Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca abordatge terme pral.n m es abordaje  en approach  fr approche  
2 angiologia ca ictus aterotrombòtic terme pral.n m ca accident vascular aterotrombòtic sin. compl.n m es ictus aterotrombótico  en atherotrombotic stroke  fr accident vasculaire cérébral athérothrombotique  
3 angiologia ca ictus terme pral.n m ca ictus cerebral terme pral.n m ca accident vascular cerebral sin. compl.n m ca malaltia vascular cerebral sin. compl.n f ca AVC siglan m es accidente vascular cerebral  es enfermedad vascular cerebral  es ictus  es ictus cerebral  es AVC  en brain attack  en cerebrovascular accident  en cerebrovascular stroke  en stroke  en CVA  fr accident vasculaire cérébral  fr ictus cérébral  fr AVC  
4 angiologia ca ictus cardioembòlic terme pral.n m ca accident vascular cerebral cardioembòlic sin. compl.n m es accidente vascular cerebral cardioembólico  es ictus cardioembólico  en cardioembolic stroke  fr ictus d'origine cardioembolique  
5 angiologia ca ictus criptogènic terme pral.n m ca accident vascular cerebral criptogènic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular criptogénico  es ictus criptogénico  en cryptogenic stroke  fr accident vasculaire cérébral cryptogénique  
6 angiologia ca ictus hemorràgic terme pral.n m ca accident vascular cerebral hemorràgic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular hemorrágico  es ictus hemorrágico  en bleeding stroke  en hemorrhagic stroke  fr attaque d'apoplexie hémorragique  
7 angiologia ca ictus isquèmic terme pral.n m ca accident vascular cerebral isquèmic sin. compl.n m es accidente cerebrovascular isquémico  es ictus isquémico  en ischemic stroke  fr accident ischémique cérébral  
8 neurologia ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  fr aphasie  
9 angiologia ca atac isquèmic transitori terme pral.n m ca ictus cerebral transitori terme pral.n m ca isquèmia cerebral transitòria sin. compl.n f ca AIT siglan m es accidente isquémico transitorio  es AIT  en little stroke  en mini stroke  en slight stroke  en transient ischemic attack  en TIA  fr accident ischémique transitoire  fr ischémie cérébrale transitoire  fr AIT  
10 neurologia ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  fr alexie  
11 traumatologia i ortopèdia ca amb politraumatisme terme pral.adj ca politraumàtic -a sin. compl.adj es politraumatizado -ada  en polytraumatized  fr polytraumatisé  
12 neurologia ca amnèsia anterògrada terme pral.n f ca amnèsia de fixació terme pral.n f es amnesia anterógrada  es amnesia de fijación  en anterograde amnesia  en fixation amnesia  fr amnésie antérograde  fr amnésie de fixation  
13 neurologia ca amnèsia retrògrada terme pral.n f ca amnèsia d'evocació sin. compl.n f es amnesia de evocación  es amnesia retrógrada  en retroactive amnesia  en retrograde amnesia  fr amnésie d'évocation  fr amnésie rétroactive  fr amnésie rétrograde  
14 neurologia ca amnèsia posttraumàtica terme pral.n f es amnesia posttraumática  en post traumatic amnesia  en posttraumatic amnesia  en traumatic amnesia  fr amnésie post-traumatique  
15 anatomia patològica ca aneurisma terme pral.n m es aneurisma  en aneurysm  fr anévrisme  fr anévrysme  
16 anatomia patològica ca aneurisma arterioescleròtic terme pral.n m es aneurisma arteriosclerótico  en arteriosclerotic aneurysm  fr anévrisme athérosclérotique  
17 anatomia patològica ca aneurisma cerebral terme pral.n m es aneurisma cerebral  en cerebral aneurysm  fr anévrisme artériel cérébral  fr anévrysme cérébral  
18 neurologia ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  en anosmia  fr anosmie  
19 anatomia > histologia ca anòxia terme pral.n f es anoxia  en anoxia  fr anoxie  
20 bioquímica i biologia molecular ca antiagregant terme pral.n m es antiagregante  en antiplatelet agent  fr antiagregant  
21 bioquímica i biologia molecular ca anticoagulant terme pral.n m es anticoagulante  en anticoagulant  fr anticoagulant  
22 neurologia ca apràxia terme pral.n f ca dispràxia terme pral.n f es apraxia  es dispraxia  en apraxia  en dyspraxia  fr apraxie  fr dyspraxie  
