Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 immunologia ca β2-microglobulina terme pral.n f es β2-microglobulina  fr β2-microglobuline  en ß2-microglobulin  
2 otorrinolaringologia ca abaixallengües terme pral.n m ca depressor lingual sin. compl.n m es bajalengua  es depresor lingual  en tongue depressor  
3 infermeria ca abaixallengües terme pral.n m ca depressor lingual sin. compl.n m es bajalengua  es depresor lingual  fr abaisse-langue  en tongue depressor  
4 recerca clínica de medicaments ca abandonament terme pral.n m es abandono  en dropout  
5 neurociència ca abàsia terme pral.n f es abasia  en abasia  
6 immunologia ca abatacept terme pral.n m es abatacept  fr abatacept  en abatacept  CAS 332348-12-6  
7 anatomia humana ca abdomen terme pral.n m ca ventre sin. compl.n m es abdomen  es vientre  en abdomen  en belly  en venter  TA abdomen  
8 oftalmologia ca abducció terme pral.n f es abducción  en abduction  
9 fisioteràpia ca abducció terme pral.n f es abducción  en abduction  
10 immunologia ca abetimús terme pral.n m es abetimús  fr abétimus  en abetimus  CAS 167362-48-3  
11 neurociència ca ablació cerebral terme pral.n f es ablación cerebral  en cerebral ablation  
12 oftalmologia ca ablefària terme pral.n f es ablefaria  en ablepharia  
13 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca abordatge terme pral.n m es abordaje  fr approche  en approach  
14 cronicitat ca abordatge interdisciplinari terme pral.n m es abordaje interdisciplinar  es abordaje interdisciplinario  en interdisciplinary approach  
15 cronicitat ca abordatge multidisciplinari terme pral.n m es abordaje multidisciplinar  es abordaje multidisciplinario  en multidisciplinary approach  
16 psiquiatria ca abreacció terme pral.n f es abreacción  fr abréaction  en abreaction  de Abreagieren  de Abreaktion  
17 psiquiatria ca abrusament terme pral.n m es activación propagada  es kindling  fr embrasement  fr kindling  en kindling  de Kindling  
18 neurociència ca abrusament terme pral.n m es activación propagada  en kindling  
19 infermeria ca àrea bàsica de salut terme pral.n f ca ABS siglan f es área básica de salud  es ABS  
20 sinologia ca abscés terme pral.n m es absceso  fr abcès  en abscess  it ascesso  
21 infermeria ca abscés terme pral.n m es absceso  fr abcès  en abscess  
22 oftalmologia ca abscés anular terme pral.n m es absceso anular  en ring abscess  
23 otorrinolaringologia ca abscés de Bezold terme pral.n m es absceso de Bezold  en Bezold's abscess  
24 oftalmologia ca abscés lacrimal terme pral.n m es absceso lagrimal  en lacrimal abscess  
25 otorrinolaringologia ca abscés laterofaringi terme pral.n m es absceso laterofaríngeo  en parapharyngeal abscess  
26 otorrinolaringologia ca abscés periamigdalí terme pral.n m ca flegmó periamigdalí sin. compl.n m es absceso periamigdalino  es flemón periamigdalino  en peritonsillar abscess  en quinsy  
27 otorrinolaringologia ca abscés retrofaringi terme pral.n m es absceso retrofaríngeo  en retropharyngeal abscess  
28 oftalmologia ca abscés vitri terme pral.n m es absceso vítreo  en vitreous abscess  
29 neurociència ca absència terme pral.n f es ausencia  en absence  
30 recerca clínica de medicaments ca absorció terme pral.n f es absorción  en absorption  
31 psiquiatria ca abúlia terme pral.n f es abulia  fr aboulie  en abulia  de Abulie  
32 psiquiatria ca abús de substàncies terme pral.n m es abuso de sustancias  fr abus de substances  en substance abuse  de Drogenmissbrauch  
33 sida ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m es anticuerpo  es Ac  fr anticorps  fr Ac  en antibody  en immune body  en Ab  
34 vacunes ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m es anticuerpo  es Ac  fr anticorps  fr Ac  en antibody  en Ab  
35 malalties infeccioses ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m es anticuerpo  es Ac  fr anticorps  fr Ac  en antibody  en Ab  
36 immunologia ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev. es anticuerpo  fr anticorps  en antibody  en Ab  
37 neurociència ca acalàsia terme pral.n f es acalasia  en achalasia  
38 neurociència ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  en acalculia  
39 fisioteràpia ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  en acalculia  
40 psiquiatria ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  fr acalculie  en acalculia  de Akalkulie  
41 psiquiatria ca acatísia terme pral.n f es acatisia  fr akathisie  en akathisia  de Akathisie  
42 neurociència ca acatísia terme pral.n f es acatisia  en akathisia  
43 sinologia ca accelerador lineal terme pral.n m ca linac siglan m es acelerador lineal  es linac  fr accélérateur linéaire  fr linac  en linear accelerator  en linac  it acceleratore lineare  
44 sinologia ca acceptabilitat terme pral.n f es aceptabilidad  fr acceptabilité  en acceptability  it accettabilità  
45 psiquiatria ca accés de còlera terme pral.n m ca crisi de còlera terme pral.n f es acceso de cólera  es crisis de cólera  fr accès de rage  fr crise de colère  en fit of rage  de Choleraanfall  
46 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus aterotrombòtic terme pral.n m ca accident vascular aterotrombòtic sin. compl.n m es ictus aterotrombótico  fr accident vasculaire cérébral athérothrombotique  en atherotrombotic stroke  
47 neurociència ca accident vascular cerebral terme pral.n m ca ictus cerebral sin. compl.n m es accidente cerebrovascular  es ictus cerebral  en cerebrovascular accident  en stroke  
48 fisioteràpia ca apoplexia terme pral.n f ca accident vascular cerebral sin. compl.n m ca feridura sin. compl.n f es accidente cerebral vascular  es accidente cerebrovascular  es accidente vascular cerebral  es apoplejía  en apoplexy  en cerebral accident  en cerebrovascular accident  en stroke  en stroke syndrome  
49 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus terme pral.n m ca ictus cerebral terme pral.n m ca accident vascular cerebral sin. compl.n m ca malaltia vascular cerebral sin. compl.n f ca AVC siglan m es accidente vascular cerebral  es enfermedad vascular cerebral  es ictus  es ictus cerebral  es AVC  fr accident vasculaire cérébral  fr ictus cérébral  fr AVC  en brain attack  en cerebrovascular accident  en cerebrovascular stroke  en stroke  en CVA  
50 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus cardioembòlic terme pral.n m ca accident vascular cerebral cardioembòlic sin. compl.n m es accidente vascular cerebral cardioembólico  es ictus cardioembólico  fr ictus d'origine cardioembolique  en cardioembolic stroke  
51 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus criptogènic terme pral.n m ca accident vascular cerebral criptogènic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular criptogénico  es ictus criptogénico  fr accident vasculaire cérébral cryptogénique  en cryptogenic stroke  
52 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus hemorràgic terme pral.n m ca accident vascular cerebral hemorràgic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular hemorrágico  es ictus hemorrágico  fr attaque d'apoplexie hémorragique  en bleeding stroke  en hemorrhagic stroke  
53 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ictus isquèmic terme pral.n m ca accident vascular cerebral isquèmic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular isquémico  es ictus isquémico  fr accident ischémique cérébral  en ischemic stroke  
54 homeopatia ca acció alternant terme pral.n f es acción alternante  fr action alternante  en alternating action  
55 homeopatia ca acció bifàsica terme pral.n f es acción bifásica  fr action biphasique  en biphasic action  
56 homeopatia ca acció secundària terme pral.n f ca acció curativa sin. compl.n f es acción secundaria  fr action curative  fr action secondaire  en counteraction  en healing action  en healing reaction  en secondary action  
57 homeopatia ca acció dinàmica terme pral.n f es acción dinámica  fr action dynamique  en dynamic action  
58 infermeria ca acció infermera terme pral.n f es acción enfermera  fr action infirmière  en nursing action  
59 homeopatia ca acció inicial terme pral.n f ca acció primària terme pral.n f es acción primaria  fr action initiale  fr action primaire  en initial action  en primary action  
60 fisioteràpia ca acetàbul terme pral.n m ca còtila terme pral.n f es acetábulo  es cavidad cotiloidea  es cótilo  en acetabular bone  en acetabulum  en cotyloid cavity  
61 anatomia humana ca acetàbul terme pral.n m ca cavitat cotiloide sin. compl.n f es acetábulo  es cavidad cotiloidea  en acetabulum  en cotyloid cavity  TA acetabulum  
62 psiquiatria ca acetilcolina terme pral.n f ca ACh siglan f es acetilcolina  es ACh  fr acétylcholine  fr ACh  en acetylcholine  en ACh  de Acetylcholin  de ACh  
63 neurociència ca acetilcolina terme pral.n f ca ACh siglan f es acetilcolina  es ACh  en acetylcholine  en ACh  
64 neurociència ca acetilcolinesterasa terme pral.n f ca AChE siglan f es acetilcolinesterasa  es AChE  en acetylcholinesterase  en AChE  
65 neurociència ca àcid α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiònic terme pral.n m ca AMPA siglan m es ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiónico  es AMPA  en α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid  en AMPA  
66 neurociència ca àcid γ-aminobutíric terme pral.n m ca GABA siglan m es ácido γ-aminobutírico  es GABA  en γ-aminobutyric acid  en gamma-aminobutyric acid  en GABA  
67 neurociència ca àcid aminofosfovalèric terme pral.n m ca APV siglan m es ácido aminofosfovalérico  es APV  en aminophosphovaleric acid  en APV  
68 neurociència ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  en arachidonic acid  
69 immunologia ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  fr acide arachidonique  en arachidonic acid  
70 neurociència ca àcid aspàrtic terme pral.n m es ácido aspártico  en aspartic acid  sbl Asp  
71 sida ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  fr acide désoxyribonucléique  fr ADN  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  
72 neurociència ca àcid domoic terme pral.n m es ácido domoico  en domoic acid  
73 sinologia ca àcid gadopentètic terme pral.n m ca gadolini sin. compl.n m ca Gd-DTPA siglan m es ácido gadopentético  es gadolinio  es gadopentetato de dimeglumina  es Gd-DTPA  fr acide gadopentétique  fr gadolinium  fr Gd-DTPA  en gadolinium  en gadopentetate dimeglumine  en gadopentetic acid  en Gd-DTPA  it acido gadopentetico  
74 psiquiatria ca àcid gamma-aminobutíric terme pral.n m ca GABA siglan m es ácido gamma-aminobutírico  es GABA  fr acide gamma-aminobutyrique  fr GABA  en gamma-aminobutyric acid  en GABA  de gamma-Aminobuttersäure  de GABA  
75 immunologia ca àcid micofenòlic terme pral.n m ca MPA siglan m es ácido micofenólico  es MPA  fr acide mycophénolique  fr MPA  en mycophenolic acid  en MPA  CAS 24280-93-1  
76 neurociència ca àcid retinoic terme pral.n m es ácido retinoico  en retinoic acid  
77 sida ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  fr acide ribonucléique  fr ARN  en ribonucleic acid  en RNA  
78 sinologia ca àcid zoledrònic terme pral.n m es ácido zoledrónico  fr acide zolédronique  en zoledronic acid  it acido zoledronico  
79 neurociència ca acidosi terme pral.n f es acidosis  en acidosis  
80 sida ca acidosi làctica terme pral.n f es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  
81 neurociència ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  en akinesia  
82 fisioteràpia ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  en akinesia  
83 psiquiatria ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  fr acinésie  fr akinésie  en akinesia  de Akinesie  
84 neurociència ca acoblament excitació-contracció terme pral.n m es acoplamiento excitación-contracción  en excitation-contraction coupling  
85 oftalmologia ca acomodació terme pral.n f es acomodación  en accommodation  
86 fisioteràpia ca acomodació terme pral.n f es acomodación  en accommodation  
87 oftalmologia ca acomodació absoluta terme pral.n f es acomodación absoluta  en absolute accommodation  
88 oftalmologia ca acomodació binocular terme pral.n f es acomodación binocular  en binocular accommodation  
89 fisioteràpia ca acomodació elèctrica terme pral.n f es acomodación eléctrica  en electrical adaptation  
90 oftalmologia ca acomodació negativa terme pral.n f es acomodación negativa  en negative accommodation  
91 neurociència ca acomodació neuronal terme pral.n f ca adaptació neuronal sin. compl.n f es acomodación neuronal  es adaptación neuronal  en neural accommodation  en neural adaptation  
92 neurociència ca acomodació ocular terme pral.n f es acomodación ocular  en ocular accommodation  
93 oftalmologia ca acomodació positiva terme pral.n f es acomodación positiva  en positive accommodation  
94 oftalmologia ca acomodació relativa terme pral.n f es acomodación relativa  en relative accommodation  
95 fisioteràpia ca acondroplàsia terme pral.n f ca micromèlia rizomèlica sin. compl.n f es acondroplasia  en achondroplasia  
96 fisioteràpia ca síndrome de Léri terme pral.n f ca acondroplàsia perifèrica de Silverskiöld sin. compl.n f ca pleonosteosi de Léri sin. compl.n f ca pleonosteosi familiar sin. compl.n f es pleonosteosis de Léri  es pleonosteosis familiar  es síndrome de Léri  en Léri's pleonosteosis  
97 infermeria ca aconsellament terme pral.n m es counselling  fr consultation  fr counselling  en counseling  
98 sida ca aconsellament terme pral.n m es asesoría  es counselling  fr counseling  fr counselling  fr consultation  en counseling  en counselling  
99 sinologia ca aconsellament genètic terme pral.n m es consejo genético  fr conseil génétique  en genetic counseling  it consiglio genetico  it consulenza genetica  
100 sida ca aconsellament posttest terme pral.n m es asesoría post-test  es asesoría post-estudios [MX]  fr consultation post-test  fr counseling post-test  en post-test counselling  
101 sida ca aconsellament pretest terme pral.n m es asesoría pre-test  es asesoría pre-estudios [MX]  fr counseling prétest  fr counselling prétest  en pre-test counselling  
102 recerca clínica de medicaments ca acord de confidencialitat terme pral.n m es acuerdo de confidencialidad  en confidentiality agreement  en secrecy agreement  
103 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de components principals terme pral.n f ca ACP siglan f es análisis de componentes principales  es ACP  en principal components analysis  en PCA  
104 atenció integrada ca atenció centrada en la persona terme pral.n f ca ACP siglan f es atención centrada en la persona  en person-centred care  
105 fisioteràpia ca acrocefàlia terme pral.n f ca oxicefàlia sin. compl.n f es acrocefalia  es oxicefalia  en acrocephalia  en oxycephaly  
106 fisioteràpia ca acrocefalosindactília terme pral.n f es acrocefalosindactilia  en acrocephalosyndactylia  
107 fisioteràpia ca acrocefalosindactília d'Apert terme pral.n f ca acrocefalosindactília tipus I sin. compl.n f ca malaltia d'Apert sin. compl.n f ca síndrome d'Apert sin. compl.n f es acrocefalosindactilia de Apert  es acrocefalosindactilia tipo I  es síndrome de Apert  en Apert syndrome  
108 fisioteràpia ca acrocianosi terme pral.n f ca acrocianosi congènita sin. compl.n f es acrocianosis  es acrocianosis congénita  en acrocyanosis  
109 fisioteràpia ca acrodínia terme pral.n f ca eritroedema sin. compl.n m ca malaltia de Swift-Feer sin. compl.n f es acrodinia  es enfermedad de Swift  en acrodynia  en Swift disease  
110 fisioteràpia ca acroesclerosi terme pral.n f ca acroesclerodèrmia sin. compl.n f ca acroesclerosi de Hutchinson sin. compl.n f ca esclerodactília sin. compl.n f es acrosclerosis  en acrosclerosis  
111 psiquiatria ca acrofòbia terme pral.n f es acrofobia  fr acrophobie  en acrophobia  de Akrophobie  
112 sinologia ca telitis terme pral.n f ca acromastitis sin. compl.n f es acromastitis  es telitis  fr thélite  en acromastitis  en thelitis  
113 neurociència ca acromatòpsia terme pral.n f es acromatopsia  en achromatopsia  
114 oftalmologia ca acromatòpsia terme pral.n f es acromatopsia  en achromatopsia  
115 fisioteràpia ca acromegàlia terme pral.n f ca malaltia de Marie sin. compl.n f es acromegalia  es enfermedad de Marie  en acromegaly  en Marie's disease  
116 fisioteràpia ca eritromelàlgia terme pral.n f ca acromelàlgia sin. compl.n f ca eritermàlgia sin. compl.n f ca malaltia de Gerhardt sin. compl.n f ca malaltia de Mitchell sin. compl.n f ca malaltia de Weir-Mitchell sin. compl.n f es enfermedad de Weir Mitchell  es eritromelalgia  en acromelalgia  en erythromelalgia  en Weir Mitchell disease  
117 anatomia humana ca acromi terme pral.n m ca acròmion sin. compl.n m es acromion  en acromion  TA acromion  
118 fisioteràpia ca acromícria terme pral.n f ca dit de marededeu sin. compl.n m ca malaltia de Brugsch sin. compl.n f es acromicria  es enfermedad de Brugsch  en acromicria  
119 fisioteràpia ca acropàquia terme pral.n f ca dit de baqueta de timbal sin. compl.n m ca dit hipocràtic sin. compl.n m es acropaquia  es dedos en palillo de tambor  es dedos hipocráticos  en acropachy  en clubbing  en drumstick finger  en hippocratic finger  
120 fisioteràpia ca acroparestèsia terme pral.n f es acroparestesia  en acroparesthesia  
121 fisioteràpia ca acroparestèsia terme pral.n f es acroparestesia  en acroparesthesia  
122 neurociència ca reflex terme pral.n m ca acte reflex sin. compl.n m ca resposta reflexa sin. compl.n f es acto reflejo  es reflejo  es respuesta refleja  en reflex  en reflex action  en reflex response  
123 psiquiatria ca acte suïcida terme pral.n m es acto suicida  fr acte suicide  en suicidal act  de Suizidhandlung  
124 neurociència ca corticotropina terme pral.n f ca hormona adrenocorticotròpica sin. compl.n f ca ACTH siglan f es corticotropina  es hormona adrenocorticotrópica  es ACTH  en adrenocorticotropic hormone  en corticotropin  en ACTH  
125 neurociència ca actina terme pral.n f es actina  en actin  
126 immunologia ca actinomicina D terme pral.n f ca dactinomicina sin. compl.n f es actinomicina D  fr actinomycine D  fr dactinomycine  en actinomycin D  en dactinomycin  CAS 50-76-0  
127 fisioteràpia ca actitud terme pral.n f ca positura terme pral.n f es postura  en posture  
128 fisioteràpia ca actiu -iva terme pral.adj es activo -va  en active  
129 atenció integrada ca actius comunitaris terme pral.n m pl es activos comunitarios  en community assets  
130 psiquiatria ca activació terme pral.n f es activación  fr activation  en activation  de Aktivierung  
131 fisioteràpia ca activació terme pral.n f es activación  en activation  
132 neurociència ca activació cerebral terme pral.n f es activación cerebral  en brain activation  
133 neurociència ca activació conductual terme pral.n f es activación conductual  en behavioral arousal  
134 neurociència ca activació de canal terme pral.n f ca obertura de canal terme pral.n f es activación de canal  es apertura de canal  en ion channel activation  en ion channel gating  
135 immunologia ca activació limfocitària terme pral.n f es activación de linfocitos  es activación linfocítica  fr activation des lymphocytes  en lymphocyte activation  
136 neurociència ca activador de la transcripció terme pral.n m es activador de la transcripción  en transcription activator  
137 immunologia ca activador policlonal terme pral.n m es activador policlonal  fr activateur polyclonal  en polyclonal activator  
138 sida ca activitat terme pral.n f es actividad  fr activité  en activity  
139 neurociència ca activitat hipnagògica terme pral.n f ca al·lucinació hipnagògica sin. compl.n f es actividad hipnagógica  es alucinación hipnagógica  en hypnagogic activity  en hypnagogic hallucination  
140 infermeria ca activitat infermera terme pral.n f es actividad enfermera  fr activité infirmière  en nursing activity  
141 neurociència ca activitat motora involuntària terme pral.n f es actividad motora involuntaria  en involuntary motor activity  
142 neurociència ca activitat motora voluntària terme pral.n f es actividad motora voluntaria  en voluntary motor activity  
143 neurociència ca activitat muscular espontània terme pral.n f es actividad muscular espontánea  en spontaneous muscle activity  
144 neurociència ca activitat relacionada amb el moviment terme pral.n f es actividad relacionada con el movimiento  en movement-related activity  
145 infermeria ca activitats de la vida diària terme pral.n f pl ca AVD siglan f pl es actividades de la vida diaria  es AVD  fr activités de la vie quotidienne  fr AVQ  en activities of daily living  en ADL  
146 infermeria ca activitats instrumentals de la vida diària terme pral.n f pl ca AIVD siglan f pl es actividades instrumentales de la vida diaria  es AIVD  fr activités instrumentales de la vie quotidienne  fr AIVQ  en instrumental activities of daily living  en IADL  
147 psiquiatria ca actuació terme pral.n f es actuación  fr acting out  fr agissement  en acting out  de Agieren  
148 neurociència ca acufen terme pral.n m es acúfeno  en tinnitus  
149 otorrinolaringologia ca acufen terme pral.n m ca brunzit sin. compl.n m ca tinnitus sin. compl.n m es acúfeno  es tinnitus  es zumbido  en tinnitus  
150 otorrinolaringologia ca acufen objectiu terme pral.n m es acúfeno objetivo  en objective tinnitus  
151 otorrinolaringologia ca acumetria terme pral.n f es acumetría  en acumetry  
152 fisioteràpia ca acupuntura terme pral.n f es acupuntura  en acupuncture  
153 otorrinolaringologia ca acústic -a terme pral.adj es acústico  en acoustic  
154 otorrinolaringologia ca acústic -a terme pral.adj ca auditiu -iva terme pral.adj es acústico  es auditivo  en acoustic  en auditory  
155 otorrinolaringologia ca acústica terme pral.n f es acústica  en acoustics  
156 immunologia ca adenosina-desaminasa terme pral.n f ca ADA siglan f es adenosina-desaminasa  es ADA  fr adénosine désaminase  fr ADA  en adenosine deaminase  en ADA  
157 immunologia ca adalimumab terme pral.n m es adalimumab  fr adalimumab  en adalimumab  CAS 331731-18-1  
158 psiquiatria ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  de Anpassung  
159 oftalmologia ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adaptation  
160 infermeria ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  
161 oftalmologia ca adaptació a la claror terme pral.n f ca adaptació fotòpica sin. compl.n f es adaptación a la claridad  es adaptación a la luz  es adaptación fotópica  en light adaptation  en photopic adaptation  
162 oftalmologia ca adaptació a la foscor terme pral.n f ca adaptació escotòpica sin. compl.n f es adaptación a la oscuridad  es adaptación escotópica  en dark adaptation  en scotopic adaptation  
163 neurociència ca adaptació a la foscor terme pral.n f ca adaptació escotòpica terme pral.n f es adaptación a la oscuridad  es adaptación escotópica  en dark adaptation  en scotopic adaptation  
164 otorrinolaringologia ca adaptació auditiva terme pral.n f es adaptación auditiva  en auditory adaptation  
165 otorrinolaringologia ca adaptació protètica terme pral.n f es adaptación protésica  en fitting  
166 otorrinolaringologia ca adaptació protètica binaural terme pral.n f es adaptación protésica binaural  en binaural fitting  
167 otorrinolaringologia ca adaptació protètica CROS terme pral.n f es adaptación protésica CROS  en CROS fitting  
168 psiquiatria ca adaptació social terme pral.n f es adaptación social  fr adaptation sociale  en social adoption  de soziale Anpassung  
169 otorrinolaringologia ca adaptador anatòmic terme pral.n m es adaptador anatómico  en anatomical adaptator  
170 oftalmologia ca adaptòmetre terme pral.n m es adaptómetro  en adaptometer  
171 oftalmologia ca adaptometria terme pral.n f es adaptometría  en adaptometry  
172 immunologia ca citotoxicitat cel·lular dependent d'anticossos terme pral.n f ca ADCC siglan f es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos  es citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos  es ADCC  fr cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps  fr ADCC  en antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity  en antibody-dependent cellular cytotoxicity  en ADCC  
173 neurociència ca addicció terme pral.n f es adicción  en addiction  
174 psiquiatria ca addicció terme pral.n f es adicción  fr addiction  en addiction  de Abhängigkeit  
175 infermeria ca addicció terme pral.n f es adicción  fr addiction  en addiction  
176 fisioteràpia ca adducció terme pral.n f es aducción  en adduction  
177 oftalmologia ca adducció terme pral.n f es aducción  en adduction  
178 neurociència ca adenilat-ciclasa terme pral.n f es adenilato-ciclasa  en adenylate cyclase  
179 sinologia ca adenocarcinoma terme pral.n m es adenocarcinoma  fr adénocarcinome  en adenocarcinoma  it adenocarcinoma  
180 sinologia ca carcinoma de cèl·lules d'anell sigil·lar terme pral.n m ca adenocarcinoma de cèl·lules d'anell sigil·lar sin. compl.n m es carcinoma de células en anillo de sello  fr carcinome à cellules en bague à châton  en signet ring cell carcinoma  it carcinoma a cellule ad anello con castone  
181 sinologia ca fibroadenoma terme pral.n m ca adenofibroma sin. compl.n m es adenofibroma  es fibroadenoma  fr adénofibrome  fr fibroadénome  en adenofibroma  en fibroadenoma  it adenofibroma  it fibroadenoma  
182 anatomia humana ca adenohipòfisi terme pral.n f es adenohipófisis  en adenohypophysis  TA adenohypophysis  TA lobus anterior  
183 neurociència ca adenohipòfisi terme pral.n f ca hipòfisi anterior sin. compl.n f es adenohipófisis  es hipófisis anterior  en adenohypophysis  en anterior hypophysis  
184 otorrinolaringologia ca adenoidal terme pral.adj es adenoideo  en adenoidal  
185 otorrinolaringologia ca adenoidectomia terme pral.n f es adenoidectomía  en adenoidectomy  
186 anatomia humana ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl ca amígdala de Luschka sin. compl.n f es adenoides  es amígdala de Luschka  es amígdala faríngea  en adenoids  en Luschka's tonsil  en pharyngeal tonsil  TA tonsilla pharyngealis  
187 immunologia ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl es adenoides  es amígdala faríngea  fr adénoïde  fr amygdale laryngée  en adenoids  en laryngeal tonsil  
188 otorrinolaringologia ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl ca amígdala de Luschka sin. compl.n f es adenoides  es amígdala de Luschka  es amígdala faríngea  en adenoids  en Luschka's tonsil  en pharyngeal tonsil  TA tonsilla adenoidea  TA tonsilla pharyngealis  
189 otorrinolaringologia ca adenoïditis terme pral.n f es adenoiditis  en adenoiditis  
190 sinologia ca adenoma terme pral.n m ca tumor adenoide sin. compl.n m es adenoma  es tumor adenoide  fr adénome  en adenoid tumor  en adenoma  it adenoma  
191 sinologia ca adenoma del mugró terme pral.n m es adenoma de pezón  fr adénome du mamelon  en adenoma of nipple  it adenoma del capezzolo  
192 sinologia ca adenoma mamari terme pral.n m es adenoma mamario  fr adénome mammaire  en adenoma of the breast  
193 sinologia ca prolactinoma terme pral.n m ca adenoma productor de prolactina sin. compl.n m es adenoma productor de prolactina  es prolactinoma  fr adénome à prolactine  fr prolactinome  en prolactine-producing adenoma  en prolactinoma  it prolattinoma  
194 sinologia ca adenomatós -osa terme pral.adj es adenomatoso  fr adénomateux  en adenomatous  it adenomatoso  
195 sinologia ca adenomatosi terme pral.n f es adenomatosis  fr adénomatose  en adenomatosis  it adenomatosi  
196 sinologia ca adenomatosi erosiva del mugró terme pral.n f es adenomatosis erosiva del pezón  fr adénomatose érosive du mamelon  en erosive adenomatosis of the nipple  it adenomatosi erosiva del capezzolo  
197 sinologia ca adenomegàlia terme pral.n f es adenomegalia  fr adénomégalie  en adenomegaly  it adenomegalia  
198 malalties infeccioses ca adenopatia terme pral.n f ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
199 sinologia ca limfadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f ca limfoadenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  es linfoadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  it adenopatia  it linfadenopatia  it linfoadenopatia  
200 sida ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
201 immunologia ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
202 sinologia ca adenosi terme pral.n f es adenosis  fr adénose  en adenosis  it adenosi  
203 sinologia ca adenosi esclerosant terme pral.n f es adenosis esclerosante  fr adénose sclérosante  en fibrosing adenosis  en sclerosing adenosis  it adenosi sclerosante  
204 neurociència ca adenosina terme pral.n f es adenosina  en adenosine  
205 neurociència ca trifosfat d'adenosina terme pral.n m ca adenosinatrifosfat sin. compl.n m ca ATP siglan m es adenosintrifosfato  es trifosfato de adenosina  es ATP  en adenosine triphosphate  en ATP  
206 fisioteràpia ca adherència terme pral.n f es adherencia  es brida  en adhesion  
207 sida ca adherència terme pral.n f es adherencia  fr attachement  en adhesion  en attachment  
208 immunologia ca adherència immunitària terme pral.n f es adherencia inmunitaria  fr immunoadhérence  en immune adherence  
209 anatomia humana ca adherència intertalàmica terme pral.n f ca comissura grisa intertalàmica sin. compl.n f es adhesión intertalámica  en adhesio interthalamica  TA adhesio interthalamica  
210 neurociència ca adhesió cel·lular terme pral.n f es adhesión celular  en cellular adhesion  
211 immunologia ca adhesió leucocitària terme pral.n f es adhesión leucocitaria  fr adhésion leucocytaire  en leukocyte adhesion  
212 immunologia ca adhesió leucocitària ferma terme pral.n f es adhesión leucocitaria firme  fr adhésion leucocytaire ferme  en firm leukocyte adhesion  
213 fisioteràpia ca adhesivitat terme pral.n f es adhesividad  en adhesiveness  
214 fisioteràpia ca adhesivitat plaquetària terme pral.n f es adhesividad plaquetaria  en platelet adhesiveness  
215 fisioteràpia ca adiadococinèsia terme pral.n f ca disdiadococinèsia sin. compl.n f es adiadococinesia  en adiadochokinesia  
216 neurociència ca adiadococinèsia terme pral.n f es adiadococinesia  en adiadochokinesia  
217 fisioteràpia ca adinàmia episòdica hereditària terme pral.n f ca malaltia de Gamstorp sin. compl.n f es adinamia episódica hereditaria  es enfermedad de Gamstorp  en adynamia  en Gamstorp's disease  
218 sinologia ca adipòcit terme pral.n m ca cèl·lula adiposa sin. compl.n f es adipocito  es célula adiposa  fr adipocyte  fr cellule adipeuse  en adipocyte  en fat cell  it adipocita  it cellula adiposa  
219 neurociència ca adípsia terme pral.n f es adipsia  en adipsia  
220 otorrinolaringologia ca aditus ad antrum [la] terme pral.n m es aditus ad antrum  en aditus ad antrum  TA aditus ad antrum  
221 vacunes ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  es inmunopotenciador  fr adjuvant  en adjuvant  
222 recerca clínica de medicaments ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  en adjuvant  
223 immunologia ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
224 sida ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
225 sinologia ca adjuvant terme pral.adj es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  it adiuvante  
226 immunologia ca adjuvant complet de Freund terme pral.n m es adyuvante completo de Freund  fr adjuvant complet de Freund  en complete Freund adjuvant  
227 immunologia ca adjuvant de Freund terme pral.n m es adyuvante de Freund  fr adjuvant de Freund  en Freund adjuvant  
228 immunologia ca adjuvant incomplet de Freund terme pral.n m es adyuvante incompleto de Freund  fr adjuvant incomplet de Freund  en incomplete Freund adjuvant  
229 anatomia humana ca adminicle de la línia alba terme pral.n m es adminículo de la línea alba  en adminiculum lineae albae  TA adminiculum lineae albae  
230 infermeria ca administració terme pral.n f es administración  fr administration  en administration  
231 infermeria ca administració terme pral.n f es administración  fr administration  en administration  
232 infermeria ca adolescència terme pral.n f es adolescencia  fr adolescence  en adolescence  
233 neurociència ca adquisició de l'aprenentatge terme pral.n f es adquisición del aprendizaje  en learning acquisition  
234 neurociència ca adquisició de memòria terme pral.n f es adquisición de memoria  en memory acquisition  
235 immunologia ca adrecina terme pral.n f es adresina  es dirigina  fr adressine  en addressin  
236 neurociència ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  es epinefrina  en adrenaline  en epinephrine  
237 psiquiatria ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  es epinefrina  fr adrénaline  fr épinéphrine  en adrenaline  en epinephrine  de Adrenalin  de Epinephrin  
238 infermeria ca adrenarquia terme pral.n f es adrenarquía  fr adrenarche  en adrenarche  
239 infermeria ca adrenèrgic terme pral.n m es adrenérgico  fr adrénergique  en adrenergic  
240 neurociència ca adrenèrgic -a terme pral.adj es adrenérgico  en adrenergic  
241 psiquiatria ca adrenèrgic -a terme pral.adj es adrenérgico  fr adrénergique  en adrenergic  de adrenerg  
242 psiquiatria ca receptor adrenèrgic terme pral.n m ca adrenoreceptor sin. compl.n m es adrenoceptor  es adrenorreceptor  es receptor adrenérgico  fr adréno-récepteur  fr récepteur adrénergique  en adrenergic receptor  en adrenoceptor  en adrenoreceptor  
243 neurociència ca receptor adrenèrgic terme pral.n m ca adrenoreceptor sin. compl.n m es adrenoceptor  es receptor adrenérgico  en adrenergic receptor  en adrenoceptor  
244 neurociència ca receptor adrenèrgic α terme pral.n m ca adrenoreceptor α sin. compl.n m es receptor α-adrenérgico  es receptor adrenérgico α  en α-adrenergic receptor  en α-adrenoceptor  en alpha-adrenergic receptor  
245 neurociència ca receptor adrenèrgic ß terme pral.n m ca adrenoreceptor ß sin. compl.n m es receptor ß-adrenérgico  es receptor adrenérgico ß  en ß-adrenergic receptor  en ß-adrenoceptor  en beta-adrenergic receptor  
246 psiquiatria ca receptor adrenèrgic α terme pral.n m ca adrenoreceptor α sin. compl.n m es receptor α-adrenérgico  es receptor adrenérgico α  fr alpha-récepteur adrénergique  fr récepteur adrénergique α  fr récepteur alpha-adrénergique  en α-adrenergic receptor  en α-adrenoceptor  en alpha-adrenergic receptor  
247 psiquiatria ca receptor adrenèrgic ß terme pral.n m ca adrenoreceptor ß sin. compl.n m es receptor ß-adrenérgico  es receptor adrenérgico ß  fr bêta-récepteur adrénergique  fr récepteur adrénergique ß  fr récepteur bêta-adrénergique  en ß-adrenergic receptor  en ß-adrenoceptor  en beta-adrenergic receptor  
248 infermeria ca adultesa terme pral.n f es adultez  fr âge adulte  en adulthood  
249 recerca clínica de medicaments ca advertiment legal terme pral.n m es advertencia legal  en disclaimer  
250 recerca clínica de medicaments ca Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris terme pral.n f ca AEMPS siglan f es Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  es AEMPS  
251 homeopatia ca aequalia aequalis curantur [la] terme pral.loc llat
252 otorrinolaringologia ca aerootitis terme pral.n f es aerotitis  en aerotitis  
253 infermeria ca aerosol terme pral.n m es aerosol  fr aérosol  en aerosol  
254 fisioteràpia ca aerosol terme pral.n m es aerosol  en aerosol  
255 oftalmologia ca afàcia terme pral.n f ca afàquia sin. compl.n f es afaquia  en aphakia  
256 oftalmologia ca afàcic -a terme pral.adj ca afàquic -a sin. compl.adj es afáquico  en aphakic  
257 psiquiatria ca afartament compulsiu terme pral.n m es trastorno por atracón  fr hyperphagie boulimique  en BED  en binge-eating disorder  en compulsive overeating  de Binge Eating Störung  
258 psiquiatria ca afàsia terme pral.n f es afasia  fr aphasie  en aphasia  de Aphasie  
259 otorrinolaringologia ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
260 fisioteràpia ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
261 neurociència ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
262 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca afàsia terme pral.n f es afasia  fr aphasie  en aphasia  
263 neurociència ca afàsia motora terme pral.n f ca afàsia de Broca sin. compl.n f ca afàsia expressiva sin. compl.n f es afasia de Broca  es afasia expresiva  es afasia motora  en Broca's aphasia  en expressive aphasia  en motor aphasia  
264 neurociència ca afàsia de conducció terme pral.n f es afasia de conducción  en conduction aphasia  
265 neurociència ca afàsia sensorial terme pral.n f ca afàsia de Wernicke sin. compl.n f ca afàsia receptiva sin. compl.n f es afasia de Wernicke  es afasia receptiva  es afasia sensorial  en receptive aphasia  en sensory aphasia  en Wernicke's aphasia  
266 neurociència ca afàsia encreuada terme pral.n f es afasia cruzada  en crossed aphasia  
267 neurociència ca afàsia global terme pral.n f ca afàsia total sin. compl.n f es afasia global  es afasia total  en global aphasia  en total aphasia  
268 neurociència ca afàsia motora transcortical terme pral.n f es afasia motora transcortical  en transcortical motor aphasia  
269 fisioteràpia ca malaltia de Lichtheim terme pral.n f ca afàsia sensorial subcortical sin. compl.n f ca sordesa subcortical sin. compl.n f ca sordesa verbal genuïna sin. compl.n f ca sordesa verbal pura sin. compl.n f es enfermedad de Lichtheim  en Lichtheim disease  
270 neurociència ca afàsia sensorial transcortical terme pral.n f es afasia sensorial transcortical  en transcortical sensorial aphasia  
271 fisioteràpia ca afecció terme pral.n f es afección  en affection  
272 fisioteràpia ca afecció cervicobraquial terme pral.n f ca cervicobraquiàlgia terme pral.n f es cervicobraquialgia  en cervicobrachial disorder  en cervicobrachialgia  
273 fisioteràpia ca afecció cervicocefàlica terme pral.n f es cervicocefalalgia  en cervicocephalalgia  en cervicocephalgia  
274 neurociència ca afecte terme pral.n m es afecto  en affect  
275 psiquiatria ca afecte terme pral.n m es afecto  fr affect  en affect  de Affekt  
276 psiquiatria ca afecte terme pral.n m es afecto  fr affect  en affect  de Affekt  
277 psiquiatria ca afecte aplanat terme pral.n m es afecto aplanado  es afecto plano  fr affect aplati  fr affect plat  en flat affect  en flattened affect  de flacher Affekt  de verflachter Affekt  
278 neurociència ca afecte aplanat terme pral.n m es afecto aplanado  es afecto plano  en flat affect  
279 psiquiatria ca afecte inadequat terme pral.n m es afecto inadecuado  es afecto inapropiado  fr affect inapproprié  en inappropriate affect  de inadäquater Affekt  
280 psiquiatria ca afecte làbil terme pral.n m es afecto lábil  fr affect labile  en labile affect  de labiler Affekt  
281 neurociència ca afecte retret terme pral.n m es afecto embotado  es afecto restringido  en blunted affect  en constricted affect  
282 psiquiatria ca afecte retret terme pral.n m es afecto constreñido  es afecto embotado  es afecto restringido  fr affect émoussé  en blunt affect  en blunted affect  en constricted affect  en restricted affect  de abgestumpfter Affekt  de verminderter Affekt  
283 fisioteràpia ca afectivitat terme pral.n m es afectividad  en affectivity  
284 infermeria ca afectivitat terme pral.n f es afectividad  fr affectivité  en affectivity  
285 psiquiatria ca afectivitat terme pral.n f es afectividad  fr affectivité  en affectivity  en emotion  de Affektivität  
286 fisioteràpia ca aferent terme pral.adj es aferente  en afferent  
287 neurociència ca aferent terme pral.adj es aferente  en afferent  
288 infermeria ca aferrament terme pral.n m es apego  fr attachement  en attachment  
289 immunologia ca afinitat terme pral.n f es afinidad  fr affinité  en affinity  
290 homeopatia ca afinitat electiva terme pral.n f es afinidad electiva  fr affinité élective  en drug affinity  en elective affinity  
291 immunologia ca afinitat funcional terme pral.n f es afinidad funcional  fr affinité fonctionnelle  en functional affinity  
292 homeopatia ca afinitat tissular terme pral.n f es afinidad tisular  fr affinité tissulaire  en histiotropism  en tissue affinity  
293 sinologia ca aflaquiment terme pral.n m ca amagriment terme pral.n m es enflaquecimiento  fr amaigrissement  en emaciation  en weight loss  it dimagrimento  
294 psiquiatria ca aflicció terme pral.n f es aflicción  fr affliction  fr peine  en affliction  en bereavement  de Kummer  
295 infermeria ca aflicció terme pral.n f es aflicción  fr affliction  fr peine  en affliction  en grief  
296 otorrinolaringologia ca afonia terme pral.n f es afonía  en aphonia  
297 neurociència ca afonia terme pral.n f es afonía  en aphonia  
298 oftalmologia ca afotestèsia terme pral.n f es afotestesia  en aphotesthesia  
299 psiquiatria ca afrontament terme pral.n m es afrontamiento  fr affrontement  en coping  de coping  
300 infermeria ca afrontament terme pral.n m es afrontamiento  fr affrontement  en coping  
301 malalties infeccioses ca antigen terme pral.n m ca Ag abrev.n m es antígeno  es Ag  fr antigène  fr Ag  en antigen  en Ag  
302 sida ca antigen terme pral.n m ca Ag abrev.n m es antígeno  es Ag  fr antigène  fr Ag  en antigen  en Ag  
303 vacunes ca antigen terme pral.n m ca Ag abrev.n m es antígeno  es Ag  fr antigène  fr Ag  en antigen  en Ag  
304 fisioteràpia ca agafador terme pral.n m es agarrador  en grip  en handgrip  
305 sinologia ca agalàctia terme pral.n f ca agalàxia sin. compl.n f es agalactia  fr agalactie  fr agalaxie  en agalactia  it agalattia  it agalassia  
306 immunologia ca agammaglobulinèmia terme pral.n f es agammaglobulinemia  fr agammaglobulinémie  en agammaglobulinemia  
307 immunologia ca agammaglobulinèmia lligada a X terme pral.n f ca agammaglobulinèmia congènita sin. compl.n f ca malaltia de Bruton sin. compl.n f es agammaglobulinemia congénita  es agammaglobulinemia ligada a X  es enfermedad de Bruton  fr agammaglobulinémie congénitale  fr agammaglobulinémie liée à l'X  fr maladie de Bruton  en Bruton disease  en congenital agammaglobulinemia  en X-linked agammaglobulinemia  
308 immunologia ca agar-agar terme pral.n m ca agar sin. compl.n m ca gelosa sin. compl.n f es agar  es agar-agar  es gelosa  fr agar-agar  fr gélose  en agar  en agar-agar  en gelose  
309 immunologia ca agarosa terme pral.n f es agarosa  fr agarose  en agarose  
310 recerca clínica de medicaments ca Agència Europea de Medicaments terme pral.n f ca EMA siglan f es Agencia Europea de Medicamentos  es EMA  en European Medicines Agency  en EMA  
311 fisioteràpia ca agent terme pral.n m es agente  en agent  
312 infermeria ca agent terme pral.n m es agente  fr agent  en agent  
313 infermeria ca agent d'autonomia assistida terme pral.n m, f es agente de autonomía asistida  
314 malalties infeccioses ca immunosupressor terme pral.n m ca agent immunosupressor sin. compl.n m ca immunodepressor sin. compl.n m es agente inmunosupresor  es inmunodepresor  es inmunosupresor  fr agent immunosuppresseur  fr immunodépresseur  fr immunosuppresseur  en immunodepressant  en immunosuppressant  en immunosuppressive agent  
315 fisioteràpia ca sinergista terme pral.n m ca agent sinèrgic sin. compl.n m es sinergista  en synergist  
316 fisioteràpia ca agèusia terme pral.n f es ageusia  es anestesia gustativa  en ageusia  en ageustia  en gustatory anesthesia  
317 neurociència ca agèusia terme pral.n f es ageusia  en ageusia  
318 otorrinolaringologia ca agger nasi [la] terme pral.n m es agger nasi  en agger nasi  TA agger nasi  
319 neurociència ca agíria terme pral.n f es agiria  en agyria  
320 neurociència ca agitació psicomotora terme pral.n f ca agitació sin. compl.n f es agitación  es agitación psicomotora  en agitation  en psychomotor agitation  
321 psiquiatria ca agitació psicomotora terme pral.n f ca agitació sin. compl.n f es agitación  es agitación psicomotora  fr agitation  fr agitation psychomoteur  en agitation  en psychomotor agitation  de Erregung  de psychomotorische Erregung  
322 immunologia ca aglutinació terme pral.n f es aglutinación  fr agglutination  en agglutination  
323 immunologia ca aglutinació directa terme pral.n f ca aglutinació activa sin. compl.n f es aglutinación activa  es aglutinación directa  fr agglutination active  fr agglutination directe  en active agglutination  en direct agglutination  
324 immunologia ca aglutinació passiva terme pral.n f ca aglutinació indirecta sin. compl.n f es aglutinación indirecta  es aglutinación pasiva  fr agglutination indirecte  fr agglutination passive  en passive agglutination  
325 immunologia ca aglutinina terme pral.n f es aglutinina  fr agglutinine  en agglutinin  
326 immunologia ca crioaglutinina terme pral.n f ca aglutinina freda sin. compl.n f es aglutinina fría  fr agglutinine froide  en cold agglutinin  en cryoagglutinin  
327 immunologia ca aglutinogen terme pral.n m es aglutinógeno  fr agglutinogène  en agglutinogen  
328 immunologia ca glomerulonefritis postestreptocòccica aguda terme pral.n f ca AGN siglan f ca GMNPS siglan f es glomerulonefritis postestreptocócica aguda  es AGN  es GMNPS  fr glomérulonéphrite post-streptococcique aiguë  fr GNA  en acute post-streptococcal glomerulonephritis  en AGN  en APSGN  
329 neurociència ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  en agnosia  
330 psiquiatria ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  fr agnosie  en agnosia  de Agnosie  
331 fisioteràpia ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  en agnosia  
332 neurociència ca agnòsia auditiva terme pral.n f es agnosia auditiva  en auditory agnosia  
333 neurociència ca asomatognòsia terme pral.n f ca autotopoagnòsia terme pral.n f ca agnòsia corporal sin. compl.n f es agnosia corporal  es asomatognosia  es autotopoagnosia  en asomatognosia  en autotopagnosia  
334 neurociència ca agnòsia cromàtica terme pral.n f es agnosia cromática  en chromatic agnosia  
335 neurociència ca agnòsia digital terme pral.n f es agnosia digital  en digital agnosia  
336 neurociència ca astereognòsia terme pral.n f ca agnòsia tàctil sin. compl.n f es agnosia táctil  es astereognosia  en astereognosis  en tactile agnosia  
337 neurociència ca agnòsia visual terme pral.n f es agnosia visual  en visual agnosia  
338 infermeria ca agonia terme pral.n f es agonía  fr agonie  en agony  
339 psiquiatria ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  de Agonist  
340 sinologia ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  it agonista  
341 neurociència ca agonista terme pral.n m es agonista  en agonist  
342 infermeria ca agonista terme pral.n m es agonista  fr agoniste  en agonist  
343 neurociència ca agonista invers terme pral.n m es agonista inverso  en inverse agonist  
344 psiquiatria ca agonista parcial terme pral.n m es agonista parcial  fr agoniste partiel  en partial agonist  de Partialagonist  
345 neurociència ca agorafòbia terme pral.n f es agorafobia  en agoraphobia  
346 psiquiatria ca agorafòbia terme pral.n f es agorafobia  fr agoraphobie  en agoraphobia  de Agoraphobie  
347 neurociència ca agrafia terme pral.n f es agrafia  en agraphia  
348 fisioteràpia ca agrafia terme pral.n f es agrafia  en agraphia  
349 neurociència ca agramatisme terme pral.n m es agramatismo  en agrammatism  
350 immunologia ca agranulocitosi terme pral.n f es agranulocitosis  fr agranulocytose  en agranulocytosis  
351 fisioteràpia ca agranulocitosi terme pral.n f ca malaltia de Schultz sin. compl.n f es agranulocitosis  es enfermedad de Schultz  es síndrome de Schultz  en agranulocytosis  en Schultz syndrome  
352 sinologia ca agranulocitosi terme pral.n f es agranulocitosis  fr agranulocytose  en agranulocytosis  it agranulocitosi  
353 psiquiatria ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  fr agressivité  en aggressiveness  en aggressivity  de Aggressivität  
354 infermeria ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  fr agressivité  en aggressiveness  en aggressivity  
355 neurociència ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  en aggressivity  
356 immunologia ca agrètop terme pral.n m es agretopo  fr agrétope  en agretope  
357 homeopatia ca agreujament terme pral.n m es agravación  fr aggravation  en aggravation  
358 homeopatia ca agreujament homeopàtic terme pral.n m es agravación homeopática  fr aggravation homéopathique  en homeopathic aggravation  
359 neurociència ca agrina terme pral.n f es agrina  en agrin  
360 otorrinolaringologia ca agudesa auditiva terme pral.n f ca sensibilitat auditiva terme pral.n f es agudeza auditiva  es sensibilidad auditiva  en auditory acuity  en auditory sensitivity  
361 otorrinolaringologia ca agudesa olfactòria terme pral.n f es agudeza olfativa  es agudeza olfatoria  en olfactory acuity  
362 oftalmologia ca agudesa visual terme pral.n f ca visió sin. compl.n f es agudeza visual  es visión  en vision  en visual acuity  
363 neurociència ca discriminació visual terme pral.n f ca agudesa visual sin. compl.n f es agudeza visual  es discriminación visual  en visual acuity  en visual discrimination  
364 infermeria ca agulla terme pral.n f es aguja  fr aiguille  en needle  
365 infermeria ca agulla d'ales terme pral.n f ca papallona terme pral.n f es palomita  fr aiguille à ailettes  en butterfly needle  
366 infermeria ca agulla d'injecció terme pral.n f es aguja de inyección  fr aiguille à injection  en injection needle  
367 infermeria ca agulla de sutura terme pral.n f es aguja de sutura  fr aiguille à suture  en suture needle  
368 sinologia ca agulla fina terme pral.n f es aguja fina  fr aiguille fine  en fine needle  en thin needle  it ago sottile  
369 sinologia ca agulla gruixuda terme pral.n f es aguja gruesa  fr grosse aiguille  en wide needle  it ago di grosso calibro  it ago grosso  
370 infermeria ca agulla hipodèrmica terme pral.n f es aguja hipodérmica  fr aiguille hypodermique  en hypodermic needle  
371 fisioteràpia ca agut -uda terme pral.adj es agudo -da  en acute  
372 immunologia ca agut -uda terme pral.adj es agudo  fr aigu  en acute  
373 infermeria ca agut -uda terme pral.adj es agudo  fr aigu  en acute  
374 fisioteràpia ca agut -uda terme pral.adj es agudo -da  en acute  
375 immunologia ca anèmia hemolítica autoimmunitària terme pral.n f ca AHA siglan f es anemia hemolítica autoinmunitaria  es AHA  fr anémie hémolytique auto-immune  fr AHAI  en autoimmune hemolytic anemia  en AHA  
376 homeopatia ca aigua purificada terme pral.n f es agua purificada  fr eau purifiée  en purified water  
377 infermeria ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en isolation  
378 psiquiatria ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolation  en isolation  de Isolation  
379 infermeria ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en isolation  
