Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "condonaci��" dins totes les àrees temàtiques

amnistia fiscal amnistia fiscal

<Economia > Crisi econòmica>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de la crisi econòmica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/177>

 • ca  amnistia fiscal, n f
 • ca  condonació fiscal, n f sin. compl.
 • es  amnistía fiscal
 • fr  amnistie
 • it  condono fiscale
 • pt  amnistia fiscal
 • pt  perdão fiscal
 • en  amnesty
 • en  tax amnesty
 • de  Steueramnestie

<Crisi econòmica>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  condemnació, n f
 • ca  condemnament, n m sin. compl.
 • es  condenación

<Dret>

Definició
Acció i efecte de condemnar o de ser condemnat.

Nota

 • Àmbit: Inespecífic
 • Ex.: La condemnació del culpable.
 • Ex.: Després de la seva condemnació fou dut a presidi.
 • Ex.: La condemnació d'un llibre per l'autoritat civil.
 • Ex.: La condemnació de la conducta d'altri.
 • Ex.: Sofrir la condemnació pública.
 • Ex.: La condemnació d'una doctrina per l'autoritat eclesiàstica.
condonació condonació

<Dret > Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 • ca  condonació, n f
 • es  condonación

<Dret civil > Dret civil d'obligacions i contractes>

Definició
Causa d'extinció d'una obligació consistent en el perdó total o parcial que fa el creditor del seu dret de crèdit unilateralment i gratuïtament.
condonació condonació

<Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  condonació, n f
 • es  condonación

<Dret civil>

Definició
Causa d'extinció d'una obligació que consisteix en el perdó de la totalitat de l'obligació o d'una part que fa un agent unilateralment i gratuïtament.

