Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "endogen" dins totes les àrees temàtiques

0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica? 0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?

<Ciències de la salut>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?
 • ca  -gen -gena: acidogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: al·lergogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: cancerigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: endogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: exogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: gasogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: glucogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: necrogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: oncogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: organogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: patogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: piretogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: terrigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: fisiogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: hidatogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: iogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: neurogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: oncogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: patogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: pirogènic -a (EXEMPLE), adj

<Ciències de la salut>

Definició
Tant -gen, -gena com -gènic, -gènica es consideren formes sufixades adequades, encara que estrictament tenen significats diferents:

- -gen, -gena (forma sufixada del grec -genés [<génos, 'naixement', 'origen']): S'utilitza per a crear noms i adjectius en què s'indica que generen o produeixen l'element a què fa referència la base.
Ex.: acidogen, al·lergogen, cancerigen, gasogen, glucogen, oncogen, patogen, piretogen.

- -gènic, -gènica (forma sufixada del grec genikós ['nascut', 'generat']): S'utilitza per a crear adjectius en què s'indica que són generats o produïts per l'element a què fa referència la base.
Ex.: iogènic -a, fisiogènic -a, hidatogènic -a, neurogènic -a, oncogènic -a (que no és el mateix, doncs, que oncogen -a), patogènic -a (que no és el mateix que patogen -a), pirogènic -a.
. A més, els mots acabats en -gènic, -gènica també poden ser adjectius relacionats amb un nom acabat en -gènia (del grec geneá, 'naixement', 'generació', amb el significat d'estudi de l'element a què fa referència la base).

Tot i això, hi ha casos excepcionals que no s'ajusten a aquesta distinció. Es tracta de formes tradicionals ja consolidades, que no van seguir aquest patró.
Ex.: endogen, exogen, necrogen, organogen, terrigen.

Nota

 • 1. A diferència del català, en anglès es distingeix entre aquestes formes sufixades segons la categoria lèxica de la paraula creada:
  - -gen: S'utilitza per a crear noms, amb el doble significat 'que produeix' (allergen, en català al·lergen o al·lergogen) i 'que és produït per' (cultigen, en català planta cultivada).
  - - genic / -genetic: S'utilitzen per a crear adjectius, amb el doble significat 'que produeix' (carcinogenic, en català carcinogen, 'que provoca o afavoreix l'aparició d'un càncer'; cytogenetic, en català citogen, 'que origina la formació de cèl·lules') i 'que és produït per' (iatrogenic, en català iatrogènic, 'que deriva de l'actuació del metge'; psychogenetic, en català psicogènic, 'produït per la psique').
 • 2. En català també hi ha adjectius acabats en -genètic (-genètica), generalment formacions vinculades amb noms acabats en -gènesi o -genèsia (del grec génesis, 'generació'): abiogenètic, de abiogènesi; epigenètic, de epigènesi.
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, Usos de les formes sufixades "-gen" i "-gènic", en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/114/).
0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica? 0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?

<Ciències de la vida>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?
 • ca  -gen -gena: acidogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: al·lergogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: cancerigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: endogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: exogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: gasogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: glucogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: necrogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: oncogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: organogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: patogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: piretogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: terrigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: fisiogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: hidatogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: iogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: neurogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: oncogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: patogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: pirogènic -a (EXEMPLE), adj

<Ciències de la vida>

Definició
Tant -gen, -gena com -gènic, -gènica es consideren formes sufixades adequades, encara que estrictament tenen significats diferents:

- -gen, -gena (forma sufixada del grec -genés [<génos, 'naixement', 'origen']): S'utilitza per a crear noms i adjectius en què s'indica que generen o produeixen l'element a què fa referència la base.
Ex.: acidogen, al·lergogen, cancerigen, gasogen, glucogen, oncogen, patogen, piretogen.

- -gènic, -gènica (forma sufixada del grec genikós ['nascut', 'generat']): S'utilitza per a crear adjectius en què s'indica que són generats o produïts per l'element a què fa referència la base.
Ex.: iogènic -a, fisiogènic -a, hidatogènic -a, neurogènic -a, oncogènic -a (que no és el mateix, doncs, que oncogen -a), patogènic -a (que no és el mateix que patogen -a), pirogènic -a.
. A més, els mots acabats en -gènic, -gènica també poden ser adjectius relacionats amb un nom acabat en -gènia (del grec geneá, 'naixement', 'generació', amb el significat d'estudi de l'element a què fa referència la base).

Tot i això, hi ha casos excepcionals que no s'ajusten a aquesta distinció. Es tracta de formes tradicionals ja consolidades, que no van seguir aquest patró.
Ex.: endogen, exogen, necrogen, organogen, terrigen.

