Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca ajut al retorn terme pral.n m es ayuda al retorno  fr aide au retour  en return aid  
2 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca apàtrida terme pral.n m, f es apátrida  fr apatride  en stateless person  
3 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca apatrídia terme pral.n f es apatridia  fr apatridie  en statelessness  en statelessness status  
4 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca asil terme pral.n m es asilo  fr asile  en asylum  
5 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca asilat | asilada terme pral.n m, f es asilado | asilada  fr asilé | asilée  en asylee  
6 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca assentament terme pral.n m es asentamiento  fr établissement  en settlement  
7 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca autorització d'entrada terme pral.n f es autorización de entrada  fr autorisation d'entrée  en entry clearance  
8 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca autorització d'estada terme pral.n f ca autorització de sojorn terme pral.n f es autorización de estancia  
9 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca autorització de residència terme pral.n f es autorización de residencia  fr autorisation de séjour  en residence authorisation  
10 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca autorització de treball terme pral.n f es autorización de trabajo  fr autorisation de travail  fr autorisation de travailler  en authorisation to work  en permission to work  
11 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració neta terme pral.n f ca balanç migratori sin. compl.n m ca saldo migratori sin. compl.n m es balance de la migración  es migración neta  es saldo migratorio  fr balance migratoire  fr migration nette  fr solde migratoire  en migration balance  en migratory balance  en net migration  
12 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca bipàtrida terme pral.n m, f es bipátrida  fr bipatride  en dual national  
13 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca doble nacionalitat terme pral.n f ca bipatrídia sin. compl.n f es doble nacionalidad  fr double nationalité  en dual nationality  
14 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca camp de refugiats terme pral.n m es campo de refugiados  fr camp de réfugiés  en refugee camp  
15 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca guany de cervells terme pral.n m ca captació de cervells sin. compl.n f es captación de cerebros  es ganancia de cerebros  fr afflux de cerveaux  fr gain de cerveaux  en brain gain  en reverse brain drain  
16 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca centre d'acollida terme pral.n m es centro de acogida  es centro de alojamiento  es centro para refugiados  fr centre d'accueil  fr centre d'hébergement  en accommodation centre  
17 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca centre d'internament terme pral.n m es centro de internamiento  es centro de internamiento de extranjeros  es CIE  fr centre de détention  fr centre de rétention  fr centre de rétention administrative  fr centre de rétention spécialisé  en detention centre  en detention facility  en removal centre  en specialised detention facility  
18 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca centre de recepció terme pral.n m es centro de recepción  fr centre de réception  en reception centre  
19 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca centre de registre terme pral.n m es centro de acogida  es centro de recepción  es centro de registro  es hotspot  es punto crítico  fr centre d'accueil et d'enregistrement  fr centre de crise  fr point d'enregistrement  fr zone d'attente et d'enregistrement  en hotspot  en processing centre  
20 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca circulació de cervells terme pral.n f es circulación de cerebros  fr circulation des cerveaux  fr mobilité des cerveaux  en brain circulation  
21 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca ciutadania terme pral.n f es ciudadanía  fr citoyenneté  en citizenship  
22 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca contraban d'éssers humans terme pral.n m ca contraban de persones terme pral.n m es tráfico de personas  fr introduction de clandestins  fr passage de clandestins  fr trafic d'êtres humains  fr trafic de personnes  en human smuggling  en people smuggling  
23 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca control de frontera terme pral.n m ca control fronterer terme pral.n m es control de frontera  es control fronterizo  fr contrôle aux frontières  fr contrôle frontalier  en border control  
24 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca flux migratori terme pral.n m ca corrent migratori sin. compl.n m es corriente de migración  es corriente migratoria  es flujo migratorio  fr flux migratoire  en migrant flow  en migration flow  en migratory flow  
25 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca demandant d'asil terme pral.n m, f ca sol·licitant d'asil terme pral.n m, f es demandante de asilo  es solicitante de asilo  fr demandeur d'asile | demandeuse d'asile  en asylum seeker  
26 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca desplaçament intern terme pral.n m es desplazamiento interno  fr déplacement interne  en internal displacement  
