Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE-ISO 30400:2018 Gestió de recursos humans. Vocabulari i de la norma internacional ISO corresponent (ISO 30400:2016).

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN 314 Gestió dels Recursos Humans, la Secretaria del qual és a càrrec d'UNE. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'àmbit de la gestió de les persones a les organitzacions.

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  acompliment, n m
  • es  desempeño, n m
  • es  rendimiento, n m
  • fr  performance, n f
  • en  performance, n

<Recursos humans>

Definició
Resultat quantificable.

Nota

  • 1. L'acompliment pot tenir relació amb resultats quantitatius o qualitatius.
  • 2. L'acompliment pot estar relacionat amb la gestió d'activitats, els processos, els productes (inclosos els serveis), els sistemes o les organitzacions.
  • 3. En el context dels recursos humans, l'acompliment fa referència a l'execució o la realització d'una feina per persones, grups o organitzacions.