Back to top
pare d'intenció | mare d'intenció pare d'intenció | mare d'intenció

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  pare d'intenció | mare d'intenció, n m, f
 • es  padre comitente | madre comitente, n m, f
 • es  padre de intención | madre de intención, n m, f
 • fr  parent d'intention, n m
 • fr  parent intentionnel, n m
 • fr  père d'intention | mère d'intention, n m, f
 • en  commissioning parent, n
 • en  intended father [m] | intended mother [f], n
 • en  intended parent, n

<Antropologia>

Definició
Persona que en un procés de gestació per substitució està previst que sigui el pare o la mare legal.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme pare d'intenció | mare d'intenció:

  S'aprova la denominació pare d'intenció | mare d'intenció pels motius següents.

  ·és la denominació més estesa i la que, en general, prefereixen els especialistes consultats;

  ·es documenta paral·lelament en castellà i en francès;

  ·des d'un punt de vista lingüístic, es pot considerar adequada en català a partir del significat del substantiu intenció recollit al diccionari normatiu ("determinació de la voluntat amb vista a un fi, a obrar en un cert sentit"), si bé probablement és un calc de l'anglès que s'allunya semànticament del sentit que té en la llengua d'origen (intended és, segons el diccionari Merriam-Webster Online "expected to be such in the future", és a dir, 'futur -a' o 'pretendent -a').

  Es descarta la denominació pare comitent | mare comitent, que s'ha documentat en alguns contextos en català i paral·lelament en castellà, creada a partir d'un terme jurídic (comitent és, segons el diccionari normatiu, la "Persona que confia a una altra la cura dels seus interessos") perquè és una denominació semànticament poc transparent i no té el suport dels experts.

  Les denominacions subrogador | subrogadora i pare subrogador | mare subrogadora, que s'han documentat en alguns contextos i tenen el suport d'alguns experts, es desestimen perquè són lingüísticament inadequades per a designar aquest concepte, ja que, d'acord amb la definició de subrogar del diccionari normatiu, la persona que fa l'acció (és a dir, el subrogador) és qui assumeix els drets d'una altra persona, de tal manera que el subrogador o, pròpiament, la subrogadora, seria qui durà a terme la gestació i no la persona que vol ser pare o mare a través de la gestació per substitució.

  [Acta 635, 18 d'abril de 2018]