23 anatomia > òrgans i sistemes ca àrea del llenguatge terme pral.n f es área del lenguaje  en language area  fr aire du langage  
24 anatomia > òrgans i sistemes ca àrea visual terme pral.n f ca escorça visual sin. compl.n f es área visual  es corteza visual  en visual area  en visual cortex  fr aire visuelle  
25 anatomia patològica ca arterioesclerosi terme pral.n f es arteriosclerosis  en arteriosclerosis  fr artériosclérose  
26 neurologia ca atàxia terme pral.n f es ataxia  en ataxia  en ataxy  fr ataxie  
27 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca atenció integrada terme pral.n f es atención integrada  es cuidados integrados  en integrated care  fr soins intégrés  
28 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca atenció integral terme pral.n f es atención integral  en integral care  fr attention intégrale  
29 anatomia > histologia ca ateroma terme pral.n m ca placa d'ateroma terme pral.n f es ateroma  es placa de ateroma  en atheroma  en atherosclerotic plaque  fr athérome  fr plaque d'athérosclérose  
30 anatomia > òrgans i sistemes ca atles terme pral.n m es atlas  en atlas  fr atlas  
31 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca autonomia terme pral.n f es autonomía  en autonomy  fr autonomie  
32 anatomia > òrgans i sistemes ca axis terme pral.n m es axis  en axis  fr axis  
33 neurologia ca bufeta neurogènica terme pral.n f es vejiga neurogénica  en neurogenic bladder  fr vessie neurogène  
34 anatomia > òrgans i sistemes ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga sin. compl.n f es bulbo raquídeo  es médula oblongada  en bulb  en bulbus  en medulla oblongata  fr bulbe rachidien  
35 cirurgia ca bypass [en] terme pral.n m es bypass  es derivación  en bypass  fr dérivation  fr pontage  
36 anatomia patològica ca calcificació terme pral.n f es calcificación  en calcificacion  fr calcification  
37 angiologia ca cardiopatia embolígena terme pral.n f es cardiopatia embolígena  en emboligenous heart disease  fr cardiopathie emboligène  
38 anatomia > òrgans i sistemes ca disc intervertebral terme pral.n m ca cartílag intervertebral sin. compl.n m ca fibrocartílag intervertebral sin. compl.n m es cartílago intervertebral  es disco intervertebral  es fibrocartílago intervertebral  en intervertebral disk  fr disque intervertébral  
39 anatomia > òrgans i sistemes ca cerebel terme pral.n m es cerebelo  en cerebellum  fr cervelet  
40 anatomia > òrgans i sistemes ca cervell terme pral.n m es cerebro  en brain  fr cerveau  
41 angiologia ca Codi Ictus terme pral.n m ca CI siglan m es Código Ictus  es CI  en Stroke Code  en SC  fr Code AVC  fr Code Ictus  
42 anatomia > òrgans i sistemes ca còccix terme pral.n m ca vèrtebra coccígia sin. compl.n f es cóccix  es vértebra coccígea  en coccygeal vertebra  en coccyx  fr coccyx  
43 anatomia > òrgans i sistemes ca columna vertebral terme pral.n f ca raquis sin. compl.n m es columna vertebral  es raquis  en rachis  en spine  en vertebral column  fr colonne vertébrale  fr rachis  
44 anestesiologia. tractament del dolor i medicines pal·liatives. ressuscitació ca coma terme pral.n m es coma  en coma  fr coma  
45 neurologia ca commoció cerebral terme pral.n f es conmoción cerebral  en brain concussion  en cerebral concussion  en concussion of the brain  fr commotion cérébrale  
46 neurologia ca commoció medul·lar terme pral.n f es conmoción medular  en spinal concussion  fr commotion médullaire  
47 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca comorbiditat terme pral.n f es comorbilidad  es morbilidad asociada  en co-morbidity  en comorbidity  fr comorbidité  
48 anatomia > òrgans i sistemes ca con terminal terme pral.n m ca con medul·lar sin. compl.n m es cono medular  es cono terminal  en medullary cone  en terminal cone  fr cône médullaire  fr cône terminal  
49 ciències de la salut > conceptes troncals ca constant biològica terme pral.n f ca constant vital sin. compl.n f es constante biológica  es constante vital  en vital sign  fr constante biologique  
