Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 .fitxa modificada 2017 ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m es anticuerpo  es Ac  fr anticorps  fr Ac  en antibody  en Ab  
2 .fitxa modificada 2017 ca adenopatia terme pral.n f ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
3 .fitxa modificada 2017 ca antigen terme pral.n m ca Ag abrev.n m es antígeno  es Ag  fr antigène  fr Ag  en antigen  en Ag  
4 .fitxa modificada 2017 ca immunosupressor terme pral.n m ca agent immunosupressor sin. compl.n m ca immunodepressor sin. compl.n m es agente inmunosupresor  es inmunodepresor  es inmunosupresor  fr agent immunosuppresseur  fr immunodépresseur  fr immunosuppresseur  en immunodepressant  en immunosuppressant  en immunosuppressive agent  
5 .fitxa modificada 2017 ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  fr tonsille  en tonsil  en tonsilla  
6 .fitxa revisada 2017 ca amputació terme pral.n f es amputación  fr amputation  en amputation  en detachment  
7 .fitxa modificada 2017 ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antiálgico  fr analgésique  fr antalgique  en analgesic  en anodyne  
8 .fitxa modificada 2017 ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  fr anorexie  en anorexia  
9 .fitxa modificada 2018 ca antibacterià terme pral.n m es antibacteriano  fr antibactérien  en antibacterial  
10 .fitxa modificada 2017 ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
11 .fitxa modificada 2018 ca antifúngic terme pral.n m ca antimicòtic sin. compl.n m es antifúngico  es antimicótico  fr antifongique  fr antimycosique  en antifungal  en antimycotic  
12 .fitxa modificada 2018 ca antiinfecciós terme pral.n m es antiinfeccioso  fr antiinfectieux  en anti-infective  
13 .fitxa modificada 2018 ca antimicrobià terme pral.n m es antimicrobiano  fr antimicrobien  en antimicrobial  en antimicrobic  
14 .fitxa modificada 2018 ca antipirètic terme pral.n m ca antitèrmic sin. compl.n m es antipirético  fr antipyrétique  en antipyretic  
15 .fitxa revisada 2018 ca antiretroviral terme pral.n m ca ARV siglan m es antirretroviral  es ARV  fr antirétroviral  fr ARV  en antiretroviral  en ARV  
16 .fitxa modificada 2017 ca antisèpsia terme pral.n f es antisepsia  fr antisepsie  en antisepsis  
17 .fitxa modificada 2018 ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  fr antiseptique  en antiseptic  en germicidal  en germicide  
18 .fitxa modificada 2018 ca antivíric terme pral.n m ca antiviral sin. compl.n m es antivírico  fr antiviral  en antiviral  
19 .fitxa modificada 2017 ca apnea terme pral.n f es apnea  fr apnée  en apnea  
20 .fitxa modificada 2017 ca artròpodes terme pral.n m pl es artrópodos  fr arthropodes  en arthropods  
21 .fitxa modificada 2017 ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  fr asepsie  en asepsis  
22 .fitxa modificada 2017 ca asimptomàtic -a terme pral.adj es asintomático -ca  fr asymptomatique  en asymptomatic  
23 .fitxa modificada 2018 ca automedicació terme pral.n f es automedicación  fr automédication  en self-medication  
24 .fitxa modificada 2017 ca bacteri terme pral.n m es bacteria  fr bactérie  en bacterium  
25 .fitxa modificada 2017 ca bacterièmia terme pral.n f es bacteriemia  fr bactériémie  en bacteremia  
26 .fitxa modificada 2017 ca bacteriosi terme pral.n f ca malaltia bacteriana terme pral.n f es bacteriosis  es enfermedad bacteriana  fr bactériose  fr maladie bactérienne  en bacterial disease  en bacteriosis  
27 .fitxa revisada 2017 ca bacterioteràpia fecal terme pral.n f ca infusió probiòtica humana terme pral.n f ca transfusió fecal terme pral.n f ca trasplantament fecal terme pral.n m es bacterioterapia fecal  fr bactériothérapie fécale  en fecal bacteriotherapy  
28 .fitxa modificada 2017 ca blennorràgia terme pral.n f ca catarro uretral sin. compl.n m ca catarro veneri sin. compl.n m es blenorragia  fr blennorrhée  en blennorrhagia  
29 .fitxa modificada 2017 ca bronquitis terme pral.n f es bronquitis  fr bronchite  en bronchitis  
30 .fitxa modificada 2017 ca brot epidèmic terme pral.n m es brote epidémico  fr poussée épidémique  en epidemic outbreak  
31 .fitxa modificada 2017 ca brucel·losi terme pral.n f ca febre de Malta sin. compl.n f es brucelosis  fr brucellose  en brucellosis  