27 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca desplaçat intern | desplaçada interna terme pral.n m, f es desplazado interno | desplazada interna  fr déplacé interne | déplacée interne  fr personne déplacée  en internally displaced person  en IDP  
28 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca devolució terme pral.n f es devolución  fr refoulement  en refoulement  
29 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca permís de residència terme pral.n m ca document de residència sin. compl.n m ca targeta de residència sin. compl.n f es documento de residencia  es permiso de residencia  es tarjeta de residencia  fr carte de séjour  fr permis de séjour  fr titre de séjour  en residence document  en residence permit  
30 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca fuga de cervells terme pral.n f ca drenatge de cervells sin. compl.n m ca èxode intel·lectual sin. compl.n m es emigración de cerebros  es éxodo intelectual  es fuga de cerebros  fr exode des cerveaux  fr exode intellectuel  fr fuite des cerveaux  en brain drain  
31 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca dret a emigrar terme pral.n m es derecho a emigrar  fr droit au départ  fr droit d'émigrer  en right to emigrate  
32 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca dret a immigrar terme pral.n m es derecho a inmigrar  fr droit d'immigrer  en right to immigrate  
33 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca dret a no emigrar terme pral.n m es derecho a no emigrar  fr droit à ne pas émigrer  en right not to emigrate  
34 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca dret a tornar terme pral.n m ca dret al retorn sin. compl.n m es derecho al retorno  es derecho de retorno  fr droit au retour  fr droit de retour  en right to return  
35 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca dret d'asil terme pral.n m es derecho de asilo  fr droit d'asile  en right of asylum  en right to asylum  
36 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca dret d'asil terme pral.n m es derecho de asilo  fr droit d'asile  en right of asylum  
37 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca emigració terme pral.n f es emigración  fr émigration  en emigration  
38 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca emigrant terme pral.n m, f es emigrante  fr émigrant | émigrante  en emigrant  
39 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca estatus d'emigrant terme pral.n m es estatus de emigrante  fr statut d'émigrant  en emigrant status  
40 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca estatus d'immigrant terme pral.n m es estatus de inmigrante  fr statut d'immigration  en immigration status  
41 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca estatus de refugiat terme pral.n m es estatus de refugiado  es estatuto de refugiado  fr statut de réfugié  en refugee status  en status of refugee  
42 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca estranger | estrangera terme pral.n m, f ca no-nacional sin. compl.n m, f es extranjero | extranjera  es no nacional  fr étranger | étrangère  en alien  en foreign national  en foreigner  en non-citizen  en non-national  
43 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca estrangeria terme pral.n f es extranjería  fr extranéité  en alienage  
44 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca èxode terme pral.n m es éxodo  fr exode  en exodus  
45 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca expulsió terme pral.n f es expulsión  fr expulsion  en deportation  en expulsion  en removal  
46 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca factor d'atracció terme pral.n m es factor de atracción  fr facteur d'attirance  fr facteur d'attraction  en pull factor  
47 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca factor d'expulsió terme pral.n m ca factor de repulsió terme pral.n m es factor de expulsión  es factor de repulsión  fr facteur d'impulsion  fr facteur d'incitation  fr facteur de répulsion  en push factor  
48 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca immigració terme pral.n f es inmigración  fr immigration  en immigration  
49 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca immigrant terme pral.n m, f es inmigrante  fr immigrant | immigrante  fr immigré | immigrée  en immigrant  
50 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca irregularitat sobrevinguda terme pral.n f es irregularidad sobrevenida  
51 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca ius sanguinis [la] terme pral.n m es ius sanguinis  fr droit du sang  fr jus sanguinis  en jus sanguinis  
52 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca ius soli terme pral.n m es ius soli  fr droit du sol  fr jus soli  en jus soli  
53 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca llibertat de circulació terme pral.n f ca llibertat de moviment sin. compl.n f es libertad de circulación  es libertad de movimiento  fr liberté de circulation  en freedom of movement  
54 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca malbaratament de cervells terme pral.n m es desperdicio de cerebros  es despilfarro de cerebros  fr gaspillage des cerveaux  en brain waste  
55 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració terme pral.n f ca moviment migratori sin. compl.n m es migración  es movimiento migratorio  fr migration  fr mouvement migratoire  en migration  en migration movement  en migratory movement  
56 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració circular terme pral.n f es migración circular  fr migration circulaire  en circular migration  