380 infermeria ca aïllament invers terme pral.n m es aislamiento inverso  fr isolement inversé  en reverse isolation  
381 psiquiatria ca aïllament social terme pral.n f es aislamiento social  fr isolement social  en social isolation  de soziale Isolation  
382 fisioteràpia ca volum de reserva inspiratori terme pral.n m ca aire complementari sin. compl.n m ca VRI siglan m es volumen de reserva inspiratorio  es VRI  en complemental air  en inspiratory reserve volume  en IRV  
383 fisioteràpia ca volum residual terme pral.n m ca aire residual sin. compl.n m ca VR siglan m es aire residual  es volumen residual  es VR  en residual air  en residual capacity  en residual volume  en RV  
384 fisioteràpia ca volum de reserva expiratori terme pral.n m ca aire suplementari sin. compl.n m ca VRE siglan m es volumen de reserva espiratorio  es VRE  en expiratory reserve volume  en supplemental air  en ERV  
385 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca atac isquèmic transitori terme pral.n m ca ictus cerebral transitori terme pral.n m ca isquèmia cerebral transitòria sin. compl.n f ca AIT siglan m es accidente isquémico transitorio  es AIT  fr accident ischémique transitoire  fr ischémie cérébrale transitoire  fr AIT  en little stroke  en mini stroke  en slight stroke  en transient ischemic attack  en TIA  
386 sinologia ca aixafament vertebral terme pral.n m es aplastamiento vertebral  fr tassement vertébral  en vertebral crush  it schiacciamento vertebrale  
387 fisioteràpia ca xarop terme pral.n m ca aixarop sin. compl.n m es jarabe  es sirope  en syrup  
388 fisioteràpia ca aixecar terme pral.v tr es levantar  en lift, to  
389 anatomia humana ca aixella terme pral.n f ca axil·la sin. compl.n f ca cavitat axil·lar sin. compl.n f ca fossa axil·lar sin. compl.n f es axila  es fosa axilar  en armpit  en axilla  en axillary fossa  TA axilla  
390 sinologia ca aixella terme pral.n f ca axil·la terme pral.n f ca cavitat axil·lar sin. compl.n f es axila  es hueco axilar  fr aisselle  en armpit  en axilla  it ascella  TA axilla  
391 recerca clínica de medicaments ca ajustament terme pral.n m ca ajust sin. compl.n m es ajuste  en fitting  
392 immunologia ca ajustament induït terme pral.n m fr ajustement induit  en induced fit  
393 recerca clínica de medicaments ca ajustament per mínims quadrats terme pral.n m es ajuste por mínimos cuadrados  en least squares fitting  
394 anatomia humana ca ala de l'ili terme pral.n f es ala del ilion  en wing of ilium  TA ala ossis ilii  
395 anatomia humana ca ala de la crista galli terme pral.n f es ala de la crista galli  en ala cristae galli  TA ala cristae galli  
396 anatomia humana ca retinacle rotular terme pral.n m ca ala de la ròtula sin. compl.n f es aleta de la rótula  es retináculo rotular  en patellar retinaculum  
397 anatomia humana ca ala del nas terme pral.n f es ala de la nariz  en wing of nose  TA ala nasi  
398 otorrinolaringologia ca ala del nas terme pral.n f es ala de la nariz  en wing of nose  TA ala nasi  
399 anatomia humana ca ala del sacre terme pral.n f es ala del sacro  en ala of sacrum  TA ala sacralis  
400 anatomia humana ca ala del vòmer terme pral.n f es ala del vómer  en wing of vomer  TA ala vomeris  
401 anatomia humana ca ala major de l'esfenoide terme pral.n f es ala mayor del esfenoides  en greater wing of sphenoid bone  TA ala major ossis sphenoidalis  
402 anatomia humana ca ala menor de l'esfenoide terme pral.n f es ala menor del esfenoides  en lesser wing of sphenoid bone  TA ala minor ossis sphenoidalis  
403 neurociència ca alàlia terme pral.n f es alalia  en alalia  
404 anatomia humana ca túnica albugínia terme pral.n f ca albugínia sin. compl.n f es albugínea  es túnica albugínea  en albuginea  en tunica albuginea  TA tunica albuginea  
405 neurociència ca alcaloide terme pral.n m es alcaloide  en alkaloid  
406 neurociència ca alcalosi terme pral.n f es alcalosis  en alkalosis  
407 psiquiatria ca alcohol terme pral.n m es alcohol  fr alcool  en alcohol  de Alkohol  
408 neurociència ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol terme pral.n m es alcohol etílico  es etanol  en ethyl alcohol  
409 homeopatia ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol sin. compl.n m es alcohol etílico  es etanol  fr alcool éthylique  fr éthanol  en ethanol  en ethyl alcohol  
410 psiquiatria ca alcoholisme terme pral.n m es alcoholismo  fr alcoolisme  en alcoholism  de Alkoholismus  
411 recerca clínica de medicaments ca aleatori -òria terme pral.adj ca estocàstic -a sin. compl.adj ca probabilístic -a sin. compl.adj es aleatorio  es estocástico  es probabilístico  en probabilistic  en random  en stochastic  
412 recerca clínica de medicaments ca aleatorització terme pral.n f es aleatorización  es asignación al azar  es asignación aleatoria  en randomisation  en randomization  
413 recerca clínica de medicaments ca aleatorització estratificada terme pral.n f es aleatorización estratificada  es asignación aleatoria estratificada  en stratified randomisation  en stratified randomization  
414 recerca clínica de medicaments ca aleatorització per blocs terme pral.n f es aleatorización por bloques  es asignación aleatoria por bloques  en block randomisation  en block randomization  en blocked randomisation  en blocked randomization  
415 recerca clínica de medicaments ca aleatorització per grups terme pral.n f es aleatorización por conglomerados  es aleatorización por grupos  en cluster randomisation  en cluster randomization  en group randomisation  en group randomization  
416 recerca clínica de medicaments ca aleatorització simple terme pral.n f es aleatorización simple  es asignación aleatoria simple  en simple randomisation  en simple randomization  
417 psiquiatria ca alegria patològica terme pral.n f es alegría patológica  fr joie pathologique  en pathological happiness  de pathologische Freude  
418 immunologia ca alemtuzumab terme pral.n m es alemtuzumab  fr alemtuzumab  en alemtuzumab  CAS 21679-14-1  
419 psiquiatria ca alentiment psicomotor terme pral.n m ca inhibició psicomotora terme pral.n f es inhibición psicomotora  es retraso psicomotor  fr inhibition psychomotrice  fr retard psychomoteur  en psychomotor inhibition  en psychomotor retardation  de psychomotorische Retardierung  
420 psiquiatria ca alerta terme pral.n f es alerta  fr arousal  fr éveil  en arousal  en vigilance  de Vigilanz  
421 neurociència ca estat d'alerta terme pral.n m ca alerta sin. compl.n f es alerta  es estado de alerta  en arousal  en arousal state  
422 fisioteràpia ca aleteig terme pral.n m es aleteo  en flutter  
423 fisioteràpia ca aleteig auricular terme pral.n m es aleteo auricular  en atrial flutter  
424 fisioteràpia ca aleteig mediastínic terme pral.n m es aleteo mediastínico  en mediastinal flutter  
425 fisioteràpia ca aleteig nasal terme pral.n m es aleteo nasal  en nasal fllutter  
426 fisioteràpia ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  en word blindness  
427 neurociència ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  
428 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca alèxia terme pral.n f es alexia  fr alexie  en alexia  
429 neurociència ca alèxia anterior terme pral.n f es alexia anterior  en anterior alexia  
430 neurociència ca alèxia central terme pral.n f es alexia central  en central alexia  
431 neurociència ca alèxia posterior terme pral.n f es alexia posterior  en posterior alexia  
432 immunologia ca complement terme pral.n m ca alexina sin. compl.n f ca sistema del complement sin. compl.n m es alexina  es complemento  fr alexine  fr complément  en alexin  en complement  en complement system  
433 psiquiatria ca alexitímia terme pral.n f es alexitimia  fr alexithymie  en alexithymia  de Alexithymie  
434 recerca clínica de medicaments ca alfa de Cronbach terme pral.n m es alfa de Cronbach  en Cronbach's alpha  
435 fisioteràpia ca àlger -a terme pral.adj ca dolorós -osa sin. compl.adj es doloroso -sa  en painful  
436 neurociència ca algèsia terme pral.n f es algesia  en algesia  
437 fisioteràpia ca algèsia terme pral.n f ca sensibilitat dolorosa terme pral.n f es algesia  es sensibilidad dolorosa  en algesthesia  en nociception  en pain sense  
438 neurociència ca algòmetre terme pral.n m ca algesímetre sin. compl.n m es algesímetro  es algómetro  en algesimeter  en algometer  
439 neurociència ca algometria terme pral.n f ca algesimetria sin. compl.n f es algesimetría  es algometría  en algesimetry  en algometry  
440 neurociència ca àlgia terme pral.n f es algia  en algia  
441 fisioteràpia ca àlgia terme pral.n f es algia  en pain  
442 otorrinolaringologia ca algiacúsia terme pral.n f ca hiperacúsia dolorosa sin. compl.n f es algiacusia  es hiperacusia dolorosa  en painful hyperacusis  
443 fisioteràpia ca distròfia reflexa terme pral.n f ca algodistròfia simpàtica reflexa sin. compl.n f ca atròfia òssia àlgica de Destot-Sudeck-Lériche sin. compl.n f ca distròfia simpàtica sin. compl.n f ca malaltia de Lériche sin. compl.n f es algodistrofia simpática refleja  es distrofia refleja  es distrofia simpática  es distrofia simpática refleja  es enfermedad de Lériche  es síndrome de dolor regional complejo de tipo I  en complex regional pain syndrome type 1  en Leriche disease  en reflex sympathetic dystrophy  
444 neurociència ca algorisme terme pral.n m es algoritmo  en algorithm  
445 neurociència ca algorisme d'aprenentatge terme pral.n m es algoritmo de aprendizaje  en learning algorithm  
446 neurociència ca algorisme de retropropagació terme pral.n m es algoritmo de retropropagación  en backpropagation algorithm  
447 infermeria ca aliança terapèutica terme pral.n f ca pacte terapèutic sin. compl.n m es alianza terapéutica  fr alliance thérapeutique  en therapeutic alliance  
448 infermeria ca alimentació terme pral.n f es alimentación  fr alimentation  en alimentation  en feeding  
449 infermeria ca alimentació enteral terme pral.n f es alimentación enteral  fr alimentation entérale  en enteral feeding  en tube feeding  
450 infermeria ca alimentació parenteral terme pral.n f es alimentación parenteral  fr alimentation parentérale  en parenteral feeding  
451 fisioteràpia ca al·lel terme pral.n m es alelo  en allele  
452 immunologia ca al·lel terme pral.n m es alelo  fr allèle  en allele  
453 immunologia ca al·lergogen terme pral.n m ca al·lergen sin. compl.n m es alergeno  es alérgeno  fr allergène  en allergen  
454 immunologia ca al·lergogen -ògena terme pral.adj ca al·lergen -èrgena sin. compl.adj es alergeno  es alérgeno  fr allergène  en allergenic  
455 immunologia ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  
456 sida ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  
457 immunologia ca al·lèrgia medicamentosa terme pral.n f ca al·lèrgia a fàrmacs sin. compl.n f es alergia medicamentosa  fr allergie médicamenteuse  en drug allergy  
458 immunologia ca al·lèrgic -a terme pral.adj es alérgico  fr allergique  en allergic  
459 immunologia ca al·lèrgic -a terme pral.adj es alérgico  fr allergique  en allergic  
460 immunologia ca al·lergització terme pral.n f es alergización  fr allergisation  en allergization  
461 infermeria ca alletament terme pral.n m ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactancia  fr allaitement  en lactation  en suckling  
462 sinologia ca alletament terme pral.n m ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactación  fr allaitement  en breastfeeding  en nursing  it allattamento  
463 sinologia ca alletament terme pral.n m ca lactació sin. compl.n f ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactancia  fr allaitement  fr lactation  en infant feeding  it allattamento  
464 sinologia ca alletament artificial terme pral.n m ca lactància artificial sin. compl.n f es lactancia artificial  fr allaitement artificiel  en artificial infant feeding  en bottle-feeding  it allattamento artificiale  
465 infermeria ca alletament artificial terme pral.n m es lactancia artificial  fr alimentation artificielle du nourrisson  fr allaitement artificiel  fr allaitement au biberon  en bottle feeding  
466 sinologia ca alletament de dida terme pral.n m es lactancia mercenaria  fr allaitement par nourrice  en wet nurse breastfeeding  it allattamento baliatico  it allattamento mercenario  
467 infermeria ca alletament matern terme pral.n m es lactancia materna  es lactancia natural  fr allaitement au sein  fr allaitement maternel  fr allaitement naturel  en breast feeding  en breastfeeding  
468 sinologia ca alletament matern terme pral.n m ca lactància materna sin. compl.n f es lactancia materna  fr allaitement maternel  en maternal breastfeeding  it allattamento materno  
469 infermeria ca alletament mixt terme pral.n m es lactancia mixta  fr allaitement mixte  en mixed feeding  en mixed lactation  
470 sinologia ca alletament mixt terme pral.n m ca lactància mixta sin. compl.n f es lactancia mixta  fr allaitement mixte  en combined feeding  en mixed feeding  it allattamento misto  
471 sinologia ca alletament natural terme pral.n m ca lactància natural sin. compl.n f es lactancia natural  fr allaitement naturel  en breastfeeding  en natural infant feeding  it allattamento naturale  
472 fisioteràpia ca alliberar terme pral.v tr es liberar  en release, to  
473 immunologia ca al·loanticòs terme pral.n m es aloanticuerpo  fr alloanticorps  en alloantibody  
474 immunologia ca al·loantigen terme pral.n m es aloantígeno  fr alloantigène  en alloantigen  
475 immunologia ca al·loantisèrum terme pral.n m es aloantisuero  en alloantiserum  
476 neurociència ca al·locòrtex terme pral.n m es alocorteza  en allocortex  
477 neurociència ca al·lodínia terme pral.n f es alodinia  en allodynia  
478 immunologia ca al·loempelt terme pral.n m ca empelt al·logènic sin. compl.n m es aloinjerto  fr allogreffe  fr transplantation allogénique  en allogenic graft  en allograft  
479 neurociència ca al·loestèsia terme pral.n f ca al·loquestèsia sin. compl.n f es alaquestesia  es alestesia  es alostesia  en allesthesia  
480 immunologia ca al·loficocianina terme pral.n f ca APC siglan f es aloficocianina  es APC  fr allophycocyanine  fr APC  en allophycocyanine  en APC  
481 immunologia ca al·logènic -a terme pral.adj es alogénico  fr allogénique  en allogeneic  en allogenic  
482 immunologia ca al·logrup terme pral.n m es alogrupo  fr allogroupe  en allogroup  
483 immunologia ca al·loimmunitat terme pral.n f es aloinmunidad  fr allo-immunité  en alloimmunity  
484 immunologia ca al·loimmunització terme pral.n f es aloinmunización  fr allo-immunisation  en alloimmunization  
485 homeopatia ca al·lopatia terme pral.n f es alopatía  fr allopathie  en allopathy  
486 neurociència ca al·loquíria terme pral.n f es aloquiria  en allochiria  
487 immunologia ca al·loreactivitat terme pral.n f ca reconeixement al·logènic sin. compl.n m es alorreactividad  es alorreconocimiento  es reconocimiento alogénico  fr alloréactivité  fr reconnaissance allogénique  en allogenic recognition  en alloreactivity  
488 immunologia ca al·lotip terme pral.n m es alotipo  fr allotype  en allotype  
489 immunologia ca al·lotípia terme pral.n f es alotipia  fr allotypie  en allotypy  
490 immunologia ca al·lotípic -a terme pral.adj es alotípico  fr allotypique  en allotypic  
491 immunologia ca determinant al·lotípic terme pral.n m ca al·lòtop sin. compl.n m es alotopo  es determinante alotípico  fr déterminant allotypique  en allotope  en allotypic determinant  
492 infermeria ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  fr hallucination  en hallucination  
493 psiquiatria ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  fr hallucination  en hallucination  de Halluzination  
494 neurociència ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  en hallucination  
495 otorrinolaringologia ca al·lucinació auditiva terme pral.n f es alucinación auditiva  en auditory hallucination  
496 psiquiatria ca al·lucinació auditiva terme pral.n f es alucinación auditiva  fr hallucination auditive  en auditory hallucination  de akustische Halluzination  
497 psiquiatria ca al·lucinació somàtica terme pral.n f ca al·lucinació cenestèsica sin. compl.n f es alucinación corporal  es alucinación somática  fr hallucination somatique  en cenesthesic hallucination  en somatic hallucination  de Körperhalluzination  de zönästhetische Halluzination  
498 psiquiatria ca al·lucinació cinestèsica terme pral.n f es alucinación cinestésica  fr hallucination kinesthésique  en kinesthetic hallucination  de kinästhetische Halluzination  
499 psiquiatria ca al·lucinació congruent amb l'estat d'ànim terme pral.n f es alucinación congruente con el estado de ánimo  fr hallucination congruente à l'humeur  en mood-congruent hallucination.  de stimmungskongruente Halluzination  
500 psiquiatria ca al·lucinació gustativa terme pral.n f es alucinación gustativa  fr hallucination du goût  en taste hallucination  de Geschmackshalluzination  
501 psiquiatria ca al·lucinació tàctil terme pral.n f ca al·lucinació hàptica sin. compl.n f es alucinación háptica  es alucinación táctil  fr hallucination tactile  en haptic hallucination  en tactile hallucination  de haptische Halluzination  de taktile Halluzination  
502 psiquiatria ca al·lucinació hipnagògica terme pral.n f es alucinación hipnogógica  fr hallucination hypnagogique  en hypnagogic hallucination  de hypnagoge Halluzination  
503 psiquiatria ca al·lucinació hipnopòmpica terme pral.n f es alucinación hipnopómpica  fr hallucination hypnopompique  en hypnopompic hallucination  de hypnopompe Halluzination  
504 psiquiatria ca al·lucinació imperativa terme pral.n f es alucinación imperativa  fr hallucination impérative  en imperative hallucination  de imperative Halluzination  
505 psiquiatria ca al·lucinació no congruent amb l'estat d'ànim terme pral.n f es alucinación no congruente con el estado de ánimo  fr hallucination non congruente à l'humeur  en mood-incongruent hallucination.  de stimmungsinkongruente Halluzination  
506 psiquiatria ca al·lucinació olfactòria terme pral.n f es alucinación olfativa  fr hallucination olfactive  en olfactory hallucination  de Geruchshalluzination  
507 psiquiatria ca al·lucinació psíquica terme pral.n f ca pseudoal·lucinació terme pral.n f es alucinación psíquica  es pseudoalucinación  fr hallucination psychique  en pseudohallucination  en psychical hallucination  de Pseudohalluzination  de psychische Halluzination  
508 psiquiatria ca al·lucinació visual terme pral.n f es alucinación visual  fr hallucination visuelle  en visual hallucination  de optische Halluzination  
509 psiquiatria ca al·lucinogen terme pral.n m es alucinógeno  fr hallucinogène  en hallucinogen  de Halluzinogen  
510 psiquiatria ca al·lucinosi terme pral.n f es alucinosis  fr hallucinose  en hallucinosis  de Halluzinose  
511 psiquiatria ca al·lucinosi alcohòlica terme pral.n f es alucinosis alcohólica  fr hallucinose des buveurs  en alcoholic hallucinosis  de Alkoholhalluzinose  
512 fisioteràpia ca alodínia terme pral.n f es alodinia  en allodynia  
513 psiquiatria ca alògia terme pral.n f ca pobresa de la parla sin. compl.n f es alogia  es pobreza del habla  fr alogie  fr pauvreté du langage  en alogia  en poverty of speech  de Alogie  de Spracharmut  
514 sinologia ca alopècia terme pral.n f es alopecia  fr alopécie  en alopecia  it alopecia  
515 infermeria ca alta terme pral.n f es alta  en discharge report  
516 infermeria ca alta hospitalària terme pral.n f es alta hospitalaria  fr bon de sortie  fr bulletin de sortie  en hospital discharge  
517 infermeria ca alta infermera terme pral.n f es alta enfermera  en nurse-led discharge  
518 infermeria ca alta voluntària terme pral.n f es alta voluntaria  fr décharge  fr décharge de responsabilité  en self-discharge  
519 neurociència ca alteració cognitiva lleu terme pral.n f es alteración cognitiva leve  en mild cognitive impairment  
520 otorrinolaringologia ca altura tonal terme pral.n f ca tonia terme pral.n f es altura tonal  es tonía  fr hauteur tonale  fr tonie  en pitch  
521 sinologia ca alvèol terme pral.n m es alveolo  es alvéolo  fr alvéole  en alveolus  it alveolo  
522 anatomia humana ca alvèol dental terme pral.n m ca cavitat alveolar sin. compl.n f es alveolo dental  es alvéolo dental  en dental alveolus  TA alveolus dentalis  
523 sinologia ca alvèol glandular mamari terme pral.n m es alvéolo glandular mamario  fr alvéole mammaire  en mammary alveolus  it alveolo mammario  
524 anatomia humana ca alvèol pulmonar terme pral.n m es alveolo pulmonar  es alvéolo pulmonar  en pulmonary alveolus  
525 immunologia ca alveolitis al·lèrgica extrínseca terme pral.n f ca pneumonitis per hipersensibilitat terme pral.n f es alveolitis alérgica extrínseca  es neumonitis por hipersensibilidad  fr alvéolite allergique extrinsèque  fr pneumopathie d'hypersensibilité  en extrinsic allergic alveolitis  en hypersensitivity pneumonitis  
526 neurociència ca alveus terme pral.n m es álveo  en alveus  
527 fisioteràpia ca amàstia terme pral.n f es amastia  en amastia  
528 sinologia ca amàstia terme pral.n f ca aplàsia mamària sin. compl.n f es amastia  es aplasia mamaria  fr amastie  fr aplasie mammaire  en amastia  en mammary aplasia  it amastia  
529 fisioteràpia ca tòrax d'amazona terme pral.n m ca amàstia unilateral sin. compl.n f es amastia unilateral  es tórax de amazona  en amazon thorax  en unilateral amastia  
530 oftalmologia ca amaurosi terme pral.n f ca anòpsia sin. compl.n f es amaurosis  es anopsia  en amaurosis  en anopsia  
531 fisioteràpia ca amaurosi terme pral.n f es amaurosis  en amaurosis  
532 oftalmologia ca amauròtic -a terme pral.adj es amaurótico  en amaurotic  
533 oftalmologia ca amauròtic -a terme pral.adj es amaurótico  en amaurotic  
534 sinologia ca amàzia terme pral.n f es amazia  fr amazie  en amazia  it amazia  
535 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amb politraumatisme terme pral.adj ca politraumàtic -a sin. compl.adj es politraumatizado -ada  fr polytraumatisé  en polytraumatized  
536 cronicitat ca àmbit assistencial terme pral.n m es ámbito asistencial  en setting of care  
537 psiquiatria ca ambivalència terme pral.n f es ambivalencia  fr ambivalence  en ambivalency  de Ambivalenz  
538 oftalmologia ca ambliop terme pral.adj es amblíope  en amblyope  
539 oftalmologia ca ambliopia terme pral.n f ca ceguetat funcional sin. compl.n f es ambliopía  es ceguera funcional  en amblyopia  en functional blindness  
540 oftalmologia ca ambliopia estràbica terme pral.n f es ambliopía estrábica  en strabismic amblyopia  
541 oftalmologia ca ambliopia tòxica terme pral.n f es ambliopía tóxica  en toxic amblyopia  
542 oftalmologia ca amblioscopi terme pral.n m es amblioscopio  en amblyoscope  
543 infermeria ca respirador manual terme pral.n m ca Ambu den. com.n m es bolsa de reanimación  es respirador manual  fr insufflateur manuel  en Ambu bag  en bag valve mask  
544 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de minimització de costos terme pral.n f ca AMC siglan f es análisis de minimización de costes  es AMC  en cost-minimisation analysis  en cost-minimization analysis  en CMA  
545 sinologia ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  fr aménorrhée  en amenorrhea  it amenorrea  
546 infermeria ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  fr aménorrhée  en amenia  en amenorrhea  
547 immunologia ca metotrexat terme pral.n m ca ametopterina sin. compl.n f ca MTX siglan m es ametopterina  es metotrexato  fr améthptérine  fr méthotrexate  en amethopterin  en methotrexate  CAS 59-05-2  
548 oftalmologia ca ametrop terme pral.adj es amétrope  en ametrope  
549 oftalmologia ca ametropia terme pral.n f es ametropía  en ametropia  
550 oftalmologia ca ametropia axial terme pral.n f es ametropía axil  en axial ametropia  
551 oftalmologia ca ametropia de curvatura terme pral.n f es ametropía de curvatura  en curvature ametropia  
552 oftalmologia ca ametropia de posició terme pral.n f es ametropía de posición  en position ametropia  
553 oftalmologia ca ametròpic -a terme pral.adj es ametrópico  en ametropic  
554 neurociència ca amfetamina terme pral.n f es anfetamina  en amphetamine  
555 psiquiatria ca amfetamina terme pral.n f es anfetamina  fr amphétamine  en amphetamine  de Amphetamin  
556 anatomia humana ca amfiartrosi terme pral.n f ca articulació amfiartrodial sin. compl.n f es anfiartrosis  en amphiarthrosis  TA amphiarthrosis  
557 neurociència ca cèl·lula satèl·lit terme pral.n f ca amfícit sin. compl.n m es anfícito  es célula satélite  en amphicyte  en satellite cell  
558 neurociència ca amièlia terme pral.n f es amielia  en amyelia  
559 immunologia ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  fr tonsille  en tonsil  en tonsilla  
560 neurociència ca amígdala terme pral.n f ca complex amigdaloide sin. compl.n m es amígdala  es complejo amigdalino  en amygdala  en amygdaloid complex  
561 malalties infeccioses ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  fr tonsille  en tonsil  en tonsilla  
562 otorrinolaringologia ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  en amygdala  en tonsil  en tonsilla  
563 anatomia humana ca amígdala lingual terme pral.n f ca amígdala accessòria sin. compl.n f es amígdala accesoria  es amígdala lingual  en accessory tonsil  en lingual tonsil  TA tonsilla lingualis  
564 otorrinolaringologia ca amígdala lingual terme pral.n f ca amígdala accessòria sin. compl.n f es amígdala accesoria  es amígdala lingual  en accessory tonsil  en lingual tonsil  TA tonsilla lingualis  
565 neurociència ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f es amígdala cerebelosa  en tonsil of cerebellum  
566 anatomia humana ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f es amígdala cerebelosa  en tonsil of cerebellum  TA tonsilla cerebelli  TA paraflocculus ventralis  
567 anatomia humana ca amígdala tubària terme pral.n f ca amígdala de Gerlach sin. compl.n f es amígdala tubárica  en tubal tonsil  TA tonsilla tubaria  
568 otorrinolaringologia ca amígdala palatina terme pral.n f es amígdala palatina  en faucial tonsil  en palatine tonsil  TA tonsilla palatina  
569 anatomia humana ca amígdala palatina terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala palatina  en palatine tonsil  TA tonsilla palatina  
570 immunologia ca amígdala palatina terme pral.n f es amígdala palatina  fr amygdale palatine  en faucial tonsil  en palatine tonsil  
571 otorrinolaringologia ca amigdalectomia terme pral.n f ca tonsil·lectomia sin. compl.n f es amigdalectomía  es tonsilectomía  en tonsillectomy  
572 otorrinolaringologia ca amigdalí -ina terme pral.adj ca tonsil·lar sin. compl.adj es amigdalino  es tonsilar  en amygdalin  en tonsillar  
573 otorrinolaringologia ca amigdalitis terme pral.n f ca tonsil·litis sin. compl.n f es amigdalitis  es tonsilitis  en tonsillitis  
574 otorrinolaringologia ca amigdalitis catarral aguda terme pral.n f es amigdalitis catarral aguda  en acute catarrhall tonsillitis  
575 otorrinolaringologia ca amigdalitis eritematosupurativa terme pral.n f ca amigdalitis fol·licular sin. compl.n f ca amigdalitis pultàcia sin. compl.n f ca angina blanca sin. compl.n f es amigdalitis eritematosupurativa  es amigdalitis folicular  es amigdalitis pultácea  es angina blanca  en follicular tonsillitis  
576 otorrinolaringologia ca amigdalitis lingual terme pral.n f es amigdalitis lingual  en lingual tonsillitis  
577 immunologia ca amiloide terme pral.n m es amiloide  fr amyloïde  en amyloid  
578 immunologia ca amiloïdosi terme pral.n f es amiloidosis  fr amyloïdose  en amyloidosis  
579 psiquiatria ca amímia terme pral.n f es amimia  fr amimie  en amimia  de Amimie  
580 neurociència ca amina terme pral.n f es amina  en amine  
581 neurociència ca amina biogènica terme pral.n f es amina biógena  en biogenic amine  
582 immunologia ca amina vasoactiva terme pral.n f es amina vasoactiva  fr amine vasoactive  en vasoactive amine  
583 sinologia ca aminoglutetimida terme pral.n f es aminoglutetimida  fr aminoglutéthimide  en aminoglutethimide  it aminoglutetimide  
584 neurociència ca 4-aminopiridina terme pral.n f ca 4-AP siglan f es 4-aminopiridina  es 4-AP  en 4-aminopyridine  en 4-AP  
585 immunologia ca aminopterina terme pral.n f es aminopterina  fr aminoptérine  en aminopterin  CAS 54-62-6  
586 fisioteràpia ca aplàsia muscular terme pral.n f ca amioplàsia sin. compl.n f es amioplasia  es aplasia muscular  en amyoplasia  en muscle aplasia  
587 fisioteràpia ca artrogriposi múltiple congènita terme pral.n f ca amioplàsia congènita sin. compl.n f ca síndrome de Guérin-Stern sin. compl.n f es amioplasia congénita  es artrogriposis múltiple congénita  es síndrome de Guérin-Stern  en arthrogryposis multilpex congenita  en congenital multiple arthrogryposis  en Guérin-Stern syndrome  
588 fisioteràpia ca miastènia terme pral.n f ca amiostènia sin. compl.n f es miastenia  en myasthenia  
589 fisioteràpia ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  en amyotrophy  
590 neurociència ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  en amyotrophy  
591 neurociència ca atròfia muscular espinal terme pral.n f ca amiotròfia espinal sin. compl.n f es amiotrofia espinal  es atrofia muscular espinal  en spinal amyotrophy  en spinal muscular atrophy  
592 fisioteràpia ca amiotròfia espinal progressiva terme pral.n f es amiotrofia espinal progresiva  en progressive spinal amyotrophy  
593 fisioteràpia ca paràlisi amiotròfica terme pral.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze terme pral.n f ca amiotròfia neural progressiva de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca atròfia muscular neural perifèrica progressiva peroneal de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca atròfia muscular peroneal de Tooth sin. compl.n f ca malaltia de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze sin. compl.n f es atrofia de Charcot-Marie  es atrofia muscular peronea  es enfermedad de Charcot-Marie-Tooth  es neuropatía sensitivomotora hereditaria  es síndrome de Charcot-Marie-Tooth  en Charcot-Marie atrophy  en Charcot-Marie syndrome  en Charcot-Marie-Tooth disease  en Charcot-Marie-Tooth neuropathy  en hereditary motor and sensory neuropathy  en peroneal atrophy  en peroneal muscular atrophy  
594 fisioteràpia ca ammoteràpia terme pral.n f ca arenació sin. compl.n f ca psammoteràpia sin. compl.n f es ammoterapia  es arenación  es psamoterapia  en ammotherapy  en psammotherapy  
595 psiquiatria ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  fr amnésie  en amnesia  de Amnesie  
596 neurociència ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  en amnesia  
597 infermeria ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  fr amnésie  en amnesia  
598 psiquiatria ca amnèsia alcohòlica terme pral.n f es amnesia alcohólica  es laguna alcohólica  fr amnésie alcoolique  en black out  de Blackout  
599 psiquiatria ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació sin. compl.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  fr amnésie antérograde  fr amnésie de fixation  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  de anterograde Amnesie  
600 neurociència ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació terme pral.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  
601 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació terme pral.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  fr amnésie antérograde  fr amnésie de fixation  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  
602 psiquiatria ca amnèsia retrògrada terme pral.n f ca amnèsia d'evocació sin. compl.n f es amnesia de evocación  es amnesia retrógrada  fr amnésie d'évocation  fr amnésie rétrograde  en evocation amnesia  en retrograde amnesia  de retrograde Amnesie  
603 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amnèsia retrògrada terme pral.n f ca amnèsia d'evocació sin. compl.n f es amnesia de evocación  es amnesia retrógrada  fr amnésie d'évocation  fr amnésie rétroactive  fr amnésie rétrograde  en retroactive amnesia  en retrograde amnesia  
604 psiquiatria ca amnèsia dissociativa terme pral.n f es amnesia disociativa  fr amnésie dissociative  en dissociative amnesia  de dissoziative Amnesie  
605 neurociència ca amnèsia global terme pral.n f es amnesia global  en global amnesia  
606 psiquiatria ca amnèsia global transitòria terme pral.n f es amnesia global transitoria  fr amnésie globale transitoire  en transient global amnesia  de transiente globale Amnesie  
607 neurociència ca amnèsia global transitòria terme pral.n f es amnesia global transitoria  en transient global amnesia  
608 psiquiatria ca amnèsia lacunar terme pral.n f ca amnèsia localitzada sin. compl.n f es amnesia lacunar  es amnesia localizada  fr amnésie lacunaire  fr amnésie localisée  en lacunar amnesia  en patchy amnesia  de lakunäre Amnesie  
609 neurociència ca amnèsia lacunar terme pral.n f es amnesia lagunar  en lacunar amnesia  
610 psiquiatria ca amnèsia posttraumàtica terme pral.n f es amnesia postraumática  fr amnésie posttraumatique  en post-traumatic amnesia.  de posttraumatische Amnesie  
611 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca amnèsia posttraumàtica terme pral.n f es amnesia posttraumática  fr amnésie post-traumatique  en post traumatic amnesia  en posttraumatic amnesia  en traumatic amnesia  
612 neurociència ca amnèsia retrògrada terme pral.n f es amnesia retrógrada  en retrograde amnesia  
613 psiquiatria ca amnèsia selectiva terme pral.n f es amnesia selectiva  fr amnésie sélective  en selective amnesia  de selektive Amnesie  
614 infermeria ca amniocentesi terme pral.n f es amniocentesis  fr amniocentèse  en amniocentesis  
615 infermeria ca amnioscòpia terme pral.n f es amnioscopia  fr amnioscopie  en amnioscopy  
616 neurociència ca amorfosíntesi terme pral.n f es amorfosíntesis  en amorphosynthesis  
617 neurociència ca monofosfat d'adenosina cíclic terme pral.n m ca AMP cíclic sin. compl.n m ca AMPc siglan m es AMP cíclico  es monofosfato de adenosina cíclico  es AMPc  en cyclic adenosine monophosphate  en cyclic AMP  en cAMP  
618 sinologia ca ampere terme pral.n m es ampere  es amperio  fr ampère  en ampere  sbl A  it ampere  
619 fisioteràpia ca ampere terme pral.n m es amperio  en ampere  sbl A  
620 sinologia ca amplificació terme pral.n f es amplificación  es magnificación  fr grandissement  en magnification  it ingrandimento  
621 sinologia ca amplificació gènica terme pral.n f es amplificación génica  fr amplification génique  en gene amplification  it amplificazione genica  
622 sida ca amplificació gènica terme pral.n f es amplificación génica  fr amplification génique  en gene amplification  
623 neurociència ca amplificador terme pral.n m es amplificador  en amplifier  
624 neurociència ca amplitud terme pral.n f es amplitud  en amplitude  
625 fisioteràpia ca amplitud terme pral.n f es amplitud  en range  
626 fisioteràpia ca amplitud de moviment articular terme pral.n f ca amplitud articular sin. compl.n f ca amplitud de moviment sin. compl.n f es amplitud articular  es amplitud de movimiento  es amplitud de movimiento articular  en joint range of motion  en range of motion  
627 oftalmologia ca amplitud d'acomodació terme pral.n f es amplitud de acomodación  en amplitude of accommodation  
628 recerca clínica de medicaments ca rang interquartílic terme pral.n m ca amplitud interquartílica sin. compl.n f ca distància interquartílica sin. compl.n f ca recorregut interquartílic sin. compl.n m es amplitud intercuartílica  es recorrido intercuartílico  en interquartile range  en midspread  en IQR  
629 neurociència ca amplitud quàntica terme pral.n f es amplitud cuántica  en quantal amplitude  
630 recerca clínica de medicaments ca rang semiinterquartílic terme pral.n m ca amplitud semiinterquartílica sin. compl.n f ca recorregut semiinterquartílic sin. compl.n m es amplitud semiintercuartílica  es recorrido semiintercuartílico  en quartile deviation  en semi-interquartile range  
631 otorrinolaringologia ca ampul·la terme pral.n f es ampolla  en ampulla  
632 neurociència ca ampul·la terme pral.n f es ampolla  en ampulla  
633 otorrinolaringologia ca ampul·la anterior terme pral.n f ca ampul·la superior terme pral.n f es ampolla anterior  es ampolla superior  en anterior ampulla  en superior ampulla  TA ampulla anterior  
634 anatomia humana ca ampul·la de la trompa uterina terme pral.n f es ampolla de la trompa uterina  en ampulla of uterine tube  TA ampulla tubae uterinae  
635 anatomia humana ca ampul·la hepatopancreàtica terme pral.n f ca ampul·la de Vater sin. compl.n f es ampolla de Vater  es ampolla hepatopancreática  en ampulla of Vater  en hepatopancreatic ampulla  TA ampulla hepatopancreatica  TA ampulla biliaropancreatica  
636 oftalmologia ca ampul·la del canalicle lacrimal terme pral.n f es ampolla del conductillo lagrimal  en ampulla of lacrimal duct  TA ampulla canaliculi lacrimalis  
637 anatomia humana ca ampul·la del conducte deferent terme pral.n f es ampolla del conducto deferente  en ampulla of vas deferens  TA ampulla ductus deferentis  
638 anatomia humana ca ampul·la del conducte lacrimal terme pral.n f es ampolla del conductillo lagrimal  en ampulla of lacrimal canaliculus  TA ampulla canaliculi lacrimalis  
639 anatomia humana ca ampul·la dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla de los conductos semicirculares  en ampulla of semicircular canals  
640 otorrinolaringologia ca bul·la etmoidal terme pral.n f ca ampul·la etmoidal sin. compl.n f es ampolla etmoidal  es bulla etmoidal  en ethmoidal ampulla  en ethmoidal bulla  TA bulla ethmoidalis  
641 otorrinolaringologia ca ampul·la externa terme pral.n f ca ampul·la lateral terme pral.n f es ampolla externa  es ampolla lateral  en external ampulla  en lateral ampulla  TA ampulla lateralis  
642 sinologia ca si galactòfor terme pral.n m ca ampul·la galactòfora sin. compl.n f ca si lactífer sin. compl.n m es ampolla galactofórica  es seno galactóforo  es seno lactífero  fr sinus galactophore  en lactiferous ampulla  en lactiferous sinus  it seno galattoforo  it seno lattifero  TA sinus lactiferus  
643 otorrinolaringologia ca ampul·la membranosa terme pral.n f es ampolla membranosa  en membranaceous ampulla  TA ampulla membranacea  
644 anatomia humana ca ampul·la membranosa dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla membranosa de los conductos semicirculares  en membranaceous ampulla of semicircular canals  
645 otorrinolaringologia ca ampul·la òssia terme pral.n f es ampolla ósea  en ampulla ossea  TA ampulla ossea  
646 anatomia humana ca ampul·la òssia dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla ósea de los conductos semicirculares  en osseous ampulla of semicircular canals  
647 otorrinolaringologia ca ampul·la posterior terme pral.n f es ampolla posterior  en posterior ampulla  TA ampulla posterior  
648 anatomia humana ca ampul·la rectal terme pral.n f es ampolla rectal  en rectal ampulla  TA ampulla recti  
649 malalties infeccioses ca amputació terme pral.n f es amputación  fr amputation  en amputation  en detachment  
650 neurociència ca àrea motora suplementària terme pral.n f ca AMS siglan f es área motora suplementaria  es AMS  en supplementary motor area  en SMA  
651 neurociència ca amúsia terme pral.n f es amusia  en amusia  
652 immunologia ca anticòs antinuclear terme pral.n m ca anticòs contra el nucli terme pral.n m ca ANA siglan m es anticuerpo antinuclear  es ANA  fr anticorps antinucléaire  fr ANA  en antinuclear antibody  en ANA  
653 immunologia ca anafilàctic -a terme pral.adj es anafiláctico  fr anaphylactique  en anaphylactic  
654 immunologia ca anafilactogen terme pral.n m es anafilactógeno  fr anaphylactogène  en anaphylactogen  
655 immunologia ca anafilactogen -ògena terme pral.adj es anafilactogénico  fr anaphylactisant  fr anaphylactogène  en anaphylactogenic  
656 immunologia ca anafilatoxina terme pral.n f ca anafilotoxina sin. compl.n f es anafilactotoxina  es anafilatoxina  es anafilotoxina  fr anaphylatoxine  en anaphylactotoxin  en anaphylatoxin  
657 sida ca anafilaxi terme pral.n f es anafilaxia  es anafilaxis [MX]  fr anaphylaxie  en anaphylaxis  
658 immunologia ca anafilaxi terme pral.n f ca reacció anafilàctica terme pral.n f ca resposta anafilàctica sin. compl.n f es anafilaxia  es reacción anafiláctica  es respuesta anafiláctica  fr anaphylaxie  fr réaction anaphylactique  fr réaction d'hipersensibilité anaphylactique  en anaphylactic reaction  en anaphylactic response  en anaphylaxis  
659 immunologia ca anafilaxi activa terme pral.n f es anafilaxia activa  fr anaphilaxie active  en active anaphylaxis  
660 immunologia ca anafilaxi citotròpica terme pral.n f es anafilaxia citotrópica  en cytotropic anaphylaxis  
661 immunologia ca anafilaxi cutània activa terme pral.n f es anafilaxia cutánea activa  fr anaphylaxie cutanée active  en active cutaneous anaphylaxis  
662 immunologia ca anafilaxi cutània passiva terme pral.n f ca reacció de Prausnitz-Küstner sin. compl.n f es anafilaxia cutánea pasiva  es reacción de Prausnitz-Küstner  fr anaphylaxie cutanée passive  fr réaction de Prausnitz-Küstner  en passive cutaneous anaphylaxis  en Prausnitz-Küstner reaction  
663 immunologia ca anafilaxi inversa terme pral.n f es anafilaxia inversa  en inverse anaphylaxis  
664 immunologia ca anafilaxi passiva terme pral.n f es anafilaxia pasiva  fr anaphylaxie passive  en passive anaphylaxis  
665 immunologia ca anafilaxi passiva inversa terme pral.n f es anafilaxia pasiva inversa  en reversed passive anaphylaxis  
666 immunologia ca anafilaxi per immunocomplexos terme pral.n f es anafilaxia agregada  en aggregate anaphylaxis  
667 immunologia ca anafilaxi sistèmica terme pral.n f es anafilaxia sistémica  fr anaphylaxie systémique  en systemic anaphylaxis  
668 immunologia ca anafilaxi sistèmica activa terme pral.n f es anafilaxia sistémica activa  fr anaphylaxie systémique active  en active systemic anaphylaxis  
669 immunologia ca anafilaxi sistèmica passiva terme pral.n f es anafilaxia sistémica pasiva  en passive systemic anaphylaxis  
670 sida ca anàleg terme pral.n m es análogo  fr analogue  en analog  en analogue  
671 neurociència ca anàleg terme pral.n m es análogo  en analogue  
672 sinologia ca anàleg terme pral.n m es análogo  fr analogue  en analog  en analogue  it analogo  
673 neurociència ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
674 fisioteràpia ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
675 malalties infeccioses ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en anodyne  
676 neurociència ca analgèsic terme pral.n m es analgésico  en analgesic  
677 infermeria ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en anodyne  
678 fisioteràpia ca analgèsic terme pral.n m es analgésico  en analgesic  
679 fisioteràpia ca analgèsic -a terme pral.adj es analgésico -ca  en analgesic  
680 otorrinolaringologia ca anàlisi acústica terme pral.n f es análisis acústico  en acoustic analysis  
681 recerca clínica de medicaments ca anàlisi bivariable terme pral.n f ca anàlisi bivariant terme pral.n f es análisis bivariable  es análisis bivariante  en bivariate analysis  
682 infermeria ca anàlisi clínica terme pral.n f ca analítica sin. compl.n f es análisis clínico  fr analyse clinique  en clinical analysis  
683 recerca clínica de medicaments ca anàlisi d'agrupaments terme pral.n f es análisis de conglomerados  en cluster analysis  
684 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de cost-benefici terme pral.n f es análisis de coste-beneficio  en cost-benefit analysis  
685 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es análisis de coste-efectividad  en cost-effectiveness analysis  
686 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de cost-utilitat terme pral.n f es análisis de coste-utilidad  en cost-utility analysis  
687 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la covariància terme pral.n f ca anàlisi de covariància sin. compl.n f ca ANCOVA siglan f es análisis de covarianza  es análisis de la covarianza  es ANCOVA  en analysis of covariance  en ANCOVA  
688 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de decisions terme pral.n f es análisis de decisiones  en decision analysis  
689 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància terme pral.n f ca anàlisi de variància sin. compl.n f ca ANOVA siglan f es análisis de la varianza  es análisis de varianza  es ANOVA  en analysis of variance  en ANOVA  
690 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància d'un factor terme pral.n f es análisis de la varianza de un factor  en one-way analysis of variance  
691 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància de k factors terme pral.n f es análisis de la varianza de k factores  es análisis de la varianza de k vías  en k-way analysis of variance  
692 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de la variància multivariable terme pral.n f ca anàlisi de la variància multivariant sin. compl.n f ca MANOVA siglan f es análisis de la varianza multivariable  es análisis de la varianza multivariado  es análisis de la varianza multivariante  es MANOVA  en multivariate analysis of variance  en MANOVA  
693 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de sensibilitat terme pral.n f es análisis de sensibilidad  en sensitivity analysis  
694 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de sèries temporals terme pral.n f es análisis de series temporales  en time series analysis  
695 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de subgrups terme pral.n f es análisis de subgrupos  en subgroup analysis  
696 recerca clínica de medicaments ca anàlisi de supervivència terme pral.n f es análisis de supervivencia  en event history analysis  en survival analysis  
697 homeopatia ca anàlisi del cas terme pral.n f es análisis del caso  fr analyse du cas  en case analysis  
698 neurociència ca anàlisi del soroll terme pral.n f es análisis del ruido  en noise analysis  
699 recerca clínica de medicaments ca anàlisi estadística terme pral.n f es análisis estadístico  en statistical analysis  
700 recerca clínica de medicaments ca anàlisi factorial terme pral.n f es análisis factorial  en factor analysis  
701 neurociència ca anàlisi harmònica de Fourier terme pral.n f es análisis armónico de Fourier  en Fourier harmonic analysis  
702 recerca clínica de medicaments ca anàlisi intermèdia terme pral.n f es análisis intermedio  en interim analysis  
703 recerca clínica de medicaments ca anàlisi per intenció de tractar terme pral.n f ca anàlisi ITT sin. compl.n f es análisis IDT  es análisis ITT  es análisis por intención de tratar  en intent-to-treat analysis  en intention-to-treat analysis  en ITT analysis  
704 recerca clínica de medicaments ca anàlisi multivariable terme pral.n f ca anàlisi multivariant terme pral.n f es análisis multivariable  es análisis multivariante  en multivariate analysis  
705 immunologia ca anàlisi per dilució límit terme pral.n f es análisis por dilución límite  fr analyse en dilution limite  en limiting dilution analysis  
706 recerca clínica de medicaments ca anàlisi per protocol terme pral.n f ca anàlisi PP sin. compl.n f es análisis por protocolo  es análisis PP  en per-protocol analysis  en PP analysis  
707 recerca clínica de medicaments ca anàlisi seqüencial terme pral.n f es análisis secuencial  en sequential analysis  
708 recerca clínica de medicaments ca anàlisi univariable terme pral.n f ca anàlisi univariant terme pral.n f es análisis univariable  es análisis univariante  en univariate analysis  
709 fisioteràpia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  
710 homeopatia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
711 psiquiatria ca anamnesi terme pral.n f es anamnesia  es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  de Anamnese  
712 infermeria ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
713 fisioteràpia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  
714 fisioteràpia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  en case history  
715 sinologia ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  it anamnesi  
716 recerca clínica de medicaments ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en case history  
717 psiquiatria ca anancàstic -a terme pral.adj es anancástico  fr anancastique  en anankastic  de anankastisch  
718 sinologia ca anaplàsia terme pral.n f es anaplasia  fr anaplasie  en anaplasia  it anaplasia  
719 neurociència ca anàrtria terme pral.n f es anartria  en anarthria  
720 anatomia humana ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  en anastomosis  
721 neurociència ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  en anastomosis  
722 anatomia humana ca anastomosi arteriovenosa terme pral.n f es anastomosis arteriovenosa  en anastomosis arteriovenosa  TA anastomosis arteriolovenularis  TA anastomosis arteriovenosa  
723 sinologia ca anastrozole terme pral.n m es anastrozol  fr anastrozole  en anastrozole  it anastrozolo  
724 sinologia ca anatomia terme pral.n f es anatomía  fr anatomie  en anatomy  it anatomia  
725 neurociència ca anatomia neuroquímica terme pral.n f es anatomía neuroquímica  en neurochemical anatomy  
726 sinologia ca anatomia patològica terme pral.n f es anatomía patológica  fr anatomie pathologique  fr anatomopathologie  en pathoanatomy  en pathological anatomy  it anatomia patologica  
727 immunologia ca toxoide terme pral.n m ca anatoxina sin. compl.n f es anatoxina  es toxoide  fr anatoxine  fr toxoïde  en anatoxin  en toxoid  
728 vacunes ca toxoide terme pral.n m ca anatoxina sin. compl.n f es anatoxina  es toxoide  fr anatoxine  fr toxoïde  en anatoxin  en toxoid  
729 infermeria ca vellesa terme pral.n f ca ancianitat sin. compl.n f es ancianidad  es vejez  fr vieillesse  en old age  en oldness  
730 fisioteràpia ca ancorar terme pral.v tr es anclar  en anchor, to  
731 fisioteràpia ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
732 fisioteràpia ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
733 neurociència ca ancoratge de vesícules terme pral.n m es anclaje de vesículas  en vesicular docking  
734 sinologia ca androgen terme pral.n m es andrógeno  fr androgène  en androgen  it androgeno  
735 sinologia ca androsterona terme pral.n f es androsterona  fr androstérone  en androsterone  it androsterone  
736 otorrinolaringologia ca anecoic -a terme pral.adj es anecoico  en anechoic  
737 sinologia ca anecoic -a terme pral.adj es anecoico  fr anéchogène  en anechoic  it anecogeno  it anecoico  
738 anatomia humana ca anell terme pral.n m es anillo  en ring  
