Back to top
0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení? 0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi?; masculí o femení?
 • es  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m/f
 • es  (wifi) wi fi, n m/f
 • es  (wifi) wifi, n m/f
 • fr  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m
 • fr  (wifi) wi-fi·, n m
 • fr  (wifi) wifi, n m
 • it  (Wi-Fi) Wi-Fi, n m
 • it  (wifi) wi-fi, n m/f
 • en  (Wi-Fi, wifi) Wi-Fi, n

<Tecnologies de la informació i la comunicació>, <Criteris lingüístics > Criteris sobre àmbits d'especialitat>

Definició
Tant la grafia amb majúscules i guionet Wi-Fi com la grafia amb minúscules i sense guionet wifi es consideren adequades, tot i que corresponen a contextos d'ús diferents; igualment, tant el gènere masculí com el gènere femení són possibles, sense relació amb la grafia triada.

- El Wi-Fi o la Wi-Fi és una tecnologia pròpia de les xarxes sense fil que es basa en l'estàndard IEEE 802.11; la grafia amb majúscules inicials i guionet té un valor internacional i és, per tant, la més adequada en l'àmbit especialitzat de les telecomunicacions.
. L'equivalent castellà és Wi-Fi; el francès, Wi-Fi; l'italià, Wi-Fi, i l'anglès, també Wi-Fi.

- El wifi o la wifi fa referència a l'adaptació d'aquesta tecnologia com a sistema de connexió sense fil de diversos dispositius electrònics, tant per a connectar-los entre si com per a connectar-los a internet; és una forma pròpia de la llengua general, que cal considerar incorporada al català.
. Els equivalents castellans són wi fi o wifi; els francesos, wi-fi o wifi; l'italià, wi-fi, i l'anglès, igualment Wi-Fi.

Els motius d'aquesta tria són els següents:
(1) Pel que fa a Wi-Fi, és una abreviació amb valor internacional de la forma anglesa wireless fidelity ('fidelitat sense fil'), utilitzada per la marca comercial Wi-Fi Alliance (que és l'organització sense ànim de lucre que promou aquesta tecnologia).
(2) Pel que fa a wifi, és una adaptació de la forma Wi-Fi, habitual en les abreviacions que passen del llenguatge d'especialitat a la llengua general (ex. SIDA > sida, RADAR > radar, etc.); aquesta adaptació es documenta també en castellà i francès.
(3) Pel que fa al gènere, tant en l'ús especialitzat com en l'ús general hi ha molta vacil·lació, per la inexistència de gènere en l'original anglès i per la inexistència d'una traducció que permeti associar la forma a un nom concret (sistema Wi-Fi, xarxa Wi-Fi, tecnologia Wi-Fi?), tot i que sembla que l'ús tendeix cap al gènere masculí. Aquesta mateixa vacil·lació es dona també en castellà, en francès i en italià (en aquests dos últims casos, amb recomanació de l'autoritat lingüística a favor de la forma masculina).

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació de marca comercial (1): Generalitats, CRITERI Denominació de marca comercial (2): WhatsApp, whatsapp, whatsap, watsap, wassap o wasap?, CRITERI Denominació de marca comercial (3): Fer / escriure / enviar un missatge de WhatsApp, fer / escriure / enviar un whatsap, whatsappejar o whatsapejar? i CRITERI Denominació de marca comercial (5): tapaboques, braga, calces, buff® o buf?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de Wi-Fi i wifi al Cercaterm, i també el document de criteri original, Hem d'escriure wifi o Wi-Fi?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/hem-descriure-wifi-o-wi-fi).