Back to top
entreteniment de marca entreteniment de marca

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  entreteniment de marca, n m
 • ca  entreteniment publicitari, n m
 • es  advertainment, n m
 • fr  divertissement publicitaire, n m
 • fr  publicité divertissante, n f
 • fr  publidivertissement, n m
 • en  adtainment, n
 • en  advertainment, n
 • en  entertising, n

<Comunicació > Publicitat>

Definició
Contingut de marca que té com a objectiu l'entreteniment.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes contingut de marca i entreteniment de marca (sin. entreteniment publicitari):

  S'aproven els termes contingut de marca i entreteniment de marca, aquest segon amb el sinònim entreteniment publicitari, pels motius següents:

  ·són alternatives als manlleus anglesos branded content i advertainment, respectivament;

  ·contingut de marca és el calc de l'anglès branded content i ja té força ús en català, al costat del manlleu; també es documenta, anàlogament, en altres llengües romàniques;

  ·entreteniment de marca i entreteniment publicitari, que designen un tipus de contingut de marca, són formes descriptives i alternatives al manlleu anglès advertainment (acrònim de advertising 'publicitat' i entertainment 'entreteniment'); entreteniment de marca és una denominació coherent amb contingut de marca, mentre que entreteniment publicitari s'acosta més a la designació anglesa i, en general, a les solucions normalment utilitzades en les altres llengües; la sinonímia aprovada respon al fet que en aquest cas s'han constatat dues tendències d'ús entre els especialistes: n'hi ha que, per motius semàntics, prefereixen l'ús de marca (perquè consideren publicitari un adjectiu massa reduccionista i vinculat a formats comunicatius tradicionals), i n'hi ha d'altres, en canvi, que són més partidaris de publicitari per tradició i per paral·lelisme amb les altres llengües;

  ·totes tres formes poden considerar-se lingüísticament adequades i motivades semànticament, tenint en compte el sentit general amb què el diccionari normatiu recull els diferents elements que les constitueixen: contingut ("Matèria, significació, d'un discurs, una obra, un missatge, en oposició a la seva forma", segons el diccionari normatiu), entreteniment ("Allò amb què hom s'entreté"), marca ("Signe distintiu d'una empresa, d'una institució i especialment d'un producte o d'un servei, constituït habitualment per un logotip, un gràfic o la combinació d'ambdós", i per extensió, segons el GDLC-E (1), "Empresa que fabrica productes de marca" i també "Producte de marca") i publicitari ("Relatiu o pertanyent a la publicitat", és a dir, a la "Tècnica aplicada als mitjans de comunicació de massa amb l'objecte d'induir el públic a determinats comportaments, principalment comercials");

  ·són formes coherents amb altres termes relacionats del mateix sector igualment normalitzats pel Consell Supervisor, com ara relat de marca o els sinònims joc de marca i joc publicitari;

  ·tenen el vistiplau d'especialistes del sector.

  Es descarta l'acceptació dels manlleus perquè es creu que les formes aprovades tenen possibilitats d'implantació.

  Com a alternativa a branded content es descarta la forma contingut corporatiu perquè els continguts de marca poden referir-se no tan sols a corporacions (això és, "Grups organitzats de persones lligades entre elles per una comunitat de regles, d'obligacions, de privilegis", segons el diccionari normatiu), sinó a empreses, institucions, territoris, productes, etc., és a dir, a qualsevol ens susceptible de constituir una marca o d'estar representat per una marca.

  Pel que fa a advertainment, s'han valorat també formes com ara publientreteniment o publicitat d'entreteniment; d'acord amb els comentaris rebuts dels especialistes, però, es creu que les formes aprovades tenen més possibilitats d'èxit.

  (1) Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 563, 12 de setembre de 2013]