739 oftalmologia ca anell conjuntival terme pral.n m es anillo conjuntival  en conjunctival ring  TA anulus conjunctivae  
740 anatomia humana ca anell conjuntival terme pral.n m es anillo conjuntival  en conjunctival ring  TA anulus conjunctivae  
741 oftalmologia ca anell de Kayser-Fleischer terme pral.n m ca anell de Fleischer-Strümpell sin. compl.n m es anillo de Fleischer-Strümpell  es anillo de Kayser-Fleischer  en Fleischer-Strümpell ring  en Kayser-Fleischer ring  
742 anatomia humana ca anell de l'iris terme pral.n m es anillo del iris  en ring of iris  
743 anatomia humana ca limbe de la fossa oval terme pral.n m ca anell de Vieussens sin. compl.n m es anillo de Vieussens  es limbo de la fosa oval  en limbus fossae ovalis  en ring of Vieussens  TA limbus fossae ovalis  
744 oftalmologia ca anell de Vossius terme pral.n m es anillo de Vossius  en Vossius' ring  
745 otorrinolaringologia ca anell de Waldeyer terme pral.n m ca anell limfàtic de Waldeyer sin. compl.n m es anillo de Waldeyer  es anillo linfoide de Waldeyer  en Waldeyer's ring  en Waldeyer's tonsillar ring  
746 immunologia ca anell de Waldeyer terme pral.n m ca anell limfàtic de Waldeyer sin. compl.n m es anillo de Waldeyer  es anillo linfoide de Waldeyer  fr anneau de Waldeyer  en Waldeyer ring  en Waldeyer tonsillar ring  
747 oftalmologia ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn's ring  TA anulus tendineus communis  
748 anatomia humana ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn's ring  TA anulus tendineus communis  
749 neurociència ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn ring  
750 anatomia humana ca anell femoral terme pral.n m es anillo femoral  en femoral ring  TA anulus femoralis  
751 otorrinolaringologia ca anell fibrocartilaginós terme pral.n m ca anell fibrós terme pral.n m es anillo fibrocartilaginoso  es anillo fibroso  en anulus fibrocartilagineus  en fibrous anulus  TA anulus fibrocartilagineus  
752 anatomia humana ca anell inguinal profund terme pral.n m es anillo inguinal profundo  en deep inguinal ring  TA anulus inguinalis profundus  
753 anatomia humana ca anell inguinal superficial terme pral.n m es anillo inguinal superficial  en superficial inguinal ring  TA anulus inguinalis superficialis  
754 oftalmologia ca anell major de l'iris terme pral.n m es anillo mayor del iris  en greater ring of iris  TA anulus iridis major  
755 oftalmologia ca anell menor de l'iris terme pral.n m es anillo menor del iris  en lesser ring of iris  TA anulus iridis minor  
756 anatomia humana ca anell timpànic terme pral.n m es anillo timpánico  en tympanic ring  TA anulus tympanicus  
757 otorrinolaringologia ca anell timpànic terme pral.n m es anillo timpánico  en tympanic ring  TA anulus tympanicus  
758 anatomia humana ca anell umbilical terme pral.n m es anillo umbilical  en umbilical ring  TA anulus umbilicalis  
759 immunologia ca anèmia terme pral.n f es anemia  fr anémie  en anaemia  en anemia  
760 sinologia ca anèmia terme pral.n f es anemia  fr anémie  en anemia  it anemia  
761 immunologia ca anèmia perniciosa terme pral.n f es anemia perniciosa  fr anémie pernicieuse  en pernicious anemia  
762 neurociència ca anencefàlia terme pral.n f es anencefalia  en anencephaly  
763 vacunes ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
764 immunologia ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
765 psiquiatria ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergia  en anergy  de Anergie  
766 sida ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  en anergia  
767 immunologia ca anergia clonal terme pral.n f es anergia clonal  fr anergie clonale  en clonal anergy  
768 oftalmologia ca protanomalopia terme pral.n f ca protanomalòpsia terme pral.n f ca aneritròpsia sin. compl.n f es protanomalopía  es protanomalopsia  en aneritropsia  en anerythropsia  en protanomaly  
769 infermeria ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia  en anesthesia  
770 neurociència ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anesthesia  
771 infermeria ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  fr anesthésie  en anaesthesia  en anesthesia  
772 fisioteràpia ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anesthesia  
773 fisioteràpia ca anestèsia dolorosa terme pral.n f es anestesia dolorosa  en anesthesia dolorosa  
774 neurociència ca anestèsia dolorosa terme pral.n f es anestesia dolorosa  en anesthesia dolorosa  
775 infermeria ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  fr anesthésique  en anaesthetic  en anesthetic  
776 neurociència ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  en anesthetic  
777 neurociència ca anestèsic general terme pral.n m es anestésico general  en general anesthetic  
778 neurociència ca anestèsic local terme pral.n m es anestésico local  en local anesthetic  
779 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca aneurisma terme pral.n m es aneurisma  fr anévrisme  fr anévrysme  en aneurysm  
780 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca aneurisma arterioescleròtic terme pral.n m es aneurisma arteriosclerótico  fr anévrisme athérosclérotique  en arteriosclerotic aneurysm  
781 neurociència ca aneurisma cerebral terme pral.n m es aneurisma cerebral  en cerebral aneurysm  
782 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca aneurisma cerebral terme pral.n m es aneurisma cerebral  fr anévrisme artériel cérébral  fr anévrysme cérébral  en cerebral aneurysm  
783 fisioteràpia ca síndrome de Klippel-Trénaunay terme pral.n f ca angièctasi displàstica congènita sin. compl.n f ca elefantiasi angiomatosa congènita sin. compl.n f ca hemangièctasi hipertròfica sin. compl.n f ca hipertròfia hemangiectàtica sin. compl.n f ca nevus varicós osteohipertròfic sin. compl.n m ca síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber sin. compl.n f ca síndrome de l'angioosteohipertròfia sin. compl.n f es enfermedad de Klippel-Trénaunay  es síndrome de Klippel-Trénaunay  en Klippel-Trénaunay syndrome  en Klippel-Trénaunay-Weber syndrome  
784 fisioteràpia ca arteritis terme pral.n f ca angiïtis sin. compl.n f ca vasculitis sin. compl.n f es arteritis  en arteritis  
785 otorrinolaringologia ca angina terme pral.n f ca angines terme pral.n f pl es angina  en angina  
786 otorrinolaringologia ca angina agranulocítica terme pral.n f es angina agranulocítica  en agranulocytic angina  
787 otorrinolaringologia ca angina de Plaut-Vincent terme pral.n f ca angina fusospiril·lar sin. compl.n f es angina de Plaut-Vincent  es angina fusospirilar  en Vincent's angina  
788 otorrinolaringologia ca angina diftèrica terme pral.n f es angina diftérica  en diphteric tonsillitis  
789 otorrinolaringologia ca angina herpètica terme pral.n f es angina herpética  en herpes simplex pharyngitis  
790 otorrinolaringologia ca mononucleosi infecciosa terme pral.n f ca angina monocítica sin. compl.n f es angina monocítica  es mononucleosis infecciosa  en infectious mononucleosis  
791 otorrinolaringologia ca faringoamigdalitis catarral aguda terme pral.n f ca angina vermella sin. compl.n f ca faringoamigdalitis eritematosa sin. compl.n f ca faringoamigdalitis vírica sin. compl.n f es angina roja  es faringoamigdalitis catarral aguda  es faringoamigdalitis eritematosa  es faringoamigdalitis vírica  
792 immunologia ca edema angioneuròtic hereditari terme pral.n m ca angioedema hereditari sin. compl.n m es angioedema hereditario  es edema angioneurótico hereditario  fr oedème angioneurotique héréditaire  en hereditary angioedema  en hereditary angioneurotic edema  
793 oftalmologia ca angioescotoma terme pral.n m es angioscotoma  en angioscotoma  
794 oftalmologia ca angioescotometria terme pral.n f es angioscotometría  en angioscotometry  
795 otorrinolaringologia ca angiofibroma nasofaringi terme pral.n m ca angiofibroma de càvum sin. compl.n m ca angiofibroma juvenil sin. compl.n m es angiofibroma de cavum  es angiofibroma juvenil  es angiofibroma nasofaríngeo  en juvenile angiofibroma  en nasopharyngeal angiofibroma  
796 sinologia ca angiogènesi tumoral terme pral.n f es angiogénesis tumoral  fr angiogenèse tumorale  en tumor angiogenesis  it angiogenesi tumorale  
797 neurociència ca angioma cerebral terme pral.n m es angioma cerebral  en cerebral angioma  
798 fisioteràpia ca malaltia de Rendu-Osler-Weber terme pral.n f ca angiomatosi hemorràgica familiar sin. compl.n f ca malaltia d'Osler sin. compl.n f ca síndrome de Rendu-Osler sin. compl.n f ca telangièctasi hemorràgica hereditària sin. compl.n f es enfermedad de Osler  es enfermedad de Rendu-Osler-Weber  es síndrome de Rendu-Osler-Weber  es telangiectasia hemorrágica hereditaria  en hereditary hemorrhagic telangiectasia  en Osler disease  en Osler-Weber-Rendu disease  en Rendu-Osler-Weber syndrome  
799 oftalmologia ca angiomatosi retinal terme pral.n f es angiomatosis retinal  en retinal angiomatosis  
800 sinologia ca angiosarcoma terme pral.n m es angiosarcoma  fr angiosarcome  en angiosarcoma  it angiosarcoma  
801 sinologia ca angiosarcoma mamari terme pral.n m es angiosarcoma mamario  fr angiosarcome mammaire  en breast angiosarcoma  it angiosarcoma della mammella  
802 fisioteràpia ca angle terme pral.n m es ángulo  en angle  
803 anatomia humana ca angle bucal terme pral.n m es ángulo bucal  en buccal angle  TA angulus oris  
804 anatomia humana ca angle cervicodiafisial terme pral.n m es ángulo cervicodiafisario  en cervical-diaphyseal angle  
805 anatomia humana ca angle còlic dret terme pral.n m ca angle hepàtic sin. compl.n m es ángulo cólico derecho  es ángulo hepático  en hepatic angle  en right colic angle  
806 anatomia humana ca angle còlic esquerre terme pral.n m ca angle esplènic sin. compl.n m es ángulo cólico izquierdo  es ángulo esplénico  en left colic angle  en splenic angle  
807 anatomia humana ca angle de l'acromi terme pral.n m es ángulo del acromion  en acromial angle  TA angulus acromialis  
808 anatomia humana ca angle de l'escàpula terme pral.n m es ángulo de la escápula  en angle of scapula  
809 anatomia humana ca angle de l'estern terme pral.n m ca angle de Louis sin. compl.n m ca angle de Ludwig sin. compl.n m es ángulo de Louis  es ángulo de Ludwig  es ángulo del esternón  en Louis' angle  en Ludwig's angle  en sternal angle  TA angulus sterni  
810 anatomia humana ca angle de l'ull terme pral.n m es ángulo del ojo  en angle of eye  
811 anatomia humana ca angle de la costella terme pral.n m es ángulo de la costilla  en costal angle  TA angulus costae  
812 anatomia humana ca angle de la mandíbula terme pral.n m ca angle gonial sin. compl.n m es ángulo de la mandíbula  es ángulo del gonión  en angle of mandible  en gonial angle  TA angulus mandibulae  
813 anatomia humana ca angle del pubis terme pral.n m ca angle subpúbic sin. compl.n m es ángulo del pubis  es ángulo subpubiano  en angle of pubis  en subpubic angle  TA angulus subpubicus  
814 anatomia humana ca angle duodenojejunal terme pral.n m es ángulo duodenoyeyunal  en duodenojejunal angle  
815 anatomia humana ca angle iridocorneal terme pral.n m es ángulo iridocorneal  en iridocorneal angle  TA angulus iridocornealis  
816 oftalmologia ca angle iridocorneal terme pral.n m ca angle iridosclerocorneal sin. compl.n m es ángulo iridocorneal  es ángulo iridoesclerocorneal  en iridocorneal angle  TA angulus iridocornealis  
817 oftalmologia ca angle lateral de l'ull terme pral.n m es ángulo lateral del ojo  en lateral angle of eye  TA angulus oculi lateralis  
818 oftalmologia ca angle medial de l'ull terme pral.n m es ángulo medial del ojo  en medial angle of eye  TA angulus oculi medialis  
819 anatomia humana ca angle pontocerebel·lós terme pral.n m es ángulo pontocerebeloso  en cerebellopontine angle  
820 neurociència ca angle pontocerebel·lós terme pral.n m es ángulo ponto-cerebeloso  en pontocerebellar angle  
821 psiquiatria ca angoixa terme pral.n f es angustia  fr angoisse  en anxiety  de Anstzustand  de Beklemmung  
822 neurociència ca angoixa terme pral.n f es angustia  en anxiety  
823 fisioteràpia ca angoixa terme pral.n f es angustia  en anxiety  
824 infermeria ca angoixa terme pral.n f es angustia  fr angoisse  en anxiety  
825 fisioteràpia ca àngstrom terme pral.n m es angstrom  en angstrom  sbl Å  
826 psiquiatria ca anhedonia terme pral.n f es anhedonia  es anhedonía  fr anhédonie  en anhedonia  en anhedonism  de Anhedonie  
827 neurociència ca anhedonia terme pral.n f es anhedonia  es anhedonía  en anhedonia  en anhedonism  
828 neurociència ca animal bulbar terme pral.n m es animal bulbar  en medullar animal  
829 neurociència ca animal de cervell escindit terme pral.n m es animal de cerebro escindido  en split-brain animal  
830 neurociència ca animal descerebrat terme pral.n m es animal descerebrado  en decerebrate animal  
831 neurociència ca animal espinal terme pral.n m es animal espinal  en spinal animal  
832 neurociència ca animal mesencefàlic terme pral.n m es animal mesencefálico  en mesencephalic animal  
833 neurociència ca animal talàmic terme pral.n m es animal talámico  en thalamic animal  
834 fisioteràpia ca anió terme pral.n m es anión  en anion  
835 neurociència ca anió terme pral.n m es anión  en anion  
836 neurociència ca anió orgànic terme pral.n m es anión orgánico  en organic anion  sbl A-  
837 oftalmologia ca anirídia terme pral.n f ca iriderèmia sin. compl.n f es aniridia  es irideremia  en aniridia  en irideremia  
838 oftalmologia ca anisoacomodació terme pral.n f es anisoacomodación  en anisoaccommodation  
839 oftalmologia ca anisocòria terme pral.n f es anisocoria  en anisocoria  
840 neurociència ca anisocòria terme pral.n f es anisocoria  en anisocoria  
841 oftalmologia ca anisoiconia terme pral.n f es aniseiconía  es anisoiconía  en aniseikonia  en anisoiconia  
842 oftalmologia ca anisoicònic -a terme pral.adj es aniseicónico  en aniseikonic  
843 oftalmologia ca anisoicònic -a terme pral.adj es aniseicónico  en aniseikonic  
844 sinologia ca anisomàstia terme pral.n f es anisomastia  fr anisomastie  en anisomastia  it anisomastia  
845 oftalmologia ca anisometropia terme pral.n f es anisometropía  en anisometropia  
846 sinologia ca anisotèlia terme pral.n f es anisotelia  fr aréoles asymetriques  fr asymétrie des mamelons  en nipple asymmetry  
847 oftalmologia ca annex de l'ull terme pral.n m es anexo del ojo  en adnexus oculi  
848 anatomia humana ca annexos oculars terme pral.n m pl es anexos oculares  en accessory visual structures  TA structurae pertinentes  
849 fisioteràpia ca ànode terme pral.n m es ánodo  en anode  
850 sinologia ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  it anodo  
851 oftalmologia ca anoftàlmia terme pral.n f es anoftalmía  en anophthalmia  
852 fisioteràpia ca anomalia terme pral.n f es anomalía  en anomaly  
853 immunologia ca anomalia de DiGeorge terme pral.n f ca síndrome del tercer i del quart arcs faringis sin. compl.n f ca síndrome velocardiofacial sin. compl.n f ca CATCH22 siglan f es anomalía de DiGeorge  es síndrome del tercer y del cuarto arcos faríngeos  es síndrome velocardiofacial  es CATCH22  fr anomalie de DiGeorge  fr syndrome de DiGeorge  fr syndrome velocardiofacial  fr CATCH22  en DiGeorge anomaly  en third and fourth arch syndrome  en third and fourth pouch syndrome  en velo-cardio-facial syndrome  en CATCH22  
854 oftalmologia ca anomalopia terme pral.n f ca anomalòpsia terme pral.n f es anomalopía  en anomalopia  
855 oftalmologia ca anomaloscopi terme pral.n m es anomaloscopio  en anomaloscope  
856 neurociència ca anòmia terme pral.n f es anomia  en anomia  
857 psiquiatria ca anòmia terme pral.n f es anomia  fr anomie  en anomia  de Wortfindungsstörung  
858 malalties infeccioses ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  fr anorexie  en anorexia  
859 sida ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  fr anorexie  fr inappétence  en anorexia  en inappetence  en inappetency  
860 infermeria ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  fr anorexie  en anorexia  
861 sinologia ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  fr anorexie  en anorexia  it anoressia  
862 neurociència ca anorèxia nerviosa terme pral.n f es anorexia nerviosa  en anorexia nervosa  
863 psiquiatria ca anorèxia nerviosa terme pral.n f es anorexia nerviosa  fr anoréxie mentale  en anorexia nervosa  de Anorexia nervosa  
864 psiquiatria ca trastorn orgàstic terme pral.n m ca anorgàsmia sin. compl.n f es anorgasmia  es trastorno orgásmico  fr anorgasmie  fr trouble de l'orgasme  en anorgasmia  en orgasmic disorder  de Anorgasmie  de Orgasmusstörung  
865 oftalmologia ca anortopia terme pral.n f es anortopía  en anorthopia  
866 otorrinolaringologia ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  en anosmia  
867 fisioteràpia ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  en anosmia  
868 neurociència ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  en anosmia  
869 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  fr anosmie  en anosmia  
870 neurociència ca anosognòsia terme pral.n f es anosognosia  en anosognosia  
871 otorrinolaringologia ca aplàsia del pavelló de l'orella terme pral.n f ca anòtia sin. compl.n f es anotia  es aplasia del pabellón auricular  en anotia  en aplasia of pinna  
872 oftalmologia ca anotropia terme pral.n f es anotropía  en anotropia  
873 neurociència ca anòxia terme pral.n f es anoxia  en anoxia  
874 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca anòxia terme pral.n f es anoxia  fr anoxie  en anoxia  
875 fisioteràpia ca anquilosi terme pral.n f es anquilosis  en ankylosis  
876 fisioteràpia ca artròdesi terme pral.n f ca anquilosi artificial sin. compl.n f ca anquilosi quirúrgica sin. compl.n f es anquilosis artificial  es anquilosis quirúrgica  es artrodesis  en arthrodesis  en artificial ankylosis  
877 fisioteràpia ca anquilosi extracapsular terme pral.n f ca anquilosi espúria sin. compl.n f es anquilosis espuria  es anquilosis extracapsular  en extracapsular ankylosis  en spurious ankylosis  
878 fisioteràpia ca anquilosi fibrosa terme pral.n f ca anquilosi falsa sin. compl.n f es anquilosis falsa  es anquilosis fibrosa  es seudoanquilosis  en false ankylosis  en fibrous ankylosis  en pseudankylosis  
879 fisioteràpia ca anquilosi intracapsular terme pral.n f es anquilosis intracapsular  en intracapsular ankylosis  
880 fisioteràpia ca anquilosi òssia terme pral.n f ca anquilosi veritable sin. compl.n f es anquilosis ósea  es anquilosis verdadera  en bony ankylosis  en true ankylosis  
881 neurociència ca anquirina terme pral.n f es anquirina  en ankyrin  
882 fisioteràpia ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  en anxiety  
883 neurociència ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  en anxiety  
884 infermeria ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  fr anxiété  en anxiety  
885 psiquiatria ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  fr anxiété  en anxiety  de Angst  
886 psiquiatria ca ansietat anticipatòria terme pral.n f es ansiedad anticipatoria  fr angoisse d'attente  en anticipatory anxiety  de Erwartungsangst  
887 psiquiatria ca ansietat endògena terme pral.n f es ansiedad endógena  fr anxiété endogène  en endogenous anxiety  de endogene Angst  
888 psiquiatria ca ansietat exògena terme pral.n f es ansiedad exógena  fr anxiété exogène  en exogenous anxiety  de exogene Angst  
889 psiquiatria ca ansietat flotant terme pral.n f es ansiedad flotante  fr angoisse diffuse  en free-floating anxiety  de frei flottierende Angst  
890 psiquiatria ca ansietat per separació terme pral.n f es ansiedad por separación  fr anxiété de séparation  en separation anxiety  de Trennungsangst  
891 psiquiatria ca ansietat situacional terme pral.n f es ansiedad situacional  fr anxiété de situation  en situational anxiety  de Situationsangst  
892 fisioteràpia ca anxiogen -ògena terme pral.adj ca ansiogen -ògena sin. compl.adj es ansiógeno -ógena  en anxiogenic  
893 infermeria ca ansiolític terme pral.n m ca anxiolític sin. compl.n m es ansiolítico  fr anxiolytique  en anxiolytic  
894 psiquiatria ca ansiolític terme pral.n m ca anxiolític sin. compl.n m es ansiolítico  fr anxiolytique  en anxiolytic  de Anxiolytikum  
895 neurociència ca ansiolític terme pral.n m ca anxiolític sin. compl.n m es ansiolítico  en anxiolytic  
896 neurociència ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  
897 fisioteràpia ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  
898 infermeria ca antagonista terme pral.n m es antagonista  fr antagoniste  en antagonist  
899 psiquiatria ca antagonista terme pral.n m es antagonista  fr antagoniste  en antagonist  de Antagonist  
900 sinologia ca antagonista terme pral.n m es antagonista  fr antagoniste  en antagonist  it antagonista  
901 fisioteràpia ca anteflexió terme pral.n f es anteroflexión  en anteflexion  
902 anatomia humana ca antehèlix terme pral.n f ca antihèlix sin. compl.n f es antehélix  es antihélix  en anthelix  en antihelix  TA antihelix  
903 otorrinolaringologia ca antihèlix terme pral.n f ca antehèlix sin. compl.n f es antehélice  es antehélix  en anthelix  en antihelix  TA antihelix  
904 anatomia humana ca claustre terme pral.n m ca antemur sin. compl.n m es antemuro  es claustro  en claustrum  TA claustrum  
905 neurociència ca claustre terme pral.n m ca antemur sin. compl.n m es antemuro  es claustro  en claustrum  
906 fisioteràpia ca anterior terme pral.adj ca ventral sin. compl.adj es anterior  es ventral  en anterior  en ventral  
907 fisioteràpia ca anteversió terme pral.n f es anteversión  en anteversion  
908 immunologia ca anti-TNF-α terme pral.n m es anti-TNF-α  fr anti-TNF-α  en anti-TNF-α  
909 psiquiatria ca antiadrenèrgic -a terme pral.adj es antiadrenérgico  fr antiadrénergique  en antiadrenergic  
910 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca antiagregant terme pral.n m es antiagregante  fr antiagregant  en antiplatelet agent  
911 neurociència ca antiàlgic terme pral.n m es antiálgico  en antalgic  en painkiller  
912 fisioteràpia ca antiàlgic -a terme pral.adj es antiálgico -ca  en antalgic  
913 malalties infeccioses ca antibacterià terme pral.n m es antibacteriano  fr antibactérien  en antibacterial  
914 malalties infeccioses ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
915 infermeria ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
916 immunologia ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
917 infermeria ca anticoagulant terme pral.n m es anticoagulante  fr anticoagulant  en anticoagulant  
918 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca anticoagulant terme pral.n m es anticoagulante  fr anticoagulant  en anticoagulant  
919 psiquiatria ca anticolinèrgic -a terme pral.adj es anticolinérgico  fr anticholinergique  en anticholinergic  de Anticholinergica  
920 neurociència ca anticolinesteràsic terme pral.n m es anticolinesterásico  en anticholinesterasic agent  
921 psiquiatria ca anticomicial terme pral.n m es anticomicial  fr anticonvulsivant  en anticonvulsant  en anticonvulsive  de Antikonvulsivum  
922 sinologia ca anticòs terme pral.n m es anticuerpo  fr anticorps  en antibody  it anticorpo  
923 infermeria ca anticòs terme pral.n m es anticuerpo  fr anticorps  en antibody  
924 immunologia ca anticòs antiantiidiotípic terme pral.n m ca anticòs contra l'antiidiotip terme pral.n m es anticuerpo anti-antiidiotipo  fr anticorps anti-anti-idiotype  en anti-anti-idiotype antibody  
925 immunologia ca anticòs antiidiotípic terme pral.n m ca anticòs contra l'idiotip terme pral.n m es anticuerpo antiidiotipo  fr anticorps anti-idiotype  en anti-idiotype antibody  
926 immunologia ca anticòs blocant terme pral.n m es anticuerpo bloqueador  es anticuerpo bloqueante  fr anticorps bloquant  en blocking antibody  
927 immunologia ca anticòs citofílic terme pral.n m ca anticòs citotròpic sin. compl.n m es anticuerpo citófilo  es anticuerpo citotrópico  fr anticorps cytophile  en cytophilic antibody  
928 immunologia ca anticòs citotòxic terme pral.n m ca anticòs citolític sin. compl.n m es anticuerpo citolítico  es anticuerpo citotóxico  fr anticorps cytotoxique  en cytolytic antibody  
929 immunologia ca anticòs de Donath-Landsteiner terme pral.n m ca hemolisina per fred sin. compl.n f es anticuerpo de Donath-Landsteiner  fr hémolysine biphasique de Donath et Landsteiner  en Donath-Landsteiner antibody  en Donath-Landsteiner hemolysin  
930 immunologia ca anticòs de Forssman terme pral.n m es anticuerpo de Forssman  fr anticorps de Forssman  en Forssman antibody  
931 immunologia ca anticòs de reacció encreuada terme pral.n m es anticuerpo de reacción cruzada  fr anticorps à reaction antigénique croisée  en cross-reacting antibody  
932 immunologia ca anticòs heteròleg terme pral.n m ca anticòs heteròfil sin. compl.n m es anticuerpo heterófilo  es anticuerpo heterólogo  fr anticorps hétérophile  fr antigène hétérologue  en heterologous antibody  en heterophile antibody  
933 immunologia ca anticòs híbrid terme pral.n m es anticuerpo híbrido  fr anticorps chimère  en hybrid antibody  
934 immunologia ca anticòs incomplet terme pral.n m es anticuerpo incompleto  fr anticorps incomplet  en incomplete antibody  
935 immunologia ca anticòs isòfil terme pral.n m es anticuerpo isófilo  en isophile antibody  
936 immunologia ca anticòs limfocitotòxic terme pral.n m es anticuerpo linfocitotóxico  fr anticorps lymphocytotoxique  en lymphocytotoxic antibody  
937 immunologia ca anticòs limfocitotòxic autoreactiu terme pral.n m es anticuerpo linfocitotóxico autorreactivo  en autoreactive lymphocytotoxic antibody  
938 immunologia ca anticòs monoclonal terme pral.n m ca immunoglobulina monoclonal sin. compl.n f es anticuerpo monoclonal  fr anticorps monoclonal  en monoclonal antibody  
939 sinologia ca anticòs monoclonal terme pral.n m es anticuerpo monoclonal  fr anticorps monoclonal  en monoclonal antibody  it anticorpo monoclonale  
940 immunologia ca anticòs monoclonal humanitzat terme pral.n m es anticuerpo monoclonal humanizado  fr anticorps monoclonal humanisé  en humanized monoclonal antibody  
941 immunologia ca anticòs natural terme pral.n m es anticuerpo natural  fr anticorps naturel  en natural antibody  
942 immunologia ca anticòs neutralitzant terme pral.n m es anticuerpo neutralizante  fr anticorps néutralisant  en neutralizing antibody  
943 immunologia ca anticòs no precipitant terme pral.n m es anticuerpo no precipitante  fr anticorps non-précipitant  en non-precipitating antibody  
944 immunologia ca anticòs potenciador terme pral.n m es anticuerpo potenciador  fr anticorps facilitant  en enhancing antibody  
945 immunologia ca anticòs precipitant terme pral.n m ca precipitina sin. compl.n f es anticuerpo precipitante  es precipitina  fr anticorps précipitant  fr précipitine  en precipitating antibody  en precipitin  
946 immunologia ca anticòs sensibilitzant terme pral.n m es anticuerpo sensibilizante  fr toxogénine  en sensitizing antibody  
947 neurociència ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  en antidepressant  
948 infermeria ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  fr antidépresseur  fr antidépressif  en antidepressant  
949 psiquiatria ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  fr antidépresseur  en antidepressant  de Antidepressivum  
950 neurociència ca antidepressiu tricíclic terme pral.n m es antidepresivo tricíclico  en tricyclic antidepressant  
951 psiquiatria ca antidopaminèrgic -a terme pral.adj es antidopaminérgico  fr antidopaminergique  en antidopaminergic  
952 homeopatia ca antídot terme pral.n m es antídoto  fr antidote  en antidote  
953 neurociència ca antídrom -a terme pral.adj es antidrómico  en antidromic  
954 infermeria ca antiemètic terme pral.n m ca antivomitiu sin. compl.n m es antiemético  fr antiémétique  en antiemetic  
955 sinologia ca antiemètic terme pral.n m ca antivomitiu sin. compl.n m es antiemético  fr antiémétique  en antiemetic  it antiemetico  
956 immunologia ca antiestreptolisina O terme pral.n f ca ASLO siglan f es antiestreptolisina O  es ASO  fr antistreptolysine O  fr ASLO  en antistreptolysin O  en ASLO  en ASO  
957 sinologia ca antiestrogen terme pral.n m es antiestrógeno  fr antiestrogène  fr antioestrogène  en antiestrogen  it antiestrogeno  
958 malalties infeccioses ca antifúngic terme pral.n m ca antimicòtic sin. compl.n m es antifúngico  es antimicótico  fr antifongique  fr antimycosique  en antifungal  en antimycotic  
959 infermeria ca antifúngic terme pral.n m ca antimicòtic sin. compl.n m es antifúngico  es antimicótico  fr antifongique  fr antimycosique  en antifungal  en antimycotic  
960 sinologia ca antigen terme pral.n m es antígeno  fr antigène  en antigen  it antigene  
961 infermeria ca antigen terme pral.n m es antígeno  fr antigène  en antigen  
962 immunologia ca antigen terme pral.n m es antígeno  fr antigène  en antigen  sbl Ag  
963 immunologia ca antigen associat al tumor terme pral.n m es antígeno asociado al tumor  es antígeno tumoral  fr antigène associé à la tumeur  fr antigène tumoral  en tumor-associated antigen  
964 immunologia ca antigen carcinoembriogènic terme pral.n m ca CD66e siglan m es antígeno carcinoembrionario  es CD66e  fr antigène carcinoembryonnaire  fr CD66e  en carcinoembryonic antigen  en CD66e  
965 sinologia ca antigen carcinoembriogènic terme pral.n m ca CEA siglan m es antígeno carcinoembrionario  es ACE  es CEA  fr antigène carcinoembryonnaire  fr ACE  en carcinoembryonic antigen  en CEA  it antigene carcinoembrionario  it CEA  
966 sinologia ca antigen carcinogènic 15.3 terme pral.n m ca CA 15.3 abrev.n m es antígeno carcinogénico 15.3  es CA 15-3  fr antigéne tumoral 15.3  fr CA 15-3  en cancer antigen 15.3  en CA 15-3  
967 immunologia ca antigen d'histocompatibilitat terme pral.n m ca antigen de trasplantament sin. compl.n m es antígeno de histocompatibilidad  es antígeno de trasplante  fr antigène d'histocompatibilité  fr antigène de transplantation  en histocompatibility antigen  en transplantation antigen  
968 immunologia ca antigen d'histocompatibilitat menor terme pral.n m es antígeno de histocompatibilidad menor  fr antigène mineur d'histocompatibilité  en minor histocompatibility antigen  
969 immunologia ca antigen d'histocompatibilitat principal terme pral.n m es antígeno de histocompatibilidad mayor  es antígeno de histocompatibilidad principal  fr antigène majeur d'histocompatibilité  en major histocompatibility antigen  
970 immunologia ca antigen de Chido-Rodgers terme pral.n m es antígeno de Chido-Rodgers  fr antigène de Chido et Rodgers  en Chido-Rodgers antigen  
971 immunologia ca antigen de diferenciació terme pral.n m es antígeno de diferenciación  fr antigène de différenciation  en differentiation antigen  
972 immunologia ca antigen de Forssman terme pral.n m es antígeno de Forssman  fr antigène de Forssman  en Forssman antigen  
973 immunologia ca antigen de reacció encreuada terme pral.n m es antígeno de reacción cruzada  fr antigène a réaction croisée  en cross-reacting antigen  
974 immunologia ca antigen de rebuig tumoral terme pral.n m es antígeno de rechazo del tumor  fr antigène de rejet tumoral  en tumor rejection antigen  
975 immunologia ca antigen dependent del timus terme pral.n m ca antigen timodependent sin. compl.n m es antígeno T-dependiente  es antígeno timodependiente  fr antigène thymodépendant  en T-dependent antigen  en thymus-dependent antigen  
976 immunologia ca antigen dominant terme pral.n m es antígeno dominante  fr antigène dominant  en dominant antigen  
977 immunologia ca antigen flagel·lar terme pral.n m ca antigen H terme pral.n m es antígeno flagelar  es antígeno H  fr antigène flagellaire  fr antigène H  en flagellar antigen  en H antigen  
978 immunologia ca antigen H-Y terme pral.n m es antígeno H-Y  fr antigène HY  en H-Y antigen  
979 immunologia ca antigen heteròleg terme pral.n m ca antigen heteròfil sin. compl.n m es antígeno heterófilo  es antígeno heterólogo  fr antigène hétérologue  fr antigène hétérophile  en heterologous antigen  en heterophile antigen  
980 immunologia ca antigen HLA terme pral.n m ca HLA siglan m es antígeno HLA  es antígeno leucocitario humano  es HLA  fr antigène HLA  fr HLA  en HLA antigen  en HLA  
981 immunologia ca antigen Ii terme pral.n m es antígeno Ii  en Ii antigen  
982 immunologia ca antigen independent del timus terme pral.n m ca antigen timoindependent sin. compl.n m es antígeno independiente del timo  es antígeno T-independiente  es antígeno timoindependiente  fr antigène thymo-indépendant  en T-independent antigen  en thymus-independent antigen  
983 immunologia ca isoantigen terme pral.n m ca antigen isòfil sin. compl.n m es isoantígeno  fr isoantigène  en isoantigen  
984 immunologia ca antigen leucocitari comú terme pral.n m ca CD45 siglan m es antígeno leucocitario común  es CD45  fr antigène leucocytaire commun  fr CD45  en leukocyte common antigen  en CD45  
985 immunologia ca antigen oncofetal terme pral.n m es antígeno oncofetal  fr antigène oncofoetal  en oncofetal antigen  
986 immunologia ca antigen suprimit terme pral.n m es antígeno suprimido  en suppressed antigen  
987 sida ca antigenèmia terme pral.n f es antigenemia  fr antigénémie  en antigenemia  
988 immunologia ca antigènic -a terme pral.adj es antigénico  fr antigénique  en antigenic  
989 immunologia ca antigènic -a terme pral.adj es antigénico  fr antigénique  en antigenic  
990 immunologia ca antigenicitat terme pral.n f es antigenicidad  fr antigénicité  en antigenicity  
991 infermeria ca antigotós terme pral.n m es antigotoso  fr antigoutteux  en antigout  
992 infermeria ca antihipertensiu terme pral.n m es antihipertensivo  fr antihypertenseur  fr antihypertensif  en antihypertensive  
993 infermeria ca antihipotensiu terme pral.n m es antihipotensivo  fr antihypotenseur  fr antihypotensif  en antihypotensive  
994 infermeria ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  fr antihistaminique  en antihistamine  en antihistaminic  
995 neurociència ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  en antihistaminic  
996 immunologia ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  fr antihistaminique  en antihistamine  
997 immunologia ca antiidiotip terme pral.n m es antiidiotipo  fr anti-idiotype  en anti-idiotype  
998 immunologia ca antiidiotip d'imatge interna terme pral.n m es antiidiotipo de imagen interna  fr image interne de l'antigène  en internal image anti-idiotype  
999 malalties infeccioses ca antiinfecciós terme pral.n m es antiinfeccioso  fr antiinfectieux  en anti-infective  
1000 infermeria ca antiinflamatori terme pral.n m es antiinflamatorio  fr anti-inflammatoire  en anti-inflammatory  
1001 immunologia ca antiinflamatori terme pral.n m es antiinflamatorio  fr anti-inflammatoire  en anti-inflammatory  
1002 sinologia ca antimetabòlit terme pral.n m es antimetabolito  fr antimétabolite  en antimetabolite  it antimetabolita  
1003 oftalmologia ca antimetropia terme pral.n f es antimetropía  en antimetropia  
1004 malalties infeccioses ca antimicrobià terme pral.n m es antimicrobiano  fr antimicrobien  en antimicrobial  en antimicrobic  
1005 sinologia ca antimitòtic terme pral.n m es antimitótico  fr antimitotique  en antimitotic  it antimitotico  
1006 immunologia ca antineoplàstic terme pral.n m es antineoplásico  fr antinéoplastique  en antineoplastic  
1007 sinologia ca antineoplàstic terme pral.n m es antineoplásico  fr antinéoplasique  en antineoplastic  it antineoplastico  
1008 sinologia ca gen supressor de tumors terme pral.n m ca antioncogèn sin. compl.n m ca gen supressor tumoral sin. compl.n m es antioncogén  es gen supresor de tumores  es gen supresor tumoral  fr anti-oncogène  fr antioncogène  fr gène suppresseur de tumeur  en antioncogene  en tumor suppressor gene  it gene oncosoppressore  
1009 psiquiatria ca antiparkinsonià terme pral.n m es antiparkinsoniano  fr antiparkinsonien  en antiparkinsonian  de Antiparkinsonica  
1010 infermeria ca antipirètic terme pral.n m ca antitèrmic sin. compl.n m ca febrífug sin. compl.n m es antipirético  es antitérmico  es febrífugo  fr antipyrétique  fr antithermique  fr fébrifuge  en antipyretic  en febrifuge  
1011 malalties infeccioses ca antipirètic terme pral.n m ca antitèrmic sin. compl.n m es antipirético  fr antipyrétique  en antipyretic  
1012 neurociència ca antipsicòtic terme pral.n m ca neurolèptic sin. compl.n m es antipsicótico  es neuroléptico  en antipsychotic  en neuroleptic  
1013 infermeria ca antipsicòtic terme pral.n m ca neurolèptic sin. compl.n m es antipsicótico  es neuroléptico  fr antipsychotique  fr neuroleptique  en antipsychotic  en neuroleptic  
1014 psiquiatria ca antipsicòtic terme pral.n m ca neurolèptic sin. compl.n m es antipsicótico  es neuroléptico  fr antipsychotique  fr neuroleptique  en antipsychotic  en neuroleptic  de Neuroleptikum  
1015 psiquiatria ca antipsicòtic atípic terme pral.n m es antipsicótico atípico  fr antipsychotique atypique  en atypical antipsychotic  de atypisches Neuroleptikum  
1016 psiquiatria ca antipsiquiatria terme pral.n f es antipsiquiatría  fr antipsychiatrie  en antipsychiatry  de Antipsychiatrie  
1017 sida ca antiretroviral terme pral.adj ca antiretrovíric -a terme pral.adj ca ARV siglaadj es antirretroviral  es antirretrovírico -ca  es ARV  fr antirétroviral  fr ARV  en antiretroviral  en ARV  
1018 malalties infeccioses ca antiretroviral terme pral.n m ca ARV siglan m es antirretroviral  es ARV  fr antirétroviral  fr ARV  en antiretroviral  en ARV  
1019 malalties infeccioses ca antisèpsia terme pral.n f es antisepsia  fr antisepsie  en antisepsis  
1020 infermeria ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  fr antiseptique  en antiseptic  
1021 malalties infeccioses ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  fr antiseptique  en antiseptic  en germicidal  en germicide  
1022 psiquiatria ca antiserotoninèrgic -a terme pral.adj es antiserotoninérgico  fr antiserotoninergique  en antiserotoninergic  
1023 immunologia ca antisèrum terme pral.n m ca sèrum immune terme pral.n m es antisuero  es suero inmune  fr antisérum  en antiserum  en immune serum  
1024 sida ca antisèrum terme pral.n m es antisuero  fr antisérum  fr immunosérum  fr immunsérum  fr sérum immun  en antiserum  en immune serum  
1025 immunologia ca antisèrum monoespecífic terme pral.n m es antisuero monoespecífico  fr antisérum monospécifique  en monospecific antiserum  
1026 immunologia ca antisèrum policlonal terme pral.n m es antisuero policlonal  fr antisérum polyclonal  en polyclonal antiserum  
1027 immunologia ca antisèrum poliespecífic terme pral.n m es antisuero poliespecífico  fr antisérum polyspécifique  en polyspecific antiserum  
1028 immunologia ca antitoxina terme pral.n f es antitoxina  fr antitoxine  en antitoxin  
1029 anatomia humana ca antitrague terme pral.n m es antitrago  en antitragus  TA antitragus  
1030 otorrinolaringologia ca antitragus terme pral.n m ca antitrague sin. compl.n m es antitrago  en antitragus  TA antitragus  
1031 infermeria ca antitussigen terme pral.n m es antitusígeno  fr antitussif  en antitussive  
1032 infermeria ca antiulcerós terme pral.n m es antiulceroso  fr antiulcéreux  en antiulcerative  
1033 immunologia ca antiverí terme pral.n m es antiveneno  fr antivenin  en antivenom  
1034 sida ca antiviral terme pral.adj ca antivíric -a terme pral.adj es antiviral  es antivírico -ca  fr antiviral  en antiviral  en antivirotic  
1035 malalties infeccioses ca antivíric terme pral.n m ca antiviral sin. compl.n m es antivírico  fr antiviral  en antiviral  
1036 anatomia humana ca antre terme pral.n m es antro  en antrum  
1037 otorrinolaringologia ca laberint etmoidal terme pral.n m ca antre etmoidal sin. compl.n m es laberinto etmoidal  en ethmoidal labyrinth  TA labyrinthus ethmoidalis  
1038 anatomia humana ca antre pilòric terme pral.n m ca antre gàstric sin. compl.n m es antro gástrico  es antro pilórico  en gastric antrum  en pyloric antrum  TA antrum pyloricum  
1039 anatomia humana ca antre mastoidal terme pral.n m ca antre timpànic sin. compl.n m ca cavitat mastoidal sin. compl.n f es antro mastoideo  es antro timpánico  es cavidad mastoidea  en mastoid antrum  en mastoid cavity  en tympanic antrum  TA antrum mastoideum  
1040 otorrinolaringologia ca antre mastoidal terme pral.n m ca cavitat mastoidal sin. compl.n f es antro mastoideo  es cavidad mastoidea  en mastoid antrum  en mastoid cavity  TA antrum mastoideum  
1041 otorrinolaringologia ca antrotomia terme pral.n f es antrotomía  en antrotomy  
1042 fisioteràpia ca anular terme pral.n m ca dit anular terme pral.n m ca dit de l'anell sin. compl.n m es anular  es dedo anular  en ring finger  
1043 psiquiatria ca anul·lació terme pral.n f es anulación  fr annulation  en undoing  de Ungeschehenmachen  
1044 anatomia humana ca anus terme pral.n m es ano  en anus  TA anus  
1045 recerca clínica de medicaments ca anys de vida ajustats per qualitat terme pral.n m pl ca AVAQ siglan m pl es años de vida ajustados por calidad  en quality-adjusted life years  en QALY  
1046 sinologia ca anys potencials de vida perduts terme pral.n m pl ca APVP siglan m pl es años potenciales de vida perdidos  es APVP  fr années potentielles de vie perdue  fr APVP  en potential years of life lost  en years of potential life lost  en PYLL  en YPLL  
1047 anatomia humana ca artèria aorta terme pral.n f ca aorta sin. compl.n f es aorta  es arteria aorta  en aorta  en arteria aorta  TA aorta  
1048 neurociència ca apal·lestèsia terme pral.n f ca pal·lanestèsia sin. compl.n f es apalestesia  es palanestesia  en apallesthesia  en pallanesthesia  
1049 homeopatia ca aparell d'impregnació terme pral.n m es impregnador  fr appareil à imprégner  fr imprégnateur  en impregnating device  en impregnation device  
1050 otorrinolaringologia ca audiòfon terme pral.n m ca aparell de correcció auditiva sin. compl.n m ca audiopròtesi sin. compl.n f ca pròtesi acústica sin. compl.n f es aparato de corrección auditiva  es audífono  es audioprótesis  es prótesis acústica  en hearing aid  
1051 homeopatia ca aparell de Korsakov terme pral.n m es aparato de Korsakov  fr appareil de Korsakov  en Korsakovian machine  
1052 anatomia humana ca aparell digestiu terme pral.n m es aparato digestivo  en digestive apparatus  TA systema digestorium  
1053 anatomia humana ca aparell genital terme pral.n m es aparato genital  en genital apparatus  TA systema genitalia  
1054 oftalmologia ca aparell lacrimal terme pral.n m es aparato lagrimal  en lacrimal apparatus  TA apparatus lacrimalis  
1055 anatomia humana ca aparell lacrimal terme pral.n m es aparato lagrimal  en lacrimal apparatus  TA apparatus lacrimalis  
1056 anatomia humana ca aparell respiratori terme pral.n m es aparato respiratorio  en respiratory apparatus  en respiratory system  TA sistema respiratorium  
1057 anatomia humana ca aparell tegumentari terme pral.n m es aparato tegumentario  en tegumentary apparatus  
1058 anatomia humana ca aparell urinari terme pral.n m es aparato urinario  en urinary apparatus  TA systema urinarium  
1059 recerca clínica de medicaments ca aparellament terme pral.n m es apareamiento  es emparejamiento  en matching  
1060 recerca clínica de medicaments ca aparellar terme pral.v tr es aparear  es emparejar  en match, to  
1061 sinologia ca apatia terme pral.n f es apatía  fr apathie  en apathy  it apatia  
1062 psiquiatria ca apatia terme pral.n f es apatía  fr apathie  en apathy  de Apathie  
1063 immunologia ca cèl·lula presentadora d'antigen terme pral.n f ca APC siglan f es célula presentadora de antígeno  es APC  fr cellule présentant l'antigène  fr cellule présentatrice de l'antigène  fr CPA  en antigen-presenting cell  en APC  
1064 immunologia ca apedaçament terme pral.n m es parcheado  fr formation de patches  fr redistribution en agrégats  en patching  
1065 anatomia humana ca apèndix vermiforme terme pral.n m ca apèndix sin. compl.n m es apéndice  es apéndice vermiforme  en appendix  en vermiform appendix  TA appendix vermiformis  
1066 anatomia humana ca apèndix auricular terme pral.n m es orejuela auricular  en auricular appendix  
1067 anatomia humana ca apèndix auricular terme pral.n m es orejuela  en auricle  TA auricula atrii  
1068 anatomia humana ca apèndix de l'epidídim terme pral.n m ca hidàtide pediculada sin. compl.n f es apéndice del epidídimo  es hidátide pediculada  en appendix of epididymis  TA appendix epididymidis  
1069 anatomia humana ca apèndix del testicle terme pral.n m ca hidàtide sèssil sin. compl.n f es apéndice del testículo  es hidátide sésil  en appendix testis  en sessile hydatid  TA appendix testis  
1070 fisioteràpia ca xifoestern terme pral.n m ca apèndix ensiforme sin. compl.n m ca apèndix xifoide sin. compl.n m ca xifoestèrnum sin. compl.n m ca xifoide sin. compl.n m es apéndice xifoides  es apófisis xifoides  es proceso xifoideo  es xifiesternón  es xifoesternón  es xifoides  en ensiform cartilage  en ensiform process  en ensisternum  en xiphisternum  en xiphoid cartilage  en xiphoid process  
1071 anatomia humana ca apèndix epiploic terme pral.n m ca apèndix omental sin. compl.n m es apéndice epiploico  es apéndice omental  en epiploic appendix  en omental appendix  TA appendices omentales  TA appendices adiposae coli  TA appendices epiploicae  
1072 anatomia humana ca apèndix fibrós del fetge terme pral.n m es apéndice fibroso del hígado  en fibrous appendix of liver  TA appendix fibrosa hepatis  
1073 anatomia humana ca apèndix vesiculós terme pral.n m es apéndice vesiculoso  en appendix vesiculosa  TA appendices vesiculosae  
1074 anatomia humana ca apèndix xifoide terme pral.n m ca apòfisi xifoide sin. compl.n f ca xifoide sin. compl.n m es apéndice xifoides  es apófisis xifoides  es xifoides  en xiphoid  en xiphoid appendix  en xiphoid process  TA processus xiphoideus  
1075 anatomia humana ca àpex terme pral.n m ca vèrtex sin. compl.n m es ápex  es vértice  en apex  en vertex  
1076 sinologia ca àpex terme pral.n m ca vèrtex sin. compl.n m es ápex  es ápice  es vértice  fr apex  en apex  it apice  it punta  TA apex  
1077 fisioteràpia ca àpex terme pral.n m es ápice  en apex  
1078 sinologia ca àpex axil·lar terme pral.n m es ápex axilar  fr apex axillaire  en axillary apex  it apice ascellare  
1079 anatomia humana ca àpex del cor terme pral.n m ca vèrtex del cor sin. compl.n m es vértice del corazón  en apex of heart  en vertex cordis  TA apex cordis  
1080 psiquiatria ca aplanament afectiu terme pral.n m es aplanamiento afectivo  es aplanamiento de afecto  fr indifférence affective  fr nivellement de l'affect  en affective flattening  en flattening of affect  de Affektverflachung  
1081 sinologia ca aplàsia terme pral.n f es aplasia  fr aplasie  en aplasia  it aplasia  
1082 fisioteràpia ca aplàsia terme pral.n f es aplasia  en aplasia  
1083 fisioteràpia ca aplicació terme pral.n f es aplicación  en application  
1084 fisioteràpia ca aplicació bipolar terme pral.n f es aplicación bipolar  en bipolar pacing  
1085 fisioteràpia ca aplicació monopolar terme pral.n f es aplicación monopolar  en unipolar pacing  
1086 fisioteràpia ca aplicar terme pral.v tr es aplicar  en apply, to  
1087 fisioteràpia ca aplicar terme pral.v tr es aplicar  en apply, to  
1088 neurociència ca aplísia terme pral.n f es aplisia  en aplysia  
1089 malalties infeccioses ca apnea terme pral.n f es apnea  fr apnée  en apnea  
1090 fisioteràpia ca apnea terme pral.n f es apnea  en apnea  
1091 fisioteràpia ca apnea del son terme pral.n f es apnea del sueño  en sleep apnea  
1092 fisioteràpia ca apnea traumàtica terme pral.n f es apnea traumática  en traumatic apnea  
1093 sinologia ca apocrí -ina terme pral.adj es apocrino  fr apocrine  en apocrine  it apocrino  
1094 infermeria ca apoderament terme pral.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  fr autonomisation  fr habilitation  en empowerment  
1095 atenció integrada ca apoderament terme pral.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  es potenciación  en empowerment  
1096 neurociència ca apòfisi terme pral.n f es apófisis  en apophysis  en process  
1097 anatomia humana ca apòfisi terme pral.n f es apófisis  en apophysis  en process  TA apophysis  
1098 sinologia ca apòfisi terme pral.n f es apófisis  fr apophyse  en apophysis  en process  it apofisi  
1099 anatomia humana ca apòfisi accessòria de les lumbars terme pral.n f es apófisis accesoria de las vértebras lumbares  en accessory process of lumbar vertebra  TA processus accessorius vertebrae lumbalis  
1100 anatomia humana ca apòfisi alveolar de la mandíbula terme pral.n f es apófisis alveolar de la mandíbula  en alveolar process of mandible  TA pars alveolaris  
1101 anatomia humana ca apòfisi alveolar del maxil·lar terme pral.n f es apófisis alveolar del maxilar  en alveolar process of maxilla  TA processus alveolaris maxillae  
1102 anatomia humana ca apòfisi anterior del martell terme pral.n f ca apòfisi llarga del martell sin. compl.n f es apófisis anterior del martillo  es apófisis larga del martillo  en anterior process of malleus  TA processus anterior mallei  
1103 otorrinolaringologia ca apòfisi anterior del martell terme pral.n f es apófisis anterior del martillo  en anterior process of malleus  TA processus anterior mallei  
1104 anatomia humana ca apòfisi vocal del cartílag aritenoide terme pral.n f ca apòfisi anterointerna del cartílag aritenoide sin. compl.n f es apófisis vocal del cartílago aritenoides  en vocal process of arytenoid  TA processus vocalis cartilaginis arytenoideae  
1105 anatomia humana ca apòfisi articular inferior terme pral.n f es apófisis articular inferior  en inferior articular process  TA processus articularis inferior vertebrae  TA zygapophysis inferior  
1106 anatomia humana ca apòfisi articular superior terme pral.n f es apófisis articular superior  en superior articular process  TA processus articularis superior vertebrae  TA zygapophysis superior  
1107 neurociència ca apòfisi articular vertebral terme pral.n f es apófisis articular vertebral  en vertebral articular process  
1108 anatomia humana ca apòfisi clinoide anterior terme pral.n f es apófisis clinoides anterior  en anterior clinoid process  TA processus clinoideus anterior  
1109 anatomia humana ca apòfisi cocleariforme terme pral.n f es apófisis cocleariforme  en cochleariform process  TA processus cochleariformis  
1110 otorrinolaringologia ca apòfisi cocleariforme terme pral.n f es apófisis cocleariforme  en cochleariform process  TA processus cochleariformis  
1111 anatomia humana ca apòfisi condilar terme pral.n f es apófisis condilar  en condylar process  TA processus condylaris  