57 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració de retorn terme pral.n f es migración de retorno  fr migration de retour  en return migration  
58 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració en cadena terme pral.n f es migración en cadena  fr migration en chaîne  en chain migration  
59 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració estacional terme pral.n f es migración estacional  fr migration saisonnière  en seasonal migration  
60 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració forçada terme pral.n f es migración forzada  es migración forzosa  fr migration forcée  en forced migration  
61 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració interior terme pral.n f ca migració interna terme pral.n f es migración interior  es migración interna  fr migration intérieure  fr migration interne  en internal migration  
62 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració internacional terme pral.n f es migración internacional  fr migration internationale  en international migration  
63 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració irregular terme pral.n f es migración irregular  fr migration irrégulière  en irregular migration  
64 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració regular terme pral.n f es migración regular  fr migration régulière  en regular migration  
65 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració temporal terme pral.n f es migración temporal  fr migration temporaire  en temporary migration  
66 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migració total terme pral.n f es migración total  fr volume migratoire  en total migration  
67 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migrant terme pral.n m, f es migrante  fr migrant | migrante  en migrant  
68 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migrant en situació de bloqueig terme pral.n m, f ca migrant bloquejat | migrant bloquejada sin. compl.n m, f es migrante desamparado | migrante desamparada  fr migrant en détresse | migrante en détresse  en stranded migrant  
69 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migrant en situació irregular terme pral.n m, f ca migrant irregular sin. compl.n m, f es migrante en situación irregular  es migrante irregular  fr migrant en séjour irrégulier | migrante en séjour irrégulier  fr migrant en situation irrégulière | migrante en situation irrégulière  fr migrant irrégulier | migrante irrégulière  en irregular migrant  en migrant in an irregular situation  
70 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migrant en situació regular terme pral.n m, f ca migrant regular sin. compl.n m, f es migrante en situación regular  es migrante regular  fr migrant en situation régulière | migrante en situation régulière  fr migrant régulier | migrante régulière  en migrant in a regular situation  en regular migrant  
71 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca migrant retingut | migrant retinguda terme pral.n m, f es migrante retenido | migrante retenida  fr migrant retenu | migrante retenue  en detainee  
72 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca nacionalitat terme pral.n f es nacionalidad  fr nationalité  en citizenship  en nationality  
73 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca nacionalitat múltiple terme pral.n f es nacionalidad múltiple  fr nationalité multiple  en multiple nationality  
74 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca naturalització terme pral.n f es naturalización  fr naturalisation  en naturalisation  
75 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca país d'origen terme pral.n m es país de origen  fr pays d'origine  en country of origin  
76 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca país de destinació terme pral.n m es país de destino  fr pays de destination  en country of destination  
77 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca país de migració terme pral.n m es país de migración  fr pays de migration  en migration country  
78 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca país receptor terme pral.n m ca país de recepció sin. compl.n m es país de acogida  es país de acogida  es país de recepción  es país receptor  fr pays d'accueil  fr pays de réception  en host country  en receiving country  
79 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca país de trànsit terme pral.n m es país de tránsito  fr pays de transit  en country of transit  
80 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca país emissor terme pral.n m es país de salida  es país emisor  fr pays émetteur  en sending country  
81 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca passaport terme pral.n m es pasaporte  fr passeport  en passport  
82 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca permís d'entrada terme pral.n m es permiso de entrada  fr document autorisant l'entrée  fr permis d'entrer  en document authorizing entry to  en entry clearance  
83 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca permís d'estada terme pral.n m ca permís de sojorn terme pral.n m es permiso de estancia  en short-term residence permit  en stay permit  
84 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca permís de treball terme pral.n m es permiso de trabajo  fr carte de travail  fr permis de travail  fr titre de travail  en work permit  en working permit  