Nota

 • 1. A diferència del català, en anglès es distingeix entre aquestes formes sufixades segons la categoria lèxica de la paraula creada:
  - -gen: S'utilitza per a crear noms, amb el doble significat 'que produeix' (allergen, en català al·lergen o al·lergogen) i 'que és produït per' (cultigen, en català planta cultivada).
  - - genic / -genetic: S'utilitzen per a crear adjectius, amb el doble significat 'que produeix' (carcinogenic, en català carcinogen, 'que provoca o afavoreix l'aparició d'un càncer'; cytogenetic, en català citogen, 'que origina la formació de cèl·lules') i 'que és produït per' (iatrogenic, en català iatrogènic, 'que deriva de l'actuació del metge'; psychogenetic, en català psicogènic, 'produït per la psique').
 • 2. En català també hi ha adjectius acabats en -genètic (-genètica), generalment formacions vinculades amb noms acabats en -gènesi o -genèsia (del grec génesis, 'generació'): abiogenètic, de abiogènesi; epigenètic, de epigènesi.
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, Usos de les formes sufixades "-gen" i "-gènic", en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/114/).
0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica? 0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?

<Criteris>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?
 • ca  -gen -gena: acidogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: al·lergogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: cancerigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: endogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: exogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: gasogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: glucogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: necrogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: oncogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: organogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: patogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: piretogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: terrigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: fisiogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: hidatogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: iogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: neurogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: oncogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: patogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: pirogènic -a (EXEMPLE), adj

<Criteris lingüístics > Formació per composició>

Definició
Tant -gen, -gena com -gènic, -gènica es consideren formes sufixades adequades, encara que estrictament tenen significats diferents:

- -gen, -gena (forma sufixada del grec -genés [<génos, 'naixement', 'origen']): S'utilitza per a crear noms i adjectius en què s'indica que generen o produeixen l'element a què fa referència la base.
Ex.: acidogen, al·lergogen, cancerigen, gasogen, glucogen, oncogen, patogen, piretogen.

- -gènic, -gènica (forma sufixada del grec genikós ['nascut', 'generat']): S'utilitza per a crear adjectius en què s'indica que són generats o produïts per l'element a què fa referència la base.
Ex.: iogènic -a, fisiogènic -a, hidatogènic -a, neurogènic -a, oncogènic -a (que no és el mateix, doncs, que oncogen -a), patogènic -a (que no és el mateix que patogen -a), pirogènic -a.
. A més, els mots acabats en -gènic, -gènica també poden ser adjectius relacionats amb un nom acabat en -gènia (del grec geneá, 'naixement', 'generació', amb el significat d'estudi de l'element a què fa referència la base).

Tot i això, hi ha casos excepcionals que no s'ajusten a aquesta distinció. Es tracta de formes tradicionals ja consolidades, que no van seguir aquest patró.
Ex.: endogen, exogen, necrogen, organogen, terrigen.

Nota

 • 1. A diferència del català, en anglès es distingeix entre aquestes formes sufixades segons la categoria lèxica de la paraula creada:
  - -gen: S'utilitza per a crear noms, amb el doble significat 'que produeix' (allergen, en català al·lergen o al·lergogen) i 'que és produït per' (cultigen, en català planta cultivada).
  - - genic / -genetic: S'utilitzen per a crear adjectius, amb el doble significat 'que produeix' (carcinogenic, en català carcinogen, 'que provoca o afavoreix l'aparició d'un càncer'; cytogenetic, en català citogen, 'que origina la formació de cèl·lules') i 'que és produït per' (iatrogenic, en català iatrogènic, 'que deriva de l'actuació del metge'; psychogenetic, en català psicogènic, 'produït per la psique').
 • 2. En català també hi ha adjectius acabats en -genètic (-genètica), generalment formacions vinculades amb noms acabats en -gènesi o -genèsia (del grec génesis, 'generació'): abiogenètic, de abiogènesi; epigenètic, de epigènesi.
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, Usos de les formes sufixades "-gen" i "-gènic", en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/114/).
cicle endogen cicle endogen

<Microbiologia i patologia infecciosa>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS; FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS; ENCICLOPÈDIA CATALANA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT. Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2021 (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/183/>
Es tracta d'un diccionari que ofereix les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l'elaboració d'un nou diccionari de medicina en llengua catalana. El contingut, que es va actualitzant i ampliant periòdicament, té com a punt de partida la segona edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina, consultable en el Portal CiT de l'Institut d'Estudis Catalans.

Per a veure amb detall els criteris de marcatge de les fitxes, es pot consultar el producte complet a la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT. Igualment, per a obtenir més informació sobre el projecte, es pot consultar el web del projecte DEMCAT.

