Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "destorb" dins totes les àrees temàtiques

0 CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats? 0 CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats?

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats?
 • es  (curador de continguts | curadora de continguts; gestor de continguts | gestora de continguts) responsable de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) community manager, n m, f
 • es  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) gestor de comunidades | gestora de comunidades, n m, f
 • es  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) administrador de contenidos | administradora de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) director de contenidos | directora de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) editor de contenidos | editora de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) gestor de contenidos | gestora de contenidos, n m, f
 • fr  (curador de continguts | curadora de continguts) éditeur de contenu | éditrice de contenu, n m, f
 • fr  (curador de continguts | curadora de continguts) organisateur de contenu | organisatrice de contenu, n m, f
 • fr  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) animateur de communauté | animatrice de communauté, n m, f
 • fr  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) gestionnaire de communauté, n m, f
 • fr  (gestor de continguts | gestora de continguts) gestionnaire de contenu, n m, f
 • fr  (gestor de continguts | gestora de continguts) gestionnaire de contenus, n m, f
 • en  (curador de continguts | curadora de continguts) content curator, n
 • en  (curador de continguts | curadora de continguts) digital curator, n
 • en  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) community manager, n
 • en  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) online community manager, n
 • en  (gestor de continguts | gestora de continguts) content manager, n

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Definició
Tant curador de continguts | curadora de continguts, com gestor de continguts | gestora de continguts, com gestor de comunitats | gestora de comunitats (tot, noms masculins i femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *responsable de continguts.

- Un curador de contingut o una curadora de continguts (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és la persona que s'encarrega de buscar, seleccionar, organitzar i compartir informació en línia que pugui ser rellevant per a una comunitat virtual.
. L'equivalent castellà és responsable de contenidos; els francesos, éditeur de contenu | éditrice de contenu i organisateur de contenu | organisatrice de contenu, i els anglesos, content curator i digital curator.

- Un gestor de continguts o una gestora de continguts (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la persona que s'encarrega de decidir els continguts de difusió propis d'una organització i de supervisar-ne la creació, el desenvolupament, la publicació i l'actualització.
. Els equivalents castellans són administrador de contenidos | administradora de contenidos, director de contenidos | directora de contenidos, editor de contenidos | editora de contenidos, gestor de contenidos | gestora de contenidos i també responsable de contenidos; el francès, gestionnaire de contenu, amb la variant gestionnaire de contenus, i l'anglès, content manager.

- Un gestor de comunitats o una gestora de comunitats (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la persona que s'encarrega de crear, fer créixer, administrar i dinamitzar comunitats virtuals d'acord amb l'estratègia de l'organització que les promou.
. Els equivalents castellans són community manager, gestor de comunidades | gestora de comunidades i gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea; els francesos, animateur de communauté | animatrice de communauté i gestionnaire de communauté, i els anglesos, community manager i online community manager.

Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
(1) Descriuen adequadament el concepte a què fan referència.
(2) Són adequades lingüísticament.
(3) Són paral·leles a formes utilitzades en les altres llengües romàniques.
(4) Ja tenen un cert ús en català.
(5) Els especialistes consideren que tenen possibilitats reals d'implantació.

En canvi, *responsable de continguts (tot i haver estat una forma difosa anteriorment pel TERMCAT) presenta problemes:
(1) Els especialistes consideren que té un significat menys precís que curador de continguts | curadora de continguts, ja que curador | curadora és una forma del món de l'edició amb un significat paral·lel. (Segons el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, curador | curadora és la "Persona que supervisa o dirigeix l'edició d'una obra, que en té cura".)
(2) No permet crear fàcilment una forma nominal transparent per a designar la tasca que es fa, ja que *responsabilitat de continguts no remetria a aquesta idea; per contra, cura de continguts sí.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI relat de marca, màrqueting de continguts, contingut de marca, entreteniment de marca, entreteniment publicitari, joc de marca o joc publicitari?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts i gestor de comunitats | gestora de comunitats al Cercaterm i la Neoloteca i també el document de criteri original, Com es pot dir en català branded content, content marketing, content curator i altres termes relacionats?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/com-pot-dir-catala-branded-content-content-marketing-content-curator-i-altres).
0 CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats? 0 CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats?

