Back to top
gestació per substitució gestació per substitució

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  gestació per substitució, n f
 • ca  gestació subrogada, n f
 • es  gestación por sustitución, n f
 • es  gestación subrogada, n f
 • es  maternidad de alquiler, n f
 • es  maternidad subrogada, n f
 • fr  gestation pour autrui, n f
 • fr  maternité de substitution, n f
 • fr  GPA, n f sigla
 • en  surrogacy, n
 • en  surrogate motherhood, n
 • en  surrogate pregnancy, n

<Ciències de la salut > Medicina de la reproducció>

Definició
Procés en què una dona gesta un infant destinat a ser criat com a fill per algú altre.

Nota

 • 1. En la gestació per substitució, segons la motivació de cada situació, l'embaràs de la gestant per substitució es pot aconseguir bé per inseminació artificial (ja sigui amb gàmetes del pare d'intenció o d'un donant) bé per fecundació in vitro (ja sigui amb gàmetes dels dos pares d'intenció, amb gàmetes d'un dels pares d'intenció i d'un donant, o amb gàmetes de dos donants). Segons el cas, doncs, la gestant per substitució i els pares d'intenció poden tenir vinculació genètica amb l'embrió o no tenir-ne, si bé actualment s'aconsella que no hi hagi vinculació genètica entre la gestant per substitució i l'infant.
 • 2. La pràctica de la gestació per substitució només està permesa en la legislació d'alguns països, ja que planteja diverses qüestions ètiques, com ara la manca de drets de la gestant per substitució sobre l'infant.
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gestació per substitució (sin. gestació subrogada):

  S'aproven les denominacions gestació per substitució i gestació subrogada, com a sinònims, pels motius següents:

  Pel que fa a gestació per substitució,

  ·és la denominació que s'utilitza en la legislació espanyola sobre reproducció assistida;

  ·és lingüísticament adequada, a partir del significat del verb substituir: "Algú o alguna cosa, posar-se en el lloc (d'algú altre, d'una altra cosa), reemplaçar";

  ·en general, té el vistiplau dels especialistes;

  ·en castellà té ús la forma paral·lela.

  Pel que fa a gestació subrogada,

  ·és una de les denominacions més esteses per a designar aquest concepte, i es documenta en obres terminològiques i enciclopèdiques;

  ·és una denominació lingüísticament adequada a partir de la definició del verb subrogar del diccionari normatiu: "Assumir (un dret, una obligació, una funció) d'altri. La nova empresa subroga la personalitat jurídica de l'anterior";

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector;

  ·s'utilitza la denominació paral·lela en castellà i és una forma propera a les denominacions angleses.

  Es descarten les formes que contenen el nucli maternitat perquè es consideren inadequades des d'un punt de vista semàntic, ja que la gestant que intervé en aquest procés no es pot considerar la mare de l'infant.

  Es desestima també la denominació ventre de lloguer, utilitzada sobretot en contextos periodístics, perquè es considera col·loquial, poc precisa i connotada negativament.

  [Acta 635, 18 d'abril de 2018]