Back to top
0 CRITERI facebooker, youtuber, instagramer: Pronúncia i grafia 0 CRITERI facebooker, youtuber, instagramer: Pronúncia i grafia

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI facebooker, youtuber, instagramer: Pronúncia i grafia
 • es  (facebooker | facebookera) facebooker, n m, f
 • es  (facebooker | facebookera) facebookero | facebookera, n m, f
 • es  (instagramer | instagramera) instagramero | instagramera, n m, f
 • es  (instagramer | instagramera) instagrammer, n m, f
 • es  (youtuber | youtubera) youtuber, n m, f
 • es  (youtuber | youtubera) youtubero | youtubera, n m, f
 • es  (youtuber | youtubera) yutúber, n m, f
 • fr  (facebooker | facebookera) facebooker | facebookeuse, n m, f
 • fr  (instagramer | instagramera) instagrammer, n m, f
 • fr  (instagramer | instagramera) instagrammeur | instagrammeuse, n m, f
 • fr  (youtuber | youtubera) youtuber, n m, f
 • fr  (youtuber | youtubera) youtubeur | youtubeuse, n m, f
 • en  (facebooker | facebookera) facebooker, n
 • en  (instagramer | instagramera) instagramer, n
 • en  (instagramer | instagramera) instagrammer, n
 • en  (youtuber | youtubera) Tuber, n
 • en  (youtuber | youtubera) youtuber, n

<Tecnologies de la informació i la comunicació > Telecomunicacions>

Definició
Per a la pronúncia i la grafia de facebooker, instagramer i youtuber (i tuber) es recomana seguir les convencions següents:

- No aplicar cap adaptació ortogràfica a les formes en català, per tal com deriven dels noms propis de les xarxes socials Facebook, Instagram i YouTube. És un cas similar als noms comuns pasteurització (del nom del biòleg Louis Pasteur) o darwinià (del naturalista Charles Darwin), creats també per sufixació.
- Assignar-hi el doble gènere masculí i femení, amb una terminació pròpia per al femení (facebookera, instagramera i youtubera, i també tubera, enfront de les formes masculines facebooker, instagramer i youtuber o tuber).
- Mantenir la pronúncia original pel que fa a l'arrel, d'acord amb el nom propi, però situar l'accent tònic sobre el sufix. (Aproximadament, es pronuncia [feisbuquer - feisbuquéra], [instagramér - instagraméra], [iutubér - iutubéra] i [tubér - tubéra].)

Els motius d'aquesta tria són els següents:

(1) S'evita l'adaptació ortogràfica en els derivats perquè prenen com a base noms propis molt coneguts de plataformes, no tenen un valor general sinó específic per a cada plataforma i, a més, una grafia catalana acordada a la pronúncia original donaria lloc a formes molt allunyades i difícils de reconèixer (*feisbuquera, *iutuber).
(2) La terminació femenina és la pròpia del sufix català -er / -era, que serveix per a crear noms de professions o d'aficionats a alguna cosa (com en banquer | banquera o bloguer | bloguera).
(3) El manteniment de la pronúncia de la base s'explica per la voluntat de respectar la pronúncia original, molt estesa, i el desplaçament de l'accent, perquè es considera que el derivat ja és una paraula catalana i, doncs, es comporta accentualment com ho fan les paraules amb aquest sufix: és un sufix tònic, sobre el qual sempre recau l'accent de pronúncia.

Un facebooker o una facebookera és una persona que produeix i difon regularment continguts a la plataforma Facebook.
. Els equivalents castellans són facebooker i facebookero | facebookera; el francès, facebooker | facebookeuse, i l'original anglès, Facebooker, amb la variant gràfica facebooker.

Un instagramer o una instagramera és una persona usuària de la plataforma Instagram que hi penja fotografies o vídeos regularment.
. Els equivalents castellans són instagramero | instagramera i instagrammer; els francesos, instagrammer i instagrammeur | instagrammeuse, i l'original anglès, instagramer, amb la variant lingüística instagrammer.

Un youtuber o una youtubera, o bé un tuber o una tubera, és una persona que produeix i difon regularment vídeos, en els quals sol aparèixer, a través de la plataforma YouTube.
. Els equivalents castellans són youtuber, youtubero | youtubera i yutúber; els francesos, youtuber i youtubeur | youtubeuse, i els originals anglesos, Tuber i YouTuber, amb la variant gràfica youtuber.

Nota