.n m es agachada  en sit-out  
220 tir olímpic ca ajust de l'alça terme pral.n m es ajuste del alza  fr ajustement de la hausse  en rear sight adjustment  
221 tir amb arc ca ajustador d'elevació terme pral.n m es ajuste de elevación  
222 tir amb arc ca ajustador de deriva terme pral.n m es ajuste de deriva  
223 tir olímpic ca centrament terme pral.n m ca ajustament sin. compl.n f es ajuste  es centrado  fr ajustage  fr ajustement  en adjustment  en correction  
224 judo ca ajustament del judogi terme pral.n m es ajuste del judogi  fr rajustement du judogi  en adjustment of judogi  
225 esgrima ca ajustar terme pral.v tr es ajustar  fr ajuster  
226 tir olímpic ca centrar terme pral.v tr ca ajustar sin. compl.v tr es ajustar  es centrar  fr ajuster  en adjust, to  
227 hípica ca ajustar els estreps terme pral.v intr es ajustar los estribos  fr ajuster les étriers  en adjust the stirrups, to  
228 hípica ca ajut artificial terme pral.n m es ayuda artificial  fr aide artificielle  en artificial aid  
229 hípica ca ajut diagonal terme pral.n m es ayuda diagonal  fr aide diagonale  en diagonal aid  
230 piragüisme ca ajut exterior terme pral.n m es ayuda exterior  fr aide d'un tiers  
231 hípica ca ajut lateral terme pral.n m es ayuda lateral  fr aide latéral  en lateral aid  
232 hípica ca ajut natural terme pral.n m es ayuda natural  fr aide naturelle  en natural aid  
233 lluita ca al centre! terme pral.interj es ¡al centro!  fr centre!  en center!  en centre!  
234 hípica ca al galop terme pral.adj es al galope  fr au galop  en at the gallop  
235 hípica ca al llarg del mur terme pral.adj es a lo largo del muro  fr au long du mur  en along the wall  
236 hípica ca al pas terme pral.adj es al paso  fr au pas  en at the walk  
237 futbol ca al primer toc terme pral.adv es al primer toque  fr au premier touché  en first touch  
238 hípica ca al temps terme pral.adj es al tranco  fr au temps  en every stride  
239 hípica ca al trot terme pral.adj es al trote  fr au trot  en at the trot  
240 futbol ca ala terme pral.n f ca banda terme pral.n f es ala  fr aile  en wing  
241 basquetbol ca aler -a terme pral.n m, f ca ala sin. compl.n m, f es ala  es alero  fr ailier  fr avant  en forward  
242 esports de pilota ca banda terme pral.n f ca ala [HOQUEI HER] sin. compl.n f es ala [HOQUEI HER]  es banda  fr aile  fr bande  fr côté  en side  en wing [HOQUEI HER]  
243 futbol ca ala dreta terme pral.n f ca banda dreta terme pral.n f es ala derecha  fr aile droite  en right wing  
244 futbol ca ala dreta terme pral.n f ca banda dreta terme pral.n f es ala derecha  fr aile droite  en right wing  
245 futbol ca ala esquerra terme pral.n f ca banda esquerra terme pral.n f es ala izquierda  fr aile gauche  en left wing  
246 futbol ca ala esquerra terme pral.n f ca banda esquerra terme pral.n f es ala izquierda  fr aile gauche  en left wing  
247 natació artística ca alba terme pral.n f es alba  fr albe  en alba  
248 natació artística ca albatros terme pral.n m es albatros  fr albatros  en albatross  
249 tir olímpic ca albirar el plat terme pral.v intr es avistar el plato  fr voir le plateau  en look target, to  
250 tir olímpic ca alça terme pral.n f es alza  fr cran de mire  fr cran de visée  fr hausse  en rear bead  en rear sight  
251 atletisme ca alçada terme pral.n f es altura  fr hauteur  en height  
252 esports ca altura terme pral.n f ca alçada sin. compl.n f es altura  fr hauteur  en height  
253 rem ca alçada de l'escalemera terme pral.n f es altura de la chumacera  fr hauteur de la dame de nage  fr hauteur de nage  en height of work  
254 atletisme ca alçada inicial terme pral.n f ca alçada mínima sin. compl.n f es altura inicial  es altura mínima  fr hauteur initiale  fr hauteur minime  en initial height  en minimum height  
255 atletisme ca alçada màxima terme pral.n f ca fletxa sin. compl.n f es altura máxima  fr flèche  en high point  
256 natació artística ca alçar terme pral.v tr es elevar  en lift, to  
257 gimnàstica ca alemanya terme pral.n f es alemana  fr allemande  en Schwaben  
258 basquetbol ca aler -a dret -a terme pral.n m, f es alero derecho  fr ailier droit  fr avant droit  en right forward  
259 basquetbol ca aler -a esquerre -a terme pral.n m, f es alero izquierdo  fr ailier gauche  fr avant gauche  en left forward  
260 basquetbol ca aler -a pivot terme pral.n m, f es ala-pívot  es alero-pívot  fr pivot en avant  en forward pivot  
261 vela ca aleró terme pral.n m es alerón  fr aileron  en skeg  
262 vela ca aleta terme pral.n f es aleta  fr hanche  en quarter  
263 esports aquàtics ca aleta terme pral.n f ca peu d'ànec sin. compl.n m es aleta  es pie de pato  fr palme  en fin  en flipper  
264 beisbol ca aleta terme pral.n f es aleta  fr patte  en wing  
265 vela ca aleta d'escota terme pral.n f ca aleta de popa sin. compl.n f es aleta de escota  
266 esports ca aleví -ina terme pral.n m, f ca mini sin. compl.n m, f es alevín  es mini  
267 esports ca aleví -ina terme pral.adj ca mini sin. compl.adj es alevín  es mini  
268 rem ca alineació terme pral.n f es alineación  fr alignement  en line-up  
269 esports de pilota ca alineació terme pral.n f ca formació terme pral.n f es alineación  es formación  fr alignement  fr composition  fr formation  en formation  en lineup  
270 esports de pilota ca alineació inicial terme pral.n f es alineación inicial  fr formation initiale  en starting lineup  
271 rem ca alineador -a terme pral.n m, f es alineador  fr aligneur  en aligner  
272 esports de pilota ca alinear terme pral.v tr es alinear  fr aligner  en line up, to  
273 vela ca allargador terme pral.n m es alargadera  es extensor  es stick  fr allonge de barre  en stick  en tiller extension  
274 tir olímpic ca allargador de culata terme pral.n m es alargador de culata  fr rallonge de crosse  en butt extension  
275 atletisme ca allisador d'arena terme pral.n m es nivelador de arena  fr râteau d'aplanissement  en sand leveller  
276 vela ca allunament terme pral.n m es alunamiento  fr dévers  en roach  
277 atletisme ca als vostres llocs! terme pral.interj es ¡a sus puestos!  fr à vos marques!  en on your marks!  
278 pentatló modern ca als vostres llocs! terme pral.interj es ¡a sus puestos!  fr à vos postes!  en take post!  
279 hípica ca alta escola terme pral.n f es alta escuela  fr haute école  en high school  
280 tir olímpic ca alta precisió terme pral.n f es alta precisión  fr tir de précision sur appui  en bench rest  
281 natació artística ca altaveu subaquàtic terme pral.n m es altavoz subacuático  fr haut-parleur sous-marin  en underwater speaker  
282 tir olímpic ca alterar l'arma terme pral.v intr es alterar el arma  fr modifier l'arme  en alter a firearm, to  
283 pentatló modern ca alto el foc! [PENTATLÓ MOD] terme pral.interj ca alto! [TIR OLÍMP] terme pral.interj es ¡alto el fuego! [PENTATLÓ MOD]  es ¡alto! [TIR OLÍMP]  fr cessez le feu! [PENTATLÓ MOD]  fr cessez! [TIR OLÍMP]  en cease fire! [PENTATLÓ MOD]  en stop! [TIR OLÍMP]  
284 esgrima ca alto! terme pral.interj es ¡alto!  fr halte!  en halt!  
285 halterofília ca altura terme pral.n f es altura  fr hauteur  en height  
286 tir amb arc ca altura de culatí terme pral.n f es altura de culatín  fr détalonnage  en nocking height  
287 tir olímpic ca altura de la trajectòria terme pral.n f es altura de la trayectoria  fr hauteur de la trajectoire  en height of flight  
288 vela ca amantina terme pral.n f es amantillo  fr balancine  en topping lift  
289 vela ca amarra terme pral.n f es amarra  fr amarre  en mooring  
290 vela ca amarrador terme pral.n m es atracadero  es puesto de amarre  fr poste d'amarrage  en berth  
291 vela ca amarrar terme pral.v tr es amarrar  fr amarrer  en fasten, to  en moor, to  
292 vela ca amarratge terme pral.n m es amarraje  fr amarrage  en mooring  
293 esports ca amateur [fr] terme pral.n m, f es amateur  fr amateur  en amateur  
294 esports ca amateur [fr] terme pral.adj es amateur  fr amateur  en amateur  
295 esports ca amateurisme terme pral.n m es amateurismo  fr amateurisme  en amateurism  
296 hípica ca genet -a terme pral.n m, f ca amazona sin. compl.n f es amazona [f]  es jinete  fr amazone [f]  fr cavalier  en horseman [m]  en horsewoman [f]  en rider  
297 bàdminton ca amb mà alta terme pral.adj es en mano alta  fr en main haute  en overhead  
298 bàdminton ca amb mà baixa terme pral.adj es en mano baja  fr en main basse  en underarm  en underhand  
299 hípica ca amb regnes llargues terme pral.adv es con riendas largas  fr longues rênes  en at a long rein  
300 atletisme ca mesurament terme pral.n m ca amidament sin. compl.n m es medición  fr mesurage  fr mesure  en measurement  
301 atletisme ca mesurar terme pral.v tr ca amidar sin. compl.v tr es medir  fr mesurer  en measure, to  
302 tir amb arc ca amollada terme pral.n f ca deixada terme pral.n f es soltada  es suelta  fr décoche  en release  
303 tir amb arc ca amollada brusca terme pral.n f ca deixada den. desest. es soltada brusca  en dead release  
304 tir amb arc ca amollar terme pral.v tr ca deixar terme pral.v tr es soltar  fr décocher  fr lâcher  en release, to  
305 vela ca amollar terme pral.v tr es amollar  es largar  fr choquer  en slacken, to  
306 esports ca amonestació terme pral.n f ca kyongo [TAEKWONDO] sin. compl.n m es amonestación  es kyongo [TAEKWONDO]  fr admonestation  fr avertissement  fr kiong-go [TAEKWONDO]  en admonition  en caution  en kyong-go [TAEKWONDO]  en warning  
307 judo ca keikoku terme pral.n m ca amonestació sin. compl.n f es amonestación  es keikoku  fr avertissement  fr keikoku  en keikoku  en warning  
308 voleibol ca amonestació per demora terme pral.n f es amonestación por demora  fr avertissement pour perte de temps  en time losing warning  
309 esports ca amonestar terme pral.v tr es amonestar  fr admonester  fr avertir  en admonish, to  en caution, to  
310 ciclisme ca amortidor terme pral.n m es amortiguador  fr amortisseur  en shock absorber  
311 tir amb arc ca amortidor terme pral.n m es amortiguador  fr amortisseur  en dampener  
312 halterofília ca amplada terme pral.n f es anchura  fr largeur  en width  
313 gimnàstica ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  en amplitude  
314 lluita ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  
315 gimnàstica ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  en amplitude  
316 rem ca amplitud d'estropada terme pral.n f ca longitud d'estropada sin. compl.n f es amplitud de palada  fr amplitude du coup  fr longueur de coup  en length of stroke  en run  
317 natació ca amplitud de la batuda terme pral.n f es amplitud del batido  fr amplitude du battement  en size of the kick  
318 basquetbol ca ampolla terme pral.n f ca àrea restringida terme pral.n f ca zona de 3 segons sin. compl.n f ca zona restringida sin. compl.n f es área restringida  es botella  es zona de 3 segundos  es zona restringida  fr bouteille  fr raquette  fr zone des 3 secondes  fr zone restrictive  en key  en keyhole  en paint  en restricted area  en 3-second area  en 3-second lane  
319 lluita ca amunt! terme pral.interj es ¡arriba!  fr up!  en up!  
320 vela ca amura terme pral.n f es amura  fr proue  fr quartier d'avant  en bow  en tack  
321 vela ca amurat -ada a babord terme pral.adj es amurado a babor  es amurado por babor  fr bâbord amures  en port tack  
322 vela ca amurat -ada a estribord terme pral.adj es amurado a estribor  es amurado por estribor  fr tribord amures  en starboard tack  
323 taekwondo ca an chagi terme pral.n m ca cop de peu de fora endins sin. compl.n m es an chagui  es patada de fuera adentro  es patada de media luna  es patada exterior-interior  fr ann tchagui  
324 taekwondo ca an chigi terme pral.n m ca cop de mà de fora endins sin. compl.n m es an chigui  es golpe de fuera adentro  
325 taekwondo ca an makki terme pral.n m ca blocatge de fora endins sin. compl.n m es an makki  es bloqueo de fuera adentro  fr ann makki  fr blocage vers l'intérieur  en inside block  en inward block  
326 taekwondo ca vora interior del canell terme pral.n f ca an palmok sin. compl.n m es an palmok  es lado radial de la muñeca  fr ann palmok  fr avant-bras interne  fr poignet interne  en thumb side  
327 taekwondo ca an palmok bituro momtong makki terme pral.n m es an palmok bituro momtong makki  
328 taekwondo ca an palmok koduro momtong makki terme pral.n m es an palmok koduro momtong makki  
329 taekwondo ca an palmok koduro olgul bakkat makki terme pral.n m es an palmok koduro olgul bakat makki  
330 taekwondo ca an palmok makki terme pral.n m es an palmok makki  es bloqueo con la parte anterior del antebrazo  fr ann palmok makki  fr blocage avec l'avant-bras interne  
331 taekwondo ca an palmok momtong bakkat makki terme pral.n m ca blocatge del tronc de dins enfora sin. compl.n m es an palmok momtong bakkat makki  fr ann palmok momtong bakkat makki  fr blocage vers l'extérieur niveau moyen  
332 taekwondo ca an palmok momtong jecho makki terme pral.n m es an palmok momtong gecho makki  
333 hípica ca anar capalt terme pral.v intr es despapar  fr porter le nez au vent  en carry the head too high, to  
334 hípica ca anar darrere la mà terme pral.v intr es estar detrás de la mano  fr être en arrière de la main  en be behind the bit, to  
335 hípica ca anar davant la mà terme pral.v intr es estar delante de la mano  fr être au-dessous de la main  en be above the bit, to  
336 vela ca anar plena terme pral.v intr es portar  fr être pleine  fr porter  en fill, to  
337 rem ca anar proa a proa terme pral.v intr es ir proa a proa  
338 esports nàutics ca àncora terme pral.n f es ancla  fr ancre  en anchor  
339 vela ca ancorar terme pral.v tr ca fondejar terme pral.v tr es anclar  es fondear  fr mouiller  en anchor, to  
340 vela ca ancoratge terme pral.n m es fondeo  fr mouillage  en anchorage  
341 tir amb arc ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  fr ancrage  en anchor  
342 gimnàstica ca anella terme pral.n f es anilla  fr anneau  en ring  
343 basquetbol ca cèrcol terme pral.n m ca anella den. desest. es aro  fr anneau  fr cercle  en rim  en ring  
344 hípica ca anella portaestrep terme pral.n f es charnela  fr anneau porte-étrivière  
345 gimnàstica ca anelles terme pral.n f pl es anillas  fr anneaux  en rings  
346 esports ca anelles olímpiques terme pral.n f pl es anillos olímpicos  fr anneaux olympiques  en Olympic rings  
347 esports ca anemòmetre terme pral.n m es anemómetro  fr anémomètre  en anemometer  en wind gauge  
348 gimnàstica ca planxa terme pral.n f ca àngel sin. compl.n m es ángel  es balanza  es plancha  fr balance  fr planche  en scale  
349 salts ca salt de l'àngel terme pral.n m ca àngel sin. compl.n m es ángel  es salto del ángel  fr saut de l'ange  en swallow dive  
350 hoquei sobre herba ca angle terme pral.n m es esquina  fr coin  en corner  
351 esports de pilota ca angle curt terme pral.n m ca primer pal terme pral.n m ca pal curt sin. compl.n m es ángulo corto  es primer palo  es primer poste  fr coin court  fr montant le plus proche au but  fr premier coin  en near corner  en near goal post  
352 tennis ca angle curt terme pral.n m es ángulo corto  en short angle  
353 atletisme ca angle d'apropament terme pral.n m es ángulo de acercamiento  fr angle d'approche  en angle of approach  
354 rem ca angle d'atac terme pral.n m es ángulo de ataque  fr angle d'attaque  en pitch  
355 tir amb arc ca angle d'emplomallat terme pral.n m es ángulo de emplumado  fr angle d'empennage  en fletching angle  
356 atletisme ca angle d'impuls terme pral.n m es ángulo de impulso  fr angle d'appel  en angle of the take-off  
357 tir amb arc ca angle de l'aturafletxes terme pral.n m es ángulo de rosca  fr angle de butte  fr angle de paillasson  en buttress angle  
358 boxa ca angle de moviment terme pral.n m es ángulo de movimiento  
359 atletisme ca angle de projecció terme pral.n m es ángulo de proyección  en angle of release  
360 salts ca angle de sortida terme pral.n m es ángulo de salida  fr angle d'appel  fr angle de départ  en take-off angle  
361 tir olímpic ca angle de tir terme pral.n m es ángulo de tiro  fr angle de tir  en shooting angle  
362 esports de pilota ca angle de tir terme pral.n m es ángulo de tiro  
363 esports de pilota ca angle llarg terme pral.n m ca segon pal terme pral.n m ca pal llarg sin. compl.n m es ángulo largo  es segundo palo  es segundo poste  fr coin long  fr deuxième coin  fr montant le plus éloigné  en far goal post  en further corner  
364 tennis ca angle llarg terme pral.n m es ángulo largo  en long angle  
365 tir olímpic ca ànima terme pral.n f es ánima  fr âme  en bore  
366 tir olímpic ca ànima estriada terme pral.n f es ánima estriada  es ánima rayada  fr âme rayée  en rifled bore  
367 tir olímpic ca ànima llisa terme pral.n f es ánima lisa  fr âme lisse  en smooth bore  
368 esports de pilota ca animador -a terme pral.n m, f es animador  es cheer leader  fr chef de claque  fr meneur de claque  en cheerleader  
369 esports ca animar terme pral.v tr es animar  fr encourager  en cheer, to  
370 rem ca anivellar terme pral.v tr es nivelar  fr équilibrer  
371 esports ca anotació terme pral.n f es anotación  fr marquage  en scoring  
372 esports ca anotador -a terme pral.n m, f es anotador  es apuntador  fr annotateur  fr marqueur  en annotator  en scorekeeper  en scorer  
373 bàdminton ca anotador -a terme pral.n m, f es anotador  fr marqueur  en scorer  
374 basquetbol ca encistellador -a terme pral.n m, f ca anotador -a sin. compl.n m, f es anotador  es encestador  fr buteur  fr marqueur  fr réalisateur  en scorer  
375 atletisme ca anotador -a de voltes terme pral.n m, f es anotador de vueltas  es contador de vueltas  fr compteur de tours  en lap scorer  
376 esports ca anotar terme pral.v tr es anotar  es puntuar  es tantear  fr enregistrer  en record, to  
377 basquetbol ca anotar terme pral.v tr es anotar  fr marquer  en score, to  
378 vela ca antena terme pral.n f es entena  
379 voleibol ca antena terme pral.n f es antena  es varilla  fr antenne  en antenna  
380 judo ca anticipació terme pral.n f es anticipación  
381 judo ca anticipar-se [a] terme pral.v prep pron es anticiparse  
382 esports ca antiesportiu -iva terme pral.adj es antideportivo  fr antisportif  en unsportsmanlike  
383 esports ca antiesportivitat terme pral.n f es antideportividad  
384 esports de pilota ca antipressió terme pral.n f es antipressing  
385 esports ca antireglamentari -ària terme pral.adj ca il·legal sin. compl.adj es antirreglamentario  es ilegal  fr antiréglementaire  fr irrégulier  en against the rules  en illegal  
386 tennis ca antivibrador terme pral.n m es antivibrador  fr antivibrateur  fr antivibreur  fr système amortissant les vibrations  
387 esports ca anul·lació terme pral.n f es anulación  es let [ESP RAQUETA]  fr annulation  fr let [ESP RAQUETA]  en annulment  en cancellation  en let [ESP RAQUETA]  en no lift  
388 esports ca anul·lar terme pral.v tr es anular  fr annuler  en annul, to  en call off, to  en cancel, to  
389 esports ca anul·lat -ada terme pral.adj es anulado  fr supprimé  en canceled  en cancelled  
390 vela ca anunci de regata terme pral.n m es anuncio de regata  fr programme de la course  en notice of race  
391 salts ca anunci del salt terme pral.n m es anuncio del salto  fr annonce officielle  en announcement of the dive  
392 esports ca anunci dels resultats terme pral.n m es comunicación de los resultados  fr annonce des résultats  en announcement of the results  
393 esports de raqueta ca anunciar terme pral.v tr es cantar  fr annoncer  en call, to  
394 esgrima ca anunciar un tocat terme pral.v intr es anunciar un tocado  fr annoncer une touche  en acknowledge a hit, to  
395 taekwondo ca cop de peu frontal terme pral.n m ca ap chagi sin. compl.n m es patada frontal  fr coup de pied de face  en front kick  
396 taekwondo ca ap chigi terme pral.n m ca cop de mà frontal sin. compl.n m es ap chigui  es golpe con la mano frontal  
397 taekwondo ca metatars terme pral.n m ca ap chuk sin. compl.n m es ap chuk  es metatarso  fr ap tchouk  fr bol du pied  en apchook  en ball of the foot  
398 taekwondo ca ap gubi sogi terme pral.n m es ap kubi sogui  fr ap koubi seogui  fr position basse de face  en ap koobi seogi  en extended forward stance  en forward attention stance  
399 taekwondo ca posició de peus encreuats terme pral.n f ca ap koa sogi sin. compl.n m es posición cruzada  fr position croisée  en cross legged stance  
400 taekwondo ca ap sogi terme pral.n m ca posició frontal sin. compl.n f es ap sogui  es posición frontal  fr ap seogui  fr position haute de face  en ap seogi  en forward stance  
401 vela ca aparell terme pral.n m es aparejo  fr gréement  en rig  
402 gimnàstica ca aparell terme pral.n m es aparato  fr agrès  fr appareil  en apparatus  
403 basquetbol ca aparell de 24 segons terme pral.n m es dispositivo de 24 segundos  es marcador de 24 segundos  es reloj de 24 segundos  fr appareil des 24 secondes  fr chronomètre des 24 secondes  en 24-second clock  en 24-second device  en shot clock  
404 gimnàstica ca aparell manual terme pral.n m es aparato manual  fr engin  en implement  
405 esports ca aparellament terme pral.n m ca emparellament sin. compl.n m es emparejamiento  fr appariement  en pairing  
406 vela ca aparellar terme pral.v tr es aparejar  fr équiper  fr gréer  en rig, to  
407 esgrima ca apartar el ferro terme pral.v intr es apartar el hierro  fr écarter le fer  en deflect the blade, to  en deflect the weapon, to  
408 esports ca apel·lació terme pral.n f es apelación  fr appel  en appeal  en protest  
409 esports ca apel·lar [contra] terme pral.v prep es apelar  fr faire appel  en appeal, to  en lodge an appeal, to  
410 beisbol ca aplegabats terme pral.n m, f es cargabates  es recogebates  fr préposé aux bâtons  en bat boy [m]  en bat girl [f]  
411 esports de pilota ca aplegapilotes terme pral.n m, f ca recollidor -a de pilotes terme pral.n m, f es recogepelotas  fr ramasseur de balles  en ball boy [m]  en ball girl [f]  
412 esgrima ca aplom terme pral.n m es aplomo  fr aplomb  
413 hípica ca aploms terme pral.n m pl es aplomo  fr aplombs  en plumb  
414 esports de pilota ca apreciació terme pral.n f es apreciación  fr décision  en adjudged  
415 piragüisme ca aprovació del recorregut terme pral.n f es aprobación del recorrido  fr approbation du parcours  en approval of the course  
416 tir olímpic ca apuntar terme pral.v tr es apuntar  fr viser  en aim, to  
417 esports ca apuntar [a] terme pral.v prep es apuntar  fr viser  en aim, to  
418 gimnàstica ca arabesc terme pral.n m es arabesco  fr arabesque  en arabesque  
419 esports ca arbitral terme pral.adj es arbitral  fr arbitral  en arbitral  
420 esports ca arbitrar terme pral.v tr es arbitrar  fr arbitrer  en judge, to  en referee, to  
421 esports ca arbitratge terme pral.n m es arbitraje  fr arbitrage  en judgment  en refereeing  
422 esports ca àrbitre -a terme pral.n m, f ca jutge -essa terme pral.n m, f es árbitro  es juez  fr arbitre  fr juge  en judge  en official  en referee  en umpire  
423 esgrima ca àrbitre -a terme pral.n m, f ca president -a de jurat sin. compl.n m, f es árbitro  es director de combate  es presidente de jurado  fr directeur de combat  fr président de jury  en bout director  en president of the jury  
424 esports ca àrbitre -a assistent terme pral.n m, f ca àrbitre -a auxiliar terme pral.n m, f ca segon -a àrbitre -a terme pral.n m, f es árbitro asistente  es árbitro auxiliar  es segundo árbitro  fr arbitre adjoint  fr arbitre auxiliaire  fr arbitre-adjoint  fr deuxième arbitre  fr second arbitre  en assistant referee  en second referee  
425 esports ca jutge -essa de línia terme pral.n m, f ca àrbitre -a assistent [FUTBOL] sin. compl.n m, f ca linier [FUTBOL] sin. compl.n m, f es árbitro asistente [FUTBOL]  es juez de banda [FUTBOL]  es juez de límite [GIMNÀSTICA]  es juez de línea  es linier [FUTBOL]  fr arbitre assistant [FUTBOL]  fr juge de ligne  fr juge de limite [GIMNÀSTICA]  fr juge de touche [FUTBOL]  en assistant referee [FUTBOL]  en line judge  en linesman [m]  en lineswoman [f]  
426 handbol ca àrbitre -a central terme pral.n m, f es árbitro central  es árbitro de centro  fr arbitre de champ  en court referee  
427 beisbol ca àrbitre -a de base terme pral.n m, f ca àrbitre -a de camp terme pral.n m, f es árbitro de base  es árbitro de campo  fr arbitre de base  en field umpire  
428 tennis ca jutge -essa de cadira terme pral.n m, f ca àrbitre -a de cadira sin. compl.n m, f es árbitro de silla  es juez de silla  fr arbitre de chaise  en chair umpire  
429 handbol ca àrbitre -a de porteria terme pral.n m, f es árbitro de portería  fr arbitre de but  en goal referee  
430 beisbol ca àrbitre -a de primera base terme pral.n m, f es árbitro de primera base  fr arbitre de première base  en first base umpire  
431 beisbol ca àrbitre -a de segona base terme pral.n m, f es árbitro de segunda base  fr arbitre de seconde base  en second base umpire  
432 beisbol ca àrbitre -a de tercera base terme pral.n m, f es árbitro de tercera base  fr arbitre de troisième base  en third base umpire  
433 esports ca àrbitre -a principal terme pral.n m, f ca primer -a àrbitre -a terme pral.n m, f es árbitro principal  es primer árbitro  fr arbitre principal  fr premier arbitre  en chief referee  en first referee  en home umpire  en plate umpire  
434 vela ca arboradura terme pral.n f es arboladura  fr gréement  en mast and spars  en rig  
435 vela ca arborar terme pral.v tr es arbolar  fr mâter  en mast, to  
436 vela ca pal terme pral.n m ca arbre sin. compl.n m es árbol  es mástil  es palo  fr mât  en mast  
437 gimnàstica ca arc terme pral.n m es arco  fr arçon  en pommel  
438 tir amb arc ca arc terme pral.n m es arco  fr arc  en bow  
439 tir amb arc ca arc de politges terme pral.n m ca arc compost sin. compl.n m ca arc mecànic sin. compl.n m es arco compuesto  es arco de poleas  es arco mecánico  fr arc à démultiplication  fr arc à poulies  fr arc composé  en compound bow  en pulley bow  
440 futbol ca arc de 9,15 m terme pral.n m ca arc de penal terme pral.n m es arco de 9,15 m  es arco de castigo  fr arc de cercle  fr arc des 9,15 m  fr arc du coup de pied de réparation  en 9,15m penalty arc  en penalty arc  
441 atletisme ca arc de llançament terme pral.n m es arco de lanzamiento  fr arc de lancement  en throwing arc  
442 tir amb arc ca arc desmuntable terme pral.n m es arco desmontable  fr arc démontable  en takedown bow  
443 tir amb arc ca arc monobloc terme pral.n m es arco monobloc  fr arc monobloc  en one-piece recurve  
444 tir amb arc ca arc nu terme pral.n m es arco desnudo  fr arc nu  en barebow  
445 tir amb arc ca arc recorbat terme pral.n m es arco recurvado  fr arc recourbé  en recurved bow  
446 tir amb arc ca arc recte terme pral.n m es arco recto  fr arc droit  en longbow  
447 tir amb arc ca arc unicam terme pral.n m es arco unicam  fr arc unicam  en one-cam bow  en single-cam bow  en unicam bow  
448 hípica ca arçó terme pral.n m es arzón  fr arçon  en bow of a saddle  
449 taekwondo ca are terme pral.n m ca nivell baix sin. compl.n m es bajo vientre  es nivel bajo  fr niveau bas  fr niveau inférieur  fr ventre  en lower level  
450 taekwondo ca are jecho makki terme pral.n m es are gecho makki  fr ale tchetchio makki  
451 taekwondo ca are makki terme pral.n m ca blocatge baix sin. compl.n m ca defensa baixa sin. compl.n f es are makki  es bloqueo bajo  es defensa abajo  es parada baja  fr ale makki  fr blocage bas  fr blocage niveau bas  en arae makki  en low block  
452 taekwondo ca are yop makki terme pral.n m es are yop makki  fr ale yop makki  
453 esports de pilota ca àrea terme pral.n f es área  fr surface  en area  
454 waterpolo ca àrea d'arbitratge terme pral.n f es área de arbitraje  
455 ciclisme ca àrea d'arribada terme pral.n f ca zona d'arribada terme pral.n f es área de llegada  es área de meta  es zona de llegada  es zona de meta  fr aire d'arrivée  fr zone d'arrivée  en finish area  en finish zone  en finishing zone  
456 ciclisme ca àrea d'avituallament terme pral.n f ca zona d'avituallament terme pral.n f es zona de avituallamiento  fr poste de ravitaillement  fr zone de ravitaillement  en feeding station  en refreshment station  
457 ciclisme ca zona de begudes terme pral.n f ca àrea d'avituallament líquid sin. compl.n f es zona de avituallamiento líquido  es zona de bebidas  fr poste d'épongement  fr poste de ravitaillement liquide  en refreshment station  
458 ciclisme ca àrea d'avituallament sòlid terme pral.n f es zona de avituallamiento sólido  fr poste de ravitaillement solide  
459 rem ca embarcador terme pral.n m ca àrea d'embarcament sin. compl.n f es embarcadero  fr embarcadère  en dock  en dock area  en landing stage  
460 esports ca àrea d'entrenament terme pral.n f ca terreny d'entrenament terme pral.n m ca zona d'entrenament terme pral.n f es área de entrenamiento  es terreno de entrenamiento  es zona de entrenamiento  fr aire d'entraînement  fr terrain d'entraînement  fr zone d'entraînement  en training area  en training field  
461 esports ca àrea d'escalfament terme pral.n f ca terreny d'escalfament terme pral.n m ca zona d'escalfament terme pral.n f es área de calentamiento  es terreno de calentamiento  es zona de calentamiento  fr aire d'échauffement  fr terrain d'échauffement  fr zone d'échauffement  en warm-up area  en warm-up field  en warming-up area  
462 tennis ca àrea davantera terme pral.n f es área delantera  fr avant-court [TENNIS]  fr avant-terrain [BÀDMINTON]  en forecourt  en frontcourt [TENNIS]  
463 waterpolo ca àrea de 2 m terme pral.n f es área de 2 m  fr zone des 2 m  en 2m area  en 2m zone  
464 waterpolo ca àrea de 4 m terme pral.n f es área de 4 m  fr zone des 4 m  en 4m area  en 4m zone  
465 futbol ca àrea de penal terme pral.n f ca àrea de càstig sin. compl.n f ca àrea gran sin. compl.n f es área de castigo  es área de penalti  es área grande  fr surface de réparation  fr zone de penalty  en penalty area  
466 esports de combat ca zona de combat terme pral.n f ca àrea de combat sin. compl.n f ca superfície de combat sin. compl.n f es área de combate  es superficie de combate  es zona de combate  fr aire de combat  fr surface de combat  en contest area  
467 esports ca àrea de competició terme pral.n f ca zona de competició terme pral.n f ca sala de competició [ESP COMBAT] sin. compl.n f es área de competición  es sala de competición [ESP COMBAT]  es zona de competición  fr aire de compétition  fr salle de compétition [ESP COMBAT]  fr zone de compétition  en competition area  en competition hall [ESP COMBAT]  en competition site  
468 futbol ca àrea de córner terme pral.n f es área de esquina  fr surface de coin  en corner arc  en corner area  
469 esports ca àrea de descans terme pral.n f ca zona de descans terme pral.n f ca zona de repòs terme pral.n f es área de reposo  es zona de descanso  fr aire de repos  en rest area  
470 waterpolo ca àrea de gol terme pral.n f es área de gol  fr zone de but  en goal area  
471 handbol ca àrea de porteria terme pral.n f ca àrea de gol sin. compl.n f es área de 6 m  es área de portería  fr aire de but  fr surface de but  en goal area  
472 voleibol ca àrea de joc terme pral.n f es área de juego  fr aire de jeu  fr zone de jeu  en playing area  
473 esports de pilota ca camp de joc terme pral.n m ca àrea de joc sin. compl.n f ca terreny de joc sin. compl.n m es área de juego  es campo de juego  es cancha  fr aire de jeu  fr champ de jeu  fr terrain de jeu  fr zone de jeu  en field  en playing area  en playing field  
474 futbol ca àrea de meta terme pral.n f ca àrea petita sin. compl.n f es área de meta  es área pequeña  fr surface de but  en goal area  
475 judo ca zona de perill terme pral.n f ca àrea de perill sin. compl.n f es zona de peligro  fr zone de danger  en danger area  
476 hoquei sobre herba ca àrea de porteria terme pral.n f ca àrea de tir terme pral.n f ca cercle de tir terme pral.n m es área de portería  es círculo de portería  es círculo de tiro  fr cercle d'envoi  fr surface de but  fr zone de tir au but  en goal area  en shooting circle  en striking circle  
477 esports nàutics ca camp de regata terme pral.n m ca àrea de regata sin. compl.n f ca canal de regata sin. compl.n m ca pista de regata [REM] sin. compl.n f es área de regata  es campo de regatas  es canal de regatas  es pista de regatas [REM]  fr aire de régate  fr bassin d'aviron [REM]  fr champ de courses  fr zone de course  en course area  en regatta area  
478 esports de combat ca zona de seguretat terme pral.n f ca àrea de seguretat sin. compl.n f es área de seguridad  es zona de seguridad  fr aire de sécurité  fr zone de sécurité  fr zone limite  en alert area  en safety area  en safety zone  
479 bàdminton ca àrea de servei terme pral.n f ca zona de servei sin. compl.n f es área de servicio  es zona de servicio  fr surface de service  fr zone de service  en service court  en service zone  
480 voleibol ca àrea de servei terme pral.n f ca zona de servei sin. compl.n f es área de servicio  es zona de servicio  fr surface de service  fr zone de service  en service court  en service zone  
481 bàdminton ca àrea de servei dreta terme pral.n f es área de servicio derecha  es cuadro de servicio derecho  fr zone de service droite  en right service court  
482 bàdminton ca àrea de servei esquerra terme pral.n f es área de servicio izquierda  es cuadro de servicio izquierdo  fr zone de service gauche  en left service court  
483 ciclisme ca àrea de sortida terme pral.n f ca zona de sortida terme pral.n f es área de salida  es zona de salida  fr aire de départ  fr zone de départ  en start area  en start zone  en starting area  en starting zone  
484 boxa ca àrea del ring terme pral.n f es área del ring  fr surface du ring  en ring area  
485 tennis ca àrea posterior terme pral.n f es área trasera  fr fond du court  en backcourt  
486 futbol ca àrea tècnica terme pral.n f es área técnica  fr surface technique  en technical area  
487 tennis de taula ca aresta superior terme pral.n f es arista superior  es borde superior  fr arête supérieure  en top edge  
488 futbol ca davanter -a centre terme pral.n m, f ca ariet sin. compl.n m, f es ariete  es delantero centro  fr avant centre  en centre forward  en front striker  
489 vela ca canya terme pral.n f ca arjau sin. compl.n m es caña  fr barre franche  en tiller  
490 tir olímpic ca arma terme pral.n f es arma  fr arme  en gun  
491 esgrima ca arma terme pral.n f es arma  fr arme  en weapon  
492 tir olímpic ca arma automàtica terme pral.n f es arma automática  fr arme automatique  en automatic firearm  
493 tir olímpic ca arma curta terme pral.n f es arma corta  fr arme de poing  en handgun  
494 tir olímpic ca arma d'aire terme pral.n f ca arma pneumàtica sin. compl.n f es arma de aire  es arma neumática  fr arme à air  fr arme pneumatique  en air firearm  en pneumatic firearm  
495 esgrima ca arma d'estocada terme pral.n f es arma de estocada  es arma de punta  fr arme d'estoc  en thrusting weapon  
496 esgrima ca arma de contratall terme pral.n f es arma de contrafilo  fr arme de contre-taille  en back edge weapon  
497 tir olímpic ca arma de foc terme pral.n f es arma de fuego  fr arme à feu  en firearm  
498 tir olímpic ca arma de repetició terme pral.n f es arma de repetición  fr arme à repetition  en repeating firearm  
499 esgrima ca arma de reserva terme pral.n f es arma de recambio  es arma de reserva  fr arme de rechange  fr arme de réserve  en reserve weapon  en spare weapon  
500 esgrima ca arma de tall terme pral.n f es arma de filo  fr arme de taille  en cutting weapon  
501 esgrima ca arma elèctrica terme pral.n f es arma eléctrica  fr arme électrique  en electric weapon  
502 tir olímpic ca arma llarga terme pral.n f es arma larga  fr arme d'épaule  en long gun  
503 taekwondo ca arma natural terme pral.n f es arma natural  es parte fundamental  fr arme naturelle  en natural weapons  
504 tir olímpic ca arma semiautomàtica terme pral.n f es arma semiautomática  fr arme semi-automatique  en semiautomatic firearm  
505 handbol ca armar terme pral.v tr es armar  fr armer  en wind up, to  
506 tir amb arc ca encordar terme pral.v tr ca armar sin. compl.v tr ca muntar sin. compl.v tr es armar  es encordar  es montar  fr monter  en brace, to  en string, to  
507 tir olímpic ca armer -a terme pral.n m, f es armero  fr armurier  en gunsmith  
508 tir olímpic ca armeria terme pral.n f es armero  fr armurerie  en armoury  
509 tir olímpic ca armes històriques terme pral.n f pl es armas históricas  fr armes anciennes  en historical weapons  
510 esports nàutics ca armilla salvavides terme pral.n f ca jaqueta salvavides den. desest. es chaleco salvavidas  fr brassière de sauvetage  fr gilet de sauvetage  en life jacket  
511 vela ca arnès terme pral.n m ca talabard sin. compl.n m es arnés  fr harnais  en harness  
512 vela ca arqueig terme pral.n m es arqueo  es rating  fr rating  en rating  
513 esports ca arquejar terme pral.v tr es arquear  fr arquer  fr cambrer  en arch, to  
514 tir amb arc ca arquer -a terme pral.n m, f ca tirador -a sin. compl.n m, f es arquero  fr archer  en archer  
515 esgrima ca arremesa terme pral.n f ca remesa den. desest. es insistencia  es remise  es reposición  fr remise  en remise  en remising  
516 esgrima ca arremetre terme pral.v tr/prep es insistir  fr remiser  en remise, to  
517 ciclisme ca arrencada terme pral.n f es arrancada  es arranque  fr démarrage  en start  
518 lluita ca arrencada terme pral.n f ca avió sin. compl.n m es arranque  es avión  fr arraché  fr avion  en pick-up  
519 halterofília ca arrencada terme pral.n f es arrancada  fr arraché  en snatch  
520 halterofília ca arrencada de força terme pral.n f es arrancada de fuerza  
521 ciclisme ca arrencar terme pral.v tr es arrancar  fr démarrer  en cast off, to  en start off, to  
522 halterofília ca arrencar terme pral.v tr es arrancar  fr arracher  en snatch, to  
523 esgrima ca arrest terme pral.n m es arresto  fr arrêt  en stop hit  en stop thrust  
524 esgrima ca arrestar terme pral.v intr es arrestar  fr arrêter  en stop hit, to  
525 hípica ca arreus terme pral.n m pl ca guarniments terme pral.n m pl es arreos  es guarniciones  fr harnachement  fr harnais  en harness  en saddlery  
526 vela ca arriar terme pral.v tr es arriar  fr amener  en haul down, to  en lower, to  
527 esports ca arribada terme pral.n f ca meta sin. compl.n f es llegada  es meta  fr arrivée  en finish  
528 esports ca arribada terme pral.n f es llegada  fr arrivée  en arrival  en finish  
529 natació ca arribada terme pral.n f es llegada  fr arrivée  en finish  
530 ciclisme ca arribada en grup terme pral.n f es llegada en pelotón  fr arrivée en peloton  en bunch finish  
531 vela ca arribar terme pral.v intr es arribar  fr arriver  fr laisser porter  en bear away, to  en fall off, to  en sheer off, to  
532 esports ca arribar terme pral.v intr es llegar  fr arriver  en finish, to  
533 tir amb arc ca arrossegament terme pral.n m es arrastre  en creeping  
534 atletisme ca arrossegar terme pral.v tr es arrastrar  fr traîner  en trail, to  
535 vela ca arrumbar [cap a] terme pral.v prep es arrumbar  fr faire route  fr gouverner sur  en head, to  en take course, to  
536 esports de combat ca art marcial terme pral.n f es arte marcial  fr art martial  en martial art  
537 atletisme ca artefacte terme pral.n m es artefacto  fr engin  en implement  
538 taekwondo ca artells índex i mitjà terme pral.n m pl ca dung jumok sin. compl.n m es dung chumok  es nudillos  fr deung tchoumeuk  fr racines de l'index et du majeur  en deung jumok  
539 esports ca pujar terme pral.v intr ca ascendir sin. compl.v intr es ascender  es subir  fr monter  fr remonter  en ascend, to  en climb, to  
540 esports ca ascens terme pral.n m es ascenso  fr montée  
541 esports ca pujada terme pral.n f ca ascens sin. compl.n m ca ascensió sin. compl.n f es ascensión  es ascenso  es subida  fr ascension  fr montée  fr remontée  en ascent  en climb  en rise  
542 natació artística ca ascensor terme pral.n m es ascensor  fr élévateur  en elevator  
543 judo ca ashi-garami terme pral.n m pl ca cames travades sin. compl.n f pl es ashi-garami  es piernas trabadas  fr ashi-garami  en ashi-garami  en entangled legs  
544 judo ca ashi-gatame-jime terme pral.n m ca estrangulació amb braç i cama sin. compl.n f es ashi-gatame-jime  es estrangulación con las piernas  fr ashi-gatame  en ashi-gatame  
545 judo ca ashi-guruma terme pral.n m ca roda per la cama sin. compl.n f es ashi-guruma  es rueda por la pierna  fr ashi-guruma  fr roue autour de la jambe  en ashi-guruma  en leg wheel throw  
546 judo ca ashi-waza terme pral.n m ca projecció amb les cames sin. compl.n f es ashi-waza  es proyección de piernas  fr ashi-waza  fr projection de jambes et de pieds  fr technique de jambes  en ashi-waza  en leg technique  
547 gimnàstica ca aspes de molí terme pral.n f pl es aspas de molino  fr ailes de moulin  
548 boxa ca aspirant terme pral.n m, f es aspirante  fr aspirant  en challenger  en contender  
549 boxa ca assalt terme pral.n m ca hoejon [TAEKWONDO] sin. compl.n m es asalto  es hoe-jeon [TAEKWONDO]  es round  fr hoe-jong [TAEKWONDO]  fr houe-jong [TAEKWONDO]  fr reprise  fr ronde  fr round  en hoe-jong [TAEKWONDO]  en round  
550 pentatló modern ca assalt terme pral.n m ca combat sin. compl.n m es asalto  es combate  fr combat  fr match  en bout  en fight  
551 esgrima ca assalt terme pral.n m es asalto  fr assaut  en assault  
552 boxa ca assalt d'escalfament terme pral.n m es asalto de calentamiento  es asalto de soltura  
553 boxa ca assalt d'ombra terme pral.n m es asalto de sombra  fr boxe simulée  en shadow boxing  
554 boxa ca assalt de guants terme pral.n m es asalto de guantes  
555 esports ca assegurança terme pral.n f es seguro  fr assurance  en insurance  
556 halterofília ca assegurar la posició de la barra terme pral.v intr es asegurar la posición de la barra  fr ajuster la position de la barre  en assure the position of the bar, to  
557 vela ca assentament terme pral.n m es asiento  fr assiette longitudinale  en fore-and-aft trim  
558 esgrima ca assessor -a terme pral.n m, f ca jutge -essa de mà sin. compl.n m, f ca jutge -essa de terra sin. compl.n m, f es asesor  es juez de tierra  fr assesseur  fr juge de terre  en floor judge  en ground judge  en piste judge  
559 tir olímpic ca assestador terme pral.n m es acertero  es blanco  fr cible  en target  
560 natació ca assignació de carrers terme pral.n f es asignación de calles  fr attribution des couloirs  en lanes assignment  
561 esports de pilota ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr passe décisive  en assist  
562 beisbol ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr assistance  en assist  
563 ciclisme ca assistent terme pral.n m, f es cuidador  es utillero  fr soigneur  en attendant  en stewart  
564 gimnàstica ca assistent terme pral.n m, f es asistente  fr assistant  en assistant  
565 esports ca assistent de pista terme pral.n m, f es asistente de pista  
566 vela ca associació de classe terme pral.n f es asociación de clase  fr association de classe  en class association  
567 atletisme ca asta terme pral.n f es asta  fr hampe  en shaft  
568 atletisme ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  en attack  
569 esports de raqueta ca atac terme pral.n m ca cop d'atac [TENNIS TAULA] sin. compl.n m ca picada [TENNIS TAULA] sin. compl.n f es ataque  es golpe de ataque [TENNIS TAULA]  es pegada [TENNIS TAULA]  fr attaque  fr coup d'attaque [TENNIS TAULA]  fr frappe [TENNIS TAULA]  en attack  en attacking shot [TENNIS TAULA]  
570 rem ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  en catch  
571 natació ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  en attack  en entry  
572 esports de pilota ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  
573 esports de pilota ca cop terme pral.n m ca atac [ESP RAQUETA] sin. compl.n m es ataque [ESP RAQUETA]  es golpe  fr attaque [ESP RAQUETA]  fr coup  fr shot  en shot  en stroke  
574 handbol ca sistema ofensiu 2-4 terme pral.n m ca atac 2-4 sin. compl.n m es ataque 2-4  es sistema ofensivo 2-4  fr système d'attaque 4-2  
575 handbol ca sistema ofensiu 3-3 terme pral.n m ca atac 3-3 sin. compl.n m es ataque 3-3  es sistema ofensivo 3-3  fr système d'attaque 3-3  
576 esgrima ca atac al ferro terme pral.n m es ataque al hierro  fr attaque au fer  en attack on the blade  
577 taekwondo ca atac amb pas terme pral.n m es ataque con paso  
578 handbol ca atac amb permutacions terme pral.n m es ataque con permutas  es ataque en circulación  fr attaque avec permutations  en attack with interchanging positions  
579 taekwondo ca atac amb recolzament terme pral.n m es ataque con apoyo  
580 esgrima ca atac compost terme pral.n m es ataque compuesto  fr attaque composée  en composed attack  en compound attack  
581 basquetbol ca atac contra defensa de zona terme pral.n m es ataque contra defensa en zona  fr attaque d'une défense de zone  en offence against zone defence  en zone offence  
582 basquetbol ca atac contra defensa individual terme pral.n m es ataque contra defensa individual  fr attaque d'une défense individuelle  en man-to-man offence  en offence against man-to-man defence  
583 taekwondo ca palkup chigi terme pral.n m ca atac de colze sin. compl.n m es ataque con el codo  es palkup chigui  fr attaque avec le coude  fr palkoup tchigui  en elbow strike  en palkoop chigi  
584 taekwondo ca palkup ollyo chigi terme pral.n m ca atac de colze ascendent sin. compl.n m es ataque con el codo ascendente  es palkup olio chigui  fr palkoup olio tchigui  
585 taekwondo ca palkup dollyo chigi terme pral.n m ca atac de colze circular sin. compl.n m es ataque con el codo circular  es palkup dolio chigui  
586 taekwondo ca palkup neryo chigi terme pral.n m ca atac de colze descendent sin. compl.n m es ataque con el codo descendente  es palkup neryo chigui  
587 taekwondo ca palkup yop chigi terme pral.n m ca atac de colze lateral sin. compl.n m es ataque con el codo lateral  es palkup yop chigui  fr coup de coude latéral  fr palkoup yop tchigui  
588 taekwondo ca murup chigi terme pral.n m ca atac de genoll sin. compl.n m es ataque con la rodilla  fr attaque de genou  fr moureup tchigui  en mooreup chigi  
589 hoquei sobre herba ca atac de posició terme pral.n m es ataque de posición  
590 esgrima ca atac de segona intenció terme pral.n m es ataque de segunda intención  fr attaque de deuxième intention  en attack on second intention  
591 taekwondo ca atac directe terme pral.n m es ataque directo  fr attaque directe  
592 basquetbol ca atac en moviment terme pral.n m es ataque en movimiento  es ataque en rotación  fr attaque en mouvement  en running offence  
593 futbol ca atac en profunditat terme pral.n m es ataque en profundidad  fr attaque en profondeur  en frontal attack  
594 basquetbol ca atac estàtic terme pral.n m es ataque estático  fr attaque statique  en static offence  
595 judo ca atac fals terme pral.n m es ataque falso  fr fausse attaque  
596 waterpolo ca atac i gol terme pral.n m es ataque y gol  
597 taekwondo ca atac no vàlid terme pral.n m ca atac no puntuable sin. compl.n m es ataque no puntuable  es ataque no válido  fr attaque manquée  fr attaque nulle  
598 futbol ca atac pel centre terme pral.n m es ataque por el centro  fr attaque par le centre  en centre attack  en frontal attack  
599 futbol ca atac pels extrems terme pral.n m ca atac per les bandes terme pral.n m ca atac per les ales [HOQUEI HER] sin. compl.n m es ataque por el flanco  es ataque por las alas  fr attaque par les ailes  en side attack  en wing attack [HOQUEI HER]  
600 futbol ca atac per l'esquerra terme pral.n m es ataque por el flanco izquierdo  fr attaque de la gauche  en attack on the left  en left wing attack  
601 futbol ca atac per la dreta terme pral.n m es ataque por el flanco derecho  fr attaque de la droite  en attack on the right  en right wing attack  
602 handbol ca atac posicional terme pral.n m es ataque posicional  fr attaque de position  fr attaque placée  en set attack  
603 taekwondo ca atac vàlid terme pral.n m ca atac puntuable sin. compl.n m es ataque puntuable  es ataque válido  fr attaque valable  en legal attacking  en scoring attack  
604 lluita ca atac repetit terme pral.n m es ataque repetido  fr attaque réitérée  en repeated attack  
605 esgrima ca atac simple terme pral.n m es ataque simple  fr attaque simple  en simple attack  
606 esgrima ca atac simultani terme pral.n m es ataque simultáneo  fr attaque simultanée  en simultaneous attack  
607 esports ca atacant terme pral.n m, f ca tori [JUDO] sin. compl.n m, f es atacante  es tori [JUDO]  fr attaquant  fr tori [JUDO]  en attacker  en tori [JUDO]  
608 esports ca atacant terme pral.adj es atacante  fr attaquant  en attacking  
609 voleibol ca atacant central terme pral.n m, f ca davanter -a central terme pral.n m, f ca jugador -a en zona 3 terme pral.n m, f es atacante central  es delantero centro  es jugador de la zona 3  fr attaquant de centre  fr avant centre  fr joueur en zone 3  en middle attacker  en middle front  en player of zone 3  
610 voleibol ca atacant dret -a terme pral.n m, f ca davanter -a dret -a terme pral.n m, f ca jugador -a en zona 2 terme pral.n m, f es atacante derecho  es delantero derecho  es jugador de la zona 2  fr attaquant droit  fr avant droit  fr joueur en zone 2  en player of zone 2  en right attacker  en right front  
611 voleibol ca atacant esquerre -a terme pral.n m, f ca davanter -a esquerre -a terme pral.n m, f ca jugador -a en zona 4 terme pral.n m, f es atacante izquierdo  es delantero izquierdo  es jugador de la zona 4  fr attaquant gauche  fr avant gauche  fr joueur en zone 4  en left attacker  en left front  en player of zone 4  
612 voleibol ca atacant lateral terme pral.n m, f es ala  fr attaquant d'aile  en outside attacker  
613 voleibol ca atacant principal terme pral.n m, f es atacante principal  es rematador principal  fr attaquant principal  en main smasher  
614 esports de pilota ca atacar terme pral.v tr es atacar  fr attaquer  
615 esports ca atacar terme pral.v tr ca entrar [JUDO] sin. compl.v tr ca placar [WATERPOLO] sin. compl.v tr es atacar  es entrar [JUDO]  es placar [WATERPOLO]  fr attaquer  fr entrer [JUDO]  en attack, to  en tackle, to [WATERPOLO]  
616 atletisme ca atacar terme pral.v tr es atacar  fr attaquer  en attack, to  
617 atletisme ca atacar terme pral.v intr es atacar  fr attaquer  en attack, to  
618 esports de pilota ca colpejar terme pral.v tr ca copejar terme pral.v tr ca atacar [ESP RAQUETA] sin. compl.v tr ca pegar sin. compl.v tr es atacar [ESP RAQUETA]  es golpear  es pegar  fr attaquer [ESP RAQUETA]  fr frapper  en hit, to  en strike, to  
619 taekwondo ca atacar amb el genoll terme pral.v tr es atacar con la rodilla  fr attaquer avec le genou  fr donner un coup de genou  en attack with the knee, to  
620 taekwondo ca atacar després de kallyo terme pral.v tr es atacar después de kalyo  fr attaquer après kallyo  en attack after kalyeo, to  
621 taekwondo ca atacar els genitals terme pral.v intr es atacar a los genitales  fr attaquer à l'aine  fr attaquer les parties sexuelles  en attack the groin, to  
622 taekwondo ca atacar l'adversari caigut terme pral.v intr es atacar al contrario caído  fr attaquer un adversaire à terre  en attack the fallen opponent, to  
623 taekwondo ca atacar l'esquena terme pral.v intr es atacar a la espalda  fr attaquer le dos  en attack the back, to  
624 taekwondo ca atacar la cara terme pral.v intr es atacar a la cara  fr attaquer le visage  fr donner un coup de poing au visage  en attack the face, to  en hit the face, to  
625 futbol ca atacar la pilota terme pral.v intr es atacar el balón  fr attaquer le ballon  en attack the ball, to  
626 esports de combat ca atacat -ada terme pral.adj es atacado  fr attaqué  en defender  
627 esports de combat ca atacat -ada terme pral.n m, f ca uke [JUDO] sin. compl.n m, f es atacado  es uke [JUDO]  fr attaqué  fr uke [JUDO]  en defender  en uke [JUDO]  
628 judo ca atemi terme pral.n m es atemi  fr atemi  en atemi  
629 hípica ca atenció terme pral.n f es atención  fr attention  en attention  
630 taekwondo ca charyot! terme pral.interj ca atenció! sin. compl.interj es ¡atención!  es ¡charyot!  es ¡firmes!  fr attention!  fr garde à vous!  fr tchalyeut!  fr tcharyeut!  en attention!  en charyeot!  