<Economia. Empresa>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats?
 • es  (curador de continguts | curadora de continguts; gestor de continguts | gestora de continguts) responsable de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) community manager, n m, f
 • es  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) gestor de comunidades | gestora de comunidades, n m, f
 • es  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) administrador de contenidos | administradora de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) director de contenidos | directora de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) editor de contenidos | editora de contenidos, n m, f
 • es  (gestor de continguts | gestora de continguts) gestor de contenidos | gestora de contenidos, n m, f
 • fr  (curador de continguts | curadora de continguts) éditeur de contenu | éditrice de contenu, n m, f
 • fr  (curador de continguts | curadora de continguts) organisateur de contenu | organisatrice de contenu, n m, f
 • fr  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) animateur de communauté | animatrice de communauté, n m, f
 • fr  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) gestionnaire de communauté, n m, f
 • fr  (gestor de continguts | gestora de continguts) gestionnaire de contenu, n m, f
 • fr  (gestor de continguts | gestora de continguts) gestionnaire de contenus, n m, f
 • en  (curador de continguts | curadora de continguts) content curator, n
 • en  (curador de continguts | curadora de continguts) digital curator, n
 • en  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) community manager, n
 • en  (gestor de comunitats | gestora de comunitats) online community manager, n
 • en  (gestor de continguts | gestora de continguts) content manager, n

<Economia. Empresa>

Definició
Tant curador de continguts | curadora de continguts, com gestor de continguts | gestora de continguts, com gestor de comunitats | gestora de comunitats (tot, noms masculins i femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *responsable de continguts.

- Un curador de contingut o una curadora de continguts (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és la persona que s'encarrega de buscar, seleccionar, organitzar i compartir informació en línia que pugui ser rellevant per a una comunitat virtual.
. L'equivalent castellà és responsable de contenidos; els francesos, éditeur de contenu | éditrice de contenu i organisateur de contenu | organisatrice de contenu, i els anglesos, content curator i digital curator.

- Un gestor de continguts o una gestora de continguts (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la persona que s'encarrega de decidir els continguts de difusió propis d'una organització i de supervisar-ne la creació, el desenvolupament, la publicació i l'actualització.
. Els equivalents castellans són administrador de contenidos | administradora de contenidos, director de contenidos | directora de contenidos, editor de contenidos | editora de contenidos, gestor de contenidos | gestora de contenidos i també responsable de contenidos; el francès, gestionnaire de contenu, amb la variant gestionnaire de contenus, i l'anglès, content manager.

- Un gestor de comunitats o una gestora de comunitats (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la persona que s'encarrega de crear, fer créixer, administrar i dinamitzar comunitats virtuals d'acord amb l'estratègia de l'organització que les promou.
. Els equivalents castellans són community manager, gestor de comunidades | gestora de comunidades i gestor de comunidades en línea | gestora de comunidades en línea; els francesos, animateur de communauté | animatrice de communauté i gestionnaire de communauté, i els anglesos, community manager i online community manager.

Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
(1) Descriuen adequadament el concepte a què fan referència.
(2) Són adequades lingüísticament.
(3) Són paral·leles a formes utilitzades en les altres llengües romàniques.
(4) Ja tenen un cert ús en català.
(5) Els especialistes consideren que tenen possibilitats reals d'implantació.

En canvi, *responsable de continguts (tot i haver estat una forma difosa anteriorment pel TERMCAT) presenta problemes:
(1) Els especialistes consideren que té un significat menys precís que curador de continguts | curadora de continguts, ja que curador | curadora és una forma del món de l'edició amb un significat paral·lel. (Segons el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, curador | curadora és la "Persona que supervisa o dirigeix l'edició d'una obra, que en té cura".)
(2) No permet crear fàcilment una forma nominal transparent per a designar la tasca que es fa, ja que *responsabilitat de continguts no remetria a aquesta idea; per contra, cura de continguts sí.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI relat de marca, màrqueting de continguts, contingut de marca, entreteniment de marca, entreteniment publicitari, joc de marca o joc publicitari?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts i gestor de comunitats | gestora de comunitats al Cercaterm i la Neoloteca i també el document de criteri original, Com es pot dir en català branded content, content marketing, content curator i altres termes relacionats?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/com-pot-dir-catala-branded-content-content-marketing-content-curator-i-altres).
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010-2024. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/114>

 • ca  aïllant, n m
 • ca  estora, n f
 • ca  màrfega, n f
 • es  aislante, n m
 • es  esterilla, n f
 • es  esterilla aislante, n f
 • fr  matelas de sol, n m
 • fr  tapis de sol, n m
 • en  ground pad, n
 • en  roll mat, n
 • en  sleeping mat, n
 • en  sleeping pad, n
 • en  thermal pad, n

<Esport > 18 Muntanyisme>

Definició
Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i material sintètic, que es fa servir per a evitar el pas de la fredor i la humitat quan es dorm a terra o en una tenda.
aïllant aïllant

<Esport > Esports d'hivern. Neu>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels esports d'hivern [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2004-2023. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/29/>

 • ca  aïllant, n m
 • ca  estora, n f
 • ca  màrfega, n f
 • es  aislante, n m
 • es  esterilla, n f
 • es  esterilla aislante, n f
 • fr  matelas de sol, n m
 • fr  tapis de sol, n m
 • en  ground pad, n
 • en  roll mat, n
 • en  sleeping mat, n
 • en  sleeping pad, n
 • en  thermal pad, n

<Neu i esports d'hivern > Esports d'hivern > Alpinisme>

Definició
Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i material sintètic, que es fa servir per a evitar el pas de la fredor i la humitat quan es dorm a terra o en una tenda.
absència congènita d'estern absència congènita d'estern

