Back to top
0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?
  • es  wasap, n m
  • es  Whatsapp, n m
  • es  whatsapp ·, n m
  • es  guasap, n m sin. compl.

<Tecnologies de la informació i la comunicació > Xarxes socials>, <Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
Tant la grafia amb majúscules WhatsApp, com la grafia amb minúscula whatsapp i, fins i tot, la grafia amb minúscula i amb simplificació del grup final whatsap es consideren adequades segons el context; en canvi, no es consideren recomanables les grafies *watsap, *wassap, *wasap o similars.

- La grafia WhatsApp és el nom comercial de l'aplicació i, per tant, com totes les marques, està protegida legalment.
. És la grafia més adequada per a fer referència a l'aplicació en registres formals, sobretot catàlegs i altres usos comercials.

- Les grafies whatsapp i whatsap són adaptacions a l'ús d'aquest nom amb un valor genèric, sovint per a fer referència a cadascun dels missatges enviats per mitjà d'aquesta aplicació i no a l'aplicació mateixa. És un fenomen anàleg al d'altres denominacions comercials que s'han integrat en la llengua com a denominacions genèriques (com ara vamba, cel·lo, etc.).
. Són grafies adequades per a registres informals, contextos divulgatius, ús en mitjans de comunicació, etc., tant la grafia que únicament elimina les majúscules (whatsapp) com la grafia que adapta el grup consonàntic final pp a l'ortografia catalana (whatsap).
Ex.: enviar / escriure / fer un whatsap (o un whatsapp), parlar per whatsap (o per wathsapp)

En canvi, les grafies *watsap, *wassap o *wasap, que correspondrien a adaptacions més profundes de la forma original, no es consideren adequades en cap context, perquè s'allunyen excessivament de la forma original.
. Pel que fa *watsap convé tenir en compte que en català hi ha tendència a mantenir el grup wh, tal com mostra el cas de whisky; pel que fa a *wassap i *wasap tenen l'inconvenient afegit de no ajustar-se ni a la pronúncia anglesa original ni a l'adaptació recomanada per a aquest so en català (on són freqüents les paraules amb un so similar, com ara automatitzar, dits, mots, etc.).

Nota

  • 1. En l'ús per a fer referència als missatges, és freqüent en castellà i francès recórrer a WhatsApp o whatsapp sense flexió de plural encara que el valor sigui plural. (Per exemple, uno de los whatsapp o lire les WhatsApp.)
  • 2. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar?, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
  • 3. Podeu consultar el document de criteri original, #terme de la setmana: whatsap, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2014/02/24/termedelasetmana-whatsap/).