631 lluita ca atenció: eliminació! terme pral.interj es atención: ¡eliminación!  fr attention: élimination!  en attention: elimination!  
632 atletisme ca atleta terme pral.n m, f es atleta  fr athlète  en athlete  en track and field athlete  en track man [m]  en track woman [f]  
633 esports ca esportista terme pral.n m, f ca atleta sin. compl.n m, f es atleta  es deportista  fr athlète  fr sportif  en athlete  en sportsman [m]  en sportswoman [f]  
634 atletisme ca atlètic -a terme pral.adj es atlético  fr athlétique  en athletic  
635 atletisme ca atletisme terme pral.n m es atletismo  fr athlétisme  en athletics  en track and field  
636 vela ca atracada terme pral.n f es atracada  es atraque  fr accostage  en berthing  
637 vela ca atracar terme pral.v tr es atracar  fr accoster  en berth, to  
638 atletisme ca atrapar terme pral.v tr ca caçar [CICLISME] terme pral.v tr ca neutralitzar [CICLISME] terme pral.v tr es alcanzar  es atrapar  es capturar  es cazar [CICLISME]  es dar caza [CICLISME]  fr attraper  fr chasser [CICLISME]  fr rattraper  en catch up, to  en chase, to [CICLISME]  en take, to  
639 hípica ca atropellar un obstacle terme pral.v intr es arrollar un obstáculo  fr renverser un obstacle  en knock down the obstacle, to  
640 gimnàstica ca attitude [fr] terme pral.n f es attitude  fr attitude  en attitude  
641 esports de pilota ca aturada terme pral.n f ca parada terme pral.n f es parada  fr arrêt  en save  
642 esports ca aturada terme pral.n f es parada  fr arrêt  en stop  
643 futbol ca aturada en dos temps terme pral.n f es parada en dos tiempos  fr double arrêt  
644 tir amb arc ca aturafletxes terme pral.n m es rosca  es serón  fr paillasson  en butt  en matt  
645 esports de pilota ca aturar terme pral.v tr ca parar terme pral.v tr es detener  es parar  fr arrêter  en save, to  
646 esports de combat ca aturar el combat terme pral.v intr ca parar el combat terme pral.v intr es parar el combate  fr arrêter le combat  en stop contest, to  
647 esports de pilota ca aturar el joc terme pral.v intr ca interrompre el joc terme pral.v intr es detener el juego  es interrumpir el juego  es parar el juego  fr arrêter le jeu  fr interrompre le jeu  fr suspendre le jeu  en interrupt play, to  en stop the game, to  en suspend play, to  
648 tennis de taula ca aturar el temps terme pral.v intr ca parar el temps terme pral.v intr es detener el tiempo  fr arrêter le temps  en stop the time, to  
649 rem ca aturar la regata terme pral.v intr ca parar la regata terme pral.v intr es detener la regata  fr interrompre la course  en stop the race, to  
650 esports ca aturar-se terme pral.v intr pron es detenerse  es pararse  fr arrêter, s'  en stop, to  
651 esports nàutics ca buidar terme pral.v tr ca esgotar terme pral.v tr ca atxicar den. desest. es achicar  fr écoper  en bail out, to  en bale out, to  en scoop, to  
652 halterofília ca augment de pes corporal terme pral.n m es aumento de peso corporal  fr augmentation du poids corporel  en increase of the bodyweight  
653 vela ca aurica terme pral.n f ca cangrea sin. compl.n f ca vela aurica sin. compl.n f ca vela cangrea sin. compl.n f es áurica  es cangreja  fr voile aurique  en gaff sail  en lugsail  
654 natació artística ca aurora terme pral.n f es aurora  fr aurore  en aurora  
655 esports de pilota ca autogol terme pral.n m es autogol  es gol en propia puerta  fr auto-goal  fr but contre son camp  en own goal  
656 tir olímpic ca automàtic -a terme pral.adj es automático  fr automatique  en automatic  
657 esports de pilota ca autopassada terme pral.n f es autopase  fr grand pont  en pass to oneself  
658 esports nàutics ca autorització federativa terme pral.n f es autorización federativa  es titulín  
659 voleibol ca autoritzar el servei terme pral.v intr es autorizar el saque  fr autoriser le service  en authorize the service, to  
660 lluita ca autotocat terme pral.n m es autotocado  es autotoque  fr auto-touche  
661 esports ca auxiliar terme pral.n m, f es auxiliar  fr aide  fr délégué  en assistant  en steward  
662 halterofília ca auxiliar d'halters terme pral.n m, f es auxiliar de barra  fr chargeur  en loader  
663 pentatló modern ca auxiliar d'obstacle terme pral.n m, f es auxiliar de obstáculo  
664 pentatló modern ca auxiliar de connexió terme pral.n m, f es auxiliar de conexión  es conectador de rodete  
665 tir olímpic ca auxiliar de fossa terme pral.n m, f es auxiliar de foso  fr auxiliaire de fosse  en ditch assistant  
666 pentatló modern ca auxiliar de l'àrbitre terme pral.n m, f es auxiliar del árbitro  fr assistant de l'arbitre  fr contrôleur de l'arbitre  en assistant to the referee  
667 tennis ca auxiliar de manteniment terme pral.n m, f es acondicionador del espacio de competición  
668 tennis ca auxiliar de marcador terme pral.n m, f es auxiliar de marcador  
669 esgrima ca auxiliar de pista terme pral.n m, f es auxiliar de pista  
670 pentatló modern ca auxiliar de presentació de cavalls terme pral.n m, f es auxiliar de presentación de caballos  
671 basquetbol ca auxiliar de taula terme pral.n m, f ca oficial -a de taula terme pral.n m, f es auxiliar de mesa  es oficial de mesa  fr officiel de la table  en table official  
672 pentatló modern ca auxiliar del jutge d'arribada terme pral.n m, f es auxiliar del juez de llegada  
673 basquetbol ca auxiliar dels 24 segons terme pral.n m, f es operador de 24 segundos  fr opérateur de l'appareil des 24 secondes  fr opérateur des 24 secondes  en 24-second clock operator  en 24-second operator  
674 esgrima ca avançada terme pral.n f es avanzada  fr avancée  
675 beisbol ca avançada terme pral.n f es avance  es avanzada  fr avance  en advance  
676 esports ca avançament terme pral.n m es adelantamiento  es avance  fr dépassement  en overtake  en passing  
677 beisbol ca avançar terme pral.v intr es avanzar  fr avancer  en advance, to  
678 esports ca avançar terme pral.v tr es adelantar  fr dépasser  en beat, to  en overtake, to  en pass, to  
679 esports de pilota ca avançar terme pral.v intr es avanzar  fr avancer  en advance, to  
680 waterpolo ca avançar la pilota terme pral.v intr es avanzar la pelota  
681 ciclisme ca avançar per l'exterior terme pral.v tr/prep es adelantar por el exterior  fr doubler à l'extérieur  en overtake on the outside, to  
682 ciclisme ca avançar per l'interior terme pral.v tr/prep es adelantar por el interior  fr doubler à la corde  en overtake on the inside, to  
683 handbol ca avançat -ada terme pral.n m, f ca avançat -ada en defensa sin. compl.n m, f ca jugador -a avançat -ada sin. compl.n m, f es avanzado  es jugador avanzado  es jugador avanzado en defensa  fr défenseur avancé  fr joueur avancé  fr joueur avancé en défense  en front defender  
684 handbol ca avançat -ada central terme pral.n m, f es avanzado central  fr défenseur central avancé  en center front defender  en centre front defender  
685 tennis ca avantatge terme pral.n m es ventaja  fr avantage  en ad  en advantage  en vantage  
686 esports ca avantatge terme pral.n m es ventaja  fr avantage  fr écart  en advantage  en lead  
687 tennis ca avantatge de la restada terme pral.n m ca avantatge fora den. desest. es ventaja al resto  fr avantage dehors  fr avantage relanceur  en ad out  en advantage out  en advantage receiver  
688 tennis ca avantatge del servei terme pral.n m ca avantatge dintre den. desest. es ventaja al servicio  fr avantage dedans  fr avantage service  en ad in  en advantage in  en advantage server  
689 esports de pilota ca superioritat numèrica terme pral.n f ca avantatge numèric [WATERPOLO] [HANDBOL] sin. compl.n m ca home de més [WATERPOLO] sin. compl.n m es superioridad numérica  fr avantage numérique  fr supériorité numérique  en extra man [WATERPOLO]  en numerical superiority  en superior numbers  
690 esports ca avantatjar terme pral.v tr es aventajar  fr devancer  en outstrip, to  
691 taekwondo ca avantbraç terme pral.n m ca paltuk sin. compl.n m es antebrazo  es paltuk  fr avant-bras  en forearm  
692 waterpolo ca boia terme pral.n m, f ca avantpiquet sin. compl.n m, f ca piquet sin. compl.n m, f es avantpiquet  es boya  es piquet  fr avantpiquet  fr piquet  en centre  
693 esports nàutics ca avarada terme pral.n f ca varada sin. compl.n f es botadura  fr lancement  en launching  
694 esports nàutics ca avarar terme pral.v tr ca varar sin. compl.v tr es botar  fr lancer  en launch, to  
695 ciclisme ca avaria terme pral.n f es avería  fr panne  en breakdown  en damage  en malfunction  
696 judo ca chui terme pral.n m ca avís sin. compl.n m es aviso  es chui  fr chui  fr remarque  en caution  en chui  
697 ciclisme ca avituallament terme pral.n m es aprovisionamiento  es avituallamiento  fr ravitaillement  en feeding  
698 judo ca ayumi-ashi terme pral.n m ca caminar normal sin. compl.n m es andar normal  es ayumi-ashi  es marcha normal  fr ayumi-ashi  fr marche normale  en ayumi-ashi  en normal stepping  
699 esports nàutics ca babord terme pral.n m es babor  fr bâbord  en port  
700 piragüisme ca bac terme pral.n m es bac  fr bac  en ferry  
701 bàdminton ca bàdminton terme pral.n m es bádminton  fr badminton  en badminton  
702 tir amb arc ca baga terme pral.n f es gaza  fr boucle  en loop  
703 hípica ca baixa escola terme pral.n f es baja escuela  fr basse école  en low school  
704 esports ca baixada terme pral.n f ca descens sin. compl.n m es bajada  es descenso  fr descente  en descent  
705 halterofília ca baixada dels halters terme pral.n f ca descens de la barra sin. compl.n m es bajada  es descenso de la barra  fr descente de la barre  
706 esports ca baixar terme pral.v tr/prep ca descendir [per] sin. compl.v prep es bajar  es descender  fr descendre  en descend, to  en go down, to  
707 halterofília ca baixar els halters terme pral.v intr es bajar la barra  fr descendre la barre  en low the barbell, to  
708 tir amb arc ca baixar l'arc terme pral.v intr es bajar el arco  fr baisser l'arc  fr revenir  en let down, to  en lower the bow, to  
709 boxa ca baixar la guàrdia terme pral.v intr es bajar la guardia  fr baisser la garde  
710 taekwondo ca bakkat chagi terme pral.n m ca cop de peu de dins enfora sin. compl.n m es bakkat chagui  es patada de dentro afuera  es patada interior-exterior  fr bakkat tchagui  en bakkat chagi  
711 taekwondo ca bakkat chigi terme pral.n m es bakkat chigui  fr bakkat tchigui  
712 taekwondo ca bakkat makki terme pral.n m ca blocatge de dins enfora sin. compl.n m es bakkat makki  es bloqueo de dentro afuera  fr bakkat makki  fr blocage extérieur  fr blocage vers l'extérieur  en bakkat makki  en outer wrist block  en outward block  
713 taekwondo ca vora exterior del canell terme pral.n f ca bakkat palmok sin. compl.n m es bakkat palmok  es lado cubital de la muñeca  fr avant-bras externe  fr bakkat palmok  fr poignet externe  en bakkat palmeok  en ulna side  
714 taekwondo ca bakkat palmok makki terme pral.n m es bakkat palmok makki  fr bakkat palmok makki  en bakkat palmeok makki  
715 taekwondo ca bakkat palmok olgul yop makki terme pral.n m es bakkat palmok olgul yop makki  fr bakkat palmok eolgoul yop makki  
716 taekwondo ca bakkat palmok yop makki terme pral.n m es bakkat palmok yop makki  fr bakkat palmok yop makki  
717 taekwondo ca peu terme pral.n m ca bal sin. compl.n m es bal  es pie  fr bal  fr pied  en bal  en foot  
718 tir olímpic ca bala terme pral.n f es bala  fr balle  en bullet  
719 tir olímpic ca bala perduda terme pral.n f es bala perdida  fr balle égarée  en stray shot  
720 esports de pilota ca replegament defensiu terme pral.n m ca balanç defensiu [HANDBOL] sin. compl.n m es balance defensivo [HANDBOL]  es repliegue defensivo  fr repli défensif  en defensif withdrawal  en falling back [HANDBOL]  
721 hípica ca balanceig terme pral.n m es balance  es balanceo  fr balancement  fr basculement  en swing  
722 esports ca balanceig terme pral.n m es balanceo  es penduleo  fr fouetté  en side to side  en swing  en waggle  
723 rem ca balanceig terme pral.n m es balanceo  fr balancement  en rolling  
724 gimnàstica ca balanceig de pèndol terme pral.n m es balanceo de péndulo  fr balancement de pendule  
725 gimnàstica ca balanceig intermedi terme pral.n m es balanceo intermedio  fr balancement intermédiaire  en intermediate swing  
726 esports ca balancejar terme pral.v tr es balancear  fr balancer  en swing, to  
727 esports ca balancejar-se terme pral.v intr pron es balancearse  fr balancer, se  en switch, to  
728 vela ca balandra terme pral.n f es balandra  fr balandre  fr sloupe  en sloop  
729 vela ca veler de regates terme pral.n m ca balandre sin. compl.n m es balandro  es yate de regatas  fr balandre  fr voilier de course  fr yacht de course  en racer  en yacht  
730 taekwondo ca planta del peu terme pral.n f ca balbadak sin. compl.n m es balbadak  es planta del pie  fr balbadak  fr plante du pied  en bottom of the foot  
731 taekwondo ca empenya terme pral.n f ca baldung sin. compl.n m es bal dung  es empeine  fr bal deung  fr dessus du pied  fr empeigne  en instep  
732 esgrima ca balestra terme pral.n f es balestra  fr balestra  en balestra  
733 taekwondo ca dits del peu terme pral.n m pl ca balgarak sin. compl.n m es bal karak  es dedos del pie  fr doigts du pied  fr orteils  en toe tips  
734 tir olímpic ca balí terme pral.n m es balín  fr plomb  en pellet  
735 ciclisme ca balisa terme pral.n f es baliza  fr balise  fr bouée de balisage [ESP NÀUTICS]  en beacon [ESP NÀUTICS]  en marker  en marking buoy [ESP NÀUTICS]  
736 esports nàutics ca balisa d'arribada terme pral.n f es baliza de llegada  fr marque d'arrivée  en finishing mark  
737 esports nàutics ca balisa de sortida terme pral.n f es baliza de salida  fr bouée de départ  fr marque de départ  en starting line's mark  en starting mark  
738 tir olímpic ca balística terme pral.n f es balística  fr balistique  en ballistics  en gunnery  
739 boxa ca ballar terme pral.v intr es bailar  fr danser  en dance, to  
740 boxa ca ballarí -ina terme pral.adj es bailarín  fr danseur  en dancer  
741 gimnàstica ca bàscula terme pral.n f ca ballesta sin. compl.n f es ballesta  es ballestón  es báscula  fr bascule  en kip  
742 taekwondo ca vora exterior del peu terme pral.n f ca balnal sin. compl.n m es balnal  es borde externo del pie  fr balnal  fr tranchant du pied  en balnal  en edge of the foot  
743 taekwondo ca vora interior del peu terme pral.n f ca balnal dung sin. compl.n m es arco interno del pie  es balnal dung  
744 vela ca baluma terme pral.n f es baluma  fr chute  en leech  
745 ciclisme ca balustrada terme pral.n f es balaustrada  es barrera  fr balustrade  en fence  en hoarding  
746 taekwondo ca bam jumok terme pral.n m ca puny de castanya sin. compl.n m es bam chumok  es puño como castaña  fr attaque avec le majeur  fr banne tchoumeuk  
747 esports de pilota ca banqueta terme pral.n f ca banc sin. compl.n m es banco  es banqueta  es banquillo  fr banc  fr banc d'équipe  fr banquette  en bench  en team bench  
748 rem ca banc fix terme pral.n m es banco fijo  fr banc fixe  
749 rem ca banc mòbil terme pral.n m ca rem olímpic sin. compl.n m es banco móvil  
750 vela ca bancada terme pral.n f es bancada  fr banc de nage  en thwart  
751 vela ca banda terme pral.n f es banda  fr flanc  en side  
752 tennis ca banda terme pral.n f ca veta sin. compl.n f es banda  es cinta  fr bande  en band  en strap  
753 rem ca banda terme pral.n f es banda  fr bordée  fr flanc  en side  
754 ciclisme ca banda blava terme pral.n f ca banda de rodatge terme pral.n f es banda azul  es banda de rodadura  es zona azul  es zona de rodadura  fr bande bleue  en blue band  en blue mark  
755 ciclisme ca banda de cautxú terme pral.n f es banda de caucho  fr bande de caoutchouc  en rubber band  
756 ciclisme ca banda de protecció terme pral.n f es banda de protección  es banda de seguridad  fr bande de sécurité  en security mark  
757 handbol ca zona de seguretat terme pral.n f ca banda de seguretat sin. compl.n f es pasillo de seguridad  es zona de seguridad  fr bande de sécurité  fr zone de sécurité  fr zone libre autour du terrain  en free area around the court  en safe zone  en security zone  
758 voleibol ca banda horitzontal de la xarxa terme pral.n f ca veta horitzontal de la xarxa terme pral.n f es banda horizontal de la red  fr bande horizontale du filet  en horizontal net band  en tape of net  
759 voleibol ca banda lateral de la xarxa terme pral.n f ca veta lateral de la xarxa terme pral.n f es banda lateral de la red  fr bande de côté du filet  fr marque verticale du côté du filet  en side band of the net  en side net marker  
760 taekwondo ca bandal chagi terme pral.n m ca cop de peu a mig maluc sin. compl.n m es bandal chagui  es patada en media cadera  fr bandal tchagui  fr coup de pied direct en demi-lune de face  fr coup de pied semi-circulaire  
761 taekwondo ca cop de puny amb la mateixa cama terme pral.n m ca bande jirugi sin. compl.n m es bande jirugui  es golpe de puño con la misma pierna  fr attaque du poing côté jambe avant  fr attaque simple  fr bande jileugui  en bandae jireugi  en front punch  
762 esports ca bandera terme pral.n f es bandera  fr drapeau  en flag  
763 hípica ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  fr fanion blanc  en white flag  
764 atletisme ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  fr drapeau blanc  fr fanion blanc  en white flag  
765 judo ca bandera blava terme pral.n f es bandera azul  fr fanion bleu  en blue flag  
766 vela ca bandera de classe terme pral.n f es bandera de clase  fr pavillon de classe  en class signal  
767 atletisme ca bandera de límit de zona terme pral.n f es bandera de límite de zona  fr drapeau de limite de zone  en zone-limit flag  
768 vela ca bandera de protesta terme pral.n f es bandera de protesta  fr pavillon de réclamation  en protest flag  
769 atletisme ca bandera de sector terme pral.n f es banderín de sector  fr fanion de secteur  en sector flag  
770 vela ca bandera del CIS terme pral.n f ca bandera de senyals sin. compl.n f es bandera del CIS  fr pavillon du code international  en international code flag  
771 tir olímpic ca bandera de vent terme pral.n f es bandera de viento  fr drapeau de vent  en wind flag  
772 piragüisme ca bandera groga terme pral.n f es bandera amarilla  fr drapeau jaune  en yellow flag  
773 judo ca bandera groga terme pral.n f es bandera amarilla  fr fanion jaune  en yellow flag  
774 esports ca bandera olímpica terme pral.n f es bandera olímpica  fr drapeau olympique  en Olympic flag  
775 atletisme ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  fr drapeau rouge  fr fanion rouge  en red flag  
776 rem ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  fr drapeau rouge  en red flag  
777 hípica ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  fr fanion rouge  en red flag  
778 esports ca banderer -a terme pral.n m, f ca portabandera sin. compl.n m, f es abanderado  fr porte-drapeau  fr porte-enseigne  en flag-bearer  en standard bearer  
779 esports ca banderí terme pral.n m es banderín  fr fanion  en pennon  
780 esports ca banderó terme pral.n m ca banderola terme pral.n f es banderín  es banderola  fr banderole  fr fanion  fr flamme  en flag  en pennant  
781 waterpolo ca banderó blanc terme pral.n m es bandera blanca  fr fanion blanc  en white flag  
782 natació ca banderó blanc terme pral.n m es banderola blanca  
783 hípica ca banderó blanc terme pral.n m es banderola blanca  fr fanion blanc  en white flag  
784 waterpolo ca banderó blau terme pral.n m es bandera azul  fr fanion bleu  en blue flag  
785 hípica ca banderó d'arribada terme pral.n m es banderola de llegada  fr drapeau d'arrivée  fr fanion d'arrivée  en finishing flag  
786 futbol ca banderó de córner terme pral.n m es banderín de córner  es banderín de esquina  fr drapeau de coin  fr drapeau de corner  en corner flag  
787 tir amb arc ca banderó de crida terme pral.n m es banderín de señalización  fr fanion de signaux  en signal flag  
788 hípica ca banderó de direcció terme pral.n m es banderola de dirección  fr fanion de direction  en direction flag  
789 futbol ca banderó de l'àrbitre assistent terme pral.n m es banderín del árbitro asistente  es banderola del árbitro asistente  fr drapeau de l'arbitre assistant  en assistant referee's flag  
790 hípica ca banderó de límit terme pral.n m es banderola de límite  fr fanion de limite  en boundary flag  
791 esports de pilota ca banderó de mig camp terme pral.n m es banderín de la línea central  es banderín de medio campo  fr drapeau de la ligne médiane  fr drapeau de moitié du terrain  en center flag  en centre flag  en halfway line flag  
792 hípica ca banderó de sortida terme pral.n m es banderola de salida  fr fanion de départ  fr fanion de ligne de départ  en starting flag  
793 tir amb arc ca banderó de vent terme pral.n m es banderín de viento  fr fanion de vent  en wind flag  
794 hípica ca banderó vermell terme pral.n m es banderola roja  fr fanion rouge  en red flag  
795 waterpolo ca banderó vermell terme pral.n m es bandera roja  fr fanion rouge  en red flag  
796 natació ca banderó vermell terme pral.n m es banderola roja  
797 ciclisme ca banderola groga terme pral.n f es bandera amarilla  fr fanion jaune  en yellow flag  
798 ciclisme ca banderola verda terme pral.n f es bandera verde  fr fanion vert  en green flag  
799 ciclisme ca banderola vermella terme pral.n f es bandera roja  fr fanion rouge  en red flag  
800 esports ca bàndol terme pral.n m es bando  fr camp  en side  
801 hípica ca banqueta terme pral.n f es banqueta  fr banquette  en bank  
802 tir olímpic ca llitera de tir terme pral.n f ca banqueta den. desest. es camastro  fr banquette  en table  
803 esports ca vestit de bany terme pral.n m ca banyador sin. compl.n m es bañador  es traje de baño  fr costume de bain  fr maillot de bain  en bathing costume  en bathing trunks  en swimming costume  en swimming trunks  en swimsuit  en trunks  
804 esports nàutics ca banyera terme pral.n f es bañera  es cockpit  fr cockpit  en cockpit  
805 tir olímpic ca baqueta terme pral.n f es baqueta  fr baguette  en cleaning rod  
806 esports de pilota ca baralla terme pral.n f es pelea  fr bagarre  fr échauffourée  en fight  en fighting  
807 hípica ca barbada terme pral.n f es barbada  fr gourmette  en curb chain  
808 hípica ca bardissa terme pral.n f es seto  fr haie  en brush jump  en hedge  
809 hípica ca bardissa de referència terme pral.n f es seto de llamada  fr haie d'appel  fr point de départ  en hedge rail  
810 esports ca barem terme pral.n m es baremo  fr barème  en calculation table  
811 hípica ca barem de penalitzacions terme pral.n m es baremo de penalizaciones  fr barème de pénalités  en penalty table  
812 esgrima ca barem de punts terme pral.n m es baremo de puntos  fr barème des points  en points system  
813 hípica ca barem de puntuació terme pral.n m es baremo  fr barème de notation  en marking system  en table  
814 taekwondo ca cop de puny amb la cama contrària terme pral.n m ca baro jirugi sin. compl.n m es baro jirugui  es golpe de puño con distinta pierna  fr attaque contraire  fr attaque du poing côté jambe arrière  fr balo jileugui  en baro jireugi  en reverse front punch  
815 natació artística ca barqueta terme pral.n f es barquita  en scull  
816 halterofília ca barra terme pral.n f es barra  fr barre  en bar  
817 hípica ca barra terme pral.n f es barra  fr barre  en pole  
818 gimnàstica ca barra terme pral.n f es barra  fr barre  en bar  
819 vela ca barra terme pral.n f es barra  
820 halterofília ca halters terme pral.n m pl ca barra sin. compl.n f es barra  es barra de carga  es haltera  fr barre  fr haltère  en bar  en barbell  
821 rem ca barra d'altura terme pral.n f es regla de alturas  
822 gimnàstica ca barra d'equilibri terme pral.n f es barra de equilibrio  fr poutre  fr poutre d'équilibre  en balance beam  en beam  
823 vela ca escotera terme pral.n f ca barra d'escota sin. compl.n f es barra de escota  es escotera  
824 gimnàstica ca barra fixa terme pral.n f es barra fija  fr barre fixe  en horizontal bar  
825 gimnàstica ca barra inferior terme pral.n f es banda inferior  es barra inferior  fr barre inférieure  en low bar  
826 rem ca barra quinta terme pral.n f es barra quinta  es tirante  fr barre de force  fr cinquième barre  
827 gimnàstica ca barra superior terme pral.n f es banda superior  es barra superior  fr barre supérieure  en high bar  
828 hípica ca barratge terme pral.n m es barreo  fr barrage  en rapping  
829 hípica ca barrera terme pral.n f es barrera  fr barrière  en barrier  en gate  en hurdle  
830 pentatló modern ca barrera terme pral.n f es barrera  fr barrière  en barrier  
831 esports de pilota ca barrera terme pral.n f ca tanca defensiva sin. compl.n f es barrera  fr mur  en wall  
832 hípica ca barrera de posts terme pral.n f es barrera de tablas  es valla de tablas  fr palanques  en planks  
833 gimnàstica ca paral·leles asimètriques terme pral.n f pl ca barres asimètriques sin. compl.n f pl es barras asimétricas  es paralelas asimétricas  fr barres asymétriques  en asymmetric bars  en uneven bars  
834 hípica ca barres paral·leles terme pral.n f pl es barras paralelas  fr barres parallèles  en parallel poles  
835 gimnàstica ca paral·leles terme pral.n f pl ca barres paral·leles sin. compl.n f pl es barras paralelas  es paralelas  fr barres parallèles  en parallel bars  
836 futbol ca barret terme pral.n m es sombrero  fr chapeau  en hat  
837 hípica ca barret de copa terme pral.n m es sombrero de copa  fr chapeau haut de forme  en top hat  
838 hípica ca barret fort terme pral.n m es bombín  es hongo  fr melon  en bowler hat  
839 salts ca tirabuixó terme pral.n m ca barrina sin. compl.n f es tirabuzón  fr tire-bouchon  en twist  
840 taekwondo ca barun jumok terme pral.n m es parun chumok  es puñetazo válido  fr coup de poing réussi  en correctly fist  en parun jumok  
841 tir olímpic ca bàscula terme pral.n f es báscula  fr carcasse  en receiver  
842 esports ca bàscula terme pral.n f es báscula  fr balance  fr bascule  en scale  
843 gimnàstica ca bàscula alemanya terme pral.n f es ballestón alemán  fr bascule allemande  fr bascule progression  en cast  en Schwabenkippe  
844 gimnàstica ca bàscula d'impuls terme pral.n f ca bàscula llarga sin. compl.n f es ballestón de impulso  es kippe larga  fr bascule d'élan  en swing kip  
845 gimnàstica ca bàscula de clatell terme pral.n f es paloma de nuca  fr bascule de nuque  en neck kip  
846 gimnàstica ca bàscula dorsal terme pral.n f es báscula dorsal  fr bascule dorsale  en rear kip  en reverse kip  
847 gimnàstica ca bàscula facial terme pral.n f es báscula facial  fr bascule faciale  en kip-up  
848 lluita ca basculació terme pral.n f es basculación  fr bousculade  en bascule  
849 handbol ca basculació terme pral.n f es basculación  fr flottement  en floating  en swaying  
850 handbol ca bascular terme pral.v intr es bascular  fr flotter  en float, to  
851 gimnàstica ca bascular terme pral.v intr es bascular  fr basculer  en kip, to  
852 beisbol ca base terme pral.n f es base  fr base  fr but  en base  
853 bàdminton ca base terme pral.n f ca cap terme pral.n m es base  fr base  fr tête  en base  en head  
854 basquetbol ca base terme pral.n m, f ca jugador -a base sin. compl.n m, f es base  fr constructeur de jeu  fr meneur de jeu  en playmaker  en point guard  
855 beisbol ca base de meta terme pral.n f ca meta sin. compl.n f es base de meta  es meta  fr marbre  fr plaque de base  en home  en home base  en home plate  en plate  
856 taekwondo ca base del palmell terme pral.n f ca batangson sin. compl.n m es base de la palma de la mano  es batang son  fr base de la paume de la main  fr batangsonn  en palm heel  
857 taekwondo ca base del taló terme pral.n f ca dwitchuk sin. compl.n m es base del talón  es tuitchuk  fr talon  fr twit-tchouk  
858 beisbol ca base per boles terme pral.n f es base por bolas  fr base sur balles  en base on balls  
859 beisbol ca base per boles intencionada terme pral.n f es base por bolas intencionada  fr base sur balles intentionnelle  en intentional base on balls  en intentional pass  en intentional walk  
860 beisbol ca base robada terme pral.n f es base robada  fr base volée  en stolen base  
861 beisbol ca bases plenes terme pral.n f pl es bases llenas  fr bases occupées  en bases full  en bases loaded  
862 basquetbol ca cistella terme pral.n f ca bàsquet sin. compl.n m es canasta  es cesta  es cesto  fr but  fr panier  en basket  en hoop  
863 basquetbol ca basquetbol terme pral.n m ca bàsquet sin. compl.n m es baloncesto  fr basket  fr basket-ball  fr basketball  en basketball  
864 basquetbol ca cistella terme pral.n f ca encistellada terme pral.n f ca bàsquet sin. compl.n m es canasta  es cesto  es enceste  fr but  fr panier  en basket  en goal  
865 hípica ca bàsquet a cavall terme pral.n m es balón ecuestre  es baloncesto ecuestre  es horse-ball  fr ballon à cheval  fr horse-ball  en horse-ball  
866 basquetbol ca bàsquet nul terme pral.n m es canasta nula  fr panier annulé  en disallowed basket  
867 basquetbol ca jugador -a de basquetbol terme pral.n m, f ca basquetbolista sin. compl.n m, f es baloncestista  es jugador de baloncesto  fr basketteur  fr joueur de basket-ball  en basketball player  en basketballer  
868 tir olímpic ca bastidor terme pral.n m es bastidor  fr cadre  en frame  
869 tir amb arc ca bastidor de cordes terme pral.n m es bastidor de cuerdas  fr métier à cordes  en string jig  
870 beisbol ca bat terme pral.n m es bate  fr batte  en bat  
871 beisbol ca bat-i-corre terme pral.n m es batea y corre  fr frappe-et-court  en hit and run  
872 beisbol ca batada terme pral.n f ca cop de bat terme pral.n m es batazo  es golpe de bate  fr coup de batte  en hit  
873 beisbol ca batada d'una base terme pral.n f es hit de una base  es hit sencillo  fr simple  en one-base hit  en single  en single hit  
874 beisbol ca batada de base extra terme pral.n f es hit de extra base  en extra-base hit  
875 beisbol ca batada de línia terme pral.n f es batazo de línea  fr line drive  en line drive  en liner  
876 beisbol ca batada de vol terme pral.n f ca vol sin. compl.n m es fly  es globo  fr chandelle  fr fly  en fly  en fly ball  
877 beisbol ca batada doble terme pral.n f ca doble sin. compl.n f es doble  es hit de dos bases  fr double  en double  en two-base hit  
878 beisbol ca batada rasa terme pral.n f es pelota rasa  es pelota rodada  es rolling  fr roulant  en ground ball  en rolling  
879 beisbol ca batada triple terme pral.n f ca triple sin. compl.n f es hit de tres bases  es triple  fr triple  en three-base hit  en triple  
880 beisbol ca batada vàlida terme pral.n f es batazo válido  es hit  fr beau coup  fr coup réussi  fr coup sûr  en base hit  en hit  
881 boxa ca batallador -a terme pral.adj ca combatiu -iva terme pral.adj es batallador  es combativo  fr combattant  fr fighter  en fighter  en hard-fisted puncher  
882 taekwondo ca batangson are makki terme pral.n m ca blocatge de l'abdomen amb el palmell sin. compl.n m es batang son are makki  fr batangsonn ale makki  fr blocage bas avec la paume de la main  
883 taekwondo ca cop amb la base del palmell terme pral.n m ca batangson chigi sin. compl.n m es ataque con la palma  es golpe con la base de la palma de la mano  fr coup de la paume de la main  fr coup de paume  en palm heel strike  
884 taekwondo ca batangson makki terme pral.n m ca blocatge amb el palmell sin. compl.n m es batang son makki  es bloqueo con la palma de la mano  fr blocage avec la paume de la main  
885 taekwondo ca batangson momtong an chigi terme pral.n m es batang son momtong an chigui  
886 taekwondo ca batangson momtong makki terme pral.n m ca blocatge del tronc amb el palmell sin. compl.n m es batang son momtong makki  fr batangsonn momtong makki  fr blocage moyen avec la paume de la main  
887 taekwondo ca batangson momtong nulo makki terme pral.n m es batang son momtong nulo magqui  fr batangsonn noulo momtong makki  fr blocage descendant avec la paume de la main  
888 taekwondo ca batangson olgul an chigi terme pral.n m es batang son olgul an chigui  
889 taekwondo ca batangson olgul ap chigi terme pral.n m es batang son olgul ap chigui  
890 taekwondo ca batangson olgul ollyo chigi terme pral.n m es batang son olgul olio chigui  
891 taekwondo ca batangson tok chigi terme pral.n m es batang son tok chigui  
892 beisbol ca batedor -a terme pral.n m, f es bateador  fr batteur  fr frappeur  en batter  en hitter  
893 beisbol ca batedor -a corredor -a terme pral.n m, f es bateador corredor  fr batteur-coureur  fr frappeur-coureur  en batter-runner  
894 beisbol ca batedor -a designat -ada terme pral.n m, f es bateador designado  fr frappeur désigné  en designated hitter  
895 beisbol ca batedor -a dretà -ana terme pral.n m, f es bateador diestro  fr frappeur droitier  en right-handed batter  
896 beisbol ca batedor -a emergent terme pral.n m, f es bateador emergente  fr frappeur d'urgence  en pinch hitter  
897 beisbol ca batedor -a esquerrà -ana terme pral.n m, f es bateador zurdo  fr frappeur gaucher  en left-handed batter  
898 beisbol ca batre terme pral.v intr ca ser al bat terme pral.v intr ca batejar den. desest. es batear  es estar al bate  fr être à la batte  en bat, to  en be at bat, to  
899 beisbol ca batre terme pral.v tr ca colpejar terme pral.v tr ca connectar sin. compl.v tr ca batejar den. desest. es batear  es conectar  es golpear  fr battre  fr cogner  fr frapper  en bat, to  en connect, to  en hit, to  
900 rem ca batel terme pral.n m es batel  
901 beisbol ca bateria terme pral.n f es batería  fr batterie  en battery  
902 esgrima ca batiment terme pral.n m es batimiento  fr battement  en beat  
903 esgrima ca batre el ferro terme pral.v intr es batir el hierro  fr battre le fer  
904 esports ca batre un rècord terme pral.v intr ca establir un rècord sin. compl.v intr es batir un récord  es establecer un récord  fr battre un record  fr établir un record  en break a record, to  en set up a record, to  
905 natació ca batuda terme pral.n f es batido  fr battement  en beat  en kick  
906 esports ca batuda terme pral.n f es batida  fr battue d'appel  en take-off  
907 beisbol ca batuda terme pral.n f es bateo  fr frappe  en batting  
908 natació ca batuda d'esquena terme pral.n f ca peus d'esquena sin. compl.n m pl es batido de espalda  fr battement sur le dos  en backstroke kick  
909 natació ca batuda de crol terme pral.n f ca peus de crol sin. compl.n m pl es batido de crol  fr battement de crawl  en crawl kick  
910 beisbol ca batuda fora de torn terme pral.n f es bateo fuera de turno  en batting out of order  en batting out of turn  
911 vela ca bau terme pral.n m es bao  fr barrot  en deck beam  
912 taekwondo ca bawi milgi terme pral.n m es bawi milgui  
913 tir olímpic ca beina terme pral.n f ca càpsula terme pral.n f ca casquet terme pral.n m es cápsula  es casquillo  es vaina  fr capsule  fr douille  fr étui  en case  
914 vela ca beina del sabre terme pral.n f es funda del sable  fr gousset de latte  en batten pocket  
915 beisbol ca beisbol terme pral.n m es béisbol  fr base-ball  fr baseball  en baseball  
916 beisbol ca jugador -a de beisbol terme pral.n m, f ca beisbolista sin. compl.n m, f es beisbolista  es jugador de béisbol  fr baseballeur  fr joueur de baseball  en ballplayer  en baseball player  en baseballer  
917 esports ca benjamí -ina terme pral.adj es benjamín  
918 esports ca benjamí -ina terme pral.n m, f es benjamín  
919 vela ca bermudiana terme pral.n f ca vela Marconi terme pral.n f es bermudiana  es vela Marconi  fr bermudien  en bermudian  
920 waterpolo ca bicicleta terme pral.n f es batido de huevo  es bicicleta  fr vélo  en eggbeater  
921 ciclisme ca bicicleta terme pral.n f es bicicleta  fr bicyclette  fr vélo  en bicycle  en bike  en cycle  
922 futbol ca bicicleta terme pral.n f es bicicleta  fr bicyclette  
923 ciclisme ca bicicleta de carretera terme pral.n f es bicicleta de carretera  es bicicleta de ruta  fr vélo de route  en road cycle  
924 ciclisme ca bicicleta de competició terme pral.n f ca bicicleta de curses sin. compl.n f es bicicleta de carrera  fr vélo de course  en racing cycle  
925 ciclisme ca bicicleta de mig fons terme pral.n f es bicicleta de stayer  fr vélo de stayer  en stayer bike  
926 ciclisme ca bicicleta tot terreny terme pral.n f ca bicicleta de muntanya sin. compl.n f es bicicleta de montaña  es mountain bike  fr vélo de montagne  fr vélo tout terrain  en mountain bike  
927 ciclisme ca bicicleta de pista terme pral.n f es bicicleta de pista  fr vélo de piste  en track cycle  
928 ciclisme ca bicicleta estàndard terme pral.n f es bicicleta estándar  fr bicyclette standard  fr vélo standard  en standard cycle  
929 esports ca bicicleta estàtica terme pral.n f es bicicleta estática  fr vélo d'exercice  en stationary bicycle  
930 ciclisme ca bicicleta tot terreny terme pral.n f ca BTT siglan f es bicicleta de montaña  es BTT  fr vélo de montagne  fr vélo tout terrain  fr VTT  en mountain bike  en MTB  
931 ciclisme ca bicicròs terme pral.n m ca BMX siglan m es bicicros  es bicicross  es BMX  fr bi-cross  fr BMX  en bicycle motocross  en BMX  
932 ciclisme ca bicitrial terme pral.n m es bicitrial  es trialbici  es trialsín  fr bycicle trial  fr vélo trial  en bike trial  en biketrial  en cyclotrial  
933 ciclisme ca bidó terme pral.n m es bidón  fr bidon  en feeding bottle  en water bottle  
934 ciclisme ca biela terme pral.n f es biela  fr manivelle  en pedal crank  
935 esports ca esquivada terme pral.n f ca bikyo [TAEKWONDO] sin. compl.n m ca pihagi [TAEKWONDO] sin. compl.n m es esquiva  es esquivada  es pikio [TAEKWONDO]  fr esquive  fr pihaggi [TAEKWONDO]  en dodge  en slipping  
936 vela ca bita terme pral.n f es bita  fr bitte d'amarrage  en cleat  en samson post  
937 taekwondo ca bituro chagi terme pral.n m ca cop de peu amb torsió sin. compl.n m es bituro chagui  es patada con torsión  fr biteulo tchagui  fr coup de pied avec torsion  
938 taekwondo ca bituro makki terme pral.n m ca blocatge amb torsió sin. compl.n m es bituro makki  es bloqueo con torsión  fr biteulo makki  fr blocage avec torsion  
939 esgrima ca blanc terme pral.n m ca superfície vàlida terme pral.n f es blanco  es superficie de tocado  es superficie válida  fr cible  fr surface valable  en valid area  en valid surface  en valid target  
940 boxa ca blanc terme pral.n m es blanco  fr cible  en target area  
941 esports ca blanc terme pral.n m es blanco  fr cible  en target  
942 tir olímpic ca blanc terme pral.n m es blanco  es diana  fr cible  en target  
943 tir olímpic ca blanc de concurs terme pral.n m es blanco de competición  es blanco de concurso  fr cible de concours  en record target  
944 tir olímpic ca blanc de prova terme pral.n m es blanco de prueba  fr cible d'essai  en sighting target  
945 tir olímpic ca blanc entrant terme pral.n m es blanco entrante  fr objectif en rapprochement  en incoming target  
946 tir amb arc ca blanc exterior terme pral.n m es blanco exterior  fr blanc extérieur  en outer white  
947 tir olímpic ca blanc giratori terme pral.n m es blanco giratorio  fr cible pivotante  en pivoting target  en turning target  
948 tir amb arc ca blanc interior terme pral.n m es blanco interior  fr blanc intérieur  en inner white  
949 tir olímpic ca blanc mòbil terme pral.n m es blanco móvil  fr cible mobile  en moving target  
950 tir olímpic ca blanc mòbil terme pral.n m es blanco móvil  fr carabine cible mobile  en running target  
951 esgrima ca blanc no vàlid terme pral.n m ca superfície no vàlida terme pral.n f es blanco no válido  es superficie no válida  fr surface non valable  en invalid target  en non-valid target  
952 tir olímpic ca blanc testimoni terme pral.n m es blanco de apoyo  es blanco testigo  fr contre-cible  en backing target  
953 tir amb arc ca blanc volumètric terme pral.n m es diana volumétrica  fr cible 3D  en 3D target  
954 pentatló modern ca blancs, fora! terme pral.interj es ¡blancos, fuera!  fr enlevez les cibles!  en targets away!  