1112 anatomia humana ca apòfisi coracoide terme pral.n f es apófisis coracoides  en coracoid process  TA processus coracoideus  
1113 anatomia humana ca apòfisi coronoide terme pral.n f es apófisis coronoides  en coronoid process  TA processus coronoideus  
1114 anatomia humana ca apòfisi costiforme terme pral.n f es apófisis costal  en costal process  TA processus costiformis  TA processus costalis  
1115 anatomia humana ca apòfisi crista galli terme pral.n f es apófisis crista galli  en crista galli  TA crista galli  
1116 anatomia humana ca apòfisi lateral del martell terme pral.n f ca apòfisi curta del martell sin. compl.n f es apófisis corta del martillo  es apófisis lateral del martillo  en lateral process of malleus  TA processus lateralis mallei  
1117 anatomia humana ca apòfisi pterigoespinosa terme pral.n f ca apòfisi de Civinini sin. compl.n f ca procés pterigoespinós sin. compl.n m es apófisis de Civinini  es apófisis pterigoespinosa  es proceso pterigoespinoso  en Civinini's process  en pterygospinous process  TA processus pterygospinosus  
1118 anatomia humana ca apòfisi esfenoidal terme pral.n f es apófisis esfenoidal  en sphenoid process  TA processus sphenoidalis  
1119 otorrinolaringologia ca apòfisi esfenoidal terme pral.n f ca apòfisi posterior terme pral.n f es apófisis esfenoidal  es apófisis posterior  en posterior process  en sphenoid process  TA processus posterior  TA processus sphenoidalis  
1120 neurociència ca apòfisi espinosa terme pral.n f ca espina neural sin. compl.n f es apófisis espinosa  es espina neural  en spinous apophysis  en spinous process  
1121 anatomia humana ca apòfisi espinosa terme pral.n f es apófisis espinosa  en spinous process  TA processus spinosus  
1122 anatomia humana ca apòfisi estiloide terme pral.n f ca porció hioidal de l'os temporal sin. compl.n f es apófisis estiloides  en styloid process  TA processus styloideus  
1123 anatomia humana ca apòfisi etmoidal terme pral.n f es apófisis etmoidal  en ethmoidal process  TA processus ethmoidalis  
1124 anatomia humana ca apòfisi frontal terme pral.n f es apófisis frontal  en frontal process  TA processus frontalis  
1125 anatomia humana ca apòfisi geniana terme pral.n f ca espina mentoniana sin. compl.n f es apófisis geniana  es espina mentoniana  en genial apophysis  en mental spine  
1126 anatomia humana ca apòfisi jugular terme pral.n f es apófisis yugular  en jugular process  TA processus jugularis  
1127 anatomia humana ca apòfisi lacrimal terme pral.n f es apófisis lagrimal  en lacrimal process  TA processus lacrimalis  
1128 otorrinolaringologia ca apòfisi lateral del martell terme pral.n f es apófisis lateral del martillo  en lateral process of malleus  TA processus lateralis mallei  
1129 anatomia humana ca apòfisi lenticular terme pral.n f es apófisis lenticular  en lenticular process  TA processus lenticularis  
1130 otorrinolaringologia ca apòfisi lenticular terme pral.n f es apófisis lenticular  en lenticular process  TA processus lenticularis  
1131 anatomia humana ca apòfisi mamil·lar terme pral.n f es apófisis mamilar  en mamillary process  TA processus mammillaris  
1132 otorrinolaringologia ca apòfisi mastoide terme pral.n f es apófisis mastoides  en mastoid process  TA processus mastoideus  
1133 anatomia humana ca apòfisi mastoide terme pral.n f es apófisis mastoides  en mastoid process  TA processus mastoideus  
1134 anatomia humana ca apòfisi maxil·lar terme pral.n f es apófisis maxilar  en maxillary process  TA processus maxillaris  
1135 otorrinolaringologia ca apòfisi muscular terme pral.n f es apófisis muscular  en muscular process  TA processus muscularis  
1136 anatomia humana ca apòfisi muscular del cartílag aritenoide terme pral.n f es apófisis muscular del cartílago aritenoides  en muscular process of arytenoid  TA processus muscularis artilaginis arytenoideae  
1137 neurociència ca apòfisi odontoide terme pral.n f ca dent de l'axis sin. compl.n f es apófisis odontoides  es diente del axis  en odontoid process  
1138 anatomia humana ca dent de l'axis terme pral.n f ca apòfisi odontoide sin. compl.n f es apófisis odontoides  es diente del axis  en odontoid process  TA dens axis  
1139 anatomia humana ca apòfisi orbitària terme pral.n f es apófisis orbitaria  en orbital process  TA processus orbitalis  
1140 anatomia humana ca apòfisi palatina terme pral.n f es apófisis palatina  en palatine process  TA processus palatinus  
1141 anatomia humana ca apòfisi piramidal de l'os palatí terme pral.n f es apófisis piramidal del hueso palatino  en pyramidal process of palatine bone  TA processus pyramidalis ossis palatini  
1142 anatomia humana ca apòfisi posterior de l'astràgal terme pral.n f es apófisis posterior del astrágalo  en posterior process of talus  TA processus posterior tali  
1143 anatomia humana ca apòfisi pterigoide terme pral.n f es apófisis pterigoides  en pterygoid process  TA processus pterygoideus  
1144 anatomia humana ca apòfisi temporal terme pral.n f es apófisis temporal  en temporal process  TA processus temporalis  
1145 neurociència ca apòfisi transversa terme pral.n f es apófisis transversa  en transverse process  
1146 anatomia humana ca apòfisi transversa terme pral.n f es apófisis transversa  en transverse process  TA processus transversus  
1147 otorrinolaringologia ca apòfisi unciforme terme pral.n f es apófisis unciforme  en uncinate process  TA processus uncinatus  
1148 anatomia humana ca apòfisi unciforme terme pral.n f es apófisis unciforme  en uncinate process  TA processus uncinatus  
1149 anatomia humana ca apòfisi vaginal terme pral.n f ca procés vaginal sin. compl.n m es apófisis vaginal  en vaginal process  TA processus vaginalis  
1150 otorrinolaringologia ca apòfisi vocal terme pral.n f es apófisis vocal  en vocal process  TA processus vocalis  
1151 anatomia humana ca apòfisi zigomàtica del maxil·lar terme pral.n f es apófisis cigomática del maxilar  en zygomatic process of maxilla  TA processus zygomaticus maxillae  
1152 anatomia humana ca apòfisi zigomàtica del temporal terme pral.n f es apófisis cigomática del temporal  en zygomatic process of temporal bone  TA processus zygomaticus ossis temporalis  
1153 fisioteràpia ca osteocondrosi terme pral.n f ca apofisitis sin. compl.n f ca epifisitis sin. compl.n f ca necrosi òssia asèptica sin. compl.n f ca necrosi òssia avascular sin. compl.n f ca necrosi òssia epifisial sin. compl.n f ca osteocondritis sin. compl.n f ca osteonecrosi asèptica sin. compl.n f es necrosis isquémica  es necrosis isquémica epifisaria  es osteocondrosis  en osteochondrosis  
1154 fisioteràpia ca malaltia de Sever terme pral.n f ca apofisitis posterior del calcani sin. compl.n f ca bursitis aquil·liana sin. compl.n f ca epifisitis del calcani sin. compl.n f ca malaltia de Haglund sin. compl.n f es apofisitis calcánea  es enfermedad de Haglund  es enfermedad de Sever  es epifisitis calcánea  en calcaneal apophysitis  en Haglund deformity  en Sever disease  
1155 fisioteràpia ca malaltia d'Osgood-Schlatter terme pral.n f ca apofisitis tibial anterior dels adolescents sin. compl.n f ca esquinç de Schlatter sin. compl.n m ca malaltia de Schlatter sin. compl.n f ca osteocondrosi del tubercle tibial anterior sin. compl.n f es apofisitis tibial anterior  es enfermedad de Osgood-Schlatter  es enfermedad de Schlatter  es osteocondrosis de la tuberosidad tibial  en apophysitis of the tibial tubercle  en Osgood-Schlatter disease  en Osgood-Schlatter syndrome  en Schlatter disease  en Schlatter sprain  
1156 neurociència ca apolipoproteïna E terme pral.n f es apolipoproteína E  en apolipoprotein E  
1157 anatomia humana ca aponeurosi terme pral.n f es aponeurosis  en aponeurosis  TA aponeurosis  
1158 sinologia ca aponeurosi de revestiment terme pral.n f ca fàscia terme pral.n f ca aponeurosi sin. compl.n f es aponeurosis  es aponeurosis de revestimiento  es fascia  fr aponévrose  fr aponévrose de revêtement  fr fascia  en aponeurosis  en fascia  it aponeurosi  it fascia  
1159 sinologia ca aponeurosi axil·lar terme pral.n f ca fàscia axil·lar sin. compl.n f es aponeurosis axilar  es fascia axilar  fr aponévrose axillaire  fr fascia axillaire  en axillary fascia  it aponeurosi ascellare  it fascia ascellare  TA fascia axillaris  
1160 anatomia humana ca aponeurosi bicipital terme pral.n f ca lacertus fibrosus sin. compl.n m es aponeurosis bicipital  es lacertus fibrosus  en bicipital aponeurosis  en lacertus fibrosus  TA aponeurosis musculi bicipitis brachii  TA aponeurosis bicipitalis  TA lacertus fibrosus  
1161 sinologia ca aponeurosi clavipectoral terme pral.n f ca fàscia clavipectoral sin. compl.n f es aponeurosis clavipectoral  es fascia clavipectoral  fr aponévrose clavi-pectoro-axillaire  fr fascia clavi-pectoro-axillaire  en clavipectoral fascia  it fascia clavipettorale  TA fascia clavipectoralis  
1162 anatomia humana ca fàscia cremastèrica terme pral.n f ca aponeurosi cremasteriana sin. compl.n f ca aponeurosi de Cooper sin. compl.n f ca fàscia de Cooper sin. compl.n f es fascia cremastérica  en cremasteric fascia  TA fascia cremasterica  
1163 anatomia humana ca aponeurosi epicranial terme pral.n f ca galea aponeuròtica sin. compl.n f es aponeurosis epicraneal  es galea aponeurótica  en epicranial aponeurosis  en galea aponeurotica  TA galea aponeurotica  TA aponeurosis epicranialis  
1164 anatomia humana ca aponeurosi lingual terme pral.n f es aponeurosis lingual  en lingual aponeurosis  TA aponeurosis linguae  
1165 anatomia humana ca aponeurosi palatina terme pral.n f es aponeurosis palatina  en palatine aponeurosis  TA aponeurosis palatina  
1166 otorrinolaringologia ca aponeurosi palatina terme pral.n f es aponeurosis palatina  en palatine aponeurosis  TA aponeurosis palatina  
1167 anatomia humana ca aponeurosi palmar terme pral.n f es aponeurosis palmar  en palmar aponeurosis  TA aponeurosis palmaris  
1168 anatomia humana ca aponeurosi plantar terme pral.n f es aponeurosis plantar  en plantar aponeurosis  TA aponeurosis plantaris  
1169 sinologia ca teixit subcutani terme pral.n m ca aponeurosi superficial sin. compl.n f ca fàscia superficial sin. compl.n f es aponeurosis superficial  es fascia superficial  es tejido subcutáneo  fr fascia superficiel  fr tissu sous-cutané  en subcutaneous tissue  en superficial fascia  it tessuto sottocutaneo  
1170 sinologia ca aponeurosi superficial del tòrax terme pral.n f ca fàscia superficial del tòrax sin. compl.n f es aponeurosis superficial del tórax  es fascia superficial del tórax  fr aponévrose superficielle du thorax  fr fascia superficiel du thorax  fr fascia superficiel thoracique  en superficial fascia of the breast  
1171 sinologia ca aponeurosi superficial mamària terme pral.n f ca fàscia superficial mamària sin. compl.n f es aponeurosis superficial de la mama  es fascia superficial de la mama  fr fascia superficiel du sein  en superficial mammary fascia  it fascia superficiale della mammella  
1172 anatomia humana ca aponeurosi temporal terme pral.n f es aponeurosis temporal  en temporal aponeurosis  TA fascia temporalis  
1173 immunologia ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada sin. compl.n f es apoptosis  fr apoptose  en apoptosis  
1174 sinologia ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada sin. compl.n f es apoptosis  es muerte celular programada  fr apoptose  fr mort cellulaire régulée  fr suicide cellulaire  en apoptosis  en cellular suicide  it apoptosi  
1175 neurociència ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada sin. compl.n f es apoptosis  es muerte celular programada  en apoptosis  en programmed cell death  
1176 sida ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada sin. compl.n f es apoptosis  fr apoptose  fr mort cellulaire régulée  fr suicide cellulaire  en apoptosis  en cellular suicide  
1177 neurociència ca apoptosi neuronal terme pral.n f ca mort neuronal programada terme pral.n f es apoptosis neuronal  es muerte neuronal programada  en neuronal apoptosis  en programmed neuronal death  
1178 sinologia ca aportació sanguínia terme pral.n f es aporte sanguíneo  fr alimentation sanguine  en blood supply  it apporto di sangue  it apporto sanguigno  
1179 infermeria ca apòsit terme pral.n m es apósito  fr pansement  en dressing  
1180 sinologia ca apòsit terme pral.n m es apósito  fr pansement  en dressing  it fasciatura  
1181 neurociència ca apràxia terme pral.n f es apraxia  en apraxia  
1182 fisioteràpia ca apràxia terme pral.n f es apraxia  en apraxia  
1183 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca apràxia terme pral.n f ca dispràxia terme pral.n f es apraxia  es dispraxia  fr apraxie  fr dyspraxie  en apraxia  en dyspraxia  
1184 neurociència ca apràxia bucofacial terme pral.n f es apraxia bucofacial  en buccofacial apraxia  
1185 neurociència ca apràxia constructiva terme pral.n f es apraxia constructiva  en constructional apraxia  
1186 neurociència ca apràxia del vestir terme pral.n f es apraxia del vestido  es apraxia del vestir  es apraxia del vestirse  en dressing apraxia  
1187 neurociència ca apràxia ideacional terme pral.n f es apraxia ideacional  en ideational apraxia  
1188 neurociència ca apràxia ideomotora terme pral.n f ca apràxia ideocinètica sin. compl.n f es apraxia ideocinética  es apraxia ideomotora  en ideokynetic apraxia  en ideomotor apraxia  
1189 neurociència ca apràxia motora terme pral.n f es apraxia motora  en limb-kinetic apraxia  en motor apraxia  
1190 neurociència ca síndrome de Balint terme pral.n f ca apràxia oculomotora sin. compl.n f es apraxia oculomotora  es síndrome de Balint  en Balint's syndrome  en oculomotor apraxia  
1191 neurociència ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  en learning  
1192 neurociència ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  en learning  
1193 neurociència ca aprenentatge associatiu terme pral.n m es aprendizaje asociativo  en associative learning  
1194 neurociència ca aprenentatge d'evitació terme pral.n m es aprendizaje de evitación  en avoidance learning  
1195 neurociència ca aprenentatge discriminatiu terme pral.n m es aprendizaje discriminativo  en discrimination learning  
1196 neurociència ca aprenentatge espacial terme pral.n m es aprendizaje espacial  en spatial learning  
1197 neurociència ca aprenentatge explícit terme pral.n m ca aprenentatge intencional sin. compl.n m es aprendizaje explícito  es aprendizaje intencional  en explicit learning  en intentional learning  
1198 neurociència ca aprenentatge implícit terme pral.n m ca aprenentatge incidental sin. compl.n m es aprendizaje implícito  es aprendizaje incidental  en implicit learning  en incidental learning  
1199 neurociència ca aprenentatge interoceptiu terme pral.n m es aprendizaje interoceptivo  en interoceptive learning  
1200 neurociència ca aprenentatge no associatiu terme pral.n m es aprendizaje no asociativo  en nonassociative learning  
1201 neurociència ca aprenentatge no supervisat terme pral.n m es aprendizaje no supervisado  en unsupervised learning  
1202 neurociència ca aprenentatge perceptiu terme pral.n m es aprendizaje perceptivo  en perceptual learning  
1203 neurociència ca aprenentatge supervisat terme pral.n m es aprendizaje supervisado  en supervised learning  
1204 sinologia ca aprepitant terme pral.n m es aprepitant  fr aprépitant  en aprepitant  it aprepitant  
1205 psiquiatria ca aprosèxia terme pral.n f es aprosexia  fr aprosexie  en aprosexia  de Aprosexie  
1206 neurociència ca aprosòdia terme pral.n f es aprosodia  en aprosodia  en aprosody  
1207 psiquiatria ca aprosòdia terme pral.n f es aprosodia  fr aprosodie  en aprosodia  en aprosody  de Aprosodie  
1208 anatomia humana ca aqüeducte terme pral.n m es acueducto  en aqueduct  
1209 anatomia humana ca aqüeducte cerebral terme pral.n m ca aqüeducte de Silvi sin. compl.n m ca aqüeducte mesencefàlic sin. compl.n m es acueducto cerebral  es acueducto de Silvio  es acueducto mesencefálico  en aqueduct of mesencephalon  en aqueduct of Sylvius  en cerebral aqueduct  TA aquaeductus mesencephali  TA aquaeductus cerebri  
1210 neurociència ca aqüeducte cerebral terme pral.n m ca aqüeducte de Silvi sin. compl.n m ca aqüeducte del mesencèfal sin. compl.n m es acueducto cerebral  es acueducto de Silvio  es acueducto del mesencéfalo  en aqueduct of Silvius  en cerebral aqueduct  
1211 anatomia humana ca aqüeducte del cargol terme pral.n m ca aqüeducte coclear sin. compl.n m ca aqüeducte de la còclea sin. compl.n m ca conducte perilimfàtic sin. compl.n m es acueducto coclear  es conducto perilinfático  en cochlear aqueduct  en perylimphatic duct  TA aquaeductus cochleae  
1212 otorrinolaringologia ca aqüeducte de la còclea terme pral.n m ca aqüeducte coclear sin. compl.n m es acueducto coclear  es acueducto de la cóclea  en aqueduct of cochlea  en cochlear aqueduct  TA aqueductus cochleae  
1213 otorrinolaringologia ca conducte facial terme pral.n m ca aqüeducte de Fal·lopi sin. compl.n m es acueducto de Falopio  es conducto facial  en aqueduct of Fallopius  en facial canal  TA canalis facialis  
1214 anatomia humana ca conducte facial terme pral.n m ca aqüeducte de Fal·lopi sin. compl.n m ca conducte espiroide sin. compl.n m es acueducto de Falopio  es conducto espiroideo  es conducto facial  en aqueduct of Fallopius  en facial canal  en spiroid canal  TA canalis facialis  
1215 otorrinolaringologia ca aqüeducte del vestíbul terme pral.n m es acueducto del vestíbulo  en aqueduct of vestibule  TA aqueductus vestibuli  
1216 anatomia humana ca aqüeducte del vestíbul terme pral.n m es acueducto del vestíbulo  en aqueduct of vestibule  TA aquaeductus vestibuli  
1217 immunologia ca artritis reumatoide terme pral.n f ca AR siglan f es artritis reumatoide  es AR  fr arthrite rhumatoïde  fr AR  en rheumatoid arthritis  en RA  
1218 immunologia ca arabinòsid de citosina terme pral.n m ca citarabina sin. compl.n f ca ARA-C siglan m es arabinósido de citosina  es citarabina  es ARA-C  fr cytarabine  fr cytosine arabinoside  fr ARA-C  en cytarabine  en cytosine arabinoside  en ARA-C  CAS 147-94-4  
1219 fisioteràpia ca aracnodactília terme pral.n f ca dits d'aranya sin. compl.n m pl es aracnodactilia  es dedos de araña  en arachnodactylia  en arachnodactyly  en spider finger  
1220 neurociència ca aracnoide terme pral.n f es aracnoides  en arachnoid  
1221 anatomia humana ca aracnoide terme pral.n f ca membrana aracnoide sin. compl.n f es aracnoides  es membrana aracnoidea  en arachnoid  en arachnoid membrane  TA arachnoidea mater  
1222 anatomia humana ca arbre bronquial terme pral.n m es árbol bronquial  en bronchial tree  TA arbor bronchialis  
1223 fisioteràpia ca arc terme pral.n m es arco  en arch  
1224 anatomia humana ca arc alveolar terme pral.n m es arco alveolar  en alveolar arch  TA arcus alveolaris  
1225 anatomia humana ca arc anastomòtic terme pral.n m es arco anastomótico  en anastomotic arch  
1226 anatomia humana ca arc anterior de l'atles terme pral.n m es arco anterior del atlas  en anterior arch of atlas  TA arcus anterior atlantis  
1227 sinologia ca arc axil·lar terme pral.n m ca arc de Langer sin. compl.n m ca múscul axil·lar de Langer sin. compl.n m es arco axilar de Langer  es arco axilo-pectoral  fr arc axillaire de Langer  en axillary arch muscle  en Langer arch  en Langer muscle  en pectorodorsalis muscle  it arco ascellare  it arco ascellare di Langer  it muscolo di Langer  
1228 neurociència ca arc branquial terme pral.n m es arco branquial  en branchial arch  
1229 anatomia humana ca arc costal terme pral.n m es arco costal  en costal arch  TA arcus costalis  
1230 anatomia humana ca lligament inguinal terme pral.n m ca arc crural sin. compl.n m es arco crural  es ligamento inguinal  en crural arch  en inguinal ligament  TA ligamentum inguinale  TA arcus inguinalis  
1231 anatomia humana ca crossa de l'aorta terme pral.n f ca arc de l'aorta sin. compl.n m es arco de la aorta  es cayado de la aorta  en arch of aorta  TA arcus aortae  
1232 immunologia ca arc de precipitació terme pral.n m es arco de precipitación  fr arc de précipitation  en precipitin arc  
1233 otorrinolaringologia ca arc del cartílag cricoide terme pral.n m es arco del cartílago cricoides  en arch of cricoid cartilage  TA arcus cartilaginis cricoideae  
1234 anatomia humana ca arc dental inferior terme pral.n m ca arcada dental inferior sin. compl.n f es arco dental inferior  es arco dental mandibular  en lower dental arcade  en mandibular dental arcade  TA arcus dentalis mandibularis  TA arcus dentalis inferior  
1235 anatomia humana ca arc dental superior terme pral.n m ca arcada dental superior sin. compl.n f es arco dental maxilar  es arco dental superior  en maxillary dental arcade  en upper dental arcade  TA arcus dentalis maxillaris  TA arcus dentalis superior  
1236 otorrinolaringologia ca arc palatofaringi terme pral.n m ca arc faringopalatí sin. compl.n m ca pilar posterior del vel del paladar sin. compl.n m es arco faringopalatino  es arco palatofaríngeo  es pilar posterior del velo del paladar  en palatopharyngeal arch  en pharyngopalatine arch  TA arcus palatopharyngeus  
1237 anatomia humana ca arc palatofaringi terme pral.n m ca arc faringopalatí sin. compl.n m ca arc posterior del paladar sin. compl.n m es arco faringopalatino  es arco palotofaríngeo  es arco posterior del paladar  en palatopharyngeal arch  en pharyngopalatine arch  TA arcus palatopharyngeus  TA plica posterior faucium  
1238 otorrinolaringologia ca arc palatoglòs terme pral.n m ca arc glossopalatí sin. compl.n m ca pilar anterior del vel del paladar sin. compl.n m es arco glosopalatino  es arco palatogloso  es pilar anterior del velo del paladar  en glossopalatine arch  en palatoglossal arch  TA arcus palatoglossus  
1239 anatomia humana ca arc palatoglòs terme pral.n m ca arc glossopalatí sin. compl.n m ca pilar anterior del paladar sin. compl.n m es arco glosopalatino  es arco palatogloso  en glossopalatine arch  en palatoglossal arch  TA arcus palatoglossus  TA plica anterior faucium  
1240 neurociència ca arc vertebral terme pral.n m ca arc neural sin. compl.n m es arco neural  es arco vertebral  en neural arch  en vertebral arch  
1241 anatomia humana ca arc palmar terme pral.n m es arco palmar  en palmar arch  
1242 anatomia humana ca arc palpebral terme pral.n m es arco palpebral  en palpebral arch  
1243 oftalmologia ca arc palpebral inferior terme pral.n m es arco palpebral inferior  en inferior palpebral arch  TA arcus palpebralis inferior  
1244 oftalmologia ca arc palpebral superior terme pral.n m es arco palpebral superior  en superior palpebral arch  TA arcus palpebralis superior  
1245 anatomia humana ca arc plantar profund terme pral.n m es arco plantar profundo  en deep plantar arch  TA arcus plantaris profundus  
1246 anatomia humana ca arc plantar superficial terme pral.n m es arco plantar superficial  en superficial plantar arch  TA arcus plantaris superficialis  
1247 anatomia humana ca arc posterior de l'atles terme pral.n m es arco posterior del atlas  en posterior arch of atlas  TA arcus posterior atlantis  
1248 anatomia humana ca arc púbic terme pral.n m es arco pubiano  en pubic arch  TA arcus pubicus  
1249 fisioteràpia ca arc reflex terme pral.n m es arco reflejo  en reflex arc  
1250 neurociència ca arc reflex terme pral.n m es arco reflejo  en reflex arc  
1251 oftalmologia ca arc senil terme pral.n m ca gerontòxon terme pral.n m es arco senil  es gerontoxón  en arcus senilis  en gerontoxon  
1252 anatomia humana ca arc superciliar terme pral.n m es arco superciliar  en superciliary arch  TA arcus superciliaris  
1253 anatomia humana ca arc tendinós terme pral.n m es arco tendinoso  en tendinous arch  TA arcus tendineus  
1254 anatomia humana ca arc vertebral terme pral.n m es arco vertebral  en vertebral arch  TA arcus vertebrae  
1255 anatomia humana ca arc zigomàtic terme pral.n m es arco cigomático  en zygomatic arch  TA arcus zygomaticus  
1256 fisioteràpia ca àrea terme pral.n f es área  en area  
1257 anatomia humana ca àrea vestibular terme pral.n f ca àrea acústica sin. compl.n f es área acústica  es área vestibular  en acoustic area  en vestibular area  TA area vestibularis  
1258 neurociència ca àrea auditiva primària terme pral.n f ca escorça auditiva primària sin. compl.n f es área auditiva primaria  es corteza auditiva primaria  en primary auditory area  en primary auditory cortex  sbl AI  
1259 neurociència ca àrea auditiva secundària terme pral.n f ca escorça auditiva secundària sin. compl.n f ca escorça d'associació auditiva sin. compl.n f es área auditiva secundaria  es corteza auditiva secundaria  en secondary auditory area  en secondary auditory cortex  sbl AII  
1260 anatomia humana ca àrea coclear terme pral.n f es área coclear  en cochlear area  TA area cochlearis  TA area cochleae  
1261 neurociència ca àrea cortical terme pral.n f es área cortical  en cortical area  
1262 anatomia humana ca àrea cribrosa de la papil·la renal terme pral.n f es área cribosa de la papila renal  en cribriform area of renal papilla  TA area cribrosa papillae renalis  
1263 neurociència ca àrea d'associació terme pral.n f ca escorça d'associació sin. compl.n f es área de asociación  es corteza de asociación  en association area  en association cortex  
1264 neurociència ca àrea de Broca terme pral.n f ca àrea motora del llenguatge terme pral.n f es área de Broca  es área motora del lenguaje  en Broca's area  en language motor area  
1265 neurociència ca àrea de Brodmann terme pral.n f es área de Brodmann  en Brodmann area  
1266 infermeria ca àrea de competència terme pral.n f es área de competencia  fr domaine de compétence  en competence area  
1267 infermeria ca àrea de dependència terme pral.n f ca font de dificultat sin. compl.n f es área de dependencia  es fuente de dificultad  fr source de difficulté  en dependency area  en source of difficulty  
1268 neurociència ca àrea de Panum terme pral.n f ca àrea de fusió sin. compl.n f es área de fusión  es área de Panum  en fusion area  en Panum's area  
1269 otorrinolaringologia ca àrea de Kiesselbach terme pral.n f ca àrea de Little sin. compl.n f ca espai de Kiesselbach sin. compl.n m es área de Kiesselbach  es área de Little  es espacio de Kiesselbach  en Kiesselbach's area  en Liittle's area  
1270 neurociència ca àrea de Wernicke terme pral.n f ca àrea sensitiva del llenguatge terme pral.n f es área de Wernicke  es área sensitiva del lenguaje  en language-sensitive area  en Wernicke's area  
1271 neurociència ca àrea del llenguatge terme pral.n f es área del lenguaje  en language area  
1272 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca àrea del llenguatge terme pral.n f es área del lenguaje  fr aire du langage  en language area  
1273 anatomia humana ca àrea gàstrica terme pral.n f es área gástrica  en gastric area  TA areae gastricae  
1274 neurociència ca àrea motora primària terme pral.n f ca escorça motora primària sin. compl.n f es área motora primaria  es corteza motora primaria  en primary motor area  en primary motor cortex  sbl MI  
1275 neurociència ca àrea olfactòria secundària terme pral.n f ca àrea olfactòria d'associació sin. compl.n f ca escorça olfactòria secundària sin. compl.n f es área olfatoria de asociación  es área olfatoria secundaria  es corteza olfatoria secundaria  en secondary olfactory area  en secondary olfactory cortex  
1276 neurociència ca àrea olfactòria primària terme pral.n f ca escorça olfactòria primària sin. compl.n f es área olfatoria primaria  es corteza olfatoria primaria  en primary olfactory area  en primary olfactory cortex  
1277 anatomia humana ca àrea subcallosa terme pral.n f ca àrea paraolfactòria de Broca sin. compl.n f es área paraolfatoria de Broca  es área subcallosa  en parolfactory area of Broca  en subcallosal area  TA area subcallosa  
1278 neurociència ca escorça piriforme terme pral.n f ca àrea piriforme sin. compl.n f es área piriforme  es corteza piriforme  en piriform area  en piriform cortex  
1279 neurociència ca àrea postrema terme pral.n f es área postrema  en area postrema  
1280 anatomia humana ca àrea postrema terme pral.n f es área postrema  en area postrema  TA area postrema  
1281 neurociència ca escorça prefrontal terme pral.n f ca àrea prefrontal sin. compl.n f es área prefrontal  es corteza prefrontal  en prefrontal area  en prefrontal cortex  
1282 neurociència ca àrea premotora terme pral.n f ca escorça premotora sin. compl.n f es área premotora  es corteza premotora  en premotor area  en premotor cortex  
1283 anatomia humana ca àrea preòptica terme pral.n f es área preóptica  en preoptic area  TA area preoptica  
1284 neurociència ca àrea preòptica terme pral.n f es área preóptica  en preoptic area  
1285 neurociència ca escorça sensorial primària terme pral.n f ca àrea sensorial primària sin. compl.n f es corteza sensorial primaria  en primary sensory cortex  
1286 neurociència ca escorça sensorial secundària terme pral.n f ca àrea sensorial secundària sin. compl.n f ca escorça d'associació unimodal sin. compl.n f es corteza de asociación unimodal  es corteza sensorial secundaria  en unimodal association cortex  
1287 neurociència ca àrea septal terme pral.n f es área septal  en septal area  
1288 neurociència ca àrea somatosensorial primària terme pral.n f ca àrea somestèsica primària sin. compl.n f ca escorça somatosensorial primària sin. compl.n f es área somatosensitiva primaria  es área somestésica primaria  es corteza somestésica primaria  en primary somesthetic area  en primary somesthetic cortex  sbl SI  
1289 neurociència ca àrea somatosensorial secundària terme pral.n f ca àrea somestèsica secundària sin. compl.n f ca escorça somatosensorial secundària sin. compl.n f es área somatosensitiva secundaria  es área somestésica secundaria  es corteza somato-sensorial secundaria  en secondary somesthetic area  en secondary somesthetic cortex  sbl SII  
1290 sida ca àrea sota la corba terme pral.n f ca AUC siglan f es área bajo la curva  es ABC  es AUC  fr surface sous la courbe  fr SSC  en area under the curve  en AUC  
1291 recerca clínica de medicaments ca àrea sota la corba de rendiment diagnòstic terme pral.n f es área bajo la curva de rendimiento diagnóstico  es área bajo la curva ROC  en area under the ROC curve  en AUC ROC  
1292 neurociència ca àrea tegmental ventral terme pral.n f es área tegmental ventral  en ventral tegmental area  
1293 neurociència ca àrea visual terme pral.n f ca escorça visual sin. compl.n f es área visual  es corteza visual  en visual area  en visual cortex  
1294 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca àrea visual terme pral.n f ca escorça visual sin. compl.n f es área visual  es corteza visual  fr aire visuelle  en visual area  en visual cortex  
1295 sinologia ca arèola terme pral.n f es areola  es aréola  fr aréole  en areola  it areola  
1296 sinologia ca arèola mamària terme pral.n f ca arèola papil·lar sin. compl.n f es aréola mamaria  fr aréole mammaire  en areola of breast  en areola of nipple  en areola papillaris  it areola mammaria  TA areola mammae  
1297 anatomia humana ca arèola mamària terme pral.n f ca arèola papil·lar sin. compl.n f es areola mamaria  en areola  TA areola mammae  
1298 sinologia ca arèola secundària terme pral.n f es areola secundaria  fr aréole secondaire  en second areola  en secondary areola  it areola secondaria  
1299 sinologia ca areolar terme pral.adj es areolar  fr aréolaire  en areolar  it areolare  
1300 otorrinolaringologia ca aritenoidectomia terme pral.n f es aritenoidectomía  en arytenoidectomy  
1301 otorrinolaringologia ca aritenoidopèxia terme pral.n f ca aritenopèxia sin. compl.n f es aritenoidopexia  es aritenopexia  en arytenoidopexy  
1302 psiquiatria ca aritmomania terme pral.n f es aritmomania  fr arithmomanie  en arithmomania  de Arithmomanie  de Zählzwang  
1303 fisioteràpia ca armadura terme pral.n f es armadura  en skeleton  
1304 sinologia ca aromatasa terme pral.n f ca monooxigenasa inespecífica terme pral.n f es aromatasa  fr aromatase  en aromatase  en unspecific monooxygenase  it aromatase  
1305 sinologia ca arpó terme pral.n m es arpón  fr harpon  en needle  en wire  it ago  it uncino  
1306 neurociència ca arquicerebel terme pral.n m ca vestibulocerebel sin. compl.n m es arquicerebelo  es vestibulocerebelo  en archicerebellum  en vestibulocerebellum  
1307 neurociència ca arquicòrtex terme pral.n m ca arquipal·li sin. compl.n m es arqueocorteza  es arquipalio  en archicortex  en archipallium  
1308 neurociència ca arquitectura neural terme pral.n f es arquitectura neural  en neural architecture  
1309 neurociència ca arreflèxia terme pral.n f es arreflexia  en areflexia  
1310 anatomia humana ca arrel terme pral.n f es raíz  en root  
1311 neurociència ca arrel terme pral.n f es raíz  en root  
1312 anatomia humana ca arrel anterior del nervi espinal terme pral.n f ca arrel motora del nervi espinal sin. compl.n f ca arrel ventral del nervi espinal sin. compl.n f es raíz anterior del nervio espinal  es raíz motora del nervio espinal  es raíz ventral del nervio espinal  en anterior root of spinal nerve  en motor root of spinal nerve  en ventral root of spinal nerve  TA radix anterior  
1313 neurociència ca arrel ventral del nervi espinal terme pral.n f ca arrel anterior del nervi espinal sin. compl.n f es raíz anterior del nervio espinal  es raíz ventral del nervio espinal  en anterior root of spinal nerve  en ventral root of spinal nerve  
1314 anatomia humana ca arrel coclear terme pral.n f es raíz coclear  en cochlear root  
1315 otorrinolaringologia ca branca de l'hèlix terme pral.n f ca arrel de l'hèlix sin. compl.n f es raíz del hélix  es rama del hélix  fr racine de l'hélix  en crus of helix  TA crus helicis  
1316 anatomia humana ca arrel de l'ungla terme pral.n f es raíz de la uña  en root of nail  
1317 anatomia humana ca arrel de la dent terme pral.n f es raíz dental  en root of tooth  TA radix dentis  
1318 anatomia humana ca arrel de la llengua terme pral.n f es raíz de la lengua  en root of tongue  TA radix linguae  
1319 otorrinolaringologia ca arrel de la llengua terme pral.n f ca base de la llengua terme pral.n f es base de la lengua  es raíz de la lengua  en base of tongue  en root of tongue  TA radix linguae  
1320 otorrinolaringologia ca arrel del nas terme pral.n f es raíz de la nariz  en root of nose  TA radix nasalis  TA radix nasi  
1321 anatomia humana ca arrel del nas terme pral.n f es raíz de la nariz  en root of nose  TA radix nasi  
1322 anatomia humana ca arrel del pèl terme pral.n f es raíz del pelo  en root of hair  
1323 anatomia humana ca arrel dorsal del nervi espinal terme pral.n f ca arrel posterior del nervi espinal sin. compl.n f ca arrel sensitiva del nervi espinal sin. compl.n f es raíz dorsal del nervio espinal  es raíz posterior del nervio espinal  es raíz sensitiva del nervio espinal  en dorsal root of spinal nerve  en posterior root of spinal nerve  en sensory root of spinal nerve  TA radix posterior  
1324 neurociència ca arrel dorsal del nervi espinal terme pral.n f ca arrel posterior del nervi espinal sin. compl.n f es raíz dorsal del nervio espinal  es raíz posterior del nervio espinal  en dorsal root of spinal nerve  en posterior root of spinal nerve  
1325 anatomia humana ca arrel espinal terme pral.n f es raíz espinal  en spinal root  TA radix spinalis  TA pars spinalis  
1326 anatomia humana ca arrel vestibular terme pral.n f es raíz vestibular  en vestibular root  
1327 neurociència ca arrestina terme pral.n f es arrestina  en arrestin  
1328 neurociència ca arrinencefàlia terme pral.n f es arrinencefalia  en arhinencephalia  
1329 fisioteràpia ca arrítmia terme pral.n f es arritmia  en arrhythmia  
1330 sinologia ca artefacte terme pral.n m es artefacto  fr artéfact  en artefact  en artifact  it artefatto  
1331 sinologia ca artèria terme pral.n f es arteria  fr artère  en artery  it arteria  TA arteria  
1332 anatomia humana ca artèria terme pral.n f es arteria  en artery  TA arteria  
1333 sinologia ca artèria toracoacromial terme pral.n f ca artèria acromiotoràcica sin. compl.n f es arteria acromiotorácica  es arteria toracoacromial  fr artère thoraco-acromiale  en acromiothoracic artery  en thoracoacromial artery  it arteria toracoacromiale  
1334 anatomia humana ca artèria alveolar inferior terme pral.n f es arteria alveolar inferior  en inferior alveolar artery  TA arteria alveolaris inferior  
1335 anatomia humana ca artèria genicular descendent terme pral.n f ca artèria anastomòtica magna sin. compl.n f es arteria anastomótica magna  es arteria descendente de la rodilla  en descending genicular artery  TA arteria descendens genus  
1336 oftalmologia ca artèria angular terme pral.n f es arteria angular  en angular artery  TA arteria angularis  
1337 anatomia humana ca artèria angular terme pral.n f es arteria angular  en angular artery  TA arteria angularis  
1338 anatomia humana ca tronc braquiocefàlic terme pral.n m ca artèria anònima sin. compl.n f ca artèria innominada sin. compl.n f es arteria anónima  es arteria innominada  es tronco braquiocefálico  en arteria anonyma  en brachiocephalic trunk  en innominate artery  TA truncus brachiocephalicus  
1339 anatomia humana ca artèria apendicular terme pral.n f es arteria apendicular  en appendicular artery  TA arteria appendicularis  
1340 anatomia humana ca artèria arcuada del ronyó terme pral.n f ca artèria arciforme del ronyó sin. compl.n f es arteria arqueada del riñón  en arcuate artery of kidney  TA arteriae arcuatae renis  
1341 anatomia humana ca artèria arcuada terme pral.n f ca artèria arcuada metatarsiana sin. compl.n f es arteria arqueada  es arteria arqueada metatarsiana  en arcuate artery  TA arteria arcuata  
1342 anatomia humana ca artèria laberíntica terme pral.n f ca artèria auditiva interna sin. compl.n f es arteria auditiva interna  es arteria laberíntica  en internal auditory artery  en labyrinthine artery  TA arteria labyrinthi  
1343 otorrinolaringologia ca artèria laberíntica terme pral.n f ca artèria auditiva interna sin. compl.n f es arteria auditiva interna  es arteria laberíntica  en internal auditory artery  en labyrinthine artery  TA arteria labyrinthina  
1344 anatomia humana ca artèria auricular posterior terme pral.n f es arteria auricular posterior  en posterior auricular artery  TA arteria auricularis posterior  
1345 anatomia humana ca artèria axil·lar terme pral.n f es arteria axilar  en axillary artery  TA arteria axillaris  
1346 sinologia ca artèria axil·lar terme pral.n f es arteria axilar  fr artère axillaire  en axillary artery  it arteria ascellare  TA arteria axillaris  
1347 anatomia humana ca artèria basilar terme pral.n f ca tronc basilar sin. compl.n m es arteria basilar  es tronco basilar  en basilar artery  en basilar trunk  TA arteria basilaris  
1348 anatomia humana ca artèria sural terme pral.n f ca artèria bessona sin. compl.n f es arteria gemela  es arteria sural  en sural artery  TA arteriae surales  
1349 anatomia humana ca artèria braquial terme pral.n f ca artèria humeral sin. compl.n f es arteria braquial  es arteria humeral  en brachial artery  TA arteria brachialis  
1350 sinologia ca artèria humeral terme pral.n f ca artèria braquial sin. compl.n f es arteria braquial  es arteria humeral  fr artère brachiale  fr artère humérale  en brachial artery  it arteria brachiale  it arteria omerale  TA arteria brachialis  
1351 anatomia humana ca artèria braquial profunda terme pral.n f ca artèria humeral profunda sin. compl.n f es arteria braquial profunda  es arteria humeral profunda  en deep brachial artery  TA arteria profunda brachii  
1352 anatomia humana ca artèria bronquial terme pral.n f es arteria bronquial  en bronchial artery  TA ramus bronchiales  
1353 anatomia humana ca artèria bucal terme pral.n f ca artèria del buccinador sin. compl.n f es arteria bucal  es arteria del buccinador  en buccal artery  en buccinator artery  TA arteria buccalis  
1354 anatomia humana ca artèria suprarenal inferior terme pral.n f ca artèria capsular inferior sin. compl.n f es arteria capsular inferior  es arteria suprarrenal inferior  en inferior capsular artery  en inferior suprarenal artery  TA arteria suprarenalis inferior  
1355 anatomia humana ca artèria suprarenal mitjana terme pral.n f ca artèria capsular mitjana sin. compl.n f es arteria capsular media  es arteria suprarrenal media  en middle capsular artery  en middle suprarenal artery  TA arteria suprarenalis media  
1356 anatomia humana ca artèria suprarenal superior terme pral.n f ca artèria capsular superior sin. compl.n f es arteria capsular superior  es arteria suprarrenal superior  en superior capsular artery  en superior suprarenal artery  TA arteriae suprarenales superiores  
1357 anatomia humana ca artèria caròtide comuna terme pral.n f ca artèria caròtide sin. compl.n f ca artèria caròtide primitiva sin. compl.n f ca caròtide sin. compl.n f es arteria carótida  es arteria carótida común  es carótida  en carotid  en carotid artery  en common carotid artery  TA arteria carotis communis  
1358 oftalmologia ca artèria caròtide externa terme pral.n f es arteria carótida externa  en external carotid artery  TA arteria carotis externa  
1359 anatomia humana ca artèria caròtide externa terme pral.n f es arteria carótida externa  en external carotid artery  TA arteria carotis externa  
1360 anatomia humana ca artèria caròtide interna terme pral.n f es arteria carótida interna  en internal carotid artery  TA arteria carotis interna  
1361 oftalmologia ca artèria caròtide interna terme pral.n f es arteria carótida interna  en internal carotid artery  TA arteria carotis interna  
1362 anatomia humana ca tronc celíac terme pral.n m ca artèria celíaca sin. compl.n f es arteria celíaca  es tronco celíaco  en celiac artery  en celiac trunk  TA truncus coeliacus  
1363 anatomia humana ca artèria central de la retina terme pral.n f es arteria central de la retina  en central artery of retina  TA arteria centralis retinae  
1364 oftalmologia ca artèria central de la retina terme pral.n f es arteria central de la retina  en central artery of retina  TA arteria centralis retinae  
1365 anatomia humana ca artèria cerebel·losa anteroinferior terme pral.n f es arteria cerebelosa anteroinferior  en arteria inferior cerebellar artery  TA arteria inferior anterior cerebelli  
1366 anatomia humana ca artèria cerebel·losa posteroinferior terme pral.n f es arteria cerebelosa posteroinferior  en posterior inferior cerebellar artery  TA arteria inferior posterior cerebelli  
1367 anatomia humana ca artèria cerebel·losa superior terme pral.n f es arteria cerebelosa superior  en superior cerebellar artery  TA arteria superior cerebelli  
1368 anatomia humana ca artèria cerebral anterior terme pral.n f es arteria cerebral anterior  en anterior cerebral artery  TA arteria cerebri anterior  
1369 anatomia humana ca artèria cerebral mitjana terme pral.n f es arteria cerebral media  en middle cerebral artery  TA arteria cerebri media  
1370 anatomia humana ca artèria cerebral posterior terme pral.n f es arteria cerebral posterior  en posterior cerebral artery  TA arteria cerebri posterior  
1371 anatomia humana ca artèria cervical ascendent terme pral.n f es arteria cervical ascendente  en ascending cervical artery  TA arteria cervicalis ascendens  
1372 anatomia humana ca artèria cervical profunda terme pral.n f es arteria cervical profunda  en deep cervical artery  TA arteria cervicalis profunda  
1373 anatomia humana ca artèria cervical transversa terme pral.n f es arteria cervical transversa  en transverse cervical artery  TA arteria transversa colli  TA arteria transversa cervicis  
1374 anatomia humana ca artèria cervical transversa terme pral.n f ca artèria transversa del coll sin. compl.n f es arteria cervical transversa  es arteria transversa del cuello  en transverse artery of neck  en transverse cervical artery  TA arteria transversa colli  TA arteria transversa cervicis  
1375 anatomia humana ca artèria glútia inferior terme pral.n f ca artèria ciàtica sin. compl.n f es arteria glútea inferior  en inferior gluteal artery  TA arteria glutea inferior  
1376 anatomia humana ca artèria ciliar terme pral.n f es arteria ciliar  en ciliary artery  
1377 oftalmologia ca artèria ciliar anterior terme pral.n f es arteria ciliar anterior  en anterior ciliary artery  TA arteria ciliaris anterior  
1378 oftalmologia ca artèria ciliar posterior curta terme pral.n f es arteria ciliar posterior corta  en short posterior ciliary artery  TA arteria ciliaris posterior brevis  
1379 oftalmologia ca artèria ciliar posterior llarga terme pral.n f es arteria ciliar posterior larga  en long posterior ciliary artery  TA arteria ciliaris posterior longa  
1380 anatomia humana ca artèria circumflexa terme pral.n f ca branca circumflexa sin. compl.n f es rama circunfleja  en circumflex branch  TA ramus circumflexus  
1381 anatomia humana ca artèria circumflexa de l'escàpula terme pral.n f es arteria circunfleja de la escápula  en circumflex artery of scapula  TA arteria circumflexa scapulae  
1382 anatomia humana ca artèria circumflexa femoral terme pral.n f es arteria circunfleja femoral  en femoral circumflex artery  
1383 anatomia humana ca artèria circumflexa humeral terme pral.n f es arteria circumfleja humeral  en humeral circumflex artery  
1384 anatomia humana ca artèria circumflexa ilíaca terme pral.n f es arteria circunfleja ilíaca  en iliac circumflex artery  
1385 anatomia humana ca artèria cística terme pral.n f es arteria cística  en cystic artery  TA arteria cystica  
1386 otorrinolaringologia ca artèria coclear terme pral.n f es arteria coclear  en cochlear artery  
1387 anatomia humana ca artèria còlica dreta terme pral.n f es arteria cólica derecha  en right colic artery  TA arteria colica dextra  
1388 anatomia humana ca artèria còlica esquerra terme pral.n f es arteria cólica izquierda  en left colic artery  TA arteria colica sinistra  
1389 anatomia humana ca artèria col·lateral terme pral.n f es arteria colateral  en collateral artery  
1390 anatomia humana ca artèria comunicant anterior terme pral.n f es arteria comunicante anterior  en anterior communicating artery  TA arteria communicans anterior  
1391 anatomia humana ca artèria comunicant posterior terme pral.n f es arteria comunicante posterior  en posterior communicating artery  TA arteria communicans posterior  
1392 anatomia humana ca artèria conjuntival terme pral.n f es arteria conjuntival  en conjunctival artery  
1393 oftalmologia ca artèria conjuntival anterior terme pral.n f es arteria conjuntival anterior  en anterior conjunctival artery  TA arteria conjunctivae anterior  
1394 oftalmologia ca artèria conjuntival posterior terme pral.n f es arteria conjuntival posterior  en posterior conjunctival artery  TA arteria conjunctivae posterior  
1395 anatomia humana ca artèria coroidal anterior terme pral.n f es arteria coroidea anterior  en anterior choroidal artery  TA arteria choroidea anterior  
1396 anatomia humana ca artèria coronària dreta terme pral.n f es arteria coronaria derecha  en right coronary artery  TA arteria coronaria dextra  
1397 anatomia humana ca artèria coronària esquerra terme pral.n f es arteria coronaria izquierda  en left coronary artery  TA arteria coronaria sinistra  
1398 anatomia humana ca artèria cremastèrica terme pral.n f ca artèria espermàtica externa sin. compl.n f es arteria cremastérica  es arteria espermática externa  en cremasteric artery  en external spermatic artery  TA arteria cremasterica  
1399 anatomia humana ca artèria cubital terme pral.n f ca artèria ulnar terme pral.n f es arteria cubital  en ulnar artery  TA arteria ulnaris  
1400 anatomia humana ca artèria deferent terme pral.n f ca artèria del conducte deferent sin. compl.n f es arteria deferente  es arteria del conducto deferente  en artery of ductus deferens  en deferential artery  TA arteria ductus deferentis  
1401 anatomia humana ca artèria del bulb del penis terme pral.n f es arteria del bulbo del pene  en artery of bulb of penis  TA arteria bulbi penis  
1402 anatomia humana ca artèria del bulb del vestíbul vaginal terme pral.n f es arteria del bulbo del vestíbulo vaginal  en artery of bulb of vestibule of vagina  TA arteria bulbi vestibuli  
1403 anatomia humana ca artèria del conducte pterigoidal terme pral.n f ca artèria vidiana sin. compl.n f es arteria del conducto pterigoideo  es arteria vidiana  en artery of pterygoid canal  en vidian artery  TA arteria canalis pterygoidei  
1404 anatomia humana ca artèria del lligament rodó de l'úter terme pral.n f es arteria del ligamento redondo del útero  en artery of round ligament of uterus  TA arteria ligamenti teretis uteri  
1405 anatomia humana ca artèria frènica inferior terme pral.n f ca artèria diafragmàtica inferior sin. compl.n f es arteria diafragmática inferior  es arteria frénica inferior  en inferior diaphragmatic artery  en inferior phrenic artery  TA arteria phrenica inferior  
1406 anatomia humana ca artèria pericardiofrènica terme pral.n f ca artèria diafragmàtica superior sin. compl.n f es arteria diafragmática superior  es arteria pericardiofrénica  en pericardiacophrenic artery  en superior diaphragmatic artery  TA arteria pericardiacophrenica  
1407 anatomia humana ca artèria digital pròpia terme pral.n f ca artèria digital col·lateral sin. compl.n f es arteria digital colateral  es arteria digital propia  en collateral digital artery  en proper digital artery  
1408 anatomia humana ca artèria digital palmar comuna terme pral.n f es arteria digital palmar común  en common palmar digital artery  TA arteriae digitales palmares communes  
1409 anatomia humana ca artèria digital plantar comuna terme pral.n f es arteria digital plantar común  en common plantar digital artery  TA arteriae digitales plantares communes  
1410 anatomia humana ca artèria dorsal del clítoris terme pral.n f es arteria dorsal del clítoris  en dorsal artery of clitoris  TA arteria dorsalis clitoridis  
1411 anatomia humana ca artèria dorsal del nas terme pral.n f es arteria dorsal de la nariz  en dorsal artery of nose  TA arteria dorsalis nasi  
1412 anatomia humana ca artèria dorsal del penis terme pral.n f es arteria dorsal del pene  en dorsal artery of penis  TA arteria dorsalis penis  
1413 anatomia humana ca artèria dorsal del peu terme pral.n f ca artèria pèdia sin. compl.n f es arteria dorsal del pie  es arteria pedia  en dorsal artery of foot  TA arteria dorsalis pedis  
1414 oftalmologia ca artèria dorsal nasal terme pral.n f ca artèria nasal externa terme pral.n f es arteria dorsal nasal  es arteria nasal externa  en dorsal nasal artery  en external nasal artery  TA arteria dorsalis nasi  TA arteria nasalis externa  