50 traumatologia i ortopèdia ca contusió terme pral.n f es contusión  en contusion  fr contusion  
51 neurologia ca contusió medul·lar terme pral.n f es contusión medular  en spinal cord contusion  fr contusion médullaire  
52 neurologia ca convulsió terme pral.n f es convulsión  en convulsion  fr convulsion  
53 anatomia > òrgans i sistemes ca cordó medul·lar terme pral.n m es cordón medular  en medullary cord  fr cordon medullaire  
54 anatomia > òrgans i sistemes ca crani terme pral.n m es cráneo  en skull  fr crâne  
55 neurologia ca lesió axonal difusa terme pral.n f ca dany axonal difús sin. compl.n m es daño axonal difuso  es lesión axonal difusa  en diffuse axonal injury  fr lésion axonale diffuse  
56 anatomia > histologia ca dany cerebral terme pral.n m es daño cerebral  en brain damage  en brain injury  fr dommage cérébral  
57 neurologia ca dany cerebral adquirit terme pral.n m es daño cerebral adquirido  en acquired brain damage  en acquired brain injury  fr lésion cérébrale acquise  
58 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca deficiència terme pral.n f es deficiencia  en impairment  fr déficience  
59 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca dependència terme pral.n f es dependencia  en dependence  fr dépendance  
60 endocrinologia i nutrició ca diabetis mellitus [mellitus: la] terme pral.n f ca diabetis sacarina sin. compl.n f es diabetes mellitus  es diabetes sacarina  en diabetes mellitus  fr diabète mellitus  fr diabète sucré  
61 tècniques diagnòstiques i de tractament ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnosis  es diagnóstico  en diagnosis  fr diagnose  fr diagnostic  
62 neurologia ca diplopia terme pral.n f ca visió doble sin. compl.n f es diplopía  es visión doble  en diplopia  en double vision  fr diplopie  fr vision double  
63 neurologia ca disàrtria terme pral.n f es disartria  en dysarthria  fr dysarthrie  
64 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  en disability  fr incapacité  
65 gastroenterologia ca disfàgia terme pral.n f es disfagia  en dysphagia  fr dysphagie  
66 neurologia ca disòsmia terme pral.n f es disosmia  en dysosmia  fr dysosmie  
67 ciències de la salut > semiologia ca dolor terme pral.n m es dolor  en pain  fr douleur  
68 ciències de la salut > semiologia ca dolor neuropàtic terme pral.n m es dolor neuropático  en neuropathic pain  fr douleur neuropathique  
69 cardiologia ca electrocardiograma terme pral.n m ca ECG siglan m es electrocardiograma  es ECG  en electrocardiogram  en ECG  en EKG  fr électrocardiogramme  fr ECG  
70 tècniques diagnòstiques i de tractament ca ecografia Doppler terme pral.n f es ecografía Doppler  en Doppler scanning  en Doppler ultrasonography  fr échographie Doppler  
71 hematologia i hemoteràpia ca embassament terme pral.n m ca vessament terme pral.n m es derrame  es encharcamiento  en effusion  fr épanchement  
72 angiologia ca èmbol terme pral.n m es émbolo  en embolus  fr embole  fr embolus  
73 angiologia ca embòlia terme pral.n f es embolia  en embolism  fr embolie  
74 tècniques diagnòstiques i de tractament ca estimulació magnètica transcranial terme pral.n f ca EMT siglan f es estimulación magnética transcraneal  es EMT  en transcranial magnetic stimulation  en TMS  fr stimulation magnétique transcrânienne  fr SMT  
75 anatomia > òrgans i sistemes ca encèfal terme pral.n m es encéfalo  en encephalon  fr encéphale  
76 neurologia ca epilèpsia terme pral.n f es epilepsia  en epilepsy  fr épilepsie  
77 ciències de la salut > conceptes troncals ca episodi terme pral.n m es episodio  en episode  fr épisode  
78 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca equip d'ictus terme pral.n m es equipo de ictus  en stroke team  fr équipe d'ictus  
79 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca equip multidisciplinari terme pral.n m es equipo multidisciplinar  en multidisciplinary team  fr équipe multidisciplinaire  
80 salut mental ca teràpia ocupacional terme pral.n f ca ergoteràpia sin. compl.n f es ergoterapia  es terapia ocupacional  en ergotherapy  en occupational therapy  fr ergothérapie  