32 .fitxa modificada 2017 ca pian terme pral.n m ca buba sin. compl.n f ca frambèsia sin. compl.n f ca polipapil·loma sin. compl.n m ca rúpia sin. compl.n f es buba  es bubas  es frambesia  es frambesia tropical  es pian  fr framboise  fr pian  en pian  en yaws  
33 .fitxa modificada 2017 ca calfred terme pral.n m es escalofrío  fr frisson  fr grelottement  en chill  en shakes  
34 .fitxa modificada 2017 ca calor terme pral.n f es calor  fr chaleur  en heat  
35 .fitxa modificada 2017 ca candidosi terme pral.n f ca candidiasi sin. compl.n f ca muguet sin. compl.n m es candidiasis  es candidosis  fr candidose  en candidiasis  
36 .fitxa modificada 2017 ca fatiga terme pral.n f ca cansament sin. compl.n m es fatiga  fr fatigue  en fatigue  
37 .fitxa revisada 2017 ca endocarditis terme pral.n f ca carditis interna sin. compl.n f ca encarditis sin. compl.n f es endocarditis  fr endocardite  en endocarditis  
38 .fitxa modificada 2017 ca catèter terme pral.n m es catéter  fr cathéter  en catheter  
39 .fitxa revisada 2017 ca chikungunya terme pral.n m ca febre chikungunya terme pral.n f es chicunguña  es chikunguña  es fiebre chicunguña  es fiebre chikunguña  fr chikungunya  fr fièvre Chikungunya  en chikungunya  en chikungunya fever  
40 .fitxa modificada 2017 ca cistitis terme pral.n f es cistitis  fr cystite  en cystitis  
41 .fitxa modificada 2017 ca febre groga terme pral.n f ca colesi americana sin. compl.n f ca ocròpira sin. compl.n f ca tifus groc sin. compl.n m ca tifus icteroide sin. compl.n m ca tifus tropical sin. compl.n m ca vòmit negre sin. compl.n m es fiebre amarilla  fr fièvre jaune  en yelow feber  
42 .fitxa modificada 2017 ca colitis hemorràgica per Escherichia coli verotoxígena terme pral.n f es colitis hemorrágica por Escherichia coli verotoxigéna  fr colite hémorragique produit par Escherichia coli entérohémorragique  en hemorrhagic colitis caused by enterohemorrhagic Escherichia coli  
43 .fitxa revisada 2017 ca coma terme pral.n m es coma  fr coma  en coma  
44 .fitxa modificada 2017 ca confusió mental terme pral.n f ca confusió sin. compl.n f es confusión  es confusión mental  fr confusion mentale  en mental confusion  
45 .fitxa modificada 2017 ca congestió nasal terme pral.n f es congestión nasal  fr congestion nasale  en nasal congestion  
46 .fitxa modificada 2017 ca contagi terme pral.n m es contagio  fr contagion  en contagion  
47 .fitxa modificada 2017 ca convalescència terme pral.n f es convalescencia  fr convalescence  en convalescence  
48 .fitxa revisada 2017 ca convulsió terme pral.n f es convulsión  fr convulsion  en convulsion  
49 .fitxa modificada 2017 ca helmint terme pral.n m ca cuc sin. compl.n m ca verm sin. compl.n m es gusano  es helminto  es verme  fr helminthe  fr ver  en helminth  en worm  
50 .fitxa revisada 2017 ca cultiu terme pral.n m es cultivo  fr culture  en culture  
51 .fitxa modificada 2017 ca dengue terme pral.n m es dengue  fr dengue  en dengue  en dengue fever  
52 .fitxa modificada 2017 ca desinfecció terme pral.n f es desinfección  fr désinfection  en disinfection  
53 .fitxa modificada 2017 ca desinfectar terme pral.v tr es desinfectar  fr désinfecter  en disinfect, to  
54 .fitxa revisada 2017 ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnosis  es diagnóstico  fr diagnose  fr diagnostic  en diagnosis  en diagnostic  
55 .fitxa modificada 2017 ca diarrea del viatger terme pral.n f ca mal del viatger sin. compl.n m ca malaltia del viatger sin. compl.n f es diarrea del viajero  es enfermedad del viajero  es mal del viajero  fr diarrhée du voyageur  fr maladie du voyageur  en travel-related illness  en travelers' diarrhea  
56 .fitxa modificada 2017 ca diftèria terme pral.n f es difteria  fr diphthérie  en diphtheria  
57 .fitxa modificada 2017 ca shigel·losi terme pral.n f ca disenteria bacil·lar sin. compl.n f es shigelosis  fr shigellose  en shigellosis  
58 .fitxa revisada 2017 ca dispnea terme pral.n f ca ofec sin. compl.n m ca tapament sin. compl.n m es disnea  fr dyspnée  en dyspnea  
59 .fitxa revisada 2017 ca tos ferina terme pral.n f ca distenta sin. compl.n f ca pertussis sin. compl.n m es coqueluche  es pertussis  es tos ferina  fr coqueluche  fr pertussis  en pertussis  en whooping cough  
60 .fitxa revisada 2017 ca dolor terme pral.n m es dolor  fr douleur  en pain  
61 .fitxa modificada 2017 ca edema terme pral.n m es edema  fr oedème  en edema  