85 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca política migratòria terme pral.n f es política migratoria  fr politique migratoire  en migration policy  
86 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca pressió migratòria terme pral.n f es presión migratoria  fr pression migratoire  en migration pressure  en migratory pressure  
87 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca protecció internacional terme pral.n f es protección internacional  fr protection internationale  en international protection  
88 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca protecció subsidiària terme pral.n f es protección subsidiaria  fr protection complémentaire  fr protection subsidiaire  en complementary protection  en subsidiary protection  
89 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca protecció temporal terme pral.n f es protección temporal  fr protection temporaire  en temporary protection  
90 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca reagrupament familiar terme pral.n m es reagrupación familiar  es reunificación familiar  fr regroupement familial  fr réunion familiale  en family reunification  en family reunion  
91 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca reassentament terme pral.n m es reasentamiento  fr réinstallation  en resettlement  
92 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca refugiat | refugiada terme pral.n m, f es refugiado | refugiada  fr réfugié | réfugiée  en refugee  
93 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca refugiat de facto | refugiada de facto terme pral.n m, f es refugiado de facto | refugiada de facto  es refugiado de hecho | refugiada de hecho  fr réfugié de facto | réfugiée de facto  fr réfugié de fait | réfugiée de fait  en de facto refugee  
94 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca refugiat en òrbita | refugiada en òrbita terme pral.n m, f es refugiado en órbita | refugiada en órbita  es refugiado itinerante | refugiada itinerante  fr réfugié en orbite | réfugiée en orbite  en refugee in orbit  
95 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca refugiat en trànsit | refugiada en trànsit terme pral.n m, f es refugiado en tránsito | refugiada en tránsito  fr réfugié en transit | réfugiée en transit  en refugee in transit  
96 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca refugiat in situ | refugiada in situ terme pral.n m, f es refugiado a posteriori | refugiada a posteriori  es refugiado en el sitio | refugiada en el sitio  es refugiado in situ | refugiada in situ  es refugiado sobrevenido | refugiada sobrevenida  es refugiado sur place | refugiada sur place  fr réfugié sur place | réfugiée sur place  en refugee sur place  
97 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca regularització terme pral.n f es regularización  fr légalisation  fr régularisation  en legalisation  en regularisation  
98 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca repatriació terme pral.n f es repatriación  fr rapatriement  en repatriation  
99 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca residència terme pral.n f es residencia  fr résidence  en residence  
100 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca residència habitual terme pral.n f es residencia habitual  fr résidence habituelle  en habitual residence  en usual residence  
101 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca retorn de cervells terme pral.n m es retorno de cerebros  fr exode inverse des compétences  fr retour des cerveaux  en reverse brain drain  
102 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca retorn forçós terme pral.n m es retorno forzado  es retorno forzoso  fr retour forcé  en compulsory return  en forced return  
103 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca retorn voluntari terme pral.n m es retorno voluntario  fr retour librement consenti  fr retour volontaire  en voluntary return  
104 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca reubicació terme pral.n f es reubicación  fr relocalisation  en relocation  
105 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca reubicació terme pral.n f es reubicación  fr relocalisation  en relocation  
106 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca reubicació forçosa terme pral.n f es reubicación forzada  es reubicación forzosa  fr relocalisation forcée  en forced relocation  
107 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca tràfic d'éssers humans terme pral.n m ca tràfic de persones terme pral.n m es trata de personas  es trata de seres humanos  fr traite de personnes  fr traite des êtres humains  en human trafficking  en trafficking in human beings  en trafficking in persons  
108 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca trànsit terme pral.n m es tránsito  fr transit  en transit  
109 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca trànsit irregular terme pral.n m es tránsito irregular  fr transit irrégulier  en irregular transit  
110 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca trànsit regular terme pral.n m es tránsito regular  fr transit régulier  en regular transit  
111 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca trasllat terme pral.n m es traslado  fr transfert  en transfer  
112 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca visat terme pral.n m es visado  fr visa  en visa  
113 àmbits de cooperació i conflicte > migracions ca zona fronterera terme pral.n f es zona fronteriza  fr zone frontalière  en border area