955 tir amb arc ca blau exterior terme pral.n m es azul exterior  fr bleu extérieur  en outer blue  
956 tir amb arc ca blau interior terme pral.n m es azul interior  fr bleu intérieur  en inner blue  
957 lluita ca blau: acció! terme pral.interj es azul: ¡acción!  fr bleu: action!  en blue: action!  
958 lluita ca blau: passiu! terme pral.interj es azul: ¡pasivo!  fr bleu: passif!  
959 natació ca bloc de sortida terme pral.n m es bloque de salida  es plataforma de salida  es poyete  fr bloc de départ  fr plate-forme de départ  fr plot de départ  en starting block  en starting platform  
960 boxa ca blocador -a terme pral.adj es bloqueador  fr bloqueur  
961 boxa ca blocar terme pral.v tr es bloquear  fr bloquer  en block, to  
962 waterpolo ca blocar terme pral.v tr es blocar  fr bloquer  fr capter  fr prendre  en catch, to  en gather, to  en save, to  en stop, to  
963 beisbol ca blocar terme pral.v tr es blocar  fr bloquer  en catch, to  
964 beisbol ca blocatge terme pral.n m es bloqueo  fr blocage  en catch  
965 waterpolo ca blocatge terme pral.n m es blocaje  fr blocage  en catch  en save  
966 boxa ca blocatge terme pral.n m ca makki [TAEKWONDO] sin. compl.n m ca parada sin. compl.n f es blocaje  es bloqueo  es makki [TAEKWONDO]  es parada  fr blocage  fr makki [TAEKWONDO]  en block  en makki [TAEKWONDO]  
967 taekwondo ca olgul makki terme pral.n m ca blocatge alt sin. compl.n m ca defensa alta sin. compl.n f es bloqueo alto  es defensa alta  es defensa arriba  es olgul makki  fr blocage haut  fr blocage niveau haut  fr eulgoul makki  en eolgool makki  en face block  en high block  
968 taekwondo ca olgul otgoro makki terme pral.n m ca blocatge alt amb punys encreuats sin. compl.n m es bloqueo alto con puños cruzados  es olgul otgoro makki  fr blocage renforcé niveau haut  fr eut keuleu eulgoul makki  
969 taekwondo ca olgul bituro makki terme pral.n m ca blocatge alt amb torsió sin. compl.n m es olgul bituro makki  
970 taekwondo ca koduro makki terme pral.n m ca blocatge amb dues mans sin. compl.n m es bloqueo con ayuda de la otra mano  es goduro makki  fr blocage renforcé  fr keudeuleu makki  
971 taekwondo ca cha ollyo makki terme pral.n m ca blocatge amb el peu sin. compl.n m es bloqueo con el pie  es cha olio makki  es defensa con el pie  
972 taekwondo ca hwangso makki terme pral.n m ca blocatge amb els avantbraços al cap sin. compl.n m es bloqueo con los antebrazos en la cabeza  es hoang so makki  
973 taekwondo ca palmok makki terme pral.n m ca blocatge amb l'avantbraç sin. compl.n m es bloqueo con el antebrazo  es bloqueo con la muñeca  es palmok makki  fr blocage avec avant-bras  fr palmok makki  en palmeok makki  
974 taekwondo ca otgoro makki terme pral.n m ca blocatge amb punys encreuats sin. compl.n m es bloqueo con puños cruzados  es defensa cruzando las muñecas  es otgoro makki  fr eut keuleu makki  en cross block  en cross wrist block  en eotgeoreo makki  
975 taekwondo ca han sonnal makki terme pral.n m ca blocatge amb una mà sin. compl.n m es bloqueo con una mano  es han sonnal makki  fr blocage avec le tranchant de la main  fr han sonnal makki  
976 taekwondo ca han sonnal are bituro makki terme pral.n m ca blocatge amb una mà fent torsió sin. compl.n m es bloqueo con una mano y torsión  es han sonnal are bituro makki  fr blocage bas avec torsion et tranchant de la main  fr han sonnal ale biteulo makki  
977 taekwondo ca gumgang makki terme pral.n m ca blocatge ascendent i descendent sin. compl.n m es bloqueo arriba y abajo  es kumgang makki  fr blocage ascendant et descendant  fr kumgang makki  
978 taekwondo ca otgoro are makki terme pral.n m ca blocatge baix amb punys encreuats sin. compl.n m es bloqueo bajo con puños cruzados  es otgoro are makki  fr blocage renforcé niveau bas  fr eut keuleu ale makki  
979 taekwondo ca han sonnal are makki terme pral.n m ca blocatge de l'abdomen amb una mà sin. compl.n m es han sonnal are makki  fr han sonnal ale makki  
980 taekwondo ca gawi makki terme pral.n m ca blocatge de tisores sin. compl.n m es bloqueo en tijeras  es gawi makki  fr blocage en ciseaux  fr gawi makki  en scissors block  
981 taekwondo ca han sonnal momtong an makki terme pral.n m ca blocatge del tronc amb una mà sin. compl.n m es bloqueo del tronco con una mano  es han sonnal momtong an makki  fr han sonnal momtong an makki  
982 taekwondo ca yop makki terme pral.n m ca blocatge lateral sin. compl.n m es bloqueo lateral  es yop makki  fr blocage latéral  fr yop makki  en side block  
983 taekwondo ca olgul yop makki terme pral.n m ca blocatge lateral alt sin. compl.n m es olgul yop makki  fr blocage extérieur latéral niveau haut  fr eulgoul yop makki  
984 taekwondo ca han sonnal are yop makki terme pral.n m ca blocatge lateral amb una mà sin. compl.n m es bloqueo lateral con una mano  es han sonnal are yop makki  fr han sonnal ale yop makki  
985 taekwondo ca momtong makki terme pral.n m ca blocatge mitjà sin. compl.n m ca defensa mitjana sin. compl.n f es bloqueo medio  es defensa al medio  es momtong makki  fr blocage moyen  fr blocage niveau moyen  fr momtong makki  en momtong makki  en trunk block  
986 voleibol ca bloqueig fora! terme pral.interj ca block out! sin. compl.interj es ¡block out!  es ¡bloqueo fuera!  fr block out!  en block out!  
987 atletisme ca blocs de sortida terme pral.n m pl es tacos de salida  fr blocs de départ  en starting block  
988 handbol ca bloqueig terme pral.n m es blocaje  fr blocage  en block  en save  
989 esports de pilota ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr blocage  fr obstruction  en block  en blocking  
990 hoquei sobre herba ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  en block  
991 voleibol ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr bloc  fr contre  en block  
992 esports de raqueta ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr contre  en block  
993 atletisme ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr blocage  en foot plant  
994 gimnàstica ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr établissement  
995 lluita ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr blocage  en block  
996 tennis de taula ca bloqueig actiu terme pral.n m es bloqueo activo  fr bloc actif  fr contre actif  en active block  
997 voleibol ca bloqueig col·lectiu terme pral.n m es bloqueo colectivo  fr contre collectif  en collective block  
998 halterofília ca bloqueig de colzes terme pral.n m es bloqueo de codos  
999 voleibol ca bloqueig de saguer terme pral.n m es bloqueo de zaguero  fr contre d'arrière  en block fault  
1000 voleibol ca bloqueig defensiu terme pral.n m es bloqueo defensivo  fr contre défensif  en defensive block  
1001 judo ca sasae-tsurikomi-ashi terme pral.n m ca bloqueig del peu estirant amunt sin. compl.n m es bloqueo del pie tirando hacia arriba  es sasae-tsurikomi-ashi  fr blocage du pied en pêchant  fr sasae-tsuri-komi-ashi  en blocking-foot throw  en propping drawing ankle throw  en sasae-tsurikomi-ashi  
1002 basquetbol ca bloqueig directe terme pral.n m es bloqueo directo  fr obstruction  en blocking  
1003 voleibol ca bloqueig doble terme pral.n m es doble bloqueo  fr contre à deux  en two man block  
1004 basquetbol ca bloqueig en moviment terme pral.n m es bloqueo en movimiento  fr blocage en mouvement  en running screen  
1005 basquetbol ca bloqueig estàtic terme pral.n m es bloqueo estático  fr blocage fixe  en stationary screen  
1006 voleibol ca bloqueig il·legal terme pral.n m es bloqueo ilegal  fr contre irrégulier  en illegal blocking  
1007 basquetbol ca bloqueig indirecte terme pral.n m es bloqueo indirecto  fr écran effectué loin du ballon  en screen away  
1008 voleibol ca bloqueig individual terme pral.n m es bloqueo individual  fr contre à un  fr contre individuel  en individual block  en one man block  
1009 voleibol ca bloqueig ofensiu terme pral.n m es bloqueo ofensivo  fr contre offensif  en offensive block  
1010 tennis de taula ca bloqueig passiu terme pral.n m es bloqueo pasivo  fr bloc passif  fr contre passif  en passive block  
1011 voleibol ca bloqueig triple terme pral.n m es triple bloqueo  fr contre à trois  en three man block  
1012 voleibol ca bloquejador -a terme pral.n m, f es bloqueador  fr contreur  en blocker  
1013 esports de pilota ca bloquejador -a terme pral.n m, f es bloqueador  fr bloqueur  en blocker  
1014 voleibol ca bloquejador -a central terme pral.n m, f es bloqueador central  fr contreur central  en middle blocker  
1015 voleibol ca bloquejador -a lateral terme pral.n m, f es bloqueador del ala  fr contreur d'aile  en end blocker  
1016 voleibol ca bloquejar terme pral.v tr es bloquear  fr bloquer  fr contrer  en block, to  
1017 esports de raqueta ca bloquejar terme pral.v tr es bloquear  fr bloquer  fr contrer  en block, to  
1018 handbol ca bloquejar terme pral.v tr es blocar  fr bloquer  en block, to  en hold up, to  en save, to  
1019 lluita ca bloquejar terme pral.v tr es bloquear  fr bloquer  en block, to  en trap, to  
1020 esports de pilota ca bloquejar terme pral.v tr es bloquear  fr bloquer  fr contrer  en block, to  
1021 beisbol ca bloquejar la base de meta terme pral.v intr es bloquear la base de meta  en block the plate, to  
1022 ciclisme ca bloquejar la cursa terme pral.v intr es bloquear la carrera  fr bloquer la course  en block the race, to  
1023 basquetbol ca bloquejar un llançament terme pral.v intr es bloquear un tiro  fr bloquer un lancer  en block a shot, to  
1024 tir olímpic ca bo! terme pral.interj es ¡bueno!  fr bon!  fr cassée!  en dead!  en killed!  
1025 tir olímpic ca boca de càrrega terme pral.n f es boca de carga  en charging hole  
1026 tir olímpic ca boca de foc terme pral.n f es boca de fuego  fr feu de bouche  en muzzle flash  
1027 esports nàutics ca boia terme pral.n f es boya  fr bouée  en buoy  
1028 rem ca boia blanca terme pral.n f es boya blanca  fr bouée blanche  en white buoy  
1029 piragüisme ca boia de ciavoga terme pral.n f es boya de ciaboga  
1030 vela ca boia de l'àncora terme pral.n f es boyarín  en anchor buoy  
1031 rem ca boia groga terme pral.n f es boya amarilla  fr bouée jaune  en yellow buoy  
1032 rem ca boia vermella terme pral.n f es boya roja  fr bouée rouge  en red buoy  
1033 rem ca bola terme pral.n f es bola  fr boule  en ball  en bobble  
1034 hoquei sobre herba ca bola terme pral.n f ca pilota den. desest. es bola  fr balle  en ball  
1035 beisbol ca bola terme pral.n f es bola  fr balle  en ball  
1036 hoquei sobre herba ca bola aixecada terme pral.n f ca bola alta terme pral.n f es bola alta  es bola elevada  fr balle soulevée  en scoop  
1037 esports de pilota ca passada curta terme pral.n f ca bola curta [HOQUEI HER] sin. compl.n f ca pilota curta [FUTBOL] sin. compl.n f es pase corto  fr passe courte  en short pass  
1038 esports de pilota ca passada llarga terme pral.n f ca bola llarga [HOQUEI HER] sin. compl.n f ca pilota llarga [FUTBOL] sin. compl.n f es pase largo  fr passe longue  en long ball  en long pass  
1039 esports de pilota ca passada rasa terme pral.n f ca bola rasa [HOQUEI HER] sin. compl.n f ca pilota rasa [FUTBOL] sin. compl.n f es balón raso  es bola rasante  es pase raso  fr balle à ras  fr balle à ras terre  fr passe à ras  en low ball  en low pass  
1040 hoquei sobre herba ca bola tallada terme pral.n f es pelota cortada  fr balle coupée  en undercut ball  
1041 beisbol ca bola! terme pral.interj es ¡bola!  fr balle!  en ball!  
1042 esports nàutics ca bolcada terme pral.n f ca sotsobre sin. compl.n m es vuelco  fr chavirage  fr dessalage  en capsizing  
1043 esports nàutics ca bolcar terme pral.v intr ca sotsobrar sin. compl.v intr es volcar  es zozobrar  fr chavirer  fr dessaler, se  en capsize, to  en upset, to  
1044 esports de pilota ca volea terme pral.n f ca boleia sin. compl.n f es volea  fr volée  en volley  
1045 hípica ca voleiar terme pral.v tr ca boleiar sin. compl.v tr es voltear  fr désarçonner  en throw, to  
1046 boxa ca bolo terme pral.n m es bolo punch  fr bolo punch  fr crochet remontant  en bolo  en bolo punch  
1047 taekwondo ca bom sogi terme pral.n m ca posició del tigre sin. compl.n f es bom sogui  es posición del tigre  fr beom seogui  fr position du chat  fr position du tigre  en beom seogi  en tiger stance  
1048 esports nàutics ca bomba de buidatge terme pral.n f ca buidador terme pral.n m ca sàssola terme pral.n f es achicador  es bomba de achique  fr écope  en bailer  en scoop  
1049 vela ca bombar terme pral.v intr es balancear  es singar  fr pomper  en rock, to  
1050 esports de pilota ca bombar terme pral.v tr ca penjar sin. compl.v tr es bombear  fr lober  en lob, to  
1051 beisbol ca bona! terme pral.interj es ¡buena!  fr bonne!  en fair!  
1052 gimnàstica ca bonificació terme pral.n f es bonificación  fr bonification  en bonus points  
1053 esports ca bonificació de temps terme pral.n f es bonificación de tiempo  fr bonification du temps  en time bonus  
1054 tir olímpic ca temps addicional terme pral.n m ca bonificació de temps sin. compl.n f es bonificación de tiempo  es tiempo adicional  fr bonification de temps  fr temps supplémentaire  en additional time  en extra time  
1055 vela ca bordada terme pral.n f ca bord sin. compl.n m es bordada  es bordo  fr bordée  en tack  
1056 vela ca borda terme pral.n f ca bord sin. compl.n m es borda  fr bord  fr plat-bord  en gunwale  
1057 hípica ca borrena terme pral.n f es borrén  fr bande d'arçon  
1058 hípica ca borrena de davant terme pral.n f ca borrena anterior sin. compl.n f es batilla  es borrén delantero  es perilla  fr pommeau  en front arch  en pommel  
1059 hípica ca borrena de darrere terme pral.n f ca borrena posterior sin. compl.n f es borrén trasero  es frontera  fr troussequin  en back arch  en cantle  en rear arch  
1060 piragüisme ca bossa d'aire terme pral.n f es bolsa de aire  fr sac gonflé  en air bag  
1061 vela ca bossell terme pral.n m es motón  fr poulie  en block  
1062 waterpolo ca llançament de Boszi terme pral.n m ca boszi sin. compl.n m es boszi  es tiro boszi  
1063 esports de pilota ca bot terme pral.n m es bote  fr bond  fr rebond  en bounce  en bound  
1064 esports nàutics ca bot terme pral.n m es bote  fr canot  en boat  
1065 esports ca salt terme pral.n m ca bot sin. compl. es bote  es salto  fr bond  fr saut  en bounce  en jump  en leap  
1066 handbol ca bot alt terme pral.n m ca bot ofensiu terme pral.n m es bote alto  es bote ofensivo  es dribling alto  fr dribble de débordement  fr dribble haut  en high dribble  
1067 handbol ca bot baix terme pral.n m ca bot defensiu terme pral.n m es bote bajo  es bote defensivo  es dribling bajo  fr dribble bas  fr dribble d'attente  en low dribble  
1068 rem ca bot curt terme pral.n m es bote corto  fr bateau court  en short boat  en small boat  
1069 rem ca bot llarg terme pral.n m ca bot d'equip sin. compl.n m es bote de equipo  es bote largo  fr bateau d'équipe  fr bateau long  en shell  
1070 rem ca bot de banc fix terme pral.n m es bote de banco fijo  fr bateau à banc fixe  en fixed seat rowboat  
1071 rem ca bot de banc mòbil terme pral.n m es bote de banco móvil  fr bateau avec siège à coulisse  en sliding seat rowboat  
1072 rem ca bot de couple [couple: fr] terme pral.n m ca bot de scull [scull: en] sin. compl.n m es bote de scull  fr bateau de couple  en sculling boat  
1073 rem ca bot de punta terme pral.n m es bote de punta  fr embarcation de pointe  en sweep boat  
1074 rem ca bot de rem terme pral.n m ca embarcació de rem sin. compl.n f es bote de remo  es embarcación de remo  fr bateau à l'aviron  fr canot à rames  fr embarcation d'aviron  en rowboat  
1075 rem ca bot de reserva terme pral.n m es bote de reserva  fr embarcation de réserve  
1076 salts ca bot de sortida terme pral.n m es bote de despegue  es bote de salida  fr appel  en take-off  
1077 esports de raqueta ca cop de sobrebot terme pral.n m ca bot i volea sin. compl.n m ca mitja volea sin. compl.n f es bote pronto  es botivolea  es media volea  fr demi-volée  en early ball  en half volley  en pickup shot  
1078 salts ca bot lliure terme pral.n m es bote libre  
1079 gimnàstica ca bot rítmic terme pral.n m es bote rítmico  fr rebond rythmé  en rhythmic bounce  en rhythmic rebound  
1080 esports ca bota terme pral.n f es bota  fr botte  fr chaussure  en boot  en shoe  
1081 hípica ca bota de doma terme pral.n f es bota de doma  fr botte de dressage  en dressage boot  
1082 hípica ca bota de muntar terme pral.n f es bota de montar  fr botte à l'écuyère  fr botte d'équitation  en riding boot  
1083 esports de pilota ca botar terme pral.v intr es botar  fr bondir  fr rebondir  en bounce, to  en bound, to  
1084 esports ca saltar terme pral.v intr ca botar sin. compl.v intr es botar  es saltar  fr bondir  fr sauter  en bounce, to  en jump, to  en leap, to  
1085 esports de pilota ca fer botar terme pral.v tr ca botar den. desest. es botar  fr faire rebondir  en bounce, to  
1086 vela ca botavara terme pral.n f es botavara  fr bôme  en boom  
1087 hípica ca botina terme pral.n f es botín  fr bottine  en jodhpur boot  
1088 piragüisme ca botina terme pral.n f es botín  fr bottillon  en boot  
1089 esgrima ca botó terme pral.n m es botón  fr bouton  fr mouche  en button  en tip  
1090 tir amb arc ca botó de boca terme pral.n m es botón de boca  fr sucette  en kisser button  
1091 tir amb arc ca botó de pressió terme pral.n m es botón de presión  fr bouton de pression  en plunger  en pressure button  
1092 esgrima ca botó elèctric terme pral.n m es botón eléctrico  fr bouton électrique  en electric button  
1093 ciclisme ca box terme pral.n m es zona de abastecimiento  fr box d'approvisionnement  en provision box  
1094 hípica ca box terme pral.n m es box  fr box  fr stalle  en stalle box  
1095 hípica ca box d'aïllament terme pral.n m ca llatzeret sin. compl.n m es box de aislamiento  es lazareto  fr salle de quarantaine  en isolation unit  
1096 beisbol ca box del batedor terme pral.n m es área del bateador  es box del bateador  es cajón del bateador  fr emplacement du batteur  fr rectangle du frappeur  en batter's box  
1097 beisbol ca box del guia terme pral.n m es box del guía  es cajón del guía  fr emplacement de l'instructeur  fr rectangle de l'entraîneur  fr rectangle de l'instructeur  en coach's box  
1098 beisbol ca box del receptor terme pral.n m es box del receptor  es cajón del receptor  fr emplacement du receveur  fr rectangle du receveur  en catcher's box  
1099 boxa ca box! terme pral.interj ca boxegeu! sin. compl.interj es ¡box!  es ¡boxeen!  fr box!  fr boxez!  en box!  
1100 boxa ca boxa terme pral.n f es boxeo  fr boxe  en boxing  
1101 boxa ca boxejador -a terme pral.n m, f ca boxador -a sin. compl.n m, f ca púgil sin. compl.n m, f ca pugilista sin. compl.n m, f es boxeador  es púgil  es pugilista  fr boxeur  fr pugiliste  en boxer  en pugilist  
1102 boxa ca boxejar terme pral.v intr ca boxar sin. compl.v intr es boxear  fr boxer  en box, to  
1103 boxa ca boxejar a la contra terme pral.v intr es boxear a la contra  
1104 boxa ca boxejar en línia terme pral.v intr es boxear en línea  
1105 lluita ca braç al vol terme pral.n m es brazo al vuelo  fr bras à la volée  en shoulder throw  
1106 esgrima ca braç armat terme pral.n m es brazo armado  fr bras armé  en leading arm  en weapon arm  
1107 tir amb arc ca braç d'arc terme pral.n m es brazo de arco  fr bras d'arc  en handle arm  
1108 taekwondo ca braç de cops terme pral.n m ca pao sin. compl.n m es pao  fr pao  en forearm shield  
1109 tir amb arc ca braç de corda terme pral.n m es brazo de cuerda  fr bras de corde  en string arm  
1110 tir olímpic ca braç de llançament terme pral.n m ca pinça de llançament terme pral.n f es brazo lanzador  es pinza de lanzamiento  fr bras de lancement  en throwing arm  
1111 handbol ca braç executor terme pral.n m ca braç llançador terme pral.n m es brazo ejecutor  es brazo lanzador  fr bras lanceur  en throwing arm  
1112 rem ca braç exterior terme pral.n m es brazo exterior  fr bras extérieur  en outside hand  
1113 rem ca braç interior terme pral.n m es brazo interior  fr bras intérieur  en inside hand  
1114 esgrima ca braç no armat terme pral.n m es brazo no armado  fr bras non armé  en trailing arm  en unarmed arm  
1115 lluita ca braç rodat terme pral.n m es brazo rodado  fr bras roulé  fr manchette  en flying mare  en twisting take-down  
1116 vela ca braça terme pral.n f es braza  fr bras  en guy  
1117 natació ca braça terme pral.n f es braza  fr brasse  en breaststroke  
1118 natació ca braçada terme pral.n f ca remada sin. compl.n f es brazada  fr brassée  en stroke  
1119 esports ca braçal terme pral.n m es brazal  es brazalete  fr brassard  en armband  en armlet  en badge  
1120 vela ca bracejar terme pral.v intr es bracear  fr brasser  en brace, to  
1121 tir amb arc ca bracerola terme pral.n f ca protector de braç sin. compl.n m es brazalera  es protector de brazo  fr bracelet  fr brassard  fr protège-bras  en armguard  en bracer  
1122 natació ca bracista terme pral.n m, f ca nedador -a de braça terme pral.n m, f es bracista  es nadador de braza  fr brasseur  fr nageur de brasse  en breaststroke swimmer  en breaststroker  
1123 esgrima ca brandar terme pral.v tr es blandir  fr brandir  en brandish, to  
1124 boxa ca break! terme pral.interj ca separeu-vos! sin. compl.interj es ¡break!  es ¡sepárense!  fr break!  fr séparez-vous!  en break!  
