Back to top

Biblioteca en Línia

Referències bibliogràfiques dels diccionaris, vocabularis, lèxics i materials de divulgació que contenen terminologia en català. Si vols consultar les últimes incorporacions al fons del TERMCAT tens a la teva disposició el document Novetats documentals.

Ciència forestal. Jardineria

Disseny i projecte dels espais verds: Criteris ambientals dels espais verds. Part 1
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Criteris ambientals dels espais verds. Part 1 . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 65 p.
ISBN 978-84-96564-78-7

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català
Disseny i projecte dels espais verds: Pantalles vegetals: Recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals: NTJ 01P
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Pantalles vegetals: Recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals: NTJ 01P . Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2001. 56 p.
ISBN 84-95372-63-0

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>, <Construcció - Urbanisme>
català
Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O
FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O . Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2004. 96 p.
ISBN 84-95372-93-2

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català
Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'arbrat viari: Criteris de selecció: NTJ 01V. Part 2
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'arbrat viari: Criteris de selecció: NTJ 01V. Part 2 . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p.
ISBN 978-84-96564-82-4

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>, <Construcció - Urbanisme>
català
Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I . Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. 48 p.
ISBN 84-95372-75-4

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català
Disseny i projectes dels espais verds: Recomanacions de projecte de drenatge: dispositius d'infiltració: NTJ 01K-2
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projectes dels espais verds: Recomanacions de projecte de drenatge: dispositius d'infiltració: NTJ 01K-2 . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. 55 p.
ISBN 978-84-96564-08-4

<Medi ambient - Medi ambient>, <Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català
Enjardinaments especials: Cobertes enjardinades intensives: NTJ 11I
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Enjardinaments especials: Cobertes enjardinades intensives: NTJ 11I . Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2000. 37 p.
ISBN 84-95372-50-9

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>, <Construcció - Urbanisme: Espais oberts>
català
Enjardinaments especials: Enjardinaments verticals: NTJ 11V
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Enjardinaments especials: Enjardinaments verticals: NTJ 11V . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012.
ISBN 978-84-96564-05-3

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>, <Construcció - Urbanisme: Espais oberts>
català
Gestió dels espais verds: Gestió de jardins històrics: NTJ 15H
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió de jardins històrics: NTJ 15H . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 59 p.
ISBN 978-84-96564-76-3

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català
Gestió dels espais verds: Sistemes de biofiltració: Aspectes generals: NTJ 15B
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Sistemes de biofiltració: Aspectes generals: NTJ 15B . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. 62 p.
ISBN 978-84-96564-50-3

<Botànica - Botànica>, <Medi ambient - Medi ambient>, <Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català