Activitat

Catàleg de serveis

Vegeu l'apartat de Serveis

Subvencions i ajuts

El TERMCAT no ha atorgat cap subvenció ni ajut públic durant l'exercici 2020. Igualment no té previst convocar-ne cap durant l'exercici pressupostari 2021.

Pla de represa