Back to top
discrepància substancial discrepància substancial

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE-EN ISO 14050:2010 Gestió ambiental. Vocabulari i de la norma internacional ISO corresponent (ISO 14050:2009).

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic AEN/CTN 150 Gestió Ambiental, la secretaria del qual és a càrrec d'AENOR. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb AENOR per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El símbol cod precedeix el codi de referència que permet localitzar els termes dins del text de la norma. Els termes de les definicions i de les notes que tenen una entrada específica en la norma es presenten en negreta seguits del codi de referència entre parèntesis.

  • ca  discrepància substancial, n f
  • es  discrepancia sustancial
  • fr  différence notable
  • it  discrepanza rilevante
  • pt  discrepância material
  • en  material discrepancy
  • de  wesentliche Abweichung
  • cod  9.3.7

<Gestió ambiental>

Definició
Errors, omissions i tergiversacions independents o combinats que es troben en la declaració sobre els GEH (9.5.2) i que podrien afectar les decisions dels usuaris objectiu (9.7.2).

Nota

  • [ISO 14064-1:2006]