62 .fitxa modificada 2017 ca efecte secundari terme pral.n m es efecto secundario  fr effet secondaire  en secondary effect  
63 ciències de la salut > semiologia ca vòmit terme pral.n m ca èmesi sin. compl.n f es emesis  es vómito  fr émèse  fr vomissement  en emesis  en vomiting  
64 .fitxa modificada 2017 ca empiema terme pral.n m es empiema  fr empyème  en empyema  
65 .fitxa modificada 2017 ca encefalitis terme pral.n f es encefalitis  fr encéphalite  en cephalitis  en encephalitis  
66 .fitxa modificada 2017 ca endocarditis bacteriana terme pral.n f es endocarditis bacteriana  fr endocardite bactérienne  en bacterial endocarditis  
67 .fitxa modificada 2017 ca rubor terme pral.n m ca enrogiment sin. compl.n m ca envermelliment sin. compl.n m es enrojecimiento  es rubor  fr rougeur  en flush  en redness  en rubor  
68 .fitxa modificada 2018 ca febre tifoide terme pral.n f ca enteropíria sin. compl.n f ca febre intestinal sin. compl.n f ca tífia sin. compl.n f ca tifobacil·losi sin. compl.n f ca tifus abdominal sin. compl.n m es fiebre tifoidea  fr fièvre typhoïde  en typhoid fever  
69 .fitxa modificada 2017 ca epidèmia terme pral.n f ca malaltia epidèmica terme pral.n f es enfermedad epidémica  es epidemia  fr épidémie  en epidemic  
70 .fitxa modificada 2017 ca equinococcosi terme pral.n f ca hidatidosi sin. compl.n f es equinococosis  es hidatidosis  fr échinococcose  fr hydatidose  en echinococcosis  en hydatidosis  
71 .fitxa modificada 2017 ca erradicació terme pral.n f es erradicación  fr éradication  en eradication  
72 .fitxa modificada 2017 ca esgarrifança terme pral.n f ca esgarrifall sin. compl.n m es escalofrío  fr frisson  en chill  
73 .fitxa modificada 2017 ca especificitat terme pral.n f es especificidad  fr spécificité  en specificity  
74 .fitxa modificada 2017 ca esterilització terme pral.n f es esterilización  fr stérilisation  en sterilization  
75 .fitxa modificada 2017 ca exploració complementària terme pral.n f es exploración complementaria  fr exploration complémentaire  en complementary exploration  
76 .fitxa modificada 2017 ca exploració física terme pral.n f es exploració física  fr exploration physique  en physical examination  
77 .fitxa modificada 2017 ca febre terme pral.n f es fiebre  fr fièvre  en fever  
78 .fitxa revisada 2017 ca febre del Zika terme pral.n f ca febre vírica del Zika terme pral.n f ca malaltia del Zika terme pral.n f es enfermedad del Zika  es fiebre del Zika  fr Zika fièvre  en ZIka fever  en Zika virus disease  
79 .fitxa revisada 2017 ca febre del Zika terme pral.n f ca febre vírica del Zika terme pral.n f ca malaltia del Zika terme pral.n f es enfermedad del Zika  es fiebre del Zika  fr Zika fièvre  en ZIka fever  en Zika virus disease  
80 .fitxa revisada 2017 ca febre hemorràgica de Crimea-Congo terme pral.n f ca FHCC siglan f es fiebre hemorrágica de Crimea-Congo  es FHCC  fr fièvre hémorragique de Crimée-Congo  fr FHCC  en Crimean-Congo hemorrhagic fever  en CCHF  
81 .fitxa revisada 2017 ca febre hemorràgica de l'Ebola terme pral.n f ca malaltia de l'Ebola terme pral.n f es enfermedad del Ébola  es fiebre hemorrágica del Ébola  es virosis del Ébola  fr fièvre hémorragique Ebola  fr maladie à virus Ebola  en Ebola hemorrhagic fever  en Ebola virus disease  en EVD  
82 .fitxa modificada 2018 ca febre paratifoide terme pral.n f ca malaltia de Brion-Kayser sin. compl.n f ca malaltia de Schottmüller sin. compl.n f ca paratifus sin. compl.n m es fiebre paratifoidea  fr fièvre paratyphoïde  en paratyphoid fever  
83 .fitxa modificada 2017 ca fong terme pral.n m ca fungus sin. compl.n m es hongo  fr champignon  en fungus  
84 .fitxa modificada 2018 ca síndrome de disfunció multiorgànica terme pral.n m ca fracàs multiorgànic sin. compl.n m es fracaso multiorgánico  es síndrome de disfunción multiorgánica  fr défaillance multi-organique  fr syndrome de défaillance multiorganique  en multiorganic dysfunction syndrome  en multiple organ failure  
85 .fitxa modificada 2017 ca incidència terme pral.n f ca freqüència sin. compl.n f es incidencia  fr incidence  en incidence  
86 .fitxa modificada 2017 ca parotiditis terme pral.n f ca galteres sin. compl.n f pl ca gotornons sin. compl.n m pl ca parotitis sin. compl.n f es paperas  es parotiditis  fr oreillons  fr parotidite  en mumps  en parotiditis  