 • ca  cicle endogen, n m

<Microbiologia i patologia infecciosa>

Definició
Creixement i reproducció d'un paràsit dins el cos d'un vertebrat.
endogen -ògena endogen -ògena

<Ciències de la salut > Terapèutica > Fisioteràpia>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CARDONA RECASENS, Eva de; ESQUIROL CAUSSA, Jordi. Diccionari de fisioteràpia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196/>

 • ca  endogen -ògena, adj
 • ca  endogènic -a, adj sin. compl.
 • es  endogénico -ca, adj
 • es  endógeno -na, adj
 • en  endogenous

<Fisioteràpia > Fisiologia>

Definició
Que es forma o engendra a l'interior de l'organisme o d'alguna cosa.
endogen -ògena endogen -ògena

<Ciències de la salut > Medicina preventiva. Salut pública > Seguretat alimentària>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de seguretat alimentària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2021. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/304>

 • ca  endogen -ògena, adj
 • ca  endogènic -a, adj sin. compl.
 • es  endógeno -na, adj
 • fr  endogène, adj
 • en  endogenous, adj

<Seguretat alimentària > Conceptes generals>

Definició
Dit d'una substància que es forma de manera natural en l'organisme.

Nota

 • Per exemple, l'àcid úric és una substància endògena.
endogen -ògena endogen -ògena

<Ciències de la salut > Conceptes troncals>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS; FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS; ENCICLOPÈDIA CATALANA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT. Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2021 (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/183/>
Es tracta d'un diccionari que ofereix les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l'elaboració d'un nou diccionari de medicina en llengua catalana. El contingut, que es va actualitzant i ampliant periòdicament, té com a punt de partida la segona edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina, consultable en el Portal CiT de l'Institut d'Estudis Catalans.

Per a veure amb detall els criteris de marcatge de les fitxes, es pot consultar el producte complet a la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT. Igualment, per a obtenir més informació sobre el projecte, es pot consultar el web del projecte DEMCAT.

 • ca  endogen -ògena, adj
 • ca  endogènic -a, adj sin. compl.
 • es  endógeno -na, adj
 • fr  endogène, adj
 • en  endogenous, adj

<Ciències de la salut > Conceptes troncals>

Definició
Que actua o s'acreix de dins enfora o que es forma o engendra a l'interior d'alguna cosa.
factor digitàlic endogen factor digitàlic endogen

<Bioquímica i biologia molecular>, <Endocrinologia i nutrició>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS; FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS; ENCICLOPÈDIA CATALANA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT. Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2021 (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/183/>
Es tracta d'un diccionari que ofereix les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l'elaboració d'un nou diccionari de medicina en llengua catalana. El contingut, que es va actualitzant i ampliant periòdicament, té com a punt de partida la segona edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina, consultable en el Portal CiT de l'Institut d'Estudis Catalans.

Per a veure amb detall els criteris de marcatge de les fitxes, es pot consultar el producte complet a la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT. Igualment, per a obtenir més informació sobre el projecte, es pot consultar el web del projecte DEMCAT.

 • ca  factor digitàlic endogen, n m
 • en  digitalis-like compound

<Bioquímica i biologia molecular>, <Endocrinologia i nutrició>

Definició
Substància de naturalesa esteroidal secretada probablement a l'hipotàlem i les suprarenals, que provoca natrúria per inhibició de la reabsorció del sodi pel ronyó, per blocatge de la bomba de sodi talment com fan els medicaments digitàlics.
metabolisme endogen metabolisme endogen

<Bioquímica i biologia molecular>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS; FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS; ENCICLOPÈDIA CATALANA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT. Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2021 (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/183/>
Es tracta d'un diccionari que ofereix les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l'elaboració d'un nou diccionari de medicina en llengua catalana. El contingut, que es va actualitzant i ampliant periòdicament, té com a punt de partida la segona edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina, consultable en el Portal CiT de l'Institut d'Estudis Catalans.

Per a veure amb detall els criteris de marcatge de les fitxes, es pot consultar el producte complet a la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT. Igualment, per a obtenir més informació sobre el projecte, es pot consultar el web del projecte DEMCAT.

 • ca  metabolisme endogen, n m

<Bioquímica i biologia molecular>

Definició
Metabolisme de les proteïnes dels teixits corporals.
opioide endogen opioide endogen

<Ciències de la vida > Bioquímica>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  opioide endogen, n m
 • es  opioide endógeno
 • fr  opioïde endogène
 • en  endogenous opioid

<Ciències de la vida > Bioquímica>

Definició
Opioide produït pel cos, amb una estructura molecular anàloga a la dels opiacis.

Nota

 • Els opioides endògens es poden classificar en tres grans grups: les endorfines, les encefalines i les dinorfines.