Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria
1 indústria > arts gràfiques. edició ca acreditació terme pral.n f
2 indústria > arts gràfiques. edició ca acreditat -ada terme pral.adj
3 indústria > arts gràfiques. edició ca albarà terme pral.n m
4 indústria > arts gràfiques. edició ca aparèixer terme pral.v intr
5 indústria > arts gràfiques. edició ca aparició terme pral.n f
6 indústria > arts gràfiques. edició ca aparició terme pral.n f
7 indústria > arts gràfiques. edició ca apèndix terme pral.n m
8 indústria > arts gràfiques. edició ca aturada de venda terme pral.n f
9 indústria > arts gràfiques. edició ca autor -a terme pral.n m, f
10 indústria > arts gràfiques. edició ca avís de retirada terme pral.n m ca notificació de retirada sin. compl.n f
11 indústria > arts gràfiques. edició ca best-seller [en] terme pral.n m
12 indústria > arts gràfiques. edició ca cadena de llibreries terme pral.n f
13 indústria > arts gràfiques. edició ca canvi de servei de novetats terme pral.n m
14 indústria > arts gràfiques. edició ca canviar servei de novetats terme pral.v intr
15 indústria > arts gràfiques. edició ca cap de premsa terme pral.n m, f
16 indústria > arts gràfiques. edició ca cartell terme pral.n m
17 indústria > arts gràfiques. edició ca cartell promocional terme pral.n m ca cartell publicitari sin. compl.n m
18 indústria > arts gràfiques. edició ca casella terme pral.n f
19 indústria > arts gràfiques. edició ca catàleg terme pral.n m ca catàleg comercial sin. compl.n m ca catàleg de venda sin. compl.n m
20 indústria > arts gràfiques. edició ca client -a terme pral.n m, f
21 indústria > arts gràfiques. edició ca coberta terme pral.n f
22 indústria > arts gràfiques. edició ca coberta primera terme pral.n f
23 indústria > arts gràfiques. edició ca codi de barres terme pral.n m
24 indústria > arts gràfiques. edició ca codi del distribuïdor terme pral.n m
25 indústria > arts gràfiques. edició ca col·lecció terme pral.n f ca col·lecció editorial terme pral.n f ca sèrie editorial sin. compl.n f
26 indústria > arts gràfiques. edició ca colofó terme pral.n m
27 indústria > arts gràfiques. edició ca comanda terme pral.n f ca formulari de comanda sin. compl.n m ca full de comanda sin. compl.n m
28 indústria > arts gràfiques. edició ca comanda per a servei de novetats terme pral.n f
29 indústria > arts gràfiques. edició ca contracoberta terme pral.n f ca coberta segona sin. compl.n f ca dors de la coberta sin. compl.n m
30 indústria > arts gràfiques. edició ca data d'aparició terme pral.n f
31 indústria > arts gràfiques. edició ca data d'impressió terme pral.n f
32 indústria > arts gràfiques. edició ca data d'incorporació al servei de novetats terme pral.n f
33 indústria > arts gràfiques. edició ca data de reincorporació al servei de novetats terme pral.n f
34 indústria > arts gràfiques. edició ca dedicatòria terme pral.n f ca endreça sin. compl.n f
35 indústria > arts gràfiques. edició ca defectuós -osa terme pral.adj
36 indústria > arts gràfiques. edició ca departament de comptabilitat terme pral.n f
37 indústria > arts gràfiques. edició ca departament de premsa terme pral.n m ca oficina de premsa terme pral.n f ca gabinet de premsa sin. compl.n m
38 indústria > arts gràfiques. edició ca departament de transports terme pral.n m
39 indústria > arts gràfiques. edició ca descompte terme pral.n m
40 indústria > arts gràfiques. edició ca devolució terme pral.n f
41 indústria > arts gràfiques. edició ca dipòsit legal terme pral.n m
42 indústria > arts gràfiques. edició ca díptic terme pral.n m
43 indústria > arts gràfiques. edició ca disponible terme pral.adj ca en estoc sin. compl.adj
44 indústria > arts gràfiques. edició ca distribució editorial terme pral.n f ca distribució física sin. compl.n f
45 indústria > arts gràfiques. edició ca distribució editorial terme pral.n f ca distribució sin. compl.n f
46 indústria > arts gràfiques. edició ca distribució editorial en exclusiva terme pral.n f ca distribució exclusiva sin. compl.n f