81 neurologia ca escala de Glasgow terme pral.n f es escala de Glasgow  en Glasgow Coma Scale  fr classification de Glasgow  fr échelle de Glasgow  
82 anatomia > òrgans i sistemes ca espai subaracnoidal terme pral.n m ca espai aracnoidal sin. compl.n m es espacio aracnoideo  es espacio subaracnoideo  en arachnoid space  en subarachnoid cavity  en subarachnoid space  fr cavité subarachnoïdienne de l'encéphale  
83 neurologia ca espasticitat terme pral.n f es espasticidad  en spasticity  fr spasticité  
84 anestesiologia. tractament del dolor i medicines pal·liatives. ressuscitació ca estat de vigília sense resposta terme pral.n m ca estat vegetatiu sin. compl.n m es estado de vigilia sin respuesta  es estado vegetativo  en unresponsive wakefulness syndrome  en vegetative state  fr état de veille sans conscience  fr état végétatif  
85 hematologia i hemoteràpia ca extravasació terme pral.n f es extravasación  en extravasation  fr extravasation  
86 farmacologia ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  en risk factor  fr facteur de risque  
87 farmacologia ca farmacoteràpia terme pral.n f ca tractament farmacològic terme pral.n m ca tractament medicamentós sin. compl.n m es farmacoterapia  es tratamiento farmacológico  es tratamiento medicamentoso  en drug therapy  en drug treatment  en pharmacotherapy  fr pharmacothérapie  fr traitement médicamenteux  fr traitement pharmacologique  
88 cardiologia ca fibril·lació auricular terme pral.n f es fibrilación auricular  en atrial fibrillation  en auricular fibrillation  fr fibrillation auriculaire  
89 bioquímica i biologia molecular ca fibrinòlisi terme pral.n f es fribrinolisis  en fibrinolysis  fr fibrinolyse  
90 bioquímica i biologia molecular ca fibrinolític terme pral.n m es fibrinolítico  en fibrinolytic  fr fibrinolytique  
91 farmacologia ca finestra terapèutica terme pral.n f es ventana terapéutica  en therapeutic window  fr fenêtre thérapeutique  
92 fisioteràpia ca fisioteràpia terme pral.n f ca terapèutica física sin. compl.n f es fisioterapia  es terapia física  en physical therapy  en physiotherapy  fr physiothérapie  
93 neurologia ca funció executiva terme pral.n f es función ejecutiva  en executive function  fr fonction exécutive  
94 anatomia > òrgans i sistemes ca gangli espinal terme pral.n m ca gangli raquidi sin. compl.n m ca gangli sensitiu dels nervis espinals sin. compl.n m es ganglio espinal  es ganglio raquídeo  es ganglio sensitivo de los nervios espinales  en dorsal root ganglion  en spinal ganglion  en spinal sensory ganglion  fr ganglion spinal  
95 angiologia ca hematoma terme pral.n m es hematoma  en hematoma  fr hématome  
96 angiologia ca hematoma cerebral terme pral.n m ca hemorràgia cerebral sin. compl.n f ca hemorràgia encefàlica sin. compl.n f es hemorragia cerebral  en cerebral hemorrhage  fr hémorragie cérébrale  
97 angiologia ca hematoma epidural terme pral.n m ca hematoma extradural terme pral.n m ca hemorràgia epidural sin. compl.n f ca hemorràgia extradural sin. compl.n f es hematoma epidural  es hematoma extradural  es hemorragia epidural  es hemorragia extradural  en epidural hematoma  en epidural hemorrhage  en extradural hematoma  fr hématome dural  
98 angiologia ca hematoma subdural terme pral.n m ca hemorràgia subdural sin. compl.n f es hematoma subdural  es hemorragia subdural  en subdural hematoma  en subdural hemorrhage  fr hématome sous-dural  fr hémorragie sous-durale  
99 neurologia ca hemianopia terme pral.n f ca hemianòpsia terme pral.n f es hemianopía  es hemianopsia  en hemianopia  en hemianopsia  fr hémianopie  fr hémianopsie  
100 neurologia ca hemiplegia terme pral.n f ca hemiparàlisi sin. compl.n f es hemiplejía  en hemiplegia  fr hémiplégie  
101 neurologia ca hemiparèsia terme pral.n f es hemiparesia  en hemiparesis  fr hémiparésie  
102 angiologia ca hemorràgia subaracnoidal terme pral.n f es hemorragia subaracnoidea  en subarachnoid hemorrhage  fr hémorragie sous-arachnoïdienne  
103 bioquímica i biologia molecular ca heparina terme pral.n f es heparina  en heparin  fr héparine  