87 .fitxa modificada 2015 ca gangli limfàtic terme pral.n m ca node limfàtic sin. compl.n m ca nòdul limfàtic sin. compl.n m es ganglio linfático  es nódulo linfático  fr ganglion lymphatique  en lymph node  
88 .fitxa modificada 2017 ca gangrena terme pral.n f es gangrena  fr gangrène  en gangrene  
89 .fitxa modificada 2017 ca gastroenteritis terme pral.n f es gastroenteritis  fr gastro-entérite  en gastroenteritis  
90 .fitxa modificada 2017 ca gel de mans terme pral.n m es gel de manos  fr gel pour les mains  en hand gel  
91 .fitxa modificada 2017 ca microorganisme terme pral.n m ca germen sin. compl.n m ca microbi sin. compl.n m es germen  es microbio  es microorganismo  fr germe  fr microbe  fr microorganisme  en germ  en microbe  en microorganism  
92 .fitxa modificada 2015 ca tim terme pral.n m ca glàndula tímica sin. compl.n f ca timus sin. compl.n m es timo  fr thymus  en thymus  
93 .fitxa modificada 2017 ca grip terme pral.n f ca influença sin. compl.n f es gripe  es influenza  fr grippe  en flu  en grippe  en influenza  
94 .fitxa modificada 2017 ca grip aviària terme pral.n f ca influença aviària sin. compl.n f es gripe aviar  es influenza aviar  fr grippe aviaire  fr influenza aviaire  en avian flu  en avian influenza  en fowl plague  
95 ciències de la salut > semiologia ca petèquia terme pral.n f ca hematospília sin. compl.n f es petequia  fr pétéchie  en petechia  
96 .fitxa modificada 2017 ca hemocultiu terme pral.n m es hemocultivo  fr hémoculture  en blood culture  en hemoculture  
97 .fitxa modificada 2017 ca hepatitis terme pral.n f es hepatitis  fr hépatite  en hepatitis  
98 .fitxa modificada 2017 ca hepatitis vírica terme pral.n f es hepatitis vírica  fr hépatite virale  en viral hepatitis  
99 .fitxa modificada 2017 ca hifa terme pral.n f es hifa  fr hyphe  en hypha  
100 .fitxa modificada 2017 ca higiene terme pral.n f ca profilàctica sin. compl.n f es higiene  es profiláctica  fr hygiène  en hygiene  en public health  
101 .fitxa modificada 2017 ca higiene de mans terme pral.n f ca rentada de mans sin. compl.n f ca rentat de mans sin. compl.n m es higiene de manos  es lavado de manos  fr hygiène des mains  en hand hygiene  
102 .fitxa modificada 2017 ca hipotèrmia terme pral.n f es hipotermia  fr hypotérmie  en hypothermia  
103 .fitxa modificada 2017 ca immunoglobulina terme pral.n f ca Ig abrev.n f es inmunoglobulina  es Ig  fr immunoglobuline  fr Ig  en immunoglobulin  en Ig  
104 .fitxa revisada 2017 ca immune terme pral.adj es inmune  fr immun  en immune  
105 .fitxa revisada 2017 ca immunitari -ària terme pral.adj es inmunitario -ria  fr immunitaire  en immune  
106 .fitxa revisada 2017 ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  fr immunité  en immunity  
107 .fitxa modificada 2017 ca immunitat activa terme pral.n f es inmunidad activa  fr immunité active  en active immunity  
108 .fitxa modificada 2017 ca immunitat adaptativa terme pral.n f ca immunitat específica terme pral.n f ca immunitat adquirida sin. compl.n f es inmunidad adaptativa  es inmunidad adquirida  es inmunidad específica  fr immunité acquise  fr immunité adaptative  fr immunité spécifique  en acquired immunity  en adaptive immunity  en specific immunity  
109 .fitxa modificada 2017 ca immunitat artificial terme pral.n f es inmunidad artificial  fr immunité artificielle  en artificial immunity  
110 .fitxa modificada 2017 ca immunitat cel·lular terme pral.n f ca immunitat mediada per cèl·lules terme pral.n f es inmunidad celular  es inmunidad mediada por células  fr immunité à médiation cellulaire  fr immunité cellulaire  en cell-mediated immunity  en cellular immunity  
111 .fitxa modificada 2017 ca immunitat inespecífica terme pral.n f ca immunitat innata terme pral.n f ca immunitat congènita sin. compl.n f ca immunitat heretada sin. compl.n f ca immunitat inherent sin. compl.n f es inmunidad inespecífica  es inmunidad innata  fr immunité innée  fr immunité non spécifique  en innate immunity  en native immunity  en nonspecific immunity  
112 .fitxa modificada 2017 ca immunitat humoral terme pral.n f es inmunidad humoral  fr immunité humorale  en humoral immunity  
113 .fitxa modificada 2017 ca immunitat natural terme pral.n f es inmunidad natural  fr immunité naturel  en natural immunity  