47 indústria > arts gràfiques. edició ca distribuïdor -a editorial terme pral.n m, f ca distribuïdor -a sin. compl.n m, f
48 indústria > arts gràfiques. edició ca distribuïdor -a editorial en exclusiva terme pral.n m, f ca distribuïdor -a exclusiu -iva sin. compl.n m, f
49 indústria > arts gràfiques. edició ca document terme pral.n m
50 indústria > arts gràfiques. edició ca dret de devolució terme pral.n m
51 indústria > arts gràfiques. edició ca drets d'exclusivitat terme pral.n m pl ca exclusiva sin. compl.n f
52 indústria > arts gràfiques. edició ca edició terme pral.n f
53 indústria > arts gràfiques. edició ca edició terme pral.n f
54 indústria > arts gràfiques. edició ca editor -a terme pral.n m, f
55 indústria > arts gràfiques. edició ca editor -a terme pral.n m, f
56 indústria > arts gràfiques. edició ca editorial terme pral.n f ca casa editora sin. compl.n f ca editor sin. compl.n m ca editora sin. compl.n f
57 indústria > arts gràfiques. edició ca en reimpressió terme pral.adj
58 indústria > arts gràfiques. edició ca en ruptura d'estocs terme pral.adj ca en trencament d'estocs sin. compl.adj
59 indústria > arts gràfiques. edició ca encarada terme pral.n f
60 indústria > arts gràfiques. edició ca encarar terme pral.v tr
61 indústria > arts gràfiques. edició ca enquadernació terme pral.n f ca relligat sin. compl.n m
62 indústria > arts gràfiques. edició ca enquadernació en cartoné terme pral.n f ca enquadernació de tapa dura sin. compl.n f
63 indústria > arts gràfiques. edició ca enquadernació en rústica terme pral.n f ca enquadernació de tapa tova sin. compl.n f
64 indústria > arts gràfiques. edició ca estat del llibre terme pral.n m
65 indústria > arts gràfiques. edició ca exemplar terme pral.n m
66 indústria > arts gràfiques. edició ca exemplar de premsa terme pral.n m ca exemplar per a la premsa sin. compl.n m
67 indústria > arts gràfiques. edició ca exemplar gratuït terme pral.n m
68 indústria > arts gràfiques. edició ca exhaurit -ida terme pral.adj ca esgotat -ada sin. compl.adj
69 indústria > arts gràfiques. edició ca expositor terme pral.n m
70 indústria > arts gràfiques. edició ca expositor de taula terme pral.n m
71 indústria > arts gràfiques. edició ca expositor de taula de sòcol terme pral.n m
72 indústria > arts gràfiques. edició ca extrem de passadís terme pral.n m
73 indústria > arts gràfiques. edició ca factura terme pral.n f
74 indústria > arts gràfiques. edició ca faixa terme pral.n f
75 indústria > arts gràfiques. edició ca folre terme pral.n m
76 indústria > arts gràfiques. edició ca fons terme pral.n m
77 indústria > arts gràfiques. edició ca fons editorial terme pral.n m
78 indústria > arts gràfiques. edició ca formulari del servei de novetats terme pral.n m
79 indústria > arts gràfiques. edició ca franc -a de port terme pral.adj
80 indústria > arts gràfiques. edició ca frontispici terme pral.n m
81 indústria > arts gràfiques. edició ca frontispici terme pral.n m
82 indústria > arts gràfiques. edició ca frontissa terme pral.n f
83 indústria > arts gràfiques. edició ca full terme pral.n m
84 indústria > arts gràfiques. edició ca funda terme pral.n f
85 indústria > arts gràfiques. edició ca gestió independent d'aparador terme pral.n f ca gestió d'aparador per majorista sin. compl.n f
86 indústria > arts gràfiques. edició ca gestor -a majorista d'aparador terme pral.n m, f ca gestor -a independent d'aparador sin. compl.n m, f
87 indústria > arts gràfiques. edició ca guarda terme pral.n f
88 indústria > arts gràfiques. edició ca impremta terme pral.n f
89 indústria > arts gràfiques. edició ca impressió terme pral.n f
90 indústria > arts gràfiques. edició ca inadequat -ada per a la venda terme pral.adj
91 indústria > arts gràfiques. edició ca incorporació al servei de novetats terme pral.n f
92 indústria > arts gràfiques. edició ca inèdit terme pral.n m
93 indústria > arts gràfiques. edició ca intercanvi electrònic de dades terme pral.n m ca EDI siglan m
94 indústria > arts gràfiques. edició ca interior de contraportada terme pral.n m ca interior de portada terme pral.n m
95 indústria > arts gràfiques. edició ca interior de contraportada terme pral.n m