104 neurologia ca hidrocefàlia terme pral.n f es hidrocefalia  en hydrocephalus  en hydrocephaly  fr hydrocéphalie  
105 endocrinologia i nutrició ca hipercolesterolèmia terme pral.n f ca hipercolesterinèmia sin. compl.n f es hipercolesterolemia  en hypercholesterolemia  fr hypercholestérolémie  
106 angiologia ca hipertensió arterial terme pral.n f ca HTA siglan f es hipertensión arterial  es HTA  en arterial hypertension  en high blood pressure  en HTA  fr hypertension artérielle  fr HTA  
107 angiologia ca hipoperfusió terme pral.n f es hipoperfusión  en hypoperfusion  fr hypoperfusion  
108 anatomia > histologia ca hipòxia terme pral.n f es hipoxia  en hypoxia  fr hypoxie  
109 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca incapacitat laboral terme pral.n f es incapacidad laboral  en incapacity to work  en occupational disability  en vocational disablement  fr incapacité de travail  fr incapacité professionnelle  
110 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca incapacitat permanent terme pral.n f es incapacidad permanente  en permanent disability  fr incapacité permanente  
111 angiologia ca infart cerebral terme pral.n m es infarto cerebral  en cerebral infarction  fr infarctus cérébral  
112 angiologia ca infart lacunar terme pral.n m es infarto lacunar  en lacunar infarction  fr infarctus lacunaire  
113 entorn professional > professions ca infermeria terme pral.n f es enfermería  en nursing  fr science infirmière  
114 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca institucionalització terme pral.n f ca ingrés sin. compl.n m ca internament sin. compl.n m es ingreso  es institucionalización  es internamiento  en institutionalisation  en institutionalization  fr enfermement  fr institutionnalisation  fr placement en établissement  fr placement en institution  
115 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca ingrés hospitalari terme pral.n m es ingreso hospitalario  en hospital admission  fr admission à un hôpital  
116 gastroenterologia ca intestí neurogènic terme pral.n m es intestino neurogénico  en neurogenic bowel  fr intestin neurogène  
117 angiologia ca isquèmia terme pral.n f es isquemia  en ischemia  fr ischémie  
118 angiologia ca isquèmia medul·lar terme pral.n f es isquemia medular  en spinal cord ischemia  fr ischémie médullaire  
119 anatomia > òrgans i sistemes ca líquid cefalorraquidi terme pral.n m ca líquid cerebroespinal sin. compl.n m ca LCR siglan m es líquido cefalorraquídeo  es líquido cerebroespinal  es LCR  en cerebrospinal fluid  en CSF  fr liquide cérébro-spinal  fr LCS  
120 neurologia ca lesió cerebral primària terme pral.n f es lesión cerebral primaria  en primary brain injury  fr lésion cérébrale primaire  
121 neurologia ca lesió cerebral secundària terme pral.n f es lesión cerebral secundaria  en secondary brain injury  fr lésion cérébrale secondaire  
122 neurologia ca lesió cerebral traumàtica terme pral.n f ca traumatisme cerebral terme pral.n m ca traumatisme cranioencefàlic terme pral.n m ca TCE siglan m es lesión cerebral traumática  es traumatismo cerebral  es traumatismo craneoencefálico  es TCE  en traumatic brain injury  en TBI  fr lésion cérébrale traumatique  fr traumatisme cérébral  fr TCC  
123 neurologia ca lesió medul·lar incompleta terme pral.n f ca lesió incompleta de medul·la espinal sin. compl.n f es lesión medular incompleta  en incomplete spinal cord lesion  fr lésion medullaire incomplete  
124 neurologia ca lesió medul·lar terme pral.n f es lesión medular  en spinal cord injury  fr lésion médullaire  
125 neurologia ca lesió medul·lar completa terme pral.n f es lesión medular completa  en complete spinal cord injury  fr lésion medullaire complete  
126 neurologia ca lesió medul·lar traumàtica terme pral.n f es lesión medular traumática  en spinal cord traumatic lesion  fr lésion médullaire traumatique  
127 traumatologia i ortopèdia ca lesió traumàtica terme pral.n f ca traumatisme terme pral.n m es lesión traumática  es traumatismo  en traumatic lesion  en traumatism  fr lésione traumatique  fr traumatisme  