1125 hípica ca brida terme pral.n f es brida  fr bride  en bridle  
1126 hípica ca brida doble terme pral.n f ca brida completa sin. compl.n f es brida completa  es brida doble  fr bride complète  fr bride double  en complete bridle  en double bridle  
1127 natació artística ca broll terme pral.n m es boost  es propulsión rápida  fr boost  en boost  
1128 hípica ca brook [en] terme pral.n m es brook  fr brook  en brook  
1129 esports nàutics ca buc terme pral.n m es casco  fr coque  en hull  
1130 hípica ca bucle terme pral.n m es bucle  fr boucle  en loop  
1131 tir amb arc ca buirac terme pral.n m ca carcaix terme pral.n m es carcaj  fr carquois  en quiver  
1132 tir amb arc ca buirac d'arc terme pral.n m es carcaj de arco  fr carquois d'arc  en bow quiver  
1133 tir amb arc ca buirac d'esquena terme pral.n m es carcaj dorsal  fr carquois dorsal  en back quiver  
1134 tir amb arc ca buirac de cintura terme pral.n m es carcaj de cintura  fr carquois à la ceinture  en belt-quiver  
1135 tir amb arc ca buirac de terra terme pral.n m es carcaj de suelo  fr carquois de sol  en ground quiver  
1136 hípica ca bull-finch [en] terme pral.n m es bull-finch  fr bull-finch  en bullfinch  
1137 vela ca burda terme pral.n f es burda  fr étai arrière  fr pataras  en backstay  
1138 boxa ca buscar el cop terme pral.v intr es buscar el golpe  
1139 esgrima ca buscar el ferro contrari terme pral.v intr es buscar el hierro contrario  fr chercher le fer adverse  
1140 tennis de taula ca butxaca terme pral.n f es codo  fr ventre pongiste  
1141 piragüisme ca C-1 d'eslàlom terme pral.n f es C-1 de eslalon  fr C1 de slalom  en slalom Canadian single C1  
1142 piragüisme ca C-1 de descens terme pral.n f es C-1 de descenso  fr C1 de descente  en wildwater racing C1  
1143 piragüisme ca C-1 de pista terme pral.n f es C-1 de pista  fr C1 de course en ligne  en flatwater race C1  
1144 piragüisme ca C-2 d'eslàlom terme pral.n f es C-2 de eslalon  fr C2 de slalom  en slalom C2  
1145 piragüisme ca C-2 de descens terme pral.n f es C-2 de descenso  fr C2 de descente  en wildwater racing C2  
1146 piragüisme ca C-2 de pista terme pral.n f es C-2 de pista  fr C2 de course en ligne  en flatwater race C2  
1147 piragüisme ca cabal terme pral.n m es caudal  fr débit  en flow  
1148 esports ca cabina de comentarista terme pral.n f es cabina de comentarista  fr cabine du commentateur  en commentator booth  
1149 halterofília ca cabina de repòs terme pral.n f es cabina de reposo  fr cabine de repos  en cabin  en rest booth  
1150 vela ca cable terme pral.n m es cable  fr câble  en cable  
1151 tir amb arc ca cable terme pral.n m es cable  fr câble  en cable  
1152 esgrima ca cable de connexió terme pral.n m es cable de conexión  fr câble de branchement  fr fil de connexion  en connecting wire  
1153 voleibol ca cable de la xarxa terme pral.n m ca corda de la xarxa [TENNIS] [BÀDMINTON] sin. compl.n m ca fil de la xarxa [TENNIS] [BÀDMINTON] sin. compl. es cable de la red  es cuerda de la red [TENNIS] [BÀDMINTON]  fr câble du filet  en cable of the net  en net cord [TENNIS] [BÀDMINTON]  en net rope [TENNIS] [BÀDMINTON]  
1154 esgrima ca cable de rodet terme pral.n m es cable de carrete  es cable de rulo  fr fil de l'enrouleur  en spool wire  
1155 gimnàstica ca cable de suspensió terme pral.n m es cable de suspensión  fr câble de suspension  en suspension cable  
1156 gimnàstica ca cable de tensió terme pral.n m es cable de tensión  fr câble de haubanage  fr câble de tension  en guy cable  
1157 atletisme ca cable del martell terme pral.n m es cable del martillo  fr filin du marteau  en hammer wire  
1158 rem ca cable del timó terme pral.n m es cable del timón  fr tire-veille  en cable for rudder  en rudder line  
1159 gimnàstica ca cabriola terme pral.n f es cabriola  fr cabriole  en cabriole  
1160 esports aquàtics ca capbussar-se terme pral.v intr pron ca cabussar-se sin. compl.v intr pron es zambullirse  fr plonger  en plunge, to  
1161 esports aquàtics ca capbussó terme pral.n m ca cabussó sin. compl.n m ca capbussada sin. compl.n f es zambullida  fr plongeon  en plunge  
1162 ciclisme ca caça terme pral.n f ca neutralització terme pral.n f es caza  fr chasse  en chase  
1163 vela ca caçar terme pral.v tr es cazar  fr border  en haul, to  en pull in, to  
1164 futbol ca cacau terme pral.n m es cañonazo  es trallazo  
1165 ciclisme ca cadena terme pral.n f es cadena  fr chaîne  en chain  
1166 lluita ca cadena de preses terme pral.n f es cadena de presas  fr chaîne de prises  en chain wrestling  
1167 lluita ca cadenat terme pral.n m es candado  fr coquille  fr emballage  
1168 esports ca cadència terme pral.n f es cadencia  fr cadence  en cadence  en rhythm  
1169 gimnàstica ca cadència terme pral.n f es cadencia  fr cadence  en tempo  
1170 esports ca cadet terme pral.adj es cadete  
1171 esports ca cadet terme pral.n m, f es cadete  fr cadet  
1172 tennis ca cadira terme pral.n f es silla  fr chaise  en chair  
1173 piragüisme ca cadireta terme pral.n f es asiento  fr siège  en seat  
1174 piragüisme ca caiac terme pral.n m es kayak  fr kayak  en kaiak  en kayak  
1175 piragüisme ca caiac biplaça terme pral.n m es kayak biplaza  fr kayak à deux  fr kayak biplace  en kayak doubles  en kayak pair  en tandem  sbl K-2  
1176 piragüisme ca caiac de mar terme pral.n m es kayak de mar  fr kayak de mer  en sea kayaking  
1177 piragüisme ca caiac de mar terme pral.n m es kayak de mar  fr kayak de mer  en sea kayak  
1178 piragüisme ca caiac de quatre terme pral.n m es kayak a cuatro  fr kayak à quatre  en kayak four  sbl K-4  
1179 piragüisme ca caiac monoplaça terme pral.n m es kayak monoplaza  fr kayak monoplace  en kayak single  sbl K-1  
1180 piragüisme ca caiaquista terme pral.n m, f es kayakista  fr kayakiste  en kayaker  en kayakist  
1181 gimnàstica ca caiguda terme pral.n f es caída  fr chute  en fall  
1182 atletisme ca caiguda terme pral.n f es caída  fr chute  en landing  
1183 voleibol ca caiguda terme pral.n f es caída  fr chute  en roll  
1184 taekwondo ca caiguda terme pral.n f es caída  es derribo  fr chute  fr knock-down  en fall  en knock down  
1185 judo ca ukemi terme pral.n m ca caiguda sin. compl.n f es caída  es ukemi  fr brise-chute  fr chute  fr ukemi  en broken-fall  en fall  en ukemi  
1186 judo ca tani-otoshi terme pral.n m ca caiguda a la vall sin. compl.n f es caída en el valle  es tani-otoshi  fr chute dans la vallée  fr renversement dans la vallée  fr tani-otoshi  en tani-otoshi  en valley drop  
1187 ciclisme ca caiguda col·lectiva terme pral.n f es caída masiva  fr chute collective  en massed crash  en massed fall  
1188 judo ca tai-otoshi terme pral.n m ca caiguda del cos sin. compl.n f es caída del cuerpo  es tai-otoshi  fr renversement du corps par barrage  fr renversement du corps par les mains  fr tai-otoshi  en body drop  en tai-otoshi  
1189 judo ca mae-ukemi terme pral.n m ca caiguda endavant sin. compl.n f ca zenpo-ukemi sin. compl.n m es caída hacia adelante  es mae-ukemi  es zenpo-ukemi  fr chute avant  fr mae-ukemi  en falling forward  en mae-ukemi  
1190 voleibol ca caiguda enrere terme pral.n f es caída hacia atrás  fr chute arrière  en back roll  
1191 judo ca ushiro-ukemi terme pral.n m ca caiguda enrere sin. compl.n f es caída hacia atrás  es koho-ukemi  es ushiro-ukemi  fr chute arrière  
1192 judo ca uki-otoshi terme pral.n m ca caiguda flotant sin. compl.n f es caída flotante  es uki-otoshi  fr chute flottée  fr renversement du corps  fr uki-otoshi  en floating drop  en uki-otoshi  
1193 voleibol ca caiguda lateral terme pral.n f es caída lateral  fr chute latérale  en side roll  
1194 judo ca yoko-ukemi terme pral.n m ca caiguda lateral sin. compl.n f ca sokuho-ukemi sin. compl.n m es caída de costado  es sokuho-ukemi  es yoko-ukemi  fr chute latérale  en falling sideward  
1195 judo ca yoko-otoshi terme pral.n m ca caiguda lateral sin. compl.n f es caída de costado  es yoko-otoshi  fr renversement de côté  fr sutémi latéral  fr yoko-otoshi  en side drop  en yoko-otoshi  
1196 judo ca sumi-otoshi terme pral.n m ca caiguda per l'angle sin. compl.n f es caída por el ángulo  es sumi-otoshi  fr renversement flotté par les mains  fr sumi-otoshi  en corner drop  en sumi-otoshi  
1197 judo ca seoi-otoshi terme pral.n m ca caiguda per l'espatlla sin. compl.n f es caída por el hombro  es seoi-otoshi  fr chute de côté sur l'épaule  fr seoi-otoshi  en seoi-otoshi  en shoulder drop  
1198 tir olímpic ca caixa terme pral.n f es caja  fr crosse  en stock  
1199 vela ca caixa d'orsa terme pral.n f es caja de orza  fr puits de dérive  en centreboard box  en centreboard case  en centreboard trunk  
1200 atletisme ca caixetí terme pral.n m es cajetín  fr bac d'appel  en planting box  
1201 rem ca calada terme pral.n f es traba  es trabadura  
1202 gimnàstica ca plint terme pral.n m ca calaixos sin. compl.n m pl es plinto  fr plint  fr plinth  en box  
1203 rem ca calar terme pral.v tr es trabar  
1204 esports nàutics ca calat terme pral.n m es calado  fr tirant d'eau  en draught  
1205 piragüisme ca calculador -a terme pral.n m, f es calculador  es jefe de cálculo de resultados  fr calculateur  en chief of scoring  en scorer  
1206 tir olímpic ca calibrador terme pral.n m es calibrador  fr gabarit  en callipers  
1207 tir olímpic ca calibrador d'impactes terme pral.n m es controlador de impactos  es virulé  fr jauge  en plug gauge  
1208 tir olímpic ca calibre terme pral.n m es calibre  fr calibre  en caliber  en calibre  
1209 gimnàstica ca callera terme pral.n f es callera  fr protège-mains  en handgrip  en handguard  
1210 gimnàstica ca cal·listènia terme pral.n f es calistenia  en calisthenics  
1211 hípica ca cama terme pral.n f es cama  fr branche  en cheek  
1212 boxa ca cama d'atac terme pral.n f es pierna de ataque  
1213 atletisme ca cama d'atac terme pral.n f es pierna de ataque  fr jambe d'attaque  en leading leg  
1214 atletisme ca cama d'impuls terme pral.n f es pierna de impulso  fr jambe d'appel  en take-off leg  
1215 natació artística ca cama de ballet alterna terme pral.n f es pierna de ballet alterna  fr jambe de ballet alternée  en ballet leg alternate  
1216 natació artística ca cama de ballet doble terme pral.n f es pierna de ballet doble  fr jambe de ballet double  en ballet leg double  
1217 natació artística ca cama de ballet simple terme pral.n f es pierna de ballet simple  fr jambe de ballet simple  en ballet leg single  
1218 natació artística ca cama de ballet simple rodada terme pral.n f es pierna de ballet simple rodando  fr jambe de ballet roulée simple  en ballet leg roll single  
1219 natació artística ca cama de ballet submarina terme pral.n f es pierna de ballet submarina  fr jambe de ballet sous-marine  en submarine single ballet leg  
1220 boxa ca cama de suport terme pral.n f es pierna de apoyo  
1221 esports ca cama de suport terme pral.n f es pierna de apoyo  fr jambe d'appui  en supporting leg  
1222 hípica ca cama exterior terme pral.n f es pierna exterior  fr pied extérieur  en outer leg  
1223 hípica ca cama interior terme pral.n f es pierna interior  fr pied intérieur  en inner leg  
1224 esports ca cama lliure terme pral.n f es pierna libre  fr jambe libre  en free leg  
1225 atletisme ca cama morta terme pral.n f ca cama lliure sin. compl.n f es pierna libre  es pierna muerta  fr jambe libre  fr jambe morte  en free leg  en sleeping leg  en swinging leg  
1226 tir olímpic ca cambra terme pral.n f es cámara  fr chambre  en chamber  
1227 ciclisme ca cambra d'aire terme pral.n f es cámara de aire  fr chambre à air  en inner tube  
1228 rem ca cambra d'aire terme pral.n f es caja de flotabilidad  es cámara de aire  en air case  en canvas  
1229 piragüisme ca reserva de flotabilitat terme pral.n f ca cambra de flotabilitat sin. compl.n f es cámara de flotabilidad  es reserva de flotabilidad  fr réserve de flottabilité  en closed cell foam  
1230 atletisme ca cambra de requeriments terme pral.n f es cámara de llamadas  fr chambre d'appel  en call room  en marshalling area  
1231 esports ca caminar terme pral.v intr es andar  es caminar  fr marcher  en walk, to  
1232 judo ca tsugi-ashi terme pral.n m ca caminar en successió sin. compl.n m es tsugi-ashi  fr marche en succession  fr tsugi-ashi  en follow-foot stepping  en tsugi-ashi  
1233 judo ca suri-ashi terme pral.n m ca caminar lliscant sin. compl.n m es andar  es marcha deslizante  es suri-ashi  fr suri-ashi  
1234 tir olímpic ca camisa terme pral.n f es envuelta  fr chemise  en jacket  
1235 esports de pilota ca camp terme pral.n m ca mig camp terme pral.n m es campo  es medio campo  fr camp  fr demi-camp  fr moitié du terrain  
1236 atletisme ca camp terme pral.n m es campo  fr arène  en arena  
1237 atletisme ca cros terme pral.n m ca camp a través sin. compl.n m es campo a través  es cross  fr cross  fr cross-country  en cross-country  
1238 beisbol ca camp central terme pral.n m es campo central  fr champ centre  en center field  
1239 esports de pilota ca camp contrari terme pral.n m es campo contrario  fr camp adverse  en opponent's court  en opponent's half side of the court  
1240 basquetbol ca zona d'atac terme pral.n f ca camp d'atac sin. compl.n m es pista delantera  es zona de ataque  fr zone avant  fr zone d'attaque  en attacking zone  en fore court  en frontcourt  
1241 tir amb arc ca camp d'entrenament terme pral.n m es campo de entrenamiento  fr terrain d'entraînement  en training field  
1242 tir olímpic ca camp de tir terme pral.n m ca camp de competició [TIR ARC] sin. compl.n m es campo de competición [TIR ARC]  es campo de tiro  fr champ de tir  fr terrain de compétition [TIR ARC]  en competition field [TIR ARC]  en shooting field  en shooting range  
1243 basquetbol ca zona de defensa terme pral.n f ca zona defensiva terme pral.n f ca camp de defensa sin. compl.n m es pista trasera  es zona de defensa  es zona defensiva  fr zone arrière  fr zone de défense  fr zone défensive  en back court  en backcourt  en defensive zone  
1244 tir olímpic ca camp de fossa olímpica terme pral.n m es cancha de foso olímpico  fr stand de fosse olympique  en trapshooting range  
1245 tir olímpic ca camp de skeet [skeet: en] terme pral.n m es campo de skeet  es cancha de skeet  fr stand de skeet  en skeet field  en skeet range  
1246 tir olímpic ca camp de tir de precisió terme pral.n m es campo de tiro de precisión  fr champ de tir de précision  en shooting range precision  
1247 esports de raqueta ca camp del restador terme pral.n m ca costat receptor [BÀDMINTON] sin. compl.n m es campo del restador  es lado receptor [BÀDMINTON]  fr camp du receveur  fr côté à la réception  en receiver's court  en receiving side  
1248 esports de raqueta ca camp del servidor terme pral.n m ca costat servidor [BÀDMINTON] sin. compl.n m es campo del servidor  es lado servidor [BÀDMINTON]  fr camp du serveur  fr côté au service  en server's court  en serving side  
1249 beisbol ca camp dret terme pral.n m es campo derecho  fr champ droit  en right field  
1250 basquetbol ca mig camp terme pral.n m ca camp enrere sin. compl.n m es campo atrás  fr retour en zone  en backcourt violation  en over and back  
1251 beisbol ca camp esquerre terme pral.n m es campo izquierdo  fr champ gauche  en left field  
1252 beisbol ca camp exterior terme pral.n m es campo exterior  fr arrière-champ  fr champ extérieur  en outfield  
1253 beisbol ca camp interior terme pral.n m ca diamant sin. compl.n m ca quadre sin. compl.n m es campo interior  es cuadro  es diamante  fr avant-champ  fr champ intérieur  fr diamant  fr intra-champ  en diamond  en infield  
1254 esports de pilota ca camp propi terme pral.n m es campo propio  fr camp propre  en own court  en own half of the court  
1255 esports ca campana terme pral.n f es campana  fr cloche  en bell  
1256 esports ca campió terme pral.n m es campeón  fr champion  en champion  
1257 esports ca campió -ona terme pral.n m, f es campeón  fr champion  en champion  
1258 esports ca campionat terme pral.n m es campeonato  fr championnat  en championship  
1259 esports ca campionat del món terme pral.n m es campeonato del mundo  fr championnat du monde  en world championship  
1260 esports aquàtics ca camussa terme pral.n f es gamuza  
1261 rem ca canal terme pral.n m es canal  fr canal  en canal  
1262 piragüisme ca canal d'aigües braves terme pral.n m es canal de aguas bravas  fr canal d'eaux vives  en wild water canal  
1263 piragüisme ca canal d'aigües tranquil·les terme pral.n m es canal de aguas tranquilas  fr canal d'eaux calmes  en still water canal  
1264 vela ca candeler terme pral.n m es candelero  fr chandelier  en stanchion  
1265 taekwondo ca canell terme pral.n m ca palmok sin. compl.n m ca sonmok sin. compl.n m es muñeca  es palmok  fr palmok  fr poignet  en palmeok  en wrist  
1266 esports ca canellera terme pral.n f es muñequera  fr serre-poignet  en wristband  
1267 tir olímpic ca canó terme pral.n m es cañón  fr canon  en barrel  
1268 tir olímpic ca canó estriat terme pral.n m es cañón rayado  fr canon rayé  en rifled barrel  
1269 tir olímpic ca canó intercanviable terme pral.n m es cañón intercambiable  fr canon interchangeable  en changeable barrel  
1270 tir olímpic ca canó llis terme pral.n m es cañón liso  fr canon lisse  en smooth barrel  
1271 piragüisme ca canoa terme pral.n f es canoa  fr canoë  en Canadian canoe  en canoe  
1272 piragüisme ca canoa biplaça terme pral.n f es canoa biplaza  fr canoë biplace  en Canadian pair  sbl C-2  
1273 piragüisme ca canoa de quatre terme pral.n f es canoa a cuatro  fr canoë à quatre  en Canadian four  sbl C-4  
1274 piragüisme ca canoa de vela terme pral.n f es canoa a vela  en canoe sailing  
1275 piragüisme ca canoa monoplaça terme pral.n f es canoa monoplaza  fr canoë monoplace  en Canadian single  sbl C-1  
1276 piragüisme ca canoista terme pral.n m, f es canoísta  fr canoéiste  en canoeist  
1277 vela ca canonada terme pral.n f es cañonazo  fr coup de canon  en gun  
1278 piragüisme ca piragüisme terme pral.n m ca canotatge sin. compl.n m es canotaje  es piragüismo  fr canoë-kayak  fr canoéisme  en canoe-kayak  en canoeing  
1279 beisbol ca cantar terme pral.v tr es cantar  fr annoncer  fr crier [BEISBOL]  en call, to  
1280 tir amb arc ca cantar la puntuació terme pral.v intr es cantar la puntuación  en call the score, to  
1281 basquetbol ca cantell del tauler terme pral.n m ca vora del tauler sin. compl.n f es borde del tablero  fr bord du panneau  en edge of the backboard  
1282 tir olímpic ca cantonera terme pral.n f es cantonera  es placa de culata  fr plaque de crosse  en butt plate  en recoil pad  
1283 beisbol ca canvi terme pral.n m es cambio  fr changement  en change  
1284 esports de pilota ca canvi terme pral.n m ca substitució terme pral.n f es cambio  es sustitución  fr changement  fr remplacement  en change  en substitution  
1285 beisbol ca llançament amb canvi terme pral.n m ca canvi sin. compl.n m es cambio  es lanzamiento lento  fr changement  fr changement de vitesse  en change-up  en letup  
1286 esports de pilota ca canvi antireglamentari terme pral.n m ca substitució irregular [VOLEIBOL] sin. compl.n f es cambio antirreglamentario  es sustitución irregular [VOLEIBOL]  fr changement irrégulier  en illegal substitution  
1287 hípica ca canvi d'aire terme pral.n m es cambio de aire  fr changement d'allure  en change of pace  
1288 gimnàstica ca canvi d'aparell terme pral.n m es cambio de aparato  fr échange d'engin  
1289 tennis de taula ca canvi d'efecte terme pral.n m es cambio de efecto  fr variation d'effet  en change of spin  
1290 handbol ca canvi d'oponent terme pral.n m es cambio de oponente  fr changement d'adversaire  en switching  
1291 esports de pilota ca canvi de camp terme pral.n m ca canvi de banda [TENNIS TAULA] sin. compl.n m ca canvi de costat [TENNIS] sin. compl.n m ca canvi de zona d'atac [BASQUETBOL] sin. compl. es cambio de campo  es cambio de lado  es cambio de zona de ataque [BASQUETBOL]  fr changement de camp  fr changement de côté  en change of court  en change of ends  en change of sides  
1292 ciclisme ca canvi de bicicleta terme pral.n m es cambio de bicicleta  fr changement de vélo  en change of cycle  
1293 tir olímpic ca canvi de blancs terme pral.n m es cambio de blancos  fr changement des cibles  en target changing  
1294 waterpolo ca canvi de defensor terme pral.n m es cambio de defensa  
1295 hípica ca canvi de diagonal terme pral.n m es cambio de diagonal  fr changement de bipède diagonal  en change of diagonal  
1296 esports de pilota ca canvi de direcció terme pral.n m es cambio de dirección  fr changement de direction  en change of direction  
1297 hípica ca canvi de figura terme pral.n m es cambio de figura  fr changement de figure  en change of figure  
1298 gimnàstica ca canvi de formació terme pral.n m es cambio de formación  fr changement de formation  
1299 hípica ca canvi de galop terme pral.n m es cambio de galope  fr changement de pied  en change of leg at canter  
1300 hípica ca canvi de galop simple terme pral.n m es cambio de galope con pasos intermedios  fr changement de pied de ferme à ferme  en simple change of leg at canter  
1301 futbol ca canvi de joc terme pral.n m es cambio de juego  fr changement d'aile  en change the wing of attack  
1302 boxa ca canvi de línia terme pral.n m es cambio de línea  
1303 esgrima ca canvi de lligament terme pral.n m es cambio de ligamento  fr changement d'engagement  en change of engagement  
1304 esports de pilota ca permutació terme pral.n f ca canvi de lloc específic [HANDBOL] sin. compl.n m es cambio de puesto específico [HANDBOL]  es permuta  fr permutation  en change of position  en shifting  en switch  
1305 hípica ca canvi de mà terme pral.n m es cambio de mano  fr changement de main  en change of rein  
1306 judo ca utsuri-goshi terme pral.n m ca canvi de maluc sin. compl.n m es cambio de cadera  es utsuri-goshi  fr contre de hanche avant  fr déplacement de hanche  fr renversement sur la hanche  fr utsuri-goshi  en changing hip throw  en utsuri-goshi  
1307 ciclisme ca canvi de marxes terme pral.n m es cambiador  es cambio de marchas  fr dérailleur  en derailleur  en derailleur gear  
1308 tennis de taula ca canvi de pala terme pral.n m es cambio de raqueta  fr changement de raquette  en change of racket  
1309 hípica ca canvi de peu terme pral.n m es cambio de pie  fr changement de pied  en change of leg  
1310 hípica ca canvi de peu enlaire terme pral.n m es cambio de pie en el aire  fr changement de pied en l'air  en change of leg in the air  en flying change of leg  
1311 hípica ca canvi de peu simple terme pral.n m es cambio simple de pie  fr changement de pied simple  en simple change of leg  
1312 esports de pilota ca canvi de posició terme pral.n m es cambio de posición  fr changement de position  en interchange of position  
1313 gimnàstica ca canvi de presa terme pral.n m es cambio de presa  fr changement de prise  en change of the hold  en grip change  
1314 tennis de taula ca canvi de receptor terme pral.n m es cambio de receptor  fr changement de relanceur  en change of receiver  
1315 tennis de taula ca canvi de receptor terme pral.n m es cambio de receptor  fr changement de relanceur  en change of receiver  
1316 esports ca canvi de ritme terme pral.n m ca canvi de velocitat sin. compl.n m es cambio de paso  es cambio de ritmo  es cambio de velocidad  fr changement d'allure  fr changement de rythme  fr changement de vitesse  en change of pace  en change of speed  en pace variation  
1317 ciclisme ca canvi de roda terme pral.n m es cambio de rueda  fr changement de roue  en wheel change  
1318 voleibol ca canvi de servei terme pral.n m es cambio de saque  es cambio de servicio  fr changement de service  en change of service  
1319 bàdminton ca canvi de servei! terme pral.interj es ¡cambio de servicio!  fr service perdu!  en service over!  
1320 tennis de taula ca canvi de servidor terme pral.n m es cambio de servidor  fr changement de serveur  en change of server  
1321 rem ca canvi de tripulant terme pral.n m es sustitución de tripulante  fr modification de la composition des équipes  en crew change  
1322 esgrima ca canvi per batiment terme pral.n m es cambio por batimiento  es cambio-batimiento  fr changement pour battement  en change-beat  
1323 gimnàstica ca canvi per bot terme pral.n m es cambio por bote  fr échange par rebond  
1324 gimnàstica ca canvi per llançament terme pral.n m es cambio por lanzamiento  fr échange par lancer  
1325 gimnàstica ca canvi per rodament terme pral.n m es cambio por rodamiento  fr échange par roulement  
1326 gimnàstica ca canvi per transmissió terme pral.n m es cambio por transmisión  fr échange par transmission  
1327 tir olímpic ca canviador de blancs terme pral.n m es cambiador de blancos  fr changeur de cibles  en target changer  
1328 esports de pilota ca canviar terme pral.v tr ca substituir terme pral.v tr es cambiar  es sustituir  fr changer  fr remplacer  fr substituer  en change, to  en substitute, to  
1329 halterofília ca canviar de categoria de pes terme pral.v intr es cambiar de categoría de peso  fr changer de catégorie de poids  en change the weight category, to  
1330 tir olímpic ca canviar de lloc terme pral.v intr es cambiar de puesto  fr changer la position  en change the place, to  
1331 hípica ca canviar el plec terme pral.v intr es cambiar el pliegue  es cambiar la flexión  fr changer le pli  en change the bend, to  
1332 tir olímpic ca canviar l'arma terme pral.v intr es cambiar el arma  fr changer l'arme  en exchange a firearm, to  
1333 esports ca canya terme pral.n f es caña  fr tige  en upper  
1334 tir olímpic ca canya terme pral.n f es caña  fr fût  en fore-end  
1335 rem ca canya terme pral.n f es caña  fr manche  en loom  
1336 hípica ca canyellera terme pral.n f ca canyella sin. compl.n f es protector de caña  fr botte d'avant-jambe  fr botte de canon  fr guêtre d'avant-jambe  en shin boot  
1337 esports ca canyellera terme pral.n f es espinillera  es protector de espinillas  fr jambière  fr protection des tibias  fr protège-tibia  en leg guard  en leg pad  en shin guard  en shin pad  
1338 esports de raqueta ca cap terme pral.n m es cabeza  fr tête  en head  
1339 esports nàutics ca cap terme pral.n m es cabo  fr cordage  fr manoeuvre  en line  en rope  
1340 gimnàstica ca cap terme pral.n m es cabeza  fr tête  
1341 ciclisme ca cap terme pral.n m es cabeza  fr tête  
1342 tir amb arc ca punta terme pral.n f ca cap sin. compl.n m es punta  es regatón  fr pointe  fr tête  en arrowhead  en pile  en point  
1343 hípica ca cap al mur terme pral.n m es cabeza al muro  fr tête au mur  fr travers  en head to the wall  en travers  
1344 esports ca cap d'àrbitres terme pral.n m, f ca cap de jutges terme pral.n m, f es jefe de árbitros  es jefe de jueces  fr chef des juges  fr chef des officiels  en chief of umpires  
1345 esports ca cap d'equip terme pral.n m, f ca delegat -ada d'equip terme pral.n m, f es delegado de equipo  es jefe de equipo  fr capitaine d'équipe  fr chef d'équipe  fr chef de délégation  fr délégué d'équipe  en head of team  en team captain  en team leader  en team manager  
1346 pentatló modern ca cap d'inspectors de viratges terme pral.n m, f es jefe de inspectores de virajes  fr inspecteur en chef de virages  en chief inspector of turns  
1347 tir amb arc ca cap de colla terme pral.n m, f es jefe de patrulla  es líder de patrulla  fr chef de peloton  en group leader  
1348 ciclisme ca cap de comissaris terme pral.n m, f es comisario jefe  es jefe de comisarios  fr commissaire en chef  en chief commissaire  en chief steward  
1349 esports ca cap de cronometradors terme pral.n m, f es jefe de cronometradores  fr chef chronométreur  fr chef du chronométrage  fr chronométreur en chef  en chief of timing  en chief timekeeper  
1350 ciclisme ca cap de cursa terme pral.n m, f es cabeza de carrera  fr coureur de tête  fr tête de course  en leader  en leading rider  
1351 ciclisme ca cap de files terme pral.n m, f es cabeza de filas  
1352 tir olímpic ca cap de fossa terme pral.n m, f es jefe de foso  fr directeur de tranchée  en marking-pit officer  
1353 pentatló modern ca cap de galeria terme pral.n m, f es jefe de galería de tiro  fr chef du pas de tir  en range officer  
1354 atletisme ca cap de jutges d'arribada terme pral.n m, f es jefe de jueces de llegada  es juez principal de llegada  fr chef des juges à l'arrivée  en chief finish judge  
1355 vela ca cap de maniobra terme pral.n m es cabo de maniobra  
1356 esports ca cap de pista terme pral.n m, f ca delegat -ada de camp terme pral.n m, f es delegado de campo  es jefe de pista  es jefe del terreno  fr chef de piste  fr chef de terrain  fr commissaire de piste  fr commissaire du terrain  en chief of course  en floor manager  en marshal  en piste manager  en track manager  en track umpire  
1357 esports ca cap de premsa terme pral.n m, f es jefe de prensa  fr chef de presse  en press chief  en press officer  
1358 tennis ca cap de recollidors de pilotes terme pral.n m, f es jefe de recogepelotas  fr chef des ramasseurs de balles  
1359 rem ca cap de regata terme pral.n m es bote de cabeza  fr tête de course  en leader  
1360 piragüisme ca cap de salvament terme pral.n m, f es oficial de salvamento  fr chef du service de sauvetage  en safety officer  
1361 esports ca cap de sèrie terme pral.n m, f es cabeza de serie  fr tête de série  en heat winner  en seeded player  
1362 lluita ca cap de tapís terme pral.n m, f es jefe de tapiz  fr chef de tapis  en chief of the officials  en mat chairman [m]  en mat chairperson  
1363 atletisme ca cap del martell terme pral.n m es cabeza del martillo  fr tête du marteau  en hammer head  
1364 ciclisme ca cap del pilot terme pral.n m, f es cabeza de pelotón  
1365 rem ca capcineig terme pral.n m es cabeceo  fr tangage  en pitching  
1366 rem ca capcinejar terme pral.v intr es cabecear  fr tanguer  en pitch, to  
1367 hípica ca capcingle terme pral.n m es vilorta de cincha  fr sanglon  en girth strap  
1368 esports de pilota ca capità -ana terme pral.n m, f es capitán  fr capitaine  en captain  
1369 voleibol ca capità -ana de joc terme pral.n m, f es capitán de juego  fr capitaine de jeu  fr capitaine en jeu  en game captain  
1370 vela ca capità -ana de port terme pral.n m, f es capitán de puerto  fr capitaine de port  en harbour master  
1371 gimnàstica ca quinta terme pral.n f ca capivolta sin. compl.n f es quinta  fr streuli  fr strôli  en pull-over  en streuli  
1372 esports ca caputxa terme pral.n f es capucha  fr capuchon  en hood  
1373 vela ca car terme pral.n m es car  
1374 esports de raqueta ca cara terme pral.n f es cara  fr côté  fr face  en face  
1375 taekwondo ca cara terme pral.n f ca nivell alt sin. compl.n m ca olgul sin. compl.n m es cara  es nivel alto  es olgul  fr eulgoul  fr niveau haut  fr niveau supérieur  fr tête  fr visage  en eolgool  en face  en head level  
1376 piragüisme ca cara de la fulla terme pral.n f es cara de la hoja  fr face active de la pagaie  en face of paddle  
1377 tir amb arc ca cara externa terme pral.n f es cara externa  fr dos de l'arc  en back of the bow  
1378 tir amb arc ca cara interna terme pral.n f es cara interna  fr ventre de l'arc  en face of the bow  
1379 esports de raqueta ca cara oberta terme pral.n f ca raqueta oberta terme pral.n f ca pala oberta [TENNIS TAULA] sin. compl.n f es cara abierta  es raqueta abierta  fr face ouverte  fr raquette ouverte  en open racket  en open racket face  
1380 esports de raqueta ca cara plana terme pral.n f ca raqueta plana terme pral.n f es cara plana  es raqueta plana  fr raquette plate  en flat racket  en flat racket face  
1381 esports de raqueta ca cara tancada terme pral.n f ca pala tancada [TENNIS TAULA] terme pral.n f ca raqueta tancada terme pral.n f es cara cerrada  es raqueta cerrada  fr face fermée  fr raquette fermée  en closed racket  en closed racket face  
1382 ciclisme ca caravana terme pral.n f es caravana  fr caravane  fr échelon de la course  en caravan  
1383 vela ca carena terme pral.n f es carena  fr carène  en bottom  en underbody  
1384 esports ca careta terme pral.n f ca màscara sin. compl.n f es careta  es máscara  fr masque  fr masque facial  fr protège-visage  en facemask  en mask  
1385 vela ca carlinga terme pral.n f es carlinga  fr emplanture  en step  
1386 gimnàstica ca carminucci [it] terme pral.n m es Carminucci  fr Carminucci  en Carminucci  
1387 gimnàstica ca carpa terme pral.n f es carpa  en straddle pike jump  
1388 gimnàstica ca carpat -ada terme pral.adj es carpado  fr carpé  en pike  en piked  
1389 tir olímpic ca carrabina terme pral.n f es carabina  fr carabine  fr carabine de petit calibre  en rifle  en small-bore rifle  
1390 tir olímpic ca carrabina 3 x 20 terme pral.n f es carabina 3 x 20  fr carabine 3 x 20  en small-bore rifle three positions women  
1391 tir olímpic ca carrabina 3 x 40 terme pral.n f es carabina 3 x 40  fr carabine 3 x 40  en small-bore rifle three positions  
1392 tir olímpic ca carrabina d'aire terme pral.n f es carabina de aire  fr carabine à air  en air rifle  
1393 tir olímpic ca carrabina d'aire terme pral.n f ca carrabina pneumàtica sin. compl.n f es carabina de aire  es carabina neumática  fr carabine à air  fr carabine pneumatique  en air rifle  
1394 tir olímpic ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en charge  
1395 esports de pilota ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  fr charger  en charge  en charging  
1396 tir olímpic ca càrrega terme pral.n f es carga  fr chargement  en loading  
1397 boxa ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en charge  
1398 halterofília ca pes terme pral.n m ca càrrega sin. compl.n f es carga  es peso  fr charge  fr poids  en loading  en weight  
1399 tir olímpic ca càrrega de perdigons terme pral.n f es carga de perdigones  fr charge de plombs  en weight  
1400 futbol ca càrrega il·legal terme pral.n f es carga ilegal  fr charge illégale  fr charge irrégulière  en illegal charge  
1401 futbol ca càrrega legal terme pral.n f es carga legal  fr charge légale  fr charge loyale  en fair charge  en legal charge  
1402 halterofília ca carregada terme pral.n f es cargada  fr épaulé  en clean  
1403 halterofília ca carregada de força terme pral.n f es cargada de fuerza  
1404 tir olímpic ca carregador terme pral.n m es cargador  fr chargeur  fr magasin  en cartridge clip  en chip  en magazine  
1405 esports de pilota ca carregar terme pral.v tr es cargar  fr charger  en charge, to  
1406 halterofília ca carregar terme pral.v tr es cargar  fr épauler  en clean, to  
1407 boxa ca carregar terme pral.v tr es cargar  fr charger  en charge, to  
1408 tir olímpic ca carregar terme pral.v tr es cargar  fr charger  en load, to  
1409 halterofília ca carregar terme pral.v tr es cargar  fr charger  en load, to  
1410 basquetbol ca carregar un temps mort terme pral.v intr es cargar un tiempo muerto  fr imputer un temps mort  en charge a timeout, to  
1411 pentatló modern ca carregueu cinc cartutxos! terme pral.interj es ¡carguen cinco cartuchos!  fr chargez cinq coups!  en load five rounds!  
1412 tir olímpic ca carregueu! terme pral.interj es ¡carguen!  fr chargez!  en load!  
1413 esports ca carrer terme pral.n m es calle  fr couloir  en lane  en track  
1414 piragüisme ca carrer auxiliar terme pral.n m es calle auxiliar  fr couloir auxiliare  en auxiliary lane  
1415 esports ca carrer central terme pral.n m es calle central  fr couloir central  en center lane  en centre lane  
1416 atletisme ca carrer d'arribada terme pral.n m es calle de llegada  en finish lane  
1417 pentatló modern ca carrer de tir terme pral.n m ca carrer de foc [PENTATLÓ MOD] sin. compl.n m es calle de fuego [PENTATLÓ MOD]  es calle de tiro  fr rue de tir  en shot street  
1418 rem ca carrer de seguretat terme pral.n m es calle de seguridad  en emergency lane  en lane 0  
1419 atletisme ca carrer exterior terme pral.n m es calle exterior  fr couloir extérieur  en outside lane  
1420 rem ca carrer exterior terme pral.n m ca carrer lateral terme pral.n m es calle exterior  es calle lateral  fr couloir extérieur  en outside lane  
1421 rem ca carrer interior terme pral.n m es calle interior  fr couloir intérieur  en inside lane  
1422 atletisme ca carrer interior terme pral.n m es calle interior  fr couloir intérieur  en inner lane  en inside line  
1423 atletisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m es pista libre  
1424 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f es carrera  fr course  en race  
1425 esports ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f ca correguda sin. compl.n f es carrera  fr course  en race  
1426 beisbol ca correguda terme pral.n f ca carrera den. desest. ca cursa den. desest. es carrera  fr point  en run  en score  
1427 esports ca correguda d'impuls terme pral.n f ca carrera d'impuls den. desest. ca cursa d'impuls den. desest. es carrera de impulso  fr course d'élan  fr marche d'élan  en run  en run-up  en running approach  en walk  
1428 vela ca carril d'escota terme pral.n f es carril de escota  fr barre d'écoute  fr rail d'écoute  fr traveler  en traveler  en traveller  
1429 rem ca carro terme pral.n m es asiento de corredera  es carro  fr charriot  fr coulisse  fr siège à coulisse  en sliding seat  
1430 vela ca carro d'escota terme pral.n m es carro de escota  
1431 esports ca carta de llibertat terme pral.n f es carta de libertad  
1432 vela ca carta nàutica terme pral.n f es carta náutica  fr carte nautique  en chart  en nautical chart  
1433 natació artística ca cartró de puntuació terme pral.n m es cartulina de puntuación  fr carte de note  en flash card  
1434 tir olímpic ca cartutx terme pral.n m es cartucho  fr cartouche  en cartridge  
1435 tir olímpic ca cartutxera terme pral.n f es cartuchera  fr cartouchière  en cartridge belt  
1436 esports ca casc terme pral.n m ca casc de protecció sin. compl.n m es casco  es casco de protección  fr casque  fr casque de protection  en crash helmet  en helmet  en protective helmet  
1437 gimnàstica ca cascada terme pral.n f es cascada  fr cascade  en cascade  
1438 tir olímpic ca caseta terme pral.n f es caseta  fr cabane  en house  
1439 tir olímpic ca caseta alta terme pral.n f es caseta alta  es trapa alta  fr cabane haute  fr trappe haute  en high house  
1440 tir olímpic ca caseta baixa terme pral.n f es caseta baja  es trapa baja  fr cabane basse  fr trappe basse  en low house  
1441 gimnàstica ca casimiro terme pral.n m ca suárez sin. compl.n m es Casimiro  es Suárez  fr Casimiro  fr Suarez  en Casimiro  en Suarez  
1442 esports aquàtics ca casquet terme pral.n m es gorro  es gorro de baño  fr bonnet  fr bonnet de bain  en cap  en swimming cap  
1443 esgrima ca cassoleta terme pral.n f ca guardamà terme pral.n m ca guarda sin. compl.n f es cazoleta  es guarda  es platillo  es taza  fr coquille  fr garde  en bell  en coquille  en guard  
1444 natació artística ca castell terme pral.n m es castillo  fr château  en castle  
1445 voleibol ca càstig per demora terme pral.n m es castigo por demora  fr sanction pour perte de temps  en time losing penalty  
1446 vela ca cat terme pral.n m es cat  fr cat boat  en cat boat  
1447 natació artística ca catalarc terme pral.n m es catalarc  fr catalarc  en catalarc  
1448 natació artística ca catalina terme pral.n f es catalina  fr catalina  en catalina  
1449 vela ca catamarà terme pral.n m es catamarán  fr catamaran  en catamaran  
1450 vela ca tastavent terme pral.n m ca catavent sin. compl.n m es cataviento  fr girouette  fr penon  en telltale  en wind indicator  
1451 lluita ca catch terme pral.n m es catch  fr catch  en catch-as-catch can  en professional wrestling  
1452 esports ca categoria terme pral.n f es categoría  fr catégorie  en class  
1453 natació artística ca categoria terme pral.n f es categoría  fr catégorie  en category  
1454 esports de combat ca grau terme pral.n m ca categoria sin. compl.n f es categoría  es grado  fr degré  fr grade  en degree  en grade  
1455 halterofília ca categoria de pes terme pral.n f ca pes terme pral.n m ca categoria de pes corporal [HALTEROFÍLIA] sin. compl.n f es categoría de peso  es categoría de peso corporal [HALTEROFÍLIA]  es peso  fr catégorie de poids  fr catégorie de poids corporel [HALTEROFÍLIA]  fr poids  en bodyweight category [HALTEROFÍLIA]  en weight  en weight category  en weight class  en weight classification  en weight division  
1456 esports ca categoria de promoció terme pral.n f es categoría de promoción  fr catégorie de promotion  en non-competitive class  
1457 esports ca categoria femenina terme pral.n f es categoría femenina  fr catégorie dames  fr catégorie féminine  en ladie's class  en women's category  en women's class  
1458 esports ca categoria masculina terme pral.n f es categoría masculina  fr catégorie masculine  fr catégorie messieurs  en gentlemen's class  en men's category  en men's class  
1459 judo ca categoria oberta terme pral.n f ca totes categories sin. compl.n f pl es categoría abierta  es todas categorías  fr catégorie ouverte  fr toutes catégories  en all categories  en open category  
1460 esports nàutics ca caure [a] terme pral.v prep es caer  es desnivelar  fr gîter  en heel over, to  
1461 taekwondo ca caure intencionadament terme pral.v intr es caerse intencionadamente  fr tomber à terre volontairement  en intentionally fall down, to  
1462 hípica ca cavalcada terme pral.n f es cabalgada  fr chevauchée  en riding  
1463 hípica ca cavalcadura terme pral.n f ca muntura sin. compl.n f es cabalgadura  es montura  fr monture  en mount  
1464 gimnàstica ca cavall de salts terme pral.n m ca cavall sin. compl.n m ca poltre sin. compl.n m es caballo  es caballo de saltos  es potro  fr cheval-sautoir  en horse  en vaulting table  
1465 gimnàstica ca cavall amb arcs terme pral.n m es caballo con arcos  fr cheval d'arçons  fr cheval-arçons  en pommel horse  
1466 hípica ca cavall de fons terme pral.n m es stayer  fr stayer  en stayer  
1467 hípica ca cavall de reserva terme pral.n m es caballo de reserva  fr cheval supplémentaire  en extra horse  
1468 hípica ca cavall de sella terme pral.n m es caballo de monta  es caballo de silla  fr cheval de selle  en saddle horse  
1469 natació artística ca cavaller terme pral.n m es caballero  fr chevalier  en knight  
1470 hípica ca cavalleria terme pral.n f ca seient terme pral.n m es asiento  fr assiette  fr siège  en seat  
1471 hípica ca quadra terme pral.n f ca cavallerissa sin. compl.n f es caballeriza  es cuadra  fr écurie  en stable  
1472 rem ca cavallet terme pral.n m es caballete  fr tréteau  en boat stand  en griddle stand  
1473 tir amb arc ca cavallet terme pral.n m es caballete  fr chevalet  en butt stand  
1474 esports ca cèl·lula fotoelèctrica terme pral.n f es célula fotoeléctrica  fr cellule photo-électrique  en photocell  en photoelectric cell  
1475 esports de pilota ca centrada terme pral.n f es centro  fr centre  en centre  
1476 esports de pilota ca centrada terme pral.n f es centro  fr centre  en centre  
1477 handbol ca central terme pral.n m, f es central  fr demi-centre  en center half  en centre half  
1478 esports de pilota ca centrar terme pral.v tr es centrar  fr centrer  fr recentrer  en center, to  en centre, to  