96 indústria > arts gràfiques. edició ca interior de portada terme pral.n m
97 indústria > arts gràfiques. edició ca introducció terme pral.n m
98 indústria > arts gràfiques. edició ca ISBN terme pral.n m ca número internacional normalitzat per a llibres terme pral.n m ca codi ISBN sin. compl.n m
99 indústria > arts gràfiques. edició ca ISSN terme pral.n m ca número internacional normalitzat per a publicacions en sèrie sin. compl.n m
100 indústria > arts gràfiques. edició ca lector de llibres electrònics terme pral.n m
101 indústria > arts gràfiques. edició ca lema terme pral.n m
102 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre terme pral.n m
103 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre de fons terme pral.n m
104 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre de text terme pral.n m
105 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre electrònic terme pral.n m ca llibre digital sin. compl.n m
106 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre en cartoné terme pral.n m ca llibre de tapa dura sin. compl.n m
107 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre en rústica terme pral.n m ca llibre de tapa tova sin. compl.n m
108 indústria > arts gràfiques. edició ca llibre escolar de treball terme pral.n m ca llibre escolar de reforç sin. compl.n m
109 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreria terme pral.n f
110 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreria acreditada terme pral.n f
111 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreria de fons terme pral.n f
112 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreria especialitzada terme pral.n f
113 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreria generalista terme pral.n f
114 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreria independent terme pral.n f
115 indústria > arts gràfiques. edició ca llibreter -a terme pral.n m, f
116 indústria > arts gràfiques. edició ca llista de control terme pral.n f
117 indústria > arts gràfiques. edició ca llista de paqueteria terme pral.n f
118 indústria > arts gràfiques. edició ca llom terme pral.n m
119 indústria > arts gràfiques. edició ca llom terme pral.n m
120 indústria > arts gràfiques. edició ca lot terme pral.n m
121 indústria > arts gràfiques. edició ca malmès -esa terme pral.adj
122 indústria > arts gràfiques. edició ca material de promoció terme pral.n m ca material publicitari sin. compl.n m
123 indústria > arts gràfiques. edició ca menció dels drets d'autor terme pral.n f ca avís de copyright [copyright: en] sin. compl.n m ca esment dels drets de còpia sin. compl.n f ca nota de copyright [copyright: en] sin. compl.n f
124 indústria > arts gràfiques. edició ca no disponible terme pral.adj
125 indústria > arts gràfiques. edició ca no disponible en fons terme pral.adj
126 indústria > arts gràfiques. edició ca no venuts terme pral.n m pl
127 indústria > arts gràfiques. edició ca nota d'abonament terme pral.n f
128 indústria > arts gràfiques. edició ca novetat terme pral.n f ca publicació nova sin. compl.n f
129 indústria > arts gràfiques. edició ca obra terme pral.n f
130 indústria > arts gràfiques. edició ca obra literària terme pral.n f
131 indústria > arts gràfiques. edició ca pàgina de crèdits terme pral.n f ca contraportada sin. compl.n f
132 indústria > arts gràfiques. edició ca pàgina de respecte terme pral.n f
133 indústria > arts gràfiques. edició ca paquet terme pral.n m
134 indústria > arts gràfiques. edició ca paquet de llibres terme pral.n m
135 indústria > arts gràfiques. edició ca paquet de novetats terme pral.n m
136 indústria > arts gràfiques. edició ca pasta terme pral.n f
137 indústria > arts gràfiques. edició ca pendent de lliurament terme pral.adj
138 indústria > arts gràfiques. edició ca pendent de publicació terme pral.adj
139 indústria > arts gràfiques. edició ca peu d'impremta terme pral.n m
140 indústria > arts gràfiques. edició ca plec terme pral.n m
141 indústria > arts gràfiques. edició ca portada terme pral.n f