<Ciències de la salut > Medicina clínica > Classificació internacional de malalties>

Font de la imatge

Les denominacions en català d'aquesta fitxa procedeixen de l'obra següent, elaborada pel TERMCAT:

CIM-9-MC: Classificació internacional de malalties: 9a revisió: modificació clínica. 6a edició. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut: Pòrtic, 2008. 1263 p.
ISBN: 978-84-9809-032-1

Aquesta classificació és la versió en català de la International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD-9-CM), que ha elaborat el TERMCAT a partir d'un encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Les denominacions en anglès procedeixen del text oficial nord-americà, la versió digital del qual es pot descarregar des de l'adreça:
ftp://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/Publications/ICD9-CM/2006/

Com a referència addicional s'ha tingut en compte l'obra:
PUCKETT, C. D. 2007 Annual hospital version: the educational annotation of ICD-9-CM. 5th ed. Reno, Nev.: Channel Publishing, 2006. 936 p.
ISBN: 1-933053-06-2

L'agrupació dels termes en àrees temàtiques s'ha fet seguint la distribució en capítols d'aquestes obres.

Com que l'ús principal d'aquestes classificacions és la codificació amb finalitats clíniques i estadístiques dels diagnòstics i procediments efectuats en els centres hospitalaris, els termes inclosos poden diferir dels que són habituals en la pràctica mèdica.

 • ca  absència congènita d'estern
 • en  congenital absence of sternum

<Classificació internacional de malalties > Malalties > Anomalies congènites>

administrador de bases de dades | administradora de base de dades administrador de bases de dades | administradora de base de dades

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. 2a ed. rev. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2003. 345 p. ISBN 84-393-6127-0

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  administrador de bases de dades | administradora de base de dades, n m, f
 • ca  gestor de bases de dades | gestora de base de dades, n m, f
 • es  administrador de bases de datos
 • es  gestor de bases de datos
 • fr  administrateur de bases de données
 • fr  gestionnaire de bases de données
 • en  database administrator
 • en  database manager

<Societat > Sectors > Professions>

Definició
Persona responsable de la gestió i del funcionament d'una base de dades.
administrador de bases de dades | administradora de bases de dades administrador de bases de dades | administradora de bases de dades

<Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions > Ocupacions>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA. Diccionari de les ocupacions. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2004. 359 p.
ISBN 84-393-6454-7

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  administrador de bases de dades | administradora de bases de dades, n m, f
 • ca  gestor de bases de dades | gestora de bases de dades, n m, f
 • es  administrador de bases de datos
 • es  gestor de bases de datos
 • fr  administrateur de bases de données
 • fr  gestionnaire de bases de données
 • en  database administrator
 • en  database manager

<Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions > Ocupacions>

Definició
Persona que s'ocupa del funcionament d'una base de dades i de la gestió de la informació que conté.
administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. 2a ed. rev. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2003. 345 p. ISBN 84-393-6127-0

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics, n m, f
 • ca  gestor de sistemes informàtics | gestora de sistemes informàtics, n m, f
 • es  administrador de sistemas informáticos
 • es  gestor de sistemas informáticos
 • fr  administrateur de systèmes informatiques
 • fr  gestionnaire de systèmes informatiques
 • en  computer system administrator
 • en  superuser
 • en  sysadmin

<Societat > Sectors > Professions>

Definició
Persona que s'ocupa de la gestió i del funcionament dels components de programari i de maquinari d'un sistema informàtic.
administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics

<Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions > Ocupacions>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA. Diccionari de les ocupacions. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2004. 359 p.
ISBN 84-393-6454-7

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  administrador de sistemes informàtics | administradora de sistemes informàtics, n m, f
 • ca  gestor de sistemes informàtics | gestora de sistemes informàtics, n m, f
 • es  administrador de sistemas informáticos
 • es  gestor de sistemas informáticos
 • fr  administrateur de systèmes informatiques
 • fr  gestionnaire de systèmes informatiques
 • en  computer system administrator
 • en  superuser
 • en  sysadmin

<Electrònica. Informàtica. Telecomunicacions > Ocupacions>

Definició
Persona que s'ocupa de la gestió i el funcionament dels elements de programari i de maquinari d'un sistema informàtic.
administrador de xarxes | administradora de xarxes administrador de xarxes | administradora de xarxes

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. 2a ed. rev. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2003. 345 p. ISBN 84-393-6127-0

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  administrador de xarxes | administradora de xarxes, n m, f
 • ca  gestor de xarxes | gestora de xarxes, n m, f
 • es  administrador de redes
 • es  gestor de redes
 • fr  administrateur de réseaux
 • fr  gestionnaire de réseaux
 • en  network administrator
 • en  network manager

<Societat > Sectors > Professions>

Definició
Persona responsable de la gestió i del funcionament d'una xarxa informàtica o de telecomunicacions.