128 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca limitació en l'activitat terme pral.n f es limitación en la actividad  en activity limitation  fr limitation d'activité  
129 anatomia > òrgans i sistemes ca lòbul frontal terme pral.n m es lóbulo frontal  en frontal lobe  fr lobe frontal  
130 anatomia > òrgans i sistemes ca lòbul parietal terme pral.n m es lóbulo parietal  en parietal lobe  fr lobe parietal  
131 anatomia > òrgans i sistemes ca lòbul temporal terme pral.n m es lóbulo temporal  en temporal lobe  fr lobe temporal  
132 neurologia ca logopèdia terme pral.n f ca tractament del llenguatge terme pral.n m es logopedia  en logopedia  en logopedics  en speech therapy  fr logopédie  
133 ciències de la salut > conceptes troncals ca malaltia aguda terme pral.n f es enfermedad aguda  en acute disease  fr maladie aiguë  
134 fisioteràpia ca marxa terme pral.n f es marcha  en gait  fr démarche  
135 anatomia > òrgans i sistemes ca medul·la espinal terme pral.n f es médula espinal  en spinal cord  fr moelle épinière  fr moelle spinale  
136 neurologia ca memòria terme pral.n f es memoria  en memory  fr mémoire  
137 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca model d'atenció terme pral.n m es modelo de atención  en model of care  fr modèle d'attention  
138 neurologia ca mort cerebral terme pral.n f es muerte cerebral  en brain death  fr mort cérébrale  
139 neurologia ca musicoteràpia terme pral.n f es musicoterapia  en music therapy  en musicotherapy  fr musicothérapie  
140 anatomia > histologia ca necrosi terme pral.n f es necrosis  en necrosis  fr nécrose  
141 neurologia ca nervi raquidi terme pral.n m ca nervi espinal sin. compl.n m es nervio espinal  es nervio raquídeo  en spinal nerve  fr nerf rachidien  fr nerf spinal  
142 cirurgia > neurocirurgia ca neurocirurgia terme pral.n f es neurocirugía  en neurosurgery  fr neurochirurgie  
143 neurologia ca neurologia terme pral.n f es neurología  en neurology  fr neurologie  
144 cirurgia > neurocirurgia ca neuropròtesi terme pral.n f es neuroprótesis  en neural prostheses  en neuroprostheses  fr prothèse neurale  
145 neurologia ca neuropsicologia terme pral.n f es neuropsicología  en neuropsychology  fr neuropsychologie  
146 neurologia ca neurorehabilitació terme pral.n f es neurorehabilitación  en neurorehabilitation  fr neuroréhabilitation  
147 traumatologia i ortopèdia ca ortesi terme pral.n f es ortesis  es ortosis  en orthosis  fr orthèse  
148 traumatologia i ortopèdia ca osteoporosi per desús terme pral.n f es osteoporosis por desuso  en disuse osteoporosis  fr ostéoporose d'immobilisation  
149 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca pacient terme pral.n m/f es paciente  en patient  fr patient | patiente  
150 neurologia ca parafàsia terme pral.n f es parafasia  en paraphasia  fr paraphasie  
151 neurologia ca paràlisi terme pral.n f es parálisis  en palsy  en paralysis  fr paralysie  
152 neurologia ca paraplegia terme pral.n f es paraplejía  en paraplegia  fr paraplégie  
153 anatomia > òrgans i sistemes ca parènquima terme pral.n m es parénquima  en parenchyma  fr parenchyme  
154 neurologia ca parèsia terme pral.n f es paresia  en paresis  fr parésie  
155 angiologia ca penombra isquèmica terme pral.n f es penumbra isquémica  en ischaemic penumbra  en ischemic penumbra  fr pénombre ischémique  
156 neurologia ca plasticitat terme pral.n f es plasticidad  en plasticity  fr plasticité  
157 traumatologia i ortopèdia ca politraumatisme terme pral.n m es politraumatismo  en multiple trauma  en politraumatism  en polytrauma  fr polytraumatisme  
158 traumatologia i ortopèdia ca posttraumàtic -a terme pral.adj es postraumático -a  en post-trauma  en post-traumatic  en posttraumatic  fr post-traumatique  
159 farmacologia ca prevalença terme pral.n f es prevalencia  en prevalence  fr prévalence  
160 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca prevenció primària terme pral.n f es prevención primaria  en primary prevention  fr prévention primaire  
