Back to top
desescalada del conflicte desescalada del conflicte

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  desescalada del conflicte, n f
 • es  desescalada del conflicto, n f
 • fr  désescalade du conflit, n f
 • en  conflict de-escalation, n

<Resolució alternativa de conflictes>

Definició
Disminució progressiva de la intensitat d'un conflicte com a conseqüència del restabliment de la comunicació entre les parts i la consegüent baixada gradual de la confrontació, després d'un període d'estancament.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes escalada del conflicte, desescalada del conflicte, escalar i desescalar:

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades escalada del conflicte i desescalada del conflicte, juntament amb els verbs corresponents escalar i desescalar, amb valor transitiu i intransitiu o intransitiu pronominal, pels motius següents:

  ·si bé són probablement usos d'influència anglesa(1), poden també explicar-se lingüísticament des del català: el substantiu escalada, de fet, ja es recull al diccionari normatiu amb el sentit d'"Augment ràpid i sovint alarmant dels preus, actes delictuosos, despeses, armament, etc.", i tant el verb escalar com desescalar i el substantiu desescalada estan emparentats formalment i semànticament amb aquesta forma i amb el primitiu escala, que remet a la idea de 'gradació', fonamental en aquests conceptes;

  ·són formes àmpliament utilitzades en l'àmbit i es documenten en nombrosos textos d'especialitat, tant formals com periodístics o de divulgació;

  ·els experts hi donen el vistiplau;

  ·en altres llengües romàniques (castellà i francès, per exemple) s'utilitzen les denominacions anàlogues.

  Formes com ara augmentar o intensificar i reduir o rebaixar s'utilitzen contextualment amb sentits similars als de escalar i desescalar, respectivament, però no remeten a la idea de procés gradual que tenen escalar i desescalar i que en aquest context és important.

  (1)En anglès, els verbs to escalate i to de-escalate formen part de la llengua general i es documenten en la majoria d'obres lexicogràfiques.

  [Acta 640, 12 de setembre de 2018]