114 .fitxa modificada 2017 ca immunitat passiva terme pral.n f es inmunidad pasiva  fr immunité passive  en passive immunity  
115 .fitxa modificada 2017 ca immunodeficiència terme pral.n f es inmunodeficiencia  fr immunodéficience  en immunodeficiency  
116 .fitxa modificada 2017 ca immunodepressió terme pral.n f es inmunodepresión  fr immunodépression  en immunodepression  
117 .fitxa modificada 2017 ca immunogen terme pral.n m es inmunógeno  fr immunogène  en immunogen  
118 .fitxa modificada 2017 ca immunologia terme pral.n f es inmunología  fr immunologie  en immunology  
119 .fitxa modificada 2017 ca immunològic -a terme pral.adj es inmunológico -ca  fr immunologique  en immunologic  en immunological  
120 .fitxa revisada 2015 ca immunosupressió terme pral.n f es inmunosupresión  fr immunosuppression  en immunosuppression  
121 .fitxa revisada 2017 ca immunoteràpia terme pral.n f es inmunoterapia  fr immunothérapie  en immunotherapy  
122 .fitxa modificada 2017 ca implant terme pral.n m es implante  fr implant  en implant  
123 .fitxa modificada 2017 ca incubació terme pral.n f es incubación  fr incubation  en incubation  
124 .fitxa revisada 2017 ca infecció terme pral.n f es infección  fr infection  en infection  
125 .fitxa modificada 2017 ca infecció comunitària terme pral.n f es infección comunitaria  fr infection communautaire  en community-acquired infection  
126 .fitxa revisada 2017 ca malaltia de transmissió sexual terme pral.n f ca infecció de transmissió sexual sin. compl.n f ca malaltia venèria sin. compl.n f ca ITS siglan f ca MTS siglan f es enfermedad de transmisión sexual  es enfermedad venérea  es infección de transmisión sexual  es ETS  es ITS  fr maladie sexuellement transmissible  fr maladie vénérienne  fr MST  en sexually transmitted disease  en sexually transmitted infection  en venereal disease  en STD  en STI  
127 .fitxa modificada 2017 ca infecció hospitalària terme pral.n f ca infecció nosocomial terme pral.n f es infección hospitalaria  es infección nosocomial  fr hospitalisme infectieux  fr infection nosocomiale  en hospital-acquired infection  en nosocomial infection  
128 .fitxa revisada 2017 ca infecció oportunista terme pral.n f es infección oportunista  fr infection à germes opportunistes  en opportunistic infection  
129 .fitxa modificada 2017 ca inflamació terme pral.n f es inflamación  fr inflammation  en inflammation  
130 .fitxa modificada 2017 ca tumefacció terme pral.n f ca inflor sin. compl.n f es hinchazón  es tumefacción  fr gonflement  fr tuméfaction  en swelling  en tumefaction  
131 .fitxa modificada 2017 ca inhibidor terme pral.n m es inhibidor  fr inhibiteur  en inhibitor  
132 .fitxa modificada 2017 ca latència terme pral.n f es latencia  fr latence  en latency  
133 .fitxa revisada 2017 ca legionel·losi terme pral.n f es legionelosis  fr légionellose  en legionellosis  
134 .fitxa modificada 2017 ca leishmaniosi terme pral.n f es leishmaniasis  fr leishmaniose  en leishmaniasis  
135 .fitxa modificada 2017 ca letargia terme pral.n f es letargia  es letargo  fr léthargie  en lethargy  
136 .fitxa revisada 2017 ca limfa terme pral.n f es linfa  fr lymphe  en lymph  
137 .fitxa modificada 2017 ca llevat terme pral.n m es levadura  fr levain  fr levure  en barm  en yeast  
138 .fitxa modificada 2018 ca sífilis terme pral.n f ca lues sin. compl.n f ca mal veneri sin. compl.n m es lúes  es sífilis  fr luès  fr syphilis  en lues  en syphilis  
139 .fitxa modificada 2017 ca pneumònia terme pral.n f ca mal de costat sin. compl.n m ca pulmonia sin. compl.n f es neumonía  fr pneumonie  en pneumonia  
140 .fitxa modificada 2017 ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  fr maladie  en illness  
141 .fitxa revisada 2017 ca malaltia aguda terme pral.n f es enfermedad aguda  fr maladie aiguë  en acute disease  
142 .fitxa modificada 2017 ca malaltia crònica terme pral.n f es enfermedad crónica  fr maladie chronique  en chronic disease  
143 .fitxa modificada 2018 ca pitiriasi versicolor terme pral.n f ca malaltia d'Eichstedt sin. compl.n f ca síndrome d'Eichstedt sin. compl.n f ca tinya versicolor sin. compl.n f es pitiriasis versicolor  es tiña versicolor  fr pityriasis versicolor  en pityriasis versicolor  
144 .fitxa revisada 2017 ca malaltia de Chagas terme pral.n f es enfermedad de Chagas  fr maladie de Chagas  en Chagas' disease  
