Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  camí escolar, n m
 • ca  itinerari escolar, n m sin. compl.
 • es  camino escolar, n m
 • en  safe walking route to school, n
 • en  school walk route, n

<Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible>

Definició
Itinerari senyalitzat que condueix a una escola, pensat perquè els alumnes puguin fer tots sols i d'una manera segura, a partir d'uns 8 anys, el camí entre el seu domicili i el centre escolar.

Nota

 • 1. Tot i estar pensats per a infants sols, els camins escolars requereixen una certa assistència dels adults, per exemple per acompanyar-los fins al punt en què s'hi incorporen.
 • 2. Un camí escolar sol tenir característiques com ara la senyalització amb cartells específics, la protecció amb tanques en punts conflictius, l'adaptació de la freqüència semafòrica als vianants i un control especial de la policia.
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes bus a peu (sin. compl. pedibús), bus en bici (sin. compl. bicibús) i camí escolar (sin. compl. itinerari escolar):

  S'aprova la denominació bus a peu (amb el sinònim complementari pedibús), juntament amb els termes relacionats bus en bici (amb el sinònim complementari bicibús) i camí escolar (amb el sinònim complementari itinerari escolar), pels motius següents:

  Pel que fa als noms bus a peu i bus en bici,

  ·són formes transparents, que tenen com a nucli un nom usat metafòricament (la filera de nens en direcció a l'escola, l'existència de punts de recollida o retorn i l'horari de pas fan pensar en un bus, forma escurçada de autobús ja recollida en el diccionari normatiu) i que el complementen amb una referència al sistema de desplaçament (a peu, en bici);

  ·tenen ja un cert ús en alguns centres escolars catalans en què es promouen aquestes activitats com a sistemes de transport;

  ·tenen l'aval dels especialistes.

  Pel que fa als sinònims complementaris pedibús i bicibús,

  ·són formes sintètiques creades per composició, amb un primer element constituït per la forma prefixada pedi- ('peu') i el mot truncat bici (amb el precedent ja normatiu bicicròs), i amb un segon element constituït per l'escurçament normatiu bus (amb els precedents també normatius bibliobús, microbús o troleibús);

  ·es documenten en textos especialitzats;

  ·es documenten formes anàlogues en castellà i francès.

  Finalment, pel que fa als noms camí escolar i itinerari escolar,

  ·són formes transparents, creades sobre un nucli que indica l'espai per on s'efectua un desplaçament (camí, itinerari) i un adjectiu que fa referència alhora a la destinació del desplaçament i als nens que es desplacen;

  ·es documenten tant en textos especialitzats de l'Administració, amb una especificació de les característiques que han de complir, com en textos divulgatius;

  ·tenen l'aval dels especialistes.

  [Acta 599, 16 de desembre de 2015]