161 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca prevenció secundària terme pral.n f es prevención secundaria  en secondary prevention  fr prévention secondaire  
162 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca problema de salut terme pral.n m es problema de salud  en health problem  fr problème de santé  
163 neurologia ca procés cognitiu terme pral.n m es proceso cognitivo  en cognitive process  fr processus cognitif  
164 cirurgia ca pròtesi terme pral.n f es prótesis  en prosthesis  fr prothèse  
165 neurologia ca tetraparèsia terme pral.n f ca quadriparèsia sin. compl.n f es cuadriparesia  es tetraparesia  en quadriparesis  en tetraparesis  fr quadriparésie  fr tétraparésie  
166 neurologia ca tetraplegia terme pral.n f ca quadriplegia sin. compl.n f es cuadriplegía  es tetraplejía  en quadriplegia  en tetraplegia  fr quadriplégie  fr tétraplégie  
167 farmacologia ca qualitat de vida terme pral.n f es calidad de vida  en quality of life  fr qualité de vie  
168 salut mental > psiquiatria ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  en rehabilitation  fr réhabilitation  
169 angiologia ca reperfusió terme pral.n f es reperfusión  en reperfusion  fr reperfusion  
170 tècniques diagnòstiques i de tractament ca ressonància magnètica terme pral.n f ca ressonància magnètica nuclear sin. compl.n f ca RM siglan f ca RMN siglan f es resonancia magnética  es resonancia magnética nuclear  es RMN  en nuclear magnetic resonance  en NMR  fr résonance magnétique nucléaire  fr RMN  
171 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca restricció en la participació terme pral.n f es restricción en la participación  en participation restriction  fr restriction à la participation  
172 angiologia ca revascularització terme pral.n f es revascularización  en revascularization  fr revascularisation  
173 ciències de la salut > conceptes troncals ca seqüela terme pral.n f es secuela  en sequel  fr séquelle  
174 ciències de la salut > conceptes troncals ca símptoma terme pral.n m es síntoma  en symptom  fr symptôme  
175 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós autònom terme pral.n m ca sistema nerviós vegetatiu sin. compl.n m es sistema nervioso autónomo  es sistema nervioso vegetativo  en autonomic nervous system  en vegetative nervous system  fr système nerveux autonome  fr système nerveux végétatif  
176 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós central terme pral.n m ca SNC siglan m es sistema nervioso central  es SNC  en central nervous system  en CNS  fr système nerveux central  fr SNC  
177 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós motor terme pral.n m es sistema nervioso motor  en motor nervous system  fr système nerveux moteur  
178 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós parasimpàtic terme pral.n m ca sistema parasimpàtic terme pral.n m es sistema nervioso parasimpático  en parasympathetic nervous system  fr système nerveux parasympathique  
179 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós perifèric terme pral.n m es sistema nervioso periférico  en peripheral nervous system  fr système nerveux périphérique  
180 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós sensorial terme pral.n m es sistema nervioso sensorial  en sensory nervous system  fr système nerveux sensitif  
181 anatomia > òrgans i sistemes ca sistema nerviós simpàtic terme pral.n m es sistema nervioso simpático  en sympathetic nervous system  fr système nerveux sympathique  
182 anatomia > òrgans i sistemes ca substància blanca terme pral.n f es sustancia blanca  en white substance  fr substance blanche  
183 tècniques diagnòstiques i de tractament ca tomografia computada terme pral.n f ca TC siglan f es tomografía computadorizada  es TC  en computed tomography  en computerized tomography  en CT  fr tomographie assistée par ordinateur  
184 angiologia ca teleictus terme pral.n m es teleictus  en telestroke  fr teleictus  
185 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca telemedicina terme pral.n f es telemedicina  en telemedicine  fr télémédecine  