1415 anatomia humana ca artèria epiescleral terme pral.n f es arteria epiescleral  en episcleral artery  TA arteriae episclerales  
1416 oftalmologia ca artèria epiescleral terme pral.n f es arteria episcleral  en episcleral artery  TA arteria episcleralis  
1417 anatomia humana ca artèria epigàstrica inferior terme pral.n f ca artèria epigàstrica profunda sin. compl.n f es arteria epigástrica inferior  en inferior epigastric artery  TA arteria epigastrica inferior  
1418 anatomia humana ca artèria epigàstrica superficial terme pral.n f es arteria epigástrica superficial  en superficial epigastric artery  TA arteria epigastrica superficialis  
1419 anatomia humana ca artèria epigàstrica superior terme pral.n f es arteria epigástrica superior  en superior epigastric artery  TA arteria epigastrica superior  
1420 anatomia humana ca artèria escapular descendent terme pral.n f ca artèria escapular dorsal sin. compl.n f es arteria escapular descendente  es arteria escapular dorsal  en descending scapular artery  en dorsal scapular artery  TA ramus profundus  TA arteria dorsalis scapulae  
1421 anatomia humana ca artèria supraescapular terme pral.n f ca artèria escapular transversa sin. compl.n f es arteria escapular transversa  es arteria supraescapular  en suprascapular artery  en transverse scapular artery  TA arteria suprascapularis  
1422 anatomia humana ca artèria esfenopalatina terme pral.n f ca artèria nasopalatina sin. compl.n f es arteria esfenopalatina  es arteria nasopalatina  en nasopalatine artery  en sphenopalatine artery  TA arteria sphenopalatina  
1423 otorrinolaringologia ca artèria esfenopalatina terme pral.n f ca artèria nasopalatina sin. compl.n f es arteria esfenopalatina  es arteria nasopalatina  en nasopalatine artery  en sphenopalatine artery  TA arteria sphenopalatina  
1424 anatomia humana ca artèria testicular terme pral.n f ca artèria espermàtica sin. compl.n f es arteria espermática  es arteria testicular  en spermatic artery  en testicular artery  TA arteria testicularis  
1425 anatomia humana ca artèria espinal anterior terme pral.n f es arteria espinal  en spinal artery  TA arteria spinalis anterior  
1426 anatomia humana ca artèria espinal posterior terme pral.n f es arteria espinal posterior  en posterior spinal artery  TA arteria spinalis posterior  
1427 anatomia humana ca artèria esplènica terme pral.n f ca artèria lienal terme pral.n f es arteria esplénica  es arteria lienal  en arteria lienalis  en splenic artery  TA arteria splenica  TA arteria lienalis  
1428 anatomia humana ca artèria estilomastoidal terme pral.n f es arteria estilomastoidea  en stylomastoid artery  TA arteria stylomastoidea  
1429 otorrinolaringologia ca artèria etmoidal anterior terme pral.n f es arteria etmoidal anterior  en anterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis anterior  
1430 oftalmologia ca artèria etmoidal anterior terme pral.n f es arteria etmoidal anterior  en anterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis anterior  
1431 anatomia humana ca artèria etmoidal anterior terme pral.n f es arteria etmoidal anterior  en anterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis anterior  
1432 anatomia humana ca artèria etmoidal posterior terme pral.n f es arteria etmoidal posterior  en posterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis posterior  
1433 oftalmologia ca artèria etmoidal posterior terme pral.n f es arteria etmoidal posterior  en posterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis posterior  
1434 otorrinolaringologia ca artèria etmoidal posterior terme pral.n f es arteria etmoidal posterior  en posterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis posterior  
1435 anatomia humana ca artèria facial terme pral.n f ca artèria maxil·lar externa sin. compl.n f es arteria facial  en facial artery  TA arteria facialis  
1436 anatomia humana ca artèria facial transversa terme pral.n f es arteria facial transversa  en transverse facial artery  TA arteria transversa faciei  
1437 anatomia humana ca artèria faríngia ascendent terme pral.n f es arteria faríngea ascendente  en ascending pharyngeal artery  TA arteria pharyngea ascendens  
1438 anatomia humana ca artèria femoral terme pral.n f es arteria femoral  en femoral artery  TA arteria femoralis  
1439 anatomia humana ca artèria femoral profunda terme pral.n f es arteria femoral profunda  en deep femoral artery  TA arteria profunda femoris  
1440 anatomia humana ca artèria peroneal terme pral.n f ca artèria fibular sin. compl.n f es arteria fibular  es arteria peronea  en fibular artery  en peroneal artery  TA arteria fibularis  TA arteria peronea  
1441 anatomia humana ca artèria frènica superior terme pral.n f es arteria frénica superior  en superior phrenic artery  TA arteriae phrenicae superiores  
1442 anatomia humana ca artèria supraorbitària terme pral.n f ca artèria frontal lateral sin. compl.n f es arteria frontal lateral  es arteria supraorbitaria  en supraorbital artery  TA arteria supraorbitalis  
1443 oftalmologia ca artèria supraorbitària terme pral.n f ca artèria frontal lateral sin. compl.n f es arteria frontal lateral  es arteria supraorbitaria  en supraorbital artery  TA arteria supraorbitalis  
1444 anatomia humana ca artèria supratroclear terme pral.n f ca artèria frontal medial sin. compl.n f es arteria frontal medial  es arteria supratroclear  en frontal artery  en supratrochlear artery  TA arteria supratrochlearis  
1445 oftalmologia ca artèria supratroclear terme pral.n f ca artèria frontal medial sin. compl.n f es arteria frontal medial  es arteria supratroclear  en frontal artery  en supratrochlear artery  TA arteria supratrochlearis  
1446 anatomia humana ca artèria gàstrica dreta terme pral.n f es arteria gástrica derecha  en right gastric artery  TA arteria gastrica dextra  
1447 anatomia humana ca artèria gàstrica esquerra terme pral.n f es arteria gástrica izquierda  en left gastric artery  TA arteria gastrica sinistra  
1448 anatomia humana ca artèria gastroduodenal terme pral.n f es arteria gastroduodenal  en gastroduodenal artery  TA arteria gastroduodenalis  
1449 anatomia humana ca artèria gastroepiploica dreta terme pral.n f es arteria gastroepiploica derecha  en right gastroepiploic artery  TA arteria gastroomentalis dextra  
1450 anatomia humana ca artèria gastroepiploica esquerra terme pral.n f es arteria gastroepiploica izquierda  en left gastroepiploic artery  TA arteria gastroomentalis sinistra  
1451 anatomia humana ca artèria glútia superior terme pral.n f es arteria glútea superior  en superior gluteal artery  TA arteria glutea superior  
1452 anatomia humana ca artèria helicina terme pral.n f es arteria helicina  en helicine artery  TA arteriae helicinae  
1453 anatomia humana ca artèria rectal inferior terme pral.n f ca artèria hemorroidal inferior sin. compl.n f es arteria hemorroidal inferior  es arteria rectal inferior  en inferior hemorrhoidal artery  en inferior rectal artery  TA arteria rectalis inferior  
1454 anatomia humana ca artèria hemorroidal mitjana terme pral.n f ca artèria rectal mitjana terme pral.n f es arteria hemorroidal media  es arteria rectal media  en medial hemorrhoidal artery  en middle rectal artery  TA arteria rectalis media  
1455 anatomia humana ca artèria rectal superior terme pral.n f ca artèria hemorroidal superior sin. compl.n f es arteria rectal superior  en superior rectal artery  TA arteria rectalis superior  
1456 anatomia humana ca artèria hepàtica comuna terme pral.n f ca artèria hepàtica sin. compl.n f es arteria hepática  es arteria hepática común  en common hepatic artery  en hepatic artery  TA arteria hepatica communis  
1457 anatomia humana ca artèria hepàtica dreta terme pral.n f ca branca hepàtica dreta sin. compl.n f es rama derecha  en right branch  TA ramus dexter  
1458 anatomia humana ca artèria hepàtica esquerra terme pral.n f ca branca hepàtica esquerra sin. compl.n f es rama izquierda  en left branch  TA ramus sinister  
1459 anatomia humana ca artèria hepàtica pròpia terme pral.n f es arteria hepática propia  en proper hepatic artery  TA arteria hepatic propria  
1460 anatomia humana ca artèria hialoidal terme pral.n f es arteria hialoidea  en hyaloid artery  TA arteria hyaloidea  
1461 oftalmologia ca artèria hialoidal terme pral.n f es arteria hialoidea  en hyaloid artery  TA arteria hyaloidea  
1462 anatomia humana ca artèria ilíaca interna terme pral.n f ca artèria hipogàstrica sin. compl.n f es arteria hipogástrica  es arteria ilíaca interna  en hypogastric artery  en internal iliac artery  TA arteria iliaca interna  
1463 anatomia humana ca artèria ileocòlica terme pral.n f es arteria ileocólica  en ileocolic artery  TA arteria ileocolica  
1464 anatomia humana ca artèria ilíaca comuna terme pral.n f ca artèria ilíaca primitiva sin. compl.n f es arteria ilíaca común  en common iliac artery  TA arteria iliaca communis  
1465 anatomia humana ca artèria ilíaca externa terme pral.n f es arteria ilíaca externa  en external iliac artery  TA arteria iliaca externa  
1466 anatomia humana ca artèria iliolumbar terme pral.n f es arteria iliolumbar  en iliolumbar artery  TA arteria iliolumbalis  
1467 anatomia humana ca artèria infraorbitària terme pral.n f es arteria infraorbitaria  en infraorbital artery  TA arteria infraorbitalis  
1468 anatomia humana ca artèria intercostal terme pral.n f es arteria intercostal  en intercostal artery  
1469 sinologia ca artèria intercostal terme pral.n f ca artèria intercostal anterior sin. compl.n f es arteria intercostal  fr artère intercostale antérieur  en anterior intercostal artery  en intercostal artery  it arteria intercostale  it arteria intercostale anteriore  TA rami intercostales anteriores  
1470 anatomia humana ca artèria interlobar del ronyó terme pral.n f es arteria interlobular del riñón  en interlobar artery of kidney  TA arteriae interlobares  
1471 anatomia humana ca artèria interlobel·lar hepàtica terme pral.n f es arteria interlobulillar del hígado  en interlobular artery of liver  TA arteriae interlobulares hepatis  
1472 anatomia humana ca artèria interòssia terme pral.n f es arteria interósea  en interosseous artery  
1473 anatomia humana ca artèria metacarpiana dorsal terme pral.n f ca artèria interòssia dorsal de la mà sin. compl.n f es arteria interósea dorsal de la mano  es arteria metacarpiana dorsal  en dorsal metacarpal artery  TA arteriae metacarpales dorsales  
1474 anatomia humana ca artèria metatarsiana dorsal terme pral.n f ca artèria interòssia dorsal del peu sin. compl.n f es arteria interósea dorsal del pie  es arteria metatarsiana dorsal  en dorsal metatarsal artery  TA arteriae metatarsales dorsales  
1475 anatomia humana ca artèria metacarpiana palmar terme pral.n f ca artèria interòssia palmar sin. compl.n f es arteria interósea palmar  es arteria metacarpiana palmar  en palmar metacarpal artery  TA arteriae metacarpales palmares  
1476 anatomia humana ca artèria metatarsiana plantar terme pral.n f ca artèria interòssia plantar sin. compl.n f es arteria interósea plantar  es arteria metatarsiana plantar  en plantar metatarsal artery  TA arteriae metatarsales plantares  
1477 anatomia humana ca artèria labial terme pral.n f es arteria labial  en labial artery  
1478 anatomia humana ca artèria lacrimal terme pral.n f es arteria lagrimal  en lacrimal artery  TA arteria lacrimalis  
1479 oftalmologia ca artèria lacrimal terme pral.n f es arteria lagrimal  en lacrimal artery  TA arteria lacrimalis  
1480 anatomia humana ca artèria laríngia inferior terme pral.n f es arteria laríngea inferior  en inferior laryngeal artery  TA arteria laryngea inferior  
1481 anatomia humana ca artèria laríngia superior terme pral.n f es arteria laríngea superior  en superior laryngeal artery  TA arteria laryngea superior  
1482 anatomia humana ca artèria lingual terme pral.n f es arteria lingual  en lingual artery  TA arteria lingualis  
1483 anatomia humana ca artèria lingual profunda terme pral.n f ca artèria profunda de la llengua sin. compl.n f ca artèria ranina sin. compl.n f es arteria lingual profunda  es arteria ranina  en deep lingual artery  en ranine artery  TA arteria profunda linguae  
1484 anatomia humana ca artèria lumbar terme pral.n f es arteria lumbar  en lumbar artery  TA arteriae lumbales  
1485 anatomia humana ca artèria mal·leolar externa terme pral.n f es ramas maleolares laterales  en lateral malleolar branch  TA ramus malleolares laterales  
1486 anatomia humana ca artèria mal·leolar interna terme pral.n f es ramas maleolares mediales  en medial malleolar branch  TA ramas maleolares mediales  
1487 sinologia ca artèria mamària externa terme pral.n f ca artèria toràcica lateral sin. compl.n f es arteria mamaria externa  es arteria torácica lateral  fr artère mammaire externe  fr artère thoracique latérale  en external mammary artery  en lateral thoracic artery  it arteria mammaria esterna  TA arteria thoracica lateralis  
1488 anatomia humana ca artèria toràcica lateral terme pral.n f ca artèria mamària externa sin. compl.n f es arteria mamaria externa  es arteria torácica lateral  en external mammary artery  en lateral thoracic artery  TA arteria thoracica lateralis  
1489 sinologia ca artèria mamària interna terme pral.n f ca artèria toràcica interna sin. compl.n f es arteria mamaria interna  es arteria torácica interna  fr artère mammaire interne  fr artère thoracique interne  en internal mammary artery  en internal thoracic artery  it arteria mammaria interna  TA arteria thoracica interna  
1490 anatomia humana ca artèria toràcica interna terme pral.n f ca artèria mamària interna sin. compl.n f es arteria mamaria interna  es arteria torácica interna  en internal mammary artery  en internal thoracic artery  TA arteria thoracica interna  
1491 anatomia humana ca artèria massetèrica terme pral.n f es arteria masetérica  en masseteric artery  TA atreria masseterica  
1492 anatomia humana ca artèria maxil·lar terme pral.n f ca artèria maxil·lar interna sin. compl.n f es arteria maxilar  en maxillary artery  TA arteria maxillaris  
1493 anatomia humana ca artèria meníngia anterior terme pral.n f es arteria meníngea anterior  en anterior meningeal artery  TA ramus meningeus anterior  
1494 anatomia humana ca artèria meníngia mitjana terme pral.n f es arteria meníngea media  en middle meningeal artery  TA arteria meningea media  
1495 anatomia humana ca artèria meníngia posterior terme pral.n f es arteria meníngea posterior  en posterior meningeal artery  TA arteria meningea posterior  
1496 anatomia humana ca artèria mentoniana terme pral.n f es arteria mentoniana  en mental artery  TA ramus mentalis  
1497 anatomia humana ca artèria mesentèrica inferior terme pral.n f es arteria mesentérica inferior  en inferior mesenteric artery  TA arteria mesenterica inferior  
1498 anatomia humana ca artèria mesentèrica superior terme pral.n f es artèria mesentérica superior  en superior mesenteric artery  TA arteria mesenterica superior  
1499 anatomia humana ca artèria nutrícia terme pral.n f es arteria nutricia  en nutrient artery  TA arteria nutricia  TA arteria nutriens  
1500 anatomia humana ca artèria obturadora terme pral.n f es arteria obturatriz  en obturator artery  TA arteria obturatoria  
1501 anatomia humana ca artèria occipital terme pral.n f es arteria occipital  en occipital artery  TA arteria occipitalis  
1502 anatomia humana ca artèria oftàlmica terme pral.n f es arteria oftálmica  en ophthalmic artery  TA arteria ophthalmica  
1503 oftalmologia ca artèria oftàlmica terme pral.n f es arteria oftálmica  en ophthalmic artery  TA arteria ophthalmica  
1504 anatomia humana ca artèria ovàrica terme pral.n f es arteria ovárica  en ovarian artery  TA arteria ovarica  
1505 anatomia humana ca artèria palatina ascendent terme pral.n f es arteria palatina ascendente  en ascending palatine artery  TA arteria palatina ascendens  
1506 anatomia humana ca artèria palatina descendent terme pral.n f es arteria palatina descendente  en descending palatine artery  TA arteria palatina descendens  
1507 anatomia humana ca artèria palpebral terme pral.n f es arteria palpebral  en palpebral artery  
1508 oftalmologia ca artèria palpebral lateral terme pral.n f es arteria palpebral lateral  en lateral palpebral artery  TA arteria palpebralis lateralis  
1509 oftalmologia ca artèria palpebral medial terme pral.n f es arteria palpebral medial  en medial palpebral artery  TA arteria palpebralis medialis  
1510 anatomia humana ca artèria pancreàtica dorsal terme pral.n f es arteria pancreatica dorsal  en dorsal pancreatic artery  TA arteria pancreatica dorsalis  
1511 anatomia humana ca artèria pancreàtica major terme pral.n f es arteria pancreática mayor  en greater pancreatic artery  TA arteria pancreatica magna  
1512 anatomia humana ca artèria pancreatoduodenal terme pral.n f es arteria pancreaticoduodenal  en pancreaticoduodenal artery  
1513 anatomia humana ca artèria parietal terme pral.n f es arteria parietal  en parietal artery  
1514 anatomia humana ca artèria perforant terme pral.n f es arteria perforante  en perforating artery  TA arteriae perforantes  
1515 anatomia humana ca artèria perineal terme pral.n f es arteria perineal  en perineal artery  TA arteria perinealis  
1516 anatomia humana ca artèria plantar externa terme pral.n f ca artèria plantar lateral sin. compl.n f es arteria plantar lateral  en lateral plantar artery  TA arteria plantaris lateralis  
1517 anatomia humana ca artèria plantar interna terme pral.n f ca artèria plantar medial sin. compl.n f es arteria plantar medial  en medial plantar artery  TA arteria plantaris medialis  
1518 anatomia humana ca artèria plantar profunda terme pral.n f es arteria plantar profunda  en deep plantar artery  TA arteria plantaris profunda  
1519 anatomia humana ca artèria poplítia terme pral.n f es arteria poplítea  en popliteal artery  TA arteria poplitea  
1520 anatomia humana ca artèria principal del dit polze terme pral.n f es arteria principal del dedo pulgar  en principal artery of thumb  TA arteria princeps pollicis  
1521 anatomia humana ca artèria profunda del clítoris terme pral.n f es arteria profunda del clítoris  en deep artery of clitoris  TA arteria profunda clitoridis  
1522 anatomia humana ca artèria profunda del penis terme pral.n f es arteria profunda del pene  en deep artery of penis  TA arteria profunda penis  
1523 anatomia humana ca artèria púdica externa terme pral.n f es arteria pudenda externa  en external pudendal artery  
1524 anatomia humana ca artèria púdica interna terme pral.n f es arteria pudenda interna  en internal pudendal artery  TA arteria pudenda interna  
1525 anatomia humana ca artèria pulmonar terme pral.n f es arteria pulmonar  en pulmonary artery  
1526 anatomia humana ca artèria radial terme pral.n f es arteria radial  en radial artery  TA arteria radialis  
1527 anatomia humana ca artèria radial del dit índex terme pral.n f es arteria radial del dedo índice  en radial artery of index finger  TA arteria radialis indicis  
1528 anatomia humana ca artèria recurrent terme pral.n f es arteria recurrente  en recurrent artery  
1529 anatomia humana ca artèria renal terme pral.n f es arteria renal  en renal artery  TA arteria renalis  
1530 anatomia humana ca artèria retroduodenal terme pral.n f es arteria retroduodenal  en retroduodenal artery  TA arteriae retroduodenales  
1531 anatomia humana ca artèria sacra mediana terme pral.n f es arteria sacra media  en median sacral artery  TA arteria sacralis mediana  
1532 anatomia humana ca artèria sigmoidal terme pral.n f es arteria sigmoidea  en sigmoid artery  TA arteriae sigmoideae  
1533 anatomia humana ca artèria subclàvia terme pral.n f es arteria subclavia  en subclavian artery  TA arteria subclavia  
1534 anatomia humana ca artèria subcostal terme pral.n f es arteria subcostal  en subcostal artery  TA arteria subcostalis  
1535 anatomia humana ca artèria subescapular terme pral.n f es arteria subescapular  en subscapular artery  TA arteria subscapularis  
1536 sinologia ca artèria subescapular terme pral.n f es arteria subescapular  fr artère scapulaire  en subscapular artery  it arteria sottoscapolare  TA arteria subscapularis  
1537 anatomia humana ca artèria sublingual terme pral.n f es arteria sublingual  en sublingual artery  TA arteria sublingualis  
1538 anatomia humana ca artèria submentoniana terme pral.n f es arteria submentoniana  en submental artery  TA arteria submentalis  
1539 anatomia humana ca artèria temporal mitjana terme pral.n f es arteria temporal media  en middle temporal artery  TA arteria temporalis media  
1540 anatomia humana ca artèria temporal superficial terme pral.n f es arteria temporal superficial  en superficial temporal artery  TA arteria temporalis superficialis  
1541 anatomia humana ca artèria tibial anterior terme pral.n f es arteria tibial anterior  en anterior tibial artery  TA arteria tibialis anterior  
1542 anatomia humana ca artèria tibial posterior terme pral.n f es arteria tibial posterior  en posterior tibial artery  TA arteria tibialis posterior  
1543 anatomia humana ca artèria timpànica terme pral.n f es arteria timpánica  en tympanic artery  
1544 anatomia humana ca artèria tiroidal inferior terme pral.n f es arteria tiroidea inferior  en inferior thiroid artery  TA arteria thyroidea inferior  
1545 anatomia humana ca artèria tiroidal mitjana terme pral.n f es arteria tiroidea ima  en thyroid ima artery  TA arteria thyroidea ima  
1546 anatomia humana ca artèria tiroidal superior terme pral.n f es arteria tiroidea superior  en superior thyroid artery  TA arteria thyroidea superior  
1547 sinologia ca artèria toràcica superior terme pral.n f es arteria torácica superior  fr artère thoracique supérieure  en superior thoracic artery  it arteria toracica superiore  TA arteria thoracica superior  
1548 anatomia humana ca artèria tòraco-dorsal terme pral.n f es arteria toracodorsal  en thoracodorsal artery  TA arteria thoracodorsalis  
1549 anatomia humana ca artèria toracoacromial terme pral.n f es arteria toracoacromial  en thoracoacromial artery  TA arteria thoracoacromialis  
1550 anatomia humana ca artèria umbilical terme pral.n f es arteria umbilical  en umbilical artery  TA arteria umbilicalis  
1551 anatomia humana ca artèria uretral terme pral.n f es arteria uretral  en urethral artery  TA arteria urethralis  
1552 anatomia humana ca artèria uterina terme pral.n f es arteria uterina  en uterine artery  TA arteria uterina  
1553 anatomia humana ca artèria vaginal terme pral.n f es arteria vaginal  en vaginal artery  TA arteria vaginalis  
1554 anatomia humana ca artèria vertebral terme pral.n f es arteria vertebral  en vertebral artery  TA arteria vertebralis  
1555 anatomia humana ca artèria vesical inferior terme pral.n f es arteria vesical inferior  en inferior vesical artery  TA atreria vesicalis inferior  
1556 otorrinolaringologia ca artèria vestibular terme pral.n f es arteria vestibular  en vestibular artery  
1557 anatomia humana ca artèria zigomaticoorbitària terme pral.n f es arteria cigomaticoorbitaria  en zygomatico-orbital artery  TA arteria zygomaticoorbitalis  
1558 anatomia humana ca artèries esofàgiques terme pral.n f pl ca branques esofàgiques sin. compl.n f pl es ramas esofágicas  en oesophageal branches  TA rami oesophageales  
1559 anatomia humana ca artèries estriades medials terme pral.n f pl es arterias estriadas mediales  en medial striate arteries  
1560 anatomia humana ca artèries gàstriques curtes terme pral.n f pl es arterias gástricas cortas  en short gastric arteries  TA arteriae gastricae breves  
1561 anatomia humana ca artèries ileals terme pral.n f pl es arterias ileales  en ileal arteries  TA arteriae ileales  
1562 anatomia humana ca artèries sacres laterals terme pral.n f pl es arterias sacras laterales  en lateral sacral arteries  TA arteriae sacrales laterales  
1563 anatomia humana ca artèries vesicals superiors terme pral.n f pl es arterias vesicales superiores  en superior vesical arteries  TA arteriae vesicales superiores  
1564 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca arterioesclerosi terme pral.n f es arteriosclerosis  fr artériosclérose  en arteriosclerosis  
1565 fisioteràpia ca arteriografia terme pral.n f es arteriografía  en arteriography  
1566 anatomia humana ca arteriola terme pral.n f es arteriola  en arteriole  TA arteriola  
1567 oftalmologia ca arteriola macular inferior terme pral.n f es arteriola macular inferior  en inferior macular arteriole  TA arteriola macularis inferior  
1568 oftalmologia ca arteriola macular superior terme pral.n f es arteriola macular superior  en superior macular arteriole  TA arteriola macularis superior  
1569 oftalmologia ca arteriola medial de la retina terme pral.n f es arteriola medial de la retina  en medial arteriole of retina  TA arteriola medialis retinae  
1570 oftalmologia ca arteriola nasal inferior de la retina terme pral.n f es arteriola nasal inferior de la retina  en inferior nasal arteriole of retina  TA arteriola nasalis retinae inferior  
1571 oftalmologia ca arteriola nasal superior de la retina terme pral.n f es arteriola nasal superior de la retina  en superior nasal arteriole of retina  TA arteriola nasalis retinae superior  
1572 oftalmologia ca arteriola temporal inferior de la retina terme pral.n f es arteriola temporal inferior de la retina  en inferior temporal arteriole of retina  TA arteriola temporalis retinae inferior  
1573 oftalmologia ca arteriola temporal superior de la retina terme pral.n f es arteriola temporal superior de la retina  en superior temporal arteriole of retina  TA arteriola temporalis retinae superior  
1574 immunologia ca arteritis de cèl·lules gegants terme pral.n f ca arteritis cranial sin. compl.n f ca arteritis de Horton sin. compl.n f ca arteritis temporal sin. compl.n f es arteritis craneal  es arteritis de células gigantes  es arteritis temporal  fr artérite giganto-cellulaire  fr artérite temporale  en cranial arteritis  en giant cell arteritis  en temporal arteritis  
1575 immunologia ca arteritis de Takayasu terme pral.n f ca síndrome de l'arc aòrtic sin. compl.n f es arteritis de Takayasu  es síndrome del arco aórtico  fr artérite de Takayasu  en aortic arch syndrome  en Takayasu arteritis  
1576 recerca clínica de medicaments ca article de revisió terme pral.n m es artículo de revisión  en overview  en review  
1577 fisioteràpia ca articulació terme pral.n f ca joc sin. compl.n m es articulación  es juego  en joint  
1578 anatomia humana ca articulació terme pral.n f es articulación  en articulation  en joint  
1579 anatomia humana ca articulació acromioclavicular terme pral.n f es articulación acromioclavicular  en acromioclavicular articulation  TA articulatio acromioclavicularis  
1580 anatomia humana ca articulació astragalocalcaneoescafoidal terme pral.n f es articulación astragalocalcaneoescafoidea  es articulación astragalocalcaneonavicular  en talocalcaneonavicular articulation  TA articulatio talocalcaneonavicularis  
1581 anatomia humana ca articulació subastragalina terme pral.n f ca articulació astragalocalcània sin. compl.n f es articulación astragalocalcánea  es articulación subastragalina  en subtalar articulation  TA articulatio subtalaris  TA articulatio talocalcanea  
1582 anatomia humana ca articulació atlantoaxial lateral terme pral.n f es articulación atlantoaxial lateral  en lateral atlantoaxial articulation  TA articulatio atlantoaxialis lateralis  
1583 anatomia humana ca articulació atlantoaxial mitjana terme pral.n f ca articulació atlantoodontoidal sin. compl.n f es articulación atlantoaxial media  en medial atlantoaxial articulation  TA articulatio atlantoaxialis mediana  
1584 anatomia humana ca articulació atlantooccipital terme pral.n f es articulación atlantooccipital  en atlanto-occipital articulation  TA articulatio atlantooccipitalis  
1585 anatomia humana ca articulació bicondília terme pral.n f es articulación bicondílea  en bicondylar articulation  TA articulatio bicondylaris  
1586 anatomia humana ca articulació calcaneocuboidal terme pral.n f es articulación calcaneocuboidea  en calcaneocuboid articulation  TA articulatio calcaneocuboidea  
1587 anatomia humana ca articulació carpiana terme pral.n f ca articulació intercarpiana sin. compl.n f es articulación carpiana  es articulación intercarpiana  en carpal articulation  en intercarpal articulation  TA articulationes carpi  TA articulationes intercarpales  
1588 anatomia humana ca articulació carpometacarpiana terme pral.n f es articulación carpometacarpiana  en carpometacarpal articulation  TA articulationes carpometacarpales  
1589 fisioteràpia ca articulació composta terme pral.n f es articulación compuesta  en composite joint  en compound joint  
1590 anatomia humana ca articulació composta terme pral.n f es articulación compuesta  es complejo articular  en composite articulation  TA articulatio composita  
1591 anatomia humana ca articulació condília terme pral.n f ca articulació el·lipsoidal sin. compl.n f ca condilartrosi sin. compl.n f es articulación condílea  es articulación elipsoidea  es condilartrosis  en condylar articulation  en condylarthrosis  en ellipsoidal articulation  TA articulatio ellipsoidea  
1592 anatomia humana ca articulació condrocostal terme pral.n f es articulación costocondral  en costochondral articulation  TA articulationes costochondrales  
1593 anatomia humana ca articulació condroesternal terme pral.n f ca sincondrosi costoesternal sin. compl.n f es sincondrosis costo-esternal  en costosternal joint  TA synchondrosis costosternalis  
1594 anatomia humana ca articulació esternocostal terme pral.n f ca articulació condroesternal sin. compl.n f es articulación condroesternal  es articulación esternocostal  en chondrosternal articulation  en sternocostal articulation  TA articulationes sternocostales  
1595 anatomia humana ca articulació costotransversa terme pral.n f es articulación costotransversa  en costotransverse articulation  TA articulatio costotransversa  
1596 anatomia humana ca articulació costovertebral terme pral.n f ca articulació del cap de la costella sin. compl.n f es articulación costovertebral  es articulación de la cabeza de la costilla  en articulation of head of rib  en costovertebral articulation  TA articulationes costovertebrales  
1597 anatomia humana ca articulació del maluc terme pral.n f ca articulació coxofemoral sin. compl.n f es articulación coxofemoral  es articulación de la cadera  en articulation of hip  en coxofemoral articulation  TA articulatio coxae  TA articulatio coxofemoralis  
1598 otorrinolaringologia ca articulació cricoaritenoidal terme pral.n f es articulación cricoaritenoidea  en cricoarytenoid articulation  TA articulatio crico-arytenoidea  
1599 anatomia humana ca articulació cricoaritenoidal terme pral.n f es articulación cricoaritenoidea  en cricoarytenoid articulation  TA articulatio cricoarytenoidea  
1600 anatomia humana ca articulació cricotiroidal terme pral.n f es articulación cricotiroidea  en cricothyroid articulation  TA articulatio cricothyroidea  
1601 otorrinolaringologia ca articulació cricotiroidal terme pral.n f es articulación cricotiroidea  en cricothyroid articulation  TA articulatio cricothyroidea  
1602 anatomia humana ca articulació d'encaix recíproc terme pral.n f ca articulació sellar terme pral.n f es articulación en silla de montar  es articulación sillar  en saddle joint  en sellar joint  TA articulatio sellaris  
1603 anatomia humana ca articulació de frontissa terme pral.n f es articulación trocoide  en pivot joint  TA articulatio trochoidea  
1604 fisioteràpia ca articulació de frontissa terme pral.n f es articulación de bisagra  en ginglymoid joint  en hinge joint  
1605 anatomia humana ca articulació escapulohumeral terme pral.n f ca articulació de l'espatlla sin. compl.n f ca articulació del muscle sin. compl.n f es articulación del hombro  es articulación escapulohumeral  en articulation of shoulder  TA articulatio humeri  TA articulatio glenohumeralis  
1606 anatomia humana ca articulació de la mà terme pral.n f es articulación de la mano  en articulation of hand  TA articulationes manus  
1607 anatomia humana ca articulació del colze terme pral.n f es articulación del codo  en articulation of elbow  TA articulatio cubiti  
1608 anatomia humana ca articulació del genoll terme pral.n f ca articulació femorotibial sin. compl.n f ca articulació femorotibiorotular sin. compl.n f es articulación de la rodilla  es articulación femorotibial  en articulation of knee  TA articulatio genus  
1609 anatomia humana ca articulació del peu terme pral.n f es articulación del pie  en articulation of foot  TA articulationes pedis  
1610 anatomia humana ca articulació del turmell terme pral.n f ca articulació talocrural sin. compl.n f es articulación del tobillo  es articulación talocrural  en talocrural articulation  TA articulatio talocruralis  
1611 anatomia humana ca articulació dels ossets de l'orella terme pral.n f es articulación de los huesecillos del oído  en articulation of auditory ossicles  TA articulationes ossiculorum auditus  TA articulationes ossiculorum auditoriorum  
1612 fisioteràpia ca diartrosi terme pral.n f ca articulació diartrodial sin. compl.n f es articulación diartrodial  es articulación sinovial  es diartrosis  en diarthrodial joint  en diarthrosis  en synovial joint  
1613 anatomia humana ca diartrosi terme pral.n f ca articulació diartrodial sin. compl.n f es diartrosis  en diarthrosis  TA diarthrosis  TA junctura synovialis  TA articulatio  
1614 anatomia humana ca articulació escafocuneal terme pral.n f es articulación cuneoescafoidea  es articulación cuneonavicular  en cuneonavicular articulation  TA articulatio cuneonavicularis  
1615 anatomia humana ca articulació esferoidal terme pral.n f ca enartrosi terme pral.n f es articulación esferoidea  es enartrosis  en enarthrosis  en spheroidal articulation  TA articulatio spheroidea  TA enarthrosis  
1616 otorrinolaringologia ca sindesmosi timpanicostapedial terme pral.n f ca articulació estapediovestibular sin. compl.n f es articulación estapediovestibular  es sindesmosis timpanoestapedia  en stapediovestibular articulation  en tympanicostapedial syndesmosis  TA syndesmosis tympanostapedia  
1617 anatomia humana ca articulació esternoclavicular terme pral.n f ca articulació esternocostoclavicular sin. compl.n f es articulación esternoclavicular  es articulación esternocostoclavicular  en sternoclavicular articulation  TA articulatio sternoclavicularis  
1618 anatomia humana ca articulació humerocubital terme pral.n f es articulación humerocubital  en humeroulnar articulation  TA articulatio humeroulnaris  
1619 anatomia humana ca articulació humeroradial terme pral.n f es articulación humerorradial  en humeroradial articulation  TA articulatio humeroradialis  
1620 anatomia humana ca articulació incudoestapedial terme pral.n f es articulación incudoestapedia  en incudostapedial articulation  TA articulatio incudostapedialis  
1621 anatomia humana ca articulació incudomal·leal terme pral.n f es articulación incudomaleolar  en incudomalleolar articulation  TA articulatio incudomallearis  
1622 otorrinolaringologia ca articulació incudomal·leal terme pral.n f es articulación incudomalear  en incudomalleal articulation  TA articulatio incudomallearis  
1623 otorrinolaringologia ca articulació incudostapedial terme pral.n f es articulación incudoestapedia  en incudostapedial articulation  TA articulatio incudostapedialis  
1624 anatomia humana ca articulació intercondral terme pral.n f es articulación intercondral  en interchondral articulation  TA articulationes interchondrales  
1625 anatomia humana ca articulació interfalàngica de la mà terme pral.n f es articulación interfalángica de la mano  en interphalangeal joint of hand  TA articulationes interphalangeales manus  
1626 anatomia humana ca articulació interfalàngica del peu terme pral.n f es articulación interfalángica del pie  en interphalangeal joint of foot  TA articulationes interphalangeales pedis  
1627 anatomia humana ca articulació intermetacarpiana terme pral.n f es articulación intermetacarpiana  en intermetacarpal articulation  TA articulationes intermetacarpales  
1628 anatomia humana ca articulació intermetatarsiana terme pral.n f es articulación intermetatarsiana  en intermetatarsal articulation  TA articulationes intermetatarsales  
1629 anatomia humana ca articulació intervertebral terme pral.n f es articulación intervertebral  en vertebral articulation  TA juncturae columnae vertebralis  
1630 anatomia humana ca articulació lumbosacra terme pral.n f es articulación lumbosacra  en lumbosacral articulation  TA articulatio lumbosacralis  
1631 anatomia humana ca articulació mediocarpiana terme pral.n f es articulación mediocarpiana  en mediocarpal articulation  TA articulatio mediocarpalis  
1632 anatomia humana ca articulació transversa del tars terme pral.n f ca articulació mediotarsiana sin. compl.n f es articulación mediotarsiana  es articulación transversa del tarso  en transverse tarsal articulation  TA articulatio tarsi transversa  
1633 anatomia humana ca articulació metacarpofalàngica terme pral.n f es articulación metacarpofalángica  en metacarpophalangeal articulation  TA articulationes metacarpophalangeales  
1634 anatomia humana ca articulació metatarsofalàngica terme pral.n f es articulación metatarsofalángica  en metatarsophalangeal articulation  TA articulationes metatarsophalangeales  
1635 anatomia humana ca articulació peroneotibial proximal terme pral.n f es articulación tibioperonea  en tibiofibular joint  TA articulatio tibiofibularis  
1636 anatomia humana ca articulació plana terme pral.n f ca artròdia sin. compl.n f es articulación plana  en plane joint  TA articulatio plana  TA artrodia  
1637 anatomia humana ca articulació radiocarpiana terme pral.n f es articulación radiocarpiana  en radiocarpal articulation  TA articulatio radiocarpalis  
1638 anatomia humana ca articulació radiocubital distal terme pral.n f es articulación radiocubital distal  en distal radioulnar joint  TA articulatio radioulnaris distalis  
1639 anatomia humana ca articulació radiocubital proximal terme pral.n f es articulación radiocubital proximal  en proximal radioulnar joint  TA articulatio radioulnaris proximalis  
1640 anatomia humana ca articulació trocoidal terme pral.n f ca articulació rotatòria sin. compl.n f ca trocoide sin. compl.n f es articulación trocoide  en trochoidal articulation  TA articulatio trochoidea  
1641 fisioteràpia ca símfisi sacrococcigeal terme pral.n f ca articulació sacrococcigeal sin. compl.n f es articulación sacrococcígea  es sínfisis sacrococcígea  en sacrococcygeal articulation  en sacrococcygeal joint  en sacrococcygeal symphysis  
1642 anatomia humana ca articulació sacrococcígia terme pral.n f ca sincondrosi sacrococcígia sin. compl.n f es articulación sacrococcígea  es sincondrosis sacrococcígea  en sacrococcygeal articulation  en sacrococcygeal syncondrosis  TA articulatio sacrococcygea  
1643 fisioteràpia ca articulació sacroilíaca terme pral.n f ca símfisi sacroilíaca terme pral.n f es articulación sacroilíaca  en sacroiliac articulation  en sacroiliac joint  
1644 anatomia humana ca articulació sacroilíaca terme pral.n f es articulación sacroilíaca  en sacroiliac articulation  TA articulatio sacroiliaca  
1645 anatomia humana ca articulació simple terme pral.n f es articulación simple  en simple articulation  TA articulatio simplex  
1646 anatomia humana ca articulació tarsometatarsiana terme pral.n f es articulación tarsometatarsiana  en tarsometatarsal articulation  TA articulationes tarsometatarsales  
1647 anatomia humana ca articulació temporomandibular terme pral.n f es articulación temporomandibular  en temporomandibular articulation  TA articulatio temporomandibularis  
1648 fisioteràpia ca artrestèsia terme pral.n f ca sensibilitat artrocinètica terme pral.n f ca sensibilitat posicional sin. compl.n f es artrestesia  es sensibilidad artrocinética  es sensibilidad posicional  en arthresthesia  en articular sensibility  en joint sense  
1649 fisioteràpia ca artritis terme pral.n f es artritis  en arthritis  
1650 immunologia ca artritis idiopàtica juvenil terme pral.n f ca artritis crònica juvenil sin. compl.n f ca artritis reumatoide juvenil sin. compl.n f es artritis crónica juvenil  es artritis idiopática juvenil  es artritis reumatoide juvenil  fr polyarthrite chronique de l'enfant  fr polyarthrite juvénile  en juvenile chronic arthritis  en juvenile idiopathic arthritis  en juvenile rheumatoid arthritis  
1651 fisioteràpia ca artritis reumatoide juvenil terme pral.n f ca artritis crònica juvenil sin. compl.n f ca malaltia de Chauffard-Still sin. compl.n f ca malaltia de Still sin. compl.n f ca poliartritis crònica infantil sin. compl.n f ca síndrome de Chauffard-Still sin. compl.n f es artritis crónica juvenil  es enfermedad de Still  es síndrome de Chauffard-Still  en juvenile arthritis  en juvenile chronic arthritis  en juvenile rheumatoid arthritis  en Still disease  
1652 fisioteràpia ca síndrome de Jaccoud terme pral.n f ca artritis de Jaccoud sin. compl.n f es síndrome de Jaccoud  en Jaccoud arthropathy  en Jaccoud syndrome  
1653 immunologia ca artritis induïda per adjuvant terme pral.n f es artritis adjuvante  fr arthrite induite par adjuvant  en adjuvant arthritis  
1654 immunologia ca artritis induïda per col·lagen terme pral.n f es artritis inducida por colágeno  fr arthrite induite par le collagène  en collagen induced arthritis  
1655 fisioteràpia ca artritis reumatoide terme pral.n f ca malaltia de Landré-Beauvais sin. compl.n f ca poliartritis crònica progressiva sin. compl.n f ca poliartritis reumatoide sin. compl.n f ca reumatisme crònic deformant sin. compl.n m es artritis reumatoide  es poliartritis crónica progresiva  es poliartritis reumatoide  en rheumatoid arthritis  
1656 fisioteràpia ca artrocentesi terme pral.n f es artrocentesis  en arthrocentesis  
1657 fisioteràpia ca artrogriposi terme pral.n f es artrogriposis  en arthrogryposis  
1658 fisioteràpia ca artròlisi terme pral.n f es artrólisis  en arthrolysis  
1659 fisioteràpia ca artropatia terme pral.n f es artropatía  en arthropathy  
1660 fisioteràpia ca artropatia alcaptonúrica terme pral.n f es artropatía alcaptonúrica  en alkaptonuric arthropathy  
1661 malalties infeccioses ca artròpodes terme pral.n m pl es artrópodos  fr arthropodes  en arthropods  
1662 fisioteràpia ca artroscòpia terme pral.n f es artroscopia  en arthroscopy  
1663 fisioteràpia ca artrosi terme pral.n f ca osteoartritis terme pral.n f ca malaltia degenerativa articular sin. compl.n f ca osteoartrosi sin. compl.n f es artrosis  en osteoarthritis  
1664 fisioteràpia ca artrosi interespinosa lumbar terme pral.n f ca malaltia de Baastrup sin. compl.n f es artrosis interespinosa  es artrosis interespinosa lumbar  es enfermedad de Baastrup  en Baastrup disease  en Baastrup syndrome  en kissing spines  
1665 recerca clínica de medicaments ca arxiu mestre de la substància activa terme pral.n m ca arxiu mestre del fàrmac sin. compl.n m ca arxiu mestre del fàrmac europeu sin. compl.n m es archivo maestro de la sustancia activa  es archivo maestro del fármaco  es archivo maestro del fármaco europeo  es ASMF  es DMF  es EDMF  en active substance master file  en drug master file  en European drug master file  en ASMF  en DMF  en EDMF  
1666 immunologia ca ascites terme pral.n f es ascitis  fr ascite  en ascites  
1667 fisioteràpia ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  
1668 infermeria ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  fr asepsie  en asepsis  
1669 fisioteràpia ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  
1670 malalties infeccioses ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  fr asepsie  en asepsis  
1671 infermeria ca asfíxia terme pral.n f es asfixia  fr asphyxie  en asphyxia  
1672 sinologia ca asimetria terme pral.n f es asimetría  fr asymétrie  en asymmetry  it asimmetria  
1673 fisioteràpia ca asimetria terme pral.n f es asimetría  en asymmetry  
1674 neurociència ca asimetria cerebral terme pral.n f es asimetría cerebral  en cerebral asymmetry  
1675 sinologia ca asimètric -a terme pral.adj es asimétrico  fr asymétrique  fr dissymétrique  en asymmetrical  it asimmetrico  
1676 fisioteràpia ca asimptomàtic -a terme pral.adj es asintomático -ca  en asymptomatic  
1677 sida ca asimptomàtic -a terme pral.adj es asintomático -ca  fr asymptomatique  en asymptomatic  
1678 malalties infeccioses ca asimptomàtic -a terme pral.adj es asintomático -ca  fr asymptomatique  en asymptomatic  
1679 neurociència ca asinergia terme pral.n f es asinergia  en asynergia  en asynergy  
1680 fisioteràpia ca asma terme pral.n m ca asma bronquial sin. compl.n m es asma  en asthma  
1681 immunologia ca asma al·lèrgica terme pral.n f es asma alérgica  fr asthme allergique  en allergic asthma  
1682 fisioteràpia ca asomatognòsia terme pral.n f ca somatoagnòsia sin. compl.n f es asomatognosia  en asomatognosia  
1683 immunologia ca aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica terme pral.n f es aspergilosis broncopulmonar alérgica  fr aspergillose pulmonaire allergique  fr asthme aspergillaire  en allergic aspergillosis  en allergic bronchopulmonary aspergillosis  
1684 sinologia ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  it aspirazione  
1685 infermeria ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  en suction  
1686 infermeria ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  
1687 infermeria ca aspiració terme pral.n f es aspiración  en aspiration  
1688 infermeria ca aspirador terme pral.n m es aspirador  fr aspirateur  en aspirator  
1689 recerca clínica de medicaments ca assaig amb cegament terme pral.n m es ensayo ciego  en blind trial  
1690 recerca clínica de medicaments ca assaig amb cegament doble terme pral.n m es ensayo doble ciego  en double-blind trial  
1691 recerca clínica de medicaments ca assaig amb cegament simple terme pral.n m ca assaig amb cegament únic terme pral.n m es ensayo simple ciego  en single-blind trial  
1692 recerca clínica de medicaments ca assaig amb cegament triple terme pral.n m es ensayo triple ciego  en triple-blind trial  
1693 sida ca assaig clínic terme pral.n m es ensayo clínico  fr essai clinique  en clinical trial  
1694 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic terme pral.n m ca assaig clínic comparatiu sin. compl.n m es ensayo clínico  es ensayo clínico comparativo  en clinical trial  en controlled clinical trial  en CCT  
1695 sinologia ca assaig clínic terme pral.n m es ensayo clínico  fr essai clinique  en clinical trial  it sperimentazione clinica  
1696 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic aleatoritzat terme pral.n m es ensayo aleatorizado  es ensayo clínico aleatorizado  en randomised clinical trial  en randomized clinical trial  
1697 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic de participant únic terme pral.n m es ensayo clínico de n = 1  en n-of-one clinical trial  en single-subject clinical trial  
1698 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic explicatiu terme pral.n m es ensayo clínico explicativo  en explanatory clinical trial  
1699 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic paral·lel terme pral.n m ca disseny paral·lel sin. compl.n m es diseño paralelo  es ensayo clínico paralelo  en parallel design  en parallel treatment design  
1700 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic pragmàtic terme pral.n m es ensayo clínico pragmático  en pragmatic clinical trial  en pragmatic trial  
1701 recerca clínica de medicaments ca assaig clínic seqüencial terme pral.n m ca disseny seqüencial sin. compl.n m es diseño secuencial  es ensayo clínico secuencial  en sequential design  
1702 recerca clínica de medicaments ca assaig comunitari terme pral.n m ca assaig d'intervenció comunitària terme pral.n m es ensayo comunitario  es estudio de intervención comunitaria  en community intervention trial  en community trial  
1703 immunologia ca assaig d'alliberament de crom terme pral.n m es ensayo de liberación de cromo  fr test de relargage de chrome  en chromium release assay  
1704 immunologia ca assaig d'Elispot terme pral.n m es ensayo de Elispot  fr technique Elispot  en Elispot assay  
1705 immunologia ca assaig de citotoxicitat terme pral.n m es ensayo de citotoxicidad  es prueba de citotoxicidad  fr test de cytotoxicité  en cytotoxicity assay  en cytotoxicity test  
1706 immunologia ca assaig de formació de plaques terme pral.n m ca assaig de plaques de Jerne sin. compl.n m es ensayo de formación de placas  es ensayo de placa de Jerne  es ensayo de placa hemolítica  fr technique des plaques d'hémolyse  en hemolytic plaque assay  en Jerne plaque assay  en plaque-forming assay  
1707 recerca clínica de medicaments ca assaig de primera administració en humans terme pral.n m es ensayo clínico de primera administración en humanos  en first-in-human clinical trial  en first-in-man clinical trial  
1708 sida ca immunoassaig terme pral.n m ca assaig immunològic sin. compl.n m es inmunoensayo  es ensayo inmunológico [MX]  fr immuno-essai  fr immunoessai  en immune assay  en immunoassay  en immunochemical assay  
1709 immunologia ca immunoassaig terme pral.n m ca assaig immunològic sin. compl.n m es inmunoensayo  fr immunoessai  en immune assay  en immunoassay  
1710 immunologia ca assaig immunoradiomètric terme pral.n m ca IRMA siglan m es ensayo inmunorradiométrico  es IRMA  fr dosage radio-immunologique  fr technique de dosage immunométrique  fr IRMA  en immunoradiometric assay  en IRMA  
1711 recerca clínica de medicaments ca assaig sense cegament terme pral.n m ca assaig obert sin. compl.n m es ensayo abierto  en open label trial  en open trial  en unmasked trial  
1712 recerca clínica de medicaments ca assegurament de la qualitat terme pral.n m es aseguramiento de la calidad  en quality assurance  
1713 sida ca assemblatge terme pral.n m es ensamblaje  fr assemblage  en assembly  
1714 fisioteràpia ca assertivitat terme pral.n f es asertividad  en assertiveness  
1715 infermeria ca assertivitat terme pral.n f es asertividad  fr assertivité  en assertiveness  
1716 psiquiatria ca assertivitat terme pral.n f es asertividad  fr assertivité  en assertiveness  de Assertivität  
1717 psiquiatria ca assetjament psicològic terme pral.n m es acoso laboral  es acoso moral  es acoso psicológico  fr harcèlement moral au travail  fr harcèlement professionnel  fr harcèlement psychologique  en mobbing  de Mobbing  