1479 esports de pilota ca centrar terme pral.v tr es centrar  fr centrer  fr recentrer  en centre, to  
1480 pentatló modern ca centre terme pral.n m ca deu sin. compl.n m es centro  es diez  fr centre  fr dix  en centrum  en ten  
1481 esports ca centre d'alt rendiment terme pral.n m es centro de alto rendimiento  fr centre d'entraînement sportif de haut niveau  en training center  
1482 vela ca centre de carena terme pral.n m es centro de carena  fr centre de carène  en center of displacement  en centre of displacement  
1483 vela ca centre de deriva terme pral.n m es centro de deriva  fr centre de dérive  en centre of flotation of the water plane  
1484 esports ca centre de gravetat terme pral.n m es centro de gravedad  fr centre de gravité  en center of gravity  en centre of gravity  
1485 tir amb arc ca centre de la diana terme pral.n m es centro de diana  fr centre de la cible  en bull's eye  en centre of the target face  en inner bull  en pinhole  
1486 esports ca centre de premsa terme pral.n m es centro de prensa  fr centre de presse  en press center  
1487 esports de pilota ca centre del camp terme pral.n m es centro del campo  fr centre du terrain  en center of the field  en centre of the field  en midfield  
1488 lluita ca centre del tapís terme pral.n m ca cercle central sin. compl.n m es círculo central  es corona  es redondel central  fr centre du tapis  fr cercle  en center of the mat  en centre of the mat  
1489 esports ca clínica d'atletes terme pral.n f ca centre mèdic sin. compl.n m es centro médico  es clínica de atletas  fr centre de médecine des sports  fr centre médical  en medical center  en sports medicine center  
1490 vela ca centre meteorològic terme pral.n m es centro meteorológico  fr centre météorologique  en meteorological centre  
1491 vela ca centre vèlic terme pral.n m es centro vélico  fr centre vélique  en centre of effort  
1492 esports de pilota ca mig terme pral.n m, f ca migcampista terme pral.n m, f ca centrecampista sin. compl.n m, f ca mig volant [FUTBOL] sin. compl.n m, f es centrocampista  es medio  es medio volante [FUTBOL]  fr demi  fr joueur du milieu  en link man [m]  en midfield player  en midfielder  
1493 lluita ca centrífuga terme pral.n f es centrífuga  
1494 vela ca cenyida terme pral.n f es ceñida  
1495 vela ca cenyir terme pral.v intr es barloventear  es ceñir  fr être au plus près  en sail close-hauled, to  
1496 atletisme ca cenyir-se a la corda terme pral.v intr pron es ceñirse a la cuerda  fr rabattre à la corde, se  en hug the curb, to  
1497 esports ca vistaire terme pral.n m, f ca cercapromeses sin. compl.n m, f es cazatalentos  es ojeador  fr dépisteur sportif  en bird dog  en scout  en talent scout  
1498 hípica ca cercle terme pral.n m es círculo  fr cercle  en circle  
1499 hípica ca cercle terme pral.n m ca llaç terme pral.n m es círculo  es lazo  es vuelta  fr cercle  en circle  
1500 gimnàstica ca cercle terme pral.n m es círculo  fr cercle  en circle  
1501 basquetbol ca cercle terme pral.n m es círculo  fr cercle  en circle  
1502 esports de pilota ca cercle central terme pral.n m es círculo central  fr cercle central  fr cercle de mise en jeu  fr rond central  en centre circle  en jump circle [BASQUETBOL]  en jumping circle [BASQUETBOL]  en kickoff circle [FUTBOL]  
1503 beisbol ca cercle d'espera terme pral.n m es círculo de espera  fr cercle d'attente  fr cercle du batteur suivant  en on-deck circle  
1504 gimnàstica ca cercle de cames terme pral.n m es círculo de piernas  es molino  fr cercle des jambes  en leg circle  
1505 gimnàstica ca cercle de cames americà terme pral.n m ca cercle Thomas sin. compl.n m ca molí americà sin. compl.n m es círculo Thomas  es molino americano  fr cercle Thomas  fr ciseau américain  en double leg circles with scissors  en Thomas circle  en Thomas flair  
1506 atletisme ca cercle de disc terme pral.n m es círculo de disco  fr aire d'élan du disque  fr cercle de lancement de disque  en discus circle  
1507 atletisme ca cercle de llançament terme pral.n m es círculo de lanzamiento  fr cercle de lancer  en throwing circle  
1508 atletisme ca cercle de martell terme pral.n m es círculo de lanzamiento del martillo  es círculo de martillo  fr aire d'élan du marteau  fr cercle de lancement du marteau  en hammer circle  
1509 atletisme ca cercle de pes terme pral.n m es círculo de peso  fr aire d'élan du poids  fr cercle de lancement du poids  en shot circle  
1510 gimnàstica ca cercle horitzontal terme pral.n m es círculo horizontal  fr cercle horizontal  
1511 gimnàstica ca cercle petit terme pral.n m es pequeño círculo  fr cercle  en small circle  
1512 gimnàstica ca cercle vertical terme pral.n m es círculo vertical  fr cercle vertical  
1513 gimnàstica ca cèrcol terme pral.n m es aro  fr cerceau  en hoop  
1514 atletisme ca cèrcol metàl·lic terme pral.n m es aro metálico  fr bande de fer  fr cercle de métal  en iron band  
1515 vela ca certificat de mesurament terme pral.n m es certificado de medición  fr certificat de conformité  fr certificat de jauge  en measurement certificate  
1516 rem ca certificat de pes terme pral.n m es certificado de peso  en weighing sheet  
1517 halterofília ca certificat de pes de la bàscula terme pral.n m es certificado de peso fiel de la báscula  fr certificat de validité de la balance  en scale certificate  
1518 halterofília ca certificat de pes dels halters terme pral.n m es certificado de peso fiel de la barra  fr formulaire de pesée de l'haltère  en certificate of the weight of the barbell  
1519 esports ca certificat de traspàs internacional terme pral.n m es certificado de transferencia internacional  es transfer  fr certificat de transfert international  en international transfer certificate  
1520 esports ca cessió terme pral.n f es cesión  fr transfert temporaire  en temporary transfer  
1521 futbol ca cessió terme pral.n f es dejada  es relevo  fr cession  en pass  
1522 futbol ca cessió al porter terme pral.n f es cesión al portero  fr passe au gardien  
1523 hípica ca cessió de la cama terme pral.n f es cesión a la pierna  fr cession à la jambe  en leg-yielding  
1524 taekwondo ca chagi terme pral.n m ca cop de peu sin. compl.n m es chagui  es patada  fr coup de pied  fr tchagui  en chagi  en kick  
1525 taekwondo ca chagisul terme pral.n m ca tècnica de cames sin. compl.n f es chaguisul  es técnica de patada  es técnica de pierna  fr technique de jambes  fr technique de pied  en foot technique  en kick technique  en kicking technique  
1526 taekwondo ca charyot sogi terme pral.n m ca posició dempeus sin. compl.n f es charyot sogui  es posición de firmes  es posición de pie  fr position d'attente  fr position de préparation  fr position debout  fr tchalyeut seogui  en attention stance  
1527 taekwondo ca chebipum mok chigi terme pral.n m es chebipum mok chigui  es vuelo de la golondrina  fr jebipoom meuk tchigui  
1528 taekwondo ca chebipum tok chigi terme pral.n m es chebipum tok chigui  fr jebipoom teuk tchigui  
1529 taekwondo ca cop de puny ascendent terme pral.n m ca chi jirugi sin. compl.n m es golpe directo ascendente  es puñetazo ascendente  fr coup de poing remontant  en rising punch  en upper cut punch  
1530 taekwondo ca chiko chagi terme pral.n m ca neryo chagi terme pral.n m es chigo chagui  es chitko chagui  es neryo chagui  es patada de hacha  es patada descendente  fr coup de pied écrasant  fr coup de pied marteau  fr nelyo tchagui  
1531 taekwondo ca chirugi terme pral.n m es chirugui  fr attaque piquée  fr jileugui  fr tchireuggi  fr tchireugui  en chireugi  
1532 taekwondo ca chirugisul terme pral.n m es chiruguisul  
1533 judo ca chokuritsu terme pral.n m es chokuritsu  
1534 taekwondo ca competidor -a blau blava terme pral.n m, f ca chong sin. compl.n m, f es chong  es competidor azul  fr combattant bleu  fr tchong  en blue competitor  
1535 vela ca ciar terme pral.v intr ca fer popa sin. compl.v intr es ciar  fr dénager  fr ramer à rebours [REM]  fr scier  en back down, to  en go astern, to  
1536 rem ca ciavoga terme pral.n f es ciaboga  
1537 piragüisme ca ciavoga terme pral.n f es ciaboga  fr virage  en bend  en curve  en turn  
1538 rem ca ciavogar terme pral.v intr es ciabogar  
1539 piragüisme ca ciavogar terme pral.v intr es ciabogar  fr virer  en turn, to  
1540 natació ca cicle de braçada terme pral.n m es ciclo de brazada  
1541 ciclisme ca ciclisme terme pral.n m es ciclismo  fr cyclisme  en cycling  
1542 ciclisme ca ciclisme darrere moto terme pral.n m es ciclismo tras moto  
1543 ciclisme ca ciclisme de carretera terme pral.n m ca ciclisme en carretera terme pral.n m es ciclismo en carretera  fr cyclisme sur route  en road cycling  
1544 ciclisme ca ciclisme de pista terme pral.n m ca ciclisme en pista terme pral.n m es ciclismo en pista  fr cyclisme sur piste  en track cycling  
1545 ciclisme ca ciclista terme pral.adj es ciclista  fr cycliste  en cyclist  
1546 ciclisme ca ciclista terme pral.n m, f es ciclista  fr cycliste  en cyclist  
1547 ciclisme ca ciclocròs terme pral.n m es ciclocross  fr cyclo-cross  en cyclo-cross  
1548 ciclisme ca cicloturisme terme pral.n m es cicloturismo  fr cyclotourisme  fr vélotourisme  en bicycle touring  en cycle touring  
1549 boxa ca científic -a terme pral.adj es científico  fr scientifique  
1550 basquetbol ca cilindre terme pral.n m es cilindro  fr cylindre  en cylinder  
1551 rem ca cinc terme pral.n m, f es cinc  fr cinq  en five  
1552 vela ca cingla terme pral.n f es cincha  fr sangle  en strap  
1553 hípica ca cingla terme pral.n f es cincha  fr sangle  en girth  
1554 hípica ca cinglador terme pral.n m es latiguillo  fr contre-sanglon  en tab  
1555 esgrima ca posició de cinquena terme pral.n f ca cinquena sin. compl.n f es posición de quinta  es quinta  fr position de quinte  fr quinte  en quinte  
1556 basquetbol ca cinquena falta terme pral.n f es quinta falta  fr cinquième faute  en fifth foul  
1557 pentatló modern ca cinta terme pral.n f es cinta  fr bande  en tape  
1558 gimnàstica ca cinta terme pral.n f es cinta  fr ruban  en ribbon  
1559 esports ca cinta de cap terme pral.n f es banda de cabeza  es cinta  fr serre-tête  en headband  
1560 esgrima ca cinta de subjecció terme pral.n f es banda  es cinta de sujeción  fr attache  fr sous ventrière  en strap  
1561 beisbol ca cinta elàstica terme pral.n f es cinta elástica  fr bande élastique  en elastic band  
1562 atletisme ca cinta mètrica terme pral.n f es cinta métrica  fr ruban de mesure  en measuring tape  
1563 tennis ca cinta tensora terme pral.n f es cincha  es cinta central  es faja  fr sangle  en strap  
1564 vela ca cintó terme pral.n m es cintón  fr ceinture  en strake  
1565 lluita ca cintura terme pral.n f es cintura  fr ceinture  en tight waist  
1566 lluita ca cintura de costat terme pral.n f ca rodada sin. compl.n f es cintura de costado  es rodada  fr ceinture de côté  en side waist-hold  en side waist-lock  en tight waist to the side  
1567 lluita ca cintura de revés terme pral.n f ca italiana sin. compl.n f es cintura de revés  es italiana  fr ceinture à rebours  en reverse waist-hold  en reverse waist-lock  
1568 lluita ca russa terme pral.n f ca cintura en pont sin. compl.n f es cintura en puente  es rusa  fr ceinture en pont  en tight waist-roll  
1569 halterofília ca cinturó terme pral.n m es cinturón  fr ceinture  en belt  
1570 esports de combat ca cinturó terme pral.n m ca obi [JUDO] sin. compl.n m ca ti [TAEKWONDO] sin. compl.n m es cinturón  es obi [JUDO]  es ti [TAEKWONDO]  fr ceinture  fr obi [JUDO]  fr ti [TAEKWONDO]  en belt  en obi [JUDO]  en ti [TAEKWONDO]  
1571 boxa ca cinturó terme pral.n m es cinta elástica  es cinturón  fr bande élastique  fr ceinturon  en elastic waistband  en sash  
1572 judo ca cinturó blanc terme pral.n m es cinturón blanco  fr ceinture blanche  en white belt  en white sash  
1573 taekwondo ca cinturó blanc i groc terme pral.n m es cinturón blanco amarillo  fr ceinture blanche jaune  en white yellow belt  
1574 taekwondo ca cinturó blau terme pral.n m es cinturón azul  fr ceinture bleue  en blue belt  
1575 boxa ca cinturó blau terme pral.n m es cinturón azul  fr ceinture bleue  fr ceinturon bleu  en blue sash  
1576 judo ca cinturó blau terme pral.n m es cinturón azul  fr ceinture bleue  en blue belt  
1577 taekwondo ca cinturó blau i marró terme pral.n m es cinturón azul marrón  fr ceinture bleue marron  en blue brown belt  
1578 judo ca cinturó groc terme pral.n m es cinturón amarillo  fr ceinture jaune  en yellow belt  
1579 taekwondo ca cinturó groc terme pral.n m es cinturón amarillo  fr ceinture jaune  en yellow belt  
1580 taekwondo ca cinturó groc i taronja terme pral.n m es cinturón amarillo naranja  fr ceinture jaune orange  en yellow orange belt  
1581 judo ca cinturó marró terme pral.n m es cinturón marrón  fr ceinture marron  en brown belt  
1582 taekwondo ca cinturó marró terme pral.n m es cinturón marrón  fr ceinture marron  en brown belt  
1583 judo ca cinturó negre terme pral.n m es cinturón negro  fr ceinture noire  en black belt  
1584 taekwondo ca cinturó negre terme pral.n m es cinturón negro  fr ceinture noire  en black belt  
1585 judo ca cinturó taronja terme pral.n m es cinturón naranja  fr ceinture orange  en orange belt  
1586 taekwondo ca cinturó taronja terme pral.n m es cinturón naranja  fr ceinture orange  en orange belt  
1587 taekwondo ca cinturó taronja i verd terme pral.n m es cinturón naranja verde  fr ceinture orange verte  en orange green belt  
1588 taekwondo ca cinturó verd terme pral.n m es cinturón verde  fr ceinture verte  en green belt  
1589 judo ca cinturó verd terme pral.n m es cinturón verde  fr ceinture verte  en green belt  en green sash  
1590 taekwondo ca cinturó verd i blau terme pral.n m es cinturón verde azul  fr ceinture verte bleue  en green blue belt  
1591 boxa ca cinturó vermell terme pral.n m es cinturón rojo  fr ceinture rouge  fr ceinturon rouge  en red sash  
1592 judo ca cinturó vermell terme pral.n m es cinturón rojo  fr ceinture rouge  en red belt  
1593 judo ca cinturó vermell i blanc terme pral.n m es cinturón rojo y blanco  fr ceinture rouge et blanche  en red and white belt  
1594 esports ca circuit terme pral.n m ca circuit obert terme pral.n m es circuito  es circuito abierto  fr circuit  fr circuit ouvert  en circuit  en open circuit  en track  
1595 esports ca circuit terme pral.n m ca circuit tancat terme pral.n m es circuito  es circuito cerrado  fr circuit  fr circuit fermé  en circuit  en closed circuit  en track  
1596 esports de pilota ca circulació terme pral.n f es circulación  fr circulation  
1597 esports de pilota ca circular terme pral.v intr es circular  fr circuler  
1598 gimnàstica ca circumducció terme pral.n f es circunducción  fr circumduction  en circumduction  
1599 futbol ca ciri terme pral.n m es cirio  
1600 vela ca Codi Internacional de Senyals terme pral.n m ca CIS siglan m es Código Internacional de Señales  es CIS  fr Code International des Signaux  en International Code of Signals  
1601 basquetbol ca cistella de dos punts terme pral.n m es canasta de dos puntos  fr panier de deux points  en two-points field goal  
1602 tennis de taula ca cistella de pilotes terme pral.n f es cesto de pelotas  fr panier de balles  en basket of balls  
1603 basquetbol ca cistella de tres punts terme pral.n m ca cistella triple terme pral.n m ca triple sin. compl.n m es canasta triple  es triple  fr panier de trois points  en three-points field goal  
1604 esports nàutics ca classe terme pral.n f es clase  fr classe  en class  
1605 vela ca classe internacional terme pral.n f es clase internacional  fr classe internationale  en international class  
1606 vela ca classe olímpica terme pral.n f es clase olímpica  en Olympic class  
1607 esports ca classificació terme pral.n f es clasificación  fr classement  fr classification  en classification  en placing  en ranking  
1608 halterofília ca classificació d'arrencada terme pral.n f es clasificación en arrancada  
1609 ciclisme ca classificació d'esprints especials terme pral.n f es clasificación de sprints especiales  
1610 halterofília ca classificació de dos temps terme pral.n f es clasificación en dos tiempos  
1611 ciclisme ca classificació de metes volants terme pral.n f es clasificación de metas volantes  fr classement à sprints volants  
1612 ciclisme ca classificació de muntanya terme pral.n f es clasificación de montaña  fr classement de montagne  en mountain classification  
1613 ciclisme ca classificació de regularitat terme pral.n f es clasificación de regularidad  fr classement de régularité  en regularity classification  
1614 halterofília ca classificació de total olímpic terme pral.n f ca classificació final sin. compl.n f es clasificación en total olímpico  es clasificación final  fr classement final  en final classification  
1615 esports ca classificació final terme pral.n f es clasificación final  fr classement final  en final classification  
1616 esports ca classificació general terme pral.n f es clasificación general  fr classement général  en general classification  
1617 esports ca classificació individual terme pral.n f es clasificación individual  fr classement individuel  en individual classification  
1618 ciclisme ca classificació individual per punts terme pral.n f es clasificación individual por puntos  fr classement par points  en points classification  
1619 gimnàstica ca classificació per aparells terme pral.n f es clasificación por aparatos  
1620 esports ca classificació per equips terme pral.n f es clasificación por equipos  fr classement par équipes  en team classification  
1621 tir olímpic ca classificador -a terme pral.n m, f es clasificador  fr classificateur  en target scorer  
1622 esports ca classificar terme pral.v tr es clasificar  fr classer  en classify, to  
1623 esports ca classificar-se [per a/per] terme pral.v prep pron ca qualificar-se [per a/per] sin. compl.v prep pron es calificarse  es clasificarse  fr classer, se  fr qualifier, se  en qualify, to  
1624 atletisme ca clau terme pral.n m es clavo  fr pointe  en spike  
1625 esports de combat ca tècnica terme pral.n f ca clau sin. compl.n f ca presa [LLUITA] sin. compl.n f ca waza [JUDO] sin. compl.n m es llave  es presa [LLUITA]  es técnica  es waza [JUDO]  fr clé  fr clef  fr prise [LLUITA]  fr technique  fr waza [JUDO]  en hold [LLUITA]  en lock [LLUITA]  en technique  en waza [JUDO]  
1626 judo ca luxació terme pral.n f ca clau de braç sin. compl.n f ca karami sin. compl.n m es luxación  fr clé de bras  fr luxation  en arm-lock  
1627 tir amb arc ca clau de puntes terme pral.n f es llave de puntas  
1628 esports ca clàusula de rescissió terme pral.n f es cláusula de rescisión  fr clause de résiliation  en termination clause  
1629 tir amb arc ca clavar terme pral.v tr es clavar  fr planter  en stick, to  
1630 gimnàstica ca clavar terme pral.v tr es clavar  
1631 rem ca clavar la pala terme pral.v intr es clavar la pala  
1632 piragüisme ca clavar la pala terme pral.v intr es clavar la pala  
1633 atletisme ca clavar la perxa terme pral.v intr es introducir la pértiga  fr piquer de la perche  en plant the pole, to  
1634 piragüisme ca clavar la popa terme pral.v intr es clavar la popa  
1635 piragüisme ca clavar la proa terme pral.v intr es clavar la proa  
1636 tir olímpic ca impactar terme pral.v prep ca clavar-se [TIR ARC] sin. compl.v prep pron es clavarse [TIR ARC]  es impactar  fr frapper  en hit, to  
1637 waterpolo ca clàxon terme pral.n m es claxon  fr avertisseur sonore  fr klaxon  en klaxon  
1638 bàdminton ca clear [en] terme pral. es clear  es despeje  fr clear  fr dégagé  fr dégagement  en clear  
1639 bàdminton ca clear defensiu [clear: en] terme pral.n m es clear alto  es clear defensivo  fr dégagement de défense  en defensive clear  en high clear  
1640 bàdminton ca clear ofensiu [clear: en] terme pral.n m es clear bajo  es clear ofensivo  fr dégagement d'attaque  en attacking clear  en low clear  
1641 tir amb arc ca clic terme pral.n m es klicker  fr clicker  en clicker  en klicker  
1642 esports nàutics ca clinòmetre terme pral.n m es clinómetro  fr clinomètre  en clinometer  
1643 ciclisme ca clip terme pral.n m es calapié  fr cale-pied  en toe-clip  
1644 esports ca club terme pral.n m es club  fr club  en club  en reunion  
1645 vela ca cobert terme pral.n m es hangar  es tinglado  fr hangar  en boathouse  
1646 ciclisme ca coberta terme pral.n f es cubierta  fr enveloppe  en casing  en outer cover  en outer tyre  
1647 esports nàutics ca coberta terme pral.n f es cubierta  fr pont  en deck  
1648 vela ca cobrar terme pral.v tr es cobrar  fr embraquer  en haul in the slack, to  en take in the slack, to  
1649 piragüisme ca cobrebanyera terme pral.n m es cubrebañeras  fr jupe  en skirt  en spray cover  
1650 esgrima ca cobrir terme pral.v tr es cubrir  fr couvrir  en cover, to  en protect, to  
1651 esports de pilota ca marcar terme pral.v tr ca cobrir sin. compl.v tr es cubrir  es marcar  fr marquer  en guard, to  en mark, to  
1652 beisbol ca cobrir una base terme pral.v intr es cubrir una base  fr couvrir une base  en cover a base, to  
1653 boxa ca cobrir-se terme pral.v tr pron es cubrirse  fr couvrir, se  en cover up, to  
1654 esports nàutics ca codast terme pral.n m ca roda de popa sin. compl.n f es codaste  es rueda de popa  fr étambot  fr roue arrière  en stern post  en stern wheel  
1655 vela ca codera terme pral.n f es codera  fr embossure  en spring  
1656 ciclisme ca codi de carretera terme pral.n m es código de carretera  fr code de la route  en traffic regulations  
1657 esports ca codi de conducta terme pral.n m es código de conducta  fr code de conduite  
1658 ciclisme ca codi de pista terme pral.n m es código de pista  fr code de la piste  en track code  
1659 gimnàstica ca codi de puntuació terme pral.n m es código de puntuación  fr code de pointage  en code of points  
1660 esports ca codi mèdic terme pral.n m es código médico  fr code médical  en medical code  
1661 tir olímpic ca coeficient balístic terme pral.n m es coeficiente balístico  fr coefficient balistique  en ballistic coefficient  
1662 natació artística ca coeficient de dificultat terme pral.n m es coeficiente de dificultad  fr coefficient de difficulté  en degree of difficulty  
1663 natació artística ca coet terme pral.n m es cohete  en rocket  
1664 natació artística ca coet amb espagat terme pral.n m es cohete-split  en rocket-split  
1665 beisbol ca coixí terme pral.n m es almohadilla  es cojín  fr coussin  en bag  en canvas bag  
1666 esgrima ca coixinet terme pral.n m es almohadilla  es fieltro  fr rembourrage  en padding  
1667 esports ca coixinet terme pral.n m es almohadilla  fr coussinet  en cushion  
1668 gimnàstica ca coll terme pral.n m es cuello  fr cou  en neck  
1669 gimnàstica ca coll terme pral.n m ca segona gropa sin. compl.n f es cuello  es segunda grupa  fr cou  en neck  
1670 esports de raqueta ca coll terme pral.n m es cuello  fr haut de manche  en neck  en throat  
1671 esgrima ca coll terme pral.n m es cuello  fr col  en collar  
1672 piragüisme ca coll terme pral.n m es cuello  fr collet  en neck  
1673 rem ca coll terme pral.n m es cuello  fr cou  en neck  en shaft  
1674 tir olímpic ca coll de la beina terme pral.n m es cuello de la vaina  fr col de la douille  en shell neck  
1675 tir amb arc ca colla terme pral.n f es patrulla  fr peloton  en group  
1676 esports ca pilot terme pral.n m ca gran grup sin. compl.n m ca colla den. desest. ca escamot den. desest. es grueso del pelotón  es grupo principal  es pelotón  fr gros du peloton  fr peloton  en bunch  en group  en main group  
1677 gimnàstica ca col·laborador -a tecnicocientífic -a terme pral.n m, f es colaborador técnico científico  fr collaborateur technique scientifique  en scientific technical collaborator  
1678 esgrima ca collar terme pral.n m es collar  fr collerette  en collar  
1679 halterofília ca collar terme pral.n m es collarín  fr bague de serrage  fr collet  en collar  
1680 ciclisme ca col·legi de comissaris terme pral.n m es colegio de comisarios  fr collège de commissaires  en college of commissaires  en college of commissars  en racing committee  
1681 esports ca col·lisió terme pral.n f ca xoc sin. compl.n m es choque  es colisión  fr choc  fr collision  en collision  en crash  en impact  
1682 voleibol ca passada de col·locació terme pral.n f ca col·locació sin. compl.n f es pase de colocación  fr passe d'attaque  en setting  
1683 voleibol ca col·locador -a terme pral.n m, f ca passador -a sin. compl.n m, f es colocador  es pasador  fr passeur  en setter  
1684 esports de pilota ca col·locar terme pral.v tr es colocar  fr placer  en place, to  
1685 voleibol ca col·locar terme pral.v tr es colocar  fr passer  en set, to  
1686 esports de combat ca colpejar terme pral.v tr ca copejar terme pral.v tr ca connectar un cop [BOXA] sin. compl.v prep es asestar un golpe  es conectar un golpe [BOXA]  es golpear  fr frapper  fr porter un coup [BOXA]  en connect, to  en connect, to [BOXA]  en hit, to  en punch, to  en strike, to  
1687 taekwondo ca colpejar la cama terme pral.v intr es golpear la pierna  fr donner un coup à la jambe  en kick the leg, to  en stomp the leg, to  
1688 taekwondo ca colze terme pral.n m ca palkup sin. compl.n m es codo  es palkup  fr coude  fr palkoup  en elbow  en palkoop  
1689 esports ca colzera terme pral.n f es codera  fr coudière  fr protège-bras  fr protège-coude  en elbow guard  en elbow pad  en elbow protector  
1690 esports de combat ca combat terme pral.n m ca deryon [TAEKWONDO] sin. compl.n m ca kyorugi [TAEKWONDO] sin. compl.n m ca lluita sin. compl.n f ca shiai [JUDO] sin. compl.n m ca sihap [TAEKWONDO] sin. compl.n m es combate  es kioruki [TAEKWONDO]  es lucha  es shiai [JUDO]  es sihap [TAEKWONDO]  fr combat  fr keulogui [TAEKWONDO]  fr lutte  fr match  fr shiai [JUDO]  fr sihap [TAEKWONDO]  en bout  en combat  en contest  en fight  en match  en shiai [JUDO]  
1691 esgrima ca combat a curta distància terme pral.n m es combate a corta distancia  es combate aproximado  es combate en corto  fr combat rapproché  en fencing at close quarters  en in-fighting  
1692 lluita ca lluita a terra terme pral.n f ca combat a terra sin. compl.n m es combate en el suelo  es lucha en el suelo  fr lutte à terre  en ground wrestling  
1693 lluita ca lluita dempeus terme pral.n f ca combat dempeus sin. compl.n m es combate de pie  es lucha de pie  fr lutte debout  en standing wrestling  
1694 boxa ca combat nul terme pral.n m es combate nulo  fr match nul  en draw  
1695 judo ca hiki-wake! terme pral.interj ca combat nul! sin. compl.interj ca empat! sin. compl.interj es ¡combate nulo!  es ¡empate!  es ¡hiki-wake!  fr combat nul!  fr égalité!  fr hiki-wake!  fr match nul!  en draw contest!  en draw!  en hiki-wake!  
1696 esports de combat ca combatent terme pral.n m, f es combatiente  fr combattant  en participant  
1697 esports de combat ca combatre terme pral.v intr ca lluitar sin. compl.v intr es combatir  es luchar  fr combattre  fr lutter  en bout, to  en engage, to [ESGRIMA]  en fence, to [ESGRIMA]  en fight, to  en wrestle, to [LLUITA]  
1698 judo ca combinació terme pral.n f es combinación  fr combinaison  en combination  
1699 esports ca combinació terme pral.n f es combinación  fr combinaison  en combination  
1700 esports de pilota ca combinació terme pral.n f ca trena [FUTBOL] sin. compl.n f es combinación  fr combinaison  en combination  
1701 lluita ca combinació complexa terme pral.n f es combinación compleja  fr combinaison complexe  en complex combination  
1702 voleibol ca combinació d'atac terme pral.n f es combinación táctica  fr combinaison tactique  en tactical combination  
1703 hípica ca combinació d'obstacles terme pral.n f es combinación de obstáculos  fr combinaison d'obstacles  en combination of obstacles  en multiple obstacles  
1704 boxa ca combinació de cops terme pral.n f es combinación de golpes  fr combinaison de coups  en combination  
1705 hípica ca combinació doble terme pral.n f ca combinació senzilla terme pral.n f es combinación doble  fr combination double  fr double  en double combination  en double obstacle  
1706 hípica ca combinació oberta terme pral.n f es combinación abierta  fr combinaison ouverte  en open combination  
1707 hípica ca combinació tancada terme pral.n f es combinación cerrada  fr combinaison fermée  en closed combination  
1708 hípica ca combinació triple terme pral.n f es combinación triple  fr combinaison triple  en triple obstacle  
1709 esports ca combinada terme pral.n f es combinada  fr combiné  en combined  
1710 tir olímpic ca combinada olímpica terme pral.n f es combinada olímpica  fr combinée olympique  en Olympic combined  
1711 judo ca combinar terme pral.v tr es combinar  fr combiner  en combine, to  
1712 esports ca combinat terme pral.n m es combinado  fr combinée  
1713 esports de combat ca comenceu! terme pral.interj ca hajime! [JUDO] sin. compl.interj ca sijak! [TAEKWONDO] sin. compl.interj es ¡comiencen!  es ¡hajime! [JUDO]  es ¡shijak! [TAEKWONDO]  fr hajime! [JUDO] [TAEKWONDO]  fr partez!  fr sijak! [TAEKWONDO]  fr start!  en begin!  en hajime! [JUDO]  en shijak! [TAEKWONDO]  en start!  
1714 esports ca comentarista esportiu -iva terme pral.n m, f es comentarista deportivo  fr commentateur de sport  fr commentateur sportif  en sports commentator  
1715 esports ca comissari -ària terme pral.n m, f es comisario  fr commissaire  en marshal  
1716 esports ca comissari -ària terme pral.n m, f es comisario  fr commissaire  en commissaire  en commissary  en commissioner  en steward  
1717 hípica ca comissari -ària de pes terme pral.n m, f es comisario de peso  fr commissaire au pesage  
1718 hípica ca comissari -ària de quadra terme pral.n m, f es comisario de cuadra  fr chef d'écurie  en stable boss  
1719 esports ca comissari -ària tècnic -a terme pral.n m, f es comisario técnico  fr commissaire technique  en technical commissioner  
1720 basquetbol ca comissari -ària tècnic -a terme pral.n m, f es comisario técnico  fr commissaire technique  en technical commissioner  
1721 lluita ca comissió d'arbitratge terme pral.n f es comisión de arbitraje  fr commission de contrôle  
1722 boxa ca comissió d'àrbitres i jutges terme pral.n f es comisión de árbitros y jueces  fr commission d'arbitrage et de jugement  en commission of refereeing and judging  
1723 rem ca comissió de control terme pral.n f es comisión de control  fr comission de contrôle  en control commission  
1724 lluita ca comissió de pesada terme pral.n f es comisión de pesaje  es oficiales de pesaje  fr commission de la pesée  fr officiels délégués à la pesée  en weigh-in officials  en weighing-in committee  
1725 taekwondo ca comissió de sorteig terme pral.n f es comisión de sorteo  es oficiales del sorteo  fr officiels du tirage au sort  en officials for drawing lots  
1726 esports ca comitè d'apel·lació terme pral.n m ca comissió disciplinària sin. compl.n f ca comitè d'arbitratge sin. compl.n m ca comitè de protestes sin. compl.n m es comisión disciplinaria  es comité de apelación  es comité de arbitraje  es comité de protestas  fr comission de requêtes  fr comité d'arbitrage  fr comité de réclamation  fr commission d'appel  en appeal committee  en appeals commission  en protest committee  en referee committee  
1727 esports ca comissió mèdica terme pral.n f es comisión médica  fr commission médicale  en commission doctor's  
1728 hípica ca comissió veterinària terme pral.n f es comisión veterinaria  fr commission vétérinaire  en veterinary commission  
1729 piragüisme ca comitè d'eslàlom i de descens terme pral.n m es comité de eslalon y de descenso  fr comité de slalom et de descente  en slalom and wildwater committee  
1730 esports ca comitè d'organització terme pral.n m ca comitè organitzador terme pral.n m es comité de organización  es comité organizador  fr comité d'organisation  fr comité organisateur  en organizing committee  
1731 esports ca comitè de competició terme pral.n m es comité de competición  fr comité de compétition  en competition committee  
1732 esports nàutics ca comitè de regata terme pral.n m es comité de regata  fr comité de course  en race committee  
1733 esports ca comitè executiu terme pral.n m es comité ejecutivo  fr comité exécutif  en executive committee  
1734 esports ca comitè tècnic terme pral.n m es comité técnico  fr comité technique  fr commission technique  en technical committee  
1735 gimnàstica ca comitè tècnic terme pral.n m es comité técnico  fr comité technique  en technical committee  
1736 esports ca company -a d'equip terme pral.n m, f es compañero de equipo  fr coéquipier  fr équipier  fr partenaire  en teammate  
1737 atletisme ca compensació terme pral.n f ca decalatge terme pral.n m es compensación  es decalaje  fr décalage  
1738 vela ca compensació de temps terme pral.n f es compensación de tiempos  fr allégeance de temps  en time allowances  
1739 tir amb arc ca compensador de vol terme pral.n m es compensador de vuelo  es torque  fr compensateur  fr torque  en flight compensator  en torque  
1740 esports ca competició terme pral.n f ca trofeu sin. compl.n m es competición  fr compétition  en competition  
1741 atletisme ca competició de concurs terme pral.n f es competición de concurso  fr concours  en field events  
1742 natació artística ca competició de figures terme pral.n f es competición de figuras  fr épreuve imposée  en figure competition  
1743 salts ca competició de palanca terme pral.n f es competición de plataforma  fr concours de haut-vol  en platform competition  
1744 atletisme ca competició de qualificació terme pral.n f es competición de calificación  fr compétition de qualification  en qualifying competition  
1745 natació artística ca competició de rutines terme pral.n f es competición de rutinas  fr épreuve libre  en routine competition  
1746 salts ca competició de salts terme pral.n f es competición de saltos  fr compétition de plongeons  en diving competition  
1747 salts ca competició de trampolí terme pral.n f es competición de trampolín  fr épreuve de tremplin  en springboard competition  
1748 vela ca competició de vela terme pral.n f es competición de vela  fr compétition de voile  en yacht racing  en yachting competition  
1749 esports ca competició individual terme pral.n f es competición individual  fr compétition individuelle  en individual competition  
1750 esports ca competició per equips terme pral.n f es competición por equipos  fr compétition par équipe  fr compétition par équipes  en team competition  
1751 esports ca competidor -a terme pral.n m, f ca concursant terme pral.n m, f ca participant terme pral.n m, f es competidor  es concursante  es participante  fr compétiteur  fr concurrent  fr participant  en competitor  en participant  
1752 judo ca competidor -a blanc -a terme pral.n m, f es competidor blanco  fr combattant blanc  en white competitor  
1753 judo ca competidor -a blau blava terme pral.n m, f es competidor azul  fr combattant bleu  en blue competitor  
1754 taekwondo ca competidor -a vermell -a terme pral.n m, f ca hong sin. compl.n m, f es competidor rojo  es hong  fr combattant en rouge  fr hong  en red competitor  
1755 esports ca competir terme pral.v intr es competir  fr concurrencer  en compete, to  
1756 esports ca competitiu -iva terme pral.adj es competitivo  fr compétitif  en competitive  
1757 gimnàstica ca compostura terme pral.n f es compostura  fr raccommodage  fr tenue  en posture  
1758 vela ca compromès -esa terme pral.adj es comprometido  fr engagé  en overlapped  
1759 vela ca compromís terme pral.n m es compromiso  fr engagement  en overlap  
1760 esgrima ca compromís d'honor terme pral.n m es compromiso de honor  fr engagement d'honneur  en pledge of honour  
1761 tennis de taula ca comptador -a de cops terme pral.n m, f es contador de golpes  fr compteur de coups  en stroke-counter  
1762 rem ca comptapalades terme pral.n m es cuentapaladas  fr compte-coups  en stroke-watch  
1763 beisbol ca comptar terme pral.v tr es contar  fr compter  en count, to  
1764 tennis de taula ca comptar els cops terme pral.v intr es contar los golpes  fr compter les coups  en count strokes, to  
1765 boxa ca comptar els segons terme pral.v intr es contar los segundos  fr compter les seconds  en count the seconds, to  
1766 esports ca comptavoltes terme pral.n m es cuentavueltas  es marcador de distancia parcial [NATACIÓ]  fr carte de longueurs [NATACIÓ]  fr compte-tours  en lap card [NATACIÓ]  en lap counter  en lap scorer  
1767 beisbol ca compte terme pral.n m es cuenta  fr compte  en count  
1768 boxa ca compte de 8 segons terme pral.n m es cuenta de 8 segundos  fr compte de 8  en count of 8  en eight count  
1769 boxa ca compte de 10 segons terme pral.n m es cuenta de 10 segundos  fr compte de 10  en count of 10  en ten count  
1770 boxa ca compte de protecció terme pral.n m es cuenta de protección  fr comptage  fr compte  fr compte des seconds  en count  
1771 halterofília ca compte enrere terme pral.n m es cuenta atrás  
1772 esports de pilota ca concedir un gol terme pral.v intr es conceder un gol  fr accorder un but  en signal a goal, to  
1773 halterofília ca concedir un nou intent terme pral.v prep es conceder un nuevo intento  fr accorder un nouvel essai  en grant another attempt, to  
1774 esports ca concentració terme pral.n f es concentración  fr concentration  en concentration  
1775 hípica ca concurs terme pral.n m es concurso  fr concours  en concourse  en event  
1776 gimnàstica ca concurs terme pral.n m es concurso  fr concours  en competition  
1777 hípica ca concurs complet terme pral.n m ca concurs complet d'equitació sin. compl.n m es concurso completo  es concurso completo de equitación  fr concours complet  fr concours complet d'équitation  en three-day event  
1778 hípica ca concurs complet individual terme pral.n m es concurso completo individual  fr concours complet individuel  en individual three-day event  
1779 hípica ca concurs complet per equips terme pral.n m es concurso completo por equipos  fr concours complet par équipes  en team three-day event  
1780 gimnàstica ca concurs d'exercicis de conjunt terme pral.n m es concurso de ejercicios de conjunto  fr concours des exercices d'ensemble  en group rhythmic competition  
1781 gimnàstica ca concurs d'exercicis individuals terme pral.n m ca concurs II sin. compl.n m es concurso de ejercicios individuales  es concurso II  fr concours des exercices individuels  fr concours II  en competition II  
1782 hípica ca concurs de doma clàssica terme pral.n m es concurso de doma clásica  fr concours de dressage  en dressage competition  
1783 gimnàstica ca concurs de gimnàstica artística terme pral.n m es concurso de gimnasia artística  fr concours de gymnastique artistique  en artistic gymnastics competition  
1784 hípica ca concurs de salt d'obstacles terme pral.n m es concurso de salto de obstáculos  fr concours de saut d'obstacles  en jumping event  en show jumper competition  
1785 gimnàstica ca concurs final terme pral.n m es concurso final  fr concours final  en final competition  
1786 gimnàstica ca concurs general terme pral.n m es concurso general  fr concours général  en general competition  
1787 hípica ca concurs hípic terme pral.n m es concurso hípico  fr concours hippique  en horse show  
1788 gimnàstica ca concurs I terme pral.n m es concurso I  fr concours I  en competition I  
1789 gimnàstica ca concurs per equips terme pral.n m ca concurs I sin. compl.n m es concurso I  es concurso por equipos  fr concours I  fr concours par équipes  en competition I  en team competition  
1790 gimnàstica ca concurs II terme pral.n m es concurso II  fr concours II  en competition II  
1791 gimnàstica ca final per aparells terme pral.n f ca concurs III sin. compl.n m es concurso III  es final por aparatos  fr concours III  fr finale aux engins  en apparatus final  en competition III  
1792 gimnàstica ca final per equips terme pral.n f ca concurs IV sin. compl.n m es corcurso IV  es final por equipos  fr concours IV  fr finale par équipe  en competition IV  en teams final  
1793 gimnàstica ca concurs múltiple individual terme pral.n m es concurso múltiple individual  fr concours multiple individuel  en individual all-round competition  
1794 esports ca condició física terme pral.n f es condición física  fr condition physique  en physical condition  
1795 esports de pilota ca conducció terme pral.n f es conducción  fr conduction  fr conduite  
1796 hípica ca conducta terme pral.n f es conducta  fr conduite  en behavior  
1797 esports de pilota ca conduir terme pral.v tr ca dur sin. compl.v tr ca portar sin. compl.v tr es conducir  es llevar  fr conduire  fr porter  en carry, to  
1798 gimnàstica ca reunió tècnica terme pral.n f ca conferència tècnica [HALTEROFÍLIA] sin. compl.n f es conferencia técnica [HALTEROFÍLIA]  es reunión técnica  fr conférence technique [HALTEROFÍLIA]  fr réunion technique  en technical conference [HALTEROFÍLIA]  en technical meeting  
1799 hípica ca confiança terme pral.n f es confianza  fr confiance  en confidence  
1800 rem ca confrontació terme pral.n f es confrontación  
1801 esports de pilota ca retenir terme pral.v tr ca congelar sin. compl.v tr es congelar  es retener  fr garder  fr tenir  en freeze, to  en hold, to  en kill the clock, to [BASQUETBOL]  en run out the clock, to [BASQUETBOL]  
1802 tir amb arc ca conificador terme pral.n m es conificador  
1803 gimnàstica ca conjunt terme pral.n m es conjunto  fr ensemble  en group  
1804 taekwondo ca conquilla terme pral.n f ca coquilla den. desest. es cazoleta protectora  es conquilla de protección  es coquilla  es protector de genitales  fr coquille  fr coquille de protection  fr protecteur de l'aine  en cup protector  en groin guard  en protective cup  
1805 ciclisme ca consolidar l'escapada terme pral.v intr es consolidar la escapada  
1806 lluita ca constatació de tocat terme pral.n f es constatación de un tocado  fr constatation d'un tomber  en declaration of a fall  
1807 futbol ca constructor -a terme pral.n m, f ca director -a de joc terme pral.n m, f ca organitzador -a terme pral.n m, f es constructor  es director de juego  fr constructeur  fr constructeur de jeu  en constructive  en playmaker  
1808 lluita ca consulta terme pral.n f es consulta  fr consultation  en consultation  
1809 gimnàstica ca consulta de jutges terme pral.n f es consulta de jueces  fr consultation des juges  en judge's consultation  
1810 esgrima ca contacte terme pral.n m es contacto  fr contact  en contact  
1811 hípica ca contacte terme pral.n m es contacto  fr contact  en contact  
1812 voleibol ca contacte amb la xarxa terme pral.n m es contacto con la red  fr contact avec le filet  en contact with the net  
1813 esgrima ca contacte de botons terme pral.n m es encuentro de botones  fr rencontre des boutons  en meeting of the points  
1814 basquetbol ca contacte ocasional terme pral.n m es contacto ocasional  fr contact accidentel  en incidental contact  en occasional touching  
1815 basquetbol ca contacte personal terme pral.n m es contacto personal  fr contact personnel  en personal contact  
1816 lluita ca contacte! terme pral.interj es ¡contacto!  fr contact!  en contact!  
