Back to top
0 CRITERI Definició verbal amb subjecte (2): Marcatge i ubicació 0 CRITERI Definició verbal amb subjecte (2): Marcatge i ubicació

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI Definició verbal amb subjecte (2): Marcatge i ubicació

<Criteris metodològics > Dades terminològiques > Definició>

Definició
En els casos que es considera convenient incloure el subjecte d'un verb definit en la seva definició (vegeu la fitxa CRITERI Subjecte en definicions verbals: Aparició), convé haver decidit com es marca i en quin punt de la definició se situa si el marcatge escollit es pot prestar a confusions:

- Pel que fa al marcatge del subjecte, hi ha bàsicament dues maneres d'indicar que un element de la definició és el subjecte i, doncs, que no forma part pròpiament de la definició:
(1) Marcatge verbal: Per mitjà d'una perífrasi que singularitza el subjecte respecte a la resta de definició.
Ex. 1: hennir v intr En parlant du cheval, Pousser le cri particulier à son espèce. [Le nouveau Petit Robert]
Ex. 2: relinchar v Referido a un caballo, dar relinchos o emitir su voz característica. [Clave: diccionario de uso del español actual]
(2) Marcatge gràfic: Per mitjà d'elements gràfics que emmarquen el subjecte, siguin específics (parèntesis, parèntesis angulars, claudàtors, etc.) o utilitzats amb altres usos (comes).
Ex. 1: renillar v [El cavall, el mul]1 cridar. [Diccionari descriptiu de la llengua catalana]
Ex. 2: renillar v. intr. El cavall, cridar. [Diccionari de la llengua catalana]
El TERMCAT aplica el marcatge gràfic amb comes, que es pot considerar habitual en lexicografia i terminologia catalanes.

- Pel que fa a la situació del subjecte, afecta sobretot el cas del marcatge gràfic amb comes, ja que els altres tipus de marcatge (verbal i gràfic amb elements específics) no es presten a equívocs. Destaquem les dues possibilitats més utilitzades en el cas d'un marcatge amb comes:
(1) A l'inici de la definició:
Ex.: abonançar v. intr. El temps, esdevenir bo. [Diccionari de la llengua catalana]
(2) A continuació del verb, d'acord amb els criteris següents:
(2.1) Darrere el sintagma verbal compost pel verb i el primer complement obligatori (complement directe, complement indirecte, complement preposicional) o bé compost pel verb i un adverbi que el matisa.
Ex. 1: cedir la traça v intr Apartar-se de la traça [SUBJ + CD], un esquiador de fons, perquè un altre esquiador l'avanci.
Ex.2: desplomar-se v intr pron Aterrar bruscament [V + ADV], una aeronau, com a conseqüència d'una velocitat de descens massa elevada o una velocitat de vol massa baixa.
(2.2) Darrere el verb, en cas d'un sintagma verbal d'una altra mena, d'un primer complement obligatori molt llarg o d'un complement verbal que faci referència al subjecte per mitjà d'un pronom, un díctic, etc.
Ex.: col·lapsar v intr Deformar-se [V], una estructura, fins a un punt crític [CC], de manera que hi ha perill que se'n produeixi la caiguda total o parcial, com a conseqüència d'un pes excessiu o d'una deformació dels materials que la constitueixen.
Aquesta segona opció, amb els criteris 2.1 i 2.2, és la que segueix el TERMCAT en el seus productes.

Nota

  • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Definició verbal amb subjecte (1): Aparició i CRITERI Definició verbal amb subjecte (3): Errors freqüents.
  • 2. Podeu consultar el document de criteri original, Definició: Presència i representació del subjecte, en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/definicio-subjecte.pdf).