Nota

 • Àmbit: Catalunya
 • El Codi civil de Catalunya (CCCat) no regula la condonació, però sí que ho fa el Codi civil espanyol (CC), tot i que cal tenir present el que estableixen els articles del 531-7 al 531-22 del llibre V del CCCat amb relació a les donacions.
  El CC regula la condonació de manera expressa dins el capítol IV, secció III, com una de les formes d'extinció de les obligacions. Ara bé, en altres articles del CC es recull la condonació, encara que amb noms diversos com ara perdó o alliberament del deute (art. 870 CC) o remissió del deute o de l'obligació (art. 1143 i 1191 CC). La condonació, el perdó o la remissió de qualsevol obligació feta per la persona que n'és creditora comporta l'extinció de l'obligació.
  L'article 1156 del CC enumera, dins les diferents formes d'extinció de les obligacions, la condonació del deute i, posteriorment, els articles del 1187 al 1191 en regulen la forma i els efectes.
  El perdó del deute es pot fer de manera expressa o tàcita. Sovint, la doctrina i la jurisprudència han assimilat la condonació a una donació. De fet, l'article 1187 del CC estableix que la condonació es regeix també pels preceptes que regulen les donacions inoficioses i que, en cas que sigui expressa, cal que s'ajusti a les formes de la donació. En aquest sentit, cal recordar que l'article 632 del CC estableix que la donació d'un bé moble es pot fer per escrit o verbalment, si bé en aquest darrer cas la donació ha d'anar acompanyada del lliurament o tradició de la cosa moble donada.
  Pel que fa als deutes continguts en un document privat, la llei estableix que la part creditora el lliura voluntàriament a la part deutora com a forma de perdonar el deute. Es tracta, doncs, d'una presumpció legal iuris tantum de la condonació, que admet, no obstant això, prova en contra; una prova que consisteix a acreditar que la part creditora no va donar el document privat a la part deutora (art. 1188 i 1189 CC).
  La condonació del deute principal comporta també l'extinció de les altres obligacions accessòries, però no a l'inrevés, de manera que la condonació d'una obligació accessòria no implica la condonació del deute principal (art. 1190 CC).
  En el cas de les obligacions accessòries de penyora, el CC conté una altra presumpció legal, atès que considera extingida l'obligació de garantia quan el bé pignorat és en possessió de la part deutora. Ara bé, això no comporta l'extinció de l'obligació principal (art. 1191 CC).
  Quant a les obligacions solidàries, la condonació pot tenir una eficàcia diversa segons si hi ha creditors o deutors solidaris. Si existeix més d'una part creditora solidària, és d'aplicació el principi general establert en l'article 1141 del CC, que disposa que cada part creditora solidària pot fer el que sigui útil als altres, però no el que els sigui perjudicial. Així, la condonació del deute que fa una de les parts creditores solidàries no afecta les altres parts creditores.
  D'altra banda, si hi ha més d'una part deutora solidària, la remissió del deute per part de la part creditora envers una d'elles només beneficia aquesta enfront de la part creditora, però no té efectes envers les altres parts codeutores, de manera que si aquestes paguen el deute, poden reclamar la seva part del deute a l'altra part deutora, encara que aquesta hagi vist condonat el deute per la part creditora (art. 1146 CC).
  En l'àmbit successori del CC el llegat de perdó o d'alliberament d'un deute només produeix efectes des del moment de la defunció de la part creditora i sobre la part del crèdit que s'ha aplicat el perdó, o sobre la part del crèdit que queda pendent. És a dir, en el darrer cas, el perdó del deute no té efectes retroactius respecte de la part del deute que la part deutora ha pagat abans de la mort de la part creditora (art. 880 CC). Ara bé, aquesta condonació testamentària no produeix efectes si, un cop s'ha atorgat el testament, la part creditora presenta una demanda judicial contra la part deutora com a reclamació del deute. En aquest cas, si no s'ha pagat el deute abans de la mort de la part creditora, aquest és exigible i no es produeix la condonació (art. 871 CC). En qualsevol cas, el llegat de perdó de deutes abasta únicament els que existeixen en el moment en què es va atorgar el testament, mai les obligacions nascudes posteriorment (art. 872 CC). El llegat de condonació del deute obliga als hereus a atorgar als deutors una carta de pagament del deute.
  En l'àmbit successori català, l'article 427-9 del CCCat estableix que pot ser objecte de llegat tot el que pugui atribuir als legataris un benefici patrimonial i no sigui contrari a llei; únicament cal que el llegat sigui una cosa determinada (en aquest cas, el deute que es condona en el llegat). En aquest sentit, l'article 427-31 del CCCat recull expressament que es pot disposar en el llegat l'alliberament d'un deute. El deute perdonat és el que està pendent quan mor la persona causant, de manera que la condonació no té efectes retroactius envers la part del deute inicial que la part deutora ha satisfet abans de la mort de la persona causant. Igualment, en cas de dubte, s'entén que el llegat genèric de deute fa referència únicament als deutes que hi ha quan els testadors atorguen el testament, de manera que no afecta els deutes sorgits posteriorment, excepte si el testament estableix una altra cosa. En cas que el llegat de perdó de deute sigui excessiu, malgrat que el CC no ho estableix, es considera que res no impedeix que la persona gravada amb el llegat d'alliberament de deute en pugui demanar la reducció o la supressió, com en qualsevol altre tipus de llegat (art. 427-39 CCCat), o reduir-lo per gaudir de la quarta falcídia (art. 427-40 CCCat).
  Finalment, hi ha el cas de la part creditora que en el testament disposa un llegat amb condonació d'un deute, quan transmet el crèdit objecte de condonació testamentària. En aquest cas, seguint el criteri general establert en l'article 427-37.2 del CCCat cal entendre que amb els seus actes la part creditora-testadora ha revocat el llegat, de manera que la part deutora no pot al·legar el perdó davant de nous creditors.
condonació condonació

<Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

LLABRÉS FUSTER, Antoni; PONS, Eva (coord.). Vocabulari de dret [en línia]. 2a ed. València: Universitat de València. Facultat de Dret: Servei de Política Lingüística; Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret: Serveis Lingüístics, 2015.
<<http://www.ub.edu/ubterm/obres/dret-vocabulari.xml>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pels autors o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  condonació, n f
 • es  condonación, n f

<Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  condonació, n f
 • es  condonación

<Dret>

Definició
Acció i efecte de condonar.

Nota

 • Àmbit: Inespecífic
condonació condonació

<Empresa > Comptabilitat. Auditoria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'auditoria i comptabilitat [recurs electrònic]. Barcelona: INK Catalunya, 2000. 1 CD-ROM
ISBN 84-607-0056-9

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  condonació, n f
 • es  condonación
 • fr  rémission
 • en  condonation

<Auditoria i comptabilitat > Dret>

condonació del deute condonació del deute

<Ciències socials > Relacions internacionals>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/246/>

 • ca  condonació del deute, n f
 • es  condonación de deuda
 • fr  annulation de la dette
 • fr  remise de dette
 • en  debt cancellation
 • en  debt forgiveness

<Àmbits de cooperació i conflicte > Acció humanitària i cooperació al desenvolupament>

Definició
Extinció del deute exterior consistent en el perdó total o parcial que un organisme creditor fa, de manera unilateral i solidària, del seu dret de crèdit.