145 .fitxa revisada 2017 ca malaltia de declaració obligatòria terme pral.n f ca MDO siglan f es enfermedad de declaración obligatoria  es enfermedad de notficación obligatoria  es EDO  es ENO  fr maladie à déclaration obligatoire  fr MDO  en notifiable disease  en reportable disease  
146 malalties i síndromes ca poliomielitis terme pral.n f ca malaltia de Heine-Medin sin. compl.n f ca paràlisi infantil sin. compl.n f es poliomielitis  fr poliomyélite  en poliomyelitis  
147 .fitxa revisada 2017 ca malaltia infecciosa terme pral.n f es enfermedad infecciosa  fr maladie infectieuse  en infectious disease  
148 malalties i síndromes ca malaltia invasiva per Haemophilus influenzae serotip b terme pral.n f es enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae serotipo b  fr maladie invasive à Haemophilus influenzae de type b  en invasive Haemophilus influenzae serotype b disease  
149 malalties i síndromes ca malaltia meningocòccica terme pral.n f es enfermedad meningocócica  fr maladie à méningocoque  en meningococcal disease  
150 .fitxa modificada 2017 ca malaltia pulmonar obstructiva crònica terme pral.n f ca MPOC siglan f es enfermedad pulmonar obstructiva crónica  es EPOC  fr maladie pulmonaire obstructive chronique  fr MPOC  en chronic obstructive pulmonary disease  en COPD  
151 .fitxa modificada 2018 ca malaltia tropical terme pral.n f es enfermedad tropical  fr maladie tropicale  en tropical disease  
152 .fitxa revisada 2017 ca paludisme terme pral.n m ca malària sin. compl.n f es malaria  es paludismo  fr malaria  fr paludisme  en malaria  en paludism  
153 .fitxa modificada 2017 ca medul·la òssia terme pral.n f ca moll sin. compl.n m ca moll de l'os sin. compl.n m ca teixit mieloide sin. compl.n m es médula ósea  es tuétano  fr moelle osseuse  en bone marrow  en medulla ossium  
154 .fitxa revisada 2015 ca melsa terme pral.n f es bazo  fr rate  en lien  en spleen  en splen  
155 .fitxa modificada 2017 ca meningitis terme pral.n f es meningitis  fr méningite  en meningitis  
156 .fitxa modificada 2017 ca miceli terme pral.n m es micelio  fr mycellium  en mycelium  
157 .fitxa modificada 2017 ca micosi terme pral.n f es micosis  fr mycose  en mycosis  
158 .fitxa modificada 2017 ca microbiota terme pral.n f es microbiota  fr microbiote  en microbiota  
159 .fitxa modificada 2017 ca microorganisme multiresistent terme pral.n m ca MMR siglan m es microorganismo multirresistente  es MMR  fr microorganisme multirésistante  en multidrug resistant microorganism  en MDR  
160 .fitxa modificada 2017 ca microorganisme oportunista terme pral.n m es microorganismo oportunista  fr microorganisme opportuniste  en opportunistic pathogen  
161 .fitxa modificada 2017 ca miocarditis terme pral.n f es miocarditis  fr myocardite  en myocarditis  
162 .fitxa revisada 2016 ca morbiditat terme pral.n f es morbididad  es morbilidad  fr morbidité  en morbidity  
163 .fitxa revisada 2015 ca patogen -ògena terme pral.adj ca morbífic -a sin. compl.adj es patógeno -na  fr pathogène  en pathogen  
164 .fitxa modificada 2017 ca mortalitat terme pral.n f es mortalidad  fr mortalité  en mortality  
165 .fitxa revisada 2017 ca xarampió terme pral.n m ca pallola sin. compl.n f es sarampión  fr rougeole  en measles  en morbilli  en rubeola  
166 .fitxa modificada 2017 ca pandèmia terme pral.n f es enfermedad pandémica  es pandemia  fr pandémie  en pandemic  
167 .fitxa revisada 2017 ca virus del papil·loma humà terme pral.n m ca papil·lomavirus humà sin. compl.n m ca VPH siglan m es papilomavirus humano  es virus del papiloma humano  es VPH  fr papillomavirus humain  fr virus du papillome humain  fr VPH  en human papillomavirus  en HPV  
168 .fitxa revisada 2017 ca paràsit terme pral.n m es parásito  fr parasite  en parasite  
169 .fitxa modificada 2017 ca parasitosi terme pral.n f es parasitosis  fr parasitose  en parasitosis  
170 .fitxa modificada 2017 ca patogenicitat terme pral.n f es patogenicidad  fr pathogénicité  en pathogenicity  
171 .fitxa modificada 2017 ca pericarditis terme pral.n f es pericarditis  fr péricardite  en pericarditis  
172 .fitxa revisada 2017 ca peu d'atleta terme pral.n m ca tinya dels peus terme pral.n f es pie de atleta  es tiña del pie  fr pied d'athlète  fr teigne des pieds  en athlete's foot  en ringworm of the foot  nc tinea pedis  