186 traumatologia i ortopèdia ca telerehabilitació terme pral.n f es telerehabilitación  en telerehabilitation  fr téléréhabilitation  
187 tècniques diagnòstiques i de tractament ca temps porta-agulla terme pral.n m ca temps porta-punció terme pral.n m es tiempo puerta-aguja  es tiempo puerta-punción  en door to puncture time  en door-to-needle time  fr temps porte-aiguille  
188 cirurgia ca tractament quirúrgic terme pral.n m es tratamiento operatorio  es tratamiento quirúrgico  en surgical treatment  fr traitement chirurgical  
189 salut mental ca trastorn per estrès posttraumàtic terme pral.n m es trastorno por estrés postraumático  en post-traumatic stress disorder  fr trouble de stress post-traumatique  
190 traumatologia i ortopèdia ca traumatisme terme pral.n m es traumatismo  en traumatism  fr traumatisme  
191 neurologia ca traumatisme cranial obert terme pral.n m es traumatismo craneal abierto  en open head injury  fr traumatisme crânien ouvert  
192 neurologia ca traumatisme cranial tancat terme pral.n m es traumatismo craneal cerrado  en blunt head injury  en closed head injury  fr traumatisme crânien fermé  
193 traumatologia i ortopèdia ca traumatisme penetrant terme pral.n m es traumatismo penetrante  en penetrating trauma  fr traumatisme pénétrant  
194 traumatologia i ortopèdia ca traumatologia terme pral.n f es traumatología  en traumatology  fr traumatologie  
195 entorn professional > professions ca treball social terme pral.n m es trabajo social  en social work  fr travail social  
196 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca triatge terme pral.n m es triaje  en triage  fr triage  
197 angiologia ca trombe terme pral.n m ca trombus sin. compl.n m es trombo  en thrombus  fr thrombus  
198 angiologia ca trombectomia terme pral.n f es trombectomía  en thrombectomy  fr thrombectomie  
199 bioquímica i biologia molecular ca trombòlisi terme pral.n f ca trombòclasi sin. compl.n f es tromboclasis  es trombólisis  en thromboclasis  en thrombolysis  fr thrombolyse  
200 angiologia ca trombòlisi intraarterial terme pral.n f es trombólisis intraarterial  en intraarterial thrombolysis  fr thrombolyse intraartérielle  
201 angiologia ca trombòlisi intravenosa terme pral.n f es trombólisis intravenosa  en intravenous thrombolysis  fr thrombolyse intraveineuse  
202 angiologia ca trombolític terme pral.n m es trombolítico  en thrombolytic  fr thrombolytique  
203 angiologia ca trombosi terme pral.n f es trombosis  en thrombosis  fr thrombose  
204 anatomia > òrgans i sistemes ca tronc de l'encèfal terme pral.n m ca tronc cerebral sin. compl.n m es tronco del encéfalo  en brainstem  fr tronc cérébral  
205 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca unitat de cures intensives terme pral.n f ca unitat de vigilància intensiva terme pral.n f ca UCI siglan f ca UVI siglan f es unidad de cuidados intensivos  es unidad de vigilancia intensiva  es UCI  es UVI  en intensive care unit  en ICU  fr unité de soins intensifs  fr USI  
206 anatomia patològica ca úlcera per pressió terme pral.n f ca úlcera de decúbit sin. compl.n f es úlcera de decúbito  es úlcera por decúbito  en bedsore  en decubitus ulcer  fr escarre de décubitus  fr ulcère de décubitus  
207 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca unitat d'ictus terme pral.n f es unidad de ictus  en cerebrovascular stroke unit  fr unité d'AVC  
208 anatomia > òrgans i sistemes ca vèrtebra terme pral.n f es vértebra  en vertebra  fr vertèbre  
209 anatomia > òrgans i sistemes ca vèrtebra cervical terme pral.n f es vértebra cervical  en cervical vertebra  fr vertèbre cervicale  
210 anatomia > òrgans i sistemes ca vèrtebra toràcica terme pral.n f ca vèrtebra dorsal sin. compl.n f es vértebra dorsal  es vértebra torácia  en dorsal vertebra  en thoracic vertebra  fr vertèbre dorsale  fr vertèbre thoracique  
211 anatomia > òrgans i sistemes ca vèrtebra lumbar terme pral.n f es vértebra lumbar  en lumbar vertebra  fr vertèbre lombaire  
212 anatomia > òrgans i sistemes ca vèrtebra sacra terme pral.n f es vértebra sacra  en sacral vertebra  fr vertèbre sacrée