1718 recerca clínica de medicaments ca assignació terme pral.n f es asignación  en allocation  en assignment  
1719 psiquiatria ca assistència gestionada terme pral.n f es asistencia gestionada  es atención dirigida  es atención gestionada  fr soins gérés  fr soins intégrés  en managed care  de Managed Care  
1720 infermeria ca assistència sanitària terme pral.n f es asistencia sanitaria  fr soins de santé  en medical care  
1721 infermeria ca assistència social terme pral.n f es asistencia social  fr aide sociale  fr assistance sociale  en social assistance  
1722 recerca clínica de medicaments ca assistent de recerca clínica terme pral.n m, f es asistente de investigación clínica  en clinical research assistant  en CRA  
1723 infermeria ca treballador social | treballadora social terme pral.n m, f ca assistent social | assistenta social sin. compl.n m, f es asistente social  es trabajador social | trabajadora social  fr assistant de service social | assistante de service social  fr assistant social | assistante sociale  fr travailleur social | travailleuse sociale  en social service worker  en social worker  
1724 infermeria ca associació terme pral.n f es asociación  fr association  en association  
1725 recerca clínica de medicaments ca associació terme pral.n f es asociación  en association  
1726 psiquiatria ca associació fonètica terme pral.n f es asociación sonora  es clangor  fr association par assonances  en clang association  en clanging  
1727 psiquiatria ca associació laxa terme pral.n f ca descarrilament sin. compl.n m es asociación laxa  es descarrilamiento  fr association lâche  fr déraillement  en derailment  en loose association  de Entgleisung  
1728 infermeria ca assumpció terme pral.n f es asunción  fr assomption  en assumption  
1729 neurociència ca astàsia terme pral.n f es astasia  en astasia  
1730 fisioteràpia ca astènia terme pral.n f es astenia  en asthenia  
1731 sinologia ca astènia terme pral.n f es astenia  fr asthénie  en asthenia  it astenia  
1732 infermeria ca astènia terme pral.n f es astenia  fr asthénie  en asthenia  
1733 psiquiatria ca astènia terme pral.n f es astenia  fr asthénie  en asthenia  de Asthenie  
1734 fisioteràpia ca astènic -a terme pral.adj es asténico -ca  en asthenic  
1735 oftalmologia ca astenopia terme pral.n f es astenopía  en asthenopia  
1736 fisioteràpia ca asterixi terme pral.n f ca tremolor d'esbatec sin. compl.n m ca tremolor hepàtic sin. compl.n m es asterixis  es temblor aleteante  en asterixis  en flapping tremor  
1737 oftalmologia ca astigmàtic -a terme pral.adj es astigmático  en astigmatic  
1738 oftalmologia ca astigmàtic -a terme pral.adj es astigmático  en astigmatic  
1739 oftalmologia ca astigmatisme terme pral.n m es astigmatismo  en astigmatism  
1740 oftalmologia ca astigmatisme directe terme pral.n m ca astigmatisme amb la regla sin. compl.n m es astigmatismo con la regla  es astigmatismo directo  en astigmatism with the rule  en direct astigmatism  
1741 oftalmologia ca astigmatisme compost terme pral.n m es astigmatismo compuesto  en compound astigmatism  
1742 oftalmologia ca astigmatisme invers terme pral.n m ca astigmatisme contra la regla sin. compl.n m es astigmatismo contra la regla  es astigmatismo inverso  en astigmatism against the rule  en inverse astigmatism  
1743 oftalmologia ca astigmatisme corneal terme pral.n m es astigmatismo corneal  en corneal astigmatism  
1744 oftalmologia ca astigmatisme hipermetrop compost terme pral.n m es astigmatismo hipermetrópico compuesto  en compound hypermetropic astigmatism  
1745 oftalmologia ca astigmatisme hipermetrop simple terme pral.n m es astigmatismo hipermetrópico simple  en simple hypermetropic astigmatism  
1746 oftalmologia ca astigmatisme irregular terme pral.n m es astigmatismo irregular  en irregular astigmatism  
1747 oftalmologia ca astigmatisme lenticular terme pral.n m es astigmatismo lenticular  en lenticular astigmatism  
1748 oftalmologia ca astigmatisme miop compost terme pral.n m es astigmatismo miópico compuesto  en compound myopic astigmatism  
1749 oftalmologia ca astigmatisme miop simple terme pral.n m es astigmatismo miópico simple  en simple myopic astigmatism  
1750 oftalmologia ca astigmatisme mixt terme pral.n m es astigmatismo mixto  en mixed astigmatism  
1751 oftalmologia ca astigmatisme oblic terme pral.n m es astigmatismo oblicuo  en oblique astigmatism  
1752 oftalmologia ca astigmatisme regular terme pral.n m es astigmatismo regular  en regular astigmatism  
1753 fisioteràpia ca astràgal terme pral.n m ca taba sin. compl.n f es astrágalo  es taba  en ankle bone  en astragal  en astragalus  en talus  
1754 anatomia humana ca astràgal terme pral.n m es astrágalo  en astragalus  en talus  TA talus  
1755 neurociència ca astròcit terme pral.n m es astrocito  en astrocyte  
1756 neurociència ca astròcit fibrós terme pral.n m es astrocito fibroso  en fibrous astrocyte  
1757 neurociència ca astròcit protoplasmàtic terme pral.n m es astrocito protoplasmático  en protoplasmic astrocyte  
1758 neurociència ca astròcit reactiu terme pral.n m es astrocito reactivo  en reactive astrocyte  
1759 neurociència ca astrocitoma terme pral.n m ca tumor astrocitari sin. compl.n m es astrocitoma  es tumor astrocitario  en astrocytic tumor  en astrocytoma  
1760 neurociència ca astrocitosi terme pral.n f es astrocitosis  en astrocytosis  
1761 neurociència ca crisi d'angoixa terme pral.n f ca atac de pànic sin. compl.n m es ataque de pánico  es crisis de angustia  en anxiety crisis  en panic attack  
1762 psiquiatria ca crisi d'angoixa terme pral.n f ca atac de pànic sin. compl.n f es ataque de pánico  es crisis de angustia  fr attaque de panique  fr crise aiguë d'angoisse  en anxiety crisis  en panic attack  de Angstanfall  de Panickattacke  
1763 fisioteràpia ca atàxia terme pral.n f ca atàxia motora sin. compl.n f es ataxia  es ataxia motora  en ataxia  en ataxy  en motor ataxia  
1764 neurociència ca atàxia terme pral.n f es ataxia  en ataxia  
1765 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca atàxia terme pral.n f es ataxia  fr ataxie  en ataxia  en ataxy  
1766 fisioteràpia ca síndrome de Nonne-Marie terme pral.n f ca atàxia cerebel·losa hereditària sin. compl.n f es síndrome de Nonne-Marie  en Nonne-Marie syndrome  
1767 fisioteràpia ca atàxia de Friedreich terme pral.n f ca atàxia familiar sin. compl.n f ca malaltia de Friedreich sin. compl.n f es ataxia de Friedreich  es ataxia espinal hereditaria  es enfermedad de Friedreich  en Friedreich ataxia  en hereditary ataxia  en hereditary spinal ataxia  
1768 neurociència ca atàxia de Friedreich terme pral.n f es ataxia de Friedreich  en Friedreich's ataxia  
1769 neurociència ca atàxia espinal terme pral.n f es ataxia espinal  en spinal ataxia  
1770 neurociència ca atàxia espinocerebel·losa terme pral.n f es ataxia espinocerebelosa  en spinocerebellar ataxia  
1771 fisioteràpia ca atàxia perifèrica terme pral.n f es ataxia periférica  en peripheral ataxia  
1772 immunologia ca atàxia telangièctasi terme pral.n f ca síndrome de Louis-Bar sin. compl.n f es ataxia telangiectasia  es síndrome de Louis-Bar  fr ataxie télangiectasie  fr syndrome de Louis-Bar  en ataxia telangiectasia  en ataxia-telangiectasia  en Louis-Bar syndrome  
1773 neurociència ca atàxia vestibular terme pral.n f es ataxia vestibular  en vestibular ataxia  
1774 fisioteràpia ca atelèctasi terme pral.n f es atelectasia  en atelectasis  
1775 sinologia ca atèlia terme pral.n f es atelia  fr athélie  en athelia  it atelia  
1776 infermeria ca atenció terme pral.n f es atención  fr attention  en attention  
1777 neurociència ca atenció terme pral.n f es atención  en attention  
1778 psiquiatria ca atenció terme pral.n f es atención  fr attention  en attention  de Aufmerksamkeit  
1779 atenció integrada ca atenció terme pral.n f es atención  es cuidados  en care  
1780 cronicitat ca atenció 7×24 terme pral.n f es atención 7×24  en 24/7 attention  en out of hours care  
1781 atenció integrada ca atenció 7×24 terme pral.n f es atención 7×24  en 24/7 care  
1782 cronicitat ca atenció a la cronicitat terme pral.n f es abordaje de la cronicidad  es atención a la cronicidad  es gestión de la cronicidad  en chronic care  
1783 atenció integrada ca atenció compartida terme pral.n f es atención compartida  en collaborative care  en shared care  
1784 atenció integrada ca atenció continuada terme pral.n f es atención continuada  es cuidados continuos  en continuing care  en ongoing care  
1785 atenció integrada ca atenció de llarga durada terme pral.n f es asistencia de larga duración  es atención de larga duración  es cuidados de larga duración  en long-term care  
1786 infermeria ca atenció domiciliària terme pral.n f es atención domiciliaria  fr soins à domicile  en home care  
1787 cronicitat ca atenció domiciliària terme pral.n f ca servei d'atenció de salut a domicili sin. compl.n m es asistencia domiciliaria  es atención domiciliaria  es servicio de atención de salud a domicilio  en home care service  en home health care  
1788 atenció integrada ca atenció domiciliària terme pral.n f es asistencia a domicilio  es asistencia domiciliaria  es atención a domicilio  es atención domiciliaria  en domiciliary care  
1789 atenció integrada ca atenció en les transicions terme pral.n f es atención transicional  en transitional care  
1790 infermeria ca atenció especialitzada terme pral.n f es atención especializada  fr soins spécialisés  en specialized care  
1791 atenció integrada ca atenció especialitzada terme pral.n f es atención especializada  en secondary care  en specialised care  en tertiary care  
1792 infermeria ca atenció formal terme pral.n f es atención formal  fr soins formels  en formal assistance  en formal care  
1793 infermeria ca atenció informal terme pral.n f es atención informal  fr soins informels  fr soins non professionnels  en informal assistance  en informal care  
1794 cronicitat ca atenció integrada terme pral.n f es atención integrada  es cuidados integrados  en integrated care  
1795 atenció integrada ca atenció integrada terme pral.n f ca atenció sociosanitària sin. compl.n f es atención integrada  es atención sociosanitaria  en integrated care  
1796 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca atenció integrada terme pral.n f es atención integrada  es cuidados integrados  fr soins intégrés  en integrated care  
1797 cronicitat ca atenció integral terme pral.n f es atención integral  en integral care  
1798 atenció integrada ca atenció integral terme pral.n f es atención integral  en integral care  
1799 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca atenció integral terme pral.n f es atención integral  fr attention intégrale  en integral care  
1800 recerca clínica de medicaments ca gestió de malalties terme pral.n f ca atenció integral de malalties sin. compl.n f es atención integral de enfermedades  es gestión de enfermedades  en disease management  
1801 cronicitat ca atenció intermèdia terme pral.n f es atención intermedia  es cuidados intermedios  en intermediate care  
1802 atenció integrada ca atenció intermèdia terme pral.n f es atención intermedia  es cuidados intermedios  en intermediate care  
1803 cronicitat ca atenció pal·liativa terme pral.n f es atención paliativa  es cuidados paliativos  en palliative care  
1804 atenció integrada ca atenció personalitzada terme pral.n f es atención personalizada  en personalised care  
1805 atenció integrada ca atenció preventiva terme pral.n f es atención preventiva  en preventive care  
1806 infermeria ca atenció primària terme pral.n f es atención primaria  fr soins de santé primaires  en primary health care  
1807 atenció integrada ca atenció primària terme pral.n f es atención primaria  en primary care  
1808 cronicitat ca atenció proactiva terme pral.n f es atención proactiva  es cuidados proactivos  es seguimiento proactivo  en proactive care  
1809 atenció integrada ca atenció proactiva terme pral.n f es atención proactiva  es cuidados proactivos  en proactive care  
1810 cronicitat ca atenció reactiva terme pral.n f es atención reactiva  en reactive care  
1811 cronicitat ca atenció sociosanitària terme pral.n f es atención sociosanitaria  en health and social care  en integrated health and social care  en residential care  
1812 immunologia ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr attenuation  en attenuation  
1813 sinologia ca atenuació sònica terme pral.n f es atenuación sónica  fr atténuation acoustique  en sound attenuation  it attenuazione acustica  
1814 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca ateroma terme pral.n m ca placa d'ateroma terme pral.n f es ateroma  es placa de ateroma  fr athérome  fr plaque d'athérosclérose  en atheroma  en atherosclerotic plaque  
1815 fisioteràpia ca atetosi terme pral.n f ca malaltia de Hammond sin. compl.n f es atetosis  en athetosis  en Hammond disease  
1816 neurociència ca atetosi terme pral.n f es atetosis  en athetosis  
1817 fisioteràpia ca atetosi congènita doble idiopàtica terme pral.n f ca malaltia de Vogt sin. compl.n f ca síndrome del cos estriat sin. compl.n f es enfermedad de Vogt  es síndrome de Vogt  es síndrome del cuerpo estriado  en syndrome of corpus striatum  en Vogt syndrome  
1818 oftalmologia ca hippus terme pral.n m ca atetosi pupil·lar sin. compl.n f es atetosis pupilar  es hippus  en hippus  en pupillary athetosis  
1819 anatomia humana ca recés epitimpànic terme pral.n m ca àtic sin. compl.n m es ático  es receso epitimpánico  en attic  en epitympanic recess  TA recessus epitympanicus  
1820 otorrinolaringologia ca recés epitimpànic terme pral.n m ca àtic sin. compl.n m ca epitimpà sin. compl.n m ca espai epitimpànic sin. compl.n m es ático  es epitímpano  es espacio epitimpánico  es receso epitimpánico  en attic  en epitympanic area  en epitympanum  TA recessus epitympanicus  
1821 otorrinolaringologia ca aticitis terme pral.n f es aticitis  en atticitis  
1822 otorrinolaringologia ca aticoantrotomia terme pral.n f es aticoantrotomía  en atticoantrotomy  
1823 otorrinolaringologia ca aticotomia terme pral.n f es aticotomía  en atticotomy  
1824 fisioteràpia ca atímia terme pral.n f ca atimisme terme pral.n m es atimismo  es atimia  en athymia  en athymism  
1825 fisioteràpia ca atímia terme pral.n f es atimia  en athymia  
1826 sinologia ca atípia terme pral.n f es atipia  fr atypie  en atypia  it atipia  
1827 neurociència ca atles terme pral.n m es atlas  en atlas  
1828 anatomia humana ca atles terme pral.n m es atlas  en atlas  TA atlas  
1829 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca atles terme pral.n m es atlas  fr atlas  en atlas  
1830 neurociència ca atonia terme pral.n f es atonía  en atony  
1831 immunologia ca atòpia terme pral.n f es atopia  es atopía  fr atopie  en atopy  
1832 otorrinolaringologia ca atrèsia de coanes terme pral.n f ca imperforació de coanes sin. compl.n f es atresia de coanas  es imperforación de coanas  en choanal atresia  
1833 otorrinolaringologia ca atrèsia del conducte auditiu extern terme pral.n f es atresia del conducto auditivo externo  en atresia of external auditory canal  
1834 otorrinolaringologia ca atri del meat nasal mitjà terme pral.n m es atrio del meato nasal medio  en atrium of middle meatus of nose  TA atrium meatus medii  
1835 recerca clínica de medicaments ca variable qualitativa terme pral.n f ca atribut sin. compl.n m ca variable categòrica sin. compl.n f es variable categórica  es variable cualitativa  en categorical variable  en qualitative variable  
1836 recerca clínica de medicaments ca atrició mostral terme pral.n f ca desgast de la mostra terme pral.n m es atrición muestral  es desgaste de la muestra  en sample attrition  
1837 neurociència ca atròfia terme pral.n f es atrofia  en atrophy  
1838 fisioteràpia ca atròfia terme pral.n f es atrofia  en atrophy  
1839 neurociència ca atròfia cerebral terme pral.n f es atrofia cerebral  en cerebral atrophy  
1840 fisioteràpia ca malaltia de Pick terme pral.n f ca atròfia cerebral circumscrita sin. compl.n f ca atròfia de Pick sin. compl.n f es atrofia cerebral circunscrita  es atrofia cerebral circunscrita progresiva  es enfermedad de Pick  en circumscribed cerebral atrophy  en Pick disease  
1841 fisioteràpia ca neuritis intersticial hipertròfica terme pral.n f ca atròfia de Déjerine-Sottas sin. compl.n f ca malaltia de Déjerine-Sottas sin. compl.n f ca neuritis de Gombault sin. compl.n f ca neuropatia hipertròfica progressiva sin. compl.n f ca neuropatia sensitivomotora tipus III sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-Sottas sin. compl.n f es enfermedad de Déjerine-Sottas  es neuropatía hipertrófica hereditaria  es síndrome de Déjerine-Sottas  en Déjerine-Sottas atrophy  en Déjerine-Sottas disease  en hereditary hypertrophic neuropathy  en interstitial hypertrophic neuritis  en progressive hypertrophic neuropathy  
1842 fisioteràpia ca atròfia olivopontocerebel·losa de Déjerine-Thomas terme pral.n f ca atròfia de Déjerine-Thomas sin. compl.n f ca atròfia olivopontocerebel·losa sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-André Thomas sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-Thomas sin. compl.n f es atrofia olivopontocerebelosa  es atrofia olivopontocerebelosa tipo Déjerine-Thomas  es síndrome de Déjerine-Thomas  en Dejerine-Thomas atrophy  en Dejerine-Thomas syndrome  en olivopontocerebellar atrophy  
1843 neurociència ca atròfia muscular bulboespinal terme pral.n f ca malaltia de Kennedy sin. compl.n f es atrofia muscular espinal y bulbar  es enfermedad de Kennedy  en Kennedy's disease  en spinal and bulbar muscular atrophy  
1844 fisioteràpia ca atròfia muscular espinal terme pral.n f es atrofia muscular espinal  en spinal muscular atrophy  
1845 fisioteràpia ca atròfia muscular espinal tipus I terme pral.n f ca atròfia muscular espinal infantil sin. compl.n f ca malaltia de Werdnig-Hoffmann sin. compl.n f ca paràlisi de Werdnig-Hoffmann sin. compl.n f ca síndrome de Hoffmann-Werdnig sin. compl.n f ca síndrome de Werdnig-Hoffmann sin. compl.n f es atrofia muscular espinal de Werdnig-Hoffmann  es atrofia muscular espinal infantil  en Hoffmann-Werdnig syndrome  en infantile spinal muscular atrophy  en spinal muscular atrophy type I  en Werdnig-Hoffmann disease  
1846 fisioteràpia ca atròfia muscular espinal tipus II terme pral.n f es atrofia muscular espinal tipo II  en spinal muscular atrophy type II  
1847 fisioteràpia ca atròfia muscular espinal tipus III terme pral.n f ca malaltia de Kugelberg-Welander sin. compl.n f ca malaltia de Wohlfart-Kugelberg-Welander sin. compl.n f es atrofia muscular espinal juvenil  es atrofia muscular espinal tipo III  es enfermedad de Wohlfart-Kugelberg-Welander  es síndrome de Wohlfart-Kugelberg-Welander  en juvenile muscular atrophy  en juvenile spinal muscular atrophy  en Kugelberg-Welander disease  en Kugelberg-Welander syndrome  en spinal muscular atrophy type III  en Wohlfart-Kugelberg-Welander disease  en Wohlfart-Kugelberg-Welander syndrome  
1848 fisioteràpia ca paràlisi agitant juvenil terme pral.n f ca atròfia pal·lidal sin. compl.n f ca paràlisi de Ramsay Hunt sin. compl.n f ca síndrome de Ramsay Hunt sin. compl.n f ca síndrome del paleostriat sin. compl.n f ca síndrome pal·lidal sin. compl.n f es parálisis agitante juvenil  es síndrome de Ramsay Hunt  es síndrome paleoestriado  en juvenile paralysis agitans  en paleostriatal syndrome  en pallidal atrophy  en pallidal syndrome  en Ramsay Hunt syndrome  
1849 psiquiatria ca aturada del pensament terme pral.n f es interrupción del pensamiento  fr arrêt des pensées  fr interruption de la pensée  en thought stopping  de Gedankenstopp  
1850 otorrinolaringologia ca audible terme pral.adj ca oïble terme pral.adj es audible  es oíble  en audible  
1851 otorrinolaringologia ca audició terme pral.n f es audición  en audition  
1852 neurociència ca audició terme pral.n f es audición  en audition  en hearing  
1853 otorrinolaringologia ca audició terme pral.n f es audición  en audition  
1854 neurociència ca audició binaural terme pral.n f es audición biaural  en binaural audition  
1855 otorrinolaringologia ca audició contralateral terme pral.n f es audición contralateral  en contralateral audition  
1856 neurociència ca audició dicòtica terme pral.n f es audición dicótica  en dichotic audition  
1857 otorrinolaringologia ca audició estereofònica terme pral.n f es audición estereofónica  en stereophonic audition  
1858 neurociència ca audició monoaural terme pral.n f es audición monoaural  en monaural audition  
1859 otorrinolaringologia ca audiòfon completament inserit en el canal terme pral.n m ca audiòfon CIC sin. compl.n m es audífono CIC  es audífono de adaptación profunda  en CIC hearing aid  en completely-in-canal hearing aid  
1860 otorrinolaringologia ca audiòfon de butxaca terme pral.n m es audífono de bolsillo  en body hearing aid  
1861 otorrinolaringologia ca audiòfon de conducció òssia terme pral.n m es audífono de conducción ósea  en bone conduction hearing aid  
1862 otorrinolaringologia ca audiòfon digital terme pral.n m es audífono digital  en digital hearing aid  
1863 otorrinolaringologia ca audiòfon intraauricular terme pral.n m es audífono intraauricular  en all-in-the-ear hearing aid  en ITE hearing aid  
1864 otorrinolaringologia ca audiòfon intracanal terme pral.n m es audífono intracanal  en in-the-canal hearing aid  en ITC hearing aid  
1865 otorrinolaringologia ca audiòfon retroauricular terme pral.n m es audífono retroauricular  en behind-the-ear hearing aid  en BTE hearing aid  en retroauricular hearing aid  
1866 otorrinolaringologia ca audiograma terme pral.n m es audiograma  en audiogram  
1867 otorrinolaringologia ca audiòleg | audiòloga terme pral.n m, f es audiólogo  en audiologist  
1868 otorrinolaringologia ca audiologia terme pral.n f es audiología  en audiology  
1869 neurociència ca audiòmetre terme pral.n m es audímetro  es audiómetro  en audiometer  
1870 otorrinolaringologia ca audiòmetre terme pral.n m es audiómetro  en audiometer  
1871 neurociència ca audiometria terme pral.n f es audiometría  en audiometry  
1872 otorrinolaringologia ca audiometria terme pral.n f es audiometría  en audiometry  
1873 otorrinolaringologia ca audiometria automàtica terme pral.n f ca audiometria de Békésy sin. compl.n f es audiometría automática  es audiometría de Békésy  en Békésy audiometry  
1874 otorrinolaringologia ca audiometria condicionada terme pral.n f es audiometría condicionada  en conditioned audiometry  
1875 otorrinolaringologia ca audiometria d'altes freqüències terme pral.n f es audiometría de altas frecuencias  en high frequency audiometry  
1876 otorrinolaringologia ca prova de Suzuki terme pral.n f ca audiometria de reflex d'orientació condicionat sin. compl.n f es audiometría de respuesta condicionada de orientación  es prueba de Suzuki  
1877 otorrinolaringologia ca audiometria infantil terme pral.n f es audiometría infantil  en audiometry in children  
1878 otorrinolaringologia ca audiometria objectiva terme pral.n f es audiometría objetiva  en objective audiometry  
1879 otorrinolaringologia ca audiometria per observació del comportament terme pral.n f es audiometría por observación del comportamiento  en behavioural observation audiometry  
1880 otorrinolaringologia ca audiometria supraliminar terme pral.n f es audiometría supraliminar  en supraliminar audiometry  
1881 otorrinolaringologia ca audiometria tonal liminar terme pral.n f es audiometría tonal liminar  en pure tone audiometry  
1882 otorrinolaringologia ca audiometria verbal terme pral.n f es audiometría verbal  en speech audiometry  
1883 otorrinolaringologia ca audioprotètic | audioprotètica terme pral.n m, f ca audioprotetista sin. compl.n m, f es audioprotesista  en hearing prosthethist  
1884 otorrinolaringologia ca auditiu -iva terme pral.adj es auditivo  en auditory  
1885 recerca clínica de medicaments ca auditor | auditora terme pral.n m, f es auditor  en auditor  
1886 recerca clínica de medicaments ca auditoria terme pral.n f es auditoría  en audit  
1887 neurociència ca aura terme pral.n f es aura  en aura  
1888 otorrinolaringologia ca òtic -a terme pral.adj ca aural sin. compl.adj es aural  es ótico  en aural  en otic  
1889 otorrinolaringologia ca auralisme terme pral.n m es auralismo  en auralism  
1890 otorrinolaringologia ca pavelló de l'orella terme pral.n m ca aurícula sin. compl.n f ca orella sin. compl.n f es aurícula  es oreja  es pabellón auricular  en auricle  en pavilion of the ear  en pinna  TA auricula  
1891 otorrinolaringologia ca auricular terme pral.adj es auricular  en auricular  
1892 fisioteràpia ca auricular terme pral.n m ca dit auricular terme pral.n m ca dit petit sin. compl.n m es dedo auricular  es dedo meñique  es meñique  en little finger  
1893 otorrinolaringologia ca auricular terme pral.adj es auricular  en auricular  
1894 otorrinolaringologia ca auricular terme pral.n m es auricular  en earphone  
1895 otorrinolaringologia ca auriforme terme pral.adj es auriforme  en auriform  
1896 infermeria ca auscultació terme pral.n f es auscultación  fr auscultation  en auscultation  
1897 fisioteràpia ca auscultació terme pral.n f es auscultación  en auscultation  
1898 neurociència ca autisme terme pral.n m es autismo  en autism  
1899 psiquiatria ca autisme terme pral.n m es autismo  fr autisme  en autism  de Autismus  
1900 psiquiatria ca trastorn de l'espectre autista terme pral.n m ca autisme sin. compl.n m ca TEA siglan m es autismo  es trastorno del espectro autista  es TEA  fr autisme  fr trouble du spectre autistique  fr TSA  en autism  en autism spectrum disorder  en ASD  de Autismus  
1901 neurociència ca trastorn de l'espectre autista terme pral.n m ca autisme sin. compl.n m ca TEA siglan m es autismo  es trastorno del espectro autista  es TEA  en autism  en autism spectrum disorder  en ASD  
1902 psiquiatria ca autoacusació terme pral.n f es autoacusación  fr auto-accusation  en self-accusation  de Selbstbeschuldigung  
1903 immunologia ca autoaglutinina terme pral.n f es autoaglutinina  fr autoagglutinine  en autoagglutinin  
1904 infermeria ca autoajuda terme pral.n f es autoayuda  fr autoassistance  en self-help  
1905 immunologia ca autoanticòs terme pral.n m es autoanticuerpo  fr autoanticorps  en autoantibody  
1906 immunologia ca autoanticòs calent terme pral.n m es autoanticuerpo caliente  fr anticorps chaud  en warm antibody  
1907 immunologia ca autoanticòs fred terme pral.n m es autoanticuerpo frío  fr anticorps froid  en cold antibody  
1908 immunologia ca autoantigen terme pral.n m es autoantígeno  fr autoantigène  en autoantigen  en self-antigen  
1909 infermeria ca autoclau terme pral.n f es autoclave  fr autoclave  en autoclave  en sterilizing apparatus  
1910 fisioteràpia ca autoconcepte terme pral.n m ca autoimatge cognitiva sin. compl.n f es autoconcepto  en self-concept  en self-image  
1911 neurociència ca autoconsciència terme pral.n f es autoconsciencia  en self-consciousness  
1912 fisioteràpia ca autocontrol terme pral.n m es autocontrol  en self-control  
1913 cronicitat ca autocura terme pral.n f es autocuidado  en self-care  en self-management  
1914 infermeria ca autocura terme pral.n f es autocuidado  fr autosoins  en self-care  
1915 atenció integrada ca autocura terme pral.n f es autocuidado  es cuidados personales  en self-care  en self-management  
1916 atenció integrada ca autodeterminació terme pral.n f es autodeterminación  en self-determination  
1917 immunologia ca autoempelt terme pral.n m es autoinjerto  fr autogreffe  en autograft  
1918 psiquiatria ca autoestima terme pral.n f es autoestima  fr estime de soi  en self-esteem  en self-worth  de Selbstwertgefühl  
1919 fisioteràpia ca autoestima terme pral.n f es autoestima  en self-esteem  
1920 infermeria ca autoestima terme pral.n f es autoestima  fr estime de soi  en self-esteem  en self-worth  
1921 neurociència ca autoestimulació elèctrica intracranial terme pral.n f es autoestimulación eléctrica intracraneal  en intracranial electrical self-stimulation  
1922 sinologia ca autoexploració mamària terme pral.n f es autoexploración mamaria  fr auto-examen des seins  en breast self-exam  it autoesame del seno  it autopalpazione del seno  
1923 otorrinolaringologia ca autofonia terme pral.n f es autofonía  en autophony  
1924 fisioteràpia ca autofonomania terme pral.n f es autofonomanía  en autophonomania  
1925 homeopatia ca autohemoteràpia terme pral.n f ca teràpia autohemàtica terme pral.n f es autohemoterapia  es terapia autohemática  fr autohémothérapie  fr thérapie autohémique  en autohaemic therapy  en autohemic therapy  
1926 psiquiatria ca autoimatge terme pral.n f es autoimagen  fr auto-image  en self-image  de Selbstbild  
1927 immunologia ca autoimmunitari -ària terme pral.adj es autoinmunitario  fr auto-immune  en autoimmune  
1928 immunologia ca autoimmunitat terme pral.n f es autoinmunidad  fr auto-immunité  en autoimmunity  
1929 sida ca autoimmunització terme pral.n f es autoinmunización  fr auto-immunisation  en autoimmunization  
1930 homeopatia ca autoisopatia terme pral.n f ca autoisoteràpia terme pral.n f es autoisopatía  es autoisoterapia  fr auto-isopathie  fr auto-isothérapie  en autoisopathy  
1931 immunologia ca autòleg -òloga terme pral.adj es autólogo  fr autologue  en autologous  
1932 fisioteràpia ca autòlisi terme pral.n f es autolisis  en autolysis  
1933 psiquiatria ca automatisme terme pral.n m es automatismo  fr automatisme  en automatism  de Automatismen  
1934 neurociència ca automatisme espinal terme pral.n m es automatismo espinal  en spinal automatism  
1935 malalties infeccioses ca automedicació terme pral.n f es automedicación  fr automédication  en self-medication  
1936 infermeria ca autonomia terme pral.n f es autonomía  fr autonomie  en autonomy  
1937 infermeria ca autonomia terme pral.n f es autonomía  fr autonomie  en autonomy  
1938 infermeria ca autonomia terme pral.n f es autonomía  fr autonomie  en autonomy  
1939 atenció integrada ca autonomia terme pral.n f ca autonomia personal terme pral.n f es autonomía  es autonomía personal  en autonomy  en individual autonomy  en personal autonomy  
1940 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca autonomia terme pral.n f es autonomía  fr autonomie  en autonomy  
1941 neurociència ca autonòmic -a terme pral.adj es autónomo  en autonomic  
1942 homeopatia ca autonosode terme pral.n m es autonosode  fr autonosode  en autonosode  
1943 immunologia ca autoradiografia terme pral.n f es autorradiografía  fr autoradiographie  en autoradiography  
1944 psiquiatria ca autoreceptor terme pral.n m es autoreceptor  fr autorécepteur  en autoreceptor  de Autorezeptor  
1945 psiquiatria ca autoscòpia terme pral.n f es autoscopia  fr autoscopie  en autoscopy  de Autoskopie  
1946 fisioteràpia ca autosoma terme pral.n m es autosoma  en autosome  
1947 fisioteràpia ca autosòmic -a terme pral.adj es autosómico -ca  en autosomal  
1948 immunologia ca autotolerància terme pral.n f es autotolerancia  fr tolérance au soi  en self-tolerance  
1949 infermeria ca autotransfusió terme pral.n f es autotransfusión  fr autotransfusion  fr transfusion autologue  en autotransfusion  
1950 infermeria ca autotransfusió terme pral.n f es autotransfusión  fr autotransfusion  en autotransfusion  
1951 infermeria ca auxiliar d'infermeria terme pral.n m, f es auxiliar de enfermería  fr infirmier -ière assistant -e  fr infirmier -ière auxiliaire  en nurse aide  en nursing assistant  en practical nurse  
1952 infermeria ca auxiliar de geriatria terme pral.n m, f ca cuidador geriàtric | cuidadora geriàtrica sin. compl.n m, f es auxiliar de geriatría  es cuidador geriátrico | cuidadora geriátrica  fr auxiliaire gériatrique  en geriatric assistant  
1953 infermeria ca avaluació terme pral.n f es evaluación  fr évaluation  en evaluation  
1954 fisioteràpia ca avaluació terme pral.n f es evaluación  en evaluation  
1955 recerca clínica de medicaments ca avaluació amb cegament terme pral.n f es evaluación a ciegas  es evaluación ciega  en blind evaluation  en blinded evaluation  
1956 recerca clínica de medicaments ca avaluació d'experts terme pral.n f ca revisió d'experts terme pral.n f es arbitraje  es evaluación por los iguales  es revisión científica  es revisión especializada  es revisión paritaria  es revisión por colegas  es revisión por iguales  es revisión por pares  en peer evaluation  en peer review  en professional inspection  en refereeing  
1957 homeopatia ca avaluació pronòstica terme pral.n f es evaluación pronóstica  fr évaluation pronostique  en prognostic evaluation  
1958 anatomia humana ca avantbraç terme pral.n m es antebrazo  en forearm  TA antebrachium  
1959 fisioteràpia ca avantpeu terme pral.n m es antepié  en forefoot  
1960 homeopatia ca aversió terme pral.n f es aversión  fr aversion  en aversion  
1961 psiquiatria ca aversió terme pral.n f es aversión  fr aversion  en aversion  de Aversion  
1962 neurociència ca aversió condicionada al gust terme pral.n f es aversión condicionada al sabor  en conditioned taste aversion  
1963 immunologia ca avidesa terme pral.n f es avidez  fr avidité  en avidity  
1964 immunologia ca avidina terme pral.n f es avidina  fr avidine  en avidin  
1965 infermeria ca avortament terme pral.n m es aborto  fr avortement  en abortion  
1966 immunologia ca deleció clonal terme pral.n f ca avortament clonal sin. compl.n m es deleción clonal  fr avortement clonal  fr délétion clonale  en clonal abortion  en clonal deletion  
1967 infermeria ca avortament espontani terme pral.n m es aborto espontáneo  es aborto natural  fr avortement spontané  fr fausse couche  en spontaneous abortion  
1968 infermeria ca interrupció voluntària de l'embaràs terme pral.n f ca avortament induït sin. compl.n m ca IVE siglan f es aborto inducido  es interrupción voluntaria del embarazo  es IVE  fr interruption volontaire de la grossesse  fr IVG  en artificial abortion  en induced abortion  en requested legal abortion  
1969 immunologia ca axènic -a terme pral.adj es axénico  fr axénique  en axenic  en germ free  
1970 neurociència ca axolemma terme pral.n m ca axilemma sin. compl.n m es axilema  es axolema  en axilemma  en axolemma  
1971 sinologia ca axil·lar terme pral.adj es axilar  fr axillaire  en axillary  it ascellare  
1972 anatomia humana ca axis terme pral.n m ca epistrofeu sin. compl.n m es axis  es epístrofe  en axis  en epistropheus  TA axis  
1973 neurociència ca axis terme pral.n m es axis  en axis  
1974 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca axis terme pral.n m es axis  fr axis  en axis  
1975 fisioteràpia ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m ca cilindreix sin. compl.n m ca neurita sin. compl.n f es axón  en axon  en axone  
1976 neurociència ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m es axón  en axon  
1977 anatomia humana ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m es axón  en axon  
1978 psiquiatria ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m es axón  fr axone  en axon  de Axon  
1979 neurociència ca axó amielínic terme pral.n m es axón amielínico  en amyelinic axon  en unmyelinated axon  
1980 neurociència ca axó col·lateral de Schaffer terme pral.n m ca col·lateral de Schaffer sin. compl.n m es axón colateral de Schaffer  es colateral de Schaffer  en Schaffer collateral  en Schaffer collateral axon  
1981 neurociència ca axó col·lateral recurrent terme pral.n m ca col·lateral recurrent sin. compl.n m es axón colateral recurrente  es colateral recurrente  en recurrent collateral  en recurrent collateral axon  
1982 neurociència ca axó mielínic terme pral.n m es axón mielínico  en myelinated axon  
1983 neurociència ca axonal terme pral.adj ca axònic -a terme pral.adj es axonal  es axónico  en axonal  en axonic  
1984 fisioteràpia ca neuroapràxia terme pral.n f ca axonapràxia sin. compl.n f es axonapraxia  es neurapraxia  es neuroapraxia  en axonapraxia  en neurapraxia  
1985 neurociència ca axonotmesi terme pral.n f es axonotmesis  en axonotmesis  
1986 fisioteràpia ca axonotmesi terme pral.n f es axonotmesis  en axonotmesis  
1987 immunologia ca azatioprina terme pral.n f ca AZA siglan f es azatioprina  fr azathioprine  en azathioprine  CAS 446-86-6  
1988 immunologia ca bacil de Calmette-Guérin terme pral.n m ca BCG siglan m es bacilo de Calmette-Guérin  es BCG  fr bacille de Calmette-Guérin  fr BCG  en bacille Calmette-Guérin  en bacillus Calmette-Guérin  en BCG  
1989 malalties infeccioses ca bacteri terme pral.n m es bacteria  fr bactérie  en bacterium  
1990 infermeria ca bactericida terme pral.n m ca bacteriolític sin. compl.n m es bactericida  fr bactéricide  en bactericide  
1991 malalties infeccioses ca bacterièmia terme pral.n f es bacteriemia  fr bactériémie  en bacteremia  
1992 sida ca bacterièmia terme pral.n f es bacteriemia  es bacteremia [MX]  fr bactériémie  en bacteremia  en bacteriemia  
1993 sida ca bacterièmia per salmonel·la terme pral.n f es bacteriemia por salmonela  fr bactériémie à salmonelle  en salmonella bacteremia  
1994 immunologia ca bacteriocidina terme pral.n f es bactericidina  en bactericidin  
1995 immunologia ca bacteriòlisi terme pral.n f es bacteriólisis  fr bactériolyse  en bacteriolysis  
1996 immunologia ca bacteriolisina terme pral.n f es bacteriolisina  fr bactériolysine  en bacteriolysin  
1997 malalties infeccioses ca bacteriosi terme pral.n f ca malaltia bacteriana terme pral.n f es bacteriosis  es enfermedad bacteriana  fr bactériose  fr maladie bactérienne  en bacterial disease  en bacteriosis  
1998 infermeria ca bacteriostàtic terme pral.n m es bacteriostático  fr bactériostatique  en bacteriostat  
1999 malalties infeccioses ca bacterioteràpia fecal terme pral.n f ca infusió probiòtica humana terme pral.n f ca transfusió fecal terme pral.n f ca trasplantament fecal terme pral.n m es bacterioterapia fecal  fr bactériothérapie fécale  en fecal bacteriotherapy  
2000 sinologia ca biòpsia amb agulla gruixuda terme pral.n f ca biòpsia per punció sin. compl.n f ca BAG siglan f es biopsia con aguja gruesa  es biopsia por punción  es BAG  fr biopsie au trocart  en core biopsy  en core needle biopsy  en CB  en CNB  it biopsia con ago a scatto  it microbiopsia  
2001 infermeria ca baiard terme pral.n m ca civera sin. compl.n f es parihuela  fr brancard  fr civière  en stretcher  
2002 infermeria ca baixa terme pral.n f es baja  fr arrêt de travail  fr certificat d'arrêt de travail  en sick leave report  
2003 recerca clínica de medicaments ca pèrdua terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f es pérdida  en loss  
2004 fisioteràpia ca balanceig terme pral.n m ca balanç sin. compl.n m es balance  es balanceo  en swing  
2005 infermeria ca balanç hídric terme pral.n m es balance hídrico  fr équilibre hydrique  en water balance  
2006 infermeria ca balanç hidroelectrolític terme pral.n m es balance hidroelectrolítico  fr équilibre hydro-électrolytique  en fluid balance  
2007 fisioteràpia ca balanç muscular terme pral.n m es balance muscular  en manual muscle test  
2008 fisioteràpia ca malaltia de Sydenham terme pral.n f ca ball de Sant Vito sin. compl.n m ca corea de Sydenham sin. compl.n f ca corea menor sin. compl.n f ca corea reumàtica sin. compl.n f es baile de san Vito  es corea de Sydenham  es corea menor  es corea reumática  es enfermedad de Sydenham  en acute chorea  en chorea minor  en rheumatic chorea  en Saint Vitus dance  en simple chorea  en Sydenham chorea  
2009 neurociència ca bal·lisme terme pral.n m es balismo  en ballism  en ballismus  
2010 fisioteràpia ca balneari terme pral.n m es balneario  en health resort  en health spa  en spa  
2011 fisioteràpia ca balneari -ària terme pral.adj es balneario -ria  en balneal  en balneary  
2012 fisioteràpia ca balneoteràpia terme pral.n f es balneoterapia  en balneotherapy  
2013 immunologia ca teixit limfoide associat als bronquis terme pral.n m ca BALT siglan m es tejido linfoide asociado a los bronquios  es BALT  fr tissu lymphoïde associé aux bronches  fr BALT  en bronchial-associated lymphoid tissue  en bronchus-associated lymphoid tissue  en BALT  
2014 sinologia ca banc de llet terme pral.n m es banco de leche  es lactarium  fr lactarium  en milk bank  it banca del latte  
2015 fisioteràpia ca banda terme pral.n f es banda  en band  
2016 anatomia humana ca cinta diagonal terme pral.n f ca banda de Broca sin. compl.n f es banda de Broca  es cintilla diagonal  en band of Broca  en Broca's diagonal band  TA stria diagonalis  
2017 otorrinolaringologia ca banda de freqüències terme pral.n f es banda de frecuencias  en frequency band  
2018 neurociència ca banda diagonal de Broca terme pral.n f ca cinta diagonal de Broca sin. compl.n f es banda diagonal de Broca  es estría diagonal de Broca  en Broca diagonal band  
2019 fisioteràpia ca fàscia terme pral.n f ca banda lligamentosa sin. compl.n f es banda ligamentosa  es fascia  en fascia  en ligamentous band  
2020 fisioteràpia ca banda tensa terme pral.n f es banda tensa  en tense band  
2021 otorrinolaringologia ca plec vestibular terme pral.n m ca banda ventricular sin. compl.n f ca corda vocal falsa sin. compl.n f ca corda vocal superior sin. compl.n f ca plec ventricular sin. compl.n m es banda ventricular  es cuerda vocal falsa  es cuerda vocal superior  es pliegue ventricular  es pliegue vestibular  en false vocal cord  en superior vocal cord  en ventricular band  en ventricular fold  en vestibular fold  TA plica vestibularis  
2022 fisioteràpia ca bany terme pral.n m es baño  en bath  
2023 fisioteràpia ca bany amb hidromassatge terme pral.n m es baño de remolino  es baño de torbellino  en whirlpool bath  
2024 fisioteràpia ca bany de contrast terme pral.n m es baño de contraste  en contrast bath  
2025 fisioteràpia ca tractament de Nauheim terme pral.n m ca bany de Nauheim sin. compl.n m ca tractament de Schott sin. compl.n m es baño de Nauheim  es tratamiento de Nauheim  es tratamiento de Schott  en Nauheim bath  en Nauheim treatment  en Schott treatment  
2026 fisioteràpia ca helioteràpia terme pral.n f ca bany de sol sin. compl.n m ca cura de sol sin. compl.n f es helioterapia  en heliotherapy  
2027 fisioteràpia ca bany electrogalvànic terme pral.n m es baño electrogalvánico  es baño galvánico  en electrogalvanic bath  en galvanic bath  
2028 fisioteràpia ca bany terapèutic terme pral.n m es baño terapéutico  en therapeutic bath  
2029 fisioteràpia ca bany termal terme pral.n m es baño termal  en thermal bath  
2030 fisioteràpia ca bany turc terme pral.n m es baño turco  en Turkish bath  
2031 neurociència ca banya ventral terme pral.n f ca banya anterior sin. compl.n f es asta anterior  es asta ventral  en anterior horn  en ventral horn  
2032 anatomia humana ca banya anterior de la medul·la espinal terme pral.n f es asta anterior de la médula espinal  es asta ventral de la médula espinal  en anterior horn of spinal cord  en ventral horn of spinal cord  TA cornu anterius medullae spinalis  
2033 neurociència ca hipocamp terme pral.n m ca banya d'Ammon sin. compl.n f ca hipocamp propi sin. compl.n m es asta de Ammon  es hipocampo  es hipocampo propio  en Ammon horn  en hippocampus  en hippocampus proper  
2034 anatomia humana ca peu de l'hipocamp terme pral.n m ca banya d'Amon sin. compl.n f es asta de Ammón  es pie del hipocampo  en Ammon's horn  en pes hippocampi  TA pes hippocampi  
2035 anatomia humana ca banya de l'hioide terme pral.n f es asta del hioides  en horn of hyoid  
2036 anatomia humana ca banya de l'úter terme pral.n f es cuerno del útero  en horn of uterus  TA cornu uteri  
2037 anatomia humana ca banya del còccix terme pral.n f es asta del cóccix  en coccygeal horn  TA cornu coccygeum  
2038 anatomia humana ca banya del sacre terme pral.n f es asta del sacro  en sacral horn  TA cornu sacrale  
2039 neurociència ca banya dorsal terme pral.n f ca banya posterior sin. compl.n f es asta dorsal  es asta posterior  en dorsal horn  en posterior horn  
2040 otorrinolaringologia ca banya inferior del cartílag tiroide terme pral.n f es asta inferior del cartílago tiroide  en inferior horn of thyroid cartilage  TA cornu inferius cartilaginis thyroideae  
2041 neurociència ca banya lateral terme pral.n f ca banya intermediolateral sin. compl.n f es asta intermedio-lateral  es asta lateral  en intermediolateral horn  en lateral horn  
2042 anatomia humana ca banya posterior de la medul·la espinal terme pral.n f es asta dorsal de la médula espinal  es asta posterior de la médula espinal  en dorsal horn of spinal cord  en posterior horn of spinal cord  TA cornu posterius medullae spinalis  
2043 otorrinolaringologia ca banya superior del cartílag tiroide terme pral.n f es asta superior del cartílago tiroide  en superior horn of thyroid cartilage  TA cornu superius cartilaginis thyroideae  
2044 infermeria ca barbera terme pral.n f es cubrebarba  fr couvre-barbe  en beard cover  
2045 neurociència ca barbitúric terme pral.n m es barbitúrico  en barbiturate  
2046 fisioteràpia ca baroreceptor terme pral.n m ca pressoreceptor sin. compl.n m es barorreceptor  es presorreceptor  en baroceptor  en baroreceptor  en pressoreceptor  
2047 neurociència ca baroreceptor terme pral.n m ca receptor de pressió sin. compl.n m es barorreceptor  es presorreceptor  en baroreceptor  en pressoceptor  
2048 otorrinolaringologia ca barotitis terme pral.n f ca otitis barotraumàtica sin. compl.n f es barotitis  es otitis barotraumática  en barotitis  en barotraumatic otitis  
2049 otorrinolaringologia ca barotraumatisme òtic terme pral.n m es barotraumatismo ótico  en otitic barotrauma  
2050 fisioteràpia ca barrera terme pral.n f es barrera  en barrier  
2051 sida ca barrera hematoencefàlica terme pral.n f es barrera hematoencefálica  fr barrière hématoencéphalique  fr barrière hématoméningée  fr barrière sang-cerveau  fr BHE  fr BSC  en blood-brain barrier  en blood-cerebrospinal fluid barrier  en BBB  en BCB  
2052 neurociència ca barrera hematoencefàlica terme pral.n f es barrera hematoencefálica  en blood-brain barrier  
2053 fisioteràpia ca barrera motriu terme pral.n f es barrera motriz  en motion barrier  
2054 infermeria ca bàscula terme pral.n f es báscula  fr bascule  en scale  
2055 otorrinolaringologia ca platina de l'estrep terme pral.n f ca base de l'estrep sin. compl.n f es base del estribo  es platina del estribo  en base of stapes  en footplate of stapes  TA basis stapedis  
2056 anatomia humana ca base del cervell terme pral.n f es base del cerebro  en basis cerebri  TA pars basalis telencephali  
2057 anatomia humana ca base del cor terme pral.n f es base del corazón  en base of heart  TA basis cordis  
2058 anatomia humana ca base del crani terme pral.n f es base del cráneo  en base of cranium  TA basis cranii  
2059 otorrinolaringologia ca base del nas terme pral.n f es base de la nariz  en base of nose  
2060 anatomia humana ca base del pulmó terme pral.n f es base del pulmón  en base of lung  TA basis pulmonis  
2061 anatomia humana ca basi terme pral.n m ca bàsion sin. compl.n m es basión  en basion  TA basion  
2062 immunologia ca basiliximab terme pral.n m es basiliximab  fr basiliximab  en basiliximab  CAS 179045-86-4  
2063 immunologia ca basòfil terme pral.n m es basófilo  fr basophile  en basophil  
2064 sida ca basòfil terme pral.n m es basófilo  fr basophile  fr granulocyte basophile  fr leucocyte basophile  fr polynucléaire basophile  en basophil  en basocyte  en basophilic granulocyte  en basophilic leukocyte  
2065 neurociència ca bastó terme pral.n m es bastoncillo  en rod  
2066 oftalmologia ca bastó terme pral.n m es bastón  es bastoncillo  en rod  
2067 anatomia humana ca bastonet de la retina terme pral.n m es bastoncillo de la retina  en retinal rod  en rod cell  
2068 infermeria ca batec terme pral.n m ca pulsació sin. compl.n f es pulsación  fr pulsation  en pulsation  
2069 fisioteràpia ca batiestèsia terme pral.n f ca sensibilitat profunda terme pral.n f ca sensibilitat mesoblàstica sin. compl.n f es batiestesia  es sensibilidad profunda  en bathyesthesia  en deep sensibility  en mesoblastic sensibility  
2070 fisioteràpia ca batipnea terme pral.n f es batipnea  en bathypnea  
2071 fisioteràpia ca baula terme pral.n f es eslabón  en link  
2072 immunologia ca factor de creixement dels limfòcits B terme pral.n m ca BCGF siglan m es factor de crecimiento de células B  es BCGF  fr facteur de croissance des lymphocytes B  fr BCGF  en B-cell growth factor  en BCGF  
2073 sinologia ca BCL2 terme pral.n m es BCL2  fr BCL2  en BCL2  it BCL2  
2074 immunologia ca receptor dels limfòcits B terme pral.n m ca BCR siglan m es receptor de linfocitos B  es BCR  fr récepteur des cellules B  fr BCR  en B-cell receptor  en BCR  
2075 anatomia humana ca bec de l'esfenoide terme pral.n m es pico del esfenoides  en sphenoidal rostrum  TA rostrum sphenoidale  
2076 anatomia humana ca bec del cos callós terme pral.n m ca rostre del cos callós sin. compl.n m es pico del cuerpo calloso  es rostro del cuerpo calloso  en rostrum of corpus callosum  TA rostrum corporis callosi  
2077 sinologia ca beina terme pral.n f es vaina  fr gaine  en sheath  it guaina  
2078 anatomia humana ca beina terme pral.n f es vaina  en sheath  
2079 anatomia humana ca beina carotídia terme pral.n f es vaina carotídea  en carotid sheath  TA vagina carotica  
2080 neurociència ca beina de mielina terme pral.n f es vaina de mielina  en myelin sheath  
2081 neurociència ca neurilemma terme pral.n m ca beina de Schwann sin. compl.n f ca neurolemma sin. compl.n m es neurilema  es neurolema  es vaina de Schwann  en neurilemma  en neurolemma  en Schwann's sheath  
2082 oftalmologia ca beina del globus ocular terme pral.n f ca càpsula de Tenon sin. compl.n f es cápsula de Tenon  es vaina del globo ocular  en sheath of eyeball  en Tenon's capsule  TA vagina bulbi  
2083 anatomia humana ca beina del globus ocular terme pral.n f ca càpsula de Tenon sin. compl.n f es cápsula de Tenon  es vaina del globo ocular  en sheath of eyeball  en Tenon's capsule  TA vagina bulbi  
2084 anatomia humana ca beina del nervi òptic terme pral.n f es vaina del nervio óptico  en sheath of optic nerve  TA vagina externa nervi optici  
2085 anatomia humana ca beina del recte de l'abdomen terme pral.n f es vaina del recto del abdomen  en sheath of rectus abdominis muscle  TA vagina musculi recti abdominis  
2086 sinologia ca beina del recte de l'abdomen terme pral.n f es vaina del recto del abdomen  fr gaine du muscle grand droit  en sheath of rectus abdominis muscle  