173 .fitxa modificada 2017 ca taquicàrdia terme pral.n f ca picnocàrdia sin. compl.n f ca policàrdia sin. compl.n f ca sincropèxia sin. compl.n f ca taquisistòlia sin. compl.n f es taquicardia  fr tachycardie  en tachycardia  
174 .fitxa revisada 2017 ca pielonefritis terme pral.n f es pielonefritis  fr pyélo-néphrite  en pyelonephritis  
175 .fitxa modificada 2017 ca verola terme pral.n f ca pigota sin. compl.n f ca variola sin. compl.n f es viruela  fr variole  en smallpox  en variola  
176 .fitxa revisada 2015 ca plasma terme pral.n m ca plasma sanguini sin. compl.n m es plasma  fr plasma  en plasma  
177 .fitxa modificada 2017 ca pleuresia terme pral.n f ca pleuritis terme pral.n f es pleuresía  es pleuritis  fr pleurésie  en pleurisy  en pleuritis  
178 .fitxa revisada 2017 ca pneumònia per coronavirus terme pral.n f ca síndrome respiratòria aguda greu sin. compl.n f es neumonía por coronavirus  es síndrome respiratorio agudo grave  fr pneumonie à coronavirus  fr syndrome respiratoire aigu grave  en coronavirus pneumonia  en severe acute respiratory syndrome  
179 .fitxa revisada 2017 ca prevalença terme pral.n f es prevalencia  fr prévalence  en prevalence  
180 medicina preventiva, epidemiologia i salut pública ca prevenció terme pral.n f es prevención  fr prévention  en prevention  
181 .fitxa modificada 2017 ca procariota terme pral.n m ca protocariota sin. compl.n m es procariota  fr procaryote  en prokaryote  
182 farmacologia ca profilaxi terme pral.n f es profilaxis  fr prophylaxie  en prophylaxis  
183 .fitxa modificada 2017 ca pròtesi terme pral.n f es prótesis  fr prothèse  en prosthesis  
184 .fitxa revisada 2017 ca protozou terme pral.n m es protozoo  fr protozoaire  en protozoa  
185 .fitxa en curs de revisió ca reacció adversa terme pral.n f es reacción adversa  fr réaction défavorable  en adverse drug reaction  en adverse reaction  
186 .fitxa modificada 2017 ca signe de Brudzinski terme pral.n m ca reflex contralateral sin. compl.n m ca reflex de Brudzinski sin. compl.n m ca signe contralateral sin. compl.n m es signo de Brudzinski  fr signe de Brudzinski  en Brudzinski's sign  
187 .fitxa modificada 2017 ca resistència microbiana terme pral.n f es resistencia microbiana  fr résistance antimicrobienne  en antimicrobian resistance  
188 .fitxa revisada 2015 ca resposta immunitària terme pral.n f es respuesta inmunitaria  fr réponse immunitaire  en immune response  
189 anatomia > òrgans i sistemes ca rigidesa de la nuca terme pral.n f ca rigidesa nucal sin. compl.n f es rigidez nucal  fr raideur de la nuque  en neck rigidity  en neck stiffness  en nuchal rigidity  
190 .fitxa modificada 2018 ca rubèola terme pral.n f ca rosa sin. compl.n f ca rosada sin. compl.n f ca rosèola epidèmica sin. compl.n f ca tercera malaltia sin. compl.n f ca xarampió alemany sin. compl.n m ca xarampió bord sin. compl.n m es alfombrilla  es rubéola  fr rubéole  en German measles  en rubella  
191 .fitxa modificada 2017 ca rubèola congènita terme pral.n f es rubéola congénita  fr rubéole congénitale  en congenital rubella  
192 .fitxa revisada 2017 ca salut terme pral.n f es salud  fr santé  en health  
193 .fitxa modificada 2018 ca sang terme pral.n f es sangre  fr sang  en blood  
194 .fitxa en curs de revisió ca sensibilitat terme pral.n f es sensibilidad  fr sensibilité  en sensitivity  
195 .fitxa modificada 2017 ca sèpsia terme pral.n f es sepsis  fr sepsie  en sepsis  
196 .fitxa revisada 2017 ca seqüela terme pral.n f es secuela  fr séquelle  en sequel  
197 .fitxa modificada 2017 ca seronegatiu -iva terme pral.adj es seronegativo -va  fr séronégatif -ive  en seronegative  
198 .fitxa modificada 2017 ca seropositiu -iva terme pral.adj es seropositivo -va  fr séropositif -ive  en seropositive  
199 .fitxa modificada 2015 ca sida terme pral.n f ca síndrome d'immunodeficiència adquirida terme pral.n f es sida  es síndrome de inmunodeficiencia adquirida  fr sida  fr syndrome d'immunodéficience acquise  en acquired immunodeficiency syndrome  en AIDS  
200 .fitxa modificada 2018 ca signe terme pral.n m es signo  fr signe  en sign  
201 .fitxa modificada 2017 ca signe de Kernig terme pral.n m es signo de Kernig  fr signe de Kernig  en Kernig's sign  
202 .fitxa revisada 2017 ca símptoma terme pral.n m es síntoma  fr symptôme  en symptom  
