Back to top
agricultura integrada agricultura integrada

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  agricultura integrada, n f
 • es  agricultura integrada, n f
 • fr  agriculture integrée, n f
 • it  agricoltura integrata, n f
 • pt  agricultura integrada, n f
 • en  integrated farming, n
 • de  integrierte Landwirtschaft, n f

<Agricultura>, <Alimentació>

Definició
Agricultura que recorre tant a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics com a l'explotació intensiva i l'ús d'adobs químics de síntesi industrial, amb la finalitat de combinar la rendibilitat de l'explotació amb l'equilibri del medi i la conservació de la fertilitat del sòl.

Nota

 • 1. A l'Estat espanyol l'agricultura integrada està regulada de manera general pel RD 1201/2002, el compliment del qual està garantit pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes, que també poden establir especificacions i adaptacions. Així, a Catalunya l'òrgan de regulació és el Consell Català de la Producció Integrada; a les Illes, el Consell Balear de la Producció Integrada, i al País Valencià, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
 • 2. A Catalunya els productes de l'agricultura integrada s'identifiquen amb la inscripció Producció integrada Catalunya i el dibuix d'una marieta com a distintiu; a les Illes Balears, amb la inscripció producció integrada Illes Balears i el dibuix d'una fletxa de forma circular, i, al País Valencià, amb la inscripció Comunidad Valenciana Producción Integrada i el dibuix esquemàtic d'unes hortalisses.
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme agricultura integrada:

  S'aprova la denominació agricultura integrada, pels motius següents:

  ·és la forma única que s'utilitza en totes les fonts per a fer referència a aquest concepte;

  ·està avalada per la regulació que en fan els òrgans corresponents de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana;

  ·es pot considerar conceptualment motivada, perquè aquest tipus d'agricultura integra en l'agricultura convencional diverses pràctiques pròpies de l'agricultura ecològica;

  ·es documenten formes anàlogues en totes les llengües d'equivalència estudiades (castellà, francès, italià, portuguès, anglès i alemany);

  ·té l'aval dels especialistes.

  [Acta 578, 14 de juliol de 2014]