1817 atletisme ca contenidor terme pral.n m es contenedor  fr butoir  en stop board  
1818 esports de combat ca continueu! terme pral.interj ca kesok! [TAEKWONDO] sin. compl.interj ca yoshi! [JUDO] sin. compl.interj es ¡continúen!  es ¡kesok! [TAEKWONDO]  es ¡yoshi! [JUDO]  fr continuez!  fr kesok! [TAEKWONDO]  fr poursuivez!  fr reprenez!  fr yoshi! [JUDO]  en carry on!  en continue!  en gyesok! [TAEKWONDO]  en kyesok! [TAEKWONDO]  en yoshi! [JUDO]  
1819 esgrima ca contra terme pral.n f ca parada circular terme pral.n f ca parada de contra terme pral.n f es contra  es parada circular  es parada de contra  fr contre  fr parade circulaire  en circular parry  en counter  en counter parry  
1820 boxa ca contra terme pral.n f es contra  fr contre  en counter  en counterpunch  
1821 vela ca contra terme pral.n f es contra  es retenida  fr retenue  en down haul  en guy  en preventer  
1822 lluita ca contrapresa terme pral.n f ca contra sin. compl.n f ca contraclau sin. compl.n f es contra  es contrapresa  fr contre-prise  en counter  en counter-hold  
1823 piragüisme ca contra corrent terme pral.adv ca riu amunt terme pral.adv es contracorriente  es río arriba  fr amont  fr contre-courant  en upstream  
1824 esgrima ca contra de cinquena terme pral.n f es contra de quinta  fr contre de quinte  en counter-quinte  
1825 esgrima ca contra de primera terme pral.n f es contra de primera  fr contre de prime  en counter-prime  
1826 esgrima ca contra de quarta terme pral.n f es contra de cuarta  fr contre de quarte  en counter-four  en counter-quarte  
1827 esgrima ca contra de segona terme pral.n f es contra de segunda  fr contre de seconde  en counter-seconde  
1828 esgrima ca contra de setena terme pral.n f es contra de séptima  fr contre de septime  en counter-septime  
1829 esgrima ca contra de sisena terme pral.n f es contra de sexta  fr contre de sixte  en counter-six  en counter-sixte  
1830 esgrima ca contra de tercera terme pral.n f es contra de tercera  fr contre de tierce  en counter-tierce  
1831 esgrima ca contra de vuitena terme pral.n f es contra de octava  fr contre d'octave  en counter-octave  
1832 lluita ca contraacció terme pral.n f es contraacción  fr contre-action  
1833 tennis de taula ca contraatac actiu terme pral.n m es contraataque activo  fr contre-attaque active  en active counterattack  
1834 taekwondo ca contraatac amb blocatge terme pral.n m es contraataque con bloqueo  
1835 handbol ca contraatac col·lectiu terme pral.n m es contraataque colectivo  
1836 esports de combat ca contraatac d'anticipació terme pral.n m es contraataque de anticipación  
1837 handbol ca contraatac individual terme pral.n m ca contraatac directe sin. compl.n m es contraataque directo  es contraataque individual  fr contre-attaque directe  fr contre-attaque individuelle  en direct fast break  en individual fast break  
1838 esports de combat ca contraatac immediat terme pral.n m es contraataque inmediato  fr contre-attaque immédiate  
1839 tennis de taula ca contraatac passiu terme pral.n m es contraataque pasivo  fr contre-attaque passive  en passive counterattack  
1840 esports de combat ca contraatac posterior terme pral.n m es contraataque posterior  
1841 esports de combat ca contraatac simultani terme pral.n m es contraataque simultáneo  
1842 esports ca contraatacant terme pral.adj es contraatacante  
1843 esports ca contraatacar terme pral.v intr es contraatacar  fr contre-attaquer  en counterattack, to  
1844 handbol ca contrabloqueig terme pral.n m es contrabloqueo  
1845 hípica ca contracanvi de mà terme pral.n m ca ziga-zaga sin. compl.n f es contracambio de mano  es zig-zag  fr contre-changement de main  fr zigzag  en counter-change of hand  
1846 natació artística ca contracatalina terme pral.n f es contracatalina  fr catalina renversée  en catalina reverse  
1847 halterofília ca contracop de cames terme pral.n m es contragolpe de piernas  
1848 piragüisme ca contracorrent terme pral.n m es contracorriente  fr contre-courant  en backeddy  en backwater  en eddy  
1849 hípica ca contragalop terme pral.n m ca galop fals sin. compl.n m es galope en trocado  es galope falso  fr contre-galop  fr galop à faux  en counter-canter  en false canter  
1850 ciclisme ca línia de persecució terme pral.n f ca contrameta sin. compl.n f ca línia de contrameta sin. compl.n f es contrameta  es línea de contrameta  es línea de persecución  es línea de salida complementaria  fr ligne de poursuite  fr ligne opposée  en back straight  en back stretch  en pursuite's line  
1851 esports ca contraofensiu -iva terme pral.adj ca de contraatac terme pral.adj es contraofensivo  es de contraataque  fr contre-offensif  fr de contre-attaque  
1852 esgrima ca contrapassada terme pral.n f es contrapase  fr contre-dégagement  en counter-disengage  en counter-disengagement  
1853 esgrima ca contrapassar terme pral.v tr es contrapasar  fr contre-dégager  en counter-disengage, to  
1854 pentatló modern ca contrapès terme pral.n m es contrapeso  fr contrepoids  en balancing weight  
1855 esports de raqueta ca contrapeu terme pral.n m es contrapié  fr contre-pied  en wrong foot  
1856 ciclisme ca contrarellotgista terme pral.n m, f es contrarrelojista  
1857 esgrima ca contraresposta terme pral.n f es contrarrespuesta  fr contre-riposte  en counter-riposte  
1858 esgrima ca contraresposta a temps perdut terme pral.n f es contrarrespuesta a tiempo perdido  fr contre-riposte à temps perdu  en delayed counter-riposte  
1859 esgrima ca contraresposta composta terme pral.n f es contrarrespuesta compuesta  fr contre-riposte composée  
1860 esgrima ca contraresposta de tac-tac terme pral.n f es contrarrespuesta de tac au tac  fr contre-riposte du tac au tac  
1861 vela ca contraroda terme pral.n f es contrabranque  es contrarroda  
1862 esgrima ca contratall terme pral.n m es contrafilo  fr contre-taille  en back edge  
1863 esgrima ca contratemps terme pral.n m es contratiempo  fr contre-temps  en counter-time  
1864 hípica ca contratemps terme pral.n m es contratiempo  fr contre-temps  en counter-time  
1865 gimnàstica ca contratemps terme pral.n m ca contravol terme pral.n m es contratiempo  es contravuelo  fr contre-mouvement  fr contre-volée  en counter swing  
1866 tennis de taula ca contratopspin terme pral.n m ca top sobre top sin. compl.n m es contratopspin  fr contre-top spin  fr top contre top  en re-topspin  
1867 tennis de taula ca control terme pral.n m es control  fr contrôle  en control  
1868 lluita ca control terme pral.n m es control  fr contrôle  en control  
1869 esports ca control terme pral.n m es control  fr contrôle  en control  
1870 esports de pilota ca control terme pral.n m es control  fr contrôle  en control  
1871 esports de pilota ca control terme pral.n m ca domini terme pral.n m es control  es dominio  fr contrôle  fr maniement  en control  en domination  en handling [BASQUETBOL] [HANDBOL]  
1872 ciclisme ca control d'arribades terme pral.n m es control de llegadas  fr contrôle des arrivées  en finishing control  
1873 tir olímpic ca control d'equips terme pral.n m es control de equipos  fr contrôle des équipements  en equipment control  
1874 tir olímpic ca control de blancs terme pral.n m es control de blancos  fr contrôle des cibles  en target control  
1875 lluita ca control de braç terme pral.n m es control de brazo  fr contrôle de bras  
1876 lluita ca control de cama terme pral.n m es control de pierna  fr contrôle de jambe  
1877 lluita ca control de cap terme pral.n m es control de cabeza  fr contrôle de tête  
1878 tir olímpic ca control de distància terme pral.n m es control de distancia  fr taxation de distance  en range gauging  
1879 esports ca control de feminitat terme pral.n m ca control de sexe terme pral.n m es control de feminidad  es control de sexo  es prueba de sexo  fr contrôle de féminité  en feminity control  en gender test  
1880 tir olímpic ca control de munició terme pral.n m es control de munición  fr contrôle de munition  en ammunition control  
1881 esports nàutics ca control de pas terme pral.n m es control de paso  fr contrôle de passage  
1882 ciclisme ca control de signatures terme pral.n m ca control de sortides sin. compl.n m es control de firmas  es control de salida  fr contrôle des signatures  fr vérification des licences  en licence check  
1883 tir amb arc ca control de tir terme pral.n m es control de tiro  fr contrôle de tir  en shooting control  
1884 hípica ca control del cavall terme pral.n m es control del caballo  fr contrôle du cheval  en control of the horse  
1885 tir olímpic ca control del disparador terme pral.n m es control del disparador  fr contrôle de la détente  en trigger control  
1886 natació artística ca controlador -a terme pral.n m, f es controlador  fr contrôleur  en controller  
1887 lluita ca controlador -a terme pral.n m, f es controlador  fr contrôleur  
1888 piragüisme ca controlador -a d'embarcacions terme pral.n m, f es controlador de embarcaciones  fr vérificateur des embarcations  en boat controller  
1889 tir olímpic ca controlador -a d'equip terme pral.n m, f es inspector de equipos  fr inspecteur d'équipement  en equipment inspector  
1890 bàdminton ca controlador -a de partits terme pral.n m, f es controlador de partidos  en match controller  
1891 natació artística ca controlador -a de so terme pral.n m, f es controlador de sonido  fr contrôleur des haut-parleurs  en controller for speakers  
1892 bàdminton ca controlador -a de volants terme pral.n m, f es controlador de volantes  fr contrôleur des volants  en shuttlecock controller  
1893 halterofília ca controlador -a tècnic -a terme pral.n m, f es controlador técnico  fr contrôleur technique  en technical controller  
1894 tir olímpic ca controlador d'esquinçats terme pral.n m es controlador de rasgados  fr gabarit  en skid gauge  
1895 lluita ca controlar terme pral.v tr es controlar  fr contrôler  en control, to  
1896 esports de pilota ca controlar terme pral.v tr es controlar  fr contrôler  en control, to  
1897 esports de pilota ca controlar terme pral.v tr ca dominar terme pral.v tr ca manejar sin. compl.v tr es controlar  es dominar  es manejar  fr contrôler  fr manier  en control, to  en dominate, to  en handle, to [BASQUETBOL] [HANDBOL]  
1898 lluita ca controlar en pont terme pral.v tr es controlar en puente  fr contrôler en pont  
1899 esports ca coordinació terme pral.n f es coordinación  es timing  fr coordination  fr timing  en coordination  en timing  
1900 judo ca coordinador -a terme pral.n m, f es coordinador  fr coordinateur  en coordinator  
1901 bàdminton ca coordinador -a d'àrbitres terme pral.n m, f es coordinador de árbitros  fr responsable des arbitres  en umpire coordinator  
1902 bàdminton ca coordinador -a de jutges de línia terme pral.n m, f es coordinador de jueces de línea  fr responsable des juges de ligne  en line judge coordinator  
1903 esports de combat ca cop terme pral.n m es golpe  fr coup  fr frappe  en blow  en hit  en stroke  
1904 esgrima ca cop terme pral.n m es golpe  fr coup  en hit  
1905 esgrima ca cop a la figura terme pral.n m es golpe en la figura  fr coup à la figure  en cut at head  
1906 taekwondo ca cop afortunat terme pral.n m es golpe afortunado  fr coup réussi  en successful attack  
1907 tennis ca cop al cos terme pral.n m es golpe al cuerpo  en body stroke  
1908 bàdminton ca cop amb mà alta terme pral.n m ca cop alt sin. compl.n m es golpe alto  es golpe en mano alta  fr coup en main haute  en overhead stroke  
1909 tennis de taula ca cop amb efecte lateral terme pral.n m es golpe con efecto lateral  fr coup à effet latéral  en sidespin stroke  
1910 boxa ca cop amb el guant obert terme pral.n m es golpe con el guante abierto  fr coup avec le gant ouvert  en blow with the open glove  
1911 taekwondo ca jecho jirugi terme pral.n m ca cop amb el puny amunt sin. compl.n m es gecho jirugui  es golpe con el puño hacia arriba  fr coup de poing ascendant  fr tchetchio momtong tchireugui  en hechyo jireugi  en uppercut  
1912 taekwondo ca sewo jirugi terme pral.n m ca cop amb el puny vertical sin. compl.n m es golpe con el puño vertical  es seuo jirugui  en sewochireugi  en vertical punch  
1913 bàdminton ca cop amb mà baixa terme pral.n m ca cop baix sin. compl.n m es golpe bajo  es golpe en mano baja  fr coup en main basse  en underarm stroke  en underhand stroke  
1914 esgrima ca cop angular terme pral.n m es golpe angular  es golpe con angulación  fr coup en cavant  en thrust with angulation  
1915 boxa ca cop antireglamentari terme pral.n m ca cop il·legal sin. compl.n m es golpe antirreglamentario  es golpe ilegal  fr coup irrégulier  en illegal blow  
1916 boxa ca cop baix terme pral.n m es golpe bajo  fr coup bas  en low blow  
1917 esgrima ca cop clàssic terme pral.n m es golpe clásico  fr coup classique  
1918 hoquei sobre herba ca cop coreà terme pral.n m es golpe coreano  
1919 esports de pilota ca cop creuat terme pral.n m es golpe cruzado  fr coup croisé  fr coup en diagonale  en crosscourt stroke  
1920 boxa ca creuat terme pral.n m ca cop creuat sin. compl.n m ca cop oblic sin. compl.n m es cruzado  es golpe cruzado  es golpe oblicuo  fr coup croisé  fr cross  en cross  
1921 boxa ca cop curt terme pral.n m es golpe corto  
1922 tennis de taula ca cop curt terme pral.n m es golpe corto  fr coup court  en short stroke  
1923 tennis ca cop d'aproximació terme pral.n m es golpe de aproximación  fr coup d'approche  en approach stroke  
1924 esgrima ca cop d'arrest terme pral.n m ca cop de temps terme pral.n m es golpe de arresto  es golpe de tiempo  fr coup d'arrêt  fr coup de temps  en stop hit  en stop thrust  en time hit  
1925 voleibol ca cop d'atac terme pral.n m es golpe de ataque  fr frappe d'attaque  en attack hit  
1926 boxa ca cop d'avantbraç terme pral.n m es golpe de antebrazo  fr coup de l'avantbras  en forearm blow  
1927 bàdminton ca cop d'empenta terme pral.n m es golpe de empuje  es push shot  fr coup poussé  en push shot  
1928 futbol ca cop de taló terme pral.n m ca cop d'esperó sin. compl.n m es taconazo  fr talonnade  en heel kick  
1929 boxa ca cop d'esquerra terme pral.n m ca esquerra sin. compl.n f es golpe de izquierda  es izquierda  fr coup de la gauche  fr gauche  en left  en left-hand blow  
1930 esgrima ca cop de través terme pral.n m ca cop de banderola sin. compl.n m ca través sin. compl.n m es corte  es golpe de banderola  es golpe de través  es travesón  fr coup à la banderole  
1931 bàdminton ca cop de canell terme pral.n m es golpe de muñeca  fr détente du poignet  en wrist action  
1932 esports de pilota ca cop de cap terme pral.n m es cabezazo  fr coup de tête  en header  en heading  
1933 boxa ca cop de cap terme pral.n m es cabezazo  es golpe de cabeza  fr coup de tête  en butting  en head butt  
1934 hoquei sobre herba ca cop de càstig terme pral.n m es golpe de castigo  es penalti stroke  fr coup de pénalité  en penalty stroke  
1935 boxa ca cop de colze terme pral.n m es golpe con el codo  fr coup de coude  en elbow blow  
1936 esgrima ca cop de contratall terme pral.n m es golpe de contrafilo  fr coup de contre-taille  en back edge cut  
1937 basquetbol ca cop de dits terme pral.n m es palmeo  fr claquette  fr tape  fr tapette  fr tir poussette  fr tir tapé  en tap  en tap-in  en tip-in  
1938 boxa ca cop de dreta terme pral.n m ca dreta sin. compl.n f es derecha  es golpe de derecha  fr coup de la droite  fr droite  en right  en right-hand blow  
1939 esports de raqueta ca cop de dreta terme pral.n m ca dreta sin. compl.n f es derecha  es drive [TENNIS]  es golpe de derecha  es pegada de derecha [TENNIS TAULA]  fr coup droit  fr drive [TENNIS]  en forehand  en forehand stroke  
1940 esgrima ca cop de flanc terme pral.n m es golpe de flanco  
1941 tennis ca cop de fons terme pral.n m es golpe de fondo  fr coup de fond  en groundstroke  
1942 boxa ca cop de genoll terme pral.n m es golpe con la rodilla  fr coup de genou  en knee blow  
1943 taekwondo ca yop chigi terme pral.n m ca cop de mà lateral sin. compl.n m es golpe lateral  es yop chigui  fr yeup tchigui  fr yop tchigui  
1944 halterofília ca cop de malucs terme pral.n m es golpe de caderas  
1945 tennis ca cop de marc [BÀDMINTON] terme pral.n m ca fusta [TENNIS] terme pral.n f es caña [TENNIS]  es golpe de marco [BÀDMINTON]  fr bois  fr boisé  en frame shot  en wood shot  
1946 bàdminton ca cop de mig camp terme pral.n m es golpe de medio campo  en half-court shot  
1947 rem ca palada terme pral.n f ca cop de pala sin. compl.n m es estrepada [REM]  es estropada [REM]  es palada  fr battement  fr coup d'aviron [REM]  fr coup de pagaie [PIRAGÜISME]  en paddle stroke [PIRAGÜISME]  en pull  en stroke  
1948 waterpolo ca palmellada terme pral.n f ca cop de palmell sin. compl.n m es palmeo  
1949 boxa ca cop de peu terme pral.n m ca puntada de peu terme pral.n f es puntapié  fr coup de pied  en kick  
1950 natació ca cop de peu terme pral.n m es patada  fr coup de pied  en kick  
1951 futbol ca xut terme pral.n m ca cop de peu sin. compl.n m ca puntada de peu sin. compl.n f es chut  es disparo  es patada  es puntapié  fr botté  fr coup de botte  fr coup de pied  en kick  
1952 salts ca cop de peu a la lluna terme pral.n m es patada a la luna  fr coup de pied à la lune  en reverse dive  
1953 natació artística ca cop de peu a la lluna terme pral.n m es patada a la luna  fr coup de pied à la lune  en kip  
1954 taekwondo ca twio bandal chagi terme pral.n m ca cop de peu a mig maluc amb salt sin. compl.n m es patada en media cadera con salto  es tuio bandal chagui  fr twiyo bandal tchagui  
1955 taekwondo ca miro chagi terme pral.n m ca cop de peu amb empenta sin. compl.n m es miro chagui  es patada con empuje  fr millo tchagui  en pushing kick  
1956 taekwondo ca twio miro chagi terme pral.n m ca cop de peu amb empenta i salt sin. compl.n m es patada con empuje y salto  es tuio miro chagui  fr twiyo millo tchagui  
1957 taekwondo ca nako chagi terme pral.n m ca cop de peu amb ganxo sin. compl.n m es nako chagui  es patada con gancho  fr coup de pied crocheté  fr nakka tchagui  en hook kick  
1958 taekwondo ca twio chagi terme pral.n m ca cop de peu amb salt sin. compl.n m es patada con salto  es tuio chagui  fr coup de pied sauté  fr twiyo tchagui  en flying kick  en jumping kick  
1959 taekwondo ca momdollyo chagi terme pral.n m ca cop de peu amb volta per l'esquena sin. compl.n m es momdolio chagui  es patada circular  es patada circular por la espalda  fr coup de pied circulaire retourné  fr mom dolyeu tchagui  en reverse kick  en rolling kick  en turning kick  
1960 taekwondo ca twio momdollyo chagi terme pral.n m ca cop de peu circular amb salt sin. compl.n m es tuio momdolio chagui  fr coup de pied retourné circulaire  fr twiyo mom dolyeu tchagui  
1961 taekwondo ca hurigi terme pral.n m ca cop de peu circular descendent sin. compl.n m ca furigi sin. compl.n m es furigui  es patada circular descendente  
1962 natació ca cop de peu de braça terme pral.n m ca peus de braça sin. compl.n m pl es patada de braza  fr coup de pied de brasse  en breaststroke kick  
1963 natació ca cop de peu de papallona terme pral.n m ca peus de papallona sin. compl.n m pl es patada de mariposa  fr coup de pied de papillon  en butterfly kick  
1964 taekwondo ca gawi chagi terme pral.n m ca cop de peu de tisores sin. compl.n m es gawi chagui  es patada en tijeras  fr coup de pied en ciseaux  en scissors kick  
1965 taekwondo ca cop de peu enrere terme pral.n m ca dwit chagi sin. compl.n m es patada atrás  fr coup de pied direct arrière  en back kick  
1966 taekwondo ca cop de peu frontal amb salt terme pral.n m ca twio ap chagi sin. compl.n m es patada frontal con salto  fr coup de pied direct sauté  fr coup de pied sauté de face  en front jumping kick  en jumping front kick  
1967 taekwondo ca cop de peu lateral terme pral.n m ca yop chagi sin. compl.n m es patada lateral  fr coup de pied de côté  fr coup de pied latéral  en side kick  
1968 taekwondo ca twio yop chagi terme pral.n m ca cop de peu lateral amb salt sin. compl.n m es patada lateral con salto  es tuio chagui  fr coup de pied latéral sauté  fr twiyo yop tchagui  
1969 taekwondo ca dollyo chagi terme pral.n m ca cop de peu semicircular sin. compl.n m es dolio chagui  es patada circular  es patada semicircular  fr coup de pied circulaire  fr dolyeu tchagui  en dollyo chagi  en round kick  
1970 taekwondo ca twio dollyo chagi terme pral.n m ca cop de peu semicircular amb salt sin. compl.n m es patada semicircular con salto  es tuio dolio chagui  fr coup de pied circulaire sauté  fr coup de pied sauté circulaire  fr twiyo dolyeu tchagui  
1971 esgrima ca cop de pla terme pral.n m es golpe de plano  fr coup du plat  en flat cut  
1972 bàdminton ca cop de precisió terme pral.n m es golpe de precisión  en touch shot  
1973 tennis de taula ca cop de preparació terme pral.n m es golpe de preparación  fr coup de préparation  en preparation stroke  
1974 esgrima ca cop de punta terme pral.n m ca estocada sin. compl.n f es estocada  es golpe de punta  fr coup d'estoc  fr coup de pointe  fr estoc  en point hit  en thrust  
1975 boxa ca cop de puny terme pral.n m ca jirugi [TAEKWONDO] sin. compl.n m es golpe de puño  es jirugui [TAEKWONDO]  es puñetazo  fr attaque du poing  fr coup de poing  fr jileugui [TAEKWONDO]  en jireugi [TAEKWONDO]  en punch  
1976 taekwondo ca cop de puny circular terme pral.n m ca dwit jirugi sin. compl.n m es puñetazo circular  es puñetazo de puño circular  fr coup de poing circulaire  en roundhouse punch  
1977 taekwondo ca neryo jirugi terme pral.n m ca cop de puny descendent sin. compl.n m es neryo jirugui  es puñetazo descendente  en downward punch  
1978 taekwondo ca cop de puny lateral terme pral.n m ca yop jirugi sin. compl.n m es puñetazo lateral  fr attaque latérale  fr coup de poing latéral  en side punch  
1979 taekwondo ca dollyo jirugi terme pral.n m ca cop de puny semicircular sin. compl.n m es dolio jirugui  es puñetazo semicircular  fr coup de poing circulaire  fr dolyeu jileugui  en round punch  
1980 bàdminton ca cop de raspall terme pral.n m es brush shot  es golpe de cepillo  fr coup brossé  en brush shot  
1981 esgrima ca cop de revés terme pral.n m ca revés sin. compl.n m es golpe de revés  es revés  fr coup de revers  
1982 esports de raqueta ca cop de revés terme pral.n m ca revés sin. compl.n m es golpe de revés  es revés  fr coup de revers  fr revers  en backhand  en backhand drive [TENNIS]  en backhand stroke  
1983 tennis ca cop de revés a dues mans terme pral.n m es golpe de revés a dos manos  fr revers à deux mains  en two-handed backhand  
1984 lluita ca cop de ronyons terme pral.n m es golpe de riñones  fr coup de reins  
1985 voleibol ca cop de servei terme pral.n m es golpe de saque  fr frappe du service  en service hit  
1986 esgrima ca cop de tall terme pral.n m es golpe de corte  es golpe de filo  fr coup de taille  fr coup de tranchant  en cut  en hit with the cutting edge  
1987 rem ca cop de timó terme pral.n m es golpe de timón  fr coup de barre  en dead point  
1988 bàdminton ca cop de xarxa terme pral.n m es golpe de red  fr coup au filet  en net shot  
1989 boxa ca cop decisiu terme pral.n m es golpe decisivo  fr coup décisif  en decisive blow  
1990 esports de raqueta ca cop defensiu terme pral.n m es golpe defensivo  fr coup défensif  en defensive stroke  
1991 boxa ca directe terme pral.n m ca cop directe sin. compl.n m es directo  es golpe directo  fr coup direct  fr direct  en straight punch  
1992 esgrima ca cop recte terme pral.n m ca cop directe sin. compl.n m es golpe derecho  es golpe recto  fr coup droit  en direct hit  en direct thrust  en straight thrust  
1993 futbol ca tir lliure directe terme pral.n m ca cop directe sin. compl.n m ca cop lliure directe sin. compl.n m es golpe franco directo  es tiro libre directo  fr coup franc direct  en direct free hit  
1994 esgrima ca tocat doble terme pral.n m ca cop doble sin. compl.n m es golpe doble  es tocado doble  fr coup double  fr touche double  en double hit  en double touch  
1995 boxa ca cop dur terme pral.n m es golpe duro  fr coup dur  en hard blow  
1996 boxa ca cop per fora terme pral.n m ca cop extern sin. compl.n m ca cop lateral sin. compl.n m es golpe lateral  es golpe por fuera  
1997 tennis de taula ca rematada terme pral.n f ca cop final sin. compl.n m ca cop terminal sin. compl.n m es golpe final  es golpe terminal  es remate  fr coup décisif  fr coup terminal  fr smash  en smash  en snap stroke  
1998 esports de raqueta ca cop forçat terme pral.n m es golpe forzado  
1999 bàdminton ca cop forcat terme pral.n m es hairpin  en hairpin  
2000 esports de pilota ca tir lliure terme pral.n m ca cop franc sin. compl.n m ca llançament de falta sin. compl.n m es golpe franco  es saque libre  es tiro libre  fr coup franc  fr jet franc  en free throw  
2001 tennis ca cop guanyador terme pral.n m ca pilota guanyadora [TENNIS] terme pral.n f es golpe ganador  es pelota ganadora [TENNIS]  fr balle gagnante [TENNIS]  fr coup gagnant  en winner  
2002 futbol ca tir lliure indirecte terme pral.n m ca cop indirecte sin. compl.n m ca cop lliure indirecte sin. compl. es golpe franco indirecto  es saque libre indirecto  es tiro libre indirecto  fr coup franc indirect  en indirect free hit  en indirect free kick  
2003 tennis de taula ca cop intermedi terme pral.n m es golpe intermedio  fr coup intermédiaire  en intermediate stroke  
2004 boxa ca cop per dins terme pral.n m ca cop intern sin. compl.n m es golpe por dentro  
2005 boxa ca cop reglamentari terme pral.n m ca cop legal sin. compl.n m es golpe legal  es golpe reglamentario  fr coup régulier  en correct blow  
2006 tennis de taula ca cop lent terme pral.n m es golpe lento  fr coup lent  en slow stroke  
2007 boxa ca cop lent terme pral.n m es golpe lento  
2008 tennis ca cop liftat terme pral.n m es golpe liftado  fr coup lifté  fr lift  en stroke with topspin  
2009 boxa ca cop llarg terme pral.n m es golpe largo  
2010 esports de raqueta ca cop ofensiu terme pral.n m es golpe ofensivo  fr coup offensif  en offensive stroke  
2011 tennis ca cop paral·lel terme pral.n m es golpe paralelo  fr balle le long de la ligne  fr coup en ligne droite  en down-the-line stroke  en straight stroke  
2012 esgrima ca cop passat terme pral.n m es golpe pasado  fr coup passé  fr passé  en passé hit  
2013 hoquei sobre herba ca cop picat terme pral.n m ca tir picat den. desest. es slap-shot  fr lancer frappé  en slap shot  
2014 esports de raqueta ca cop pla terme pral.n m es drive [BÀDMINTON]  es golpe llano [BÀDMINTON]  es golpe plano  fr coup plat  fr drive [BÀDMINTON]  en drive [BÀDMINTON]  en flat stroke [TENNIS]  
2015 tennis de taula ca cop ràpid terme pral.n m es golpe rápido  fr coup rapide  en quick stroke  
2016 bàdminton ca cop rectificat terme pral.n m es golpe rectificado  fr coup autour de la tête  en round-the-head stroke  
2017 gimnàstica ca cop rítmic terme pral.n m es golpe rítmico  fr frappé rythmé  
2018 esgrima ca cop sobre el ferro terme pral.n m es golpe sobre el hierro  fr coup à travers le fer  en hit through the blade  
2019 esports de raqueta ca cop tallat terme pral.n m ca tallada [TENNIS TAULA] sin. compl.n f es golpe cortado  fr balle coupée [TENNIS TAULA]  fr coup coupé  fr coupé  en backspin shot [TENNIS TAULA]  en chop [TENNIS TAULA]  en slice  
2020 esports ca copa terme pral.n f es copa  fr coupe  en cup  
2021 esports ca copa terme pral.n f es copa  fr coupe  en cup  
2022 esports de raqueta ca cor terme pral.n m es corazón  fr coeur  en throat  
2023 esports ca corba terme pral.n f ca revolt terme pral.n m es curva  fr courbe  fr détour  fr virage  en bend  en curve  en turn  
2024 atletisme ca corba terme pral.n f es curva  fr courbe  fr tournant  fr virage  en bend  en turn  
2025 beisbol ca llançament de corba terme pral.n m ca corba sin. compl.n f es curva  es lanzamiento curvo  es lanzamiento en curva  fr balle courbe  en curveball  
2026 lluita ca corbata terme pral.n f es corbata  fr cravate  
2027 piragüisme ca corbata terme pral.n f es corbata  fr cravate  
2028 hípica ca corbata terme pral.n f es corbata  fr cravate  en tie  
2029 ciclisme ca corda terme pral.n f es cuerda  fr corde  en blue line  en inside edge  
2030 tir amb arc ca corda terme pral.n f es cuerda  fr corde  en bowstring  
2031 boxa ca corda terme pral.n f es cuerda  fr câble  fr corde  en rope  
2032 gimnàstica ca corda terme pral.n f es cuerda  fr corde  en rope  
2033 esports de raqueta ca corda terme pral.n f es cuerda  fr corde  en string  
2034 atletisme ca corda terme pral.n f es cuerda  fr corde  en curb  en inner edge  en kerb  
2035 voleibol ca corda de la xarxa terme pral.n f es cuerda de la red  fr corde du filet  en net rope  
2036 natació ca corda de sortida falsa terme pral.n f es cuerda de salida nula  fr corde de faux départ  en false start rope  
2037 esports nàutics ca corda de tracció terme pral.n f
2038 tir amb arc ca corda flamenca terme pral.n f es cuerda flemish  fr corde flamande  en Flemish bowstring  en Flemish string  
2039 tennis de taula ca corda tensora terme pral.n f es cuerda tensada  fr corde de tension  en tension cord  
2040 esports de raqueta ca cordatge terme pral.n m es cordaje  fr cordage  fr tamis  en face  en strings  
2041 boxa ca cordó terme pral.n m es cordón  fr lacet  en lace  
2042 gimnàstica ca coreògraf -a terme pral.n m, f es coreógrafo  fr chorégraphe  en choreographer  
2043 esports ca coreografia terme pral.n f es coreografía  fr chorégraphie  en choreography  
2044 vela ca cornamusa terme pral.n f ca manegueta terme pral.n f es cornamusa  fr taquet  en cleat  
2045 esports de pilota ca córner terme pral.n m es córner  fr corner  en corner  
2046 futbol ca servei de córner terme pral.n m ca córner sin. compl.n m es saque de esquina  fr coup de coin  fr coup de pied de coin [FUTBOL]  fr grand corner [HOQUEI HER]  fr jet de coin  en corner kick [FUTBOL]  en corner-throw [FUTBOL]  en long corner [HOQUEI HER]  
2047 esgrima ca corona terme pral.n f es corona  fr couronne  en crown  
2048 gimnàstica ca coronament terme pral.n m es coronamiento  fr couronnement  en double rear  
2049 beisbol ca corre-corre terme pral.n m es corre-corre  fr souricière  en rundown  
2050 hípica ca correcció terme pral.n f es corrección  fr correction  en punishment  
2051 taekwondo ca correcció d'atac terme pral.n f es corrección de ataque  
2052 tir amb arc ca correcció de tir terme pral.n f es corrección de tiro  fr correction de tir  en shooting correction  
2053 vela ca corredor terme pral.n m es corredor  
2054 esports ca corredor -a terme pral.n m, f es corredor  fr coureur  en runner  
2055 beisbol ca corredor -a terme pral.n m, f ca corredor -a de bases sin. compl.n m, f es corredor  es corredor de bases  fr coureur  fr coureur de base  en base runner  en runner  
2056 atletisme ca corredor -a d'obstacles terme pral.n m, f es corredor de obstáculos  fr coureur de steeple  en steeplechase runner  en steeplechaser  
2057 ciclisme ca corredor -a de carretera terme pral.n m, f es corredor de carretera  fr routier  en road racer  en roadman [m]  
2058 atletisme ca corredor -a de corba terme pral.n m, f es corredor especialista en curva  fr coureur de virage  en bend runner  
2059 esports ca corredor -a de fons terme pral.n m, f ca fondista sin. compl.n m, f es corredor de fondo  es fondista  fr coureur de fond  fr fondeur  fr rouleur  en distance man [m]  en distance woman [f]  en long-distance racer  en long-distance runner  
2060 atletisme ca corredor -a de marató terme pral.n m, f ca maratonià -ana terme pral.n m, f es corredor de maratón  es maratoniano  fr coureur de marathon  en marathon runner  en marathoner  
2061 esports ca corredor -a de mig fons terme pral.n m, f ca migfondista sin. compl.n m, f es corredor de medio fondo  es mediofondista  fr coureur de demi-fond  en middle-distance runner  
2062 ciclisme ca corredor -a de pista terme pral.n m, f es corredor de pista  fr coureur sur piste  fr pistard  fr pistier  en track racer  
2063 beisbol ca corredor -a de primera base terme pral.n m, f es corredor de primera base  fr coureur en première base  en runner on first base  
2064 beisbol ca corredor -a de segona base terme pral.n m, f es corredor de segunda base  fr coureur en seconde base  en runner on second base  
2065 atletisme ca corredor -a de tanques terme pral.n m, f es corredor de vallas  es vallista  fr coureur de haies  en hurdler  
2066 beisbol ca corredor -a de tercera base terme pral.n m, f es corredor de tercera base  fr coureur en troisième base  en runner on third base  
2067 esports ca velocista terme pral.n m, f ca corredor -a de velocitat sin. compl.n m, f es velocista  fr coureur de vitesse  fr sprinter  fr sprinteur  en sprinter  
2068 beisbol ca corredor -a emergent terme pral.n m, f es corredor emergente  fr coureur d'urgence  en pinch runner  
2069 atletisme ca corredor -a en cap terme pral.n m, f es corredor de cabeza  fr coureur en tête  fr meneur  en leader  
2070 esports ca corredor -a escapat -ada terme pral.n m, f ca escapat -ada terme pral.n m, f es corredor escapado  es corredor fugado  es escapado  fr coureur échappé  fr échappé  en breakaway rider  
2071 atletisme ca corredor -a suplent terme pral.n m, f es corredor de reserva  es corredor suplente  fr coureur de réserve  fr coureur remplaçant  en reserve runner  en substitute runner  
2072 tir amb arc ca corredor de fotògrafs terme pral.n m es pasillo de fotógrafos  fr couloir de photographes  en photographer's alley  
2073 tir amb arc ca corredor de tir terme pral.n m es pasillo de tiro  fr couloir de tir  en shooting lane  
2074 vela ca corredora terme pral.n f es corredera  fr loch  en log  
2075 pentatló modern ca corregiu! terme pral.interj es ¡corrijan!  fr corrigez!  en correction!  
2076 esports ca correguda terme pral.n f es carrera  es corrida  fr course  en run  
2077 beisbol ca correguda impulsada terme pral.n f es carrera bateada  es carrera impulsada  fr point produit  en run batted in  
2078 beisbol ca correguda neta terme pral.n f es carrera limpia  fr point mérité  en earned run  
2079 gimnàstica ca correguda rítmica terme pral.n f es carrera rítmica  
2080 esports nàutics ca corrent terme pral.n m es corriente  fr courant  en current  en stream  
2081 atletisme ca córrer terme pral.v tr es correr  fr courir  en run, to  
2082 esports ca córrer terme pral.v intr es correr  fr courir  en run, to  
2083 ciclisme ca córrer terme pral.v intr ca rodar sin. compl.v intr es correr  es rodar  fr courir  fr rouler  en ride, to  en run, to  
2084 ciclisme ca córrer terme pral.v tr ca rodar sin. compl.v tr es correr  es rodar  fr courir  fr rouler  en ride, to  en run, to  
2085 beisbol ca córrer una base terme pral.v intr es correr una base  fr courir une base  en run a base, to  
2086 tir olímpic ca corretja terme pral.n f es bandolera  fr bretelle  en sling  
2087 salts ca corró terme pral.n m es rodillo  fr pivot  fr rouleau  en fulcrum  
2088 ciclisme ca corró terme pral.n m ca rodet terme pral.n m es rodillo  fr rouleau  en roller  
2089 tir olímpic ca corró terme pral.n m es rodillo  fr rouleau  en kneeling roll  
2090 ciclisme ca corró d'escalfament terme pral.n m es rodillo de calentamiento  es rodillo de entreno  fr cylindre d'entraînement  fr rouleau d'entraînement  en driving roller  
2091 esports ca cos terme pral.n m es cuerpo  fr corps  en body  
2092 esports ca cos a cos terme pral.n m es cuerpo a cuerpo  fr corps à corps  en body contact  en clinch  en infighting  
2093 tir amb arc ca cos de l'arc terme pral.n m es cuerpo del arco  fr corps de l'arc  fr poignée  en handle  en riser  
2094 gimnàstica ca costal terme pral.adj es costal  fr costal  en flank  en side  
2095 gimnàstica ca costal terme pral.n m es costal  fr costal  en flank  en flank vault  
2096 gimnàstica ca costal Voigt terme pral.n m es costal Voigt  fr costal Voigt  en Voigt flank  
2097 vela ca costat terme pral.n m es costado  fr côté  en side  
2098 hípica ca costat de batuda terme pral.n m es lado de partida  es lugar de batida  fr côté de la battue  fr côté du départ  en take-off side  
2099 hípica ca costat de recepció terme pral.n m es lado de recepción  es lugar de contacto  fr côté de réception  en landing side  
2100 basquetbol ca costat feble terme pral.n m es lado débil  fr côté faible  en help side  en weak side  
2101 basquetbol ca costat fort terme pral.n m es lado fuerte  fr côté fort  en strong side  
2102 vela ca quaderna terme pral.n f ca costella sin. compl.n f es costilla  es cuaderna  fr membrure  en frame  en rib  
2103 ciclisme ca cotxe d'equip terme pral.n m es coche de equipo  fr voiture d'équipe  
2104 atletisme ca cotxe del jurat terme pral.n m es coche del jurado  fr voiture de jury  en jury's car  
2105 esports ca cotxe escombra terme pral.n m es coche cierre de carretera  es coche escoba  fr camion-balai  fr voiture-balai  en broom wagon  en sag waggon  
2106 ciclisme ca cotxe neutre terme pral.n m es coche neutro  fr voiture de service  fr voiture neutre  en neutral car  en service van  
2107 ciclisme ca cotxe oficial terme pral.n m es coche oficial  fr voiture officielle  en official car  
2108 ciclisme ca cotxe ràdio terme pral.n m es vehículo radio  fr véhicule-radio  fr voiture-radio  en radio car  
2109 esgrima ca coupé [fr] terme pral.n m es coupé  es golpe volante  fr coupé  en coupé  en cutover  
2110 salts ca cresta terme pral.n f es punto más alto del vuelo  fr point mort  en crest  
2111 piragüisme ca cresta terme pral.n f es cresta  fr crête  en crest  
2112 tir amb arc ca creu terme pral.n f ca mosca terme pral.n f es aspa  es mosca  fr mouche  en dot  
2113 gimnàstica ca crist terme pral.n m ca creu sin. compl.n f es cristo  es cruz  fr croix  en cross  en crucifix  
2114 gimnàstica ca crist invertit terme pral.n m ca creu invertida sin. compl.n f ca santpere sin. compl.n m es cristo invertido  es cruz invertida  es sanpedro  fr croix renversée  en inverted cross  
2115 esports de pilota ca creuar terme pral.v tr es cruzar  fr croiser  
2116 esports de pilota ca creuat -ada terme pral.adj es cruzado  fr croisé  en crosscourt  
2117 futbol ca creueta terme pral.n f es cruceta  fr arête  
2118 rem ca creueta terme pral.n f es cruceta  fr barre  
2119 vela ca creueta terme pral.n f es cruceta  fr barre de flèche  en cross-tree  
2120 esports ca empunyadura terme pral.n f ca puny terme pral.n m ca creueta [PIRAGÜISME] sin. compl.n f ca galló [REM] sin. compl.n m ca mànec sin. compl.n m es cruceta [PIRAGÜISME]  es empuñadura  es guión [REM]  es mango  es puño  fr manche  fr poignée  en grip  en handle  en hilt  en shaft  
2121 esports ca crida terme pral.n f es aviso  es llamamiento  fr appel  en call  
2122 esgrima ca crida terme pral.n f es llamada  fr appel  fr appel du pied  en appeal  en appel  en call  
2123 halterofília ca crida final terme pral.n f es llamada final  fr appel final  en final call  
2124 vela ca crida general terme pral.n f es llamada general  fr rappel général  en general recall  
2125 vela ca crida individual terme pral.n f es llamada individual  fr rappel individuel  en individual recall  
2126 gimnàstica ca crist d'escaire terme pral.n m es cristo en ángulo  fr croix à l'équerre  fr croix équerre  en cross in L position  en L cross  
2127 gimnàstica ca crist transversal terme pral.n f es cristo transversal  fr croix transversale  en cross sideways  
2128 esgrima ca croisé [fr] terme pral.n m es croisé  es cruzado  fr croisé  en croisé  
2129 natació ca crol terme pral.n m es crol  fr crawl  en crawl  
2130 natació ca crolista terme pral.n m, f ca nedador -a de crol terme pral.n m, f es crolista  es nadador de crol  fr crawleur  fr nageur de crawl  en crawl swimmer  
2131 ciclisme ca cronoescalada terme pral.n f es cronoescalada  fr chronoescalade  
2132 esports ca cronometrador -a terme pral.n m, f es cronometrador  fr chronométreur  en timekeeper  en timer  
2133 judo ca cronometrador -a d'immobilització terme pral.n m, f es cronometrador de inmovilización  en osaekomi timekeeper  
2134 judo ca cronometrador -a de temps real terme pral.n m, f es cronometrador de tiempo real  en overall timekeeper  
2135 esports ca cronometrar terme pral.v tr es cronometrar  fr chronométrer  en keep the time, to  en time, to  
2136 esports ca cronometratge terme pral.n m es cronometraje  fr chronométrage  en timekeeping  en timing  
2137 esports ca cronometratge electrònic terme pral.n m es cronometraje electrónico  fr chronométrage électronique  en electronic timing  
2138 esports ca cronometratge manual terme pral.n m es cronometraje manual  fr chronométrage manuel  en manual timekeeping  en manual timing  
2139 atletisme ca cronometratge oficial terme pral.n m es cronometraje oficial  fr chronométrage officiel  en official timekeeping  en official timing  
2140 esports ca cronòmetre terme pral.n m es cronómetro  fr chronomètre  en chronometer  en stopwatch  en timer  en timing clock  en timing-device  
2141 hípica ca croquis de recorregut terme pral.n m es croquis de recorrido  fr plan du parcours  en plan of the course  
2142 ciclisme ca 4-cros terme pral.n m es 4-cross  fr 4-cross  en 4-cross  
2143 pentatló modern ca prova de cros terme pral.n f ca cros sin. compl.n m ca prova de camp a través sin. compl.n f es carrera  es cross  es prueba de campo a través  es prueba de cross  fr course à pied  fr cross-country  fr épreuve de cross-country  en cross-country  en cross-country running event  en running  
2144 hípica ca crueltat terme pral.n f es crueldad  fr cruauté  en cruelty  
2145 vela ca línia de crugia terme pral.n f ca crugia sin. compl.n f es crujía  es línea de crujía  fr axe central  en centre line  
2146 tir amb arc ca cua terme pral.n f es cola  fr fût  en shaftment  
2147 ciclisme ca cua terme pral.n f es cola  fr queue  en end  
2148 vela ca cua d'ànec terme pral.n f es cola de pato  
2149 gimnàstica ca cubital terme pral.adj es cubital  fr cubital  
2150 gimnàstica ca cuervo terme pral.n m es Cuervo  fr Cuervo  en Cuervo  
2151 gimnàstica ca cuervo terme pral.n m es Cuervo  fr Cuervo  en Cuervo  
2152 tir olímpic ca culata terme pral.n f es culata  fr crosse  en butt  en buttstock  
2153 tir amb arc ca culatí terme pral.n m es culatín  fr encoche  en nock  
2154 piragüisme ca fulla terme pral.n f ca cullera sin. compl.n f es cazo  es cuchara  es hoja  fr pale  en blade  
2155 tir olímpic ca culot terme pral.n m es culote  fr culot  en base  
2156 ciclisme ca culots terme pral.n m pl es culote  fr cuissard  fr culotte  en racing shorts  en shorts  
2157 esports ca fisioculturisme terme pral.n m ca culturisme sin. compl.n m es culturismo  es fisicoculturismo  es fisioculturismo  fr culturisme  en body building  
2158 piragüisme ca curs terme pral.n m es curso  fr cours  en course  
2159 tir olímpic ca cursa terme pral.n f es carrera  fr course  fr passage  en run  
2160 ciclisme ca cursa a l'americana terme pral.n f es carrera a la americana  fr course à l'américaine  en madison race  
2161 ciclisme ca cursa clàssica terme pral.n f es carrera clásica  fr course classique  en classic event  
2162 esports ca cursa contra rellotge terme pral.n f es carrera contra reloj  es carrera contrarreloj  fr course contre la montre  en time trial race  
2163 ciclisme ca cursa contra rellotge individual terme pral.n f es carrera contra reloj individual  fr course individuelle contre la montre  en individual time trial  
2164 ciclisme ca cursa contra rellotge per equips terme pral.n m pl es carrera contra reloj por equipos  fr course contre la montre par équipes  en team time trial  en timed team race  
2165 ciclisme ca cursa d'eliminació terme pral.n f es carrera de eliminación  fr course par élimination  en elimination race  
2166 atletisme ca cursa d'obstacles terme pral.n f es carrera de obstáculos  fr course d'obstacles  fr steeple  fr steeple-chase  en steeple  en steeplechase  
2167 ciclisme ca cursa d'un dia terme pral.n f es carretera de un día  fr course d'une journée  en one-day road race  
2168 ciclisme ca cursa darrere moto terme pral.n f es carrera tras moto  fr course derrière moto  en motor-paced race  
2169 hípica ca cursa de barrils terme pral.n f es carrera de barriles  fr course de barils  fr course de tonneaux  en barrel racing  
2170 atletisme ca cursa de carretera terme pral.n f ca cursa en carretera terme pral.n f ca prova de carretera [ATLETISME] sin. compl.n f es carrera en carretera  es prueba de carretera [ATLETISME]  fr course sur route  fr épreuve sur route [ATLETISME]  en road event  en road race  
2171 ciclisme ca cursa de circuit terme pral.n f ca cursa en circuit terme pral.n f es carrera en circuito  fr course de circuit  en circuit race  
2172 esports ca cursa de fons terme pral.n f es carrera de fondo  fr course de fond  en long-distance race  
2173 esports ca cursa de mig fons terme pral.n f es carrera de medio fondo  fr course de demi-fond  en middle-distance race  
2174 ciclisme ca cursa de mig fons darrere moto terme pral.n m es carrera de medio fondo tras moto  fr course de demi-fond derrière moto  
2175 ciclisme ca cursa de persecució terme pral.n f ca persecució terme pral.n f es carrera de persecución  es persecución  fr course de poursuite  fr poursuite  en pursuit  en pursuit race  
2176 ciclisme ca cursa de pista terme pral.n f ca cursa en pista terme pral.n f es carrera en pista  fr course sur piste  en track race  
2177 piragüisme ca cursa en línia terme pral.n f ca cursa de pista sin. compl.n f es carrera en línea  fr course en ligne  en flatwater race  
2178 tir olímpic ca cursa de prova terme pral.n f es carrera de prueba  fr course d'épreuve  en run test  
2179 ciclisme ca cursa per punts terme pral.n f ca cursa de puntuació sin. compl.n f es carrera a los puntos  es carrera de puntuación  es carrera por puntos  fr course aux points  fr course de points  fr course individuelle par points  en individual points race  en points race  
2180 atletisme ca cursa de relleu curt terme pral.n f es carrera de relevo corto  
2181 atletisme ca cursa de relleu llarg terme pral.n f es carrera de relevo largo  
2182 esports ca cursa de relleus terme pral.n f ca relleus sin. compl.n m pl es carrera de relevos  es relevos  fr course de relais  fr relais  en relay  en relay event  en relay race  
2183 atletisme ca relleus 4 x 100 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 100 m sin. compl.n f es relevos 4 x 100 m  fr relais 4 x 100 m  en 4 x 100m relay  
2184 atletisme ca relleus 4 x 200 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 200 m sin. compl.n f es relevos 4 x 200 m  fr relais 4 x 200 m  en 4 x 200m relay  
2185 atletisme ca relleus 4 x 400 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 400 m sin. compl.n f es relevos 4 x 400 m  fr relais 4 x 400 m  en 4 x 400m relay  
2186 ciclisme ca cursa de sis dies terme pral.n f es carrera de seis días  fr course des six jours  en six-day race  
2187 ciclisme ca cursa de tàndems terme pral.n f es carrera de tándems  fr course de tandems  en tandem race  
2188 atletisme ca cursa de tanques terme pral.n f es carrera de vallas  fr course de haies  en hurdle race  
2189 esports ca cursa de velocitat terme pral.n f ca velocitat [CICLISME] sin. compl.n f es carrera de velocidad  es velocidad [CICLISME]  fr course de vitesse  fr vitesse [CICLISME]  en sprint  en sprint race  
2190 ciclisme ca cursa de velocitat per equips terme pral.n f es carrera de velocidad por equipos  fr course de vitesse par équipes  en team sprint race  
2191 ciclisme ca quilòmetre contra rellotge terme pral.n m ca cursa del km contra rellotge sin. compl.n f ca cursa del km sortida parada sin. compl.n f es carrera del km contra reloj  es carrera del km salida parada  es kilómetro contra reloj  fr kilomètre contre la montre  fr kilomètre départ arrêté  fr km contre la montre  en 1 kilometre time trial  en km time trial  
2192 atletisme ca cursa en corba terme pral.n f es carrera en curva  fr course en virage  en bend running  
2193 ciclisme ca cursa en línia terme pral.n f ca individual sin. compl.n f es carrera en línea  es individual  fr course en ligne  fr course individuelle sur route  en in line event  en individual road race  
2194 esports ca cursa individual terme pral.n f es carrera individual  fr course individuelle  en individual race  
2195 ciclisme ca cursa keirin terme pral.n f es carrera keirin  fr course keirin  en keirin race  
2196 tir olímpic ca cursa lenta terme pral.n f es carrera lenta  fr course lente  en slow run  
2197 ciclisme ca cursa nul·la terme pral.n f es carrera nula  fr course nulle  en dead heat  
2198 atletisme ca cursa per carrers terme pral.n f es carrera por calles  fr course en couloir  en lane race  
2199 esports ca cursa per equips terme pral.n f es carrera por equipos  fr course par équipes  en team race  
2200 ciclisme ca cursa per etapes terme pral.n f ca volta ciclista sin. compl.n f es carrera por etapas  es vuelta ciclista  fr course par étapes  fr tour cycliste  en stage race  
2201 tir olímpic ca cursa ràpida terme pral.n f es carrera rápida  fr course rapide  en fast run  
2202 tir amb arc ca cursor de visor terme pral.n m es cursor del visor  fr curseur de visée  en sight leveler  
2203 boxa ca curta distància terme pral.n f es corta distancia  
2204 vela ca cúter terme pral.n m es cúter  fr côtre  en cutter  
2205 futbol ca de taló terme pral.adj ca d'esperó sin. compl.adj es de tacón  fr de talon  en heeling  
2206 tir amb arc ca dactilera terme pral.n f es dactilera  fr palette  en tab  
2207 natació artística ca dalecàrlia terme pral.n f es dalecarlia  fr dalecarlia  en dalecarlia  
2208 esports de combat ca dan terme pral.n m es dan  fr dan  en dan  
2209 taekwondo ca dangyo tok chigi terme pral.n m es dangio tok chigui  fr dangyeu teuk tchigui  
2210 taekwondo ca dangyo tok jirugi terme pral.n m es dangio tok jirugui  
2211 vela ca dàrsena terme pral.n f es dársena  fr bassin  en basin  
2212 voleibol ca davanter -a terme pral.n m, f es delantero  fr avant  en front line player  
2213 esports de pilota ca davanter -a terme pral.n m, f es delantero  fr avant  en forward  
2214 esports de pilota ca línia davantera terme pral.n f ca davantera sin. compl.n f ca línia d'atac sin. compl.n f ca línia ofensiva sin. compl.n f es delantera  es línea de ataque  es línea delantera  es línea ofensiva  fr ligne d'attaque  fr ligne d'avants  en forward line  en offensive line  
2215 lluita ca dawai! terme pral.interj es ¡dawai!  fr dawai!  en dawai!  
