Es publica la Terminologia del consentiment sexual

imatge al·legòrica

El TERMCAT publica en línia la Terminologia del consentiment sexual, un diccionari que recull els termes relacionats amb la llibertat sexual, el consens i el consentiment sexual. Es tracta d’un material clau per a entendre que només és i que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada i lliure de violències masclistes.

Entre les entrades del diccionari destaquen termes com ara autodeterminació sexual, consentiment sexual, consens sexual, consentiment asseveratiu, consentiment entusiasta, consentiment exprés, cultura del consentiment, edat de consentiment, educació sexual, indemnitat sexual, llibertat sexual o assertivitat sexual. També inclou les denominacions adequades de delictes sexuals com ara llum de gas (gaslighting), agressió profilàctica (stealthing) o pornodifusió (sexpreading).

La majoria dels termes ja tenien denominacions catalanes establertes, però hi havia força problemes conceptuals, perquè sovint s’usaven de manera ambigua o contradictòria i els textos legislatius de diferents països no solen disposar de definicions corresponents a la terminologia que fan servir. A més a més, molts conceptes relacionats amb els delictes sexuals tenen una gran càrrega cultural i varien molt segons cada país i cada legislació, la qual, al seu torn, sol canviar periòdicament. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. En els casos de termes conflictius, un grup d’expertes van consensuar en una sessió de treball les millors definicions.

La terminologia recull gairebé 60 termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

D’acord amb el criteri de les especialistes implicades en l’elaboració del diccionari, s’han tingut en compte les recomanacions de l’Informe d'avaluació a Espanya de data de 25 de novembre de 2020 del GREVIO (Grup d’Experts en Acció contra la Violència contra les Dones i la Violència Domèstica); la reforma de la Llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Llei 17/2020, en què s'incorpora el concepte de consentiment sexual) i la Llei orgànica de llibertat sexual, també anomenada “Llei del Només és ” (aprovada en el Congrés dels Diputats el 26 de maig de 2022). Un cop s’aprovi la Llei de la llibertat sexual al Senat, actualment en tràmit, s’aplicaran les esmenes oportunes en alguns dels termes.

La Terminologia del consentiment sexual es presenta com un projecte obert i revisable, que es pot ampliar amb les propostes d’usuaris i especialistes i que té com a objectiu posar el focus en la cultura del consentiment i alhora posar nom a les agressions contra les dones.

Com a material educatiu complementari s’ha elaborat una infografia interactiva que pot servir com a eina pedagògica entre els joves i que els pot ajudar a identificar i denunciar situacions de violència sexual.