Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  aparcabicicletes, n m
 • ca  aparcabicis, n m sin. compl.
 • es  anclaje para bicicletas, n m
 • es  aparcabicicletas, n m
 • es  aparcabicis, n m
 • es  soporte para bicicletas, n m
 • fr  arceau à vélo, n m
 • fr  support à vélos, n m
 • en  bicycle parking rack, n
 • en  bicycle rack, n
 • en  bike rack, n

<Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible>

Definició
Aparcament de bicicletes situat a la via pública que consisteix en una successió d'elements de suport als quals es poden fixar una o més bicicletes per mitjà de cadenats.

Nota

 • 1. En un registre col·loquial, cadascun dels elements de suport d'un aparcabicicletes també es denomina u o u invertida, en al·lusió a la seva forma més habitual.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes aparcabicicletes (sin. compl. aparcabicis), consigna de bicicletes, tancat de bicicletes i aparcament de bicicletes d'enllaç:

  S'aprova la denominació aparcabicicletes (amb el sinònim complementari aparcabicis), juntament amb els termes relacionats consigna de bicicletes, tancat de bicicletes i aparcament de bicicletes d'enllaç, pels motius següents:

  ·són formes transparents, totes amb la presència del nom bicicleta per a indicar el vehicle a què fan referència els sistemes d'aparcament;

  ·tenen l'aval dels especialistes.

  Pel que fa concretament al nom aparcabicicletes, amb el sinònim complementari aparcabicis,

  ·són formes sintètiques;

  ·la proximitat formal amb el descriptor genèric aparcament de bicicletes es justifica perquè són els aparcaments de bicicletes més usuals i també perquè poden adoptar disposicions i formats molt diversos;

  ·es documenten àmpliament, sobretot en contextos divulgatius però també en contextos especialitzats.

  Pel que fa als noms consigna de bicicletes i tancat de bicicletes, són formes que tenen com a nucli dos noms usats metafòricament (les consignes d'equipatge tenen forma sovint de successió d'armariets protegits amb clau, i els tancats solen delimitar per complet zones d'una certa extensió i tenir parets poc consistents que permeten veure'n l'interior).(1)

  Pel que fa al nom aparcament de bicicletes d'enllaç, es tracta d'una forma sintagmàtica descriptiva, constituïda pel nucli aparcament i per un complement que és al seu torn un terme normalitzat en aquest mateix grup de termes (bicicleta d'enllaç), per a indicar que és un tipus d'aparcament destinat a facilitar aquest sistema de transport.

  Finalment, es descarten les alternatives u i u invertida, per a aparcabicicletes, i gàbia de bicicletes, per a tancat de bicicletes, pels motius següents:

  Pel que fa a u i u invertida, denominacions creades a partir de la forma habitual d'aquests suports en un inici, cal tenir en compte que cada vegada són més freqüents els suports amb formes diferents i que són denominacions que pertanyen només a un registre col·loquial (es recullen, però, en nota, perquè tenen ús i no es poden considerar incorrectes).

  Pel que fa a gàbia de bicicletes, calc de l'anglès bicycle cage / bike cage, es considera que el nom gàbia està massa marcat en l'ús com a espai per a animals per a poder prendre aquest altre significat.

  (1) Al diccionari normatiu, consigna significa "Lloc d'una estació de ferrocarril, d'un aeroport, etc., on es dipositen provisòriament els equipatges dels viatgers", i tancat, per mitjà d'una primera remissió a tanca, "Reixa, estacada, bardissa, paret de pedra seca, etc. amb què se circumda un espai de terreny, amb què es tanca una obertura".

  [Acta 601, 5 de febrer de 2016]