2216 futbol ca de cap terme pral.adj es con la cabeza  es de cabeza  fr de la tête  en heading  
2217 esports de raqueta ca de dreta terme pral.adj es de derecha  fr du côté droit  en forehand  en right-hand  
2218 hoquei sobre herba ca de dreta terme pral.adj es de derecha  es de derechas  fr du côté droit  en forehand  en right-hand  
2219 gimnàstica ca estàtic -a terme pral.adj ca de manteniment sin. compl.adj es de mantenimiento  es estático  fr de maintien  fr statique  en static  
2220 hoquei sobre herba ca de revés terme pral.adj es de revés  fr de revers  fr du revers  fr en revers  en backhand  
2221 esports de raqueta ca de revés terme pral.adj es de revés  fr de revers  fr du revers  fr en revers  en backhand  
2222 esports de pilota ca de sobrebot terme pral.adj es a bote pronto  es de bote pronto  fr à rebond  
2223 esports de pilota ca de volea terme pral.adj es de aire  es de volea  fr à la volée  fr de volée  
2224 judo ca de-ashi-barai terme pral.n m ca escombrada del peu avançat sin. compl.n f es barrido del pie adelantado  es de-ashi-barai  fr balayage du pied avancé  fr de-ashi-barai  en advanced foot sweep  en de-ashi-barai  
2225 esports ca debutant terme pral.n m, f es debutante  es novato  es rookie  fr débutant  fr recrue  en rookie  
2226 esports ca principiant terme pral.n m, f ca debutant sin. compl.n m, f es debutante  es principiante  fr débutant  en beginner  
2227 atletisme ca decatleta terme pral.n m es decatleta  es decatloniano  fr décathlonien  en decathlete  
2228 atletisme ca decatló terme pral.n m es decatlón  fr décathlon  en decathlon  
2229 esports de combat ca decisió terme pral.n f es decisión  fr décision  en decision  
2230 halterofília ca judici terme pral.n m ca decisió sin. compl.n f es decisión  es juicio  fr décision  fr jugement  en decision  en judgement  en judgment  
2231 taekwondo ca decisió de superioritat terme pral.n f es decisión de superioridad  fr décision par supériorité  en decision of superiority  
2232 taekwondo ca decisió equivocada terme pral.n f es decisión equivocada  
2233 esports ca deducció terme pral.n f es deducción  fr déduction  en deduction  
2234 taekwondo ca kanjom terme pral.n m ca deducció d'un punt sin. compl.n f ca sanció sin. compl.n f es deducción de un punto  es gamjum  es sanción  fr kame-tcheu  fr moins un point  fr sanction  en deduction penalty  en deduction point  en gamjeom  en sanction  
2235 taekwondo ca deducció de punts terme pral.n f es deducción de puntos  es descuento de puntos  fr déduction de points  fr retrait de points  en deduction of points  
2236 gimnàstica ca deducció específica terme pral.n f es deducción específica  fr déduction spécifique  
2237 gimnàstica ca deducció general terme pral.n f es deducción general  fr déduction générale  en general deduction  
2238 gimnàstica ca deducció suplementària terme pral.n f es deducción suplementaria  fr déduction supplémentaire  en additional deduction  en supplementary deduction  
2239 esports ca deduir terme pral.v tr es deducir  fr déduire  en deduce, to  
2240 gimnàstica ca def terme pral.n m es Def  fr Def  en Deff  
2241 esports ca defalliment terme pral.n m es desfallecimiento  es pájara  fr défaillance  en weakness  
2242 hípica ca defensa terme pral.n f ca resistència terme pral.n f es defensa  es resistencia  fr défense  en resistance  
2243 vela ca defensa terme pral.n f es defensa  fr défense  en fender  
2244 tennis ca defensa terme pral.n f es defensa  fr défense  en defence  en defense  
2245 esports ca defensor -a terme pral.n m, f ca defensa sin. compl.n m, f es defensa  es defensor  fr défenseur  en defender  
2246 esports de pilota ca defensor -a terme pral.n m, f ca defensa sin. compl.n m, f es defensa  es defensor  fr défenseur  en defender  
2247 hoquei sobre herba ca guarda terme pral.n f ca defensa sin. compl.n f es defensa  es guarda  fr guêtre de gardien de but  fr jambière de gardien de but  en goal pad  en goalkeeper's kicker  en goalkeeper's leg guard  
2248 esports de pilota ca línia defensiva terme pral.n f ca defensa sin. compl.n f ca línia de defenses [FUTBOL] sin. compl.n f es línea de defensa  es línea de defensas  es línea defensiva  fr ligne arrière  fr ligne de défense  fr ligne défensive  en back line  en defence line  en defense line  en defensive backfield  
2249 esports de raqueta ca jugador -a defensiu -iva terme pral.n m, f ca defensa [TENNIS TAULA] sin. compl.n m, f es jugador defensivo  fr joueur défensif  en defensive player  
2250 handbol ca sistema defensiu 3-2-1 terme pral.n m ca defensa 3-2-1 sin. compl.n f ca defensa iugoslava sin. compl.n f es defensa 3-2-1  es defensa yugoslava  es sistema defensivo 3-2-1  fr défense 1-2-3  fr défense yougoslave  fr système défensif 1-2-3  en 3-2-1 defence  
2251 handbol ca sistema defensiu 3-3 terme pral.n m ca defensa 3-3 sin. compl.n f es defensa 3-3  es sistema defensivo 3-3  fr défense 3-3  fr système défensif 3-3  en 3-3 defence  
2252 handbol ca sistema defensiu 4-2 terme pral.n m ca defensa 4-2 sin. compl.n f es defensa 4-2  es sistema defensivo 4-2  fr défense 2-4  fr système défensif 2-4  en 4-2 defence  
2253 handbol ca sistema defensiu 4-2 mixt terme pral.n m ca defensa 4-2 mixta sin. compl.n f es defensa 4-2 mixta  es sistema defensivo 4-2 mixto  fr défense 2-4 mixte  fr système défensif mixte 2-4  en 4-2 defence  
2254 handbol ca sistema defensiu 5-1 terme pral.n m ca defensa 5-1 sin. compl.n f es defensa 5-1  es sistema defensivo 5-1  fr défense 1-5  fr système défensif 1-5  en 5-1 defence  
2255 handbol ca sistema defensiu 5-1 mixt terme pral.n m ca defensa 5-1 mixta sin. compl.n f es defensa 5-1 mixta  es sistema defensivo 5-1 mixto  fr défense 1-5 mixte  fr système défensif mixte 1-5  en 5-1 defence  
2256 handbol ca sistema defensiu 6-0 terme pral.n m ca defensa 6-0 sin. compl.n f es defensa 6-0  es sistema defensivo 6-0  fr défense 0-6  en 6-0 defence  
2257 voleibol ca defensa alta terme pral.n f ca defensa de primera línia terme pral.n f es defensa alta  fr défense haute  en high defence  
2258 esports de raqueta ca globus terme pral.n m ca defensa alta [TENNIS TAULA] sin. compl.n f es defensa alta [TENNIS TAULA]  es globo  es lob  fr défense haute [TENNIS TAULA]  fr lob  en lob  
2259 voleibol ca defensa baixa terme pral.n f ca defensa de segona línia terme pral.n f ca defensa en posició baixa sin. compl.n f es defensa baja  fr défense basse  en low defence  
2260 handbol ca defensa central terme pral.n m, f ca tercer -a en defensa terme pral.n m, f es defensa central  es tercero en defensa  fr arrière central  fr défenseur numéro 3  en center back  en centre back  
2261 esports de pilota ca defensa mixta terme pral.n f ca defensa combinada [BASQUETBOL] sin. compl.n f es defensa mixta  fr défense combinée  fr défense mixte  en combination defence  en combined defence  en combined marking  en mixed defence  
2262 basquetbol ca defensa d'ajustament terme pral.n f es defensa de ajuste  fr défense d'adaptation  en match-up defence  
2263 futbol ca sistema catenaccio [catenaccio: it] terme pral.n m ca defensa de pany i forrellat sin. compl.n f es cerrojo  es sistema catenaccio  fr béton  fr catenaccio  fr verrou  en catenaccio system  en rocklike defence  
2264 futbol ca defensa lliure terme pral.n m, f ca defensa de tancament sin. compl.n m, f ca defensa escombra sin. compl.n m, f ca lliure sin. compl.n m, f es defensa cerrojo  es defensa escoba  es defensa libre  es líbero  fr balayeur  fr bétonneur  fr homme libre  fr libéro  fr verrouilleur  en freeback  en libero  en sweeper  
2265 esports de pilota ca defensa de zona terme pral.n f ca defensa en zona sin. compl.n f es defensa en zona  es defensa por zonas  fr défense de zone  en zone defence  
2266 futbol ca defensa dret -a terme pral.n m, f ca lateral dret -a terme pral.n m, f es defensa derecha  es defensa derecho  es lateral derecho  fr arrière droit  fr défenseur droit  en right back  en right defenceman [m]  en right defencewoman [f]  
2267 futbol ca defensa en línia terme pral.n f es defensa en línea  fr défense en ligne  en line defence  
2268 bàdminton ca defensa en triangle terme pral.n f es defensa en triángulo  fr défense en triangle  en triangular defence  
2269 futbol ca defensa esquerre -a terme pral.n m, f ca lateral esquerre -a terme pral.n m, f es defensa izquierda  es defensa izquierdo  es lateral izquierdo  fr arrière gauche  fr défenseur gauche  en left back  en left defenceman [m]  en left defencewoman [f]  
2270 handbol ca defensa exterior terme pral.n m, f ca exterior sin. compl.n m, f ca primer -a en defensa sin. compl.n m, f es defensa exterior  es exterior  es primero en defensa  fr défenseur numéro 1  
2271 esports de pilota ca defensa individual terme pral.n f es defensa individual  fr défense individuelle  en individual checking  en individual defence  en man-to-man defence  
2272 handbol ca defensa lateral terme pral.n m, f ca segon -a en defensa terme pral.n m, f es defensa lateral  es segundo en defensa  fr défenseur numéro 2  
2273 handbol ca defensa pressionant terme pral.n f es defensa en presión  es pressing  fr pressing  en pressing  
2274 esports de pilota ca defensar terme pral.v tr es defender  fr défendre  en defend, to  
2275 esports ca defensar-se terme pral.v intr pron es defenderse  fr défendre, se  en defend oneself, to  
2276 esports ca defensiu -iva terme pral.adj es defensivo  fr défensif  en defensive  
2277 esports ca defensiu -iva terme pral.adj es defensivo  fr défensif  en defensive  
2278 boxa ca defensiva terme pral.n f es defensiva  fr défensive  en defensive  
2279 esports ca defensor -a terme pral.adj es defensor  fr défenseur  en defender  
2280 esports de pilota ca defensor -a terme pral.adj es defensor  fr défenseur  en defender  
2281 voleibol ca defensor -a central terme pral.n m, f ca jugador -a en zona 6 terme pral.n m, f ca saguer -a central terme pral.n m, f es defensa central  es jugador de la zona 6  es zaguero central  fr arrière centre  fr joueur en zone 6  en middle back  en player of zone 6  
2282 waterpolo ca defensor -a de boia terme pral.n m, f es defensor de boya  en halfback  
2283 voleibol ca defensor -a dret -a terme pral.n m, f ca jugador -a en zona 1 terme pral.n m, f ca saguer -a dret -a terme pral.n m, f es defensa derecho  es jugador de la zona 1  es zaguero derecho  fr arrière droit  fr joueur en zone 1  en player of zone 1  en right back  
2284 voleibol ca defensor -a esquerre -a terme pral.n m, f ca jugador -a en zona 5 terme pral.n m, f ca saguer -a esquerre -a terme pral.n m, f es defensa izquierdo  es jugador de la zona 5  es zaguero izquierdo  fr arrière gauche  fr joueur en zone 5  en left back  en player of zone 5  
2285 handbol ca deixada terme pral.n f es dejada  es pase de bandeja  es pase en dejada  en backhand release  
2286 voleibol ca deixada terme pral.n f es dejada  fr amorti  fr drop-shot  en drop shot  
2287 beisbol ca deixada terme pral.n f es dejada  fr drop ball  en drop ball  
2288 gimnàstica ca deixada terme pral.n f es suelta  fr échappement  en loose  
2289 atletisme ca deixada de l'artefacte terme pral.n f es suelta del artefacto  fr arraché de l'engin  fr lâché de l'engin  en delivery of throwing implement  en release of throwing implement  
2290 bàdminton ca deixada de xarxa terme pral.n f es dejada de red  fr amorti au filet  en net drop  
2291 bàdminton ca deixada lenta terme pral.n f es dejada lenta  fr amorti cloche  en slow drop  
2292 bàdminton ca deixada ràpida terme pral.n f es dejada rápida  fr amorti droit  en fast drop  
2293 esports nàutics ca deixant terme pral.n m es estela  fr sillage  en wake  
2294 halterofília ca deixar caure la barra terme pral.v intr es dejar caer la barra  fr laisser tomber la barre  en drop the bar, to  
2295 boxa ca deixar fora de combat terme pral.v tr ca noquejar terme pral.v tr es dejar fuera de combate  es noquear  es poner fuera de combate  fr knock-outer  en kayo, to  en knock out, to  en stop, to  
2296 esports ca delegació terme pral.n f es delegación  fr délégation  en delegation  
2297 esports ca delegat -ada d'equip terme pral.n m, f es delegado de equipo  fr chef d'équipe  fr chef de délégation  
2298 atletisme ca delegat -ada d'organització terme pral.n m, f es delegado de organización  fr délégué d'organisation  en organizational delegate  
2299 esports de pilota ca delegat -ada de camp terme pral.n m, f ca delegat -ada de pista sin. compl.n m, f es delegado de campo  es delegado de pista  fr délégué adjoint  fr délégué au terrain  
2300 esports ca delegat -ada federatiu -iva terme pral.n m, f es delegado federativo  fr délégué fédéral  
2301 atletisme ca delegat -ada mèdic -a terme pral.n m, f es delegado médico  fr délégué médical  en medical delegate  
2302 esports ca delegat -ada tècnic -a terme pral.n m, f es delegado técnico  fr délégué technique  en technical delegate  
2303 natació artística ca dofilina terme pral.n f ca delfilina den. desest. es delfilina  fr dauphelinette  en dolpholina  
2304 gimnàstica ca déltxev terme pral.n m es Deltchev  fr Deltchev  en Deltchev  en Deltschev  
2305 tir olímpic ca demanar plat terme pral.v intr es pedir plato  es reclamar plato  fr appeler la cible  fr réclamer plateau  en call for a target, to  
2306 esports de pilota ca posició terme pral.n f ca demarcació sin. compl.n f es demarcación  es posición  fr position  en position  
2307 vela ca demora terme pral.n f es demora  fr gisement  en bearing  
2308 esgrima ca depassament terme pral.n m es rebasamiento  fr dépassement  en passing  
2309 esgrima ca depassar terme pral.v tr es rebasar  fr dépasser  en pass, to  
2310 esports de pilota ca derbi terme pral.n m es derby  fr match de terroir  en derby  
2311 esports nàutics ca deriva terme pral.n f es deriva  fr dérive  en drift  
2312 tir amb arc ca deriva terme pral.n f es deriva  fr dérive  fr latéral  en drift  en windage  
2313 ciclisme ca derrapada terme pral.n f ca derrapatge terme pral.n m es derrapaje  es derrape  fr dérapage  en skidding  en slip  en swerving  
2314 esports ca derrapar terme pral.v intr es derrapar  fr déraper  en skid, to  en slip, to  en swerve, to  
2315 esports ca derrota terme pral.n f ca make [JUDO] sin. compl.n m es derrota  es make [JUDO]  fr défaite  fr make [JUDO]  en defeat  en loss  en make [JUDO]  
2316 vela ca rumb terme pral.n m ca derrota sin. compl.n f es derrota  es rumbo  fr cap  en bearing  en course  en track  
2317 esgrima ca derrota doble terme pral.n f es derrota doble  fr double défaite  en double defeat [ESGRIMA]  en mutual loss [LLUITA]  
2318 esports ca derrotar terme pral.v tr ca guanyar terme pral.v tr ca superar terme pral.v tr ca vèncer terme pral.v tr es derrotar  es ganar  es superar  es vencer  fr battre  fr gagner  fr vaincre  en beat, to  en defeat, to  
2319 esports ca desafiament terme pral.n m es desafío  fr challenge  fr défi  en challenge  
2320 esports ca desafiar terme pral.v tr es desafiar  fr challenger  fr défier  en challenge, to  
2321 vela ca desaparellar terme pral.v tr es desaparejar  fr désarmer  en unrig, to  
2322 esgrima ca desarmament terme pral.n m es desarme  fr désarmement  en disarming  
2323 esgrima ca desarmar terme pral.v tr es desarmar  fr désarmer  en disarm, to  
2324 vela ca desatracada terme pral.n f es desatracada  fr débordement  en casting off  
2325 vela ca desatracar terme pral.v tr es desatracar  fr déborder  en cast off, to  
2326 esports ca desavantatge terme pral.n m ca hàndicap sin. compl.n m es desventaja  es hándicap  fr désavantage  fr handicap  en handicap  
2327 esports de pilota ca inferioritat numèrica terme pral.n f ca desavantatge numèric sin. compl.n m es inferioridad numérica  fr défaut  fr infériorité numérique  en default  en numerical inferiority  
2328 hípica ca desbocar-se terme pral.v intr pron es desbocarse  fr emballer, s'  en break the mouth, to  
2329 handbol ca desbordament terme pral.n m es desbordamiento  fr débordement  en cutting around  
2330 esports de pilota ca desbordar terme pral.v tr ca superar terme pral.v tr es desbordar  fr déborder  en cut around, to  
2331 esports ca descans terme pral.n m ca sio [TAEKWONDO] sin. compl.n m es descanso  es sio [TAEKWONDO]  fr pause  fr repos  fr shi-oh [TAEKWONDO]  fr tchio [TAEKWONDO]  en intermission  en interval  en rest  en shio [TAEKWONDO]  
2332 natació artística ca descaragolar terme pral.v tr es desenrollar  en unroll, to  
2333 halterofília ca descarregar terme pral.v tr es descargar  fr décharger  
2334 tir olímpic ca descarregar terme pral.v tr es descargar  fr décharger  en unload, to  
2335 tir olímpic ca descarregueu! terme pral.interj es ¡descarguen!  fr dechargez!  en unload!  
2336 hípica ca descavalcar terme pral.v intr ca desmuntar terme pral.v intr es descabalgar  es desmontar  fr mettre pied à terre  en dismount, to  
2337 esports ca descens terme pral.n m es descenso  fr descente  
2338 rem ca descens terme pral.n m es descenso  fr tête de rivière  en head of the river  
2339 esports ca descens terme pral.n m es descenso  fr descente  en descent  
2340 ciclisme ca descens terme pral.n m es descenso  fr descente  en downhill  
2341 piragüisme ca descens terme pral.n m es descenso  fr descente  en wildwater racing  
2342 tir olímpic ca descentrar-se terme pral.v intr pron es descentrarse  fr désaligner, se  en disalign, to  
2343 esgrima ca descobrir terme pral.v tr es descubrir  fr découvrir  en uncover, to  
2344 boxa ca descobrir-se terme pral.v tr pron es descubrirse  fr découvrir, se  en uncover, to  
2345 esports de pilota ca descol·locar terme pral.v tr es descolocar  fr déplacer  fr mettre hors de position  en take out of position, to  
2346 esports de pilota ca descol·locat -ada terme pral.adj es descolocado  
2347 esports ca descoordinació terme pral.n f es descoordinación  fr incoordination  en incoordination  
2348 esports nàutics ca desembarcament terme pral.n m es desembarque  fr débarquement  en disembarkation  en disembarkment  en landing  
2349 esports nàutics ca desembarcar terme pral.v intr es desembarcar  fr débarquer  en disembark, to  en get out, to  en land, to  
2350 esports ca desempat terme pral.n m es desempate  fr barrage  en play-off  en shoot off  en tie breaking  
2351 esports ca desempat terme pral.n m es partido de desempate  fr barrage  en fence-off  en jump off  en play off  
2352 esports ca desempatar terme pral.v tr es desempatar  fr départager  fr prendre l'avantage  en break a tie, to  en hold a play-off, to  en resolve a tie, to  en shoot off, to  
2353 tir olímpic ca desemplomador terme pral.n m es desemplomador  
2354 ciclisme ca desenrotllament terme pral.n m es desarrollo  fr développement  en bracket  en gear  
2355 hípica ca desensellar terme pral.v tr es desensillar  fr desseller  en unsaddle, to  
2356 esports ca desentrenament terme pral.n m es desentrenamiento  fr manque d'entraînement  en lack of practice  en lack of training  
2357 esports ca desentumiment terme pral.n m es desentumecimiento  fr dégourdissement  en loosen-up  
2358 esports ca desequilibrar terme pral.v tr es desequilibrar  fr déséquilibrer  en take off balance, to  en unbalance, to  
2359 judo ca desequilibri terme pral.n m ca kuzushi sin. compl.n m es desequilibrio  es kuzushi  fr déséquilibre  fr kuzushi  en breaking of balance  en kuzushi  
2360 esports ca desequilibri terme pral.n m es desequilibrio  fr déséquilibre  en losing balance  
2361 hípica ca desfilada terme pral.n f es desfile  fr défilé  en halt  en post parade  
2362 esgrima ca deslliurament terme pral.n m ca esquitllada sin. compl.n f es libramiento  fr dérobement  en derobement  en evasion  
2363 esgrima ca deslliurar-se [de] terme pral.v prep pron ca esquitllar-se sin. compl.v intr pron es librar  fr dérober, se  
2364 esports de pilota ca desmarcar-se [de] terme pral.v prep pron es desmarcarse  fr démarquer, se  en break away, to  en free oneself, to  en get away, to  en get free, to  en get in the open, to  
2365 esports de pilota ca desmarcatge terme pral.n m es desmarque  fr démarquage  en unmark  
2366 futbol ca desmarcatge de ruptura terme pral.n m es desmarque de ruptura  
2367 futbol ca desmarcatge de suport terme pral.n m es desmarque de apoyo  fr démarquage d'appui-soutien au porteur du ballon  
2368 pentatló modern ca desnivell terme pral.n m es desnivel  fr dénivellation  en climb  
2369 hípica ca desobediència terme pral.n f es desobediencia  fr désobéissance  en disobedience  
2370 esports ca despenjar-se terme pral.v intr pron es descolgarse  fr décoller  fr être lâché  en drop behind, to  
2371 vela ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  fr déplacement  en displacement  
2372 gimnàstica ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  fr transport  en travel  
2373 esports ca desplaçament terme pral.n m ca omgyo didigi [TAEKWONDO] sin. compl.n m es desplazamiento  es mom-u jiguigui [TAEKWONDO]  es omkio didigui [TAEKWONDO]  es step  fr déplacement  fr ommkyeu didiggi [TAEKWONDO]  en cutting  en displacement  en step  
2374 gimnàstica ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  fr déplacement  en displacement  
2375 judo ca shintai terme pral.n m ca desplaçament sin. compl.n m es desplazamiento  es shintai  fr déplacement  fr shintai  en shintai  
2376 taekwondo ca desplaçament bal bakwo terme pral.n m es bal bakio  es desplazamiento para cambiar de dirección  
2377 taekwondo ca desplaçament barun bal terme pral.n m es desplazamiento para el ataque con la pierna adelantada  es parun bal step  
2378 esgrima ca desplaçament contraofensiu terme pral.n m es desplazamiento contraofensivo  fr déplacement contre-offensif  
2379 esgrima ca desplaçament defensiu terme pral.n m es desplazamiento defensivo  fr déplacement défensif  
2380 taekwondo ca desplaçament jonjin terme pral.n m ca desplaçament del cos endavant sin. compl.n m es chon chin step  es desplazamiento del cuerpo hacia adelante  
2381 taekwondo ca desplaçament hujin terme pral.n m ca desplaçament del cos enrere sin. compl.n m es desplazamiento del cuerpo hacia atrás  es juchin step  
2382 bàdminton ca desplaçament diagonal terme pral.n m es desplazamiento diagonal  fr déplacement en diagonale  en diagonal footwork  
2383 voleibol ca desplaçament endavant terme pral.n m es desplazamiento hacia adelante  fr déplacement avant  fr déplacement vers l'avant  en moving forward  
2384 taekwondo ca desplaçament il bo jonjin terme pral.n m ca desplaçament endavant sin. compl.n m es desplazamiento hacia adelante  es il bo chon chin step  fr déplacement en avant  
2385 voleibol ca desplaçament enrere terme pral.n m es desplazamiento hacia atrás  fr déplacement arrière  fr déplacement vers l'arrière  en moving backward  
2386 taekwondo ca desplaçament il bo hujin terme pral.n m ca desplaçament enrere sin. compl.n m es desplazamiento hacia atrás  es il bo juchin step  fr déplacement en arrière  
2387 taekwondo ca desplaçament jwanjinbal terme pral.n m es chachinbal  
2388 taekwondo ca desplaçament kullo terme pral.n m es ataque con la pierna adelantada sin desplazamiento  es kulo step  
2389 voleibol ca desplaçament lateral terme pral.n m es desplazamiento lateral  fr déplacement latéral  en moving sideways  
2390 gimnàstica ca desplaçament Magyar terme pral.n m ca magyar sin. compl.n m es desplazamiento Magyar  es Magyar  fr Magyar  fr transport Magyar  en Magyar  en Magyar travel  
2391 taekwondo ca desplaçament mikorumbal terme pral.n m es micrumbal  es mikorumbal  
2392 esgrima ca desplaçament ofensiu terme pral.n m es desplazamiento ofensivo  fr déplacement d'attaque  
2393 gimnàstica ca desplaçament Sivado terme pral.n m es desplazamiento Sivado  fr transport Sivado  en Sivado travel  
2394 hípica ca desplaçar terme pral.v tr es desplazar  fr déplacer  
2395 waterpolo ca desplaçar la porteria terme pral.v intr es desplazar la portería  
2396 esports ca desqualificació terme pral.n f ca expulsió definitiva terme pral.n f ca exclusió [ESGRIMA] sin. compl.n f es descalificación  es exclusión [ESGRIMA]  es expulsión definitiva  fr déclassement  fr exclusion [ESGRIMA]  fr expulsion définitive  en disqualification  en exclusion [ESGRIMA]  en permanent expulsion  
2397 judo ca hansoku-make terme pral.n m ca desqualificació sin. compl.n f es descalificación  es hansoku-make  fr disqualification  fr hansoku-make  en disqualification  en hansoku-make  
2398 taekwondo ca tuejang terme pral.n m ca desqualificació sin. compl.n f es descalificación  es tue chang  fr disqualification  en disqualification  
2399 tennis ca desqualificació directa terme pral.n f es descalificación directa  es descalificación inmediata  
2400 esports ca desqualificar terme pral.v tr es descalificar  fr déclasser  fr disqualifier  en disqualify, to  
2401 esports ca desqualificat -ada terme pral.adj es descalificado  fr disqualifié  en disqualified  
2402 taekwondo ca tuejang! terme pral.interj ca desqualificat! sin. compl.interj es ¡descalificado!  es ¡tue chang!  fr disqualifié!  en disqualification!  
2403 hípica ca dessuador terme pral.n m ca suador sin. compl.n m es sudadero  fr tapis de selle  en black cloth  en saddle cloth  
2404 beisbol ca dessuadora terme pral.n f es sudadera  fr chandail de dessous  fr maillot  en undershirt  
2405 hípica ca desunit -ida terme pral.adj es desunido  fr désuni  en disunited  
2406 vela ca desventament terme pral.n m es desventamiento  fr déventement  en blanketing  
2407 vela ca desventar terme pral.v tr es desventar  fr déventer  en blanket, to  
2408 tir olímpic ca desviació terme pral.n f es desviación  fr déviation  en deviation  
2409 hoquei sobre herba ca desviació terme pral.n f es desviación  es desvío  fr déviation  en deflection  
2410 boxa ca desviar un cop terme pral.v intr es desviar un golpe  fr dévier un coup  en deflect a blow, to  
2411 tir olímpic ca detonació terme pral.n f es detonación  fr détonation  en detonation  
2412 tir olímpic ca mosca terme pral.n f ca deu interior sin. compl.n m es diez central  es diez interior  es mosca  fr dix central  fr mouche  en bull's-eye  en central ten  en inner ten  
2413 voleibol ca tornada terme pral.n f ca devolució sin. compl.n f es devolución  fr relance  fr remise  fr renvoi  fr retour  en return  
2414 gimnàstica ca diagonal terme pral.n f es diagonal  fr diagonale  en diagonal  
2415 gimnàstica ca diagonal acrobàtica terme pral.n f es diagonal acrobática  fr diagonal acrobatique  
2416 hípica ca diagonal de costat terme pral.n f es apoyo  fr appuyer  en half-pass  
2417 hípica ca diagonal dreta terme pral.n f es diagonal derecha  fr diagonal droit  
2418 hípica ca diagonal esquerra terme pral.n f es diagonal izquierda  fr diagonal gauche  
2419 tir amb arc ca diana terme pral. es diana  es papel de diana  fr blason  en face  en target face  
2420 tir olímpic ca diana terme pral.n f es diana  fr blason  fr centre noir  fr mouche  fr visuel  en bull's eye  en target face  
2421 boxa ca dibuixar un cop terme pral.v intr es dibujar un golpe  en draw, to  
2422 waterpolo ca diferència de gols terme pral.n f es diferencia de goles  fr différence de buts  en goal difference  
2423 gimnàstica ca dificultat A terme pral.n f es dificultad A  fr difficulté A  en A difficulty  
2424 gimnàstica ca dificultat B terme pral.n f es dificultad B  fr difficulté B  en B difficulty  
2425 gimnàstica ca dificultat C terme pral.n f es dificultad C  fr difficulté C  en C difficulty  
2426 gimnàstica ca dificultat D terme pral.n f es dificultad D  fr difficulté D  en D difficulty  
2427 gimnàstica ca dificultat de mà esquerra terme pral.n f es dificultad de mano izquierda  fr difficulté de main gauche  fr difficulté main gauche  
2428 gimnàstica ca dificultat E terme pral.n f es dificultad E  fr difficulté E  en E difficulty  
2429 gimnàstica ca dificultat mitjana terme pral.n f es dificultad media  fr difficulté moyenne  en medium difficulty  
2430 gimnàstica ca dificultat superior terme pral.n f es dificultad superior  fr difficulté supérieure  en superior difficulty  
2431 esgrima ca digitació terme pral.n f es digitación  es digiteo  fr doigté  en finger play  en finger work  en fingering  
2432 gimnàstica ca dinamisme terme pral.n m es dinamismo  fr dynamisme  en dynamism  
2433 esports de pilota ca dins dels límits terme pral.adv es dentro de los limites  fr dans les limites  en in bounds  
2434 gimnàstica ca diomídov terme pral.n m es Diamidov  fr toupie Diamidov  en Diamidov  
2435 tir olímpic ca dioptre terme pral.n m es diópter  es dióptero  fr dioptre  en aperture sight  en peep sight  
2436 esports ca diploma olímpic terme pral.n m es diploma olímpico  fr diplôme olympique  en Olympic diploma  
2437 ciclisme ca direcció terme pral.n f es dirección  fr direction  en steering  
2438 tir olímpic ca direcció de tir terme pral.n f es dirección de tiro  fr direction de tir  en direction of shot  
2439 esgrima ca directe -a terme pral.adj es directo  fr direct  en direct  
2440 boxa ca directe d'esquerra terme pral.n m es directo de izquierda  fr direct du gauche  en straight left  
2441 boxa ca directe de dreta terme pral.n m es directo de derecha  fr direct du droit  en straight right  
2442 taekwondo ca director -a d'arbitratge terme pral.n m, f es director de arbitraje  fr directeur d'arbitrage  en referee director  
2443 esports ca director -a de competició terme pral.n m, f es director de competición  fr directeur de compétition  en competition director  
2444 pentatló modern ca director -a de cros terme pral.n m, f es director de la carrera  fr directeur de l'épreuve  en running director  
2445 esports ca director -a de cursa terme pral.n m, f es director de carrera  fr directeur de course  en race director  
2446 ciclisme ca director -a de pista terme pral.n m, f es director de pista  es jefe de pista  fr chef de piste  fr directeur de piste  en track director  
2447 atletisme ca director -a de reunió terme pral.n m, f es director de reunión  fr directeur de réunion  en meet director  
2448 tir olímpic ca director -a de tir terme pral.n m, f es director de tiro  fr directeur de tir  en shooting director  
2449 tir amb arc ca director -a de tir adjunt -a terme pral.n m, f es director de tiro adjunto  fr directeur de tir adjoint  en deputy director of shooting  
2450 esports ca director -a esportiu -iva terme pral.n m, f es director deportivo  fr directeur sportif  en sports manager  
2451 ciclisme ca director -a esportiu -iva terme pral.n m, f es director deportivo  fr directeur sportif  en sports manager  
2452 atletisme ca director -a tècnic -a terme pral.n m, f es director técnico  fr directeur technique  en technical director  
2453 esgrima ca directori tècnic terme pral.n m es directorio técnico  fr directoire technique  en directoire technique  
2454 atletisme ca disc terme pral.n m es disco  fr disque  en discus  
2455 halterofília ca disc terme pral.n m es disco  fr disque  en disc  
2456 halterofília ca disc d'1,25 kg terme pral.n m es disco de 1,25 kg  fr disque de 1,25 kg  
2457 halterofília ca disc de 0,25 kg terme pral.n m es disco de 0,25 kg  fr disque de 0,25 kg  
2458 halterofília ca disc de 0,5 kg terme pral.n m es disco de 0,5 kg  fr disque de 0,5 kg  
2459 halterofília ca disc de 2,5 kg terme pral.n m es disco de 2,5 kg  fr disque de 2,5 kg  
2460 halterofília ca disc de 5 kg terme pral.n m es disco de 5 kg  fr disque de 5 kg  
2461 halterofília ca disc de 10 kg terme pral.n m es disco de 10 kg  fr disque de 10 kg  
2462 halterofília ca disc de 15 kg terme pral.n m es disco de 15 kg  fr disque de 15 kg  
2463 halterofília ca disc de 20 kg terme pral.n m es disco de 20 kg  fr disque de 20 kg  
2464 halterofília ca disc de 25 kg terme pral.n m es disco de 25 kg  fr disque de 25 kg  
2465 halterofília ca disc de rècord terme pral.n m es disco de récord  
2466 piragüisme ca disc de senyalització terme pral.n m es disco de señalización  fr disque de signalisation  en signaling disc  
2467 piragüisme ca disc groc terme pral.n m es disco amarillo  fr disque jaune  en yellow disc  
2468 ciclisme ca disc verd terme pral.n m es disco verde  
2469 piragüisme ca disc vermell terme pral.n m es disco rojo  fr disque rouge  en red disc  
2470 ciclisme ca disc vermell terme pral.n m es disco rojo  
2471 esports ca disciplina terme pral.n f es disciplina  fr discipline  en discipline  
2472 gimnàstica ca dislocació terme pral.n f es dislocación  fr dislocation  en dislocate  
2473 gimnàstica ca dislocar terme pral.v intr es dislocar  fr disloquer  en dislocate, to  
2474 tir amb arc ca disparador terme pral.n m es disparador  fr déclencheur  fr décocheur  en release aid  
2475 tir olímpic ca gallet terme pral.n m ca disparador sin. compl.n m es disparador  es gatillo  fr détente  fr gâchette  en trigger  
2476 tir olímpic ca disparador de dos temps terme pral.n m es disparador de dos tiempos  fr détente à double bosset  fr détente à double bossette  en double-stage trigger  
2477 tir olímpic ca disparar terme pral.v tr ca tirar sin. compl.v tr es disparar  es tirar  fr faire feu [TIR OLÍMP]  fr faire partir le coup [TIR OLÍMP]  fr tirer  en fire, to [TIR OLíMP]  en shoot, to  
2478 tir olímpic ca disparar terme pral.v tr ca llançar [TIR ARC] sin. compl.v tr ca tirar sin. compl.v tr es disparar  es lanzar [TIR ARC]  es tirar  fr décocher [TIR ARC]  fr faire feu [TIR OLÍMP]  fr faire partir le coup [TIR OLÍMP]  fr tirer  en fire, to [TIR OLíMP]  en shoot, to  
2479 tir olímpic ca dispersió terme pral.n f es dispersión  fr dispersion  en dispersion  en grouping  
2480 voleibol ca disposició tàctica terme pral.n f es circulación táctica  fr circulation tactique  en tactical movement  
2481 ciclisme ca dispositiu de frenada terme pral.n m es dispositivo de frenado  fr dispositif de freinage  fr système de freinage  en braking system  
2482 esgrima ca dispositiu de seguretat terme pral.n m es dispositivo de seguridad  fr dispositif de sécurité  en safety device  
2483 esports ca disputar terme pral.v tr es disputar  fr disputer  en play, to  
2484 esports ca distància terme pral.n f es distancia  fr parcours  en distance  
2485 boxa ca distància terme pral.n f ca distància d'esgrima [ESGRIMA] sin. compl.n f es distancia  es distancia de esgrima [ESGRIMA]  fr distance  en distance  en fencing distance [ESGRIMA]  
2486 esgrima ca distància terme pral.n f es distancia  fr distance  en distance  
2487 hoquei sobre herba ca regla dels 4,55 m terme pral.n f ca distància sin. compl.n f es distancia  es regla de los 4,55 m  fr règle des 4,55 m  en 5 yard distance rule  en standing too close  
2488 tir amb arc ca distància curta terme pral.n f es distancia corta  fr distance courte  en short distance  
2489 tir amb arc ca distància de canya terme pral.n f es tiller  fr tiller  en tiller  
2490 hoquei sobre herba ca distància de joc terme pral.n f es distancia de juego  fr distance de jeu  en playing distance  
2491 basquetbol ca distància de marcatge terme pral.n f es distancia de marcaje  fr distance de marquage  en guarding distance  en legal offensive position  
2492 tir amb arc ca distància de muntat terme pral.n f ca fistmele terme pral.n m es fistmele  fr band  fr fistmele  en brace height  en bracing height  en fistmele  
2493 rem ca distància entre eixos terme pral.n f es entreeje  fr entraxe  
2494 tir amb arc ca distància llarga terme pral.n f es distancia larga  fr distance longue  en long distance  
2495 vela ca distintiu de classe terme pral.n m es emblema de clase  es enseña de clase  fr emblème de classe  en class insignia  
2496 tir olímpic ca distribuïdora terme pral.n f es distribuidora  fr distributeur  
2497 waterpolo ca distribuir el joc terme pral.v intr es distribuir el juego  
2498 esports ca dit terme pral.n m es dedo  fr doigt  fr doigtier  en finger  
2499 basquetbol ca dividir la zona terme pral.v intr es dividir la zona  fr couper les lignes de défense  fr diviser les lignes de défense  en split the defense, to  
2500 esports ca divisió terme pral.n f es división  fr division  en class  en division  
2501 gimnàstica ca divisió terme pral.n f es división  fr division  en division  
2502 judo ca tisora de cames terme pral.n f ca do-jime sin. compl.n m es do-jime  es tijera de piernas  fr ciseaux de jambes  fr do-jime  en do-jime  en leg scissors  en scissoring  
2503 esgrima ca doblament terme pral.n m es doblar  fr doublement  en double  
2504 hípica ca doblar terme pral.v intr es doblar  fr doubler  en turn, to  
2505 futbol ca doblar terme pral.v tr es doblar  en double, to  
2506 waterpolo ca doblar terme pral.v tr es doblar  
2507 esports ca doblar terme pral.v tr es doblar  fr doubler  en lap, to  
2508 esports nàutics ca doblar terme pral.v tr fr doubler  en round, to  
2509 hípica ca doblar per l'amplada terme pral.v intr es doblar a lo ancho  fr doubler dans la largeur  en turn to the right, to  
2510 hípica ca doblar per la llargada terme pral.v intr es doblar a lo largo  fr doubler dans la longueur  en down center line, to  
2511 gimnàstica ca doble terme pral.adj es doble  fr double  en double  
2512 rem ca doble scull [scull: en] terme pral.n m ca doble sin. compl.n m es doble  es doble scull  fr deux de couple  fr deux en couple  fr deux rameurs en couple  en double sculls  sbl 2x  
2513 futbol ca doble amonestació terme pral.n f es doble amonestación  fr double avertissement  en two warnings  
2514 waterpolo ca doble arbitratge terme pral.n m es doble arbitraje  
2515 taekwondo ca jecho makki terme pral.n m ca doble blocatge sin. compl.n m es doble bloqueo  es gecho makki  fr blocage de dégagement  fr tchetchio makki  en double block  en hechyo makki  
2516 tennis ca doble bot terme pral.n m es doble bote  fr doublé  en not up  
2517 voleibol ca sistema 4-2 terme pral.n m ca doble col·locador sin. compl.n m es sistema 4-2  fr système 4-2  en 4-2 system  en double setter  
2518 esgrima ca doble contra terme pral.n f es doble contra  fr double-contre  
2519 bàdminton ca doble cop terme pral.n m es doble golpe  fr double frappe  en double hit  
2520 voleibol ca dobles terme pral.n m pl ca doble cop [VOLEIBOL] sin. compl.n m ca doble toc [VOLEIBOL] sin. compl.n m es doble golpe [VOLEIBOL]  es doble toque [VOLEIBOL]  es dobles  fr double  fr double touche [VOLEIBOL]  en double  en double contact [VOLEIBOL]  en double hit [VOLEIBOL]  
2521 taekwondo ca dubaldangsan chagi terme pral.n m ca doble cop de peu sin. compl.n m ca salt amb doble cop de peu sin. compl.n m es doble patada con salto  es du bal dang san chagui  es salto con doble patada  es tijereta  fr coup de pied sauté de face en ciseaux  fr dou bal dang sang tchagui  en double kick  en flying consecutive kick  
2522 taekwondo ca dubon jirugi terme pral.n m ca doble cop de puny sin. compl.n m es doble ataque de puño  es dubon jirugui  fr digueut ja jileugui  fr double coup de poing  
2523 beisbol ca doble eliminació terme pral.n f ca doble jugada terme pral.n f es doble eliminación  es doble jugada  fr jeu double  en double play  
2524 tennis de taula ca doble eliminatòria terme pral.n f es doble eliminatoria  fr double élimination  en double knockout system  
2525 basquetbol ca doble falta terme pral.n f es doble falta  fr double faute  en double foul  
2526 voleibol ca doble falta terme pral.n f es doble falta  fr double faute  en double fault  
2527 tennis ca doble falta terme pral.n f es doble falta  fr double faute  en double fault  
2528 tir olímpic ca doble fossa terme pral.n f es doble fosa  es doble trap  fr double trap  fr fosse olympique double  en double trap  
2529 lluita ca doble liana terme pral.n f es doble liana  en double grapevine  
2530 esgrima ca doble lligament terme pral.n m es doble ligamento  fr double engagement  en double engagement  
2531 gimnàstica ca doble minitrampolí terme pral.n m es doble minitrampolín  fr double mini trampoline  en double minitrampoline  
2532 gimnàstica ca doble minitrampolí terme pral.n m es doble minitrampolín  fr double mini trampoline  en double minitrampoline  
2533 lluita ca doble nelson terme pral.n f ca nelson sin. compl.n f es doble Nelson  es Nelson  fr double Nelson  fr Nelson  en double Nelson  en full Nelson  en Nelson  
2534 gimnàstica ca doble pas terme pral.n m ca pas chassé [chassé: fr] sin. compl.n m es chassé  es doble paso  es paso chassé  fr chassé  fr pas chassé  en chassé  en chassé step  
2535 esgrima ca doble pas endavant terme pral.n m es doble paso adelante  fr marche du deuxième procédé  
2536 esgrima ca doble pas enrere terme pral.n m es doble paso atrás  fr retraite du deuxième procédé  
2537 tir amb arc ca doble sèrie FITA terme pral.n f ca doble ronda FITA sin. compl.n f es doble ronda FITA  es doble serie FITA  fr double série FITA  en double FITA round  
2538 gimnàstica ca doble salt terme pral.n m es doble salto  fr double saut  en double jump  
2539 gimnàstica ca doble straumann terme pral.n m es doble Straumann  fr double Straumann  en double Straumann  
2540 lluita ca doblegament de braç terme pral.n m es doblamiento de brazo  fr ramassement de bras  en arm bar  
2541 esports de raqueta ca dobles terme pral.n m pl ca partit de dobles sin. compl.n m es dobles  es partido de dobles  fr double  fr partie de double  en doubles  en doubles match  
2542 basquetbol ca dobles terme pral.n m pl es dobles  fr double dribble  en discontinue  en double dribble  en doubles  
2543 handbol ca dobles de bot terme pral.n m pl es dobles de bote  en double dribble  
