És adequada l’expressió aigua de boca en català?

© iStockphoto.com/james steidl

L’expressió aigua de boca, utilitzada també en castellà i d'origen incert, no es documenta en les obres lexicogràfiques ni terminològiques especialitzades de l’àmbit i s’ha anat difonent a partir de l’ús entre els estaments polítics i socials quan el tema de l’aigua és notícia d’actualitat.

La forma adequada en català és aigua potable, denominació documentada en el diccionari normatiu que s’ha usat sempre per a designar l’aigua apta per al consum humà i per a l'elaboració d'aliments perquè té un grau de puresa química i microbiològica suficient.

La denominació aigua de beure és una forma sinònima d'aigua potable, que també es documenta i que es pot utilitzar si es prefereix fer èmfasi en la característica de l’aptitud per al consum humà que té aquesta aigua.

Els equivalents en anglès i francès confirmen també l’ús dels mateixos sinònims que en català per a designar aquest concepte: drinking water o potable water en anglès i eau potable o eau de boisson en francès.