Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  tautotopònim, n m
 • es  tautopónimo, n m
 • es  tautotopónimo, n m
 • es  topónimo redundante, n m
 • es  topónimo tautológico, n m
 • fr  toponyme pléonastique, n m
 • en  tautological place name, n
 • en  tautological toponym, n

<Lingüística>

Definició
Designació composta referida a un lloc, sovint un accident geogràfic, en què almenys dos dels constituents repeteixen un mateix significat genèric, generalment expressat amb formes lingüístiques procedents de llengües diferents.

Nota

 • Són exemples de tautotopònims vall d'Aran (Aran, d'origen basc, vol dir 'vall'), desert del Sàhara (Sàhara, d'origen àrab, vol dir 'desert') i salt de Sallent (Sallent és un derivat de sallir, del llatí salire, que significa 'saltar').
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme tautotopònim:

  S'aprova el terme tautotopònim pels motius següents:

  ·és la forma més utilitzada en català per a designar el concepte, segons confirmen tots els especialistes consultats;

  ·es recull en nombrosos textos especialitzats i és la forma utilitzada per estudiosos de referència, com ara Enric Moreu-Rey;

  ·és una designació semànticament motivada, transparent i adequada des del punt de vista formal, creada sobre el nucli topònim ("Nom propi de lloc", segons el diccionari normatiu) amb adjunció de la forma prefixada d'origen grec tauto- 'el mateix'.

  Altres formes que també s'han valorat però que s'han descartat en favor de la forma aprovada són:
  -tautopònim, amb haplologia de la síl·laba intermèdia to de tauto(to)pònim: perquè és una forma molt poc usada en català;
  -topònim tautològic i topònim pleonàstic: són descriptives, adequades i precises, però tautotopònim ja és una forma consolidada;
  -tautònim, de taut(o)- 'el mateix' i -ònim 'nom', paral·lela als substantius normatius corònim, exònim, hidrònim o orònim: perquè s'utilitza en l'àmbit de la taxonomia amb un altre sentit ("Nom binari en què el nom genèric i l'específic són iguals", segons el diccionari normatiu);
  -topònim duplicat, topònim redundant i topònim repetitiu: perquè no s'utilitzen ni remeten de manera clara a aquest concepte.

  [Acta 569, 23 de gener de 2014]