2544 handbol ca dobles de recepció terme pral.n m pl ca recepció defectuosa terme pral.n f es dobles de recepción  es recepción defectuosa  fr double touche  fr dribble en l'air  fr mauvaise réception  en bad ball handing  en bad catching  en bad reception  en double touch  
2545 esports de raqueta ca dobles femenins terme pral.n m pl es dobles femeninos  fr double dames  en women's doubles  
2546 esports de raqueta ca dobles masculins terme pral.n m pl es dobles masculinos  fr double messieurs  en men's doubles  
2547 esports de raqueta ca dobles mixtos terme pral.n m pl es dobles mixtos  fr double mixte  en mixed doubles  
2548 esports ca doblet terme pral.n m es doblete  
2549 tir olímpic ca doblet terme pral.n m es doblete  fr doublé  en double  
2550 tir olímpic ca doblet irregular terme pral.n m es doblete irregular  fr doublé irrégulier  en irregular double  
2551 tir olímpic ca doblet regular terme pral.n m es doblete regular  fr doublé régulier  en regular double  
2552 esports de combat ca quimono terme pral.n m ca dobok [TAEKWONDO] sin. compl.n m ca judogi [JUDO] sin. compl.n m es dobok [TAEKWONDO]  es judogi [JUDO]  es quimono  es yudogui [JUDO]  fr dobok [TAEKWONDO]  fr judogi [JUDO]  fr kimono  fr tenue  en dobok [TAEKWONDO]  en judogi [JUDO]  en kimono  
2553 hípica ca dòcil terme pral.adj es dócil  fr docile  en docile  
2554 natació artística ca dofí terme pral.n m es delfín  fr dauphin  en dolphin  
2555 natació artística ca dofí terme pral.n m ca dofí endavant sin. compl.n m es delfín  fr dauphin  en dolphin  
2556 natació artística ca dofí enrere terme pral.n m es delfín por los pies  fr dauphin par les pieds  fr dauphin pieds en avant  en dolphin foot first  
2557 halterofília ca sala d'entrenament terme pral.n f ca dojang [TAEKWONDO] sin. compl.n m ca dojo [JUDO] sin. compl.n m es do jang [TAEKWONDO]  es dojo [JUDO]  es sala de entrenamiento  fr do jang [TAEKWONDO]  fr dojo [JUDO]  fr salle d'entraînement  en dojo [JUDO]  en practice hall  en training hall  en training room  
2558 hípica ca doma terme pral.n f ca domadura terme pral.n f es doma  es domadura  fr domptage  en training  
2559 hípica ca doma clàssica terme pral.n f es doma clásica  fr dressage  en dressage  
2560 hípica ca doma individual terme pral.n f es doma individual  fr dressage individuel  en individual dressage  
2561 hípica ca doma per equips terme pral.n f es doma por equipos  fr dressage par équipes  en team dressage  
2562 hípica ca doma vaquera terme pral.n f es doma vaquera  
2563 ciclisme ca gregari -ària terme pral.n m, f ca domèstic -a sin. compl.n m, f es doméstico  es gregario  fr domestique  
2564 gimnàstica ca dominació terme pral.n f es dominación  fr établissement  en stem  en uprise  
2565 gimnàstica ca dominació alemanya terme pral.n f es dominación alemana  fr établissement allemand  fr établissement tourné  en Muenchner stemme  
2566 gimnàstica ca dominació de força terme pral.n f es dominación a fuerza  fr établissement de force  
2567 gimnàstica ca dominació finlandesa terme pral.n f es dominación finlandesa  fr établissement finlandais  en Finnenstemme  en Finnish back uprise  
2568 gimnàstica ca dominació Steinemann terme pral.n f ca dominació txeca sin. compl.n f es dominación checa  es dominación Steinemann  fr établissement Steinemann  fr établissement tchèque  en Czech uprise  en Steinemannstemme  
2569 esports ca dominar terme pral.v tr es dominar  fr dominer  en dominate, to  
2570 gimnàstica ca dominar terme pral.v intr es dominar  fr établir  en uprise, to  
2571 esports ca dominar terme pral.v tr es dominar  fr dominer  en dominate, to  
2572 esports ca donar la sortida terme pral.v intr es dar la salida  fr donner le départ  en give the start, to  en start the race, to  
2573 rem ca donar la voga terme pral.v intr
2574 futbol ca donar un cop de cap terme pral.v intr es cabecear  es golpear de cabeza  fr frapper de la tête  en head, to  
2575 taekwondo ca donar un cop de cap terme pral.v intr es dar un cabezazo  fr donner un coup de tête  en butt one's head, to  
2576 basquetbol ca donar un cop de dits terme pral.v intr es palmear  fr gifler  fr taper  en tap in, to  en tap, to  en tip, to  en tip-in, to  
2577 taekwondo ca dung palmok terme pral.n m ca dors del canell sin. compl.n m es dorso de la muñeca  es dung palmok  es lado posterior de la muñeca  es wi-palmok  fr avant-bras postérieur  fr deung palmok  fr poignet externe  en backside  
2578 gimnàstica ca dorsal terme pral.adj es dorsal  fr dorsal  en dorsal  en rear  
2579 hípica ca dorsal terme pral.n m es dorsal  fr dorsal  fr dossard  en number  en numeral  
2580 esports ca dorsal terme pral.n m es dorsal  es pectoral  fr dorsal  fr dossard  en number  en numeral  
2581 rem ca dos terme pral.n m, f es dos  fr deux  en two  
2582 rem ca dos amb timoner terme pral.n m ca dos amb sin. compl.n m es dos con  es dos con timonel  fr deux barré  fr deux en pointe avec barreur  fr deux rameurs en pointe avec barreur  en coxed pairs  en pair oars with coxswain  en pair with  sbl 2+  
2583 rem ca dos sense timoner terme pral.n m ca dos sense sin. compl.n m es dos sin  es dos sin timonel  fr deux de pointe sans barreur  fr deux en pointe sans barreur  fr deux rameurs en pointe sans barreur  fr deux sans barreur  en coxless pairs  en coxswainless pair-oars  sbl 2-  
2584 halterofília ca dos temps terme pral.n m es dos tiempos  fr épaulé et jeté  en clean and jerk  
2585 judo ca wazaari-awasete-ippon terme pral.n m ca dos wazaaris resultat d'ippon sin. compl.n m es dos waza-aris puntuación de ippon  es waza-ari-awasete-ippon  fr deux waza-aris valant ippon  fr waza-ari-awasete-ippon  en two waza-aris score ippon  en waza-ari awasete ippon  
2586 tir olímpic ca dospeus terme pral.n m es bípode  fr bipied  en bipod  
2587 basquetbol ca draft terme pral.n m es draft  fr draft  en draft  
2588 hoquei sobre herba ca dret terme pral.n m es cara  es derecho  fr droit devant  fr face avant  en front side  
2589 hípica ca recte -a terme pral.adj ca dret -a sin. compl.adj es derecho  fr droit  en straight  
2590 vela ca dret d'apel·lació terme pral.n m es derecho de apelación  fr droit d'appel  en right of appeal  
2591 vela ca dret d'orsada terme pral.n m es derecho a orzar  fr droit de lof  en luffing right  
2592 vela ca dret de pas terme pral.n m es derecho de paso  fr droit de passage  en right of way  
2593 voleibol ca dret de servei terme pral.n m es derecho a sacar  es derecho al saque  fr droit au service  en right to serve  
2594 esports ca dretà -ana terme pral.adj es diestro  fr droitier  en dexter  en right-footed  en right-handed  
2595 esports de pilota ca driblador -a terme pral.n m, f ca regatejador -a sin. compl.n m, f es driblador  es regateador  fr dribbleur  fr dribleur  
2596 esports de pilota ca driblar terme pral.v tr ca regatejar sin. compl.v tr ca retallar [FUTBOL] sin. compl.v tr es driblar  es regatear  fr dribbler  fr dribler  en dribble, to  
2597 esports de pilota ca driblatge terme pral.n m ca regateig sin. compl.n m ca retallada [FUTBOL] sin. compl.n f es dribling  es regate  fr dribble  fr drible  en dribble  
2598 futbol ca driblatge curt terme pral.n m es dribling corto  es regate corto  fr dribble court  en close dribble  
2599 basquetbol ca driblatge en l'aire terme pral.n m es regate en el aire  fr dribble en l'air  en air dribble  
2600 futbol ca driblatge llarg terme pral.n m es dribling largo  es regate largo  fr dribble long  en long dribble  
2601 vela ca drissa terme pral.n f es driza  fr drisse  en halyard  
2602 esports ca duatleta terme pral.n m, f es duatleta  fr duathlonien  en duathlete  
2603 esports ca duatló terme pral.n m es duatlón  fr duathlon  en duathlon  
2604 natació artística ca duo terme pral.n m ca duet sin. compl.n m es dúo  fr duo  en duet  
2605 taekwondo ca dukjom terme pral.n m ca punt sin. compl.n m ca punt vàlid sin. compl.n m es deuk-jum  es punto  es punto válido  fr deuk-jum  fr point  fr point valable  en point  en valid point  
2606 vela ca dull terme pral.n m ca tap terme pral.n m es desaguadero  es tapón de achique  fr vanne  en seacock  
2607 taekwondo ca dung jumok ap chigi terme pral.n m es dung chumok ap chigui  fr deung tchoumeuk ap tchigui  fr revers de poing de face  
2608 taekwondo ca dung jumok chigi terme pral.n m es ataque con el dorso del puño  es dung chumok chigui  fr coup de poing avec le dos du poing  fr deung tchoumeuk tchigui  
2609 taekwondo ca dung palmok makki terme pral.n m es bloqueo con la parte posterior del antebrazo  es dung palmok makki  es wi-palmok makki  fr deung palmok makki  
2610 taekwondo ca taló terme pral.n m ca dwit gumchi sin. compl.n m es talón  fr talon  en heel  
2611 taekwondo ca posició endarrerida terme pral.n f ca dwuit gubi sin. compl.n m es posición retrasada  fr position arrière  en back stance  
2612 esports de pilota ca efecte terme pral.n m es efecto  fr effet  en spin  
2613 tennis de taula ca efecte combinat terme pral.n m es efecto combinado  fr effet combiné  en mixed spin  
2614 hípica ca efecte de regnes terme pral.n m es efecto de las riendas  fr effet de rênes  en effect of reins  
2615 piragüisme ca efecte de retorn de les ones terme pral.n m es efecto de retorno de las olas  fr effet de retour des vagues  en effect of the return of the waves  
2616 esports de pilota ca efecte de retrocés terme pral.n m ca efecte tallat [TENNIS] [TENNIS TAULA] sin. compl.n m es efecto cortado [TENNIS] [TENNIS TAULA]  es efecto de retroceso  fr effet arrière  fr effet coupé [TENNIS] [TENNIS TAULA]  fr effet de recul  fr effet rétro  en backspin  en underspin  
2617 esports de pilota ca efecte de rodolament terme pral.n m es rollspin  fr effet accéléré  fr effet brossé  fr rollspin  en overspin  en rollspin  en topspin  
2618 tennis de taula ca efecte helicoïdal terme pral.n m es efecto helicoidal  fr effet hélicoïdal  en helical spin  
2619 esports de pilota ca efecte lateral terme pral.n m ca rosca [FUTBOL] sin. compl.n f es efecto lateral  es rosca [FUTBOL]  fr ballon brossé [FUTBOL]  fr effet latéral  en sidespin  
2620 tennis ca efecte liftat terme pral.n m es efecto liftado  fr effet lifté  en overspin  en topspin  
2621 tir amb arc ca eficàcia terme pral.n f es eficacia  fr efficacité  en efficiency  
2622 gimnàstica ca egervari terme pral.n m es Egervari  fr Egervari  en Egervari  
2623 rem ca eix concèntric terme pral.n m es eje concéntrico  
2624 rem ca eix de carrer terme pral.n m es eje de calle  fr milieu du couloir  en centre of lane  
2625 rem ca eix de l'escalemera terme pral.n m es eje de chumacera  fr axe de dame  en pin of oarlock  
2626 atletisme ca eix de rotació terme pral.n m es eje de rotación  fr axe de rotation  en axis of rotation  en rotation axis  
2627 esports ca eix de rotació terme pral.n m es eje de rotación  fr axe de rotation  en axis of rotation  en rotation axis  
2628 rem ca eix del timó terme pral.n m es eje del timón  fr axe du gouvernail  en rudder main piece  
2629 gimnàstica ca eix longitudinal terme pral.n m es eje longitudinal  fr axe de longueur  fr axe longitudinal  en longitudinal axis  
2630 gimnàstica ca eix sagital terme pral.n m es eje anteroposterior  fr axe de profondeur  fr axe sagittal  en saggital axis  
2631 gimnàstica ca eix transversal terme pral.n m es eje transversal  fr axe transversal  en cross axis  
2632 vela ca eixàrcia terme pral.n f es jarcia  fr gréement  fr manoeuvres  en rigging  
2633 vela ca eixàrcia de treball terme pral.n f es jarcia de labor  fr gréement courant  fr manoeuvre courante  en running rigging  
2634 vela ca eixàrcia ferma terme pral.n f es jarcia fija  es jarcia firme  es jarcia muerta  fr gréement dormant  fr manoeuvre dormante  en standing rigging  
2635 esports de pilota ca elecció de camp terme pral.n f es elección de campo  es elección del campo  fr choix du champ  fr choix du panier [BASQUETBOL]  fr choix du terrain  en choice of basket [BASQUETBOL]  en choice of ends  en choice of sides  en option of sides  
2636 esports de raqueta ca elecció de servei terme pral.n f es elección de saque  fr choix du service  en choice of service  
2637 hípica ca elegància terme pral.n f es elegancia  es prestancia  fr élégance  fr prestance  en elegance  
2638 gimnàstica ca elegància terme pral.n f es elegancia  es gracia del salto [SALTS]  fr élégance  fr grâce du plongeon [SALTS]  en elegance  en grace of the dive [SALTS]  
2639 esports ca element terme pral.n m es elemento  fr élément  en element  
2640 gimnàstica ca element acrobàtic terme pral.n m es elemento acrobático  fr élément acrobatique  en acrobatic element  
2641 gimnàstica ca element d'equilibri terme pral.n m es elemento de equilibrio  fr élément d'équilibre  en balance element  
2642 gimnàstica ca element d'impuls terme pral.n m es elemento de impulso  fr élément d'élan  en swing element  
2643 gimnàstica ca element de força terme pral.n m es elemento de fuerza  fr élément de force  en force element  
2644 gimnàstica ca element de mà esquerra terme pral.n m es elemento de mano izquierda  fr élément main gauche  
2645 gimnàstica ca element de mans lliures terme pral.n m es elemento de manos libres  fr élément à mains libres  
2646 gimnàstica ca element estàtic terme pral.n m ca element de manteniment sin. compl.n m es elemento de mantenimiento  es elemento estático  fr élément de maintien  fr élement statique  en static element  
2647 gimnàstica ca element de vol terme pral.n m es elemento de vuelo  fr élément de voltige  fr élément en vol  en flight element  
2648 gimnàstica ca element gimnàstic terme pral.n m es elemento gimnástico  fr élément gymnastique  en gymnastic element  
2649 gimnàstica ca element passatger terme pral.n m ca element momentani sin. compl.n m es elemento pasajero  fr élément passager  en momentary element  
2650 gimnàstica ca elevació terme pral.n f es elevación  fr élévation  fr rétablissement  en upward circle  en upward movement  
2651 hípica ca elevació terme pral.n f es elevación  fr élévation  en elevation  en heightening  
2652 gimnàstica ca elevació Kessler terme pral.n f es elevación Kessler  fr écart Kessler  en Kessler straddle  
2653 gimnàstica ca elevació Ricna terme pral.n f ca stalder Ricna terme pral.n m es elevación Ricna  es Stalder Ricna  fr écart Ricna  en Ricna straddle  
2654 halterofília ca elevar la planta dels peus terme pral.v intr es elevar la planta de los pies  fr soulever la plante des pieds  en lift the sole, to  
2655 beisbol ca eliminació terme pral.n f es eliminación  fr élimination  fr retrait  en out  en put-out  
2656 hípica ca eliminació terme pral.n f es eliminación  fr élimination  en elimination  
2657 esports ca eliminació terme pral.n f es eliminación  fr élimination  fr retrait  en elimination  en out  en put-out  
2658 beisbol ca eliminació automàtica terme pral.n f es eliminación automática  fr retrait automatique  en automatic put out  
2659 esports de combat ca eliminació directa [ESGRIMA] [ESP RAQUETA] terme pral.n f ca eliminatòria directa [JUDO] [TAEKWONDO] terme pral.n f es eliminación directa [ESGRIMA] [ESP RAQUETA]  es eliminatoria directa [JUDO] [TAEKWONDO]  fr élimination directe [ESGRIMA] [ESP RAQUETA]  fr éliminatoire directe [JUDO] [TAEKWONDO]  en direct elimination [ESGRIMA] [ESP RAQUETA]  en direct preliminary  en elimination tournament  en knockout tournament [TENNIS TAULA]  
2660 beisbol ca eliminació forçada terme pral.n f es eliminación forzada  fr retrait forcé  en force-out  
2661 lluita ca eliminació per passivitat terme pral.n f es eliminación por pasividad  fr élimination pour passivité  
2662 beisbol ca eliminació per strikes terme pral.n f es eliminación por strikes  es ponchado  fr élimination à la batte  fr strike out  en strikeout  
2663 beisbol ca eliminar terme pral.v tr es eliminar  fr éliminer  fr retirer  en put out, to  
2664 esports ca eliminar terme pral.v tr es eliminar  fr éliminer  fr retirer  en eliminate, to  en put out, to  
2665 hípica ca eliminar terme pral.v tr es eliminar  fr éliminer  en eliminate, to  
2666 esports ca eliminatori -òria terme pral.adj es eliminatorio  fr éliminatoire  en eliminatory  
2667 esports ca eliminatòria terme pral.n f es eliminatoria  fr éliminatoire  en round  
2668 esports ca eliminatòria terme pral.n f es eliminatoria  fr éliminatoire  en round  
2669 esports ca fase eliminatòria terme pral.n f ca eliminatòria sin. compl.n f es eliminatoria  es fase eliminatoria  es play-off  fr éliminatoire  fr phase éliminatoire  en elimination heat  en play-off  
2670 esports ca fase preliminar terme pral.n f ca eliminatòria prèvia sin. compl.n f ca preliminar sin. compl.n f es eliminatoria previa  es fase preliminar  es preliminar  fr élimination préalable  fr phase préliminaire  fr préliminaire  en preliminary  en preliminary heat  en preliminary round  en previous knockout  
2671 esports ca elit terme pral.n f es élite  fr élite  
2672 esports nàutics ca embarcació terme pral.n f es embarcación  fr bateau  fr embarcation  en boat  en skiff  
2673 rem ca embarcació arbitral terme pral.n f es embarcación arbitral  es embarcación de jueces  fr bateau des juges  en umpire's boat  
2674 vela ca embarcació d'orsa terme pral.n f es barco de orza  fr dériveur  en centreboard boat  en dinghy  
2675 esports nàutics ca embarcament terme pral.n m es embarque  fr embarquement  en embarkation  en embarkment  
2676 esports nàutics ca embarcar terme pral.v intr es embarcar  fr embarquer  en embark, to  
2677 esports nàutics ca embarrancar terme pral.v intr es embarrancar  fr échouer  en run aground, to  
2678 esports ca embenat terme pral.n m es vendaje  fr bandage  en bandage  
2679 esports ca emblema nacional terme pral.n m es emblema nacional  fr emblème national  en national emblem  
2680 esports ca emblema olímpic terme pral.n m es emblema olímpico  fr emblème olympique  en Olympic emblem  
2681 hípica ca embocadura terme pral.n f es embocadura  fr embouchure  en mouthpiece  
2682 judo ca makikomi terme pral.n m ca embolicament sin. compl.n m es enrollamiento  es makikomi  fr makikomi  en makikomi  en winding  
2683 judo ca soto-makikomi terme pral.n m ca embolicament exterior sin. compl.n m es enrollamiento exterior  es proyección envolvente exterior  es soto-maki-komi  fr barrage extérieur en s'enroulant  fr soto-maki-komi  en outer winding throw  en soto-makikomi  
2684 judo ca embolicar terme pral.v tr es enrollar  fr enrouler  en wind, to  
2685 vela ca embornal terme pral.n m es imbornal  fr dalot  en scupper hole  
2686 hípica ca embridar terme pral.v tr es embridar  fr brider  en fit the bridle, to  
2687 esports aquàtics ca emergir terme pral.v intr es emerger  fr émerger  en emerge, to  
2688 esports aquàtics ca emersió terme pral.n f es emersión  fr émersion  en emersion  
2689 esports de raqueta ca empalada terme pral.n f es empale  fr empalage  fr frappage  
2690 esports de raqueta ca empalar terme pral.v tr es empalar  fr empaler  fr frapper  
2691 esports ca empat terme pral.n m es empate  es igualada  fr égalité  fr résultat nul  en draw  en tie  en tie score  en tied score  
2692 esports ca empatar terme pral.v tr es empatar  fr égaliser  fr obtenir un résultat nul  en draw, to  en equalize, to  en tie, to  
2693 esports ca empenta terme pral.n f es empujón  fr bousculade  fr poussée  en press  en push  en push off  en pushing  
2694 natació ca empenta terme pral.n f ca escombrada terme pral.n f es barrido  es empuje  fr poussée  en push  
2695 hoquei sobre herba ca empenta terme pral.n f es empuje  es push  fr push  en push  
2696 esports ca empènyer terme pral.v tr es empujar  fr bousculer  fr pousser  en press, to  en push off, to  en push, to  
2697 tir amb arc ca emplomadora terme pral.n f es emplumadora  
2698 tir amb arc ca emplomallat terme pral.n m es emplumado  fr empennage  en fletching  
2699 tir olímpic ca emplomat terme pral.n m es emplomado  fr emplombage  en leading  
2700 vela ca empopada terme pral.n f es empopada  en dead run  
2701 vela ca empopar terme pral.v intr es navegar de empopada  fr naviguer vent arrière  en sail before the wind, to  
2702 atletisme ca empremta terme pral.n f es huella  fr empreinte  en mark  
2703 vela ca emproar terme pral.v intr es aproar  fr monter au vent  en head to wind, to  
2704 tir amb arc ca empunyadura terme pral.n f es empuñadura  fr surpoignée  en grip  
2705 esgrima ca empunyadura francesa terme pral.n f es empuñadura francesa  fr poignée française  en French grip  
2706 esgrima ca empunyadura ortopèdica terme pral.n f es puño ortopédico  fr poignée orthopédique  en orthopedic grip  en pistol grip  
2707 esports ca empunyar terme pral.v tr es empuñar  fr empoigner  en grip, to  
2708 esgrima ca en guàrdia! terme pral.interj es ¡en guardia!  fr en garde!  en on guard!  
2709 esports de pilota ca en joc terme pral.adj ca viu viva terme pral.adj es en juego  es vivo  fr en jeu  en in play  en live  
2710 esports ca en pista coberta terme pral.adj es en pista cubierta  es en sala  fr en salle  en indoor  
2711 pentatló modern ca en posició! terme pral.interj es ¡en posición!  fr en position!  en in position!  
2712 esports de pilota ca en punta terme pral.adv es en punta  fr en pointe  
2713 hípica ca encabritar-se terme pral.v intr pron es encabritarse  fr cabrer, se  en rear, to  
2714 judo ca encadenament terme pral.n m es encadenamiento  fr enchaînement  en connecting  
2715 lluita ca encadenar terme pral.v tr es encadenar  fr enchaîner  
2716 judo ca encadenar terme pral.v tr es encadenar  fr enchaîner  en connect, to  
2717 boxa ca encaixada de mans terme pral.n f es apretón de manos  fr poignée de main  en shaking of the hands  
2718 boxa ca encaixador -a terme pral.adj es encajador  fr encaisseur  en durable  
2719 esports de pilota ca encaixar terme pral.v tr es encajar  fr encaisser  
2720 boxa ca encaixar terme pral.v tr es encajar  fr encaisser  en absorb a blow, to  en let a blow pass, to  en take a hit, to  
2721 tir amb arc ca encaixar la fletxa terme pral.v intr es encajar la flecha  fr encocher la flèche  en nock the arrow, to  
2722 tir olímpic ca encarament terme pral.n m es encare  fr affrontement  en confront  
2723 tir olímpic ca encarar terme pral.v tr es encarar  fr affronter  en confront, to  
2724 esgrima ca encarregat -ada d'indicador terme pral.n m, f es encargado del aparato eléctrico  fr préposé à l'appareil électrique  en apparatus steward  en superintendent of the electrical apparatus  
2725 esports ca encarregat -ada de material terme pral.n m, f es encargado del material  es utillero  fr gardien de matériel  fr gardien du dépôt  en stock person  en storeman [m]  en storewoman [f]  
2726 esports de pilota ca encarregat -ada del camp terme pral.n m, f es cuidador del campo  en groundskeeper  
2727 tir olímpic ca encasquetar-se terme pral.v intr pron es encasquillarse  fr enrayer, s'  en jam, to  
2728 tir amb arc ca encerament terme pral.n m es encerado  es enceraje  fr fartage  en waxing  
2729 tir amb arc ca encerar terme pral.v tr es encerar  fr cirer  fr farter  en wax, to  
2730 tir amb arc ca encerclar terme pral.v tr es enmarcar  fr cercler  en frame, to  
2731 tir olímpic ca encertar terme pral.v tr es acertar  fr atteindre  en hit, to  
2732 basquetbol ca encistellar terme pral.v tr ca fer bàsquet terme pral.v intr es conseguir un cesto  es encestar  fr faire un panier  fr marquer un panier  en score a field goal, to  en score, to  
2733 hípica ca encoixinada terme pral.n f es almohadilla  fr matelassure  en panel  en saddle pad  
2734 esgrima ca encontre terme pral.n m es encuentro  fr rencontre  en match  
2735 esports ca encontre terme pral.n m es encuentro  fr rencontre  en contest  en game  en match  en meet  
2736 esgrima ca encontre nul terme pral.n m es encuentro nulo  fr rencontre nulle  en drawn match  
2737 atletisme ca encordat de la javelina terme pral.n m es encintado de la jabalina  es encordadura de la jabalina  fr corde de prise du javelot  fr ligature du javelot  en binding of the javelin  
2738 tir amb arc ca encordatge terme pral.n m ca muntatge sin. compl.n m es montaje  fr bandage  en bracing  
2739 futbol ca encreuament terme pral.n m es cruce  fr croisement  en crossing  
2740 futbol ca encreuament terme pral.n m es cruce  fr croisement  en crossing  
2741 rem ca encreuament dels rems terme pral.n m es cruce de los remos  fr croisement des avirons  
2742 hípica ca encreuar terme pral.v tr es cruzar  fr croiser  en cross over, to  en cross, to  
2743 esgrima ca encreuar el ferro terme pral.v intr es cruzar el hierro  fr croiser le fer  
2744 esgrima ca endavant! terme pral.interj es ¡adelante!  fr allez!  en fence!  en play!  
2745 gimnàstica ca endo terme pral.n m es Endo  fr Endo  en Endoshoot  
2746 esgrima ca endoll de cassoleta terme pral.n m es enchufe de la cazoleta  es enchufe de la taza  fr fiche pour la garde  en bell plug  en guard socket  
2747 tir amb arc ca energia cinètica terme pral.n f es energía cinética  fr énergie cinétique  en kinetic energy  
2748 tir amb arc ca energia potencial terme pral.n f es energía potencial  fr énergie potentielle  en potential energy  
2749 rem ca enfilació terme pral.n f es enfilación  en leading line  
2750 rem ca enfilar terme pral.v tr es enfilar  
2751 piragüisme ca enfilar terme pral.v tr es enfilar  
2752 vela ca enfogonament terme pral.n m es fogonadura  fr étambrai  en mast hole  en partner  
2753 salts ca enfonsar el trampolí terme pral.v intr es hundir el trampolín  fr écraser le tremplin  en press the springboard, to  
2754 waterpolo ca enfonsar la pilota terme pral.v intr es hundir la pelota  fr enfoncer le ballon  en take the ball under the water, to  
2755 waterpolo ca enfonsar un adversari terme pral.v intr es hundir a un adversario  fr couler un adversaire  fr enfoncer un adversaire  en sink an opponent, to  
2756 esports nàutics ca enfonsar-se terme pral.v intr pron es hundirse  fr enfoncer, s'  en sink, to  
2757 lluita ca enforcada terme pral.n f es entrada en las piernas  fr enfourchement  
2758 lluita ca enforcar terme pral.v tr es entrar en las piernas  fr enfourcher  
2759 tir amb arc ca enfrontament terme pral.n f es postura  fr placement  en stance  
2760 tir olímpic ca engaltada terme pral.n f es encaro  
2761 tir olímpic ca engaltar terme pral.v tr es encarar  
2762 hoquei sobre herba ca enganxada terme pral.n f es enganche  fr accrochage  en hooking  
2763 judo ca enganxada terme pral.n f ca kake sin. compl.n m es enganche  es gancho  es kake  fr accrochage  fr kake  en hooking  en kake  
2764 judo ca yoko-gake terme pral.n m ca enganxada lateral sin. compl.n f es gancho lateral  es yoko-gake  fr accrochage latéral  fr yoko-gake  en side body drop  en side dash  en yoko-gake  
2765 hípica ca enganxos terme pral.n m pl es enganches  fr attelage  en harnessing  en horse driving trials  
2766 esgrima ca engany terme pral.n m es engaño  es trompement  fr trompement  en deception  en trompement  
2767 esports ca finta terme pral.n f ca engany sin. compl.n m es amago  es engaño  es finta  fr feinte  fr tromperie  en dummy  en fake  en feint  
2768 esgrima ca enganyar terme pral.v tr es engañar  fr tromper  en deceive, to  
2769 esports ca envol terme pral.n m ca enlairament sin. compl.n m es despegue  fr décollage  fr élan  fr envol  en diving  en push-off  en run-up  en take-off  
2770 halterofília ca enlairar la barra terme pral.v intr es despegar la barra  fr décoller la barre  
2771 gimnàstica ca enllaç [GIMNÀSTICA] terme pral.n m ca transició [NATACIÓ ART] [HÍPICA] terme pral.n f es enlace [GIMNÀSTICA]  es transición [NATACIÓ ART] [HÍPICA]  es unión [GIMNÀSTICA]  fr liaison [GIMNÀSTICA]  fr transition [NATACIÓ ART] [HÍPICA]  en connection [GIMNÀSTICA]  en transition [NATACIÓ ART] [HÍPICA]  
2772 gimnàstica ca enllaç acrobàtic terme pral.n m es unión acrobática  fr liaison acrobatique  en acrobatic connection  
2773 gimnàstica ca enllaç directe terme pral.n m es unión directa  fr enchaînement direct  en direct connection  
2774 gimnàstica ca enllaç indirecte terme pral.n m es unión indirecta  fr enchaînement indirect  en indirect connection  
2775 ciclisme ca enllumenat terme pral.n m es alumbrado  fr éclairage  en lighting  
2776 esgrima ca enquesta terme pral.n f es encuesta  fr enquête  en investigation  
2777 gimnàstica ca enrotllament terme pral.n m es enrollamiento  fr enroulement  
2778 hípica ca ensellar terme pral.v tr es ensillar  fr seller  en saddle, to  
2779 hípica ca ensinistrament terme pral.n m es adiestramiento  es amaestramiento  fr dressage  en schooling  
2780 vela ca entolladura terme pral.n f es ayuste  es costura  fr épissure  en splice  
2781 vela ca entollar terme pral.v tr es ayustar  es empalmar  fr épisser  en splice, to  
2782 gimnàstica ca entomar terme pral.v tr es recoger  fr rattraper  fr reprendre  en catch, to  
2783 hípica ca entrada terme pral.n f es entrada  fr entrée  en entry  
2784 halterofília ca entrada terme pral.n f es caída  es entrada bajo la barra  fr chute  fr passage sous la barre  
2785 beisbol ca entrada terme pral.n f es entrada  fr manche  en inning  
2786 salts ca entrada terme pral.n f es entrada  fr entrée  en entry  
2787 esports de pilota ca entrada terme pral.n f ca penetració terme pral.n f es entrada  es penetración  fr pénétration  fr percée  en break  en breakaway  en breakthrough  en drive  
2788 esports de pilota ca entrada terme pral.n f es entrada  es tackle  fr tacle  en tackle  
2789 gimnàstica ca entrada terme pral.n f es entrada  fr entrée  en deck movement [NATACIÓ ART]  en mount [GIMNÀSTICA]  
2790 tir olímpic ca entrada terme pral.n f es entrada  fr passe  en stage  
2791 esports ca entrada a la corba terme pral.n f es entrada en la curva  fr entrée du virage  en start of the curve  
2792 esports ca entrada a la recta terme pral.n f es entrada en la recta  fr entrée de la ligne droite  en start of the straight  
2793 gimnàstica ca entrada Caslavska terme pral.n f es entrada Caslavska  fr entrée Caslavska  en Caslavska mount  
2794 salts ca entrada clavada terme pral.n f es entrada clavada  fr entrée verticale  en vertical entry  
2795 salts ca entrada curta terme pral.n f es entrada corta  fr entrée courte  en short entry  
2796 salts ca entrada de cap terme pral.n f es entrada de cabeza  fr entrée par la tête  fr entrée tête première  en headfirst entry  
2797 salts ca entrada de peus terme pral.n f es entrada de pie  fr entrée par les pieds  fr entrée pieds premiers  en feetfirst entry  
2798 esports ca entrada general terme pral.n f es entrada general  fr entrée générale  en general admission  
2799 salts ca entrada neta terme pral.n f es entrada limpia  fr entrée sans éclaboussure  en clean entry  
2800 salts ca entrada passada terme pral.n f es entrada pasada  fr entrée longue  en long entry  en overthrow  
2801 beisbol ca entrada suplementària terme pral.n f es entrada adicional  es entrada extra  fr manche supplémentaire  en additional inning  en extra inning  
2802 tennis de taula ca entrar terme pral.v intr es entrar  fr démarrer  
2803 boxa ca entrar terme pral.v intr es entrar  fr entrer  
2804 tennis de taula ca entrar terme pral.v intr es entrar  
2805 gimnàstica ca entrar terme pral.v intr es entrar  fr entrer  en mount, to  
2806 halterofília ca entrar a la barra terme pral.v intr es deslizarse bajo la barra  es entrar bajo la barra  fr passer sous la barre  
2807 ciclisme ca entrenador -a terme pral.n m, f es entrenador  fr entraîneur  en coach  en pace-maker  en pacer  
2808 esports ca entrenador -a terme pral.n m, f es entrenador  fr coach  fr entraîneur  en coach  en trainer  
2809 esports ca segon -a entrenador -a terme pral.n m, f ca entrenador -a adjunt -a sin. compl.n m, f es entrenador ayudante  es segundo entrenador  fr entraîneur adjoint  en assistant coach  
2810 esports ca entrenament terme pral.n m es entrenamiento  es entreno  fr entraînement  en coaching  en training  
2811 rem ca entrenament d'aigua terme pral.n m es entrenamiento de agua  es entrenamiento en bote  fr entraînement en bateau  en boat training  
2812 rem ca entrenament de compensació terme pral.n m es entrenamiento de compensación  es remo en series cortas  
2813 rem ca entrenament de resistència terme pral.n m es entrenamiento de resistencia  fr entraînement de l'endurance  en endurance training  
2814 rem ca entrenament de terra terme pral.n m es entrenamiento en tierra  fr entraînement au sol  en physical training  
2815 rem ca entrenament en piràmide terme pral.n m es entrenamiento en pirámide  es remo en pirámide  fr entraînement en pyramide  en pyramid training  
2816 esports ca entrenament lliure terme pral.n m es entrenamiento libre  fr essai libre  en free practice  
2817 esports ca entrenament oficial terme pral.n m es entrenamiento oficial  fr essai officiel  en official work out  en official workout  
2818 rem ca rem tècnic terme pral.n m ca entrenament tècnic sin. compl.n m es entrenamiento técnico  es remo técnico  fr entraînement technique  fr travail technique  en technique training  
2819 esports ca entrenar terme pral.v tr es entrenar  fr entraîner  en coach, to  en train, to  
2820 esports ca entrenar-se terme pral.v intr pron es entrenarse  fr entraîner, s'  en train, to  
2821 bàdminton ca envair terme pral.v tr es invadir  fr empiéter  en invade, to  
2822 rem ca envair aigües terme pral.v intr es invadir aguas  en interfere with another boat, to  
2823 esgrima ca envàs terme pral.n m es embase  fr embase  en base  
2824 vela ca envergar terme pral.v tr es envergar  fr enverguer  fr établir  en bend, to  en set, to  
2825 boxa ca tombar terme pral.v tr ca enviar a la lona sin. compl.v tr ca enviar a terra sin. compl.v tr es derribar  es enviar en knock-down  fr envoyer à terre  fr envoyer au plancher  en down, to  en drop, to  en knock down to floor, to  
2826 esgrima ca envit terme pral.n m es envite  fr invite  en invitation  
2827 judo ca envoltar terme pral.v tr es rodear  fr entourer  fr envelopper  en wrap, to  
2828 esgrima ca envolupament terme pral.n m es envolvimiento  fr enveloppement  en envelopment  
2829 hípica ca eqüestre terme pral.adj es ecuestre  fr équestre  en equestrian  
2830 hípica ca equilibrar el cavall terme pral.v intr es equilibrar el caballo  fr équilibrer le cheval  
2831 esports ca equilibri terme pral.n m es equilibrio  fr équilibre  en balance  
2832 salts ca equilibri terme pral.n m ca vertical sin. compl.n f es equilibrio  es vertical  fr équilibre  en armstand  
2833 hípica ca equilibri terme pral.n m es equilibrio  fr équilibre  en balance  
2834 esports ca equip terme pral.n m ca equipament sin. compl.n m es equipo  fr équipement  en equipment  
2835 natació artística ca equip terme pral.n m ca prova d'equip sin. compl.n f es equipo  fr équipe  en team  
2836 esports ca equip terme pral.n m es equipo  fr équipe  en team  
2837 voleibol ca equip absent terme pral.n m es equipo ausente  fr équipe forfait  en team in default  
2838 esports ca equip arbitral terme pral.n m es equipo arbitral  es grupo arbitral  fr corps arbitral  fr équipe arbitrale  fr équipe d'arbitrage  en group of officials  en refereeing corps  
2839 esports ca equip de relleus terme pral.n m es equipo de relevos  fr équipe de relais  en relay team  
2840 ciclisme ca equip de reparació terme pral.n m es equipo de reparación  fr kit de réparation  en repair kit  
2841 esports ca equip de reserva terme pral.n m es equipo de reserva  fr équipe de réserve  en substitute team  
2842 esgrima ca equip elèctric personal terme pral.n m es equipo eléctrico personal  fr équipement électrique personnel  en electrical equipment  
2843 esports ca equip filial terme pral.n m es equipo filial  fr deuxième équipe  en second team  
2844 voleibol ca equip incomplet terme pral.n m es equipo incompleto  fr équipe incomplète  en incomplete team  
2845 esports de pilota ca equip inicial terme pral.n m es formación inicial  es quinteto inicial  fr cinq de départ  fr formation de départ  fr formation initiale  en starting five  en starting lineup  en starting quintet  
2846 esports ca equip mèdic terme pral.n m es equipo médico  fr équipe médicale  en medical team  
2847 pentatló modern ca equip mixt terme pral.n m es equipo mixto  
2848 voleibol ca equip restador terme pral.n m ca equip receptor [BÀDMINTON] [VOLEIBOL] sin. compl.n m es equipo restador  es equipo receptor [BÀDMINTON] [VOLEIBOL]  fr équipe de réception  fr équipe en réception  fr équipe recevante  en receiving team  
2849 vela ca equip salvavides terme pral.n m es equipo salvavidas  fr engin de sauvetage  en lifesaving equipment  
2850 voleibol ca equip servidor terme pral.n m es equipo con el saque  es equipo sacador  fr équipe au service  en service team  en serving team  
2851 hípica ca equitació terme pral.n f es equitación  fr équitation  en riding  
2852 pentatló modern ca prova d'equitació terme pral.n f ca equitació sin. compl.n f es equitación  es prueba de equitación  fr épreuve d'équitation  fr épreuve équestre  fr équitation  en equestrian event  en riding  
2853 hípica ca equitació western [western: en] terme pral.n f es equitación western  es monta americana  es monta western  fr équitation américaine  fr équitation western  en Western equitation  en Western riding  
2854 rem ca ergòmetre terme pral.n m es ergómetro  fr ergomètre  en ergometer  
2855 judo ca eri-seoi-nage terme pral.n m ca projecció d'espatlla per un costat sin. compl.n f es eri-seoi-nage  es proyección sobre el hombro por un costado  fr eri-seoi-nage  fr projection par dessus l'épaule et par le côté  en eri-seoi-nage  en lapel shoulder throw  
2856 beisbol ca error terme pral.n m es error  fr erreur  en error  
2857 bàdminton ca error d'àrea de servei terme pral.n m es error de área de servicio  fr erreur de zone de service  en service court error  
2858 voleibol ca falta de posició terme pral.n f ca error d'ordre de servei sin. compl.n m ca falta d'alineació sin. compl.n f es error en el orden al saque  es falta de posición  fr erreur dans l'ordre de service  fr faute de position  en error in the service  en positional fault  
2859 hípica ca error de recorregut terme pral.n m es error de recorrido  fr erreur de parcours  en error in the course  
2860 voleibol ca falta de rotació terme pral.n f ca error de rotació sin. compl.n m es error en la rotación  es falta de rotación  fr erreur dans la rotation  fr faute de rotation  en error in the rotation order  en fault in rotation  en rotation fault  
2861 tennis ca error forçat terme pral.n m es error forzado  fr erreur forcée  fr erreur provoquée  en forced error  
2862 tennis ca error no forçat terme pral.n m es error no forzado  fr erreur non forcée  fr erreur non provoquée  en unforced error  
2863 esports ca esbroncar terme pral.v tr es abroncar  fr conspuer  en boo, to  en shout down, to  
2864 waterpolo ca escaire terme pral.n m es escuadra  
2865 salts ca escala terme pral.n f es escalera  fr escalier  en stair  
2866 vela ca escala de Beaufort terme pral.n f es escala de Beaufort  fr échelle de Beaufort  en Beaufort scale  
2867 vela ca escala de Douglas terme pral.n f es escala de Douglas  fr échelle de Douglas  en Douglas sea-and-swell scale  
2868 atletisme ca escala de jutges terme pral.n f es escalera de jueces  fr estrade pour les chronométreurs  en officials' stand  
2869 voleibol ca escala de sancions terme pral.n f es escala de sanciones  fr échelle des sanctions  en sanction scale  
2870 ciclisme ca escalada terme pral.n f es escalada  fr escalade  en hillclimbing  
2871 ciclisme ca escalador -a terme pral.n m, f es escalador  fr grimpeur  en climber  
2872 vela ca escàlem terme pral.n m es escálamo  es tolete  
2873 vela ca escalemera terme pral.n f es escalamera  
2874 rem ca escalemera terme pral.n f es chumacera  fr dame de nage  fr tolet  en oarlock  en rowlock  
2875 esports aquàtics ca escaleta terme pral.n f es escalerilla  fr échelle de bassin  en pool ladder  
2876 tir olímpic ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  fr échauffement  en warm-up  
2877 bàdminton ca escalfament amb volant terme pral.n m es calentamiento con volante  es calentamiento técnico  en knock-up period  
2878 esports ca escalfar-se terme pral.v intr pron es calentarse  fr échauffer, s'  en warm up, to  
2879 atletisme ca escamot terme pral.n m es pelotón  fr peloton  en bunch  
2880 ciclisme ca escamot de caça terme pral.n m es pelotón de caza  fr peloton de chasse  
2881 vela ca sonda terme pral.n f ca escandall sin. compl.n m es escandallo  es sondador  fr plomb de sonde  fr sondeur  en depth finder  
2882 esports de pilota ca escapada terme pral.n f es escapada  fr échappée  fr percée  en break  en quick break  
2883 esports ca escapada terme pral.n f es escapada  fr échappé  fr échappée  en breach  en breakaway  
2884 lluita ca escapada terme pral.n f ca sortida terme pral.n f es escapada  es salida  fr dégagement  fr échappement  fr sortie  en escape  
2885 lluita ca escapada de pont terme pral.n f ca sortida de pont terme pral.n f es escapada de puente  es salida de puente  fr sortie de pont  en bridge escape  en bridging out  
2886 lluita ca escapada de presa terme pral.n f es escapada de presa  fr fuite de prise  
2887 futbol ca escapada en profunditat terme pral.n f es escapada en profundidad  fr percée par le centre  en break down centre field  
2888 esports de pilota ca escapar-se terme pral.v intr pron ca escapolir-se [FUTBOL] sin. compl.v intr pron ca tallar [BASQUETBOL] sin. compl.v intr es cortar [BASQUETBOL]  es escaparse  fr couper  fr échapper, s'  fr percer  en break, to  en cut, to  en get clear, to