142 indústria > arts gràfiques. edició ca portadella terme pral.n f
143 indústria > arts gràfiques. edició ca ports terme pral.n m pl
144 indústria > arts gràfiques. edició ca ports deguts terme pral.n m pl
145 indústria > arts gràfiques. edició ca ports pagats terme pral.n m pl ca CPT sigla
146 indústria > arts gràfiques. edició ca posada a disposició terme pral.n f
147 indústria > arts gràfiques. edició ca posada a la venda terme pral.n f
148 indústria > arts gràfiques. edició ca pròleg terme pral.n m ca prefaci sin. compl.n m
149 indústria > arts gràfiques. edició ca promoció de vendes terme pral.n f
150 indústria > arts gràfiques. edició ca publicació terme pral.n f
151 indústria > arts gràfiques. edició ca publicació en sèrie terme pral.n f
152 indústria > arts gràfiques. edició ca publicitat en el punt de venda terme pral.n f ca PLV sin. compl.n f
153 indústria > arts gràfiques. edició ca punteig terme pral.n m
154 indústria > arts gràfiques. edició ca reedició terme pral.n f
155 indústria > arts gràfiques. edició ca reimpressió terme pral.n f
156 indústria > arts gràfiques. edició ca reincorporació al servei de novetats terme pral.n f
157 indústria > arts gràfiques. edició ca reposició terme pral.n f
158 indústria > arts gràfiques. edició ca reposició del servei de novetats terme pral.n f
159 indústria > arts gràfiques. edició ca representant comercial terme pral.n m, f ca agent comercial sin. compl.n m, f ca comercial sin. compl.n m, f ca representant sin. compl.n m, f
160 indústria > arts gràfiques. edició ca responsabilitat principal terme pral.n f
161 indústria > arts gràfiques. edició ca rètol promocional terme pral.n m
162 indústria > arts gràfiques. edició ca ruptura d'estocs terme pral.n f ca trencament d'estocs sin. compl.n m
163 indústria > arts gràfiques. edició ca servei d'atenció al client terme pral.n m ca servei al client sin. compl.n m
164 indústria > arts gràfiques. edició ca servei de comandes terme pral.n m
165 indústria > arts gràfiques. edició ca servei de novetats terme pral.n m
166 indústria > arts gràfiques. edició ca servei de reclamacions terme pral.n m
167 indústria > arts gràfiques. edició ca sobrecoberta terme pral.n f ca camisa sin. compl.n f
168 indústria > arts gràfiques. edició ca societat cooperativa de llibres terme pral.n f
169 indústria > arts gràfiques. edició ca solapa terme pral.n f
170 indústria > arts gràfiques. edició ca substitut de la portada terme pral.n m
171 indústria > arts gràfiques. edició ca suport de llibres terme pral.n m
172 indústria > arts gràfiques. edició ca tall terme pral.n m
173 indústria > arts gràfiques. edició ca tall inferior terme pral.n m ca peu sin. compl.n m
174 indústria > arts gràfiques. edició ca tall lateral terme pral.n m
175 indústria > arts gràfiques. edició ca tall superior terme pral.n m ca cap sin. compl.n m
176 indústria > arts gràfiques. edició ca tapa terme pral.n f
177 indústria > arts gràfiques. edició ca tiratge terme pral.n m ca tirada sin. compl.n f
178 indústria > arts gràfiques. edició ca títol terme pral.n m
179 indústria > arts gràfiques. edició ca tom terme pral.n m
180 indústria > arts gràfiques. edició ca trilogia terme pral.n f
181 indústria > arts gràfiques. edició ca tripa terme pral.n f ca cos d'obra sin. compl.n m
182 indústria > arts gràfiques. edició ca tríptic terme pral.n m
183 indústria > arts gràfiques. edició ca usat -ada terme pral.adj
184 indústria > arts gràfiques. edició ca venciment terme pral.n m ca expiració sin. compl.n f
185 indústria > arts gràfiques. edició ca venda a dipòsit per un període indefinit terme pral.n f ca dipòsit sin. compl.n m ca venda a dipòsit sin. compl.n f
186 indústria > arts gràfiques. edició ca venda a dipòsit per un període limitat terme pral.n f ca dipòsit sin. compl.n m ca venda a dipòsit sin. compl.n f
187 indústria > arts gràfiques. edició ca venda per correu terme pral.n f ca VPC siglan f
188 indústria > arts gràfiques. edició ca volum terme pral.n m
189 indústria > arts gràfiques. edició ca xarxa de gran distribució terme pral.n f