2087 anatomia humana ca beina del tendó del múscul extensor del dit auricular terme pral.n f es vaina del tendón del músculo extensor del dedo meñique  en tendon sheath of the extensor digiti minimi muscle  TA vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi brevis  
2088 anatomia humana ca beina del tendó del múscul extensor llarg del dit gros terme pral.n f es vaina del tendón del músculo extensor largo del dedo gordo  en tendon sheath of the extensor hallucis longus muscle  TA vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi  
2089 anatomia humana ca beina del tendó del múscul flexor llarg del dit polze terme pral.n f es vaina del tendón del músculo flexor largo del dedo pulgar  en tendon sheath of the long flexor muscle of thumb  TA vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi  
2090 anatomia humana ca beina del tendó del múscul tibial anterior terme pral.n f es vaina del tendón del músculo tibial anterior  en tendon sheath of the tibialis anterior muscle  TA vagina tendinis musculi tibialis anterioris  
2091 anatomia humana ca beina dels tendons del múscul extensor llarg dels dits del peu terme pral.n f es vaina de los tendones del músculo extensor largo de los dedos del pie  en tendon sheath of the extensor digitorum longus muscle  TA vagina tendinum musculi extensoris digitorum longi  
2092 anatomia humana ca beina dels tendons del múscul flexor llarg dels dits del peu terme pral.n f es vaina de los tendones del músculo flexor largo de los dedos del pie  en tendon sheath of the flexor digitorum longus muscle  TA vagina tendinum musculi flexoris digitorum longi  
2093 anatomia humana ca beina dels tendons dels dits de la mà terme pral.n f es vaina de los tendones de los dedos de la mano  en tendon sheath of the fingers  
2094 anatomia humana ca beina dels tendons dels músculs abductor llarg i extensor curt del dit polze terme pral.n f es vaina de los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar  en tendon sheath of the long abductor and short extensor muscles of the thumb  TA vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis  
2095 anatomia humana ca beina dels tendons dels músculs extensor dels dits i extensor del dit índex terme pral.n f es vaina de los tendones de los músculos extensor de los dedos y extensor del dedo índice  en tendon sheath of the extensor digitorum and extensor indicis muscles  TA vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis  
2096 oftalmologia ca beina externa terme pral.n f es vaina externa  en external sheath  TA vagina externa  
2097 anatomia humana ca beina fibrosa dels dits de la mà terme pral.n f es vaina fibrosa de los dedos de la mano  en fibrous sheath of fingers  TA vaginae fibrosae digitorum manus  
2098 anatomia humana ca beina fibrosa dels dits del peu terme pral.n f es vaina fibrosa de los dedos del pie  en fibrous sheath of toes  TA vaginae fibrosae digitorum pedis  
2099 oftalmologia ca beina interna terme pral.n f es vaina interna  en internal sheath  TA vagina interna  
2100 immunologia ca polpa blanca terme pral.n f ca beina limfàtica periarteriolar sin. compl.n f ca PALS siglan f es manguito linfoide periarteriolar  es pulpa blanca  es vaina linfática periarteriolar  es PALS  fr pulpe blanche  fr PALS  en periarteriolar lymphatic sheath  en white pulp  en PALS  
2101 anatomia humana ca beina plantar del tendó del múscul peroneal llarg terme pral.n f es vaina plantar del tendón del músculo peroneo largo  en tendon sheath of the peroneus longus muscle  TA vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi  TA vagina plantaris tendinis musculi peronei longi  
2102 anatomia humana ca beina sinovial comuna dels músculs flexors terme pral.n f es vaina sinovial común de los músculos flexores  en common synovial sheath for the flexor muscles  
2103 anatomia humana ca beina sinovial comuna dels músculs peroneals terme pral.n f es vaina sinovial común de los músculos peroneos  en common synovial sheath for the peroneal muscles  TA vagina communis tendinum musculorum fibularium  TA vagina communis tendinum musculorum peroneorum  
2104 anatomia humana ca beina sinovial del tendó del múscul extensor cubital del carp terme pral.n f es vaina sinovial del tendón del músculo extensor cubital del carpo  en tendon sheath of the extensor carpi ulnaris muscle  TA vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris  
2105 anatomia humana ca beina sinovial del tendó del múscul flexor llarg del dit gros terme pral.n f es vaina sinovial del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo  en tendon sheath of the flexor hallucis longus muscle  TA vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi  
2106 anatomia humana ca beina sinovial del tendó del múscul tibial posterior terme pral.n f es vaina sinovial del tendón del músculo tibial posterior  en tendon sheath of the tibialis posterior muscle  TA vagina tendinis musculi tibialis posterioris  
2107 anatomia humana ca beina sinovial dels tendons dels dits de la mà terme pral.n f es vaina sinovial de los tendones de los dedos de la mano  en synovial sheath of the tendons of the fingers  
2108 anatomia humana ca beina sinovial dels tendons dels dits del peu terme pral.n f es vaina sinovial de los tendones de los dedos del pie  en synovial sheath of the tendons of the toes  
2109 anatomia humana ca beina sinovial intertubercular terme pral.n f es vaina sinovial intertubercular  en synovial sheath of intertubercular groove  
2110 anatomia humana ca beina tendinosa terme pral.n f es vaina tendinosa  en tendinous sheath  TA vagina tendinis  
2111 oftalmologia ca beina tendinosa del múscul oblic superior terme pral.n f es vaina tendinosa del músculo oblicuo superior  en vagina tendinis musculi obliqui superioris  TA vagina tendinis musculi obliqui superioris  
2112 psiquiatria ca belle indifférence [fr] terme pral.n f es belle indifférence  fr belle indifférence  en belle indifférence  de belle indifférence  
2113 infermeria ca bena terme pral.n f es venda  fr bandage  en bandage  
2114 fisioteràpia ca bena terme pral.n f es venda  en bandage  
2115 fisioteràpia ca bena adhesiva terme pral.n f es venda adhesiva  en adhesive bandage  
2116 fisioteràpia ca bena de Martin terme pral.n f es venda de Martin  en Martin bandage  
2117 fisioteràpia ca bena elàstica terme pral.n f es venda elástica  en elastic bandage  
2118 recerca clínica de medicaments ca benchmarking [en] terme pral.n m es benchmarking  en benchmarking  
2119 infermeria ca beneficència terme pral.n f es beneficencia  fr bienfaisance  en beneficence  
2120 psiquiatria ca benefici primari terme pral.n m es beneficio primario  es ganancia primaria  fr bénéfice primaire  en primary gain  de primärer Krankheitsgewinn  
2121 psiquiatria ca benefici secundari terme pral.n m es beneficio secundario  es ganancia secundaria  fr bénéfice secondaire  en secondary gain  de sekundärer Krankheitsgewinn  
2122 atenció integrada ca benestar terme pral.n m es bienestar  en welfare  en well-being  
2123 sinologia ca benigne -a terme pral.adj es benigno  fr bénin  en benign  it benigno  
2124 sinologia ca benignitat terme pral.n f es benignidad  fr bénignité  en benignity  it benignità  
2125 neurociència ca benzodiazepina terme pral.n f es benzodiacepina  en benzodiazepine  
2126 infermeria ca bescanvi pulmonar de gasos terme pral.n m es intercambio pulmonar de gases  fr échange gazeux pulmonaire  en pulmonary gas exchange  
2127 sinologia ca betatró terme pral.n m es betatrón  fr bêtatron  en betatron  it betatrone  
2128 sinologia ca bevacizumab terme pral.n m es bevacizumab  fr bévacizumab  en bevacizumab  it bevacizumab  
2129 sinologia ca sistema de notificació d'imatges i dades de la mama terme pral.n m ca BI-RADS siglan m es Sistema de Notificación de Imágenes y Datos de la Mama  fr BI-RADS  en Breast Imaging Reporting and Data System  en BI-RADS  it sistema BI-RADS  
2130 recerca clínica de medicaments ca biaix terme pral.n m ca error sistemàtic sin. compl.n m es sesgo  en bias  
2131 recerca clínica de medicaments ca biaix terme pral.n m ca error sistemàtic sin. compl.n m es sesgo  en bias  
2132 recerca clínica de medicaments ca biaix d'informació terme pral.n m es sesgo de información  en information bias  
2133 recerca clínica de medicaments ca biaix d'observació terme pral.n m ca biaix de l'observador sin. compl.n m es sesgo de observación  es sesgo del observador  en observation bias  en observer bias  
2134 recerca clínica de medicaments ca biaix de dígit terme pral.n m es sesgo de dígito  en digit bias  
2135 recerca clínica de medicaments ca biaix de memòria terme pral.n m ca biaix de record sin. compl.n m es sesgo de memoria  es sesgo de recuerdo  en memory bias  en recall bias  
2136 recerca clínica de medicaments ca biaix de notificació terme pral.n m es sesgo de notificación  en reporting bias  
2137 recerca clínica de medicaments ca biaix de publicació terme pral.n m es sesgo de publicación  en publication bias  
2138 recerca clínica de medicaments ca biaix de resposta terme pral.n m es sesgo de respuesta  en response bias  
2139 recerca clínica de medicaments ca biaix de selecció terme pral.n m es sesgo de selección  en selection bias  
2140 sinologia ca bífid -a terme pral.adj es bífido  fr bifide  en bifid  it bifido  
2141 anatomia humana ca bifurcació aòrtica terme pral.n f es bifurcación aórtica  en bifurcation of aorta  TA bifurcatio aortae  
2142 anatomia humana ca bifurcació del tronc pulmonar terme pral.n f es bifurcación del tronco pulmonar  en bifurcation of pulmonary trunk  TA bifurcatio trunci pulmonalis  
2143 anatomia humana ca bifurcació traqueal terme pral.n f es bifurcación traqueal  en bifurcation of trachea  TA bifurcatio tracheae  
2144 fisioteràpia ca bilateral terme pral.adj es bilateral  en bilateral  
2145 otorrinolaringologia ca binaural terme pral.adj es binaural  en binaural  
2146 oftalmologia ca binocular terme pral.adj es binocular  en binocular  
2147 oftalmologia ca binocular terme pral.adj es binocular  en binocular  
2148 oftalmologia ca binocular terme pral.adj es binocular  en binocular  
2149 recerca clínica de medicaments ca bioassaig terme pral.n m es análisis biológico  es bioanálisis  es bioensayo  es ensayo biológico  en bioassay  en biological assay  
2150 psiquiatria ca biodisponibilitat terme pral.n f es biodisponibilidad  fr biodisponibilité  en bioavailability  de Bioverfügbarkeit  
2151 recerca clínica de medicaments ca biodisponibilitat terme pral.n f es biodisponibilidad  en bioavailability  
2152 recerca clínica de medicaments ca biodisponibilitat absoluta terme pral.n f es biodisponibilidad absoluta  en absolute bioavailability  
2153 recerca clínica de medicaments ca biodisponibilitat relativa terme pral.n f es biodisponibilidad relativa  en relative bioavailability  
2154 recerca clínica de medicaments ca bioequivalència terme pral.n f es bioequivalencia  en bioequivalence  
2155 recerca clínica de medicaments ca bioestadística terme pral.n f es bioestadística  en biostatistics  
2156 recerca clínica de medicaments ca bioètica terme pral.n f es bioética  en bioethics  en biomedical ethics  
2157 infermeria ca bioètica terme pral.n f es bioética  fr bioéthique  en bioethics  
2158 infermeria ca biogerontologia terme pral.n f es biogerontología  fr biogérontologie  en biogerontology  
2159 fisioteràpia ca bioglea terme pral.n f es bioglea  en bioglea  
2160 neurociència ca bioimpedància terme pral.n f ca impedància bioelèctrica sin. compl.n f es bioimpedancia  es impedancia bioeléctrica  en bioelectrical impedance  en bioimpedance  
2161 recerca clínica de medicaments ca bioinformàtica terme pral.n f es bioinformática  en bioinformatics  en biological informatics  
2162 sinologia ca biomarcador terme pral.n m ca marcador molecular sin. compl.n m es biomarcador  es marcador molecular  fr biomarqueur  fr marqueur moléculaire  en biomarker  en molecular marker  it biomarcatore  it biomarker  it marcatore molecolare  
2163 recerca clínica de medicaments ca biomedicina terme pral.n f es biomedicina  en biomedicine  
2164 recerca clínica de medicaments ca biometria terme pral.n f es biometría  en biometry  
2165 oftalmologia ca biomicroscòpia terme pral.n f es biomicroscopia  en biomicroscopy  
2166 infermeria ca patologia terme pral.n f ca biopatologia sin. compl.n f ca patobiologia sin. compl.n f es patobiología  es patología  fr pathologie  en pathobiology  en pathology  
2167 fisioteràpia ca biòpsia terme pral.n f es biopsia  en biopsy  
2168 sinologia ca biòpsia terme pral.n f es biopsia  fr biopsie  en biopsy  it biopsia  
2169 infermeria ca biòpsia terme pral.n f es biopsia  fr biopsie  en biopsy  
2170 sinologia ca biòpsia cutània terme pral.n f ca biòpsia de pell sin. compl.n f es biopsia de piel  fr biopsie cutanée  en skin biopsy  it biopsia cutanea  it biopsia della cute  
2171 sinologia ca biòpsia ganglionar terme pral.n f es biopsia ganglionar  fr biopsie ganglionnaire  en lymph node biopsy  it biopsia linfonodale  
2172 sinologia ca biòpsia peroperatòria terme pral.n f ca biòpsia intraoperatòria sin. compl.n f es biopsia intraoperatoria  es biopsia peroperatoria  fr biopsie chirurgicale  en surgical biopsy  it biopsia intraoperatoria  
2173 infermeria ca biòpsia mamària terme pral.n f es biopsia mamaria  fr biopsie mammaire  en mammary biopsy  
2174 sinologia ca biòpsia mamària terme pral.n f es biopsia mamaria  fr biopsie mammaire  en breast biopsy  it biopsia mammaria  
2175 sinologia ca biòpsia per aspiració terme pral.n f es biopsia por aspiración  fr biopsie par aspiration  en vacuum-assisted biopsy  en vacuum-assisted core biopsy  it agobiopsia  
2176 sinologia ca biòpsia selectiva del gangli sentinella terme pral.n f es biopsia selectiva del ganglio centinela  fr biopsie sélective du ganglion sentinelle  en selective biopsy of sentinel node  it biopsia selettiva del linfonodo sentinella  
2177 recerca clínica de medicaments ca bioquímica terme pral.n f es bioquímica  en biochemistry  
2178 psiquiatria ca bioretroalimentació terme pral.n f ca retroacció biològica sin. compl.n f es bioretroalimentación  es retroacción biológica  fr biofeedback  fr rétroaction biologique  en biofeedback  de Biofeedback  de biologische Rückkoplung  
2179 fisioteràpia ca bioretroalimentació terme pral.n f es biorretroalimentación  en biofeedback  
2180 infermeria ca bioretroalimentació terme pral.n f ca retroacció biològica sin. compl.n f es biorretroalimentación  es retroacción biológica  fr biofeedback  fr rétroaction biologique  en biofeedback  
2181 recerca clínica de medicaments ca biosimilitud terme pral.n f es biosimilitud  en biosimilarity  
2182 recerca clínica de medicaments ca biotecnologia terme pral.n f es biotecnología  en biotechnology  
2183 fisioteràpia ca biotip terme pral.n m es biotipo  en biotype  
2184 psiquiatria ca biotip terme pral.n m es biotipo  fr biotype  en biotype  de Biotyp  
2185 homeopatia ca constitució terme pral.n f ca biotip sin. compl.n m es biotipo  es constitución  fr biotype  fr constitution  en constitution  
2186 fisioteràpia ca biotip atlètic terme pral.n m es biotipo atlético  en athletic type  
2187 psiquiatria ca biotip atlètic terme pral.n m es biotipo atlético  fr type athlétique  en athletic type  de athletischer Körperbautyp  
2188 psiquiatria ca biotip leptosomàtic terme pral.n m es biotipo leptosomático  fr type leptosomatique  en leptosomatic type  de leptosomer Körperbautyp  
2189 fisioteràpia ca biotip leptosomàtic terme pral.n m es biotipo leptosomático  en leptosomatic type  
2190 fisioteràpia ca biotip pícnic terme pral.n m es biotipo pícnico  en pyknic type  
2191 psiquiatria ca biotip pícnic terme pral.n m es biotipo pícnico  fr type pycnique  en pyknic type  de pyknischer Körperbautyp  
2192 infermeria ca biotransformació terme pral.n f es biotransformación  fr biotransformation  en biotransformation  
2193 sinologia ca bioxip de DNA terme pral.n m ca matriu de DNA terme pral.n f es biochip de ADN  es chip de ADN  es matriz de ADN  es matriz génica  es microchip de ADN  es micromatriz de ADN  fr microréseau à ADN  en biochip  en DNA array  en DNA biochip  en DNA chip  en DNA microarray  en gene array  en gene chip  en gene microarray  en microarray  it chip a DNA  it microarray di DNA  
2194 fisioteràpia ca bípede -a terme pral.adj es bípedo -da  en biped  en bipedal  
2195 fisioteràpia ca bipedestació terme pral.n f ca estació bípeda sin. compl.n f es bipedestación  es estación bípeda  en bipedalism  
2196 fisioteràpia ca bipedisme terme pral.n m es bipedismo  en bipedalism  
2197 sida ca bisexual terme pral.n m, f es bisexual  fr bisexuel | bisexuelle  en bisexual  
2198 infermeria ca bisturí terme pral.n m es bisturí  fr bistouri  en bistoury  
2199 sida ca biteràpia terme pral.n f es biterapia  fr bithérapie  en bitherapy  en dual therapy  en dual regimen  
2200 immunologia ca bivalència monògama terme pral.n f es bivalencia monógama  en monogamous bivalency  
2201 immunologia ca bivalent terme pral.adj es bivalente  fr bivalent  en bivalent  
2202 fisioteràpia ca escleròtica terme pral.n f ca blanc de l'ull sin. compl.n m es blanco del ojo  es esclerótica  en sclera  
2203 neurociència ca blastòcit terme pral.n m es blastocito  en blastocyte  
2204 fisioteràpia ca equimosi terme pral.n f ca blau sin. compl.n m ca morat sin. compl.n m es equimosis  en ecchymosis  
2205 oftalmologia ca blefarectomia terme pral.n f es blefarectomía  en blepharectomy  
2206 oftalmologia ca palpebral terme pral.adj ca blefàric -a sin. compl.adj es blefárico  es palpebral  en blepharal  en palpebral  
2207 oftalmologia ca blefaroespasme terme pral.n m ca blefarisme sin. compl.n m es blefarismo  es blefaroespasmo  en blepharism  en blepharospasm  
2208 oftalmologia ca blefaritis terme pral.n f ca palpebritis sin. compl.n f es blefaritis  en blepharitis  
2209 oftalmologia ca blefaritis angular terme pral.n f es blefaritis angular  en blepharitis angularis  
2210 oftalmologia ca blefaritis ciliar terme pral.n f ca blefaritis marginal sin. compl.n f es blefaritis ciliar  es blefaritis marginal  en blepharitis ciliaris  en blepharitis marginalis  
2211 oftalmologia ca blefaritis escatosa terme pral.n f es blefaritis escamosa  en blepharitis squamosa  
2212 oftalmologia ca blefaritis ulcerosa terme pral.n f es blefaritis ulcerosa  en blepharitis ulcerosa  
2213 oftalmologia ca blefarocalàsia terme pral.n f es blefarocalasia  en blepharochalasis  
2214 oftalmologia ca blefaròclon terme pral.n m ca blefaròclonus sin. compl.n m es blefaroclono  en blepharoclonus  
2215 oftalmologia ca blefaroconjuntivitis terme pral.n f es blefaroconjuntivitis  en blepharoconjunctivitis  
2216 oftalmologia ca blefarodiàstasi terme pral.n f es blefarodiastasis  en blepharodiastasis  
2217 oftalmologia ca blefaroesfinterectomia terme pral.n f es blefarosfinterectomía  en blepharosphincterectomy  
2218 neurociència ca blefaroespasme terme pral.n m es blefaroespasmo  en blepharospasm  
2219 oftalmologia ca blefarofimosi terme pral.n f es blefarofimosis  en blepharophimosis  
2220 oftalmologia ca blefaroplàstia terme pral.n f es blefaroplastia  en blepharoplasty  
2221 oftalmologia ca blefaroplegia terme pral.n f es blefaroplejía  en blepharoplegia  
2222 oftalmologia ca blefaroptosi terme pral.n f es blefaroptosis  en blepharoptosis  
2223 neurociència ca blefaroptosi terme pral.n f ca ptosi palpebral terme pral.n f es blefaroptosis  es ptosis palpebral  en blepharoptosis  en palpebral ptosis  
2224 oftalmologia ca blefarorràfia terme pral.n f ca tarsorràfia sin. compl.n f es blefarorrafia  es tarsorrafia  en blepharorrhaphy  en tarsorrhaphy  
2225 oftalmologia ca blefaròstat terme pral.n m es blefaróstato  en blepharostat  
2226 oftalmologia ca blefarotomia terme pral.n f es blefarotomía  en blepharotomy  
2227 oftalmologia ca conjuntivitis gonocòccica terme pral.n f ca blennoftàlmia sin. compl.n f es blenoftalmía  es conjuntivitis gonocócica  en gonococcal conjunctivitis  
2228 malalties infeccioses ca blennorràgia terme pral.n f ca catarro uretral sin. compl.n m ca catarro veneri sin. compl.n m es blenorragia  fr blennorrhée  en blennorrhagia  
2229 sinologia ca bleomicina terme pral.n f es bleomicina  fr bléomycine  en bleomycin  it bleomicina  
2230 infermeria ca blíster terme pral.n m es blíster  fr blister  fr emballage-coque  en blister pack  en bubble pack  
2231 neurociència ca blob terme pral.n m es blob  en blob  en cytochrome oxidase blob  
2232 neurociència ca bloc terme pral.n m es bloque  en block  
2233 infermeria ca blocador terme pral.n m es bloqueador  fr bloqueur  en blocker  en blocking agent  
2234 psiquiatria ca blocador d'adrenoreceptors ß terme pral.n m ca blocador ß sin. compl.n m es bloqueador ß  es bloqueante ß  es bloqueante ß-adrenérgico  fr agent bêta-adrénolytique  fr bêta-bloquant  fr bêta-bloqueur  fr bloqueur des récepteurs bêta-adrénergiques  en beta adrenergic blocking agent  en beta adrenergic receptor blocking agent  en beta blocker  en beta-blocker  en beta-blocking agent  en beta-receptor blocking agent  
2235 neurociència ca blocador d'adrenoreceptors β terme pral.n m ca blocador β sin. compl.n m es bloqueador β  es bloqueante β-adrenérgico  en beta adrenergic blocking agent  en beta blocker  en β-blocker  
2236 neurociència ca blocador d'adrenoreceptors α terme pral.n m ca blocador α sin. compl.n m es bloqueador α  es bloqueante α-adrenérgico  en alpha adrenergic blocking agent  en alpha blocker  en α-blocker  
2237 psiquiatria ca blocador d'adrenoreceptors α terme pral.n m ca blocador α sin. compl.n m es bloqueador α  es bloqueante α  es bloqueante α-adrenérgico  fr alpha-bloquant  fr alpha-bloqueur  fr bloqueur des récepteurs alpha-adrénergiques  en alpha adrenergic blocking agent  en alpha blocker  en alpha-receptor blocking agent  
2238 neurociència ca blocador d'adrenoreceptors terme pral.n m es adrenolítico  es antiadrenérgico  es bloqueador adrenérgico  en adrenergic blocking agent  en adrenolytic agent  en antiadrenergic agent  
2239 fisioteràpia ca blocatge terme pral.n m es bloqueo  en block  
2240 fisioteràpia ca bloqueig terme pral.n m ca blocatge sin. compl.n m es bloqueo  en block  
2241 neurociència ca blocatge d'un canal terme pral.n m ca bloqueig d'un canal terme pral.n m es bloqueo de un canal  en channel blocking  
2242 sinologia ca blocatge limfàtic terme pral.n m es bloqueo linfático  fr blocage lymphatique  en lymphatic blockage  en lymphatic obstruction  it blocco linfatico  
2243 sinologia ca blocatge limfàtic axil·lar terme pral.n m es bloqueo linfático axilar  fr blocage lymphatique axillaire  en axillary lymphatic obstruction  it blocco linfatico ascellare  
2244 fisioteràpia ca bloqueig articular terme pral.n m es bloqueo articular  en joint block  
2245 psiquiatria ca bloqueig del pensament terme pral.n m ca intercepció sin. compl.n f es bloqueo del pensamiento  es interceptación  fr blocage de la pensée  en thought block  de Sperrung  
2246 neurociència ca bòbing terme pral.n m es bobbing ocular  es rebote ocular  en bobbing  en ocular bobbing  
2247 anatomia humana ca boca terme pral.n f ca cavitat bucal sin. compl.n f ca cavitat oral sin. compl.n f es boca  es cavidad bucal  es cavidad oral  en buccal cavity  en mouth  en oral cavity  TA os  
2248 otorrinolaringologia ca cavitat oral terme pral.n f ca boca sin. compl.n f ca cavitat bucal sin. compl.n f es boca  es cavidad bucal  es cavidad oral  en buccal cavity  en mouth  en oral cavity  TA cavitas oris  
2249 infermeria ca embolada terme pral.n f ca bol sin. compl.n m es bolo  fr bolus  en bolus  
2250 otorrinolaringologia ca bol histèric terme pral.n m ca globus histèric sin. compl.n m es bolo histérico  es globo histérico  en globus hystericus  
2251 anatomia humana ca cos adipós de la galta terme pral.n m ca bola adiposa de Bichat sin. compl.n f es bola adiposa de Bichat  es cuerpo adiposo del carrillo  en adipose body of cheek  en fatty ball of Bichat  
2252 infermeria ca bomba d'infusió terme pral.n f ca bomba de perfusió sin. compl.n f es bomba de infusión  fr pompe à perfusion  fr pompe d'infusion  en infusion pump  
2253 neurociència ca bomba de calci terme pral.n f ca bomba de Ca2+ sin. compl.n m es bomba de Ca2+  es bomba de calcio  en Ca2+ pump  en calcium pump  
2254 sinologia ca bomba de cobalt terme pral.n f es bomba de cobalto  fr bombe au cobalt  en cobalt unit  it unità di cobalto  
2255 neurociència ca bomba de sodi i potassi terme pral.n f ca bomba de Na+/K+ sin. compl.n f es bomba de Na+/K+  es bomba de sodio-potasio  en Na+/K+ pump  en sodium-potassium pump  
2256 neurociència ca bomba iònica terme pral.n f es bomba iónica  en ionic pump  
2257 otorrinolaringologia ca bombament lingual terme pral.n m es abombamiento lingual  en lingual deformity  
2258 fisioteràpia ca bombatge terme pral.n m es bombeo  en pumping  
2259 fisioteràpia ca bombatge terme pral.n m es bombeo  en pumping  
2260 fisioteràpia ca bombatge terme pral.n m es bombeo  en pumping  
2261 recerca clínica de medicaments ca bona pràctica clínica terme pral.n f ca normes de bona pràctica clínica terme pral.n f pl ca BPC siglan f es buena práctica clínica  es normas de buena práctica clínica  es BPC  en good clinical practice  en GCP  
2262 recerca clínica de medicaments ca bona pràctica de fabricació terme pral.n f ca normes de bona pràctica de fabricació terme pral.n f pl ca BPF siglan f es buena práctica de fabricación  es normas de buena práctica de fabricación  es normas de correcta fabricación  es prácticas adecuadas de fabricación  es prácticas correctas de fabricación  es BPF  es BPM  es NCF  en good manufacturing practice  en GMP  
2263 recerca clínica de medicaments ca bona pràctica de laboratori terme pral.n f ca normes de bona pràctica de laboratori terme pral.n f pl ca BPL siglan f es buena práctica de laboratorio  es normas de buena práctica de laboratorio  es prácticas adecuadas de laboratorio  es prácticas correctas de laboratorio  es BPL  en good laboratory practice  en GLP  
2264 recerca clínica de medicaments ca bondat d'ajustament terme pral.n f es bondad de ajuste  en goodness of fit  
2265 recerca clínica de medicaments ca bootstrap [en] terme pral.n m es bootstrap  en bootstrap  
2266 fisioteràpia ca malaltia de Lyme terme pral.n f ca borreliosi de Lyme sin. compl.n f ca borreliosi per Ixodes sin. compl.n f es enfermedad de Lyme  en Lyme borreliosis  en Lyme disease  
2267 anatomia humana ca bossa terme pral.n f es bolsa  en bag  
2268 anatomia humana ca bossa anserina terme pral.n f es bolsa anserina  en anserine bursa  TA bursa anserina  
2269 anatomia humana ca bossa bicipital terme pral.n f es bolsa bicipital  en bicipital bursa  TA bursa bicipitoradialis  
2270 infermeria ca bossa col·lectora terme pral.n f es bolsa colectora  fr poche collectrice  fr sac collecteur  en collector bag  
2271 anatomia humana ca bossa del calcani terme pral.n f ca bossa d'Aquil·les sin. compl.n f es bolsa de Aquiles  es bolsa del calcáneo  en bursa of Achilles  en calcaneal bursa  TA bursa tendinis calcanei  
2272 infermeria ca bossa d'aspiració terme pral.n f es bolsa de aspiración  fr poche d'aspiration  en suction bag  
2273 immunologia ca bossa de Fabrici terme pral.n f es bolsa de Fabricio  es bursa de Fabricio  fr bourse de Fabricius  en bursa of Fabricius  
2274 infermeria ca bossa de les aigües terme pral.n f es bolsa de las aguas  fr poche des eaux  en bag of waters  
2275 anatomia humana ca bossa intertendinosa de l'olècran terme pral.n f ca bossa de Monro sin. compl.n f es bolsa de Monro  es bolsa intratendinosa del olécranon  en intratendinous bursa of olecranon  en Monro's bursa  TA bursa intratendinea olecrani  
2276 otorrinolaringologia ca bossa de retracció terme pral.n f es bolsa de retracción  en retraction pocket  
2277 anatomia humana ca bossa del múscul coracobraquial terme pral.n f es bolsa del músculo coracobraquial  en bursa of coracobrachial muscle  TA bursa musculi coracobrachialis  
2278 anatomia humana ca bossa del múscul infraespinós terme pral.n f es bolsa del músculo infraespinoso  en subtendinous bursa of infraspinatus muscle  TA bursa subtendinea musculi infraspinati  
2279 anatomia humana ca recés subpopliti terme pral.n m ca bossa del múscul popliti sin. compl.n f es bolsa del músculo poplíteo  es receso subpoplíteo  en subpopliteal recess  TA recessus subpopliteus  
2280 anatomia humana ca bossa del múscul rodó major terme pral.n f es bolsa del músculo redondo mayor  en subtendinous bursa of teres major muscle  TA bursa subtendinea musculi teretis majoris  
2281 anatomia humana ca bossa del múscul sartori terme pral.n f es bolsa del músculo sartorio  en subtendinous bursa of sartorius muscle  TA bursae subtendineae musculi sartorii  
2282 anatomia humana ca bossa del múscul semimembranós terme pral.n f es bolsa del músculo semimembranoso  en bursa of semimembranous muscle  TA bursa musculi semimembranosi  
2283 anatomia humana ca bossa faríngia terme pral.n f es bolsa faríngea  en pharyngeal bursa  TA bursa pharyngealis  
2284 otorrinolaringologia ca bossa faríngia terme pral.n f es bolsa faríngea  en pharyngeal bursa  TA bursa pharyngealis  
2285 anatomia humana ca bossa iliopectínia terme pral.n f es bolsa iliopectínea  en iliopectineal bursa  TA bursa iliopectinea  
2286 anatomia humana ca bossa infrahioidal terme pral.n f es bolsa infrahioidea  en infrahyoid bursa  TA bursa infrahyoidea  
2287 anatomia humana ca bossa infrarotular profunda terme pral.n f es bolsa infrarrotuliana profunda  en deep infrapatellar bursa  TA bursa infrapatellaris profunda  
2288 anatomia humana ca bossa isquiàtica terme pral.n f es bolsa isquiática  en ischiadic bursa  
2289 anatomia humana ca bossa omental terme pral.n f es bolsa omental  en omental bursa  TA bursa omentalis  
2290 anatomia humana ca bossa prerotular terme pral.n f es bolsa prerrotuliana  en prepatellar bursa  
2291 anatomia humana ca bossa retrohioidal terme pral.n f es bolsa retrohioidea  en retrohyoid bursa  TA bursa retrohyoidea  
2292 anatomia humana ca bossa serosa terme pral.n f ca bossa sinovial terme pral.n f es bolsa mucosa  es bolsa sinovial  en mucous bursa  en synovial bursa  TA bursa synovialis  
2293 anatomia humana ca bossa subacromial terme pral.n f es bolsa subacromial  en subacromial bursa  TA bursa subacromialis  
2294 anatomia humana ca bossa subcutània de l'olècran terme pral.n f es bolsa subcutánea del olécranon  en subcutaneous bursa of olecranon  TA bursa subcutanea olecrani  
2295 anatomia humana ca bossa subdeltoidal terme pral.n f es bolsa subdeltoidea  en subdeltoid bursa  TA bursa subdeltoidea  
2296 anatomia humana ca bossa subtendinosa del múscul subescapular terme pral.n f es bolsa subtendinosa del músculo subescapular  en subtendinous bursa of subscapularis muscle  TA bursa subtendinea musculi subscapularis  
2297 anatomia humana ca bossa subtendinosa ilíaca terme pral.n f es bolsa subtendinosa ilíaca  en subtendinous iliac bursa  TA bursa subtendinea iliaca  
2298 anatomia humana ca bossa suprarotular terme pral.n f es bolsa suprarrotuliana  en suprapatellar bursa  TA borsa suprapatellaris  
2299 anatomia humana ca bossa trocantèrica del múscul gluti terme pral.n f es bolsa trocantérica del músculo glúteo  en trochanteric bursa of gluteus muscle  
2300 neurociència ca botó gustatiu terme pral.n m es botón gustativo  en taste bud  
2301 anatomia humana ca corpuscle gustatiu terme pral.n m ca botó gustatiu sin. compl.n m ca bulb gustatiu sin. compl.n m ca calicle gustatiu sin. compl.n m es botón gustativo  es calículo gustativo  es corpúsculo gustativo  en caliculus gustatorius  en gustatory bud  
2302 sinologia ca botó mamari terme pral.n m es botón mamario  fr bouton mammaire  en breast bud  it bottone mammario  
2303 neurociència ca botó sinàptic terme pral.n m ca terminal presinàptic sin. compl.n m es botón sináptico  es terminal presináptico  en presynaptic terminal  en synaptic bouton  
2304 oftalmologia ca botri terme pral.n m es botrio  en bothrion  
2305 neurociència ca botulisme terme pral.n m es botulismo  en botulism  
2306 recerca clínica de medicaments ca braç terme pral.n m ca branca terme pral.n f es brazo  es rama  en arm  en study arm  
2307 anatomia humana ca braç terme pral.n m es brazo  en arm  TA brachium  
2308 anatomia humana ca braç anterior de la càpsula interna terme pral.n m es brazo anterior de la cápsula interna  en anterior limb of the internal capsule  TA crus anterius  
2309 anatomia humana ca braç posterior de la càpsula interna terme pral.n m es brazo posterior de la cápsula interna  en posterior limb of the internal capsule  TA crus posterius  
2310 fisioteràpia ca bradicàrdia terme pral.n f es bradicardia  en bradycardia  
2311 psiquiatria ca bradicinèsia terme pral.n f es bradicinesia  fr bradycinésie  en bradycinesia  de Bradykinesie  
2312 neurociència ca bradicinèsia terme pral.n f es bradicinesia  en bradykinesia  
2313 fisioteràpia ca bradicinèsia terme pral.n f es bradicinesia  en bradykinesia  
2314 immunologia ca bradicinina terme pral.n f es bradicinina  es bradiquinina  fr bradykinine  en bradykinin  
2315 psiquiatria ca bradilàlia terme pral.n f es bradilalia  fr bradylalie  en bradylalia  de Bradylalie  
2316 fisioteràpia ca bradipnea terme pral.n f es bradipnea  en bradypnea  
2317 fisioteràpia ca bradipsíquia terme pral.n f es bradipsiquia  en bradypsychia  
2318 psiquiatria ca bradipsíquia terme pral.n f es bradipsiquia  fr bradypsychie  en bradypsychia  de Bradypsychie  
2319 neurociència ca bradipsíquia terme pral.n f es bradipsiquia  en bradypsychia  
2320 anatomia humana ca branca terme pral.n f es rama  en branch  en ramus  
2321 anatomia humana ca branca anastomòtica terme pral.n f es rama anastomótica  en ramus anastomoticus  
2322 otorrinolaringologia ca branca anterior de l'estrep terme pral.n f es rama anterior del estribo  en anterior crus of stapes  TA crus anterius stapedis  
2323 anatomia humana ca branca auricular del nervi vague terme pral.n f ca nervi d'Arnold sin. compl.n m es nervio de Arnold  es rama auricular del nervio vago  en Arnold's nerve  en auricular branch of vagus nerve  TA ramus auricularis nervi vagi  
2324 anatomia humana ca branca col·lateral terme pral.n f es rama colateral  en collateral branch  TA ramus collateralis  
2325 otorrinolaringologia ca branca membranosa comuna terme pral.n f ca branca comuna del laberint membranós sin. compl.n f es rama común del laberinto membranoso  es rama membranosa común  en common membranous crus  TA crus membranaceum commune  
2326 otorrinolaringologia ca branca òssia comuna terme pral.n f ca branca comuna del laberint ossi sin. compl.n f es rama común del laberinto óseo  es rama ósea común  en common osseous crus  TA crus osseum commune  
2327 anatomia humana ca branca comunicant terme pral.n f es rama comunicante  en communicating branch  TA ramus communicans  
2328 otorrinolaringologia ca branca curta de l'enclusa terme pral.n f es rama corta del yunque  en short crus of incus  TA crus breve incudis  
2329 anatomia humana ca branca de l'antehèlix terme pral.n f es rama del antehélix  en crura of anthelix  TA crura antihelicis  
2330 otorrinolaringologia ca branca de l'antihèlix terme pral.n f es rama del antehélix  en crus of antihelix  TA crus antihelicis  
2331 anatomia humana ca branca del pubis terme pral.n f es rama del pubis  en pubic branch  TA ramus pubicus  
2332 anatomia humana ca branca interganglionar terme pral.n f es rama interganglionar  en interganglionic branch  TA rami interganglionares  
2333 otorrinolaringologia ca branca llarga de l'enclusa terme pral.n f es rama larga del yunque  en long crus of incus  TA crus longum incudis  
2334 anatomia humana ca branca mandibular terme pral.n f es rama mandibular  en ramus of mandible  TA ramus mandibulae  
2335 anatomia humana ca branca muscular terme pral.n f es rama muscular  en muscular branch  TA rami musculares  
2336 anatomia humana ca branca perforant terme pral.n f es rama perforante  en perforating branch  TA ramus perforans  
2337 otorrinolaringologia ca branca posterior de l'estrep terme pral.n f es rama posterior del estribo  en posterior crus of stapes  TA crus posterius stapedis  
2338 neurociència ca nervi oftàlmic terme pral.n m ca branca V1 del nervi trigemin sin. compl.n f es nervio oftálmico  es rama V1 del nervio trigémino  en ophtalmic nerve  en V1 division of trigeminal nerve  
2339 neurociència ca nervi maxil·lar terme pral.n m ca branca V2 del nervi trigemin sin. compl.n f es nervio maxilar  es rama V2 del nervio trigémino  en maxillary division of trigeminal nerve  en maxillary nerve  
2340 neurociència ca nervi mandibular terme pral.n m ca branca V3 del nervi trigemin sin. compl.n f es nervio mandibular  es rama V3 del nervio trigémino  en mandibular division of trigeminal nerve  en mandibular nerve  
2341 anatomia humana ca nervi cardíac toràcic terme pral.n m ca branques cardíaques toràciques sin. compl.n f pl es nervio cardíaco torácico  es ramas cardíacas torácicas  en thoracic cardiac branches  en thoracic cardiac nerve  TA rami cardiaci thoracici  
2342 fisioteràpia ca braquiteràpia terme pral.n f es braquiterapia  en brachytherapy  
2343 sinologia ca braquiteràpia terme pral.n f ca radioteràpia interna terme pral.n f es braquiterapia  es radioterapia interna  fr curiethérapie  en brachytherapy  en internal radiation therapy  it brachiterapia  
2344 sinologia ca braquiteràpia intersticial terme pral.n f ca radioteràpia intersticial terme pral.n f es braquiterapia intersticial  es radioterapia intersticial  fr curiethérapie interstitielle  fr radiothérapie interstitielle  en interstitial brachytherapy  en interstitial radiation therapy  en interstitial radiotherapy  it brachiterapia interstiziale  it radioterapia interstiziale  
2345 neurociència ca bregma terme pral.n m es bregma  en bregma  
2346 anatomia humana ca bregma terme pral.n m es bregma  en bregma  TA bregma  
2347 infermeria ca bressol tèrmic terme pral.n m es cuna térmica  fr incubateur radiant  en heat cradle  
2348 sinologia ca bromocriptina terme pral.n f es bromocriptina  fr bromocriptine  en bromocriptine  it bromocriptina  
2349 infermeria ca broncodilatador terme pral.n m es broncodilatador  fr bronchodilatant  fr bronchodilatateur  en bronchodilator  
2350 fisioteràpia ca broncoespasme terme pral.n m ca espasme bronquial sin. compl.n m es broncoespasmo  es espasmo bronquial  en bronchial spasm  en bronchospasm  
2351 fisioteràpia ca bronqui terme pral.n m es bronquio  en bronchus  
2352 anatomia humana ca bronqui terme pral.n m es bronquio  en bronchus  TA bronchi  
2353 anatomia humana ca bronqui lobular terme pral.n m es bronquio lobular  en lobar bronchus  
2354 anatomia humana ca bronqui principal terme pral.n m es bronquio principal  en primary bronchus  
2355 anatomia humana ca bronqui segmentari terme pral.n m es bronquio segmentario  en segmental bronchus  
2356 anatomia humana ca bronqui subsegmentari terme pral.n m es bronquios intrasegmentarios  en intrasegmental bronchi  TA bronchi intrasegmentales  
2357 fisioteràpia ca bronquièctasi terme pral.n f es bronquiectasia  en bronchiectasia  en bronchiectasis  
2358 fisioteràpia ca bronquíol terme pral.n m es bronquiolo  en bronchiole  
2359 anatomia humana ca bronquíol terme pral.n m es bronquiolo  en bronchiole  TA bronchioli  
2360 fisioteràpia ca bronquitis terme pral.n f es bronquitis  en bronchitis  
2361 malalties infeccioses ca bronquitis terme pral.n f es bronquitis  fr bronchite  en bronchitis  
2362 neurociència ca brot axonal terme pral.n m es brote axonal  en axonal sprout  
2363 malalties infeccioses ca brot epidèmic terme pral.n m es brote epidémico  fr poussée épidémique  en epidemic outbreak  
2364 infermeria ca brot epidèmic terme pral.n m es brote epidémico  fr flambée épidémique  fr poussée épidémique  en epidemic outbreak  
2365 malalties infeccioses ca brucel·losi terme pral.n f ca febre de Malta sin. compl.n f es brucelosis  fr brucellose  en brucellosis  
2366 fisioteràpia ca bruxisme terme pral.n m es bruxismo  en bruxism  
2367 immunologia ca factor estimulador dels limfòcits B terme pral.n m ca BSF siglan m es factor estimulador de las células B  es BSF  fr facteur de stimulation des cellules B  fr BSF  en B-cell stimulating factor  en BSF  
2368 malalties infeccioses ca pian terme pral.n m ca buba sin. compl.n f ca frambèsia sin. compl.n f ca polipapil·loma sin. compl.n m ca rúpia sin. compl.n f es buba  es bubas  es frambesia  es frambesia tropical  es pian  fr framboise  fr pian  en pian  en yaws  
2369 otorrinolaringologia ca bucal terme pral.adj es bucal  en buccal  
2370 sinologia ca diafragma de Potter-Bucky terme pral.n m ca reixeta de Potter Bucky terme pral.n f ca bucky sin. compl.n m es diafragma de Potter-Bucky  es rejilla de Potter-Bucky  fr diaphragme de Bucky  fr grille de Potter-Bucky  en bucky  en Potter-Bucky diaphragm  en Potter-Bucky grid  it diaframma di Potter-Bucky  it griglia antidiffusione  it griglia di Potter-Bucky  
2371 fisioteràpia ca bucle terme pral.n m es bucle  en loop  
2372 fisioteràpia ca bucle terme pral.n m es bucle  en loop  
2373 immunologia ca bucle d'amplificació terme pral.n m es bucle de amplificación  fr boucle d'amplification  en amplification loop  
2374 neurociència ca bucle fonològic terme pral.n m es bucle fonológico  en phonological loop  
2375 fisioteràpia ca orofaringe terme pral.n f ca bucofaringe sin. compl.n f es bucofaringe  es orofaringe  en oropharynx  
2376 otorrinolaringologia ca orofaringe terme pral.n f ca bucofaringe sin. compl.n f ca mesofaringe sin. compl.n f es bucofaringe  es mesofaringe  es orofaringe  en oropharynx  TA pars oralis pharyngis  
2377 anatomia humana ca bufeta terme pral.n f es vejiga  en bladder  
2378 anatomia humana ca vesícula biliar terme pral.n f ca bufeta biliar sin. compl.n f es vesícula biliar  en gallbladder  TA vesica bililaris  TA vesica fellea  
2379 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca bufeta neurogènica terme pral.n f es vejiga neurogénica  fr vessie neurogène  en neurogenic bladder  
2380 anatomia humana ca bufeta urinària terme pral.n f es vejiga urinaria  en urinary bladder  TA vesica urinaria  
2381 oftalmologia ca buftàlmia terme pral.n f ca hidroftàlmia sin. compl.n f es buftalmía  es buftalmos  es hidroftalmía  es hidroftalmos  en buphthalmia  en buphthalmos  en hydrophthalmia  en hydrophthalmos  
2382 sinologia ca limfadenectomia axil·lar terme pral.n f ca buidatge axil·lar sin. compl.n m es linfadenectomía axilar  es vaciamiento axilar  fr évidement axillaire  fr lymphadénectomie axillaire  en axillary dissection  en axillary lymph node dissection  en axillary lymphadenectomy  it dissezione ascellare  it linfoadenectomia ascellare  it svuotamento ascellare  
2383 immunologia ca buit en el repertori terme pral.n m fr trou dans le répertoire  en hole in the repertoire  
2384 anatomia humana ca bulb terme pral.n m es bulbo  en bulb  
2385 anatomia humana ca si carotidi terme pral.n m ca bulb carotidi sin. compl.n m es seno carotídeo  en carotid sinus  TA sinus caroticus  
2386 anatomia humana ca bulb de l'aorta terme pral.n m es bulbo de la aorta  en bulb of aorta  TA bulbus aortae  
2387 anatomia humana ca bulb de la banya posterior del ventricle lateral terme pral.n m es bulbo del asta posterior del ventrículo lateral  en bulb of posterior horn of the lateral ventricle  TA bulbus cornu posterioris ventriculi lateralis  
2388 anatomia humana ca bulb de la jugular terme pral.n m es bulbo de la yugular  en bulb of jugular vein  
2389 anatomia humana ca bulb del penis terme pral.n m es bulbo del pene  en bulb of penis  TA bulbus penis  
2390 anatomia humana ca bulb del vestíbul terme pral.n m es bulbo del vestíbulo  en bulb of vestibule  TA bulbus vestibuli  
2391 anatomia humana ca bulb duodenal terme pral.n m es bulbo duodenal  en duodenal bulb  TA ampulla  TA bulbus  
2392 neurociència ca bulb olfactori terme pral.n m es bulbo olfatorio  en olfactory bulb  
2393 anatomia humana ca bulb olfactori terme pral.n m es bulbo olfatorio  en olfactory bulb  TA bulbus olfactorius  
2394 anatomia humana ca bulb pilós terme pral.n m es bulbo piloso  en bulb of hair  
2395 neurociència ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga terme pral.n f es bulbo raquídeo  es médula oblonga  en medulla oblongata  
2396 anatomia humana ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga terme pral.n f es bulbo raquídeo  es médula oblonga  en medulla oblongata  TA medulla oblongata  
2397 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga sin. compl.n f es bulbo raquídeo  es médula oblongada  fr bulbe rachidien  en bulb  en bulbus  en medulla oblongata  
2398 psiquiatria ca bulímia terme pral.n f es bulimia  fr boulimie  en bulimia  de Bulimie  
2399 infermeria ca bulímia terme pral.n f es bulimia  fr boulimie  en bulimia  
2400 psiquiatria ca bulímia nerviosa terme pral.n f es bulimia nerviosa  fr boulimie mentale  fr boulimie nerveuse  en bulimia nervosa  de Bulimia nervosa  
2401 neurociència ca bulímia nerviosa terme pral.n f es bulimia nerviosa  en bulimia nervosa  
2402 neurociència ca α-bungarotoxina terme pral.n f ca bungarotoxina α terme pral.n f es alfa-bungarotoxina  es α-bungarotoxina  en alpha-bungarotoxin  en α-bungarotoxin  
2403 fisioteràpia ca bursitis terme pral.n f ca sinovitis bursal sin. compl.n f es bursitis  es sinovitis bursal  en bursal synovitis  en bursitis  
2404 fisioteràpia ca tendinitis calcificant terme pral.n f ca bursitis subacromial calcificada sin. compl.n f ca periartritis calcificant sin. compl.n f ca peritendinitis calcària sin. compl.n f es bursitis calcificada  es bursitis escapulohumeral  es bursitis subacromial  es periatritis calcificante del hombro  es peritendinitis calcárea  es tendinitis cálcica  es tendinitis calcificada  en calcific bursitis  en calcific periarthritis  en calcific tendinitis  en peritendinitis calcarea  
2405 sinologia ca busulfan terme pral.n m es busulfano  fr busulfan  en busulfan  it busulfano  
2406 immunologia ca busulfan terme pral.n m es busulfán  fr busulfan  en busulfan  CAS 55-98-1  
2407 sinologia ca butxaca terme pral.n f es bolsillo  fr poche mammaire  en breast pocket  it tasca  
2408 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca bypass [en] terme pral.n m es bypass  es derivación  fr dérivation  fr pontage  en bypass  
2409 immunologia ca c-kit terme pral.n f ca CD117 siglan m es c-kit  es CD117  fr c-kit  fr CD117  en c-kit  en CD117  
2410 immunologia ca C3/C5-convertasa de la via alternativa del complement terme pral.n f es C3/C5-convertasa de la vía alternativa del complemento  fr C3 convertase alterne  en alternative-complement-pathway C3/C5-convertase  
2411 immunologia ca C3/C5-convertasa de la via clàssica del complement terme pral.n f es C3/C5-convertasa de la vía clásica del complemento  fr C3 convertase classique  en classical-complement-pathway C3/C5-convertase  
2412 immunologia ca factor nefrític del C3 terme pral.n m ca C3NeF siglan m es factor nefrítico del C3  es C3NeF  fr facteur C3 néphritique  fr C3NF  en C3 nephritic factor  en C3NeF  en NF  
2413 fisioteràpia ca cabal terme pral.n m es caudal  en flow  
2414 fisioteràpia ca rendiment terme pral.n m ca cabal sin. compl.n m es caudal  es gasto  es rendimiento  en output  
2415 infermeria ca cabal cardíac terme pral.n m es gasto cardíaco  fr débit cardiaque  en cardiac output  
2416 infermeria ca cabalímetre terme pral.n m es caudalímetro  fr débitmètre  en flowmeter  
2417 neurociència ca cabdell neurofibril·lar terme pral.n m es ovillo neurofibrilar  en neurofibrillary tangle  
2418 anatomia humana ca cabell terme pral.n m es cabello  en hair  TA capilli  
2419 sinologia ca cabergolina terme pral.n f es cabergolina  fr cabergoline  en cabergoline  it cabergolina  
2420 fisioteràpia ca cabestrell terme pral.n m ca xarpa sin. compl.n f es cabestrillo  en sling  
2421 infermeria ca cabestrell terme pral.n m es cabestrillo  es charpa  fr écharpe  en sling  
2422 otorrinolaringologia ca cacòsmia terme pral.n f es cacosmia  en cacosmia  
2423 sinologia ca diagnòstic assistit per ordinador terme pral.n m ca CAD siglan m es diagnóstico asistido por ordenador  es CAD  fr diagnostic assisté par ordinateur  fr DAO  en computer-aided diagnosis  en CAD  it diagnosi assistita dal computer  
2424 fisioteràpia ca cadena terme pral.n f es cadena  en chain  
2425 immunologia ca cadena J terme pral.n f ca cadena d'unió sin. compl.n f es cadena J  fr chaîne J  en J chain  en joining chain  
2426 infermeria ca cadena epidemiològica terme pral.n f es cadena epidemiológica  fr chaîne épidémiologique  en epidemiological chain  
2427 immunologia ca cadena pesant terme pral.n f ca cadena H sin. compl.n f es cadena H  es cadena pesada  fr chaîne lourde  en H chain  en heavy chain  
2428 immunologia ca cadena invariant terme pral.n f es cadena invariante  fr chaîne invariable  en invariant chain  sbl Ii  
2429 immunologia ca cadena lleugera terme pral.n f ca cadena L sin. compl.n f es cadena L  es cadena ligera  fr chaîne légère  en L chain  en light chain  
2430 immunologia ca cadena lleugera kappa terme pral.n f ca cadena lleugera κ sin. compl.n f es cadena ligera κ  es cadena ligera kappa  fr chaîne légère kappa  en kappa light chain  en κ light chain  
2431 immunologia ca cadena lleugera lambda terme pral.n f ca cadena lleugera λ sin. compl.n f es cadena ligera λ  es cadena ligera lambda  fr chaîne légère lambda  en lambda light chain  en λ light chain  
2432 immunologia ca cadena lleugera substitutiva terme pral.n f es cadena ligera sustitutiva  fr chaîne légère de substitution  en surrogate light chain  
2433 sinologia ca cadena mamària interna terme pral.n f es cadena mamaria interna  fr châine mammaire interne  en internal mammary chain  it catena mammaria interna  
2434 otorrinolaringologia ca cadena ossicular terme pral.n f es cadena osicular  en ossicular chain  
2435 immunologia ca cadena pesant γ terme pral.n f es cadena pesada γ  fr chaîne lourde gamma  en gamma heavy chain  en γ heavy chain  
2436 immunologia ca cadena pesant μ terme pral.n f es cadena pesada μ  fr chaîne lourde mu  en μ heavy chain  en mu heavy chain  
2437 immunologia ca cadena pesant α terme pral.n f es cadena pesada α  fr chaîne lourde alpha  en alpha heavy chain  en α heavy chain  
2438 immunologia ca cadena pesant δ terme pral.n f es cadena pesada δ  fr chaîne lourde delta  en delta heavy chain  en δ heavy chain  
2439 immunologia ca cadena pesant ε terme pral.n f es cadena pesada ε  fr chaîne lourde epsilon  en epsilon heavy chain  en ε heavy chain  
2440 neurociència ca cadena simpàtica terme pral.n f es tronco simpático  en sympathetic chain  en sympathetic trunk  