203 .fitxa modificada 2018 ca síndrome terme pral.n f es síndrome  fr syndrome  en syndrome  
204 .fitxa modificada 2018 ca sinusitis terme pral.n f es sinusitis  fr sinusite  en sinusitis  
205 .fitxa modificada 2017 ca sistema immunitari terme pral.n m es sistema inmunitario  fr système immunitaire  en immune system  
206 .fitxa modificada 2017 ca sistema limfàtic terme pral.n m es sistema linfático  fr système lymphatique  en lymphatic system  en systema lymphaticum  
207 .fitxa modificada 2018 ca soca terme pral.n f es cepa  fr souche  en strain  
208 .fitxa modificada 2018 ca suor terme pral.n f es sudor  fr sueur  en sweat  
209 ciències de la salut > semiologia ca trastorn terme pral.n m ca taràxia sin. compl.n f es trastorno  fr complainte  fr trouble  en complaint  en disorder  en disturbance  
210 sinologia ca teràpia biològica terme pral.n f es terapia biológica  fr thérapie biologique  en biological therapy  
211 .fitxa modificada 2018 ca tètanus terme pral.n m ca tètan sin. compl.n m es tétanos  fr tétanos  en tetanus  
212 .fitxa modificada 2018 ca tos terme pral.n f es tos  fr toux  en cough  
213 ciències de la salut > conceptes troncals ca tractament ambulatori terme pral.n m es tratamiento ambulatorio  fr traitement ambulatoire  en outpatient treatment  
214 .fitxa modificada 2017 ca transfusió terme pral.n f es transfusión  fr transfusion  en transfusion  
215 .fitxa modificada 2017 ca transmissió vertical terme pral.n f es transmisión vertical  fr transmission verticale  en vertical transmision  
216 .fitxa revisada 2017 ca trasplantament terme pral.n m ca trasplantació sin. compl.n f es trasplante  fr transplantation  en transplantation  
217 .fitxa modificada 2017 ca trasplantament de la medul·la òssia terme pral.n m es trasplante de la médula ósea  fr greffe de moelle osseuse  en bone marrow transplant  
218 .fitxa modificada 2018 ca tremolor terme pral.n m ca tremor sin. compl.n m es temblor  fr tremblement  en tremor  
219 .fitxa modificada 2017 ca tuberculosi terme pral.n f es tuberculosis  fr tuberculose  en tuberculosis  
220 .fitxa modificada 2017 ca tumor terme pral.n m es tumor  fr tumeur  en tumor  
221 .fitxa modificada 2017 ca uretritis terme pral.n f es uretritis  fr urétrite  en urethritis  
222 microbiologia i patologia infecciosa ca urinocultiu terme pral.n m ca urocultiu sin. compl.n m es urinocultivo  fr culture d'urine  en urine culture  
223 .fitxa revisada 2015 ca vacuna terme pral.n f ca vaccí sin. compl.n m es vacuna  fr vaccin  en vaccine  
224 .fitxa revisada 2017 ca vacuna no sistemàtica terme pral.n f es vacunación no sistemática  fr vaccination non systématique  en non-systematic vaccine  
225 immunologia ca vacunació sistemàtica terme pral.n f es vacunación sistemática  fr vaccination systématique  en systematic vaccination  
226 .fitxa modificada 2015 ca virus de la immunodeficiència humana terme pral.n m ca virus de la sida sin. compl.n m ca VIH siglan m es virus de la inmunodeficiencia humana  es virus del sida  es VIH  fr virus de l'immunodéficience humaine  fr virus du sida  fr VIH  en AIDS virus  en human immunodeficiency virus  en HIV  
227 .fitxa modificada 2018 ca víric -a terme pral.adj ca viral sin. compl.adj es viral  es vírico -ca  fr viral -ale  en viral  
228 microbiologia i patologia infecciosa ca virulència terme pral.n f es virulencia  fr virulence  en virulence  
229 .fitxa modificada 2017 ca virus terme pral.n m es virus  fr virus  en virus  
230 .fitxa modificada 2017 ca virus de l'hepatitis terme pral.n m pl es virus de la hepatitis  fr virus de l'hépatite  en hepatitis virus  
231 .fitxa modificada 2017 ca virus de la grip terme pral.n m ca virus de la grip estacional sin. compl.n m ca virus de la influença sin. compl.n m es virus de la gripe  es virus de la influenza  fr virus de la grippe  fr virus de la influenza  en flu virus  en influenza virus  
232 .fitxa modificada 2017 ca virus del Zika terme pral.n m ca virus de Zika sin. compl.n m ca ZIKV siglan m es virus de Zika  es virus del Zika  es ZIKV  fr virus Zika  fr ZIKV  en Zika virus  en ZIKV  
233 .fitxa revisada 2015 ca xoc sèptic terme pral.n m es choque séptico  fr choc septique  en septic shock  
234 .fitxa modificada 2017 ca zoonosi terme pral.n f es zoonosis  fr zoonose  en zoonosis