Back to top
cerca de tendències cerca de tendències

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  cerca de tendències, n f
 • es  caza de tendencias, n f
 • fr  recherche de nouvelles tendances, n f
 • fr  recherche sur les tendances, n f
 • en  coolhunting, n

<Empresa > Màrqueting. Comercialització>

Definició
Tècnica d'investigació de mercats consistent a detectar les tendències emergents en els hàbits de consum, especialment entre els joves, a fi d'anticipar-se i adaptar el disseny, els productes i la comunicació de màrqueting a les noves preferències o necessitats.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes cerca de tendències i cercatendències:

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades cerca de tendències i cercatendències pels motius següents:

  ·són alternatives catalanes als manlleus anglesos coolhunting i coolhunter, respectivament, relativament estesos;

  ·són formes lingüísticament adequades i descriptives, que permeten identificar els conceptes de manera fàcil;

  ·segueixen l'analogia d'altres denominacions catalanes ja normalitzades i consolidades, com ara cerca de talents i cercatalents o cerca de promeses i cercapromeses;

  ·ja han tingut difusió i es documenten en textos especialitzats;

  ·tenen el suport d'especialistes de l'àmbit.

  Les formes caça de tendències i caçatendències, calcs de l'anglès, s'han descartat d'entrada, ja que trenquen el paral·lelisme amb altres denominacions catalanes amb cerca, com les esmentades més amunt, que també partien de formes angleses amb hunt ('caçar'). A banda, es consideren formes molt connotades.

  [Acta 641, 3 d'octubre de 2018]