2441 anatomia humana ca tronc simpàtic terme pral.n m ca cadena simpàtica sin. compl.n f es cadena simpática  es tronco simpático  en sympathetic chain  en sympathetic trunk  TA truncus sympathicus  
2442 sinologia ca cadherina terme pral.n f es cadherina  fr cadhérine  en cadherin  it caderina  
2443 immunologia ca cadherina terme pral.n f es cadherina  fr cadherine  en cadherin  
2444 neurociència ca cadherina terme pral.n f es cadherina  en cadherin  
2445 psiquiatria ca cafeïna terme pral.n f es cafeína  fr caféine  en caffeine  de Koffein  
2446 otorrinolaringologia ca caixa de ressonància terme pral.n f es caja de resonancia  en resonating chamber  
2447 anatomia humana ca cavitat timpànica terme pral.n f ca caixa del timpà sin. compl.n f es cavidad timpánica  en tympanic cavity  TA cavitas tympani  
2448 otorrinolaringologia ca cavitat timpànica terme pral.n f ca caixa del timpà sin. compl.n f es caja timpánica  es cavidad timpánica  en tympanic cavity  TA cavitas tympanica  TA cavum tympani  
2449 anatomia humana ca tòrax terme pral.n m ca caixa toràcica sin. compl.n f ca cavitat toràcica sin. compl.n f es cavidad torácica  es tórax  en thoracic cavity  en thorax  TA thorax  
2450 neurociència ca calàsia terme pral.n f es calasia  en chalasia  
2451 oftalmologia ca calazi terme pral.n m es chalazión  en chalazion  
2452 neurociència ca calbindina terme pral.n f es calbindina  en calbindin  
2453 fisioteràpia ca talàlgia terme pral.n f ca calcaneodínia sin. compl.n f ca pternàlgia sin. compl.n f es calcaneodinia  es talalgia  en talalgia  
2454 anatomia humana ca calcani terme pral.n m es calcáneo  en calcaneus  TA calcaneum  
2455 sinologia ca calcificació terme pral.n f es calcificación  fr calcification  en calcification  it calcificazione  
2456 fisioteràpia ca calcificació terme pral.n f es calcificación  en calcification  
2457 fisioteràpia ca calcificació terme pral.n f es calcificación  en calcification  
2458 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca calcificació terme pral.n f es calcificación  fr calcification  en calcificacion  
2459 sinologia ca calcificació de centre radiotransparent terme pral.n f es calcificación de centro radiolúcido  es calcificación de centro radiotransparente  fr calcification à centre radiotransparent  en lucent-centered calcification  en radiolucent centered calcification  
2460 sinologia ca calcificació de la tassa de te terme pral.n f ca calcificació en lletada terme pral.n f es calcificación de la taza de té  es calcificación en lechada de cal  fr calcification arciforme  en milk of calcium calcification  en tea cup calcification  
2461 sinologia ca calcificació en mapamundi terme pral.n f es calcificación en mapamundi  fr calcification cartographique  fr calcification en pop corn  fr calcification grossière coralliforme  en popcorn calcification  it calcificazione a carta geografica  it calcificazione a popcorn  
2462 sinologia ca calcificació vascular terme pral.n f ca calcificació en via de tren sin. compl.n f es calcificación vascular  fr calcification vasculaire  en vascular calcification  
2463 sinologia ca calcificació galactòfora terme pral.n f es calcificación galactófora  fr calcification intracanalaire  en ductal calcification  
2464 immunologia ca calcineurina terme pral.n f es calcineurina  fr calcineurine  en calcineurin  
2465 recerca clínica de medicaments ca càlcul de la grandària de la mostra terme pral.n m es cálculo del tamaño de la muestra  en sample size calculation  
2466 oftalmologia ca càlcul lacrimal terme pral.n m es cálculo lagrimal  en lacrimal calculus  
2467 vacunes ca calendari de vacunacions terme pral.n m ca calendari vacunal terme pral.n m es calendario de vacunación  es calendario de vacunaciones  es calendario vacunal  fr calendrier de vaccination  en immunization schedule  en vaccination schedule  
2468 infermeria ca calendari vacunal terme pral.n m es calendario vacunal  fr calendrier vaccinal  en vaccine schedule  
2469 malalties infeccioses ca calfred terme pral.n m es escalofrío  fr frisson  fr grelottement  en chill  en shakes  
2470 infermeria ca esgarrifança terme pral.n f ca calfred sin. compl.n m es escalofrío  fr frémissement  fr frisson  en chill  en shiver  
2471 recerca clínica de medicaments ca calibratge terme pral.n m es calibración  en calibration  
2472 immunologia ca cal·licreïna terme pral.n f ca cal·lidinogenasa terme pral.n f ca cininogenasa sin. compl.n f es calicreína  es cininogenasa  fr kallicreïne  en kallikrein  en kininogenase  
2473 immunologia ca cal·lidina terme pral.n f es calidina  fr kallidine  en kallidin  
2474 infermeria ca calmant terme pral.n m ca sedant sin. compl.n m es calmante  fr calmant  fr sédatif  en calmative  
2475 neurociència ca calmodulina terme pral.n f es calmodulina  en calmodulin  
2476 fisioteràpia ca calor terme pral.n f es calor  en calor  
2477 malalties infeccioses ca calor terme pral.n f es calor  fr chaleur  en heat  
2478 infermeria ca calostre terme pral.n m es calostro  fr colostrum  en colostrum  en foremilk  
2479 sinologia ca calostre terme pral.n m es calostro  fr colostrum  en colostrum  en foremilk  it colostro  
2480 immunologia ca calostre terme pral.n m es calostro  fr colostrum  en colostrum  
2481 anatomia humana ca volta del crani terme pral.n f ca calota sin. compl.n f ca calvària sin. compl.n f es bóveda del cráneo  es calota  es calvaria  en calvaria  TA calvaria  
2482 neurociència ca calota cranial terme pral.n f es calota craneal  en calotte  en skullcap  
2483 anatomia humana ca tegment del pont terme pral.n m ca calota de la protuberància sin. compl.n f es calota protuberancial  es tegmento del puente  en tegmentum of pons  TA tegmentum pontis  
2484 anatomia humana ca calze renal terme pral.n m es cáliz renal  en renal calix  
2485 sinologia ca complex arèola-mugró terme pral.n m ca CAM siglan m es complejo areola-pezón  es CAP  fr plaque aréolo-mamelonnaire  fr PAM  en nipple-areola complex  en nipple-areolar complex  en NAC  it complesso areola-capezzolo  it CAC  
2486 anatomia humana ca cama terme pral.n f es pierna  en leg  TA crus  
2487 fisioteràpia ca camatort -a terme pral.adj es patituerto -ta  es patizambo -ba  en knock-kneed  
2488 otorrinolaringologia ca cambra anecoica terme pral.n f es cámara anecoica  en anechoic chamber  
2489 oftalmologia ca cambra anterior terme pral.n f es cámara anterior  en anterior chamber  TA camera anterior  
2490 anatomia humana ca cambra aquosa terme pral.n f es cámara acuosa  en aqueous chamber  
2491 infermeria ca cambra d'inhalació terme pral.n f es cámara espaciadora  fr tube d'espacement  en holding chamber  en spacer  
2492 sinologia ca cambra d'ionització terme pral.n f es cámara de ionización  fr chambre d'ionisation  en ionisation chamber  en ionization chamber  it camera di ionizzazione  
2493 anatomia humana ca cambra ocular terme pral.n f es cámara ocular  en chamber of eye  TA camerae bulbi  
2494 anatomia humana ca cambra ocular anterior terme pral.n f es cámara ocular anterior  en anterior chamber of eye  TA camera anterior bulbi oculi  
2495 anatomia humana ca cambra ocular posterior terme pral.n f es cámara ocular posterior  en posterior chamber of eye  TA camera posterior bulbi oculi  
2496 oftalmologia ca cambra posterior terme pral.n f es cámara posterior  en posterior chamber  TA camera posterior  
2497 anatomia humana ca cambra vítria terme pral.n f es cámara vítrea  en vitreous chamber  TA camera postrema  TA camera vitrea  
2498 oftalmologia ca cambra vítria terme pral.n f es cámara vítrea  en vitreous chamber  TA camera vitrea  
2499 fisioteràpia ca caminadors terme pral.n m pl es andador  en walker  
2500 infermeria ca caminadors terme pral.n m pl es andaderas  es andadores  fr déambulateur [per a adults]  fr trotte-bébé [per a infants]  fr trotteur [per a infants]  en walker  
2501 fisioteràpia ca camp terme pral.n m es campo  en field  
2502 otorrinolaringologia ca camp d'audibilitat terme pral.n m ca dinàmica auditiva sin. compl.n f es campo auditivo  es dinámica auditiva  en auditory dynamics  en auditory field  
2503 neurociència ca camp de Forel terme pral.n m es campo de Forel  en field of Forel  
2504 neurociència ca fascicle talàmic de Forel terme pral.n m ca camp H1 de Forel sin. compl.n m es campo H1 de Forel  es fascículo talámico de Forel  en field H1  en thalamic fasciculus  
2505 anatomia humana ca fascicle lenticular de Forel terme pral.n m ca camp H2 de Forel sin. compl.n m es campo H2 de Forel  es fascículo lenticular de Forel  en field H2  en lenticular fasciculus  TA fasciulus lenticularis  
2506 neurociència ca fascicle lenticular de Forel terme pral.n m ca camp H2 de Forel sin. compl.n m es campo H2 de Forel  es fascículo lenticular de Forel  en field H2  en lenticular fasciculus  
2507 otorrinolaringologia ca camp lliure terme pral.n m es campo libre  en free field  
2508 neurociència ca camp ocular frontal terme pral.n m es campo ocular frontal  en frontal eye field  
2509 fisioteràpia ca camp operatori terme pral.n m es campo quirúrgico  en operating field  en operative field  en surgical field  
2510 neurociència ca camp receptiu terme pral.n m es campo receptivo  en receptive field  
2511 neurociència ca camp receptiu auditiu terme pral.n m es campo receptivo auditivo  en auditory receptive field  
2512 neurociència ca camp receptiu somestèsic terme pral.n m es campo receptivo somestésico  en somatosensory receptive field  
2513 neurociència ca camp receptiu visual terme pral.n m es campo receptivo visual  en visual receptive field  
2514 neurociència ca camp visual terme pral.n m es campo visual  en visual field  
2515 oftalmologia ca camp visual terme pral.n m es campo visual  en visual field  
2516 recerca clínica de medicaments ca campana de Gauss terme pral.n f ca corba de Gauss terme pral.n f ca corba normal terme pral.n f es campana de Gauss  es curva de Gauss  es curva normal  en Gaussian curve  en normal curve  
2517 vacunes ca campanya de vacunació terme pral.n f ca campanya vacunal terme pral.n f es campaña de vacunación  es campaña vacunal  fr campagne de vaccination  en immunization campaign  en vaccination campaign  
2518 oftalmologia ca campímetre terme pral.n m ca escotòmetre de Bjerrum sin. compl.n m es campímetro  es escotómetro de Bjerrum  en Bjerrum's scotometer  en campimeter  
2519 oftalmologia ca campimetria terme pral.n f es campimetría  en campimetry  
2520 immunologia ca canakinumab terme pral.n m es canakinumab  fr canakinumab  en canakinumab  CAS 402710-25-2, cadena lleugera  CAS 402710-27-4, cadena pesada  
2521 anatomia humana ca canal terme pral.n f es canal  es surco  en canal  en sulcus  
2522 sinologia ca ducte terme pral.n m ca canal sin. compl.n m ca conducte sin. compl.n m es canal  es conducto  fr canal  fr conduit  en canal  en duct  it canale  it condotto  it dotto  TA ductus  
2523 anatomia humana ca conducte terme pral.n m ca canal sin. compl.n m es canal  es conducto  en duct  
2524 anatomia humana ca conducte adductor terme pral.n m ca canal adductor sin. compl.n m ca conducte de Hunter sin. compl.n m es conducto de Hunter  es conducto del aductor  en adductor canal  en Hunter's canal  TA canalis adductorius  
2525 anatomia humana ca canal basilar terme pral.n f ca clivus terme pral.n m es canal basilar  es clivus  en clivus  TA clivus  
2526 fisioteràpia ca canal carpià terme pral.n m ca túnel carpià terme pral.n m es túnel carpiano  en carpal canal  en carpal tunnel  
2527 anatomia humana ca canal carpiana terme pral.n f ca túnel carpià sin. compl.n m es canal carpiano  es túnel carpiano  en carpal canal  en carpal tunnel  TA canalis carpi  
2528 neurociència ca canal de calci terme pral.n m ca canal de Ca2+ sin. compl.n m es canal de Ca2+  es canal de calcio  en Ca2+ channel  en calcium channel  
2529 neurociència ca canal de clor terme pral.n m ca canal de Cl- sin. compl.n m es canal de Cl-  es canal de cloro  en chloride channel  en Cl- pump  
2530 anatomia humana ca canal de Guyon terme pral.n m es canal cubital  en ulnar canal  TA canalis ulnaris  
2531 neurociència ca canal de potassi terme pral.n m ca canal de K+ sin. compl.n m es canal de K+  es canal de potasio  en K+ channel  en potassium channel  
2532 neurociència ca canal de sodi terme pral.n m ca canal de Na+ sin. compl.n m es canal de Na+  es canal de sodio  en Na+ channel  en sodium channel  
2533 otorrinolaringologia ca conducte espiral del modíol terme pral.n m ca canal de Rosenthal sin. compl.n m es canal de Rosenthal  es conducto espiral del modiolo  en Rosenthal's canal  en spiral canal of modiolus  TA canalis spiralis modioli  
2534 anatomia humana ca conducte espiral del modíol terme pral.n m ca canal de Rosenthal sin. compl.n m ca conducte gangliònic sin. compl.n m es conducto espiral del modiolo  es conducto ganglionar  en ganglionic canal  en spiral canal of modiolus  TA canalis spiralis modioli  
2535 oftalmologia ca si venós de l'escleròtica terme pral.n m ca canal de Schlemm sin. compl.n m ca conducte de Schlemm sin. compl.n m es canal de Schlemm  es conducto de Schlemm  es seno venoso de la esclerótica  en Schlemm's canal  en sinus venosus sclerae  TA sinus venosus sclerae  
2536 anatomia humana ca canal radial terme pral.n f ca canal de torsió sin. compl.n f ca solc radial sin. compl.n m es canal de torsión  es canal radial  es surco radial  en radial groove  en radial sulcus  en spiral sulcus  TA sulcus nervi radialis  
2537 otorrinolaringologia ca canal de ventilació terme pral.n m es canal de ventilación  en venting  
2538 neurociència ca canal passiu terme pral.n m ca canal en repòs sin. compl.n m es canal en reposo  es canal pasivo  en leakage channel  en nongated channel  en passive ion channel  en resting channel  
2539 otorrinolaringologia ca recés piriforme terme pral.n m ca si piriforme terme pral.n m ca canal faringolaríngia sin. compl.n f ca fossa piriforme sin. compl.n f es fosa piriforme  es receso piriforme  es seno piriforme  en piriform fossa  en piriform recess  en piriform sinus  TA recessus piriformis  
2540 neurociència ca canal iònic terme pral.n m es canal iónico  en ionic channel  
2541 neurociència ca canal iònic d'activació mecànica terme pral.n m ca canal iònic mecanosensor sin. compl.n m es canal de activación mecánica  es canal mecanosensor  en mechanical gated channel  
2542 anatomia humana ca solc milohioidal terme pral.n m ca canal milohioidal sin. compl.n f es surco milohioideo  en mylohyoid groove  en mylohyoid sulcus  TA sulcus mylohyoideus  
2543 anatomia humana ca conducte raquidi terme pral.n m ca canal vertebral sin. compl.n m ca conducte vertebral sin. compl.n m es canal vertebral  es conducto raquídeo  es conducto vertebral  en medullary canal  en vertebral canal  TA canalis vertebralis  
2544 anatomia humana ca canalicle aberrant terme pral.n m es conductillo aberrante  en aberrant ductule  TA ductuli aberrantes  
2545 anatomia humana ca canalicle carotidotimpànic terme pral.n m ca conducte carotidotimpànic terme pral.n m es conductillo carotidotimpánico  en caroticotympanic canal  TA canaliculi caroticotympanici  
2546 anatomia humana ca forat petrós terme pral.n m ca canalicle d'Arnold sin. compl.n m es agujero petroso  en petrous foramen  TA foramen petrosum  
2547 anatomia humana ca canalicle de la corda del timpà terme pral.n m es conductillo de la cuerda del tímpano  en canaliculus of chorda tympany  TA canaliculus chordae tympani  
2548 anatomia humana ca canalicle eferent del testicle terme pral.n m es conductillo eferente del testículo  en efferent ductule of testis  TA ductuli efferentes testis  
2549 oftalmologia ca canalicle excretor terme pral.n m es conductillo excretor  en excretory duct  TA ductulus excretorius  
2550 anatomia humana ca canalicle excretor de la glàndula lacrimal terme pral.n m es conductillo excretor de la glándula lagrimal  en excretory ductule of lacrimal gland  TA ductuli excretorii glandulae lacrimalis  
2551 oftalmologia ca canalicle lacrimal terme pral.n m ca conducte lacrimal sin. compl.n m es canalículo lagrimal  es conducto lagrimal  en lacrimal canal  en lacrimal duct  TA canaliculus lacrimalis  
2552 anatomia humana ca conducte lacrimal terme pral.n m ca canalicle lacrimal sin. compl.n m es canalículo lagrimal  es conducto lagrimal  en lacrimal canal  en lacrimal duct  TA canaliculus lacrimalis  
2553 anatomia humana ca canalicle mastoidal terme pral.n m es conductillo mastoideo  en mastoid canaliculus  TA canaliculus mastoideus  
2554 anatomia humana ca conducte prostàtic terme pral.n m ca canalicle prostàtic sin. compl.n m es conductillo prostático  en prostatic duct  TA ductuli prostatici  
2555 oftalmologia ca canaliculitis terme pral.n f ca dacriocanaliculitis sin. compl.n f es canaliculitis  es dacriocanaliculitis  en dacryocanaliculitis  
2556 infermeria ca canalització terme pral.n f es canalización  fr canalisation  en canalization  
2557 sinologia ca càncer terme pral.n m ca neoplàsia maligna terme pral.n f es cáncer  es neoplasia maligna  fr cancer  fr néoplasie maligne  en cancer  en malignant neoplasia  it cancro  it neoplasia maligna  
2558 fisioteràpia ca càncer terme pral.n m es cáncer  en cancer  
2559 otorrinolaringologia ca càncer d'hipofaringe terme pral.n m es cáncer de hipofaringe  en cancer of hypopharinx  
2560 sinologia ca càncer d'interval terme pral.n m es cáncer de intervalo  fr cancer d'intervalle  en interval cancer  
2561 otorrinolaringologia ca càncer d'orofaringe terme pral.n m es cáncer de orofaringe  en cancer of oropharynx  
2562 otorrinolaringologia ca càncer de rinofaringe terme pral.n m ca càncer de càvum sin. compl.n m es cáncer de cavum  es cáncer de rinofaringe  en cancer of cavum  en cancer of rhinopharynx  
2563 otorrinolaringologia ca càncer de laringe terme pral.n m es cáncer de laringe  en cancer of larynx  
2564 sinologia ca càncer de mama terme pral.n m es cáncer de mama  fr cancer du sein  fr cancer mammaire  en breast cancer  en cancer of the breast  it cancro della mammella  
2565 sinologia ca càncer de mama bilateral terme pral.n m es cáncer de mama bilateral  fr cancer du sein bilatéral  en bilateral breast cancer  it carcinoma mammario
bilaterale
 
2566 sinologia ca càncer de mama inflamatori terme pral.n m es cáncer de mama inflamatorio  fr cancer du sein inflammatoire  en inflammatory breast cancer  it carcinoma infiammatorio  
2567 sinologia ca càncer de mama localment avançat terme pral.n m es cáncer de mama localmente avanzado  fr cancer du sein localement avancé  en locally advanced breast cancer  it carcinoma mammario
localmente avanzato
 
2568 sinologia ca càncer de mama multicèntric terme pral.n m es cáncer de mama multicéntrico  fr cancer du sein multicentrique  en multicentric breast cancer  it carcinoma mammario multicentrico  
2569 sinologia ca càncer de mama multifocal terme pral.n m es cáncer de mama multifocal  fr cancer du sein multifocal  en multifocal breast cancer  it carcinoma mammario multifocale  
2570 sinologia ca càncer de mama ocult terme pral.n m es cáncer de mama oculto  fr cancer du sein occulte  en occult breast cancer  it carcinoma mammario occulto  
2571 sinologia ca metàstasi terme pral.n f ca càncer metastàtic sin. compl.n m ca càncer secundari sin. compl.n m es cáncer metastásico  es cáncer secundario  es metástasis  fr cancer métastatique  fr cancer secondaire  fr métastase  en metastasis  en metastatic cancer  en secondary cancer  it metastasi  
2572 sinologia ca cancerigen terme pral.n m ca carcinogen terme pral.n m es cancerígeno  es carcinógeno  fr cancérigène  fr cancérogène  fr carcinogène  en carcinogen  it cancerogeno  it carcinogeno  
2573 homeopatia ca miasma cancerós terme pral.n m ca miasma oncòtic terme pral.n m ca cancerisme sin. compl.n m es cancerinismo  es miasma canceroso  es miasma oncótico  fr cancérinisme  fr miasme cancéreux  en cancerinic miasm  en oncotic miasm  
2574 sinologia ca cancerització lobular terme pral.n f es cancerización lobular  fr cancérisation lobulaire  en lobular cancerization  it cancerizzazione lobulare  
2575 recerca clínica de medicaments ca candidat a fàrmac terme pral.n m es candidato a fármaco  es candidato clínico  es fármaco candidato  en clinical candidate  en drug candidate  
2576 malalties infeccioses ca candidosi terme pral.n f ca candidiasi sin. compl.n f ca muguet sin. compl.n m es candidiasis  es candidosis  fr candidose  en candidiasis  
2577 otorrinolaringologia ca candidosi faríngia terme pral.n f ca candidiasi faríngia sin. compl.n f es candidiasis faríngea  en pharyngeal candidosis  
2578 sida ca candidosi terme pral.n f es candidiasis  es candidosis  fr candidose  en candidiasis  en candidosis  en moniliasis  
2579 anatomia humana ca carp terme pral.n m ca canell sin. compl.n m es carpo  es muñeca  en carpus  en wrist  TA carpus  
2580 sinologia ca cànem terme pral.n m es cáñamo  fr chanvre  en hemp  it canapa  
2581 psiquiatria ca cànnabis terme pral.n m es cannabis  fr cannabis  en cannabis  de Cannabis  
2582 malalties infeccioses ca fatiga terme pral.n f ca cansament sin. compl.n m es fatiga  fr fatigue  en fatigue  
2583 infermeria ca cànula terme pral.n f es cánula  fr canule  en cannula  
2584 infermeria ca canulació terme pral.n f es canulación  fr canulation  en cannulation  
2585 immunologia ca canvi antigènic terme pral.n m es cambio antigénico  fr changement antigénique  fr modification antigénique  en antigenic shift  
2586 immunologia ca canvi de classe terme pral.n m es cambio de clase  fr commutation isotypique  en class switching  en heavy-chain class switching  en immunoglobulin class switching  
2587 anatomia humana ca cap terme pral.n m es cabeza  en head  TA caput  
2588 infermeria ca centre d'atenció primària terme pral.n m ca CAP siglan m es centro de atención primaria  es CAP  fr centre de médecine générale  fr centre de soins de santé primaires  en primary health care center  en primary health center  
2589 anatomia humana ca cap de l'astràgal terme pral.n m es cabeza del astrágalo  en head of astragalus  TA caput talus  
2590 anatomia humana ca cap de l'epidídim terme pral.n m es cabeza del epidídimo  en head of epididymis  TA caput epididymidis  
2591 anatomia humana ca cap estapedial terme pral.n m ca cap de l'estrep sin. compl.n m es cabeza del estribo  en head of the stapes  TA caput stapedis  
2592 otorrinolaringologia ca cap estapedial terme pral.n m ca cap de l'estrep sin. compl.n m es cabeza del estribo  en head of stapes  TA caput stapedis  
2593 anatomia humana ca cap de l'húmer terme pral.n m es cabeza del húmero  en head of humerus  TA caput humeri  
2594 anatomia humana ca cap de la costella terme pral.n m es cabeza de la costilla  en head of rib  TA caput costae  
2595 anatomia humana ca cap de la falange terme pral.n m es cabeza de la falange  en head of phalanx  TA caput phalangis  
2596 anatomia humana ca cap del cúbit terme pral.n m es cabeza del cúbito  en head of ulna  TA caput ulnae  
2597 anatomia humana ca cap del fèmur terme pral.n m es cabeza del fémur  en head of femur  TA caput femoris  
2598 anatomia humana ca cap del martell terme pral.n m es cabeza del martillo  en head of malleus  TA caput mallei  
2599 otorrinolaringologia ca cap del martell terme pral.n m es cabeza del martillo  en head of malleus  TA caput mallei  
2600 anatomia humana ca cap del nucli caudat terme pral.n m es cabeza del núcleo caudado  en head of caudate nucleus  TA caput nuclei caudati  
2601 anatomia humana ca cap del pàncrees terme pral.n m es cabeza del páncreas  en head of pancreas  TA caput pancreatis  
2602 anatomia humana ca cap del peroné terme pral.n m es cabeza del peroné  en head of fibula  TA caput fibulae  
2603 anatomia humana ca cap del radi terme pral.n m es cabeza del radio  en head of radius  TA caput radii  
2604 neurociència ca capa d'entrada terme pral.n f es capa de entrada  en input layer  
2605 anatomia humana ca làmina piramidal externa terme pral.n f ca capa de les cèl·lules piramidals sin. compl.n f ca capa de Meynert sin. compl.n f es capa de las células piramidales  es capa de Meynert  es lámina piramidal externa  en external pyramidal layer  en Meynert's layer  TA lamina pyramidalis externa  
2606 neurociència ca capa de sortida terme pral.n f es capa de salida  en output layer  
2607 anatomia humana ca làmina piramidal interna terme pral.n f ca capa ganglionar sin. compl.n f es capa ganglionar  es lámina piramidal interna  en ganglionic layer  en internal pyramidal layer  TA lamina pyramidalis interna  
2608 neurociència ca capa granular terme pral.n f es capa granular  en granular layer  
2609 neurociència ca capa infragranular terme pral.n f es capa infragranular  en infragranular layer  
2610 immunologia ca capa leucocitària terme pral.n f es capa de leucocitos  fr couche leucocyto-plaquettaire  en buffy coat  
2611 neurociència ca capa molecular terme pral.n f es capa molecular  en molecular layer  
2612 anatomia humana ca capa mucosa de la membrana timpànica terme pral.n f es capa mucosa de la membrana timpánica  en mucous coat of tympanic cavity  TA tunica mucosa cavitatis tympanicae  
2613 neurociència ca capa nuclear externa de la retina terme pral.n f es capa nuclear externa de la retina  en external nuclear layer of retina  
2614 neurociència ca capa nuclear interna de la retina terme pral.n f es capa nuclear interna de la retina  en inner nuclear layer of retina  
2615 neurociència ca capa oculta terme pral.n f es capa oculta  en hidden layer  
2616 oftalmologia ca epiteli pigmentari de la retina terme pral.n m ca capa pigmentària de la retina sin. compl.n f es capa pigmentada de la retina  es epitelio pigmentario de la retina  en pigmented epithelium of the retina  en pigmented layer of retina  
2617 neurociència ca capa piramidal terme pral.n f es capa piramidal  en pyramidal layer  
2618 neurociència ca capa plexiforme externa de la retina terme pral.n f es capa plexiforme externa de la retina  en external plexiform layer of retina  
2619 neurociència ca capa plexiforme interna de la retina terme pral.n f es capa plexiforme interna de la retina  en inner plexiform layer of retina  
2620 neurociència ca capa supragranular terme pral.n f es capa supragranular  en supragranular layer  
2621 neurociència ca capa zonal de Waldeyer terme pral.n f es capa zonal de Waldeyer  en Waldeyer zonal layer  
2622 fisioteràpia ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
2623 fisioteràpia ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
2624 atenció integrada ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
2625 immunologia ca capacitat d'unió a l'antigen terme pral.n f es capacidad de unión al antígeno  en antigen-binding capacity  
2626 psiquiatria ca capacitat de judici terme pral.n f es capacidad de juicio  fr capacité de jugement  en judgment ability  de Urteilsfähigkeit  
2627 psiquiatria ca capacitat intel·lectual límit terme pral.n f es capacidad intelectual límite  fr fonctionnement intellectuel limite  en borderline intellectual capacity  en borderline intellectual functioning  de Grenzbereich der intellektuellen Leistungsfähigkeit  
2628 fisioteràpia ca capacitat pulmonar total terme pral.n f ca volum pulmonar total sin. compl.n m ca CPT siglan f es capacidad pulmonar máxima  es capacidad pulmonar total  es CPT  en total lung capacity  en TLC  
2629 fisioteràpia ca capacitat vital terme pral.n f ca CV siglan f es capacidad vital  es CV  en vital capacity  en VC  
2630 sinologia ca capecitabina terme pral.n f es capecitabina  fr capécitabine  en capecitabine  it capecitabina  
2631 anatomia humana ca vas capil·lar terme pral.n m ca capil·lar sin. compl.n m es capilar  es vaso capilar  en capillary  en vas capillare  TA vas capillare  
2632 anatomia humana ca capil·lar limfàtic terme pral.n m es capilar linfático  en lymphatic capillary  TA vas lymphocapillare  
2633 immunologia ca càping terme pral.n m es formación de casquete  es formación de corona  fr capping  fr redistribution polaire  en capping  
2634 sida ca càpsida terme pral.n f es cápsida  es cápside  fr capside  en capsid  
2635 sida ca capsòmer terme pral.n m es capsómero  fr capsomère  en capsomer  en capsomere  
2636 anatomia humana ca càpsula terme pral.n f es cápsula  en capsule  
2637 infermeria ca càpsula terme pral.n f es cápsula  fr capsule  en capsule  
2638 fisioteràpia ca càpsula terme pral.n f es cápsula  en capsule  
2639 anatomia humana ca càpsula adiposa terme pral.n f es cápsula adiposa  en adipose capsule  TA capsula adiposa  
2640 anatomia humana ca càpsula articular terme pral.n f ca càpsula sinovial sin. compl.n f es cápsula articular  es cápsula sinovial  en articular capsule  en synovial capsule  TA capsula articularis  
2641 fisioteràpia ca càpsula articular terme pral.n f es cápsula articular  en joint capsule  
2642 anatomia humana ca càpsula glomerular terme pral.n f ca càpsula de Bowman sin. compl.n f es cápsula de Bowman  es cápsula glomerular  en Bowman's capsule  en glomerular capsule  
2643 oftalmologia ca càpsula del cristal·lí terme pral.n f es cápsula del cristalino  en capsule of lens  en crystalline capsule  TA capsula lentis  
2644 anatomia humana ca càpsula del cristal·lí terme pral.n f es cápsula del cristalino  en crystalline capsule  TA capsula lentis  
2645 neurociència ca càpsula externa terme pral.n f es cápsula externa  en external capsule  
2646 neurociència ca càpsula extrema terme pral.n f es cápsula extrema  en extreme capsule  
2647 anatomia humana ca càpsula extrema terme pral.n f es cápsula extrema  en extreme capsule  TA capsula extrema  
2648 anatomia humana ca càpsula fibrosa terme pral.n f es cápsula fibrosa  en fibrous capsule  TA capsula fibrosa  
2649 anatomia humana ca càpsula interna terme pral.n f es cápsula interna  en internal capsule  TA capsula interna  
2650 neurociència ca càpsula interna terme pral.n f es cápsula interna  en internal capsule  
2651 otorrinolaringologia ca laberint ossi terme pral.n m ca càpsula laberíntica sin. compl.n f es cápsula laberíntica  es laberinto óseo  en osseous labyrinth  TA labyrinthus osseus  
2652 sinologia ca càpsula periprotètica terme pral.n f es cápsula periprotésica  fr capsule périprothétique  en periprosthetic capsule  it capsula periprotesica  
2653 anatomia humana ca càpsula prostàtica terme pral.n f es cápsula prostática  en capsule of prostate  TA capsula prostatica  
2654 anatomia humana ca glàndula suprarenal terme pral.n f ca càpsula suprarenal sin. compl.n f ca glàndula adrenal sin. compl.n f es glándula adrenal  es glándula suprarrenal  en adrenal gland  en suprarenal gland  TA glandula suprarenalis  
2655 oftalmologia ca capsulectomia terme pral.n f ca facocistectomia sin. compl.n f es capsulectomía  es facocistectomía  en capsulectomy  en phacocystectomy  
2656 sinologia ca capsulectomia terme pral.n f es capsulectomía  fr capsulectomie  en capsulectomy  it capsulectomia  
2657 oftalmologia ca capsulitis terme pral.n f ca facocistitis sin. compl.n f es capsulitis  es facocistitis  en capsulitis  en phacocystitis  
2658 fisioteràpia ca capsulitis terme pral.n f es capsulitis  en capsulitis  
2659 fisioteràpia ca capsulitis adhesiva terme pral.n f ca espatlla glaçada sin. compl.n f ca malaltia de Duplay sin. compl.n f es capsulitis adhesiva  es enfermedad de Duplay  es hombro congelado  en adhesive capsulitis  en Duplay's disease  en frozen shoulder  
2660 oftalmologia ca capsulotomia terme pral.n f es capsulotomía  en capsulotomy  
2661 immunologia ca factor de necrosi tumoral α terme pral.n m ca caquectina sin. compl.n f ca TNF-α siglan m es caquectina  es factor de necrosis tumoral α  es TNF-α  fr facteur de nécrose tumorale α  fr TNF-α  en cachectin  en tumor necrosis factor-α  en TNF-α  
2662 sinologia ca caquèxia terme pral.n f es caquexia  fr cachexie  en cachexia  it cachessia  
2663 sida ca caquèxia terme pral.n f es caquexia  fr cachexie  fr marasme  en cachexia  en marasmus  en cachexy  en nutritional marasmus  
2664 anatomia humana ca cara terme pral.n f es cara  en face  TA facies  
2665 oftalmologia ca cara anterior de l'iris terme pral.n f es cara anterior del iris  en facies anterior iridis  TA facies anterior iridis  
2666 oftalmologia ca cara anterior de la còrnia terme pral.n f es cara anterior de la córnea  en facies anterior corneae  TA facies anterior corneae  
2667 oftalmologia ca cara anterior de la parpella terme pral.n f es cara anterior del párpado  en anterior palpebral surface  TA facies anterior palpebralis  
2668 oftalmologia ca cara anterior del cristal·lí terme pral.n f es cara anterior del cristalino  en facies anterior lentis  TA facies anterior lentis  
2669 oftalmologia ca cara posterior de l'iris terme pral.n f es cara posterior del iris  en facies posterior iridis  TA facies posterior iridis  
2670 oftalmologia ca cara posterior de la còrnia terme pral.n f es cara posterior de la córnea  en facies posterior corneae  TA facies posterior corneae  
2671 oftalmologia ca cara posterior de la parpella terme pral.n f es cara posterior del párpado  en posterior palpebral surface  TA facies posterior palpebralis  
2672 oftalmologia ca cara posterior del cristal·lí terme pral.n f ca cristal·loide sin. compl.n m es cara posterior del cristalino  es cristaloide  en facies posterior lentis  TA facies posterior lentis  
2673 psiquiatria ca caràcter terme pral.n m es carácter  fr caractère  en character  de Charakter  
2674 homeopatia ca caràcter terme pral.n m es carácter  fr caractère  en character  
2675 infermeria ca característica definidora terme pral.n f es característica definitoria  fr caractéristique essentielle  en defining characteristic  
2676 otorrinolaringologia ca còclea terme pral.n f ca caragol sin. compl.n m es caracol  es cóclea  en cochlea  TA cochlea  
2677 neurociència ca còclea terme pral.n f ca caragol sin. compl.n m es caracol  es cóclea  en cochlea  
2678 fisioteràpia ca urea terme pral.n f ca carbamida sin. compl.n f ca carbonildiamida sin. compl.n f es urea  en urea  
2679 sinologia ca carboplatí terme pral.n m es carboplatino  fr carboplatine  en carboplatin  it carboplatino  
2680 sinologia ca carcinogènesi terme pral.n f es carcinogénesis  fr carcinogenèse  en carcinogenesis  it carcinogenesi  
2681 fisioteràpia ca carcinoma terme pral.n m es carcinoma  en carcinoma  
2682 sinologia ca carcinoma terme pral.n m es carcinoma  fr carcinome  en carcinoma  it carcinoma  
2683 sinologia ca carcinoma adenoescatós terme pral.n m es carcinoma adenoescamoso  fr carcinome adénosquameux  en adenosquamous carcinoma  it carcinoma adenosquamoso  
2684 sinologia ca carcinoma adenoide quístic terme pral.n m ca carcinoma quístic adenoide sin. compl.n m es carcinoma adenoide quístico  es carcinoma quístico adenoide  fr carcinome adénoïde kystique  en adenoid cystic carcinoma  it carcinoma adenoide cistico  
2685 sinologia ca carcinoma adherent terme pral.n m es carcinoma adherente  es carcinoma clinging  fr carcinome in situ de type crampon  en clinging carcinoma  it carcinoma murale  it clinging carcinoma  
2686 sinologia ca carcinoma anaplàstic terme pral.n m ca carcinoma indiferenciat sin. compl.n m es carcinoma anaplásico  fr carcinome anaplastique  en anaplastic carcinoma  it carcinoma anaplastico  
2687 sinologia ca carcinoma apocrí terme pral.n m es carcinoma apocrino  fr carcinome apocrine  en apocrine carcinoma  it carcinoma apocrino  
2688 sida ca carcinoma cervical invasiu terme pral.n m es carcinoma de cérvix invasivo  es carcinoma cervical invasivo [MX]  fr cancer invasif du col de l'utérus  fr cancer invasif du col utérin  fr carcinome invasif du col utérin  en invasive cervical carcinoma  
2689 sinologia ca carcinoma medul·lar terme pral.n m ca carcinoma circumscrit de Haagensen sin. compl.n m es carcinoma circunscrito de Haagensen  es carcinoma medular  fr carcinome médullaire  en medullary carcinoma  it carcinoma midollare  
2690 sinologia ca carcinoma mucinós terme pral.n m ca carcinoma col·loide sin. compl.n m es carcinoma coloide  es carcinoma mucinoso  fr carcinome colloïde  fr carcinome mucineux  en mucinous carcinoma  it carcinoma colloide  it carcinoma mucinoso  
2691 sinologia ca carcinoma cribriforme terme pral.n m es carcinoma cribiforme  fr carcinome cribriforme  en cribriform carcinoma  it carcinoma cribriforme  
2692 sinologia ca carcinoma escatós terme pral.n m ca carcinoma de cèl·lules escatoses sin. compl.n m ca carcinoma espinocel·lular sin. compl.n m es carcinoma escamoso  es carcinoma espinocelular  fr carcinome spinocellulaire  en squamous cell carcinoma  it carcinoma spinocellulare  it carcinoma squamoso  
2693 sinologia ca carcinoma de cèl·lules gegants terme pral.n m es carcinoma de células gigantes  fr carcinome à cellules géantes  en giant cell carcinoma  it carcinoma a cellule giganti  
2694 otorrinolaringologia ca carcinoma de l'orella terme pral.n m es carcinoma del oído  en carcinoma of the ear  
2695 sinologia ca carcinoma intraductal terme pral.n m ca carcinoma ductal in situ sin. compl.n m es carcinoma ductal in situ  es carcinoma intraductal  fr carcinome canalaire in situ  fr carcinome intracanalaire  en ductal carcinoma in situ  en intraductal carcinoma  it carcinoma duttale in situ  it carcinoma intraduttale  
2696 sinologia ca carcinoma ductal infiltrant terme pral.n m es carcinoma ductal infiltrante  fr carcinome canalaire invasif  en infiltrating ductal carcinoma  it carcinoma duttale infiltrante  
2697 sinologia ca carcinoma in situ terme pral.n m es carcinoma in situ  fr carcinome in situ  en carcinoma in situ  it carcinoma in situ  
2698 sinologia ca carcinoma indeterminat terme pral.n m es carcinoma indeterminado  fr carcinome indeterminé  en undetermined carcinoma  
2699 sinologia ca carcinoma infiltrant terme pral.n m ca carcinoma invasor sin. compl.n m es carcinoma infiltrante  es carcinoma invasor  fr carcinome envahissant  fr carcinome infiltrant  en infiltrating carcinoma  en invasive carcinoma  it carcinoma infiltrante  it carcinoma invasivo  
2700 sinologia ca carcinoma intralobel·lar terme pral.n m ca carcinoma lobel·lar in situ sin. compl.n m ca neoplàsia lobel·lar sin. compl.n f es carcinoma lobulillar in situ  es neoplasia lobulillar  fr carcinome lobulaire in situ  en lobular carcinoma in situ  it carcinoma intralobulare  it carcinoma lobulare in situ  
2701 sinologia ca carcinoma lobel·lar infiltrant terme pral.n m es carcinoma lobulillar infiltrante  fr carcinome lobulaire infiltrant  en infiltrating lobular carcinoma  en invasive lobular carcinoma  it carcinoma lobulare infiltrante  
2702 sinologia ca carcinoma mixt terme pral.n m es carcinoma mixto  fr carcinome mixte  en mixed carcinoma  it carcinoma misto  
2703 sinologia ca carcinoma mucoepidermoide terme pral.n m es carcinoma mucoepidermoide  fr carcinome mucoepidermoïde  en mucoepidermoid carcinoma  it carcinoma mucoepidermoide  
2704 sinologia ca carcinoma papil·lar terme pral.n m es carcinoma papilar  fr carcinome papillaire  en papillary carcinoma  it carcinoma papillare  
2705 sinologia ca carcinoma papil·lar intraquístic terme pral.n m es carcinoma papilar intraquístico  fr carcinome papillaire intrakystique  en intracystic papillary carcinoma  it carcinoma papillare intracistico  
2706 sinologia ca carcinoma secretor terme pral.n m es carcinoma secretor  fr carcinome sécrétoire  en secretory carcinoma  it carcinoma secretorio  
2707 sinologia ca carcinoma tubular terme pral.n m es carcinoma tubular  fr carcinome tubulaire  en tubular carcinoma  it carcinoma tubulare  
2708 anatomia humana ca càrdies terme pral.n m es cardias  en cardia  TA cardia  TA pars cardialis  
2709 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca cardiopatia embolígena terme pral.n f es cardiopatia embolígena  fr cardiopathie emboligène  en emboligenous heart disease  
2710 infermeria ca cardiotocografia terme pral.n f es cardiotocografía  fr cardiotocographie  en cardiotocography  en cardiotokography  
2711 malalties infeccioses ca endocarditis terme pral.n f ca carditis interna sin. compl.n f ca encarditis sin. compl.n f es endocarditis  fr endocardite  en endocarditis  
2712 psiquiatria ca carència afectiva terme pral.n f es carencia afectiva  fr carence affective  en affective lack  de Mangel an Zuwendung  
2713 fisioteràpia ca cargol terme pral.n m ca vis sin. compl.n m es tornillo  en screw  
2714 anatomia humana ca còclea terme pral.n f ca cargol sin. compl.n m es caracol  es cóclea  en cochlea  TA cochlea  
2715 anatomia humana ca carina traqueal terme pral.n f es carina traqueal  en carina of trachea  TA carina tracheae  
2716 vacunes ca carnet de vacunacions terme pral.n m ca carnet vacunal terme pral.n m es carné de vacunación  es carné de vacunas  fr carnet de vaccination  fr dossier d'immunisation  fr fiche d'immunisation  en immunization record  en vaccination record  
2717 otorrinolaringologia ca vegetacions adenoides terme pral.n f pl ca carnots sin. compl.n m pl ca hipertròfia adenoidal sin. compl.n f es hipertrofia adenoidea  es vegetaciones adenoideas  es vegetaciones adenoides  en adenoid hipertrophy  en adenoid vegetations  
2718 fisioteràpia ca carp terme pral.n m es carpo  en carpus  
2719 fisioteràpia ca càrrega terme pral.n f es carga  en load  
2720 fisioteràpia ca càrrega terme pral.n f es carga  en charge  
2721 fisioteràpia ca càrrega elèctrica terme pral.n f ca càrrega sin. compl.n f es carga  es carga eléctrica  en electric charge  
2722 vacunes ca càrrega antigènica terme pral.n f es carga antigénica  fr charge antigénique  en antigenic load  
2723 sida ca càrrega viral terme pral.n f ca càrrega vírica terme pral.n f ca CV siglan f es carga viral  es carga vírica  es CV  fr charge virale  fr charge virale plasmique  fr CV  en viral burden  en viral load  en VL  
2724 infermeria ca carretó d'aturada terme pral.n m es carro de parada  es carro de reanimación  fr chariot d'urgence  en crash cart  
2725 infermeria ca carretó de cures terme pral.n m es carro de curas  fr chariot de soins  en dressing cart  
2726 anatomia humana ca cartílag terme pral.n m es cartílago  en cartilage  
2727 anatomia humana ca cartílag alar terme pral.n m es cartílago alar  en alar cartilage  
2728 otorrinolaringologia ca cartílag de l'ala del nas terme pral.n m ca cartílag alar sin. compl.n m es cartílago alar  es cartílago del ala de la nariz  en alar cartilage  TA cartilago alaris  
2729 otorrinolaringologia ca cartílag aritenoide terme pral.n m es cartílago aritenoides  en arytenoid cartilage  TA cartilago arytenoidea  
2730 anatomia humana ca cartílag aritenoide terme pral.n m es cartílago aritenoides  en arytenoid cartilage  TA cartilago arytenoidea  
2731 anatomia humana ca cartílag articular terme pral.n m es cartílago articular  en articular cartilage  
2732 otorrinolaringologia ca cartílag auricular terme pral.n m es cartílago auricular  en auricular cartilage  TA cartilago auricularis  
2733 anatomia humana ca cartílag auricular terme pral.n m es cartílago auricular  en auricular cartilage  TA cartilago auriculae  
2734 otorrinolaringologia ca cartílag corniculat terme pral.n m ca cartílag de Santorini sin. compl.n m es cartílago corniculado  es cartílago de Santorini  en corniculate cartilage  en Santorini's cartilage  TA cartilago corniculata  
2735 anatomia humana ca cartílag corniculat terme pral.n m ca cartílag de Santorini sin. compl.n m es cartílago corniculado  es cartílago de Santorini  en corniculate cartilage  en Santorini's cartilage  TA cartilago corniculata  
2736 anatomia humana ca cartílag costal terme pral.n m es cartílago costal  en costal cartilage  TA cartilago costalis  
2737 otorrinolaringologia ca cartílag cricoide terme pral.n m es cartílago cricoides  en cricoid cartilage  TA cartilago cricoidea  
2738 anatomia humana ca cartílag cricoide terme pral.n m es cartílago cricoides  en cricoid cartilage  TA cartilago cricoidea  
2739 otorrinolaringologia ca cartílag cuneïforme terme pral.n m ca cartílag de Wrisberg sin. compl.n m es cartílago cuneiforme  es cartílago de Wrisberg  en cuneiform cartilage  en Wrisberg's cartilage  TA tuberculum cuneiformis  
2740 anatomia humana ca cartílag cuneïforme terme pral.n m ca cartílag de Wrisberg sin. compl.n m es cartílago cuneiforme  es cartílago de Wrisberg  en cuneiform cartilage  en Wrisberg's cartilage  TA cartilago cuneiformis  
2741 anatomia humana ca cartílag de creixement terme pral.n m ca cartílag de conjunció sin. compl.n m ca cartílag epifisial sin. compl.n m ca sincondrosi epifisial sin. compl.n m es cartílago de crecimiento  es cartílago epifisario  en cartilage of growth  en epiphyseal cartilage  en growth disk  en growth plate  TA cartilago epiphysialis  
2742 fisioteràpia ca sincondrosi epifisial terme pral.n f ca cartílag de creixement sin. compl.n m es cartílago de crecimiento  es sincondrosis epifisaria  en epiphyseal synchondrosis  en epiphysial plate  en growth plate  
2743 anatomia humana ca cartílag vomeronasal terme pral.n m ca cartílag de Jacobson sin. compl.n m es cartílago de Jacobson  es cartílago vomeronasal  en Jacobson's cartilage  en vomeronasal cartilage  TA cartilago vomeronasalis  
2744 otorrinolaringologia ca cartílag vomeronasal terme pral.n m ca cartílag de Jacobson sin. compl.n m es cartílago de Jacobson  es cartílago vomeronasal  en Jacobson's cartilage  en vomeronasal cartilage  TA cartilago vomeronasalis  
2745 anatomia humana ca cartílag de la laringe terme pral.n m es cartílago laríngeo  en laryngeal cartilage  TA cartilagines et articulationes laryngis  
2746 otorrinolaringologia ca cartílag de la trompa auditiva terme pral.n m es cartílago de la trompa auditiva  en cartilage of auditory tube  TA cartilago tubae auditoriae  
2747 anatomia humana ca cartílag del conducte auditiu terme pral.n m es cartílago del conducto auditivo  en cartilage of acoustic meatus  TA cartilago meatus acustici  
2748 otorrinolaringologia ca cartílag del conducte auditiu terme pral.n m es cartílago del conducto auditivo  en cartilage of auditory canal  TA cartilago meatus acustici  
2749 anatomia humana ca cartílag del septe nasal terme pral.n m ca cartílag septal sin. compl.n m es cartílago del tabique nasal  en septal cartilage of nose  TA cartilago septi nasi  
2750 otorrinolaringologia ca cartílag del septe nasal terme pral.n m ca part cartilaginosa del septe nasal terme pral.n f ca cartílag quadrangular sin. compl.n m es cartílago cuadrangular  es cartílago del tabique nasal  es porción cartilaginosa del tabique nasal  en cartilaginous part of nasal septum  en septal cartilage of nose  TA cartilago septi nasi  TA pars cartilaginea septi nasi  
2751 anatomia humana ca cartílag epiglòtic terme pral.n m es cartílago epiglótico  en epliglottic cartilage  TA cartilago epiglottica  
2752 otorrinolaringologia ca cartílag epiglòtic terme pral.n m es cartílago epiglótico  en epiglottic cartilage  TA cartilago epiglottica  
2753 ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques ca disc intervertebral terme pral.n m ca cartílag intervertebral sin. compl.n m ca fibrocartílag intervertebral sin. compl.n m es cartílago intervertebral  es disco intervertebral  es fibrocartílago intervertebral  fr disque intervertébral  en intervertebral disk  
2754 otorrinolaringologia ca cartílag nasal terme pral.n m es cartílago nasal  en nasal cartilage  TA cartilago nasalis  TA cartilago nasi  
2755 otorrinolaringologia ca cartílag nasal accessori terme pral.n m es cartílago nasal accesorio  en accessory nasal cartilage  TA cartilago nasalis accessoria  
2756 otorrinolaringologia ca cartílag nasal lateral terme pral.n m ca cartílag triangular del nas sin. compl.n m es cartílago nasal lateral  es cartílago triangular de la nariz  en lateral cartilage of nose  
2757 anatomia humana ca menisc terme pral.n m ca cartílag semilunar sin. compl.n m es menisco  en meniscus  
2758 anatomia humana ca cartílag sesamoide de la laringe terme pral.n m es cartílago sesamoideo de la laringe  en sesamoid cartilage of larynx  TA cartilago sesamoidea ligamenta cricopharyngei  
2759 anatomia humana ca cartílag tiroide terme pral.n m es cartílago tiroides  en thyroid cartilage  TA cartilago thyroidea  
2760 otorrinolaringologia ca cartílag tiroide terme pral.n m es cartílago tiroides  en thyroid cartilage  TA cartilago thyroidea  
2761 anatomia humana ca cartílag traqueal terme pral.n m es cartílago traqueal  en tracheal cartilage  TA cartilagines tracheales  
2762 anatomia humana ca cartílag tritici terme pral.n m es cartílago tritíceo  en triticeal cartilage  en triticeous cartilage  TA cartilago triticea  
2763 otorrinolaringologia ca cartílag tritici terme pral.n m es cartílago tritíceo  en triticeal cartilage  TA cartilago triticea  
2764 anatomia humana ca carúncula himenal terme pral.n f es carúncula himeneal  en hymenal caruncle  TA carunculae hymenales  
2765 oftalmologia ca carúncula lacrimal terme pral.n f es carúncula lagrimal  en lacrimal caruncle  TA caruncula lacrimalis  
2766 anatomia humana ca carúncula lacrimal terme pral.n f ca papil·la lacrimal sin. compl.n f es carúncula lagrimal  es papila lagrimal  en lacrimal caruncle  en lacrimal papilla  TA caruncula lacrimalis  
2767 anatomia humana ca papil·la duodenal major terme pral.n f ca carúncula major de Santorini sin. compl.n f es carúncula mayor de Santorini  es carúncula mayor del duodeno  es papila duodenal major  en major caruncle of Santorini  en major duodenal papilla  TA papilla duodeni major  
2768 anatomia humana ca papil·la duodenal menor terme pral.n f ca carúncula menor de Santorini sin. compl.n f es carúncula menor de Santorini  es papila duodenal menor  en minor caruncle of Santorini  en minor duodenal papilla  TA papilla duodeni minor  
2769 anatomia humana ca carúncula sublingual terme pral.n f ca carúncula salival sin. compl.n f es carúncula salivar  es carúncula sublingual  en caruncula salivaris  en sublingual caruncle  TA caruncula sublingualis  
2770 sida ca cas terme pral.n m es caso  fr cas  en case  
2771 recerca clínica de medicaments ca cas terme pral.n m es caso  en case  
2772 sida ca cas terme pral.n m es caso  fr cas  en case  
2773 sida ca cas de notificació obligatòria terme pral.n m es caso de declaración obligatoria  es caso de notificación obligatoria [MX]  fr cas à déclaration obligatoire  fr cas de maladie à déclaration obligatoire  en notifiable case  en reportable case  
2774 sida ca cas de nou diagnòstic terme pral.n m es caso de nuevo diagnóstico  fr cas de nouveau diagnostic  fr cas nouvellement diagnostiqué  fr nouveau diagnostic  en new diagnostic case  
2775 sida ca cas de nova infecció terme pral.n m es caso de nueva infección  es caso de infección nueva [MX]  fr cas de nouvelle infection  fr nouvelle infection  en new infection case  
2776 immunologia ca cascada terme pral.n f es cascada  fr cascade